Savukosken kunnanvirasto. Etsivän nuorisotyön käynnistäminen Savukoskella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savukosken kunnanvirasto. Etsivän nuorisotyön käynnistäminen Savukoskella"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Kunnanhallitukselle tiedoksi Etsivän nuorisotyön käynnistäminen Savukoskella Savukosken kunnan itsenäisyyden 50-vuotisstipendirahaston irtisanominen ja pääoman uudelleen sijoittaminen Opetustoimen toimistotehtävien järjestely Investointimäärärahan muutos / kunnanviraston peruskorjaus Lapin Sote-savotta hankkeen viestinnän yhteyshenkilön nimeäminen Edustajien nimeäminen alueyhteystyön muutostyöryhmään

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6/2015 sivu 113 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Maanantai klo Savukosken kunnanvirasto Ahvenainen Jouni Haapakoski Raimo Halonen Jouni Harju Irja Karvonen Tuovi Peltoniemi Helena Jäsen Jäsen Puheenjohtaja Jäsen Varapuheenjohtaja Jäsen POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT Orava Juho Pääkkö Mervi Kilpimaa Kari Savukoski Jouko Mulari Antti Karjalainen Katja Todettiin. :t Jäsen Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston I varapuheenjohtaja, Valtuuston II varapuheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouni Ahvenainen ja Raimo Haapakoski. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Jouni Halonen Katja Karjalainen Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Savukoski, Khall tarkastus Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Jouni Ahvenainen Aika ja paikka Savukoski, Allekirjoitus Raimo Haapakoski Todistaa ilmoitustaulun hoitaja Taimi Kuosku

3 Puheenjohtaja totesi pöydälle jaetun lisäasioina pykälät 77 Lapin Sote-savotta hankkeen viestinnän yhteyshenkilön nimeäminen ja 78 Edustajien nimeäminen alueyhteistyön muutostyöryhmään. Puheenjohtajan tiedusteltua asiaa kunnanhallitus hyväksyi lisäasioiden käsittelyn tässä kokouksessa. KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI Khall 71 Opetus- ja kulttuuriministeriö: 1. Päätös erityisavustuksen myöntämisestä / perusopetuksen ryhmäkokojen pienentäminen Opetushallitus: 2. Valtionavustuksen myöntäminen kerhotoiminnan kehittämiseen Tukes: 3. Päätös malminetsintäluvan osittaisesta raukeamisesta / Sodankylän malminetsintä Oy:n malminetsintälupa Kelujärvi Sivistyslautakunta: 4. Lautakunnan Talousseuranta 1-3/2015 Saapuneet pöytäkirjat: 5. Itä-Lapin kuntayhtymän tarkastuslautakunnan pöytäkirja Kiinteistönluovutusilmoitukset: 6. Savukosken kunnan Savukosken kylässä sijaitseva Niskala tila RN:o 1:138 (Määttä Inkeri ja Reino / Laitila Markku), Savukosken kunnan Tanhuan kylässä sijaitseva Lepas tila RN:o 29:15 (Lepas Oy / Ekholm Kari) Kunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi. Kunnanhallitus: Kunnanjohtaja toi lisäksi tiedoksi taloussihteerin vuorotteluvapaa-asian. Merkittiin tiedoksi

4 ETSIVÄN NUORISOTYÖN KÄYNNISTÄMINEN SAVUKOSKELLA Khall 72 Sivistyslautakunta Oheismateriaali Sivistyslautakunta on kokouksessaan :ssä 54 käsitellyt vuoden 2015 vapaa-ajan toimen talousarvion yhteydessä etsivän nuorisotyön hanketta käynnistettäväksi Savukoskella helmikuusta 2015 alkaen. Koska etsivän nuorisotyön hankesuunnitelma oli vielä puutteellinen ja määrärahan tarvetta oli vaikea arvioida talousarvio käsittelyssä, sivistyslautakunta päätti, että hanke tuodaan erillisenä valmisteluna sivistyslautakunnan käsittelyyn Lapin aluehallintoviraston myönnettyä valtionavustuksen. Sivistyslautakunnan käsiteltyä etsivän nuorisotyön hankesuunnitelman, se toimitetaan kunnanhallitukselle hankeasiana ratkaistavaksi. Savukoski on yksi niistä harvoista kunnista, joissa etsivän nuorisotyön hanketta ei ole vielä käynnistetty (tällä hetkellä kylläkin yhteistyönä Pelkosenniemen kanssa). Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Lapin aluehallintovirasto on myöntänyt valtionavustusta euroa käytettäväksi etsivään nuorisotyöhön. Kunnan omarahoitusosuus on 7.050,- euroa. Avustusta tulee ensisijaisesti käyttää 0.82 henkilötyövuoden etsivän nuorisotyön palkkaus-, koulutus- ja työnohjauskuluihin. Koska etsivän nuorisotyöntekijä on suunniteltu palkattavan tehtäviin alkaen, Lapin aluehallintoviraston erikoissuunnittelija Aune Kina on ilmoittanut, että Savukosken kunta voi käyttää valtionavustusta saakka. Mikäli uudessa hallitusohjelmassa päätetään etsivän nuorisotyön valtionavustuksen jatkamisesta, niin siinä tapauksessa kunta voi hakea seuraavan vuoden 2016 avustuksen ja saada sen käyttöön (edellyttäen että nyt myönnetty valtionavustus on käytetty loppuun ja selvitys rahan käytöstä on annettu Lapin aluehallintovirastoon). Nuoriso-liikuntasihteeri on tiedustellut aluehallintovirastolta kuntaosuuden jakamista siten, että vuonna 2015 etsivän nuorisotyön kuntaosuus on euroa ja vuonna 2016 loput euroa. Aluehallintoviraston ohjeen mukaan kunta voi ajoittaa omarahoitusosuuden käytön parhaaksi katsomallaan tavalla avustuksen käyttöajan puitteissa. Omarahoitusosuuden käytön tulee näkyä loppuselvityksessä../..

5 ETSIVÄN NUORISOTYÖN KÄYNNISTÄMINEN SAVUKOSKELLA Siv.ltk 20./.. Valtionosuus maksetaan kertaluonteisena hankkeen käynnistyessä mutta aikaisintaan kuitenkin Etsivän nuorisotyön toimintamalli on suunniteltu siten, että yksi palkattu henkilö vastaa myös harrastustoiminnan hanketyöstä (Päätös hakemukseen saadaan toukokuussa). Hanketyöntekijäksi molemmissa hankehakemuksissa on nimetty Eila Ylilokka. Nuoriso-liikuntasihteeri on tehnyt laskelman euron kuntaosuuden varaamiseksi vuoden 2015 talousarviossa seuraavasti: nuorisopalveluiden viranhaltijapalkoista (osa lomarahoista, joista sovitaan erikseen/palkattomista vapaista) siirretään 800 euroa etsivän nuorisotyön kustannuskohtaan liikuntapalveluiden viranhaltijapalkoista (osa lomarahoista, joista sovitaan erikseen/palkattomista vapaista) siirretään 800 euroa etsivän nuorisotyön kustannuskohtaan nuorisotyöpalveluista siirretään yhteensä euroa etsivän nuorisotyön kustannuskohtaan Vuoden 2016 kuntaosuus 4.050,- euroa varataan nuorisotyön talousarvioon laadintaohjetta noudattaen. Liitteenä on etsivän nuorisotyön valtionavustushakemus, joka sisältää toimintasuunnitelman, talousarvion sekä suunnitelman palkattavasta henkilöstä. Nuoriso-liikuntasihteeri: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle etsivän nuorisotyön hankkeen käynnistämistä alkaen Savukoskella. Hanketyöntekijäksi palkataan suunnitelman mukaisesti Eila Ylilokka. Työsopimuksesta vastaa sivistystoimiston päällikkö Omarahoitusosuuden kattaminen esitetyllä tavalla ei edellytä merkittäviä muutoksia nuorisotoimen käyttösuunnitelmaan Hanketyöntekijä palkka KVTES:n mukaan alkaen tulee kohdasta 02VAP050 ( Vapaa-aikapalvelujen vaativa ammattitehtävä ), koska edellytetään AMK-tutkintoa. Tällä hetkellä sovellettavan kohta 02VAP000 mukaan peruspalkka on 1.924,24 euroa/kk (tämä kohta poistuu uudistuksessa). Kokemuslisistä päättää palkkasihteeri henkilön oman työhistorian perusteella. Alkuperäisessä suunnitelmassa/laskelmassa hankkeen on mitoitettu kestävän vuoden. Tässä uudessa päätöksentekojärjestyksessä on suunniteltu hankkeen alkavan /..

6 ETSIVÄN NUORISOTYÖN KÄYNNISTÄMINEN SAVUKOSKELLA Siv.ltk 20./.. Koska mm. Pelkosenniemen työpaja on kiinni heinäkuun, voisi hanketyöntekijä osa-aikaisena tehdä silloin suunnittelutyötä talvikaudesta Hanke tulisi siten päättymään Tuon toisen hankkeen sovittamista tämän saman työntekijän työaikaan harkitaan, kun hankehakemuksesta on päätös saatu. Hanketyöntekijän lähimmäksi esimieheksi on tässä tapauksessa tarkoituksenmukaista nimetä rehtori (sivistystoimiston päällikkönä) mm. kouluyhteistyön sovittamiseksi työnkuvaan ja osa-aikaisuuden jaksottaminen määrärahan puitteissa. Työnjohdollisia ohjeita ja vertaistukea antaa myös nuorisosihteeri (hankkeen vastuuhenkilönä). Rehtori: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 1) Savukosken kunta käynnistää Etsivä nuorisotyö -hankkeen ajaksi; 2) Hankkeen vastuuhenkilöksi nimetään nuorisosihteeri; 3) Hanketyöntekijäksi palkataan hankehakemuksen valmistelija Eila Ylilokka Palkkahinnoittelukohdaksi määrätään KVTES:n 02VAP050 (voimaan ); 4) Hanketyöntekijän lähimmäksi esimieheksi määrätään rehtori. Sivistyslautakunta: Keskusteltiin työntekijän palkkahinnoittelun kohdasta ja henkilön mahdollisesta suoraan palkkaamisesta. Kohdassa 3) ei toteudu kunnan hallintosäännön 16 2 mom, joten esittelijä muutti päätösesitystään: 3) Hanketyöntekijän tehtävä julistetaan haettavaksi ajalle Palkkahinnoittelukohdaksi määrätään KVTES:n 02VAP050 (voimaan ) Esitystä kannattivat mm. puheenjohtaja ja Jorma Pääkkö. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että päätökseksi on tullut rehtorin esitys siten, että kohta 3) hyväksytään kokouksessa esitetyllä tavalla, ja että tehtävä julistetaan haettavaksi välittömästi maininnalla mikäli kunnanhallitus hyväksyy hankkeen käynnistämisen. Khall 72 Vuokko Räsänen poistui kokouksesta kello 18: Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

7 SAVUKOSKEN KUNNAN ITSENÄISYYDEN 50-VUOTISSTIPENDIRAHASTON IRTISANOMINEN JA PÄÄOMAN UUDELLEEN SIJOITTAMINEN Khall 73 Sivistyslautakunta Oheismateriaali Savukosken kunnalla on Pohjolan Osuuspankissa 24 kk määräaikainen tuottotili, jonka korkotuotto on jaettu perusopetuksen ja lukion päättäville stipendeinä opettajakunnan päätöksen mukaisesti. Pohjolan OP on ilmoittanut, että po. tili erääntyy Tilin pääoma on 8.589,76 euroa ja talletuskorko 171,80 euroa. POP Savukosken konttori esittää korvaavaksi sijoitusrahastoa: - sijoitusrahastoa hallinnoiva rahastoyhtiö kerää yksityishenkilöiden, yhteisöjen ja säätiöiden rahastoon sijoittamat varat yhteen ja sijoittaa ne useisiin eri arvopapereihin, jotka yhdessä muodostavat sijoitusrahaston. - sijoitusrahasto jakautuu keskenään yhtä suuriin rahasto-osuuksiin, jotka tuottavat yhtäläiset oikeudet rahastossa olevaan omaisuuteen. - sijoitusrahaston omistavat siihen sijoittaneet tahot ja rahoitusyhtiön roolina on hallinnoida sijoitusrahastoa. Riskeistä: - rahastoyhtiön talous on täysin erillään sijoitusrahasto varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää rahastoyhtiön tai säilytysyhteisön velkojen katteeksi. - rahasto ei voi mennä konkurssiin, joskin markkinatilanteesta riippuen rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea. Rahasto ei ole tili! - Rahaston arvon historiallinen kehitys ei ole tae sen tuotosta tulevaisuudessa. - Kuhunkin yksittäiseen sijoitusrahastoon liittyvä riski määräytyy rahaston sijoituskohteiden ja politiikan perusteella. Seuraavassa esitellään kolme vaihtoehtoa (ks. liite): 1) OP Varovainen A Yhdistelmärahasto, joka sijoittaa pääosin maailman korkomarkkinoille ja osittain osakemarkkinoille. Perustilanteessa rahaston varoista 80 % sijoitetaan korkomarkkinoille ja 20 % osakemarkkinoille. Riski-tuottoprofiiliksi arvioidaan (asteikolla 1-7) 3. 2) OP Maltillinen A Yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa maailman korko- ja osakemarkkinoille. Perustilanteessa rahaston varoista 50 % sijoitetaan korkomarkkinoille ja 50 % osakemarkkinoille. Riskituottoprofiiliksi arvioidaan (asteikolla 1-7) 4. 3) OP Rohkea A Osakepainotteinen yhdistelmärahasto, joka perustilanteessa sijoittaa varoista 80 % osakemarkkinoille ja 20 % korkomarkkinoille. Rahasto tekee sijoituksensa kansainvälisille osakemarkkinoille painottaen Suomea ja muuta Eurooppaa../..

8 SAVUKOSKEN KUNNAN ITSENÄISYYDEN 50-VUOTISSTIPENDIRAHASTON IRTISANOMINEN JA PÄÄOMAN UUDELLEEN SIJOITTAMINEN Siv.ltk 21./.. Korkosijoitukset tehdään ensisijaisesti Euroopan korkomarkkinoille. Riski-tuottoprofiiliksi arvioidaan (asteikolla 1-7) 6. Rahastosta on vuosittain mahdollista nostaa stipendeihin tarvittava summa, mutta toisaalta stipendirahaston säännöillä pitäisi ratkaista lisäksi ainakin seuraavat: - Jos tuotto onkin huono, nostetaanko pääomasta tarvittava summa - Jos tuotto taas on hyvä, lisätäänkö ylimenevä pääomaan Liitteissä on oheismateriaalia ja stipendirahaston säännöt (v.1993). Rehtori: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 1) 50-vuotisstipendirahaston varat sijoitetaan OP Maltillinen A yhdistelmärahastoon; 2) stipendirahaston sääntöjen päivitys annetaan päätöksen jälkeen toimeksiantona sivistyslautakunnan valmisteltavaksi. Sivistyslautakunta: Keskusteltiin kunnan roolista sijoittamistoiminnassa. Todettiin, että asia on syytä irrottaa varsinaisesta sijoittamistoiminnasta, koska halutaan vaan jatkoa alkuperäiselle pankkitalletuksen tarkoitukselle. Uusista säännöistä esitettiin, että rehtori nimettäisiin rahaston vastuuhenkilöksi. Khall 73 Puheenjohtaja totesi, että sivistyslautakunnan päätökseksi on tullut rehtorin esitys kokouksessa esitetyin kannanotoin täydennettynä Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

9 OPETUSTOIMEN TOIMISTOTEHTÄVIEN JÄRJESTELY Khall 74 Sivistyslautakunta Oheismateriaali Opetustoimen kanslisti on saanut eläkeratkaisun Väliaikaisilla järjestelyillä on haettu vaihtoehtoisia malleja tehtävien hoitamiseksi. Aluksi yritettiin tulla toimeen jakamalla tehtäviä kunnanviraston toimistoille, mutta se aiheutti koululla epäkohdan. Ei ollut ketään varsinaista toimistotyöntekijää vastaamassa oppilaiden, opiskelijoiden, opettajien ja huoltajien palvelutarpeisiin. Rehtorin työt kasaantuivat useasti kouluvuoden aikana: Syksyllä koulun alku, tilastopäivät, talousarvion laadinta, jaksojen (5 kpl) vaihtumiset lukujärjestyksineen ja koulukyytijärjestelyineen, ylioppilaskirjoitukset, toukokuun todistusten ruuhka sekä lukuvuoden eri juhlajärjestelyt. Toimivimmaksi järjestelyksi osoittautui opettajien palkanmaksun siirto kunnanvirastolle ja toimistotyöntekijän palkkaaminen koululle. Tällöin voitiin töiden uusilla järjestelyillä saada koulun arjessa toimistorutiinit toimiviksi ja laadukkaimmiksi. Liitteenä on tehtävänkuvaus näistä järjestelyistä. Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje: Asian esittelytekstissä on alussa selvitetty, ettei virkaa tai tehtävää voida jättää täyttämättä. Eikä siihen liittyvien tehtävien jakaminen muulle henkilöstölle ole osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi. Juuri tämän viran kohdalla ei myöskään tule kyseeseen yhteistyö naapurikuntien kanssa. Palkkaus määräytyy KVTES:n palkkahinnoittelukohdan 01TOI060 mukaan jälkeen (vanha 01TOI020 / Toimistoala, palkkaryhmä II). Toisaalta KT on ohjeistanut kuntia, että palkkahinnoitteluliitteissä./..

10 OPETUSTOIMEN TOIMISTOTEHTÄVIEN JÄRJESTELY Siv.ltk 12./.. (tässä tapauksessa nro 1) tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa paikallisiin tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmiin. Ennen päätöksentekoa kunnanviraston toimistohenkilöitä, erityisesti palkkasihteeriä, on vähintäänkin kuultava. Rehtori: Sivistyslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että opetustoimen toimistotehtävät järjestetään alkaen palkkaamalla koululle toistaiseksi työsopimussuhteinen koulusihteeri ja opettajien palkanmaksu siirretään pysyvästi kunnan palkkasihteerille. Sivistyslautakunta: Luettiin tiedoksi kunnanviraston toimistohenkilöstön lausunto. Keskustelussa pohdittiin monipuolisesti erilaisia vaihtoehtoja ja asian ratkaisuun liittyviä seikkoja: Täytetäänkö toistaiseksi vai määräaikaisesti; Tulevan SoTe uudistuksen vaikutus kunnan toimistotöihin; Lukion järjestämisluvan uusimismenettelyn vaikutus koulujen toimistotöihin; Kunnassa meneillään olevan fuusioselvityksen vaikutus kunnan toimistotöihin; Kunnan toimistohenkilöstön eläköitymisen aikataulu; ja Kuntavaalien uusi ajoittuminen. Puheenjohtaja esitti, että käsittely keskeytetään ja asia jätetään pöydälle, koska päätöksellä ei ole erityistä kiirettä. Esitystä kannattivat Jorma Pääkkö, Elina Ahola, Sari Kuosku (eli kaikki jäsenet). Siv.ltk. 24 Asian käsittely keskeytettiin lisäselvityksien hankkimiseksi ja keskeneräisten päätösten odottamiseksi Asiaan liittyviä keskeneräisiä päätöksiä ei ole tehty. Kuntatyönantajalta on tiedusteltu sähköpostilla heidän näkemystään ns. ketjuttamisen suhteen. KT:n (=Kuntatyönantaja) vastausta on tarkennettu puhelinkeskustelussa työmarkkinalakimiehen kanssa (Ahtinen/Hämäläinen). Seuraavassa on keskustelua purettu yksilöimällä eri kohtien näkemyksiä vallitsevaan tulkintaan ja oikeuskäytäntöön../..

11 OPETUSTOIMEN TOIMISTOTEHTÄVIEN JÄRJESTELY Siv.ltk 24./.. Määräaikaisuudesta (helmikuussa) esitetyistä perusteista: - Jos ajatellaan tilannetta, esitettyjä perusteita ei itse asiassa ole edes olemassa; - Toisen asteen (=lukion) järjestämislupien uusiminen raukesi maaliskuussa Eduskunnan päätöksellä; - SoTe-ratkaisun odottaminen voisi olla jossakin tapauksessa peruste, jos koulusihteerin tehtävä suoraan liittyisi jotenkin SoTeen ja - Kunnan toimintojen järjestelyjä ei voida sellaisenaan käyttää perusteena määräaikaisuudelle. Pitää olla lihaa luiden päällä esim. jokin päätös asiassa on jo tehty tai valmistelu asiassa on jo alkanut pelkkä jos jotakin joskus sattuisi on kestämätön peruste. Toistaiseksi täyttämisestä: - tätä on pidettävä ensisijaisena vaihtoehtona ( onhan irtisanomismenettely aina olemassa jos peruste syntyy ). Virka muutetaan toimeksi: - ilmeisesti vanha virkakin olisi joka tapauksessa ollut syytä jossakin vaiheessa muuttaa toimeksi. Ketjuttaminen: - sairauslomien viransijaisuuksien osalta ketjuttamista ei ole syntynyt; - sen sijaan jälkeen ketjuttamistilanne määräaikaisuuksien perusteella voi syntyä jossakin vaiheessa sinänsä yksi kerta sitä ei tee, mutta toisen kerran jälkeen (?) Rehtori: Sivistyslautakunta 1. esittää kunnanhallitukselle/-valtuustolle, että tehtävänimike muutetaan alkaen koulusihteerin toimeksi ja opetustoimen kanslistin virka lakkautetaan alkaen; 2. hakee kunnanhallitukselta lupaa täyttää julkisella hakumenettelyllä koulusihteerin toimi alkaen toistaiseksi. Khall 74 Sivistyslautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että opetustoimen kanslistin tehtävänimike muutetaan alkaen koulusihteerin toimeksi ja opetustoimen kanslistin virka lakkautetaan alkaen. Kunnanhallitus antaa luvan täyttää julkisella hakumenettelyllä koulusihteerin toimi alkaen toistaiseksi, edellyttäen että valtuusto hyväksyy edellä mainitun tehtävänimikkeen muutoksen koulusihteerin toimeksi ja opetustoimen kanslistin viran lakkauttamisen. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

12 INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN MUUTOS / KUNNANVIRASTON PERUSKORJAUS Khall 76 Rakennusmestari Kunnan talousarvioon on vuodelle 2015 hyväksytty investointeihin / rakennukset yhteensä euron määräraha. Siitä euroa on varattu ryhmäperhepäiväkodin rakentamiseen. Päiväkodin rakentamiseen nimetty työryhmä on käsitellyt ja valmistellut useassa kokouksessaan hankkeen toteuttamista ja on päätynyt kilpailuttamaan uuden päiväkodin rakentamisen leasing-vuokraamisen periaatteella. Vuokrat kirjataan käyttötalouteen, jolloin investointien määräraha käyttötarkoitusta voidaan kunnanvaltuuston päätöksellä tarvittaessa muuttaa. Kunnanviraston peruskorjauksesta on laadittu suunnitelmat ja urakkaohjelma, jonka perusteella on järjestetty tarjouskilpailu vaiheittaisesta peruskorjauksesta. Ensimmäiseen vaiheeseen peruskorjausta kuuluvat mm. ulkopuolisista töistä sadevesiviemäröinnin ja salaojien sekä uuden kaukolämpöliittymän rakentaminen. Sisäpuolisia töitä ovat ulkoseinän kengitys, lämmitysputkistojen osittainen uusiminen, akustolevyjen peittomaalaus, alaslaskettujen sisäkattojen villoituksen poisto sekä seinien tiivistäminen. Peruskorjauksen teemana on sisäilmaongelmien poistaminen. Tarjouskilpailun mukaisesti tarjoukset tulee jättää maanantaihin klo mennessä. Suunnittelijoiden kanssa arvioitu peruskorjauksen määrärahan tarve on euroa. Tarjouskilpailu päättyy juuri ennen kunnanhallituksen kokouksen alkamista, jolloin peruskorjauksen todellinen kustannus on tiedossa. Vaihtoehtoisia toteutuksia kunnanviraston peruskorjauksen sijaan on esitetty ja niitä olisivat mm. Osuuspankin kiinteistön osto tai Ramirentin toimistotilojen vuokraus. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää jättää asian jatkovalmisteluun eri vaihtoehtojen vaikutusten arvioimiseksi ja kustannusten selvittämiseksi. Kunnanhallitus: Tuovi Karvonen esitti kunnanhallituksen edellisessä kokouksessa esitettyyn kiinteistöjen kehitystyöryhmään nimettäväksi Viljo Koskenniemi, Pentti Jokiperä, Raimo Haapakoski, kunnanjohtaja Antti Mulari (joka toimii koollekutsujana) ja rakennusmestari Jarmo Ahtinen. Lisäksi asiantuntijoita voidaan käyttää tarvittaessa. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti../..

13 INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN MUUTOS / KUNNANVIRASTON PERUSKORJAUS Khall 76./.. Keskustelun kuluessa todettiin, että rakennushankkeissa tulee edetä suunnitelmallisesti, tehdä määrärahapäätökset ja selvittää tarkoin kiinteistöjen kunnostustarve ja tärkeysjärjestys. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että asia jätetään jatkovalmisteluun kunnanjohtajan esityksen mukaisesti. Kiinteistöjen kehitystyöryhmä alkaa kartoittaa eri vaihtoehtoja kiinteistöjen käyttö- ja korjaustarpeista ja niiden tärkeysjärjestyksestä sekä selvittää kunnanviraston osalta tarkemman sisäilmatutkimuksen tekemisen tarpeellisuuden. Todettiin, että päiväkodin rakentamiseen nimetty työryhmä kokoontuu tiistaina klo Päätettiin, että myös kiinteistöjen kehitystyöryhmä osallistuu kokoukseen

14 LAPIN SOTE-SAVOTTA HANKKEEN VIESTINNÄN YHTEYSHENKILÖN NIMEÄMINEN Khall 77 Lapin liiton hallinnoima Lapin Sote-savotta -hanke sai rahoituspäätöksen Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,5 miljoonaa euroa, josta 80 % kattaa EAKR ja valtio ja 20 % Lapin kunnat, Lapin liitto, sairaanhoitopiirit ja Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä. Sote-uudistuksen onnistumisen kannalta keskeisessä roolissa on viestintä. Lapin Sote-uudistuksen viestintäverkoston muodostamiseksi hanke pyytää nimeämään viestinnän yhteyshenkilön mennessä. Yhteyshenkilön tehtävänä on toimia osana Lapin sote-uudistuksen viestintäverkostoa. Kaksisuuntainen viestintä sisältää sekä Lapin Sotesavotta -hankkeeseen liittyvistä tapahtumista tiedottamisen kuntaan ja vastavuoroisesti myös kunnan sote-asioista tiedottamisen Lapin Sotesavotta -hankkeeseen päin. Lapin Sote-savotta koordinoi maakunnan sote-uudistusta ja samalla rakentaa verkostomallisen sote-palveluiden osaamiskeskittymän, joka erottuu innovatiivisten ja parhaiden käytäntöjen ennakkoluulottomana hyödyntäjänä ja tuottajana Lapissa. Kunnanhallitus on nimennyt hankkeen poliittiseen koordinaatioryhmään Tuovi Karvosen, Helena Peltoniemen ja Raimo Haapakosken. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus nimeää viestinnän yhteyshenkilöksi kansanterveystyön kuntayhtymän vs. johtava hoitaja Hilkka Mustosen ja varalle sosiaalisihteeri Sinikka Savukosken. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

15 EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN ALUEYHTEISTYÖN MUUTOSTYÖRYHMÄÄN Khall 78 Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus Itä-Lapin kuntayhtymä järjesti Kemijärvellä kehittämisseminaarin, jonka aiheina olivat edunvalvonta, venäjäyhteistyö, kuntien elinkeinoyhteistyö sekä kuntien välisen yhteistyön kehittäminen. Tilaisuudessa toimi sparraajana FCG erityisasiantuntija Jaana Myllyluoma. Tilaisuudessa käsiteltyjen aiheiden ja ryhmätöiden jälkeen loppukeskustelussa tehtiin Kemijärven kaupungin edustajan toimesta esitys, että alueyhteistyölle etsittäisiin vaihtoehtoinen toimintamalli, jota erillinen omistajatahoista koostuva työryhmä alkaa selvittämään. Tilaisuudessa todettiin myös, että koska kuntayhtymän toimintaan ollaan suunnittelemassa muutoksia, on käynnistettävä kunnallisen yhteistoimintalain mukainen menettely henkilökunnan kanssa. Tilaisuuden jälkeen pidettiin työvaliokunnan kokous, jossa työvaliokunta päätti esittää hallitukselle, kehittämisseminaarin tuloksena, että se perustaisi alueyhteistyön toiminnan muutosta varten valmistelutyöryhmän ja pyytää kuntia nimeämään työryhmään kunnanjohtajan, kunnanvaltuuston- ja hallituksen puheenjohtajan. Työvaliokunta esittää hallitukselle, että se käynnistää kuntayhtymässä kunnallisen yhteistoimintalain mukaisen menettelyn. Puheenjohtajan esitys: Hallitus perustaa alueyhteistyön muutostyöryhmän ja pyytää kuntia nimeämään edustajansa (1+2) työryhmään. Kuntayhtymä käynnistää kunnallisen yhteistoimintalain mukaisen menettelyn henkilöstön kanssa. Khall 78 Päätös: Hallitus perustaa alueyhteistyön muutostyöryhmän ja pyytää kuntia nimeämään edustajansa (1+2) työryhmään. Työryhmään kuuluu kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja. Työryhmä antaa esityksensä viimeistään elokuun 2015 loppuun mennessä. Kuntayhtymä käynnistää kunnallisen yhteistoimintalain mukaisen menettelyn henkilöstön kanssa Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus nimeää edustajiksi työryhmään valtuuston- ja hallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin