SMART Response VE. Käyttöopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SMART Response VE. Käyttöopas"

Transkriptio

1 SMART Response VE Käyttöopas

2 Sisältö Johdanto... 2 SMART Notebook ja Response... 3 Käytön aloittaminen... 4 Valmistellut kysymykset... 8 Opettajan työkalut Arvosanakirja Valmiit arvioinnit Tulosteet Jaetut materiaalit

3 Johdanto SMART Technologies kehitti laitepohjaisen, erilaisten vastauspäätteiden eli klikkereiden käyttöön perustuvan SMART Response-vastausjärjestelmän 2000-luvulla. Myöhemmin niiden rinnalle kehitettiin mobiililaitteisiin perustuva Response VE. Nyt Response VE on syrjäyttänyt laitepohjaiset järjestelmät ja niiden valmistusta ollaan lopettamassa. Toki olemassa olevien järjestelmien käyttöä voidaan edelleen jatkaa normaalisti. SMART Response VE-vastausjärjestelmä on interaktiivinen arviointityökalu, joka edistää oppimista. Se helpottaa summatiivista ja formatiivista arviointia, koska sillä voidaan esittää oppilaille kysymyksiä oppitunnin alussa, sen aikana ja sen päätteeksi niin, että oppilaiden osaaminen saadaan selville välittömästi. SMART Response VE sisältyy Advantage-ylläpitopalvelun alaisiin SMART Notebookoppimisohjelman versioihin 14 +uudemmat. SMART Response VE-vastausjärjestelmää voidaan käyttää älypuhelimilla, tableteilla, läppäreillä - millä tahansa laitteella, jossa on internetyhteys ja -selain. Response VE:n suurin etu laitepohjaisiin vastausjärjestelmiin on se, että oppilaat voivat edetä kysymyssarjoissa omaan tahtiinsa. Kun laitepohjaiset järjestelmät ovat paikkaan (Response-vastaanotin) sidottuja, Response VE:tä käytettäessä vastauksia voi kerätä internetin välityksellä ympäri maailman. Toisin sanoen, vastaajien ei tarvitse olla samassa tilassa kysymystä ylläpitävän tietokoneen kanssa kuten aiemmin. Tämä ohje on laadittu helpottamaan SMART Response VE:n käyttöönottoa. Ohjeessa oletuksena on se, että tietokoneeseen on asennettu SMART Notebook 14.0 tai uudempi ja siinä on toimiva internet-yhteys. (Mobiililaitteisiin ei tarvitse tehdä mitään asennuksia) Ohje kattaa SMART Response VE:n peruskäytön. Lisäkoulutusta voi tiedustella Aronet Koulutuskeskuksesta. 2

4 SMART Notebook ja Response Kun tietokoneeseen on asennettu Response, se näkyy SMART Notebook-ohjelmassa monella eri tavalla. SMART Notebook ja Response on integroitu toisiinsa niin, että kaikkiin Notebookilla tehtyihin sivuihin on mahdollisuus liittää Response-kysymyksiä. Kysymyssivuja voi muotoilla samalla tavalla kuin muitakin Notebook-sivuja ja niissä voi käyttää hyväksi sekä kuvia että ääniä (äänet eivät välity vastauspäätteinä toimiviin mobiililaitteisiin, joten ääniä käytettäessä vastaajien pitää olla samassa tilassa kyselyä ohjaavan tietokoneen kanssa ja kysely on toteutettava kysymys kerrallaan). 3

5 Käytön aloittaminen Nopein tapa aloittaa Responsen käyttö ilman mitään esiasetuksia ovat välittömät kysymykset Anonyymissa tilassa. Välittömän kysymyksen voi käynnistää työkalupalkin painikkeesta, Response-välilehdeltä tai Koko näyttö-tilan työkalupalkista. VÄLITTÖMÄSSÄ KYSYMYKSESSÄ KYSYMYS/VÄITE ESITETÄÄN SUULLISESTI TAI SE KIRJOITETAAN TAULULLE / NÄYTTÖÖN. (Jos kysymys/väite on kirjoitettu taululle ennen kysymyksen aloittamista, se näkyy myös vastaajien mobiililaitteissa.) Kun kysymystyyppi on valittu (tässä Välitön TE eli tosi-epätosi), käyttäjältä kysytään mille sivulle kysymys asetetaan. Siihen vastataan kulloisenkin tarpeen mukaan. Valitsemalla Suorita aina tämä toiminto ohjelma toteuttaa valintasi aina, eikä kysymystä enää esitetä. Notebook muodostaa yhteyden Response-palvelimeen ja ilmoittaa käytettävän arviointitunnuksen. 4

6 Oppilas kirjautuu laitteensa selaimella osoitteeseen response.smarttech.com ja kirjoittaa arviointitunnuksen Assesment ID-kenttään. Student ID-kenttä jätetään tyhjäksi Anonyymissa tilassa toimittaessa. Painamalla Sign inpainiketta pääsee varsinaiseen kysymykseen. Jos oppilailla on käytössään mobiililaitteita, joissa on qr-koodinlukija, opettaja voi valita arviointitunnusilmoituksesta painikkeen QR-koodi. Se tuo esille qr-koodin, joka vie (Anonyymissa tilassa) suoraan kysymykseen. Vastaamiseen käytettävästä laitteesta riippumatta oppilas näkee kysymyksen seuraavassa muodossa. Vastaaminen tapahtuu valitsemalla haluttu vaihtoehto ja sitten sininen nuoli oikealle. Kun kysymykseen on vastattu, näytetään yhteenvetoikkuna. Siitä voi vielä palata muuttamaan vastaustaan valitsemalla nuolen vasemmalle tai linkin suoraan kysymykseen. Lopullisesti vastaus lähetetään valitsemalla Submit. 5

7 Seuraavaksi näyttöön tulee seurantaikkuna. Jos kysymyksiin on asetettu oikeita vaihtoehtoja, oppilas näkee tässä ikkunassa oman tuloksensa oikeiden vastausten prosenttiosuutena. Oppilaille kannattaa korostaa sitä, ettei Sign Outnappia pidä painaa, koska opettaja voi tehdä jatkokysymyksiä samalla arviointitunnuksella. Kun kysymys on käynnissä, opettaja pystyy seuraamaan vastaamisen edistymistä Response-välilehdellä. Kun kaikki oppilaat ovat vastanneet ja arviointi lopetettu, tuloksia voi tarkastella sekä piirakkakaaviona, että palkkikaaviona. Kaavion voi liittää Notebook-tiedoston sivulle. 6

8 Välittömiin kysymyksiin ei voi etukäteen määritellä oikeaa vastausta. Jos tehdyn välittömän kysymyksen tulos halutaan säilyttää, uusi kysymys voidaan tehdä seuraavalle sivulle Responsevälilehden kautta. Opettaja voi myös siirtyä suoraan seuraavalle sivulle ja luoda uuden kysymyksen aiemmin esitetyllä tavalla. Kysymys aktivoituu automaattisesti oppilaiden laitteille. Toiminnassa luodut sivut voi tallentaa normaalisti myöhempää käyttöä varten. Anonyymissa tilassa tehdyt kyselyt eivät tallennu Responsen opettajan arviointikirjaan. 7

9 Valmistellut kysymykset Kun halutaan tehdä yksittäinen kysymys, jossa oikea vastaus on määritelty tai halutaan tehdä useamman kysymyksen kysymyssarja, käytetään välittömän kysymyksen sijasta ohjattua toimintoa. Siihen päästään Response-välilehdeltä tai työkalupalkeista. Ohjattu toiminto sisältää kysymystyypin valinnan, kysymyksen kirjoittamisen, mahdollisten vastausvaihtoehtojen nimeämisen ja oikean vastausvaihtoehdon nimeämisen: 8

10 Kun ensimmäinen kysymys on määritelty, lisätään toinen kysymys tai lopetetaan ohjattu toiminto. Jos aloitetaan toisen kysymyksen teko, edellä kuvattu prosessi alkaa alusta. Kun kysymyksiä tehdään enemmän kuin kaksi, ohjattua toimintoa lopetettaessa tulee seuraava kysymys: Kysymysten ryhmittely tarkoittaa sitä, että kysymyksiin halutaan vastattavan sarjana ja niistä muodostuu yksi arvosana. Vaihtoehto on, että oppilaat vastaavat jokaiseen kysymykseen erikseen ja ne arvioidaan erikseen. Kyllä-vastaus tuo esiin seuraavan valintaikkunan: Täytettyjen tietojen mukaan muodostuu kysymyssarjan otsikkosivu. 9

11 Jos kysymyksiin halutaan liittää kuvia, kysymyssarjan voi tehdä valmiiksi ja lisätä kuvat jälkikäteen. Toinen tapa on aloittaa kysymyssarjan teko Response-välilehdeltä. Valitaan Luo arviointi -> Otsikkosivu. Otsikkosivun voi muotoilla heti haluttuun muotoon. Seuraavaksi valitaan Response-välilehdeltä Lisää kysymys seuraavalle sivulle. Kysymysten teko toistuu samalla tavalla: 10

12 Kysymyksen määrittelyn jälkeen valitaan Lopeta ja päästään muotoilemaan sivua. Vaihtoehdot voi jättää tyhjiksi ja käyttää kirjaimia siirreltävinä objekteina. Kaikkien yksittäisten kysymysten oikeita vastauksia voidaan muokata ja muuttaa Response-välilehden Ominaisuudet Vastausavain kohdassa. Esimerkkikysymys näkyy mobiililaitteiden selaimissa seuraavanlaiselta: Opettaja voi määritellä mobiililaitteissa näkyvän palautteen otsikkosivun Response-välilehdeltä seuraavasti: Kun olet lopettanut vastausten keräämisen -> Palaute näkyy oppilaiden mobiililaitteissa vasta, kun opettaja lopettaa arvioinnin. Oppilaat voivat muuttaa vastauksiaan arvioinnin aikana selaamalla nuolipainikkeilla eri kysymyksiin tai niihin voi siirtyä yhteenvetoikkunan linkeistä. Lopullinen vastaus lähetetään painamalla Submit-nappulaa yhteenvetoikkunassa. Kun kaikkiin kysymyksiin on vastattu -> Palaute näkyy oppilaalle heti, kun hän on saanut vastattua kaikkiin kysymyksiin. Vastauksia voi muuttaa em. tavalla. 11

13 Kun jokaiseen kysymykseen on vastattu -> Palaute näkyy oppilaalle jokaisen vastatun kysymyksen jälkeen. Älä näytä oppilaille heidän arvosanojaan-> Oppilaat eivät näe vastauksiaan tai palautetta mobiililaitteissa. Jos Kirjautumistilassa tehdyn arvioinnin tuloksia käydään läpi SMART Boardilla, eikä haluta oppilaiden nimien näkyvän kaikille, on poistettava valinta Tietosuoja-ruudusta Muista nimet. Välitön kysymys käynnistää arvioinnin automaattisesti, mutta valmisteltuja kysymyksiä sisältävä arviointi pitää varta vasten käynnistää. Se tapahtuu joko Response-välilehdeltä Edistyminen -> Aloita tämä arviointi nyt TAI työkalurivin Aloita arviointi-painiketta painamalla. Arviointi lopetetaan Response-välilehden komennolla Lopeta tämä arviointi tai työkalurivin Lopeta arviointipainiketta painamalla. Kun kysymyssarjaan on vastattu, oppilas voi palata vielä kysymyksiin linkeistä ja muuttaa niitä tai valita Submit vastausten lähettämiseksi. Oletusasetusten mukaisesti oppilas näkee omien vastaustensa oikeellisuuden, kun opettaja lopettaa vastaustensa keräämisen. Oppilaita kannattaa ohjeistaa siihen, etteivät he valitse Sign Out vasta kuin tunnin lopussa tai opettaja erikseen kehottaessa. 12

14 Opettajan työkalut Kun opettaja haluaa toteuttaa oppilaskohtaisia arviointeja, on aika käynnistää Opettajan työkalut. Se tapahtuu Windowsin työkalupalkin Response-kuvakkeen kautta valitsemalla Opettajan työkalut. Kun tietokoneessa ei ole vielä yhtään opettaja-tiedostoa, ensimmäiseksi avautuu ikkuna, jossa kysytään opettajan tietoja. Luokkahuoneen nimenä annetaan olla jo käytössä oleva nimi. Myöhemmin uusia opettajatiedostoja pystyy luomaan valitsemalla Tiedosto -> Uusi. Seuraavaksi annetaan opetettavan luokan perustiedot valitsemalla Lisää luokka. Oppilaita pääsee lisäämään luokalle yksi kerrallaan, kun valitsee vasemmasta valikosta Arvosanakirjan alta ko. luokan ja klikkaa luettelon ensimmäistä tyhjää riviä. 13

15 Oppilastunnus voi olla 1-15 numeroa pitkä ja sen pitää olla jokaiselle oppilaalle yksilöllinen. Nopein tapa tuoda oppilaitten tiedot luokkaluetteloon on oikein muotoiltu Excel-tiedosto. Exceltiedoston pitää olla tallennettu.xlsmuotoon. Silloin valitaan Oppilaatvälilehdeltä Lisää oppilaita luokallesi ja valitse vaihtoehdoista Microsoft Excel. Tuo tiedosto, joka on muotoiltu alla olevan mallin mukaan. Kun luokkaluettelo on valmis, voidaan toteuttaa arviointeja kirjautumistilassa valitsemalla Opettajan työkaluista Aloita luokka. Näin toimittaessa voidaan seurata oppilaiden kirjautumista järjestelmään. Opettajan työkalujen käynnistäminen arviointia aloitettaessa ei ole välttämätöntä, koska Notebookin Response-valikosta voidaan myös aloittaa luokka. 14

16 Oppilaan tulee nyt kirjoittaa sekä arviointitunnus että oma oppilastunnus päästäkseen vastaamaan. Arvioinnin jälkeen otsikkosivun Responsevälilehdeltä voi tarkastella koko arvioinnin yhteenvetoa. Oppilaiden suoritukset näkyvät valitsemalla Tiedot -> Näytä. Kysymyssivuilla Response-välilehti näyttää kysymyskohtaisen osaamisen (Ohitettu=Hyväksytty). Oppilaiden oikeat vastaukset näkyvät haluttaessa. Oppilaiden vastauksista näkyvät ensimmäisinä oikein vastanneet nopeusjärjestyksessä. 15

17 Arvosanakirja Kun Kirjautumistilassa on tehty arviointeja, niiden tuloksia voidaan tarkastella monipuolisesti Opettajan työkalujen Arvosanakirjassa oppilaskohtaisesti ja arviointikohtaisesti. Arvosanakirjasta on mahdollisuus luoda monipuolisia raportteja sekä oppilaan että luokan osaamisesta. Ne tallentuvat pdf-tiedostoina käyttäjän valitsemaan hakemistoon. 16

18 Widgetit SMART on luonut kaksi erilaista widgetiä käytettäväksi Responsen kanssa. Sanapilvi (Word Cloud) Sanapilvi-widget siirretään Galleriasta Notebook-sivulle. Kun vihreää painiketta painetaan, Response-kysely aktivoituu ja oppilaille tulee mahdollisuus lähettää viisi eri tekstiä sivulle. Lähetysten määrän voi muuttaa widgetin asetuksista (klikkaa ratasta). Oppilaiden lähettämät tekstit ilmestyvät sivulle satunnaisesti. Kun sama sana lähetetetään useita kertoja, sen koko kasvaa (kts. Berliini). Sanoja voi siirtää, poistaa ja editoida tarpeen mukaan. Toiminto keskeytyy painamalla punaiseksi muuttunutta painiketta. Käsitekartta (Concept mapping) Käsitekartta-widget siirretään Galleriasta Notebook-sivulle. Sivulle tuotu widget opastaa käyttäjää: Aloita vetämällä kohde tälle alueelle. Kohde voi olla teksti tai vaikka kuva. Kun kohde on tuotu alueelle, ilmaantuu vihreä nuoli, josta Response toiminto käynnistyy. Oppilaiden lähettämät tekstit ilmaantuvat linkkeinä aktiiviseen kohteeseen (aluksi ensimmäinen kohde). Tekstilaatikoita voi liittää raahaamalla muihin laatikoihin. Roskikseen vetämällä laatikon voi poistaa. Kun painaa punaista nappia, oppilaat eivät voi enää lähettää tekstejä, mutta käsitekarttaa voi edelleen editoida. Kun se on saatu valmiiksi, kameran kuvaa painamalla luodaan kuva, joka voidaan esim. tallettaa Galleriaan myöhempää käyttöä varten. Molemmat widgetit ovat ladattavissa SMART Exchange-palvelusta. exchange.smarttech.com 17

19 Valmiit arvioinnit Opettajalla on käytössään paljon painettua arviointimateriaalia, joka sisältää samoja kysymystyyppejä kuin Response-ohjelmassa. Näitä on esim. opettajan oppaissa ja muissa oheismateriaaleissa kuten Allu-testeissä ym. Näitä materiaaleja voi käyttää yhdessä Responsen kanssa luomalla niihin vastausavain. Sen pääsee tekemään valitsemalla Response-valikosta Luo vastausavain. Avautuvassa ikkunassa määritellään arvioinnin nimitys, tyyppi ja oikeat vastaukset. Arviointi luodaan valitsemalla Luo. Vastausavain muodostaa otsikkosivullisen kysymyssarjan, jossa ei ole kysymyksiä näkyvissä. Tarkoitus onkin, että oppilaat käyttävät vastaamisen viitteenä paperitulosteita tai kuuntelevat kysymykset/väittämät opettajan lukemina. Arvioinnin tulokset kirjautuvat Opettajan työkalujen Arvosanakirjaan. 18

20 Tulosteet Joissakin tilanteissa (esim. kokeissa) on tärkeää, että oppilaat saavat edetä kysymyssarjaa omaa vauhtiaan. Siksi kysymyssarjan voi tulostaa valitsemalla Tiedosto->Tulosta->Tulostettava kohde->kysymykset. Myös oppilaskohtaiset tulokset voi tulostaa esim. kotona nähtäväksi: Tulostettava kohde->tulokset. Ennen tulostamista kannattaa varmistaa, että otsikkosivun tiedot pitävät paikkansa. 19

21 Jaetut materiaalit SMART-tuotteisiin liittyvät vahvasti verkostoituminen ja jakaminen. Opettajat voivat jakaa tekemiään Notebook- ja Response-tiedostoja osoitteissa: (Oppimateriaalien jako) exchange.smarttech.com 20

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 1 WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 OFFICE- OHJELMIEN MUUTTAMINEN SUOMEN KIELELLE... 3 1.2 WORDIN OMA OHJETOIMINTO... 3 1.3 WORDIN IKKUNAN

Lisätiedot

Wilman huoltajaopas 2013

Wilman huoltajaopas 2013 Wilman huoltajaopas 2013 Wilma ja siihen kirjautuminen... 2 Mikä Wilma on?... 2 Ketkä voivat käyttää Wilmaa?... 2 Mitä Wilmalla voi tehdä?... 2 Kirjautuminen... 2 Ongelmatilanteita sisään kirjauduttaessa...

Lisätiedot

Opiskelijan ohje. LearnLinc 10. http://ilinc.tokem.fi

Opiskelijan ohje. LearnLinc 10. http://ilinc.tokem.fi Tämä peruskäyttöohje on tuotettu Lapin etäopetuksen tukipalvelut (LATU) -hankkeen 1.8.2008 31.12.2010 tuella. ilinc 10 Opiskelijan peruskäyttöohje Opiskelijan ohje LearnLinc 10 http://ilinc.tokem.fi Virtuaaliopintojen

Lisätiedot

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seinäjoki 2015 SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS SukuJutut 1.3.2015 Copyright 1993-2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seppo

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Rekisteröityminen... 2 Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014 Windows 7 Hannu Matikainen Päivitetty 4.7.2014 Sisältö WINDOWS-VERSIOT... 1 TYÖPÖYTÄ... 1 KUVAKKEET... 2 Kuvakkeiden ominaisuudet... 3 Pikakuvakkeet... 3 TEHTÄVÄPALKKI... 4 Tehtäväpalkin kuvakkeet... 5

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

Pinnacle Studio. Elämäsi elokuvina. Versio 17. Mukaan lukien Pinnacle Studio Plus ja Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Elämäsi elokuvina. Versio 17. Mukaan lukien Pinnacle Studio Plus ja Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Versio 17 Mukaan lukien Pinnacle Studio Plus ja Pinnacle Studio Ultimate Elämäsi elokuvina Copyright 2013 Corel Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Kunnioita taiteilijoiden ja muiden

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas Sisällys 1 Opiskelijana Moodlessa ohje 1 1.1 Kirjautuminen Moodleen 1 1.2 Etusivu 2 1.3 Navigointi 3 1.4 Minun Moodleni 4 1.5 Omat käyttäjätiedot 4 1.6 Omien käyttäjätietojen

Lisätiedot

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen Word 2010 Perusteet Päivitetty 3.10.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Ohjelmaikkunan osat ja asetukset... 1 3 Asiakirjanäkymät... 3 4 Uusi asiakirja... 4 5 Asiakirjan hallinta... 5 5.1 Tallentaminen...

Lisätiedot

Elisa Viihde. TV palveluiden käyttöohje

Elisa Viihde. TV palveluiden käyttöohje Elisa Viihde TV palveluiden käyttöohje Päivitetty 29.3.2009 1 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö... 4 2 Laitteiden asentaminen... 4 2.1 Pikaohje laitteiden asennukseen... 4 2.2 Digiboksin asentaminen... 5 2.2.1

Lisätiedot

Microsoft PowerPoint 2010 Opas

Microsoft PowerPoint 2010 Opas Microsoft PowerPoint 2010 Opas PowerPoint on Microsoftin esitysgrafiikkaohjelma jolla on helppo laatia esityksiä eri tarpeisiin, kuten vaikkapa esitelmien pitoon tai opetukseen. PowerPoint esitys koostuu

Lisätiedot

Sisältö. kysymysten. Yhteisten ... 12

Sisältö. kysymysten. Yhteisten ... 12 PALAUTEOODI Opettajan ohje Sisältö Yleistä Palauteoodista 2 Muistilista palautteen keräämiseen Palauteoodilla 3 Palautelomakkeiden luominen ja ylläpito 4 Yhteisten kysymysten lataaminenn lomakkeellee 5

Lisätiedot

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja Visma Monipankki Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 10.10.2011. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa

Lisätiedot

Sisällysluettelo Tietokoneen osat... Hiiri... 8 Tietokoneen oheislaitteita...

Sisällysluettelo Tietokoneen osat... Hiiri... 8 Tietokoneen oheislaitteita... Sisällysluettelo Tietokoneen osat... 4 Näyttö eli monitori... 4 Keskusyksikkö... 4 Levykeasema eli korppuasema... 5 CD-ROM-asema eli romppuasema... 5 Näppäimistö... 6 Hiiri... 8 Hiiren painikkeet... 9

Lisätiedot

Elisa Ring Käyttöohje. Salasana Vastaaja Valikko Hallinta

Elisa Ring Käyttöohje. Salasana Vastaaja Valikko Hallinta Elisa Ring Käyttöohje Salasana Vastaaja Valikko Hallinta Elisa Oyj Elisa Ring 2 (57) 1 Johdanto... 3 2 Elisa Ring salasanan hallinnointi... 4 2.1 Salasanan aktivointi (luonti)... 4 3 Elisa Ring vastaaja...

Lisätiedot

Tervetuloa Pantheriin Tietoja siitä, mitä kaikkea voit tehdä Mac OS X:n ja Mac OS X -ohjelmien avulla

Tervetuloa Pantheriin Tietoja siitä, mitä kaikkea voit tehdä Mac OS X:n ja Mac OS X -ohjelmien avulla Tervetuloa Pantheriin Tietoja siitä, mitä kaikkea voit tehdä Mac OS X:n ja Mac OS X -ohjelmien avulla appleapple Computer, Inc. 2004 Apple Computer, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Apple-logo on Apple

Lisätiedot

Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo

Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo ESY Q16.2/2007/43 28.8.2007 Espoo Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 28.08.2007 Tekijät Arto Korpisalo

Lisätiedot

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto)

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) Tämä on Wikikirjaston GIMP-kirjan (http://fi.wikibooks.org/wiki/gimp) tulostettava versio. GIMP on avoimeen lähdekoodiin perustuva ilmainen kuvankäsittelyohjelma.

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 R-KIELEN PERUSTEET R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos R KIELEN PERUSTEET Lukijalle Tavoitteet Tämä kirja esittelee R-kielen perusteet ja muutamia ohjelmointiin liittyviä

Lisätiedot

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

6lKN SRVWL ZHEPDLO *PDLO. 18.8.2009 Hannu Mikkonen

6lKN SRVWL ZHEPDLO *PDLO. 18.8.2009 Hannu Mikkonen 6lKN SRVWL ZHEPDLO *PDLO 18.8.2009 Hannu Mikkonen B) Sähköposti (GOOGLEn Gmail kehiin!)... 1 Gmail... 1 1. Sähköpostiviestin rakenne... 3 2. Sähköposti - saapuneet... 4 3. Liitetiedostot... 7 Viestin luominen...

Lisätiedot

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen Word 2010 Tehokas käyttö Päivitetty 2.11.2012 2000-2012 Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 2 Asetukset... 1 2.1 Oletusasetukset... 1 2.2 Riviväli ja välistys... 1 3 Tyylit asiakirjassa... 4 3.1 Yleistä

Lisätiedot

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje - versio 4.0

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje - versio 4.0 Firstbeat SPORTS Tekninen käyttöohje - versio 4.0 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TEKNINEN KÄYTTÖOHJE... 4 1.1 OHJELMISTON OMINAISUUDET... 4 1.2 JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET... 4 1.3 FIRSTBEAT SPORTSIN KÄYTTÖ... 5 1.3.1

Lisätiedot