YHTEYS. Kesä- elokuu 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEYS. Kesä- elokuu 2014"

Transkriptio

1 Lapinlahdentiedotuslehti Helluntaiseurakunnan YHTEYS Kesä- elokuu 2014

2 LAPINLAHDEN HELLUNTAISEURAKUNTA YHTEYS lehti ilmestyy kuukauden 1. sunnuntaina. Aineisto toimitukselle viimeis tään 1½ vko. ennen ilmestymistä Toimitus Teuvo Tikkanen ja Antti Turtiainen, seurakunta.fi Kannen kuva: Teuvo Tikkanen Painopaikka: Lapinlahden helluntaiseurakunta S eu ra k u n n a n t o i m i s t o P a s t o ri T eu v o T i k k a n en seurakunta.fi D i a k o n i a p a s t o r i R a i l i J u n tu n e n Varpaisjärvi, L a p s i, p e r h e j a n u o r i s o t y ö n t e k i j ä A n u Ni s k a n e n S i m i l ä anu.niskanen helluntaiseurakunta.fi L ä h et y s t y ö n t ek i j ä t J o h a n n a j a S a s c h a W y r w a l CTS Raamattukoulu Bryssel, Belgia K a r j a l a t y ö n t e k i j ä t Pa u l i j a K a t i K a a t r a s a l o L a p i n l a h d en B et a n i a R y Seurakunnan tilinumero: FI Viitenumerot: = Lähetystyö, Lapinlahti = Seurakuntauhri, Lapinlahti = Lapsi ja nuorisotyö = Maksut kirjamyyntiin = Seurakuntauhri, Varpaisjärvi = Lähetystyö, Varpaisjärvi Seurakunnan remonttitilin tilinumero: FI = Lahjoitukset remonttiin Yhteys 2

3 Talouskatsaus sekä tiedote viitenumeroiden käyttöön ottamisesta Seurakunnan talous on hiukan parantu nut alkuvuodesta. Viime vuoden lopussa ja tammikuun alussa jouduttiin lykkää mään muutamia maksuja helmikuulle ja ne näkyvät menopiikkinä oheisessa tau lukossa. Viime vuoden perusteella on las kettu, että kuukausittain tarvittaisiin noin euroa uhrituloja seurakuntalaisil ta, jotta toiminnan kulut pystytään katta maan. Laskelmista on poistettu vuokra Heinäkuussa on tulossa maksuun työn tekijöiden lomarahat ja syyskuussa en simmäinen erä kiinteistöverosta. Kiin teistövero on noin 3600 euroa joka mak setaan kahdessa erässä (syyskuussa ja marraskuussa). Näiden maksuun ei tä män hetkinen puskuri tilillämme riitä, jo ten olemme jälleen tiukan tilanteen edessä. tulot ja asuinkiinteistöön liittyvät menot. Pankin palvelumaksuissa säästämisen vuoksi pyydämme käyttämään jatkossa viitenumeroita tulevissa seurakunnan lahjoituksissa. käyttämällä maksussa säästämme 0,40 viitenumeroita säästämään euroa. käyttämällä pankin noin euroa. tilille Viitenumeroa jokaisessa Vuositasolla Siunaavin terveisin, Lapinlahden Betania Ry:n hallitus / Antti Kaatrasalo pystymme palvelumaksuissa Edellisellä sivulla on tilinumerot ja viitenumerot eri mak suille. Yhteys 3

4 Seurakuntarakennuksen remonttisuunnitelmista Lapinlahden Betania Ry:n hallitus on al Tietoa jaetaan myös Yhteyslehdessä aina kanut kuten kun mahdollista. Remonttiin liittyvät lah ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa varautumaan joitukset pyydetään tekemään suoraan päätettiin. Kesän remonttiin, tarkoitus seurakunnan remonttitilille. Näin lahjoi saada suunnitelmat sellaiselle mallille, aikana on tetut varat pystytään pitämään helpom että niiden pohjalta pystytään laatimaan min erillään muusta seurakunnan talou tarjouspyynnöt katto sekä julkisivure denpidosta. Tarkoituksena on myös ke monteista. Näiden pohjalta voidaan teh rätä silloin tällöin esimerkiksi ehtoollis dä seuraavassa vuosikokouksessa uusia kokouksen yhteydessä erillinen uhri re päätöksiä miltä osin remonttia lähdetään monttia toteuttamaan talkoilla ja mikä kannattaa varojen lahjoittaminen remonttiin myös ulkoistaa. ilman pankissa asiointia. Tavoitteena on, että meillä olisi suurin Remonttitilin tilinumero: osa tarvittavasta rahamäärästä kasassa FI ensi vuoden alkupuolella. Tämä mahdol Maksun viitenumero: varten. Näin mahdollistetaan listaisi remontin sujuvan aloituksen ke väällä / alkukesästä. Tämän hetkinen ar Kiitos kaikille tähän mennessä vio remontin vähimmäiskuluista on noin suunnitteluun osallistuneille sekä euroa, mutta tämä tarkoittaisi, varoja lahjoittaneille! että lähes kaikki työt pystyttäisiin teke mään talkoilla. Siunaavin terveisin, Lapinlahden Betania Ry:n hallitus / Antti Kaatrasalo Toukokuun alkuun mennessä remonttiti lille oli tullut lahjoituksia noin 4800 eu roa. Hallitus pyrkii tiedottamaan remont titilin varojen karttumisesta noin kerran kuukaudessa kokousten alussa valkokan kaalla pyörivässä esityksessä. Yhteys 4

5 Jumalan ääni Tiedättekö sen tunteen kun jotain pitäisi rauhan?" Juttelin asiasta ystäväni kanssa tehdä, mutta ei vaan ilkeä sitä tehdä ja joka diagnosoi tilannetta sanoen, että niin asia jää tekemättömäksi pitkiksi ai kyseessä kaa? Minulle kävi näin. Kolmisen vuotta ääni, joka koittaa saada minut toimi sitten kolhaisin naapurimme autoon pie maan tilanteen vaatimalla tavalla, jos si nen pintavaurion oman automme ovella nulla on huono omatunto tämä asian ja en uskaltanut mennä asiasta naapurille suhteen, niin tee asialle jotain, niin oma sanomaan koska pelkäsin, että perästä tunto hiljenee tästä asiassa, ei siitä si tulisi iso lasku ja sen lisäksi saisin vielä nulle vahinkoakaan tule jos toimit niin." on luultavammin Jumalan vihaisen naapurin (jos ei muuten niin ai nakin sanoillaan). Niinpä asia jäi selvittä Asia vaivasi minua oikein olan takaa ja mättä 3 vuoden ajaksi, vaikka katselin viimein koitti se lauantai, että tarve sel tuota pientä naarmua naapurini auton vittää tämä asia yltyi valtavaksi pakoksi kyljessä lähes päivttäin. ja siinä hetkessä tiesin, että NYT on aika, "näillä minuuteilla on mentävä!" Sisäinen Asia vaivasi minua pitkään, ainakin vuo pakote asian suhteen oli uskomattoman den, suuri. kunnes asuntoon. muutimme seuraavaan Ajattelin tuota asiaa edelleen Väsäsin mennäkseni hätäisen kauppalistan vapaaehtoisesti kauppaan, ja koin, että minun olisi mentävä selvit mutta ajoin ennen sitä entiseen pihapii tämään naapurini riimme päässäni huutavien pelotteiden kanssa. Mutta samat pelot vaivasivat voimistuessa, "Sinä teet itsestäsi ihan edelleen mieltäni ja itse tapahtumastakin hullun! Miksi sinä teet sen? Se ihminen oli kulunut jo niin kauan aikaa, että suuttuu sulle! Saat ison laskun, omiasi asiasta kertominen tuntui äärimmäisen kuvittelet!". tämä asia entisen hankalalta. Näin ainakin selitin asiaa tätä itselleni. Päätin kuitenkin mennä entiseen Pihaan tultuani totesin, "Se auto ei ole pihapiiriin pyörimään ja mentyäni auton kaan pihassa.." ja niinpä päätin että kä luo totesin, että auto on vahattu ja naar velen ovelle saakka tarkistaakseni tilan mu hävinnyt. Niinpä siis asia jätti minut teen ja sitten huomasin sen: Täydelli rauhaan ainakin joksikin aikaa. sesti järjestelty tilanne minua varten: Auton omistaja kävelee autostaan sa Tänä keväänä asia palasi jälleen vaivaa maan aikaan sisälle asuntoonsa viemään maan mieltäni, ihmettelin sitä itsekseni, tavaroita, kun minä olen puolessa välissä "mistä tämä taas ilmestyi? Pitääkö minun kävelemässä ja kun saavun, kohtaamme todella hoitaa tämä asia ennen kuin saan keskellä pihaa ja sanon hänelle, Yhteys 5

6 "Sinua minä olen etsinytkin" ja kerron it Kun Jumala puhdistaa meitä, Hän on kua vääntäen tilanteeni tälle ihmiselle. hellä ja armahtava, hän antaa myös ai Hän antoi minulle anteeksi ja sanoi, "voit kaa ja on pitkämielinen, pitkämielisempi unohtaa nyt sen". Mieltäni murehdutta kuin yksikään ihminen. On turvallista nut asia jäi vihdoin sinne pihamaalle, se luottaa koko elämänsä Jumalan muutta kä hieman hämmentynyt entinen naapu van voiman käsittelyyn. Itsensä ruoskin rini. ta eteenpäin on hyödytöntä, mutta kun Jumala saa tehdä työn, jälki on pysyvää Miksi minulle kävi näin? Olen pyytänyt ja prosessi ei ole kuluttavaa vaan voi Jumalalta ota minut lähemmäksi Sinua maannuttavaa. ja opeta minua, puhu Herra minulle, osoita minun väärät asenteeni, ajatukse Jumala ni, tekoni, johdata minua, auta ja puh kousaiheita kun me alamme niitä haluta, dista minut, sillä minä haluan tehdä mitä mutta Hän haluaa valmistaa meitä tuota sinä matkaa varten, matkaa joka kestää lop käsket minun tehdä! antaa meille tehtäviä ja ru Ja Jumala totisesti puhdistaa ja haluaa puelämämme, minä ainakin haluan sitä! poistaa ne asiat joihin saatana tarttuu ja Tiedän että matkan varrella tulen kiu niistä syyttää. Jumala opettaa kuuntele kuttelemaan, maan ääntänsä, että minä sen tunnistai mään ja tunnemaan välillä, "että lyön sin. päätä seinään". Mutta, minä olen nähnyt polkemaan jalkaa, itke ja kokenut kuinka rikkaan, jännittävän, Tuon tapahtuman jälkeen sain seurata monipuolisen ja todella elämisen arvoisen ihmeitä tapahtuvan, kuinka Jumala toimi elämän Jumala on varannut meitä var minun ihmisille ten! Sen tähden uskon siihen, kun Ju kauttani ja aiheutti heissä tahtomista ja malan sana sanoo sanassaan, Hän antaa tekemistä. Uskon että jumalalla on meille meille tulevaisuuden ja toivon sekä "Et paljon varattuna, niin pieniä kuin isojakin sikää ensin Jumalan valtakuntaa niin tehtäviä. On vain oltava vähässä uskolli kaikki muu teille annetaan!" Voi mikä nen ja lähdettävä matkalle yhdessä Ju LUPAUS, ei mikään oletus, vaan todelli malan kanssa ja annettava Jumalalle lu nen Jumalan lupaus. kauttani. Hän puhui pa: tulla minua lähelle, oma haluni on myös olla lähellä Herraa, siksi pyydän Tiedän, että siinä hetkessä kun tulen Häntä puhdistamaan minut! Haluan myös kiukuttelemaan tehdä sitä mitä Hän haluaa minun teke polkemaan jalkaa, Jumala on minun vie vän." relläni sillä hän lupaa, "En minä sinua Hänelle, itkemään ja hylkää enkä sinua jätä" Niistä hetkistä saan nousta Jumalan kanssa. Hän on minun rinnallani lupaustensa mukaan! Yhteys 6

7 Lähdetään siis tälle matkalle yhdessä! Anna Jumalalle lupa toimia sinun elämäs säsi muuttavana voimana, tiedossasi on vapautta ja rikasta elämä yhdessä Hänen kanssaan. Jumala on siitä puolestaan myös mahta va, että hän tuntee meidät jokaisen kos ka Hän on meidät luonut, siksi hän myös tietää mikä kellekin sopii ja näin ollen kohtelee meitä yksilöllisesti sen mukaan mitä kukin haluaa ja tarvitsee. Minun to sitarinani ei välttämättä käy juuri sinulle, mutta Jumalalla on sinua varten ihan oma huoliteltu käsikirjoitus! Rohkaisten: Anu NS Yhteys 7

8 LAPINLAHDEN TOIMINTAA Vko 23 Mikseri: A P Salo. Säestys: Tytti Salo Anun kesäloma To 5.6 Rukousilta, Seppo Makkonen. Su 8.6 Helluntaipäivän sana ja rukous rukoushuoneella, Teuvo Tikkanen. Perhetapahtuma Santurin montulla, nukketeatteria pelejä ja tarjoilua (lähtö rukoushuoneelta klo 10.45). Vko 24 Mikseri: Säestys: Tiina Kainulainen To 12.6 Rukousilta, Seppo Savolainen. Su 15.6 Päivätilaisuus, Martti Ekonen ja Teuvo Tikkanen. Vko 25 Juhannuskonferenssi Keuruulla Isossa Kirjassa Su 22.6 Vko 26 Rukoushetki, Teuvo Tikkanen. Mikseri: Antti Turtiainen. Säestys: Leena Nissinen To 26.6 Su 29.6 Rukousilta, rukoillaan lastenleirin puolesta, Minna Ollikainen. Vko 27 Päivätilaisuus, Tommi Korhonen. Mikseri: Harri Nissinen. Säestys: Arja Strömberg To 3.7 Rukousilta, Arja Strömberg. Su 6.7 Ehtoolliskokous, Seppo Savolainen, Teuvo & Lea Tikkanen. Vko 28 Mikseri: A P Salo. Säestys: Tytti Salo To 10.7 Rukousilta, Anu Niskanen Similä. Su 13.7 Päivätilaisuus, Teuvo Tikkanen ja Tarvo Vallineva. Vko 29 Mikseri: Ma 14.7 Säestys: Leena Nissinen Gospel Riders kesäkiertue 7xSF2014 Lapinlahden torilla, Teuvo, Eino & Helga, musiikki Paavo/lauluryhmä, soppatykki. Yhteys 8

9 To 17.7 Su 20.7 Rukousilta, Teuvo T. rukoillaan lastenleirin puolesta. Päivätilaisuus, Marja Liisa Lappalainen ja Teuvo Tikkanen. Vko 30 Vko 31 Mikseri: Antti Turtiainen. Säestys: Tiina Kainulainen To 24.7 Rukousilta, Seppo Makkonen. Su 27.7 Päivätilaisuus, Anu Niskanen Similä. Mikseri: Harri Nissinen. Säestys: Arja Strömberg To 31.7 Rukousilta, Pauli Kaatrasalo Su 3.8 Ehtoollisjuhla, Teuvo Tikkanen ja Petri Korhonen. Vko 32 Vko 33 Mikseri: A P Salo. Säestys: Tytti Salo Teuvon kesäloma To 7.8 Rukousilta, Seppo Savolainen. Su 10.8 Päivätilaisuus, Raili Juntunen. Mikseri: Säestys: Arja Störmberg To 14.8 Rukousilta, Anu ja Erkki Kemppainen. Su 17.8 Köykän perheen lähtöjuhla, Juha Lehto, Petri Korhonen, Ylistysryhmä ja kahvitarjoilu. Vko 34 Mikseri: Antti Turtiainen. Säestys: Leena Nissinen To 21.8 Herran kohtaamisen ilta, Ylistysryhmä. Su 24.8 Päivätilaisuus, Minna Ollikainen ja Anu Niska nen Similä. Vko 35 Mikseri: Säestys: Paavo ja kumppanit To 28.8 Rukousilta Tommi Korhonen. Su 31.8 Yhteislähtö srk. / maahanmuuttajien ulkoilupäivään Väisälänmäellä. Vastuussa: Merja & Paavo, Anja & ja Aki. Ulkoilua, makkaranpaistoa ja yhteislaulutilaisuus klo13 4H kahvilassa tai sen pihapiirissä (ota kahviraha mukaan). Vko 36 Mikseri: Harri Nissinen. Säestys: Tiina Kainulainen To 4.9 Rukousilta, Reijo Kotilainen Su 7.9 Ehtoollisjuhla, Esko Nissinen ja Teuvo Tikkanen ja srk. kuoro Pyhäkoulu. Yhteys 9

10 LAPINLAHDEN SEURAKUNTIEN YHTEYSPÄIVÄT Päivien teema: että he olisivat yhtä (Joh. 17:22). YHTEYSPÄIVIEN OHJELMA: ohjelmaan tulee myöhemmin lisäyksiä ja tarkennuksia, lopullinen ohjelma julkaistaan kesäkuussa srk. kotisivulla ja syyskuun Yhteyslehdessä Ke Yhteyden ilta srk. talolla, useita yhteyspäivien puhujia vuosien varrelta, mm. Juhani Happonen, H. & T. Lahtinen ja Viikunapuu yhtye. To Hiljaisuuden ilta kirkossa, mukana piispa Arseni, juontaa Minna Karttunen, esirukouspalvelua (rukoilijoita useasta srk.) Pe Sanan ja Sävelen ilta kirkossa, vastuussa srk. nuorisotyön tekijät. La että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä Ort. kirkossa, puhuu Isä Elias. Ekumeeninen ristisaatto, lähtee Ort. kirkolta, kaikista srk. toivotaan osanottajia ja pientä lauluryhmää. Ensimmäinen pysähdys *)Jussinpihassa, siitä jatketaan ev.lut.srk / kirkon pihaan, jossa pidetään kaiken kansan ruokailu, Agape aterian >toteuttaa helluntaisrk. Ristisaatto jatkaa aterian jälkeen *)terveyskeskuksen kautta ja saapuu helluntaiseurakuntaan (Jussinpihassa ja terveyskeskuksessa pidetään hartaudet) Luento: Ilkka Puhakka (mahdollisesti myös Pekka Simojoki?) Seurat jonka jälkeen tarjoilua Rukousseminaari Majataloilta, Pekka Simojoki, Ilkka Puhakka ja Etcetera kuoro, väliajalla tarjoilua. Su 28.9 Seurat srk. talolla (aika ja puhujat ilmoitetaan myöhemmin) Seurakuntien yhteinen Jumalan palvelus kirkossa (ei muita tilaisuuksia) Palveluksen toimittavat ev.lut. ort. saarna Teuvo Tikkanen Ruokailu srk. talolla Yhteyspäivien 10v juhla. Juhlapuhuja, Sari Essayah, Piispa Jari Jolkkosen videotervehdys. Ekumeenisen Neuvoston tervehdyspuhe, Heikki Huttunen, mukana seurakuntien kuoroja. Yhteys 1 0

11 VARPAISJÄRVEN TOIMINTAA Vko 23 Ti 3.6 Sanan ja rukouksen ilta, Minna Ollikainen ja Raili Juntunen. Pe Toritapahtuma. Yhdessä tekemisen päivä. La 7.6 Su Ehtoolliskokous, Teuvo Tikkanen ja Terho Halmemies. Vko 24 Ti 10.6 Sanan ja rukouksen ilta, Aune ja Simo Järvinen. Su Hyvän Sanoman ilta, Erja Tapaninen (Kan työn esittely 10 min.) Vko 25 Ti 17.6 Rukousilta ja ehtoollinen, Raili Juntunen. Ti 24.6 Vko 26 Rukous ja keskusteluilta, Raili Juntunen. Retkipäivä. Su 29.6 Vko 27 Ti 1.7 Toritapahtuma. Pe 4.7 Vko 28 Sanan ja rukouksen ilta, Raili Juntunen. Raili vuosilomalla Ti 8.7 Sanan ja rukouksen ilta, Erkki ja Anu Kemppainen ja Sirpa Halmemies. Su Ehtoolliskokous, Simo Järvinen ja Eino Kotilai nen. Vko 29 Ti 15.7 Sanan ja rukouksen ilta, Raimo ja Aulikki Myöhänen ja Simo Järvinen. Yhteys 1 1

12 Vko 30 Ti 22.7 Rukous ja keskusteluilta, Eino Kotilainen. Su Hyvän Sanoman ilta, Marja Liisa Lappalainen ja Sirpa Halmemies. Vko 31 Ti 29.7 Rukousilta ja ehtoollinen, Pertti Kröger ja Terho Halmemies. Vko 32 Ti Virkistymisilta, Korpijärvellä. Toritapahtuma. Pe Ti 12.8 Sanan ja rukouksen ilta, Arja ja Kari Su Hyvän Sanoman ilta, Marja Liisa Lappalainen Vko 33 Strömberg. ja Raili Juntunen. Vko 34 Ti 19.8 Rukous ja keskusteluilta, Raili Juntunen. Su Ehtoolliskokous, Raili Juntunen. Vko 35 Ti 26.8 Sanan ja rukouksen ilta, Sirpa Halmemies. Su Pihaseurat. Ti 2.9 Sanan ja rukouksen ilta, Simo ja Aune Vko 36 Järvinen. Ohjelman muutokset mahdollisia! Yhteys 1 2

13 Jatkoa edellisesä lehdestä Israel on Jumalan silmäterä! Tätä kovaa pakkotyötä Israelilaisten täy tään Faraon hovissa. Mooseksen elä tyi mänvaiheet ovat myös Raamatun mie kestää vajaat neljäsataa vuotta. Egyptiläiset alkoivat kutsua Jaakobista lenkiintoisemmista polveutuvaa kansaa Heprealaisiksi, joka tässä tarinassa on se, että Israelin kan merkitsee muukalaista. Jumala oli kui saa vihanneen Faraon, oma tytär pelasti tenkin antanut Jaakobille jo aiemmin uu Heprealaisiksi kutsutun ja orjakansaan deksi nimeksi Israel, joka merkitsee: kuuluvan pienenpojan, josta nousi kan Jumala taistelee. Näillä nimillä on hyvin sakunnan vapauttaja. Mooseksen henki suuri merkitysero. Jumala rakasti Aabra oli vaakalaudalla heti syntymänsä jäl hamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisiä ja keen, koska Farao, Egyptin kuningas oli antoi antanut heistä muodostuvalle kansalleen käskyn tarinoista. Egyptiläisille Ironista kätilöille nimeksi Israel. Tällä nimellä Jumala surmata kaikki poikalapset. Ja hän sanoi: halusi korostaa myös sitä, että Hän itse "Kun oli valmis taistelemaan oman kansansa heidän synnyttäessänsä, niin tarkastakaa puolesta. lapsen sukupuoli: jos se on poika, sur te autatte heprealaisia vaimoja matkaa se, mutta jos se on tyttö, jää Egyptiläiset pelkäsivät ja kadehtivat Is köön eloon." 2. Ms.1:16. Kätilöt pelkäsi raelilaisia, koska he lisääntyivät Egypti vät enemmän Jumalaa kuin ihmisiä, ja läisten sorrosta huolimatta. Lopulta hei siksi he eivätkä noudattaneet kuninkaan dän pelkonsa vaihtui vihaan. Tätä vihaa käskyä, vaan jättivät myös poikalapsia Israel on saanut myöhemminkin kokea eloon. niiden kansojen keskuudessa, joiden pa riin he hajaantuivat parin vuosituhannen Mooseksen vanhemmat uhmasivat Fa ajaksi v. 70 jkr. Jolloin Roomalainen so raon käskyä piilottelemalla vastasynty tapäällikkö Tiitus valloitti Jerusalemin ja nyttä poikaansa kolme kuukautta. kun tuhosi sen, jonka jälkeen juutalaiset ha nes he joutuivat lopulta rukousten ja jaantuivat kyynelten saattelemana laittamaan pie eripuolille Eurooppaa. nen poikansa meripihkalla käsiteltyyn Niili virran vietäväksi. Mooseksen valinta Israelin kansan kaisla arkkuun vapauttajaksi. Pojan vanhemmat laittoivat toivonsa Is raelin elävään Jumalaan ja heidän ru Jumala näki aikanaan kansansa hädän kouksiinsa vastattiin yllättävällä tavalla, Egyptin orjuudessa, niinpä Hän kutsuu kun Faraon tytär tulee Niilin rannalle pe kansansa vapauttajaksi miehen, joka oli seytymään ja näkee pienen kaisla arkun viettänyt neljäkymmentä vuotta elämäs lipuvan hiljaa Niilin virtaa pitkin, Yhteys 1 3

14 Faraon tytär käskee palvelijansa nostaa kuitenkin tullut ilmi!" 2. Ms. 2: se arkun ylös vedestä. Ja kun palvelija avaa kaisla arkun hän löytää sieltä poi Mooseksen teko oli taitamaton ylilyönti ja kavauvan. Faraon tytär ottaa lapsen sy hän joutui pakenemaan Egyptistä Faraon liinsä ja lasta katsellessaan hän päättää vihaa joka aikoi surmata hänet. Pahinta uhmata isänsä Faraon käskyä ja ottaa Mooseksen kannalta oli kuitenkin se, et tämän teivät hänen omat heimoveljensä ym heprealaista syntyperää pojan kasvatettavakseen ja pelastaa näin po märtäneet janhengen. Faraon tytär antaa pojalle ni vuotta myöhemmin, Jumala kutsui Moo häntä. Neljänkymmenen meksi Mooses, joka merkitsee Nostaa seksen kansansa vapauttajaksi. Israelin ylös. Tämä nimi kuvaa kirjaimellisesti kansan lähtö Egyptistä oli kuitenkin hyvin tätä tapahtumaa, jolloin poika nostettiin kivulias prosessi. Jumala näet paadutti ylös vedestä. mutta, nimellä oli myös Egyptiä hallinneen Faraon sydämen kerta profetaalinen merkitys, sillä se kuvasi toisensa jälkeen, kun Mooseksen ja Aa Mooseksen tulevaa elämäntehtävää, Ju ron kävivät sitä häneltä pyytämässä. mala lähettäisi hänet nostamaan Israelin Näin Apostoli Paavali kuvaa tuota tapah kansa ylös ja ulos Egyptin orjuudesta. tumaa: Sillä Raamattu sanoo faraolle: "Juuri sitä varten minä nostin sinut esiin, Mooseksen vartuttua aikuiseksi, hän tuli että näyttäisin sinussa voimani ja että tietämään oman syntyperänsä ja siksi minun nimeni julistettaisiin kaiken maan hän halusi myös auttaa heimoveljiään. päällä." Niin hän siis on armollinen, ke Kun Mooses oli varttunut aikuiseksi, hän nelle tahtoo, ja paaduttaa, kenen tahtoo meni Rm. 9: kerran käymään heimoveljiensä luona ja sai nähdä heidän raadantansa. Hän näki heprealaista egyptiläisen miestä, miehen hänen lyövän heimolais taan. Silloin Mooses katsahti ympärilleen, ja nähtyään, ettei ketään ollut lähettyvil lä, hän löi egyptiläisen hengiltä ja kätki ruumiin hiekkaan. Kun hän seuraavana päivänä meni taas heimoveljiensä luo, hän näki kahden heprealaisen miehen tappelevan keskenään. Hän sanoi riidan aloittajalle: "Miksi lyöt veljeäsi?" Mies vastasi: "Mikä sinä olet meitä käskemään ja määräilemään? Aiotko tappaa minut niin kuin tapoit sen egyptiläisen?" Silloin Mooses pelästyi ja ajatteli: "Se on siis Yhteys 1 4 Kirjoitus jatkuu seuraavassa lehdessä

15 Lasten kesäleiri Suuri seikkailu Nerkoolla Heinäkuussa se jälleen koittaa: Lapinlahden Helluntaiseurakunnan Suuri seikkailu kesäleiri. Leirin ajankohta on , paikkana Nerkoon koulu. Leiri on tarkoitettu 6 13 vuotiaille. Ohjelmassa on mm. uintia, raamattutunteja, laulua, pelejä, näytelmiä ja vaikka mitä muuta kivaa! Yöpyminen tapahtuu teltassa (oma teltta mukaan), vaunussa tai sisällä. Leirille voi ilmoittautua osoitteessa tai soittamalla Anulle , Kirsille Leirimaksu on 30, seuraavat sisarukset 20. Yhteys 1 5

16 Lähettäjä: Lapinlahden Helluntaiseurakunta Kumminkuja LAPINLAHTI Yhteys 1 6

Yhteys 2. LAPINLAHDEN HELLUNTAISEURAKUNTA www.lapinlahdenhelluntaiseurakunta.fi

Yhteys 2. LAPINLAHDEN HELLUNTAISEURAKUNTA www.lapinlahdenhelluntaiseurakunta.fi YHTEYS Lapinlahden Helluntaiseurakunnan tiedotuslehti Heinäkuu 2012 LAPINLAHDEN HELLUNTAISEURAKUNTA www.lapinlahdenhelluntaiseurakunta.fi YH TE YS -l e h ti ilmestyy kuukauden 1. sunnuntaina. Aineisto

Lisätiedot

Lapinlahden Helluntaiseurakunnan tiedotuslehti YHTEYS SYYSKUU 2013

Lapinlahden Helluntaiseurakunnan tiedotuslehti YHTEYS SYYSKUU 2013 Lapinlahden Helluntaiseurakunnan tiedotuslehti YHTEYS SYYSKUU 2013 LAPINLAHDEN HELLUNTAISEURAKUNTA www.lapinlahdenhelluntaiseurakunta.fi YHTEYS lehti ilmestyy kuukauden 1. sun nuntaina. Aineisto toimitukselle

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

YHTEYS. Kesä-Elokuu 2015

YHTEYS. Kesä-Elokuu 2015 Lapinlahdentiedotuslehti Helluntaiseurakunnan YHTEYS Kesä-Elokuu 2015 L A P I N L A H D E N H E L L UN T A I S E UR A K UN T A w w w. l a p i n l a h d en h el l u n t a i s eu ra k u n t a. f i YHTEYS

Lisätiedot

YHTEYS. Maalis-Toukokuu 2014

YHTEYS. Maalis-Toukokuu 2014 Lapinlahdentiedotuslehti Helluntaiseurakunnan YHTEYS Maalis-Toukokuu 2014 LAPINLAHDEN HELLUNTAISEURAKUNTA Mistä aito ilo syntyy? www.lapinlahdenhelluntaiseurakunta.fi YH TE YS -l e h ti ilmestyy kuukauden

Lisätiedot

RUKOUS JA PAASTO AIKA SEURAKUNNASSAMME 5-16.2

RUKOUS JA PAASTO AIKA SEURAKUNNASSAMME 5-16.2 YHTEYS Lapinlahden Helluntaiseurakunnan tiedotuslehti HELMIKUU 2012 Yhteys 1 RUKOUS JA PAASTO AIKA SEURAKUNNASSAMME 5-16.2 LAPINLAHDEN HELLUNTAISEURAKUNTA www.lapinlahdenhelluntaiseurakunta.fi YH TE YS

Lisätiedot

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille Matt. 11:28-30 Väsyneille ja stressaantuneille Tulkaa minun luokseni.. ..kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.. Minä annan teille levon. Matt. 11:29-30..Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja oppikaa minusta:

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Tänään meillä on kaksi vertausta, jotka kertovat siitä, kuinka Jumala kutsuu kaikkia taivaan hääjuhliin. 1. Kertomuksen

Lisätiedot

Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden

Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta 1. Aterian aikana

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 25/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 13.5.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 25/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 13.5. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) ARMOTON PALVELIJA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Sillä, missä Jeesus tämän vertauksen kertoi, ei ole merkitystä. Mutta ilmeisesti

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

P/E Meidän auttajamme on Her - ra,

P/E Meidän auttajamme on Her - ra, Rukoushetken rakenne noudattaa pienen rukoushetken kaavaa. Rakennetta voidaan käyttää soveltaen. Rukoushetken johtaa pappi, muu seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen. Rukoushetken laulettavaksi merkityt

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Vakaan uskon miehet

Nettiraamattu. lapsille. Vakaan uskon miehet Nettiraamattu lapsille Vakaan uskon miehet Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 21/60 www.m1914.org Bible for Children, PO

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Nettiraamattu lapsille Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SALOMON RUKOUS

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SALOMON RUKOUS Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SALOMON RUKOUS 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna. Pastori, seurakunnan johtaja Nuorisotyöntekijä

Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna. Pastori, seurakunnan johtaja Nuorisotyöntekijä Toimintakalenteri Marraskuu-Joulukuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

YHTEYS. Maaliskuu - Toukokuu 2015

YHTEYS. Maaliskuu - Toukokuu 2015 Lapinlahdentiedotuslehti Helluntaiseurakunnan YHTEYS Maaliskuu - Toukokuu 2015 L A P I N L A H D E N H E L L UN T A I S E UR A K UN T A w w w. l a p i n l a h d en h el l u n t a i s eu ra k u n t a. f

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

Lap Y inla H hden T Hel E unta Y iseu S rakunnan tiedotuslehti Kesä-Elokuu 2013

Lap Y inla H hden T Hel E unta Y iseu S rakunnan tiedotuslehti Kesä-Elokuu 2013 YHTEYS Lapinlahden Helluntaiseurakunnan tiedotuslehti Kesä-Elokuu 2013 LAPINLAHDEN HELLUNTAISEURAKUNTA www.lapinlahdenhelluntaiseurakunta.fi YH TE YS -l e h ti ilmestyy kuukauden 1. sunnuntaina. Aineisto

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SADANPÄÄMIEHEN USKO 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Meille jo tutussa Jeesuksen kotikaupungissa, Kapernaumissa b) Kertomuksessa

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Viimeiseksi opetuslapsen huippujutuksi määrittelemme: Riippuvaisuus on vaikeaa, koska emme näe sinua Jumala. Auta meitä löytämään sinut joka päivä.

Viimeiseksi opetuslapsen huippujutuksi määrittelemme: Riippuvaisuus on vaikeaa, koska emme näe sinua Jumala. Auta meitä löytämään sinut joka päivä. MERKKIEN SELITYKSET: Koko tunnin pääajatus Kinkkinen pähkinä purtavaksi Viisastelijat kertovat joka tunti paljastuvan opetuslapsen huippuominaisuuden Sinun on valittava oikeat vaihtoehdot päästäksesi jatkamaan

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Ihmisen toivottomuuden alku

Ihmisen toivottomuuden alku Nettiraamattu lapsille Ihmisen toivottomuuden alku Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Alina Rukkila Tuottaja: Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Lisätiedot

JOULUSEIKKAILU. -Aikamatka ensimmäiseen jouluun

JOULUSEIKKAILU. -Aikamatka ensimmäiseen jouluun JOULUSEIKKAILU -Aikamatka ensimmäiseen jouluun Näytelmä ensimmäisen joulun tapahtumista Israelissa. «Esitykset ja kuljetukset ilmaisia kaikille Kuopion kouluille ja päiväkodeille» Jouluseikkailu on alakoululaisille

Lisätiedot

9.1. Mikä sinulla on?

9.1. Mikä sinulla on? 9.kappale (yhdeksäs kappale) 9.1. Mikä sinulla on? Minulla on yskä. Minulla on nuha. Minulla on kuumetta. Minulla on kurkku kipeä. Minulla on vesirokko. Minulla on flunssa. Minulla on vatsa kipeä. Minulla

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu. lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Samuel, Jumalan palvelija

Nettiraamattu lapsille. Samuel, Jumalan palvelija Nettiraamattu lapsille Samuel, Jumalan palvelija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ISMAEL SYNTYY Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

Story 36 of 60. www.m1914.org

Story 36 of 60. www.m1914.org Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot Kääntäjä: Kati Hämäläinen Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Suomi Story 36 of 60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

Kuukausitiedote huhtikuu 2013. Turuntie 12

Kuukausitiedote huhtikuu 2013. Turuntie 12 Kuukausitiedote huhtikuu 2013 Turuntie 12 Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

PASTORI HARRI SAMUEL HUOVISEN VIRKAAN ASETTAMINEN Lahti

PASTORI HARRI SAMUEL HUOVISEN VIRKAAN ASETTAMINEN Lahti 1/6 PASTORI HARRI SAMUEL HUOVISEN VIRKAAN ASETTAMINEN Lahti 26.08.2012 Kristuksessa rakas veljemme, Harri Samuel Huovinen, sinun perheesi ja koko läsnä oleva seurakunta, tervehdin teitä VT:n sanoilla,

Lisätiedot

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Kiperiä kysymyksiä Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Opetus Neljä jaksoa Vihasta ja riidasta (Matt. 5:21-26) Aviorikoksesta (5:27-32) Vannomisesta (5:33-37) Vihamiesten rakastamisesta (5:38-48) Matt.5:21-26

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Toimintakalenteri. helmikuu. Iisalmen Rauhanyhdistys ry

Toimintakalenteri. helmikuu. Iisalmen Rauhanyhdistys ry helmikuu ma 05.02. 17:30 Päiväkerho, Iisalmi Iisalmi, Rauhanyhdistys ti 06.02. 17:30 Päiväkerho, Lapinlahti Lapinlahti, srk-talo ke 07.02. 18:00 Myyjäiset, Iisalmi Iisalmi, Rauhanyhdistys myyjäisryhmät

Lisätiedot

DAAVID VOIDELLAAN KUNINKAAKSI

DAAVID VOIDELLAAN KUNINKAAKSI Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) DAAVID VOIDELLAAN KUNINKAAKSI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 J O TA I N K Ä S I T TÄ M ÄT Ö N TÄ Jumala vaikuttaa pakanakuninkaan toteuttamaan suunnitelmansa Kuin kastelupuro on

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(7) Luterilainen Kirkko 3. vuosi nro VT2 _2 /28 www.pyhäkoulu.fi lapsille@luterilainen.com 8.12.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(7) Luterilainen Kirkko 3. vuosi nro VT2 _2 /28 www.pyhäkoulu.fi lapsille@luterilainen.com 8.12. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(7) PALAVA PENSAS 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siinain erämaassa, Hoorebin vuoren juurella. b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Vakaan uskon miehet

Nettiraamattu lapsille. Vakaan uskon miehet Nettiraamattu lapsille Vakaan uskon miehet Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. 40 vuotta

Nettiraamattu lapsille. 40 vuotta Nettiraamattu lapsille 40 vuotta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

La Y pinla H hden T Hel E untai Y seur S akunnan tiedotuslehti Maalis-toukokuu 2013

La Y pinla H hden T Hel E untai Y seur S akunnan tiedotuslehti Maalis-toukokuu 2013 YHTEYS Lapinlahden Helluntaiseurakunnan tiedotuslehti Maalis-toukokuu 2013 LAPINLAHDEN HELLUNTAISEURAKUNTA PAASTONAJAN HENGELLINEN SISÄLTÖ JA PÄÄMÄÄRÄ www.lapinlahdenhelluntaiseurakunta.fi YH TE YS -l

Lisätiedot

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Tapahtuman paikka on joku kylä Samarian ja Galilean rajalla b) Vieraat

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. 40 vuotta

Nettiraamattu. lapsille. 40 vuotta Nettiraamattu lapsille 40 vuotta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg, MB

Lisätiedot