Aseistakieltäytyjäliiton toimintakertomus vuodelta 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aseistakieltäytyjäliiton toimintakertomus vuodelta 2010"

Transkriptio

1 Aseistakieltäytyjäliiton toimintakertomus vuodelta Yleistä 1.1 Liiton toiminnan yleiset lähtökohdat Aseistakieltäytyjäliitto ry (AKL) jatkoi vuoden 2010 aikana toimintaansa antimilitaristisena nuorten rauhanjärjestönä kansainvälisen sodanvastustajien julistuksen pohjalta: Sota on rikos ihmiskuntaa vastaan. Siksi olen päättänyt olla tukematta minkäänlaista sotaa ja kamppailla sotien kaikkien syiden poistamiseksi. Liitto näkee sotien syinä ihmisten välisen eriarvoisuuden ja todellisten vaikutusmahdollisuuksien puutteen, jotka luovat ja ylläpitävät militaristisia rakenteita. Se toimii näiden syiden poistamiseksi ja militarismin murtamiseksi. Se näkee sekä asevelvollisuuden että armeijalaitoksen tarpeettomana ja vahingollisena. Liitto näkee aseistakieltäytymisen tärkeänä osana antimilitarismia. Keskeisimmän osan sen toiminnasta ja kuluista muodostaakin aseistakieltäytyjien informaatio, edunvalvonta ja palvelujärjestönä toimiminen. Se pyrkii kehittämään siviilipalvelusjärjestelmää asepalveluksen vaihtoehtona, edistämään aseistakieltäytymisestä tiedottamista, aktivoimaan aseistakieltäytyjien ja antimilitaristien alueellista toimintaa sekä valvomaan ja parantamaan aseistakieltäytyjien oikeuksien toteutumista. 1.2 Siviilipalvelus Liitto jatkoi työskentelyään palvelusta suorittavien yhdenvertaisuuden todella takaavan siviilipalveluslain puolesta. Työministeriö asetti syksyllä työryhmän selvittämään siviilipalveluksen uudistamistarpeita. Liitto on huolehtinut, että sen näkemykset tulevat huomioiduksi työryhmän toiminnassa. Liitto on kutsuttu työryhmän kuultavaksi tammikuussa Liitto jatkoi kampanjaansa siviilipalvelusmiehiin työelämässä ja muualla yhteiskunnassa kohdistuvaa syrjintää vastaan. Erityistä huomiota kampanjassa kiinnitettiin syrjiviin käytäntöihin työpaikkoja täytettäessä, yhdenvertaisuussäännösten kannalta kyseenalaisiin asevelvollisuuden suorittamista koskeviin kriteereihin ja laittomia kysymyksiä sisältäviin lomakkeisiin, oppilaitosten käytäntöihin asevelvollisuuspalveluksessa hankittujen ansioiden hyvittämisessä opintosuorituksina sekä hinnoittelussa esiintyvään syrjintään. Syrjinnän vastaisen kampanjan yhteydessä liitto ryhtyi toimenpiteisiin tarkasteluajanjaksona lähes 50 tapauksessa, pääsääntöisesti menestyksekkäästi. Kampanjan seurauksena syrjivä työpaikkailmoittelu on vähentynyt merkittävästi ja monet yksityiset palvelujentarjoajat ovat laajentaneet myöntämänsä varusmiesalennuksen koskemaan myös siviilipalvelusmiehiä. Vuoden 2010 aikana liitto käynnisti viivyttelyn vastaisen kampanjan, jonka tarkoituksena on päästä eroon armeijan usein harjoittamasta lainvastaisesta hidastelusta siviilipalvelushakemusten käsittelyssä. Kampanjan keinoja ovat tiedotus sekä tarpeen vaatiessa hallinnolliset ja oikeudelliset toimenpiteet. 1/10

2 Liitto jatkoi vanhan siviilipalveluslain mukaista palvelusaikaa (395 vrk) suorittaville siviilipalvelusvelvollisille tiedottamista niin sanotun lievemmän lain periaatteesta, jonka perusteella tuomioistuimet ovat laskeneet myös vanhan lain mukaista palvelusaikaa suorittaneiden tuomiot uuden lain palvelusajan mukaan. Käytännössä tämä merkitsee sitä, ettei vähintään 362 vrk suorittaneille siviilipalvelusmiehille langeteta tuomiota palveluksen keskeyttämisestä, vaikka heille määrätty palvelusaika olisi pidempi. Aikaisempaan tapaan Aseistakieltäytyjäliitto puuttui tietoonsa tulleisiin ongelmiin ja epäkohtiin siviilipalveluspaikoissa. Liiton esityksestä siviilipalvelusmiesten edustajana Siviilipalvelusasiain neuvottelukunnassa toimi koko tarkastelujakson ajan Antti Meriläinen ja hänen varajäsenenään Hai Nguyen. Alkusyksystä käynnistyi Sivarisukka kampanja, jossa kerätään vapaaehtoisten neulomia sukkia ja muita neuleita vastineena Sotilaskotiliiton Operaatio tuntemattoman sotilaan villasukat kampanjalle. Aseistakieltäytyjäliitto huolehtii neuleiden jakelusta. 1.3 Totaalikieltäytyminen Liitolle tuli myös vuoden 2010 aikana runsaasti tiedusteluja totaalikieltäytymisestä. Vuoden aikana vankeuteen tuomittiin useita totaalikieltäytyjiä. Liitto tarjosi totaalikieltäytyjille neuvontaa ja oikeusapupalveluita sekä toi heidän tekoonsa liittyvää antimilitaristista viestiä esille yhteiskunnassa mahdollisimman laajasti. Liitto on pyrkinyt edelleen seuraamaan tarkasti totaalikieltäytyjien oikeusprosessia sekä tuomioiden täytäntöönpanoa. Vankilaan joutuneiden aseistakieltäytyjien tavoittamiseksi on rangaistuslaitoksiin lähetetty kuukausittain kirjeitä, joiden mukana on ollut liiton seurantalomake ja tietoa Amnesty Internationalin mielipidevangiksi hakeutumisesta. Vuoden 2010 aikana eduskunnan käsittelyssä ollut hallituksen esitys valvontarangaistuksesta toisi totaalikieltäytyjien kohteluun uuden vaihtoehdon aikaisempien yksinomaisten, ehdottomien vankeusrangaistuksien lisäksi. Uudistus on toteutuessaan myönteinen, mutta ei korjaa totaalikieltäytyjien kohteluun liittyviä ihmisoikeusongelmia. Liitto on toimittanut säännöllisesti tietoa Suomessa vangituista totaalikieltäytyjistä War Resisters' Internationalille (WRI) ja Amnesty Internationalille. WRI on laatinut kansainvälisesti levitettäviä vetoomuksia totaalikieltäytyjien vapauttamisen puolesta. Amnesty International on ilmoittanut edelleen kiinnittävänsä huomiota Suomen aseistakieltäytyjien tilanteeseen 1.4 Reservinkieltäytyminen Siviilipalvelusmiesten ja totaalikieltäytyjien lisäksi oman aseistakieltäytyjäryhmänsä muodostavat reservinkieltäytyjät. Liitto käynnisti vuoden 2010 alkupuolella tiedotus ja kieltäytymiskampanjan reservinkieltäytymisestä. Kampanja keskittyy erityisesti tiedottamaan vuonna 2008 voimaan astuneen siviilipalveluslain tuomasta mahdollisuudesta vapautua asepalveluksesta myös sodan aikana. Lisäksi liitto tiedotti muutenkin mahdollisuudesta kieltäytyä reservistä tästä kiinnostuneille. Tiedusteluja aiheesta tuli runsaasti. 1.5 Muu antimilitaristinen toiminta Liitto jatkoi toimintaansa ruohonjuuritason rauhanjärjestönä muidenkin kuin suoraan aseistakieltäytymiseen liittyvien kysymysten parissa. Tältä osin liiton toiminnan keskiössä olivat sotilaallisten liittoumien, ydinaseiden ja asekaupan vastainen työ yhteistyössä eurooppalaisen 2/10

3 globaalia militarismia vastustavan antimilitaristisen verkoston kanssa sekä Ruokaa ei aseita kampanjan edistäminen. Liitto levitti lehdessään, www sivuillaan ja muilla foorumeilla tietoa antimilitarismin kannalta tärkeistä kysymyksistä ja Suomessa asuvien ihmisten toimintamahdollisuuksista niiden suhteen. Asevelvollisuusjärjestelmän oikeutus ja tulevaisuus Suomessa on joutunut entisestään laajentuneen keskustelun kohteeksi. Liitto pitää selvänä, että epätarkoituksenmukaisesta asevelvollisuudesta on luovuttava myös Suomessa. Liitto on tuonut näkemyksiään asevelvollisuudesta esille pitkin vuotta, erityisesti syyskuun lopussa julkaistun nk. Siilasmaan työryhmän raportin Suomalainen asevelvollisuus yhteydessä. Aseistakieltäytyjäliitolla on toimintaryhmät Turussa ja Jyväskylässä. Paikallinen toiminta keskittyi kutsuntakampanjan ja muiden maanlaajuisten kampanjoiden alueelliseen toteuttamiseen, paikallisten antimilitarististen projektien toteuttamiseen sekä liiton tuottaman informaatiomateriaalin levittämiseen. Helsinkiin perustettiin keskustoimiston lisäksi toimintaryhmä, joka aloitti loppuvuonna kuukausittaiset kokoukset. Liitto harjoitti projektiluontoista yhteistyötä lukuisten eri järjestöjen ja ryhmien kanssa eri puolilla Suomea. Järjestöllä oli jäsentä. 2 Koulutustoiminta Liiton järjestämät luentotilaisuudet siviilipalvelusmiesten koulutusjaksolla Lapinjärvellä muodostivat aiempien vuosien tapaan merkittävimmän osan liiton koulutustoiminnasta. Luentojen sisältö keskittyy yleiseen rauhanaatteelliseen valistukseen, liiton toiminnan esittelemiseen sekä siviilipalvelusmiesten motivoimiseen toimimaan siviilipalvelusjärjestelmän ongelmien korjaamiseksi. Luentoja kävivät pitämässä Miira Rauhamäki, Jessica Suni, Sampsa Oinaala ja Paavo Kolttola. Liiton koulutustoimintaan lukeutuivat myös muut esittely ja luentotilaisuudet kouluissa ja muiden tahojen järjestämissä tilaisuuksissa, joissa liiton edustajat ovat käyneet puhumassa. Liiton tuottamaa koulutusmateriaalia, kuten Sivari&Totaali lehteä, levitettiin aikaisempaan tapaan sekä siviilipalveluskeskuksen koulutusjaksolla että lukuisissa eri tapahtumissa, joissa liitto on ollut esillä. Liitto on toimittanut materiaalia sitä tilanneisiin oppilaitoksiin. Vuonna 2010 Aseistakieltäytyjäliitto tuotti Koulukiertue projektiinsa luentomateriaalia ja jatkoi sen suunnittelua. Tämän yhteydessä sisäiseen koulutukseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Maaliskuussa 2010 liitto järjesti Rauhanasemalla uusien ilta tapahtuman, jossa jaettiin tietoa liiton toiminnasta ja lähiaikojen tapahtumista aiheesta kiinnostuneille. Tapahtumaan osallistui lähes 30 ihmistä. Liitto järjesti syysliittokokouksen yhteydessä Turun Aurinkolahdessa koulutustapahtuman, jonka työryhmissä käsiteltiin mm. liiton toimijoiden piirissä toteutetun, toiminnan kehittämiseen tarkoitetun kyselyn tuloksia, tulossa olevaa bussimatkaa Portugalissa järjestetyn NATO:n huippukokouksen vastatapahtumiin, tiedotuksen kehittämistä sekä Koulukiertue projektia. Tapahtumaan osallistui n. 30 henkeä. Liitto järjesti perinteisen muistokäynnin Suomen valtion 1941 murhaaman Arndt Pekurisen haudalle Malmin hautausmaalla Helsingissä. Käynnin tarkoitus on muistaa Pekurista ja kehittää tämän päivän antimilitaristien historiatietoisuutta. Siihen osallistui n. 20 ihmistä. 3/10

4 3 Tiedotustoiminta Siviilipalvelusta, totaalikieltäytymistä ja reservinkieltäytymistä koskeva neuvontatyö muodosti merkittävän osan liiton toiminnasta myös vuonna Neuvontaa tehdään niin puhelimitse, sähköpostitse, kasvotusten kuin postinkin välityksellä. Tiedustelujen määrä pysyi korkealla tasolla ja moniin tiedusteluihin vastattiin postittamalla materiaalia. Päivystystä kyettiin ylläpitämään vapaaehtoisin, palkatuin ja työharjoittelijoiden voimin kaikkina arkipäivinä. Liitto tuotti ja toimitti tiedotusvälineille informaatiota aseistakieltäytymiseen ja antimilitarismiin liittyvistä asioista lehdistötiedotteiden ja henkilökohtaisten kontaktien muodossa. Liitto sai äänensä laajasti kuuluviin esimerkiksi Englannissa järjestetyn ydinaseiden vastaisen kansalaistottelemattomuustapahtuman, NATO:n Lissabonissa järjestämän huippukokouksen vastatapahtumiin, Ruokaa ei aseita työleirin sekä Siilasmaan työryhmän raportista virinneen keskustelun yhteydessä. Liitto tuotti ja levitti useita toiminnan alaansa liittyviä lentolehtisiä. Kuten aiemminkin, eri tiedotusvälineissä käytyihin liiton toimialueeseen liittyviin keskusteluihin osallistuttiin mielipidekirjoituksin. Syksyllä 2010 liitto toteutti vuosittaisen Kutsuntakampanjansa laajasti eri puolilla Suomea. Huomattavan osan liiton tiedotustoimintaa muodostaa myös näkyminen erilaisissa nuorisolle suunnatuissa tapahtumissa, joista merkittävimpiä olivat Provinssirock festivaali Seinäjoella, Pax festivaali Helsingissä sekä Puntala rock Lempäälässä. Informaatiota oli tarjolla myös lukuisissa pienemmissä tapahtumissa ympäri Suomea. Sisäistä tiedotustaan liitto hoiti Sivari&Totaali lehden lisäksi jäsenkirjeillä, joita lähetettiin vuoden aikana kaikille jäsenille kaksi. Kaikille siviilipalvelusmiehille lähetettiin palveluspaikkoihin yksi sivarikirje. 3.1 Sivari&Totaali-lehti Liitto julkaisi vuonna 2010 neljä numeroa Sivari&Totaali nimistä antimilitaristista kulttuurilehteä. Lehdessä on 24 A4 sivua. Lehden painos on 2000 kpl/numero. Lehdellä on jäsenten lisäksi lukijoita kirjastoissa, laitoksissa ja www sivuilla. Lehdessä uutisoidaan kotimaan ja ulkomaiden poliittisesta ja juridisesta kehityksestä sekä erilaisista tapahtumista. Pidemmissä artikkeleissa käsitellään antimilitarismin kannalta mielenkiintoisia aiheita: aseistakieltäytymistä, taloutta, kansainvälistä politiikkaa, kriisejä ja kriisinhallintaa sekä kulttuuria. Lehteä levitettiin aikaisempien vuosien tapaan liiton jäsenille, siviilipalvelusmiehille, maailmankauppoihin, varuskuntiin, kouluihin, kirjastoihin, vankiloihin ja kirjakauppoihin sekä lukuisissa tapahtumissa joihin liitto on vuoden aikana osallistunut. Useiden paikallisten levittäjien ansiosta sitä on saatavilla jatkuvasti eri puolilla maata. Lehdellä on omat www sivut Aseistakieltäytyjäliiton sivustolla. Sivustolle on vuoden 2010 aikana luotu vuoteen 1998 ulottuva arkisto lehdessä julkaistuja juttuja. Liiton palkkaamana arkistohankkeen projektisihteerinä toimi Hans Hellén. Lehden päätoimittajana on toiminut vuoden 2010 aikana Jarkko Saipio sekä alkuvuodesta toimituspäällikön nimikkeellä ja alkaen toimitussihteerinä Simo Hellsten. Lehden sisältöä tuottaa myös vapaaehtoisista koostuva toimituskunta eri puolilta Suomea. Lehden vuosikerta sisältyy liiton jäsenmaksuun, joten se muodostaa myös sisäisen tiedotuksen tärkeimmän kanavan. Sivari&Totaali on Aikakauslehtien liiton ja Kulttuuri, mielipide ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsen. Vuonna 2010 Simo Hellsten edusti Sivari&Totaalia Kultti ry:n hallituksessa. 4/10

5 3.2 Web-tiedotus Liiton jatkuvasti päivitettävä web sivusto on liiton merkittävä tiedotuskanava. Sivustolle on koottu huomattava, koko ajan kasvava arkisto liiton tuottamaa teksti ja valokuvamateriaalia. Sivustolla vieraili vuoden aikana N uniikkikävijää. Lisäksi liitto tiedotti kannanotoistaan ja tapahtumistaan laajasti sivustoillaan muissa verkkoyhteisöissä, kuten Facebookissa (reilut 600 jäsentä) ja MySpacessa (noin 650 ystävää ). Valtaosa tiedotustyöstä tehdään nykyisin sähköpostin välityksellä. Liitolla on sekä yleisiä että tiettyihin teemoihin keskittyviä sähköpostilistoja. Yleisenä antimilitaristisena tiedotus ja keskustelukanavana toimivalla akl listalla oli vuoden lopussa noin 550 tilaajaa. Sivari listan kautta puolestaan levitetään säännöllisesti informaatiota siviilipalvelukseen liittyvistä asioista palveluksessa oleville siviilipalvelusmiehille ja muille asiasta kiinnostuneille. Listalle liittymisestä kiinnostuneiden sähköpostiosoitteita on kerätty mm. Aseistakieltäytyjäliiton edustajien Lapinjärven siviilipalveluskeskuksessa pitämillä luennoilla. Sivari listalla oli vuoden lopussa vajaat 1200 tilaajaa. Liiton kansainväliseen toimintaan osallistuneille on oma tukikohta listansa (vajaat 150 tilaajaa) ja Ruokaa ei aseita kampanjalla on oma rea listansa (reilut 100 tilaajaa). Lisäksi liitto ylläpitää sisäiseen viestintään tarkoitettuja sähköpostilistoja tarpeen mukaan ja paikallisilla toimintaryhmillä on omia sähköpostilistoja. 4 Julkaisutoiminta Vuoden 2010 aikana AKL jatkoi aikaisemmin julkaisemiensa CD ja vinyylilevyjen, kirjojen ja pamflettien jakelua. Aseistakieltäytyjäliiton ja Helsingin siviilipalvelusseuran tekemän sopimuksen mukaan siviilipalvelusseura vastaa pääosin julkaisujen myynnistä. 5 Kansainvälinen toiminta Aseistakieltäytyminen on maailmanlaajuinen kysymys, jossa valtiot peilaavat omia lainsäädäntöjään ja käytäntöjään muiden maiden vastaaviin. Myös militarismin toimintatavat ovat yleismaailmallisia ja sen vaikutukset ulottuvat yli valtioiden rajojen. Liiton toiminnassa kansainvälinen yhteistyö ja vuorovaikutus ovat keskeisessä asemassa kamppailussa globaalia militarismia vastaan. Suomalaisen militarismin kansainvälistymisen myötä kansainvälinen toiminta on ottanut liiton toiminnassa vuoden 2010 aikana entistäkin keskeisemmän roolin. Liitto jatkoi toimintaansa kansainvälisen War Resisters' International (WRI) järjestön Suomen osastona. Liitto on aiempien vuosien tapaan tiedottanut WRI:n, sen jäsenjärjestöjen ja muiden antimilitarististen järjestöjen toiminnasta lehdessään ja tukenut niiden kampanjoita tarpeen mukaan vietettävän kansainvälisen aseistakieltäytyjäpäivän teemana olivat naiset aseistakieltäytyjinä. Liitto otti levitettäväkseen aiheesta kertovaa, WRI:n julkaisemaa kirjaa. Liiton edustajat Simo Hellsten, Tuuli Vuori, Hans Hellén ja Antti Sipilä osallistuivat WRI:n triennaaliin Ahmedabadissa, Intiassa. Triennaali on joka kolmas vuosi järjestettävä kansainvälinen konferenssi, jonka yhteydessä kokoontuu järjestön yleiskokous. Konferenssin teemana oli globaali militarismi ja väkivallaton toimeentulokamppailu. Liiton edustajat Simo Hellsten, Kaj Raninen ja Antti Sipilä osallistuivat internetin välityksellä järjestettyyn WRI:n hallituksen kokoukseen. Liitto järjesti bussikuljetuksen Suomesta järjestettyyn brittiläisen Aldermastonin ydinaselaitoksen vastaiseen kansainväliseen kansalaistottelemattomuustapahtumaan. Aldermastonin laitoksessa kehitetään ja huolletaan Britannian Trident 5/10

6 ydinasejärjestelmän ydinkärkiä. Matkalle osallistui noin 30 suomalaista. Aldermastonin tapahtumat saivat merkittävästi huomiota niin ulkomaisessa kuin suomalaisessa mediassa. Liiton edustajat Tuuli Vuori ja Jyrki Lappalainen osallistuivat pidettyyn eurooppalaisen antimilitaristisen toimintaverkoston kokoukseen Jarandillassa, Espanjassa. Kokouksen tarkoituksena oli kehittää verkostoa entistä tiiviimpään ja toimivampaan suuntaan, ja sen aikana muun muassa suunniteltiin Portugalissa pidetyn sotilasliitto NATO:n huippukokouksen vastatapahtumia. Liiton edustaja Lauri Hoefs osallistui Lissabonissa Portugalissa järjestettyyn seminaariin, jossa valmisteltiin pidetyn NATO:n huippukokouksen vastatapahtuman käytännön järjestelyjä. AKL järjesti vastatapahtumaan bussikuljetuksen Suomesta Portugalin rajaviranomaiset eivät kuitenkaan päästäneet väkivallattomiin tapahtumiin matkalla ollutta suomalaisryhmää maahan, jonka seurauksena ryhmä järjesti mielenosoituksia NATO:a vastaan ja kokoontumisen vapauden puolesta Madridissa, Espanjassa. Surullisen todistuksen perusoikeuksien tilasta huippukokouksen aikana antanut tapahtuma herätti huomiota sekä Suomessa että ulkomailla. Rajalla käännytetty suomalaisryhmä järjesti Madridissa, Espanjassa yksin tai yhdessä muiden käännytettyjen kanssa neljä mielenosoitusta NATO:a vastaan ja ilmaisuvapauden puolesta. Portugaliin asti selvinneet rauhanaktivistit järjestivät Lissabonissa huippukokouksen aikana yhdessä portugalilaisten kanssa väkivallattoman kansalaistottelemattomuustapahtuman sekä muita rauhanomaisia protesteja, jotka herättivät myös merkittävästi huomiota. Perusteeton käännytys johtaa valituksiin Euroopan Unionin ihmisoikeusperiaatteiden toteutumista valvoville elimille. Matkalle osallistui n. 35 suomalaista antimilitaristia. Liiton edustajat osallistuivat tulevia antimilitaristisia tapahtumia käsittelevään seminaariin Belgiassa Vuonna 2010 liitto laati useita kannanottoja eri maiden viranomaisille koskien aseistakieltäytyjien asemaa eri puolilla maailmaa sekä muita antimilitarismin ja ihmisoikeuksien kannalta olennaisia kysymyksiä. Liitto levitti sähköpostilistojensa avulla tehokkaasti informaatiota tietoonsa tulleista aseistakieltäytyjien oikeuksiin kohdistuvista loukkauksista eri puolilla maailmaa ja keräsi Suomesta allekirjoituksia WRI:n ja muiden tahojen julkaisemiin vastalausekirjeisiin. 6 Projektit 6.1 Kutsuntakampanja Vuosittain toteutettavan Kutsuntakampanjan tarkoitus on paikata täysin riittämättömän aseistakieltäytymisestä kertovan virallisen tiedottamisen asevelvollisten tietoihin jättämiä aukkoja. Kampanjaa toteutetaan jakamalla aseistakieltäytymisestä kertovia lentolehtisiä kutsuntapaikkojen edessä. Kampanja toteutettiin kutsuntojen tavoin elokuun puolesta välistä joulukuun puoleen väliin. Vuonna 2010 kampanjan vapaaehtoisia toteuttajia on löytynyt reilulta 30 paikkakunnalta. Kampanjaa varten painettiin 7000 lentolehtistä. Aiempien vuosien tapaan kampanjan yhteydessä levitettiin useilla eri paikkakunnilla myös liiton tuottamaa, armeijan mainoskampanjoita parodioivaa Tee työtä jolla on tarkoitus julistesarjaa. Lisäksi levitettiin AKL:n Kansanterveys kampanjan ironishenkistä julistetta Puolustusvoimat Suomen suurin kuntokoulu sekä Älä ole robotti julisteita. Aikaisempina vuosina on tullut tietoon useita tapauksia, joissa viranomaiset ovat toimivaltansa 6/10

7 ylittäen pyrkineet häiritsemään kampanjan toteuttamista. Tämän johdosta liitto toimitti kaikille lentolehtisten jakajille lakiasiainsihteerinsä laatimat ohjeet, joissa kerrotaan, missä lentolehtisiä saa jakaa ilman että viranomaisilla on oikeutta puuttua asiaan. 6.2 Ruokaa ei aseita Ruokaa ei aseita (REA) on itsenäinen, Aseistakieltäytyjäliitosta riippumaton kampanja, mutta liitto tukee sitä ja pyrkii edesauttamaan toiminnan laajenemista. Ruokaa ei aseita tapahtumissa jaetaan ihmisille ilmaista kasvisruokaa julkisella paikalla. Kampanjassa on kysymys ihmisten keskinäisestä konkreettisesta auttamisesta, asevarustelun kritiikistä sekä vapaaehtoisuuteen ja solidaarisuuteen perustuvien sosiaalisten rakenteiden luomisesta. Vuonna 1980 käynnistynyt kampanja on toiminut kuudessa maanosassa yhteensä sadoissa kaupungeissa. Suomessa kampanja käynnistyi keväällä Ruokaa ei aseita ryhmät järjestivät Suomessa vuoden 2010 aikana noin 20 ruoanjakotapahtumaa. Vuoden aikana Ruokaa ei aseita ryhmiä toimi Suomessa ainakin Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Liiton ylläpitämä Ruokaa ei aseita sähköpostilista toimii Suomessa kampanjaan osallistuvien tiedotus ja yhteydenpitokanavana. AKL järjesti Helsingissä jo yhdeksättä kertaa kansainvälisen Ruokaa ei aseita työleirin yhteistyössä Helsingin REA ryhmän ja Kansainvälinen Vapaaehtoistyö ry:n kanssa. Leirille osallistui vapaaehtoisia Bosniasta, Hollannista, Italiasta, Saksasta ja Tshekistä. Lisäksi leirille osallistui kaksi Suomessa asuvaa turvapaikanhakijaa. Leiriläiset järjestivät yhdessä suomalaisten REA aktiivien kanssa kuusi ruoanjakotapahtumaa eri puolilla Helsinkiä. Tapahtumissa kävi ruokailemassa yhteensä noin 500 ihmistä. Useat pääkaupunkiseudun sanomalehdet julkaisivat laajoja leiristä kertovia juttuja. Liiton palkkaamana leirin projektisihteerinä toimi Marianne Rintala. 6.3 Festivaaliprojekti Liitto järjesti bussikuljetuksen Roskilden festivaaleille Tanskaan. Matkalle osallistui reilut 30 ihmistä. Liitto järjesti perinteikkään bussikuljetuksen Helsingistä Ilosaarirock festivaaleille Joensuuhun. Matkalle osallistui reilut 30 ihmistä. Festivaaliprojektin ensisijaisena tarkoituksena on tutustuttaa nuorisoa antimilitaristiseen toimintaan helposti lähestyttävällä tavalla. 6.4 Kulttuuritoiminta liitto järjesti Rauhanasemalla Helsingissä cover illan, jossa esiintyivät Kansalaistottelemattomuus esittäen Discharge yhtyeen musiikkia, Stasi esittäen Dead Moon yhtyeen musiikkia, Chestburster esittäen Testors yhtyeen musiikkia sekä Dj Presidentti. Tapahtumaan osallistui noin 140 henkilöä , liitto järjesti Rauhanasemalla Helsingissä yhteistyössä Vadelma ry:n kanssa Varjokirjamessujen iltaklubin, Abstract Aspects, Black Lizard & the Liquid Plastic Castles, Octopus's Garden sekä Random Doctors. Tapahtuma keräsi vajaan 100 hengen yleisön liitto järjesti Rauhanasemalla Helsingissä yhteistyössä infoshopin ja antikvaarisen kirjakaupan Mustan kanin kolon kanssa Varjokirjamessut, jossa tuotiin esiin yhteiskunnallista kirjallisuutta, jota ei välttämättä löydy tavallisten kirjakauppojen hyllyistä. Lisäksi tarjolla oli monipuolinen valikoima kaunokirjallisuutta, kirjailijapuheenvuoroja sekä eri kansalaisjärjestöjen informaatiopisteitä. Kirjailijavieraina olivat Jani Saxell, Leena Vilkka, Nalle Virolainen, Päivi Mattila, Eero Taipalsaari, Jukka Peltokoski, Tero Toivonen ja Olli Tammilehto. Ari Vakkilainen soitti pianoa ja lauloi ja Heikki Sovijärvi lausui runojaan. Maksuttomaan tapahtumaan osallistui reilut 200 henkilöä. 7/10

8 liitto järjesti Rauhanasemalla Helsingissä konsertin, jossa esiintyivät Delta Force 2, Confusa, Blossom Hill, Revenge of the Boot sekä Distress (Pietari, Venäjä). Tapahtuma keräsi tavallistakin monikulttuurisemman, reilun 100 hengen yleisön liitto järjesti Rauhanasemalla Helsingissä konsertin, jonka esiintyjinä olivat Autuus, Death With a Dagger, Aokigahara, Trigger Happy sekä Dj Presidentti. Tapahtumaan osallistui vajaat 100 henkilöä liitto järjesti Rauhanasemalla Helsingissä konsertin, jossa esiintyivät Juggling Jugulars, Hero Dishonest, Fun, Stasi, Dj Presidentti sekä Dj Shithawk. Tapahtuma keräsi noin 250 hengen yleisön liitto järjesti Rauhanasemalla Helsingissä konsertin, jonka esiintyjinä olivat Punk Lurex, Subvulture, Sur rur, Mars Underground, Dj Presidentti ja Dj Shithawk. Tapahtumaan osallistui noin 150 yleisön jäsentä liitto järjesti Rauhanasemalla Helsingissä konsertin, jossa esiintyivät Kohu 63, Bad Jesus Experience, Enemy Pilot, Hautarauha ja Dj Presidentti. Tapahtuma keräsi reilun 100 hengen yleisön. Kulttuuritoiminnan ensisijaisena tarkoituksena on tutustuttaa nuorisoa antimilitaristiseen toimintaan helposti lähestyttävällä tavalla ja kerätä varoja liiton toimintaan. 6.5 Kummilapsi Kurdistanista Liitto on osallistunut vuodesta 1994 Kurdistan Save The Children järjestön ja Suomen Rauhanliitto YK yhdistys ry:n ohjelmaan Kurdistanin lasten auttamiseksi. Viime vuodet liitto on jatkanut ohjelman kuukausittaista tukemista, vaikka liiton aikaisempi kummilapsi onkin jo aikuistunut. 6.6 Muurinmurtajat Liitto järjesti 4.6. Suomen osuutta globaalin militarismin verkostoissa vastustavan tempauksen yhteistyössä Muurinmurtajat ryhmän kanssa Kotkassa armeijan lippujuhlapäivien yhteydessä. Tapahtumalla kritisoitiin Suomen armeijan muuttunutta roolia sen osallistuessa entistä enemmän aseellisiin konflikteihin eri puolilla maailmaa, ja sen yhteydessä levitettiin paraatia seuraamaan tulleelle yleisölle aiheesta kertovia lentolehtisiä ja pidettiin esillä banderolleja. Muurinmurtajat ryhmä järjesti ulkoministeriön Helsingissä järjestämän NATO seminaarin aikaan 4.3. Suomen NATO lähentymistä vastustavan kansalaistottelemattomuustapahtuman. Tapahtumassa rauhanaktivistit levittivät Afganistanin sodassa, jonka osapuoleksi Suomi on NATO yhteistyön seurauksena ajautunut, vuodatettua verta symboloivaa vesiliukoista punaista maalia ulkoministeriön rakennuksen metalliportteihin ja sen edustalle. Poliisi otti kiinni maalin levittämiseen osallistuneiden lisäksi myös tapahtumaa seuranneet rauhanaktivistit. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies antoi 3.3. ratkaisun liiton järjestösihteerin tekemään kanteluun, joka koski poliisin toimintaa Muurinmurtajat ryhmän kesäkuussa 2008 Patrian toimistorakennuksen luona järjestämän kansalaistottelemattomuustapahtuman yhteydessä. Myös tuolloin kansalaistottelemattomuuteen osallistumattomat rauhanaktivistit otettiin kiinni. Apulaisoikeusasiamies totesi, ettei poliisi kyennyt antamaan riittäviä perusteluja kansalaistottelemattomuuteen osallistumattomien kiinniottamiselle. 8/10

9 Muurinmurtajat on täysin riippumaton ryhmä, jonka toimintamuoto on väkivallaton kansalaistottelemattomuus. Aseistakieltäytyjäliitto tukee ryhmää ja tekee sen kanssa yhteistyötä tarpeen mukaan. 7 Oikeustoiminta Liitto tarjoaa oikeudellisia palveluja aseistakieltäytyjille. Siviilipalvelusmiehet saivat apua mm. kurinpitoa, lykkäyksen myöntämistä, palveluskelpoisuuden tarkastamista ja taloudellisten oikeuksien laiminlyöntejä koskevissa asioissa. Totaalikieltäytyjät saavat liiton kautta asiantuntevan oikeusavustajan oikeudenkäyntiin. Kaikille aseistakieltäytyjille tarjotaan myös oikeudellista neuvontaa. Erityistä huomiota oikeustoiminnan osalta sai vuoden 2010 aikana sai tapaus, jossa tasavallan presidentti joulukuussa armahti totaalikieltäytyjän, joka oli kieltäytynyt jouduttuaan kielitaidottomana määrätyksi aliupseerikoulutukseen ruotsinkielisessä joukkoosastossa. Oikeuspalvelujen tuottamisesta on vastannut pääasiassa liiton lakiasiainsihteeri Juha Keltti. Liitto on vuokrannut Keltille erillisen työtilan työtään varten. 8 Tarvikevälitys Vuoden 2010 aikana liitto tuotti erimallisia luomupuuvillaisia ja uusio/kierrätettyjä t paitoja, julisteita uudella kuva aiheella, rintanappeja (38 mm ja 25 mm) sekä reilun kaupan kangaskasseja. Näitä sekä aikaisemmin tuotettuja myyntiartikkeleita julisteita, katkaistu kivääri pinssejä, postikortteja, heijastimia ja kyniä on levitetty aikaisempaan tapaan pääasiassa myyntipöydillä eri tapahtumissa, internet sivujen ja Sivari&Totaali lehden välityksellä sekä toimistolta käsin. Aseistakieltäytyjäliiton ja Helsingin siviilipalvelusseuran tekemän sopimuksen mukaan siviilipalvelusseura vastaa julkaisujen myynnistä ja pääosin tarvikkeiden myynnistä. 9 Hallinto 9.1 Liittokokoukset Sääntömääräinen kevätliittokokous kokoontui Rauhanasemalla Helsingissä. Sääntömääräinen syysliittokokous järjestettiin Aurinkolahdessa, Turun Hirvensalossa Hallitus Liiton hallituksessa toimivat vuoden 2010 aikana Hans Hellén (koko ajan), Henri Hellén (koko ajan), Lauri Hoefs (27.3. alkaen), Ilmari Jaaranen (6.11. asti), Paavo Kolttola (koko ajan), Jyrki Lappalainen (koko ajan), Antti Meriläinen (koko ajan), Jarkko Mäkipää (6.11. alkaen) Juho Narsakka (6.11. alkaen), Hai Nguyen (koko ajan), Antti Sipilä (koko ajan) Heikki Sovijärvi (27.3. asti), Pipsa Toivonen (6.11. alkaen) Tuukka Törö (6.11. asti), Tuuli Vuori (koko ajan) ja Jukka Vuorio (6.11. asti). Koko ajanjakson hallituksen valitsemana puheenjohtajana toimi Tuuli Vuori ja sihteerinä Paavo Kolttola (6.11. asti) ja Pipsa Toivonen (5.12. alkaen). Varapuheenjohtajana toimivat Antti Meriläinen (27.3. asti) ja Lauri Hoefs (27.3. alkaen). Hallitus kokoontui vuoden aikana kymmenen kertaa (9.1., 7.2., 14.3., 11.4., 13.5., 13.6., 7.8., 12.9., ja 5.12.). Kaikki kokoukset pidettiin Rauhanasemalla Helsingissä. 9.3 Toimisto ja työntekijät Aseistakieltäytyjäliiton keskustoimisto sijaitsee Suomen Rauhanliitto YK yhdistykseltä vuokratuissa tiloissa Rauhanasemalla Helsingissä. Oikeustoimintaa varten on vuokrattu erillinen toimisto Vantaan Tikkurilasta. Kaj Raninen on jatkanut toimintaansa liiton osa aikaisena järjestösihteerinä ja Juha Keltti liiton lakiasiainsihteerinä. Marianne Rintala toimi Ruokaa ei aseita leirin projektisihteerinä Hans Hellén toimi Sivari&Totaali lehden www arkistoa 9/10

10 kehittävänä projektisihteerinä Liiton työharjoittelijoina toimivat Lauri Hoefs 1.4. saakka, ja Jarkko Mäkipää Vapaaehtoisten merkitys toimiston ylläpitämisessä ja muussa toiminnassa on edelleen ollut suuri. 10 Talous Aseistakieltäytyjäliiton hallitus on seurannut liiton taloustilannetta lähes kuukausittaisissa kokouksissaan. Vuoden aikana toteutetut projektit johtivat tappiolliseen tulokseen, mutta kokonaisuudessaan liiton talous on säilynyt vakaana. Liiton tilinpäätös osoittaa 3893,75 euron tappiota. 10/10

Asevelvollisuusseminaari Hans Hellén / puheenjohtaja / Aseistakieltäytyjäliitto ry (AKL)

Asevelvollisuusseminaari Hans Hellén / puheenjohtaja / Aseistakieltäytyjäliitto ry (AKL) Asevelvollisuusseminaari 25.11.-06 Hans Hellén / puheenjohtaja / Aseistakieltäytyjäliitto ry (AKL) * Perustettu 1974 nimellä Suomen siviilipalvelusmiesliitto * nimi vaihtui toiminnan laajentuessa Aseistakieltäytyjäliitoksi

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Toimintakertomus Aseistakieltäytyjäliiton toiminnasta vuonna 2007

Toimintakertomus Aseistakieltäytyjäliiton toiminnasta vuonna 2007 Toimintakertomus Aseistakieltäytyjäliiton toiminnasta vuonna 2007 1 Yleistä 1.1 Liiton toiminnan yleiset lähtökohdat Aseistakieltäytyjäliitto ry (AKL) on vuoden 2007 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

European Youth Parliament Finland. Euroopan nuorten parlamentti Suomessa

European Youth Parliament Finland. Euroopan nuorten parlamentti Suomessa t European Youth Parliament Finland Euroopan nuorten parlamentti Suomessa European Youth Parliament Finland EYP Finland ry Melkonkatu 24 00210 Helsinki http://www.eypfinland.org info@eypfinland.org Sisältö

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.1.2016 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS Kansainvälisyys on aina jollain tavalla osa koko yhdistyskentän toimintaa. Kun yhdistys pitää kansainvälisyyttä tärkeänä arvona ja kansainvälisiä opiskelijoita potentiaalisina

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry. www.viestiupseeriyhdistys.fi

Viestiupseeriyhdistys ry. www.viestiupseeriyhdistys.fi Viestiupseeriyhdistys ry www.viestiupseeriyhdistys.fi Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja tietotekniikka-alan upseerien, opistoupseerien, erikoisupseerien tai sähköisen viestialan johto-

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Rural Youth Project must be the best thing in the world!

Rural Youth Project must be the best thing in the world! Rural Youth Project must be the best thing in the world! Toteutettiin ajalla 1.8.2012 31.12.2014 Yhteistyökumppaneina: *Järvi - Kuopion seurakunta * Espanjan Leader-ryhmän GAL -Sierra del Jarama + 17 muun

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA Milla Aaltonen Riiteleminen on pienelle ihmiselle raskasta tutkittua tietoa oikeusturvasta Rakenne: yleinen osa, empiirinen osa, kommentaari ja suositukset Empiirisen osan tarkoituksena

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsenkyselyyn osallistui 75 lehteä kesällä 2005

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsenkyselyyn osallistui 75 lehteä kesällä 2005 Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsenkyselyyn osallistui 75 lehteä kesällä 25 Lehtialan etujärjestöihin kuuluminen ja oikeudellinen muoto Kysymykseen kuuluuko lehtenne johonkin

Lisätiedot

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 SUOMEN MOPSIKERHO RY:N SÄÄNNÖT Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Mopsikerho ry ja sen tarkoituksena on kaikin

Lisätiedot

Toimintakertomus

Toimintakertomus Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 YLEISTÄ HALLITUS YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ Kokoukset Yhdistyksen jäsenet

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 2.2.2017 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu Punaisen

Lisätiedot

Lakeuden Bioanalyytikot

Lakeuden Bioanalyytikot Lakeuden Bioanalyytikot LaBit ry. järjestää jäsenilleen opintotapahtumia sekä vapaaajan virkistäytymistilaisuuksia. 1 Yhdistyksen historiaa Kaikki sai alkunsa ajatuksesta perustaa oma yhdistys Seinäjoen

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Palvelen - Sanoja ja tekoja. Worksop Rauman kevätseminaari

Palvelen - Sanoja ja tekoja. Worksop Rauman kevätseminaari Palvelen - Sanoja ja tekoja Worksop Rauman kevätseminaari 16.4.2016 2 Mitä on Zonta-toiminta? Empowering Women Through Service and Advocacy Zonta International on johtava, eri alojen ammattilaisten muodostama

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä 3 2 Talous 3 3 Jalostustoimikunta 3 4 Koulutus- ja Kilpailutoimikunta 3 5 Näyttelytoimikunta 4 6 Tiedotustoimikunta 4 7 Leiritoiminta 5 8 Aluetoiminta

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Pykälä ry:n oikeusapuohjesääntö

Pykälä ry:n oikeusapuohjesääntö Pykälä ry:n oikeusapuohjesääntö 1 Luku Tarkoitus ja toimintamuodot 1 Tarkoitus Tässä oikeusapuohjesäännössä määrätään Pykälä ry:n (jäljempänä yhdistys) harjoittamasta oikeusaputoiminnasta. Oikeusaputoiminnan

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto

Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa 14.6.2012 Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto Tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentaminen Rehtorin päätös (16.4.2009) kehottaa tutkijoita

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Suomi-Espanja Seura ry Sociedad Finlandia España. Perustettu

Suomi-Espanja Seura ry Sociedad Finlandia España. Perustettu Suomi-Espanja Seura ry Sociedad Finlandia España Perustettu 12.10.1957 SES 15.10.2013 Seuran tunnus Seura järjesti suunnittelukilpailun 25-vuotisjuhlavuonna 1982 Kilpailun voitti Matti Larres ehdotuksella,

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Tutkimusjohtaja ja projektipäällikkö Katri Halonen

Tutkimusjohtaja ja projektipäällikkö Katri Halonen LIITE MAKSATUSHAKEMUKSEEN TIIVISTELMÄ MAKSATUSKAUDEN TOIMINNASTA Projektin nimi: Tuottaja2020 Projektikoodi: s10947 Hallinnoija: Metropolia Ammattikorkeakoulu Maksatuskausi: 1.9.- 31.12.2011 Tutkimusjohtaja

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Osa I Taustamuuttujat Vastaajat Vastaajia

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

KANSALLISKOMITEAJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI Kansalliskomiteatapaaminen Katri Rostedt

KANSALLISKOMITEAJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI Kansalliskomiteatapaaminen Katri Rostedt KANSALLISKOMITEAJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI 2015 Kansalliskomiteatapaaminen 6.10.2015 Katri Rostedt Esityksen runko Tiedeakatemiain neuvottelukunnan kansainväliset yhteydet Kansalliskomiteajärjestelmä ja neuvottelukunnan

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: %

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: % Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot Postitse jäse1 Sähköpostin1 Savon Vasa1 Yhdistyksen i1 Kuulumalla W1 Postitse jäsenkirjeellä 11.8 % Sähköpostin kautta jäsenkirjeellä tai tiedotteella 1 % Savon

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Johdanto Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto linjasi joulukuussa 2007, että TYY tulee näyttämään mallia YK:n vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa. Poliittisessa

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

KANGASNIEMEN KUNTA KIINTEISTÖVEROPROJEKTI 2016-2020 PROJEKTISUUNNITELMA

KANGASNIEMEN KUNTA KIINTEISTÖVEROPROJEKTI 2016-2020 PROJEKTISUUNNITELMA KANGASNIEMEN KUNTA KIINTEISTÖVEROPROJEKTI 2016-2020 PROJEKTISUUNNITELMA Sisällys 1. Tausta ja tarve... 3 2. Toteutus... 3 2.1 Tiedotus... 3 2.2 Projektin käytännöt... 3 2.3 Mittauskäynnit... 4 2.4 Projektin

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 24.11.2016 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt -

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt - Heinäveden Moottorikelkkailijat ry - yhdistyksen säännöt - 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Heinäveden Moottorikelkkailijat ry ja sen kotipaikka on Heinävesi. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot