Yhteistoiminta maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteistoiminta maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa"

Transkriptio

1 KYMEN SALPA + 3 KYMENLAAKSON RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIEN LEHTI 28. VUOSIKERTA NRO 1, HELMIKUU 2012 Yhteistoiminta takaa menestyksen Kymenlaakson Aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Markku Hutka. Arvoisat reserviläiset, Kymenlaakson aluetoimiston viides toimintavuosi on hyvässä vauhdissa. Lakisääteisten asevelvollisuusasioiden hoito sujuu rutiinilla ja yhteydenpito reserviläisiin on luontevaa. Viimeisen kahden vuoden aikana ovat toiminnan painopistealueita olleet vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittäminen sekä yhteistoimintajärjestelyjen kehittäminen Kymenlaakson reserviupseeripiirin ja reserviläispiirin kanssa. Yhteistoiminta reserviupseeri- ja reserviläispiirien kanssa Reserviläispiirien ja niiden yhdistysten toiminta on vilkasta, vaikka osassa yhdistyksiä jäsenmäärä onkin vähentynyt. Reserviläispiirien toiminnan tukemisen tehostamiseksi laadittiin viime vuonna vuosille ulottuva yhteistoimintasuunnitelma, joka antaa perusteet vuosisuunnitelmille ja yhteistoiminnan pitkäjänteiselle kehittämiselle. Perinteisten nuorten upseerien ja aliupseerien päivien lisäksi tänä vuonna on varttuneemmilla reservin aliupseereilla mahdollisuus omaan päivän mittaiseen tapahtumaan. Päivien onnistuneet järjestelyt edellyttävät jatkossakin reserviläisten aktiivista panosta. Toisena uutena toimintana mainittakoon mahdollisuus seurata toukokuun alussa Karjalan tykistörykmentin kovapanosammuntoja Pahkajärvellä. Lisäksi järjestetään Iitissä reserviläispiirien koordinoimana, puolustusvoimien, rauhanturvaajien sekä maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tukemana, maanpuolustustapahtuma, joka päättyy konserttiin Iitin Ravilinnassa. Reserviläispiirien oman ampumatoiminnan lisäksi järjestetään puolustusvoimien kilpailuna ItäSuomen sotilasläänin rynnäkkökivääriampumakilpailu syyskuun alussa Haminassa. Se on hyvä mahdollisuus ylläpitää ampumataitoa. Tavoitteena on lisätä tulevaisuudessa reserviläisten ampumamahdollisuuksia puolustusvoimien johtamissa tilaisuuksissa. Yhteiskunnan kehittymisen yhtenä negatiivisena suuntana on reserviläisten fyysisen kunnon heikkeneminen. Kuntoa voi ylläpitää monella tavoin. Yhdessä liikkuminen hyvässä seurassa on palkitsevaa. Omalta osaltani olen haastanut reserviläispiirit mukaan 9.6. juostavaan Kymijoki-juoksuun ja järjestettävään Salpavaellukseen. Toivottavasti yhdistyksetkin saavat omia joukkueita mukaan. Kymijoki-juoksu on viestijuoksu Kouvolasta Kymijoen vartta Kotkaan. Salpa-vaelluksen eri reittivaihtoehdot VirolahtiMiehikkälä alueella tarjoavat kuntoilumahdollisuuden historiallisella Salpa-linjalla. Nuorten upseerien vapaaehtoisen kertausharjoituspäivän osanottajat alkupuhuttelussa. Yhteistoiminta maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa Kymenlaakson koulutus- ja tukiyksikön (KOTU-yksikkö) järjestämillä vapaaehtoisilla harjoituksilla ja muulla koulutustarjonnalla on puolustusvoimien operatiivisen valmiuden kehittämisessä keskeinen merkitys. Karjalan prikaatin ja Reserviupseerikoulun tilaaman koulutuksen henkilömäärä kasvaa tänä vuonna viime vuoteen verrattuna noin kolmella sadalla, ollen yhteensä noin 1000 reserviläistä. Koulutettavien määrä tulee kasvamaan myös tulevina vuosina. Viime vuonna on keskitytty erityisesti kouluttajien lukumäärän lisäämiseen laadusta tinkimättä sekä harjoitusten sisällön kehittämiseen. Myös palautejärjestelmää on kehitetty. Tänä vuonna jatketaan kouluttajien osaamisen lisäämistä ja vakiinnutetaan olemassa oleva koulutusjärjestelmä. Saadun palautteen ja havaintojen perusteella voidaan perustellusti todeta KO- TU-yksikön kouluttajien olevan ammattitaitoisia ja motivoituneita osaajia. Olemme tältä osin tavoitteessamme. Emme tarvitse näihin harjoituksiin puolustusvoimien henkilökuntaa kuin varotoimintaan ja yhteysupseerin tehtäviin. Reserviläiset kouluttavat. Kymenlaaksossa monipuolinen koulutustarjonta antaa reserviläisille mahdollisuuden kehittää omaa sotilaallista osaamistaan taisteluammunnoissa, taisteluharjoituksissa, kartta- ja käskynantoharjoituksissa, sotilaallista kuntoa kehittävissä harjoituksissa jne. Myös virka-apuharjoitukset kuuluvat puolustusvoimien maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä tilaamaan koulutukseen. Nämä harjoitukset kerryttävät kertausharjoitusvuorokausia. Koulutustarjontaan kannattaa tutustua, ja tulla mukaan harjoituksiin. Jos intoa ja taitoa riittää, myös kouluttajan tehtävät tarjoavat haasteellisen tehtäväkentän. Yhteistoiminta kehittyy puolustusvoimauudistuksen myötä Tätä artikkelia kirjoittaessani olemme juuri saaneet tietää puolustusvoimauudistuksen ratkaisumallin, joka käynnistää yksityiskohtaisen suunnittelun. Kymenlaakson aluetoimisto siirretään Kouvolaan Kasarminmäelle osaksi Karjalan prikaatia vastuualueen käsittäessä vuoden 2015 alusta alkaen Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat. Siirto on luonteva, sillä onhan Kouvola alueen suurin kaupunki ja monien yhteistoimintaosapuolten sijaintipaikkakunta. Aluetoimiston sijoittuminen osaksi joukko-osastoa on osoittautunut nykymallissa toimivaksi ratkaisuksi, koska joukko-osasto tarjoaa aluetoimistolle tukipalvelut. Kuntotapahtumiin haastetaan puolin ja toisin. Reserviläiset ovat saaneet hiihtomarssille seurakseen evl markku Hutkan,toinen oik. Tietojärjestelmien kehittyminen mahdollistaa tulevaisuudessa aiempaa paremman yhteydenpito- tavan reserviläisiin. Olemme sopineet reserviläispiirien ja yhdistysten vuositapaamisessa, että harjoittelemme yhteydenpitoa yhdistysten puheenjohtajien kanssa sähköpostitse Siilasmaan työryhmän raportin hengessä. Pyrimme aluetoimistossa olemaan aktiivisia uudistuksen edetessä, jotta Teillä olisi mahdollisimman tosiaikainen kuva kehityksestä. Yhteisiä tapaamisia tullaan myös järjestämään tarpeen mukaan. Puolustusvoimauudistuksen myötä sodan ajan joukkojen vahvuus on noin sotilasta. Samalla kertausharjoituksissa koulutettavien suhteellinen lukumäärä palautetaan viime vuosien tasolle. Paikallisjoukkojen tulo operatiivisten ja alueellisten joukkojen rinnalle tarjoaa myös varttuneemmille reserviläisille osoitetun kyvykkyyden ja halukkuuden mukaan haasteellisia tehtäviä esimerkiksi perustamiskeskuksissa, vartiokomppanioissa ja maakuntakomppanioissa. Paikallisjoukkojen organisointi paikallispataljooniksi mahdollistaa reserviläisille aikaisempaa enemmän uralla etenemismahdollisuuksia. Periaatteena Kymenlaaksossa on aina ollut, ja on myös tulevaisuudessa, että olemme vähintään askelen edellä vastustajaa. Puolustusvoimauudistuksen onnistunut läpivienti edellyttää laajaa yhteistoimintaa, jossa reserviläisillä on aito mahdollisuus vaikuttaa moneen asiaan. Toivomme kuulevan mielipiteitänne ja kehittämisajatuksianne. Yhteistoiminta takaa menestyksen ja mahdollistaa puolustusvoimien tehtävien täyttämisen myös tulevaisuudessa! Kymenlaakson aluetoimiston päällikkö Everstiluutnantti Markku Hutka

2 2 KYMEN SALPA 1/2012 PÄÄKIRJOITUKSET Talvi on alkanut, samoin uudet toimet Vanhavuosi on jo useissa yhdistyksissämme nuijittu hyväksyttynä talteen. On uuden toiminnan aika. Nyt meillä on ensimmäinen numero Kymen Salpaa kädessämme, jonka on painanut Westpoint. Yhteistyömme heidän kanssaan on alkanut mallikkaasti. Olemme siirrtyneet uuden toimittajan huomaan. Kiitos Kaakonkulmalle midän pitkäaikaiselle yhteistyökumppanille, joka kiitettävästi teki lehtemme. Pieni katsasus viime vuoteen: piirimme pääsi taloudellisesti kohtuuliseen tulokseen. Jos pystymme näin jatkamaan niin hyvin menee. Meidän suurin toiminnallinen haaste on tänä vuonna SRA SM-kisat Pahkajärvellä heinäkuulla, ei niinkään taloudellisesti vaan hyvän läpimenon aikaan saamisessa. Suurena haasteena voi myös pitää jäsenhankintatilannetta. Viime vuonna huolimatta aika hyvin menneestä uushankinnasta emme päässeet nolla tulokseen vaan jäimme lievästi tappiolle. Kilpajuoksu aja kanssa Kymenlaaksossa tapahtuvassa teollisuuden muutoksessa ei anna meille parasta lähtökohtaa hoitaa jäsenhankintaa, mutta ei lannistuta. Otettakon huomioon että olemme silti yksi suurimmista reserviläispiireistä, pitäkäämme paikkamme myös jatkossa. Kiitos kuuluu kaikille jäseniä hankkineille. Puolustusvoimamme hakee uutta asentoa ja tapaa hoitaa tehtäväänsä: valtakunnan puolustus. On useita vaateita, joista suurimmat ovat pienenevät saapumiserät ja vähenevät määrärahat sekä vaatimus ylläpitää uskottavia toruntajoukkoja. Näiden ristiriitaistenkin tilanteiden kanssa eläminen niin ettei isänmaamme joudu mahdollisen vihollisen silmissä houkuttelevasti ylikäveltäväksi kohteeksi tulee vaatimaan tältä vähenevältä joukolta entistä parempaa koulutusta ja varustusta. Olemme pian tilanteessa jossa tavallisia rivimiehiä koulutetaan entistä vähemmän ja erikoissotilatita yhä useammasta. Yli kuusikuukautta palveluksessa oleivien varusmiehien koulutukseen varatut määrärahata eivä näin ollen voi laskea. Tällaisten korkeasti koulutettujen joukkojen kertausharjoitusten lykkääminen tulevaisuuteen on osaamisen haaskausta. Toisaalta uskottavuus saa kolauksen jos meillä ei ole millä varustaa näitä henkilöitä. Emme voi tuudittautua kahdeksankymmentä luvun aikaan, jolloin meille riitti armeija jossa on mahdollisimman paljon matalan koulutuksen saaneita henkilöitä. Mitä korkeammin koulutettuja joukkoja meillä on sitä tärkeämpää on kertausharjoitusten pitäminen mahdollisimman usein. Eduskunta joutuu ennen pitkään sen tosiasian eteen ettei ilmaiseksi voi saadaa riittävää puolustustehoa maamme kokoisen alueen suojaamiseksi. Meidän tekemisiämme seurataan maailmalla suurennuslasilla, olemmehan yksi suurimmista asevelvollisuus armeijaa yllä pitävistä maista Euroopassa. Lähi naapuriemme kiinnostus lienee syvästi oikeutettua, kun on itse muuttanut armeijansa erikoisjoukoiksi tai tukeutuu puolustusliittoon. Meille ei oltane ulkopuolelta neuvomassa miten meidän tulisi muokata puolustuksemme uuteen asentoon vaan siellä on odotuksena, että jos Suomi voisi näyttää tietä siitä kuinka edullisella asevelvollisuusarmeijalla hoidetaan isänmaamme alueen koskemattomuus. Tätä kirjoitettaessa ei ole vielä tiedossa miten puolustusvoimamme uudistus aijotaan suorittaa. Kaikesta huolimatta meidän reserviläisten tulee kantaa huolta siitä että olemme valmiita niihin harjoituksiin, joita järjestetään vapaaehtois pohjalta. Hyviä talven ulkoilukelejä toivottaen Pentti Kivi Kymenlaakson Reserviläispiirin puheenjohtaja Painopistealueet Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry:n painopistealueet vuodelle 2012: Jäsenhankinta ja jäsenhuolto, piirin jäsenmäärä kasvaa Piirin nettisivut on uusittu ja aktiivisessa käytössä Prosenttiammunnassa paremmat tulokset Toimintapäivä järjestetään Vänrikkipäivä järjestetään Piirin 60v-juhla la Kymenlaakson Reserviupseeripiirin jäsenmäärä on ollut laskeva jo useita vuosia. Vuonna 2011 piirin maksavien jäsenten määrä väheni liiton tilaston mukaan yhdellä henkilöllä. Maksaneita jäseniä vuoden 2011 lopussa oli 1394 henkilöä. Suomen Reserviupseeriliiton maksaneiden jäsenten määrä kasvoi liittotasolla 144 jäsenellä ja se oli vuoden vaihteessa Jäsenmäärä kasvoi kaikkiaan 12 reserviupseeripiirissä. Vuoden 2010 alussa Reserviupseeriliitossa aloitettu uusimuotoinen jäsenhankintakilpailu jatkuu alkaneena vuonna vanhoilla säännöillä. Aktiivisilla jäsenhankkijoilla on siis mahdollisuus saada palkinnoksi myöhemmin julkaistava arvokas käyttöesine. Piirin jäsenmäärän minimi tavoitteena on +1 jäsenmaksun maksanutta jäsentä vuoden päättyessä. Iitin Ravilinnassa järjestetään maanpuolustustapahtuma tiistaina Puolustusvoimat tukee tilaisuutta mm. kalusto- ja toimintanäytöksillä. Reserviupseeripiiri osallistuu tilaisuuteen yhteisellä osastolla muiden Kymenlaaksolaisten maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Osaston rakentamiseen sekä esittelijöiksi tarvitaan vapaaehtoista työvoimaa. Maanpuolustustapahtumassa meillä on hyvä mahdollisuus lisätä reserviupseeritoiminnan tunnettavuutta sekä hankkia mahdollisesti uusia jäseniä. Piirin nettisivuja uudistetaan ja ylläpidetään aktiivisesti, jolloin niiden käyttö tulee mielekkääksi. Vuorovaikutteisuutta lisätään sähköisten tiedotuskanavien kautta. Yhdistyksillä on mahdollisuus omiin nettisivuihin liiton kautta. Prosenttiammunnassa paremmat tulokset saavutetaan esimerkiksi niin, että kaikista kerhoista saadaan tiedot suoritetusta ampumatapahtumasta. Mainittakoon, että hyväksytysti suoritettu ampumakoe rinnastetaan prosenttiammunta suoritukseksi. Reserviupseeriliiton Johtamispäivän materiaalista kehitetään aineisto toimintapäivän materiaaliksi. Tarkoituksena on järjestää Toimintapäivä jokaisessa piirissä, yhteensä 100 tapahtumaa. Päivän aikana osanottajilla on mahdollisuus kerrata ja oppia keskeisiä sotilasjohtamisen asioita. Nuorten upseerien vapaaehtoinen kertausharjoitus järjestetään Kymenlaakson Aluetoimiston vetämänä la Kyseinen harjoitus, entiseltä nimeltään vänskäpäivä, on yksi tärkeimmistä aluetoimiston ja reserviupseeripiirin yhteishankkeista. Piirin 60v juhla järjestetään Kouvolan kaupungintalolla la Juhlassa julkistetaan mm. piirin uusi historiikki. Hiihtokelejä odotellessa Pasi Laari kapteeni Kymenlaakson Reserviupseeripiirin puheenjohtaja KYMEN SALPA KYMENLAAKSON RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIEN LEHTI 28. VUOSIKERTA Julkaisijat Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Seuraava numero ilmestyy Aineistot 5.4. mennessä Päätoimittaja Pentti Kivi Tammenmäentie 52 B,46910 Anjala puh Toimituskunta Pentti Kivi, Kari Niemi, Jari Suni, Pasi Laari, Kimmo Kovanen, Pauli Pölönen, Toivo Hartikainen ja Jorma Uski Ilmoitusmarkkinointi Kaarlo Hirvonen Velhontie 4 F 47, Kotka puh. (05) , Ilmoitushinnat Ilmoitustila 1,10 pmm nelivärilisä 10,00 / ilmoitus Nimi-ilmoitukset 30,00 / kpl 100,00 / 4 kpl Pankki KSOP Osoitteenmuutokset ja jäsenasiat RUL: Virpi Kukkonen, puh. (09) RES: Sara Väinölä, puh. (09) Tilaushinta 3,50 /vuosikerta Sivunvalmistus Westpoint, Rauma Painopaikka Westpoint, Rauma ISSN

3 1/2012 KYMEN SALPA 3 KYMENLAAKSON KOULUTUS- JA TUKIYKSIKÖN KEVÄÄN JA KESÄN TAPAHTUMAT 2012 KURSSINRO TAPAHTUMA AIKA PAIKKA Laskuvarjohyppykurssi 1-7., Excelsiorosasto Viro, Nurmsi JVP SALPA 2012 valmistava Hamina RUK Perustamiskurssi Hamina RUK Lukiolaisten turvakurssi Kouvola JVP SALPA 2012, kouluttajat Hamina RUK JVP SALPA 2012, kurssilaiset Hamina RUK Tietoturva Kouvola Piikin reserviläisammunnat Utti, Piikin teroitus Utti Ampumataitotesti, RK (mukana pohjoismaisen res-tapahtuman harjoittelu) 5.5. KARPR Pioneerikurssi Kirkonmaa Viestikurssi Utti, Kouvola Kuntotestit, MAAKK (avoin) Hamina Suunnistustesti Kuusankoski, Inginmaa Taisteluammunnanjohtajakurssi KARPR, Pahkajärvi KVKRHJ:n kurssi/maakk KARPR, Pahkajärvi Virka-apuvalmius Maakuntakomppaniat Hamina, Lupinmäki Kymijokiharjoituksen suunnittelu- ja karttaharjoitus Kouvola, Vekaranjärvi Fallingplates RK-ammunta 1/ Hamina, Lupinmäki Kirkkojärven marssi MAAKK (avoin) Hamina Taisteluharjoitus RUK YTH 2 (avoin) Hamina, Lupinmäki Faitterit Salpavaelluksella, soittokunta Miehikkälä Puolustusammunnat Hamina / Pahkajärvi Fallingplates RK-ammunta 2/ Hamina, Lupinmäki Sovelletun reserviläsammuntojen SM 2012, toimitsijat Pahkajärvi Sovelletun reserviläsammuntojen SM 2012, KOTU KARPR, Pahkajärvi Sovelletun reserviläsammuntojen SM 2012, kilpailijat Pahkajärvi Kurssien johtajat ja kouluttajat Kouvola, Vekaranjärvi Kymenlaakson Koulutus- ja tukiyksikön sekä koko Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssitarjonta on nähtävillä osoitteesta: Ilmoittautuminen kursseille tapahtuu osoitteen koulutuskalenteri sivujen kautta. Suositeltavaa on, että ensimmäistä kertaa ilmoittautuessa kurssille, rekisteröidytään järjestelmään. Tällöin kaikki ne kurssit ja tapahtumat joihin osallistutaan, kirjautuvat maanpuolustuskorttiin, josta ne ovat aina nähtävissä. Nähdään harjoituksissa hyvää talvea! Koulutus- ja tukiyksikön päällikkö Tapio Lakela Lisätietoja Kymenlaakson Koulutus- ja tukiyksiköstä ja siihen hakeutumisesta saat osoitteesta: tai puhelimella: , tai Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen vuosipäivänä luovutettiin rautaiset ansioristit seuraaville henkilöille pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä maanpuolustuksen eteen. Vasemmalta ylivääpeli Timo Kitunen, majuri Hannu Laine, kapteeni Jari Myntti, kapteeni Leo Pekonen ja yliluutnantti Juha Turkki. Kuvasta puuttuvat lääkintämajuri Kari Soininen ja yliluutnantti Mika Ramu. TAPAHTUMAKALENTERIT KYMENLAAKSON RESERVIUPSEERIPIIRI RY Helmikuu Pe 3.2. Kymen Salpa 1/2012 aineistopäivä To-la CIOR:n talvikokous Bryssel Pe-su Talvijotos Niinisalo Ke Jäsenmaksuperinnän eräpäivä Pe-la RESUL ampumahiihto Suonenjoki Ke Kymen Salpa 1/ 2012 ilmestyy Maaliskuu La-su RESUL ilma-ase kilpailu Rovaniemi Pe-la Veteraanikeräyksen tempauspäivä Koko maa Ti Talvisodan päättymisen muistotilaisuudet To Toiminnanjohtajien neuvottelupäivä Helsinki La Liittohallituksen kokous 2 / 2012 Helsinki Su 18.3 Piirin kevätkokous Voikkaa La RESUL talvikilpailu Sodankylä Su RESUL Pistooliampumahiihto Sodankylä Ma PYT Piiritoimisto Viikko 11 Rahanjako I / 2012 Viikko 12 Kiertokirje 2 / 2012 Huhtikuu To 5.4. Kymen Salpa 2/2012 aineistopäivä Ma Hengellisen toimikunnan kokous Piiritoimisto Ma Hengellisen toimikunnan kokous Piiritoimisto Ti Liiton neuvottelukunnan kokous Helsinki Su Liittovaltuuston kokous Helsinki Pe Kansallisen Veteraanipäivän tilaisuudet paikkakuntakohtaisesti Viikko 17 Jäsenmaksuperintä maksamattomille jäsenille Ke Kymen Salpa 2/ 2012 ilmestyy Toukokuu Ti 8.5. Ammuntoihin tutustuminen, KarPR Pahkajärvi Toukokuu CIOR harjoitus Toukokuu RESUL ampumasuunnistus Etelä-Häme Su Kaatuneitten muistopäivän tilaisuudet To Veteraanien kirkkopäivät Kuusankoski La-su RESUL perinneasekilpailut Mikkeli Toukokuu MILCOMP FINLAND 2012 Lahti La RESUL neliottelu Kontiolahti Su 27.5 RESUL pistooliampumajuoksu Kontiolahti Ti Maanpuolustustapahtuma Iitti KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRI RY Helmikuu Aineisto Kymen Salpa lehteen RESUL, Talvijotos, Niinisalo Piirihallituksen kokous, Keltakankaan ABC RESUL ampumahiihto, Suonenjoki Kymen Salpa nro 1/2012 ilmestyy Pilkkimestaruuskilpailut, Iitin Seudun Reserviläiset Maaliskuu RESUL, Ilma-asekilpailu, Rovaniemi Veteraanikeräyksen tempauspäivä Liittohallitus, Vantaa Talvisodan päättymisen muistotilaisuudet Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät, Helsinki PIIRIN KEVÄTKOKOUS Virotmk:n kokous, piiritoimisto avoin RESUL Talvikilpailu, Sodankylä RESUL Pistooliampumahiihto, Sodankylä PYT Huhtikuu Aineisto Kymen Salpaan Hengellinen toimikunta kokous, piiritoimisto Kansallisen veteraanipäivän tilaisuudet, paikkakuntakohtaiset juhlallisuudet RES kevätkokous, Forssa Huolintamalja-kilpailu vko Kymen Salpa nro 2/2012 ilmestyy Toukokuu Palkitsemisvaliokunnan kokous avoin Ammuntojen seuraaminen, KarPR, Pahkajärvi Reserviläisten ampumataitopäivä Varttuneempien aliupseerien päivä, Hamina Kaatuneitten muistopäivä paikkakuntakohtaisesti Sotiemme veteraanien seutukunnallinen kirkkopäivä, Kuusankoski RESUL perinneaseet, Mikkeli RESUL, pistooliampumajuoksu, Kontiolahti Kesäyön marssi, Vantaa aika avoin Maanpuolustustapahtuma, Kausala

4 4 KYMEN SALPA 1/2012 JÄSENKERHOJEN TOIMIHENKILÖIDEN TIEDOT 2012 ELIMÄKI pj. (postit) yliluutnantti Lassi Viantie Kurjenkuja KORIA Vpj. ltn Jani Juvankoski Lammentie 1 B Koria liikennekoulut.fi Siht. vänr Sami Tapio Kuusitie Koria Amp.ups. ltn Tapio Penttilä Katajatie Koria Urh.ups. vänr Sami Tapio Kuusitie Koria Tal.hoit ltn Esa Hasu Vaskirinteentie Elimäki kymenlaaksonsahko.fi HAMINA pj.(postit)kapt. Ari Falkenberg Knaapinpolku POITSILA Vpj. kapt Jarkko Tawast Pappilansaarenkatu 29 A Hamina windowslive.com Siht. kapt Taavi Malinen Reitkallintie Summa Amp.ups ylil Ilkka Rämä Tuomponraitti Hamina Tal.hoit ltn Hannu Nieminen Myllärinkatu Hamina IITTI pj.(postit) ylil Jouni Laurikainen Aisakuja Kouvola Vpj. ylil Simopekka Eskola Katajatie Kausala rakennustoimistorasto.fi Siht. ylil Erkki Asikainen Vatajantie Kausala Amp ups ylil Juha Virtanen Autiontie Kymentaka Urh.ups ltn Jarkko Niittymaa Hiihtäjänkaari KAUSALA Tal hoit ylil Juhani Närkki Viritie Kausala INKEROINEN Pj. ja urheilu-upseeri (postit) kapt Lassi Ukkola Opistontie Anjalankoski Vpj. ja sihteeri ylil Pekka Reponen Anjalalahdentie Anjalankoski Amp.ups ylil Raimo Mänty Toikanmäentie Anjalankoski Tal.hoit ylil Aarno Sihvola Jokipellontie 2 A Anjalankoski JAALA Pj.(postit) ylil Veikko Matikainen Sammallammentie Kimola pp1.inet.fi Vpj. kapt Reijo Salminen Eiraskanmutka Kimola Siht. ja tal.hoit ltn Tapani Mikkola Ahvenistontie Jaala KARHULA pj. (postit) kapt Arimo Heikkilä Rauhalankatu 32 A, puh varapj. ltn Kari Huttunen Rauhalankatu 12 C Kotka siht. ja urheilu-upseeri ylil Metsätähdentie KOTKA Amp.ups vänr Mika Friman Saarikontie Kotka Urheilu-upseeri alil Sebastian Orimus Koulutusupseeri alil Miika Kananen Pajamäenkatu 31 puh Tal.hoit ltn Jaakko Suutari Svinhufudintie 4A Helsinki KOTKA Pj. ja urh.ups.(postit) ltn Ilkka Kuusela Turantie 5C Kotka Vpj. ylil Hannu Rämä Ulpukkapolku Kotka Siht. ltn Ari Nuutinen Munkkisaarenpolku Kotka Talh.ltn Timo Riisiö urh.ups ylil Sami Kahila Huvipurrentie 1 B KOTKA KOUVOLA Pj. ylil Janne Puonti Karhulantie 72 A vpj. kapt Jorma Uski Pyydystie Kouvola Siht.( postit) Auvo Hyyrynen Kiitäjänkierros KOUVOLA Amp.ups ylil Olli Pasi Kotatie Kouvola Urh.ups. ltn Topi Suomalainen Keihäskuja KOUVOLA Tal.hoit. vänr Pauli Pölönen Koulutusupseeri kapt Pekka Äärynen Mäkitie VALKEALA KUUSANKOSKI Pj. (postit) ylil Jyri Kylmälä Olaskaari Kouvola upm-kymmene.com vpj. ylil Matti Tikka MYLLYKOSKI pj. ja urheilu-ups. maj Eero Mattila Hevoskiventie Myllykoski varapj. kapt Juha Tompuri Tompurintie Myllykoski puh koulutus- ja nuorisoupseeri kapt Eero Viitanen Kaarlontie ANJALANKOSKI Siht. (postit) maj Paavo Mikkonen Keskikostentie 4A Anjalankoski tal.hoit. kapt Tapio Karvonen Revonkuja Myllykoski ampumaups. kapt Olavi Heikkilä Pappilantie ANJALANKSOKI PYHTÄÄ pj.(postit) ylil Petteri Widemark Peltolantie KOTKA Vpj. ylil Tuomo Pesari Siht. ylil Eero Heiskanen Merikotkantie SILTAKYLÄ Amp.ups ltn Kim Rosqvist Suurkärrintie Siltakylä Tal.hoit ylil Jorma Kemppainen Lehtopöllöntie Siltakylä storaenso.com VALKEALA pj. (postit) ltn Piia Vähämaa Selänpääntie Selänpää Vpj., urh ups ltn Jarno Mauno Ilomäentie Valkeala Siht ylil Jukka Laitinen Tuomelantie Valkeala valkealankoulut.fi talh.ylil Kari Martikainen, Amp.ups kapt Jukka Sihvola Jaakkolantie Valkeala VIROLAHTI-MIEHIKKÄLÄ pj.(postit) ltn Tuomo Jaanu pj. (postit) ltn Petri Rajajärvi vpj.maj Erkki Rikkola Tillinpalontie Klamila ampuma- ja urheilu-upseeri kapt Reino Pietikäinen Rikelintie 2A Miehikkälä Siht kapt Hannu Lavonen Kalasillantie Muurikkala VOIKKAA pj.(postit) ltn Tuomo Jaanu Palolaiturintie Pilkanmaa vpj. ltn Juha Pesonen Tuuskarintie VOIKKAA puh Amp, urh. ups ylil Sakari Ahola Pihlajapolku Kuusankoski Tal.hoit kapt Arto Ala-Outinen Kärpänkuja Kuusankoski MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITON KYMENLAAKSON PIIRI RY puheenjohtaja Mervi Liimatainen Kanervakuja 4, Heinlahti P varapuheenjohtaja Satu Aurala taloudenhoitaja Länsitie 26, Tavastila P sihteeri Eija Pekkola jäsen Helena Härkönen jäsen Aila Sahala YHDISTYKSET Haminan Reservin Upseerien Naiset ry puheenjohtaja Aila Sahala Pikkuympyräkatu 13 B, Hamina P varapuheenjohtaja Kaija Olanto-Siukola Karhulan Reservin Upseerien Naiset ry puheenjohtaja Helena Härkönen Korpikatu 4, Kotka P varapuheenjohtaja Sinikka Aatsalo Pyhtään Reservin Upseerien Naiset ry puheenjohtaja Eija Pekkola Vehkakorventie 45, Siltakylä P varapuheenjohtaja Mervi Liimatainen

5 KYMEN SALPA 1/ Salpalinjan perinneyhdistyksen vuosikokous piiritoimistolla Valtakunnallinen Salpalinjan perinneyhdistys tutustui reservipiirien toimistoon ja piti vuosikokouksensa toimiston kokoustiloissa. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa eversti Arto Mikkonen Kouvolasta. Ennen kokousta toiminnanjohtaja Jorma Uski esitteli kokousväelle reserviupseerien ja reserviläisten toimintaa. Reserviläisretki Keski-Suomen ilmailumuseoon Kuvassa oikealla valtuuskunnan puheenjohtaja Mikko Pesälä, keskellä oikealla tietokoneen kohdalla yhdistyksen puheenjohtaja ev Arto Mikkonen. Maanpuolustustapahtuma Kausalassa tiistaina Rauhanturvaajien vuosipäivänä järjestetään Puolustusvoimien, maanpuolustus- ja reserviläisjärjestöjen sekä Iitin kunnan yhteinen maanpuolustustapahtuma Kausalan Ravilinnassa ja sen lähiympäristössä. Luvassa on Karjalan Prikaatin ja Utin Jääkärirykmentin puolesta näyttävä kalustoesittely. Maakuntakomppania ja Rauhanturvaajat järjestävät toimintanäytöksiä. Järjestöt ja aluetoimisto järjestävät yleisölle toiminnallisia rasteja, kuten ekoaseammuntaa, puristus- voiman mittausta, miinaharavointia, etäisyyden arviointia, käsikranaatin heittoa ym. Päivällä kohdeyleisönä ovat Iitin lukiolaiset ja yläasteikäiset koululaiset, illalla muu yleisö. Illalla on Ahvion soittokunnan maanpuolustushenkinen konsertti. Tilaisuus aloitetaan juhlallisella lipunnostolla, musiikilla ja avajaispuheilla. sen jälkeen siirrytään toimintaan. Klo 16 aikoihin on jälleen puheiden ja näytösten aika. Konsertti alkaa klo Inkeroisten seudun reserviläiset järjesti mukavan reserviläisretken Tikkakoskella Reippaaseen retkeen osallistui 46 lentämisen ihmeestä kiinnostunutta. Jo bussissa Heimo Siiropää tarjosi upean kotiseutuhenkisen filmin pommikoneiden pudottamisesta Verlaan, jossa kaivausten ääressä omia muistoja kertoi mm. Juhani Sipari. Pääosin sotilasilmailun kalustoa esittelevän näyttelyn lisäksi museolla oli Jyväskylän pienoismallitapahtuma, jossa näimme runsaasti eri lentokoneiden ja autojen pienoismalleja, museon omien kokoelmien lisäksi. Kymenlaaksolaisittain oli mielenkiintoista huomata oppaan hyvä tuntemus ja yhteistyö Utin sekä Karhulan ilmailukerhon lentomuseon kanssa. Sydäntalvea piristäneen matkan järjestäjälle Ari Hottolalle kiitokset onnistuneesta reissusta. Teksti Seppo Pietarila Kuva Erkki Rika ILMOITTAUTUMINEN SRA-SM 2012 Pahkajärvellä kaipaa toimitsijoita ajalle Mikäli alueelta on tulossa useampi henkilö samalle rastille, niin ilmoittautukaa kaikki kootusti. Yksittäiset toimitsijat sijoitetaan täydennysmiehinä eri rasteille mikäli kaveritoiveita tms. ei ole. Ensisijaisesti töihin pääsevät ne, jotka sitoutuvat olemaan koko viikon käytettävissä. Toimitsijoille tarjotaan alueelta mökkimajoitus sekä rantasauna peseytymiseen. Toimitsijailmoittautumisia otetaan vastaan saakka sähköpostiin: ratamestari(at)hotmail.com Aikataulu: Maanantai keskiviikko: rastien rakentaminen Torstai perjantai: toimitsijakilpailu Lauantai sunnuntai: pääkilpailu + rastien purku Ilmoittautumisessa vaadittavat tiedot: Nimi Status: tuomari/paikkari/kirjuri Yhdistys ja piiri Hetu Sotilasarvo Mitkä päivät on töissä Ampujien ja urheilijoiden pikkujoulu Viljamaalla Valtakunnallisesti menestyneet piirin ampujat ja urheilijat kutsuttiin perinteiselle joulupäivälliselle tällä kertaa vasta joulun jälkeen. Menestyneitä on piirissämme paljon. Kutsu lähti kaikkiaan yli neljällekymmenelle henkilölle. Ammunnan RUL, RES ja RESUL mestaruuksia ja muita mitalisijoja saavutettiin kymmenittäin, urheilupuolella muutama RESUL mestaruus ja mm. Oltermannin hiihdon voitto. Erilaiset esteet veloittivat jouk- koa, mutta paikalle saapui yhteensä 17 kilpailijaa. Mihinkään ruhtinaalliseen palkitsemiseen eivät piirien rahkeet riitä, mutta osallistujat pitivät tällaista muistamistapaa hyvänä yhteishengen kohottajana. Jorma Uski Kausalan maanpuolustustapaamisen ensimmäinen suunnittelupalaveri mpk:n KOTU-yksikön tiloissa.vasemmalta Roy Ylijoki mpk, kapt Pasi Kallioniemi aluetoimisto, kapt Pasi Laari reserviupseeripiiri, Timo Jaakkola Ahvion soittokunta, ltn Petri Soisalo UtJR, kers Anna-Kaisa Heinäaro KarPR. Vasemmalta piirien urheilutoimikunnan puheenjohtaja Topi Suomalainen, sotilasmoniottelija Lauri Sihvola ja ampumahiihtäjä Tapio Taipale

6 6 KYMEN SALPA 1/2012 KYMENLAAKSON RESERVIUPSEERIPIIRI RY PIIRIN YHTEYS- TIEDOT 2012 Kymenlaakson Reserviupseeripiiri Ry Salpausselänkatu 54 as TOIMIHENKILÖT Piirin puheenjohtaja kapteeni Pasi Laari Vipusentie KOUVOLA puh varapuheenjohtaja yliluutnantti Kimmo Kovanen Peltokaskentie KOTKA puh varapuheenjohtaja vänrikki Pauli Pölönen puh Taloudenhoitaja kapteeni Toivo Hartikainen Saarennonkatu 7 A KOUVOLA puh sotaveteraaniliitto.fi Urheilu-upseeri luutnantti Topi Suomalainen Keihäskuja KOUVOLA puh Ampumaupseeri yliluutnantti Sakari Ahola Pihlajapolku KUUSANKOSKI puh Hengellisen toimikunnan puheenjohtaja luutnantti Juha Pesonen Tuuskarintie VOIKKAA puh Toiminnanjohtaja kapteeni Jorma Uski Salpausselänkatu 54 as 5 puh PIIRIHALLITUS 2012 ELIMÄKI yliluutnantti Lassi Viantie Kurjenkuja KORIA Yliluutnantti Jani Juvankoski Lammentie 1B KORIA puh liikennekoulut.fi HAMINA kapteeni Jarkko Tawast Pappilansaarenkatu 29 A HAMINA puh kapteeni Taavi Malinen Reitkallintie SUMMA kapteeni Ari Falkenberg Knaapinpolku POITSILA puh majuri Heikki Marjomaa Kirkkojärventie 19 B HAMINA puh IITTI yliluutnantti Jouni Laurikainen Aisakuja 4 puh yliluutnantti Simopekka Eskola Katajatie KAUSALA puh rakennustoimistorasto.fi INKEROINEN kapteeni Lassi Ukkola Opistontie INKEROINEN yliluutnantti Juha Aho Päätie 14 as INKEROINEN JAALA kapteeni Reijo Salminen Eiraskanmutka KIMOLA puh vänrikki Perttu Valkeapää Siikavantie JAALA KARHULA kapteeni Arimo Heikkilä Rauhalankatu 32 A puh vänrikki Mika Friman Saarinkotie KOTKA puh aliluutnantti Miika Kananen Pajamäenkatu 31 puh luutnantti Kari Huttunen Tuomaankatu KOTKA puh KOTKA luutnantti Ilkka Kuusela Turantie 5 C KOTKA yliluutnantti Hannu Rämä Ulpukkapolku KOTKA puh KOUVOLA yliluutnantti Janne Puonti Karhulantie 72 A yliluutnantti Olli Pasi Kotatie KOUVOLA puh yliluutnantti Auvo Hyyrynen Kiitäjänkierros KOUVOLA luutnantti Markus Haapanen Kajotie 4 puh KUUSANKOSKI yliluutnantti Jyri Kylmälä Olaskaari 23 puh upm-kymmene.com yliluutnantti Matti Tikka Savikontie KUUSANKOSKI puh upm-kymmene.com MYLLYKOSKI majuri Eero Mattila Hevoskiventie MYLLYKOSKI majuri Paavo Mikkonen Keskikoskentie 4 A MYLLYKOSKI puh PYHTÄÄ yliluutnantti Petteri Widemark Peltolantie KOTKA puh fortum.com luutnantti Kim Rosqvist Suurkärrintie SILTAKYLÄ puh VALKEALA Luutnantti Piia Vähämaa Selänpääntie SELÄNPÄÄ puh luutnantti Jarno Mauno Ilomäentie VALKEALA puh VIROLAHTI-MIEHIKKÄLÄ luutnantti Petri Rajajärvi puh kapteeni Reino Pietikäinen Rikelintie 2A MIEHIKKÄLÄ puh VOIKKAA luutnantti Tuomo Jaanu Palolaiturintie PILKANMAA puh luutnantti Juha Pesonen Tuuskarintie VOIKKAA puh VALIO-JA TOIMIKUNNAT TYÖ- JA TALOUS- VALIOKUNTA Pj. kapteeni Pasi Laari puh yliluutnantti Kimmo Kovanen puh vänrikki Pauli Pölönen puh kapteeni Toivo Hartikainen puh kapteeni Jorma Uski puh PALKITSEMIS- VALIOKUNTA Pj. kapteeni Pasi Laari puh yliluutnantti Kimmo Kovanen puh vänrikki Pauli Pölönen puh majuri Kaj Holmberg puh kapteeni Taisto Puustelli puh kapteeni Jorma Uski puh AMPUMA- (PIIRIEN YHTEINEN) Reserviupseerien edustajat Pj. yliluutnantti Sakari Ahola puh kapteeni Juha Virtanen puh luutnantti Mika Nummila puh URHEILUTOIMI- KUNTA (PIIRIEN YHTEINEN) Reserviupseerien edustajat Pj. luutnantti Topi Suomalainen puh yliluutnantti Jouni Laurikainen puh kapteeni Juha Käki puh HENGELLINEN Pj. luutnantti Juha Pesonen puh kapteeni Toivo Hartikainen puh kapteeni Markku Ruokonen puh luutnantti Reijo Lehtonen puh PIIRIEN YHTEISTYÖ- (PYT) JA KYMEN SALPA kapteeni Pasi Laari puh yliluutnantti Kimmo Kovanen puh vänrikki Pauli Pölönen puh kapteeni Toivo Hartikainen puh kapteeni Jorma Uski puh MPK:N KURSSI- toimikuntaa ei nimetty NUORTEN toimikuntaa ei nimetty Kuvassa vas. Flyktman, Pekkola, Selin, Nurmi ja Mahrberg Oma yhdistys sotakamreereille Tampereen suojeluskunta- ja lottamuseossa perustettiin 18.marraskuuta 2011 sotakamreeriyhdistys. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Selin Ylöjärveltä varapuheenjohtajaksi Arto Pekkola Iitistä, sihteeriksi Tapani Flyktman Kirkkonummelta, taloudenhoitajaksi Teuvo Mahrberg Turengista ja jäseneksi Ilpo Nurmi Säkylästä. Sotakamreerin arvonimen on saanut 47 henkilöä. Heistä on elossa noin 20. Tunnetuin sotakamreeri on kirjailija Reino Lehväslaiho.

7 1/2012 KYMEN SALPA 7 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRI RY PIIRIN YHTEYS- TIEDOT 2012 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Salpausselänkatu 54 as 5 p TOIMIHENKILÖT Piirin puheenjohtaja ylikersantti Pentti Kivi Tammenmäentie 52 B ANJALA puh varapuheenjohtaja kersantti Kari Niemi Lehdonpääntie 13 puh varapuheenjohtaja vääpeli Jari Suni puh Kirjanpitäjä ylivääpeli Juha Alm Viritie 12 B KAUSALA puh Toiminnanjohtaja kapteeni Jorma Uski Salpausselänkatu 54 as 5 puh Piirin internet-sivujen ylläpito ja ilmoitukset Sami Sihvola PIIRIHALLITUS 2012 ELIMÄKI Vääpeli Jari Suni puh Alikersantti Janne Putkonen Suurkuja ELIMÄKI puh windowslive.com HAMINA Eveliina Ihalainen Rauhankatu 16 as Hamina puh Lauri Sihvola Kaislatie HAMINA puh Korpraali Tero Liiri Mahlakatu KOTKA puh Korpraali Simo Sahala Hevoshaankatu 1 A HAMINA puh IITTI Alikersantti Vesa-Matti Virtanen Vuolenkoskentie HUUTOTÖYRY puh Ylikersantti Asko Karjalainen Vatajantie 6 A Kausala puh INKEROINEN Vääpeli Erkki Rika Ahviontie AHVIO puh puh Ylikersantti Seppo Salonen Kalajankuja INKEROINEN puh puh JAALA Alikersantti Harri Matikainen Ratamonkatu 9 A MIKKELI puh Arto Äikäs Karhula-Kymi Vääpeli Risto Huttunen Rosokatu KOTKA puh Ylikersantti Juha Matilainen Kyyhkylänkuja 11 puh puh KOUVOLA Kersantti Tapani Kuisma Sampsantie 4 puh Jukka Koste Sutelantie 10 as KOUVOLA puh Alikersantti Tuomo Lipponen Metsontie KORIA puh Kersantti Juhani Koste Kulotie KOUVOLA puh KOTKA Alikersantti Olli Leisti Leistinpolku KOTKA Alikersantti Jouni Pirinen Puutarhakatu 8 B KOTKA puh KUUSANKOSKI Korpraali Jarmo Ruippo Korsitie KUUSANKOSKI puh Alikersantti Jukka Sorsa Lillukkakuja KUUSANKOSKI MYLLYKOSKI Alikersantti Harri Danska Yrjöntie MYLLYKOSKI puh Ylivääpeli Timo Kitunen Naavatie 7 D KOUVOLA puh kp-servicepartner.co m PYHTÄÄ Kersantti Miika Joas Tyyslahdentie PYHTÄÄ puh Alikersantti Kimmo Aro Helmipöllöntie SILTAKYLÄ puh SIPPOLA Kersantti Jarmo Liikkanen Juholanmäentie MYLLYKOSKI puh puh Sot.mest. Jouko Anttila Palosentie SIPPOLA puh VALKEALA Kersantti Kari Niemi Lehdonpääntie 13 puh Luutnantti Janne Hirvonen Metsähukalantie VALKEALA KAAKONKULMA Ylikersantti Petri Oikarinen Virojoentie MIEHIKKÄLÄ puh puh Korpraali Pekka Rintelä Mokkalanmäentie 46 A VIROLAHTI puh puh VOIKKAA Ylivääpeli Taisto Olkkonen Koululaisentie VOIKKAA puh Alikersantti Jouni Hyytiäinen Juolukkakuja KUUSANKOSKI puh VALIO-JA TOIMIKUNNAT TYÖ- JA TALOUS- VALIOKUNTA (myös palkitsemisvaliokunta) Puheenjohtaja ylikersantti Pentti Kivi Tammenmäentie 52 B ANJALA puh kersantti Kari Niemi Lehdonpääntie 13 puh vääpeli Jari Suni puh kersantti Tapani Kuisma Ylivääpeli Juha Alm Kapteeni Jorma Uski AMPUMA Ampumatoimikunta Puheenjohtaja Yliluutnantti Sakari Ahola puh Reserviläispiirin edustajat Tero Liiri puh Sami Sihvola puh , Mikko Mattila puh Juha Seppä puh Tapani Kuisma puh Hannu Seppä puh Heikki Saku puh URHEILU Urheilutoimikunta Puheenjohtaja Ltn Topi Suomalainen Keihäskuja KOUVOLA puh Reserviläispiirin edustajat Kari Niemi, puh Hannu Valjus puh , Lauri Sihvola puh Simo Sahala Hevoshaankatu 1 A HAMINA puh MAASTO- JA MAASTO- LIIKUNTA Ei valittu VIRO-YHTEISTYÖ- Puheenjohtaja vääpeli Kari Haapanen Kirkkosaarenkuja 22, VUOHIJÄRVI puh Ylivääpeli Timo Kitunen Vääpeli Erkki Rika Vääpeli Jari Suni Sotilasmestari Kari Koivula Heikki Kirotar Ylikersantti Aki Heikkilä HENGELLINEN Kersantti Seppo Pietarila Hirvijärventie AHVIO Kersantti Taisto Raussi Teuvo Pokki Hannu Tuomala Jorma Uski SRA- Pj. korpraali Tero Liiri Alikersantti Sami Sihvola Alikersantti Jani Westman Vääpeli Jari Suni PIIRIEN YHTEISTYÖ- (PYT) ja KYMEN SALPA -LEHDEN Ylikersantti Pentti Kivi Tammenmäentie 52 B ANJALA puh Kersantti Kari Niemi Vääpeli Jari Suni Kapteeni Jorma Uski KSUE-JÄSENET Kari Niemi, , Hannu Valjus Lauri Sihvola RES.NAISTEN Yhdyshenkilö, Tarja Turkia Kokkokalliontie INKEROINEN

8 KYMEN SALPA 8 1/2012 Suomen Marsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheim Sveitsissä, jossa hän kuoli 60 vuotta sitten Sveitsin Lausannessa voimistelujuhlien yhteydessä omistin yhden päivän Mannerheimin vaiheisiin Sveitsissä. Tässä kooste havainnoistani: Suomen Marsalkan jokapäiväinen aamukävely on alkamassa. Vapaaherra valmistautuu Valmontin parantolasta kävelyretkelle Glionin kylään pukeutumalla sään mukaan. Alppi-ilma on raikasta. Golfpuvun lahkeet ulottuvat polven alapuolelle ja solmio on tarkoin valittu. Alkaa puolentoista kilometrin vaellus ylämäkeen. Kävelykeppi kuuluu luonnostaan varustukseen. Reitti on ylämäkeä. Ennen Glionin kylään tuloa edessä on kirkko, josta on valokuva. Vaellus jatkuu aina kylän kuuluisaan Steffenin teeja leivonnaishuoneeseen. Joka aamuinen kupillinen kaakao tilataan. Varttuneet asukkaat muistavat vielä ryhdikkään Marsalkan. Haastattelemani henkilöt eivät halunneet nimeään julkaistavaksi. Mannerheim oleskeli paljon ulkomailla, eniten Sveitsissä, vaki- tuisemmin (vuodesta 1948) Valmontin parantolahotellissa. Jonkin verran hän vietti aikaa 75-vuotissyntymäpäivälahjallaan hankkimassaan Kirkniemen kartanossa. Luonnonläheinen Hotel Mag eläkepäiviä varten löytyi Genevenjärven rannoilta, Montreux sta. Eräässä kirjeessään ystävälleen Mannerheim kirjoitti: On totta, että ihminen kuljettaa mukanaan mieltään kalvavien huoliensa ja murheidensa taakkaa, mutta jos maailmassa on Hotel Mag, mistä löytyy unohdus, rauha ja lepo, se on kyllä Sveitsi. Marsalkka lepäili Valmontissa, missä hän sai hoitoa. Hän kirjoitti siellä muistelmansa. Valmontin klinikan pihalla paljastettiin Mannerheimin muistolaatta ja puisto toukokuun 21 päivänä tänä vuonna. Mannerheim kuoli Hänen kunniakseen pystytettiin Valmontin parantola, Mannerheimin kulmahuone 1.kerroksessa muistomerkki Genevenjärven rannoille Montreux hön. Kaupungin rantakatujen eteläpuolella sijaitsevalla Mannerheimin muistomerkillä voi vierailla Territet n kylässä. Viehättävä kävelyreitti vie pitkin järven rantoja etelään päin ja ohjaa kulkijan pienelle aukiolle, jota tämä juhlallinen monumentti hallitsee. Yhä nykyäänkin lukuisat suomalaiset ja marsalkan ihailijat tulevat muistelemaan Mannerheimia tälle hänen nimelleen omistetulle aukiolle. Hänen seurassaan liikkuivat Sveitsissä sodanaikainen yleisesikuntapäällikkö Heinrichs ja tiedustelupäällikkö Paasonen. Heidän läsnäololleen oli luonnollinen selitys. Heinrichs ja Paasonen aut- Glionin kirkko toivat Mannerheimia muistelmien kirjoittamisessa. Mannerheim kuoli 83-vuotiaana Sveitsissä 27. tammikuuta 1951 klo (Suomen aikaa 28. tammikuuta 1951 klo 00.30). Suomen aikaan perustuva kuolinpäivä jäi Suomessa useisiin hakuteoksiin, sillä sisällissota alkoi Mannerheimin johtamien hallituksen joukkojen, valkoisten osalta sunnuntaina 28. tammikuuta Kun kuolinsanoma oli saapunut Suomeen, presidentti Paasikivi kertoi radiossa Suomen kansalle Mannerheimin kuolemasta sanoen, että yksi Suomen historian suurimmista miehistä ja loistavimmista hahmoista oli mennyt pois. Ammunnan kilpailukalenteri 2012 AIKA ti to la ma ma to 7.6. ma avoin ma ma ma avoin avoin VASTUU Voikkaan RU, kutsu Voikkaan RU, kutsu Voikkaan Seudun ResAu Kouvolan RES Kouvolan RES Inkeroisten RU Iitin RU Voikkaan RU, kutsu Kouvolan RES Voikkaan RU Kouvola RES Voikkaan RU, kutsu mest.kilp.yht. Voikkaan RU, kutsu mest.kilp.yht. SARJAKILPAILUT KIVÄÄRI Paikka: Lupinmäki Aika: ma 7.5. ma 4.6. ma 2.7. to 2.8. ma 3.9. Vastuu: Iitin RU Voikkaan RU Elimäki Karhula RES Iitin RU PISTOOLI Paikka: Aika: ma ma perinnepistooli 25m ma 9.7. ma ma MIKON MALJA- kilpailu Ojakorpi ke Kuusankosken RES Vastuu: Myllykosken RES Kouvolan RES Kuusankosken RES Elimäki Inkeroisten RU Eero Mattila MyRUK puheenjohtaja Hevoskiventie Kouvola (Myllykoski) puh KILPAILUKUTSU PIIRINMESTARUUSKILPAILUT LAJI Ilma-aseet, pistooli Ilma-aseet, kivääri ja ilmahirvi Sisäratapistooli Perinnekivääri 300m, 30 ls makuu Perinnekivääri 150m, 3x10ls Pienoispistooli RA-7 Pienoiskivääri 60ls makuu ja 3x20 ls Isopistooli Kivääri kenttä+piiriottelu Pistooli pika-ammunta Kivääri tähtäin/optinen 300m Ilmakivääri 3x20ls Mannerheimin suvun vuonna 1922 käyttöön ottama tunnuslause on kaiverrettu Sveitsin Montreauxissa muistopatsaaseen tekstinä latinaksi: Candida pro causa ense candido. Puhtain asein puhtaan asian puolesta. Mannerheimin teesi: Ett litet lands största styrk är enighet on kirjoitettu ohjeeksi myös jälkipolville. Voikkaan Seudun Reservinaliupseerit ry. järjestää perinteiset pienoispistoolin ls SISÄRATAPIIRINMESTARUUSKILPAILUT Voikkaan Kalliosuojassa la Kilpailuaika: Lauantai Erä 1 klo Erä 2 klo Erä 3 klo Erä 4 klo Kilpailupaikka: Voikkaan kalliosuoja Sarjat: Y, N, Y50, Y60 ja Y70 Joukkueet: 4 parhaan ampujan keskiarvotulos Osanottomaksu: 8 euroa / kilpailija (maksu peritään paikanpäällä). Ilmoittautumiset: mennessä Tuomo Pykälä puh s-posti tuomo.pykala(at)pp.inet.fi Ilmoittautuessa erätoivomus HUOM. Jokaisella ampujalla tulee olla henkilökohtainen vakuutus (kilpailulisenssi). 4 erää ja 10 ampujaa / erä Voikkaan Seudun Reservinaliupseerit ry

9 1/2012 KYMEN SALPA 9 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN YHDISTYKSET YHTEYSTIEDOT Piirin puheenjohtaja ylikersantti Pentti Kivi Tammenmäentie 52 B ANJALA puh varapuheenjohtaja kersantti Kari Niemi Lehdonpääntie 13 puh varapuheenjohtaja vääpeli Jari Suni puh Toimisto, toiminnanjohtaja kapteeni Jorma Uski Salpausselänkatu 54 as 5 puh YHDISTYKSET Elimäen Reservinaliupseerit ry alikersantti Janne Putkonen Suurkuja 37, ELIMÄKI windowslive.com vääpeli Jari Suni Ampuma-aliupseeri Juha Rantala Vilkkiläntie ELIMÄKI Haminan Seudun Reserviläiset ry Eveliina Ihalainen Rauhankatu 16 as 4, HAMINA varapuheenjohtaja, maastojaos alikersantti Simo Sahala varapuheenjohtaja, ampumajaos Mika Kuoppamäki siht. Lotta Riikonen rh. Jani salo Iitin Seudun Reserviläiset ry Puheenjohtaja alikersantti Vesa-Matti Virtanen Vuolenkoskentie HUUTOTÖYRY kolumbus.fi ylikersantti Asko Karjalainen Anttilantie 8 as Kausala Inkeroisten Seudun Reserviläiset ry ylikersantti Pentti Kivi Tammenmäentie 52B ANJALA varapuheenjohtaja ylikersantti Seppo Salonen siht Timo Harjula tied.au. Seppo Pietarila Jaalan Reservinaliupseerit ry alikersantti Harri Matikainen Ratamonkatu 9 A MIKKELI sotilasmestari Jorma Hanski Mäntytie JAALA Karhula-Kymin Reservinaliupseerit ry ylikersantti Juha Matilainen Kyyhkylänkuja Varapuheenjohtaja vääpeli Risto Huttunen Ampuma-aliupseeri ylikersantti Hannu Seppä Rahastonhoitaja vääpeli Jaakko Aho Kotkan Seudun Reserviläiset alikersantti Olli Leisti Leistinpolku KOTKA Kouvolan Reserviläiset ry vääpeli Kari Haapanen Kirkkosaarenkuja VUOHIJÄRVI Varapuheenjohtaja kersantti Tapani Kuisma Markku Hemmilä Rahastonhoitaja ylivääpeli Timo Ahlgren Kuusankosken Reserviläiset ry korpraali Jarmo Ruippo Korsitie KUUSANKOSKI Varapuheenjohtaja alikersantti Jukka Sorsa kersantti Lauri Melto gmail.com Urheilu- ja ampuma-aliupseeri. Olavi Pulsa Taloudenhoitaja kersantti Matti Wilenius Myllykosken Reserviläiset ry alikersantti Harri Danska Yrjöntie MYLLYKOSKI varapuheenjohtaja jääkäri Esko Leikas 2.varapuheenjohtaja kersantti Kimmo Kokkola, rahastonhoitaja alikersantti Sami Sihvola Revonkuja Myllykoski Ampuma-aliupseeri vääpeli Mikko Mattila Sammaltie MYLLYKOSKI Pyhtään Reservinaliupseerit alikersantti Kimmo Aro Helmipöllöntie SILTAKYLÄ Sippolan Reserviläiset, sihteeri kersantti Jarmo Liikkanen Juholanmäentie 23, Anjala varapuheenjohtaja sotilasmestari Jouko Anttila 2.varapuheenjohtaja kersantti Jari Purho Rahastonhoitaja Tarja Turkia Valkealan Reservinaliupseerit, rahastonhoitaja kersantti Kari Niemi Lehdonpääntie Kouvola Varapuheenjohtaja vääpeli Risto Simola Janne Hirvonen Metsähukalantie Valkeala Ampuma-aliupseeri Heikki Suojoki Kaakonkulman Reserviläiset vääpeli Petri Oikarinen Virolahdentie Miehikkälä Pekka Rintelä Mokkalanmäentie 46A Virolahti Etulinjassa Voikaan Seudun Reservinaliupseerit kersantti Jouni Hyytiäinen Juolukkakuja Kuusankoski Varapuheenjohtaja vääpeli Taisto Olkkonen kersantti Reijo Hasari Kantokoskentie Verla Ampuma-aliupseeri alikersantti Tuomo Pykälä Sänkipolku Valkeala Urheilualiupseeri alikersantti Jouni Jokinen Valimonkuja Voikkaa Suojeluskuntalaisten pystyttämä saksalaisen ulaanin hautakivi Anjalassa. Uudessa kirjassa, Etulinjassa itään ja länteen, on paljon tietoa Kymenlaakson sotahistoriasta. Kirjoittajat Pentti Airio ja Sakari Viinikainen ovat löytäneet tapahtumia koko Kouvolan alueelta. Joki on ollut raja ja milloin helposti, milloin vaikeasti ylitettävä este tai yhdistävä tekijä. Monet tuskat ja taistelut on joen varrella koettu ja kansa on joutunut aina etulinjaan, meni sotaväki mihin suuntaan tahansa. Kirjan mukaan seurakuntien pilkkominen luvuilla liittyi osittain myös sotaväen tarpeisiin, sillä kruunu halusi tietää paljonko sotamiehiä oli otettavissa armeijan rulliin. Kustaa Vaasa määräsi jo 1550-luvulla pappeja pitämään luetteloa 15 vuotta täyttäneistä seurakuntansa miehistä nimenomaan sotaväen tarpeita silmällä pitäen. Monen ulkomaankin sotamiehen matka päättyi näillä main. Ristin saivat haudalleen niin saksalaiset ulaanit kuin pudotetut neuvostolentäjät. Teksti ja kuvat: Seppo Pietarila Kymijoki kuva Anjalan lossirannasta Inkeroisiin

10 10 KYMEN SALPA 1/2012 Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry KOKOUSKUTSU Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina maaliskuun 18. päivänä klo alkaen Voikkaan klubilla, os Voikkaantie 37. Kokouksissa käsitellään sääntöjen 10 :ssä mainitut asiat. Kokouksen ohjelma Klo Jumalanpalvelus Voikkaan kirkossa Klo Seppelpartion lähettäminen Sankarihautausmaalle Klo Valtakirjojen tarkastus Kokouskahvit Klo Tilaisuuden avaus, puheenjohtajat Pasi Laari ja Pentti Kivi Huomionosoitukset Tervehdykset Kouvolan kaupunki Seurakunta Puolustusvoimat Kokousesitelmä, Rautatieupseerit: Esko Tirronen Klo Järjestäytyminen omiin kokoustiloihin, molempien piirien kevätkokoukset 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 4. Käsitellään vuoden 2011 toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä. 5. Käsitellään tilinpäätös vuoden 2011 tileistä. 6. Esitellään tilintarkastuskertomus vuoden 2011 tileistä 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tilivelvollisille myönnettävästä vastuuvapaudesta 8. Valitaan piirin edustajat ja heille varahenkilöt liittovaltuustoon ja muihin toimielimi 9. Käsitellään jäsenyhdistysten vähintään (7) päivää ennen kokousta piirihallitukselle kirjallisesti piirin kokouksen käsiteltäväksi esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23.ssä mainittuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu 10. Mahdolliset tiedotusasiat 11. Kokouksen päättäminen. Piirin kokouksessa on jäsenyhdistyksellä yksi (1) ääni jokaista jäsenmääränsä alkavaa satalukua kohti. Virallinen jäsenmäärä on maksetut jäsenmaksut. Piirihallitus HUOM! Piirikokousjärjestelyt ovat yhteiset Reserviläispiirin kanssa. Kumpikin piiri pitää varsinaiset kokoukset erillään. Järjestelyvastuu RU-piirillä. SOTAHISTORIAN MATKA HIIDENMAALLE Perjantaina lähdemme bussilla Inkeroisista klo Viking Linen Helsinki Tallinna laiva lähtee klo Lauantaina 9.6. aamiainen laivalla klo 8.00 satamasta tulee mukaan suomenkielinen opas ja matka kohti Hiidenmaata. Haapsalu-Heltermaa välillä näemme neuvostoaikaisia lentokonehalleja. Laivamatka Hiidenmaalle Hiidenmaalla on sotahistoriaan perehtynyt suomenkielinen opas lounas Kärdlassa Kärdla-Tahkuna Militaarimuseo, rannikkopatteristot, Tahkunan tulitorni ym. kohteita Löokese-hotelli, jossa illallinen ja yöpyminen. Sunnuntaina Kassarin niemimaa, Kopumaa ja klo 12 satamaan Hiidenmaalla ja lautalla mantereelle klo neuvostoaikainen sotilaskaupunki Paldiski. Laiva lähtee klo ja on Helsingissä klo Matkan hinta on n. 300 /henkilö. Maksu tilille FI Passi mukaan matkaan. Ilmoittautumiset viimeistään Ari Hottola TERVETULOA! Inkeroisten Seudun Reserviläiset Myllykosken Reserviupseerien ja Reserviläisten YHTEINEN KOKOUSMATKA HAMINAAN Aika Perjantai Lähtö Myllykosken Seuratalon parkkipaikka Aikataulu Klo lähtö Klo tutustuminen RUK museoon Klo Aluetoimiston kuulumiset, eversti-luutnantti Markku Hutka varuskuntakerholla Klo kerhojen vuosikokoukset omissa kokoustiloissa Klo yhteinen päivällinen Paluu Lähtö Haminasta klo Ilmoittautumiset kerhojen puheenjohtajille MyRUK Eero Mattila p MyRES Harri Dansa p Osanottomaksuna velotaan vain päivälliskulut. RUNSASTA OSANOTTOA TOIVOEN! Tervetuloa! Kymenlaakson Reserviläispiiri ry KEVÄTKOKOUSKUTSU Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n kevätkokous pidetään Aika: Sunnuntaina klo Paikka: Voikkaan klubi, os. Voikkaantie 37 Ennen varsinaista kokousta jumalanpalvelus klo Voikkaan kirkossa, jonka jälkeen lähetetään seppelpartio sankarihautausmaalle. Kokouksessa päätetään piirin kunniapuheenjohtajasta. KOKOUSOHJELMA Kahvitarjoilu ja valtakirjojen tarkastus Avaus Puheenjohtajat Pasi Laari ja Pentti Kivi Huomionosoitukset Puheenjohtajat Tervehdykset Kouvolan kaupunki Seurakunta Puolustusvoimat Kokousesitelmä: Rautatieupseerit: Esko Tirronen Kokoukset piireittäin omissa kokoustiloissa ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa 3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys 5 Käsitellään piirin vuoden 2011 toimintakertomus 6 Käsitellään piirin vuoden 2011 tulos- ja tase 7 Esitellään tilintarkastajien lausunto 8 Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta 9 Päätetään kunniapuheenjohtajan valinnasta. 10 Käsitellään muut asiat 11 Kokouksen päättäminen Piirihallitus Jäsenyhdistykset saavat lähettää virallisia kokousedustajia (yksi jokaista alkavaa satalukua kohti) seuraavasti: Hamina: 4, Kouvola: 3, Elimäki, Iitti, Inkeroinen, Karhula-Kymi, Kotka, Myllykoski, Valkeala: 2, Jaala, Kaakonkulma, Kuusankoski, Pyhtää, Sippola ja Voikkaa: 1. Yhdistysten tulee nimetä henkilökohtaiset varamiehet sääntöjen 10 mukaisesti. Kymenlaakson reserviläispiirin PILKKIMESTARUUSKILPAILUT 2012 Iitin Seudun reserviläiset järjestävät PM-pilkkikisan lauantaina Paikka: Iitin Urajärvi, kalamiesten maja. Opastus: Kausalan ABC. Kilpailuaika: klo min paluuaika. Sarjat: miehet: yleinen, 55v, 65v sekä joukkue (3 hlöä) naiset: yleinen, 55v sekä joukkue (3 hlöä) Osallistumismaksut 10,-/kilpailija ja 10,-/ joukkue Iitin Seudun reserviläisten tilille mennessä. Ilmoittautuminen mennessä Asko Karjalainen, Anttilantie 8 as 3, Kausala. Sähköposti: Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava kilpailijan nimi, syntymäaika, yhdistys ja joukkue. Jälki-ilmoittautuminen paikan päällä klo mennessä 15 euroa per kilpailija käteisellä. Tiedustelut Matti Kuparinen , Pentti Kuortti Tervetuloa! Iitin Seudun Reserviläiset ry Inkeroisten Seudun Reserviläisten ja Inkeroisten Reservinupseerikerhon yhteinen KERHOILTA keskiviikkona klo Inkeroisten VPK:n talossa Terholantie 5 Inkeroinen. Esitelmän pitää evl. Markku Hutka: Puolustusvoimien säästöt. Maksullista iltapalaa myy reserviläisten aatteellinen toimikunta. Illan järjestää Inkeroisten Seudun Reserviläiset. Tervetuloa!

11 1/2012 KYMENLAAKSON RESERVIPIIRIN URHEILUKALENTERI 2012 XV Kaukopartiohiihto Utti, Uttihalli pe-su Vastuutaho: Utin jääkärirykmentti / KouVU Jorma Laukkanen puh Oltermanninhiihto Ei julkinen ti-to Vastuutaho: ISSLE / Jukka Pätäri puh RU/RES-piirien yhteinen kanoottijotos Vaalimaanjoki la-su Vastuutaho: Haminan Seudun Reserviläiset / Jarmo Koskiaho puh Ampumataitotesti, RK (mukana pohjoismaisen res-tapahtuman harjoittelu) Pahkajärvi la Vastuutaho: KarPr PV:n tilaama koulutus (VEH) Kurssinumero Pienoishirvenjuoksu ja -kävely Kotka, Laajakoski su Vastuutaho: Kymin-Karhulan Reservinaliupseerit / Hannu Valjus Kunnontestaus, MAAKK (avoin, cooper + ampumataitotesti) Hamina RUK, la (PV, VEH), MPK:n kurssi Vastuutaho: RUK Pistooliampumajuoksu Kotka, Laajakoski ke Vastuutaho: Kymin-Karhulan Reservinaliupseerit / Hannu Valjus Suunnistustesti Kuusankoski, Inginmaa, to (iltarastien yhteydessä.) Vastuutaho: Elimäen Reserviupseerikerho / Juha Käki puh MPK:n kurssinumero Kirkkojärven marssi MAAKK (avoin) Hamina ke-to Vastuutaho: RUK / Kymenlaakson aluetoimisto PV:n tilaama koulutus (VEH) Kurssinumero Isoympyräviesti Hamina ma Vastuutaho: RUK / Oppilaskunta, urheilujaosto XIX Salpavaellus Virolahti, Miehikkälä, Ylämaa, Luumäki Vastuutaho: Kaakonkulman reserviläisjärjestöt Risto Sivula puh Sotilasesterataan tutustuminen Vekarajärvi, ke Vastuutaho: KarPR / Petteri Lepistö Sotilaskuntotesti ke Myllykoski, Saviniemen urheilukenttä Vastuutaho: Myllykosken reserviupseerit ry ja reserviläiset ry / Eero Mattila ISSLE:n rk-kilpailu Hamina, la Vastuutaho: Kymenlaakson aluetoimisto Kunnontestaus, MAAKK (avoin, cooper + ampumataitotesti) Hamina RUK, la (PV, VEH), MPK:n kurssi Vastuutaho: RUK Sotilaspartiosuunnistuskilpailu MAAKK (avoin) Hamina, Lupinmäki pe-la Vastuutaho: RUK / Kymenlaakson aluetoimisto PV:n tilaama koulutus (VEH) Kurssinumero Reserviläisten jalkamarssi Utti pe-la Vastuutaho: Kouvolan Reserviupseerikerho / Markku Lähde puh MPK:n kurssinumero Kymenlaakson Reserviupseeripiiri arpoo kenttäkelpoisuustesteihin osallistuneiden ja sähköistä kuntokorttia käyttäneiden jäsentensä kesken 50 euron tavarapalkinnot. KILPAILUKUTSU Kutsumme Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry:n ja Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n jäseniä osallistumaan PERINNEKIVÄÄRIN 300m 30 is MAKUUKILPAILUUN Paikka: 300 m kiväärirata Aika: klo sekä PERINNEKIVÄÄRI 3x10 is Aika: klo Sarjat: Y, Y50, Y60, joukkuekisa Kilpailuissa noudatetaan RESULin sääntöjä. Osallistumismaksu 5 eur / ampuja, joka maksetaan paikan päällä. Kilpailulisenssi/ampumaturva muka an. Ilmoittautuminen viikkoa ennen kisoja: Tapani Kuisma , Tervetuloa! Piirien ampumatoimikunta KYMEN SALPA 11 ENNAKKOTIETO UUSI A TAPAHTUMIA TOUKOKUUSSA KOVAPANOSAMMUNNAT Tiistaina toukokuun 8. päivänä kymenlaaksolaiset reservin upseerit ja reserviläiset pääsevät seuraamaan RUK:n kovapanosammuntoja Pahkajärvelle. Tarkempia tietoja ja ilmoittautumisohjeet Kymen Salvan seuraavassa numerossa VARTTUNEEMPIEN ALIUPSEERIEN PÄIVÄ Lauantaina Kymenlaakson aluetoimisto kutsuu varttuneempia aliupseereja Haminaan. Kyseessä ei ole vapaaehtoinen kertausharjoitus, vaan Puolustusvoimien ja erityisesti Haminan varuskunnan ja RUK:n esittelyä sekä osallistujien pienimuotoista toimintaa sisältävä tiedotuspäivä. Osallistumiselle ei ole sotilasarvo- tai ikärajoitusta. Aluetoimiston kutsu ja ilmoittautumisohjeet seuraavassa numerossa. Itä-Suomen Sotilasläänin reserviläisten RYNNÄKKÖKIVÄÄRIAMMUNTAKILPAILU Perinteinen kilpailu järjestetään tänä vuonna lauantaina 1.9. Haminan Lupinmäen ampumaradalla. Alla kilpailukutsu. tarkemmat tiedot ja ohjeet seuraavassa lehdessä huhtikuussa. KUTSU Itä-Suomen Sotilasläänin reserviläisten RYNNÄKKÖKIVÄÄRIAMMUNTAKILPAILU Kymenlaakson kilpailu järjestetään lauantaina Lupinmäen ampumaradalla kolmessa erässä. Ampumaerät alkavat klo 09.00, ja Kilpailijoiden on ilmoittauduttava ampumaradalla 30 minuuttia ennen erän alkua. Harjoituskilpailuja ei järjestetä. Kilpailu sisältää sekä reserviläisjärjestöjen välisen joukkuekilpailun että reserviläisten henkilökohtaisen kilpailun. Joukkueiden kaikki ampujat kilpailevat myös henkilökohtaisessa sarjassa. Ainoastaan henkilökohtaiseen sarjaan osallistuville ampujille varataan viisi ampumapaikkaa jokaiseen erään. Kilpailussa ammutaan kohdistuslaukaukset Jälkimmäinen kilpasarja ammutaan pikasarjana, jolloin taulut ovat näkyvissä 60 sekuntia Kilpailuihin voivat osallistua reserviläisjärjestöihin kuuluvat, varusmiespalveluksen suorittaneet reserviläiset, joilla on voimassa oleva vakuutusturva, esimerkiksi: Suomen ampujainliiton kilpailu- tai ampujalisenssi Reserviläisten ampumaturvavakuutus /ampumavakuutus Reserviläisjärjestön/vast. ryhmähenkivakuutukseen perustuva vakuutusturva, joka kattaa ampumavahingot urheilu ja kilpailutoiminnassa. Muu mahdollinen ampumaurheilun vakuutusturva todennetaan esittämällä vakuutuskirja ehtoineen (metsästyskortti ja siihen liittyvä vakuutus eivät ole riittävä). Työnantajan vakuutusturva. Kilpailijoille ei ole asetettu yläikärajaa. Ilmoittautumislomake ja HYVÄKSYMINEN OSALLISTUJAK- SI AMPUMAKILPAILUUN - vakuutuslomake ovat tulostettavissa Kymenlaakson Aluetoimiston ja Kymenlaakson Reserviläispiirin internet-sivujen alaotsikosta Aluetoimisto tiedottaa. Kaavakkeita voi myös noutaa Reserviläispiirin toimistolta tai Kymenlaakson aluetoimistolta. Joukkueen johtaja ilmoittaa kootusti joukkueensa ja mahdolliset varamiehet ilmoittautumislomakkeella sekä jokaisen kilpailijan täyttämä ja itse allekirjoittama HYVÄKSYMINEN OSAL- LISTUJAKSI AMPUMAKILPAILUUN - vakuutuslomake, johon on liitetty kopio lisenssistä tai vakuutusmaksusta. Vakuutuslomakkeet ovat kilpailukohtaisia, joten viime vuonna lähetetyt eivät enää ole voimassa. Lomakkeet tulee olla Kymenlaakson Aluetoimistossa klo mennessä. Kymenlaakson aluetoimisto ilmoittaa sähköpostitse joukkueenjohtajalle tai ainoastaan henkilökohtaiseen kilpailuun osallistuvalle kilpailun eräjaon sekä mahdollisesta ampujan hylkäämisestä kilpailusta. Hyväksymisestä ei erikseen ilmoiteta ampujille ennen kilpailua. MPKY:n järjestelmässä ilmoittautuneita ei huomioida! Inkeroisten Seudun Reserviläisten pimeän ammunta Raatteentiellä kilpailun ampumavastaavana toimi Heikki Saku. Tulokset: Avotähtäin sarja 1. Hannu Salmela 76 p. 2. Vesa Hölttä 56 p. 3. Kaarlo Heino 43 p. 4. Riku Hölttä 42 p. 5. Timo Kantanen 27 p. 6. Lasse Aurala 24p. 7. Sami Aho 14p. 8. Tuomas Toikka 7 p. Salonen Seppo Viktor Mattila Markku Salmi Ari Malminen Kiikaritähtäin sarja 1. Olavi Sinisalo 97 p. 2. Matti Nieminen 44 p. Yleisönä ja hengessä mukana Matti Jaakkola, Pekka Sollo ja Erkki Rika. Piiritoimisto varmimmin avoinna torstai-iltapäivisin ja perjantai-aamupäivisin. Muulloin puhelinvarmistus

12 KYMEN SALPA 12 mitalit, pokaalit, lautaset, plaketit, patsaat, kangasmerkit, pinssit, viirit, kaiverrukset,... Savonkatu 21, Kouvola p GSM Lähimyymälät Maistuvaa Kymenlaaksosta Ympäristön päivittäistavarakaupoista saat oman seutukuntamme tuottajien toimittamaa puhdasta lähiruokaa. Seutukunnallisesti Sinun 1/2012

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRI RY

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRI RY KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRI RY Piirin yhteystiedot Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Salpausselänkatu 54 as 5 45100 KOUVOLA p.040 530 8088 kymresmail(ät)gmail.com Toimihenkilöt 2015 Piirin puheenjohtaja

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

Salpavaellus korostaa vapaaehtoisuuden

Salpavaellus korostaa vapaaehtoisuuden KYMENLAAKSON RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIEN LEHTI Salpavaellus korostaa vapaaehtoisuuden merkitystä maanpuolustustyössä Juhannuksen jälkeisenä viikonloppuna 1.-3. heinäkuuta järjestettävä Salpavaellus

Lisätiedot

Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 28.10.2014 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 28.10.2014 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1(6) Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 28.10.2014 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 58. toimintavuosi on Reserviläisliitto

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 www.ksrespiirit.fi 1 (6) KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 Paikka ja aika: Tikkakosken upseerikerho Punainen Paroni kabinetti 23.1.2013 klo 18.00 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Paikalla oli puheenjohtajan lisäksi 16 piirihallituksen jäsentä.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Paikalla oli puheenjohtajan lisäksi 16 piirihallituksen jäsentä. PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 1/12 ( Uusi piirihallitus ) Aika: 15.12.2011 klo 19.35 19.49 Paikka: Luonetjärven varuskuntakerho 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Jouko Hyppönen avasi kokouksen klo 19.35. 2. Kokouksen

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Taas on vuosi vaihtunut. Yhdistys piti syyskokouksensa ilman suurempia

Lisätiedot

KYMEN SALPA. Reserviläisten omaehtoinen kouluttautuminen tärkeää. Ei jäädä tuleen makaamaan!

KYMEN SALPA. Reserviläisten omaehtoinen kouluttautuminen tärkeää. Ei jäädä tuleen makaamaan! K S KYMEN SALPA KYMENLAAKSON RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIEN LEHTI 29. VUOSIKERTA NRO 1, HELMIKUU 2013 Ei jäädä tuleen makaamaan! Reserviläisten omaehtoinen kouluttautuminen tärkeää Voimassaolevan

Lisätiedot

SEURAOTTELUT

SEURAOTTELUT SEURAOTTELUT 2014-1995 Kuusankosken Ampujien ja Inkeroisten Ampujien kesken käytiin Ojakorven ampumaradalla seuraottelu, maanantaina 19.05.2014. Laji: Ruotsalainen pika-ampumakilpailu. tulokset: Seura

Lisätiedot

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ RESERVILÄISLIITTO ON AVOIN KAIKILLE Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, johon kuuluu lähes 40.000 suomalaista. Joukossa on sekä miehiä että naisia.

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN SYYSKOKOUKSEN 2015 PÖYTÄKIRJA

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN SYYSKOKOUKSEN 2015 PÖYTÄKIRJA www.ksrespiirit.fi 1 (5) KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN SYYSKOKOUKSEN 2015 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.30. Paikka: Luonetjärven varuskuntakerho, Punainen paroni sali. Kokouskahvit

Lisätiedot

Tuttu mies aloitti piirin toiminnanjohtajana

Tuttu mies aloitti piirin toiminnanjohtajana 1/2011 KYMEN SALPA 1 KYMEN SALPA KYMENLAAKSON RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIEN LEHTI 27. VUOSIKERTA NRO 1, HELMIKUU 2011 Tuttu mies aloitti piirin toiminnanjohtajana Reserviläistoiminnassa monessa

Lisätiedot

Maanpuolustustapahtumat Pohjois-Karjalassa 2015

Maanpuolustustapahtumat Pohjois-Karjalassa 2015 2015 P-KR Kertausharjoitukset Esikuntaupseeri 0295 423 000 5.1. P-KR 1/15 varusmiehet palvelukseen 8.1. P-KR Tulojuhla 3.2. PKALTSTO Kilta Maanpuolustustapahtumien allakointitilaisuus Torikatu 36 Jari

Lisätiedot

Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) Etelä-Savon Aluetoimisto MIKKELI MH21394 27.6.2011

Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) Etelä-Savon Aluetoimisto MIKKELI MH21394 27.6.2011 Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) 27.6.2011 ETELÄ-SAVON RESERVILÄISTEN RYNNÄKKÖKIVÄÄRIAMMUNTAKILPAILU 3.9.2011 1 JÄRJESTÄJÄ, KILPAILUAIKA JA -PAIKKA järjestää viiteasiakirjan mukaisesti Itä-

Lisätiedot

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY.

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. YLEISTÄ Vuosi 2014 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Jatketaan omalla valitulla

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello PÖYTÄKIRJA 5/15 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen 9.12.2015 kello 18.10. 2. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Isto

Lisätiedot

SR ry. Jäsentiedote 1/2011

SR ry. Jäsentiedote 1/2011 Tervehdys, Sipoon ressu! SR ry Jäsentiedote 1/2011 Talvi on jo pitkällä ja kohta koittaa toiminnallinen kevät. Vuosi 2011 tuo yhdistyksemme toimintaan paljon uusia tuulia ja huikeita juttuja. Tähtihetki

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

E-H Res.Ups.piirin ruutiasemestaruuskilpailu 2013

E-H Res.Ups.piirin ruutiasemestaruuskilpailu 2013 TUA:n Ruskeakiven Ampumarata 08. - 25m Pienoispistooli 60 ls, sarja H 1. ylil Raimo Antila ToRu 88 88 88 264 83 90 90 263 527 46 2. ylil Mika Tapiola VaRu 82 91 93 266 82 87 92 261 527 45 3. kapt Jukka

Lisätiedot

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisältö 1 Toiminnan perusteet... 3 1.1 Toiminta-ajatus... 3 1.2 Toiminnan arvot... 3 1.3 Keskeiset tehtävät... 3 2 Tavoitteet vuodelle 2016...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 1 JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY Hallitus Jyväskylä 9.3.2002 1(5) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 1. Yleistä 2. Yhdistyksen hallinto Vuosi 2001 oli Jyväskylän Reserviupseerit ry:n (vuoteen 1996 saakka Jyväskylän

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN MAANPUOLUSTUKSEN TUKI RY www.pkreservi.fi 1 1. YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Reposelän ampumarata 90910 Kiiminki 25.3.2013 klo 18.00. Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heikki Pitkänen

Lisätiedot

Haminan varuskunnassa tapahtui Eräänä maaliskuisena viikonloppuna

Haminan varuskunnassa tapahtui Eräänä maaliskuisena viikonloppuna 2/2011 KYMEN SALPA 1 KYMEN SALPA KYMENLAAKSON RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIEN LEHTI 27. VUOSIKERTA NRO 2, TOUKOKUU 2011 Haminan varuskunnassa tapahtui eräänä maaliskuisena viikonloppuna... Eräänä

Lisätiedot

Lopputulokset. HÄTILÄ 13 Hätilä SRA Etelä-Häme Luokka: Joukkuekilpailu. Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18

Lopputulokset. HÄTILÄ 13 Hätilä SRA Etelä-Häme Luokka: Joukkuekilpailu. Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18 Luokka: Joukkuekilpailu Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18 Sijoitus JoukkueID JoukkueNimi Yhteispisteet Kilpailu % Jäsenet Pisteet 1 3 VAU 1324,7205 100,0000 Heino Kari 686,1939 Lee Kenny 638,5266

Lisätiedot

Arvoisat kiltasisaret ja -veljet!

Arvoisat kiltasisaret ja -veljet! VIESTIKILTOJEN LIITTO R.Y. Hallitus KUTSU Riihimäki 30.9.2015 Arvoisat kiltasisaret ja -veljet! Viestikiltojen Liiton sääntömääräinen syyskokous järjestetään lauantaina 21.11.2015 klo 13:00 alkaen Rannikkoprikaatissa,

Lisätiedot

KYMEN SALPA KYMENLAAKSON RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIEN LEHTI

KYMEN SALPA KYMENLAAKSON RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIEN LEHTI KYMEN SALPA KYMENLAAKSON RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIEN LEHTI 28. VUOSIKERTA NRO 2, HUHTIKUU 2012 Maanpuolustustapahtuma Kausalassa 29.5.2012 Kymenlaakson maanpuolustus- ja reserviläisjärjestöt

Lisätiedot

Pistoolin ikäkausisarjojen SM-kilpailu, Mikkeli Kyrönpellon ampumarata

Pistoolin ikäkausisarjojen SM-kilpailu, Mikkeli Kyrönpellon ampumarata Pistoolin ikäkausisarjojen SM-kilpailu, Mikkeli Kyrönpellon ampumarata 22. - 24.7.2016 50m Pistooli sarja M50 1. Heikki Oikari TiA 88 88 90 88 81 89 524 2. Arto Kormu HyMAS 89 84 85 84 87 93 522 3. Pasi

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT Pienoiskivääri lauantai 16.7.2016 klo 9:00 alkaen Kaikkia ampujia pyydetään tulemaan radalle klo 10:30 mennessä. Paikka Sarja Nimi Seura Makuu Asento 1 2 3 M 50 Jari Lehtinen KSA x x 4 M 50 Juha Haavisto

Lisätiedot

XXXXI AVOIMET LUHANGAN KISAT 10-12.7.2015

XXXXI AVOIMET LUHANGAN KISAT 10-12.7.2015 Pienoiskivääri lauantai.7.05 klo 9:00 alkaen Kaikkia ampujia pyydetään tulemaan radalle klo 0:0 mennessä. Makuu Asento 4 M 50 Juha Haavisto KuusA x x 5 M Ville Nokipii P-HA x x 6 M 60 Ensio Miikkulainen

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN YHTEYSTIEDOT 2014

KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN YHTEYSTIEDOT 2014 KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN YHTEYSTIEDOT 2014 Piiritoimisto Gummeruksenkatu 7, 40100 Jyväskylä Verkkosivut: www.ksrespiirit.fi Reserviupseeripiirin toiminnanjohtaja Reserviläispiirin toiminnanjohtaja reservilaispiiri@ksrespiirit.fi

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2014 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 2/2014 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 2/2014 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hei, Yhdistystämme vaivaa sama ongelma kuin muitakin yhdistyksiä. Toimintamme kuihtuu entisestään.

Lisätiedot

RESL SM-ampumakilpailu

RESL SM-ampumakilpailu 22.08.2011 16:01:35 50m pienoiskivääri 60 ls makuu joukkueet, sarja H 1. Etelä-Häme 2 1759 Alik Pekka Saari 588, Rva Hanna-Kaija Nieminen 586, Pion Jani Kortteissto 585 2. Etelä-Pohjanmaa 1748 Hra Jaakko

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 www.ksrespiirit.fi 1 (5) KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 Paikka ja aika: Keuruun varuskunnan kerho Viikinhovi 6.3.2013 klo 18.00 1. Kokouksen avaus: Santeri Heinonen

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Vuoden 2013 Tammikuu - Heinäkuu ampumavuorot ja tapahtumat

Vuoden 2013 Tammikuu - Heinäkuu ampumavuorot ja tapahtumat Vuoden 2013 Tammikuu - Heinäkuu ampumavuorot ja tapahtumat Vuoro / 4 pvm klo rata tapahtuma ilmoittaudu Numero TAMMIKUU Vuoroja pistooli r2 12.1.2013 klo.9-12 pist2 viikkovuoro Ke 9.1 0400 13 12004 1 pistooli

Lisätiedot

N:o 4/2005 joulukuu 2005

N:o 4/2005 joulukuu 2005 N:o 4/2005 joulukuu 2005 Itsenäisyyspäivää vietettiin Jyväskylässä JRUn asettamien kunniavartioiden kanssa. Kuvassa JARUn puheenjohtaja v 2006 Lauri Lehtoviita Taipaleen patsaalla. Numero 4/2005 Sivu 1

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

Nuorten upseerien vapaaehtoinen kertausharjoitus Haminassa

Nuorten upseerien vapaaehtoinen kertausharjoitus Haminassa 4/2011 KYMEN SALPA 1 KYMEN SALPA KYMENLAAKSON RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIEN LEHTI 27. VUOSIKERTA NRO 4, JOULUKUU 2011 Nuorten upseerien vapaaehtoinen kertausharjoitus Haminassa Tulenjohtorasti

Lisätiedot

1. yliluutnantti Seppo Ahokas Salon Seudun Reserviupseerit majuri Uolevi Piispanen Salon Seudun Reserviupseerit 542

1. yliluutnantti Seppo Ahokas Salon Seudun Reserviupseerit majuri Uolevi Piispanen Salon Seudun Reserviupseerit 542 1 Varsinais-Suomen reserviläispiirien ampumamestaruuskilpailut 9.6.2012 Tulokset Pienoiskivääri, makuu 60 ls 1. yliluutnantti Seppo Ahokas Salon Seudun Reserviupseerit 573 2. majuri Uolevi Piispanen Salon

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

METSÄSTYSAMMUNTOJEN ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINMESTARUUSKILPAILUT JA SML:N KYMEN PIIRIN LOPPUKATSASTUKSET JOUTSENOSSA 5.7.2015

METSÄSTYSAMMUNTOJEN ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINMESTARUUSKILPAILUT JA SML:N KYMEN PIIRIN LOPPUKATSASTUKSET JOUTSENOSSA 5.7.2015 METSÄSTYSHAULIKKO SIJ A MIEHET Alkuk Finaal i TULOS 1 Roiha Matti Särkisalmen Seudun Metsästysyhdistys 23 24 47 2 Suuronen Janne Kympin Kyttääjät 23 22 45 3 Korpi Kai Oravalan Metsästäjät 22 22 44 4 Pitkänen

Lisätiedot

10m Ilmakivääri 60 ls sarja Y. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y50. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja N. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja H

10m Ilmakivääri 60 ls sarja Y. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y50. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja N. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja H 10m Ilmakivääri 60 ls sarja Y 10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y50 1. Matti Gröger 1. Jari Kallio Kokemäki 97 94 97 98 96 97 579 2. Joni Röman HKI 95 95 94 97 96 99 576 3. Lasse Voutilainen LP/Joensuu 94 96

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA 2016. Uudenmaan Reserviupseeripiiri - Nylands Reservofficersdistrikt ry

TOIMINTA- SUUNNITELMA 2016. Uudenmaan Reserviupseeripiiri - Nylands Reservofficersdistrikt ry TOIMINTA- SUUNNITELMA 2016 Uudenmaan Reserviupseeripiiri - Nylands Reservofficersdistrikt ry Työvaliokunnan kokous 26.8.2015 Käsitelty piirihallituksen kokouksessa 16.9.2015 Piirin syyskokouksen hyväksymä

Lisätiedot

POLIISIN AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT 2012

POLIISIN AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT 2012 Turku - Salo 07. - 10m Ilmakivääri 60 ls, sarja Y 1. Jari Kallio SAT PL 97 97 97 98 98 96 583 2. Joni Röman HKI PL 94 98 98 97 98 95 580 3. Tapio Kajan P-S PL 92 98 94 93 96 94 567 4. Lasse Voutilainen

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2015

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2015 HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 15. - 18.06.2015 18:36:26 Aikataulu 16.06. tiistai 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 50m Kivääri makuu SML-Hirvi 25m Pienoispistooli 50m Kivääri 3x20 ls Palvelupistooli Palvelukivääri

Lisätiedot

sp-tiedotteen sisältö

sp-tiedotteen sisältö PORVOON RESERVIUPSEERIKERHO - BORGÅ RESERVOFFICERSKLUBB r.y. 19.2.2013 Sp-tiedote 2/2013 Piilojakeluna 137 /203 jäsentä sekä 38 sidosryhmää Arvoisat Jäsenet ja Hyvät Yhteistyökumppanit PRUK ry Kerhon puheenjohtaja:

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA Sääntömääräinen syyskokous Aika Sunnuntai klo 15.00-17.00 Paikka Vesihelmi, iso kokoustila, 2. kerros osoite: Eteläinen puistokatu 2, 30420 Forssa Ennen kokouksen alkua Forssan kaupungin tervehdys ja katsaus

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y.

ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y. ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1. YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMINNANTARKASTAJAT VUONNA 2014 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Perinnetoimikunta Perinnetoimikunta

Lisätiedot

Kaakkois-suomen Aluemestaruuskilpailu 2013

Kaakkois-suomen Aluemestaruuskilpailu 2013 Kouvola, Utti, Tyrrin ampumakeskus 31.08-01.09.2013 12:54:25 25m Isopistooli, sarja Y 24 1. Otto Suuronen MA 85 88 83 256 90 88 91 269 525 25m Isopistooli, sarja Y 1. Kari Eskola KuusA 94 97 96 287 95

Lisätiedot

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 Aitovuori, Tampere 10. - 20:05:56 Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 97 97 98 98 98 585 2. Jari Lehtinen P-HA 97 93 98 99 98 97 582 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 98 95 96 96 94 576 4.

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

SR ry. Jäsentiedote 2/2011

SR ry. Jäsentiedote 2/2011 Jäsentiedote 2/2011 Tervehdys, Sipoon ressu! Syksy on alkanut, niin myös aktiivinen reserviläistoiminta yhdistyksessämme. Tiedossa onkin paljon erilaista reserviläistoimintaa hyvässä porukassa. Tässä tiedotteessa

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 22. - 23.05.2015 10:51:05 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja N45 1. Hanna-Kaisa Nieminen LeA 94 98 97 289 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja M45 1. Tero Lahti HAS 99 97 97 293 300m Kivääri

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Rovaniemen Reserviläiset ry www.reservilaisliitto.fi /rovaniemenreservilaiset

Rovaniemen Reserviläiset ry www.reservilaisliitto.fi /rovaniemenreservilaiset TOIMINTAKERTOMUS Rovaniemen Reserviläiset ry www.reservilaisliitto.fi /rovaniemenreservilaiset Toimintakertomus 1.1.2013 31.12.2013 Yhdistys on katsottu toimineen epävirallisesti jo vuodesta 1935 lähtien.

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

TULOKSET Sandels 5/22/ :16:04 PM Pisteet yhteensä Tehtävä Ammunnan tulokset Tulos / Aika Pisteet

TULOKSET Sandels 5/22/ :16:04 PM Pisteet yhteensä Tehtävä Ammunnan tulokset Tulos / Aika Pisteet Sij. XXIX SANDELS-JOTOS 21.-22.5.2016 5/22/2016 12:16:04 PM NumeroJoukkue Pisteet yhteensä Tehtävä Ammunnan tulokset Tulos / Aika Pisteet 1 1 12 Kuopion Reserviläiset 170.95 vänrikki Kettunen Jukka alikersant

Lisätiedot

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016 RHY:n kilpailu JUUKA, 15.03.2014 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle 50v Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 101 Petrovaaran Metsästysseura 288 (24:09) 244 (-5m/-23m)

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY PIIRIKIRJE 2/2011 Gummeruksenkatu 7 40100 Jyväskylä reserviupseeripiiri@ksrespiirit.fi www.ksrespiirit.

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY PIIRIKIRJE 2/2011 Gummeruksenkatu 7 40100 Jyväskylä reserviupseeripiiri@ksrespiirit.fi www.ksrespiirit. www.ksrespiirit.fi 1 (5) 1.11.2011 KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI TIEDOTTAA Arvoisat reserviupseerit Syksy on käynnistynyt erikoisissa merkeissä. Koskaan ei valtakunnassamme ole käyty näin lyhyessä ajassa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

RL Nuorisojaoston avoin kokous 1/11

RL Nuorisojaoston avoin kokous 1/11 Aika 16.01.10 klo: 10:00 Paikka Siikaranta. Naruportintie 68, Espoo Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Työjärjestyksen hyväksyminen 3. Vpj. valinta 4. Raksanuoret

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

KULTAKLUBIN UUTISET 1/2007

KULTAKLUBIN UUTISET 1/2007 KULTA- JA MINERAALIKLUBI r.y. Klubi perustettiin Helsingissä 13.02.1988. Jäseniä on ympäri maata Lappia myöten, keväällä 2006 n. 170. Klubi järjestää Helsingissä pari kokousta vuodessa. Kevätkokous pidetään

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Liiton uusi strategia 2016-2020 hyväksytään 17.10. liittokokouksessa Raumalla.

Lisätiedot

Maavoimien muutos ja paikallisjoukot

Maavoimien muutos ja paikallisjoukot j~~îçáã~í= Maavoimien muutos ja paikallisjoukot Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Raimo Jyväsjärvi Maavoimien SA-joukkojen määrän muutos 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Perinnepistooli 50 m 30 ls

Perinnepistooli 50 m 30 ls ResUL:n Perinneasemestaruuskilpailut Mikkeli 2.-3.5.2009 Sija Arvo Nimi Piiri 15ls 15ls Tulos napa 10,9,8 1 Alik Nylund Jussi E-HÄ 136 134 270 5 2 Jääk Laitila Tuomas E-PO 138 129 267 3 3 Alik Anttonen

Lisätiedot

Tervetuloa vuosikokoukseen!

Tervetuloa vuosikokoukseen! SK POHJANMAA - POHJANMAAN LASTUSALAN LIITTO ry Tervetuloa vuosikokoukseen! Pohjanmaan Pelastusalan liitto ry:n vuosikokous pidetään la 21.5.2016 Nurmon Paloasemalla, Paanatie 1, 60550 Nurmo Tilaisuuteen

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON AMPUMA-ASEOHJE

RESERVILÄISURHEILULIITON AMPUMA-ASEOHJE OHJE 1(10) HELSINKI 1.10.008 RESERVILÄISURHEILULIITON AMPUMA-ASEOHJE Lyhenne Peruste Voimaantulo Voimassaolo RESUL Ampuma-aselaki (1/1998) perusteluineen Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/007)

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/

PÖYTÄKIRJA 1/ www.ksrespiirit.fi 1 (5) PÖYTÄKIRJA 1/2016 11.2.2016 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Santeri Heinonen avasi kokouksen klo 18.10. 2. Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen sihteeriksi valittiin Tapio Paappanen.

Lisätiedot

N:o 2/2006 toukokuu 2006

N:o 2/2006 toukokuu 2006 N:o 2/2006 toukokuu 2006 Numero 2/2006 Sivu 1 (8) Vierailu Keski-Suomen ilmailumuseoon! Tiistaina 30.5.06 klo 18.00 Kokoontuminen ilmailumuseon pihassa klo 17.45 Omat (kimppa) kyydit, sovi ajoissa Yhdistys

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot