Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Aika klo 8:30-10:35 Paikka Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Vahter Merja 8:30-10:35 varapuheenjohtaja Aaltonen Kalle 8:30-10:35 jäsen Alonen Aino 8:30-10:35 jäsen Hilkemaa Juhani 8:30-10:35 jäsen Ijäs Paula 8:30-10:35 jäsen Maattola Helena 8:30-10:35 jäsen Nordström Harry 8:30-10:35 jäsen Perkiö Irmeli 8:30-10:35 jäsen Tonteri Jukka 8:30-10:35 jäsen Virtanen Seppo 8:30-10:35 jäsen Koskinen Seppo 8:30-10:35 varajäsen (Salmi) Poissa Salmi Kari puheenjohtaja Muu Tokola Martti 8:30-10:35 toimitusjohtaja, esittelijä Saarelainen Päivi 8:30-10:35 rehtori, esittelijä Launiemi Reija 8:30-10:35 pöytäkirjasihteeri Siikaniemi Lena 8:30-10:35 henkilöstöjohtaja 28, 29, 33, 36 Kröger Jarmo 8:30-8:55 kehittämispäällikkö 28, 29 Kotiaho Pekka 8:30-9:15 johtaja, Tuoterengas Kallioinen Outi 8:30-9:30 rehtori, Lamk Heinonen Hannu 9:35-10:20 vararehtori 33 Katajisto Seija 9:35-10:20 vararehtori 33 Kilpinen Tuula 9:35-10:20 viestintä- ja markkinointijohtaja 33 Allekirjoitukset Merja Vahter puheenjohtaja Reija Launiemi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus / Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kalle Aaltonen Paula Ijäs Juhani Hilkemaa 24-31, Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri

2 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen avaus 3 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 27 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin vuoden 2014 tilinpäätöksen valmistelu 28 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin henkilöstökertomus vuodelta Hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuma tilinpäätökseen vuodelta Tuoterenkaan tilinpäätös vuodelta Lahden ammattikorkeakoulun tilinpäätös vuodelta Kartanon kaupunginosassa sijaitsevan määräalan kiinteistöstä myyminen Lahden kaupungille (Jalkarannantien, Kariniemenkadun ja Kyösti Kallion kadun risteysalue) 33 Koulutuskeskus Salpauksen strategia vuosille , valmistelu, perustehtävän määrittely Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano Ilmoitusasiat Oikaisuvaatimuksen käsittely, Koulutuskeskus Salpauksen rehtorin viranhaltijapäätökseen / Muut asiat Muutoksenhakuohjeet 29

3 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Kokouksen avaus Hallitus 24 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hallituksen varapuheenjohtaja Merja Vahter avasi kokouksen.

4 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallitus 25 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallitus 26 Toimitusjohtaja: Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Kalle Aaltonen ja Aino Alonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Kalle Aaltonen ja Aino Alonen. 32 :n osalta Kalle Aaltosen sijaan pöytäkirjan tarkastajan toimii Paula Ijäs.

6 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Päijät-Hämeen koulutuskonsernin vuoden 2014 tilinpäätöksen valmistelu 85/02/02/2015 Hallitus Tilinpäätösaikataulun mukaisesti varsinaiset kirjaukset tilinpäätökseen saadaan valmiiksi ja tiedot ovat raportoitavissa Tilinpäätöksen valmistelu jatkuu toimintakertomuksen ja muiden tasekirjan osioiden kirjoittamisella ja muun tilinpäätösaineiston valmistelulla ja kokoamisella. Hallitus aloittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittelyn , jolloin tilinpäätöksen taloudellinen toteuma esitellään ilman tasekirjaa. Tasekirja toimitetaan hallitukselle kokoukseen. Tämän lisäksi tilinpäätöstä käsitellään hallituksen kokouksissa 2.3., 9.3. ja (varapäivä). Asiantuntijat hallituksen kokouksissa: PHKK-kokonaisuus ja Yhteiset palvelut toimitusjohtaja Martti Tokola Lahden ammattikorkeakoulu rehtori Outi Kallioinen Tuoterengas johtaja Pekka Kotiaho Koulutuskeskus Salpaus rehtori Päivi Saarelainen Toimitusjohtaja esittelee Yhteisten palvelujen tilinpäätöksen, johon liittyen kutsutaan Yhteisten palvelujen johtoa tarvittaessa. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin vuoden 2014 henkilöstökertomus (sähköinen julkaisu) valmistuu kokoukseen. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee tilinpäätöksen valmistelutilanteen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi. Hallitus Kirjanpito on valmistunut aikataulun mukaisesti Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen taloudellisen toteuman. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen ja jatkaa tilinpäätöksen käsittelyä suunnitelman mukaisesti. Merkittiin tiedoksi.

7 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Hallitus 27 Hallitus jatkaa tilinpäätöksen 2014 käsittelyä. Tässä kokouksessa ovat käsittelyssä henkilöstökertomuksen esittely hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuman käsittely Lahden ammattikorkeakoulun tilinpäätöksen esittely Tuoterenkaan tilinpäätöksen esittely. Toimitusjohtaja: Hallitus jatkaa tilinpäätöksen käsittelyä. Merkittiin tiedoksi.

8 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Päijät-Hämeen koulutuskonsernin henkilöstökertomus vuodelta /02/02/2015 Hallitus 28 Henkilöstötyön ja henkilöstöjohtamisen kehittämisen painopisteet ja toimenpiteet vuodelle 2014 on johdettu konsernin tulosalueiden yhteisestä strategiasta ja Henkilöstöohjelmasta. Henkilöstöohjelman neljä painopistettä ovat: Vahvistaa yhdessä oppimista ja varmistaa osaaminen keskeisillä osaamisalueilla Edistää yksilön ja työyhteisön vastuun ottamista Uudistaa johtamis- ja työskentely-tapojamme Kohdentaa laadulliset ja määrälliset henkilöstöresurssit suunnitelmallisesti. Henkilöstökertomus kokoaa henkilöstöjohtamisen eri osa-alueiden keskeiset asiat ja henkilöstötunnusluvut. Kestävän kehityksen mukaisesti Henkilöstökertomus ilmestyy kokonaisuudessaan vain sähköisenä julkaisuna sivustolla. Henkilöstökertomusta kokouksessa esittelee henkilöstöjohtaja Lena Siikaniemi. Lisäksi paikalla on vuoden 2014 toiminnasta vastannut tulosaluejohto. Toimitusjohtaja Hallitus merkitsee annetun selvityksen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.

9 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuma tilinpäätökseen vuodelta /02/02/2015 Hallitus 29 Yhtymähallitus käsitteli asiaa kokouksessaan seuraavasti: "Kuntalain mukaan Päijät-Hämeen koulutuskonsernin toimintakertomukseen tulee liittää konsernihallituksen selonteko koulutuskuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyydestä ja toimivuudesta sekä mahdollisista kehittämisalueista. Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä kehittämispäällikön tukemana valmistelevat kyseisen selonteon eli arviointi- ja vahvistuslausuman, jossa hallitus arvioi ja ottaa kantaa siihen, ovatko varmistavat menettelyt ja järjestelyt riittäviä ja tehokkaita koskien: - toiminnan ja talouden lainmukaisuutta ja talousarvion noudattamista - perussopimuksen toteutumista - omaisuuden ja varojen turvaamista - toiminnan tuloksellisuutta ja - oikeiden tietojen antamista taloudesta ja tuloksellisuudesta. Lisäksi selvitetään, mitkä ovat olennaisimmat kehityskohteet. Lausumassa otetaan kantaa siihen, ovatko suunnittelun ja toimintatapojen määrittelyn taustalla olevat käsitykset (kartoitukset) talouden ja toimintaympäristön riskeistä ajan tasalla. Edelleen arvioidaan, ovatko toiminnan ja talouden perusprosessien vastuutukset, määritykset ja menettelytavat säädösten ja määräysten mukaisia ja antavatko nämä perusteet tuloksekkaalle toiminnalle. Lausuman valmistelu käynnistetään toimitusjohtajan, johtoryhmän ja kehittämispäällikön yhteistyönä. Valmistelun taustadokumentaatio on Koriintranetissa Toiminnanohjauksen kuvauksen sivustolla. Valmisteluprosessilla varmennetaan, että Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamassa yleisohjeessa kuvatut kriteerit selonteolle täyttyvät (Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Työ- ja elinkeinoministeriö. Suomen Kuntaliitto. Helsinki. 2013). Konsernihallitus käsittelee ja hyväksyy lausuman tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä. Valmis lausuma liitetään Päijät- Hämeen koulutuskonsernin vuoden 2014 tilinpäätöksen asiakirjoihin. Tämän lisäksi Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Lahden kaupungin konsernitilinpäätökseen yhdisteltävänä yhteisönä, toimittaa Lahden kaupungille tilinpäätösarviointilomakkeen tammikuussa 2015 sisällytettäväksi kaupungin johdon selontekoon riskienhallinnasta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä. Asiantuntijana kokouksessa on kehittämispäällikkö Jarmo Kröger. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee asian tiedokseen ja hyväksyy esitetyt valmistelutoim

10 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Merkittiin tiedoksi." Hallitus jatkaa asian käsittelyä. Kehittämispäällikkö Jarmo Kröger antaa tilannekatsauksen. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.

11 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Tuoterenkaan tilinpäätös vuodelta /02/02/2015 Hallitus jatkuvaa liikettä ja kehitystä, vuoden loppua kohden kirkastuvaa työn iloa. Vuoden leimasi keskustelu omistajien kanssa yhtiöittämisestä ja siten tulevaisuudestamme. Keskustelu otti aikansa, mutta toisaalta myös nosti esiin organisaatiomme omistajilleen tuottaman arvon. Hoidamme työllisyyttä ja työttömien asioita tehokkaasti ja menestyen ja samalla valmennamme suuren joukon ihmisiä. Tuomme siis toivoa ja vahvempaa otetta elämään. Samalla keskustelussa korostui, että hankimme alueemme työllisyyden hoitoon yli neljä miljoonaa euroa teollista rahaa kuntien panostuksen jatkoksi. Tuli ilmi, että valmennuksemme olisi ilmaista, jos kunnat maksaisivat valmennettavien henkilöstökulut. Kaikki tämä on todistus onnistuneesta työstämme. Valmennuksemme on 2014 aikana vahvistunut ja sen tukijärjestelmät erottaneet meidät muista toimijoista. Vahvuutemme ovat: Valmennuksen tuotannonohjauksemme VAT valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä, jonne todennetaan valmennustyö ja tulokset ja joka antaa niistä raportit hyvin käytetty tästä saadaan siis valmennuksen ammattilaisten näkökulma ulkomaailmalle Asiakaspalautejärjestelmämme, joka kertoo, miten valmennettavamme kokivat meillä olonsa ja kuinka he mielestään kehittyivät ja mihin menevät meiltä tästä saadaan asiakkaan kokemus ja näkökulma työhömme Valmennuspalveluiden kuukausittainen raportointimenettely ja sopimusten kolmannesvuosikatselmukset näin välitetään tieto etenemisestä tilaajalle ja haetaan yhdessä näkemystä tulevaan tarpeeseen Todennamme siis tulokset ja ihmisen polun. Tämä nostaa meidät esiin massasta tämä on kilpailuetuamme, jonka yhdessä olemme kehittäneet. Valmennettavammekin olivat huomanneet valmennuksen kehittyneen paranihan asiakaspalautteessa kysytty kokonaistyytyväisyys palveluihimme edellisestä vuodesta ja on jo niin korkealla tasolla, että jos tuo vielä paranee, niin suattaapi männä pilalle, sanoisi savolainen. Kiitos valmentajat ja valmennettavat. Onnistuimme sijoittamaan ihmisiä positiivisesti prosenttiyksikön enemmän, 63% asiakaspalautteeseen vastanneista 276 hengestä. Tämä vasta on valmennuksemme vahvuutta osoittavaa. Vuoden aikana meillä oli 459 eri ihmistä valmennettavana, keskimäärin 144 henkeä päivässä. Molemmat luvut ovat edellistä vuotta suurempia. Olemme merkittävä työllisyyden hoitaja. Ostopalvelusopimuksemme kuukaudet jäivät hiukan suunnitelluista, mutta tähän osaltaan vaikutti Lahden kaupungin siirtyminen uuden sopimusmallin käyttöön, joka sopimusmalli ei vastannut käytännössä tekemäämme työtä,

12 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus kun valmensimme kasvaneen määrän Lahden kaupungin velvoitetyöllistettyjä, joiden kuukaudet eivät ole ostopalvelusopimuksen kuukausissa mukana. Toisaalta vuotta leimasi epäusko tulosparannukseen, joka kesästä eteenpäin kääntyi uskoksi parannuksen pysyvyyteen ja jatkuvuuteen. Toinen kiitos tästä koko henkilöstölle. Te olette ainutlaatuinen tiimi, jonka jäsenyys on kunnia. Tuoterengas piti sen, minkä toukokuussa 2. ennusteessaan lupasi. Tuon ennusteen teimme yhdessä, jokainen työpajapäällikkö omalta osaltaan antoi lupauksensa omistajille. Tuon lupauksen pidimme ja siitä laitoimme hiukan paremmaksikin. Johtamisjärjestelmämme toimii ja tuo ennakoitavaa tulosta. Olemme oppineet yhteistyöhön. Kolmas kiitos porukalle. Teimme tuloksemme tiukassa markkinatilanteessa. Maamme talous ei vuoden aikana parantunut. Tosin teknologiateollisuudessa alkoi näkyä ainakin meidän asiakkuuksissamme lievää parantumista vuoden loppua kohden. Liikevaihtomme laski edellisestä vuodesta. Se laski tuotannollisen työpajatoiminnan tuotoissa. Teimme tuloksen yhtiöittämisen pyörteissä ja epävarmuudessa. Emme antaneet tuonkaan häiritä toimintaamme. Vuosi ei ollut helppo, mutta siksipä juuri me olimmekin sitä tekemässä. Elintarvikeliiketoimintamme eteni junan lailla tasaisesti läpi vuoden, kasvoipa hiukan. Paransi kakkosennusteestaan ja merkittävästi edellisestä vuodesta.. Graafisen alan liiketoimintamme paransi kuin sika juoksuaan, vaikka liikevaihto jäi kakkosennusteesta, oli toimintakate ennustetta parempi ja huomattavasti edellistä vuotta parempi. Ilmaliiketoimintamme eteni vakaasti liikevaihdon hiukan kasvaessa ja toimintakatteen parantuessa merkittävästi sekä 2. ennusteesta että edellisestä vuodesta. Kierrätyksessä, Patinassa, oli raskas vuosi, kun uusien tuotteiden kauppa ei käy, ei kierrätykseenkään tule yhtä hyvää tavaraa kuin aikaisemmin. Asiakasmäärätkin hiukan pienenivät. Toimintakate oli sekä 2. ennustetta että edellisvuotta heikompi. Valmennustulokset sitä vastoin olivat hyvät. Metallissa vuosia ei suoraan voi verrata, kun luovuimme Castinasta. Liikevaihto pieneni sekä Castinan vaikutuksesta että markkinatilanteen takia alkuvuodesta. Merkittävä muutos oli työpajapäällikön vaihtuminen, mikä näyttäisi piristäneen loppuvuotta ja tuoneen 2. ennustetta paremman ja edellisvuotta huomattavasti paremman toimintakatteen. Muutokset ovat siis purreet. Puuliiketoiminta, siis pelituotantomme, liikevaihto pieneni edellisestä vuodesta, vaikka saimme tehdä pelejä niin paljon kuin vain ehdimme. Osaltaan tähän vaikutti halvemman massamarkkina-mölkyn tuotannon kasvaminen. Pullonkaulana oli puuraaka-aineen saanti kesällä ja alkusyksystä. Loppusyksystä sitten ajettiinkin tuotantoennätyksiä. Toimintakate oli 2. ennustetta huonompi, mutta edellisvuotta merkittävästi parempi. Tuottavuutemme kehittäminen jatkuu. Pelien tarve/markkina ei ole pienentynyt.

13 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Paransimme toimintakatettamme melkein euroa vuoden 2014 aikana. Terveyttämisohjelmamme siis tuo tulosta, nyt jo lähellä ennustettua tasoaan. Tehdyt muutokset tuovat kustannusetua myös vuonna 2015 uudessa Työhönvalmennus Valma Oy:ssä. Vuoden 2014 positiiviset tapahtumat: Valmensimme 459 ihmistä vuoden aikana ja saimme aikaan merkittäviä sosiaalisia tuloksia asiakkaamme olivat meihin tyytyväisiä Henkilöstö eli mukana kehittämisessä ja yhdessä saatiin positiivista Kuntien ostopalvelusopimukset tuottivat hiukan edellisvuotta enemmän Liiketoiminnat etenivät lähes kautta linjan kuin junat kohti tulosta Yhdessä tekemisen henki ja meininki lisääntyi Taloudellinen tuloksemme oli OK koko syksyn ja vuoden loppu hoidettiin hallitusti Yhtiöittämisen eteen tehty työ lyhyessä ajassa Vuoden 2014 pettymyksiä: Omistajien usko meihin ei vetänyt heitä mukaan uuteen yhtiöön Pelejä olisimme voineet saada enemmänkin tehdyksi Positiivinen voitti 2014 mennen tulen negatiivisen. Rakensimme itsemme valmiiksi toimimaan osakeyhtiönä. Luotamme enemmän toisiimme ja se näkyy tuloksina. Tuoterenkaan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodesta 2014 on esityslistan liitteenä nro 2. Johtaja: Johtokunta hyväksyy osaltaan Tuoterenkaan vuoden 2014 tilinpäätöksen ja esittää sen edelleen Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallitukselle ja yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi seuraavalla johtokunnan esityksellä tilikauden tuloksen käsittelystä: Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä: Tilikauden alijäämä ,68 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille. Tuoterenkaan johtokunta käsittelee tilinpäätöstä kokouksessaan Yhtymähallituksen kokouksessa Tuoterenkaan tilinpäätöstä vuodelta 2014 esittelee Tuoterenkaan johtajana toiminut Pekka Kotiaho. Toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy osaltaan Tuoterenkaan tilinpäätöksen vuodelta 2014 edellä esitetyn mukaisesti liitettäväksi Päijät-Hämeen koulutuskonsernin tilinpäätökseen. Päätösesitys hyväksyttiin.

14 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Lahden ammattikorkeakoulun tilinpäätös vuodelta /02/02/2015 Hallitus 31 Rehtorin katsaus Lahden kaupunkiseutu muodostaa merkittävän kasvukeskuksen laajalla metropolialueella. Vuoteen 2020 mennessä Lahdesta rakennetaan maailmanluokan ympäristöosaamisen, muotoiluosaamisen ja liiketoiminnan keskittymä. Samanaikaisesti Lahden alueesta luodaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti merkittävä hyvinvointipalvelujen kehittäjä ja osaamisen viejä. Ammattikorkeakoulun rooli tässä työssä on elintärkeä ja keskeinen. Lahden ammattikorkeakoulu toimii Päijät-Hämeen kehityksen ja kansainvälistämisen keskeisenä toimijana ja ottaa päävastuun laadukkaasta koulutuksesta sekä vaikuttavasta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta yhdessä alueen yritysten ja organisaatioiden sekä verkostojen kanssa. Toiminnassamme opiskelijat on nostettu keskiöön ja valmistuneet työllistyvät hyvin sekä alueelle että valtakunnallisesti. Noin 70 prosenttia läsnä olevista opiskelijoista on Päijät-Hämeestä. Uusimmat sijoittumistiedot ovat vuodelta 2012, jolloin yli 40 prosenttia edellisenä vuonna tutkinnon suorittaneista sijoittui toiminta-alueen yrityksiin ja julkisiin organisaatioihin. Lahti on tunnettu toimivasta, vaikuttavasta ja omaleimaisesta alueellisesta ammattikorkeakoulun ja eri yliopistojen yhteistyöstä, jota on edelleen kehitetty vuoden aikana. Uutta yhteistyöohjelmaa ryhdyttiin valmistelemaan Lahden Yliopistokeskuksen kanssa syksyllä Valtioneuvosto myönsi LAMKille vakinaisen toimiluvan joulukuussa Toimilupa astuu voimaan Uudessa toimiluvassa ammattikorkeakoululle annettiin tutkinnonanto-oikeus restonomi-tutkintoon muiden tutkintonimikkeiden pysyessä ennallaan. Ammattikorkeakoulu-uudistus eteni suunnitelmien mukaisesti. Vuoden aikana valmisteltiin osakeyhtiömuotoinen toimilupahakemus, jatkettiin koulutusvastuu-uudistuksen tuomien muutosten jalkauttamista sekä ammattikorkeakoulun yhtiöittämiseen liittyvät toimenpiteet. Yhtiö käynnistyi suunnitellusti Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun muodostama strateginen liittouma (FUAS) FUAS-liittoumahallitus ( ) linjasi syksyllä FUAS-liittouman strategista uudistamista. Liittouman uudistamien tarkoituksena on vahvistaa yhteistyön jäsenammattikorkeakouluille tuomaa konkreettista lisäarvoa ja keventää liittouman toimintarakennetta. FUAS-liittoumasopimuksen mukaisesti liittouman toimielimiä ovat jatkossakin liittoumahallitus, rehtorikollegio, toiminnanjohtaja ja neuvottelukunta. FUAS-liittouman strategiset yhteistyöalueet ja niihin liittyvät vastuut toteutuvat vuoden 2015 alusta seuraavasti:

15 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus FUAS-kesäopinnot, HAMK koordinaatiovastuu FUAS-Graduate School, LAMK koordinaatiovastuu FUAS-virtuaalikampus, HAMK (teknologia), Laurea (tarjonnan koordinointi) koordinaatiovastuut FUAS-palvelut yrityksille ja yhteisöille, LAMK koordinaatiovastuu Strategisia yhteistyöalueita tuetaan seuraavin palveluin: Toiminnanohjaus, laadunhallinta ja viestintä, Laurea koordinointivastuu Kehittämishankkeena kokonaisarkkitehtuuri ja järjestelmien yhteensopivuus, HAMK koordinointivastuu Strategiset yhteistyöalueet ja niitä tukevat palvelut mahdollistavat kunkin ammattikorkeakoulun parhaan osaamisen hyödyntämisen ja toiminnan kustannustehokkuuden ja laadun parantumisen. Toiminnot suunnitellaan ja toteutetaan yhtenäisenä kokonaisuutena osana uudistuvan FUASliittoumastrategian ( ) toteuttamista. Toiminnot resursoidaan yhteisesti ja niiden johtaminen delegoidaan vastuuammattikorkeakouluille. FUAS-liittouman strategiatyötä on aikaistettu siten, että uusi liittoumastrategia astuu voimaan jo vuoden 2015 alusta alkaen. FUASliittouman ammattikorkeakoulut ovat strategian ja liittoumasopimuksen mukaisesti itsenäisiä ammattikorkeakouluja, joiden omistajayhteisöt hakivat kukin toimilupaa omalle korkeakoululleen. Yhteisomistukseen ei ole edellytyksiä. Strateginen ja toiminnallinen kehittäminen Strategian toteuttamisohjelman avulla tuettiin edelleen strategiatyötä ja sen edistämistä. Lahden ammattikorkeakoulun strateginen, rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen jatkui vuonna 2014 tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2014 keskeisenä onnistumisena voidaan pitää opintojen etenemisen (55 op suorittaneiden osuus) tuloksen selvää parantumista. Johtamisen kehittämisessä ja johtamiskoulutuksissa keskityttiin muutoksen johtamiseen sekä asiantuntijaorganisaation johtamisotteen ja jaetun asiantuntijuuden vahvistamiseen. Kehittämisessä painopisteenä oli edelleen erityisesti uuteen rahoitusmalliin varautuminen ja siihen liittyvät uudistukset ja toimenpiteet. Johtamis- ja työhyvinvointikysely toteutettiin loppuvuodesta 2014 ja tulokset siinä olivat parantuneet kaikilla mittareilla ammattikorkeakoulun tasolla. Strategisen organisaatiouudistuksen valmistelu käynnistettiin loppuvuodesta Lahden ammattikorkeakoulun strategian uudistaminen Lahden ammattikorkeakoulun hallitus käynnisti strategiaprosessin Ensimmäisessä vaiheessa kevään ja syksyn aikana koottiin arviointi-, ennakointi- ja seuranta-aineistoa strategiatyön pohjaksi. Strategiatyön toinen vaihe käynnistyi 2015 perustettavan osakeyhtiön hallituksen aloitettua työskentelynsä. Työn tavoitteena on hallituksen ja henkilöstön yhteisten merkitysten rakentaminen LAMK Oy:n tulevaisuudelle. Henkilöstö ja opiskelijat ovat osallistuneet strategian valmisteluun työpajoissa, työryhmäsivustolla sekä verkkoaivoriihessä.

16 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhteistyössä Fountainpark Oy:n toteutettiin verkkoaivoriihi sidosryhmille, henkilöstölle ja opiskelijoille. Verkkoaivoriihessä keskusteltiin LAMKin toiminnasta, uudesta visiosta ja painoaloista (muotoilu, ympäristö ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen). Lahden ammattikorkeakoulun arvoja on valmisteltu strategiaprosessin osana kevään ja syksyn 2014 aikana. Opiskelijavetoiseen arvoprosessiin on osallistunut laajasti ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja henkilöstöä. Seuraavassa vaiheessa arvoprosessin etenemistä ja tuloksia käsiteltiin ammattikorkeakoulun hallituksessa tammikuussa Tuottavuuden varmistaminen Tiukentuvaan taloustilanteeseen varautumista jatkettiin edelleen tehostamalla opintojen etenemistä ja opiskelijoiden ohjauksen kehittämistä. Kehitystyössä fokus oli ja tulee jatkossakin olemaan erityisesti läpäisyn nopeuttamisessa, jossa panostetaan tutkintojen määrän kasvattamiseen, keskeyttämisen vähentämiseen sekä erityisesti osaamispohjaisten opetussuunnitelmien kehittämiseen. Toiminnassa on tärkeää muistaa pitää opiskelijat keskiössä ja kehittää aktiivisesti pedagogiikkaa sekä monialaisesti että eri koulutusaloilla. Laatujärjestelmän ja systemaattisten laatumenettelyjen rooli on korostunut entisestään viime vuoden aikana. Rakenteellinen kehittäminen, korkeakouluyhteistyö ja muu kehittämistoiminta Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen jatkui ammattikorkeakoulu-uudistuksen suunnitelmien mukaisesti. Vuoden aikana valmisteltiin yhtiöittämistä. Lahden ammattikorkeakoulu osakeyhtiön perustamisasiakirjat allekirjoitettiin kuntajohtajien kokouksen yhteydessä Lahdessa. Syksyllä 2014 tehtiin toiminnan käynnistämistä valmistelevat toimenpiteet, kuten toimilupahakemus opetus- ja kulttuuriministeriöön ja talousarvio vuodelle LAMKin uudessa toimiluvassa ( ) opetus- ja kulttuuriministeriö vahvisti LAMKin edellisen toimiluvan mukaiset koulutusvastuut ja antoi sen lisäksi luvan käynnistää uudelleen restonomikoulutuksen. Alueen yliopisto- ja ammattikorkeakoulutoimijoista koostuvassa korkeakoulutyöryhmässä edistettiin alueellista korkeakouluyhteistyötä. Lisäksi Lahden yliopistokeskuksen kanssa käynnistettiin yhteistyöohjelman laatiminen. Vuoden 2014 aikana ammattikorkeakoulussa kehitettiin edelleen painoalaja profiilitiimien toimintaa ja vaikuttavuutta strategian toteuttamisen työkaluina. Erityisesti keskityttiin painoalojen ja profiilien konkretisointiin LAMK-tasoisesti. Yhteisen kampuksen suunnittelutyö vauhdittui kevään 2014 aikana. LAMK on päättänyt uudistetun strategiansa mukaisesti keskittää kaikki toimintonsa Lahden Niemen alueelle vuoteen 2018 mennessä. Kampuskehityksen keskeisenä tavoitteena oli jatkaa vahvaa osallistamista ja kampuskehitykseen liittyvän käyttäjätiedon keräämistä ja hyödyntämistä, luoda LAMKin tilaohjelma kampusvision 2018 suunnassa sekä vahvistaa LAMKin sijoittuminen Niemeen. Työtä toteutettiin mm. Lahden

17 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus innovaatiokeskittymä -hankkeessa. Käyttäjätietoon pohjautuvan synteesin kautta luotiin toimintaa ohjaavat kampusteesit, joiden avulla jatkettiin ammattikorkeakoulun toimijoiden sitouttamista kampusvisioon. Tilat yhteiselle monialaiselle kampukselle päätettiin vuokrata alueen olemassa olevia tiloja hyödyntäen. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta TKI-toiminnan painopisteenä oli strategian mukaisesti painoalojen (muotoilu, ympäristö ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen) lisäksi yrittäjyyden edistäminen. LAMKin hallinnoima Kansallinen kalustealan TKI-yksikkö käynnistettiin yhteistyössä yritysten kanssa ulkoisen valmistelurahoituksen avulla. Hanke on osa INKA - Innovatiiviset kaupungit -ohjelman Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus teemaa. Päijät-Hämeen maakuntaohjelman toteutuksessa LAMK oli mukana kaikissa toimintalinjoissa (Globaali elinkeinoelämä ja osaaminen, hyvinvoiva väestö, kestävä ympäristö). Lahden kaupungin työllisyys- ja elinvoimaohjelman elinkeinojen uudistaminen -toimenpiteisiin LAMK vastasi Yrittäjyysinvaasio - toiminnalla. FUAS liittoumassa. LAMKin vastuulle kuului Ympäristö ja energiatehokkuus -painoalan TKI-toiminta. LAMKin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) laajuus (menot) ja myönnetyn ulkoisen TKI-rahoituksen määrä oli lähes edellisvuoden tasolla yli kuusi miljoonaa euroa TKI-toiminnan ulkoisen rahoituksen määrä (3,6 milj. ) oli 56 % TKIkustannuksista. Ulkoisesta rahoituksesta kaksi kolmasosaa (67 %, 2,4 milj. ) oli EU-rahoitteista projektitukea ja neljäsosa (24 %, 0,8 milj. ) muuta ulkoista projektirahoitusta. Hankkeistetun opetuksen osuus TKI-toiminnan tuloista oli 7 %:a (0,2 milj. ). FUAS- liittoumaan kuuluvien ammattikorkeakoulujen yhteisiä TKI-projekteja oli yhteensä seitsemän kappaletta. Niiden osuus ulkoisesta TKIkokonaissalkun arvosta (vuosi 2014 kokonaissalkku n euroa) oli 18 % eli LAMKin kansainvälisten projektien lukumäärä (6 kpl) oli edellisvuoden tasolla. Samoin TEKES-hankkeiden määrä (2 kpl) oli sama kuin edellisvuotena. Aluekehitystyö Ammattikorkeakoulu aloitti keväällä 2014 systemaattisen aluekehitystyön. LAMKin sisäinen hallitus hyväksyi huhtikuussa aluekehitysohjelman, joka liitettiin osaksi ammattikorkeakoulun strategista perustaa. Aluekehitysohjelmassa nostettiin esiin kuusi kehittämisaluetta, joihin panostamalla ammattikorkeakoulu voi nostaa merkittävällä tavalla aluevaikuttavuuttaan. Lähtökohtana aluekehittämisessä ovat Päijät- Hämeessä toimivien yritysten ja yhteisöjen kehittymistarpeet, joihin ammattikorkeakoulu vastaa mm. uudistamalla ja laajentamalla täydennyskoulutusta sekä korostamalla hanketoimintaa työelämälähtöisen TKI-toiminnan edistämiseksi. Toiminnallaan ammattikorkeakoulu edistää yritysten ja yhteisöjen osaamisen kehittämistä, yrittäjyyttä, pk-yritysten kansainvälistymistä sekä vahvistaa sidosryhmätyötä ja verkostoitumista.

18 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Kansainvälistyminen LAMKin KV-strategian mukaisesti kansainvälisessä toiminnassa on huomioitu painoalojen ja profiilitiimien työskentely aikaisempaa enemmän; vaihto-opiskelijoille on suunnattu LAMK-tasoista opintotarjontaa painoaloittain, monialaisia opiskelijayrittäjyyden vaihto-ohjelmia on tuettu sekä käynnistetty monialaisen Summer School -opintojakson suunnittelu. FUAS- yhteistyötä on jatkettu kansainvälisen toiminnan kehittämisessä. Osaamisen vienti kehittyi erityisesti sosiaali- ja terveysalalla, mutta myös liiketaloudessa, tekniikassa ja muotoilussa tehtiin uusia avauksia täydennyskoulutustuotteiden ja konsultointipalveluiden vientimarkkinoiden avaamiseksi. Sosiaali- ja terveysalalla toteutettiin maksullisia hoitotyön kehittämis- ja täydennyskoulutusohjelmia Kazakstanissa ja Kiinassa. Neuvotteluja koulutusviennin kasvattamiseksi on käyty Persian lahden alueella, Intiassa, Kiinassa ja Vietnamissa. KV-palveluiden kehittämistä jatkettiin osana organisaatiouudistusta. KVpalveluiden saatavuuden ja opiskelijoiden tasavertaisen kohtelun näkökulmasta tilanne on parantunut aikaisempiin vuosiin verrattuna. Keskitettyjen KV-palveluiden rooli on kasvanut siltä osin kuin niitä voidaan tarjota opiskelijoille alasta riippumatta. Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa Vuosi 2014 oli ensimmäinen toimintavuosi, jolloin tulospohjainen rahoitusmalli oli voimassa. Opiskelijapohjainen rahoitusmalli poistui kokonaan vuoden 2013 jälkeen. Vuosi 2014 ja tulevat taloussuunnitelmavuodet ovat uuden rahoitusmallin käyttöönoton myötä haasteelliset. Talousarvion valmistelussa perusrahoitus arvioitiin varovaisuuden periaatteella vuoden 2013 rahoituspäätöksen perusteella sekä OKM:n kanssa syksyllä 2012 käytyihin neuvotteluihin perustuen. Näin ennakoitiin noin 4 prosentin laskua perusrahoitukseen. Talousarvion valmisteluvaiheessa oli uuden rahoitusmallin mittaritietojen keruu kesken ja OKM:n informaatio niukkaa laskennan osalta ja päädyttiin erityiseen varovaisuuteen rahoituksen suunnittelussa. Vuonna 2013 perusrahoitusta tuli noin 4 prosenttia vähemmän kuin talousarviossa oli arvioitu. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituspäätös vuodelle 2014 oli odotettua positiivisempi. Rahoituspäätöksessä vuodelle 2014 kokonaisrahoitus kasvoi vuoteen 2013 verrattuna 1,3 prosenttia eli euroa. Talousarvioon verrattuna kasvua on 5,8 prosenttia eli euroa. Positiivinen rahoituspäätös mahdollisti se, että koulutusalojen kehittämiseen voitiin myöntää käyttösuunnitelmassa lisärahoitusta toimintavuodelle euroa. Osakeyhtiöittämisen valmisteluun varattiin rahoitusta myös euroa. Suurimmat kustannuserät yhtiöittämiseen liittyen syntyivät tietojärjestelmäkustannuksista euroa ja palkkakustannuksista euroa, lakipalvelut euroa ja muut asiantuntijapalvelut euroa sekä tarvikkeet euroa. Osakeyhtiöittämisen kustannukset yhteensä olivat euroa.

19 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Vuosi 2014 oli haastava Lahden ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan näkökulmasta. TKI-toiminnan volyymi (toimintakulut) vuonna 2014 oli 6,3 M (vrt. ed. vuosi 6,6 M ). TKI-toiminnan ulkoisen rahoituksen määrä (3,6 M ) oli 56 % TKI-kustannuksista. Ulkoisesta rahoituksesta kaksi kolmasosaa (2,4 M ) oli EU-rahoitteista projektitukea ja neljäsosa (0,8 M ) muuta ulkoista projektirahoitusta. Hankkeistetun opetuksen osuus TKI-toiminnan tuloista oli 0,2 M. Talousarviovalmistelussa vuoden 2014 laite- ja kalustoinvestoinneissa panostettiin tekniikan ympäristöteknologian oppimistilojen laitteistojen, Älybussin rakentamiseen, muotoilun opetusvälineiden ja laitteistojen hankintaan. Osa koulutusaloista jätti toteuttamatta irtaimistoinvestointejaan. Irtaimistoinvestointeihin oli budjetoitu vuodelle 2014 yhteensä euroa. Nettototeuma oli euroa (ed. vuoden vastaava luku euroa). Toimintakate talousarviossa vuodelle 2014 oli Positiivinen rahoituspäätös ja harkittu kulukuri mahdollisti tilikauden hyvän tuloksen. Kaikki toiminnot tarkasteltiin ja toimintaa sekä taloutta seurattiin tiukasti vuoden aikana. Tilikauden ylijäämä oli euroa ja vastaava luku edellisenä vuonna Merkittävänä tekijänä tuloksekkaassa tilinpäätöksessä oli koulutusalojen pysyminen pääasiassa annetuissa talouden raameissa sekä projektivolyymin kasvu verrattuna talousarvioon. Toimintatuotot laskivat edellisvuodesta -0,4 %, tuotot yhteensä euroa (vrt. ed. vuoteen euroa). Perusrahoituksen osuus kasvoi 5,8 % verrattuna talousarvioon eli euroa. Perusrahoitus toimintatuotoista oli 84,9 % eli euroa. Tuet ja avustukset kasvoivat suhteessa talousarvioon 88,7 % eli euroa, mutta laskivat verrattuna edellisvuoteen -15,8 % eli euroa. Tuet ja avustukset olivat tilinpäätöksessä euroa (edellisen vuoden vastaava luku oli euroa). Henkilöstökulujen osuus toimintatuotoista laski edelliseen vuoteen verrattuna -0,1 % (vuonna 2013 vertailuluku oli 55,7 %). Henkilöstökulut vuonna 2014 olivat yhteensä euroa (vrt. ed. vuoteen euroa). Henkilöstökulut muodostivat 58 prosenttia kokonaiskuluista. Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen valmisteluun liittyen henkilöstöä siirtyi konsernin Yhteisistä palveluista syksyllä LAMKin puolelle ja tämä osaltaan vaikutti henkilöstökuluihin. Tilikauden tuloksen muodostuminen Lahden ammattikorkeakoulun toimintatuotot pysyivät miltei edellisen vuoden tasolla. Laskua oli -0,4 % ( euroa) edellisvuodesta. Toimintatuotoista 84,9 % tuli yksikköhintarahoituksesta. Muu rahoitusosuus tuotoista oli 15,1 %, josta maksullinen palvelutoiminta (sisältää projektitoiminnan 9,3 % eli 3,6 M ) oli 11,5 % (4,4 M ). Muut tuotot olivat yhteensä 3,6 % (1,4 M ), josta opetuksen kv-toiminnan osuus oli 0,5 M, opetus ja opetuksen tukitoiminnot 0,4 M. Tuet ja avustukset laskivat -15,8 % eli euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakate oli euroa. Ammattikorkeakoulu ylitti toimintakatetavoitteensa eurolla.

20 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Toimintakulut kasvoivat edellisvuodesta eli 0,9 %. Henkilöstökulut laskivat -0,7 % verrattuna edelliseen vuoteen eli n euroa (edellisen vuoden vastaavat luvut -7 % eli -1,6 M, lukujen takana olivat vahvat sopeuttamistoimenpiteet vuoden 2013 rahoituspäätökseen). Vuokrat ylittyivät 3,1 % eli euroa (tilavuokrien ylitys euroa). Tilavuokrien osalta ylitys johtui Tekniikan ja Liiketalouden Niemenkadun vuokrista, koska talousarvion valmisteluvaiheessa ei vuokrataso ollut varmistunut. Toimintakulut vuonna 2014 olivat euroa ja toteumaprosentti 106,2 (vrt. ed. vuoteen ). Suunnitelman mukaiset poistot toteutuivat hiukan edellisvuotta alhaisempana. Toteuma oli euroa edellisvuotta pienempi eli poistot olivat yhteensä euroa. Tilikauden tulos oli euroa. Rahoitustoiminnan kassavirta Lyhytaikaisten saamisten ( ,61), korottomien velkojen ( ,40), toimeksiantojen varojen ja pääomien (8 912,20 euroa) sekä varastojen muutokset (-6 387,62euroa) vapauttivat kassavaroja (vertailuluku edelliseltä vuodelta euroa). Kassavarojen muutos Kassavarat olivat euroa. Kassavarat kasvoivat edellisvuodesta ,20 euroa. Siirtosaamisten muutos/väheneminen tilinpäätöksessä oli ,33 verrattuna vuoden 2013 tilinpäätökseen. Projektitoiminnan siirtosaamiset olivat tilinpäätöksessä ,90 euroa (ed. vuosi euroa) ja siirtovelat ,83 (ed. vuosi ). LAMKin siirtosaamiset tilinpäätöksessä yhteensä ,01 euroa ja siirtovelat ,30 euroa (edellinen vuosi ,62). Rahoitusasema ja sen muutokset Lahden ammattikorkeakoulun taseen loppusumma kasvoi ,64 euroa. Pysyvät vastaavat pienenivät ,57 euroa. Oma pääoma kasvoi tilikauden ylijäämän vaikutuksesta ,30 euroa. Toimeksiantojen pääomat sisältävät stipendirahastojen pääoman. Lyhytaikainen vieraspääoma sisältää osto-, ennakonpidätys-, henkilösivukulu- ja siirtovelat. Tilikauden tuloksen käsittely Tilikauden ylijäämä ,30 euroa kirjataan tilikauden ylijäämätilille. Yhtymähallituksen kokouksessa Lahden ammattikorkeakoulun tilinpäätöstä vuodelta 2014 esittelee Lahden ammattikorkeakoulun rehtori Outi Kallioinen. Toimitusjohtaja:

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 12/2015 1 Yhtymähallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 8:30-10:00 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2017 1 Yhtymähallitus 30.01.2017 Aika 30.01.2017 klo 08:30-10:25 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, Isoneuvos

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 18/2014 1 Konsernihallitus 06.10.2014 Aika 06.10.2014 klo 08:30-10:50 Paikka Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, Isoneuvos Osallistujat

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/2015 1 Yhtymähallitus 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 08:30-10:40 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/2016 1 Yhtymähallitus 15.02.2016 Aika 15.02.2016 klo 8:30-11:05 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 17/2015 1 Yhtymähallitus 19.10.2015 Aika 19.10.2015 klo 10:00-11:20 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti (kokoustila Ars ja Cultura, 2. krs)

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti (kokoustila Ars ja Cultura, 2. krs) PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/2014 1 Konsernihallitus 31.03.2014 Aika 31.03.2014 klo 8:00-8:50 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti (kokoustila Ars ja Cultura, 2. krs)

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2017 1 Yhtymähallitus 13.02.2017 Aika 13.02.2017 klo 8:30-11:06 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2017 1 Yhtymähallitus 24.04.2017 Aika 24.04.2017 klo 08:30-10:20 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2017 1 Yhtymähallitus 27.03.2017 Aika 27.03.2017 klo 8:00-8:33 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Koo-kuppila Kampus 1, Kaarlo-kabinetti, Ståhlberginkatu 4

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/2016 1 Yhtymähallitus 01.02.2016 Aika 01.02.2016 klo 8:30-10:05 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.04.2017 AIKA 12.04.2017 klo 18:00-18:40 PAIKKA Tervolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Koulutuskeskus Salpaus, Vipusenkatu 5 F, Lahti (auditorio)

Koulutuskeskus Salpaus, Vipusenkatu 5 F, Lahti (auditorio) Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 11/2017 1 Yhtymähallitus 22.05.2017 Aika 22.05.2017 klo 08:30-09:50 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Vipusenkatu 5 F, 15230 Lahti (auditorio) Osallistujat Nimi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 10/2017 1 Yhtymähallitus 08.05.2017 Aika 08.05.2017 klo 08:00-08:20 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Ståhlberginkatu 6, 15110 Lahti (tila Stå6_1_23) Osallistujat

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (13 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (13 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (13 ) Vapaan sivistystyön jaosto 13.09.2016 AIKA 13.09.2016 klo 18:00-19:14 PAIKKA Simon kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstöjaosto 09.03.2017 AIKA 09.03.2017 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 15/2016 1 Yhtymähallitus 3.10.2016 Aika 3.10.2016 klo 8:30-9:35 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs)

Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs) PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 20/2014 1 Konsernihallitus 27.10.2014 Aika 27.10.2014 klo 8:15-8:50 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs) Osallistujat

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Tuottajan neuvottelukunta Aika 27.04.2016 klo 17:00-18:05 Paikka Carelicumin kokoushuone, Torikatu 17, 3 krs. Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Koulutuskeskus Salpaus, Ståhlberginkatu 6, Lahti (tila Stå6_1_23)

Koulutuskeskus Salpaus, Ståhlberginkatu 6, Lahti (tila Stå6_1_23) Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2016 1 Yhtymähallitus 31.10.2016 Aika 31.10.2016 klo 08:00-08:35 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Ståhlberginkatu 6, 15110 Lahti (tila Stå6_1_23) Osallistujat

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2017 1 / 12 Tarkastuslautakunta 24.05.2017 Aika 24.05.2017 klo 15:00-18:03 Paikka Toivakkatalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 60

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 11. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:10. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 11. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:10. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2015 1 / 11 Sivistystoimenlautakunta 22.09.2015 Aika 22.09.2015 klo 16:30-17:10 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 71

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2012 1 / 9 Maaseutuelinkeinolautakunta 24.09.2012 Aika 24.09.2012 klo 18:10-19:25 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot