SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2006 31.7.2007"

Transkriptio

1 1 (6) Pörssitiedote SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Liikevaihto 21,0 miljoonaa euroa (18,7), kasvua 11,9 % - Liikevoitto 0,97 miljoonaa euroa (0,72), kasvua 35,1 % - Laimennettu tulos/osake 4,6 senttiä (3,5), kasvua 32,4 % - Omavaraisuusaste 34,9 % (36,3) - Tilikauden tuloksen arvioidaan nousevan selvästi edellisvuodesta - Panostajan osuus Suomen Helaston osakkeista yli 95 % TALOUDELLINEN KEHITYS Konsernin taloudellinen kehitys Suomen Helasto -konsernin liikevaihto kasvoi 11,9 % ja oli 21,0 miljoonaa euroa (18,7). Konsernin liikevoitto kasvoi 35,1 % ja oli 0,97 miljoonaa euroa (0,72), eli 4,6 % (3,8) liikevaihdosta. Voitto ennen veroja oli 0,82 miljoonaa euroa (0,61). Laimennettu osakekohtainen tulos oli 4,6 senttiä (3,5). Sijoitetun pääoman tuotto oli 12,9 % (10,4) ja oman pääoman tuotto oli 16,2 % (11,6). Konsernin tunnusluvut kk 9 kk 12 kk Laimennettu tulos / osake, euroa 0,046 0,035 0,068 Oma pääoma / osake, euroa 0,38 0,35 0,38 Omavaraisuusaste, % 34,9 36,3 38,6 Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,9 10,4 14,3 Oman pääoman tuotto, % 16,2 11,6 16,0 Bruttoinvestoinnit, euroa Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 2,4 0,7 0,9 Henkilöstö keskimäärin Liiketoiminta-alueiden taloudellinen kehitys Hela-alan liikevaihto kasvoi 3,7 % ja oli 10,6 miljoonaa euroa (10,2). Toimialan tulos kehittyi myönteisesti ja liikevoitto nousi 1,13 miljoonaan euroon (1,05). Puusepänteollisuuden hyvä kysyntä kasvatti rakennus- ja kalustehelojen myyntiä. Lukitus- ja turvallisuusalan liikevaihdon kasvu jatkui vahvana ja oli 26,3 % edellisvuotta suurempi. Toimialan liikevaihto oli 7,4 miljoonaa euroa (5,8). Liiketappio pieneni ja oli -0,07 miljoonaa euroa (-0,26). LukkoExpert Security Oy on tavoitteidensa mukaisesti solminut uusia alueellisia ja koko maan kattavia palvelusopimuksia valtakunnallisten kiinteistönhuolto- ja turva-alan yhtiöiden kanssa. Sitä vastoin LukkoExpert Securityn tuloskehitys ei ole ollut tavoitteiden mukainen. Tästä syystä yhtiössä on käynnistetty yt-neuvottelut tavoitteena parantaa organisaation kustannustehokkuutta ja yhtiön kannattavuutta. Kiinnitinalan liikevaihto katsauskaudella oli 3,0 miljoonaa euroa (2,8) eli 9,5 % korkeampi kuin edellisvuonna. Liiketulos parani ja oli 0,39 miljoonaa euroa (0,36). Kiinnitystarvikkeiden myynti kasvoi konepajateollisuuden vahvan kysynnän ansiosta. Konsernin liikevaihdosta 51 % koostui rakennus- ja kalustehelojen tukkukaupasta, 35 % lukitus- ja turvallisuusalan tuotteiden ja palvelujen myynnistä sekä 14 % kiinnitystarvikkeiden tukkukaupasta. Segmenttikohtaiset tiedot Liikevaihto Liikevaihto Muutos Liiketulos Liiketulos (1 000 euroa) 11/06-7/07 11/05-7/06 % 11/06-7/07 11/05-7/06 Helat , Lukitus ja turvallisuus , Kiinnittimet , Yhteiset toiminnot Eliminoinnit Konserni yhteensä ,

2 2 (6) TOIMINTAYMPÄRISTÖ Rakennusalan suhdanteet vaikuttavat merkittävästi Suomen Helaston toimintaan, sillä kaikki konsernin toimialat palvelevat rakentamista. Rakennusalan suhdannetyöryhmän elokuisen arvion mukaan talonrakentaminen lisääntyy kuluvana vuonna 5-6 % ja ensi vuonnakin kolmisen prosenttia. Rakentamisen kasvun painopiste on vähitellen siirtynyt korjaus- ja toimitilarakentamiseen. Asuinrakentaminen on hiipumassa, mutta uudisrakentamisen kasvua ylläpitää muun talonrakentamisen vilkastuminen. Erityisesti liike- ja toimistorakentaminen sekä teollisuus- ja varastorakentaminen ovat reilussa kasvussa. Kiinnitintoimialalle tärkeän konepajateollisuuden tuotannon kasvu jatkuu vahvana ja sen ennakoidaan kasvavan noin 5 % kuluvan vuoden aikana (ETLA, suhdanne 1/2007). Valtiovarainministeriön kesäkuisen ennusteen mukaan yksityisen kulutuksen arvioidaan kasvavan tänä vuonna 3,5 %. KONSERNIN TOIMIALA Suomen Helasto -konserni toimii kolmella toimialalla: lukitus- ja turvallisuusalalla, rakennus- ja kalustehelojen tukkukaupassa sekä kiinnitystarvikkeiden maahantuojana ja myyjänä. Lukitus- ja turvallisuusalalla konserni edustaa edelläkävijää oviympäristön palvelukokonaisuuksien tarjoajana. Hela-alalla konserni on maan johtavia toimijoita ja kiinnitinalalla keskikokoinen toimija. Suomen Helasto palvelee asiakkaitaan maantieteellisesti kattavasti. Asiakaskunta koostuu rakennus- ja kiinteistöalan, puusepän-, konepaja- ja elektroniikkateollisuuden yrityksistä sekä julkisyhteisöistä ja yksityishenkilöistä. MUUTOS KONSERNIRAKENTEESSA Suomen Helasto -konserniin kuuluva LukkoExpert Security Oy osti Tampereella toimivan Erikoislukko Oy:n koko osakekannan. Yhtiön liikevaihto oli päättyneellä 10 kuukauden mittaisella tilikaudella 1,1 miljoonaa euroa. Erikoislukon hankinta vahvistaa Suomen Helaston strategian mukaisesti LukkoExpert Securityn palvelujen maantieteellistä kattavuutta. Osana kaupan rahoitusta Suomen Helaston hallitus päätti käyttää osakeantivaltuutusta suuntaamalla myyjille osakeannilla kappaletta Suomen Helaston uusia osakkeita omistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Erikoislukon tuloslaskelma ja tase on yhdistelty Suomen Helasto -konserniin alkaen. LukkoExpert Securityn hallitus hyväksyi sulautumissuunnitelman, jonka mukaan yhtiön kokonaan omistama Erikoislukko sulautuu emoyhtiöönsä LukkoExpert Securityyn. Sulautuminen merkittiin kaupparekisteriin katsauskauden päättymisen jälkeen Tytäryhtiösulautumisessa Erikoislukon varat ja velat siirtyivät emoyhtiö LukkoExpert Securityyn ilman selvitysmenettelyä ja sulautumisvastiketta. Erikoislukon työntekijät siirtyivät LukkoExpert Securityn palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Sulautumisella yksinkertaistettiin konsernirakennetta ja parannettiin kilpailukykyä. SUOMEN HELASTO OSAKSI PANOSTAJA -KONSERNIA Panostaja Oyj hankki toteutetulla osakevaihdolla Suomen Helaston keskeisiltä osakkeenomistajilta yhtiön osakkeita niin, että osakevaihdon jälkeen Panostaja omisti 68,77 prosenttia Suomen Helaston osakkeista ja äänistä. Osakevaihdon seurauksena Suomen Helasto Oyj:stä tuli Panostaja Oyj:n tytäryhtiö. Suomen Helasto vastaanotti arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaiset ilmoitukset yhtiön osakkeenomistajien omistusosuuksien muuttumisesta: Maija Koskenkorva, Matti Koskenkorva, Mauno Koskenkorva ja Tampereen Seudun Osuuspankki ilmoittivat omistusosuutensa olevan 0,00 prosenttia. Panostaja ilmoitti omistusosuutensa Suomen Helaston osakkeista ja äänistä nousseen 68,77 %:iin. Panostajalle syntyi arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 :n mukainen velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous Suomen Helaston muille osakkeenomistajille. Panostaja antoi , ja erilliset pörssitiedotteet tarjousvelvollisuuden syntymisestä ja tarjouksen ehdoista. Ostotarjous oli voimassa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen perusteella Panostajalle tarjottiin osaketta, jotka edustivat 26,64 prosenttia Suomen Helaston liikkeelle laskemista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä (katsauskauden päättymisen jälkeiset Panostajan pörssitiedotteet ja ). Panostajan omistamien Suomen Helaston osakkeiden määrä oli ostotarjouksen päätyttyä osaketta, jotka edustavat 95,41 prosenttia Suomen Helaston liikkeelle laskemista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Ostotarjouksen mukaisesti toteutettujen kauppojen jälkeen Panostajan osuus Suomen Helaston kaikista osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ylitti yhdeksän

3 kymmenesosaa (9/10), millä perusteella Panostajalle syntyi osakeyhtiölain 18 luvun 1 pykälän mukainen oikeus ja vaadittaessa myös velvollisuus lunastaa käyvästä hinnasta muiden osakkeenomistajien omistamat osakkeet. Panostaja ilmoitti (Panostajan pörssitiedote ) saaneensa tiedoksi Suomen Helaston osakkeenomistajan 2M Ventures Oy:n päivätyn hakemuksen keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle välimiehen määräämiseksi ratkaisemaan Suomen Helaston osakkeen lunastusvelvollisuutta ja hintaa. 2M Ventures Oy:n vaatima lunastushinta on 1,48 euroa osakkeelta. Panostaja ilmoitti antavansa lunastuslautakunnalle lausuntonsa hakemuksen johdosta mennessä. 3 (6) RAHOITUS JA INVESTOINNIT Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -0,15 miljoonaa euroa (0,13), investointien rahavirta -0,48 miljoonaa euroa (-0,12) ja rahoituksen rahavirta 0,64 miljoonaa euroa (-0,47). Rahoituksen rahavirtaan sisältyi maksettuja osinkoja yhteensä 0,77 miljoonaa euroa (1,92). Konsernin maksuvalmius oli tyydyttävä. Omavaraisuusaste oli 34,9 % (36,3 %). Osakekohtainen oma pääoma oli heinäkuun lopussa 0,38 euroa (0,35). Korollisten luottojen määrä oli 6,1 miljoonaa euroa (5,0). VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Suomen Helasto Oyj:n pidetty yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin jakaa 0,06 euroa osaketta kohti. Osinko maksettiin Tilintarkastajiksi valittiin KHT Markku Tynjälä ja PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Riitta Ulvinen. Yhtiön hallituksessa jatkoivat Hannu Kankkunen, Matti Koskenkorva ja Mauno Koskenkorva. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Jukka Ala-Mello. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Matti Koskenkorvan. Yhtiökokous päätti myös valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yritysostojen rahoittamiseksi yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä enintään eurolla osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää enintään yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja luovuttamisesta. Hallituksen valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS Suomen Helasto Oyj:n pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kolme jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Olli Halmevuo, Veli Ollila ja Tapio Tommila. Yhtiön toiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Janne Rajalahti ja toisena tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Riitta Ulvinen. Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Olli Halmevuo. HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 161 (149) työntekijää, joista lukitus- ja turvallisuusalan palveluksessa oli 86 (79), hela-alan 36 (35), kiinnitinalan 30 (27) ja emoyhtiössä 9 (8). Erikoislukon hankinta kasvatti lukitus- ja turvallisuusalan työntekijämäärää kahdeksalla henkilöllä. Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 172 (157) työntekijää.

4 4 (6) LIIKETOIMINNAN LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Yhtiön johdon näkemyksen mukaan Suomen Helasto konsernilla ei ole muunlaisia merkittäviä lähiajan liiketoiminnallisia riskejä kuin mitä on kuvattu edellisessä tilinpäätöksessä. OSAKEVAIHTO JA OSAKEPÄÄOMA Katsauskauden aikana Suomen Helaston osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä yhteensä kappaletta ( ), mikä vastaa yhteensä 84,7 % (11,3) yhtiön osakkeista. Osakkeen ylin noteeraus oli 1,44 euroa ja alin 1,12 euroa. Keskikurssi oli 1,27 euroa ja päätöskurssi 1,35 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 17,6 miljoonaa euroa (14,5). Suomen Helaston hallituksen päättämä osakepääoman korotus euroa merkittiin kaupparekisteriin Suunnatussa osakeannissa Erikoislukon aiemmat osakkeenomistajat merkitsivät uutta Suomen Helaston osaketta. Korotuksen jälkeen yhtiön osakepääoma on ,46 euroa ja osakkeiden määrä on kappaletta. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Rakentamisen, konepajateollisuuden ja yksityisen kulutuksen ennustetaan jatkavan vakaata kasvuaan kuluvana vuonna. Markkinatilanteen odotetaan siten jatkuvan hyvänä konsernin kaikilla toimialoilla myös tilikauden viimeisellä neljänneksellä. Myönteinen kysyntätilanne antaa hyvän lähtökohdan konsernin liikevaihdon kasvun jatkumiselle. Liikevaihdon kasvun myötä tilikauden tuloksen arvioidaan nousevan selvästi edellisvuodesta. Panostajan julkistaman pörssitiedotteen mukaan, Panostajan tavoitteena on Suomen Helasto - konsernin liiketoiminnan saattaminen osaksi Panostaja-konsernia. Panostajan on tarkoitus muodostaa Suomen Helaston tytäryhtiöistä kolme uutta liiketoiminta-aluetta. Järjestely tullaan Panostajan tiedotteen mukaan toteuttamaan joko ostamalla Suomen Helaston tytäryhtiöt Panostajalle tai sen tytäryhtiölle ja pyrkimällä myymään sen jälkeen emoyhtiö Suomen Helasto ostajataholle, joka siirtää yhtiöön uutta liiketoimintaa, sulauttamalla Suomen Helasto tai sen tytäryhtiöt Panostajaan tai johonkin sen tytäryhtiöön tai hankkimalla kaikki Suomen Helaston osakkeet ja hakemalla Suomen Helaston osakkeiden julkisen kaupankäynnin lopettamista ja osakkeiden poistamista Helsingin Pörssin pörssilistalta. Tuleeko kaupankäynti Suomen Helaston osakkeilla jatkumaan Helsingin pörssissä, riippuu siitä, mikä edellä mainituista vaihtoehdoista tullaan toteuttamaan. Asiasta tullaan tiedottamaan erikseen heti kun toteutettava vaihtoehto on tiedossa. TAULUKKO-OSA Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n laskenta- ja arvostusperiaatteiden mukaan. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä. KONSERNIN TULOSLASKELMA Muutos (1 000 euroa) 9 kk 9 kk % 12 kk Liikevaihto , Liiketoiminnan muut tuotot ,2 34 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö , Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut , Poistot ,5 257 Liiketoiminnan muut kulut , Liikevoitto , Rahoitustuotot ja -kulut ,5-147 Voitto ennen veroja , Tuloverot ,3 312 Katsauskauden voitto ,5 871

5 5 (6) KONSERNIN TASE Muutos (1 000 euroa) % VARAT Aineelliset hyödykkeet , Liikearvo ,6 566 Muut aineettomat hyödykkeet ,6 7 Myytävissä olevat rahoitusvarat ,0 66 Pitkäaikaiset varat yhteensä , Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus , Myyntisaamiset ja muut saamiset , Rahavarat ,2 89 Lyhytaikaiset varat yhteensä , Taseen loppusumma , OMA PÄÄOMA JA VELAT Osakepääoma ,6 768 Ylikurssirahasto ,0 422 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 229 Kertyneet voittovarat , Oma pääoma yhteensä , Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat ,8 119 Korolliset velat , Pitkäaikaiset velat yhteensä , Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat , Korolliset velat , Lyhytaikaiset velat yhteensä , Velat yhteensä , Taseen loppusumma , LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 euroa) Osake- Ylikurssi- Kertyneet Yhteensä pääoma rahasto voittovarat Oma pääoma Katsauskauden voitto Osingonjako Oma pääoma LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 euroa) Osake- Ylikurssi- Sij. vapaan Kertyneet Yhteensä pääoma rahasto oman voittovarat pääoman rahasto Oma pääoma Katsauskauden voitto Osingonjako Suunnattu anti Oma pääoma

6 6 (6) RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) 9 kk 9 kk 12 kk Liikevoitto Oikaisut Käyttöpääoman muutos Maksetut korot ja verot Liiketoiminnan rahavirta Investoinnit Käyttöomaisuuden myynnit Investointien rahavirta Lainojen muutos Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat kauden alussa Rahavarat kauden lopussa ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET (1 000 euroa) Kiinteistökiinnitykset Yrityskiinnitykset Pantit Katsauskauden veroina on otettu huomioon jakson tulosta vastaavat verot. Konsernilla ei ole johdannaissitoumuksista aiheutuneita vastuita. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Seinäjoella syyskuun 10. päivänä 2007 Suomen Helasto Oyj:n hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kimmo Uusimäki Puhelin (06) Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, Tässä tiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot konsernin tulevasta kehityksestä perustuvat konsernin johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.