165X. Käyttöohje. Electrical Installation Tester

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "165X. Käyttöohje. Electrical Installation Tester"

Transkriptio

1 165X Electrical Installation Tester Käyttöohje September 2003 Rev. 1, 06/04 (Finnish) 2003, 2004 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies.

2 RAJOITETTU TAKUU & VASTUUN RAJOITUKSET Fluke takaa jokaisen tuotteen materiaali- ja työvikojen varalta normaalissa käytössä. Takuuaika on kolme vuotta ja se alkaa toimituksesta tehtaalta. Varaosat, korjaukset ja huolto taataan 90 päivän ajan. Tämä takuu koskee ainoastaan alkuperäistä ostajaa tai valtuutetun Fluke-jälleenmyyjän loppuasiakasta. Takuu ei koske sulakkeita, vaihdettavia paristoja tai laitteita, joita Fluken tulkinnan mukaan on kohdeltu kaltoin, muutettu, laiminlyöty tai ne ovat vaurioituneet onnettomuudessa tai epätavallisissa oloissa tai käsittelyssä. Fluke takaa, että laitteissa olevat ohjelmistot toimivat pääsääntöisesti oikein 90 päivän ajan ja että ohjelmistot on taltioitu ehjille tallennusvälineille. Fluke ei takaa, että ohjelmistot olisivat virheettömiä tai että ne toimisivat katkoitta. Fluken valtuuttamat jälleenmyyjät saavat siirtää tämän takuun uuden tuotteen osalta loppuasiakkaalle, mutta jälleenmyyjillä ei ole valtuutta antaa laajempaa tai erilaista takuuta. Takuutuki annetaan tuotteille, jotka on ostettu Fluken valtuuttamalta jälleenmyyjältä tai joista ostaja on maksanut kansainvälisesti käyvän hinnan. Jos tuote on ostettu toisessa maassa kun missä se tuodaan korjattavaksi, Fluke pidättää itsellään oikeuden laskuttaa ostajalta kuljetuskustannukset ja korjaus/varaosakustannukset. Fluken takuuvastuu rajoittuu (Fluken valinnan mukaan) tuotteen kauppahinnan palauttamiseen, tuotteen veloituksettomaan korjaamiseen tai tuotteen vaihtamiseen uuteen, jos viallinen tuote on palautettu Fluken valtuuttamaan huoltoliikkeeseen takuuajan sisällä. Ota takuuhuoltokysymyksissä yhteyttä lähimpään valtuutettuun Fluke-huoltopisteeseen saadaksesi palautusoikeutta koskevat ohjeet ja lähetä sitten tuote kyseiseen huoltopisteeseen ongelman kuvauksen kera, posti- ja vakuutuskulut maksettuina (FOB määränpää). Fluke ei ota vastuuta kuljetuksen aikana sattuneista vaurioista. Takuukorjauksen jälkeen tuote palautetaan ostajalle kuljetuskulut maksettuina (FOB määränpää). Jos Fluke toteaa vian johtuneen laiminlyönnistä, väärinkäytöstä, likaantumisesta, muutoksista, onnettomuudesta tai epätavallisista oloista tai käsittelyistä, mukaan lukien käyttäjän aiheuttamat ylijänniteviat, jotka ovat aiheutuneet laitteen käytöstä sen teknisten erittelyjen vastaisesti, tai mekaanisten komponenttien normaalista kulumisesta, Fluke antaa arvion korjauskustannuksista ja odottaa asiakkaan valtuutusta ennen töiden aloittamista. Korjauksen jälkeen tuote palautetaan ostajalle kuljetuskustannukset maksettuna, ja ostajaa laskutetaan korjauksesta ja paluukuljetuskustannuksista (FOB lastauspaikka). TÄMÄ TAKUU ON OSTAJAN AINOA JA YKSINOMAINEN KEINO. EI OLE OLEMASSA MITÄÄN MUITA VÄLITTÖMIÄ TAI VÄLILLISIÄ TAKUITA, KUTEN TAKUITA KAUPATTAVUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. FLUKE EI OLE KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA TAI TAPPIOISTA, MUKAAN LUKIEN TIETOJEN KATOAMINEN, PERUSTUIVAT NE SITTEN MIHIN TAHANSA SYYHYN TAI TEORIAAN. Joissain maissa välillisten takuiden rajoitus tai epääminen sekä välillisien tai johdannaisten vahinkojen korvausvelvollisuuden epääminen ei ole sallittua. Nämä valmistajan vastuun rajoitukset eivät siis välttämättä koske Sinua. Jos paikallinen oikeuslaitos pitää tämän takuun jotain osaa lainvastaisena tai toimeenpanokelvottomana, tällainen tulkinta ei vaikuta takuun muiden osien laillisuuteen tai toimeenpanokelpoisuuteen. Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA USA Fluke Europe B.V. P.O. Box BD Eindhoven Alankomaat 11/99

3 Sisällysluettelo Otsikko Sivu Johdanto... 1 Yhteydenotto Flukeen... 1 Testerin purkaminen pakkauksesta... 2 Testerin käyttö... 6 Kiertokytkimen käyttö... 6 Painikkeiden tunteminen... 7 Näytön tunteminen... 9 Syöttöliittimet Infrapunaportin käyttö (vain mallissa 1653) Virhekoodit Käynnistysvaihtoehdot Mittausten suorittaminen Volttien ja taajuuden mittaaminen Eristysvastuksen mittaaminen Jatkuvuuden mittaaminen Silmukka-/linjaimpedanssin mittaaminen Silmukkaimpedanssi i

4 165X Käyttöohje Maattovastuksen testaaminen silmukkamenetelmällä Linjaimpedanssi Vikavirtasuojainten laukaisuajan mittaaminen Vikavirtasuojainten laukaisuvirran mittaaminen (vain malleissa 1652 ja 1653) Maattovastuksen mittaus (vain malli 1653) Vaihejärjestyksen testaaminen (vain malli 1653) Mittausten tallentaminen ja hakeminen (vain mallissa 1653) Muistitilan käyttö Mittauksen tallentaminen Mittauksen hakeminen Muistin tyhjentäminen Testitulosten lataaminen tietokoneeseen (vain mallissa 1653) Testerin kunnossapito Puhdistus Paristojen testaaminen ja vaihtaminen Sulakkeen testaaminen ja vaihtaminen Erittelyt Ominaisuudet mallin mukaan Yleiset erittelyt Sähköiset mittauserittelyt Eristysvastus Jatkuvuus Silmukkatestit RCD-testit Maadoitustestit Vaihtovirtajännitteen mittaus (V) Jatkuvuustestaus (R LO ) Eristysvastuksen mittaus (R ISO ) ii

5 Sisällysluettelo (jatkoa) Silmukka- ja linkaimpedanssi (Z I ) PFC-, PSC-testi Vikavirtasuojainten testaaminen Testatut vikavirtasuojaintyypit Testisignaalit Laukaisunopeuden testi ( T) Laukaisuvirran mittaus/ramppitesti (I N) Maattovastuksen testi (R E ) Vaihejärjestyksen ilmaisin Verkon johdotustesti Toiminta-asteikot ja virheet EN 61557:n mukaan iii

6 165X Käyttöohje iv

7 Taulukot Taulukko Otsikko Sivu 1. Vakiolisävarusteet Maakohtaiset verkon testausjohdot... 5 v

8 165X Käyttöohje vi

9 Kuvat Kuva Otsikko Sivu 1. Kiertokytkin Painikkeet Näytön ominaisuudet Syöttöliittimet Virhenäyttö Johtimen vaihtotilat Volttien näyttö / Kytkin- ja liitinasetukset Eristysvastuksen näyttö / Kytkin- ja liitinasetukset Jatkuvuus ja jatkuvuuden nollanäyttö / Kytkin- ja liitinasetukset Silmukka-/linjaimpedanssi/Kytkin- ja liitinasetukset Näyttö nollaamisen jälkeen johtoinen kytkentä maattovastuksen silmukkatestissä Linjaimpedanssin näyttö Mittaus 3-vaihejärjestelmässä Vikavirtasuojainten laukaisuaikanäyttö / Kytkin- ja liitinasetukset Vikavirtasuojainten laukaisuvirta / Kytkin- ja liitinasetukset Kytkentä vikavirtasuojainten testauksessa IT:n sähköisissä järjestelmissä Maattovastuksen näyttö / Kytkin- ja liitinasetukset vii

10 165X Käyttöohje 19. Maattovastuksen testin kytkentä Vaihejärjestyksen näyttö / Kytkin- ja liitinasetukset Phase Sequence Test Connection Infrapunasovittimen liittäminen Sulakkeen ja paristojen vaihtaminen viii

11 XWVaroitukset: Lue ennen käyttöä Välttääksesi mahdollisen sähköiskun tai henkilövahingot: Käytä testeriä vain tässä ohjekirjassa määritetyllä tavalla tai testerin antama suoja voi heikentyä. Älä käytä testeriä märässä ympäristössä. Tarkasta testeri ennen sen käyttöä. Älä käytä vaurioitunutta testeriä. Etsi säröjä tai puuttuvia muovipaloja. Kiinnitä erityistä huomiota liittimiä ympäröivään eristykseen. Tarkasta testijohtimet ennen käyttöä. Älä käytä niitä, jos eristys on vahingoittunut tai paljas metalli on näkyvissä. Tarkasta testijohtimien virtapiirin jatkuvuus. Vaihda vaurioituneet testijohtimet ennen testerin käyttöä. Käytä vain testijohtimia, jotka on määritetty käsikirjassa tai turvallisuus voi heikentyä. Tarkista testerin toiminta mittaamalla tunnettu jännite ennen käyttöä ja sen jälkeen. Älä käytä testeriä, jos se tuntuu toimivan omituisesti. Suojaus saattaa olla heikentynyt. Jos epäilet testerin olevan vaurioitunut, huollata se. Anna testeri vain pätevien huoltohenkilöiden huollettavaksi. Liittimien välillä tai liittimien ja maadoituksen välillä ei saa käyttää testeriin merkittyä jännitettä korkeampaa nimellisjännitettä. Poista testijohtimet testeristä ennen testerin kotelon avaamista. Älä koskaan käytä testeriä sen kotelon ollessa auki. Ole varovainen jännitteiden kanssa, jotka ovat yli 30 V vaihtovirtaa rms, 42 V vaihtovirtaa huippu tai 60 V tasavirtaa. Nämä jännitteet aiheuttavat sähköiskuvaaran. Käytä vain vaihtosulaketta, joka on määritetty käyttöoppaassa. Käytä mittauksiin oikeita liittimiä, oikeaa toimintoa ja asteikkoa. Älä käytä testeriä räjähdysalttiiden kaasujen, höyryjen tai pölyn läheisyydessä. Pidä sormet suojusten takana mittapäitä käyttäessäsi. Kun liität johdot, yhdistä COM-testijohdin ennen jännitteistä testijohdinta; kun irrotat johtimet, irrota jännitteinen testijohdin ennen COM-testijohdinta. Vaihda paristo heti, kun pariston alhaisen varauksen merkki (M) tulee näkyviin, jotta välttäisit virhelukemat, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun tai loukkaantumisen. Kun huollat testeriä, käytä vain määritettyjä vaihto-osia. Älä käytä jakelujärjestelmissä, joiden jännite on korkeampi kuin 550 V. Kun työskentelet suurenergisten järjestelmien kanssa, käytä kumikäsineitä ja liekinkestävää kasvojensuojusta sekä vaatetusta. Käytettyjen symbolien merkitys I Sulake X Vaara! Sähköiskun vaara. T Kaksoiseristetty (Luokka II) laitteisto J Maa W Vaara! Vaara. Katso tietoja käsikirjasta. P Vastaa ao. Euroopan standardeja. O CAT III -mittarit on suunniteltu suojaamaan transienteilta jakelutason kiinteissä laiteasennuksissa. Älä käytä jakelujärjestelmissä, joiden jännite on suurempi kuin 550 V. ix

12 165X Käyttöohje x

13 Electrical Installation Tester Johdanto Fluken mallit 1651, 1652 ja 1653 ovat paristokäyttöisiä sähköasennustestereitä. Tämä ohjekirja on tarkoitettu kaikille kolmelle malleille. Kaikissa kuvissa näkyy malli X-testerit on suunniteltu mittaamaan ja testaamaan seuraavia ominaisuuksia: jännite ja taajuus vikavirtasuojainten (RCD, Residual Current Devices) laukaisuaika (EN ) eristysvastus (EN ) jatkuvuus (EN ) silmukka/linjavastus (EN ) vikavirtasuojainten laukaisuvirta (EN ) maattovastus (EN ) vaihejärjestys. (EN ) Yhteydenotto Flukeen Ota yhteyttä Flukeen soittamalla johonkin seuraavista numeroista: USA: FLUKE ( ) Kanada: FLUKE ( ) Eurooppa: Japani: Singapore: Muualla maailmassa: Tai vieraile Fluken web-sivuilla osoitteessa Rekisteröi tuotteesi osoitteessa register.fluke.com. 1

14 165X Käyttöohje Testerin purkaminen pakkauksesta Testerin mukana toimitetaan taulukossa 1 esitetyt osat. Jos testeri on vahingoittunut tai jokin osa puuttuu, ota heti yhteyttä ostopaikkaan. Taulukko 1. Vakiolisävarusteet Kuvaus Malli Robin 1652 Robin 1653 Osanumero 165X-8008-koetin, monitoiminen Maakohtainen verkon testausjohto useita katso taulukkoa 2 TL-L1, testijohdin, punainen TL-L2, testijohdin, vihreä TL-L3, testijohdin, sininen Koetin, testi, banaaniliitin, 4 mm:n kärki, punainen Koetin, testi, banaaniliitin, 4 mm:n kärki, punainen

15 Electrical Installation Tester Testerin purkaminen pakkauksesta Taulukko 1. Vakiolisävarusteet (jatkoa) Kuvaus Malli Robin 1652 Robin 1653 Osanumero Koetin, testi, banaaniliitin, 4 mm:n kärki, sininen , koettimen suojus, GS-38 punainen , koettimen suojus, GS-38 vihreä , koettimen suojus, GS-38 sininen AC , AC285 iso hauenleuka, punainen AC , AC285 iso hauenleuka, vihreä

16 165X Käyttöohje Taulukko 1. Vakiolisävarusteet (jatkoa) Kuvaus Malli Robin 1652 Robin 1653 Osanumero AC , AC285 iso hauenleuka, sininen Testijohdinsarja, 600 V, sulakkeellinen koetin ST-pistoke ja hauenleuat, punainen, sininen, vihreä Varasulake on mallia F 10 A 600 V, 50 ka oleva sulake, joka täyttää IEC standardin. Käyttöohje (CD-ROM) Pikaohjekortti Kotelo, työkalulaatikko, keltainen Kovakantisen kotelon sisäke, vaahtomuovia, polyuretaania Kantohihna, pehmustettu Fluke , infrapunasovitin

17 Electrical Installation Tester Testerin purkaminen pakkauksesta Taulukko 2. Maakohtaiset verkon testausjohdot Verkkojohto Johtotyyppi Osanumero Iso-Britannia BS Shuko Saksa/Ranska/Belgia CEE 7/ Tanska AFSNIT DI Australia/Uusi-Seelanti AS Sveitsi SEV Italia CEI 23-16/VII

18 165X Käyttöohje Testerin käyttö Kiertokytkimen käyttö Käytä kiertokytkintä (kuva 1) valitsemaan testityyppi, jonka haluat suorittaa Numero Merkki Mittaustoiminto A V Voltit. B R ISO Eristysvastus. C R LO Jatkuvuus. D Z I Silmukkaimpedanssi. E T Vikavirtasuojainten laukaisuaika. 1 R ISO R LO Z I 5 F I N Vikavirtasuojainten laukaisutaso. G R E Maadoitusvastus. V T H Q Vaihekierto. I N 6 R E 7 8 Kuva 1. Kiertokytkin apx013f.eps 6

19 Electrical Installation Tester Testerin käyttö Painikkeiden tunteminen Painikkeilla (kuva 2) voit ohjata testerin käyttöä, valita tarkasteltavat testitulokset ja selata valittuja testituloksia Nro Painike Kuvaus A Z Nollaa testijohtimen vastuspoikkeaman. B 1 Valitsee silmukan syötön (L-N, L-PE). Vikavirtasuojainten virran nimellisarvo (10, 30, 100, 300, 500 tai 1000 ma). SELECT (valitse) muisti. C M Käynnistää muistitilan. Aktivoi muistipainikkeiden valinnat (1, 2, 3 tai 4). E 2 Vikavirtasuojainten virtakerroin (x1/2, x1, x5, AUTO). STORE (tallenna) muistiin. U Selaa muistipaikkoja. Aseta muistipaikkojen koodit. Selaa automaattisia testituloksia. Kuva 2. Painikkeet apx012f.eps 7

20 165X Käyttöohje Nro Painike Kuvaus F 3 Vikavirtasuojaimen tyyppi (vaihtovirta, tasavirta, vaihtovirta- S tai tasavirta-s). RECALL (hae) muisti. G 4 Vikavirtasuojaimen testin polaarisuus (0, 180 astetta). Eristystestin jännite (50, 100, 250, 500 tai 1000 V). CLEAR (tyhjennä) muisti. Nro Painike Kuvaus J T Käynnistää valitun testin. T-näppäimen ympärillä on kosketuslevy. Kosketuslevy mittaa käyttäjän ja testerin PE-päätteen välisen potentiaalin. Jos ylitetään 100 V:n kynnys, D-symboli kosketuslevyn yläpuolella palaa. H O Kytkee testerin päälle ja pois päältä. Testeri kytkeytyy pois päältä automaattisesti, jos siinä ei ole toimintaa 10 minuuttiin. I A Kytkee taustavalon päälle ja pois päältä. 8

21 . Electrical Installation Tester Testerin käyttö Näytön tunteminen memory recall apx020f.eps Kuva 3. Näytön ominaisuudet 9

22 165X Käyttöohje Nro Ilmaisin Tulkinta A Näyttää valitun muistitilan. Muistitilat ovat: Select (valitse) (1), Store (tallenna) (2), Recall (hae) (3) ja Clear (tyhjennä) (4). B Kokoonpanoasetukset. Asetukset, jotka voidaan tehdä mittaustoiminnoissa. Vikavirtasuojaimen laukaisuaikatoiminnossa ( T) voit esimerkiksi painaa 2 testivirran kertomiseksi 1/2:lla, 1:llä, 5:llä tai AUTOlla. Voit myös painaa 3 valitaksesi vikavirtasuojaintyypin, jota testaat. C D a e Liitinilmaisimen merkin ylä- tai alapuolella olevat nuolet osoittavat käänteistä polaarisuutta. Tarkista yhteys tai tarkista johdotus ongelman korjaamiseksi. Liitinilmaisimen merkki. Liitinilmaisimen merkki, jonka keskellä on piste (d), osoittaa mitä liitintä käytetään valitulle toiminnolle. Liittimet ovat: L (vaihejohto) PE (suojamaadoitus) N (nollajohdin) 10

23 Electrical Installation Tester Testerin käyttö Nro Ilmaisin Tulkinta E Osoittaa valitun kiertokytkimen asetuksen. Mittausarvo ensisijaisessa näytössä vastaa myös kytkimen asetusta. Kiertokytkimen asetukset ovat: V R ISO R LO Z L T A I R E Q Voltti Eristys Jatkuvuus Silmukka Vikavirtasuojaimen aika Vikavirtasuojaimen laukaisu Maadoitus Vaihekierto F U L = Osoittaa esiasetetun vikajännitteen rajan. Oletusasetus on 50 V. Joillakin alueilla on tarpeen asettaa vikajännitteeksi 25 V, joka ilmoitetaan paikallisissa sähkömääräyksissä. Paina 4, kun kytket testerin päälle, vaihtaaksesi vikajännitteen arvoa 25 V:n ja 50 V:n välillä. Asettamasi arvo näkyy näytössä ja tallennetaan, kun kytket testerin pois päältä. 11

24 165X Käyttöohje Nro Ilmaisin Tulkinta G Päänäyttö ja mittausyksiköt. H f g h Muistipaikat. Katso yksityiskohtaiset ohjeet muistipaikkojen käytöstä kohdasta Mittausten tallennus ja haku sivulla 37. I B Pariston varaus vähissä -kuvake. Katso lisätietoja paristoista ja virranhallinnasta kohdasta Paristojen testaaminen ja vaihtaminen sivulla 42. J R Tulee esiin, kun painat Recall (hae) -painiketta ja etsit tallennettuja tietoja. K N Tulee esiin, kun painat Memory (muisti) -painiketta. L S Tulee esiin, kun painat Test (testi) -painiketta. Häviää, kun testi on valmis. M K Tulee esiin, kun mittari on ylikuumentunut. Silmukkatestiä ja vikavirtasuojaimen toimintoja ei voi suorittaa mittarin ollessa ylikuumentunut. N W Tulee esiin, kun tapahtuu virhe. Testaus on pois käytöstä. Tarkista virhekoodien luettelo ja selitykset kohdasta Virhekoodit sivulla

25 Electrical Installation Tester Testerin käyttö Nro Ilmaisin Tulkinta O C Tulee esiin, kun mittari lataa tietoja käyttäen FlukeView-lomakkeita. P Toissijaisen mittaustoiminnon nimi. U N Eristystestin testausjännite. U F Vikajännite. Mittaa nollajohtimesta maahan. PSC Prospective Short Circuit (mahdollinen oikosulku. Laskettu mitatusta jännitteestä ja impedanssista mitattaessa jännitteisestä johtimesta nollajohtimeen. PSC Prospective Fault Circuit (mahdollinen vikapiiri). Laskettu jännitteen ja silmukkaimpendanssin pohjalta, joka mitataan linjasta suojausmaadoitukseen. I K Vikavirtasuojainten laukaisuvirta. R E Maadoitusvastus. 13

26 165X Käyttöohje Nro Ilmaisin Tulkinta Q Toissijainen näyttö ja mittausyksiköt. Jotkin testit palauttavat useamman kuin yhden tuloksen tai ne palauttavat lasketun arvon, joka perustuu testitulokseen. Tämä tapahtuu seuraavilla: Voltti Toissijainen näyttö näyttää verkkotaajuuden. Eristystestit Toissijainen näyttö näyttää varsinaisen testijännitteen. Silmukkaimpedanssi Toissijainen näyttö näyttää PSC, PFC tai R E. Vikavirtasuojainten kytkentäaika Toissijainen näyttö näyttää U F -vikajännitteen. Vikavirtasuojainten laukaisuaika Toissijainen näyttö näyttää U F -vikajännitteen. 14

27 Electrical Installation Tester Testerin käyttö Nro Ilmaisin Tulkinta R battery test (paristotesti) Tulee esiin, kun testataan paristoja. Katso lisätietoja kohdasta Paristojen testaaminen ja vaihtaminen sivulla 42. S ZERO Tulee esiin, kun painat Z-painiketta johdinten nollaamiseksi. Nollaamisen jälkeen kuvake jää palamaan osoittaen, että nollaaminen on suoritettu. Käytetään vain suoritettaessa jatkuvuus- tai silmukkatestiä. T Y Mahdollinen vaara. Tulee esiin, kun mitataan tai luodaan suuria jännitteitä. 15

28 165X Käyttöohje Syöttöliittimet Kuvassa 4 näkyvät 165X:n syöttöliittimet Infrapunaportin käyttö (vain mallissa 1653) Testerin mallissa 1653 on infrapunaportti (kuva 22), jonka avulla voit yhdistää testerin tietokoneeseen ja ladata testitiedot siihen käyttäen ohjelmaa Flukeview Forms Documenting Software. Tämä automatisoi vianmääritystai taltiointiprosessin, pienentää manuaalisen virheen mahdollisuutta ja sallii kerätä, järjestää ja näyttää testitiedot tarpeitasi vastaavassa muodossa. Katso lisätietoja infrapunaportin käytöstä kohdasta Testitulosten lataaminen sivulla 40. apx021f.eps Osa Kuvaus A B C L (vaihejohto) PE (suojausmaadoitus) N (nollajohto) Kuva 4. Syöttöliittimet 16

29 Electrical Installation Tester Testerin käyttö Virhekoodit Testeri havaitsee erilaiset virhetilanteet ja osoittaa ne kuvakkeella W, Err ja virhenumerolla päänäytössä. Nämä virhetilanteet poistavat testauksen käytöstä ja pysäyttävät tarvittaessa testin suorituksen. Virhetilanne Koodi Itsetesti epäonnistuu 1 Ylikuumeneminen 2 Vikajännite 4 Liiallinen kohina 5 Koettimen vastus 6 Huomautus Jos itsetesti epäonnistuu, testeri on palautettava Flukelle huoltoon. Kuva 5. Virhenäyttö apx032f.eps 17

30 165X Käyttöohje Käynnistysvaihtoehdot Valitse käynnistysvaihtoehto painamalla samanaikaisesti näppäintä O ja toimintonäppäintä ja vapauttamalla sen jälkeen näppäin O. Käynnistysvaihtoehdot säilytetään, kun testeri sammutetaan (OFF). Näppäimet O 2 O 3 Käynnistysvaihtoehdot Silmukka-/linjaimpendanssin I K -raja-arvo. Vaihtaa I K -raja-arvon välillä 10 ka ja 50 ka. Oletusarvo on 10 ka. Vaihejohdon ja nollajohdon vaihtotila. Seuraavat käyttötilat ovat mahdollisia, kun testeri havaitsee, että vaihejohdon ja nollajohdon johtimet on vaihdettu keskenään. Kuvake b näytössä osoittaa, että testijohtimet on vaihdettu. Voit määrittää testerin toimimaan L-ntilassa tai L-n n-l -tilassa. L-n n-l -tilassa testeri korjaa tilan vaihtamalla sisäisiä kytkentöjä ja testaus jatkuu. Näppäimet O 3 (jatkuu) O 4 Käynnistysvaihtoehdot Kun vaihdettu johdin on havaittu L-ntilassa, testaus estetään ja johtimet on vaihdettava keskenään käsin. L-n-tila on tarkoitettu käytettäväksi Isossa- Britanniassa. L-n-tilan valinta vaihtaa myös vikavirtasuojaimen laukaisuajan keston x1/2 kahdeksi sekunniksi, Ison- Britannian säädösten mukaisesti. Huomautus Paikoissa, joissa käytetään polarisoituja pistokkeita ja pistorasioita, vaihdetun johtimen kuvake (b) voi osoittaa, että pistorasia on johdotettu väärin. Korjaa tämä ongelma ennen kuin jatkat testaamista. Vikajänniteraja. Vaihtaa vikajännitettä 25 V:n ja 50 V:n välillä. Oletus on 50 V. 18

31 Electrical Installation Tester Testerin käyttö Kuva 6. Johtimen vaihtotilat aqg026f.eps 19

32 . 165X Käyttöohje Mittausten suorittaminen Volttien ja taajuuden mittaaminen Mittaa jännite ja taajuus seuraavasti: 1. Käännä kiertokytkin V-asentoon. 2. Käytä L- ja PE-liittimiä (punainen ja vihreä) tähän testiin. Voit käyttää testijohtimia tai verkkojohtoa, kun mittaat vaihtovirran jännitettä. Vaihtovirtajännite näkyy ensisijaisessa (ylemmässä) näytössä. Testeri lukee vaihtovirran 500 V:iin asti. Taajuus näkyy toissijaisessa (alemmassa) näytössä. apx002f.eps Kuva 7. Volttien näyttö / Kytkin- ja liitinasetukset 20

33 . Electrical Installation Tester Mittausten suorittaminen Eristysvastuksen mittaaminen 3. Valitse testijännite käyttämällä 4:ää. Useimmat eristystestit tehdään 500 V:lla, mutta ota huomioon paikalliset määräykset. 4. Paina ja pidä alhaalla T kunnes lukema vakaantuu ja testeri piippaa. Useimmissa testeissä sinun on käytettävä koetinta etäohjauksen T-painikkeella. Huomautus Testaus estetään, jos linjassa havaitaan jännite. Kuva 8. Eristysvastuksen näyttö / Kytkin- ja liitinasetukset XW Varoitus Mittaukset on tehtävä virrattomissa piireissä. Mittaa eristysvastus seuraavasti: 1. Käännä kiertokytkin R ISO -asentoon. 2. Käytä L- ja PE-liittimiä (punainen ja vihreä) tähän testiin. apx005f.eps Eristysvastus näkyy ensisijaisessa (ylimmässä) näytössä Varsinainen testijännite näkyy toissijaisessa (alemmassa) näytössä. Huomautus Normaalissa eristyksessä, jossa on korkea vastus, varsinaisen testijännitteen (U N ) tulisi aina olla korkeampi kuin ohjelmoitu jännite. Jos eristys on huono, testijännite pienennetään automaattisesti testin virran rajoittamiseksi turvallisiin rajoihin. 21

34 . 165X Käyttöohje Jatkuvuuden mittaaminen R LO Jatkuvuustestiä käytetään tarkistamaan yhteyksien eheydet tekemällä korkean erottelutarkkuuden vastusmittaus. Tämä on erityisen tärkeää suojausmaadoituksen yhteyksien tarkistamisessa. Huomautus Paikoissa, joissa sähköpiirit on asetettu kehään, on suositeltavaa, että tarkistat kehän päästä päähän sähkötaulussa. XW Varoitus Mittaukset on tehtävä vain virrattomissa piireissä. Impedansseilla, rinnakkaispiireillä tai transienttivirroilla voi olla negatiivinen vaikutus mittauksiin. Mittaa jatkuvuus seuraavasti: 1. Käännä kiertokytkin R LO -asentoon. apx003f.eps Kuva 9. Jatkuvuus ja jatkuvuuden nollanäyttö / Kytkin- ja liitinasetukset 2. Käytä L- ja PE-liittimiä (punainen ja vihreä) tähän testiin. 22

35 Electrical Installation Tester Mittausten suorittaminen 3. Ennen jatkuvuustestin suorittamista oikosulje testijohtimien päät yhteen ja paina ja pidä Z painettuna kunnes Z (NOLLA) -ilmoitin tulee näyttöön. Testeri mittaa koettimen vastuksen, tallentaa lukeman muistiin ja vähentää sen lukemista. Vastusarvo pysyy muistissa, vaikka virta katkaistaan, joten toimintoa ei tarvitse toistaa joka kerta instrumenttia käytettäessä. 4. Paina ja pidä alhaalla T kunnes lukema vakaantuu ja testeri piippaa. Testi estetään, jos piirissä on virtaa, ja vaihtovirtajännite näkyy toissijaisessa (alemmassa) näytössä. 23

36 . 165X Käyttöohje Silmukka-/linjaimpedanssin mittaaminen Huomautus Jos L- ja N-liittimet käännetään, testeri vaihtaa ne automaattisesti sisäisesti keskenään ja jatkaa testausta. Jos testeri on määritetty käytettäväksi Isossa-Britanniassa, testaus pysähtyy ja liittimet on vaihdettava keskenään manuaalisesti. Tämä tilanne osoitetaan liittimen ilmaisinmerkin (b) ylä- tai alapuolella olevilla nuolilla. Mittaa silmukkaimpedanssi seuraavasti: apx006f.eps Kuva 10. Silmukka-/linjaimpedanssi/Kytkin- ja liitinasetukset Silmukkaimpedanssi Silmukkaimpedanssi on lähdeimpedanssi, joka mitataan linjan ja suojausmaadoituksen välillä. Voit myös mitata mahdollisen vikavirran (PFC, Prospective Fault Current), joka on virta, joka voisi mahdollisesti virrata, jos vaihejohdin oikosuljetaan suojausmaadoitusjohtoon. Testeri laskee PFC-arvon jakamalla mitatun verkkojännitteen silmukan impedanssilla. 1. Käännä kiertokytkin Z I -asentoon. 2. Valitse L-PE painamalla Ennen mittausta, nollaa testijohtimet oikosulkemalla kaikki 3 johdinta yhteen toisessa päässä (pois mittarista) ja paina ja pidä Z painettuna kunnes Z (NOLLA) -ilmoitin tulee näyttöön. Nollaa verkkojohto kiertämällä pala paljasta lankaa pistokkeen liittimien ympärille ja paina Z-painiketta. Testeri tallentaa nollapoikkeaman, joten sinun ei tarvitse toistaa toimintoa joka kerta käyttäessäsi testeriä. XW Varoitus Poista paljas lanka ennen testin suorittamista. 24

37 Electrical Installation Tester Mittausten suorittaminen Huomautus Virheitä voi esiintyä testattavan piirin esilatauksen johdosta. Kuva 11. Näyttö nollaamisen jälkeen apx033f.eps 4. Paina ja vapauta T. Odota, kunnes testi on valmis. 5. Silmukkaimpedanssi näkyy ensisijaisessa (ylemmässä) näytössä. 6. Lue mahdollinen vikavirta (PFC) painamalla 3- näppäintä ja valitsemalla l K. PFC näkyy ampeereina tai kiloampeereina toissijaisessa (alemmassa) näytössä. 7. Jos verkossa on liikaa kohinaa, Err 5 tulee näyttöön. (Mitatun arvon tarkkuus heikkenee kohinasta). Tuo mitattu arvo näyttöön painamalla alanuolta U. Palaa Err 5 -näyttöön painamalla ylänuolta U. 25

38 165X Käyttöohje Maattovastuksen testaaminen silmukkamenetelmällä Voit myös käyttää testeriä mittaamaan koko silmukkavastuksen maattovastuskomponentin. Tarkista paikallisista säädöksistä, onko tämä menetelmä hyväksytty omalla alueellasi. Voit käyttää kolmea johdinta tai verkkojohtoa tämän testin suorittamiseen. Käytä kuvassa 12 esitettyä kytkentää, kun teet 3-johtoisen kytkennän maattovastuksen testaamiseksi silmukassa. Mittaa maattovastus käyttäen silmukkatestimenetelmää: 1. Käännä kiertokytkin Z I -asentoon. 2. Valitse L-PE painamalla Valitse R E (vastus) painamalla Paina ja vapauta T. Odota testin valmistumista. Silmukkaimpedanssi näkyy ensisijaisessa (ylemmässä) näytössä. Maattovastus näkyy toissijaisessa (alemmassa) näytössä. apx024f.eps Kuva johtoinen kytkentä maattovastuksen silmukkatestissä 26

39 Electrical Installation Tester Mittausten suorittaminen Linjaimpedanssi Maattovastus näkyy toissijaisessa (alemmassa) näytössä.linjaimpedanssi on lähdeimpedanssi, joka mitataan linjan ja nollajohtimen välillä. Tällä voit mitata seuraavia: impedanssi linjan ja nollajohtimen välillä linjojen välinen impedanssi 3-vaiheisissa järjestelmissä L-PE-silmukan mittaus Tämä on tapa tehdä korkean virran, 2-johtoisen silmukan mittaus. Sitä ei voi käyttää piireissä, jotka ovat vikavirtasuojainten suojaamia, koska se aiheuttaa niiden laukaisun. Mittaa linjaimpedanssi seuraavasti: 1. Käännä kiertokytkin Z I -asentoon. 2. Valitse L-N painamalla Voit käyttää verkkojohtoa tai testijohtimia tähän mittaukseen. Testausjohtimia käytettäessä punainen ja sininen johdin yhdistetään L- ja N-liittimiin testerissä. 4. Paina ja vapauta T. Odota, kunnes testi on valmis. Linjaimpedanssi näkyy ensisijaisessa (ylemmässä) näytössä. Mahdollinen oikosulkuvirta (PSC, Prospective Short Circuit Current) näkyy toissijaisessa (alemmassa) näytössä. PSC on virta, joka virtaa, jos linja oikosuljetaan nollajohtimeen. Se lasketaan jakamalla verkkojännite linjaimpedanssilla. Kuva 13. Linjaimpedanssin näyttö apx034f.eps 5. Jos verkossa on liikaa kohinaa, Err 5 tulee näyttöön. (Mitatun arvon tarkkuus heikkenee kohinasta). Tuo mitattu arvo näyttöön painamalla alanuolta U. Palaa Err 5 -näyttöön painamalla ylänuolta U. 27

40 165X Käyttöohje Käytä kytkentää kuvassa 14, kun mittaat 3- vaihejärjestelmässä. L1 L2 L3 Kuva 14. Mittaus 3-vaihejärjestelmässä aqg025f.eps 28

41 Electrical Installation Tester Mittausten suorittaminen Vikavirtasuojainten laukaisuajan mittaaminen apx008f.eps Kuva 15. Vikavirtasuojainten laukaisuaikanäyttö / Kytkin- ja liitinasetukset Tässä testissä kalibroitu vikavirta johdetaan piiriin aiheuttaen vikavirtasuojaimen laukaisun. Mittari mittaa ja näyttää kuinka pitkä aika kuluu vikavirtasuojaimen laukaisemiseen. Voit suorittaa tämän testin testijohtimilla tai käyttäen verkkojohtoa. Testi suoritetaan jännitteisessä piirissä. Huomautus Mitattaessa laukaisuaikaa minkä tahansa tyyppiselle vikavirtasuojaimelle testeri tekee ensin esitestin, jolla määritetään, aiheuttaako todellinen testi vikajännitteen, joka ylittää rajan (25 tai 50 V). 30 sekunnin viive aktivoidaan esitestin ja todellisen testin välillä, jotta vältetään epätarkka laukaisuaika S-tyypille (aikaviive). XW Varoitus Testaa kytkentä N-johdon ja maan välillä ennen testin aloittamista. N-johdon ja maan välinen jännite voi vaikuttaa testiin. Vuotovirrat piirissä vikavirtasuojaimen jälkeen voivat vaikuttaa mittauksiin. Näytetty vikajännite koskee RCD:n nimellistä jäännösvirtaa. Mahdolliset toisten maattoasennusten kentät voivat vaikuttaa mittaukseen. 29

42 165X Käyttöohje Huomautus Jos L- ja N-liittimet käännetään, testeri vaihtaa ne automaattisesti sisäisesti keskenään ja jatkaa testausta. Jos testeri on määritetty käytettäväksi Isossa-Britanniassa, testaus pysähtyy ja liittimet on vaihdettava keskenään manuaalisesti. Tämä tilanne osoitetaan liitinilmaisimen merkin (b) ylä- tai alapuolella olevilla nuolilla. Katso tietoja vaihejohdon ja nollajohdon vaihtotilasta käynnistysvaihtoehdoista sivulla 18. Mittaa vikavirtasuojainten laukaisuaika seuraavasti: 4. Valitse vikavirtasuojainten tyyppi painamalla 3. Kelpoisia tyyppejä ovat: E Standardi vikavirtasuojain vaihtovirralle, normaali asetus. (kaikki mallit) F Tasavirralle herkkä vikavirtasuojain (vain mallit 1652 ja 1653) E G Viivästynyt vaste vikavirtasuojaimelta vaihtovirralle (kaikki mallit) F G Viivästynyt vaste vikavirtasuojaimelta tasavirralle (vain mallit 1652 ja 1653) 1. Käännä kiertokytkin T-asentoon. 2. Valitse vikavirtasuojainten virran nimellisarvo (10, 30, 100, 300, 500 tai 1000 ma) painamalla Valitse testin kerroin (x ½, x 1, x 5 tai Auto) painamalla 2. Normaalisti käytät kerrointa 1 tähän testiin. Huomautus Mallissa 1651 ei voi käyttää automaattista valintaa. 30

43 Electrical Installation Tester Mittausten suorittaminen 5. Valitse testivirran vaihe, 0 tai 180, painamalla 4. Vikavirtasuojaimet tulisi testata molemmilla vaiheasetuksilla, koska niiden vasteaika voi vaihdella huomattavasti vaiheen mukaan. 6. Paina ja vapauta T. Odota, kunnes testi on valmis. Laukaisuaika näkyy ensisijaisessa (ylemmässä) näytössä. Vikajännite (N PE) näkyy toissijaisessa (alemmassa) näytössä. Testeriä voi käyttää myös suorittamaan vikavirtasuojainten laukaisuaikatestin automaattisessa tilassa, mikä tekee testin suorittamisesta helpomman yhdelle henkilölle. Mittaa vikavirtasuojainten laukaisuaika käyttäen automaattista tilaa seuraavasti: 1. Kytke testeri verkkopistorasiaan. 2. Käännä kiertokytkin T-asentoon. 3. Valitse vikavirtasuojainten virran nimellisarvo (10, 30, 100, 300, 500 tai 1000 ma) painamalla Valitse automaattinen tila painamalla Valitse standardi vikavirtasuojain vaihtovirralle (E) painamalla 3. Testeri syöttää ½x luokitetun virran vikavirtasuojaimelle 310 tai 510 ms:n ajan (2 sekuntia Isossa-Britanniassa). Jos vikavirtasuojain laukeaa, testi päättyy. Jos vikavirtasuojain ei laukea, testeri kääntää vaiheen ja toistaa testin. Testi päättyy, jos vikavirtasuojain laukeaa. Jos vikavirtasuojain ei laukea, testeri palauttaa alkuvaiheasetuksen ja syöttää 1x luokitetun vikavirtasuojaimen virran 2000 ms:n ajan. Vikavirtasuojaimen tulisi laueta ja testitulosten näkyä ensisijaisessa näytössä. 6. Palauta vikavirtasuojain. 7. Testeri kääntää vaiheet ja toistaa 1x testin. Vikavirtasuojaimen tulisi laueta ja testitulosten näkyä päänäytössä. 8. Nollaa vikavirtasuojain. 31

44 165X Käyttöohje 9. Testeri palauttaa alkuperäisen vaiheasetuksen ja syöttää 5x nimellisen vikavirtasuojaimen virran korkeintaan 50 ms:n ajan. Vikavirtasuojaimen tulisi laueta ja testitulosten näkyä päänäytössä. 10. Nollaa vikavirtasuojain. 11. Testeri kääntää vaiheen ja toistaa 5x testin. Vikavirtasuojaimen tulisi laueta ja testitulosten näkyä päänäytössä. 12. Nollaa vikavirtasuojain. Voit tarkastaa testin tulokset U-nuolinäppäinten avulla. Ensimmäisenä näkyvä tulos on viimeksi tehty mittaus, 5x virran testi. Siirry takaisin ensimmäiseen testiin ½x luokitetulla virralla painamalla alanuolinäppäintä U. 13. Testitulokset ovat väliaikaisessa muistissa. Jos haluat tallentaa testitulokset, paina M ja jatka, kuten kuvataan tämän oppaan kohdassa Mittausten tallentaminen ja hakeminen sivulla 37. Mittausten muisti ja haku on käytettävissä vain mallissa

45 Electrical Installation Tester Mittausten suorittaminen Vikavirtasuojainten laukaisuvirran mittaaminen (vain malleissa 1652 ja 1653) apx009f.eps Kuva 16. Vikavirtasuojainten laukaisuvirta / Kytkin- ja liitinasetukset Tämä testi mittaa vikavirtasuojainten laukaisuvirran käyttämällä testivirtaa ja sitten vähitellen lisäämällä virtaa, kunnes vikavirtasuojain laukeaa. Voit käyttää verkkojohtoa tai testijohtimia tähän testiin. Tähän vaaditaan 3-johtoinen kytkentä. XW Varoitus Testaa kytkentä N-johdon ja maan välillä ennen testin aloittamista. N-johdon ja maan välinen jännite voi vaikuttaa testiin. Vuotovirrat piirissä vikavirtasuojaimen jälkeen voivat vaikuttaa mittauksiin. Näytetty vikajännite koskee RCD:n nimellistä jäännösvirtaa. Mahdolliset toisten maattoasennusten kentät voivat vaikuttaa mittaukseen. Huomautus Jos L- ja N-liittimet käännetään, testeri vaihtaa ne automaattisesti sisäisesti keskenään ja jatkaa testausta. Jos testeri on määritetty käytettäväksi Isossa-Britanniassa, testaus pysähtyy ja liittimet on vaihdettava keskenään manuaalisesti. Tämä tilanne osoitetaan liittimen ilmaisinmerkin (b) ylä- tai alapuolella olevilla nuolilla. Katso tietoja vaihejohdon ja nollajohdon vaihtotilasta käynnistysvaihtoehdoista sivulla

46 165X Käyttöohje Mittaa vikavirtasuojainten laukaisuvirta seuraavasti: 1. Käännä kiertokytkin I N -asentoon. 2. Valitse vikavirtasuojaimen (RCD:n) virran nimellisarvo (10, 30, 100, 300 tai 500 ma) painamalla Valitse vikavirtasuojaimen tyyppi painamalla 3. Kelpoisia tyyppejä ovat: E Standardi vikavirtasuojain vaihtovirralle, normaali asetus (kaikki mallit) F Tasavirralle herkkä vikavirtasuojain (vain mallit 1652 ja 1653) E G Viivästynyt vaste vikavirtasuojaimelta vaihtovirralle (kaikki mallit) F G Viivästynyt vaste vikavirtasuojaimelta tasavirralle (vain mallit 1652 ja 1653) 4. Valitse testivirran vaihe, 0 tai 180, painamalla 4. Vikavirtasuojaimet tulisi testata molemmilla vaiheasetuksilla, koska niiden vasteaika voi vaihdella huomattavasti vaiheen mukaan. 5. Paina ja vapauta T. Odota, kunnes testi on valmis. Vikavirtasuojaimen laukaisuvirta näkyy ensisijaisessa (ylemmässä) näytössä. Vikavirtasuojainten testaaminen paikoissa, joissa on ITjärjestelmät, vaatii erityistä testiprosessia, koska suojausmaadoituskytkentä maadoitetaan paikallisesti eikä se liity suoraan verkkovirtaan. Testiä ei voi suorittaa pistorasiassa, mutta se voidaan tehdä sähkötaulussa koettimien avulla. Käytä kytkentää kuvassa 17, kun suoritat vikavirtasuojainten testausta IT:n sähköisissä järjestelmissä. aqg023f.eps Kuva 17. Kytkentä vikavirtasuojainten testauksessa IT:n sähköisissä järjestelmissä Testivirta virtaa vikavirtasuojaimen yläpuolen läpi L- liittimeen ja palaa PE-liittimen kautta. 34

47 . Electrical Installation Tester Mittausten suorittaminen Maattovastuksen mittaus (vain malli 1653) PE (E) N (S) L (H) R E Kuva 18. Maattovastuksen näyttö / Kytkin- ja liitinasetukset apx010f.eps Maattovastustesti on 3-johtoinen testi, joka käsittää kaksi testipaalua ja testattavan maadoituselektrodin. Tämä testi vaatii lisävarustepaalusarjan. Kytke kuten kuvassa 19. Testin tarkkuus on paras, kun keskimmäinen paalu on 62 % etäisyydestä äärimmäisenä olevaan paaluun. Paalujen on oltava suorassa linjassa ja johdot erotettuina, jotta estetään niiden yhteinen kytkentä. Testattava maadoituselektrodi on kytkettävä irti sähköisestä järjestelmästä testiä suoritettaessa. Maattovastustestausta ei saa suorittaa jännitteisessä järjestelmässä. 62 % L L aqg014f.eps Kuva 19. Maattovastuksen testin kytkentä Mittaa maattovastus seuraavasti: 1. Käännä kiertokytkin R E -asentoon. 2. Paina ja vapauta T. Odota, kunnes testi on valmis. Maattovastus näkyy ensisijaisessa (ylemmässä) näytössä. Testauskeppien välillä havaittu jännite näkyy toissijaisessa näytössä. Jos se on suurempi kuin 10 V, testaus estetään. 35

48 . 165X Käyttöohje Vaihejärjestyksen testaaminen (vain malli 1653) L1 L2 L3 Kuva 20. Vaihejärjestyksen näyttö / Kytkin- ja liitinasetukset apx011f.eps Kuva 21. Vaihejärjestystestin kytkentä aqg022f.eps Käytä kuvassa 21 olevaa kytkentää vaihejärjestystestin kytkennässä. Suorita vaihejärjestystesti seuraavasti: 1. Käännä kiertokytkin Q-asentoon. 2. Ensisijaisessa (ylemmässä) näytössä näkyy: 123 oikealle vaihejärjestykselle. 321 käänteiselle vaihejärjestykselle. Katkoviivat (---) numeroiden sijaan, jos riittämätön jännite havaitaan. 36

49 Electrical Installation Tester Mittausten tallentaminen ja hakeminen (vain mallissa 1653) Mittausten tallentaminen ja hakeminen (vain mallissa 1653) Muistitilan käyttö Testeriin voi tallentaa korkeintaan 500 mittausta. Kullekin mittaukselle tallennetut tiedot käsittävät testitoiminnon ja kaikki käyttäjän valittavissa olevat testaustilat. Mittaustiedoille määritetään tietosarjanumero, tietojen alisarjanumero ja tietojen tunnusnumero. Muistipaikkakenttiä käytetään alla kuvatulla tavalla. Kenttä h Kuvaus Tietojen tunnusnumeron kenttä (c) on mittauksen numero. Mittauksen numero kasvaa automaattisesti. Mittauksen numero voidaan myös asettaa aiemmin käytettyyn arvoon, joka korvaa nykyisen mittausarvon. Kenttä f g Kuvaus Käytä tietosarjan kenttää (a) osoittamaan paikkaa, kuten huonetta tai sähkökojetaulun numeroa. Käytä tietojen alisarjan kenttää (b) piirinumerolle. 37

50 165X Käyttöohje Käynnistä muistitila seuraavasti: 1. Käynnistä muistitila painamalla M-painiketta. Näyttö vaihtuu muistitilan näytöksi. Muistitilassa N-kuvake näkyy näytössä. Ensisijainen numeronäyttö aktivoidaan vasemmalla olevilla kahdella numerolla (a), jotka osoittavat tietosarjan numeroa (1-99) ja oikealla olevilla kahdella numerolla (b), jotka osoittavat tietojen alisarjan numeroa. Nämä kaksi arvoa erottava desimaalipilkku aktivoidaan. Toissijainen numeronäyttö (c) aktivoidaan osoittamaan tietojen tunnusnumeroa (1-500). Muistipaikat (a, b tai c) vilkkuvat, osoittaen, että voit muuttaa numeroa käyttäen nuolinäppäimiä U. 2. Ota käyttöön muutettava tietojen alisarjan numero painamalla 1. Tietojen alisarjan numero vilkkuu nyt. Ota käyttöön muutettava tietojen alisarjan numero painamalla uudelleen 1. Tietojen sarjanumero vilkkuu nyt. Muuta tietojen tunnusnumeroa painamalla uudelleen Pienennä käyttöönotettua numeroa painamalla alanuolinäppäintä (U) tai kasvata käyttöönotettua numeroa painamalla ylänuolta (U). Tietojen tallennusta varten numeron arvoksi voidaan valita mikä tahansa arvo, nykyisten tietojen korvaaminen sallitaan. Tietojen hakemisessa numero voidaan asettaa vain käytettyihin arvoihin. Huomautus Jos painat ylä- tai alanuolinäppäintä (U) kerran, numero kasvaa tai pienenee yhdellä. Jos painat ja pidät ylä- tai alanuolta alhaalla, numerot kasvavat tai pienenevät nopeasti noin 10 numeroa sekunnissa. Mittauksen tallentaminen Tallenna mittaus seuraavasti: 1. Käynnistä muistitila painamalla M. 2. Aseta tietojen tunnus painamalla 1 ja nuolinäppäimiä (U). 3. Tallenna tiedot painamalla 2. Jos muisti on täynnä, päänäytössä näkyy FULL. Valitse toinen tietojen tunnus painamalla 1, lopeta muistitila painamalla M. Jos muisti ei ole täynnä, tiedot tallennetaan, testeri poistuu automaattisesti muistitilasta ja näyttö palautuu edelliseen testitilaan. 38

51 Electrical Installation Tester Mittausten tallentaminen ja hakeminen (vain mallissa 1653) Jos tietojen tunnusta on käytetty aiemmin, näytössä näkyy STO? Tallenna tiedot painamalla 2 uudelleen, valitse toinen tietojen tunnus painamalla 1, lopeta muistitila painamalla M. Mittauksen hakeminen Hae mittaus seuraavasti: 1. Käynnistä muistitila painamalla M. 2. Käynnistä hakutila painamalla Aseta tietojen tunnus painamalla 1 ja nuolinäppäimiä (U). Jos tietoja ei ole tallennettu, kaikissa kentissä on katkoviivat. 4. Hae tiedot painamalla 3. Testerin näyttö palaa testitilaan, jota käytettiin haettavan testin tietoihin. N-kuvake näkyy vielä, osoittaen, että testeri on yhä muistitilassa. Muistin tyhjentäminen Tyhjennä kaikki muisti seuraavasti: 1. Käynnistä muistitila painamalla M. 2. Paina 4. Päänäytössä näkyy Clr?. Tyhjennä kaikki muistipaikat painamalla Lopeta muistitila painamalla M. Huomautus Kun tyhjennät muistin, kaikki muistipaikat tyhjennetään. Yksittäisiä muistipaikkoja ei voi tyhjentää, mutta ne voidaan korvata. Katso kohtaa Mittauksen tallentaminen aiemmin tässä oppaassa. 5. Vaihda tietojen tunnusnäytön ja haettujen tietojen näytön välillä painamalla 3, kun haluat tarkistaa haettujen tietojen tunnuksen tai valita lisää haettavia tietoja. 6. Voit lopettaa muistitilan milloin tahansa painamalla M. 39

52 . 165X Käyttöohje Testitulosten lataaminen tietokoneeseen (vain mallissa 1653) Kuva 22. Infrapunasovittimen liittäminen aqg031f.eps 40

53 Electrical Installation Tester Testerin kunnossapito Testitulosten lataaminen tietokoneeseen: 1. Kytke infrapunasarjakaapeli tietokoneen sarjaporttiin. 2. Liitä infrapunasovitin ja laite testeriin kuten näytetään kuvassa 22. Muista kohdistaa infrapunasovitin testerin infrapunaporttiin. Huomautus Infrapunadataportti on poissa käytöstä, kun testijohtimet on kytketty. Irrota testijohtimet ennen testitulosten lataamista. 3. Käynnistä ohjelma FlukeView Forms. 4. Valitse lomakemalli, jota haluat käyttää, avaamalla File (tiedosto) -valikko ja valitsemalla New Blank Form (uusi tyhjä lomake). Valitse lomakemalli New Blank Form (uusi tyhjä lomake) -valintaikkunassa ja napsauta OK. 5. Kytke testeri päälle painamalla O. 6. Valitse FlukeView Forms Meter -mittarivalikossa Get Meter Data (hae mittarin tiedot) tietojen lataamiseksi aktivoituun lomakkeeseen. Get Meter Data (hae mittarin tiedot) -valintaikkuna tulee esiin. 7. Pääset myös valintaikkunaan painamalla Get Meter Data (hae mittarin tiedot) -painiketta. 8. Tietojen lukemat kopioidaan suoraan aktivoituun lomakkeeseen. Katso lisätietoja FlukeView Forms Documenting Software Users Manual - käyttöoppaasta. Testerin kunnossapito Puhdistus Pyyhi kotelo silloin tällöin kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella. Älä käytä hankausaineita tai liuottimia. Liittimissä oleva lika tai kosteus voi vaikuttaa lukemiin. Puhdista liittimet seuraavasti: 1. Sammuta mittari ja irrota testijohtimet. 2. Ravistele pois liittimissä olevat roskat. 3. Kostuta uusi vanupuikko alkoholilla. Puhdista alue liittimien ympäriltä vanupuikolla. 41

54 165X Käyttöohje Paristojen testaaminen ja vaihtaminen Testeri valvoo jatkuvasti pariston jännitettä. Jos jännite putoaa alle 6,0 V:m (1,0 V/kenno), näytössä näkyy pariston varaus vähissä -kuvake B, osoittaen, että pariston käyttöiästä on jäljellä hyvin vähän. Pariston varaus vähissä -kuvake näkyy jatkuvasti näytössä, kunnes vaihdat paristot. XW Varoitus Vaihda paristot heti, kun pariston kuvake (B) tulee esiin, jotta välttäisit väärät lukemat, jotka voivat johtaa sähköiskuihin tai henkilövahinkoihin. Vaihda paristot kuudella AA-paristolla. Testerin mukana toimitetaan alkaliparistot, mutta voit käyttää myös 1,2 V NiCd- tai NiMH-paristoja. Voit myös tarkistaa paristojen varauksen, jotta voit vaihtaa ne, ennen kuin ne ovat täysin lopussa. XW Varoitus Sähköiskun tai henkilövammojen välttämiseksi testijohtimet ja syöttösignaalit on poistettava ennen pariston tai sulakkeiden vaihtamista. Estääksesi vauriot tai vammat asenna VAIN määritetyt vaihtosulakkeet, joiden ampeeriluku, jännite- ja nopeusluokitus annetaan tämän oppaan kohdassa Yleiset erittelyt. Testaa paristot seuraavasti: 1. Käännä kiertokytkin V-asentoon. 2. Käynnistä paristotesti painamalla painiketta 3. Jännitetoiminnon näyttö tyhjenee ja korvataan mitatulla pariston jännitteellä toissijaisessa näytössä 2 sekunnin ajan, jonka jälkeen jännitetoiminnon näyttö palautuu. 42

55 Electrical Installation Tester Testerin kunnossapito Vaihda paristot seuraavasti (katso kuvaa 23): 1. Kytke testeri pois päältä painamalla O. 2. Poista testijohtimet liittimistä. 3. Poista paristokotelon kansi käyttämällä vakioteräistä ruuvimeisseliä ja kiertämällä kannen ruuveja (3) neljänneskierros vastapäivään. 4. Paina vapautinsalpaa ja liu uta paristonpidike pois testeristä. 5. Vaihda paristot ja paristokotelon kansi. Huomautus Kaikki tallennetut tiedot katoavat, jos paristoja ei vaihdeta noin minuutin sisällä (vain malli 1653). 6. Sulje kansi kääntämällä ruuveja neljänneskierros myötäpäivään. Sulakkeen testaaminen ja vaihtaminen XW Varoitus Sähköiskun välttämiseksi tai testerin vahingoittumisen estämiseksi käytä vain vaihtosulakkeita, jotka määritetään tämän oppaan kohdassa Yleiset erittelyt. Sulaketesti suoritetaan joka kerta testeriä käynnistettäessä. Jos johtimet on kytketty L- ja PEliittimiin, sulaketesti ohitetaan. Jos havaitaan palanut sulake, testaus poistetaan käytöstä, päänäytössä näkyy FUSE ja testeri antaa varoituspiippauksen. Voit tarkistaa sulakkeen myös manuaalisesti. Tarkista sulake manuaalisesti seuraavasti: 1. Käännä kiertokytkin joko R ISO - tai R LO -asentoon. 2. Oikosulje johtimet ja paina ja pidä alhaalla T. 3. Jos sulake on viallinen, näytössä näkyy FUSE. 43

56 165X Käyttöohje Vaihda sulake seuraavasti (katso kuvaa 23): 1. Kytke testeri pois päältä painamalla O. 2. Poista testijohtimet liittimistä. 3. Poista paristokotelon kansi käyttämällä vakioteräistä ruuvimeisseliä ja kiertämällä kannen ruuveja neljänneskierros vastapäivään. 4. Poista sulake varovasti nostaen sen toista päätä ja liu uttamalla sulake pois pitimestä. 5. Asenna uusi 1,25 A, 500 V, 50 ka NOPEA sulake (osanro ). 6. Sulje kansi kääntämällä ruuveja neljänneskierros myötäpäivään. aqg028f.eps Kuva 23. Sulakkeen ja paristojen vaihtaminen 44

57 Electrical Installation Tester Erittelyt Erittelyt Ominaisuudet mallin mukaan Mittaustoiminto Jännite ja taajuus Johdotuksen polaarisuuden tarkistin Eristysvastus Jatkuvuus ja vastus Silmukka-/linjavastus PFC, PSC (oikosulkuvirta) Vikavirtasuojaimen kytkentäaika Vikavirtasuojaimen laukaisutaso Automaattinen vikavirtasuojaintestin järjestys Tasavirtaherkkien vikavirtasuojainten testi ramppitesti ramppitesti Mittaustoiminto Maattovastus Vaihejärjestyksen ilmaisin Muut ominaisuudet Itsetesti Valaistu näyttö Muisti Muisti, liitäntä Tietokoneliitäntä Kellonaika ja päivämäärä (käytettäessä FlukeViewohjelmiston kanssa) Ohjelmisto Mukana toimitetut lisävarusteet Kovakantinen kotelo Etäohjauskoetin 45

58 165X Käyttöohje Yleiset erittelyt Erittely Ominaisuus Koko Paino (paristoineen) Pariston koko, määrä Pariston tyyppi 10 cm (P) x 25 cm (L) x 12,5 cm (K) 1,5 kg Tyyppi AA, 6 kpl. Toimitettu alkaliparistot. Voi käyttää myös 1,2 V NiCd- tai NiMH-paristoja (ei toimitettu) Pariston kesto (normaali): 200 tuntia vapaana Sulake 1,25 A, 500 V, 50 ka NOPEA sulake (osanro ). Käyttölämpötila C Varastointilämpötila C ääretön aika (-40 C 100 tuntia) Suhteellinen kosteus Ei-tiivistyvä < 10 C 95 % C; 75 % C 46

59 Electrical Installation Tester Erittelyt Erittely Ominaisuus Käyttöympäristön korkeus merenpinnasta Isku, tärinä metriä Tärinä luokkaa 3 Mil-Prf-28800F:n mukaan 1 metrin pudotustesti, kuudelta puolelta, tammilattia Tiivistys EMI-immuunisuus EMC (sähkömagneettinen yhteensopivuus) IP-40 3 V/metri Vastaa EN61326-standardia Turvallisuus Vastaa määrityksiä: UL 3111, ANSI/ISA-S , CSA C22.2 No ja IEC Ylijänniteluokka III (CAT III), 600 V Mittausluokka III on rakennusten asennuksissa suoritettavia mittauksia varten. Esimerkkejä näistä ovat jakelupaneelit, virrankatkaisimet, johdotus ja kaapelointi. Enimmäisjännite liittimen ja maadoituksen välillä Suojaus virtapiikeiltä 500 V 6 kv:n huippu IEC :n mukaisesti 47

60 165X Käyttöohje Sähköiset mittauserittelyt Tarkkuusmääritys määritellään ± (% lukema +lukujen määrät) lämpötilassa 23 C ± 5 C, 80 % suhteellinen kosteus. Välillä -10 C ja 18 C ja välillä 28 C ja 40 C, tarkkuusmääritykset voivat huonontua 0,1 x (tarkkuusmääritys) per C. Seuraavia taulukoita voidaan käyttää hyväksi maksimin tai minimin näyttöarvon määrityksessä, ottaen huomioon instrumentin maksimi toimintavirhe EN , 5.2.4:n mukaan. Eristysvastus 50 V 100 V 250 V 500 V 1000 V Maksimi näyttöarvo Maksimi näyttöarvo Maksimi näyttöarvo Maksimi näyttöarvo Rajaarvo Rajaarvo Rajaarvo Rajaarvo Rajaarvo Maksimi näyttöarvo 1 1,12 1 1,12 1 1,3 1 1,3 1 1,3 2 2,22 2 2,22 2 2,4 2 2,4 2 2,4 3 3,32 3 3,32 3 3,5 3 3,5 3 3,5 4 4,42 4 4,42 4 4,6 4 4,6 4 4,6 5 5,52 5 5,52 5 5,7 5 5,7 5 5,7 6 6,62 6 6,62 6 6,8 6 6,8 6 6,8 7 7,72 7 7,72 7 7,9 7 7,9 7 7,9 48

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Turvaohjeet

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Turvaohjeet 2700G Series Reference Pressure Gauge PN 4150088 (Finnish) September 2012 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. All product names are trademarks of their respective companies. RAJOITETTU

Lisätiedot

9040/9040UK. Käyttöohje. Phase Rotation Indicator

9040/9040UK. Käyttöohje. Phase Rotation Indicator 9040/9040UK Phase Rotation Indicator Käyttöohje PN 2438546 April 2005, Rev.1, 11/07 (Finnish) 2005, 2007 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies.

Lisätiedot

113 Electrical Multimeter

113 Electrical Multimeter 113 Electrical Multimeter Ohjevihko Turvaohjeet A Varoitus tarkoittaa vaarallista tilannetta ja toimintoa, joka voi aiheuttaa ruumiinvamman tai kuoleman. A Varotoimi tarkoittaa tilaa tai toimintoa, joka

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Amprobe IR-608A. Käyttöohje

Amprobe IR-608A. Käyttöohje Amprobe IR-608A Käyttöohje Sisällysluettelo Laitteessa tai tässä käyttöohjeessa käytetyt merkinnät... 4 Tekniset tiedot... 5 Kuinka infrapunalämpömittari toimii... 5 ºC/ºF ja paristo... 5 Laitteen käyttö...

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

714 Thermocouple Calibrator

714 Thermocouple Calibrator 714 Thermocouple Calibrator Ohjevihko Johdanto Fluke 714 lämpötila-anturien kalibraattori (Thermocouple Calibrator) on tarkka lähde- ja mittausinstrumentti lämpötilaantureiden kalibroimiseen. Kalibraattori

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Turvallisuus Tämä symboli toisen symbolin, liittimen tai käyttölaitteen vieressä ilmaisee, että käyttäjän on katsottava oppaasta lisätietoja välttääkseen loukkaantumisen tai mittarin vaurioitumisen.

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Fluke 1660 -sarjan sähköasennustesterit

Fluke 1660 -sarjan sähköasennustesterit TEKNISET TIEDOT Fluke 1660 -sarjan sähköasennustesterit Lyhennä testaamiseen kuluvaa aikaa jopa 40 %: lla Auto Test-toiminnon avulla Auto Test-toiminto tekee viisi vaadittua mittausta peräkkäin yhdellä

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

114, 115, and 117. True-rms Multimeters

114, 115, and 117. True-rms Multimeters 114, 115, and 117 True-rms Multimeters Käyttöohje PN 2572573 July 2006, Rev. 1, 2/07 (Finnish) 2006, 2007 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. All product names are trademarks of their

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa. CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa.  CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD290 CD295 Pikaopas 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD295) Tukiasema (CD290) Laturi* Verkkolaite*

Lisätiedot

Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde

Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde Ohjevihko Johdanto Kuituoptinen tehomittari (Fiber Optic Power Meter, FOM) mittaa optista tehoa kuituoptisissa johtimissa.

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

i410/i1010 AC/DC virtapihti

i410/i1010 AC/DC virtapihti /i1010 AC/DC virtapihti Ohjevihko Turvaohjeet XW Lue tämä ensin: Turvatietoja Varmista virtapihdin turvallinen käyttö ja huolto noudattamalla seuraavia ohjeita: Lue käyttöohjeet ennen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse.

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. On tärkeää, että luet ohjeen läpi yksityiskohtaisesti. Pika-asennusohje Ennen kun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

Amprobe LAN-1. Pikakäyttöohje. Tarkemmat ohjeet löytyvät englanninkielisestä User Manual-kirjasesta

Amprobe LAN-1. Pikakäyttöohje. Tarkemmat ohjeet löytyvät englanninkielisestä User Manual-kirjasesta Amprobe LAN-1 Pikakäyttöohje Tarkemmat ohjeet löytyvät englanninkielisestä User Manual-kirjasesta Rajoitettu takuu ja rajoitettu vastuu Tämän Amprobe-tuotteen taataan olevan vapaa raaka-aine ja valmistusvioista

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari

Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari Turvallisuusohje Lämpömittaria ei saa käyttää käyttölämpötilaa huomattavasti korkeammissa lämpötiloissa tai räjähdysherkissä tiloissa litiumpariston räjähtämisvaaran

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS JÄNNITTEENKOETIN ELIT 120 E

KÄYTTÖOPAS JÄNNITTEENKOETIN ELIT 120 E KÄYTTÖOPAS JÄNNITTEENKOETIN ELIT 120 E4201248 Turvallisuusohjeita Kansainväliset turvallisuussymbolit Varoitus vaarallisesta jännitteestä, lue käyttöopas. Varoitus! Vaarallinen jännite. Sähköiskun vaara.

Lisätiedot

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas SISÄLTÖ Sisältö... 1 Johdanto... 2 Tuotteen kuvaus... 3 Näkymä edestä... 3 Näkymä takaa... 4 LCD-näyttö... 5 Aloitus... 5 Paristot... 5

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Amprobe AM-510. Käyttöohje ~ 1 ~

Amprobe AM-510. Käyttöohje ~ 1 ~ Amprobe AM-510 Käyttöohje ~ 1 ~ Rajoitettu takuu ja rajoitettu vastuu Tämän Amprobe-tuotteen taataan olevan vapaa raaka-aine ja valmistusvioista normaalisti käytettynä ja huollettuna. Amprobe AM-510:n

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala Suojaus sähköiskulta 15.9.2016 Pekka Rantala Lähtökohtana jännitteellinen johto Miten tilanne tehdään turvalliseksi, kun 1. Sähkölaite (asennus) on täysin ehjä tarvitaan perussuojaus 2. Kun sähkölaitteeseen

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592

KÄYTTÖOPAS. DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592 KÄYTTÖOPAS DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592 SISÄLTÖ 1. Johdanto a. Yleistä... 3 b. Erityisominaisuuksia... 3 c. Pakkauksesta poistaminen ja tarkastus... 3 2. Tekniset tiedot

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Johdanto Extech 430 -yleismittari (osanumero EX430) on varustettu automaattisella aluevalinnalla. Mittarin tarjoamat mittaukset/testaukset ovat vaihto- ja tasajännite, vaihto- ja tasavirta, resistanssi,

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Page 1/9 1. Sisällysluettelo Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön... 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Asennus... 3 2.1 Ohjelman asennus... 3 2.2 Laiteajurin asennus... 3 3.

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Mini-Infrapunalämpömittari Malli: 8888 MATFER

Käyttöohjeet. Mini-Infrapunalämpömittari Malli: 8888 MATFER Käyttöohjeet Mini-Infrapunalämpömittari Malli: 8888 MATFER 250552 Tarkat, ilman kosketusta suoritettavat mittaukset Muutettavat C/ F lämpötilayksiköt Automaattinen tiedon säilytys Lasersäteen kohdistin

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Opaskirja Varoituksia Varmista, että kaiutin on sijoitettu ja kytketty tämän opaskirjan ohjeiden mukaisesti. Älä yritä avata kaiutinta. Kaiuttimen saa avata vain pätevä asentaja.

Lisätiedot

testo 511 Käyttöohje Fin Asiakaspalvelu:

testo 511 Käyttöohje Fin Asiakaspalvelu: testo 511 Käyttöohje Fin Asiakaspalvelu: Nordtec Instrument AB Leveransadress: Box 12036 Elof Lindälvs Gata 13 402 41 Göteborg Majnabbe (Tysklandsterminalen) Puhelinnumero: 031 704 10 70 414 55 Göteborg

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

Turvapuhelin GMED-2G. Pikaopas Helpmeans. Greenmoore Oy, Ver. 1.0

Turvapuhelin GMED-2G. Pikaopas Helpmeans. Greenmoore Oy, Ver. 1.0 Turvapuhelin GMED-2G Pikaopas Helpmeans Greenmoore Oy, Ver. 1.0 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTELMÄN YLEISKATSAUS... 3 1.1. TURVAPUHELINLAITTEEN OSIEN TUNNISTAMINEN... 3 1.2. VIRTALÄHDE... 6 2. GMED-ASENNUS...

Lisätiedot

Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera

Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera TEKNISET TIEDOT Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera Etsi. Korjaa. Tarkasta. Raportoi. 279 FC, digitaalisen yleismittarin ja lämpökameran yhdistelmä, lisää mittausten tuottavuutta ja luotettavuutta.

Lisätiedot

Tämä Parrot Minikit + käyttöohje on tehty helpottamaan laitteesi käyttöönottoa. Lisää tietoa laitteesta ja sen käytöstä löytyy www.parrot.com.

Tämä Parrot Minikit + käyttöohje on tehty helpottamaan laitteesi käyttöönottoa. Lisää tietoa laitteesta ja sen käytöstä löytyy www.parrot.com. Pikakäyttöohje Ennen aloittamista Tietoja käyttöohjeesta Vähentääksemme turhaa paperinkulutusta Parrot Minikit + käyttöohje julkaistaan painetun version sijaan verkossa. Löytät kaikkien valmistamiemme

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Fluke Connect -moduulit Tekniset tiedot

Fluke Connect -moduulit Tekniset tiedot Fluke Connect -moduulit Tekniset tiedot Joustavuutta langattomien järjestelmien rakentamiseen - miten haluat - milloin haluat. Langattomat Fluke 3000 FC -mittauslaitteet ovat joukkue, jossa moduulit pelaavat

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot