Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita. Selenius, Pekka.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita. Selenius, Pekka."

Transkriptio

1 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 13:10 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset Auvinen, Toni Linnamurto, Saku Mattila, Marita Rautio-Teijonmaa, Jaana Selenius, Pekka Sironen, Olli Jordan Jukka-Pekka Kellokumpu, Matti Teräsvirta, Heikki Kosunen, Kirsi Toivakainen, Tuija Pulliainen, Juha Turkia, Markku Rinta-Porkkunen, Antti poistui kello 12:45 98 käsittelyn aikana poistui kello 12:45 98 käsittelyn aikana poistui kello 12:20 98 käsittelyn aikana poistui kello 12:40 98 käsittelyn aikana poistui kello 12:45 98 käsittelyn aikana järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri tiedottaja Kallio, Vesa Kivivuori, Paula Kääriäinen, Tuula Rouhiainen, Risto Smolander, Riitta Savolainen, Hannu Heikkinen, Jouko Wuorinen, Jarkko Kemppinen, Helena Peltola, Antero Tiitinen, Jorma Vehviläinen, Hannu Viialainen, Matti Koskinen, Riitta Ollikainen, Jukka Aarnio, Eero Löf, Christa Makkula, Hanna Parta, Kaisa poistui kello 12:40 98 käsittelyn aikana poistui kello 11:45 97 käsittelyn aikana poistui kello 12:45 98 käsittelyn aikana poistui kello 11:45 97 käsittelyn aikana poistui kello 12:15 98 käsittelyn aikana poistui kello 12:40 98 käsittelyn aikana Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet i

2 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite Asia 91 Kokouksen avaus, yhteistyöryhmän kokoonpanomuutokset ja läsnäolijoiden toteaminen 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 93 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 94 Pöytäkirjantarkastajien valinta 95 liite 95 Katsaus ajankohtaisiin ohjelma-asioihin 96 liite 96 Rakennerahasto-ohjelmien hankehaut 97 liite 97 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma vuosille liite 98 Maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2008 a,b,c,d 99 Tavoite 1-ohjelman arviointi Tavoite 1- ohjelmaan kuuluvien hankkeiden merkitseminen tiedoksi Toimenpidekokonaisuus 1.2 Yritysten toimintaympäristön parantaminen 100 Rautatielogistiikan ja sen teknologioiden kehittämiskeskus - sihteeristössä ohjelmaan soveltuvaksi todettu hanke 101 Olavinlinnan ja lähiympäristön toimintaympäristön parantaminen ja kulttuurimatkailun kehittäminen - sihteeristössä ohjelmaan soveltuvaksi todettu hanke 102 Saimaan luontomatkailusuunnitelma - sihteeristössä ohjelmaan soveltuvaksi todettu hanke 103 Saimaan Charmantit kansainvälisiin verkostoihin - sihteeristössä ohjelmaan soveltuvaksi todettu hanke 104 Metsäopetussimulaattoreiden kytkentä ja kehittäminen oppilaitosten ja metsäkonepajateollisuuden yhteistyöhankkeena - sihteeristössä ohjelmaan soveltuvaksi todettu hanke 105 Puutuotetoimialan kasvu- ja kehitysohjelman valmistelu - sihteeristössä ohjelmaan soveltuvaksi todettu hanke Toimenpidekokonaisuus 4.2 Sisäisen ja ulkoisen yhteysverkon kehittäminen 106 Rajupusu seutuverkko täydennys - sihteeristössä ohjelmaan soveltuvaksi todettu hanke 107 Muut asiat 108 Seuraava kokous Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ii

3 Allekirjoitus Puheenjohtaja Sihteeri.. Reino Matilainen. Hanna Makkula Pöytäkirja on..../ / tarkastettu paikka paikka. Pekka Selenius.. Risto Rouhiainen Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet iii

4 91 KOKOUKSEN AVAUS, YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANOMUUTOKSET JA LÄSNÄ- OLIJOIDEN TOTEAMINEN Todetaan maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpano. Puheenjohtaja Reino Matilainen avasi kokouksen. Yhteistyöryhmän kokoonpanomuutosten osalta merkittiin tiedoksi, että maakuntahallitus on valinnut Pekka Seleniuksen yhteistyöryhmän ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Edelleen merkittiin tiedoksi, että Harri Halon pyydettyä eroa yhteistyöryhmästä, on maakuntahallitus valinnut hänen seuraajakseen Saku Linnamurron. Todettiin läsnäolijat. Etelä-Savon TE-keskus esittää maaseutuosastoa edustavaksi asiantuntijajäseneksi Antero Peltolan tilalle osastopäällikkö Maija Puurusta. Maakunnan yhteistyöryhmä kutsuu Maija Puurusen yhteistyöryhmän pysyväksi asiantuntijaksi. 92 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 93 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään asialistan mukainen järjestys kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 94 NTARKASTAJIEN VALINTA Maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirjan tarkastaa kussakin kokouksessa valitut kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Yhteistyöryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Selenius ja Risto Rouhiainen. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 1

5 95 Katsaus ajankohtaisiin ohjelma-asioihin Kokouksessa luodaan katsaus ajankohtaisiin asioihin, joita ovat mm. EAKR-ohjelma on hyväksytty komissiossa ESR-ohjelma hyväksytään komissiossa lähipäivinä Liite : Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän työsuunnitelma (liite 95) Merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 2

6 96 Rakennerahasto-ohjelmien hankehaut Maakunnan yhteistyöryhmä päätti pitämässään kokouksessa hankehakujen järjestämisestä vuonna Haut avattiin tilanteessa, jossa ohjelmat olivat vielä EU:n komission käsiteltävänä ja päätöksiä niistä odotettiin loppukesällä. Ohjelma-asiakirjojen käsittely komissiossa on kuitenkin venynyt loppusyksyyn, minkä vuoksi hankehakuja on jatkettu toistaiseksi. Ohjelmien käsittely komissiossa on edennyt niin, että Euroopan aluekehitysrahaston Itä-Suomen toimenpideohjelma on hyväksytty komissiossa ja Euroopan sosiaalirahaston Itä-Suomen suuralueosio hyväksyttäneen lähipäivinä. Näin ollen maakunnan yhteistyöryhmä voi täsmentää vuonna 2007 toteutettavia hankehakuja. Yhteistyöryhmä on jo aiemmin linjannut, että vuonna 2007 järjestetään teemahakuja seuraavista teemoista: - materiaali- ja ympäristötekniikka - hyvinvointi - bioenergia - matkailu ja kulttuuri - seudulliset välityömarkkinat - maahanmuutto - osaavan työvoiman saatavuus Tämän lisäksi maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on pitämässään kokouksessaan päättänyt esittää, että teemaluetteloa täydennettäisiin kuitu- ja prosessiteknologia teemalla. Rakennerahasto-ohjelmien hyväksymisen lisäksi hakujen aikatauluun vaikuttaa sähköisen hakujärjestelmän käyttöönottoaikataulu. Rakennerahastokaudella hakemukset rahoittajaviranomaisille toimitetaan EURA 2007 järjestelmän välityksellä. (Poikkeuksena TEkeskuksen yritysosasto ja teknologiaosasto, joilla on käytössään omat hakujärjestelmänsä.) Hallintoviranomaisina toimivat työministeriö ja sisäasiainministeriö päättävät järjestelmän käyttöönottoaikataulusta. Tämänhetkisen tiedon mukaan hakujärjestelmä otettaan käyttöön viikolla 43. Liite 96: EU-ohjelmakauden hankehaut Etelä-Savossa vuonna 2007 (luonnos) Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 3

7 Maakunnan yhteistyöryhmä päättää järjestää vuonna 2007 yhden Euroopan aluekehitysrahaston Itä- Suomen ohjelmaa (EAKR) sekä Euroopan sosiaalirahaston Itä-Suomen suuralueosiota (ESR) koskevan teemahakukierroksen Etelä-Savossa liitteen 96 mukaisesti. Teemahaun kautta suunnataan suurin osa vuonna 2007 käytettävissä olevasta kehittämishankerahoituksesta molemmissa ohjelmissa. Teemahakujen ulkopuolella suoraan yrityksiin kohdennettavassa EAKR-ohjelman toimintalinjan 1 rahoituksessa on jatkuva haku. Myös kehittämishankkeisiin voi hakea rahoitusta teemahakujen ulkopuolelta. Näiden hankkeiden tulee olla Etelä-Savon ohjelmapainotusten mukaisia. Ohjelmapainotukset ja rahoittajaviranomaiset on linjattu vuodelle 2007 laaditussa maakunnan yhteistyöasiakirjassa. Hankehakemusten vastaanottaminen alkaa välittömästi EURA 2007 järjestelmän avauduttua hakijoille. Järjestelmän käyttöönotosta ilmoitetaan alueen lehdissä, minkä jälkeen hakijoilla on kaksi viikkoa aikaa toimittaa hankehakemukset rahoittajaviranomaisille sähköisen järjestelmän kautta. Asiasta tiedotetaan tarkemmin maakunnan internetsivuilta osoitteesta Päätös Esittelijä täsmensi päätösesitystään hyvinvointi-teeman (liite 96) osalta niin, että yhteistyöryhmän sihteeristö voi tarvittaessa laajentaa teeman sisältöä. Esittelijän lisäys hyväksyttiin. Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 4

8 97 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma vuosille Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa (TOTSU) sovitaan keskeisistä toimenpiteistä ja hankkeista sekä rahoituksen tavoitetasosta vuosille Toteuttamissuunnitelma on maakunnan esitys valtion tulo- ja menoarvion laadintaan ja sen alueellisen kohdentamiseen. Vuoden 2007 alussa voimaan tulleen Alueiden kehittämislain muutoksella (954/2005) halutaan vahvistaa maakunnan liittojen asemaa alueelliseen kehittämiseen vaikuttavan rahoituksen suuntaamisessa ja samalla vahvistetaan toteuttamissuunnitelman vaikuttavuutta valtion talousarvioesityksen laadinnassa. Maakunnallinen asiakirja valmistellaan yhteistyössä valtion alueviranomaisten ja muiden alueen toimijoiden kanssa, ja sen hyväksyy maakuntaliitto. Totsun tavoitteena on tuottaa ministeriöille aineistoa seuraavan vuoden määrärahojen alueellista jakoa sekä sitä seuraavan vuoden talousarvion valmistelua varten. Totsu on pohjana muutetun lain mukaisille neuvotteluille maakunnan ja ministeriöiden kesken. Jotta maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmat saadaan vakiinnutettua osaksi valtion talousarvion valmistelua, suunnitelmissa tarkastellaan samaa ajanjaksoa kuin valtiontalouden kehyspäätös ( ). Osana Totsua valmistellaan maakunnan yhteistyöasiakirja (MYAK). Toteuttamissuunnitelman sisältöpainotukset ovat pitkälti muotoutuneet maakuntaohjelman laadinnan yhteydessä vuonna 2006 ja toimenpiteiden osalta niitä täsmennetään totsussa. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma asiakirja jakautuu kolmeen osaan: maakuntaohjelman mukaisiin toimenpiteisiin vv , hallinnonaloittaisiin neuvotteluesityksiin ja maakunnan yhteistyöasiakirjaan Maakunnan yhteistyöasiakirja laaditaan nyt ensimmäisen kerran osana maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaa. Toteuttamissuunnitelman valmistelu käynnistyi alkusyksystä. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö, jossa ovat edustettuina kaikki totsun laadintaan osallistuvat viranomaiset, on käsitellyt kokouksissaan toteuttamissuunnitelmaa. Sen lisäksi maakuntaliitto on järjestänyt alueviranomaisten kanssa hallinnonaloittaiset neuvottelut, joissa on käyty läpi totsun sisältö- ja rahoitusesityksiä. Maakunnan yhteistyöryhmä ja maakuntahallitus ovat antaneet evästyksensä jatkovalmistelulle syys-lokakuun vaihteen kokouksissaan, minkä lisäksi totsu -luonnos on ollut seutukunnilla sekä aluekeskus- ja osaamiskeskusohjelmien toimijoilla kommentoitavana. Tässä kokouksessa MYR käsittelee totsu-luonnoksen ja hyväksyy MYAKin ( 98). Maakuntahallitus hyväksyy totsun 29. lokakuuta, jonka jälkeen se toimitetaan sisäasiainministeriöön lokakuun loppuun mennessä. Liite 97: Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma, luonnos Yhteistyöryhmä käsittelee maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman vuosille Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 5

9 Päätös Maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman ja evästi maakuntahallitusta seuraavin asiakirjaan tehdyin täydennyksin: 3.5 TL 4 INFRASTRUKTUURI Maakunnan keskeisimmät strategiset liikennehankkeet: - valtatie 5:n parantaminen välillä Lusi Juva - Savonlinnan keskustan liikennejärjestelyt (VT 14, Saimaan syväväylä ja sen edellyttämät liikennejärjestelyt) - Savon radan nopeuttaminen Toimintalinjan keskeiset toimenpiteet : Hankkeiden toteutus edellyttää vähintään 3,8 M perustienpidon alueinvestointirahoitusta maakuntaan kohdistettuna vuosittain, kun tämä rahoitus on vuosina ollut alle yhden miljoonan euron tasolla. Valmistellaan Savonlinnan turvallisen syväväylän toteuttaminen Laitaatsalmeen. Kyrönsalmi muodostaa alusliikenteen turvallisuuden kannalta riskialtteimman kohdan koko Saimaan syväväylästöllä. Hankkeesta on laadittu alustava yleissuunnitelma ja tehty ympäristövaikutusten arviointi. Savonlinnan syväväylän toteuttamissuunnitelmat Kyrönsalmesta Laitaatsalmeen tehdään valmiiksi ja valmistaudutaan rakentamisen käynnistämiseen. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Vuotta 2008 koskevat neuvottelukysymykset: Yliopistojen toimintamenot opettajankoulutus Savonlinnassa - Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen painotusta taito- ja taideaineisiin, kotitaloustieteisiin, yhtenäisperuskoulun kelpoisuuden antavaan koulutukseen sekä opettajien täydennyskoulutukseen vahvistetaan edelleen osana tulevan Itä-Suomen liittoyliopiston toimintaa säilyttäen toiminnan taloudellisuus ja tehokkuus. Olavinlinnan kunnostus Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 6

10 98 Maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2008 Maakunnan yhteistyöryhmä yhteensovittaa seuraavan varainhoitovuoden aluekehitysrahastosta osarahoitettavan toimenpideohjelman sekä sosiaalirahastosta osarahoitettavan toimenpideohjelman alueellisen osion rakennerahastovarat ja niitä vastaavat kansalliset rahoitusosuudet. Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy ja tarvittaessa tarkistaa näitä ohjelmavaroja koskevan maakunnan yhteistyöasiakirjan rakennerahastolain 21 mukaisesti. Tämän lisäksi se saa tiedoksi yhteensovitusta varten maakunnan yhteistyöasiakirjan laatimisen yhteydessä suunnitelmat ja raportit maaseuturahaston alueellisesta rahoituksesta ja kalatalousrahastosta rahoitettavista toimenpiteistä. Maakunnan yhteistyöasiakirja laaditaan nyt ensimmäistä kertaan osana maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaa. Maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2008 on valmisteltu yhteistyöryhmän sihteeristössä, joka on käsitellyt asiakirjan pitämässään kokouksessa. Liite 98 a: Etelä-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2008 (luonnos) 98 b: Manner-Suomen maaseutuohjelma ja sen toteuttaminen Etelä-Savossa 98 c Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelma (EKTR) ja sen toteuttaminen Etelä-Savossa Yhteistyöryhmä hyväksyy maakunnan yhteistyöasiakirjan vuodelle 2008 ja merkitsee tiedoksi selvitykset maaseuturahaston alueellisesta rahoituksesta ja kalatalousrahastosta rahoitettavista toimenpiteistä. Päätös: Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi liitteen 98 a mukaisen maakunnan yhteistyöasiakirjan vuodelle Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Eriävä mielipide on liitteenä liite 98 d Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsi tiedoksi selvitykset maaseuturahaston alueellisesta rahoituksesta ja kalatalousrahastosta rahoitettavista toimenpiteistä Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 7

11 99 Tavoite 1-ohjelman arviointi Tavoite 1-ohjelman toteuttamisen lähestyessä loppuaan laaditaan ohjelmakaudella rahoitetuista hankkeista arviointi. Arviointi toteutetaan rahoittajaviranomaisten toimesta. Arviointia varten on perustettu rahoittajaviranomaisista koostuva ryhmä, joka on linjannut arvioinnin toteuttamistavat ja menetelmät. Arviointityön etenemisestä tiedotetaan yhteistyöryhmälle jokaisessa kokouksessa. Kokouksessa esitellään ohjelmakaudella rahoitetut yritystuet Etelä-Savon TE-keskuksen yritysosaston ja maaseutuosaston sekä Finnvera Oyj:n osalta. Merkitään tiedoksi. Päätös Aikataulusyistä yritystukien esittely siirrettiin seuraavassa kokouksessa esitettäväksi. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 8

12 100 Rautatielogistiikan ja sen teknologioiden kehittämiskeskus - sihteeristössä ohjelmaan soveltuvaksi todettu hanke Sihteeristö Sihteeristö puoltaa hanketta ja vie puoltonsa maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi. Hakija Vastuuviranomainen Ohjelmakohta Pieksämäen kaupunki Etelä-Savon maakuntaliitto toimenpidekokonaisuuteen 1.2 yritysten toimintaympäristön parantaminen. Kuvaus Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Pieksämäen rautatielogistiikan ja sen teknologioiden osaamis- ja yrityskeskittymää. Keväällä 2004 käynnistyneeseen kehittämiskeskukseen on koottu rautatiealan erityisosaamista ja luodulla innovaatioympäristöllä tuetaan rautatielogistiikkaan liittyvän yritystoiminnan syntyä ja kehittymistä. Osaamista kerrytetään erityisesti metsäteollisuuden kuljetustarpeita palvelevien käyttösovelluksien alalla. Niiden kohdalla on olemassa huomattavaa laite- ja järjestelmäkysyntää myös maamme rajojen ulkopuolella. Hankkeella luodaan edellytyksiä rautatiekuljetuksiin liittyvälle tutkimus- ja kehitystyölle, prototyypitykselle ja pilotoinneille. Yhteisten resurssien organisointi mm. tuotemäärityksille, 3D-CAD -mallinnuk-selle, t&k -toiminnoille ja muille erikoisosaamisen aloille auttaa alueen yrityksiä verkostoitumaan ja vahvistamaan toimintaansa. Hanke parantaa nykyisten sekä alueelle sijoittuvien uusien yritysten osaamista sekä generoi uutta kansainvälistä liiketoimintaa. Maakuntaliiton aiemmalla rahoituspäätöksellä (Mkh ; 114) kehittämiskeskukseen on palkattu neljä asiantuntijaa kehittämään rautatielogistiikan innovaatiotoimintoja Pieksämäellä. Uusia tuotteita, palveluja ja liiketoimintoja on kehitetty lisäksi yritys- ja yritysryhmäkohtaisissa, erillisrahoitetuissa kehityshankkeissa. Rahoitustaulukko Yht Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 9

13 Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Maakuntahallitus varautuu myöntämään Pieksämäen kaupungille Rautatielogistiikan ja sen teknologioiden kehittämiskeskus -hankkeeseen tukea valtion rahoitusosuutena (korkotulo) enintään euroa. EU:n osarahoituksena aluekehitysrahastosta (korkotulo) enintään euroa. Hakemukseen perustuvat, hyväksyttävät kokonaiskustannukset tämän rahoituspäätöksen tarkoittamalla ajanjaksolla ovat euroa. Tuen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 70 %. EU:n osarahoituksen osuus hankkeen julkisesta rahoituksesta on 30 %. Hankkeen hyväksytty kesto on Hanke kuuluu Itä-Suomen tavoite 1-ohjelman toimenpidekokonaisuuteen 1.2 yritysten toimintaympäristön parantaminen. Mikäli maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy hankkeen rahoitettavaksi tavoite 1 -ohjelmassa, hankkeen lopullisen rahoituspäätöksen tekee esittelijä maakuntahallituksen valtuutuspäätöksen nojalla. Sihteeristössä puollettu hanke merkitään tiedoksi. Päätös Sihteeristössä puollettu hanke merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 10

14 101 Olavinlinnan ja lähiympäristön toimintaympäristön parantaminen ja kulttuurimatkailun kehittäminen - sihteeristössä ohjelmaan soveltuvaksi todettu hanke Sihteeristö Sihteeristö puoltaa hanketta ja vie puoltonsa maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi. Hakija Vastuuviranomainen Ohjelmakohta Museovirasto, Linnat-yksikkö Etelä-Savon maakuntaliitto TPK 1.2 Yritysten toimintaympäristön parantaminen Kuvaus Taustaa Olavinlinna on Itä-Suomen merkittävin kulttuuriperintö- ja matkailukohde. Käyttö matkailukohteena alkoi 1880-luvulla. Linnassa käy nykyisin vuosittain runsaat vierailijaa mukaan lukien oopperajuhlien vieraat ( ). Olavinlinna on paitsi myöhäiskeskiaikainen puolustuslinna myös merkittävä nykypäivän kulttuurimatkailukohde. Linna toimintoineen yhdessä lähiympäristön kanssa (Savonlinnan maakuntamuseo, Linnankatu, Luontokeskus Nestori) muodostaa Suomessa vetovoimaisen ja ainutlaatuisen kulttuurimatkailukokonaisuuden, jonka vaikutus koko seutukunnalle on merkittävä. Olavinlinna on restauroitu luvuilla. Kasvava käyttö ja nykyajan vaatimukset niin turvallisuuskuin saavutettavuuskysymyksissäkin luovat jatkuvasti uusia haasteita. Olavinlinnan toimintaympäristöllä on merkittäviä parantamistarpeita. Sisällöllisen toiminnan monimuotoistaminen ja kehittäminen asettaa vaatimuksia myös rakennukselle ja sen tekniikalle. Aikoinaan valitut rakennustekniset ratkaisut ja laitteet ovat vanhentuneet. Kokonaisvaltaisen suunnitelman tekeminen on ajankohtainen. Tavoitteet ja toimenpiteet Esiselvityshankkeen tarkoituksena on kartoittaa Olavinlinnan tekniset ja toiminnalliset uudistustarpeet ja -mahdollisuudet yhdessä Savonlinnan maakuntamuseon kanssa. Esiselvityshankkeen tavoitteena on saada aikaan suunnitelma, aikataulu ja resurssikartoitus Olavinlinnan ja lähiympäristön kulttuurimatkailukohteiden toiminnan kehittämisestä. Esiselvityksen jälkeen käynnistetään Olavinlinnan ja lähiympäristön parantamistoimenpiteet. Rahoitustaulukko Yht Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 11

15 Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Maakuntahallitus myöntää Museovirastolle Olavinlinnan ja lähiympäristön toimintaympäristön parantaminen ja kulttuurimatkailun kehittäminen - hankkeeseen tukea vuoden 2006 myöntämisvaltuudesta valtion rahoitusosuutena enintään euroa, EU:n osarahoituksena aluekehitysrahastosta enintään euroa. Hakemukseen perustuvat, hyväksyttävät kustannukset tämän rahoituspäätöksen tarkoittamalla ajanjaksolla ovat euroa. Tuen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 70 %. EU:n osarahoituksen osuus hankkeen julkisesta rahoituksesta on 41 %. Hankkeen hyväksytty kesto on Hanke kuuluu Itä-Suomen tavoite 1-ohjelman toimenpidekokonaisuuteen 1.2. Yritysten toimintaympäristön parantaminen. Mikäli maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy hankkeen kuuluvaksi tavoite 1-ohjelmaan, hankkeen lopullisen rahoituspäätöksen tekee esittelijä maakuntahallituksen valtuutuspäätöksen nojalla. Sihteeristössä puollettu hanke merkitään tiedoksi. Päätös Sihteeristössä puollettu hanke merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 12

16 102 Saimaan luontomatkailusuunnitelma - sihteeristössä ohjelmaan soveltuvaksi todettu hanke Sihteeristö Sihteeristö puoltaa hanketta ja vie puoltonsa maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi. Hakija Vastuuviranomainen Ohjelmakohta Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut, Saimaan puistoalue Etelä-Savon maakuntaliitto TPK 1.2 Yritysten toimintaympäristön parantaminen Kuvaus Taustaa Saimaan matkailun painopistealue käsittää pääosin Savonlinnan lomaseudun laajennettuna Heinävedenreitin Kermajärven ja Karvionkanavan alueilla ympäristöineen. Heinäveden valtakunnallisesti merkittävä järvimaisemareitti yhdistää aluekokonaisuuden kansallispuistot ja suojelualueet toiminnallisesti ja sisällöllisesti toisiinsa. Metsähallituksen valtakunnallisessa virkistyskäytön luokituksessa aluekokonaisuus luetaan korkeimpaan kategoriaan eli valtakunnallisesti merkittäväksi luontomatkailun painopistealueeksi. Kokonaisuus on myös valmisteilla olevassa Etelä-Savon maakuntakaavassa luontomatkailun kehittämisen kohdealue. Aluekokonaisuudella on potentiaalia kehittyä valtakunnallisesti merkittäväksi luontomatkailun kehittämis- ja osaamisalueeksi. Metsähallituksessa nähdäänkin tärkeäksi, että alueelle teetettäisiin luontomatkailusuunnitelma. Tavoitteet ja toimenpiteet Hankkeessa koostetaan Saimaan valtakunnallisesti merkittävän luontomatkailun painopistealueen nykytilan analyysi, laaditaan opastusviestintäsuunnitelma, selkiytetään matkailun eri toimijoiden roolit luontomatkailussa ja kartoitetaan yhteiset kehittämisen intressit, kirjataan kehittämistavoitteet sekä mietitään kehittämiskohteet ja -toimenpiteet ajalle Tämän dokumentoimiseksi koostetaan tiivis luontomatkailusuunnitelma josta viestitään siitä kaikille asianosaisille. Suunnitelman pohjaksi kootaan nykytilan analyysi juuri toteutettujen ja parhaillaan raportointivaiheessa olevien yritys- ja kävijätutkimusten sekä kansallispuistojen työn alla olevien hoito- ja käyttösuunnitelmien pohjalta. Palvelurakennekuvauksen lisäksi laaditaan opastusviestintäsuunnitelma, jossa mietitään keskeiset viestit suojelualueittain ja keinot niiden välittämiseksi kohderyhmittäin. Alueen matkailuyrittäjille järjestetään kaksi keskustelutilaisuutta, jossa analyysin ja selvitysten tulokset esitellään alueen matkailuyrittäjille. Saadun palautteen ja käytyjen keskusteluiden pohjalta kirjataan luontomatkailusuunnitelmaan tärkeimmät alueen kattavat luontomatkailun kehitystarpeet ja -kohteet vastuutahoineen, arvioidaan investointien tarve ja realistinen toteuttamisen aikataulu. Suunnitelmasta laaditaan tiivis dokumentti, joka painetaan ja jaetaan kaikille alueen matkailun toimijoille. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 13

17 Rahoitustaulukko Yht Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Maakuntahallitus myöntää Metsähallitukselle Saimaan luontomatkailusuunnitelma -hankkeeseen tukea vuoden 2006 myöntämisvaltuudesta valtion rahoitusosuutena enintään euroa, EU:n osarahoituksena aluekehitysrahastosta enintään euroa. Hakemukseen perustuvat, hyväksyttävät kustannukset tämän rahoituspäätöksen tarkoittamalla ajanjaksolla ovat euroa. Tuen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 70 %. EU:n osarahoituksen osuus hankkeen julkisesta rahoituksesta on 41 %. Hankkeen hyväksytty kesto on Hanke kuuluu Itä-Suomen tavoite 1-ohjelman toimenpidekokonaisuuteen 1.2. Yritysten toimintaympäristön parantaminen. Mikäli maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy hankkeen kuuluvaksi tavoite 1-ohjelmaan, hankkeen lopullisen rahoituspäätöksen tekee esittelijä maakuntahallituksen valtuutuspäätöksen nojalla. Sihteeristössä puollettu hanke merkitään tiedoksi. Päätös Sihteeristössä puollettu hanke merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 14

18 103 Saimaan Charmantit kansainvälisiin verkostoihin - sihteeristössä ohjelmaan soveltuvaksi todettu hanke Sihteeristö Sihteeristö puoltaa hanketta ja vie puoltonsa maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi. Hakija Vastuuviranomainen Ohjelmakohta Savonlinnan Matkailu Oy Etelä-Savon maakuntaliitto TPK 1.2 Yritysten toimintaympäristön parantaminen Kuvaus Taustaa Saimaan Charmantit- yritysverkosto syntyi samanhenkisten yritysten yhteisistä intresseistä. Yhteisiä nimittäjiä toiminnalle ovat paikallisuus, omaleimaisuus, oman alueen perinteiden ja kulttuurin kunnioitus, hyvä palvelu ja laatu. Yritykset sijaitsevat Mikkelin ja Savonlinnan alueella, mutta verkostoa on tarkoitus laajentaa kriteerit täyttävillä yrityksillä Saimaan alueelle, ensivaiheessa Imatran ja Lappeenrannan alueelle. Verkoston tuotteet ovat erilaisia kiertomatkoja sekä kotimaisille matkailijoille mutta ennen kaikkea ulkomaalaisille yksilömatkoista kiinnostuneille matkailijoille. Vientimarkkinoilla tällä kiertomatkatuotteella on onnistuttukin vastaamaan kysyntään, mikä näkyy piristyneenä kaupankäyntinä sekä yrityksissä että valmismatkoja myyvän Savonlinnan Matkailu Oy:n myyntiluvuissa. Tavoitteet ja toimenpiteet Hankkeen tavoitteena on selvittää yhteistyömahdollisuudet ja vaihtoehdot Saimaan Charmanttiverkoston liittymisestä johonkin tai joihinkin kansainvälisiin verkostoihin. Vaihtoehtoja on monia: Chateu&Relaix, CharmeHotels, Fincas, Pleasant Hotels jne. Oleellista on selvittää kriteerit molemmin päin: mihin päästään mukaan tai mihin voidaan mennä mukaan Saimaan Charmanttikriteeristöstä tinkimättä. Selvitystyön lopputuloksena saadaan myös yhteenvedot toimenpiteistä (katalogit, nettisivustot, muu markkinointi ja PR) ja kustannukset mahdollista laajempaa verkostoitumista ajatellen. Laajempaa kansainvälistä yhteistyötä silmälläpitäen ja siihen valmentautumiseksi järjestetään seminaari, johon puhujiksi kutsutaan ulkomaisia tai kansainvälisillä forumeilla ansioituneita asiantuntijoita. Rahoitustaulukko Yht Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 15

19 Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Maakuntahallitus myöntää Savonlinnan Matkailu Oy:lle Saimaan Charmantit kansainvälisiin verkostoihin hankkeeseen tukea kertyneen korkorahan myöntämisvaltuudesta valtion rahoitusosuutena enintään euroa, EU:n osarahoituksena aluekehitysrahastosta enintään euroa. Hakemukseen perustuvat, hyväksyttävät kustannukset tämän rahoituspäätöksen tarkoittamalla ajanjaksolla ovat euroa. Tuen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 59 %. EU:n osarahoituksen osuus hankkeen julkisesta rahoituksesta on 35 %. Hankkeen hyväksytty kesto on Hanke kuuluu Itä-Suomen tavoite 1- ohjelman toimenpidekokonaisuuteen 1.2. Yritysten toimintaympäristön parantaminen. Mikäli maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy hankkeen kuuluvaksi tavoite 1-ohjelmaan, hankkeen lopullisen rahoituspäätöksen tekee esittelijä maakuntahallituksen valtuutuspäätöksen nojalla. Sihteeristössä puollettu hanke merkitään tiedoksi. Päätös Sihteeristössä puollettu hanke merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 16

20 104 Metsäopetussimulaattoreiden kytkentä ja kehittäminen oppilaitosten ja metsäkonepajateollisuuden yhteistyöhankkeena - sihteeristössä ohjelmaan soveltuvaksi todettu hanke Sihteeristö Sihteeristö puoltaa hanketta ja vie puoltonsa maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi. Hakija Vastuuviranomainen Ohjelmakohta Joensuun yliopisto (Savonlinna) Etelä-Savon maakuntaliitto TPK 2.1 Koulutusjärjestelmien kehittäminen ja koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden parantuminen Kuvaus Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksella (OKL) on työskennelty vuodesta 2001 alkaen Etelä-Savon metsäopetuksen ja metsäalan organisaatioiden yhteistyön kehittämiseksi useissa hankkeissa. OKL:n, Metlan ja SAMI:n yhteistä toimintaa OKL:n toiminnan vahvemmaksi suuntaamiseksi Etelä- Savon metsäopetukseen organisoidaan parhaillaan METKA-työryhmässä. METKA yhdistää metsä-, kasvatus- ja ICT-alan asiantuntijatietoa yhteistyöverkostona. METKA:a koordinoivat OKL:n ja Joensuun yliopiston metsätieteellisen tiedekunnan toimijat. Metsäkonevalmistaja John Deere on kiinnostunut liittämään OKL:ssä kehitetyn PuMemetsäopetusohjelmiston (=metsäkasvatussimulaattori) metsäkoneopetuksen apuvälineenä käytettävään hakkuukonesimulaattoriinsa. Simulaattoreiden yhdistäminen toisiinsa tarjoaisi metsäkoneopetukselle uudenlaisia mahdollisuuksia syventää opiskelijoiden tietämystä metsäekosysteemin toiminnasta ja erilaisten hakkuumenetelmien vaikutuksesta metsän kehitykseen. Yhteistyö voi antaa OKL:lle mahdollisuuden avata uusia yhteistyömahdollisuuksia oppimisympäristöjen suunnittelu/kehittelytehtävissä. Aluksi varmistetaan simulaattoreiden yhteensovittaminen sekä kartoitetaan pedagogisia kehittämismahdollisuuksia. Savonlinnan seudun organisaatioista SAMI on tilannut hiljattain opetusvälineekseen John Deeren ajokonesimulaattorin, ja Lustolla neuvotellaan simulaattorin liittämisestä osaksi näyttelyä. Molemmissa organisaatioissa on vuosien kokemus PuMe-metsäopetusohjelmiston käytöstä ja kehitystyöstä. Yhteistyötä ollaan kiinnostuneita jatkamaan uudessa hankkeessa, johon osallistuisi myös John Deere. Valmisteluhankkeessa valmistellaan 3 5 vuoden mittaista yhteistyöhanketta, jossa on tarkoitus kytkeä Etelä-Savon osaamista ja organisaatioita osaksi maailman suurimman metsäkonevalmistajan (John Deere) tuotekehitystyötä. Valmisteluhanke edistää myös maakunnan oppilaitosten (SAMI, MAMK, JoY) T&K-kehitystyötä sekä ulkopuolisen rahoituksen hankintamahdollisuuksia. Metsäkonevalmistaja on kiinnostunut osallistumaan suunniteltavan yhteistyöhankkeen omarahoitukseen. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 17

21 Rahoitustaulukko Yht Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Maakuntahallitus varautuu myöntämään Joensuun yliopistolle Metsäopetussimulaattoreiden kytkentä ja kehittäminen oppilaitosten ja metsäkonepajateollisuuden yhteistyöhankkeena -hankkeeseen tukea vuoden 2007 myöntämisvaltuudesta valtion rahoitusosuutena enintään euroa EU:n osarahoituksena sosiaalirahastosta enintään euroa. Hakemukseen perustuvat, hyväksyttävät kustannukset tämän rahoituspäätöksen tarkoittamalla ajanjaksolla ovat euroa. Tuen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 70 %. EU:n osarahoituksen osuus hankkeen julkisesta rahoituksesta on 51 %. Hankkeen hyväksytty kesto on Hanke kuuluu Itä-Suomen tavoite 1-ohjelman toimenpidekokonaisuuteen 2.1 Koulutusjärjestelmän kehittäminen ja koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen. Mikäli maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy hankkeen kuuluvaksi tavoite 1-ohjelmaan, hankkeen lopullisen rahoituspäätöksen tekee esittelijä maakuntahallituksen valtuutuspäätöksen nojalla. Sihteeristössä puollettu hanke merkitään tiedoksi. Päätös Sihteeristössä puollettu hanke merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 18

22 105 Puutuotetoimialan kasvu- ja kehitysohjelman valmistelu - sihteeristössä ohjelmaan soveltuvaksi todettu hanke Sihteeristö Sihteeristö puoltaa hanketta ja vie puoltonsa maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi. Hakija Vastuuviranomainen Ohjelmakohta Mikkelin teknologiakeskus Oy Etelä-Savon maakuntaliitto TPK 2.2 Osaamispääoman kehittäminen ja työvoiman osaamisen lisääminen Kuvaus Taustaa Vuonna 2006 Miktech Oy osallistui yhdessä Joensuun Tiedepuisto Oy:n kanssa valtakunnalliseen Puutuotetoimialan osaamisklusterin valmisteluun. Ohjelmakaudelle valittiin 13 osaamisklusteria. Puutuotetoimiala ei ollut näiden joukossa. Miktech Oy on jatkanut suunnittelua puutuotetoimialan kasvun ja kehityksen turvaamiseksi yhdessä Joensuun tiedepuisto Oy:n ja kehitysyhtiö Kainuun Etu Oy:n kanssa. Kehittämishankkeen suunnitteluun ovat osallistuneet myös Savonlinnan Seudun yrityspalvelut, Mikkelin ammattikorkeakoulun puuteknologian tutkimuskeskus ja Kuopiossa toimiva Pohjois-Savon metsäkeskus. Suunnittelutyössä mukana olleilla teknologiakeskuksilla ja kehitysyhtiöillä on vahva näkemys siitä, että Itä-Suomen alueen puutuoteyrityksillä on edellytyksiä kasvuun ja kehitykseen. Erityisen merkittävänä kysyntäalueena nähdään Pietarissa meneillään oleva voimakas rakentaminen. Harvat itäsuomalaiset yritykset yksin pystyvät etabloitumaan Venäjälle, mutta yhteisvoimin se on mahdollista. Tavoitteet ja toimenpiteet Tämän valmisteluhankkeen tavoitteena on selvittää laajasti ja yksityiskohtaisesti alueen yritysten tarpeet ja sitoutuminen valmisteilla olevaan puutuotetoimialan kasvu- ja kehitysohjelmaan: EASTWOOD (työnimi). Keskeisenä sisältönä on suunnitella yhteistyössä toimialan yritysten kanssa sellainen ohjelmakokonaisuus, johon yritykset voivat sitoutua, niin henkisesti kuin myös taloudellisesti. Ohjelmalla on pystyttävä luomaan yrityksille lisäarvoa. Valmisteluhankkeen aikana: selvitetään millä edellytyksillä kasvu- ja kehitysohjelma voidaan toteuttaa. selvitetään puutuotetoimialan yritysten todelliset mahdollisuudet osallistua kasvu- ja kehityshankkeeseen (erityisesti kyky ja halu). tehdään yksityiskohtaiset hanke-, toiminta- ja rahoitussuunnitelmat (hankkeen liiketoimintasuunnitelma). tehdään hankkeen käynnistämiseen tarvittavat asiapaperit, sopimukset, hakemukset ja organisoidaan hankkeen käynnistäminen. Hankkeen kohderyhmän muodostavat puutuotteita rakentamiseen ja sisustamiseen valmistavat yritykset Itä-Suomen alueella sekä puutuotetoimialan koulutus-, kehitys- ja tutkimustoimintaa harjoittavat organisaatiot. Valmisteluhankkeen tuloksena syntyy ylimaakunnallinen puutuotetoimialan kasvu- ja kehitysohjelma, jonka avulla autetaan ko. toimialan yrityksiä tehostamaan toimintaansa ja lisäämään omaa kilpailukykyä. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 19

23 Rahoitustaulukko Yht Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Maakuntahallitus varautuu myöntämään Mikkelin teknologiakeskus Oy:lle Puutuotetoimialan kasvu- ja kehitysohjelman valmistelu -hankkeeseen tukea vuoden 2006 myöntämisvaltuudesta valtion rahoitusosuutena enintään euroa. EU:n osarahoituksena sosiaalirahastosta enintään euroa Hakemukseen perustuvat, hyväksyttävät kustannukset tämän rahoituspäätöksen tarkoittamalla ajanjaksolla ovat euroa. Tuen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 70 %. EU:n osarahoituksen osuus hankkeen julkisesta rahoituksesta on 35,7 %. Hankkeen hyväksytty kesto on Hanke kuuluu Itä-Suomen tavoite 1- ohjelman toimenpidekokonaisuuteen 2.2. Mikäli maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy hankkeen kuuluvaksi tavoite 1-ohjelmaan, hankkeen lopullisen rahoituspäätöksen tekee esittelijä maakuntahallituksen valtuutuspäätöksen nojalla. Sihteeristössä puollettu hanke merkitään tiedoksi. Päätös Sihteeristössä puollettu hanke merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 20

24 106 Rajupusu seutuverkko täydennys - sihteeristössä ohjelmaan soveltuvaksi todettu hanke Sihteeristö Sihteeristö puoltaa hanketta ja vie puoltonsa maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi. Hakija Vastuuviranomainen Ohjelmakohta Rajupusu-yhtymä/Juvan kunta Etelä-Savon maakuntaliitto TPK 4.2 Sisäisen ja ulkoisen yhteysverkon kehittäminen Kuvaus Rajupusu alueella toteutettiin vuosina hanke Rajupusu seutuverkko II, jonka puitteissa rakennettiin koko Juvan, Rantasalmen, Sulkavan ja Puumalan kuntien haja-asutusalueille langatonta radiotekniikkaa hyödyntävä laajakaistaverkko. Hankkeesta 50% rahoitti Etelä-Savon maakuntaliitto EAKR-rahoituksella, ja toisen 50% hankkeeseen osallistuvat kunnat. Joroisten kunta oli toteuttanut omalla alueellaan erillisen laajakaistahankkeen. Verkon toteutuksesta järjestettiin operaattoreille avoin tarjouskilpailu, jossa toteutustekniikkaa ei rajattu. Kilpailun voitti Savonlinnan Puhelin ja Mikkelin Puhelin Oy:n yhteinen tarjous. Operaattoreiden kanssa tehdyssä sopimuksessa verkon kattavuuden tavoitetasoksi asetettiin 90% alueen asukkaista ja yrityksistä. Vuoden 2005 loppuun mennessä tämä tavoitetaso saavutettiin, mutta verkon kattavuuteen jäi vielä puutteita tietyillä alueilla. Kuntiin ja verkon operaattoreille on tullut näiltä alueilta runsaasti palautetta ja kritiikkiäkin siitä, että verkon kattavuutta olisi parannettava. Hankkeen toteutuksen jälkeen muilla Etelä-Savon haja-asutusalueilla toteutettiin langaton laajakaistahanke. Verkon kattavuuden tavoitetasoksi asetettiin 96%, jonka lisäksi verkon peittoa täydennettiin jatkohankkeella. Aiemmin rakennetun verkon kattavuuden täydentäminen katsotaan tarpeelliseksi myös Rajupusu-seudulla. Hankkeen avulla rakennetun verkon toimintaa optimoidaan rakentamalla uusia lähettimiä, lisäämällä alilähettimiä ongelmallisille alueille sekä vaihtamalla tekniikkaa uudenaikaisempaan. Hankkeen tavoitteena on täydentää ja optimoida Rajupusu-seudun haja-asutusalueen laajakaistaverkkoa siten, että verkko kattaa vähintään 95% alueen talouksista. Täydentäminen kohdistetaan niille alueille, joilla verkkoyhteyksissä on havaittu puutteita. Uusilla Wimax tukiasemilla laajakaistapeittoa laajennetaan uusille alueille. Wimax Micro tukiasemilla täydennetään paikallisempia peittoalueiden keskellä sijaitsevia katvealueita. Olemassaolevan verkon optimointia toteutetaan tietyillä ongelmaalueilla, jossa uudemmalla Wimax tekniikalla saadaan lisättyä peittoaluetta. Tekniikan vaihdoissa hankerahoituksen piiriin kuuluu vain vaihtotyön kustannus, ei itse investointi. Toimittaja vaihtaa lähettimien lisäksi myös asiakaspäätelaitteet. Lähetinmastoista poistettavat WLL tekniikan laitteet käytetään joko verkon täydentämiseen muilla Rajupusu alueen lähettimillä tai lähettimien huollon vaihtolaitteina. Verkon toteuttajan päättää hankkeen ohjausryhmä, johon kootaan osallistuvien kuntien ja rahoittajan edustajat. Ohjausryhmä voi hankkia ulkopuolista teknistä asiantuntemusta. Rahoitustaulukko 2007 Yht Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah. 0 0 Yksityinen rahoitus Tulorahoitus 0 0 Kansall. laina 0 0 EIB 0 0 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 21

25 Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Maakuntahallitus varautuu myöntämään Rajupusu-yhtymälle/Juvan kunnalle Rajupusu seutuverkko täydennys -hankkeeseen tukea vuoden 2007 myöntämisvaltuudesta. EU:n osarahoituksena aluekehitysrahastosta/korkotuloista enintään euroa. Hakemukseen perustuvat, hyväksyttävät kustannukset tämän rahoituspäätöksen tarkoittamalla ajanjaksolla ovat euroa. Tuen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 25 %. EU:n osarahoituksen osuus hankkeen julkisesta rahoituksesta on 50 %. Hankkeen hyväksytty kesto on Hanke kuuluu Itä-Suomen tavoite 1-ohjelman toimenpidekokonaisuuteen 4.2 Sisäisen ja ulkoisen yhteysverkon kehittäminen. Mikäli maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy hankkeen kuuluvaksi tavoite 1-ohjelmaan, hankkeen lopullisen rahoituspäätöksen tekee esittelijä maakuntahallituksen valtuutuspäätöksen nojalla. Sihteeristössä puollettu hanke merkitään tiedoksi. Päätös Sihteeristössä puollettu hanke merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 22

26 107 Muut asiat 107 a: Maakuntajohtaja Matti Viialainen kertoi DG region johtaja Dirk Ahnerin vierailevan Mikkelissä torstaina Vierailunsa aikana hän tutustuu muutamaan tarkoin harkittuun EUrahoituksella rahoitettuun kohteeseen. 107 b: Riitta Koskinen kertoi sisäasiainministeriön pyytäneen maakunnan liittoja laatimaan teknisen tuen käyttösuunnitelman mennessä. Yhteistyöryhmä ei ehdi kokoontumaan ennen tätä määräaikaa, joten Koskinen toivoo, että myr antaa sihteeristölle valtuudet laatia käyttösuunnitelman. Yhteistyöryhmä hyväksyi Koskisen esityksen. Koskinen kertoi edelleen, että EAKR-ohjelman seurantakomitea kokoontuu Markku Turkia kertoi että, ESR:n seurantakomitea pitää kokouksensa Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin. 108 Seuraava kokous Päätösesitys tehdään kokouksessa. Seuraava kokous pidetään Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 23

27 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnosta annetun lain 20 :n 4 mom:n perusteella yhteistyöryhmän kannanottoa koskeviin päätöksiin ei voida hakea erikseen muutosta valittamalla. Hallintolainkäyttölain 5 :n 1 mom:n perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä tarkoiteta toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Maakunnan yhteistyöryhmän valituskelpoiseen päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella. Viranomainen, jolle kirjallinen valitus tehdään: Postiosoite Kuopion hallinto-oikeus PL 1744, Kuopio Sähköposti Valitusaika Valituskirja Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymis-. tä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tiedoksianto asianosaiselle Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm / tiedoksiantaja / 2007 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 24

28 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 25