YHTEYS. Kesä- elokuu 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEYS. Kesä- elokuu 2014"

Transkriptio

1 Lapinlahdentiedotuslehti Helluntaiseurakunnan YHTEYS Kesä- elokuu 2014

2 LAPINLAHDEN HELLUNTAISEURAKUNTA YHTEYS lehti ilmestyy kuukauden 1. sunnuntaina. Aineisto toimitukselle viimeis tään 1½ vko. ennen ilmestymistä Toimitus Teuvo Tikkanen ja Antti Turtiainen, seurakunta.fi Kannen kuva: Teuvo Tikkanen Painopaikka: Lapinlahden helluntaiseurakunta S eu ra k u n n a n t o i m i s t o P a s t o ri T eu v o T i k k a n en seurakunta.fi D i a k o n i a p a s t o r i R a i l i J u n tu n e n Varpaisjärvi, L a p s i, p e r h e j a n u o r i s o t y ö n t e k i j ä A n u Ni s k a n e n S i m i l ä anu.niskanen helluntaiseurakunta.fi L ä h et y s t y ö n t ek i j ä t J o h a n n a j a S a s c h a W y r w a l CTS Raamattukoulu Bryssel, Belgia K a r j a l a t y ö n t e k i j ä t Pa u l i j a K a t i K a a t r a s a l o L a p i n l a h d en B et a n i a R y Seurakunnan tilinumero: FI Viitenumerot: = Lähetystyö, Lapinlahti = Seurakuntauhri, Lapinlahti = Lapsi ja nuorisotyö = Maksut kirjamyyntiin = Seurakuntauhri, Varpaisjärvi = Lähetystyö, Varpaisjärvi Seurakunnan remonttitilin tilinumero: FI = Lahjoitukset remonttiin Yhteys 2

3 Talouskatsaus sekä tiedote viitenumeroiden käyttöön ottamisesta Seurakunnan talous on hiukan parantu nut alkuvuodesta. Viime vuoden lopussa ja tammikuun alussa jouduttiin lykkää mään muutamia maksuja helmikuulle ja ne näkyvät menopiikkinä oheisessa tau lukossa. Viime vuoden perusteella on las kettu, että kuukausittain tarvittaisiin noin euroa uhrituloja seurakuntalaisil ta, jotta toiminnan kulut pystytään katta maan. Laskelmista on poistettu vuokra Heinäkuussa on tulossa maksuun työn tekijöiden lomarahat ja syyskuussa en simmäinen erä kiinteistöverosta. Kiin teistövero on noin 3600 euroa joka mak setaan kahdessa erässä (syyskuussa ja marraskuussa). Näiden maksuun ei tä män hetkinen puskuri tilillämme riitä, jo ten olemme jälleen tiukan tilanteen edessä. tulot ja asuinkiinteistöön liittyvät menot. Pankin palvelumaksuissa säästämisen vuoksi pyydämme käyttämään jatkossa viitenumeroita tulevissa seurakunnan lahjoituksissa. käyttämällä maksussa säästämme 0,40 viitenumeroita säästämään euroa. käyttämällä pankin noin euroa. tilille Viitenumeroa jokaisessa Vuositasolla Siunaavin terveisin, Lapinlahden Betania Ry:n hallitus / Antti Kaatrasalo pystymme palvelumaksuissa Edellisellä sivulla on tilinumerot ja viitenumerot eri mak suille. Yhteys 3

4 Seurakuntarakennuksen remonttisuunnitelmista Lapinlahden Betania Ry:n hallitus on al Tietoa jaetaan myös Yhteyslehdessä aina kanut kuten kun mahdollista. Remonttiin liittyvät lah ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa varautumaan joitukset pyydetään tekemään suoraan päätettiin. Kesän remonttiin, tarkoitus seurakunnan remonttitilille. Näin lahjoi saada suunnitelmat sellaiselle mallille, aikana on tetut varat pystytään pitämään helpom että niiden pohjalta pystytään laatimaan min erillään muusta seurakunnan talou tarjouspyynnöt katto sekä julkisivure denpidosta. Tarkoituksena on myös ke monteista. Näiden pohjalta voidaan teh rätä silloin tällöin esimerkiksi ehtoollis dä seuraavassa vuosikokouksessa uusia kokouksen yhteydessä erillinen uhri re päätöksiä miltä osin remonttia lähdetään monttia toteuttamaan talkoilla ja mikä kannattaa varojen lahjoittaminen remonttiin myös ulkoistaa. ilman pankissa asiointia. Tavoitteena on, että meillä olisi suurin Remonttitilin tilinumero: osa tarvittavasta rahamäärästä kasassa FI ensi vuoden alkupuolella. Tämä mahdol Maksun viitenumero: varten. Näin mahdollistetaan listaisi remontin sujuvan aloituksen ke väällä / alkukesästä. Tämän hetkinen ar Kiitos kaikille tähän mennessä vio remontin vähimmäiskuluista on noin suunnitteluun osallistuneille sekä euroa, mutta tämä tarkoittaisi, varoja lahjoittaneille! että lähes kaikki työt pystyttäisiin teke mään talkoilla. Siunaavin terveisin, Lapinlahden Betania Ry:n hallitus / Antti Kaatrasalo Toukokuun alkuun mennessä remonttiti lille oli tullut lahjoituksia noin 4800 eu roa. Hallitus pyrkii tiedottamaan remont titilin varojen karttumisesta noin kerran kuukaudessa kokousten alussa valkokan kaalla pyörivässä esityksessä. Yhteys 4

5 Jumalan ääni Tiedättekö sen tunteen kun jotain pitäisi rauhan?" Juttelin asiasta ystäväni kanssa tehdä, mutta ei vaan ilkeä sitä tehdä ja joka diagnosoi tilannetta sanoen, että niin asia jää tekemättömäksi pitkiksi ai kyseessä kaa? Minulle kävi näin. Kolmisen vuotta ääni, joka koittaa saada minut toimi sitten kolhaisin naapurimme autoon pie maan tilanteen vaatimalla tavalla, jos si nen pintavaurion oman automme ovella nulla on huono omatunto tämä asian ja en uskaltanut mennä asiasta naapurille suhteen, niin tee asialle jotain, niin oma sanomaan koska pelkäsin, että perästä tunto hiljenee tästä asiassa, ei siitä si tulisi iso lasku ja sen lisäksi saisin vielä nulle vahinkoakaan tule jos toimit niin." on luultavammin Jumalan vihaisen naapurin (jos ei muuten niin ai nakin sanoillaan). Niinpä asia jäi selvittä Asia vaivasi minua oikein olan takaa ja mättä 3 vuoden ajaksi, vaikka katselin viimein koitti se lauantai, että tarve sel tuota pientä naarmua naapurini auton vittää tämä asia yltyi valtavaksi pakoksi kyljessä lähes päivttäin. ja siinä hetkessä tiesin, että NYT on aika, "näillä minuuteilla on mentävä!" Sisäinen Asia vaivasi minua pitkään, ainakin vuo pakote asian suhteen oli uskomattoman den, suuri. kunnes asuntoon. muutimme seuraavaan Ajattelin tuota asiaa edelleen Väsäsin mennäkseni hätäisen kauppalistan vapaaehtoisesti kauppaan, ja koin, että minun olisi mentävä selvit mutta ajoin ennen sitä entiseen pihapii tämään naapurini riimme päässäni huutavien pelotteiden kanssa. Mutta samat pelot vaivasivat voimistuessa, "Sinä teet itsestäsi ihan edelleen mieltäni ja itse tapahtumastakin hullun! Miksi sinä teet sen? Se ihminen oli kulunut jo niin kauan aikaa, että suuttuu sulle! Saat ison laskun, omiasi asiasta kertominen tuntui äärimmäisen kuvittelet!". tämä asia entisen hankalalta. Näin ainakin selitin asiaa tätä itselleni. Päätin kuitenkin mennä entiseen Pihaan tultuani totesin, "Se auto ei ole pihapiiriin pyörimään ja mentyäni auton kaan pihassa.." ja niinpä päätin että kä luo totesin, että auto on vahattu ja naar velen ovelle saakka tarkistaakseni tilan mu hävinnyt. Niinpä siis asia jätti minut teen ja sitten huomasin sen: Täydelli rauhaan ainakin joksikin aikaa. sesti järjestelty tilanne minua varten: Auton omistaja kävelee autostaan sa Tänä keväänä asia palasi jälleen vaivaa maan aikaan sisälle asuntoonsa viemään maan mieltäni, ihmettelin sitä itsekseni, tavaroita, kun minä olen puolessa välissä "mistä tämä taas ilmestyi? Pitääkö minun kävelemässä ja kun saavun, kohtaamme todella hoitaa tämä asia ennen kuin saan keskellä pihaa ja sanon hänelle, Yhteys 5

6 "Sinua minä olen etsinytkin" ja kerron it Kun Jumala puhdistaa meitä, Hän on kua vääntäen tilanteeni tälle ihmiselle. hellä ja armahtava, hän antaa myös ai Hän antoi minulle anteeksi ja sanoi, "voit kaa ja on pitkämielinen, pitkämielisempi unohtaa nyt sen". Mieltäni murehdutta kuin yksikään ihminen. On turvallista nut asia jäi vihdoin sinne pihamaalle, se luottaa koko elämänsä Jumalan muutta kä hieman hämmentynyt entinen naapu van voiman käsittelyyn. Itsensä ruoskin rini. ta eteenpäin on hyödytöntä, mutta kun Jumala saa tehdä työn, jälki on pysyvää Miksi minulle kävi näin? Olen pyytänyt ja prosessi ei ole kuluttavaa vaan voi Jumalalta ota minut lähemmäksi Sinua maannuttavaa. ja opeta minua, puhu Herra minulle, osoita minun väärät asenteeni, ajatukse Jumala ni, tekoni, johdata minua, auta ja puh kousaiheita kun me alamme niitä haluta, dista minut, sillä minä haluan tehdä mitä mutta Hän haluaa valmistaa meitä tuota sinä matkaa varten, matkaa joka kestää lop käsket minun tehdä! antaa meille tehtäviä ja ru Ja Jumala totisesti puhdistaa ja haluaa puelämämme, minä ainakin haluan sitä! poistaa ne asiat joihin saatana tarttuu ja Tiedän että matkan varrella tulen kiu niistä syyttää. Jumala opettaa kuuntele kuttelemaan, maan ääntänsä, että minä sen tunnistai mään ja tunnemaan välillä, "että lyön sin. päätä seinään". Mutta, minä olen nähnyt polkemaan jalkaa, itke ja kokenut kuinka rikkaan, jännittävän, Tuon tapahtuman jälkeen sain seurata monipuolisen ja todella elämisen arvoisen ihmeitä tapahtuvan, kuinka Jumala toimi elämän Jumala on varannut meitä var minun ihmisille ten! Sen tähden uskon siihen, kun Ju kauttani ja aiheutti heissä tahtomista ja malan sana sanoo sanassaan, Hän antaa tekemistä. Uskon että jumalalla on meille meille tulevaisuuden ja toivon sekä "Et paljon varattuna, niin pieniä kuin isojakin sikää ensin Jumalan valtakuntaa niin tehtäviä. On vain oltava vähässä uskolli kaikki muu teille annetaan!" Voi mikä nen ja lähdettävä matkalle yhdessä Ju LUPAUS, ei mikään oletus, vaan todelli malan kanssa ja annettava Jumalalle lu nen Jumalan lupaus. kauttani. Hän puhui pa: tulla minua lähelle, oma haluni on myös olla lähellä Herraa, siksi pyydän Tiedän, että siinä hetkessä kun tulen Häntä puhdistamaan minut! Haluan myös kiukuttelemaan tehdä sitä mitä Hän haluaa minun teke polkemaan jalkaa, Jumala on minun vie vän." relläni sillä hän lupaa, "En minä sinua Hänelle, itkemään ja hylkää enkä sinua jätä" Niistä hetkistä saan nousta Jumalan kanssa. Hän on minun rinnallani lupaustensa mukaan! Yhteys 6

7 Lähdetään siis tälle matkalle yhdessä! Anna Jumalalle lupa toimia sinun elämäs säsi muuttavana voimana, tiedossasi on vapautta ja rikasta elämä yhdessä Hänen kanssaan. Jumala on siitä puolestaan myös mahta va, että hän tuntee meidät jokaisen kos ka Hän on meidät luonut, siksi hän myös tietää mikä kellekin sopii ja näin ollen kohtelee meitä yksilöllisesti sen mukaan mitä kukin haluaa ja tarvitsee. Minun to sitarinani ei välttämättä käy juuri sinulle, mutta Jumalalla on sinua varten ihan oma huoliteltu käsikirjoitus! Rohkaisten: Anu NS Yhteys 7

8 LAPINLAHDEN TOIMINTAA Vko 23 Mikseri: A P Salo. Säestys: Tytti Salo Anun kesäloma To 5.6 Rukousilta, Seppo Makkonen. Su 8.6 Helluntaipäivän sana ja rukous rukoushuoneella, Teuvo Tikkanen. Perhetapahtuma Santurin montulla, nukketeatteria pelejä ja tarjoilua (lähtö rukoushuoneelta klo 10.45). Vko 24 Mikseri: Säestys: Tiina Kainulainen To 12.6 Rukousilta, Seppo Savolainen. Su 15.6 Päivätilaisuus, Martti Ekonen ja Teuvo Tikkanen. Vko 25 Juhannuskonferenssi Keuruulla Isossa Kirjassa Su 22.6 Vko 26 Rukoushetki, Teuvo Tikkanen. Mikseri: Antti Turtiainen. Säestys: Leena Nissinen To 26.6 Su 29.6 Rukousilta, rukoillaan lastenleirin puolesta, Minna Ollikainen. Vko 27 Päivätilaisuus, Tommi Korhonen. Mikseri: Harri Nissinen. Säestys: Arja Strömberg To 3.7 Rukousilta, Arja Strömberg. Su 6.7 Ehtoolliskokous, Seppo Savolainen, Teuvo & Lea Tikkanen. Vko 28 Mikseri: A P Salo. Säestys: Tytti Salo To 10.7 Rukousilta, Anu Niskanen Similä. Su 13.7 Päivätilaisuus, Teuvo Tikkanen ja Tarvo Vallineva. Vko 29 Mikseri: Ma 14.7 Säestys: Leena Nissinen Gospel Riders kesäkiertue 7xSF2014 Lapinlahden torilla, Teuvo, Eino & Helga, musiikki Paavo/lauluryhmä, soppatykki. Yhteys 8

9 To 17.7 Su 20.7 Rukousilta, Teuvo T. rukoillaan lastenleirin puolesta. Päivätilaisuus, Marja Liisa Lappalainen ja Teuvo Tikkanen. Vko 30 Vko 31 Mikseri: Antti Turtiainen. Säestys: Tiina Kainulainen To 24.7 Rukousilta, Seppo Makkonen. Su 27.7 Päivätilaisuus, Anu Niskanen Similä. Mikseri: Harri Nissinen. Säestys: Arja Strömberg To 31.7 Rukousilta, Pauli Kaatrasalo Su 3.8 Ehtoollisjuhla, Teuvo Tikkanen ja Petri Korhonen. Vko 32 Vko 33 Mikseri: A P Salo. Säestys: Tytti Salo Teuvon kesäloma To 7.8 Rukousilta, Seppo Savolainen. Su 10.8 Päivätilaisuus, Raili Juntunen. Mikseri: Säestys: Arja Störmberg To 14.8 Rukousilta, Anu ja Erkki Kemppainen. Su 17.8 Köykän perheen lähtöjuhla, Juha Lehto, Petri Korhonen, Ylistysryhmä ja kahvitarjoilu. Vko 34 Mikseri: Antti Turtiainen. Säestys: Leena Nissinen To 21.8 Herran kohtaamisen ilta, Ylistysryhmä. Su 24.8 Päivätilaisuus, Minna Ollikainen ja Anu Niska nen Similä. Vko 35 Mikseri: Säestys: Paavo ja kumppanit To 28.8 Rukousilta Tommi Korhonen. Su 31.8 Yhteislähtö srk. / maahanmuuttajien ulkoilupäivään Väisälänmäellä. Vastuussa: Merja & Paavo, Anja & ja Aki. Ulkoilua, makkaranpaistoa ja yhteislaulutilaisuus klo13 4H kahvilassa tai sen pihapiirissä (ota kahviraha mukaan). Vko 36 Mikseri: Harri Nissinen. Säestys: Tiina Kainulainen To 4.9 Rukousilta, Reijo Kotilainen Su 7.9 Ehtoollisjuhla, Esko Nissinen ja Teuvo Tikkanen ja srk. kuoro Pyhäkoulu. Yhteys 9

10 LAPINLAHDEN SEURAKUNTIEN YHTEYSPÄIVÄT Päivien teema: että he olisivat yhtä (Joh. 17:22). YHTEYSPÄIVIEN OHJELMA: ohjelmaan tulee myöhemmin lisäyksiä ja tarkennuksia, lopullinen ohjelma julkaistaan kesäkuussa srk. kotisivulla ja syyskuun Yhteyslehdessä Ke Yhteyden ilta srk. talolla, useita yhteyspäivien puhujia vuosien varrelta, mm. Juhani Happonen, H. & T. Lahtinen ja Viikunapuu yhtye. To Hiljaisuuden ilta kirkossa, mukana piispa Arseni, juontaa Minna Karttunen, esirukouspalvelua (rukoilijoita useasta srk.) Pe Sanan ja Sävelen ilta kirkossa, vastuussa srk. nuorisotyön tekijät. La että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä Ort. kirkossa, puhuu Isä Elias. Ekumeeninen ristisaatto, lähtee Ort. kirkolta, kaikista srk. toivotaan osanottajia ja pientä lauluryhmää. Ensimmäinen pysähdys *)Jussinpihassa, siitä jatketaan ev.lut.srk / kirkon pihaan, jossa pidetään kaiken kansan ruokailu, Agape aterian >toteuttaa helluntaisrk. Ristisaatto jatkaa aterian jälkeen *)terveyskeskuksen kautta ja saapuu helluntaiseurakuntaan (Jussinpihassa ja terveyskeskuksessa pidetään hartaudet) Luento: Ilkka Puhakka (mahdollisesti myös Pekka Simojoki?) Seurat jonka jälkeen tarjoilua Rukousseminaari Majataloilta, Pekka Simojoki, Ilkka Puhakka ja Etcetera kuoro, väliajalla tarjoilua. Su 28.9 Seurat srk. talolla (aika ja puhujat ilmoitetaan myöhemmin) Seurakuntien yhteinen Jumalan palvelus kirkossa (ei muita tilaisuuksia) Palveluksen toimittavat ev.lut. ort. saarna Teuvo Tikkanen Ruokailu srk. talolla Yhteyspäivien 10v juhla. Juhlapuhuja, Sari Essayah, Piispa Jari Jolkkosen videotervehdys. Ekumeenisen Neuvoston tervehdyspuhe, Heikki Huttunen, mukana seurakuntien kuoroja. Yhteys 1 0

11 VARPAISJÄRVEN TOIMINTAA Vko 23 Ti 3.6 Sanan ja rukouksen ilta, Minna Ollikainen ja Raili Juntunen. Pe Toritapahtuma. Yhdessä tekemisen päivä. La 7.6 Su Ehtoolliskokous, Teuvo Tikkanen ja Terho Halmemies. Vko 24 Ti 10.6 Sanan ja rukouksen ilta, Aune ja Simo Järvinen. Su Hyvän Sanoman ilta, Erja Tapaninen (Kan työn esittely 10 min.) Vko 25 Ti 17.6 Rukousilta ja ehtoollinen, Raili Juntunen. Ti 24.6 Vko 26 Rukous ja keskusteluilta, Raili Juntunen. Retkipäivä. Su 29.6 Vko 27 Ti 1.7 Toritapahtuma. Pe 4.7 Vko 28 Sanan ja rukouksen ilta, Raili Juntunen. Raili vuosilomalla Ti 8.7 Sanan ja rukouksen ilta, Erkki ja Anu Kemppainen ja Sirpa Halmemies. Su Ehtoolliskokous, Simo Järvinen ja Eino Kotilai nen. Vko 29 Ti 15.7 Sanan ja rukouksen ilta, Raimo ja Aulikki Myöhänen ja Simo Järvinen. Yhteys 1 1

12 Vko 30 Ti 22.7 Rukous ja keskusteluilta, Eino Kotilainen. Su Hyvän Sanoman ilta, Marja Liisa Lappalainen ja Sirpa Halmemies. Vko 31 Ti 29.7 Rukousilta ja ehtoollinen, Pertti Kröger ja Terho Halmemies. Vko 32 Ti Virkistymisilta, Korpijärvellä. Toritapahtuma. Pe Ti 12.8 Sanan ja rukouksen ilta, Arja ja Kari Su Hyvän Sanoman ilta, Marja Liisa Lappalainen Vko 33 Strömberg. ja Raili Juntunen. Vko 34 Ti 19.8 Rukous ja keskusteluilta, Raili Juntunen. Su Ehtoolliskokous, Raili Juntunen. Vko 35 Ti 26.8 Sanan ja rukouksen ilta, Sirpa Halmemies. Su Pihaseurat. Ti 2.9 Sanan ja rukouksen ilta, Simo ja Aune Vko 36 Järvinen. Ohjelman muutokset mahdollisia! Yhteys 1 2

13 Jatkoa edellisesä lehdestä Israel on Jumalan silmäterä! Tätä kovaa pakkotyötä Israelilaisten täy tään Faraon hovissa. Mooseksen elä tyi mänvaiheet ovat myös Raamatun mie kestää vajaat neljäsataa vuotta. Egyptiläiset alkoivat kutsua Jaakobista lenkiintoisemmista polveutuvaa kansaa Heprealaisiksi, joka tässä tarinassa on se, että Israelin kan merkitsee muukalaista. Jumala oli kui saa vihanneen Faraon, oma tytär pelasti tenkin antanut Jaakobille jo aiemmin uu Heprealaisiksi kutsutun ja orjakansaan deksi nimeksi Israel, joka merkitsee: kuuluvan pienenpojan, josta nousi kan Jumala taistelee. Näillä nimillä on hyvin sakunnan vapauttaja. Mooseksen henki suuri merkitysero. Jumala rakasti Aabra oli vaakalaudalla heti syntymänsä jäl hamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisiä ja keen, koska Farao, Egyptin kuningas oli antoi antanut heistä muodostuvalle kansalleen käskyn tarinoista. Egyptiläisille Ironista kätilöille nimeksi Israel. Tällä nimellä Jumala surmata kaikki poikalapset. Ja hän sanoi: halusi korostaa myös sitä, että Hän itse "Kun oli valmis taistelemaan oman kansansa heidän synnyttäessänsä, niin tarkastakaa puolesta. lapsen sukupuoli: jos se on poika, sur te autatte heprealaisia vaimoja matkaa se, mutta jos se on tyttö, jää Egyptiläiset pelkäsivät ja kadehtivat Is köön eloon." 2. Ms.1:16. Kätilöt pelkäsi raelilaisia, koska he lisääntyivät Egypti vät enemmän Jumalaa kuin ihmisiä, ja läisten sorrosta huolimatta. Lopulta hei siksi he eivätkä noudattaneet kuninkaan dän pelkonsa vaihtui vihaan. Tätä vihaa käskyä, vaan jättivät myös poikalapsia Israel on saanut myöhemminkin kokea eloon. niiden kansojen keskuudessa, joiden pa riin he hajaantuivat parin vuosituhannen Mooseksen vanhemmat uhmasivat Fa ajaksi v. 70 jkr. Jolloin Roomalainen so raon käskyä piilottelemalla vastasynty tapäällikkö Tiitus valloitti Jerusalemin ja nyttä poikaansa kolme kuukautta. kun tuhosi sen, jonka jälkeen juutalaiset ha nes he joutuivat lopulta rukousten ja jaantuivat kyynelten saattelemana laittamaan pie eripuolille Eurooppaa. nen poikansa meripihkalla käsiteltyyn Niili virran vietäväksi. Mooseksen valinta Israelin kansan kaisla arkkuun vapauttajaksi. Pojan vanhemmat laittoivat toivonsa Is raelin elävään Jumalaan ja heidän ru Jumala näki aikanaan kansansa hädän kouksiinsa vastattiin yllättävällä tavalla, Egyptin orjuudessa, niinpä Hän kutsuu kun Faraon tytär tulee Niilin rannalle pe kansansa vapauttajaksi miehen, joka oli seytymään ja näkee pienen kaisla arkun viettänyt neljäkymmentä vuotta elämäs lipuvan hiljaa Niilin virtaa pitkin, Yhteys 1 3

14 Faraon tytär käskee palvelijansa nostaa kuitenkin tullut ilmi!" 2. Ms. 2: se arkun ylös vedestä. Ja kun palvelija avaa kaisla arkun hän löytää sieltä poi Mooseksen teko oli taitamaton ylilyönti ja kavauvan. Faraon tytär ottaa lapsen sy hän joutui pakenemaan Egyptistä Faraon liinsä ja lasta katsellessaan hän päättää vihaa joka aikoi surmata hänet. Pahinta uhmata isänsä Faraon käskyä ja ottaa Mooseksen kannalta oli kuitenkin se, et tämän teivät hänen omat heimoveljensä ym heprealaista syntyperää pojan kasvatettavakseen ja pelastaa näin po märtäneet janhengen. Faraon tytär antaa pojalle ni vuotta myöhemmin, Jumala kutsui Moo häntä. Neljänkymmenen meksi Mooses, joka merkitsee Nostaa seksen kansansa vapauttajaksi. Israelin ylös. Tämä nimi kuvaa kirjaimellisesti kansan lähtö Egyptistä oli kuitenkin hyvin tätä tapahtumaa, jolloin poika nostettiin kivulias prosessi. Jumala näet paadutti ylös vedestä. mutta, nimellä oli myös Egyptiä hallinneen Faraon sydämen kerta profetaalinen merkitys, sillä se kuvasi toisensa jälkeen, kun Mooseksen ja Aa Mooseksen tulevaa elämäntehtävää, Ju ron kävivät sitä häneltä pyytämässä. mala lähettäisi hänet nostamaan Israelin Näin Apostoli Paavali kuvaa tuota tapah kansa ylös ja ulos Egyptin orjuudesta. tumaa: Sillä Raamattu sanoo faraolle: "Juuri sitä varten minä nostin sinut esiin, Mooseksen vartuttua aikuiseksi, hän tuli että näyttäisin sinussa voimani ja että tietämään oman syntyperänsä ja siksi minun nimeni julistettaisiin kaiken maan hän halusi myös auttaa heimoveljiään. päällä." Niin hän siis on armollinen, ke Kun Mooses oli varttunut aikuiseksi, hän nelle tahtoo, ja paaduttaa, kenen tahtoo meni Rm. 9: kerran käymään heimoveljiensä luona ja sai nähdä heidän raadantansa. Hän näki heprealaista egyptiläisen miestä, miehen hänen lyövän heimolais taan. Silloin Mooses katsahti ympärilleen, ja nähtyään, ettei ketään ollut lähettyvil lä, hän löi egyptiläisen hengiltä ja kätki ruumiin hiekkaan. Kun hän seuraavana päivänä meni taas heimoveljiensä luo, hän näki kahden heprealaisen miehen tappelevan keskenään. Hän sanoi riidan aloittajalle: "Miksi lyöt veljeäsi?" Mies vastasi: "Mikä sinä olet meitä käskemään ja määräilemään? Aiotko tappaa minut niin kuin tapoit sen egyptiläisen?" Silloin Mooses pelästyi ja ajatteli: "Se on siis Yhteys 1 4 Kirjoitus jatkuu seuraavassa lehdessä

15 Lasten kesäleiri Suuri seikkailu Nerkoolla Heinäkuussa se jälleen koittaa: Lapinlahden Helluntaiseurakunnan Suuri seikkailu kesäleiri. Leirin ajankohta on , paikkana Nerkoon koulu. Leiri on tarkoitettu 6 13 vuotiaille. Ohjelmassa on mm. uintia, raamattutunteja, laulua, pelejä, näytelmiä ja vaikka mitä muuta kivaa! Yöpyminen tapahtuu teltassa (oma teltta mukaan), vaunussa tai sisällä. Leirille voi ilmoittautua osoitteessa tai soittamalla Anulle , Kirsille Leirimaksu on 30, seuraavat sisarukset 20. Yhteys 1 5

16 Lähettäjä: Lapinlahden Helluntaiseurakunta Kumminkuja LAPINLAHTI Yhteys 1 6

YHTEYS. Kesä-Elokuu 2015

YHTEYS. Kesä-Elokuu 2015 Lapinlahdentiedotuslehti Helluntaiseurakunnan YHTEYS Kesä-Elokuu 2015 L A P I N L A H D E N H E L L UN T A I S E UR A K UN T A w w w. l a p i n l a h d en h el l u n t a i s eu ra k u n t a. f i YHTEYS

Lisätiedot

Ystäväkirje. Ev. lut. lähimmäislähetys ry. Elokuu 2013 nro 2

Ystäväkirje. Ev. lut. lähimmäislähetys ry. Elokuu 2013 nro 2 Ystäväkirje Elokuu 2013 nro 2 Sun Henkesi sateen alle, mun sieluni uupunut vie. Oi kirkasta huokaavalle, ristin siunattu kaita tie. Ev. lut. lähimmäislähetys ry Osoite: Lehtomäen koti Lehtomäentie 211

Lisätiedot

Ystäväkirje. Joulujuhla. Kiitämme kuluneesta vuodesta sekä toivotamme Siunattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa ja Armorikasta Uutta Vuotta 2014!

Ystäväkirje. Joulujuhla. Kiitämme kuluneesta vuodesta sekä toivotamme Siunattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa ja Armorikasta Uutta Vuotta 2014! Ystäväkirje Joulukuu 2013 nro 3 Kiitämme kuluneesta vuodesta sekä toivotamme Siunattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa ja Armorikasta Uutta Vuotta 2014! Lehtomäen kodin väki Ev. lut. lähimmäislähetys ry Osoite:

Lisätiedot

NRO 11 / 2013 MARRASKUU. Ristin Kansa

NRO 11 / 2013 MARRASKUU. Ristin Kansa NRO 11 / 2013 MARRASKUU JOULUN ODOTUSTA Lumikello Lumi on kiteyttänyt joulun kellon kotimme pihaan. Joulun kello soittaa tänäkin vuonna ihanaa, vanhaa sävelmää elämäämme. Sävel tavoittaa meidät huolien

Lisätiedot

Uusi Elämä. Olen kokenut Jumalan todellisuuden. Karjalasta kajahtaa Kristillisiä videolähetyksiä

Uusi Elämä. Olen kokenut Jumalan todellisuuden. Karjalasta kajahtaa Kristillisiä videolähetyksiä Tohmajärvi Extra Rakkauden ja toivon sanomaa sivut 3-5, 7-10 ja 12 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Nro 2/2011 Noora Hirvonen:

Lisätiedot

Uusi Elämä. Kalevi Lehtinen on poissa sivu 3. Peter Youngren julisti Arkenin konferenssissa Jumalan armosta ja rakkaudesta. 25-vuotista taivaltaan

Uusi Elämä. Kalevi Lehtinen on poissa sivu 3. Peter Youngren julisti Arkenin konferenssissa Jumalan armosta ja rakkaudesta. 25-vuotista taivaltaan Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Nro 7-8/2011 Kalevi Lehtinen on poissa sivu 3 Arken seurakunta juhli 25-vuotista taivaltaan

Lisätiedot

Espoon vapaaseurakunnan lehti nro 3/2013 6.10.2013. kuva: Jarkko Vertanen

Espoon vapaaseurakunnan lehti nro 3/2013 6.10.2013. kuva: Jarkko Vertanen Espoon vapaaseurakunnan lehti nro 3/2013 6.10.2013 Matinkylän Kaivolla pidetään seurakuntamme jumalanpalvelus joka toinen sunnuntai. Monet eri kristilliset tahot toimivat viikon mittaan näissä samoissa

Lisätiedot

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net. Tohmajärveläinen Tanja Jääskeläinen:

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net. Tohmajärveläinen Tanja Jääskeläinen: Tohmajärvi Extra sivut 3-10 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Numero 5/2012 Huutavan ääni erämaassa sivu 12 Leena Kataja: Mitä

Lisätiedot

Pikareseptejä luokanopettajille raamatunkerrontaan

Pikareseptejä luokanopettajille raamatunkerrontaan Pikareseptejä luokanopettajille raamatunkerrontaan Uskonnonpedagoginen instituutti 2005 Vanha Testamentti: Luominen 1.Moos. 1-2:4... 3 Syntiinlankeemus 1. Moos.3:1-2:4... 5 Kain ja Abel 1. Moos. 4: 1-16...

Lisätiedot

Jumala teki kaikki eläinten lajit. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. 1. Moos. 1:25 Taivaallinen Isämme ruokkii meidät ja mehiläiset.

Jumala teki kaikki eläinten lajit. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. 1. Moos. 1:25 Taivaallinen Isämme ruokkii meidät ja mehiläiset. Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetyksen Ystäväkirje 3/14 Jumala teki kaikki eläinten lajit. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. 1. Moos. 1:25 Taivaallinen Isämme ruokkii meidät ja mehiläiset. Jumalan armo,

Lisätiedot

Luin kirjan kokonaan. Sitten aloin alusta lukemaan joitain pätkiä. Olet rohkea kun kirjoitit sen.

Luin kirjan kokonaan. Sitten aloin alusta lukemaan joitain pätkiä. Olet rohkea kun kirjoitit sen. 1 Hei, haluaisin kiittää kirjasta. Se oli todella koskettava ja rehellinen. Olet varmaan saanut paljon samaa palautetta. Itkin hillittömästi kun luin sitä. Kiitos kun kirjoitit kirjan ja jaoit surusi meidän

Lisätiedot

Tehtävät isoille on julkaistu Vinkki-lehdissä vuosina 2007-2011.

Tehtävät isoille on julkaistu Vinkki-lehdissä vuosina 2007-2011. Toimituskunta: Sirkka-Liisa Huhtinen lähettikoulutus- ja aluekoordinaattori Soili Norro kieltenopettaja Liisi Portin lapsi- ja nuorisotyöntekijä Saija Simanainen lapsi-, varhaisnuoriso- ja perhetyön sihteeri

Lisätiedot

SEURAKUNTALEHTI. Joulu tammikuu 2011/12 Tampereen metodistiseurakunta

SEURAKUNTALEHTI. Joulu tammikuu 2011/12 Tampereen metodistiseurakunta SEURAKUNTALEHTI Joulu tammikuu 2011/12 Tampereen metodistiseurakunta Jumalan valtakunta lähelle ihmisiä Joulun aika antaa meille mahdollisuuden kertoa suuresta Jumalan rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan.

Lisätiedot

Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetyksen. Ystäväkirje 2/14. Hyvää kesää! -1-

Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetyksen. Ystäväkirje 2/14. Hyvää kesää! -1- Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetyksen Ystäväkirje 2/14 Hyvää kesää! -1- Ystäväkirje 2/14 Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys Kirvesmiehentie 4 A 04200 KERAVA uusimaa.sekl.fi Sähköposti: uudenmaankl@sekl.fi Pankkitilinumero

Lisätiedot

TALVI 4/201 3. Ruotsin Evankelisluterilainen Kansanlähetys Sveriges Evangelisk-lutherska Folkmission

TALVI 4/201 3. Ruotsin Evankelisluterilainen Kansanlähetys Sveriges Evangelisk-lutherska Folkmission TALVI 4/201 3 Ruotsin Evankelisluterilainen Kansanlähetys Sveriges Evangelisk-lutherska Folkmission "Evankelioikaa kansa - evankelioimaan kansoja" Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys on yksi Suomen

Lisätiedot

Niin paljon on Jumala sinua rakastanut, että Hän antoi ainoan poikansa, ettet sinä, joka Häneen uskot, hukkuisi vaan saisit iankaikkisen elämän.

Niin paljon on Jumala sinua rakastanut, että Hän antoi ainoan poikansa, ettet sinä, joka Häneen uskot, hukkuisi vaan saisit iankaikkisen elämän. Niin paljon on Jumala sinua rakastanut, että Hän antoi ainoan poikansa, ettet sinä, joka Häneen uskot, hukkuisi vaan saisit iankaikkisen elämän. TOIMITTAJAN PALSTA Itsenäinen Suomi täytti 97 vuotta. Rauhan

Lisätiedot

Oma koti kullan kallis. Hämeenlinnan Saalem -seurakunnan tiedotuslehti 1 / 13

Oma koti kullan kallis. Hämeenlinnan Saalem -seurakunnan tiedotuslehti 1 / 13 Hämeenlinnan Saalem -seurakunnan tiedotuslehti 1 / 13 KUVA: Veli-Matti Mustonen Oma koti kullan kallis S eurakuntamme ovia ovat kolkuttaneet viime kuukausina henkilöt, joita en ole milloinkaan tavannut.

Lisätiedot

MISSIOMAAILMA. Terveiset Intiasta! Lähi-idän tapahtumat Raamatun valossa Worship City Helsingissä ja Tampereella

MISSIOMAAILMA. Terveiset Intiasta! Lähi-idän tapahtumat Raamatun valossa Worship City Helsingissä ja Tampereella HERÄTYS- JA LÄHETYSTYÖN UUTISLEHTI SYYSKUU 2014 MISSIOMAAILMA Terveiset Intiasta! Lähi-idän tapahtumat Raamatun valossa Worship City Helsingissä ja Tampereella KUVA: PERTTI MUIKKU Worship City Rukous Sana

Lisätiedot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan KANSANLÄHETYKSEN YSTÄVÄKIRJE

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan KANSANLÄHETYKSEN YSTÄVÄKIRJE Toukokuu 2013 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan KANSANLÄHETYKSEN YSTÄVÄKIRJE Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo, sanoo Jeesus. (Joh. 8:12) Kansanlähetys

Lisätiedot

KIRKONPORTTI. Historia tulvii väkeä ja vilskettä. avoinna sinullekin. Koppaset tapaa kirkon ovilla. Leipää jaetaan Lempäälässä

KIRKONPORTTI. Historia tulvii väkeä ja vilskettä. avoinna sinullekin. Koppaset tapaa kirkon ovilla. Leipää jaetaan Lempäälässä KIRKONPORTTI avoinna sinullekin 1. Lempäälän seurakuntalehti 2. 5/2011 3. 4. 5. 6. 7. Historia tulvii väkeä ja vilskettä Leipää jaetaan Lempäälässä Koppaset tapaa kirkon ovilla Sivu 2 Sivu 3 Paula ja Ulrika

Lisätiedot

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle 27.11.2011 Anne-Mari Manninen Seurakunta voi nousta uudelle tasolle Ääni on tärkein Ja minä henkilökohtaisesti olen Isältä rukoillut sitä, että Herra, minua ei kiinnosta onko minun hiukset aina täydelliset,

Lisätiedot

HERRA ELÄÄ Pastori Ei'ichi Itoon elämänkerta

HERRA ELÄÄ Pastori Ei'ichi Itoon elämänkerta HERRA ELÄÄ Pastori Ei'ichi Itoon elämänkerta Suomennos Jorma Pihkala JOHDANTO Japanin protestanttinen lähetyshistoria on varsin lyhyt. Kun amerikkalaiset sotalaivat pakottivat 250 vuotta muusta maailmasta

Lisätiedot

Elämän. Sanoma 1/07. Elämää, iloa, rauhaa ja vahvuutta Jeesuksessa Kristuksessa 1

Elämän. Sanoma 1/07. Elämää, iloa, rauhaa ja vahvuutta Jeesuksessa Kristuksessa 1 Elämän Sanoma 1/07 Elämää, iloa, rauhaa ja vahvuutta Jeesuksessa Kristuksessa 1 Sisältö: 3 Pääkirjoitus Aktiivisuus palkitaan. 4 Tunteet vai totuus Yliluonnollista totuutta elämääsi. 5 Idols Kenen kaltainen

Lisätiedot

YSTÄVÄKIRJE UUDENMAAN EVANKELISLUTERILAINEN KANSANLÄHETYS

YSTÄVÄKIRJE UUDENMAAN EVANKELISLUTERILAINEN KANSANLÄHETYS YSTÄVÄKIRJE 2 2015 UUDENMAAN EVANKELISLUTERILAINEN KANSANLÄHETYS Ystäväkirje 2 2015 Uudenmaan Evankelisluterilainen Kansanlähetys Sisällysluettelo Juttu - numero Sivu 01 Pääkirjoitus 3 02 Piirijohtajan

Lisätiedot

Palveluskoulu. Hyody teokraattisen palveluskoulun opetuksesta

Palveluskoulu. Hyody teokraattisen palveluskoulun opetuksesta Palveluskoulu Hyody teokraattisen palveluskoulun opetuksesta be-fi MITA VOIT OPPIA menneisyydessa elaneiden Jehovan palvelijoiden ESIMERKISTA? Mooses eparoi aluksi, mutta asettui Jumalan kaytettavaksi

Lisätiedot

SEURAKUNTALEHTI. Elo syyskuu 2011 Tampereen metodistiseurakunta

SEURAKUNTALEHTI. Elo syyskuu 2011 Tampereen metodistiseurakunta SEURAKUNTALEHTI Elo syyskuu 2011 Tampereen metodistiseurakunta Yhtä matkaa sisaret ja veljet! Kiitän Jumalaani aina kun muistan teitä, aina kun rukoilen teidän kaikkien puolesta. Rukoillessani iloitsen

Lisätiedot

UUTISIA LÄHETYSTYÖSTÄ 1/2014 VIHDIN SEURAKUNTA

UUTISIA LÄHETYSTYÖSTÄ 1/2014 VIHDIN SEURAKUNTA UUTISIA LÄHETYSTYÖSTÄ 1/2014 VIHDIN SEURAKUNTA 1 J JOULURUOKAMYYJÄISIIN VALMISTAUTUMASSA Joulukuun viimeiset myyjäiset vuonna 2013 olivat Jouluruokamyyjäiset. Kirkonkylän omiin puurojuhliin tuli paljon

Lisätiedot

Uusi Elämä. Unelma Haminasta Sivu 7. Lähde mukaan iloisen uutisen. verkostoon Sivu 12. Kalevi Lehtinen: Nro 5/2008. Hannah Jurvansuulla on

Uusi Elämä. Unelma Haminasta Sivu 7. Lähde mukaan iloisen uutisen. verkostoon Sivu 12. Kalevi Lehtinen: Nro 5/2008. Hannah Jurvansuulla on Tämä lehti on Kotka - Hamina -extra - rakkauden ja toivon sanomaa juuri sinulle! Rovasti Ismo Saarikoski toimittaa Päivän tunnussana -kirjaa Sivu 3 Pastori Ossi Könönen: Se tekee kipeää Sivu 5 Riippumaton,

Lisätiedot

HUMANITÄÄRINEN IDÄNTYÖ RY

HUMANITÄÄRINEN IDÄNTYÖ RY HUMANITÄÄRINEN IDÄNTYÖ RY Erikoisjulkaisu Kesä 2010 Painos 300 000 kpl - Yhteiskristillisessä avustustoiminnassamme vahvasti mukana Evankelisluterilaiset-, ja Vapaiden suuntien seurakunnat - Kuva: STUDIOMÄNTY

Lisätiedot

Neljä kaupunkimissiota valmisteluvaiheessa

Neljä kaupunkimissiota valmisteluvaiheessa ITÄPORTTI Kristillisen medialähetystyön erikoislehti Maaliskuu 2007 Nro 2 Neljä kaupunkimissiota valmisteluvaiheessa Krasnojarskissa lähes 10 000 ihmistä uskoon Pääkirjoitus Hedelmällinen missio Siperiassa

Lisätiedot