YHTEYS. Kesä- elokuu 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEYS. Kesä- elokuu 2014"

Transkriptio

1 Lapinlahdentiedotuslehti Helluntaiseurakunnan YHTEYS Kesä- elokuu 2014

2 LAPINLAHDEN HELLUNTAISEURAKUNTA YHTEYS lehti ilmestyy kuukauden 1. sunnuntaina. Aineisto toimitukselle viimeis tään 1½ vko. ennen ilmestymistä Toimitus Teuvo Tikkanen ja Antti Turtiainen, seurakunta.fi Kannen kuva: Teuvo Tikkanen Painopaikka: Lapinlahden helluntaiseurakunta S eu ra k u n n a n t o i m i s t o P a s t o ri T eu v o T i k k a n en seurakunta.fi D i a k o n i a p a s t o r i R a i l i J u n tu n e n Varpaisjärvi, L a p s i, p e r h e j a n u o r i s o t y ö n t e k i j ä A n u Ni s k a n e n S i m i l ä anu.niskanen helluntaiseurakunta.fi L ä h et y s t y ö n t ek i j ä t J o h a n n a j a S a s c h a W y r w a l CTS Raamattukoulu Bryssel, Belgia K a r j a l a t y ö n t e k i j ä t Pa u l i j a K a t i K a a t r a s a l o L a p i n l a h d en B et a n i a R y Seurakunnan tilinumero: FI Viitenumerot: = Lähetystyö, Lapinlahti = Seurakuntauhri, Lapinlahti = Lapsi ja nuorisotyö = Maksut kirjamyyntiin = Seurakuntauhri, Varpaisjärvi = Lähetystyö, Varpaisjärvi Seurakunnan remonttitilin tilinumero: FI = Lahjoitukset remonttiin Yhteys 2

3 Talouskatsaus sekä tiedote viitenumeroiden käyttöön ottamisesta Seurakunnan talous on hiukan parantu nut alkuvuodesta. Viime vuoden lopussa ja tammikuun alussa jouduttiin lykkää mään muutamia maksuja helmikuulle ja ne näkyvät menopiikkinä oheisessa tau lukossa. Viime vuoden perusteella on las kettu, että kuukausittain tarvittaisiin noin euroa uhrituloja seurakuntalaisil ta, jotta toiminnan kulut pystytään katta maan. Laskelmista on poistettu vuokra Heinäkuussa on tulossa maksuun työn tekijöiden lomarahat ja syyskuussa en simmäinen erä kiinteistöverosta. Kiin teistövero on noin 3600 euroa joka mak setaan kahdessa erässä (syyskuussa ja marraskuussa). Näiden maksuun ei tä män hetkinen puskuri tilillämme riitä, jo ten olemme jälleen tiukan tilanteen edessä. tulot ja asuinkiinteistöön liittyvät menot. Pankin palvelumaksuissa säästämisen vuoksi pyydämme käyttämään jatkossa viitenumeroita tulevissa seurakunnan lahjoituksissa. käyttämällä maksussa säästämme 0,40 viitenumeroita säästämään euroa. käyttämällä pankin noin euroa. tilille Viitenumeroa jokaisessa Vuositasolla Siunaavin terveisin, Lapinlahden Betania Ry:n hallitus / Antti Kaatrasalo pystymme palvelumaksuissa Edellisellä sivulla on tilinumerot ja viitenumerot eri mak suille. Yhteys 3

4 Seurakuntarakennuksen remonttisuunnitelmista Lapinlahden Betania Ry:n hallitus on al Tietoa jaetaan myös Yhteyslehdessä aina kanut kuten kun mahdollista. Remonttiin liittyvät lah ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa varautumaan joitukset pyydetään tekemään suoraan päätettiin. Kesän remonttiin, tarkoitus seurakunnan remonttitilille. Näin lahjoi saada suunnitelmat sellaiselle mallille, aikana on tetut varat pystytään pitämään helpom että niiden pohjalta pystytään laatimaan min erillään muusta seurakunnan talou tarjouspyynnöt katto sekä julkisivure denpidosta. Tarkoituksena on myös ke monteista. Näiden pohjalta voidaan teh rätä silloin tällöin esimerkiksi ehtoollis dä seuraavassa vuosikokouksessa uusia kokouksen yhteydessä erillinen uhri re päätöksiä miltä osin remonttia lähdetään monttia toteuttamaan talkoilla ja mikä kannattaa varojen lahjoittaminen remonttiin myös ulkoistaa. ilman pankissa asiointia. Tavoitteena on, että meillä olisi suurin Remonttitilin tilinumero: osa tarvittavasta rahamäärästä kasassa FI ensi vuoden alkupuolella. Tämä mahdol Maksun viitenumero: varten. Näin mahdollistetaan listaisi remontin sujuvan aloituksen ke väällä / alkukesästä. Tämän hetkinen ar Kiitos kaikille tähän mennessä vio remontin vähimmäiskuluista on noin suunnitteluun osallistuneille sekä euroa, mutta tämä tarkoittaisi, varoja lahjoittaneille! että lähes kaikki työt pystyttäisiin teke mään talkoilla. Siunaavin terveisin, Lapinlahden Betania Ry:n hallitus / Antti Kaatrasalo Toukokuun alkuun mennessä remonttiti lille oli tullut lahjoituksia noin 4800 eu roa. Hallitus pyrkii tiedottamaan remont titilin varojen karttumisesta noin kerran kuukaudessa kokousten alussa valkokan kaalla pyörivässä esityksessä. Yhteys 4

5 Jumalan ääni Tiedättekö sen tunteen kun jotain pitäisi rauhan?" Juttelin asiasta ystäväni kanssa tehdä, mutta ei vaan ilkeä sitä tehdä ja joka diagnosoi tilannetta sanoen, että niin asia jää tekemättömäksi pitkiksi ai kyseessä kaa? Minulle kävi näin. Kolmisen vuotta ääni, joka koittaa saada minut toimi sitten kolhaisin naapurimme autoon pie maan tilanteen vaatimalla tavalla, jos si nen pintavaurion oman automme ovella nulla on huono omatunto tämä asian ja en uskaltanut mennä asiasta naapurille suhteen, niin tee asialle jotain, niin oma sanomaan koska pelkäsin, että perästä tunto hiljenee tästä asiassa, ei siitä si tulisi iso lasku ja sen lisäksi saisin vielä nulle vahinkoakaan tule jos toimit niin." on luultavammin Jumalan vihaisen naapurin (jos ei muuten niin ai nakin sanoillaan). Niinpä asia jäi selvittä Asia vaivasi minua oikein olan takaa ja mättä 3 vuoden ajaksi, vaikka katselin viimein koitti se lauantai, että tarve sel tuota pientä naarmua naapurini auton vittää tämä asia yltyi valtavaksi pakoksi kyljessä lähes päivttäin. ja siinä hetkessä tiesin, että NYT on aika, "näillä minuuteilla on mentävä!" Sisäinen Asia vaivasi minua pitkään, ainakin vuo pakote asian suhteen oli uskomattoman den, suuri. kunnes asuntoon. muutimme seuraavaan Ajattelin tuota asiaa edelleen Väsäsin mennäkseni hätäisen kauppalistan vapaaehtoisesti kauppaan, ja koin, että minun olisi mentävä selvit mutta ajoin ennen sitä entiseen pihapii tämään naapurini riimme päässäni huutavien pelotteiden kanssa. Mutta samat pelot vaivasivat voimistuessa, "Sinä teet itsestäsi ihan edelleen mieltäni ja itse tapahtumastakin hullun! Miksi sinä teet sen? Se ihminen oli kulunut jo niin kauan aikaa, että suuttuu sulle! Saat ison laskun, omiasi asiasta kertominen tuntui äärimmäisen kuvittelet!". tämä asia entisen hankalalta. Näin ainakin selitin asiaa tätä itselleni. Päätin kuitenkin mennä entiseen Pihaan tultuani totesin, "Se auto ei ole pihapiiriin pyörimään ja mentyäni auton kaan pihassa.." ja niinpä päätin että kä luo totesin, että auto on vahattu ja naar velen ovelle saakka tarkistaakseni tilan mu hävinnyt. Niinpä siis asia jätti minut teen ja sitten huomasin sen: Täydelli rauhaan ainakin joksikin aikaa. sesti järjestelty tilanne minua varten: Auton omistaja kävelee autostaan sa Tänä keväänä asia palasi jälleen vaivaa maan aikaan sisälle asuntoonsa viemään maan mieltäni, ihmettelin sitä itsekseni, tavaroita, kun minä olen puolessa välissä "mistä tämä taas ilmestyi? Pitääkö minun kävelemässä ja kun saavun, kohtaamme todella hoitaa tämä asia ennen kuin saan keskellä pihaa ja sanon hänelle, Yhteys 5

6 "Sinua minä olen etsinytkin" ja kerron it Kun Jumala puhdistaa meitä, Hän on kua vääntäen tilanteeni tälle ihmiselle. hellä ja armahtava, hän antaa myös ai Hän antoi minulle anteeksi ja sanoi, "voit kaa ja on pitkämielinen, pitkämielisempi unohtaa nyt sen". Mieltäni murehdutta kuin yksikään ihminen. On turvallista nut asia jäi vihdoin sinne pihamaalle, se luottaa koko elämänsä Jumalan muutta kä hieman hämmentynyt entinen naapu van voiman käsittelyyn. Itsensä ruoskin rini. ta eteenpäin on hyödytöntä, mutta kun Jumala saa tehdä työn, jälki on pysyvää Miksi minulle kävi näin? Olen pyytänyt ja prosessi ei ole kuluttavaa vaan voi Jumalalta ota minut lähemmäksi Sinua maannuttavaa. ja opeta minua, puhu Herra minulle, osoita minun väärät asenteeni, ajatukse Jumala ni, tekoni, johdata minua, auta ja puh kousaiheita kun me alamme niitä haluta, dista minut, sillä minä haluan tehdä mitä mutta Hän haluaa valmistaa meitä tuota sinä matkaa varten, matkaa joka kestää lop käsket minun tehdä! antaa meille tehtäviä ja ru Ja Jumala totisesti puhdistaa ja haluaa puelämämme, minä ainakin haluan sitä! poistaa ne asiat joihin saatana tarttuu ja Tiedän että matkan varrella tulen kiu niistä syyttää. Jumala opettaa kuuntele kuttelemaan, maan ääntänsä, että minä sen tunnistai mään ja tunnemaan välillä, "että lyön sin. päätä seinään". Mutta, minä olen nähnyt polkemaan jalkaa, itke ja kokenut kuinka rikkaan, jännittävän, Tuon tapahtuman jälkeen sain seurata monipuolisen ja todella elämisen arvoisen ihmeitä tapahtuvan, kuinka Jumala toimi elämän Jumala on varannut meitä var minun ihmisille ten! Sen tähden uskon siihen, kun Ju kauttani ja aiheutti heissä tahtomista ja malan sana sanoo sanassaan, Hän antaa tekemistä. Uskon että jumalalla on meille meille tulevaisuuden ja toivon sekä "Et paljon varattuna, niin pieniä kuin isojakin sikää ensin Jumalan valtakuntaa niin tehtäviä. On vain oltava vähässä uskolli kaikki muu teille annetaan!" Voi mikä nen ja lähdettävä matkalle yhdessä Ju LUPAUS, ei mikään oletus, vaan todelli malan kanssa ja annettava Jumalalle lu nen Jumalan lupaus. kauttani. Hän puhui pa: tulla minua lähelle, oma haluni on myös olla lähellä Herraa, siksi pyydän Tiedän, että siinä hetkessä kun tulen Häntä puhdistamaan minut! Haluan myös kiukuttelemaan tehdä sitä mitä Hän haluaa minun teke polkemaan jalkaa, Jumala on minun vie vän." relläni sillä hän lupaa, "En minä sinua Hänelle, itkemään ja hylkää enkä sinua jätä" Niistä hetkistä saan nousta Jumalan kanssa. Hän on minun rinnallani lupaustensa mukaan! Yhteys 6

7 Lähdetään siis tälle matkalle yhdessä! Anna Jumalalle lupa toimia sinun elämäs säsi muuttavana voimana, tiedossasi on vapautta ja rikasta elämä yhdessä Hänen kanssaan. Jumala on siitä puolestaan myös mahta va, että hän tuntee meidät jokaisen kos ka Hän on meidät luonut, siksi hän myös tietää mikä kellekin sopii ja näin ollen kohtelee meitä yksilöllisesti sen mukaan mitä kukin haluaa ja tarvitsee. Minun to sitarinani ei välttämättä käy juuri sinulle, mutta Jumalalla on sinua varten ihan oma huoliteltu käsikirjoitus! Rohkaisten: Anu NS Yhteys 7

8 LAPINLAHDEN TOIMINTAA Vko 23 Mikseri: A P Salo. Säestys: Tytti Salo Anun kesäloma To 5.6 Rukousilta, Seppo Makkonen. Su 8.6 Helluntaipäivän sana ja rukous rukoushuoneella, Teuvo Tikkanen. Perhetapahtuma Santurin montulla, nukketeatteria pelejä ja tarjoilua (lähtö rukoushuoneelta klo 10.45). Vko 24 Mikseri: Säestys: Tiina Kainulainen To 12.6 Rukousilta, Seppo Savolainen. Su 15.6 Päivätilaisuus, Martti Ekonen ja Teuvo Tikkanen. Vko 25 Juhannuskonferenssi Keuruulla Isossa Kirjassa Su 22.6 Vko 26 Rukoushetki, Teuvo Tikkanen. Mikseri: Antti Turtiainen. Säestys: Leena Nissinen To 26.6 Su 29.6 Rukousilta, rukoillaan lastenleirin puolesta, Minna Ollikainen. Vko 27 Päivätilaisuus, Tommi Korhonen. Mikseri: Harri Nissinen. Säestys: Arja Strömberg To 3.7 Rukousilta, Arja Strömberg. Su 6.7 Ehtoolliskokous, Seppo Savolainen, Teuvo & Lea Tikkanen. Vko 28 Mikseri: A P Salo. Säestys: Tytti Salo To 10.7 Rukousilta, Anu Niskanen Similä. Su 13.7 Päivätilaisuus, Teuvo Tikkanen ja Tarvo Vallineva. Vko 29 Mikseri: Ma 14.7 Säestys: Leena Nissinen Gospel Riders kesäkiertue 7xSF2014 Lapinlahden torilla, Teuvo, Eino & Helga, musiikki Paavo/lauluryhmä, soppatykki. Yhteys 8

9 To 17.7 Su 20.7 Rukousilta, Teuvo T. rukoillaan lastenleirin puolesta. Päivätilaisuus, Marja Liisa Lappalainen ja Teuvo Tikkanen. Vko 30 Vko 31 Mikseri: Antti Turtiainen. Säestys: Tiina Kainulainen To 24.7 Rukousilta, Seppo Makkonen. Su 27.7 Päivätilaisuus, Anu Niskanen Similä. Mikseri: Harri Nissinen. Säestys: Arja Strömberg To 31.7 Rukousilta, Pauli Kaatrasalo Su 3.8 Ehtoollisjuhla, Teuvo Tikkanen ja Petri Korhonen. Vko 32 Vko 33 Mikseri: A P Salo. Säestys: Tytti Salo Teuvon kesäloma To 7.8 Rukousilta, Seppo Savolainen. Su 10.8 Päivätilaisuus, Raili Juntunen. Mikseri: Säestys: Arja Störmberg To 14.8 Rukousilta, Anu ja Erkki Kemppainen. Su 17.8 Köykän perheen lähtöjuhla, Juha Lehto, Petri Korhonen, Ylistysryhmä ja kahvitarjoilu. Vko 34 Mikseri: Antti Turtiainen. Säestys: Leena Nissinen To 21.8 Herran kohtaamisen ilta, Ylistysryhmä. Su 24.8 Päivätilaisuus, Minna Ollikainen ja Anu Niska nen Similä. Vko 35 Mikseri: Säestys: Paavo ja kumppanit To 28.8 Rukousilta Tommi Korhonen. Su 31.8 Yhteislähtö srk. / maahanmuuttajien ulkoilupäivään Väisälänmäellä. Vastuussa: Merja & Paavo, Anja & ja Aki. Ulkoilua, makkaranpaistoa ja yhteislaulutilaisuus klo13 4H kahvilassa tai sen pihapiirissä (ota kahviraha mukaan). Vko 36 Mikseri: Harri Nissinen. Säestys: Tiina Kainulainen To 4.9 Rukousilta, Reijo Kotilainen Su 7.9 Ehtoollisjuhla, Esko Nissinen ja Teuvo Tikkanen ja srk. kuoro Pyhäkoulu. Yhteys 9

10 LAPINLAHDEN SEURAKUNTIEN YHTEYSPÄIVÄT Päivien teema: että he olisivat yhtä (Joh. 17:22). YHTEYSPÄIVIEN OHJELMA: ohjelmaan tulee myöhemmin lisäyksiä ja tarkennuksia, lopullinen ohjelma julkaistaan kesäkuussa srk. kotisivulla ja syyskuun Yhteyslehdessä Ke Yhteyden ilta srk. talolla, useita yhteyspäivien puhujia vuosien varrelta, mm. Juhani Happonen, H. & T. Lahtinen ja Viikunapuu yhtye. To Hiljaisuuden ilta kirkossa, mukana piispa Arseni, juontaa Minna Karttunen, esirukouspalvelua (rukoilijoita useasta srk.) Pe Sanan ja Sävelen ilta kirkossa, vastuussa srk. nuorisotyön tekijät. La että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä Ort. kirkossa, puhuu Isä Elias. Ekumeeninen ristisaatto, lähtee Ort. kirkolta, kaikista srk. toivotaan osanottajia ja pientä lauluryhmää. Ensimmäinen pysähdys *)Jussinpihassa, siitä jatketaan ev.lut.srk / kirkon pihaan, jossa pidetään kaiken kansan ruokailu, Agape aterian >toteuttaa helluntaisrk. Ristisaatto jatkaa aterian jälkeen *)terveyskeskuksen kautta ja saapuu helluntaiseurakuntaan (Jussinpihassa ja terveyskeskuksessa pidetään hartaudet) Luento: Ilkka Puhakka (mahdollisesti myös Pekka Simojoki?) Seurat jonka jälkeen tarjoilua Rukousseminaari Majataloilta, Pekka Simojoki, Ilkka Puhakka ja Etcetera kuoro, väliajalla tarjoilua. Su 28.9 Seurat srk. talolla (aika ja puhujat ilmoitetaan myöhemmin) Seurakuntien yhteinen Jumalan palvelus kirkossa (ei muita tilaisuuksia) Palveluksen toimittavat ev.lut. ort. saarna Teuvo Tikkanen Ruokailu srk. talolla Yhteyspäivien 10v juhla. Juhlapuhuja, Sari Essayah, Piispa Jari Jolkkosen videotervehdys. Ekumeenisen Neuvoston tervehdyspuhe, Heikki Huttunen, mukana seurakuntien kuoroja. Yhteys 1 0

11 VARPAISJÄRVEN TOIMINTAA Vko 23 Ti 3.6 Sanan ja rukouksen ilta, Minna Ollikainen ja Raili Juntunen. Pe Toritapahtuma. Yhdessä tekemisen päivä. La 7.6 Su Ehtoolliskokous, Teuvo Tikkanen ja Terho Halmemies. Vko 24 Ti 10.6 Sanan ja rukouksen ilta, Aune ja Simo Järvinen. Su Hyvän Sanoman ilta, Erja Tapaninen (Kan työn esittely 10 min.) Vko 25 Ti 17.6 Rukousilta ja ehtoollinen, Raili Juntunen. Ti 24.6 Vko 26 Rukous ja keskusteluilta, Raili Juntunen. Retkipäivä. Su 29.6 Vko 27 Ti 1.7 Toritapahtuma. Pe 4.7 Vko 28 Sanan ja rukouksen ilta, Raili Juntunen. Raili vuosilomalla Ti 8.7 Sanan ja rukouksen ilta, Erkki ja Anu Kemppainen ja Sirpa Halmemies. Su Ehtoolliskokous, Simo Järvinen ja Eino Kotilai nen. Vko 29 Ti 15.7 Sanan ja rukouksen ilta, Raimo ja Aulikki Myöhänen ja Simo Järvinen. Yhteys 1 1

12 Vko 30 Ti 22.7 Rukous ja keskusteluilta, Eino Kotilainen. Su Hyvän Sanoman ilta, Marja Liisa Lappalainen ja Sirpa Halmemies. Vko 31 Ti 29.7 Rukousilta ja ehtoollinen, Pertti Kröger ja Terho Halmemies. Vko 32 Ti Virkistymisilta, Korpijärvellä. Toritapahtuma. Pe Ti 12.8 Sanan ja rukouksen ilta, Arja ja Kari Su Hyvän Sanoman ilta, Marja Liisa Lappalainen Vko 33 Strömberg. ja Raili Juntunen. Vko 34 Ti 19.8 Rukous ja keskusteluilta, Raili Juntunen. Su Ehtoolliskokous, Raili Juntunen. Vko 35 Ti 26.8 Sanan ja rukouksen ilta, Sirpa Halmemies. Su Pihaseurat. Ti 2.9 Sanan ja rukouksen ilta, Simo ja Aune Vko 36 Järvinen. Ohjelman muutokset mahdollisia! Yhteys 1 2

13 Jatkoa edellisesä lehdestä Israel on Jumalan silmäterä! Tätä kovaa pakkotyötä Israelilaisten täy tään Faraon hovissa. Mooseksen elä tyi mänvaiheet ovat myös Raamatun mie kestää vajaat neljäsataa vuotta. Egyptiläiset alkoivat kutsua Jaakobista lenkiintoisemmista polveutuvaa kansaa Heprealaisiksi, joka tässä tarinassa on se, että Israelin kan merkitsee muukalaista. Jumala oli kui saa vihanneen Faraon, oma tytär pelasti tenkin antanut Jaakobille jo aiemmin uu Heprealaisiksi kutsutun ja orjakansaan deksi nimeksi Israel, joka merkitsee: kuuluvan pienenpojan, josta nousi kan Jumala taistelee. Näillä nimillä on hyvin sakunnan vapauttaja. Mooseksen henki suuri merkitysero. Jumala rakasti Aabra oli vaakalaudalla heti syntymänsä jäl hamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisiä ja keen, koska Farao, Egyptin kuningas oli antoi antanut heistä muodostuvalle kansalleen käskyn tarinoista. Egyptiläisille Ironista kätilöille nimeksi Israel. Tällä nimellä Jumala surmata kaikki poikalapset. Ja hän sanoi: halusi korostaa myös sitä, että Hän itse "Kun oli valmis taistelemaan oman kansansa heidän synnyttäessänsä, niin tarkastakaa puolesta. lapsen sukupuoli: jos se on poika, sur te autatte heprealaisia vaimoja matkaa se, mutta jos se on tyttö, jää Egyptiläiset pelkäsivät ja kadehtivat Is köön eloon." 2. Ms.1:16. Kätilöt pelkäsi raelilaisia, koska he lisääntyivät Egypti vät enemmän Jumalaa kuin ihmisiä, ja läisten sorrosta huolimatta. Lopulta hei siksi he eivätkä noudattaneet kuninkaan dän pelkonsa vaihtui vihaan. Tätä vihaa käskyä, vaan jättivät myös poikalapsia Israel on saanut myöhemminkin kokea eloon. niiden kansojen keskuudessa, joiden pa riin he hajaantuivat parin vuosituhannen Mooseksen vanhemmat uhmasivat Fa ajaksi v. 70 jkr. Jolloin Roomalainen so raon käskyä piilottelemalla vastasynty tapäällikkö Tiitus valloitti Jerusalemin ja nyttä poikaansa kolme kuukautta. kun tuhosi sen, jonka jälkeen juutalaiset ha nes he joutuivat lopulta rukousten ja jaantuivat kyynelten saattelemana laittamaan pie eripuolille Eurooppaa. nen poikansa meripihkalla käsiteltyyn Niili virran vietäväksi. Mooseksen valinta Israelin kansan kaisla arkkuun vapauttajaksi. Pojan vanhemmat laittoivat toivonsa Is raelin elävään Jumalaan ja heidän ru Jumala näki aikanaan kansansa hädän kouksiinsa vastattiin yllättävällä tavalla, Egyptin orjuudessa, niinpä Hän kutsuu kun Faraon tytär tulee Niilin rannalle pe kansansa vapauttajaksi miehen, joka oli seytymään ja näkee pienen kaisla arkun viettänyt neljäkymmentä vuotta elämäs lipuvan hiljaa Niilin virtaa pitkin, Yhteys 1 3

14 Faraon tytär käskee palvelijansa nostaa kuitenkin tullut ilmi!" 2. Ms. 2: se arkun ylös vedestä. Ja kun palvelija avaa kaisla arkun hän löytää sieltä poi Mooseksen teko oli taitamaton ylilyönti ja kavauvan. Faraon tytär ottaa lapsen sy hän joutui pakenemaan Egyptistä Faraon liinsä ja lasta katsellessaan hän päättää vihaa joka aikoi surmata hänet. Pahinta uhmata isänsä Faraon käskyä ja ottaa Mooseksen kannalta oli kuitenkin se, et tämän teivät hänen omat heimoveljensä ym heprealaista syntyperää pojan kasvatettavakseen ja pelastaa näin po märtäneet janhengen. Faraon tytär antaa pojalle ni vuotta myöhemmin, Jumala kutsui Moo häntä. Neljänkymmenen meksi Mooses, joka merkitsee Nostaa seksen kansansa vapauttajaksi. Israelin ylös. Tämä nimi kuvaa kirjaimellisesti kansan lähtö Egyptistä oli kuitenkin hyvin tätä tapahtumaa, jolloin poika nostettiin kivulias prosessi. Jumala näet paadutti ylös vedestä. mutta, nimellä oli myös Egyptiä hallinneen Faraon sydämen kerta profetaalinen merkitys, sillä se kuvasi toisensa jälkeen, kun Mooseksen ja Aa Mooseksen tulevaa elämäntehtävää, Ju ron kävivät sitä häneltä pyytämässä. mala lähettäisi hänet nostamaan Israelin Näin Apostoli Paavali kuvaa tuota tapah kansa ylös ja ulos Egyptin orjuudesta. tumaa: Sillä Raamattu sanoo faraolle: "Juuri sitä varten minä nostin sinut esiin, Mooseksen vartuttua aikuiseksi, hän tuli että näyttäisin sinussa voimani ja että tietämään oman syntyperänsä ja siksi minun nimeni julistettaisiin kaiken maan hän halusi myös auttaa heimoveljiään. päällä." Niin hän siis on armollinen, ke Kun Mooses oli varttunut aikuiseksi, hän nelle tahtoo, ja paaduttaa, kenen tahtoo meni Rm. 9: kerran käymään heimoveljiensä luona ja sai nähdä heidän raadantansa. Hän näki heprealaista egyptiläisen miestä, miehen hänen lyövän heimolais taan. Silloin Mooses katsahti ympärilleen, ja nähtyään, ettei ketään ollut lähettyvil lä, hän löi egyptiläisen hengiltä ja kätki ruumiin hiekkaan. Kun hän seuraavana päivänä meni taas heimoveljiensä luo, hän näki kahden heprealaisen miehen tappelevan keskenään. Hän sanoi riidan aloittajalle: "Miksi lyöt veljeäsi?" Mies vastasi: "Mikä sinä olet meitä käskemään ja määräilemään? Aiotko tappaa minut niin kuin tapoit sen egyptiläisen?" Silloin Mooses pelästyi ja ajatteli: "Se on siis Yhteys 1 4 Kirjoitus jatkuu seuraavassa lehdessä

15 Lasten kesäleiri Suuri seikkailu Nerkoolla Heinäkuussa se jälleen koittaa: Lapinlahden Helluntaiseurakunnan Suuri seikkailu kesäleiri. Leirin ajankohta on , paikkana Nerkoon koulu. Leiri on tarkoitettu 6 13 vuotiaille. Ohjelmassa on mm. uintia, raamattutunteja, laulua, pelejä, näytelmiä ja vaikka mitä muuta kivaa! Yöpyminen tapahtuu teltassa (oma teltta mukaan), vaunussa tai sisällä. Leirille voi ilmoittautua osoitteessa tai soittamalla Anulle , Kirsille Leirimaksu on 30, seuraavat sisarukset 20. Yhteys 1 5

16 Lähettäjä: Lapinlahden Helluntaiseurakunta Kumminkuja LAPINLAHTI Yhteys 1 6

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

P/E Meidän auttajamme on Her - ra,

P/E Meidän auttajamme on Her - ra, Rukoushetken rakenne noudattaa pienen rukoushetken kaavaa. Rakennetta voidaan käyttää soveltaen. Rukoushetken johtaa pappi, muu seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen. Rukoushetken laulettavaksi merkityt

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

RUKOUS JA PAASTO AIKA SEURAKUNNASSAMME 5-16.2

RUKOUS JA PAASTO AIKA SEURAKUNNASSAMME 5-16.2 YHTEYS Lapinlahden Helluntaiseurakunnan tiedotuslehti HELMIKUU 2012 Yhteys 1 RUKOUS JA PAASTO AIKA SEURAKUNNASSAMME 5-16.2 LAPINLAHDEN HELLUNTAISEURAKUNTA www.lapinlahdenhelluntaiseurakunta.fi YH TE YS

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 21/60 www.m1914.org Bible for Children, PO

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SADANPÄÄMIEHEN USKO 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Meille jo tutussa Jeesuksen kotikaupungissa, Kapernaumissa b) Kertomuksessa

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna. Pastori, seurakunnan johtaja Nuorisotyöntekijä

Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna. Pastori, seurakunnan johtaja Nuorisotyöntekijä Toimintakalenteri Marraskuu-Joulukuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Nettiraamattu lapsille Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ISMAEL SYNTYY Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus Herodeksen

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. 40 vuotta

Nettiraamattu. lapsille. 40 vuotta Nettiraamattu lapsille 40 vuotta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg, MB

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen syntymä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen syntymä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen syntymä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Kati Hämäläinen Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(5) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Su 6.12. klo 16 Partiolaisten harjoitukset alkavat jo klo 15.15 Olethan silloin paikalla! Jyväskylän vapaaseurakunnassa (Puutarhakatu

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

>>"Siihen meni varmaan kauan aikaa mennä Mekasta Jerusalemiin sillä eläimellä.

>>Siihen meni varmaan kauan aikaa mennä Mekasta Jerusalemiin sillä eläimellä. ISRA JA MIRAAJ Eräänä yönä, kauan aikaa sitten Mekassa, enkeli Gabriel tuli profeetan (salallaahu äleihi wa sallam) luokse. Hän leikkasi hänen rintansa avoimeksi, otti ulos hänen sydämensä, pesi sen Zam

Lisätiedot

YHTEYS. Maaliskuu - Toukokuu 2015

YHTEYS. Maaliskuu - Toukokuu 2015 Lapinlahdentiedotuslehti Helluntaiseurakunnan YHTEYS Maaliskuu - Toukokuu 2015 L A P I N L A H D E N H E L L UN T A I S E UR A K UN T A w w w. l a p i n l a h d en h el l u n t a i s eu ra k u n t a. f

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (1. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (1. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (1. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

TERVEISET. helmi/maaliskuu 2017 LOHJAN HELLUNTAISEURAKUNNAN JÄSENLEHTI

TERVEISET. helmi/maaliskuu 2017 LOHJAN HELLUNTAISEURAKUNNAN JÄSENLEHTI TERVEISET helmi/maaliskuu 2017 LOHJAN HELLUNTAISEURAKUNNAN JÄSENLEHTI VAPAUS, MITÄ SE MERKITSEE? Tämä vuosi 2017 on meille suomalaisille juhlavuosi, sata vuotta sitten maamme sai itsenäisyyden.tuohon vuosisataan

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

Toimintakalenteri. lokakuu. Iisalmen Rauhanyhdistys ry

Toimintakalenteri. lokakuu. Iisalmen Rauhanyhdistys ry lokakuu su 02.10. 13:00 SRK Lähetysseurat Iisalmi, Lippuniemen seurakuntakoti Osmo Pekkala ja Seppo Ranua su 02.10. 18:00 SRK Lähetysseurat, Lapinlahti Lapinlahti, Alapitkän kirkko Osmo Pekkala ja Seppo

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(7) Luterilainen Kirkko 3. vuosi nro VT2 _2 /28 www.pyhäkoulu.fi lapsille@luterilainen.com 8.12.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(7) Luterilainen Kirkko 3. vuosi nro VT2 _2 /28 www.pyhäkoulu.fi lapsille@luterilainen.com 8.12. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(7) PALAVA PENSAS 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siinain erämaassa, Hoorebin vuoren juurella. b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Samuel, Jumalan palvelija

Samuel, Jumalan palvelija Nettiraamattu lapsille Samuel, Jumalan palvelija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET:

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET: 1 + SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + Nimesi: Osoitteesi: Puhelinnumerosi: PERUSOHJEET: Seurakunnan toimintaan tutustumista varten käyt 3-4 kertaa itsenäisesti jumalanpalveluksessa

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Simson, Jumalan vahva mies

Simson, Jumalan vahva mies Nettiraamattu lapsille Simson, Jumalan vahva mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60.

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60. Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 55/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Suosikkipojasta orjaksi

Nettiraamattu lapsille. Suosikkipojasta orjaksi Nettiraamattu lapsille Suosikkipojasta orjaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Kerr; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt

Lisätiedot

Lap Y inla H hden T Hel E unta Y iseu S rakunnan tiedotuslehti Kesä-Elokuu 2013

Lap Y inla H hden T Hel E unta Y iseu S rakunnan tiedotuslehti Kesä-Elokuu 2013 YHTEYS Lapinlahden Helluntaiseurakunnan tiedotuslehti Kesä-Elokuu 2013 LAPINLAHDEN HELLUNTAISEURAKUNTA www.lapinlahdenhelluntaiseurakunta.fi YH TE YS -l e h ti ilmestyy kuukauden 1. sunnuntaina. Aineisto

Lisätiedot

Jumala pitää Joosefista huolen

Jumala pitää Joosefista huolen Nettiraamattu lapsille Jumala pitää Joosefista huolen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Suomi Kertomus 8/60 www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Paimenpoika Daavid

Nettiraamattu lapsille. Paimenpoika Daavid Nettiraamattu lapsille Paimenpoika Daavid Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for Children,

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys Tapahtumakalenteri viikko 06 pe 12.02. 19:00 Raamattuluokka 5 lk. Aihe: Syntiinlankeemus ja lupaus. Paikka: Savela Jukka, Tervaluodontie 23 / 6 lk. Aihe: Abraham uhraa Iisakin. Paikka: Heikki Nauha, Veikkolantie

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Jerusalemissa, temppelin lähellä, Ylimmäisen papin palatsin pihalla.

Lisätiedot

La Y pinla H hden T Hel E untai Y seur S akunnan tiedotuslehti Maalis-toukokuu 2013

La Y pinla H hden T Hel E untai Y seur S akunnan tiedotuslehti Maalis-toukokuu 2013 YHTEYS Lapinlahden Helluntaiseurakunnan tiedotuslehti Maalis-toukokuu 2013 LAPINLAHDEN HELLUNTAISEURAKUNTA PAASTONAJAN HENGELLINEN SISÄLTÖ JA PÄÄMÄÄRÄ www.lapinlahdenhelluntaiseurakunta.fi YH TE YS -l

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA 1. Kertomuksen taustatietoja Nyt meillä on poikkeuksellisesti kaksi eri kertomusta. Ne eivät

Lisätiedot

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA Onnittelut uuden perheenjäsenen vanhemmille! Odotus on päättynyt, ja hän lepää sylissänne. Toivottavasti kaikki on mennyt hyvin. Ja vaikka ei menisikään, Jeesus lupaa olla

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti.

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti. Viimeinen ateria Jeesus sanoi oppilailleen: - On tullut minun aikani mennä pois. Jeesus tarkoitti, että hän kuolee pian. Oppilailleen Jeesus lupasi: - Minä olen aina teidän kanssanne. Älkää olko surullisia.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Jeesus, suuri Opettaja

Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ELIA OTETAAN TAIVAASEEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Elia otettiin taivaaseen jossakin Jordanin itäpuolella, Jerikon kohdalla.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

EESAU JA JAAKOB. c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Rebekka ja Iisak sekä heidän poikansa Eesau ja Jaakob.

EESAU JA JAAKOB. c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Rebekka ja Iisak sekä heidän poikansa Eesau ja Jaakob. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) EESAU JA JAAKOB Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Lahai-Roin kaivon tienoilla. Lähde Etelämaassa

Lisätiedot

JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE

JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Opetuslapset ovat yhä Jerusalemissa lukittujen ovien takana,

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 3. vuosi nro VT2 _ 17/28 www.pyhäkoulu.fi lapsille@luterilainen.com 23.3.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 3. vuosi nro VT2 _ 17/28 www.pyhäkoulu.fi lapsille@luterilainen.com 23.3. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JERIKON VALTAUS 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupunki b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jatkoa edelliseen

Lisätiedot

Mikkeli, syyskuu2011 rabbi J.Melamed Israel

Mikkeli, syyskuu2011 rabbi J.Melamed Israel Suomen Messiaaninen yhdistys www.messiaaninen.net 1 Mikkeli, syyskuu2011 rabbi J.Melamed Israel KYSYMYS: Jeshua antoi uusia asioita rukoilla minun nimessäni. Onko tämä juutalaisille uusi asia? Miksi Jeshuan

Lisätiedot

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI Päivitetty 26.12.2014 SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI P: Alkusiunaus L: Amen. Kunnia olkoon sinulle... Taivaallinen Kuningas... Pyhä Jumala... Isä meidän...

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA. TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta

YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA. TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta PYHÄ KOLMINAISUUS, Antonio de Pereda, 1640-luvulla KOLMINAISUUDEN YLISTYS, Albrecht Dürer, V. 1511 Jumala antoi sydämen ja aivot

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot