MOOTTORIT METSÄSSÄ. Puunkorjuussa käytettävän moottoritekniikan valinnoista ja kehityksestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MOOTTORIT METSÄSSÄ. Puunkorjuussa käytettävän moottoritekniikan valinnoista ja kehityksestä"

Transkriptio

1 MOOTTORIT METSÄSSÄ Puunkorjuussa käytettävän moottoritekniikan valinnoista ja kehityksestä

2 VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Mitkä tekijät vaikuttavat moottoritekniikan kehitykseen? Metsäkoneiden kehitys on edennyt huimasti niistä ajoista, kun metsätyö alkoi koneellistua 1960-luvulla. Myös ne tekijät, jotka ovat vaikuttaneet kehitykseen vuosien varrella, ovat muuttuneet suuresti. Alussa kyse oli pääasiassa tuotannon tehostamisesta. Nykyään vaatimuskenttä on paljon monimutkaisempi ja käsittää erilaisia asioita aina yksittäisen metsäkoneyrittäjän tuloksesta koko maapallon kattaviin ympäristötekijöihin.

3 Ympäristövaatimukset Globaaleiden ympäristö- ja ilmastokysymysten merkitys on kasvanut 1990-luvulta alkaen koko ajan, ja keskeisessä osassa ovat kasvihuonekaasujen, kuten typpioksidin (NOx), päästöt ilmakehään. Metsäkonevalmistajien osalta tämän vaikutukset näkyvät EU:n ja USA:n päästölainsäädännöissä, jotka vaativat pakokaasujen puhdistuksen tehostamista porrastetusti NOx- ja hiukkaspäästöjen (PM) vähentämiseksi vuoteen 2014 mennessä. Lainsäädännön vakavuus näkyy vähentämisaikataulun kireydessä vuoden 1996 vähennystasoista (NOx 29 % ja PM 10 %) siirrytään 97 prosentin vähennysvaatimukseen sekä NOx:in että PM:n osalta jo vuonna 2014 (ks. kaavio). Metsäkonevalmistajat ovat vastanneet näihin vaatimuksiin kehittämällä erilaisia järjestelmiä pakokaasujen puhdistamiseen. On kuitenkin muistettava, että päästölainsäädännön kiristymisaikataulu vaihtelee eri puolilla maailmaa. Stage 4/ Tier 4 Final -vaihe koskee Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa. Samat vaatimukset tulevat todennäköisesti kuitenkin jossakin vaiheessa voimaan myös suurimmassa osassa muuta maailmaa. PM [g/kwh] P > 130kW ilman säätelyä Stage 4 (2014) Stage 1 (1996) P > 130kW ilman Vähennys säätelyä 97 % NOx ja 30 % NOx-vähennys ja 10 % 97 % PM PM-vähennys ilman säätelyä toteutettuihin moottoreihin Stage 4 (2014) Stage 1 (1996) verrattuna Vähennys Stage 97 % 3B NOx (2011) ja 30 % NOx-vähennys ja 10 % 97 % PM PM-vähennys ilman säätelyä 85 % NOx-vähennys toteutettuihin ja 97 % moottoreihin PM-vähennys ilman verrattuna säätelyä Stage 3B (2011) toteutettuihin moottoreihin verrattuna Stage 3A (2006) Stage 2 (2002) Stage Vähennys 3A (2006) 70 % NOx Stage ja 2 (2002) Vähennys 50 % NOx Vähennys 70 % NOx ja Vähennys 50 % NOx 70 % PM ja 70 % PM Teho (kw) NOx 92 % NOx 6,0 NOx + NOx 2,4 NOx 0,4 130 <600 PM 0,54 PM 0,2 PM 0,2 PM 0,025 PM 0,025 Eurooppa: Stage 2 Stage 3 Stage 3B Stage 4 USA: Tier 2 Tier 3 Tier 3 interim Tier 4 Final > 000 Teho (kw) NOx 92 % NOx 6,0 NOx + NOx 2,4 NOx 0,4 130 <600 Vuosi PM 0,54 PM 0,2 PM 0,2 seuraava PM 0,025 PM 0,025 > 000 0,7 0,6 0,7 0,5 0,4 0,5 PM [g/kwh] 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0,6 0, % NOx-vähennys ja 97 % PM-vähennys ilman säätelyä toteutettuihin moottoreihin verrattuna 70 % PM Taloudelliset vaatimukset/polttoaineen kulutus Tuottavuusvaatimukset ja 70 % PM NOx [g/kwh] NOx [g/kwh] Eurooppa: Stage 2 Stage 3 Stage 3B Stage 4 USA: Tier 2 Tier 3 Tier 3 interim Tier 4 Final Vuosi seuraava Nykypäivänä monet metsäkoneyrittäjät joutuvat työskentelemään kovan taloudellisen paineen alaisina. Paineen syyt ovat moninaiset aina investointikustannuksista jatkuvasti kohoaviin polttoainehintoihin, ja monissa maissa esimerkiksi dieselin hinta on lähes kaksinkertaistunut vuosien 2001 ja 2011 välillä. Tämän vuoksi metsäkoneiden vuosittaisen käyttötuntimäärän on oltava yleensä hyvin korkea, jotta hyväksyttäviin kannattavuuslukuihin päästään. Sen myötä myös jokainen pienikin parannus koneiden polttoainetehokkuuteen otetaan varmasti ilolla vastaan metsäkoneiden omistajien keskuudessa. Tuotannon lisääminen on tietenkin myös yksi keino metsäkoneyrityksen kannattavuuden parantamiseen. Moottoriteknisesti kehityspotentiaalia on, mutta monesti koneita käytetään jo nyt useassa vuorossa ja hyvin lähellä käytön maksimirajaa. Lisäksi tuottavuuden kasvattaminen esimerkiksi suuremman moottoritehon kautta saattaa johtaa ongelmiin ympäristövaatimusten suhteen, sillä suuremmat moottorit nostavat yleensä koneiden painoa ja lisäävät polttoaineen kulutusta ja sen myötä päästöjen määrää. Tämän vuoksi onkin parempi panostaa Komatsu Forestin tapaan moottorin tuottaman voiman älykkäämpään ohjaukseen ja optimointiin ja käyttää uusinta tekniikkaa kuutiometrikohtaisen polttoainekulutuksen vähentämiseen. Se vähentää myös ympäristökuormitusta merkittävästi. Lainsäädäntö puhdistaa ilmaa Päästölainsäädännön vaatimukset merkitsevät huomattavaa vähennystä terveydelle haitallisiin päästöihin. Kehitys vuoden 1996 ensimmäisestä vaiheesta (suuri tummanharmaa neliö) vuoden 2014 neljänteen vaiheeseen (pieni sininen neliö). Eri nimet, sama asia ympäristölainsäädännössä Tier ja Stage ovat amerikkalainen ja eurooppalainen nimitys vaiheille, joilla lainsäädäntö määrittää päästöjen vähentämisen. Yhteenveto EU:n ja USA:n päästölainsäädäntö pakokaasujen tehokkaammasta puhdistamista on tekijä, joka on vaikuttanut viime vuosina eniten moottoritekniikan kehitykseen. Polttoainekulutusta vähentävä moottoritekniikka ja pakokaasujen puhdistus parantavat sekä metsäkoneiden omistajien taloutta että maailmanlaajuista ympäristökuormitusta. Tuottavuuden lisääminen suurempien moottoreiden avulla johtaa helposti ristiriitoihin ympäristövaatimusten kanssa. Tämän vuoksi on löydettävä muita ratkaisuja, jotka sekä parantavat tuottavuutta että täyttävät ympäristölainsäädännön vaatimukset.

4 PAKOKAASUJEN PUHDISTUSJÄRJESTELMÄN VALINTA Toimintaperiaatteet, edut ja haitat Uusien päästövaatimuksien täyttämiseen käytetään pääasiassa kahta moottoritekniikkaa, CEGRja SCR-menetelmiä, joista Komatsu Forest on valinnut jälkimmäisen. Seuraavassa on yhteenveto molempien toiminnasta ja niiden soveltuvuudesta nykyaikaisen metsänhoidon tarpeisiin. Ilmanotto Dieselruisku Äänenvaimennin DPF-suodatin CEGR Jäähdytysneste EGR:ään EGR-jäähdytin EGR-toimilaite EGR-venttiili Päästöt vähentyvät tiettyyn määrään moottorissa CEGR-tekniikassa NOx:in eli typpioksidien määrä vähennetään optimiin kierrättämällä pakokaasut takaisin sylinteriin ja polttamalla ne uudelleen. Hiukkasten (PM) määrä vähennetään jälkeenpäin DPF-suodattimella. Cooled Exhaust Gas Recirculation on pidemmälle kehitetty muoto EGR-tekniikasta, joka luottiin USA:ssa 1970-luvulla. CEGR:ssä pakokaasut jäähdytetään ja sekoitetaan imuilmaan niin, että ne voidaan johtaa takaisin järjestelmään ja polttaa toisen kerran. Pakokaasujen johtaminen takaisin moottorin imuilman sekaan vähentää happipitoisuutta, jolloin palamislämpötila ja myötä järjestelmässä muodostuvan NOx:n (typpioksidit) määrä alentuvat. NOx-pitoisuuden alentuminen saadaan aikaan siis alhaisemman palamislämpötilan kautta, mutta se ei vähennä palamisprosessissa syntyvien hiukkasten määrää. Hiukkaspitoisuutta vähennetään sen sijaan seuraavassa vaiheessa erikoisrakenteisen DPF-hiukkassuodattimen (Diesel Particle Filter) avulla. CEGR-menetelmässä hiukkasten määrä on normaalia suurempi, sillä pakokaasujen johtaminen takaisin poltettavaksi optimaalista lämpötilaa viileämmissä olosuhteissa tekee palamisprosessista epätäydellisen. Tämän vuoksi suodatin puhdistettava säännöllisesti polttamalla kertynyt materiaali niin, ettei suodatin tukkeudu. Tässä yhteydessä on todettava, että CEGR-tekniikka ei sinänsä vähennä polttoaineen kulutusta vaan pikemminkin lisää sitä, koska järjestelmän jäähdytystarve on suurempi ja palamisprosessin energiankäyttösuhde on alhaisempi. Edut Täyttää lakisääteiset NOx- ja hiukkasmäärävaatimukset Järjestelmässä ei tarvita DEF-nestettä Haitat Lisää polttoainekulutusta Lisää jäähdytyskapasiteetin tarvetta Järjestelmään on asennettava DPFsuodatin DPF-suodatin on puhdistettava C:n lämpötilassa DPF-suodatin ja EGR-venttiili lisäävät huoltotoimenpiteitä Vaatii teknisesti moninmutkaisia komponentteja, kuten säädettävän turbon, EGR-venttiilin, kaksoisturboahtimen ja pakokaasujen jäähdytysjärjestelmän Herkempi heikkolaatuisille dieselpolttoaineille (rikki) Yhteenveto CEGR vähentää Nox-määrän palamisprosessissa, mikä ei alenna polttoaineen kulutusta. Palamisen jälkeen hiukkaset suodatetaan DPF-suodattimen avulla.

5 SCR Selective Catalytic Reduction on tekniikka, jossa NOxpitoisuutta vähennetään moottorin polttoprosessin jälkeen, sen ulkopuolella. Silloin palaminen voidaan optimoida niin, että hiukkasten määrä on mahdollisimman pieni ja moottorin suoritusteho mahdollisimman suuri. NOx-pitoisuus alennetaan palamisen jälkeen urealiuoksen (DEF, Diesel Exhaust Fluid) ja katalysaattorin avulla. DEF-neste ruiskutetaan pakoputkeen juuri ennen katalysaattoria, ja kun pakokaasu-def-seos kulkee katalysaattorin läpi, typpioksidit muuttuvat vaarattomaksi typeksi ja vesihöyryksi. Moottorin erittäin energiatehokas palamisprosessi vaikuttaa lisäksi polttoainekulutukseen edullisesti. Komatsu Forestin SCR-pohjaisen E3-powertekniikan (E3= Energy, Economy, Ecology) on todettu testeissä alentavan dieselpolttoaineen kulutusta jopa yli 20 prosentilla. Lisäksi Komatsu Forestin MaxiXplorer-ohjausjärjestelmä ja voimansiirtoratkaisut optimoivat koko järjestelmän moottorin voimankäytöstä koneen energiatehokkuuteen asti. DEF-säiliö DEF-pumppu DEF-suutin DEF-katalysaattori Päästöjen vähentäminen tapahtuu kokonaan moottorin ulkopuolella SCR-tekniikassa PM-hiukkasten vähentäminen on optimoitu käyttämällä palamisprosessissa optimaalista diesel-happi-seosta. NOx-pitoisuuden vähentäminen tapahtuu seuraavassa vaiheessa, moottorin ulkopuolella. Edut Täyttää lakisääteiset NOx- ja hiukkasmäärävaatimukset Vähentää polttoaineen kulutusta Alentaa polttoainekustannuksia (DEFkustannukset mukaan lukien) Alhaisemmat käyttökustannukset CEGR:ään verrattuna Ei vaadi EGR-venttiiliä Ei edellytä puhdistusjärjestelmän kunnossapitoa Kestää paremmin heikkolaatuisia dieseleitä (rikki) Haitat DEF-nesteen kuljetus ja käsittely Lisää komponentteja moottorin ulkopuolella Yhteenveto SCR alentaa NOx-pitoisuuden palamisen jälkeen ja hiukkasmäärän palamisprosessissa. Tämän ansiosta palamisprosessi voidaan suorittaa mahdollisimman tehokkaasti, jolloin polttoaineen kulutus alentuu.

6 UUSI MOOTTORI- SUKUPOLVI Huipputehoa vähemmällä polttoaineella Pakokaasujen puhdistusjärjestelmä ja moottoritekniikka ovat sinänsä eri asioista. SCR on kuitenkin pakokaasujen puhdistusjärjestelmä, joka mahdollistaa todella tehokkaiden ja vääntövoimaisten, vähemmän polttoainetta kuluttavien moottoreiden rakentamisen. Ja juuri niitä etuja tarjoaa Komatsu Forestin uusin moottorisukupolvi. Kun pakokaasujen puhdistus tehdään moottorin ulkopuolella, moottorin ruiskutus ja polttoprosessi voidaan virittää optimaaliseksi - ja se on avain todella tehokkaaseen toimintaan. Uuden sukupolven common rail -ruiskutusjärjestelmä mahdollistaa korkeamman ruiskutuspaineen, tarkemman ajoituksen ja tehokkaamman ahtoilmajäähdytyksen. Sen ansiosta moottori on voimakkaampi, se reagoi herkemmin ja tuottaa hiukkasia vähemmän. Kaiken lisäksi se kuluttaa polttoainetta vähemmän. Uuden sukupolven ruiskutustekniikka, jota ohjataan tietokoneella ja valvotaan elektronisesti, nopeuttaa moottorin reagointia kuormituksen muutoksiin ja optimoi ruiskutuspaineen kaikissa käyttötilanteissa. Tämän ansiosta moottorin vasteaika on lyhyempi. Koska uudet elektroniset polttoainesuuttimet mahdollistavat seitsemän ruiskutusta yhden ruiskutustahdin aikana, palaminen tapahtuu tasaisemmin. Moottoreiden jokaisessa sylinterissä on kaksi imu- ja kaksi poistoventtiiliä. Sen ansiosta suuttimet on voitu sijoittaa venttiileiden keskelle pystysuoraan, jolloin polttoaineen virtausta on voitu lisätä ja pumppaushävikki vähentyy. Tämä parantaa polttoaine-ilmaseoksen suhdetta, mikä vähentää päästöjä ja varsinkin polttoaineen kulutusta. Mittaukset osoittavat, että dieselin kulutus voi vähentyä edullisissa olosuhteissa yli 20 prosentilla. Lisäetuna järjestelmä alentaa moottorin ääntä, parantaa sen toimintavarmuutta, yksinkertaistaa huoltoa ja tuottaa korkean vääntömomentin myös alhaisilla kierrosnopeuksilla. Sen ansiosta kone pystyy työskentelemään mahdollisimman tehokkaasti kaikissa tilanteissa. Yhteenveto Moottorin ulkopuolella tapahtuva pakokaasupuhdistus parantaa suorituskykyä ja vähentää polttoaineen kulutusta. Korkeampi ruiskutuspaine, tarkempi ajoitus ja tehokkaampi palaminen optimoivat moottorin tehon ja energiatehokkuuden. Uuden sukupolven moottoritekniikka, johon kuuluu muun muassa common rail, uudistettu palotila ja tarkoin suunnitellut venttiilirakenteet, tuottaa korkean vääntömomentin jo alhaisilla kierrosnopeuksilla. Alhaisempi äänitaso, erinomainen toimintavarmuus ja yksinkertainen huollettavuus ovat myös uusimman moottorisukupolven etuja.

7 SCR Prosessi ja komponentit DEF Paluuvirtausjohto DEF Käyttömoduuli Moottori Lämpötilasensori DEF Säiliö ECU Moottorin jäähdytysjohdot DEF-lämmitykseen 1 Moottorin jäähdytysjohdot annostelumoduulin jäähdytykseen Toimilaitteet Sensorit Moottori CAN NO2 sensori 1 DOC Annostelumoduuli Lämpötilasensori 1 Sekoitin SCR-katalysaattori Diagnosointi CAN Lämpötilasensori 2 NO2 sensori Palaminen SCR-tekniikan vahvuus sekä ympäristöllisesti että moottorin tehokkuuden kannalta on se, ettei siinä kierrätetä pakokaasuja takaisin moottorin. Toisin kuin CEGR-järjestelmässä, SCR:ää käytettäessä moottoriin ruiskutetaan optimaalinen seos puhdasta ilmaa ja polttoainetta, mikä sekä vähentää hiukkasten määrää että parantaa moottorin energiatehokkuutta ja voimantuottoa. Diesel Oxidation Converter Palamisen ja turboahdon jälkeen pakokaasut johdetaan DOC:iin, jonka platinapinnoite reagoi hiilivetyjen (HC) ja hiilioksidin (CO) kanssa ja muuttaa ne vesihöyryksi ja hiilidioksidiksi (CO 2 ). Osa pakokaasujen typpioksidista (NO) muuttuu myös typpidioksidiksi (NO 2 ), mikä nopeuttaa SCR-prosessin reaktionopeutta ja tehokkuutta. Tässä vaiheessa käsitellään myös pakokaasuun jääneet hiukkaset. DEF-ruiskutus DOC:in jälkeen kuumaan pakokaasuun ruiskutetaan DEFnestettä. DEF-neste höyryyntyy korkeassa lämpötilassa ja muodostaa ammoniakkia ja hiilidioksidia, jotka johdetaan SCR-katalysaattoriin. Typpioksidin vähentäminen Katalysaattorissa ammoniakki reagoi typpioksidien kanssa ja tuloksena syntyy vaaratonta typpikaasua ja vesihöyryä. Komponentit, valvontakomponentit ja anturit SCR-järjestelmä on hyvin vakaa ja sisältää tarkoin testattuja valvontakomponentteja, kuten antureita ja sensoreita. (Sekä CEGR- että SCR-järjestelmässä toimintoja valvovat erilaiset anturit). SCR-järjestelmä ei vaadi laajoja huoltotoimenpiteitä. Merkittävää on, että kaikki DEF-nesteeseen liittyvät letkut ja liitännät sekä säiliö lämmitetään vesikiertoisella lämmitysjärjestelmällä.

8 KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

9 CEGR-järjestelmä ja DPF (Diesel Particle Filter) Mikä DPF on ja mitä se tekee? DPF on CEGR-järjestelmässä tarvittava suodatin nokihiukkasten määrän alentamiseksi lain vaatimalle tasolle. Sen on välttämätön sen vuoksi, ettei CEGR-järjestelmän palamisprosessi käsittele hiukkasia riittävästi. Kuinka DPF-suodattimen tukkeutuminen vältetään? Puhdistamalla ja vaihtamalla. Kuinka DPF puhdistetaan? Puhdistus suoritetaan kahdella tavalla, puhdistuspoltolla ja vaihtamalla. Puhdistuspolton suorittaa kuljettaja järjestelmän antamien indikaatioiden mukaan. Seuraavassa vaiheessa suodatin lähetetään puhdistettavaksi ulkopuolisen toimesta tai se vaihdetaan. Kuinka kauan puhdistuspoltto kestää? Yleensä muutaman minuutin. Kuinka korkeaksi lämpötila nousee puhdistuspolton aikana? C:een, ja se lisää palonvaaraa kenttäolosuhteissa. Pysyykö puhdistuksen tarve tasaisena vai vaihteleeko se? Se vaihtelee moottorin tehonkäytön mukaan. Kuinka kauan yhtä DPF-suodatinta voidaan käyttää, ja mitä muita huoltotoimia DPF/CEGR vaatii? DPF on vaihdettava jonkin ajan kuluttua. Suodattimen vaihdon ja puhdistuksen suorittaa valtuutettu korjaamo/huoltoliike. Vaihtoväli riippuu moottorin keskikuormituksesta. Mitä enemmän konetta on käytetty tyhjäkäynnillä tai alhaisilla kierroksilla, sitä useammin DPF-suodatin on vaihdettava. Tosiasia on, että CEGR-järjestelmän heikompi hiukkaspalaminen likaa moottoriöljyä, ja siksi öljynvaihtoväli saattaa lyhentyä jopa 250 tuntiin. Koska CEGR-tekniikka vaatii myös huomattavasti enemmän jäähdytystä, myös jäähdytinlaitteiston huoltaminen on vaativampaa. Onko DPF- ja CEGR-järjestelmä herkempi heikkolaatuiselle dieselille (rikki)? Kyllä, CEGR-järjestelmään sisältyvät komponentit ovat herkempiä huonolaatuiselle dieselille, eli runsasrikkisille dieselöljyille. SCR-järjestelmä ja DEF (Diesel Exhaust Fluid) Mitä DEF on? DEF on avainkomponentti pakokaasujen NOx-pitoisuuksien alentamiseen SCRjärjestelmässä. DEF sisältää n. 33 % ureaa ja n. 67 % deionoitua vettä. Ureaa käytetään monissa erilaisissa teollisuusprosesseissa, esim. maatalouden lannoiteaineena. Onko DEF myrkyllistä? Ei ole. DEF luokitellaan myrkyttömäksi, saastuttamattomaksi ja heikosti syttyväksi. DEF on myös täysin väritöntä ja hajutonta, mutta lievästi syövyttävää. Mikä DEFin tehtävä on SCR-järjestelmässä? DEF lisätään pakokaasun joukkoon ennen kaasujen johtamista katalysaattoriin. Katalysaattorissa DEF reagoi ympäristölle haitallisten typpioksidien kanssa ja muuttaa ne vaarattomaksi typeksi ja vesihöyryksi. Kuinka paljon DEF-nestettä tarvitaan? Määrä vaihtelee kuormituksen mukaan, mutta DEF-nesteen osuus on keskimäärin n. 3 5 % polttoaineen kokonaiskulutuksesta. Kuinka suuri DEF-säiliö on ja kuinka usein se on täytettävä? DEF-säiliön kokonaistilavuus on 30 litraa, ja siitä 8 litraa on varakäyttöä varten. DEF-säiliö on mitoitettu niin, että nestettä voidaan lisätä jokaisen polttoainetäydennyksen yhteydessä. Voiko DEF jäätyä? DEF-nesteen jäätymispiste on -11 C. Sekä säiliön että ruiskutusjärjestelmän jäätyminen estetään kuitenkin Komatsu Forestin SCR-järjestelmässä tyhjentämällä järjestelmä koneen sammutuksen yhteydessä ja lämmittämällä kaikki johdot tarvittaessa koneen jäähdytysvesijärjestelmän avulla. Muilta osin järjestelmä on testattu ja arvioitu kovassa pakkasessa eikä toimintahäiriöitä ole havaittu. Voiko konetta käyttää, jos DEFsäiliö on tyhjä tai jäässä? Kyllä voi. Konetta voidaan käyttää noin 40 minuuttia ennen kuin järjestelmän on toimittava päästövaatimusten tarkoittamalla tavalla, mikä siis edellyttää juoksevan nesteen saatavuutta DEF-säiliöstä. Tätä valvovat sensorit, ja kaikissa markkinoilla olevissa järjestelmissä on oltava tämänkaltainen sensorivalvonta järjestelmän toiminnan varmistamiseksi. Vaatiiko DEF- ja SCR-järjestelmä joitakin erityisiä huoltotoimenpiteitä? Ei tarvitse. Järjestelmän toiminta edellyttää vain DEF-nesteen lisäämisen jokaisella tankkauskerralla sekä yksinkertaisen suodattimenvaihdon pumppumoduulissa n tunnin välien. Onko DEF- ja SCR-järjestelmä herkempi heikkolaatuiselle dieselille (rikki)? On, mutta huomattavasti vähemmän kuin CEGR-järjestelmä.

10 Kuorma-autovalmistajat käyttävät SCR:ää Eco Driving -koulutusta ja monipuolista tutkimusta aina jonossa ajamisesta vaihtoehtoisiin polttoaineisiin. Energiatehokkuus ja ympäristövaikutusten vähentäminen on asettunut kuorma-autoalan suurien haasteiden eteen meri- ja junakuljetusten aiheuttaman kilpailun kiristyessä. Kuljetussektorin päästövaatimukset ovat lisäksi vielä tiukemmat kuin metsätaloudessa, ja siksi tämän päivän kehitystasolla on käytettävä CEGR- ja SCR-järjestelmien yhdistelmää. Tavaralajimenetelmä Yhtiö Moottori Päästötekniikka Komatsu Forest AGCO Sisu Power SCR John Deere John Deere EGR Rottne John Deere EGR Eco log Mercedes SCR Ponsse Mercedes SCR Moottoritekniikan ja päästöjen osalta suuntaus on selvä (ks. viereinen taulukko): Kuorma-autovalmistajat ovat siirtymässä CEGRjärjestelmästä SCR-järjestelmään. SCR-tekniikan sanotaan olevan tulevaisuuden tekniikkaa, joka on saatavana jo nyt. Järjestelmän merkittävin etu on aivan sama kuin metsätaloudessa: samalla tekniikalla pystytään täyttämään lakisääteiset määräykset ja alentamaan polttoainekustannuksia. Kuten taulukosta käy ilmi, maailman viidestä suuresta metsäkonevalmistajasta kolme on valinnut SCR-tekniikan. SCR on eurooppalainen valinta, Pohjois-Amerikassa käytetään CEGR:ää. Sen sijaan amerikkalaiset kuorma-autonvalmistajat ovat vaihtaneet kaistaa ja siirtyneet käyttämään SCR-tekniikkaa. Kuorma-autot (Tukkiautot) Yhtiö Moottori Päästötekniikka Paccar Paccar SCR Volvo Volvo SCR Mack Mack Cleartech SCR Western Star Detroit Diesel Blue Tec SCR International Maxxforce EGR Scania Scania SCR/EGR

11 SEURAAVA ASKEL Mielipiteitä tähänastisista tuloksista ja tulevasta kehityksestä Millaisia kokemuksia teillä on tähänastisesta kehityksestä moottoritekniikassa? Millaisia konkreettisia tuloksia olette kokeneet, millaisia johtopäätöksiä tehneet? Ja mikä tulee olemaan tärkeintä lähitulevaisuudessa? Seuraavassa on muutamia mielipiteitä Komatsu Forestin työntekijöiltä ja asiakkailta. Kone kuluttaa polttoainetta keskimäärin 2-3 litraa vähemmän tunnissa. Roland Nilsson metsäkoneyrittäjä Roland Nilsson on tehnyt metsätöitä noin 40 vuotta. Nykyään hänellä on oma yritys, Fågelstigens Skog AB, joka työllistää kolme työntekijää. Kesäkuussa 2011 yritykselle toimitettiin Västerbottenin Vännäsiin uusi Komatsu hakkuukone, jossa on SCRpohjainen E3-power-moottori. Rolandin kokemukset koneen polttoaineen kulutuksesta ovat erittäin myönteiset. Kävimme käyttöraportin tarkoin läpi 800 tunnin kohdalla, ja siinä olleet positiiviset luvut pätevät edelleen. Olemme todenneet, että kone kuluttaa polttoainetta keskimäärin 2-3 litraa vähemmän tunnissa. Koko ajan nousevilla dieselhinnoilla polttoainekustannukset tulevat koko ajan tärkeämmiksi, Roland Nilsson toteaa. SCR:n myötä suuri osa Stage 4/Tier 4 Final -työstä on jo tehty. Komatsu Forestin tekniselle johtajalle Ola Boströmille viime vuodet ovat olleet asteittain kiristyvän päästölainsäädännön myötä intensiivistä kehitystyötä, jossa on jouduttu pohtimaan, keskustelemaan ja testaamaan paljon erilaisia moottori- ja päästötekniikoita. Nyt hän voi todeta, että Komatsu Forest on SCR-tekniikkansa ansiosta noussut ikään kuin edelläkävijäksi - eikä vain metsäkonealalla. Nykyisillä tekniikoilla valittavana on tasan kaksi vaihtoehtoa, CEGR ja SCR. Ja kaikki asiantuntijat ovat tällä hetkellä sitä mieltä, että SCR on ainoa tekniikka, joka todella pystyy täyttämään lopulliset päästövaatimukset Ennen kaikkea NOx-määrien alentamisessa SCR on kiistatta kaikkein tehokkain ratkaisu. Tämän vuoksi esimerkiksi useimmat kuorma-autovalmistajat ovat kääntäneet kelkkansa ja siirtyneet käyttämään SCR:ää, sanoo Ola. Samalla hän myöntää, että myös Komatsu Forestilla on vuosien mittaan mietitty erilaisia ratkaisuja ja yksityiskohtia. Mikään ei ole ollut kiveen kirjoitettua, sillä voimme esimerkiksi kertoa, että harkitsimme jonkin aikaa CEGRjärjestelmän ja hiukkassuodattimen käyttöönottoa. Mutta kehitys on mennyt näinä vuosina huimasti eteenpäin sekä hiukkasmäärän minimoimiseen tähtäävän ja polttoainekulutusta vähentävän tehokkaan palamisprosessin että NOx-päästöjen vähentämisen osalta. Nyt olen erittäin iloinen tekemästämme valinnasta. Suuri osa päästölainsäädännön viimeisen vaiheen vaatimasta työstä on meillä jo tehty, koska meillä on valmis ja hyvin toimiva konsepti, ja voimme alkaa kehittää sitä nyt eteenpäin. Ola Boström, Tekninen johtaja Komatsu Forest

12 FORESTRY QUALITY EngINES Sinun haasteesi ohjaa meidän kehitystämme Komatsu Forestin moottoritekniikan kehittäminen lähtee muiden kehityskohteiden tapaan niistä ydinarvoista, jotka käsitteemme Forestry Quality pitää sisällään. Se tarkoittaa, että kehityksemme suuntaa ja valintojamme ohjaa koko ajan keskittyminen metsään, intohimo tekniikkaan ja nykyaikaisen puunkorjuun toimintaperiaatteiden ymmärtäminen. Moottoritekniikassa tämä tarkoittaa, että pyrimme aina luomaan ratkaisuja, joista asiakkaamme hyötyvät niin ympäristötekijöiden, tuottavuuden kuin käyttökustannustenkin kannalta. Tämän ansiosta Komatsun metsäkoneet ovat maailman huipulla kaikessa koneiden suorituskyvystä ja päästöjen vähentämisestä moottorin polttoainetehokkuuteen asti. Ja juuri tällaisia etuja nykyaikaisessa metsänhoidossa käytettävien moottoreiden on tarjottava. Komatsu Forest AB

VOLVO V-70 D5 (2008) 136 KW DIESELHIUKKASSUODATIN - JÄRJESTELMÄ

VOLVO V-70 D5 (2008) 136 KW DIESELHIUKKASSUODATIN - JÄRJESTELMÄ VOLVO V-70 D5 (2008) 136 KW DIESELHIUKKASSUODATIN - JÄRJESTELMÄ JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT KOMPONENTIT JA TOIMINTA Ahtimen jälkeen ensimmäisenä tulee happitunnistin (kuva kohta 1). Happitunnistin seuraa

Lisätiedot

VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND JÄLKIASENNETTAVIEN PAKOKAASUN PUHDISTUSLAITTEISTOJEN ARVIOINTI

VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND JÄLKIASENNETTAVIEN PAKOKAASUN PUHDISTUSLAITTEISTOJEN ARVIOINTI 1 JÄLKIASENNETTAVIEN PAKOKAASUN PUHDISTUSLAITTEISTOJEN ARVIOINTI 2 UUSIEN PÄÄSTÖMÄÄRÄYSTEN VOIMAANTULO EURO 4 uudet tyypit 1.10.2005 kaikki uutena myytävät autot 1.10.2006 EURO 5 uudet tyypit 1.10.2008

Lisätiedot

Diesel DPF -puhdistussarja

Diesel DPF -puhdistussarja JLM-tuoteluettelo Lubricants for today s cars. Diesel DPF -puhdistussarja UUTUUS JLM Diesel -puhdistussarjalla puhdistetaan tukkeutuneet hiukkassuodattimet ja ennaltaehkäistään hiukkassuodattimen ennenaikainen

Lisätiedot

Biokaasu traktori on jo teknisesti mahdollinen maatiloille Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon - seminaari 26.03.2013

Biokaasu traktori on jo teknisesti mahdollinen maatiloille Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon - seminaari 26.03.2013 Biokaasu traktori on jo teknisesti mahdollinen maatiloille Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon - seminaari 26.03.2013 Petri Hannukainen, Agco/Valtra AGCO Valtra on osa AGCOa, joka on maailman

Lisätiedot

ITÄMEREN NECA-ALUEEN AIHEUTTAMAT KUSTANNUKSET MERENKULULLE

ITÄMEREN NECA-ALUEEN AIHEUTTAMAT KUSTANNUKSET MERENKULULLE ITÄMEREN NECA-ALUEEN AIHEUTTAMAT KUSTANNUKSET MERENKULULLE Jorma Kämäräinen Johtava asiantuntija Meriympäristö ja turva-asiat Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta Helsinki, 8.3.2016 Vastuullinen

Lisätiedot

Valtran biokaasu (Dual Fuel) traktori Nurmesta biokaasua - uusi tuotantosuunta maatiloille 26.10.2012. Petri Hannukainen, Agco/Valtra

Valtran biokaasu (Dual Fuel) traktori Nurmesta biokaasua - uusi tuotantosuunta maatiloille 26.10.2012. Petri Hannukainen, Agco/Valtra Valtran biokaasu (Dual Fuel) traktori Nurmesta biokaasua - uusi tuotantosuunta maatiloille 26.10.2012 Petri Hannukainen, Agco/Valtra AGCO Valtra on osa AGCOa, joka on maailman kolmanneksi suurin maatalouskoneiden

Lisätiedot

Arab Company for Petroleum and Natural Gas Services (AROGAS) Johtaja, insinööri Hussein Mohammed Hussein

Arab Company for Petroleum and Natural Gas Services (AROGAS) Johtaja, insinööri Hussein Mohammed Hussein MISR PETROLEUM CO. Keneltä Kenelle Teknisten asioiden yleishallinto Suoritustutkimusten osasto Arab Company for Petroleum and Natural Gas Services (AROGAS) Johtaja, insinööri Hussein Mohammed Hussein PVM.

Lisätiedot

TÄYSIMITTAISESTI UUDISTETTU VOIMANPESÄ PONSSE BEAR

TÄYSIMITTAISESTI UUDISTETTU VOIMANPESÄ PONSSE BEAR TÄYSIMITTAISESTI UUDISTETTU VOIMANPESÄ PONSSE BEAR UUSI PONSSE BEAR TEHO, TUOTTAVUUS JA TEKEMISEN ILO Täysin uusi PONSSE Bear on aito metsien kuningas. Tehtävänään ei vähempää kuin metsien paras käytettävyys,

Lisätiedot

Tulevaisuuden ekologinen logistiikkakeskus: energiaratkaisut. Tulevaisuusverstas

Tulevaisuuden ekologinen logistiikkakeskus: energiaratkaisut. Tulevaisuusverstas Tulevaisuuden ekologinen logistiikkakeskus: energiaratkaisut Tulevaisuusverstas 1 Millainen on tulevaisuuden ekologinen ja energiatehokas logistiikkakeskus ja miten se toteutuu? Miten logistiikkakeskus

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

RASTU-SEMINAARI. Liikenteen tilaajan näkökulma. Reijo Mäkinen

RASTU-SEMINAARI. Liikenteen tilaajan näkökulma. Reijo Mäkinen RASTU-SEMINAARI Liikenteen tilaajan näkökulma Reijo Mäkinen 9.5.2006 MISSIO YTV tuottaa laajentuvan pääkaupunkiseudun asukkaille tärkeitä YTV-lain mukaisia tai kuntien YTV:n tehtäviksi sopimia palveluja

Lisätiedot

Seoksen rikastus ja säätö - Ruiskumoottorit lambdalla

Seoksen rikastus ja säätö - Ruiskumoottorit lambdalla Seoksien säätö - Ruiskumoottorit lambdalla 1 / 6 20.04.2016 10:45 Seoksen rikastus ja säätö - Ruiskumoottorit lambdalla Seos palaa parhaiten, C0-pitoisuuden ollessa alhainen ja HC-pitoisuus erittäin alhainen.

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Jäähdytyspalkkijärjestelmään yhdistetty Combi Cooler on helppo, toimintavarma ja sähkötehokas

Lisätiedot

Taulukko 1. Bussien keskimääräisiä päästökertoimia. (www.rastu.fi)

Taulukko 1. Bussien keskimääräisiä päästökertoimia. (www.rastu.fi) MUISTIO 7.5.2010 VTT-M-04216-10 Nils-Olof Nylund LIIKENNEPOLTTOAINEIDEN LAATUPORRASTUS LÄHIPÄÄSTÖJEN PERUSTEELLA Tausta Parafiinisen dieselpolttoaineen ja metaanin (maakaasu/biokaasu) voidaan kiistatta

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Jyväskylä 24.1.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

Laivojen pakokaasupäästöjen vähentäminen

Laivojen pakokaasupäästöjen vähentäminen Jari M. Lahtinen Laivojen pakokaasupäästöjen vähentäminen 18.05.2010 YMPÄRISTÖTEHOKKAAT MOOTTORIT VTT, Espoo Tuulivoimaa 17.5.2010 VTT, Moottoritekniikan seminaari, 18.05.2010, Laivojen pakokaasupäästöjen

Lisätiedot

ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz

ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz Raskaansarjan ammattilainen Paras valinta paineilman tuoton optimointiin ESN -sarjan ruuvikompressori on malliesimerkki nykyaikaisesta ruuvikompressorista.

Lisätiedot

Puukattilat Puhdasta lämpöä

Puukattilat Puhdasta lämpöä www.jäspi.fi Puukattilat Puhdasta lämpöä Jäspi Econature 40 Jäspi YPV 40 Jäspi Stoker 40 Jäspi Ecopuu 25 Puukattila lämmitysjärjestelmänä Puulämmityksessä käytettävä puu (halko,klapi) on kotimainen, edullinen,

Lisätiedot

Raskaiden ajoneuvojen energiatehokkuus ja sähköajoneuvot

Raskaiden ajoneuvojen energiatehokkuus ja sähköajoneuvot Raskaiden ajoneuvojen energiatehokkuus ja sähköajoneuvot TransEco vuosiseminaari 3.11.2011 Johtaja Reijo Mäkinen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) HSL:n strategia 2018 vähäpäästöinen liikenne

Lisätiedot

PRESS RELEASE. Scanian uusi kuorma-autosukupolvi: Voimalinjainnovaatiot vähentävät polttonestekuluja 3 % 29. elokuuta 2016

PRESS RELEASE. Scanian uusi kuorma-autosukupolvi: Voimalinjainnovaatiot vähentävät polttonestekuluja 3 % 29. elokuuta 2016 PRESS RELEASE 29. elokuuta 2016 Scanian uusi kuorma-autosukupolvi: Voimalinjainnovaatiot vähentävät polttonestekuluja 3 % Scanian tavoite, olla kestävän kuljetustoiminnan johtava toimija, heijastuu kautta

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Goodyearin linja-autonrenkaat saatavilla Suomessa

LEHDISTÖTIEDOTE Goodyearin linja-autonrenkaat saatavilla Suomessa Yhteystiedot: Hindrek Pikk Commercial Marketing Manager Nordic +372 565 5880 hindrek_pikk@goodyear.com LEHDISTÖTIEDOTE Goodyearin linja-autonrenkaat saatavilla Suomessa Goodyearin uusimpien polttoainetehokkaiden

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Liikenteen ympäristövaikutuksia

Liikenteen ympäristövaikutuksia Liikenteen ympäristövaikutuksia pakokaasupäästöt (CO, HC, NO x, N 2 O, hiukkaset, SO x, CO 2 ) terveys ja hyvinvointi, biodiversiteetti, ilmasto pöly terveys ja hyvinvointi, biodiversiteetti melu, tärinä

Lisätiedot

Pellettikoe. Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela

Pellettikoe. Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela Pellettikoe Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela Johdanto Tässä kokeessa LAMKin ympäristötekniikan opiskelijat havainnollistivat miten puupellettien kosteuden muutos vaikuttaa

Lisätiedot

HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja ohuet liimasaumat. Älykästä Reunalistoitusta PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä

HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja ohuet liimasaumat. Älykästä Reunalistoitusta PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä Glu Jet PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä PATENTOITU Älykästä Reunalistoitusta Ohjelman valitseminen nappia painamalla. Vaihtoehto: täysautomaattinen viivakoodilla. HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 1/2017

SKAL Kuljetusbarometri 1/2017 SKAL Kuljetusbarometri 1/2017 Biotalouden investoinnit ruokkivat kuljetusten kysyntää; energiatehokkuutta kuljetuskaluston optimoinnilla, varovaista kiinnostusta yhdistelmäpituuden kasvattamiseen @SKALry

Lisätiedot

Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry

Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry ProAgria Farma ja Satakunta yhdistyvät 1.1.2013 Viljatilojen määrä on kasvanut Valtaosa kuivataan öljyllä Pannut ovat pääsääntöisesti 250-330 kw Kuivauksen investoinnit

Lisätiedot

Vetykäsitellyn kasviöljyn käyttö dieselmoottorissa

Vetykäsitellyn kasviöljyn käyttö dieselmoottorissa Vetykäsitellyn kasviöljyn käyttö dieselmoottorissa MOOTTORITEKNIIKAN SEMINAARI DIPOLI Tuukka Hartikka, Neste Oil Oyj Tuukka.hartikka@nesteoil.com Biopolttoainevaihtoehtoja dieselmoottoriin HVO, NExBTL

Lisätiedot

ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA

ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari 12.10.2016 AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA lamit.fi - esittely Osakeyhtiö lamit.fi on energiatekninen suunnittelutoimisto Jyväskylästä Perustettu

Lisätiedot

Asumisen ympäristövaikutukset

Asumisen ympäristövaikutukset 1 Asumisen ympäristövaikutukset Energiankulutus: lämmitys, sähkö ja lämmin vesi Veden kulutus Ostostavat ja hankinnat Rakentaminen, remontointi ja kunnossapito Jätehuolto: lajittelu ja kompostointi 2 Energiankulutus

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

AITO VOLVO HUOLTO - TARJOUKSET 2016

AITO VOLVO HUOLTO - TARJOUKSET 2016 AITO VOLVO HUOLTO - TARJOUKSET 2016 Pidä Volvosi Volvona: Ennakoiva volvo huolto säästää polttoainetta. VAIHTOYKSIKKÖSUMUTTIMET ASENNETTUNA - sisältää suuttimen holkit Varmista moottorin suorituskyky ja

Lisätiedot

Henkilöautoliikenteen energiatehokkuuden parantaminen käyttäjälähtöisin toimin EFFICARUSE. TransEco Seminaari Jukka Nuottimäki, VTT

Henkilöautoliikenteen energiatehokkuuden parantaminen käyttäjälähtöisin toimin EFFICARUSE. TransEco Seminaari Jukka Nuottimäki, VTT Henkilöautoliikenteen energiatehokkuuden parantaminen käyttäjälähtöisin toimin EFFICARUSE TransEco Seminaari 3.11.2011 Jukka Nuottimäki, VTT Polttoaineen kulutus / CO 2 päästö 3.11.2011 2 LIIKENTEEN ENERGIATEHOKKUUDEN

Lisätiedot

Mitä ovat yhteistyörobotit. Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa.

Mitä ovat yhteistyörobotit. Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa. Yhteistyörobotiikka Mitä ovat yhteistyörobotit Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa. Yhteistyörobotit saapuvat juuri oikeaan aikaan

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

Seitsemän vuoden harkinta-ajan jälkeen: Komatsu kiinnittää oman tuotemerkkinsä punaiseen metsäkoneeseen

Seitsemän vuoden harkinta-ajan jälkeen: Komatsu kiinnittää oman tuotemerkkinsä punaiseen metsäkoneeseen LEHDISTÖTIEDOTE 20.1.2011 Seitsemän vuoden harkinta-ajan jälkeen: Komatsu kiinnittää oman tuotemerkkinsä punaiseen metsäkoneeseen Valmet-tuotemerkki siirtyy historiaan Ensimmäinen Valmet-metsäkone esiteltiin

Lisätiedot

Maatalouskoneiden energiankulutus. Energian käyttö ja säästö maataloudessa Tapani Jokiniemi

Maatalouskoneiden energiankulutus. Energian käyttö ja säästö maataloudessa Tapani Jokiniemi Maatalouskoneiden energiankulutus Energian käyttö ja säästö maataloudessa Tapani Jokiniemi Kasvinviljelyn energiankulutus Valtaosa kasvinviljelyn käyttämästä energiasta (~ 50 % tai yli) kuluu lannoitteiden

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Pääedustaja Suomessa OY. LAATUVAUNU AB HELSINKI. P. Esplanaadikatu 23. Puh. 23 334 ja 23326

Pääedustaja Suomessa OY. LAATUVAUNU AB HELSINKI. P. Esplanaadikatu 23. Puh. 23 334 ja 23326 1937 Pääedustaja Suomessa OY. LAATUVAUNU AB HELSINKI P. Esplanaadikatu 23 Puh. 23 334 ja 23326 FEI FE2 FARGO, sarja AFEI la AFE2 moottori on Chryslerin rakentama korkeapurlstus Sivuventtiilimoottori. Se

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka T8415SJ Energiatekniikka. Hannu Sarvelainen HÖYRYKATTILAN SUUNNITTELU

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka T8415SJ Energiatekniikka. Hannu Sarvelainen HÖYRYKATTILAN SUUNNITTELU MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka T8415SJ Energiatekniikka Hannu Sarvelainen HÖYRYKATTILAN SUUNNITTELU HARJOITUSTYÖOHJE SISÄLLYS SYMBOLILUETTELO 3 1 JOHDANTO 4 2 TYÖOHJE

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Hiab Multilift XR18S Pro Future Ainutlaatuista tehokkuutta

Hiab Multilift XR18S Pro Future Ainutlaatuista tehokkuutta Hiab Multilift XR18S Pro Future Ainutlaatuista tehokkuutta Tuote-esite Tehokkaat toiminnot säästävät rahaa ja ympäristöä Hiab Multilift XR18S - Pro Future koukkulaite on keveydellään optimaalinen vaihtoehto

Lisätiedot

Uuden sukupolven ilmanpuhdistusteknologiaa Suomesta

Uuden sukupolven ilmanpuhdistusteknologiaa Suomesta Ilmasta nautintoa Uuden sukupolven ilmanpuhdistusteknologiaa Suomesta Sisäilma kaipaa puhdistusta Vietämme 90% ajastamme sisätiloissa kotona, työpaikalla, koulussa jne. Hengitämme vuorokauden aikana 15

Lisätiedot

Julkaisutiedot. Scania Diagnos & Programmer 3 versio 2.27

Julkaisutiedot. Scania Diagnos & Programmer 3 versio 2.27 fi-fi Julkaisutiedot Scania Diagnos & Programmer 3 versio 2.27 Versio 2.27 korvaa Scania Diagnos & Programmer 3 -version 2.26 ja tukee P-, G-, R- ja T-sarjan ajoneuvojen, F-, K- ja N-sarjan ajoneuvojen

Lisätiedot

Ilmastonmuutos. Ihmiskunnan suurin haaste. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Ilmastonmuutos. Ihmiskunnan suurin haaste. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Ilmastonmuutos Ihmiskunnan suurin haaste Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 1 2 Ilmastonmuutos edelleen tosiasia Maapallon keskimääräinen lämpötila noussut 100 vuoden aikana 0,74 C 15 lämpimintä vuotta

Lisätiedot

Verkkodatalehti. FLOWSIC150 Carflow TILAVUUSVIRTAUKSEN MITTALAITTEET

Verkkodatalehti. FLOWSIC150 Carflow TILAVUUSVIRTAUKSEN MITTALAITTEET Verkkodatalehti FLOWSIC150 Carflow A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Tilaustiedot Tyyppi FLOWSIC150 Carflow Tuotenumero Pyynnöstä Tuotteen tarkat laitespesifikaatiot ja suorituskykytiedot voivat olla

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

CBA/CBI. Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI

CBA/CBI. Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI Siirtää ilmaa seinän läpi Virtausalue < 50 l/s Pyöreä seinäaukko Yksinkertainen asennus Eri värivaihtoehtoja I L M A V I R T A Ä Ä N I T A S O R w -A R V O 10

Lisätiedot

T30 11/14 Bar. Mäntäkompressorit

T30 11/14 Bar. Mäntäkompressorit T30 11/14 Bar Mäntäkompressorit Ingersoll Rand T30 on ollut luokkansa ykkönen ensiesittelystään vuonna 1929 lähtien. Se on omaa luokkaansa niin luotettavuudeltaan, tehokkuudeltaan, kestävyydeltään ja joustavuudeltaan

Lisätiedot

Teollisuuden LED-valaistus

Teollisuuden LED-valaistus Teollisuuden LED-valaistus Hollantilainen innovaatio made in Europe LumoLumen, eurooppalaista huipputekniikkaa! LumoLumen LED-teollisuusvalaisimissa yhdistyvät ainutlaatuinen mekaaninen rakenne, edistyksellinen

Lisätiedot

Rikin ja typen oksidipäästöjä sekä muiden uusien ympäristönsuojelua koskevien määräysten aiheuttamat kustannukset Suomeen suuntautuvalle merenkululle

Rikin ja typen oksidipäästöjä sekä muiden uusien ympäristönsuojelua koskevien määräysten aiheuttamat kustannukset Suomeen suuntautuvalle merenkululle Jorma Kämäräinen Johtava asiantuntija Meriympäristö ja turva-asiat Selvitys 1(37) 24.2.2016 TRAFI/58035/04.04.04.02/2016 Rikin ja typen oksidipäästöjä sekä muiden uusien ympäristönsuojelua koskevien määräysten

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

Uusi ATTIX 33- ja 44 -sarja

Uusi ATTIX 33- ja 44 -sarja Uusi ATTIX 33- ja 44 -sarja Se hoitaa homman Jotta pystyn hoitamaan omani Koska vain paras on riittävän hyvää... Uusi sukupolvi. Luokkansa paras. ATTIX 33- ja 44 -sarjan märkä-/kuivaimurit suunniteltiin

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Äänellä vauhtia robottiin

Äänellä vauhtia robottiin Äänellä vauhtia robottiin Tehtävä Rakentaa ja ohjelmoida Lego Mindstorms NXT-sarjalla robotti, joka väistää esteitä ja kulkee sitä nopeampaa mitä kovempi ääni sen lähistöllä on. Robotti tunnistaa esteet

Lisätiedot

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000 John Deere Erinomainen leikkuujälki Helppo suoraan ajettavuus on väyläleikkurin tärkeimpiä ominaisuuksia. Maailman suurimpana golfkenttien hoitokoneiden valmistajana

Lisätiedot

Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus

Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 11.2.2016 1 Sisältö Syöttöveden kaasunpoisto Kaasunpoistolaitteistot Lauhteenpuhdistuksen edut Mekaaninen lauhteenpuhdistus Kemiallinen

Lisätiedot

ketteryyttä ja tehoa harvennukseen PONSSE fox

ketteryyttä ja tehoa harvennukseen PONSSE fox ketteryyttä ja tehoa harvennukseen PONSSE fox ponsse fox -harvesteri sujuvaa tuottavuutta PONSSE Fox -harvesteri on uusimman teknologian ja luotettavien perusratkaisujen tehokas kokonaisuus. Innovatiivinen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 24.11.2016 Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti v. 2015

Lisätiedot

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 112 13 [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] 380 340 300 260 140 [190] 120 [163] 100 [136] 80 [109] 380 340 300 260 140 [190] 120

Lisätiedot

Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja

Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja analyysilaboratoriota koskevat vaatimukset Liite 6 Lomakkeet A-H Pohjoismainen

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

- kaasutin tarjoaa täysin mitoin. Mitä kaasuttimelta ollaan oikeutettuja vaatimaan... Teille, mitä hyvältä kaasuttimelta voidaan vaatia!

- kaasutin tarjoaa täysin mitoin. Mitä kaasuttimelta ollaan oikeutettuja vaatimaan... Teille, mitä hyvältä kaasuttimelta voidaan vaatia! PUUHIILI- KAASUTIN Mitä kaasuttimelta ollaan oikeutettuja vaatimaan... "Metsissä on Suomen turva. Sieltä lähtee voima autoihimmekin. Mutta tavassa, millä tuo voima synnytetään, on paljon eroavaisuuksia.

Lisätiedot

osana liikennejärjestelmää

osana liikennejärjestelmää Tieliikenne osana liikennejärjestelmää Osastonjohtaja Sami Mynttinen Aina voi tapahtua 2 Liikennejärjestelmä ja tieliikenne Määritelmä Liikennejärjestelmä koostuu liikenteen infrastruktuurista, sitä käyttävästä

Lisätiedot

Miten autokannan päästöjä vähennetään?

Miten autokannan päästöjä vähennetään? Miten autokannan päästöjä vähennetään? Autoalan ilmasto- ja energialinjaukset Tero Kallio, Autotuojat ry Autokannan uudistaminen autoveron poistaminen vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvon alentaminen

Lisätiedot

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana - kokemuksia EU-hankkeista Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 9.10.2013 Jyrki Raitila, VTT Taustaa VTT (Jyväskylä) ollut mukana useissa EU- ja maakuntaprojekteissa,

Lisätiedot

YKSIVAIHEISET OSIENPESUKONEET C-800SS...C-2600SS. Tehokkaaseen puhdistukseen

YKSIVAIHEISET OSIENPESUKONEET C-800SS...C-2600SS. Tehokkaaseen puhdistukseen YKSIVAIHEISET OSIENPESUKONEET C-800SS...C-2600SS Tehokkaaseen puhdistukseen Miksi vesipohjainen pesumenetelmä? Nopeuden ja tehokkuuden vaatimukset sekä tiukkenevat ympäristömääräykset ovat johtaneet siihen,

Lisätiedot

NOP, NOT ja NOX. Muuntojoustavat ja matalat tuloilmahajottajat vapaaseen asennukseen. climecon.fi 07.16

NOP, NOT ja NOX. Muuntojoustavat ja matalat tuloilmahajottajat vapaaseen asennukseen. climecon.fi 07.16 NOP, NOT ja NOX Muuntojoustavat ja matalat tuloilmahajottajat vapaaseen asennukseen. 07.16 climecon.fi NOP, NOT ja NOX Kotimaisten tuloilmahajottajien NOP:in, NOT:in ja NOX:in ominaisuuksiin kuuluu erittäin

Lisätiedot

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TULEVAISUUDEN TUOTTEITA Kun on kyse tekniikan valinnasta, tiedämme, että yritykset korostavat luotettavuutta ja ympäristövaikutuksia. Siksi keskitymme tuotteiden

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

Joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaiset joukkoliikennepalveluhankinnat

Joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaiset joukkoliikennepalveluhankinnat Joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaiset joukkoliikennepalveluhankinnat Kaluston ja kuljetusten ympäristövaikutukset pitää ottaa huomioon heti hankintakohteen suunnittelu- ja määrittelyvaiheessa.

Lisätiedot

12.5 ECO IKÄSUOSITUS: 2-5 v RACING IKÄSUOSITUS: 2-5 v.

12.5 ECO IKÄSUOSITUS: 2-5 v RACING IKÄSUOSITUS: 2-5 v. 2017 Ajamisen opettelu ei vielä koskaan ole ollut näin yksinkertaista ja turvallista. OSET -sähkömopot ovat kevyitä, rakenteeltaan yksinkertaisia ja hämmästyttävän helppokäyttöisiä. Näillä pyörillä voidaan

Lisätiedot

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO SELVITYS Kari Koistinen 1(5) Savon Sellu Oy PL 57 70101 Kuopio Puh 010 660 6999 Fax 010 660 6212 SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO Savon

Lisätiedot

MOOTTORI-, PUTKISTO- JA LAITE-ERISTEET

MOOTTORI-, PUTKISTO- JA LAITE-ERISTEET MOOTTORI-, PUTKISTO- JA LAITE-ERISTEET Intohimona turvalliset ja optimoidut teollisuusprosessit JLX Industry on raumalainen perheyritys, joka tarjoaa asiakkailleen teollisuuteen kokonaisvaltaisia, räätälöityjä

Lisätiedot

3 Kuluttajan valintateoria: työn tarjonta ja säästäminen ( Mankiw & Taylor, 2 nd ed, ch 21)

3 Kuluttajan valintateoria: työn tarjonta ja säästäminen ( Mankiw & Taylor, 2 nd ed, ch 21) 3 Kuluttajan valintateoria: työn tarjonta ja säästäminen ( Mankiw & Taylor, 2 nd ed, ch 21) 1. Työn tarjonta Kuluttajan valintateorian perusmalli soveltuu suoraan kotitalouksien työn tarjontapäätöksen

Lisätiedot

AITO VOLVO HUOLTO - TARJOUKSET 2016

AITO VOLVO HUOLTO - TARJOUKSET 2016 AITO VOLVO HUOLTO - TARJOUKSET 2016 Pidä VolVosi VolVona: EnnakoiVa VolVo huolto säästää PolttoainEtta. VAIHTOYKSIKKÖSUMUTTIMET ASENNETTUNA - sisältää suuttimen holkit Varmista moottorin suorituskyky ja

Lisätiedot

Paineenhallinnalla parempaan verkostojenhallintaan

Paineenhallinnalla parempaan verkostojenhallintaan Paineenhallinnalla parempaan verkostojenhallintaan DI Vesihuoltopäivät 2016 Miksi paineenhallintaa? Verkostopaineen optimointi Verkoston hallinnan lisääminen Tukee vedenjakelun ohjausta Verkoston pilkkominen

Lisätiedot

Mikä muuttuu, kun kasvihuoneilmiö voimistuu? Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos

Mikä muuttuu, kun kasvihuoneilmiö voimistuu? Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos Mikä muuttuu, kun kasvihuoneilmiö voimistuu? Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos 15.4.2010 Sisältöä Kasvihuoneilmiö Kasvihuoneilmiön voimistuminen Näkyykö kasvihuoneilmiön voimistumisen

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

Energiamurros - Energiasta ja CO2

Energiamurros - Energiasta ja CO2 Energiamurros - Energiasta ja CO2 Hybridivoimala seminaari, 25.10.2016 Micropolis, Piisilta 1, 91100 Ii Esa Vakkilainen Sisältö CO2 Uusi aika Energian tuotanto ja hinta Bioenergia ja uusiutuva Strategia

Lisätiedot

Turvallisuus ennen kaikkea ODOROX hajuhapella.

Turvallisuus ennen kaikkea ODOROX hajuhapella. ODOROX hajuhappi Turvallisuus ennen kaikkea ODOROX hajuhapella. Et voi nähdä tai kuulla vuotoa, mutta voit haistaa sen. 02 ODOROX hajuhappi Luota nenääsi. ODOROX hajuhappi. ODOROX hajuhapella on helposti

Lisätiedot

TULISIJAN LÄMPÖ PUULÄMMITYSPÄIVÄ TSY:n tervetuliaissanat. Tuomo Järvinen NunnaUuni Oy

TULISIJAN LÄMPÖ PUULÄMMITYSPÄIVÄ TSY:n tervetuliaissanat. Tuomo Järvinen NunnaUuni Oy TULISIJAN LÄMPÖ PUULÄMMITYSPÄIVÄ 8.2.2017 TSY:n tervetuliaissanat Tuomo Järvinen NunnaUuni Oy Tervetulotoivotus! Yksi Suomen 100-vuotisjuhlatapahtumista: Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY ry Helsingin

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

JUHO RANTANEN STX.8 IC TIER 4 FINAL PROTOTYYPPI MOOTTORIMODUULIN SÄHKÖISTYS

JUHO RANTANEN STX.8 IC TIER 4 FINAL PROTOTYYPPI MOOTTORIMODUULIN SÄHKÖISTYS JUHO RANTANEN STX.8 IC TIER 4 FINAL PROTOTYYPPI MOOTTORIMODUULIN SÄHKÖISTYS Diplomityö Tarkastaja: professori Teuvo Suntio Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Verkkodatalehti MCS100E CD CEMS-RATKAISUT

Verkkodatalehti MCS100E CD CEMS-RATKAISUT Verkkodatalehti MCS100E CD A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Tilaustiedot Tyyppi MCS100E CD Tuotenumero Pyynnöstä Tuotteen tarkat laitespesifikaatiot ja suorituskykytiedot voivat olla vaihdella. Ne

Lisätiedot

Työkoneiden päästöt kuriin digitaalihydrauliikalla. Dos. Matti Linjama Hydrauliikan ja automatiikan laitos (IHA)

Työkoneiden päästöt kuriin digitaalihydrauliikalla. Dos. Matti Linjama Hydrauliikan ja automatiikan laitos (IHA) Työkoneiden päästöt kuriin digitaalihydrauliikalla Dos. Matti Linjama Hydrauliikan ja automatiikan laitos (IHA) Paljonko tähän työtehtävään tarvitaan tehoa? Yhden lastaussyklin energia m*g*h = 20 kj Yksi

Lisätiedot

AGCO POWER 74 AWF - TYÖKONEDIESELMOOTTORIN LÄMMÖNHALLINTATUTKIMUS

AGCO POWER 74 AWF - TYÖKONEDIESELMOOTTORIN LÄMMÖNHALLINTATUTKIMUS Opinnäytetyö (AMK) Kone- ja tuotantotekniikka Energia- ja polttomoottoritekniikka 2017 Juhani Harju AGCO POWER 74 AWF - TYÖKONEDIESELMOOTTORIN LÄMMÖNHALLINTATUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Hiab Multilift Matalat XR -koukkulaitteet

Hiab Multilift Matalat XR -koukkulaitteet Hiab Multilift Matalat XR -koukkulaitteet Tuote-esite Korkea laatu, matala asennuskorkeus ja omapaino Käyttöturvallisuus ja helppokäyttöisyys ovat matalien Hiab Multilift XR-koukkulaitteiden tärkeimmät

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI VAIKUTA VALINNOILLASI Oletko kyllästynyt nykyiseen yltiökapitalistiseen ja keinotteluun perustuvaan talousjärjestelmäämme, joka perustuu aineellisen ja tarpeettoman kulutuksen kasvattamiseen ja kulutuksen

Lisätiedot

Mistä tiedämme ihmisen muuttavan ilmastoa? Jouni Räisänen, Helsingin yliopiston fysiikan laitos

Mistä tiedämme ihmisen muuttavan ilmastoa? Jouni Räisänen, Helsingin yliopiston fysiikan laitos Mistä tiedämme ihmisen muuttavan ilmastoa? Jouni Räisänen, Helsingin yliopiston fysiikan laitos 19.4.2010 Huono lähestymistapa Poikkeama v. 1961-1990 keskiarvosta +0.5 0-0.5 1850 1900 1950 2000 +14.5 +14.0

Lisätiedot

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta 1 Sari Hildén, kiinteistöpäällikkö Tilakeskus Helsingin kaupungin rakennuskannan ikäjakauma Arvokiinteistöjä, palvelukiinteistöjä ja torppia, joissa

Lisätiedot

50% Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. EcoDesign. Optyma Plus New Generation

50% Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. EcoDesign.  Optyma Plus New Generation Optyma Plus New Generation Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. Laajennettu tuotesarja: 0.6-16.5 kw MBP-sovelluksiin 0.7-9.6 kw LBP-sovelluksiin 50% lyhyempi aika tarvitaan

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUS METSIIN JA METSIEN SOPEUTUMINEN MUUTOKSEEN

ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUS METSIIN JA METSIEN SOPEUTUMINEN MUUTOKSEEN ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUS METSIIN JA METSIEN SOPEUTUMINEN MUUTOKSEEN Metlan tiedotustilaisuus 27.5.2009 Risto Seppälä 1 TAUSTAA Vuonna 2007 luotiin Global Forest Expert Panel (GFEP) -järjestelmä YK:n

Lisätiedot