Lapinlahden Helluntaiseurakunnan tiedotuslehti YHTEYS. Syys-marraskuu 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapinlahden Helluntaiseurakunnan tiedotuslehti YHTEYS. Syys-marraskuu 2014"

Transkriptio

1 Lapinlahden Helluntaiseurakunnan tiedotuslehti YHTEYS Syys-marraskuu 2014

2 LAPINLAHDEN HELLUNTAISEURAKUNTA LAPINLAHDEN HELLUNTAISEURAKUNTA YHTEYS lehti ilmestyy kuukauden 1. sunnuntaina. Aineisto toimitukselle viimeistään 1½ vko. ennen ilmestymistä Toimitus Teuvo Tikkanen ja Antti Turtiainen, seurakunta.fi Kannen kuva: Teuvo Tikkanen Painopaikka: Lapinlahden helluntaiseurakunta S eu ra k u n n a n t o i m i s t o P a s t o ri T eu v o T i k k a n en D i a k o n i a p a s t o r i R a i l i J u n tu n e n Varpaisjärvi, L a p s i, p e r h e j a n u o r i s o t y ö n t e k i j ä A n u Ni s k a n e n S i m i l ä anu.niskanen helluntaiseurakunta.fi L ä h et y s t y ö n t ek i j ä t J o h a n n a j a S a s c h a W y r w a l CTS Raamattukoulu Bryssel, Belgia K a r j a l a t y ö n t e k i j ä t Pa u l i j a K a t i K a a t r a s a l o L a p i n l a h d en B et a n i a R y Seurakunnan tilinumero: FI Remonttitilin tilinumero FI viitenumero Viitenumerot: = Lähetystyö, Lapinlahti = Seurakuntauhri, Lapinlahti = Lapsi ja nuorisotyö = Maksut kirjamyyntiin = Seurakuntauhri, Varpaisjärvi = Lähetystyö, Varpaisjärvi Yhteys 2

3 Talouskatsaus Seurakunnan talous on pikkuhiljaa Seurakuntarakennuksen remontista Hei parantunut kesän aikana, kaikki laskut ja näkuun loppuun mennessä remonttira menot on saatu hoidettua. Viime vuoden hastoon oli kertynyt 15691,80 euroa. perusteella on laskettu, että kuukausit Remonttitilin tilinumero FI tain tarvittaisiin noin euroa uhri Maksun viitenumero on : tuloja seurakuntalaisilta, jotta toiminnan menot pystytään kattamaan. Laskelmista Kiitos kaikille varoja lahjoittaneille! on poistettu vuokratulot ja asuinkiinteis töön liittyvät menot, sekä remonttiin an Lapinlahden Betania ry:n hallitus/petri netut lahjoitukset. Syyskuussa ja mar Korhonen raskuussa on maksussa yhteensä 3600 euron kiinteistöverot, joten haasteita riit tää myös syksyn ajalle. Oheisesta taulu kosta näkyy touko heinäkuun tulot ja menot. Yhteys 3

4 Tiedote ehtoolliskäytännön muuttamisesta Ehtoollinen on Jeesuksen seuraajilleen ehtoollisyhteys on tarkoitettu? Tarkem asettama muisto ja yhteysateria, jossa min määriteltynä, saako uskoon tullut hän on uskon kautta itse läsnä. Ehtoolli toisen seurakunnan tai kirkkokunnan nen julistaa Jeesuksen sovitustyötä ja on jäsen osallistua ehtoollisen viettoon hel osallisuutta hänen kuolemaansa ja ylös luntaiseurakunnissa? nousemukseensa. Monissa Suomen helluntaiseurakuntien vanhimmistoissa on viime vuosina tehty Helluntaiseurakunnissa ehtoollinen näh hieman erilaisia päätöksiä seurakunnan dään muistoateriana, sillä sen kautta ehtoolliskäytännöstä. Suurin osa näistä meille avautuu aina uudestaan sekä Jee päätöksistä ovat johtaneet seurakunnan suksen kuolema että hänen ylösnouse ehtoollisenviettotavan muutokseen. Jois muksensa todellisuus. Ehtoollista viete sakin seurakunnissa noudatetaan edel tään myös yhteysateriana, koska siinä leen sitä käytäntöä, jossa ennen ehtool saamme lisenjakamista kokea elävää yhteyttä ylös sanotaan tilaisuuteen nousseen Herramme sekä toisten usko osallistuville, että, ehtoollinen on tar vien ja seurakunnan kanssa. Näin ollen koitettu uskoville ja uskoon tulonsa jäl ehtoollinen ei ole pelkästään muistoate keen kastetuille. Eikä ehtoollisvälineitä, ria, vaan Kristus on itse läsnä ehtoollis leipää hetkessä todellisesti uskon kautta. Kris kuulumattomille, elleivät he ole kastettu tuksen läsnäolon tarkkaa muotoa emme uskovien kasteella. ja viiniä anneta seurakuntaan voi määritellä, koska kysymyksessä on (ihmiselle) salatusta Pyhän Hengen vai Olemme keskustelleet tästä kutuksesta. Jumalan Pojan sovitustyön käytännöstä useasti myös täällä Lapin näkyvinä aineellisina merkkeinä ovat lei lahdella seurakuntamme vanhimmiston pä ja viini, jotka edustavat Kristuksen ja työtiimin kesken. Lisäksi seurakunnan ruumista ja verta. Ne vakuuttavat meille pastori, Teuvo Tikkanen on suorittanut Golgatan työn täydellisestä riittävyydes seurakunnan tä. mana kyselyn muutamilta Savon hellun vanhimmiston ehtoollis valtuutta taisseurakuntien pastoreilta heidän seu Helluntaiherätyksen ehtoollisenvietosta rakuntansa ehtoolliskäytännöstä. Kyselyn on käyty keskustelua jo useamman vuo lopputuloksena den ajan, mm., Ristin Voitto lehden pals monet seurakunnat ovat siirtyneet myös toille. Kirjoittajina ovat olleet helluntai täällä Savossa, ns. vieraanvaraiseen herätyksen ja ehtoolliskäytäntöön. Joka tarkoittaa käy Keskustelun tännössä sitä, että vaikka uskovien kas seurakuntien tunnetut sanajulistajat paimenet. pääteemana on ollut kysymys, kenelle Yhteys 4 saimme selville, että tetta edellytetään edelleen seurakuntaan

5 liittymisen ehtona, seurakunnan ehtool sä. liskokouksessa ehtoollispöytään voidaan luonteensa pyytää osalliseksi myös toiseen kristilli erottuu muusta aterioimisesta. sen seurakuntaan kuuluva uskova, joka sen vietolla on tärkeä asema jumalan satunnaisesti palveluselämässämme, koska se julistaa on mukana ehtoollisko Ehtoollinen ja on pyhä ateria, olemuksensa joka puolesta Ehtoolli kouksessa. Tätä tarkoittaa termi: eh näkyvästi uskomme toollisvieraanvaraisuus. Jumalan sovitustyötä Lisäksi ehtoollisen asettamissanat Apos Lapinlahden toli Paavalin kirjoittamana 1. Kor.11:23 himmisto on päättänyt pitkän harkinnan 29., kertovat jokaiselle kuulijalle ehtool perusteella, että seurakuntamme siirtyy lisen olevan pyhä ateria johon ei tulisi vieraanvaraiseen osallistua jos henkilökohtainen ydinsanomaa: Kristuksessa. helluntaiseurakunnan van ehtoolliskäytäntöön suhde syyskuun alusta 2014 alkaen. Painot Jeesukseen ja lähimmäiseen eivät ole tamme kuitenkin edelleen sitä, että eh kunnossa. Olen saanut Herralta tiedoksi toollinen tämän, minkä olen myös opettanut teille: Ehtoollinen on myös yhteysateria jossa Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet ka sekä ehtoollisleipä että viini kuvaavat vallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi Jeesuksen sovitustyötä meidän puoles leivän ja sanoi: "Tämä on minun ruumii tamme. Ja että jokainen, joka uskoo ni, joka annetaan teidän puolestanne. Jeesukseen, on kelvollinen osallistumaan Tehkää tämä minun muistokseni." Sa ehtoollispöytään yhdessä toisten usko moin hän otti aterian jälkeen maljan ja vien kanssa (vaikka ei olisi seurakun sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun tamme jäsen). Lisäksi toivomme sitä, veressäni. Niin usein kuin siitä juotte, että tehkää se minun muistokseni." kuuluu Jeesukseen seurakuntaan kuuluvien uskoville. lapsiper Niin heitten vanhemmat opettavat omia lap usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte siaan, että uskoon tultuaan heidän tulisi tästä maljasta, te siis julistatte Herran käydä kasteella ja liittyä seurakuntaan. kuolemaa, siihen asti kun hän tulee. Seurakunnan lapsi ja nuorisotyö tukevat Niinpä se, joka arvottomalla tavalla syö tätä opetusta ja haluamme pitää Raa tätä leipää ja juo Herran maljasta, tekee matullista kastetta esillä myös muissakin syntiä Herran ruumista ja verta vastaan. tilaisuuksissa. Seurakuntaan liittymisen Jokaisen on tutkittava itseään, ennen edellytyksenä on edelleen henkilökohtai kuin syö tätä leipää ja juo tästä maljasta. nen usko Jeesukseen ja uskoontulon jäl Se, joka syö ja juo ajattelematta, että keen suoritettu upotuskaste Jeesukseen kysymys on Kristuksen ruumiista, syö ja Kristukseen, Isän ja Pojan ja Pyhän Hen juo itselleen tuomion. Uskomme, että gen nimeen. Jeesuksen asettamalla ehtoollisella on syvä merkitys kristillisen seurakunnan ja Srk:n vanhimisto ja srk. työntekijätiimin jokaisen uskovan hengellisessä elämäs puolesta pastori Teuvo Tikkanen Yhteys 5

6 Lapinlahden toimintaa Su 7.9 Ehtoollisjuhla, Esko Nissinen, Teuvo Tikkanen ja srk. kuoro laulaa, pyhäkoulu, lopussa srk. nuoret järjestää kahvitarjoilun nuortenleirin hyväksi.tilaisuudessa kerätään rahalahja tulevaa remonttia varten. Vko 37 Mikseri: AP Salo. Säestys: Leiribändi. To 11.9 Su 14.9 Vko 38 Mikseri: Olli Kainulainen. Säestys: Leena Nissinen. To 18.9 Rukousilta, Seppo Makkonen. Su 21.9 Lähetyskokous, Päivi Asikainen, Fidan lapsi ja Solu Anu ja Erkki Kemppaisella, rukouspäivä Suomen puolesta. Perhekirkko, Leirimuistelot. nuortentyön esittely lähetyskentillä ja päiväsaarna, juonto Kati Kaatrasalo, lopussa lähetyslounas. Vko 39 Mikseri: Antti Turtiainen. Säestys: Tiina Kainulainen. SRK YHTEYSPÄIVÄT Että he kaikki olisivat yhtä Ke 24.9 Minun kirkkauteni on tullut ilmi teissä. Lastenhoito srk. talossa klo (ei alle 2 vuotiaille) Yhteyspäivien avaus, srk. talolla, Raamattutunti: Juhani Happonen, Viikunapuu yhtye, tarjoilua. muistojen ilta seurat: Heikki Huttunen (SEN sihteeri), Helvi ja Tauno Lahtinen, Seija ja Alpo Pennanen, Heli Koivumaa, Risto Honkanen, Maire Lyytinen ja Jouko Kauhanen To Sinä uskoit heidät minulle. Lastenhoito srk. talolla klo (ei alle 2 vuotiaille) Ilta (7 13 v.) varhaisnuorille helluntaiseurakunnan tiloissa klo Luento srk. talossa, Piispa Arseni tarjoilua Hiljaisuuden ilta kirkossa, juontaa Minna Kettunen. Lähtö srk. talolta hiljaisuuden vaellukselle, joka päättyy yhteiseen rukoushetkeen. Mahdollisuus sielunhoitoon ja siunaukseen alttarin äärellä. Yhteys 6

7 Pe 26.9 Jotta minun iloni täyttäisi heidät. Lastenhoito srk. talossa klo (ei alle 2 vuotiaille). La 27.9 Bibliodraama srk. talossa, Eeva Pouke, tarjoilua Sanan ja sävelin ilta kirkossa Nuortenilta, Väärnin leirikeskuksessa.. että heistä tulisi totuuden pyhittämiä. Lastenhoito helluntaisrk. tiloissa klo ja srk. talossa klo Luento ortodoksi kirkossa, Isä Elias. Ristisaatto lähtee ortodoksikirkon pihasta, pysähdys *Jussinpihassa, Samaan aikaan alkaa kaiken kansan ruokailu ev.lut. kirkon pihassa klo Ristisaatto tulee kirkon pihaan ja jatkaa sieltä helluntaisrk. rukoushuoneelle, pysähdys Haminamäen palvelutalolla (lyhyt *hartaus) Päivätilaisuus helluntaiseurakunnassa jotta heissä pysyisi sama rakkaus, puhujina: Ilkka Puhakka ja Jukka Jämsen, musiikki Pekka Simojoki Kahvitarjoilu helluntaisrk. siirtyminen srk. talolla Rukousseminaari srk. talolla, Jukka Jämsen, harjoitellaan helppoja ja hauskoja tapoja rukoilla. Majatalo ilta kirkossa, Pekka Simojoki, ETCETERA KUORO ja Ilkka Puhakka (iltaan sisältyy tarjoilua joka alkaa klo 17.45). Su 28.9 että he kaikki olisivat yhtä Aamuseurat srk. talossa, Sinun sanasi on totuus Esko Nissinen, Pekka Tikkanen, Hannu Laukkanen ja Tuomo Ruuttunen. Musiikki: Siiri Järvilehto ja Vapaaseurakunnan lauluryhmä. SRK. yhteinen Jumalanpalvelus kirkossa, Jumalan huolenpito. Liturgeina toimivat: Lauri Jäntti ja Elias Huurinainen, saarna, Teuvo Tikkanen. Musiikki Lala Maukonen ja srk. kuoroja Ruokailu srk. talossa, avoin kaikille! Lastenhoito srk. talossa klo (ei alle 2 vuotiaille) Yhteyspäivien 10 v juhla kirkossa, että he kaikki olisivat yhtä. Juhlapuhe Sari Essayah, muut puheet: Helvi Lahtinen, Elias Huurinainen, Piispa Jari Jolkkosen ja Päivö Parviaisen videotervehdykset. Yhteys 7

8 Musiikki: Lala ja Jarkko Maukonen ja srk. kuoroja. Tilaisuuksia juontavat Lapinlahden srk. työntekijät ja Tuomo Lahtinen. Tilaisuuksien yhteydessä on mahdollisuus henkilökohtaiseen sielunhoitoon ja esirukoukseen. Lisätietoja: pastori Teuvo Tikkanen , ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja Tuomo Lahtinen ja kirkkoherra Lauri Jäntti Vko 40 Mikseri: Harri Nissinen. Säestys: Leena Nissinen. To 2.10 Rukousilta, ryhmä Varpaisjärveltä. Su 5.10 Ehtoollisjuhla, Teuvo Tikkanen, Reijo Kotilainen, Py häkoulu. Vko 41 Mikseri: AP Salo. Säestys: Tytti Salo. To 9.10 Solu Anu ja Erkki Kemppaisella. Su Perhekirkko. Vko 42 Mikseri: Olli Kainulainen. Säestys: Paavo Toikkanen. To Rukousilta Anu Niskanen Similä. Su Teema: vankila ja Kan työ. Mukana: vankilaryhmä ja Erja Tapaninen puhe, juonto Anu Kemppainen, lopussa lähetyskahvit. Vko 43 Mikseri: Antti Turtiainen. Säestys: Leena Nissinen. To Herran kohtaamisenilta, ylistysryhmä La Lapsellisten Lapinlahti messut monitoimitalolla. Su Raamatunopetusta klo 11 ja 12.30, puhuu Minna Ollikainen teemalla: se on täytetty (väliajalla tarjoilua). Vko 44 Mikseri: Harri Nissinen. Säestys: Tiina Kainulainen. Seurakunnan rukous ja paastoviikko Ti Diakoniatyön pavaveri rukoushuoneella. Ke Rukousilta, Teuvo Tikkanen. To Rukousilta, Anu Niskanen Similä. La Raamattutunti, teemana: Pyhä Henki, puhuu Jaakob Huttunen, juonto Teuvo Tikkanen, Ylistysryhmä, Yhteys 8 kahvitarjoilu lopussa.

9 La 1.11 Ylä Savon nuortenilta, Jaska Huttunen, Anu N S. Ylistysryhmä,lopussa tarjoilua. Su 2.11 Ehtoollisjuhla, Jaakob Huttunen, Teuvo Tikkanen ja srk. kuoro laulaa, pyhäkoulu. Vko 45 Mikseri: AP Salo. Säestys: Tytti Salo. To 6.11 Rukousilta, Anu Niskanen Similä. Su 9.11 Isäinpäivätilaisuus, kahvitarjoilu, tuotto remonttirahastoon. Vko 46 Mikseri: Olli Kainulainen. Säestys: Minna Ollikainen. To Solu Anu ja Erkki Kemppaisella. Su Perhekirkko. Vko 47 Mikseri: Antti Turtiainen. Säestys: Tiina Kainulainen. To Herran kohtaamisen ilta, ylistysryhmä Su Lauluista kaunein Lapinlahti Salissa, alkaa kahvitarjoilulla, puhe Sari Essayah, juonto Teuvo Tikkanen. Vko 48 Mikseri: Harri Nissinen. Säestys: Tytti Salo/Tiina Kainulainen. To Rukousilta, Tommi Korhonen. Rukousta. Su Ehtoolliskokous, 1. Adventti sunnuntaina, Teuvo Tikkanen, Pauli Kaatrasalo ja srk. kuoro ja lapsikuoro, Pyhäkoulu. Vko 49 Mikseri: To Matka ensimmäiseen Jouluun pystytystalkoot alkavat rukoushuoneella. Su 7.12 Rukousilta nuortentiloilla, Seppo Savolainen. MEJ yleisöesitys päättyy klo 20.00, ryhmät 20 min. välein. Yhteys 9

10 Vko 50 Mikseri: Olli Kainulainen. Säestys Leena Nissinen. Ma 8.12 MEJ esitykset aamu iltapäivällä koululaisille MEJ yleisöesitys päättyy klo ryhmät 20 min. välein. Ti 9.12 MEJ esitykset aamu iltapäivällä koululaisille. MEJ yleisöesitys päättyy klo ryhmät 20 min. välein. Ke MEJ esitykset aamupäivällä koululaisille ja lavasteiden purku iltapäivällä. Seurakuntaan liitetty Miina Hyvönen 10.8 Jaakko Köykkä 17.8 Yhteys 10

11 Yhteys 11

12 Varpaisjärven toimintaa Vko 36 Ti 2.9 Sanan ja rukouksen ilta, Aune ja Simo Järvinen. Sanan ja rukouksen ilta, Eino ja Helga Kotilainen. Vko 37 Ti 9.9 Su 14.9 Ehtoolliskokous, Seppo Savolainen ja Terho Halmies. Vko 38 Ti 16.9 Sanan ja rukouksen ilta, Raili Juntunen. Pe 19.9 Teetupa. Su 21.9 Musiikkitilaisuus: Piano Skorodumov Alexander&Viktoria, Viulu Ollikainen Minna, Puhe Lappalainen Marja Liisa, Juonto Juntunen Raili. Yhteislaulua ja kahvitarjoilu. Vko 39 Ti 23.9 Sanan ja rukouksen ilta, Kati ja Pauli Kaatrasalo ja Raili Juntunen. Su 28.9 Yhteyspäivät Lapinlahdella. Vko 40 Ti 30.9 Rukous ja keskusteluilta, Raili Juntunen. to 2.10 Rukousilta Lapinlahdella, Varpaisjärveläiset. Sanan ja rukouksen ilta, Elma ja Pekka Korhonen ja Vko 41 Ti 7.10 Raili Juntunen. Pe Teetupa. Su Vierailu Siilinjärven Vapaakirkkoon. Ti Sanan ja rukouksen ilta, Seppo Makkonen. to Naisten ilta Halmemiehellä. Miesten ilta Haapamäessä Vko 42 Kaatrasalolla. Yhteys 12

13 Su Ehtoolliskokous, Raili Juntunen. Vko 43 Ti Rukous ja keskusteluilta, Raili Juntunen Su Hyvän Sanoman ilta, Sirpa Halmemies Sanan ja rukouksen ilta, Teuvo Tikkanen ja Sirpa Vko 44 Ti Halmemies. Vko 45 Ti 4.11 Sanan ja rukouksen ilta, Raili Juntunen. Pe 7.11 Teetupa. Su 9.11 Ehtoolliskokous, Esko Nissinen ja Simo Järvinen. Ti Sanan ja rukouksen ilta, Terho ja Sirpa Halmemies. Su Hyvän Sanoman ilta, Hannu ja Helena Surakka ym. Ti Rukous ja keskusteluilta, Raili Juntunen. Su Lähetysilta, Marja Liisa Lappalainen. Sanan ja rukouksen ilta, Raili Juntunen Sanan ja rukouksen ilta, Aune ja Simo Järvinen. Su 7.12 Joulujuhla. Vko 46 Vko 47 Vko 48 Ti Vko 49 Ti Yhteys 13

14 TIETOA SOLUTOIMINNASTA SEURAKUNNASSAMME Seurakunnalla on päämäärä, jonka 2 tär 4. Paimenuus keää peruslähtökohtaa löytyvät Matt. Haluamme jakaa paimenuutta uusille ih 22:37 40 ja Matt. 28: Solutoimin misille. Solut antavat tähän oivan mah ta tukee tätä päämäärää ja edistää sen dollisuuden. toteutumista. 5. Aitous Lapinlahden Helluntaiseurakunnan pää Avoimuuden ja läpinäkyvyyden ilmapiiri määrä on välittää Jumalan rakkautta toi ovat solunäyn oikein ymmärtämisen he sille ihmisille Lapinlahdella, Varpaisjär delmiä vellä ja ulkomailla, tukea seurakuntalai Aito kohtaaminen riisuu naamareita, sia heidän hengellisessä kasvussaan ja varjelee lankeemisilta ja saa aikaan kas varustaa heidät palvelemaan lahjoillaan. vua. Solutoimintaan liittyen 6 tärkeintä osa 6. Kasvu aluetta, joihin kiinnitetään erityistä huo Näemme kasvun potentiaalin ihmisissä. miota. Me uskomme jokaisen kohdalla kasvun ihmeeseen, jonka Jumala saa aikaan, 1. Jumalan voima emmekä suostu lokeroimaan ihmisiä. Yhdessä etsimme Pyhän Hengen ilmapii riä ja vaikutusta. Solun rukouselämässä Mikä on solu? haluamme olla herkkiä Pyhälle Hengelle. Solu on pienryhmä, joka kokoontuu Armolahjojen käyttöön rohkaistaan ja säännöllisesti solujohtajan johdolla. So niiden käyttöön jätetään aikaa kokoontu lujohtaja on koulutettu ja valtuutettu misissa. tehtäväänsä pienryhmän paimenena. Hänen solunsa on silloin seurakunnan 2. Hengellinen todellisuus arjessa solu. Solu on täynnä elämää, siellä syn Ymmärrämme hengellisen sodankäynnin tyy uusia läheisiä ja tärkeitä ihmissuh merkityksen. Opettelemme pitämään so teita. Solun kokoontumisissa jaetaan tavarustukset kunnossa. kuulumisia, rukoillaan toistemme puo lesta ja opitaan uusia asioita raamatusta. Solu on osallistumisen paikka sen mu kaan, kuin kukin sen jäsen haluaa. 3. Ystävyys Rakkaudelliset suhteet Jumalaan ja ihmi siin ovat solun tärkeimpiä asioita. Yhteys 14

15 Jatkoa edellisestä lehdestä Siellä iloitaan voitoista ja koetaan Juma lan läsnäoloa. Solu johtaa samaan pää määrään ja tarkoitukseen, kuin koko seurakunnassakin. Solun jäsenet pitävät huolta toisistaan, voittavat yhdessä toisia Jeesukselle ja tukevat uusia uskovia. En nen kaikkea solussa opitaan tuntemaan Jeesuksesta ja koetaan hänen läheisyyt tään. Solu eroaa kotikokouksista siinä, että solussa pyritään keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia alustuksen pohjal ta, jonka solujohtaja pitää. Toinen ero tulee siinä, että soluissa ei ole asuinpaik kaan sidottuja alueita. Kolmas ero on se, että solu jakaantuu, kun siihen kuuluu pysyvästi yli 7 jäsentä. Tällä varmiste taan se, että solut pysyvät riittävän pie ninä ja kaikki jäsenet uskaltavat parem min osallistua keskusteluun.koulutamme uusia solujohtaja määrätietoisesti ja ha luamme laajentaa toimintaa kosketta maanjokaista seurakunnan jäsentä, joka haluaa lähteä mukaan solutoimintaan. Solutoiminta samme pyörähtää käyntiin seurakunnas Anu ja Erkki Kemppainen, sekä Merja ja Paavo Toik kanen aloittavat rukouspainotteisen so lun Kemppaisten kotona. Solu/pienryh mätoiminnan kehittäminen vaatii aikaa ja harjoittelua, tiedotamme lisää talven aikana. Siunaavin soluterveisin Petri Korhonen asiasta Israel on Jumalan silmäterä Jumala siis paadutti Faraon sydämen ai na kun Mooses ja Aaron kävivät pyytä mässä Israelin kansan vapauttamista Egyptin orjuudesta. Tämä johti siihen, että Jumala salli kymmenen hyvin erilai sen ja vaikean vitsauksen koetella Egyp tin valtakuntaa. maakunta jossa Ainoastaan Gosenin Israelilaiset asuivat, säästyi näiltä vitsauksilta (2.Ms.7 10). Lopulta Herra antoi viimeisen kehotuksen Faraolle päästää Israelilaiset lähtemään Egyptistä, jota hän ei kuitenkaan totellut ja josta seurasi ikävä ja hyvin surullinen murhenäytelmä. 2. Ms 11:1 10. Herra sanoi Moosekselle: "Vielä yhden vitsauksen minä annan kohdata faraota ja egyptiläisiä. Sen jäl keen hän päästää teidät lähtemään, ja kun hän teidät päästää, hän ajamalla ajaa teidät täältä pois. Sano siis kansalle, että kaikkien, niin miesten kuin naisten kin, tulee pyytää tuttaviltaan muistolah jaksi hopea ja kultaesineitä." Herra oli antanut kansansa saada paljon ystäviä egyptiläisten joukosta. Myös Moosesta pitivät sekä faraon hovi että Egyptin kansa suuressa arvossa. Mooses sanoi faraolle: "Näin sanoo Herra: 'Puolenyön aikaan minä kuljen läpi Egyptin, ja silloin kuolee Egyptissä joka ainoa esikoinen, valtaistuimella istuvan faraon esikoisesta jauhinkivien ääressä istuvan orjattaren esikoiseen. Myös kaikki karjan esikoiset kuolevat. Koko Egyptin täyttää suuri valitus, jollaista ei Yhteys 15

16 ole ennen kuultu eikä enää toiste kuulla. Israelin Mutta israelilaisille ei edes koira murise, Mooseksen mitään vahinkoa ei tapahdu kansan erämaavaellus ainutlaatuinen ja tehtävä ihmisille enempää kuin karjallekaan. Tästä ym Israelin kansan valinta Jumalan silmäte märrät, että Herra tekee eron Egyptin ja räksi herättää ihmetystä muiden kansa Israelin välillä.' Silloin kaikki hovisi mie kuntien joukossa. Toisaalta, Israelin Ju het tulevat minun luokseni, heittäytyvät mala uhkasi myös tuhota tuon kansan, eteeni ja sanovat: 'Lähde täältä ja vie näin tapahtui erämaavaelluksen aikana pois kansasi, jota johdat.' Sitten minä niissä hetkissä, kun Israelilaiset nisku lähden." Ja Mooses lähti faraon luota vi roivat sekä Jumalaa että Jumalan valit hasta hehkuen. Herra oli sanonut Moo semia johtajia, Moosesta ja Aaronia vas sekselle: "Farao ei kuuntele teitä. Tämä taan. Kaikkein pahinta oli kuitenkin hei tapahtuu siksi, että minä voisin tehdä dän epäuskonsa Jumalaa kohtaan, kun monta ihmetekoa Egyptissä." Mooses ja he pyysivät Aaronia tekemään heille kul Aaron olivat nyt tehneet kaikki nämä ih taisen vasikan jota he sitten palvoivat meet faraon edessä, ja Herra oli paadut Egyptiläisten tavoin (2.Ms.32 luku). tanut faraon sydämen, niin ettei hän päästänyt israelilaisia lähtemään maasta. Onneksi Herra ei kuitenkaan tuhonnut valitsemaansa kansaa erämaahan, vaan Vasta tämän viimeisen ja hyvin ankaran Jumala kuuli Moosesta hänen toimies vitsauksen jälkeen, joka kosketti myös saan välimiehenä Israelin kansan ja Ju Egyptin hallitsijan omaa perhettä, Farao malan välillä. Mooses joutui laittamaan kutsui Mooseksen ja Aaronin esikoisten monta kertaa jopa oman henkensä alt surmayötä pyytämällä tiiksi kansan puolesta, kun hän rukoili pyysi Israelilaisia lähtemään pois Egyp sydämentuskassa kansan puolesta. Kan tistä. Itse asiassa koko Egyptin kansa san syvissä riveissä näet kyti suuri kapi vaatimalla vaati sitä Faraolta ja Israeli na sekä Jumalaa, että hänen palveli laisilta jaansa Moosesta vastaan. Tämän vihan palatsiinsa, ja (2.Ms.12:31 33.) Jumala antoi tuona yönä Juutalaiselle seurauksena koko se sukukunta, joka oli kansalle Mooseksen kautta määräyksen vapautunut Egyptin orjuudesta, ei pääs viettää pääsiäistä sukupolvesta toiseen, syt koskaan perille luvattuun maahan. etteivät tuota Vaan, he kuolivat 40 vuoden erämaa Egyptiläisten esikoisten surmayötä ja et he koskaan vaelluksen aikana. Herra johdatti israeli tä muistaisivat, kuinka heidän omat esi laiset kiertoteitse autiomaan kautta kohti koisensa säästyivät ja heidät itsensä va punaista merta. Jumala teki valtavan ih pautettiin meen, kun israelilaiset kulkivat kuivaa tuona unohtaisi yönä kestäneestä orjuudesta. vuosisatoja myöten meren poikki, meren jakautuessa heidän Yhteys 16 edessään veden asettuessa

17 muuriksi heidän molemmille puolille. Uhmamieliset egyptiläiset lähtivät aja maan heitä takaa ja seurasivat heitä keskelle merta. Kun Mooses sitten ojensi jälleen sauvansa kohti merta, niin meri vesi palautui ylhäältä alas asti, niin että koko faaraon sotajoukko tuhoutui ja up posi merenaaltoihin. Israelin kansan matkan alkuosa kulki vuorisen Siinain niemimaan halki. Jumala johdatti heitä matkan jatkuessa yliluonnollisella tavalla kulkien heidän edellään päivällä pilven patsaassa ja yöllä tulenpatsaassa. Erämaataivallusta kesti 40 vuotta (kan san uppiniskaisuuden takia), kunnes uusisukupolvi oli kasvanut ja oli riittä vän vahva ottamaan luvatun maan hal tuunsa. Ainoastaan Joosua ja Kaaleb pääsivät perille siitä sukukunnasta, joka lähti aikaan Egyptin orjuudesta. Mooses itsekkään ei päässyt luvattuun mahan (rikkoi yhdessä kohtaa Jumala antamaa käskyä). Mooses sai kuitenkin katsella Nebon vuorelta luvattua maata, jonka jälkeen hän kuoli Herran palvelijana ja Herran enkeli hautasi hänen ruumiinsa Herran sanan mukaan» 5Moos. 34:5 6. Jumala valitse Joosuan Mooseksen seu raajaksi ja kansan johtajaksi. Israel val loitti Joosuan johdolla suurimman osan siitä maasta joka oli luvattu Aabrahamil le, Iisakille ja Jaakobille ja heidän jälke läisilleen 1. Ms.12:7. Herra ilmestyi Ab ramille ja sanoi: "Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Israelin kansan erityisasema 5. Ms.32:10. Sillä Herran kansa on hä nen osuutensa, Jaakob on hänen perin töosansa. Erämaasta hän löysi hänet, autiosta, ulvovasta korvesta hän otti hänet suojaansa ja hoitoonsa, varjeli häntä kuin silmäteräänsä. Silmäteränä oleminen kuvaa myös sitä tehtävää, johon Jumala valitsi Israelin kansan. Israelin kansan tehtävänä oli opastaa sokeina ja pimeydessä harhaile via kansakuntia valon lähteelle. Välittää heille Jumalan antama ilmoitus omasta itsestään. Rm.2: Kuinka siis on? Sinä sanot itseäsi juutalaiseksi, sinä luo tat lakiin ja ylpeilet Jumalastasi. Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää. Sinä uskot olevasi sokeiden opastaja ja pi meydessä elävien valo, ymmärtämättö mien kasvattaja ja kokemattomien opet taja, kun sinulla on tieto ja totuus hal lussasi lakiin kirjoitettuna. Kun siis ope tat muita, Vaikka etkö luonnollinen opetakaan Israel itseäsi? epäonnistui ed. m. tehtävässä. On se yhä edelleen Jumalan valittu kanssa, sillä Jumala ei kutsumistaan ja armolahjojaan kadu Is raelin kansan, eikä kenenkään kohdalla jonka hän omakseen kutsunut. Rm.11: Evankeliumin torjuessaan he ovat Jumalan vihollisia, teidän täh tenne, mutta valinnan perusteella Yhteys 17

18 he ovat Jumalalle rakkaita, isien tähden. kutsu joka koski ensin Israelin kansaa, Jumala ei peruuta lahjojaan eikä anta jolle myös uskottiin Jumalan sana ja sen maansa kutsua. Te olitte ennen tottele lupaukset. Israel oli oleva yksi jumalai mattomia Jumalaa kohtaan, mutta noi suuden lipunkantaja maailmassa, jonka den toisten tottelemattomuuden vuoksi tehtävänä oli levittää tietoa yhdestä ja Jumala on nyt armahtanut teidät. ainoasta Jumalasta. Israel oli, Messiaan äidinsyli. Israelin kansan erityistehtävänä Rm.11:15. Jos juutalaisten hylkääminen oli valmistaa tietä hänen tulolleen, josta on avannut maailmalle pääsyn sovintoon, tuli koko maailman Vapahtaja. Tämä Ju niin mitä tapahtuukaan, kun Jumala ot malan kutsu on lopullinen, eikä sitä ole taa heidät yhteyteensä? Silloin kuolleet koskaan peruttu. Israelin kansan totte heräävät eloon! lemattomuuden tähden tätä alkuperäistä suunnitelmaa on tosin täytynyt lykätä, Jes.43:1. Ja nyt näin sanoo Herra, joka mutta kutsumistaan ja armolahjojaan sinut loi, Jaakob, joka sinut muovasi, Is Jumala ei ole katunut. rael: Älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, Juutalainen kanssa kulkee vielä peite sinä olet minun. vaate silmillään, mutta Herra tulee aset tamaan sen vielä ennalleen, jolloin he Jumalan kutsulla on perustavaa laatua suorittavat tehtävänsä loppuun. Ennen oleva merkitys koko Israelin kansan ole kääntymystään massaololle ja tehtävälle, johon Jumala joutuvat sen kutsui. Sanalle kutsu, tai kutsua, ennen Kristuksen toista tulemusta maan löytyy monta perusmerkitystä VT alku päälle (lue Sak.12:2 3. Rm.11:25 27 ja tekstistä. Hep. sana, kârâ, tarkoittaa Sak.12:9 10). Onneksi osa juutalaisista huutaa, kutsua tai nimittää. UT käyte on tään pääasiassa kreikankielistä verbiä puoleen ja uskovat Häneen, johon Sinä kaléô, joka tarkoittaa samaa, kutsua luo, ja minäkin saamme uskoa! jo Messiansa kansakuntana kääntynyt puoleen hyvin Yeshua Ha'Mashiach kutsua tai nimittää. Tästä kantasanasta tulee myös adjektiivi klêtós kutsuttu, ja Kirjoittaja: Seurakunnan pastori Teuvo substantiivi klêsis, kutsuminen tai kutsu Tikkanen mus (tietolähde: Raamatun iso tietosan kirja). Lyhyesti sanottuna, Jumalan pelastus suunnitelman perustana on Jumalan Yhteys 18 he ahtaalle

19 Herran siunaus: Herra sanoi Moosekselle: "Sano Aaronille ja hänen pojilleen: Kun siunaatte Israelin, lausukaa sille näin: Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua, Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. "Kun he näin siunaavat Israelin minun nimeeni, minä annan sille siunaukseni." 4. Ms.6: Yhteys 19

20 Lähettäjä: Lapinlahden Helluntaiseurakunta Kumminkuja LAPINLAHTI Yhteys 20

Yhteys 2. LAPINLAHDEN HELLUNTAISEURAKUNTA www.lapinlahdenhelluntaiseurakunta.fi

Yhteys 2. LAPINLAHDEN HELLUNTAISEURAKUNTA www.lapinlahdenhelluntaiseurakunta.fi YHTEYS Lapinlahden Helluntaiseurakunnan tiedotuslehti Heinäkuu 2012 LAPINLAHDEN HELLUNTAISEURAKUNTA www.lapinlahdenhelluntaiseurakunta.fi YH TE YS -l e h ti ilmestyy kuukauden 1. sunnuntaina. Aineisto

Lisätiedot

Lapinlahden Helluntaiseurakunnan tiedotuslehti YHTEYS SYYSKUU 2013

Lapinlahden Helluntaiseurakunnan tiedotuslehti YHTEYS SYYSKUU 2013 Lapinlahden Helluntaiseurakunnan tiedotuslehti YHTEYS SYYSKUU 2013 LAPINLAHDEN HELLUNTAISEURAKUNTA www.lapinlahdenhelluntaiseurakunta.fi YHTEYS lehti ilmestyy kuukauden 1. sun nuntaina. Aineisto toimitukselle

Lisätiedot

Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden

Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta 1. Aterian aikana

Lisätiedot

RUKOUS JA PAASTO AIKA SEURAKUNNASSAMME 5-16.2

RUKOUS JA PAASTO AIKA SEURAKUNNASSAMME 5-16.2 YHTEYS Lapinlahden Helluntaiseurakunnan tiedotuslehti HELMIKUU 2012 Yhteys 1 RUKOUS JA PAASTO AIKA SEURAKUNNASSAMME 5-16.2 LAPINLAHDEN HELLUNTAISEURAKUNTA www.lapinlahdenhelluntaiseurakunta.fi YH TE YS

Lisätiedot

PASTORI HARRI SAMUEL HUOVISEN VIRKAAN ASETTAMINEN Lahti

PASTORI HARRI SAMUEL HUOVISEN VIRKAAN ASETTAMINEN Lahti 1/6 PASTORI HARRI SAMUEL HUOVISEN VIRKAAN ASETTAMINEN Lahti 26.08.2012 Kristuksessa rakas veljemme, Harri Samuel Huovinen, sinun perheesi ja koko läsnä oleva seurakunta, tervehdin teitä VT:n sanoilla,

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun

Lisätiedot

La Y pinla H hden T Hel E untai Y seur S akunnan tiedotuslehti Maalis-toukokuu 2013

La Y pinla H hden T Hel E untai Y seur S akunnan tiedotuslehti Maalis-toukokuu 2013 YHTEYS Lapinlahden Helluntaiseurakunnan tiedotuslehti Maalis-toukokuu 2013 LAPINLAHDEN HELLUNTAISEURAKUNTA PAASTONAJAN HENGELLINEN SISÄLTÖ JA PÄÄMÄÄRÄ www.lapinlahdenhelluntaiseurakunta.fi YH TE YS -l

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta!1 LUENTO 1 MIKÄ SOLU ON?!2 Näky Tavoite, jota kohti ponnistelemme Toiminnan tulos Kaikille yhteinen Kuka näkymme määrittelee? Pastori tai vanhimmat? Jokainen

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Hyvästi, faarao!

Nettiraamattu. lapsille. Hyvästi, faarao! Nettiraamattu lapsille Hyvästi, faarao! Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET:

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET: 1 + SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + Nimesi: Osoitteesi: Puhelinnumerosi: PERUSOHJEET: Seurakunnan toimintaan tutustumista varten käyt 3-4 kertaa itsenäisesti jumalanpalveluksessa

Lisätiedot

P/E Meidän auttajamme on Her - ra,

P/E Meidän auttajamme on Her - ra, Rukoushetken rakenne noudattaa pienen rukoushetken kaavaa. Rakennetta voidaan käyttää soveltaen. Rukoushetken johtaa pappi, muu seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen. Rukoushetken laulettavaksi merkityt

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyvästi, faarao!

Nettiraamattu lapsille. Hyvästi, faarao! Nettiraamattu lapsille Hyvästi, faarao! Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kertomus 11/60.

Nettiraamattu lapsille. Kertomus 11/60. Nettiraamattu lapsille Hyvästi, faarao! Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Lyn Doerksen Suomi Kertomus 11/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

TERVEISET. helmi/maaliskuu 2017 LOHJAN HELLUNTAISEURAKUNNAN JÄSENLEHTI

TERVEISET. helmi/maaliskuu 2017 LOHJAN HELLUNTAISEURAKUNNAN JÄSENLEHTI TERVEISET helmi/maaliskuu 2017 LOHJAN HELLUNTAISEURAKUNNAN JÄSENLEHTI VAPAUS, MITÄ SE MERKITSEE? Tämä vuosi 2017 on meille suomalaisille juhlavuosi, sata vuotta sitten maamme sai itsenäisyyden.tuohon vuosisataan

Lisätiedot

YHTEYS. Maalis-Toukokuu 2014

YHTEYS. Maalis-Toukokuu 2014 Lapinlahdentiedotuslehti Helluntaiseurakunnan YHTEYS Maalis-Toukokuu 2014 LAPINLAHDEN HELLUNTAISEURAKUNTA Mistä aito ilo syntyy? www.lapinlahdenhelluntaiseurakunta.fi YH TE YS -l e h ti ilmestyy kuukauden

Lisätiedot

YHTEYS. Maaliskuu - Toukokuu 2015

YHTEYS. Maaliskuu - Toukokuu 2015 Lapinlahdentiedotuslehti Helluntaiseurakunnan YHTEYS Maaliskuu - Toukokuu 2015 L A P I N L A H D E N H E L L UN T A I S E UR A K UN T A w w w. l a p i n l a h d en h el l u n t a i s eu ra k u n t a. f

Lisätiedot

YHTEYS. Kesä- elokuu 2014

YHTEYS. Kesä- elokuu 2014 Lapinlahdentiedotuslehti Helluntaiseurakunnan YHTEYS Kesä- elokuu 2014 LAPINLAHDEN HELLUNTAISEURAKUNTA www.lapinlahdenhelluntaiseurakunta.fi YHTEYS lehti ilmestyy kuukauden 1. sunnuntaina. Aineisto toimitukselle

Lisätiedot

Juha Muukkonen Rinnetie Tornio puh s-posti: gen.fi kotisivu:

Juha Muukkonen Rinnetie Tornio puh s-posti: gen.fi kotisivu: LASTEN EHTOOLLINEN? (Ote 26.7.2016 ystävälle lähetetystä kirjeestä.) Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@ gen.fi kotisivu: www.gen.fi Lasten osallistuminen

Lisätiedot

26. LIPUN SIUNAAMINEN

26. LIPUN SIUNAAMINEN 26. LIPUN IUNAAMINEN Pappi siunaa pyydettäessä lipun. Lipun siunaaminen voidaan toimittaa kirkossa tai muussa sopivassa paikassa. Ennen toimitusta kannetaan kuoriin uomen lippu ja sen jäljessä siunattava

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. 40 vuotta

Nettiraamattu lapsille. 40 vuotta Nettiraamattu lapsille 40 vuotta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Mooses, Aaron ja Mirjam sekä Aaronin poika, Eleasar

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Mooses, Aaron ja Mirjam sekä Aaronin poika, Eleasar Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VASKIKÄÄRME 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - Siinain erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Sen 40 vuoden aikana,

Lisätiedot

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo.

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo. 1 Jeesus sanoi juutalaisille:»totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika. Isä rakastaa Poikaa ja näyttää

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2012 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 29.4.2012 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Hyvästi, faarao!

Nettiraamattu. lapsille. Hyvästi, faarao! Nettiraamattu lapsille Hyvästi, faarao! Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Lisätiedot

Gideonin pieni armeija

Gideonin pieni armeija Nettiraamattu lapsille Gideonin pieni armeija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, (1 Moos.17:7) Jumalan lupaukset Israelille

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa

E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa Kasteesta ja siihen valmistautumisesta ks. Lapsen kasteen kaava (1. A). Kun kaste toimitetaan seurakunnan jumalanpalveluksessa (messu, sanajumalanpalvelus, viikkomessu,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Gideonin pieni armeija

Nettiraamattu lapsille. Gideonin pieni armeija Nettiraamattu lapsille Gideonin pieni armeija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

Kuukausitiedote huhtikuu 2013. Turuntie 12

Kuukausitiedote huhtikuu 2013. Turuntie 12 Kuukausitiedote huhtikuu 2013 Turuntie 12 Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin

Lisätiedot

YHTEYS. Kesä-Elokuu 2015

YHTEYS. Kesä-Elokuu 2015 Lapinlahdentiedotuslehti Helluntaiseurakunnan YHTEYS Kesä-Elokuu 2015 L A P I N L A H D E N H E L L UN T A I S E UR A K UN T A w w w. l a p i n l a h d en h el l u n t a i s eu ra k u n t a. f i YHTEYS

Lisätiedot

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti.

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti. Viimeinen ateria Jeesus sanoi oppilailleen: - On tullut minun aikani mennä pois. Jeesus tarkoitti, että hän kuolee pian. Oppilailleen Jeesus lupasi: - Minä olen aina teidän kanssanne. Älkää olko surullisia.

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. 40 vuotta

Nettiraamattu. lapsille. 40 vuotta Nettiraamattu lapsille 40 vuotta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg, MB

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

RUKOUSHETKI SEURAKUNNAN TOIMITILAA KÄYTÖSTÄ POISTETTAESSA. 3. Psalmi. 1. Alkuvirsi. 2. Johdanto Alkusiunaus. Johdantosanat

RUKOUSHETKI SEURAKUNNAN TOIMITILAA KÄYTÖSTÄ POISTETTAESSA. 3. Psalmi. 1. Alkuvirsi. 2. Johdanto Alkusiunaus. Johdantosanat RUKOUHETKI EURAKUNNAN TOIMITILAA KÄYTÖTÄ POITETTAEA 1. Alkuvirsi Voidaan käyttää esimerkiksi virttä 38: 1-3, 176: 1-3, 181: 1-3, 194, 317. Virren sijasta voi olla muuta musiikkia. 2. Johdanto Alkusiunaus

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SADANPÄÄMIEHEN USKO 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Meille jo tutussa Jeesuksen kotikaupungissa, Kapernaumissa b) Kertomuksessa

Lisätiedot

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka Kirkkovuosi Adventti aloittaa kirkkovuoden. Ensimmäisenä adventtina lauletaan Hoosianna ja sytytetään ensimmäinen kynttilä, toisena toinen, kolmantena kolmas ja neljäntenä neljäs kynttilä. Adventti, Adventus

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Kauhajoen Helluntaiseurakunta

Kauhajoen Helluntaiseurakunta Kauhajoen Helluntaiseurakunta Seurakuntauutiset Tammikuu 2012 Ps. 18:3 Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani, minun Jumalani, vuoreni, jonka turviin minä pakenen, minun kilpeni, autuuteni sarvi

Lisätiedot

Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus

Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus Pyhäinpäivän iltajumalanpalveluksessa muistetaan uskossa Kristukseen kuolleita ja erityisesti seurakunnan poisnukkuneita jäseniä sekä rukoillaan heidän puolestaan (ks.

Lisätiedot

Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1

Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1 Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1 Kristinoppi 3 sisältää eskatologian ja ekklesiologian. Eli opit lopun ajoista ja seurakunnasta. Eskatologian katsaus meillä oli syksyllä Nyt meillä

Lisätiedot

Palat esitellään kinkeritilanteessa, tämän voi tehdä opettaja tai etukäteen valittu oppilas. Kullekin palalle on aikaa muutama minuutti.

Palat esitellään kinkeritilanteessa, tämän voi tehdä opettaja tai etukäteen valittu oppilas. Kullekin palalle on aikaa muutama minuutti. JOHDANTO - sopisi 2. luokkalaisille 1) JOHDANTO pala aiheena anteeksi pyytäminen Liturgisena lauluna alkusiunaus: Pappi: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen Seurakunta: Aamen, aamen, aamen Pappi: Herra,

Lisätiedot

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA Onnittelut uuden perheenjäsenen vanhemmille! Odotus on päättynyt, ja hän lepää sylissänne. Toivottavasti kaikki on mennyt hyvin. Ja vaikka ei menisikään, Jeesus lupaa olla

Lisätiedot

Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna. Pastori, seurakunnan johtaja Nuorisotyöntekijä

Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna. Pastori, seurakunnan johtaja Nuorisotyöntekijä Toimintakalenteri Marraskuu-Joulukuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Kymmenennessä luvussa Paavali päättää 8. luvun alussa alkaneen opetusjakson kristityn vapaudesta ja sen oikeasta käyttämisestä.

Kymmenennessä luvussa Paavali päättää 8. luvun alussa alkaneen opetusjakson kristityn vapaudesta ja sen oikeasta käyttämisestä. Lisää 1. Kor 10:stä? www.sley.fi/luennot/raamattu/ut/ 1Kor/08EK.htm Hyvä Sisärengaslainen, Kymmenennessä luvussa Paavali päättää 8. luvun alussa alkaneen opetusjakson kristityn vapaudesta ja sen oikeasta

Lisätiedot

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista.

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista. 1 Efesolaiskirjeen selitys 4 Ef. 1:10-14 Pyhän Hengen sinetti Tämä on neljäs luento Paavalin Efesolaiskirjettä käsittelevässä luentosarjassa. Tähän mennessä olemme kuulleet siitä, kuinka meidät kristityt

Lisätiedot

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Nettiraamattu lapsille Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for

Lisätiedot

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan 1. syyskuuta Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Ps. 63:2 Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan kiihkeästi Jumalan

Lisätiedot

Kleopas, muukalainen me toivoimme

Kleopas, muukalainen me toivoimme Luukas 24 : 13-35 16 18 : Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille: "Mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne?" Niin he seisahtuivat murheellisina

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Lyn Doerksen Suomi Kertomus 18/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(7) Luterilainen Kirkko 3. vuosi nro VT2 _2 /28 www.pyhäkoulu.fi lapsille@luterilainen.com 8.12.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(7) Luterilainen Kirkko 3. vuosi nro VT2 _2 /28 www.pyhäkoulu.fi lapsille@luterilainen.com 8.12. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(7) PALAVA PENSAS 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siinain erämaassa, Hoorebin vuoren juurella. b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Samuel, Jumalan palvelija

Nettiraamattu lapsille. Samuel, Jumalan palvelija Nettiraamattu lapsille Samuel, Jumalan palvelija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Elämä Jumalan lapsena

Elämä Jumalan lapsena 1 Roomalaiskirjeen selitys 18 Room. 8:14 17 Savonlinnan Tuomiokirkko, 13.3.2013 Elämä Jumalan lapsena Kertausta Tähän mennessä Paavali on Roomalaiskirjeessään esittänyt pääasiat siitä, kuinka ihmisestä

Lisätiedot

Maahan kätkeminen. Rukoushetken johtaja laatii johdantosanat itse tai käyttää seuraavia vaihtoehtoja:

Maahan kätkeminen. Rukoushetken johtaja laatii johdantosanat itse tai käyttää seuraavia vaihtoehtoja: Maahan kätkeminen Kaavaa voidaan käyttää uurnaa tai tuhkaa maahan kätkettäessä tai kun vainaja lasketaan hautaan toisella paikkakunnalla varsinaisen hautaan siunaamisen jo tapahduttua. Rukoushetken johtaa

Lisätiedot

Kaste jumalanpalveluksen yhteydessä

Kaste jumalanpalveluksen yhteydessä Kaste jumalanpalveluksen yhteydessä Kun kaste toimitetaan seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa, siihen liitetään tässä esitetyt kohdat. Saarnan jälkeen vanhemmat ja kummit siirtyvät kastettavan

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Syyskuu-Lokakuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. PYHÄ RAAMATTU 2. PYHÄ KASTE 3. HERRAN PYHÄ EHTOOLLINEN 4. RIPPI ELI AVAINTEN VALTA 5. APOSTOLINEN PAIMENVIRKA

SISÄLLYSLUETTELO 1. PYHÄ RAAMATTU 2. PYHÄ KASTE 3. HERRAN PYHÄ EHTOOLLINEN 4. RIPPI ELI AVAINTEN VALTA 5. APOSTOLINEN PAIMENVIRKA SISÄLLYSLUETTELO 1. PYHÄ RAAMATTU 2. PYHÄ KASTE 3. HERRAN PYHÄ EHTOOLLINEN 4. RIPPI ELI AVAINTEN VALTA 5. APOSTOLINEN PAIMENVIRKA 6. JULKINEN RUKOUS ELI JUMALANPALVELUS 7. PYHÄ RISTI 1 / 5 Luterilaisen

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Perhejumalanpalvelukset

Perhejumalanpalvelukset Perhejumalanpalvelukset 269 Johdantosanat Johdantosanojen alussa puhuttelun jälkeen kerrotaan päivän ja sen jumalanpalveluksen erityisluonteesta. Tämän vapaan osan merkkinä on käytetty seuraavassa kahta

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

KANSA SAA VETTÄ JA MOOSES TUKEA

KANSA SAA VETTÄ JA MOOSES TUKEA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) KANSA SAA VETTÄ JA MOOSES TUKEA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Refidimissä b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin erämaa

Lisätiedot

Kolehtisuunnitelma 1.7.2015-31.12.2015

Kolehtisuunnitelma 1.7.2015-31.12.2015 su 5.7. Apostolien päivä Kadonnut ja jälleen löytynyt Seurakuntien diakoniatyötä tukevan Suurella Sydämellä -verkkopalvelun kehittämiseen Kirkkopalveluiden kautta. Kirkkopalvelut ry, PL 279, 00181 Helsinki,

Lisätiedot

Sámedikki ekumenalaš rahpanipmilbálvalus AnárA girkus. SaamelaiSkäräjien avajaisjumalanpalvelus InarIn kirkossa d.

Sámedikki ekumenalaš rahpanipmilbálvalus AnárA girkus. SaamelaiSkäräjien avajaisjumalanpalvelus InarIn kirkossa d. Sámedikki ekumenalaš rahpanipmilbálvalus AnárA girkus SaamelaiSkäräjien avajaisjumalanpalvelus InarIn kirkossa 3.4.2012 d. /klo 15 Bismá Samuel Salmi Veahkkit Leanaroavás Jouko Lepistö Ortodoksabáhppa

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Aabrahamin isä Terah lähti ja myös halusi Kanaanin maahan. 1: Moos. 11: 31-32:

Aabrahamin isä Terah lähti ja myös halusi Kanaanin maahan. 1: Moos. 11: 31-32: Lech Lecha 1. Moos. 12: 1-17: 27 Lech Lecha viikon Tooran jakso kertoo Aabrahamin elämästä. Aabraham kuulee elävän Jumalan äänen. Jumalan ääni käski Aabrahamin lähteä Harranin kaupungista Kanaanin maahan.

Lisätiedot

Tuomasmessun kulku. Messun aloitus. Alkusiunaus. Ennen messun alkua on mahdollisuus yksityiseen rippiin.

Tuomasmessun kulku. Messun aloitus. Alkusiunaus. Ennen messun alkua on mahdollisuus yksityiseen rippiin. Tuomasmessun kulku Ennen messun alkua on mahdollisuus yksityiseen rippiin. Messun aloitus Kirkossa vallitsee hiljaisuus. Messun alkua odoteltaessa lauletaan rukoushymnejä. Rukousalttareilla voi hiljentyä

Lisätiedot

Samuel, Jumalan palvelija

Samuel, Jumalan palvelija Nettiraamattu lapsille Samuel, Jumalan palvelija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Messu Viitasaaren kirkossa

Messu Viitasaaren kirkossa Messu Viitasaaren kirkossa 1 Pappilantie 6 44500 Viitasaari Puh. 014 333 4900 Tästä vihkosesta voit seurata jumalanpalveluksen kulkua. Keskellä näkyvät eri osien sisällöt, marginaalissa kerrotaan, mitä

Lisätiedot

Psalmin kertosäkeitä

Psalmin kertosäkeitä Psalmin kertosäkeitä Kaste Tämän päivän on Herra tehnyt Ps. 118:24. Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 852. Tuomo Nikkola 2001 Tä - män päi - vän on Her - ra teh - nyt, i - loit - kaa ja rie - muit

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60.

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60. Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 55/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Lap Y inla H hden T Hel E unta Y iseu S rakunnan tiedotuslehti Kesä-Elokuu 2013

Lap Y inla H hden T Hel E unta Y iseu S rakunnan tiedotuslehti Kesä-Elokuu 2013 YHTEYS Lapinlahden Helluntaiseurakunnan tiedotuslehti Kesä-Elokuu 2013 LAPINLAHDEN HELLUNTAISEURAKUNTA www.lapinlahdenhelluntaiseurakunta.fi YH TE YS -l e h ti ilmestyy kuukauden 1. sunnuntaina. Aineisto

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot