Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry:n jäsenlehti 1/200

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry:n jäsenlehti 1/200"

Transkriptio

1 Kyltti Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry:n jäsenlehti 1/200 3 Sosiaali- ja terveysalalla kimppavoimaa 4 Mitä tapahtui vuonna 2006? 8 Terveyspalvelualan palkkausjärjestelmä uudistuksen tarpeessa 12 Kevätkokoukseen!

2 Puheenjohtajan palsta Väkeä pompotellaan määräaikaisilla työsuhteilla ja pätkätöillä Kyltti Julkaisija: Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät ry YLTT. YLTT on Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ry:n jäsenyhdistys. Päätoimittaja: Kaija Raatikainen, puheenjohtaja YLTT Ulkoasu ja taitto: Codesign Oy, Helsinki Painopaikka: Painotalo Auranen Oy Kyltti-lehti no 2/2007 ilmestyy syyskuun Erto-lehden välissä. Työnantajat solmivat mielellään määräaikaisia työsuhteita. Näin niiden on helppo ne myös katkaista, jos esimerkiksi henkilöstökustannukset näyttäisivät ylittyvän. Yleensä määräaikaiset työsuhteet ovat laillisia, jos niihin löytyy peruste esimerkiksi opintovapaan, äitiysloman, hoitovapaan tai muun virkavapauden perusteella hoidettava sijaisuus. Silloin asia on selvä, ja työntekijä tietää, että työsuhde päättyy vakituisen työntekijän palatessa vapaaltaan töihin. Mutta on myös määräaikaisia työsuhteita, joissa perusteet ovat epämääräisiä, esimerkiksi ruuhkan purku. Tällainen peruste useamman kerran peräkkäin ei ole pätevä määräaikaiselle työsopimukselle. Laittomissa määräaikaisissa työsuhteissa käytetään työntekijän voimavaroja häikäilemättömästi hyväksi. Työsuhde katkaistaan aika ajoin lyhyeksi aikaa, viikoksi tai kahdeksi, kun yrityksessä on hiljaisempi kausi. Työntekijälle maksetaan lomakorvaukset ja lomarahat pois. Katkos työsuhteessa jää usein niin lyhyeksi, että hän ei saa kyseiseltä ajalta työttömyyskorvausta. Työttömyyskorvaukseen maksetut lomakorvaukset muutetaan ajaksi ja on vielä vuosittain kerrytettävä seitsemän päivän karenssiaika. Näin työntekijä on viettänyt parin viikon loman taistellen paperi- ja virastoviidakossa, että saisi vaadittavat kaavakkeet täytettyä niin työvoimatoimistoon kuin työttömyyskassaankin. Jokaisen työsuhteen katkoksen jälkeen on tehtävä paperit kyseisiin paikkoihin. Sitten työntekijä kutsutaan töihin uuteen määräaikaiseen työsuhteeseen ja homma jatkuu näin jopa vuodesta toiseen. Työntekijä ei saa koskaan pitää lomaa silloin kun on paras loma-aika, siis kesällä tai alkukeväästä, koska silloin on lomalla vakituinen henkilökunta. Määräaikaisen työntekijän uupuminen ja myös perhesuhteiden joutuminen koetukselle on ymmärrettävää lomat jäävät pitämättä silloin, kun muu perhe on lomalla. Mutta määräaikainen työntekijä puurtaa työtä narisematta, siinä toivossa, että vielä saisi vakituisen työsuhteen. Onneksi edellä kuvaamani ei kuitenkaan ole kovin yleistä. Jos työpaikalla kuitenkin on tällainen tilanne, siihen pitäisi puuttua mahdollisimman pian ja neuvotella asia luottamusmiehen ja työnantajan kanssa yhdessä. Määräaikaiset työsuhteet ja pätkätyöt kohdistuvat usein nuoriin työntekijöihin, jotka ovat juuri astuneet työelämään. Edessä olisi perheen perustaminen ja kenties oman asunnon ostaminen, mutta kuinka hakea asuntolainaa, jos työsuhde on päättymässä muutaman kuukauden kuluttua, eikä jatkosta ole varmuutta. Pätkätöissä taas tuntimäärät yltävät juuri ja juuri selviytymään päivittäisistä menoista. Vuokralla asuminen on käytännössä kalliimpaa kuin jos maksaisi oman asunnon lainan lyhennystä ja yhtiövastiketta. Työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki ovat vaikeasti ymmärrettävää tekstiä työntekijöille, jotka eivät joudu työnsä puolesta olemaan tekemisissä näiden asioiden kanssa, siksi myös omien oikeuksien puolustaminen on haasteellista. Onneksi meillä on Ertossa asiantuntijat, jotka auttavat meitä jäseniä selvittelemään kaikkia työhön liittyviä ongelmia. Kaija Raatikainen YLTT:n puheenjohtaja 2 - Kyltti 1/2007

3 Teksti: Tapio Huttula, puheenjohtaja, ERTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN EDUNVALVONTA VAATII VOIMAA Sosiaali- ja terveysala on vahvassa muutoksessa. Julkisen sektorin palvelurakenteita uudistetaan. Samalla käydään keskustelua siitä, miten laaja julkisen palvelutuotannon tulisi olla ja paljonko julkisesti rahoitetuista palveluista tulisi tuottaa kuntien ja valtion voimin. Kun tähän listaan liittää yhtenä faktana vielä sen, että vanhusväestön määrä lisääntyy tulevina vuosina selvästi, voi vetää vain yhden johtopäätöksen: yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelusektorilla on tulevina vuosina paljon töitä. Lisäksi voi ennakoida, että myös kolmannen sektorin palveluiden kysyntä lisääntyy. Tästä on jo vahvoja merkkejä olemassakin. Tämä tarkoittaa ertolaisittain sitä, että sottilaisille ja ylttiläisille on luvassa paljon töitä tulevaisuudessakin. Miten niukkuudella tehdään rahaa? Hyvät työllisyysnäkymät pitäisi saada näkymään myös palkkauksessa. Logiikkahan menee yleensä niin, että jos jostakin on pulaa, niukkuutta, sen hinta tuppaa nousemaan. Yksityisen palvelusektorin työvoimasta tullee pula tulevina vuosina. Hyvä työnantaja huomioi tämän palkkauksessa. Muuten hän ei saa osaavaa työvoimaa. Ja palvelualahan on olennaisesti meidän ylltiläisten ja sottilaisten osaamisen muuttamista laadukkaaksi palveluksi. Hyvästä työstä täytyy myös maksaa oikeudenmukainen palkka. Tulevan sopimuskierroksen iso kysymys onkin, miten muutamme niukkuuden rahaksi? Palkkaus on tärkeä osa alan houkuttelevuutta. Eli perusteluja alan palkantarkistusvaatimuksille löytyy. Niitä meidän täytyy rummuttaa tulevalla kierroksella. Yhtenäisyydestä vahvuutta SOTT ja YLTT neuvottelevat toimintojensa yhdistämisestä. Se on viisasta, etenkin kun huomioi sektorin nopean muutoksen. Hyvä edunvalvonta rakentuu kahdelle asialle. Tarvitaan jäsenistö, joka on sitoutunut omien asioidensa ajamiseen sekä ennakointikykyinen vastuullisten vetäjien joukko. SOTTin ja YLT- Tin kohdalla molemmat ehdot täyttyvät. Tästä on hyvä edetä. Uskon lujasti siihen, että yhdessä yhdistykset voivat olla entistä vahvempia. Yhdistysten jäsenkentät menevät jo tällä hetkellä osin päällekkäin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittyminen tullee hämärtämään sektoreiden välistä rajapintaa entisestään. Siksi voimien kokoaminen yhteen on eduksi jäsenten edunvalvonnalle. Ja se on tärkeintä. Siitähän koko ammattiyhdistystoiminnasta on kyse. Yksi yhdistys helpottaa myös jäsenhankintaa, eli edunvalvontavoiman lisäämistä. ERTO ja sen kaikki toimijat antavat tukensa uuden yhdistyksen rakentajille. Vahva sosiaali- ja terveysalan edunvalvontajärjestö on koko ERTOn ja kaikkien sen toimijoiden etu. Kyltti 1/2007-3

4 Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät ry. TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Vuosi 2006 oli yhdistyksen kahdeskymmenesviides toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä oli Vuoden 2005 lopussa se oli Jäsenmäärä on siis laskenut. Jäsenrekisteriä on siivottu ja poistettu niitä jäseniä, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksujaan. Työttömyyskassan maksama bruttomääräinen ansiopäivärahan kokonaismäärä vuonna 2006 oli euroa ja vuonna 2005 se oli euroa. Keskimääräinen päivärahan perusteena oleva palkka vuonna 2006 oli 1 504,09 euroa. Keskimääräinen ansiopäiväraha oli 41,42 euroa (vuonna ,97 euroa). Työttömyyskassa maksoi jäsenillemme koulutuspäivärahaa bruttona ,24 euroa ja aikuiskoulutustukea bruttona ,21 euroa sekä vuorotteluvapaakorvausta bruttona ,88 euroa. HALLINTO Hallitus kokoontui kymmenen (10) kertaa. Toimintavuonna lehtitoimikuntaan ovat kuuluneet Kaija Raatikainen, Arja Lehtonen, Kristina Westerholm ja Kaisa Keinonen. Hallituksen kokouksiin ovat osallistuneet Ertosta Erkki Haarala kolme kertaa, Sanna Tonteri kerran ja Tapio Huttula kerran. Tilikauden 2006 tilintarkastaja on Eero Lehmusvuo HTM, Helsinki ja varatilintarkastaja Raija Weckström, Vantaa. EDUNVALVONTA Hallituksen jäsenet Läsnä Paikkak. Luottamustehtävä Jäsenistömme edunvalvontaa on hoitanut Erityisalojen Toimihenkilöliitto ER- TO ry yhdessä Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestön TSN ry:n kanssa. TSN:ssä ovat mukana myös Tehy ja Super. Erton neuvottelijana on toiminut Sanna Tonteri. TSN:n toimintakertomus vuodelta 2006 on nähtävillä kevätkokouksessa ja liitetään alkuperäiseen yhdistyksen toimintakertomukseen. TOIMINTA TSN:SSÄ JA YLTT- SOTT-YHTEISTYÖ TSN:n hallituksen varsinainen jäsen yhdistyksestämme on ollut Raija Laukkoski ja varalla Kaija Raatikainen. TSN hallitus kokoontui 5.4. ja Puheenjohtaja Kaija Raatikainen 10 Kuopio Varsinaiset Arja Lehtonen 10 Turku Sihteeri, tiedotusvastaava Mirja Taivainen 10 Rauma Luottamusmiesvastaava Eila Oravainen 8 Kuopio Lomatukivastaava Kristina Westerholm 7 Oulu Varapuheenjohtaja Kaisa Kaarina Keinonen 7 Vantaa Nettivastaava Terhi Vuorinen 9 Espoo Koulutusvastaava Varajäsenet Vappu Hantikainen 10 Pori Luottamusmiesvastaava Anna-Greta Koort 10 Lahti Vuosikirjavastaava Sari Jyrkkänen 9 Turku Nettivastaava, jäsenhankinta Pirkko Möller 6 Seinäjoki Jäsenhankinta Maisa Haapaniemi 7 Seinäjoki Jäsenasiainhoitaja Raija Laukkoski 9 Helsinki Kokousvastaava Taloudenhoitaja, hallituksen ulkopuolinen Marjo Manninen 8 Kotka TSN:n kevätkokous oli 27.4., jossa yhdistyksemme edustajina olivat Terhi Vuorinen ja Mirja Taivainen. TSN:n syyskokous oli , jossa yhdistyksemme edustajat olivat Terhi Vuorinen ja Kaisa Keinonen. YLTT:n ja SOTT:n yhteistyötä vuonna 2006 on toteutettu Terve SOS-messujen ja yhteisen luottamusmiesseminaarin merkeissä. Messuja varten tilattiin 1000 kpl matkalaukkuvöitä, joissa oli yhdistysten logot. Kaikki jaettiin messuilla. Kustannus jaettiin puoliksi. YLTT:n edustajat TSN-alojen edunvalvontavaliokunnassa ovat olleet Kaija Raatikainen puheenjohtajana, Terhi Vuorinen, Marjo Manninen, Maisa Haapaniemi ja Mirja Taivainen asti ja alkaen Kaisa Keinonen. Edunvalvontavaliokunta kokoontui 2.2., 1.6. ja Lokakuussa 2006 tehtiin yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan jäsenistölle nettikysely palkka- ja työehdoista. Kyselyn vastauksia hyödynnetään tavoiteasettelussa tulevalla sopimuskierroksella Sääntömääräiset kokoukset YLTT:n kevätkokous pidettiin Helsingissä, Ostrobotnialla. Kokous vahvisti toiminta- ja tilikertomuksen vuodelta Jäseniä oli kokouksessa 94. Kokouksen jälkeen jäsenet lähtivät Tallinnan risteilylle ja osallistujia oli 68. Syyskokous oli Tampereella, Tampere-talossa. Kokouksessa oli jäseniä paikalla 83. Kokous valitsi puheenjohtajaksi kaudelle 2007 Kaija Raatikaisen. Kokous hyväksyi sääntömuutoksen, jonka mukaan yhdistyksen kevätkokous voidaan pitää maalis-toukokuussa, aiemmin ajankohta oli maalis-huhtikuu. Kokouksen jälkeen jäsenet menivät Tampereen teatteriin katsomaan Alivuokralaista. Teatteriin osallistujia oli Kyltti 1/2007

5 JÄSENHANKINTA Jäsenhankintaa on hoidettu TSN:n puitteissa sekä erilaisten Erton tilaisuuksien yhteydessä. Aluejärjestöjen tilaisuudet ovat olleet tärkeä kanava uusien jäsenien hankkimiseksi. Keväällä 2006 YLTT oli mukana Erton järjestämässä Korkeapaine-kampanjassa. Korkeapainekampanjan strategiatyöryhmässä edusti yhdistystämme Marjo Manninen. Optisten myyjien jäsenhankintakampanja yhdessä Erton kanssa aloitettiin loppuvuodesta. Ensimmäiset tilaisuudet olivat pääkaupunkiseudulla ja Osallistujia ei ollut paljon, mutta päänavaus tehtiin. Tilaisuudet jatkuvat keväällä Terve-SOS-messut Tampereella yhdessä SOTT:n kanssa oli jälleen erinomainen tilaisuus tehdä YLTT:iä tunnetuksi. Messuilla kävi noin 5000 vierasta. Yhdistyksemme edustajina paikan päällä olivat Mirja Taivainen ja Arja Lehtonen. JÄSENHUOLTO Yhdistys on tukenut vuoden 2006 aikana jäsenten kotimaan lomailua. Hakemuksia tuli 39, joista kolme hylättiin. Viiden vrk:n lomia (13 hakemusta) tuettiin eurolla, kolmen vrk:n lomia (13 hakemusta) 663 eurolla ja kahden vrk:n lomia (10 hakemusta) 340 eurolla eli yhteensä eurolla. Lomatukihakemuskaavake on jokaisessa Kyltti-lehdessä ja jatkossa myös yhdistyksen nettisivuilla. Keväällä 2006 Iisalmen Veljeskodin henkilökunta teki risteilyn ja yhdistys tuki tapahtuman kustannuksia työpaikkatoiminnan määrärahoista kahden ylttiläisen jäsenen osalta. Seinäjoen lääkäritalon henkilökunta piti työpaikkaosaston kokouksen , jota tuettiin myös työpaikkatoiminnan määrärahoista 12 ylttiläisen osalta. Työpaikkaosastotoimintaa tuettiin edelleen 15 euroa/jäsen/vuosi. TIEDOTUS Yhdistyksemme uudistettu jäsenlehti KYLTTI lähetettiin jäsenille kaksi kertaa vuoden aikana ennen varsinaisia kokouksia Erto-lehden välissä. Tiedottamiseen on käytetty myös Erto-lehteä ja Erton nettisivuja. Yhdistyksen hallituksesta Arja Lehtonen kuuluu Erto-lehden toimitusneuvostoon, joka kokoontui vuoden aikana ja Yhdistyksen esite uusittiin alkuvuodesta. YLTT:n nettisivut suunniteltiin ja toteutettiin syksyn 2006 aikana ja sivut julkistettiin alkuvuodesta Nettityöryhmään kuuluivat Kaisa Keinonen, Sari Jyrkkänen ja Arja Lehtonen. Yhdistyksen ulkoista ilmettä on kohennettu vuoden aikana reippaasti. KOULUTUS Yhdistyksen jäsenille on ollut tarjolla Erton ja Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton (TJS) järjestämää koulutusta sekä TSN-aloille kohdennettua koulutusta. Yhdistyksemme jäseniä on osallistunut Erton järjestämiin tai tilaamiin iltakoulutuksiin vuoden 2006 aikana 54 sekä tapahtumiin ja tilaisuuksiin 13. Vuoden aikana ei järjestetty omaa koulutusta. EDUSTUKSET Yhdistystämme ovat edustaneet Erton edustajistossa varsinaisina jäseninä Arja Lehtonen, Mirja Taivainen, Maisa Haapaniemi ja Marjo Manninen sekä varajäseninä Raija Laukkoski, Eila Oravainen, Vappu Hantikainen ja Raija Lindell. Arja Lehtonen on edustajiston II varapuheenjohtaja. Erton työttömyyskassan edustajiston varsinaiset jäsenet ovat Kristina Westerholm, Eila Oravainen, Anna-Greta Koort ja Paula Hillo sekä varajäsenet Marja- Liisa Kangas, Terhi Vuorinen ja Pirkko Möller. Paula Hillon erottua hänen tilalleen varsinaiseksi siirtyi Pirkko Möller. Varajäseniä ei vuoden aikana täydennetty. Kristina Westerholm on työttömyyskassan edustajiston I varapuheenjohtaja. Erton liittohallituksessa YLTT:n edustaja on puheenjohtaja Kaija Raatikainen ja varalla Kristina Westerholm. Arja Lehtonen on ollut mukana liittohallituksen kokouksissa edustajiston II varapuheenjohtajan ominaisuudessa. Erton työttömyyskassan hallituksessa varsinainen jäsen on Raija Laukkoski ja varalla Arja Lehtonen. STTK:n liittovaltuustossa on Arja Lehtonen II yleisvarajäsenenä kaudella STTK:n 60-vuotisjuhlaristeily tehtiin Tukholmaan elokuuta YLTT:iä edustivat Kaija Raatikainen, Vappu Hantikainen, Anna-Greta Koort, Mirja Taivainen ja Kristina Westerholm. SOTT ry vietti 30-vuotisjuhlaa ja kahdeksan hallituksen jäsentä oli yhdistystämme edustamassa. YLTT teki juhlan kunniaksi lahjoituksen Pietarin katulapsien hyväksi. Erton kehittämispäällikkö Erkki Haarala juhli 50-vuotispäiväänsä Turussa. Yhdistystä edustivat Sari Jyrkkänen ja Arja Lehtonen. Yhdistys teki lahjoituksen Suomen Lähetysseuran kautta Kiinan Hunanin maakunnan köyhille. ERTO Erton edustajiston kevätkokous oli Mustion linnassa. Varsinaiset edustajat olivat kaikki paikalla. Edustajiston syyskokous oli Hotelli Presidentissä, Helsingissä. Varsinaiset edustajat olivat paikalla. Erton työttömyyskassan edustajisto kokoontui Helsingissä ja yhdistyksen edustajat olivat Kristina Westerholm, Eila Oravainen ja Anna-Greta Koort. Kyltti 1/2007-5

6 Erton työelämäpäivä oli 1.4. Helsingissä. Yhdistysten hallinnoilla ja Erton hallinnolla oli yhteisiä suunnittelukokouksia keväällä YLTT:n kokous oli Tarkoitus on nivoa toimintaa yhteen niin, että aikataulutus on yhtenäinen, tehostetaan toimintaa tekemällä yhdessä ja käyttämällä resursseja tehokkaammin ja myös rahaa säästäen. Tavoitteet todeksi -seminaari järjestettiin Espoon Meripuistossa Tarkoitus oli löytää toimialoittain tärkeimmät tavoitteet vuoden 2007 sopimuskierrokselle. Yhdistyksen hallituksesta oli kolme edustajaa mukana. Erto järjesti vuoden 2006 aikana aluetapahtumia: 4.3. Helsingissä, Tampereella, 5.8. Oulussa ja Kuopiossa. Tilaisuuksissa oli myös YLTT:n hallituksen edustajia paikalla. MUU TOIMINTA YLTT on painottanut jäsentensä osallistumista Erton aluejärjestöjen toimintaan ja yhdistyksemme jäseniä onkin paljon mukana eri aluejärjestöjen hallituksissa. Aluejärjestöjen kautta on saatu myös edustusta jonkin verran STTK:n aluetoimikuntiin. Aluejärjestöjen koulutuspäivät olivat Gustavelundissa Työpaikkaosastojen perustaminen alamme työpaikoille on ollut hidasta ja tämän toimintamuodon tukemisessa on hallituksella edelleen haasteellinen tehtävä. Luottamusmiesverkoston vahvistamistyöhön on myös jatkuvasti panostettava. YLTT:n jäsenedut Erton eli liiton jäsenetujen lisäksi Erton perimä jäsenmaksu 1,35 % palkasta jakautuu työttömyyskassalle, liitolle ja yhdistyksille. Erto tarjoaa kaikille jäsenilleen jäsenetuja, mutta yhdistyksillä on sen lisäksi omia jäsenetujaan. YLTT:n tarjoamat jäsenedut ovat: Kotimaan lomatuki: 85 euroa viiden yön, 51 euroa kolmen yön ja 34 euroa kahden yön majoituksesta kotimaan lomakohteessa. Tuki maksetaan hakemuksesta alkuperäisiä tositteita vastaan. YLTT järjestää koulutustilaisuuksia jäsenilleen YLTT järjestää luottamusmies-/yhdysjäsentapaamisen tai -seminaarin vuosittain YLTT tukee työpaikkaosastojen toimintaa 15 euroa/jäsen/vuosi YLTT tukee liiton jäsenilleen järjestämiä ulkomaan jäsenmatkoja YLTT korvaa matkat kevät- ja syyskokouksiin edullisimman kulkuneuvon mukaan sekä tarjoaa osallistujille kokouslounaan YLTT tarjoaa Kyltti-jäsenlehden kaksi kertaa vuodessa TALOUS Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksupalautteeseen. Liiton perimä jäsenmaksu vuonna 2006 oli 1,35 % jäsenen nakonpidätyksen alaisesta palkasta. Tähän palkkaan ei lueta mukaan lomarahaa eikä työsuhteen päättyessä maksettavia lomakorvauksia. Yhdistyksen osuus jäsenmaksusta oli 1/5 liitolle jäävästä osuudesta, kun entyöttömyyskassamaksu on ensin vähennetty. YLTT:n talousarvion 2006 loppusumma oli roa. Yhdistyksen talletukset olivat Sampo Pankissa eu euroa ja Nordea Pankissa ,61 euroa. Talletukset ovat kahden vuoden määräaikaistalletuksia. Jäsenmaksutuotot ovat ,25 euroa ja sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 2 135,76 euroa sekä kulut ,39 euroa. Tilikauden alijäämän euroa hallitus esittää kirjattavaksi edellisten tilikausien yli/alijäämätilille. Tilikauden aikana on erityisesti panostettu kevät- ja syyskokouksiin sekä yhdistyksen ulkoiseen ilmeeseen. Yhdistyksen taloudenhoitaja on tehnyt avustavat kirjanpitotyöt ja kirjanpito on tehty Kruunutilit, Teemuaho Oy:ssä euroa ja Nordea Pankissa ,61 euroa. Talletukset YLTT:llä on uudet nettisivut Käy tutkimassa sivuja ja anna palautetta Hyödynnä sivuilla olevaa tietoa Ajankohtaista-kohdassa on aina uutta tietoa tapahtumista, puheenjohtajan palsta, nettikolumneja tuoreista aiheista, kutsuja ym. Sivut ovat myös jäsenetu, jolla yhdistys tarjoaa jäsenilleen nopeaa tiedonkulkua 6 - Kyltti 1/2007

7 Teksti: Marjo Manninen Tie itsenäiseksi yrittäjäksi Unelmatehdas keskellä kauppakeskusta Huhtikuussa 2006 aloitti Kotkassa kaksitoista innokasta opiskelijaa yrittäjän ammattitutkintoon tähtäävän koulutuksen. Liikeideoita oli eri ammattialoilta laidasta laitaan. Tässä yksi, josta tuli totta Heidi Wasserman, diplomi-aromaterapeutti. Ystävystyimme Heidin kanssa jo heti ensimmäisenä koulupäivänä. Meistä vierustovereista tuli todellisia hengenheimolaisia ja toistemme tukijoita koko koulutustaipaleemme ajaksi. Toimimme molemmat ihmisläheisellä alalla, joten maailmankatsomuskin kävi yksiin. Aromaterapiasta ammatti Matka kauppakeskuksen unelmatehtailijaksi kesti kuitenkin neljä vuosikymmentä. Juuret juontavat jo tehtailijan varhaislapsuuteen, jolloin kävi ilmeiseksi, että tällä tytöllä oli tarkka hajuaisti, mutta missä käyttää tarkkaa vainuaan hyväksi, siitä ei ollut hajua vielä moniin vuosikymmeniin. Heidi kertoo, että polku nykytilanteeseen on ollut pitkä ja rönsyilevä. Työkokemusta hän ehti hankkia alalta jos toiseltakin, ja elämääkin on opiskeltu oikein olan takaa. Oman kiintotähtensä Heidi tavoitti saatuaan käsiinsä erään julkaisun, joka käsitteli aromaterapiaa vaihtoehtoisena hoitomenetelmänä. Silloin ei näillä kulmilla vielä saanut ammattiin johtavaa opetusta, joten hän jätti asian hautumaan ja luki itsensä ylioppilaaksi. Kun urakka oli ohi, hän marssi uudelleen opintoneuvojan puheille ja sai tietää, että nyt olisi tarjolla opiskelupaikka, josta valmistua diplomi-aromaterapeutiksi. Seuraavat vuodet Heidi vietti Aromaterapeuttikouluttaja Sirpa Tuomisen siipien suojissa ja luki myös lukuvuoden verran peruslääketiedettä Turun yliopiston etäopiskelijana Kotkan kesäyliopiston kirjoilla. Jo koulussa kävi ilmi, että tällä alalla on parasta toimia itsenäisenä yrittäjänä. Varovaisena ja harkitsevana ihmisenä hän ei kuitenkaan ollut ihan valmis kylmiltään hyppäämään yrittäjän puikkoihin. Silloin putkahti eteen, kuin taikaiskusta, yrittäjän ammattitutkintoon johtava koulutusilmoitus. Mielessä jo vuosia muhinut unelma rupesi muotoutumaan, kun sitä koulutuksessa todenteolla fiilattiin ja höylättiin. Tuli lisää varmuutta ja tahtoa. Ja sitten mentiin pankkiin ja vähän joka paikkaan, kuvailee Heidi ja jännityksen sekaisia muistojaan. Luksusta arkeen Astun Kotkan kauppakeskus Pasaatissa sisään liikkeeseen, jonka nimi on kuvaavasti ROMA DAYSPA, historiallista tunnelmaa tuotettuna nykyaikaisen urbaanin ihmisen tarpeisiin. Materiaalit ovat viimeisen päälle ja huomaa, että sisustukseen on paneuduttu huolella. Lähes parimetriset eteerisen kauniit Venus-patsaat luovat hyväksyvän katseensa minuun. Hoitotuotteissaan Heidi on panostanut laatuun, vain paras on kyllin hyvää. Esitteen mukaan hoitoja saa ainakin terapia-altaassa, jossa hierovia suihkuja ja värivaloja on joka lähtöön. Erikoisleveällä hoitopedillä saa erilaisia ihonkuorintoja, naamioita ja kokovartalohoitoja hurmaavilla eteerisillä luomuöljyillä. Asiakkaan unelmat Unelmatehtailijalla on itsellään unelmana täyttää asiakkaittensa toiveet ja unelmat, niin pitkälle, kuin se hänen ammattitaidollaan ja luovuudellaan on mahdollista. Erilaisista hoidoista voidaan haluttaessa koota vaikka millainen paketti, siitä hyvänä esimerkkinä hoitolan The VeryBest - Luxuslahjakortit. Lähtiessäni mielessäni kangastelee kuva itsestäni himmeässä valaistuksessa, huumaavan jasmiinin tuoksuisessa poreilevassa kylvyssä, kädessäni lasillinen kuplivaa jumalten juomaa sulosointujen soidessa ihanasti taustalla. Tänne tulen uudelleen, ja silloin tehdään minun unelmistani totta. Kyltti 1/2007 -

8 Teksti: Sanna Tonteri TERVEYSPALVELUALAN PALKKAUS- JÄRJESTELMÄÄ TARPEEN UUDISTAA Terveyspalvelualan palkkausjärjestelmä on jäänyt vuosien kuluessa kehityksessä jälkeen, kun työehtosopimusosapuolten neuvottelut eivät ole johtaneet tulokseen, jonka TSN:n jäsenliitot olisivat voineet hyväksyä. Keväällä 2005 neuvottelut aloitettiin kuitenkin puhtaalta pöydältä ja tavoitteeksi on nyt asetettu, että terveyspalvelualalle saataisiin uusi palkkausjärjestelmä seuraavan sopimuskauden alusta eli syksyllä Alan palkkataso ja nykyinen järjestelmä Terveyspalveluala on naisvaltainen ja alan palkkataso on matala. Julkisuudessa on keskusteltu paljon hoitohenkilöstön matalasta palkkauksesta, mutta yhtä lailla palkkaus on matala myös muissa terveyspalvelualan töissä, kuten toimistotehtävissä, joissa suuri osa ertolaisista työskentelee. Nykyinen palkkausjärjestelmä perustuu nimikkeisiin ja kokemusvuosien myötä karttuviin palvelusvuosilisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että palkkakehitys perustuu melkein yksinomaan alalla työskenneltyihin vuosiin. Kaikille on taattu yhtäläinen palkkakehitys, mutta toisaalta järjestelmä johtaa myös siihen, että 15 vuoden työkokemuksen jälkeen palkkakehitys pysähtyy. Samoin nykyisessä järjestelmässä alalle tulevan työntekijän lähtöpalkkataso on matala. Toinen ongelma on se, että nimike ei aina vastaa työn vaativuutta. Erto teki vuoden 2006 alussa terveyspalvelualalla työskenteleville suuren palkkauskyselyn, jonka pohjalta linjattiin tavoitteet palkkausjärjestelmän uudistamiselle. Kyselyn tuloksista selvisi, että jäsenten mielestä tärkein palkan määräytymisen peruste tulisi olla työn vaativuus, toiseksi tärkein työntekijän henkilökohtainen suoriutuminen työssä ja kolmantena alalla työskentelyvuodet. Lisäksi melkein kaikissa vastauksissa viitattiin alan yleisesti matalaan palkkatasoon. Nykyistä järjestelmää ei pidetä kannustavana ja oikeudenmukaisena. 8 - Kyltti 1/2007

9 Uudistamisneuvottelut Sekä työnantajapuoli että työntekijäpuoli ovat yhtä mieltä siitä, että uuden palkkausjärjestelmän tulee perustua ensi sijassa työn vaativuuteen. Työn vaativuutta arvioidaan määriteltyjen vaativuustekijöiden perusteella. Perinteisesti tällaisia vaativuustekijöitä ovat eri alojen palkkausjärjestelmissä työn vaatima osaaminen, koulutus ja kokemus sekä työn edellyttämät vuorovaikutustaidot, työn vaikutukset ja työhön liittyvä vastuu. Terveyspalvelualan työehtosopimuksen neuvotteluosapuolet saivat loppuvuodesta 2006 valmiiksi alustavan järjestelmän työn vaativuuden arvioinniksi. Luonnoksen pohjalta seitsemällä eri työpaikalla järjestettiin kokeilu, joka koski noin 500 työntekijää. Kokeilun tavoitteena oli testata järjestelmän toimivuutta käytännössä. Kokeilun tulosten perusteella jatketaan järjestelmän kehittämistä. Samoin keväällä jatketaan neuvotteluja muista palkanosista, kuten henkilökohtaisesta palkanosasta ja palvelusvuosilisäjärjestelmästä. Valmistautuminen viimeiseen vääntöön Uutta palkkausjärjestelmää ei oteta käyttöön hinnalla millä hyvänsä. Käyttöönoton edellytyksenä on, että työnantajapuolen kanssa päästään ratkaisuun, jossa jäsenistön tavoitteet on otettu huomioon. Uuden palkkausjärjestelmän tulee vaikuttaa alan palkkatasoon korottavasti, olla kannustava ja oikeudenmukainen sekä turvata kohtuullinen palkkakehitys kaikille työntekijöille. Järjestelmän rakennetta koskevat neuvottelut pyritään saattamaan loppuun tämän kevään aikana. Viimeinen vääntö neuvottelu euroista käydään syksyllä neuvottelupöydässä sopimuskierroksen yhteydessä. Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry on kolmen liiton (Erto, Super ja Tehy) muodostama neuvottelujärjestö, joka edustaa ja neuvottelee jäsentensä puolesta mm. yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksen. YLTT & SOTT suunnittelevat yhdistymistä Nyt on jäsenten vuoro kertoa asiasta mielipiteensä YLTT ja Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen työntekijät SOTT ry ovat jo pitkään tehneet hedelmällistä yhteistyötä hyvässä hengessä. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat yhteinen esiintyminen ERTOn hallinnossa ja yhteiset luottamusmiesseminaarit. SOTT ja YLTT ovat tavoitteiltaan ja jäsenistöltään lähellä toisiaan. Suurin osa molempien yhdistysten työpaikoista on pieniä, joissa ei useinkaan kovin montaa ertolaista ole. Työpaikkaosastotoimintaa on tästä syystä hankala harjoittaa. Yhdistymisen jälkeen on helpompi koota voimat ja perustaa paikkakuntakohtaisia osastoja. Nyt SOTTin ja YLTTin hallitukset ovat päättäneet ehdottaa jäsenille näiden kahden sisaryhdistyksen todellista yhdistymistä vahvaksi ja entistä suuremmaksi ertolaiseksi yhdistykseksi. Yhdistyminen voisi tapahtua vuonna Koska olemme ainoat yksityisen sosiaali- ja terveysalan yhdistykset ERTOssa, voimien yhdistäminen on enemmän kuin järkevää. Sinulle jäsenenä yhdistymisestä olisi silkkaa hyötyä. Vahvassa yhdistyksessä jäsenet voivat vaikuttaa ERTOssa entistä näkyvämmin. Yhdistymisen myötä palvelisimme jäseniämme laajasti samalla kun toiminnasta saataisiin karsittua päällekkäisyyksiä. Nyt kahden yhdistyksen hallituksissa ja kevät- ja syyskokouksissa puhutaan pitkälti samoista asioista. Hallintojen yhdistämisellä saadaan säästettyä kustannuksia. Näin säästyneet varat voidaan käyttää jäsenten hyväksi. Yhdistämällä SOTTin ja YLTTin lehdet voisimme julkaista entistä monipuolisempaa terveys- ja hyvinvointipalveluja esittelevää lehteä. Muuten kaikki jäsenetusi ERTOssa säilyvät yhdistymisen jälkeen täysin ennallaan. Yhdistyminen tulisi näkymään myös tapahtumien ja koulutuksen alueella. Suunnittelemmekin jo yhteisiä seminaareja ja keskustelutilaisuuksia, joihin saamme varmasti koolle sankan osallistujajoukon. Kuulisimme mieluusti mielipiteesi yhdistymisestä. Ota yhteyttä SOTTista saat lisätietoa heidän nettisivuiltaan osoitteesta: Uudelle yhdistykselle tarvitaan myös uusi ja ytimekäs nimi sekä lyhenne. Tästä avaamme SOTTilaisten kanssa yhteisen jäsenkilpailun myöhemmin. Parhaat ehdotukset palkitaan. Seuraa nettisivujamme! Kyltti 1/2007-9

10 YLTT:n kotimaan lomatuen myöntämisperusteet Erton koulutusstipendien hakuohje Kenelle ja millaisiin opintoihin ERTOn liittohallitus jakaa koulutusstipendejä pääsääntöisesti sellaiseen ammatilliseen koulutukseen, josta valmistutaan ertolaisille aloille. Stipendi on tarkoitettu varsinaisten jäsenten lisäkoulutukseen tai uuden ammatin tai tutkinnon suorittamiseen. Tällaista koulutusta on muun muassa ammatillinen peruskoulutus (toisen asteen koulutus: liiketalouden ammatti- ja datanomin tutkinnot, ammattikorkeakoulututkinnot) ja ammatillinen uudelleen- ja jatkokoulutus (muu tutkinto- tai täydennyskoulutus tai jatko-opiskelu). Liittohallitus päättää stipendin suuruuden. Koulutusstipendiä voi hakea vähintään vuoden ERTOn varsinaisena maksavana jäsenenä ollut. Myöntämiseen vaikuttavat opiskelun laatu, kustannukset, sosiaaliset erityisolosuhteet (työttömyys, yksinhuoltajuus, osa-aikaisuus, työsuhteen määräaikaisuus, invaliditeetti yms.) ja ay-toiminta. Stipendi myönnetään samoihin opintoihin vain kerran. Etusijalla ovat ne, jotka eivät ole saaneet stipendiä aikaisemmin. Stipendin voi saada vuonna 2007 suoritettaviin opintoihin, jos opiskelijalle jää itse maksettavaksi kustannuksia. Stipendiä ei myönnetä jos kustannuksiin osallistuu jokin muu taho esimerkiksi työnantaja tai Kela. Miten haetaan? Koulutusstipendin hakemisesta ilmoitetaan ER- TO-lehdessä ja internetissä Stipendien hakuaika on Opiskelutodistus ja kuitit tai muu pätevä selvitys itse maksetuista kustannuksista on toimitettava stipendihakemuksen yhteydessä. Tosite on stipendin maksun edellytys. Täytä hakemus huolellisesti, puutteellisia hakemuksia emme voi käsitellä. Hakulomakkeita ja lisätietoja saa liiton toimistosta tai p / Marja- Riitta Myllymäki. Kuka saa hakea lomatukea - YLTT:n jäsen, joka on ollut jäsenenä vähintään puoli vuotta ja jonka jäsenmaksut on maksettu tai joka on saanut ERTOn liittohallituksen myöntämän jäsenmaksuvapautuksen - vapaajäsenet - myös työttömät ovat oikeutettuja hakemaan lomatukea Millainen loma - loma vietetään Suomessa, majoitustai matkailuliikkeessä - loman pituus on 2 5 vrk yhtämittaisesti Kuinka paljon - tuki on 85 euroa, jos loman pituus on 5 vrk (5 yötä) tai enemmän - tuki on 51 euroa, jos loman pituus on 3 4 vrk (3 yötä) - tuki on 34 euroa, jos loman pituus on 2 vrk (2 yötä) - tositteita on oltava vähintään edellä mainitun summan edestä Tuen myöntäminen - lomatuki on henkilökohtainen - etusija on lomatukea aikaisemmin saamattomilla Hyvät jäsenet - ei perättäisinä vuosina samalle hakijalle - ei myönnetä samana vuonna, jolloin on saanut lomatukea ERTOsta tai ulkomaan matkaan YLTT:stä tai ERTOn aluejärjestön järjestämälle matkalle - ei myönnetä jo tuettuihin lomiin - hallitus myöntää tuen vuosittaisen määrärahan puitteissa, hakemusten saapumisjärjestyksessä Miten haetaan - lähetetään hakemus YLTT:n hallitukselle/lomatukivastaavalle - hakulomake on KYLTTI-lehdessä ja - lomakkeen voi myös pyytää hallituksen jäseniltä, joiden tiedot ovat Kyltti-lehdessä tai lomatukivastaavalta - hakuaika on puoli vuotta loman viettämisestä - hakemukseen on liitettävä alkuperäiset tositteet - puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä - hylätyt hakemukset palautetaan liitteineen Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset ovat innostaneet jäseniä osallistumaan runsaasti. Järjestämiskulut nousevat helposti korkeiksi ja peruskustannuksissa on oltava tarkkana, koska jäsenten omaa osuutta ei haluta nostaa kovin korkeaksi. Hallituksen päätöksen mukaan matkakulut varsinaisiin kokouksiin korvataan halvimman matkustustavan mukaan, joka yleensä on juna tai bussi. Lentoliput voivat joskus olla edullisin tapa, mutta siitä on aina sovittava puheenjohtajan kanssa ennen kuin liput tilataan. Taksimatkat hyväksytään vain kun taksissa on useampi matkustaja ja matkustajakohtainen kustannus on halvempi kuin bussimaksu. Taksin käytöstä on sovittava myös etukäteen puheenjohtajan kanssa. Jäsenen velvollisuus on olla paikalla koko sen tilaisuuden ajan, jonka kulut yhdistys kokonaan maksaa. Hallitus toivoo, ettei tämä kustannustehokkuus aiheuta harmia, vaan jäsenet tulevat kokouksiin entiseen malliin. Hallitus 10 - Kyltti 1/2007

11 YLTT:n kotimaan lomatukianomus Yhteystiedot Nimi: Henkilötunnus: Lähiosoite: Postinumero ja -toimipaikka: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: Pankkiyhteys: Ammatti- tai tehtävänimike: Työnantaja: Työtön ERTO/YLTT jäsen / (vuosi) alkaen Olen saanut ERTO:n liittohallituksen myöntämän jäsenmaksuvapautuksen ajalle / (vuosi) / (vuosi) Loman ajankohta / (vuosi) / (vuosi) 5 vrk (yötä) 3 4 vrk (yötä) 2 vrk (yötä) Olen saanut ERTO:n lomatukea vuonna Olen saanut YLTT:n ulkomaan matkatukea vuonna Olen saanut YLTT:n kotimaan lomatukea vuonna Postita lomake, valokopiot jäsenkortistasi ja viimeisestä maksetusta jäsenmaksusta, todistus jäsenmaksuvapautuksesta, alkuperäiset tositteet majoitus- tai matkailuliikkeestä Osoitteella Kaisa Kaarina Keinonen, Keikarinkuja 4 C 52, Vantaa Tiedustelut puhelin Tällä allekirjoituksella vahvistan antamani tiedot oikeiksi: Paikka / 200 Allekirjoitus Hakemus saapunut / 200 Käsitelty hallituksen kokouksessa / 200 Päätös: hyväksytty hylätty Perustelu: Lomatuki maksettu / 200 euroa Kyltti 1/

12 Kutsu kevätkokoukseen Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina klo Sokos Hotel Presidentissä, Eteläinen Rautatienkatu 4, Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat eli vuoden 2006 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Kokouksessa käsitellään myös jäsenten kokoukselle tekemät aloitteet, jotka on toimitettava kirjallisena puheenjohtaja Kaija Raatikaiselle, Oinaslammentie 19, Toivala, kuukautta ennen kokousta. Kokouksessa selvitetään jäsenistölle myös oman yhdistyksemme ja Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen työntekijät SOTT ry:n yhdistymishanketta. Yhdistyksen puheenjohtaja kertoo hankkeen etenemisestä ja aikataulusta sekä niistä seikoista, jotka tätä prosessia tukevat. Varsinainen päätös asiasta YLTT:n osalta tullaan tekemään yhdistyksemme syyskokouksessa Ohjelma Aamukahvi Avaus Työnantajapuolen näkemys sopimusneuvotteluihin Erton edunvalvonnan haasteet ja tavoitteet Valmistautuminen vuoden tärkeimpään tilaisuuteen -luento Lounas Yhdistysten kokoukset Kokousten jälkeen iltapäiväkahvi Useammalla Erton yhdistyksellä on samassa paikassa kevätkokous. Kokousohjelman jälkeen lähdetään laivaristeilylle Tallinnaan. M/S Galaxy lähtee lauantaina klo ja palaa sunnuntaina klo Helsinkiin. Yhteiselle laivaristeilylle lähtevät YLTT ry, SOTT ry ja KHT ry. YLTT ry on varannut lippuja 80 jäsenelle 2 hengen ja 4 hengen hytteihin. Matkaan sisältyy aamiainen. Aamiaislippu käy myös laivan kahvilassa. Omavastuuna peritään neljän hengen hyteistä 20 euroa ja kahden hengen hyteistä 30 euroa / jäsen. Oma osuus on maksettava viimeistään 13. huhtikuuta YLTT:n tilille Sampo Viitteeksi risteily/osallistujan nimi. Sitova ilmoittautuminen kokoukseen ja risteilylle viimeistään 13. huhtikuuta Marjo Manniselle, gsm tai fi. Ilmoittautumisen yhteydessä on kerrottava mahdollisista ruokarajoituksista. Muistakaa ottaa risteilylle passi mukaan. Risteily edellyttää kokoukseen osallistumista. Pelkkään kokoukseen voi ilmoittautua asti myös Marjo Manniselle. Varmistakaa osallistuminen aamupäivän ohjelmaan. Yhdistys maksaa jäsenten matkat kokoukseen edullisimman kulkuneuvon mukaan. Junaliput tilataan VR Pasilan Yrityspalvelusta puhelin (ma pe klo 9 16) tai koodi Bussiliput tilataan Kaleva Travel Oy, puhelin (klo 8 17), koodi YLTT/0500. Jos jäsen tulee lentäen, hänelle korvataan enintään bussi/junalipun hinta. Matkojen korvaamisen edellytys on, että jäsen on läsnä kokouksessa. Ottakaa Kyltti-lehti mukaan, sillä siinä on kokousaineisto. Vain tilinpäätöspaperit jaetaan kokouksessa. Tervetuloa! ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus 3. Kokouksen järjestäytyminen 3.1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 3.2. Valitaan kokoukselle sihteeri 3.3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 3.4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa 4. Kokouksen menettelytapojen hyväksyminen 5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 6. Jäsenten varsinaiselle kokoukselle tekemät aloitteet 7. Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta Käsitellään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto vuoden 2006 tileistä, taloudenhoidosta ja hallinnosta 9. Toimintakertomuksen hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntämien hallitukselle ja muille tilivelvollisille 10. Päätetään toimenpiteistä, joihin tilinpäätös antaa aihetta 11. Ilmoitusasiat 12. Kokouksen päättäminen

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous

A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous 1. 2.4.2017 Silokallion kurssikeskus, Silokalliontie 160, Kullaa A-Kiltojen Liitto ry:n kevätpäiviä vietetään 1. 2.4.2017 Silokallion kurssikeskuksessa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 21.6.2016 klo 9.00 9.45 Paikka: Nivala, Nivalan teknologiakeskus Nitek, Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

JHL Sääntömuutostiivistelmä 2015

JHL Sääntömuutostiivistelmä 2015 JHL Sääntötiivistelmä 2015 1 (9 ) LIITON SÄÄNNÖT 2 Liiton tarkoitus 1. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry toimii edunvalvonta- ja painostusjärjestönä sekä yhteiskunnallisena uudistusliikkeenä.

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille.

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille. ESITYSLISTA Ratamestarinkatu 11 00520 HELSINKI taso@talentia.fi YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS Aika: Lauantai 19.11.2016, klo 17. Paikka: Turun Konservatorio, Crichton-sali. Linnankatu 60, 20100 Turku 1 Kokouksen

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 24.3.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016 AIKA: 30.3.2016, klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS AIKA Sunnuntai 30.3.2014 klo 12:00. Valtakirjojen tarkistus klo 11:30 alkaen PAIKKA Helsinki Petankin halli, Pasila, Tallikatu 99 ALUSTAVA ESITYSLISTA

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän kevätkokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Läns Muskelhandikappförening rf. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty liittokokouksessa 1.9.2013. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.2.2014.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty liittokokouksessa 1.9.2013. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.2.2014. SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty liittokokouksessa 1.9.2013. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.2.2014. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen luonnonsuojeluliitto

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016 8.4.2016 Aika: 15.4.2016 klo 17.00 ESITYSLISTA Paikka: Kunnonpaikka: Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela Edustajiston varsinaiset jäsenet: Alho, Emmi Anttalainen, Tommi Gabbouj, Sami Hakkarainen, Henri Hentunen,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2016 1 (12) Kokoustiedot Aika Torstai 26.5.2016 klo 10.00 17.00 Perjantai 27.5.2016 klo 8.00 12.35 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry,. Liiton kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alueena

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2013 1 Kokoustiedot Aika: 4.4.2013 klo 10.00 13.25 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2013 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Motoristit ry Sen kotipaikka on Savonlinna Yhdistyksen kieli Suomi 2 Toiminnan tarkoitus Tämä yhdistys, jota näissä

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.11.2016 klo 17.30 18.23 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 015 Kokousaika Maanantaina 23.2.2015 klo 18:00-19:40 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 7/2016 Aika: 18. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016.

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016. Suomen Oriental Moodo liitto ry:n säännöt 1. Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Oriental Moodo liitto ry. Yhdistys voi käyttää epävirallista rinnakkaisnimeä Oriental Moodo liitto sekä lyhennettä OMD liitto.

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 267 Kokouksen avaaminen 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 269 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous Hallitus 8 / 16 LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 (6) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 klo 10.00-15.00. Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori 1. Liittokokouksen avaus Kuurojen Liitto

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

Paikallisyhdistyksen säännöt

Paikallisyhdistyksen säännöt Paikallisyhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Eläkeläiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on kaupunki/kunta. Yhdistys kuuluu jäsenenä Eläkeläiset ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 13.11.2010 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 13.11.2010 klo 12.31 14.25 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen Page 1/5 EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: 7.12.2016 klo 18.15 Paikka: Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku Esityslista 134 Kokouksen avaaminen 135 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon Hakemusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä Haen osallistumislupaa (Ohje 1) HT-tutkintoon KHT- tutkintoon JHT- tutkintoon Ilmoittaudun tutkintokokeeseen HT-tutkinto KHT-tutkinto JHT-tutkinto

Lisätiedot

Keliakialiitto ry Säännöt

Keliakialiitto ry Säännöt Keliakialiitto ry Säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Keliakialiitto ry. Liiton kotipaikka on Tampere, kieli suomi ja toiminta-alue koko maa. Liiton

Lisätiedot

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi TUL:n Lapin piiri ry:n sääntömääräinen PIIRIKOKOUS Pidetään Kemissä os. Kemin Cumulus, Hahtisaarenkatu 3,, lauantaina 16.4.2016 alkaen klo.12:00. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo.11:00. Kokouksessa

Lisätiedot