L V I S - T A R V I K E - HINNASTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "L V I S - T A R V I K E - HINNASTO"

Transkriptio

1 LVIS-TARVIKE- HINNASTO 2015

2 FG FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1. Soveltaminen Näitä yleisiä myyntiehtoja sovelletaan, ellei osapuolten kesken ole kirjallisesti toisin sovittu. Jos ostaja on esittänyt tilauksessaan jonkin ehdon, joka on ristiriidassa FG Finland Oy:n myyntiehtojen kanssa, FG Finland Oy:n ehtoja noudatetaan ensisijaisesti, vaikka FG Finland Oy ei olisikaan tehnyt muistutusta tällaista ehtoa vastaan. Tehdessään tilauksen ostaja hyväksyy nämä yleiset myyntiehdot. 2. Tarjous Tarjous on voimassa siinä ilmoitetun ajan. Ellei erikseen ole mainittu, on voimassaoloaika kolmekymmentä (30) päivää tarjouksen päiväyksestä. FG Finland Oy:llä on oikeus muuttaa tarjoustaan hintojen ja toimitusaikojen osalta, jos FG Finland Oy:stä riippumattomat olosuhteet antavat siihen aihetta. 3. Tilaus ja sopimus Tarjouksen voimassaoloaikana vastaanotettu tarjouksen mukainen tilaus muodostaa FG Finland Oy:n ja ostajan välisen sopimuksen. Muissa kuin tarjoukseen perustuvissa tilauksissa ostajan tilaus tulee FG Finland Oy:tä sitovaksi, kun FG Finland Oy on sen hyväksynyt. FG Finland Oy lähettää pyydettäessä ostajalle tilausvahvistuksen. FG Finland Oy ei vastaa suulliseen tilaukseen perustuvasta väärästä toimituksesta, ellei ostaja ole kirjallisesti vahvistanut tilaustaan ennen toimitusta tai valmistuksen aloittamista. 4. Laatu FG Finland Oy vastaa toimittamiensa tuotteiden sopimuksenmukaisuudesta laatujärjestelmänsä ja siihen sisältyvien laadunvarmistustoimenpiteiden avulla. 5. Näyte-erät Mikäli FG Finland Oy toimittaa ostajalle näytteen tuotteesta ennen toimitusten käynnistymistä, ostaja on velvollinen ensi tilassa tarkistamaan näytteen ja ilmoittamaan tarkastustuloksista FG Finland Oy:lle. Ostajan hyväksyttyä näytteen huomautuksitta ei FG Finland Oy hyväksy mitään huomautuksia toimitetuista tuotteista, mikäli ne ovat hyväksytyn näytteen mukaisia. 6. Toimitusehdot Toimitusehdot tulkitaan tilaushetkellä voimassa olleiden Incotermsehtojen mukaisesti. Ellei muusta ole sovittu, toimitus tapahtuu ehdoin Free Carrier Vantaa (Incoterms) ostajan antamia toimitustapaohjeita noudattaen. Tuotteet toimitetaan niille soveltuvissa lähetyspakkauksissa, joita ei yleensä veloiteta. Tuotteiden vaatiessa erikoispakkauksen veloitetaan tästä erikseen. 7. Toimitusaika ja viivästys Mikäli FG Finland Oy ei pysty toimittamaan sovittuun toimitusaikaan, informoi FG Finland Oy tästä ostajaa mahdollisimman aikaisin. Ellei viivästyksen syy ole ylivoimainen este ja sopimuksen rikkomisella on ostajalle olennainen merkitys, voi ostaja perua tilauksen tai osan siitä, jos viivästys on enemmän kuin neljä viikkoa alun perin sovitusta toimitusajasta. Ellei nimenomaan toisin sovita, ei FG Finland Oy ole velvollinen suorittamaan ostajalle viivästymisen perusteella sopimussakkoa tai vahingonkorvausta eikä myöskään vastaa ostajalle aiheutuneesta välillisestä vahingosta. 8. Ylivoimainen este Seuraavia seikkoja pidetään ylivoimaisena esteenä (force majeure), mikäli ne estävät sopimuksen täyttämisen: yleinen työnselkkaus ja muut olosuhteet, joihin osapuolet eivät voi vaikuttaa, esimerkiksi tulipalo, sota, liikekannallepano, valuuttarajoitukset, kapina ja meteli. Ylivoimaiseen esteeseen vetoavan on ilmoitettava välittömästi toiselle osapuolelle sen ilmaantumisesta sekä esteen päättymisestä. 9. Maksu ja tavaroiden omistusoikeus Maksu suoritetaan tarjouksessa mainittujen ehtojen mukaan. Ellei muusta ole sovittu, on maksuaika 15 pv netto laskun päiväyksestä. Tavaroiden omistusoikeus siirtyy ostajalle vasta kun ne ovat kokonaan FG Finland Oy:lle maksettu. Mikäli ostaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa sovitun maksuajan puitteissa, voi FG Finland Oy keskeyttää toimituksensa ilman eri ilmoitusta. Lisäksi FG Finland Oy pidättää oikeuden noutaa tavara pois asiakkaalta, jos sitä ei ole maksettu. Viivästyneestä maksusuorituksesta veloitetaan laskussa kulloinkin mainittua korkoa eräpäivän ja maksupäivän väliseltä ajalta. 10. Virheellinen toimitus, takuu Ostajan tulee kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta ilmoittaa lähetyksessä tai tuotteissa esiintyneistä, ulospäin näkyvistä vioista tai puutteista, jotka ostaja on huomannut tai hänen olisi pitänyt huomata. Ellei ostaja tätä ilmoitusta tee, on ostaja hyväksynyt lähetyksen ja tuotteet, eikä enää saa vedota tällaiseen tavaran virheeseen. FG Finland Oy antaa takuun tuotteilleen erillisen, tuotetta seuraavan takuukirjan sisältämien takuuehtojen mukaisesti. FG Finland Oy vastaa takuuaikana ilmenneistä vioista valintansa mukaan korjaamalla tai vaihtamalla toimitetut tuotteet toisiin. Muusta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta tai tappiosta FG Finland Oy ei vastaa. Jos tuote valmistetaan tai muunnetaan ostajan spesifikaatioiden mukaan, vastaa FG Finland Oy siitä että toimitettu tuote on spesifikaatioiden mukainen. FG Finland Oy ei vastaa ostajan määräämästä materiaalista tai konstruktiosta aiheutuvista virheistä eikä myöskään vastaa tuotteen soveltuvuudesta ostajan käyttötarkoitukseen, ellei viimeksi mainitusta ole erikseen sovittu. FG Finland Oy:n vastuu ulottuu ainoastaan virheisiin, jotka syntyvät sopimuksen edellyttämissä olosuhteissa tuotetta oikein käytettäessä. Vastuu ei käsitä vikoja, jotka johtuvat ostajan suorittamasta puutteellisesta huollosta tai virheellisestä asennuksesta, muutoksista, jotka on tehty ilman FG Finland Oy:n kirjallista suostumusta, ostajan väärin suorittamasta korjauksesta, ilmoitetusta poikkeavista käyttöolosuhteista ja tavanomaisesta kulumisesta ja huononemisesta. Ostajan vastaanottotarkastuksessa hylkäämät tai takuun perusteella korjattavat tai vaihdettavat tuotteet palautetaan FG Finland Oy:lle FG Finland Oy:n vastatessa kuljetuskustannuksista. FG Finland Oy toimittaa korjatut tai tilalle toimitettavat tuotteet alkuperäiseen määräpaikkaan omalla kustannuksellaan. 11. Tuotevastuu, vakuuttamisvelvollisuus Myyjä vastaa tuotteidensa kolmansille osapuolille aiheuttamasta henkilötai omaisuusvahingosta voimassa voimassaolevan lainsäädännön mukaan. Kummallakin osapuolella on oltava riittävä vakuutus tuotteiden takaisinvedon ja tuotevastuuvahingon varalta. Myyjä ei vastaa kauppalain (kauppalaki /355) 67 :n mukaisesta välillisestä vahingosta tai varallisuusvahingosta. 12. Erimielisyyksien ratkaisu Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta lain valintaa koskevia säännöksiä sekä YK:n kauppalakia (CISG). Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Conflict Management Institute Association ry/r.f.:n yksinkertaistettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Käsittely tapahtuu suomen kielellä noudattaen kaikissa kohdin Suomen lakeja ja asetuksia. Myyjä pidättää oikeuden saattaa velkomusasia halutessaan välimiesmenettelyn sijaan Vantaan käräjäoikeuden käsiteltäväksi. 13. Muut ehdot Metalliteollisuuden Keskusliiton yleiset sopimusehdot NL 01 täydentävät tarjousasiakirjaa ja näitä myyjän yleisiä myyntiehtoja. Ostaja on voinut perehtyä NL 01 -ehtoihin ennen laitteen ostamista. Ostajan hyväksyessä tarjouksen, tulevat nämä asiakirjat häntä sitoviksi ja sovellettaviksi tuotteen kauppaan. Ristiriitatilanteessa sopimusasiakirjojen etusijajärjestys on: 1. Tarjousasiakirja 2. FG Finland Oy:n yleiset myyntiehdot 3. Takuukirja/takuuehdot 4. NL 01 -ehdot

3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Aurinkokeräimet 4-17 Taso-ja tyhjiöputkikeräimet ja asennussarjat 4-8 Kannattimet 9 Asennustarvikkeet 10 Ilmakellot ja venttiilit 11 Lämmönsiirtonesteet ja -tarvikkeet 12 Ohjaimet ja tarvikkeet ohjaimille 13 Pumppuryhmät 14 Eristetyt lämmönsiirtoputket ja tarvikkeet Kanavalämmittimet ja Höyrynsulkuteipit ja läpiviennit 18 Varaajat Hybridivaraajat ja lämmönvaihtimet Anodit, syöttösekoitusventtiilit ja palloventtiilit 23 Paisuntasäiliöt ja kiinnikkeet 24 Levylämmönvaihtimet 25 Pumppuryhmät 26 Huonetermostaatit ja lämmitysjärjestelmien ohjaimet 27 Venttiilit Luistiventtiilit, 2-tieventtiilit ja 3-tieventtiilit ohjaimella 28 2-,3-,4-tie sekoitusventtiilit ja ohjaimet 29 Pumppuryhmät lämmityspiirille 30 Kiertovesipumput 31 Kiinteän polttoaineen kattiloille Pumppuryhmät, varoventtiilit, laskupallohanat ja ilmausventtiilit 32 Nestejäähdytteiset termostaattiventtiilit, paineenalennusventtiilit ja vedonsäätimet 33 Termostaattiventtiilit 34 Lämmitysjärjestelmän puhdistus, nesteet ja suoja-aineet 35 Tiivisteet, kitit, langat ja hamput 36 Sähkövastukset varaajiin ja kattiloihin Lämpö- ja painemittarit 40 Koteloidut termostaatit 41 Säädettävät termostaatit 42 Lämpö- ja painemittarit kapillaari 43 Tarvikkeet termostaateille, lämpömittareille ja painemittareille 44 Lämmönsiirtoputket, käyttövesiputket ja liittimet 45 Aurinkokeräinpaketti 1 Tasokeräin 46 Aurinkokeräinpaketti 2 Tyhjiöputkikeräin 47 Takkasydänpaketti 48 Käyttövesittuotteet Lattialämmitystuotteet Asennustarvikkeet lämpöpumpuille Muut tuotteet 57 3

4 Tasoaurinkokeräimet - 7 vuoden takuu KPC1 - BP aurinkokeräin x 200 cm, pinta-ala 1.85 m2, alumiini runko, karkaistu lasi, kuparikeräin ,00 KPA1 - ALP aurinkokeräin - Solar Keymark sertifikaatti, 100 x 200 cm, pinta-ala 1.87 m2, alumiini runko, karkaistu lasi, kuparikeräin ,00 KPS11+ - ALP aurinkokeräin x 200 cm, pinta-ala 2.26 m2, alumiini runko, karkaistu lasi, kuparikeräin ,00 KPG1 - ALC aurinkokeräin, Solar Keymark sertifikaatti, 117 x 215 cm, pinta-ala 2.39 m2, alumiini runko, kuparikeräin ,00 Asennussarjat KPC1, KPA1 aurinkokeräimille Liitäntäsarja KPC1, KPA1, KPS11, KPG1 ja KPH1 keräimille (G3/4 M sisäänmeno ja ulostulo, 2 tulppaa, G3/8 F venttiilille, anturitasku) ,00 Kiinnityssarja KPC1, KPA1 keräimille ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 2:lle KPC1, KPA1 keräimelle ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 3:lle KPC1, KPA1 keräimelle ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 4:lle KPC1, KPA1 keräimelle ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 5:lle KPC1, KPA1 keräimelle ,00 Asennussarjat KPS 11 aurinkokeräimille Liitäntäsarja KPC1, KPA1, KPS11, KPG1 ja KPH1 keräimille (G3/4" M sisäänmeno ja ulostulo, 2 tulppaa, G3/8" F venttilille, anturitasku) ,00 Kiinnityssarja 1 KPG1 keräimelle ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 2:lle KPS11 keräimelle ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 3:lle KPS11 keräimelle ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 4:lle KPS11 keräimelle ,00 Asennussarjat KPG1 aurinkokeräimille Liitäntäsarja KPC1, KPA1, KPS11, KPG1 ja KPH1 keräimille (G3/4" M sisäänmeno ja ulostulo, 2 tulppaa, G3/8" F venttilille, anturitasku) ,00 Kiinnityssarja 1 KPG1 keräimelle ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 2:lle KPG1 keräimelle ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 3:lle KPG1 keräimelle ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 4:lle KPG1 keräimelle ,00 Asennussarjat KPG1 aurinkokeräimille, vaakatasoon Kiinnityssarja vaakatasoon 1 KPG1 keräimelle ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 2:lle KPG1 keräimelle vaakatasoon ,00 4

5 Tasoaurinkokeräimet - 7 vuoden takuu KPW1 Aurinkokeräin x 215 cm, pinta-ala 2,37 m2, alumiinirunko, aurinkoa heijastamaton lasi, kupari keräimet, yläpuoliset liitännät ,00 Tasoaurinkokeräin kattoasennukseen - 7 vuoden takuu KPI1 DC Aurinkokeräin x 210 cm, pinta-ala 2,32 m2, puukehys, yläpuoliset liitännät ,00 Tasoaurinkokeräin - 7 vuoden takuu KPH1 ALP Aurinkokeräin x 210 cm, pinta-ala 1,99 m2, alumiinirunko ,00 Asennussarjat KPW1 aurinkokeräimille Liitäntäsarja yhdelle KPW keräimelle (G3 / 4 " M sisäänmeno ja ulostulo) Kiinnityssarja 1:lle KPW1 keräimelle Kiinnitys ja liitäntä sarja 2:lle keräimelle KPW1 Kiinnitys ja liitäntä sarja 3:lle keräimelle KPW1 Kiinnitys ja liitäntä sarja 4:lle keräimelle KPW , , , , ,00 Asennussarjat KPI1 aurinkokeräimille Liitäntäsarja yhdelle KPI1 keräimelle (G3 / 4 " M sisäänmeno ja ulostulo) ,00 Kattoasennussarja 1:lle KPI1 aurinkokeräimelle ,00 Kattoasennussarja 2:lle KPI1 aurinkokeräimelle ,00 Kattoasennussarja 3:lle KPI1 aurinkokeräimelle ,00 Kattoasennussarja 4:lle KPI1 aurinkokeräimelle ,00 Kattoasennussarja 2 (2x1) KPI1 aurinkopaneelit 2 rivissä ,00 Kattoasennussarja 4 (2x2) KPI1 aurinkopaneelit 2 rivissä ,00 Kattoasennussarja 6 (2x3) KPI1 aurinkopaneelit 2 rivissä ,00 Asennussarjat KPH1 aurinkokeräimille Liitäntäsarja 1 KPC1, KPA1, KPS11, KPG1 ja KPH1 keräimille (G3 / 4 " M sisäänmeno ja ulostulo, 2 kpl. Tulpat, G3 / 8" F venttiili, anturitasku) ,00 Kiinnityssarja 1:lle aurinkokeräimelle KPH ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 2:lle keräimelle KPH ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 3:lle keräimelle KPH ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 4:lle keräimelle KPH ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 5:lle keräimelle KPH ,00 5

6 KTU tyhjiöputkikeräin, 7 vuoden takuu KTU 10 aurinkokeräin, 100 x 197 cm, 10 putkea, 6 bar, pinta-ala 0.93 m ,00 KTU 15 aurinkokeräin, 143 x 197 cm, 15 putkea, 6bar, pinta-ala 1.41 m ,00 KTU R2 tyhjiöputkikeräin heijastuspellillä - 7 Vuoden takuu KTU 6R2 aurinkokeräin, 100 x 197 cm, 6 putkea, 6 bar, pinta-ala 1.43 m ,00 KTU 9R2 aurinkokeräin, 143 x 197 cm, 9 putkea, 6 bar, pinta-ala 2.15 m ,00 6

7 Aurinko-vesi lämmitys järjestelmät : Lämpösifonit TSN160 vedenlämmitys järjestelmä, täydellinen järjestelmä ulkokäyttöön, jossa emaloitu kaksinseinämäinen yläpuolelinen varaaja ja yksi mustaksi maalattu aurinkokeräin 2,09 m2, mukana runkorakenteet tasakatto asennukseen, helppo asentaa ,00 TSD 200 vedenlämmitys järjestelmä, täydellinen järjestelmä ulkokäyttöön, jossa emaloitu kaksiseinämäinen varaaja (matala) ja yksi selektiivinen TiNox aurinkokeräin 2,49 m2, mukana runkorakenteet tasakatto asennukseen, helppo asentaa ,00 TSN 300 vedenlämmitys järjestelmä, täydellinen järjestelmä ulkokäyttöön, jossa emaloitu kaksinseinämäinen yläpuolinen varaaja ja kaksi mustaksi maalattua aurinkokeräintä 2,09 m2 kumpikin, mukana runkorakenteet tasakatto asennukseen, helppo asentaa ,00 Asennus sarjat kiinnittämiseen ja yhdistämiseen KTU 15 ja KTU R9 Liitäntä sarja KTU aurinkokeräimille ,00 Kiinnityssarja 1 KTU 15 (R9) aurinkokeräimille ,00 Kiinnitys ja yhteenliittämissarja 2:lle KTU 15 (R9) keräimelle ,00 Kiinnitys ja yhteenliittämissarja 3:lle KTU 15 (R9) keräimelle ,00 Kiinnitys ja yhteenliittämissarja 4:lle KTU 15 (R9) keräimelle ,00 Asennussarjat kiinnittämiseen ja yhdistämiseen KTU 10 ja KTU R6 Liitäntä sarja KTU aurinkokerääjä kenttä ,00 Kiinnityssarja 1:lle KTU 10 (R6) aurinkokeräimelle ,00 Kiinnitys ja yhteenliittämissarja 2:lle KTU 10 (R6) keräimelle ,00 Kiinnitys ja yhteenliittämissarja 3:lle KTU 10 (R6) keräimelle ,00 Kiinnitys ja yhteenliittämissarja 4:lle KTU 10 (R6) keräimelle ,00 Kiinnitys ja yhteenliittämissarja 5:lle KTU 10 (R6) keräimelle ,00 ** Kiinnitys ja yhteenliittämissarjat on tarkoitettu keräinkentän kokoonpanoon. H kiskot ja kierteiset osat eristeellä. Ankkurit ja tuet eivät sisälly hintaan, valitse ne sivulta 10 katto ja materiaali tyypin mukaan. 7

8 Tasoaurinkokeräimet, 7 vuoden takuu KPS10 - ALP Aurinkokeräin - 114x204 cm, aukko 2,13 m2, alumiinirunko, prismalasi, Sunselect selektiivinen pinnoite, 2 sivuliitännää ,00 KPW2 Aurinkokeräin - 116x193 cm, aukko 2,01 m2, alumiinirunko, prismalasi,eta Plus erittäin selektoiva pinta, 2 yläpuolista liitäntää ,00 Asennus sarjat kiinnittämiseen ja liittämiseen KPS10 Liitäntäsarja yhdelle KPS10 keräimelle (G 1/2 "M sisäänmeno ja ulostulo) ,00 Kiinnitys ja liitäntä sarja 2:lle KPS10 keräimelle Kiinnitys ja liitäntä sarja 3:lle KPS10 keräimelle Kiinnitys ja liitäntä sarja 4:lle KPS10 keräimelle Kiinnitys ja liitäntä sarja 4:lle KPS10 keräimelle ,00 174,00 260,00 350,00 Asennus sarjat kiinnittämiseen ja liitämiseen KPW2 aurinkokeräimille Liitäntäsarja yhdelle KPW keräimelle (G 3/4 "M sisäänmeno ja ulostulo) ,20 Kiinnityssarja 1:lle keräimelle KPW Kiinnitys ja liitäntä sarja 2:lle keräimelle KPW Kiinnitys ja liitäntä sarja 3:lle keräimelle KPW ,00 196,00 306,00 Kiinnitys ja liitäntä sarja 4:lle keräimelle KPW ,00 Kattoläpivientisarjat, pelti, tiili, ym Solar-läpivientisarja ,00 8

9 Aurinkokeräimen kannattimet tasakatoille Kolmiotuki ,00 Kolmiotuki ,00 Poikkituki sis. ruuvit kolmiotuelle - tasakatto asennukseen ,00 Aurinkokeräimen kannattimet kaltevuuden säädöllä Kolmio tuki ,00 Kolmio tuki ,00 Kolmio tuki ,00 Kolmio tuki ,00 Aurinkokeräimen kannattimet tasakatoille vaaka-asennukseen KPG1 Triangle support strut ,00 Triangle support strut ,00 Strut incl. screws for triangle brackets - flat roof, for horizontal KPG1 collectors ,00 Aurinkokeräimen kannattimet kaltevuuden säädöllä vaaka-asennukseen KPG1 Kolmio tuki 15, vaaka asennukseen KPG1 keräimille ,00 Kolmio tuki 25, vaaka asennukseen KPG1 keräimille ,00 Kolmio tuki 45, vaaka asennukseen KPG1 keräimille ,00 Kannattimet Kannake, ruostumaton teräs ,00 Kannake, galvanoitu teräs ,00 Kannake, alumiini ,00 Kannake, säädettävä, alumiini ,00 Ruostumaton teräs ankkuri ,00 Kannake, alumiini ,00 Pulttikiinnike kiinnityskiskon asennukseen ,00 Eristekumi ,00

10 Asennustarvikkeet aurinkokeräimille Alumiini kisko 6.15m hinta 6.15 m ,00 Kiskon jatkosarja ,60 M8 mutteri kiskon pohjaan ,20 M8x14 pultti ruostumattomasta teräksestä KPS10:iin ,80 M8x18 pultti KPC, KPA, KPS11, KTU ,00 M8x30 pultti + mutteri + alusprikka, perus kiskoon ,20 M8x30 pultti + mutteri + alusprikka, pyöreä pää, perus kiskoon ,20 Pohjan tuki kiinnike KPG aurinkokeräimelle ,00 Tukikiinnike KPC1, KPA1, KPS11, KPW alakiskoon (koukku) ,40 Pohjantukikiinnike KPS10 aurinkokeräimeen ,60 Kiinnike, alumiinia KPC, KPA, KPS11, KTU ,60 Kiinnike ruostumattomasta teräksestä KPG ,80 Kiinnike, alumiinia KPS ,80 Pultti kiinnike kahden KPW:n välillä ,60 Pultti kiinnike kahden KPG:n välillä ,60 Prikka KTU ,60 Liittimet X-haara 22 mm kupariputkelle, 3/4 "-, 1/2" F -, 3/8 "F, ilmausventtiili ,20 Kulmaliitin 22 mm Cu putkelle, 3/4 "F - keräimelle, tulo ,80 Hex liitin +mutterit, Cu putket 22mm:stä 3/4 ", KPC, KPG, KPS11 ja KTU ,40 Hex liitin Cu putkille, 22 mm 3/4 "F, KPA, KPC, KPG, KPS11 ja KTU (tulppa) ,20 Suora hex liitin, 22 mm 3/4 "F, KPA, KPC, KPS11 ja KTU (ei tulppaa) ,00 Tiiviste DN22 kupariputkelle ,60 1/2" tulppa ja tiiviste ,80 Suora hex liitin, 12x12 mm, KPS ,60 12 mm x 1/2 "M suora supistuskappale KPS ,80 Tiiviste DN12 kupariputkelle ,20 Putki KPG1 vaaka-asennukseen, G 3/4 "pituus = 320 mm ,20 Putki KPW keräimen liitäntään, G 1/2 "pituus = 270 mm ,80 Tiiviste aurinkoenergiajärjestelmiin - 17x24x1, 5-3/8 "koodille ,40 Tiiviste aurinkoenergiajärjestelmiin - 21x27x1, 5-1/2 "koodille ,40 Tiiviste aurinkoenergiajärjestelmiin - 27x34x1, 5-3/4 "koodille ,60 10

11 Ilmakellot ja venttiilit Automaattinen ilmakello, G3/8", max. 150 C ,00 Automaattinen ilmakello, G3/8", max. 160 C, ruostumaton teräs ,20 Automaattinen ilmakello, G3/8", kylkiliitäntä, max.160 C, ruostumaton teräs ,20 Palloventtiili, G 3/8" M/F, max.160 C, ilmakellolle ,00 Varoventtiili, G 1/2" F, 6bar, max. 140 C, aurinkokeräimille ,60 Ilmanerottimet SPVS 3/4" Vaakamallinen ilmanerotin, liittimet 2x 3/4"F, G3/8F ilmakellolle ,60 Vaakamallinen ilmanerotin, 2 x 22 puserrusliitin kuparille, ruostumaton teräs G3/8F liitäntä ilmakellolle ,00 Supistusnippa G3/4" M/M ilmanerottimelle ,20 Supistusnippa G1" M/M ilmanerottimelle ,00 Vaakamallinen ilmanerotin, G3/4" F/F, G3/8" liitäntä ilmakellolle ,00 Vaakamallinen ilmanerotin, G1" F/F, G3/8" liitäntä ilmakellolle ,00 Pystymallinen ilmanerotin G3/4" M/F, manuaalinen ,00 Linjasäätöventtiilit aurinkokeräimille AV23 linjasäätöventtiili 2-12 l/min, G3/4" F/F, 185 C ,00 AV23 linjasäätöventtiili l/min, G1" F/F, 185 C ,00 AV23 linjasäätöventtiili l/min, G5/4" F/F, 100 C ,00 AV23 linjasäätöventtiili l/min, G6/4" F/F, 100 C ,00 Tarvikkeet pumppuryhmille Kalvopaisuntasäiliönseinäkannake ,00 Kalvopaisuntasäiliönliitäntäputki ruostumaton teräs, 2 x 3/4"F m ,40 Virtaussäädin 2-12 l/min, 3/4"M ,20 Virtaussäädin 8-28 l/min, 1"M ,20 Virtaussäädin 8-28 l/min, 3/4"M ,20 Virtaussäädin l/min, 6/4"M ,00 6/4" Tiiviste ja mutteri ,60 ST 25/ /4 Wilo kiertovesipumppu ,00 11

12 Lämmönsiirtoneste Regulus aurinkokeräimille. Käyttämällä Solarten Super lämmönsiirtonestettä saat pidennetyn takuun Regulus aurinkokeräimille. Lämmönsiirtoneste Solarten, 5 litraa ,00 Lämmönsiirtoneste Solarten, 10 litraa ,00 Lämmönsiirtoneste Solarten, 25 litraa ,00 Lämmönsiirtoneste Solarten, 60 litraa ,00 Lämmönsiirtoneste Solarten, 200 litraa ,00 Pakkasneste lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin Convect heat R, 5 l pakkaus Pakkasneste anti-korroosio suojalla, sekä lämmitys että jäähdytysjärjestelmiin. Pakkaskestävyys (laimentamaton) -80 C Convect heat R, 25 l pakkaus Pakkasneste anti-korroosio suojalla, sekä lämmitys että jäähdytysjärjestelmiin. Pakkaskestävyys (laimentamaton) -80 C Convect heat R, 200 l pakkaus Pakkasneste anti-korroosio suojalla, sekä lämmitys että jäähdytysjärjestelmiin. Pakkaskestävyys (laimentamaton) -80 C Tarvikkeet pakkasnesteen käsittelyyn Optinen glykoli- ja nestekoetin ,00 Käsikäyttöinen nestepumppu aurinkojärjestelmien täyttöön ,00 Sähkökäyttöinen nestesiirtopumppu 25l ja 60l kanisterille, DIN ,00 Täyttövaunu aurinkoenergiajärjestelmiin, virrankulutus 1,1 kw.max. täyttövirtaus 60 l / min., max. käyttöpaine 5 bar ,00 12

13 Ohjaimet REGULUS aurinkokeräinjärjestelmiin STDC Ohjain kolmella sensorilla. Yhdelle keräimelle, 2 kpl. PT1000 anturit. SRS3-3-anturinen ohjain 2:lle aurinkokeräimelle, 3 kpl. PT 1000 anturit. SRS4-4-anturin ohjain 2:lle aurinkokeräimelle tai 2:n keräimen kenttälle, 4 kpl. PT 1000 anturia ja elektronisen virtausmittarin lämmön tasapainottamiseen SRS4 ethernet - 4-anturin ohjain 2:lle aurinkokeräimelle tai 2:n keräimen kenttälle, LAN, 4 kpl. PT 1000 anturia ja elektronisen virtausmittarin lämmön tasapainottamiseen SRS5-6-anturinen ohjain 3:lle aurinkokeräimelle tai 2: keräimen kentälle, 6 kpl. PT 1000 anturia DeltaSol BS / 3 4-anturinen ohjain, 3 kpl. PT 1000 anturia DeltaSol BS PLUS 4-anturinen ohjain, 4 kpl. PT 1000 anturia, V-bus käyttöliittymän DeltaSol ES 10-anturinen ohjain, 6 kpl. PT 1000 anturia, V-bus käyttöliittymän DeltaSol M-12-anturinen ohjain OTC:llä, 6 kpl. PT 1000 anturia, V-bus käyttöliittymän , , , , , , , , ,00 DeltaSol MX 15-anturin ohjain, lämmitys OTC:lla, SD-muistikortti, ei antureja, V-bus käyttöliittymä EM Laajennusmoduuli DeltaSol MX, 6 anturille, 5 releelle , ,00 TT/S2 - PT1000 anturi 2m kaapelilla aurinkokeräimeen ,80 TT/P4 - Pt m kaapeli ,00 Tarvikkeet ohjaimille TA52 - Ulkolämpötila-anturi Pt1000, IR12, DeltaSol M ja DeltaSol MX-ohjaimille ,00 RTA11-M - Kaukosäädin DeltaSol M ja DeltaSol MX ohjaimille ,40 HKM2 - Lisämoduuli sekoitettulle lämmityspiirille DeltaSol M ohjaimeen ,00 KA 12 - Ylijännitesuoja Pt1000 lämpötila-anturille CS10 - Valoanturi DeltaSol ES, DeltaSol M ja DeltaSol MX ohjaimille AM1 - Ulkoinen hälytys ohjaimille, V-bus liitäntällä , , ,60 V-BUS - USB adapteri + ohjelmisto V-bus säätimien viestintään PC:lle ,60 V-BUS - LAN adapteri + ohjelmisto V-bus säätimien viestintään PC:lle ,00 V-BUS - RS232 adapteri + ohjelmisto V-bus säätimien viestintään PC:lle ,00 DL2 - Dataloggeri, parametrisointia varten, kytkettävissä Vbus varustettuihin ohjaimi ,00 SD3 näyttö ohjaimille V-bus liitänällä ,00 WMZ kalorimetri aurinko järjestelmiin, impulssitulo, V-bus käyttöliittymä ,00 V virtausmittari l / h, DN20 2 Lämpötila- anturia FRP30,DeltaSol ES, M ohja ,00 V virtausmittari l / h, DN20 2 Lämpötila-anturia FRP30,DeltaSol ES, M ohjai ,00 V virtausmittari l / h, DN25 2 Lämpötila- anturit FRP30,DeltaSol ES, M ohjain ,00 Virtausmittari VFS 1-12 l / min., Integroitu lämpötila-anturi, DN 20, ruostumatonta terästä, SR ,00 Virtausmittari VFS2-40 l / min., Integroitu lämpötila-anturi, DN 20, ruostumatonta terästä, SRS ,00 Virtausmittari VFS l / min., Integroitu lämpötila-anturi, DN 25, ruostumatonta terästä, S Virtausmittari VFS l / min., Integroitu lämpötila-anturi, DN 32, muovia, SRS4 ja DeltaSol MX-ohjaimet. Ei liikkuvia osia , ,00 13

14 REGULUS Pumppuryhmät integroidulla ohjaimella S1 STDC Pumppuryhmä, integroitu STDC ohjain 1:lle aurinkopaneelille, 2:lla anturilla, ST 25/6 pumppu, 2-12 l / min, 3/4 "M, yhdellä putkella ,00 S1 SRS3 Pumppuryhmä, integroitu SRS3 säädin 2:lle aurinkokeräimelle tai 2 keräimen kentälle, 3 anturia, ST 25/6 pumppu, 2-12 l / min, 3/4 "M, yhdellä putkella ,00 S2 SRS3 Pumppuryhmä, integroitu SRS3 säädin, 2 keräimelle tai 2:lle keräin-kentälle, 3 anturia, ST-25/6 pumppu, 2-12 l / min, 3/4 "M, kahdella putkella ,00 S2 SRS3 Cu Solar Pumppuryhmä, integroitu SRS3 ohjain ja 3 anturia, ST 25/6 pumppu, 2-12 l / min, Cu22, kahdella putkella ,00 Cu22 - Cu18 liitin + mutterit (setti 4 +4 kpl) ,00 S2 SRS4 Pumppuryhmä, integroitu SRS4 säädin, ilmanerotin, 2 keräimelle, elektroninen virtausmittari ja 4 anturia, ST 25/6 pumppu, 2-12 l / min, 3/4 "M, kahdella putkella ,00 S2 SRS4 Solar Pumppuryhmä kuten yllä (8912), jossa Ethernet-liitäntä ,00 REGULUS FlowCon pumppuryhmät FlowCon S pumppuryhmä, DeltaSol BS3 ohjain ja 3 lämpötila-anturia, ST15 / 6 pumppu, 1-13 l / min, yhdellä putkella ,00 FlowCon S BS PLUS pumppuryhmä, DeltaSol BS PLUS ohjain ja 3 lämpötila-anturia, ST15 / 6 pumppu, 1-13 l / min. yhdellä putkella ,00 FlowCon B pumppuryhmä, valmius DeltaSol BS-ohjaimelle, ST15 / 6 pumppu, 1-13 l / min. Kaksi putkea ,00 REGULUS Pumppuryhmät ilman ohjainta S1 Solar 1 Pumppuryhmä, ST25/6, 2-12 l/min, 3/4" M ,00 S1 Solar 1 Pumppuryhmä, ST25/6, 8-28 l/min, 1" M ,00 S2 Solar 3 Pumppuryhmä, ST25 / 6, ilmanerottimella, 2-12 l / min, 3/4 "M ,00 S2 Solar 3 Pumppuryhmä, ST25 / 6, ilmanerottimella, 8-28 l / min, 1 "M ,00 S2 Solar 3 Pumppuryhmä,TOP-RL25/8,5, l / min, 6/4 "M ,00 S2 Solar 35 Pumppuryhmä, 2-12 l / min, 3/4 "- 12V pumppulla voidaan syöttää PV paneeleja ,00 14

15 Eristetyt aurinkokeräinputket, ruostumaton teräs Eristevahvuus 14mm Aeroflex EPDM DN 16 ruostumaton teräs kaksoisputki, 10 m, sis. 4 mutteria, kaapeli, lukitusrenkaat ja nippaa ,00 DN 16 ruostumaton teräs kaksoisputki, 15 m, sis. 4 mutteria, kaapeli, lukitusrenkaat ja nippaa ,00 DN 16 ruostumaton teräs kaksoisputki, 50 m ,00 Mutterit 4 kpl. 3/4" tiivisteet, lukitusrenkaat ja nipat DN ,60 Lukitusrengas 3/4" DN16 Aeroline ,80 3/4" Mutteri DN 16 Aeroline ,60 Kaksoisnippa 3/4" M/M ,40 Seinäkannakkeet Aeroline DN 16 l 4 kpl ,20 DN 20 ruostumaton teräs kaksoisputki, 10 m, sis. 4 mutteria, kaapeli, lukitusrenkaat ja nippaa ,00 DN 20 ruostumaton teräs kaksoisputki, 15 m, sis. 4 mutteria, kaapeli, lukitusrenkaat ja nippaa ,00 DN 20 ruostumaton teräs kaksoisputki, 50 m ,00 Mutterit 4 kpl. 1", tiivisteet, lukitusrenkaat ja nipat DN ,00 Lukitusrengas 1 Aeroline DN ,20 Mutteri 1" DN 20 Aeroline ,60 Kaksoisnippa 1" M/M ,20 Seinäkannakkeet Aeroline DN 20 l 4 kpl ,00 Eristetyt aurinkokeräinputket, kupari Eristevahvuus 14 mm Aeroflex EPDM Cu 15 x 0.8, 10m, kaapeli ,00 Cu 15 x 0.8, 15m, kaapeli ,00 Liitin G 3/4" M ja Cu ,40 Liitin Cu ,80 Cu 18 x 0.8, 10m, kaapeli ,00 Cu 18 x 0.8, 15m, kaapeli ,00 Liitin G 3/4" M ja Cu ,80 Liitin G 3/4" F ja Cu ,80 Liitin Cu ,20 Eristetyt putket, ruostumaton teräs, joustava Eristevahvuus 13mm Aeroflex EPDM DN12 (1/2" mutteri) 30m rulla ,00 DN16 (3/4" mutteri) 30m rulla ,00 DN 20 (1" mutteri) 30m rulla ,00 Eristetyt putket, ruostumaton teräs, joustava Eristevahvuus 19mm Aeroflex EPDM DN12 (1/2" mutteri) 30m rulla ,00 DN16 (3/4" mutteri) 30m rulla ,00 DN 20 (1" mutteri) 30m rulla ,00 15

16 Aeroflex EPDM eristeet, lämmitys ja aurinkojärjestelmiin, UV suojattu Eristevahvuus 13 mm /m DN m ,98 DN m ,20 DN m ,40 DN m ,00 DN m ,20 DN m ,40 DN m ,00 Eristevahvuus 19 mm DN m ,20 DN m ,20 DN 18, itsekiinnittyvä, pitkittäin halkaistu 48 m ,80 DN m ,20 DN 22, itsekiinnittyvä, pitkittäin halkaistu 40 m ,60 DN m ,40 DN 28, itsekiinnittyvä, pitkittäin halkaistu 36 m ,80 DN m ,00 DN 35, itsekiinnittyvä, pitkittäin halkaistu 32 m ,80 Eriste, mekaanista rasitusta kestävä, suunniteltu ulkokäyttöön Eristevahvuus 26 mm DN 18 2m ,80 DN 22 2m ,80 DN 28 2m ,60 Tarvikkeet Eristeteippi 50mm x 10m - vahvuus 3mm (Aerotape) ,20 Eristeteippi 50mm x 25m - vahvuus 0.6mm (Protape) ,60 Eristematto leveys 1m, vahvuus 13mm, pituus 11m ,00 Maali 0.95 l (Aerocoat) ,60 Liima AEROFLEX, 200g ,80 Liima AEROFLEX 700 g ,80 16

17 KOMBIFLEX DN 8 (3/8" mutteri), 2m ,60 3/8" mutteri ja tiiviste 769 0,90 DN 12 (1/2" mutteri), 4m ,60 DN 12 (1/2" mutteri) 30m rulla ,00 1/2" mutteri ja tiiviste 770 1,20 DN 16 (3/4" mutteri), 4m ,00 DN 16 (3/4" mutteri), 30m ,00 3/4" mutteri ja tiiviste 771 1,60 DN 20 (1" mutteri), 4m ,00 DN 20 (1" mutteri), 30m ,00 1" mutteri ja tiiviste ,80 DN 25 (5/4" mutteri), 20m ,00 5/4" mutteri ja tiiviste ,20 Putkileikkuri DN 8 to DN ,80 Työkalut DN 8 ja DN 20 puristusvaste (3/8" + 1") ,20 Työkalut DN 12 ja DN 16 puristusvaste (1/2" + 3/4") ,20 Työkalut DN 10 ja DN 20 puristusvaste (1/2"eko + 1") ,20 Työkalu DN 25 puristusvaste (5/4") ,20 Työkalut DN 8 to DN 20 laippatyökalu (3/8" - 1") ,20 Työkalut, DN 25 Laippatyökalu (5/4") ,00 Työkalusetti (laippatyökalut, leikkuri, DN12+16, 8+20 puristusvaste, 4x10 mutterit - 3/8",1/2",3/ ,00 Putki, ruostumaton teräs, joustava, vedelle DN 10 (1/2" mutteri), eco, 4m ,40 1/2" mutteri ja tiiviste DN10 eco ,00 3/4" mutteri ja tiiviste DN ,40 Kombiflex tiivisteet, vahvuus 2 mm 3/8" - 8.5x15 mm ,40 1/2" x18.5 mm ,40 3/4" DN x 24 mm ,60 3/4" - 15x24 mm ,60 1" x30 mm ,80 5/4" t - 25x39 mm ,80 Kombilflex ja Aeroline tiivisteet PTFE, solar, 2mm 3/8" PTFE - 8,5 x 15 mm ,60 1/2" ja 1/2" EKO PTFE - 11,2 x 18,5 mm ,60 3/4" PTFE - 15 x 24 mm ,80 3/4" PTFE DN x 24 mm ,80 1" PTFE - 18,5 x 30 mm ,00 5/4" PTFE - 25 x 39 mm ,60 Kaksoisnipat kombiflexille ja Aerolinelle 3/8" M/M ,60 3/8"-1/2" M/M ,20 1/2" M/M ,20 1/2"-3/4" M/M ,60 1/2"-3/4" F/M ,40 3/4" M/M ,40 1"-3/4" M/M ,60 1" M/M ,20 1"-1 1/4" M/M ,40 1 1/4" M/M ,00 17

18 Kanavalämmittimet Sähkölämmitin, 0.3 kw, DN ,00 Sähkölämmitin, 1.2 kw, DN ,00 Vesipatteri, 1.2kW, DN ,00 Kanava-anturi 1.2 kw sähkölämmittimelle ,00 Höyrynsulku teipit ja läpiviennit Venyvä höyrynsulkuteippi silikonoidulla suojapaperilla ja vedenpitävällä liimalla muovista valmistettujen höyrynsulkujen kiinnittämiseen. 5cm/25m ,00 Venyvä höyrynsulkuteippi silikonoidulla suojapaperilla ja vedenpitävällä liimalla kaikenlaiseen ilmatiiviiseen kiinnittämiseen. 5cm/30m ,00 Ilmatiivis tiivistyslaippa yhdelle 6 12 mm läpimittaiselle kaapelille tai putkelle. 5 kpl ,00 Ilmatiivis LVI-putken tiivistyslaippa yhdelle mm putkelle. 5 kpl ,80 18

19 Käyttöveden lämminvesivaraajat jossa liitäntä aurinkokeräimelle sekä pumppuryhmä STDC ohjaimella. RGC 300/SOL1 STDC 300 l lämminvesivaraaja 1:llä kierukalla, emaloitu, säiliön leveys eristeineen 700 mm,korkeus 1450 mm ,00 R2GC 300/SOL1 STDC 300 l lämminvesivaraaja 2:lla kierukalla, emaloitu, säiliön leveys eristysteineen 700 mm, korkeus 1450 mm ,00 Käyttöveden lämminvesivaraajat pumppuryhmä SRS3 ohjaimella RGC 300/SOL2 SRS3 300 l lämminvesivaraaja 1 lämmityskierukalla, emaloitu, säiliön leveys eristeineen 700 mm, korkeus 1450 mm ,00 R2GC 300/SOL2 SRS3 300 l lämminvesivaraaja 2:lla lämmityskierukalla, emaloitu, säiliön leveys eristeineen 700 mm, korkeus1450 mm ,00 Rosteri lämminvesivaraajat, yhdellä kierukalla NBC l ruostumattomasta teräksestä tehty varaaja, eristys ja elektroninen anodi säiliö, leveys (sis.eristys) 600 mm, korkeus 1200 mm ,00 NBC l ruostumattomasta teräksestä tehty varaaja, eristys ja elektroninen anodi säiliön leveys (sis.eristys) 600 mm, korkeus 1680 mm ,00 Rosteri lämminvesivaraajat kahdella kierukalla N2BC l ruostumattomasta teräksestä tehty varaaja, eristys ja elektroninen anodi säiliön leveys (sis.eristys) 600 mm, korkeus 1200 mm ,00 N2BC l ruostumattomasta teräksestä tehty varaaja, eristys ja elektroninen anodi säiliön leveys( sis.eristys) 600 mm, korkeus 1680 mm ,00 Sähkövastus termostaattianturilla NBC säiliöihin, 5-johtiminen, 2m pitkä kaapeli.vastus soveltuu esim. aurinkokeräinten kanssa. G6 / 4 ", 1 x 230 V. 2,0 kw vastus, 0-90 C nuppi säädettävä, ruostumatonta terästä, pituus ml. kierre 470 mm, vastuksen päässä 100 mm pitkä ei-lämpiävä osa ,00 3,0 kw vastus, 0-90 C nuppi säädettävä, ruostumatonta terästä, pituus ml. kierre 350 mm, vastuksen päässä 100 mm pitkä ei-lämpiävä osa ,00 19

20 R2DC lämminvesivaraajat kahdella lämmityskierukalla, eristetty R2DC-200 varaaja, emaloitu, leveys 584 mm,korkeus 1352 mm ,00 R2DC 300 varaaja, emaloitu, leveys 597mm, korkeus 1736mm ,00 Hybridivaraajat 1:llä latauskierukalla DUOE 600/150, kokonaistilavuus 600 l, käyttövesi 150 l, halkaisija ilman eristeitä 750 mm, korkeus 1625 mm, latauskierukka 2.4 m 2 DUOE 750/200, kokonaistilavuus 750 l, käyttövesi 200 l, halkaisija ilman eristeitä 750 mm, korkeus1880 mm, latauskierukka 2.5 m 2 DUOE 1000/220, kokonaistilavuus 1000 l, käyttövesi 220 l, halkaisija ilman eristeitä 790 mm, korkeus 2035 mm, latauskierukka 2.8 m 2 DUOE 1500/300, kokonaistilavuus 1500 l, käyttövesi 300 l, halkaisija ilman eristeitä 1000 mm, korkeus 2100 mm, latauskierukka 3.9 m , , , ,00 Hybridivaraajat 2:lla latauskierukalla DUOE 2 600/150, kokonaistilavuus 600 l, käyttövesi 150 l, halkaisija ilman eristeitä 750 mm, korkeus1625 mm, alempi latauskierukka 2.4 m 2, ylempi latauskierukka 1.5 m 2. DUOE 2 750/200, kokonaistilavuus 750 l, 200 l DHW tank, halkaisija ilman eristeitä 750 mm, korkeus 1880 mm, alempi latauskierukka 2.5 m 2, ylempi latauskierukka 1.8 m 2 DUOE /220, kokonaistilavuus 1000 l, käyttövesi 220 l, halkaisija ilman eristeitä 790 mm, korkeus 2035 mm, alempi latauskierukka 2.8 m 2, ylempi latauskierukka 2.4 m 2 DUOE /300, kokonaistilavuus 1500 l, käyttövesi 300 l, halkaisija ilman eristeitä 1000 mm, korkeus 2100 mm, alempi latauskierukka 3.9 m 2, ylempi latauskierukka 3.0 m , , , ,00 20

21 PS Ekonomik varaajat PS 500 E, halkaisija ilman eristeitä 600 mm, korkeus 1990 mm, liitännät 5x G 6/4" ,00 PS 750 E, halkaisija ilman eristeitä 750 mm, korkeus 2030 mm, liitännät 5x G 6/4" ,00 PS 1100 E, halkaisija ilman eristeitä 850 mm, korkeus 2060 mm, liitännät 5x G 6/4" ,00 PS Ekonomik varaajien eristeet vahvuus 100mm Eriste PS 500 E ,00 Eriste PS 750 E ,00 Eriste PS 1100 E ,00 PS Varaajat PS 200, halkaisija ilman eristeteitä 450 mm, korkeus 1440 mm, liitännät 7x G6/4" ,00 PS 300, halkaisija ilman eristeteitä 550 mm, korkeus 1510 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS 500, halkaisija ilman eristeteitä 650 mm, korkeus 1650 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS 650, halkaisija ilman eristeteitä 700 mm, korkeus 1930 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS 800, halkaisija ilman eristeteitä 790 mm, korkeus 1730 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS 1000, halkaisija ilman eristeteitä 790 mm, korkeus 2050 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS 1500, halkaisija ilman eristeteitä 950 mm, korkeus 2340 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS 2000, halkaisija ilman eristeteitä 1100 mm, korkeus 2335 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS 3000, halkaisija ilman eristeteitä 1400 mm, korkeus 2295 mm, liitännät 9 x G6/4" F ,00 PS 4000, halkaisija ilman eristeteitä 1600 mm, korkeus 2355mm, liitännät 9 x G6/4" F ,00 PS 5000, halkaisija ilman eristeteitä 1600 mm, korkeus 2855mm, liitännät 9 x G6/4" F ,00 PS Varaajien eristeet, vahvuus 100mm PS 200 Eriste ,00 PS 300 Eriste ,00 PS 500 Eriste ,00 PS 650 Eriste ,00 PS 800 Eriste ,00 PS 1000 Eriste ,00 PS 1500 Eriste ,00 PS 2000 Eriste ,00 PS 3000 Eriste ,00 PS 4000 Eriste ,00 PS 5000 Eriste ,00 PS2F Varaaja 2:lla luukulla PS2F 300, halkaisija ilman eristeteitä 550 mm, korkeus 1510 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS2F 500, halkaisija ilman eristeteitä 650 mm, korkeus 1650 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS2F 800, halkaisija ilman eristeteitä 790 mm, korkeus 1730 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS2F 1000, halkaisija ilman eristeteitä 790 mm, korkeus 2050 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS2F 1500, halkaisija ilman eristeteitä 950 mm, korkeus 2340 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS2F 2000, halkaisija ilman eristeteitä 1100 mm, korkeus 2335 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS2F 3000, halkaisija ilman eristeteitä 1400 mm, korkeus 2295 mm, liitännät 9 x G6/4" F x ,00 PS2F 4000, halkaisija ilman eristeteitä 1600 mm, korkeus 2355mm, liitännät 9 x G6/4" F x ,00 PS2F 5000, halkaisija ilman eristeteitä 1600 mm, korkeus 2855mm, liitännät 9 x G6/4" F x ,00 PS2F Varaajien eristeet, vahvuus 100mm PS2F 300 Eriste ,00 PS2F 500 Eriste ,00 PS2F 800 Eriste ,00 PS2F 1000 Eriste ,00 PS2F 1500 Eriste ,00 PS2F 2000 Eriste ,00 PS2F 3000 Eriste ,00 PS2F 4000 Eriste ,00 PS2F 5000 Eriste ,00 Huom! Laipat seuraavalla sivulla, eivät sisälly varaajan hintaan. 21

22 PSW Varaajat 1:llä luukulla ja 1:llä latauskierukalla PSW 200, halkaisija ilman eristeteitä 450 mm, korkeus 1440 mm, liitännät 7x G6/4" ,00 PSWF 300, halkaisija ilman eristeteitä 550 mm, korkeus 1510 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PSWF 500, halkaisija ilman eristeteitä 650 mm, korkeus 1650 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PSWF 800, halkaisija ilman eristeteitä 790 mm, korkeus 1730 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PSWF 1000, halkaisija ilman eristeteitä 790 mm, korkeus 2050 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PSWF 1500, halkaisija ilman eristeteitä 950 mm, korkeus 2340 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PSWF 2000, halkaisija ilman eristeteitä 1100 mm, korkeus 2335 mm, liitännät 9 x G6/4" x ,00 PSWF 3000, halkaisija ilman eristeteitä 1400 mm, korkeus 2295 mm, liitännät 9 x G6/4" F x ,00 PSWF 4000, halkaisija ilman eristeteitä 1600 mm, korkeus 2355mm, liitännät 9 x G6/4" F x ,00 PSWF 5000, halkaisija ilman eristeteitä 1600 mm, korkeus 2855mm, liitännät 9 x G6/4" F x ,00 PSW Varaajien eristeet PSW 200 Eriste ,00 PSWF 300 Eriste ,00 PSWF 500 Eriste ,00 PSWF 800 Eriste ,00 PSWF 1000 Eriste ,00 PSWF 1500 Eriste ,00 PSWF 2000 Eriste ,00 PSWF 3000 Eriste ,00 PSWF 4000 Eriste ,00 PSWF 5000 Eriste ,00 Liittimet varaajiin, messinki Tulppa 6/4" ,40 Supistuskaksoisnippa M-M, 6/4" x 5/4", tiivistyspinta 5/4" ,00 Supistuskaksoisnippa M-F, 6/4" x 1" ,40 Supistuskaksoisnippa M-F, 6/4" x 1", tiivistyspinta 1" ,00 Kaksoisnippa M-M, 6/4" x 6/4", tiivistyspinta ,20 Kuparinen lämmönvaihdin laippaan Lämmönvaihdin 0,6 m2, mitta 145x410mm, 3/4 ", 1 kierukka (laippa-koodi 6231) ,00 Lämmönvaihdin 1,06 m2, mitta 145x420mm, 3/4 ", 1 kierukka (laippa-koodi 6231) ,00 Lämmönvaihdin 1,8 m2, mitta 170x470mm, 3/4 ", 1 kierukka (laippa-koodi 6231) ,00 Lämmönvaihdin 2,63 m2, mitta 185x600mm, 3/4 ", 1 kierukka (laippa-koodi 6231) ,00 Lämmönvaihdin 3,15 m2, mitat 185x560mm, 1 ", 2 kiurukkaa (laippa-koodi 6232) ,00 Lämmönvaihdin 3,6 m2, mitat 190x640mm, 1 ", 2 kierukkaa (laippa-koodi 6232) ,00 Lämmönvaihdin 4,5 m2, mitat 190x750mm, 1 ", 2 kierukkaa (laippa-koodi 6232) ,00 Laipat varaajiin Umpi laippa - halkaisija = 312, ei reikiä ,00 Laippa,kupari lämmönvaihdin (koodi ) - halkaisija = ,00 Laippa kupari lämmönvaihdin (koodi ) - halkaisija = ,00 Laippa tiiviste PS2F, PSWF säiliöhin, halkaisija = varaosa (tiiviste = osa laipaa) ,00 22

23 Magnesium anodisauvat Magnesium anodisauva 400 mm, 3/4" ,60 Magnesium anodisauva pituus=400 mm, M8x30, RBC, R2BC and DUO ,80 Electroninen anodisauva Sähköinen anodisauva 200/150, 350 mm pitkä, 1/2 "kierre, ,00 Sähköinen anodisauva 200/250, 450 mm pitkä, 1/2 "kierre, ,00 Sähköinen anodisauva 350/150, 550 mm pitkä, 1/2 "kierre, ,00 Sähköinen anodisauva 350/250, 600 mm pitkä, 1/2 "kierre, ,00 Sähköinen anodisauva 550/200, 750 mm pitkä, 1/2 "kierre, ,00 Sähköinen anodisauva DUO E varaajaan ,00 Syöttösekoitusventtiilit käyttövedelle Termomix termostaattiventtiili C, 22-liitännällä ,00 Tarkistusventtili TERMOMIXin kanssa käytettäväksi (vain kupariliitoksiin) ,00 Termomix termostaattiventtiili C, 3/4"-liitännällä ,00 Tarkistusventtiili TERMOMIX 3/4 (vain jos G 3/4 "liitos ) ,00 TSV-TV-MT52-Termostaattiventtiili käyttövedelle C, 1 "M ,00 TSV-TV-MT52HC-Term.venttiili käyttöv, suuri virtaus nopeus, C, 5/4 "M ,00 Sarja kahdelle tarkistusventtiilille TSV-TV-MT ,00 Palloventtiilit Progress Palloventtiili uk/sk 3/4" ,90 Palloventtiili uk/sk 1" ,90 Palloventtiili uk/sk 1"1/ ,00 Palloventtiili jatkoliittimellä sk 1" ,60 Palloventtiili kulma sk/uk 1" perhos ,00 Palloventtiili sk/sk 3/4" perhos ,00 Palloventtiili sk/sk 1" perhos ,80 Palloventtiili tyhjennys uk 1" ,60 EURA, takaiskuventtiili 1" ,80 23

24 Kalvopaisuntasäiliöt lämmitysjärjestelmille IN LINE LEGS SKIRT MB 12 IN LINE - Paisuntasäiliö 12 l - 3 bar ,00 MB 18 IN LINE - Paisuntasäiliö 18 l - 3 bar ,00 MB 25 IN LINE - Paisuntasäiliö 25 l - 3 bar ,00 MB 35 IN LINE - Paisuntasäiliö 35 l - 3 bar ,00 MB 35 LEGS - Paisuntasäiliö jaloilla, 35 l - 3 bar ,00 MB 50 LEGS - Paisuntasäiliö jaloilla, 50 l - 3 bar ,00 MB 80 SKIRT - Paisuntasäiliö 80 l - 6 bar ,00 MB 105 SKIRT - Paisuntasäiliö 105 l - 6 bar ,00 MB 150 SKIRT - Paisuntasäiliö 150 l - 6 bar ,00 MB 200 SKIRT - Paisuntasäiliö 200 l - 6 bar ,00 MB 250 SKIRT - Paisuntasäiliö 250 l - 6 bar ,00 MB 300 SKIRT - Paisuntasäiliö 300 l - 6 bar ,00 MB 400 SKIRT - Paisuntasäiliö 400 l - 6 bar ,00 MB 500 SKIRT - Paisuntasäiliö 500 l - 6 bar ,00 MB 600 SKIRT - Paisuntasäiliö 600 l - 6 bar ,00 MB 700 SKIRT - Paisuntasäiliö 700 l - 6 bar ,00 MB 800 SKIRT - Paisuntasäiliö 800 l - 6 bar ,00 MB 900 SKIRT - Paisuntasäiliö 900 l - 6 bar ,00 Kalvopaisuntasäiliöt käyttövedelle HY 5 - Paisuntasäiliö 5 l - 10 bar ,00 HY 8 - Paisuntasäiliö 8 l - 10 bar ,00 HY 12 - Paisuntasäiliö 12 l - 10 bar ,00 HY 18 - Paisuntasäiliö 18 l - 10 bar ,00 HY 24 - Paisuntasäiliö 24 l - 10 bar ,00 HY 35 - Paisuntasäiliö 35 l - 10 bar ,00 Kalvopaisuntasäiliöt käyttövedelle, vaihdettava kalvo VVEF 8 IN LINE - Paisuntasäiliö 8 l - 10 bar ,00 VVEF 12 IN LINE - Paisuntasäiliö 12 l - 10 bar ,00 VVEF 25 IN LINE - Paisuntasäiliö 25 l - 10 bar ,00 VVEF50 LEGS - Paisuntasäiliö jaloilla 50 l - 10 bar ,00 VVEF60 LEGS - Paisuntasäiliö jaloilla 60 l - 10 bar ,00 VVEF80 LEGS - Paisuntasäiliö jaloilla 80 l - 10 bar ,00 VVEF100 LEGS - Paisuntasäiliö jaloilla 100 l - 10 bar ,00 Paisuntasäiliot aurinkokeräin järjestelmiin R Paisuntasäiliö 12 l, 6 bar, aurinko-järjestelmille ,00 R Paisuntasäiliö 18 l, 6 bar, aurinko-järjestelmille ,00 R Paisuntasäiliö 25 l, 6 bar, aurinko-järjestelmille ,00 R Paisuntasäiliö 40 l, 6 bar, aurinko-järjestelmille ,00 R Paisuntasäiliö 60l, 6 bar, aurinko-järjestelmille ,00 R Paisuntasäiliö 80 l, 6 bar, aurinko-järjestelmille ,00 R Paisuntasäiliö 100 l, 6 bar, aurinko-järjestelmille ,00 R Paisuntasäiliö 200 l, 6 bar, aurinko-järjestelmille ,00 R Paisuntasäiliö 300 l, 6 bar, aurinko-järjestelmille ,00 Huoltoventtiilit paisuntasäiliöihin 3/4 "Venttiili ,00 Yhteysventtiili ja paisunta-astian seinäkiinnike ,00 Ruostumaton teräs yhdysputki 2x 3/4 "F - 0,5 m ,00 Säiliön kiinnikkeet Paisuntasäiliön seinätuki, mukana ruuvit ja tulpat ,00 Paisuntasäiliön seinätuki, mukana 3 barin varoventtiili, ilmausventtiili, painemittari ,00 24

25 Regulus levylämmönvaihtimet, ruostumaton teräs Aeroflex eristys DV193 sarja Virtausnopeus (l / h) / Virtausnopeus (l / h) / Virtausnopeus (l / h) ensiöpiiri solarten/60 l/h/m2 Vesi 1000l / h Vesi 1000l / h toisiopiiri Vesi 1000l / h Vesi 1000l / h Vesi 1000l / h kerääjän pinta-ala T* 10K T* 20K T* 40K DV xG3/4"M 9 m 2 18 kw 29 kw ,00 DV xG3/4"M 13 m 2 27 kw 43 kw ,00 DV xG3/4"M 21 m 2 39 kw 65 kw ,00 DV xG3/4"M 27 m 2 52 kw 86 kw ,00 DV285 sarja Virtausnopeus (l / h) / Virtausnopeus (l / h) / Virtausnopeus (l / h) ensiöpiiri solarten/60 l/h/m2 Vesi 1500l / h Vesi 1500l / h toisiopiiri Vesi 2000l / h Vesi 1500l / h Vesi 1500l / h kerääjän pinta-ala T* 10K T* 20K T* 40K DV xG1"M 7 m 2 13 kw 21 kw ,00 DV xG1"M 13 m 2 29 kw 45 kw ,00 DV xG1"M 19 m 2 49 kw 78 kw ,00 DV xG1"M 29 m 2 76 kw 122 kw ,00 DV xG1"M 40 m kw 165 kw ,00 DV 500 sarja DV503-20, 4xG1 "M - suunnitellaan tilauksesta DV503-40, 4xG1 "M - suunnitellaan tilauksesta DV503-60, 4xG1 "M - suunnitellaan tilauksesta DV 800 sarja DV800-30, 4xG2"M - suunnitellaan tilauksesta DV800-50, 4xG2"M - suunnitellaan tilauksesta Lisää malleja tilauksesta, myös levylämmönvaihtimia, jotka voidaan purkaa ja puhdistaa. Lämmönvaihdin myös ilman eristystä - hinta pyydettäessä. Painehäviö, lämmönvaihtimien arvot ja muut tekniset tiedot ovat saatavissa sähköpostilla Arvot katalogissa ovat konkreettisia esimerkkejä ja ovat vain suuntaa antavia. Tarkat suoritusarvolaskelmat tietyille lämmönvaihtimille saat teknisen datalehden pyytäessäsi maililla joka sisältää tarkat tiedot ja kaaviot sekä suorituskyvyn parametrimallennoksina. delta T - keskilämpötilan erotus ensisijaisen ja toissijaisen piirin välillä 25

26 Pumppuryhmät liitäntäsarjalla auringokeräimille Lämmitysvedelle DV sis. Wilo RS 25/4 pumppu ja liitäntäsarja aurinkoreräimen pumppuryhmälle ,00 DV sis. Wilo RS 25/4 pumppu ja liitäntäsarja aurinkoreräimen pumppuryhmälle ,00 Juomavedelle DV Wilo Star Z NOVA pumpulla ja liitäntäsarja aurinkokeräin pumppuryhmään ,00 DV Wilo Star Z NOVA pumpulla ja liitäntäsarja aurinkokeräin pumppuryhmään ,00 Pumppuryhmät läpivirtauskuumentimiin Pumppuryhmä käyttöveden lämmitykseen, jossa FWC3 ohjain ilman uudelleenkierrätystä, 3/4 "M. Eristetty kuori, ruostumattomasta teräksestä tehty levylämmönvaihdin, Wilo kiertovesipumppu ohjatulla virtausnopeudella % pitää ennalta määritellyn ulostulo lämpötilan. Virtaama 2-40 l / min (lämmitys teho jopa 98 kw) ,00 Kytkentäsarja pumppuryhmälle (koodi 9913), ei uudelleenkierrätystä, 3/4 "F ,80 Pumppuryhmä käyttöveden lämmitykseen, jossa FWC3 ohjain ilman uudelleenkierrätystä, 3/4 "M. Eristetty kuori, ruostumattomasta teräksestä tehty levylämmönvaihdin, Wilo kiertovesipumppu ohjatulla virtausnopeudella % pitää ennalta määritellyn ulostulo lämpötilan. Virtaama 2-40 l / min (lämmitys teho jopa 98 kw) ,00 Kytkentäsarja pumppuryhmälle (koodi 9717), ei uudelleenkierrätystä, 3/4 "F ,00 26

1. Soveltamisala. 2. Tarjous. 3. Tilaus ja sopimus. 4. Laatu. 5. Toimitusehdot, vaaranvastuu

1. Soveltamisala. 2. Tarjous. 3. Tilaus ja sopimus. 4. Laatu. 5. Toimitusehdot, vaaranvastuu 1. Soveltamisala Näitä IoAgrit Oy:n yleisiä Myyntiehtoja (Myyntiehdot) sovelletaan kaikkiin Tuotteiden toimituksiin, joista on sovittu sopimuksessa tai tarjouksessa (Sopimus), kun IoAgrit Oy myy Tuotteita

Lisätiedot

Aurime energiatuoteluettelo. www.aurime.fi

Aurime energiatuoteluettelo. www.aurime.fi Aurime energiatuoteluettelo Energiatuotteet Aurime aurinkolämmityspaketit AURIME AURINKOLÄMMITYSPAKETTI - SOLAR 1 211104001 Aurime SOLAR 1, Aurinkolämmityspaketti 4m 2 - Ilman varaajaa ja väliputkia. Soveltuu

Lisätiedot

LISÄMAHDOLLISUUDET Säiliöön voidaan asentaa myös:

LISÄMAHDOLLISUUDET Säiliöön voidaan asentaa myös: XOTNK 500i või 500 Xi XOTNK 505-3000i vibra.se 150 235 345 495 770 400 200 100 1710 150 LISÄMHDOLLISUUDT Säiliöön voidaan asentaa myös: X/X3 K SOL Venttiili V Käyttöveden lämmönvaihdin o 22mm P=10/15 m

Lisätiedot

RUUKKI AURINKOENERGIA- RATKAISUT

RUUKKI AURINKOENERGIA- RATKAISUT RUUKKI AURINKOENERGIA- RATKAISUT HINNASTO SIS. 24 % ALV - VOIMASSA 27.10.2014 ALKAEN RUUKKI AURINKOENERGIARATKAISUT Aurinkoenergia on ehtymätön, ilmainen ja puhdas luonnonvara. Aurinkoenergian hyödyntäminen

Lisätiedot

Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014

Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014 Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014 Sampppa Takala 6.10.2014 Samppa Takala 1 Järjestelmän eri asennusvaiheet Aurinkolämpöjärjestelmän asennus on jaettavissa karkeasti 3 eri vaiheeseen Teknisessä tilassa

Lisätiedot

Aurinkoenergia Täydelliset tyhjiöputki-keräinjärjestelmät

Aurinkoenergia Täydelliset tyhjiöputki-keräinjärjestelmät Aurinkoenergia Täydelliset tyhjiöputki-keräinjärjestelmät Sisältää 1-kierukka-varaajan, keräinyksiö, paisuntasäiliön ja Putkien halkaisija Putkien pituus Putkien Keräimen pinta-ala Varaajan HINTA sis ALV

Lisätiedot

Aurime energiatuoteluettelo. www.aurime.fi

Aurime energiatuoteluettelo. www.aurime.fi Aurime energiatuoteluettelo ENERGIATUOTTEET Aurime aurinkolämmityspaketit AURIME AURINKOLÄMMITYSPAKETTI - SOLAR 1 1590,00 1 kpl 211104001 A Aurime SOLAR 1, Aurinkolämmityspaketti 4 m 2 - Ilman varaajaa

Lisätiedot

Aurime energiatuoteluettelo. www.aurime.fi

Aurime energiatuoteluettelo. www.aurime.fi Aurime energiatuoteluettelo Energiatuotteet Aurime aurinkolämmityspaketit AURIME AURINKOLÄMMITYSPAKETTI - SOLAR 1 1590,00 1 kpl 211104001 A Aurime SOLAR 1, Aurinkolämmityspaketti 4 m 2 - Ilman varaajaa

Lisätiedot

Aurinko - ilmaista energiaa

Aurinko - ilmaista energiaa Aurinko - ilmaista energiaa Vuosittainen auringon säteilyn määrä (kwh / m²) 14 päivän aikana maa vastaanottaa tarpeeksi energiaa täyttääksemme meidän energiantarpeen koko vuodeksi. Aurinko - ilmaista energiaa

Lisätiedot

Aurinkokeräinten asennusohjeet

Aurinkokeräinten asennusohjeet Aurinkokeräinten asennusohjeet Solar keymark sertifioitu Yleistä Kiitos, että valitsit St1 aurinkokeräimet. Seuraavilta sivuilta löydät ohjeita St1 tyhjiöputkikeräinten kokoamiseen ja asennukseen. Asennuksessa

Lisätiedot

Nestelämmittimet ja lisävarusteet

Nestelämmittimet ja lisävarusteet 2012 Nestelämmittimet ja lisävarusteet Tuotteet nesteiden lämmitykseen Veden lämmitys Öljyn lämmitys Läpivirtauslämmittimet Kytkentäkotelot ja termostaatit Asennustarvikkeet ym. Sivu 2 Hinnat ovat ohjehintoja

Lisätiedot

TIV 500L TIP 320-750L TIDA 300-500L

TIV 500L TIP 320-750L TIDA 300-500L TIV 500L TIP 320-750L TIDA 300-500L Ruotsalaista Borö Pannan Ab laatua jo 1976 vuodesta saakka. Ruotsi on edelläkävijä niin maalämmössä kuin ilma-vesi lämpöpumpuissakin, siitä johtuen pitkäaikainen kokemus

Lisätiedot

MAAKAASU ILMAVESILÄMPÖPUMPPU

MAAKAASU ILMAVESILÄMPÖPUMPPU ALFEA HYBRID DUO MAAKAASU ILMAVESILÄMPÖPUMPPU ALFEA HYBRID DUO GAS Mallit ALFEA HYBRID DUO GAS tri 11 Suoritusteho 11 kw ALFEA HYBRID DUO GAS tri 14 ALFEA HYBRID DUO GAS tri 16 14 kw 16 kw Kondenssikaasukattila

Lisätiedot

RUUKKI AURINKOENERGIARATKAISUT

RUUKKI AURINKOENERGIARATKAISUT RUUKKI AURINKOENERGIARATKAISUT HINNASTO SIS. 24 % ALV - VOIMASSA 27.10.2014 ALKAEN Solar_price_list_FI_19092014.indd 1 19.9.2014 10.39 Solar_price_list_FI_19092014.indd 2 19.9.2014 10.39 RUUKKI AURINKOENERGIARATKAISUT

Lisätiedot

NIBE aurinkokeräinpaketit lämpöpumppuihin. Valitse luonnollinen ja ekologinen NIBE!

NIBE aurinkokeräinpaketit lämpöpumppuihin. Valitse luonnollinen ja ekologinen NIBE! NIBE aurinkokeräinpaketit lämpöpumppuihin Valitse luonnollinen ja ekologinen NIBE! NIBE Aurinkovaraajat NIBE VPBS 300 NIBE Compact 300 Sol NIBE VPAS 300/450 Uudentyyppinen lämminvesivaraaja, jota voidaan

Lisätiedot

Yleiset myyntiehdot 1.1.2016 alkaen

Yleiset myyntiehdot 1.1.2016 alkaen Yleiset myyntiehdot 1.1.2016 alkaen Sisältö 1. Soveltamisala... 3 2.1. Tarjous... 3 2.2. Sopimuksen syntyminen... 3 3. Myyjän velvollisuudet... 3 3.1. Toimitusaika ja toimituspäivä... 3 3.1.1 Toimitusaika...

Lisätiedot

DuoSolar. Aurinkolämpöjärjestelmiin tarkoitetut,

DuoSolar. Aurinkolämpöjärjestelmiin tarkoitetut, DuoSolar DuoSolar Aurinkolämpöjärjestelmiin tarkoitetut, esieristetyt putkistot säästävät kallista asennusaikaa } HT/Armaflexin tunnettuun laatuun perustuva } Patentoitu, ainutlaatuinen irti/yhteen-liitostekniikka

Lisätiedot

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE 5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE 2 WATERSTAGE VESIPATTERI LÄMPIMÄN VEDEN TUOTTO KÄYTTÖVESI LATTIALÄMMITYS KÄYTTÖVESI- VARAAJA ULKOYKSIKKÖ FUJITSU GENERAL ilma-vesilämpöpumppu

Lisätiedot

JÄMÄ VARAOSAHINNASTO

JÄMÄ VARAOSAHINNASTO 1 JÄMÄ VARAOSAHINNASTO HINTA Eur. Nimike Tuote sis.alv 23% Arinasarjat 461000 Keramiikkasarja 442 461001 - Etutiili, 1 kpl 89 461002 - Keskitiili, 1 kpl 89 461003 - Takatiili, 1 kpl 89 461004 - Tulenohjaustiilet

Lisätiedot

Täydellinen aurinkolämmitysjärjestelmä vedelle

Täydellinen aurinkolämmitysjärjestelmä vedelle Täydellinen aurinkoläitysjärjestelmä vedelle powered by www.kospel.pl Aurinko Uusiutuvaa energiaa Perinteisen energian kallistuminen sekä maailmanlaajuinen ympäristöpolitiikka vaatii meitä käyttämään uusiutuvia

Lisätiedot

Jäspi GTV ja Jäspi Ovali

Jäspi GTV ja Jäspi Ovali Jäspi GTV ja Jäspi Ovali Energiavaraajat lataa lämpöenergia talteen! jäspi gtv -energiavaraajat Jäspi GTV -energiavaraajat soveltuvat erinomaisesti niin uudis- kuin saneeraustalonkin lämmitysjärjestelmän

Lisätiedot

PNEUMATIIKKATUOTTEET LUETTELO 2008

PNEUMATIIKKATUOTTEET LUETTELO 2008 PNEUMATIIKKA- TUOTTEET LUETTELO 2008 Metalwork Girpi Cejn Rectus Tema Silvent PNEUMATIIKKATUOTTEET LUETTELO 2008 A PAINEILMATARVIKKEET sivu 1 28 B PIKALIITTIMET sivu 29 46 C NYLON- JA TEFLONPUTKET sivu

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SB - 200 SB - 250 SB - 300 SB - 400 Käyttövesivaraaja kahdella kierukalla Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on

Lisätiedot

VARAOSAKATALOGI 2015 Metro- ja Haato -varaajat

VARAOSAKATALOGI 2015 Metro- ja Haato -varaajat VARAOSAKATALOGI 2015 Metro- ja Haato -varaajat NIBE Energy Systems Oy Juurakkotie 3, 01510 Vantaa Puh. 09 274 6970 www.nibe.fi UPPOVASTUKSET HA 1974...1985/1989 5253110 418530 HA 1,5 1,5/230 HA 15, 1974...1989

Lisätiedot

31. LVI-TARVIKKEET. - Asiantuntevaa palvelua -

31. LVI-TARVIKKEET. - Asiantuntevaa palvelua - 31. LVI-TARVIKKEET Epäkeskoliitin...9 Hanajatkot...2 Hanarasia...4 Hanat...7 Hatut...3 Ilmaventtiilit...14 Jakotukit...4 Jatkoliittimet...5 Kaksoisnipat...2 Kiristysrengas...5 Kulmaliittimet... 2,5,10

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Kaikista aurinkoisin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SW - 100 SW - 120 SW - 140 SW - 200 SW - 250 SW - 300 SW - 400 Käyttövesivaraaja yhdellä kierukalla Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan.

Lisätiedot

Lämmityksen pumppu- ja venttiiliryhmät V enttiilit, säätimet + järjestelmät

Lämmityksen pumppu- ja venttiiliryhmät V enttiilit, säätimet + järjestelmät Lämpöä laadukkaasti Lämmityksen pumppu- ja venttiiliryhmät V enttiilit, säätimet + järjestelmät T uotevalikoima 1 b a r 0 O V Pumppuryhmät Oventrop pumppuryhmät sisältävät yhdessä ja samassa eristetyssä

Lisätiedot

AKH-keräin Kokoamisohje (Versio 1.0)

AKH-keräin Kokoamisohje (Versio 1.0) AKH-keräin Kokoamisohje (Versio 1.0) Sisällys 1. Turvallisuus 2. Kuljettaminen 3. Tuoteseloste 4. Pakkaus ja sisältö 5. Kokoaminen ja asentaminen 6. Järjestelmän kytkeminen 1. Turvallisuus Tuotetta käsiteltäessä

Lisätiedot

KAKSOISKATTILAT. Arimax 520 kaksoiskattilat Arimax 520 plus kaksoiskattilat

KAKSOISKATTILAT. Arimax 520 kaksoiskattilat Arimax 520 plus kaksoiskattilat KAKSOISKATTILAT Arimax 520 kaksoiskattilat Arimax 520 plus kaksoiskattilat ARIMAX 520 -kaksoiskattila ARIMAX 520 Teho - puu Vesitila 15-20 kw - öljy 20 kw - sähkövalmius 6 kw Lämminvesituotto Sähkövastuksen

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

Aurinkoenergia TASOKERÄIMET HYBRIDIVARAAJAT

Aurinkoenergia TASOKERÄIMET HYBRIDIVARAAJAT Aurinkoenergia TASOKERÄIMET HYBRIDIVARAAJAT Säästä energiaa, luontoa ja lämmityskuluja Capiton aurinko- ja hybridienergiajärjestelmillä Vaatimukset omavaraisempaan energiantuotantoon sähkölämmityksen sijaan

Lisätiedot

Itula - lattialämmitys

Itula - lattialämmitys Lämpöä - laadukkaasti 2017 Itula - lattialämmitys Tekninen esite www.itula.fi Jakotukki integroiduin virtausmittarein l 1 sk meno/paluu, 3/4 uk Eurokonus -kierre piireillä, piirien väli 50mm, koot 2-12

Lisätiedot

Aurinkolämpöasema. Thermotech aurinkolämpöasema EDUT TIEDOT

Aurinkolämpöasema. Thermotech aurinkolämpöasema EDUT TIEDOT Thermotech aurinkolämpöasema EDUT Tyylipuhdas design Toimitetaan koottuna Kevyt Sisäänrakennettu ilmaus elppo asentaa Säätökeskus jossa mm. - Pumpun kierroslukuohjaus - 1 esiasetettua järjestelmää TEDOT

Lisätiedot

Nämä PFA-vuoratut tuotteet ovat luotettava ratkaisu riskialttiisiin prosesseihin

Nämä PFA-vuoratut tuotteet ovat luotettava ratkaisu riskialttiisiin prosesseihin Nämä PFA-vuoratut tuotteet ovat luotettava ratkaisu riskialttiisiin prosesseihin Ominaisuudet Takaiskuventtiilien ominaisuudet Vaativaan käyttöön soveltuva runko, valmistettu pallografiittivaluraudasta

Lisätiedot

Jäspi-Lämpöakku 500, 700, 1500, 2000 ja 3000 l energiavaraajat

Jäspi-Lämpöakku 500, 700, 1500, 2000 ja 3000 l energiavaraajat Jäspi-Lämpöakku, 700, 1, 2000 ja 3000 l energiavaraajat Uutuus! Tehokas, kestävä ja kevyt haponkestävä käyttövesikierukka www.kaukora.fi Jäspi-Lämpöakku, 700, 1, 2000 ja 3000 l energiavaraajat Yli 30 vuoden

Lisätiedot

Tuoteluettelo. Tuotteet nopealla toimituksella koko maahan

Tuoteluettelo. Tuotteet nopealla toimituksella koko maahan Tuoteluettelo Tuotteet nopealla toimituksella koko maahan 1 Aurelia lattialämmitysjärjestelmä AURELIA PEX-LATTIALÄMMITYSPUTKET Käyttö lattialämmityspiirien virtausputkina Ristisilloitettua polyeteeniä,

Lisätiedot

PNEUMATIIKKATUOTTEET

PNEUMATIIKKATUOTTEET PNEUMATIIKKATUOTTEET DUNLOP HIFLEX OY pääkonttori ja keskusvarasto 0207 625 600 0207 625 601 R U puh fax ET Vapaalantie 8 01650 VANTAA PNEUMATIIKKATUOTTEET LUETTELO 2010 DUNLOP HIFLEX Imatra Sauramonkuja

Lisätiedot

Tutustu tuotevalikoimaamme kaikkea lämmityksen ja aurinkolämmön ohjausteknologian ympärillä. visualisointi. OHJAUsYKsIKÖT PUMPPUYKsIKÖT LIsÄTARvIKKeeT

Tutustu tuotevalikoimaamme kaikkea lämmityksen ja aurinkolämmön ohjausteknologian ympärillä. visualisointi. OHJAUsYKsIKÖT PUMPPUYKsIKÖT LIsÄTARvIKKeeT OHJAUsYKsIKÖT PUMPPUYKsIKÖT LIsÄTARvIKKeeT visualisointi MADe IN GeRMANY CONTROL TeCHNOLOGY Tutustu tuotevalikoimaamme kaikkea lämmityksen ja aurinkolämmön ohjausteknologian ympärillä www.resol.com AURINKOLÄMPÖ-OHJAUsYKsIKKÖ

Lisätiedot

HAPONKESTÄVÄT MATALAPAINE PUTKENOSAT LUETTELO 2012

HAPONKESTÄVÄT MATALAPAINE PUTKENOSAT LUETTELO 2012 LUETTELO 2012 Yleiset myynti- ja toimitusehdot löytyvät takakannen sisäosasta. Kehitämme tuotteitamme ja valikoimaamme jatkuvasti. Siksi varaamme oikeuden tehdä muutoksia ilman eri ilmoitusta. Emme vastaa

Lisätiedot

Aurime ANTRACITE 2.0 aurinkokeräin

Aurime ANTRACITE 2.0 aurinkokeräin Aurime ANTRACITE 2.0 aurinkokeräin Aurime Antracite -tasokeräimet edustavat uuden sukupolven keräimiä. Markkinoiden ainoana Aurime Antracite -tasokeräin tarjoaa saumattoman rakenteen, joka tekee siitä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

Hinnasto 2012 / Hoiva ALV 0%

Hinnasto 2012 / Hoiva ALV 0% Hinnasto 2012 / Hoiva ALV 0% Hoivakalusteet Anda Jalat ja käsinojat koivua tai petsattua koivua. Istuimessa irroitettava verhoilu. Nojatuoli Istuimessa irroitettava verhoilu, koivu C2124M/KO 1,9 1767.60

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Keräimet asennetaan

Lisätiedot

BIOTECH AURINKOLÄMPÖ AURINKOKERÄIMET BFK DRAIN MASTER BDM

BIOTECH AURINKOLÄMPÖ AURINKOKERÄIMET BFK DRAIN MASTER BDM BIOTECH AURINKOLÄMPÖ AURINKOKERÄIMET BFK DRAIN MASTER BDM n 4 Biotech Aurinkokeräimet BFK BIOTECH AURINKOKERÄIMET BFK AURINKOVOIMALA Korkea laatu, joustava tuotanto ja lyhyet toimitusajat ovat nykyaikaisen

Lisätiedot

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen 1. Soveltamisala Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot ) sovelletaan Valtavalo Oy:n (jäljempänä Myyjä ) ja asiakkaan (jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

Lämmönvaihdinpaketti TMix E

Lämmönvaihdinpaketti TMix E Lämmönvaihdinpaketti TMix E EDUT Toimitetaan koottuna Voidaan kytkeä suoraan lattialämmitystai teollisuusjakotukkiin Mahdollistaa pakkasnesteen käytön sulanapidossa ja lattialämmityksessä talousrakennuksissa

Lisätiedot

Polytherm. Putkikoko on ollut 10,5 x 1,25.

Polytherm. Putkikoko on ollut 10,5 x 1,25. Lattialämmityksen varaosahinnasto 2017 Polytherm in käyttämä jakotukki, joka ollut käytössä n. 1989-1995. Jakotukin runko on messinkiä ja siinä on alempana menoventtiili. Paluuventtiili on ylempänä. Toimilaite

Lisätiedot

Kaukolämpö on lähilämpöä

Kaukolämpö on lähilämpöä Uusiin ja vanhoihin omakotitaloihin Kauko 20/60 kaukolämmön alajakokeskus Kaukolämpö on lähilämpöä Kaukolämpö on lämmitystä helpoimmillaan Lämmitysjärjestelmän toiminta on täysin automaattista ja huoltovapaata.

Lisätiedot

Putkistojärjestelmät. 211 Messinkiset putkenosat. Nipat. Nipat kromattu. Messinkinen nippa 3. 4213311 Messinkinen nippa (pitkä) 1 kromattu.

Putkistojärjestelmät. 211 Messinkiset putkenosat. Nipat. Nipat kromattu. Messinkinen nippa 3. 4213311 Messinkinen nippa (pitkä) 1 kromattu. 211 Messinkiset putkenosat Nipat Nipat kromattu 1213201 1213202 1213204 1213206 1213208 1213210 1213212 1213214 1213220 1213222 1213224 Messinkinen nippa 1/8 Messinkinen nippa 1/4 Messinkinen nippa 3/8

Lisätiedot

VENTTIILIT JA INSTRUMENTTI TUOTTEET

VENTTIILIT JA INSTRUMENTTI TUOTTEET VENTTIILIT JA INSTRUMENTTI TUOTTEET 3-tie venttiilit DN 5 S541.36.123 1.0460 12 S / IEC A 3.020 S541.36.223 1.4571 12 S / IEC A 3.020 S541.36.133 1.0460 14x2,5 / IEC A 3.000 S541.36.233 1.4571 14x2,5 /

Lisätiedot

LK Lämmönvaihdinpaketti 10 - n

LK Lämmönvaihdinpaketti 10 - n LK Lämmönvaihdinpaketti 10 - n 6 9 14 2 5 15 12 11 13 7 10 3 4 14 1 Rakenne LK Lämmönvaihdinpaketti on ensisijaisesti tarkoitettu glykolisekoitteisiin lattialämmitysjärjestelmiin, joita ei voi yhdistää

Lisätiedot

Capito-varaajat ENERGIA HYBRIDI KERROS PUSKURI

Capito-varaajat ENERGIA HYBRIDI KERROS PUSKURI Capito-varaajat ENERGIA HYBRIDI KERROS PUSKURI Asiakaslähtöisyys ja huippulaatu Capito-varaajien menestystekijät! Heatco Finland Oy toimii Capito-varaajien Suomen maahantuojana ja markkinoijana. Capito

Lisätiedot

Putken korjaus ja huolto

Putken korjaus ja huolto Putken korjaus ja huolto Laaja valikoima samalta toimittajalta. Ainutlaatuisen kestävät rakenteet. Nopeaa ja luotettavaa suorituskykyä. Tyyppi Mallien määrä Sivu Koepainepumput 2 9.2 Putkenjäädyttimet

Lisätiedot

FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen

FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen Käyttötarkoitus FHM-C5/C6-sekoitusryhmä (UPS-pumppu) Danfossin pienikokoista sekoitusryhmää käytetään virtaaman ja menoveden lämpötilan säätöön vesikiertoisissa

Lisätiedot

Lenze AB Yleiset takuu- ja toimitusehdot

Lenze AB Yleiset takuu- ja toimitusehdot Lenze Ab, filial i Finland Sivu 1 (5) Lenze AB Yleiset takuu- ja toimitusehdot Yleiset takuu- ja toimitusehdot osana sopimusta Nämä takuu- ja toimitusehdot ovat osa asiakkaan ja Lenze Ab, filial i Finland

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

RUUKKI CLASSIC SOLAR -LÄMPÖKATTO

RUUKKI CLASSIC SOLAR -LÄMPÖKATTO www.ruukkikatot.fi RUUKKI CLASSIC SOLAR -LÄMPÖKATTO TUOTETIEDOT Ruukki Classic solar -lämpökatto on Ruukin Classic -katteeseen integroitu aurinkolämpöjärjestelmä, joka on turvallinen ja huoleton. Lämpökaton

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot Yleiset toimitusehdot Soveltamisala Nämä toimitusehdot koskevat kaikkia Dental-Systems Oy:n omasta varastosta tai Dental-Systems Oy:n myötävaikutuksella tavarantoimittajalta tai valmistajalta tapahtuvia

Lisätiedot

WARMIA-tuotekuvasto. Putket... 2. Kiinnikkeet... 3. Putkiohjauskaaret... 6. Reunanauhat... 6. Jakotukit... 7. Nipat ja yhdistäjät...

WARMIA-tuotekuvasto. Putket... 2. Kiinnikkeet... 3. Putkiohjauskaaret... 6. Reunanauhat... 6. Jakotukit... 7. Nipat ja yhdistäjät... TUOTEKUVASTO 2012 Sisällysluettelo Putket... 2 Kiinnikkeet... 3 Putkiohjauskaaret... 6 Reunanauhat... 6 Jakotukit... 7 Nipat ja yhdistäjät... 8 Päätysarjat...10 Linjasäätöventtiilit...11 Muut jakotukkitarvikkeet...12

Lisätiedot

Lattilämmityksen jakotukki FHF

Lattilämmityksen jakotukki FHF Lattilämmityksen jakotukki FHF Käyttö FHF-jakotukkeja käytetään vesikiertoisissa lattialämmityksissä. Rakennusten lattialämmityspiirit kytketään kukin jakotukkeihin, joissa piirien vesimäärät säädetään

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

PUMPPU- JA LVI-TUOTEHINNASTO

PUMPPU- JA LVI-TUOTEHINNASTO PUMPPU- JA LVI-TUOTEHINNASTO 2016 voimassa 1.3.2016 - TUOTEVALIKOIMASSAMME MYÖS ATEX-pumput Dieselmoottoripumput Paineenkorotusasemat Tiivistelaippojen ja pesien ulkopuolinen, tehdasasenteinen Temp Coat

Lisätiedot

ÖLJYKONDENSSIKATTILA KIMEO

ÖLJYKONDENSSIKATTILA KIMEO ÖLJYKONDENSSIKATTILA KIMEO KIMEO 6000 Mallit ja teholuokat 20 kw, 25 kw, 30kW KIMEO 6020 KIMEO 6025 KIMEO 6030 2 Mitat 648 990 1054 144,3 / 151 kg 3 Tekniset tiedot 4 Tekniset tiedot Malli Tuotekoodi KIMEO

Lisätiedot

ACO Aplex. Läpivientitiivisteet Nopea, helppo ja edullinen asentaa. Läpivientitiivisteet

ACO Aplex. Läpivientitiivisteet Nopea, helppo ja edullinen asentaa. Läpivientitiivisteet Läpivientitiivisteet CO plex 1 Läpivientitiivisteet Nopea, helppo ja edullinen asentaa Vesitiivis ja pitkäikäinen liitos Voidaan tarvittaessa irrottaa rikkomatta ympärillä olevia materiaaleja Vaimentaa

Lisätiedot

KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007

KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007 2 KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007 2007 MUOVIKAIVOJEN KANSISTOT LVI-nro Tuotenro Nimitys 33 630 10 F16 D818 Kehys h=100 D400 14 30,30 2 kpl 10 mm kiinnitysreikää Muovisille kaivoputkille Ø 160-200 mm 33 630

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCELL 100-E/-W Varaaja lämmitysveden varaamiseen Tilavuus 200 2000 litraa. Tietolehti. VITOCELL 100-E/-W Tyyppi SVW

VIESMANN. VITOCELL 100-E/-W Varaaja lämmitysveden varaamiseen Tilavuus 200 2000 litraa. Tietolehti. VITOCELL 100-E/-W Tyyppi SVW VIESMANN VITOCELL 100-E/-W Varaaja lämmitysveden varaamiseen Tilavuus 200 2000 litraa Tietolehti Tilausnumerot ja -hinnat: katso hinnasto VITOCELL 100-E/-W Tyyppi SVW Lämmitysveden varaukseen lämpöpumppujen

Lisätiedot

Arimax öljylämmitys. Arimax 17 -sarjan öljykattilat Arimax 30S suuritehoinen öljykattila SolarMax kattilavaraaja öljy/aurinkolämmitykseen

Arimax öljylämmitys. Arimax 17 -sarjan öljykattilat Arimax 30S suuritehoinen öljykattila SolarMax kattilavaraaja öljy/aurinkolämmitykseen Arimax öljylämmitys Arimax 17 -sarjan öljykattilat Arimax 30S suuritehoinen öljykattila SolarMax kattilavaraaja öljy/aurinkolämmitykseen Arimax 17 -sarjan öljykattilat Tehokas lämmitys Runsas lämpimän

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR PAK AURINKOJÄRJESTELMÄT

JÄSPI SOLAR PAK AURINKOJÄRJESTELMÄT JÄSPI SOLAR PAK AURINKOJÄRJESTELMÄT ASENNUS- ja KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY Sisällys 1. AURINKOJÄRJESTELMIEN OSAT... 3 2. YLEISKUVAUS AURINKOJÄRJESTELMISTÄ... 4 3. KYTKENTÄESIMERKIT... 5 4. AURINKOJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Uponor Push 23B-W. Lattialämmityksen pumppuryhmä

Uponor Push 23B-W. Lattialämmityksen pumppuryhmä Lattialämmityksen pumppuryhmä Lattialämmityksen pumppuryhmä on pumppuryhmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Uponor-lattialämmitysjärjestelmän kanssa. Pumppuryhmä säätää lattialämmityksessä kiertävän

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Via Circonvallazione, 10 13018 Valduggia (VC), Italia Puh: +39 0163 47891 Faksi: +39 0163 47895 www.vironline.com. Kuva 9525.

Via Circonvallazione, 10 13018 Valduggia (VC), Italia Puh: +39 0163 47891 Faksi: +39 0163 47895 www.vironline.com. Kuva 9525. Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. www.vironline.com 9520-sarja DZR messinkinen ON/OFF -linjasäätöventtiili Kuvaus Sinkkikadon kestävästä messingistä valmistettu ON/OFF säätöön soveltuva linjasäätöventtiili

Lisätiedot

ECONET -nestelämmönsiirrinyksikkö EQRZ-05 ja LQRZ-05

ECONET -nestelämmönsiirrinyksikkö EQRZ-05 ja LQRZ-05 Sisältö Sivu ECONET -nestelämmönsiirrinyksikkö, toimitusrajat...1 Kokoonpano ja asennus...4 luettelo...5 Tuotetunnukset...6 Toimitusrajat Järjestelmäkuvaus Nestelämmönsiirrinyksikkö (kuvassa), toimitetaan

Lisätiedot

Edullinen malli, lattialle tai seinälle Sekoitus, varo- ja sulkuventtiili, tyhjennysyhde varaajan alaosassa.

Edullinen malli, lattialle tai seinälle Sekoitus, varo- ja sulkuventtiili, tyhjennysyhde varaajan alaosassa. OSO varaajamallisto 2012 kevät OSO varaajat ovat ruostumattomasta teräksestä Säiliöt 120 kk takuulla, muut osat 24kk Paineluokka 10 bar OSO RB/RBS Edullinen malli, joka on suunniteltu esim alakaapistoon.

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen

Lisätiedot

LK Anti-Legionella Jakotukki

LK Anti-Legionella Jakotukki LK Anti-Legionella Jakotukki Rakenne/Käyttöalue LK Anti-Legionella Jakotukki on valmistettu sinkkikadon kestävästä messingistä ja sen lyijypitoisuus on alle 2 prosenttia säännösten CW 602N EN 12165 mukaisesti.

Lisätiedot

Putkiliitostekniikka. G2 Sanpress Inox G SC-Contur vuodonilmaisimella

Putkiliitostekniikka. G2 Sanpress Inox G SC-Contur vuodonilmaisimella Putkiliitostekniikka Sanpress Inox G SC-Contur vuodonilmaisimella Putket ja liittimet kaasuasennuksiin haponkestävää terästä. Nopean kylmäliitoksen edut: Ei juotos- tai hitsaustöitä, siksi ei myöskään

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

TEOLLISUUSMUOVIT. Sisällyluettelo:

TEOLLISUUSMUOVIT. Sisällyluettelo: Sisällyluettelo: Yleiset myynti- ja toimitusehdot Paineputket, liimattavat,ral 011 Kulma Käyrä T-haara T-haara Jatkosmuhvi Supistus, pitkä Kaulus, uritettu Pääty, liim Yhdistäjä, -soainen Jatkosmuhvinippa

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR PAK AURINKOJÄRJESTELMÄT. ASENNUS- ja KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY

JÄSPI SOLAR PAK AURINKOJÄRJESTELMÄT. ASENNUS- ja KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY JÄSPI SOLAR PAK AURINKOJÄRJESTELMÄT ASENNUS- ja KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY Sisällys 1. AURINKOJÄRJESTELMIEN OSAT... 3 2. YLEISKUVAUS AURINKOJÄRJESTELMISTÄ... 4 3. KYTKENTÄESIMERKIT... 5 4. AURINKOJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Jarru- ja kytkinnesteen vaihtajat, paineilmakäyttöinen Kevyt ja helppokäyttöinen, soveltuu ajoneuvojen hydraulisten jarrujen ja kytkimien ilmaukseen

Jarru- ja kytkinnesteen vaihtajat, paineilmakäyttöinen Kevyt ja helppokäyttöinen, soveltuu ajoneuvojen hydraulisten jarrujen ja kytkimien ilmaukseen Jarru- ja kytkinnesteen vaihtajat, paineilmakäyttöinen Kevyt ja helppokäyttöinen, soveltuu ajoneuvojen hydraulisten jarrujen ja kytkimien ilmaukseen 10705 10805 TULPPASARJAT AUTOILLE Yhdesarja, malli 11001

Lisätiedot

Lämmitysjärjestelmät. 41 Lattialämmitys. Lattialämmitysputket. Jakotukit. Jakotukki 3/4 EK 112 lähtöä EMMETI

Lämmitysjärjestelmät. 41 Lattialämmitys. Lattialämmitysputket. Jakotukit. Jakotukki 3/4 EK 112 lähtöä EMMETI 41 Lattialämmitys Lattialämmitysputket 1270002 1270003 1270004 UPONOR COMFORT PIPE PLUS 20X2,0120M UPONOR UPONOR COMFORT PIPE PLUS 20X2,0240M UPONOR UPONOR COMFORT PIPE PLUS 20X2,0480M UPONOR Lattialämmitysputket

Lisätiedot

Nova-aurinkolämpö NOVA AURINKOKERÄIMET TYHJIÖPUTKIKERÄIMET 20-58 & 30-58

Nova-aurinkolämpö NOVA AURINKOKERÄIMET TYHJIÖPUTKIKERÄIMET 20-58 & 30-58 Nova-aurinkolämpö NOVA AURINKOKERÄIMET TYHJIÖPUTKIKERÄIMET 20-58 & 30-58 Normaali 2-kerrospinnoitteinen tyhjiöputki Huipputehokas 3-kerrospinnoitteinen Nova-aurinkokeräimen tyhjiöputki UUDEN SUKUPOLVEN

Lisätiedot

Jätä jälkeesi. puhtaampi tulevaisuus. aurinkoenergiajärjestelmät

Jätä jälkeesi. puhtaampi tulevaisuus. aurinkoenergiajärjestelmät Jätä jälkeesi puhtaampi tulevaisuus aurinkoenergiajärjestelmät Normaali 2-kerrospinnoitteinen tyhjiöputki Uuden sukupolven energiatehokkuutta Huipputehokas 3-kerrospinnoitteinen Nova-aurinkokeräimen tyhjiöputki

Lisätiedot

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520P+ HUOM! Poltin myydään erikseen. VALINNAN VAPAUS Ariterm 520P+ kaksoiskattila on tehty lämmittäjille, jotka haluavat nauttia valinnan vapaudesta. Valitse puu,

Lisätiedot

SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ

SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ V.2.8.1 Sundial Flow+ V2.8.1 Sivu 1 Tekniset tiedot Sundial Flow+ - Aurinkolämpöjärjestelmän ohjausyksikkö 9 järjestelmä vaihtoehtoa Järjestelmän tilan seuranta Etäseuranta

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR PAK AURINKOJÄRJESTELMÄT

JÄSPI SOLAR PAK AURINKOJÄRJESTELMÄT JÄSPI SOLAR PAK AURINKOJÄRJESTELMÄT ASENNUS- ja KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY D100505.16 Sisällys 1. AURINKOJÄRJESTELMIEN OSAT... 3 2. YLEISKUVAUS AURINKOJÄRJESTELMISTÄ... 4 3. KYTKENTÄESIMERKIT... 5 4. AURINKOJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

KORKEAPAINE- PUTKET & TAR

KORKEAPAINE- PUTKET & TAR KORKEAPAINE- PUTKET & TARVIKKEET 2015 extra Johtavana johdinkomponentteihin erikoistuneena toimittajana haluamme tulla Sinun letkujesi ja liittimiesi kokonaistoimittajaksi. Laaja valikoimamme korkea- ja

Lisätiedot

PATENTOITU HELPOSTI ASENNETTAVA ESIERISTETTY PUTKIJÄRJESTELMÄ TEHOKKAITA AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMIÄ VARTEN

PATENTOITU HELPOSTI ASENNETTAVA ESIERISTETTY PUTKIJÄRJESTELMÄ TEHOKKAITA AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMIÄ VARTEN Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PATENTOITU HELPOSTI ASENNETTAVA ESIERISTETTY PUTKIJÄRJESTELMÄ TEHOKKAITA AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMIÄ VARTEN Vähentää asennuskustannuksia ja

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

Lämpöpuhallin SWT Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin

Lämpöpuhallin SWT Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin Lämpöpuhallin lämmitys 3 mallit Lämpöpuhallin Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin Käyttökohteet -lämpöpuhallinta käytetään sisäänkäyntien, kauppojen, teollisuusrakennusten, korjaamojen, urheiluhallien

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM

Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM Käyttö Venttiili on suunniteltu erityisesti kiertoilmakoje-, jäähdytyspalkki- ja patteriverkostojen tasapainottamiseen. Sitä voidaan käyttää kaikentyyppisissä vesikiertoisissa

Lisätiedot

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15 MTCV lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti Käyttö MTCV on lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti. MTCV huolehtii lämpimän käyttövesiverkoston lämpötasapainosta. Venttiili asennetaan kiertojohtoon, jossa

Lisätiedot

Pesukarhu ilma-vesisuutin I

Pesukarhu ilma-vesisuutin I Pesukarhu A Pesukarhu B Pesukarhu C Pesukarhu D- suora Pesukarhu D- kulma Pesukarhu E-1 Pesukarhu E-2 Pesukarhu E-6 Pesukarhu ilma-vesisuutin F3 Pesukarhu patatiskisuutin G Pesukarhu ilma-vesisuutin I

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

KEHITETTY JA VALMISTETTU SUOMESSA SUOMALAISIIN OLOIHIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET. Sisällysluettelo

KEHITETTY JA VALMISTETTU SUOMESSA SUOMALAISIIN OLOIHIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET. Sisällysluettelo ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero Kokoonpanija Päiväys Myyjän allekirjoitus, leima ja ostopäivä Sisällysluettelo 1. Yleisesittely...2 2. Tekniset tiedot...2 3. Asentaminen...3 4. Käyttö...7

Lisätiedot

Jodat Ympäristöenergia Oy

Jodat Ympäristöenergia Oy Jodat Ympäristöenergia Oy 1 o Perustiedot aurinkoenergiasta ja järjestelmän toiminta o Pääkomponentit ja rakenne o Erikoisvaatimukset aurinkolämpöjärjestelmään o Varaajan rakenteet o Erilaiset hybridijärjestelmät

Lisätiedot

ALFÉA EXCELLIA. : 11 16 kw COP 4.3

ALFÉA EXCELLIA. : 11 16 kw COP 4.3 EXCELLIA : 11 1 kw COP. Alféa Excellia KORKEA SUORITUSKYKY: Loistava ratkaisu lämmityssaneerauksiin Korkean suorituskyvyn omaavan AIféa Excellian avulla pystytään tuottamaan C asteista käyttövettä jopa

Lisätiedot