165X. Käyttöohje. Electrical Installation Tester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "165X. Käyttöohje. Electrical Installation Tester"

Transkriptio

1 165X Electrical Installation Tester Käyttöohje September 2003 Rev. 1, 06/04 (Finnish) 2003, 2004 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies.

2 RAJOITETTU TAKUU & VASTUUN RAJOITUKSET Fluke takaa jokaisen tuotteen materiaali- ja työvikojen varalta normaalissa käytössä. Takuuaika on kolme vuotta ja se alkaa toimituksesta tehtaalta. Varaosat, korjaukset ja huolto taataan 90 päivän ajan. Tämä takuu koskee ainoastaan alkuperäistä ostajaa tai valtuutetun Fluke-jälleenmyyjän loppuasiakasta. Takuu ei koske sulakkeita, vaihdettavia paristoja tai laitteita, joita Fluken tulkinnan mukaan on kohdeltu kaltoin, muutettu, laiminlyöty tai ne ovat vaurioituneet onnettomuudessa tai epätavallisissa oloissa tai käsittelyssä. Fluke takaa, että laitteissa olevat ohjelmistot toimivat pääsääntöisesti oikein 90 päivän ajan ja että ohjelmistot on taltioitu ehjille tallennusvälineille. Fluke ei takaa, että ohjelmistot olisivat virheettömiä tai että ne toimisivat katkoitta. Fluken valtuuttamat jälleenmyyjät saavat siirtää tämän takuun uuden tuotteen osalta loppuasiakkaalle, mutta jälleenmyyjillä ei ole valtuutta antaa laajempaa tai erilaista takuuta. Takuutuki annetaan tuotteille, jotka on ostettu Fluken valtuuttamalta jälleenmyyjältä tai joista ostaja on maksanut kansainvälisesti käyvän hinnan. Jos tuote on ostettu toisessa maassa kun missä se tuodaan korjattavaksi, Fluke pidättää itsellään oikeuden laskuttaa ostajalta kuljetuskustannukset ja korjaus/varaosakustannukset. Fluken takuuvastuu rajoittuu (Fluken valinnan mukaan) tuotteen kauppahinnan palauttamiseen, tuotteen veloituksettomaan korjaamiseen tai tuotteen vaihtamiseen uuteen, jos viallinen tuote on palautettu Fluken valtuuttamaan huoltoliikkeeseen takuuajan sisällä. Ota takuuhuoltokysymyksissä yhteyttä lähimpään valtuutettuun Fluke-huoltopisteeseen saadaksesi palautusoikeutta koskevat ohjeet ja lähetä sitten tuote kyseiseen huoltopisteeseen ongelman kuvauksen kera, posti- ja vakuutuskulut maksettuina (FOB määränpää). Fluke ei ota vastuuta kuljetuksen aikana sattuneista vaurioista. Takuukorjauksen jälkeen tuote palautetaan ostajalle kuljetuskulut maksettuina (FOB määränpää). Jos Fluke toteaa vian johtuneen laiminlyönnistä, väärinkäytöstä, likaantumisesta, muutoksista, onnettomuudesta tai epätavallisista oloista tai käsittelyistä, mukaan lukien käyttäjän aiheuttamat ylijänniteviat, jotka ovat aiheutuneet laitteen käytöstä sen teknisten erittelyjen vastaisesti, tai mekaanisten komponenttien normaalista kulumisesta, Fluke antaa arvion korjauskustannuksista ja odottaa asiakkaan valtuutusta ennen töiden aloittamista. Korjauksen jälkeen tuote palautetaan ostajalle kuljetuskustannukset maksettuna, ja ostajaa laskutetaan korjauksesta ja paluukuljetuskustannuksista (FOB lastauspaikka). TÄMÄ TAKUU ON OSTAJAN AINOA JA YKSINOMAINEN KEINO. EI OLE OLEMASSA MITÄÄN MUITA VÄLITTÖMIÄ TAI VÄLILLISIÄ TAKUITA, KUTEN TAKUITA KAUPATTAVUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. FLUKE EI OLE KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA TAI TAPPIOISTA, MUKAAN LUKIEN TIETOJEN KATOAMINEN, PERUSTUIVAT NE SITTEN MIHIN TAHANSA SYYHYN TAI TEORIAAN. Joissain maissa välillisten takuiden rajoitus tai epääminen sekä välillisien tai johdannaisten vahinkojen korvausvelvollisuuden epääminen ei ole sallittua. Nämä valmistajan vastuun rajoitukset eivät siis välttämättä koske Sinua. Jos paikallinen oikeuslaitos pitää tämän takuun jotain osaa lainvastaisena tai toimeenpanokelvottomana, tällainen tulkinta ei vaikuta takuun muiden osien laillisuuteen tai toimeenpanokelpoisuuteen. Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA USA Fluke Europe B.V. P.O. Box BD Eindhoven Alankomaat 11/99

3 Sisällysluettelo Otsikko Sivu Johdanto... 1 Yhteydenotto Flukeen... 1 Testerin purkaminen pakkauksesta... 2 Testerin käyttö... 6 Kiertokytkimen käyttö... 6 Painikkeiden tunteminen... 7 Näytön tunteminen... 9 Syöttöliittimet Infrapunaportin käyttö (vain mallissa 1653) Virhekoodit Käynnistysvaihtoehdot Mittausten suorittaminen Volttien ja taajuuden mittaaminen Eristysvastuksen mittaaminen Jatkuvuuden mittaaminen Silmukka-/linjaimpedanssin mittaaminen Silmukkaimpedanssi i

4 165X Käyttöohje Maattovastuksen testaaminen silmukkamenetelmällä Linjaimpedanssi Vikavirtasuojainten laukaisuajan mittaaminen Vikavirtasuojainten laukaisuvirran mittaaminen (vain malleissa 1652 ja 1653) Maattovastuksen mittaus (vain malli 1653) Vaihejärjestyksen testaaminen (vain malli 1653) Mittausten tallentaminen ja hakeminen (vain mallissa 1653) Muistitilan käyttö Mittauksen tallentaminen Mittauksen hakeminen Muistin tyhjentäminen Testitulosten lataaminen tietokoneeseen (vain mallissa 1653) Testerin kunnossapito Puhdistus Paristojen testaaminen ja vaihtaminen Sulakkeen testaaminen ja vaihtaminen Erittelyt Ominaisuudet mallin mukaan Yleiset erittelyt Sähköiset mittauserittelyt Eristysvastus Jatkuvuus Silmukkatestit RCD-testit Maadoitustestit Vaihtovirtajännitteen mittaus (V) Jatkuvuustestaus (R LO ) Eristysvastuksen mittaus (R ISO ) ii

5 Sisällysluettelo (jatkoa) Silmukka- ja linkaimpedanssi (Z I ) PFC-, PSC-testi Vikavirtasuojainten testaaminen Testatut vikavirtasuojaintyypit Testisignaalit Laukaisunopeuden testi ( T) Laukaisuvirran mittaus/ramppitesti (I N) Maattovastuksen testi (R E ) Vaihejärjestyksen ilmaisin Verkon johdotustesti Toiminta-asteikot ja virheet EN 61557:n mukaan iii

6 165X Käyttöohje iv

7 Taulukot Taulukko Otsikko Sivu 1. Vakiolisävarusteet Maakohtaiset verkon testausjohdot... 5 v

8 165X Käyttöohje vi

9 Kuvat Kuva Otsikko Sivu 1. Kiertokytkin Painikkeet Näytön ominaisuudet Syöttöliittimet Virhenäyttö Johtimen vaihtotilat Volttien näyttö / Kytkin- ja liitinasetukset Eristysvastuksen näyttö / Kytkin- ja liitinasetukset Jatkuvuus ja jatkuvuuden nollanäyttö / Kytkin- ja liitinasetukset Silmukka-/linjaimpedanssi/Kytkin- ja liitinasetukset Näyttö nollaamisen jälkeen johtoinen kytkentä maattovastuksen silmukkatestissä Linjaimpedanssin näyttö Mittaus 3-vaihejärjestelmässä Vikavirtasuojainten laukaisuaikanäyttö / Kytkin- ja liitinasetukset Vikavirtasuojainten laukaisuvirta / Kytkin- ja liitinasetukset Kytkentä vikavirtasuojainten testauksessa IT:n sähköisissä järjestelmissä Maattovastuksen näyttö / Kytkin- ja liitinasetukset vii

10 165X Käyttöohje 19. Maattovastuksen testin kytkentä Vaihejärjestyksen näyttö / Kytkin- ja liitinasetukset Phase Sequence Test Connection Infrapunasovittimen liittäminen Sulakkeen ja paristojen vaihtaminen viii

