Ilmastotyö Porin seudullatyötä ja tuloksia vai paperia ja ohjelmaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmastotyö Porin seudullatyötä ja tuloksia vai paperia ja ohjelmaa"

Transkriptio

1 Ilmastotyö Porin seudullatyötä ja tuloksia vai paperia ja ohjelmaa Ilmastotalkoot Porin seudulla III Ravintola Liisanpuisto Matti Lankiniemi, ympäristövirasto

2 Pori ja eurooppalainen ilmastopolitiikka Martti Sinisalmi Porin kaupunginjohtaja , Tampere

3 1) Päästöjä voidaan vähentää: - jätehuolto - liikenne - kaupungin oma energian tuotanto ja käyttö - Kemira Meri-Porin kasvihuonekaasupäästöt jatkuvat vielä pitkään 2) Kestävän kehityksen periaatteet sisäistetty poliittisessa päätöksenteossa ja hallinnossa Pori tiennäyttäjänä

4 Porin toimet kasvihuoneilmiön hidastamiseksi 27. Ilmansuojelupäivät Lappeenranta Ympäristöjohtaja Matti Lankiniemi Porin kaupunki

5 Vastuullista ympärist ristöpolitiikkaa Pori 2000-ohjelma, Porin KV 1993 Aalborgin asiakirja Pori 2004, Porin KV 1997 Porin seudun Agenda 21, 1997 Kuntien ilmastokampanja, 1999 Pori 2008, Porin KV 2001 Ympäristötilinpäätös vuosilta 1998, 1999, 2000,

6 tonnia/ vuosi Porin suurimmat kasvihuonekaasutuot tajat Fortum Power and Heat Oy Kemira Pigments Oy Liikenne PVO-Lämpövoima Oy Porin Lämpövoima Oy

7 Hangassuon kaatopaikka Biokaasupumppaamo ja soihtupoltto 2001 Kaasun hyödyntäminen lämmöksi 2003? Imukaivo tai salaoja Imuputki Jakeluputki Vedenerotin Konehuone Vedenerotin Valvomo BKP-biokaasupumppaamo

8 Kevytliikenteen väylien pituudet Porissa Liikennejärjestelmäsuunnittelu - väylien rakentamisesta kokonaisvaltaiseen suunnitteluun Porin Linjojen matkustajamäärät km tuhatta matkustajaa, tuhatta kilometriä

9 Polttonesteiden käyttö litraa Bensiini Diesel Polttoöljy

10 Työ jatkuu Päästöjä voidaan edelleen vähentää: - jätehuolto (jätteiden ja jätevesilietteen energian hyötykäyttö) - liikenne (liikennejärjestelmäsuunnittelu tekeillä) - kaupungin oma energiantuotanto - oma energiankäyttö - katselmukset - energiansäästösopimus (lämpö -11%, sähkö -5%) - Pori tuulisähkön käyttäjäksi , osuutta lisätään vuosittain - kaupunkisuunnittelulla järkevää tiivistämistä 2) Kestävän kehityksen periaatteet sisäistetty poliittisessa päätöksenteossa ja hallinnossa, teoriasta käytäntöön!

