Haminan varuskunnassa tapahtui Eräänä maaliskuisena viikonloppuna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haminan varuskunnassa tapahtui Eräänä maaliskuisena viikonloppuna"

Transkriptio

1 2/2011 KYMEN SALPA 1 KYMEN SALPA KYMENLAAKSON RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIEN LEHTI 27. VUOSIKERTA NRO 2, TOUKOKUU 2011 Haminan varuskunnassa tapahtui eräänä maaliskuisena viikonloppuna... Eräänä maaliskuisena viikonloppuna Haminan varuskunnan tykistökasarmin auditoriossa istui reilut sata jännittynyttä reserviläistä odottamassa mitä tuleman pitää. Kyseessä oli jalkaväkipataljoonan johtajille tarkoitettu harjoitus, jonka toteutti Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Kymenlaakson koulutus- ja tukiyksikkö yhdessä Kymenlaakson Aluetoimiston kanssa. Harjoituksen johtajana toimi evl Markku Hutka. Mielenkiintoista oli, että kurssin kouluttajina toimivat paikalliset reserviläiset, jotka ovat sijoitettuina Kymenlaakson koulutusja tukiyksikköön. Kun Puolustusvoimat tilaa sotilaallisen koulutuksen MPKY:ltä, juuri nämä miehet ovat niitä avainhenkilöitä, joiden harteilla on osaamisen varmistaminen näille nuorille koulutettaville, jotka tulevat tulevaisuudessa toimimaan johtajatehtävissä reserviläisten kertausharjoituksissa, Hutka kertoo. Kurssille tulleet olivat saaneet VEH-kutsun, ja noin 2/3-kutsun saaneista oli vastannut kutsuun. Vänrikki Petäjäniemen loistava tulos. Vahvaa sitoutumisen halua osoittaa se, että jotkut kutsutut olivat paikallisesti katsoen hyvinkin kaukaa, Kokkolaa, Oulua ja Iisalmea myöten hypänneet junaan. Alikersantti Halme Raumalta, joka oli suorittanut varusmiespalveluksen 2008, kertoi harjoituksen toisena päivänä, kun varsin tiivis puolentoista vuorokauden opintokokonaisuus oli takana ja lounasta oli aikaa sulatella muutama minuutti punkan pohjalla: Olen tykännyt olla harjoituksessa, kouluttajat ovat asiansa osaavia, rentoja, ja asiapitoiset oppitunnit menevät nopeasti, kun mielenkiintoisia asioita kerrataan. Itse en ole ottanut selvää oman paikkakuntani reserviläistoiminnasta, enkä ole MPKY:n toiminnassa, mutta tämän kurssin myötä olen ajatellut ottaa selvää, millaiseen reserviläistoimintaan sitä voisi lähteä mukaan kotipaikkakunnallani. Kurssi alkoi perjantaina luonnollisesti tulopuhuttelulla, jossa selvitettiin reserviläisen oikeudet ja velvollisuudet, ja sitten iltamyöhään asti jatkuivat oppitunnit. Alikersantit Halme ja Vainikainen. Lauantaina opintokokonaisuutta vahvistettiin karttaharjoituksella ja maaston tiedustelulla, jossa esimerkiksi huollon johtajat katsoivat mahdolliset sijoituspaikat niin komppanian täydennyspaikalle, muonituspaikalle kuin lääkintäryhmän sijoitukselle. Lauantain sauna kruunasi päivän koulutukset, ja kurssilaiset vetäytyivät levolle odottamaan seuraavan päivän rynnäkkökivääriammuntaa. Useimmilla oli viimeisimmästä ammunnasta jo useampi vuosi. Alikersantti Nurmi Askolasta, joka toimi huollon kouluttajana harjoituksessa, lähti mukaan harjoitukseen, sillä hänellä on tavoitteena saada ammunnanjohtajakokemusta nyt, kun hän on käynyt Puolustusvoimien ammunnanjohtajakurssin. Harjoitus etenee positiivisella sykkeellä ja innostus on suuri. Kurssi on rakennettu toimivaksi ja perustamistoimien alkukankeuden jälkeen kaikki tuntuu etenevän omalla painollaan. Tässä harjoituksessa Nurmi tosin pääsi kirjuriksi, koska reservin ylivääpelit Timo Kitunen ja Ari Heikkilä johtivat rynnäkkökivääriammunnan tällä kertaa. Sunnuntaina varusluovutusten jälkeen olikin enää loppupuhuttelu, jossa evl Hutka kertoi harjoituksen sujuneen pääosiltaan hyvin. Koulutettavat olivat tehneet sovelletun reserviläiskyselyn, jonka tuloksena kurssin arvosanaksi tuli 3,9, jota Hutka piti erittäin hyvänä. Kurssin tavoite saavutettiin, kurssin rakenne oli hyvä, koulutussisältöön kurssilaiset olivat pääosin tyytyväisiä ja rynnäkkökivääriammunta osana harjoitusta oli saanut vain positiivista palautetta, hän tiivisti. Tulevaisuudessa ammunta tullaan varmasti pitämään osana vastaavia harjoituksia. Kritiikkiä tuli sellaisista asioista, jotka myös kouluttajat olivat tunnistaneet, ja näihin asioihin tullaan kiinnittämään huomiota tulevaisuudessa. Yhteenvetona voitanee todeta, jotta vastaavat harjoitukset onnistuvat ja tuottavat osaavia reserviläisiä, sitoutuminen ja vastuunkanto omasta kenttäkelpoisuudesta ovat avainasioita, joihin jokainen voi tahollaan kiinnittää huomionsa. Jari Suni Elimäen Resevinaliupseerit miehen ikään Elimäellä vedettiin lippu salkoon 9.4. Tällöin tuli kuluneeksi 50 vuotta yhdistyksen perustamisesta. Juhlapäivää vietettiin Elimäen Alppiruusussa kahvin ja kakun keralla. Yhdistys oli kutsunut muiden yhdistysten ja kerhojen edustajia juhlistamaan tilaisuutta. Juhlapuheen piti Aluetoimiston päällikkö, evl Markku Hutka sekä liiton tervehdyksen toi puheenjohtaja Markku Pakkanen. Juhlassa palkittiin ansioituneita jäseniä. Seinäplaketin saivat yhdistyksen perustajajäsenistä Pentti Koskenniemi ja Henry Vertanen, sekä yhdistyksen pitkäaikaiset tilintarkastajat Keijo Koskinen ja Jukka Tallgren. Liiton pronssisen ansiomitalin saivat Antti Ylä-Outinen, Olli Jaakkosela, Heli Suur-Askola, Juha Rantala sekä Ari Marttonen työstään yhdistyksen tarkoitusperien eteen. Yhdistys kiittää kaikkia juhlassamme mukana olleita sekä erityisesti Elimäen Alppiruusun henkilökuntaa erittäin makoisista tarjouksista ja hienosta tilasta, jonka olimme saaneet käyttöön näyttävine rekvisiittoineen. Jari Suni Reserviläisliiton pronssisen ansiomitalin sai muun muassa yhdistyksen varapuheenjohtaja Heli Suur-Askola.

2 2 KYMEN SALPA 2/2011 PÄÄKIRJOITUKSET Reserviläiskierros 2010 Reserviläisurheiluliiton sidosryhmineen järjestämä Reserviläiskierros = Kuntokierros järjestettiin ensimmäistä kertaa RUL:n ja RES:n piirien kesken. Reserviläiskierroksen kilpailun tavoitteet: Lisätä tietoisuutta erinomaisen toiminnan merkityksestä toiminnalle ja kansalaisen hyvinvoinnille. Jakaa tietoisuutta eri liittojen erinomaisuuksien vaatimuksista ja kilpailukyvyn kehittämisestä. Tiedottaa menestyksellisistä liittojen piirien organisaatioiden omaksumista parhaista käytännöistä ja kehittämistoimenpiteistä sekä niiden tuloksena syntyneistä tuloksista ja saavutuksista. Sähköisen kuntokortin palauttaneiden piirien (myös kerhot ja yhdistykset olivat mukana) joukosta valittiin kolme aktiivisinta piiriä RESUL:n kiertopalkinnon sääntöjen ja arviointikriteerien mukaan. Valituiksi tulivat Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry, Kainuun Reserviupseeripiiri ry sekä Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry. Piirien edustajat kutsuttiin RESUL:n arviointiryhmän haastatteluun Helsinkiin helmikuun 2011 alussa. Piirin ja yhdistyksen/kerhon toimintaa arvioitiin yhdeksällä arviointialueella ja niitä tarkentavilla 32 arviointikohdalla ennen arviointia sovittujen menettelyohjeiden mukaisesti. Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota siihen, millaiset toimintatavat piirillä ja yhdistyksillä on arviointikohtien esittämien asioiden hallitsemiseksi, miten niitä sovelletaan käytäntöön, miten toimintatapoja ja niiden soveltamista arvioidaan ja parannetaan sekä millaisia tuloksia edellä kuvatuilla toiminnoilla on saavutettu Arvioinnin tuloksen perusteella saatiin palauteraportti, joka koostuu yleisestä ja erityisestä osasta. Keskeiset havainnot piirien parantamisalueista: Seuranta- ja palautejärjestelmiä on kehitettävä. Toiminnasta (tuotevalikoima ja tavoitteet) on saatava kannustavampaa viestintää jäsenistöön asti. Jäsenistön palkintaa ja hyvinvointia on kehitettävä. Kuntojärjestelmä on saatava koko jäsenistön käyttöön. Jäsenistöltä on saatava johdolle sen hiljainen tieto. Liittojen on panostettava alle 30-vuotiaiden mukaan saamiseen. Sidosryhmät ja kumppanit on motivoitava mukaan. Hyötyliikunta ja perheet on tärkeä osa reserviläistyötä. Metso Oy:n lahjoittaman kiertopalkinnon sai vuodeksi haltuunsa Kainuun Reserviupseeripiiri ry. Lämpimät onnittelut sinne susirajalle. Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry sekä Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry palkittiin kunniakirjalla. Lämmintä kesää odottellessa Pasi Laari kapteeni Kymenlaakson Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Kesän ammunnat alkavat Valtakunnalliset vaalit olivat. Uudet miehet sekä naiset eduskunnassa tulevat viitoittamaan seuraavan nelivuotiskauden maanpuolustukselle. Puolustusvoimamme on muutoksen edessä. Tulemme siirtymään yhä enemmän erilaisten teknisten ratkaisujen tielle. Asevelvollisuus ei katoa mihinkään suomalaiselta mieheltä, mutta asejärjestelmät vaativat perusteellisempaa koulutusta. Ei riitä, että osaa juosta rynnäkkökiväärin kanssa, vaan on osattava yhä enemmän elää tietoteknisessä mailmassa. Tähän meillä on hyvä perusta nykyisessä koululaitoksessa, joka on siirtymässä enenevässä määrin internetin käyttöön. Toki kotona moni jo nyt saa perusteet pc-mailmaan. Muutama vuosi ja ryhmänjohtaja kulkee pc vyöllä näytön ollessa kypärän suojalasin yläkulmassa. Tästä kaikesta edistyksestä huolimatta tulemme tarvitsemaan myös perinteisten aseiden käyttäjiä. Ampumataidon ylläpito on reserviläiselle oleellinen seikka. Se ei ainakaan täällä Kymenlaaksossa ole ongelma. Yhdistyksillä on omia aseita lainattavana jäsenistölle. Ampumaratoja sekä -vuoroja riittää kaikille halukkaille. Onkin tärkeää, että täällä sivilin puolella hoidamme ampumataidon ylläpidon, niin samalla tulee hoidettua ampumaratojen käyttö. Näin voimme samalla estää osaltamme ampumaratojen poistouhan, joka piilee ratojen käytön vähäisyydessä. Puolustusvoimat eivät voi nykyresurssein pitää meidän ampumataitoa yllä. Lähinnä siellä tapahtuva ammunta on meille reserviläisille näytön paikka, että olemme hoitaneet leiviskämme hyvin. MPK:n Taisteluharjoitus ja ammunnat RUK -kurssilla heinäkuussa Pahkajärvellä on jokaisella reserviläisellä mahdollisuus kerrata ja päivittää omaa ampumataitoaan erilaisilla jalkaväen aseilla. p p p Prosenttiammunta on mielestäni yhdistysten välinen kilpailu siitä, kuinka olemme osanneet aktivoida jäsenistömme rata-ammunnan piiriin. Sitähän on myös hirvi- ja karhuammunnan harjoittelu, joka oikeuttaa prosenttiammuntamerkintään. Älkäämme siis unohtako näitä tärkeitä hetkiä tilastoja tehdessämme. RESUL-internetin käyttö varsinkin ammunnan osalta on toivottavaa. Siitä järjestelmästä saa helposti tulostettua ampumapäiväkirjan. Tämän tulosteen kanssa on helpompaa mennää hakemaan viranomaisilta uuden aseen aseenkantolupaa verrattuna siihen, että muistelee muutaman ampumasuorituksen paperille. RE- SULin kuntokortin käyttö on näppärää, jos käyttää internetiä tai sähköpostia. p p p Kevätkokouksemme Salpalinjalla meni totuttuun tapaan. Suljimme edellisen vuoden. Tämän vuoden ollessa parhaassa toimintajuoksussa odotan yhdistysten tekevän työtä jäsenhuollon parissa niin, että voimme syksyllä kokousta pitäessämme nähdä positiivisen jäsenkasvun tulleen piiriimme. Kilpailu jäsenistön hankkimiseksi yhdistyksissä on alkanut, jotkut yhdistykset näyttävät ottaneen tavoitteen saavuttamisen tärkeäksi vuoden toiminnaksi. Tämä on hyvä. p p p Tänä vuonna kesäkuussa on kulunut 70 vuotta siitä, kun Piikkirykmentin, JR25:n, miehet lähtivät hakemaan menetettyä Karjalaa takaisin. Ainakin Voikkaalla ja Inkeroisissa järjestetään muistotilaisuudet, joiden järjestelyissä ovat reserviläiset ja Puolustusvoimat mukana. Toivon näkeväni useita jäseniämme myös Korian erämessuilla, joissa meillä on oma osastomme mukana. Hyvää kevättä toivottaen Pentti Kivi ylikersantti Kymenlaakson Reserviläispiirin puheenjohtaja LÄHDE MUKAAN MIELEKKÄÄSEEN RESERVILÄISTOIMINTAAN! Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry Kymenlaakson Reserviläiset ry

3 2/2011 KYMEN SALPA 3 Piirien kevätkokous kirvoitti muistot talvisodasta Kymenlaakson reserviläispiirit pitivät kevätkokouksensa talvisodan päättymispäivänä Salpalinja-museon tiloissa Miehikkälässä. Tilaisuudessa palkittiin muun muassa Reservinupseerin puheenjohtaja Pasi Laari vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja kuunneltiin RUK:n johtajan, eversti Vesa Kangasmäen luento kansainvälisestä toiminnasta. Kymenlaakson Reserviläispiirin puheenjohtaja Pentti Kivi muisteli puheessaan talvisotaa. Hän muistutti, että sen aikana rannikoilla oli vaikea tilanne. Pukkion linnake sai sodan aikana niskaansa useita pommeja, mutta se ei kuitenkaan tuhoutunut. Linnaketta ei myöskään koskaan valloitettu. Pentti Kivi kiitteli sodassa taistelleita sotilaita sekä sodassa auttaneita lottia. Jos meillä ei olisi ollut lottia, olisi asia ollut Suomelle kohtalon kysymys. Tänä päivänä saamme elää vapaassa maassa, Kivi painotti. Kivi kehui myös hyvin hoidettua reserviläiskoulutusta, joka nykyisin hoidetaan maanpuolustuksen kautta. Hän muistutti vielä, että reserviläisten tehtävänä on uskottavan maanpuolustuksen ylläpitäminen. Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Pasi Laari sai Reserviläisliiton pronssisen ansiomerkin. Kokouksessa palkittu Pasi Laari esitteli piirien uuden toiminnanjohtajan Jorma Uskin, joka työskentelee piiritoimistolla Kouvolassa. Toimisto on muuttanut Kouvolaan ja olemme vuokranneet vanhan arkistotilan. Eli jos on tarvetta tavaroiden säilytykselle, voi tilaa vuokrata asevelihintaan, Laari vinkkasi. Hän myös lisäsi, että reserviläisjärjestöjen jäsenmäärä on huolestuttavalla tasolla, ja kelkka pitää saada nousuun. Meidän kerhojen edustajat, ottakaa asia todesta. Jäsenhankintakampanja on meneillään, ja kolmesta jäsenestä saa jäsenpuukon. Kesäkuussa Korialla olevat erämessut ovat näytön paikka saada lisää jäseniä, Laari muistutti. Miehikkälän kunnan puheenvuoron käyttänyt kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tarja Alastalo kertoi Salpalinja-museon toiminnasta ja siellä toteutetusta asiakaskyselystä. Hän totesi, että viime kesäkaudella museossa vieraili kävijää. Eräänä haasteena on museon tunnettavuus, sillä kävijät olivat yleensä saaneet tietoa esimerkiksi ystäviltään. Miehikkälän kunnalla on tehtävää markkinoinnissa, Alastalo sanoi. Asiakastyytyväisyyskyselyssä nähtiin, että keskivertokävijä on vuotias mies, joka on kotoisin Etelä-Suomen läänistä, on töissä tai opiskelee. Kävijöistä 60 prosenttia oli paikalla ensimmäistä kertaa. Alastalo kertoi eräästä matkailijasta, joka oli ollut moottoripyörällään kiertomatkalla Euroopassa. Matkailija oli käynyt myös Salpalinja-museossa ja todennut sen olevan matkan siihen asti merkittävin kohde. Havahduttavampaa kokemusta en ole kokenut, osaan arvostaa sitä miten hyvin asiat ovat Suomessa ja miten huonosti ne voisivat olla, Alastalo lainasi matkailijan kertomusta. Kevätkokouksessa nähtiin myös merkittävä huomionosoitus, kun reserviupseeripiiri kutsui kunniapuheenjohtajakseen majuri Paavo Mikkosen Myllykosken reserviupseerikerhosta. Niina Lahtela Huomionosoitukset ja palkitsemiset n Reserviläisliiton pronssinen ansiomitali: reserviupseeripiirin puheenjohtaja, kapteeni Pasi Laari n Reserviupseeriliiton maanpuolustusstandaari: edellinen reserviläispiirin puheenjohtaja, ylikersantti Aki Heikkilä n Reserviupseeripiirin standaari: edellinen toiminnanjohtaja, vääpeli Jari Suni n Reserviupseeripiirin Kenraalipatsas: kapteeni Hannu Lahtinen Iitin reserviupseerikerho n Reserviupseeripiirin paras urheilija: yliluutnantti Sakari Ahola Voikkaan reserviupseerikerho n Reserviupseeripiirin yleiskilpailu, kuntokilpailu ja prosenttiammunta, keskisuuret kerhot: Voikkaan Reserviupseerikerho n Prosenttiammunta, suuret kerhot: Haminan Reserviupseerikerho n Prosenttiammunta, pienet kerhot: Virolahden ja Miehikkälän Reserviupseerikerho Paavo Mikkonen reserviupseeripiirin kunniapuheenjohtajaksi Majuri res Paavo Mikkonen on toiminut erilaisissa maanpuolustusjärjestöissä ja Lions-liikkeessä, niin paikallis-, piiri- kuin valtakunnan tasollakin yli 45 vuoden ajan. Näistä ansioista hänelle on myönnetty lukuisia eri järjestöjen huomionosoituksia, arvonimiä ja kunniamerkkejä. Lisäksi Mikkonen on toiminut mm. kunnallispolitiikassa, ja kilpa(ampuma)urheilussa edustanut Suomea niin olympia- kuin maailmanmestaruuskisatasollakin. Ammatiltaan Mikkonen on opettaja, eläkkeellä. Alla olevaan luetteloon on poimittu ansioita reserviupseeritoiminnasta. Paavo Juhani Mikkonen, s Valkealassa Varusmiespalvelus Karjalan Prikaatissa RUK:n kurssi nro 117 Haminassa Ylennys majuriksi Kerho: Liittynyt Imatran Reserviupseerikerhon jäseneksi vuonna 1965 Siirtynyt Myllykosken Reserviupseerikerhoon vuonna 1967 Paavo Mikkonen kutsuttiin reserviupseeripiirin kunniapuheenjohtajaksi Miehikkälässä pidetyssä kevätkokouksessa. Toiminut eri tehtävissä ja toimii edelleen, mm. puheenjohtaja , kunniapuheenjohtaja 1995, hallituksen jäsen 1999, sihteeri 2002 Kymenlaakson Reserviupseeripiiri: 2. varapuheenjohtaja , puheenjohtaja , Kymen Salpa ja PYT -toimikunnan jäsen , työvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja , jäsen , hallituksen jäsen 2011 Piirin huomionosoitukset: piirin viiri 1991, Kymenlaakson Reserviupseeripiirin kunniakilpi 1997, Kenraalipatsas nro 10 Kymenlaakson Reserviupseeripiiri 2002 Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry:n Ansioristi Suomen Reserviupseeriliitto: hallituksen jäsen , Liittopäivät toimikunnan jäsen RUL:n harrastuspisteitä mennessä 10392, valioluokka vuonna 1991 RUL:n kuntopisteissä SM-luokka vuonna 1988, I luokan saavutuksia 38 vuotta Suomen Reserviupseeriliiton liittoneuvoston (neuvottelukunta) jäsen 1998 RUL:n kultainen ansiomitali soljen kera TOIMINTAKALENTERIT KYMENLAAKSON RESERVIUPSEERIPIIRI Kenttäkelpoisuus-suunnistustesti, Kuusankoski, Inginmaa Johtamispäivä RUL 80 vuotta, Voikkaa RESUL:n ampumasuunnistus, Tuusula 15.5 Kaatuneitten muistopäivä, piirin tilaisuus, Jaala Paikalliset tilaisuudet entiseen tapaan Kenttäkelpoisuus-pyörämarssi, Hamina RESUL:n perinneasekilpailut, Lahti Kesäyön marssi, Vantaa RESUL:n neliottelu, Kuortane 29.5 RESUL:n pistooliampumajuoksu, Seinäjoki 3.6. Reservin ylentämistilaisuus, Kouvolan Upseerikerho 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlapäivän tilaisuudet 9.6. Sotiemme veteraanien kirkkopäivät, Sippola ja Hamina Erämessut, Koria III/JR25:n perustamisen 70-vuotisjuhla, Voikkaa RESUL:n 300 m:n vakiokivääri, Tyrri Viikko 24 Rahanjako II / 2011 Viikko 24 Kiertokirje 3 / Salpavaellus, Miehikkälä Pohjoisen alueen hengellinen perheilta, Puhjonranta RESUL:n palvelusaseammunnat, Pirkkala RESUL:n SRA-ampumamestaruuskilpailut, Hätilä 13.8 Perhetoimintapäivä ja RUL 80 v-johtamispäivä, Miehikkälä PYT/ Kymen Salpa, piirihallitus 3/11, ABC Keltakangas Kenttäkelpoisuus-kuntotesti, RUL 80 v -johtamispäivä, Myllykoski Kymen Salpa / aineistopäivä RUL:n ampumamestaruuskilpailut, Kankaanpää Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät, Lahti Viikko 34 Kiertokirje 4 / Itä-Suomen Sotilasläänin reserviläisten rk-kilpailu ( komentajan kisa ), Hamina 3.9. RESUL:n pystykorva-mestaruuskilpailut, Keuruu 9.9 Kymen Salpa 3 / 2011 ilmestyy Häyhä-tarkka-ampujakilpailu, Säkylä Syyskuu Liiton neuvottelukunnan kokous Syyskuu Vänrikki-/kessupäivä Partiokilpailu, Perniö Liittohallituksen kokous 3 / RESUL:n syysjotos, Säkylä KarPr / YT-päivä, Vekaranjärvi Hengellisen toimikunnan kokous, Hirvelä, Sippola KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRI 7.5. Reserviläisten ampumataitopäivä Kenttäkelpoisuus-suunnistustesti, Kuusankoski, Inginmaa Kaatuneitten muistopäivä, piirin tilaisuus, Jaala Paikalliset tilaisuudet entiseen tapaan RESUL:n ampumasuunnistus, Tuusula Kenttäkelpoisuus-pyörämarssi, Hamina, RUK RESUL:n perinneasekilpailut, Lahti Kesäyön marssi, Vantaa RESUL:n pistooliampumajuoksu, Seinäjoki 3.6. Reservin ylentämistilaisuus, Kouvolan Upseerikerho 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivän tilaisuudet 9.6. Sotiemme veteraanien kirkkopäivät, Sippola ja Hamina Erämessut, Koria III/JR5:n perustamisen 70-vuotisjuhla, Voikkaa RESUL:n 300 m:n vakiokivääri, Tyrri Viron voitonpäivän juhlallisuudet, piiriretki, Johvi, Viro Kesäkuu Retki Kajaaniin, varuskuntavierailu, Karhula-Kymin Res Salpavaellus, Miehikkälä Pohjoisen alueen hengellinen perheilta, Puhjonranta Viikko 28 Esterataan tutustuminen, KarPr, Vekaranjärvi RESUL:n palvelusaseammunnat, Mikkeli RESUL:n SRA-ampumamestaruuskilpailut, Hätilä Elokuu Elokuun ilta, Elimäki PYT/Kymen Salpa 3/2011, Keltakankaan ABC Kenttäkelpoisuus-kuntotesti, Myllykoski Työ- ja talousvaliokunnan kokous, Kotka, Munkkisaaren maja Aineisto Kymen Salpa 3 -lehteen RES-ampumamestaruuskilpailut, Hiukkavaara Veteraanikeräys päättyy Elokuu Naisten ammuntapäivä, Hamina Elokuu Mikon Malja -kilpailu Elokuu RES-perheliikuntapäivä 3.9. Itä-Suomen reserviläisten rk-kilpailu ( komentajan kisa ), Hamina 4.9. RESUL:n pystykorvamestaruuskilpailut, Keuruu Syyskuu Kessupäivät yhdessä upseeripiirin vänrikkipäivän kanssa 9.9. Kymen Salpa 3/2011 ilmestyy RESUL:n syysjotos, Säkylä Hengellisen toimikunnan kokous, Hirvelä, Sippola

4 4 HENGELLINEN TOIMIKUNTA Muuttuuko maailma? Muuttuuko maailma, muututko sinä ja muutunko minä? Näinä päivinä yleinen puheenaihe on ollut muutos. Itse en jaksa uskoa, että mikään muuttuu, ainakaan parempaan suuntaan. Ihminen on itsekäs ja aina tulee olemaan. Ensin tulee minä ja sitten jos jotain jää jäljelle niin ehkä vähän voi antaa tarvitsevalle. Usein kuulee sanottavan, että voisihan sitä vähän antaa jos tietäisi, että apu menee perille. Tai vedotaan siihen, että koska kohde on kehitysmaassa ja omassa maassakin riittää avuntarvitsijoita, joten en anna. Olen päässyt muutaman kerran vierailemaan maissa, joissa tulot ovat vain muutama sentti päivässä per asukas eikä sosiaaliturvasta ole tietoakaan. Muutosta tarvitaan, aivan jokaisen kohdalla. Lähimmäisenrakkaus, se on meiltä hukassa. Jeesus sanoo: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Siinä on opittavaa ja opeteltavaa. Ensimmäisenä tulevat aina mieleen ne omat tarpeet, olivat ne isoja tai pieniä, ja usein mielessämme perustelemme itsellemme, että kyllä minä tämän tarvitsen vain rauhoittaaksemme omaa sisimpäämme. Ei tule mieleenkään, koska ne vähäosaiset kehitysmaiden lapset saivat viimeksi ruokaa. Me suomalaiset emme usko, että Jeesuksen sanat ovat totta, että antaessaan saa eikä meiltä tule puuttumaan mitään. Muutama kohta Sananlaskujen kirjasta 11:24: Toinen on antelias ja saa yhä lisää, toinen säästää yli kohtuuden ja vain köyhtyy. Toinen raamatunlupaus: Herra antaa omilleen heidän nukkuessaan. Jospa me uskoisimme Jumalan lupauksia, niin meillä kaikilla olisi hyvä olla. Ja jospa näkisimme ne lähimmäiset, sisaret ja veljet, jotka apua tarvitsevat lähellä tai kaukana. Muutos voi alkaa vain sinusta, ja miten autatkin toista ihmistä, ei se ole sinulta pois. AMPUMATOIMIKUNTA Taisto Raussi Sippolan Reserviläiset Piirillä onnistunut ilma-asekausi Päättynyt ilma-asekausi oli piirille varsin menestyksekäs. Liiton kilpailuista tuli useita kultaisia mitaleja, ja mikä parasta, kaksi joukkuevoittoa. Pitkästä kilpailumatkasta huolimatta piirin ampujat olivat kiitettävästi mukana. Joukkueitten menestys antaa varmasti lisäpotkua nuoremmillekin osallistua tulevina vuosina liittotason kilpailuihin. Onnittelut vielä näin lehdenkin kautta kaikille mukana olleille, tulokset on julkaistu Reserviläinen lehdessä ja Resul:n sivuilla. Piirin ilma-asekisat ammuttiin yhteistyössä SAL:n maakunnallisten kisojen kanssa. Kilpailuista näin järjestettyinä tuli todella onnistuneet tapahtuma. Kilpailupaikka, Voikkaan kalliosuoja on tämänsuuruisille kilpailuille varsin sopiva ja hyvän valaistuksen johdosta ampujille suosiollinen. Kuusankosken Ampujien rutinoitunut järjestäjäkaarti sai vähän apuja Voikkaan Reserviupseerikerholta, joten kilpailuista jäi kaikille makea maku. Osallistujia pistoolin ja kiväärin kisassa oli ennätysmäärä. Kiväärin asentokisa hakee vielä suosiotaan, asentokilpailulle soveltuvia ratoja on vielä kovin vähän. Tässäkin yhteydessä huomattiin se, että Kouvolan alueelle tarvittaisiin pikaisesti uusi, selvästi suurempi ja uudenaikaisempi ilma-aserata. Kilpailujen tulokset löytyvät toisaalta tästä lehdestä ja Res-piirin sivuilta. 50 v -sarjoissa kiväärillä tehtiin laadukkaita tuloksia Väisäsen Eilan ja Järvelän Jarmon toimesta. Voikkaan kiväärimiehille ei joukkueena taida piiristä vastusta löytyä missään lajissa. Toivottavasti noususuhdanne ilma-asepuolella jatkuu, pikkureservejä tuntuu ainakin olevan kiitettävästi tulossa. Tätä luettaessa on ulkoratakausi jo hyvässä vauhdissa. Ampujien taivaalle on vaan nousemassa synkkiä pilviä. Meitä uhkaillaan ratojen käyttömaksuilla, mikä mielestäni on käsittämätön asia, kun on kyse puolustusvoimien radoista ja reserviläistoiminnasta. Toinen huolettava seikka on se, kun piirissämme on ilmaantunut kerhoja, jotka eivät välitä, ei kuulemma kiinnosta kilpailujen järjestäminen. Eihän näin voi olla, kun hyvät radatkin ovat olemassa. Pankaapa kerhojen puheenjohtajat ja hallitukset rivinne kuntoon. Ohjeita saatte täältä pohjoisen suunnalta. Sakari Ahola Ampumaupseeri KYMEN SALPA 2/2011 MAANPUOLUSTUSNAISET Vapaaehtoinen maanpuolustus, kodinturvaa Maanpuolustusnaisten liitto jatkaa toista vuotta samalla teemalla: Vahvoja yhdessä toimien. Ja vahvoja meidän tuleekin olla, sillä liiton ideologisena ajatuksena on tehdä vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Vapaaehtoinen maanpuolustustyö jakautuu useisiin alueisiin. Maanpuolustustyön kovana ytimenä voidaan pitää sotilaallista maanpuolustusta tukevaa työtä, jota esimerkiksi aiheesta annettu lainsäädäntö käsittelee lähes ainoana maanpuolustustyön osa-alueena. Naisille vapaaehtoinen sotilaallinen toiminta avautui reilut 10 vuotta sitten. Mutta vapaaehtoinen maanpuolustus on kaikkea muutakin, ja naisille löytyy tehtäviä monella eri saralla ja oman kiinnostuksen mukaan. Vapaaehtoinen maanpuolustus on yleistermi, ja sillä tarkoitetaan Suomessa eri viranomaisten normaali- ja kriisiajan valmiuksia täydentävää ja tukevaa vapaaehtoistoimintaa. Lappeenrannassa olleen Naisten Valmiusliiton koordinoimassa ja Kymen alueneuvottelukunnan toteuttamassa NASTAharjoituksessa, WILMAssa, harjoiteltiin näitä arjen turvallisuuteen liittyviä asioita. Naisten Valmiusliitto ry osallistuu aktiivisesti ajankohtaiseen keskusteluun kodinturvajoukkojen muodostamisesta, ja yhteiskunnallisesti ajatellen onkin tärkeää, että kaikilla kansalaisilla on hyvät turvallisuusvalmiudet. Naisten rooli suomalaisessa yhteiskunnassa on olla aktiivisesti mukana myös sellaisissa arjen turvallisuustilanteissa, jotka poikkeavat normaalista. Naisten Valmiusliitto, johon myös Maanpuolustusnaiset kuuluvat, näkee tärkeänä, että naiset huomioidaan kodinturvajoukkojen muodostamisessa, sillä suomalaisen yhteiskunnan vahvuus on se, että kriiseihin varaudumme hyvällä yhteistyöllä. Suomalaiset naiset ovat historian saatossa aina toimineet miesten rinnalla yhteiskunnan turvaamisessa ja rakentamisessa, eikä tässä nähdä poikkeusta. Naisten Valmiusliiton puheenjohtajan Anneli Tainan mukaan kodinturvakonseptin säilyttäessä maakuntajoukot, voisivat nämä uudet joukon osat toimia myös siviililuonteisissa häiriötilanteissa. Simo Pyhälahdelle ansiomerkki Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistyksen hallitus on myöntänyt Simo Pyhälahdelle hopeisen jäsenansiomerkin numeroltaan 96. Merkki luovutettiin Simolle Itä- Suomen sotilasläänin ja Kymenlaakson aluetoimiston vuosipäivän konsertin yhteydessä Haminassa RUK:n Maneesissa 23. helmikuuta, jolloin sotilasläänin komentaja, kenraalimajuri, JP27:n perinneyhdistyksen puheenjohtaja Jukka Pennanen kiinnitti merkin Simo Pyhälahden takin rintapieleen. Teksti ja kuva: Paavo Mikkonen Wilma-harjoituksen johtajana toimi Marja-Sisko Hartikka (oikealla), ja harjoituksen turvallisuuspäällikkönä toimi Marja-Terttu Nuorivuori. Kuvat: Ansa Räätäri Kodinturvajoukkoihin voitaisiin muodostaa ryhmiä tukemaan esimerkiksi sosiaalitoimen valmiutta kohdata onnettomuustilanteita, muun muassa käsipareja tulipalotilanteisiin liittyvään asukkaiden evakuointiin. Lisäksi voisi olla henkisen tuen ryhmiä ja vastaavia viranomaisten toimintaa tukevia ryhmiä. Tämä ei suinkaan ole mitään uutta toimintaa, sillä jo reilut 10 vuotta sitten mm. Anjalankoskella oli koulutettuja vapaaehtoisia, henkisen tuen koulutuksen saaneita henkilöitä, sijoitettuna ensivasteryhmiin. Yleiskeskusteluissa on puhuttu siitä vaikeudesta, että esimerkiksi kunnan sosiaalitoimi ei tunne vapaaehtoisten toimintaa ja osaamista omalla alueellaan. Tästä syystä vapaaehtoisten ja viranomaisten yhteistyön kehittyminen on vasta ajatusasteella. WILMA-harjoituksessa harjoiteltiin arjen turvallisuuteen liittyviä asioita ja naiset toimivat sekä kurssilaisina, kouluttajina että johtajina WILMAssa. Maanpuolustusnaisten Kymenlaakson piiristä mukana olivat mm. Tiina Meisola Kouvolasta Toimintakyky kriisitilanteissa -kurssin johtajana ja Eija Pekkola Pyhtäältä Ikääntymisen haasteet turvallisuudelle -kurssin kouluttajana. Harjoituksen johtajana toimi Marja-Sisko Hartikka Lappeenrannasta ja allekirjoittanut oli harjoituksen turvallisuuspäällikkö. Vapaaehtoinen maanpuolustus on yhdessä toimimista. Kuluvan vuoden toiminnasta saa tietoa oman yhdistyksen tiedotteista sekä yhdistysten hallituksen jäseniltä. Kymenlaaksossa toimii viisi maanpuolustusnaisten liiton yhdistystä: Haminan Reservin upseerien naiset, Karhulan Reservin upseerien naiset, Pyhtään Reservin upseerien naiset, Kaakkois-Suomen Maanpuolustusnaiset ja Kouvolan Maanpuolustusnaiset. Toivotan aktiivista toimintavuotta ja hyvää alkanutta kevätkautta kaikille Marja-Terttu Nuorivuori Puheenjohtaja MNL Kymenlaakson piiri ry Sitkeästä sekä aktiivisesta harrastustoiminnasta voi saada myös näkyvää tunnustusta. Maanpuolustusnaisten liitto on toiminut 6 vuotta, ja nyt vihdoin on julkaistu liiton oma ansiomitali. Kymenlaaksoon myönnettiin piirin puheenjohtaja Marja-Terttu Nuorivuorelle Maanpuolustusnaisten liiton kultainen ansiomitali liiton kevätkokouksessa Lahdessa MNL:n kultainen ansiomitali voidaan myöntää henkilölle, joka on erittäin ansiokkaasti, aktiivisesti ja pitkäaikaisesti toiminut MNL:n eri tasojen tehtävissä toimien tehtävissään tuloksellisesti MNL:n hyväksi. Kuvassa kenraalimajuri Jukka Pennanen, Eija ja Simo Pyhälahti.

5 2/2011 KYMEN SALPA 5 KYMENLAAKSON RESERVIUPSEERIPIIRIN JA JÄSENKERHOJEN TOIMIHENKILÖT 2011 PIIRITOIMISTO PIIRI Avoinna varmimmin to klo 13 17, pe klo 8 12 Toiminnanjohtaja kapteeni Jorma Uski Salpausselänkatu 54 as Kouvola puh Piirin puheenjohtaja kapteeni Pasi Laari Vipusentie Kouvola puh varapuheenjohtaja kapteeni Juha Tompuri Tompurintie Myllykoski puh varapuheenjohtaja kapteeni Reino Pietikäinen Rikelintie 2 A Miehikkälä puh KERHOT ELIMÄKI Pj. (postit) ltn Matti Saarinen Postinkantajant. 20, Koria puh Vpj. ltn Jani Juvankoski Lammentie 1 B, Koria puh Siht. vänr Sami Tapio Kuusitie 5, Koria puh Amp.ups. ylil Tapio Penttilä Katajatie 4, Koria puh Urh.ups. vänr Heikki Haarajoki Mettäläntie 12 F, Elimäki puh Tal.hoit. ltn Esa Hasu Vaskirinteent. 18, Elimäki puh kymenlaaksonsahko.fi HAMINA Pj. (postit) kapt Ari Falkenberg Knaapinpolku 1, Poitsila puh Vpj. kapt Jarkko Tawast Knaapinpolku 1, Poitsila puh Siht. kapt Taavi Malinen Reitkallint. 102, Summa puh Amp.ups. ylil Ilkka Rämä Tuomponraitti 4, Hamina puh Tal.hoit. ltn Hannu Nieminen Myllärinkatu 3, Hamina puh IITTI Pj. (postit) ylil Jouni Laurikainen Aisakuja 4, Kouvola puh Vpj. ylil Simopekka Eskola Katajatie 4, Kausala puh rakennustoimistorasto.fi siht. ylil Erkki Asikainen Vatajantie 14, Kausala puh Amp.ups. ylil Juha Virtanen Autiont. 402, Kymentaka puh Urh.ups. ltn Jarkko Niittymaa Hiihtäjänkaari, Kausala puh Tal.hoit. ylil Juhani Närkki Viritie 9, Kausala puh INKEROINEN Pj. ja urh.ups. (postit) kapt Lassi Ukkola Opistont. 10, Inkeroinen puh Vpj. ja siht. ylil Pekka Reponen Anjalanlahdent. 5, Anjala puh Amp.ups. ylil Raimo Mänty Toikanmäent. 22, Inkeroinen puh Tal.hoit. ylil Aarno Sihvola Jokipellont. 2 A, Inkeroinen puh JAALA Pj. (postit) ylil Veikko Matikainen Sammallamment. 70, Kimola puh Vpj. kapt Reijo Salminen Eiraskanmutka 308, Kimola puh Siht. ja tal.hoit. ltn Tapani Mikkola Ahvenistontie 191, Jaala puh KARHULA Pj. (postit) kapt Arimo Heikkilä Rauhalank. 12 C, Kotka puh Vpj. ltn Kari Huttunen Rauhalank. 12 C, Kotka puh Siht. ja urh.ups. ylil Janne Tähti Lahnatie 1, Kotka puh Amp.ups. vänr. Mika Friman Saarikontie 17, Kotka puh Tal.hoit. ltn Jaakko Suutari Svinhufvudintie 4 A 2, Helsinki puh KOTKA Pj. (postit) ylil Kimmo Kovanen Peltokaskentie 17, Kotka puh Vpj. ylil Hannu Rämä Ulpukkapolku 20, Kotka puh Siht. ltn Ari Nuutinen Munkkisaarenp. 24, Kotka puh Tal.hoit. ltn Timo Riisiö puh Amp.ups. ltn Ilkka Kuusela Turantie 5 C 14, Kotka puh Urh.ups. ylil Sami Kahila Huvipurrent. 1 B 9, Kotka puh KOUVOLA Pj. (postit) kapt Jorma Uski Pyydystie 31, Kouvola puh Vpj. ylil Matti Romppanen Haminant. 29 D, Kouvola puh Siht. kapt Markku Leporanta Amp.ups. ylil Olli Pasi Kotatie 8, Kouvola puh Urh.ups. ltn Topi Suomalainen Keihäskuja 7, Kouvola Tal.hoit. ylil Pekka Harrila Volttikatu 14, Kouvola puh Koulutusups. kapt Pekka Äärynen Mäkitie 2, Valkeala KUUSANKOSKI Pj. (postit) ltn Jyri Kylmälä Olaskaari 23, Kouvola puh upm-kymmene.com Vpj. ylil Matti Tikka puh MYLLYKOSKI Pj. kapt Juha Tompuri Tompurint. 37, Myllykoski puh Vpj., koulutus, nuoriso kapt Eero Viitanen Kaarlont. 16, Myllykoski puh Siht. (postit) maj Paavo Mikkonen Keskikoskentie 4 A 3, Myllykoski puh Tal.hoit. kapt Tapio Karvonen Revonkj. 21, Myllykoski puh Amp.ups. kapt Olavi Heikkilä Pappilant. 11, Myllykoski puh Urh.ups. maj Eero Mattila Hevoskivent. 1, Myllykoski puh PYHTÄÄ Pj. (postit) ylil Petteri Widemark Peltolantie 11, Kotka puh Vpj. ylil Timo Erikoinen Siht. ylil Eero Heiskanen Merikotkant. 10, Siltakylä puh trade-up.inet.fi Amp.ups. vänr Kim Rosqvist Suurkärrint. 115, Siltakylä puh Tal.hoit. ylil Jorma Kemppainen Lehtopöllönt. 27, Siltakylä puh storaenso.com VALKEALA Pj. (postit) ltn Piia Vähämaa Selänpääntie 518, Selänpää puh Vpj, urh.ups. ltn Jarno Mauno Ilomäentie 54, Valkeala puh Siht. ylil Jukka Laitinen Tuomelant. 16, Valkeala puh. (05) valkealankoulut.fi Tal.hoit. ylil Kari Martikainen puh Amp.ups. kapt Jukka Sihvola Jaakkolant. 26, Valkeala puh VIROLAHTI-MIEHIKKÄLÄ Pj. ltn Petri Rajajärvi Vpj. kapt Jukka Lappi Kuhatie 1, Virolahti puh Siht. ja rah.hoit. kapt Hannu Lavonen Kalasillant. 60, Muurikkala puh Amp.-urh.ups. kapt Reino Pietikäinen Rikelint. 2 A, Miehikkälä puh VOIKKAA Pj. (postit) ltn Tuomo Jaanu Palolaiturint. 7, Pilkanmaa Vpj. ltn Timo Jokinen Niittypolku 12, Kouvola puh Amp.-urh.ups. ylil Sakari Ahola Pihlajap.12, Kuusankoski puh Tal.hoit. kapt Arto Ala-Outinen Kärpänkj Kuusankoski puh upm-kymmene.com Maanpuolustus näkyvästi esillä Erämessuilla Korialla Erämessut ovat Korialla Puolustusvoimat ja maanpuolustusjärjestöt esittäytyvät perinteisellä paikalla entisen Pioneerikoulun vieressä. Puolustusvoimia edustavat Kymenlaakson aluetoimisto ja Karjalan Prikaati. Maanpuolustusjärjestöistä ovat mukana Korian Sotilaskotiyhdistys, MPK-Kymenlaakso, Kymenlaakson Reserviupseeripiiri, Kymenlaakson Reserviläispiiri, Radioamatöörit-viestiosasto ja Kymenlaakson maakuntakomppaniat. Messuvierailla on näin jälleen mahdollisuus tutustua maanpuolustustyön nykytilanteeseen ja nauttia perinteiset sotilaskodin munkkikahvit. Paikalla on runsaasti maanpuolustustyön asiantuntijoita ja opastajia. Samalla tehdään tunnetuksi osallistumismahdollisuuksia vapaaehtoisen maanpuolustustyön eri osa-alueisiin. Esittelijöiden ja muiden talkoolaisten ilmoittautumisia ottaa vastaan kapt res Leo Pekonen, puh , ja toiminnanjohtaja Jorma Uski, puh , Talkoopanosta tarvitaan varsinaisen messuajan lisäksi osaston rakentamisessa 9.6. sekä purkamisessa 12.6.

6 6 KYMEN SALPA 2/2011 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN JA YHDISTYSTEN YHTEYSTIEDOT 2011 PIIRITOIMISTO PIIRI Avoinna varmimmin to klo 13 17, pe klo 8 12 Toiminnanjohtaja Jorma Uski Salpausselänkatu 54 as Kouvola puh Piirin puheenjohtaja ylikersantti Pentti Kivi Tammenmäentie 52 B Anjala puh varapuheenjohtaja kersantti Kari Niemi Lehdonpääntie Kouvola puh varapuheenjohtaja vääpeli Jari Suni puh YHDISTYKSET ELIMÄEN RESERVINALIUPSEERIT RY Pj. (postit) alik Janne Putkonen Suurkuja 37, Elimäki puh windowslive.com Siht. vääp Jari Suni puh Amp.au. Juha Rantala Vilkkiläntie Elimäki puh HAMINAN SEUDUN Pj. (postit) Eveliina Ihalainen Rauhank. 16 as. 4, Hamina puh vpj., maastojaos Simo Sahala puh vpj., ampumajaos Mika Kuoppamäki puh Siht. Lotta Riikonen puh Rah.hoit. Jani Salo puh IITIN SEUDUN Pj. alik Vesa-Matti Virtanen Vuolenkoskentie 1563, Huutotöyry puh kolumbus.fi Siht. Asko Karjalainen Vatajant. 6 A 2, Kausala puh INKEROISTEN SEUDUN Pj. (postit) ylik Pentti Kivi Tammenmäentie 52 B, Anjala puh vpj Seppo Salonen Kalajankj. 11, Inkeroinen puh Siht. Timo Harjula puh Tiedotus-au. Seppo Pietarila puh JAALAN RESERVINALIUPSEERIT RY Pj. (postit) sotmest Jorma Hanski Mäntytie 12, Jaala puh KARHULA-KYMIN RESERVINALIUPSEERIT RY Pj. (postit) ylik Juha Matilainen Kyyhkylänkuja 11, Kotka puh Vpj. Risto Huttunen puh Siht. Jari Skriko puh Amp.au. Hannu Seppä puh KOTKAN SEUDUN Pj. (postit) alik Olli Leisti Leistinpolku 8, Kotka puh KOUVOLAN Pj. (postit) vääp Kari Haapanen Kirkkosaarenkuja 22, Vuohijärvi puh Vpj. Tapani Kuisma puh Siht. Markku Hemmilä puh Rah.hoit. Timo Ahlgren puh KUUSANKOSKEN Pj. (postit) korpr Jarmo Ruippo Korsitie 8, Kuusankoski puh Vpj. Jukka Sorsa puh Siht. Lauri Melto puh Urh.- ja amp.au. Olavi Pulsa puh Tal.hoit. Matti Wilenius puh MYLLYKOSKEN Pj. (postit) alik Harri Danska Yrjöntie 78, Myllykoski puh Vpj. Esko Leikas Sammalsuontie 8 B 2, Myllykoski puh Vpj. Kimmo Kokkola Itäasemant. 45, Myllykoski Siht., rah.hoit. Sami Sihvola Revonkuja 1, Myllykoski puh Amp.au. Mikko Mattila Sammaltie 1, Myllykoski puh PYHTÄÄN RESERVLÄISET RY Pj. (postit) Kimmo Aro Helmipöllönt. 14, Siltakylä puh SIPPOLAN Pj., siht. (postit) Jarmo Liikkanen Juholanmäent. 23, Anjala puh vpj. Jouko Anttila Rah.hoit.Tarja Turkia puh VALKEALAN RESERVINALIUPSEERIT RY Pj., rah.hoit. (postit) kers Kari Niemi Lehdonpäänt. 13, Kouvola puh Vpj. Risto Simola puh Siht. Janne Hirvonen Metsähukalantie 27, Valkeala puh Amp.au. Heikki Suojoki puh KAAKONKULMAN Pj. (postit) Petri Oikarinen Virolahdentie 225, Miehikkälä puh Siht. Pekka Rintelä Mokkalanmäentie 46 A, Virolahti puh VOIKKAAN SEUDUN RESERVINALIUPSEERIT RY Pj. (postit) Jouni Hyytiäinen Juolukkakuja 8, Kuusankoski puh Vpj. Taisto Olkkonen Siht. Reijo Hasari Kantokoskent. 761, Verla puh Amp.-au. Tuomo Pykälä Sänkipolku 10, Valkeala puh Urh.-au. Jouni Jokinen Valimonkuja 8, Voikkaa puh Elimäen reserviupseerikerho palkitsi jäseniään Pöytä täynnä huomionosoituksia Elimäen Reserviupseerikerhon vuosikokouksessa. Elimäen Reserviupseerikerhon kevätkokouksessa jaettiin seuraavat huomionosoitukset: Kymenlaakson Reserviupseeripiirin ansioristi: kapt Juha Käki. Kerhon kultainen maanpuolustusmitali: ltn Matti Saarinen. Hopeinen mp-mitali: ylil Pertti Olander, ltn Olli Huovinen, ltn Teemu Vinnikka ja vänr Sami Tapio. Pronssinen mp-mitali: vänr Renno Jürgens. Vuoden nuori upseeri-kilpi: vänr Ahti Romo. SM-luokan kuntomerkki: maj Ali Alander, maj Teuvo Manninen ja kapt Juha Käki. Lisäksi kokouksessa jaettiin vuoden 2010 kilpailujen kiertopalkinnot: Ulkoratamestarin kilpi ja Sisäratamestarin kilpi (ammunta): ylil Tapio Penttilä. Parhaan Urheilijan kilpi ja Sandbergin Muistokilpi: Perheralli (Tarnasen taulu): ylil Pertti Olander. Maastomestarin kilpi: vänr Heikki Haarajoki. Harrastuskilpi: ltn Matti Saarinen. Kuntokilpi: vänr Renno Jürgens. Naisten Tähtisilmäkisa (ammunta): Christina Saarinen. Kokousesitelmän Aarrelaivoja etsimässä piti ammattisukeltaja, Vrouw Marian löytäjä Rauno Koivusaari. Kevätkokoustaan pitävät Elimäen Reservin Upseerien Naiset kukitettiin ruusuilla. Kunniapuheenjohtajan ennätyspisteet Kymenlaakson reserviupseeripiirin ja oman kerhonsa kunniapuheenjohtaja, majuri, asessori, koulunjohtaja ja päätoimittaja Erkki Sutela keräsi aikanaan ennätysmäärän eli harrastuspistettä, kun koko maassa vain muutama on yltänyt yli 7000 pisteen. Erkki Sutela on nyttemmin edesmennyt. Aikoinaan reserviupseeriliiton varapuheenjohtanakin toiminut aktiivi kuoli viime vuonna 95 vuoden iässä. Erkki Sutela näytti mallia myös omalle piskuiselle Elimäen reserviupseerikerholle, jonka jäsenistä peräti 13 on yltänyt valioluokan eli 2000 pisteen määrään. Jäsenmäärältään jopa kolme kertaa suuremmissa kerhoissa valioluokkaan ei ole päässyt kymmentäkään reservinupseeria. Elimäen kerhon kaikkien aikojen tilanne näyttää tältä: 1) maj. Erkki Sutela , 2) ev. Ilmari Hurmerinta 5767, 3) ltn Matti Saarinen 4287, 4) ev. Panu Loikkanen 4108, 5) ylil Jorma Nerkko 3904, 6) ylil Erkki Koskenniemi 3606, 7) ylil Eilo Sihvola 3531, 8) kapt. Pentti Alander 2860, 9) kapt. Erkki Vitikainen 2727, 10) maj. Sulo Lonka 2554, 11) ylil Martti Sairanen 2460, 12) kapt. Jukka Ikonen 2108, 13) ylil Pertti Hutri 2032.

7 2/2011 KYMEN SALPA 7 MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITON KYMENLAAKSON PIIRIN YHDISTYKSET HAMINAN RUN RY Pj. Aila Sahala Pikkuympyräkatu 13 B, Hamina puh Vpj. Kaija Olanto-Siukola Taskalinrinne 8, Hamina puh Siht. Ritva Suurnäkki Horssingint. 4, Hamina puh Tal.hoit. Reetta Nopanen Säkkijärvenk. 8, Hamina puh Piirihallituksen jäsen Aila Sahala varalla Kaija Olanto-Siukola KARHULAN RUN RY Pj. Helena Härkönen Korpikatu 4, Kotka puh. (05) Vpj. Sinikka Aatsalo Reinolank. 5 C 25, Kotka puh Siht. Irma Fransila Laihontie 11, Kotka puh Tal.hoit. Marjatta Hänninen Kaunismäenkatu 1 B 22, Kotka puh Piirihallituksen jäsen Helena Härkönen KOUVOLAN MAAN- PUOLUSTUSNAISET RY Pj. Marja-Terttu Nuorivuori Haminantie 27 D 12, Kouvola puh kouvola.fi Vpj. Tiina Meisola Havustonkj. 20, Kouvola puh Tal.hoit. Kati Muhonen Kinnintie 7, Kouvola puh Koulutusvastaava Tiina Meisola Tiedottaja Marja-Terttu Nuorivuori Piirihallituksen jäsenet Marja-Terttu Nuorivuori (pj), Tiina Meisola (jäsen) Irmeli Hakulinen (varalla) KAAKKOIS-SUOMEN MAANPUOLUSTUS- NAISET RY Pj. Kirsi Klaavu-Marjanen Lavinmäent. 12, Summa puh Vpj. Eva Klaavu Ummenmäenpolku 21, Kotka puh Siht. Hanna Klaavu Itäkatu 1-3 D 48, Kotka puh Tal.hoit. Marja-Liisa Rantanen Marinmäent. 33, Kotka puh hawcon.fi Koulutusvastaava Suvi-Marjukka Rantanen Anjalank. 8 B 16, Kotka puh hotmail.com Tiedottaja ja piirihallituksen jäsen Kirsi Klaavu-Marjanen PYHTÄÄN RUN RY Pj. Mervi Liimatainen Kanervakuja 4, Heinlahti puh Vpj. Eija Pekkola Vehkakorventie 45, Siltakylä puh Siht. Merja Isomäki Rysätie 6, Huutjärvi puh Tal.hoit. Päivi Brinkas Länsikyläntie 628 A Siltakylä puh handelsbanken.fi Koulutusvast. Eija Pekkola Tiedottaja Mervi Liimatainen Piirihallituksen jäsenet Mervi Liimatainen (vpj), Eija Pekkola (jäsen) Piirinmestaruuskilpailujen tulossatoa Hiihtoon valmistautuvat Jorma Uski (vasemmalla), Markku Hutka, Pasi Laari, Markku Lähde ja Leo Pekonen. Hiihtomarssilla Utin laturetken yhteydessä Perinnekivääriammunnat Utin Tyrrissä : Tulokset: Sarja Y: 1) Sami Sihvola 235, 2) Jari Espo 232, 3) Kimmo Kokkola 231, 4) Jarno Tani 218, 5) Pasi Taavitsainen 212, 6) Timo Kantanen 202, 7) Vesa Peräkasari 183, 8) Topi Valkonen 182, 9) Jukka Koste 85. Reserviläisten kuntotestitapahtumiin kuuluva 30 kilometrin hiihtomarssi suoritettiin Utin laturetken yhteydessä Kouvolan, Utin, Paaskosken ja Valkealan välisellä reitillä lauantaina ja sunnuntaina 26. ja 27. helmikuuta. Testin vaatimus oli selviytyä 30 kilometrin hiihdosta omilla välineillä alle kuudessa tunnissa. Hiihtoa jouduttiin siirtämään viikolla aiottua myöhäisemmäksi kovan pakkasen takia. Kuntotestiin ilmoittautui mpk:n järjestelmän kautta kaikkiaan 14 hiihtäjää, joista 10 kuului Kouvolan reserviupseerikerhoon. Lauantaina hiihtoon osallistui reserviupseeripiirin johdon ja Kouvolan kerhon aktiivien kanssa aluetoimiston päällikkö evl Markku Hutka, joka piti tapahtumaa onnistuneena ja kannusti kaikkia reserviläisiä aktiiviseen ja säännölliseen kuntoliikuntaan. Jorma Uski Perinnekivääriammunnat Tyrrissä Sarja 50: 1) Juhani Koste 173, 2) Jukka Niemelä 172, 3) Reijo Korkkula 154, 4) Juhani Väänänen 144. Sarja 60: 1) Tapani Kuisma 226, 2) Viktor Mattila 189, 3) Risto Tani 93. Joukkueet: 1) Kouvola (Tapani Kuisma, Juhani Koste, Juhani Väänänen, Topi Valkonen), 2) Iitti (Jarno Tani, Pasi Taavitsainen, Reijo Korkkula, Risto Tani). Kymenlaakson reserviläisjärjestöjen piirinmestaruuskilpailujen tulossatoa. Ilma-aseet 1.3. Voikkaalla: Ilmapistooli: H: 1) Kari Eskola Kuusankosken Res. 369, 2) Olli Parén Kuusankosken Res. 363, 3) Heikki Westerlund Kuusankosken Res. 337, 4) Petteri Kukkola Kuusankosken Res D50: 1) Sirkka Savukari Haminan Res H50: 1) Hannu Lahtinen Iitti Ru 364, 2) Markku Nenonen Kuusankosken Res. 360, 3) Matti Hellsten Inkeroisten Res. 359, 4) Markku Koskivirta Karhula-Kymi 352, 5) Harri Hallikas Inkeroisten Res. 347, 6) Reino Pietikäinen Virolahden-Miehikkälän RUK 329, 7) Jorma Kajanus Kaakonkulman res. 316, 8) Tapani Joutjärvi Voikkaan Res.au 281. H60: 1) Markku Rytkölä Iitin Res. 372, 2) Seppo Hallikainen Kaakonkulman Res 370, 3) Heino Pitkäkangas Haminan Res. 370, 4) Paavo Westman Voikkaan Res.au 363, 5) Hannu Seppä Karhula-Kymi 353, 6) Jouko Kaiho Haminan Res. 353, 7) Matti Saarainen Haminan Res. 352, 8) Teuvo Hallikainen Kaakonkulman Res 349, 9) Antero Puhakka Haminan RUK. 341, 10) Markku Myllynen Haminan RUK. 334, 11) Juha Koski Haminan RUK. 329, 12) Olavi Pulsa Kuusankosken Res. 329, 13) Pertti Elg Voikkaan Res.au 324, 14) Esa Urhovaara Haminan RUK. 323, 15) Pekka Pärssinen Kuusankosken Res. 317, 16) Matti Erkkilä Elimäen Ruk. 296, 17) Risto Lintukangas Iitin Res H70: 1) Kosti Hämäläinen Kuusankosken Res. 339, 2) Kalevi Leppäviita Ham.Res.Ups. 338, 3) Jorma Korhonen Kouvolan RUK 331, 4) Pekka Juhani Karjalainen Kouvola RUK 330, 5) Aulis Pekkola Iitin Res Joukkueet (4 ampujan keskiarvo): 1) Kuusankoski I (Parén, Eskola, Nenonen ja Hämäläinen) 1431, 2) Hamina I (Pitkäkangas, Kaiho, Saarainen, Savukari) 1419, 3) Kaakonkulma (Pietikäinen, Kajanus, Hallikainen S., Hallikainen T.) 1364, 4) Hamina II (Puhakka, Leppäviita, Myllynen, Koski) 1342, 5) Kuusankoski II (Westerlund, Pulsa, Kukkola, Pärssinen) 1302, 6) Iitti (Lahtinen, Rytkölä, Lintukangas, Pekkola) Ilmakivääri: H: 1) Jouni Jokinen Voikkaan Res. au 396, 2) Teemu Mesiäinen Voikkaan Res.au 384, 3) Jari Espo Haminan Res 363. D50: 1) Eila Väisänen Haminan Res. 386, 2) Sirkka Savukari Haminan Res H50: 1) Jarmo Järvelä Voikkaan Ru 387, 2) Mikko Mattila Myllykosken Res. 376, 3) Jouko Valtonen Voikkaan Res.au 374, 4) Pentti Rissanen Voikkaan Res.au 370, 5) Ahti Hovi Haminan Res. 365, 6) Rauno Nopanen Haminan Res. 363, 7) Matti Venäläinen Haminan Res H60: 1) Mauri Heino Karhula-Kymi Res. 371, 2) Sakari Ahola Voikkaan Res.Ups. 352, 3) Ossi Heikkilä Voikkaan Res.au 331. H70: 1) Tauno Lindström Voikkaan Res.Ups. 336, 2) Pekka-Juhani Karjalainen Kouvolan Res.Ups Joukkueet (4 ampujan keskiarvo): 1) Voikkaa (Jokinen, Mesiäinen, Järvelä ja Valtonen) 1541, 2) Hamina (Espo, Hovi, Väisänen, Savukari) 1498, 3) Voikkaa II (Rissanen, Ahola, Lindström, Heikkilä) Ilmahirvi 10 ls: D50: 1) Eila Väisänen Hamina Res. 86, 2) Sirkka Savukari Hamina Res. 84, 3) Mervi Laito Kuusankosken Res. 82. H50: 1) Ahti Hovi Hamina Res. 76, 2) Matti Venäläinen Hamina Res. 71. H60: 1) Antero Puhakka Hamina Res. 80, 2) Ossi Heikkilä Voikkaan Res. 76. Ilmakivääri 3 x 20 ls, 20.3.: Sarja H: 1) Antti Puhakka Myllykoski RU 591, 2) Jouni Jokinen Voikkaa Res 586, 3) Teemu Mesiäinen Voikkaa Res 582, 4) Jari Espo Hamina Res 551. Sarja H50: 1) Jarmo Järvelä Voikkaa Ru 576, 2) Mikko Mattila Myllykoski Res 574, 3) Jouko Valtonen Voikkaa Res 567. Sarja H60: 1) Sakari Ahola Voikkaa RU 557, 2) Mauri Heino Kymi- Karhula Res 555. Sarja H70: 1) Tauno Lindström Voikkaa RU 544. Joukkue: 1) Voikkaa (Järvelä, Valtonen, Mesiäinen, Jokinen) Pienoispistooli ls. (sisärata) Voikkaalla N-sarja: 1. Heli Mäkelä Kuusankosken Res Y-sarja: 1. Olli Parén Kuusankosken Res. 555, 2. Kari Eskola Kuusankosken Res. 555, 3. Marko Lahti Kuusankosken Res. 539, 4. Jarno Tani Iitin Res. 536, 5. Petri Laine Kuusankosken Res. 504, 6. Petteri Kukkola Kuusankosken Res. 503, 7. Matti Hämäläinen Kuusankosken Res. 501, 8. Vesa Rantaharju Voikkaan Seudun Res.au 231. Y-50: 1. Kaarlo Heino Inkeroisten Res. 559, 2. Matti Hellstén Inkeroisten Res. 547, 3. Harri Hallikas Inkeroisten Res. 532, 4. Juha Rantala Elimäen Res.au 529, 5. Veikko Anttolainen Haminan Res. 525, 6. Pertti Sinkko Haminan Res. 511, 7. Hannu Pettinen Kuusankosken Res. 511, 8. Juhani Koste Kouvolan Res. 509, 9. Olavi Sinisalo Inkeroisten Res. 507, 10. Hannu Lahtinen Iitin Res. Ups. 507, 11. Juha Matilainen Karhula-Kymi 496, 12. Pentti Rissanen Voikkaan Seudun Res. au 477, 13. Tapani Joutjärvi Voikkaan Seudun Res.au 452. Y-60: 1. Heino Pitkäkangas Haminan Res. 560, 2. Olavi Pulsa Kuusankosken Res. 540, 3. Matti Saarainen Haminan Res. 526, 4. Hannu Metsola Myllykosken Res. 525, 5. Paavo Westman Voikkaan Seudun Res.au 523, 6. Hannu Seppä Karhula-Kymi 522, 7. Tapani Kuisma Kouvolan Res. 521, 8. Jouko Kaiho Haminan Res. 518, 9. Olli Pohjola Karhula-Kymi 497, 10. Risto Tani Iitin Res. 466, 11. Pekka Pärssinen Kuusankosken Res Y-70: 1. Kosti Hämäläinen Kuusankosken Res Joukkueet (neljän ampujan keskiarvo): 1) Kuusankosken Res. I-joukkue (Eskola, Lahti, Parén, Pulsa) 547, 2) Inkeroisten Res. (Hellstén, Sinisalo, Heino, Hallikas) 536, 3) Haminan Res. (Pitkäkangas, Saarainen, Anttolainen, Kaiho) 532, 4) Kuusankosken Res. II-joukkue (Laine, Pettinen, K. Hämäläinen, Kukkola) 505, 5) Voikkaan Res. (Rantaharju, Westman, Rissanen, Joutjärvi) 420.

8 8 KYMEN SALPA 2/2011 SÄRÄPIRTTI KIPPURASARVI Tervetuloa ravintolaamme tai tilaa säräherkut kotiisi verkkokaupastamme! Kysy myös juhla- ja kokouspakettejamme sekä ryhmäpalveluamme. Yleiset kattausajat ja lisäinfoa: Säräpirtti Kippurasarvi Rantatie Lemi puh. (05) Lemin särä, yksi Suomen seitsemästä ihmeestä Kantri HotelliÊKantriÊInkeroinenÊ Puh. (05) , fax (05) MinnaÊSilvennoinen-Lampinen hotelli-êjaêravintolapššllikkš gsmê040ê715ê9261 puh.ê05ê317ê1901 fax.êê05ê367ê3140 PIIRITOIMISTO AVOINNA varmimmin to klo13 17 ja pe klo Muulloin puhelinvarmistus, puh III/JR25:n perustamisen MUISTOJUHLA Voikkaalla klo 12 Tervetuloa! KILPAILUKUTSU KSUE:n hirvenjuoksu- ja kävelykilpailuun Kotkan Laajakoskelle sunnuntaina (huom. oikea päivä) alkaen klo Juoksu- ja kävelymatka 3,5 km Kilpailuase: pienoiskivääri Taulu: pienoishirvitaulu Ampumamatka 50 m. 10 laukausta Sarjat: M, M50, M60, M70, naiset ja nuoret Osallistumismaksu 5 Ilmoittautumiset kilpailupaikalla Tiedustelut: Hannu Valjus, puh Runsasta osanottoa toivoen Karhulan-Kymin res.auk KILPAILUKUTSU Kutsumme Kymenlaakson Reserviupseeripiirin ja Reserviläispiirin ampujat piirinmestaruuskilpailuihin. KIVÄÄRIKENTTÄ-KILPAILU Tyrrin 150 m:n rata 1. erä klo 18.00, 2. erä klo Sarjat: Y, Y50, Y60, Y70 ja D Samassa yhteydessä ammutaan piiriottelu Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson RU/Res välillä. Kilpailussa joukkuekilpailu piirin sääntöjen mukaan. Osanottomaksut 5 euroa / ampuja maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ampumapaikalla. Tervetuloa ampumaan! Voikkaan Reserviupseerikerho Sakari Ahola, puh , s-posti Perinnetoimikunta RUL 80 vuotta -johtamispäivät Suomen Reserviupseeriliitto täyttää tänä vuonna 80 vuotta. Liitto ei järjestä mitään valtakunnallista maanpuolustusjuhlaa. Sen sijaan jokaisessa piirissä järjestetään johtamispäiviä. Päivien idea on se, että järjestävän kerhon jäsenet opastavat ja kouluttavat erilaisilla tehtävärasteilla tapahtumaan osallistuvia muita reservin upseereita, reserviläisiä, ystäviä ja perheenjäseniä erilaisissa maanpuolustukseen liittyvissä tehtävissä ja kysymyksissä. Järjestäjät ja osallistujat saavat näin tapahtumassa ja leikkimielisessä kilpailussa tarvittavaa kouluttamis- ja johtamiskokemusta. Liitto toimittaa järjestäville kerhoille tarvittavan materiaalin. Kaikki osallistujat palkitaan. Kymenlaaksossa järjestetään kolme tapahtumaa. Voikkaan reserviupseerikerho järjestää ensimmäisen ammuntaan ja tietopuolisiin tehtäviin painottuvan tapahtuman lauantaina 14. toukokuuta Kuusankoskella. Kaksi muuta johtamispäivää pidetään elokuussa. Virolahden ja Miehikkälän reserviupseerikerho järjestää lauantaina 13. elokuuta Salpalinja-museolla perhepäivän, johon liittyvät tietopuoliset tehtävärastit ja helpohkoa suunnistusta. Keskiviikkona 17. elokuuta Myllykoskella kuntotestitapahtuman yhteydessä sovelletaan johtamispäivän ideaa. Järjestäjänä Myllykosken reserviupseerikerho. Voikkaan Reserviupseerikerhon RUL 80 v -JOHTAMISPÄIVÄ lauantaina Johtamispäivä pitää sisällään ammuntarastit (prosenttiammunta) ja muutamia johtamisen teoriaa mittaavia tietorasteja reitin varrella. Kuljettava matka pääosin ulkoilureittiä pitkin on noin kolme kilometriä. Rastit suoritetaan kahden hengen partioissa. Päivä alkaa klo 9.00 Kuusankosken urheilupuiston parkkipaikalta (käynti Lassilanpellontieltä, ent. Helsingintie). Rata päättyy samaan paikkaan tulosten julkistamiseen ja palkintojen jakoon, kun viimeinenkin partio on radalta palannut n Varustus ulkoiluun ja maastossa liikkumiseen sopiva. Radan jälkeen uimahalli kanttiineineen on käytettävissä. Ilmoittautumiset mennessä sähköpostilla tai puhelimella Ilmoituksessa osallistujien nimet ja kerho/yhdistys. Osallistumismaksu 5 / partio maksetaan paikan päällä. Lisätietoja Aki Rötkö, puh JOHTAMISPÄIVÄ/PERHEPÄIVÄ kaikenikäisille klo Miehikkälän Salpalinjamuseolla Perhereitti museoalueella, pitkä reitti Salpalinjalla. Reiteillä monipuolisia tietoa ja taitoa vaativia rasteja, pitkällä reitillä myös kävelysuunnistus. Reserviupseerien ja reserviläisten LIHASKUNTO- JA COOPERIN TESTI sekä Myllykosken Reserviupseerikerhon järjestämä RUL 80 v -JOHTAMISPÄIVÄ tehtävä- ja kuntorasteineen keskiviikkona klo Saviniemen kentällä Myllykoskella Lihaskuntotesti: etunojapunnerrus istumaannousu puristusvoima toistokyykistys Varustus sään mukainen, mukaan juotavaa. Peseytymismahdollisuus, ei lääkintähuoltoa. Ilmoittautuminen kentällä klo Järjestäjinä MyRUK ja MyRes Lisätietoja: Juha Tompuri, puh , tai Eero Mattila, puh ,

9 2/2011 KYMEN SALPA 9 Sotilasläänin reserviläisten rk-ammunnat Haminassa Itä-Suomen Sotilasläänin reserviläisten rynnäkkökivääriammuntakilpailu järjestetään lauantaina Haminassa. Yksityiskohtainen kutsu ja kilpailun säännöt ilmenevät alla olevista Kymenlaakson aluetoimiston lähettämistä jutuista. Olennaista on, että ilmoittautuminen vain PV:n lomakkeilla joukkueenjohtajan kautta. Lomakkeita saa aluetoimiston ja res-piirin nettisivuilta sekä res-piirien toimistolta. MPK:n järjestelmän kautta ei ilmoittauduta. Yläikärajaa ei ole. Harjoituskilpailuja ei ole. Joukkueen kaikkien jäsenten on kuuluttava samaan reservijärjestöön. Reserviupseeriliiton ja reserviläisliiton jäsenmaksun maksaneilla jäsenillä on tähän tapahtumaan riittävä ryhmävakuutus voimassa. Jorma Uski KUTSU Itä-Suomen Sotilasläänin reserviläisten RYNNÄKKÖKIVÄÄRIAMMUNTAKILPAILUUN Kymenlaakson kilpailu järjestetään lauantaina Lupinmäen ampumaradalla kolmessa erässä. Ampumaerät alkavat klo 09.00, ja Kilpailijoiden on ilmoittauduttava ampumaradalla 30 minuuttia ennen erän alkua. Harjoituskilpailuja ei järjestetä. Kilpailu sisältää sekä reserviläisjärjestöjen välisen joukkuekilpailun että reserviläisten henkilökohtaisen kilpailun. Joukkueiden kaikki ampujat kilpailevat myös henkilökohtaisessa sarjassa. Ainoastaan henkilökohtaiseen sarjaan osallistuville ampujille varataan viisi ampumapaikkaa jokaiseen erään. Kilpailussa ammutaan kohdistuslaukaukset Jälkimmäinen kilpasarja ammutaan pikasarjana, jolloin taulut ovat näkyvissä 60 sekuntia. Kilpailuihin voivat osallistua reserviläisjärjestöihin kuuluvat, varusmiespalveluksen suorittaneet reserviläiset, joilla on voimassa oleva vakuutusturva, esimerkiksi: Suomen ampujainliiton kilpailu- tai ampujalisenssi Reserviläisten ampumaturvavakuutus Reserviläisjärjestön/vast ryhmähenkivakuutukseen perustuva vakuutusturva, joka kattaa ampumavahingot urheilu ja kilpailutoiminnassa. Muu mahdollinen ampumaurheilun vakuutusturva todennetaan esittämällä vakuutuskirja ehtoineen (metsästyskortti ja siihen liittyvä vakuutus eivät ole riittävä). Työnantajan vakuutusturva Kilpailijoille ei ole asetettu yläikärajaa. Ilmoittautumislomake ja HYVÄKSYMINEN OSALLISTUJAKSI AMPUMAKILPAILUUN - vakuutuslomake ovat tulostettavissa Kymenlaakson Aluetoimiston ja Kymenlaakson Reserviläispiirin internet-sivujen alaotsikosta Aluetoimisto tiedottaa. Kaavakkeita voi myös noutaa Reserviläispiirin toimistolta tai Kymenlaakson aluetoimistolta. Joukkueen johtaja ilmoittaa kootusti joukkueensa ja mahdolliset varamiehet ilmoittautumislomakkeella sekä jokaisen kilpailijan täyttämä ja itse allekirjoittama HYVÄKSYMINEN OSALLISTUJAK- SI AMPUMAKILPAILUUN -vakuutuslomake, johon on liitetty kopio lisenssistä tai vakuutusmaksusta. Vakuutuslomakkeet ovat kilpailukohtaisia, joten viime vuonna lähetetyt eivät enää ole voimassa. Lomakkeet tulee olla Kymenlaakson Aluetoimistossa klo mennessä. Kymenlaakson aluetoimisto ilmoittaa sähköpostitse joukkueenjohtajalle tai ainoastaan henkilökohtaiseen kilpailuun osallistuvalle kilpailun eräjaon sekä mahdollisesta ampujan hylkäämisestä kilpailusta. Hyväksymisestä ei erikseen ilmoiteta ampujille ennen kilpailua. MPKY:n järjestelmässä ilmoittautuneita ei huomioida! PALVELUKSESSANNE TOIMITAMME: seulottua muuraus- ja betonisoraa täytesoraa ja tiesoraa 0 18 mm singeliä mm, mm teiden ja rakennuspohjien tekoa MULTAA Maanrakennus ja kuljetus MARTTI TULOKAS JAALA Puh , (05) ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN RYNNÄKKÖKI- VÄÄRIAMPUMAKILPAILUN SÄÄN- NÖT 1. YLEISTÄ Kilpailu järjestetään maakunnittain välisenä aikana. Kilpailu on järjestettävä joko lauantaina tai sunnuntaina. Itä-Suomen Sotilasläänin reserviläisten rynnäkkökivääriampumakilpailu toteutetaan Puolustusvoimien järjestämänä ampumakilpailuna PE:n hallinnollisen määräyksen HF951/ edellyttämällä tavalla. Edellytykset on kerrottu liitteessä 4.1. Koska tässä liitteessä esitetty kilpailu ei ole ampumaohjelmiston mukainen kouluammunta, niin ammunnan johtajana ei voida käyttää kouluammunnan johtamisoikeuden omaavaa reserviläistä. Reserviläistä/reserviläisiä voidaan käyttää ammunnan tukitehtävissä. Esimerkiksi kouluammunnan johtamisoikeuden omaava reserviläinen saa toteuttaa ammunnan läpiviennin PV:n palkatun henkilön ja käsketyn ammunnan johtajan valvonnassa. ISSL:n reserviläisten rynnäkkökivääriampumakilpailua ei harjoitella erikseen toteuttavana harjoituksena tai ampumakilpailuna. ISSL:n reserviläisten rynnäkkökivääriampumakilpailuun saavat osallistua reserviläiset. Kilpailu sisältää sekä reserviläisjärjestöjen välisen joukkuekilpailun että reserviläisten henkilökohtaisen kilpailun. Joukkueen muodostaa viisi ampujaa, joiden on oltava samasta reserviläisjärjestöstä. Joukkueen kaikki ampujat kilpailevat myös henkilökohtaisessa sarjassa. Kilpailussa kirjataan ylös myös henkilökohtaiset tulokset. Kilpailun järjestävän joukon ampumaratakapasiteetin ja resurssien mahdollistaessa henkilökohtaiseen kilpailuun voidaan ottaa myös yksittäisiä, ei reserviläisjärjestön joukkueessa ampuvia, reserviläisiä. 2. AMMUNNAN KULKU JA SÄÄNNÖT 2.1. Ammunnan kulku Kilpailussa käytettävä ampumaetäisyys on 150 metriä. Kilpailussa kilpasarjojen maalina käytetään ampumataulua 03. Kohdistuslaukaukset saa ampua ampumatauluun 01. Kilpailussa ammutaan ensin kohdistuslaukausta, jonka jälkeen ammutaan kaksi erillistä 10 laukauksen kilpasarjaa. Kohdistuslaukausten jälkeen on vuorossa ensimmäinen kilpasarja, jossa ammutaan 10 laukausta kääntyviin tauluihin. Patruunat lipastetaan yhteen lippaaseen. Taulut ovat näkyvissä 5 sekuntia ja piilossa 10 sekuntia. Laukausten välissä aseen perä on laskettava ampuma-alustalle. Ensimmäisen kilpasarjan jälkeen tulokset otetaan ylös ja tauluissa olevat osumat liidutaan ja paikataan. Toisessa kilpasarjassa ammutaan niin ikään 10 laukausta kääntyviin tauluihin. Patruunat lipastetaan yhteen lippaaseen Toinen kilpasarja ammutaan ns. pikasarjana jolloin taulut ovat näkyvissä 60 sekuntia, jona aikana on ammuttava kaikki 10 laukausta. Ase saa olla ampuma-asennossa koko toisen kilpasarjan ajan. Toisen kilpasarjan jälkeen tulokset otetaan ylös ja tauluissa olevat osumat liidutaan ja paikataan 2.2. Säännöt Ammunta on toteutettava edellisessä kappaleessa kerrotulla tavalla. Aluskankaan tai ampumaratamaton lisäksi ei saa käyttää muita ammuntaa tukevia välineitä esim. ampujan takkia, kyynärpäämattoa jne. Lipasta ei saa tukea mattojen kulmiin tai ampumapaikalla oleviin epätasaisuuksiin. Hihnatuen käyttö on myös kielletty. Ammunnan johtaja tulkitsee osumat normaalien kouluammuntojen tapaan. Tasatuloksen sattuessa paremmuus ratkaistaan tarkistamalla kymppien lkm, yhdeksikköjen lkm kahdeksikkojen lkm jne. kunnes paremmuus selviää. 3. JÄRJESTÄMISVASTUU Kilpailuiden järjestämisvastuut ovat seuraavat: Kymenlaakson kilpailun järjestää Reserviupseerikoulu (Aluetoimisto) Etelä- Karjalan kilpailun järjestää Maasotakoulu (Aluetoimisto) Pohjois-Karjalan kilpailun järjestää Pohjois-Karjalan Prikaati (Aluetoimisto) Pohjois-Savon kilpailun järjestää ISSLE:n Pohjois-Savon Aluetoimisto Etelä-Savon kilpailun järjestää ISSLE:n Etelä-Savon Aluetoimisto Järjestämisvastuussa olevien hallintoyksiköiden on lähetettävä tulokset ISSLE:n Henkilöstöosastolle viikon sisällä kilpailun järjestämisestä. 4. PALKINNOT Palkinnot jaetaan maakunnittain. Joukkuekilpailun osalta palkitaan kolme (3) parasta joukkuetta Puolustusvoimien virallisella mitalilevykkeellä. Voittajajoukkue palkitaan lisäksi Puolustusvoimien virallisella kunniakirjalla ja kivääri m39:llä, joka on ikuisesti kiertävä kiertopalkinto. Joukko-osasto vastaa itse kunniakirjojen täyttämisestä. Henkilökohtaisessa kilpailussa palkitaan kuusi (6) parasta ampujaa Puolustusvoimien mitalilevykkeellä. SAKKI OY Päätetie 36, Summa sähköposti: puh KAAKON RAKENNUS OY Ajurinkatu 2, HAMINA Puh Kotkan Sähköasennus Ky Valajantie 4, Kotka Puh. (05) , MUSTILAN TAIMITARHAT Takuutaimia Suomen ilmastoon. Ilmainen hinnasto pyydettäessä. Puh. (05) Elimäki

10 10 KILPAILUKUTSU Kutsumme Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry:n ja Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n yhdistyksien jäsenet osallistumaan piirinmestaruuskilpailuun. Laji: RA-7 Paikka: Tyrrin ampumakeskus, 150 m:n rata Aika: maanantai klo Sarjat: H, H50 ja joukkue Osallistumismaksu: 5 / kilpailija, maksetaan kilpailupaikalla Ilmoittautuminen: kilpailupaikalla klo Kilpailussa noudatetaan ResUl:n RA-7-sääntöjä poikkeuksella että myös ResUl:n PA2-säännön mukainen ase sallitaan. Jokaisen kilpailijan tulee ilmoittautuessaan esittää voimassaoleva Reserviläisen ampumaturva tai SAL:n kilpailulisenssi. Lisätietoja: Juha Virtanen, puh Iitin Reserviupseerikerho ry Iitin Seudun Reserviläiset ry KYMENLAAKSON RESERVIPIIRIEN URHEILUKALENTERI 2011 Pienoishirvenjuoksu ja -kävely Kotka, Laajakoski, su Vastuutaho: Kymin-Karhulan Reservinaliupseerit / Hannu Valjus Suunnistustesti MPK:n kurssi, Kuusankosken Inginmaalla iltarastien yhteydessä Vastuutaho: Elimäen Reserviupseerikerho / Juha Käki Pistooliampumajuoksu Kotka, Laajakoski, ke Vastuutaho: Kymin-Karhulan Reservinaliupseerit / Hannu Valjus Polkupyörämarssi MPK:n kurssi. RUK, Hamina, la Vastuutaho: Haminan Reserviupseerikerho / Paavo Tiainen Kymenlaakson yöpyöräily Kouvola, la su Vastuutaho: Kymenlaakson Urheiluveteraanit / Seppo Häkkinen XVIII Salpavaellus Virolahden, Miehikkälän, Ylämaan ja Luumäen kunnat, pe su Vastuutaho: Kaakonkulman reserviläisjärjestöt Kirkkojärven marssi MPK:n kurssi reserviläisille (avoin), RUK, Hamina, ke to Vastuutaho: RUK Maastokilpailu Kotka, Laajakoski, ke Vastuutaho: Kymin-Karhulan Reservinaliupseerit / Hannu Valjus Sotilaskuntotesti MPK:n kurssi maakuntajoukoille ja Kymenlaakson reserviläisille Myllykoski, Saviniemen urheilukenttä, ke Vastuutaho: Myllykosken Reserviupseerit ja Reserviläiset / Eero Mattila Jalkamarssi MPK:n kurssi, Kouvola, Utti, pe la Vastuutaho: Kouvolan Reserviupseerikerho / Markku Lähde Partiosuunnistus MPK:n kurssi, Kouvola, Vekarajärvi, ti ke Vastuutaho: Karjalan Prikaati / Petteri Lepistö Itä-Suomen Sotilasläänin reserviläisten rynnäkkökivääriampumakilpailu MPK:n kurssi, RUK, Lupinmäki, la Vastuutaho: Kymenlaakson aluetoimisto, RUK Törninmarssi Karhula, la su , kutsukilpailu Vastuutaho: Karhulan Reserviupseerikerho / Janne Tähti Tiedot tapahtumista on koonnut Kymenlaakson reserviupseeripiirin urheilu-upseeri Topi Suomalainen, puh , s-posti KYMEN SALPA 2/2011 KYMENLAAKSON KOULUTUS- JA TUKIYKSIKÖN TOUKO-SYYSKUUN KOULUTUSTAPAHTUMAT Tapahtuma Aika Paikka Suunnistustesti Kuusankoski Viestikurssi Utti / Kouvola Virka-apuvalmius, Maakuntakomppaniat Hamina, Lupinmäki RK-ammunnat + cooper, EKYMMAAKK avoin Hamina, Lupinmäki Fallingplates RK-ammunta 1/ Hamina, Lupinmäki Polkupyörämarssi Hamina Ammunnat, Pohjoismainen maanpuolustustapahtuma KARPR, Pahkajärvi Tarkka-ammunnan kouluttajakurssi KARPR, Pahkajärvi Kymijokiharjoituksen suunnittelu- ja karttaharjoitus Pahkajärvi/harjoitusalue Erämessut Koria Taisteluharjoitus, RUK, YTH Hamina, Lupinmäki Faitterit Salpavaelluksella Miehikkälä Piikin teroitus Kouvola Kirkkojärven marssi Hamina Taisteluharjoitus ja ammunnat, RUK Hamina / Pahkajärvi Maastopalon sammuttaminen Kesäkuu Ristiina Fallingplates RK-ammunta 2/ Hamina, Lupinmäki Kurssien johtajat ja kouluttajat Kouvola, Vekaranjärvi Fallingplates RK-ammunta 3/ Hamina, Lupinmäki Maakuntakomppanian taisteluammunnat KARPR, Pahkajärvi Ammunnanjohtajakurssi 3., MAAKK, hyökkäysammunnan KARPR, Pahkajärvi Perustamis- ja huoltoharjoitus, MAAKK, ammunnat KARPR, Pahkajärvi Reserviläisten sotilaskuntotesti Myllykoski Kymijoki 2011, kenttälääkintäkurssi KARPR, Pahkajärvi Reserviläisen jalkamarssi Utti, Kouvola Kymijoki 2011, Maakuntajoukot KARPR, Pahkajärvi Kymijoki 2011, tiedustelu- ja iskuosasto KARPR, Pahkajärvi Kymijoki 2011, epäsuorantulen kurssi KARPR, Pahkajärvi Kymijoki 2011, joukon perustamis- ja huoltoharjoitus KARPR, Pahkajärvi Kymijoki 2011, esikunta KARPR, Pahkajärvi Kymijoki 2011, viestikurssi KARPR, Pahkajärvi Kymijoki 2011, pioneerikurssi KARPR, Pahkajärvi Kansainvälinen laskuvarjohyppykurssi Utti, Kouvola RK-ammunnat + cooper, EKYMMAAKK, avoin 3.9. Hamina, Lupinmäki ISSL reserviläisten RK-kilpailu 3.9. Hamina, Lupinmäki Erätaidot Hamina, Kähöjärvi Maastotaidot, Pahkis Pahkajärvi Tarkemmat tiedot tapahtumista löydät osoitteesta: INKEROISTEN SEUDUN RESERVILÄISET Koko vuoden kestävä jäsenhankintakilpailu uusien jäsenten saamiseksi reserviläisiin. Palkintona arvotaan yksi lahjakortti, arvo 100, MP-myymälään. Reserviläisten ampumataitopäivä lauantaina 7.5. klo Inkeroisten pistooliampumaradalla, mahdollisuus suorittaa prosenttiammunta. Su kaatuneitten muistopäivän seppeleen laskut Karhunkankaan sankaripatsaalla ja Anjalassa sankarihaudalla ja Vakaumuksensa puolesta kaatuneitten muistomerkillä. Ampujien kesäkausi alkaa ampumamajalla klo 18. Maanantaisin pienpistooli Keskiviikkoisin vakiopistooli Torstaisin Ukko-Pekka-perinneaseammunta, sarjakilpailu, Inkeroisten ampumaradalla. Reserviläispiirin ja upseeripiirin pienpistoolin mestaruuskilpailu ampumamajalla maanantaina Prosenttiammunta-makkarailta järjestetään kesällä. Lisätietoja ammunta-asioista antaa Heikki Saku, puh YLEINEN MAANPUOLUSTUSJUHLA: Maanantaina klo13.00 KrhK/JR 25 Piikkirykmentin sotaan lähdön 70-vuotismuistotilaisuus Inkeroisten ampumamajalla, Haminanväylä 152, Inkeroinen. Tumma puku ja isot kunniamerkit. Elimäen Reservinaliupseerit järjestävät Elokuun illan lauantaina Sähköpostilla lähetämme tiedotteita jäsenille, joiden osoite on meillä tiedossa. Ilmoittakaa sähköpostiosoite tai osoitteen muutos sihteerille, puh , Tiedottaja Seppo Pietarila, puh

11 2/2011 KYMEN SALPA 11 KOUVOLAN VUOKRALLE TARJOTAAN Tarvitsetko paikan kesätapahtumasi järjestämiseen? Meiltä voit vuokrata tilat tapahtumaasi varten. Vuokraamme Valkealan Miettulassa Rapojärven rannalla sijaitsevaa Veteraanimajaa käyttöösi. Päärakennuksessa on uusittu tilava saunaosasto sekä tupa keittiöineen. Tuvassa on tilaa noin henkilön kokoukselle / tilaisuudelle. Tontilla on myös majoitusrakennus 8 10 henkilölle sekä tilava ulkokatos grilleineen. Piha-alueella ja rannalla on runsaasti tilaa erilaisille ulkopeleille ja kilpailuille. Tiedustelut ja varaukset: Kari Haapanen, puh Jukka Koste, puh KOUVOLAN SIIVOUS- TALKOOT Veteraanimajan kevättalkoot järjestetään lauantaina klo 9.00 alkaen. Laitamme majan kuntoon kesäkäyttöä varten ja siivoamme talven roskat. Ottakaa mukaan omat työvälineet. Tervetuloa Johtokunta Pohjoisen alueen HENGELLINEN PERHEILTA Kouvolan seurakunnan leirikeskuksessa Puhjonrannassa torstaina klo Kahvit klo Tervetuloa! Puhjonrannan opasteet Kouvola Mikkeli-tieltä Valkealan ABC-aseman kohdalta. PYÖRÄMARSSI HAMINASSA Reserviläisten kenttäkelpoisuuteen kuuluva pyörämarssi SA-pyörillä järjestetään lauantaina alkaen klo RUK:n tykistökasarmin kentältä. Matka n. 42 km, omaa vauhtia ajaen. Pyöräilykypärä pakollinen ja turvaliivit suotava varustus. Ottakaa omat juomat mukaan ja huomioikaa, ettei pyörissä ole juomapullotelinettä. Ohjeet ja kartta on varattu matkaanlähtijöille. Huoltoauto ensiapulaukkuineen ja varapyörineen seuraa viimeisenä. Varustus säänmukainen. Ajon jälkeen on mahdollisuus saunomiseen klo Mukaan mahtuu 30 ilmoittautunutta. Ilmoittautuminen MPK:n tietojärjestelmään mennessä. Kurssinjohtaja Paavo Tiainen, puh , SUUNNISTUSTESTI KUUSANKOSKELLA Reserviläisten kenttäkelpoisuuteen kuuluva suunnistustesti järjestetään torstaina alkaen klo Kuusankosken Inginmaan kartalla (Kouvolan Sanomien iltarastien yhteydessä). Matka n. 6 km. Riittävä suunnistustaito osoitetaan suorittamalla rata kahdessa tunnissa. Ilmoittautuminen MPK:n tietojärjestelmään mennessä. Kurssinjohtaja Juha Käki puh , JALKAMARSSI UTISSA Reserviläisten kenttäkelpoisuuteen kuuluva jalkamarssi järjestetään pe la Utissa Utin Jääkärirykmentin ja Sotilasurheiluliiton järjestämän 6. kaukopartiomarssin yhteydessä. Marssia koskevat tiedot ja kilpailukutsu löytyvät nettisivulta Reserviläisille suositellaan osallistumista jollekin marssireiteistä 1 3, pituus 25 km. Valita voi myös pitemmät marssivaihtoehdot 50 km tai 75 km. Ilmoittautumiset MPK:n tietojärjestelmään mennessä. Lisätietoja kutsussa mainituista osoitteista ja puhelinnumeroista sekä Kouvolan Reserviupseerikerho / Markku Lähde puh Tervetuloa PIIRIRETKELLE VIROON Lahtö Kymenlaaksosta tiistaina klo 11.00, laiva lähtee Helsingistä klo Keskiviikkona tutustutaan Palavankiven kaivoksiin ja Sinnemäen sotamuseoon. Iltaa vietetään Alataguse Malevin jäsenten seurassa. Torstaina osallistutaan Viron Voitonpäivän paraatiin Johvissa. Paraati alkaa klo ja kestää 1,5 tuntia. Majoitus on Alatagus Malevin tiloissa (tai hotellissa). Paraatin jälkeen lähdetään kohti Tallinnaa. Laiva Helsinkiin lähtee klo Matkan hinta on noin 100 euroa henkilöltä riippuen lähtijöiden määrästä. Ilmoittautumiset ja lisätietoja: piirin toimisto Jorma Uski, puh , sekä Kari Haapanen, puh Ilmoittautumiset mennessä. Utin Jääkärirykmentti järjestää Utissa perjantaina 13. toukokuuta 2011 jo perinteeksi muodostuneen TOIMINTANÄYTÖS- JA AVOINTEN OVIEN PÄIVÄN. Varuskunta-alueen portit avataan yleisölle kello 11.00, josta alkaen kalustonäyttely ja sotilaskoti ovat avoinna. Kalustonäyttelyssä ovat esillä muun muassa NH90-kuljetushelikopteri MD500-kevythelikopteri erilaista puolustusvoimien ajoneuvokalustoa sekä laskuvarjojääkäreiden ja sotilaspoliisien varustusta. Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta esittää tapahtumassa kaksi vauhdikasta kuviomarssiesitystä, noin kello ja Kello Utin Jääkärirykmentin komentaja toivottaa yleisön tervetulleeksi, jonka jälkeen alkavat Utin Jääkärirykmentin ja Ilmavoimien toiminnalliset näytökset. Ilmassa nähdään NH90- ja MD500-helikopterit sekä Ilmavoimien ylpeys, taitolentoryhmä Midnight Hawks. Lisäksi esitellään sotilaspoliisien, laskuvarjojääkärien ja erikoisjääkärien toimintaa sekä järjestetään sotilaslaskuvarjohyppynäytös. Alueella on myynnissä myös hernekeittoa ja pannukakkua (hinta 5 euroa, maksu käteisellä). Tapahtuma päättyy kello Olette tervetulleita tutustumaan puolustusvoimien toimintaan. Yli 10 henkilön ryhmiä pyydetään ilmoittautumaan mennessä sähköpostitse osoitteeseen (mahdolliset tapahtumaa koskevat kysymykset myös sähköpostilla). Ilmoittautumisen yhdeydessä pyydetään mainitsemaan erikseen, mikäli ryhmä ruokailee tapahtumassa. Sotilaskodin palvelujen käytöstä ei tarvitse erikseen mainita. Tapahtuma on avoin kaikille puolustusvoimien toiminnasta kiinnostuneille. Ajoittain korkean melutason vuoksi ainakin pienempien lasten kuulo on hyvä varautua suojaamaan. Utin Jääkärirykmentti jakaa tapahtumassa korvatulppia. Toimintanäytöspäivään ei suositella otettavaksi mukaan koiria tai vastaavia. Aurinkoista kevään jatkoa ja tervetuloa Uttiin! Utin Jääkärirykmentti KYMEN SALPA KYMENLAAKSON RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIEN LEHTI 27. VUOSIKERTA Julkaisijat Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Seuraava numero ilmestyy Aineistot mennessä Päätoimittaja Pasi Laari Vipusentie 3, Kouvola puh s-posti Toimitus Kaakonkulma, Jukka Kinnunen PL 20, Virolahti puh. (015) , s-posti Toimituskunta Pasi Laari, Juha Tompuri, Reino Pietikäinen, Toivo Hartikainen, Pentti Kivi, Kari Niemi, Jari Suni ja Jorma Uski Ilmoitusmarkkinointi Eero Hakola Puistolankuja 1, Kotka puh. (05) , s-posti Kaarlo Hirvonen Velhontie 4 F 47, Kotka puh. (05) , Ilmoitushinnat Ilmoitustila 1,10 / pmm nelivärilisä 10,00 / ilmoitus Nimi-ilmoitukset 30,00 / kpl 100,00 / 4 kpl Osoitteenmuutokset ja jäsenasiat RUL: Virpi Kukkonen, puh. (09) RES: Sara Väinölä, puh. (09) Tilaushinta 3,50 /vuosikerta Pankki KSOP Sivunvalmistus Kaakonkulma, Virolahti Painopaikka Saimaan Lehtipaino, Lappeenranta ISSN

12 12 KYMEN SALPA 2/2011 Viron vapautustaistelun museossa Vierailun miesryhmä, yliluutnantti Pekka Reponen, kapteeni Hannu Pajulahti, museonjohtaja Johannes Törs ja majuri Eero Mattila. Ryhmä historian ja maanpuolustuksen harrastajia vieraili huhtikuun 10 päivänä Viron ainoassa sotamuseossa. Viron vapautustaistelun museon on perustanut johtaja Johannes Törs. Museo sijaitsee noin 20 kilometriä Tallinnasta itään Lagedin kylässä, Rae vald, Kulma park. Johannes Törs osti vuonna 1988 tilan, jonka aikoinaan omisti Konstantin Pätsin veli Voldemar Päts. Päärakennus on rakennettu vanhojen piirustusten mukaan aivan alusta alkaen. Entisestä ei ollut mitään jäljellä. Johannes (Jussi) Törs on omistautunut perinnetyölle. Hän on tehnyt elämäntyönsä merillä konepäällystössä ja on myös meriupseeri. Hyvänä rakentajana museo on komea kokonaisuus. Museo avattiin Viron voiton päivänä. Museota on kehitetty edelleen. Rakennustyöt jatkuvat koko ajan. Vuonna 1999 museossa juhlittiin talvisotanäyttelyn avajaisia Suomen suurlähettilään kera. Museossa on vieraskirjan mukaan vieraillut lukuisia suomalaisia ryhmiä. Vierailua edeltävänä päivänä Suomesta oli museossa käynyt Helsingin poliisilaulajien kuoro. Törs on itse myös Tallinnan kuoroissa mukana ja kulttuuri kytkeytyy vahvasti museon tapahtumiin. Museo on varsin iso. Eteläisen Kouvolan reserviupseeridelegaation yllätti museoesineistön runsaus ja kirjallisuuden määrä. Rakennuksen tarkoin vartioidussa kellarissa on täysin toimintakuntoisia taisteluissa käytettyjä aseita. Ulkoalueella on panssarivaunuja, tykkejä ja venäläisen ensimmäinen U-2 jäljennöksen mukaan rakennettu ohjus. Museolla on iso juhla, joka on Suomen lippujuhlapäivän kunniaksi järjestetty. Vieraina tulee olemaan paljon suomalaisia veteraaneja sekä maanpuolustusjärjestöjen ja historianharrastajien edustajia. Museolla on nettisivut. Sinne otetaan mielihyvin ryhmiä vierailulle. Johannes Törs on julkaissut viron kielellä museosta ja sen vaiheista kirjan, jonka ostimme. Kohde on erinomainen maanpuolustusmatkojen vierailukohde. Museo tarjoaa ryhmille mahdollisuuden kahvitukseen, ruokailuun, kokouksiin ja jopa yöpymisiin. Ryhmämme suosittelee tutustumista Viron historiaan, josta näin suurta ja monipuolista kokonaisuutta saa hakea. Tallinnassa ovat myös Vainojen museo ja KGBmuseo, joissa tutustumisen jälkeen suositeltavaa on vierailla Viron vapautustaistelun Museossa Lagedissa. Eero Mattila Varatuomari Hevoskiventie Kouvola (Myllykoski) puh Jussi Törsin tavoittaa numerosta Kymen reserviläiset voitokkaita Oltermannin hiihdossa Järjestyksessään 66. Oltermannin hiihto kilpailtiin Pohjois-Karjalassa Ilomantsissa. Yön yli hiihdettävään viestikilpailuun osallistuivat Itä-Suomen sotilasläänin alueen joukko-osastot, Etelä- ja Länsi-Suomen sotilasläänistä kilpailuun kutsutut joukkoosastot sekä reserviläispiirien ja joukko-osastojen henkilökunnasta kootut joukkueet. Oltermannin hiihto on puolustusvoimien vanhin kisa, sillä se on järjestetty yhtäjaksoisesti vuodesta Ensimmäisen kerran Oltermannin hiihto järjestettiin jo vuonna Vuosina kisaa ei järjestetty lainkaan. Vuoden 2011 kisassa Oltermannina toimi Itä-Suomen Sotilasläänin komentaja kenraalimajuri Jukka Pennanen. Osallistuvien joukko-osastojen hiihtojoukkueen vahvuus oli korkeintaan 15 henkilöä, joista 11 oli varsinaisia hiihtäjiä. Viestiä vietiin yöaikaan pareittain osuudelta toiselle suunnistaen ja rastien kautta hiihtäen. Reitin kokonaispituudeksi tänä vuonna muodostui 71 kilometriä suorinta reittiä mitattuna. Joukkueet suorittivat hiihto-osuudet sotilassuksin ja sotilasvarustuksessa. Joukkueiden oli kuljetettava mukanaan joukko-osaston komentajan kirjoittama viesti Oltermannille, mikä on ollut perinteisesti kilpailun tärkein tehtävä. Kaksipäiväisen kilpailun ensimmäisenä kilpailupäivänä julkaistiin kilpailureitti, minkä jälkeen joukkueet suorittivat reitin suunnittelun ja tiedustelun. Yön yli kestävä hiihto alkoi lähtölaukauksella illalla klo Parppein Urheilukeskuksesta Ilomantsista. Välimaali sijaitsi myös Parppein Urheilukeskuksessa, kuten myös kisan lopullinen maali, jonne joukkueiden ankkurihiihtäjät saapuivat torstaiaamuna tuoden komentajansa viestin Oltermannille. Kymen reserviläiset Oltermannin viestiä lukemassa. Kuva: Puolustusvoimat. A-sarjaan osallistuneista seitsemästä joukkueesta tämän vuoden Oltermannin voittoon ylsi Porin Prikaati, joka osallistui kilpailuun ensimmäistä kertaa. Porin Prikaatin kokonaishiihtoaika oli 6 tuntia 13 minuuttia ja 37 sekuntia. B-sarjan voiton otti tänä vuonna Kymenlaakson reserviläisten joukkue, joka selvitti kisan aikaan 5 tuntia, 43 minuuttia ja 50 sekuntia. Joukkueen jäsenet olivat tyytyväisiä napattuaan Oltermannin sauvan viime vuosien kisojen hallitsijalta ja kisan ennakkosuosikilta, Pohjois-Karjalan reserviläisiltä. Joukkueen huoltajan, ylivääpeli Urpo Särkän mukaan joukkueen suoritus oli lähes täydellinen ja loppuun saakka hiottu. Hiihtoreitin tiedustelu ja suunnittelu onnistuivat hyvin, hiihtoparit olivat keskenään tasavahvuisia, ja joukkueen jäsenet venyivät hiihdossa kaiken kaikkiaan parhaimpiin suorituksiinsa. Särkkä arvioi, että reittivalinnat olivat tänä vuonna ratkaisevassa asemassa, ja siinä Kymenlaakson reserviläiset onnistuivat erityisen hyvin. Ympäri Kymenlaaksoa kotoisin olevat joukkueen jäsenet ovat Särkän mukaan kokeneita hiihtämisen ja suunnistamisen saralla. Joukkueen jäsenistä neljä oli tänä vuonna ensi kertaa Oltermannin viestin viejiä. Särkän mukaan Oltermanniin vetää mukaan kisan ainutlaatuisuus sekä reitin suunnittelun ja tiedustelun suuri merkitys varsinaisen hiihtämisen lisäksi. Ensi keväänä Oltermannin viestiä viedään Pohjois-Savossa. Oltermannin hiihdon tulokset: A-sarja: 1. Porin Prikaati, kokonaishiihtoaika 6:13:37, 2. Pohjois- Karjalan Prikaati, 6:44:35, 3. Karjalan Prikaati, 7:01:46, 4. Utin Jääkärirykmentti, 7:58:40, 5. Reserviupseerikoulu, 9:45:38, 6. Maasotakoulu, 10:13:44, 7. Kotkan Rannikkopataljoona/SLMEPA, 10:59:16. B-sarja: 1. Kymenlaakson res, 5:43:50, 2. Pohjois-Karjalan res, 5:56:31, 3. Etelä-Karjalan res, 6:11:18, 4. Pohjois-Savon res, 6:16:19, 5. Suur- Savon reserviläiset, 6:19:37, 6. Maavoimien Esikunta, 7:30:22, 7. Reserviupseerikoulu II, 7:42:54, 8. Pohjois-Karjalan Prikaati II, 8:09:49, 9. Maanpuolustuskorkeakoulu, 9:01:08, 10. Panssariprikaati, 9:47:35, 11. Kaartin Jääkärirykmentti, 10:40:59. Salpavaelluksella teemareitit Viime sotien aikana rakennettu Salpa-asema on vähitellen saamassa sille kuuluvaa arvoa suomalaisten maanpuolustustahdon symbolina. Linnoituksen arvo nousee sitä mukaan kuin tieto Salpalinjasta lisääntyy. Salpavaellus on osa tuon kehityksen myötävaikuttajista. Viikko jälkeen juhannuksen 18:nnen kerran patikoitava Salpavaellus esittelee Salpa-asemaa perusteellisesti kolmella erilaisella ja laajan tietopaketin antavalla reitillä Virolahden, Miehikkälän, Ylämaan ja Luumäen alueella. Reitit ovat ensimmäistä kertaa saaneet omat erikoisteemansa. Suomenlahden rannasta alkava kahden yön yli kestävä Luolareitti valottaa muun muassa Salpa-aseman luolia ja ruotsalaisten linnoittajien työtä. Luolareitistä selviää normaalilla kävelykunnolla. Luumäen Kivijärveltä lähtevä yhden yöpymisen sisältävä Kivireitti nimensä mukaisesti pureutuu monen muun asian ohessa erityisesti estekivitöihin. Reitti piipahtaa myös Ukko-Pekka Svinhufvudin kotimuseolla. Nyt jo tiedetään, että tälle reitille osallistuu myös rauhanturvaajia. Miehikkälän keskustaajamassa pyörähtävän yhden päivän Kyläkierroksen varteen osuvat niin Salpalinja-museo kuin Pioneerimuseokin. Kyläkierros sopii erityisesti perheille ja vähemmän liikkuneille asianharrastajille. Kaikkien reittien kokoontumisja päättymispisteenä on Miehikkälän Salpalinja-museo. Vaelluksen suojelijana on Itä- Suomen sotilasläänin komentaja, kenraalimajuri Jukka Pennanen. Salpavaelluksen yksi suosion salaisuus on pettämätön muonitushuolto. Kuva: Salpavaellus / Terho Ahonen Hän ottaa vaeltajat vastaan vaelluksen päätöstilaisuudessa, kaikille avoimessa maanpuolustusjuhlassa Salpalinja-museolla sunnuntaina Sotilassoitosta vastaa rauhanturvaajien Faitterit-soittokunta. Kaakonkulman reserviläisjärjestöt ja puolustusvoimat ovat tiivistäneet järjestely-yhteistyötään. Ennen kaikkea vaelluksen nettinäkyvyyttä on yhteistuumin parannettu. Salpavaelluksella nähdään kesällä myös uusia oppaita, joita koulutettiin läpi talven. He perehtyvät reittiin ja ottavat tuntumaa opastukseen kokeneiden oppaiden johdolla ja suojeluksessa ryhmien apuoppaina. Vastuuta uudet oppaat saavat jo kaksi viikkoa ennen vaellusta suunnistuksen Salpa-Jukolassa. Salpavaellus-tapahtuma ja Jukolan viestin järjestäjät ovat näet sopineet kisavieraiden opastamisesta Virolahden Harjussa. Kilpailukeskushan sijaitsee käytännöllisesti katsoen keskellä Salpalinjaa. Lisätietoja yksityiskohtineen vaelluksesta saa

SEURAOTTELUT

SEURAOTTELUT SEURAOTTELUT 2014-1995 Kuusankosken Ampujien ja Inkeroisten Ampujien kesken käytiin Ojakorven ampumaradalla seuraottelu, maanantaina 19.05.2014. Laji: Ruotsalainen pika-ampumakilpailu. tulokset: Seura

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRI RY

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRI RY KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRI RY Piirin yhteystiedot Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Salpausselänkatu 54 as 5 45100 KOUVOLA p.040 530 8088 kymresmail(ät)gmail.com Toimihenkilöt 2015 Piirin puheenjohtaja

Lisätiedot

Maakunnan ilma-ase mestaruuskilpailu

Maakunnan ilma-ase mestaruuskilpailu Puhjonmäen ilma-aserata 18.01.2014 10m Ilmakivääri 20 ls, sarja 10IT 1. Jesse Virola KuusA 81 83 164 10m Ilmakivääri 20 ls, sarja 8IT 1. Joona Holkko KAS 88 96 184 10m Ilmakivääri 20 ls, sarja 11-14A 1.

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

Kaakkois-suomen Aluemestaruuskilpailu 2013

Kaakkois-suomen Aluemestaruuskilpailu 2013 Kouvola, Utti, Tyrrin ampumakeskus 31.08-01.09.2013 12:54:25 25m Isopistooli, sarja Y 24 1. Otto Suuronen MA 85 88 83 256 90 88 91 269 525 25m Isopistooli, sarja Y 1. Kari Eskola KuusA 94 97 96 287 95

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

METSÄSTYSAMMUNTOJEN ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINMESTARUUSKILPAILUT JA SML:N KYMEN PIIRIN LOPPUKATSASTUKSET JOUTSENOSSA 5.7.2015

METSÄSTYSAMMUNTOJEN ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINMESTARUUSKILPAILUT JA SML:N KYMEN PIIRIN LOPPUKATSASTUKSET JOUTSENOSSA 5.7.2015 METSÄSTYSHAULIKKO SIJ A MIEHET Alkuk Finaal i TULOS 1 Roiha Matti Särkisalmen Seudun Metsästysyhdistys 23 24 47 2 Suuronen Janne Kympin Kyttääjät 23 22 45 3 Korpi Kai Oravalan Metsästäjät 22 22 44 4 Pitkänen

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

E-H Res.Ups.piirin ruutiasemestaruuskilpailu 2013

E-H Res.Ups.piirin ruutiasemestaruuskilpailu 2013 TUA:n Ruskeakiven Ampumarata 08. - 25m Pienoispistooli 60 ls, sarja H 1. ylil Raimo Antila ToRu 88 88 88 264 83 90 90 263 527 46 2. ylil Mika Tapiola VaRu 82 91 93 266 82 87 92 261 527 45 3. kapt Jukka

Lisätiedot

Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 28.10.2014 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 28.10.2014 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1(6) Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 28.10.2014 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 58. toimintavuosi on Reserviläisliitto

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016 RHY:n kilpailu JUUKA, 15.03.2014 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle 50v Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 101 Petrovaaran Metsästysseura 288 (24:09) 244 (-5m/-23m)

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT Pienoiskivääri lauantai 16.7.2016 klo 9:00 alkaen Kaikkia ampujia pyydetään tulemaan radalle klo 10:30 mennessä. Paikka Sarja Nimi Seura Makuu Asento 1 2 3 M 50 Jari Lehtinen KSA x x 4 M 50 Juha Haavisto

Lisätiedot

KuusA:n mestaruuskilpailut to Ilma-aseet

KuusA:n mestaruuskilpailut to Ilma-aseet 14.3.2015 10m. Ilma-aseet Puhjonmäki ILMAKIVÄÄRI 11-14A 20 ls. 1. Salla Torniainen 96 98 194 12HT 20 ls. 1. Santra Mauno 99 99 198 2. Topi Juonoja 99 96 195 3. Rasmus Finne 98 96 194 4. Lauri Tylli 92

Lisätiedot

RESL SM-ampumakilpailu

RESL SM-ampumakilpailu 22.08.2011 16:01:35 50m pienoiskivääri 60 ls makuu joukkueet, sarja H 1. Etelä-Häme 2 1759 Alik Pekka Saari 588, Rva Hanna-Kaija Nieminen 586, Pion Jani Kortteissto 585 2. Etelä-Pohjanmaa 1748 Hra Jaakko

Lisätiedot

Yhteistoiminta maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa

Yhteistoiminta maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa KYMEN SALPA + 3 KYMENLAAKSON RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIEN LEHTI 28. VUOSIKERTA NRO 1, HELMIKUU 2012 Yhteistoiminta takaa menestyksen Kymenlaakson Aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Markku

Lisätiedot

Teksti: Sirkka Ojala Kuvat: Jaakko Lampimäki

Teksti: Sirkka Ojala Kuvat: Jaakko Lampimäki Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry on toiminut alueensa Reserviupseeriyhdistysten yhdyssiteenä ja tukena jo 60 vuoden ajan. Piiri juhlisti vuosipäiväänsä näyttävästi Tampereella 18. joulukuuta. Juhlakutsun

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

SR ry. Jäsentiedote 1/2011

SR ry. Jäsentiedote 1/2011 Tervehdys, Sipoon ressu! SR ry Jäsentiedote 1/2011 Talvi on jo pitkällä ja kohta koittaa toiminnallinen kevät. Vuosi 2011 tuo yhdistyksemme toimintaan paljon uusia tuulia ja huikeita juttuja. Tähtihetki

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN YHTEYSTIEDOT 2014

KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN YHTEYSTIEDOT 2014 KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN YHTEYSTIEDOT 2014 Piiritoimisto Gummeruksenkatu 7, 40100 Jyväskylä Verkkosivut: www.ksrespiirit.fi Reserviupseeripiirin toiminnanjohtaja Reserviläispiirin toiminnanjohtaja reservilaispiiri@ksrespiirit.fi

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Salpavaellus korostaa vapaaehtoisuuden

Salpavaellus korostaa vapaaehtoisuuden KYMENLAAKSON RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIEN LEHTI Salpavaellus korostaa vapaaehtoisuuden merkitystä maanpuolustustyössä Juhannuksen jälkeisenä viikonloppuna 1.-3. heinäkuuta järjestettävä Salpavaellus

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

XXXXI AVOIMET LUHANGAN KISAT 10-12.7.2015

XXXXI AVOIMET LUHANGAN KISAT 10-12.7.2015 Pienoiskivääri lauantai.7.05 klo 9:00 alkaen Kaikkia ampujia pyydetään tulemaan radalle klo 0:0 mennessä. Makuu Asento 4 M 50 Juha Haavisto KuusA x x 5 M Ville Nokipii P-HA x x 6 M 60 Ensio Miikkulainen

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY.

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. YLEISTÄ Vuosi 2014 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Jatketaan omalla valitulla

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN MAANPUOLUSTUKSEN TUKI RY www.pkreservi.fi 1 1. YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen alueen AM-kisat ilma-aseilla

Kaakkois-Suomen alueen AM-kisat ilma-aseilla Mikkeli, MA:n Ampuma-Areena 05. - 19:57:20 10m Ilmakivääri 20 ls, sarja 12VT 1. Tomi Nopanen HAS 95 92 187 2. Nico Liljeqvist KAS 94 91 185 3. Mika Varjo MA 91 88 179 4. Sonja Siitonen Hahlo 86 83 169

Lisätiedot

Aseet ja reserviläistoiminta

Aseet ja reserviläistoiminta Aseet ja reserviläistoiminta Professori Mika Hannula Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aseet ja vastuullisuus seminaari 13.3.2009 Vapaaehtoisen maanpuolustustyön perusta Järjestäytynyttä vapaaehtoista

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 www.ksrespiirit.fi 1 (6) KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 Paikka ja aika: Tikkakosken upseerikerho Punainen Paroni kabinetti 23.1.2013 klo 18.00 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2015

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2015 HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 15. - 18.06.2015 18:36:26 Aikataulu 16.06. tiistai 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 50m Kivääri makuu SML-Hirvi 25m Pienoispistooli 50m Kivääri 3x20 ls Palvelupistooli Palvelukivääri

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Tuttu mies aloitti piirin toiminnanjohtajana

Tuttu mies aloitti piirin toiminnanjohtajana 1/2011 KYMEN SALPA 1 KYMEN SALPA KYMENLAAKSON RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIEN LEHTI 27. VUOSIKERTA NRO 1, HELMIKUU 2011 Tuttu mies aloitti piirin toiminnanjohtajana Reserviläistoiminnassa monessa

Lisätiedot

Mikkeli. Kyrönpelto m Isopistooli, sarja Y50

Mikkeli. Kyrönpelto m Isopistooli, sarja Y50 Kyrönpelto 08. - 09.09.2012 17:42:20 25m Isopistooli, sarja Y50 1. Kari Metsätalo MA 90 93 96 279 93 91 94 278 557 2. Jorma Mecklin JuvA 89 92 89 270 94 94 90 278 548 3. Ari Hyvönen KuusA 90 91 90 271

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille!

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille! Kouvolan VETREÄT VETERAANIT Hyvät veteraani siskot ja -veljet Meillä on nyt oma napakat-palsta, johon voitte kirjoittaa mieleen tulevia toiveita ja ehdotuksia toimintaamme. Kirjoitukset voi jättää Rauskille.

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

50m pist. Y. 50m pistoolin Y-sarjan Rankingkilpailu 2009

50m pist. Y. 50m pistoolin Y-sarjan Rankingkilpailu 2009 50m pist. Y 50m pistoolin Y-sarjan Rankingkilpailu 2009 Tomi Harju 10 19 10 39 Kirsi Kaaro 8 2 4 14 Jyrki Turja 8 6 14 Jorma Jäntti 12 12 Kalle Mykkänen 8 8 Juha Valjus 8 8 Kalle Wegelius 6 1 7 Juhani

Lisätiedot

Kevättempaus yleinen Lopputulokset

Kevättempaus yleinen Lopputulokset Kevättempaus yleinen Lopputulokset 5.5.2013 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Teppo Ryhänen GH Rauma 1453 0 48 259 2 Henry Huovinen Ponsi Kouvola 1453 108 40 214 3 Keijo Laitinen Ilves

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Pöytäkirja. 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

Pöytäkirja. 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi. Pöytäkirja Jalasjärven Alapään Eränkävijät Ry Vuosikokous 22.02.2009 Aika 13.00 14.20 Paikka Seuran Maja Läsnä 39 jäsentä 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti

Lisätiedot

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET Sij. Seura Nimi Slope Out In Yht. J-tulos 1 Golf Porrassalmi Seppo Jantunen 18 13 20 33 Alice Virtanen, kapt. 19 15 16 31 Anne Kulju 12 17 14 31 Lasse Miettinen 9 16 14

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

10m Ilmakivääri 60 ls sarja Y. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y50. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja N. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja H

10m Ilmakivääri 60 ls sarja Y. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y50. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja N. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja H 10m Ilmakivääri 60 ls sarja Y 10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y50 1. Matti Gröger 1. Jari Kallio Kokemäki 97 94 97 98 96 97 579 2. Joni Röman HKI 95 95 94 97 96 99 576 3. Lasse Voutilainen LP/Joensuu 94 96

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Perinnepistooli 50 m 30 ls

Perinnepistooli 50 m 30 ls ResUL:n Perinneasemestaruuskilpailut Mikkeli 2.-3.5.2009 Sija Arvo Nimi Piiri 15ls 15ls Tulos napa 10,9,8 1 Alik Nylund Jussi E-HÄ 136 134 270 5 2 Jääk Laitila Tuomas E-PO 138 129 267 3 3 Alik Anttonen

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ry/varsinais-suomen Reserviläispiiri ry TOIMINTAOHJE

Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ry/varsinais-suomen Reserviläispiiri ry TOIMINTAOHJE PALKITSEMISET JA HUOMIONOSOITUKSET 1. YLEISTÄ 2. HUOMIONOSOITUKSET 2.1 Yleistä Ohjeella määritetään muistamiseen ja palkitsemiseen liittyvät säännöt ja periaatteet Varsinais-Suomen Reserviupseeri- ja Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Pistoolin ikäkausisarjojen SM-kilpailu, Mikkeli Kyrönpellon ampumarata

Pistoolin ikäkausisarjojen SM-kilpailu, Mikkeli Kyrönpellon ampumarata Pistoolin ikäkausisarjojen SM-kilpailu, Mikkeli Kyrönpellon ampumarata 22. - 24.7.2016 50m Pistooli sarja M50 1. Heikki Oikari TiA 88 88 90 88 81 89 524 2. Arto Kormu HyMAS 89 84 85 84 87 93 522 3. Pasi

Lisätiedot

Lopputulokset. HÄTILÄ 13 Hätilä SRA Etelä-Häme Luokka: Joukkuekilpailu. Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18

Lopputulokset. HÄTILÄ 13 Hätilä SRA Etelä-Häme Luokka: Joukkuekilpailu. Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18 Luokka: Joukkuekilpailu Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18 Sijoitus JoukkueID JoukkueNimi Yhteispisteet Kilpailu % Jäsenet Pisteet 1 3 VAU 1324,7205 100,0000 Heino Kari 686,1939 Lee Kenny 638,5266

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailu 2011

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailu 2011 Säkylä 03. - 04.09.2011 19:30:55 25m Pienoispistooli 20 ls, sarja 12T 1. Tuomas Lammintausta KaA 91 97 188 188 2. Casper Corell KaA 90 86 176 176 25m Pienoispistooli 10 ls, sarja N 1. Ritva Lapinniemi

Lisätiedot

ETÄMETSÄNOMISTAJIEN SM METSÄTAITOKILPAILUT EVO

ETÄMETSÄNOMISTAJIEN SM METSÄTAITOKILPAILUT EVO ETÄMETSÄNOMISTAJIEN SM METSÄTAITOKILPAILUT EVO 2014 10.5.2014 Kisailijoita ryhmäkuvassa pihalla. Osanottajamäärä oli uusi ennätys. TULOKSET JOUKKUEET 1. Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat ry 337 pistettä

Lisätiedot

SIJA NIMI NRO SEURA JOUKKUE PISTEET

SIJA NIMI NRO SEURA JOUKKUE PISTEET Miehet 1 Etelä-Aho Teemu 265 Lakeuden Urheilukalastajat 3265 2 Niittymaa Ari 52 Viialan perhokalastajat x 3030 3 Ollikainen Juha-Pekka 35 Mikkelin Kalamiehet Mi1 2970 4 Kervinen Esa 169 Iisalmen pilkkijät

Lisätiedot

E-H Res.piirin ruutiasemestaruuskilpailu 2015

E-H Res.piirin ruutiasemestaruuskilpailu 2015 TUA:n Ruskeakiven Ampumarata 06. - 25m Pienoispistooli 60 ls, sarja H 1. Jouko Flemminng H-TRes 92 91 93 276 94 96 96 286 562 2. Marko Inovaara H-TRes 90 89 88 267 99 97 97 293 560 3. Jussi Nylund H-TRes

Lisätiedot

SR ry. Jäsentiedote 1/2010

SR ry. Jäsentiedote 1/2010 Tervehdys, Sipoon ressu! SR ry Jäsentiedote 1/2010 Kesä kolkuttelee jo ovilla. Kesällä ja etenkin syksyllä on tiedossa paljon erilaista reserviläistoimintaa hyvässä porukassa. Tässä tiedotteessa pieni

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-hirvenjuoksu Nilsiä, 18.07.2015 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 80 Haapamäen Hs 558 (-1m/+12m/-6m/-2m)

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET Sij. Seura Nimi Slope Out In Yht. J-tulos 1 Golf Porrassalmi Seppo Jantunen 18 13 20 33 Alice Virtanen, kapt. 19 15 16 31 Anne Kulju 12 17 14 31 Lasse Miettinen 9 16 14

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 Aitovuori, Tampere 10. - 20:05:56 Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 97 97 98 98 98 585 2. Jari Lehtinen P-HA 97 93 98 99 98 97 582 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 98 95 96 96 94 576 4.

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisältö 1 Toiminnan perusteet... 3 1.1 Toiminta-ajatus... 3 1.2 Toiminnan arvot... 3 1.3 Keskeiset tehtävät... 3 2 Tavoitteet vuodelle 2016...

Lisätiedot

TYRNÄVÄN RESERVILÄISET RY

TYRNÄVÄN RESERVILÄISET RY TYRNÄVÄN RESERVILÄISET RY ESKON MALJA KILPAILUT 4.5. 2013 HIUKKAVAARAN AMPUMA- RADALLA Reserviläiskivääri 10 laukausta maaten, matka 150 m/ 2 min Stang 20 ls / 30 s TULOKSET: Sijoitus Nimi Yhdistys Sarja

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Laukkala- Sulkava

Laukkala- Sulkava URMAS-CUP 1. päivä Iisalmi 17.5.2014 Sarja N Paras aika 23.51 1. Annunen Enni K-P 275 268 570 1113 2. Tiainen Tarja K-P 261 288 552 1101 3. Jaakola-Kääriä Kati Oulu 261 288 546 1095 4. Jänkälä Niina Lappi

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN SYYSKOKOUKSEN 2015 PÖYTÄKIRJA

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN SYYSKOKOUKSEN 2015 PÖYTÄKIRJA www.ksrespiirit.fi 1 (5) KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN SYYSKOKOUKSEN 2015 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.30. Paikka: Luonetjärven varuskuntakerho, Punainen paroni sali. Kokouskahvit

Lisätiedot