165X. Käyttöohje. Electrical Installation Tester

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "165X. Käyttöohje. Electrical Installation Tester"

Transkriptio

1 165X Electrical Installation Tester Käyttöohje September 2003 Rev. 1, 06/04 (Finnish) 2003, 2004 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies.

2 RAJOITETTU TAKUU & VASTUUN RAJOITUKSET Fluke takaa jokaisen tuotteen materiaali- ja työvikojen varalta normaalissa käytössä. Takuuaika on kolme vuotta ja se alkaa toimituksesta tehtaalta. Varaosat, korjaukset ja huolto taataan 90 päivän ajan. Tämä takuu koskee ainoastaan alkuperäistä ostajaa tai valtuutetun Fluke-jälleenmyyjän loppuasiakasta. Takuu ei koske sulakkeita, vaihdettavia paristoja tai laitteita, joita Fluken tulkinnan mukaan on kohdeltu kaltoin, muutettu, laiminlyöty tai ne ovat vaurioituneet onnettomuudessa tai epätavallisissa oloissa tai käsittelyssä. Fluke takaa, että laitteissa olevat ohjelmistot toimivat pääsääntöisesti oikein 90 päivän ajan ja että ohjelmistot on taltioitu ehjille tallennusvälineille. Fluke ei takaa, että ohjelmistot olisivat virheettömiä tai että ne toimisivat katkoitta. Fluken valtuuttamat jälleenmyyjät saavat siirtää tämän takuun uuden tuotteen osalta loppuasiakkaalle, mutta jälleenmyyjillä ei ole valtuutta antaa laajempaa tai erilaista takuuta. Takuutuki annetaan tuotteille, jotka on ostettu Fluken valtuuttamalta jälleenmyyjältä tai joista ostaja on maksanut kansainvälisesti käyvän hinnan. Jos tuote on ostettu toisessa maassa kun missä se tuodaan korjattavaksi, Fluke pidättää itsellään oikeuden laskuttaa ostajalta kuljetuskustannukset ja korjaus/varaosakustannukset. Fluken takuuvastuu rajoittuu (Fluken valinnan mukaan) tuotteen kauppahinnan palauttamiseen, tuotteen veloituksettomaan korjaamiseen tai tuotteen vaihtamiseen uuteen, jos viallinen tuote on palautettu Fluken valtuuttamaan huoltoliikkeeseen takuuajan sisällä. Ota takuuhuoltokysymyksissä yhteyttä lähimpään valtuutettuun Fluke-huoltopisteeseen saadaksesi palautusoikeutta koskevat ohjeet ja lähetä sitten tuote kyseiseen huoltopisteeseen ongelman kuvauksen kera, posti- ja vakuutuskulut maksettuina (FOB määränpää). Fluke ei ota vastuuta kuljetuksen aikana sattuneista vaurioista. Takuukorjauksen jälkeen tuote palautetaan ostajalle kuljetuskulut maksettuina (FOB määränpää). Jos Fluke toteaa vian johtuneen laiminlyönnistä, väärinkäytöstä, likaantumisesta, muutoksista, onnettomuudesta tai epätavallisista oloista tai käsittelyistä, mukaan lukien käyttäjän aiheuttamat ylijänniteviat, jotka ovat aiheutuneet laitteen käytöstä sen teknisten erittelyjen vastaisesti, tai mekaanisten komponenttien normaalista kulumisesta, Fluke antaa arvion korjauskustannuksista ja odottaa asiakkaan valtuutusta ennen töiden aloittamista. Korjauksen jälkeen tuote palautetaan ostajalle kuljetuskustannukset maksettuna, ja ostajaa laskutetaan korjauksesta ja paluukuljetuskustannuksista (FOB lastauspaikka). TÄMÄ TAKUU ON OSTAJAN AINOA JA YKSINOMAINEN KEINO. EI OLE OLEMASSA MITÄÄN MUITA VÄLITTÖMIÄ TAI VÄLILLISIÄ TAKUITA, KUTEN TAKUITA KAUPATTAVUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. FLUKE EI OLE KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA TAI TAPPIOISTA, MUKAAN LUKIEN TIETOJEN KATOAMINEN, PERUSTUIVAT NE SITTEN MIHIN TAHANSA SYYHYN TAI TEORIAAN. Joissain maissa välillisten takuiden rajoitus tai epääminen sekä välillisien tai johdannaisten vahinkojen korvausvelvollisuuden epääminen ei ole sallittua. Nämä valmistajan vastuun rajoitukset eivät siis välttämättä koske Sinua. Jos paikallinen oikeuslaitos pitää tämän takuun jotain osaa lainvastaisena tai toimeenpanokelvottomana, tällainen tulkinta ei vaikuta takuun muiden osien laillisuuteen tai toimeenpanokelpoisuuteen. Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA USA Fluke Europe B.V. P.O. Box BD Eindhoven Alankomaat 11/99

3 Sisällysluettelo Otsikko Sivu Johdanto... 1 Yhteydenotto Flukeen... 1 Testerin purkaminen pakkauksesta... 2 Testerin käyttö... 6 Kiertokytkimen käyttö... 6 Painikkeiden tunteminen... 7 Näytön tunteminen... 9 Syöttöliittimet Infrapunaportin käyttö (vain mallissa 1653) Virhekoodit Käynnistysvaihtoehdot Mittausten suorittaminen Volttien ja taajuuden mittaaminen Eristysvastuksen mittaaminen Jatkuvuuden mittaaminen Silmukka-/linjaimpedanssin mittaaminen Silmukkaimpedanssi i

4 165X Käyttöohje Maattovastuksen testaaminen silmukkamenetelmällä Linjaimpedanssi Vikavirtasuojainten laukaisuajan mittaaminen Vikavirtasuojainten laukaisuvirran mittaaminen (vain malleissa 1652 ja 1653) Maattovastuksen mittaus (vain malli 1653) Vaihejärjestyksen testaaminen (vain malli 1653) Mittausten tallentaminen ja hakeminen (vain mallissa 1653) Muistitilan käyttö Mittauksen tallentaminen Mittauksen hakeminen Muistin tyhjentäminen Testitulosten lataaminen tietokoneeseen (vain mallissa 1653) Testerin kunnossapito Puhdistus Paristojen testaaminen ja vaihtaminen Sulakkeen testaaminen ja vaihtaminen Erittelyt Ominaisuudet mallin mukaan Yleiset erittelyt Sähköiset mittauserittelyt Eristysvastus Jatkuvuus Silmukkatestit RCD-testit Maadoitustestit Vaihtovirtajännitteen mittaus (V) Jatkuvuustestaus (R LO ) Eristysvastuksen mittaus (R ISO ) ii

5 Sisällysluettelo (jatkoa) Silmukka- ja linkaimpedanssi (Z I ) PFC-, PSC-testi Vikavirtasuojainten testaaminen Testatut vikavirtasuojaintyypit Testisignaalit Laukaisunopeuden testi ( T) Laukaisuvirran mittaus/ramppitesti (I N) Maattovastuksen testi (R E ) Vaihejärjestyksen ilmaisin Verkon johdotustesti Toiminta-asteikot ja virheet EN 61557:n mukaan iii

6 165X Käyttöohje iv

7 Taulukot Taulukko Otsikko Sivu 1. Vakiolisävarusteet Maakohtaiset verkon testausjohdot... 5 v

8 165X Käyttöohje vi

9 Kuvat Kuva Otsikko Sivu 1. Kiertokytkin Painikkeet Näytön ominaisuudet Syöttöliittimet Virhenäyttö Johtimen vaihtotilat Volttien näyttö / Kytkin- ja liitinasetukset Eristysvastuksen näyttö / Kytkin- ja liitinasetukset Jatkuvuus ja jatkuvuuden nollanäyttö / Kytkin- ja liitinasetukset Silmukka-/linjaimpedanssi/Kytkin- ja liitinasetukset Näyttö nollaamisen jälkeen johtoinen kytkentä maattovastuksen silmukkatestissä Linjaimpedanssin näyttö Mittaus 3-vaihejärjestelmässä Vikavirtasuojainten laukaisuaikanäyttö / Kytkin- ja liitinasetukset Vikavirtasuojainten laukaisuvirta / Kytkin- ja liitinasetukset Kytkentä vikavirtasuojainten testauksessa IT:n sähköisissä järjestelmissä Maattovastuksen näyttö / Kytkin- ja liitinasetukset vii

10 165X Käyttöohje 19. Maattovastuksen testin kytkentä Vaihejärjestyksen näyttö / Kytkin- ja liitinasetukset Phase Sequence Test Connection Infrapunasovittimen liittäminen Sulakkeen ja paristojen vaihtaminen viii

