Graafinen ohjeisto. Tervetuloa 2 Tunnus 3 Värit 13 Typografia 16 Graafinen elementti 17 Slogan 19 Infograafit 23 Lomakkeisto 24 PowerPoint 29

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Graafinen ohjeisto. Tervetuloa 2 Tunnus 3 Värit 13 Typografia 16 Graafinen elementti 17 Slogan 19 Infograafit 23 Lomakkeisto 24 PowerPoint 29"

Transkriptio

1 Graafinen ohjeisto Tervetuloa 2 Tunnus 3 Värit 13 Typografia 16 Graafinen elementti 17 Slogan 19 Infograafit 23 Lomakkeisto 24 PowerPoint 29 Seudulliset toimijat 30 Tunnusversio Lomakkeisto 32 Tunnusversio 2. Lomakkeisto 33 Markkinointimateriaalit 34 Ilmoitukset 34 Seinäkkeet ja juliste 35 Bannerit, verkkoleima, sähköpostin logoallekirjoitus 36 Toukokuu Kesäkuu 2013

2 Tervetuloa Yritys-Suomi-palveluiden visuaaliseen maailmaan! Tämän ohjeiston tehtävä on auttaa luomaan valtakunnallista ja myönteistä mielikuvaa moderneista, aktiivisista, innostavista sekä monikanavaisista yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville suunnatuista Yritys-Suomi-palveluista. Ohjeisto auttaa sinua toimimaan Yritys-Suomibrändin mukaisesti. Yritys-Suomi-palveluiden ilmeen raikastustyö pohjautuu keväällä 2013 yhdessä päivitettyyn Yritys-Suomi-brändistrategiaan, jossa määritellään Yritys-Suomen visio vuodelle 2015, missio, hissipuhe, brändin positiointi sekä uudistettu palvelulupaus. Brändin käyttöönotto edellyttää yhtenäistä visuaalista ilmettä. Kukin Yritys-Suomi-toimija voi hyödyntää Yritys-Suomen visuaalista ilmettä sekä sähköisiä sovelluksia viestinnässä ja markkinoinnissa. Lisättäessä Yritys-Suomi-tunnus oman organisaation visuaalisen ilmeen mukaisiin materiaaleihin noudatetaan oman organisaation graafisen ohjeiston ohjeita siitä, mihin kohtaan rinnakkaistunnus lisätään. Toiveena on, että toimijat lisäisivät Yritys-Suomitunnuksen yrityksen perustajille ja jo toimiville yrittäjille suunnattuun viestintä- ja markkinointimateriaaliin. Seudullisille yrityspalveluorganisaatioille on laadittu oma versio Yritys-Suomen visuaalisesta ilmeestä. Graafisessa ohjeistossa esitellään kaksi erilaista vaihtoehtoista seudullista tunnusversiota. Yritys-Suomen visuaalisen ilmeen käyttöönotto edellyttää, että seudulla on laadittu sopimus Yritys-Suomi-yhteistyöstä ja että seutu on saanut käyttöoikeiden visuaaliseen ilmeeseen. Sopimuksessa sovitaan seudullisen tunnuksen käyttöönotosta. Ohjeisto perustuu tunnuksen ja ilmeen käytön ohjeistukseen sekä malliesimerkkeihin markkinointiviestinnän sovelluksista. Tunnuksesta on tehty tarvittavat originaalitiedostot (.ai,.eps,.jpg,.png ja.pdf) ja sovelluksista on saatavissa sähköiset pohjat (.dot,.pot,.indd ja.ai). Yritys- Suomi-palveluiden visuaalinen ilme on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston varoin. Yhdessä Yritys-Suomi-brändiä kehittäen, Jaana Lappi Neuvotteleva virkamies Hanna Heikkinen Hankepäällikkö VANHA GRAAFINEN KUVIO Yritys-Suomi-palvelun visuaalinen ilme on uudistettu. Uusi graafinen ohjeisto astuu voimaan alkaen. Siirtyminen tapahtuu asteittain, joten vanhan ohjeiston mukaisia materiaaleja voi yhä käyttää, mutta uusien toteutusten tulee noudattaa uutta graafista ohjeistusta. Yritys-Suomi on yrityksille ja yrittäjäksi aikoville suunnattu monikanavainen tapa löytää tietoa ja asioida julkisissa yrityspalveluissa. Yritys-Suomi-palveluita tarjotaan monikanavaisesti: verkon kautta (yrityssuomi.fi), puhelimitse (Yritys- Suomi-puhelinpalvelu) sekä kasvokkain tarjottavan palvelun kautta. Työ- ja elinkeinoministeriö ohjaa Yritys-Suomi-palveluiden kehitystyötä. Yritys-Suomi Graafinen ohjeisto 2

3 Yritys-Suomi-tunnus Yritys-Suomi-tunnus muodostuu kierrekuviosta sekä sen rinnalle sijoitetusta Yritys-Suomi-tekstistä. Tunnus esiintyy aina näiden kahden yhdistelmänä. Tunnuksesta on olemassa kolme perusversiota: värillinen, sininen ja harmaasävyversio. Kaikissa yhteyksissä, joissa logo esiintyy yksin, käytetään ensisijaisesti väriversiota. Materiaaleissa, joissa on mukana Yritys- Suomen graafinen elementti, käytetään tunnuksen sinistä versiota. Sinisellä taustalla (pääväri) käytetään harmaasävyistä negatiiviversiota. Seudulliset toimijat voivat käyttää graafisen elementin yhteydessä myös värillistä seututunnusta. Tunnuksen harmaasävyversiota tulee käyttää, jos väriversion käyttö ei ole mahdollista, kuten osassa sanomalehdistä. Tunnuksesta on myös ruotsin- ja englanninkieliset versiot. Tunnuksen originaalina käytetään ainoastaan vaatimusten mukaan suunniteltuja digitaalisia originaaleja. Tunnusta ei saa latoa, piirtää tai asetella uudelleen. Yritys-Suomi Graafinen ohjeisto 3

4 Tunnuksen väriversiota käytetään ensisijaisesti kaikissa yhteyksissä, joissa logo esiintyy yksin, ilman Yritys-Suomen graafista elementtiä. ORIGINAALITIEDOSTOT Toimisto- ja verkkokäyttö YS_cmyk_FI.ai YS_cmyk_FI.eps YS_cmyk_SE.ai YS_cmyk_SE.eps YS_cmyk_EN.ai YS_cmyk_EN.eps YS_rgb_FI.jpg YS_rgb_FI.png Toimisto- ja verkkokäyttö YS_rgb_SE.jpg YS_rgb_SE.png Toimisto- ja verkkokäyttö YS_rgb_EN.jpg YS_rgb_EN.png VALITSE TIEDOSTOMUOTO KÄYTTÖKOHTEEN MUKAAN (CMYK tai grey, ai ja eps) Painetut lomakkeet, esitteet, ilmoitukset, julisteet, seinäkkeet ja muut painettavat materiaalit. Toimistokäyttö (RGB tai grey, jpg ja png) Office-ympäristössä tuotetut, lasertulostettavat materiaalit, esim. Word-lomakkeet, PowerPoint-esitykset. Verkkokäyttö (RGB, jpeg ja png) Verkkosivustot. Yritys-Suomi Graafinen ohjeisto 4

5 Tunnuksen sinistä versiota käytetään Yritys-Suomen graafisen elementin kanssa. Seudulliset toimijat voivat käyttää graafisen elementin kanssa myös värillistä seututunnusta. ORIGINAALITIEDOSTOT Toimisto- ja verkkokäyttö YS_blue_cmyk_FI.ai YS_blue_rgb_FI.jpg YS_blue_cmyk_FI.eps YS_blue_cmyk_SE.ai YS_blue_cmyk_SE.eps YS_blue_cmyk_EN.ai YS_blue_cmyk_EN.eps YS_blue_rgb_FI.png Toimisto- ja verkkokäyttö YS_blue_rgb_SE.jpg YS_blue_rgb_SE.png Toimisto- ja verkkokäyttö YS_blue_rgb_EN.jpg YS_blue_rgb_EN.png VALITSE TIEDOSTOMUOTO KÄYTTÖKOHTEEN MUKAAN (CMYK tai grey, ai ja eps) Painetut lomakkeet, esitteet, ilmoitukset, julisteet, seinäkkeet ja muut painettavat materiaalit. Toimistokäyttö (RGB tai grey, jpg ja png) Office-ympäristössä tuotetut, lasertulostettavat materiaalit, esim. Word-lomakkeet, PowerPoint-esitykset. Verkkokäyttö (RGB, jpeg ja png) Verkkosivustot. Yritys-Suomi Graafinen ohjeisto 5

6 Tunnuksen harmaasävyversiota käytetään, jos väriversion käyttö ei ole mahdollista, kuten osassa sanomalehdistä. ORIGINAALITIEDOSTOT Toimisto- ja verkkokäyttö YS_grey_FI.ai YS_grey_FI.eps YS_grey_SE.ai YS_grey_SE.eps YS_grey_EN.ai YS_grey_EN.eps YS_grey_FI.jpg YS_grey_FI.png Toimisto- ja verkkokäyttö YS_grey_SE.jpg YS_grey_SE.png Toimisto- ja verkkokäyttö YS_grey_EN.jpg YS_grey_EN.png VALITSE TIEDOSTOMUOTO KÄYTTÖKOHTEEN MUKAAN (CMYK tai grey, ai ja eps) Painetut lomakkeet, esitteet, ilmoitukset, julisteet, seinäkkeet ja muut painettavat materiaalit. Toimistokäyttö (RGB tai grey, jpg ja png) Office-ympäristössä tuotetut, lasertulostettavat materiaalit, esim. Word-lomakkeet, PowerPoint-esitykset. Verkkokäyttö (RGB, jpeg ja png) Verkkosivustot. Yritys-Suomi Graafinen ohjeisto 6

7 Tunnuksesta on kolme negatiiviversiota, joita käytetään tummia taustoja vasten. Kaikissa yhteyksissä, joissa tunnus esiintyy yksin ilman graafista elementtiä, käytetään ensisijaisesti väriversiota. Graafisen elementin kanssa käytetään tunnuksen sinistä negatiiviversiota. Sinisellä taustalla (pääväri) käytetään tunnuksen harmaasävyistä negatiiviversiota. Yritys-Suomi Graafinen ohjeisto 7

8 Tunnuksen värillistä negatiiviversiota käytetään tummilla taustoilla niissä yhteyksissä, joissa tunnus esiintyy yksin, ilman Yritys-Suomen graafista elementtiä. ORIGINAALITIEDOSTOT Toimistokäyttö YS_nega_cmyk_FI.ai YS_nega_cmyk_FI.eps YS_nega_rgb_FI.pdf YS_nega_rgb.png Toimistokäyttö YS_nega_cmyk_SE.ai YS_nega_cmyk_SE.eps YS_nega_cmyk_EN.ai YS_nega_cmyk_EN.eps YS_nega_rgb_SE.pdf YS_nega_rgb_SE.png Toimistokäyttö YS_nega_rgb_EN.pdf YS_nega_rgb_EN.png VALITSE TIEDOSTOMUOTO KÄYTTÖKOHTEEN MUKAAN (CMYK tai grey, ai ja eps) Painetut lomakkeet, esitteet, ilmoitukset, julisteet, seinäkkeet ja muut painettavat materiaalit. Toimistokäyttö (RGB tai grey, jpg ja png) Office-ympäristössä tuotetut, lasertulostettavat materiaalit, esim. Word-lomakkeet, PowerPoint-esitykset. Verkkokäyttö (RGB, jpeg ja png) Verkkosivustot. Yritys-Suomi Graafinen ohjeisto 8

9 Tunnuksen sinistä negatiiviversiota käytetään tummilla taustoilla silloin, kun käytetään Yritys-Suomen graafista elementtiä. ORIGINAALITIEDOSTOT Toimistokäyttö YS_blue_nega_cmyk_FI.ai YS_blue_nega_cmyk_FI.eps YS_blue_nega_cmyk_SE.ai YS_blue_nega_cmyk_SE.eps YS_blue_nega_cmyk_EN.ai YS_blue_nega_cmyk_EN.eps YS_blue_nega_rgb_FI.pdf YS_blue_nega_rgb_FI.png Toimistokäyttö YS_blue_nega_rgb_SE.pdf YS_blue_nega_rgb_SE.png Toimistokäyttö YS_blue_nega_rgb_EN.pdf YS_blue_nega_rgb_EN.png VALITSE TIEDOSTOMUOTO KÄYTTÖKOHTEEN MUKAAN (CMYK tai grey, ai ja eps) Painetut lomakkeet, esitteet, ilmoitukset, julisteet, seinäkkeet ja muut painettavat materiaalit. Toimistokäyttö (RGB tai grey, jpg ja png) Office-ympäristössä tuotetut, lasertulostettavat materiaalit, esim. Word-lomakkeet, PowerPoint-esitykset. Verkkokäyttö (RGB, jpeg ja png) Verkkosivustot. Yritys-Suomi Graafinen ohjeisto 9

10 Tunnuksen harmaasävyistä negatiiviversiota käytetään tummilla taustoilla mustavalkototeutuksissa sekä sinisellä taustalla (pääväri) graafisen elementin kanssa. ORIGINAALITIEDOSTOT Toimistokäyttö YS_grey_nega_FI.ai YS_grey_nega_FI.pdf YS_grey_nega_FI.eps YS_grey_nega_SE.ai YS_grey_nega_SE.eps YS_grey_nega_EN.ai YS_grey_nega_EN.eps YS_grey_nega_FI.png Toimistokäyttö YS_grey_nega_SE.pdf YS_grey_nega_SE.png Toimistokäyttö YS_grey_nega_EN.pdf YS_grey_nega_EN.png VALITSE TIEDOSTOMUOTO KÄYTTÖKOHTEEN MUKAAN (CMYK tai grey, ai ja eps) Painetut lomakkeet, esitteet, ilmoitukset, julisteet, seinäkkeet ja muut painettavat materiaalit. Toimistokäyttö (RGB tai grey, jpg ja png) Office-ympäristössä tuotetut, lasertulostettavat materiaalit, esim. Word-lomakkeet, PowerPoint-esitykset. Verkkokäyttö (RGB, jpeg ja png) Verkkosivustot. Yritys-Suomi Graafinen ohjeisto 10

11 Tunnus Tunnukselle on selkeän erottumisen takaamiseksi määritelty suoja-alue (ks. yhtenäisellä linjalla merkitty alue tunnuksen ympärillä). Tällä alueella ei tule sijaita mitään graafisia elementtejä, kuvien reunoja, tekstiä tai muita tunnuksia. Tunnuksen suoja-alue 0,5X X Tunnuksien minimikoot painetuissa ja tulostetuissa materiaaleissa ovat suomenkielisessä 30 mm, ruotsinkielisessä 36,5 mm ja englanninkielisessä 40,5 mm. 0,5X 0,5X 0,5X Tunnuksen minimikoko 30 mm 36,5 mm 40,5 mm Kun Yritys-Suomi-tunnusta käytetään muiden tahojen viestintämateriaaleissa, noudatetaan kyseisen tahon graafista ohjeistusta huomioiden Yritys-Suomi-tunnuksen vaatima suoja-alue, minimikoko ja värimääritykset. Yritys-Suomi Graafinen ohjeisto 11

12 Tunnus Tunnus sijoitetaan ensisijaisesti valkoiselle pohjalle. Tunnuksen taustavärin tai -kuvan ollessa tumma- tai voimakassävyinen tulee varmistaa, että tunnus erottuu taustasta selvästi ja edukseen. NÄIN TUNNUS VÄRIKUVATAUSTALLA EI NÄIN TUNNUS MUSTAVALKOTAUSTALLA Yritys-Suomi Graafinen ohjeisto 12

13 Värit Yritys-Suomen pääväri on sininen. Pääväriä tukevat perusvärit keltainen, punainen, vihreä ja harmaa. Perusvärejä käytetään päävärin rinnalla ja pieninä piristeinä. Materiaaleja elävöitetään käyttämällä väriliukuja. Muutoin värit esiintyvät sovelluksissa aina 100 % pintoina. Lisäväri Lisäväri PÄÄVÄRI Lisäväri Lisäväri Lisävärejä käytetään päävärin ja perusvärien yhteydessä, ei koskaan itsenäisenä väripintana. VALITSE VÄRIJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖKOHTEEN MUKAAN PERUSVÄRI PERUSVÄRI CMYK Käytetään nelivärisissä painotöissä ja korkealaatuisissa tulosteissa. RGB Käytetään sähköisissä materiaaleissa, kuten Office-ohjelmissa ja verkkosivuilla. Lisäväri Lisäväri HEX Käytetään html-sivuilla. Lisäväri Lisäväri PERUSVÄRI PERUSVÄRI Lisäväri Lisäväri Yritys-Suomi Graafinen ohjeisto 13

14 Väriarvot Oheisessa taulukossa on luetteloituna kaikki Yritys-Suomen väripaletin CMYK-, RGB- ja HEX-arvot. VÄRI CMYK RGB HEX PÄÄVÄRI VALITSE VÄRIJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖKOHTEEN MUKAAN CMYK Käytetään nelivärisissä painotöissä ja korkealaatuisissa tulosteissa. RGB Käytetään sähköisissä materiaaleissa, kuten Office-ohjelmissa ja verkkosivuilla. HEX Käytetään html-sivuilla. PERUSVÄRIT C99 M65 R0 G97 B175 #0061af M12 Y100 R255 G218 B0 #ffda00 M100 Y100 R237 G28 B36 #ed1c24 C100 M5 Y100 R0 G159 B79 #009f4f Y30 K75 R99 G98 B76 #63624c LISÄVÄRIT C99 M88 Y1 K10 C40 M14 Y4 C1 M60 Y98 Y30 C7 M100 Y100 K30 M15 Y5 C85 M25 Y100 K30 C30 M5 Y40 C5 Y50 K93 Y15 K35 R31 G60 B140 R149 G191 B221 R242 G130 B36 R255 G250 B194 R166 G19 B24 R252 G222 B224 R21 G109 B52 R182 G209 B169 R50 G51 B25 R179 G178 B160 #1f3c8c #95bfdd #f28224 #fffac2 #a61318 #fcdee0 #156d34 #b6d1a9 # #b3b2a0 Yritys-Suomi Graafinen ohjeisto 14

15 Liukuvärit VÄRILIUKU VÄRILIUKUESIMERKKEJÄ Liukuvärit muodostuvat pää- tai perusväristä sekä sen lisävärin tummemmasta sävystä. VALITSE VÄRIJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖKOHTEEN MUKAAN C99 M88 Y1 K10 C99 M65 C99 M88 Y1 K10 C85 M25 Y100 K30 C100 M5 Y100 C85 M25 Y100 K30 CMYK Käytetään nelivärisissä painotöissä ja korkealaatuisissa tulosteissa. RGB Käytetään sähköisissä materiaaleissa, kuten Office-ohjelmissa ja verkkosivuilla. HEX Käytetään html-sivuilla. C1 M60 Y98 M12 Y100 C1 M60 Y98 C5 Y50 K93 Y30 K75 C5 Y50 K93 C7 M100 Y100 K30 M100 Y100 C7 M100 Y100 K30 Yritys-Suomi Graafinen ohjeisto 15

16 Typografia KIRJASINTYYPPI AMMATTIKÄYTTÖÖN Yritys-Suomen kirjasintyyppi ammattikäytössä on Myriad Pro. Ammattikäyttö tarkoittaa kaikkia kirjapainossa julkaisu- ja taitto-ohjelmilla tuotettavia sovelluksia (esim. lomakkeisto, esitteet, ilmoitukset, julisteet, seinäkkeet, kyltit ja opasteet, bannerit). Myriad Pro Regular Myriad Pro Italic Myriad Pro Bold Myriad Pro Bold Italic Myriad Pro Semibold Myriad Pro Semibold Italic KIRJASINTYYPPI TOIMISTO- JA VERKKOKÄYTTÖÖN Yritys-Suomen kirjasintyyppi toimistokäytössä on Arial. Toimistokäyttö tarkoittaa kaikkia Office-ohjelmilla tuotettavia sovelluksia (esim. kirjeet, Excel-taulukot ja -graafit, PowerPoint-esitykset ja sähköiset uutiskirjeet). Lisäksi Arialia käytetään Yritys-Suomen verkkosivustolla. Arialia käytetään myös sovelluksissa, joissa Myriad Pro -kirjasinta ei voida lukita osaksi aineistoa, tai kun voidaan olettaa, ettei vastaanottajalla ole sitä käytössään. Arial Regular Arial Italic Arial Bold Arial Bold Italic Koko Myriad Pro -kirjasinperhe löytyy Adobe FontFolion kokoelmista. Yritys-Suomi Graafinen ohjeisto 16

17 Graafinen elementti Yritys-Suomen graafisen elementin värimaailma ja muotokieli luovat tunnistettavan ilmeen sekä vahvan muistijäljen. GRAAFINEN ELEMENTTI Kokonainen versio Elementin värimaailma rakentuu Yritys- Suomen väripaletin mukaisesti lämpimistä ja kutsuvista sävyistä, jotka viestivät valtakunnallisen palvelun yhteisöllisyydestä, avoimuudesta ja ystävällisyydestä. Polveileva muotokieli viestii vaihtelevasta suomalaisesta maisemasta ja kaupunkimiljööstä. Graafisesta elementistä on käytettävissä kokonainen, matala ja korkea versio, jotka ovat rajattavissa, kunhan kokonaisuudessa on näkyvillä vähintään kolmea eri pää-tai perusväriä. Kokonaisuuden voi muodostaa myös graafinen elementti ja taustaväri yhdessä. Matala versio Korkea versio, rajausesimerkkejä Matalaa versiota tulee käyttää ainoastaan sivun alalaidassa esimerkiksi silloin, kun elementille on vain vähän tilaa. Esimerkki toteutuksesta ILLUSTRATOR CS5 -TIEDOSTOT YS_elementti_kokonainen.ai YS_elementti_matala.ai YS_elementti_korkea.ai Yritys-Suomi Graafinen ohjeisto 17

18 Graafinen elementti ESIMERKKEJÄ GRAAFISEN ELEMENTIN KÄYTÖSTÄ SUHTEESSA SIVUKOKOON Esimerkki, A4 vaaka, palkki yläreunassa Graafisen elementin ja väripalkin muodostaman kokonaisuuden asettelussa voidaan hyödyntää ohessa esitettyä ohjeistusta. Esimerkiksi käytettäessä sinisen liukuväripalkin ja graafisen elementin muodostamaa kokonaisuutta tulee tunnuksen olla harmaasävyinen negatiiviversio. (ks. sivu 10). 5X 1X 5X 3X 1X Esimerkki, A4 pysty, palkki yläreunassa Esimerkki, A4 vaaka, palkki alareunassa 5X 5X 1X Esimerkki, A4 pysty, palkki alareunassa 1X 3X Yritys-Suomi Graafinen ohjeisto 18

19 Slogan Yritys-Suomen slogan Innosta menestykseen kiteyttää palvelun ydinajatuksen. Slogan kuvaa Yritys-Suomen halua tukea yrittäjyyttä ja Suomen menestystä sekä kunnianhimoiseen yrittäjyyteen vaadittavaa intoa ja motivaatiota. Slogan kirjoitetaan versaaleilla, jotta sen ja gemenoilla kirjoitetun seututunnuksen välillä on selvä ero. Iskulauseen toimiessa materiaalin pääviestinä sitä voidaan käyttää otsikon kaltaisesti itsenäisenä elementtinä. Sloganista voidaan tarvittaessa käyttää myös pidempää muotoa Innosta menestykseen julkiset yrityspalvelut yhdessä. Sloganin koko määräytyy tunnuksen Yritys-Suomi-tekstin mukaan (ks. ohje sivut 20 22). SLOGAN INNOSTA MENESTYKSEEN Julkiset yrityspalvelut yhdessä yrityssuomi.fi INNOSTA MENESTYKSEEN julkiset yrityspalvelut yhdessä Gendis eati doluptae vent eati senime eius, sapis facea debit.rume quae. Ab is et do. yrityssuomi.fi Esimerkkejä sloganin käytöstä julkiset yrityspalvelut yhdessä -tekstin kanssa. ILLUSTRATOR CS5 -TIEDOSTOT YS_innosta_blue.ai YS_innosta_nega.ai YS_innosta_grey.ai Yritys-Suomi Graafinen ohjeisto 19

20 Sloganin käyttö Slogan keskitetään tunnuksen tekstiosan kanssa jättämällä sloganin korkeuden mitta (X) sloganin ja tunnuksen väliin sekä oikeaan ja vasempaan reunaan esimerkin osoittamalla tavalla. SLOGANIN KÄYTTÖ YRITYS-SUOMI-TUNNUKSEN KANSSA SLOGANIN ASEMOINTI JA KOKO Yritys-Suomi Graafinen ohjeisto 20

21 Sloganin käyttö Yritys-Suomi-tunnus ja slogan sijoitetaan väripalkkiin yhtenäisenä kokonaisuutena. Tunnuksesta käytetään väripalkin yhteydessä harmaasävyistä negatiiviversiota. Slogan sijoitetaan käyntikorttiin Yritys- Suomi-tunnuksen yhteyteen. Yritys-Suomi-tunnukseen liitettynä sloganin väri on aina sama kuin tunnuksen Yritys-Suomi-tekstissä. ESIMERKKI: YRITYS-SUOMI-TUNNUS SLOGANILLA ESIMERKKI: KÄYNTIKORTTI yrityssuomi.fi Nimi Sukunimi, titteli Organisaatio Yksikkö Osoite p , gsm: Yritys-Suomi Graafinen ohjeisto 21

22 Sloganin käyttö Slogania on mahdollista käyttää tunnuksesta irrallisena, niin että yhteys Yritys- Suomi-tunnukseen säilyy alemman esimerkkikuvan osoittamalla tavalla. Irrallisena käytettävän sloganin koko on Yritys-Suomi-tunnuksen Yritys-Suomitekstin mittainen. SLOGAN GRAAFISENA ELEMENTTINÄ Esimerkkikuva irrallisen sloganin käytöstä folderissa Yritys-Suomi Graafinen ohjeisto 22

23 Infograafit Infograafeissa tulee käyttää Yritys- Suomen värejä. Jotta graafiset elementit olisivat yksinkertaisia ja selkeitä, niiden luomisessa tulee noudattaa seuraavia ohjeita: Jos mahdollista, infograafeissa tulee käyttää liukuvärejä. Vahvojen väripintojen rinnalla käytetään keveitä elementtejä harmaalla perusvärillä. Yksinkertaisuus on kaunista, joten älä käytä varjoja tai korostuksia. INFOGRAAFIT Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Yritys-Suomi Graafinen ohjeisto 23

24 SÄHKÖISET LOMAKKEET Sähköiset lomakkeet ovat MS Office Word -ohjelmassa toimivia pohjia (template). Lomakkeiden marginaalit, tekstityylit ja asettelumallit on määritelty sähköisiin pohjiin. Pohjan harmaat teksti- ja kuvaosiot ovat muokattavissa tiedoston ylä- ja alatunnisteessa (header/footer-valikossa) seuraavasti: 1 2 Oikean yläkulman kuvalaatikkoon lisätään tarvittaessa esim. EUrahoitteisen projektin tunnus: Klikkaa ylätunnistetta kahdesti > Klikkaa hiirellä harmaan laatikon sisälle > Valitse Lisää > Kuva > Tiedosto > Valitse koneeltasi rgb / jpg-tunnustiedosto. Alatunnisteen tekstien muokkaaminen: Klikkaa alatunnistetta kahdesti > Muokkaa haluamasi tekstit (kirjasintyyppiä, värejä tai asettelua ei saa muuttaa). 2 1 WORD-POHJAT (Microsoft Office 2003) Suomi YS_lomake_FI.dot Ruotsi YS_lomake_SE.dot Yritys-Suomi Graafinen ohjeisto 24

25 PAINETTU LOMAKKEISTO Lomakkeessa, käyntikortissa ja kirjekuoressa näkyvät Yritys-Suomen lomakeasettelun pääperiaatteet: Tunnus sijoitetaan vasempaan ylänurkkaan, ja lomakkeen alalaidassa yhteistyössä mukana olevien organisaatioiden nimet esitetään tekstinä, ei tunnuksina. Verkko-osoite on näkyvästi oikeassa alakulmassa sinisellä. InDesign-taittopohjiin on määritelty marginaalit, tekstityylit ja asettelumallit. Lomakkeisto painetaan nelivärisenä. Nimi Sukunimi, titteli Organisaatio Yksikkö Osoite p , gsm: yrityssuomi.fi Käyntikortti, koko 90 x 50 mm PAPERISUOSITUKSET Lomakkeiston materiaalina käytetään edullista ja helposti saatavilla olevaa paperia. Näistäkin löytyy puhtaanvalkoisia, ympäristöystävällisiä ja laadukkaita vaihtoehtoja. Pyydä käyttämältäsi painotalolta suositus. yrityssuomi.fi Yhteistyössä: ELY-keskukset Finnvera Finpro Keksintösäätiö Patentti- ja rekisterihallitus Suomen Teollisuussijoitus Tekes TE-toimistot Verohallinto yrityssuomi.fi Kirjekuori, koko C5 Lomake, koko A4 INDESIGN CS5 -TAITTOPOHJAT YS_lomake_FI.indd YS_kk_FI.indd YS_kirjekuori_FI.indd Yritys-Suomi Graafinen ohjeisto 25

26 PAINETTU LOMAKKEISTO Saate, tervehdyskortti ja vihko noudattavat lomakeasettelun pääperiaatteita. Sovellusten marginaalit, tekstityylit ja asettelumallit on määritelty InDesignpohjiin. Sovellukset painetaan nelivärisinä. PAPERISUOSITUKSET Lomakkeiston materiaalina käytetään edullista ja helposti saatavilla olevaa paperia. Näistäkin löytyy puhtaanvalkoisia, ympäristöystävällisiä ja laadukkaita vaihtoehtoja. Pyydä käyttämältäsi painotalolta suositus. Saate, koko A5 yrityssuomi.fi yrityssuomi.fi Kannellinen vihko, kansi, koko A5 Kannellinen vihko, sisäsivut Tervehdyskortti, koko 120 x 100 mm INDESIGN CS5 -TAITTOPOHJAT YS_saate_FI.indd YS_tervehdyskortti_FI.indd YS_vihko_FI.indd Yritys-Suomi Graafinen ohjeisto 26

27 Takakansi Kansi Sisäaukeama MATERIAALISUOSITUS: Puhtaan valkoinen kartonki, g + kanteen mattalaminointi KOKO: 220 x 310 mm, selkä 5 10 mm LISÄKSI: Käyntikorttiviillot INDESIGN CS5 -TAITTOPOHJA YS_folder_FI.indd Yritys-Suomi Graafinen ohjeisto 27

28 Muut brändi-ilmeen toteutusesimerkit Erikoistoteutusten suunnittelu ja tuotanto kannattaa antaa ammatilaisten tehtäväksi. Ohessa muutamia esimerkkejä brändiilmeen mukaisista toteutuksista. Paperikassi Kangaskassi Messulahja, brändätty maustepussi Yritys-Suomi Graafinen ohjeisto 28

29 PowerPoint-esitys POWERPOINT-ESITYKSEN LAATIMINEN PowerPoint-pohjien asetuksissa ovat valmiina tekstityylit, värit, marginaalit ym. asetukset. Saat muutaman peruskalvomallin (layout), joille voit lisätä tekstiä, graafeja tai näiden yhdistelmiä. Esityksen laatiminen on helppoa, kun pidät asiat yksinkertaisina. Tässä muutama vinkki, jotka auttavat koostamaan onnistuneen esityksen: Pelkistä. Vältä ylimääräisiä tehosteita (varjoja, 3D-tehostuksia). Älä täytä sivua. Laita yhdelle kalvolle vain 4 5 asiaa. Teksti on helppolukuisempaa, kun sen ympärillä on tilaa. Jatka asiaa tarvittaessa uudelle kalvolle. Muista tyhjä tila. Jätä tekstien, kuvien ja graafien ympärille tyhjää tilaa vähintään 10 mm. PowerPoint-pohja on saatavilla EU-tunnuksella tai ilman tunnusta. Esityspohjan kuvasuhdevaihtoehtoina ovat 16:9 ja 4:3. YHTENÄISEN ILMEEN SÄILYTTÄMINEN Usein esityksen sisältö muodostuu eri esityksistä tuoduista materiaalista, joiden ilme ja värit voivat poiketa paljonkin Yritys-Suomen ilmeestä. Tuodut elementit eivät automaattisesti muutu pohjan mukaisiksi. Kun tuot sivuja toisista esityksistä, käytä kopioinnin sijaan import/lisää -komentoa ja sen jälkeen slide layout/asettelu -toimintoa. Näin saat pohjan asetukset käyttöösi. Ota huomioon, että erillisiin tekstilaatikoihin kirjoitetut tekstit eivät noudata pohjan asetuksia. Ne on muokattava erikseen. 1 1 Lisää esityksen kanteen nimesi lisäksi myös organisaatiotiedot. POWERPOINT-MASTERPOHJAT (Microsoft Office 2007) YS_ppt_FI_16-9.pot YS_ppt_FI_4-3.pot YS_ppt_FI_16-9_EU.pot YS_ppt_FI_4-3_EU.pot Yritys-Suomi Graafinen ohjeisto 29

30 Seudulliset toimijat Yritys-Suomen sekä seudullisten toimijoiden visuaalinen ilme on yhtenäinen ja tukee valtakunnallista näkyvyyttä sekä määriteltyä laatumielikuvaa. Seudullisena toimijana sinulla on kaksi vaihtoehtoista tapaa ottaa Yritys-Suomi -tunnus ja -ilme käyttöösi. Huomaathan, että seudullisten toimijoiden materiaaleissa mukana olevat organisaatiot tuodaan esiin aina tekstinä, ei logoina. Näin tuemme vahvaa Yritys-Suomen ilmettä. TUNNUSVERSIO 1. TUNNUSVERSIO 2. Yritys-Suomi-tunnus ja siihen liitetty seudullisen toimijan nimiteksti muodostavat yhden tunnuksen. Yritys-Suomi-tunnuksen yhteydessä käytetään seudullisen toimijan omaa tunnusta. Mikäli tunnusta ei ole, voidaan sen tilalla käyttää seudullisen toimijan nimeä tekstimuodossa. Yllämainitut seudut näkyvät tässä ohjeistossa vain esimerkinomaisina malleina. Yritys-Suomi Graafinen ohjeisto 30

31 Tunnusversio 1. Yritys-Suomi-tunnus ja siihen liitetty seudullisen toimijan nimiteksti muodostavat seudullisen toimijan tunnuksen. Tunnuksesta tehdään tarvittaessa myös ruotsinkielinen versio. Tunnusta käytetään ensisijaisesti moniväri senä. Mustavalkokäyttöön valitaan tunnuksen harmaasävyversio. Tunnus esiintyy aina merkin, Yritys-Suomitekstin ja nimitekstin yhdistelmänä kaikissa seudullisen toimijan painetuissa ja sähköisissä sovelluksissa. Tunnuksen originaalina käytetään ainoastaan vaatimusten mukaan suunniteltuja digitaalisia originaaleja. Tunnusta ei saa latoa, piirtää tai asetella uudelleen. NELIVÄRISET MALLITUNNUKSET HARMAASÄVYMALLITUNNUKSET Yritys-Suomi Graafinen ohjeisto 31

32 Tunnusversio 1. Lomakkeisto SÄHKÖISET LOMAKKEET Sähköiset lomakkeet ovat Office Word -ohjelmassa toimivia pohjia (template). Lomakkeiden marginaalit, tekstityylit ja asettelumallit on määritelty sähköisiin pohjiin. Pohjan harmaat teksti- ja kuvaosiot ovat muokattavissa tiedoston ylä/alatunnisteessa (header/footer -valikossa) seuraavasti: Lisää seudullisen toimijan tunnus vasempaan yläkulmaan: Klikkaa ylätunnistetta kahdesti > Klikkaa hiirellä harmaan laatikon sisälle > Valitse Lisää > Kuva > Tiedosto > Valitse koneeltasi rgb/jpg-tunnustiedosto. Oikean yläkulman kuvalaatikkoon lisätään tarvittaessa esim. EUrahoitteisen projektin tunnus. Alatunnisteen tekstien muokkaaminen: Klikkaa alatunnistetta kahdesti > Muokkaa halumasi tekstit (kirjasintyyppiä, värejä tai asettelua ei saa muuttaa) Muiden toimijoiden nimet esitetään aina tekstinä, ei logoina. WORD-POHJA (Microsoft Office 2003) YS_Seutu_lomake_1_FI.dot Yritys-Suomi Graafinen ohjeisto 32

33 Tunnusversio 2. Lomakkeisto SÄHKÖISET LOMAKKEET Sähköiset lomakkeet ovat MS Office Word -ohjelmassa toimivia pohjia (template). Lomakkaiden marginaalit, tekstityylit ja asettelumallit on määritelty sähköisiin pohjiin. Pohjan harmaat teksti- ja kuvaosiot ovat muokattavissa tiedoston ylä/alatunnisteessa (header/footer -valikossa) seuraavasti: Lisää harmaaseen laatikkoon seudullisen toimijan oma tunnus: Klikkaa hiirellä harmaan laatikon sisälle > Valitse Lisää > Kuva > Tiedosto > Valitse koneeltasi rgb/jpg-tunnustiedosto. Alatunnisteen tekstien muokkaaminen: Klikkaa alatunnistetta kahdesti > Muokkaa haluamasi tekstit (kirjasintyyppiä, värejä tai asettelua ei saa muuttaa). Oikean yläkulman kuvalaatikkoon lisätään tarvittaessa esim. EUrahoitteisen projektin tunnus: Klikkaa ylätunnistetta kahdesti > Klikkaa hiirellä harmaan laatikon sisälle > Valitse Lisää > Kuva > Tiedosto > Valitse koneeltasi rgb/jpg-tunnustiedosto Muiden toimijoiden nimet esitetään aina tekstinä, ei logoina. WORD-POHJA (Microsoft Office 2003) YS_Seutu_lomake_2_FI.dot Yritys-Suomi Graafinen ohjeisto 33

34 Ilmoitukset Yritys-Suomi viestii aina voimassa olevan kampanjan mukaisilla materiaaleilla. Niissä olosuhteissa, missä halutaan nostaa esille pelkästään Yritys-Suomibrändiä / kampanjaa ei ole käynnissä, voidaan käyttää oheisten esimerkkien kaltaisia brändi-ilmettä tukevia ilmoituksia. Yksinkertaisimmillaan brändi-ilmeen mukainen ilmoitus koostuu graafisesta elementistä, valkoisesta palkista ja liukuvärillisestä sinisestä tai kokovalkoisesta pohjasta, jonka päälle tekstisisältö sijoitetaan väljästi. Materiaalien sisältö ja ulkoasu tulee aina suunnitella huolellisesti. Yritys-Suomipuhelinpalvelu aloittaville ja toimiville yrittäjille Neuvoo yrityksesi perustamiseen liittyvissä tavallisimmissa kysymyksissä. Neuvoo alkaville ja toimiville yrittäjille suunnatuissa julkisissa yrityspalveluissa sekä opastaa niihin liittyvissä sähköisissä palveluissa. Ohjaa tarvittaessa muuhun julkiseen yrityspalveluun tai henkilökohtaiseen palveluun. Lisätietoa SUOMEKSI ma to klo , pe klo PÅ SVENSKA mån tors kl , fre kl Puhelun hinta: Paikallisverkkomaksu (pvm) lankapuhelimesta soitettaessa. Matkapuhelinmaksu (mpm) matkapuhelimesta soitettaessa. Yritys-Suomi-puhelinpalvelu aloittaville ja toimiville yrittäjille Neuvoo yrityksesi perustamiseen liittyvissä tavallisimmissa kysymyksissä. Neuvoo alkaville ja toimiville yrittäjille suunnatuissa julkisissa yrityspalveluissa sekä opastaa niihin liittyvissä sähköisissä palveluissa. Ohjaa tarvittaessa muuhun julkiseen yrityspalveluun tai henkilökohtaiseen palveluun. Lisätietoa SUOMEKSI ma to klo , pe klo PÅ SVENSKA mån tors kl , fre kl Yhteistyössä: ELY-keskukset Finnvera Finpro Keksintösäätiö Patentti- ja rekisterihallitus Suomen Teollisuussijoitus Tekes TE-toimistot Verohallinto Ilmoitusmalli A6 vaaka Puhelun hinta: Paikallisverkkomaksu (pvm) lankapuhelimesta soitettaessa. Matkapuhelinmaksu (mpm) matkapuhelimesta soitettaessa. Yhteistyössä: ELY-keskukset Finnvera Finpro Keksintösäätiö Patentti- ja rekisterihallitus Suomen Teollisuussijoitus Tekes TE-toimistot Verohallinto Ilmoitusmalli A5 pysty INDESIGN CS5 -TAITTOPOHJAT YS_ilmoitusmalli_A5_pysty.indd YS_ilmoitusmalli_A6_vaaka.indd Yritys-Suomi Graafinen ohjeisto 34

35 Seinäkkeet ja juliste Materiaaleissa, joita tuotetaan pitkäaikaiseen käyttöön, noudatetaan Yritys-Suomibrändin perusilmettä. Esimerkiksi roll-up -seinäkkeet ja julisteet, toimivat hyvin ajattomalla ja yksinkertaisella brändi-ilmeellä toteutettuna. INNOSTA MENESTYKSEEN Julkiset yrityspalvelut yhdessä yrityssuomi.fi yrityssuomi.fi Gendis eati doluptae vent eati senime eius, sapis facea debit. INNOSTA MENESTYKSEEN Julkiset yrityspalvelut yhdessä Yhteistyössä: ELY-keskukset Finnvera Finpro Keksintösäätiö Patentti- ja rekisterihallitus Suomen Teollisuussijoitus Tekes TE-toimistot Verohallinto Julistemalli Gendis eati doluptae vent eati senime eius, sapis facea debit.rume quae. Ab is et do. yrityssuomi.fi INDESIGN CS5 -TAITTOPOHJAT YS_seinäkemalli_1.indd YS_seinäkemalli_2.indd Seinäkemalli 1. Seinäkemalli 2. INDESIGN CS5 -TAITTOPOHJAT YS_julistemalli.indd Yritys-Suomi Graafinen ohjeisto 35

36 Bannerit, verkkoleima YRITYS-SUOMI IMAGOBANNERIT PUHELINPALVELUBANNERIT INNOSTA MENESTYKSEEN Yritys-Suomipuhelinpalvelu Yritys-Suomipuhelinpalvelu SUOMEKSI ma to klo , pe klo PÅ SVENSKA mån tors kl , fre kl yrityssuomi.fi Imagobannerimallit, pysty ja vaaka SUOMEKSI ma to klo , pe klo Puhelinpalvelubannerimallit, pysty ja vaaka INNOSTA MENESTYKSEEN Julkiset yrityspalvelut yhdessä PÅ SVENSKA mån tors kl , fre kl yrityssuomi.fi SÄHKÖPOSTIN LOGOALLEKIRJOITUS VERKKOLEIMA: OLEMME OSA YRITYS-SUOMI-PALVELUA Yritys-Suomi-palvelun kumppanit voivat sijoittaa verkkoleiman omille verkkosivuilleen merkkinä yhteistyöstä. INDESIGN CS5 -TAITTOPOHJAT YS_bannerimallit.indd Yritys-Suomi Graafinen ohjeisto 36

37 TOUCH WORLDWIDE 2013

Graafinen ohjeisto. Tervetuloa 2 Tunnus 3-4 Värit 5 Typografia 6 Graafiset kuviot ja kuvat 7 Lomakkeisto 8-10 PowerPoint 11

Graafinen ohjeisto. Tervetuloa 2 Tunnus 3-4 Värit 5 Typografia 6 Graafiset kuviot ja kuvat 7 Lomakkeisto 8-10 PowerPoint 11 Graafinen ohjeisto Tervetuloa 2 Tunnus 3-4 Värit 5 Typografia 6 Graafiset kuviot ja kuvat 7 Lomakkeisto 8-0 PowerPoint Seudulliset toimijat 2 Tunnusversio. 3 Lomakkeisto 4-5 PowerPoint 6 Tunnusversio 2.

Lisätiedot

SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9

SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9 Suomen Lions-liitto ry:n GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9 KIRJEKUORET 10

Lisätiedot

Melan graafinen ohje. Tämä ohjeisto esittelee Melan visuaalisen ilmeen peruselementit. Ohjeisto on yhdenmukaisen asiakasviestinnän työkalu.

Melan graafinen ohje. Tämä ohjeisto esittelee Melan visuaalisen ilmeen peruselementit. Ohjeisto on yhdenmukaisen asiakasviestinnän työkalu. Melan graafinen ohje Tämä ohjeisto esittelee Melan visuaalisen ilmeen peruselementit. Ohjeisto on yhdenmukaisen asiakasviestinnän työkalu. Selkeä ja yhtenäinen ilme vahvistaa positiivista mielikuvaa Melasta.

Lisätiedot

Tunnus. Tunnuksen VÄRIVERSIOT. Min. 20 mm

Tunnus. Tunnuksen VÄRIVERSIOT. Min. 20 mm Graafinen ohje Tunnus Oulu Sinfonian tunnuksena käytetään ensisijaisesti ohessa kuvattua liikemerkin ja nimilogon kiinteää yhdistelmää. Käytössä on huolehdittava, että tunnuksen mittasuhteet sekä nimilogon

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006. Päivitetty 4/2013

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006. Päivitetty 4/2013 GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006 Päivitetty 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Tunnus - Suoja-alue ja mittasuhteet - Käyttö - Visuaalinen hierarkia 2. Värimaailma - Värimääritykset - Värien käyttö 3. Typografia

Lisätiedot

Key to Freedom GRAAFINEN OHJEISTO

Key to Freedom GRAAFINEN OHJEISTO Key to Freedom GRAAFINEN OHJEISTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 5 Logon eri versiot... 7 Kuinka logoa ei tule käyttää... 11 Logon suoja-alue... 13 Slogan... 15 Typografia... 17 Värimaailma... 19 Käyntikorttipohja...

Lisätiedot

LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO. SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011

LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO. SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011 LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011 2(12) Sisältö 1. Johdanto 3 2. Tunnus 4 - Tunnuksen koko 5 - Tunnuksen suoja-alue 6 - Tunnuksen käyttö 7 3. Värimääritykset

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006. Päivitetty 11/2012

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006. Päivitetty 11/2012 GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006 Päivitetty 11/2012 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Tunnus - Suoja-alue ja mittasuhteet - Käyttö - Visuaalinen hierarkia 2. Värimaailma - Värimääritykset - Värien käyttö 3. Typografia

Lisätiedot

Graafiset ohjeet. Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1

Graafiset ohjeet. Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1 Graafiset ohjeet Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1 Sisältö Tunnus...3 Typografia...4 Värit...5 Käyntikortit ja sähköinen allekirjoitus...6 Lomakkeet

Lisätiedot

Lapsen oikeuksien sopimuksen 20-vuotisjuhlavuoden tunnus graafi nen ohje 11.12.2008

Lapsen oikeuksien sopimuksen 20-vuotisjuhlavuoden tunnus graafi nen ohje 11.12.2008 11.12.2008 1. Tunnus, värit ja typografi a SININEN 1 C 90, M 11 PMS 2995 R 0, G 166, B 222 SININEN 2 C 100, M 58, K 21 PMS 294 R 0, G 56, B 130 Lapsen oikeuksien 20-vuotisjuhlavuoden tunnus muodostuu merkistä

Lisätiedot

Saatesanat...3. Liikemerkki...4. Värit...5. Logo suomenkielisenä...6. Logo ruotsinkielisenä...6. Liikemerkin käyttötapoja...7. Logon käyttötapoja...

Saatesanat...3. Liikemerkki...4. Värit...5. Logo suomenkielisenä...6. Logo ruotsinkielisenä...6. Liikemerkin käyttötapoja...7. Logon käyttötapoja... Graafinen ohjeisto Sisältö 2 Saatesanat...3 Liikemerkki...4 Värit...5 Logo suomenkielisenä...6 Logo ruotsinkielisenä...6 Liikemerkin käyttötapoja...7 Logon käyttötapoja...8 Tunnuksen suoja-alue...9 Typografia...10

Lisätiedot

Graafisessa ohjeistossa annetaan ohjeet uuden ilmeen ja markkinointitunnuksen käyttämisestä

Graafisessa ohjeistossa annetaan ohjeet uuden ilmeen ja markkinointitunnuksen käyttämisestä KARKKILA : GRAAFINEN OHJEISTO Karkkilan kaupungille on vuonna 2006 suunniteltu uusi markkinointitunnus ja sen myötä uusi visuaalinen ilme kaikkeen viestintään. Graafisessa ohjeistossa annetaan ohjeet uuden

Lisätiedot

tunnus värit Sisältö typografia johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 sovellukset

tunnus värit Sisältö typografia johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 sovellukset Graafinen ohjeisto värit tunnus 2 Sisältö johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 typografia sovellukset JOHdanto Siuron Piharakennus Oy on kasvava pirkanmaalainen maarakennusyhtiö,

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006 GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Tunnus - Suoja-alue ja mittasuhteet - Käyttö - Visuaalinen hierarkia 2. Värimaailma - Värimääritykset - Värien käyttö 3. Typografia 4. Visuaalinen

Lisätiedot

Hai uoto. luokseen kutsuva loistokunta. Graafinen ohjeisto

Hai uoto. luokseen kutsuva loistokunta. Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Esipuhe 3 Tunnus 4 Versiot 5 Käyttö 9 Vaakuna 10 Värit 11 Typografia 12 Graafiset elementit 13 Lomakepohjat 14 Vaakunalla 14 Markkinointitunnuksella 15 Kirjekuoret ja käyntikortit

Lisätiedot

1.Esipuhe. Esipuhe. Graafinen ohjeisto Rauman Lukko

1.Esipuhe. Esipuhe. Graafinen ohjeisto Rauman Lukko Sisällys Sisällys 1. Esipuhe Teksti 2. Liikemerkki ja värit eri käyttötilanteissa 2.1 Esimerkkejä liikemerkin käytöstä eri taustoissa 3. Liikemerkin mitat ja suoja-alue 4. Logo ja liikemerkki 5. Slogan

Lisätiedot

Sisällys Yritystunnus...3 Tunnusvärit...4 Typografia...5 Lomakkeisto...6

Sisällys Yritystunnus...3 Tunnusvärit...4 Typografia...5 Lomakkeisto...6 Graafinen ohjeisto Sisällys Yritystunnus...3 Tunnusvärit...4 Typografia...5 Lomakkeisto...6 Yritystunnus Corpon yritystunnusta käytetään aina oheisessa muodossa. Logotekstiä ei saa latoa (kirjoittaa) eikä

Lisätiedot

suomen palopäällystöliiton jäsenmatrikkeli

suomen palopäällystöliiton jäsenmatrikkeli gr a a f ine n oh je is t o suomen palopäällystöliiton jäsenmatrikkeli l ogo Suomen Palopäällystöliiton logo on sinetin ja tekstin yhdistelmä. Tässä on esitettynä sen perusversio jota pyritään käyttämään

Lisätiedot

Paluumuuttajien työllistyminen Uudenmaan ja palvelut liiton GRAAFINEN OHJEISTO. Selvitystyön raportti

Paluumuuttajien työllistyminen Uudenmaan ja palvelut liiton GRAAFINEN OHJEISTO. Selvitystyön raportti Paluumuuttajien työllistyminen Uudenmaan ja palvelut liiton GRAAFINEN OHJEISTO Selvitystyön raportti Päivitetty 3/2015 GRAAFINEN OHJEISTO TUNNUS 3 TUNNUKSEN VERSIOT JA KÄYTTÖ 4 VÄRIT 5 GRAAFINEN ELEMENTTI

Lisätiedot

Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n uudistuneen ilmeen graafinen ohjeistus on käytännön työkalu kaikille viestinnän kanssa tekemisissä oleville.

Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n uudistuneen ilmeen graafinen ohjeistus on käytännön työkalu kaikille viestinnän kanssa tekemisissä oleville. Graafinen ohjeisto Miten graafisilla sovelluksilla viestitään ja opastetaan? Toimiva graafinen ilme sovelluksineen kiteyttää yrityksen imagon, yhtenäistää yrityskulttuuria ja vapauttaa tärkeitä resursseja

Lisätiedot

HEIKKINEN YHTIÖT YRITYSILME 071212

HEIKKINEN YHTIÖT YRITYSILME 071212 LOGON PERUSVERSIO PERUSVERSIO Ensisijaisesti käytettävä versio logosta. Käytetään valkoisella tai hyvin vaalealla pinnalla. PERUSVERSIO PUNAINEN NEGA Käytetään tässä ohjeistossa määritellyllä punaisella

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 1

Graafinen ohjeisto 1 Graafinen ohjeisto 1 Sisältö Tunnuksista yleisesti... 3 Tunnuksen versiot ja rakenne.... 4 Merkin värit.... 5 Tunnuksen värivaihtoehtoja... 7 Tunnuksen suoja-alue.... 8 Tunnuksen sijoittelu.... 9 Pienen

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurat. Ohjeistoon tulee tarpeen mukaan lisäyksiä ja päivityksiä. 12.3.2014

Suomen Nuorisoseurat. Ohjeistoon tulee tarpeen mukaan lisäyksiä ja päivityksiä. 12.3.2014 Graafinen ohjeisto tukee Suomen Nuorisoseurojen visuaalista ilmettä sekä auttaa ilmeen yhdenmukaisuuden säilyttämisessä. Ohjeisto antaa peruslinjat painotuotteiden toteuttamiseen. Ohjeistoon tulee tarpeen

Lisätiedot

1 Graafinen ohjeisto

1 Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Johdanto... 2 Tunnuksen versiot... 3 Tunnuksen suoja-alue... 4 Tunnuksen käyttö... 5 Slogan... 6 Graafiset elementit ja niiden käyttö... 7 Värimaailma... 8 Typografia... 9

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 1.0

Graafinen ohjeisto 1.0 Graafinen ohjeisto 1.0 01 01 Peruselementit Logo POP vakuutuksen logo on suunniteltu digitaaliseen ympäristöön ja siksi digitaalinen näkyvyys määrittelee ilmeen. Play-elementti Play-elementti painikkeenomaisena

Lisätiedot

Seudullinen Yritys-Suomi-brändi ja viestintä. 11.1.2012 Hanna Heikkinen/TEM

Seudullinen Yritys-Suomi-brändi ja viestintä. 11.1.2012 Hanna Heikkinen/TEM Seudullinen Yritys-Suomi-brändi ja viestintä 11.1.2012 Hanna Heikkinen/TEM Tilannekatsaus Mitä on jo tehty Yritys-Suomi-viestintään liittyen - Brändistrategia - Visuaalinen ilme - Strateginen viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Opas Joensuun kaupunginteatterin visuaalisen ilmeen käyttöön

Opas Joensuun kaupunginteatterin visuaalisen ilmeen käyttöön Opas Joensuun kaupunginteatterin visuaalisen ilmeen käyttöön Johdanto sisällysluettelo Logo... 3 Logon käyttö... 4 Logon sovellukset... 5 Väripaletti... 6 Joensuun kaupunginteatteri on saanut uuden visuaalisen

Lisätiedot

Tunnuksen käyttö 28.4. 2014

Tunnuksen käyttö 28.4. 2014 Tunnuksen käyttö 28.4. 2014 Sisältö Saatteeksi Tässä ohjeistossa määritellään Lähienergiatunnuksen käyttöä, linjataan ehdot sen käyttöoikeudelle ja kerrotaan valvonnasta. Ohjeiston tarkoituksena on selkeyttää

Lisätiedot

TUNNUS TUNNUS. Lounais-Suomen ympäristökasvatustoiminnan tunnus GRAAFINEN OHJEISTUS

TUNNUS TUNNUS. Lounais-Suomen ympäristökasvatustoiminnan tunnus GRAAFINEN OHJEISTUS Lounais-Suomen ympäristökasvatustoiminnan tunnus GRAAFINEN OHJEISTUS Tunnus - Kehrä Lounais-Suomen ympäristökasvatustoiminnan tunnukseen kuuluu kaksi osaa: kuviollinen kehrä-tunnus ja toiminnan/tapahtuman

Lisätiedot

Johdanto. REIM Group Oy Ltd

Johdanto. REIM Group Oy Ltd Graafinen ohjeisto Johdanto 3 REIM Group Oy Ltd Osakkaiden sijoitus taloyhtiön osakkeisiin on elämän tärkeimpiä ja kalleimpia sijoituksia. Sijoituksen jälkeen omaisuudesta huolehtimaan REIM on paras mahdollinen

Lisätiedot

Emma & Elias on RAY:n avustusohjelma lasten ja perheiden hyväksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa.

Emma & Elias on RAY:n avustusohjelma lasten ja perheiden hyväksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa. GRAAFINEN OHJEISTO Emma & Elias on RAY:n avustusohjelma lasten ja perheiden hyväksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa. 2 TUNNUS RAY:N KÄYTTÖÖN JÄRJESTÖJEN JA RAY:N KÄYTTÖÖN

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. STTK / Graafinen ohjeisto

Graafinen ohjeisto. STTK / Graafinen ohjeisto TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK 1 Graafinen ohjeisto V.1 / 2013 Johdanto Sisällysluettelo 2 Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n graafinen ohjeisto sisältää visuaalisen identiteetin ydinelementit, niihin

Lisätiedot

Akavan. graafinen ohjeistus 3.12.2015

Akavan. graafinen ohjeistus 3.12.2015 Akavan 3.12.2015 graafinen ohjeistus Esipuhe Tunnus Opiskelijoiden tunnus Akavalainen-tunnus Tunnuksen suoja-alue Tunnuksen käyttö Väripaletti Typografia Kuvat, muodot ja värit Akavan slogan ja strategiset

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS OSA 1

GRAAFINEN OHJEISTUS OSA 1 GRAAFINEN OHJEISTUS OSA 1 Kaikki asiakkaidemme tarpeet liittyvät oman näkemyksen välittämiseen toiselle ihmiselle. Vain siitä on kyse, ja vain se on tärkeää. Olipa näkemys tarkoitettu sähköasentajalle,

Lisätiedot

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 1 Taustaa Työ- ja elinkeinoministeriö kehittää ja koordinoi Yritys-Suomi-palvelukokonaisuutta Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on tehtyjen tutkimusten

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Graafinen ohjeisto 2012

Kirkkonummen kunta. Graafinen ohjeisto 2012 Kirkkonummen kunta Graafinen ohjeisto 2012 Graafisen ohjeiston tarkoitus 2 Vahva kunta on nähtävä merkittävänä kilpailuetuna. Yritys- ja julkisuuskuvan tärkeä osa on yrityksen tai organisaation visuaalinen

Lisätiedot

YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA

YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA Luomme Suomelle parempaa tulevaisuutta Toimeliaisuus ja rohkea yrittäjyys luovat hyvinvointia Suomelle. Kilpajuoksussa menestykseen julkisten yrityspalveluiden tehtävänä on toimia

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry, Kalevan Nuorten Liitto ry

Graafinen ohjeisto. Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry, Kalevan Nuorten Liitto ry tukee Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry:n ja Kalevan Nuorten Liitto ry:n visuaalista ilmettä sekä auttaa ilmeen yhdenmukaisuuden säilyttämisessä. Ohjeisto antaa peruslinjat painotuotteiden toteuttamiseen.

Lisätiedot

Graafinen. ohjeisto. Laureamkon Brändikirja Graafinen ohjeisto

Graafinen. ohjeisto. Laureamkon Brändikirja Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 1 Graafinen ohjeisto Liitteenä Laurea-ammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan ohjeiston mukaiset mallit, joiden pohjalta visuaalista ilmettä toteutetaan. Sisällys 2

Lisätiedot

Tunnus. 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan

Tunnus. 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan Graafiset ohjeet 1 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan Tunnus Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus on järjestön nimen alkukirjaimista muodostettu nimilogo,

Lisätiedot

Graafisen ohjeiston sisältö 2

Graafisen ohjeiston sisältö 2 Graafinen ohjeisto Graafisen ohjeiston sisältö 2 Tämä on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Paja Gallerian graafinen ohjeisto, jota tulee noudattaa aina tehtäessä siihen liittyvää materiaalia. Graafisen

Lisätiedot

Johtokunta 2.11.2009 155. Graafinen ohjeistus

Johtokunta 2.11.2009 155. Graafinen ohjeistus Johtokunta 2.11.2009 155 Graafinen ohjeistus Sisällys: 1. Käyttäjälle 3 2. Liikelaitoskuntayhtymän logo ja sen käyttö 4 3. Graafisen ilmeen perusvärit 6 4. Kirjasimet ja tekstityypit 7 5. Liikelaitoskuntayhtymän

Lisätiedot

hannu hautala luontokuvakeskus Graafinen ohjeisto

hannu hautala luontokuvakeskus Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto Tunnus ja värisymboliikka Merkin muoto perustuu lentävään kuukkeliin, joka on Kuusamon metsien onnea tuova seuralainen. Lennon suunta on positiivisesti ylös vasemmalle, joka on kokonaisuutta

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY

GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY Ohjeiston sisältö Tämän ohjeiston tarkoitus on antaa selkeät suuntaviivat Ollila Trans Oy:n viestinnälle. Annettuja ohjeita noudattamalla yrityksestä annetaan yhtenäinen,

Lisätiedot

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ SISÄLTÖ TUNNUS JA SEN KÄYTTÖOIKEUS 3 TUNNUKSEN RAKENNE 4 VÄRIT 5 TUNNUKSEN KÄYTTÖ 6 CO-BRANDING 9 SJ-TUNNUS ja YHTEISÖmerkit 11 TYPOGRAFIA 14 GRAAFISIA

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimusten. graafinen ohjeisto

Energiatehokkuussopimusten. graafinen ohjeisto Energiatehokkuussopimusten ilme graafinen ohjeisto Energiatehokkuussopimusten tunnus Suomalaisille energiatehokkuussopimuksille on suunniteltu oma tunnus, jota käytetään kaikessa energiatehokkuussopimusten

Lisätiedot

Eläinsuojeluliitto Animalian graafinen ohjeisto

Eläinsuojeluliitto Animalian graafinen ohjeisto Eläinsuojeluliitto Animalian graafinen ohjeisto Sisällys Logo 3 Logon käyttö 4 Värit 6 Typografia 7 Graafiset elementit 8 Esitteet 9 2 Logo Animalian logo muodostuu suorakulmiosta jossa on animalia -tekstin

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1

GRAAFINEN OHJEISTO 1 GRAAFINEN OHJEISTO 1 LIEHUTA LIPPUAMME YLPEYDELLÄ. Alkusanat 3 Tunnus 4 Värit 9 Typografia 10 Kaari 12 Sovelluksia 13 2 LIPULLINEN RATKAISU Aktiivinen ja valveilla oleva ammattiyhdistysliike tukee työntekijää

Lisätiedot

Graafinen ohjeistus 5/2012

Graafinen ohjeistus 5/2012 Graafinen ohjeistus 5/2012 Tunnus Kauppakamari-tunnus on muotoilultaan selkeä ja moderni nimilogo. Se viestii suoraselkäisen ja pelkistetyn olemuksensa ansiosta luotettavuutta ja asiantuntemusta. Perustunnus

Lisätiedot

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Suomi Finland 100 -tunnus Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Tunnus Tämä on Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden tunnus perusmuodossaan. Se on juhlavuoden visuaalisen ilmeen arvokkain elementti, jota

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Turku Centre for Computer Science

Graafinen ohjeisto. Turku Centre for Computer Science Graafinen ohjeisto Turku Centre for Computer Science tunnus Tunnus. Turku Centre for Computer Sciencen tunnus muodostuu kahdesta elementistä: nuolimaisesta liikemerkistä ja TUCSnimilogosta. Liikemerkkiä

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1. VAAKUNA JA LOGOTYYPI

SISÄLTÖ 1. VAAKUNA JA LOGOTYYPI GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLTÖ 1. VAAKUNA JA LOGOTYYPI 1.1 Vaakunan ja logotyypin mittasuhteet ja suoja-alue 1.2 Vaakunan ja logotyypin värit 1.3 Vaakuna ja logotyypin käyttö 1.4 Typografia 2. LOMAKKEISTO

Lisätiedot

Graafinen ohjeistus. Taustaa. Logon elementit. Mittasuhtet. Suoja-alue. Värimääritykset. Logon sijoittelu. Kirjasintyypit eli typografia

Graafinen ohjeistus. Taustaa. Logon elementit. Mittasuhtet. Suoja-alue. Värimääritykset. Logon sijoittelu. Kirjasintyypit eli typografia Graafinen ohjeistus Taustaa Logon elementit Mittasuhtet Suoja-alue Värimääritykset Logon sijoittelu Kirjasintyypit eli typografia Taustaa Nuorten Kotkien alkuperäinen logo on vaakunamalliseen kehyksen

Lisätiedot

Graafinen ohje 1(8) 16.10.2012 GRAAFINEN OHJE. PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

Graafinen ohje 1(8) 16.10.2012 GRAAFINEN OHJE. PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki Graafinen ohje 1(8) GRAAFINEN OHJE Graafinen ohje 2(8) Miksi graafiset ohjeet? Näiden graafisten ohjeiden avulla luomme yhtenäisyyttä ja tunnistettavuutta HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGAn viestintään.

Lisätiedot

Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto

Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto Sisällysluettelo Graafinen ohjeisto 3 Naantalin kaupungin logo 4 Vaakuna 5 Logon rakenne 6 Logon suoja-alue ja pienin koko 7 Logon käyttö 8 Värit 9 Typografia 10

Lisätiedot

Tunnuksen päivitys 19.9.2012

Tunnuksen päivitys 19.9.2012 Tunnuksen päivitys 19.9.2012 2 Tampereen yliopiston tunnus Tampereen yliopiston tunnus Tuhannet ihmiset näkevät Tampereen yliopiston tunnuksen päivittäin lomakkeissa, nettisivuilla, raporteissa, esitteissä.

Lisätiedot

Graafinen ohjeistus. Lemmikkilinnut Kaijuli ry

Graafinen ohjeistus. Lemmikkilinnut Kaijuli ry Graafinen ohjeistus Lemmikkilinnut Kaijuli ry Sisältö 1. Värit 2. Fontti 3. Logo 4. Graafiset elementit 5. Ylätunnisteen käyttö 6. Lainaukset ja nostot 7. Dokumenttipohjat Värit C 81 M 58 Y 51 K 34 R 50

Lisätiedot

1 Tikkurilan judokat ry Logo- ja tunnusohjeisto 2014. Tikkurilan Judokat Ry Logo ja tunnus 2014

1 Tikkurilan judokat ry Logo- ja tunnusohjeisto 2014. Tikkurilan Judokat Ry Logo ja tunnus 2014 1 Tikkurilan judokat ry Logo- ja tunnusohjeisto 2014 Tikkurilan Judokat Ry Logo ja tunnus 2014 Sisällys 1 Logo ja tunnus 1.1 Cmyk/rgb, kolmiulotteinen 1.2 Harmaasävy, kolmiulotteinen 1.3 Cmyk, kaksiulotteinen

Lisätiedot

2.1 Tunnus. TUNNUKSEN KÄYTÖN RAJOITUKSET Käytä kuhunkin käyttötarpeeseen suunniteltuja originaaleja logoversioita www-sivujen logopankista

2.1 Tunnus. TUNNUKSEN KÄYTÖN RAJOITUKSET Käytä kuhunkin käyttötarpeeseen suunniteltuja originaaleja logoversioita www-sivujen logopankista 2.1 Tunnus LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU GRAAFINEN OHJEISTO 7 Lahden ammattikorkeakoulun merkki perustuu vahvaan, tunnistettavaan kirjainmuotoiluun, joka on linjassa ilmeessä käytettävän muun typografian kanssa.

Lisätiedot

SUOMEN VAPAAKIRKON LAPSI- JA NUORISOTYÖN GRAAFINEN OHJEISTO

SUOMEN VAPAAKIRKON LAPSI- JA NUORISOTYÖN GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VAPAAKIRKON LAPSI- JA NUORISOTYÖN GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLTÖ Johdanto...3 Logo...4 Logon käyttö...6 Logo ja sloganit...8 Typografia...10 Värit...12 Valokuvien käyttö...14 2 Suomen Vapaakirkon lapsi-

Lisätiedot

tunnus värit typografia SISÄLTÖ saatesanat 3 tunnus 4 värit 9 typografia 12 lomakkeisto 16 kuvamaailma 25 sovellukset 28

tunnus värit typografia SISÄLTÖ saatesanat 3 tunnus 4 värit 9 typografia 12 lomakkeisto 16 kuvamaailma 25 sovellukset 28 GRAAFINEN OHJEISTO typografia sovellukset kuvamaailma lomakkeisto värit tunnus SISÄLTÖ saatesanat 3 tunnus 4 värit 9 typografia 12 lomakkeisto 16 kuvamaailma 25 sovellukset 28 SAATESANAT HAAGA-HELIA on

Lisätiedot

Aleksanterinkadun Appro. Tunnusohjeisto 25.2.2015

Aleksanterinkadun Appro. Tunnusohjeisto 25.2.2015 Tunnusohjeisto 25.2.2015 sisällys tunnus 3 1 tunnus tekstillä 4 2 tekstitön tunnus 5 tunnuksen väriversiot 6 tunnus kuvan päällä 7 tunnus 1 n tunnus eli visuaalinen tunniste viittaa muotokieleltään Lahden

Lisätiedot

7.1.2014. Graafinen ohjeisto

7.1.2014. Graafinen ohjeisto 7.1.2014 Graafinen ohjeisto Sisällysluettelo Yhtenäisen ilmeen edut... 3 Nimi ja sen käyttö... 4 Slogan... 6 Liikemerkki... 7 Liikemerkki poikkeuksellinen käyttö... 8 Liikemerkki värit... 9 Lisävärit...

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 2013

Graafinen ohjeisto 2013 Graafinen ohjeisto 2013 Yritystunnus Äänekosken Energian yritystunnus muodostuu kolmesta osasta: sinisestä ja oranssista muodosta, sekä logosta. Ensisijainen yritystunnus Ensisijainen yritystunnus Toissijainen

Lisätiedot

Tunnus. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n visuaalinen ilme heijastaa keskusliiton visiota ja missiota sekä uudelle liitolle asetettuja tavoitteita.

Tunnus. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n visuaalinen ilme heijastaa keskusliiton visiota ja missiota sekä uudelle liitolle asetettuja tavoitteita. Graafinen ohjeisto Tunnus Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n visuaalinen ilme heijastaa keskusliiton visiota ja missiota sekä uudelle liitolle asetettuja tavoitteita. Visio: Suomi on Euroopan kilpailukykyisin

Lisätiedot

G r a a f i n e n o h j e i s t u s

G r a a f i n e n o h j e i s t u s Graafinen ohjeistus Naisten Valmiusliiton graafinen ilme on merkittävä osa yleisölle välittyvästä mielikuvasta. Graafisen ohjeistuksen avulla luodaan huoliteltu ja yhtenäinen ilme, joka antaa Naisten Valmiusliitosta

Lisätiedot

Industria Oy yritysilmeen graafinen ohjeisto. Toukokuu 2011

Industria Oy yritysilmeen graafinen ohjeisto. Toukokuu 2011 Industria Oy yritysilmeen graafinen ohjeisto Toukokuu 2011 Tämä ohjeisto esittelee Industria Oy:n yritysilmeen ja toimii työkaluna sen soveltamiseen. Yhtenäisen ja laadukkaan visuaalisen identiteetin kannalta

Lisätiedot

Yhtenäinen ja johdonmukainen visuaalinen ilme heijastaa Fennovoiman toiminnan laatua, luotettavuutta ja pitkäjänteisyyttä.

Yhtenäinen ja johdonmukainen visuaalinen ilme heijastaa Fennovoiman toiminnan laatua, luotettavuutta ja pitkäjänteisyyttä. Graafinen ohjeisto 2 Johdanto Sisältö Graafinen ohjeisto on apuväline, jota noudattamalla Fennovoiman visuaalisesta ilmeestä rakentuu tunnistettava ja laadullisesti yhtenäinen kokonaisuus. Yhtenäinen ja

Lisätiedot

Mikä Emma & Elias?... 3. Tunnus...4. Typografia... 7. Värit... 8. Kuosit...9. Valokuvat... 10. Kuvitukset...11. Käyntikortit...12

Mikä Emma & Elias?... 3. Tunnus...4. Typografia... 7. Värit... 8. Kuosit...9. Valokuvat... 10. Kuvitukset...11. Käyntikortit...12 GRAAFISIA OHJEITA SISÄLLYS Mikä Emma & Elias?... 3 Tunnus...4 Typografia... 7 Värit... 8 Kuosit...9 Valokuvat... 10 Kuvitukset...11 Käyntikortit...12 Julisteet RAY:n käytössä...13 Julisteet järjestöjen

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto sivu Sisällysluettelo. sivu 3 Johdanto. Logo sivu 4. Värit sivu 6. Tekstityypit sivu 7. Lomakkeisto sivu 8. Kirjelomake Jatkolomake

Graafinen ohjeisto sivu Sisällysluettelo. sivu 3 Johdanto. Logo sivu 4. Värit sivu 6. Tekstityypit sivu 7. Lomakkeisto sivu 8. Kirjelomake Jatkolomake Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto sivu Sisällysluettelo sivu 3 Johdanto Logo sivu 4 Värit sivu 6 Tekstityypit sivu 7 Lomakkeisto sivu 8 Kirjelomake Jatkolomake Kirjekuori C4 Kirjekuori C5 Kirjekuori

Lisätiedot

Kurikan kaupungin Graafinen ohjeisto 17.4.2015

Kurikan kaupungin Graafinen ohjeisto 17.4.2015 17.4.2015 SISÄLTÖ 2 TUNNUS Kurikan kaupungin uusi tunnus muodostuu kahdesta elementistä: kruunusta (liikemerkki) sekä Kurikka-tekstistä (nimilogo). Kullanruskea liikemerkki ja alapuolelle asemoitu tummansininen

Lisätiedot

ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013

ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013 ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013 Johdanto Graafiset ohjeistot ovat viestinnän alan yleinen käytäntö. Kaikessa järjestöviestinnässä käytetään organisaatiokohtaisia graafisia ohjeistuksia, jotta

Lisätiedot

AMMATTIOSASTOJEN ILMEEN LANSEERAUS

AMMATTIOSASTOJEN ILMEEN LANSEERAUS AMMATTIOSASTOJEN ILMEEN LANSEERAUS 1 SISÄLTÖ Alkusanat 3 Tunnus 4 Lippu 7 Sovelluksia 8 2 PAMIN AMMATTIOSASTOT SAAVAT UUDEN YHTENÄISEN ILMEEN PAMin uusi ilme tuo muutoksen myös ammattiosastojen näkyvyyteen.

Lisätiedot

G R A A F I N E N O H J E I S T O

G R A A F I N E N O H J E I S T O GRAAFINEN OHJEISTO 2 SISÄLLYS PERUSELEMENTIT APUELEMENTIT PERUSELEMENTIT Tunnus 3 Tunnuksen suoja-alue 4 Tunnuksen käyttö 5 Värit 6 APUELEMENTIT Graafinen elementti 7 Slogan 8 Sähköpostikutsu 10 Tutkimusraportti,

Lisätiedot

Akavan. graafinen ohjeistus

Akavan. graafinen ohjeistus Akavan 27.5.2013 graafinen ohjeistus Esipuhe Tunnus Opiskelijoiden tunnus Akavalainen-tunnus Tunnuksen suoja-alue Tunnuksen käyttö Väripaletti Typografia Kuvat, muodot ja värit Akavan slogan ja strategiset

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KES KUSJÄRJESTÖ

GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KES KUSJÄRJESTÖ GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KES KUSJÄRJESTÖ Päivitetty 16.5.2006 TAVO ITTEENA YH TENÄINEN JA TUNNISTETTAVA JÄRJES TÖ ILME Graafinen ohjeisto antaa ohjeet ja mallit siitä, miltä Suomen

Lisätiedot

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI...

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... GRAAFINEN OHJEISTO 1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 PÄÄLLEKKÄISVERSIO... 4 RINNAKKAISVERSIO... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... 5

Lisätiedot

6AIKA GRAAFINEN OHJEISTO V E RSI O 2. 0

6AIKA GRAAFINEN OHJEISTO V E RSI O 2. 0 6AIKA GRAAFINEN OHJEISTO V E RSI O 2. 0 2 7.1 0.2 0 1 4 SISÄLLYSLUETTELO 01 Tunnus Tunnus ja sen osat 3 Suoja-alueet 4 Musta ja valkoinen tunnus 5 English logo version 6 02 Tunnusvärit Tunnusvärit 7 03

Lisätiedot

Oulun yliopiston www-sivujen tekeminen

Oulun yliopiston www-sivujen tekeminen Oulun yliopiston www-sivujen tekeminen Oulun yliopiston ja sen yksiköiden www-sivuilla noudatetaan yliopiston www-politiikan peruslinjauksia sekä graafisen ohjeiston mukaista visuaalista linjaa. Yhtenäisellä

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto Linnan Kehitys Oy

Graafinen ohjeisto Linnan Kehitys Oy Graafinen ohjeisto Linnan Kehitys Oy 09/2014 Tämä graafinen ohjeisto on apuväline Linnan Kehitys Oy:n viestintään. Tunnusten käyttöoikeudet: Linnan Kehitys Oy Visuaalinen ilme: Muotoilutoimisto Siltanen

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS versio 1.0

GRAAFINEN OHJEISTUS versio 1.0 GRAAFINEN OHJEISTUS versio 1.0 THE VOICE The Voice on hyväntuulinen ja positiivinen ystävä jonka elämäntehtävä on viihdyttäminen! The Voicen idea on soittaa uptempoista pop-musiikkia, jota höystetään mielenkiintoisilla

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS LOGOT NENÄPÄIVÄ GRAAFINEN OHJEISTUS 2014 NENÄPÄIVÄ

GRAAFINEN OHJEISTUS LOGOT NENÄPÄIVÄ GRAAFINEN OHJEISTUS 2014 NENÄPÄIVÄ GRAAFINEN OHJEISTUS LOGOT GRAAFINEN OHJEISTUS 2014 GRAAFINEN OHJEISTUS LOGOT LOGO Nenäpäivä-tunnuksen kanssa saa leikkiä ja käyttää mielikuvitusta. Tunnukselle saa löytää uusia mitä merkityksellisempiä

Lisätiedot

Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto

Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto Sisällysluettelo Graafinen ohjeisto 3 Naantalin kaupungin logo 4 Vaakuna 5 Logon rakenne 6 Logon suoja-alue 7 Logon käyttö 8 Värit 9 Typografia 10 Originaalien värijärjestelmät

Lisätiedot

Sisällys. 1 Tunnus 4. 2 Käyttöehdot 5. 3 Värit 6. 4 Typografi a 7. 5 Sovellukset 8. www.rakennepalvelu.com

Sisällys. 1 Tunnus 4. 2 Käyttöehdot 5. 3 Värit 6. 4 Typografi a 7. 5 Sovellukset 8. www.rakennepalvelu.com Graafinen ohjeisto Sisällys 1 Tunnus 4 2 Käyttöehdot 5 3 Värit 6 4 Typografi a 7 5 Sovellukset 8 www.rakennepalvelu.com 1 Tunnus Rakennepalvelu Jurva Rinne Ky:n tunnus koostuu kuusisymbolista ja yrityksen

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 3.2. Tunnus (ilman koulutus-sanaa) ja tunnuksen suoja-alue Tunnuksen muotoilu perustuu sanaan FINVA, erillistä liikemerkkiä ei käytetä. Tunnuksessa yhteen sulautuvat Finanssi ja vakuutus.

Lisätiedot

isto nen ohje aafi Gr 1

isto nen ohje aafi Gr 1 Graafinen ohjeisto 1 Yritystunnus Porin Seudun Matkailu Oy MAISAn yritystunnus muodostuu maisa - tunnuksesta ja Porin Seudun Matkailu Oy -logosta. Yritystunnuksen pyöreät ja vahvat muodot viestivät yrityksen,

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU - GRAAFINEN OHJEISTO

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU - GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU - GRAAFINEN OHJEISTO KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU / Graafinen ohjeisto Kajaanin ammattikorkeakoululla on oma tunnistettava, visuaalinen ilmeensä, joka näkyy

Lisätiedot

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston. Graafinen ohjeisto

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston. Graafinen ohjeisto Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston Graafinen ohjeisto Logo Liekkireunat Otsikkoteksti Luetteloteksti Osoite Graafisen ilmeen osat Valkeakosken ammatti- ja aikuiskoulutuskeskuksen visuaalinen ilme muodostuu

Lisätiedot

Graafi nen ohjeisto 2011

Graafi nen ohjeisto 2011 Graafinen ohjeisto 2011 Sisältö Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto ry:n (SMTHL) visuaalinen ilme uudistettiin syksyllä 2010. Liiton jo pitkään käytössä ollut liikemerkki säilytettiin ennallaan ja muu

Lisätiedot

Graafinen ohje. Tunnuksen käyttöohje Kouluruokadiplomin ansainneelle koululle 24.4.2014

Graafinen ohje. Tunnuksen käyttöohje Kouluruokadiplomin ansainneelle koululle 24.4.2014 Graafinen ohje Tunnuksen käyttöohje Kouluruokadiplomin ansainneelle koululle 24.4.2014 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Graafinen tunnus... 4 Tunnuksen käyttö... 5 Värinumerot... 6 Tiedostot... 7 Kouluruokadiplomi-TUNNUKSEN

Lisätiedot

Lataa Hyvää Suomesta -merkki osoitteesta: www.hyvaasuomesta.fi/kuvapankki/hyvää-suomesta-logot

Lataa Hyvää Suomesta -merkki osoitteesta: www.hyvaasuomesta.fi/kuvapankki/hyvää-suomesta-logot GRAAFINEN OHJEISTO Hyvää Suomesta -merkin käyttöoikeus on Ruokatieto Yhdistys ry:n jäsenillä sekä niillä MTK:n ja SLC:n jäsenillä, joille Ruokatieto on myöntänyt merkin käyttöoikeuden. Tutustu huolella

Lisätiedot

LUOVA ETELÄ-KARJALA LOGO

LUOVA ETELÄ-KARJALA LOGO LUOVA ETELÄ-KARJALA LOGO Luova Etelä-Karjala logon lähtökohtana on maantieteellisen alueen muoto liitettynä Saimaaseen ja eteläkarjalaisten kädentaitoihin ja luovuuteen, monipuoliseen taito-tieto-osaamiseen.

Lisätiedot

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ SISÄLTÖ TUNNUS JA SEN KÄYTTÖOIKEUS 3 TUNNUKSEN RAKENNE 4 VÄRIT 5 TUNNUKSEN KÄYTTÖ 6 CO-BRANDING 9 GRAAFISET ELEMENTIT 10 YHTEYSTIEDOT 13 TUNNUS JA

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Johdanto 3

Sisällysluettelo. 1 Johdanto 3 GRAAFINEN OHJEISTO Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Logon/liikemerkin rakenne 3 2.1 Logon/liikemerkin rakenne 4 markkinointiviestinnässä 2.2 Suoja-alue 4 2.3 Värit ja esitystavat 5 2.4 Värit markkinointiviestinnässä

Lisätiedot

Opas Joensuun kaupunginteatterin visuaalisen ilmeen käyttöön

Opas Joensuun kaupunginteatterin visuaalisen ilmeen käyttöön Opas Joensuun kaupunginteatterin visuaalisen ilmeen käyttöön Johdanto sisällysluettelo Logo... 3 Logon käyttö... 4 Logon sovellukset... 5 Väripaletti... 6 Joensuun kaupunginteatteri on saanut uuden visuaalisen

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 2013

GRAAFINEN OHJEISTO 2013 GRAAFINEN OHJEISTO 2013 GRAAFINEN OHJEISTO 1 Johdanto Kainuun ammattiopiston yhtenäinen graafinen ilme vahvistaa kuvaa laadukkaasta ja luotettavasta toiminnasta ja sitä kautta lisää vetovoimaisuutta ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Alkusanat s. 3. Peruselementit visuaalisessa suunnittelussa. Arvot mukana visuaalisessa viestinnässä. 1.1 Tunnus s.

Sisällysluettelo. Alkusanat s. 3. Peruselementit visuaalisessa suunnittelussa. Arvot mukana visuaalisessa viestinnässä. 1.1 Tunnus s. Graafi nen ohjeisto Sisällysluettelo Alkusanat s. 3 Peruselementit visuaalisessa suunnittelussa Arvot mukana visuaalisessa viestinnässä 1.1 Tunnus s. 4 Tunnuksen värillisyys 1.2 Tunnuksen variaatiot s.

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1

GRAAFINEN OHJEISTO 1 GRAAFINEN OHJEISTO 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Johdanto... 3 Logon eri versiot... 4 Kuinka logoa ei tule käyttää.... 5 Logon suoja-alue... 6 Slogan.... 7 Typografia... 8 Tämän manuaalin tarkoitus on ohjeistaa

Lisätiedot

ohjeistus retkikerho

ohjeistus retkikerho Graafinen ohjeistus Esittely Oulun luonnonsuojeluliiton alla toimiva Retkikerho on kanava, jonka avulla voi helposti irrottautua arjesta kaupungin lähiluontoon. Retkitarjonta on hyvin monipuolinen ja kerhon

Lisätiedot

Visuaalinen ohjeisto. Peruselementit Huhtikuu 2010

Visuaalinen ohjeisto. Peruselementit Huhtikuu 2010 Visuaalinen ohjeisto Peruselementit Huhtikuu 2010 SISÄLTÖ 2 SITRA LYHYESTI...3 SITRAN VISUAALINEN ILME...4 PERUSELEMENTIT Tunnus Tunnus...5 Tunnuksen käyttö...6 Tunnuksen virheellinen käyttö...7 Tunnushakemisto...8

Lisätiedot