Green Care -palvelut mahdollisuutena Pöllöparlamentti Anne Matilainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Green Care -palvelut mahdollisuutena Pöllöparlamentti Anne Matilainen"

Transkriptio

1 Green Care -palvelut mahdollisuutena Pöllöparlamentti Anne Matilainen Luonnonvarakeskus

2 Sisältö Mitä on Green Care? Valtakunnallinen Green Care koordinaatiohanke Kansallinen Green Care sivusto Laatumerkki Green Care toimintaan Green Care koulutus, pilotti, tarpeet

3 Mitä on Green Care? Green Care tarkoittaa luontoon liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia ennalta ehkäisevänä tai kuntouttavana toimintana.

4

5 Harrastus, oppiminen, kokeminen Aktivointi, ehkäisy, elpyminen Kuntoutus, hoito, hoiva

6 Luontolähtöisiä toimintamuotoja GC menetelmiä Puutarhaavusteisuus Luontoavusteisuus Maatilaavusteisuus Eläinavusteisuus Kaverieläin ja muu eläinavusteinen toiminta Sosiaalipedagoginen eläintoiminta Eläinavusteinen terapia Tavoitteellinen luontoliikunta Luontomateriaalien, äänten ja kuvien terapeuttinen tai terapiakäyttö Luontoavusteinen elämyspedagogiikka ja ekopsykologia Terapeuttinen piha Puutarhatoiminta Sosiaalinen ja terapeuttinen puutarhatoiminta Puutarhaterapia Elämyksellinen ruoan kasvattaminen ja metsänhoito Kuntouttava ja osallistava työ ja toiminta

7 Miksi Green Care? Luonnolla on todettu kliinisissä tutkimuksissa olevan hyvinvointivaikutuksia (Kaplan & Austin 2003, Tyrväinen ym. 2007, Korpela ym. 2010, Nillson ym. 2011, Sitra & MTT 2013, Sempik ym. 2010, Kaplan 1995, Herzog ym. 1997) Stressihormonien tuotanto laskee Verenpaine laskee Immuunijärjestelmä toimii paremmin Fyysinen kunto paranee > unen laatu jne. Mieli rauhoittuu, keskittymiskyky paranee Työteho kasvaa, poissaolot vähenevät Sosiaaliset taidot kehittyvät Lisäksi toiminnan mielekkyys ja yhteisöllisyys tärkeää!

8

9 Miksi Green Care? Kuntoutuminen tehostuu

10 Miksi Green Care? Merkitystä, mielekkyyttä ja ihmisarvoa Toiminnan mielekkyys Yhteisöllisyys Luonnon kohtaaminen Monissa maissa osa sosiaali- ja kuntoutuspalveluita (mm. Hollanti, Ruotsi, Iso-Britannia)

11 Miksi Green Care? Nuorten tueksi - n maatilaa tarjoaa palveluja Norjassa - Tiivis kouluyhteistyö - Paikallisten tukiverkkojen luominen sosiaalipalvelun työvälineeksi

12 watch?v=bj7xjglioc8

13 Miksi Green Care? Ennaltaehkäisy, itsestä huolehtiminen, virkistys

14 Toimintaympäristöjä lukemattomia! Maatila Metsäluonto Vesistöt (Blue Care) Puutarha Lähiluonto, puistot Myös sisätilat (viherseinät ym.) Eläimet Kuva:Viherviisikko Oy

15 Luontolähtöisiä toimintamuotoja GC menetelmiä Puutarhaavusteisuus Luontoavusteisuus Maatilaavusteisuus Eläinavusteisuus Kaverieläin ja muu eläinavusteinen toiminta Sosiaalipedagoginen eläintoiminta Eläinavusteinen terapia Tavoitteellinen luontoliikunta Luontomateriaalien, äänten ja kuvien terapeuttinen tai terapiakäyttö Luontoavusteinen elämyspedagogiikka ja ekopsykologia Terapeuttinen piha Puutarhatoiminta Sosiaalinen ja terapeuttinen puutarhatoiminta Puutarhaterapia Elämyksellinen ruoan kasvattaminen ja metsänhoito Kuntouttava ja osallistava työ ja toiminta

16 Kuka voi olla Green Care toimija? Toteutuksen vaihtoehtoja Omana toimintana ylläpito Ostopalveluna Kilpailutus ja sopimuskäytännöt Lähde: Yli-Viikari, 2016

17

18 Green Caren linkit muihin toimialoihin Sosiaali- ja terveysala Matkailu Maatilatalous ja puutarhanhoito Metsäala Teknologia ja IT jne.

19 GreenCare -laatumerkit GreenCare-laatumerkkityön pilotoinnit Laatumerkkiohjeiden sisältöluonnos

20 Laatumerkkien logot

21 Laatumerkkien tausta Päätoteuttaja Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, THL, kiinteässä yhteistyössä Luken ja GCF ry:n kanssa. Pilottitoimijat (palveluntuottajat ja pilottilaatulautakunta) tärkeässä roolissa. Laatumerkkityö aloitettiin THL:n VoiMaa!-hankkeessa tekemien laatusuositusten ja Green Care-työkirjan pohjalta. Laatumerkit rakennettu toimijoiden esittämästä pyynnöstä: halu erottautua. Tavoitteena hallinnoltaan ja kustannuksiltaan mahdollisimman kevyt merkki, jolla kuitenkin on palveluiden laadun toteamisessa tärkeä ja selkeä merkitys. Green Care -laatumerkillä osoitetaan luontolähtöisyyden ja palvelun laatutyöpanostuksen lisäarvo, jonka toivotaan tulevaisuudessa toimivan esimerkiksi laatukriteerinä kilpailutuksissa.

22 Pilotointiprosessi, vaihe 1. 1) Laatukriteereiden pilotointi (talvi/kevät 2016) Testattiin aiempien dokumenttien (GC-työkirja, omavalvontasuunnitelma, turvallisuusasiakirja) toimivuutta merkkien kriteereinä sekä kartoitettiin osaamiskriteeriä Alkukeskustelut, dokumenttien täyttö ja keruu, loppukeskustelut, palaute 15 pilottiyritystä/toimijaa LuontoVoima -palvelut: 2 kpl LuontoHoiva -palvelut: 7 kpl Sekä Hoiva & Voima -palveluja tuottavat yritykset: 2 kpl Yhteistyössä palveluja tuottavat: 4 kpl Pilotit eripuolilta Suomea Asiakasryhmiä: kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat, päihdekuntoutujat, TyHy-ryhmät, lapset, ikääntyvät, työikäiset Toimintamuotoja: puutarhan ja maatilan käyttö, luontoavusteisuus, eläinavusteisuus (mm. hevoset, lampaat)

23 Pilotointiprosessi, vaihe 2. 2) Laatulautakunnan pilotointi (kesä 2016) Testattiin laatumerkkien haku- ja myöntöprosessia Testattiin merkkejä myöntävän laatulautakunnan työskentelyä (työtapa, työhön kuluva aika) Testilautakunnassa 5 jäsentä, erilaista asiantuntijuutta GC-hoivan ja voiman puolelta Kukin perehtyi omiin yrityksiinsä, aineistona 1. vaiheen pilottien dokumentit Lopuksi kokous, jossa kukin esitteli arvioinnit omista tapauksista sekä puoltaisiko merkkiä hakijalle vai ei (perustelut!) sekä yhteinen keskustelu

24 Pilotointiprosessin tuloksena: Merkkiä haetaan palvelukohtaisesti Dokumenttikriteerit selvät Voimassaoloaika 3 vuotta kerrallaan Merkin hallinta Green Care Finland ry:n alaisuuteen Perustetaan laatulautakunta, joka myöntää merkit 2 laatumerkkiä LuontoVoima: virkistys-, hyvinvointi- ja kasvatuspalvelut LuontoHoiva: sote-palvelut

25 Merkkien haun dokumentit ja osaamiskriteerit - Dokumentit - GreenCare -työkirja - Turvallisuussuunnitelma - Omavalvontasuunnitelma (sote-palvelut) - Osaaminen - Palvelun vaatima osaaminen (esim. sote) - GreenCare-osaaminen Haku aukeaa vuoden 2017 alusta.

26 Green Care työkirja ja sen täyttö Työkirjan tulee osoittaa, että hakija tuntee GreenCare-toiminnan /luontolähtöisyyden vaikuttavuuteen liittyvät elementit ja prosessit, sekä oman ammattialansa kannalta keskeiset palveluun liittyvät asiat, kuten eettiset ohjeet ja lainsäädännön. Palveluntuottamisen vastuullisuusnäkökohdat on avattu ja ry:n eettisiin ohjeisiin sitouduttu. Palvelun GreenCare-vaikuttavuus ja tavoitteellisuus on avattu, sekä eritelty, miksi juuri GreenCare-työskentelytapa on ko. asiakasryhmälle sopiva. Palvelun prosessikuvauksessa ilmenee kunkin intervention jokaisessa vaiheessa huomioidut tavoitteet ja miten GreenCare-elementeillä näihin vastataan. Työkirjassa asiat kuvataan, luettelot eivät riitä kuvaukseksi. Kuvaukset kirjoitetaan kuitenkin mahdollisimman ytimekkäiksi. Arvioinnin helpottamiseksi työkirja on täytettävä sähköisesti.

27 Green Care työkirja muuttunut VOIMaa!-hankkeen työkirjasta hiukan Merkkiä voidaan hakea myös vanhalla työkirjaversiolla, mikäli se on jo ehditty ottaa käyttöön uusi pohja on pääsisällöltään sama: uuden tekemisessä pyrkimys on vain siihen, että se on selkeämpi täyttää ja arvioida.

28 Turvallisuussuunnitelma (TS) Turvallisuussuunnitelma/ riskienarviointi vaaditaan liitteenä aina sekä Voima- että Hoivamerkin hakijalta. TS:n tulee kattaa yksityiskohtaisesti juuri kyseisen palvelun turvallisuusasiat yleinen koko organisaatiota koskeva pelastussuunnitelma tms. ei riitä, jos siinä ei ole huomioitu sellaista luonnossa liikkumista tai eläinten käyttöä jota ko. palvelu sisältää. SOTE-palvelun omavalvontasuunnitelma saattaa sisältää riittävän riskienarvioinnin ja toimintasuunnitelman turvallisuudesta, mutta laatulautakunta tarkistaa tämän tapauskohtaisesti.

29 Omavalvonta suunnitelma (OVS) SOTE-palveluissa omavalvontasuunnitelma on lakisääteinen. Kaikilta SOTE-palveluille merkkiä hakevilta (LuontoHoiva-merkki) pyydetään liitteenä omavalvontasuunnitelma. Jos hakijalla ei ole palvelua koskevaa erillistä turvallisuussuunnitelmaa ja hän viittaa sen osalta OVS:ään laatulautakunta tarkistaa kattaako OVS kyseisen palvelun luontoelementtien käytön turvallisuusasiat. Merkin edellytysten arvioinnissa laatulautakunta ei arvioi koko OVS:ää, vaan ainoastaan juuri Green Care -palvelua koskevat osat, kuten turvallisuusasiat. Huom. Omavalvontasuunnitelma voi olla myös omannäköinen eli ei tarvitse olla Valviran ko. lomake, kunhan se kattaa riittävästi ne asiat, joita omavalvontasuunnitelmassa käsitellään.

30 Laatumerkin osaamiskriteerit a. Palvelun vaatima osaaminen b. Teoreettinen GreenCare-osaaminen

31 A. Palvelun vaatima osaaminen Osaamisen on oltava riittävä tarjottuun palveluun nähden. Mikäli (esim. luonnonvara-alan) toimijalla ei itsellään ole riittävää sote-alan osaamista LuontoHoivan palveluun, jolle hän hakee merkkiä, työkirja täytetään yhdessä sote-ammattilaisen kanssa.* Työkirjaan tehdään hyvä kuvaus sekä palvelun SOTE-ominaisuuksista, tavoitteista ja keinoista, että Green Care-ominaisuuksista: miten luontolähtöisyyttä käytetään tavoitteiden saavuttamiseksi. Työkirjassa kuvataan tarkoin molempien toimijoiden roolit ja vastuut. Lisäksi toimijoiden sitoutuminen yhteistyöhön on käytävä selkeästi ilmi esimerkiksi erillisestä kirjallisesta lausunnosta ja sen allekirjoittamisesta.** *Ja sama toisin päin: mikäli sote-ammattilaisella ei ole riittävää luonnonvara-alan osaamista (kuten palvelun tuottamiseen tarvittava eläinten käsittelytaito, erätaidot ym.) voi hän hakea merkkiä yhteistyössä tällaisen osaajan kanssa. ** Jos yhteistyössä tapahtuu muutoksia merkin voimassa olo aikana, merkin haltija ilmoittaa muutoksesta laatulautakunnalle, joka arvioi, pysyykö merkki voimassa muutoksen jälkeenkin.

32 A. Palvelun vaatima osaaminen Jos hakijan oma sote-osaaminen ei yksin riitä ko. palveluntuottamiseen, eikä sote-ammattilaisen lausuntoa ole mahdollista saada, voidaan hakea LuontoVoiman merkkiä.

33 B. Teoreettinen Green Care-osaaminen GreenCare -osaamisvaateen sisältö on pilotoitu 5 op:n perusjakson sisältö GreenCare-perusteiden teoreettinen osaaminen: Jo suoritettuja Green Care-koulutuksia otetaan huomioon, jos hakija pystyy osoittamaan niiden sisällön. Vanhoja muutaman tunnin esim. hankkeissa annettuja koulutuksia ei pääsääntöisesti pystytä ottamaan huomioon. GCF ry alkaa pitää käynnissä olevista sellaisista GC-koulutuksista listaa, joiden sisältö täyttää teoreettisen osaamiskriteerin sisällön. Kokemuksellinen osaaminen otetaan huomioon osaamisen kokonaisvaltaisena tarkastelussa, jonka laatulautakunta tekee.

34 Teoreettisen Green Care -osaamisen sisältö Opintojakson sisältö Perustaso Green Care -käsitteiden jäsentelyn ymmärtäminen; Green Care - toimintamuotojen/ menetelmien tunteminen Luontosuhteen käsitteen ymmärtäminen ja soveltaminen; luonnonelementtien ja erilaisiin toimintaympäristöihin liittyvien tekijöiden ymmärtäminen Luonnon hyvinvointivaikutusten tunnistaminen ja niiden syntymekanismien ymmärtäminen Green Care -laatutekijöiden ymmärtäminen ja toimialaa koskevien lakien tunnistaminen; Green Care toimialan ja kehityksen Green Caren peruselementtien ja perusedellytysten keskeisen sisällön ymmärtäminen; luontohoivan ja luontovoiman erojen ymmärtäminen. Green Care -palvelujen erottaminen muusta luontotoiminnasta. Green Care -toimintamuotojen /menetelmien tunnistaminen ja pääkohtien ymmärtäminen. Luontosuhdekäsitteen ymmärtäminen ja sen muodostumiseen vaikuttavien osatekijöiden tunnistaminen. Oman luontosuhteen määritteleminen ja erilaisten luontosuhteiden kunnioittaminen ja ymmärtäminen käytäntöön soveltamisessa. Luontoelementtien ja erilaisten toimintaympäristöjen käyttöön liittyvien tekijöiden ymmärtäminen Green Care -palveluissa. Luonnon hyvinvointivaikutusten nimeäminen ja hyvinvointivaikutusten syntymekanismien ymmärtäminen. Green Caren hyvinvointivaikutusten ja niiden syntymekanismien tunnistaminen erilaisissa palveluissa, erilaisille asiakasryhmille. Luontolähtöisen toiminnan hyvinvointiperusteiden ymmärtäminen. Green Care -palveluiden laatuun vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen. Toimialaa koskevien keskeisten lakien tunnistaminen. tunteminen ja Toimialan olemassa olevan toiminnan (palvelutuottajat, verkostot)

35 Laatumerkin hinta Hinnoittelu perustuu laatulautakunnan asiantuntijoiden työmäärään, dokumenttien käsittelykuluihin, ja merkin hallintokuluihin (= omakustannushinta ). Pienet toimijat: 400 euroa Suuret toimijat (yli 10 työntekijää): 600 euroa Merkin haku yhdessä toisen toimijan kanssa: 600 euroa Jos sama hakija hakee kerralla useaa merkkiä, muiden merkkien hinta puolet hinnasta.

36 Laatumerkin lanseeraus Laatumerkin haku avataan tammikuussa Laatuasioita ja laatumerkkejä koskevat ohjeet uusille websivuille Laatumerkkiesite tekeillä: Palveluntuottajan näkökulma Palvelunostajan näkökulma Laatumerkki-infot ja webinaarit Laatumerkin uutisoinnit, lehti- ja nettijutut

37 Lisätietoja laatumerkistä: Elina Vehmasto, puh

38 GreenCare-portaali Sivut avattu joulukuussa Sivuille tulossa sähköisiä lomakkeita, joilla toimijat voivat antaa tietoja: Asiantuntijat, Hankkeet, Koulutukset, Tilaisuudet, Uutiset Materiaalit > täytön jälkeen lomakkeet siirtyvät ry:n toimijan sähköpostiin, joka vie materiaalin sivuille ko. kohtaan.

39

40

41 Hankkeiden kotisivut

42 Green Care-koulutus korkea-asteelle - hanke Kolmas opintojakso menossa Jatkon järjestelyitä pohditaan Mahdollisesti laatumerkkikoulutusta sisällytetään myös tähän

43 Yrittäjyys -hankkeita GreenCareLab - Luontolähtöisten palvelujen kehittäminen ja testaus hanke, Maaseuturahoitus, Työtehoseuran, ProAgria Etelä-Suomen sekä Hämeen ammattikorkeakoulun GreenCareLab,. Forssan seudun Green Care -klusterihanke, Maaseuturahasto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus ja LounaPlussa, lasten ja nuorten luontolähtöiseen toimintaan keskittyvän klusterin perustaminen. Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutusten tuotteistaminen matkailussa LUOTUO- hanke, EAKR-rahasto, , Mikkelin ammattikorkeakoulu, luo ja testata yhteistyössä yritysten kanssa uusia palveluaihioita, jotka havainnollistavat luonnon todennettuja hyvinvointivaikutuksia. HoivaFarmi, Mikkelin ammattikorkeakoulun vetämä, ESR-rahoitteinen, , kehittää luontolähtöisiä hoivapalveluja toimivien maatilojen yhteyteen ja tutkii hoivapalvelujen vaikuttavuutta asiakkaisiin, maatilaan ja ympäröivään maaseutuun. Voimametsistä viherkattoihin -hanke, EAKR-rahoitus, , toteuttavat Luonnonvarakeskus ja KideveElinkeinopalvelut ja Kittilän kunta, luo edellytyksiä uusille lähiruoka-, matkailu-, hoiva- ja ympäristöpalveluja tarjoaville yrityksille. Kasku Kasvua ja hyvinvointia kulttuurista ja luonnosta -hanke, Maaseuturahasto, , Oulun ammattikorkeakoulu ja Metsähallitus, kehittää maaseudun luonto- ja kulttuurilähtöisiä virkistys- ja hyvinvointipalveluita. Kantri & Co. Yhteistyöllä valmiuksia ja kasvua elintarvike ja luontoaloille hanke, Maaseuturahasto, Kainuun ELY keskus, , on Kainuun ammattiopiston ja ProAgria Kainuu ry / Kainuun Maa- ja kotitalousnaiset toteuttama hanke.

44 Tiedonvälitys -hankkeita Green Care -tiedonvälityshanke Satakunnassa, Maaseuturahasto, , Satakunnan ammattikorkeakoulu. Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla! hanke, Maaseuturahasto, , Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja Sedu Aikuiskoulutus, tiedottaminen, palvelukonseptien luonti ja verkottaminen. LuoKSe, Green Care tiedonvälityshanke Keski-Suomessa, Maaseuturahasto, , hakija Jyväskylän AMK. Mukana Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (JAO), Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto (POKE), Maaseudun sivistysliitto (MSL) sekä Luonnonvarakeskus Laukaa puutarha (LUKE). JAMI Green Care, Leader, maaseuturahasto, , esiselvityshanke, Leader Aisapari ry & Jamin. Care -toimintaa Aisaparin alueella Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Alajärvi, Lapua, Kauhava. Hanketta hallinnoi Järviseudun ammatti-instituutti, JAMI.

45 Toimintakyky/ osallisuus/ työllisyys -hankkeita Vihreä Veräjä hyvinvointia luonnosta, jatkohanke, Sininauhaliitto, RAY-rahoitus, kehittää Suomeen soveltuvia Green Care -menetelmiä erilaisille kohderyhmille, tukee Green Care -toimintaa aloittavia järjestöjä. Luontoa elämään -hanke, Toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä ja palveluilla -hanke, Rahoitus: ESR-rahoitus ja Kemijärven kaupunki, , Lapin AMK, Eduro-säätiö, Kemijärven kaupungin perhe- ja mielenterveysklinikka Lapponia sekä Sallan kunnan nuorisotoimi. Green Care Kuhmo, Kuhmon kaupunki, tavoitteena on parantaa pitkään työttömänä olleiden kuhmolaisten työ- ja toimintakykyä, ESR-rahoitus, Luonnollisesti töissä, Porin kaupungin työllisyysyksikkö, ESR-rahoitus, Sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden kehittäminen -hanke Suomussalmen kunta, ESR-rahasto, Pelastakaa Lasten Läheltä tueksi hanke on Raha-automaattiyhdistyksen, RAY, rahoittama valtakunnallinen hanke, jonka avulla pyritään tukemaan tukiperhettä odottavia perheitä jo ennen tukiperheen löytymistä ja kehittämään yhdessä perheiden kanssa heille oikea-aikaista ja oikeanlaista tukea. Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta

46 Koulutus- ja tutkimushankkeita Valtakunnallinen Green Care -koulutuksen kehittämishanke, ESR-rahoitus, , Lapin AMK, Seinäjoen AMK, Satakunnan AMK, Kajaanin AMK, Centria AMK, Jyväskylän AMK HY:n Ruralia-instituutti, kehittää yhtenäinen korkeaasteen Green Care -koulutus, valtakunnallinen Green Care koulutusmalli ja verkosto. Green Care ja ruokakasvatus -koulutusmoduuli, ESR-rahoitus, kehitteillä on ruotsinkielinen Green Care -toiminnan ja ruokakasvatuksen koulutusmoduuli, Utbildningsmodul inom naturbaserad vård och pedagogik (15op), jolla lisätään osaamista luontolähtöisten menetelmien hyödyntämisestä. Go Green & Care -hanke, rahoittaa Erasmus+, , kansainvälinen ammatillista koulutusta kehittävä hanke, koordinoi Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, kumppanit: Viro, Kypros, UK. Green Care for the health and welfare of animals and humans development of a Nordic network -verkostoitumishankkeen ( ) avulla pyritään lisäämän pohjoismaisten Green Care -tutkijoiden yhteistyön. Green Care ja työhyvinvointi -vaikuttavuustutkimus Jyväskylän yliopiston psykologianlaitos on aloittamassa tutkimushanketta, jossa haetaan työterveyshuollon toimintaan soveltuvia luontoavusteisuuden keinoja. Lue lisää:

47 Kansallista Green Care kehittämistoimintaa Valtakunnallinen Green Care koordinaatiohanke: Valtakunnallinen Green Care koulutushanke korkea-asteelle: Green Care Finland ry:

48 Esite: Suomalainen Green Care Perustietoa ja esimerkkipalveluja Saatavilla sähköisenä: Paperisena saatavalla Luken verkkokauppasta!

49 Tietoa Green Care -toimintatavasta VoiMaa-raportti: 1) Palvelumallit 2) Laadunhallinta 3) Koulutussuositukset Saatavilla sähköisenä:

50 Green Care -työkirja: toiminnan kuvaus ja laatu Saatavilla sähköisenä: ww.mtt/greencare/voimaa

51 Alueellinen yhteistyö

52 tch?v=fgugw_phkwm Luonnonvarakeskus 52

53 Kiitos! Luonnonvarakeskus 53

Green Care laatumerkki mikä ja miksi?

Green Care laatumerkki mikä ja miksi? Green Care laatumerkki mikä ja miksi? Luonnon hyödyntäminen kuntoutus- ja hyvinvointipalveluissa, Seinäjoki 27.9.2016 Marika Kettunen (GC-koordinaatiohanke/THL 1.10.2015-31.8.2016) Tausta Laatumerkkityö

Lisätiedot

Suomalainen Green Care GreenCareLab -hankkeen aloitustilaisuus Elina Vehmasto, Luke

Suomalainen Green Care GreenCareLab -hankkeen aloitustilaisuus Elina Vehmasto, Luke Suomalainen Green Care GreenCareLab -hankkeen aloitustilaisuus Elina Vehmasto, Luke Luonnonvarakeskus Suomalaisen Green Care -toiminnan määrittelyä Green Care -toimintatapa. Sosiaali-, terveys-, kasvatus-

Lisätiedot

Suomalainen Green Care GreenCareLab -hankkeen aloitustilaisuus, Sipoo 14.1.2016 Elina Vehmasto, Luke

Suomalainen Green Care GreenCareLab -hankkeen aloitustilaisuus, Sipoo 14.1.2016 Elina Vehmasto, Luke Suomalainen Green Care GreenCareLab -hankkeen aloitustilaisuus, Sipoo 14.1.2016 Elina Vehmasto, Luke Luonnonvarakeskus Green Care -toimintatapa. Sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai muu hyvinvointipalvelu,

Lisätiedot

GREEN CARE KÄSITTEET. Arja Jääskeläinen Green Care koulutuspäivä PoLut -hanke AJ 2017

GREEN CARE KÄSITTEET. Arja Jääskeläinen Green Care koulutuspäivä PoLut -hanke AJ 2017 GREEN CARE KÄSITTEET Arja Jääskeläinen 16.11.2017 Green Care koulutuspäivä PoLut -hanke LUONTOA ELÄMÄÄN HANKE (ESR) (1.1.2015-31.12.2017) Toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä ja

Lisätiedot

Green Care -laatumerkit takaavat asiakkaille toiminnan kokonaisvaltaista turvallisuutta

Green Care -laatumerkit takaavat asiakkaille toiminnan kokonaisvaltaista turvallisuutta Lumen 2/2016 TEEMA-ARTIKKELI Green Care -laatumerkit takaavat asiakkaille toiminnan kokonaisvaltaista turvallisuutta Reeta Sipola, agrologi (ylempi AMK), projektisuunnittelija, Teollisuuden ja luonnonvarojen

Lisätiedot

Suomalainen Green Care kaupungeissa

Suomalainen Green Care kaupungeissa Suomalainen Green Care kaupungeissa Ratkaisuja luonnosta Lynet tutkimuspäivä 2016 Sessio III: Luontoon perustuvat ratkaisut kaupungeissa hyvinvoinnin edistäjinä 4.10.2016, Vanha Ylioppilastalo, Helsinki

Lisätiedot

Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Leader-tilaisuus Paasitorni Helsinki 27.10.2015 Elina Vehmasto, Luke

Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Leader-tilaisuus Paasitorni Helsinki 27.10.2015 Elina Vehmasto, Luke Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Leader-tilaisuus Paasitorni Helsinki 27.10.2015 Elina Vehmasto, Luke Luonnonvarakeskus Green Care -toimintatapa. Sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai muu hyvinvointipalvelu,

Lisätiedot

Green Care paketoi luonnon ja hyvinvoinnin

Green Care paketoi luonnon ja hyvinvoinnin Green Care paketoi luonnon ja hyvinvoinnin Green Care -laatumerkillä selkeyttä palvelutarjontaan Lapin Matkailuparlamentti 6.10.2016 Sanna Vinblad Lapin ammattikorkeakoulu Green Care koordinaatiohanke

Lisätiedot

Forssan seudun Green Care - klusterihanke

Forssan seudun Green Care - klusterihanke Forssan seudun Green Care - klusterihanke 2016 2017 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, Forssa Museo Militarian Tykkihalli, Linnankasarmi, Hämeenlinna

Lisätiedot

Green Care toiminnan laatu ja sen kehittäminen

Green Care toiminnan laatu ja sen kehittäminen Green Care toiminnan laatu ja sen kehittäminen Valtakunnalliset Green Care päivät 18.9.2014 Raija Lääperi THL 22.9.2014 Green care laatu /RL 1 Lähtökohtia laatutyölle 1 Luontolähtöisiä (Green Care) menetelmiä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

Jaana Ruoho, 16.10.2014

Jaana Ruoho, 16.10.2014 Jaana Ruoho, 16.10.2014 Green Care -esiselvitys- ja tiedotushanke 1.9.2013-30.10.2014 Green Care -toiminnan kartoittaminen Satakunnassa Tiedottaminen Toteuttaja on SAMK, matkailun tiimi Rahoittaja on Satakunnan

Lisätiedot

Uutta tietoa Green care hankkeista

Uutta tietoa Green care hankkeista Uutta tietoa Green care hankkeista YTR hankeseminaari, Hämeenlinna 13.4.2011 Katriina Soini Erikoistutkija, FT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Jyväskylän yliopisto katriina.soini@mtt.fi GC

Lisätiedot

Green Care nyt ja tulevaisuudessa

Green Care nyt ja tulevaisuudessa Green Care nyt ja tulevaisuudessa KATRIINA SOINI, ERIKOISTUTKIJA, MTT, TALOUSTUTKIMUS GREEN CARE PÄIVÄT KUORTANE 17.-18.9.2014 Outline Green Care Suomessa nyt: miten tähän on tultu? Green Care:n mahdollisuudet

Lisätiedot

GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA

GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA 29.9.2016 1 Tavoite Edistää Green Care-toimintaa ja sen toimintaedellytyksiä Etelä-Pohjanmaalla: tukea palveluiden kehittymistä, edistää alan yrittäjyyttä tuoda

Lisätiedot

Green care hyvinvointia ihmisille, mahdollisuus maaseudun yrityksille

Green care hyvinvointia ihmisille, mahdollisuus maaseudun yrityksille Green care hyvinvointia ihmisille, mahdollisuus maaseudun yrityksille Katriina Soini Erikoistutkija, FT Maa ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian

Lisätiedot

Jaana Ruoho Satakunnan ammattikorkeakoulu

Jaana Ruoho Satakunnan ammattikorkeakoulu Jaana Ruoho Satakunnan ammattikorkeakoulu Kartoitetaan olemassa oleva Green Care -toiminta Levitetään tietoa Green Care toiminnasta Lisäksi: Kartoitetaan tutkimus- ja koulutustarjonta Selvitään tutkimus-

Lisätiedot

Green Care Lab. - luontolähtöisten palveluiden testaus ja kehittäminen. Hollola Anne Korhonen, TTS

Green Care Lab. - luontolähtöisten palveluiden testaus ja kehittäminen. Hollola Anne Korhonen, TTS Green Care Lab - luontolähtöisten palveluiden testaus ja kehittäminen Hollola 17.3.2017 Anne Korhonen, TTS Toiminta-alue ja aikataulu Hankealue: Etelä-Suomi (Häme, Kaakkois-Suomi, Pirkanmaa, Uusimaa) Hankkeen

Lisätiedot

PERUSTETTU 22.6.2010, TAMPEREELLA GREEN CARE- MENETELMIEN JA YRITTÄJYYDEN EDISTÄMISEKSI

PERUSTETTU 22.6.2010, TAMPEREELLA GREEN CARE- MENETELMIEN JA YRITTÄJYYDEN EDISTÄMISEKSI PERUSTETTU 22.6.2010, TAMPEREELLA GREEN CARE- MENETELMIEN JA YRITTÄJYYDEN EDISTÄMISEKSI KEHITTÄJÄT, TUTKIJAT, RAHOITTAJAT JA ALAN TOIMIJAT KUTSUTTU YHTEEN Hallitus: Lapin ammattiopisto Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Uutta tietoa Green caresta

Uutta tietoa Green caresta Uutta tietoa Green caresta Green care verkostotyöpaja, Sitra 30.3.2011 Katriina Soini Erikoistutkija, FT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Jyväskylän yliopisto katriina.soini@mtt.fi GC toiminta

Lisätiedot

Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke

Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Koordinaatiohanketilaisuus Maaseutuvirasto, Helsinki, 5.10.2015 Elina Vehmasto, Luke Natural Resources Institute Finland Valtakunnallinen Green Care Koordinaatiohanke

Lisätiedot

Luontoa elämään! Toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä ja palveluilla hanke

Luontoa elämään! Toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä ja palveluilla hanke Luontoa elämään! Toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä ja palveluilla hanke (1/2015-12/2017) HANKKEEN TOTEUTTAJAT Lapin ammattikorkeakoulu, Hyvinvointipalveluiden osaamisala (3 osa-aikaista

Lisätiedot

Green Care mahdollisuudet Suomessa

Green Care mahdollisuudet Suomessa Green Care mahdollisuudet Suomessa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Kuva: Hannele Siltala GREEN CARE - luonnon ja maaseutuympäristön (kasvit, eläimet, maisema, arkirutiinit, yhteisöllisyys, hiljaisuus

Lisätiedot

Hoivapalvelut Onnenpisara

Hoivapalvelut Onnenpisara Hoivapalvelut Onnenpisara Kuntouttavia luontolähtöisiä hoivapalveluja Perustettu v.2010 Henkilöstö 3hlö (yrittäjä + 2 työntekijää) koulutustaustaa; lähihoitajia,kehitysvammaisten ohjaaja, neuropsykiatrinen

Lisätiedot

Green care - kasvattajina

Green care - kasvattajina Green care - Suomenlehmä terapeutteina ja kasvattajina Katriina Soini Erikoistutkija, FT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos katriina.soini@mtt.fi

Lisätiedot

Luontosuhde turvaa hyvinvointia

Luontosuhde turvaa hyvinvointia Green Care Suomessa Luontosuhde turvaa hyvinvointia Keho Lepo Liikunta Hapensaanti Auringonvalo Mieli Rauhoittuminen Läsnäolo Tekeminen Osallistuminen Voimaantuminen Ravitsemus Elimistön vastustuskyky

Lisätiedot

Green care. Hyvinvointia luonnosta. Jami Green care / Heli Hämäläinen

Green care. Hyvinvointia luonnosta. Jami Green care / Heli Hämäläinen Green care Hyvinvointia luonnosta Jami Green care / Heli Hämäläinen 5.5.2017 Mitä on green care? Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten

Lisätiedot

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA)

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) irene.roos@tts.fi Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Elinkeinojen

Lisätiedot

LUONTOLÄHTÖINEN HYVINVOINTITOIMINTA (green wellbeing)

LUONTOLÄHTÖINEN HYVINVOINTITOIMINTA (green wellbeing) Hoivafarmi Matkailuyritys luontaishoitoyritys LUONTOLÄHTÖINEN HYVINVOINTITOIMINTA (green wellbeing) maatila hevostalli Yksityinen hoivayritys kunnat järjestöt LUONTOVOIMA (green health) Terveyden, hyvinvoinnin

Lisätiedot

Green Care. työkirja

Green Care. työkirja Green Care työkirja Työkirjan tekijät Tämä Green Care -työkirja on tehty VoiMaa! Green Care -yrittäjyydestä elinvoimaa maaseudulle -hankkeen ja Green Care osana lappilaisia elinkeinoja -hankkeen (Green

Lisätiedot

Työhön kuntouttava Green Care Etelä-Suomessa

Työhön kuntouttava Green Care Etelä-Suomessa Työhön kuntouttava Green Care Etelä-Suomessa Kokeilu luontoavusteisten menetelmien hyödyntämisestä työmarkkinoille kuntoutumisessa 18.11.2013 Leini Sinervo 1 Perustiedot hankkeesta Kesto 1.1.2013-31.12.2014

Lisätiedot

Laadunhallintatyön aloittaminen Green Care -yrityksissä

Laadunhallintatyön aloittaminen Green Care -yrityksissä Laadunhallintatyön aloittaminen Green Care -yrityksissä Green Care yritys ja asiakas, osa 2 Kannus 20.8.2013 Raija Lääperi 28.8.2013 Kannusseminaari 2 / Raija Lääperi 1 Esityksen rakenne Laadunhallintatyö

Lisätiedot

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla MMM Maria Suomela, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Green Care-toiminnasta terveyttä, hyvinvointia

Lisätiedot

Mitä on Green Care- Vihreä Hoiva? Green Care toimintamalleja Norjassa ja Ruotsissa

Mitä on Green Care- Vihreä Hoiva? Green Care toimintamalleja Norjassa ja Ruotsissa Mitä on Green Care- Vihreä Hoiva? Green Care toimintamalleja Norjassa ja Ruotsissa Green Care Vihreä Hoiva maaseudulla, VIVA Sammatti 30.5.2012 Irene Roos, TTS 1 Green Care Vihreä Hoiva Green Care on palvelumuoto

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care -klusterihankkeen 2016 2017 päätösseminaari Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari Luke Aika:

Lisätiedot

Voimametsistä viherkattoihin -työpaja

Voimametsistä viherkattoihin -työpaja Voimametsistä viherkattoihin -työpaja 1 Teppo Tutkija 12.6.2015 Voimametsistä viherkattoihin Ekosysteemipalveluista ja ympäristöystävällisestä viherrakentamisesta lisäarvoa matkailuun 1.1.2015-31.12.2017

Lisätiedot

Green Care -tutustumistreffit KEURUU

Green Care -tutustumistreffit KEURUU Green Care -tutustumistreffit 13.6.2017 KEURUU Mitä Green Care eli vihreä hoiva tai voima ovat? Ihmisten elämänlaadun ja hyvinvoinnin edistämistä luonnon, eläinten, puutarhatai maatilaympäristön avulla

Lisätiedot

Green Care mitä se on? Sanna Vinblad Green Care Lapland alajaosto Omavarainen Lappi

Green Care mitä se on? Sanna Vinblad Green Care Lapland alajaosto Omavarainen Lappi Green Care mitä se on? Sanna Vinblad Green Care Lapland alajaosto Omavarainen Lappi 4.11.2014 Mistä nyt puhutaan? Taustaa luontolähtöiselle hyvinvointitoiminnalle Taustaa ja tutkimuksia Tarve ja kysyntä

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus SARI M I ET T I NEN PÄÄSIHTEER I, KUNTOUTUKSEN UUDISTA M I SKOMITEA Työn lähtökohdat /komitean asettamispäätös * Kuntoutusjärjestelmä on hajanainen ja kuntoutuksen

Lisätiedot

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Energiatehokkuus: Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla - energiatehokkuuden koordinaatiohanke ProAgria Keskusten Liitto ry, Maarit Kari, maarit.kari@proagria.fi

Lisätiedot

LUONTOA ELÄMÄÄN! Kemijärven osahankkeet tulokset ja toiminnan jatkuminen hankkeen jälkeen

LUONTOA ELÄMÄÄN! Kemijärven osahankkeet tulokset ja toiminnan jatkuminen hankkeen jälkeen LUONTOA ELÄMÄÄN! Kemijärven osahankkeet tulokset ja toiminnan jatkuminen hankkeen jälkeen TAVOITTEET Vahvistaa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten, pitkäaikaistyöttömie n ja päihde- ja mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

TTS tutkii ja kehittää Green Care - Vihreä Hoiva. Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät Irene Roos 1

TTS tutkii ja kehittää Green Care - Vihreä Hoiva. Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät Irene Roos 1 TTS tutkii ja kehittää Green Care - Vihreä Hoiva Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät 20. 21.1.2012 Irene Roos 1 Green Care Green Care on uusi palvelumuoto, jolla on paljon menestymisen mahdollisuuksia

Lisätiedot

Green Care tänään ja huomenna?

Green Care tänään ja huomenna? Green Care tänään ja huomenna? Green Care Lappi / Teemapäivä Rovaniemi, Pilke 29.8.2013 Elina Vehmasto MTT Esitys sisältää Anja Yli-Viikarin ja Katriina Soinin, MTT, dioja 27.9.2013 Mitä Green Care on?

Lisätiedot

SENNI-projekti esittäytyy

SENNI-projekti esittäytyy SENNI-projekti esittäytyy Aloitusseminaari 26.01.2012 Projektipäällikkö Liisa Nurminen Itä-Suomen yliopisto Green Care Green Care on käsite, jolle ei vielä toistaiseksi ole yksiselitteistä suomenkielistä

Lisätiedot

Puutarhaterapia ja Coach koulutus 30 op

Puutarhaterapia ja Coach koulutus 30 op VALKOINEN TALO PARTNER GREEN DESIGN - PALVELUT Puutarhaterapia ja Coach koulutus 30 op Lataa esite (pdf) Aika ja paikka 5.6. 6.6.2014 Jyväskylä Tule ja ihastu vihreään Koulutuksen tavoitteet ja lähtökohdat

Lisätiedot

Lataa Green Care - hyvinvointia pohjoisen luonnosta. Lataa

Lataa Green Care - hyvinvointia pohjoisen luonnosta. Lataa Lataa Green Care - hyvinvointia pohjoisen luonnosta Lataa ISBN: 9789525923254 Sivumäärä: 108 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 28.34 Mb Julkaisu osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun luontoon ja maaseutuun

Lisätiedot

HOIVAYRITTÄJÄVALMENNUSHANKEESSA HAETAAN ALAN YRITYSTEN KEHITTÄMISEEN VAUHTIA GREEN CARE MENETELMISTÄ

HOIVAYRITTÄJÄVALMENNUSHANKEESSA HAETAAN ALAN YRITYSTEN KEHITTÄMISEEN VAUHTIA GREEN CARE MENETELMISTÄ HOIVAYRITTÄJÄVALMENNUSHANKEESSA HAETAAN ALAN YRITYSTEN KEHITTÄMISEEN VAUHTIA GREEN CARE MENETELMISTÄ Hoivayrittäjävalmennushanke Kanta- ja Päijät-Hämeessä (1.7.2008-31.12.2011) on tarkoitettu hoiva- ja

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys. 1.2.2011 Anne Korhonen

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys. 1.2.2011 Anne Korhonen Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys 1.2.2011 Anne Korhonen Toteutus etsittiin viitteitä Green Care -malliin soveltuvista palvelutarpeista palvelustrategiat, palvelutarve- ja väestöselvitykset,

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Arvio toimintamallista: Seinätön luontopaja

Arvio toimintamallista: Seinätön luontopaja Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke Sokra (THL) 08.12.2017 Arvio toimintamallista: Seinätön luontopaja Luontoon tukeutuvia menetelmiä käytetään työpajatoiminnassa toimintakyvyn ja osallisuuden

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

SOHVI-hanke

SOHVI-hanke SOHVI-hanke 1.3.2012 28.2.2014 SOHVI-hankkeen toteuttajat ja hankekumppanit SOHVI-hanketta hallinnoi Turun ammattikorkeakoulu (hankekumppanina Vakka-Suomen seutukunnan kunnat: Uusikaupunki, Laitila, Vehmaa,

Lisätiedot

Lataa Luonto kuntoutumisen tukena - Tuomo Salovuori. Lataa

Lataa Luonto kuntoutumisen tukena - Tuomo Salovuori. Lataa Lataa Luonto kuntoutumisen tukena - Tuomo Salovuori Lataa Kirjailija: Tuomo Salovuori ISBN: 9789522357991 Sivumäärä: 101 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 24.79 Mb Luonto tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset 13.2.2017 BM 13.2.2017 1 13.2.2017 2 Jäsenyhdistysten tilannekuvaukset alueittain / Käytetyt värikoodit Alle 10 jäsentä 10-49 jäsentä Yli 49 jäsentä 1.1.2017

Lisätiedot

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ESR-hankkeet ja rahoitusmahdollisuudet Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Alueellinen ESR-rahoitus Kainuussa ohjelmakaudella 2014-2020,

Lisätiedot

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Kukka Kukkonen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 28.5.2014 Pohjois-Pohjanmaan maaseutustrategian

Lisätiedot

Green care - hoivaa ja yrittäjyyttä

Green care - hoivaa ja yrittäjyyttä Green care - hoivaa ja yrittäjyyttä Jyväskylä 10.11.2011 Katriina Soini Erikoistutkija, FT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Jyväskylän yliopisto katriina.soini@mtt.fi 2020 2020 2010 toimijoiden

Lisätiedot

Järjestö 2.0 eväät vastata sote -haasteeseen. Epilepsialiiton vaikuttajafoorumi Jyväskylä Johtaja, varapääsihteeri Anne Knaapi

Järjestö 2.0 eväät vastata sote -haasteeseen. Epilepsialiiton vaikuttajafoorumi Jyväskylä Johtaja, varapääsihteeri Anne Knaapi Järjestö 2.0 eväät vastata sote -haasteeseen Epilepsialiiton vaikuttajafoorumi 7.10.2017 Jyväskylä Johtaja, varapääsihteeri Anne Knaapi SOSTEn jäsenjärjestöjen jäsenyhdistysten määrä maakunnittain Tavoittaa

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Jarmo Jokinen 28.11.2017 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 12.11.2013

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 12.11.2013 Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Centria ammattikorkeakoulu 15 Karelia ammattikorkeakoulu 30 Lahden ammattikorkeakoulu 22 Metropolia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Lammaspaimenlomien liiketaloudelliset mahdollisuudet

Lammaspaimenlomien liiketaloudelliset mahdollisuudet Lammaspaimenlomien liiketaloudelliset mahdollisuudet Maaseutumatkailu Perinteisesti maaseutumatkailuun on yhdistetty maatilatalous, mutta maaseudun rakennemuutoksen myötä matkailu on elinkeinona ohittanut

Lisätiedot

Green Care lasten ja perheiden tukena GreenCareLab teemapäivä Sosiaalityöntekijä Jaana Aarnio Läheltä tueksi -hanke

Green Care lasten ja perheiden tukena GreenCareLab teemapäivä Sosiaalityöntekijä Jaana Aarnio Läheltä tueksi -hanke Green Care lasten ja perheiden tukena GreenCareLab teemapäivä Sosiaalityöntekijä Jaana Aarnio Läheltä tueksi -hanke Pelastakaa Lapset ry Vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, jossa tehdään töitä lapsen

Lisätiedot

IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA Ohjausryhmä

IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA Ohjausryhmä IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA 2013-2014 Ohjausryhmä 11.2.2014 Hankkeen tapahtumia: kokoukset, palaverit ym. Tarkennettu toimintasuunnitelma: 11/ 2013 ja toimintaraportti

Lisätiedot

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Hakuaika päättyy 16.2.2015 I Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 ohjelmakauden ESR-projektirahoitushaku

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseutuohjelmasta tehdyt päätökset

Manner-Suomen maaseutuohjelmasta tehdyt päätökset Manner-Suomen maaseutuohjelmasta tehdyt päätökset Maaseuturahaston hankkeiden toteutusinfo 24.8.2016 Sivu 1 25.8.2016 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamat kehittämishankkeet Hanketukipäätöksiä

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina 2016-2018 Mirja Kettunen Verkostokoordinaattori Lapin liitto Arjen turvan lähtökohta Palvelut Toimeentulo

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Xamkin profiili eamk-tarjonnassa

Xamkin profiili eamk-tarjonnassa Xamkin profiili eamk-tarjonnassa Verkko-opetuksen koordinaattori Mirva Pilli-Sihvola 5.10.2017 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu South-Eastern Finland University of Applied Sciences Verkko-opintotarjonnan

Lisätiedot

Valtionavustuksella tukea laatustrategian toimeenpanoon

Valtionavustuksella tukea laatustrategian toimeenpanoon LAATUA LAIVALLA Miten edistämme toiminnan vaikuttavuutta? ammatillisen koulutuksen laatuseminaari 22.-24.8.2012, laatuverkosto Valtionavustuksella tukea laatustrategian toimeenpanoon Opetusneuvos Leena

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuverkostosta toukokuu 2014

Ajankohtaista maaseutuverkostosta toukokuu 2014 Ajankohtaista maaseutuverkostosta toukokuu 2014 VIESTII KOULUTTAA KERÄÄ JA LEVITTÄÄ HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ EDISTÄÄ KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄÄ YHTEISTYÖTÄ Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmien

Lisätiedot

Maaseudun alueelliset kehittämistoimet , valmistelun tilanne

Maaseudun alueelliset kehittämistoimet , valmistelun tilanne Maaseudun alueelliset kehittämistoimet 2014-2020, valmistelun tilanne 22.8.2013 Itä-Suomen maaseudun kehittäjät Valamossa Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Alueellinen maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Luonnonvara- ja ympäristöalan kehitysnäkymiä osaamisen näkökulma Susanna Tauriainen Luonnonvara-a ja ympäristöalan koulutuksen

Luonnonvara- ja ympäristöalan kehitysnäkymiä osaamisen näkökulma Susanna Tauriainen Luonnonvara-a ja ympäristöalan koulutuksen Luonnonvara- ja ympäristöalan kehitysnäkymiä osaamisen näkökulma Susanna Tauriainen 13.-14.2012 Luonnonvara-a ja ympäristöalan koulutuksen kehittämispäivät, OPH 7.11.2012 Ruoka on maailmanlaajuinen kasvuala

Lisätiedot

Hoitopalveluiden kansainvälistyminen - HealthCareFinland markkinointiyhteistyö

Hoitopalveluiden kansainvälistyminen - HealthCareFinland markkinointiyhteistyö Hoitopalveluiden kansainvälistyminen - HealthCareFinland markkinointiyhteistyö Matti Eskola, FinnMedi Oy, 13.10.2010 Muutkin toimialat ovat kansainvälistyneet - miksi muka myös terveys- ja hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

Green Care Lab. - luontolähtöisten palveluiden testaus ja kehittäminen. Hämeenlinna Anne Korhonen, TTS

Green Care Lab. - luontolähtöisten palveluiden testaus ja kehittäminen. Hämeenlinna Anne Korhonen, TTS Green Care Lab - luontolähtöisten palveluiden testaus ja kehittäminen Hämeenlinna 22.3.2017 Anne Korhonen, TTS Toiminta-alue ja aikataulu Hankealue: Etelä-Suomi (Häme, Kaakkois-Suomi, Pirkanmaa, Uusimaa)

Lisätiedot

Hyvän ikääntymisen kehittämisympäristö Sonectus 1.1.2012-31.5.2014

Hyvän ikääntymisen kehittämisympäristö Sonectus 1.1.2012-31.5.2014 Hyvän ikääntymisen kehittämisympäristö Sonectus 1.1.2012-31.5.2014 Hankkeen toimijat Hallinnoi Oulun seudun ammattikorkeakoulu, terveyalan Oulaisten yksikkö Osatoteuttajina: Kalajoen SoTe yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Green Care -palveluiden luokitus Suomessa

Green Care -palveluiden luokitus Suomessa Lumen 1/2017 TEEMA-ARTIKKELI Green Care -palveluiden luokitus Suomessa Arja Jääskeläinen, KT, lehtori, Hyvinvointipalveluiden osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu Asiasanat: Green Care, palvelut, sosiaaliala,

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehitys ja nykytila Etelä-Pohjanmaalla

Perusterveydenhuollon kehitys ja nykytila Etelä-Pohjanmaalla Perusterveydenhuollon kehitys ja nykytila Etelä-Pohjanmaalla Juhlaseminaari 30.3.2015 Matti Rekiaro Ylilääkäri Aksila Väestö 1.1.2013 Ihmisen terveyden tähden Yhteensä 198 747 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Lisätiedot

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari sopii kaikille työikäisille Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä kaikille työikäisille, myös työelämän ulkopuolella

Lisätiedot

Metsän aineettomat arvot. Leena Sikkilä Tietometsä-hanke

Metsän aineettomat arvot. Leena Sikkilä Tietometsä-hanke Metsän aineettomat arvot Leena Sikkilä Tietometsä-hanke Aineettomat arvot ovat usein sellaisia, joiden rahallista arvoa on joskus hankala määrittää. Aineettomia arvoja ovat mm. Metsien virkistyskäyttö,

Lisätiedot

Joensuun KAKE -hanke. Kansalaislähtöistä kaupunkikehittämistä Joensuun kantakaupungin aluella. Tampere Projektipäällikkö Mari Nupponen

Joensuun KAKE -hanke. Kansalaislähtöistä kaupunkikehittämistä Joensuun kantakaupungin aluella. Tampere Projektipäällikkö Mari Nupponen Joensuun KAKE -hanke Kansalaislähtöistä kaupunkikehittämistä Joensuun kantakaupungin aluella Tampere 9.9.2016 Projektipäällikkö Mari Nupponen Joensuun KAKE Kansalaislähtöistä kaupunkikehittämistä Joensuun

Lisätiedot

Alueellinen ESR haku Rahoitusasiantuntija Merja Rossi Hämeen ELY-keskus

Alueellinen ESR haku Rahoitusasiantuntija Merja Rossi Hämeen ELY-keskus ESR hankehaku syksyllä 2017 Alueellinen ESR haku 1.5.-3.10.2017 Rahoitusasiantuntija Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Rakennerahasto-ohjelman tavoitteita Nuorisotakuun toimeenpanon tukeminen Uudenlaiset palvelut

Lisätiedot

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn muutosta tukemassa

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn muutosta tukemassa Kykyviisari Työ- ja toimintakyvyn muutosta tukemassa Kykyviisari sopii kaikille työikäisille Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä kaikille työikäisille, myös työelämän ulkopuolella oleville.

Lisätiedot

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään?

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Tuloksia valtakunnallisesta kuntakyselystä Jarno Karjalainen Sosiaalisen kuntoutuksen teematyö 8.2.2017 Tampere SOSKU-hanke SOSKU-hankkeessa (2015-2018) sosiaali-

Lisätiedot

EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat. Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus

EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat. Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus 070514 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Innovointi osana maatilojen neuvontaa. Seinäjoki 2.12

Innovointi osana maatilojen neuvontaa. Seinäjoki 2.12 Innovointi osana maatilojen neuvontaa Seinäjoki 2.12 Innovaatio Innovaatio = keksintö + liiketoiminta Innovaatio on yrityksen markkinoille tuoma uusi tai olennaisesti parannettu tuote (tavara tai palvelu),

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Green Care. Työhön kuntouttava toiminta luonnossa. Tietoa maaseututoimijoille ja työhön kuntoutuksen ammattilaisille

Green Care. Työhön kuntouttava toiminta luonnossa. Tietoa maaseututoimijoille ja työhön kuntoutuksen ammattilaisille Green Care Työhön kuntouttava toiminta luonnossa Tietoa maaseututoimijoille ja työhön kuntoutuksen ammattilaisille Työhön kuntouttava Green Care Lisätietoa: www.gcfinland.fi www.stm.fi/sosiaali_ja_ terveyspalvelut/kuntoutus/

Lisätiedot

Ajankohtaista ESR-rahoituksessa. Verna Mustonen , Kajaani

Ajankohtaista ESR-rahoituksessa. Verna Mustonen , Kajaani Ajankohtaista ESR-rahoituksessa Verna Mustonen 29.8.2017, Kajaani ESR:n toimintalinjat ja erityistavoitteet TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (47 %) ET 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa

Lisätiedot

Luontoon tukeutuvat matkailun hyvinvointipalvelut Etelä-Pohjanmaalla Luonnontuotteet matkailu- ja hyvinvointipalveluissa 20.3.

Luontoon tukeutuvat matkailun hyvinvointipalvelut Etelä-Pohjanmaalla Luonnontuotteet matkailu- ja hyvinvointipalveluissa 20.3. Luontoon tukeutuvat matkailun hyvinvointipalvelut Etelä-Pohjanmaalla Luonnontuotteet matkailu- ja hyvinvointipalveluissa 20.3.2014 Ähtäri Jaana Rintala, projektikoordinaattori MATKO3-hanke SeAMK Elintarvike

Lisätiedot

Green care. Kuva: Hannele Siltala

Green care. Kuva: Hannele Siltala Green care Kuva: Hannele Siltala Ihmisen ja ympäristön vuorovaikutus - Perinteinen elämäntapa: luonnonläheisyys, riippuvuus luonnon antimista - Teknistyminen: elämäntavan irtaantuminen luonnosta - Ympäristöongelmat

Lisätiedot

Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi

Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi Green Care vihreä hoiva maaseudulla, VIVA Joutseno 1.11.2011 Anne Korhonen, TTS Esityksen sisältö Kyselyt Maaseutuyrittäjät Hoivayrittäjät Kunnat Kolmas sektori Haastattelut

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Luonnosta voimaa ja osallisuutta

Luonnosta voimaa ja osallisuutta Lumen 1/2016 TEEMA-ARTIKKELI Luonnosta voimaa ja osallisuutta Arja Jääskeläinen, KT, lehtori, Hyvinvointipalveluiden osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu Taimi Tolvanen, YTM, lehtori, Hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot