LIFEPAK DEFIBRILLAATTORI KÄYTTÖOHJEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIFEPAK 1000 -DEFIBRILLAATTORI KÄYTTÖOHJEET"

Transkriptio

1 LIFEPAK DEFIBRILLAATTORI KÄYTTÖOHJEET

2

3 LIFEPAK DEFIBRILLAATTORI KÄYTTÖOHJEET

4 Tärkeää Tämä laite on tarkoitettu vain valtuutettujen henkilöiden käyttöön. Laitteen rekisteröinti Rekisteröi laitteesi osoitteessa Tämä varmistaa, että sinulle ilmoitetaan tulevista tuotepäivityksistä. Tiedottamisvastuu Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että asiaankuuluvat henkilöt organisaatiossa saavat nämä tiedot, mukaan lukien tämän käyttöohjeen huomioon otettavat seikat ja varoitukset. LIFEPAK, LIFENET, QUIK-COMBO ovat Physio-Control, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. ADAPTIV, CODE-STAT, cprmax, REDI-PAK ja Shock Advisory System ovat Physio-Control, Inc.:n tavaramerkkejä. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Ambu on Ambu Corporationin rekisteröity tavaramerkki. Teknisiä ominaisuuksia ja hintoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta Physio-Control, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Julkaisupäivämäärä: 03/

5 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Defibrillointi... vi Oireet... vi Defibrillointi... vi EKG-monitorointi... vi Käyttäjälle asetetut vaatimukset... vii Tietoja LIFEPAK defibrillaattorista... vii Defibrillaattorin toiminnot... vii Tekstimuotoilut... viii 1 Turvallisuus Termit Yleisiä varoituksia ja huomioon otettavia seikkoja Symbolit Painikkeet ja ilmaisimet Painikkeet ja ilmaisimet Akkuilmaisimet Akkulaturin ilmaisimet LIFEPAK defibrillaattori, käyttöohjeet Physio-Control, Inc. iii

6 3 LIFEPAK defibrillaattorin käyttö Toimintatapa Varoituksia ja huomioon otettavia seikkoja Defibrillointi puoliautomaattisessa eli AED-tilassa LIFEPAK defibrillaattorin käytön perusvaiheet AED-tilan äänikehotteet ja viestit Elektrodien asettaminen erityistilanteissa Defibrillointi Manuaalisessa tilassa Analysointi Defibrilloinnin vianmääritys EKG-monitorointi (EKG-tila) EKG-monitoroinnin vianmääritys Tietojen hallinta Defibrillointitietojen hallinta Yleiskatsaus tietojen tallennukseen LIFEPAK defibrillaattorin tallentamat tiedot Raporttien siirtoon käytettävät liitännät LIFEPAK defibrillaattorin hoito Huolto- ja testitaulukko Itsetestien suorittaminen Itsetesti Itsetestit Tarkastus Puhdistaminen Akun kunnossapito LIFEPAK defibrillaattorin ei-ladattava akku LIFEPAK defibrillaattorin ladattava litiumioniakku Elektrodien hoito ja säilyttäminen Huolto Tuotteen kierrätystiedot Lisävarusteet, tarvikkeet ja harjoitusvälineet Takuutiedot A Tekniset tiedot B SAS-järjestelmä C cprmax -tekniikka D Asetusten muuttaminen E Käyttäjän tarkistuslista Sanasto iv LIFEPAK defibrillaattori, käyttöohjeet

7 JOHDANTO 1 Tämä luku sisältää perustietoja defibrilloinnista sekä LIFEPAK defibrillaattorin esittelyn. Defibrillointi Oireet Käyttäjälle asetetut vaatimukset Tietoja LIFEPAK defibrillaattorista Tekstimuotoilut sivulla vi vi vii vii viii LIFEPAK defibrillaattori, käyttöohjeet Physio-Control, Inc. v

8 Johdanto DEFIBRILLOINTI Defibrillointi on yleisesti hyväksytty tapa pysäyttää tiettyjä, potentiaalisesti kuolemaan johtavia sydämen rytmihäiriöitä. Tasavirtadefibrillaattori antaa lyhyen, korkeaenergisen sähköiskun sydänlihakseen. Physio-Control LIFEPAK defibrillaattori on automaattinen ulkoinen defibrillaattori (AED, automated external defibrillator), joka välittää energian kertakäyttöisten defibrillointielektrodien kautta potilaan rintaan. Defibrillointi on vain osa ensiavusta, jota tarvitaan sellaisen potilaan elvyttämiseen, jolla on iskua vaativa EKG-rytmi. Muut tarvittavat elvytystoimet ovat tilanteen mukaan: puhallus-paineluelvytys (PPE) lisähappi lääkehoito. Elvytyksen onnistumiseen vaikuttaa oleellisesti se, kuinka kauan ehtii kulua sellaisen rytmin alkamisen, joka ei aloita verenkiertoa (kammiovärinä, pulssiton kammiotakykardia) ja ensimmäisen defibrillaatioiskun välillä. Yhdysvaltalainen sydänjärjestö AHA (American Heart Association) on määritellyt seuraavat kriittiset vaiheet sydämenpysähdyksestä selviämisen tapahtumaketjussa. varhainen avunsaanti varhainen puhallus-paineluelvytys varhainen defibrillaatio varhainen ensihoidon ammattilaisten saapuminen paikalle. Potilaan fysiologinen tila voi vaikuttaa defibrilloinnin onnistumistodennäköisyyteen. Potilaan elvytyksen epäonnistuminen ei siis välttämättä anna luotettavaa tietoa defibrillaattorin toiminnasta. Potilailla ilmenee usein energiansiirron aikana lihasliikkeitä (hypyt ja nytkähtely). Näiden liikkeiden puuttuminen ei anna luotettavaa näyttöä energian siirtymisestä tai defibrillaattorin toiminnasta. OIREET Defibrillointi Defibrillointi on yleisesti hyväksytty menetelmä pysäyttää tiettyjä potentiaalisesti kuolemaan johtavia sydämen rytmihäiriöitä, kuten kammiovärinä tai pulssiton kammiotakykardia. Defibrillaattoria tulee käyttää puoliautomaattisessa tilassa (AED) vain potilailla, joilla on sydämenpysähdys. Potilas on silloin reagoimaton, hän ei hengitä normaalisti eikä hänessä näy verenkierron merkkejä. Defibrillaattoria saa käyttää tavallisten defibrillointielektrodien kanssa vain aikuisilla ja yli 8-vuotiailla tai yli 25 kg painavilla lapsilla. Alle 8-vuotiaiden tai alle 25 kg painavien lasten defibrilloinnissa on käytettävä vauvojen/lasten alennetun energian defibrillointielektrodeja. EKG-monitorointi EKG-monitorointia käytetään tajuissaan ja tajuttomana olevien, kaiken ikäisten potilaiden EKG-rytmin ja sydämen lyöntinopeuden tarkkailuun. vi LIFEPAK defibrillaattori, käyttöohjeet

9 Johdanto KÄYTTÄJÄLLE ASETETUT VAATIMUKSET LIFEPAK defibrillaattori toimii vuorovaikutuksessa käyttäjän kanssa potilaan defibrilloinnin aikana. Defibrillaattoria saavat käyttää henkilöt, joilla on lääkärin tai sairaalan johdon valtuutus tehtävään ja jotka omaavat vähintään seuraavat taidot ja koulutuksen: puhallus-paineluelvytyskoulutus defibrillointikoulutus, joka vastaa Yhdysvaltain sydänjärjestön AHA:n suositusta LIFEPAK defibrillaattorin käyttökoulutus. LIFEPAK defibrillaattori on tarkoitettu käytettäväksi sekä sairaaloissa että sairaaloiden ulkopuolella. Manuaalista tilaa voivat käyttää henkilöt, jotka osaavat tulkita EKG-käyriä ja haluavat käyttää defibrillaattoria iskujen antamiseen puoliautomaattisen tilan ulkopuolella. Käyttäjä ohjaa iskujen latausta ja antamista. EKG-tilassa laite näyttää ei-diagnostisen EKG-käyrän. EKG-käyrien tulkitsemiseen koulutetut henkilöt saavat käyttää EKG-tilaa sydämen rytmin ja lyöntinopeuden monitorointiin käyttäen tavallisia EKG-elektrodeja. EKG-tilassa defibrillaattori ei voi antaa iskuja, mutta LIFEPAK defibrillaattori jatkaa potilaan EKG-käyrän analysointia etsien iskua vaativaa rytmiä. TIETOJA LIFEPAK DEFIBRILLAATTORISTA LIFEPAK defibrillaattori on puoliautomaattinen malli, jota voidaan käyttää jossakin seuraavista kolmesta toimintatilasta: puoliautomaattinen tila (AED), Manuaalinen tila ja EKG-tila. Defibrillaattori käyttää patentoitua Physio-Control Shock Advisory System -järjestelmää (SAS) potilaan elektrokardiografiarytmin (EKG) analysoimiseen. Järjestelmä ilmoittaa käyttäjälle, kun se havaitsee tai ei havaitse iskua vaativan rytmin. Käyttäjän tulee toimia laitteen antamien ohjeiden mukaisesti potilaan defibrilloimiseksi. Defibrillaattorin toiminnot Seuraavissa kappaleissa esitellään LIFEPAK defibrillaattorin toiminnot. Sydämen rytmin analyysi Physio-Controlin patentoitu SAS-järjestelmä arvioi potilaan sydämen rytmin. EKG-näyttö (valinnainen) Tämä toiminto mahdollistaa EKG-näytön puoliautomaattisessa tilassa käyttäen 3-johtoista kaapelia (kytkentä II). Tämä toiminto on myös välttämätön defibrillaattorin käyttämiseksi Manuaalisessa tilassa. Defibrilloinnin aaltomuoto Defibrillointi-isku, joka käyttää ADAPTIV -teknologiaa, annetaan bifaasisen, typistetyn eksponentiaalisen (BTE) defibrillointiaallon muodossa. Bifaasiset LIFEPAK-defibrillaattorit mittaavat potilaan transtorakaalisen impedanssin ja säätävät automaattisesti defibrillointiaallon virran, keston ja jännitteen potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisiksi. Potilaan impedanssi mitataan aina, kun defibrillaatioelektrodit ovat kosketuksissa potilaaseen. LIFEPAK defibrillaattori, käyttöohjeet Physio-Control, Inc. vii

10 Johdanto cprmax -tekniikka cprmax-tekniikka on kehitetty maksimoimaan LIFEPAK defibrillaattorin käytön yhteydessä annettavan puhallus-paineluelvytyksen (PPE) määrä. Kun defibrillaattoria käytetään tehtaassa määritetyin oletusasetuksin, AED-protokolla vastaa AHA:n (American Heart Association) vuonna 2005 antamia suosituksia puhallus-paineluelvytyksestä ja kardiovaskulaarisesta ensihoidosta sekä Euroopan elvytysneuvoston elvytyssuosituksia. Tietojen hallinta LIFEPAK defibrillaattori tallentaa digitaalisesti potilastiedot, mukaan lukien EKG-rytmin ja annetut defibrillaatioiskut. Tallennetut tiedot voidaan siirtää defibrillaattorista tietokoneeseen infrapunayhteydellä. Tietokoneessa täytyy olla jokin LIFENET -tuote asennettuna, jotta se voi vastaanottaa tallennetut potilastiedot ja jotta tietoja voi tarkastella tietokoneella. Akkuvaihtoehdot Defibrillaattorin virranlähteenä toimii ei-ladattava litium-mangaanidioksidiakku (Li/MnO 2 ) tai ladattava litiumioniakku (Li-ion). Molemmissa akuissa on ilmaisimet, jotka ilmoittavat likimääräisen varaustilan. Ei-ladattava akku soveltuu parhaiten vähän käytettäviin defibrillaattoreihin. Ladattava akku soveltuu parhaiten paljon käytettäviin defibrillaattoreihin, kuten palokuntien ja ambulanssien laitteisiin. Ladattava akku on ladattava ajoittain ulkoisella akkulaturilla. Jos defibrillaattori on vahingossa käynnistetty tai jätetty päälle, akun latauksen säästämiseksi defibrillaattori sammuu automaattisesti, jos sitä ei kytketä potilaaseen eikä painikkeisiin kosketa viiteen minuuttiin. Päivittäinen itsetesti Defibrillaattori suorittaa päivittäisen itsetestin kerran 24 tunnissa sekä joka kerta, kun laite käynnistetään. Tämä toiminto testaa defibrillaattorin tärkeimmät virtapiirit, jotta laite varmasti toimii tarvittaessa. Valmiusnäyttö LIFEPAK defibrillaattorissa on valmiusnäyttö. Valmiusnäyttöön ilmestyvä OK-symboli ilmoittaa onnistuneesta itsetestistä. Valmiusnäytössä näkyy myös akkusymboli, joka ilmoittaa akun jäljellä olevan latauksen likimäärin. Jos itsetestissä ilmenee, että laite vaatii huoltoa, OK-symboli häviää ja huoltosymboli tulee näkyviin. TEKSTIMUOTOILUT Tässä oppaassa käytetään eri tekstimuotoiluja osoittamaan merkintöjä, näyttöviestejä ja äänikehotteita. Käyttöohjainten nimet: Näyttöviestit ja äänikehotteet: ISOT KIRJAIMET, kuten PÄÄLLÄ/POIS ja DEFIB. KURSIVOIDUT ISOT KIRJAIMET kuten PAINA ANALYSOI ja KYTKE ELEKTRODIT. viii LIFEPAK defibrillaattori, käyttöohjeet

11 TURVALLISUUS 1 Tässä luvussa on tärkeitä tietoja LIFEPAK defibrillaattorin turvallisesta käytöstä. Tutustu tässä jaksossa esiteltyihin termeihin, varoituksiin ja symboleihin. Termit sivulla 1-2 Yleisiä varoituksia ja huomioon otettavia seikkoja 1-2 Symbolit 1-3 LIFEPAK defibrillaattori, käyttöohjeet Physio-Control, Inc.

12 Turvallisuus TERMIT Seuraavat termit esiintyvät tässä käyttöohjeessa tai LIFEPAK defibrillaattorissa. Vaara: Välitön vaara, joka johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan. Varoitus: Vaara tai epäturvallinen käyttö, joka voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan. Varoitus: Vaara tai epäturvallinen käyttö, joka voi johtaa lieviin henkilövahinkoihin, tuotteen vahingoittumiseen tai esinevahinkoihin. YLEISIÄ VAROITUKSIA JA HUOMIOON OTETTAVIA SEIKKOJA Seuraava kohta sisältää yleisiä varoituksia ja huomioon otettavia seikkoja. Muut, tarkemmat varoitukset ja huomioon otettavat seikat mainitaan tämä käyttöohjeen muissa luvuissa. VAROITUKSET! Sähköiskun vaara. Defibrillaattori voi tuottaa 360 joulen sähköenergian. Ellei laitetta käytetä näissä käyttöohjeissa neuvotulla tavalla, tämä sähköenergia voi aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Älä yritä käyttää tätä laitetta, ellet täysin tunne näitä käyttöohjeita ja kaikkien säätimien, ilmaisimien, liittimien ja lisälaitteiden toimintaa. Sähköiskun vaara. Älä pura defibrillaattoria osiin. Laitteessa ei ole mitään käyttäjän huollettavia osia, ja siinä voi olla vaarallisia sähköjännitteitä. Ota yhteys valtuutettuun huoltoasentajaan. Sähköiskun tai tulipalon vaara. Älä upota mitään tämän laitteen osaa veteen tai muuhun nesteeseen. Vältä nesteen joutumista laitteeseen tai lisävarusteisiin. Älä käytä puhdistukseen ketonia tai muita syttyviä aineita. Älä käytä autoklaavia tai sterilointia tämän laitteen tai lisävarusteiden puhdistamiseen, ellei toisin ole määrätty. Mahdollinen tulipalo tai räjähdys. Älä käytä tätä laitetta syttyvien kaasujen tai anesteettisten aineiden läheisyydessä. Noudata varovaisuutta käyttäessäsi tätä laitetta happilähteiden (esimerkiksi käsiventilaattorin) lähellä. Sulje kaasulähde tai siirrä se pois potilaan läheisyydestä defibrilloinnin ajaksi. Mahdollinen sähköhäiriö laitteessa. Muista lähellä toimivista laitteista voi lähteä voimakkaita elektromagneettisia häiriöitä tai radiohäiriöitä (RFI, Radio Frequency Interference), jotka voivat häiritä tämän laitteen toimintaa. Häiriöt voivat johtaa laitteen virheelliseen toimintaan, vääristää EKG:tä tai estää defibrillointia vaativan rytmin havaitsemisen. Vältä laitteen käyttöä poltinkojeitten, diatermialaitteiden, matkapuhelinten sekä muiden kannettavien tai siirrettävien radiotaajuisten tiedonsiirtolaitteiden läheisyydessä. Älä käynnistä ja sammuta radiopuhelimia nopeasti. Katso kohdasta LIFEPAK defibrillaattorin sähkömagneettinen yhteensopivuus ohjeita suositellut laitteiden väliset etäisyydet. Ota yhteys Physio-Controlin tekniseen tukeen, jos tarvitset apua. Mahdolliset sähköhäiriöt. Sellaisten kaapeleiden, elektrodien ja lisävarusteiden käyttö, joita ei ole määritetty yhteensopiviksi tämän laitteen kanssa, voi johtaa elektromagneettisten häiriöiden tai radiohäiriöiden lisääntymiseen, mikä puolestaan voi vaikuttaa tämän laitteen tai sen lähellä olevien laitteiden toimintaan. Käytä ainoastaan näissä käyttöohjeissa määritettyjä lisävarusteita. 1-2 LIFEPAK defibrillaattori, käyttöohjeet

13 Turvallisuus VAROITUKSET! (JATKUU) Mahdolliset sähköhäiriöt. Tämä defibrillaattori voi aiheuttaa sähkömagneettisia häiriöitä (EMI, Electromagnetic Interference) etenkin lataamisen ja energianlähetyksen aikana. Sähkömagneettinen häiriö voi vaikuttaa muiden lähellä olevien laitteiden toimintaan. Jos mahdollista, tarkista defibrillaattorin purkauksen vaikutukset muihin laitteisiin, ennen kuin käytät defibrillaattoria hätätilanteissa. Mahdollinen laitteen sammuminen. Pidä aina ylimääräinen täyteen ladattu, asianmukaisesti huollettu akku saatavilla. Vaihda akku, kun laite ilmoittaa akun olevan tyhjentymässä. Mahdollinen laitteen virheellinen toiminta. Muiden valmistajien kaapeleiden, elektrodien tai akkujen käyttö voi johtaa laitteen virheelliseen toimintaan ja mitätöidä turvasertifikaatit sekä takuun. Käytä ainoastaan näissä käyttöohjeissa määritettyjä osia ja lisävarusteita. Turvallisuusriskit ja mahdolliset laitevahingot. Monitorit, defibrillaattorit ja niiden lisävarusteet (mukaan luettuina elektrodit ja kaapelit) sisältävät ferromagneettisia aineita. Kuten ferromagneettisia laitteita yleensä, näitä tuotteita ei pidä käyttää magneettikuvauslaitteiden (MRI, Magnetic Resonance Imaging) aiheuttamien voimakkaiden magneettikenttien läheisyydessä. MRI-laitteen luoma voimakas magneettikenttä vetää laitteita puoleensa voimalla, joka voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman laitteen ja MRI-laitteen välissä oleville henkilöille. Tämä magneettivoima voi myös vahingoittaa laitteita. Sähköä johtavien materiaalien, esimerkiksi potilaaseen kiinnitettyjen johtojen ja pulssioksimetrin antureiden kuumetessa, voi aiheutua myös ihon palovammoja. Lisätietoja saat MRI-laitteen valmistajalta. HUOMIO! Mahdollinen laitevahinko. Tämä laite saattaa rikkoutua mekaanisen tai fyysisen väärinkäytön, kuten veteen upottamisen tai pudottamisen, seurauksena. Jos laitetta on käytetty väärin, poista se käytöstä ja ota yhteys valtuutettuun huoltoasentajaan. SYMBOLIT Seuraavat symbolit esiintyvät tässä käyttöohjeessa sekä LIFEPAK defibrillaattorin eri kokoonpanoissa ja lisävarusteissa. Defibrillointisuojattu BF-tyypin potilaskytkentä Huomio. Lue laitteen mukana toimitettavat ohjeet Varoitus. Korkea jännite BF-tyypin potilaskytkentä LIFEPAK defibrillaattori, käyttöohjeet Physio-Control, Inc.

14 Turvallisuus Valikkopainike Akun tila -symboli Huoltosymboli OK Symboli, joka ilmoittaa onnistuneesta itsetestistä Viimeinen käyttö- tai asennuspäivä muodossa vvvv-kk-pp tai vvvv-kk Tämä puoli ylöspäin Helposti särkyvä Käsiteltävä varoen Suojaa vedeltä Kertakäyttöinen EU-direktiivien mukainen vaatimustenmukaisuusmerkintä Kanadan standardisoimisliiton sertifiointi Kanadan ja Yhdysvaltojen markkinoita varten Niitä LIFEPAK defibrillaattorin osia, jotka saattavat suoraan tai satunnaisesti koskea potilaaseen tai hoitajaan normaalissa käytössä, ei ole valmistettu materiaaleista, jotka sisältävät lateksia tarkoituksellisesti lisättynä komponenttina tai odotettavissa olevana epäpuhtautena. Kaapelin liitin!usa Koskee vain Yhdysvaltoja 1-4 LIFEPAK defibrillaattori, käyttöohjeet

15 Turvallisuus YYYY Valmistusvuosi Virta päällä/pois Defibrillointipainike Defibrillointisymboli Tämä symboli ilmoittaa paristolokeron sijainnin Suositeltava säilytyslämpötila: C. Säilytys äärilämpötiloissa 30 C ja 60 C on rajoitettu 7 vuorokauteen. Jos tuotetta säilytetään äärilämpötilassa yli viikon, elektrodin varastoitavuus kärsii. Suositeltu kuljetuslämpötila: C Ilman suhteellinen kosteus: 5 95 % Älä sijoita laitetta avotulen lähelle, kuumenna sitä yli 100 C:seen tai polta sitä Älä litistä tai puhkaise akkua äläkä pura sitä osiin Älä lataa akkua Li / MnO2 Litium-mangaanidioksidiakku Ladattava akku 1000 LIFEPAK defibrillaattorin kanssa käytettävä akku Litiumioniakun kanssa käytettävä akkulaturi LIFEPAK defibrillaattori, käyttöohjeet Physio-Control, Inc.

16 Turvallisuus Vaihto-tasavirtasovitin Älä hävitä laitetta lajittelemattoman jätteen mukana. Hävitä laite paikallisten määräysten mukaisesti. Katso osoitteesta miten laite hävitetään oikein. Vauvojen/lasten matalan energian elektrodit eivät ole yhteensopivia QUIK-COMBO -defibrillointikaapelien kanssa. Kytke vauvojen/lasten elektrodit suoraan defibrillaattoriin. LOT Eränumero (eräkoodi) PN, MIN Valmistajan tuotenumero CAT Luettelonumero REF Tilausnumero SN Rx Only tai Rx Only IP55 Sarjanumero Vain lääkärin määräyksestä Kotelon sisäänpääsysuojauskoodi IEC standardin mukaan 1-6 LIFEPAK defibrillaattori, käyttöohjeet

17 PAINIKKEET JA ILMAISIMET 2 Tässä jaksossa kuvataan LIFEPAK defibrillaattorin painikkeet ja ilmaisimet. Painikkeet ja ilmaisimet sivulla 2-2 Akkuilmaisimet 2-5 Akkulaturin ilmaisimet 2-6 LIFEPAK defibrillaattori, käyttöohjeet Physio-Control, Inc.

18 Painikkeet ja ilmaisimet PAINIKKEET JA ILMAISIMET Tässä jaksossa kuvataan LIFEPAK 1000-defibrillaattorin painikkeet ja ilmaisimet (vasen puoli) (vasen puoli) Kuva 2-1 Painikkeet ja ilmaisimet Taulukko 2-1 Painikkeet ja ilmaisimet Toiminto Kuvaus 1 Valmiusnäyttö Valmiusnäyttö ilmoittaa defibrillaattorin valmiustilan. Kolme symbolia (, ja ) ilmoittavat onko defibrillaattori valmis käytettäväksi vai täytyykö sille ensin tehdä jotakin. Seuraavassa kerrotaan mitä symbolit tarkoittavat ja milloin/mihin ne ilmestyvät. Jakoavainsymboli ilmestyy valmiusnäyttöön, kun laite on tilassa, joka estää tai saattaa estää normaalin defibrilloinnin. OK-symboli tarkoittaa, että defibrillaattori on valmiina käyttöön. Tämä symboli näkyy vain silloin, kun defibrillaattori on kytketty pois päältä. Akkusymboli ilmestyy valmiusnäyttöön, kun defibrillaattori on pois päältä. Kun näkyvissä on yksi pylväs, akun lataus on heikko. Jos symboli on aivan tyhjä, akku on lähes tyhjä ja tällöin OK-symboli ei tule näkyviin laitteen ollessa suljettuna. 2-2 LIFEPAK defibrillaattori, käyttöohjeet

19 Painikkeet ja ilmaisimet Taulukko 2-1 Painikkeet ja ilmaisimet (jatkuu) Toiminto Kuvaus 2 Kaiutin Kaiuttimen kautta laite antaa äänikehotteita ja -merkkejä. 3 Vihreästä VIRTA-painikkeesta laite käynnistetään ja suljetaan. ON Painikkeen valo palaa defibrillaattorin ollessa päällä. 4 PÄÄLLÄ/POIS-painike DEFIBRILLOINTIPAINIKKEEN painaminen (painikkeen vilkkuessa) antaa potilaalle defibrillointi-iskun. DEFIBRILLOINTIPAINIKE 5 Tällä voit valita toimintatilan (Manuaalisen tai puoliautomaattisen tilan eli AED-tilan) sekä syöttää laitteeseen tietoja Asetustilassa. VALIKKOPAINIKE 6 Akkulokero Akkulokeroon mahtuu yksi akku. 7 Laitteen kaksi pehmeää painiketta ovat yhteydessä näyttöön ja niiden avulla voit suorittaa valintoja Pehmeät painikkeet defibrillaattoria käyttäessäsi. Pehmeiden painikkeiden toiminnot riippuvat tehtävästä, jota olet suorittamassa. Niiden kulloinenkin toiminto ilmenee näytössä niiden yläpuolella olevista merkinnöistä. 8 IrDA-portti Infrared Data Association. Tämän portin kautta tiedot siirretään langattomasti defibrillaattorista PC:hen. 9 Näyttö Antaa käyttäjälle tietoja laitteen kaikissa toimintatiloissa. Kuva 2-2 määrittelee näyttöön tulevat tiedot. 10 Kaapeliliitäntä Tämän liitännän kautta voidaan laitteeseen kytkeä suoraan defibrillointielektrodit (musta), EKG-kaapeli (vihreä), vauvojen/lasten elektrodit (vaaleanpunainen) ja QUIK-COMBO-defibrillointielektrodit (harmaa). LIFEPAK defibrillaattori, käyttöohjeet Physio-Control, Inc.

20 Painikkeet ja ilmaisimet Sydämen lyöntinopeuden näyttö Viestiruutu Iskunäyttö Akun tila -symboli Kulunut aika EKG Äänikehotteet Pehmeän painikkeen merkintä Valikkopainike Pehmeät painikkeet Kuva 2-2 Defibrillaattorin näyttö Sydämen lyöntinopeuden näyttö. Sydämenlyöntinopeuden näyttö ilmoittaa sydämen lyöntinopeudet välillä bpm. Näyttö on päällä Manuaalisessa tilassa tai kun käytössä on 3-johtoinen EKG-kaapeli. Akun tila -symboli. Kun defibrillaattori on päällä, tämä symboli näkyy näytössä ilmoittaen akun latauksen suhteellisen tason. Kun näkyvissä on yksi pylväs, akun lataus on heikko. Kun akun lataus on erittäin heikko, symboli on täysin tyhjä ja näyttöön ilmestyy viesti VAIHDA AKKU. EKG. Näyttöön ilmestyvä EKG on ei-diagnostinen EKG, joka saadaan defibrillointielektrodien tai EKG-kaapelin kytkennän II kautta. EKG:n näkyminen näytössä ei takaa, että potilaalla on pulssi. Pehmeiden painikkeiden merkinnät. Nämä merkinnät määrittävät toiminnon, jonka voi aktivoida painamalla pehmeää painiketta. ANALYSOI ja PURA LATAUS ovat esimerkkejä toiminnoista. 2-4 LIFEPAK defibrillaattori, käyttöohjeet

21 Painikkeet ja ilmaisimet AKKUILMAISIMET LIFEPAK defibrillaattorissa voidaan käyttää kahta akkutyyppiä: ei-ladattavaa litium-mangaanidioksidiakkua ladattavaa litiumioniakkua. Akun varaustason ilmaisimet Molemmissa akkutyypeissä on varausilmaisin, joka osoittaa likimääräisen varaustason, kun akkua ei ole asennettu defibrillaattoriin. Voit tarkistaa akun varaustason painamalla akkusymbolin alapuolella olevaa harmaata painiketta, ennen kuin asennat akun defibrillaattoriin. Huomaa: Pidä aina mukana täyteen ladattu vara-akku. Molemmissa akkutyypeissä tässä näkyvät neljä ilmaisinta osoittavat likimääräistä varausta. varaus > 75 % varaus > 50 % varaus > 25 % varaus 25 % tai vähemmän Kuva 2-3 Akun varausilmaisimet Huomaa: Uuden ladattavan akun varausilmaisin ei toimi, ennen kuin akku on ladattu ensimmäisen kerran. Akun varoitusilmaisimet Molemmissa akkutyypeissä yksittäinen vilkkuva merkkivalo merkitsee, että akun varaus on erittäin heikko. Tällöin akku on irrotettava latausta varten (jos käytössä on ladattava akku) tai hävitettävä (jos käytössä on ei-ladattava akku). Ladattavissa akuissa kaksi vilkkuvaa merkkivaloa merkitsee, että akku on viallinen ja että se on palautettava paikalliselle Physio-Controlin edustajalle. Kuva 2-4 Akun varoitusilmaisimet Ei-ladattava akku on toimitushetkellä täynnä. Kaikkien neljän merkkivalon pitäisi syttyä, kun painat varausilmaisimen painiketta. Tarkista uuden ei-ladattavan akun varaus ennen käyttöä. Jos akku pidetään hyvässä kunnossa, uusi ei-ladattava akku tuottaa keskimäärin 17 tuntia käyttöaikaa tai 440 kertaa 200 joulen iskun. LIFEPAK defibrillaattori, käyttöohjeet Physio-Control, Inc.

22 Painikkeet ja ilmaisimet Ladattavan akun varaustila on toimitushetkellä noin 40 %, ja akku on ladattava täyteen ennen käyttöä. Lataa akku täyteen kuuden kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta ja vähintään kuuden kuukauden välein sen jälkeen. Jos akku pidetään hyvässä kunnossa, uusi täyteen ladattu akku tuottaa keskimäärin 10 tuntia käyttöaikaa tai 261 kertaa 200 joulen iskun. Koska kaikkien ladattavien akkujen kapasiteetti pienenee ajan kuluessa ja koska akkukapasiteetti ja varaus määräävät yhdessä, kuinka kauan ladattava akku antaa virtaa defibrillaattorille, täyteen ladatun akun käyttöaika lyhenee akun vanhetessa. AKKULATURIN ILMAISIMET LIFEPAK defibrillaattorin akkulaturi on tarkoitettu käytettäväksi LIFEPAK defibrillaattorin ladattavien litiumioniakkujen (Li-ion) kanssa. Muut akut eivät ole yhteensopivia tämän laturin kanssa. Akkulaturin täydelliset tiedot ovat sen mukana toimitetuissa LIFEPAK defibrillaattorin akkulaturin käyttöohjeissa. Kun akkulaturiin kytketään virta, sen molemmat merkkivalot vilkkuvat kerran ja sammuvat sitten. Ennen kuin asetat akun laturiin, tarkista, ettei akun navoissa ole näkyviä vaurioita tai likaa. Kuva 2-5 sisältää akkulaturin merkkivalojen merkitykset, kun laturissa on ladattava akku. 1 2 Merkkivalo Toiminta Määritelmä Selitys 1 Vilkkuva vihreä Akku latautuu. Tyhjän akun lataaminen kestää noin 4 tuntia. 1 Yhtäjaksoinen vihreä 2 Punainen Akku on latautunut. Akku tai laturi on viallinen. Jos akkua pidetään laturissa, sen varaus pysyy jatkuvasti hyvänä. Kun lataus on päättynyt, laturi siirtyy ylläpitotilaan ja lataa akun ajoittain automaattisesti täyteen. Testaa akku seuraavasti: Irrota akku ja tarkista varausilmaisin. Kaksi vilkkuvaa merkkivaloa ovat merkki akkuviasta. Testaa laturi seuraavasti: Aseta laturiin toimiva akku. Jos punainen merkkivalo palaa edelleen, laturissa on vika. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon ja ilmoita viallisesta akusta tai laturista ja pyydä lisäohjeita. Kuva 2-5 Akkulaturin ilmaisimet Lisätietoja akuista ja niiden hävittämisestä on kohdissa Akun kunnossapito sivulla 5-4 ja Tuotteen kierrätystiedot sivulla LIFEPAK defibrillaattori, käyttöohjeet

23 LIFEPAK DEFIBRILLAATTORIN KÄYTTÖ 3 Tämä luku sisältää perustietoja LIFEPAK defibrillaattorista sekä laitteen yleisiä käyttöohjeita. Toimintatapa sivulla 3-2 Defibrillointi puoliautomaattisessa eli AED-tilassa 3-3 Defibrillointi Manuaalisessa tilassa 3-6 Defibrilloinnin vianmääritys 3-7 EKG-monitorointi (EKG-tila) 3-9 LIFEPAK defibrillaattori, käyttöohjeet Physio-Control, Inc.

24 LIFEPAK defibrillaattorin käyttö TOIMINTATAPA LIFEPAK defibrillaattoria voidaan käyttää: puoliautomaattiseen ulkoiseen defibrillointiin (AED-tila) manuaaliseen defibrillointiin (Manuaalinen tila) (vaatii EKG-näyttövaihtoehdon) EKG-monitorointiin (EKG-tila) (vaatii EKG-näyttövaihtoehdon) Varoituksia ja huomioon otettavia seikkoja VAROITUKSET! Sähköiskun vaara. Defibrillaattori voi tuottaa 360 joulen sähköenergian. Kun annat defibrillaattorilla iskun, älä koske kertakäyttöisiin elektrodeihin. Sähköiskun vaara. Jos henkilö koskee potilaaseen, vuoteeseen tai mihin tahansa sähköä johtavaan materiaaliin, joka on kosketuksissa potilaaseen defibrillaation aikana, tuotettu energia voi purkautua osittain tämän henkilön kautta. Ennen kuin annat defibrillaatioiskun, varmista, että kukaan ei kosketa potilasta, vuodetta tai muuta potilaaseen kosketuksissa olevaa sähköä johtavaa materiaalia. Mahdolliset palovammat iholla. Ihon ja elektrodien väliin jäänyt ilma saattaa aiheuttaa defibrillaation aikana potilaan iholle palohaavoja. Kiinnitä elektrodit niin, että ne ovat koko pinta-alaltaan kosketuksissa potilaan ihoon. Älä siirrä elektrodeja, kun ne on kerran kiinnitetty. Jos elektrodien paikkaa on muutettava, irrota ne ja vaihda tilalle uudet. Palovammat ja tehoton energian lähetys. Kuivuneet tai vahingoittuneet elektrodit voivat aiheuttaa valokaaren muodostumisen ja palovammoja defibrillaation aikana. Älä käytä elektrodeja, jotka ovat olleet pois pakkauksesta yli 24 h. Älä käytä elektrodeja, joiden viimeinen käyttöpäivä on umpeutunut. Tarkasta, että elektrodin liimapinta on ehjä. Vaihda elektrodit 50 iskun jälkeen. Häiriöt implantoitujen sähkölaitteiden toiminnassa. Defibrillaatio saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä implantoiduissa laitteissa. Jos mahdollista, älä aseta elektrodeja implantoitujen laitteiden päälle. Jos mahdollista, varmista defibrillaation jälkeen, että implantoitu laite toimii oikein. Mahdollinen tietojen väärä tulkinta. Älä suorita analyysia liikkuvassa ajoneuvossa. Liike voi aiheuttaa häiriön EKG-signaalissa, mikä voi johtaa virheelliseen Defibrilloi- tai Älä defibrilloir -viestiin. Liikkeen tunnistus voi hidastaa analyysia. Pysäytä ajoneuvo äläkä koske potilaaseen analyysin aikana. Mahdollinen tietojen väärä tulkinta. Älä liikuta defibrillaattoria analyysin aikana. Liike voi aiheuttaa häiriön EKG-signaalissa, mikä voi johtaa virheelliseen Defibrilloi- tai Älä defibrilloi -päätökseen. Älä koske potilaaseen äläkä defibrillaattoriin analyysin aikana. HUOMIO! Mahdollinen laitevahinko. Irrota ennen tämän defibrillaattorin käyttöä potilaasta kaikki laitteet, joissa ei ole defibrillointisuojausta. 3-2 LIFEPAK defibrillaattori, käyttöohjeet

25 LIFEPAK defibrillaattorin käyttö DEFIBRILLOINTI PUOLIAUTOMAATTISESSA ELI AED-TILASSA LIFEPAK defibrillaattori käyttää patentoitua Physio-Control SAS-järjestelmää potilaan sydämen rytmin arvioimiseen. LIFEPAK defibrillaattorissa on lisätoiminto, joka näyttää EKG-käyrän ja sydämenlyöntinopeuden AED-tilassa. Laite toimii AED-tilassa aina samalla tavalla, riippumatta siitä näkyykö EKG-käyrä näytössä vai ei. Kun EKG-NÄYTTÖ kytketään PÄÄLLE, EKG-käyrä ilmestyy näyttöön yhdessä AED-viestien ja kehotteiden kanssa. Kun EKG-NÄYTTÖ kytketään POIS PÄÄLTÄ, viestit ja kehotteet täyttävät näytön. LIFEPAK defibrillaattorin käytön perusvaiheet 1 Varmista, että potilaalla on sydämenpysähdys (potilas on reagoimaton, ei hengitä normaalisti eikä normaalista verenkierrosta ole merkkejä). 2 Käynnistä defibrillaattori painamalla VIRTAPAINIKETTA (vihreä merkkivalo syttyy). Laitteen antamat äänikehotteet ohjaavat sinua elvytyksen aikana. 3 Valmista potilas elektrodien kiinnittämistä varten. Jos mahdollista, aseta potilas kovalle alustalle pois veden läheisyydestä. Riisu potilaan rintakehä paljaaksi. Jos karvoitus on runsasta, poista se elektrodien kiinnityskohdista. Jos karvoitus täytyy ajella pois, vältä tekemästä haavoja ihoon. Puhdista iho ja hankaa kuivaksi pyyhkeellä tai sidetaitoksella. Älä käytä iholla alkoholia, tinktuuraa, bentsoeta tai deodoranttia. 4 Avaa hoitoelektrodipakkaus ja poista elektrodit. Kuori elektrodien suojatausta hitaasti pois aloittaen kaapelikytkennän päästä. Hävitä suojatausta turvallisesti, jotta kukaan ei liukastu siihen. LIFEPAK defibrillaattori, käyttöohjeet Physio-Control, Inc.

26 LIFEPAK defibrillaattorin käyttö 5 Kiinnitä defibrillointielektrodit potilaan rintakehään. Aloita kiinnitys toisesta reunasta ja paina elektrodit tiukasti kiinni potilaan ihoon, kuvan osoittamiin kohtiin. Anteriorinen Lateraalinen VAROITUS! Liiallinen energian tuotto Alle 8-vuotiailla tai alle 25 kg painavilla lapsilla on käytettävä vauvojen/ lasten alennetun energian defibrillointielektrodeja. Älä käytä pediatrisia QUICK-COMBO-elektrodeja, sillä ne eivät heikennä tämän defibrillaattorin välittämää energiaa. 6 Kytke elektrodit defibrillaattoriin (jos niitä ei ollut vielä kytketty). 7 Noudata näyttöön ilmestyvien viestien sekä äänikehotteiden ohjeita. AED-tilan äänikehotteet ja viestit Seuraavat äänikehotteiden ja viestien kuvaukset perustuvat AED-tilan oletusarvoihin. Jos asetuksia muutetaan, defibrillaattori saattaa toimia eri tavalla. KYTKE ELEKTRODIT IRTI POTILAASTA, ANALYSOINTI KÄYNNISSÄ, IRTI POTILAASTA VALMISTAUDUTAAN DEFIBRILLOINTIIN IRTI POTILAASTA, PAINA DEFIBRILLOINTIPAINIKETTA ISKU ANNETTU ALOITA ELVYTYS ÄLÄ DEFIBRILLOI Äänikehote ja viesti, kun potilasta ei ole liitetty defibrillaattoriin. Äänikehote ja viesti, kun potilasta ei ole liitetty defibrillaattoriin. Älä koske potilaaseen, defibrillaattoriin tai kaapeleihin analyysin aikana. EKG-analyysin suorittaminen kestää 6 9 sekuntia. Viesti, kun defibrillaattori havaitsee iskua vaativan rytmin. Defibrillaattori latautuu iskulle määritettyyn joulemäärään. Nouseva äänimerkki ja latauspylväät näytössä tarkoittavat, että lataus on meneillään. Äänikehote ja viesti, kun laite on täysin latautunut. Punaisen (defibrillointi) -painikkeen valo vilkkuu. Varmista, että kukaan läsnäolijoista ei kosketa potilasta, vuodetta tai laitteita, jotka ovat kosketuksissa potilaaseen. Paina (defibrillointi) -painiketta, jolloin laite antaa defibrillointi-iskun. Iskujen energiataso riippuu energiavalikon asetuksista sekä iskujen jälkeen tapahtuvasta analyysista. Jos (defibrillointi) -painiketta ei paineta 15 sekunnin kuluessa, defibrillaattori purkaa latauksen automaattisesti ja näyttöön ilmestyy viesti PURKAA LATAUSTA... Iskun jälkeen näkyvä viesti. Elvytysaikaa varten näyttöön tulee viesti sekä laskuri (muodossa min:s). Äänikehote ja viesti, kun defibrillaattori havaitsee defibrillointia tarvitsemattoman rytmin. Defibrillaattori ei lataudu, eikä iskua voi siis antaa. Kun ÄLÄ DEFIBRILLOI-kehote seuraa iskun antamista ja elvytystä, energiataso ei nouse seuraavaa iskua varten. 3-4 LIFEPAK defibrillaattori, käyttöohjeet

27 LIFEPAK defibrillaattorin käyttö Elektrodien asettaminen erityistilanteissa Kun asetat elektrodeja potilaalle, ole tarkkana seuraavissa tilanteissa: Ylipainoiset ja isorintaiset potilaat Mikäli mahdollista, kiinnitä elektrodit tasaiseen kohtaan rinnalla. Jos ihopoimut tai rintojen kudos haittaavat elektrodien kiinnittymistä, levitä ihopoimuja niin, että saat luotua tasaisen kiinnityskohdan. Laihat potilaat Myötäile kylkiluiden muodostamaa kuviota kiinnittäessäsi elektrodeja potilaan rintaan. Näin varmistat, ettei elektrodin ja ihon väliin jää ilmaa, vaan elektrodi kiinnittyy tiukasti. Potilaat, joilla on implantoitu sydämentahdistin Mikäli mahdollista, älä aseta elektrodia suoraan implantoidun sydämentahdistimen päälle. Hoida tällaista potilasta aivan kuten ketä tahansa ensiapua tarvitsevaa potilasta. Potilaat, joilla on implantoitu defibrillaattori Kiinnitä elektrodit anterolateraalisesti. Hoida tällaista potilasta aivan kuten ketä tahansa ensiapua tarvitsevaa potilasta. Elektrodien vaihtoehtoinen, anteroposteriorinen asento Elektrodien anteroposteriorinen kiinnitys tapahtuu seuraavasti: 1 Aseta toinen defibrillointielektrodeista ( tai +) vasemman prekordiumin päälle kuten kuvassa 3-1. Elektrodin yläreunan tulee jäädä nännin alapuolelle. Jos mahdollista, älä aseta elektrodia nännin, pallean tai rintalastan muodostaman kohouman päälle. 2 Aseta toinen elektrodi sydämen taakse infraskapulaariselle alueelle, kuten kuvassa 3-1. Aseta kaapeliliitos poispäin selkärangasta, jotta se ei paina potilasta. Älä aseta elektrodia selkärangan ja lapaluun muodostamien kohoumien päälle. ANTERIOR Anteriorinen POSTERIOR Posteriorinen Kuva 3-1 Anteroposteriorinen sijoitus LIFEPAK defibrillaattori, käyttöohjeet Physio-Control, Inc.

28 LIFEPAK defibrillaattorin käyttö DEFIBRILLOINTI MANUAALISESSA TILASSA LIFEPAK defibrillaattorissa on Manuaalinen tila, jossa voidaan ohittaa laitteen AED-toiminnot. Manuaalisessa tilassa käyttäjä tekee päätöksen analyysin, latauksen, defibrilloinnin ja latauksen purkamisen aloittamisesta. Tätä tilaa voidaan käyttää silloin, kun manuaaliseen defibrillaatioon koulutettu ja defibrillaattorin Manuaalisen tilan säätämiseen valtuutettu henkilö tulee elvyttämään perustason ensihoito- ja AED-koulutuksen saaneen käyttäjän tilalle. Näin siirryt Manuaaliseen tilaan: 1 Paina valikkopainiketta. 2 Siirry Manuaaliseen tilaan valitsemalla KYLLÄ. EKG-käyrä ja sydämen lyöntinopeus ilmestyvät näyttöön. 3 Jos EKG-rytmi vaatii iskua, paina LATAA-painiketta, jolloin defibrillaattorin lataus käynnistyy. Näytöstä ilmenee, että defibrillaattorin lataus on käynnissä ja kuulet latausäänen. 4 Varmista, että kukaan läsnäolijoista ei kosketa potilasta, vuodetta tai laitteita, jotka ovat kosketuksissa potilaaseen. 5 Kun lataus on valmis, anna potilaalle defibrillointi-isku painamalla vilkkuvaa (defibrillointi) -painiketta. 6 Kun olet antanut iskun, laite valitsee automaattisesti seuraavien iskujen energiatason asetuksissa tehtyjen määritysten mukaan. Huomaa: Jos haluat purkaa ei-toivotun latauksen, paina PURA LATAUS -painiketta. Analysointi LIFEPAK defibrillaattoriin voi tehdä asetuksen, jonka mukaan Manuaalisessa tilassa on pehmeällä painikkeella aina merkintä ANALYSOI. Näin käynnistät analyysin: 1 Varmista, että potilas on reagoimaton, hän ei hengitä eikä hänellä ole pulssia. 2 Paina ANALYSOI-painiketta. 3 Jos analysoinnin tuloksena on Älä defibrilloi -päätös, defibrillaattori pysyy Manuaalisessa tilassa ilman uusia kehotuksia. 4 Jos analysoinnin tuloksena on Defibrilloi -päätös, defibrillaattori käynnistää automaattisesti latauksen ja antaa latausäänen. Jos päätät, että iskua ei pidä antaa, paina PURA LATAUS -painiketta. 5 Kun lataus on valmis, varmista, että kukaan läsnäolijoista ei koske potilasta, vuodetta tai laitteita, jotka ovat kosketuksissa potilaaseen. 6 Anna potilaalle defibrillointi-isku painamalla vilkkuvaa (defibrillointi) -painiketta. 7 Iskun antamisen jälkeen laite jää Manuaaliseen tilaan. 3-6 LIFEPAK defibrillaattori, käyttöohjeet

29 LIFEPAK defibrillaattorin käyttö DEFIBRILLOINNIN VIANMÄÄRITYS Tässä jaksossa kerrotaan ongelmatilanteista, joita defibrillaattorin käytön aikana saattaa ilmetä. Taulukko 3-1 Defibrilloinnin vianmääritys Ongelma Mahdollinen syy Käyttäjän toimet Näyttö on tyhjä ja VIRRAN merkkivalo palaa. Kuulet KYTKE ELEKTRODIT -äänikehotteen. Kuulet TARKISTA LIITIN JA ELEKTRODIT -äänikehotteen. Defibrillaattori ei pysty antamaan defibrillointi-iskua. Äänikehotteet ovat heikkoja tai vääristyneitä. LIIKE TUNNISTETTUja PYSÄYTÄ LIIKE -äänikehotteet kuuluvat. Näyttö ei toimi kunnolla. Elektrodit ovat huonosti kiinni potilaassa. Elektrodit ovat kuivia, vioittuneita tai niiden viimeinen käyttöpäivä on kulunut umpeen. Elektrodeja ei ole irrotettu suojuksesta. Liitäntä defibrillaattoriin ei toimi. Defibrillaattorin akun varaustaso on alhainen. Defibrillaattorin akun varaustaso on alhainen. Ympäristö aiheuttaa potilaan liikkumisen. Hengitys aiheuttaa potilaan liikkumisen. AED- ja hoitotoiminnot saattavat silti toimia. Käytä laitetta tarvittaessa normaalisti potilaan elvytykseen noudattamalla äänikehotteita. Jos äänikehotteita ei kuulu jostain syystä, anna puhallus-paineluelvytystä, jos potilas on reagoimaton, hän ei hengitä normaalisti eikä hänessä näy verenkierron merkkejä. Ota yhteys valtuutettuun huoltoasentajaan. Paina elektrodit voimakkaasti potilaan ihoon. Puhdista iho, ajele ihokarvat ja kuivaa iho ennen elektrodien kiinnittämistä. Vaihda elektrodit. Irrota elektrodit suojuksesta ja kiinnitä ne potilaan rintakehälle. Varmista, että elektrodien liitin on kunnolla paikallaan. Potilas on silloin reagoimaton, hän ei hengitä normaalisti eikä hänessä näy verenkierron merkkejä. Tarkasta akun merkkivalo. Vaihda akku tarvittaessa. Potilas on silloin reagoimaton, hän ei hengitä normaalisti eikä hänessä näy verenkierron merkkejä. Tarkasta akun merkkivalo. Vaihda akku tarvittaessa. Siirrä potilas vakaaseen paikkaan, jos se on mahdollista. Tarkista, hengittääkö potilas normaalisti. LIFEPAK defibrillaattori, käyttöohjeet Physio-Control, Inc.

30 LIFEPAK defibrillaattorin käyttö Taulukko 3-1 Defibrillaattori ei anna äänikehotteita eikä äänimerkkejä, kun kytket sen päälle. Valmiusnäyttö on tyhjä. Ladattava akku on ladattava usein. Defibrilloinnin vianmääritys (jatkuu) Ongelma Mahdollinen syy Käyttäjän toimet Analyysin aikana annetaan elvytystä. Ajoneuvon liike. Sähkö-/radiotaajuushäiriö. Kaiutin ei toimi kunnolla. Heikko akku. Defibrillaattori on käynnistetty. Käyttölämpötila on liian alhainen. Nestekidenäytön toiminnassa on häiriö. Akun käyttöikä on loppumassa, ja sen kapasiteetti on heikentynyt. Keskeytä elvytys analyysin ajaksi. Pysäytä ajoneuvo analyysin ajaksi. Siirrä käsipuhelimet tai muut mahdollisesti häiriötä aiheuttavat laitteet pois defibrillaattorin läheltä, jos se on mahdollista. AED- ja hoitotoiminnot saattavat silti toimia. Käytä laitetta tarvittaessa normaalisti potilaan elvytykseen noudattamalla näytön kehotteita. Jos näytön kehotteita ei näy jostain syystä, anna puhallus-paineluelvytystä, jos potilas on reagoimaton, hän ei hengitä normaalisti eikä hänessä näy verenkierron merkkejä. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon. Potilas on silloin reagoimaton, hän ei hengitä normaalisti eikä hänessä näy verenkierron merkkejä. Tarkasta akun merkkivalo. Vaihda akku tarvittaessa. Ota yhteys valtuutettuun huoltoasentajaan. Normaali tila, kun defibrillaattori on käytössä. Käytä defibrillaattoria annettujen lämpötila-arvojen sisällä. Ota yhteys valtuutettuun huoltoasentajaan. Harkitse akun vaihtoa. Lisätietoja on kohdassa Määritä ladattavien akkujen vaihtoajankohta seuraavasti: sivulla LIFEPAK defibrillaattori, käyttöohjeet

31 LIFEPAK defibrillaattorin käyttö EKG-MONITOROINTI (EKG-TILA) VAROITUS! Mahdollisesti väärä EKG-tietojen tulkinta. Näytön taajuusalue soveltuu ainoastaan EKG:n perusrytmien kuvantamiseen, sen resoluutio ei riitä sydämentahdistimen pulssin esittämiseen eikä tarkkoihin mittauksiin, kuten QRS-kompleksin keston ja ST-segmentin tulkintaan. Näihin tarkoituksiin on käytettävä EKG-monitoreja, joiden taajuusalue on tehtävään sopiva. Hoidon mahdollinen viivästyminen. Älä yritä kytkeä 3-johtoista EKG-kaapelia QUICK-COMBO-kaapeliin tai muuhun defibrillaattoriin. Tämä EKG-kaapeli on yhteensopiva vain LIFEPAK defibrillaattorin kanssa. LIFEPAK defibrillaattori antaa potilaan sydämen rytmistä ei-diagnostisen EKG-käyrän, kun EKG-kaapeli on kytketty laitteeseen ja elektrodit ovat kiinni potilaassa. Huomaa: Defibrillaattoria ei tarvitse sulkea ennen defibrillointielektrodien vaihtamista EKG-kaapeliin tai päinvastoin. Näin monitoroit potilaan EKG:n: 1 Kytke EKG-kaapeli. Huomaa: EKG-kaapeli kytketään samaan kaapeliliitäntään kuin defibrillointielektrodit. 2 Kiinnitä EKG-elektrodit potilaan rintakehään kuten kuvassa 3-2. RA/R LA/L AHA-elektrodit IEC-elektrodit RA Oikea käsivarsi (Right Arm) R Oikea (Right) LA Vasen käsivarsi (Left Arm) L Vasen (Left) LL Vasen jalka (Left Leg) F Jalka (Foot) LL/F Kuva 3-2 EKG-elektrodien kytkeminen EKG-monitorointia varten Kun EKG-elektrodit on kytketty, defibrillaattori esittää potilaan sydämen rytmin ja lyöntinopeuden käyttäen kytkentää II. Tällä kaapelilla mikään muu kytkentä ei ole mahdollinen. EKG-tilassa defibrillaattori ei voi antaa iskuja, mutta se jatkaa potilaan EKG-käyrän arviointia etsimällä iskua vaativaa rytmiä. EKG-rytmin näkyminen näytössä ei takaa sitä, että potilaalla on pulssi. Jos defibrillaattori havaitsee iskua vaativan rytmin, se antaa viestin KYTKE DEFIBRILLOINTIELEKTRODIT. 1 Varmista potilaan tila: Ei reagoi? Ei hengitä? Ei merkkejä verenkierrosta? 2 Irrota EKG-kaapeli ja kytke defibrillointielektrodit defibrillaattoriin. 3 Kiinnitä defibrillointielektrodit potilaan rintaan. Sijoita ne vähintään 2,5 cm:n päähän EKG-elektrodeista. Irrota EKG-elektrodit tarvittaessa. 4 Noudata defibrillaattorin viestien ja äänikehotteiden ohjeita. LIFEPAK defibrillaattori, käyttöohjeet Physio-Control, Inc.

32 LIFEPAK defibrillaattorin käyttö EKG-monitoroinnin vianmääritys Jos EKG-monitoroinnin aikana ilmenee ongelmia, käy ensin läpi seuraavat ratkaisumahdollisuudet. Taulukko 3-2 EKG-monitoroinnin vianmääritys Ongelma Mahdollinen syy Käyttäjän toimet Näyttö on tyhjä ja VIRRAN merkkivalo palaa. Näyttöön ilmestyy KYTKE EKG-ELEKTRODIT -viesti. Heikko EKG-signaali. Näyttö ei toimi kunnolla. Yksi tai useampi EKG-elektrodi on irti. Elektrodit ovat huonosti kiinni potilaan ihossa. Rikkoutunut EKG-kaapelin kytkentäjohto. Elektrodit ovat huonosti kiinni potilaan ihossa. Vanhentuneet, syöpyneet tai kuivuneet elektrodit. Irronnut liitäntä. Vaurioitunut kaapeli tai liitäntä-/kytkentäjohto. Radiotaajuushäiriön (RFI, Radio Frequence Interference) aiheuttama ääni. Ota yhteys valtuutettuun huoltoasentajaan. AED- ja hoitotoiminnot saattavat silti toimia. Käytä laitetta tarvittaessa normaalisti potilaan elvytykseen. Tarkista EKG-elektrodien liitännät. Siirrä kaapelia ja/tai kytkentäjohtoja niin, että ne eivät vedä elektrodeja potilaasta poispäin. Puhdista potilaan iho, ajele ihokarvat ja kuivaa iho sivulla 3-3 annettujen ohjeiden mukaisesti. Vaihda elektrodit. Vaihda kaapeli. Tarkista EKG-kaapeli. Jos kytkentäjohto on vahingoittunut, vaihda EKG-kaapeli. Siirrä kaapelia ja/tai kytkentäjohtoja niin, että ne eivät vedä elektrodeja potilaasta poispäin. Kiinnitä potilaan vaatetukseen kaapelikiinnitin. Puhdista potilaan iho, ajele ihokarvat ja kuivaa iho sivulla 3-3 annettujen ohjeiden mukaisesti. Vaihda elektrodi(t). Tarkasta elektrodipakkausten viimeinen käyttöpäivä. Käytä vain hopea-/hopeakloridielektrodeja, joiden viimeinen käyttöpäivä ei ole umpeutunut. Avaa elektrodipakkauksen sinetöinti vasta juuri ennen käyttöä. Tarkista kaapeliliitännät/kytke kaapelit uudelleen. Tarkasta EKG- ja defibrillointikaapelit. Vaihda vaurioituneet kaapelit. Tarkasta kaapeli simulaattorilla ja vaihda, mikäli havaitset vian. Tutki mikä laite (esimerkiksi radiolähetin) on radiotaajuushäiriön aiheuttaja ja siirrä häiriön aiheuttaja toiseen paikkaan tai sulje se LIFEPAK defibrillaattori, käyttöohjeet

33 LIFEPAK defibrillaattorin käyttö Taulukko 3-2 EKG-monitoroinnin vianmääritys (jatkuu) Ongelma Mahdollinen syy Käyttäjän toimet Perusviivan huojunta (matala taajuus/korkea amplitudi -artefakti) Hienotaajuinen perusviiva -artefakti (korkea taajuus/ matala amplitudi). Ihoa ei ole valmisteltu hyvin. Elektrodit ovat huonosti kiinni potilaassa. Ihoa ei ole valmisteltu hyvin. Isometrinen lihasjännitys käsivarsissa tai jaloissa. Puhdista potilaan iho, ajele ihokarvat ja kuivaa iho sivulla 3-3 annettujen ohjeiden mukaisesti. Vaihda elektrodit. Puhdista potilaan iho, ajele ihokarvat ja kuivaa iho sivulla 3-3 annettujen ohjeiden mukaisesti. Vaihda elektrodit. Varmista, että raajat lepäävät tukevalla alustalla. Varmista, että elektrodit ovat hyvin kiinni. LIFEPAK defibrillaattori, käyttöohjeet Physio-Control, Inc.

34

35 TIETOJEN HALLINTA 4 Tässä jaksossa esitellään LIFEPAK defibrillaattorin tietojen hallintaa. Defibrillointitietojen hallinta sivulla 4-2 LIFEPAK defibrillaattori, käyttöohjeet Physio-Control, Inc.

36 Tietojen hallinta DEFIBRILLOINTITIETOJEN HALLINTA LIFEPAK defibrillaattori käyttää infrapunasignaalia defibrillointitietojen siirtämiseen. Yleiskatsaus tietojen tallennukseen Kun defibrillaattoria käytetään, se tallentaa digitaalisesti potilastiedot, jotka voidaan siirtää PC:hen. Potilastietoja voidaan käyttää tapauskohtaiseen laaduntarkkailuun sekä koulutus- ja tutkimustarkoituksiin. Tutustu paikallisiin säädöksiin, jotka koskevat LIFEPAK defibrillaattorin käytön ilmoittamista sekä käyttötietojen levitystä. Jos tarvitset apua tietojen siirtämiseen defibrillaattorista, ota yhteyttä Physio-Controlin paikalliseen myyntiedustajaan tai valtuutettuun huoltoasentajaan. LIFEPAK defibrillaattorin tallentamat tiedot Kun defibrillaattori käynnistetään ja kytketään potilaaseen, laite tallentaa automaattisesti tietoja potilaasta. Nämä potilastiedot voidaan siirtää lähempää tarkastelua varten tiedonhallintajärjestelmään (esimerkiksi CODE-STAT -ohjelmisto) kolmessa eri muodossa: tapahtumaloki, jatkuva EKG ja CODE SUMMARY -kooste. Taulukko 4-1 sisältää tiedot näistä raporteista. Taulukko 4-1 Potilasraportit Raporttityyppi Tapahtumalista Jatkuva EKG CODE SUMMARY -kooste Kuvaus Kaikki tapahtumat aikajärjestyksessä. Tapahtuma on defibrillaattorin havaitsema tilanne. Tapahtumat on lueteltu sivulla minuuttia potilaan EKG-rytmiä siitä alkaen, kun potilas kytketään defibrillaattoriin, ja päättyen siihen, kun defibrillaattori sammutetaan. Yhdistää tapahtumalokin ja jatkuvat EKG-rytmit, jotka liittyvät tiettyihin tapahtumiin, kuten defibrillointiin. LIFEPAK defibrillaattori voi tallentaa kaksi potilasraporttia: yhden nykyisestä potilaasta ja yhden edellisestä potilaasta. Kun defibrillaattoria käytetään, on tärkeää, että potilastiedot siirretään mahdollisimman pian käytön jälkeen. Nykyisen potilaan tietojen täydellinen luettelo sisältää jatkuvan EKG:n ja tapahtumalistan. Kun potilas vaihtuu, ensimmäisen potilaan jatkuva EKG muuttuu CODE SUMMARY -koosteeksi. Kolmatta potilasta hoidettaessa kaikki ensimmäisen potilaan tiedot poistuvat ja toisen potilaan jatkuva EKG muuttuu CODE SUMMARY -koosteeksi. Taulukko 4-2 Potilastiedot Täydellinen luettelo Kooste Jatkuva EKG Nykyinen potilas X X X Edellinen potilas 0 X 0 Jos defibrillaattori käynnistetään ja sammutetaan kiinnittämättä elektrodeja potilaaseen, defibrillaattori ei luo uutta potilastietuetta vaan aiemmat potilastiedot säilyvät ennallaan. LIFEPAK defibrillaattori ei poista potilastietoja, kun tiedot on siirretty PC:hen. Defibrillaattori poistaa aiemmat tiedot vasta, kun se kytketään uuteen potilaaseen tai simulaattoriin. 4-2 LIFEPAK defibrillaattori, käyttöohjeet

37 Tietojen hallinta Testi- ja huoltotiedot LIFEPAK defibrillaattori tallentaa testilokin, joka sisältää viimeisimmät itsetestit, uudelleen käynnistykset ja akun vaihdot. Testiloki sisältää tiedot testien tuloksista ja havaituista virheistä. Vain valtuutetut huoltoasentajat tai käyttäjät, joilla on käytössään sopiva LIFENET-järjestelmän tuote, saavat huoltolokin käyttöönsä. Tapahtuma- ja testiloki Taulukko 4-3 ja Taulukko 4-4 sisältävät luettelon tapahtumatyypeistä, jotka saattavat näkyä tapahtuma- ja testilokiraporteissa. Taulukko 4-3 Tapahtumat Tapahtumat Tapahtumat Tapahtumat Virta päällä Isku X epänormaali Liike Kytke elektrodit Älä defibrilloi Analyysi pysäytetty Potilas kytketty Elvytys Akun varaus on alhainen AED-tila Elvytys lopetettu EKG-tila Alkurytmi Tarkista potilas Tapahtumamuisti ei riitä Analyysi X* Lataus poistettu Aaltomuotomuisti ei riitä Defibrilloi Manuaalinen tila Virta on pois päältä Lataus valmis Vaihda akku Kulunut aika * DEFIB #X-XXXJ* Latauspainiketta painettu Taulukko 4-4 Testilokiraportti: Testiloki Itsetesti virta päällä Itsetesti onnistui/epäonnistui Virta päällä/pois Akku vaihdettu Raporttien siirtoon käytettävät liitännät Potilas-, testi- ja huoltotiedot voidaan siirtää LIFEPAK defibrillaattorista PC-yhteensopivaan tietokoneeseen, joka on varustettu CODE-STAT-ohjelmisto -tiedonhallintajärjestelmällä (versio 6.0 tai uudempi). Tämä tiedonhallintajärjestelmä kuuluu Physio-Controlin LIFENET-järjestelmään. LIFEPAK defibrillaattori (katso Kuva 2-1) siirtää tiedot defibrillaattorista tietokoneeseen käyttäen langatonta infrapunatekniikkaa. Jotta tietokone voi ottaa tiedot vastaan, siinä on oltava toimiva IrDA-portti. Jos tietokoneessa ei ole IrDA-porttia, voit asentaa IrDA-adapterin tarvittavan liitännän luomiseksi. Physio-Control suosittelee IrDA-adapterin asentamista kaikkiin tietokoneisiin onnistuneen tiedonsiirron takaamiseksi. IrDA-adaptereita on saatavilla tietokoneiden sarja- ja USB-portteihin. Noudata adapterin mukana toimitettuja asennus- ja käyttöohjeita, ja aseta adapterin kanta (vastaanottava pää) vakaalle alustalle. Kuvassa 4-1 on ohjeita defibrillaattorin ja IrDA-adapterin sijoitteluun ennen tiedonsiirron aloittamista. LIFEPAK defibrillaattori, käyttöohjeet Physio-Control, Inc.

LIFEPAK CR. Plus -DEFIBRILLAATTORI LIFEPAK EXPRESS -DEFIBRILLAATTORI KÄYTTÖOHJEET

LIFEPAK CR. Plus -DEFIBRILLAATTORI LIFEPAK EXPRESS -DEFIBRILLAATTORI KÄYTTÖOHJEET + LIFEPAK CR Plus -DEFIBRILLAATTORI LIFEPAK EXPRESS -DEFIBRILLAATTORI KÄYTTÖOHJEET LIFEPAK CR Plus -DEFIBRILLAATTORI LIFEPAK EXPRESS -DEFIBRILLAATTORI KÄYTTÖOHJEET Tiedottamisvastuu Asiakkaan vastuulla

Lisätiedot

LIFEPAK CR PLUS -DEFIBRILLAATTORIN PURKAMINEN PAKKAUKSESTA JA LAITTEEN TARKISTAMINEN 2

LIFEPAK CR PLUS -DEFIBRILLAATTORIN PURKAMINEN PAKKAUKSESTA JA LAITTEEN TARKISTAMINEN 2 1 LIFEPAK CR PLUS -DEFIBRILLAATTORIN PURKAMINEN PAKKAUKSESTA JA LAITTEEN TARKISTAMINEN 2 Ota LIFEPAK CR Plus -defibrillaattori ja käyttöohjeet pakkauksesta. Tarkista LIFEPAK CR Plus -defibrillaattori seuraavasti

Lisätiedot

LIFEPAK DEFIBRILLAATTORI KÄYTTÖOHJEET

LIFEPAK DEFIBRILLAATTORI KÄYTTÖOHJEET LIFEPAK 1000 -DEFIBRILLAATTORI KÄYTTÖOHJEET LIFEPAK 1000 -DEFIBRILLAATTORI KÄYTTÖOHJEET Tärkeää Tämä laite on tarkoitettu vain valtuutettujen henkilöiden käyttöön.!usa RX Only!USA Laitteen seuranta Yhdysvaltain

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet HP Roar Plus -kaiutin Muut ominaisuudet Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft-konsernin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita. Ei sovellu

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Käyttöohje BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Painikkeiden ohjeet: Virta päälle/pois Siirtyy parinmuodostuksen tilaan Tauko/toisto Vastaa puheluun Päätä puhelu Hylkää puhelu Lisää äänenvoimakkuutta

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa SBA3011/00. Käyttöopas

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  SBA3011/00. Käyttöopas Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome SBA3011/00 Käyttöopas 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Huomioi varoitukset. Noudata kaikkia ohjeita. Älä

Lisätiedot

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

Lisäys: Käyttöopas: AutoPulse -

Lisäys: Käyttöopas: AutoPulse - Lisäys: Käyttöopas: AutoPulse - elvytysjärjestelmä, malli 100, johon sisältyy defibrillaattoriliittymä 3.5 Ajoittainen sydänsähkökäyrän (EKG) seuraaminen ja/tai defibrillointi Kun AutoPulse-järjestelmää

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

Käyttöohje Suomi Hälytinyksikkö & Anturilaastari

Käyttöohje Suomi Hälytinyksikkö & Anturilaastari Käyttöohje Suomi Hälytinyksikkö & Anturilaastari Käyttöohje Hälytinyksikkö & Anturilaastari Suomi 2007 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad, Ruotsi www.redsensemedical.com RM-1-RM030 Elokuu 09

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia Extra Power DC-11- / DC-11K -lisävirtalaitteen (jäljempänä DC-11) avulla voit

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT PUHELIN ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español Italiano

Lisätiedot

Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas. Sisällys Ennen käyttöä...2 Varotoimet...3 Tulostaminen...4

Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas. Sisällys Ennen käyttöä...2 Varotoimet...3 Tulostaminen...4 Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas Sisällys Ennen käyttöä......................................2 Varotoimet.........................................3 Tulostaminen.......................................4

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

BOOMBAR + BLUETOOTH-KAIUTIN KÄYTTÖOPAS

BOOMBAR + BLUETOOTH-KAIUTIN KÄYTTÖOPAS Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

Käyttöohje. Wireless

Käyttöohje. Wireless Käyttöohje Wireless Pakkauksen sisältö 4 1. Unimouse 2. Langaton vastaanotin 3. USB 2.0 -kaapeliadapteri 4. Latauskaapeli 5. Käyttöopas 2 3 5 1 /1 Unimousen toiminnot Vieritysrulla/-painike Vasen painike

Lisätiedot

PIKAOPAS E6000/8000-sarja

PIKAOPAS E6000/8000-sarja PIKAOPAS E6000/8000-sarja SISÄLLYSLUETTELO Akun lataaminen... 4 Akun asennus... 9 Akun irroittamien... 10 Pyörätietokoneen kiinnittäminen ja irrottaminen... 12 Virran kytkeminen päälle/pois... 13 Polkupyörällä

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Käyttöohje BTGP-38KM Bluetooth GPS Data Logger V1.0

Käyttöohje BTGP-38KM Bluetooth GPS Data Logger V1.0 Käyttöohje BTGP-38KM Bluetooth GPS Data Logger V1.0 I Johdanto 1. Yhteenveto BTGP-38KM Data Logger yhdistää kehittyneet Bluetooth- ja GPS-teknologiat yhteen tuotteeseen. Bluetooth-teknologia mahdollistaa

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Käyttöohje on ladattavissa ilmaiseksi eri kielillä osoitteessa www.cce.tm kohdasta FAQ. Kuvaus Näkymä edestä 1 LED-palkki vihreä = hyväksytyt setelit punainen = epäilyttävät setelit

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Maailman helppokäyttöisin akkulaturi

Maailman helppokäyttöisin akkulaturi Maailman helppokäyttöisin akkulaturi -akkulaturilla saat helposti täyteenladatun akun. Sinun tarvitsee vain kytkeä akkulaturi sähköverkkoon, liittää helppokäyttöiset liittimet akkuun ja painaa virtapainiketta.

Lisätiedot

iloq P10S.10/20 -ohjelmointilaite Käyttöohje

iloq P10S.10/20 -ohjelmointilaite Käyttöohje iloq P10S.10/20 -ohjelmointilaite Käyttöohje SISÄLTÖ YLEISTÄ... 3 OHJELMOINTILAITTEEN KÄYTTÖ... 5 Virran kytkeminen... 5 Lukon ohjelmointi... 5 Avaimen ohjelmointi... 5 Lukon lokin lukeminen... 6 Paristojen

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys 1. Esittely... 2 2. Asennusohjeet... 2 3. Yleiskuva ohjelmistosta... 3 4. Tietojen siirtäminen D-Boxin avulla... 4 4.1. Piirturitiedostojen siirtäminen...

Lisätiedot

Osat Ensimmäinen latauskerta ja latauksen tila

Osat Ensimmäinen latauskerta ja latauksen tila Tervetuloa. Osat Ensimmäinen latauskerta ja latauksen tila On suositeltavaa, että lataat Flare R -valoasi 2 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa. Lataaminen: Kun valoa ladataan USB-portin kautta,

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251777/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-38W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

Asennus. Powerline 500 Malli XAVB5221

Asennus. Powerline 500 Malli XAVB5221 Asennus Powerline 500 Malli XAVB5221 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla tuotteen mukana toimitetaan ohje-cd-levy. 2 Aloittaminen Powerline-verkkoratkaisut ovat vaihtoehto langattomille tai pelkille Ethernet-verkoille,

Lisätiedot

Nokia langaton äänisovitin AD-47W

Nokia langaton äänisovitin AD-47W Nokia langaton äänisovitin AD-47W 9247383/1 SUOMI AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen).

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA

MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA MAAILMAN PIENIN VIDEOKAMERA PIKAOHJE Copyright 2009 Bat. Power Oy www.batpower.fi Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään Versio 1.0 JOHDANTO Kiitos kun ostit MiniDV MD80

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy MI-4500X Wireless Optical Mouse Tuotetiedot A B K I F D G E L H C J Hiiri A: Vieritysrulla ja kolmospainike Akun virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike D: Selaimen edellinen-painike

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 430221-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Mac. Valmistelut. Mac

Mac. Valmistelut. Mac Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Tekniset tiedot Kolme virtakytkimellä varustettua vastaanotinta + kaukosäädin Kaukosäätimen paristo: 1 x 3 V CR2032 (sisältyy pakkaukseen) Lähettimien enimmäismäärä: 3 kpl

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

I. Rannekkeen esittely

I. Rannekkeen esittely I. Rannekkeen esittely II. Osat Ⅲ. Aloitus Sovelluksen (application) asennus iphone: etsi 'H Band' App Storesta ja lataa se. Android: etsi 'H Band' Google Play Storesta ja lataa se. Bluetooth-yhteys Vaihe

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60

Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60 Käyttöohje Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60 Kaiutin on aina vakioasetuksena Bluetooth-tilassa, kun kytket sen päälle. Voit helposti muodostaa parin Bluetooth-toiminnolla varustetun älypuhelimen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Plantronics DA80 Audio Processor. User Guide

Plantronics DA80 Audio Processor. User Guide Plantronics DA80 Audio Processor User Guide Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Virta 4 Plantronics Spokes -ohjelmisto 5 Sovelluksen asentaminen 5 Aloita ohjelmistot 5 Hub-sovelluksen välilehdet 5 Kuulokkeen

Lisätiedot

SUOMI. Spektikor - kertakäyttöinen EKG-ilmaisin. Käyttöohje

SUOMI. Spektikor - kertakäyttöinen EKG-ilmaisin. Käyttöohje SUOMI Spektikor - kertakäyttöinen EKG-ilmaisin Käyttöohje 1.4-2013 Sisällysluettelo Yleistä 2 Varoitukset 2 Käyttöohjeet 3 Tuotekuvaus 3 Käyttöönotto 3 Käyttöohjeet 4 Käytön lopettaminen 4 Symbolit 4 Tekninen

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

LIFEPAK. 20e -DEFIBRILLAATTORI/MONITORI KÄYTTÖOHJEET

LIFEPAK. 20e -DEFIBRILLAATTORI/MONITORI KÄYTTÖOHJEET LIFEPAK 20e -DEFIBRILLAATTORI/MONITORI KÄYTTÖOHJEET LIFEPAK 20e -DEFIBRILLAATTORI/MONITORI KÄYTTÖOHJEET Tärkeitä tietoja!usa!usa Rx Only Laitteen seuranta Yhdysvaltain (US) lääke- ja elintarvikehallitus

Lisätiedot