TIIVISTELMÄ PIRKANMAAN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ PIRKANMAAN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2009"

Transkriptio

1 TIIVISTELMÄ PIRKANMAAN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA Yleistä Arviointistandardi: FFCS 1001:2003 ja FFCS :2003 Arvioinnin laajuus: Metsien hoito ja käyttö Pirkanmaan metsäkeskuksen toimialueella Organisaatiokäynnit: Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi / metsäsertifiointitoimikunta Mhy Kyrösjärvi Mhy Roine Mhy Kihniö-Parkano Metsäkeskus Pirkanmaa Koskitukki Oy Seppo Pekkola Oy Tottijärven maastorakenne Ay Maastokäynnit: Alueet: Parkano, Ikaalinen, Sastamala, Vesilahti, Akaa, Ylöjärvi, Kangasala, Pälkäne, Urjala Toimijat: Mhy Kyrösjärvi, Mhy Kihniö-Parkano, Mhy Roine, UPM Metsä, Metsäliitto Osuuskunta, Luvian saha Oy, Metsäkeskus Pirkanmaa, Metsähallitus, Koskitukki Oy, JPJ-Wood Oy, Silvasta Oy, Stora Enso Oyj Kohteet (37 kpl): 17 hakkuukohdetta, joista 5 muokattua 2 käynnissä olevaa muokkaustyömaata 10 käynnissä olevaa konehakkuutyömaata 2 metsurityömaata 4 kunnostusojituskohde 2 metsätietyömaata maanomistaja mukana 1 kohteella elinympäristöjä 3 kpl rantametsiä 2 kpl 2 metsäkeskuksen tekemää luontolaatuarviota 2 metsäkeskuksen tekemää korjuujäljen tarkastusta DNV Certification OY/AB Keilasatama 5 FI ESPOO puh./tel

2 Sidosryhmähaastattelut: Pirkanmaan ympäristökeskus Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri Muut tiedonkeruuaineistot: Metsäkeskusalueen sisäinen tiedonkeruutulos ja metsäkeskuksen tekemien tarkastusten tulokset Arvioinnin ajankohta: Tiedot alueelliseen ryhmäsertifiointiin osallistuvista tahoista Hakijaorganisaatio: Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi Metsänomistajat: Metsänomistajat yhdistystensä kautta ( kpl) Metsänhoitoyhdistyksiin kuulumattomat yksityismetsänomistajat (180 kpl) Muut suuret erikseen ilmoittautuneet metsänomistajat: UPM-Kymmene Oyj M-Real Oy MetsäTissue Oyj A.Ahlström Oy Koskitukki Oy Finsilva Oyj (Forestia) Metsäliiton toimenhaltijain säätiö Tampereen ammattiopisto/kuru Tampereen kaupunki (talousmetsien osalta) Kolhon yhteismetsä Lihasula-säätiö Pohjois-Hämeen Hippoksen säätiö Muut organisaatiot: Metsänhoitoyhdistykset (10 kpl): Etelä-Pirkanmaa, Kihniö-Parkano, Kiikka-Keikyä, Kuhmalahti, Kyrösjärvi, Längelmäki, Pohjois-Pirkka, Punkalaidun, Roine, Sastamala, Metsähallitus Pirkanmaan metsäkeskus Metsäliitto Osuuskunta UPM-Kymmene Oyj Tammermaan Koneyrittäjät A.Ahlström Oy Raunion Saha Oy Metsämannut Oy JPJ-Wood Oy 2/6

3 Vapo-Timber Oy Stora Enso Oyj Kinnaskoski Oy Koskitukki Oy Visuvesi Oy Luvian Saha Oy Tampereen ammatiopisto/kurun metsäoppilaitos Tampereen kaupunki (talousmetsätoiminta) Metsäkoneurakointi Helppolainen Hämeen 4H-piiri Metsätyöpalvelu Rahkonen Ky Lehmussaari Petri Nikkilä Jouni NFP Oy Nordic Forest Plants Mäkinen &Pojat Oy L&T Biowatti Oy Tampereen kaupunki (puisto-osasto) Silvesta Oy T:mi Risto Hanhisuanto Timo Hakala Mikon Metsäpalvelu Tmi Suomen Metsäpalvelu Oy Mika Tyrkkö Maanrakennus Niemelä 3. Arvioinnin perusta Sertifiointiyrityksen ohjedokumentti: Metsäsertifiointimenettely metsäkeskuksen toimialueella (SFS-EN ja ISO/IEC Guide 66). Tiedonkeruu: Pirkanmaan metsäkeskusalueen sisäisen tiedonkeruun yhteenveto Yhteenveto Pirkanmaan metsäkeskuksen tekemistä tarkastuksista Sertifiointiyrityksen organisaatio- ja maastokäynnit Arviointi on sisäisen tiedonkeruun kautta kattanut kaikki sertifiointiin sitoutuneet toimijat. Organisaatio- ja maastokäyntejä on kohdistettu keskeisiin toimijaryhmiin ja maastokohteisiin, joissa standardien vaatimusten toteutumista voidaan mahdollisimman kattavasti arvioida. Arviointia ovat täydentäneet sidosryhmiltä pyydetyt lausunnot tai haastattelut. 3/6

4 4. Sertifiointiarvioinnin suoritus Johdanto: Määräaikaisarvioinnin tarkoituksena oli todeta täyttääkö metsien hoito ja käyttö Pirkanmaan metsäkeskuksen toimialueella sovellettavissa standardeissa esitetyt vaatimukset. Hakijaorganisaation ja muiden metsätalouden toimijoiden menettelytapoihin ja toiminnan tuloksiin on perehdytty siinä laajuudessa, että niiden yhdenmukaisuus standardien vaatimuksiin on voitu todeta. Raportin tiivistelmässä keskitytään havaittuihin poikkeamiin standardien vaatimuksista. Poikkeamien luokitus: Poikkeamat luokitellaan seuraavasti: Luokka 1: Luokka 2: Kommentti: Standardin kokonainen vaatimuselementti puuttuu tai sen soveltaminen on merkittävästi puutteellinen. Systemaattinen ja laaja-alainen poikkeaminen vaatimustenmukaisuudesta. Osa standardin yksittäisestä vaatimuselementistä puuttuu tai ei toimi käytännössä. Yksittäishavainnot, jotka poikkeavat vaatimustenmukaisuudesta. Päätöksentekoon vaikuttanut tekijä, jonka ei katsottu suoraan vaikuttaneen alentavasti vaatimustenmukaisuuteen. Havainto, jolla voi olla myöhemmässä vaiheessa vaikutus vaatimustenmukaisuuden ylläpitämiseen. Arvioinnin tulokset: Vakavia poikkeamia 0, lieviä poikkeamia 6 Poikkeama 1: FFCS , Kriteeri 1: Viranomaisen ja tuomioistuimen päätösten mukaan on toimittu metsälain vastaisesti. Poikkeama 2: FFCS , Kriteeri 11: Erityisesti suojeltava kasvin elinpaikka ei ole täysin säilynyt metsätalouden toimenpiteissä. Poikkeama 3: FFCS , Kriteeri 18: Vesiensuojelusta ei oltu huolehdittu kunnostusojituksissa. Poikkeama 4: 4/6

5 FFCS , Kriteeri 21: Lakisääteistä työterveyshuoltoa ei oltu järjestetty. Poikkeama 5: FFCS , Kriteeri 22: Urean levityksen suojavyöhykettä kantokäsittelyssä ei tunnettu. Poikkeama 6: FFCS , Kriteeri 23: Työnantajavelvoitteita ei oltu noudatettu. Korjaavat toimenpiteet: Sertifiointitoimikunta on laatinut korjaavien toimenpiteiden suunnitelman, jossa määritellään yleisesti ja yrityskohtaisesti tarvittavat toimenpiteet. Sertifiointiyritys on hyväksynyt suunnitelman Yhteenveto korjaavista toimenpiteistä: Viranomaispäätöksen saaneille metsänomistajille on lähetetty huomautuskirje. Toimihenkilöille ja yrittäjille on järjestetty vesiensuojelukoulutusta. Vaadittava työterveyshuoltosopimus on tehty. Urean käyttöohjetta kantojen käsittelyssä on jaettu yrittäjille. Työnantajavelvoitteista on tiedotettu. Sertifiointipäätös: Sertifikaatti numero 2365A-2006-ASMS-HEL-FINAS on myönnetty Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi ry:lle Pirkanmaan metsäkeskusaluetta koskien Sertifikaatti on voimassa asti edellyttäen, että alueen metsien hoito ja käyttö täyttää jatkuvasti edellä mainittujen standardien vaatimukset. Tämän määräaikaisarvioinnin perusteella sertifikaatin voimassaoloa voidaan jatkaa. + 5/6

6 5. Arvioijat Pääarvioija: Arvioijat: Rolf Arnkil Janne Levula Aki Jouhiaho 6. Sertifiointiyrityksen vakuutus Varmennan DNV Certification OY/ AB:n puolesta tämän tiivistelmäraportin oikeellisuuden. DNV Certification OY /AB Rolf Arnkil Liite: Kopio voimassa olevasta metsäsertifikaatista 6/6