Tietopaketti Nuortenelämä.fi-palvelusta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietopaketti Nuortenelämä.fi-palvelusta"

Transkriptio

1 Tietopaketti Nuortenelämä.fi-palvelusta versio Mika Pietilä Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

2 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä Nuortenelämä.fi-palvelun taustaa Nuortenelämä.fi-palvelun tavoitteet Nuortenelämä.fi:n sisällöt Nuortenelämä.fi-markkinointi Nuortenelämä.fi-palvelun markkinointi paikallisesti Paikalliset sovellutukset Nuorten äänitorvi Elävää elämää ja Tuki- ja kriisipalvelut Kysyttävää-palsta Kysyttävää-palstan prosessikuvaus, yleinen kysymys Kysyttävää-palstan prosessikuvaus, yksityinen kysymys Kysyttävää-palvelu nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden verkkosivuille Ihmiset & osoitteet Kampanjat-osio Kalenteri ja Ajankohtaista Chat Bannerit FB-sivu, Twitter-tili, Instagram-profiili ja YouTube-kanava RSS-syötteet... 21

3 3 Tiivistelmä Nuortenelämä.fi Ungdomsliv.fi -verkkopalvelu avattiin marraskuussa Palvelu on kansallinen, nuorille suunnattu verkkopalvelu, jonka tavoitteena on tarjota kaikille Suomessa asuville nuorille nuorten tieto- ja neuvontatyön menetelmin tietoa, neuvontaa ja ohjausta nuorten elämään liittyen. Verkkopalvelun tavoite on eri tavoin ohjata nuoria nuorten tieto- ja neuvontatyön lähi- tai verkkoperustaisiin palveluihin. Nuortenelämä.fi Ungdomsliv.fi -verkkopalvelu toimii myös nuorten tietoja neuvontapalveluiden markkinoinnin välineenä. Tässä tietopaketissa on kuvattu laajemmin palvelun taustaa, tavoitteita ja sisältöjä. Tietoa löytyy myös palvelun markkinoinnista ja siitä, kuinka paikalliset sekä alueelliset nuorten tieto- ja neuvontapalvelut voivat hyödyntää palvelua tai pitää palvelua mahdollisesti esillä omassa toimintaympäristössään. Sisällysluettelon avulla saat selkeän kuvan siitä, mitä kaikkea tietopaketti sisältää. Tämä dokumentti on koottu myös vastaamaan niihin kysymyksiin, mitä olemme saaneet palveluun liittyen. Mikäli et löydä vastausta, niin ole yhteydessä Koordinaattiin. Yhteystietomme löytyvät dokumentin lopusta. Kuten kaikkien verkkopalveluiden, niin myös Nuortenelämä.fi Ungdomsliv.fi -verkkopalvelun kehittäminen on prosessi. Palvelun julkaisun jälkeen korjauksia ja parannuksia on tehty perustuen käyttökokemuksiin ja huomioihin. Kaikkien palautteet ja huomiot ovat tärkeitä. Palautetta ja huomioita varten on olemassa verkkolomake: Käymme aika ajoin keskustelua palvelun toimittajien kanssa ja mietimme, miten parantaa käytettävyyttä ja huomioida saadut palautteet. Kehitystyötä määrittelee tietysti myös käytettävissä olevat resurssit.

4 4 1. Nuortenelämä.fi-palvelun taustaa Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti aloitti keskuksen verkkopalveluiden kehittämis- ja suunnittelutyön syksyllä Osana tätä kehittämisprosessia nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden toimijat nostivat esille toukokuussa 2009 Nuorisotyöpäivillä pidetyissä työpajoissa tarpeen kansalliselle nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden yhteiselle, nuorille suunnatulle nuorisoportaalille. Toinen työpajoista oli vain nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden työntekijöille, toinen avoin kaikille Nuorisotyöpäivien osallistujille. Tilaisuuksiin osallistui yli 100 nuorisotyön toimijaa ympäri Suomea, niin kunnista kuin järjestöistä. Nuortenelämä.fi-palvelun kehittämisen tarve ja alkusysäys nousivat esille kentän tarpeista. Varsinaista Nuortenelämä.fi-verkkopalvelua on työstetty yhteistyössä eri toimijoiden kanssa vuoden 2013 alusta. Tausta- ja valmistelutyötä tehtiin vuosien aikana, esimerkiksi hankintojen kilpailutus, palvelun vaatimusmäärittely, tietoalueiden sisältöjen tuottaminen, käyttöliittymäsuunnittelu ja eri toimijoiden kuuleminen. Käyttöliittymän ja teknisen kehitystyön toimittajat valittiin julkishallinnon hankintasääntöjen mukaisen kilpailutusprosessin kautta. Palvelun sisällöntuotantoprosessissa käytettiin tukena arviointiraatia, johon nuoret ja nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden työntekijät saivat ilmoittautua mukaan. Arviointiraadin kommenttien tuella valittiin muun muassa Elävää elämää -tietoalueen aihealueet ja niiden sisällöt. Palvelun nimi löytyi vertaistiedottajanuorten työpajan tuloksena. Palvelun sisällöntuotanto ostettiin osittain ostopalveluna tiedeviestinnän ammattilaiselta, jolla oli sisällöntuotannossa tukenaan nuoria. Osa tietoalueiden sisällöistä tuotettiin yhteistyökumppaneiden ja eri aihealueiden ammattilaisten toimesta. Kaikessa sisällöntuotannossa on ollut kommentoimassa kunkin aihealueen kansallisia asiantuntijoita. Nuortenelämä.fi on kansallinen palvelu. Nuorille suunnatuilla paikallisilla ja alueellisilla nuorten tieto- ja neuvontatyön verkkopalveluilla on edelleen ja jatkossakin keskeinen rooli nuorten tieto-, ohjaus- ja neuvontapalveluina. Koordinaatti tuottaa verkoston käyttöön resurssien ja tehtävän mukaisesti tietoa ja välineitä, joita verkostossa voidaan hyödyntää palveluiden paikallisessa ja alueellisessa kehittämisessä. Alueelliset ominaispiirteet ja eroavaisuudet (nuorten elämäntilanne ja määrä sekä tiedon, neuvonnan ja ohjauksen tarve) ovat paikallisten ja alueellisten toimijoiden asiantuntijuutta ja osaamista. Koordinaatti tukee eri tavoin tahoja tuottamaan oikea-aikaisia ja tarkoituksenmukaisia nuorten tieto- ja neuvontapalveluita nuorille.

5 5 2. Nuortenelämä.fi-palvelun tavoitteet Nuortenelämä.fi-palvelun kehittämisen tarve ja alkusysäys ovat nousseet kentän tarpeista. Nuorten tietoja neuvontatyön palveluverkoston puolelta on ilmaistu tarve kaikki eri palvelut yhteen kokoavalle portaalille, paikallisten ja alueellisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden näkyvyyden ja tunnettuuden parantamiseksi sekä palveluiden löytämisen helpottamiseksi. Tunnettuuden lisäämisen näkökulmasta Nuortenelämä.fi toimii markkinoinnin ja viestinnän välineenä, jolla palveluita sekä työmuotoa pystytään eri paikoissa nostamaan niin nuorten kuin ammattilaisten tietoisuuteen. Kansallisen palvelun taustalla on myös pitkällä aikavälillä resurssien järkevä hyödyntäminen, yhdistäminen ja käyttö yhteisöllisesti. Nuortenelämä.fi-palvelun tavoitteet: 1. Nuortenelämä.fi:n tavoitteena on tarjota kaikille Suomessa asuville nuorille nuorten tieto- ja neuvontatyön menetelmin tietoa ja ohjata nuori lähipalveluun tai alueelliseen palveluun mahdollisimman helposti ja nopeasti 2. Yksi osoite, jolla voidaan markkinoida kaikkia nuorten tieto- ja neuvontapalveluita Nuortenelämä.fi-palvelun tietosisällöt on tuotettu kansallisesta näkökulmasta. Tietoteemat eivät sisällä paikallista tietoa, eivätkä siten täytä paikallisen/alueellisen tiedon tarvetta paikallisissa ja alueellisissa verkkopalveluissa. Nuortenelämä.fi toimii nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kokoajana sekä paikallisten ja alueellisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden markkinoinnin välineenä. Sen avulla pyritään saamaan ajantasaista tietoa myös niille nuorille, jotka asuvat kunnissa, joissa ei ole nuorille suunnattua tieto- ja neuvontapalvelua (noin 30 % Suomen kunnista). Nuortenelämä.fi ei korvaa paikallisen tason palveluita. Kaikki palvelun materiaali on paikallisten ja alueellisten toimijoiden hyödynnettävissä.

6 6 3. Nuortenelämä.fi:n sisällöt Syyskaudella 2013 Nuortenelämä.fi:ssä saatiin valmiiksi kansallisen tason toiminnot. Tämän jälkeen palvelua on ylläpidetty ja täydennetty Koordinaatin ja ulkoapäin saatujen huomioiden sekä palautteen perusteella. Nuortenelämä.fi-palvelun sisältö muodostuu seuraavista osista: Nuorten äänitorvi: Nuorten ja nuorten mediatoimitusten videot, artikkelit, podcastit ja blogit näkyviksi kansallisesti. Elävää elämää: Tietoalue, sisältäen 12 eri nuorten elämään liittyvää aihealuetta. Tuki- ja kriisipalvelut: Netissä sekä kasvokkain toimivat nuorille suunnatut tuki- ja kriisipalvelut. Kysyttävää-palsta: Nuorille suunnattu kysy-vastaa -palvelu. Chat: Yksilö- ja ryhmächat nuorille paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti. Ihmiset & osoitteet: Paikalliset, alueelliset ja kansalliset nuorille suunnatut tieto-, ohjaus- ja neuvontapalvelut, niin fyysiset palvelupisteet kuin verkossa toimivat palvelut. Kampanjat: Nuorille suunnattuja kampanjoita. Ajankohtaista: Ajankohtaiset asiat ja uutiset nuorille. Kalenteri: Nuorille suunnatut tilaisuudet ja tapahtumat. Bannerit: Eri palveluiden, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien bannereita. RSS-syötteet Some-linkit: Linkit Nuortenelämä.fi-palvelun sosiaalisen median kanaviin. Kaikista sisällöistä on tietopaketissa omat kappaleensa. Nuortenelämä.fi - paikalliset sovellutukset Huhtikuussa 2014 aloitettiin ensimmäisen paikallisen sovellutuksen työstäminen, yhteistyössä paikallisen tason toimijan ja Nord Software Oy:n kanssa. Ensimmäiset paikallisen ja alueellisen tason sovellutukset julkaistiin kesäkuussa Paikallisista sovellutuksista lisää tietopaketin kappaleessa 5.

7 7 4. Nuortenelämä.fi-markkinointi Palvelun kansallinen markkinointikampanja käynnistyi marraskuussa Markkinointikampanja eteni vaiheittain ja jatkui vuoden 2014 puolella. Nuortenelämä.fi näkyi markkinointikampanjan aikana muun muassa bannereina eri verkkoperustaisissa palveluissa, mediatiedotteena sekä kampanjanostoina ja - mainoksina nuorten käyttämissä medioissa. Toisen vaiheen markkinointikampanjassa Nuortenelämä.fi-palvelua markkinointiin YouTubessa, radiossa ja sosiaalisen median eri palveluissa. Palvelusta on saatavilla myös niin sanottua jakotavaraa nuorille ja ammattilaisille. Niistä tarkempi listaus alla. Palveluun liittyvää markkinointia ja viestintää jatketaan säännöllisin väliajoin erilaisin toimenpitein. Paikallista ja alueellista markkinointia palvelut voivat tehdä oman harkintansa mukaan. Kappaleessa 4.1 on joitakin esimerkkejä siitä, kuinka paikalliset palvelut voivat markkinointia tehdä. Markkinointia varten on käytettävissä seuraavia materiaaleja: Videot YouTubessa - Matti-animaatiovideo - Matti-video still-kuvalla Materiaalit, jotka ladattavissa materiaalipankissa - Nuortenelämä.fi / Ungdomsliv.fi -logot - Nuortenelämä.fi-mainosbannereita, eri kokoja - Nuortenelämä.fi-flyer, suunnattu ammattilaisille - Matti-mainoskortti ja Matti-tarra, tarkoitettu nuorille Materiaalit osoitteessa Painetut materiaalit, jotka tilattavissa tilauslomakkeella - Matti-mainoskortti ja Matti-tarra, tarkoitettu nuorille (tilauksesta saatavilla omiin tarpeisiin muokattu versio) - Nuortenelämä.fi-flyer, suunnattu ammattilaisille Tilauslomake osoitteessa

8 8 Materiaalit, joita voit lainata ja tiedustella Koordinaatista Nuortenelämä.fi-messuseinä (lainattavissa) Nuortenelämä.fi-roll up -messuteline (lainattavissa) Matti-roll up -messuteline (kaksi erilaista lainattavissa) Nuortenelämä.fi-kassi Nuortenelämä.fi-karkkirasiat Tiedustelut: palveluassistentti Heidi Leppäkari, heidi.leppakari(at)ouka.fi 4.1 Nuortenelämä.fi-palvelun markkinointi paikallisesti Nuortenelämä.fi Ungdomsliv.fi -palvelun markkinointi kansallisella tasolla tapahtuu Koordinaatin toimesta ja sitä toteutetaan käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Paikalliset sekä alueelliset nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ja työntekijät voivat omien resurssien puitteissa myös tehdä markkinointia palveluun liittyen. Kaikkien palveluiden ja työntekijöiden pienetkin markkinointitoimenpiteet lisäävät kaikkien palveluiden ja työmuodon tunnettuutta. Alla on lyhyesti lueteltu esimerkkejä toimenpiteistä. Palveluiden markkinointiin ja kampanjointiin kannattaa hyödyntää Tieto on oikeus! -kampanjan työkalupakkia. Työkalupakissa on laajemmin esitelty erilaisia ideoita markkinoinnin ja kampanjoinnin näkökulmasta. Opas löytyy osoitteesta: 1. Sosiaalinen media Nuortenelämä.fi-palvelulla on profiilit Facebookissa (www.facebook.com/nuortenelama), Twitterissä (www.twitter.com/nuortenelama), YouTubessa (www.youtube.com/nuortenelama) ja Instagramissa (instagram.com/nuortenelama). Voit tykätä, seurata, jakaa ja kommentoida näissä osoitteissa Nuortenelämä.fi-palveluun liittyviä päivityksiä. 2. Bannerit verkkosivuilla Nuortenelämä.fi Ungdomsliv.fi -palvelun erikokoisia bannereita on löydettävissä Koordinaatti.fi:n materiaalipankista. Voit myös lähettää oman palvelusi verkkosivulle soveltuvan bannerin julkaistavaksi Nuortenelämä.fi-sivuilla (tulee olla kokoa 300 x 250 px).

9 9 3. Palvelun esittely Kampanjat-osiossa Nuortenelämä.fi-palvelun Kampanjat-osiossa voidaan nostaa esille nuorten tieto- ja neuvontatyön palveluja, niin verkossa toimivia kuin fyysisiä palvelupisteitä ja vertaistiedotustoimintoja. Kampanjaesittelyä varten tarvitaan kuva ja teksti liittyen palveluun. Kampanjalle tarvitaan kuva, joka tulee olla skaalattavissa Nuortenelämä.fi:n etusivulle kokoon px. Itse Kampanja-sivulla kuva on koko 940 x 380 px. 4. Printtimateriaalit Voit tilata valmista printtimateriaalia jaettavaksi tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Postitamme materiaalia maksutta. Jos haluat omaan palveluun soveltuvan mainoskortin, esimerkiksi oman palvelun logolla, ole yhteydessä Koordinaattiin. 5. Roll upit ja messuseinä Koordinaatista voi lainata Nuortenelämä.fi-palvelun messuseinää ja roll up -messutelineitä erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Koordinaatin henkilöstö auttaa mielellään eri markkinointitoimenpiteissä ja voi tarvittaessa räätälöidä sekä toimittaa tekstejä julkaistavaksi Nuortenelämä.fi-palvelusta.

10 10 5. Paikalliset sovellutukset Osana Nuortenelämä.fi-palvelua on mahdollisuus toteuttaa sovellutuksia paikallisen ja alueellisen tason palveluille. Paikallisiin sovellutuksiin on tällä hetkellä kaksi vaihtoehtoa. 1) Nuortenelämä.fi/paikkakunta x oma laskeutumissivu Tässä vaihtoehdossa kansallinen Nuortenelämä.fi-sivu ja sen moduulit kloonataan ja niistä rakennetaan omat sivut. Olemassa olevia Nuortenelämä.fi-moduuleja voi jättää pois ja moduuleja on myös mahdollista muokata. On mahdollista saada myös sellaisia uusia moduuleja, joita ei ole nyt käytössä. Moduulien sisällöt, jotka kloonataan kansalliselta sivulta, päivittyvät kansallisten päivitysten kanssa samanaikaisesti. Omat muokatut ja uudet moduulit päivitetään itsenäisesti. Graafista ulkoasua saa identifioitua ja muokattua niin, että se erottuu kansallisesta palvelusta. 2) Nuortenelämä.fi/paikkakunta x oma sivusto, samassa ylläpitojärjestelmässä Tässä vaihtoehdossa kansallinen Nuortenelämä.fi-sivu kopioidaan, mutta muokataan omaksi sivustoksi ylläpitojärjestelmään. Moduuleja voi poistaa ja lisätä. Graafinen identifiointi on mahdollista. Päivitys tapahtuu ylläpitäjien toimesta täysin erillään kansallisesta, ei suoria päivityksiä kansallisen sivuston päivityksen kautta. Paikalliset sovellutukset suunnitellaan yhteistyössä Koordinaatin ja verkkopalvelun palvelutuottajan kanssa. Suunnittelu ja toteutus vaativat aikaa. Paikallisen/alueellisen tason toimijan on tuotettava itse ne sisällöt, jotka eivät tule kansalliselta sivulta. Sisällöntuotanto on hyvä olla mietittynä valmiiksi mahdollisine kieliversioineen hyvissä ajoin. Jos kiinnostuit, ole yhteydessä Koordinaattiin: suunnittelija Mika Pietilä, mika.pietila(at)ouka.fi, p

11 11 6. Nuorten äänitorvi Nuortenelämä.fi tarjoaa nuorille ja nuorten mediatoimituksille mahdollisuuden valtakunnallisen tason näkyvyyteen. Nuortenelämä.fi sisältää Nuorten äänitorvi -palstan, jonne kootaan linkityksin nuorten toimitusten videoita, podcasteja, artikkeleita ja blogikirjoituksia. Äänitorvella ei ole toimitusta, vaan se nostaa esille yksittäisten nuorten ja eri puolilla Suomea toimivien nuorten mediatoimitusten tuotantoa. Nuorten äänitorvesta tulee linkitys nuorten median omalle sivulle. Nuorten äänitorvi on sisällytetty Nuortenelämä.fi-palvelun sivulle verkostolta tulleen palautteen myötä. Nuorten mediatoimitusten tuotannolle on haluttu laajempaa näkyvyyttä. Nuorten tuotannot näkyviin Nuorten äänitorveen? Nuoret ja nuorten toimitus voivat toimittaa linkin videomateriaaliin, podcasteihin, verkkolehden artikkeliin tai blogipostauksiin Koordinaattiin. Alkuvaiheessa linkittäminen tapahtuu Koordinaatista käsin. Jatkossa pyrimme siihen, että nuorten toimitukset voivat itse suoraan päivittää linkit ja materiaalin Äänitorveen. Tämä mahdollistetaan siten, että mediatoimituksen vastaava ohjaaja saa käyttäjätunnuksen, jolla voi lisätä materiaalia Äänitorveen. Yksittäisten nuorten materiaalit päivitetään Koordinaatin kautta. Tiedot voi toimittaa lomakkeella: Mikäli blogipostaukseen, podcastiin tai artikkeliin liittyy kuva, se toimitetaan sähköpostilla: Valokuva tallennetaan Nuortenelämä.fi:n palvelimelle, mutta se tulee ainoastaan Äänitorven käyttöön. Muunlaista käyttöä varten nuorten toimitukseen / kuvaajaan ollaan erikseen yhteydessä. Mikäli videoon, podcastiin, blogipostaukseen tai artikkeliin ei liity valokuvaa, tulee tilalle automaattisesti Nuortenelämä.fi-palvelun mukaisia ikoneja. Videot ja podcastit linkitetään alkuperäiseen nettiosoitteeseen, esimerkiksi YouTubessa. Järjestelmä poimii suoraan YouTubesta videon alun still-kuvan Äänitorveen. Muihin palveluihin tallennettujen videoiden kuvia ylläpitojärjestelmä ei valitettavasti tunnista, mutta niihin voidaan lisätä toimituksen erikseen toimittama kuva. Materiaalia toivotaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Myös englanninkielinen materiaali sopii hyvin julkaistavaksi Äänitorvessa.

12 12 Mediatoimitusten huolehdittavaksi jää, että alaikäisen vanhemmalta on saatu lupa, jos alaikäisen nimi ja kuva julkaistaan mediatuotoksen yhteydessä. Mediatoimitusten tulee huolehtia myös siitä, että tarvittavat tekijänoikeudet on otettu huomioon materiaalia julkaistaessa. 7. Elävää elämää ja Tuki- ja kriisipalvelut Nuortenelämä.fi:n Elävää elämää -tietoalue on rakennettu 12 eri aihealueen ympärille. Samansisältöiset artikkelit on toimitettu suomeksi ja ruotsiksi. Kaikki artikkelit sisältävät linkkejä. Tietoalueiden sisältö on tuotettu kansallisesta näkökulmasta ja pidetty päivitettävyyden vuoksi tarkoituksella mahdollisimman suppeana. Elävää elämää -tietoalueen artikkeleita saa linkittää omiin nuorten tieto- ja neuvontatyön verkkopalveluihin. Elävää elämää -tietoalueen kaikki artikkelit löytyvät Koordinaatin Sisältölabrasta (http://koordinaatti.purot.net), josta ne saa nuorten tieto- ja neuvontapalvelun käyttöön. Artikkelit löytyvät kohdasta Sisältöpankki. Sisältölabraan tarvitaan erillinen rekisteröityminen ja tunnus. Kaikki Elävää elämää - tietoalueen artikkeleissa eri aihealueilla olevat linkit löytyvät myös Koordinaatin Sisältölabrasta, kohdasta Linkkipankki. Sisältölabraan rekisteröidytään käyttäjäksi osoitteessa Rekisteröitymiset hyväksytään Koordinaatissa. Tietoalueen rinnalle on koottu myös Tuki- ja kriisipalvelut -kokonaisuus, jotta kyseiset tiedot löytyisivät helpommin. Tuki- ja kriisipalvelut ovat pääasiassa valtakunnallisesti toimivia palveluja. Mikäli sinulla tai nuorilla asiakkaillanne on vinkkejä Elävää elämää -tietoalueen tai Tuki- ja kriisipalvelut - tietoalueen linkkeihin tai sisältöihin, voi niitä kirjoittaa verkkosivuilla sijaitseviin kommenttikenttiin. Kommenttikenttään voi myös kommentoida, miten kyseisen sivun tieto auttoi tai jäikö kaipaamaan jotakin erityistä. Hyvät linkkivinkit voi toimittaa suoraan Koordinaattiin:

13 13 8. Kysyttävää-palsta Nuortenelämä.fi-verkkopalvelun Kysyttävää-palsta on avoin kysy-vastaa -palvelu nuorille Suomessa. Kansallisella kysy-vastaa -palvelulla vastataan eri toimijoiden toiveeseen päällekkäisyyksien karsimisesta sekä nuorten tieto- ja neuvontatyön palveluihin eteenpäin ohjaamisen helpottamisesta. Kohdassa 7.1 ja 7.2 on kuvattu Nuortenelämä.fi-palvelun Kysyttävää-palstan prosesseja. Prosesseja tarkastellaan kokemusten perusteella, joten muutokset tekniseen prosessiin ja vastaamisen prosessiin ovat mahdollisia. Nyt käytössä olevat prosessit ovat muotoutuneet useamman henkilön kokemusten perusteella. Käytössä oleva tekniikka asettaa prosesseille tiettyjä rajoitteita. Kysyttävää-palvelun periaatteet ja palvelulupaus Koordinaatti vastaa Nuortenelämä.fi ja Kysyttävää-palvelun teknisestä ratkaisusta ja ylläpidosta. Kysymyksiin vastaaminen tapahtuu pääasiassa siinä kunnassa/kaupungissa/alueella, josta kysymys palveluun tulee. Koordinaatti sopii erikseen paikallisten toimijoiden kanssa vastaamisesta ja siihen liittyvistä järjestelyistä. Vastaajat ovat yleisesti nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden työntekijöitä, palveluiden vastaajarinkeihin kuuluvia henkilöitä sekä tarvittaessa eri alojen asiantuntijoita. Vastaamisessa voidaan käyttää myös valtakunnallisia asiantuntijoita tarpeen mukaan. Kysymys näkyy julkisena heti sen jättämisen jälkeen. Tieto uudesta kysymyksestä tulee Koordinaattiin ylläpitäjille, josta kysymys ohjataan vastattavaksi sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Koordinaatissa seurataan vastaamista sekä lukijoiden kommentointia palvelussa. Palvelulupaus vastauksen saamisessa on tällä hetkellä enintään 7 arkipäivää. Tavoitetila on saada vastaus viiden arkipäivän kuluessa kysymyksen jättämisestä. Vastaajaprofiilien avaaminen ja kysymyksiin vastaaminen Kysyttävää-palvelun vastaajat ovat nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden työntekijöitä ja paikallisen/alueellisen tason vastaajarinkien vastaajia/asiantuntijoita. Lisäksi vastaajina voidaan käyttää kansallisen tason asiantuntijoita. Myös Koordinaatin henkilökunta sekä aluekoordinaattorit vastaavat tarvittaessa kysymyksiin.

14 14 Palveluun saapuneet kysymykset ohjataan eteenpäin vastattavaksi Koordinaatin toimesta. Vastaaminen tapahtuu vastaajatunnuksen avulla. Tunnus avataan Koordinaatissa. Vastaajatunnuksena käytetään etunimi + palvelun nimi -yhdistelmää. Vastaajatunnus näkyy vastauksen perustiedoissa. Kun kysymys on ohjattu eteenpäin vastaajalle, saa vastaaja viestin sähköpostiinsa. Sähköpostin lähettäjä on Nuorten elämä (Ungdomsliv i svenskspråkiga frågor), otsikko viestissä on: Vastaa kysymykseen. Tässä viestissä näkyy kysyjän tiedot (nimimerkki, ikäryhmä, paikkakunta), valittu aihealue sekä itse kysymys. Viestin lopussa on linkki, jonka kautta vastauksen voi jättää. Itse vastaus on syytä muokata muistiossa ennen sen liittämistä vastauskenttään. Vastauskentässä pystyy tekemään muotoiluja ja aktivoimaan linkit. Tallennettua vastausta voi myös jälkeenpäin muokata. Vastaustilaan pääsee näin: 1) kirjaudu -osoitteeseen omilla vastaajatunnuksilla, 2) mene sähköpostiviestissä olevan suoran linkin kautta vastaamaan kysymykseen, 3) liitä vastauksesi vastauskenttään, 4) tallenna vastaus, jolloin vastaus näkyy itse sivulla. Lopuksi kirjaudutaan ulos ylläpidosta.

15 Kysyttävää-palstan prosessikuvaus, yleinen kysymys - Nuori kirjoittaa kysymyksensä Nuortenelämä.fi-palvelun Kysyttävää-palstalla. - Kysymys näkyy heti palvelussa. Kysymyksessä näkyy julkisesti valittu aihealue, kysymyksen otsikko, nimimerkki ja ikäryhmä. - Ylläpito näkee tämän lisäksi paikkakunnan ja kysyjän sukupuolen. - Kysymys on muiden lukijoiden kommentoitavissa heti julkaisun jälkeen. - Ylläpito saa automaattisesti viestin uudesta kysymyksestä. - Muiden lukijoiden kommenteista tulee myös ilmoitus ylläpidolle. - Ylläpito tarkistaa kysymyksen ja valitsee vastaajan paikkakunnan ja/tai kysymyksen aihealueen mukaan. - Ylläpidon valitsemalle vastaajalle lähtee viesti vastattavasta kysymyksestä. - Kysymykseen laaditaan vastaus, esimerkiksi muistiossa. - Vastausta laadittaessa noudatetaan verkkovastaamisen huoneentaulun ohjeita: oneentaulu - Valmis vastaus julkaistaan Vastaa kysymykseen -viestissä olevan linkin kautta. Vastaaminen tapahtuu kirjautumalla vastaajatunnuksella ylläpitojärjestelmään. - Valittu vastaaja saa sähköpostiinsa viestin Vastaa kysymykseen. - Valittu vastaaja näkee sähköpostissaan kysymyksen esittäjän nimimerkin, ikäryhmän, sukupuolen, paikkakunnan, aihealueen, otsikon ja itse kysymyksen. - Vastaus luettavissa Kysyttävää-palstalla. - Muut lukijat voivat edelleen kommentoida. - Ylläpito voi merkitä kysymyksen Usein kysytyt kategoriaan.

16 Kysyttävää-palstan prosessikuvaus, yksityinen kysymys - Nuori kirjoittaa kysymyksensä Nuortenelämä.fi-palvelun Kysyttävää-palstalla. - Nuori haluaa esittää kysymyksen yksityisesti, jolloin kysymys ei näy yleisellä sivulla. - Ylläpito näkee kysymyksen otsikon, nimimerkin, ikäryhmän, paikkakunnan ja kysyjän sukupuolen. - Lisäksi ylläpito näkee sähköpostiosoitteen, jonne kysyjä toivoo saavansa vastauksen. - Ylläpito saa automaattisesti viestin uudesta yksityisestä kysymyksestä. - Ylläpito tarkistaa kysymyksen ja valitsee vastaajan paikkakunnan ja/tai kysymyksen aihealueen mukaan. - Ylläpidon valitsemalle vastaajalle lähtee viesti vastattavasta kysymyksestä. - Kysymykseen laaditaan vastaus. - Vastausta laadittaessa noudatetaan verkkovastaamisen huoneentaulun ohjeita: oneentaulu - Valmis vastaus lähetetään kysyjälle hänen haluamaansa sähköpostiin. - Valittu vastaaja näkee sähköpostissaan kysymyksen esittäjän nimimerkin, ikäryhmän, sukupuolen, paikkakunnan, aihealueen, otsikon ja itse kysymyksen. - Lisäksi ylläpito näkee sähköpostiosoitteen, jonne kysyjä toivoo saavansa vastauksen. - Yksityisesti esitetyt kysymykset eivät näy julkisesti. Vastaajan kirjautuessa ylläpitoon voi hän nähdä esitetyt yksityiset kysymykset. Vastaukset eivät tallennu järjestelmään.

17 Kysyttävää-palvelu nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden verkkosivuille Kysyttävää-palvelun voi linkittää Koordinaatista saatavalla Kysyttävää-merkillä omaan nuorten tieto- ja neuvontatyön verkkopalveluun. Merkki on saatavilla Koordinaatista. Merkistä on pyritty tekemään sen kokoinen ja mallinen, että sitä saa muokattua erilaisiin verkkopalveluihin sopivaksi. Kysyttävää-merkistä löytyy myös erivärisiä versioita. Kysyttävää-palstan kysymykset on mahdollista tilata syötteenä omaan verkkopalveluunsa. Syötteistä on kerrottu enemmän tämän dokumentin kohdassa 14. Kysyttävää-palvelusta on muokattavissa myös paikallinen sovellutus. Paikallisista sovellutuksista dokumentin kohdassa 5.

18 18 9. Ihmiset & osoitteet Nuortenelämä.fi:stä löytyvät kaikkien nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden yhteystiedot ja verkkopalvelut kohdasta Ihmiset & osoitteet. Kyseiseltä sivulta tiedot löytyvät valitsemalla kunnan/kaupungin. Oletusasetuksena sivulla ovat valtakunnalliset palvelut. Sivulla olevat tiedot on poimittu Koordinaatti.fiverkkopalvelusta sekä päivitetty tulleiden yhteydenottojen perusteella. Nuortenelämä.fi-palvelussa nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden yhteystiedot julkaistaan kolmessa eri kategoriassa. 1) Tietoa ja neuvontaa palvelupisteissä ja 2) Tietoa ja neuvontaa netissä -kategorioihin lisätään nuorten tieto- ja neuvontatyön periaatteiden mukaisesti toimivat palvelut. Lisäksi yhteystietoja julkaistaan kategoriassa 3) Muita tukipalveluita nuorille. Tähän kategoriaan sijoittuvat palvelut, jotka ovat nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kaltaisia tuki-, ohjaus- ja neuvontapalveluita, esimerkiksi etsivän nuorisotyön palvelut. Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tietojen päivittäminen sekä Nuortenelämä.fi että Koordinaatti.fi - palveluihin tapahtuu samalla lomakkeella: Koordinaatti saa ajantasaiset tiedot ainoastaan palveluiden itsensä välittämänä, joten on tärkeää, että huolehditte tietojen ajantasaisuudesta. Palveluiden yhteystiedot ammattilaisille osoitteessa Palveluiden yhteystiedot nuorille osoitteessa: 10. Kampanjat-osio Nuortenelämä.fi-verkkopalvelussa voidaan esitellä paikallisia, alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä nuoriin liittyviä kampanjoita. Kampanjan esittelyä varten tarvitaan kuva sekä teksti. Kampanjoissa nostetaan esille myös nuorten elämään liittyviä ajankohtaisia aiheita. Kampanjat voivat pysyä sivulla pidemmänkin aikaa, tarvittaessa niitä voidaan nostaa uudelleen esille etusivulle. Kampanjalle tarvitaan kuva, joka tulee olla skaalattavissa Nuortenelämä.fi:n etusivulle kokoon 460px 174px. Itse Kampanja-sivulla kuva on koko 940 x 380 pix. Kun haluat oman kampanjasi Nuortenelämä.fi-verkkopalveluun voit lähettää tiedot lomakkeella: Kuva tulee lähettää osoitteeseen:

19 Kalenteri ja Ajankohtaista Kalenterissa julkaistaan tietoja nuorille suunnatuista tapahtumista, tilaisuuksista, koulutuksista, seminaareista jne. Tapahtuman tiedot voi lähettää lomakkeella: Ajankohtaisissa julkaistaan nuorille suunnattuja uutisia, tietoja kilpailuista, koulutuksista jne. Ajankohtaiset uutiset voi toimittaa lomakkeella: Kalenterissa julkaistaan tapahtumia, joille on määriteltävissä paikkakunta. 12. Chat Verkkopalvelu sisältää myös chat-toiminnallisuuden. Chatin kautta voidaan järjestää laajempia avoimia chatteja sekä kahdenkeskisiä suljettuja chatteja. Chatit ovat myös paikallisten ja alueellisten palveluiden käytössä. Nuortenelämä.fi-palvelussa chat-valikko näkyy aina sivun oikeassa alareunassa. Chat-valikossa ilmoitetaan aina tarkemmin milloin seuraava chat järjestetään. Saman chat-valikon kautta pääsee chatin ollessa avoinna myös chat-huoneeseen. Chat-ohjelma antaa nuorille chattaajille automaattisesti chat-nimen, joka on vaihdettavissa chatin aikana omaan nimimerkkiin. Ammattilaisten kohdalla chatissa näkyy nimenä valittu kirjautumistunnus. Chatissa on mahdollisuus luoda chat-huone, joka saa oman verkko-osoitteen. Chat-huone voidaan tallentaa, jolloin chat-huone on käytettävissä useamman kerran, esimerkiksi paikalliselle nuorten tieto- ja neuvontapalvelulle. Chat-huoneen verkko-osoitteella pääsee suoraan chat-huoneeseen. Chat-huoneen ollessa avoinna, se näkyy myös Nuortenelämä.fi-palvelun chat-valikossa. Tarkempia tietoja chatin järjestämisestä Koordinaatista: suunnittelija Mika Pietilä, p Bannerit Nuortenelämä.fi-verkkopalvelussa julkaistaan bannereita liittyen palvelun teemoihin,

20 20 yhteistyökumppaneihin tai nuorten palveluihin. Bannerialueet on jaettu niin sanottuihin blockeihin, joissa ne näkyvät yhtäaikaisesti. Jos sinulla on banneri, jonka haluat julkaistavan verkkopalvelun sivuilla, niin ota yhteyttä. Bannerin tulee olla kokoa 300 x 250 pixeliä. Bannerin mukana tulee toimittaa verkko-osoite, johon banneri linkitetään. Bannerit voi lähettää sähköpostitse: 14. FB-sivu, Twitter-tili, Instagram-profiili ja YouTube-kanava Nuortenelämä.fi-verkkopalvelulla on profiilit Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa ja YouTubessa. Muita sosiaalisen median kanavia otetaan Nuortenelämä.fi-palvelun nimellä käyttöön tarpeiden mukaan. Facebook-sivu löytyy osoitteessa: Twitter-tili löytyy osoitteessa: Youtube-kanava löytyy osoitteessa: Instagram-tili nimellä Nuortenelama:

21 RSS-syötteet Nuortenelämä.fi:stä saat tilattua RSS-syötteitä esimerkiksi verkkopalveluun tai sähköpostiin. RSS (Really Simple Syndication) on tapa, jolla sisällön julkaisijat lähettävät uutisia, blogeja ja muuta sisältöä tilaajille. Voit esimerkiksi tilata Nuortenelämä.fi-verkkopalvelun Ajankohtaista RSS-syötteen omaan sähköpostiisi tai verkkopalvelusi ajankohtaisiin. Nuortenelämä.fi-palvelussa eri osa-alueilla ja kieliversioilla on eri syötteet. Syötteet löytyvät myös osoitteessa: Suomenkieliset syötteet Äänitorvi Ajankohtaista Kalenteri Kampanjat Kysyttävää Ruotsinkieliset syötteet Förespråkare Aktuellt Kalender Kampanjer Frågor Lisätietoja Nuortenelämä.fi -verkkopalveluun liittyen: suunnittelija Mika Pietilä, p projektityöntekijä Maria Siivonen, p palveluassistentti Heidi Leppäkari, p koordinaattori Jaana Fedotoff, p

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta verkossa. Mika Pietilä,

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta verkossa. Mika Pietilä, Tietoa, neuvontaa ja ohjausta verkossa Mika Pietilä, 14.04.2015 Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus - Koordinaatin toiminta ja palvelut edistävät ja tukevat kuntien, järjestöjen,

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu

Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä Oikeusministeriö teknisen kehittämisen koordinointi kaikki demokratiapalvelut www.demokratia.fi Opetus-

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Mikä on keskeistä, mihin pyritään? Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden

Lisätiedot

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff 15.09.2016 Ohjaamojen projektipäällikköpäivät kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus valtakunnallinen palvelu- ja kehittämiskeskus, sijaintipaikka

Lisätiedot

Nuorten tieto ja neuvontapalvelut Kanuunakunnissa

Nuorten tieto ja neuvontapalvelut Kanuunakunnissa Nuorten tieto ja neuvontapalvelut Kanuunakunnissa Mika Pietilä, suunnittelija, Oulu Monday, May 10, 2010 1 Kyselyn taustaa Kyselyllä pyrittiin selvittämään nuorten tieto ja neuvontapalveluiden nykytilaa

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä ArctiChildren InNet -seminaari, Rovaniemi 25.1.2012 projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta, Verke projektisuunnittelija Heikki Lauha,

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Maaseutu.fi uudistuu - tule mukaan! Riika Isola ja Hanna Lilja

Maaseutu.fi uudistuu - tule mukaan! Riika Isola ja Hanna Lilja Maaseutu.fi uudistuu - tule mukaan! Riika Isola ja Hanna Lilja Sivu 1 21.8.2014 Uusi maaseutu.fi Voit tuottaa sisältöä monella eri tavalla Esittele hankkeesi Kirjoita vieraskynäartikkeli Ehdota uutista

Lisätiedot

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli 3.9.2015 Heta Malinen Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna sisältää Ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa

Lisätiedot

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus TIEDON

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK.

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK. PIKAOHJEET VIESTIEN KÄYTTÖÖN ESRC:N KOTISIVUILLA Versio 3, 27.12.2006 ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql,

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Esittely. Muistathan, että voit myös käyttää Petsietä aivan normaalina käyttäjänä kasvattajapalveluiden lisäksi. Antoisaa Petsien käyttöä!

Esittely. Muistathan, että voit myös käyttää Petsietä aivan normaalina käyttäjänä kasvattajapalveluiden lisäksi. Antoisaa Petsien käyttöä! Petsie kasvattaja 1 2 Sisällysluettelo Esittely...3 1. Kuinka pääset alkuun...4 1.1. Rekisteröinti...4 2. Lemmikit...4 2.1. Lemmikkien lisäys...4 2.2. Lemmikin tietojen muokkaus...4 3. Kasvattajasivu...5

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Facebook-sivun luominen

Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Etene vaihe vaiheelta 1 Kirjaudu Facebook-palveluun omalla käyttäjätunnuksellasi. Sen jälkeen sivun alareunassa näkyvät toimintolinkit, joista sinun täytyy

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

StarT-projektien ja hyvien käytänteiden ilmoittaminen verkkolomakkeella

StarT-projektien ja hyvien käytänteiden ilmoittaminen verkkolomakkeella StarT-projektien ja hyvien käytänteiden ilmoittaminen verkkolomakkeella Luethan nämä ohjeet huolella ennen lomakkeen täyttämistä. Sisällysluettelo: yleistietoa lomakkeen täyttäminen videoiden linkittäminen

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Ohjeet psykoterapeuteille www.vapaatajat.fi. info@vapaatajat.fi

Ohjeet psykoterapeuteille www.vapaatajat.fi. info@vapaatajat.fi Ohjeet psykoterapeuteille www.vapaatajat.fi info@vapaatajat.fi Vapaat Ajat palvelun ohjeet psykoterapeuteille Tästä oppaasta löydät ohjeet Vapaat Ajat palvelun käyttöön. Käymme läpi palveluun rekisteröitymisen,

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Thl.fi määrittely 3. työpaja

Thl.fi määrittely 3. työpaja ALEKSI KALLINEN aleksi.kallinen@solita.fi +358 50 582 9464 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi määrittely 3. työpaja 30/10/2012 Agenda Työpajasta Varsinaiset työt Status Määritellään

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet avannut kotisivut Kotisivukoneella, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

Ambientia Content Manager TM

Ambientia Content Manager TM Ambientia Content Manager TM Bulletin Manager 2.0 KÄYTTÖOHJE Ambientia Oy asiakaspalvelu@ambientia.fi www.ambientia.net TM Ambientia Content Manager 2 (17) KÄYTTÖOHJE, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...3 2

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

julkaiseminen verkossa

julkaiseminen verkossa julkaiseminen verkossa SuPerin webmastereiden koulutuspäivä Viestintä-Piritta Piritta Seppälä Vuosi 2015 www.viestintapiritta.fi viestintä-pirittan piritta @piritta Sosiaalisen median kouluttaja ja asiantuntija

Lisätiedot

Tervetuloa Expokeskukseen. Virtuaalitapahtumat netissä 24/7 - aina avoinna

Tervetuloa Expokeskukseen. Virtuaalitapahtumat netissä 24/7 - aina avoinna Tervetuloa Expokeskukseen Virtuaalitapahtumat netissä 24/7 - aina avoinna WWW.NETEXPO.CENTER aukeaa lokakuussa 2015 Netexpo näkyy ja kuuluu 15.10 alkaen Virtuaalisen Expokeskuksen maailma kutsuu vierailijaa

Lisätiedot

Kampanjan 2014 viestintäsuunnitelma. Katri Kalliomäki Hätäkeskus ja Pia Puustelli 112-hanke (Yksi elämä) Päivitetty 10.10.

Kampanjan 2014 viestintäsuunnitelma. Katri Kalliomäki Hätäkeskus ja Pia Puustelli 112-hanke (Yksi elämä) Päivitetty 10.10. Kampanjan 2014 viestintäsuunnitelma Katri Kalliomäki Hätäkeskus ja Pia Puustelli 112-hanke (Yksi elämä) Päivitetty 10.10. 11.2.2014 Tapahtumajärjestäjien ohjaus AS-loppukilpailu Kansalaistarinat Infografiikka,

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET

PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET Suomen partiolaiset Finlands scouter ry 04/2013, muokattu 02/2015 Tämä ohje on tarkoitettu Suomen Partiolaisten hallinnoimien projektisivustojen sisällöntuottajille

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 Päivitetty 27.4.2010 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 5 SAAPUNEET HAKEMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY...4

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Suomen Yrittäjien valtakunnallinen Yrityspörssi-järjestelmä

Suomen Yrittäjien valtakunnallinen Yrityspörssi-järjestelmä Suomen Yrittäjien valtakunnallinen Yrityspörssi-järjestelmä Sisältö Yrityspörssin perusajatus ja järjestelmän rakenne Yhteistyömahdollisuudet Järjestelmän esittely Yrityspörssin perusajatus Kyseessä on

Lisätiedot

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta Järjestäjän opas Kuvaus Mitä? Tervetuloa meille -viikko on osa Suomalaisen Työn Liiton Suomi 100 -juhlavuoden Made by Finland -kampanjaa. Tavoitteena on innostaa mukaan suomalaiset yritykset ja yhteisöt

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Konsepti 1: Oman osaamisen arviointi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, pekka silven, Heidi

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä.

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tule mukaan! Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tämän helppokäyttöisen netin kohtaamis- ja keskustelupaikan

Lisätiedot

Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE. www.nettirassi.fi

Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE. www.nettirassi.fi Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE www.nettirassi.fi Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen ja rekisteröityminen... 4 2. Omat jutut kansio... 8 2.1. Omat tiedostot:... 8 2.2. Omat seurannat... 9 3. Omat terveystiedot...

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

Tervetuloa CWT Portalin käyttäjäksi!

Tervetuloa CWT Portalin käyttäjäksi! Tervetuloa CWT Portalin käyttäjäksi! Tässä ohjeessa kerrotaan lyhyesti mikä on CWT Portal mistä löydät matkustajaprofiilisi kuinka rekisteröidyt ja kirjaudut CWT Portaliin mitä teet, jos olet unohtanut

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi.

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Tunnuksia jakavat Punomo.fi:n ylläpitäjät. Kun olet kirjautunut, blogin OHJAUSNÄKYMÄ

Lisätiedot

Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun. Viestinnän linjaukset ja toimenpiteet vuonna 2012 /Luonnos/Kristiina Siikala

Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun. Viestinnän linjaukset ja toimenpiteet vuonna 2012 /Luonnos/Kristiina Siikala Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun Viestinnän linjaukset ja toimenpiteet vuonna 2012 /Luonnos/Kristiina Siikala Laskuttajan viestintäaineisto > Kirje laskuttajalta kuluttajalle

Lisätiedot

VISUAALISEN PALVELUN TALLENNUS- JA TOISTO-OHJE

VISUAALISEN PALVELUN TALLENNUS- JA TOISTO-OHJE VISUAALISEN PALVELUN TALLENNUS- JA TOISTO-OHJE VISUAALISEN PALVELUN TALLENNUS- JA TOISTO-OHJE Soita tallentavaan virtuaalihuoneeseen Telia tallentava virtuaalihuone Voit tallentaa kokouksen ja jakaa sen

Lisätiedot

Verkkopalveluuudistus

Verkkopalveluuudistus Verkkopalveluuudistus Johdanto Yliopiston verkkosivustoille toteutetaan parhaillaan uutta yliopiston strategiaa sekä uutta brändi-ilmettä tukevaa verkkopalvelun uudistusta. Samalla uudistetaan myös sisällön

Lisätiedot

LAATUTYÖKALUJA OLLAKO VAI EIKÖ OLLA? Nuorten tieto- ja neuvontatyön laatutyökalut

LAATUTYÖKALUJA OLLAKO VAI EIKÖ OLLA? Nuorten tieto- ja neuvontatyön laatutyökalut LAATUTYÖKALUJA OLLAKO VAI EIKÖ OLLA? Nuorten tieto- ja neuvontatyön laatutyökalut Tervetuloa Järjestäjät: Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus + aluekoordinointialueet Oulun seudulta

Lisätiedot

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14 Ylläpitäjän ohje Sisältö Ylläpitäjän ohje... 1 Yleistä... 3 Vinkkejä ylläpitäjälle... 3 Osoitteet... 3 Internet-selain ja Flash-laajennus... 3 Julkinen sivunäkymä ja ylläpitonäkymä eri välilehdissä...

Lisätiedot

Varausja rjestelma n (Extranetin) ka yttö öpas tilaajalle

Varausja rjestelma n (Extranetin) ka yttö öpas tilaajalle Varausja rjestelma n (Extranetin) ka yttö öpas tilaajalle Pölaris Kielipalvelut Oy 1 Sisällysluettelo Esittely... 3 Sisäänkirjautuminen... 3 Rekisteröityminen... 4 Salasanan vaihtaminen... 5 Extranet-järjestelmän

Lisätiedot

SISÄLTÖ KIRJAUTUMINEN 2. OMA SIVUNI 3 Tekstien, kuvien ja videon lisääminen 4

SISÄLTÖ KIRJAUTUMINEN 2. OMA SIVUNI 3 Tekstien, kuvien ja videon lisääminen 4 SISÄLTÖ KIRJAUTUMINEN 2 OMA SIVUNI 3 Tekstien, kuvien ja videon lisääminen 4 ASETUKSET 6 Profiili 6 Osaava Opettaja -ympäristöstä eroaminen 7 Yksityisyys 7 Sähköposti 7 Oma sivuni 7 Yhteydet 7 KUTSU 8

Lisätiedot

Innokylä tutuksi ja käyttöön

Innokylä tutuksi ja käyttöön Innokylä tutuksi ja käyttöön 1 Innokylä on kaikille avoin innovaatioyhteisö, joka kokoaa hyvinvointi- ja terveysalan kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan ja tarjoaa kanavan toimintamallien levittämiseen.

Lisätiedot

Mikä on facebook? Rekisteröityminen

Mikä on facebook? Rekisteröityminen Mikä on facebook? Facebook on Internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka tarkoituksena on yhdistää ystäviä, työ ja opiskelu kavereita ja tuttuja. Ihmiset käyttävät facebookkia ollakseen yhteydessä

Lisätiedot

Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon

Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon Opinnäytetyö tallennetaan Theseukseen vasta kun se on valmis ja hyväksytty. Työ ei kuitenkaan näy Internetissä välittömästi tallennuksen jälkeen vaan vasta

Lisätiedot

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi -työtila Päivämäärä: 19.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TERMISTÖ 2 JOHDANTO 3 YHTEENVETO 1 4 MUUTOKSET 5 USEIN

Lisätiedot

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin ELO-tavoitteiden saavuttamiseksi Digitaaliset palvelut ja kopase.fi Etelä- Savossa lyhyt tilannekuva Marjaana Kivelä,

Lisätiedot

KiMeWebin käyttöohjeet

KiMeWebin käyttöohjeet KiMeWebin käyttöohjeet 5.3.2017 Miten saan käyttäjätunnuksen? Jos haluat käyttäjätunnuksen (eli oikeuden muokata sivuja) laita viesti webvelho@kime.fi ja kerro viestissä nimi pesti lippukunnassa (esim.

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

Yhdistyksen viestintä ja verkkoviestintä

Yhdistyksen viestintä ja verkkoviestintä Yhdistyksen viestintä ja verkkoviestintä Suomen Ladun koulutus Salo 25.4.2014 Piritta Seppälä Viestintä-Piritta www.viestintapiritta.fi keskiviikkona 2. huhtikuuta 2014 Kuka Viestintä-Piritta? keskiviikkona

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050 Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja #sitoumus2050 Tervetuloa mukaan! Suomi osallistuu tänä vuonna ensimmäistä kertaa Euroopan kestävän kehityksen viikkoon. Kestävän

Lisätiedot

Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut

Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille 16.9.2014 Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut Some on vuorovaikutusta Kuuntelemista, oppimista ja jakamista Keskusteleva äänensävy Viestitään samanaikaisesti

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana Ohje 1 (5) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana Energiapeiliin rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on yleisimpien verkkopankkien tunnistautumispalvelut:

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Tervetuloa jäseneksi Sokran ja Keski- ja Länsi- Suomen työtilaan Innokylässä!

Tervetuloa jäseneksi Sokran ja Keski- ja Länsi- Suomen työtilaan Innokylässä! Tervetuloa jäseneksi Sokran ja Keski- ja Länsi- Suomen työtilaan Innokylässä! Rekisteröityminen, kirjautuminen ja profiilin luominen Liittyminen Sokra- ja Keski- ja Länsi-Suomen työtilojen jäseneksi Sisältöjen

Lisätiedot

TEE TiLAUS ja erotu joukosta!

TEE TiLAUS ja erotu joukosta! Hyvin markkinoidulla yrityksellä tulee olla toimintaansa tehokkaasti kuvaava logo, esite ja toimivat nettisivut. Näiden tuotteiden avulla erotut kilpailijoistasi ja ostajaehdokkaat löytävät palvelusi helposti.

Lisätiedot

Liikkujan viikko 2014

Liikkujan viikko 2014 Liikkujan viikko 2014 Omilla poluilla ja radioaalloilla 19.5.2014 Sirpa Mustonen ja Kaisa Kauhanen 1 Euroopan yhteinen Liikkujan viikko Kansainvälistä Liikkujan viikkoa vietetään vuosittain 16. 22.9. Viikon

Lisätiedot

Viestintä ja tiedotus hankkeessa. 1 Hanna Laaksonen

Viestintä ja tiedotus hankkeessa. 1 Hanna Laaksonen Viestintä ja tiedotus hankkeessa 1 Viestintäsuunnitelma Monissa hankkeissa on tarpeen tehdä myös erillinen viestintä- ja tiedotussuunnitelma. Tiedotussuunnitelma tukee ja konkretisoi hankkeen toteutusta

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

Twitter-yhteisöpalvelu ja sen käyttäminen

Twitter-yhteisöpalvelu ja sen käyttäminen Twitter-yhteisöpalvelu ja sen käyttäminen Twitter on mikroblogipalvelu, eli siellä jaettavat tilapäivitykset ym. ovat lyhyitä ja ytimekkäitä kertomuksia (max. 140 merkkiä per päivitys). Twitterin tilapäivityksiä

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

TYÖELÄMÄ 2020 -HANKKEEN ALUEVERKOSTOJEN VIESTINTÄOPAS

TYÖELÄMÄ 2020 -HANKKEEN ALUEVERKOSTOJEN VIESTINTÄOPAS 1 (11) TYÖELÄMÄ 2020 -HANKKEEN ALUEVERKOSTOJEN VIESTINTÄOPAS Sisältö 1. Työelämä 2020 -hankkeen viestinnän käytännön linjauksia... 2 2. Työelämä 2020 -hankkeen alueverkoston ulkoisen viestinnän ohje...

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

CV-kannan käyttöohje 2017

CV-kannan käyttöohje 2017 Sisällysluettelo 1. Sisäänkirjautuminen... 2 a) Sinulle lähetetään käyttäjätunnus ja salasana Monsterilta... 2 b) Sinulla ei ole vielä tunnuksia Monsterin työnantajat sivulle... 3 Turvakysymykset... 3

Lisätiedot

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta 1 Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta Blogi on yhden tai useamman kirjoittajan verkkosivu tai -sivusto, jonka kautta voidaan julkaista omia kirjoituksia perinteisten julkaisukanavien

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

VERKKOVASTAAMISEN HUONEENTAULU

VERKKOVASTAAMISEN HUONEENTAULU VERKKOVASTAAMISEN HUONEENTAULU JOHDANTO Tämä huoneentaulu on tarkoitettu verkkovastaamisen tueksi nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa. Huoneentaulun tarkoituksena on antaa ohjeet verkkovastaajille vastauksen

Lisätiedot

Oulu Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Oulu Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff 1.10.2015 Oulu Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff Koordinaatti palvelu- ja kehittämistehtävät Ilmenevät valtakunnallisesti ja monialaisesti

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Vehmaan kunta. Wordpress käyttöopas. Betta Digital Oy

Vehmaan kunta. Wordpress käyttöopas. Betta Digital Oy Vehmaan kunta Wordpress käyttöopas Betta Digital Oy 1 / 22 Sisällys 1. Kirjautuminen... 3 1.1. Sisäänkirjautuminen ei onnistu... 3 2. Hallintapaneeli... 5 2.1. Sisään kirjautuneen hallintanäkymä... 6 3.

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen Verkkokaupan ohje Alkutieto Verkkokaupan tarkoitus on helpottaa Scanlase asiakkaiden tilaamisprosessia kun asiakkaat tarvitsevat tuotteita. Verkkokaupan ollessa pois toiminnasta tilaukset tulee tehdä puhelimitse

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot