NILSIÄN TERVEYSASEMA HANKESELVITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NILSIÄN TERVEYSASEMA HANKESELVITYS"

Transkriptio

1 NILSIÄN TERVEYSASEMA HANKESELVITYS

2 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema 2 Hankeselvitys SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO TAUSTATIEDOT Verkostosuunnitelmat ja strategiat Väestöennuste ja kuntaliitokset Kuntotutkimukset TARVE Hankkeelle määritellyt tarpeet NYKYTILANTEEN KUVAUS Toimintojen nykytilanteen kuvaus Tilojen nykytilanteen kuvaus TOIMINTOJEN KUVAUS JA MITOITUS Terveyspalvelut Perusturvan ja terveydenhuollon muut palvelut Henkilöstömitoitus Tilaohjelma ja kiinteä varustelu KAAVALLINEN TILANNE Kaavallinen tilanne Vaihtoehtoiset rakennuspaikat KUSTANNUKSET HANKKEEN TAVOITTEELLINEN AIKATAULU, ETENEMINEN JA RAHOITUSVAIHTOEHDOT ESITYS LIITTEET... 12

3 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema 3 Hankeselvitys NILSIÄN TERVEYSASEMA HANKESELVITYS 1. JOHDANTO Kaupunginjohtaja nimesi huhtikuussa 2013 Nilsiän terveyskeskus-/ palvelukeskus hanketta varten hanketyöryhmän, johon kuuluivat Hankesuunnitteluarkkitehti Anneli Hautsalo, puheenjohtaja Terveysjohtaja Jari Saarinen / va. terveysjohtaja Tuija Jääskeläinen Hoivajohtaja Mari Antikainen Kotihoidon päällikkö Merja Ylönen Vastaava lääkäri Heikki Väänänen Tilahallintapäällikkö Mervi Happonen Hanketyöryhmä esitti Nilsiän hyvinvointikeskus/ terveys- ja palvelukeskuksen hankesuunnitelman jatkotoimenpiteitä varten. Perusturvan ja terveydenhuollon lautakunta merkitsi kokouksessaan hankesuunnitelman tiedoksi. Kaupunginjohtajan johtoryhmä päätti kokouksessaan , että terveydenhuollon palvelualue ja tilakeskus valmistelevat hanke-esitystä niin, että siitä saadaan niin toiminnallisesti kuin myös kustannuksiltaan toteuttamiskelpoinen (tarkastellaan mm. kohtaamispaikka-, nettikahvilan, ravintolan, eri ryhmien kokoontumismahdollisuuksien, harrastus- ja opiskelumahdollisuuksien ja sauna- ja vesiliikuntamahdollisuuksien tarpeellisuutta hanke-esityksessä). 2. TAUSTATIEDOT 2.1 Verkostosuunnitelmat ja strategiat Perusturvan ja terveydenhuollon palveluverkostojen kehittämisselvitys, asumispalvelut ja sairaalapalvelut, valmistui kesällä Kaupunginhallitus hyväksyi selvityksen ja kaupunginvaltuusto Suunnitelma jakautuu karkeasti kolmeen osioon: nykytilannekartoitukseen kokonaispaikkatarvearvioon vuonna 2030 perustuen Perusturvan ja terveydenhuollon johdon strategisiin linjauksiin ja väestönkasvuennusteisiin visio-osuuteen asumispalveluiden järjestämiseksi alueittain vuonna 2030 perustuen Kuopion strategisiin linjauksiin sekä valtakunnallisiin linjauksiin

4 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema 4 Hankeselvitys Raportissa hahmotetaan palveluiden sijainnin ohella palvelujen järjestämistapoja ja tilallisia perusteita sekä asuntojen että palvelukeskusten osalta. Nilsiän ikäihmisten (75+) asumispalveluiden tavoitteelliset kokonaismäärät (sekä kaupungin että yksityisten järjestämät palvelut) on laskennallisesti määritelty seuraavasti: 102 palveluasumisen paikkaa (tehostettu ja tavallinen palveluasuminen) 146 uusimuotoista ns. elämänkaariasumisen paikkaa 21 vuorohoito- ja kuntoutuspaikkaa. Strategisena yleislinjauksena selvityksessä on esitetty, että kaupunki järjestää 20 % palvelutuotannosta ja että kaupunkikonserni järjestää tilat tämän lisäksi 40 %:lle paikoista. Raporttiin liittyvässä kiinteistökartoituksessa kartoitettiin Nilsiän entinen virastotalo, johon olisi luontevasti sijoitettavissa kampuskeskustiloja sekä palveluasuntoja. 2.2 Väestöennuste ja kuntaliitokset Kuopiossa asui vuoden 2014 alussa noin henkilöä. Tulevina vuosina kuopiolaisten määrä lisääntyy ja väestön ikärakenne vanhenee voimakkaasti. Viimeisin Kuopion ikäryhmittäinen väestöennuste on hyväksytty kaupunginhallituksessa kaupungin toimintojen suunnittelun perusteeksi. Koko kaupungille ennusteita on kaksi, joista perusennustetta käytetään palvelujen suunnittelun perusteena ja joista tavoite-ennuste toimii Kuopion strategisena ennusteena. Kuopion väestönkasvu on vahvistunut viime vuosina lähelle tavoite-ennusteen tasoa, minkä takia suunnittelun apuvälineeksi on hyväksytty perus- ja tavoite-ennusteen välille sijoittuva ennuste Sen mukaan kaupungin väkiluku on noin asukasta vuonna 2020 ja noin asukasta vuonna Näissä luvuissa ei ole mukana Maaninka, jonka kanssa kuntaliitos tapahtuu vuoden 2015 alusta alkaen. Maaningan väkiluku on ollut noin asukasta viime vuosina ja Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väestönmäärä säilyy lähellä samaa vuoteen 2030 saakka. Nilsiässä asui noin asukasta vuoden 2014 alussa. Tilastokeskuksen trendiennusteen (2012) mukaan Nilsiän väkiluku pienenee hieman tulevina vuosina säilyen kuitenkin hyvin lähellä nykytasoa vuoteen 2030 saakka. Yli 75-vuotiaiden määrä oli noin asukasta vuoden 2014 alussa Kuopion ja Nilsiän alueella ja yhteensä noin henkilöä Maaninka huomioiden. Ennuste vuodelle 2030 on noin henkilöä (sis. Maaningan). Ikäihmisten määrä miltei kaksinkertaistuu. Yli 75-vuotiaita arvioidaan olevan Nilsiässä noin henkilöä vuonna Kuntaliitoksia selvitetään parhaillaan Kuopion ja Juankosken sekä Kuopion ja Tuusniemen kesken. Molempien kanssa mahdollinen kuntaliitos toteutuisi vuoden 2017 alusta alkaen. Tällä hetkellä näissä kunnissa asuu yhteensä noin 1000 yli 75- vuotiasta asukasta ja määrä kasvaa noin asukkaaseen vuonna 2030.

5 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema Kuntotutkimukset Hankeselvitys Nilsiän kaupunki on teettänyt terveysasemalla kuntotutkimuksia ja sisäilmatutkimuksia vuosien aikana. Kuopion mukaantulon yhteydessä tutkimuksia laajennettiin koskemaan myös palvelukeskuksen osaa. Tutkimukset on teetetty ulkopuolisen asiantuntijatahon toimesta. Terveysasemalla on todettu runsaasti korjaustarpeita sekä rakentamisajankohdalle tyypillisiä riskirakenteita. Nilsiän kaupunki oli näiden tutkimusten pohjalta tehnyt jo päätöksen terveysaseman vuodeosaston purkamisesta ja korvaamisesta uudella. Palvelukeskuksen puolella on myös korjausta edellyttäviä puutteita ja sisäilman haittatekijöitä, mutta niiden korjaaminen on taloudellisesti järkevää. Korjaustöiden laajuus edellyttää rakennuksen tai sen osan tyhjentämistä korjaustyön ajaksi. Terveysasemalla ja palvelukeskuksessa on hankesuunnittelutyön lähtötiedoiksi tehty kuntotutkimuksia. ja sisäilmatutkimuksia. Molemmissa osissa on todettu olevan runsaasti korjaustarpeita, jotka edellyttävät korjaustyön ajaksi rakennuksen tai sen osan tyhjentämistä. 3. TARVE 3.1 Hankkeelle määritellyt tarpeet Terveyspalvelujen tarve Tarve lähipalveluna toteutettuun lääkäri- ja hoitaja vastaanottotoimintaan, suunterveydenhuoltoon, terveydenhoidon palveluihin (äitiys- ja lastenneuvola, kouluja opiskeluterveydenhoito, perhesuunnittelu ja naisten joukkotarkastuksia) kuntoutukseen sekä tukipalveluihin säilyy Nilsiässä muuttuvassa Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis-tuottamiskentässä. Lähivuosien tarve on nykyisen toiminnan kaltainen, mutta ikääntyvä väestö ja mahdolliset kuntaliitokset voivat vaikuttaa yksittäisten toimintojen tuotantototeutuksiin. Osastohoitotarve tulee muuttumaan siten, että ympärivuorokautista lääkäripäivystystä ja vaativampaa osastokuntoutusta tarvitsevat potilaat hoidetaan keskitetysti Kuopiossa ja mahdollisesti Siilinjärven ja Juankosken terveyskeskuksien osastoihin tukeutuen. Mahdolliset kuntaliitokset tulevat omalta osin todennäköisesti selkeyttämään tätä toimintalinjaa. Asumispalveluihin, hoitokodin yhteyteen, varataan lyhytaikaisseurantapaikkoja pääasiassa hoitotyön keinoin toteutettavaa lyhytaikaista sairaanhoitoa / valvontaa vaativille potilaille, joiden terveydentilaan voidaan turvallisesti ottaa kantaa avovastaanoton lääkäreiden toimesta virka-aikaan tai seudullisen Yön yli mallin - mukaisesti. Paikkavaraus n asiakkaalle. Perusturvan ja terveydenhuollon muut tarpeet Lapsiperhepalveluista lähipalveluina tuotetaan sosiaalityön ja lastensuojelun perhetyön palvelut. Maaninka-Nilsiä- Riistavesi -alueen lisäksi vuodesta 2017 alkaen Juankosken ja mahdollisesti Tuusniemen sekä mahdollisesti vielä Vehmersalmen (koillinen alue) lähipalveluja varten kootaan yksi yhteinen tiimi, joka tekee työtä näissä keskustaajamissa ja niistä käsin.

6 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema 6 Hankeselvitys Aikuissosiaalityön palveluista sosiaalityön ja toimeentulotuen tarve on Nilsiässä ollut hyvin vakio. Mikäli kuntaliitos Juankosken kanssa toteutuu, liittyvät Juankosken aikuissosiaalityön palvelut osaksi Nilsiä-Maaninka -tiimin toimintaa. Mielenterveys- ja päihdepalveluja tuotetaan Kuopion psykiatrian keskuksen toimesta lähipalveluna. Ennaltaehkäisevän mielenterveystyön, psykiatrisen vastaanottotoiminnan ja -kuntoutuksen avohoidon palvelut tuotetaan nykyisen suuruisella resurssilla. Toimintaa kehitetään niin, että yhteistyö eri sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden kanssa on saumatonta ja tukee perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdeasiakkaille tuotettavaa palvelukokonaisuutta. Perheiden ja yksilöiden psyykkinen tuki järjestetään mahdollisimman asiakaslähtöisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kotikäynnit ja verkostossa tehtävä työ tulee lisääntymään. 4. NYKYTILANTEEN KUVAUS 4.1 Toimintojen nykytilanteen kuvaus Terveyspalvelut Terveysaseman vastaanottopalvelut tuotetaan omahoitaja/omalääkäri työparimallilla neljällä alueella väestövastuu-periaatteen mukaisesti. Viikonloppupäivystys hoidetaan päivisin Nilsiässä, ilta- ja yöpäivystys hoidetaan Kuopin yhteispäivystyksessä. Vastaanottopalvelujen käynnit /vuosi: lääkärillä hoitajalla jalkahoitaja 400 silmänpohjakuvaukset 400 erikoislääkärikäynnit 400 Tahkon alueen ulkopaikkakuntalaisten terveydenhuollon kysyntä on suurimmillaan tammi-huhtikuussa. Tahkon alueella on käynnistynyt myös yksityistä lääkäripalvelutuotantoa, joka tukeutuu tukipalvelujen (laboratorio, röntgen) osalta terveyskeskukseen. Tarkistettava. Hoitotarvikejakelu toimii kahdesti viikossa entisellä virastotalolla. Nilsiän vuodeosaston potilaspaikkoja vähennettiin jo vuosi sitten maaliskuussa paikasta nykyiseen eli 20 potilaaseen. Samalla avattiin dementiayksikkö Iltatuuli 2 Attendon rakentamaan ja omistamaan rakennukseen. Nilsiän vuodeosaston henkilökuntaakin siirtyi sinne. Hoitohenkilökuntaa Nilsiän vuodeosastolla on nykyisin: osastonhoitaja, 7 sairaanhoitajaa + 1 varahenkilö, osa-aikainen osastonlääkäri, joka hoitaa lisäsi kotisairaanhoitoa, vastaavan lääkärin tehtävät sekä palvelukeskuksen hoivakodit.

7 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema 7 Hankeselvitys Nilsiässä on aloitettu syksyllä 2013 kotisairaalatoiminta yhteistyössä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ensihoidon kanssa. Kotisairaala toiminta on asiakkaan kotiin tai kotiin verrattavaksi hoitopaikassa tarjottua terveydenhuoltoalan ammattilaisen antamaa hoitoa, joka muuten edellyttäisi sairaalahoitoa. Jos kotisairaalahoitoa ei olisi tarjolla, potilaan hoito jatkuisi osastolla. Suun terveydenhuollon palveluista Nilsiässä vastaavat kaksi hammaslääkäri hammashoitaja työparia, lisäksi tarjotaan suuhygienistin palveluita.. Päivystyspalvelut tuotetaan arkena Nilsiässä, arkipyhinä ja viikonloppuisin Kuopiossa keskitettynä alueellisena päivystyksenä. Erikoishoitopalvelut tuotetaan osittain (kirurgia, anestesiahammashoito) Kuopiossa. Oikomishoidon erikoishammaslääkäri käy kerran kuukaudessa Nilsiässä. Käyntimäärät vuosittain: käynnit lääkärillä n. 3700/v käynnit hoitajalla / suuhygienistillä 1750/v. Nilsiän väestölle on järjestetty perhe- ja aikuispalveluna hyvinvointineuvola (terveydenhoidon palvelut, puheterapia, perheneuvola, psykologipalvelu, lapsiperheiden sosiaalityö ja kotipalvelu sekä lapsioikeudelliset palvelut). Nilsiässä terveydenhoidon palveluita ovat äitiys- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhoito, perhesuunnittelu ja naisten joukkotarkastukset (PAPA). Terveydenhoitajat pitävät Nilsiässä vastaanottoa joka arkipäivä. Omalääkärit vastaavat terveydenhoidon lääkäripalveluista. Äitiys- ja lastenneuvolaa tukevia erikoislääkäripalveluja tarjotaan Kuopiossa. Neuvoloiden erikoislääkäripalvelut tarjotaan Kuopiossa. Toimitilat ovat Nilsiän virastotalolla ja kouluilla. Terveydenhoito toimii pääasiassa päivisin lukuun ottamatta iltaisin tapahtuvaa ryhmätoimintaa. Toimintavolyymi: äitiysneuvola: asiakkaita 210, käynnit 856 vuonna 2014 lastenneuvola: asiakkaita 642, käynnit 1362 vuonna 2014 naisten joukkotarkastuskäyntejä 150 vuonna 2014 perhesuunnittelu: asiakkaita 318, käynnit 392 vuonna 2014 koulu- ja opiskeluterveydenhuolto: asiakkaita 624, käynnit 1550 vuonna 2014 Kuntoutusyksikkö tuottaa tai järjestää ostopalveluna fysio-, puhe- ja toimintaterapiapalveluja, veteraanikuntoutuksen sekä vastaa apuvälinepalveluista. Nilsiän terveysasemalla toimii apuvälinepalvelut, fysioterapia- sekä puheterapiapalvelut omana toimintana. Toimintaterapia toteutetaan pääosin asiakkaiden kotona tai päiväkodeissa ostopalveluna. Työfysioterapeutti käyttää fysioterapiatiloja noin kaksi päivää kuukaudessa. Toiminnan tuottaa arkipäivisin. 3 fysioterapeuttia (joista 1 osa-aikaisesti) ja 1 kuntohoitaja (osa-aikaisesti), 1 puheterapeutti (osa-aikaisesti).

8 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema 8 Hankeselvitys Toimintavolyymi puheterapia (asiakkaita n. 60 /v), käynnit n. 300 yksilökäyntejä (fysioterapia + toimintaterapia) 1500 / v ryhmäkäyntejä (fysioterapia + toimintaterapia) 110/v fysioterapiapalvelut osastolle 1000 käyntiä/v apuvälineiden lainaus 535/v Kuopion psykiatrian keskuksen psykiatrinen sairaanhoitaja pitää päihdevastaanottoa kahtena päivänä viikossa nykyisen terveyskeskuksen tiloissa. Toimintavolyymi on n. neljä asiakasta/työpäivä virka-aikana. Mielenterveyspalveluiden hoitovastaanotoilla (2 hoitajaa, psykologi ja psykiatri) käy keskimäärin 12 henkilöä/työpäivä virka-aikana. Työterveyshuollon tuottaa Kallaveden työterveyshuollon liikelaitos, jossa työskentelee kokopäiväisesti 1 lääkäri ja 2 työterveyshoitajaa. Lisäksi palveluja käy antamassa työterveysfysioterapeutti kahtena päivänä kuukaudessa. Toimintavolyymi: Työterveyshuollolla on Nilsiässä vastaanotto terveyskeskuksen tiloissa: lääkärinkäynnit n, 1500 /v, osa-aikainen työterveyslääkäri hoitajakäynnit n. 1300/v, kolme työterveyshoitajaa Tukipalveluista Itä-Suomen laboratoriokeskus ISLAB toimii Nilsiässä arkisin ( näytteenotto klo 7-12). Röntgenpalvelut toimivat arkipäivisin. Välinehuollon palvelu ostetaan KYSiltä / Servicalta. Lääkehuolto ostetaan KYS:n apteekilta. Nilsiän terveys- ja palvelukeskuksen nykyisessä kiinteistössä sijaitsevat kaikki yllä mainitut palvelut lukuun ottamatta mielenterveyspalveluja, lapsiperhepalveluja sekä aikuissosiaalityön palveluja. Viimeksi mainitut ovat siirtyneet sisäilmaongelmien vuoksi entisen kaupungintalon tiloihin jo ennen kuntaliitosta. 4.2 Tilojen nykytilanteen kuvaus Terveyskeskuksen vastaanotto ja vuodeosasto on rakennettu vuonna Palvelukeskuksen (Ollukka ja Lokottaja) siipi on rakennettu vuonna 1988 ja yhdistetty käytävällä varsinaisen terveyskeskuksen rakennukseen. Lääkäreiden vastaanottotilat, vuodeosasto ja suun terveydenhuolto toimivat terveyskeskuskiinteistössä. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden työntekijät, samoin kuin aikuissosiaalityön ja lapsiperhepalveluiden työntekijät sekä perheneuvola ovat sijoittuneet vuoden 2012 lopussa väistötiloihin Nilsiän virastotalolle. Terveyskeskuksessa ja palvelukeskuksessa on todettu runsaasti korjaustarpeita tehtyjen kuntotutkimusten ja sisäilmatutkimusten perusteella.

9 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema 9 Hankeselvitys 5. TOIMINTOJEN KUVAUS JA MITOITUS 5.1 Terveyspalvelut Lääkäreiden vastaanottopalvelut Nilsiässä tuotetaan edelleen 4-5 terveyskeskuslääkärin ja 5 hoitajan vastaanottopalvelut. Lisäksi siellä toimii akuutti vastaanotto arkisin klo 8-16 sekä toistaiseksi viikonloppuisin klo Ensihoito toteutuu sairaanhoitopiirin palvelusuunnitelman mukaisesti. Lisäksi vastaanotolla toimii erillinen INR- hoitaja ja yksittäisinä päivinä ostopalveluna jalkaterapeutti. Suun terveydenhuollon palveluista Nilsiässä vastaavat kaksi hammaslääkäri hammashoitaja työparia, sekä yksi suuhygienisti. Päivystyspalvelut tuotetaan arkena Nilsiässä, arkipyhinä ja viikonloppuisin Kuopiossa keskitettynä alueellisena päivystyksenä. Erikoishoitopalvelut tuotetaan osittain (kirurgia, anestesiahammashoito) Kuopiossa. Oikomishoidon erikoishammaslääkäri käy kerran kuukaudessa Nilsiässä. Terveydenhoidossa äitiys- ja lastenneuvolan, perhesuunnittelun ja naisten joukkotarkastusten (PAPA) palveluita tuottaa kaksi terveydenhoitajaa ja neuvolalääkäri. Nilsiässä muita terveydenhoidon palveluita ovat koulu- ja opiskeluterveydenhoito, jossa työskentelee yksi terveydenhoitaja ja koululääkäri koulujen omissa tiloissa. Terveydenhoitajat pitävät Nilsiässä vastaanottoa joka arkipäivä. Nilsiän omat lääkärit vastaavat terveydenhoidon lääkäripalveluista. Äitiysja lastenneuvolaa sekä kouluterveydenhuoltoa tukevia erikoislääkäripalveluja tarjotaan Kuopiossa. Perheneuvolapalvelut järjestetään osana Kuopion perheneuvolan ja oppilashuollon palveluja. Palvelut järjestetään Nilsiässä lähipalveluna. Nilsiän toimipisteessä työskentelee yksi sosiaalityöntekijä ja yksi psykologi, jotka tekevät sekä perheneuvolatyötä että koulukuraattori- ja koulupsykologityötä. Perheneuvolapalveluista vastaa Kuopion kasvun ja oppimisen tuen asiakkuusjohtaja. Kuntoutuspalveluissa Puheterapeutti toimii kolmena arkipäivänä viikossa neuvolatoimintojen tilassa. Fysioterapiapalvelut (2-3 fysioterapeuttia) tuotetaan eri-ikäisille henkilöille yhteisissä vastaanottotiloissa, kuntosalissa, allastiloissa, liikuntatilassa, tehostetussa ja valvotussa palveluasumisessa sekä muissa kodeissa. Yhteistoimintaa tehdään eri toimijoiden kanssa kuntalaisten toimintakyvyn ja kuntoutumisen edistymiseksi. Apuvälinepalvelut tuotetaan fysioterapian tilojen välittömässä läheisyydessä. Hyvinvointikioskin toimintana eri ammattilaiset ja muut toimijatahot järjestävät yksilöllistä ja yleisötilaisuuksissa tuotettua terveyttä ja toimintakykyä sekä omahoitoa edistävää palvelua. Perusturvan ja terveydenhuollon toimijat sekä muut toimijat (2-4 henkilöä kerrallaan) ohjaavat ilman ajanvarausta tai kutsutilaisuuksissa (teemapäivät) kuntalaisia terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä sekä esim. tietoteknisten yms. välineiden käytössä (omahoitoa tukevat, palvelujen saamista tukevat toimet) Osastohoito tulee muuttumaan siten, että ympärivuorokautista lääkäripäivystystä ja vaativampaa osastokuntoutusta tarvitsevat potilaat hoidetaan keskitetysti Kuopiossa ja mahdollisesti Siilinjärven ja Juankosken terveyskeskuksien osastoihin tukeutuen.

10 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema 10 Hankeselvitys Asumispalveluihin, hoitokodin yhteyteen, varataan lyhytaikaisseurantapaikkoja pääasiassa hoitotyön keinoin toteutettavaa lyhytaikaista sairaanhoitoa / valvontaa vaativille potilaille, joiden terveydentilaan voidaan turvallisesti ottaa kantaa avovastaanoton lääkäreiden toimesta virka-aikaan tai seudullisen Yön yli mallin - mukaisesti. Paikkavaraus n asiakkaalle. 5.2 Perusturvan ja terveydenhuollon muut palvelut Aikuissosiaalityön palvelut järjestetään Nilsiän ja Maaningan osalta yhden tiimin toimesta. Nilsiässä lähipalveluina omana työnä järjestetään sosiaalityötä sekä työllistymispalveluihin liittyvää palveluohjausta. Lisäksi maaninkalaisten ja nilsiäläisten toimeentulotukihakemukset käsitellään Nilsiässä. Ostopalveluina järjestetään erityisryhmien asumispalveluja sekä kuntouttavaa työtoimintaa, nuorten starttipajatoimintaa ja työhön valmentavaa palvelua. Lapsiperhepalveluista lähipalveluina tuotetaan sosiaalityön ja lastensuojelun perhetyön palvelut. Maaninka-Nilsiä- Riistavesi -alueen lisäksi vuodesta 2017 alkaen Juankosken ja mahdollisesti Tuusniemen sekä mahdollisesti vielä Vehmersalmen (koillinen alue) lähipalveluja varten kootaan yksi yhteinen tiimi, joka tekee työtä näissä keskustaajamissa ja niistä käsin. Kuopion psykiatrian keskuksen (KPK) Nilsiän mielenterveyspalvelut palvelevat maanantaista perjantaihin virka-aikana yhteensä 4,5 työntekijän työpanoksella (3 hoitotyöntekijää, osa-aikaiset psykologi ja psykiatri). Mielenterveys- ja päihdepalveluja kehitetään tulevaisuudessa siten, että ongelmista kärsiville on tarjolla apua lähellä. Psykiatristen pitkäaikaispotilaiden kuntoutuspalveluja kehitetään siten että toimintakyky säilyy ja ihmiset pystyvät asumaan omissa kodeissaan. Kotikäyntien tarve osana palveluja tulee lisääntymään. Matalan kynnyksen palveluissa tulee olla tarjolla lyhyttä, määräaikaista yksilöhoitoa sekä erilaista, vertaistuen kehittymisen mahdollistavaa ryhmähoitoa/toimintaa. Internetin kautta toteutuvat mielenterveyspalvelut tulevat lisääntymään. Nykyiset resurssit riittävät suunnittelujaksolle. Jos väestörakenteessa/määrässä tapahtuu olennaisia muutoksia, niin resurssien käyttöä pitää arvioida uudelleen. 5.3 Henkilöstömitoitus Koko hankkeen henkilöstömitoitus on noin 50 työntekijää. Tämä määrä jakautuu seuraavasti: - terveyspalvelut 44 hlö - ISLAB 3 hlö - laitoshuolto 2 hlö - Kallaveden työterveys 3 hlö

11 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema Tilaohjelma ja kiinteä varustelu Hankeselvitys Hankkeen tilaohjelman ohjelma-ala on noin 1200 hyöty-m2. Tilaryhmittäinen jako on seuraava: - terveyspalvelut noin 250 hyöty-m2 - tukipalvelut noin 70 hyöty-m2 - neuvola noin 110 hyöty-m2 - yhteiset vastaanottotilat noin 180 hyöty-m2 - suun terveydenhuolto noin 100hyöty-m2 - kuntoutuspalvelut noin 110 hyöty-m2 - Kallaveden työterveys noin 50 hyöty-m2 - yhteistilat noin 200 hyöty-m2 - henkilökunnan tilat noin 75 hyöty-m2 - kiinteistönhuollon ja siivoustilat noin 50 hyöty-m2 - yhteensä noin 1200 hyöty-m2 Yhteistilojen mitoituksessa ja tilaominaisuuksissa otetaan kohtuullisessa määrin huomioon eri käyttäjäryhmien ja monitoimisuuden vaatimuksia. Yhteiset tilat toimivat monikäyttöperiaatteella, vuoroja varataan sähköisen varauskalenterin kautta. 6. KAAVALLINEN TILANNE 6.1 Kaavallinen tilanne Nilsiän terveyskeskus sijaitsee omalla tontillaan korttelissa 78, joka on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty merkinnällä YS (sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue). Kaavassa määritelty kerrosluku on 2 ja tehokkuusluku on 0,40. Autopaikkojen rakentamisvelvoite on 1 ap / 50 m2 kerrosalaa. 6.2 Vaihtoehtoiset rakennuspaikat Perusturvan ja terveydenhuollon palveluverkostojen kehittämisselvitys ( ), jonka valtuusto hyväksyi , esitteli Nilsiän terveyskeskuksen/ aluekampuksen sijaintipaikoiksi kolme eri vaihtoehtoa: A. nykyinen terveyskeskuksen alue, B. rakentamaton alue pohjoisempana sekä C. virastotalon alue. Näistä kehittämisselvitys päätyi esittämään virastotalon aluetta jatkotyön pohjaksi. Terveyskeskus-/ palvelukeskuksen hanketyöryhmä päätyi myös esittämään virastotalon aluetta Hyvinvointikeskus-hankkeen sijaintipaikaksi nykyisen terveyskeskuksen tontin sijaan. 7. KUSTANNUKSET Investointi- ja rakennuskustannukset Rakennuskustannukset Hankkeen tavoitehintapohjaiset arvioidut rakennuskustannukset ovat noin 6,5 milj. euroa.

12 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema 12 Hankeselvitys Perushankintojen kustannukset Hyvinvointikeskuksen kalustamiseen ja varustamiseen tarvittavat perushankinnat on arvioitu olevan 0,7 milj. euroa. Käyttökustannukset Tilakustannukset (vuokra- ja ylläpitokustannukset) Arvioidut vuosittaiset tilakustannukset ovat noin euroa laskettuna 30 vuoden poistoajalle. Nykyisen terveysaseman kokonaisvuokra on euroa/ vuosi. 8. HANKKEEN TAVOITTEELLINEN AIKATAULU, ETENEMINEN JA RAHOITUSVAIHTOEHDOT Aikataulu Hankkeen toteutussuunnittelu on mahdollista aloittaa vuoden 2015 aikana sen jälkeen kun kaupunginhallitus on hyväksynyt hankesuunnitelman ja rahoituspäätös on tehty. Rakennustyöt on mahdollista aloittaa talvella , ellei hankkeen etenemisessä tule viivästyksiä. Rakennustöiden valmistuminen on tällöin mahdollista syksyllä ESITYS Terveydenhuollon palvelualue ja Kuopion Tilakeskus esittävät, että kaupunginhallitus hyväksyy hankeselvityksen jatkotoimenpiteitä varten. 10. LIITTEET 1. Huonetilaohjelma Erillisenä liitteenä 1. kustannusarvio 2. Tavoitehintalaskelma 3. Nilsiän hyvinvointikeskus / Terveys- ja palvelukeskus, hankesuunnitelma

13 TILAOHJELMA, sivu 1 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx TILAOHJELMA /ah /ml,ah NILSIÄN TERVEYSASEMA versio 3 ( M.L ) huonetila pintaala henk. määrä toiminnat toiminta-aika laitteet ja varusteet sijainti- ja yhteysvaatimukset erityisvaatimuksia/ huomautuksia koko keskus esteetön TERVEYSPALVELUT Terveyskioski Vastaanottotila 15 m henkilökohtainen terveysneuvonta ja pienet toimenpiteet osaviikkoinen klo 8-20 vesipiste, tutkimuspöytä, atk helposti saavutettavissa yhteispalvelupisteen yhteydessä yhteiset vastaanottotilat varasto 5 esitteitä.lomakkeita, fysioterapiavälineistö edellisen vieressä aputila 5 monitoimitulostin ja muut toimistotarvikkeet edellisen vieressä Monitoimitila noin m tietoiskut ryhmätilaisuudet, asiakkaiden omatoimipisteitä atk, asiakaspäätteitä, info-tv, istuinryhmiä yhteiskäyttöinen Lääkärien vastaanotot 8-20 Odotustila 15 Vastaanottohuone, 5 kpl á 18 m lääkärin vastaanotto määräyksien mukainen varustus sijainti vierekkäin hoitajan kanssa turva- ja hälytyspalvelut Vastaanottohuone, 5 kpl á 16 m hoitajan vastaanotto määräyksien mukainen varustus pakomahdollisuus

14 TILAOHJELMA, sivu 2 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx Asiakas-wc 5 Toimenpidehuone 1kpl toimenpiteet valaistus, tutkimuspödyät, kipsausmahdollisuus, atk- yhteydet, elvytysvalmius defibrilaattori kuvankatselumahdollisu us, lääke- ja tarvikekaapistot, huuhtelu ja lavuaarit, paari- ja pyörätuoliliikkuvuus, korvatuoli Ensiapu paikkaa PSSHP:n toiminta? määräyksien mukainen varustus ambulanssilla paaripotilaiden pääsy seurantapaikoille INR-hoitaja 1+2 hoitajan vastaanotto Marevan seuranta Erikoislääkärit 1+2 erikoislääkäreiden käytössä määräyksien mukainen varustus määräyksien mukainen varustus yhteiset vastaanottotilat yhteiset vastaanottotilat Jalkojenhoitaja 1+1 hoitajan vastaanotto toimii yhteisissä hyvinvoinnin tiloissa Tukipalvelut Laboratorio/ ISLAB ma-pe Odotustila 10 vuoronumerojärjestelmä voi olla yhteinen muiden palvelujen kanssa Näytteenotto 2*7 m verinäytteenotto sähkösäädettävä työpöytä pakomahdollisuus

15 TILAOHJELMA, sivu 3 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx Laboratorio/ ISLAB 30 3 näytteiden esikäsittely+ analyysi laboratoriolaitteet, työasemat EKG-tutkimushuone 10 1 EKG- ja spirometriarekisteröinti EKG-, spirometria- ja atk-laitteet, EKG-sänky, työpöytä,.tuoli Näyte-wc 5 wc:stä luukku esikäsittelytilaan Suun terveydenhuolto 8-16 asiakkaan pukeutumis/riisuuntumist ila, asiakkaan kuljetus sängyllä mahd. Odotustila 5 Hammaslääkärien vastaanotot, 2 kpl m hammaslääkärien vastaanotto, hoitaja mukana, oikomishoidon vastaanotto määräysten mukainen hammashoitotilan varustus unitit, toinen liikuteltava leveä ovi Suuhygienistin vastaanotto, 1 kpl suuhygienistin toimenpidehuone määräysten mukainen hammashoitotilan varustus unitit Välinehuolto 25 autoklaavit, pesulaitteet, instrumenttikaapit, pakkaus yhteinen terveysaseman kanssa Varasto/ Tekninen tila 10 rtg-kuvanlukija, säilytystila vesipiste hoitohuoneiden lähellä 20 m2, ellei tule välinehuoltoa Henkilöstötilat 5 voi sijaita keskitetysti

16 TILAOHJELMA, sivu 4 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx Hyvinvointineuvola/ Terveydenhoidon palvelut 8-19 ma-to pe Neuvolan odotustila odottaminen, leikkialue lastenneuvola, äitiysneuvola, Vastaanottotilat 3 kpl á 18 m2 54 perhesuunnittelu, papajoukkotarkastukset 1+3 atk, tutkimusvalaisin, vesipiste, lukollinen hyllyja vaatekaappi äänieristys Vastaanotto psykologipalvelu puheterapia yhteiskäyttöinen tila äänieristys Asiaskas-wc 6 Henkilökunnan wc 3 Vaunueteinen 6 Varasto 6 materiaalien ja välineiden säilytys pistorasioita voi olla yhteinen muiden toimintojen kanssa Taukotila 10 m2 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto terveydenhoitajan 1+1 vastaanotto määräyksien mukainen varustus KOULUILLA Kuntoutuspalvelut ma-pe 8-18 hyvin saavutettavissa Yksilöterapia, vastaanottohuone 3 kpl á 18 m2 54 Yksilöllinen fysioterapia, puheterapia apuvälineiden sovitus ma-pe 8-18 hoitopöytä, seinäpeili, vesipiste, atk, tstokalusteet yhteiset vastaanottotilat

17 TILAOHJELMA, sivu 5 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx Kuntosali/harjoitussali 3-10 Toimintaterapia, n.10 kuntosalilaitetta, fysioterapia, ryhmäterapia, puolapuut, seinäpeilejä, vaikeavammaisten terapia ma-pe 8-18 vesipiste, kattokiskot? yhteiskäyttötiila Harjoitussali fysioterapia, toimintaterapia ma-pe 8-18 kattokiskot, puolapuut, kuntosalin vieressä terapiamattoja, mittauslaitteita, käsipainoja, apuvälineitä, Fysioterapiatarvikevarasto 6 1 pienvälineiden säilytys potilasohjeita yhteiskäyttöinen silloin kun ei fysioterapian käytössä Puheterapia, vastaanottohuone tutkimus, yksilöterapia, perheiden ohjaus ma-pe 3 pv/vko lasten pöytä ja tuolit, terapiakalusteita, komeroita asiakastuoleja yhteiset vastaanottotilat asiakasodotustila lapsille, Odotustila aikuisille Suihku, WC- ja pukeutumistila naisille ja asiakkaiden pukeutumismiehille 1-5 ja pesutila Inva-wc Apuvälinepalvelu asiakaspalvelutila varastotilat palautus 8 lainaus, palautus,pesu, varastointi apuvälineiden sovittaminen, ohjaus, lainausten ja palautusten kirjaus palautettujen puhdistusta odottavien apuvälineiden tila atk, hoitopöytä,komeroita, tstokalusteet komeroit, hyllyjä, seinäkoukkuja vapaata lattiatilaa, hyllyjä kuntoutustilojen lähellä -lähtevän tavaran tila puhtaiden välineiden vastaanotto vapaata lattiatilaa, hyllyjä

18 TILAOHJELMA, sivu 6 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx - apuvälineiden puhdistus 10 -apuvälineiden korjaus 0 välineiden pintapyyhintää& pienapuvälineiden huolto välineiden pienkorjaukset Työterveyshuolto /Kallaveden Työterveys 8-16 Vastaanottotila 'a 18 m lääkärin vastaanotto Vastaanottotila 'a 16 m hoitajan vastaanotto Vastaanottotila työterveysfysioterapeutti toimii kuntoutuksen fysioterapiatiloissa Varasto 2 Yhteiset vastaanottotilat Lääkärin, terapeutin tms vastaanottotilat 4 kpl 'a 18m2 72 Psykologin, sosiaalityöntekijän ym. Vastaanotto 6*18 m2 108 Terveyskioskin vastaanotto, päihdepalvelut, erikoislääkärit Mielenterveys, aikuissosiaalityö, lastensuojelu, perheneuvola määräysten mukainen varustus yhteiskäyttöiset työpiste, seurustelutila, v yhteiskäyttöiset Mielenterveys- ja päihdepalvelut Vastaanottotila 1+4 Vastaanottotila 2 kpl 1+2 psykologin/psykiatrin vastaanotto 3-4 pv/vko 1 pv/viikko yhteiset vastaanottotilat pakomahdollisuus päihdekuntoutus/ psykiatrinen sairaanhoitaja yhteiset vastaanottotilat pakomahdollisuus

19 TILAOHJELMA, sivu 7 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx Vastaanottotila lähihoitaja Taukotila Tiiimihuone/kokoustila Henkilökunnan wc Wc -tilat keskitetty keskitetty keskitetty keskitetty SOSIAALIPALVELUT Aikuissosiaalityö, asikaspalvelu 3 kpl á 17 3 aikuisten sosiaalityö ja kuntouttava työtoiminta yhteiset vastaanottotilat Aikuissosiaalityö, etuuskäsittely yhteinen huone 2 etuuskäsittely yhteiset vastaanottotilat Lapsiperhepalvelut lastensuojelun 3 huonetta 3 sosiaalityö 8-16 yhteiset vastaanottotilat Lapsiperhepalvelut 3 huonetta 3 lastensuojelun perhetyö 8-16 yhteiset vastaanottotilat erillistä neuvottelutilaa perhe- ja verkostotapaamisiin erillistä neuvottelutilaa perhe- ja verkostotapaamisiin

20 TILAOHJELMA, sivu 8 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx YHTEISTILAT (ent.toimintakeskus) Asumisyksiköiden palvelut lähiympäristön asukkaiden palvelut, kauempaa tulevien palvelut PALI-kuljetukset? Aulatilat Aula 25 oleskelu, vaatesäilytys Yleisö-wc/n 5 inva-mitoitus Yleisö-wc/m 5 inva-mitoitus Monitoimitila 40 tietoiskut, neuvontatilaisuudet, neuvolan tilaisuudet ym. yhdistetty päiväryhmätilaan Varasto 5 Päiväryhmien tilat tilojen yhteiskäyttö ohjattujen osa- ja kokoäiväryhmien sekä vertaisryhmien ja järjestöjen kanssa osa-ja kokopäiväryhmät oleskelu, seurustelu, toiminta, lepo,kahviruokailu, Lepohuone/ryhmätila käsityöt 8-10 päiväryhmäohjaajat Toimistohuone 2-4 ym.henkilöstö iso pöytä, sohva, lepotuolit, seinille nostettavat sängyt 4-6 kpl Hk:n sosiaalitilat keskitetysti Varasto Inva-wc:t

21 TILAOHJELMA, sivu 9 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx Kuntoutus/harrastustilat 8-20 Kuntosali 50 yhteiskäyttöinen yksityinen toimija/ kaupunki Puku- ja pesutilat 10 Wc-tilat,inva 2 kpl 10 Varastot 5 Ohjaajan tila 8 Arkisto 40 liukuhylllyt 180 hyllymetriä tarve Henkilökunnan tilat Henkilökunta: 50 + siivoushk 2 h osa sijaitsee VSS:ssa Sosiaalitilat -pukutilat -suihkutilat -wc-tilat 60 50

22 TILAOHJELMA, sivu 10 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx -taukotilat 15 ratkaisusta riippuen Siivoustilat Siivouskeskus ja varasto 10 Siivoushuoneet, 2 kpl 6 Kiinteistönhuollon tilat Tekninen valvonta 10 Kiinteistönhoito 0 Happipullovarasto 5 Ulkovarasto 10 Jätehuone 15 Väestönsuoja ks. Henkilöstötilat Ulkotilat Autopaikoitus Polkupyöräpaikoitus

23 TILAOHJELMA, sivu 11 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx YHTEENSÄ 1197 hyöty-m brutto-m2

NILSIÄN HYVINVOINTIKESKUS/TERVEYS- JA PALVELUKESKUS HANKESUUNNITELMA

NILSIÄN HYVINVOINTIKESKUS/TERVEYS- JA PALVELUKESKUS HANKESUUNNITELMA NILSIÄN HYVINVOINTIKESKUS/TERVEYS- JA PALVELUKESKUS HANKESUUNNITELMA Kuopion kaupunki Nilsiän hyvinvointikeskus 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TAUSTATIEDOT... 4 2.1 Verkostosuunnitelmat ja strategiat...

Lisätiedot

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013 2013 Minna Mutanen 26.3.2013 terveyspalveluiden johtaja johtava ylilääkäri Terveysneuvonta Tukipalvelut Avopalvelut Sairaanhoitopalvelut Sairaalapalvelut Laitehuolto Fysioterapia Tk-vuodeosastotoiminta

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: kiireetön ja puolikiireellinen hoito

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025 Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Miten haasteet otetaan haltuun? lapsiperheiden %-osuus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2015 Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä

Lisätiedot

Palvelukortti Sulkava, suunnitelmakausi 2012-2014

Palvelukortti Sulkava, suunnitelmakausi 2012-2014 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Lääkärien ja hoitajien vastaanotto: kiireetön

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLIN MÄÄRITTELYÄ. Keski-Suomen SOTE 2020 17.9.2015

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLIN MÄÄRITTELYÄ. Keski-Suomen SOTE 2020 17.9.2015 KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLIN MÄÄRITTELYÄ Keski-Suomen SOTE 2020 KAKSI ISOA TEEMAA SUUNNITTELUSSA PAIKALLISEN AUTONOMIAN TARVE Paikalliset hyvät käytännöt Asiakastuntemus ja osallisuus Omaiset, naapurustot,

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Voimassa 1.1.2018 alkaen Loviisan kaupunginvaltuusto XX.12.2017 xxx Lapinjärven

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2017 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Sivu 1 (7) OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA

Sivu 1 (7) OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA Sivu 1 (7) HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO

Lisätiedot

Siiliset-yhteistoiminta-alue

Siiliset-yhteistoiminta-alue Siiliset-yhteistoiminta-alue Yhteensä 31.350 asukasta -Maaningalla 3.850 -Nilsiässä 6.500 -Siilinjärvellä 21.000 22.2.2011 /Reijo Ruostila PERUSTURVA- LAUTAKUNTA -Kuntien yhteinen ltk -Tilaajaryhmä -Perusturvajohtaja

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014. Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTALASKUTUS, LASKUTUSHINNAT VUONNA 2014.

SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014. Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTALASKUTUS, LASKUTUSHINNAT VUONNA 2014. 1(5) SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014 Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTASKUTUS, SKUTUSHINNAT VUONNA 2014 Yhteiset palvelut Toimikortti 78,90 euroa / kortti Sosiaali- ja perhepalvelut

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Nilsiän Hyvinvointikeskus

Nilsiän Hyvinvointikeskus K o u l u p o l k u KIRJTO U k k o - p a a v o n t i e +108,0 +108,3 ENSIAU SAATTO K o u l u t i e +108,6 UINKERROSTALO UOLTO UOLTO +109,6 OLESKELU +109,0 VALTION VIRTOTALO +109,7 n yvinvointikeskus TORI

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 45 Asianro 3619/02.02/2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2013 tekniset talousarviomuutokset Perusturvan palvelualue Vanhus- ja vammaispalvelujen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013 Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuonna 2013 YLEISTÄ PALVELUISTA 1/2 Kuopio järjestää Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuoden 2013 austa ähtien Kuopion termit: perusturvan ja terveydenhuoon paveut

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*)

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturva Liisa Ståhle Sosiaalipalvelut (3) Terveyspalvelut (3) Toimintakyvyn tukipalvelut (2) Ikäihmisten hyvinvointipalvelut (10) Hallintopalvelut

Lisätiedot

Terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut Markku Oinaala

Terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut Markku Oinaala Terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut 2013 Markku Oinaala 7.2.2013 Terveydenhuollon palvelut, palvelusopimus 2013 Terveydenhuollon palvelut sisältävät: lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoiminnan,

Lisätiedot

Palvelukortti Savonlinna, suunnitelmakausi 2016

Palvelukortti Savonlinna, suunnitelmakausi 2016 Perusterveydenhuolto Vastaanottotoiminta Palvelukuvaus Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut Rintasyöpäseulonnat Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Lääkärin vastaanottopalveluja tuotetaan

Lisätiedot

ORGANISAATION PERUSRAKENNE

ORGANISAATION PERUSRAKENNE ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPAVELUJEN KUNTAYHTYMÄ ORGANISAATION PERUSRAKENNE Organisaatiorakenne arvioidaan syksyllä 2017 ja tehdään sen johdosta tarvittavat muutokset/korjaukset. TARKASTUSLTK VALTUUSTO

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen?

Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen? Maaningan kuntalaisillat Keskusta 12.3.2012 Terveydenhuolto ja perusturva (lääkäri, hammaslääkäri, kuntoutus, neuvolat, kouluterveydenhuolto, sairaalapalvelut, mielenterveystyö, päihdehoito, lapsiperhepalvelut,

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Tulosalueet Sosiaalipalveluiden Terveyspalveluiden Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Hallintopalveluiden

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 PERUSTURVAPALVELUT PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO LKM 31.12.2014 LKM 31.12.2014 perusturvajohtaja 1 Avoimet

Lisätiedot

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Pukinmäen terveysasema- ja neuvolapalvelut Malmin terveysasema 19 lääkärin terveysasema, jossa hyvä työvoimatilanne

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Vanhusneuvoston kokous Johtava ylilääkäri Lars Rosengren

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Vanhusneuvoston kokous Johtava ylilääkäri Lars Rosengren Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Vanhusneuvoston kokous 17.2.2016 Johtava ylilääkäri Lars Rosengren Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Sisältö Palvelujen uudistamisen tiekartta ja

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Perustuu lausunnolla oleviin lakiluonnoksiin

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Perustuu lausunnolla oleviin lakiluonnoksiin SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Perustuu lausunnolla oleviin lakiluonnoksiin Paavo Kaitokari, Pirjo Tiikkainen, Asta Suomi, Johanna Heikkilä, Kari Jaatinen 13.10.2016 KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO 19.9.2017 ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Miten on järjestetty Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelut?

Miten on järjestetty Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelut? Miten on järjestetty Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelut? Antti Turunen toimialuejohtaja 16.11.2017 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Vastaanottopalvelut (kiireellinen

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO 5.12.2018 ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 38 16.04.2013. 38 Asianro 337/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 38 16.04.2013. 38 Asianro 337/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 38 Asianro 337/00.02.03/2013 Viranhaltijapäätökset Hallintosääntö 14 Alemman viranomaisen päättämän asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Palvelukortti Savonlinna, suunnitelmakausi 2017

Palvelukortti Savonlinna, suunnitelmakausi 2017 Perusterveydenhuolto Vastaanottotoiminta Palvelukuvaus Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut Rintasyöpäseulonnat Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Lääkärin vastaanottopalveluja tuotetaan

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

HYVINVOINTIASEMA-KONSEPTI JA TERVEYSASEMAVERKKO PÄIJÄT-HÄMEESSÄ

HYVINVOINTIASEMA-KONSEPTI JA TERVEYSASEMAVERKKO PÄIJÄT-HÄMEESSÄ HYVINVOINTIASEMA-KONSEPTI JA TERVEYSASEMAVERKKO PÄIJÄT-HÄMEESSÄ Orimattilan kuntalaistilaisuus 23.5.2017 NYKYISET PALVELUPISTEET - AVOSAIRAANHOITO Terveyskioski (2 kpl) Terveysasema (8 kpl) - Lääkärin

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO 27.3.2017 ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Tulosalue

Lisätiedot

Maakuntavaltuuston seminaari Yhteiset- ja työikäisten palvelut

Maakuntavaltuuston seminaari Yhteiset- ja työikäisten palvelut Maakuntavaltuuston seminaari 24.2.2017 Yhteiset- ja työikäisten palvelut JANNE FORSBERG, ryhmän pj. janne.forsberg(at)ylasavonsote.fi p. 040 712 1040 POSOTE PALVELUKOKONAISUUDET vs. KANSALLISET PALVELUPAKETIT

Lisätiedot

KUNTOUTSUSPALVELUIDEN PALVELUTUOTANTOTYÖRYHMÄN YHTEENVETO VUODEN 2014 TIEDOISTA

KUNTOUTSUSPALVELUIDEN PALVELUTUOTANTOTYÖRYHMÄN YHTEENVETO VUODEN 2014 TIEDOISTA KUNTOUTSUSPALVELUIDEN PALVELUTUOTANTOTYÖRYHMÄN YHTEENVETO VUODEN 2014 TIEDOISTA 1 BUDJETTI Kokkola ja Kruunupyy KPKS ESH, Kokkkola kuntoutusyksikvanhuspalvelut kö KPKS ESH piirin ulkop hoito KPKS ESH muut

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä) RANUA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 4 093 21,8 % (930 hlöä) 3 254 3 040 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 904 (22 %) 1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

ORGANISAATION PERUSRAKENNE

ORGANISAATION PERUSRAKENNE ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPAVELUJEN KUNTAYHTYMÄ ORGANISAATION PERUSRAKENNE Organisaatiorakenne arvioidaan syksyllä 2017 ja tehdään sen johdosta tarvittavat muutokset/korjaukset. TARKASTUSLTK HALLITUS

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

Palvelukortti Savonlinna, suunnitelmakausi 2016, päivitetty

Palvelukortti Savonlinna, suunnitelmakausi 2016, päivitetty Perusterveydenhuolto Vastaanottotoiminta Palvelukuvaus Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut Rintasyöpäseulonnat Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Lääkärin vastaanottopalveluja tuotetaan

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Terveyspalvelut Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Sisältö 1. Suomen terveydenhuolto 2. Terveys 3. Terveyskeskus 4. Keskussairaala 5. Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) 6. Hoitoon hakeutuminen

Lisätiedot

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Ilomantsin terveyskeskuksen neuvolatoiminta on osa ehkäisevän työyksikön toimintaa. Ehkäisevässä

Lisätiedot

KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja

KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja Hallinto Perusturva Sivistys Tekniset Tulosalueet Tulosalueet Tulosalueet Tulosalueet Yleishallinto Elinkeinotoimi Käyttöomaisuuden myynnit Maaseututoimi Maankäyttötoimi Johto

Lisätiedot

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta Marja Havukainen/Sari Nurmi Marja Havukainen/Sari Nurmi Markku Kipinä/Mervi Paddar 5010 Hallinto Sari Nurmi/Marja Havukainen Sari Nurmi/Marja Havukainen Markku Kipinä/Mervi Paddar 5020

Lisätiedot

HYVINVOINTIASEMA-KONSEPTI JA TERVEYSASEMAVERKKO PÄIJÄT-HÄMEESSÄ

HYVINVOINTIASEMA-KONSEPTI JA TERVEYSASEMAVERKKO PÄIJÄT-HÄMEESSÄ HYVINVOINTIASEMA-KONSEPTI JA TERVEYSASEMAVERKKO PÄIJÄT-HÄMEESSÄ Kuntalaistilaisuus Orimattilassa 23.5., Asikkalassa 29.5. ja Lahdessa 6.6. 7.6.2017 NYKYISET PALVELUPISTEET - AVOSAIRAANHOITO Terveyskioski

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto ja huolto Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 Ympäristöterveys Suoritteet

Lisätiedot

Viranhaltijapäätökset ajalta

Viranhaltijapäätökset ajalta 1 (5) Asiakirjan nro Päätöksentekijä / vuosi Päätöspäivämäärä Otsikko Vastuuyksikkö Julkisuusluokka 6902/2017-2 henkilöstö- ja - PTP Henkilöstö- ja 154 / 2017 14.9.2017 Päätöksen 11.9.2017 153 kumoaminen

Lisätiedot

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen Sosiaali- ja terveysviraston hankintavaltuudet vuonna 2013 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä Virasto

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Palvelukortti Savonlinna, suunnitelmakausi 2017

Palvelukortti Savonlinna, suunnitelmakausi 2017 Perusterveyden-hu olto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut Rintasyöpäseulonnat Lääkärin vastaanottopalveluja tuotetaan

Lisätiedot

Terveyspalveluverkko 2015-2020

Terveyspalveluverkko 2015-2020 Terveyspalveluverkko 2015-2020 28.9.2015 Kati Kallimo toimialajohtaja Perusturvalautakunta 27.8.2015 Kaupunginhallitus 31.8.2015 Terveydenhuollonjaosto 9.9.2015 Perusturvalautakunta 24.8.2015 Päätösasia

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille.

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ K A R V I A I S E N TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. Tiedot on koottu Karviaisen 27.4.2010 päivittämästä palveluoppaasta.

Lisätiedot