Graafinen ohjeisto 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Graafinen ohjeisto 1"

Transkriptio

1 Graafinen ohjeisto 1

2 Salon yhtenäinen ilme Graafisen ohjeiston tehtävänä on yhtenäistää Salon kaupungin visuaalista ilmettä. Harkittu värimaailma, ennalta valittu typografia ja valmiiksi määritellyt reu na -eh dot helpottavat käytännön työtä. Se on kätevä työkalu niin kaupungin työntekijöille kuin kaupungin käyttämien vies tin tä materiaalien tekijöillekin. Yhtenäinen ja hallittu vi su aa linen ilme luo Salosta kuvaa viihtyisänä, luonnonläheisenä, helposti lähestyttävänä ja innovativiisenä kaupunkina. Se myös helpottaa kaupunkilaisia tunnistamaan kau pun kiin liittyvät asiat ja miel tämään kaupungin eri toimintatahot yhdeksi kokonaisuudeksi. Tunnuksista ja muista materiaaleista löytyvät valmiit tiedostot Salon kaupungin intranetistä. Teija Järvelä, viestintäpäällikkö Salon kaupunki 2

3 perustelementit 3

4 Tunnus Salon lehtimäinen moniulotteinen tun nus viestii uudistumisesta ja in no vatii visuudesta dynaamisen liikekielensä kautta. Tunnus on samaan aikaan sekä luonnonläheinen että tekninen. Tunnuksesta käytetään ensisijaisesti ku van versioita 1. Tarvittaessa tun nuksia voidaan käyttää myös yksivärisinä (versiot 2, 3, 4 ja 5)

5 Tunnuksen suoja-alue Tunnusoriginaaleissa on valmiiksi muka na läpinäkyvä suoja-alue, joka tulee rau hoittaa muilta vahvoilta visuaalisilta elementeiltä. SUOJA-ALUE Älä käytä punaisella yliviivattuja yh dis tel miä tai tee omia versioita tunnuksesta. Tunnuksen sijoittamisessa ja esiin ty mi ses sä tulee taata riittävä kontrasti tun nuk sen ja taustan välille. MINIMILEVEYS 13 mm VIRALLISET MATERIAALIT MARKKINOINTIMATERIAALIT 5

6 Tunnuksen sijoittelu TUNNUS ILME-ELEMENTTI KIRJELOMAKE 63 mm Xxxxxx 1 (1) Tunnus sijoitetaan ensisijaisesti oikeaan ylä- tai vasempaan alakulmaan oheisen ohjeen mukaisesti. Tunnuksen suojaalue tulee ottaa huomioon, kuten myös taustan sävy. Tunnus on valmiina sähköisissä lomakkeissa yms. taittopohjissa.tun nuk sia voidaan käyttää myös yksivärisinä (versiot 2, 3, 4 ja 5). KIRJEKUORI Lähettäjä n Nim i tittel i Vastaanottaj a Nim i Yhtiö n nim i Katuosoit e Kaupunk i Viite/asia Frutiger Roman 10/14 pt lore m ipsu m dolo r Otsikk o Frutige r Bold 12/16 pt duis aute m ve l illu m Frutige r Roma n 10/14 pt dolo r sit amet, consectetue r adipiscin g elit, sed dia m nonumm y nib h euismo d tincidun t ut laoree t dolor e magn a aliqua m era t volutpat. Ut wis i eni m ad mini m veniam, qui s nostru d exerc i tatio n ullamcorpe r suscipi t loborti s nisl ut aliqui p ex ea commod o consequat. Dui s aute m vel eu m iriur e dolo r in hendreri t in vulputat e veli t esse molesti e consequat, vel illu m dolor e eu feugia t null a facilisi s at ver o ero s et accumsa n et iust o odi o dignissi m qu i blandi t hendreri t in vulputat e veli t esse molesti e consequat, vel illu m dolor e eu feugia t null a facilisi s at ver o ero s et accumsa n et iust o odi o dignissi m qu i blandi t praesen t luptatu m zzri l deleni t augu e dui s dolor e te feugai t null a facilisi. Dolo r sit amet, consectetue r adipiscin g elit, sed dia m nonumm y nib h euismo d tincidun t ut laoree t dolor e magn a aliqua m era t volutpat. Ut wis i eni m ad mini m veniam, qui s nostru d exerc i tatio n ullamcorpe r suscipi t loborti s nisl ut aliqui p ex ea commod o consequat. 50 mm Dui s aute m vel eu m iriur e dolo r in hendreri t in vulputat e veli t esse molesti e consequat, vel illu m dolor e eu feugia t null a facilisi s at ver o ero s et accumsa n et iust o odi o dignissi m qu i blandi t hendreri t in vulputat e veli t esse molesti e consequat, vel illu m dolor e eu feugia t null a facilisi s at ver o ero s et accumsa n et iust o odi o dignissi m qu i blandi t praesen t luptatu m zzri l deleni t augu e dui s dolor e te feugai t null a facilisi. Eideti c NeoRegul a 10/14 pt dolo r sit amet, consectetue r adipiscin g elit, sed dia m nonumm y nib h euismo d tincidun t ut laoree t dolor e magn a aliqua m era t volutpat. Ut wis i eni m ad mini m veniam, qui s nostru d exerc i tatio n ullamcorpe r suscipi t loborti s nisl ut aliqui p ex ea commod o consequat. Dui s aute m vel eu m iriur e dolo r in hendreri t in vulputat e veli t esse molesti e consequat, vel illu m dolor e eu feugia t null a facilisi s at ver o ero s et accumsa n et iust o odi o dignissi m qu i blandi t hendrerit. Salon kaupunki Tehdaskatu 1, SALO PL 77, SALO ww w.salo.fi Y-tunnus: mm 20 mm 6

7 Värit Tunnusvärit symboloivat luonnonläheisyyttä, kasvua ja teknologiaa. 1. PÄÄVÄRIT 2. PÄÄVÄRIT Ohessa esitettynä salon käytössä olevat päävärit (1) sekä lisäväri (2). Päävärejä on vain kolme, vaikka itse tunnuksessa niitä on neljä. Tunnus tulee toisintaa aina sähköisistä tunnusoriginaaleista. 55 % 80 % CMYK-VÄREJÄ KÄYTETÄÄN 4-VÄRITUOTTEISSA JOISSA TARVITAAN RASTEROINTIA. ESIM. LEHTI-ILMOITUKSET, ESITTEET, MAINOKSET, LOMAKKEET, KUORET, KÄYN- TIKORTIT, PAKKAUKSET, ETIKETIT JNE. PMS-VÄREJÄ KÄYTETÄÄN TUOTTEISSA JOIHIN SILK KI- PAINETAAN / OMMELLAAN / TEIPATAAN YKSI VÄRI KERRALLAAN. ESIM. PAKKAUKSET, LIPUT, VIIRIT, PINS SIT, MERKIT, OPASTEET, AJONEUVOT, TYÖASUT, LII KE- LAHJAT JNE. RGB-VÄREJÄ KÄYTETÄÄN SÄHKÖISESSÄ VIESTINNÄSSÄ, KUTEN POWERPOINTISSA JA WEB-SIVUILLA. Ral-KOODEJA KÄYTETÄÄN RAKENNUSALALLA MAA- LIVÄRIEN KOODINA. VAALEA VIHREÄ KESKIVIHREÄ PMS 375 PMS 340 C:50, Y:90 C:95, Y:80, K:25 R:162, G:217, B:38 R:0, G:100, B:60 RAL RAL TUNNUKSEN PMS-VÄRIT SINIHARMAA PMS 5405 C:55, M:15, Y:5, K:50 R:35, G:77, B:95 RAL TUMMA VIHREÄ PMS 341 C:95, Y:80, K:40 R:0, G:75, B:40 RAL % PMS % PMS % PMS 340 VÄRILIUKU 32 VÄRILIUKU HORISONTAALINEN 100 % PMS % PMS % PMS 340 7

8 Typografia FRUTIGER LIGHT ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖabcdefghijlk nopqrstuvwxyzåäö ISOT OTSIKOT INGRESSI (ISOKOKOINEN) LEIPÄTEKSTI Painotuotteiden ja markkinointiviestinnän typografiaperhe on Frutiger. Sähköi sissä julkaisuissa käytetään Verdanafonttia. Kirjoissa ja muissa luettavuutta vaa tivis sa pitkissä teksteissä voidaan käyttää vaihtoehtoisesti päätteellistä Garamond -kirjasinta. FRUTIGER ROMAN ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijlkmnopqrstuvwxyzåäö VÄLIOTSIKOT INGRESSI (LEIPÄTEKSTIN KOKOINEN) LEIPÄTEKSTI KUVATEKSTIT FRUTIGER ITALIC ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijlkmnopqrstuvwxyzåäö KOROSTUS LEIPÄTEKSTISSÄ FRUTIGER BOLD ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijlkmnopqrstuvwxyzåäö OTSIKOT VÄLIOTSIKOT KUVATEKSTIT GARAMOND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijlkmnopqrstuvwxyzåäö VÄLIOTSIKOT LEIPÄTEKSTI VERDANA ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijlkmnopqrstuvwxyzåäö SÄHKÖISET JULKAISUT 8

9 Ilme-elementti Salolle on suunniteltu visuaalinen element ti, joka profiloi kaupunkia sekä lisää ilmeen tunnistettavuutta erilaisissa käyttöympäristöissä. Ilme-elementti koostuu useista säi keistä, jotka muodostavat yhdessä eheän ja mo niarvoisen kokonaisuuden kuten Sa lo itse. Säikeet edustavat erilaisia elämän aloja, jotka risteävät matkalla ja koh taa vat lopulta yhteisessä ta voitteessa, muodostaen elinvoimaisen ku del man. Osa säikeistä heijastelee S-kirjaimen muotoa. Tunnusta voidaan tarvittaessa käyttää ilman ilme-elementtiä. Ilme-elementti voi esiintyä myös yk sinään. YLEISIMMÄT ILME-ELEMENTIN RAJAUKSET ILME-ELEMENTIN RAJAUKSIA 9

10 Vaakuna Kaupunki päättää vaakunan käytöstä itsenäisesti noudattaen heraldisia peri aat teita ja hyviä tapoja. Lähtökohtia vaa kunan käytölle ovat arvokkuus, vi ral lisuus ja asiallisuus. Vaakuna ei myöskään saa joutua ala-arvoiseen asemaan eikä sitä saa muotoilla luvatta. Vaakunan käyt töä valvoo kuntalain mukaan kaupunginhallitus. Vaakunaa voidaan käyttää kaupungin virallisen toiminnan ja luottamuselinorganisaatioden symbolina sekä arvokkaassa edustamisessa. Vaakunaa voidaan käyttää viranomaistehtäviin, toimielinten kokouksiin ja päätöksiin liittyvissä asiakirjoissa sekä sellaisissa asiakirjoissa, joissa kaupunki on luvan tai lausunnon antava taho. Vaa kunan käyttö on perusteltua kaupungin rakennusten nimikylteissä, jotka on tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön. Myös todistuksissa voidaan käyttää vaakunaa. Hyvä käytännön muistisääntö: Kun teitittelet, käytä vaakunaa. Kun sinuttelet, käytä tunnusta. Mikäli kaupungin ulkopuoliset tahot käyttävät vaakunaa tai kaupungin tunnus ta, on lupa pyydettävä kaupungin viestintäpäälliköltä. Yksityinen henkilö, yhdistys tai yritys saa käyttää vaakunaa kotiseutua osoittavana osakuviona lipussa, jäsenmerkissä tms, jollei käyttö loukkaa vaakunan käytöstä annettuja määräyksiä ja hyvää tapaa. VÄRIT PUNAINEN PMS 200 C3, M100, Y66, K12 R183, G18, B52 RAL 3020 MUSTA C0, M0, Y0, K100 R0, G0, B0 RAL 5004 KULTA PMS 871 RAL 1036 KULLAN VOI KORVATA KELTAISELLA PMS 109 C0, M10, Y100, K0 R254, G209, B0 RAL 1018 VAAKUNAN PUNAISESSA KEN TÄS SÄ ON KULTATAMMI JA SA KA RAKOROINEN* KULTALAKIO, JOS SA MUSTA SARVI. SARVI ON HALIKKOLAISEN HORN-SUVUN TUN NUS JA TAMMI SYMBOLOI VEHMASTA LUONTOA. VAAKUNAN ON SUUNNITELLUT OLOF ERIKSSON. * KORO = KORISTEVIIVA, JOKA JAKAA KILVEN TAI AI RUT KUVION VAAKUNASSA 10

11 Tunnuksen lisämääreet Toimialan nimi tai muut tarkentavat määritelmät sijoitetaan tunnuksen suoja-alueen ulkopuolelle. Henkilöstö- ja talouspalvelut Hallintopalvelut TEKSTI: FRUTIGER ROMAN 11

12 12

13 Käyntikortit 2-puoleinen käyntikortti on kooltaan 90 x 50 mm. Valkoista taustapuolta (1) käytetään suo menkielisissä korteissa ja kansainvälisissä korteissa (2) on yhteystie dot sekä etu- että taustapuolella. Käyntikorttikartonkina voidaan käyttää esim. valkoista Conqueror 280 g/m². ETUPUOLI NIMI: FRUTIGER ROMAN 12/2,2 PT TITTELI JA OSOITE: FRUTIGER ROMAN 8/2,2 PT TAUSTAPUOLI 1 Irma Nieminen Kansliapäällikkö Salon kaupunki Tehdaskatu 2 PL 77, Salo (02) , Irma Nieminen Chief Administrative Officer 2. TAUSTAPUOLI 2 City of Salo Tehdaskatu 2 P.B. 77, FIN Salo, Finland ,

14 Sähköiset kirjelomakkeet A4 LOMAKE VÄRI LŠhettŠjŠn Nimi titteli Vastaanottaja Nimi Yhtišn nimi Katuosoite Kaupunki Xxxxxx 1 (2) Xxxxxx 2 (2) Verdana 9/14 pt dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut Sähköisessä Word-kirjelomakkeessa on valmiiksi tehdyt tyylipaletit ja yhteystiedot alareunassa. Kirjaisimena käytetään Verdanafonttia. aliquip ex ea commodo consequat. Viite/asia Verdana 9/14 pt lorem ipsum dolor Otsikko Verdana Bold 11/16 pt duis autem vel illum iusto odio dignissim qui blandit hendrerit in vulputate velit esse molestie Verdana 9/14 pt dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim iusto odio dignissim qui blandit hendrerit in vulputate velit esse molestie iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. iusto odio dignissim qui blandit hendrerit in vulputate velit esse molestie iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. LŠhettŠjŠn Nimi titteli Xxxxxx 1 (2) A4 LOMAKE MV veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Eidetic NeoRegula 10/14 pt dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Vastaanottaja Nimi Yhtišn nimi Katuosoite Kaupunki iusto odio dignissim qui blandit hendrerit in vulputate velit esse molestie iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Eidetic NeoRegula 10/14 pt dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Viite/asia Verdana 9/14 pt lorem ipsum dolor Otsikko Verdana Bold 11/16 pt duis autem vel illum Verdana 9/14 pt dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut Xxxxxx 2 (2) LOMAKKEEN JATKOSIVU aliquip ex ea commodo consequat. Verdana 9/14 pt dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut iusto odio dignissim qui blandit hendrerit in vulputate velit esse molestie aliquip ex ea commodo consequat. iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Salon kaupunki Tehdaskatu 1, SALO PL 77, SALO Y-tunnus: Salon kaupunki Tehdaskatu 1, SALO PL 77, SALO Y-tunnus: iusto odio dignissim qui blandit hendrerit in vulputate velit esse molestie Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea feugait nulla facilisi. commodo consequat. YHTEYSTIEDOT: VERDANA 7,2 /2,2 PT, 35R 77G 95B LOMAKKEEN JATKOSIVU Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea iusto odio dignissim qui blandit hendrerit in vulputate velit esse molestie commodo consequat. iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. iusto odio dignissim qui blandit hendrerit in vulputate velit esse molestie Eidetic NeoRegula 10/14 pt dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit feugait nulla facilisi. lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Eidetic NeoRegula 10/14 pt dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Salon kaupunki Tehdaskatu 1, SALO PL 77, SALO Y-tunnus: YHTEYSTIEDOT: VERDANA 7,2 /2,2 PT 35R 77G 95B Salon kaupunki Tehdaskatu 1, SALO PL 77, SALO Y-tunnus:

15 Sähköinen raporttipohja Sähköisiä raporttipohjia on kaksi, vihreällä ja valkoisella kansilehdellä. Sähköisessä pohjassa on valmiiksi tehdyt tyylipaletit ja yhteystiedot alareunassa. Kirjasimena käytetään Verdana-fonttia. 1(2) 1(2) 2(2) Otsikko Verdana Bold 16/20 pt Vararivi Otsikko Verdana Bold 16/20 pt Vararivi Etunimi Sukunimi Verdana Tehtäväluokitus Etunimi Sukunimi Verdana Tehtäväluokitus Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO PL 77, SALO Y-tunnus: Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO PL 77, SALO Y-tunnus: YHTEYSTIEDOT: VERDANA 7,2 /2,2 PT, 35R 77G 95B Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO PL 77, SALO Y-tunnus: RAPORTIN TEKSTISIVU YHTEYSTIEDOT: VERDANA 7,2 /2,2 PT, 35R 77G 95B 15

16 16

17 SALON GRAAFINEN OHJEISTO 2014 PowerPoint 1. PowerPoint-pohjassa on teks ti tyy li pa let ti, jota tulee käyttää. Myös käy tet tävis sä olevat värit on määritelty val miik si. Powerpoint-pohjat ja valmiit powerpointyleisesitykset löytyvät Salon kaupungin intranet-sivuilta. 17

18 PowerPoint 2. PowerPoint-pohjassa on tekstityylipa let ti, jota tulee käyttää. Myös käytettävissä olevat värit on määritelty valmiiksi. Powerpoint-pohjat ja valmiit powerpointyleisesitykset löytyvät Salon kaupungin intranet-sivuilta. 18

19 Kuulutukset, ilmoitukset Salon kaupunginvaltuuston kokous - lorem ipsum Salon kaupunginvaltuuston kokous pidetään tiistaina klo 8.30 alkaen Salon lukiossa, os. Kaherinkatu 2, Ommodiamet lor sim irit adit nonse te ting ex essisseniat. Facilit auguer accum veliqui smolorper senibh er Nim quat. Sum num dunt ex eugueraesto dolestrud modolor aliquismolum quis augiat, conullaorem iure facip et adio con. Käsiteltävät asiat 281 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 282 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 283 Uuden Salon kaupungin viestinän linjaukset ja viestintäohjelma sekä visuaaliset elementit ja ilme 284 Tulevan Salon kaupungin sitoutuminen kuntaosuudella LIFE+ ohjelmasta haettavaan GreenSalon-hankkeeseen 285 Uuden kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokoustilat 286 Osallistuminen VALONIAn - Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen (Varsinais- Suomen Agenda 21) Haja-asutuksen jätevesienkäsittely -projektiin vuonna Salon kaupungin www-sivu -projekti 288 Tuloveroprosentti vuodelle Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2009 Järjestelytoimikunta N:o Koiravero vuodelle Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanpitäjän ja sihteerin nimeäminen 292 Valtuuston vaalilautakunnan jäsenten vaali 293 Valtuuston työjärjestyksen hyväksy minen 294 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 295 Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 296 Luottamushenkilöiden sekä viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkkiosääntö 297 Henkilöstövalintoja koskeva siirtymävaiheen päätösvalta 298 Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen 299 Veteraaniasiain neuvottelukunnan toimintasääntö 300 Tehostetun palveluasumisen, lyhytaikais-, päivä- ja yöhoidon ja tilapäisen kotihoidon asiakasmaksut sekä turvapuhelinpalvelun järjestäminen vanhuspalveluissa Järjestelytoimikunta N:o vuotta täyttäneiden omaishoidontuen myöntämisohjeet 302 Alle 65-vuotiaiden omaishoidontuen myöntämisohjeet 303 Lastensuojelun perhehoidon korvaukset alkaen 282 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 283 Uuden Salon kaupungin viestinnän linjaukset ja viestintäohjelma sekä visuaaliset elementit ja ilme 284 Tulevan Salon kaupungin sitoutumnen kuntaosuudella LIFE+ ohjelmasta haettavaan GreenSalon -hankkeeseen 285 Uuden kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokoustilat 286 Osallistuminen VALONIAn - Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palveluke- Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO skuksen (Varsinais-Suomen Agenda 21) Haja-asutuksen jätevesienkäsittely -projektiin vuonna Salon kaupungin www-sivu -projekti 288 Tuloveroprosentti vuodelle Kiinteistöveroprosentti vuodelle Osallistuminen VALONIAn - Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen (Varsinais- Suomen Agenda 21) Haja-asutuksen jätevesienkäsittely-projektiin vuonna Salon kaupungin www-sivu -projekti 288 Tuloveroprosentti vuodelle Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2009 Järjestelytoimikunta N:o Koiravero vuodelle Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan-pitäjän ja sihteerin nimeäminen 292 Valtuuston vaalilautakunnan jäsenten vaali 287 Salon kaupungin www-sivu -projekti 288 Tuloveroprosentti vuodelle Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2009 Järjestelytoimikunta Salossa 0. tammikuuta 2009 Jukka Roos, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Salon kaupunginvaltuuston kokous lorem ipsum Salon kaupunginvaltuuston kokous pidetään tiistaina klo 8.30 alkaen Salon lukiossa, os. Kaherinkatu 2, Ommodiamet lor sim irit adit nonse te ting ex essisseniat. Facilit auguer accum veliqui smolorper senibh er Nim quat. Sum num dunt ex eugueraesto dolestrud modolor aliquismolum quis augiat, conullaorem iure facip et adio con. 281 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 282 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 283 Uuden Salon kaupungin viestinän linjaukset ja viestintäohjelma sekä visuaaliset elementit ja ilme 284 Tulevan Salon kaupungin sitoutuminen kuntaosuudella LIFE+ ohjelmasta haettavaan GreenSalon-hankkeeseen 285 Uuden kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokoustilat 286 Osallistuminen VALONIAn - Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen (Varsinais- Suomen Agenda 21) Haja-asutuksen jätevesienkäsittely -projektiin vuonna Salon kaupungin www-sivu -projekti 288 Tuloveroprosentti vuodelle Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2009 Järjestelytoimikunta N:o Koiravero vuodelle Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanpitäjän ja sihteerin nimeäminen 292 Valtuuston vaalilautakunnan jäsenten vaali 293 Valtuuston työjärjestyksen hyväksy minen 294 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 295 Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 296 Luottamushenkilöiden sekä viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkkiosääntö 297 Henkilöstövalintoja koskeva siirtymävaiheen päätösvalta ilme 299 Veteraaniasiain neuvottelukunnan toimintasääntö 300 Tehostetun palveluasumisen, lyhytaikais-, päivä- ja yöhoidon ja tilapäisen kotihoidon asiakasmaksut sekä turvapuhelinpalvelun järjestäminen vanhuspalveluissa Järjestelytoimikunta N:o vuotta täyttäneiden omaishoidontuen myöntämisohjeet 302 Alle 65-vuotiaiden omaishoidontuen myöntämisohjeet 303 Lastensuojelun perhehoidon korvaukset alkaen 282 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 283 Uuden Salon kaupungin viestinnän linjaukset ja viestintäohjelma sekä visuaaliset elementit ja ilme 284 Tulevan Salon kaupungin sitoutumnen kuntaosuudella LIFE+ ohjelmasta haettavaan GreenSalon -hankkeeseen Salon 285 Uuden kaupungin- kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokoustilat valtuuston 286 Osallistuminen VALONIAn - Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen (Varsinais-Suomen Agenda 21) Haja-asutuksen Salon kaupunginvaltuuston kokous pidetään tiistaina jätevesienkäsittely -projektiin vuonna 2009 klo 8.30 alkaen Salon lukiossa, os. Kaherinkatu 2, Käsiteltävät Salossa asiat 0. tammikuuta 2009 Jukka Roos, kaupunginvaltuuston 281 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus puheenjohtaja MARGINAALI 3 mm Salon kaupunginvaltuuston kokous Lorem Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim Salon kaupunginqui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. valtuuston kokous Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue dolor nihil sit imperdiet amet, consectetuer doming id quod adipiscing mazim elit, placerat facer Lorem ipsum sed diam nonummy possim assum. nibh euismod Typi non tincidunt habent claritatem ut laoreet insitam; est dolore magna usus aliquam legentis erat in iis volutpat. qui facit Ut eorum wisi enim claritatem. ad minim Investigationes nostrud demonstraverunt exerci tation lectores ullamcorper legere suscipit me lius quod ii legunt veniam, quis lobortis nisl saepius. ut aliquip Claritas ex ea commodo est etiam processus consequat. dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Ipsum Dolor Lorem ipsum Lorem dolor ipsum sit amet, dolor consectetuer sit amet, consectetuer adipiscing elit, adipiscing elit, sed diam nonummy sed diam nibh nonummy euismod nibh tincidunt euismod ut tincidunt laoreet ut laoreet dolore magna dolore aliquam magna erat aliquam volutpat. erat Ut volutpat. wisi enim Ut ad wisi minim enim ad minim veniam, quis veniam, nostrud quis exerci nostrud tation exerci ullamcorper tation ullamcorper suscipit susci- lobortis pit nisl lobortis ut aliquip nisl ex ut ea aliquip commodo ex ea consequat. commodo consequat. Duis Duis autem vel eum autem iriure vel dolor eum iriure in hendrerit dolor in in hendrerit vulputate in velit vulputate velit esse molestie esse consequat, molestie consequat, vel illum dolore vel illum eu feugiat dolore nulla eu feugiat nulla facilisis at vero facilisis eros at et vero accumsan eros et et accumsan iusto odio et dignissim iusto odio dignis- qui blandit sim praesent qui blandit luptatum praesent zzril luptatum delenit zzril augue delenit duis augue duis 282 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 283 Uuden Salon kaupungin viestinän linjaukset ja dolore te feugait dolore nulla te feugait facilisi. nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue viestintäohjelma sekä visuaaliset elementit ja nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer 298 Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminedella 284 Tulevan Salon kaupungin sitoutuminen kuntaosuu- possim assum. Typi non habent claritatem Salon kaupunki insitam; est LIFE+ ohjelmasta haettavaan GreenSalon-hankkee- usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes Tehdaskatu 2, SALO demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt seen saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO Uuden kaupunginvaltuuston kaupunginhallituksen sequitur mutationem consuetudium lectorum. kokoustilat 286 Osallistuminen VALONIAn - Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen (Varsinais- Suomen Agenda 21) Haja-asutuksen jätevesienkäsittely -projektiin vuonna Salon kaupungin www-sivu -projekti Salossa 0. tammikuuta 2009 Jukka Roos, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO Dolor Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO KEHYS: 1 PT, VIHREÄ C:50 Y:90 19

20 20

21 Tunnusoriginaalit CMYK 4-VÄRI PAINOTYÖT Tunnus on tallennettu eri tie dos to muotoihin. Eps-tiedostot ovat vektorimuotoisia free hand mx -tiedostoja ja so vel tuvat parhaiten painotöihin. Näitä tiedostoja voi skaalata ilman että laa tuu kärsii. Salo_CMYK.eps MUSTAT JA VALKOISET 1-4-VÄRI PAINOTYÖT TUNNUS TULEE AINA TOISINTAA SÄHKÖISISTÄ ORIGINAA- LEISTA, JOTKA OVAT SALON KAUPUNGIN INTRANET-SIVUILLA. TUNNUKSEN MITTASUHTEITA EI SAA MUUTTAA. Salo_Black.eps Salo_White.eps PMS PANTONE-VÄRI PAINOTYÖT Salo_PMS.eps Salo_PMS.jpg Salo_PMS375.eps Salo_PMS340.eps RGB SÄHKÖINEN VIESTINTÄ Salo_RGB.eps Salo_RGB.jpg Salo_RGB.tif Salo_RGB.psd 21

22 Ilme-elementin originaalit Muokattavat Eps-tiedostot ovat vek torimuotoisia FreeHand MX -tiedostoja ja soveltuvat parhaiten painotöihin. Näitä tie dos toja voi skaalata ilman, että laa tu kärsii. Elementin rajauksissa tulee noudattaa ohjeistossa annettuja malleja (kts. sivu 5). ELEMENTTI TULEE AINA TOISINTAA SÄHKÖISISTÄ ORIGINAA- LEISTA, JOTKA OVAT INTRA-SIVUSTOLLA JA LOGO-CD:LLÄ. TUNNUKSEN MITTASUHTEITA EI SAA MUUTTAA. Salo_100ilme_CMYK.eps Salo_100ilme_PMS375.eps Salo_100ilme_Black.eps Salo_ilme_White.eps 22

Sisällysluettelo. TunnuS 3 Versiot... 3 Suoja-alue... 4 Käyttö kuvien kanssa... 5 Virheellinen käyttö... 6. VäriT 7 Käytettävät värit...

Sisällysluettelo. TunnuS 3 Versiot... 3 Suoja-alue... 4 Käyttö kuvien kanssa... 5 Virheellinen käyttö... 6. VäriT 7 Käytettävät värit... Graafinen ohjeisto Sisällysluettelo TunnuS 3 Versiot... 3 Suoja-alue... 4 Käyttö kuvien kanssa... 5 Virheellinen käyttö... 6 VäriT 7 Käytettävät värit... 7 Typografia 8 Käytettävät fontit... 8 Kielletyt

Lisätiedot

Päivitetty 17.04.2009. graafinen ohjeisto

Päivitetty 17.04.2009. graafinen ohjeisto Päivitetty 17.04.2009 graafinen ohjeisto 1 Tämän graafisen ohjeiston tarkoituksena on opastaa sinua K-Plussan visuaalisten elementtien käytössä. Ohjeisto pitää sisällään logon käyttöohjeet sekä ohjeet

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto. Tervetuloa. Ammattikorkeakoulut. Teoriaa ja käytäntöä

Graafinen ohjeisto. Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto. Tervetuloa. Ammattikorkeakoulut. Teoriaa ja käytäntöä Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto Tervetuloa ffdin regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ! # %&/()=? ffdin bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ! # %&/()=? Adobe Caslon regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ!

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI VISUAALINEN IDENTITEETTI JA ILME. Kaikkien aikojen P orvoo Alla tiders Borgå

PORVOON KAUPUNKI VISUAALINEN IDENTITEETTI JA ILME. Kaikkien aikojen P orvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNKI VISUAALINEN IDENTITEETTI JA ILME Kikkien ikojen P orvoo All tiders Borgå PORVOON NYKYINEN ILME 01 PORVOON NYKYINEN ILME Duis utem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulp utte velit esse

Lisätiedot

Intranet Työtilat Etuustyö Siiri Suomalainen > Haku sivustolta. Ma 14.5. 9.00 Yhteispalvelun teemaviikko. Ti 15.5. 9.00 Kelan palkkapäivä. Ke 16.5.

Intranet Työtilat Etuustyö Siiri Suomalainen > Haku sivustolta. Ma 14.5. 9.00 Yhteispalvelun teemaviikko. Ti 15.5. 9.00 Kelan palkkapäivä. Ke 16.5. Kelan puhelinpalvelussa on häiriö. Vikaa selvitellään. Valitse tapahtumat > dolor sit amet, consectetur adipiscing elit 12.5.2012 dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sem augue, pulvinar

Lisätiedot

Ähtärin kaupungin Graafinen ohjeisto. www.ahtari.fi

Ähtärin kaupungin Graafinen ohjeisto. www.ahtari.fi Ähtärin kaupungin Graafinen ohjeisto www.ahtari.fi GRAAFINEN OHJEISTO Sisällysluettelo Sisällysluettelo Ähtäri 3 Ohjeiston käyttö 4 Tunnus 5-6 Värimääritykset 7 Typografia 8-9 Esimerkkejä 11-16 Yhteystiedot

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN GRAAFINEN OHJEISTO

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN GRAAFINEN OHJEISTO N 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 OHJEISTUS KÄYTTÄJÄLLE 5 1.1 Ohjeisto tutuksi 1.2 Yhtenäinen ilme 1.3 Ohjeiston kehittyminen 1.4 Ohjeiston käyttö 2 ORGANISAATION TUNNUS, IDEOLOGIA, PERUSELEMENTIT JA MÄÄRITTELY 6

Lisätiedot

tampereen ilves graafinen ohjeisto

tampereen ilves graafinen ohjeisto tampereen ilves graafinen ohjeisto 1 konsepti Tampereen Ilveksen ilves-tunnus on kohderyhmissä hyvin tunnistettu. Tunnukseen on lisätty slogan -taitokiekkoa vuodesta 1931-. Tällä halutaan kuvata joukkueen

Lisätiedot

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Graafinen ohjeisto 1.9.214 1 Ohjeiston sisältö 1 SYK-kuvio... 3 2 Yritystunnus 2.1 Logo... 4 2.2 Logon versiot... 5 2.3 Mittasuhteet ja suoja-alue... 6 2.4 Älä tee näin...

Lisätiedot

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto Versio 1/2010 Suunnittelu: Jarko Hänninen, Rovaniemi 12.9.2010 Ohjeiston sisältö 1 2 3 4 5 6 7 8

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen OHJAUS??/2014 Huovila Mikko, Aaltonen Anna, Porrasmaa Jari, Laaksonen Maarit, Korhonen Maritta Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri Periaatteet ja yhteiset linjaukset Kirjoittaja

Lisätiedot

Rantalainen graafinen ohjeisto 2015. Graafinen ohjeisto

Rantalainen graafinen ohjeisto 2015. Graafinen ohjeisto graafinen ohjeisto 2015 Graafinen ohjeisto Sisällys Sisällysluettelo Johdanto VISUAALINEN ILME Tunnus Suoja-alue Tunnuksen käyttö Logo ja iskulause Tunnus, visuaalinen hierarkia Yritysvärit Typografia

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Kaarinan kaupunki

Graafinen ohjeisto. Kaarinan kaupunki Graafinen ohjeisto Kaarinan kaupunki INFO Graafisen ohjeiston tehtävä on helpottaa Kaarinan kaupungin jokapäiväistä viestintää. Ohjeistossa määritellään mm. käytettävät värit, graafiset elementit, typografia

Lisätiedot

1. Logo. Visual Guidelines. The main color of Forum Virium Helsinki is orange, which naturally is the primary color of the logo.

1. Logo. Visual Guidelines. The main color of Forum Virium Helsinki is orange, which naturally is the primary color of the logo. 1. Logo The main color of Forum Virium Helsinki is orange, which naturally is the primary color of the logo. The white version is applied above colored background or photograph. Pantone Orange 021 The

Lisätiedot

Ovenia Graafinen ohjeisto 1.2. Graafinen ohjeisto

Ovenia Graafinen ohjeisto 1.2. Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto logo logon käyttö Logon käyttö Pienin sallittu käyttökoko 16mm (leveys) Ovenian logoa pyritään käyttämään aina mustalla (100%) värillä painettuna. Tummalla taustalla logoa käytetään

Lisätiedot

KOUVOLA 2012 Graafienn ohjeisto 1.0 Design: Nitro ID & Kustaa Saksi

KOUVOLA 2012 Graafienn ohjeisto 1.0 Design: Nitro ID & Kustaa Saksi KOUVOLA 2012 Graafienn ohjeisto 1.0 Design: Nitro ID & Kustaa Saksi 2 3 4 Esipuhe: Lauri Lamminmäki, Asko Pesonen Uusi Kouvola. Ihmeen hieno kaupunki. Valovoimainen ja vetovoimainen kaupunki. Rohkea ja

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGIN GRAAFINEN OHJEISTO

YLIVIESKAN KAUPUNGIN GRAAFINEN OHJEISTO YLIVIESKAN KAUPUNGIN GRAAFINEN OHJEISTO 1 SISÄLLYSLUETTELO TAUSTAA TUNNUKSESTA 3 MERKKI 4 LOGO 5 TYPOGRAFIA 6 TUNNUKSEN VÄRIT Nelivärisenä CMYK 7 Nelivärisenä RGB 8 Kaksivärisenä 9 Yksivärisenä 10 MERKIN

Lisätiedot

YRITYSTUNNUS TEKSTILOGO SYMBOLI

YRITYSTUNNUS TEKSTILOGO SYMBOLI YRITYSTUNNUS Yritystunnus koostuu tekstilogosta ja symboliosasta, joiden kokosuhteen toisiinsa tulee pysyä muuttumattomana. Tekstilogo on 100% musta. Symboliosa on oranssi-harmaa-liukuvärinen ja pallomainen,

Lisätiedot

PÄIVITETTY 2013 2013 LUOMUN BRÄNDIOPAS

PÄIVITETTY 2013 2013 LUOMUN BRÄNDIOPAS 2013 LUOMUN BRÄNDIOPAS Tämän brändioppaan kaksi tehtävää: 1. Yhteinen viesti luomulle 2. Yhteinen tapa merkitä luomu 2 Tämän oppaan tekemiseen ja päivitykseen on käytetty Suomen valtion tukea. PÄIVITETTY

Lisätiedot

rauman kaupunki Graafinen ohjeisto

rauman kaupunki Graafinen ohjeisto rauman kaupunki Graafinen ohjeisto 1 Sisältö 1. Värit...4 2. Vaakuna...5 2.1 Vaakunan käyttö...5 2.2 Vaakunaselitys...6 3. Tunnus...7 3.1 Ensisijainen tunnus...7 3.2 Toissijaiset tunnukset...8 3.3 Suoja-alue...9

Lisätiedot

Akavan. graafinen ohjeistus

Akavan. graafinen ohjeistus Akavan 27.5.2013 graafinen ohjeistus Esipuhe Tunnus Opiskelijoiden tunnus Akavalainen-tunnus Tunnuksen suoja-alue Tunnuksen käyttö Väripaletti Typografia Kuvat, muodot ja värit Akavan slogan ja strategiset

Lisätiedot

www-sivujen graafinen suunnittelu Juuso Koponen graafinen suunnittelija juuso.koponen@taik.fi

www-sivujen graafinen suunnittelu Juuso Koponen graafinen suunnittelija juuso.koponen@taik.fi www-sivujen graafinen suunnittelu Juuso Koponen graafinen suunnittelija juuso.koponen@taik.fi 1 Johdanto 2 Peruskäsitteitä 3 Typografia 4 Gridi 5 Värit 6 Työprosessi a Kirjallisuutta 1 Johdanto The purpose

Lisätiedot

Industria Oy yritysilmeen graafinen ohjeisto. Toukokuu 2011

Industria Oy yritysilmeen graafinen ohjeisto. Toukokuu 2011 Industria Oy yritysilmeen graafinen ohjeisto Toukokuu 2011 Tämä ohjeisto esittelee Industria Oy:n yritysilmeen ja toimii työkaluna sen soveltamiseen. Yhtenäisen ja laadukkaan visuaalisen identiteetin kannalta

Lisätiedot

Avain. syksy 2015 SYKSY 2015 1

Avain. syksy 2015 SYKSY 2015 1 Avain syksy 2015 SYKSY 2015 1 Yhteystiedot Avain BTJ Finland Oy www.avain.net www.facebook.com/avainpage Käyntiosoite: Itälahdenkatu 22 A, 00210 Helsinki Postiosoite: PL 84, 00211 Helsinki Puhelinvaihde:

Lisätiedot

Olisitko sinäkin brändilähettiläämme?

Olisitko sinäkin brändilähettiläämme? BRAND GUIDE Sisällysluettelo Johdanto...3 Lapin tavoitemielikuva...7 Lapland Above Ordinary...9 Lapin vetovoimatekijät...11 Luonnossa ja luonnosta...13 Outoa taikaa...15 Tehemä pois...17 Aito hulluus...19

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 004. Turun kaupungin graafinen ohjeisto, versio 180215

Graafinen ohjeisto 004. Turun kaupungin graafinen ohjeisto, versio 180215 Graafinen ohjeisto 004 Turun kaupungin graafinen ohjeisto, versio 180215 Sisältö 01 Johdanto 02 Kruunuvaakuna 03 Tunnus 04 Tunnuksen käyttö 05 Toimiala- ja lautakuntatunnukset 06 Asiayhteydenmukaiset tunnukset

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto Päivitetty 11.10.2012

Graafinen ohjeisto Päivitetty 11.10.2012 Graafinen ohjeisto Päivitetty 11.10.2012 Sisällysluettelo 3 Johdanto 4 Tavoitteet ja periaatteet 4 Yhteinen ja oma ilme 5 Tältä me näytämme 6 Ilmeen rakennuspalat 7 Seurakuntien ja yhtymän ilmeet 8 Seurakuntayhtymä

Lisätiedot

tunnus värit typografia SISÄLTÖ saatesanat 3 tunnus 4 värit 9 typografia 12 lomakkeisto 16 kuvamaailma 25 sovellukset 28

tunnus värit typografia SISÄLTÖ saatesanat 3 tunnus 4 värit 9 typografia 12 lomakkeisto 16 kuvamaailma 25 sovellukset 28 GRAAFINEN OHJEISTO typografia sovellukset kuvamaailma lomakkeisto värit tunnus SISÄLTÖ saatesanat 3 tunnus 4 värit 9 typografia 12 lomakkeisto 16 kuvamaailma 25 sovellukset 28 SAATESANAT HAAGA-HELIA on

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, HIUSKLINIKAN YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN

Lisätiedot