11 NAKKILAN ILMASTOTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Porin seudulle on kuntien toimeksiannosta laadittu ilmasto-ohjelma, joka on seudun kunnissa hyväksytty toteutettavaksi soveltuvin osin. Nakkilan valtuusto hyväksyi kokouksessaan (43 ) Nakkilan kunnan tavoitteet ilmasto-ohjelmassa. Valtuusto päätti lisäksi, että rakennus- ja ympäristölautakunta raportoi vuoden 2009 loppuun mennessä valtuustolle kunnan ilmastotavoitteiden toteutumisesta. Seuraavassa on valtuuston hyväksymät ilmastotavoitteet yksilöitynä ja tilannekatsaus niiden toteutumisesta vuoden 2009 lopussa sekä tilanne alkuvuonna 2011: Energiantuotanto ja kiinteistöjen energiankulutus Toteutuma 2009: Rakennusvalvonta antaa rakennuslupakäsittelyn yhteydessä neuvontaa kiinteistöjen energiakysymyksissä. Porin seudun kuntien ympäristötoimet valmistelevat kuntalaisen ympäristöopasta, jossa on omana teemanaan energianeuvonta. Tilanne 2011: Ympäristöopasta on jaettu Nakkilan kouluihin ja se on saatavissa Nakkilan kirjastosta. Nakkila osallistuu myös Porin seudun energianeuvontahankkeeseen, joka tarjoaa kuntalaisille tietoa energian säästöstä kiinteistöissä. Toteutuma 2009: Yhteiskoulun ja sosiaalitoimen rakennusten peruskorjaukset ovat vähentäneet näiden rakennusten lämmitysenergian tarvetta, mikä tuo kunnalle energian säästöä. Tilanne 2011: Kunnanviraston päärakennuksen vesikaton uusimisen yhteydessä rakennuksen yläpohjaan asennettiin lisälämmöneristys. Koulun keskuskeittiön remontissa uusittiin ilmanvaihtojärjestelmä, jossa toteutettiin lämmön talteenotto poistoilmasta

12 Kunnan omissa kiinteistöissä on jo suurelta osin siirrytty uusiutuvan hakepolttoaineen käyttöön, koska keskustan kiinteistöille kaukolämpöä ja Suomisen tehtaille tulistettua höyryä tuottava Fortumin lämpölaitos käyttää polttoaineena pääasiassa haketta (hakkeen seassa 20 % Suomisen kuitukangasjätettä) samoin kuin vanhainkodille ja Ruskilan koululle lämpöä tuottava Ruskilan lämpölaitos. Jatkossa pyritään myös lopuissa kunnan omistamissa kiinteistöissä siirtymään hakepolttoaineen käyttöön. Tämä toimenpide on luonteva toteuttaa esimerkiksi vanhojen lämpölaitteiden tullessa uudistusikään. Toteutuma 2009: Kaukolämpöverkko ulotettiin Korpipolulla kahteen rivitaloon ja Satakunnantiellä uuteen terveyskeskusrakennukseen, yhteensä noin 200 metriä. Nakkilan kaukolämpölinjaston kokonaispituus vuoden 2009 lopussa on noin 4,6 kilometriä. Toteutuma 2009: Kevyenliikenteen väylä on rakennettu valtatie 2:n eritasoliittymältä Tattaran koulun kautta Tattarantien liittymään, noin 1,5 kilometriä. Nakkilan ja Harjavallan välistä kevyenliikenteen yhteyttä aloitettiin rakentaa loppuvuodesta Viikkalassa. Tilanne 2011: Kevytliikenneyhteys Harjavaltaan on valmistunut. Tilanne 2011: Jätehuoltomääräykset uudistettiin vuoden 2011 alusta. Tällöin tuli voimaan erilliskeräysvelvoite runsaasti energiajätettä tuottaville kiinteistöille.

13 ULVILAN KAUPUNKI Ulvilassa tehtyjä ilmastoasioita: - Harjunpäähän kaavoitetaan energiatehokas rivitaloasuinalue. Kyseessä on Suomen mittakaavassa pilottihanke, jossa rakennusten energiatehokkuuteen vaikutetaan kaavamääräysten ja rakennustapaohjeiden tasolla. Esiselvitystyö on valmistunut ja kaavaa laaditaan parhaillaan. - Ulvila oli ensimmäinen kunta Porin seudulla, joka hyväksyi oman kuntakohtaisen ilmastoohjelmansa Ulvila osallistuu Kuntaliiton hankkeeseen; Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kuntien päätöksenteossa - Ulvilaan perustettiin ilmastotyöryhmä 2009, joka kokoaa yhteen keskeiset luottamushenkilöt ja viranhaltijat - Ulvila osallistuu Porin ja Nakkilan kanssa yhteiseen Ilmastokysymysten hallinta kunnassa hankkeeseen - Ulvila on ollut yhtenä järjestäjänä Ilmastotalkoot tapahtumissa (nyt 3. kerta) - Ulvilan 10:ssä suurimmassa kiinteistössä on tehty energiakatselmukset ja toimenpidesuositukset energiansäästämiseksi - Kaukolämpösopimus Pori Energian kanssa 2010; kunta edellytti, että vähintään 80 % pitää tuottaa kotimaisilla polttoaineilla. Sopimus korvasi Fortumin raskaalla polttoöljyllä tuottaman lämmön. Pori Energialla osa lämmöstä tuotetaan turpeella, loput uusiutuvilla. Kaupunginhallituksen käyttöön hankittu I Pad-laitteet, jolloin valtava määrä paperia ja turhaa kopiointia säästyy.

14 Taustaa (1) Pori Kuntaliiton Kuntien ilmastokampanjaan v Porin kasvihuonekaasutase 1990 ja 1997 (Lampinen 2001) sekä teollisen energiantuotannon ja liikenteen KHK-päästöt 2000 (Lampinen 2002) Ympäristöyhdyshenkilöt eli hallintokuntien ympäristövastaavat vuodesta 2002 Energiajätteen erilliskeräilyn aloittaminen vuonna 2007 Hangassuon kaatopaikkakaasusta sähköä vuodesta 2008 (noin MWh/vuosi) Porin seutukunnan ilmasto-ohjelma (Prizztech Oy, Kekki & Holttinen 2008) vuoteen 2020

15 Taustaa (2) Valtuustoaloitteet 2008 ja 2010 Porin kaupungin ilmasto-ohjelman luonnos vuonna 2010 Virkamiestyönä valmisteltava Porin kaupungin pitkän aikavälin ilmasto-ohjelma vuoden 2011 loppuun mennessä Kuntaliiton ilmastohanke Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa

16 Taustaa (3) Porin kaupungin energiatehokkuussopimus (allekirjoitettu ) Tavoitteena 9 % energiansäästö (7,8 GWh) Muut energiatehokkuussopimukset energiantuotanto ja energiapalvelut (Pori Energia Oy) Joukkoliikenne (Porin Linjat Oy) Kuluttajien energianeuvonta Porin Seudulla (Prizztech Oy ja Porin kaupungin ympäristövirasto)

17 KUNTIEN 4. ILMASTOKONFERENSSI TAMPERE Ympäristöjohtaja Matti Lankiniemi PORIN KAUPUNKITULVA

18 Suntinojan puuston poisto Joulukuu 2007 Noin 3 km Laskeutusaltaat ojien suulle rakennetaan myöhemmin

19 Isojoenrannan uusi kuivatuspumppaamo Isojoenrannatien suunnasta Kuva : Jouni Pihlanko

20 m2 rakennettua pinta-alaa lisää Ylivuotoaltaat, Mikkola

21 Turilaanpuisto Turilaanpuiston pintaala? Kosteikon pinta-ala? Arvioitu vesitilavuus tulvarajalla?

22 Suomen Hyötytuuli Oy Porin tuulipuisto Meren rannalla Reposaaren ympäristössä sijaitsevan tuulipuiston rakentaminen aloitettiin vuonna Tuulipuisto koostuu kahdeksasta 1 MW:n, yhdestä 2 MW:n ja yhdestä 3 MW:n sekä elokuussa 2010 pystytetystä Suomen ensimmäisestä varsinaisesta offshore tuulivoimalasta (2,3 MW). Porin voimalat olivat aikanaan ensimmäiset megawattiluokan yksiköt Suomessa. Tuotanto: Tuulipuiston vuotuinen sähköntuotanto on noin 35 GWh, joka vastaa noin kerrostalokaksion vuotuista sähkönkulutusta. Pori on tuuliolosuhteiltaan erittäin edullinen alue. Alueen keskituulennopeus on 7,2 m/s

23 Aurinkosähköä Ulvilassa

24 Satmaticin oma, aurinkosähköjärjestelmä Huipputeho 30 kw, tuotto kwh/a 133 aurinkopaneelia, 220 m² Investointi Takaisinmaksuaika vuotta Sähkö käytettään toimitilojen viilennykseen ja valtakunnanverkkoon, mahdollisuus myös sähköautojen lataukseen

25 Luvia Laitakarin Messi Keräinten pinta-ala on noin 60 neliömetriä ja tuotto kwh vuodessa Keräinpiirissä kiertää 27 litraa pakkasuojattua nestettä, jolla energia siirretään 5000 litran vesivaraajaan Varalämmönlähteenä (talviaika) on öljy Järjestelmä on täysin automaattinen

26 Täysin omavarainen okt Porissa Keräimet ja paneelit asennettu lähes pystysuoraan matalalta paistavan talviauringon säteiden saannon maksimoimiseksi. Lippa varjostaa keräimiä kesäaikana ja estää liiallisen lämmöntuoton. Lippa Aurinkolämpö Aurinkosähkö

27 PORIN UUDEN UIMAHALLIN AURINKOSÄHKÖ JA - LÄMPÖJÄRJESTELMÄT

28 Parhaillaan käynnissä (1) Ilmastokysymysten hallinta kunnassa Pori, Ulvila ja Nakkila -hanke vuoden 2011 Kasvihuonekaasutase 2009 Liittyminen CO2-raporttipalveluun (viikoittaiset päästötiedot ja vuosiraportit) Porin pitkän aikavälin ilmasto-ohjelman laadinta Ilmastotalkoot Porin seudulla III (koulutustilaisuudet myös vuosina 2009 ja 2010)

29 Parhaillaan käynnissä (2) Ympäristöviraston yhteistyö hankintatoimen kanssa hankintojen ympäristönäkökohdat Ympäristöviraston tilojen energiatehokkuus (LED-valaistus, aurinkosähkö) Pori Energia Oy ja TuuliWatti Oy: tuulivoimapuisto Luvialle toimintaan vuoden 2013 alusta valmistuttua Pori Energian sähkönmyynnistä yli 10 % tuotettu tuulivoimalla

30 TuuliWatti Oy ( S-ryhmä ja ST 1)suunnittelee 12 tuulivoimalaitosyksikön tuulivoimapuiston rakentamista Porin kaupunkiin sijoittuvan Peittoonkorven alueelle, Poikeljärven ja Tahkoluodon välisen tien eteläpuolelle. Tuulipuiston suunniteltu kokonaisnimellisteho on MW. Tuulivoimaloiden napakorkeus on m roottoriympyrän ollessa m. Voimaloiden kokonaiskorkeudeksi tulee n m. Tuotettu energia siirretään valtakunnanverkkoon Porin Isosannan sähköasemalle rakennettavan 110 kv voimajohdon kautta. Hankkeessa toteutetaan YVA-menettely ja alueelle laaditaan yleiskaava. Porin Peittoon tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettely

31 KAUPPAKESKUS PUUVILLA Puuvillan energia < > Timo Lindqvist

32 Lämpökaivot Laitoksen teho 2,5MW Porareikien yhteispituus 30km Savi 45m Kallio 250m Reikiin asennettava putkipituus 120km litraa alkoholia 25% til. 85% lämmitys ja jäähdytystarpeesta < >

33 Energiakeskus IV-konehuone Energiakeskus IV-konehuone < >

34 Kesäajotilanne Energia maahan Energia maasta Hypermarketin lauhdevesi Energiakeskus vapaajäähdytys konejäähdytys Käyttövesi puskurisäiliöt kylmäsiirrin lämpöpumput kaukolämpösiirrin < >

35 Energiakeskuksen toimintaperiaate kylmä kaasu kuuma kaasu + 2 C MATALA PAINE KORKEA PAINE + 60 C RAKENNUSLÄMPÖ höyrystin kompressori lauhdutin MAALÄMPÖ + 4 C + 40 C paineenalennus venttiili nestesäiliö neste kylmä neste kuuma < >

36 Tulevaa Osallistuminen KEKO-hankkeen B-osaan (kaupunkien ja kuntien aluetasoiset ekolaskurit) Summa summarum: paljon on tehty, kuitenkin ehkä enemmän paperia ja ohjelmia kuin käytännön toimia

37 Lisää tekoja tarvitaan, muuten ei pää pysy pinnalla KIITOS

PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA. Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020

PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA. Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020 PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.4.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 TOIMENPITEET EU:N ALUEELLA JA SUOMESSA

Lisätiedot

Porin, Ulvilan ja Nakkilan alueiden sekä kuntaorganisaatioiden kasvihuonekaasujen päästöt ja nielut vuonna 2009. Päivitetty 17.11.

Porin, Ulvilan ja Nakkilan alueiden sekä kuntaorganisaatioiden kasvihuonekaasujen päästöt ja nielut vuonna 2009. Päivitetty 17.11. Porin, Ulvilan ja Nakkilan alueiden sekä kuntaorganisaatioiden kasvihuonekaasujen päästöt ja nielut vuonna 2009 Päivitetty 17.11.2011 RAPORTTI Porin kaupunki ympäristövirasto 2/2011 PORIN KAUPUNKI Ympäristövirasto

Lisätiedot

Porin seudun kestävän kehityksen toimintaohjelma

Porin seudun kestävän kehityksen toimintaohjelma Porin seudun kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 21 VUOSIKATSAUS 2007 Merika Lanne RAPORTTI Ympäristötoimisto 2/2008 Alkusanat Porin Seudun Agenda 21-toimintaohjelmaan hyväksymisestä tuli viime

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Hausjärvi CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400

Lisätiedot

SEAP JOENSUU. Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma. Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93

SEAP JOENSUU. Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma. Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93 SEAP JOENSUU Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93 Tiivistelmä Joensuun kaupunginjohtaja allekirjoitti huhtikuussa 2014 Euroopan

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009. CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009. CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009 CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki 18.6.2010 2 (23) CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2009-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KEMIÖNSAAREN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2009-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 KEMIÖNSAAREN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 24, 29-212 ENNAKKOTIETO VUODELTA 213 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Kemiönsaari CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 223 Espoo Puhelin

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI

TUUSULAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: UUDELY/0018/05.02.09/2014 Päätöksen päivämäärä: 27.1.2014 Katselmuksen tilaaja: Tuusulan kunta PL 60 04301 Tuusula TUUSULAN KUNTA UUSIUTUVAN

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee tammikuu kesäkuu 2011 Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee tammikuu kesäkuu 2011 Helsingin seudun ympäristöpalvelut Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee tammikuu kesäkuu 2011 Helsingin seudun ympäristöpalvelut 2 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ ETENEE Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä

Lisätiedot

15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta

15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta 15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2010 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2010 Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta Energiansäästötoiminta

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 TIIVISTELMÄ Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma on ilmastonsuojelun käynnistämisen konkreettinen työväline kuntaorganisaatioille.

Lisätiedot

Imatran ilmasto-ohjelman vuosiraportti

Imatran ilmasto-ohjelman vuosiraportti Imatran ilmasto-ohjelman vuosiraportti 21 3.5.211 SISÄLLYS 1. Johdanto...1 2. Ilmastofoorumin toiminta vuonna 21...2 3. Vuosittain seurattavat mittarit...3 I. Kaatopaikalle päätyvän jätteen määrä...3

Lisätiedot

Jyväskylän ilmastostrategia - päästöjen kehittyminen ja vähentämismahdollisuudet

Jyväskylän ilmastostrategia - päästöjen kehittyminen ja vähentämismahdollisuudet Jyväskylän ilmastostrategiatyöryhmä Electrowatt-Ekono Oy 1 STRATEGIATYÖN TAVOITTEET JA SITOUTUMINEN Jyväskylän kaupungissa koottiin ympäristöviraston aloitteesta toukokuussa 2003 työryhmä, joka otti tehtäväkseen

Lisätiedot

Kaavarunkovaiheen loppuraportti

Kaavarunkovaiheen loppuraportti S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Kaavarunkovaiheen loppuraportti Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Lisätiedot

Hyvinkään ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 JA ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA 2009-2013

Hyvinkään ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 JA ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA 2009-2013 Hyvinkään ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 JA ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA 2009-2013 Sisällys 1 ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIAN TAUSTA 3 2 HYVINKÄÄN ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 4 3 HYVINKÄÄN

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN ILMASTOTYÖ ETENEE

KESKI-UUDENMAAN ILMASTOTYÖ ETENEE KESKI-UUDENMAAN ILMASTOTYÖ ETENEE Ilmastokatsaus Huhtikuu 2011 joulukuu 2011 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Keski-Uudenmaan strategisen ilmasto-ohjelman ensimmäisenä tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 199, 21 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Tampere CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 223 Espoo Puhelin 4 99

Lisätiedot

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Rauma CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400 99 2224

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400

Lisätiedot

HIILINEUTRAALI UUSIMAA 2050 -TIEKARTTA. Uudenmaan liiton julkaisuja E 150-2015

HIILINEUTRAALI UUSIMAA 2050 -TIEKARTTA. Uudenmaan liiton julkaisuja E 150-2015 Uudenmaan liiton julkaisuja E 150-2015 HIILINEUTRAALI UUSIMAA 2050 -TIEKARTTA Uudenmaan liiton julkaisuja E 150-2015 ISBN 978-952-448-427-5 ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 10.6.2014 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 1 Kannen kuva: Rakennusviraston sähköauto Kuvan ottaja: Roy

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

YLÖJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 YLÖJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Ylöjärvi CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin

Lisätiedot

Porin seutukunnan ILMASTO-OHJELMA

Porin seutukunnan ILMASTO-OHJELMA Satakunnan energiatoimisto Porin seutukunnan ILMASTO-OHJELMA Marjo Kekki Jyrki Holttinen 11.1.2008 /energiatoimisto 2 (65) TIIVISTELMÄ Ilmasto-ohjelmalla luodaan Porin seutukunnalle vuoteen 2020 ulottuva

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on keskeinen johtopäätös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran,

Lisätiedot

Verkostohallinta kestävän energiantuotannon ja -kulutuksen edistämisessä tapaustutkimus Porin kaupungista

Verkostohallinta kestävän energiantuotannon ja -kulutuksen edistämisessä tapaustutkimus Porin kaupungista TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Verkostohallinta kestävän energiantuotannon ja -kulutuksen edistämisessä tapaustutkimus Porin kaupungista Emma Rautava Ympäristöpolitiikka ja aluetiede Pro gradu

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009. CO2-raportin vuosiraportti, Rauma

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009. CO2-raportin vuosiraportti, Rauma Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009 CO2-raportin vuosiraportti, Rauma 27.9.2010 2 (21) CO2-raportin vuosiraportti, Rauma CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400 99

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Esiselvitys 6/2011 Tilaaja: Novago Yrityskehitys Oy Lohja Toteutus: Senior & Sons Oy Reijo Laine Espoo Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Seutuhallinto. JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi

Seutuhallinto. JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi Seutuhallinto JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi Joensuun kaupunkiseudun ilmastostrategian valmisteluryhmä 10.12.2009 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot