Graafinen ohjeisto. Tervetuloa 2 Tunnus 3-4 Värit 5 Typografia 6 Graafiset kuviot ja kuvat 7 Lomakkeisto 8-10 PowerPoint 11

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Graafinen ohjeisto. Tervetuloa 2 Tunnus 3-4 Värit 5 Typografia 6 Graafiset kuviot ja kuvat 7 Lomakkeisto 8-10 PowerPoint 11"

Transkriptio

1 Graafinen ohjeisto Tervetuloa 2 Tunnus 3-4 Värit 5 Typografia 6 Graafiset kuviot ja kuvat 7 Lomakkeisto 8-0 PowerPoint Seudulliset toimijat 2 Tunnusversio. 3 Lomakkeisto 4-5 PowerPoint 6 Tunnusversio 2. Lomakkeisto 7-8 PowerPoint 9 Tunnusversio 3. Lomakkeisto 20-2 PowerPoint 22 Markkinointimateriaalit 23 Folder 24 Esite 25 Ilmoitukset 26 Messuseinäkkeet ja julisteet 27 Bannerit 28 Digitaaliset materiaalit 29 Pdf-lehti 30 Huhtikuu 200

2 Tervetuloa Yritys-Suomi-palveluiden visuaaliseen maailmaan! Tämän ohjeiston tehtävä on auttaa sinua luomaan valtakunnallista ja myönteistä mielikuvaa modernista, aktiivisesta sekä monikanavaisesta yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville suunnatuista Yritys-Suomi-palveluista. Ohjeisto auttaa sinua toimimaan yhtenäisen ja määritellyn Yritys- Suomi-brändin mukaisesti. Yritys-Suomi-palveluiden ilmeen raikastustyö pohjautuu vuonna 2009 valmistuneeseen brändikäsikirjaan, joka sisältää brändin keskeiset elementit, brändilupauksen ja sen lunastamiseen liittyvät periaatteet. Brändin käyttöönotto edellyttää yhtenäistä visuaalista ilmettä. Seudullisille yrityspalveluorganisaatioille on laadittu oma versio Yritys-Suomen visuaalisesta ilmeestä. Graafisessa ohjeistossa on esitelty brändikäsikirjassa tehtyjen linjausten mukaisesti kolme erilaista vaihtoehtoista seudullista tunnusversiota. Seuduilla Yritys-Suomen visuaalisen ilmeen käyttöönotto edellyttää, että seudulla on laadittu sopimus Yritys-Suomi-yhteistyöstä ja että seutu on saanut käyttöoikeiden visuaaliseen ilmeeseen. Sopimuksessa sovitaan seudullisen tunnuksen käyttöönotosta. Yritys-Suomi on yrityksille tai yrittäjäksi aikoville suunnattu monikanavainen tapa löytää tietoa ja asioida julkisissa yrityspalveluissa. Yritys-Suomi-palveluita tarjotaan monikanavaisesti: verkon kautta (yrityssuomi.fi), puhelimitse (Yritys-Suomi-puhelinpalvelu) sekä kasvokkain tarjottavan palvelun kautta. Työ- ja elinkeinoministeriö ohjaa Yritys-Suomi-palveluiden kehitystyötä. Ohjeisto perustuu tunnuksen ja ilmeen käytön ohjeistukseen sekä malliesimerkkeihin markkinointiviestinnän sovelluksista. Tunnuksesta on tehty tarvittavat originaalitiedostot ja sovelluksista on saatavissa sähköiset pohjat (.dot tai.pot tai.indd). Yritys-Suomi-palveluiden visuaalinen ilme on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston varoin. Yhdessä Yritys-Suomi-brändiä kehittäen, Jaana Lappi Neuvotteleva virkamies Hanna Heikkinen Hankesuunnittelija 2 Yritys-Suomi Graafinen ohjeistus

3 Tunnus Yritys-Suomen tunnus muodostuu kierremerkistä sekä sen rinnalle sijoitetusta tekstilogosta. Tunnuksesta on käytössä myös ruotsin- ja englanninkieliset versiot. Tunnusta käytetään ensisijaisesti nelivärisenä (cmyk). Mustavalkokäyttöön valitaan tunnuksen harmaasävyversio (gray). Tunnus esiintyy aina merkin ja tekstilogon yhdistelmänä kaikissa Yritys-Suomen painetuissa ja sähköisissä sovelluksissa. Originaalina käytetään ainoastaan vaatimusten mukaan suunniteltuja digitaalisia originaaleja. Tunnusta ei saa latoa, piirtää tai asetella uudelleen. ORIGINAALITIEDOSTOT Julkaisukäyttö Toimisto- ja verkkokäyttö YS_cmyk_FI.ai YS_rgb_FI.jpg YS_cmyk_FI.eps YS_rgb_FI.png Julkaisukäyttö Toimisto- ja verkkokäyttö YS_cmyk_SE.ai YS_rgb_SE.jpg YS_cmyk_SE.eps YS_rgb_SE.png Valitse tiedostomuoto käyttökohteen mukaan Julkaisukäyttö (CMYK tai gray, ai ja eps) Painetut lomakkeet, esitteet, ilmoitukset, julisteet, seinäkkeet ja muut painettavat materiaalit. Toimistokäyttö (RGB tai gray, jpg ja png) Office-ympäristössä tuotetut, lasertulostettavat materiaalit, esim. Word-lomakkeet, PowerPoint-esitykset. Verkkokäyttö (RGB, jpeg ja png) Verkkosivustot. Julkaisukäyttö YS_cmyk_EN.ai YS_cmyk_EN.eps Julkaisukäyttö YS_gray_FI.ai YS_gray_FI.eps Julkaisukäyttö YS_gray_SE.ai YS_gray_SE.eps Julkaisukäyttö Toimisto- ja verkkokäyttö YS_rgb_EN.jpg YS_rgb_EN.png Toimistokäyttö YS_gray_FI.jpg YS_gray_SE.png Toimistokäyttö YS_gray_SE.jpg YS_gray_SE.png Toimistokäyttö YS_gray_EN.ai YS_gray_EN.jpg YS_gray_EN.eps YS_gray_EN.png Yritys-Suomi Graafinen ohjeistus 3

4 Tunnus Tunnukselle on selkeän erottumisen takaamiseksi määritelty suoja-alue (ks. yhtenäisellä linjalla merkitty alue tunnuksen ympärillä). Tällä alueella ei tule sijaita mitään graafisia elementtejä, kuvien reunoja, tekstiä tai muita tunnuksia. Tunnuksien minimikoot painetuissa ja tulostetuissa materiaaleissa ovat suomenkielisessä 30 mm, ruotsinkielisessä 36,5 mm ja englanninkielisessä 40,5 mm. Tunnus sijoitetaan ensisijaisesti valkoiselle pohjalle. Jos tunnuksen taustaväriin tai -kuvaan ei voida vaikuttaa, tummilla tai voimakasvärisillä taustoilla käytetää tunnuksen taustalla suoja-alueen kokoista valkoista laatikkoa, jonka läpinäkyvyys on 80 %. Tunnuksen suoja-alue Tunnuksen minimikoko 0,5X 0,5X 0,5X 0,5X X 30 mm 36,5 mm 40,5 mm Tunnus väripohjalla Tunnus kuvataustalla Kun Yritys-Suomi-tunnusta käytetään muiden tahojen viestintämateriaaleissa, noudatetaan kyseisen tahon graafista ohjeistusta huomioiden Yritys-Suomi -tunnuksen vaatima suoja-alue, minimikoko ja värimääritykset. Tunnuksen suoja-alueen kokoinen valkoinen taustalaatikko, jonka läpinäkyvyys on 80 %. 4 Yritys-Suomi Graafinen ohjeistus

5 Värit Yritys-Suomen pääväri on sininen. Pääväriä tukevat perusvärit keltainen, punainen ja harmaa. Perusvärejä käytetään päävärin rinnalla suurina pintoina tai pieninä piristeinä. Materiaaleja elävöitetään käyttämällä väriliukuja. Muutoin värit esiintyvät sovelluksissa aina 00 % pintoina. VÄRI CMYK RGB HEX Pääväri C99 M65 R0 G97 B75 #006af Väriliukuesimerkkejä C99 M88 Y K0 C99 M65 C99 M88 Y K0 Väriliuku Lisävärejä käytetään ensisijaisesti väriliukujen tummina sävyinä. Lisäksi niitä voidaan käyttää pieninä pintoina esim. tekstien väreinä. Perusvärit M2 Y00 R255 G28 B0 #ffa00 C M60 Y98 M2 Y00 C M60 Y98 Valitse värijärjestelmä käyttökohteen mukaan M00 Y00 R237 G28 B36 #edc24 CMYK Käytetään nelivärisissä painotöissä ja korkealaatuisissa tulosteissa. RGB Käytetään sähköisissä materiaaleissa, kuten Office-ohjelmissa ja verkkosivuilla. HEX Käytetään html-sivuilla. Lisävärit Y30 K75 R77 G75 B57 #63624c C99 M88 Y K0 R3 G60 B40 #f3c8c C7 M00 Y00 K30 M00 Y00 C7 M00 Y00 K30 C M60 Y98 R242 G30 B36 #f28224 C7 M00 Y00 K30 R66 G9 B4 #a638 C5 Y50 K93 Y30 K75 C5 Y50 K93 C5 Y50 K93 R50 G5 B25 #eb930 Yritys-Suomi Graafinen ohjeistus 5

6 Typografia Kirjasintyyppi ammattikäyttöön Yritys-Suomen kirjasintyyppi ammattikäytössä on Myriad Pro. Ammattikäyttö tarkoittaa kaikkia kirjapainossa julkaisu- ja taitto-ohjelmilla tuotettavia sovelluksia (esim. lomakkeisto, esitteet, ilmoitukset, julisteet, seinäkkeet, kyltit ja opasteet, bannerit). Myriad Pro Regular Myriad Pro Italic Myriad Pro Bold Myriad Pro Bold Italic Myriad Pro Semibold Myriad Pro Semibold Italic Koko Myriad Pro -kirjasinperhe löytyy Adobe FontFolion kokoelmista. Kirjasintyyppi toimisto- ja verkkokäyttöön Yritys-Suomen kirjasintyyppi toimistokäytössä on Arial. Toimistokäyttö tarkoittaa kaikkia Office-ohjelmilla tuotettavia sovelluksia (esim. kirjeet, Excel-taulukot ja -graafit, PowerPoint-esitykset ja sähköiset uutiskirjeet). Lisäksi Arialia käytetään Yritys-Suomen verkkosivustolla. Arialia käytetään myös sovelluksissa, joissa Myriad Pro -kirjasinta ei voida lukita osaksi aineistoa, tai kun voidaan olettaa, ettei vastaanottajalla ole sitä käytössään. Arial Regular Arial Italic Arial Bold Arial Bold Italic 6 Yritys-Suomi Graafinen ohjeistus

7 Graafiset kuviot ja kuvat Yritys-Suomen markkinointiviestinnän käyttöön on suunniteltu tunnuksen merkistä johdettu graafinen kuva. Kuvaa käytetään Yritys-Suomen väreissä ja rajataan sovelluksen vaatiman tilan mukaisesti niin, että kuvion tunnistettava muoto säilyy. Informaatiota tai prosesseja kuvaavat graafit, joita käytetään esimerkiksi PowerPoint-esityksissä, noudattavat Yritys- Suomen yleistä visuaalista ilmettä. Jotta graafiset elementit olisivat riittävän yksinkertaisia ja selkeitä, niiden luomisessa tulee noudattaa seuraavia ohjeita: Käytä suoria kulmia ja laatikkomaisia muotoja. Käytä elementeissä Yritys-Suomen väreillä muodostettuja väriliukuja. Luo kontrasteja käyttämällä vahvojen väripintojen rinnalla harmaita viivoja tai muita kevyitä graafisia elementtejä. Älä käytä kolmiulotteisia varjoja tai korostuksia. Graafinen kuvio Graafit 40 Graafinen kuvio löytyy tämän ohjeiston mallisovellusten InDesign-taittotiedostoista. Katso tiedostot sivuilta 9, 5, 8, 2 ja Yritys-Suomen visuaaliseen ilmeeseen ei ole erikseen määritelty valokuvamaailmaa. Ohjeistossa näkyvät valokuvat ovat esimerkkejä, ja niihin ei ole käyttöoikeuksia. Jos valokuvia käytetetään, kuvatyyli on ihmisläheinen ja symbolinen Yritys-Suomi Graafinen ohjeistus 7

8 Lomakkeisto Sähköiset lomakkeet Sähköiset lomakkeet ovat Office Word -ohjelmassa toimivia pohjia (template). Lomakkeiden marginaalit, tekstityylit ja asettelumallit on määritelty sähköisiin pohjiin. Pohjan harmaat teksti- ja kuvaosiot ovat muokattavissa tiedoston ylä- ja alatunnisteessa (header/footer-valikossa) seuraavasti: 2 Oikean yläkulman kuvalaatikkoon lisätään tarvittaessa esim. EUrahoitteisen projektin tunnus: Klikkaa ylätunnistetta kahdesti > Klikkaa hiirellä harmaan laatikon sisälle > Valitse Lisää > Kuva > Tiedosto > Valitse koneeltasi rgb/jpg-tunnustiedosto. Alatunnisteen tekstien muokkaaminen: Klikkaa alatunnistetta kahdesti > Muokkaa haluamasi tekstit (kirjasintyyppiä, värejä tai asettelua ei saa muuttaa). 2 WORD-POHJAT (Microsoft Office 2003) Suomi Ruotsi Englanti YS_lomake_FI.dot YS_lomake_SE.dot YS_lomake_EN.dot 8 Yritys-Suomi Graafinen ohjeistus

9 Lomakkeisto Painettu lomakkeisto Lomakkeessa, käyntikortissa ja kirjekuoressa näkyvät Yritys-Suomen lomakeasettelun pääperiaatteet: Tunnus sijoitetaan vasempaan ylänurkkaan, ja lomakkeen alalaidassa yhteistyössä mukana olevien organisaatioiden nimet esitetään tekstinä, ei tunnuksina. Verkko-osoite on näkyvästi oikeassa alakulmassa sinisellä. Kirjekuoren sulkijaläpässä on lisäksi graafinen kuvio. Lomakkeiston kaikista sovelluksista on suomenkielisten versioiden lisäksi ruotsinja englanninkieliset versiot. Sovellusten marginaalit, tekstityylit ja asettelumallit on määritelty sähköisiin InDesign-pohjiin. Lomakkeisto painetaan nelivärisenä (CMYK). Nimi Sukunimi, titteli Työ- ja elinkeinoministeriö Konserninohjausyksikkö/Hallinnonalan ohjaus ja rakenteet -ryhmä PL 32, Valtioneuvosto p , gsm: yrityssuomi.fi Käyntikortti, koko 90x50 mm Paperisuositukset Lomakkeiston materiaalina käytetään edullista ja helposti saatavilla olevaa paperia. Näistäkin löytyy puhtaanvalkoisia, ympäristöystävällisiä ja laadukkaita vaihtoehtoja. Pyydä käyttämältäsi painotalolta suositus. yrityssuomi.fi Yhteistyössä: ELY-keskukset Finnvera Finpro Keksintösäätiö Patentti- ja rekisterihallitus Suomen Teollisuussijoitus Tekes TE-toimistot Verohallinto yrityssuomi.fi Kirjekuori, koko C5 Lomake, koko A4 INDESIGN CS3 -TAITTOPOHJAT Suomi Ruotsi Englanti YS_lomake_FI.indd YS_lomake_SE.indd YS_lomake_EN.indd YS_kk_FI.indd YS_kk_SE.indd YS_kk_EN.indd YS_kirjekuori_FI.indd YS_kirjekuori_SE.indd YS_kirjekuori_EN.indd Yritys-Suomi Graafinen ohjeistus 9

10 Lomakkeisto Painettu lomakkeisto Saate, tervehdyskortti ja vihko noudattavat lomakeasettelun pääperiaatteita. Näistä sovelluksista on suomenkielisten versioiden lisäksi ruotsin- ja englanninkieliset versiot. Sovellusten marginaalit, tekstityylit ja asettelumallit on määritelty sähköisiin InDesign-pohjiin. Sovellukset painetaan nelivärisinä (CMYK). Paperisuositukset yrityssuomi.fi Tervehdyskortti, koko 20x00 mm Lomakkeiston materiaalina käytetään edullista ja helposti saatavilla olevaa paperia. Näistäkin löytyy puhtaanvalkoisia, ympäristöystävällisiä ja laadukkaita vaihtoehtoja. Pyydä käyttämältäsi painotalolta suositus. Saate, koko A5 yrityssuomi.fi Vihko, koko A5 INDESIGN CS3 -TAITTOPOHJAT Suomi Ruotsi Englanti YS_saate_FI.indd YS_saate_SE.indd YS_saate_EN.indd YS_tervehdyskortti_FI.indd YS_tervehdyskortti_SE.indd YS_tervehdyskortti_EN.indd YS_vihko_FI.indd YS_vihko_SE.indd YS_vihko_EN.indd 0 Yritys-Suomi Graafinen ohjeistus

11 PowerPoint-esitys PowerPoint-esityksen laatiminen PowerPoint-pohjien asetuksissa ovat valmiina tekstityylit, värit, marginaalit ym. asetukset. Saat muutaman peruskalvomallin (layout) kun haluat näyttää tekstiä, graafeja tai näiden yhdistelmiä. Esityksen laatiminen on helppoa, kun pidät asiat yksinkertaisina. Tässä muutama vinkki, jotka auttavat koostamaan onnistuneen esityksen: Pelkistä. Vältä ylimääräisiä tehosteita (varjoja, 3D-tehostuksia). Älä täytä sivua. Laita yhdelle kalvolle vain 4 5 asiaa. Teksti on helppolukuisempaa, kun sen ympärillä on tilaa. Jatka asiaa tarvittaessa uudelle kalvolle. Muista tyhjä tila. Jätä tekstien, kuvien ja graafien ympärille tyhjää tilaa vähintään 0 mm. Esityksen otsikko Arial 36pt Alaotsikko Arial 24pt Tekijä Organisaatio Oikeaan yläkulmaan on varattu tila esim. EU-rahoitteisen projektin tunnukselle. Lisää esityksen kanteen nimesi lisäksi myös organisaatiotiedot. Yhtenäisen ilmeen säilyttäminen Usein esityksen sisältö muodostuu eri esityksistä tuoduista materiaalista, joiden ilme ja värit voivat poiketa paljonkin Yritys-Suomen ilmeestä. Tuodut elementit eivät automaattisesti muutu pohjan mukaisiksi. Kun tuot sivuja toisista esityksistä, käytä kopioinnin sijaan import/lisää -komentoa ja sen jälkeen slide layout/asettelu -toimintoa. Näin saat pohjan asetukset käyttöösi. Ota huomioon, että erillisiin tekstilaatikoihin kirjoitetut tekstit eivät noudata pohjan asetuksia. Ne on muokattava erikseen. Otsikko Arial 32pt dolor sit amet Nam dui purus, sagittis molestie euismod eget, euismod in nibh. Nulla vel feugiat felis. Nullam euismod congue pharetra. Donec adipiscing eros nec sapien luctus auctor sit amet vel sapien. Donec eget venenatis augue. Otsikko Arial 32pt Väliotsikko Arial 32pt Välisivun alaotsikko Arial 20pt Lopetusotsikko Arial 32pt POWERPOINT-MASTERPOHJAT (Microsoft Office 2003) Suomi Ruotsi Englanti YS_ppt_FI.pot YS_ppt_SE.pot YS_ppt_EN.pot 3. yrityssuomi.fi Yritys-Suomi Graafinen ohjeistus

12 Seudulliset toimijat Yritys-Suomen sekä seudullisten toimijoiden visuaalinen ilme on yhtenäinen ja tukee valtakunnallista näkyvyyttä sekä määriteltyä laatumielikuvaa. Seudullisena toimijana sinulla on kolme vaihtoehtoista tapaa ottaa Yritys-Suomi -tunnus ja -ilme käyttöösi: Huomaathan, että seudullisten toimijoiden materiaaleissa muut mahdolliset tahot tuodaan esiin aina kirjoittamalla nimi auki, ei logoina. Näin tuemme vahvaa Yritys-Suomen ilmettä. Sivuilta 26 ja 28 löydät malleja muutamista seudullisten toimijoiden markkinointiviestintämateriaalista. TUNNUSVERSIO. TUNNUSVERSIO 2. TUNNUSVERSIO 3. Seudullisen toimijan nimiteksti Yritys-Suomi-tunnus ja siihen liitetty seudullisen toimijan nimiteksti muodostavat yhden tunnuksen. Yritys-Suomi-tunnuksen yhteydessä käytetään seudullisen toimijan omaa tunnusta. Yritys-Suomi-tunnuksen yhteydessä on seudullisen toimijan nimi tekstinä irrallaan. Yllämainitut seudut näkyvät tässä ohjeistossa vain esimerkinomaisina malleina. 2 Yritys-Suomi Graafinen ohjeistus

13 Tunnusversio. Yritys-Suomi-tunnus ja siihen liitetty seudullisen toimijan nimiteksti muodostavat seudullisen toimijan tunnuksen. Tunnuksesta tehdään myös ruotsin- ja englanninkieliset versiot. Tunnusta käytetään ensisijaisesti nelivärisenä (cmyk). Mustavalkokäyttöön valitaan tunnuksen harmaasävyversio (gray). Tunnus esiintyy aina merkin, tekstilogon ja nimitekstin yhdistelmänä kaikissa seudullisen toimijan painetuissa ja sähköisissä sovelluksissa. Originaalina käytetään ainoastaan vaatimusten mukaan suunniteltuja digitaalisia originaaleja. Tunnusta ei saa latoa, piirtää tai asetella uudelleen. Neliväriset (cmyk) mallitunnukset Harmaasävymallitunnukset (gray) Yritys-Suomi Graafinen ohjeistus 3

14 Tunnusversio. Lomakkeisto Sähköiset lomakkeet Sähköiset lomakkeet ovat Office Word -ohjelmassa toimivia pohjia (template). Lomakkeiden marginaalit, tekstityylit ja asettelumallit on määritelty sähköisiin pohjiin. Pohjan harmaat teksti- ja kuvaosiot ovat muokattavissa tiedoston ylä/alatunnisteessa (header/footer -valikossa) seuraavasti: Lisää seudullisen toimijan tunnus vasempaan yläkulmaan: Klikkaa ylätunnistetta kahdesti > Klikkaa hiirellä harmaan laatikon sisälle > Valitse Lisää > Kuva > Tiedosto > Valitse koneeltasi rgb/jpg-tunnustiedosto. Oikean yläkulman kuvalaatikkoon lisätään tarvittaessa esim. EUrahoitteisen projektin tunnus. Alatunnisteen tekstien muokkaaminen: Klikkaa alatunnistetta kahdesti > Muokkaa halumasi tekstit (kirjasintyyppiä, värejä tai asettelua ei saa muuttaa). 3 WORD-POHJA (Microsoft Office 2003) Suomi Ruotsi Englanti YS_Seutu_lomake FI.dot YS_Seutu_lomake SE.dot YS_Seutu_lomake EN.dot Muiden toimijoiden nimet esitetään aina kirjoittamalla ne auki, ei tunnuksin. 4 Yritys-Suomi Graafinen ohjeistus

15 Tunnusversio. Lomakkeisto Painettu lomakkeisto Seudullisten toimijoiden lomakkeisto noudattaa asettelultaan Yritys-Suomen lomakkeiston pääperiaatteita. Sovellusten marginaalit, tekstityylit ja asettelumallit on määritelty sähköisiin InDesign-pohjiin. Lomakkeisto painetaan nelivärisenä (CMYK). Nimi Sukunimi, titteli Savonlinnan seudun kuntayhtymä Olavinkatu 27 D, 5730 Savonlinna p savonlinnanseutu.fi yrityssuomi.fi InDesign-taittopohjaan on varattu tila seudullisen toimijan tunnukselle. Käyntikortti, koko 90x50 mm Katuosite 00, Kaupunki Puh Katuosite 00, Kaupunki Puh Katuosite 00, Kaupunki Puh Katuosite 00, Kaupunki Puh Paperisuositukset Lomakkeiston materiaalina käytetään edullista ja helposti saatavilla olevaa paperia. Näistäkin löytyy puhtaanvalkoisia, ympäristöystävällisiä ja laadukkaita vaihtoehtoja. Pyydä käyttämältäsi painotalolta suositus. savonlinnanseutu.fi yrityssuomi.fi Yhteystiedot Yhteistyössä: Organisaatio Organisaatio Organisaatio Organisaatio Organisaatio Organisaatio Organisaatio Organisaatio savonlinnanseutu.fi yrityssuomi.fi Kirjekuori, koko C5 Lomake, koko A4 INDESIGN CS3 -TAITTOPOHJAT Muiden toimijoiden nimet esitetään aina kirjoittamalla ne auki, ei tunnuksin. Suomi Ruotsi Englanti YS_Seutu_lomake FI.indd YS_Seutu_lomake SE.indd YS_Seutu_lomake EN.indd YS_Seutu_kk FI.indd YS_Seutu_kk SE.indd YS_Seutu_kk EN.indd YS_Seutu_kirjekuori FI.indd YS_Seutu_kirjekuori SE.indd YS_Seutu_kirjekuori EN.indd Yritys-Suomi Graafinen ohjeistus 5

16 Tunnusversio. PowerPoint-esitys PowerPoint-esityksen laatiminen PowerPoint-pohjien asetuksissa ovat valmiina tekstityylit, värit, marginaalit ym. asetukset. Saat muutaman peruskalvomallin (layout) kun haluat näyttää tekstiä, graafeja tai näiden yhdistelmiä. Esityksen laatiminen on helppoa, kun pidät asiat yksinkertaisina. Tässä muutama vinkki, jotka auttavat koostamaan onnistuneen esityksen: Pelkistä. Vältä ylimääräisiä tehosteita (varjoja, 3D-tehostuksia). Älä täytä sivua. Laita yhdelle kalvolle vain 4 5 asiaa. Teksti on helppolukuisempaa, kun sen ympärillä on tilaa. Jatka asiaa tarvittaessa uudelle kalvolle. Muista tyhjä tila. Jätä tekstien, kuvien ja graafien ympärille tyhjää tilaa vähintään 0 mm. Esityksen otsikko Arial 36pt Alaotsikko Arial 24pt Tekijä Organisaatio Oikeaan yläkulmaan on varattu tila esim. EU-rahoitteisen projektin tunnukselle. PowerPoint-masteriin on varattu tila seudullisen toimijan tunnukselle. Tunnukset lisätään masterpohjien asetteluihin (layout). Yhtenäisen ilmeen säilyttäminen Usein esityksen sisältö muodostuu eri esityksistä tuoduista materiaalista, joiden ilme ja värit voivat poiketa paljonkin Yritys-Suomen ilmeestä. Tuodut elementit eivät automaattisesti muutu pohjan mukaisiksi. Kun tuot sivuja toisista esityksistä, käytä kopioinnin sijaan import/lisää -komentoa ja sen jälkeen slide layout/asettelu -toimintoa. Näin saat pohjan asetukset käyttöösi. Ota huomioon, että erillisiin tekstilaatikoihin kirjoitetut tekstit eivät noudata pohjan asetuksia. Ne on muokattava erikseen. Otsikko Arial 32pt dolor sit amet Nam dui purus, sagittis molestie euismod eget, euismod in nibh. Nulla vel feugiat felis. Nullam euismod congue pharetra. Donec adipiscing eros nec sapien luctus auctor sit amet vel sapien. Donec eget venenatis augue. Otsikko Arial 32pt Väliotsikko Arial 32pt Välisivun alaotsikko Arial 20pt Lopetusotsikko Arial 32pt POWERPOINT-MASTERPOHJAT (Microsoft Office 2003) Suomi Ruotsi Englanti YS_Seutu_ppt_.pot YS_Seutu_ppt_.pot YS_Seutu_ppt_.pot 3. savonlinnanseutu.fi yrityssuomi.fi 6 Yritys-Suomi Graafinen ohjeistus

17 Tunnusversio 2. Lomakkeisto Sähköiset lomakkeet Sähköiset lomakkeet ovat Office Word -ohjelmassa toimivia pohjia (template). Lomakkaiden marginaalit, tekstityylit ja asettelumallit on määritelty sähköisiin pohjiin. Pohjan harmaat teksti- ja kuvaosiot ovat muokattavissa tiedoston ylä/alatunnisteessa (header/footer -valikossa) seuraavasti: Lisää harmaaseen laatikkoon seudullisen toimijan oma tunnus: Klikkaa hiirellä harmaan laatikon sisälle > Valitse Lisää > Kuva > Tiedosto > Valitse koneeltasi rgb/jpg-tunnustiedosto. Alatunnisteen tekstien muokkaaminen: Klikkaa alatunnistetta kahdesti > Muokkaa haluamasi tekstit (kirjasintyyppiä, värejä tai asettelua ei saa muuttaa). Oikean yläkulman kuvalaatikkoon lisätään tarvittaessa esim. EUrahoitteisen projektin tunnus: Klikkaa ylätunnistetta kahdesti > Klikkaa hiirellä harmaan laatikon sisälle > Valitse Lisää > Kuva > Tiedosto > Valitse koneeltasi rgb/jpg-tunnustiedosto. 2 WORD-POHJAT (Microsoft Office 2003) Suomi Ruotsi Englanti YS_Seutu_lomake_2_FI.dot YS_Seutu_lomake_2_SE.dot YS_Seutu_lomake_3_EN.dot Muiden toimijoiden nimet esitetään aina kirjoittamalla ne auki, ei tunnuksin. Yritys-Suomi Graafinen ohjeistus 7

18 Tunnusversio 2. Lomakkeisto Painettu lomakkeisto Seudullisten toimijoiden lomakkeisto noudattaa asettelultaan Yritys-Suomen lomakkeiston pääperiaatteita. Sovellusten tarkat marginaalit, tekstityylit ja asettelumallit on määritelty sähköisiin InDesign-pohjiin. Lomakkeisto painetaan nelivärisenä (CMYK). Nimi Sukunimi, titteli Luotsi yrityspalvelu Katuosoite 27 D, Jyväskylä p luotsi.info yrityssuomi.fi Käyntikortti, koko 90x50 mm InDesign-taittopohjaan on varattu tila seudullisen toimijan tunnukselle. Katuosite 00, Kaupunki Puh Katuosite 00, Kaupunki Puh Katuosite 00, Kaupunki Puh Katuosite 00, Kaupunki Puh Paperisuositukset Lomakkeiston materiaalina käytetään edullista ja helposti saatavilla olevaa paperia. Näistäkin löytyy puhtaanvalkoisia, ympäristöystävällisiä ja laadukkaita vaihtoehtoja. Pyydä käyttämältäsi painotalolta suositus. luotsi.info yrityssuomi.fi Yhteystiedot Yhteistyössä: Organisaatio Organisaatio Organisaatio Organisaatio Organisaatio Organisaatio Organisaatio Organisaatio luotsi.info yrityssuomi.fi Kirjekuori, koko C5 Lomake, koko A4 INDESIGN CS3 -TAITTOPOHJAT Muiden toimijoiden nimet esitetään aina kirjoittamalla ne auki, ei tunnuksin. Suomi Ruotsi Englanti YS_Seutu_lomake_2_FI.indd YS_Seutu_lomake_2_SE.indd YS_Seutu_lomake_2_EN.indd YS_Seutu_kk_2_FI.indd YS_Seutu_kk_2_SE.indd YS_Seutu_kk_2_EN.indd YS_Seutu_kirjekuori_2_FI.indd YS_Seutu_kirjekuori_2_SE.indd YS_Seutu_kirjekuori_2_EN.indd 8 Yritys-Suomi Graafinen ohjeistus

19 Tunnusversio 2. PowerPoint-esitys PowerPoint-esityksen laatiminen PowerPoint-pohjien asetuksissa ovat valmiina tekstityylit, värit, marginaalit ym. asetukset. Saat muutaman peruskalvomallin (layout) kun haluat näyttää tekstiä, graafeja tai näiden yhdistelmiä. Esityksen laatiminen on helppoa, kun pidät asiat yksinkertaisina. Tässä muutama vinkki, jotka auttavat koostamaan onnistuneen esityksen: Pelkistä. Vältä ylimääräisiä tehosteita (varjoja, 3D-tehostuksia). Älä täytä sivua. Laita yhdelle kalvolle vain 4 5 asiaa. Teksti on helppolukuisempaa, kun sen ympärillä on tilaa. Jatka asiaa tarvittaessa uudelle kalvolle. Muista tyhjä tila. Jätä tekstien, kuvien ja graafien ympärille tyhjää tilaa vähintään 0 mm. Esityksen otsikko Arial 36pt Alaotsikko Arial 24pt Tekijä Organisaatio Oikeaan yläkulmaan on varattu tila esim. EU-rahoitteisen projektin tunnukselle. PowerPoint-masteriin on varattu tila seudullisen toimijan tunnukselle. Tunnukset lisätään masterpohjien asetteluihin (layout). Yhtenäisen ilmeen säilyttäminen Otsikko Arial 32pt Otsikko Arial 32pt Usein esityksen sisältö muodostuu eri esityksistä tuoduista materiaalista, joiden ilme ja värit voivat poiketa paljonkin Yritys-Suomen ilmeestä. Tuodut elementit eivät automaattisesti muutu pohjan mukaisiksi. Kun tuot sivuja toisista esityksistä, käytä kopioinnin sijaan import/lisää -komentoa ja sen jälkeen slide layout/asettelu -toimintoa. Näin saat pohjan asetukset käyttöösi. Ota huomioon, että erillisiin tekstilaatikoihin kirjoitetut tekstit eivät noudata pohjan asetuksia. Ne on muokattava erikseen. dolor sit amet Nam dui purus, sagittis molestie euismod eget, euismod in nibh. Nulla vel feugiat felis. Nullam euismod congue pharetra. Donec adipiscing eros nec sapien luctus auctor sit amet vel sapien. Donec eget venenatis augue Väliotsikko Arial 32pt Välisivun alaotsikko Arial 20pt Lopetusotsikko Arial 32pt POWERPOINT-MASTERPOHJAT (Microsoft Office 2003) Suomi Ruotsi Englanti YS_Seutu_ppt_2_FI.pot YS_Seutu_ppt_2_SE.pot YS_Seutu_ppt_2_EN.pot 3. luotsi.info yrityssuomi.fi Yritys-Suomi Graafinen ohjeistus 9

20 Tunnusversio 3. Lomakkeisto Sähköiset lomakkeet Sähköiset lomakkeet ovat Office Word -ohjelmassa toimivia pohjia (template). Lomakkaiden marginaalit, tekstityylit ja asettelumallit on määritelty sähköisiin pohjiin. Pohjan harmaat teksti- ja kuvaosiot ovat muokattavissa tiedoston ylä/alatunnisteessa (header/footer -valikossa) seuraavasti: 2 Oikean yläkulman kuvalaatikkoon lisätään tarvittaessa esim. EU rahoitteisen projektin tunnus: Klikkaa ylätunnistetta kahdesti > Klikkaa hiirellä harmaan laatikon sisälle> Valitse Lisää > Kuva > Tiedosto > Valitse koneeltasi rgb/jpg-tunnustiedosto. Alatunnisteen tekstien muokkaaminen: Klikkaa alatunnistetta kahdesti > Lisää seudullisen toimijan nimiteksti ja yhteystiedot. Lisää yhteistyökumppanit (kirjasintyyppiä, värejä tai asettelua ei saa muuttaa). 2 WORD-POHJAT (Microsoft Office 2003) Suomi Ruotsi Englanti YS_Seutu_lomake_3_FI.dot YS_Seutu_lomake_3_SE.dot YS_Seutu_lomake_3_EN.dot Muiden toimijoiden nimet esitetään aina kirjoittamalla ne auki, ei tunnuksin. 20 Yritys-Suomi Graafinen ohjeistus

21 Tunnusversio 3. Lomakkeisto Painettu lomakkeisto Seudullisten toimijoiden lomakkeisto noudattaa asettelultaan Yritys-Suomen lomakkeiston pääperiaatteita. Sovellusten tarkat marginaalit, tekstityylit ja asettelumallit on määritelty sähköisiin InDesign-pohjiin. Lomakkeisto painetaan nelivärisenä (CMYK). Seudullisen toimijan nimiteksti Nimi Sukunimi, titteli Savonlinnan seudun kuntayhtymä Olavinkatu 27 D, 5730 Savonlinna p www-osoite yrityssuomi.fi InDesign-taittopohjaan on varattu tila seudullisen toimijan nimitekstille. Käyntikortti, koko 90x50 mm Katuosite 00, Kaupunki Puh Katuosite 00, Kaupunki Puh Katuosite 00, Kaupunki Puh Katuosite 00, Kaupunki Puh Paperisuositukset Lomakkeiston materiaalina käytetään edullista ja helposti saatavilla olevaa paperia. Näistäkin löytyy puhtaanvalkoisia, ympäristöystävällisiä ja laadukkaita vaihtoehtoja. Pyydä käyttämältäsi painotalolta suositus. Seudullisen toimijan nimiteksti www-osoite yrityssuomi.fi Seudullisen toimijan nimiteksti Yhteystiedot Yhteistyössä: Organisaatio Organisaatio Organisaatio Organisaatio Organisaatio Organisaatio Organisaatio Organisaatio www-osoite yrityssuomi.fi Kirjekuori, koko C5 Lomake, koko A4 INDESIGN CS3 -TAITTOPOHJAT Muiden toimijoiden nimet esitetään aina kirjoittamalla ne auki, ei tunnuksin. Suomi Ruotsi Englanti YS_Seutu_lomake_3_FI.indd YS_Seutu_lomake_3_SE.indd YS_Seutu_lomake_3_EN.indd YS_Seutu_kk_3_FI.indd YS_Seutu_kk_3_SE.indd YS_Seutu_kk_3_EN.indd YS_Seutu_kirjekuori_3_FI.indd YS_Seutu_kirjekuori_3_SE.indd YS_Seutu_kirjekuori_3_EN.indd Yritys-Suomi Graafinen ohjeistus 2

22 Tunnusversio 3. PowerPoint-esitys PowerPoint-esityksen laatiminen PowerPoint-pohjien asetuksissa ovat valmiina tekstityylit, värit, marginaalit ym. asetukset. Saat muutaman peruskalvomallin (layout) kun haluat näyttää tekstiä, graafeja tai näiden yhdistelmiä. Esityksen laatiminen on helppoa, kun pidät asiat yksinkertaisina. Tässä muutama vinkki, jotka auttavat koostamaan onnistuneen esityksen: Pelkistä. Vältä ylimääräisiä tehosteita (varjoja, 3D-tehostuksia). Älä täytä sivua. Laita yhdelle kalvolle vain 4 5 asiaa. Teksti on helppolukuisempaa, kun sen ympärillä on tilaa. Jatka asiaa tarvittaessa uudelle kalvolle. Muista tyhjä tila. Jätä tekstien, kuvien ja graafien ympärille tyhjää tilaa vähintään 0 mm. Esityksen otsikko Arial 36pt Alaotsikko Arial 24pt Tekijä Organisaatio Seudullisen toimijan nimiteksti Oikeaan yläkulmaan on varattu tila esim. EU-rahoitteisen projektin tunnukselle. PowerPoint-masteriin on varattu tila seudullisen toimijan nimitekstille. Nimiteksti lisätään masterpohjien asetteluihin (layout). Yhtenäisen ilmeen säilyttäminen Usein esityksen sisältö muodostuu eri esityksistä tuoduista materiaalista, joiden ilme ja värit voivat poiketa paljonkin Yritys-Suomen ilmeestä. Tuodut elementit eivät automaattisesti muutu pohjan mukaisiksi. Kun tuot sivuja toisista esityksistä, käytä kopioinnin sijaan import/lisää -komentoa ja sen jälkeen slide layout/asettelu -toimintoa. Näin saat pohjan asetukset käyttöösi. Ota huomioon, että erillisiin tekstilaatikoihin kirjoitetut tekstit eivät noudata pohjan asetuksia. Ne on muokattava erikseen. Otsikko Arial 32pt dolor sit amet Nam dui purus, sagittis molestie euismod eget, euismod in nibh. Nulla vel feugiat felis. Nullam euismod congue pharetra. Donec adipiscing eros nec sapien luctus auctor sit amet vel sapien. Donec eget venenatis augue. Otsikko Arial 32pt Seudullisen toimijan nimiteksti 2. Seudullisen toimijan nimiteksti 2. Seudullisen toimijan nimiteksti Väliotsikko Arial 32pt Välisivun alaotsikko Arial 20pt Lopetusotsikko Arial 32pt POWERPOINT-MASTERPOHJAT (Microsoft Office 2003) Suomi Ruotsi Englanti YS_Seutu_ppt_3_FI.pot YS_Seutu_ppt_3_SE.pot YS_Seutu_ppt_3_EN.pot Seudullisen toimijan nimiteksti 3. luotsi.info yrityssuomi.fi 22 Yritys-Suomi Graafinen ohjeistus

23 Markkinointiviestintämateriaalit Markkinointiviestintämateriaaleja käytetään viestittäessä Yritys-Suomesta valituille kohderyhmille. Ohjeistossa esitetyt ratkaisut ovat esimerkinomaisia. Materiaalien sisältö ja ulkoasu tulee aina suunnitella huolellisesti. Yritys-Suomi Graafinen ohjeistus 23

24 Folder yrityssuomi.fi Tietoa, rahoitusta ja kontakteja yrityksellesi Takakansi Kansi Sisäaukeama Materiaalisuositus: Puhtaan valkoinen kartonki, g + suojalakka molemmin puolin Koko: 220x30 mm, selkä 5 0 mm YS_folder.indd INDESIGN CS3 -TAITTOPOHJA Lisäksi: Käyntikorttiviillot 24 Yritys-Suomi Graafinen ohjeistus

25 Esite Takakansi Kansi Sisäaukeamat yrityssuomi.fi Mitä? Verkkopalvelu yrityssuomi.fi Puhelinpalvelu Suomeksi På svenska In English Palvelupisteet dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Ideasta yritykseksi? Tuotekehityshankkeen suunnittelu? Johtamistaidon koulutus? Miten saa patentin? Rahaa investointeihin ja käyttöpääomaan? Lainaa yrityksen kehittämiseen? Neuvoja ulkomaankauppaan? Kuka jatkaa työtäsi? Liikeidean esittely päämarkkinoille? Opas teknologiastrategian laadintaan? Kansainvälisille markkinoille? Tietoa, rahoitusta ja kontakteja yrityksellesi > 2 3 Kenelle? Materiaalisuositus: Puhtaan valkoinen korkeatasoinen painopaperi. Koko ja muoto: A5, vaaka YS_esite.indd INDESIGN CS3 -TAITTOPOHJA dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et. Accumsan et iusto odio Dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim niam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla. at facer possim assum. Accumsan et iusto odio Dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestiefacilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio. Facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. 4 5 Miten? dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et. Accumsan et iusto odio Dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim niam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla. at facer possim assum. Accumsan et iusto odio Dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio. Facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. SUOMEKSI ma pe klo PÅ SVENSKA mån fre kl IN ENGLISH mon fri Yritys-Suomi Graafinen ohjeistus 25

26 Ilmoitukset SUOMEKSI ma pe klo PÅ SVENSKA mån fre kl IN ENGLISH mon fri SUOMEKSI ma pe klo PÅ SVENSKA mån fre kl IN ENGLISH mon fri Yritys-Suomen imagoilmoitusmalli 2. Seudullisen toimijan ilmoitusmalli. Seudullisen toimijan ilmoitusmalli 2. Yritys-Suomen imagoilmoitusmalli. INDESIGN CS3 -TAITTOPOHJAT YS_imagoilmoitus_.indd YS_imagoilmoitus_2.indd INDESIGN CS3 -TAITTOPOHJAT YS_Seutu_ilmoitus_.indd YS_Seutu_ilmoitus_2.indd 26 Yritys-Suomi Graafinen ohjeistus

27 Seinäkkeet ja julisteet yrityssuomi.fi yrityssuomi.fi Tietoa, rahoitusta ja kontakteja yrityksellesi Verkkopalvelu, puhelinpalvelu ja palvelupisteet Verkkopalvelu yrityssuomi.fi Puhelinpalvelu Suomeksi På svenska In English Palvelupisteet Yhteistyössä: ELY-keskukset Finnvera Finpro Keksintösäätiö Patentti- ja rekisterihallitus Suomen Teollisuussijoitus Tekes TE-toimistot Verohallinto Yhteistyössä: ELY-keskukset Finnvera Finpro Keksintösäätiö Patentti- ja rekisterihallitus Suomen Teollisuussijoitus Tekes TE-toimistot Verohallinto yrityssuomi.fi Julistemalli. Julistemalli 2. Julisteen koko: 70x00 cm tai 50x70 cm Seinäkkeen koko: 85x220 cm INDESIGN CS3 -TAITTOPOHJAT INDESIGN CS3 -TAITTOPOHJAT Seinäkemalli. Seinäkemalli 2. YS_seinäke_.indd YS_seinäke_2.indd YS_juliste_.indd YS_juliste_2.indd Yritys-Suomi Graafinen ohjeistus 27

28 Bannerit Yritys-Suomen imagobannerit Puhelinpalvelubannerit Yritys-Suomipuhelinpalvelu alkaville yrittäjille SUOMEKSI ma pe klo PÅ SVENSKA mån fre kl IN ENGLISH mon fri Katso lisätietoja puhelinpalvelusta yrityssuomi.fi >> Yritys-Suomipuhelinpalvelu alkaville yrittäjille Verkkopalvelu, puhelinpalvelu ja palvelupisteet >> SUOMEKSI ma pe klo PÅ SVENSKA mån fre kl IN ENGLISH mon fri Verkkopalvelu, puhelinpalvelu ja palvelupisteet >> Katso lisätietoja puhelinpalvelusta yrityssuomi.fi >> Seudullisen toimijan bannerit Tietoa, rahoitusta ja kontakteja yrityksellesi >> INDESIGN CS3 -TAITTOPOHJAT YS_imagobannerit.indd YS_puhpal_bannerit.indd YS_Seutu_bannerit.indd Tietoa, rahoitusta ja kontakteja yrityksellesi >> savonlinnanseutu.fi yrityssuomi.fi Verkossa käytettävien sähköisten materiaalien tekstit ovat muokattavissa InDesigntaittopohjissa. 28 Yritys-Suomi Graafinen ohjeistus

29 Yrityssuomi.fi, sähköinen uutiskirje ja sähköpostifooter yrityssuomi.fi Sähköinen uutiskirje Sähköpostifooter E-UUTISET E-uutiskirje Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate Exea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lue lisää >> Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate Exea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lue lisää >> Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate Exea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lue lisää >> Hei Exea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Exea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Exea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Terveisin Nimi Sukunimi Yritys puh. no Osoite www sähköposti Tietoa, rahoitusta ja kontakteja yrityksellesi Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate Exea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lue lisää >> Verkkosivuston tekstityyppi: Arial Jos haluat pois postituslistalta, tee se tästä linkistä Osoitelähde: Yritys-Suomen asiakasrekisteri yrityssuomi.fi Verkkosivustolla käytettävät värit: Katso Yritys-Suomen värit s. 5. INDESIGN CS3 -TAITTOPOHJAT YS_euutiskirje.indd YS_spostifooter.indd Verkossa käytettävien sähköisten materiaalien tekstit ovat muokattavissa InDesigntaittopohjissa. Yritys-Suomi Graafinen ohjeistus 29

30 Pdf-lehti LOREM IPSUM Tietoa Yritys-Suomen asiakkaille ja yhteistyökumppaneille 200 dolor sitamet consectetuer Seddiam nonummy nibheuismod s.4 LOREM IPSUM Tietoa Yritys-Suomen asiakkaille ja yhteistyökumppaneille 200 dolor sitamet consectetuer Seddiam nonummy nibheuismod s.4 Seddiam nonummy euismod tincidunt ut laoreet dolore s. 6 Seddiam nonummy euismod tincidunt ut laoreet dolore s. 7 Seddiam nonummy euismod tincidunt ut laoreet dolore s. 6 Seddiam nonummy euismod tincidunt ut laoreet dolore s. 7 Seddiam nonummy euismod tincidunt s. 6 Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat. Vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat. LOREM IPSUM Tietoa Yritys-Suomen asiakkaille ja yhteistyökumppaneille 200 dolor sitamet consectetuer Seddiam nonummy nibheuismod s.4 Seddiam nonummy euismod tincidunt ut laoreet dolore s. 6 Seddiam nonummy euismod tincidunt ut laoreet dolore s. 7 INDESIGN CS3 -TAITTOPOHJA YS_lehti.indd 30 Yritys-Suomi Graafinen ohjeistus

31 Recommended Finland 200

Graafinen ohjeisto. Tervetuloa 2 Tunnus 3 Värit 13 Typografia 16 Graafinen elementti 17 Slogan 19 Infograafit 23 Lomakkeisto 24 PowerPoint 29

Graafinen ohjeisto. Tervetuloa 2 Tunnus 3 Värit 13 Typografia 16 Graafinen elementti 17 Slogan 19 Infograafit 23 Lomakkeisto 24 PowerPoint 29 Graafinen ohjeisto Tervetuloa 2 Tunnus 3 Värit 13 Typografia 16 Graafinen elementti 17 Slogan 19 Infograafit 23 Lomakkeisto 24 PowerPoint 29 Seudulliset toimijat 30 Tunnusversio 1. 31 Lomakkeisto 32 Tunnusversio

Lisätiedot

Visuaalinen ohjeisto. Peruselementit Huhtikuu 2010

Visuaalinen ohjeisto. Peruselementit Huhtikuu 2010 Visuaalinen ohjeisto Peruselementit Huhtikuu 2010 SISÄLTÖ 2 SITRA LYHYESTI...3 SITRAN VISUAALINEN ILME...4 PERUSELEMENTIT Tunnus Tunnus...5 Tunnuksen käyttö...6 Tunnuksen virheellinen käyttö...7 Tunnushakemisto...8

Lisätiedot

Keravan kaupunki. :: graafinen ohjeisto

Keravan kaupunki. :: graafinen ohjeisto Keravan kaupunki :: graafinen ohjeisto Esipuhe 1 Graafinen ohjeisto on yhtenäisen viestinnän perustyökalu 1. Tunnus 2 1.1 Tunnus vaaka 3 1.2 Tunnus pysty 4 1.3 Tunnuksen käyttö pienenä 4 1.4 Tunnuksen

Lisätiedot

weela.net graafinen ohjeisto

weela.net graafinen ohjeisto weela.net graafinen ohjeisto Sisällys Weela.net SISÄLLYS: Logo sivu Värimääritykset... 2 Suoja-alueet... 3 Typografia... 4 Materiaali malleja Posteri, pöytäständi A ja B... 5 Julistepohja, käyntikorttimalli

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. Mainostoimisto Bock s Office Oy, syyskuu 2012

GRAAFINEN OHJEISTO. Mainostoimisto Bock s Office Oy, syyskuu 2012 GRAAFINEN OHJEISTO Mainostoimisto Bock s Office Oy, syyskuu 2012 Kuntatunnus ja värimääritykset CMYK liukuvärinen CMYK liukuvärinen heittovarjolla Säteittäinen liuku CMYK C100 M0 Y100 K70 C40 M0 Y100 K0

Lisätiedot

Sisällysluettelo. TunnuS 3 Versiot... 3 Suoja-alue... 4 Käyttö kuvien kanssa... 5 Virheellinen käyttö... 6. VäriT 7 Käytettävät värit...

Sisällysluettelo. TunnuS 3 Versiot... 3 Suoja-alue... 4 Käyttö kuvien kanssa... 5 Virheellinen käyttö... 6. VäriT 7 Käytettävät värit... Graafinen ohjeisto Sisällysluettelo TunnuS 3 Versiot... 3 Suoja-alue... 4 Käyttö kuvien kanssa... 5 Virheellinen käyttö... 6 VäriT 7 Käytettävät värit... 7 Typografia 8 Käytettävät fontit... 8 Kielletyt

Lisätiedot

Forssan kaupunki. graafinen ohjeisto

Forssan kaupunki. graafinen ohjeisto Forssan kaupunki graafinen ohjeisto Sisältö Esipuhe 3 Forssan visio ja strategia pähkinänkuoressa 4 1. Tunnus 5 1.1 Tunnuksen mittasuhteet ja suoja-alue 6 1.2 Tunnuksen värit 7 1.3 Tunnuksen sovellukset

Lisätiedot

1. Ohjeiston käyttäjälle

1. Ohjeiston käyttäjälle Graafinen ohjeisto Sisältö 1. Ohjeiston käyttäjälle 2. Kauhajoen tunnus ja graafinen linja 3. Peruselementit 3.1. Tunnus 3.2. Merkki 3.3. Logo ja slogan 3.4. Suoja-alue ja minimikoko 4. Tunnuksen värimääritykset

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Mainostoimisto Bock's Office Oy VAASANSEUDUN KEHITYS OY VASAREGIONENS UTVECKLING AB VAASA REGION DEVELOPMENT COMPANY

Graafinen ohjeisto. Mainostoimisto Bock's Office Oy VAASANSEUDUN KEHITYS OY VASAREGIONENS UTVECKLING AB VAASA REGION DEVELOPMENT COMPANY Graafinen ohjeisto Mainostoimisto Bock's Office Oy Johdanto Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK elää ajan hengessä on avoin ja helposti lähestyttävä, mutta kuitenkin ryhdikäs, määrätietoinen ja terävä koko seudun

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe KOTKAN VAAKUNA

SISÄLLYS. Esipuhe KOTKAN VAAKUNA Graafinen ohjeisto 02 SISÄLLYS 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Esipuhe PERUSELEMENTIT Markkinointitunnus Markkinointitunnuksen esitystavat Tunnuksen

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä. Visuaalinen identiteetti

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä. Visuaalinen identiteetti Turun ja Kaarinan Visuaalinen identiteetti Eteenpäin katsova risti Turun ja Kaarinan n uusi visuaalinen ilme vahvistaa yhtymän ja sen yhdeksän seurakunnan identiteettiä. Graafinen ilme on kirkkojen arkkitehtuuriin

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 1

Graafinen ohjeisto 1 Graafinen ohjeisto 1 Salon yhtenäinen ilme Graafisen ohjeiston tehtävänä on yhtenäistää Salon kaupungin visuaalista ilmettä. Harkittu värimaailma, ennalta valittu typografia ja valmiiksi määritellyt reu

Lisätiedot

Päivitetty 17.04.2009. graafinen ohjeisto

Päivitetty 17.04.2009. graafinen ohjeisto Päivitetty 17.04.2009 graafinen ohjeisto 1 Tämän graafisen ohjeiston tarkoituksena on opastaa sinua K-Plussan visuaalisten elementtien käytössä. Ohjeisto pitää sisällään logon käyttöohjeet sekä ohjeet

Lisätiedot

TAMPEREEN HIIPPAKUNTA. Graafiset ohjeet

TAMPEREEN HIIPPAKUNTA. Graafiset ohjeet TAMPEREEN HIIPPAKUNTA Graafiset ohjeet Sisällys 1. Johdanto 3 2. Vaakunat 4 3. Logo 5 4. Nimi ja tunnus 6 5. Typografia 7 6. Korvaava typografia 8 7. Värit 9 8. Kirjelomake 10 9. Kirjekuori 11 10. Käyntikortit

Lisätiedot

Oma ilme. Mika Hatanpää kaupunginsihteeri

Oma ilme. Mika Hatanpää kaupunginsihteeri Graafinen ohjeisto Oma ilme Graafisen ohjeistuksen tarkoituksena on antaa Kankaanpään kaupungin viestinnälle yhdenmukainen ja helposti tunnistettava ulkoinen ilme. Tämä ohjeisto on työväline niille, jotka

Lisätiedot

Päivitetty 12.5.2009. Graafinen ohjeisto SUOMEN EKONOMILIITTO FINLANDS 1 EKONOMFÖRBUND SEFE RY

Päivitetty 12.5.2009. Graafinen ohjeisto SUOMEN EKONOMILIITTO FINLANDS 1 EKONOMFÖRBUND SEFE RY Päivitetty 12.5.2009 Graafinen ohjeisto SUOMEN EKONOMILIITTO FINLANDS 1 EKONOMFÖRBUND SEFE RY GRAAFINEN OHJEISTO Sisällys Logo 4 logo ja slogan 5 ruotsinkieliset versiot 6 englanninkielinen logo 7 väriversiot

Lisätiedot

Peruselementit GRAAFINEN OHJEISTO

Peruselementit GRAAFINEN OHJEISTO Peruselementit 1 GRAAFINEN OHJEISTO Johdanto Tässä ohjeistossa esitellään Keski-Suomen liiton visuaalisen identiteetin elementit ja neuvotaan niiden käyttö. Elementit pohjautuvat historiaan ja vakiintuneisiin

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO - GRAAFINEN OHJEISTO

OULUN YLIOPISTO - GRAAFINEN OHJEISTO OULUN YLIOPISTO - GRAAFINEN OHJEISTO ALKUSANAT Oulun yliopiston tunnuksen ja muiden keskeisten graafisten elementtien hallittu käyttö on olennainen osa yliopiston ja sen yksiköiden viestintää. Maailma

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto. Tervetuloa. Ammattikorkeakoulut. Teoriaa ja käytäntöä

Graafinen ohjeisto. Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto. Tervetuloa. Ammattikorkeakoulut. Teoriaa ja käytäntöä Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto Tervetuloa ffdin regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ! # %&/()=? ffdin bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ! # %&/()=? Adobe Caslon regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ!

Lisätiedot

graafinen ohjeisto Päivitetty 7.5.2008

graafinen ohjeisto Päivitetty 7.5.2008 graafinen ohjeisto Päivitetty 7.5.2008 K-Plussa-elementit Plussan omaan käyttöön Tämän graafisen ohjeiston tarkoituksena on opastaa sinua K-Plussan visuaalisten elementtien käytössä. Ohjeisto pitää sisällään

Lisätiedot

Ähtärin kaupungin Graafinen ohjeisto. www.ahtari.fi

Ähtärin kaupungin Graafinen ohjeisto. www.ahtari.fi Ähtärin kaupungin Graafinen ohjeisto www.ahtari.fi GRAAFINEN OHJEISTO Sisällysluettelo Sisällysluettelo Ähtäri 3 Ohjeiston käyttö 4 Tunnus 5-6 Värimääritykset 7 Typografia 8-9 Esimerkkejä 11-16 Yhteystiedot

Lisätiedot

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Graafinen ohjeisto 1.9.214 1 Ohjeiston sisältö 1 SYK-kuvio... 3 2 Yritystunnus 2.1 Logo... 4 2.2 Logon versiot... 5 2.3 Mittasuhteet ja suoja-alue... 6 2.4 Älä tee näin...

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN GRAAFINEN OHJEISTO

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN GRAAFINEN OHJEISTO N 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 OHJEISTUS KÄYTTÄJÄLLE 5 1.1 Ohjeisto tutuksi 1.2 Yhtenäinen ilme 1.3 Ohjeiston kehittyminen 1.4 Ohjeiston käyttö 2 ORGANISAATION TUNNUS, IDEOLOGIA, PERUSELEMENTIT JA MÄÄRITTELY 6

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto Tervetuloa. Ammattikorkeakoulut

Graafinen ohjeisto. Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto Tervetuloa. Ammattikorkeakoulut Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto Tervetuloa ff Din regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ! # %&/()=? ff Din bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ! # %&/()=? Adobe Caslon regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ!

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto maaseuturahasto

GRAAFINEN OHJEISTO. Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto maaseuturahasto GRAAFINEN OHJEISTO Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto maaseuturahasto Sisällysluettelo TUNNUS Perustunnus ja suoja-alueet... 3 Mustavalko- ja harmaasävyversiot... 4 KÄYTETTÄVÄT VÄRIT Käytettävät

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Graafinen ohjeisto 2012

Kirkkonummen kunta. Graafinen ohjeisto 2012 Kirkkonummen kunta Graafinen ohjeisto 2012 Graafisen ohjeiston tarkoitus 2 Vahva kunta on nähtävä merkittävänä kilpailuetuna. Yritys- ja julkisuuskuvan tärkeä osa on yrityksen tai organisaation visuaalinen

Lisätiedot

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto Versio 1/2010 Suunnittelu: Jarko Hänninen, Rovaniemi 12.9.2010 Ohjeiston sisältö 1 2 3 4 5 6 7 8

Lisätiedot

Rantalainen graafinen ohjeisto 2015. Graafinen ohjeisto

Rantalainen graafinen ohjeisto 2015. Graafinen ohjeisto graafinen ohjeisto 2015 Graafinen ohjeisto Sisällys Sisällysluettelo Johdanto VISUAALINEN ILME Tunnus Suoja-alue Tunnuksen käyttö Logo ja iskulause Tunnus, visuaalinen hierarkia Yritysvärit Typografia

Lisätiedot

Esipuhe. Sisältö: 6 Esimerkkisovelluksia SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY FINLANDS RYTTARFÖRBUND RF

Esipuhe. Sisältö: 6 Esimerkkisovelluksia SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY FINLANDS RYTTARFÖRBUND RF Esipuhe Sisältö: Suomen Ratsastajainliitto ry (SRL) on maamme ratsastusurheilun keskusjärjestö. Ratsastajainliitto edistää ratsastusta yleisenä urheilu- ja liikuntakasvatusmuotona, järjestää ratsastuskilpailuja

Lisätiedot

Intranet Työtilat Etuustyö Siiri Suomalainen > Haku sivustolta. Ma 14.5. 9.00 Yhteispalvelun teemaviikko. Ti 15.5. 9.00 Kelan palkkapäivä. Ke 16.5.

Intranet Työtilat Etuustyö Siiri Suomalainen > Haku sivustolta. Ma 14.5. 9.00 Yhteispalvelun teemaviikko. Ti 15.5. 9.00 Kelan palkkapäivä. Ke 16.5. Kelan puhelinpalvelussa on häiriö. Vikaa selvitellään. Valitse tapahtumat > dolor sit amet, consectetur adipiscing elit 12.5.2012 dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sem augue, pulvinar

Lisätiedot