LEPPÄVIRRAN KUNTA KIRKKOKAAREN JA MATINKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus. Korjattu ehdotus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEPPÄVIRRAN KUNTA KIRKKOKAAREN JA MATINKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus. Korjattu ehdotus 1.2.2014"

Transkriptio

1 LEPPÄVIRRAN KUNTA KIRKKOKAAREN JA MATINKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Korjattu ehdotus Asemakaava koskee osaa tilasta 22:141 sekä tiloja 32:6, 25:60 ja 25:59. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 282 ja 283, osa kortteleista 47 ja 84 sekä katu- ja virkistysalueet. Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 Leppävirran kunta 1 1. Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Tiivistelmä Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen Lähtökohdat Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelutilanne Suunnittelun vaiheet Asemakaavan muutoksen tarve ja päätökset Osallistuminen Asemakaavan kuvaus Kaavan rakenne Aluevaraukset Kadut ja liikennöinti Kunnallistekniikka Kaavan vaikutukset Kaavamerkinnät ja määräykset Asemakaavan toteuttaminen... 17

3 Leppävirran kunta 2 Leppävirran kunta Leppävirran kylä 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1. Tunnistetiedot Asemakaavan selostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Suunnittelu koskee osaa tilasta 22:141 sekä tiloja 32:6, 25:60, 25:59. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 282 ja 283, osa kortteleista 47 ja 84 sekä katu- ja virkistysalueet Kaava-alueen sijainti Alue 2 sijaitsee kirkon vieressä Kirkkokaaren varrella. Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 84. Alue on tällä hetkellä rakentumaton. Voimassa olevassa asemakaavassa on varauduttu seurakuntatalon rakentamiseen kyseiselle alueelle. Näiltä osin suunnitelmat ovat vanhentuneet. Alue 3 sijaitsee Matinkujan ja virran välisellä alueella. Alue on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu virkistysalueeksi. Alueella sijaitsee ulkoilureitti. Suunnittelualueet ovat Leppävirran seurakunnan omistuksessa.

4 Leppävirran kunta 3 Kuva: Suunnittelualueen rajaus Kirkkokaaren osalta ja ote voimassa olevasta asemakaavasta. Kuva: Suunnittelualueen rajaus Matinkujan osalta ja ote voimassa olevasta asemakaavasta Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavan nimi on Kirkkokaaren ja Matinkujan alueen asemakaavan muutos. Kaavan tarkoituksena on asuinrakentamisen sijoittuminen alueille.

5 Leppävirran kunta 4 2. Tiivistelmä 2.1. Kaavaprosessin vaiheet Leppävirran tekninen johtaja teki viranhaltijapäätöksen kaavanlaatijasta. Valituksi tuli Sulkavan Palvelut Oy (myöhemmin Järvi-Saimaan Palvelut Oy) Viranomaisneuvottelu on pidetty Kaavaluonnos valmistui helmikuussa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä Kaavaluonnoksesta annettiin 7 lausuntoa ja jätettiin 4 muistutusta. Kaavakarttaa ja selostusta tarkennettiin lausuntojen ja muistutusten perusteella. Asukastilaisuus järjestettiin tammikuussa Kaavaehdotus oli ensimmäisen kerran nähtävillä Ehdotuksesta annettiin kolme lausuntoa ja jätettiin yksi muistutus. Lausuntojen perusteella kaavamääräyksiä tarkennettiin. TÄYDENNETÄÄN PROSESSIN EDETESSÄ Asemakaava Asemakaavalla mahdollistetaan asuinrakentaminen Kirkkokaaren luo sekä Matinkujan ja rannan väliin Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavaa voidaan alkaa toteuttaa heti sen saatua lainvoiman. Matinkujan alueen tonttien rakentaminen edellyttää kunnallistekniikan rakentamista. 3. Lähtökohdat 3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus

6 Leppävirran kunta 5 Suunnittelualueet ovat rakentamattomia. Molempien alueiden läheisyydessä sijaitsee asuinrakentamista. Kuva: Matinkujan ranta-aluetta.

7 Leppävirran kunta 6 Kuva: Matinkujan ulkoilureittiä Kuva: Kirkkokaaren suunnittelualuetta

8 Leppävirran kunta 7 Kuva: Kirkkokaarteen suunnittelualuetta Luonnonympäristö Liikenne Alue on osittain rakentamatonta ympäristöä. Kirkkokaaren osalta suunnittelualue on tasattu ja sille on tuotu lisää maamassoja. Matinkujan alue rajautuu ja tukeutuu rantaviivaan. Ulkoilureitti on alueella rakennettu aivan rannan tuntumaan. Reittiä ei ole voitu rakentaa sisämaan puolelle maaston jyrkkyyden vuoksi. Matinkujan alueella sijaitsee myös Suomen itsenäisyyden 50-vuotis juhlametsä. Matinkujan alueella osa puustosta on järeämpää. Suunnittelualueella on suoritettu luonto- ja maisemainventointi Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaavatyön yhteydessä. Selvityksessä suunnittelualueelta ei havaittu uhanalaisia lajeja tai arvokkaita luontokohteita. Suunnittelualueella sijaitsee kattava liikenneverkosto. Kirkkokaaren osalla tien varressa on myös kevyenliikenteen väylä. Kirkkokaaren liikenteestä osa on läpiajoliikennettä. Matinkujan kohdalla kevytliikenne tukeutuu olemassa olevaan ulkoilureittiin. Matinkujan ja Laivurintien varsilla ei ole kevyenliikenteen väylää. Alueella ei ole sellaista toimintaa joka aiheuttaisi merkittävässä määrin raskaan liikenteen suuntautumista alueelle.

9 Leppävirran kunta Rakennettu ympäristö Alueilla ei sijaitse rakennuksia. Kirkkokaaren vieressä sijaitsee valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (kirkko ja hautausmaa). Suunnittelualueen vieressä sijaitsee kerrostaloja sekä hieman kauempana omakotitaloasutusta. Matinkujan ympäristössä rakennuskanta on pientaloasutusta. Suunnittelualueen vieressä sijaitsee omakotitaloasustusta sekä rivitaloja. Alueella sijaitsee kattava kunnallistekninen verkosto. Alueella sijaitsee vesi ja sähköjohdot. Matinkujan alueella sijaitsee syväväylän kaksi linjataulua. Matinkujan suunnalle on rakennettu ulkoilureitti alueen läpi. Ulkoilureitti on merkittävä Leppävirran taajamalle. Kokonaisuudessaan ulkoilureitti kiertää koko taajaman. Matinkujan alue tukeutuu olemassa olevaan yhdyskunta rakenteeseen ja palveluihin. Etäisyys kauppaan, kouluun ja terveyskeskukseen on n. 0,5 km Maanomistustilanne Alueet ovat Leppävirran seurakunnan omistuksessa Kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Leppävirran kirkko ja hautausmaa ovat valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Suunnittelualueella ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä Suunnittelutilanne Ympäristöministeriö on vahvistanut Pohjois-Savon maakuntakaavan Maakuntakaavassa suunnittelualueelle on osoitettu viitostien kehittämisvyöhyke, matkailun vetovoima-alue, vesimatkailun kehittämisalue, taajamatoimintojen alue sekä alakeskus. Ote maakuntakaavasta on alla. Alueella on voimassa Kirkonkylän yleiskaava. Yleiskaavassa suunnittelualueille on osoitettu virkistysalueet ja julkisen palveluiden alueet.

10 Leppävirran kunta 9 Kuva: Ote Pohjois-Savon maakuntakaavasta Leppävirran kunta on käynnistänyt kirkonkylän yleiskaavan päivittämisen. Yleiskaavaluonnos keskusta alueelle on ollut nähtävillä vuoden 2012 aikana. Yleiskaavaluonnoksessa Kirkkokaaren alue on osoitettu keskustapalveluiden alueeksi ja Matinkujan alue asuinalueeksi. Kuva: Ote Leppävirran taajaman ja sen lähiympäristön osayleiskaavasta (päivätty )

11 Leppävirran kunta 10 Kuva: Ote kirkonkylän yleiskaavasta Asemakaavoissa suunnittelualueelle 2 on osoitettu yleisten rakennusten korttelialue, asuinkerrostalojen korttelialue sekä pysäköintialue. Asemakaavoissa suunnittelualueelle 3 on osoitettu puistoalue. Otteet asemakaavoista on sivulla 2. Leppävirran rakennusjärjestys on tullut voimaan Asemakaava tullaan laatimaan digitaaliselle pohjakartalle. 4. Suunnittelun vaiheet 4.1. Asemakaavan muutoksen tarve ja päätökset Asemakaavan muuttaminen on lähtenyt liikkeelle maanomistajan aloitteesta. Nykyinen asemakaava ei salli asuinrakentamista ranta-alueelle. Nykyisessä asemakaavassa on varauduttu seurakuntakeskuksen rakentamiseen Kirkkokaaren luo. Seurakuntakeskuksen sijoittaminen tälle alueelle ei ole enää ajankohtaista Osallistuminen Osalliset ja yhteistyötahot Osallisia ja yhteystyötahoja kaavahankkeessa ovat ainakin seuraavat tahot: - Suunnittelualueen ja sen lähialueen maanomistajat

12 Leppävirran kunta 11 - Suunnittelualueen ja sen lähialueen asukkaat ja näillä alueilla työskentelevät - Kunnan luottamuselimet ja hallintokunnat - Pohjois-Savon ELY-keskus - Pohjois-Savon liitto - Kuopion kulttuurihistoriallinen museo - Alueelliset sähköyhtiöt Asemakaavan tavoitteet Kunnan tavoitteet Kunnan tavoitteena on asuinrakentamisen mahdollistaminen alueilla sekä turvata Matinkujan luona olevan ulkoilureitin säilyminen Suunnittelutilanteesta johtuvat tavoitteet Voimassa oleva asemakaava ei mahdollista asuinrakentamisen sijoittamista kaikille suunnittelualueille. Voimassa oleva asemakaava on vanhentunut yleisten rakennusten korttelialueen osalta. Kaavamuutos on näiltä osin tarpeellinen Alueen oloista johtuvat tavoitteet Leppävirralla on kysyntää sekä kerros-, että omakotitaloalueista jotka sijaitsevat palveluiden läheisyydessä sekä rannan tuntumassa. Olemassa oleva ulkoilureitti on aktiivisessa käytössä. Reitin sijainti alueella tullaan turvaamaan. Suunnittelualueelle ei ole laadittu vaihtoehtoisia maankäyttösuunnitelmia Prosessin aikana tulleet tavoitteet Prosessin aikana on tutkittu ulkoilureitin sijoittumista Matinkujan lähialueella. Reitin sijainti pyritään pitämään hyvin pitkälti ennallaan. Prosessin aikana on noussut esille pienempien rivitaloyksikköjen sijoittaminen Kirkkokaaren aluelle Vireilletulo Tekninen lautakunta käsittelee kaavaa Kaavan nähtävillä olosta julkaistiin kuulutus Soisalon Seudussa. Kaavan nähtävillä olosta on tiedotettu alueen ja lähialueen maanomistajia ja muita osallisia kirjeellä.

13 Leppävirran kunta Osallistaminen ja vuorovaikutus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä Kaavaluonnoksesta annettiin 7 lausuntoa ja jätettiin 4 muistutusta. Kaavakarttaa ja selostusta tarkennettiin lausuntojen ja muistutusten perusteella. Kaavaehdotus oli ensimmäisen kerran nähtävillä Ehdotuksesta annettiin kolme lausuntoa ja jätettiin yksi muistutus. Lausuntojen perusteella kaavamääräyksiä tarkennettiin. TÄYDENNETÄÄN PROSESSIN EDETESSÄ Viranomaisyhteistyö Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Neuvottelussa esillä oli osallistumisja arviointisuunnitelma. 5. Asemakaavan kuvaus 5.1. Kaavan rakenne Asemakaavan muutoksella osoitetaan rivitalo- ja omakotitaloalueet Leppävirran ydinkeskustaan sekä virran rantaan. Kaavamuutos on maakuntakaavan mukainen. Yleiskaavassa alueet on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi sekä viheralueeksi. Yleisten rakennusten korttelialueen osalle tarkoituksena oli rakentaa seurakuntatalo. Seurakuntatalo on kuitenkin rakentunut toisaalle, joten voimassa oleva yleiskaava on näiltä osin vanhentunut. Rannassa sijaitseva viheralue ei ole kokonaisuutena ollut missään vaiheessa virkistyskäytössä. Alue on pusikoitunut, eikä sillä ole ulkoilureittiä lukuun ottamatta virkistyskäyttöä Aluevaraukset Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 4,17 ha. Aluevaraukset on esitetty seurantalomakkeella sekä alla olevassa taulukossa: Alue Tehokkuusluku Pinta-ala (ha) Kerrosala (k-m2) AO 0,21 0, VL 1,60 AR 0,28 0, Katu 0,30 Yhteensä 3,

14 Leppävirran kunta 13 AO Erillispientalojen korttelialue Alueelle voidaan rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia pientaloja (omakotitaloja) asumistarkoituksiin. Rinnetonteilla on mahdollista rakentaa 1,5 kerroksisia rakennuksia siten, että kellarikerros leikkautuu osittain rinteeseen. Kaavassa erillispientalojen korttelialueet on osoitettu Matinkujan päähän ja uuden kadun Lehtoteen päähän. Alueelle on mahdollista sijoittaa 6 omakotitaloa. Näistä yksi on omarantainen. Tonttien rakennusoikeus vaihtelee k-m2 välillä. AR Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue Asuinrivitalojen korttelialue on kaavaehdotuksessa osoitettu Kirkkokaareen. Alueelle on mahdollista sijoittaa neljälle tontille I kerroksisia rivitaloja. Tonttikohtainen rakennusoikeus on 600 k-m2. Ohjeellinen tonttijako ja rakennusalueiden rajaukset mahdollistavat myös tonttien toteuttamisen kahtena erillisenä tonttikohtaiset rakennusoikeudet yhdistämällä. VL Lähivirkistysalue Merkinnällä on osoitettu virkistys- ja ulkoilukäyttöön tarkoitetut alueet, joita ei ole tarkoitus rakentaa varsinaisiksi puistoiksi. Ulkoilureitin rajat määritellään ulkoilulain mukaisella reittitoimituksella tai sopimuksella. Vesi ja viemärilinjat Kaavaan on merkitty vesi- ja viemärijohtojen aluevaraukset. Merkinnällä turvataan mahdollisuus johtojen sijoittamiseen tai kunnossapitoon. Kaavassa esitetty varaus estää johtoalueelle rakennusta / rakennelmien rakentamisen tai muun toimenpiteen. Katualueet Kaavalla on osoitettu Matinkuja kaduksi jatkuen laajenevalle asuinalueelle. Aluevarauksessa on huomioitu liikennealueen lisäksi kadun huollon vaatimat alueet: hulevedet, katujen kunnossapito ja kääntöpaikka. Kaavassa on varauduttu myös Matinkujan leventämiseen ja kunnostukseen. Uutena katuna on osoitettu Lehtorinne. Sen pituus on noin 70 metriä. Yleisiä määräyksiä Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää korttelien 47, 282 ja 283 osalta maaston käsittelytapa, kulutuspintojen päällysteet ja reunukset. Pintavesien johtamiseen ja viemäröintiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Rakennukset tulee toteuttaa yhtenäisellä tavalla siten, että ne sijoitukseltaan, ilmeeltään, korkeusasemiltaan, kattomuodoiltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään sopivat toisiinsa ja ympäristöönsä. Rakentamattomat alueen osat sekä pysäköintialueelle varattujen alueiden ulkopuoliset alueen osat tulee pitää istutettuina ja hoidettuina. Jätekatokset ja -alueet tulee suojata umpinaisilla aidoilla. Autopaikkoja on rakennettava rakennuspaikoille

15 Leppävirran kunta 14 AO alueet 2 ap / tontti AR alueet 1 ap / asunto Kaavassa määritellyn rakennusoikeuden lisäksi autosuojien rakentamiseen voidaan käyttää 20 k- m2 / asuinhuoneisto Kadut ja liikennöinti Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevat liikenneväylät ovat katualueita. Liikennöinti tulee tapahtumaan Kirkkokaaren ja Matinkujan puolelta Kunnallistekniikka Kaikki alueella toimivat yksiköt on mahdollista liittää kunnallistekniikkaan Kaavan vaikutukset Kaavan vaikutusten arviointi on tehty yhteistyössä kaavoittajan ja sidosryhmien välillä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista on annettu Tavoitteet ovat tulleet voimaan Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa linjataan maamme alueidenkäyttöä pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteilla vastataan niihin haasteisiin, joita mm. muuttoliikkeen vaikutukset aluerakenteeseen, yhdyskuntarakenteen eheyttämisen tarve, elinympäristön laatuvaatimukset, luonnon- ja rakennusperinnönsäilyminen ja yhteysverkostojen toimivuus alueidenkäytölle asettavat. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista tulee edistää valtion viranomaisten toiminnassa, maakunnan suunnittelussa ja kuntienkaavoituksessa. Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. Tarkistuksen kohteena oli valtioneuvoston vuonna 2000 tekemä päätös. Päätöstä on tarkistettu tavoitteiden sisällön (luvut ), voimaantulon ja toimeenpanon (luku 8) sekä muutoksenhaun (luku 9) osalta. Muilta osin, kuten tavoitteiden oikeusperustan ja oikeusvaikutusten osalta, vuoden 2000 päätös jää voimaan. Tarkistuksen pääteemana on ollut ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Lisäksi tavoitteiden vaikuttavuutta on lisätty täsmentämällä tavoitemuotoiluja sekä vahvistamalla niiden velvoittavuutta. Suurin osa tavoitteista kuitenkin säilyy ennallaan. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Tarkistuspäätöksen voimaan tullessa valmisteilla oleva kaava voidaan hyväksyä päätöksen estämättä mennessä, mikäli kaavaehdotus on asetettu julkisesti nähtäville ennen päätöksen voimaan tuloa.

16 Leppävirran kunta Toimiva aluerakenne Kaavassa uudet asuinpaikat on osoitettu Leppävirran taajamaan, kävelymatkan päähän ydinkeskustasta Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kaavalla tiivistetään keskustan rakennetta ja mahdollistetaan elinvoimaisen taajama-alueen kehittyminen myös jatkossa. Kaavamuutos lisää taajama-alueen vetovoimaa ja vähentää samalla haja-asutusalueelle kohdistuvia rakennuspaineita. Asumismahdollisuudet monipuolistuvat ja tarjoavat vaihtoehtoisia malleja rakentajille ja asukkaille Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Leppävirran kirkko kuuluu valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön. Suunnittelualue rajautuu Kirkkokaarteen osalta tähän kulttuuriympäristöön. Suunnittelualueen tuntumassa on jo kerrostaloja. Alueen ympäristö ei tule kaavahankkeen osalta muuttamaan muotoaan. Kaava ei vaaranna kulttuuriympäristöarvoja alueella. Kaava mahdollistaa virkistyskäytön jatkumisen olemassa olevalla ulkoilureitillä. Ulkoilureitille tulee yksi kadunylitys lisää. Ylitys on sellaisessa kohdassa, jossa liikenneturvallisuus ei ole uhattuna. Kaava-alueella ei ole pohjavesialueita VAT-vuoksi Geologinen historia ja siitä johtuvat luonnonolot Kaava ei vaaranna geologisen historian kannalta merkittäviä kohteita tai siitä johtuvia luonnonoloja. Alueella ei ole arvotettuja maisema-alueita tai muinaisrantoja. Alueella ei myöskään ole mäki- tai vaara-asutusta tai Vuoksen vesistöalueeseen oleellisesti liittyvää vanhaa huvilarakentamista. Alueella ei ole myöskään havaittavissa perinteiseen maa- ja metsätalouden harjoittamiseen liittyviä piirteitä Reittivesiluonne Kaava ei vaaranna Vuoksen vesistöalueen reittivesiluonnetta. Suunnittelualueella ei sijaitse vesitierakennelmia tai vedenalaisia suojelukohteita. Alue ei sijaitse vesistön ja maareittien vanhoissa solmukohdissa.

17 Leppävirran kunta Raja-alueen historia ja kulttuuri Suunnittelualueelta ei tunneta raja-alueen historiaan tai kulttuuriin liittyviä kohteita tai ominaispiirteitä Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaavalla ei ole vaikutusta olemassa olevaan rakennuskantaan. Hulevesien käsittelyssä on huomioitava se, että uusia avo-ojia ei muodostu suoraan vesistöön Vaikutukset liikenteeseen Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia liikenteeseen. Toteutuessaan kaava tulee lisäämään liikennettä hieman Matinkujan ja Kirkkokaaren alueella. Alueen katuverkko kestää kuitenkin kaavan mukaisen liikenteen lisäämisen. Ulkoilureitin ylityspaikka on sellaisessa kohdassa jossa liikenneturvallisuus ei tule vaarantumaan. Rakentamisalueet on rajattu siten, että väylämerkit jäävät rakennettavien alueiden ulkopuolelle. Kaava ei myöskään estä väylämerkkien näkymistä väylälle Sosiaaliset vaikutukset Kaava ei heikennä yleistä virkistyskäyttöä alueella voimassa olevaan kaavaan verrattuna. Virkistyskäyttö alueella tulee jatkumaan. Kaava pienentää virkistyskäytössä olevan alueen pinta-alaa. Vähennys on kuitenkin pieni suhteessa koko taajaman virkistyskäytölle tehtyihin varauksiin. Kaavamuutoksella turvataan ulkoilureittiyhteys Vokkolan ja taajaman kautta Paajalanmäelle. Alueella ei ole ollut muuta laajempaa virkistyskäyttöä johon kaava vaikuttaisi. Olemassa olevien omakotitalotonttien ja uusien tonttien väliin jää kapea viheralue. Kaava ei aiheuta yleisen turvallisuuden heikkenemistä alueella Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavamerkinnät ja määräykset ovat liitteenä.

18 Leppävirran kunta Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteuttamista ohjaa kaavakartan ja määräysten ohella tämä selostus. Aluetta voidaan alkaa toteuttamaan heti kun kaava on saanut lainvoiman. Matinkujan ja Lehtorinteen kohdilla on tehtävä jatkossa katualueen lunastus. Myös lähivirkistysalueen lunastaminen on tehtävä kaavan lainvoimaisuuden jälkeen. Lunastuksen suorittaa maanmittauslaitos hakemuksesta. Korvaukset määrätään toimituksen yhteydessä. Matinkujan ja Lehtorinteen osalla alueelle olisi laadittava katusuunnitelmat. Katusuunnitelmien yhteydessä on laadittava myös yleisille alueille suunnitelmat ulkoilureitin siirron vuoksi. Katusuunnitelmien yhteydessä ratkaistaan myös Matinkujan kunnostaminen. Kunnostaminen kustantaa n Ulkoilureitin rakentaminen kaavan mukaiseen kohtaan kustantaa arvioilta n Suunnittelualueelle on rakennettava myös vesi- ja viemärilinjat sekä sähkölinjat. Leppävirran kunta valvoo viranomaistoiminnallaan alueen rakentamista. Järvi-Saimaan Palvelut Oy Sulkavalla Simo Kaksonen DI, Kaavoitusinsinööri

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013 SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA Kaavaselostus Luonnos 28.5.2013 Ranta-asemakaava koskee osaa Sulkavan kunnan Partalan kylän tilaa 5:51. Ranta-asemakaavalla muodostuu korttelit

Lisätiedot

KORTTELIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS SAVITAIPALEEN KUNTA Kaavaselostus EHDOTUS 15.4.2014 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ SAVITAIPALEEN KUNTA Kaavaselostus Sivu 1/17 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1

Lisätiedot

SINKON ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS

SINKON ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS SINKON ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS EHDOTUS 17.11.2014 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Kaava-alueen sijainti...

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Kirkonkylä, tiealueen asemakaavan muutos ja kumoaminen

Kirkonkylä, tiealueen asemakaavan muutos ja kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TERVON KUNTA Kirkonkylä, Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa), 10, 11, 14, 30, 35(osa), 36, 37, 39(osa), 48, 50, 51(osa), 52, 53, 101 ja 102 sekä yleisen pysäköinti-,

Lisätiedot

SATAMA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SATAMA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SAVITAIPALEEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotus 15.4.2013 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ SAVITAIPALEEN KUNTA Kaavaselostus Sivu 1/19 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.3.2014 KONTIOLAHDEN KUNTA LEHMO ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KAAVASELOSTUS Luonnos 1.3.2014 Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Turunkankaan asemakaava

Turunkankaan asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUAN KUNTA Turunkankaan asemakaava Kaavaselostus, ehdotus Kaavan vireille tulo Kunnanhallitus 10.03.2014 55 Kaavan hyväksyminen Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG

Lisätiedot

RANUA. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS

RANUA. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS RANUA Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 501-504, 506 ja 507 sekä niihin liittyviä virkistys-, erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus Kaavaselostus 1 (20) Ehdotus 11.6.2013 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 1 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

KINKOMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KINKOMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Muuramen kunta KINKOMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 4647-D2618 24.3.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I 24.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16USP0133.BSE 4.4.2013 POLVIJÄRVEN KUNTA. Kirkonkylän asemakaavamuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16USP0133.BSE 4.4.2013 POLVIJÄRVEN KUNTA. Kirkonkylän asemakaavamuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.4.2013 POLVIJÄRVEN KUNTA Kirkonkylän asemakaavamuutos POLVIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Maankäyttö-

Lisätiedot

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KONNEVEDEN KUNTA PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P25586 Kaavaselostus, luonnos 1 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam 26.2.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys-, maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta. Asemakaava 20.11.2014 ASEMAKAAVAN SELOSTUS

Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta. Asemakaava 20.11.2014 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Palkki Tyrnävä Asemakaava 20.11.2014 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tyrnävän kunta Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh 010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi 1 1 Perustiedot 1.1 Suunnittelualueen

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA

POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RANTASALMEN KUNTA POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P192-P19248 Kaavaselostus Savolainen Lilian

Lisätiedot

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Lapinjärvi 8.6.2004 muutettu 28.9.2004 1 16679 LAPINJÄRVEN KUNTA INGERMANINKYLÄ SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 28.9.2004 Vireilletulo Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ SÄÄSKENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 1.8.2014 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 3 2. TIIVISTELMÄ 5 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 5 2.2. Asemakaava 5 2.3. Asemakaavan toteuttaminen

Lisätiedot