KUULUMISET P YHÄJOEN. Kielosaaren kesä. on myös iso osa saaren vapaa-ajan palveluita,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUULUMISET P YHÄJOEN. Kielosaaren kesä. on myös iso osa saaren vapaa-ajan palveluita,"

Transkriptio

1 P YHÄJOEN KUULUMISET LAUANTAI VIIKKO 32 Kielosaaren kesä PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU Kielosaari ja sen yhteydessä oleva kahvila ja kioski on tullut monille paikallisille tutuksi kesän aikana. Sieltä saa kahvia ja pientä purtavaa sekä tietenkin jäätelöä. Saareen voi mennä nauttimaan Pyhäjoen kauneudesta, kierrellä luontopolulla ja rauhoittua. Kioskia ylläpitävät yrittäjät, Sanna Manninen ja Heikki Nousiainen, kertovat, että ehkä parasta Kielosaaressa juuri onkin sen kauneus ja rauhallisuus. Manninen ja Nousiainen tarttuivat haasteeseen ja pistivät pystyyn uudistetun kahvilan Kielosaaren kupeeseen. Molemmat ovat innostuneita matkailusta ja yrittämisestä, ja he toteavat olevansa myös hieman hullunrohkeita. Kielosaaren tilojen vuokraaminen ja kahvilan pitäminen sisälsi sen riskin, minkä yrittäminen aina sisältää, mutta molemmat halusivat lähteä mukaan projektiin. Vähitellen kesän kuluessa yrittäjät ovat tottuneet pitkiin työpäiviin, ja nauttivat niiden rutiineista, kuten pienestä aamuruuhkasta. Kesä on mennyt hyvin odotusten mukaan, oikeastaan jopa hieman paremmin, Nousiainen kertoo. Yrittäjät haluavat, että mahdollisimman moni löytäisi tiensä Kielonsaareen. Heitä harmittaa, että monet karavaanarit ja mökkiläiset saattavat yöpyä vain yhden yön, eivätkä hyödynnä kaikkia saaren mahdollisuuksia. Manninen ja Nousiainen haluavat tarjota matkailijoille erilaisia palveluita, ja he vuokraavat muun muassa frisbeekiekkoja, tennismailoja ja -palloja, sekä he myös myyvät kalastuslupia. Liikunta on myös iso osa saaren vapaa-ajan palveluita, esimerkiksi aina silloin tällöin aamuisin kioskin pihalla on järjestetty erilaisia aamujumppia, kuten kahvakuulailua. Liikunnan monipuolisuus johtuu siitä, että Nousiainen itse harrastaa ja vetää erilaista hyvinvointiliikuntaa. Vaikka kaikki eivät hyödynnä näitä mahdollisuuksia, yrittäjien iloksi on kuitenkin monia, jotka haluavat tutustua paremmin Kielonsaareen ja Pyhäjokeen sekä niiden tarjoamiin aktiviteetteihin. Nousiainen myös kehuu Pyhäjoen kuntaa, joka infoaa hyvin erilaisista tutustumisen arvoisista kohteista Pyhäjoen alueella. Vaikka kesä alkaa olla jo lopuillaan, paljastavat yrittäjät harkitsevansa kioskin pitämistä vielä syksyllä, tosin ehkä hieman pienimuotoisemmin. He haluaisivat tarjoilla varsinkin kyläläisille jonkinnäköistä kahvilapalvelua, paikkaa jonne voisi tulla nauttimaan pientä purtavaa ystävien kanssa. Nousiainen ja Maninnen toivoisivat myös koululaisten löytävän Kielosaaren, sillä vaikka kahvilassa käy paljon eri ikäistä väkeä, niin nuorten vierailut ovat jääneet vähäisiksi. Ja ennen kuin kesäkauden voi varsinaisesti todeta päättyneen, ovat yrittäjät päättäneet pitää loppurysäyksen, eli Goldwing-tapahtuman, jonne odotetaan jopa sataa osallistujaa. Tarkoituksena olisi muun muassa tehdä rosvopaistia. Parasta työssä on ollut asiakkaiden tyytyväisyys ja positiivisuus. Vastaava työ sisältää paljon erilaisten ihmisten kohtaamista; niin ulkomaalaisten ja ko- timaisten matkailijoiden kanssa kommunikointia kuin paikallisiin tutustumista. Nousiainen ja Manninen kertovat, että heitä todellakin kiinnostaisi jatkaa vielä yrittämistä eteenpäin ensi kesänä. Nyt he ovat nähneet, mistä on kyse, joten palvelujen kehittäminen ja parantaminen olisi helpompaa. Tärkeintä yrittäjille on täyttää asiakkaiden tarpeet ja mieltymykset. Ja vielä lopuksi, mikä on eniten myyty jäätelömaku? Tiikeri on kestosuosikki jäätelömauista, ja tänä kesänä myös valkosuklaa-mansikka jäätelö on kyllä tehnyt kauppansa. Kielonsaaren yrittäjät Manninen ja Nousiainen ovat nauttineet kesästä, ja kuvailevat kioskin pitämistä kokonaisuudessaan positiiviseksi kokemukseksi, josta nyt haluaa jatkaa eteepäin.

2 sivu 2 Pyhäjoen Kuulumiset Ikääntyvän väestön sosiaalipalvelujen saatavuus Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä ajalta tiedote Vanhuspalvelulain 26 :n mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäillä henkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen. Laissa odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut päätöksen tekemisestä siihen, kun iäkäs henkilö saa hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusaikoja julkaistaan palvelukohtaisesti. Vanhuspalvelulain mukaan iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä tai viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta. Keskimääräiset odotusajat keskeisten sosiaalipalveluiden piiriin: Palvelutarpeen selvittäminen Palvelutarpeen mukaisesti 1-7 vuorokauden kulues-sa. Kiireellinen palvelutarpeen arviointi tehdään heti. Kotihoidon palvelut Palvelutarpeen mukaisesti 1-7 vuorokauden kuluessa. Kiireellisissä tilanteissa asiakas saa palvelun heti. Omaishoidontuki Palvelutarvetta aletaan selvittää 1-7 vuorokauden kuluessa ja päätös tehdään noin kuukauden kuluessa omaishoidontukihakemuksen saapumisesta. Palveluasumis- tai hoivapaikka Palvelutarvetta aletaan selvittää 1-7 vuorokauden kuluessa ja paikka osoitetaan noin 1,5 kuukauden kuluessa myönteisen päätöksen tekemisestä. Iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä muiden hänen hyvinvointiaan, terveyttään, toimintakykyään ja itsenäistä suoriutumista tukevien palvelujen tarve selvitetään kokonaisvaltaisesti yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheisten-sä kanssa. Palvelutarpeen selvittämisessä hyödynnetään erilaisin arviointimenetelmin saatua tietoa sekä toisten asiantuntijoiden tekemiä arvioita. keskeisimmät arvioin-timenetelmät ovat RAVA toimintakykymittari ja muistitoimintoja kuvaava MMSE-testi. Lisäksi kerätään haastatellen tietoa ikääntyvän omista voimavaroista ja toiveista tarvittavien palvelujen suhteen. Palvelutarpeen selvittämisen pohjalta iäkkäälle henkilölle voidaan myöntää kotihoidon palveluita, omaishoidon tukea tai palveluasumispaikka. Lisäksi häntä voidaan ohjeistaa hakeutumaan kuntoutukseen tai hankkimaan yksityistä palvelua kotiin. Omaishoidontukea haki yhteensä 53 henkilöä ajalla Myönteisen päätöksen sai 28 hakijaa ja kielteisen päätöksen sai 25 hakijaa. Omaishoidon tuen päätökset tehtiin keskimäärin kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. Odotusaika on lyhentynyt kahdella viikolla viime vuoden loppupuoliskoon nähden. Kielteisen päätöksen pääasiallisena syynä oli se, että hoivan ja huolenpidon tarve jäi vähäisemmäksi, mitä yhtymähallituksen vahvistamissa omaishoidon myöntämisperusteissa edellytetään. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä omaishoidon tuki on kohdennettu runsaasti hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville asiakkaille. Omaishoidon tukeen ei ole oikeutta, mikäli omaishoitajan antama apu on ohjausta ja muistuttamista tai siivouksessa, ruoanvalmistuksessa ja asioinnissa avustamista. Jonkin verran kielteisiä päätöksiä tehtiin myös sillä perusteella, ettei omaishoitaja ollut kykenevä toimimaan omaishoitajana oman terveydentilansa ja toimintakykynsä johdosta. Palveluasumis- tai hoivapaikka osoitettiin 45 henkilölle ja he olivat odottaneet paikan vapautumista keskimäärin hieman yli 1,5 kuukautta myönteisen päätöksen saatu-aan. Odotusaika on lyhentynyt noin kuukaudella viime vuoden loppupuoliskoon nähden. Odotusajan lyhentymiseen vaikuttaa osaltaan se, että SAS-ryhmä tekee sijoittamispäätöksen vasta siinä vaiheessa, kun iäkkäällä henkilöllä on todellinen palvelu-asumisen tai hoivahoidon tarve ja kaikki keinot kotona asumisen tueksi on kartoitet-tu ja kokeiltu. Vanhuspalvelulaki edellyttää, että kunta toteuttaa iäkkään henkilön pitkäaikaisen hoidon ja huolenpidon ensisijaisesti hänen yksityiskotiinsa tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaan. Hyvinvointikuntayhtymässä on pyritty noudattamaan asiakkaiden ja omaisten toiveita sopivan hoitopaikan vapautumisesta, eikä eri kuntien alueella asuvia ole siirretty muissa kunnissa sijaitseviin palveluasumisyksiköihin. Iäkkäiden henkilöiden omien toiveiden huomioiminen on jonkin verran kasvattanut odotusaikoja. Lisätietoja: Hoidon ja hoivan palvelujen tulosaluejohtaja Mervi Koski, puh Kotona asumisen tuen tulosyksikköjohtaja Erja Laulumaa, puh

3 Pyhäjoen Kuulumiset sivu 3 PYHÄJOEN KUNTA Lukuvuoden koulutyön alkaminen Koulutyö kunnan peruskouluissa ja lukiossa alkaa maanantaina seuraavasti: Kirkonkylän esikoulut klo 8.45, ryhmät monitoimitalolla Saaren koulu klo 8.35 Yppärin koulu klo 8.15 Yppärin esikoulu klo 8.15 Parhalahden koulu klo 9.00 Pirttikosken koulu klo 8.20 Lukio klo 8.30 Saaren koulun, Yppärin ja Pirttikosken alaluokkien osalta ensimmäinen koulupäivä päättyy klo Parhalahden koulupäivä päättyy klo Saaren aamuhoito (esikoululaiset ja 1. luokan oppilaat) maanantaina klo 6.30 alkaen monitoimitalolla. Iltapäivätoiminta alkaa Saaren, Parhalahden ja Yppärin kouluilla Iltapäivätoiminnasta lähemmin kunnan verkkosivuilla (www.pyhajoki.fi/iltapaivatoiminta). Koululaiskuljetukset Koululaiskuljetukset järjestetään pääosin edellislukuvuoden reittejä ja aikatauluja noudattaen. Mahdollisista muutoksista tai uusista kuljetusjärjestelyistä ilmoitetaan henkilökohtaisesti niille, joita ne koskevat. Taksikyydeistä tarkempia tietoja antavat koulujen johtajat. Koululaiskuljetuskäytännöistä lähemmin kunnan verkkosivuilla (www.pyhajoki.fi/koululaiskuljetukset). Taksikeskus: Liikenne Grekula: Kouluhuoneistojen käyttö Niiden järjestöjen ja harrastuspiirien, jotka haluavat käyttää koulun tiloja alkavana lukuvuotena, tulee toimittaa käyttöoikeutta koskeva hakemuksensa ao. koulun johtajalle mennessä. Sivistyslautakunta Soi kunniaksi Luojan... Kuntatie 1, Postilokero 6, Pyhäjoki Puhelin: , Faksi: (08) Komeasti kaikuivat virret Tervon kalasatamassa järjestetyssä merikiskossa. Tänä kesänä ei päästykään merelle, kun Merikokko oli remontissa. Mutta todella hienot puitteen tarjosi myös saunamökki, jonka terassilla Jukka Malinen puhui ja luki Raamatun tekstejä. Päivä oli kuuma, mutta pieni tuulenvire vilvoitti penkeissä istuvan monikymmenpäisen osanottajajoukon. Ja tilaisuuden jälkeen olikin mukava kahvitella sisätiloissa Meripelastusseuran vapaaehtoisten tarjoomuksilla. Lupamerkkien myynti nahkiaisenpyyntiin Päivä: Paikka: Metsästysmaja Aika: Klo. 18:00 Terveisin, Johtokunta

4 sivu 4 Pyhäjoen Kuulumiset Kotiseutuyhdistyksen retkellä Pietarsaareen Pyhäjokisille sattui mukavasti tämän kesäisellä retkellä, sillä Pietarsaaressa vietettiin kotiseutuviikkoa. Vanhan ajan markkinoilla riitti väkeä ja saimme nähdä kaupungin kulttuuripersoonan, Laiska-Jaakon, julkistamisjuhlan. Nimi tulee kaupungin perustajana pidetyn Jacob de la Gardien mukaan. Tämän vuoden Jaakoksi valittiin Jaron toimitusjohtaja Niklas Storbacka. Aspegrenin puutarhassa ja 1700-luvulta peräisin olevassa Rosenlundin pappilan pihapiirissä mennyt aika ja nykyaika elivät käsi kädessä hyvin hoidetussa ja toimivassa ympäristössä. Rovasti Aspegren perusti puutarhan, joka on maamme vanhimpia. Päärakennus oli juuri kunnostettu, puutarha kukoisti ja oppaanamme toiminut puutarhuri kertoi kasveista, raamatullisen puutarhan synnystä, esineistä ja museona olevan navetan erikoisuuksista. Larsmon kotiseutumuseossa Bjärgasissa näimme hyvin hoidetun kokonaisuuden. Talkoolaiset kokoontuivat joka viikko töihin. Alueen siisteys oli ihailtavaa, sisätiloissa mennyt ja nykyaika olivat läsnä toimivana ja viihtyisänä. Alueen vauras menneisyys näkyi esineissä, käyttötavaroita oli paljon ja asiallisesti omilla paikoillaan. Taidokkaat kudonnaiset, käsityöt ja huonekalut sekä maalaistalojen käyttöesineet olivat hyvin esillä. Kuva 5. Bjärgasin pihapiiriä. Oma museomme Annala ei häviä puitteiltaan Bjärjasille. Mutta pihapiirin rauhaa rikkoo kyllä näytelmäkatsomo, jonka siirtämistä esitysten jälkeen kyllä toivoisi. Bjärgasin päärakennuksen tuvassa oppaamme kertoi talon historiasta. Markkinakaduilla oli tunnelmaa. Aspegrenin puutarha ja Rosenlundin pappila. Matkamme viimeisenä kohteena kävimme Tyynelän tonttulassa. Valtavan kulttuurityön tehnyt Eija Porkola esitteli rakennuksiaan, joita hän on kunnostuttanut ja siirrättänyt alueelle usean vuosikymmenen aikana. Antiikkikauppiaana hän on hankkinut upeita talonpoikaishuonekaluja, työkaluja, tekstiilejä, jotka kaikki ovat aistikkaasti sijoitettuina suuren pihapiirin rakennuksiin. Keskipisteenä tietysti tontut, joita hän tekee tilaustyönä. Heinäkuun ajan Tyynelä on ollut avoinna kesäkävijöille, joulukuun aikana jouluihmiset voivat nauttia joulutunnelmasta. Tyynelän viimeksi kunnostetun rakennuksen tuvassa. Juhla 4- ja 70- vuotiaille Navetan virtsakellarin ja lantalan katto oli vankien tekemä. Vain kivet ladottuina, ilman tukia ja paikallaan oli pysynyt 250 vuotta. Seurakunta järjestää ke 20.8 klo 18 seurakuntatalolla syntymäpäiväjuhlan 4- ja 70-vuotiaille. Juhlaan ovat tervetulleita kaikki v.1944 ja v.2010 syntyneet. Juhlasta on tarkoitus tehdä iloinen eri ikäisten seurakuntalaisten yhdessäolon hetki. Ohjelmassa on yhteislaulua, hartaus ja yllätyksiä. Lopuksi on tarjolla kahvia ja mehua. Juhlan kesto on noin 1 h. Lämpimästi tervetuloa! t. Pyhäjoen seurakunta kirkkoherra Jukka Malinen lastenohjaajat Sini Hukka ja Piia Kaivosoja diakonissa Mirja Hirvikoski

5 Pyhäjoen Kuulumiset sivu 5 Pyhäjoen metsästysseuran kesäkokouksen (31.7.) päätöksiä Etelänkylän rauhoitusalueet: pyynti jokivarressa on sallit- Joen ja Pirttikosken tu koko pyyntikauden ajan. eteläpuolentien väli Tiironsuvantoon Huom! Ampumaetäisyys asti rauhoitetaan kaikelta linnun pyynniltä. Pirttikosken rajaan asti (sähkölinja) 150 m lähimmästä mökistä! Rauhoitusalueet on merkitty maastoon. sorsan- ja kyyhkyn- Joulurauha jouluaattona pyynti sallitaan. Jäniksen sekä joulupäivänä kaikille pyynti jokivarressa sallittu eläimille. koko pyyntikauden ajan. Punainen räme reunakallioitaan myöten rauhoitetaan metsäkanalinnun metsästykseltä. Vierailuluvat Kausikortti on 35 euroa sisältäen vesilinnun ja kyyhkyn pyynnin, vuorokausilupa (24h) 15 euroa kyyh- Pitkännevan tienvarsi 100 metriä tiestä molemmin puolin kyn, sorsan ja jäniksen sekä rauhoitetaan pienriistan metsäkanalinnun pyyntiin pyynniltä. Hyytämä on rauhoitettu pienriistan pyynniltä, isännän kiintiöstä. Vuorokausilupaan merkitään myös tuhoeläinten pyynti on kellonaika. sallittua. Sorsastus on kielletty Mökkiläisillä on oikeus Kupuliskoskesta Ala- lunastaa lupa pienriistan salon saaren eteläkärkeen pyyntiin. sekä Tuuttilan koskelta Paskareiälle Lupia voi lunastaa Yrjänän asti. Saari kuuluu Raudasta sekä johtokunnan myös rauhoituksen piiriin. Hyytämän lahdella Paskareiän jäseniltä: Raino Peltoniemi, puh , Lee- puolelta on sorsastus na Mustonen puh sallittu. Hyytämän nokalla jäniksen pyynti sallittu johtokunnan erikseen myöntämä aikana Kausikortin sekä päiväluvan kyyhkyn, sorsan ja jäniksen pyyntiin voi myös maksaa tilille FI Rautiperällä pururata-alue Päivälupaan rauhoitetaan kaikelta pyynniltä. merkittävä luvan voimassaoloaika kellonaikoina. Kausikorttiin merkintä Pyhäjoen Pohjankylän rauhoitusalueet: metsästysseuran kausilupa Kaikki linnunpyynti rauhoitetaan kaava-alueelta jokia myöten Pirttikosken rajaan asti. Sorsastus on Metsäkanalinnun pyyntiin päivälupaa ei tilisiirtona voi tehdä. kielletty Tuhkasen sillalta Kaukonlahteen ja Kittilänkoskeen. Sorsastus on Metsästyskiintiöt 5 teertä (mieluummin urossallittu Tiironsuvannosta ) Pirttikosken rajaan asti sekä Lahnaojalla. Kalasatamassa pyynti sarveikossa sallitaan, parkkipaikka ja aallonmurtaja jäniksen pyynnille ei kiintiötä 1 metso , koppelo, peltopyy ja riekko rauhoitettu rauhoitetaan. Jäniksen 2 fasaania Kauriita 2 kpl (kauriinpyyntijaostoon kuuluva) Muiden seurojen jäsenten tullessa ketun pyyntiin, ilmoittaminen Timo Haikolalle ( ), Jorma Jaakolalle ( ) tai Esa Sarpolalle ( ). Metsästyksen valvonta Jokainen jäsen on velvollinen suorittamaan metsästyksen valvontaa liikkuessaan luonnossa. Seura on valtuuttanut metsähallituksen erätarkastajat tarkastamaan metsästysoikeuden seuran alueella liikkuessaan. Maastoanomukset: Piehingin Erämiehet ry Koko metsästysseuran alue Maasto-oppaat: Tuomas Kangas ja Jaakko Koskela Johtokunta voi luovuttaa maastoja, jos anomuksia tulee vielä kesäkokouksen jälkeen. Mestaruusammunnat: 6.8. lauantaina klo hirvikuvioammunnat 8.8. klo 17 Tarmon ammunnat 9.8., 17.8., 9.9. Yppärin ammunnat Metsästäjiä kehotetaan olemaan esimerkkinä muille luonnossaliikkujille, mm. laavujen sotkeminen ja roskien ja hylsyjen jättö on kiellettyä! Yppärin kirjastosta koulukirjasto Pyhäjoen Yppärin sivukirjasto muuttuu elokuussa koulukirjastoksi. Syitä löytyy useita. Aikuiskävijöitten määrä on ollut jo vuosia todella pieni. Koulu tarvitsee myös lisää opetustilaa, ja sitä saadaan kirjaston tiloista. Kun Yppärin uusi koulu otetaan käyttöön vuoden kuluttua, niin siellä ei ole kirjastolle omaa tilaa. Yppärin koulu on tehnyt kiitettävää työtä koululaisten lukuharrastuksen tukemiseksi. Jokaisella luokalla on ollut esimerkiksi oma kirjastotunti, ja melkein kaikki suorittavat lukudiplomin. Kirjasto haluaa tiiviissä yhteistyössä koulun kanssa turvata koululaisten lukemisen jatkossakin. Kirjasto huolehtii kirjaston auki pidosta ainakin vuoden loppuun asti. Isommat ihmiset ovat tietenkin tervetulleita edelleen, vaikka aikuisten kirjoja siellä ei enää ole. Kiitämme Yppärin kirjaston asiakkaita ja toivotamme heidät lämpimästi tervetulleiksi pääkirjastoon! Saaren Soittajat viihdyttivät meitä 28. päivä mahtavalla Merikanto sikermällään. Kiitos vaskiseitsikolle, nähdään taas!

6 sivu 6 Pyhäjoen Kuulumiset Onko näkynyt pinkkiä? Meidän kuntalaisten on turha vaatia yhteisille alueille yhtään mitään iloa tuottavaa, jos yhteistä omaisuutta kohdellaan tällä tavalla valitettavasti! Vaikka kesä on ollut täynnä vaihtelevia olosuhteita, ovat pinkit paidan vilahtaneet silloin tällöin juoksupoluilla, niin keskustan alueella kuin Pirttikoskellakin. Kyseessä on viidentoista hengen joukko eri-ikäisiä pyhäjokisia naisia, jotka ovat aikeissa osallistua ensi toukokuussa Oulun Terwamaratoonille. Pyhäjoen kunta sponsoroi ryhmälle hienot t-paidat Pirteät Puolimaraduunarit logolla, sekä Pyhäjoen kunnan logolla & sloganilla: Pyhäjoella virtaa. Tuo hanhi selässään he juoksivat 24 asteen helteissä. Maraduunareiden sponsoreina toimii Lähitapiola ja Pyhäjoen kunta. Logon ja paidat suunnitteli IdeJaana. Kaikki heistä juoksivat hyvällä menestyksellä puolimaratonin loppuun ja nopein joukosta suoriutui alle kahdessa tunnissa. Naiset täydensivät loistavan fiiliksensä ravintola Haraldissa syömällä hyvin maratonin jälkeen. Kuvassa ylärivissä vasemmalta oikealle: Heidi Mämmelä, Riia Tiikkaja, Tuula Sarpola, Pirkko Ponnikas-Halunen, Tuula Simpanen, Eija Sarpola, Sanna Siikaniva, Pirjo Virpiranta ja Tarja Raivio. Alarivissä vasemmalta oikealle: Jaana Pehkonen, Mira Anttila, Sari Tikkaja ja Asta Nuorala. mahtuu mukaan juoksemaan kunnon puolesta tai haastamaan itsensä puolimaratoonille! Tiinan tiirailua Puistoalue, jossa kasvaisi omenapuita. Omenapuita meitä kuntalaisia varten. Ja miksei ohikulkijoidenkin iloksi. Olisihan se ihana käydä alkukesästä ihastelemassa omenapuun kukkia ja kesällä seurata omenoiden kehittymistä ja syksyllä käydä ihan laillisesti omenavarkaissa kunnan omassa omenapuupuistossa. Ihan tässä kunnan keskustan tuntumassa ja vaikka lenkkipolun varrella. Tähän haaveeseen ja ideaan haluttiin vastata. Hankittiin omenapuun taimia ja istutettiin niitä meidän kaikkien iloksi Jäähallin edessä olevalle uudelle puistoalueelle sekä ruukinpuiston mattolaiturin viereen. Kunnan kiinteistönhoitajat ne sinne ohjeiden mukaan istuttivat ja huolehtivat niiden kasvuun lähdöstä. Kävin niitä minäkin ihailemassa, kun koiran kanssa lenkkeilin. Mutta, mutta. Nyt on joku ymmärtänyt kunnan yhteisen omaisuuden väärin. Niin väärin, että on käynyt kaivamassa 4 omenapuun tainta ruukinpuistosta omalle pihalleen. Vain kuopat ovat jäljellä. Toivottavasti puut ovat kärsineet siirrosta ja tuottavat uudelle omistajalleen rupisia ja matoisia omenia. Lenkkiseuraa kysellään WhatsApp-ryhmässä ja Puolimaraduunareiden omalla Facebook-seinällä. Joukkoon Pirteät Puolimaraduunarit haluavat haastaa mukaan lisää aktiivisia pyhäjokisia kuntoilijoita. Nuorten partiolaisten rentoutumisvaellus Ennen partiokauden varsinaista alkamista Hanhikiven Kiertäjien johtajiston nuorisoosasto pakkasi rinkkansa ja suuntasi nokat kohti Lappia. Oli alkamassa nuorten oma partiovaellus, jossa he pääsivät rentoutumaan hyvässä seurassa ja herkullisen eräruuan parissa. Vaellus oli nuorten oma toive ja idea; he halusivat toteuttaa jotain partiotoimintaa, joka olisi vain heille. Tästä lähti idea lyhyelle vaellukselle, jossa ennen kaikkea voitaisiin rentoutua ja pitää hauskaa. Suunnitelmaa alettiin vähitellen luoda jo keväällä, muun muassa päätettiin mahdollisia ajankohtia ja heiteltiin ideoita paikasta. Keväällä ryhmän johtaja haki tukea vaellukselle, ja hanke saikin 500 euroa tukirahaa Nouseva Rannikkoseutu ry:ltä. Rahalla ostettiin lippukunnalle kaksi uutta kupolitelttaa, jotka otettiin vaellukselle matkaan, sekä muita tarpeellisia tavaroita. Tällä rahalla saatiin myös korvattua osa bensakuluista. Lopulliset suunnitelmat lyötiin lukkoon vasta kesällä, ja paikaksi päätettiin Korouoman kanjoni. Ajankohdaksi valikoitui elokuun ensimmäinen viikonloppu. Ennen vaellusta katsottiin myös valmiiksi tavarat ja teltat, jotka otettaisiin mukaan, ja huolehdittiin ruokapolitiikasta. Reilun kymmenen hengen ryhmä jaettiin muutamaan ruokavartioon, joissa keskenään sovittiin syötävistä ruuista ja niiden tekemisestä. Vaellukselle lähdettiin yhdessä kimppakyydeillä perjantaina alkuillasta. Matkaa Korouomalle on keskimäärin 300 kilometriä, joten seurue oli perillä vasta puolenyön aikaan. Lapin yö on kaunis ja valoisampi kuin Pyhäjoella, ja siitä nautittiin leiriä pystyttäessä ja iltapalaa laittaessa. Lauantai oli vaelluspäivä, ja jo aamusta nuoret pakkasivat leirin ja lähtivät kävelemään. Partiolaiset olivat päättäneet leiriytyä molemmiksi öiksi samaan paikkaan, mutta urheiluhengessä ottivat tietenkin tavaransa mukaan, jotta saisivat vajaan parinkymmenen kilometrin kävelyssä parempaa tuntumaa ja harjoitusta pidempiä vaelluksia varten. Nuoret vaelsivat viikonlopun aikana lähes kaksikymmentä kilometriä, joka ei ole ehkä hirveän pitkä matka. Kuitenkaan ketään ei haitannut, että vaellus ei ollut niin pitkä, sillä matkaan lähdettiin mielessä rauhallinen, hyvässä seurassa tehty vaellus. Partioporukalla mennessä tietää, että kaikki osaa hoitaa hommansa hyvin ja mielellään. Vaikka rankkaakin on, kun hyttyset syö ja rinkka painaa ja on kuumaa, niin siltikin osataan keskittyä matkan positiivisiin puoliin. Vaellus oli rentouttava ja täynnä uusia kokemuksia, ja siellä pidettiin hauskaa koko porukalla. Korouoman kanjonilla on paljon erilaisia vaellusmahdollisuuksia.

7 Pyhäjoen Kuulumiset sivu 7 Seurakunta tiedottaa Järjestöt toimivat Aihetta kiitokseen Kuollut: Matti Antero Turunen, Pyhäjoelta, 84 v 4 kk 6 pv. Oiva Valdemar Sarpola, Pyhäjoen Parhalahdelta, 87 v 4 kk, 9 pv Avioliittoon kuulutettu: Heikki Paavo Antero Haapakoski ja Lotta Emilia Juurikka Jumalanpalvelus ja HPE kirkossa su klo 10. Vapaaehtoisten ilta Veteraanimajalla to 14.8 klo 18. Mukaan kaikki yhteisvastuussa, lähetystyössä, diakoniatyössä ja muussa vapaaehtoistyössä mukana olleet. Meno omilla kyydeillä. Perhemessu kirkossa su klo 11. TULOSSA: - Juhla 4- ja 70 vuotta tänä vuonna täyttäneille/täyttäville seurakuntatalolla ke 20.8 klo 18. Ilmoittautuminen 15.8 mennessä kirkkoherranvirastoon p Rovastikunnan diakoniatyö: - Näkövammaisten leiripäivä Ruonalla, Himangalla la 30.8 klo Tiedustelut ja ilmoittautuminen Mirjalle ruokavalioineen pe 15.8 mennessä p Omaishoitajien leiri myös Ruonalla Himangan leirikeskuksessa Ilmoittautuminen to 28.8 mennessä Mirjalle. Nuorisotyö: - facebook: Liity jäseneksi "Pyhäjoen seurakunnan nuoret". Kirkkoherranvirastossa myynnissä seurakunnan adresseja 10 /kpl. RY: Seurat la klo 18 ry:llä Perhekirkko/messu su klo 11 kirkossa, kahvit srk-talolla Seurat su klo 16 ry:llä Kirkkoherranvirasto p Juhannuksen jälkeen avoinna keskiviikkoisin klo Tarvittaessa voitte ottaa yhteyden papistoon: kirkkoherra Jukka Malinen p tai seurakuntapastori Kai Juvila (vuosilomalla ) p Pyhäjoen seurakunnan kotisivut löytyvät osoitteesta: Pirttikosken maaseutunaiset. Kökkä Teija ja Seppo Ukonsaaren uudessa kodissa Keskikylällä ti 12.8 klo Emäntinä Teija ja Outi.Kahvia ja arvontaa! Lämpimästi tervetuloa! Sotainvalidien Veljesliiton Pyhäjoen osasto. Sotainvalidit, puolisot, lesket ja kannattaja jäsenet; perinteinen piirin järjestämä liikuntapäivä Hietasaaren Veljeskodilla to 21.8 alkaen klo 9.00 kahvituksella. Ohjelmat alkavat klo Ruokailun ja kyydityksen järjestämiseksi imoittautumiset ma 11.8 mennessä Eija-Liisalle p Spr. Hallituksen kokous 11.8 klo 17 paloasemalla. Tervetuloa. Yppärin maa- ja kotitalousnaiset. Kesäteatterin kahvituksessa mukana olleiden talkoolaisten saunailta Pirjon mökillä Letossa pe klo 18 alkaen. Ajo-ohjeet tarvittaessa Pirjolta puh Tervetuloa! Yppärin kyläyhdistys. Järjestämme romunkeräyksen. Romulava on Yppärin koulun vieressä, osoitteessa Vanha maantie 50. Keräykseen käy kaikki metalliromu, pesukoneet, hellat ja mikrot. Keräykseen ei saa tuoda kylmälaitteita, televisioita eikä tietokonenäyttöjä. Isommat erät ja romuautot noudamme tarvittaessa kotoa. Lisätietoja Juhalta puh tai Annelta puh Myymme suviseura-alueella käytössä olleita siltoja ja puumateriaalia. Lisätietoja Annelta puh Pyhäjoen ranta-alueiden tiestö on saatu nimettyä ja alueen rakennuksille on saatu osoitteet. Uusia tieviittoja tulee 83 kpl ja talonumeroita 460 kpl. Tärkeä ja kauan kaivattu työ on saatu loppusuoralle. Navigaattorit eivät vielä ymmärrä uusia osoitteita, mutta nekin tulevat mukaan viiveellä. Kiitos erityisesti tieisännille, kiitos Ossille sekä muille työhön osallistujille. Vapaaehtoisten ilta Veteraanimajalla to 14.8 klo 18. Mukaan kaikki yhteisvastuukeräyksessä, lähetystyössä, diakoniatyössä ja muussa vapaaehtoistyössä mukana olleet. Meno omilla kyydeillä. Muistuta kaveria! Tervetuloa! P YHÄJOEN KUULUMISET PÄÄTOIMITTAJAT Sari Hidén Arvo Helanti TOIMITUS Iida Korpela Sanna Halunen Janika Silvola Puh Fax (08) Toimitus: Päätoimittaja: Taloussihteeri: Julkaisija: Pyhäjoki Data Oy ISSN Seuraava lehti (nro 33) ilmestyy >> lauantaina Aineisto toimitettava >> tiistaina klo mennessä Painosmäärä >> vko 32: 1810 kpl >> vko 33: 1810 kpl Ilmoitushinnat (hintoihin lisätään alv 24%) >> 0,45 /pmm, toistohinta 0,35 /pmm, minimikoko 35 pmm >> puoli sivua: 120 >> koko sivu: 180 >> järjestöpalsta: 50 /vuosi Ilmoitusehdot Lehteen tarkoitettu aineisto on toimitettava vasemmalla olevan aikataulun mukaisesti. Aineiston voi toimittaa myöhemminkin, mikäli siitä on toimituksen kanssa sovittu. Mikäli ilmoitusaineisto saapuu myöhässä, eikä siitä ole ennalta sovittu, perimme kaksinkertaisen hinnan. Myös järjestöpalstalle tulevat ilmoitukset pitää toimittaa ajoissa, myöhästyneestä aineistosta perimme 10 lisämaksun. Emme voi taata myöhässä saapuneen aineiston ilmestymistä. Emme vastaa puhelimitse tulleiden ilmoitusten virheistä. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu enintään maksetun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa julkaisupäivästä. Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani Lehden jakelu: Raahelainen, ilmoitukset jakeluhäiriöistä puh (Sanna Tjäder)

8 sivu 8 Pyhäjoen Kuulumiset

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

LAUANTAI 10.5.2014 VIIKKO 19 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU. Ei yhtäkään samanlaista päivää

LAUANTAI 10.5.2014 VIIKKO 19 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU. Ei yhtäkään samanlaista päivää P YHÄJOEN KUULUMISET LAUANTAI 10.5.2014 VIIKKO 19 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU Ei yhtäkään samanlaista päivää ÄITI Jotkut saattavat ajatella, että äitinä oleminen on pelkkää työtä ja tuskaa,

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Palvelujohtaja Pirkko Soidinmäki Lain tavoitteet Ikääntynyt väestö ( =vanhuuseläkeikäiset) - tuetaan hyvinvointia,

Lisätiedot

MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 2 / 2015 (16.4.2015)

MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 2 / 2015 (16.4.2015) MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 2 / 2015 (16.4.2015) Valmisteluryhmän terveiset Kumppanuustalon suunnittelu ja valmistelu etenee 1. Kulmassa toteutettiin suunnitteluilta 10.2.2015. Tilaisuudessa

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013

Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Mikä muuttuu? 13/3/14 Esitetty Pietari Brahen rotary-klubissa 25.02.2014. Materiaali pohjautuu Sosiaali- ja Terveysministeriön materiaaliin. Raahea koskevat täydennykset

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. SAS työryhmän tehtävät... 1 3. Asumispalvelun hakeminen, asiakkaan

Lisätiedot

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Ainutlaatuista asumista Jyllin Kodit tarjoaa mahdollisuudet elinikäiseen asumiseen ja rentouttavaan terveyslomailuun Ikaalisten

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

Yhteensä 46 osanottajaa, liitteenä osanottajaluettelo

Yhteensä 46 osanottajaa, liitteenä osanottajaluettelo KESÄKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: 17.07.2014 klo 18.00 19.20 Kalimen maja Yhteensä 46 osanottajaa, liitteenä osanottajaluettelo 1 KOKOUKSEN AVAUS Matti Roivainen avasi kokouksen 2 KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN

Lisätiedot

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pirkanmaa Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pienet asiat merkitsevät paljon Aila Suoanttila 2015 2 1 JOHDANTO Tämän vertailulistan tarkoitus on auttaa vanhusta ja hänen omaisia valitsemaan

Lisätiedot

KUULUMISET P YHÄJOEN. Arvoisat Parhalahden koulun ystävät, lapset ja aikuiset! Puhe Parhalahden koulun 100-vuotisjuhlassa. Hyvät läsnäolijat!

KUULUMISET P YHÄJOEN. Arvoisat Parhalahden koulun ystävät, lapset ja aikuiset! Puhe Parhalahden koulun 100-vuotisjuhlassa. Hyvät läsnäolijat! P YHÄJOEN KUULUMISET LAUANTAI 30.11.2013 VIIKKO 48 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU Puhe Parhalahden koulun 100-vuotisjuhlassa Arvoisat Parhalahden koulun ystävät, lapset ja aikuiset! Laitoin tätä

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa ANNA AIKAASI VAIKKA VAIN TUNNIKSI KERRALLAAN Vihdin seurakunnassa on monipuoliset mahdollisuudet osallistua vapaaehtoistoimintaan. Voit tulla esim. mummiystäväksi

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014 JUMALANPALVELUKSET Su 30.11.2014 klo 10 Adventin messu Lammin kirkossa klo 18 Adventtihartaus Evolla Pitkäniemenjärven Tuulenpesällä (opastus Evokeskukselta)

Lisätiedot

Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Kuka voi tulla rippikouluun?

Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Kuka voi tulla rippikouluun? Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2016 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2016! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

Miten minä voisin ansaita rahaa

Miten minä voisin ansaita rahaa Miten minä voisin ansaita rahaa Aloitetaan vaikka sillä että kerron mitä osaan ja harrastan. Harrastan uintia, pianonsoittoa, kuorolaulua, tanssia ja tykkään myös piirtää paljon. Osaan myös askarrella

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

Konttimäki-kylistä komein

Konttimäki-kylistä komein Konttimäki-kylistä komein Faktaa kylästä Asukasluku 119 Taloja n.70 Kyläyhdistys toiminut vuodesta 1979 alkaen, alkuun kylätoimikuntana Kyläyhdistyksen jäsenmäärä 136 Konttinetti (konttimaki.suntuubi.com)

Lisätiedot

Yhdistystiedote 6/2013

Yhdistystiedote 6/2013 1 Yhdistystiedote 6/2013 Hei yhdistystoimija! Tässäpä teille taas tuore yhdistystiedote, jossa on tärkeitä tietoja liitosta teille ja jäsenillenne. Muistattehan siis välittää näitä tietoja eteenpäin. Kiitos!

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

Saaristomeren Melojat ry TIEDOTE kesäkuu 2015

Saaristomeren Melojat ry TIEDOTE kesäkuu 2015 Saaristomeren Melojat ry TIEDOTE kesäkuu 2015 /Nuorisojaosto Ajankohtaista: Oletko kiinnostunut lähtemään yhden yön retkelle syyskuun viikonloppuna? Mukaan sunnuntain 28.6. Gullö Rundiin Tammisaareen?

Lisätiedot

-Heinolassa 50 vuotta-

-Heinolassa 50 vuotta- Hyvää kerhokautta 2015-16! Viikoittainen kerhotoiminta on pyörähtänyt käyntiin. Päiväkerholaisten yli satapäinen joukko antaa työhömme vauhtia ja tekee arjestamme juhlaa! Jatkamme jo kevätkaudella aloittamiamme

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain esittely mitä merkitsee kansalaiselle? Vanhusneuvostopäivät 2.10.2013 Sami Uotinen Johtava lakimies

Vanhuspalvelulain esittely mitä merkitsee kansalaiselle? Vanhusneuvostopäivät 2.10.2013 Sami Uotinen Johtava lakimies Vanhuspalvelulain esittely mitä merkitsee kansalaiselle? Vanhusneuvostopäivät 2.10.2013 Sami Uotinen Johtava lakimies Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN

Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN VAPAA AJAN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 3. 10 TALOUDEN TOTEUMA 4. 11

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vanhusneuvosto 03.03.2016 AIKA 03.03.2016 13:00-14:45 PAIKKA Kunnanvirasto kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2

Lisätiedot

KUULUMISET P YHÄJOEN. Koulukyyditys osana ammattia. TAKSILLA KOULUUN: Miltä koulukyyditys näyttää kuljettajan silmin? Yritys antaa ja vaatii

KUULUMISET P YHÄJOEN. Koulukyyditys osana ammattia. TAKSILLA KOULUUN: Miltä koulukyyditys näyttää kuljettajan silmin? Yritys antaa ja vaatii P YHÄJOEN KUULUMISET LAUANTAI 17.5.2014 VIIKKO 20 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU Koulukyyditys osana ammattia TAKSILLA KOULUUN: Miltä koulukyyditys näyttää kuljettajan silmin? HENNA HALUNEN Ajovalot

Lisätiedot

LUMON KIRJASTON UUTISKIRJE

LUMON KIRJASTON UUTISKIRJE LUMON KIRJASTON UUTISKIRJE JOULUKUU 2015 LAPIN LUMO SATUNURKAN TALVINEN AISTITILA Avajaiset ti 1.12. klo 9-16 (glögiä, mehua, pipareita, tunnelmaa) Lapin LUMOn satutuokiot aamuisin klo 9 ke 9.12, to 10.12.

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

LAUANTAI 5.4.2014 VIIKKO 14 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU. oman messu-urakkansa päätökseen, meidän aherruksemme. Tänä vuonna aiomme

LAUANTAI 5.4.2014 VIIKKO 14 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU. oman messu-urakkansa päätökseen, meidän aherruksemme. Tänä vuonna aiomme P YHÄJOEN KUULUMISET LAUANTAI 5.4.2014 VIIKKO 14 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU Juhlamessut tulossa JOSEFIINA NUORALA, MESSUJEN VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ Kevään tulo innostaa kaikkia, erityisesti meitä

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari RIPPIKOULUPASSI Rippikoulupassi on sitä varten, että tutustut seurakunnan toimintaan. Siihen keräät merkinnät: 5 jumalanpalveluksesta 5

Lisätiedot

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN?

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? 1. MILLOIN? KOSKA? 2. MIHIN AIKAAN? 3. MINÄ PÄIVÄNÄ? 4. MILLÄ VIIKOLLA? 5. MISSÄ KUUSSA? 6. MINÄ VUONNA? 7. MILLÄ VUOSIKYMMENELLÄ? 8. MILLÄ

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

Sirkka. KYLÄTIEDOTE nro 2/2014. Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n. Puheenjohtajan palsta

Sirkka. KYLÄTIEDOTE nro 2/2014. Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n. Puheenjohtajan palsta Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n KYLÄTIEDOTE nro 2/2014 Puheenjohtajan palsta Jo joutui armas aika ja suvi suloinen... Kevätkauden juhlat on pidetty: lakkiaiset ja ammattiin valmistuneet huomioitu

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vanhusneuvosto 20.03.2015 AIKA 20.03.2015 10:00-11:15 PAIKKA Ikäihmisten päivätoiminta Opintie 5 Joroinen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Uudistuva kylä kaupungissa

Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa hankkeessa etsitään uusia tapoja lasten ja nuorten palveluiden kehittämiseen käyttäjälähtöisesti ja perinteisiä sektorirajoja rohkeasti ylittäen. Pilottialueina

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 Sivistyslautakunta 15.6.2010 SISÄLTÖ ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

LAUANTAI VIIKKO 33 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU. Laatudraamaa tavallisille Ihmisille

LAUANTAI VIIKKO 33 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU. Laatudraamaa tavallisille Ihmisille P YHÄJOEN KUULUMISET LAUANTAI 19.8.2017 VIIKKO 33 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU Laatudraamaa tavallisille Ihmisille TYYNE LOUHIMAA Raahen Teatteri oli ääriään myöten täynnä Martti ja Luther näytelmän

Lisätiedot

Yleisöluistelu. Kajaanin jäähallilla Maanantaina klo Maksuton. Mukana on nuoriso-ohjaaja Reima Korhonen leikittämässä porukkaa.

Yleisöluistelu. Kajaanin jäähallilla Maanantaina klo Maksuton. Mukana on nuoriso-ohjaaja Reima Korhonen leikittämässä porukkaa. Yleisöluistelu Kajaanin jäähallilla Maanantaina 16.10 klo 10.00-13.00 Maksuton Mukana on nuoriso-ohjaaja Reima Korhonen leikittämässä porukkaa. Lisätiedot: Reima Korhonen 044 7100 371 Järjestäjä: Kajaanin

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA Päivitetty 06.07.2015 HEINÄKUU 2015 Avoinna tiistaisin ja perjantaisin klo 10-13 Salla Harteelan taulunäyttely Ti 21.7. Päättyy ilmoittautuminen Pöytyän teatterin esitykseen

Lisätiedot

Kuuttiset. Saapumislehti. Taipalsaari 28.6.-3.7.2015. KASPELIn palokuntanuorten oma lehti

Kuuttiset. Saapumislehti. Taipalsaari 28.6.-3.7.2015. KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Kuuttiset Saapumislehti Taipalsaari 28.6.-3.7.2015 KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Leiripäällikön terveiset Vihdoinkin on tulla aika perinteisen pelastusalanliiton vuosittaisen koulutusleirin. Toivotankin

Lisätiedot

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA KERROMME KULUNEEN VUODEN KUULUMISISTA JA VIIME VUODEN MIELEENPAINUVISTA TAPAHTUMISTA Talvella oli paljon pakkasta ja lunta. Paljon vaatteita päälle ja

Lisätiedot

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2015 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 13.9. Hauho-päivän messu, liturgia ja saarna Tapani Vanhanen, kanttori Taina Kujanen. Mukana Hauhon kirkkokuoro ja vieraita

Lisätiedot

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä 2016 1 Tervetuloa mukaan! Espoon seurakunnat järjestävät näkövammaisille monenlaisia kohtaamisen paikkoja. Tästä esitteestä löydät kaikki tiedot näkövammaisten syksyn 2015

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4/13 Aika 10.4.2013 klo 17.30 Paikka Urheilukentän huoltorakennus Osallistujat Niina Kivinen (pj), Marke Paavola (si), Katri Paavola, Ari Kankkonen, Ari Pekkarinen, Pekka Nikula, Heli Sorvisto, Marjo Salminen,

Lisätiedot

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 1/2017 27.2.2017 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2016 3 VANH 4 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com Arvoisat seurat ja seurueet! Metsästys on upea harrastus Suomessa ja erityisesti

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2015 Sukuseura Kiteen Matikaiset r.y..

JÄSENTIEDOTE 2015 Sukuseura Kiteen Matikaiset r.y.. Kuva: YLE Etelä-Karjala TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu KITEEN SUKUSEUROJEN YHTEINEN KYLPYLÄVIIKONLOPPU...2 SYKSYN KAHVITILAISUUDELLE JATKOA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA...3 JUHLAVUOSI 2016...4 MUUTTUNEISTA

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA Päivitetty 2.4.2013 Tapahtumia tulee koko ajan lisää ja toimintakalenteria päivitetään säännöllisesti, nouda aina uusin päivitetty Olohuoneesta! Vertaisryhmissä keskustellaan

Lisätiedot

LAUANTAI 4.7.2015 VIIKKO 27 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU. navettaa. 1961 näistä vaihtoehdoista

LAUANTAI 4.7.2015 VIIKKO 27 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU. navettaa. 1961 näistä vaihtoehdoista P YHÄJOEN KUULUMISET LAUANTAI 4.7.2015 VIIKKO 27 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU Mahtitalosta museoksi Pyhäjoen kotiseutumuseo Annala on muuntautunut elämänsä aikana moneksi. Vuodesta toiseen paikka

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun

Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun NASTOLAN SEURAKUNTA RIPPIKOULUINFO 2013 2/5 Ketkä vuorossa? Nyt on aika ilmoittautua rippikouluun. Rippikoulussa sinulla on mahdollisuus pohtia tärkeitä elämään ja

Lisätiedot

Nuorisopalveluiden kesää sanoin ja kuvin

Nuorisopalveluiden kesää sanoin ja kuvin Nuorisopalveluiden kesää sanoin ja kuvin Oulunsalon kesänuokkari Oulunsalon nuorisotalolla järjestettiin 6. - 23.6.2016 klo 11-19 nuorisotalon avoimen toiminnan lisäksi kursseja ja kerhoja yhteistyössä

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arimo Helmisaari. Kokouksen sihteeriksi valittiin Tapio Rastas.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arimo Helmisaari. Kokouksen sihteeriksi valittiin Tapio Rastas. Hallituksen kokous Aika: 27.11.2009 klo 18.00 Paikka: Yläneen kirjasto Läsnä: [x] Päivi Erävesi, [x] Arimo Helmisaari [ ] Timo Hämäläinen [x] Elisa Niittymaa [x] Pertti Peltola [x] Tiina Pihajoki [x] Heimo

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot

Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa!

Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa! Tapanilan syksy nettiin 2016 Aikuisille Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa! Kamarikuoro tiistaisin klo 18.30-20.30, 6.9-13.12. Olga Mäkinen 050-4616901. Aikuisten sähly ke 13.1. -18.5. klo 19-20.

Lisätiedot

VIRKISTYSLEIRI SOMPALAN LEIRIKESKUKSESSA

VIRKISTYSLEIRI SOMPALAN LEIRIKESKUKSESSA VIRKISTYSLEIRI SOMPALAN LEIRIKESKUKSESSA 12. 16.8.2013 Olipa tosi mukava kurssi. Sopivan rauhallinen tempoltaan ja kuitenkin tarpeeksi jokaiselle sopivia aktiviteetteja ja paikka mitä loistavin! Lähdimme

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Ylitarkastaja Elina Uusitalo Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

Tervetuloa mukaan Saunaseura SaunaMafia ry:n iloisiin tapahtumiin! Saunaseura SaunaMafia ry:n julkaisu SAUNASEURA 29.9.2013 2/10

Tervetuloa mukaan Saunaseura SaunaMafia ry:n iloisiin tapahtumiin! Saunaseura SaunaMafia ry:n julkaisu SAUNASEURA 29.9.2013 2/10 SAUNASEURA 29.9.2013 1/10 4. NUORGAMIN RUSKAPUNKKU AIKA: Su 8.9. pe 13.92013 PAIKKA: Nuorgam, Pulmankijärvi ja Norja SaunaMafia ry:n jäsenten yksityinen vierailu Jouni Tetrin mökille Nuorgamin Pulmankijärvelle

Lisätiedot

Mediatiedot. Ilmoitusmyynti. Levikki. Julkaisija ja kustantaja

Mediatiedot. Ilmoitusmyynti. Levikki. Julkaisija ja kustantaja Mediakortti 2018 Mediatiedot Kirkko ja kaupunki on Helsingin, Espoon ja Kauniaisten sekä Vantaan seurakuntien yhteinen media. Ilmoitukset ovat myös näköislehdissä verkkosivulla www.kirkkojakaupunki.fi

Lisätiedot

LAUANTAI 18.8.2012 VIIKKO 33 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU

LAUANTAI 18.8.2012 VIIKKO 33 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU P YHÄJOEN KUULUMISET LAUANTAI 18.8.2012 VIIKKO 33 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU Uusi oppilaanohjaaja Henna-Mari Tiainen: Hymyssä suin töihin JEMINA BÄCKMAN Tänä syksynä Pyhäjoen opiskelijat saivat

Lisätiedot

Tuttuja hommia ja mukavaa puuhaa

Tuttuja hommia ja mukavaa puuhaa Maanantai 22.6. Hei olen Joni ja aloitin kesätyöt tänään. Päivä alkoi aamupäivästä kahdentoista pintaan perehdytyksellä työtoimista, sekä ohjeista blogin pitämisen suhteen. Loppu päivä menikin hyllyttäessä

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

DIAKONIAN KESÄN JA SYKSYN SUUNNITELMIA. MUUT ASIAT - Diakonia-lehti pajan jäsenille - Seuraava kokous

DIAKONIAN KESÄN JA SYKSYN SUUNNITELMIA. MUUT ASIAT - Diakonia-lehti pajan jäsenille - Seuraava kokous Kokousaika Keskiviikko 29.5.2013 kello 17.00 Kokouspaikka Vanha pappila, Rovastintie 3 1 2 3 4 5 6 7 KOKOUKSEN AVAUS PAJAN JÄSENIEN TOTEAMINEN DIAKONIAN KESÄN JA SYKSYN SUUNNITELMIA SUURELLA SYDÄMELLÄ

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

3. Työjärjestys Esityslista (liite 1) hyväksyttiin työjärjestykseksi, kun siihen oli lisätty kohta 10. Tilinpäätöksen käsittely.

3. Työjärjestys Esityslista (liite 1) hyväksyttiin työjärjestykseksi, kun siihen oli lisätty kohta 10. Tilinpäätöksen käsittely. PÖYTÄKIRJA OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 9/2014 Aika: 14.5.2014 klo 18:00 Paikka: HO / Paasikivi Läsnä: Pekka Hassinen, kuraattori Teemu Laakso, toiminnanohjaaja Laura Kylliäinen, taloudenhoitaja Olga

Lisätiedot

Koulukeskus, luokka 22, Lampitie 3, Koski TL

Koulukeskus, luokka 22, Lampitie 3, Koski TL Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 9/2011 108 Kokousaika Torstai 8.12.2011 klo 18-18.47 Kokouspaikka Koulukeskus, luokka 22, Lampitie 3, Koski TL Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja pj. :t 103-112

Lisätiedot

Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015

Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015 Mäntsälän Voimistelijat Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015 1. TAUSTATIEDOT Kuinka vanha olet? 10 8 6 4 2 58,6 % 31,0 % 10,3 % alle 19 v 19-25 v 26-45 v 45-60 v yli 61 v Kaikki (KA:3.79, Hajonta:0.61)

Lisätiedot

Maaseutuasiakas vastaava-hanke (Masva-hanke) Maaseutuyritykset tutuksi! tapahtumien raportti

Maaseutuasiakas vastaava-hanke (Masva-hanke) Maaseutuyritykset tutuksi! tapahtumien raportti Maaseutuasiakas vastaava-hanke (Masva-hanke) Maaseutuyritykset tutuksi! tapahtumien raportti Maaseutuyritykset tutuksi-kiertue Kalajoen kaupungin hallinnoima Masva-hanke järjesti marraskuun aikana viiden

Lisätiedot

3. VALITAAN KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA, JA KAKSI ÄÄNTEN LASKIJAA

3. VALITAAN KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA, JA KAKSI ÄÄNTEN LASKIJAA SULKAVANKYLÄN METSÄSTYSSEURA RY:N KESÄKOKOUS SEURAN MAJALLA SU 2.8.2015 KLO 19.30 TYÖJÄRJESTYS 1. KOKOUKSEN AVAUS 2. VALITAAN PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI 3. VALITAAN KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA, JA KAKSI

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011. Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011. Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 18.00 21.15 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana Georg

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA Päivitetty 24.10.2013 Tapahtumia tulee koko ajan lisää ja toimintakalenteria päivitetään säännöllisesti, nouda aina uusin päivitetty Olohuoneesta! Vertaisryhmissä keskustellaan

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Lucia-päivä 13.12.2013

Lucia-päivä 13.12.2013 Lucia-päivä 13.12.2013 Perjantai 13.12.2013 oli tapahtumarikas päivä: oli Lucia-päivä! Päivä alkoi klo 8.15 juhlasalissa, kun Luciat esiintyivät EKOn väen ja joulupuuroon kutsuttujen vieraiden edessä.

Lisätiedot

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Kun isä jää kotiin Mikko Ratia, 32, istuu rennosti olohuoneen tuolilla, samalla kun hänen tyttärensä Kerttu seisoo tuolista tukea ottaen samaisessa huoneessa.

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

Alavuden metsästysseura ry Kesäkokous 03.08.2014 klo 18:00 Alavuden metsästysseura ry:n majalla Läsnä 18 Jäsentä

Alavuden metsästysseura ry Kesäkokous 03.08.2014 klo 18:00 Alavuden metsästysseura ry:n majalla Läsnä 18 Jäsentä Alavuden metsästysseura ry Kesäkokous 03.08.2014 klo 18:00 Alavuden metsästysseura ry:n majalla Läsnä 18 Jäsentä 2. 1 Kesäkokouksen avaus: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 18.00 2 Kokouksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Tervetuloa rippikouluun!

Tervetuloa rippikouluun! Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2015 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2015! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015 1 / 6 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 - Paikka Pytynlahden kesäkoti (HUOM. PAIKKA) Osanottajat Asioiden esittelijä: Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, p. 040 591 8415 läsnä

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 2 JUMALAN- PALVELUKSET JUMALANPALVELUKSET su 29.11. klo 10 klo 18 su 6.12. klo 11 su 13.12. klo 10 su 20.12. klo 10 to 24.12. klo 14 klo 15.30 klo 16.30 pe

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

ME 112 HUHTIKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA

ME 112 HUHTIKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA Aurinkoista KESÄÄ! ME 112 HUHTIKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA marketta.sarahonka@edu.hel.fi Keväinen tervehdys täältä koulusta! Lukuvuosi 2014-2015 lähenee kovaa vauhtia loppuaan! Luonnossa on jo kauan ollut

Lisätiedot

Jos osallistut jonkun järjestön (esim. SRK) järjestämään rippikouluun, sinun tulee ilmoittautua kotiseurakuntasi muualle menevien ryhmään.

Jos osallistut jonkun järjestön (esim. SRK) järjestämään rippikouluun, sinun tulee ilmoittautua kotiseurakuntasi muualle menevien ryhmään. Rippikoulut 2016 Vuonna 2016 rippikouluikäisiä ovat vuonna 2001 syntyneet nuoret. Rippikouluun voivat ilmoittautua myös ne, joilla rippikoulu on jäänyt käymättä tai jos on aloittanut koulun 6-vuotiaana

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

On aika lähteä kesäleirille! Tuu mukavaan seuraan! koululaisten ~ KESÄLEIRIT 2016 ~

On aika lähteä kesäleirille! Tuu mukavaan seuraan! koululaisten ~ KESÄLEIRIT 2016 ~ On aika lähteä kesäleirille! Tuu mukavaan seuraan! koululaisten ~ KESÄLEIRIT 2016 ~ Näiltä sivuilta löydät Kuopion ev.lut. seurakuntien leiri- ja retkitarjonnan sekä ilmoittautumisohjeet. Tervetuloa mukaan!

Lisätiedot

TOUKOTIEDOTE 2017 KUTSU YKKÖSTEN ÄIDEILLE. Oppilaskunnan Iikkarin Tähdet tapahtumassa nähtiin jälleen taidokkaita ja iloisia esityksiä.

TOUKOTIEDOTE 2017 KUTSU YKKÖSTEN ÄIDEILLE. Oppilaskunnan Iikkarin Tähdet tapahtumassa nähtiin jälleen taidokkaita ja iloisia esityksiä. TOUKOTIEDOTE 2017 Tässä tiedotteessa on 7 sivua : Kutsu ykkösten äideille, kuukauden hyve: Vastuullisuus ympäristöstä, Toukokuun aikataulu, Kesäohjelmaa KUTSU YKKÖSTEN ÄIDEILLE Ekaluokkalaisten äidit kutsutaan

Lisätiedot