NILSIÄN TERVEYSASEMA HANKESELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NILSIÄN TERVEYSASEMA HANKESELVITYS"

Transkriptio

1 NILSIÄN TERVEYSASEMA HANKESELVITYS

2 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema 2 Hankeselvitys SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO TAUSTATIEDOT Verkostosuunnitelmat ja strategiat Väestöennuste ja kuntaliitokset Kuntotutkimukset TARVE Hankkeelle määritellyt tarpeet NYKYTILANTEEN KUVAUS Toimintojen nykytilanteen kuvaus Tilojen nykytilanteen kuvaus TOIMINTOJEN KUVAUS JA MITOITUS Terveyspalvelut Perusturvan ja terveydenhuollon muut palvelut Henkilöstömitoitus Tilaohjelma ja kiinteä varustelu KAAVALLINEN TILANNE Kaavallinen tilanne Vaihtoehtoiset rakennuspaikat KUSTANNUKSET HANKKEEN TAVOITTEELLINEN AIKATAULU, ETENEMINEN JA RAHOITUSVAIHTOEHDOT ESITYS LIITTEET... 12

3 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema 3 Hankeselvitys NILSIÄN TERVEYSASEMA HANKESELVITYS 1. JOHDANTO Kaupunginjohtaja nimesi huhtikuussa 2013 Nilsiän terveyskeskus-/ palvelukeskus hanketta varten hanketyöryhmän, johon kuuluivat Hankesuunnitteluarkkitehti Anneli Hautsalo, puheenjohtaja Terveysjohtaja Jari Saarinen / va. terveysjohtaja Tuija Jääskeläinen Hoivajohtaja Mari Antikainen Kotihoidon päällikkö Merja Ylönen Vastaava lääkäri Heikki Väänänen Tilahallintapäällikkö Mervi Happonen Hanketyöryhmä esitti Nilsiän hyvinvointikeskus/ terveys- ja palvelukeskuksen hankesuunnitelman jatkotoimenpiteitä varten. Perusturvan ja terveydenhuollon lautakunta merkitsi kokouksessaan hankesuunnitelman tiedoksi. Kaupunginjohtajan johtoryhmä päätti kokouksessaan , että terveydenhuollon palvelualue ja tilakeskus valmistelevat hanke-esitystä niin, että siitä saadaan niin toiminnallisesti kuin myös kustannuksiltaan toteuttamiskelpoinen (tarkastellaan mm. kohtaamispaikka-, nettikahvilan, ravintolan, eri ryhmien kokoontumismahdollisuuksien, harrastus- ja opiskelumahdollisuuksien ja sauna- ja vesiliikuntamahdollisuuksien tarpeellisuutta hanke-esityksessä). 2. TAUSTATIEDOT 2.1 Verkostosuunnitelmat ja strategiat Perusturvan ja terveydenhuollon palveluverkostojen kehittämisselvitys, asumispalvelut ja sairaalapalvelut, valmistui kesällä Kaupunginhallitus hyväksyi selvityksen ja kaupunginvaltuusto Suunnitelma jakautuu karkeasti kolmeen osioon: nykytilannekartoitukseen kokonaispaikkatarvearvioon vuonna 2030 perustuen Perusturvan ja terveydenhuollon johdon strategisiin linjauksiin ja väestönkasvuennusteisiin visio-osuuteen asumispalveluiden järjestämiseksi alueittain vuonna 2030 perustuen Kuopion strategisiin linjauksiin sekä valtakunnallisiin linjauksiin

4 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema 4 Hankeselvitys Raportissa hahmotetaan palveluiden sijainnin ohella palvelujen järjestämistapoja ja tilallisia perusteita sekä asuntojen että palvelukeskusten osalta. Nilsiän ikäihmisten (75+) asumispalveluiden tavoitteelliset kokonaismäärät (sekä kaupungin että yksityisten järjestämät palvelut) on laskennallisesti määritelty seuraavasti: 102 palveluasumisen paikkaa (tehostettu ja tavallinen palveluasuminen) 146 uusimuotoista ns. elämänkaariasumisen paikkaa 21 vuorohoito- ja kuntoutuspaikkaa. Strategisena yleislinjauksena selvityksessä on esitetty, että kaupunki järjestää 20 % palvelutuotannosta ja että kaupunkikonserni järjestää tilat tämän lisäksi 40 %:lle paikoista. Raporttiin liittyvässä kiinteistökartoituksessa kartoitettiin Nilsiän entinen virastotalo, johon olisi luontevasti sijoitettavissa kampuskeskustiloja sekä palveluasuntoja. 2.2 Väestöennuste ja kuntaliitokset Kuopiossa asui vuoden 2014 alussa noin henkilöä. Tulevina vuosina kuopiolaisten määrä lisääntyy ja väestön ikärakenne vanhenee voimakkaasti. Viimeisin Kuopion ikäryhmittäinen väestöennuste on hyväksytty kaupunginhallituksessa kaupungin toimintojen suunnittelun perusteeksi. Koko kaupungille ennusteita on kaksi, joista perusennustetta käytetään palvelujen suunnittelun perusteena ja joista tavoite-ennuste toimii Kuopion strategisena ennusteena. Kuopion väestönkasvu on vahvistunut viime vuosina lähelle tavoite-ennusteen tasoa, minkä takia suunnittelun apuvälineeksi on hyväksytty perus- ja tavoite-ennusteen välille sijoittuva ennuste Sen mukaan kaupungin väkiluku on noin asukasta vuonna 2020 ja noin asukasta vuonna Näissä luvuissa ei ole mukana Maaninka, jonka kanssa kuntaliitos tapahtuu vuoden 2015 alusta alkaen. Maaningan väkiluku on ollut noin asukasta viime vuosina ja Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väestönmäärä säilyy lähellä samaa vuoteen 2030 saakka. Nilsiässä asui noin asukasta vuoden 2014 alussa. Tilastokeskuksen trendiennusteen (2012) mukaan Nilsiän väkiluku pienenee hieman tulevina vuosina säilyen kuitenkin hyvin lähellä nykytasoa vuoteen 2030 saakka. Yli 75-vuotiaiden määrä oli noin asukasta vuoden 2014 alussa Kuopion ja Nilsiän alueella ja yhteensä noin henkilöä Maaninka huomioiden. Ennuste vuodelle 2030 on noin henkilöä (sis. Maaningan). Ikäihmisten määrä miltei kaksinkertaistuu. Yli 75-vuotiaita arvioidaan olevan Nilsiässä noin henkilöä vuonna Kuntaliitoksia selvitetään parhaillaan Kuopion ja Juankosken sekä Kuopion ja Tuusniemen kesken. Molempien kanssa mahdollinen kuntaliitos toteutuisi vuoden 2017 alusta alkaen. Tällä hetkellä näissä kunnissa asuu yhteensä noin 1000 yli 75- vuotiasta asukasta ja määrä kasvaa noin asukkaaseen vuonna 2030.

5 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema Kuntotutkimukset Hankeselvitys Nilsiän kaupunki on teettänyt terveysasemalla kuntotutkimuksia ja sisäilmatutkimuksia vuosien aikana. Kuopion mukaantulon yhteydessä tutkimuksia laajennettiin koskemaan myös palvelukeskuksen osaa. Tutkimukset on teetetty ulkopuolisen asiantuntijatahon toimesta. Terveysasemalla on todettu runsaasti korjaustarpeita sekä rakentamisajankohdalle tyypillisiä riskirakenteita. Nilsiän kaupunki oli näiden tutkimusten pohjalta tehnyt jo päätöksen terveysaseman vuodeosaston purkamisesta ja korvaamisesta uudella. Palvelukeskuksen puolella on myös korjausta edellyttäviä puutteita ja sisäilman haittatekijöitä, mutta niiden korjaaminen on taloudellisesti järkevää. Korjaustöiden laajuus edellyttää rakennuksen tai sen osan tyhjentämistä korjaustyön ajaksi. Terveysasemalla ja palvelukeskuksessa on hankesuunnittelutyön lähtötiedoiksi tehty kuntotutkimuksia. ja sisäilmatutkimuksia. Molemmissa osissa on todettu olevan runsaasti korjaustarpeita, jotka edellyttävät korjaustyön ajaksi rakennuksen tai sen osan tyhjentämistä. 3. TARVE 3.1 Hankkeelle määritellyt tarpeet Terveyspalvelujen tarve Tarve lähipalveluna toteutettuun lääkäri- ja hoitaja vastaanottotoimintaan, suunterveydenhuoltoon, terveydenhoidon palveluihin (äitiys- ja lastenneuvola, kouluja opiskeluterveydenhoito, perhesuunnittelu ja naisten joukkotarkastuksia) kuntoutukseen sekä tukipalveluihin säilyy Nilsiässä muuttuvassa Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis-tuottamiskentässä. Lähivuosien tarve on nykyisen toiminnan kaltainen, mutta ikääntyvä väestö ja mahdolliset kuntaliitokset voivat vaikuttaa yksittäisten toimintojen tuotantototeutuksiin. Osastohoitotarve tulee muuttumaan siten, että ympärivuorokautista lääkäripäivystystä ja vaativampaa osastokuntoutusta tarvitsevat potilaat hoidetaan keskitetysti Kuopiossa ja mahdollisesti Siilinjärven ja Juankosken terveyskeskuksien osastoihin tukeutuen. Mahdolliset kuntaliitokset tulevat omalta osin todennäköisesti selkeyttämään tätä toimintalinjaa. Asumispalveluihin, hoitokodin yhteyteen, varataan lyhytaikaisseurantapaikkoja pääasiassa hoitotyön keinoin toteutettavaa lyhytaikaista sairaanhoitoa / valvontaa vaativille potilaille, joiden terveydentilaan voidaan turvallisesti ottaa kantaa avovastaanoton lääkäreiden toimesta virka-aikaan tai seudullisen Yön yli mallin - mukaisesti. Paikkavaraus n asiakkaalle. Perusturvan ja terveydenhuollon muut tarpeet Lapsiperhepalveluista lähipalveluina tuotetaan sosiaalityön ja lastensuojelun perhetyön palvelut. Maaninka-Nilsiä- Riistavesi -alueen lisäksi vuodesta 2017 alkaen Juankosken ja mahdollisesti Tuusniemen sekä mahdollisesti vielä Vehmersalmen (koillinen alue) lähipalveluja varten kootaan yksi yhteinen tiimi, joka tekee työtä näissä keskustaajamissa ja niistä käsin.

6 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema 6 Hankeselvitys Aikuissosiaalityön palveluista sosiaalityön ja toimeentulotuen tarve on Nilsiässä ollut hyvin vakio. Mikäli kuntaliitos Juankosken kanssa toteutuu, liittyvät Juankosken aikuissosiaalityön palvelut osaksi Nilsiä-Maaninka -tiimin toimintaa. Mielenterveys- ja päihdepalveluja tuotetaan Kuopion psykiatrian keskuksen toimesta lähipalveluna. Ennaltaehkäisevän mielenterveystyön, psykiatrisen vastaanottotoiminnan ja -kuntoutuksen avohoidon palvelut tuotetaan nykyisen suuruisella resurssilla. Toimintaa kehitetään niin, että yhteistyö eri sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden kanssa on saumatonta ja tukee perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdeasiakkaille tuotettavaa palvelukokonaisuutta. Perheiden ja yksilöiden psyykkinen tuki järjestetään mahdollisimman asiakaslähtöisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kotikäynnit ja verkostossa tehtävä työ tulee lisääntymään. 4. NYKYTILANTEEN KUVAUS 4.1 Toimintojen nykytilanteen kuvaus Terveyspalvelut Terveysaseman vastaanottopalvelut tuotetaan omahoitaja/omalääkäri työparimallilla neljällä alueella väestövastuu-periaatteen mukaisesti. Viikonloppupäivystys hoidetaan päivisin Nilsiässä, ilta- ja yöpäivystys hoidetaan Kuopin yhteispäivystyksessä. Vastaanottopalvelujen käynnit /vuosi: lääkärillä hoitajalla jalkahoitaja 400 silmänpohjakuvaukset 400 erikoislääkärikäynnit 400 Tahkon alueen ulkopaikkakuntalaisten terveydenhuollon kysyntä on suurimmillaan tammi-huhtikuussa. Tahkon alueella on käynnistynyt myös yksityistä lääkäripalvelutuotantoa, joka tukeutuu tukipalvelujen (laboratorio, röntgen) osalta terveyskeskukseen. Tarkistettava. Hoitotarvikejakelu toimii kahdesti viikossa entisellä virastotalolla. Nilsiän vuodeosaston potilaspaikkoja vähennettiin jo vuosi sitten maaliskuussa paikasta nykyiseen eli 20 potilaaseen. Samalla avattiin dementiayksikkö Iltatuuli 2 Attendon rakentamaan ja omistamaan rakennukseen. Nilsiän vuodeosaston henkilökuntaakin siirtyi sinne. Hoitohenkilökuntaa Nilsiän vuodeosastolla on nykyisin: osastonhoitaja, 7 sairaanhoitajaa + 1 varahenkilö, osa-aikainen osastonlääkäri, joka hoitaa lisäsi kotisairaanhoitoa, vastaavan lääkärin tehtävät sekä palvelukeskuksen hoivakodit.

7 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema 7 Hankeselvitys Nilsiässä on aloitettu syksyllä 2013 kotisairaalatoiminta yhteistyössä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ensihoidon kanssa. Kotisairaala toiminta on asiakkaan kotiin tai kotiin verrattavaksi hoitopaikassa tarjottua terveydenhuoltoalan ammattilaisen antamaa hoitoa, joka muuten edellyttäisi sairaalahoitoa. Jos kotisairaalahoitoa ei olisi tarjolla, potilaan hoito jatkuisi osastolla. Suun terveydenhuollon palveluista Nilsiässä vastaavat kaksi hammaslääkäri hammashoitaja työparia, lisäksi tarjotaan suuhygienistin palveluita.. Päivystyspalvelut tuotetaan arkena Nilsiässä, arkipyhinä ja viikonloppuisin Kuopiossa keskitettynä alueellisena päivystyksenä. Erikoishoitopalvelut tuotetaan osittain (kirurgia, anestesiahammashoito) Kuopiossa. Oikomishoidon erikoishammaslääkäri käy kerran kuukaudessa Nilsiässä. Käyntimäärät vuosittain: käynnit lääkärillä n. 3700/v käynnit hoitajalla / suuhygienistillä 1750/v. Nilsiän väestölle on järjestetty perhe- ja aikuispalveluna hyvinvointineuvola (terveydenhoidon palvelut, puheterapia, perheneuvola, psykologipalvelu, lapsiperheiden sosiaalityö ja kotipalvelu sekä lapsioikeudelliset palvelut). Nilsiässä terveydenhoidon palveluita ovat äitiys- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhoito, perhesuunnittelu ja naisten joukkotarkastukset (PAPA). Terveydenhoitajat pitävät Nilsiässä vastaanottoa joka arkipäivä. Omalääkärit vastaavat terveydenhoidon lääkäripalveluista. Äitiys- ja lastenneuvolaa tukevia erikoislääkäripalveluja tarjotaan Kuopiossa. Neuvoloiden erikoislääkäripalvelut tarjotaan Kuopiossa. Toimitilat ovat Nilsiän virastotalolla ja kouluilla. Terveydenhoito toimii pääasiassa päivisin lukuun ottamatta iltaisin tapahtuvaa ryhmätoimintaa. Toimintavolyymi: äitiysneuvola: asiakkaita 210, käynnit 856 vuonna 2014 lastenneuvola: asiakkaita 642, käynnit 1362 vuonna 2014 naisten joukkotarkastuskäyntejä 150 vuonna 2014 perhesuunnittelu: asiakkaita 318, käynnit 392 vuonna 2014 koulu- ja opiskeluterveydenhuolto: asiakkaita 624, käynnit 1550 vuonna 2014 Kuntoutusyksikkö tuottaa tai järjestää ostopalveluna fysio-, puhe- ja toimintaterapiapalveluja, veteraanikuntoutuksen sekä vastaa apuvälinepalveluista. Nilsiän terveysasemalla toimii apuvälinepalvelut, fysioterapia- sekä puheterapiapalvelut omana toimintana. Toimintaterapia toteutetaan pääosin asiakkaiden kotona tai päiväkodeissa ostopalveluna. Työfysioterapeutti käyttää fysioterapiatiloja noin kaksi päivää kuukaudessa. Toiminnan tuottaa arkipäivisin. 3 fysioterapeuttia (joista 1 osa-aikaisesti) ja 1 kuntohoitaja (osa-aikaisesti), 1 puheterapeutti (osa-aikaisesti).

8 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema 8 Hankeselvitys Toimintavolyymi puheterapia (asiakkaita n. 60 /v), käynnit n. 300 yksilökäyntejä (fysioterapia + toimintaterapia) 1500 / v ryhmäkäyntejä (fysioterapia + toimintaterapia) 110/v fysioterapiapalvelut osastolle 1000 käyntiä/v apuvälineiden lainaus 535/v Kuopion psykiatrian keskuksen psykiatrinen sairaanhoitaja pitää päihdevastaanottoa kahtena päivänä viikossa nykyisen terveyskeskuksen tiloissa. Toimintavolyymi on n. neljä asiakasta/työpäivä virka-aikana. Mielenterveyspalveluiden hoitovastaanotoilla (2 hoitajaa, psykologi ja psykiatri) käy keskimäärin 12 henkilöä/työpäivä virka-aikana. Työterveyshuollon tuottaa Kallaveden työterveyshuollon liikelaitos, jossa työskentelee kokopäiväisesti 1 lääkäri ja 2 työterveyshoitajaa. Lisäksi palveluja käy antamassa työterveysfysioterapeutti kahtena päivänä kuukaudessa. Toimintavolyymi: Työterveyshuollolla on Nilsiässä vastaanotto terveyskeskuksen tiloissa: lääkärinkäynnit n, 1500 /v, osa-aikainen työterveyslääkäri hoitajakäynnit n. 1300/v, kolme työterveyshoitajaa Tukipalveluista Itä-Suomen laboratoriokeskus ISLAB toimii Nilsiässä arkisin ( näytteenotto klo 7-12). Röntgenpalvelut toimivat arkipäivisin. Välinehuollon palvelu ostetaan KYSiltä / Servicalta. Lääkehuolto ostetaan KYS:n apteekilta. Nilsiän terveys- ja palvelukeskuksen nykyisessä kiinteistössä sijaitsevat kaikki yllä mainitut palvelut lukuun ottamatta mielenterveyspalveluja, lapsiperhepalveluja sekä aikuissosiaalityön palveluja. Viimeksi mainitut ovat siirtyneet sisäilmaongelmien vuoksi entisen kaupungintalon tiloihin jo ennen kuntaliitosta. 4.2 Tilojen nykytilanteen kuvaus Terveyskeskuksen vastaanotto ja vuodeosasto on rakennettu vuonna Palvelukeskuksen (Ollukka ja Lokottaja) siipi on rakennettu vuonna 1988 ja yhdistetty käytävällä varsinaisen terveyskeskuksen rakennukseen. Lääkäreiden vastaanottotilat, vuodeosasto ja suun terveydenhuolto toimivat terveyskeskuskiinteistössä. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden työntekijät, samoin kuin aikuissosiaalityön ja lapsiperhepalveluiden työntekijät sekä perheneuvola ovat sijoittuneet vuoden 2012 lopussa väistötiloihin Nilsiän virastotalolle. Terveyskeskuksessa ja palvelukeskuksessa on todettu runsaasti korjaustarpeita tehtyjen kuntotutkimusten ja sisäilmatutkimusten perusteella.

9 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema 9 Hankeselvitys 5. TOIMINTOJEN KUVAUS JA MITOITUS 5.1 Terveyspalvelut Lääkäreiden vastaanottopalvelut Nilsiässä tuotetaan edelleen 4-5 terveyskeskuslääkärin ja 5 hoitajan vastaanottopalvelut. Lisäksi siellä toimii akuutti vastaanotto arkisin klo 8-16 sekä toistaiseksi viikonloppuisin klo Ensihoito toteutuu sairaanhoitopiirin palvelusuunnitelman mukaisesti. Lisäksi vastaanotolla toimii erillinen INR- hoitaja ja yksittäisinä päivinä ostopalveluna jalkaterapeutti. Suun terveydenhuollon palveluista Nilsiässä vastaavat kaksi hammaslääkäri hammashoitaja työparia, sekä yksi suuhygienisti. Päivystyspalvelut tuotetaan arkena Nilsiässä, arkipyhinä ja viikonloppuisin Kuopiossa keskitettynä alueellisena päivystyksenä. Erikoishoitopalvelut tuotetaan osittain (kirurgia, anestesiahammashoito) Kuopiossa. Oikomishoidon erikoishammaslääkäri käy kerran kuukaudessa Nilsiässä. Terveydenhoidossa äitiys- ja lastenneuvolan, perhesuunnittelun ja naisten joukkotarkastusten (PAPA) palveluita tuottaa kaksi terveydenhoitajaa ja neuvolalääkäri. Nilsiässä muita terveydenhoidon palveluita ovat koulu- ja opiskeluterveydenhoito, jossa työskentelee yksi terveydenhoitaja ja koululääkäri koulujen omissa tiloissa. Terveydenhoitajat pitävät Nilsiässä vastaanottoa joka arkipäivä. Nilsiän omat lääkärit vastaavat terveydenhoidon lääkäripalveluista. Äitiysja lastenneuvolaa sekä kouluterveydenhuoltoa tukevia erikoislääkäripalveluja tarjotaan Kuopiossa. Perheneuvolapalvelut järjestetään osana Kuopion perheneuvolan ja oppilashuollon palveluja. Palvelut järjestetään Nilsiässä lähipalveluna. Nilsiän toimipisteessä työskentelee yksi sosiaalityöntekijä ja yksi psykologi, jotka tekevät sekä perheneuvolatyötä että koulukuraattori- ja koulupsykologityötä. Perheneuvolapalveluista vastaa Kuopion kasvun ja oppimisen tuen asiakkuusjohtaja. Kuntoutuspalveluissa Puheterapeutti toimii kolmena arkipäivänä viikossa neuvolatoimintojen tilassa. Fysioterapiapalvelut (2-3 fysioterapeuttia) tuotetaan eri-ikäisille henkilöille yhteisissä vastaanottotiloissa, kuntosalissa, allastiloissa, liikuntatilassa, tehostetussa ja valvotussa palveluasumisessa sekä muissa kodeissa. Yhteistoimintaa tehdään eri toimijoiden kanssa kuntalaisten toimintakyvyn ja kuntoutumisen edistymiseksi. Apuvälinepalvelut tuotetaan fysioterapian tilojen välittömässä läheisyydessä. Hyvinvointikioskin toimintana eri ammattilaiset ja muut toimijatahot järjestävät yksilöllistä ja yleisötilaisuuksissa tuotettua terveyttä ja toimintakykyä sekä omahoitoa edistävää palvelua. Perusturvan ja terveydenhuollon toimijat sekä muut toimijat (2-4 henkilöä kerrallaan) ohjaavat ilman ajanvarausta tai kutsutilaisuuksissa (teemapäivät) kuntalaisia terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä sekä esim. tietoteknisten yms. välineiden käytössä (omahoitoa tukevat, palvelujen saamista tukevat toimet) Osastohoito tulee muuttumaan siten, että ympärivuorokautista lääkäripäivystystä ja vaativampaa osastokuntoutusta tarvitsevat potilaat hoidetaan keskitetysti Kuopiossa ja mahdollisesti Siilinjärven ja Juankosken terveyskeskuksien osastoihin tukeutuen.

10 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema 10 Hankeselvitys Asumispalveluihin, hoitokodin yhteyteen, varataan lyhytaikaisseurantapaikkoja pääasiassa hoitotyön keinoin toteutettavaa lyhytaikaista sairaanhoitoa / valvontaa vaativille potilaille, joiden terveydentilaan voidaan turvallisesti ottaa kantaa avovastaanoton lääkäreiden toimesta virka-aikaan tai seudullisen Yön yli mallin - mukaisesti. Paikkavaraus n asiakkaalle. 5.2 Perusturvan ja terveydenhuollon muut palvelut Aikuissosiaalityön palvelut järjestetään Nilsiän ja Maaningan osalta yhden tiimin toimesta. Nilsiässä lähipalveluina omana työnä järjestetään sosiaalityötä sekä työllistymispalveluihin liittyvää palveluohjausta. Lisäksi maaninkalaisten ja nilsiäläisten toimeentulotukihakemukset käsitellään Nilsiässä. Ostopalveluina järjestetään erityisryhmien asumispalveluja sekä kuntouttavaa työtoimintaa, nuorten starttipajatoimintaa ja työhön valmentavaa palvelua. Lapsiperhepalveluista lähipalveluina tuotetaan sosiaalityön ja lastensuojelun perhetyön palvelut. Maaninka-Nilsiä- Riistavesi -alueen lisäksi vuodesta 2017 alkaen Juankosken ja mahdollisesti Tuusniemen sekä mahdollisesti vielä Vehmersalmen (koillinen alue) lähipalveluja varten kootaan yksi yhteinen tiimi, joka tekee työtä näissä keskustaajamissa ja niistä käsin. Kuopion psykiatrian keskuksen (KPK) Nilsiän mielenterveyspalvelut palvelevat maanantaista perjantaihin virka-aikana yhteensä 4,5 työntekijän työpanoksella (3 hoitotyöntekijää, osa-aikaiset psykologi ja psykiatri). Mielenterveys- ja päihdepalveluja kehitetään tulevaisuudessa siten, että ongelmista kärsiville on tarjolla apua lähellä. Psykiatristen pitkäaikaispotilaiden kuntoutuspalveluja kehitetään siten että toimintakyky säilyy ja ihmiset pystyvät asumaan omissa kodeissaan. Kotikäyntien tarve osana palveluja tulee lisääntymään. Matalan kynnyksen palveluissa tulee olla tarjolla lyhyttä, määräaikaista yksilöhoitoa sekä erilaista, vertaistuen kehittymisen mahdollistavaa ryhmähoitoa/toimintaa. Internetin kautta toteutuvat mielenterveyspalvelut tulevat lisääntymään. Nykyiset resurssit riittävät suunnittelujaksolle. Jos väestörakenteessa/määrässä tapahtuu olennaisia muutoksia, niin resurssien käyttöä pitää arvioida uudelleen. 5.3 Henkilöstömitoitus Koko hankkeen henkilöstömitoitus on noin 50 työntekijää. Tämä määrä jakautuu seuraavasti: - terveyspalvelut 44 hlö - ISLAB 3 hlö - laitoshuolto 2 hlö - Kallaveden työterveys 3 hlö

11 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema Tilaohjelma ja kiinteä varustelu Hankeselvitys Hankkeen tilaohjelman ohjelma-ala on noin 1200 hyöty-m2. Tilaryhmittäinen jako on seuraava: - terveyspalvelut noin 250 hyöty-m2 - tukipalvelut noin 70 hyöty-m2 - neuvola noin 110 hyöty-m2 - yhteiset vastaanottotilat noin 180 hyöty-m2 - suun terveydenhuolto noin 100hyöty-m2 - kuntoutuspalvelut noin 110 hyöty-m2 - Kallaveden työterveys noin 50 hyöty-m2 - yhteistilat noin 200 hyöty-m2 - henkilökunnan tilat noin 75 hyöty-m2 - kiinteistönhuollon ja siivoustilat noin 50 hyöty-m2 - yhteensä noin 1200 hyöty-m2 Yhteistilojen mitoituksessa ja tilaominaisuuksissa otetaan kohtuullisessa määrin huomioon eri käyttäjäryhmien ja monitoimisuuden vaatimuksia. Yhteiset tilat toimivat monikäyttöperiaatteella, vuoroja varataan sähköisen varauskalenterin kautta. 6. KAAVALLINEN TILANNE 6.1 Kaavallinen tilanne Nilsiän terveyskeskus sijaitsee omalla tontillaan korttelissa 78, joka on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty merkinnällä YS (sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue). Kaavassa määritelty kerrosluku on 2 ja tehokkuusluku on 0,40. Autopaikkojen rakentamisvelvoite on 1 ap / 50 m2 kerrosalaa. 6.2 Vaihtoehtoiset rakennuspaikat Perusturvan ja terveydenhuollon palveluverkostojen kehittämisselvitys ( ), jonka valtuusto hyväksyi , esitteli Nilsiän terveyskeskuksen/ aluekampuksen sijaintipaikoiksi kolme eri vaihtoehtoa: A. nykyinen terveyskeskuksen alue, B. rakentamaton alue pohjoisempana sekä C. virastotalon alue. Näistä kehittämisselvitys päätyi esittämään virastotalon aluetta jatkotyön pohjaksi. Terveyskeskus-/ palvelukeskuksen hanketyöryhmä päätyi myös esittämään virastotalon aluetta Hyvinvointikeskus-hankkeen sijaintipaikaksi nykyisen terveyskeskuksen tontin sijaan. 7. KUSTANNUKSET Investointi- ja rakennuskustannukset Rakennuskustannukset Hankkeen tavoitehintapohjaiset arvioidut rakennuskustannukset ovat noin 6,5 milj. euroa.

12 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema 12 Hankeselvitys Perushankintojen kustannukset Hyvinvointikeskuksen kalustamiseen ja varustamiseen tarvittavat perushankinnat on arvioitu olevan 0,7 milj. euroa. Käyttökustannukset Tilakustannukset (vuokra- ja ylläpitokustannukset) Arvioidut vuosittaiset tilakustannukset ovat noin euroa laskettuna 30 vuoden poistoajalle. Nykyisen terveysaseman kokonaisvuokra on euroa/ vuosi. 8. HANKKEEN TAVOITTEELLINEN AIKATAULU, ETENEMINEN JA RAHOITUSVAIHTOEHDOT Aikataulu Hankkeen toteutussuunnittelu on mahdollista aloittaa vuoden 2015 aikana sen jälkeen kun kaupunginhallitus on hyväksynyt hankesuunnitelman ja rahoituspäätös on tehty. Rakennustyöt on mahdollista aloittaa talvella , ellei hankkeen etenemisessä tule viivästyksiä. Rakennustöiden valmistuminen on tällöin mahdollista syksyllä ESITYS Terveydenhuollon palvelualue ja Kuopion Tilakeskus esittävät, että kaupunginhallitus hyväksyy hankeselvityksen jatkotoimenpiteitä varten. 10. LIITTEET 1. Huonetilaohjelma Erillisenä liitteenä 1. kustannusarvio 2. Tavoitehintalaskelma 3. Nilsiän hyvinvointikeskus / Terveys- ja palvelukeskus, hankesuunnitelma

13 TILAOHJELMA, sivu 1 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx TILAOHJELMA /ah /ml,ah NILSIÄN TERVEYSASEMA versio 3 ( M.L ) huonetila pintaala henk. määrä toiminnat toiminta-aika laitteet ja varusteet sijainti- ja yhteysvaatimukset erityisvaatimuksia/ huomautuksia koko keskus esteetön TERVEYSPALVELUT Terveyskioski Vastaanottotila 15 m henkilökohtainen terveysneuvonta ja pienet toimenpiteet osaviikkoinen klo 8-20 vesipiste, tutkimuspöytä, atk helposti saavutettavissa yhteispalvelupisteen yhteydessä yhteiset vastaanottotilat varasto 5 esitteitä.lomakkeita, fysioterapiavälineistö edellisen vieressä aputila 5 monitoimitulostin ja muut toimistotarvikkeet edellisen vieressä Monitoimitila noin m tietoiskut ryhmätilaisuudet, asiakkaiden omatoimipisteitä atk, asiakaspäätteitä, info-tv, istuinryhmiä yhteiskäyttöinen Lääkärien vastaanotot 8-20 Odotustila 15 Vastaanottohuone, 5 kpl á 18 m lääkärin vastaanotto määräyksien mukainen varustus sijainti vierekkäin hoitajan kanssa turva- ja hälytyspalvelut Vastaanottohuone, 5 kpl á 16 m hoitajan vastaanotto määräyksien mukainen varustus pakomahdollisuus

14 TILAOHJELMA, sivu 2 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx Asiakas-wc 5 Toimenpidehuone 1kpl toimenpiteet valaistus, tutkimuspödyät, kipsausmahdollisuus, atk- yhteydet, elvytysvalmius defibrilaattori kuvankatselumahdollisu us, lääke- ja tarvikekaapistot, huuhtelu ja lavuaarit, paari- ja pyörätuoliliikkuvuus, korvatuoli Ensiapu paikkaa PSSHP:n toiminta? määräyksien mukainen varustus ambulanssilla paaripotilaiden pääsy seurantapaikoille INR-hoitaja 1+2 hoitajan vastaanotto Marevan seuranta Erikoislääkärit 1+2 erikoislääkäreiden käytössä määräyksien mukainen varustus määräyksien mukainen varustus yhteiset vastaanottotilat yhteiset vastaanottotilat Jalkojenhoitaja 1+1 hoitajan vastaanotto toimii yhteisissä hyvinvoinnin tiloissa Tukipalvelut Laboratorio/ ISLAB ma-pe Odotustila 10 vuoronumerojärjestelmä voi olla yhteinen muiden palvelujen kanssa Näytteenotto 2*7 m verinäytteenotto sähkösäädettävä työpöytä pakomahdollisuus

15 TILAOHJELMA, sivu 3 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx Laboratorio/ ISLAB 30 3 näytteiden esikäsittely+ analyysi laboratoriolaitteet, työasemat EKG-tutkimushuone 10 1 EKG- ja spirometriarekisteröinti EKG-, spirometria- ja atk-laitteet, EKG-sänky, työpöytä,.tuoli Näyte-wc 5 wc:stä luukku esikäsittelytilaan Suun terveydenhuolto 8-16 asiakkaan pukeutumis/riisuuntumist ila, asiakkaan kuljetus sängyllä mahd. Odotustila 5 Hammaslääkärien vastaanotot, 2 kpl m hammaslääkärien vastaanotto, hoitaja mukana, oikomishoidon vastaanotto määräysten mukainen hammashoitotilan varustus unitit, toinen liikuteltava leveä ovi Suuhygienistin vastaanotto, 1 kpl suuhygienistin toimenpidehuone määräysten mukainen hammashoitotilan varustus unitit Välinehuolto 25 autoklaavit, pesulaitteet, instrumenttikaapit, pakkaus yhteinen terveysaseman kanssa Varasto/ Tekninen tila 10 rtg-kuvanlukija, säilytystila vesipiste hoitohuoneiden lähellä 20 m2, ellei tule välinehuoltoa Henkilöstötilat 5 voi sijaita keskitetysti

16 TILAOHJELMA, sivu 4 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx Hyvinvointineuvola/ Terveydenhoidon palvelut 8-19 ma-to pe Neuvolan odotustila odottaminen, leikkialue lastenneuvola, äitiysneuvola, Vastaanottotilat 3 kpl á 18 m2 54 perhesuunnittelu, papajoukkotarkastukset 1+3 atk, tutkimusvalaisin, vesipiste, lukollinen hyllyja vaatekaappi äänieristys Vastaanotto psykologipalvelu puheterapia yhteiskäyttöinen tila äänieristys Asiaskas-wc 6 Henkilökunnan wc 3 Vaunueteinen 6 Varasto 6 materiaalien ja välineiden säilytys pistorasioita voi olla yhteinen muiden toimintojen kanssa Taukotila 10 m2 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto terveydenhoitajan 1+1 vastaanotto määräyksien mukainen varustus KOULUILLA Kuntoutuspalvelut ma-pe 8-18 hyvin saavutettavissa Yksilöterapia, vastaanottohuone 3 kpl á 18 m2 54 Yksilöllinen fysioterapia, puheterapia apuvälineiden sovitus ma-pe 8-18 hoitopöytä, seinäpeili, vesipiste, atk, tstokalusteet yhteiset vastaanottotilat

17 TILAOHJELMA, sivu 5 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx Kuntosali/harjoitussali 3-10 Toimintaterapia, n.10 kuntosalilaitetta, fysioterapia, ryhmäterapia, puolapuut, seinäpeilejä, vaikeavammaisten terapia ma-pe 8-18 vesipiste, kattokiskot? yhteiskäyttötiila Harjoitussali fysioterapia, toimintaterapia ma-pe 8-18 kattokiskot, puolapuut, kuntosalin vieressä terapiamattoja, mittauslaitteita, käsipainoja, apuvälineitä, Fysioterapiatarvikevarasto 6 1 pienvälineiden säilytys potilasohjeita yhteiskäyttöinen silloin kun ei fysioterapian käytössä Puheterapia, vastaanottohuone tutkimus, yksilöterapia, perheiden ohjaus ma-pe 3 pv/vko lasten pöytä ja tuolit, terapiakalusteita, komeroita asiakastuoleja yhteiset vastaanottotilat asiakasodotustila lapsille, Odotustila aikuisille Suihku, WC- ja pukeutumistila naisille ja asiakkaiden pukeutumismiehille 1-5 ja pesutila Inva-wc Apuvälinepalvelu asiakaspalvelutila varastotilat palautus 8 lainaus, palautus,pesu, varastointi apuvälineiden sovittaminen, ohjaus, lainausten ja palautusten kirjaus palautettujen puhdistusta odottavien apuvälineiden tila atk, hoitopöytä,komeroita, tstokalusteet komeroit, hyllyjä, seinäkoukkuja vapaata lattiatilaa, hyllyjä kuntoutustilojen lähellä -lähtevän tavaran tila puhtaiden välineiden vastaanotto vapaata lattiatilaa, hyllyjä

18 TILAOHJELMA, sivu 6 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx - apuvälineiden puhdistus 10 -apuvälineiden korjaus 0 välineiden pintapyyhintää& pienapuvälineiden huolto välineiden pienkorjaukset Työterveyshuolto /Kallaveden Työterveys 8-16 Vastaanottotila 'a 18 m lääkärin vastaanotto Vastaanottotila 'a 16 m hoitajan vastaanotto Vastaanottotila työterveysfysioterapeutti toimii kuntoutuksen fysioterapiatiloissa Varasto 2 Yhteiset vastaanottotilat Lääkärin, terapeutin tms vastaanottotilat 4 kpl 'a 18m2 72 Psykologin, sosiaalityöntekijän ym. Vastaanotto 6*18 m2 108 Terveyskioskin vastaanotto, päihdepalvelut, erikoislääkärit Mielenterveys, aikuissosiaalityö, lastensuojelu, perheneuvola määräysten mukainen varustus yhteiskäyttöiset työpiste, seurustelutila, v yhteiskäyttöiset Mielenterveys- ja päihdepalvelut Vastaanottotila 1+4 Vastaanottotila 2 kpl 1+2 psykologin/psykiatrin vastaanotto 3-4 pv/vko 1 pv/viikko yhteiset vastaanottotilat pakomahdollisuus päihdekuntoutus/ psykiatrinen sairaanhoitaja yhteiset vastaanottotilat pakomahdollisuus

19 TILAOHJELMA, sivu 7 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx Vastaanottotila lähihoitaja Taukotila Tiiimihuone/kokoustila Henkilökunnan wc Wc -tilat keskitetty keskitetty keskitetty keskitetty SOSIAALIPALVELUT Aikuissosiaalityö, asikaspalvelu 3 kpl á 17 3 aikuisten sosiaalityö ja kuntouttava työtoiminta yhteiset vastaanottotilat Aikuissosiaalityö, etuuskäsittely yhteinen huone 2 etuuskäsittely yhteiset vastaanottotilat Lapsiperhepalvelut lastensuojelun 3 huonetta 3 sosiaalityö 8-16 yhteiset vastaanottotilat Lapsiperhepalvelut 3 huonetta 3 lastensuojelun perhetyö 8-16 yhteiset vastaanottotilat erillistä neuvottelutilaa perhe- ja verkostotapaamisiin erillistä neuvottelutilaa perhe- ja verkostotapaamisiin

20 TILAOHJELMA, sivu 8 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx YHTEISTILAT (ent.toimintakeskus) Asumisyksiköiden palvelut lähiympäristön asukkaiden palvelut, kauempaa tulevien palvelut PALI-kuljetukset? Aulatilat Aula 25 oleskelu, vaatesäilytys Yleisö-wc/n 5 inva-mitoitus Yleisö-wc/m 5 inva-mitoitus Monitoimitila 40 tietoiskut, neuvontatilaisuudet, neuvolan tilaisuudet ym. yhdistetty päiväryhmätilaan Varasto 5 Päiväryhmien tilat tilojen yhteiskäyttö ohjattujen osa- ja kokoäiväryhmien sekä vertaisryhmien ja järjestöjen kanssa osa-ja kokopäiväryhmät oleskelu, seurustelu, toiminta, lepo,kahviruokailu, Lepohuone/ryhmätila käsityöt 8-10 päiväryhmäohjaajat Toimistohuone 2-4 ym.henkilöstö iso pöytä, sohva, lepotuolit, seinille nostettavat sängyt 4-6 kpl Hk:n sosiaalitilat keskitetysti Varasto Inva-wc:t

21 TILAOHJELMA, sivu 9 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx Kuntoutus/harrastustilat 8-20 Kuntosali 50 yhteiskäyttöinen yksityinen toimija/ kaupunki Puku- ja pesutilat 10 Wc-tilat,inva 2 kpl 10 Varastot 5 Ohjaajan tila 8 Arkisto 40 liukuhylllyt 180 hyllymetriä tarve Henkilökunnan tilat Henkilökunta: 50 + siivoushk 2 h osa sijaitsee VSS:ssa Sosiaalitilat -pukutilat -suihkutilat -wc-tilat 60 50

22 TILAOHJELMA, sivu 10 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx -taukotilat 15 ratkaisusta riippuen Siivoustilat Siivouskeskus ja varasto 10 Siivoushuoneet, 2 kpl 6 Kiinteistönhuollon tilat Tekninen valvonta 10 Kiinteistönhoito 0 Happipullovarasto 5 Ulkovarasto 10 Jätehuone 15 Väestönsuoja ks. Henkilöstötilat Ulkotilat Autopaikoitus Polkupyöräpaikoitus

23 TILAOHJELMA, sivu 11 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx YHTEENSÄ 1197 hyöty-m brutto-m2

NILSIÄN HYVINVOINTIKESKUS/TERVEYS- JA PALVELUKESKUS HANKESUUNNITELMA

NILSIÄN HYVINVOINTIKESKUS/TERVEYS- JA PALVELUKESKUS HANKESUUNNITELMA NILSIÄN HYVINVOINTIKESKUS/TERVEYS- JA PALVELUKESKUS HANKESUUNNITELMA Kuopion kaupunki Nilsiän hyvinvointikeskus 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TAUSTATIEDOT... 4 2.1 Verkostosuunnitelmat ja strategiat...

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013 2013 Minna Mutanen 26.3.2013 terveyspalveluiden johtaja johtava ylilääkäri Terveysneuvonta Tukipalvelut Avopalvelut Sairaanhoitopalvelut Sairaalapalvelut Laitehuolto Fysioterapia Tk-vuodeosastotoiminta

Lisätiedot

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: kiireetön ja puolikiireellinen hoito

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025 Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Miten haasteet otetaan haltuun? lapsiperheiden %-osuus

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2015 Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä

Lisätiedot

Palvelukortti Sulkava, suunnitelmakausi 2012-2014

Palvelukortti Sulkava, suunnitelmakausi 2012-2014 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Lääkärien ja hoitajien vastaanotto: kiireetön

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLIN MÄÄRITTELYÄ. Keski-Suomen SOTE 2020 17.9.2015

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLIN MÄÄRITTELYÄ. Keski-Suomen SOTE 2020 17.9.2015 KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLIN MÄÄRITTELYÄ Keski-Suomen SOTE 2020 KAKSI ISOA TEEMAA SUUNNITTELUSSA PAIKALLISEN AUTONOMIAN TARVE Paikalliset hyvät käytännöt Asiakastuntemus ja osallisuus Omaiset, naapurustot,

Lisätiedot

Siiliset-yhteistoiminta-alue

Siiliset-yhteistoiminta-alue Siiliset-yhteistoiminta-alue Yhteensä 31.350 asukasta -Maaningalla 3.850 -Nilsiässä 6.500 -Siilinjärvellä 21.000 22.2.2011 /Reijo Ruostila PERUSTURVA- LAUTAKUNTA -Kuntien yhteinen ltk -Tilaajaryhmä -Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Sivu 1 (7) OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA

Sivu 1 (7) OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA Sivu 1 (7) HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO

Lisätiedot

Nilsiän Hyvinvointikeskus

Nilsiän Hyvinvointikeskus K o u l u p o l k u KIRJTO U k k o - p a a v o n t i e +108,0 +108,3 ENSIAU SAATTO K o u l u t i e +108,6 UINKERROSTALO UOLTO UOLTO +109,6 OLESKELU +109,0 VALTION VIRTOTALO +109,7 n yvinvointikeskus TORI

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014. Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTALASKUTUS, LASKUTUSHINNAT VUONNA 2014.

SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014. Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTALASKUTUS, LASKUTUSHINNAT VUONNA 2014. 1(5) SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014 Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTASKUTUS, SKUTUSHINNAT VUONNA 2014 Yhteiset palvelut Toimikortti 78,90 euroa / kortti Sosiaali- ja perhepalvelut

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013 Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuonna 2013 YLEISTÄ PALVELUISTA 1/2 Kuopio järjestää Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuoden 2013 austa ähtien Kuopion termit: perusturvan ja terveydenhuoon paveut

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*)

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturva Liisa Ståhle Sosiaalipalvelut (3) Terveyspalvelut (3) Toimintakyvyn tukipalvelut (2) Ikäihmisten hyvinvointipalvelut (10) Hallintopalvelut

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen?

Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen? Maaningan kuntalaisillat Keskusta 12.3.2012 Terveydenhuolto ja perusturva (lääkäri, hammaslääkäri, kuntoutus, neuvolat, kouluterveydenhuolto, sairaalapalvelut, mielenterveystyö, päihdehoito, lapsiperhepalvelut,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Tulosalueet Sosiaalipalveluiden Terveyspalveluiden Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Hallintopalveluiden

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Palvelukortti Savonlinna, suunnitelmakausi 2016

Palvelukortti Savonlinna, suunnitelmakausi 2016 Perusterveydenhuolto Vastaanottotoiminta Palvelukuvaus Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut Rintasyöpäseulonnat Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Lääkärin vastaanottopalveluja tuotetaan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 PERUSTURVAPALVELUT PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO LKM 31.12.2014 LKM 31.12.2014 perusturvajohtaja 1 Avoimet

Lisätiedot

ORGANISAATION PERUSRAKENNE

ORGANISAATION PERUSRAKENNE ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPAVELUJEN KUNTAYHTYMÄ ORGANISAATION PERUSRAKENNE Organisaatiorakenne arvioidaan syksyllä 2017 ja tehdään sen johdosta tarvittavat muutokset/korjaukset. TARKASTUSLTK VALTUUSTO

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Pukinmäen terveysasema- ja neuvolapalvelut Malmin terveysasema 19 lääkärin terveysasema, jossa hyvä työvoimatilanne

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 38 16.04.2013. 38 Asianro 337/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 38 16.04.2013. 38 Asianro 337/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 38 Asianro 337/00.02.03/2013 Viranhaltijapäätökset Hallintosääntö 14 Alemman viranomaisen päättämän asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Palvelukortti Savonlinna, suunnitelmakausi 2017

Palvelukortti Savonlinna, suunnitelmakausi 2017 Perusterveydenhuolto Vastaanottotoiminta Palvelukuvaus Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut Rintasyöpäseulonnat Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Lääkärin vastaanottopalveluja tuotetaan

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

KUNTOUTSUSPALVELUIDEN PALVELUTUOTANTOTYÖRYHMÄN YHTEENVETO VUODEN 2014 TIEDOISTA

KUNTOUTSUSPALVELUIDEN PALVELUTUOTANTOTYÖRYHMÄN YHTEENVETO VUODEN 2014 TIEDOISTA KUNTOUTSUSPALVELUIDEN PALVELUTUOTANTOTYÖRYHMÄN YHTEENVETO VUODEN 2014 TIEDOISTA 1 BUDJETTI Kokkola ja Kruunupyy KPKS ESH, Kokkkola kuntoutusyksikvanhuspalvelut kö KPKS ESH piirin ulkop hoito KPKS ESH muut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Terveyspalvelut Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Sisältö 1. Suomen terveydenhuolto 2. Terveys 3. Terveyskeskus 4. Keskussairaala 5. Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) 6. Hoitoon hakeutuminen

Lisätiedot

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus Fiksu Kalasatama-seminaari 11.12.2014

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus Fiksu Kalasatama-seminaari 11.12.2014 Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus Fiksu Kalasatama-seminaari 11.12.2014 Kalasataman terveys ja hyvinvointikeskus-projekti Lars Rosengren /Projektipäällikkö (lars.rosengren@hel.fi) Hilkka Kulmala

Lisätiedot

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Ilomantsin terveyskeskuksen neuvolatoiminta on osa ehkäisevän työyksikön toimintaa. Ehkäisevässä

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Terveyspalveluverkko 2015-2020

Terveyspalveluverkko 2015-2020 Terveyspalveluverkko 2015-2020 28.9.2015 Kati Kallimo toimialajohtaja Perusturvalautakunta 27.8.2015 Kaupunginhallitus 31.8.2015 Terveydenhuollonjaosto 9.9.2015 Perusturvalautakunta 24.8.2015 Päätösasia

Lisätiedot

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille.

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ K A R V I A I S E N TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. Tiedot on koottu Karviaisen 27.4.2010 päivittämästä palveluoppaasta.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Ritva Teräväinen Kehittämispäällikkö Yksittäinen kunta: tilaajaosaaminen Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Tasapuolisuus?

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja

KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja Hallinto Perusturva Sivistys Tekniset Tulosalueet Tulosalueet Tulosalueet Tulosalueet Yleishallinto Elinkeinotoimi Käyttöomaisuuden myynnit Maaseututoimi Maankäyttötoimi Johto

Lisätiedot

Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009. Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen

Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009. Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009 Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen PERUSTURVAPALVELUT TUKIRYHMÄ SOSIAALITYÖ- JA VAMMAISPAL- VELUT KOTI- JA LAITOS- HOITO TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO

Lisätiedot

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri 2.6.2014 1 Mitä Turun PTH tekee huolehtii noin 180 000

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 21 19.03.2013. 21 Asianro 337/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 21 19.03.2013. 21 Asianro 337/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 21 Asianro 337/00.02.03/2013 Viranhaltijapäätökset Hallintosääntö 14 Alemman viranomaisen päättämän asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1. 31.12.2014 JUUPAJOEN KUNTA

Sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1. 31.12.2014 JUUPAJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1. 31.12.2014 JUUPAJOEN KUNTA Pihlajalinna Oy tuottaa juupa jokelaisille 1.1.2014 alkaen perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut lukuun ottamatta Juupajoen kunnan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2011 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta. 23 Asianro 337/00.02.03/2013 Viranhaltijapäätökset

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2011 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta. 23 Asianro 337/00.02.03/2013 Viranhaltijapäätökset Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2011 1 (1) 23 Asianro 337/00.02.03/2013 Viranhaltijapäätökset Hallintosääntö 14 Alemman viranomaisen päättämän asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 14 LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA LASTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAISESTA TUNNISTAMISESTA JA TUKI- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2009-2636 Esityslistan asia

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden laskenta

Rekrytointitarpeiden laskenta Rekrytointitarpeiden laskenta Henkilöstön tarve kehittyy kuten palvelutarve Vaihtoehtoisessa laskelmassa henkilötyön tuottavuus paranee valitulla tasolla (esim. 0,5 %/v) Palvelutarve-ennuste perustuu ennustettuun

Lisätiedot

SAIRAALAPALVELUT TERVEYSKESKUKSEN OSASTO 14 KOTISAIRAALATOIMINTA 14 SUUN TERVEYDENHUOLTO SUUN TERVEYDENHUOLTO 15

SAIRAALAPALVELUT TERVEYSKESKUKSEN OSASTO 14 KOTISAIRAALATOIMINTA 14 SUUN TERVEYDENHUOLTO SUUN TERVEYDENHUOLTO 15 Mäntyharjun kunta 2016 Sisällysluettelo: VASTAANOTTO- JA SAIRAALAPALVELUT VASTAANOTTOPALVELUT PÄIVYSTYS- JA VASTAANOTTOTOIMINTA 4 LABORATORIO JA RÖNTGEN 5 FYSIOTERAPIA JA APUVÄLINEET 6 NEUVOLA JA KOULUTERVEYDENHUOLTO

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

Lähipalveluiden määrittely versio 1.0

Lähipalveluiden määrittely versio 1.0 Lähipalveluiden määrittely versio 1.0 3.6.2015 Määrittely tehty seuraavan aineiston pohjalta Kuntalaisillat ja niistä saatu palaute Henkilöstölle järjestetyt workshopit kuntakierroksella Kysely lähipalveluista

Lisätiedot

Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja www.thl.fi/yksityinenpalvelutuotanto

Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja www.thl.fi/yksityinenpalvelutuotanto Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja Julkistamistilaisuus 3.4.2009 1 Kustannukset 2006, miljardia euroa Kustannukset ja henkilöstö eri sektoreilla 2006 julkiset palveluntuottajat

Lisätiedot

Uudet toimintamallit käyttöön yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä

Uudet toimintamallit käyttöön yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-31.12.2014 Uudet toimintamallit käyttöön

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

KEMIN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT KEMIN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT Esitteen kuvat Tiina Laukkanen 2 KEMIN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT KEMIN KAUPUNGIN VASTAANOTTOPALVELUT LÄÄKÄRIEN JA SAIRAANHOITAJIEN VASTAANOTOT Avoinna

Lisätiedot

Hoitokoti Sateenkaari

Hoitokoti Sateenkaari Hoitokoti Sateenkaari Järvi-Pohjanmaan perusturva ALAJÄRVI Hoitokoti Sateenkaari sijaitsee Alajärvellä ja on Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen (Alajärvi, Soini ja Vimpeli) perusturvalautakunnan alainen

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia. Oletko se sinä?

Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia. Oletko se sinä? Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia Oletko se sinä? Meillä on töitä! Hyvä terveydenhuollon ammattilainen, me haluaisimme juuri sinut töihin osaavaan joukkoomme Seinäjoen terveyskeskukseen.

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 Hallitus 91 06.05.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 H 91 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoito:

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

Miten erityisnuorta tuetaan peruskoulun aikana? Mari Raappana, koulupsykologi & Ulla Suosalo, toimintaterapeutti

Miten erityisnuorta tuetaan peruskoulun aikana? Mari Raappana, koulupsykologi & Ulla Suosalo, toimintaterapeutti Miten erityisnuorta tuetaan peruskoulun aikana? Mari Raappana, koulupsykologi & Ulla Suosalo, toimintaterapeutti Oppilashuollollinen tuki Yhteisöllistä Yksilökohtaista Yhteistyötahojen tärkeä merkitys

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan johtosääntö. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 3 / 21.1.2014. 1 Perusturvalautakunnan toiminta-ajatus ja toimiala

Perusturvalautakunnan johtosääntö. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 3 / 21.1.2014. 1 Perusturvalautakunnan toiminta-ajatus ja toimiala 1 (5) Perusturvalautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 3 / 21.1.2014 1 Perusturvalautakunnan toiminta-ajatus ja toimiala 2 Perusturvalautakunnan kokoonpano ja toimikausi 3 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Terveys- ja hyvinvointikeskus - uusi tapa tarjota palveluja. Hyvinvointia ja terveyttä

Terveys- ja hyvinvointikeskus - uusi tapa tarjota palveluja. Hyvinvointia ja terveyttä Terveys- ja hyvinvointikeskus - uusi tapa tarjota palveluja Hyvinvointia ja terveyttä Terveys- ja hyvinvointikeskuksesta tarjotaan avosairaanhoidon terveysasemapalveluja psykiatria- ja päihdepalveluja

Lisätiedot

- Rakennuksen koko (=bruttoala) on sama molemmissa vaihtoehdoissa. - Vastaanotto- ja toimistotilat 55 %

- Rakennuksen koko (=bruttoala) on sama molemmissa vaihtoehdoissa. - Vastaanotto- ja toimistotilat 55 % 24.9.2015 1(9) Kirkkonummen hyvinvointikeskuksen uudisrakennuksesta on laadittu kaksi vaihtoehtoista hankesuunnitelmaa. Tämä dokumentti sisältää vertailun näiden vaihtoehtojen välillä. Koska vaihtoehdoissa

Lisätiedot

- Meitä varten - Perusturvapalvelut Mäntyharjulla. Päivitetty 25.2.2016

- Meitä varten - Perusturvapalvelut Mäntyharjulla. Päivitetty 25.2.2016 - Meitä varten - Perusturvapalvelut Mäntyharjulla Päivitetty 25.2.2016 Mäntyharjun kunta 2016 Sisällysluettelo: VASTAANOTTO- JA SAIRAALAPALVELUT VASTAANOTTOPALVELUT PÄIVYSTYS- JA VASTAANOTTOTOIMINTA 4

Lisätiedot

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Lautakuntien seminaari 20.3.2012 Muutostiimi 21.3.2012 Muutostiimi 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Ensimmäinen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

Lähipalvelut ja palveluverkko. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija

Lähipalvelut ja palveluverkko. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija Lähipalvelut ja palveluverkko Riitta Pylvänen hankesuunnittelija 8.6.2015 Määrittely tehty seuraavan aineiston pohjalta Kuntalaisillat ja niistä saatu palaute Henkilöstölle järjestetyt workshopit kuntakierroksella

Lisätiedot

Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 3 27.01.2015. Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä

Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 3 27.01.2015. Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 3 27.01.2015 Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä 532/05.15/2014, 559/05.05.04/2014, 357/06.00.02/2012, 493/05.20/2012, 6/05.03.03/2015, 485/05.20.03/2012,

Lisätiedot