Magnus von Wrightin akvarelli Hämeen tulli Pitkänsillan Pohjoispäässä 1840-luvulta. Teos: Helsingin kaupunginmuseo. Valokuva: Jan Alanco 1986.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Magnus von Wrightin akvarelli Hämeen tulli Pitkänsillan Pohjoispäässä 1840-luvulta. Teos: Helsingin kaupunginmuseo. Valokuva: Jan Alanco 1986."

Transkriptio

1 Magnus von Wrightin akvarelli Hämeen tulli Pitkänsillan Pohjoispäässä 1840-luvulta. Teos: Helsingin kaupunginmuseo. Valokuva: Jan Alanco

2 R A J A N Y L I 111

3 V A L T A K U N N A N J A K A U P U N K I E N R A J O I L L A Irma Lounatvuori erikoistutkija, Museovirasto Itäisiin maakuntiimme on keskiajasta lähtien piirretty voittoja ja tappioita kuvastavia Ruotsin ja Venäjän välisiä rajalinjoja. Maastossa oleva raja ei suuresti vaikuttanut rajan pinnassa asuvien elämään. Kulkemista ja rajan yli siirtymistä kontrolloitiin kuitenkin postiteiden ja vesireittien solmukohdissa ja ylityspaikoissa. Hattujen sodan seurauksena Ruotsin ja Venäjän välinen valtakunnanraja siirtyi vuonna 1743 Kymijoen läntisimpään suuhaaraan Turun rauhansopimuksen mukaisesti. Vanha Pyhtään pitäjä jakautui näin itäiseksi Venäjän Pyhtääksi ja läntiseksi Ruotsinpyhtääksi. Uudenkaupungin rauhan rajalla olleen Lappeen Taskulan rajapostiaseman tilalle tarvittiin Kymijoelle uusi rajapostiasema. Ensi alkuun konttori suunniteltiin rakennettavaksi Tessjoelle lähemmäksi Degerbyn vastaperustettua linnoituskaupunkia, jonka nimi muutettiin pian Loviisaksi. Kymijoen suistossa Ahvenkoskella olevan Kirmusaaren kautta kulki Turusta Viipuriin ja edelleen Pietariin johtanut suuri rantatie, joka oli vakiinnuttanut linjansa maastoon jo keskiajalla. Tien ja rajavirran risteys oli mitä luontevin uuden virallisen ruotsalaisen rajaposti- ja tulliaseman paikaksi. Venäjän uuden pääkaupungin Pietarin läheisen sijainnin vaikutuksesta venäläistä ulkomaanpostia ja matkustavaisia kulki runsaasti Suomen kautta. Rajapostikonttorin merkitystä lisäsi se, että postimestarin tehtäviin kuului myös rajan ylittäjien passien tarkastus. Sinikeltaisessa univormussa virkaansa hoitavalla postimestarilla, rajakomissaarilla, oli lisäksi erilaisia tiedotus- ja tiedustelutehtäviä. Hän valvoi myös matkustavaisia ja sai näiltä tietoja tapahtumista Venäjällä. Uuden rajan muut rajapostikonttorit sijoitettiin Heinolaan, Liperiin, Tohmajärvelle ja Savilahdelle, joka sijaitsee nykyisessä Mikkelissä. Ahvenkosken ylimenopaikkaa ja rajaa suojaamaan rakennettiin kaksi vallihaudan ympäröimää ruotsalaista reduttia eli maalinnoitusta ja itärannalle yksi venäläinen linnake. Läntisten linnakkeitten suojaan valmistui 1740-luvulla ensimmäinen tulliasema, johon 112

4 V A L T A K U N N A N J A K A U P U N K I E N R A J O I L L A Ahvenkosken rajapostikonttori. Vanha rantatie kulkee kuusten keskellä tullitalon sisäänkäynnin editse. Joen takana häämöttää venäläinen redutti. Näkymä on kirjailtu silkkikankaalle vuonna Kuva: Museovirasto. Kuvan originaali: Kungliga biblioteket. kuului pieni asuinrakennus, pakari, panimo, talli, navetta ja vajoja. Asema oli vaatimaton eikä sellaisena ollut omiaan herättämään kunnioitusta rajan yli saapuvissa. Parempaan paikkaan, Vähä-Ahvenkosken uloimman redutin viereen, suunniteltiin ja rakennettiin pian uusi talo rajapostille ja tullille. Uuden tullitalon kustannukset nousivat vallalla ollutta käytäntöä korkeammiksi; idästä päin matkustavaisen tuli raja ylitettyään ensimmäisenä kohdata ajanmukainen ja edustava rakennus, joka julistaisi ruotsalaisen kulttuurin ja rakentamisen korkeata tasoa. Mansardikattoinen Tukholmassa suunniteltu hirsitalo, jonka julkisivut olivat pilasterien rytmittämät, ei mitenkään poikennut aikakautensa säätyläisrakennuksista. Asuinrakennuksessa oli rokokookaudelle tyypillinen huonejako keskeissaleineen ja päätykamareineen. Hallintorakennuksen käyttötarkoitukseen viittasi vain suureen kulmahuoneeseen sisustettu rajapostikomissaarin virkahuone, johon kulkijat ohjattiin suoraan eteisestä. Ahvenkosken posti-tullitalon suunnittelun esikuvana on helppo nähdä Carl Hårlemanin 1750-luvulla tekemät vuokralle annettavien kuninkaankartanoiden ja sotilasvirkatalojen 113

5 V A L T A K U N N A N J A K A U P U N K I E N R A J O I L L A mallipiirustukset, jotka vuosikymmenten ajan vaikuttivat maaseudun säätyläisrakentamisen hahmoon. Postiaseman edustavuutta täydensi rakennukseen liittynyt puutarha, joka oli jaettu ajan tavan mukaan neljään koristeruutuun parterriin. Niiden välisillä käytävillä arvokkaat matkustavaiset saattoivat verrytellä rattaiden tärinässä kangistuneita jäseniään ja tavata muita kulkijoita. Puutarha oli eräänlainen rajan ylityksen odotushuone. Matkalaiset odottivat matkanteon muodollisuuksien järjestymistä, jättivät jäähyväiset omalle maalleen ja keisarikunnasta tulevat saivat ensi kosketuksen vieraaseen valtakuntaan. Pienet sivurakennukset puutarhan aidan sivustalla tarjosivat suojan sateella ja kylmällä. Ahvenkosken postiasema muodostui todelliseksi odotushuoneeksi vuonna 1772, kun Venäjällä oli puhjennut ruttoepidemia. Ruotsi teki kaikkensa suojautuakseen rutolta, mistä syystä rajan yli idästä tulleet pysäytettiin postiasemalle karanteeniin peräti 42 vuorokaudeksi. Asemalla jopa desinfioitiin savustamalla Venäjältä tulleet kirjeet ja posti. Ahvenkoski menetti rajapostiaseman aseman, kun Suomi vuonna 1809 liitettiin Venäjään, eikä Kymijoella enää tarvittu matkustavaisten tullausta tai valvontaa. Vähitellen toiminta Ahvenkoskella hiipui. Nykyisin tulliasemasta on enää muistona korkeat perustukset, tietä suojanneiden reduttien rauniot molemmin puolin entistä rajavirtaa, ikivanhan maantien linjaus sekä sillan kivipenkereiden jäänteet. Maisema on muuttunut, Ahvenkoskeen rakennetun voimalaitoksen vedensäätelyn takia vesi on noussut liki postiaseman perustuksia ja peittänyt alleen aikoinaan sadoille matkustavaisille tutuksi tulleen puutarhan. Ahvenkosken merkitystä valtakunnan tärkeimpänä rajapostiasemana luvulla kuvastaa se, että näkymä Ahvenkoskelta ikuistettiin postilaitoksen 300- vuotisjuhlan postimerkkiin. ECKERÖN POSTI- JA TULLITALO KEISARIKUNNAN JULKISIVU LÄNTEEN Meritie Itämeren yli oli vuosisatoja yhdistänyt Ruotsin läntisen ja itäisen osan. Vain sää rajoitti tuon rajan ylittämistä. Suomen sodan jälkeen vuonna 1809 merestä tuli Ruotsin kuningaskunnan ja Venäjän keisarikunnan erottava raja. Yksi vuosisataisista postireiteistä Tukholmasta Suomeen kulki Ahvenanmaan ja Eckerön kautta. Eckerön asema Venäjän keisarikunnan läntisimpänä rajapostikamarina vakiinnutettiin vuonna 1816 tullilaitoksen uudelleenjärjestämisen yhteydessä. Posti ja tulli joutuivat aloittamaan kehnoissa tiloissa vuonna 1778 rakennetussa postitalossa, jossa virkahuoneiden lisäksi oli 114

6 V A L T A K U N N A N J A K A U P U N K I E N R A J O I L L A Eckerön tulli- ja postitalo nähtynä lännestä. Kuva: P-O. Welin 1983, Museovirasto. myös tiloja matkustavaisille. Suunnitelmia vaatimattoman talon korvaamiseksi asianmukaisella uudella tehtiin, ja intendentinkonttori laati alustavia piirustuksia ja kustannusarvioita. Senaatti teki lopullisen päätöksen Eckerön länsirannalle rakennettavasta tullitalosta vuonna Tullitalon tuli olla Venäjän julkisivu Ruotsiin päin, julkisivu, joka näyttävyydellään todisti suuriruhtinaskunnan hyvinvointia ja keisarikunnan mahtia. Vaativa suunnittelutehtävä siirrettiin intendentinkonttorista Carl Ludvig Engelille, suuriruhtinaskunnan uuden pääkaupungin suunnittelijalle. Aleksanteri I vahvisti Engelin suunnitelmat vuonna 1822, ja mittava rakennustyö saatettiin aloittaa seuraavan keväänä. Uudelle laitokselle haettiin paikka vanhan postilaiturin lähistöltä, matalan niemekkeen vesirajasta, josta rakennus tuli näkymään vapaasti laivareitille. Rakentaminen venyi urakoitsija- ja materiaaliongelmien vuoksi aina vuosikymmenen lopulle saakka. Engel ehti tehdä vain yhden tarkistusmatkan kaukaiselle saarelle. Rakennustyötä valvoi Charles Bassi, joka oli jäänyt Turkuun 115

7 V A L T A K U N N A N J A K A U P U N K I E N R A J O I L L A intendentinkonttorin muutettua Helsinkiin. Vuonna 1828 Bassi saattoi loppukatselmuksessa todeta rakennuksen kaikilta osiltaan vastaavan Engelin laatimia ja keisarin hyväksymiä suunnitelmia ja kustannuslaskelmia. Loistavassa empirerakennuksessa oltiin valmiit hoitamaan valtakuntien välistä postiliikennettä, tarkastamaan kulkuluvat ja keräämään tavaratullit. Pihaa reunustavat siipirakennukset tarjosivat ajanmukaiset levähdys- ja majoitustilat ennen kuin matkaa jatkettiin kohti itää, Helsinkiin tai Pietariin. Ruotsista meren yli purjehtijoiden lähtöpaikkana oli Grisslehamnin postija tullitalo, joka oli rakennettu puoli vuosisataa aikaisemmin Carl Fredrik Adelcrantzin suunnitelmien mukaan. Grisslehamnin barokkiklassistinen tullihuone mahtoi vaikuttaa jo vanhanaikaiselta, kun Eckerön tullitalon kaunissuhteinen kompositio nousi horisontista. Eckerön posti- ja tullitalo, mittava kaksikerroksinen kivirakennus, johon liittyy aidoilla päärakennukseen yhdistetyt lähes identtiset siipirakennukset, näyttäytyy nykyisellekin merellä kulkijalle ja veneilijälle rantakalliosta kasvavana valtakunnan muurina. Päärakennuksen keskiosaa on korostettu niukasti ulkonevalla rakenteella, keskirisaliitilla, ja kattolistan yläpuolelle sijoitetulla koristekorokkeella eli attikalla, jossa rakennusta ihailevan huomiota kiinnittää postilaitoksen tunnus Merkuriuksen sauva ja postitorvi. Se kertoo talon alkuperäisestä funktiosta, samoin kuin postitunnusta reunustavat runsaudensarvet symboloivat kruunun suuriruhtinaskunnalle tuomaa menestystä ja vaurautta. MAALTA KAUPUNKIIN TULLIPORTIN KAUTTA Kaupankäynti oli vuosisatoja keskitetty vain kaupunkeihin. Ero kaupungin ja maaseudun välillä varmistettiin aidoilla sekä valvotuilla porteilla. Ruotsin valtiopäivillä annettiin vuonna 1622 säädös niin kutsutusta pikkutullista. Sen mukaan kaikesta kaupunkien toreille tai markkinoille maaseudulta tuotavasta tavarasta tuli maksaa tullia. Mainittu asetus määräsi myös, että jokaisen kaupungin ympärille tuli rakentaa kahdeksan kyynärän, eli lähes viiden metrin korkuinen tulliaita, jonka aukot oli suljettava tulliporteilla. Kaupungeissa oli kaksi tai kolme tulliporttia, riippuen kaupunkiin tulevien maanteiden määrästä. Porttien kupeelle, siihen missä maatie muuttui kaduksi, piti rakentaa tullihuone. Asetuksen mukaan tulliportti avattiin kesällä aamuneljältä, talvisin kuudelta. Portit suljettiin iltahuudon aikaan yhdeksältä. Tulliportilla tarkastettiin kuormat ja myytävät ja hoidettiin tullimaksut. Tullituvat olivat kaupunkien julkisia rakennuksia. Ne piti rakentaa Tuk- 116

8 V A L T A K U N N A N J A K A U P U N K I E N R A J O I L L A Kristiinankaupungin tullituvat Närpiöön johtavan maantien varrella. Kuva on otettu vuonna 1928, jolloin läntinen tullitupa vielä oli pohjoisen tuvan vieressä paikalla, jossa tulliaita 1800-luvulla sijaitsi. Kuva: Kristiinankaupungin kuvaarkisto. holmassa tehtyjen mallien mukaan, joista ensimmäiset annettiin vuonna Vuonna 1759 julkaistiin uudet piirustukset. Jälkimmäinen malli toteutui ainakin Kajaanissa, Raumalla, Loviisassa, Oulussa, Uudessakaarlepyyssä ja Kristiinankaupungissa. Sotilastorpan kokoisissa mökeissä oli yksi tupa ja kaksi kamaria. Vaatimattomat tullituvat ovat jääneet kaupungeissamme muutosten alle ensimmäisinä eikä niiden historiallista merkitystä ole juuri harkittu. Kristiinankaupunki voi olla ylpeä siitä, että kaksi sen tuvista on vielä jäljellä. Kaupungissa oli kolme tullitupaa, läntinen ja pohjoinen sekä talvitien itäinen tullitupa. Kirkkoaukion laidalla sijainnut läntinen tupa siirrettiin luvulla vielä selvittämättömästä syystä pohjoisen tullituvan viereen Rantakadun päähän. Tullitupa siirrettiin vuonna 1968 takaisin vanhalle paikalleen kirkon viereen. Kaupungin kunnostamat, vuoden 1759 mallin mukaan rakennetut tuvat, ovat vanhoilla paikoillaan nähtävyyksinä muistuttamassa aikoinaan yleisestä rakennustyypistä. Hamina perustettiin Ruotsin itärajan suojaksi vuonna 1721 solmitun Uudenkaupungin rauhan jälkeen. Bastionien ympäröivä linnoituskaupunki menetettiin kuitenkin jo seuraavassa sodassa vuonna 1743 venäläisille. Kau- 117

9 V A L T A K U N N A N J A K A U P U N K I E N R A J O I L L A punkiin johti kolme maantietä, ja sisälle kaupunkiin päästiin vain linnoitusmuurissa olevien porttien kautta. Porteille rakennettiin 1770-luvulla Viipurin, Lappeenrannan ja Meriportin vartiorakennukset, tullit, jotka vielä tänäänkin kiinnittävät huomiota itäisellä arkkitehtuurillaan. Ne toimivat ruotsalaisten tullitupien tapaan kaupunkiin tulijoiden tarkastuspisteinä. Niiden rakentaminen perustui Katariina II:n vuonna 1773 hyväksymään yleissuunnitelmaan, jota venäläinen insinöörihallinto suunnitelmillaan toteutti. Haminan vartiorakennukset ovat osa yleisvenäläistä kuvernementinkaupunkien arkkitehtuuria. Rakennusten katujulkisivussa on avoin holvikaarisarjasta koostuva, pilasterien koristama arkadikäytävä, käytännöllinen tila ohi kulkevan liikenteen vartioimiseen. Arkadit olivat yleisiä varuskuntakaupunkien corps de garde -rakennuksissa, maantien varsien kestikievareissa ja kaupunkien pitkissä kaupankäyntiä palvelevissa tori- ja kaupparakennuksissa, joista suomalaisille tutuin lienee Nevski Prospektilla oleva Gostinnyi dvor Pietarissa. Lappeenrannan linnoituksessa on Haminan Lappeenrannan portin vuonna 1774 valmistunut vartiorakennus on kuvan etualalla raatihuoneelle johtavan katulinjan alkupäässä, bastionimuurin kupeessa. Katulinjan päätepisteenä on raatihuone. Kuva: P-O. Welin 1970, Museovirasto. 118

10 V A L T A K U N N A N J A K A U P U N K I E N R A J O I L L A venäläisellä kaudella vuonna 1775 rakennettu Haminan vartiorakennusten kaltainen pylväskäytävällinen vartiotupa. Linnoituksen sisääntuloportin sisäpuolella sijaitsevassa rakennuksessa toimii nykyisin Ratsuväkimuseo. Vanhan Suomen kaupunkien kartat sekä julkisten rakennusten piirustukset on koottu 1790-luvulla Viipurin kuvernementin atlakseksi kutsuttuun teokseen, joka kuvittaa kuvernementin rakennustaiteellisen kukoistuskauden tuloksia. Haminan ja Lappeenrannan vartiorakennuksilla on oma paikkansa atlaksen kuvastossa. Pikkutullin kanto lakkautettiin autonomisessa suuriruhtinaskunnassa, mutta tullitupia tarvittiin edelleen kaupunkiin tulevan liikenteen valvonnassa ja tietullien keruussa. Tullituvat säilyivät kaupunkien rajoilla. Helsinkiin lännestä ja pohjoisesta tulevaa liikennettä valvoi Espoon tulli, idästä tulijat pysäytettiin Pitkänsillan korvassa olevassa Hämeen tullissa. Kaupungin kasvaessa tullipaikat siirtyivät yhä loitommalle keskustasta. Espoon tulli toimi Turun kasarmien, nykyisen Lasipalatsin tienoilla aina 1860-luvulle saakka. Viimeisimmän tulliaidan muistona ovat vielä kiviset tullipuomin pylväät Mannerheiminteillä lähellä Tullinpuomia. Suuriruhtinaskunnan julkisten rakennusten, jopa tullipuomien pikku rakennusten, arkkitehtonisesta tasosta vastasi C. L. Engelin johtama intendentinkonttori. Siellä laadittiin vuonna 1826 tyyppipiirustus puista vahtitupaa, vartiokojua ja sulkupuomia varten. Engelin allekirjoittaman suunnitelman mukaan tuli Helsingin lisäksi rakentaa tullituvat Turkuun, Vaasaan, Hämeenlinnaan, Loviisaan, Tammisaareen, Poriin, Uuteenkaarlepyyhyn ja Kokkolaan. Tullitupa muuntui 1700-luvun vaatimattomasta mökistä antiikin temppeliä muistuttavaksi, vapaasti seisovien pylväiden koristamaksi katseenkiinnittäjäksi. Vaasan eteläinen kaupunkitulli rakennettiin vuonna 1828 intendentinkonttorin ohjeistuksen mukaan. Laihialta päin tulevan maantien varrella, 1700-luvulla istutetun Vaasan hovioikeuden puiston laidassa, seisoo yhä tämä vanha, Vaasan tuhonneelta tulipalolta säästynyt rakennus. Nykyinen ohikulkija saattaa pitää pylväin ja pilasterein koristettu tullirakennusta puistoalueeseen kuuluvan paviljonkina. Uudenkaarlepyyn kaupunkiin johtavan sillan pielessä on pieni klassistinen 1800-luvun alun rakennus, Brostugan. Se on ollut kaupungin siltavahdin toimipiste. Siltavahdin tehtävänä oli kerätä maalta kaupunkiin tulevilta siltamaksu ja avata puomi, jolla silta ainakin öiseen aikaan oli suljettu. Siltavahti asui tuvassaan 1800-luvun lopulle, jonka jälkeen siltatupa toimi mm. joella kulkevan höyrylaivan odotushuoneena. Nykyinen Brostugan tarjoaa levähdyspaikan kahvilana ja kokoontumistilana. Uudenkaarlepyyn 119

11 V A L T A K U N N A N J A K A U P U N K I E N R A J O I L L A Uudenkaarlepyyn Brostugan sillan päätteenä kaupungista katsoen. Sillalta kääntyy vasemmalle vanha Vaasan tie. Kuva: Pekka Lehtinen 2005, Museovirasto. tullitalot, joista eteläinen sijaitsi kirkkoaidan eteläpuolella, säästyivät suuressa kaupunkipalossa vuonna Tullituvat ovat yllä kuvattuja muutamia esimerkkejä lukuun ottama hävinneet, mutta vuosisataiset kaupunkien rajapaikat ovat säilyneet kaupunkien nimistöissä ja ihmisten mielissä. Tulliportinkatua pitkin voi kulkea vielä esimerkiksi Porvoossa, Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Ouluun tultaessa ohitetaan Limingan portti, Turussa Anninkaisten ja Uudenmaantulli tulli. Hauskoja iltoja on vietetty myös Turun Hämeenportisssa ja Helsingin Tullinpuomissa. Kirjallisuus Birck, Erik. Nykarleby stads historia. Tiden Nykarleby stad Güttner, Juri. Viborgs Guvernements atlas och dess tillkomst. Finskt museum Kauppi, Ulla-Riitta; Ilkka Kaskinen, Haminan linnoitus. Hamina seura Jarle, Per-Olof. Kristinestads byggnadshistoria. Käsikirjoitus Knapas, Rainer. Lappeenrannan linnoitus. Rakennushistoria ja säilyneet rakennukset. Etelä-Karjalan museon julkaisut 1/1976. Koskinen, Helinä. Eckerön tulli- ja postitalo. Carl Ludvig Engel Näyttelykatalogi Lilius, Henrik. Kaupunkirakentaminen Teoksessa Tommila, Päiviö 120

12 V A L T A K U N N A N J A K A U P U N K I E N R A J O I L L A (päätoim.). Suomen kaupunkilaitoksen historia 1.. Keskiajalta 1870-luvulle. Suomen kaupunkiliitto Nikula, Oscar, Kaupunkilaitos Teoksessa Tommila, Päiviö (päätoim.). Suomen kaupunkilaitoksen historia keskiajalta 1870-luvulle. Suomen kaupunkiliitto Oksanen, Eeva-Liisa; Anja Sarvas. Vanha Pyhtää. Pyhtään ja Ruotsinpyhtään historia vuoteen Pyhtään kunta Pietiäinen, Jukka-Pekka. Suomen postin historia. Posti- ja telelaitos RESUMÉ RIKSGRÄNS OCH STADSGRÄNSER Resande och överskridande av gränser har i Finland allt sedan medeltiden stått under kontroll vid knutpunkter och övergångsställen för postvägar och vattenvägar. Som en följd av hattarnas krig behövdes det i Finland i mitten av talet talrika nya gränspostkontor. Sådana byggdes i Abborfors, Heinola, Libelits, Tohmajärvi och Savilahti, som ligger i det nutida S:t Michel. Viktigast bland dem var det representativa gränspost- och tullhus som uppfördes i Lillabborfors. Det nya posthus som efter finska kriget 1809 byggdes i Eckerö skulle vara Rysslands fasad mot Sverige, ett posthus som i sin ståtlighet skulle demonstrera det ryska kejsardömets makt. Carl Ludvig Engel gavs i uppdrag att rita det stora stenhuset i två våningar. Städerna hade i århundraden haft monopol på handeln. Gränsen mellan stad och land markerades med staket och bevakade portar. Varje stad skulle omges av ett åtta alnar högt tullstaket med öppningar som stängdes med tullportar. I anslutning till portarna byggdes tullstugor efter modeller som ritats i Stockholm. Tullstugor finns alltjämt bevarade i bl.a. Kristinestad, Fredrikshamn och Villmanstrand. Platsen där gränserna gick lever också kvar i ett stort förråd av namn på gator och orter i städerna. 121

13 H A N K O S I I R T O L A I S T E N L Ä H T Ö K A U P U N K I N A Marketta Wall amanuenssi, Hangon museo Suuren Amerikan-siirtolaisuuden vuosina lähti Pohjois-Amerikkaan siirtolaiseksi lähes suomalaista, joista kolme neljästä Yhdysvaltoihin ja neljännes Kanadaan. Muualta Euroopasta joukkomuutot olivat alkaneet jo aikaisemmin, esimerkiksi Ruotsista jo 1850-luvulla. Hangon kautta siirtolaisia lähti noin Amerikkaan voitiin lähteä avoveden aikaan kaikista satamista, joilla oli yhteyksiä Euroopan suuriin siirtolaissatamiin, mutta ympärivuotisessa käytössä ollut Hanko oli satamista merkittävin. Siirtolaisuuden huippukausi sijoittui vuosien 1900-luvun alkuvuosiin ja vuosisadan vaihteeseen luvun alussa Yhdysvallat alkoivat rajoittaa siirtolaisuutta ja kiintiö salli vain joidenkin satojen suomalaisten muuttavan maahan vuosittain. Tämän jälkeen siirtolaisuus suuntautui lähinnä Kanadaan. Siirtolaisuus Atlannin yli loppui kokonaan 1930-luvulle tultaessa, jolloin Pohjois-Amerikka ei pula-ajan vuoksi enää ottanut vastaan uusia tulokkaita. Lähtemistä helpotti liikenneolojen kehitys. Purjelaivoista siirryttiin höyrylaivoihin ja sisämaan matkustaminen kävi nopeaksi rautateiden rakentamisen myötä. HANGOSTA TULEE SIIRTOLAISTEN LÄHTÖSATAMA Hangon kaupunki perustettiin lähes asumattomalle niemelle vuonna Suomi tarvitsi talvisataman ja luonnollinen paikka oli Suomen eteläisin kärki, Hankoniemi. Rautatie Hyvinkäältä oli valmistunut jo edellisenä vuonna ja sen päähän myös satamalaituri. Hangon satamaa laajennettiin useaan otteeseen ja 1900-luvun alussa laituria jatkettiin Korkeasaarelle. Uuden satamalaiturin aallonmurtajan päälle tehtiin kävelysilta, jolta hankolaiset saivat seurata sataman liikennettä. Kaupunki rakensi Korkeasaarelle komean, graniittivuoratun voimakasiinin vuosina Voi oli Suomen tärkeimpiä vientiartikkeleita. Rakennuksen suunnitteli arkkitehtiprofessori Gustaf Nyström ja se lienee Suomen ensimmäinen rakennus, jossa käy- 122

14 H A N K O S I I R T O L A I S T E N L Ä H T Ö K A U P U N K I N A tettiin esivalmisteisia betonielementtejä. Aluksi voin viennistä huolehtivat monet yritykset, mutta vähitellen se keskittyi vuonna 1905 perustetulle Valiolle. Pääkonttori oli Hangossa luvun alkuun saakka. Keski-, Länsi- ja Etelä-Suomen voi tuotiin Hankoon jäähdytysvaunuissa. Makasiinissa se tarkastettiin ja pakattiin. Laivaan se lastattiin makasiinin viereiseltä laiturilta. Voita vietiin Tanskaan ja Englantiin Suomen uudenaikaisimmmilla laivoilla ja samoilla laivoilla aloittivat matkansa myös siirtolaiset. Suomen ensimmäinen talvilaiva Express alkoi liikennöidä Hangosta Tukholmaan vuonna 1877, ja maan ensimmäiset jäänmurtajat, Murtaja ja Sampo, sijoitettiin Hankoon vuosina 1890 ja Express kuljetti rahtia, mutta myös matkustajia, mm. siirtolaisia. Siirtolaisilla oli 1880-luvulla mahdollisuus lähteä Hangosta talvisin jo neljää eri reittiä, Tukholman, Kööpenhaminan, Lyypekin tai koillisenglantilaisen Hullin satamakaupungin kautta. Tästä Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön Hangon Hullin linjasta tuli varsinainen suuri siirtolaislinja. Valtio tuki yhtiötä, koska samoilla laivoilla kuljetettiin myös voita. Hullista siirtolaiset matkustivat junalla Liverpoolin tai Southamptonin lähtösatamiin. Matka Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön siirtolaishotelli Bulevardilla valmistui vuonna 1902 ja se pystyi majoittamaan 300 henkeä. Samassa korttelissa sijaitsivat siirtolaiskonttori ja pankki, jossa voitiin vaihtaa Amerikan dollareita. Hangon museon kuva-arkisto. 123

15 H A N K O S I I R T O L A I S T E N L Ä H T Ö K A U P U N K I N A Hangosta New Yorkiin taittui parhaimmillaan parissa, kolmessa viikossa. Liikenteen merkitys Hangolle näkyy myös kaupungin asemakaavoissa. Hangon ensimmäisen asemakaavan laati arkkitehti August Boman vuonna 1873 ja vuoden 1878 laajennuksen arkkitehti Granholm. Kaupungin keskusta muodostui Länsisataman kupeeseen ja kauppatorilta oli vain kivenheiton matka satamaan. Kauppatorin laidalle rakennettiin1800-luvun lopulla Rautatiehotelli sekä kaupungin ensimmäinen kivitalo, Lars Sonckin suunnittelema niin kutsuttu Lignellin liiketalo. Talossa oli mm. eri laivayhtiöiden konttoreita. Torilta alkoi kaupungin komein katu, lehmusten reunustama Bulevardi, jonka varrella sijaitsivat pankit ja varustamoiden sekä huolintaliikkeiden konttorit. Rautatieasema rakennettiin Kauppatorin ja Länsisataman väliselle alueelle. Sen suunnitteli rautatiearkkitehti Knut Nylander ja se oli niin sanottu ensimmäisen luokan asema ja suurin asema Hangon Hyvinkään rataosuudella. Sen suunnittelussa oli otettu huomioon suuret matkustajamäärät, joita satama sekä myös suunnitteilla oleva kylpylä toisivat mukanaan. Odotushuoneita asemalla oli peräti neljä: ensimmäisen, toisen ja kolmannen luokan odotushuoneet sekä lisäksi erityinen odotushuone yksin matkustaville säätyläisnaisille. Jo vuonna 1886 Hankoon oli rautatieyhteys aina Oulusta saakka. Junat ajoivat tuolloin vain päivisin ja jos siirtolaisen matka alkoi Oulusta, oli yövyttävä sekä Seinäjoen että Hyvinkään siirtolaismajataloissa ja vasta kolmanneksi yöksi päästiin Hankoon. Rautatieasemalla siirtolaisia oli vastassa sekä laivayhtiöiden asiamiehiä että majatalojen omistajia, jotka kilpailivat asiakkaista joutuen joskus jopa tappeluun keskenään. Kun Suomen Höyrylaiva Oy vakiinnutti asemansa siirtolaisten kuljettajana, oli yhtiön asiamies tai siirtolaishotellin vahtimestari tulijoita vastassa rautatieasemalla, mistä hän vei heidät majapaikkaan. SIIRTOLAISHOTELLEITA JOKA LÄHTÖÖN Venäjän siirtolaislain mukaan matkan järjestäjän oli tarjottava majapaikka kolmeksi päiväksi ennen lähtöpäivää, ja Hangossakin oli jo 1800-luvun lopulla Suomen Höyrylaiva Oy:n siirtolaismajatalo. Lisäksi oli kestikievari sekä pienempiä majapaikkoja, joita sijaitsi eri puolilla kaupunkia ja joissa olosuhteet olivat usein ala-arvoisia. Paikallislehdessä kerrotaan vuonna 1890 majatalosta, jossa miehet, naiset ja lapset nukkuivat kaikki samassa huoneessa paljaalla lattialla. Jotkut viettivät yönsä myös kadulla, mm. Oskari Tokoi, sittemmin pääministeri, joka vuonna 1891 oli lähtijöiden joukossa. Kirjassaan Maanpakolaisen muistelmia hän on kuvannut mm. siirtolaisliikenteen 124

16 H A N K O S I I R T O L A I S T E N L Ä H T Ö K A U P U N K I N A tuolloin vielä järjestäytymättömiä oloja Hangossa. Majoitustilanne korjaantui, kun Suomen Höyrylaiva Oy vihdoin vuonna 1902 rakennutti rautatieaseman lähelle nykyisin Bulevardi 15:ssa sijaitsevan uuden siirtolaishotellin, joka pystyi majoittamaan noin 300 henkeä. Ludvig Mallanderin piirtämän kaksikerroksisen, satulakattoisen rakennuksen alaosa ja molemmat päädyt ovat tiiltä ja yläkerros puuta. Sisäänkäyntejä on kaksi, toinen puoli oli miehiä ja toinen naisia varten. Molemmissa kerroksissa oli tuolloin suuri sali. Tarpeen vaatiessa niitä käytettiin myös makuusaleina. Yläkerran salissa järjestettiin lääkärintarkastus. Jo vuonna 1902 Hangossa rokotettiin kaikki lähtijät ja seuraavana vuonna heidät myös tarkastettiin. Tällä haluttiin säästää lähtijät turhalta matkalta, koska sekä Englannin lähtösatamista että Amerikan tulosatamista siirtolainen voitiin käännyttää takaisin jonkun sairauden vuoksi. Erityisesti pelättiin tarttuvaa silmäsairautta trakomaa, joka hoitamattomana johti sokeuteen ja joka vuonna 1903 todettiin neljällä prosentilla suomalaisista siirtolaisista. Hangossa sairaus hoidettiin salvalla, ellei se ollut edennyt liian pitkälle, ja viikon, parin jälkeen matkaa päästiin taas jatkamaan. Tuon ajan lehdissä kirjoitettiin, että Amerikka haluaa vain terveitä aivoja ja työkykyisiä käsiä. Lääkärintarkastus ei ollut ainoa syy matkan keskeytymiseen. Monet rengit Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö lupasi mainoksessaan, että matka Amerikkaan taittuisi jopa 12 päivässä. Hangon museon arkisto. ja piiat yrittivät paeta palveluspaikoistaan, mutta usein isäntä kävi hakemassa palvelusväkensä takaisin Hangosta. Hankoon saavuttiin useimmiten lähtöä edeltävänä päivänä ja lähtijöillä oli monia asioita toimitettavanaan. Siirtolaisliikenne oli sujuvaa massaliikennettä ja kaikki asiointi voitiin hoitaa siirtolaishotellin kanssa saman pihan ympärillä sijaitsevissa rakennuksissa: siirtolaiskonttorissa ja pankissa. 125

17 H A N K O S I I R T O L A I S T E N L Ä H T Ö K A U P U N K I N A H Y V I N K Ä Ä N K A U T T A L Ä N T E E N Lea Bergström amanuenssi, Hyvinkään kaupunki Hyvinkään pieni ja nuori asemakylä vilkastui huomattavasti 1800-luvun lopulla, kun Amerikkaan matkaavat siirtolaiset alkoivat majoittua paikkakunnan siirtolaismajoitustiloissa. Hangon ja Hyvinkään välinen rautatie valmistui vuonna 1873 ja junalla Hankoon matkustavien täytyi vaihtaa junaa Hyvinkäällä. Hangon majoitustilat olivat siirtolaisuuden huippukausina täpötäynnä Amerikkaan lähteviä. Hyvinkään seudun historian kirjoittaja Kustaa Hautala kutsuukin vuonna 1950 ilmestyneessä teoksessaan paikkakuntaa Hangon odotushuoneeksi. Hyvinkäällä oli eri laivayhtiöiden palkkaamia asiamiehiä, joiden tehtävänä oli tarjota palveluja Hyvinkään kautta Hankoon matkustaville. Asiamiehet kulkivat myös junissa etsimässä asiakkaita, joilla ei ollut vielä lippua Amerikkaan lähtevään laivaan. Laivayhtiöiden asiamiehillä oli Hyvinkäällä siirtolaismajoitustilat, jonne he johdattivat junissa hankkimansa asiakkaat odottamaan siksi aikaa, kun heidän matkalippunsa saatiin kuntoon. Jos matkustajat joutuivat odottamaan pitkään, he saattoivat jopa käydä välillä Helsingissä huvimatkalla. Edestakainen junalippu pääkaupunkiin maksoi kaksi markkaa, nykyrahassa alle kahdeksan euroa. Siirtolaisista oli paikkakunnalle muutenkin rahallista hyötyä, sillä he tekivät kaupoissa ostoksia pitkää matkaansa varten. Hyvinkään tunnetuin siirtolaisasiamies oli liikemies Kalle Saukkonen ( ), jonka emigranttihotelli sijaitsi lähellä Hyvinkään asemaa ja Hangon laituria Hyyppärän maantien varrella. Majoitustila sijaitsi Saukkosen piharakennuksessa, jossa hänellä oli myös valokuvaamo sekä vuodesta 1908 lähtien Eläviä Kuvia -elokuvateatteri. Teatterin oven yläpuolella oli suuri mainostaulu, jonka kuvien veturi ja höyrylaiva kertoivat myös siirtolaisasiamiehen ammatista. Kalle Saukkonen oli Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön eli Finska Ångfartygs Aktiebolagetin palveluksessa siirtolaisasiamiehe- Helene Schjerfbeck maalasi luvun alussa siirtolaisaiheisen vesiväriluonnoksen Matkustajia Hyvinkään asemalla. Teos: Riihimäen taidemuseo, Tatjana ja Pentti Wähäjärven kokoelma. Kuva: Roope Kolehmainen. 126

18 H A N K O S I I R T O L A I S T E N L Ä H T Ö K A U P U N K I N A nä vuosina Komea valkoinen virkalakki, jossa oli kullanvärinen kokardi, oli siirtolaisasiamiehen tunnusmerkki. Saukkosen emigranttihotelli käsitti kaksi huonetta, jossa oli kerrossängyt. Saukkonen järjesti kesäaikaan siirtolaisille läksiäisjuhlia pihassaan ja kietoi läksiäisissä kukkaseppeleet matkaajien kaulaan. Siirtolaiset tanssivat ja lauloivat tilaisuudessa ja kukkaseppeleet kaulassa siirtyivät Saukkosen saattamina Hankoon menevään junaan. Kauppias Karl Tilanderilla oli siirtolaismajoitustilat 1880-luvulla aivan rautatieasemaa vastapäätä, radan vastakkaisella puolella, sijainneessa kaksikerroksisessa huvilassaan. Vuonna 1900 toiminta oli jo päättynyt, kun Nurmijärven kunta osti huvilan Aseman koulun taloksi. Siirtolaisasiamiehinä Hyvinkäällä toimi mm. maalari Hilden nykyisen Vaiveronkadun varrella, suutari Kajander, joka sai komean virkalakkinsa myötä lisänimen konsuli sekä lähellä rautatieasemaa asunut kauppias Lönnberg. Hyvinkäänkadun varrella sijaitseva Lönnbergin talo on ainut nykypäiviin säilynyt myös siirtolaismajoitukseen tarkoitettu rakennus. Senaattori Oskari Tokoi matkusti tammikuussa vuonna 1891 Hyvinkään kautta länteen. Matkalla Kannuksesta Hankoon yövyttiin ensimmäinen yö Seinäjoella ja toinen yö Hyvinkäällä. Siirtolaisten majatalo sijaitsi lähellä rautatieasemaa ja siinä oli siirtolaisia varten kaksi huonetta, joista toinen toimi myös keittiönä ja oli tarkoitettu naisille. Isommassa miehille tarkoitetussa huoneessa oli neljä kolmikerroksista sänkyä. Jokaisessa sängyssä oli olkipatja, tyyny ja tummanharmaa huopapeite. Huone oli kylmä, mutta lämpeni ihmisistä, kun se tuli täyteen. Täynnä se myös oli Oskari Tokoin mukaan, hänen muistellessaan matkakokemuksiaan Hyvinkään seudun historian kirjoittajalle. Taiteilija Helene Schjerfbeck muutti vuonna 1902 Hyvinkäälle lähelle rautatieasemaa. Hän teki Hangon laiturilla luonnoksia pieneen kämmenenkokoiseen lehtiöönsä ihmisryhmistä, jotka odottivat junaa lukuisine matkatavaroineen. Kaksi 1900-luvun alun vesivärityötä, Emigrantteja I vuodelta 1903 ja Emigrantteja II vuosilta , kuvaavat siirtolaisia. Riihimäen taidemuseossa on myös Schjerfbeckin samasta aiheesta 1900-luvun alussa tekemä vesivärityö Matkustajia Hyvinkään asemalla. Tässä akvarelliluonnoksessa kaksi nuorta miestä odottaa junaa matkatavaroineen liekö matkan kohde monien mahdollisuuksien Amerikka. Kalle Saukkosen elokuvateatteri ja emigranttihotelli toimivat samassa rakennuksessa. Valokuva on vuodelta Kuva: Hyvinkään kaupungin kulttuurihistoriallisen osaston valokuva-arkisto. 127

19 H A N K O S I I R T O L A I S T E N L Ä H T Ö K A U P U N K I N A Siirtolaiskonttorissa oli täytettävä kyselykaavake, johon piti kirjoittaa henkilö- ja kotipaikkatiedot sekä matkanpää. Myös lippu oli ostettava ellei sitä vielä oltu hankittu. Lisäksi piti lunastaa ns. vekseli, eli maihinnousuraha, joka saatiin takaisin tulosatamassa kuittia vastaan. Tällä tavalla Pohjois-Amerikan viranomaiset varmistivat, että tulija pystyi tulemaan toimeen omillaan, jos työpaikkaa ei heti löytynyt. Vuonna 1905 maihinnousuraha oli 50 dollaria, mikä vastaa nykyrahana reilua sataa dollaria. Pakollisten matkaselvitysten jälkeen aikaa vietettiin hotellissa lehtiä lukien, seurustellen, korttia pelaten ja eväitä syöden. Jo 1800-luvun lopulla Hangon satamakaupungissa voitiin tutustua sellaisiin harvinaisuuksiin kuin appelsiineihin ja tomaatteihin. Hanko oli kuin rajamaa vanhan ja uuden välillä. Seuraavan päivän matka oli jo ajatuksissa, eikä mieli tehnyt lähteä kaupungille kuljeksimaan. Toisin oli silloin, jos laivaa jouduttiin odottelemaan Hangossa useita päiviä. Silloin siirtolaisilla oli tapana tanssia Hangon sileillä rantakallioilla olihan suurin osa lähtijöistä nuoria, ja aina jollakin oli hanuri mukana. Edelleen kallioita kutsutaan siirtolaiskallioiksi. Ennen lähtöä kokoonnuttiin siirtolaishotellin alakerran saliin. Kaksi hotellin alakerran huonetta oli varattu vahtimestarin asunnoksi ja aamuisin vah- Hangon satama 1920-luvulla. Kaupunki rakennettiin aivan sataman kylkeen. Etualalla näkyy Korkeasaaren laituri, jonka päähän kaupunki rakensi komean voimakasiinin 1900-luvun alussa. Makasiinin viereisellä laiturilla on Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön laiva. Kuva: Hangon museon kuva-arkisto. 128

20 H A N K O S I I R T O L A I S T E N L Ä H T Ö K A U P U N K I N A timestarin vaimo tarjosi lähtijöille kahvia ja pullaa. Hotellissa luetteloitiin myös matkatavarat. Hotellista vahtimestari johdatti lähtijät jonossa satamaan. Itse hän kulki jonon kärjessä torvea soittaen. Hankolaisilla sekä kaupungissa oleskelevilla kylpylävierailla oli tapana tulla seuraamaan lähtöä. Mukana seurasi Suomen Höyrylaiva Oy:n laivavahtimestari, joka toi Hullista mukanaan palaavat siirtolaiset. Lähtöhetki oli latautunut. Yleensä siirtolaiset olivat melko vaatimattomasti pukeutuneita, mutta kukkia oli usein kiinnitetty matkalaukkuihin lähtöä juhlistamaan. Kun laiva irtosi laiturista, kajautettiin laivalla eläköön-huutoja, jotkut nauroivat, jotkut itkivät. Toiset lauloivat isänmaallisia lauluja, toiset virsiä ja joku saattoi kajauttaa Kansainvälisen. Edessä oli uusi, tuntematon tulevaisuus. Joillekin Hangosta tuli Amerikan korvike. Kaupunkia sanottiinkin vuosisadan vaihteessa Suomen villiksi länneksi. Hanko kasvoi nopeasti luvun alussa kaupungissa oli jo noin asukasta, joista noin kolmannes oli suomenkielisiä. Osuus on melko korkea perinteisesti ruotsinkielisellä Länsi-Uudellamaalla. Moni Amerikkaan aikonut jäi Hankoon, jossa oli tarjolla runsaasti työtä. Joku jäi kaupunkiin ehkä siksi, että matkarahat oli kulutettu jo alkuvaiheessa kun taas jonkun toisen matka päättyi lääkärintarkastukseen, eikä kotiinkaan haluttu palata. 129 L Ä H T I J Ä T J A L Ä H D Ö N S Y Y T Vajaat puolet siirtolaisiksi Amerikkaan lähtijöistä oli kotoisin Pohjanmaalta, mutta siirtolaisuus oli vilkasta myös Ahvenanmaalta ja Turun saaristosta. Lähtijöistä noin 60 prosenttia oli miehiä ja heidän keski-ikänsä oli vuotta. Syyt siirtolaisuuteen olivat kaksitahoisia, sekä työntäviä että vetäviä luvun lopulla Suomea ja erityisesti Pohjanmaata koettelivat useat nälkävuodet. Pohjanmaalla tilat olivat jaoissa käyneet pieniksi, eikä alueelle syntynyt tarpeeksi teollisuutta, joka olisi pystynyt sijoittamaan nopeasti kasvaneen liikaväestön. Michiganin ja Minnesotan kaivosteollisuus kasvoi nopeasti 1800-luvun lopulla, joten työvoiman tarve Yhdysvalloissa oli polttava. Pohjanmaalta oli totuttu lähtemään parempien ansioiden perään. Myös merenkulusta elävillä saariston ja Ahvenanmaan asukkailla lähteminen oli osa jokapäiväistä elämää. Ihmiset valtasi Amerikan-kuume, jota ruokki sukulaisten lähettämät kirjeet ja paluumuuttajien kertomukset nopeasti ansaituista rikkauksista. Siirtolaisuuteen vaikuttivat myös pelko Venäjän sotaväkeen joutumisesta, Venäjän sortokausien politiikka ja seikkailunhalu. VENÄJÄN JUUTALAISTEN SIIRTOLAISHOTELLI, MERIMIES- JA SIIRTOLAISLÄHETYSASEMA Kevättalvella 1906 Hankoon ilmestyi yllättäen tuhansia venäläisiä, koska Suomen Höyrylaiva Oy:n asiamiehet olivat mainostaneet Hangon Hullin linjaa

Matkustajia Malmilla. Kuva: Finnair.

Matkustajia Malmilla. Kuva: Finnair. Matkustajia Malmilla. Kuva: Finnair. 72 I L M O I L L E J A V E S I L L E 73 I L M A T I E V I I M E I S E N Ä R A K E N N E T T U Seppo Sipilä tekn. tri, Ilmailumuseoyhdistys Ja sitten äkkiä olemme keskellä

Lisätiedot

alue ja kaupunkirakenne pasilan konepaja rakennushistorian selvitys ja inventointi

alue ja kaupunkirakenne pasilan konepaja rakennushistorian selvitys ja inventointi alue ja kaupunkirakenne pasilan konepaja rakennushistorian selvitys ja inventointi 29.2. 2012 Pasilan konepajan rakennushistorian selvitys ja inventointi. Konepaja-alue ja sen suhde ympäröiviin kaupunginosiin.

Lisätiedot

Sisältö. Maiseman synty. Puurakentamisen historiaa ja nykypäivää Haapaniemen kadettikoulu Tuhansien vuosien tulva

Sisältö. Maiseman synty. Puurakentamisen historiaa ja nykypäivää Haapaniemen kadettikoulu Tuhansien vuosien tulva Aika matka Aika matka on parin kilometrin pituinen ympäristöpolku, joka kertoo sinulle 12 tarinaa Ran- tasalmen geologisesta ja kulttuurihistoriasta 1800 miljoonan vuoden takaisista ajoista nykypäiviin.

Lisätiedot

Karkkilan Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 6 Lokakuu 2001

Karkkilan Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 6 Lokakuu 2001 n Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 6 Lokakuu 2001 Tämän lehden toimituskunta: Toimituksen osoite: Taitto: Paino: Juhani Silván (vastaava), Risto Hakomäki ja Pekka Wikberg n Kotiseutuyhdistys ry. c/o

Lisätiedot

RSKL MERKITTÄVÄ MERKKIVUOSI

RSKL MERKITTÄVÄ MERKKIVUOSI RSKL MERKITTÄVÄ MERKKIVUOSI 1809 Esko Melakari 2009 Sisältö: Aluksi 5 Heimot ja valtasuvut 7 Suomi valtakunnaton kirkkokuntien raja-alue 8 Ruotsin valtakunnan isä suomen kielen vahvistajana 9 Suomi perinteinen

Lisätiedot

H elsingin ar kkitehtuuripoliittinen ohjelma 2010 APOLI ap KANSI APOLI.indd 1 24.5.2010 09:05:39

H elsingin ar kkitehtuuripoliittinen ohjelma 2010 APOLI ap KANSI APOLI.indd 1 24.5.2010 09:05:39 APOLI APOLI Helsingin arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2010 SISÄLTÖ Johdanto 3 Resumé 7 Summary 9 OSA I Artikkelit Helsingin rakentamisen politiikat 14 Helsingin sielu 35 Asuminen olemisen peruspiirteenä

Lisätiedot

TARVAS KOTISEUTULEHTI. N:o 1 2012 KOTISEUTUYHDISTYS TARVAISET. Kotiseutuyhdistys Tarvaiset

TARVAS KOTISEUTULEHTI. N:o 1 2012 KOTISEUTUYHDISTYS TARVAISET. Kotiseutuyhdistys Tarvaiset TARVAS KOTISEUTULEHTI Toimittanut Kalervo Mäkinen N:o 1 2012 Julkaisijat Tarvasjoen kunta ja seurakunta KOTISEUTUYHDISTYS TARVAISET Näkymät luontopolulta Knaapinkoskelta ja museolta. Kuvat Juha Vuorela.

Lisätiedot

Rajajoki, ripaus tiivistettyä historiaa

Rajajoki, ripaus tiivistettyä historiaa Julkaistu Terjokkoisessa 1/2010 Rajajoki, ripaus tiivistettyä historiaa Eero Rautanen 1000-luvun alussa, jolloin Suomi oli vielä heimoasteella, sen sivuilla olevat valtakunnat Ruotsi ja Novgorod pyrkivät

Lisätiedot

H A L S T A R I LOHJAN ROTARYKLUBI LOJO ROTARYKLUBB. SELOSTE N:o 4 2011-2012 ISSN 0781-4151. Ratas pyörähti - vitjat vaihtoivat kantajaa.

H A L S T A R I LOHJAN ROTARYKLUBI LOJO ROTARYKLUBB. SELOSTE N:o 4 2011-2012 ISSN 0781-4151. Ratas pyörähti - vitjat vaihtoivat kantajaa. H A L S T A R I LOHJAN ROTARYKLUBI LOJO ROTARYKLUBB SELOSTE N:o 4 2011-2012 ISSN 0781-4151 Ratas pyörähti - vitjat vaihtoivat kantajaa. Seloste 2011-2012 N:o 4 heinäkuu 2012 HALSTARI Sisältö Sivu 3 Presidentin

Lisätiedot

FIN. Läänemaa - turvallinen pesäpaikka

FIN. Läänemaa - turvallinen pesäpaikka FIN Läänemaa - turvallinen pesäpaikka SISÄLLYSLUETTELO HAAPSALU Haapsalun kartta... 3 Kävelykierros Haapsalussa... 4 Haapsalu, keskiaikainen kaupunki... 6-7 Haapsalu kylpyläkaupunkina. 8-9 Kulttuurikaupunki

Lisätiedot

NUORISO- KULTTUURIA VAI MITÄ SE NYT OLI?

NUORISO- KULTTUURIA VAI MITÄ SE NYT OLI? Julkaisuja 01/2009 Nuorisotyötä Maunulassa 40 vuotta Mitä nuorten Maunulassa on tapahtunut viimeisten vuosikymmenten aikana? Miten alkuaan kaukana keskustasta sijaitsevassa lähiössä aloiteltiin nuorten

Lisätiedot

Oskar Flink työn ja toimen mies

Oskar Flink työn ja toimen mies 1 Oskar Flink työn ja toimen mies Hannu Magnusson Kuopio 2010 2 3 Hannu Magnusson Oskar Flink työn ja toimen mies Kuopio 2010 4 Julkaisija Hannu Magnusson copyright Hannu Magnusson ISBN 978-952-92-8159-6

Lisätiedot

4/201 4 www.ulkomatala.net 31.8.201 4. Turun telakan uusi omistaja Wasa Expressillä Uumajaan. Kesän 201 4 risteilijävieraat

4/201 4 www.ulkomatala.net 31.8.201 4. Turun telakan uusi omistaja Wasa Expressillä Uumajaan. Kesän 201 4 risteilijävieraat 4/201 4 www.ulkomatala.net 31.8.201 4 Turun telakan uusi omistaja Wasa Expressillä Uumajaan Kesän 201 4 risteilijävieraat Pääkirjoitus Kohti syksyä E LOKUU vetelee viimeisiään ja jälleen yksi kesä on Ulkomatalassa

Lisätiedot

Purjehdus ja vapaa-aika Turkulaiset pursiseurat vapaa-ajan vieton näyttämöinä vuosina 1918 1940

Purjehdus ja vapaa-aika Turkulaiset pursiseurat vapaa-ajan vieton näyttämöinä vuosina 1918 1940 Purjehdus ja vapaa-aika Turkulaiset pursiseurat vapaa-ajan vieton näyttämöinä vuosina 1918 1940 Lauri Kaira Purjehdus ja vapaa-aika Turkulaiset pursiseurat vapaa-ajan vieton näyttämöinä vuosina 1918 1940

Lisätiedot

sivu 6 sivu 8 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa

sivu 6 sivu 8 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 sivu 6 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa sivu 8 Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa sivu 12 Jalostuseläimistä on pidetty tarkkaa kirjaa 2 3 Sisältö Pääkirjoitus Julkaisija

Lisätiedot

YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle

YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle Torstai 13. marraskuuta 2014 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 11 59. vuosikerta YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle Vpl. Pyhäjärvi-Seuran retkeläiset pääsivät yleisöksi televisiossa lauantaisin

Lisätiedot

Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0

Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0 1 9 5 0 Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0 KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTO KOUVOLAN LIIKETALOUSINSTITUUTTI KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN OSASTO, KOUVOLA 1 1 9 5 0 Kauppaopetusta

Lisätiedot

Väänästen Sukuseura ry:n jäsenlehti

Väänästen Sukuseura ry:n jäsenlehti N:o 15 2007 Väänästen Sukuseura ry:n jäsenlehti Julkaisija Väänästen Sukuseura ry Kotikatu 6 E 11 33710 Tampere Perustettu Helsingissä 14. 11. 1937 www.vaanastensukuseura.fi Toimitus Päätoimittaja: Pentti

Lisätiedot

Lumivaaralaisia evakkotarinoita

Lumivaaralaisia evakkotarinoita Lumivaaralaisia evakkotarinoita LUMIVAARALAISIA EVAKKOTARINOITA Etelä-Suomen Lumivaaralaiset ry. toimittanut Kalevi Rapo 4 Kansikuvassa ollaan evakkoon lähdössä. Takakannessa Lumivaaran kirkko 90-luvulla.

Lisätiedot

Antero Leitzinger (toim.) Muistelmia ulkomaalaishallinnosta eri vuosikymmeniltä

Antero Leitzinger (toim.) Muistelmia ulkomaalaishallinnosta eri vuosikymmeniltä Antero Leitzinger (toim.) Muistelmia ulkomaalaishallinnosta eri vuosikymmeniltä Antero Leitzinger (toim.) Muistelmia ulkomaalaishallinnosta eri vuosikymmeniltä Maahanmuuttovirasto, Helsinki 2010 Toimittaja

Lisätiedot

Lisan koulusta Tieteiden taloksi Hannu Heikkilä

Lisan koulusta Tieteiden taloksi Hannu Heikkilä Lisan koulusta Tieteiden taloksi Hannu Heikkilä Säätytalon peruskorjauksen yhteydessä 1990-luvun alussa alkoi yhä useammin kuulua kannanottoja, etteivät tieteelliset seurat sopisikaan enää entistä ehompaan

Lisätiedot

3-4 / 2008 VETERAANIKUORMA-AUTOJEN SEURA RY ISSN: 1795-4452 PL 48, 36201 KANGASALA

3-4 / 2008 VETERAANIKUORMA-AUTOJEN SEURA RY ISSN: 1795-4452 PL 48, 36201 KANGASALA VETERAANIKUORMA-AUTOJEN SEURA RY PL 48, 36201 KANGASALA Y-tunnus: 1549 562-4 Pankki: 451 075-225 537 www.vetku.fi sähköpostit: info@vetku.fi sekä sihteeri@vetku.fi Yhteystiedot 1.1.2008-31.12.2008: Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Viipurin. Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita

Viipurin. Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita Viipurin 17 Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 17 Monikulttuurisuuden aika Viipurissa toimittaneet Pentti Paavolainen & Sanna Supponen HELSINKI

Lisätiedot

Syyrin Sanomat 2009. Pakulan pihalla Liedossa 20.8.1983 (kuva Matti Äärilä)

Syyrin Sanomat 2009. Pakulan pihalla Liedossa 20.8.1983 (kuva Matti Äärilä) Syyrin Sanomat 2009 Pakulan pihalla Liedossa 20.8.1983 (kuva Matti Äärilä) SISÄLLYS Toimittajalta...s. 3 Hyvät sukulaiset...s. 4 Sihteerin pallilta...s. 5 Syyriläisten kesäretki Espooseen... s. 6 Mukana

Lisätiedot

UUDENKYLÄN KULTTURIMAISEMA SYLVÖJÄRVEN MAISEMA ALUE

UUDENKYLÄN KULTTURIMAISEMA SYLVÖJÄRVEN MAISEMA ALUE UUDENKYLÄN KULTTURIMAISEMA SYLVÖJÄRVEN MAISEMA ALUE Tieokas Markku Sakari Meriluoto Onnenlaakso Puutarhatie 24 A 18 FI 16100 UUSIKYLÄ ASEMA m. 045 651 9808 markku.meriluoto@ti eokas.fi www.tieokas.fi Y

Lisätiedot

Tukholma Keskiajan kaupunki

Tukholma Keskiajan kaupunki Tukholma Keskiajan kaupunki Keskiajalla lähes koko Tukholman kaupunki mahtui Stadsholmenille eli alueelle, jota nykyään sanomme Vanhaksi kaupungiksi. Pohjoisen puolella oleva Helgeandsholmen oli myös osa

Lisätiedot

Vuoksenranta-seuran jäsenlehti N:o 29 2011

Vuoksenranta-seuran jäsenlehti N:o 29 2011 JOUKKOKIRJE Vuoksenranta-seuran jäsenlehti N:o 29 2011 Maija Jantunen kotipaikkansa Pientalon raunioilla yhdessä Henri Jantusen ja Ritva Jantusen kanssa. Takana näkymää Jantselan navetan raunioiden päältä

Lisätiedot

Verkkoversio, osa 1 2. lisätty painos 2012, julkaistaan verkossa. Kannen kuva : Rudolf Koivu. Alkuperäinen teos julkaistiin painettuna v.

Verkkoversio, osa 1 2. lisätty painos 2012, julkaistaan verkossa. Kannen kuva : Rudolf Koivu. Alkuperäinen teos julkaistiin painettuna v. Verkkoversio, osa 1 2. lisätty painos 2012, julkaistaan verkossa. Kannen kuva : Rudolf Koivu. Alkuperäinen teos julkaistiin painettuna v. 1997 NIKINMÄEN HISTORIIKKI 2. lisätty painos v. 2012, julkaistaan

Lisätiedot

Vaasa 400 syntymäpäiväjuhlat - Matkailutoimisto - Mitä ihmiset harrastavat

Vaasa 400 syntymäpäiväjuhlat - Matkailutoimisto - Mitä ihmiset harrastavat Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 3-2006 Vaasa 400 syntymäpäiväjuhlat - Matkailutoimisto - Mitä ihmiset harrastavat 3/2006 PÄÄKIRJOITUS Päätoimittaja Ville Rintamäki Toukokuu

Lisätiedot