Tietopaketti Nuortenelämä.fi-palvelusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietopaketti Nuortenelämä.fi-palvelusta"

Transkriptio

1 Tietopaketti Nuortenelämä.fi-palvelusta versio Mika Pietilä Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

2 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä Nuortenelämä.fi-palvelun taustaa Nuortenelämä.fi-palvelun tavoitteet Nuortenelämä.fi:n sisällöt Nuortenelämä.fi-markkinointi Nuortenelämä.fi-palvelun markkinointi paikallisesti Paikalliset sovellutukset Nuorten äänitorvi Elävää elämää ja Tuki- ja kriisipalvelut Kysyttävää-palsta Kysyttävää-palstan prosessikuvaus, yleinen kysymys Kysyttävää-palstan prosessikuvaus, yksityinen kysymys Kysyttävää-palvelu nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden verkkosivuille Ihmiset & osoitteet Kampanjat-osio Kalenteri ja Ajankohtaista Chat Bannerit FB-sivu, Twitter-tili, Instagram-profiili ja YouTube-kanava RSS-syötteet... 21

3 3 Tiivistelmä Nuortenelämä.fi Ungdomsliv.fi -verkkopalvelu avattiin marraskuussa Palvelu on kansallinen, nuorille suunnattu verkkopalvelu, jonka tavoitteena on tarjota kaikille Suomessa asuville nuorille nuorten tieto- ja neuvontatyön menetelmin tietoa, neuvontaa ja ohjausta nuorten elämään liittyen. Verkkopalvelun tavoite on eri tavoin ohjata nuoria nuorten tieto- ja neuvontatyön lähi- tai verkkoperustaisiin palveluihin. Nuortenelämä.fi Ungdomsliv.fi -verkkopalvelu toimii myös nuorten tietoja neuvontapalveluiden markkinoinnin välineenä. Tässä tietopaketissa on kuvattu laajemmin palvelun taustaa, tavoitteita ja sisältöjä. Tietoa löytyy myös palvelun markkinoinnista ja siitä, kuinka paikalliset sekä alueelliset nuorten tieto- ja neuvontapalvelut voivat hyödyntää palvelua tai pitää palvelua mahdollisesti esillä omassa toimintaympäristössään. Sisällysluettelon avulla saat selkeän kuvan siitä, mitä kaikkea tietopaketti sisältää. Tämä dokumentti on koottu myös vastaamaan niihin kysymyksiin, mitä olemme saaneet palveluun liittyen. Mikäli et löydä vastausta, niin ole yhteydessä Koordinaattiin. Yhteystietomme löytyvät dokumentin lopusta. Kuten kaikkien verkkopalveluiden, niin myös Nuortenelämä.fi Ungdomsliv.fi -verkkopalvelun kehittäminen on prosessi. Palvelun julkaisun jälkeen korjauksia ja parannuksia on tehty perustuen käyttökokemuksiin ja huomioihin. Kaikkien palautteet ja huomiot ovat tärkeitä. Palautetta ja huomioita varten on olemassa verkkolomake: Käymme aika ajoin keskustelua palvelun toimittajien kanssa ja mietimme, miten parantaa käytettävyyttä ja huomioida saadut palautteet. Kehitystyötä määrittelee tietysti myös käytettävissä olevat resurssit.

4 4 1. Nuortenelämä.fi-palvelun taustaa Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti aloitti keskuksen verkkopalveluiden kehittämis- ja suunnittelutyön syksyllä Osana tätä kehittämisprosessia nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden toimijat nostivat esille toukokuussa 2009 Nuorisotyöpäivillä pidetyissä työpajoissa tarpeen kansalliselle nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden yhteiselle, nuorille suunnatulle nuorisoportaalille. Toinen työpajoista oli vain nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden työntekijöille, toinen avoin kaikille Nuorisotyöpäivien osallistujille. Tilaisuuksiin osallistui yli 100 nuorisotyön toimijaa ympäri Suomea, niin kunnista kuin järjestöistä. Nuortenelämä.fi-palvelun kehittämisen tarve ja alkusysäys nousivat esille kentän tarpeista. Varsinaista Nuortenelämä.fi-verkkopalvelua on työstetty yhteistyössä eri toimijoiden kanssa vuoden 2013 alusta. Tausta- ja valmistelutyötä tehtiin vuosien aikana, esimerkiksi hankintojen kilpailutus, palvelun vaatimusmäärittely, tietoalueiden sisältöjen tuottaminen, käyttöliittymäsuunnittelu ja eri toimijoiden kuuleminen. Käyttöliittymän ja teknisen kehitystyön toimittajat valittiin julkishallinnon hankintasääntöjen mukaisen kilpailutusprosessin kautta. Palvelun sisällöntuotantoprosessissa käytettiin tukena arviointiraatia, johon nuoret ja nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden työntekijät saivat ilmoittautua mukaan. Arviointiraadin kommenttien tuella valittiin muun muassa Elävää elämää -tietoalueen aihealueet ja niiden sisällöt. Palvelun nimi löytyi vertaistiedottajanuorten työpajan tuloksena. Palvelun sisällöntuotanto ostettiin osittain ostopalveluna tiedeviestinnän ammattilaiselta, jolla oli sisällöntuotannossa tukenaan nuoria. Osa tietoalueiden sisällöistä tuotettiin yhteistyökumppaneiden ja eri aihealueiden ammattilaisten toimesta. Kaikessa sisällöntuotannossa on ollut kommentoimassa kunkin aihealueen kansallisia asiantuntijoita. Nuortenelämä.fi on kansallinen palvelu. Nuorille suunnatuilla paikallisilla ja alueellisilla nuorten tieto- ja neuvontatyön verkkopalveluilla on edelleen ja jatkossakin keskeinen rooli nuorten tieto-, ohjaus- ja neuvontapalveluina. Koordinaatti tuottaa verkoston käyttöön resurssien ja tehtävän mukaisesti tietoa ja välineitä, joita verkostossa voidaan hyödyntää palveluiden paikallisessa ja alueellisessa kehittämisessä. Alueelliset ominaispiirteet ja eroavaisuudet (nuorten elämäntilanne ja määrä sekä tiedon, neuvonnan ja ohjauksen tarve) ovat paikallisten ja alueellisten toimijoiden asiantuntijuutta ja osaamista. Koordinaatti tukee eri tavoin tahoja tuottamaan oikea-aikaisia ja tarkoituksenmukaisia nuorten tieto- ja neuvontapalveluita nuorille.

5 5 2. Nuortenelämä.fi-palvelun tavoitteet Nuortenelämä.fi-palvelun kehittämisen tarve ja alkusysäys ovat nousseet kentän tarpeista. Nuorten tietoja neuvontatyön palveluverkoston puolelta on ilmaistu tarve kaikki eri palvelut yhteen kokoavalle portaalille, paikallisten ja alueellisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden näkyvyyden ja tunnettuuden parantamiseksi sekä palveluiden löytämisen helpottamiseksi. Tunnettuuden lisäämisen näkökulmasta Nuortenelämä.fi toimii markkinoinnin ja viestinnän välineenä, jolla palveluita sekä työmuotoa pystytään eri paikoissa nostamaan niin nuorten kuin ammattilaisten tietoisuuteen. Kansallisen palvelun taustalla on myös pitkällä aikavälillä resurssien järkevä hyödyntäminen, yhdistäminen ja käyttö yhteisöllisesti. Nuortenelämä.fi-palvelun tavoitteet: 1. Nuortenelämä.fi:n tavoitteena on tarjota kaikille Suomessa asuville nuorille nuorten tieto- ja neuvontatyön menetelmin tietoa ja ohjata nuori lähipalveluun tai alueelliseen palveluun mahdollisimman helposti ja nopeasti 2. Yksi osoite, jolla voidaan markkinoida kaikkia nuorten tieto- ja neuvontapalveluita Nuortenelämä.fi-palvelun tietosisällöt on tuotettu kansallisesta näkökulmasta. Tietoteemat eivät sisällä paikallista tietoa, eivätkä siten täytä paikallisen/alueellisen tiedon tarvetta paikallisissa ja alueellisissa verkkopalveluissa. Nuortenelämä.fi toimii nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kokoajana sekä paikallisten ja alueellisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden markkinoinnin välineenä. Sen avulla pyritään saamaan ajantasaista tietoa myös niille nuorille, jotka asuvat kunnissa, joissa ei ole nuorille suunnattua tieto- ja neuvontapalvelua (noin 30 % Suomen kunnista). Nuortenelämä.fi ei korvaa paikallisen tason palveluita. Kaikki palvelun materiaali on paikallisten ja alueellisten toimijoiden hyödynnettävissä.

6 6 3. Nuortenelämä.fi:n sisällöt Syyskaudella 2013 Nuortenelämä.fi:ssä saatiin valmiiksi kansallisen tason toiminnot. Tämän jälkeen palvelua on ylläpidetty ja täydennetty Koordinaatin ja ulkoapäin saatujen huomioiden sekä palautteen perusteella. Nuortenelämä.fi-palvelun sisältö muodostuu seuraavista osista: Nuorten äänitorvi: Nuorten ja nuorten mediatoimitusten videot, artikkelit, podcastit ja blogit näkyviksi kansallisesti. Elävää elämää: Tietoalue, sisältäen 12 eri nuorten elämään liittyvää aihealuetta. Tuki- ja kriisipalvelut: Netissä sekä kasvokkain toimivat nuorille suunnatut tuki- ja kriisipalvelut. Kysyttävää-palsta: Nuorille suunnattu kysy-vastaa -palvelu. Chat: Yksilö- ja ryhmächat nuorille paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti. Ihmiset & osoitteet: Paikalliset, alueelliset ja kansalliset nuorille suunnatut tieto-, ohjaus- ja neuvontapalvelut, niin fyysiset palvelupisteet kuin verkossa toimivat palvelut. Kampanjat: Nuorille suunnattuja kampanjoita. Ajankohtaista: Ajankohtaiset asiat ja uutiset nuorille. Kalenteri: Nuorille suunnatut tilaisuudet ja tapahtumat. Bannerit: Eri palveluiden, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien bannereita. RSS-syötteet Some-linkit: Linkit Nuortenelämä.fi-palvelun sosiaalisen median kanaviin. Kaikista sisällöistä on tietopaketissa omat kappaleensa. Nuortenelämä.fi - paikalliset sovellutukset Huhtikuussa 2014 aloitettiin ensimmäisen paikallisen sovellutuksen työstäminen, yhteistyössä paikallisen tason toimijan ja Nord Software Oy:n kanssa. Ensimmäiset paikallisen ja alueellisen tason sovellutukset julkaistiin kesäkuussa Paikallisista sovellutuksista lisää tietopaketin kappaleessa 5.

7 7 4. Nuortenelämä.fi-markkinointi Palvelun kansallinen markkinointikampanja käynnistyi marraskuussa Markkinointikampanja eteni vaiheittain ja jatkui vuoden 2014 puolella. Nuortenelämä.fi näkyi markkinointikampanjan aikana muun muassa bannereina eri verkkoperustaisissa palveluissa, mediatiedotteena sekä kampanjanostoina ja - mainoksina nuorten käyttämissä medioissa. Toisen vaiheen markkinointikampanjassa Nuortenelämä.fi-palvelua markkinointiin YouTubessa, radiossa ja sosiaalisen median eri palveluissa. Palvelusta on saatavilla myös niin sanottua jakotavaraa nuorille ja ammattilaisille. Niistä tarkempi listaus alla. Palveluun liittyvää markkinointia ja viestintää jatketaan säännöllisin väliajoin erilaisin toimenpitein. Paikallista ja alueellista markkinointia palvelut voivat tehdä oman harkintansa mukaan. Kappaleessa 4.1 on joitakin esimerkkejä siitä, kuinka paikalliset palvelut voivat markkinointia tehdä. Markkinointia varten on käytettävissä seuraavia materiaaleja: Videot YouTubessa - Matti-animaatiovideo - Matti-video still-kuvalla Materiaalit, jotka ladattavissa materiaalipankissa - Nuortenelämä.fi / Ungdomsliv.fi -logot - Nuortenelämä.fi-mainosbannereita, eri kokoja - Nuortenelämä.fi-flyer, suunnattu ammattilaisille - Matti-mainoskortti ja Matti-tarra, tarkoitettu nuorille Materiaalit osoitteessa Painetut materiaalit, jotka tilattavissa tilauslomakkeella - Matti-mainoskortti ja Matti-tarra, tarkoitettu nuorille (tilauksesta saatavilla omiin tarpeisiin muokattu versio) - Nuortenelämä.fi-flyer, suunnattu ammattilaisille Tilauslomake osoitteessa

8 8 Materiaalit, joita voit lainata ja tiedustella Koordinaatista Nuortenelämä.fi-messuseinä (lainattavissa) Nuortenelämä.fi-roll up -messuteline (lainattavissa) Matti-roll up -messuteline (kaksi erilaista lainattavissa) Nuortenelämä.fi-kassi Nuortenelämä.fi-karkkirasiat Tiedustelut: palveluassistentti Heidi Leppäkari, heidi.leppakari(at)ouka.fi 4.1 Nuortenelämä.fi-palvelun markkinointi paikallisesti Nuortenelämä.fi Ungdomsliv.fi -palvelun markkinointi kansallisella tasolla tapahtuu Koordinaatin toimesta ja sitä toteutetaan käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Paikalliset sekä alueelliset nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ja työntekijät voivat omien resurssien puitteissa myös tehdä markkinointia palveluun liittyen. Kaikkien palveluiden ja työntekijöiden pienetkin markkinointitoimenpiteet lisäävät kaikkien palveluiden ja työmuodon tunnettuutta. Alla on lyhyesti lueteltu esimerkkejä toimenpiteistä. Palveluiden markkinointiin ja kampanjointiin kannattaa hyödyntää Tieto on oikeus! -kampanjan työkalupakkia. Työkalupakissa on laajemmin esitelty erilaisia ideoita markkinoinnin ja kampanjoinnin näkökulmasta. Opas löytyy osoitteesta: 1. Sosiaalinen media Nuortenelämä.fi-palvelulla on profiilit Facebookissa (www.facebook.com/nuortenelama), Twitterissä (www.twitter.com/nuortenelama), YouTubessa (www.youtube.com/nuortenelama) ja Instagramissa (instagram.com/nuortenelama). Voit tykätä, seurata, jakaa ja kommentoida näissä osoitteissa Nuortenelämä.fi-palveluun liittyviä päivityksiä. 2. Bannerit verkkosivuilla Nuortenelämä.fi Ungdomsliv.fi -palvelun erikokoisia bannereita on löydettävissä Koordinaatti.fi:n materiaalipankista. Voit myös lähettää oman palvelusi verkkosivulle soveltuvan bannerin julkaistavaksi Nuortenelämä.fi-sivuilla (tulee olla kokoa 300 x 250 px).

9 9 3. Palvelun esittely Kampanjat-osiossa Nuortenelämä.fi-palvelun Kampanjat-osiossa voidaan nostaa esille nuorten tieto- ja neuvontatyön palveluja, niin verkossa toimivia kuin fyysisiä palvelupisteitä ja vertaistiedotustoimintoja. Kampanjaesittelyä varten tarvitaan kuva ja teksti liittyen palveluun. Kampanjalle tarvitaan kuva, joka tulee olla skaalattavissa Nuortenelämä.fi:n etusivulle kokoon px. Itse Kampanja-sivulla kuva on koko 940 x 380 px. 4. Printtimateriaalit Voit tilata valmista printtimateriaalia jaettavaksi tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Postitamme materiaalia maksutta. Jos haluat omaan palveluun soveltuvan mainoskortin, esimerkiksi oman palvelun logolla, ole yhteydessä Koordinaattiin. 5. Roll upit ja messuseinä Koordinaatista voi lainata Nuortenelämä.fi-palvelun messuseinää ja roll up -messutelineitä erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Koordinaatin henkilöstö auttaa mielellään eri markkinointitoimenpiteissä ja voi tarvittaessa räätälöidä sekä toimittaa tekstejä julkaistavaksi Nuortenelämä.fi-palvelusta.

10 10 5. Paikalliset sovellutukset Osana Nuortenelämä.fi-palvelua on mahdollisuus toteuttaa sovellutuksia paikallisen ja alueellisen tason palveluille. Paikallisiin sovellutuksiin on tällä hetkellä kaksi vaihtoehtoa. 1) Nuortenelämä.fi/paikkakunta x oma laskeutumissivu Tässä vaihtoehdossa kansallinen Nuortenelämä.fi-sivu ja sen moduulit kloonataan ja niistä rakennetaan omat sivut. Olemassa olevia Nuortenelämä.fi-moduuleja voi jättää pois ja moduuleja on myös mahdollista muokata. On mahdollista saada myös sellaisia uusia moduuleja, joita ei ole nyt käytössä. Moduulien sisällöt, jotka kloonataan kansalliselta sivulta, päivittyvät kansallisten päivitysten kanssa samanaikaisesti. Omat muokatut ja uudet moduulit päivitetään itsenäisesti. Graafista ulkoasua saa identifioitua ja muokattua niin, että se erottuu kansallisesta palvelusta. 2) Nuortenelämä.fi/paikkakunta x oma sivusto, samassa ylläpitojärjestelmässä Tässä vaihtoehdossa kansallinen Nuortenelämä.fi-sivu kopioidaan, mutta muokataan omaksi sivustoksi ylläpitojärjestelmään. Moduuleja voi poistaa ja lisätä. Graafinen identifiointi on mahdollista. Päivitys tapahtuu ylläpitäjien toimesta täysin erillään kansallisesta, ei suoria päivityksiä kansallisen sivuston päivityksen kautta. Paikalliset sovellutukset suunnitellaan yhteistyössä Koordinaatin ja verkkopalvelun palvelutuottajan kanssa. Suunnittelu ja toteutus vaativat aikaa. Paikallisen/alueellisen tason toimijan on tuotettava itse ne sisällöt, jotka eivät tule kansalliselta sivulta. Sisällöntuotanto on hyvä olla mietittynä valmiiksi mahdollisine kieliversioineen hyvissä ajoin. Jos kiinnostuit, ole yhteydessä Koordinaattiin: suunnittelija Mika Pietilä, mika.pietila(at)ouka.fi, p

11 11 6. Nuorten äänitorvi Nuortenelämä.fi tarjoaa nuorille ja nuorten mediatoimituksille mahdollisuuden valtakunnallisen tason näkyvyyteen. Nuortenelämä.fi sisältää Nuorten äänitorvi -palstan, jonne kootaan linkityksin nuorten toimitusten videoita, podcasteja, artikkeleita ja blogikirjoituksia. Äänitorvella ei ole toimitusta, vaan se nostaa esille yksittäisten nuorten ja eri puolilla Suomea toimivien nuorten mediatoimitusten tuotantoa. Nuorten äänitorvesta tulee linkitys nuorten median omalle sivulle. Nuorten äänitorvi on sisällytetty Nuortenelämä.fi-palvelun sivulle verkostolta tulleen palautteen myötä. Nuorten mediatoimitusten tuotannolle on haluttu laajempaa näkyvyyttä. Nuorten tuotannot näkyviin Nuorten äänitorveen? Nuoret ja nuorten toimitus voivat toimittaa linkin videomateriaaliin, podcasteihin, verkkolehden artikkeliin tai blogipostauksiin Koordinaattiin. Alkuvaiheessa linkittäminen tapahtuu Koordinaatista käsin. Jatkossa pyrimme siihen, että nuorten toimitukset voivat itse suoraan päivittää linkit ja materiaalin Äänitorveen. Tämä mahdollistetaan siten, että mediatoimituksen vastaava ohjaaja saa käyttäjätunnuksen, jolla voi lisätä materiaalia Äänitorveen. Yksittäisten nuorten materiaalit päivitetään Koordinaatin kautta. Tiedot voi toimittaa lomakkeella: Mikäli blogipostaukseen, podcastiin tai artikkeliin liittyy kuva, se toimitetaan sähköpostilla: Valokuva tallennetaan Nuortenelämä.fi:n palvelimelle, mutta se tulee ainoastaan Äänitorven käyttöön. Muunlaista käyttöä varten nuorten toimitukseen / kuvaajaan ollaan erikseen yhteydessä. Mikäli videoon, podcastiin, blogipostaukseen tai artikkeliin ei liity valokuvaa, tulee tilalle automaattisesti Nuortenelämä.fi-palvelun mukaisia ikoneja. Videot ja podcastit linkitetään alkuperäiseen nettiosoitteeseen, esimerkiksi YouTubessa. Järjestelmä poimii suoraan YouTubesta videon alun still-kuvan Äänitorveen. Muihin palveluihin tallennettujen videoiden kuvia ylläpitojärjestelmä ei valitettavasti tunnista, mutta niihin voidaan lisätä toimituksen erikseen toimittama kuva. Materiaalia toivotaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Myös englanninkielinen materiaali sopii hyvin julkaistavaksi Äänitorvessa.

12 12 Mediatoimitusten huolehdittavaksi jää, että alaikäisen vanhemmalta on saatu lupa, jos alaikäisen nimi ja kuva julkaistaan mediatuotoksen yhteydessä. Mediatoimitusten tulee huolehtia myös siitä, että tarvittavat tekijänoikeudet on otettu huomioon materiaalia julkaistaessa. 7. Elävää elämää ja Tuki- ja kriisipalvelut Nuortenelämä.fi:n Elävää elämää -tietoalue on rakennettu 12 eri aihealueen ympärille. Samansisältöiset artikkelit on toimitettu suomeksi ja ruotsiksi. Kaikki artikkelit sisältävät linkkejä. Tietoalueiden sisältö on tuotettu kansallisesta näkökulmasta ja pidetty päivitettävyyden vuoksi tarkoituksella mahdollisimman suppeana. Elävää elämää -tietoalueen artikkeleita saa linkittää omiin nuorten tieto- ja neuvontatyön verkkopalveluihin. Elävää elämää -tietoalueen kaikki artikkelit löytyvät Koordinaatin Sisältölabrasta (http://koordinaatti.purot.net), josta ne saa nuorten tieto- ja neuvontapalvelun käyttöön. Artikkelit löytyvät kohdasta Sisältöpankki. Sisältölabraan tarvitaan erillinen rekisteröityminen ja tunnus. Kaikki Elävää elämää - tietoalueen artikkeleissa eri aihealueilla olevat linkit löytyvät myös Koordinaatin Sisältölabrasta, kohdasta Linkkipankki. Sisältölabraan rekisteröidytään käyttäjäksi osoitteessa Rekisteröitymiset hyväksytään Koordinaatissa. Tietoalueen rinnalle on koottu myös Tuki- ja kriisipalvelut -kokonaisuus, jotta kyseiset tiedot löytyisivät helpommin. Tuki- ja kriisipalvelut ovat pääasiassa valtakunnallisesti toimivia palveluja. Mikäli sinulla tai nuorilla asiakkaillanne on vinkkejä Elävää elämää -tietoalueen tai Tuki- ja kriisipalvelut - tietoalueen linkkeihin tai sisältöihin, voi niitä kirjoittaa verkkosivuilla sijaitseviin kommenttikenttiin. Kommenttikenttään voi myös kommentoida, miten kyseisen sivun tieto auttoi tai jäikö kaipaamaan jotakin erityistä. Hyvät linkkivinkit voi toimittaa suoraan Koordinaattiin:

13 13 8. Kysyttävää-palsta Nuortenelämä.fi-verkkopalvelun Kysyttävää-palsta on avoin kysy-vastaa -palvelu nuorille Suomessa. Kansallisella kysy-vastaa -palvelulla vastataan eri toimijoiden toiveeseen päällekkäisyyksien karsimisesta sekä nuorten tieto- ja neuvontatyön palveluihin eteenpäin ohjaamisen helpottamisesta. Kohdassa 7.1 ja 7.2 on kuvattu Nuortenelämä.fi-palvelun Kysyttävää-palstan prosesseja. Prosesseja tarkastellaan kokemusten perusteella, joten muutokset tekniseen prosessiin ja vastaamisen prosessiin ovat mahdollisia. Nyt käytössä olevat prosessit ovat muotoutuneet useamman henkilön kokemusten perusteella. Käytössä oleva tekniikka asettaa prosesseille tiettyjä rajoitteita. Kysyttävää-palvelun periaatteet ja palvelulupaus Koordinaatti vastaa Nuortenelämä.fi ja Kysyttävää-palvelun teknisestä ratkaisusta ja ylläpidosta. Kysymyksiin vastaaminen tapahtuu pääasiassa siinä kunnassa/kaupungissa/alueella, josta kysymys palveluun tulee. Koordinaatti sopii erikseen paikallisten toimijoiden kanssa vastaamisesta ja siihen liittyvistä järjestelyistä. Vastaajat ovat yleisesti nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden työntekijöitä, palveluiden vastaajarinkeihin kuuluvia henkilöitä sekä tarvittaessa eri alojen asiantuntijoita. Vastaamisessa voidaan käyttää myös valtakunnallisia asiantuntijoita tarpeen mukaan. Kysymys näkyy julkisena heti sen jättämisen jälkeen. Tieto uudesta kysymyksestä tulee Koordinaattiin ylläpitäjille, josta kysymys ohjataan vastattavaksi sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Koordinaatissa seurataan vastaamista sekä lukijoiden kommentointia palvelussa. Palvelulupaus vastauksen saamisessa on tällä hetkellä enintään 7 arkipäivää. Tavoitetila on saada vastaus viiden arkipäivän kuluessa kysymyksen jättämisestä. Vastaajaprofiilien avaaminen ja kysymyksiin vastaaminen Kysyttävää-palvelun vastaajat ovat nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden työntekijöitä ja paikallisen/alueellisen tason vastaajarinkien vastaajia/asiantuntijoita. Lisäksi vastaajina voidaan käyttää kansallisen tason asiantuntijoita. Myös Koordinaatin henkilökunta sekä aluekoordinaattorit vastaavat tarvittaessa kysymyksiin.

14 14 Palveluun saapuneet kysymykset ohjataan eteenpäin vastattavaksi Koordinaatin toimesta. Vastaaminen tapahtuu vastaajatunnuksen avulla. Tunnus avataan Koordinaatissa. Vastaajatunnuksena käytetään etunimi + palvelun nimi -yhdistelmää. Vastaajatunnus näkyy vastauksen perustiedoissa. Kun kysymys on ohjattu eteenpäin vastaajalle, saa vastaaja viestin sähköpostiinsa. Sähköpostin lähettäjä on Nuorten elämä (Ungdomsliv i svenskspråkiga frågor), otsikko viestissä on: Vastaa kysymykseen. Tässä viestissä näkyy kysyjän tiedot (nimimerkki, ikäryhmä, paikkakunta), valittu aihealue sekä itse kysymys. Viestin lopussa on linkki, jonka kautta vastauksen voi jättää. Itse vastaus on syytä muokata muistiossa ennen sen liittämistä vastauskenttään. Vastauskentässä pystyy tekemään muotoiluja ja aktivoimaan linkit. Tallennettua vastausta voi myös jälkeenpäin muokata. Vastaustilaan pääsee näin: 1) kirjaudu -osoitteeseen omilla vastaajatunnuksilla, 2) mene sähköpostiviestissä olevan suoran linkin kautta vastaamaan kysymykseen, 3) liitä vastauksesi vastauskenttään, 4) tallenna vastaus, jolloin vastaus näkyy itse sivulla. Lopuksi kirjaudutaan ulos ylläpidosta.

15 Kysyttävää-palstan prosessikuvaus, yleinen kysymys - Nuori kirjoittaa kysymyksensä Nuortenelämä.fi-palvelun Kysyttävää-palstalla. - Kysymys näkyy heti palvelussa. Kysymyksessä näkyy julkisesti valittu aihealue, kysymyksen otsikko, nimimerkki ja ikäryhmä. - Ylläpito näkee tämän lisäksi paikkakunnan ja kysyjän sukupuolen. - Kysymys on muiden lukijoiden kommentoitavissa heti julkaisun jälkeen. - Ylläpito saa automaattisesti viestin uudesta kysymyksestä. - Muiden lukijoiden kommenteista tulee myös ilmoitus ylläpidolle. - Ylläpito tarkistaa kysymyksen ja valitsee vastaajan paikkakunnan ja/tai kysymyksen aihealueen mukaan. - Ylläpidon valitsemalle vastaajalle lähtee viesti vastattavasta kysymyksestä. - Kysymykseen laaditaan vastaus, esimerkiksi muistiossa. - Vastausta laadittaessa noudatetaan verkkovastaamisen huoneentaulun ohjeita: oneentaulu - Valmis vastaus julkaistaan Vastaa kysymykseen -viestissä olevan linkin kautta. Vastaaminen tapahtuu kirjautumalla vastaajatunnuksella ylläpitojärjestelmään. - Valittu vastaaja saa sähköpostiinsa viestin Vastaa kysymykseen. - Valittu vastaaja näkee sähköpostissaan kysymyksen esittäjän nimimerkin, ikäryhmän, sukupuolen, paikkakunnan, aihealueen, otsikon ja itse kysymyksen. - Vastaus luettavissa Kysyttävää-palstalla. - Muut lukijat voivat edelleen kommentoida. - Ylläpito voi merkitä kysymyksen Usein kysytyt kategoriaan.

16 Kysyttävää-palstan prosessikuvaus, yksityinen kysymys - Nuori kirjoittaa kysymyksensä Nuortenelämä.fi-palvelun Kysyttävää-palstalla. - Nuori haluaa esittää kysymyksen yksityisesti, jolloin kysymys ei näy yleisellä sivulla. - Ylläpito näkee kysymyksen otsikon, nimimerkin, ikäryhmän, paikkakunnan ja kysyjän sukupuolen. - Lisäksi ylläpito näkee sähköpostiosoitteen, jonne kysyjä toivoo saavansa vastauksen. - Ylläpito saa automaattisesti viestin uudesta yksityisestä kysymyksestä. - Ylläpito tarkistaa kysymyksen ja valitsee vastaajan paikkakunnan ja/tai kysymyksen aihealueen mukaan. - Ylläpidon valitsemalle vastaajalle lähtee viesti vastattavasta kysymyksestä. - Kysymykseen laaditaan vastaus. - Vastausta laadittaessa noudatetaan verkkovastaamisen huoneentaulun ohjeita: oneentaulu - Valmis vastaus lähetetään kysyjälle hänen haluamaansa sähköpostiin. - Valittu vastaaja näkee sähköpostissaan kysymyksen esittäjän nimimerkin, ikäryhmän, sukupuolen, paikkakunnan, aihealueen, otsikon ja itse kysymyksen. - Lisäksi ylläpito näkee sähköpostiosoitteen, jonne kysyjä toivoo saavansa vastauksen. - Yksityisesti esitetyt kysymykset eivät näy julkisesti. Vastaajan kirjautuessa ylläpitoon voi hän nähdä esitetyt yksityiset kysymykset. Vastaukset eivät tallennu järjestelmään.

17 Kysyttävää-palvelu nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden verkkosivuille Kysyttävää-palvelun voi linkittää Koordinaatista saatavalla Kysyttävää-merkillä omaan nuorten tieto- ja neuvontatyön verkkopalveluun. Merkki on saatavilla Koordinaatista. Merkistä on pyritty tekemään sen kokoinen ja mallinen, että sitä saa muokattua erilaisiin verkkopalveluihin sopivaksi. Kysyttävää-merkistä löytyy myös erivärisiä versioita. Kysyttävää-palstan kysymykset on mahdollista tilata syötteenä omaan verkkopalveluunsa. Syötteistä on kerrottu enemmän tämän dokumentin kohdassa 14. Kysyttävää-palvelusta on muokattavissa myös paikallinen sovellutus. Paikallisista sovellutuksista dokumentin kohdassa 5.

18 18 9. Ihmiset & osoitteet Nuortenelämä.fi:stä löytyvät kaikkien nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden yhteystiedot ja verkkopalvelut kohdasta Ihmiset & osoitteet. Kyseiseltä sivulta tiedot löytyvät valitsemalla kunnan/kaupungin. Oletusasetuksena sivulla ovat valtakunnalliset palvelut. Sivulla olevat tiedot on poimittu Koordinaatti.fiverkkopalvelusta sekä päivitetty tulleiden yhteydenottojen perusteella. Nuortenelämä.fi-palvelussa nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden yhteystiedot julkaistaan kolmessa eri kategoriassa. 1) Tietoa ja neuvontaa palvelupisteissä ja 2) Tietoa ja neuvontaa netissä -kategorioihin lisätään nuorten tieto- ja neuvontatyön periaatteiden mukaisesti toimivat palvelut. Lisäksi yhteystietoja julkaistaan kategoriassa 3) Muita tukipalveluita nuorille. Tähän kategoriaan sijoittuvat palvelut, jotka ovat nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kaltaisia tuki-, ohjaus- ja neuvontapalveluita, esimerkiksi etsivän nuorisotyön palvelut. Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tietojen päivittäminen sekä Nuortenelämä.fi että Koordinaatti.fi - palveluihin tapahtuu samalla lomakkeella: Koordinaatti saa ajantasaiset tiedot ainoastaan palveluiden itsensä välittämänä, joten on tärkeää, että huolehditte tietojen ajantasaisuudesta. Palveluiden yhteystiedot ammattilaisille osoitteessa Palveluiden yhteystiedot nuorille osoitteessa: 10. Kampanjat-osio Nuortenelämä.fi-verkkopalvelussa voidaan esitellä paikallisia, alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä nuoriin liittyviä kampanjoita. Kampanjan esittelyä varten tarvitaan kuva sekä teksti. Kampanjoissa nostetaan esille myös nuorten elämään liittyviä ajankohtaisia aiheita. Kampanjat voivat pysyä sivulla pidemmänkin aikaa, tarvittaessa niitä voidaan nostaa uudelleen esille etusivulle. Kampanjalle tarvitaan kuva, joka tulee olla skaalattavissa Nuortenelämä.fi:n etusivulle kokoon 460px 174px. Itse Kampanja-sivulla kuva on koko 940 x 380 pix. Kun haluat oman kampanjasi Nuortenelämä.fi-verkkopalveluun voit lähettää tiedot lomakkeella: Kuva tulee lähettää osoitteeseen:

19 Kalenteri ja Ajankohtaista Kalenterissa julkaistaan tietoja nuorille suunnatuista tapahtumista, tilaisuuksista, koulutuksista, seminaareista jne. Tapahtuman tiedot voi lähettää lomakkeella: Ajankohtaisissa julkaistaan nuorille suunnattuja uutisia, tietoja kilpailuista, koulutuksista jne. Ajankohtaiset uutiset voi toimittaa lomakkeella: Kalenterissa julkaistaan tapahtumia, joille on määriteltävissä paikkakunta. 12. Chat Verkkopalvelu sisältää myös chat-toiminnallisuuden. Chatin kautta voidaan järjestää laajempia avoimia chatteja sekä kahdenkeskisiä suljettuja chatteja. Chatit ovat myös paikallisten ja alueellisten palveluiden käytössä. Nuortenelämä.fi-palvelussa chat-valikko näkyy aina sivun oikeassa alareunassa. Chat-valikossa ilmoitetaan aina tarkemmin milloin seuraava chat järjestetään. Saman chat-valikon kautta pääsee chatin ollessa avoinna myös chat-huoneeseen. Chat-ohjelma antaa nuorille chattaajille automaattisesti chat-nimen, joka on vaihdettavissa chatin aikana omaan nimimerkkiin. Ammattilaisten kohdalla chatissa näkyy nimenä valittu kirjautumistunnus. Chatissa on mahdollisuus luoda chat-huone, joka saa oman verkko-osoitteen. Chat-huone voidaan tallentaa, jolloin chat-huone on käytettävissä useamman kerran, esimerkiksi paikalliselle nuorten tieto- ja neuvontapalvelulle. Chat-huoneen verkko-osoitteella pääsee suoraan chat-huoneeseen. Chat-huoneen ollessa avoinna, se näkyy myös Nuortenelämä.fi-palvelun chat-valikossa. Tarkempia tietoja chatin järjestämisestä Koordinaatista: suunnittelija Mika Pietilä, p Bannerit Nuortenelämä.fi-verkkopalvelussa julkaistaan bannereita liittyen palvelun teemoihin,

20 20 yhteistyökumppaneihin tai nuorten palveluihin. Bannerialueet on jaettu niin sanottuihin blockeihin, joissa ne näkyvät yhtäaikaisesti. Jos sinulla on banneri, jonka haluat julkaistavan verkkopalvelun sivuilla, niin ota yhteyttä. Bannerin tulee olla kokoa 300 x 250 pixeliä. Bannerin mukana tulee toimittaa verkko-osoite, johon banneri linkitetään. Bannerit voi lähettää sähköpostitse: 14. FB-sivu, Twitter-tili, Instagram-profiili ja YouTube-kanava Nuortenelämä.fi-verkkopalvelulla on profiilit Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa ja YouTubessa. Muita sosiaalisen median kanavia otetaan Nuortenelämä.fi-palvelun nimellä käyttöön tarpeiden mukaan. Facebook-sivu löytyy osoitteessa: Twitter-tili löytyy osoitteessa: Youtube-kanava löytyy osoitteessa: Instagram-tili nimellä Nuortenelama:

21 RSS-syötteet Nuortenelämä.fi:stä saat tilattua RSS-syötteitä esimerkiksi verkkopalveluun tai sähköpostiin. RSS (Really Simple Syndication) on tapa, jolla sisällön julkaisijat lähettävät uutisia, blogeja ja muuta sisältöä tilaajille. Voit esimerkiksi tilata Nuortenelämä.fi-verkkopalvelun Ajankohtaista RSS-syötteen omaan sähköpostiisi tai verkkopalvelusi ajankohtaisiin. Nuortenelämä.fi-palvelussa eri osa-alueilla ja kieliversioilla on eri syötteet. Syötteet löytyvät myös osoitteessa: Suomenkieliset syötteet Äänitorvi Ajankohtaista Kalenteri Kampanjat Kysyttävää Ruotsinkieliset syötteet Förespråkare Aktuellt Kalender Kampanjer Frågor Lisätietoja Nuortenelämä.fi -verkkopalveluun liittyen: suunnittelija Mika Pietilä, p projektityöntekijä Maria Siivonen, p palveluassistentti Heidi Leppäkari, p koordinaattori Jaana Fedotoff, p

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Rekisteröityminen... 2 Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

Tiedote on osa tiedotussuunnitelmaa

Tiedote on osa tiedotussuunnitelmaa Tiedote on osa tiedotussuunnitelmaa 1. Tiedote ja tiedotussuunnitelma 2. Vinkkejä tapahtumatiedotukseen sosiaalisessa mediassa 1. Tiedote ja tiedotussuunnitelma Hyvä tiedote on kohderyhmäänsä kiinnostava

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. Pelastakaa Lapset ry:n verkkonuorisotoiminnan arviointi nuorten näkökulmasta

OPINNÄYTETYÖ. Pelastakaa Lapset ry:n verkkonuorisotoiminnan arviointi nuorten näkökulmasta OPINNÄYTETYÖ Pelastakaa Lapset ry:n verkkonuorisotoiminnan arviointi nuorten näkökulmasta Netta Posti-Ahokas Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön ko. (210 op) 11/ 2013 www.humak.fi HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002)

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) copyright VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö/OVa 1(26) VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) Johdanto VirtuaaliAMK-sisällöntuotannon kokonaisuus perustuu systemaattiseen, vaiheistettuun

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

VIESTINTÄÄ KAIKILLE Saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimijoille

VIESTINTÄÄ KAIKILLE Saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimijoille VIESTINTÄÄ KAIKILLE Saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimijoille Outi Salo VIESTINTÄÄ KAIKILLE Saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimijoille Kirjoittaja: Outi Salo Ohjausryhmä: Aura Linnapuomi,

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 SFL Suomen frisbeeliitto Kisakone 1.0 TD Käyttöohje 2009-2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1 KÄYTTÖTARKOITUS... 4 1.2 KÄYTTÄJÄT... 4 1.3 YHTEENSOPIVUUS... 5 1.4

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Hyvä lisä - Sosiaalinen media nuorten ohjauspalveluissa Kyselyn tulokset Pirkanmaalta Ulla-Maija Koivula Varustamo -hanke Tampereen ammattikorkeakoulu 1 Sisällys

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot