13. Pintaa syvemmältä 233

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "13. Pintaa syvemmältä 233"

Transkriptio

1 13. Pintaa syvemmältä 233 OPPITUNTI 13 Pintaa syvemmältä Tällä tunnilla tutkimme joitakin funktioita, joilla saamme informaatiota ympäristöstä tai kommunikoimme ulkoisen maailman kanssa. Tämän tunnin aiheita ovat seuraavat: Lisätietoa ympäristömuuttujista HTTP-yhteyden rakenne Asiakirjan saaminen etäpalvelimelta Oman HTTP-yhteyden luominen Muiden verkkopalvelujen käyttäminen Sähköpostin lähettäminen skripteistä käsin

2 Pintaa syvemmältä Ympäristömuuttujat Olet jo kohdannut joitakin ympäristömuuttujia, jotka PHP antaa käyttöön palvelinyhteyden syntyessä. Joidenkin muuttujien kautta saadaan tietoa käyttäjistä. On kuitenkin muistettava, että jotkut muuttujat eivät välttämättä ole saatavilla järjestelmässäsi tai palvelinohjelmistosi kautta, joten tilanne kannattaa tarkistaa skripteissä ennen käyttöä. Taulukko 13.1 luettelee joitakin muuttujia, jotka saattavat olla hyödyllisiä haluttaessa saada tietoa käyttäjistä. Taulukko 13. Ympäristömuuttujia. Muuttuja Tarkoitus $HTTP_REFERER URL, josta nykyistä skriptiä kutsuttiin $HTTP_USER_AGENT Tietoa selaimesta ja alustasta, jota vierailija käyttää $HTTP_ADDR Vierailijan IP-osoite $HTTP HOST Vierailijan isäntänimi QUERY_STRING Koodattu merkkijono, joka on URL:n perässä (muoto on?avain1=arvo1&avain2=arvo2). Nämä avaimet ja arvot tulevat skriptiesi käyttöön globaaleina muuttujina. $PATH_INFO Lisätietoa, joka voi liittyä URL:ään Listaus 13.1 muodostaa skriptin, joka tulostaa näiden muuttujien sisällön selaimelle. Listaus 13.1 Joidenkin ympäristömuuttujien listaaminen 1: <html> 2: <head> 3: <title>listing 13.1 Listing some environmental variables</title> 4: </head> 5: <body> 6: <?php 7: $envs = array( "HTTP_REFERER", "HTTP_USER_AGENT", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_ HOST", "QUERY_STRING", "PATH_INFO" ); 8: foreach ( $envs as $env ) 9: { 10: if ( isset( $$env ) ) 11: print "$env: ${$env}<br>"; 12: } 13:?> 14: </body> 15: </html>

3 13. Pintaa syvemmältä 235 Huomaa, että käytimme dynaamisia muuttujia muuntamaan merkkijonot samannimisiksi muuttujiksi. Tätä tekniikkaa tutkimme luvussa 4, Lohkojen rakentaminen. Kuva 13.1 esittää listauksen 13.1 tulostuksen. Kuvan 13.1 tieto generoitiin, kun skriptiä kutsuttiin toisella sivulla olevasta linkistä käsin. Kutsulinkki näytti seuraavalta: <A HREF='eg13.1.php/my_path_info?query_key=query_value'>go</A> Kuten näet, linkki käyttää suhteellista polkua kutsuessaan tiedostoa listing13.1.php. Lisätietoa polusta (my_path_info) lisätään asiakirjan nimen perään; lisätieto on muuttujassa $PATH_INFO. Olemme laittaneet kyselymerkkijonon (query string) tekstinä suoraan linkkiin ja se on saatavilla muuttujassa $QUERY_STRING. Useimmiten käytät kyselymerkkijonoa silloin, kun lomake lähetetään GET-metodilla, mutta voit tietenkin aina rakentaa omia kyselymerkkijonojasi viedäksesi informaatiota sivulta toiselle. Kyselymerkkijono koostuu nimi/arvo-pareista, jotka erotetaan toisistaan et-merkeillä (&). Nuo parit on URLkoodattu, jolloin jokainen laiton merkki tai merkki, jolla on HTML-merkitys, kirjoitetaan heksadesimaalimuodossa. Vaikka koko kyselymerkkijono on ympäristömuuttujassa $QUERY_STRING, tarvitset sitä harvoin. Jokainen avaimen nimi muodostaa aina oman globaalin muuttujansa, jonka sisällä on vastaava arvonsa. KUVA 13.1 Joidenkin ympäristömuuttujien tulostaminen selaimelle. Ympäristömuuttuja $HTTP_REFERER voi olla hyödyllinen, jos haluat seurata, mistä linkeistä käsin skriptisi suoritetaan. Muista kuitenkin, että tämä ja muut ympäristömuuttujat voidaan helposti kumota. Saat lisätietoa asiasta myöhemmin tässä luvussa. Koska asian korjaaminen aiheuttaisi yhteensopivuusongelmia, meidän on pysyttäydyttävä virheellisessä referrer -kirjoitustavassa. Kaikki selaimet eivät tue tätä otsikkoa, joten sen varaan ei kannata laskea liikaa. Voit jäsennellä $HTTP_USER_AGENT-muuttujan saadaksesi esille alustan ja selaimen. Tämäkin muuttuja voidaan kumota. Muuttuja voi olla hyödyllinen, jos haluat käyttää selain- tai selainversiokohtaista HTMLkoodia tai JavaScript-koodia. Luvussa 17, Merkkijonojen käsittely, ja luvussa 18, Säännöllisten lausekkeiden käyttäminen, sinulle annetaan työkaluja, joilla voit ottaa esille haluamasi tiedot tästä merkkijonosta. Ympäristömuuttuja $REMOTE_ADDR sisältää käyttäjän IP-osoitteen ja sillä voidaan jäljittää vierailijoita. Muista kuitenkin, että monilla Web-käyttäjillä ei ole kiinteää IP-osoitetta. Sen sijaan heidän Internetpalveluntarjoajansa antavat heille dynaamiset IP-osoitteet kytkeytymisen yhteydessä. Sama IP-osoite voi siis olla eri käyttäjien käytössä eri aikoina. $REMOTE_HOST ei ehkä ole käytettävissä; asia riippuu palvelinasetuksista. Muuttujaan tallennetaan käyttäjän isäntänimi. Muuttujan läsnäolo vaatii sen, että palvelin hakee isäntänimen jokaiselle pyynnölle, joten

4 Pintaa syvemmältä muuttuja on ehkä otettu pois käytöstä tehokkuussyistä. Jos muuttuja ei ole saatavilla, voit saada vastaavat tiedot esille muuttujan $REMOTE_ADDR-arvon kautta. Asiaa käsitellään tarkemmin myöhemmin tässä luvussa. Lyhyt yhteenveto asiakas/palvelin-keskustelusta Palvelimen ja asiakkaan välinen tiedonsiirto asiakaspyynnön tekemisen yhteydessä on tämän kirjan aihealueen ulkopuolella. Lisäksi PHP hoitaa useimmat asiaan liittyvät detaljit puolestasi. Sinun on kuitenkin hyvä tietää perusasiat tästä prosessista, etenkin, jos aiot kirjoittaa skriptejä, jotka noutavat Web-sivuja tai tarkistavat Web-osoitteiden tilan. HTTP tulee sanoista Hypertext Transfer Protocol. Kyseessä on joukko sääntöjä, jotka määrittelevät prosessin, jossa asiakas lähettää pyynnön ja palvelin palauttaa vastauksen. Sekä asiakas että palvelin antavat informaatiota itsestään sekä siirrettävästä tiedosta. Suuri osa tuosta tiedosta on saatavilla ympäristömuuttujissa. Pyyntö Asiakas pyytää tietoa palvelimelta tiettyjen tarkkojen sääntöjen puitteissa. Pyyntö koostuu kolmesta eri komponentista: Pyyntörivistä Otsikko-osasta Tietoyksiköstä Pyyntörivi on pakollinen. Se koostuu pyyntömetodista, joka on tyypillisesti GET, HEAD tai POST, pyydettävän asiakirjan osoitteesta ja HTTP-versiotiedoista (HTTP/1.0 tai HTTP/1.1). Tyypillinen mydoc.html-nimisen asiakirjan pyyntö saattaisi näyttää seuraavalta: GET /mydoc.html HTTP/1.0 Asiakas tekee GET-pyynnön. Toisin sanoen se pyytää koko asiakirjaa, mutta ei lähetä itse mitään tietoa (itse asiassa se voi lähettää pieniä määriä tietoa GET-pyyntöjen yhteydessä lisäämällä kyselymerkkijonon URL:n perään). HEAD-metodi voi olla hyödyllinen, jos haluat vain tietoa asiakirjasta. POST-metodia käytetään siirtämään tietoa asiakkaalta palvelimelle; useimmiten on kyseessä HTML-lomake. Pelkkä pyyntörivi riittää tekemään sopivan GET-pyynnön. Lähettämällä palvelimelle tyhjä rivi kerrotaan, että pyyntö on tehty. Useimmat asiakkaat lisäävät pyyntörivin jälkeen otsikko-osan, jossa on nimi/arvo-pareja. Jotkut noista tiedoista ovat saatavilla ympäristömuuttujissa. Kukin asiakkaan otsikko koostuu rivillä olevasta avaimesta ja arvosta; erottimena on kaksoispiste. Taulukko 13.2 luettelee muutamia otsikkotietoja. Taulukko 13.2 Joitakin asiakkaan lähettämiä otsikoita Nimi Selitys Accept Asiakkaan hyväksymät mediatyypit Accept-Encoding Asiakkaan hyväksymät tiedon tiivistämistavat Accept-Charset Asiakkaan ensisijaiset merkistöt

5 13. Pintaa syvemmältä 237 Accept-Language Host Referer User-Agent Asiakkaan ensisijainen kieli ( en tarkoittaa englannin kieltä) Isäntäkone, johon pyyntö kohdistuu. Jotkin palvelimet, joilla on useita virtuaalipalvelimia, tukeutuvat voimakkaasti tähän otsikkoon. Asiakirja, josta käsin pyyntö tehtiin Asiakastyyppi ja versio GET- ja POST-metodien kohdalla otsikkojaksot päättävät pyynnön ja tyhjä rivi lähetetään lopuksi palvelimelle. POST-metodia käytettäessä tyhjän rivin jälkeen on yksikön runko. Se koostuu kaikesta palvelimelle lähetettävästä tiedosta. Useimmiten kyseessä on URL-koodattuja nimi/arvo-pareja, jotka ovat samanlaisia kuin kyselymerkkijonossa. Listaus 13.2 esittää pyynnön palvelimelle Netscapen 4.6-selaimella. Listaus 13.2 Tyypilliset asiakkaan otsikkotiedot lähetettyina Netscape-selaimella GET / HTTP/1.0 Referer: Connection: Keep-Alive User-Agent: Mozilla/4.6 (X11; I; Linux apmac ppc) Host: Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, image/png, */* Accept-Encoding: gzip Accept-Language: en Accept-Charset: iso ,*,utf-8 Vastaus Kun palvelin on saanut asiakkaan pyynnön, se lähettää vastauksen takaisin asiakkaalle. Vastaus koostuu yleensä kolmesta osasta: Tilarivistä Otsikko-osasta Yksikön rungosta Kuten näet, pyynnön ja vastauksen välillä on paljon yhteneväisyyksiä. Itse asiassa tietyt otsikot voidaan lähettää joko asiakkaan tai palvelimen toimesta, erityisesti yksikön runkoa koskevat tiedot. Tilarivi koostuu HTTP-versiosta, jota palvelin käyttää (HTTP/1.0 tai HTTP/1.1), vastauskoodista ja viestistä, joka kertoo vastauskoodin merkityksen. Palvelin voi lähettää asiakkaalle useita eri vastauskoodeja. Kukin koodi antaa tietoa pyynnön käsittelyn onnistumisesta. Taulukko 13.3 luettelee joitakin yleisiä vastauskoodeja.

6 Pintaa syvemmältä TAULUKKO 13.3 Joitakin vastauskoodeja Koodi Teksti Selitys 200 OK Pyyntö onnistui, ja tieto tulee mukana. 301 Moved permanently Pyydettyä tietoa ei enää ole palvelimella. Sijaintiotsikossa (location) on uusi osoite. 302 Moved temporarily Pyydetty tieto on siirretty. Sijaintiotsikossa (location) on uusi osoite. 404 Not Found Tietoa ei löydy annetusta osoitteesta. 500 Internal Server Error Palvelin tai CGI-skripti on kohdannut vakavan ongelman yrittäessään käsitellä tietoa. Tyypillinen vastausrivi näyttää seuraavalta: HTTP/ OK Otsikko-osa sisältää joukon vastausotsikoita, jotka on muotoiltu samalla lailla kuin pyynnön otsikot. Taulukko 13.4 luettelee joitakin otsikoita, jotka palvelin lähettää. Taulukko 13.4 Joitakin yleisiä palvelinotsikoita Nimi Tarkoitus Date Nykyinen päivämäärä Server Palvelimen nimi ja versio Content-Type Sisällön MIME-tyyppi Content-Length Sisällön koko tavuina Location Vaihtoehtoisen asiakirjan koko osoite Sen jälkeen kun otsikot on lähetetty, palvelin lähettää tyhjän rivin asiakkaalle; tyhjän rivin jälkeen tulee itse sisältö eli haettava kohde. Listaus 13.3 esittää tyypillisen palvelinvastineen. LISTAUS 13.3 Palvelinpyyntö 1: HTTP/ OK 2: Date: Sun, 30 Jan :02:20 GMT 3: Server: Apache/1.3.9 (UNIX) 4: Connection: close 5: Content-Type: text/html 6: 7: <html> 8: <head> 9: <title>listing 13.3 A server response</title> 10: </head>

7 13. Pintaa syvemmältä : <body> 12: Hello 13: </body> 14: </html> Asiakirjan saaminen etäosoitteesta Vaikka PHP onkin palvelinpuolen kieli, se voi toimia asiakkaana ja pyytää tietoa etäpalvelimilta sekä laittaa tulokset skriptiesi saataville. Jos osaat jo lukea tiedostoja palvelimelta, sinulla ei ole mitään vaikeuksia käyttää PHP:tä tiedon saamiseen Webistä. Itse asiassa syntaksi on aivan sama. Voit käyttää fopen()- funktiota luodaksesi yhteyden Web-osoitteeseen samalla lailla kuin tiedostojen kohdalla. Listaus 13.4 avaa yhteyden etäpalvelimelle ja pyytää sivua sekä esittää tulokset selaimelle. Listaus 13.4 Web-sivun sieppaaminen fopen()-funktiolla 1: <html> 2: <head> 3: <title>listing 13.4 Getting and printing a web page with fopen()</title> 4: </head> 5: <body> 6: <?php 7: $webpage = "http://www.corrosive.co.uk/php/hello.html"; 8: $fp = fopen( $webpage, "r" ) or die("couldn't open $webpage"); 9: while (! feof( $fp )) 10: print fgets( $fp, 1024 ); 11:?> 12: </body> 13: </html> Kun skripti ajetaan, tuloksena tulisi olla PHP-kotisivu. Huomaa, että sivulla olevat kuvat eivät näy. Se johtuu siitä, että IMG-elementeissä olevat polut kuviin ovat yleensä suhteellisia. Kun skripti tulostaa lataamansa tiedon, käyttäjän selain hakee palvelimelta viitattuja kuvia. Voisimme ohittaa tuon ongelman lisäämällä seuraavan tagin skriptin HEAD-elementtiin: <base href="http://www.php.net"> Yleensä et varmaankaan halua tulostaa koko sivua selaimelle. Useimmiten haluat jäsennellä lataamaasi asiakirjaa. Funktio fopen() palauttaa tiedosto-osoittimen, jos yhteyden luonti onnistuu ja arvon false, jos yhteyttä ei voitu luoda tai sivua ei ole olemassa. Kun olet saanut tiedosto-osoittimen, voit käyttää sitä

8 Pintaa syvemmältä normaalisti tiedoston lukemiseen. PHP esittelee itsensä etäpalvelimelle asiakkaana. Omassa järjestelmässäni se lähettää seuraavan pyynnön: GET / HTTP/1.0 Host: User-Agent: PHP/4.0b3 Tämä prosessi on yksinkertainen ja juuri tätä lähestymistapaa käytät useimmiten Web-sivujen käsittelyssä. Saatat haluta kytkeytyä kuitenkin muihin verkkopalveluihin tai oppia enemmän Web-asiakirjasta jäsentelemällä palvelinotsikoita. Asiaa käsitellään myöhemmin tässä luvussa. IP-osoitteiden ja isäntänimien muuntaminen Vaikka palvelimesi ei sallisikaan $REMOTE_HOST-muuttujan käyttöä, saat luultavasti tietää vierailijan IPosoitteen $REMOTE_ADDR-ympäristömuuttujan avulla. Voit käyttää sitä gethostbyaddr()-funktion selvittämään käyttäjän koneen nimi. Funktio ottaa argumentikseen merkkijonon, joka edustaa IP-osoitetta ja palauttaa isäntänimen. Jos virhe tapahtuu, se palauttaa annetun IP-osoitteen. Listaus 13.5 sisältää skriptin, joka käyttää gethostbyaddr()-funktiota koneen nimen selville saamiseen siinä tapauksessa, että $REMOTE_HOST-muuttuja ei ole saatavilla. Listaus 13.5 Funktion gethostbyaddr() käyttö koneen nimen selvittämiseen 1: <html> 2: <head> 3: <title>listing 13.5 Using gethostbyaddr() to get a host name</title> 4: </head> 5: <body> 6: <?php 7: if ( isset( $REMOTE_HOST ) ) 8: print "Hello visitor at $REMOTE_HOST<br>"; 9: elseif ( isset ( $REMOTE_ADDR ) ) 10: print "Hello visitor at ".gethostbyaddr( $REMOTE_ADDR )."<br>"; 11: else 12: print "Hello you, wherever you are<br>"; 13:?> 14: </body> 15: </html>

9 13. Pintaa syvemmältä 241 Jos $REMOTE_HOST on saatavilla, voimme yksinkertaisesti vain tulostaa sen arvon selaimelle. Muutoin, jos saatavilla on $REMOTE_ADDR-muuttuja, yritämme selvittää koneen nimen gethostbyaddr()-funktiolla. Jos epäonnistumme, tulostamme yleisen tervetulotoivotuksen. Voit muuntaa konenimen IP-osoitteeksi funktiolla gethostbyname(). Tuo funktio vaatii argumentikseen konenimen ja palauttaa IP-osoitteen. Jos virhe tapahtuu, se palauttaa argumenttina olleen koneen nimen. Verkkoyhteyden toteuttaminen Toistaiseksi kaikki on ollut helppoa, sillä PHP:n ansiosta etäpalvelimella olevaa Web-sivua voidaan työstää yhtä helposti kuin omassa järjestelmässä olevaa sivua. Joskus on kuitenkin oltava hieman tarkempi verkkoyhteyden suhteen tai ainakin saatava siitä enemmän tietoa. Yhteys Internet-palvelimelle voidaan toteuttaa fsockopen()-funktiolla, joka vaatii isäntänimen tai IPosoitteen, portin numeron ja kaksi viittausmuuttujaa. Muista, että viittaus toteutetaan sijoittamalla et-merkki muuttujan nimen eteen. Viittausmuuttujat, jotka viedään fsockopen()-funktiolle, tallentavat lisätietoa yhteyden yrityksestä, jos yhteydenotto ei onnistu. Funktiolle voidaan myös viedä valinnainen aikaraja, joka määrittää, kuinka kauan fsockopen() odottaa (sekunneissa) ennen kuin se lopettaa yhteydenoton yrittämisen. Jos yhteys onnistuu, palautetaan tiedosto-osoitin. Muutoin palautetaan false-arvo. Seuraava koodi alustaa yhteyden Web-palvelimelle: $fp = fsockopen( "www.corrosive.co.uk", 80, &$errno, &errdesc, 30 ); Arvo 80 on tavallinen porttinumero, jota Web-palvelin kuuntelee. Ensimmäinen viittausmuuttuja $errno sisältää virhenumeron, jos yhteys ei onnistu, ja $errdesc voi sisältää lisätietoa virheestä. Kun tiedosto-osoitin on saatu, voit sekä kirjoittaa yhteyteen fputs()-funktiolla että lukea siitä fgets()-funktiolla, kuten tiedostojen kohdalla yleensä tehtäisiin. Kun yhteyttä ei enää tarvita, se lopetetaan fclose()-funktiolla. Meillä on nyt tarpeeksi tietoa alustaaksemme oman yhteytemme Web-palvelimelle. Listaus 13.6 toteuttaa http-yhteyden, palauttaa sivun ja tallentaa sen muuttujaan. Listaus 13.6 Web-sivun palauttaminen fsockopen()-funktiolla 1: <html> 2: <head> 3: <title>listing 13.6 Retrieving a Web page using fsockopen()</title> 4: </head> 5: <body> 6: <?php 7: $host = "www.corrosive.co.uk"; 8: $page = "/index.html"; 9: $fp = fsockopen( "$host", 80, &$errno, &$errdesc); 10: if (! $fp )

10 Pintaa syvemmältä 11: die ( "Couldn't connect to $host:\nerror: $errno\ndesc: $errdesc\n" ); 12: 13: $request = "GET $page HTTP/1.0\r\n"; 14: $request.= "Host: $host\r\n"; 15: $request.= "Referer: 16: $request.= "User-Agent: PHP test client\r\n\r\n"; 17: $page = array(); 18: fputs ( $fp, $request ); 19: while (! feof( $fp ) ) 20: $page[] = fgets( $fp, 1024 ); 21: fclose( $fp );print "the server returned ".(count($page))." lines!"; 22:?> 23: </body> 24: </html> Huomaa pyyntöotsikot, jotka lähetetään palvelimelle. Etäkoneen hallintahenkilö näkee arvon, joka lähetetään User-Agent-otsikossa omassa kirjaustiedostossaan. Hän voi myös olettaa, että vierailija kytkeytyi osoitteesta Siitä syystä joidenkin ympäristömuuttujien suhteen on oltava varovainen. Kohtele niitä tukevina aputyökaluina, älä aseta niille liikaa painoarvoa. On joitakin hyväksyttyjä syitä, joiden vuoksi saattaisit haluta muokata joitakin otsikoita. Sinun on ehkä jäsenneltävä jotain tietoa, joka lähetetään vain Netscape-yhteensopiville selaimille. Ainoa keino tehdä se on sisällyttää sana Mozilla User-Agent-otsikkoon. Kaikesta huolimatta kannattaa pitää hallintahenkilön puolta. Toimintaan vaikuttavat päätökset tehdään palvelintilastojen pohjalta, joten älä yritä sotkea tuota informaatiota. Listauksen 13.6 esimerkki pelkästään käyttää PHP:n sisäisiä metodeita Web-sivun saamiseen. Listaus 13.7 käyttää fsockopen()-funktiota tarkistamaan tilakoodit, joita palvelimet palauttavat, kun pyydämme joukon sivuja. Listaus 13.7 Web-palvelimien palauttamien tilarivien tulostaminen 1: <html> 2: <head> 3: <title>listing 13.7 Outputting the status lines returned by web servers</ title> 4: </head> 5: <body> 6: <?php 7: $to_check = array ( "www.corrosive.co.uk" => "/index.html",

11 13. Pintaa syvemmältä 243 8: "www.virgin.com" => "/notthere.html", 9: "www.4332blah.com" => "/nohost.html" 10: ); 11: foreach ( $to_check as $host => $page ) 12: { 13: $fp = fsockopen( "$host", 80, &$errno, &$errdesc, 10); 14: print "Trying $host<br>\n"; 15: if (! $fp ) 16: { 17: print "Couldn't connect to $host:\n<br>error: $errno\n<br>desc: $errdesc\n"; 18: print "<br><hr><br>\n"; 19: continue; 20: } 21: print "Trying to get $page<br>\n"; 22: fputs( $fp, "HEAD $page HTTP/1.0\r\n\r\n" ); 23: print fgets( $fp, 1024 ); 24: print "<br><br><br>\n"; 25: fclose( $fp ); 26: } 27:?> 28: </body> 29: </html> Loimme assosiatiivisen taulukon palvelinten nimistä ja sivuosoitteista, jotka halusimme tarkistaa. Kävimme taulukon läpi silmukan foreach-lauseella. Jokaisen alkion kohdalla alustimme yhteyden fsockopen()- funktiolla asettaen aikarajaksi 10 sekuntia. Jos yhteys epäonnistuu, tulostamme viestin selaimelle ja käytämme continue-lausetta seuraavaan pariin siirtymiseksi. Jos yhteys onnistuu, lähetämme pyynnön palvelimelle. Käytämme HEAD-metodia, koska emme halua jäsennellä koko runkoa. Funktiolla fgets() saamme tilarivin palvelimelta. Tässä esimerkissä emme käsittele palvelinotsikoita, joten suljemme yhteyden fclose()-funktiolla ja siirrymme listan seuraavaan alkioon. Kuva 13.2 näyttää lisauksen tulostuksen.

12 Pintaa syvemmältä KUVA 13.2 Skripti tulostaa palvelimen vastausotsikot. NNTP-yhteyden luominen fsockopen()-funktiolla Fsockopen()-funktiota voidaan käyttää yhteyden luomiseen mille tahansa Internet-palvelimelle. Listauksessa 13.8 luodaan yhteys NNTP-palvelimelle, joka on siis Usenet-keskusteluryhmäpalvelin. Esimerkki valitsee keskusteluryhmän ja listaa ensimmäisen viestin otsikot. Listaus 13.8 NNTP-perusyhteyden luominen fsockopen()-funktiolla 1: <html> 2: <head> 3: <title>listing 13.8 A basic NNTP connection using fsockopen()</title> 4: </head> 5: <body> 6: <?php 7: $server = "news"; // anna oma news-palvelimesi 8: $group = "alt.test"; 9: $line = ""; 10: print "<pre>\n"; 11: print "-- Trying to connect to $server\n\n"; 12: $fp = fsockopen( "$server", 119, &$error, &$description, 10 ); 13: if (! $fp ) 14: die("couldn't connect to $server\n$errno\n$errdesc\n\n"); 15: print "-- Connected to $server\n\n"; 16: $line = fgets( $fp, 1024 ); 17: $status = explode( " ", $line ); 18: if ( $status[0]!= 200 )

13 13. Pintaa syvemmältä : { 20: fputs( $fp, "close" ); 21: die("error: $line\n\n"); 22: } 23: print "$line\n"; 24: print "-- Selecting $group\n\n"; 25: fputs( $fp, "group alt.test\n" ); 26: $line = fgets( $fp, 1024 ); 27: $status = explode( " ", $line ); 28: if ( $status[0]!= 211 ) 29: { 30: fputs( $fp, "close" ); 31: die("error: $line\n\n"); 32: } 33: print "$line\n"; 34: print "-- Getting headers for first message\n\n"; 35: fputs( $fp, "head\n" ); 36: $line = fgets( $fp, 1024 ); 37: $status = explode( " ", $line ); 38: print "$line\n"; 39: if ( $status[0]!= 221 ) 40: { 41: fputs( $fp, "close" ); 42: die("error: $line\n\n"); 43: } 44: while (! ( strpos($line, ".") === 0 ) ) 45: { 46: $line = fgets( $fp, 1024 ); 47: print $line; 48: } 49: fputs( $fp, "close\n" ); 50: print "</pre>"; 51:?>

14 Pintaa syvemmältä 52: </body> 53: </html> Listauksen 13.8 koodi tekee hieman enemmänkin kuin pelkästään demonstroi sitä, että NNTP-yhteys voidaan luoda fsockopen()-funktiolla. Todellisessa esimerkissä rivin jäsentely tehtäisiin funktiossa, jotta vältyttäisiin toistuvalta koodilta. Funktiota voitaisiin kutsua sitten eri rivien kohdalla lisätietojen saamiseksi palvelimelta. Pyörän uudelleen keksimisen sijaan saattaisi olla hyvä tutkia PHP:n IMAP-funktioita, jotka tekevät suuren osan tuosta työstä puolestasi. Tallennamme palvelimemme isäntänimen muuttujaan $server ja valitsemamme ryhmän muuttujaan $group. Jos haluat ajaa tämän skriptin, sinun tulisi sijoittaa Internet-palveluntarjoajasi news-palvelimen nimi $servermuuttujaan. Käytimme fsockopen()-funktiota kytkeytymään isäntäkoneen porttiin 119, joka yleensä on porttina NNTP-yhteyksille. Jos sopivaa tiedosto-osoitinta ei palauteta, käytämme die()-funktiota virhenumeron ja kuvauksen tulostamiseen selaimelle ja lopetamme skriptin ajamisen. Jos yhteys onnistuu, palvelin lähettää meille vahvistusviestin, joten yritämme saada sen haltuumme fgets()-funktiolla. Jos kaikki onnistuu, tämä merkkijono alkaa tilakoodilla 200. Voimme testata sen käyttämällä explode()-funktiota erottamaan $line-merkkijono taulukkoon välilyönnin toimiessa erottimena. Saat lisätietoa explode()- funktiosta luvusta 17. Jos tämän taulukon ensimmäinen alkio on 200, voimme jatkaa; muutoin lopetamme skriptin. Jos kaikki sujuu odotetusti, lähetämme palvelimelle komennon valita keskusteluryhmä. Jos se onnistuu, palvelin palauttaa merkkijonon, joka alkaa tilakoodilla 211. Testaamme sen ja lopetamme skriptin, jos tilakoodi on jokin muu arvo. Kun olemme nyt valinneet keskusteluryhmämme, lähetämme head-komennon palvelimelle pyytäen ensimmäisen viestin otsikoita. Taaskin me testaamme vastauksen ja etsimme nyt tilakoodia 221. Lopuksi saamme itse otsikon. Palvelimen otsikkolistaus päättyy yksittäiseen pisteeseen (.), joka on omalla rivillään, joten testaamme sen while-lauseessa. Niin kauan kuin palvelimen tulostusrivi ei ala pisteellä, pyydämme ja tulostamme seuraavan rivin. Lopuksi suljemme yhteyden. Kuva 13.3 esittää tyypillisen tulosteen listauksesta KUVA 13.3 NNTP-yhteyden luominen. Sähköpostin lähettäminen mail()-funktiolla PHP osaa lähettää sähköpostia automaattisesti puolestasi. Se tapahtuu mail()-funktiolla, joka ottaa argumenteikseen kolme merkkijonoa: vastaanottajan, aiheen ja viestin. Funktio palauttaa arvon false, jos virheitä tapahtuu. Seuraava koodi lähettää sähköpostia:

15 13. Pintaa syvemmältä 247 $to = $subject = "hi"; $message = "just a test message! "; mail( $to, $subject, $message ) or print "Could not send mail"; Jos käytät PHP:tä UNIX-koneessa, mail() käyttää apunaan Sendmail-ohjelmaa. Muissa järjestelmissä funktio kytkeytyy SMTP-palvelimelle, joka voi olla paikallinen tai etäkone. Asetus määritetään SMTPkohdassa php.ini-tiedostossa. Sähköpostin lähetyksessä ei tarvitse rajoittua pelkästään niihin otsikoihin, jotka asetetaan mail()-funktion argumentteina. Mukaan voi laittaa mitä tahansa otsikoita valinnaisessa neljännessä argumentissa. Nämä otsikot tulee erottaa toisistaan merkkijonolla \r\n (kuvaavat vaununpalautusta ja rivinvaihtoa). Seuraavassa esimerkissä laitamme sähköpostiviestiimme From-kentän ja myös X-Priority-otsikon, jonka jotkin asiakkaat tunnistavat: $to = $from = $subject = "hi"; $message = "just a test message! "; mail( $to, $subject, $message, "$from\r\nx-priority: 1 (Highest)" ) or print "Could not send mail"; Yhteenveto Tällä tunnilla opit käyttämään ympäristömuuttujia, joiden avulla saat lisätietoa sivusi vierailijoista. Jos et saa esille käyttäjän isäntäkoneen nimeä, voit käyttää gethostbyaddr()-funktiota sen saamiseen. Luku kuvasi sinulle myös asiakkaan ja palvelimen käymää keskustelua, kun HTTP-yhteys oli luotu. Tämän lisäksi opit käyttämään fopen()-funktiota asiakirjan hakemiseen Webistä ja fsockopen()-funktiota oman HTTP-yhteyden luomiseen. Tuon funktion avulla voit ottaa yhteyden mihin tahansa Internetpalvelimeen. Luvun lopussa sait tietoa mail()-funktiosta, jolla lähetetään sähköpostia skripteistä käsin. K&V K HTTP näyttää hieman kaukaiselta. Onko minun tosiaankin ymmärrettävä sitä voidakseni kirjoittaa hyvää PHP-koodia? V Ei. Voit aivan hyvin kirjoittaa erinomaista koodia tietämättä juuri mitään asiakkaan ja palvelimen välisestä kommunikoinnista. Toisaalta prosessin ymmärtäminen on hyödyllistä, jos haluat tehdä muutakin kuin vain ladata sivuja etäpalvelimilta.

16 Pintaa syvemmältä K Jos lähetän muokattuja otsikoita etäpalvelimelle, tulisiko minun luottaa ympäristömuuttujiin? V Sinun ei tulisi luottaa sellaisiin ympäristömuuttujiin kuin esimerkiksi $HTTP_REFERRER tai $HTTP_USER_AGENT, jos niiden tarkkuus on olennaista skriptisi toiminnalle. Muista kuitenkin, että suurin osa asiakkaistasi kertoo sinulle totuuden. Jos haluat taata toimivuuden pelkästään tutkimalla, mitä selainta käyttäjä käyttää tai kerätäksesi tilastotietoa, ei ole mitään syytä hyljeksiä tuota tietoa. Työpaja Työpaja tarjoaa pikakysymyksiä, joiden avulla voit kerrata läpikäytyä materiaalia. Yritä ymmärtää vastaukset ennen kuin jatkat seuraavaan lukuun. Vastaukset annetaan liitteessä A. Kysymyksiä 1. Mikä ympäristömuuttuja antaisi viittaavan sivun URL:n? 2. Miksi et voi luottaa $REMOTE_ADDR-muuttujaan jäljittääksesi yksittäisen käyttäjän monien skriptisi käyttäjien joukosta? 3. Mitä HTTP tarkoittaa? 4. Mikä asiakkaan otsikkorivi kertoo palvelimelle selaimen, joka tekee pyynnön? 5. Mitä palvelimen vastauskoodi 404 tarkoittaa? 6. Mitä funktiota voisit käyttää ottaaksesi esille Web-sivun etäpalvelimelta tekemättä omaa verkkoyhteyttä? 7. Jos käytössäsi on IP-osoite, mikä funktio antaisi palvelimen nimen? 8. Mikä funktio luo verkkoyhteyden? 9. Millä PHP-funktiolla voit lähettää ia? Toiminta 1. Luo skripti, joka hyväksyy Web-palvelimen nimen (esimerkiksi nimen ) syöttötiedoikseen. Lähetä palvelimelle HEAD-pyyntö käyttäen fsockopen()-funktiota, jolla yhteys luodaan. Tulosta vastaus selaimelle. Muista ottaa huomioon mahdollisuus, että yhteyden luonti ei onnistu. 2. Luo skripti, joka ottaa vastaan viestin käyttäjältä ja lähettää sen sinulle. Lisää käyttäjän viestiin ympäristömuuttujia, jotka kertovat käyttäjän selaimen ja IP-osoitteen.

Taustaa. CGI-ohjelmointi

Taustaa. CGI-ohjelmointi Taustaa CGI-ohjelmointi CGI = Common Gateway Interface Hyvin yksinkertainen ja helppo tapa toteuttaa dynaamisuutta ja interaktivisuutta htmldokumentteihin Kehitetty tiedon siirtoon palvelimen ja asiakasselaimen

Lisätiedot

OPPITUNTI 19 Tilan tallentaminen evästeiden ja kyselymerkkijonojen avulla

OPPITUNTI 19 Tilan tallentaminen evästeiden ja kyselymerkkijonojen avulla 19. Tilan tallentaminen evästeiden ja kyselymerkkijonojen avulla 337 OPPITUNTI 19 Tilan tallentaminen evästeiden ja kyselymerkkijonojen avulla HTTP on tilaton protokolla. Se merkitsee sitä, että jokainen

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 25.2.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 25.2.2009 1 / 34 Syötteessä useita lukuja samalla rivillä Seuraavassa esimerkissä käyttäjä antaa useita lukuja samalla

Lisätiedot

Harjoitustyö: virtuaalikone

Harjoitustyö: virtuaalikone Harjoitustyö: virtuaalikone Toteuta alla kuvattu virtuaalikone yksinkertaiselle olio-orientoituneelle skriptauskielelle. Paketissa on testaamista varten mukana kaksi lyhyttä ohjelmaa. Ohjeita Noudata ohjelman

Lisätiedot

AJAX-konsepti AJAX. Asynkronisuus. Nykyisten web-ohjelmien ongelmia. Asynchronous JavaScript And XML

AJAX-konsepti AJAX. Asynkronisuus. Nykyisten web-ohjelmien ongelmia. Asynchronous JavaScript And XML AJAX-konsepti AJAX Asynchronous JavaScript And XML Viimeisin muoti-ilmiö web-ohjelmoinissa, termi Ajax tuli käyttöön vuoden 2005 aikana Joukko teknologioita, joiden avulla voidaan toteuttaa uudenlaisen

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Muistio 1 (7) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

3.1 Mitä tarkoittaan heredoc? Milloin sitä kannattaa käyttää? Kirjoita esimerkki sen käyttämisestä.

3.1 Mitä tarkoittaan heredoc? Milloin sitä kannattaa käyttää? Kirjoita esimerkki sen käyttämisestä. PHP-kielen perusteet Käytä lähteenä PHP:n virallista manuaalia http://www.php.net/docs.php tai http://www.hudzilla.org/php (siirry Paul Hudsonin verkkokirjaan). Lisää materiaalia suomeksi esimerkiksi ohjelmointiputkan

Lisätiedot

K U U L A L A A K E R I LUOTTAMUKSELLINEN 1(6)

K U U L A L A A K E R I LUOTTAMUKSELLINEN 1(6) K U U L A L A A K E R I LUOTTAMUKSELLINEN 1(6) Messto HTTP API Messto HTTP API on sovelluskehittäjiä varten kehitetty helppo tapa toteuttaa tekstiviesti- ja multimediaviestisovelluksia. Rajapinnan avulla

Lisätiedot

T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen. Sisältö. Tavoitteet. Mitä on www-ohjelmointi? Arkkitehtuuri (yleisesti) Interaktiivisuuden keinot

T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen. Sisältö. Tavoitteet. Mitä on www-ohjelmointi? Arkkitehtuuri (yleisesti) Interaktiivisuuden keinot T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen -Ohjelmointi Peruskäsitys www-ohjelmoinnin kentästä Tekniikat interaktiivisuuden toteuttamiseen tekniikat tekniikat Tietokannat Juha Laitinen TKK/TML juha.laitinen@hut.fi

Lisätiedot

Ohjeita peda.net palvelun Luo uusi osioon

Ohjeita peda.net palvelun Luo uusi osioon Ohjeita peda.net palvelun Luo uusi osioon - Elikkä tuo kyseinen kohta löytyy omalta sivultasi oikeasta ylä-laidasta, kuten alla näkyvästä kuvasta näkyy. Sekä tuo kyseinen kohta näkyy luokkien sivuilla

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 16.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 16.2.2010 1 / 41 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

SeaMonkey pikaopas - 1

SeaMonkey pikaopas - 1 SeaMonkey pikaopas SeaMonkey on ilmainen ja yksinkertainen www-sivujen teko-ohjelma. Sillä on kätevää koostaa yksinkertaisia sivuja ilman, että täytyy tietää jotain HTML-koodista. Tämä opas esittelee sivuston

Lisätiedot

WWW-sivu. Miten Internet toimii? World Wide Web. HTML-koodi. HTTP-istunto URL <#>

WWW-sivu. Miten Internet toimii? World Wide Web. HTML-koodi. HTTP-istunto URL <#> WWW-sivu Miten Internet toimii? HTML-koodi World Wide Web Nixu International

Lisätiedot

Miten Internet toimii. Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2013

Miten Internet toimii. Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2013 Miten Internet toimii Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2013 Luennon sisältö 1. Esimerkki 1: nettiselailu 2. Esimerkki 2: sähköposti 3. Internetin protokollapino 2 ESIMERKKI 1: NETTISELAILU

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2011 1 / 39 Kertausta: tiedoston avaaminen Kun ohjelma haluaa lukea tai kirjoittaa tekstitiedostoon, on ohjelmalle

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 9.2.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 9.2.2009 1 / 35 Listat Esimerkki: halutaan kirjoittaa ohjelma, joka lukee käyttäjältä 30 lämpötilaa. Kun lämpötilat

Lisätiedot

Pythonin Kertaus. Cse-a1130. Tietotekniikka Sovelluksissa. Versio 0.01b

Pythonin Kertaus. Cse-a1130. Tietotekniikka Sovelluksissa. Versio 0.01b Pythonin Kertaus Cse-a1130 Tietotekniikka Sovelluksissa Versio 0.01b Listat 1/2 esimerkkejä listan peruskäytöstä. > lista=['kala','kukko','kissa','koira'] ['kala','kukko','kissa','koira'] >lista.append('kana')

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 7.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 7.2.2011 1 / 39 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas Lyseopaneeli 2.0 Käyttäjän opas 1. Esittely Lyseopaneeli on Oulun Lyseon lukion käyttäjätietojen hallintapalvelu jonka tarkoitus on niputtaa yhteen muutamia oleellisia toimintoja. 2. Yleistä paneelin käytöstä

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

SSH Secure Shell & SSH File Transfer

SSH Secure Shell & SSH File Transfer SSH Secure Shell & SSH File Transfer TIETOHALLINTO Janne Suvanto 1.9 2002 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 SSH Secure Shell ohjelman asetukset... 3 POP3 tunnelin asetukset... 6 Yhteyden

Lisätiedot

KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille

KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille KServer Etäohjaus 1 (5) KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille Palvelimen toteutuksen ollessa versio 1.0, spesifikaation versio 1.0.0. 2009, Riku Eskelinen/ KServer Software Development

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

ASCII-taidetta. Intro: Python

ASCII-taidetta. Intro: Python Python 1 ASCII-taidetta All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what to do.

Lisätiedot

MITÄ JAVASCRIPT ON?...3

MITÄ JAVASCRIPT ON?...3 JavaScript MITÄ JAVASCRIPT ON?...3 YLEISTÄ JAVASCRIPTIN SYNTAKSISTA...3 KÄSKYSANAT JA MUUT VARATUT SANAT...3 MUUTTUJIEN, FUNKTIOIDEN JA LUOKKIEN NIMISSÄ...3 HTML-TAGEIHIN VIITTAAVISSA METODINIMISSÄ...3

Lisätiedot

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä:

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: Linux-harjoitus 6 Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

Ilmoitus saapuneesta turvasähköpostiviestistä

Ilmoitus saapuneesta turvasähköpostiviestistä Tullin turvasähköposti Asiakkaan ohje www.tulli.fi versio 2.2 8.1.2015 Korvaa version 2.1 22.5.2014 Tullin turvasähköposti Tulli lähettää sinulle sähköpostiviestin salattuna silloin, kun viesti tai sen

Lisätiedot

NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail)

NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail) 1 NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail) Kirjaudu iwowwe Back Officeen. HOME Klikkaa kotisivullasi (HOME) olevaa vihreää Video E-mail kuvaa Vastaava linkki Video Email on myös Video Tools - alasvetovalikossa

Lisätiedot

Luento 5. Timo Savola. 28. huhtikuuta 2006

Luento 5. Timo Savola. 28. huhtikuuta 2006 UNIX-käyttöjärjestelmä Luento 5 Timo Savola 28. huhtikuuta 2006 Osa I Shell-ohjelmointi Ehtolause Lausekkeet suoritetaan jos ehtolausekkeen paluuarvo on 0 if ehtolauseke then lauseke

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

1 PHP-sovelluksen toiminta

1 PHP-sovelluksen toiminta AMVA48-49 HTML ja PHP-ohjelmointi, 2 ov Yleistä kurssista HTMLperusteita PHP-kielen perusrakenteet HTMLlomakkeen käsittely Tiedoston käsittely Evästeiden käyttö Istunnon hallinta Oppimistehtävät PHP-KIELEN

Lisätiedot

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 1 WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 10.4.2015 Lounea Oy Tehdaskatu 6, 24100 Salo Puh. 029 707 00 Y-tunnus 0139471-8 www.lounea.fi Asiakaspalvelu 0800 303 00 Yrityspalvelu 0800 303 01 Myymälät 0800 303

Lisätiedot

1.1 Internetistä lyhyesti. Mikä Internet on? 1.2 Maailmanlaajuinen verkko

1.1 Internetistä lyhyesti. Mikä Internet on? 1.2 Maailmanlaajuinen verkko 1.1 Internetistä lyhyesti Alkuperä: - ARPAnet 1960-luvun loppu, 1970-luvun alku - Verkon luotettavuus - ARPA organisaatioit (Advanced Research Projects Agency) - BITnet, CSnet 1970-luvun loppu ja 1980-luvun

Lisätiedot

6. Valitse avautuneesta ikkunasta Add-painike!

6. Valitse avautuneesta ikkunasta Add-painike! 1. Tallenna Mirc ohjelma koneellesi tästä osoitteesta: http://www.mirc.com/get.html 2. Asenna ohjelma 3. Avaa ohjelma mirc.exe kuvakkeesta 4. Avattuasi ohjelman se näyttää tältä(hieman leikeltynä): 5.

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 15.3.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 15.3.2010 1 / 56 Tiedostoista: tietojen tallentaminen ohjelman suorituskertojen välillä Monissa sovelluksissa ohjelman

Lisätiedot

Käytin tehtävän tekemiseen Xubuntu 13.04 -käyttöjärjestelmää aikaisemmin tekemältäni LiveUSB-tikulta.

Käytin tehtävän tekemiseen Xubuntu 13.04 -käyttöjärjestelmää aikaisemmin tekemältäni LiveUSB-tikulta. Tehtävänanto - Asenna ja testaa LAMP - Aiheuta vähintään 3 virhettä ja analysoi lokista - Tee nimipohjainen virtuaalipalvelin, joissa toimii myös www. (Karvinen, T. 23.09.2013) Työympäristö Tein tehtävän

Lisätiedot

VERKKOSOVELLUSTEN OHJELMOINTI, JOHDATUS PHP:HEN

VERKKOSOVELLUSTEN OHJELMOINTI, JOHDATUS PHP:HEN VERKKOSOVELLUSTEN OHJELMOINTI, JOHDATUS PHP:HEN Tämän tehtävän tarkoitus on tutustuttaa ympäristöön sekä tutustuttaa wwwdokumenttien tekoon php:llä. Alkutoimet Varmistetaan, että verkkolevyllä on kansio

Lisätiedot

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit.

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit. Hops-ohjaajan ohje Tässä ohjeessa kuvataan kaksi erilaista tapaa hakea tietyn opiskelijan lähettämä hops. Ensin ohjeistetaan miten toimitaan, jos hopsin ryhmätyökalu on käytössä, eli ohjaajalle on luotu

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti 30.10.2013 Luottamuksellinen MS Outlook, Standard postitilin asennus 1/6 Käynnistä Outlook 2010. Seuraava näyttö avautuu Valitse Next (Seuraava). 2 MS Outlook,

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

@PHPOINT / @KOTIPOINT Sähköpostitilin asetukset

@PHPOINT / @KOTIPOINT Sähköpostitilin asetukset 1(10) OHJEEN SISÄLTÖ Sivu Sähköpostitilin lisääminen 2 Oletussähköpostiosoitteen muuttaminen 7 Sähköpostiliikenteen käyttäminen suojatulla yhteydellä 9 (Viestintäviraston suositus) 2(10) Sähköpostitilin

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

Outlook Web App ver 1.2

Outlook Web App ver 1.2 Outlook Web App ver 1.2 Kirjautuminen Kirjoita selaimen osoiteriville: o365.edu.hel.fi Kirjoita opetuksen verkon tunnuksesi ja salasanasi avautuvalla kirjautumissivulla. Hetken odottelun jälkeen esiin

Lisätiedot

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne Kotisivuohjeet Tässä ohjeessa käydään läpi kotisivujen tekemisen perusteet keskittyen html-koodiin ja sen ominaisuuksiin. Sivupohjissa ulkoasu ja rakenne on pääasiassa jaettu erilliseen css-tyylitiedostoon,

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 11.2.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 11.2.2009 1 / 33 Kertausta: listat Tyhjä uusi lista luodaan kirjoittamalla esimerkiksi lampotilat = [] (jolloin

Lisätiedot

12.10.2011. Erittäin nopea tapa saada kehitysympäristö php:lle pystyyn Voidaan asentaa muistitikulle

12.10.2011. Erittäin nopea tapa saada kehitysympäristö php:lle pystyyn Voidaan asentaa muistitikulle (Ei yhtään videota tällä kertaa.) X niin kuin Cross-Platform, Apache, MySql, PHP, Perl Kehitysympäristö EI tuotantokäyttöön Monet tärkeät tietoturva-asetukset ovat oletuksena pois päältä Erittäin nopea

Lisätiedot

LINUX-HARJOITUS, MYSQL

LINUX-HARJOITUS, MYSQL LINUX-HARJOITUS, MYSQL Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

OPPITUNTI 12 MySQL-tietokannan käyttö

OPPITUNTI 12 MySQL-tietokannan käyttö 12. MySQL-tietokannankäyttö 211 OPPITUNTI 12 MySQL-tietokannan käyttö PHP-kieleen kuuluu olennaisesti tietokantojen käyttämisen helppous. Tällä tunnilla keskitymme MySQLtietokantaan, mutta samanlaisia

Lisätiedot

5. HelloWorld-ohjelma 5.1

5. HelloWorld-ohjelma 5.1 5. HelloWorld-ohjelma 5.1 Sisällys Lähdekoodi. Lähdekoodin (osittainen) analyysi. Lähdekoodi tekstitiedostoon. Lähdekoodin kääntäminen tavukoodiksi. Tavukoodin suorittaminen. Virheiden korjaaminen 5.2

Lisätiedot

Internet ja tietoverkot 2015 Harjoitus 7: Kertaus

Internet ja tietoverkot 2015 Harjoitus 7: Kertaus Internet ja tietoverkot 2015 Harjoitus 7: Kertaus Tämän harjoituksen tarkoituksena on hieman kerrata TCP/IP-kerrosmallin sovelluskerroksen, kuljetuskerroksen, internet-kerroksen ja siirtoyhteyskerroksen

Lisätiedot

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Viimeksi muokattu 5. toukokuuta 2012 Maastotietokannan torrent-jakeluun sisältyy yli 5000 zip-arkistoa,

Lisätiedot

Osa. Listaus 2.1. HELLO.CPP esittelee C++ -ohjelman osat. 14: #include 15: 16: int main() 17: {

Osa. Listaus 2.1. HELLO.CPP esittelee C++ -ohjelman osat. 14: #include <iostream.h> 15: 16: int main() 17: { Osa I 2. oppitunti C++-ohjelman osat Ennen kuin menemme yksityiskohtaisemmin sisälle C++-luokkiin, -muuttujiin jne, katsokaamme ensin, millaisista osista C++-ohjelma koostuu. Tämän tunnin aikana opit seuraavat

Lisätiedot

Webforum. Version 15.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-03-28

Webforum. Version 15.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-03-28 Webforum Version 15.1 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2015-03-28 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Dokumentit... 5 Uudet versiot dokumenttien katseluohjelmista ipadille... 5 Dokumenttien

Lisätiedot

Paavo Räisänen. WampServer palvelimen asennus ja käyttö Eclipsen kanssa, sekä ensimmäinen FTP yhteys. www.ohjelmoimaan.net

Paavo Räisänen. WampServer palvelimen asennus ja käyttö Eclipsen kanssa, sekä ensimmäinen FTP yhteys. www.ohjelmoimaan.net Paavo Räisänen WampServer palvelimen asennus ja käyttö Eclipsen kanssa, sekä ensimmäinen FTP yhteys www.ohjelmoimaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida, tulostaa ja levittää ei kaupallisissa tarkoituksissa.

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Luottamuksellinen sähköposti Trafissa

Luottamuksellinen sähköposti Trafissa OHJE 1 (8) Luottamuksellinen sähköposti Trafissa Trafi käyttää Deltagon Sec@GW -ohjelmistoa sähköpostin luottamuksellisuuden suojaamiseen. D-Envelope sovelluksen avulla viestien vastaanottaminen ei edellytä

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 1.4.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 1.4.2009 1 / 56 Tentti Ensimmäinen tenttimahdollisuus on pe 8.5. klo 13:00 17:00 päärakennuksessa. Tämän jälkeen

Lisätiedot

TIEDEJUTTUKURSSI 29.9.2011 FM VILLE SALMINEN

TIEDEJUTTUKURSSI 29.9.2011 FM VILLE SALMINEN TIEDEJUTTUKURSSI 29.9.2011 FM VILLE SALMINEN YLEISTÄ LUENNOT (8 H) & TYÖPAJA (2 H) YHTEYSTIEDOT ville.salminen@oulu.fi VÄLINEET Tekstieditori Mieluummin Windowsin Notepad kuin esimerkiksi Microsoft Word

Lisätiedot

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen Enigmail-opas Enigmail on Mozilla Thunderbird ja Mozilla Seamonkey -ohjelmille tehty liitännäinen GPG-salausohjelmiston käyttöä varten. Sitä käytetään etenkin Thunderbirdin kanssa sähköpostin salaamiseen

Lisätiedot

11. oppitunti III. Viittaukset. Osa. Mikä on viittaus?

11. oppitunti III. Viittaukset. Osa. Mikä on viittaus? Osa III 11. oppitunti Viittaukset Kahdessa viime luvussa opit käyttämään osoittimia kohteiden käsittelyyn vapaalla muistialueella sekä viittaamaan noihin kohteisiin epäsuorasti. Tässä luvussa käsiteltävät

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 28.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 28.2.2011 1 / 46 Ohjelmointiprojektin vaiheet 1. Määrittely 2. Ohjelman suunnittelu (ohjelman rakenne ja ohjelman

Lisätiedot

Aloita oman blogisi luominen (järjestelmä lupaa sen tapahtuvan sekunneissa ;-))

Aloita oman blogisi luominen (järjestelmä lupaa sen tapahtuvan sekunneissa ;-)) BLOGIN LUOMINEN Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress.org) Avaa http://wordpress.com/ -sivu. Aloita oman

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CSE-A1111 30.9.2015 CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 30.9.2015 1 / 27 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Goblinissa vasemmassa reunassa olevassa valikossa on valinta Luentopalaute.

Lisätiedot

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014 1 Ryhmät Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Ryhmätoiminto on hyödyllinen, jos kurssilla on paljon osallistujia

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 4.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 4.3.2009 1 / 35 Tiedostot Tiedostojen käsittelyä tarvitaan esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: Ohjelman käsittelemiä

Lisätiedot

Esi-LEI-hakemusten rekisteröintiohje NordLEI-verkkoportaalissa

Esi-LEI-hakemusten rekisteröintiohje NordLEI-verkkoportaalissa Esi-LEI-hakemusten rekisteröintiohje NordLEI-verkkoportaalissa Osana NordLEI-verkkoportaalia asiakkaat voivat hakea esi-lei-tunnisteita juridisille yksiköilleen. Lisäksi NordLEI sallii myös niin kutsutun

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

Tiedostojen siirto ja FTP - 1

Tiedostojen siirto ja FTP - 1 Tiedostojen siirto ja FTP Tiedonsiirto Sibelius-Akatemian hakemistosi ja jonkun muun koneen välillä (esim. kotikoneesi) Taustaa FTP on lyhenne sanoista File Transfer Protocol. Se on yhteystapa jolla siirretään

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset ITK145 Käyttöjärjestelmät, kesä 2005 Tenttitärppejä Tässä on lueteltu suurin piirtein kaikki vuosina 2003-2005 kurssin tenteissä kysytyt kysymykset, ja mukana on myös muutama uusi. Jokaisessa kysymyksessä

Lisätiedot

Open Badge -osaamismerkit

Open Badge -osaamismerkit Open Badge -osaamismerkit Merkin vastaanottaminen 2 "#$%&'()$*+,''-.,-$/0.1 "#$%&&'$ =>;+?.@@'A$/,+%'*1B%%B0,$%@B+-.%$% C 2>D./E'B1B-.%$%;+?.@@'&'()$&'F0#'F0..% G C>"#$%&'()$H'F1+/I,1'-IJ%%$1I%"#$%&'()$*+,''-.,-$/0.%

Lisätiedot

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa)

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa) Ilmoittautumis järjestelmän otsikko alue Jokaisella tapahtumalla on otsikko-osa joka on samanlainen joka puolella sovellusta. Tämä Judokilpailuissa käytetty otsikko-osa koostuu viidestä linkistä, joita

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

FrontPage 2000 - Näkymät

FrontPage 2000 - Näkymät FrontPage 2000 - Näkymät FrontPagessa on kuusi erilaista näkymää sivustoon. Sivunäkymä Tässä näkymässä luodaan sivut eli näkymä vastaa paljolti Wordin tekstinkäsittelyohjelman näkymää. Tässä on myös muokattava

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset Harjoituksen aiheena ovat aliohjelmat ja abstraktit tietotyypit sekä olio-ohjelmointi. Tehtävät tehdään C-, C++- ja Java-kielillä.

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Joukkokirje, osoitetarrat Työvälineohjelmistot 1(5)

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Joukkokirje, osoitetarrat Työvälineohjelmistot 1(5) Työvälineohjelmistot 1(5) Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Matlab-harjoitus 2: Kuvaajien piirto, skriptit ja funktiot. Matlabohjelmoinnin perusteita Numeerinen integrointi trapezoidaalimenetelmällä voidaan tehdä komennolla trapz. Esimerkki: Vaimenevan eksponentiaalin

Lisätiedot

Tukipyyntö-toiminnon ohje

Tukipyyntö-toiminnon ohje Tukipyyntö-toiminnon ohje Diagnoosilaitteen teknisen tukipyyntötoiminnon avulla avataan teknistä tukea koskeva asiakirja, joka sisältää tietoja ongelmatilanteen ratkaisemiseksi. Sen kautta saadaan käyttöön

Lisätiedot

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä.

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Android Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Android-laitteeseesi, voit

Lisätiedot

TEHTÄVIEN PALAUTTAMINEN MOODLEEN

TEHTÄVIEN PALAUTTAMINEN MOODLEEN TEHTÄVIEN PALAUTTAMINEN MOODLEEN Moodlessa opettaja voi valita tehtävälleen jonkun neljästä erilaisesta tehtävämuodosta: Lähetä yksi tiedosto opiskelija palauttaa yhden tiedoston. Tiedostojen lähetys opiskelija

Lisätiedot

Written by Administrator Saturday, 28 August 2010 14:51 - Last Updated Tuesday, 22 February 2011 10:45

Written by Administrator Saturday, 28 August 2010 14:51 - Last Updated Tuesday, 22 February 2011 10:45 Omalla koneella voi helposti kokeilla tavallisia HTML-sivuja. Siinä vaiheessa, kun alat ohjelmoida esim. PHP:llä, tarvitset webpalvelimen. Yhtä lailla tarvitset palvelimen ja MYSQL-tietokannan, kun haluat

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

Tiedostot. Tiedostot. Tiedostot. Tiedostot. Tiedostot. Tiedostot

Tiedostot. Tiedostot. Tiedostot. Tiedostot. Tiedostot. Tiedostot Tiedosto yhteenkuuluvien tietojen joukko, joka on tavallisesti talletettu pysyväismuistiin muodostuu tietueista, jotka voivat olla keskenään samanlaisia tai vaihdella tyypiltään tiedostot ovat joko tekstitiedostoja

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Versio 1.0 Muutettu viimeksi: 10/08/05

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Versio 1.0 Muutettu viimeksi: 10/08/05 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Xerox MicroServer -web-palvelimessa on haavoittuvuuksia, jotka saattavat mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen laitteiden tietojen

Lisätiedot

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 Sisällys Konekieli, symbolinen konekieli ja lausekieli. Lausekielestä konekieleksi: - Lähdekoodi, tekstitiedosto ja tekstieditorit. - Kääntäminen ja tulkinta. - Kääntäminen,

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 15.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 15.2.2010 1 / 46 Merkkijonot Merkkijonojen avulla ohjelmassa voi esittää tekstitietoa, esim. nimiä, osoitteita ja

Lisätiedot