11 XWVaroitukset: Lue ennen käyttöä Välttääksesi mahdollisen sähköiskun tai henkilövahingot: Käytä testeriä vain tässä ohjekirjassa määritetyllä tavalla tai testerin antama suoja voi heikentyä. Älä käytä testeriä märässä ympäristössä. Tarkasta testeri ennen sen käyttöä. Älä käytä vaurioitunutta testeriä. Etsi säröjä tai puuttuvia muovipaloja. Kiinnitä erityistä huomiota liittimiä ympäröivään eristykseen. Tarkasta testijohtimet ennen käyttöä. Älä käytä niitä, jos eristys on vahingoittunut tai paljas metalli on näkyvissä. Tarkasta testijohtimien virtapiirin jatkuvuus. Vaihda vaurioituneet testijohtimet ennen testerin käyttöä. Käytä vain testijohtimia, jotka on määritetty käsikirjassa tai turvallisuus voi heikentyä. Tarkista testerin toiminta mittaamalla tunnettu jännite ennen käyttöä ja sen jälkeen. Älä käytä testeriä, jos se tuntuu toimivan omituisesti. Suojaus saattaa olla heikentynyt. Jos epäilet testerin olevan vaurioitunut, huollata se. Anna testeri vain pätevien huoltohenkilöiden huollettavaksi. Liittimien välillä tai liittimien ja maadoituksen välillä ei saa käyttää testeriin merkittyä jännitettä korkeampaa nimellisjännitettä. Poista testijohtimet testeristä ennen testerin kotelon avaamista. Älä koskaan käytä testeriä sen kotelon ollessa auki. Ole varovainen jännitteiden kanssa, jotka ovat yli 30 V vaihtovirtaa rms, 42 V vaihtovirtaa huippu tai 60 V tasavirtaa. Nämä jännitteet aiheuttavat sähköiskuvaaran. Käytä vain vaihtosulaketta, joka on määritetty käyttöoppaassa. Käytä mittauksiin oikeita liittimiä, oikeaa toimintoa ja asteikkoa. Älä käytä testeriä räjähdysalttiiden kaasujen, höyryjen tai pölyn läheisyydessä. Pidä sormet suojusten takana mittapäitä käyttäessäsi. Kun liität johdot, yhdistä COM-testijohdin ennen jännitteistä testijohdinta; kun irrotat johtimet, irrota jännitteinen testijohdin ennen COM-testijohdinta. Vaihda paristo heti, kun pariston alhaisen varauksen merkki (M) tulee näkyviin, jotta välttäisit virhelukemat, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun tai loukkaantumisen. Kun huollat testeriä, käytä vain määritettyjä vaihto-osia. Älä käytä jakelujärjestelmissä, joiden jännite on korkeampi kuin 550 V. Kun työskentelet suurenergisten järjestelmien kanssa, käytä kumikäsineitä ja liekinkestävää kasvojensuojusta sekä vaatetusta. Käytettyjen symbolien merkitys I Sulake X Vaara! Sähköiskun vaara. T Kaksoiseristetty (Luokka II) laitteisto J Maa W Vaara! Vaara. Katso tietoja käsikirjasta. P Vastaa ao. Euroopan standardeja. O CAT III -mittarit on suunniteltu suojaamaan transienteilta jakelutason kiinteissä laiteasennuksissa. Älä käytä jakelujärjestelmissä, joiden jännite on suurempi kuin 550 V. ix

12 165X Käyttöohje x

13 Electrical Installation Tester Johdanto Fluken mallit 1651, 1652 ja 1653 ovat paristokäyttöisiä sähköasennustestereitä. Tämä ohjekirja on tarkoitettu kaikille kolmelle malleille. Kaikissa kuvissa näkyy malli X-testerit on suunniteltu mittaamaan ja testaamaan seuraavia ominaisuuksia: jännite ja taajuus vikavirtasuojainten (RCD, Residual Current Devices) laukaisuaika (EN ) eristysvastus (EN ) jatkuvuus (EN ) silmukka/linjavastus (EN ) vikavirtasuojainten laukaisuvirta (EN ) maattovastus (EN ) vaihejärjestys. (EN ) Yhteydenotto Flukeen Ota yhteyttä Flukeen soittamalla johonkin seuraavista numeroista: USA: FLUKE ( ) Kanada: FLUKE ( ) Eurooppa: Japani: Singapore: Muualla maailmassa: Tai vieraile Fluken web-sivuilla osoitteessa Rekisteröi tuotteesi osoitteessa register.fluke.com. 1

14 165X Käyttöohje Testerin purkaminen pakkauksesta Testerin mukana toimitetaan taulukossa 1 esitetyt osat. Jos testeri on vahingoittunut tai jokin osa puuttuu, ota heti yhteyttä ostopaikkaan. Taulukko 1. Vakiolisävarusteet Kuvaus Malli Robin 1652 Robin 1653 Osanumero 165X-8008-koetin, monitoiminen Maakohtainen verkon testausjohto useita katso taulukkoa 2 TL-L1, testijohdin, punainen TL-L2, testijohdin, vihreä TL-L3, testijohdin, sininen Koetin, testi, banaaniliitin, 4 mm:n kärki, punainen Koetin, testi, banaaniliitin, 4 mm:n kärki, punainen

15 Electrical Installation Tester Testerin purkaminen pakkauksesta Taulukko 1. Vakiolisävarusteet (jatkoa) Kuvaus Malli Robin 1652 Robin 1653 Osanumero Koetin, testi, banaaniliitin, 4 mm:n kärki, sininen , koettimen suojus, GS-38 punainen , koettimen suojus, GS-38 vihreä , koettimen suojus, GS-38 sininen AC , AC285 iso hauenleuka, punainen AC , AC285 iso hauenleuka, vihreä

16 165X Käyttöohje Taulukko 1. Vakiolisävarusteet (jatkoa) Kuvaus Malli Robin 1652 Robin 1653 Osanumero AC , AC285 iso hauenleuka, sininen Testijohdinsarja, 600 V, sulakkeellinen koetin ST-pistoke ja hauenleuat, punainen, sininen, vihreä Varasulake on mallia F 10 A 600 V, 50 ka oleva sulake, joka täyttää IEC standardin. Käyttöohje (CD-ROM) Pikaohjekortti Kotelo, työkalulaatikko, keltainen Kovakantisen kotelon sisäke, vaahtomuovia, polyuretaania Kantohihna, pehmustettu Fluke , infrapunasovitin

17 Electrical Installation Tester Testerin purkaminen pakkauksesta Taulukko 2. Maakohtaiset verkon testausjohdot Verkkojohto Johtotyyppi Osanumero Iso-Britannia BS Shuko Saksa/Ranska/Belgia CEE 7/ Tanska AFSNIT DI Australia/Uusi-Seelanti AS Sveitsi SEV Italia CEI 23-16/VII

18 165X Käyttöohje Testerin käyttö Kiertokytkimen käyttö Käytä kiertokytkintä (kuva 1) valitsemaan testityyppi, jonka haluat suorittaa Numero Merkki Mittaustoiminto A V Voltit. B R ISO Eristysvastus. C R LO Jatkuvuus. D Z I Silmukkaimpedanssi. E T Vikavirtasuojainten laukaisuaika. 1 R ISO R LO Z I 5 F I N Vikavirtasuojainten laukaisutaso. G R E Maadoitusvastus. V T H Q Vaihekierto. I N 6 R E 7 8 Kuva 1. Kiertokytkin apx013f.eps 6

19 Electrical Installation Tester Testerin käyttö Painikkeiden tunteminen Painikkeilla (kuva 2) voit ohjata testerin käyttöä, valita tarkasteltavat testitulokset ja selata valittuja testituloksia Nro Painike Kuvaus A Z Nollaa testijohtimen vastuspoikkeaman. B 1 Valitsee silmukan syötön (L-N, L-PE). Vikavirtasuojainten virran nimellisarvo (10, 30, 100, 300, 500 tai 1000 ma). SELECT (valitse) muisti. C M Käynnistää muistitilan. Aktivoi muistipainikkeiden valinnat (1, 2, 3 tai 4). E 2 Vikavirtasuojainten virtakerroin (x1/2, x1, x5, AUTO). STORE (tallenna) muistiin. U Selaa muistipaikkoja. Aseta muistipaikkojen koodit. Selaa automaattisia testituloksia. Kuva 2. Painikkeet apx012f.eps 7

20 165X Käyttöohje Nro Painike Kuvaus F 3 Vikavirtasuojaimen tyyppi (vaihtovirta, tasavirta, vaihtovirta- S tai tasavirta-s). RECALL (hae) muisti. G 4 Vikavirtasuojaimen testin polaarisuus (0, 180 astetta). Eristystestin jännite (50, 100, 250, 500 tai 1000 V). CLEAR (tyhjennä) muisti. Nro Painike Kuvaus J T Käynnistää valitun testin. T-näppäimen ympärillä on kosketuslevy. Kosketuslevy mittaa käyttäjän ja testerin PE-päätteen välisen potentiaalin. Jos ylitetään 100 V:n kynnys, D-symboli kosketuslevyn yläpuolella palaa. H O Kytkee testerin päälle ja pois päältä. Testeri kytkeytyy pois päältä automaattisesti, jos siinä ei ole toimintaa 10 minuuttiin. I A Kytkee taustavalon päälle ja pois päältä. 8

21 . Electrical Installation Tester Testerin käyttö Näytön tunteminen memory recall apx020f.eps Kuva 3. Näytön ominaisuudet 9

22 165X Käyttöohje Nro Ilmaisin Tulkinta A Näyttää valitun muistitilan. Muistitilat ovat: Select (valitse) (1), Store (tallenna) (2), Recall (hae) (3) ja Clear (tyhjennä) (4). B Kokoonpanoasetukset. Asetukset, jotka voidaan tehdä mittaustoiminnoissa. Vikavirtasuojaimen laukaisuaikatoiminnossa ( T) voit esimerkiksi painaa 2 testivirran kertomiseksi 1/2:lla, 1:llä, 5:llä tai AUTOlla. Voit myös painaa 3 valitaksesi vikavirtasuojaintyypin, jota testaat. C D a e Liitinilmaisimen merkin ylä- tai alapuolella olevat nuolet osoittavat käänteistä polaarisuutta. Tarkista yhteys tai tarkista johdotus ongelman korjaamiseksi. Liitinilmaisimen merkki. Liitinilmaisimen merkki, jonka keskellä on piste (d), osoittaa mitä liitintä käytetään valitulle toiminnolle. Liittimet ovat: L (vaihejohto) PE (suojamaadoitus) N (nollajohdin) 10

23 Electrical Installation Tester Testerin käyttö Nro Ilmaisin Tulkinta E Osoittaa valitun kiertokytkimen asetuksen. Mittausarvo ensisijaisessa näytössä vastaa myös kytkimen asetusta. Kiertokytkimen asetukset ovat: V R ISO R LO Z L T A I R E Q Voltti Eristys Jatkuvuus Silmukka Vikavirtasuojaimen aika Vikavirtasuojaimen laukaisu Maadoitus Vaihekierto F U L = Osoittaa esiasetetun vikajännitteen rajan. Oletusasetus on 50 V. Joillakin alueilla on tarpeen asettaa vikajännitteeksi 25 V, joka ilmoitetaan paikallisissa sähkömääräyksissä. Paina 4, kun kytket testerin päälle, vaihtaaksesi vikajännitteen arvoa 25 V:n ja 50 V:n välillä. Asettamasi arvo näkyy näytössä ja tallennetaan, kun kytket testerin pois päältä. 11

24 165X Käyttöohje Nro Ilmaisin Tulkinta G Päänäyttö ja mittausyksiköt. H f g h Muistipaikat. Katso yksityiskohtaiset ohjeet muistipaikkojen käytöstä kohdasta Mittausten tallennus ja haku sivulla 37. I B Pariston varaus vähissä -kuvake. Katso lisätietoja paristoista ja virranhallinnasta kohdasta Paristojen testaaminen ja vaihtaminen sivulla 42. J R Tulee esiin, kun painat Recall (hae) -painiketta ja etsit tallennettuja tietoja. K N Tulee esiin, kun painat Memory (muisti) -painiketta. L S Tulee esiin, kun painat Test (testi) -painiketta. Häviää, kun testi on valmis. M K Tulee esiin, kun mittari on ylikuumentunut. Silmukkatestiä ja vikavirtasuojaimen toimintoja ei voi suorittaa mittarin ollessa ylikuumentunut. N W Tulee esiin, kun tapahtuu virhe. Testaus on pois käytöstä. Tarkista virhekoodien luettelo ja selitykset kohdasta Virhekoodit sivulla

25 Electrical Installation Tester Testerin käyttö Nro Ilmaisin Tulkinta O C Tulee esiin, kun mittari lataa tietoja käyttäen FlukeView-lomakkeita. P Toissijaisen mittaustoiminnon nimi. U N Eristystestin testausjännite. U F Vikajännite. Mittaa nollajohtimesta maahan. PSC Prospective Short Circuit (mahdollinen oikosulku. Laskettu mitatusta jännitteestä ja impedanssista mitattaessa jännitteisestä johtimesta nollajohtimeen. PSC Prospective Fault Circuit (mahdollinen vikapiiri). Laskettu jännitteen ja silmukkaimpendanssin pohjalta, joka mitataan linjasta suojausmaadoitukseen. I K Vikavirtasuojainten laukaisuvirta. R E Maadoitusvastus. 13

26 165X Käyttöohje Nro Ilmaisin Tulkinta Q Toissijainen näyttö ja mittausyksiköt. Jotkin testit palauttavat useamman kuin yhden tuloksen tai ne palauttavat lasketun arvon, joka perustuu testitulokseen. Tämä tapahtuu seuraavilla: Voltti Toissijainen näyttö näyttää verkkotaajuuden. Eristystestit Toissijainen näyttö näyttää varsinaisen testijännitteen. Silmukkaimpedanssi Toissijainen näyttö näyttää PSC, PFC tai R E. Vikavirtasuojainten kytkentäaika Toissijainen näyttö näyttää U F -vikajännitteen. Vikavirtasuojainten laukaisuaika Toissijainen näyttö näyttää U F -vikajännitteen. 14

27 Electrical Installation Tester Testerin käyttö Nro Ilmaisin Tulkinta R battery test (paristotesti) Tulee esiin, kun testataan paristoja. Katso lisätietoja kohdasta Paristojen testaaminen ja vaihtaminen sivulla 42. S ZERO Tulee esiin, kun painat Z-painiketta johdinten nollaamiseksi. Nollaamisen jälkeen kuvake jää palamaan osoittaen, että nollaaminen on suoritettu. Käytetään vain suoritettaessa jatkuvuus- tai silmukkatestiä. T Y Mahdollinen vaara. Tulee esiin, kun mitataan tai luodaan suuria jännitteitä. 15

28 165X Käyttöohje Syöttöliittimet Kuvassa 4 näkyvät 165X:n syöttöliittimet Infrapunaportin käyttö (vain mallissa 1653) Testerin mallissa 1653 on infrapunaportti (kuva 22), jonka avulla voit yhdistää testerin tietokoneeseen ja ladata testitiedot siihen käyttäen ohjelmaa Flukeview Forms Documenting Software. Tämä automatisoi vianmääritystai taltiointiprosessin, pienentää manuaalisen virheen mahdollisuutta ja sallii kerätä, järjestää ja näyttää testitiedot tarpeitasi vastaavassa muodossa. Katso lisätietoja infrapunaportin käytöstä kohdasta Testitulosten lataaminen sivulla 40. apx021f.eps Osa Kuvaus A B C L (vaihejohto) PE (suojausmaadoitus) N (nollajohto) Kuva 4. Syöttöliittimet 16

29 Electrical Installation Tester Testerin käyttö Virhekoodit Testeri havaitsee erilaiset virhetilanteet ja osoittaa ne kuvakkeella W, Err ja virhenumerolla päänäytössä. Nämä virhetilanteet poistavat testauksen käytöstä ja pysäyttävät tarvittaessa testin suorituksen. Virhetilanne Koodi Itsetesti epäonnistuu 1 Ylikuumeneminen 2 Vikajännite 4 Liiallinen kohina 5 Koettimen vastus 6 Huomautus Jos itsetesti epäonnistuu, testeri on palautettava Flukelle huoltoon. Kuva 5. Virhenäyttö apx032f.eps 17

30 165X Käyttöohje Käynnistysvaihtoehdot Valitse käynnistysvaihtoehto painamalla samanaikaisesti näppäintä O ja toimintonäppäintä ja vapauttamalla sen jälkeen näppäin O. Käynnistysvaihtoehdot säilytetään, kun testeri sammutetaan (OFF). Näppäimet O 2 O 3 Käynnistysvaihtoehdot Silmukka-/linjaimpendanssin I K -raja-arvo. Vaihtaa I K -raja-arvon välillä 10 ka ja 50 ka. Oletusarvo on 10 ka. Vaihejohdon ja nollajohdon vaihtotila. Seuraavat käyttötilat ovat mahdollisia, kun testeri havaitsee, että vaihejohdon ja nollajohdon johtimet on vaihdettu keskenään. Kuvake b näytössä osoittaa, että testijohtimet on vaihdettu. Voit määrittää testerin toimimaan L-ntilassa tai L-n n-l -tilassa. L-n n-l -tilassa testeri korjaa tilan vaihtamalla sisäisiä kytkentöjä ja testaus jatkuu. Näppäimet O 3 (jatkuu) O 4 Käynnistysvaihtoehdot Kun vaihdettu johdin on havaittu L-ntilassa, testaus estetään ja johtimet on vaihdettava keskenään käsin. L-n-tila on tarkoitettu käytettäväksi Isossa- Britanniassa. L-n-tilan valinta vaihtaa myös vikavirtasuojaimen laukaisuajan keston x1/2 kahdeksi sekunniksi, Ison- Britannian säädösten mukaisesti. Huomautus Paikoissa, joissa käytetään polarisoituja pistokkeita ja pistorasioita, vaihdetun johtimen kuvake (b) voi osoittaa, että pistorasia on johdotettu väärin. Korjaa tämä ongelma ennen kuin jatkat testaamista. Vikajänniteraja. Vaihtaa vikajännitettä 25 V:n ja 50 V:n välillä. Oletus on 50 V. 18

31 Electrical Installation Tester Testerin käyttö Kuva 6. Johtimen vaihtotilat aqg026f.eps 19

32 . 165X Käyttöohje Mittausten suorittaminen Volttien ja taajuuden mittaaminen Mittaa jännite ja taajuus seuraavasti: 1. Käännä kiertokytkin V-asentoon. 2. Käytä L- ja PE-liittimiä (punainen ja vihreä) tähän testiin. Voit käyttää testijohtimia tai verkkojohtoa, kun mittaat vaihtovirran jännitettä. Vaihtovirtajännite näkyy ensisijaisessa (ylemmässä) näytössä. Testeri lukee vaihtovirran 500 V:iin asti. Taajuus näkyy toissijaisessa (alemmassa) näytössä. apx002f.eps Kuva 7. Volttien näyttö / Kytkin- ja liitinasetukset 20

33 . Electrical Installation Tester Mittausten suorittaminen Eristysvastuksen mittaaminen 3. Valitse testijännite käyttämällä 4:ää. Useimmat eristystestit tehdään 500 V:lla, mutta ota huomioon paikalliset määräykset. 4. Paina ja pidä alhaalla T kunnes lukema vakaantuu ja testeri piippaa. Useimmissa testeissä sinun on käytettävä koetinta etäohjauksen T-painikkeella. Huomautus Testaus estetään, jos linjassa havaitaan jännite. Kuva 8. Eristysvastuksen näyttö / Kytkin- ja liitinasetukset XW Varoitus Mittaukset on tehtävä virrattomissa piireissä. Mittaa eristysvastus seuraavasti: 1. Käännä kiertokytkin R ISO -asentoon. 2. Käytä L- ja PE-liittimiä (punainen ja vihreä) tähän testiin. apx005f.eps Eristysvastus näkyy ensisijaisessa (ylimmässä) näytössä Varsinainen testijännite näkyy toissijaisessa (alemmassa) näytössä. Huomautus Normaalissa eristyksessä, jossa on korkea vastus, varsinaisen testijännitteen (U N ) tulisi aina olla korkeampi kuin ohjelmoitu jännite. Jos eristys on huono, testijännite pienennetään automaattisesti testin virran rajoittamiseksi turvallisiin rajoihin. 21

34 . 165X Käyttöohje Jatkuvuuden mittaaminen R LO Jatkuvuustestiä käytetään tarkistamaan yhteyksien eheydet tekemällä korkean erottelutarkkuuden vastusmittaus. Tämä on erityisen tärkeää suojausmaadoituksen yhteyksien tarkistamisessa. Huomautus Paikoissa, joissa sähköpiirit on asetettu kehään, on suositeltavaa, että tarkistat kehän päästä päähän sähkötaulussa. XW Varoitus Mittaukset on tehtävä vain virrattomissa piireissä. Impedansseilla, rinnakkaispiireillä tai transienttivirroilla voi olla negatiivinen vaikutus mittauksiin. Mittaa jatkuvuus seuraavasti: 1. Käännä kiertokytkin R LO -asentoon. apx003f.eps Kuva 9. Jatkuvuus ja jatkuvuuden nollanäyttö / Kytkin- ja liitinasetukset 2. Käytä L- ja PE-liittimiä (punainen ja vihreä) tähän testiin. 22

35 Electrical Installation Tester Mittausten suorittaminen 3. Ennen jatkuvuustestin suorittamista oikosulje testijohtimien päät yhteen ja paina ja pidä Z painettuna kunnes Z (NOLLA) -ilmoitin tulee näyttöön. Testeri mittaa koettimen vastuksen, tallentaa lukeman muistiin ja vähentää sen lukemista. Vastusarvo pysyy muistissa, vaikka virta katkaistaan, joten toimintoa ei tarvitse toistaa joka kerta instrumenttia käytettäessä. 4. Paina ja pidä alhaalla T kunnes lukema vakaantuu ja testeri piippaa. Testi estetään, jos piirissä on virtaa, ja vaihtovirtajännite näkyy toissijaisessa (alemmassa) näytössä. 23

36 . 165X Käyttöohje Silmukka-/linjaimpedanssin mittaaminen Huomautus Jos L- ja N-liittimet käännetään, testeri vaihtaa ne automaattisesti sisäisesti keskenään ja jatkaa testausta. Jos testeri on määritetty käytettäväksi Isossa-Britanniassa, testaus pysähtyy ja liittimet on vaihdettava keskenään manuaalisesti. Tämä tilanne osoitetaan liittimen ilmaisinmerkin (b) ylä- tai alapuolella olevilla nuolilla. Mittaa silmukkaimpedanssi seuraavasti: apx006f.eps Kuva 10. Silmukka-/linjaimpedanssi/Kytkin- ja liitinasetukset Silmukkaimpedanssi Silmukkaimpedanssi on lähdeimpedanssi, joka mitataan linjan ja suojausmaadoituksen välillä. Voit myös mitata mahdollisen vikavirran (PFC, Prospective Fault Current), joka on virta, joka voisi mahdollisesti virrata, jos vaihejohdin oikosuljetaan suojausmaadoitusjohtoon. Testeri laskee PFC-arvon jakamalla mitatun verkkojännitteen silmukan impedanssilla. 1. Käännä kiertokytkin Z I -asentoon. 2. Valitse L-PE painamalla Ennen mittausta, nollaa testijohtimet oikosulkemalla kaikki 3 johdinta yhteen toisessa päässä (pois mittarista) ja paina ja pidä Z painettuna kunnes Z (NOLLA) -ilmoitin tulee näyttöön. Nollaa verkkojohto kiertämällä pala paljasta lankaa pistokkeen liittimien ympärille ja paina Z-painiketta. Testeri tallentaa nollapoikkeaman, joten sinun ei tarvitse toistaa toimintoa joka kerta käyttäessäsi testeriä. XW Varoitus Poista paljas lanka ennen testin suorittamista. 24

37 Electrical Installation Tester Mittausten suorittaminen Huomautus Virheitä voi esiintyä testattavan piirin esilatauksen johdosta. Kuva 11. Näyttö nollaamisen jälkeen apx033f.eps 4. Paina ja vapauta T. Odota, kunnes testi on valmis. 5. Silmukkaimpedanssi näkyy ensisijaisessa (ylemmässä) näytössä. 6. Lue mahdollinen vikavirta (PFC) painamalla 3- näppäintä ja valitsemalla l K. PFC näkyy ampeereina tai kiloampeereina toissijaisessa (alemmassa) näytössä. 7. Jos verkossa on liikaa kohinaa, Err 5 tulee näyttöön. (Mitatun arvon tarkkuus heikkenee kohinasta). Tuo mitattu arvo näyttöön painamalla alanuolta U. Palaa Err 5 -näyttöön painamalla ylänuolta U. 25

38 165X Käyttöohje Maattovastuksen testaaminen silmukkamenetelmällä Voit myös käyttää testeriä mittaamaan koko silmukkavastuksen maattovastuskomponentin. Tarkista paikallisista säädöksistä, onko tämä menetelmä hyväksytty omalla alueellasi. Voit käyttää kolmea johdinta tai verkkojohtoa tämän testin suorittamiseen. Käytä kuvassa 12 esitettyä kytkentää, kun teet 3-johtoisen kytkennän maattovastuksen testaamiseksi silmukassa. Mittaa maattovastus käyttäen silmukkatestimenetelmää: 1. Käännä kiertokytkin Z I -asentoon. 2. Valitse L-PE painamalla Valitse R E (vastus) painamalla Paina ja vapauta T. Odota testin valmistumista. Silmukkaimpedanssi näkyy ensisijaisessa (ylemmässä) näytössä. Maattovastus näkyy toissijaisessa (alemmassa) näytössä. apx024f.eps Kuva johtoinen kytkentä maattovastuksen silmukkatestissä 26

39 Electrical Installation Tester Mittausten suorittaminen Linjaimpedanssi Maattovastus näkyy toissijaisessa (alemmassa) näytössä.linjaimpedanssi on lähdeimpedanssi, joka mitataan linjan ja nollajohtimen välillä. Tällä voit mitata seuraavia: impedanssi linjan ja nollajohtimen välillä linjojen välinen impedanssi 3-vaiheisissa järjestelmissä L-PE-silmukan mittaus Tämä on tapa tehdä korkean virran, 2-johtoisen silmukan mittaus. Sitä ei voi käyttää piireissä, jotka ovat vikavirtasuojainten suojaamia, koska se aiheuttaa niiden laukaisun. Mittaa linjaimpedanssi seuraavasti: 1. Käännä kiertokytkin Z I -asentoon. 2. Valitse L-N painamalla Voit käyttää verkkojohtoa tai testijohtimia tähän mittaukseen. Testausjohtimia käytettäessä punainen ja sininen johdin yhdistetään L- ja N-liittimiin testerissä. 4. Paina ja vapauta T. Odota, kunnes testi on valmis. Linjaimpedanssi näkyy ensisijaisessa (ylemmässä) näytössä. Mahdollinen oikosulkuvirta (PSC, Prospective Short Circuit Current) näkyy toissijaisessa (alemmassa) näytössä. PSC on virta, joka virtaa, jos linja oikosuljetaan nollajohtimeen. Se lasketaan jakamalla verkkojännite linjaimpedanssilla. Kuva 13. Linjaimpedanssin näyttö apx034f.eps 5. Jos verkossa on liikaa kohinaa, Err 5 tulee näyttöön. (Mitatun arvon tarkkuus heikkenee kohinasta). Tuo mitattu arvo näyttöön painamalla alanuolta U. Palaa Err 5 -näyttöön painamalla ylänuolta U. 27

40 165X Käyttöohje Käytä kytkentää kuvassa 14, kun mittaat 3- vaihejärjestelmässä. L1 L2 L3 Kuva 14. Mittaus 3-vaihejärjestelmässä aqg025f.eps 28

41 Electrical Installation Tester Mittausten suorittaminen Vikavirtasuojainten laukaisuajan mittaaminen apx008f.eps Kuva 15. Vikavirtasuojainten laukaisuaikanäyttö / Kytkin- ja liitinasetukset Tässä testissä kalibroitu vikavirta johdetaan piiriin aiheuttaen vikavirtasuojaimen laukaisun. Mittari mittaa ja näyttää kuinka pitkä aika kuluu vikavirtasuojaimen laukaisemiseen. Voit suorittaa tämän testin testijohtimilla tai käyttäen verkkojohtoa. Testi suoritetaan jännitteisessä piirissä. Huomautus Mitattaessa laukaisuaikaa minkä tahansa tyyppiselle vikavirtasuojaimelle testeri tekee ensin esitestin, jolla määritetään, aiheuttaako todellinen testi vikajännitteen, joka ylittää rajan (25 tai 50 V). 30 sekunnin viive aktivoidaan esitestin ja todellisen testin välillä, jotta vältetään epätarkka laukaisuaika S-tyypille (aikaviive). XW Varoitus Testaa kytkentä N-johdon ja maan välillä ennen testin aloittamista. N-johdon ja maan välinen jännite voi vaikuttaa testiin. Vuotovirrat piirissä vikavirtasuojaimen jälkeen voivat vaikuttaa mittauksiin. Näytetty vikajännite koskee RCD:n nimellistä jäännösvirtaa. Mahdolliset toisten maattoasennusten kentät voivat vaikuttaa mittaukseen. 29

42 165X Käyttöohje Huomautus Jos L- ja N-liittimet käännetään, testeri vaihtaa ne automaattisesti sisäisesti keskenään ja jatkaa testausta. Jos testeri on määritetty käytettäväksi Isossa-Britanniassa, testaus pysähtyy ja liittimet on vaihdettava keskenään manuaalisesti. Tämä tilanne osoitetaan liitinilmaisimen merkin (b) ylä- tai alapuolella olevilla nuolilla. Katso tietoja vaihejohdon ja nollajohdon vaihtotilasta käynnistysvaihtoehdoista sivulla 18. Mittaa vikavirtasuojainten laukaisuaika seuraavasti: 4. Valitse vikavirtasuojainten tyyppi painamalla 3. Kelpoisia tyyppejä ovat: E Standardi vikavirtasuojain vaihtovirralle, normaali asetus. (kaikki mallit) F Tasavirralle herkkä vikavirtasuojain (vain mallit 1652 ja 1653) E G Viivästynyt vaste vikavirtasuojaimelta vaihtovirralle (kaikki mallit) F G Viivästynyt vaste vikavirtasuojaimelta tasavirralle (vain mallit 1652 ja 1653) 1. Käännä kiertokytkin T-asentoon. 2. Valitse vikavirtasuojainten virran nimellisarvo (10, 30, 100, 300, 500 tai 1000 ma) painamalla Valitse testin kerroin (x ½, x 1, x 5 tai Auto) painamalla 2. Normaalisti käytät kerrointa 1 tähän testiin. Huomautus Mallissa 1651 ei voi käyttää automaattista valintaa. 30

43 Electrical Installation Tester Mittausten suorittaminen 5. Valitse testivirran vaihe, 0 tai 180, painamalla 4. Vikavirtasuojaimet tulisi testata molemmilla vaiheasetuksilla, koska niiden vasteaika voi vaihdella huomattavasti vaiheen mukaan. 6. Paina ja vapauta T. Odota, kunnes testi on valmis. Laukaisuaika näkyy ensisijaisessa (ylemmässä) näytössä. Vikajännite (N PE) näkyy toissijaisessa (alemmassa) näytössä. Testeriä voi käyttää myös suorittamaan vikavirtasuojainten laukaisuaikatestin automaattisessa tilassa, mikä tekee testin suorittamisesta helpomman yhdelle henkilölle. Mittaa vikavirtasuojainten laukaisuaika käyttäen automaattista tilaa seuraavasti: 1. Kytke testeri verkkopistorasiaan. 2. Käännä kiertokytkin T-asentoon. 3. Valitse vikavirtasuojainten virran nimellisarvo (10, 30, 100, 300, 500 tai 1000 ma) painamalla Valitse automaattinen tila painamalla Valitse standardi vikavirtasuojain vaihtovirralle (E) painamalla 3. Testeri syöttää ½x luokitetun virran vikavirtasuojaimelle 310 tai 510 ms:n ajan (2 sekuntia Isossa-Britanniassa). Jos vikavirtasuojain laukeaa, testi päättyy. Jos vikavirtasuojain ei laukea, testeri kääntää vaiheen ja toistaa testin. Testi päättyy, jos vikavirtasuojain laukeaa. Jos vikavirtasuojain ei laukea, testeri palauttaa alkuvaiheasetuksen ja syöttää 1x luokitetun vikavirtasuojaimen virran 2000 ms:n ajan. Vikavirtasuojaimen tulisi laueta ja testitulosten näkyä ensisijaisessa näytössä. 6. Palauta vikavirtasuojain. 7. Testeri kääntää vaiheet ja toistaa 1x testin. Vikavirtasuojaimen tulisi laueta ja testitulosten näkyä päänäytössä. 8. Nollaa vikavirtasuojain. 31

44 165X Käyttöohje 9. Testeri palauttaa alkuperäisen vaiheasetuksen ja syöttää 5x nimellisen vikavirtasuojaimen virran korkeintaan 50 ms:n ajan. Vikavirtasuojaimen tulisi laueta ja testitulosten näkyä päänäytössä. 10. Nollaa vikavirtasuojain. 11. Testeri kääntää vaiheen ja toistaa 5x testin. Vikavirtasuojaimen tulisi laueta ja testitulosten näkyä päänäytössä. 12. Nollaa vikavirtasuojain. Voit tarkastaa testin tulokset U-nuolinäppäinten avulla. Ensimmäisenä näkyvä tulos on viimeksi tehty mittaus, 5x virran testi. Siirry takaisin ensimmäiseen testiin ½x luokitetulla virralla painamalla alanuolinäppäintä U. 13. Testitulokset ovat väliaikaisessa muistissa. Jos haluat tallentaa testitulokset, paina M ja jatka, kuten kuvataan tämän oppaan kohdassa Mittausten tallentaminen ja hakeminen sivulla 37. Mittausten muisti ja haku on käytettävissä vain mallissa

45 Electrical Installation Tester Mittausten suorittaminen Vikavirtasuojainten laukaisuvirran mittaaminen (vain malleissa 1652 ja 1653) apx009f.eps Kuva 16. Vikavirtasuojainten laukaisuvirta / Kytkin- ja liitinasetukset Tämä testi mittaa vikavirtasuojainten laukaisuvirran käyttämällä testivirtaa ja sitten vähitellen lisäämällä virtaa, kunnes vikavirtasuojain laukeaa. Voit käyttää verkkojohtoa tai testijohtimia tähän testiin. Tähän vaaditaan 3-johtoinen kytkentä. XW Varoitus Testaa kytkentä N-johdon ja maan välillä ennen testin aloittamista. N-johdon ja maan välinen jännite voi vaikuttaa testiin. Vuotovirrat piirissä vikavirtasuojaimen jälkeen voivat vaikuttaa mittauksiin. Näytetty vikajännite koskee RCD:n nimellistä jäännösvirtaa. Mahdolliset toisten maattoasennusten kentät voivat vaikuttaa mittaukseen. Huomautus Jos L- ja N-liittimet käännetään, testeri vaihtaa ne automaattisesti sisäisesti keskenään ja jatkaa testausta. Jos testeri on määritetty käytettäväksi Isossa-Britanniassa, testaus pysähtyy ja liittimet on vaihdettava keskenään manuaalisesti. Tämä tilanne osoitetaan liittimen ilmaisinmerkin (b) ylä- tai alapuolella olevilla nuolilla. Katso tietoja vaihejohdon ja nollajohdon vaihtotilasta käynnistysvaihtoehdoista sivulla

46 165X Käyttöohje Mittaa vikavirtasuojainten laukaisuvirta seuraavasti: 1. Käännä kiertokytkin I N -asentoon. 2. Valitse vikavirtasuojaimen (RCD:n) virran nimellisarvo (10, 30, 100, 300 tai 500 ma) painamalla Valitse vikavirtasuojaimen tyyppi painamalla 3. Kelpoisia tyyppejä ovat: E Standardi vikavirtasuojain vaihtovirralle, normaali asetus (kaikki mallit) F Tasavirralle herkkä vikavirtasuojain (vain mallit 1652 ja 1653) E G Viivästynyt vaste vikavirtasuojaimelta vaihtovirralle (kaikki mallit) F G Viivästynyt vaste vikavirtasuojaimelta tasavirralle (vain mallit 1652 ja 1653) 4. Valitse testivirran vaihe, 0 tai 180, painamalla 4. Vikavirtasuojaimet tulisi testata molemmilla vaiheasetuksilla, koska niiden vasteaika voi vaihdella huomattavasti vaiheen mukaan. 5. Paina ja vapauta T. Odota, kunnes testi on valmis. Vikavirtasuojaimen laukaisuvirta näkyy ensisijaisessa (ylemmässä) näytössä. Vikavirtasuojainten testaaminen paikoissa, joissa on ITjärjestelmät, vaatii erityistä testiprosessia, koska suojausmaadoituskytkentä maadoitetaan paikallisesti eikä se liity suoraan verkkovirtaan. Testiä ei voi suorittaa pistorasiassa, mutta se voidaan tehdä sähkötaulussa koettimien avulla. Käytä kytkentää kuvassa 17, kun suoritat vikavirtasuojainten testausta IT:n sähköisissä järjestelmissä. aqg023f.eps Kuva 17. Kytkentä vikavirtasuojainten testauksessa IT:n sähköisissä järjestelmissä Testivirta virtaa vikavirtasuojaimen yläpuolen läpi L- liittimeen ja palaa PE-liittimen kautta. 34

47 . Electrical Installation Tester Mittausten suorittaminen Maattovastuksen mittaus (vain malli 1653) PE (E) N (S) L (H) R E Kuva 18. Maattovastuksen näyttö / Kytkin- ja liitinasetukset apx010f.eps Maattovastustesti on 3-johtoinen testi, joka käsittää kaksi testipaalua ja testattavan maadoituselektrodin. Tämä testi vaatii lisävarustepaalusarjan. Kytke kuten kuvassa 19. Testin tarkkuus on paras, kun keskimmäinen paalu on 62 % etäisyydestä äärimmäisenä olevaan paaluun. Paalujen on oltava suorassa linjassa ja johdot erotettuina, jotta estetään niiden yhteinen kytkentä. Testattava maadoituselektrodi on kytkettävä irti sähköisestä järjestelmästä testiä suoritettaessa. Maattovastustestausta ei saa suorittaa jännitteisessä järjestelmässä. 62 % L L aqg014f.eps Kuva 19. Maattovastuksen testin kytkentä Mittaa maattovastus seuraavasti: 1. Käännä kiertokytkin R E -asentoon. 2. Paina ja vapauta T. Odota, kunnes testi on valmis. Maattovastus näkyy ensisijaisessa (ylemmässä) näytössä. Testauskeppien välillä havaittu jännite näkyy toissijaisessa näytössä. Jos se on suurempi kuin 10 V, testaus estetään. 35

48 . 165X Käyttöohje Vaihejärjestyksen testaaminen (vain malli 1653) L1 L2 L3 Kuva 20. Vaihejärjestyksen näyttö / Kytkin- ja liitinasetukset apx011f.eps Kuva 21. Vaihejärjestystestin kytkentä aqg022f.eps Käytä kuvassa 21 olevaa kytkentää vaihejärjestystestin kytkennässä. Suorita vaihejärjestystesti seuraavasti: 1. Käännä kiertokytkin Q-asentoon. 2. Ensisijaisessa (ylemmässä) näytössä näkyy: 123 oikealle vaihejärjestykselle. 321 käänteiselle vaihejärjestykselle. Katkoviivat (---) numeroiden sijaan, jos riittämätön jännite havaitaan. 36

49 Electrical Installation Tester Mittausten tallentaminen ja hakeminen (vain mallissa 1653) Mittausten tallentaminen ja hakeminen (vain mallissa 1653) Muistitilan käyttö Testeriin voi tallentaa korkeintaan 500 mittausta. Kullekin mittaukselle tallennetut tiedot käsittävät testitoiminnon ja kaikki käyttäjän valittavissa olevat testaustilat. Mittaustiedoille määritetään tietosarjanumero, tietojen alisarjanumero ja tietojen tunnusnumero. Muistipaikkakenttiä käytetään alla kuvatulla tavalla. Kenttä h Kuvaus Tietojen tunnusnumeron kenttä (c) on mittauksen numero. Mittauksen numero kasvaa automaattisesti. Mittauksen numero voidaan myös asettaa aiemmin käytettyyn arvoon, joka korvaa nykyisen mittausarvon. Kenttä f g Kuvaus Käytä tietosarjan kenttää (a) osoittamaan paikkaa, kuten huonetta tai sähkökojetaulun numeroa. Käytä tietojen alisarjan kenttää (b) piirinumerolle. 37

50 165X Käyttöohje Käynnistä muistitila seuraavasti: 1. Käynnistä muistitila painamalla M-painiketta. Näyttö vaihtuu muistitilan näytöksi. Muistitilassa N-kuvake näkyy näytössä. Ensisijainen numeronäyttö aktivoidaan vasemmalla olevilla kahdella numerolla (a), jotka osoittavat tietosarjan numeroa (1-99) ja oikealla olevilla kahdella numerolla (b), jotka osoittavat tietojen alisarjan numeroa. Nämä kaksi arvoa erottava desimaalipilkku aktivoidaan. Toissijainen numeronäyttö (c) aktivoidaan osoittamaan tietojen tunnusnumeroa (1-500). Muistipaikat (a, b tai c) vilkkuvat, osoittaen, että voit muuttaa numeroa käyttäen nuolinäppäimiä U. 2. Ota käyttöön muutettava tietojen alisarjan numero painamalla 1. Tietojen alisarjan numero vilkkuu nyt. Ota käyttöön muutettava tietojen alisarjan numero painamalla uudelleen 1. Tietojen sarjanumero vilkkuu nyt. Muuta tietojen tunnusnumeroa painamalla uudelleen Pienennä käyttöönotettua numeroa painamalla alanuolinäppäintä (U) tai kasvata käyttöönotettua numeroa painamalla ylänuolta (U). Tietojen tallennusta varten numeron arvoksi voidaan valita mikä tahansa arvo, nykyisten tietojen korvaaminen sallitaan. Tietojen hakemisessa numero voidaan asettaa vain käytettyihin arvoihin. Huomautus Jos painat ylä- tai alanuolinäppäintä (U) kerran, numero kasvaa tai pienenee yhdellä. Jos painat ja pidät ylä- tai alanuolta alhaalla, numerot kasvavat tai pienenevät nopeasti noin 10 numeroa sekunnissa. Mittauksen tallentaminen Tallenna mittaus seuraavasti: 1. Käynnistä muistitila painamalla M. 2. Aseta tietojen tunnus painamalla 1 ja nuolinäppäimiä (U). 3. Tallenna tiedot painamalla 2. Jos muisti on täynnä, päänäytössä näkyy FULL. Valitse toinen tietojen tunnus painamalla 1, lopeta muistitila painamalla M. Jos muisti ei ole täynnä, tiedot tallennetaan, testeri poistuu automaattisesti muistitilasta ja näyttö palautuu edelliseen testitilaan. 38

51 Electrical Installation Tester Mittausten tallentaminen ja hakeminen (vain mallissa 1653) Jos tietojen tunnusta on käytetty aiemmin, näytössä näkyy STO? Tallenna tiedot painamalla 2 uudelleen, valitse toinen tietojen tunnus painamalla 1, lopeta muistitila painamalla M. Mittauksen hakeminen Hae mittaus seuraavasti: 1. Käynnistä muistitila painamalla M. 2. Käynnistä hakutila painamalla Aseta tietojen tunnus painamalla 1 ja nuolinäppäimiä (U). Jos tietoja ei ole tallennettu, kaikissa kentissä on katkoviivat. 4. Hae tiedot painamalla 3. Testerin näyttö palaa testitilaan, jota käytettiin haettavan testin tietoihin. N-kuvake näkyy vielä, osoittaen, että testeri on yhä muistitilassa. Muistin tyhjentäminen Tyhjennä kaikki muisti seuraavasti: 1. Käynnistä muistitila painamalla M. 2. Paina 4. Päänäytössä näkyy Clr?. Tyhjennä kaikki muistipaikat painamalla Lopeta muistitila painamalla M. Huomautus Kun tyhjennät muistin, kaikki muistipaikat tyhjennetään. Yksittäisiä muistipaikkoja ei voi tyhjentää, mutta ne voidaan korvata. Katso kohtaa Mittauksen tallentaminen aiemmin tässä oppaassa. 5. Vaihda tietojen tunnusnäytön ja haettujen tietojen näytön välillä painamalla 3, kun haluat tarkistaa haettujen tietojen tunnuksen tai valita lisää haettavia tietoja. 6. Voit lopettaa muistitilan milloin tahansa painamalla M. 39

52 . 165X Käyttöohje Testitulosten lataaminen tietokoneeseen (vain mallissa 1653) Kuva 22. Infrapunasovittimen liittäminen aqg031f.eps 40

53 Electrical Installation Tester Testerin kunnossapito Testitulosten lataaminen tietokoneeseen: 1. Kytke infrapunasarjakaapeli tietokoneen sarjaporttiin. 2. Liitä infrapunasovitin ja laite testeriin kuten näytetään kuvassa 22. Muista kohdistaa infrapunasovitin testerin infrapunaporttiin. Huomautus Infrapunadataportti on poissa käytöstä, kun testijohtimet on kytketty. Irrota testijohtimet ennen testitulosten lataamista. 3. Käynnistä ohjelma FlukeView Forms. 4. Valitse lomakemalli, jota haluat käyttää, avaamalla File (tiedosto) -valikko ja valitsemalla New Blank Form (uusi tyhjä lomake). Valitse lomakemalli New Blank Form (uusi tyhjä lomake) -valintaikkunassa ja napsauta OK. 5. Kytke testeri päälle painamalla O. 6. Valitse FlukeView Forms Meter -mittarivalikossa Get Meter Data (hae mittarin tiedot) tietojen lataamiseksi aktivoituun lomakkeeseen. Get Meter Data (hae mittarin tiedot) -valintaikkuna tulee esiin. 7. Pääset myös valintaikkunaan painamalla Get Meter Data (hae mittarin tiedot) -painiketta. 8. Tietojen lukemat kopioidaan suoraan aktivoituun lomakkeeseen. Katso lisätietoja FlukeView Forms Documenting Software Users Manual - käyttöoppaasta. Testerin kunnossapito Puhdistus Pyyhi kotelo silloin tällöin kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella. Älä käytä hankausaineita tai liuottimia. Liittimissä oleva lika tai kosteus voi vaikuttaa lukemiin. Puhdista liittimet seuraavasti: 1. Sammuta mittari ja irrota testijohtimet. 2. Ravistele pois liittimissä olevat roskat. 3. Kostuta uusi vanupuikko alkoholilla. Puhdista alue liittimien ympäriltä vanupuikolla. 41

54 165X Käyttöohje Paristojen testaaminen ja vaihtaminen Testeri valvoo jatkuvasti pariston jännitettä. Jos jännite putoaa alle 6,0 V:m (1,0 V/kenno), näytössä näkyy pariston varaus vähissä -kuvake B, osoittaen, että pariston käyttöiästä on jäljellä hyvin vähän. Pariston varaus vähissä -kuvake näkyy jatkuvasti näytössä, kunnes vaihdat paristot. XW Varoitus Vaihda paristot heti, kun pariston kuvake (B) tulee esiin, jotta välttäisit väärät lukemat, jotka voivat johtaa sähköiskuihin tai henkilövahinkoihin. Vaihda paristot kuudella AA-paristolla. Testerin mukana toimitetaan alkaliparistot, mutta voit käyttää myös 1,2 V NiCd- tai NiMH-paristoja. Voit myös tarkistaa paristojen varauksen, jotta voit vaihtaa ne, ennen kuin ne ovat täysin lopussa. XW Varoitus Sähköiskun tai henkilövammojen välttämiseksi testijohtimet ja syöttösignaalit on poistettava ennen pariston tai sulakkeiden vaihtamista. Estääksesi vauriot tai vammat asenna VAIN määritetyt vaihtosulakkeet, joiden ampeeriluku, jännite- ja nopeusluokitus annetaan tämän oppaan kohdassa Yleiset erittelyt. Testaa paristot seuraavasti: 1. Käännä kiertokytkin V-asentoon. 2. Käynnistä paristotesti painamalla painiketta 3. Jännitetoiminnon näyttö tyhjenee ja korvataan mitatulla pariston jännitteellä toissijaisessa näytössä 2 sekunnin ajan, jonka jälkeen jännitetoiminnon näyttö palautuu. 42

55 Electrical Installation Tester Testerin kunnossapito Vaihda paristot seuraavasti (katso kuvaa 23): 1. Kytke testeri pois päältä painamalla O. 2. Poista testijohtimet liittimistä. 3. Poista paristokotelon kansi käyttämällä vakioteräistä ruuvimeisseliä ja kiertämällä kannen ruuveja (3) neljänneskierros vastapäivään. 4. Paina vapautinsalpaa ja liu uta paristonpidike pois testeristä. 5. Vaihda paristot ja paristokotelon kansi. Huomautus Kaikki tallennetut tiedot katoavat, jos paristoja ei vaihdeta noin minuutin sisällä (vain malli 1653). 6. Sulje kansi kääntämällä ruuveja neljänneskierros myötäpäivään. Sulakkeen testaaminen ja vaihtaminen XW Varoitus Sähköiskun välttämiseksi tai testerin vahingoittumisen estämiseksi käytä vain vaihtosulakkeita, jotka määritetään tämän oppaan kohdassa Yleiset erittelyt. Sulaketesti suoritetaan joka kerta testeriä käynnistettäessä. Jos johtimet on kytketty L- ja PEliittimiin, sulaketesti ohitetaan. Jos havaitaan palanut sulake, testaus poistetaan käytöstä, päänäytössä näkyy FUSE ja testeri antaa varoituspiippauksen. Voit tarkistaa sulakkeen myös manuaalisesti. Tarkista sulake manuaalisesti seuraavasti: 1. Käännä kiertokytkin joko R ISO - tai R LO -asentoon. 2. Oikosulje johtimet ja paina ja pidä alhaalla T. 3. Jos sulake on viallinen, näytössä näkyy FUSE. 43

56 165X Käyttöohje Vaihda sulake seuraavasti (katso kuvaa 23): 1. Kytke testeri pois päältä painamalla O. 2. Poista testijohtimet liittimistä. 3. Poista paristokotelon kansi käyttämällä vakioteräistä ruuvimeisseliä ja kiertämällä kannen ruuveja neljänneskierros vastapäivään. 4. Poista sulake varovasti nostaen sen toista päätä ja liu uttamalla sulake pois pitimestä. 5. Asenna uusi 1,25 A, 500 V, 50 ka NOPEA sulake (osanro ). 6. Sulje kansi kääntämällä ruuveja neljänneskierros myötäpäivään. aqg028f.eps Kuva 23. Sulakkeen ja paristojen vaihtaminen 44

57 Electrical Installation Tester Erittelyt Erittelyt Ominaisuudet mallin mukaan Mittaustoiminto Jännite ja taajuus Johdotuksen polaarisuuden tarkistin Eristysvastus Jatkuvuus ja vastus Silmukka-/linjavastus PFC, PSC (oikosulkuvirta) Vikavirtasuojaimen kytkentäaika Vikavirtasuojaimen laukaisutaso Automaattinen vikavirtasuojaintestin järjestys Tasavirtaherkkien vikavirtasuojainten testi ramppitesti ramppitesti Mittaustoiminto Maattovastus Vaihejärjestyksen ilmaisin Muut ominaisuudet Itsetesti Valaistu näyttö Muisti Muisti, liitäntä Tietokoneliitäntä Kellonaika ja päivämäärä (käytettäessä FlukeViewohjelmiston kanssa) Ohjelmisto Mukana toimitetut lisävarusteet Kovakantinen kotelo Etäohjauskoetin 45

58 165X Käyttöohje Yleiset erittelyt Erittely Ominaisuus Koko Paino (paristoineen) Pariston koko, määrä Pariston tyyppi 10 cm (P) x 25 cm (L) x 12,5 cm (K) 1,5 kg Tyyppi AA, 6 kpl. Toimitettu alkaliparistot. Voi käyttää myös 1,2 V NiCd- tai NiMH-paristoja (ei toimitettu) Pariston kesto (normaali): 200 tuntia vapaana Sulake 1,25 A, 500 V, 50 ka NOPEA sulake (osanro ). Käyttölämpötila C Varastointilämpötila C ääretön aika (-40 C 100 tuntia) Suhteellinen kosteus Ei-tiivistyvä < 10 C 95 % C; 75 % C 46

59 Electrical Installation Tester Erittelyt Erittely Ominaisuus Käyttöympäristön korkeus merenpinnasta Isku, tärinä metriä Tärinä luokkaa 3 Mil-Prf-28800F:n mukaan 1 metrin pudotustesti, kuudelta puolelta, tammilattia Tiivistys EMI-immuunisuus EMC (sähkömagneettinen yhteensopivuus) IP-40 3 V/metri Vastaa EN61326-standardia Turvallisuus Vastaa määrityksiä: UL 3111, ANSI/ISA-S , CSA C22.2 No ja IEC Ylijänniteluokka III (CAT III), 600 V Mittausluokka III on rakennusten asennuksissa suoritettavia mittauksia varten. Esimerkkejä näistä ovat jakelupaneelit, virrankatkaisimet, johdotus ja kaapelointi. Enimmäisjännite liittimen ja maadoituksen välillä Suojaus virtapiikeiltä 500 V 6 kv:n huippu IEC :n mukaisesti 47

60 165X Käyttöohje Sähköiset mittauserittelyt Tarkkuusmääritys määritellään ± (% lukema +lukujen määrät) lämpötilassa 23 C ± 5 C, 80 % suhteellinen kosteus. Välillä -10 C ja 18 C ja välillä 28 C ja 40 C, tarkkuusmääritykset voivat huonontua 0,1 x (tarkkuusmääritys) per C. Seuraavia taulukoita voidaan käyttää hyväksi maksimin tai minimin näyttöarvon määrityksessä, ottaen huomioon instrumentin maksimi toimintavirhe EN , 5.2.4:n mukaan. Eristysvastus 50 V 100 V 250 V 500 V 1000 V Maksimi näyttöarvo Maksimi näyttöarvo Maksimi näyttöarvo Maksimi näyttöarvo Rajaarvo Rajaarvo Rajaarvo Rajaarvo Rajaarvo Maksimi näyttöarvo 1 1,12 1 1,12 1 1,3 1 1,3 1 1,3 2 2,22 2 2,22 2 2,4 2 2,4 2 2,4 3 3,32 3 3,32 3 3,5 3 3,5 3 3,5 4 4,42 4 4,42 4 4,6 4 4,6 4 4,6 5 5,52 5 5,52 5 5,7 5 5,7 5 5,7 6 6,62 6 6,62 6 6,8 6 6,8 6 6,8 7 7,72 7 7,72 7 7,9 7 7,9 7 7,9 48

Ti200, Ti300, Ti400 Thermal Imagers

Ti200, Ti300, Ti400 Thermal Imagers Ti200, Ti300, Ti400 Thermal Imagers Käyttöohje September 2013 (Finnish) 2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Lisätiedot

Käyttöohje. Vibration Meter

Käyttöohje. Vibration Meter 805 Vibration Meter Käyttöohje May 2012 (Finnish) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their respective

Lisätiedot

365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter

365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter 365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter Käyttöohje PN 3622684 August 2010 (Finnish) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All

Lisätiedot

Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers

Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers Käyttöohje February 2012, Rev.1, 2/13 (Finnish) 2012-2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change

Lisätiedot

PROFiTEST 0100S-II Asennustarkastustesteri SFS 6000, A2-94, DIN VDE 0100, IEC 364-6-61

PROFiTEST 0100S-II Asennustarkastustesteri SFS 6000, A2-94, DIN VDE 0100, IEC 364-6-61 Käyttöohje PROFiTEST 0100S-II Asennustarkastustesteri SFS 6000, A2-94, DIN VDE 0100, IEC 364-6-61 3-348-889-08 10/6.05 36 5 6 7 8 9 101112 13 14 15 4 3 2 1 22 21 16 PROFiTEST 0100S-II Mittalaitteeseen:

Lisätiedot

Ti90, Ti95 Ti100, Ti105, Ti110, Ti125 TiR105, TiR110, TiR125 Performance Series Thermal Imagers

Ti90, Ti95 Ti100, Ti105, Ti110, Ti125 TiR105, TiR110, TiR125 Performance Series Thermal Imagers Ti90, Ti95 Ti100, Ti105, Ti110, Ti125 TiR105, TiR110, TiR125 Performance Series Thermal Imagers Käyttöohje February 2012, Rev.3, 11/14 (Finnish) 2012-2014 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications

Lisätiedot

IEC 60364.6 / DIN VDE

IEC 60364.6 / DIN VDE Käyttöohje ja Asennustarkastustesteri IEC 60364.6 / DIN VDE 0100 3-349-470-03 5.9.09 Kontram Oy Mittaustekniikka Olarinluoma 12 PL 88 02201 ESPOO Puh. (09) 8866 4500 Fax. (09) 8866 4599 Sähköposti: etunimi.sukunimi@kontram.fi

Lisätiedot

Ti90, Ti95 Ti100, Ti105, Ti110, Ti125 TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers

Ti90, Ti95 Ti100, Ti105, Ti110, Ti125 TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers Ti90, Ti95 Ti100, Ti105, Ti110, Ti125 TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers Käyttöohje February 2012, Rev.2, 6/14 (Finnish) 2012-2014 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject

Lisätiedot

ScopeMeter 190 Series II

ScopeMeter 190 Series II ScopeMeter 190 Series II Fluke 190-062, -102, -104, -202, -204, -502, -504 Käyttöohje Tammikuu 2011, Rev. 2, 1/14 (Finnish) 2011-2014 Fluke Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjetta voidaan

Lisätiedot

ScopeMeter 190 series II

ScopeMeter 190 series II ScopeMeter 190 series II Fluke 190-062, -102, -104, -202, -204, -502 Käyttöohje Tammikuu 2012 @2012 Fluke Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjetta voidaan muuttaa ilmoittamatta. Kaikki tuotenimet

Lisätiedot

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II 3-vaiheinen energia- ja sähkönlaatuanalysaattori FI Toukokuu 2012 2012 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet pidätetään. Painettu EU:ssa Kaikki tuotenimet ovat kullekin yhtiölle

Lisätiedot

Fluke-1735. Käyttöohje. Power Logger

Fluke-1735. Käyttöohje. Power Logger Fluke-1735 Power Logger Käyttöohje Helmikuu 2008 2006 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tuotemerkit ovat kullekin yhtiölle kuuluvia tuotemerkkejä. 1 Rajoitettu takuu ja valmistajan

Lisätiedot

Fluke 434/435. Käyttöohje. Kolmivaiheinen sähkönlaatuanalysaattori

Fluke 434/435. Käyttöohje. Kolmivaiheinen sähkönlaatuanalysaattori Fluke 434/435 Kolmivaiheinen sähkönlaatuanalysaattori Käyttöohje FIN Toukokuu 2006, Rev. 3, 12/2008 2006, 2007, 2008 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet pidätetään. Painettu Hollannissa. Kaikki tuotenimet

Lisätiedot

Protégé Kannettava kaasumittari

Protégé Kannettava kaasumittari Protégé Kannettava kaasumittari VAROITUS LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS KOKONAAN ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA SITÄ. TÄMÄN LAIMINLYÖMINEN VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAMMOJA TAI KUOLEMAN. COPYRIGHT 2010, SCOTT. KAIKKI OIKEUDET

Lisätiedot

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1-1 1.1 Huomioitavaa...1-1 2 VAROITUKSET JA VAARAT...2-1 2.1 Varoitukset...2-1 2.2 Vaarat...2-3 3 TEKNISET TIEDOT...3-1 3.1 Erittelyt...3-1

Lisätiedot

Welch Allyn RETeval-DR. Käyttöohje

Welch Allyn RETeval-DR. Käyttöohje Welch Allyn RETeval-DR Käyttöohje 2015 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tämä julkaisu Welch Allynin toimittamasta tietovälineestä vain sisäiseen jakeluun tukemaan

Lisätiedot

Käyttöohje. PROFiTEST PSI-BC DA-II 3-349-146-08 3/12.01

Käyttöohje. PROFiTEST PSI-BC DA-II 3-349-146-08 3/12.01 Käyttöohje PROFiTEST PSI-BC DA-II 3-349-146-08 3/12.01 9 1 2 10 3 11 4 5! Print 12 13 6 7 Store Menu 14 15 16 8 2 GOSSEN-METRAWATT GMBH 1 Paperirulla 2 Värinauha 3 RS232-liitin 4 Paperin ulostulo terävällä

Lisätiedot

Infant Flow. Käyttöopas. SiPAP

Infant Flow. Käyttöopas. SiPAP Infant Flow Käyttöopas SiPAP ii Infant Flow SiPAP Tämän asiakirjan suojana ovat yhdysvaltalaiset ja kansainväliset tekijänoikeuslait. Asiakirjaa ei saa kopioida, monistaa, kääntää, tallentaa hakujärjestelmään,

Lisätiedot

ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI AIRFLOW MALLI TA465

ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI AIRFLOW MALLI TA465 ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI AIRFLOW MALLI TA465 KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS P/N 6005362, REV D OCTOBER 2014 Copyright TSI Incorporated / 2011-2014 / Kaikki oikeudet pidätetään. Osoite TSI Incorporated /

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

WCM-control. Versio 4.0. Käyttäjän opas

WCM-control. Versio 4.0. Käyttäjän opas WCM-control Versio 4.0 Käyttäjän opas Sisältö 1. Johdanto..............................................................3 2. Osat...................................................................3 2.1

Lisätiedot

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 E710 KÄSIKIRJA Suomi 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 Turvallisuusohjeet 3 Huolto ja kalibrointi 3 Mittausjärjestelmän kanssa matkustaminen 4 NÄYTTÖYKSIKKÖ 5 Navigointipainikkeet

Lisätiedot

FGC 211. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

FGC 211. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus... 3 Johdanto... 3 Turvallisuus...3 Turvallisuustermit ja turvasymbolit...3 Käyttäjän terveys ja turvallisuus...

Lisätiedot

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit Käyttö-Opas HKSQ3_V2.08-o199 Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 1 FCC Lausunto

Lisätiedot

Stellar 100 Stellar 150

Stellar 100 Stellar 150 Stellar 100 Stellar 150 Invasive and noninvasive ventilator User Guide Suomi Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Sisällysluettelo

Lisätiedot

INVERTEC 300TPX & 400TPX

INVERTEC 300TPX & 400TPX IM2041 02/2015 REV03 INVERTEC 300TPX & 400TPX KÄYTTÖOHJE FINNISH Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Vakuutus yhteensopivuudesta

Lisätiedot

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi laris TIV Ruiskupumppu s Käyttöohje fi Sisällysluettelo Sivu Johdanto...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...2 Pikaohje...2 laris TIV -ruiskupumpun ominaisuudet...3 Painikkeet ja merkkivalot...4 Merkkien selitykset...5

Lisätiedot

KODAK EASYSHARE DX3215 Zoom-digitaalikamera

KODAK EASYSHARE DX3215 Zoom-digitaalikamera KODAK EASYSHARE DX3215 Zoom-digitaalikamera Käyttöopas Vieraile Kodakin www-sivuilla osoitteessa www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company,

Lisätiedot

Käyttöohje: Älykäs hedelmällisyystietokone.

Käyttöohje: Älykäs hedelmällisyystietokone. Käyttöohje: Älykäs hedelmällisyystietokone. Lady-Comp Onnittelumme henkilökohtaisen Lady-Comphedelmällisyystietokoneen valinnasta. Lady-Comp- ja Lady-Comp baby -laitteiden valmistajalla on yli 25 vuoden

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot