Aseistakieltäytyjäliiton sääntömääräinen toimintakertomus vuodelta 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aseistakieltäytyjäliiton sääntömääräinen toimintakertomus vuodelta 2011"

Transkriptio

1 Aseistakieltäytyjäliiton sääntömääräinen toimintakertomus vuodelta Yleistä 1.1 Liiton toiminnan yleiset lähtökohdat Vuoden 2011 aikana Aseistakieltäytyjäliitto ry (AKL) on jatkanut aikana toimintaansa antimilitaristisena nuorten rauhanjärjestönä kansainvälisen sodanvastustajien julistuksen pohjalta: Sota on rikos ihmiskuntaa vastaan. Siksi olen päättänyt olla tukematta minkäänlaista sotaa ja kamppailla sotien kaikkien syiden poistamiseksi. Liitto näkee sotien syinä ihmisten välisen eriarvoisuuden ja todellisten vaikutusmahdollisuuksien puutteen, jotka luovat ja ylläpitävät militaristisia rakenteita. Se toimii näiden syiden poistamiseksi ja militarismin murtamiseksi. Se näkee sekä asevelvollisuuden että armeijalaitoksen tarpeettomana ja vahingollisena. Liitto näkee aseistakieltäytymisen tärkeänä osana antimilitarismia. Keskeisen osan sen toiminnasta ja kuluista muodostaakin aseistakieltäytyjien informaatio, edunvalvonta ja palvelujärjestönä toimiminen. Se pyrkii kehittämään siviilipalvelusjärjestelmää asepalveluksen vaihtoehtona, edistämään aseistakieltäytymisestä tiedottamista, aktivoimaan aseistakieltäytyjien ja antimilitaristien alueellista toimintaa sekä valvomaan ja parantamaan aseistakieltäytyjien oikeuksien toteutumista. Toiminta globaalia militarismia ja Suomen osallisuutta siinä sekä yhteiskunnan militarisoimista vastaan on muodostanut yhä olennaisemman osan liiton toiminnasta. Tätä työtä tehdään kiinteässä yhteistyössä muiden asian parissa toimivien eurooppalaisten järjestöjen kanssa. 1.2 Siviilipalvelus Siviilipalveluksen kehittämistyöryhmän maaliskuussa antama lausunto sisälsi joitakin hyviä ehdotuksia, vaikkakin oli kokonaisuudessaan riittämätön ja keskittyi monilta osin epäolennaisiin asioihin. Hans Hellén osallistui liiton edustajana järjestettyyn työryhmän kuulemistilaisuuteen. Liitto seurasi ryhmän työskentelyä tarkasti ja osallistui aktiivisesti lausunnon herättämään julkiseen keskusteluun. Liitto on jatkanut työtään sen puolesta, että aseistakieltäytymisen tunnustaminen ihmisoikeutena syvenee ja aseistakieltäytyjien yhdenvertaisuus muodostaa olennaisen lähtökohdan lähitulevaisuudessa siviilipalvelusta koskevaan lainsäädäntöön ja käytäntöön odotettavissa olevia muutoksia valmisteltaessa ja niistä päätettäessä. Pipsa Toivonen osallistui liiton edustajana Suomen ensimmäisen kansallisen ihmisoikeusohjelman kuulemistilaisuuteen. Liitto toimitti oikeusministeriölle lausunnon Suomen ihmisoikeustilanteesta YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmalliseen määräaikaistarkasteluun laadittavaa kansallista raporttia varten. Liitto on aiempien vuosien tapaan työskennellyt siviilipalvelusmiesten laillisten oikeuksien ja eri palvelusmuotoja suorittavien yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. Vuoden 2011 aikana liitto on jatkanut vuonna 2010 käynnistämäänsä kampanjaa, jonka tarkoituksena on päästä eroon armeijan harjoittamasta lain vastaisesta viivyttelystä siviilipalvelushakemusten käsittelyssä. 1/9

2 Vuoden aikana liiton tietoon on tullut useita viivyttelytapauksia. Syyskuussa liitto lähetti kaikille joukko osastoille kirjeen, jossa asiaan kiinnitettiin huomiota. Tämän seurauksena puolustusvoimien oikeudellisen osaston päällikkö otti marraskuussa 2011 selvitettäväksi siviilipalvelushakemusten käsittelyn armeijassa. Joulukuun lopussa antamassaan vastauksessa pääesikunta ei tunnustanut ongelman olemassaoloa, mutta ilmoitti, ettei aiheeton viivyttely tai siviilipalvelukseen hakeutuvien minkäänlainen painostaminen ole hyväksyttävää. Liitto jatkaa kampanjaa viivyttelyä vastaan. Vuoden 2011 aikana liitto on edelleen toteuttanut syrjinnän vastaista kampanjaansa, jonka tarkoituksena on puuttua aseistakieltäytyjien laittomaan syrjintään työelämässä ja muualla yhteiskunnassa. Erityistä huomiota kampanjassa on kiinnitetty syrjiviin käytäntöihin työpaikkoja täytettäessä, yhdenvertaisuussäännösten kannalta kyseenalaisiin asevelvollisuuden suorittamista koskeviin kriteereihin ja laittomia kysymyksiä sisältäviin lomakkeisiin, oppilaitosten käytäntöihin asevelvollisuuspalveluksessa hankittujen ansioiden hyvittämisessä opintosuorituksina sekä hinnoittelussa esiintyvään syrjintään. Vuoden 2011 aikana liiton tietoon on tullut 35 tapausta, joissa on ryhdytty toimenpiteisiin. Liitto on edelleen puuttunut tietoonsa tulleisiin ongelmiin ja epäkohtiin siviilipalveluspaikoissa. Liiton edustajana Siviilipalvelusasian neuvottelukunnassa ovat toimineet varsinaisena jäsenenä Antti Meriläinen ja varajäsenenä Hai Nguyen. Liitto osallistui alkuvuonna järjestettyyn sivarisukka kampanjaan. Liitto jakoi kampanjan myötä aseistakieltäytyjille neulottuja sukkia vangituille totaalikieltäytyjille ja työpalveluksessa oleville siviilipalvelusmiehille sekä osallistui sukkien luovutustilaisuuteen Lapinjärven koulutuskeskuksessa helmikuussa. 1.3 Totaalikieltäytyminen Liitto on edelleen tarjonnut totaalikieltäytyjille neuvontaa ja oikeusapupalveluita sekä tuonut heidän tekoihinsa liittyvää antimilitaristista viestiä esille mahdollisimman laajasti yhteiskunnassa. Vuoden aikana liitto on jälleen vastaanottanut runsaasti tiedusteluja totaalikieltäytymisestä ja lisäksi vankeuteen on tuomittu useita totaalikieltäytyjiä. Kuten aiemminkin, liitto on pyrkinyt seuraamaan tarkasti totaalikieltäytyjien oikeusprosesseja ja tuomioiden täytäntöönpanoa. Vankilaan joutuneiden aseistakieltäytyjien tavoittamiseksi on rangaistuslaitoksiin lähetetty kuukausittain kirjeitä, joiden mukana on ollut liiton seurantalomake ja tietoa Amnesty Internationalin mielipidevangiksi hakeutumisesta. Tammikuussa 2011 eduskunta hyväksyi lain valvontarangaistuksesta, joka tuli voimaan Lain mukaan enintään kuuden kuukauden vankeusrangaistuksen saanut voidaan tuomita suorittamaan rangaistuksensa vankilan sijaan elektronisesti valvottuna kotiarestina. Laki koskee myös siviilipalvelusrikoksista tuomittuja. Liitto on seurannut asiaa ja tiedottanut sen vaikutuksista totaalikieltäytymiseen. Liitto on toimittanut säännöllisesti tietoa Suomessa vangituista totaalikieltäytyjistä War Resisters' International (WRI) ja Amnesty International järjestöille. WRI on laatinut kansainvälisesti levitettäviä vetoomuksia totaalikieltäytyjien vapauttamisen puolesta. Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on edelleen kiinnittänyt huomiota Suomen aseistakieltäytyjien tilanteeseen. 2/9

3 1.4 Reservinkieltäytyminen Kolmannen aseistakieltäytyjäryhmän siviilipalvelusmiesten ja totaalikieltäytyjien rinnalle muodostavat reservinkieltäytyjät. Liitto on jatkanut neuvonnan tarjoamista reservinkieltäytymisestä ja tiedottanut mahdollisuudesta kieltäytyä aseista varusmiespalveluksen suorittamisen jälkeen. Liitto järjesti keväällä Helsingissä useita lennäkinjakotapahtumia, joissa varusmiespalveluksen loppuvaiheessa olleille asevelvollisille jaettiin tietoa reservinkieltäytymismahdollisuudesta. Reservinkieltäytyjien määrä on ollut selkeässä nousussa vuonna Muu antimilitaristinen toiminta Liitto on jatkanut toimintaansa ruohonjuuritason rauhanjärjestönä muidenkin kuin aseistakieltäytymiseen suoraan liittyvien kysymysten parissa. Liitto on kampanjoinut edelleen globaaliin militarismiin liittyvistä kysymyksistä, keskittyen erityisesti Suomen osallisuuteen tässä militaristisessa järjestelmässä. Liitolla oli jäsentä. 2 Koulutustoiminta Liiton edustajien Lapinjärven siviilipalveluskeskuksessa pitämillä luennoilla on edelleen ollut merkittävä rooli liiton koulutustoiminnassa. Luennot keskittyvät siviilipalvelusmiesten motivoimiseen toimia siviilipalvelusjärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi, edunvalvonnan kysymyksistä ja muusta liiton toiminnasta tiedottamiseen sekä yleiseen rauhanaatteelliseen valistukseen. Luentoja pidettiin lähes joka kuukausi. Vuoden 2011 aikana niitä pitivät Hans Hellén, Otto Laitinen, Paavo Kolttola ja Pipsa Toivonen. Liitto on lähettänyt edustajiaan puhumaan oppilaitoksiin, leireille ja muihin lähinnä nuorille suunnattuihin tapahtumiin. Liitto on jatkanut oppituntipakettinsa kehittämistä. Paketti on tarkoitettu yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten tunneilla pidettäväksi liitto järjesti Rauhanasemalla Helsingissä Uusien ilta tapahtuman, jossa jaettiin tietoa liiton toiminnasta ja lähiaikojen tapahtumista aiheesta kiinnostuneille sekä kerättiin uusia toimintaideoita. Tapahtumaan osallistui noin 20 henkeä. Syysliittokokouksen yhteydessä järjestettiin opintotilaisuus, joka sisälsi alustukset liiton toiminnan historiasta, tulevaisuuden sotateknologioista sekä naisten yhteiskunnallisen aseman käyttämisestä Afganistanin sodan perusteena. Alustuksia seurasi vilkas keskustelu. Tapahtumaan osallistui vajaat 20 ihmistä. AKL on levittänyt aikaisempaan tapaansa antimilitarismia ja aseistakieltäytymistä käsittelevää opinto ja opetusmateriaalia niin toimistoltaan käsin kuin erilaisissa tapahtumissa, joihin liitto on vuoden aikana osallistunut. 3/9

4 3 Tiedotustoiminta 3.1 Sivari&Totaali-lehti Liitto on julkaissut vuoden aikana neljä numeroa Sivari&Totaali nimistä antimilitaristista kulttuurilehteä. Lehden painos on ollut kpl/numero. Vuoden 2011 alusta lehteä on julkaistu kokonaisuudessaan värillisenä. Lehdessä uutisoidaan kotimaan ja ulkomaiden poliittisesta ja juridisesta kehityksestä sekä erilaisista tapahtumista. Pidemmissä artikkeleissa on käsitelty antimilitarismin kannalta mielenkiintoisia aiheita: aseistakieltäytymistä, taloutta, kansainvälistä politiikkaa, kriisejä ja kriisinhallintaa sekä kulttuuria. Lehteä on levitetty aikaisempaan tapaan liiton jäsenille, siviilipalvelusmiehille, maailmankauppoihin, varuskuntiin, kouluihin, kirjastoihin, vankiloihin ja kirjakauppoihin sekä lukuisissa tapahtumissa, joihin liitto on vuoden aikana osallistunut. Lehdellä on omat www sivut Aseistakieltäytyjäliiton sivustolla. Sivustolle vuoden 2010 aikana rakennettua, vuoteen 1998 ulottuvaa juttuarkistoa on laajennettu vuoden 2011 aikana. Lehden päätoimittajana on toiminut koko vuoden 2011 ajan Jarkko Saipio ja toimitussihteerinä Simo Hellsten. Lehden sisältöä tuottaa myös eri puolilla Suomea asuvista vapaaehtoisista koostuva toimituskunta. Lehden vuosikerta sisältyy liiton jäsenmaksuun, joten se muodostaa myös liiton sisäisen tiedotuksen tärkeimmän kanavan. Sivari&Totaali on Aikakauslehtien liiton ja Kulttuuri, mielipide ja tiedelehtien liiton Kultti ry:n jäsen. 3.2 Neuvonta Aseistakieltäytymismahdollisuuksista tiedottaminen on edelleen muodostanut tärkeän osan liiton toiminnasta. Liitto on tarjonnut päivittäin neuvontaa totaalikieltäytymistä, siviilipalvelusta ja reservinkieltäytymistä koskevissa kysymyksissä. Viime vuosien tapaan neuvontatyö on keskittynyt sähköpostiin ja muualle internetiin. Tämän ohella neuvontaa on annettu kuitenkin myös puhelimitse, postitse ja kasvokkain. 3.3 Web-tiedotus Aiempien vuosien tapaan liiton vähintään viikoittain päivitettävät www sivut ovat olleet tärkeä tiedotuskanava. Oman sivustonsa lisäksi liitto on edelleen tiedottanut toiminnastaan myös internetin muiden verkkoyhteisöjen välityksellä. Erityisesti liitto on käyttänyt Facebookia tapahtumiensa mainostamiseen ja tiedotteidensa levittämiseen. Liiton nettisivujen sisällön käytettävyyttä ja sosiaalisen median käyttäjäryhmien osallistamista on parannettu siten, että lukijat voivat entistä helpommin liittää sisältöä omille kanavilleen. Internetin sivustojen lisäksi sähköpostilistat ovat olleet keskeisiä liiton tiedotuskanavia. AKL lista on edelleen toiminut yleisenä antimilitaristisena tiedotuskanavana. Sivari lista on puolestaan keskittynyt siviilipalvelukseen liittyviin asioihin. Näille listoille liittymään halukkaiden siviilipalvelusmiesten sähköpostiosoitteita kerätään aktiivisesti Lapinjärven koulutuskeskuksessa järjestettävillä luennoilla. Edellisten listojen lisäksi liitto kerää osoitteita Ruokaa ei aseita kampanjaan keskittyvälle REA listalle erilaisissa tapahtumissa, joihin liitto osallistuu. Liitto on ylläpitää myös Tukikohta listaa liiton ulkomaille suuntautuville matkoille osallistuneille sekä sisäiseen viestintään tarkoitettuja sähköpostilistoja. 4/9

5 3.4 Muu tiedotustoiminta Liitto on jatkanut erilaisten konserttien, keskustelutilaisuuksien, mielenosoitusten ja muiden tapahtumien järjestämistä. Tapahtumissa on levitetty aikaisempaan tapaan runsaasti sekä AKL:n tuottamia lentolehtisiä että lehteä. Yhteyttä joukkotiedotusvälineisiin on pidetty tiedotteiden ja henkilökohtaisten kontaktien avulla. Liitto on jatkanut informaation jakamista rockfestivaaleilla ja muissa tapahtumissa eri puolilla Suomea. Vuoden aikana AKL piti informaatiopöytää Kallio kukkii tapahtumassa Helsingissä , Provinssirock festivaaleilla Seinäjoella , Ilosaarirockissa Joensuussa , Puntala rockissa Lempäälässä , Pax festivaaleilla Helsingissä ja Eettisillä joulumarkkinoilla Helsingissä Kuten aiemminkin, liitto on tuottanut materiaalia ajankohtaisista antimilitarismiin ja aseistakieltäytymiseen liittyvistä aiheista. Osa globaalia militarismia ja sen vastustamista käsittelevästä materiaalista on tuotettu yhteistyössä Eurooppalaisen antimilitaristisen verkoston (EAN) muiden järjestöjen kanssa ja sitä on suomalaisten kanavien lisäksi julkaistu myös verkoston kansainvälisellä sivustolla. Vuoden aikana liitto aloitti projektin esitemateriaalinsa uudistamiseksi. 4 Julkaisutoiminta Liitto on jatkanut julkaisujensa levittämistä yhteistyössä Helsingin siviilipalvelusseuran kanssa. Liiton julkaisemaa Antimilitaristista pamflettisarjaa, kirjallisuutta ja äänilevyjä sekä ulkomaista antimilitaristista kirjallisuutta on levitetty aikaisempaan tapaan. Elokuussa 2011 julkaistiin seitsemäs, päivitetty painos Mielipidevangin oppaasta. 5 Kansainvälinen toiminta Aseistakieltäytyminen on maailmanlaajuinen kysymys, jossa kansainväliset normit ja muiden maiden lainsäädäntö ja käytännöt vaikuttavat yli valtiorajojen. Myös militarismin toimintatavat ovat yleismaailmallisia ja ulottuvat yli valtioiden rajojen. Liiton toiminnassa kansainvälinen yhteistyö ja vuorovaikutus ovatkin olleet keskeisessä asemassa globaalin militarismin vastaisessa kamppailussa myös vuoden 2011 aikana. Liitto on jatkanut toimintaansa kansainvälisen antimilitaristisen järjestön War Resisters Internationalin (WRI) Suomen osastona. Liitto on osallistunut WRI:n kampanjoihin ja sen jäsenjärjestöjen toimintaan ja levittänyt näistä informaatiota tiedotuskanavillaan. Lisäksi se on jakanut tietoa Suomen tapahtumista ja aseistakieltäytyjien tilanteesta muihin maihin. Liitto on edelleen osallistunut Eurooppalaisen antimilitaristisen verkoston toimintaan ja sen kehittämiseen. Nimeksi vakiintui Luulajassa European Antimilitarist Network. EAN on militarismin vastaiseen kansalaistottelemattomuuteen keskittyvä, viime vuosina tiivistynyt yhteistyöverkosto. Aseistakieltäytyjäliiton edustajat Jyrki Lappalainen, Antti Sipilä ja Tuuli Vuori osallistuivat liiton edustajina WRI:n neuvoston kokoukseen Luulajassa, Ruotsissa. Tämän lisäksi Vuori ja Lappalainen osallistuivat samassa paikassa pidettyyn EAN verkoston kokoukseen. Liitto järjesti pienbussikuljetuksen Luulajassa pidettyyn kansainväliseen War starts here Let s stop it here seminaariin ja sitä seuranneeseen NEAT harjoitusalueen vastaiseen kansalaistottelemattomuustapahtumaan. Liiton järjestämillä matkoilla tapahtumiin osallistui 5/9

6 yhteensä kymmenkunta suomalaista. Yhteensä tapahtumaan osallistui yli 200 ihmistä 21 eri maasta. Liiton kutsumana Helsingissä vierailivat ruotsalaisen antimilitaristisen Ofog järjestön edustajat Caspar Behrendt ja Mica Lisitschkin. He kertoivat Rauhanasemalla pidetyssä tilaisuudessa NEAT harjoitusalueesta ja Luulajassa heinäkuussa pidettävistä vastatapahtumista. Tapahtumaan osallistui vajaat 20 ihmistä. Simo Hellsten osallistui Barcelonassa kansainväliseen seminaariin War Profiteering and Peace Movement Responses. Seminaarissa käsiteltiin rauhanliikkeen mahdollisuuksia vastustaa sodasta taloudellisesti hyötyviä tahoja. AKL aloitti loppuvuonna valmistelut bussikuljetuksen järjestämiseksi huhtikuun alussa Belgiassa järjestettävään Nato Game Over tapahtumaan. Liitto pyrkii osaltaan parantamaan aseistakieltäytyjien asemaa eri puolilla maailmaa ja edistämään antimilitarististen ihanteiden toteutumista kaikkialla. Vuoden 2011 aikana liitto on kampanjoinut muun muassa egyptiläisen pasifisti bloggaaja Maikel Nabil Sanadin puolesta. Maikel Nabil Sanad tuomittiin kolmeksi vuodeksi vankeuteen armeijan solvaamisesta Egyptissä, minkä johdosta hän aloitti nälkälakon Aseistakieltäytyjäliitto on tiedottanut tilanteen etenemisestä ja vaatinut Maikel Nabil Sanadin vapauttamista. Liitto järjesti 2.9. mielenosoituksen Egyptin suurlähetystön edessä Helsingissä osana kansainvälistä toimintapäivää Nabilin vapauttamisen puolesta. Lopulta Sanad vapautettiin Liitto on levittänyt tietoa ja vetoomuksia myös muissa maissa vangittujen aseistakieltäytyjien ja antimilitaristien puolesta AKL järjesti Rauhanasemalla vankikirjetapahtuman, jossa osallistujat kirjoittivat kirjeitä aseistakieltäytyjille ja muille poliittisille vangeille Suomessa ja ulkomailla. 6 Projektit 6.1 Kutsuntakampanja Vuosittainen kutsuntojen aikaan järjestettävä Kutsuntakampanja on ollut osa liiton toimintaa myös vuoden 2011 aikana. Kampanja alkoi elokuussa ja päättyi vuoden osalta joulukuun puolivälissä. Kampanja toteutui noin 25 paikkakunnalla. Kampanjan tarkoituksena on jakaa lentolehtisillä tietoa eri aseistakieltäytymisvaihtoehdoista kutsuntoihin osallistuville, ja sitä on toteutettu vapaaehtoisten voimin eri puolella Suomea. Aseistakieltäytymisvaihtoehdoista tiedottaminen kutsuntatilaisuuksissa on edelleen usein puutteellista, minkä vuoksi kansalaisyhteiskunnan voimin tehtävä tiedotus on välttämätöntä mielipiteen vapauden täyden toteutumisen kannalta. Liitto järjesti Tampereella pääkirjasto Metsossa ja kulttuurikahvila Hertassa luentotilaisuudet, joissa jaettiin tietoa siviilipalveluksesta ja totaalikieltäytymisestä. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 30 kuulijaa. 6.2 Ruokaa ei aseita Suomessa 1998 käynnistynyt Ruokaa ei aseita kampanja on Aseistakieltäytyjäliitosta riippumaton, mutta liitto tukee ja pyrkii levittämään sitä. Kampanja on osa kansainvälistä Food Not Bombs liikettä ja sen tapahtumissa jaetaan ilmaista kasvisruokaa jollakin julkisella paikalla. Tällä tavoin tuodaan esille sitä järjettömyyttä, että maailmassa käytetään suunnattomia summia 6/9

7 asevarusteluun, vaikka lukemattomat ihmiset eivät saa alkeellisimpiakaan sosiaalisia ja taloudellisia perustarpeitaan tyydytettyä. Liitto järjesti yhteistyössä Helsingin Ruokaa ei aseita ryhmän ja Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry:n kanssa kansainvälisen Ruokaa ei aseita työleirin Helsingissä Järjestyksessään jo kymmenennelle leirille osallistui vapaaehtoisia Belgiasta, Espanjasta, Puolasta, Romaniasta, Serbiasta, Tshekistä, Turkista ja Venäjältä. Erittäin hyvin onnistunut leiri järjesti eri puolilla kaupunkia kuusi ruoanjakotapahtumaa, joissa kävi ruokailemassa yhteensä noin 400 ihmistä. Ruokaa ei aseita tapahtumia järjestettiin vuoden 2011 aikana Suomessa kaikkiaan 20 neljällä eri paikkakunnalla. Helsingin ja Jyväskylän Ruokaa ei aseita ryhmät osallistuivat maanlaajuiseen Asunnottomien yö tapahtumaan. 6.3 Festivaaliprojekti Liitto järjesti bussikuljetukset Roskilde festivaaleille Tanskaan sekä Ilosaarirockiin Joensuuhun Roskilde matkalle osallistui reilut 20 henkeä, Ilosaari matkalle vajaat 50. Projektin ensisijainen tarkoitus on tehdä antimilitaristista toimintaa tutuksi nuorille. 6.4 Kulttuuritoiminta Liitto on vuoden 2011 aikana jatkanut korkeatasoisten etupäässä nuorille suunnattujen musiikkitapahtumien järjestämistä. Kulttuuritoiminnan ensisijaisena tarkoituksena on tutustuttaa nuoria antimilitaristiseen toimintaan helposti lähestyttävällä tavalla ja kerätä varoja liiton toimintaan liitto järjesti Rauhanasemalla Helsingissä konsertin yhdessä Toinen Vaihtoehto lehden kanssa. Esiintyjinä olivat Valse Triste, Melusaaste, Käpykaarti ja Ydinperhe. Tapahtuma keräsin noin 250 hengen yleisön AKL järjesti Nosturissa Helsingissä konsertin, jonka esiintyjinä olivat Plutonium 74, Yona & Orkesteri Liikkuvat Pilvet ja Hermuset DJ:t. Tapahtuma keräsi 311 maksanutta kuulijaa AKL järjesti Rauhanasemalla keikan, jolla esiintyi Maggotworks, Moderni elämä, Nakit ja muusi sekä Bad Jesus Experience. Keikka keräsi noin 100 hengen yleisön liitto järjesti Rauhanasemalla yhteistyössä infoshop ja antikvaariaattinen kirjakauppa Mustan kanin kolon kanssa Varjokirjamessut, jossa tuotiin esiin yhteiskunnallista kirjallisuutta, jota ei välttämättä löydy tavallisten kirjakauppojen hyllyistä. Lisäksi tarjolla oli monipuolinen valikoima kaunokirjallisuutta, kirjailijapuheenvuoroja sekä eri kansalaisjärjestöjen informaatiopisteitä. Puhujina tapahtumassa olivat Ritva Hartzel, Kukka Ranta ja Eetu Viren, Anu Silfverberg, Mikael Böök, Tiitu Takalo, Ville Hytönen, Tere Vadén, Krisse Sydän ja Ville Tietäväinen. Taiteilija Ari Vakkilainen esiintyi laulaen ja pianolla säestäen. Tapahtumaan osallistui reilut 500 henkilöä liitto järjesti Rauhanasemalla konsertin, jonka esiintyjinä olivat Anticlimax, Urban Unrest, Viimeiset sekunnit ja Part Time Retards. Tapahtumaan osallistui vajaat 100 kuulijaa liitto järjesti Rauhanasemalla konsertin, jossa esiintyivät Vivisektio, Sokea Piste, Heterofobia ja Cast to Wolves. Tapahtuma keräsi noin 150 hengen yleisön. 7/9

8 26.3. liitto järjesti Rauhanasemalla konsertin, jonka esiintyjinä olivat Ydinaseeton Pohjola, Noituus, Casual Ties ja All Over Maniacs. Tapahtumaan osallistui vajaat sata maksanutta liitto järjesti Rauhanasemalla konsertin, jossa esiintyivät Valse Triste, Sotavamma ja Shit Street. Tapahtuma keräsi vajaan 200 hengen yleisön. 6.5 Ydinteollisuuden vastainen toiminta Liitto hyväksyi kevätliittokokouksessaan ydinvoiman vastaisen kannanoton, koska ydinvoiman ja ydinaseiden sekä tavanomaisen aseteollisuuden yhteydet ovat moninaiset ja vahvat. Liitto on toteuttanut kannanottoaan osallistumalla ydinvoiman vastaiseen toimintaan Suomessa. Liitto järjesti yhteistyössä Olkiluotoblockade tukiryhmän kanssa Atomic Cafe tapahtuman, jossa näytettiin ydinvoima aiheisia elokuvia ja tarjoiltiin ruokaa ydinvoimanvastaisen toiminnan tukemiseksi. Tapahtumaan osallistui vajaat 40 henkeä AKL järjesti bussikuljetuksen Olkiluoto Blockade kansalaistottelemattomuustapahtumaan, jossa pyrittiin sulkemaan Olkiluodon ydinvoimala ja vaadittiin ydinvoiman käytöstä luopumista. Bussikuljetukseen osallistui noin 25 ihmistä. 6.6 Kummilapsi Kurdistanista Liitto on osallistunut vuodesta 1994 Kurdistan Save the Childrenin ja Suomen Rauhanliitton ohjelmaan Kurdistanin lapsien auttamiseksi. Liiton kummilapsen aikuistuttua liitto jatkoi ohjelman tukemista aina vuoden 2011 loppuun. 7 Oikeustoiminta Liitto on edelleen tarjonnut oikeudellisia palveluja ja neuvontaa aseistakieltäytyjille. Totaalikieltäytyjät ovat saaneet liiton kautta asiantuntevan avustajan oikeudenkäyntiin. Vuoden aikana noin 20 aseistakieltäytyjää on saanut oikeusavustajan liiton kautta. Oikeuspalvelujen tuottamisesta on vastannut pääasiassa liiton lakiasiainsihteeri Juha Keltti. AKL on vuokrannut Keltille erillisen työtilan työtään varten. 8 Tarvikevälitys Liitto on tuottanut vuoden 2011 aikana rintanappeja, luomupuuvillaisia T paitoja sekä uutena artikkelina antimilitaristisia kaulahuiveja. Näitä sekä aiemmin tuotettua materiaalia katkaistu kivääri pinssejä, heijastimia, reilun kaupan kangaskasseja sekä kyniä on levitetty aikaisempaan tapaan pääasiassa myyntipöydillä eri tapahtumissa, internet sivujen ja Sivari&Totaali lehden välityksellä sekä toimistolta käsin. Aseistakieltäytyjäliiton ja Helsingin siviilipalvelusseuran tekemän sopimuksen perusteella siviilipalvelusseura vastaa julkaisujen myynnistä ja pääosin tarvikkeiden myynnistä. 9 Hallinto 9.1 Liittokokoukset Liiton sääntömääräinen kevätliittokokous pidettiin Rauhanasemalla, Helsingissä Syysliittokokous järjestettiin Vanhassa Tallissa, Espoossa /9

9 9.2 Hallitus Liiton hallituksessa vuoden 2011 aikana ovat toimineet Hans Hellén (koko ajan), Henri Hellén (koko ajan), Simo Hellsten (27.3. alkaen), Lauri Hoefs ( asti), Paavo Kolttola (koko ajan), Jyrki Lappalainen (koko ajan), Antti Meriläinen (27.3. asti), Jarkko Mäkipää (koko ajan), Juho Narsakka (koko ajan), Hai Nguyen (27.3. asti), Tiia Sainio ( alkaen) Tapani Santala (27.3. alkaen), Antti Sipilä ( asti), Sini Suomela ( alkaen), Pipsa Toivonen (koko ajan) ja Tuuli Vuori (koko ajan). Hallituksen valitsemana puheenjohtajana toimi Tuuli Vuori ( asti) ja Paavo Kolttola ( alkaen). Varapuheenjohtajana toimivat Tuuli Vuori ( alkaen) Pipsa Toivonen ( ), Paavo Kolttola ( ) ja Lauri Hoefs (10.4. asti). Sihteerinä toimivat Pipsa Toivonen (10.4. asti ja alkaen), Paavo Kolttola ( ) ja Lauri Hoefs ( ). Hallitus kokoontui vuoden 2011 aikana kymmenen kertaa (22.1., 27.2., 10.4., 8.5., 12.6., 14.8., 11.9., , ja ). Hallituksen kokous pidettiin Lassilan tilalla Tuusulassa. Muut kokoukset pidettiin Rauhanasemalla. 9.3 Toimisto ja työntekijät Aseistakieltäytyjäliiton keskustoimisto sijaitsee Suomen Rauhanliiton vuokratuissa tiloissa Rauhanasemalla Helsingissä. Oikeustoimintaa varten on vuokrattu erillinen toimisto Vantaan Tikkurilasta. Liitto aloitti tarkastelujakson aikana vanhentuneen tietokonekalustonsa uusimisen. Kaj Raninen on jatkanut toimintaansa liiton osa aikaisena järjestösihteerinä ja Juha Keltti liiton lakiasiainsihteerinä. Outi Neuvonen ja Marianne Rintala toimivat Ruokaa ei aseita leirin projektisihteereinä Liiton työharjoittelijoina toimivat Carlos Llamas ja Paavo Kolttola Vapaaehtoisten merkitys toimiston ylläpitämisessä ja muussa toiminnassa on edelleen ollut suuri. 10 Talous Aseistakieltäytyjäliiton hallitus on seurannut talouden kehitystä kuukausittaisten talousraporttien avulla säännöllisesti. Liiton talous on pysynyt vuoden 2011 ajan vakaana. Tuloslaskelma vuodelle 2011 oli 1990,61 ylijäämäinen. 9/9

Aseistakieltäytyjäliiton toimintakertomus vuodelle 2012

Aseistakieltäytyjäliiton toimintakertomus vuodelle 2012 http://akl-web.fi/ Aseistakieltäytyjäliiton toimintakertomus vuodelle 2012 1 Yleistä 1.1 Liiton toiminnan yleiset lähtökohdat Vuoden 2012 aikana Aseistakieltäytyjäliitto ry (AKL) on jatkanut toimintaansa

Lisätiedot

Asevelvollisuusseminaari Hans Hellén / puheenjohtaja / Aseistakieltäytyjäliitto ry (AKL)

Asevelvollisuusseminaari Hans Hellén / puheenjohtaja / Aseistakieltäytyjäliitto ry (AKL) Asevelvollisuusseminaari 25.11.-06 Hans Hellén / puheenjohtaja / Aseistakieltäytyjäliitto ry (AKL) * Perustettu 1974 nimellä Suomen siviilipalvelusmiesliitto * nimi vaihtui toiminnan laajentuessa Aseistakieltäytyjäliitoksi

Lisätiedot

Aseistakieltäytyjäliiton toimintakertomus vuodelta 2010

Aseistakieltäytyjäliiton toimintakertomus vuodelta 2010 http://akl-web.fi/ Aseistakieltäytyjäliiton toimintakertomus vuodelta 2010 1 Yleistä 1.1 Liiton toiminnan yleiset lähtökohdat Aseistakieltäytyjäliitto ry (AKL) jatkoi vuoden 2010 aikana toimintaansa antimilitaristisena

Lisätiedot

Toimintakertomus Aseistakieltäytyjäliiton toiminnasta vuonna 2007

Toimintakertomus Aseistakieltäytyjäliiton toiminnasta vuonna 2007 Toimintakertomus Aseistakieltäytyjäliiton toiminnasta vuonna 2007 1 Yleistä 1.1 Liiton toiminnan yleiset lähtökohdat Aseistakieltäytyjäliitto ry (AKL) on vuoden 2007 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Toimintakertomus Kooste jäsenkokoukselle

Toimintakertomus Kooste jäsenkokoukselle Toimintakertomus 2016 Kooste jäsenkokoukselle 8.4.2017 painopisteet Koulutustoiminnan kehittäminen Valtakunnalliset ja paikalliset koulutustilaisuudet, asiantuntijavieraat: Changemaker-viikonloput, kampanjakoulutukset,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kumpulan Speksi ry 6. maaliskuuta 2015 1 Sisältö 1 Yleistä 3 2 Hallinto 3 3 Yhteistyö 3 4 Toiminta 3 4.1 Produktio 3 4.2 Ympäristötoiminta 3 4.3 Yhdenvertaisuustoiminta

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

LIITY AKL:N JÄSENEKSI!

LIITY AKL:N JÄSENEKSI! ASEISTAKIELTÄYTYJÄLIITTO ry Rauhanasema, Veturitori 00520 Helsinki puh. 09-140 427, 040-836 2786 fax. 09-147 297 AKL-Turku akl.turku@aseistakieltaytyjaliitto.fi AKL-Jyväskylä PL 367 40101 Jyväskylä akl.jkl@aseistakieltaytyjaliitto.fi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY HALLITUS Rauno Veijanen jatkoi yhdistyksen puheenjohtajana ja Pasi Juuti sihteerinä. Varapuheenjohtajana toimi Hannele Rintavaara

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia 2018-2021 Liiton kansainvälisen strategian yleiset periaatteet 1/2 Suomen Akateemisten Naisten Liitto (SANL) on osa kansainvälistä korkeasti

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5.

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5. TOIMINTAKERTOMUS 2009-10 Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano 3. Kokoukset 4. Työryhmät 5. Lausunnot 6. Viestintä ja markkinointi 7. Retket, koulutukset ja virkistäytyminen

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta.

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Suomen Sulkapalloliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Hyväksytty liittohallituksessa 9.12.2015 Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan,

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - On vuonna 1935 perustettu yleishyödyllinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - Suomen Hostelljärjestö ja verkoston yli 40

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä

Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä 1 Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 3 2. HALLITUS 4 3. JÄSENET 4 4. TALOUS 4 5. TOIMINTA 5 5.1 SYYSJUHLA 5 5.2 LASKIAISRIEHA 5 5.3 KEVÄTKIRPPIS

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Liitteet Liite 1. Kumpulan Speksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Liite 2. Kumpulan Speksi ry:n talousarvio vuodelle 2017

Liitteet Liite 1. Kumpulan Speksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Liite 2. Kumpulan Speksi ry:n talousarvio vuodelle 2017 Hallituksen 2017 kokous 4 Aika: 22.3.2017 klo 21 Paikka: Eläinlääkärinkatu 7 B 55 Läsnä Olga Heino (puheenjohtaja) Nina Miettinen Ainokaisa Tarnanen (sihteeri) Petra Manninen Ville Jantunen Liitteet Liite

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO UNELMISTA INNOSTUMISTA, BLOGGAAJIA JA UUSIA YRITYKSIÄ Vuosi 2016 alkoi varsin vilkkaasti oppisopimuskoulutuksen osalta uusia oppisopimuksia aloitettiin ensimmäisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Suomi-Espanja Seura ry Sociedad Finlandia España. Perustettu 12.10.1957

Suomi-Espanja Seura ry Sociedad Finlandia España. Perustettu 12.10.1957 Suomi-Espanja Seura ry Sociedad Finlandia España Perustettu 12.10.1957 SES 15.1.2014 Seuran tunnus Seura järjesti suunnittelukilpailun 25-vuotisjuhlavuonna 1982 Kilpailun voitti Matti Larres ehdotuksella,

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014

SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014 SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014 SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - on vuonna 1935 perustettu valtakunnallinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - liittyi kansainväliseen hostelliliittoon, IYHF:ään,

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ Vuosi 2012 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys jatkaa vuonna 1982 perustetun Palotutkimuksen

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa. Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja

Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa. Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja Itä-Suomen Aluehallintovirasto Mikkeli, Kuopio ja Joensuu 28.-30.9.2015 Rikosuhridirektiivi Kansallisesti

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry.

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2014 Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Vuosi 2014 Vuosi 2014 oli yhdistyksen 77. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 39 Toimintasuunnitelma 2014 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 1991 1. YLEISTÄ Kuluneella kaudella ovat osaston perinteelliset toimintamuodot kallio-, jää- ja vuoristokiipeily eri muodoissaan sekä länsisuomalaisten

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Kepan tavoite ja tehtävät

Kepan tavoite ja tehtävät www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää järjestöä Marttaliitosta Maan ystäviin

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Ainejärjestöjen tiedotus ja viestintä Ainejärjestö yhdistää opiskelijoita ja välittää tietoa eri suuntiin. Sen kautta opiskelijat saavat tärkeää tietoa ja ainejärjestö

Lisätiedot

Ihmiskauppa ja sen vastainen toiminta Suomessa. Tunnistamisesta oikeuksien toteutumiseen

Ihmiskauppa ja sen vastainen toiminta Suomessa. Tunnistamisesta oikeuksien toteutumiseen Ihmiskauppa ja sen vastainen toiminta Suomessa Tunnistamisesta oikeuksien toteutumiseen Kansallinen ihmiskaupparaportoija Vähemmistövaltuutettu on toiminut kansallisena ihmiskaupparaportoijana vuoden 2009

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

VAMN 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 22 VAMN 22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 22

VAMN 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 22 VAMN 22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 22 5/2012 26.11.2012 Asiat VAMN 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 22 VAMN 22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 22 VAMN 23 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TARKISTUS 23 VAMN 24 VAMMAISNEUVOSTON ESITTEEN

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 654. Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 13 päivänä heinäkuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 654. Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 13 päivänä heinäkuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 654 659 SISÄLLYS N:o Sivu 654 Laki rikoslain muuttamisesta... 2077 655 Laki pakkokeinolain 5 luvun 11 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 Vapaaehtoisena vaikutat

Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 Vapaaehtoisena vaikutat Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 Vapaaehtoisena vaikutat 1 Lähtökohdat EU:n teemavuosi kaikissa jäsenmaissa EU:n tavoitteet Euroopan laajuinen viestintäkampanja Volunteering in the European Union-tutkimus

Lisätiedot

TASA-ARVOTOIMIKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015. Aika Keskiviikko klo Vihreiden ryhmätila Espoonkatu 5, Espoo

TASA-ARVOTOIMIKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015. Aika Keskiviikko klo Vihreiden ryhmätila Espoonkatu 5, Espoo TASA-ARVOTOIMIKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Aika Keskiviikko 25.11.2015 klo 17.03 19.45 Paikka Paikalla: Sihteeri Esittelijä Poissa: Vihreiden ryhmätila Espoonkatu 5, 02770 Espoo Teresia Volotinen, pj, Vihr.

Lisätiedot

OIKARISTEN SUKUSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2016

OIKARISTEN SUKUSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2016 OIKARISTEN SUKUSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2016 Kuva Sirpa Heikkinen 2009 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 5.12.2016 Oikaristen 16-vuotias sukuseura toimi aktiivisesti. Seuran tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu 32. Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu 32. Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1 32 Toimintasuunnitelma 2012 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry. www.viestiupseeriyhdistys.fi

Viestiupseeriyhdistys ry. www.viestiupseeriyhdistys.fi Viestiupseeriyhdistys ry www.viestiupseeriyhdistys.fi Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja tietotekniikka-alan upseerien, opistoupseerien, erikoisupseerien tai sähköisen viestialan johto-

Lisätiedot

Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä

Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä Tiedote 1/2017 Hei, luet vuoden ensimmäistä Aksonin tiedotetta 1/2017. Vuosi on vaihtunut ja järjestössä suunnitelmat tulevalle vuodelle ovat täydessä

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Metatietosuositus julkaisuarkistojen tekstiaineistolle https://www.kiwi.fi/x/v4r7b

Metatietosuositus julkaisuarkistojen tekstiaineistolle https://www.kiwi.fi/x/v4r7b Metatietosuositus julkaisuarkistojen tekstiaineistolle https://www.kiwi.fi/x/v4r7b Tajua-projekti, Kansalliskirjasto tanja.vienonen@helsinki.fi, esa-pekka.keskitalo@helsinki.fi Käyttöoikeus: CC BY 4.0

Lisätiedot

Kotkan Pelastakaa Lapset ry

Kotkan Pelastakaa Lapset ry Kotkan Pelastakaa Lapset ry Perustettu 1948 vuonna 2018 70-vuotisjuhlavuosi Pelastakaa Lapset järjestön paikallisyhdistys 68 paikallisyhdistystä Jäseniä on tällä hetkellä 147 Poliittisesti ja eri uskontokuntiin

Lisätiedot

aseistakieltäytyjäpäivä

aseistakieltäytyjäpäivä A S E I S T A K I E L T Ä Y T Y J Ä L I I T T O R Y 2/2002 Valtio tuomittiin riisuttavaksi aseista Aseistakieltäytyjä tuomittiin vankeuteen Mikkelin käräjäoikeus tuomitsi perjantaina 19. huhtikuuta iisalmelaisen

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

Kuva: Tuomas Kaarkoski

Kuva: Tuomas Kaarkoski Kuva: Tuomas Kaarkoski RESERVILÄISLIITTO ON SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUS- JÄRJESTÖ. RESERVILÄISLIITTO ESITTÄYTYY Koko valtakunnan kattava puolustusjärjestelmämme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Kv-opiskelijat yliopistossamme Toukokuussa 2012 JY:ssa opiskeli 1117 ulkomaalaista opiskelijaa 92 eri maasta

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

VIESTINTÄ TAPAHTUMA SANOMA SANOMA PALAUTE. LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö)

VIESTINTÄ TAPAHTUMA SANOMA SANOMA PALAUTE. LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS SANOMA YHTEINEN KOODISTO JA KIELI PALAUTE SANOMA LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) KANAVA - häiriöt - no-signal VASTAANOTTAJA - tulkinta -

Lisätiedot

Suomi-Espanja Seura ry Sociedad Finlandia España. Perustettu

Suomi-Espanja Seura ry Sociedad Finlandia España. Perustettu Suomi-Espanja Seura ry Sociedad Finlandia España Perustettu 12.10.1957 SES 15.10.2013 Seuran tunnus Seura järjesti suunnittelukilpailun 25-vuotisjuhlavuonna 1982 Kilpailun voitti Matti Larres ehdotuksella,

Lisätiedot

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Henkilökohtainen apu Etelä-Karjalassa Lappeenranta 21.10.2015 Jan Hänninen janhanni@janhanni.org puh. 0400 710 516 Kuka minä olen? Toimin

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B.

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B. Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle 2016 26.4.2017 Tekijä Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B Toimintavuosi 2016 pähkinänkuoressa Sopeutumista, keskittymistä avaintoimintoihin,

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot