NILSIÄN TERVEYSASEMA HANKESELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NILSIÄN TERVEYSASEMA HANKESELVITYS"

Transkriptio

1 NILSIÄN TERVEYSASEMA HANKESELVITYS

2 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema 2 Hankeselvitys SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO TAUSTATIEDOT Verkostosuunnitelmat ja strategiat Väestöennuste ja kuntaliitokset Kuntotutkimukset TARVE Hankkeelle määritellyt tarpeet NYKYTILANTEEN KUVAUS Toimintojen nykytilanteen kuvaus Tilojen nykytilanteen kuvaus TOIMINTOJEN KUVAUS JA MITOITUS Terveyspalvelut Perusturvan ja terveydenhuollon muut palvelut Henkilöstömitoitus Tilaohjelma ja kiinteä varustelu KAAVALLINEN TILANNE Kaavallinen tilanne Vaihtoehtoiset rakennuspaikat KUSTANNUKSET HANKKEEN TAVOITTEELLINEN AIKATAULU, ETENEMINEN JA RAHOITUSVAIHTOEHDOT ESITYS LIITTEET... 12

3 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema 3 Hankeselvitys NILSIÄN TERVEYSASEMA HANKESELVITYS 1. JOHDANTO Kaupunginjohtaja nimesi huhtikuussa 2013 Nilsiän terveyskeskus-/ palvelukeskus hanketta varten hanketyöryhmän, johon kuuluivat Hankesuunnitteluarkkitehti Anneli Hautsalo, puheenjohtaja Terveysjohtaja Jari Saarinen / va. terveysjohtaja Tuija Jääskeläinen Hoivajohtaja Mari Antikainen Kotihoidon päällikkö Merja Ylönen Vastaava lääkäri Heikki Väänänen Tilahallintapäällikkö Mervi Happonen Hanketyöryhmä esitti Nilsiän hyvinvointikeskus/ terveys- ja palvelukeskuksen hankesuunnitelman jatkotoimenpiteitä varten. Perusturvan ja terveydenhuollon lautakunta merkitsi kokouksessaan hankesuunnitelman tiedoksi. Kaupunginjohtajan johtoryhmä päätti kokouksessaan , että terveydenhuollon palvelualue ja tilakeskus valmistelevat hanke-esitystä niin, että siitä saadaan niin toiminnallisesti kuin myös kustannuksiltaan toteuttamiskelpoinen (tarkastellaan mm. kohtaamispaikka-, nettikahvilan, ravintolan, eri ryhmien kokoontumismahdollisuuksien, harrastus- ja opiskelumahdollisuuksien ja sauna- ja vesiliikuntamahdollisuuksien tarpeellisuutta hanke-esityksessä). 2. TAUSTATIEDOT 2.1 Verkostosuunnitelmat ja strategiat Perusturvan ja terveydenhuollon palveluverkostojen kehittämisselvitys, asumispalvelut ja sairaalapalvelut, valmistui kesällä Kaupunginhallitus hyväksyi selvityksen ja kaupunginvaltuusto Suunnitelma jakautuu karkeasti kolmeen osioon: nykytilannekartoitukseen kokonaispaikkatarvearvioon vuonna 2030 perustuen Perusturvan ja terveydenhuollon johdon strategisiin linjauksiin ja väestönkasvuennusteisiin visio-osuuteen asumispalveluiden järjestämiseksi alueittain vuonna 2030 perustuen Kuopion strategisiin linjauksiin sekä valtakunnallisiin linjauksiin

4 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema 4 Hankeselvitys Raportissa hahmotetaan palveluiden sijainnin ohella palvelujen järjestämistapoja ja tilallisia perusteita sekä asuntojen että palvelukeskusten osalta. Nilsiän ikäihmisten (75+) asumispalveluiden tavoitteelliset kokonaismäärät (sekä kaupungin että yksityisten järjestämät palvelut) on laskennallisesti määritelty seuraavasti: 102 palveluasumisen paikkaa (tehostettu ja tavallinen palveluasuminen) 146 uusimuotoista ns. elämänkaariasumisen paikkaa 21 vuorohoito- ja kuntoutuspaikkaa. Strategisena yleislinjauksena selvityksessä on esitetty, että kaupunki järjestää 20 % palvelutuotannosta ja että kaupunkikonserni järjestää tilat tämän lisäksi 40 %:lle paikoista. Raporttiin liittyvässä kiinteistökartoituksessa kartoitettiin Nilsiän entinen virastotalo, johon olisi luontevasti sijoitettavissa kampuskeskustiloja sekä palveluasuntoja. 2.2 Väestöennuste ja kuntaliitokset Kuopiossa asui vuoden 2014 alussa noin henkilöä. Tulevina vuosina kuopiolaisten määrä lisääntyy ja väestön ikärakenne vanhenee voimakkaasti. Viimeisin Kuopion ikäryhmittäinen väestöennuste on hyväksytty kaupunginhallituksessa kaupungin toimintojen suunnittelun perusteeksi. Koko kaupungille ennusteita on kaksi, joista perusennustetta käytetään palvelujen suunnittelun perusteena ja joista tavoite-ennuste toimii Kuopion strategisena ennusteena. Kuopion väestönkasvu on vahvistunut viime vuosina lähelle tavoite-ennusteen tasoa, minkä takia suunnittelun apuvälineeksi on hyväksytty perus- ja tavoite-ennusteen välille sijoittuva ennuste Sen mukaan kaupungin väkiluku on noin asukasta vuonna 2020 ja noin asukasta vuonna Näissä luvuissa ei ole mukana Maaninka, jonka kanssa kuntaliitos tapahtuu vuoden 2015 alusta alkaen. Maaningan väkiluku on ollut noin asukasta viime vuosina ja Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väestönmäärä säilyy lähellä samaa vuoteen 2030 saakka. Nilsiässä asui noin asukasta vuoden 2014 alussa. Tilastokeskuksen trendiennusteen (2012) mukaan Nilsiän väkiluku pienenee hieman tulevina vuosina säilyen kuitenkin hyvin lähellä nykytasoa vuoteen 2030 saakka. Yli 75-vuotiaiden määrä oli noin asukasta vuoden 2014 alussa Kuopion ja Nilsiän alueella ja yhteensä noin henkilöä Maaninka huomioiden. Ennuste vuodelle 2030 on noin henkilöä (sis. Maaningan). Ikäihmisten määrä miltei kaksinkertaistuu. Yli 75-vuotiaita arvioidaan olevan Nilsiässä noin henkilöä vuonna Kuntaliitoksia selvitetään parhaillaan Kuopion ja Juankosken sekä Kuopion ja Tuusniemen kesken. Molempien kanssa mahdollinen kuntaliitos toteutuisi vuoden 2017 alusta alkaen. Tällä hetkellä näissä kunnissa asuu yhteensä noin 1000 yli 75- vuotiasta asukasta ja määrä kasvaa noin asukkaaseen vuonna 2030.

5 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema Kuntotutkimukset Hankeselvitys Nilsiän kaupunki on teettänyt terveysasemalla kuntotutkimuksia ja sisäilmatutkimuksia vuosien aikana. Kuopion mukaantulon yhteydessä tutkimuksia laajennettiin koskemaan myös palvelukeskuksen osaa. Tutkimukset on teetetty ulkopuolisen asiantuntijatahon toimesta. Terveysasemalla on todettu runsaasti korjaustarpeita sekä rakentamisajankohdalle tyypillisiä riskirakenteita. Nilsiän kaupunki oli näiden tutkimusten pohjalta tehnyt jo päätöksen terveysaseman vuodeosaston purkamisesta ja korvaamisesta uudella. Palvelukeskuksen puolella on myös korjausta edellyttäviä puutteita ja sisäilman haittatekijöitä, mutta niiden korjaaminen on taloudellisesti järkevää. Korjaustöiden laajuus edellyttää rakennuksen tai sen osan tyhjentämistä korjaustyön ajaksi. Terveysasemalla ja palvelukeskuksessa on hankesuunnittelutyön lähtötiedoiksi tehty kuntotutkimuksia. ja sisäilmatutkimuksia. Molemmissa osissa on todettu olevan runsaasti korjaustarpeita, jotka edellyttävät korjaustyön ajaksi rakennuksen tai sen osan tyhjentämistä. 3. TARVE 3.1 Hankkeelle määritellyt tarpeet Terveyspalvelujen tarve Tarve lähipalveluna toteutettuun lääkäri- ja hoitaja vastaanottotoimintaan, suunterveydenhuoltoon, terveydenhoidon palveluihin (äitiys- ja lastenneuvola, kouluja opiskeluterveydenhoito, perhesuunnittelu ja naisten joukkotarkastuksia) kuntoutukseen sekä tukipalveluihin säilyy Nilsiässä muuttuvassa Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis-tuottamiskentässä. Lähivuosien tarve on nykyisen toiminnan kaltainen, mutta ikääntyvä väestö ja mahdolliset kuntaliitokset voivat vaikuttaa yksittäisten toimintojen tuotantototeutuksiin. Osastohoitotarve tulee muuttumaan siten, että ympärivuorokautista lääkäripäivystystä ja vaativampaa osastokuntoutusta tarvitsevat potilaat hoidetaan keskitetysti Kuopiossa ja mahdollisesti Siilinjärven ja Juankosken terveyskeskuksien osastoihin tukeutuen. Mahdolliset kuntaliitokset tulevat omalta osin todennäköisesti selkeyttämään tätä toimintalinjaa. Asumispalveluihin, hoitokodin yhteyteen, varataan lyhytaikaisseurantapaikkoja pääasiassa hoitotyön keinoin toteutettavaa lyhytaikaista sairaanhoitoa / valvontaa vaativille potilaille, joiden terveydentilaan voidaan turvallisesti ottaa kantaa avovastaanoton lääkäreiden toimesta virka-aikaan tai seudullisen Yön yli mallin - mukaisesti. Paikkavaraus n asiakkaalle. Perusturvan ja terveydenhuollon muut tarpeet Lapsiperhepalveluista lähipalveluina tuotetaan sosiaalityön ja lastensuojelun perhetyön palvelut. Maaninka-Nilsiä- Riistavesi -alueen lisäksi vuodesta 2017 alkaen Juankosken ja mahdollisesti Tuusniemen sekä mahdollisesti vielä Vehmersalmen (koillinen alue) lähipalveluja varten kootaan yksi yhteinen tiimi, joka tekee työtä näissä keskustaajamissa ja niistä käsin.

6 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema 6 Hankeselvitys Aikuissosiaalityön palveluista sosiaalityön ja toimeentulotuen tarve on Nilsiässä ollut hyvin vakio. Mikäli kuntaliitos Juankosken kanssa toteutuu, liittyvät Juankosken aikuissosiaalityön palvelut osaksi Nilsiä-Maaninka -tiimin toimintaa. Mielenterveys- ja päihdepalveluja tuotetaan Kuopion psykiatrian keskuksen toimesta lähipalveluna. Ennaltaehkäisevän mielenterveystyön, psykiatrisen vastaanottotoiminnan ja -kuntoutuksen avohoidon palvelut tuotetaan nykyisen suuruisella resurssilla. Toimintaa kehitetään niin, että yhteistyö eri sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden kanssa on saumatonta ja tukee perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdeasiakkaille tuotettavaa palvelukokonaisuutta. Perheiden ja yksilöiden psyykkinen tuki järjestetään mahdollisimman asiakaslähtöisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kotikäynnit ja verkostossa tehtävä työ tulee lisääntymään. 4. NYKYTILANTEEN KUVAUS 4.1 Toimintojen nykytilanteen kuvaus Terveyspalvelut Terveysaseman vastaanottopalvelut tuotetaan omahoitaja/omalääkäri työparimallilla neljällä alueella väestövastuu-periaatteen mukaisesti. Viikonloppupäivystys hoidetaan päivisin Nilsiässä, ilta- ja yöpäivystys hoidetaan Kuopin yhteispäivystyksessä. Vastaanottopalvelujen käynnit /vuosi: lääkärillä hoitajalla jalkahoitaja 400 silmänpohjakuvaukset 400 erikoislääkärikäynnit 400 Tahkon alueen ulkopaikkakuntalaisten terveydenhuollon kysyntä on suurimmillaan tammi-huhtikuussa. Tahkon alueella on käynnistynyt myös yksityistä lääkäripalvelutuotantoa, joka tukeutuu tukipalvelujen (laboratorio, röntgen) osalta terveyskeskukseen. Tarkistettava. Hoitotarvikejakelu toimii kahdesti viikossa entisellä virastotalolla. Nilsiän vuodeosaston potilaspaikkoja vähennettiin jo vuosi sitten maaliskuussa paikasta nykyiseen eli 20 potilaaseen. Samalla avattiin dementiayksikkö Iltatuuli 2 Attendon rakentamaan ja omistamaan rakennukseen. Nilsiän vuodeosaston henkilökuntaakin siirtyi sinne. Hoitohenkilökuntaa Nilsiän vuodeosastolla on nykyisin: osastonhoitaja, 7 sairaanhoitajaa + 1 varahenkilö, osa-aikainen osastonlääkäri, joka hoitaa lisäsi kotisairaanhoitoa, vastaavan lääkärin tehtävät sekä palvelukeskuksen hoivakodit.

7 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema 7 Hankeselvitys Nilsiässä on aloitettu syksyllä 2013 kotisairaalatoiminta yhteistyössä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ensihoidon kanssa. Kotisairaala toiminta on asiakkaan kotiin tai kotiin verrattavaksi hoitopaikassa tarjottua terveydenhuoltoalan ammattilaisen antamaa hoitoa, joka muuten edellyttäisi sairaalahoitoa. Jos kotisairaalahoitoa ei olisi tarjolla, potilaan hoito jatkuisi osastolla. Suun terveydenhuollon palveluista Nilsiässä vastaavat kaksi hammaslääkäri hammashoitaja työparia, lisäksi tarjotaan suuhygienistin palveluita.. Päivystyspalvelut tuotetaan arkena Nilsiässä, arkipyhinä ja viikonloppuisin Kuopiossa keskitettynä alueellisena päivystyksenä. Erikoishoitopalvelut tuotetaan osittain (kirurgia, anestesiahammashoito) Kuopiossa. Oikomishoidon erikoishammaslääkäri käy kerran kuukaudessa Nilsiässä. Käyntimäärät vuosittain: käynnit lääkärillä n. 3700/v käynnit hoitajalla / suuhygienistillä 1750/v. Nilsiän väestölle on järjestetty perhe- ja aikuispalveluna hyvinvointineuvola (terveydenhoidon palvelut, puheterapia, perheneuvola, psykologipalvelu, lapsiperheiden sosiaalityö ja kotipalvelu sekä lapsioikeudelliset palvelut). Nilsiässä terveydenhoidon palveluita ovat äitiys- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhoito, perhesuunnittelu ja naisten joukkotarkastukset (PAPA). Terveydenhoitajat pitävät Nilsiässä vastaanottoa joka arkipäivä. Omalääkärit vastaavat terveydenhoidon lääkäripalveluista. Äitiys- ja lastenneuvolaa tukevia erikoislääkäripalveluja tarjotaan Kuopiossa. Neuvoloiden erikoislääkäripalvelut tarjotaan Kuopiossa. Toimitilat ovat Nilsiän virastotalolla ja kouluilla. Terveydenhoito toimii pääasiassa päivisin lukuun ottamatta iltaisin tapahtuvaa ryhmätoimintaa. Toimintavolyymi: äitiysneuvola: asiakkaita 210, käynnit 856 vuonna 2014 lastenneuvola: asiakkaita 642, käynnit 1362 vuonna 2014 naisten joukkotarkastuskäyntejä 150 vuonna 2014 perhesuunnittelu: asiakkaita 318, käynnit 392 vuonna 2014 koulu- ja opiskeluterveydenhuolto: asiakkaita 624, käynnit 1550 vuonna 2014 Kuntoutusyksikkö tuottaa tai järjestää ostopalveluna fysio-, puhe- ja toimintaterapiapalveluja, veteraanikuntoutuksen sekä vastaa apuvälinepalveluista. Nilsiän terveysasemalla toimii apuvälinepalvelut, fysioterapia- sekä puheterapiapalvelut omana toimintana. Toimintaterapia toteutetaan pääosin asiakkaiden kotona tai päiväkodeissa ostopalveluna. Työfysioterapeutti käyttää fysioterapiatiloja noin kaksi päivää kuukaudessa. Toiminnan tuottaa arkipäivisin. 3 fysioterapeuttia (joista 1 osa-aikaisesti) ja 1 kuntohoitaja (osa-aikaisesti), 1 puheterapeutti (osa-aikaisesti).

8 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema 8 Hankeselvitys Toimintavolyymi puheterapia (asiakkaita n. 60 /v), käynnit n. 300 yksilökäyntejä (fysioterapia + toimintaterapia) 1500 / v ryhmäkäyntejä (fysioterapia + toimintaterapia) 110/v fysioterapiapalvelut osastolle 1000 käyntiä/v apuvälineiden lainaus 535/v Kuopion psykiatrian keskuksen psykiatrinen sairaanhoitaja pitää päihdevastaanottoa kahtena päivänä viikossa nykyisen terveyskeskuksen tiloissa. Toimintavolyymi on n. neljä asiakasta/työpäivä virka-aikana. Mielenterveyspalveluiden hoitovastaanotoilla (2 hoitajaa, psykologi ja psykiatri) käy keskimäärin 12 henkilöä/työpäivä virka-aikana. Työterveyshuollon tuottaa Kallaveden työterveyshuollon liikelaitos, jossa työskentelee kokopäiväisesti 1 lääkäri ja 2 työterveyshoitajaa. Lisäksi palveluja käy antamassa työterveysfysioterapeutti kahtena päivänä kuukaudessa. Toimintavolyymi: Työterveyshuollolla on Nilsiässä vastaanotto terveyskeskuksen tiloissa: lääkärinkäynnit n, 1500 /v, osa-aikainen työterveyslääkäri hoitajakäynnit n. 1300/v, kolme työterveyshoitajaa Tukipalveluista Itä-Suomen laboratoriokeskus ISLAB toimii Nilsiässä arkisin ( näytteenotto klo 7-12). Röntgenpalvelut toimivat arkipäivisin. Välinehuollon palvelu ostetaan KYSiltä / Servicalta. Lääkehuolto ostetaan KYS:n apteekilta. Nilsiän terveys- ja palvelukeskuksen nykyisessä kiinteistössä sijaitsevat kaikki yllä mainitut palvelut lukuun ottamatta mielenterveyspalveluja, lapsiperhepalveluja sekä aikuissosiaalityön palveluja. Viimeksi mainitut ovat siirtyneet sisäilmaongelmien vuoksi entisen kaupungintalon tiloihin jo ennen kuntaliitosta. 4.2 Tilojen nykytilanteen kuvaus Terveyskeskuksen vastaanotto ja vuodeosasto on rakennettu vuonna Palvelukeskuksen (Ollukka ja Lokottaja) siipi on rakennettu vuonna 1988 ja yhdistetty käytävällä varsinaisen terveyskeskuksen rakennukseen. Lääkäreiden vastaanottotilat, vuodeosasto ja suun terveydenhuolto toimivat terveyskeskuskiinteistössä. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden työntekijät, samoin kuin aikuissosiaalityön ja lapsiperhepalveluiden työntekijät sekä perheneuvola ovat sijoittuneet vuoden 2012 lopussa väistötiloihin Nilsiän virastotalolle. Terveyskeskuksessa ja palvelukeskuksessa on todettu runsaasti korjaustarpeita tehtyjen kuntotutkimusten ja sisäilmatutkimusten perusteella.

9 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema 9 Hankeselvitys 5. TOIMINTOJEN KUVAUS JA MITOITUS 5.1 Terveyspalvelut Lääkäreiden vastaanottopalvelut Nilsiässä tuotetaan edelleen 4-5 terveyskeskuslääkärin ja 5 hoitajan vastaanottopalvelut. Lisäksi siellä toimii akuutti vastaanotto arkisin klo 8-16 sekä toistaiseksi viikonloppuisin klo Ensihoito toteutuu sairaanhoitopiirin palvelusuunnitelman mukaisesti. Lisäksi vastaanotolla toimii erillinen INR- hoitaja ja yksittäisinä päivinä ostopalveluna jalkaterapeutti. Suun terveydenhuollon palveluista Nilsiässä vastaavat kaksi hammaslääkäri hammashoitaja työparia, sekä yksi suuhygienisti. Päivystyspalvelut tuotetaan arkena Nilsiässä, arkipyhinä ja viikonloppuisin Kuopiossa keskitettynä alueellisena päivystyksenä. Erikoishoitopalvelut tuotetaan osittain (kirurgia, anestesiahammashoito) Kuopiossa. Oikomishoidon erikoishammaslääkäri käy kerran kuukaudessa Nilsiässä. Terveydenhoidossa äitiys- ja lastenneuvolan, perhesuunnittelun ja naisten joukkotarkastusten (PAPA) palveluita tuottaa kaksi terveydenhoitajaa ja neuvolalääkäri. Nilsiässä muita terveydenhoidon palveluita ovat koulu- ja opiskeluterveydenhoito, jossa työskentelee yksi terveydenhoitaja ja koululääkäri koulujen omissa tiloissa. Terveydenhoitajat pitävät Nilsiässä vastaanottoa joka arkipäivä. Nilsiän omat lääkärit vastaavat terveydenhoidon lääkäripalveluista. Äitiysja lastenneuvolaa sekä kouluterveydenhuoltoa tukevia erikoislääkäripalveluja tarjotaan Kuopiossa. Perheneuvolapalvelut järjestetään osana Kuopion perheneuvolan ja oppilashuollon palveluja. Palvelut järjestetään Nilsiässä lähipalveluna. Nilsiän toimipisteessä työskentelee yksi sosiaalityöntekijä ja yksi psykologi, jotka tekevät sekä perheneuvolatyötä että koulukuraattori- ja koulupsykologityötä. Perheneuvolapalveluista vastaa Kuopion kasvun ja oppimisen tuen asiakkuusjohtaja. Kuntoutuspalveluissa Puheterapeutti toimii kolmena arkipäivänä viikossa neuvolatoimintojen tilassa. Fysioterapiapalvelut (2-3 fysioterapeuttia) tuotetaan eri-ikäisille henkilöille yhteisissä vastaanottotiloissa, kuntosalissa, allastiloissa, liikuntatilassa, tehostetussa ja valvotussa palveluasumisessa sekä muissa kodeissa. Yhteistoimintaa tehdään eri toimijoiden kanssa kuntalaisten toimintakyvyn ja kuntoutumisen edistymiseksi. Apuvälinepalvelut tuotetaan fysioterapian tilojen välittömässä läheisyydessä. Hyvinvointikioskin toimintana eri ammattilaiset ja muut toimijatahot järjestävät yksilöllistä ja yleisötilaisuuksissa tuotettua terveyttä ja toimintakykyä sekä omahoitoa edistävää palvelua. Perusturvan ja terveydenhuollon toimijat sekä muut toimijat (2-4 henkilöä kerrallaan) ohjaavat ilman ajanvarausta tai kutsutilaisuuksissa (teemapäivät) kuntalaisia terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä sekä esim. tietoteknisten yms. välineiden käytössä (omahoitoa tukevat, palvelujen saamista tukevat toimet) Osastohoito tulee muuttumaan siten, että ympärivuorokautista lääkäripäivystystä ja vaativampaa osastokuntoutusta tarvitsevat potilaat hoidetaan keskitetysti Kuopiossa ja mahdollisesti Siilinjärven ja Juankosken terveyskeskuksien osastoihin tukeutuen.

10 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema 10 Hankeselvitys Asumispalveluihin, hoitokodin yhteyteen, varataan lyhytaikaisseurantapaikkoja pääasiassa hoitotyön keinoin toteutettavaa lyhytaikaista sairaanhoitoa / valvontaa vaativille potilaille, joiden terveydentilaan voidaan turvallisesti ottaa kantaa avovastaanoton lääkäreiden toimesta virka-aikaan tai seudullisen Yön yli mallin - mukaisesti. Paikkavaraus n asiakkaalle. 5.2 Perusturvan ja terveydenhuollon muut palvelut Aikuissosiaalityön palvelut järjestetään Nilsiän ja Maaningan osalta yhden tiimin toimesta. Nilsiässä lähipalveluina omana työnä järjestetään sosiaalityötä sekä työllistymispalveluihin liittyvää palveluohjausta. Lisäksi maaninkalaisten ja nilsiäläisten toimeentulotukihakemukset käsitellään Nilsiässä. Ostopalveluina järjestetään erityisryhmien asumispalveluja sekä kuntouttavaa työtoimintaa, nuorten starttipajatoimintaa ja työhön valmentavaa palvelua. Lapsiperhepalveluista lähipalveluina tuotetaan sosiaalityön ja lastensuojelun perhetyön palvelut. Maaninka-Nilsiä- Riistavesi -alueen lisäksi vuodesta 2017 alkaen Juankosken ja mahdollisesti Tuusniemen sekä mahdollisesti vielä Vehmersalmen (koillinen alue) lähipalveluja varten kootaan yksi yhteinen tiimi, joka tekee työtä näissä keskustaajamissa ja niistä käsin. Kuopion psykiatrian keskuksen (KPK) Nilsiän mielenterveyspalvelut palvelevat maanantaista perjantaihin virka-aikana yhteensä 4,5 työntekijän työpanoksella (3 hoitotyöntekijää, osa-aikaiset psykologi ja psykiatri). Mielenterveys- ja päihdepalveluja kehitetään tulevaisuudessa siten, että ongelmista kärsiville on tarjolla apua lähellä. Psykiatristen pitkäaikaispotilaiden kuntoutuspalveluja kehitetään siten että toimintakyky säilyy ja ihmiset pystyvät asumaan omissa kodeissaan. Kotikäyntien tarve osana palveluja tulee lisääntymään. Matalan kynnyksen palveluissa tulee olla tarjolla lyhyttä, määräaikaista yksilöhoitoa sekä erilaista, vertaistuen kehittymisen mahdollistavaa ryhmähoitoa/toimintaa. Internetin kautta toteutuvat mielenterveyspalvelut tulevat lisääntymään. Nykyiset resurssit riittävät suunnittelujaksolle. Jos väestörakenteessa/määrässä tapahtuu olennaisia muutoksia, niin resurssien käyttöä pitää arvioida uudelleen. 5.3 Henkilöstömitoitus Koko hankkeen henkilöstömitoitus on noin 50 työntekijää. Tämä määrä jakautuu seuraavasti: - terveyspalvelut 44 hlö - ISLAB 3 hlö - laitoshuolto 2 hlö - Kallaveden työterveys 3 hlö

11 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema Tilaohjelma ja kiinteä varustelu Hankeselvitys Hankkeen tilaohjelman ohjelma-ala on noin 1200 hyöty-m2. Tilaryhmittäinen jako on seuraava: - terveyspalvelut noin 250 hyöty-m2 - tukipalvelut noin 70 hyöty-m2 - neuvola noin 110 hyöty-m2 - yhteiset vastaanottotilat noin 180 hyöty-m2 - suun terveydenhuolto noin 100hyöty-m2 - kuntoutuspalvelut noin 110 hyöty-m2 - Kallaveden työterveys noin 50 hyöty-m2 - yhteistilat noin 200 hyöty-m2 - henkilökunnan tilat noin 75 hyöty-m2 - kiinteistönhuollon ja siivoustilat noin 50 hyöty-m2 - yhteensä noin 1200 hyöty-m2 Yhteistilojen mitoituksessa ja tilaominaisuuksissa otetaan kohtuullisessa määrin huomioon eri käyttäjäryhmien ja monitoimisuuden vaatimuksia. Yhteiset tilat toimivat monikäyttöperiaatteella, vuoroja varataan sähköisen varauskalenterin kautta. 6. KAAVALLINEN TILANNE 6.1 Kaavallinen tilanne Nilsiän terveyskeskus sijaitsee omalla tontillaan korttelissa 78, joka on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty merkinnällä YS (sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue). Kaavassa määritelty kerrosluku on 2 ja tehokkuusluku on 0,40. Autopaikkojen rakentamisvelvoite on 1 ap / 50 m2 kerrosalaa. 6.2 Vaihtoehtoiset rakennuspaikat Perusturvan ja terveydenhuollon palveluverkostojen kehittämisselvitys ( ), jonka valtuusto hyväksyi , esitteli Nilsiän terveyskeskuksen/ aluekampuksen sijaintipaikoiksi kolme eri vaihtoehtoa: A. nykyinen terveyskeskuksen alue, B. rakentamaton alue pohjoisempana sekä C. virastotalon alue. Näistä kehittämisselvitys päätyi esittämään virastotalon aluetta jatkotyön pohjaksi. Terveyskeskus-/ palvelukeskuksen hanketyöryhmä päätyi myös esittämään virastotalon aluetta Hyvinvointikeskus-hankkeen sijaintipaikaksi nykyisen terveyskeskuksen tontin sijaan. 7. KUSTANNUKSET Investointi- ja rakennuskustannukset Rakennuskustannukset Hankkeen tavoitehintapohjaiset arvioidut rakennuskustannukset ovat noin 6,5 milj. euroa.

12 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema 12 Hankeselvitys Perushankintojen kustannukset Hyvinvointikeskuksen kalustamiseen ja varustamiseen tarvittavat perushankinnat on arvioitu olevan 0,7 milj. euroa. Käyttökustannukset Tilakustannukset (vuokra- ja ylläpitokustannukset) Arvioidut vuosittaiset tilakustannukset ovat noin euroa laskettuna 30 vuoden poistoajalle. Nykyisen terveysaseman kokonaisvuokra on euroa/ vuosi. 8. HANKKEEN TAVOITTEELLINEN AIKATAULU, ETENEMINEN JA RAHOITUSVAIHTOEHDOT Aikataulu Hankkeen toteutussuunnittelu on mahdollista aloittaa vuoden 2015 aikana sen jälkeen kun kaupunginhallitus on hyväksynyt hankesuunnitelman ja rahoituspäätös on tehty. Rakennustyöt on mahdollista aloittaa talvella , ellei hankkeen etenemisessä tule viivästyksiä. Rakennustöiden valmistuminen on tällöin mahdollista syksyllä ESITYS Terveydenhuollon palvelualue ja Kuopion Tilakeskus esittävät, että kaupunginhallitus hyväksyy hankeselvityksen jatkotoimenpiteitä varten. 10. LIITTEET 1. Huonetilaohjelma Erillisenä liitteenä 1. kustannusarvio 2. Tavoitehintalaskelma 3. Nilsiän hyvinvointikeskus / Terveys- ja palvelukeskus, hankesuunnitelma

13 TILAOHJELMA, sivu 1 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx TILAOHJELMA /ah /ml,ah NILSIÄN TERVEYSASEMA versio 3 ( M.L ) huonetila pintaala henk. määrä toiminnat toiminta-aika laitteet ja varusteet sijainti- ja yhteysvaatimukset erityisvaatimuksia/ huomautuksia koko keskus esteetön TERVEYSPALVELUT Terveyskioski Vastaanottotila 15 m henkilökohtainen terveysneuvonta ja pienet toimenpiteet osaviikkoinen klo 8-20 vesipiste, tutkimuspöytä, atk helposti saavutettavissa yhteispalvelupisteen yhteydessä yhteiset vastaanottotilat varasto 5 esitteitä.lomakkeita, fysioterapiavälineistö edellisen vieressä aputila 5 monitoimitulostin ja muut toimistotarvikkeet edellisen vieressä Monitoimitila noin m tietoiskut ryhmätilaisuudet, asiakkaiden omatoimipisteitä atk, asiakaspäätteitä, info-tv, istuinryhmiä yhteiskäyttöinen Lääkärien vastaanotot 8-20 Odotustila 15 Vastaanottohuone, 5 kpl á 18 m lääkärin vastaanotto määräyksien mukainen varustus sijainti vierekkäin hoitajan kanssa turva- ja hälytyspalvelut Vastaanottohuone, 5 kpl á 16 m hoitajan vastaanotto määräyksien mukainen varustus pakomahdollisuus

14 TILAOHJELMA, sivu 2 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx Asiakas-wc 5 Toimenpidehuone 1kpl toimenpiteet valaistus, tutkimuspödyät, kipsausmahdollisuus, atk- yhteydet, elvytysvalmius defibrilaattori kuvankatselumahdollisu us, lääke- ja tarvikekaapistot, huuhtelu ja lavuaarit, paari- ja pyörätuoliliikkuvuus, korvatuoli Ensiapu paikkaa PSSHP:n toiminta? määräyksien mukainen varustus ambulanssilla paaripotilaiden pääsy seurantapaikoille INR-hoitaja 1+2 hoitajan vastaanotto Marevan seuranta Erikoislääkärit 1+2 erikoislääkäreiden käytössä määräyksien mukainen varustus määräyksien mukainen varustus yhteiset vastaanottotilat yhteiset vastaanottotilat Jalkojenhoitaja 1+1 hoitajan vastaanotto toimii yhteisissä hyvinvoinnin tiloissa Tukipalvelut Laboratorio/ ISLAB ma-pe Odotustila 10 vuoronumerojärjestelmä voi olla yhteinen muiden palvelujen kanssa Näytteenotto 2*7 m verinäytteenotto sähkösäädettävä työpöytä pakomahdollisuus

15 TILAOHJELMA, sivu 3 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx Laboratorio/ ISLAB 30 3 näytteiden esikäsittely+ analyysi laboratoriolaitteet, työasemat EKG-tutkimushuone 10 1 EKG- ja spirometriarekisteröinti EKG-, spirometria- ja atk-laitteet, EKG-sänky, työpöytä,.tuoli Näyte-wc 5 wc:stä luukku esikäsittelytilaan Suun terveydenhuolto 8-16 asiakkaan pukeutumis/riisuuntumist ila, asiakkaan kuljetus sängyllä mahd. Odotustila 5 Hammaslääkärien vastaanotot, 2 kpl m hammaslääkärien vastaanotto, hoitaja mukana, oikomishoidon vastaanotto määräysten mukainen hammashoitotilan varustus unitit, toinen liikuteltava leveä ovi Suuhygienistin vastaanotto, 1 kpl suuhygienistin toimenpidehuone määräysten mukainen hammashoitotilan varustus unitit Välinehuolto 25 autoklaavit, pesulaitteet, instrumenttikaapit, pakkaus yhteinen terveysaseman kanssa Varasto/ Tekninen tila 10 rtg-kuvanlukija, säilytystila vesipiste hoitohuoneiden lähellä 20 m2, ellei tule välinehuoltoa Henkilöstötilat 5 voi sijaita keskitetysti

16 TILAOHJELMA, sivu 4 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx Hyvinvointineuvola/ Terveydenhoidon palvelut 8-19 ma-to pe Neuvolan odotustila odottaminen, leikkialue lastenneuvola, äitiysneuvola, Vastaanottotilat 3 kpl á 18 m2 54 perhesuunnittelu, papajoukkotarkastukset 1+3 atk, tutkimusvalaisin, vesipiste, lukollinen hyllyja vaatekaappi äänieristys Vastaanotto psykologipalvelu puheterapia yhteiskäyttöinen tila äänieristys Asiaskas-wc 6 Henkilökunnan wc 3 Vaunueteinen 6 Varasto 6 materiaalien ja välineiden säilytys pistorasioita voi olla yhteinen muiden toimintojen kanssa Taukotila 10 m2 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto terveydenhoitajan 1+1 vastaanotto määräyksien mukainen varustus KOULUILLA Kuntoutuspalvelut ma-pe 8-18 hyvin saavutettavissa Yksilöterapia, vastaanottohuone 3 kpl á 18 m2 54 Yksilöllinen fysioterapia, puheterapia apuvälineiden sovitus ma-pe 8-18 hoitopöytä, seinäpeili, vesipiste, atk, tstokalusteet yhteiset vastaanottotilat

17 TILAOHJELMA, sivu 5 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx Kuntosali/harjoitussali 3-10 Toimintaterapia, n.10 kuntosalilaitetta, fysioterapia, ryhmäterapia, puolapuut, seinäpeilejä, vaikeavammaisten terapia ma-pe 8-18 vesipiste, kattokiskot? yhteiskäyttötiila Harjoitussali fysioterapia, toimintaterapia ma-pe 8-18 kattokiskot, puolapuut, kuntosalin vieressä terapiamattoja, mittauslaitteita, käsipainoja, apuvälineitä, Fysioterapiatarvikevarasto 6 1 pienvälineiden säilytys potilasohjeita yhteiskäyttöinen silloin kun ei fysioterapian käytössä Puheterapia, vastaanottohuone tutkimus, yksilöterapia, perheiden ohjaus ma-pe 3 pv/vko lasten pöytä ja tuolit, terapiakalusteita, komeroita asiakastuoleja yhteiset vastaanottotilat asiakasodotustila lapsille, Odotustila aikuisille Suihku, WC- ja pukeutumistila naisille ja asiakkaiden pukeutumismiehille 1-5 ja pesutila Inva-wc Apuvälinepalvelu asiakaspalvelutila varastotilat palautus 8 lainaus, palautus,pesu, varastointi apuvälineiden sovittaminen, ohjaus, lainausten ja palautusten kirjaus palautettujen puhdistusta odottavien apuvälineiden tila atk, hoitopöytä,komeroita, tstokalusteet komeroit, hyllyjä, seinäkoukkuja vapaata lattiatilaa, hyllyjä kuntoutustilojen lähellä -lähtevän tavaran tila puhtaiden välineiden vastaanotto vapaata lattiatilaa, hyllyjä

18 TILAOHJELMA, sivu 6 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx - apuvälineiden puhdistus 10 -apuvälineiden korjaus 0 välineiden pintapyyhintää& pienapuvälineiden huolto välineiden pienkorjaukset Työterveyshuolto /Kallaveden Työterveys 8-16 Vastaanottotila 'a 18 m lääkärin vastaanotto Vastaanottotila 'a 16 m hoitajan vastaanotto Vastaanottotila työterveysfysioterapeutti toimii kuntoutuksen fysioterapiatiloissa Varasto 2 Yhteiset vastaanottotilat Lääkärin, terapeutin tms vastaanottotilat 4 kpl 'a 18m2 72 Psykologin, sosiaalityöntekijän ym. Vastaanotto 6*18 m2 108 Terveyskioskin vastaanotto, päihdepalvelut, erikoislääkärit Mielenterveys, aikuissosiaalityö, lastensuojelu, perheneuvola määräysten mukainen varustus yhteiskäyttöiset työpiste, seurustelutila, v yhteiskäyttöiset Mielenterveys- ja päihdepalvelut Vastaanottotila 1+4 Vastaanottotila 2 kpl 1+2 psykologin/psykiatrin vastaanotto 3-4 pv/vko 1 pv/viikko yhteiset vastaanottotilat pakomahdollisuus päihdekuntoutus/ psykiatrinen sairaanhoitaja yhteiset vastaanottotilat pakomahdollisuus

19 TILAOHJELMA, sivu 7 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx Vastaanottotila lähihoitaja Taukotila Tiiimihuone/kokoustila Henkilökunnan wc Wc -tilat keskitetty keskitetty keskitetty keskitetty SOSIAALIPALVELUT Aikuissosiaalityö, asikaspalvelu 3 kpl á 17 3 aikuisten sosiaalityö ja kuntouttava työtoiminta yhteiset vastaanottotilat Aikuissosiaalityö, etuuskäsittely yhteinen huone 2 etuuskäsittely yhteiset vastaanottotilat Lapsiperhepalvelut lastensuojelun 3 huonetta 3 sosiaalityö 8-16 yhteiset vastaanottotilat Lapsiperhepalvelut 3 huonetta 3 lastensuojelun perhetyö 8-16 yhteiset vastaanottotilat erillistä neuvottelutilaa perhe- ja verkostotapaamisiin erillistä neuvottelutilaa perhe- ja verkostotapaamisiin

20 TILAOHJELMA, sivu 8 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx YHTEISTILAT (ent.toimintakeskus) Asumisyksiköiden palvelut lähiympäristön asukkaiden palvelut, kauempaa tulevien palvelut PALI-kuljetukset? Aulatilat Aula 25 oleskelu, vaatesäilytys Yleisö-wc/n 5 inva-mitoitus Yleisö-wc/m 5 inva-mitoitus Monitoimitila 40 tietoiskut, neuvontatilaisuudet, neuvolan tilaisuudet ym. yhdistetty päiväryhmätilaan Varasto 5 Päiväryhmien tilat tilojen yhteiskäyttö ohjattujen osa- ja kokoäiväryhmien sekä vertaisryhmien ja järjestöjen kanssa osa-ja kokopäiväryhmät oleskelu, seurustelu, toiminta, lepo,kahviruokailu, Lepohuone/ryhmätila käsityöt 8-10 päiväryhmäohjaajat Toimistohuone 2-4 ym.henkilöstö iso pöytä, sohva, lepotuolit, seinille nostettavat sängyt 4-6 kpl Hk:n sosiaalitilat keskitetysti Varasto Inva-wc:t

21 TILAOHJELMA, sivu 9 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx Kuntoutus/harrastustilat 8-20 Kuntosali 50 yhteiskäyttöinen yksityinen toimija/ kaupunki Puku- ja pesutilat 10 Wc-tilat,inva 2 kpl 10 Varastot 5 Ohjaajan tila 8 Arkisto 40 liukuhylllyt 180 hyllymetriä tarve Henkilökunnan tilat Henkilökunta: 50 + siivoushk 2 h osa sijaitsee VSS:ssa Sosiaalitilat -pukutilat -suihkutilat -wc-tilat 60 50

22 TILAOHJELMA, sivu 10 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx -taukotilat 15 ratkaisusta riippuen Siivoustilat Siivouskeskus ja varasto 10 Siivoushuoneet, 2 kpl 6 Kiinteistönhuollon tilat Tekninen valvonta 10 Kiinteistönhoito 0 Happipullovarasto 5 Ulkovarasto 10 Jätehuone 15 Väestönsuoja ks. Henkilöstötilat Ulkotilat Autopaikoitus Polkupyöräpaikoitus

23 TILAOHJELMA, sivu 11 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx YHTEENSÄ 1197 hyöty-m brutto-m2

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ JA TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 3.10.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Mikkelin pty ja Pertunmaan pty 1 Sotepalveluselvitys / Toimipisteselvitys Loppuraportti versio 1.1 Laura Käsmä 15.5.2014 Sisällys 1. Yhteenveto 4 2. Johdanto 8 Selvityksen

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Asiantuntijaehdotus Päijät-Hämeen terveydenhuoltopiirin palvelujen järjestäminen Outi Elonheimo, Mats Brommels ja Martti Kekomäki 2005 Helsinki 2005 ISBN 952-5564-07-X

Lisätiedot

Hyvinvointiasemien kuvaus. Liitteeksi maakunnalliseen palvelusuunnitelmaan 19.8.2012

Hyvinvointiasemien kuvaus. Liitteeksi maakunnalliseen palvelusuunnitelmaan 19.8.2012 Hyvinvointiasemien kuvaus Liitteeksi maakunnalliseen palvelusuunnitelmaan 19.8.2012 Terveysasemien sairausryhmät, TOP 10 APR-luokituksella Top 10 sairausryhmät 68,5 % diagnooseista 39,8% käynneistä ei

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1 Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 147 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 148 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Selvitysraportti Timo Pohjolainen LKT, dosentti SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1

Lisätiedot

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Sisältö JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ I YLEINEN OSA 1 Toimintasäännön tehtävä Hyv. ltk. 19.03.2013 18 2 Toiminnan tarkoitus ja yleiset määräykset Toimintasäännössä määrätään

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla?

Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla? SITRA:n Hoivafoorumi 5.2.2013 Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla? Taustamuistio ja lähdeaineisto, joka perustuu Tekes-projektiin ikääntyvän yhteiskunnan tarvitsemat palvelurakennukset.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Päijät-Hämeen liitto Loppuraportti 3.2.2015 Tiivistelmä: Nykymallin haasteet

Lisätiedot