11 XWVaroitukset: Lue ennen käyttöä Välttääksesi mahdollisen sähköiskun tai henkilövahingot: Käytä testeriä vain tässä ohjekirjassa määritetyllä tavalla tai testerin antama suoja voi heikentyä. Älä käytä testeriä märässä ympäristössä. Tarkasta testeri ennen sen käyttöä. Älä käytä vaurioitunutta testeriä. Etsi säröjä tai puuttuvia muovipaloja. Kiinnitä erityistä huomiota liittimiä ympäröivään eristykseen. Tarkasta testijohtimet ennen käyttöä. Älä käytä niitä, jos eristys on vahingoittunut tai paljas metalli on näkyvissä. Tarkasta testijohtimien virtapiirin jatkuvuus. Vaihda vaurioituneet testijohtimet ennen testerin käyttöä. Käytä vain testijohtimia, jotka on määritetty käsikirjassa tai turvallisuus voi heikentyä. Tarkista testerin toiminta mittaamalla tunnettu jännite ennen käyttöä ja sen jälkeen. Älä käytä testeriä, jos se tuntuu toimivan omituisesti. Suojaus saattaa olla heikentynyt. Jos epäilet testerin olevan vaurioitunut, huollata se. Anna testeri vain pätevien huoltohenkilöiden huollettavaksi. Liittimien välillä tai liittimien ja maadoituksen välillä ei saa käyttää testeriin merkittyä jännitettä korkeampaa nimellisjännitettä. Poista testijohtimet testeristä ennen testerin kotelon avaamista. Älä koskaan käytä testeriä sen kotelon ollessa auki. Ole varovainen jännitteiden kanssa, jotka ovat yli 30 V vaihtovirtaa rms, 42 V vaihtovirtaa huippu tai 60 V tasavirtaa. Nämä jännitteet aiheuttavat sähköiskuvaaran. Käytä vain vaihtosulaketta, joka on määritetty käyttöoppaassa. Käytä mittauksiin oikeita liittimiä, oikeaa toimintoa ja asteikkoa. Älä käytä testeriä räjähdysalttiiden kaasujen, höyryjen tai pölyn läheisyydessä. Pidä sormet suojusten takana mittapäitä käyttäessäsi. Kun liität johdot, yhdistä COM-testijohdin ennen jännitteistä testijohdinta; kun irrotat johtimet, irrota jännitteinen testijohdin ennen COM-testijohdinta. Vaihda paristo heti, kun pariston alhaisen varauksen merkki (M) tulee näkyviin, jotta välttäisit virhelukemat, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun tai loukkaantumisen. Kun huollat testeriä, käytä vain määritettyjä vaihto-osia. Älä käytä jakelujärjestelmissä, joiden jännite on korkeampi kuin 550 V. Kun työskentelet suurenergisten järjestelmien kanssa, käytä kumikäsineitä ja liekinkestävää kasvojensuojusta sekä vaatetusta. Käytettyjen symbolien merkitys I Sulake X Vaara! Sähköiskun vaara. T Kaksoiseristetty (Luokka II) laitteisto J Maa W Vaara! Vaara. Katso tietoja käsikirjasta. P Vastaa ao. Euroopan standardeja. O CAT III -mittarit on suunniteltu suojaamaan transienteilta jakelutason kiinteissä laiteasennuksissa. Älä käytä jakelujärjestelmissä, joiden jännite on suurempi kuin 550 V. ix

12 165X Käyttöohje x

13 Electrical Installation Tester Johdanto Fluken mallit 1651, 1652 ja 1653 ovat paristokäyttöisiä sähköasennustestereitä. Tämä ohjekirja on tarkoitettu kaikille kolmelle malleille. Kaikissa kuvissa näkyy malli X-testerit on suunniteltu mittaamaan ja testaamaan seuraavia ominaisuuksia: jännite ja taajuus vikavirtasuojainten (RCD, Residual Current Devices) laukaisuaika (EN ) eristysvastus (EN ) jatkuvuus (EN ) silmukka/linjavastus (EN ) vikavirtasuojainten laukaisuvirta (EN ) maattovastus (EN ) vaihejärjestys. (EN ) Yhteydenotto Flukeen Ota yhteyttä Flukeen soittamalla johonkin seuraavista numeroista: USA: FLUKE ( ) Kanada: FLUKE ( ) Eurooppa: Japani: Singapore: Muualla maailmassa: Tai vieraile Fluken web-sivuilla osoitteessa Rekisteröi tuotteesi osoitteessa register.fluke.com. 1

14 165X Käyttöohje Testerin purkaminen pakkauksesta Testerin mukana toimitetaan taulukossa 1 esitetyt osat. Jos testeri on vahingoittunut tai jokin osa puuttuu, ota heti yhteyttä ostopaikkaan. Taulukko 1. Vakiolisävarusteet Kuvaus Malli Robin 1652 Robin 1653 Osanumero 165X-8008-koetin, monitoiminen Maakohtainen verkon testausjohto useita katso taulukkoa 2 TL-L1, testijohdin, punainen TL-L2, testijohdin, vihreä TL-L3, testijohdin, sininen Koetin, testi, banaaniliitin, 4 mm:n kärki, punainen Koetin, testi, banaaniliitin, 4 mm:n kärki, punainen

15 Electrical Installation Tester Testerin purkaminen pakkauksesta Taulukko 1. Vakiolisävarusteet (jatkoa) Kuvaus Malli Robin 1652 Robin 1653 Osanumero Koetin, testi, banaaniliitin, 4 mm:n kärki, sininen , koettimen suojus, GS-38 punainen , koettimen suojus, GS-38 vihreä , koettimen suojus, GS-38 sininen AC , AC285 iso hauenleuka, punainen AC , AC285 iso hauenleuka, vihreä

16 165X Käyttöohje Taulukko 1. Vakiolisävarusteet (jatkoa) Kuvaus Malli Robin 1652 Robin 1653 Osanumero AC , AC285 iso hauenleuka, sininen Testijohdinsarja, 600 V, sulakkeellinen koetin ST-pistoke ja hauenleuat, punainen, sininen, vihreä Varasulake on mallia F 10 A 600 V, 50 ka oleva sulake, joka täyttää IEC standardin. Käyttöohje (CD-ROM) Pikaohjekortti Kotelo, työkalulaatikko, keltainen Kovakantisen kotelon sisäke, vaahtomuovia, polyuretaania Kantohihna, pehmustettu Fluke , infrapunasovitin

17 Electrical Installation Tester Testerin purkaminen pakkauksesta Taulukko 2. Maakohtaiset verkon testausjohdot Verkkojohto Johtotyyppi Osanumero Iso-Britannia BS Shuko Saksa/Ranska/Belgia CEE 7/ Tanska AFSNIT DI Australia/Uusi-Seelanti AS Sveitsi SEV Italia CEI 23-16/VII

18 165X Käyttöohje Testerin käyttö Kiertokytkimen käyttö Käytä kiertokytkintä (kuva 1) valitsemaan testityyppi, jonka haluat suorittaa Numero Merkki Mittaustoiminto A V Voltit. B R ISO Eristysvastus. C R LO Jatkuvuus. D Z I Silmukkaimpedanssi. E T Vikavirtasuojainten laukaisuaika. 1 R ISO R LO Z I 5 F I N Vikavirtasuojainten laukaisutaso. G R E Maadoitusvastus. V T H Q Vaihekierto. I N 6 R E 7 8 Kuva 1. Kiertokytkin apx013f.eps 6

19 Electrical Installation Tester Testerin käyttö Painikkeiden tunteminen Painikkeilla (kuva 2) voit ohjata testerin käyttöä, valita tarkasteltavat testitulokset ja selata valittuja testituloksia Nro Painike Kuvaus A Z Nollaa testijohtimen vastuspoikkeaman. B 1 Valitsee silmukan syötön (L-N, L-PE). Vikavirtasuojainten virran nimellisarvo (10, 30, 100, 300, 500 tai 1000 ma). SELECT (valitse) muisti. C M Käynnistää muistitilan. Aktivoi muistipainikkeiden valinnat (1, 2, 3 tai 4). E 2 Vikavirtasuojainten virtakerroin (x1/2, x1, x5, AUTO). STORE (tallenna) muistiin. U Selaa muistipaikkoja. Aseta muistipaikkojen koodit. Selaa automaattisia testituloksia. Kuva 2. Painikkeet apx012f.eps 7

20 165X Käyttöohje Nro Painike Kuvaus F 3 Vikavirtasuojaimen tyyppi (vaihtovirta, tasavirta, vaihtovirta- S tai tasavirta-s). RECALL (hae) muisti. G 4 Vikavirtasuojaimen testin polaarisuus (0, 180 astetta). Eristystestin jännite (50, 100, 250, 500 tai 1000 V). CLEAR (tyhjennä) muisti. Nro Painike Kuvaus J T Käynnistää valitun testin. T-näppäimen ympärillä on kosketuslevy. Kosketuslevy mittaa käyttäjän ja testerin PE-päätteen välisen potentiaalin. Jos ylitetään 100 V:n kynnys, D-symboli kosketuslevyn yläpuolella palaa. H O Kytkee testerin päälle ja pois päältä. Testeri kytkeytyy pois päältä automaattisesti, jos siinä ei ole toimintaa 10 minuuttiin. I A Kytkee taustavalon päälle ja pois päältä. 8

21 . Electrical Installation Tester Testerin käyttö Näytön tunteminen memory recall apx020f.eps Kuva 3. Näytön ominaisuudet 9

22 165X Käyttöohje Nro Ilmaisin Tulkinta A Näyttää valitun muistitilan. Muistitilat ovat: Select (valitse) (1), Store (tallenna) (2), Recall (hae) (3) ja Clear (tyhjennä) (4). B Kokoonpanoasetukset. Asetukset, jotka voidaan tehdä mittaustoiminnoissa. Vikavirtasuojaimen laukaisuaikatoiminnossa ( T) voit esimerkiksi painaa 2 testivirran kertomiseksi 1/2:lla, 1:llä, 5:llä tai AUTOlla. Voit myös painaa 3 valitaksesi vikavirtasuojaintyypin, jota testaat. C D a e Liitinilmaisimen merkin ylä- tai alapuolella olevat nuolet osoittavat käänteistä polaarisuutta. Tarkista yhteys tai tarkista johdotus ongelman korjaamiseksi. Liitinilmaisimen merkki. Liitinilmaisimen merkki, jonka keskellä on piste (d), osoittaa mitä liitintä käytetään valitulle toiminnolle. Liittimet ovat: L (vaihejohto) PE (suojamaadoitus) N (nollajohdin) 10

23 Electrical Installation Tester Testerin käyttö Nro Ilmaisin Tulkinta E Osoittaa valitun kiertokytkimen asetuksen. Mittausarvo ensisijaisessa näytössä vastaa myös kytkimen asetusta. Kiertokytkimen asetukset ovat: V R ISO R LO Z L T A I R E Q Voltti Eristys Jatkuvuus Silmukka Vikavirtasuojaimen aika Vikavirtasuojaimen laukaisu Maadoitus Vaihekierto F U L = Osoittaa esiasetetun vikajännitteen rajan. Oletusasetus on 50 V. Joillakin alueilla on tarpeen asettaa vikajännitteeksi 25 V, joka ilmoitetaan paikallisissa sähkömääräyksissä. Paina 4, kun kytket testerin päälle, vaihtaaksesi vikajännitteen arvoa 25 V:n ja 50 V:n välillä. Asettamasi arvo näkyy näytössä ja tallennetaan, kun kytket testerin pois päältä. 11

24 165X Käyttöohje Nro Ilmaisin Tulkinta G Päänäyttö ja mittausyksiköt. H f g h Muistipaikat. Katso yksityiskohtaiset ohjeet muistipaikkojen käytöstä kohdasta Mittausten tallennus ja haku sivulla 37. I B Pariston varaus vähissä -kuvake. Katso lisätietoja paristoista ja virranhallinnasta kohdasta Paristojen testaaminen ja vaihtaminen sivulla 42. J R Tulee esiin, kun painat Recall (hae) -painiketta ja etsit tallennettuja tietoja. K N Tulee esiin, kun painat Memory (muisti) -painiketta. L S Tulee esiin, kun painat Test (testi) -painiketta. Häviää, kun testi on valmis. M K Tulee esiin, kun mittari on ylikuumentunut. Silmukkatestiä ja vikavirtasuojaimen toimintoja ei voi suorittaa mittarin ollessa ylikuumentunut. N W Tulee esiin, kun tapahtuu virhe. Testaus on pois käytöstä. Tarkista virhekoodien luettelo ja selitykset kohdasta Virhekoodit sivulla

25 Electrical Installation Tester Testerin käyttö Nro Ilmaisin Tulkinta O C Tulee esiin, kun mittari lataa tietoja käyttäen FlukeView-lomakkeita. P Toissijaisen mittaustoiminnon nimi. U N Eristystestin testausjännite. U F Vikajännite. Mittaa nollajohtimesta maahan. PSC Prospective Short Circuit (mahdollinen oikosulku. Laskettu mitatusta jännitteestä ja impedanssista mitattaessa jännitteisestä johtimesta nollajohtimeen. PSC Prospective Fault Circuit (mahdollinen vikapiiri). Laskettu jännitteen ja silmukkaimpendanssin pohjalta, joka mitataan linjasta suojausmaadoitukseen. I K Vikavirtasuojainten laukaisuvirta. R E Maadoitusvastus. 13

26 165X Käyttöohje Nro Ilmaisin Tulkinta Q Toissijainen näyttö ja mittausyksiköt. Jotkin testit palauttavat useamman kuin yhden tuloksen tai ne palauttavat lasketun arvon, joka perustuu testitulokseen. Tämä tapahtuu seuraavilla: Voltti Toissijainen näyttö näyttää verkkotaajuuden. Eristystestit Toissijainen näyttö näyttää varsinaisen testijännitteen. Silmukkaimpedanssi Toissijainen näyttö näyttää PSC, PFC tai R E. Vikavirtasuojainten kytkentäaika Toissijainen näyttö näyttää U F -vikajännitteen. Vikavirtasuojainten laukaisuaika Toissijainen näyttö näyttää U F -vikajännitteen. 14

27 Electrical Installation Tester Testerin käyttö Nro Ilmaisin Tulkinta R battery test (paristotesti) Tulee esiin, kun testataan paristoja. Katso lisätietoja kohdasta Paristojen testaaminen ja vaihtaminen sivulla 42. S ZERO Tulee esiin, kun painat Z-painiketta johdinten nollaamiseksi. Nollaamisen jälkeen kuvake jää palamaan osoittaen, että nollaaminen on suoritettu. Käytetään vain suoritettaessa jatkuvuus- tai silmukkatestiä. T Y Mahdollinen vaara. Tulee esiin, kun mitataan tai luodaan suuria jännitteitä. 15

28 165X Käyttöohje Syöttöliittimet Kuvassa 4 näkyvät 165X:n syöttöliittimet Infrapunaportin käyttö (vain mallissa 1653) Testerin mallissa 1653 on infrapunaportti (kuva 22), jonka avulla voit yhdistää testerin tietokoneeseen ja ladata testitiedot siihen käyttäen ohjelmaa Flukeview Forms Documenting Software. Tämä automatisoi vianmääritystai taltiointiprosessin, pienentää manuaalisen virheen mahdollisuutta ja sallii kerätä, järjestää ja näyttää testitiedot tarpeitasi vastaavassa muodossa. Katso lisätietoja infrapunaportin käytöstä kohdasta Testitulosten lataaminen sivulla 40. apx021f.eps Osa Kuvaus A B C L (vaihejohto) PE (suojausmaadoitus) N (nollajohto) Kuva 4. Syöttöliittimet 16

29 Electrical Installation Tester Testerin käyttö Virhekoodit Testeri havaitsee erilaiset virhetilanteet ja osoittaa ne kuvakkeella W, Err ja virhenumerolla päänäytössä. Nämä virhetilanteet poistavat testauksen käytöstä ja pysäyttävät tarvittaessa testin suorituksen. Virhetilanne Koodi Itsetesti epäonnistuu 1 Ylikuumeneminen 2 Vikajännite 4 Liiallinen kohina 5 Koettimen vastus 6 Huomautus Jos itsetesti epäonnistuu, testeri on palautettava Flukelle huoltoon. Kuva 5. Virhenäyttö apx032f.eps 17

30 165X Käyttöohje Käynnistysvaihtoehdot Valitse käynnistysvaihtoehto painamalla samanaikaisesti näppäintä O ja toimintonäppäintä ja vapauttamalla sen jälkeen näppäin O. Käynnistysvaihtoehdot säilytetään, kun testeri sammutetaan (OFF). Näppäimet O 2 O 3 Käynnistysvaihtoehdot Silmukka-/linjaimpendanssin I K -raja-arvo. Vaihtaa I K -raja-arvon välillä 10 ka ja 50 ka. Oletusarvo on 10 ka. Vaihejohdon ja nollajohdon vaihtotila. Seuraavat käyttötilat ovat mahdollisia, kun testeri havaitsee, että vaihejohdon ja nollajohdon johtimet on vaihdettu keskenään. Kuvake b näytössä osoittaa, että testijohtimet on vaihdettu. Voit määrittää testerin toimimaan L-ntilassa tai L-n n-l -tilassa. L-n n-l -tilassa testeri korjaa tilan vaihtamalla sisäisiä kytkentöjä ja testaus jatkuu. Näppäimet O 3 (jatkuu) O 4 Käynnistysvaihtoehdot Kun vaihdettu johdin on havaittu L-ntilassa, testaus estetään ja johtimet on vaihdettava keskenään käsin. L-n-tila on tarkoitettu käytettäväksi Isossa- Britanniassa. L-n-tilan valinta vaihtaa myös vikavirtasuojaimen laukaisuajan keston x1/2 kahdeksi sekunniksi, Ison- Britannian säädösten mukaisesti. Huomautus Paikoissa, joissa käytetään polarisoituja pistokkeita ja pistorasioita, vaihdetun johtimen kuvake (b) voi osoittaa, että pistorasia on johdotettu väärin. Korjaa tämä ongelma ennen kuin jatkat testaamista. Vikajänniteraja. Vaihtaa vikajännitettä 25 V:n ja 50 V:n välillä. Oletus on 50 V. 18

31 Electrical Installation Tester Testerin käyttö Kuva 6. Johtimen vaihtotilat aqg026f.eps 19

32 . 165X Käyttöohje Mittausten suorittaminen Volttien ja taajuuden mittaaminen Mittaa jännite ja taajuus seuraavasti: 1. Käännä kiertokytkin V-asentoon. 2. Käytä L- ja PE-liittimiä (punainen ja vihreä) tähän testiin. Voit käyttää testijohtimia tai verkkojohtoa, kun mittaat vaihtovirran jännitettä. Vaihtovirtajännite näkyy ensisijaisessa (ylemmässä) näytössä. Testeri lukee vaihtovirran 500 V:iin asti. Taajuus näkyy toissijaisessa (alemmassa) näytössä. apx002f.eps Kuva 7. Volttien näyttö / Kytkin- ja liitinasetukset 20

33 . Electrical Installation Tester Mittausten suorittaminen Eristysvastuksen mittaaminen 3. Valitse testijännite käyttämällä 4:ää. Useimmat eristystestit tehdään 500 V:lla, mutta ota huomioon paikalliset määräykset. 4. Paina ja pidä alhaalla T kunnes lukema vakaantuu ja testeri piippaa. Useimmissa testeissä sinun on käytettävä koetinta etäohjauksen T-painikkeella. Huomautus Testaus estetään, jos linjassa havaitaan jännite. Kuva 8. Eristysvastuksen näyttö / Kytkin- ja liitinasetukset XW Varoitus Mittaukset on tehtävä virrattomissa piireissä. Mittaa eristysvastus seuraavasti: 1. Käännä kiertokytkin R ISO -asentoon. 2. Käytä L- ja PE-liittimiä (punainen ja vihreä) tähän testiin. apx005f.eps Eristysvastus näkyy ensisijaisessa (ylimmässä) näytössä Varsinainen testijännite näkyy toissijaisessa (alemmassa) näytössä. Huomautus Normaalissa eristyksessä, jossa on korkea vastus, varsinaisen testijännitteen (U N ) tulisi aina olla korkeampi kuin ohjelmoitu jännite. Jos eristys on huono, testijännite pienennetään automaattisesti testin virran rajoittamiseksi turvallisiin rajoihin. 21

34 . 165X Käyttöohje Jatkuvuuden mittaaminen R LO Jatkuvuustestiä käytetään tarkistamaan yhteyksien eheydet tekemällä korkean erottelutarkkuuden vastusmittaus. Tämä on erityisen tärkeää suojausmaadoituksen yhteyksien tarkistamisessa. Huomautus Paikoissa, joissa sähköpiirit on asetettu kehään, on suositeltavaa, että tarkistat kehän päästä päähän sähkötaulussa. XW Varoitus Mittaukset on tehtävä vain virrattomissa piireissä. Impedansseilla, rinnakkaispiireillä tai transienttivirroilla voi olla negatiivinen vaikutus mittauksiin. Mittaa jatkuvuus seuraavasti: 1. Käännä kiertokytkin R LO -asentoon. apx003f.eps Kuva 9. Jatkuvuus ja jatkuvuuden nollanäyttö / Kytkin- ja liitinasetukset 2. Käytä L- ja PE-liittimiä (punainen ja vihreä) tähän testiin. 22

35 Electrical Installation Tester Mittausten suorittaminen 3. Ennen jatkuvuustestin suorittamista oikosulje testijohtimien päät yhteen ja paina ja pidä Z painettuna kunnes Z (NOLLA) -ilmoitin tulee näyttöön. Testeri mittaa koettimen vastuksen, tallentaa lukeman muistiin ja vähentää sen lukemista. Vastusarvo pysyy muistissa, vaikka virta katkaistaan, joten toimintoa ei tarvitse toistaa joka kerta instrumenttia käytettäessä. 4. Paina ja pidä alhaalla T kunnes lukema vakaantuu ja testeri piippaa. Testi estetään, jos piirissä on virtaa, ja vaihtovirtajännite näkyy toissijaisessa (alemmassa) näytössä. 23

36 . 165X Käyttöohje Silmukka-/linjaimpedanssin mittaaminen Huomautus Jos L- ja N-liittimet käännetään, testeri vaihtaa ne automaattisesti sisäisesti keskenään ja jatkaa testausta. Jos testeri on määritetty käytettäväksi Isossa-Britanniassa, testaus pysähtyy ja liittimet on vaihdettava keskenään manuaalisesti. Tämä tilanne osoitetaan liittimen ilmaisinmerkin (b) ylä- tai alapuolella olevilla nuolilla. Mittaa silmukkaimpedanssi seuraavasti: apx006f.eps Kuva 10. Silmukka-/linjaimpedanssi/Kytkin- ja liitinasetukset Silmukkaimpedanssi Silmukkaimpedanssi on lähdeimpedanssi, joka mitataan linjan ja suojausmaadoituksen välillä. Voit myös mitata mahdollisen vikavirran (PFC, Prospective Fault Current), joka on virta, joka voisi mahdollisesti virrata, jos vaihejohdin oikosuljetaan suojausmaadoitusjohtoon. Testeri laskee PFC-arvon jakamalla mitatun verkkojännitteen silmukan impedanssilla. 1. Käännä kiertokytkin Z I -asentoon. 2. Valitse L-PE painamalla Ennen mittausta, nollaa testijohtimet oikosulkemalla kaikki 3 johdinta yhteen toisessa päässä (pois mittarista) ja paina ja pidä Z painettuna kunnes Z (NOLLA) -ilmoitin tulee näyttöön. Nollaa verkkojohto kiertämällä pala paljasta lankaa pistokkeen liittimien ympärille ja paina Z-painiketta. Testeri tallentaa nollapoikkeaman, joten sinun ei tarvitse toistaa toimintoa joka kerta käyttäessäsi testeriä. XW Varoitus Poista paljas lanka ennen testin suorittamista. 24

37 Electrical Installation Tester Mittausten suorittaminen Huomautus Virheitä voi esiintyä testattavan piirin esilatauksen johdosta. Kuva 11. Näyttö nollaamisen jälkeen apx033f.eps 4. Paina ja vapauta T. Odota, kunnes testi on valmis. 5. Silmukkaimpedanssi näkyy ensisijaisessa (ylemmässä) näytössä. 6. Lue mahdollinen vikavirta (PFC) painamalla 3- näppäintä ja valitsemalla l K. PFC näkyy ampeereina tai kiloampeereina toissijaisessa (alemmassa) näytössä. 7. Jos verkossa on liikaa kohinaa, Err 5 tulee näyttöön. (Mitatun arvon tarkkuus heikkenee kohinasta). Tuo mitattu arvo näyttöön painamalla alanuolta U. Palaa Err 5 -näyttöön painamalla ylänuolta U. 25

38 165X Käyttöohje Maattovastuksen testaaminen silmukkamenetelmällä Voit myös käyttää testeriä mittaamaan koko silmukkavastuksen maattovastuskomponentin. Tarkista paikallisista säädöksistä, onko tämä menetelmä hyväksytty omalla alueellasi. Voit käyttää kolmea johdinta tai verkkojohtoa tämän testin suorittamiseen. Käytä kuvassa 12 esitettyä kytkentää, kun teet 3-johtoisen kytkennän maattovastuksen testaamiseksi silmukassa. Mittaa maattovastus käyttäen silmukkatestimenetelmää: 1. Käännä kiertokytkin Z I -asentoon. 2. Valitse L-PE painamalla Valitse R E (vastus) painamalla Paina ja vapauta T. Odota testin valmistumista. Silmukkaimpedanssi näkyy ensisijaisessa (ylemmässä) näytössä. Maattovastus näkyy toissijaisessa (alemmassa) näytössä. apx024f.eps Kuva johtoinen kytkentä maattovastuksen silmukkatestissä 26

39 Electrical Installation Tester Mittausten suorittaminen Linjaimpedanssi Maattovastus näkyy toissijaisessa (alemmassa) näytössä.linjaimpedanssi on lähdeimpedanssi, joka mitataan linjan ja nollajohtimen välillä. Tällä voit mitata seuraavia: impedanssi linjan ja nollajohtimen välillä linjojen välinen impedanssi 3-vaiheisissa järjestelmissä L-PE-silmukan mittaus Tämä on tapa tehdä korkean virran, 2-johtoisen silmukan mittaus. Sitä ei voi käyttää piireissä, jotka ovat vikavirtasuojainten suojaamia, koska se aiheuttaa niiden laukaisun. Mittaa linjaimpedanssi seuraavasti: 1. Käännä kiertokytkin Z I -asentoon. 2. Valitse L-N painamalla Voit käyttää verkkojohtoa tai testijohtimia tähän mittaukseen. Testausjohtimia käytettäessä punainen ja sininen johdin yhdistetään L- ja N-liittimiin testerissä. 4. Paina ja vapauta T. Odota, kunnes testi on valmis. Linjaimpedanssi näkyy ensisijaisessa (ylemmässä) näytössä. Mahdollinen oikosulkuvirta (PSC, Prospective Short Circuit Current) näkyy toissijaisessa (alemmassa) näytössä. PSC on virta, joka virtaa, jos linja oikosuljetaan nollajohtimeen. Se lasketaan jakamalla verkkojännite linjaimpedanssilla. Kuva 13. Linjaimpedanssin näyttö apx034f.eps 5. Jos verkossa on liikaa kohinaa, Err 5 tulee näyttöön. (Mitatun arvon tarkkuus heikkenee kohinasta). Tuo mitattu arvo näyttöön painamalla alanuolta U. Palaa Err 5 -näyttöön painamalla ylänuolta U. 27

40 165X Käyttöohje Käytä kytkentää kuvassa 14, kun mittaat 3- vaihejärjestelmässä. L1 L2 L3 Kuva 14. Mittaus 3-vaihejärjestelmässä aqg025f.eps 28

41 Electrical Installation Tester Mittausten suorittaminen Vikavirtasuojainten laukaisuajan mittaaminen apx008f.eps Kuva 15. Vikavirtasuojainten laukaisuaikanäyttö / Kytkin- ja liitinasetukset Tässä testissä kalibroitu vikavirta johdetaan piiriin aiheuttaen vikavirtasuojaimen laukaisun. Mittari mittaa ja näyttää kuinka pitkä aika kuluu vikavirtasuojaimen laukaisemiseen. Voit suorittaa tämän testin testijohtimilla tai käyttäen verkkojohtoa. Testi suoritetaan jännitteisessä piirissä. Huomautus Mitattaessa laukaisuaikaa minkä tahansa tyyppiselle vikavirtasuojaimelle testeri tekee ensin esitestin, jolla määritetään, aiheuttaako todellinen testi vikajännitteen, joka ylittää rajan (25 tai 50 V). 30 sekunnin viive aktivoidaan esitestin ja todellisen testin välillä, jotta vältetään epätarkka laukaisuaika S-tyypille (aikaviive). XW Varoitus Testaa kytkentä N-johdon ja maan välillä ennen testin aloittamista. N-johdon ja maan välinen jännite voi vaikuttaa testiin. Vuotovirrat piirissä vikavirtasuojaimen jälkeen voivat vaikuttaa mittauksiin. Näytetty vikajännite koskee RCD:n nimellistä jäännösvirtaa. Mahdolliset toisten maattoasennusten kentät voivat vaikuttaa mittaukseen. 29

42 165X Käyttöohje Huomautus Jos L- ja N-liittimet käännetään, testeri vaihtaa ne automaattisesti sisäisesti keskenään ja jatkaa testausta. Jos testeri on määritetty käytettäväksi Isossa-Britanniassa, testaus pysähtyy ja liittimet on vaihdettava keskenään manuaalisesti. Tämä tilanne osoitetaan liitinilmaisimen merkin (b) ylä- tai alapuolella olevilla nuolilla. Katso tietoja vaihejohdon ja nollajohdon vaihtotilasta käynnistysvaihtoehdoista sivulla 18. Mittaa vikavirtasuojainten laukaisuaika seuraavasti: 4. Valitse vikavirtasuojainten tyyppi painamalla 3. Kelpoisia tyyppejä ovat: E Standardi vikavirtasuojain vaihtovirralle, normaali asetus. (kaikki mallit) F Tasavirralle herkkä vikavirtasuojain (vain mallit 1652 ja 1653) E G Viivästynyt vaste vikavirtasuojaimelta vaihtovirralle (kaikki mallit) F G Viivästynyt vaste vikavirtasuojaimelta tasavirralle (vain mallit 1652 ja 1653) 1. Käännä kiertokytkin T-asentoon. 2. Valitse vikavirtasuojainten virran nimellisarvo (10, 30, 100, 300, 500 tai 1000 ma) painamalla Valitse testin kerroin (x ½, x 1, x 5 tai Auto) painamalla 2. Normaalisti käytät kerrointa 1 tähän testiin. Huomautus Mallissa 1651 ei voi käyttää automaattista valintaa. 30

43 Electrical Installation Tester Mittausten suorittaminen 5. Valitse testivirran vaihe, 0 tai 180, painamalla 4. Vikavirtasuojaimet tulisi testata molemmilla vaiheasetuksilla, koska niiden vasteaika voi vaihdella huomattavasti vaiheen mukaan. 6. Paina ja vapauta T. Odota, kunnes testi on valmis. Laukaisuaika näkyy ensisijaisessa (ylemmässä) näytössä. Vikajännite (N PE) näkyy toissijaisessa (alemmassa) näytössä. Testeriä voi käyttää myös suorittamaan vikavirtasuojainten laukaisuaikatestin automaattisessa tilassa, mikä tekee testin suorittamisesta helpomman yhdelle henkilölle. Mittaa vikavirtasuojainten laukaisuaika käyttäen automaattista tilaa seuraavasti: 1. Kytke testeri verkkopistorasiaan. 2. Käännä kiertokytkin T-asentoon. 3. Valitse vikavirtasuojainten virran nimellisarvo (10, 30, 100, 300, 500 tai 1000 ma) painamalla Valitse automaattinen tila painamalla Valitse standardi vikavirtasuojain vaihtovirralle (E) painamalla 3. Testeri syöttää ½x luokitetun virran vikavirtasuojaimelle 310 tai 510 ms:n ajan (2 sekuntia Isossa-Britanniassa). Jos vikavirtasuojain laukeaa, testi päättyy. Jos vikavirtasuojain ei laukea, testeri kääntää vaiheen ja toistaa testin. Testi päättyy, jos vikavirtasuojain laukeaa. Jos vikavirtasuojain ei laukea, testeri palauttaa alkuvaiheasetuksen ja syöttää 1x luokitetun vikavirtasuojaimen virran 2000 ms:n ajan. Vikavirtasuojaimen tulisi laueta ja testitulosten näkyä ensisijaisessa näytössä. 6. Palauta vikavirtasuojain. 7. Testeri kääntää vaiheet ja toistaa 1x testin. Vikavirtasuojaimen tulisi laueta ja testitulosten näkyä päänäytössä. 8. Nollaa vikavirtasuojain. 31

44 165X Käyttöohje 9. Testeri palauttaa alkuperäisen vaiheasetuksen ja syöttää 5x nimellisen vikavirtasuojaimen virran korkeintaan 50 ms:n ajan. Vikavirtasuojaimen tulisi laueta ja testitulosten näkyä päänäytössä. 10. Nollaa vikavirtasuojain. 11. Testeri kääntää vaiheen ja toistaa 5x testin. Vikavirtasuojaimen tulisi laueta ja testitulosten näkyä päänäytössä. 12. Nollaa vikavirtasuojain. Voit tarkastaa testin tulokset U-nuolinäppäinten avulla. Ensimmäisenä näkyvä tulos on viimeksi tehty mittaus, 5x virran testi. Siirry takaisin ensimmäiseen testiin ½x luokitetulla virralla painamalla alanuolinäppäintä U. 13. Testitulokset ovat väliaikaisessa muistissa. Jos haluat tallentaa testitulokset, paina M ja jatka, kuten kuvataan tämän oppaan kohdassa Mittausten tallentaminen ja hakeminen sivulla 37. Mittausten muisti ja haku on käytettävissä vain mallissa

45 Electrical Installation Tester Mittausten suorittaminen Vikavirtasuojainten laukaisuvirran mittaaminen (vain malleissa 1652 ja 1653) apx009f.eps Kuva 16. Vikavirtasuojainten laukaisuvirta / Kytkin- ja liitinasetukset Tämä testi mittaa vikavirtasuojainten laukaisuvirran käyttämällä testivirtaa ja sitten vähitellen lisäämällä virtaa, kunnes vikavirtasuojain laukeaa. Voit käyttää verkkojohtoa tai testijohtimia tähän testiin. Tähän vaaditaan 3-johtoinen kytkentä. XW Varoitus Testaa kytkentä N-johdon ja maan välillä ennen testin aloittamista. N-johdon ja maan välinen jännite voi vaikuttaa testiin. Vuotovirrat piirissä vikavirtasuojaimen jälkeen voivat vaikuttaa mittauksiin. Näytetty vikajännite koskee RCD:n nimellistä jäännösvirtaa. Mahdolliset toisten maattoasennusten kentät voivat vaikuttaa mittaukseen. Huomautus Jos L- ja N-liittimet käännetään, testeri vaihtaa ne automaattisesti sisäisesti keskenään ja jatkaa testausta. Jos testeri on määritetty käytettäväksi Isossa-Britanniassa, testaus pysähtyy ja liittimet on vaihdettava keskenään manuaalisesti. Tämä tilanne osoitetaan liittimen ilmaisinmerkin (b) ylä- tai alapuolella olevilla nuolilla. Katso tietoja vaihejohdon ja nollajohdon vaihtotilasta käynnistysvaihtoehdoista sivulla

46 165X Käyttöohje Mittaa vikavirtasuojainten laukaisuvirta seuraavasti: 1. Käännä kiertokytkin I N -asentoon. 2. Valitse vikavirtasuojaimen (RCD:n) virran nimellisarvo (10, 30, 100, 300 tai 500 ma) painamalla Valitse vikavirtasuojaimen tyyppi painamalla 3. Kelpoisia tyyppejä ovat: E Standardi vikavirtasuojain vaihtovirralle, normaali asetus (kaikki mallit) F Tasavirralle herkkä vikavirtasuojain (vain mallit 1652 ja 1653) E G Viivästynyt vaste vikavirtasuojaimelta vaihtovirralle (kaikki mallit) F G Viivästynyt vaste vikavirtasuojaimelta tasavirralle (vain mallit 1652 ja 1653) 4. Valitse testivirran vaihe, 0 tai 180, painamalla 4. Vikavirtasuojaimet tulisi testata molemmilla vaiheasetuksilla, koska niiden vasteaika voi vaihdella huomattavasti vaiheen mukaan. 5. Paina ja vapauta T. Odota, kunnes testi on valmis. Vikavirtasuojaimen laukaisuvirta näkyy ensisijaisessa (ylemmässä) näytössä. Vikavirtasuojainten testaaminen paikoissa, joissa on ITjärjestelmät, vaatii erityistä testiprosessia, koska suojausmaadoituskytkentä maadoitetaan paikallisesti eikä se liity suoraan verkkovirtaan. Testiä ei voi suorittaa pistorasiassa, mutta se voidaan tehdä sähkötaulussa koettimien avulla. Käytä kytkentää kuvassa 17, kun suoritat vikavirtasuojainten testausta IT:n sähköisissä järjestelmissä. aqg023f.eps Kuva 17. Kytkentä vikavirtasuojainten testauksessa IT:n sähköisissä järjestelmissä Testivirta virtaa vikavirtasuojaimen yläpuolen läpi L- liittimeen ja palaa PE-liittimen kautta. 34

47 . Electrical Installation Tester Mittausten suorittaminen Maattovastuksen mittaus (vain malli 1653) PE (E) N (S) L (H) R E Kuva 18. Maattovastuksen näyttö / Kytkin- ja liitinasetukset apx010f.eps Maattovastustesti on 3-johtoinen testi, joka käsittää kaksi testipaalua ja testattavan maadoituselektrodin. Tämä testi vaatii lisävarustepaalusarjan. Kytke kuten kuvassa 19. Testin tarkkuus on paras, kun keskimmäinen paalu on 62 % etäisyydestä äärimmäisenä olevaan paaluun. Paalujen on oltava suorassa linjassa ja johdot erotettuina, jotta estetään niiden yhteinen kytkentä. Testattava maadoituselektrodi on kytkettävä irti sähköisestä järjestelmästä testiä suoritettaessa. Maattovastustestausta ei saa suorittaa jännitteisessä järjestelmässä. 62 % L L aqg014f.eps Kuva 19. Maattovastuksen testin kytkentä Mittaa maattovastus seuraavasti: 1. Käännä kiertokytkin R E -asentoon. 2. Paina ja vapauta T. Odota, kunnes testi on valmis. Maattovastus näkyy ensisijaisessa (ylemmässä) näytössä. Testauskeppien välillä havaittu jännite näkyy toissijaisessa näytössä. Jos se on suurempi kuin 10 V, testaus estetään. 35

48 . 165X Käyttöohje Vaihejärjestyksen testaaminen (vain malli 1653) L1 L2 L3 Kuva 20. Vaihejärjestyksen näyttö / Kytkin- ja liitinasetukset apx011f.eps Kuva 21. Vaihejärjestystestin kytkentä aqg022f.eps Käytä kuvassa 21 olevaa kytkentää vaihejärjestystestin kytkennässä. Suorita vaihejärjestystesti seuraavasti: 1. Käännä kiertokytkin Q-asentoon. 2. Ensisijaisessa (ylemmässä) näytössä näkyy: 123 oikealle vaihejärjestykselle. 321 käänteiselle vaihejärjestykselle. Katkoviivat (---) numeroiden sijaan, jos riittämätön jännite havaitaan. 36

49 Electrical Installation Tester Mittausten tallentaminen ja hakeminen (vain mallissa 1653) Mittausten tallentaminen ja hakeminen (vain mallissa 1653) Muistitilan käyttö Testeriin voi tallentaa korkeintaan 500 mittausta. Kullekin mittaukselle tallennetut tiedot käsittävät testitoiminnon ja kaikki käyttäjän valittavissa olevat testaustilat. Mittaustiedoille määritetään tietosarjanumero, tietojen alisarjanumero ja tietojen tunnusnumero. Muistipaikkakenttiä käytetään alla kuvatulla tavalla. Kenttä h Kuvaus Tietojen tunnusnumeron kenttä (c) on mittauksen numero. Mittauksen numero kasvaa automaattisesti. Mittauksen numero voidaan myös asettaa aiemmin käytettyyn arvoon, joka korvaa nykyisen mittausarvon. Kenttä f g Kuvaus Käytä tietosarjan kenttää (a) osoittamaan paikkaa, kuten huonetta tai sähkökojetaulun numeroa. Käytä tietojen alisarjan kenttää (b) piirinumerolle. 37

50 165X Käyttöohje Käynnistä muistitila seuraavasti: 1. Käynnistä muistitila painamalla M-painiketta. Näyttö vaihtuu muistitilan näytöksi. Muistitilassa N-kuvake näkyy näytössä. Ensisijainen numeronäyttö aktivoidaan vasemmalla olevilla kahdella numerolla (a), jotka osoittavat tietosarjan numeroa (1-99) ja oikealla olevilla kahdella numerolla (b), jotka osoittavat tietojen alisarjan numeroa. Nämä kaksi arvoa erottava desimaalipilkku aktivoidaan. Toissijainen numeronäyttö (c) aktivoidaan osoittamaan tietojen tunnusnumeroa (1-500). Muistipaikat (a, b tai c) vilkkuvat, osoittaen, että voit muuttaa numeroa käyttäen nuolinäppäimiä U. 2. Ota käyttöön muutettava tietojen alisarjan numero painamalla 1. Tietojen alisarjan numero vilkkuu nyt. Ota käyttöön muutettava tietojen alisarjan numero painamalla uudelleen 1. Tietojen sarjanumero vilkkuu nyt. Muuta tietojen tunnusnumeroa painamalla uudelleen Pienennä käyttöönotettua numeroa painamalla alanuolinäppäintä (U) tai kasvata käyttöönotettua numeroa painamalla ylänuolta (U). Tietojen tallennusta varten numeron arvoksi voidaan valita mikä tahansa arvo, nykyisten tietojen korvaaminen sallitaan. Tietojen hakemisessa numero voidaan asettaa vain käytettyihin arvoihin. Huomautus Jos painat ylä- tai alanuolinäppäintä (U) kerran, numero kasvaa tai pienenee yhdellä. Jos painat ja pidät ylä- tai alanuolta alhaalla, numerot kasvavat tai pienenevät nopeasti noin 10 numeroa sekunnissa. Mittauksen tallentaminen Tallenna mittaus seuraavasti: 1. Käynnistä muistitila painamalla M. 2. Aseta tietojen tunnus painamalla 1 ja nuolinäppäimiä (U). 3. Tallenna tiedot painamalla 2. Jos muisti on täynnä, päänäytössä näkyy FULL. Valitse toinen tietojen tunnus painamalla 1, lopeta muistitila painamalla M. Jos muisti ei ole täynnä, tiedot tallennetaan, testeri poistuu automaattisesti muistitilasta ja näyttö palautuu edelliseen testitilaan. 38

51 Electrical Installation Tester Mittausten tallentaminen ja hakeminen (vain mallissa 1653) Jos tietojen tunnusta on käytetty aiemmin, näytössä näkyy STO? Tallenna tiedot painamalla 2 uudelleen, valitse toinen tietojen tunnus painamalla 1, lopeta muistitila painamalla M. Mittauksen hakeminen Hae mittaus seuraavasti: 1. Käynnistä muistitila painamalla M. 2. Käynnistä hakutila painamalla Aseta tietojen tunnus painamalla 1 ja nuolinäppäimiä (U). Jos tietoja ei ole tallennettu, kaikissa kentissä on katkoviivat. 4. Hae tiedot painamalla 3. Testerin näyttö palaa testitilaan, jota käytettiin haettavan testin tietoihin. N-kuvake näkyy vielä, osoittaen, että testeri on yhä muistitilassa. Muistin tyhjentäminen Tyhjennä kaikki muisti seuraavasti: 1. Käynnistä muistitila painamalla M. 2. Paina 4. Päänäytössä näkyy Clr?. Tyhjennä kaikki muistipaikat painamalla Lopeta muistitila painamalla M. Huomautus Kun tyhjennät muistin, kaikki muistipaikat tyhjennetään. Yksittäisiä muistipaikkoja ei voi tyhjentää, mutta ne voidaan korvata. Katso kohtaa Mittauksen tallentaminen aiemmin tässä oppaassa. 5. Vaihda tietojen tunnusnäytön ja haettujen tietojen näytön välillä painamalla 3, kun haluat tarkistaa haettujen tietojen tunnuksen tai valita lisää haettavia tietoja. 6. Voit lopettaa muistitilan milloin tahansa painamalla M. 39

52 . 165X Käyttöohje Testitulosten lataaminen tietokoneeseen (vain mallissa 1653) Kuva 22. Infrapunasovittimen liittäminen aqg031f.eps 40

53 Electrical Installation Tester Testerin kunnossapito Testitulosten lataaminen tietokoneeseen: 1. Kytke infrapunasarjakaapeli tietokoneen sarjaporttiin. 2. Liitä infrapunasovitin ja laite testeriin kuten näytetään kuvassa 22. Muista kohdistaa infrapunasovitin testerin infrapunaporttiin. Huomautus Infrapunadataportti on poissa käytöstä, kun testijohtimet on kytketty. Irrota testijohtimet ennen testitulosten lataamista. 3. Käynnistä ohjelma FlukeView Forms. 4. Valitse lomakemalli, jota haluat käyttää, avaamalla File (tiedosto) -valikko ja valitsemalla New Blank Form (uusi tyhjä lomake). Valitse lomakemalli New Blank Form (uusi tyhjä lomake) -valintaikkunassa ja napsauta OK. 5. Kytke testeri päälle painamalla O. 6. Valitse FlukeView Forms Meter -mittarivalikossa Get Meter Data (hae mittarin tiedot) tietojen lataamiseksi aktivoituun lomakkeeseen. Get Meter Data (hae mittarin tiedot) -valintaikkuna tulee esiin. 7. Pääset myös valintaikkunaan painamalla Get Meter Data (hae mittarin tiedot) -painiketta. 8. Tietojen lukemat kopioidaan suoraan aktivoituun lomakkeeseen. Katso lisätietoja FlukeView Forms Documenting Software Users Manual - käyttöoppaasta. Testerin kunnossapito Puhdistus Pyyhi kotelo silloin tällöin kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella. Älä käytä hankausaineita tai liuottimia. Liittimissä oleva lika tai kosteus voi vaikuttaa lukemiin. Puhdista liittimet seuraavasti: 1. Sammuta mittari ja irrota testijohtimet. 2. Ravistele pois liittimissä olevat roskat. 3. Kostuta uusi vanupuikko alkoholilla. Puhdista alue liittimien ympäriltä vanupuikolla. 41

54 165X Käyttöohje Paristojen testaaminen ja vaihtaminen Testeri valvoo jatkuvasti pariston jännitettä. Jos jännite putoaa alle 6,0 V:m (1,0 V/kenno), näytössä näkyy pariston varaus vähissä -kuvake B, osoittaen, että pariston käyttöiästä on jäljellä hyvin vähän. Pariston varaus vähissä -kuvake näkyy jatkuvasti näytössä, kunnes vaihdat paristot. XW Varoitus Vaihda paristot heti, kun pariston kuvake (B) tulee esiin, jotta välttäisit väärät lukemat, jotka voivat johtaa sähköiskuihin tai henkilövahinkoihin. Vaihda paristot kuudella AA-paristolla. Testerin mukana toimitetaan alkaliparistot, mutta voit käyttää myös 1,2 V NiCd- tai NiMH-paristoja. Voit myös tarkistaa paristojen varauksen, jotta voit vaihtaa ne, ennen kuin ne ovat täysin lopussa. XW Varoitus Sähköiskun tai henkilövammojen välttämiseksi testijohtimet ja syöttösignaalit on poistettava ennen pariston tai sulakkeiden vaihtamista. Estääksesi vauriot tai vammat asenna VAIN määritetyt vaihtosulakkeet, joiden ampeeriluku, jännite- ja nopeusluokitus annetaan tämän oppaan kohdassa Yleiset erittelyt. Testaa paristot seuraavasti: 1. Käännä kiertokytkin V-asentoon. 2. Käynnistä paristotesti painamalla painiketta 3. Jännitetoiminnon näyttö tyhjenee ja korvataan mitatulla pariston jännitteellä toissijaisessa näytössä 2 sekunnin ajan, jonka jälkeen jännitetoiminnon näyttö palautuu. 42

55 Electrical Installation Tester Testerin kunnossapito Vaihda paristot seuraavasti (katso kuvaa 23): 1. Kytke testeri pois päältä painamalla O. 2. Poista testijohtimet liittimistä. 3. Poista paristokotelon kansi käyttämällä vakioteräistä ruuvimeisseliä ja kiertämällä kannen ruuveja (3) neljänneskierros vastapäivään. 4. Paina vapautinsalpaa ja liu uta paristonpidike pois testeristä. 5. Vaihda paristot ja paristokotelon kansi. Huomautus Kaikki tallennetut tiedot katoavat, jos paristoja ei vaihdeta noin minuutin sisällä (vain malli 1653). 6. Sulje kansi kääntämällä ruuveja neljänneskierros myötäpäivään. Sulakkeen testaaminen ja vaihtaminen XW Varoitus Sähköiskun välttämiseksi tai testerin vahingoittumisen estämiseksi käytä vain vaihtosulakkeita, jotka määritetään tämän oppaan kohdassa Yleiset erittelyt. Sulaketesti suoritetaan joka kerta testeriä käynnistettäessä. Jos johtimet on kytketty L- ja PEliittimiin, sulaketesti ohitetaan. Jos havaitaan palanut sulake, testaus poistetaan käytöstä, päänäytössä näkyy FUSE ja testeri antaa varoituspiippauksen. Voit tarkistaa sulakkeen myös manuaalisesti. Tarkista sulake manuaalisesti seuraavasti: 1. Käännä kiertokytkin joko R ISO - tai R LO -asentoon. 2. Oikosulje johtimet ja paina ja pidä alhaalla T. 3. Jos sulake on viallinen, näytössä näkyy FUSE. 43

56 165X Käyttöohje Vaihda sulake seuraavasti (katso kuvaa 23): 1. Kytke testeri pois päältä painamalla O. 2. Poista testijohtimet liittimistä. 3. Poista paristokotelon kansi käyttämällä vakioteräistä ruuvimeisseliä ja kiertämällä kannen ruuveja neljänneskierros vastapäivään. 4. Poista sulake varovasti nostaen sen toista päätä ja liu uttamalla sulake pois pitimestä. 5. Asenna uusi 1,25 A, 500 V, 50 ka NOPEA sulake (osanro ). 6. Sulje kansi kääntämällä ruuveja neljänneskierros myötäpäivään. aqg028f.eps Kuva 23. Sulakkeen ja paristojen vaihtaminen 44

57 Electrical Installation Tester Erittelyt Erittelyt Ominaisuudet mallin mukaan Mittaustoiminto Jännite ja taajuus Johdotuksen polaarisuuden tarkistin Eristysvastus Jatkuvuus ja vastus Silmukka-/linjavastus PFC, PSC (oikosulkuvirta) Vikavirtasuojaimen kytkentäaika Vikavirtasuojaimen laukaisutaso Automaattinen vikavirtasuojaintestin järjestys Tasavirtaherkkien vikavirtasuojainten testi ramppitesti ramppitesti Mittaustoiminto Maattovastus Vaihejärjestyksen ilmaisin Muut ominaisuudet Itsetesti Valaistu näyttö Muisti Muisti, liitäntä Tietokoneliitäntä Kellonaika ja päivämäärä (käytettäessä FlukeViewohjelmiston kanssa) Ohjelmisto Mukana toimitetut lisävarusteet Kovakantinen kotelo Etäohjauskoetin 45

58 165X Käyttöohje Yleiset erittelyt Erittely Ominaisuus Koko Paino (paristoineen) Pariston koko, määrä Pariston tyyppi 10 cm (P) x 25 cm (L) x 12,5 cm (K) 1,5 kg Tyyppi AA, 6 kpl. Toimitettu alkaliparistot. Voi käyttää myös 1,2 V NiCd- tai NiMH-paristoja (ei toimitettu) Pariston kesto (normaali): 200 tuntia vapaana Sulake 1,25 A, 500 V, 50 ka NOPEA sulake (osanro ). Käyttölämpötila C Varastointilämpötila C ääretön aika (-40 C 100 tuntia) Suhteellinen kosteus Ei-tiivistyvä < 10 C 95 % C; 75 % C 46

59 Electrical Installation Tester Erittelyt Erittely Ominaisuus Käyttöympäristön korkeus merenpinnasta Isku, tärinä metriä Tärinä luokkaa 3 Mil-Prf-28800F:n mukaan 1 metrin pudotustesti, kuudelta puolelta, tammilattia Tiivistys EMI-immuunisuus EMC (sähkömagneettinen yhteensopivuus) IP-40 3 V/metri Vastaa EN61326-standardia Turvallisuus Vastaa määrityksiä: UL 3111, ANSI/ISA-S , CSA C22.2 No ja IEC Ylijänniteluokka III (CAT III), 600 V Mittausluokka III on rakennusten asennuksissa suoritettavia mittauksia varten. Esimerkkejä näistä ovat jakelupaneelit, virrankatkaisimet, johdotus ja kaapelointi. Enimmäisjännite liittimen ja maadoituksen välillä Suojaus virtapiikeiltä 500 V 6 kv:n huippu IEC :n mukaisesti 47

60 165X Käyttöohje Sähköiset mittauserittelyt Tarkkuusmääritys määritellään ± (% lukema +lukujen määrät) lämpötilassa 23 C ± 5 C, 80 % suhteellinen kosteus. Välillä -10 C ja 18 C ja välillä 28 C ja 40 C, tarkkuusmääritykset voivat huonontua 0,1 x (tarkkuusmääritys) per C. Seuraavia taulukoita voidaan käyttää hyväksi maksimin tai minimin näyttöarvon määrityksessä, ottaen huomioon instrumentin maksimi toimintavirhe EN , 5.2.4:n mukaan. Eristysvastus 50 V 100 V 250 V 500 V 1000 V Maksimi näyttöarvo Maksimi näyttöarvo Maksimi näyttöarvo Maksimi näyttöarvo Rajaarvo Rajaarvo Rajaarvo Rajaarvo Rajaarvo Maksimi näyttöarvo 1 1,12 1 1,12 1 1,3 1 1,3 1 1,3 2 2,22 2 2,22 2 2,4 2 2,4 2 2,4 3 3,32 3 3,32 3 3,5 3 3,5 3 3,5 4 4,42 4 4,42 4 4,6 4 4,6 4 4,6 5 5,52 5 5,52 5 5,7 5 5,7 5 5,7 6 6,62 6 6,62 6 6,8 6 6,8 6 6,8 7 7,72 7 7,72 7 7,9 7 7,9 7 7,9 48

1652C/1653B/1654B. Electrical Installation Tester. Käyttöohje

1652C/1653B/1654B. Electrical Installation Tester. Käyttöohje 1652C/1653B/1654B Electrical Installation Tester Käyttöohje September 2010 (Finnish) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Lisätiedot

Käyttöohje. Phase Rotation Indicator

Käyttöohje. Phase Rotation Indicator 9040 Phase Rotation Indicator Käyttöohje PN 2438546 April 2005, Rev.2, 5/11 (Finnish) 2005-2011 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product

Lisätiedot

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Turvaohjeet

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Turvaohjeet 2700G Series Reference Pressure Gauge PN 4150088 (Finnish) September 2012 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. All product names are trademarks of their respective companies. RAJOITETTU

Lisätiedot

Telaris Multifunction Electrical Installation Tester Series

Telaris Multifunction Electrical Installation Tester Series Telaris Multifunction Electrical Installation Tester Series Telaris ProInstall-100-EUR Telaris ProInstall-200-EUR Telaris ProInstall-100-D Telaris ProInstall-200-D Telaris ProInstall-100-CH Telaris ProInstall-200-CH

Lisätiedot

9040/9040UK. Käyttöohje. Phase Rotation Indicator

9040/9040UK. Käyttöohje. Phase Rotation Indicator 9040/9040UK Phase Rotation Indicator Käyttöohje PN 2438546 April 2005, Rev.1, 11/07 (Finnish) 2005, 2007 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies.

Lisätiedot

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Käyttöohje (Finnish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are

Lisätiedot

165XB. Käyttöohje. Electrical Installation Tester

165XB. Käyttöohje. Electrical Installation Tester 165XB Electrical Installation Tester Käyttöohje April 2008 (Finnish) 2008 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of

Lisätiedot

113 Electrical Multimeter

113 Electrical Multimeter 113 Electrical Multimeter Ohjevihko Turvaohjeet A Varoitus tarkoittaa vaarallista tilannetta ja toimintoa, joka voi aiheuttaa ruumiinvamman tai kuoleman. A Varotoimi tarkoittaa tilaa tai toimintoa, joka

Lisätiedot

Rekisteröi tuotteesi ja lue lisätietoja osoitteessa Varoitus ilmoittaa käyttäjälle vaarallisista tilanteista ja toimista.

Rekisteröi tuotteesi ja lue lisätietoja osoitteessa  Varoitus ilmoittaa käyttäjälle vaarallisista tilanteista ja toimista. 1662/1663/1664 FC Electrical Installation Tester Turvaohjeet Rekisteröi tuotteesi ja lue lisätietoja osoitteessa www.fluke.com. Varoitus ilmoittaa käyttäjälle vaarallisista tilanteista ja toimista. Varoitukset

Lisätiedot

365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter

365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter 365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter Käyttöohje PN 3622684 August 2010 (Finnish) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

1507/1503. Insulation Testers. Käyttöohje

1507/1503. Insulation Testers. Käyttöohje 1507/1503 Insulation Testers Käyttöohje June 2005 (Finnish) 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. RAJOITETTU TAKUU JA VASTUUNRAJOITUS

Lisätiedot

10.2.2014. Tiina Salmela, Elisa Rinne, 2013

10.2.2014. Tiina Salmela, Elisa Rinne, 2013 Kun tehdään sähköasennusten muutos-, laajennus- tai uudistöitä, asennuksille on aina ennen niiden käyttöönottoa tehtävä käyttöönottotarkastus standardin SFS 6000-6-61 mukaisesti. 1 Käyttöönottotarkastuksesta

Lisätiedot

323/324/325 Clamp Meter

323/324/325 Clamp Meter 323/324/325 Clamp Meter Käyttöohje PN 4045153 May 2012 (Finnish) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All product names are

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

373 Clamp Meter. Käyttöohje

373 Clamp Meter. Käyttöohje 373 Clamp Meter Käyttöohje (Finnish) July 2010 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in Taiwan. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their

Lisätiedot

Fluke-561 Yhdistelmälämpömittari

Fluke-561 Yhdistelmälämpömittari Fluke-561 Yhdistelmälämpömittari Pikakäyttöohje Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat tiedot löydät Users Manual-kirjasesta Näyttö Laser Liipaisin Toimintonapit AAparistot (2 kpl) Paristokotelon kansi

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Ohjelehti Johdanto Fluke 771 milliampeeriprosessin pihtimittari ( mittari ) on kädessä pidettävä paristokäyttöinen pihtimittari, joka mittaa 4-20 ma vaihtovirtaa katkaisematta

Lisätiedot

Tässä näet asennustestauksen tulevaisuuden. Fluke 1650 Sarjan Asennustesterit

Tässä näet asennustestauksen tulevaisuuden. Fluke 1650 Sarjan Asennustesterit Tässä näet asennustestauksen tulevaisuuden Fluke 650 Sarjan Asennustesterit Fluke 650 Sarja Turvallisempaa, helpompaa asennustestausta 650-sarjan testereillä tarkastetaan asuin-, toimisto- ja teollisuuskiinteistöjen

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari

Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Johdanto Onnittelemme Extech 380942 DC/AC Pihtimittarin valinnasta. Mittari on testattu ja kalibroitu tehtaalla ja käyttöohjeiden ohjeita noudattamalla

Lisätiedot

C0-210 Carbon Monoxide Probe

C0-210 Carbon Monoxide Probe C0-210 Carbon Monoxide Probe Ohjekirja Johdanto CO-210 Carbon Monoxide Probe (jota jäljempänä kutsutaan mittariksi ) aistii hiilimonoksidipitoisuuden (CO) ja mittaa pitoisuutta asteikolla 1-1000 ppm (miljoonasosa).

Lisätiedot

DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT

DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA 1. TURVAOHJEET Toiminto V AC V DC ma DC Resistanssi Ω TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT Maksimi

Lisätiedot

Fluke 1660 -sarjan sähköasennustesterit

Fluke 1660 -sarjan sähköasennustesterit TEKNISET TIEDOT Fluke 1660 -sarjan sähköasennustesterit Lyhennä testaamiseen kuluvaa aikaa jopa 40 %: lla Auto Test-toiminnon avulla Auto Test-toiminto tekee viisi vaadittua mittausta peräkkäin yhdellä

Lisätiedot

Amprobe IR-608A. Käyttöohje

Amprobe IR-608A. Käyttöohje Amprobe IR-608A Käyttöohje Sisällysluettelo Laitteessa tai tässä käyttöohjeessa käytetyt merkinnät... 4 Tekniset tiedot... 5 Kuinka infrapunalämpömittari toimii... 5 ºC/ºF ja paristo... 5 Laitteen käyttö...

Lisätiedot

51 & 52 Series II. Käyttöohje. Thermometer

51 & 52 Series II. Käyttöohje. Thermometer 51 & 52 Series II Thermometer Käyttöohje Finnish September 1999 Rev.2, 11/10 1999-010 Fluke Corporation, All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. Specifications

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 2007 S&A Matintupa MITTALAITE; PAINIKKEET, PORTIT, OSAT PAIKALLINEN portti (local, L) PÄÄPORTTI (master, M) LCD NÄYTTÖ PÄÄTETUNNISTIN VIRTAKYTKIN FUNKTIONÄPPÄIN Jännitteen syöttö VAHVISTUS/

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Turvallisuus Tämä symboli toisen symbolin, liittimen tai käyttölaitteen vieressä ilmaisee, että käyttäjän on katsottava oppaasta lisätietoja välttääkseen loukkaantumisen tai mittarin vaurioitumisen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Pikaopas Rider Rider :ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 1 Näppäintoiminnot YLÖS (1) ALAS (3) Paina pitkään kytkeäksesi taustavalon Paina mittaritilassa lyhyesti vierittääksesi

Lisätiedot

714 Thermocouple Calibrator

714 Thermocouple Calibrator 714 Thermocouple Calibrator Ohjevihko Johdanto Fluke 714 lämpötila-anturien kalibraattori (Thermocouple Calibrator) on tarkka lähde- ja mittausinstrumentti lämpötilaantureiden kalibroimiseen. Kalibraattori

Lisätiedot

114, 115, and 117. True-rms Multimeters

114, 115, and 117. True-rms Multimeters 114, 115, and 117 True-rms Multimeters Käyttöohje PN 2572573 July 2006, Rev. 1, 2/07 (Finnish) 2006, 2007 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. All product names are trademarks of their

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

323/324/325 Clamp Meter

323/324/325 Clamp Meter 323/324/325 Clamp Meter Käyttöohje May 2012 Rev.1, 06/15 (Finnish) 2012-2015 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Lisätiedot

CO-220 Carbon Monoxide Meter

CO-220 Carbon Monoxide Meter Page 1 CO-220 Carbon Monoxide Meter Ohjekirja Johdanto CO-220 Carbon Monoxide Meter (jota jäljempänä kutsutaan mittariksi ) aistii hiilimonoksidipitoisuuden (CO) ja mittaa pitoisuutta asteikolla 1-1000

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Pikaopas 1 Kytke 2 Asenna 3 Nauti Mitä laatikko sisältää? Tukiasema TAI Luuri Akkutilan kansi Tukiasema ja

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

707 Loop Calibrator. Ohjevihko. Johdanto. Pariston säästötoiminto

707 Loop Calibrator. Ohjevihko. Johdanto. Pariston säästötoiminto 707 Loop Calibrator Ohjevihko Johdanto Fluke 707 Loop Calibrator -silmukkakalibraattori (tämän jälkeen kalibraattori) on kompakti syöttö- ja mittausinstrumentti. Kalibraattori koestaa virtasilmukat 0 20

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä.

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä. 1 4 Käyttöohje Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Näin opit käyttämään -kelloasi oikein ja siitä on sinulle pitkään iloa. Käyttöohje on saatavilla myös verkossa:

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

i410/i1010 AC/DC virtapihti

i410/i1010 AC/DC virtapihti /i1010 AC/DC virtapihti Ohjevihko Turvaohjeet XW Lue tämä ensin: Turvatietoja Varmista virtapihdin turvallinen käyttö ja huolto noudattamalla seuraavia ohjeita: Lue käyttöohjeet ennen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje Nokeval FD200-sarja Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD200A4 ja FD200A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 6 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Tukiasema

Pakkauksen sisältö. Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Tukiasema Pikaopas SE888 Pakkauksen sisältö Tukiasema Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten

Lisätiedot

Yhteenveto kalibraattorin toiminnoista Toiminto Asteikko Erottelukyky. DC V mittaus +28 V 0,001 V. DC ma mittaus 0-24 ma 0,001 ma

Yhteenveto kalibraattorin toiminnoista Toiminto Asteikko Erottelukyky. DC V mittaus +28 V 0,001 V. DC ma mittaus 0-24 ma 0,001 ma 705 Loop Calibrator Ohjevihko Johdanto Fluke 705 Loop Calibrator on lähde- ja mittausinstrumentti 0-20 ma tai 4-20 ma virtapiirien koestukseen ja mittausinstrumentti 0-28 V DC jännitteille. Kalibraattori

Lisätiedot

testo 104 Elintarvikelämpömittari Käyttöohje

testo 104 Elintarvikelämpömittari Käyttöohje testo 104 Elintarvikelämpömittari Käyttöohje fin 2 1. Yleistä 3 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Talleta käyttöohje myöhempää käyttöä varten. de en 2. Tuotekuvaus it

Lisätiedot

Telaris Multifunction Electrical Installation Tester Series

Telaris Multifunction Electrical Installation Tester Series Telaris Multifunction Electrical Installation Tester Series Telaris ProInstall-100-EUR Telaris ProInstall-200-EUR Telaris ProInstall-100-D Telaris ProInstall-200-D Telaris ProInstall-100-CH Telaris ProInstall-200-CH

Lisätiedot

testo 511 Käyttöohje

testo 511 Käyttöohje testo 511 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 511 Pikaohje testo 511 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine sensorin yhde 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

UUTTA. Lisätoimintoja, nopeampi mittaus ja yhtä luja kuin ennenkin. Fluke 1650-sarjan asennustesterit ovat SFS 6000-standardin mukaisia.

UUTTA. Lisätoimintoja, nopeampi mittaus ja yhtä luja kuin ennenkin. Fluke 1650-sarjan asennustesterit ovat SFS 6000-standardin mukaisia. Lisätoimintoja, nopeampi mittaus ja yhtä luja kuin ennenkin Fluke 1650-sarjan asennustesterit ovat SFS 6000-standardin mukaisia UUTTA VVS tyyppi B yhteensopiva Nopea oikosulkuvirran mittaus Säästää jopa

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa. CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa.  CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD290 CD295 Pikaopas 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD295) Tukiasema (CD290) Laturi* Verkkolaite*

Lisätiedot

Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde

Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde Ohjevihko Johdanto Kuituoptinen tehomittari (Fiber Optic Power Meter, FOM) mittaa optista tehoa kuituoptisissa johtimissa.

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Lue minut ensin! DM100i/DM200i Series. Pika-asennusohje. DM100/DM00-sarjan postimaksukone on suunniteltu siten, että voit itse asentaa laitteen.

Lue minut ensin! DM100i/DM200i Series. Pika-asennusohje. DM100/DM00-sarjan postimaksukone on suunniteltu siten, että voit itse asentaa laitteen. Lue minut ensin! DM100i/DM200i Series DM100/DM00-sarjan postimaksukone on suunniteltu siten, että voit itse asentaa laitteen. On tärkeää että luet ohjeen läpi yksityiskohtaisesti. Pika-asennusohje Ennen

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas

Hairdryer.  Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8296/00 FI Käyttöopas c d b e g a f Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Sisällys. testo 417 Siipipyörä anemometri. Käyttöohje

Sisällys. testo 417 Siipipyörä anemometri. Käyttöohje testo 417 Siipipyörä anemometri Käyttöohje FIN Sisällys Yleiset ohjeet...2 1. Turvallisuusohjeita...3 2. Laitteen käyttötarkoitus...4 3. Tuotekuvaus...5 3.1 Näyttö ja näppäimet...5 3.2 Virtalähde...6 4.

Lisätiedot

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy MI-4500X Wireless Optical Mouse Tuotetiedot A B K I F D G E L H C J Hiiri A: Vieritysrulla ja kolmospainike Akun virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike D: Selaimen edellinen-painike

Lisätiedot

Käyttöohje HI98127 / HI98128. Pietiko Oy Tykistökatu 4 B 310(ElektroCity) 20520 Turku, puh (02) 2514402, fax (02) 2510015 www.pietiko.

Käyttöohje HI98127 / HI98128. Pietiko Oy Tykistökatu 4 B 310(ElektroCity) 20520 Turku, puh (02) 2514402, fax (02) 2510015 www.pietiko. HI98127 / Tekniset tiedot Mittausalue HI98127-2,0...16,0 ph -2,00...16,00 ph Lämpötila -5...+60 C Resoluutio HI98127 0,1 ph 0,01 ph Lämpötila 0,1 C Tarkkuus HI98127 ± 0,1 ph ± 0,001 ph Lämpötila ± 0,5

Lisätiedot

FI Asennusohjeet. devireg 120

FI Asennusohjeet. devireg 120 FI Asennusohjeet devireg 120 Ž Käyttökohteet: devireg 120 on lattialämmityssäädin. Toiminta: Termostaatissa on anturijohto, jonka avulla valvotaan lattian lämpöä pysymään säädetyssä lämpötilassa. Termostaatissa

Lisätiedot

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta. ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus

Lisätiedot

ALKOHOLIMITTARI KÄYTTÖOPAS

ALKOHOLIMITTARI KÄYTTÖOPAS ALKOHOLIMITTARI KÄYTTÖOPAS Kiitos ostoksestasi. DRIVESAFE-alkoholimittari mittaa alkoholin tason ihmisen hengityksestä. Ostokseksi on osoitus siitä, että kannat huolta alkoholinkäyttöön liittyvistä riskeistä.

Lisätiedot

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT Sisällysluettelo Sivu Vianetsintä MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Ohjausyksikkö on lauennut kiertovahdin vuoksi Magneettianturin

Lisätiedot

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään

Lisätiedot

Amprobe LAN-1. Pikakäyttöohje. Tarkemmat ohjeet löytyvät englanninkielisestä User Manual-kirjasesta

Amprobe LAN-1. Pikakäyttöohje. Tarkemmat ohjeet löytyvät englanninkielisestä User Manual-kirjasesta Amprobe LAN-1 Pikakäyttöohje Tarkemmat ohjeet löytyvät englanninkielisestä User Manual-kirjasesta Rajoitettu takuu ja rajoitettu vastuu Tämän Amprobe-tuotteen taataan olevan vapaa raaka-aine ja valmistusvioista

Lisätiedot

1550B. Käyttöohje. MegOhmMeter

1550B. Käyttöohje. MegOhmMeter 1550B MegOhmMeter Käyttöohje August 2003 (Finnish) Rev. 1, 6/05 2003-2005 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. Rajoitettu takuu ja vastuunrajoitus

Lisätiedot

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä 1 Käyttötoimenpiteet Käytä aina hyvälaatuisia alkaliparistoja Vaihda säännöllisesti paristot Pidä ovikellon painonappi kuivana Älä käytä puhdistukseen puhdistusaineita

Lisätiedot