Aseistakieltäytyjäliiton toimintakertomus vuodelta 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aseistakieltäytyjäliiton toimintakertomus vuodelta 2010"

Transkriptio

1 Aseistakieltäytyjäliiton toimintakertomus vuodelta Yleistä 1.1 Liiton toiminnan yleiset lähtökohdat Aseistakieltäytyjäliitto ry (AKL) jatkoi vuoden 2010 aikana toimintaansa antimilitaristisena nuorten rauhanjärjestönä kansainvälisen sodanvastustajien julistuksen pohjalta: Sota on rikos ihmiskuntaa vastaan. Siksi olen päättänyt olla tukematta minkäänlaista sotaa ja kamppailla sotien kaikkien syiden poistamiseksi. Liitto näkee sotien syinä ihmisten välisen eriarvoisuuden ja todellisten vaikutusmahdollisuuksien puutteen, jotka luovat ja ylläpitävät militaristisia rakenteita. Se toimii näiden syiden poistamiseksi ja militarismin murtamiseksi. Se näkee sekä asevelvollisuuden että armeijalaitoksen tarpeettomana ja vahingollisena. Liitto näkee aseistakieltäytymisen tärkeänä osana antimilitarismia. Keskeisimmän osan sen toiminnasta ja kuluista muodostaakin aseistakieltäytyjien informaatio, edunvalvonta ja palvelujärjestönä toimiminen. Se pyrkii kehittämään siviilipalvelusjärjestelmää asepalveluksen vaihtoehtona, edistämään aseistakieltäytymisestä tiedottamista, aktivoimaan aseistakieltäytyjien ja antimilitaristien alueellista toimintaa sekä valvomaan ja parantamaan aseistakieltäytyjien oikeuksien toteutumista. 1.2 Siviilipalvelus Liitto jatkoi työskentelyään palvelusta suorittavien yhdenvertaisuuden todella takaavan siviilipalveluslain puolesta. Työministeriö asetti syksyllä työryhmän selvittämään siviilipalveluksen uudistamistarpeita. Liitto on huolehtinut, että sen näkemykset tulevat huomioiduksi työryhmän toiminnassa. Liitto on kutsuttu työryhmän kuultavaksi tammikuussa Liitto jatkoi kampanjaansa siviilipalvelusmiehiin työelämässä ja muualla yhteiskunnassa kohdistuvaa syrjintää vastaan. Erityistä huomiota kampanjassa kiinnitettiin syrjiviin käytäntöihin työpaikkoja täytettäessä, yhdenvertaisuussäännösten kannalta kyseenalaisiin asevelvollisuuden suorittamista koskeviin kriteereihin ja laittomia kysymyksiä sisältäviin lomakkeisiin, oppilaitosten käytäntöihin asevelvollisuuspalveluksessa hankittujen ansioiden hyvittämisessä opintosuorituksina sekä hinnoittelussa esiintyvään syrjintään. Syrjinnän vastaisen kampanjan yhteydessä liitto ryhtyi toimenpiteisiin tarkasteluajanjaksona lähes 50 tapauksessa, pääsääntöisesti menestyksekkäästi. Kampanjan seurauksena syrjivä työpaikkailmoittelu on vähentynyt merkittävästi ja monet yksityiset palvelujentarjoajat ovat laajentaneet myöntämänsä varusmiesalennuksen koskemaan myös siviilipalvelusmiehiä. Vuoden 2010 aikana liitto käynnisti viivyttelyn vastaisen kampanjan, jonka tarkoituksena on päästä eroon armeijan usein harjoittamasta lainvastaisesta hidastelusta siviilipalvelushakemusten käsittelyssä. Kampanjan keinoja ovat tiedotus sekä tarpeen vaatiessa hallinnolliset ja oikeudelliset toimenpiteet. 1/10

2 Liitto jatkoi vanhan siviilipalveluslain mukaista palvelusaikaa (395 vrk) suorittaville siviilipalvelusvelvollisille tiedottamista niin sanotun lievemmän lain periaatteesta, jonka perusteella tuomioistuimet ovat laskeneet myös vanhan lain mukaista palvelusaikaa suorittaneiden tuomiot uuden lain palvelusajan mukaan. Käytännössä tämä merkitsee sitä, ettei vähintään 362 vrk suorittaneille siviilipalvelusmiehille langeteta tuomiota palveluksen keskeyttämisestä, vaikka heille määrätty palvelusaika olisi pidempi. Aikaisempaan tapaan Aseistakieltäytyjäliitto puuttui tietoonsa tulleisiin ongelmiin ja epäkohtiin siviilipalveluspaikoissa. Liiton esityksestä siviilipalvelusmiesten edustajana Siviilipalvelusasiain neuvottelukunnassa toimi koko tarkastelujakson ajan Antti Meriläinen ja hänen varajäsenenään Hai Nguyen. Alkusyksystä käynnistyi Sivarisukka kampanja, jossa kerätään vapaaehtoisten neulomia sukkia ja muita neuleita vastineena Sotilaskotiliiton Operaatio tuntemattoman sotilaan villasukat kampanjalle. Aseistakieltäytyjäliitto huolehtii neuleiden jakelusta. 1.3 Totaalikieltäytyminen Liitolle tuli myös vuoden 2010 aikana runsaasti tiedusteluja totaalikieltäytymisestä. Vuoden aikana vankeuteen tuomittiin useita totaalikieltäytyjiä. Liitto tarjosi totaalikieltäytyjille neuvontaa ja oikeusapupalveluita sekä toi heidän tekoonsa liittyvää antimilitaristista viestiä esille yhteiskunnassa mahdollisimman laajasti. Liitto on pyrkinyt edelleen seuraamaan tarkasti totaalikieltäytyjien oikeusprosessia sekä tuomioiden täytäntöönpanoa. Vankilaan joutuneiden aseistakieltäytyjien tavoittamiseksi on rangaistuslaitoksiin lähetetty kuukausittain kirjeitä, joiden mukana on ollut liiton seurantalomake ja tietoa Amnesty Internationalin mielipidevangiksi hakeutumisesta. Vuoden 2010 aikana eduskunnan käsittelyssä ollut hallituksen esitys valvontarangaistuksesta toisi totaalikieltäytyjien kohteluun uuden vaihtoehdon aikaisempien yksinomaisten, ehdottomien vankeusrangaistuksien lisäksi. Uudistus on toteutuessaan myönteinen, mutta ei korjaa totaalikieltäytyjien kohteluun liittyviä ihmisoikeusongelmia. Liitto on toimittanut säännöllisesti tietoa Suomessa vangituista totaalikieltäytyjistä War Resisters' Internationalille (WRI) ja Amnesty Internationalille. WRI on laatinut kansainvälisesti levitettäviä vetoomuksia totaalikieltäytyjien vapauttamisen puolesta. Amnesty International on ilmoittanut edelleen kiinnittävänsä huomiota Suomen aseistakieltäytyjien tilanteeseen 1.4 Reservinkieltäytyminen Siviilipalvelusmiesten ja totaalikieltäytyjien lisäksi oman aseistakieltäytyjäryhmänsä muodostavat reservinkieltäytyjät. Liitto käynnisti vuoden 2010 alkupuolella tiedotus ja kieltäytymiskampanjan reservinkieltäytymisestä. Kampanja keskittyy erityisesti tiedottamaan vuonna 2008 voimaan astuneen siviilipalveluslain tuomasta mahdollisuudesta vapautua asepalveluksesta myös sodan aikana. Lisäksi liitto tiedotti muutenkin mahdollisuudesta kieltäytyä reservistä tästä kiinnostuneille. Tiedusteluja aiheesta tuli runsaasti. 1.5 Muu antimilitaristinen toiminta Liitto jatkoi toimintaansa ruohonjuuritason rauhanjärjestönä muidenkin kuin suoraan aseistakieltäytymiseen liittyvien kysymysten parissa. Tältä osin liiton toiminnan keskiössä olivat sotilaallisten liittoumien, ydinaseiden ja asekaupan vastainen työ yhteistyössä eurooppalaisen 2/10

3 globaalia militarismia vastustavan antimilitaristisen verkoston kanssa sekä Ruokaa ei aseita kampanjan edistäminen. Liitto levitti lehdessään, www sivuillaan ja muilla foorumeilla tietoa antimilitarismin kannalta tärkeistä kysymyksistä ja Suomessa asuvien ihmisten toimintamahdollisuuksista niiden suhteen. Asevelvollisuusjärjestelmän oikeutus ja tulevaisuus Suomessa on joutunut entisestään laajentuneen keskustelun kohteeksi. Liitto pitää selvänä, että epätarkoituksenmukaisesta asevelvollisuudesta on luovuttava myös Suomessa. Liitto on tuonut näkemyksiään asevelvollisuudesta esille pitkin vuotta, erityisesti syyskuun lopussa julkaistun nk. Siilasmaan työryhmän raportin Suomalainen asevelvollisuus yhteydessä. Aseistakieltäytyjäliitolla on toimintaryhmät Turussa ja Jyväskylässä. Paikallinen toiminta keskittyi kutsuntakampanjan ja muiden maanlaajuisten kampanjoiden alueelliseen toteuttamiseen, paikallisten antimilitarististen projektien toteuttamiseen sekä liiton tuottaman informaatiomateriaalin levittämiseen. Helsinkiin perustettiin keskustoimiston lisäksi toimintaryhmä, joka aloitti loppuvuonna kuukausittaiset kokoukset. Liitto harjoitti projektiluontoista yhteistyötä lukuisten eri järjestöjen ja ryhmien kanssa eri puolilla Suomea. Järjestöllä oli jäsentä. 2 Koulutustoiminta Liiton järjestämät luentotilaisuudet siviilipalvelusmiesten koulutusjaksolla Lapinjärvellä muodostivat aiempien vuosien tapaan merkittävimmän osan liiton koulutustoiminnasta. Luentojen sisältö keskittyy yleiseen rauhanaatteelliseen valistukseen, liiton toiminnan esittelemiseen sekä siviilipalvelusmiesten motivoimiseen toimimaan siviilipalvelusjärjestelmän ongelmien korjaamiseksi. Luentoja kävivät pitämässä Miira Rauhamäki, Jessica Suni, Sampsa Oinaala ja Paavo Kolttola. Liiton koulutustoimintaan lukeutuivat myös muut esittely ja luentotilaisuudet kouluissa ja muiden tahojen järjestämissä tilaisuuksissa, joissa liiton edustajat ovat käyneet puhumassa. Liiton tuottamaa koulutusmateriaalia, kuten Sivari&Totaali lehteä, levitettiin aikaisempaan tapaan sekä siviilipalveluskeskuksen koulutusjaksolla että lukuisissa eri tapahtumissa, joissa liitto on ollut esillä. Liitto on toimittanut materiaalia sitä tilanneisiin oppilaitoksiin. Vuonna 2010 Aseistakieltäytyjäliitto tuotti Koulukiertue projektiinsa luentomateriaalia ja jatkoi sen suunnittelua. Tämän yhteydessä sisäiseen koulutukseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Maaliskuussa 2010 liitto järjesti Rauhanasemalla uusien ilta tapahtuman, jossa jaettiin tietoa liiton toiminnasta ja lähiaikojen tapahtumista aiheesta kiinnostuneille. Tapahtumaan osallistui lähes 30 ihmistä. Liitto järjesti syysliittokokouksen yhteydessä Turun Aurinkolahdessa koulutustapahtuman, jonka työryhmissä käsiteltiin mm. liiton toimijoiden piirissä toteutetun, toiminnan kehittämiseen tarkoitetun kyselyn tuloksia, tulossa olevaa bussimatkaa Portugalissa järjestetyn NATO:n huippukokouksen vastatapahtumiin, tiedotuksen kehittämistä sekä Koulukiertue projektia. Tapahtumaan osallistui n. 30 henkeä. Liitto järjesti perinteisen muistokäynnin Suomen valtion 1941 murhaaman Arndt Pekurisen haudalle Malmin hautausmaalla Helsingissä. Käynnin tarkoitus on muistaa Pekurista ja kehittää tämän päivän antimilitaristien historiatietoisuutta. Siihen osallistui n. 20 ihmistä. 3/10

4 3 Tiedotustoiminta Siviilipalvelusta, totaalikieltäytymistä ja reservinkieltäytymistä koskeva neuvontatyö muodosti merkittävän osan liiton toiminnasta myös vuonna Neuvontaa tehdään niin puhelimitse, sähköpostitse, kasvotusten kuin postinkin välityksellä. Tiedustelujen määrä pysyi korkealla tasolla ja moniin tiedusteluihin vastattiin postittamalla materiaalia. Päivystystä kyettiin ylläpitämään vapaaehtoisin, palkatuin ja työharjoittelijoiden voimin kaikkina arkipäivinä. Liitto tuotti ja toimitti tiedotusvälineille informaatiota aseistakieltäytymiseen ja antimilitarismiin liittyvistä asioista lehdistötiedotteiden ja henkilökohtaisten kontaktien muodossa. Liitto sai äänensä laajasti kuuluviin esimerkiksi Englannissa järjestetyn ydinaseiden vastaisen kansalaistottelemattomuustapahtuman, NATO:n Lissabonissa järjestämän huippukokouksen vastatapahtumiin, Ruokaa ei aseita työleirin sekä Siilasmaan työryhmän raportista virinneen keskustelun yhteydessä. Liitto tuotti ja levitti useita toiminnan alaansa liittyviä lentolehtisiä. Kuten aiemminkin, eri tiedotusvälineissä käytyihin liiton toimialueeseen liittyviin keskusteluihin osallistuttiin mielipidekirjoituksin. Syksyllä 2010 liitto toteutti vuosittaisen Kutsuntakampanjansa laajasti eri puolilla Suomea. Huomattavan osan liiton tiedotustoimintaa muodostaa myös näkyminen erilaisissa nuorisolle suunnatuissa tapahtumissa, joista merkittävimpiä olivat Provinssirock festivaali Seinäjoella, Pax festivaali Helsingissä sekä Puntala rock Lempäälässä. Informaatiota oli tarjolla myös lukuisissa pienemmissä tapahtumissa ympäri Suomea. Sisäistä tiedotustaan liitto hoiti Sivari&Totaali lehden lisäksi jäsenkirjeillä, joita lähetettiin vuoden aikana kaikille jäsenille kaksi. Kaikille siviilipalvelusmiehille lähetettiin palveluspaikkoihin yksi sivarikirje. 3.1 Sivari&Totaali-lehti Liitto julkaisi vuonna 2010 neljä numeroa Sivari&Totaali nimistä antimilitaristista kulttuurilehteä. Lehdessä on 24 A4 sivua. Lehden painos on 2000 kpl/numero. Lehdellä on jäsenten lisäksi lukijoita kirjastoissa, laitoksissa ja www sivuilla. Lehdessä uutisoidaan kotimaan ja ulkomaiden poliittisesta ja juridisesta kehityksestä sekä erilaisista tapahtumista. Pidemmissä artikkeleissa käsitellään antimilitarismin kannalta mielenkiintoisia aiheita: aseistakieltäytymistä, taloutta, kansainvälistä politiikkaa, kriisejä ja kriisinhallintaa sekä kulttuuria. Lehteä levitettiin aikaisempien vuosien tapaan liiton jäsenille, siviilipalvelusmiehille, maailmankauppoihin, varuskuntiin, kouluihin, kirjastoihin, vankiloihin ja kirjakauppoihin sekä lukuisissa tapahtumissa joihin liitto on vuoden aikana osallistunut. Useiden paikallisten levittäjien ansiosta sitä on saatavilla jatkuvasti eri puolilla maata. Lehdellä on omat www sivut Aseistakieltäytyjäliiton sivustolla. Sivustolle on vuoden 2010 aikana luotu vuoteen 1998 ulottuva arkisto lehdessä julkaistuja juttuja. Liiton palkkaamana arkistohankkeen projektisihteerinä toimi Hans Hellén. Lehden päätoimittajana on toiminut vuoden 2010 aikana Jarkko Saipio sekä alkuvuodesta toimituspäällikön nimikkeellä ja alkaen toimitussihteerinä Simo Hellsten. Lehden sisältöä tuottaa myös vapaaehtoisista koostuva toimituskunta eri puolilta Suomea. Lehden vuosikerta sisältyy liiton jäsenmaksuun, joten se muodostaa myös sisäisen tiedotuksen tärkeimmän kanavan. Sivari&Totaali on Aikakauslehtien liiton ja Kulttuuri, mielipide ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsen. Vuonna 2010 Simo Hellsten edusti Sivari&Totaalia Kultti ry:n hallituksessa. 4/10

5 3.2 Web-tiedotus Liiton jatkuvasti päivitettävä web sivusto on liiton merkittävä tiedotuskanava. Sivustolle on koottu huomattava, koko ajan kasvava arkisto liiton tuottamaa teksti ja valokuvamateriaalia. Sivustolla vieraili vuoden aikana N uniikkikävijää. Lisäksi liitto tiedotti kannanotoistaan ja tapahtumistaan laajasti sivustoillaan muissa verkkoyhteisöissä, kuten Facebookissa (reilut 600 jäsentä) ja MySpacessa (noin 650 ystävää ). Valtaosa tiedotustyöstä tehdään nykyisin sähköpostin välityksellä. Liitolla on sekä yleisiä että tiettyihin teemoihin keskittyviä sähköpostilistoja. Yleisenä antimilitaristisena tiedotus ja keskustelukanavana toimivalla akl listalla oli vuoden lopussa noin 550 tilaajaa. Sivari listan kautta puolestaan levitetään säännöllisesti informaatiota siviilipalvelukseen liittyvistä asioista palveluksessa oleville siviilipalvelusmiehille ja muille asiasta kiinnostuneille. Listalle liittymisestä kiinnostuneiden sähköpostiosoitteita on kerätty mm. Aseistakieltäytyjäliiton edustajien Lapinjärven siviilipalveluskeskuksessa pitämillä luennoilla. Sivari listalla oli vuoden lopussa vajaat 1200 tilaajaa. Liiton kansainväliseen toimintaan osallistuneille on oma tukikohta listansa (vajaat 150 tilaajaa) ja Ruokaa ei aseita kampanjalla on oma rea listansa (reilut 100 tilaajaa). Lisäksi liitto ylläpitää sisäiseen viestintään tarkoitettuja sähköpostilistoja tarpeen mukaan ja paikallisilla toimintaryhmillä on omia sähköpostilistoja. 4 Julkaisutoiminta Vuoden 2010 aikana AKL jatkoi aikaisemmin julkaisemiensa CD ja vinyylilevyjen, kirjojen ja pamflettien jakelua. Aseistakieltäytyjäliiton ja Helsingin siviilipalvelusseuran tekemän sopimuksen mukaan siviilipalvelusseura vastaa pääosin julkaisujen myynnistä. 5 Kansainvälinen toiminta Aseistakieltäytyminen on maailmanlaajuinen kysymys, jossa valtiot peilaavat omia lainsäädäntöjään ja käytäntöjään muiden maiden vastaaviin. Myös militarismin toimintatavat ovat yleismaailmallisia ja sen vaikutukset ulottuvat yli valtioiden rajojen. Liiton toiminnassa kansainvälinen yhteistyö ja vuorovaikutus ovat keskeisessä asemassa kamppailussa globaalia militarismia vastaan. Suomalaisen militarismin kansainvälistymisen myötä kansainvälinen toiminta on ottanut liiton toiminnassa vuoden 2010 aikana entistäkin keskeisemmän roolin. Liitto jatkoi toimintaansa kansainvälisen War Resisters' International (WRI) järjestön Suomen osastona. Liitto on aiempien vuosien tapaan tiedottanut WRI:n, sen jäsenjärjestöjen ja muiden antimilitarististen järjestöjen toiminnasta lehdessään ja tukenut niiden kampanjoita tarpeen mukaan vietettävän kansainvälisen aseistakieltäytyjäpäivän teemana olivat naiset aseistakieltäytyjinä. Liitto otti levitettäväkseen aiheesta kertovaa, WRI:n julkaisemaa kirjaa. Liiton edustajat Simo Hellsten, Tuuli Vuori, Hans Hellén ja Antti Sipilä osallistuivat WRI:n triennaaliin Ahmedabadissa, Intiassa. Triennaali on joka kolmas vuosi järjestettävä kansainvälinen konferenssi, jonka yhteydessä kokoontuu järjestön yleiskokous. Konferenssin teemana oli globaali militarismi ja väkivallaton toimeentulokamppailu. Liiton edustajat Simo Hellsten, Kaj Raninen ja Antti Sipilä osallistuivat internetin välityksellä järjestettyyn WRI:n hallituksen kokoukseen. Liitto järjesti bussikuljetuksen Suomesta järjestettyyn brittiläisen Aldermastonin ydinaselaitoksen vastaiseen kansainväliseen kansalaistottelemattomuustapahtumaan. Aldermastonin laitoksessa kehitetään ja huolletaan Britannian Trident 5/10

6 ydinasejärjestelmän ydinkärkiä. Matkalle osallistui noin 30 suomalaista. Aldermastonin tapahtumat saivat merkittävästi huomiota niin ulkomaisessa kuin suomalaisessa mediassa. Liiton edustajat Tuuli Vuori ja Jyrki Lappalainen osallistuivat pidettyyn eurooppalaisen antimilitaristisen toimintaverkoston kokoukseen Jarandillassa, Espanjassa. Kokouksen tarkoituksena oli kehittää verkostoa entistä tiiviimpään ja toimivampaan suuntaan, ja sen aikana muun muassa suunniteltiin Portugalissa pidetyn sotilasliitto NATO:n huippukokouksen vastatapahtumia. Liiton edustaja Lauri Hoefs osallistui Lissabonissa Portugalissa järjestettyyn seminaariin, jossa valmisteltiin pidetyn NATO:n huippukokouksen vastatapahtuman käytännön järjestelyjä. AKL järjesti vastatapahtumaan bussikuljetuksen Suomesta Portugalin rajaviranomaiset eivät kuitenkaan päästäneet väkivallattomiin tapahtumiin matkalla ollutta suomalaisryhmää maahan, jonka seurauksena ryhmä järjesti mielenosoituksia NATO:a vastaan ja kokoontumisen vapauden puolesta Madridissa, Espanjassa. Surullisen todistuksen perusoikeuksien tilasta huippukokouksen aikana antanut tapahtuma herätti huomiota sekä Suomessa että ulkomailla. Rajalla käännytetty suomalaisryhmä järjesti Madridissa, Espanjassa yksin tai yhdessä muiden käännytettyjen kanssa neljä mielenosoitusta NATO:a vastaan ja ilmaisuvapauden puolesta. Portugaliin asti selvinneet rauhanaktivistit järjestivät Lissabonissa huippukokouksen aikana yhdessä portugalilaisten kanssa väkivallattoman kansalaistottelemattomuustapahtuman sekä muita rauhanomaisia protesteja, jotka herättivät myös merkittävästi huomiota. Perusteeton käännytys johtaa valituksiin Euroopan Unionin ihmisoikeusperiaatteiden toteutumista valvoville elimille. Matkalle osallistui n. 35 suomalaista antimilitaristia. Liiton edustajat osallistuivat tulevia antimilitaristisia tapahtumia käsittelevään seminaariin Belgiassa Vuonna 2010 liitto laati useita kannanottoja eri maiden viranomaisille koskien aseistakieltäytyjien asemaa eri puolilla maailmaa sekä muita antimilitarismin ja ihmisoikeuksien kannalta olennaisia kysymyksiä. Liitto levitti sähköpostilistojensa avulla tehokkaasti informaatiota tietoonsa tulleista aseistakieltäytyjien oikeuksiin kohdistuvista loukkauksista eri puolilla maailmaa ja keräsi Suomesta allekirjoituksia WRI:n ja muiden tahojen julkaisemiin vastalausekirjeisiin. 6 Projektit 6.1 Kutsuntakampanja Vuosittain toteutettavan Kutsuntakampanjan tarkoitus on paikata täysin riittämättömän aseistakieltäytymisestä kertovan virallisen tiedottamisen asevelvollisten tietoihin jättämiä aukkoja. Kampanjaa toteutetaan jakamalla aseistakieltäytymisestä kertovia lentolehtisiä kutsuntapaikkojen edessä. Kampanja toteutettiin kutsuntojen tavoin elokuun puolesta välistä joulukuun puoleen väliin. Vuonna 2010 kampanjan vapaaehtoisia toteuttajia on löytynyt reilulta 30 paikkakunnalta. Kampanjaa varten painettiin 7000 lentolehtistä. Aiempien vuosien tapaan kampanjan yhteydessä levitettiin useilla eri paikkakunnilla myös liiton tuottamaa, armeijan mainoskampanjoita parodioivaa Tee työtä jolla on tarkoitus julistesarjaa. Lisäksi levitettiin AKL:n Kansanterveys kampanjan ironishenkistä julistetta Puolustusvoimat Suomen suurin kuntokoulu sekä Älä ole robotti julisteita. Aikaisempina vuosina on tullut tietoon useita tapauksia, joissa viranomaiset ovat toimivaltansa 6/10

7 ylittäen pyrkineet häiritsemään kampanjan toteuttamista. Tämän johdosta liitto toimitti kaikille lentolehtisten jakajille lakiasiainsihteerinsä laatimat ohjeet, joissa kerrotaan, missä lentolehtisiä saa jakaa ilman että viranomaisilla on oikeutta puuttua asiaan. 6.2 Ruokaa ei aseita Ruokaa ei aseita (REA) on itsenäinen, Aseistakieltäytyjäliitosta riippumaton kampanja, mutta liitto tukee sitä ja pyrkii edesauttamaan toiminnan laajenemista. Ruokaa ei aseita tapahtumissa jaetaan ihmisille ilmaista kasvisruokaa julkisella paikalla. Kampanjassa on kysymys ihmisten keskinäisestä konkreettisesta auttamisesta, asevarustelun kritiikistä sekä vapaaehtoisuuteen ja solidaarisuuteen perustuvien sosiaalisten rakenteiden luomisesta. Vuonna 1980 käynnistynyt kampanja on toiminut kuudessa maanosassa yhteensä sadoissa kaupungeissa. Suomessa kampanja käynnistyi keväällä Ruokaa ei aseita ryhmät järjestivät Suomessa vuoden 2010 aikana noin 20 ruoanjakotapahtumaa. Vuoden aikana Ruokaa ei aseita ryhmiä toimi Suomessa ainakin Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Liiton ylläpitämä Ruokaa ei aseita sähköpostilista toimii Suomessa kampanjaan osallistuvien tiedotus ja yhteydenpitokanavana. AKL järjesti Helsingissä jo yhdeksättä kertaa kansainvälisen Ruokaa ei aseita työleirin yhteistyössä Helsingin REA ryhmän ja Kansainvälinen Vapaaehtoistyö ry:n kanssa. Leirille osallistui vapaaehtoisia Bosniasta, Hollannista, Italiasta, Saksasta ja Tshekistä. Lisäksi leirille osallistui kaksi Suomessa asuvaa turvapaikanhakijaa. Leiriläiset järjestivät yhdessä suomalaisten REA aktiivien kanssa kuusi ruoanjakotapahtumaa eri puolilla Helsinkiä. Tapahtumissa kävi ruokailemassa yhteensä noin 500 ihmistä. Useat pääkaupunkiseudun sanomalehdet julkaisivat laajoja leiristä kertovia juttuja. Liiton palkkaamana leirin projektisihteerinä toimi Marianne Rintala. 6.3 Festivaaliprojekti Liitto järjesti bussikuljetuksen Roskilden festivaaleille Tanskaan. Matkalle osallistui reilut 30 ihmistä. Liitto järjesti perinteikkään bussikuljetuksen Helsingistä Ilosaarirock festivaaleille Joensuuhun. Matkalle osallistui reilut 30 ihmistä. Festivaaliprojektin ensisijaisena tarkoituksena on tutustuttaa nuorisoa antimilitaristiseen toimintaan helposti lähestyttävällä tavalla. 6.4 Kulttuuritoiminta liitto järjesti Rauhanasemalla Helsingissä cover illan, jossa esiintyivät Kansalaistottelemattomuus esittäen Discharge yhtyeen musiikkia, Stasi esittäen Dead Moon yhtyeen musiikkia, Chestburster esittäen Testors yhtyeen musiikkia sekä Dj Presidentti. Tapahtumaan osallistui noin 140 henkilöä , liitto järjesti Rauhanasemalla Helsingissä yhteistyössä Vadelma ry:n kanssa Varjokirjamessujen iltaklubin, Abstract Aspects, Black Lizard & the Liquid Plastic Castles, Octopus's Garden sekä Random Doctors. Tapahtuma keräsi vajaan 100 hengen yleisön liitto järjesti Rauhanasemalla Helsingissä yhteistyössä infoshopin ja antikvaarisen kirjakaupan Mustan kanin kolon kanssa Varjokirjamessut, jossa tuotiin esiin yhteiskunnallista kirjallisuutta, jota ei välttämättä löydy tavallisten kirjakauppojen hyllyistä. Lisäksi tarjolla oli monipuolinen valikoima kaunokirjallisuutta, kirjailijapuheenvuoroja sekä eri kansalaisjärjestöjen informaatiopisteitä. Kirjailijavieraina olivat Jani Saxell, Leena Vilkka, Nalle Virolainen, Päivi Mattila, Eero Taipalsaari, Jukka Peltokoski, Tero Toivonen ja Olli Tammilehto. Ari Vakkilainen soitti pianoa ja lauloi ja Heikki Sovijärvi lausui runojaan. Maksuttomaan tapahtumaan osallistui reilut 200 henkilöä. 7/10

8 liitto järjesti Rauhanasemalla Helsingissä konsertin, jossa esiintyivät Delta Force 2, Confusa, Blossom Hill, Revenge of the Boot sekä Distress (Pietari, Venäjä). Tapahtuma keräsi tavallistakin monikulttuurisemman, reilun 100 hengen yleisön liitto järjesti Rauhanasemalla Helsingissä konsertin, jonka esiintyjinä olivat Autuus, Death With a Dagger, Aokigahara, Trigger Happy sekä Dj Presidentti. Tapahtumaan osallistui vajaat 100 henkilöä liitto järjesti Rauhanasemalla Helsingissä konsertin, jossa esiintyivät Juggling Jugulars, Hero Dishonest, Fun, Stasi, Dj Presidentti sekä Dj Shithawk. Tapahtuma keräsi noin 250 hengen yleisön liitto järjesti Rauhanasemalla Helsingissä konsertin, jonka esiintyjinä olivat Punk Lurex, Subvulture, Sur rur, Mars Underground, Dj Presidentti ja Dj Shithawk. Tapahtumaan osallistui noin 150 yleisön jäsentä liitto järjesti Rauhanasemalla Helsingissä konsertin, jossa esiintyivät Kohu 63, Bad Jesus Experience, Enemy Pilot, Hautarauha ja Dj Presidentti. Tapahtuma keräsi reilun 100 hengen yleisön. Kulttuuritoiminnan ensisijaisena tarkoituksena on tutustuttaa nuorisoa antimilitaristiseen toimintaan helposti lähestyttävällä tavalla ja kerätä varoja liiton toimintaan. 6.5 Kummilapsi Kurdistanista Liitto on osallistunut vuodesta 1994 Kurdistan Save The Children järjestön ja Suomen Rauhanliitto YK yhdistys ry:n ohjelmaan Kurdistanin lasten auttamiseksi. Viime vuodet liitto on jatkanut ohjelman kuukausittaista tukemista, vaikka liiton aikaisempi kummilapsi onkin jo aikuistunut. 6.6 Muurinmurtajat Liitto järjesti 4.6. Suomen osuutta globaalin militarismin verkostoissa vastustavan tempauksen yhteistyössä Muurinmurtajat ryhmän kanssa Kotkassa armeijan lippujuhlapäivien yhteydessä. Tapahtumalla kritisoitiin Suomen armeijan muuttunutta roolia sen osallistuessa entistä enemmän aseellisiin konflikteihin eri puolilla maailmaa, ja sen yhteydessä levitettiin paraatia seuraamaan tulleelle yleisölle aiheesta kertovia lentolehtisiä ja pidettiin esillä banderolleja. Muurinmurtajat ryhmä järjesti ulkoministeriön Helsingissä järjestämän NATO seminaarin aikaan 4.3. Suomen NATO lähentymistä vastustavan kansalaistottelemattomuustapahtuman. Tapahtumassa rauhanaktivistit levittivät Afganistanin sodassa, jonka osapuoleksi Suomi on NATO yhteistyön seurauksena ajautunut, vuodatettua verta symboloivaa vesiliukoista punaista maalia ulkoministeriön rakennuksen metalliportteihin ja sen edustalle. Poliisi otti kiinni maalin levittämiseen osallistuneiden lisäksi myös tapahtumaa seuranneet rauhanaktivistit. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies antoi 3.3. ratkaisun liiton järjestösihteerin tekemään kanteluun, joka koski poliisin toimintaa Muurinmurtajat ryhmän kesäkuussa 2008 Patrian toimistorakennuksen luona järjestämän kansalaistottelemattomuustapahtuman yhteydessä. Myös tuolloin kansalaistottelemattomuuteen osallistumattomat rauhanaktivistit otettiin kiinni. Apulaisoikeusasiamies totesi, ettei poliisi kyennyt antamaan riittäviä perusteluja kansalaistottelemattomuuteen osallistumattomien kiinniottamiselle. 8/10

9 Muurinmurtajat on täysin riippumaton ryhmä, jonka toimintamuoto on väkivallaton kansalaistottelemattomuus. Aseistakieltäytyjäliitto tukee ryhmää ja tekee sen kanssa yhteistyötä tarpeen mukaan. 7 Oikeustoiminta Liitto tarjoaa oikeudellisia palveluja aseistakieltäytyjille. Siviilipalvelusmiehet saivat apua mm. kurinpitoa, lykkäyksen myöntämistä, palveluskelpoisuuden tarkastamista ja taloudellisten oikeuksien laiminlyöntejä koskevissa asioissa. Totaalikieltäytyjät saavat liiton kautta asiantuntevan oikeusavustajan oikeudenkäyntiin. Kaikille aseistakieltäytyjille tarjotaan myös oikeudellista neuvontaa. Erityistä huomiota oikeustoiminnan osalta sai vuoden 2010 aikana sai tapaus, jossa tasavallan presidentti joulukuussa armahti totaalikieltäytyjän, joka oli kieltäytynyt jouduttuaan kielitaidottomana määrätyksi aliupseerikoulutukseen ruotsinkielisessä joukkoosastossa. Oikeuspalvelujen tuottamisesta on vastannut pääasiassa liiton lakiasiainsihteeri Juha Keltti. Liitto on vuokrannut Keltille erillisen työtilan työtään varten. 8 Tarvikevälitys Vuoden 2010 aikana liitto tuotti erimallisia luomupuuvillaisia ja uusio/kierrätettyjä t paitoja, julisteita uudella kuva aiheella, rintanappeja (38 mm ja 25 mm) sekä reilun kaupan kangaskasseja. Näitä sekä aikaisemmin tuotettuja myyntiartikkeleita julisteita, katkaistu kivääri pinssejä, postikortteja, heijastimia ja kyniä on levitetty aikaisempaan tapaan pääasiassa myyntipöydillä eri tapahtumissa, internet sivujen ja Sivari&Totaali lehden välityksellä sekä toimistolta käsin. Aseistakieltäytyjäliiton ja Helsingin siviilipalvelusseuran tekemän sopimuksen mukaan siviilipalvelusseura vastaa julkaisujen myynnistä ja pääosin tarvikkeiden myynnistä. 9 Hallinto 9.1 Liittokokoukset Sääntömääräinen kevätliittokokous kokoontui Rauhanasemalla Helsingissä. Sääntömääräinen syysliittokokous järjestettiin Aurinkolahdessa, Turun Hirvensalossa Hallitus Liiton hallituksessa toimivat vuoden 2010 aikana Hans Hellén (koko ajan), Henri Hellén (koko ajan), Lauri Hoefs (27.3. alkaen), Ilmari Jaaranen (6.11. asti), Paavo Kolttola (koko ajan), Jyrki Lappalainen (koko ajan), Antti Meriläinen (koko ajan), Jarkko Mäkipää (6.11. alkaen) Juho Narsakka (6.11. alkaen), Hai Nguyen (koko ajan), Antti Sipilä (koko ajan) Heikki Sovijärvi (27.3. asti), Pipsa Toivonen (6.11. alkaen) Tuukka Törö (6.11. asti), Tuuli Vuori (koko ajan) ja Jukka Vuorio (6.11. asti). Koko ajanjakson hallituksen valitsemana puheenjohtajana toimi Tuuli Vuori ja sihteerinä Paavo Kolttola (6.11. asti) ja Pipsa Toivonen (5.12. alkaen). Varapuheenjohtajana toimivat Antti Meriläinen (27.3. asti) ja Lauri Hoefs (27.3. alkaen). Hallitus kokoontui vuoden aikana kymmenen kertaa (9.1., 7.2., 14.3., 11.4., 13.5., 13.6., 7.8., 12.9., ja 5.12.). Kaikki kokoukset pidettiin Rauhanasemalla Helsingissä. 9.3 Toimisto ja työntekijät Aseistakieltäytyjäliiton keskustoimisto sijaitsee Suomen Rauhanliitto YK yhdistykseltä vuokratuissa tiloissa Rauhanasemalla Helsingissä. Oikeustoimintaa varten on vuokrattu erillinen toimisto Vantaan Tikkurilasta. Kaj Raninen on jatkanut toimintaansa liiton osa aikaisena järjestösihteerinä ja Juha Keltti liiton lakiasiainsihteerinä. Marianne Rintala toimi Ruokaa ei aseita leirin projektisihteerinä Hans Hellén toimi Sivari&Totaali lehden www arkistoa 9/10

10 kehittävänä projektisihteerinä Liiton työharjoittelijoina toimivat Lauri Hoefs 1.4. saakka, ja Jarkko Mäkipää Vapaaehtoisten merkitys toimiston ylläpitämisessä ja muussa toiminnassa on edelleen ollut suuri. 10 Talous Aseistakieltäytyjäliiton hallitus on seurannut liiton taloustilannetta lähes kuukausittaisissa kokouksissaan. Vuoden aikana toteutetut projektit johtivat tappiolliseen tulokseen, mutta kokonaisuudessaan liiton talous on säilynyt vakaana. Liiton tilinpäätös osoittaa 3893,75 euron tappiota. 10/10

Aseistakieltäytyjäliiton sääntömääräinen toimintakertomus vuodelta 2011

Aseistakieltäytyjäliiton sääntömääräinen toimintakertomus vuodelta 2011 http://akl-web.fi/ Aseistakieltäytyjäliiton sääntömääräinen toimintakertomus vuodelta 2011 1 Yleistä 1.1 Liiton toiminnan yleiset lähtökohdat Vuoden 2011 aikana Aseistakieltäytyjäliitto ry (AKL) on jatkanut

Lisätiedot

Aseistakieltäytyjäliiton toimintakertomus vuodelle 2012

Aseistakieltäytyjäliiton toimintakertomus vuodelle 2012 http://akl-web.fi/ Aseistakieltäytyjäliiton toimintakertomus vuodelle 2012 1 Yleistä 1.1 Liiton toiminnan yleiset lähtökohdat Vuoden 2012 aikana Aseistakieltäytyjäliitto ry (AKL) on jatkanut toimintaansa

Lisätiedot

Asevelvollisuusseminaari Hans Hellén / puheenjohtaja / Aseistakieltäytyjäliitto ry (AKL)

Asevelvollisuusseminaari Hans Hellén / puheenjohtaja / Aseistakieltäytyjäliitto ry (AKL) Asevelvollisuusseminaari 25.11.-06 Hans Hellén / puheenjohtaja / Aseistakieltäytyjäliitto ry (AKL) * Perustettu 1974 nimellä Suomen siviilipalvelusmiesliitto * nimi vaihtui toiminnan laajentuessa Aseistakieltäytyjäliitoksi

Lisätiedot

Toimintakertomus Aseistakieltäytyjäliiton toiminnasta vuonna 2007

Toimintakertomus Aseistakieltäytyjäliiton toiminnasta vuonna 2007 Toimintakertomus Aseistakieltäytyjäliiton toiminnasta vuonna 2007 1 Yleistä 1.1 Liiton toiminnan yleiset lähtökohdat Aseistakieltäytyjäliitto ry (AKL) on vuoden 2007 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Toimintakertomus Kooste jäsenkokoukselle

Toimintakertomus Kooste jäsenkokoukselle Toimintakertomus 2016 Kooste jäsenkokoukselle 8.4.2017 painopisteet Koulutustoiminnan kehittäminen Valtakunnalliset ja paikalliset koulutustilaisuudet, asiantuntijavieraat: Changemaker-viikonloput, kampanjakoulutukset,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kumpulan Speksi ry 6. maaliskuuta 2015 1 Sisältö 1 Yleistä 3 2 Hallinto 3 3 Yhteistyö 3 4 Toiminta 3 4.1 Produktio 3 4.2 Ympäristötoiminta 3 4.3 Yhdenvertaisuustoiminta

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Kuva: Tuomas Kaarkoski

Kuva: Tuomas Kaarkoski Kuva: Tuomas Kaarkoski RESERVILÄISLIITTO ON SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUS- JÄRJESTÖ. RESERVILÄISLIITTO ESITTÄYTYY Koko valtakunnan kattava puolustusjärjestelmämme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

LIITY AKL:N JÄSENEKSI!

LIITY AKL:N JÄSENEKSI! ASEISTAKIELTÄYTYJÄLIITTO ry Rauhanasema, Veturitori 00520 Helsinki puh. 09-140 427, 040-836 2786 fax. 09-147 297 AKL-Turku akl.turku@aseistakieltaytyjaliitto.fi AKL-Jyväskylä PL 367 40101 Jyväskylä akl.jkl@aseistakieltaytyjaliitto.fi

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä

Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä 1 Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 3 2. HALLITUS 4 3. JÄSENET 4 4. TALOUS 4 5. TOIMINTA 5 5.1 SYYSJUHLA 5 5.2 LASKIAISRIEHA 5 5.3 KEVÄTKIRPPIS

Lisätiedot

Kuva: Tuomas Kaarkoski

Kuva: Tuomas Kaarkoski Kuva: Tuomas Kaarkoski RESERVILÄISLIITTO ON SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUS- JÄRJESTÖ. Kuva: Kari Virtanen RESERVILÄISLIITTO ESITTÄYTYY Koko valtakunnan kattava puolustusjärjestelmämme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - On vuonna 1935 perustettu yleishyödyllinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - Suomen Hostelljärjestö ja verkoston yli 40

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia 2018-2021 Liiton kansainvälisen strategian yleiset periaatteet 1/2 Suomen Akateemisten Naisten Liitto (SANL) on osa kansainvälistä korkeasti

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B.

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B. Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle 2016 26.4.2017 Tekijä Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B Toimintavuosi 2016 pähkinänkuoressa Sopeutumista, keskittymistä avaintoimintoihin,

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2009

Viestintäsuunnitelma 2009 Viestintäsuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuivat julkisesti kesäkuussa 2007 toteuttamaan sellaisia käytännön toimenpiteitä, joilla ne voivat vaikuttaa vesien

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa Edustajiston kokouksessa Lahdessa 21.03.2015 Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto kokoontui vuoden 2015 ensimmäiseen kasvokkaintapaamiseen Lahdessa 21.03.2015. Kokouksen lisäksi paikalla olleet edustajat

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.2.2017 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

SUOMEN AEPF-VERKOSTON TYÖSTÄ VUOSINA 2007-2008

SUOMEN AEPF-VERKOSTON TYÖSTÄ VUOSINA 2007-2008 SUOMEN AEPF-VERKOSTON TYÖSTÄ VUOSINA 2007-2008 I Taustaa ja ajankohtaista Helsingissä syyskuussa 2006 pidetyssä Aasian ja Euroopan kansalaisfoorumissa AEPF 6 korostettiin tarvetta vahvistaa AEPF -verkoston

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Yhdistyksen toiminnassa vuosi 2014 oli 29 toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta keskittyi vuoden 2014 aikana perinteisten tapahtumien eli Lasipäivän,

Lisätiedot

European Youth Parliament Finland. Euroopan nuorten parlamentti Suomessa

European Youth Parliament Finland. Euroopan nuorten parlamentti Suomessa t European Youth Parliament Finland Euroopan nuorten parlamentti Suomessa European Youth Parliament Finland EYP Finland ry Melkonkatu 24 00210 Helsinki http://www.eypfinland.org info@eypfinland.org Sisältö

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2011

Toimintakertomus vuodelta 2011 Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ry Toimintakertomus vuodelta 2011 YLEISTÄ PANA ry:n tarkoitus on saattaa yhteen nörttikulttuurista kiinnostuneita ja sitä harrastavia ihmisiä ja järjestää

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2016 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat

Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat Lisätietoja Yhdistys kunnioittaa kaikkia uskontoja ja oppeja sekä arvostaa kaikkia hyvän harjoittamisen yrityksiä. Yhdistyksen toiminta

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Protokoll in finnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en)

Lisätiedot

Alankomaat-Suomi Yhdistyksen säännöt

Alankomaat-Suomi Yhdistyksen säännöt Alankomaat-Suomi Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi- ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Alankomaat-Suomi Yhdistys. Sen kotipaikka on Amsterdam. Tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edesauttaa Alankomaiden

Lisätiedot

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ 1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ SF-Caravan Ydin-Häme ry on perustettu Tuusulassa 19.11.2011 Kantele Caravan nimellä. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 SISÄLLYS yhteiskuntavaikuttaminen ja yhteistyö koulutustoiminta tiedotustoiminta jäsenpalvelutoiminta vapaa-aika ja harrastustoiminta tapahtumat hallitustoiminta huomionosoitukset

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.1.2016 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry. www.viestiupseeriyhdistys.fi

Viestiupseeriyhdistys ry. www.viestiupseeriyhdistys.fi Viestiupseeriyhdistys ry www.viestiupseeriyhdistys.fi Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja tietotekniikka-alan upseerien, opistoupseerien, erikoisupseerien tai sähköisen viestialan johto-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Arvoisa herra pääministeri, arvoisat MTS:n entiset ja nykyiset jäsenet sekä MTS:n ystävät, hyvät naiset ja herrat,

Arvoisa herra pääministeri, arvoisat MTS:n entiset ja nykyiset jäsenet sekä MTS:n ystävät, hyvät naiset ja herrat, 1 MTS:n 40-vuotisjuhlaseminaari 22.11.2016 Kansallismuseon auditorio MTS:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman Arvoisa herra pääministeri, arvoisat MTS:n entiset ja nykyiset jäsenet sekä MTS:n ystävät,

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 1 2 Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 3 Terveys ry siirtää toimintansa uudelle Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle Yhdessä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

25.1.2015. Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

25.1.2015. Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 25.1.2015 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista

Lisätiedot

Suomi-Espanja Seura ry Sociedad Finlandia España. Perustettu 12.10.1957

Suomi-Espanja Seura ry Sociedad Finlandia España. Perustettu 12.10.1957 Suomi-Espanja Seura ry Sociedad Finlandia España Perustettu 12.10.1957 SES 15.1.2014 Seuran tunnus Seura järjesti suunnittelukilpailun 25-vuotisjuhlavuonna 1982 Kilpailun voitti Matti Larres ehdotuksella,

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto 1 AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS 2016 1. Johdanto 2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen 3. Teemaryhmien toiminnankuvaus 4. Tavoitteiden

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 1991 1. YLEISTÄ Kuluneella kaudella ovat osaston perinteelliset toimintamuodot kallio-, jää- ja vuoristokiipeily eri muodoissaan sekä länsisuomalaisten

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 101/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 1018/2014) Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan

Lisätiedot

Sivari& Totaali 3/2012. Laivalla Gazan saartoa murtamaan

Sivari& Totaali 3/2012. Laivalla Gazan saartoa murtamaan Sivari& Antimilitaristinen Totaali kulttuurilehti 3/2012 SIVU 19 Laivalla Gazan saartoa murtamaan SIVU 10 OSTA AKL:N TUKITUOTTEITA www.akl-web.fi/yhdistys/ myyntituotteet Tuotteita voi tilata AKL:n toimistolta

Lisätiedot

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsenkyselyyn osallistui 75 lehteä kesällä 2005

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsenkyselyyn osallistui 75 lehteä kesällä 2005 Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsenkyselyyn osallistui 75 lehteä kesällä 25 Lehtialan etujärjestöihin kuuluminen ja oikeudellinen muoto Kysymykseen kuuluuko lehtenne johonkin

Lisätiedot