NILSIÄN TERVEYSASEMA HANKESELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NILSIÄN TERVEYSASEMA HANKESELVITYS"

Transkriptio

1 NILSIÄN TERVEYSASEMA HANKESELVITYS

2 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema 2 Hankeselvitys SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO TAUSTATIEDOT Verkostosuunnitelmat ja strategiat Väestöennuste ja kuntaliitokset Kuntotutkimukset TARVE Hankkeelle määritellyt tarpeet NYKYTILANTEEN KUVAUS Toimintojen nykytilanteen kuvaus Tilojen nykytilanteen kuvaus TOIMINTOJEN KUVAUS JA MITOITUS Terveyspalvelut Perusturvan ja terveydenhuollon muut palvelut Henkilöstömitoitus Tilaohjelma ja kiinteä varustelu KAAVALLINEN TILANNE Kaavallinen tilanne Vaihtoehtoiset rakennuspaikat KUSTANNUKSET HANKKEEN TAVOITTEELLINEN AIKATAULU, ETENEMINEN JA RAHOITUSVAIHTOEHDOT ESITYS LIITTEET... 12

3 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema 3 Hankeselvitys NILSIÄN TERVEYSASEMA HANKESELVITYS 1. JOHDANTO Kaupunginjohtaja nimesi huhtikuussa 2013 Nilsiän terveyskeskus-/ palvelukeskus hanketta varten hanketyöryhmän, johon kuuluivat Hankesuunnitteluarkkitehti Anneli Hautsalo, puheenjohtaja Terveysjohtaja Jari Saarinen / va. terveysjohtaja Tuija Jääskeläinen Hoivajohtaja Mari Antikainen Kotihoidon päällikkö Merja Ylönen Vastaava lääkäri Heikki Väänänen Tilahallintapäällikkö Mervi Happonen Hanketyöryhmä esitti Nilsiän hyvinvointikeskus/ terveys- ja palvelukeskuksen hankesuunnitelman jatkotoimenpiteitä varten. Perusturvan ja terveydenhuollon lautakunta merkitsi kokouksessaan hankesuunnitelman tiedoksi. Kaupunginjohtajan johtoryhmä päätti kokouksessaan , että terveydenhuollon palvelualue ja tilakeskus valmistelevat hanke-esitystä niin, että siitä saadaan niin toiminnallisesti kuin myös kustannuksiltaan toteuttamiskelpoinen (tarkastellaan mm. kohtaamispaikka-, nettikahvilan, ravintolan, eri ryhmien kokoontumismahdollisuuksien, harrastus- ja opiskelumahdollisuuksien ja sauna- ja vesiliikuntamahdollisuuksien tarpeellisuutta hanke-esityksessä). 2. TAUSTATIEDOT 2.1 Verkostosuunnitelmat ja strategiat Perusturvan ja terveydenhuollon palveluverkostojen kehittämisselvitys, asumispalvelut ja sairaalapalvelut, valmistui kesällä Kaupunginhallitus hyväksyi selvityksen ja kaupunginvaltuusto Suunnitelma jakautuu karkeasti kolmeen osioon: nykytilannekartoitukseen kokonaispaikkatarvearvioon vuonna 2030 perustuen Perusturvan ja terveydenhuollon johdon strategisiin linjauksiin ja väestönkasvuennusteisiin visio-osuuteen asumispalveluiden järjestämiseksi alueittain vuonna 2030 perustuen Kuopion strategisiin linjauksiin sekä valtakunnallisiin linjauksiin

4 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema 4 Hankeselvitys Raportissa hahmotetaan palveluiden sijainnin ohella palvelujen järjestämistapoja ja tilallisia perusteita sekä asuntojen että palvelukeskusten osalta. Nilsiän ikäihmisten (75+) asumispalveluiden tavoitteelliset kokonaismäärät (sekä kaupungin että yksityisten järjestämät palvelut) on laskennallisesti määritelty seuraavasti: 102 palveluasumisen paikkaa (tehostettu ja tavallinen palveluasuminen) 146 uusimuotoista ns. elämänkaariasumisen paikkaa 21 vuorohoito- ja kuntoutuspaikkaa. Strategisena yleislinjauksena selvityksessä on esitetty, että kaupunki järjestää 20 % palvelutuotannosta ja että kaupunkikonserni järjestää tilat tämän lisäksi 40 %:lle paikoista. Raporttiin liittyvässä kiinteistökartoituksessa kartoitettiin Nilsiän entinen virastotalo, johon olisi luontevasti sijoitettavissa kampuskeskustiloja sekä palveluasuntoja. 2.2 Väestöennuste ja kuntaliitokset Kuopiossa asui vuoden 2014 alussa noin henkilöä. Tulevina vuosina kuopiolaisten määrä lisääntyy ja väestön ikärakenne vanhenee voimakkaasti. Viimeisin Kuopion ikäryhmittäinen väestöennuste on hyväksytty kaupunginhallituksessa kaupungin toimintojen suunnittelun perusteeksi. Koko kaupungille ennusteita on kaksi, joista perusennustetta käytetään palvelujen suunnittelun perusteena ja joista tavoite-ennuste toimii Kuopion strategisena ennusteena. Kuopion väestönkasvu on vahvistunut viime vuosina lähelle tavoite-ennusteen tasoa, minkä takia suunnittelun apuvälineeksi on hyväksytty perus- ja tavoite-ennusteen välille sijoittuva ennuste Sen mukaan kaupungin väkiluku on noin asukasta vuonna 2020 ja noin asukasta vuonna Näissä luvuissa ei ole mukana Maaninka, jonka kanssa kuntaliitos tapahtuu vuoden 2015 alusta alkaen. Maaningan väkiluku on ollut noin asukasta viime vuosina ja Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väestönmäärä säilyy lähellä samaa vuoteen 2030 saakka. Nilsiässä asui noin asukasta vuoden 2014 alussa. Tilastokeskuksen trendiennusteen (2012) mukaan Nilsiän väkiluku pienenee hieman tulevina vuosina säilyen kuitenkin hyvin lähellä nykytasoa vuoteen 2030 saakka. Yli 75-vuotiaiden määrä oli noin asukasta vuoden 2014 alussa Kuopion ja Nilsiän alueella ja yhteensä noin henkilöä Maaninka huomioiden. Ennuste vuodelle 2030 on noin henkilöä (sis. Maaningan). Ikäihmisten määrä miltei kaksinkertaistuu. Yli 75-vuotiaita arvioidaan olevan Nilsiässä noin henkilöä vuonna Kuntaliitoksia selvitetään parhaillaan Kuopion ja Juankosken sekä Kuopion ja Tuusniemen kesken. Molempien kanssa mahdollinen kuntaliitos toteutuisi vuoden 2017 alusta alkaen. Tällä hetkellä näissä kunnissa asuu yhteensä noin 1000 yli 75- vuotiasta asukasta ja määrä kasvaa noin asukkaaseen vuonna 2030.

5 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema Kuntotutkimukset Hankeselvitys Nilsiän kaupunki on teettänyt terveysasemalla kuntotutkimuksia ja sisäilmatutkimuksia vuosien aikana. Kuopion mukaantulon yhteydessä tutkimuksia laajennettiin koskemaan myös palvelukeskuksen osaa. Tutkimukset on teetetty ulkopuolisen asiantuntijatahon toimesta. Terveysasemalla on todettu runsaasti korjaustarpeita sekä rakentamisajankohdalle tyypillisiä riskirakenteita. Nilsiän kaupunki oli näiden tutkimusten pohjalta tehnyt jo päätöksen terveysaseman vuodeosaston purkamisesta ja korvaamisesta uudella. Palvelukeskuksen puolella on myös korjausta edellyttäviä puutteita ja sisäilman haittatekijöitä, mutta niiden korjaaminen on taloudellisesti järkevää. Korjaustöiden laajuus edellyttää rakennuksen tai sen osan tyhjentämistä korjaustyön ajaksi. Terveysasemalla ja palvelukeskuksessa on hankesuunnittelutyön lähtötiedoiksi tehty kuntotutkimuksia. ja sisäilmatutkimuksia. Molemmissa osissa on todettu olevan runsaasti korjaustarpeita, jotka edellyttävät korjaustyön ajaksi rakennuksen tai sen osan tyhjentämistä. 3. TARVE 3.1 Hankkeelle määritellyt tarpeet Terveyspalvelujen tarve Tarve lähipalveluna toteutettuun lääkäri- ja hoitaja vastaanottotoimintaan, suunterveydenhuoltoon, terveydenhoidon palveluihin (äitiys- ja lastenneuvola, kouluja opiskeluterveydenhoito, perhesuunnittelu ja naisten joukkotarkastuksia) kuntoutukseen sekä tukipalveluihin säilyy Nilsiässä muuttuvassa Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis-tuottamiskentässä. Lähivuosien tarve on nykyisen toiminnan kaltainen, mutta ikääntyvä väestö ja mahdolliset kuntaliitokset voivat vaikuttaa yksittäisten toimintojen tuotantototeutuksiin. Osastohoitotarve tulee muuttumaan siten, että ympärivuorokautista lääkäripäivystystä ja vaativampaa osastokuntoutusta tarvitsevat potilaat hoidetaan keskitetysti Kuopiossa ja mahdollisesti Siilinjärven ja Juankosken terveyskeskuksien osastoihin tukeutuen. Mahdolliset kuntaliitokset tulevat omalta osin todennäköisesti selkeyttämään tätä toimintalinjaa. Asumispalveluihin, hoitokodin yhteyteen, varataan lyhytaikaisseurantapaikkoja pääasiassa hoitotyön keinoin toteutettavaa lyhytaikaista sairaanhoitoa / valvontaa vaativille potilaille, joiden terveydentilaan voidaan turvallisesti ottaa kantaa avovastaanoton lääkäreiden toimesta virka-aikaan tai seudullisen Yön yli mallin - mukaisesti. Paikkavaraus n asiakkaalle. Perusturvan ja terveydenhuollon muut tarpeet Lapsiperhepalveluista lähipalveluina tuotetaan sosiaalityön ja lastensuojelun perhetyön palvelut. Maaninka-Nilsiä- Riistavesi -alueen lisäksi vuodesta 2017 alkaen Juankosken ja mahdollisesti Tuusniemen sekä mahdollisesti vielä Vehmersalmen (koillinen alue) lähipalveluja varten kootaan yksi yhteinen tiimi, joka tekee työtä näissä keskustaajamissa ja niistä käsin.

6 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema 6 Hankeselvitys Aikuissosiaalityön palveluista sosiaalityön ja toimeentulotuen tarve on Nilsiässä ollut hyvin vakio. Mikäli kuntaliitos Juankosken kanssa toteutuu, liittyvät Juankosken aikuissosiaalityön palvelut osaksi Nilsiä-Maaninka -tiimin toimintaa. Mielenterveys- ja päihdepalveluja tuotetaan Kuopion psykiatrian keskuksen toimesta lähipalveluna. Ennaltaehkäisevän mielenterveystyön, psykiatrisen vastaanottotoiminnan ja -kuntoutuksen avohoidon palvelut tuotetaan nykyisen suuruisella resurssilla. Toimintaa kehitetään niin, että yhteistyö eri sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden kanssa on saumatonta ja tukee perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdeasiakkaille tuotettavaa palvelukokonaisuutta. Perheiden ja yksilöiden psyykkinen tuki järjestetään mahdollisimman asiakaslähtöisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kotikäynnit ja verkostossa tehtävä työ tulee lisääntymään. 4. NYKYTILANTEEN KUVAUS 4.1 Toimintojen nykytilanteen kuvaus Terveyspalvelut Terveysaseman vastaanottopalvelut tuotetaan omahoitaja/omalääkäri työparimallilla neljällä alueella väestövastuu-periaatteen mukaisesti. Viikonloppupäivystys hoidetaan päivisin Nilsiässä, ilta- ja yöpäivystys hoidetaan Kuopin yhteispäivystyksessä. Vastaanottopalvelujen käynnit /vuosi: lääkärillä hoitajalla jalkahoitaja 400 silmänpohjakuvaukset 400 erikoislääkärikäynnit 400 Tahkon alueen ulkopaikkakuntalaisten terveydenhuollon kysyntä on suurimmillaan tammi-huhtikuussa. Tahkon alueella on käynnistynyt myös yksityistä lääkäripalvelutuotantoa, joka tukeutuu tukipalvelujen (laboratorio, röntgen) osalta terveyskeskukseen. Tarkistettava. Hoitotarvikejakelu toimii kahdesti viikossa entisellä virastotalolla. Nilsiän vuodeosaston potilaspaikkoja vähennettiin jo vuosi sitten maaliskuussa paikasta nykyiseen eli 20 potilaaseen. Samalla avattiin dementiayksikkö Iltatuuli 2 Attendon rakentamaan ja omistamaan rakennukseen. Nilsiän vuodeosaston henkilökuntaakin siirtyi sinne. Hoitohenkilökuntaa Nilsiän vuodeosastolla on nykyisin: osastonhoitaja, 7 sairaanhoitajaa + 1 varahenkilö, osa-aikainen osastonlääkäri, joka hoitaa lisäsi kotisairaanhoitoa, vastaavan lääkärin tehtävät sekä palvelukeskuksen hoivakodit.

7 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema 7 Hankeselvitys Nilsiässä on aloitettu syksyllä 2013 kotisairaalatoiminta yhteistyössä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ensihoidon kanssa. Kotisairaala toiminta on asiakkaan kotiin tai kotiin verrattavaksi hoitopaikassa tarjottua terveydenhuoltoalan ammattilaisen antamaa hoitoa, joka muuten edellyttäisi sairaalahoitoa. Jos kotisairaalahoitoa ei olisi tarjolla, potilaan hoito jatkuisi osastolla. Suun terveydenhuollon palveluista Nilsiässä vastaavat kaksi hammaslääkäri hammashoitaja työparia, lisäksi tarjotaan suuhygienistin palveluita.. Päivystyspalvelut tuotetaan arkena Nilsiässä, arkipyhinä ja viikonloppuisin Kuopiossa keskitettynä alueellisena päivystyksenä. Erikoishoitopalvelut tuotetaan osittain (kirurgia, anestesiahammashoito) Kuopiossa. Oikomishoidon erikoishammaslääkäri käy kerran kuukaudessa Nilsiässä. Käyntimäärät vuosittain: käynnit lääkärillä n. 3700/v käynnit hoitajalla / suuhygienistillä 1750/v. Nilsiän väestölle on järjestetty perhe- ja aikuispalveluna hyvinvointineuvola (terveydenhoidon palvelut, puheterapia, perheneuvola, psykologipalvelu, lapsiperheiden sosiaalityö ja kotipalvelu sekä lapsioikeudelliset palvelut). Nilsiässä terveydenhoidon palveluita ovat äitiys- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhoito, perhesuunnittelu ja naisten joukkotarkastukset (PAPA). Terveydenhoitajat pitävät Nilsiässä vastaanottoa joka arkipäivä. Omalääkärit vastaavat terveydenhoidon lääkäripalveluista. Äitiys- ja lastenneuvolaa tukevia erikoislääkäripalveluja tarjotaan Kuopiossa. Neuvoloiden erikoislääkäripalvelut tarjotaan Kuopiossa. Toimitilat ovat Nilsiän virastotalolla ja kouluilla. Terveydenhoito toimii pääasiassa päivisin lukuun ottamatta iltaisin tapahtuvaa ryhmätoimintaa. Toimintavolyymi: äitiysneuvola: asiakkaita 210, käynnit 856 vuonna 2014 lastenneuvola: asiakkaita 642, käynnit 1362 vuonna 2014 naisten joukkotarkastuskäyntejä 150 vuonna 2014 perhesuunnittelu: asiakkaita 318, käynnit 392 vuonna 2014 koulu- ja opiskeluterveydenhuolto: asiakkaita 624, käynnit 1550 vuonna 2014 Kuntoutusyksikkö tuottaa tai järjestää ostopalveluna fysio-, puhe- ja toimintaterapiapalveluja, veteraanikuntoutuksen sekä vastaa apuvälinepalveluista. Nilsiän terveysasemalla toimii apuvälinepalvelut, fysioterapia- sekä puheterapiapalvelut omana toimintana. Toimintaterapia toteutetaan pääosin asiakkaiden kotona tai päiväkodeissa ostopalveluna. Työfysioterapeutti käyttää fysioterapiatiloja noin kaksi päivää kuukaudessa. Toiminnan tuottaa arkipäivisin. 3 fysioterapeuttia (joista 1 osa-aikaisesti) ja 1 kuntohoitaja (osa-aikaisesti), 1 puheterapeutti (osa-aikaisesti).

8 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema 8 Hankeselvitys Toimintavolyymi puheterapia (asiakkaita n. 60 /v), käynnit n. 300 yksilökäyntejä (fysioterapia + toimintaterapia) 1500 / v ryhmäkäyntejä (fysioterapia + toimintaterapia) 110/v fysioterapiapalvelut osastolle 1000 käyntiä/v apuvälineiden lainaus 535/v Kuopion psykiatrian keskuksen psykiatrinen sairaanhoitaja pitää päihdevastaanottoa kahtena päivänä viikossa nykyisen terveyskeskuksen tiloissa. Toimintavolyymi on n. neljä asiakasta/työpäivä virka-aikana. Mielenterveyspalveluiden hoitovastaanotoilla (2 hoitajaa, psykologi ja psykiatri) käy keskimäärin 12 henkilöä/työpäivä virka-aikana. Työterveyshuollon tuottaa Kallaveden työterveyshuollon liikelaitos, jossa työskentelee kokopäiväisesti 1 lääkäri ja 2 työterveyshoitajaa. Lisäksi palveluja käy antamassa työterveysfysioterapeutti kahtena päivänä kuukaudessa. Toimintavolyymi: Työterveyshuollolla on Nilsiässä vastaanotto terveyskeskuksen tiloissa: lääkärinkäynnit n, 1500 /v, osa-aikainen työterveyslääkäri hoitajakäynnit n. 1300/v, kolme työterveyshoitajaa Tukipalveluista Itä-Suomen laboratoriokeskus ISLAB toimii Nilsiässä arkisin ( näytteenotto klo 7-12). Röntgenpalvelut toimivat arkipäivisin. Välinehuollon palvelu ostetaan KYSiltä / Servicalta. Lääkehuolto ostetaan KYS:n apteekilta. Nilsiän terveys- ja palvelukeskuksen nykyisessä kiinteistössä sijaitsevat kaikki yllä mainitut palvelut lukuun ottamatta mielenterveyspalveluja, lapsiperhepalveluja sekä aikuissosiaalityön palveluja. Viimeksi mainitut ovat siirtyneet sisäilmaongelmien vuoksi entisen kaupungintalon tiloihin jo ennen kuntaliitosta. 4.2 Tilojen nykytilanteen kuvaus Terveyskeskuksen vastaanotto ja vuodeosasto on rakennettu vuonna Palvelukeskuksen (Ollukka ja Lokottaja) siipi on rakennettu vuonna 1988 ja yhdistetty käytävällä varsinaisen terveyskeskuksen rakennukseen. Lääkäreiden vastaanottotilat, vuodeosasto ja suun terveydenhuolto toimivat terveyskeskuskiinteistössä. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden työntekijät, samoin kuin aikuissosiaalityön ja lapsiperhepalveluiden työntekijät sekä perheneuvola ovat sijoittuneet vuoden 2012 lopussa väistötiloihin Nilsiän virastotalolle. Terveyskeskuksessa ja palvelukeskuksessa on todettu runsaasti korjaustarpeita tehtyjen kuntotutkimusten ja sisäilmatutkimusten perusteella.

9 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema 9 Hankeselvitys 5. TOIMINTOJEN KUVAUS JA MITOITUS 5.1 Terveyspalvelut Lääkäreiden vastaanottopalvelut Nilsiässä tuotetaan edelleen 4-5 terveyskeskuslääkärin ja 5 hoitajan vastaanottopalvelut. Lisäksi siellä toimii akuutti vastaanotto arkisin klo 8-16 sekä toistaiseksi viikonloppuisin klo Ensihoito toteutuu sairaanhoitopiirin palvelusuunnitelman mukaisesti. Lisäksi vastaanotolla toimii erillinen INR- hoitaja ja yksittäisinä päivinä ostopalveluna jalkaterapeutti. Suun terveydenhuollon palveluista Nilsiässä vastaavat kaksi hammaslääkäri hammashoitaja työparia, sekä yksi suuhygienisti. Päivystyspalvelut tuotetaan arkena Nilsiässä, arkipyhinä ja viikonloppuisin Kuopiossa keskitettynä alueellisena päivystyksenä. Erikoishoitopalvelut tuotetaan osittain (kirurgia, anestesiahammashoito) Kuopiossa. Oikomishoidon erikoishammaslääkäri käy kerran kuukaudessa Nilsiässä. Terveydenhoidossa äitiys- ja lastenneuvolan, perhesuunnittelun ja naisten joukkotarkastusten (PAPA) palveluita tuottaa kaksi terveydenhoitajaa ja neuvolalääkäri. Nilsiässä muita terveydenhoidon palveluita ovat koulu- ja opiskeluterveydenhoito, jossa työskentelee yksi terveydenhoitaja ja koululääkäri koulujen omissa tiloissa. Terveydenhoitajat pitävät Nilsiässä vastaanottoa joka arkipäivä. Nilsiän omat lääkärit vastaavat terveydenhoidon lääkäripalveluista. Äitiysja lastenneuvolaa sekä kouluterveydenhuoltoa tukevia erikoislääkäripalveluja tarjotaan Kuopiossa. Perheneuvolapalvelut järjestetään osana Kuopion perheneuvolan ja oppilashuollon palveluja. Palvelut järjestetään Nilsiässä lähipalveluna. Nilsiän toimipisteessä työskentelee yksi sosiaalityöntekijä ja yksi psykologi, jotka tekevät sekä perheneuvolatyötä että koulukuraattori- ja koulupsykologityötä. Perheneuvolapalveluista vastaa Kuopion kasvun ja oppimisen tuen asiakkuusjohtaja. Kuntoutuspalveluissa Puheterapeutti toimii kolmena arkipäivänä viikossa neuvolatoimintojen tilassa. Fysioterapiapalvelut (2-3 fysioterapeuttia) tuotetaan eri-ikäisille henkilöille yhteisissä vastaanottotiloissa, kuntosalissa, allastiloissa, liikuntatilassa, tehostetussa ja valvotussa palveluasumisessa sekä muissa kodeissa. Yhteistoimintaa tehdään eri toimijoiden kanssa kuntalaisten toimintakyvyn ja kuntoutumisen edistymiseksi. Apuvälinepalvelut tuotetaan fysioterapian tilojen välittömässä läheisyydessä. Hyvinvointikioskin toimintana eri ammattilaiset ja muut toimijatahot järjestävät yksilöllistä ja yleisötilaisuuksissa tuotettua terveyttä ja toimintakykyä sekä omahoitoa edistävää palvelua. Perusturvan ja terveydenhuollon toimijat sekä muut toimijat (2-4 henkilöä kerrallaan) ohjaavat ilman ajanvarausta tai kutsutilaisuuksissa (teemapäivät) kuntalaisia terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä sekä esim. tietoteknisten yms. välineiden käytössä (omahoitoa tukevat, palvelujen saamista tukevat toimet) Osastohoito tulee muuttumaan siten, että ympärivuorokautista lääkäripäivystystä ja vaativampaa osastokuntoutusta tarvitsevat potilaat hoidetaan keskitetysti Kuopiossa ja mahdollisesti Siilinjärven ja Juankosken terveyskeskuksien osastoihin tukeutuen.

10 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema 10 Hankeselvitys Asumispalveluihin, hoitokodin yhteyteen, varataan lyhytaikaisseurantapaikkoja pääasiassa hoitotyön keinoin toteutettavaa lyhytaikaista sairaanhoitoa / valvontaa vaativille potilaille, joiden terveydentilaan voidaan turvallisesti ottaa kantaa avovastaanoton lääkäreiden toimesta virka-aikaan tai seudullisen Yön yli mallin - mukaisesti. Paikkavaraus n asiakkaalle. 5.2 Perusturvan ja terveydenhuollon muut palvelut Aikuissosiaalityön palvelut järjestetään Nilsiän ja Maaningan osalta yhden tiimin toimesta. Nilsiässä lähipalveluina omana työnä järjestetään sosiaalityötä sekä työllistymispalveluihin liittyvää palveluohjausta. Lisäksi maaninkalaisten ja nilsiäläisten toimeentulotukihakemukset käsitellään Nilsiässä. Ostopalveluina järjestetään erityisryhmien asumispalveluja sekä kuntouttavaa työtoimintaa, nuorten starttipajatoimintaa ja työhön valmentavaa palvelua. Lapsiperhepalveluista lähipalveluina tuotetaan sosiaalityön ja lastensuojelun perhetyön palvelut. Maaninka-Nilsiä- Riistavesi -alueen lisäksi vuodesta 2017 alkaen Juankosken ja mahdollisesti Tuusniemen sekä mahdollisesti vielä Vehmersalmen (koillinen alue) lähipalveluja varten kootaan yksi yhteinen tiimi, joka tekee työtä näissä keskustaajamissa ja niistä käsin. Kuopion psykiatrian keskuksen (KPK) Nilsiän mielenterveyspalvelut palvelevat maanantaista perjantaihin virka-aikana yhteensä 4,5 työntekijän työpanoksella (3 hoitotyöntekijää, osa-aikaiset psykologi ja psykiatri). Mielenterveys- ja päihdepalveluja kehitetään tulevaisuudessa siten, että ongelmista kärsiville on tarjolla apua lähellä. Psykiatristen pitkäaikaispotilaiden kuntoutuspalveluja kehitetään siten että toimintakyky säilyy ja ihmiset pystyvät asumaan omissa kodeissaan. Kotikäyntien tarve osana palveluja tulee lisääntymään. Matalan kynnyksen palveluissa tulee olla tarjolla lyhyttä, määräaikaista yksilöhoitoa sekä erilaista, vertaistuen kehittymisen mahdollistavaa ryhmähoitoa/toimintaa. Internetin kautta toteutuvat mielenterveyspalvelut tulevat lisääntymään. Nykyiset resurssit riittävät suunnittelujaksolle. Jos väestörakenteessa/määrässä tapahtuu olennaisia muutoksia, niin resurssien käyttöä pitää arvioida uudelleen. 5.3 Henkilöstömitoitus Koko hankkeen henkilöstömitoitus on noin 50 työntekijää. Tämä määrä jakautuu seuraavasti: - terveyspalvelut 44 hlö - ISLAB 3 hlö - laitoshuolto 2 hlö - Kallaveden työterveys 3 hlö

11 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema Tilaohjelma ja kiinteä varustelu Hankeselvitys Hankkeen tilaohjelman ohjelma-ala on noin 1200 hyöty-m2. Tilaryhmittäinen jako on seuraava: - terveyspalvelut noin 250 hyöty-m2 - tukipalvelut noin 70 hyöty-m2 - neuvola noin 110 hyöty-m2 - yhteiset vastaanottotilat noin 180 hyöty-m2 - suun terveydenhuolto noin 100hyöty-m2 - kuntoutuspalvelut noin 110 hyöty-m2 - Kallaveden työterveys noin 50 hyöty-m2 - yhteistilat noin 200 hyöty-m2 - henkilökunnan tilat noin 75 hyöty-m2 - kiinteistönhuollon ja siivoustilat noin 50 hyöty-m2 - yhteensä noin 1200 hyöty-m2 Yhteistilojen mitoituksessa ja tilaominaisuuksissa otetaan kohtuullisessa määrin huomioon eri käyttäjäryhmien ja monitoimisuuden vaatimuksia. Yhteiset tilat toimivat monikäyttöperiaatteella, vuoroja varataan sähköisen varauskalenterin kautta. 6. KAAVALLINEN TILANNE 6.1 Kaavallinen tilanne Nilsiän terveyskeskus sijaitsee omalla tontillaan korttelissa 78, joka on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty merkinnällä YS (sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue). Kaavassa määritelty kerrosluku on 2 ja tehokkuusluku on 0,40. Autopaikkojen rakentamisvelvoite on 1 ap / 50 m2 kerrosalaa. 6.2 Vaihtoehtoiset rakennuspaikat Perusturvan ja terveydenhuollon palveluverkostojen kehittämisselvitys ( ), jonka valtuusto hyväksyi , esitteli Nilsiän terveyskeskuksen/ aluekampuksen sijaintipaikoiksi kolme eri vaihtoehtoa: A. nykyinen terveyskeskuksen alue, B. rakentamaton alue pohjoisempana sekä C. virastotalon alue. Näistä kehittämisselvitys päätyi esittämään virastotalon aluetta jatkotyön pohjaksi. Terveyskeskus-/ palvelukeskuksen hanketyöryhmä päätyi myös esittämään virastotalon aluetta Hyvinvointikeskus-hankkeen sijaintipaikaksi nykyisen terveyskeskuksen tontin sijaan. 7. KUSTANNUKSET Investointi- ja rakennuskustannukset Rakennuskustannukset Hankkeen tavoitehintapohjaiset arvioidut rakennuskustannukset ovat noin 6,5 milj. euroa.

12 Kuopion kaupunki Nilsiän terveysasema 12 Hankeselvitys Perushankintojen kustannukset Hyvinvointikeskuksen kalustamiseen ja varustamiseen tarvittavat perushankinnat on arvioitu olevan 0,7 milj. euroa. Käyttökustannukset Tilakustannukset (vuokra- ja ylläpitokustannukset) Arvioidut vuosittaiset tilakustannukset ovat noin euroa laskettuna 30 vuoden poistoajalle. Nykyisen terveysaseman kokonaisvuokra on euroa/ vuosi. 8. HANKKEEN TAVOITTEELLINEN AIKATAULU, ETENEMINEN JA RAHOITUSVAIHTOEHDOT Aikataulu Hankkeen toteutussuunnittelu on mahdollista aloittaa vuoden 2015 aikana sen jälkeen kun kaupunginhallitus on hyväksynyt hankesuunnitelman ja rahoituspäätös on tehty. Rakennustyöt on mahdollista aloittaa talvella , ellei hankkeen etenemisessä tule viivästyksiä. Rakennustöiden valmistuminen on tällöin mahdollista syksyllä ESITYS Terveydenhuollon palvelualue ja Kuopion Tilakeskus esittävät, että kaupunginhallitus hyväksyy hankeselvityksen jatkotoimenpiteitä varten. 10. LIITTEET 1. Huonetilaohjelma Erillisenä liitteenä 1. kustannusarvio 2. Tavoitehintalaskelma 3. Nilsiän hyvinvointikeskus / Terveys- ja palvelukeskus, hankesuunnitelma

13 TILAOHJELMA, sivu 1 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx TILAOHJELMA /ah /ml,ah NILSIÄN TERVEYSASEMA versio 3 ( M.L ) huonetila pintaala henk. määrä toiminnat toiminta-aika laitteet ja varusteet sijainti- ja yhteysvaatimukset erityisvaatimuksia/ huomautuksia koko keskus esteetön TERVEYSPALVELUT Terveyskioski Vastaanottotila 15 m henkilökohtainen terveysneuvonta ja pienet toimenpiteet osaviikkoinen klo 8-20 vesipiste, tutkimuspöytä, atk helposti saavutettavissa yhteispalvelupisteen yhteydessä yhteiset vastaanottotilat varasto 5 esitteitä.lomakkeita, fysioterapiavälineistö edellisen vieressä aputila 5 monitoimitulostin ja muut toimistotarvikkeet edellisen vieressä Monitoimitila noin m tietoiskut ryhmätilaisuudet, asiakkaiden omatoimipisteitä atk, asiakaspäätteitä, info-tv, istuinryhmiä yhteiskäyttöinen Lääkärien vastaanotot 8-20 Odotustila 15 Vastaanottohuone, 5 kpl á 18 m lääkärin vastaanotto määräyksien mukainen varustus sijainti vierekkäin hoitajan kanssa turva- ja hälytyspalvelut Vastaanottohuone, 5 kpl á 16 m hoitajan vastaanotto määräyksien mukainen varustus pakomahdollisuus

14 TILAOHJELMA, sivu 2 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx Asiakas-wc 5 Toimenpidehuone 1kpl toimenpiteet valaistus, tutkimuspödyät, kipsausmahdollisuus, atk- yhteydet, elvytysvalmius defibrilaattori kuvankatselumahdollisu us, lääke- ja tarvikekaapistot, huuhtelu ja lavuaarit, paari- ja pyörätuoliliikkuvuus, korvatuoli Ensiapu paikkaa PSSHP:n toiminta? määräyksien mukainen varustus ambulanssilla paaripotilaiden pääsy seurantapaikoille INR-hoitaja 1+2 hoitajan vastaanotto Marevan seuranta Erikoislääkärit 1+2 erikoislääkäreiden käytössä määräyksien mukainen varustus määräyksien mukainen varustus yhteiset vastaanottotilat yhteiset vastaanottotilat Jalkojenhoitaja 1+1 hoitajan vastaanotto toimii yhteisissä hyvinvoinnin tiloissa Tukipalvelut Laboratorio/ ISLAB ma-pe Odotustila 10 vuoronumerojärjestelmä voi olla yhteinen muiden palvelujen kanssa Näytteenotto 2*7 m verinäytteenotto sähkösäädettävä työpöytä pakomahdollisuus

15 TILAOHJELMA, sivu 3 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx Laboratorio/ ISLAB 30 3 näytteiden esikäsittely+ analyysi laboratoriolaitteet, työasemat EKG-tutkimushuone 10 1 EKG- ja spirometriarekisteröinti EKG-, spirometria- ja atk-laitteet, EKG-sänky, työpöytä,.tuoli Näyte-wc 5 wc:stä luukku esikäsittelytilaan Suun terveydenhuolto 8-16 asiakkaan pukeutumis/riisuuntumist ila, asiakkaan kuljetus sängyllä mahd. Odotustila 5 Hammaslääkärien vastaanotot, 2 kpl m hammaslääkärien vastaanotto, hoitaja mukana, oikomishoidon vastaanotto määräysten mukainen hammashoitotilan varustus unitit, toinen liikuteltava leveä ovi Suuhygienistin vastaanotto, 1 kpl suuhygienistin toimenpidehuone määräysten mukainen hammashoitotilan varustus unitit Välinehuolto 25 autoklaavit, pesulaitteet, instrumenttikaapit, pakkaus yhteinen terveysaseman kanssa Varasto/ Tekninen tila 10 rtg-kuvanlukija, säilytystila vesipiste hoitohuoneiden lähellä 20 m2, ellei tule välinehuoltoa Henkilöstötilat 5 voi sijaita keskitetysti

16 TILAOHJELMA, sivu 4 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx Hyvinvointineuvola/ Terveydenhoidon palvelut 8-19 ma-to pe Neuvolan odotustila odottaminen, leikkialue lastenneuvola, äitiysneuvola, Vastaanottotilat 3 kpl á 18 m2 54 perhesuunnittelu, papajoukkotarkastukset 1+3 atk, tutkimusvalaisin, vesipiste, lukollinen hyllyja vaatekaappi äänieristys Vastaanotto psykologipalvelu puheterapia yhteiskäyttöinen tila äänieristys Asiaskas-wc 6 Henkilökunnan wc 3 Vaunueteinen 6 Varasto 6 materiaalien ja välineiden säilytys pistorasioita voi olla yhteinen muiden toimintojen kanssa Taukotila 10 m2 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto terveydenhoitajan 1+1 vastaanotto määräyksien mukainen varustus KOULUILLA Kuntoutuspalvelut ma-pe 8-18 hyvin saavutettavissa Yksilöterapia, vastaanottohuone 3 kpl á 18 m2 54 Yksilöllinen fysioterapia, puheterapia apuvälineiden sovitus ma-pe 8-18 hoitopöytä, seinäpeili, vesipiste, atk, tstokalusteet yhteiset vastaanottotilat

17 TILAOHJELMA, sivu 5 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx Kuntosali/harjoitussali 3-10 Toimintaterapia, n.10 kuntosalilaitetta, fysioterapia, ryhmäterapia, puolapuut, seinäpeilejä, vaikeavammaisten terapia ma-pe 8-18 vesipiste, kattokiskot? yhteiskäyttötiila Harjoitussali fysioterapia, toimintaterapia ma-pe 8-18 kattokiskot, puolapuut, kuntosalin vieressä terapiamattoja, mittauslaitteita, käsipainoja, apuvälineitä, Fysioterapiatarvikevarasto 6 1 pienvälineiden säilytys potilasohjeita yhteiskäyttöinen silloin kun ei fysioterapian käytössä Puheterapia, vastaanottohuone tutkimus, yksilöterapia, perheiden ohjaus ma-pe 3 pv/vko lasten pöytä ja tuolit, terapiakalusteita, komeroita asiakastuoleja yhteiset vastaanottotilat asiakasodotustila lapsille, Odotustila aikuisille Suihku, WC- ja pukeutumistila naisille ja asiakkaiden pukeutumismiehille 1-5 ja pesutila Inva-wc Apuvälinepalvelu asiakaspalvelutila varastotilat palautus 8 lainaus, palautus,pesu, varastointi apuvälineiden sovittaminen, ohjaus, lainausten ja palautusten kirjaus palautettujen puhdistusta odottavien apuvälineiden tila atk, hoitopöytä,komeroita, tstokalusteet komeroit, hyllyjä, seinäkoukkuja vapaata lattiatilaa, hyllyjä kuntoutustilojen lähellä -lähtevän tavaran tila puhtaiden välineiden vastaanotto vapaata lattiatilaa, hyllyjä

18 TILAOHJELMA, sivu 6 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx - apuvälineiden puhdistus 10 -apuvälineiden korjaus 0 välineiden pintapyyhintää& pienapuvälineiden huolto välineiden pienkorjaukset Työterveyshuolto /Kallaveden Työterveys 8-16 Vastaanottotila 'a 18 m lääkärin vastaanotto Vastaanottotila 'a 16 m hoitajan vastaanotto Vastaanottotila työterveysfysioterapeutti toimii kuntoutuksen fysioterapiatiloissa Varasto 2 Yhteiset vastaanottotilat Lääkärin, terapeutin tms vastaanottotilat 4 kpl 'a 18m2 72 Psykologin, sosiaalityöntekijän ym. Vastaanotto 6*18 m2 108 Terveyskioskin vastaanotto, päihdepalvelut, erikoislääkärit Mielenterveys, aikuissosiaalityö, lastensuojelu, perheneuvola määräysten mukainen varustus yhteiskäyttöiset työpiste, seurustelutila, v yhteiskäyttöiset Mielenterveys- ja päihdepalvelut Vastaanottotila 1+4 Vastaanottotila 2 kpl 1+2 psykologin/psykiatrin vastaanotto 3-4 pv/vko 1 pv/viikko yhteiset vastaanottotilat pakomahdollisuus päihdekuntoutus/ psykiatrinen sairaanhoitaja yhteiset vastaanottotilat pakomahdollisuus

19 TILAOHJELMA, sivu 7 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx Vastaanottotila lähihoitaja Taukotila Tiiimihuone/kokoustila Henkilökunnan wc Wc -tilat keskitetty keskitetty keskitetty keskitetty SOSIAALIPALVELUT Aikuissosiaalityö, asikaspalvelu 3 kpl á 17 3 aikuisten sosiaalityö ja kuntouttava työtoiminta yhteiset vastaanottotilat Aikuissosiaalityö, etuuskäsittely yhteinen huone 2 etuuskäsittely yhteiset vastaanottotilat Lapsiperhepalvelut lastensuojelun 3 huonetta 3 sosiaalityö 8-16 yhteiset vastaanottotilat Lapsiperhepalvelut 3 huonetta 3 lastensuojelun perhetyö 8-16 yhteiset vastaanottotilat erillistä neuvottelutilaa perhe- ja verkostotapaamisiin erillistä neuvottelutilaa perhe- ja verkostotapaamisiin

20 TILAOHJELMA, sivu 8 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx YHTEISTILAT (ent.toimintakeskus) Asumisyksiköiden palvelut lähiympäristön asukkaiden palvelut, kauempaa tulevien palvelut PALI-kuljetukset? Aulatilat Aula 25 oleskelu, vaatesäilytys Yleisö-wc/n 5 inva-mitoitus Yleisö-wc/m 5 inva-mitoitus Monitoimitila 40 tietoiskut, neuvontatilaisuudet, neuvolan tilaisuudet ym. yhdistetty päiväryhmätilaan Varasto 5 Päiväryhmien tilat tilojen yhteiskäyttö ohjattujen osa- ja kokoäiväryhmien sekä vertaisryhmien ja järjestöjen kanssa osa-ja kokopäiväryhmät oleskelu, seurustelu, toiminta, lepo,kahviruokailu, Lepohuone/ryhmätila käsityöt 8-10 päiväryhmäohjaajat Toimistohuone 2-4 ym.henkilöstö iso pöytä, sohva, lepotuolit, seinille nostettavat sängyt 4-6 kpl Hk:n sosiaalitilat keskitetysti Varasto Inva-wc:t

21 TILAOHJELMA, sivu 9 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx Kuntoutus/harrastustilat 8-20 Kuntosali 50 yhteiskäyttöinen yksityinen toimija/ kaupunki Puku- ja pesutilat 10 Wc-tilat,inva 2 kpl 10 Varastot 5 Ohjaajan tila 8 Arkisto 40 liukuhylllyt 180 hyllymetriä tarve Henkilökunnan tilat Henkilökunta: 50 + siivoushk 2 h osa sijaitsee VSS:ssa Sosiaalitilat -pukutilat -suihkutilat -wc-tilat 60 50

22 TILAOHJELMA, sivu 10 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx -taukotilat 15 ratkaisusta riippuen Siivoustilat Siivouskeskus ja varasto 10 Siivoushuoneet, 2 kpl 6 Kiinteistönhuollon tilat Tekninen valvonta 10 Kiinteistönhoito 0 Happipullovarasto 5 Ulkovarasto 10 Jätehuone 15 Väestönsuoja ks. Henkilöstötilat Ulkotilat Autopaikoitus Polkupyöräpaikoitus

23 TILAOHJELMA, sivu 11 Liite1 Nilsiän terveysasema huonetilaohjelma.xlsx YHTEENSÄ 1197 hyöty-m brutto-m2

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013 Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuonna 2013 YLEISTÄ PALVELUISTA 1/2 Kuopio järjestää Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuoden 2013 austa ähtien Kuopion termit: perusturvan ja terveydenhuoon paveut

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen?

Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen? Maaningan kuntalaisillat Keskusta 12.3.2012 Terveydenhuolto ja perusturva (lääkäri, hammaslääkäri, kuntoutus, neuvolat, kouluterveydenhuolto, sairaalapalvelut, mielenterveystyö, päihdehoito, lapsiperhepalvelut,

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

ORGANISAATION PERUSRAKENNE

ORGANISAATION PERUSRAKENNE ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPAVELUJEN KUNTAYHTYMÄ ORGANISAATION PERUSRAKENNE Organisaatiorakenne arvioidaan syksyllä 2017 ja tehdään sen johdosta tarvittavat muutokset/korjaukset. TARKASTUSLTK VALTUUSTO

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Vanhusneuvoston kokous Johtava ylilääkäri Lars Rosengren

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Vanhusneuvoston kokous Johtava ylilääkäri Lars Rosengren Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Vanhusneuvoston kokous 17.2.2016 Johtava ylilääkäri Lars Rosengren Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Sisältö Palvelujen uudistamisen tiekartta ja

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

ORGANISAATION PERUSRAKENNE

ORGANISAATION PERUSRAKENNE ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPAVELUJEN KUNTAYHTYMÄ ORGANISAATION PERUSRAKENNE Organisaatiorakenne arvioidaan syksyllä 2017 ja tehdään sen johdosta tarvittavat muutokset/korjaukset. TARKASTUSLTK HALLITUS

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen Sosiaali- ja terveysviraston hankintavaltuudet vuonna 2013 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä Virasto

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

Palvelukortti Savonlinna, suunnitelmakausi 2017

Palvelukortti Savonlinna, suunnitelmakausi 2017 Perusterveydenhuolto Vastaanottotoiminta Palvelukuvaus Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut Rintasyöpäseulonnat Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Lääkärin vastaanottopalveluja tuotetaan

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (15) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 21.12.2016 Voimaan 1.1.2017

Lisätiedot

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto ja huolto Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 Ympäristöterveys Suoritteet

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja

KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja Hallinto Perusturva Sivistys Tekniset Tulosalueet Tulosalueet Tulosalueet Tulosalueet Yleishallinto Elinkeinotoimi Käyttöomaisuuden myynnit Maaseututoimi Maankäyttötoimi Johto

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

Terveys- ja hyvinvointikeskus - uusi tapa tarjota palveluja. Hyvinvointia ja terveyttä

Terveys- ja hyvinvointikeskus - uusi tapa tarjota palveluja. Hyvinvointia ja terveyttä Terveys- ja hyvinvointikeskus - uusi tapa tarjota palveluja Hyvinvointia ja terveyttä Terveys- ja hyvinvointikeskuksesta tarjotaan avosairaanhoidon terveysasemapalveluja psykiatria- ja päihdepalveluja

Lisätiedot

Miten erityisnuorta tuetaan peruskoulun aikana? Mari Raappana, koulupsykologi & Ulla Suosalo, toimintaterapeutti

Miten erityisnuorta tuetaan peruskoulun aikana? Mari Raappana, koulupsykologi & Ulla Suosalo, toimintaterapeutti Miten erityisnuorta tuetaan peruskoulun aikana? Mari Raappana, koulupsykologi & Ulla Suosalo, toimintaterapeutti Oppilashuollollinen tuki Yhteisöllistä Yksilökohtaista Yhteistyötahojen tärkeä merkitys

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 13.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Palvelurakennetyöryhmä Perhe- ja sosiaalipalvelut Kick off. Tanja Penninkangas peruspalvelujohtaja Järvi-Pohjanmaan perusturva

Palvelurakennetyöryhmä Perhe- ja sosiaalipalvelut Kick off. Tanja Penninkangas peruspalvelujohtaja Järvi-Pohjanmaan perusturva Palvelurakennetyöryhmä Perhe- ja sosiaalipalvelut 17.1.2017 Kick off Tanja Penninkangas peruspalvelujohtaja Järvi-Pohjanmaan perusturva Perhe- ja sosiaalipalvelut NEUVONTA ja OHJAUS, sosiaaliasiamiestoiminta

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen I Asiakkaan asemaa vahvistetaan terveysasemilla psykiatrisia hoitajia päihdeongelmaisten hoidon työnjakoa sovittu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (5) 49 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto toivomusponnesta joustavien ikärajojen ja lähetteettömien palvelujen jatkamisesta nuorten päihdepalveluissa ja -hoidossa

Lisätiedot

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa HELSINGIN KAUPUNKI VIRANHALTIJAN 1 (9) Viranhaltijan hankintavaltuudet VIRASTOTASOISET Virastopäällikkö 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan

Lisätiedot

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014 1(5) PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTAN KESÄAJAN 2014 TOIMINTA Tietoja vastaanottojen toiminnasta, toimipisteiden sulkemisista, vuosilomista. Tiedotetta päivitetään tarvittaessa, viimeksi päivitetty 19.6.14.

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Kuopion seutukunta Heikki Miettinen/30.12.2005 Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Henkilöstötarpeen ennakointi

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUKOKONAISUUSUUDISTUS #SOTEPORVOO2017

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUKOKONAISUUSUUDISTUS #SOTEPORVOO2017 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUKOKONAISUUSUUDISTUS #SOTEPORVOO2017 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien kautta Tuottaa laadukkaita

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1792/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1792/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 89 Asianro 1792/06.00.00/2014 Valtuustoaloite / selvitys valtuustolle saattohoidon järjestämisen nykytilanteesta Kuopiossa sekä suunnitelmat saattohoidon kehittämisestä

Lisätiedot

- Meitä varten - Perusturvapalvelut Mäntyharjulla. Päivitetty 25.2.2016

- Meitä varten - Perusturvapalvelut Mäntyharjulla. Päivitetty 25.2.2016 - Meitä varten - Perusturvapalvelut Mäntyharjulla Päivitetty 25.2.2016 Mäntyharjun kunta 2016 Sisällysluettelo: VASTAANOTTO- JA SAIRAALAPALVELUT VASTAANOTTOPALVELUT PÄIVYSTYS- JA VASTAANOTTOTOIMINTA 4

Lisätiedot

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET Kuntalaisaloite asumispalveluiden järjestämiseksi tamperelaisille kehitysvammaisille - Tarja Viitapohja ym. (Dno TRE: 4108/05.01.05/2016)

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000.

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000. 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat 8 193 995 (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys 208 325. Ylitystä selittää suurimmaksi

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella vastaava sairaanhoitaja Eurajoen terveyskeskuksen vuodeosasto ja vanhainkoti Taustaa Kotisairaalatoiminnan tarkoituksena on tarjota potilaalle hänen kotonaan

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 69 27.08.2013. 69 Asianro 3577/06.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 69 27.08.2013. 69 Asianro 3577/06.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 69 Asianro 3577/06.00.00/2013 Valtuustoaloite Kuopion kaupungin perusterveydenhuoltoon 1-2 puheterapeutin toimen lisäämisestä Krista Rönkkö (ps) ja yhdeksän muuta

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon taso Iniön, Houtskarin, Korppoon ja Nauvon kunta-alueilla, raportti

Perusterveydenhuollon taso Iniön, Houtskarin, Korppoon ja Nauvon kunta-alueilla, raportti Sosiaali- ja terveyslautakunta 123 19.11.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 22 10.03.2016 Kaupunginhallitus 89 25.04.2016 Perusterveydenhuollon taso Iniön, Houtskarin, Korppoon ja Nauvon kunta-alueilla,

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

Maakunnallisen päihde- ja mielenterveyspalveluiden ohjausryhmän Ryhmä 1:n tuotos tiivistettynä

Maakunnallisen päihde- ja mielenterveyspalveluiden ohjausryhmän Ryhmä 1:n tuotos tiivistettynä Maakunnallisen päihde- ja mielenterveyspalveluiden ohjausryhmän Ryhmä 1:n tuotos tiivistettynä 17.8.2016 Jäsenet: Pirjo Ala-Viinikka, Tarja Lappi, Laura Vänttinen, Jani Korpela, Anneli Kuusinen-Laukkala

Lisätiedot

Yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmä Yhteistyöryhmä 17.11.201 1. Perusterveydenhuolto 2. Aikuissosiaalipalvelut 3. Palveluasuminen 4. Kotihoito. Hyvinvointineuvola & kouluasiat 6. Muut asiat Happy or not Pyhtää elokuu ja lokakuu 201 Potilasjono

Lisätiedot

Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä

Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä Perustiedot Laatinut Tuomo Reina, yl 27.7.2009 Peruskunnat ja väestö Peruskunnat ovat Keuruu ja Multia Asukkaita Keuruulla on n. 11000, joista keskustaajamassa

Lisätiedot

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet 20.10.2010 / 15.4.2011 Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut Yleiskuvaus Kuopion palvelurakenneuudistuksessa perusturvan palvelualue sisältää kolme avainprosessitasoa: vanhus- ja vammaispalvelut, lapsiperhepalvelut

Lisätiedot

ALBERT EINSTEIN: ONGELMIA EI RATKAISTA SAMALLA TAVALLA, JOLLA NE OVAT SYNTYNEET.

ALBERT EINSTEIN: ONGELMIA EI RATKAISTA SAMALLA TAVALLA, JOLLA NE OVAT SYNTYNEET. ALBERT EINSTEIN: ONGELMIA EI RATKAISTA SAMALLA TAVALLA, JOLLA NE OVAT SYNTYNEET. Reunaehdot: Hyvinvointiohjelman tavoite Lapissa kaikilla on yhdenvertaiset ja turvatut mahdollisuudet tasapainoiseen, rikkaaseen

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Palveluiden järjestämisen vaihtoehdot Oulu

Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Palveluiden järjestämisen vaihtoehdot Oulu Palveluiden järjestämisen vaihtoehdot Oulu 21.9.2006 Tuomas Alasalmi konsernijohtaja Lähde: KEVA Lähde: KEVA 1 2 Elinajanodote vuosina 1980 ja 2000 Naiset Miehet 2000 1980 2000 1980 Ruotsi 77,4 72,8 Ranska

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

SUORITEHINNASTO 2016 Peruspalvelukeskus Oiva

SUORITEHINNASTO 2016 Peruspalvelukeskus Oiva 1 (8) SUORITEHINNASTO 2016 Peruspalvelukeskus Oiva Peruspalvelukeskus Oivan tuottamille palveluille lasketaan suoritekohtaiset hinnat, joiden perusteella palveluja käyttäneitä kuntia laskutetaan. Suoritekohtaiset

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10. Sosiaali- ja terveysltk. 103 06.09.2016 Kaupunginhallitus 281 19.09.2016 TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.102/2015 SOTEL 06.09.2016 103 Valmistelu ja lisätiedot: terveyspalveluiden johtaja

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö 563,00/kk 573,00/kk Asetus 2 henkilöä 1 039,00/kk 1

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. Vuodeosastotoiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen, Yh

Perusturvakuntayhtymä Akseli.  Vuodeosastotoiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen, Yh www.soteakseli.fi Vuodeosastotoiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen, Yh 26.8.2015 118 Vuodeosastojen hoitopäivät TP-11 TP-12 TP-13 TP-14 TA-15 Maskun vuodeosasto Hoitopäivä 9322 8704 8439 6332

Lisätiedot

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN HALLINTO 311 Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon tulosyksikköön kuuluvat sosiaali- ja terveysjohtajan palkkakustannukset,

Lisätiedot

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄ D Ö S K O K O E L M A 2015 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015, tulee voimaan 1.1.2016) YLEISTÄ 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy. Ketään ei jätetä yksin

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy. Ketään ei jätetä yksin Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy Ketään ei jätetä yksin TK Palveluneuvonta Olemme läsnä ja saavutettavissa. Kotihoidon palvelut Lyhytaikainen hoiva ja kuntoutus Tehostettu palveluasuminen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 573,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Määrä VS Tot Määrä. Tot. 1-8

Määrä VS Tot Määrä. Tot. 1-8 LIITE 1: PALVELUTILAUKSEN TOTEUMA TUOTANTOYKSIKÖITTÄIN LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT Psykososiaalisen tuen palvelut Lastensuojelun avohuollon palvelut * Tot. 1- Sosiaalipäivystystyö 12 Kokonaishinta

Lisätiedot

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS Designed by M. Hakala KOTIHOITO Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalveluja, kotisairaanhoitoa ja erilaisia tukipalveluja. Kotihoidon tarkoituksena on auttaa

Lisätiedot

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi TE4 Terveystiedon abikurssi Terveydenhuolto ja Suomi TERVEYSPALVELUJÄRJESTELMÄN RAKENNE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Kansanterveyslaki SAIRAANHOITOPIIRIT KUNNALLISET TERVEYS- PALVELUT YLIOPISTOLLISET

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 19.01.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 19.01.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Päätettävä tässä kokouksessa 13 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskukselle perhekeskuspilotti Itäkatu 11

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN. Marja Heikkilä Saarijärvi Keski-Suomen SOTE 2020

IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN. Marja Heikkilä Saarijärvi Keski-Suomen SOTE 2020 IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN Marja Heikkilä Saarijärvi 19.4.2016 Keski-Suomen SOTE 2020 PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN UUDESSA SOTE-RAKENTEESSA ASUKKAIDEN ARKI ja Lähipalvelut

Lisätiedot

Helsingin sote palvelut uudistuvat Monipuolinen palvelukeskus. Maritta Haavisto Projektipäällikkö MPK kehittäminen

Helsingin sote palvelut uudistuvat Monipuolinen palvelukeskus. Maritta Haavisto Projektipäällikkö MPK kehittäminen Helsingin sote palvelut uudistuvat Monipuolinen palvelukeskus Maritta Haavisto Projektipäällikkö MPK kehittäminen Palvelujen uudistaminen muuttaa toimintatapoja ja prosesseja Palveluverkko Palvelu- konseptit

Lisätiedot

SOSIAALITYÖ- JA PERHEPALVELUJEN PALVELULINJA

SOSIAALITYÖ- JA PERHEPALVELUJEN PALVELULINJA SOSIAALITYÖ- JA PERHEPALVELUJEN PALVELULINJA 1. PERHEIDEN ENNALTAEHKÄISEVÄT TERVEYSPALVELUT Vastaava terveydenhoitaja Maskun terveyskeskus ( neuvolapuoli ) Ruutontie 2-4, 21250 Masku p.02 447 7705 Neuvolatoiminta

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Organisaation haasteet mielenterveystyössä Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirissä. Neuvottelupäivät Rovaniemi, Sinettä

Organisaation haasteet mielenterveystyössä Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirissä. Neuvottelupäivät Rovaniemi, Sinettä Organisaation haasteet mielenterveystyössä Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirissä Neuvottelupäivät Rovaniemi, Sinettä 7.6.2012 Sisältö Palvelujärjestelmän kehittyminen ja tämän hetken tilanne ja haasteet Länsi-Pohjan

Lisätiedot