MOOTTORIT METSÄSSÄ. Puunkorjuussa käytettävän moottoritekniikan valinnoista ja kehityksestä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MOOTTORIT METSÄSSÄ. Puunkorjuussa käytettävän moottoritekniikan valinnoista ja kehityksestä"

Transkriptio

1 MOOTTORIT METSÄSSÄ Puunkorjuussa käytettävän moottoritekniikan valinnoista ja kehityksestä

2 VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Mitkä tekijät vaikuttavat moottoritekniikan kehitykseen? Metsäkoneiden kehitys on edennyt huimasti niistä ajoista, kun metsätyö alkoi koneellistua 1960-luvulla. Myös ne tekijät, jotka ovat vaikuttaneet kehitykseen vuosien varrella, ovat muuttuneet suuresti. Alussa kyse oli pääasiassa tuotannon tehostamisesta. Nykyään vaatimuskenttä on paljon monimutkaisempi ja käsittää erilaisia asioita aina yksittäisen metsäkoneyrittäjän tuloksesta koko maapallon kattaviin ympäristötekijöihin.

3 Ympäristövaatimukset Globaaleiden ympäristö- ja ilmastokysymysten merkitys on kasvanut 1990-luvulta alkaen koko ajan, ja keskeisessä osassa ovat kasvihuonekaasujen, kuten typpioksidin (NOx), päästöt ilmakehään. Metsäkonevalmistajien osalta tämän vaikutukset näkyvät EU:n ja USA:n päästölainsäädännöissä, jotka vaativat pakokaasujen puhdistuksen tehostamista porrastetusti NOx- ja hiukkaspäästöjen (PM) vähentämiseksi vuoteen 2014 mennessä. Lainsäädännön vakavuus näkyy vähentämisaikataulun kireydessä vuoden 1996 vähennystasoista (NOx 29 % ja PM 10 %) siirrytään 97 prosentin vähennysvaatimukseen sekä NOx:in että PM:n osalta jo vuonna 2014 (ks. kaavio). Metsäkonevalmistajat ovat vastanneet näihin vaatimuksiin kehittämällä erilaisia järjestelmiä pakokaasujen puhdistamiseen. On kuitenkin muistettava, että päästölainsäädännön kiristymisaikataulu vaihtelee eri puolilla maailmaa. Stage 4/ Tier 4 Final -vaihe koskee Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa. Samat vaatimukset tulevat todennäköisesti kuitenkin jossakin vaiheessa voimaan myös suurimmassa osassa muuta maailmaa. PM [g/kwh] P > 130kW ilman säätelyä Stage 4 (2014) Stage 1 (1996) P > 130kW ilman Vähennys säätelyä 97 % NOx ja 30 % NOx-vähennys ja 10 % 97 % PM PM-vähennys ilman säätelyä toteutettuihin moottoreihin Stage 4 (2014) Stage 1 (1996) verrattuna Vähennys Stage 97 % 3B NOx (2011) ja 30 % NOx-vähennys ja 10 % 97 % PM PM-vähennys ilman säätelyä 85 % NOx-vähennys toteutettuihin ja 97 % moottoreihin PM-vähennys ilman verrattuna säätelyä Stage 3B (2011) toteutettuihin moottoreihin verrattuna Stage 3A (2006) Stage 2 (2002) Stage Vähennys 3A (2006) 70 % NOx Stage ja 2 (2002) Vähennys 50 % NOx Vähennys 70 % NOx ja Vähennys 50 % NOx 70 % PM ja 70 % PM Teho (kw) NOx 92 % NOx 6,0 NOx + NOx 2,4 NOx 0,4 130 <600 PM 0,54 PM 0,2 PM 0,2 PM 0,025 PM 0,025 Eurooppa: Stage 2 Stage 3 Stage 3B Stage 4 USA: Tier 2 Tier 3 Tier 3 interim Tier 4 Final > 000 Teho (kw) NOx 92 % NOx 6,0 NOx + NOx 2,4 NOx 0,4 130 <600 Vuosi PM 0,54 PM 0,2 PM 0,2 seuraava PM 0,025 PM 0,025 > 000 0,7 0,6 0,7 0,5 0,4 0,5 PM [g/kwh] 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0,6 0, % NOx-vähennys ja 97 % PM-vähennys ilman säätelyä toteutettuihin moottoreihin verrattuna 70 % PM Taloudelliset vaatimukset/polttoaineen kulutus Tuottavuusvaatimukset ja 70 % PM NOx [g/kwh] NOx [g/kwh] Eurooppa: Stage 2 Stage 3 Stage 3B Stage 4 USA: Tier 2 Tier 3 Tier 3 interim Tier 4 Final Vuosi seuraava Nykypäivänä monet metsäkoneyrittäjät joutuvat työskentelemään kovan taloudellisen paineen alaisina. Paineen syyt ovat moninaiset aina investointikustannuksista jatkuvasti kohoaviin polttoainehintoihin, ja monissa maissa esimerkiksi dieselin hinta on lähes kaksinkertaistunut vuosien 2001 ja 2011 välillä. Tämän vuoksi metsäkoneiden vuosittaisen käyttötuntimäärän on oltava yleensä hyvin korkea, jotta hyväksyttäviin kannattavuuslukuihin päästään. Sen myötä myös jokainen pienikin parannus koneiden polttoainetehokkuuteen otetaan varmasti ilolla vastaan metsäkoneiden omistajien keskuudessa. Tuotannon lisääminen on tietenkin myös yksi keino metsäkoneyrityksen kannattavuuden parantamiseen. Moottoriteknisesti kehityspotentiaalia on, mutta monesti koneita käytetään jo nyt useassa vuorossa ja hyvin lähellä käytön maksimirajaa. Lisäksi tuottavuuden kasvattaminen esimerkiksi suuremman moottoritehon kautta saattaa johtaa ongelmiin ympäristövaatimusten suhteen, sillä suuremmat moottorit nostavat yleensä koneiden painoa ja lisäävät polttoaineen kulutusta ja sen myötä päästöjen määrää. Tämän vuoksi onkin parempi panostaa Komatsu Forestin tapaan moottorin tuottaman voiman älykkäämpään ohjaukseen ja optimointiin ja käyttää uusinta tekniikkaa kuutiometrikohtaisen polttoainekulutuksen vähentämiseen. Se vähentää myös ympäristökuormitusta merkittävästi. Lainsäädäntö puhdistaa ilmaa Päästölainsäädännön vaatimukset merkitsevät huomattavaa vähennystä terveydelle haitallisiin päästöihin. Kehitys vuoden 1996 ensimmäisestä vaiheesta (suuri tummanharmaa neliö) vuoden 2014 neljänteen vaiheeseen (pieni sininen neliö). Eri nimet, sama asia ympäristölainsäädännössä Tier ja Stage ovat amerikkalainen ja eurooppalainen nimitys vaiheille, joilla lainsäädäntö määrittää päästöjen vähentämisen. Yhteenveto EU:n ja USA:n päästölainsäädäntö pakokaasujen tehokkaammasta puhdistamista on tekijä, joka on vaikuttanut viime vuosina eniten moottoritekniikan kehitykseen. Polttoainekulutusta vähentävä moottoritekniikka ja pakokaasujen puhdistus parantavat sekä metsäkoneiden omistajien taloutta että maailmanlaajuista ympäristökuormitusta. Tuottavuuden lisääminen suurempien moottoreiden avulla johtaa helposti ristiriitoihin ympäristövaatimusten kanssa. Tämän vuoksi on löydettävä muita ratkaisuja, jotka sekä parantavat tuottavuutta että täyttävät ympäristölainsäädännön vaatimukset.

4 PAKOKAASUJEN PUHDISTUSJÄRJESTELMÄN VALINTA Toimintaperiaatteet, edut ja haitat Uusien päästövaatimuksien täyttämiseen käytetään pääasiassa kahta moottoritekniikkaa, CEGRja SCR-menetelmiä, joista Komatsu Forest on valinnut jälkimmäisen. Seuraavassa on yhteenveto molempien toiminnasta ja niiden soveltuvuudesta nykyaikaisen metsänhoidon tarpeisiin. Ilmanotto Dieselruisku Äänenvaimennin DPF-suodatin CEGR Jäähdytysneste EGR:ään EGR-jäähdytin EGR-toimilaite EGR-venttiili Päästöt vähentyvät tiettyyn määrään moottorissa CEGR-tekniikassa NOx:in eli typpioksidien määrä vähennetään optimiin kierrättämällä pakokaasut takaisin sylinteriin ja polttamalla ne uudelleen. Hiukkasten (PM) määrä vähennetään jälkeenpäin DPF-suodattimella. Cooled Exhaust Gas Recirculation on pidemmälle kehitetty muoto EGR-tekniikasta, joka luottiin USA:ssa 1970-luvulla. CEGR:ssä pakokaasut jäähdytetään ja sekoitetaan imuilmaan niin, että ne voidaan johtaa takaisin järjestelmään ja polttaa toisen kerran. Pakokaasujen johtaminen takaisin moottorin imuilman sekaan vähentää happipitoisuutta, jolloin palamislämpötila ja myötä järjestelmässä muodostuvan NOx:n (typpioksidit) määrä alentuvat. NOx-pitoisuuden alentuminen saadaan aikaan siis alhaisemman palamislämpötilan kautta, mutta se ei vähennä palamisprosessissa syntyvien hiukkasten määrää. Hiukkaspitoisuutta vähennetään sen sijaan seuraavassa vaiheessa erikoisrakenteisen DPF-hiukkassuodattimen (Diesel Particle Filter) avulla. CEGR-menetelmässä hiukkasten määrä on normaalia suurempi, sillä pakokaasujen johtaminen takaisin poltettavaksi optimaalista lämpötilaa viileämmissä olosuhteissa tekee palamisprosessista epätäydellisen. Tämän vuoksi suodatin puhdistettava säännöllisesti polttamalla kertynyt materiaali niin, ettei suodatin tukkeudu. Tässä yhteydessä on todettava, että CEGR-tekniikka ei sinänsä vähennä polttoaineen kulutusta vaan pikemminkin lisää sitä, koska järjestelmän jäähdytystarve on suurempi ja palamisprosessin energiankäyttösuhde on alhaisempi. Edut Täyttää lakisääteiset NOx- ja hiukkasmäärävaatimukset Järjestelmässä ei tarvita DEF-nestettä Haitat Lisää polttoainekulutusta Lisää jäähdytyskapasiteetin tarvetta Järjestelmään on asennettava DPFsuodatin DPF-suodatin on puhdistettava C:n lämpötilassa DPF-suodatin ja EGR-venttiili lisäävät huoltotoimenpiteitä Vaatii teknisesti moninmutkaisia komponentteja, kuten säädettävän turbon, EGR-venttiilin, kaksoisturboahtimen ja pakokaasujen jäähdytysjärjestelmän Herkempi heikkolaatuisille dieselpolttoaineille (rikki) Yhteenveto CEGR vähentää Nox-määrän palamisprosessissa, mikä ei alenna polttoaineen kulutusta. Palamisen jälkeen hiukkaset suodatetaan DPF-suodattimen avulla.

5 SCR Selective Catalytic Reduction on tekniikka, jossa NOxpitoisuutta vähennetään moottorin polttoprosessin jälkeen, sen ulkopuolella. Silloin palaminen voidaan optimoida niin, että hiukkasten määrä on mahdollisimman pieni ja moottorin suoritusteho mahdollisimman suuri. NOx-pitoisuus alennetaan palamisen jälkeen urealiuoksen (DEF, Diesel Exhaust Fluid) ja katalysaattorin avulla. DEF-neste ruiskutetaan pakoputkeen juuri ennen katalysaattoria, ja kun pakokaasu-def-seos kulkee katalysaattorin läpi, typpioksidit muuttuvat vaarattomaksi typeksi ja vesihöyryksi. Moottorin erittäin energiatehokas palamisprosessi vaikuttaa lisäksi polttoainekulutukseen edullisesti. Komatsu Forestin SCR-pohjaisen E3-powertekniikan (E3= Energy, Economy, Ecology) on todettu testeissä alentavan dieselpolttoaineen kulutusta jopa yli 20 prosentilla. Lisäksi Komatsu Forestin MaxiXplorer-ohjausjärjestelmä ja voimansiirtoratkaisut optimoivat koko järjestelmän moottorin voimankäytöstä koneen energiatehokkuuteen asti. DEF-säiliö DEF-pumppu DEF-suutin DEF-katalysaattori Päästöjen vähentäminen tapahtuu kokonaan moottorin ulkopuolella SCR-tekniikassa PM-hiukkasten vähentäminen on optimoitu käyttämällä palamisprosessissa optimaalista diesel-happi-seosta. NOx-pitoisuuden vähentäminen tapahtuu seuraavassa vaiheessa, moottorin ulkopuolella. Edut Täyttää lakisääteiset NOx- ja hiukkasmäärävaatimukset Vähentää polttoaineen kulutusta Alentaa polttoainekustannuksia (DEFkustannukset mukaan lukien) Alhaisemmat käyttökustannukset CEGR:ään verrattuna Ei vaadi EGR-venttiiliä Ei edellytä puhdistusjärjestelmän kunnossapitoa Kestää paremmin heikkolaatuisia dieseleitä (rikki) Haitat DEF-nesteen kuljetus ja käsittely Lisää komponentteja moottorin ulkopuolella Yhteenveto SCR alentaa NOx-pitoisuuden palamisen jälkeen ja hiukkasmäärän palamisprosessissa. Tämän ansiosta palamisprosessi voidaan suorittaa mahdollisimman tehokkaasti, jolloin polttoaineen kulutus alentuu.

6 UUSI MOOTTORI- SUKUPOLVI Huipputehoa vähemmällä polttoaineella Pakokaasujen puhdistusjärjestelmä ja moottoritekniikka ovat sinänsä eri asioista. SCR on kuitenkin pakokaasujen puhdistusjärjestelmä, joka mahdollistaa todella tehokkaiden ja vääntövoimaisten, vähemmän polttoainetta kuluttavien moottoreiden rakentamisen. Ja juuri niitä etuja tarjoaa Komatsu Forestin uusin moottorisukupolvi. Kun pakokaasujen puhdistus tehdään moottorin ulkopuolella, moottorin ruiskutus ja polttoprosessi voidaan virittää optimaaliseksi - ja se on avain todella tehokkaaseen toimintaan. Uuden sukupolven common rail -ruiskutusjärjestelmä mahdollistaa korkeamman ruiskutuspaineen, tarkemman ajoituksen ja tehokkaamman ahtoilmajäähdytyksen. Sen ansiosta moottori on voimakkaampi, se reagoi herkemmin ja tuottaa hiukkasia vähemmän. Kaiken lisäksi se kuluttaa polttoainetta vähemmän. Uuden sukupolven ruiskutustekniikka, jota ohjataan tietokoneella ja valvotaan elektronisesti, nopeuttaa moottorin reagointia kuormituksen muutoksiin ja optimoi ruiskutuspaineen kaikissa käyttötilanteissa. Tämän ansiosta moottorin vasteaika on lyhyempi. Koska uudet elektroniset polttoainesuuttimet mahdollistavat seitsemän ruiskutusta yhden ruiskutustahdin aikana, palaminen tapahtuu tasaisemmin. Moottoreiden jokaisessa sylinterissä on kaksi imu- ja kaksi poistoventtiiliä. Sen ansiosta suuttimet on voitu sijoittaa venttiileiden keskelle pystysuoraan, jolloin polttoaineen virtausta on voitu lisätä ja pumppaushävikki vähentyy. Tämä parantaa polttoaine-ilmaseoksen suhdetta, mikä vähentää päästöjä ja varsinkin polttoaineen kulutusta. Mittaukset osoittavat, että dieselin kulutus voi vähentyä edullisissa olosuhteissa yli 20 prosentilla. Lisäetuna järjestelmä alentaa moottorin ääntä, parantaa sen toimintavarmuutta, yksinkertaistaa huoltoa ja tuottaa korkean vääntömomentin myös alhaisilla kierrosnopeuksilla. Sen ansiosta kone pystyy työskentelemään mahdollisimman tehokkaasti kaikissa tilanteissa. Yhteenveto Moottorin ulkopuolella tapahtuva pakokaasupuhdistus parantaa suorituskykyä ja vähentää polttoaineen kulutusta. Korkeampi ruiskutuspaine, tarkempi ajoitus ja tehokkaampi palaminen optimoivat moottorin tehon ja energiatehokkuuden. Uuden sukupolven moottoritekniikka, johon kuuluu muun muassa common rail, uudistettu palotila ja tarkoin suunnitellut venttiilirakenteet, tuottaa korkean vääntömomentin jo alhaisilla kierrosnopeuksilla. Alhaisempi äänitaso, erinomainen toimintavarmuus ja yksinkertainen huollettavuus ovat myös uusimman moottorisukupolven etuja.

7 SCR Prosessi ja komponentit DEF Paluuvirtausjohto DEF Käyttömoduuli Moottori Lämpötilasensori DEF Säiliö ECU Moottorin jäähdytysjohdot DEF-lämmitykseen 1 Moottorin jäähdytysjohdot annostelumoduulin jäähdytykseen Toimilaitteet Sensorit Moottori CAN NO2 sensori 1 DOC Annostelumoduuli Lämpötilasensori 1 Sekoitin SCR-katalysaattori Diagnosointi CAN Lämpötilasensori 2 NO2 sensori Palaminen SCR-tekniikan vahvuus sekä ympäristöllisesti että moottorin tehokkuuden kannalta on se, ettei siinä kierrätetä pakokaasuja takaisin moottorin. Toisin kuin CEGR-järjestelmässä, SCR:ää käytettäessä moottoriin ruiskutetaan optimaalinen seos puhdasta ilmaa ja polttoainetta, mikä sekä vähentää hiukkasten määrää että parantaa moottorin energiatehokkuutta ja voimantuottoa. Diesel Oxidation Converter Palamisen ja turboahdon jälkeen pakokaasut johdetaan DOC:iin, jonka platinapinnoite reagoi hiilivetyjen (HC) ja hiilioksidin (CO) kanssa ja muuttaa ne vesihöyryksi ja hiilidioksidiksi (CO 2 ). Osa pakokaasujen typpioksidista (NO) muuttuu myös typpidioksidiksi (NO 2 ), mikä nopeuttaa SCR-prosessin reaktionopeutta ja tehokkuutta. Tässä vaiheessa käsitellään myös pakokaasuun jääneet hiukkaset. DEF-ruiskutus DOC:in jälkeen kuumaan pakokaasuun ruiskutetaan DEFnestettä. DEF-neste höyryyntyy korkeassa lämpötilassa ja muodostaa ammoniakkia ja hiilidioksidia, jotka johdetaan SCR-katalysaattoriin. Typpioksidin vähentäminen Katalysaattorissa ammoniakki reagoi typpioksidien kanssa ja tuloksena syntyy vaaratonta typpikaasua ja vesihöyryä. Komponentit, valvontakomponentit ja anturit SCR-järjestelmä on hyvin vakaa ja sisältää tarkoin testattuja valvontakomponentteja, kuten antureita ja sensoreita. (Sekä CEGR- että SCR-järjestelmässä toimintoja valvovat erilaiset anturit). SCR-järjestelmä ei vaadi laajoja huoltotoimenpiteitä. Merkittävää on, että kaikki DEF-nesteeseen liittyvät letkut ja liitännät sekä säiliö lämmitetään vesikiertoisella lämmitysjärjestelmällä.

8 KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

9 CEGR-järjestelmä ja DPF (Diesel Particle Filter) Mikä DPF on ja mitä se tekee? DPF on CEGR-järjestelmässä tarvittava suodatin nokihiukkasten määrän alentamiseksi lain vaatimalle tasolle. Sen on välttämätön sen vuoksi, ettei CEGR-järjestelmän palamisprosessi käsittele hiukkasia riittävästi. Kuinka DPF-suodattimen tukkeutuminen vältetään? Puhdistamalla ja vaihtamalla. Kuinka DPF puhdistetaan? Puhdistus suoritetaan kahdella tavalla, puhdistuspoltolla ja vaihtamalla. Puhdistuspolton suorittaa kuljettaja järjestelmän antamien indikaatioiden mukaan. Seuraavassa vaiheessa suodatin lähetetään puhdistettavaksi ulkopuolisen toimesta tai se vaihdetaan. Kuinka kauan puhdistuspoltto kestää? Yleensä muutaman minuutin. Kuinka korkeaksi lämpötila nousee puhdistuspolton aikana? C:een, ja se lisää palonvaaraa kenttäolosuhteissa. Pysyykö puhdistuksen tarve tasaisena vai vaihteleeko se? Se vaihtelee moottorin tehonkäytön mukaan. Kuinka kauan yhtä DPF-suodatinta voidaan käyttää, ja mitä muita huoltotoimia DPF/CEGR vaatii? DPF on vaihdettava jonkin ajan kuluttua. Suodattimen vaihdon ja puhdistuksen suorittaa valtuutettu korjaamo/huoltoliike. Vaihtoväli riippuu moottorin keskikuormituksesta. Mitä enemmän konetta on käytetty tyhjäkäynnillä tai alhaisilla kierroksilla, sitä useammin DPF-suodatin on vaihdettava. Tosiasia on, että CEGR-järjestelmän heikompi hiukkaspalaminen likaa moottoriöljyä, ja siksi öljynvaihtoväli saattaa lyhentyä jopa 250 tuntiin. Koska CEGR-tekniikka vaatii myös huomattavasti enemmän jäähdytystä, myös jäähdytinlaitteiston huoltaminen on vaativampaa. Onko DPF- ja CEGR-järjestelmä herkempi heikkolaatuiselle dieselille (rikki)? Kyllä, CEGR-järjestelmään sisältyvät komponentit ovat herkempiä huonolaatuiselle dieselille, eli runsasrikkisille dieselöljyille. SCR-järjestelmä ja DEF (Diesel Exhaust Fluid) Mitä DEF on? DEF on avainkomponentti pakokaasujen NOx-pitoisuuksien alentamiseen SCRjärjestelmässä. DEF sisältää n. 33 % ureaa ja n. 67 % deionoitua vettä. Ureaa käytetään monissa erilaisissa teollisuusprosesseissa, esim. maatalouden lannoiteaineena. Onko DEF myrkyllistä? Ei ole. DEF luokitellaan myrkyttömäksi, saastuttamattomaksi ja heikosti syttyväksi. DEF on myös täysin väritöntä ja hajutonta, mutta lievästi syövyttävää. Mikä DEFin tehtävä on SCR-järjestelmässä? DEF lisätään pakokaasun joukkoon ennen kaasujen johtamista katalysaattoriin. Katalysaattorissa DEF reagoi ympäristölle haitallisten typpioksidien kanssa ja muuttaa ne vaarattomaksi typeksi ja vesihöyryksi. Kuinka paljon DEF-nestettä tarvitaan? Määrä vaihtelee kuormituksen mukaan, mutta DEF-nesteen osuus on keskimäärin n. 3 5 % polttoaineen kokonaiskulutuksesta. Kuinka suuri DEF-säiliö on ja kuinka usein se on täytettävä? DEF-säiliön kokonaistilavuus on 30 litraa, ja siitä 8 litraa on varakäyttöä varten. DEF-säiliö on mitoitettu niin, että nestettä voidaan lisätä jokaisen polttoainetäydennyksen yhteydessä. Voiko DEF jäätyä? DEF-nesteen jäätymispiste on -11 C. Sekä säiliön että ruiskutusjärjestelmän jäätyminen estetään kuitenkin Komatsu Forestin SCR-järjestelmässä tyhjentämällä järjestelmä koneen sammutuksen yhteydessä ja lämmittämällä kaikki johdot tarvittaessa koneen jäähdytysvesijärjestelmän avulla. Muilta osin järjestelmä on testattu ja arvioitu kovassa pakkasessa eikä toimintahäiriöitä ole havaittu. Voiko konetta käyttää, jos DEFsäiliö on tyhjä tai jäässä? Kyllä voi. Konetta voidaan käyttää noin 40 minuuttia ennen kuin järjestelmän on toimittava päästövaatimusten tarkoittamalla tavalla, mikä siis edellyttää juoksevan nesteen saatavuutta DEF-säiliöstä. Tätä valvovat sensorit, ja kaikissa markkinoilla olevissa järjestelmissä on oltava tämänkaltainen sensorivalvonta järjestelmän toiminnan varmistamiseksi. Vaatiiko DEF- ja SCR-järjestelmä joitakin erityisiä huoltotoimenpiteitä? Ei tarvitse. Järjestelmän toiminta edellyttää vain DEF-nesteen lisäämisen jokaisella tankkauskerralla sekä yksinkertaisen suodattimenvaihdon pumppumoduulissa n tunnin välien. Onko DEF- ja SCR-järjestelmä herkempi heikkolaatuiselle dieselille (rikki)? On, mutta huomattavasti vähemmän kuin CEGR-järjestelmä.

10 Kuorma-autovalmistajat käyttävät SCR:ää Eco Driving -koulutusta ja monipuolista tutkimusta aina jonossa ajamisesta vaihtoehtoisiin polttoaineisiin. Energiatehokkuus ja ympäristövaikutusten vähentäminen on asettunut kuorma-autoalan suurien haasteiden eteen meri- ja junakuljetusten aiheuttaman kilpailun kiristyessä. Kuljetussektorin päästövaatimukset ovat lisäksi vielä tiukemmat kuin metsätaloudessa, ja siksi tämän päivän kehitystasolla on käytettävä CEGR- ja SCR-järjestelmien yhdistelmää. Tavaralajimenetelmä Yhtiö Moottori Päästötekniikka Komatsu Forest AGCO Sisu Power SCR John Deere John Deere EGR Rottne John Deere EGR Eco log Mercedes SCR Ponsse Mercedes SCR Moottoritekniikan ja päästöjen osalta suuntaus on selvä (ks. viereinen taulukko): Kuorma-autovalmistajat ovat siirtymässä CEGRjärjestelmästä SCR-järjestelmään. SCR-tekniikan sanotaan olevan tulevaisuuden tekniikkaa, joka on saatavana jo nyt. Järjestelmän merkittävin etu on aivan sama kuin metsätaloudessa: samalla tekniikalla pystytään täyttämään lakisääteiset määräykset ja alentamaan polttoainekustannuksia. Kuten taulukosta käy ilmi, maailman viidestä suuresta metsäkonevalmistajasta kolme on valinnut SCR-tekniikan. SCR on eurooppalainen valinta, Pohjois-Amerikassa käytetään CEGR:ää. Sen sijaan amerikkalaiset kuorma-autonvalmistajat ovat vaihtaneet kaistaa ja siirtyneet käyttämään SCR-tekniikkaa. Kuorma-autot (Tukkiautot) Yhtiö Moottori Päästötekniikka Paccar Paccar SCR Volvo Volvo SCR Mack Mack Cleartech SCR Western Star Detroit Diesel Blue Tec SCR International Maxxforce EGR Scania Scania SCR/EGR

11 SEURAAVA ASKEL Mielipiteitä tähänastisista tuloksista ja tulevasta kehityksestä Millaisia kokemuksia teillä on tähänastisesta kehityksestä moottoritekniikassa? Millaisia konkreettisia tuloksia olette kokeneet, millaisia johtopäätöksiä tehneet? Ja mikä tulee olemaan tärkeintä lähitulevaisuudessa? Seuraavassa on muutamia mielipiteitä Komatsu Forestin työntekijöiltä ja asiakkailta. Kone kuluttaa polttoainetta keskimäärin 2-3 litraa vähemmän tunnissa. Roland Nilsson metsäkoneyrittäjä Roland Nilsson on tehnyt metsätöitä noin 40 vuotta. Nykyään hänellä on oma yritys, Fågelstigens Skog AB, joka työllistää kolme työntekijää. Kesäkuussa 2011 yritykselle toimitettiin Västerbottenin Vännäsiin uusi Komatsu hakkuukone, jossa on SCRpohjainen E3-power-moottori. Rolandin kokemukset koneen polttoaineen kulutuksesta ovat erittäin myönteiset. Kävimme käyttöraportin tarkoin läpi 800 tunnin kohdalla, ja siinä olleet positiiviset luvut pätevät edelleen. Olemme todenneet, että kone kuluttaa polttoainetta keskimäärin 2-3 litraa vähemmän tunnissa. Koko ajan nousevilla dieselhinnoilla polttoainekustannukset tulevat koko ajan tärkeämmiksi, Roland Nilsson toteaa. SCR:n myötä suuri osa Stage 4/Tier 4 Final -työstä on jo tehty. Komatsu Forestin tekniselle johtajalle Ola Boströmille viime vuodet ovat olleet asteittain kiristyvän päästölainsäädännön myötä intensiivistä kehitystyötä, jossa on jouduttu pohtimaan, keskustelemaan ja testaamaan paljon erilaisia moottori- ja päästötekniikoita. Nyt hän voi todeta, että Komatsu Forest on SCR-tekniikkansa ansiosta noussut ikään kuin edelläkävijäksi - eikä vain metsäkonealalla. Nykyisillä tekniikoilla valittavana on tasan kaksi vaihtoehtoa, CEGR ja SCR. Ja kaikki asiantuntijat ovat tällä hetkellä sitä mieltä, että SCR on ainoa tekniikka, joka todella pystyy täyttämään lopulliset päästövaatimukset Ennen kaikkea NOx-määrien alentamisessa SCR on kiistatta kaikkein tehokkain ratkaisu. Tämän vuoksi esimerkiksi useimmat kuorma-autovalmistajat ovat kääntäneet kelkkansa ja siirtyneet käyttämään SCR:ää, sanoo Ola. Samalla hän myöntää, että myös Komatsu Forestilla on vuosien mittaan mietitty erilaisia ratkaisuja ja yksityiskohtia. Mikään ei ole ollut kiveen kirjoitettua, sillä voimme esimerkiksi kertoa, että harkitsimme jonkin aikaa CEGRjärjestelmän ja hiukkassuodattimen käyttöönottoa. Mutta kehitys on mennyt näinä vuosina huimasti eteenpäin sekä hiukkasmäärän minimoimiseen tähtäävän ja polttoainekulutusta vähentävän tehokkaan palamisprosessin että NOx-päästöjen vähentämisen osalta. Nyt olen erittäin iloinen tekemästämme valinnasta. Suuri osa päästölainsäädännön viimeisen vaiheen vaatimasta työstä on meillä jo tehty, koska meillä on valmis ja hyvin toimiva konsepti, ja voimme alkaa kehittää sitä nyt eteenpäin. Ola Boström, Tekninen johtaja Komatsu Forest

12 FORESTRY QUALITY EngINES Sinun haasteesi ohjaa meidän kehitystämme Komatsu Forestin moottoritekniikan kehittäminen lähtee muiden kehityskohteiden tapaan niistä ydinarvoista, jotka käsitteemme Forestry Quality pitää sisällään. Se tarkoittaa, että kehityksemme suuntaa ja valintojamme ohjaa koko ajan keskittyminen metsään, intohimo tekniikkaan ja nykyaikaisen puunkorjuun toimintaperiaatteiden ymmärtäminen. Moottoritekniikassa tämä tarkoittaa, että pyrimme aina luomaan ratkaisuja, joista asiakkaamme hyötyvät niin ympäristötekijöiden, tuottavuuden kuin käyttökustannustenkin kannalta. Tämän ansiosta Komatsun metsäkoneet ovat maailman huipulla kaikessa koneiden suorituskyvystä ja päästöjen vähentämisestä moottorin polttoainetehokkuuteen asti. Ja juuri tällaisia etuja nykyaikaisessa metsänhoidossa käytettävien moottoreiden on tarjottava. Komatsu Forest AB

Puhdasta tulevaisuutta Volvon uudet dieselmoottorit ja SCR

Puhdasta tulevaisuutta Volvon uudet dieselmoottorit ja SCR Puhdasta tulevaisuutta Volvon uudet dieselmoottorit ja SCR Alhaiset päästöt. ALHAINEN polttoaineen kulutus. LUOTETTAVA. EU ottaa tulevaisuudessa käyttöön uudet, tiukat päästörajoitukset raskaille ajoneuvoille.

Lisätiedot

PONSSE metsäkoneet ja

PONSSE metsäkoneet ja PONSSE metsäkoneet ja SCR-moottoriteknologia sisällys 1. Päästörajat tiukkenevat koneet paranevat 2. Päästörajoitusten aikataulu 3. PONSSE SCR-ratkaisu 4. SCR-järjestelmän etuja 5. Suorituskyky ja taloudellisuus

Lisätiedot

PONSSE metsäkoneet ja

PONSSE metsäkoneet ja PONSSE metsäkoneet ja SCR-moottoriteknologia sisällys 1. Päästörajat tiukkenevat koneet paranevat 2. Päästörajoitusten aikataulu 3. PONSSE SCR-ratkaisu 4. SCR-järjestelmän etuja 5. Suorituskyky ja taloudellisuus

Lisätiedot

STAGE IV -MOOTTORIT. 160-350 kw

STAGE IV -MOOTTORIT. 160-350 kw STAGE IV -MOOTTORIT 160-350 kw Kansainvälisen tason moottorivalmistaja jo 1800-luvulta lähtien. Volvo Construction Equipmentilla on takanaan yli 180 vuotta innovointia ja se on edelleen teknisen kehityksen

Lisätiedot

Päästötön moottoripalaminen

Päästötön moottoripalaminen Päästötön moottoripalaminen Martti Larmi, Johanna Wahlström, Kalle Lehto Polttomoottorilaboratorio, TKK Päästötön moottoripalaminen Polttomoottoritekniikan vastuualue on tulevaisuuden moottoritekniikkaan

Lisätiedot

Jälkiasennettavat pakokaasujen puhdistuslaitteet. Arno Amberla 5.12.2007 1 1. Version 20071130

Jälkiasennettavat pakokaasujen puhdistuslaitteet. Arno Amberla 5.12.2007 1 1. Version 20071130 Jälkiasennettavat pakokaasujen puhdistuslaitteet Arno Amberla Version 20071130 5.12.2007 1 1 Sisältö Jälkiasennettavat pakokaasujen puhdistuslaitteet Proventia Yleistä jälkiasennuksista Teknologiat bensiinimoottorit

Lisätiedot

TEKNIIKKA. Dieselmoottorit jaetaan kahteen ryhmään: - Apukammiomoottoreihin - Suoraruiskutusmoottoreihin

TEKNIIKKA. Dieselmoottorit jaetaan kahteen ryhmään: - Apukammiomoottoreihin - Suoraruiskutusmoottoreihin TALOUDELLISUUS Dieselmoottori on vastaavaa ottomoottoria taloudellisempi vaihtoehto, koska tarvittava teho säädetään polttoaineen syöttömäärän avulla. Ottomoottorissa kuristetaan imuilman määrää kaasuläpän

Lisätiedot

Tervetuloa. Polttoainelinjaston huolto, nykyaikaiset polttoaineet ongelmineen

Tervetuloa. Polttoainelinjaston huolto, nykyaikaiset polttoaineet ongelmineen Tervetuloa Polttoainelinjaston huolto, nykyaikaiset polttoaineet ongelmineen Koneiden yleisimmin käyttämät polttoaineet Diesel Bensiini 2T Bensiini Diesel ja Bensiini Suomessa ja EU:ssa (muuta ei saatavana)

Lisätiedot

Maailman ensiesittely: Scania Euro 6 ensimmäiset moottorit markkinoille

Maailman ensiesittely: Scania Euro 6 ensimmäiset moottorit markkinoille PRESS info P11301EN / Per-Erik Nordström 31. maaliskuuta 2011 Maailman ensiesittely: Scania Euro 6 ensimmäiset moottorit markkinoille Scania tuo markkinoille 440 ja 480 hv:n 13-litraiset moottorit, jotka

Lisätiedot

Tehokas ja ympäristöystävällinen Avant 760i 4 AVANT MAGAZINE

Tehokas ja ympäristöystävällinen Avant 760i 4 AVANT MAGAZINE Tehokas ja ympärist Av 4 AVANTMAGAZINE öystävällinen ant 760i Avant-kuormaajasarja kokee jälleen kerran suuren mullistuksen kun kuormaajavalikoimaan liittyy uusi Avant 760i. Avant 760i on uusi kuormaajamalli

Lisätiedot

Low Temperature Combustion - Päästötön moottoripalaminen

Low Temperature Combustion - Päästötön moottoripalaminen Low Temperature Combustion - Päästötön moottoripalaminen Johanna Wahlström ja Kalle Lehto TKK Polttomoottoritekniikka Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

Lisätiedot

VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND JÄLKIASENNETTAVIEN PAKOKAASUN PUHDISTUSLAITTEISTOJEN ARVIOINTI

VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND JÄLKIASENNETTAVIEN PAKOKAASUN PUHDISTUSLAITTEISTOJEN ARVIOINTI 1 JÄLKIASENNETTAVIEN PAKOKAASUN PUHDISTUSLAITTEISTOJEN ARVIOINTI 2 UUSIEN PÄÄSTÖMÄÄRÄYSTEN VOIMAANTULO EURO 4 uudet tyypit 1.10.2005 kaikki uutena myytävät autot 1.10.2006 EURO 5 uudet tyypit 1.10.2008

Lisätiedot

TÄYSIMITTAISESTI UUDISTETTU VOIMANPESÄ PONSSE BEAR

TÄYSIMITTAISESTI UUDISTETTU VOIMANPESÄ PONSSE BEAR TÄYSIMITTAISESTI UUDISTETTU VOIMANPESÄ PONSSE BEAR UUSI PONSSE BEAR TEHO, TUOTTAVUUS JA TEK Täysin uusi PONSSE Bear on aito metsien kuningas. Tehtävänään ei vähempää kuin metsien paras käytettävyys, tuottavuus

Lisätiedot

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800

Lisätiedot

Volvon Trucksin uudet voimansiirtolinjat lisäävät voimaa ja pienentävät polttoaineenkulutusta

Volvon Trucksin uudet voimansiirtolinjat lisäävät voimaa ja pienentävät polttoaineenkulutusta Lehdistöinfo Volvon Trucksin uudet voimansiirtolinjat lisäävät voimaa ja pienentävät polttoaineenkulutusta Volvo Trucks esitteli tammikuussa maailman voimakkaimman kuorma-auton, jossa on tehoa 700 hv.

Lisätiedot

Diesel DPF -puhdistussarja

Diesel DPF -puhdistussarja JLM-tuoteluettelo Lubricants for today s cars. Diesel DPF -puhdistussarja UUTUUS JLM Diesel -puhdistussarjalla puhdistetaan tukkeutuneet hiukkassuodattimet ja ennaltaehkäistään hiukkassuodattimen ennenaikainen

Lisätiedot

ITÄMEREN NECA-ALUEEN AIHEUTTAMAT KUSTANNUKSET MERENKULULLE

ITÄMEREN NECA-ALUEEN AIHEUTTAMAT KUSTANNUKSET MERENKULULLE ITÄMEREN NECA-ALUEEN AIHEUTTAMAT KUSTANNUKSET MERENKULULLE Jorma Kämäräinen Johtava asiantuntija Meriympäristö ja turva-asiat Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta Helsinki, 8.3.2016 Vastuullinen

Lisätiedot

Scania Bauma 2013 -messuilla Münchenissä Kovaan työhön tarkoitetut ja uusimmalla päästötekniikalla varustetut Scania-kuorma-autot ja -moottorit

Scania Bauma 2013 -messuilla Münchenissä Kovaan työhön tarkoitetut ja uusimmalla päästötekniikalla varustetut Scania-kuorma-autot ja -moottorit PRESS info P13101EN / Per-Erik Nordström 29 Jan 2013 Scania Bauma 2013 -messuilla Münchenissä Kovaan työhön tarkoitetut ja uusimmalla päästötekniikalla varustetut Scania-kuorma-autot ja -moottorit Scania

Lisätiedot

VOLVO V-70 D5 (2008) 136 KW DIESELHIUKKASSUODATIN - JÄRJESTELMÄ

VOLVO V-70 D5 (2008) 136 KW DIESELHIUKKASSUODATIN - JÄRJESTELMÄ VOLVO V-70 D5 (2008) 136 KW DIESELHIUKKASSUODATIN - JÄRJESTELMÄ JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT KOMPONENTIT JA TOIMINTA Ahtimen jälkeen ensimmäisenä tulee happitunnistin (kuva kohta 1). Happitunnistin seuraa

Lisätiedot

PYSTYYKÖ VANHA KALUSTO PUHTAAMPAAN? Petri Saari 14 October 2014

PYSTYYKÖ VANHA KALUSTO PUHTAAMPAAN? Petri Saari 14 October 2014 PYSTYYKÖ VANHA KALUSTO PUHTAAMPAAN? Petri Saari 14 October 2014 Petri Saari 1 PYSTYYKÖ VANHA KALUSTO PUHTAAMPAAN? ESITYKSEN SISÄLTÖ Suomalainen Proventia Emission Control Miksi? Miten? Mihin? Rekisteriotemerkinnät

Lisätiedot

Urea(AdBlue) ja työkoneet logistiikan haasteet

Urea(AdBlue) ja työkoneet logistiikan haasteet Urea(AdBlue) ja työkoneet logistiikan haasteet Sami Ruisma - Yara Suomi Oy Tuotepäällikkö AdBlue Teollisuuden polttonesteet Tampere 10.9.2015 Agenda Työkoneet ja AdBlue Työkoneiden lainsäädäntö päästöistä

Lisätiedot

Taloudellisen ajon koulutusta viljelijöille. Koulutuspaketti Hämeenlinna 11.12.2013 Fredrik Ek, Markku Lappi, Maarit Kari, ProAgria

Taloudellisen ajon koulutusta viljelijöille. Koulutuspaketti Hämeenlinna 11.12.2013 Fredrik Ek, Markku Lappi, Maarit Kari, ProAgria Taloudellisen ajon koulutusta viljelijöille Koulutuspaketti Hämeenlinna 11.12.2013 Fredrik Ek, Markku Lappi, Maarit Kari, ProAgria Historiaa Kasvihuonekaasupäästöjen päälähteet maataloudessa Typen oksidit;

Lisätiedot

Scanian Euro 6 -mallisto: Toimivaksi todistettu teknologia ja ratkaisu kaikkiin tarpeisiin

Scanian Euro 6 -mallisto: Toimivaksi todistettu teknologia ja ratkaisu kaikkiin tarpeisiin PRESS info P13X02EN / Örjan Åslund 24.10.2013 Scanian Euro 6 -mallisto: Toimivaksi todistettu teknologia ja ratkaisu kaikkiin tarpeisiin Scanian moottorimallistossa on nyt 11 Euro 6 -moottoria, joiden

Lisätiedot

KILPAILUTUS KANNUSTAA PUHTAAMPIEN BUSSIEN KÄYTTÖÖN

KILPAILUTUS KANNUSTAA PUHTAAMPIEN BUSSIEN KÄYTTÖÖN KILPAILUTUS KANNUSTAA PUHTAAMPIEN BUSSIEN KÄYTTÖÖN Reijo Mäkinen 4.12.2007 Sisältö YTV:n tehtävä Bussipalveluiden kilpailuttaminen HKL:n, YTV:n ja Neste Oilin biopolttoainehanke Yhteenveto MISSIO YTV tuottaa

Lisätiedot

moottori D16K euro 6 Nettoteho: EC 582/2011 D16K750 D16K650 D16K550 D16K550 Moottorin kierrosluku, rpm Teho enint. alueella 1 600 1 800 rpm

moottori D16K euro 6 Nettoteho: EC 582/2011 D16K750 D16K650 D16K550 D16K550 Moottorin kierrosluku, rpm Teho enint. alueella 1 600 1 800 rpm moottori D13k euro 6 moottori D16K euro 6 Teho/Vääntömomentti Teho/Vääntömomentti Nettoteho: EC 582/2011 Nettoteho: EC 582/2011 Teho, hv Vääntömomentti, Nm Teho, hv Vääntömomentti, Nm 950 560 530 850 500

Lisätiedot

Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon

Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta 10.09.2015 Pekka Hjon Agenda 1 Vallitseva tilanne maailmalla 2 Tulevaisuuden vaihtoehdot 3 Moottorinvalmistajan toiveet

Lisätiedot

Energiatietäjä-kilpailukysymyksiä

Energiatietäjä-kilpailukysymyksiä Energiatietäjä-kilpailukysymyksiä Lämmitys: Terveellinen ja energiataloudellinen lämpötila on: a) 19 C b) 21 C c) 25 C Suositeltava sisälämpötila koulurakennuksessa on 20-21 C. Tuulettaminen pitämällä

Lisätiedot

FILTERMAX. Moduulisuodatin kohdepoistojärjestelmiin. No. 4215.71/00

FILTERMAX. Moduulisuodatin kohdepoistojärjestelmiin. No. 4215.71/00 R Moduulisuodatin kohdepoistojärjestelmiin No. 425.7/ 2 FilterMax puhtaampi ympäristö työskennellä ja elää! En halua vapaa-aikana hengittää niitä käryjä ja hiukkasia jotka puhallamme yhteiseen ympäristöömme!

Lisätiedot

Atlas Copco Alumiiniset mäntäkompressorit ammattikäyttöön. Automan-sarja Öljyvoidellut (1,5-7,5 kw / 2-10 hv)

Atlas Copco Alumiiniset mäntäkompressorit ammattikäyttöön. Automan-sarja Öljyvoidellut (1,5-7,5 kw / 2-10 hv) Atlas Copco Alumiiniset mäntäkompressorit ammattikäyttöön Automan-sarja Öljyvoidellut (1,5-7,5 kw / 2-10 hv) Kaikki mahdollisuudet, täysi vastuu Atlas Copco tarjoaa juuri asiakkaan liiketoimintaan sopivat

Lisätiedot

Bussiliikenteen kilpailuttamiskriteerit ja ympäristöbonus

Bussiliikenteen kilpailuttamiskriteerit ja ympäristöbonus Bussiliikenteen kilpailuttamiskriteerit ja ympäristöbonus Kestävien hankintojen vuosiseminaari 1.4.2014 HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Tausta 2. Kilpailuttamisperiaatteet 3. Ympäristöbonus

Lisätiedot

Biokaasu traktori on jo teknisesti mahdollinen maatiloille Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon - seminaari 26.03.2013

Biokaasu traktori on jo teknisesti mahdollinen maatiloille Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon - seminaari 26.03.2013 Biokaasu traktori on jo teknisesti mahdollinen maatiloille Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon - seminaari 26.03.2013 Petri Hannukainen, Agco/Valtra AGCO Valtra on osa AGCOa, joka on maailman

Lisätiedot

Urea-sähkökalvopumput

Urea-sähkökalvopumput Urea-sähkökalvopumput Miksi ureaa? Moottorit tuottavat haitallisia pakokaasuja, jotka sisältävät häkää, hiilivetyjä ja typpioksideja (NOx) joita yritetään suodattaa pois katalysaattoritekniikan keinoin.

Lisätiedot

TÄYSIMITTAISESTI UUDISTETTU VOIMANPESÄ PONSSE BEAR

TÄYSIMITTAISESTI UUDISTETTU VOIMANPESÄ PONSSE BEAR TÄYSIMITTAISESTI UUDISTETTU VOIMANPESÄ PONSSE BEAR UUSI PONSSE BEAR TEHO, TUOTTAVUUS JA TEKEMISEN ILO Täysin uusi PONSSE Bear on aito metsien kuningas. Tehtävänään ei vähempää kuin metsien paras käytettävyys,

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Valtran biokaasu (Dual Fuel) traktori Nurmesta biokaasua - uusi tuotantosuunta maatiloille 26.10.2012. Petri Hannukainen, Agco/Valtra

Valtran biokaasu (Dual Fuel) traktori Nurmesta biokaasua - uusi tuotantosuunta maatiloille 26.10.2012. Petri Hannukainen, Agco/Valtra Valtran biokaasu (Dual Fuel) traktori Nurmesta biokaasua - uusi tuotantosuunta maatiloille 26.10.2012 Petri Hannukainen, Agco/Valtra AGCO Valtra on osa AGCOa, joka on maailman kolmanneksi suurin maatalouskoneiden

Lisätiedot

Green Light Machining

Green Light Machining Green Light Machining Työstöprosessien optimointiin Vähemmän seisokkiaikoja Enemmän tehokkaita käyttötunteja Korkeampi tuottavuus Tasaisempi laatu Työstöprosessien optimointi Green Light Machining - menetelmillä

Lisätiedot

Arab Company for Petroleum and Natural Gas Services (AROGAS) Johtaja, insinööri Hussein Mohammed Hussein

Arab Company for Petroleum and Natural Gas Services (AROGAS) Johtaja, insinööri Hussein Mohammed Hussein MISR PETROLEUM CO. Keneltä Kenelle Teknisten asioiden yleishallinto Suoritustutkimusten osasto Arab Company for Petroleum and Natural Gas Services (AROGAS) Johtaja, insinööri Hussein Mohammed Hussein PVM.

Lisätiedot

METSÄKONEET 770D HARVESTERIT 770D

METSÄKONEET 770D HARVESTERIT 770D METSÄKONEET 770D HARVESTERIT 770D Tehokkuutta harvennuksille - John Deere 770D John Deere 770D -harvesteri on oikea valinta harvennuksille ja pienten puiden käsittelyyn. Nelipyöräinen ja pienikokoinen

Lisätiedot

RASTU-SEMINAARI. Liikenteen tilaajan näkökulma. Reijo Mäkinen

RASTU-SEMINAARI. Liikenteen tilaajan näkökulma. Reijo Mäkinen RASTU-SEMINAARI Liikenteen tilaajan näkökulma Reijo Mäkinen 9.5.2006 MISSIO YTV tuottaa laajentuvan pääkaupunkiseudun asukkaille tärkeitä YTV-lain mukaisia tai kuntien YTV:n tehtäviksi sopimia palveluja

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput (ILP)

Ilmalämpöpumput (ILP) Ilmalämpöpumput (ILP) 1 TOIMINTA Lämmönlähteenä ulkoilma Yleensä yksi sisäja ulkoyksikkö Lämmittää sisäilmaa huonejärjestelyn vaikutus suuri 2 1 ULKO- JA SISÄYKSIKKÖ Ulkoyksikkö kierrättää lävitseen ulkoilmaa

Lisätiedot

Palot ajoneuvoissa Syyt / Riskit / Haasteet

Palot ajoneuvoissa Syyt / Riskit / Haasteet Dafo Brand AB 2009. All rights reserved. Palot ajoneuvoissa Syyt / Riskit / Haasteet Palonsammuttamisessa aika on merkittävä tekijä Nopea reagointi, vähemmän vahinkoa Ympäristönsuojelu, ympäristöarvot

Lisätiedot

Teknologiaraportti. Heikki Torvinen. 18/1/11 Metropolia Ammattikorkeakoulu

Teknologiaraportti. Heikki Torvinen. 18/1/11 Metropolia Ammattikorkeakoulu Teknologiaraportti Heikki Torvinen 1 Teknologiaraportti Käsittelee tekniikan näkökulmasta nyt ja tulevaisuuden ajoneuvoratkaisuja Polttoaineet Energian varastointi Lataus Ajoneuvoryhmät Henkilöauto Hyötyajoneuvot

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Neste palvelee taksiyrittäjää

Neste palvelee taksiyrittäjää Neste palvelee taksiyrittäjää tuotteet - palvelut Neste Marketing & Services www.neste.fi Neste tarjoaa taksiyrittäjälle Asiakaskohtaiset ratkaisut Korkealaatuiset tuotteet Kattavin verkosto Nopea ja miellyttävin

Lisätiedot

MAA JA BIOKAASUN KÄYTTÖ BUSSIEN SEUTULIIKENTEESSÄ

MAA JA BIOKAASUN KÄYTTÖ BUSSIEN SEUTULIIKENTEESSÄ 1 MAA JA BIOKAASUN KÄYTTÖ BUSSIEN SEUTULIIKENTEESSÄ Reijo Mäkinen Yksikön päällikkö Joukkoliikenneyksikkö 2 SISÄLTÖ YTV:n liikenneosaston tehtävät YTV:n vastuulla oleva liikennöinti Palvelujen ostokriteerit

Lisätiedot

Täydellinen valvonta. Jäähdytysjärjestelmän on siten kyettävä kommunikoimaan erilaisten ohjausjärjestelmien kanssa.

Täydellinen valvonta. Jäähdytysjärjestelmän on siten kyettävä kommunikoimaan erilaisten ohjausjärjestelmien kanssa. Täydellinen valvonta ATK-konesalit ovat monimutkaisia ympäristöjä: Tarjoamalla täydellisiä integroiduista elementeistä koostuvia ratkaisuja taataan yhteensopivuus ja strateginen säätöjärjestelmän integrointi.

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen täyttö. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän VAROITUS!

Jäähdytysnesteen täyttö. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän VAROITUS! Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Kun jäähdytysjärjestelmään tehdään muutoksia, se on tyhjennettävä, täytettävä uudelleen

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

Voiteluaineiden vaikutus raskaiden ajoneuvojen polttoaineen kulutukseen. Kari Kulmala Neste Oil Oyj / Komponentit / Perusöljyt

Voiteluaineiden vaikutus raskaiden ajoneuvojen polttoaineen kulutukseen. Kari Kulmala Neste Oil Oyj / Komponentit / Perusöljyt Voiteluaineiden vaikutus raskaiden ajoneuvojen polttoaineen kulutukseen Kari Kulmala Neste Oil Oyj / Komponentit / Perusöljyt 1 Esityksen sisältö: Yleistä tietoa moottoriöljyistä ja niiden viskositeettiluokituksesta

Lisätiedot

Biokaasu ajoneuvokäytössä. BioE-logia Biokaasuseminaari Liminka, 27.2.2014 Janne Kilpinen Suomen Bioauto oy

Biokaasu ajoneuvokäytössä. BioE-logia Biokaasuseminaari Liminka, 27.2.2014 Janne Kilpinen Suomen Bioauto oy Biokaasu ajoneuvokäytössä BioE-logia Biokaasuseminaari Liminka, 27.2.2014 Janne Kilpinen Suomen Bioauto oy Liikennebiokaasu Miksi biokaasua autojen tankkeihin? Kaasuliikenteen mahdollistavat tekniikat

Lisätiedot

Lisätietoa tuotteista saa Pemcon nettisivuilta www.pemco.fi, soittamalla Pemcolle p. 03 887410 tai käymällä Finnbuild messuosastollamme 6d31.

Lisätietoa tuotteista saa Pemcon nettisivuilta www.pemco.fi, soittamalla Pemcolle p. 03 887410 tai käymällä Finnbuild messuosastollamme 6d31. [1] Erittäin hiljaisia ja huippulaatuisia puhallinpattereita vaativiin kohteisiin. Pemco Oy on ottanut omia tuotteitaan täydentämään saksalaiset Roller puhallinpatterit. Niiden äänenpainetaso on alhaisimmillaan

Lisätiedot

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Maailman sähkönnälkä on loppumaton Maailman sähkönkulutus, biljoona KWh 31,64 35,17 28,27 25,02 21,9 2015 2020 2025 2030 2035 +84% vuoteen

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen

Lisätiedot

Taulukko 1. Bussien keskimääräisiä päästökertoimia. (www.rastu.fi)

Taulukko 1. Bussien keskimääräisiä päästökertoimia. (www.rastu.fi) MUISTIO 7.5.2010 VTT-M-04216-10 Nils-Olof Nylund LIIKENNEPOLTTOAINEIDEN LAATUPORRASTUS LÄHIPÄÄSTÖJEN PERUSTEELLA Tausta Parafiinisen dieselpolttoaineen ja metaanin (maakaasu/biokaasu) voidaan kiistatta

Lisätiedot

Tulevaisuuden ekologinen logistiikkakeskus: energiaratkaisut. Tulevaisuusverstas

Tulevaisuuden ekologinen logistiikkakeskus: energiaratkaisut. Tulevaisuusverstas Tulevaisuuden ekologinen logistiikkakeskus: energiaratkaisut Tulevaisuusverstas 1 Millainen on tulevaisuuden ekologinen ja energiatehokas logistiikkakeskus ja miten se toteutuu? Miten logistiikkakeskus

Lisätiedot

Sisäpiirijuttu. The Inside Story

Sisäpiirijuttu. The Inside Story Sisäpiirijuttu The Inside Story Cat -suodattimet Fuel, Oil, and polttoaineelle, Transmission öljylle Filtersja vaihteistolle Näkyvästi parempi Cat -suodattimet Polttoaineelle, Öljylle ja Vaihteistolle

Lisätiedot

Seoksen rikastus ja säätö - Ruiskumoottorit lambdalla

Seoksen rikastus ja säätö - Ruiskumoottorit lambdalla Seoksien säätö - Ruiskumoottorit lambdalla 1 / 6 20.04.2016 10:45 Seoksen rikastus ja säätö - Ruiskumoottorit lambdalla Seos palaa parhaiten, C0-pitoisuuden ollessa alhainen ja HC-pitoisuus erittäin alhainen.

Lisätiedot

y Polttonestetoiminen lämmitin 87

y Polttonestetoiminen lämmitin 87 Klimat 5 1 y Polttonestetoiminen lämmitin 87 912-B, 912-D Op. no. 87516 01- Bensiini 30618 095-1 Diesel 3730 340-1 20000 paitsi AT Bensiini 30618 095-1 912-B edustaa lämmittimien uuttaa sukupolvea. Tämä

Lisätiedot

PC vai Yoshbox? Moottorinohjauksen lyhyt teoria ja vertailu Mustavalkoisesti kirjoitettuna innostamaan tiedon ja mielipiteiden jakamiseen by PetriK

PC vai Yoshbox? Moottorinohjauksen lyhyt teoria ja vertailu Mustavalkoisesti kirjoitettuna innostamaan tiedon ja mielipiteiden jakamiseen by PetriK PC vai Yoshbox? Moottorinohjauksen lyhyt teoria ja vertailu Mustavalkoisesti kirjoitettuna innostamaan tiedon ja mielipiteiden jakamiseen by PetriK Vastuunrajaus PC vai Yoshbox Kirjoittaja on kirjoittanut

Lisätiedot

Timo ja Kyösti saivat täydellisen koneen

Timo ja Kyösti saivat täydellisen koneen 1 INTERNATIONAL MAGAZINE FROM KOMATSU FOREST NO 01/2012 Uuden sukupolven KUORMATRAKTORIT Komatsu 855 Komatsu 865 04 Kaikki uusista kuormatraktoreista Komatsu 855 ja Komatsu 865 26 Timo ja Kyösti saivat

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Forssa 2.3.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

PRESS RELEASE. Scanian uusi kuorma-autosukupolvi: Voimalinjainnovaatiot vähentävät polttonestekuluja 3 % 29. elokuuta 2016

PRESS RELEASE. Scanian uusi kuorma-autosukupolvi: Voimalinjainnovaatiot vähentävät polttonestekuluja 3 % 29. elokuuta 2016 PRESS RELEASE 29. elokuuta 2016 Scanian uusi kuorma-autosukupolvi: Voimalinjainnovaatiot vähentävät polttonestekuluja 3 % Scanian tavoite, olla kestävän kuljetustoiminnan johtava toimija, heijastuu kautta

Lisätiedot

KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU- SEKÄ AJONEUVOHANKINNOISSA

KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU- SEKÄ AJONEUVOHANKINNOISSA Motivan HANKINTAPALVELU KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU- SEKÄ AJONEUVOHANKINNOISSA KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU-

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Ajankohtaista liikenteen verotuksessa Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Esityksen rakenne Hallitusohjelman kirjaukset Liikenteen verotuksen muutokset 2012 autovero ajoneuvoveron

Lisätiedot

Merkittävin uutuustuotteemme sitten Aspen 2 -tuotteen. ONE FOR ALL.

Merkittävin uutuustuotteemme sitten Aspen 2 -tuotteen. ONE FOR ALL. ONE FOR ALL. suorituskyky voitelu Erittäin puhdas moottori Kaikille merkeille Merkittävin uutuustuotteemme sitten -tuotteen. Aspen alkylaattibensiiniä alettiin kehittää Ruotsissa 198-luvulla. Volvon polttoaineasiantuntija

Lisätiedot

T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s -

T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - l a i t t e i s t o t u r v a l l i s e s t i, e n e r g i a t e h o k k a a s t i j a y m pä r i s t ö ä s ä ä s tä e n? Ky s y n u o h o o j a l t a s i!

Lisätiedot

VOLVO S60 & V60 DRIV. Lisäys käyttöohjekirjaan

VOLVO S60 & V60 DRIV. Lisäys käyttöohjekirjaan VOLVO S60 & V60 DRIV Lisäys käyttöohjekirjaan Tästä lisäyksestä Tämä painotuote Tämä käyttöohje on auton käyttöohjekirjaa täydentävä lisäys. Volvo Personvagnar AB Lisäys käsittelee tämän automallin varsinaisen

Lisätiedot

Metsäkoneyrittäjän palvelut

Metsäkoneyrittäjän palvelut Metsäkoneyrittäjän palvelut Ota metsäkoneistasi enemmän irti Nesteen palveluilla ja laatutuotteilla Haluatko maksimoida tuottavuuden vaativissa olosuhteissa? Arvostatko polttonesteiden toimitusvarmuutta

Lisätiedot

joutsenmerkityt takat

joutsenmerkityt takat joutsenmerkityt takat tulevaisuus luodaan nyt Pohjoismaisen Joutsen-ympäristömerkin tavoitteena on auttaa kuluttajaa valitsemaan vähiten ympäristöä kuormittava tuote. Palvelulle tai tuotteelle myönnettävän

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Ammattilaisen valinta on Shell Helix Ultra *

Ammattilaisen valinta on Shell Helix Ultra * Ammattilaisen valinta on Shell Helix Ultra * Shell Lubricants Macro Distributor Jungent Finland Oy Nuijamiestentie 5 B00400 Helsinki, Suomi Puh. +358 40 5668850 myynti@jungent.fi shell.jungent.fi www.shell.com/pureplus

Lisätiedot

Laivojen pakokaasupäästöjen vähentäminen

Laivojen pakokaasupäästöjen vähentäminen Jari M. Lahtinen Laivojen pakokaasupäästöjen vähentäminen 18.05.2010 YMPÄRISTÖTEHOKKAAT MOOTTORIT VTT, Espoo Tuulivoimaa 17.5.2010 VTT, Moottoritekniikan seminaari, 18.05.2010, Laivojen pakokaasupäästöjen

Lisätiedot

TEHOKKUUDESTA TÄYSI KYMPPI

TEHOKKUUDESTA TÄYSI KYMPPI TEHOKKUUDESTA TÄYSI KYMPPI PONSSE GAZELLE KETTERYYTTÄ JA VOIMAA KOMPAKTISSA PAKETISSA PONSSE Gazelle on kooltaan pieni, mutta voimiltaan suuri. Pieni omapaino ja tasainen painonjakauma yhdistettynä tehokkaaseen

Lisätiedot

eco TOP PÄÄLTÄLIITETTÄVÄ LÄMMÖN TALTEENOTTOKONE Kompaktit ilmanvaihtokoneet Suunnittelijalounaat 2017

eco TOP PÄÄLTÄLIITETTÄVÄ LÄMMÖN TALTEENOTTOKONE Kompaktit ilmanvaihtokoneet Suunnittelijalounaat 2017 eco TOP PÄÄLTÄLIITETTÄVÄ LÄMMÖN TALTEENOTTOKONE Kompaktit ilmanvaihtokoneet Suunnittelijalounaat 2017 Pähkinänkuoressa eco Top eco TOP-SARJA 3 konekokoa ilmavirtaan 0,8 m³/s asti Soveltuu hyvin esim. toimistoihin,

Lisätiedot

ketteryyttä ja tehoa harvennukseen PONSSE fox

ketteryyttä ja tehoa harvennukseen PONSSE fox ketteryyttä ja tehoa harvennukseen PONSSE fox ponsse fox -harvesteri sujuvaa tuottavuutta PONSSE Fox -harvesteri on uusimman teknologian ja luotettavien perusratkaisujen tehokas kokonaisuus. Innovatiivinen

Lisätiedot

JÄÄHDYTYSKUIVAIMET FX 1 22

JÄÄHDYTYSKUIVAIMET FX 1 22 JÄÄHDYTYSKUIVAIMET FX 1 22 ILMANKÄSITTELYLAITTEISTO ON TÄRKEÄ INVESTOINTI ATLAS COPCON LAATUILMA ON ÄLYKÄS VALINTA TARVITSET LAADUKASTA ILMAA ATLAS COPCO FX: KUIVAA ILMAA LUOTETTAVASTI Paineilma voi sisältää

Lisätiedot

TUOTETIEDOT SAHATARVIKKEET. Text

TUOTETIEDOT SAHATARVIKKEET. Text TUOTETIEDOT Text SAHATARVIKKEET ProSelect on ainutlaatuinen valikoimamme metsäkoneiden varaosia, lisätarvikkeita ja kuluvia osia. Sarja on suunniteltu tarjoamaan metsäkoneen käyttäjälle mahdollisuus parantaa

Lisätiedot

Liikenteen ympäristövaikutuksia

Liikenteen ympäristövaikutuksia Liikenteen ympäristövaikutuksia pakokaasupäästöt (CO, HC, NO x, N 2 O, hiukkaset, SO x, CO 2 ) terveys ja hyvinvointi, biodiversiteetti, ilmasto pöly terveys ja hyvinvointi, biodiversiteetti melu, tärinä

Lisätiedot

Kemira DesinFix. Innovatiivista veden desinfiointia

Kemira DesinFix. Innovatiivista veden desinfiointia Kemira DesinFix Innovatiivista veden desinfiointia Kemira - kemian alan huippuosaamista, tuotteita ja vedenkäsittelyteknologiaa maailmanlaajuisesti Vuoteen 2050 mennessä maapallon väestö kasvaa arviolta

Lisätiedot

Biodiesel. Alternative Biofuels for Compression Ignition Engines. Influence of Fuel on Emissions and Health. Jorma Jokiniemi

Biodiesel. Alternative Biofuels for Compression Ignition Engines. Influence of Fuel on Emissions and Health. Jorma Jokiniemi Biodiesel Alternative Biofuels for Compression Ignition Engines. Influence of Fuel on Emissions and Health Jorma Jokiniemi Kuopion yliopisto VTT Tampereen teknillinen yliopisto KTL Tekes Ecocat Oy SisuDiesel

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSELOSTE DUMPPERIT

YMPÄRISTÖSELOSTE DUMPPERIT VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT YMPÄRISTÖSELOSTE DUMPPERIT Koneen malli: Leima Toimituspäivämäärä: Koneen sarjanumero: Moottorin valmistusnumero: MORE CARE. BUILT IN. Ympäristöseloste 1 Ympäristöseloste

Lisätiedot

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa 20.01.2010 Heinikainen Olli Esityksen sisältö Yleistä Olemassa olevat sovellukset Kineettisen energian palauttaminen Potentiaalienergian palauttaminen

Lisätiedot

Vältä kylmäkäynnistystä, muista esilämmitys

Vältä kylmäkäynnistystä, muista esilämmitys Vältä kylmäkäynnistystä, muista esilämmitys Liikenneturvallisuutta, säästöjä ja vähemmän päästöjä Esilämmitetystä autosta tulee mahdollisimman vähän pakokaasuja omaan ja esimerkiksi päiväkodin pihaan.

Lisätiedot

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Kuluttajaopas Käytä vaatteitasi Käytä päätäsi Vaali ympäristöä! Rostra Kommunikation v/ David Zepernick,

Lisätiedot

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET Matkalle PUHTAAMPAAN maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET NYT TEHDÄÄN TEOLLISTA HISTORIAA Olet todistamassa ainutlaatuista tapahtumaa teollisuushistoriassa. Maailman ensimmäinen kaupallinen biojalostamo valmistaa

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja ilmastomallit

Ilmastonmuutos ja ilmastomallit Ilmastonmuutos ja ilmastomallit Jouni Räisänen, Helsingin yliopiston Fysikaalisten tieteiden laitos FORS-iltapäiväseminaari 2.6.2005 Esityksen sisältö Peruskäsitteitä: luonnollinen kasvihuoneilmiö kasvihuoneilmiön

Lisätiedot

St1:n asiantuntijalausunto Liikenne- ja viestintävaliokunnalle: VNS 7/2017 keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma vuoteen 2030

St1:n asiantuntijalausunto Liikenne- ja viestintävaliokunnalle: VNS 7/2017 keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma vuoteen 2030 St1:n asiantuntijalausunto Liikenne- ja viestintävaliokunnalle: VNS 7/2017 keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma vuoteen 2030 St1, Mika Aho 1 30% velvoitetta ei pidä lukita EU säädöstö auki

Lisätiedot

Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012. Motiva Oy 1

Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012. Motiva Oy 1 Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012 Motiva Oy 1 Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011)

Lisätiedot

LUONNONKAASUA TEOLLISUUDELLE NYT KAIKKIALLE SUOMEEN.

LUONNONKAASUA TEOLLISUUDELLE NYT KAIKKIALLE SUOMEEN. LUONNONKAASUA TEOLLISUUDELLE NYT KAIKKIALLE SUOMEEN. ENERGIATEHOKASTA JA YMPÄRISTÖ- YSTÄVÄLLISTÄ. Luonnonkaasu on tarjonnut suomalaiselle teollisuudelle turvallisen, energiatehokkaan ja kokonaishinnaltaan

Lisätiedot

Koja. SMARTAiR. Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa. Tulevaisuuden ilmankäsittelykone

Koja. SMARTAiR. Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa. Tulevaisuuden ilmankäsittelykone Koja Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa Tulevaisuuden ilmankäsittelykone Koja Säästää syödessäänkin Hyvän sisäilman kustannukset saadaan jo etukäteen selville. Ennakointi, käytön optimointi ja tiedot todellisista

Lisätiedot

Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa

Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa Jukka Leskelä Energiateollisuus Vesiyhdistyksen Jätevesijaoston seminaari EU:n ja Suomen energiankäyttö 2013 Teollisuus Liikenne Kotitaloudet

Lisätiedot

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Jäähdytyspalkkijärjestelmään yhdistetty Combi Cooler on helppo, toimintavarma ja sähkötehokas

Lisätiedot

Seitsemän vuoden harkinta-ajan jälkeen: Komatsu kiinnittää oman tuotemerkkinsä punaiseen metsäkoneeseen

Seitsemän vuoden harkinta-ajan jälkeen: Komatsu kiinnittää oman tuotemerkkinsä punaiseen metsäkoneeseen LEHDISTÖTIEDOTE 20.1.2011 Seitsemän vuoden harkinta-ajan jälkeen: Komatsu kiinnittää oman tuotemerkkinsä punaiseen metsäkoneeseen Valmet-tuotemerkki siirtyy historiaan Ensimmäinen Valmet-metsäkone esiteltiin

Lisätiedot

HDENIQ Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo. Tilannekatsaus

HDENIQ Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo. Tilannekatsaus HDENIQ Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo Tilannekatsaus TransEco tutkijaseminaari 3.11.2011 Kimmo Erkkilä, VTT Petri Laine, VTT Hannu Kuutti, VTT Micke Bergman, VTT Paula Silvonen, VTT 2 Sisältö

Lisätiedot

10 vinkkiä ympäristötietoisemmasta autoilusta

10 vinkkiä ympäristötietoisemmasta autoilusta FIA:n Make Cars Green kampanjan tavoite on vähentää autojen ympäristövaikutuksia ja auttaa kuljettajia valitsemaan ympäristöystävällisemmät vaihtoehdot autoilussaan. 10 vinkkiä ympäristötietoisemmasta

Lisätiedot

Henkilöauton energiankäyttö ja hybridiauton energiatehokkuus

Henkilöauton energiankäyttö ja hybridiauton energiatehokkuus Henkilöauton energiankäyttö ja hybridiauton energiatehokkuus Markku Ikonen Turun ammattikorkeakoulu markku.ikonen@turkuamk.fi 1 Miksi polttoaineenkulutuksta pitäisi alentaa? Päästöt ja säästöt 1. HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT

Lisätiedot

Puukaasutekniikka energiantuotannossa

Puukaasutekniikka energiantuotannossa CENTRIA Ylivieskan yksikön tutkimustehtävänä on ollut tutkia laboratoriokaasutuslaitteistollaan kaasutustekniikan mahdollisuuksia pienimuotoisessa CHP tuotannossa Tutkimuskohteet: Kaasutusprosessin ominaisuuksiin

Lisätiedot

Vetykäsitellyn kasviöljyn käyttö dieselmoottorissa

Vetykäsitellyn kasviöljyn käyttö dieselmoottorissa Vetykäsitellyn kasviöljyn käyttö dieselmoottorissa MOOTTORITEKNIIKAN SEMINAARI DIPOLI Tuukka Hartikka, Neste Oil Oyj Tuukka.hartikka@nesteoil.com Biopolttoainevaihtoehtoja dieselmoottoriin HVO, NExBTL

Lisätiedot