SKI 2011 N E W S ESPOO SLALOM RY:N KAUSIJULKAISU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SKI 2011 N E W S ESPOO SLALOM RY:N KAUSIJULKAISU"

Transkriptio

1 SKI 2011 N E W S ESPOO SLALOM RY:N KAUSIJULKAISU

2 SKI 2011 N E W S Pääkirjoitus s. 3 Minä näen sinut s. 4 Urheilun ja koulun yhteensovittaminen s. 6 Junior - valmennusryhmät s. 9 Matkalla huipulle: s.10 Jens Henttinen ja Kasper Hietanen Espoo Slalom ry:n kausijulkaisu Painos 500 kpl Joulukuu 2010 Päätoimittaja: Tarja Sandell Kuvat: Juha Paananen, Tarja Sandell Taitto: Tarja Sandell Paino: Kopijyvä Oy, Espoo, 2010

3 PÄÄKIRJOITUS Kimmo Helle Puheenjohtaja Hiihtokausi on päässyt täällä pääkaupunkiseudulla jo hyvään vauhtiin. Seuramme Espoo Slalomin kotirinteessä Vihti Skissä ensimmäiset treenit saatiin pidettyä marraskuun puolella hyvissä oloissa. Tämä on harvinaista herkkua, sillä viime talvena, joka oli aivan erinomainen alppihiihdon kannalta, pääsimme kunnolla treenaamaan kotirinteessämme vasta monta viikkoa myöhemmin. Sen lisäksi, että talvisäät hellivät meitä alppihiihdossa mukana olevia, on selvästi enemmän uusia harrastajia löytänyt tiensä lajin pariin. Tämä on ilahduttavaa, koska pääkaupunkiseudun mustat tai myöhään alkaneet talvet ovat olleet esteenä tälle kehitykselle. Espoo Slalom on panostanut koko 2000-luvun selkeään systeemiin, jossa alppihiihdon pariin mukaan tulevat uudet laskijat ohjataan aloituskauden jälkeen oman innostuksen ja taitojen mukaisesti vastaaviin ryhmiin. Espoo Slalomin erikoispiirre on merkittävä Masterstoiminta, jossa on mukana noin 70 aikuista laskijaa. Myös Masters-toiminnassa tarjoamme kaikkia vaihtoehtoja vapaalaskutaitojen hiomisesta Mastersien kilpailutoimintaan. Kilpailutoiminta onkin Espoo Slalomin keskeisiä painopistealueita. Menneellä kaudella saavutimme yhteensä 32 SM-tason mitalia, jotka jakautuivat siten, että yleisen sarjan mitaleita kertyi viisi, juniorisarjojen mitaleita yhdeksäntoista ja Masters-sarjoista yhteensä kahdeksan mitalia. Ne, jotka haluavat panostaa alppihiihtoon kansallisella tasolla nuoresta iästä lähtien, saavat nauttia seuramme perinteisestä koulutusputkesta Racing Kidsryhmän kautta RACE-ryhmiin. Uudempana toimintamuotona, mutta jo vuosien kokemuksella tälläkin alueella, olemme lisänneet harrastajaryhmiä, jossa juniorit voivat vähäisemmällä mutta kuitenkin kunnon panoksella tutustua lajin saloihin ja samalla eteläisen alueen kilpailutoimintaan. Menestyksekäs kilpailutoiminta yhdessä muiden seuran aktiivisuutta osoittavien kriteereiden kera siivitti Espoo Slalomin jälleen kerran Ski Sport Finlandin seuraluokittelussa palkintosijalle, tällä kertaa kolmansiksi. Jotta tämä menestys jatkuisi myös tulevaisuudessa, toivotan kaikille ESSLAlaisille menestyksekästä harjoittelu- ja kilpailukautta! 3

4 MINÄ NÄEN SINUT Teksti: Matti Henttinen Länsi Afrikassa Zulut tervehtivät toisiaan sanomalla: Skihona - minä näen sinut. Toinen vastaa tervehdykseen: Sawubona olet tullut nähdyksi. Kun näemme toisen, näemmekö hänessä omat ennakkoluulomme hänestä, vai sen mitä hänestä voi kasvaa? Urheilijalla on nuoresta pitäen paljon tarpeita ja niistä merki3ävimpiä on tulla nähdyksi. Yksi useimmin kuultu kysymys juniorialppivalmentajalle onkin: Näitsä mun laskun? Jos näimme, niin olimmeko kiinnostuneempia ongelmista vai ratkaisuista? Lähes jokainen osaa laskea, montako omenaa kasvaa yh- dessä omenapuussa moni luulee osaavansa laskea en- nakolta, montako omenapuuta kasvaa yhdestä ome- nasta. Yhtä merki3ävää kuin tulla nähdyksi on kokemus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Erään aja3elutavan mukaan synnymme ja elämme keskusteluissa, joita käymme tois- temme kanssa. Keskustelun kau3a ihmiseen ikään kuin tulee henki - hän tulee näkyväksi ja on olemassa. Kom- munikaaeomme johtaa hyvään suuntaan, jos kuulemisen ja ymmärryksen lisäksi osalliset kokevat ajatustenvaihdon seurauksena enemmän toivoa kuin sitä ennen. Kuinka usein valmennuksessa toimimme niin, e3ä tämä toteu- tuu? TÄRKEINTÄ ON KASVATTAA HYVIÄ IHMISIÄ Kun urheilija onnistuu ja menestyy, niin ympäristön kiin- nostus hänestä lisääntyy. Valmentajat ja taustajoukot suuntaavat huomiotaan herkemmin voi3ajiin ja useat heidän kanssaan työskennelleet o3avat mielellään an- siota menestyksestä. Tämä on varsin inhimillinen piirre meissä ihmisissä. Lokakuussa 2009 Hintertuxissa vuosia Saksan maailmancupjoukkueessa laskenut urheilija kertoi olevansa helpo3unut pudo3uaan joukkueesta ja voi- vansa nyt urheilla pienessä monikansallisessa Eimissä. Hän sanoi maajoukkueessa olleen paljon ongelmia kun toiminta ja kiinnostus pyörivät pääasiallisese joukkueen tähelaskijan ehdoilla ja ympärillä. Nyt hän koki valmenta- jansa olevan aidose kiinnostunut hänestä ja hänen kehit- tymisestään. Milloin ihminen tarvitsee eniten tukea ja kannustusta: edistyessään ja onnistuessaan vai ollessaan oppimistasanteella tai muita perässä? Ingemar Sten- markia, SEg Strandia ja Thomas RingbranEa Tärna IK Fjällvindenissä valmentanut SEg- Ove Gustavsson sanoi: Tärkeintä on kasva3aa hyviä ihmisiä, nämä tulokset tu- levat si3en perässä. Sama urheilijakolmikko oli aikanaan Ruotsin maajoukkue. Valmentajan perustehtäviä on au3aa urheilijaa kehit- tymään urheilijana ja ihmisenä. Onnistuakseen tässä mahdollisimman hyvin hänen tulee tuntea ja osata kaksi asiaa: laji ja urheilija. Jollei tunne lajia, niin sitä on vaikea ope3aa tai kehi3ää ja jollei tunne urheilijaa, niin on samantekevää kuinka paljon lajista Eetää. Säännöt, tek- niikat ja välineet muu3uvat jatkuvase. Suurin edistys valmennuksessa ei väl3ämä3ä löydykään urheilun tek- nisestä nippelieedosta. Sen jo osaavat kaikkien maiden valmentajat ja urheilijat. 4

5 HILJAINEN TIETO ON ALASTOMAN KEISARIN UUDET VAATTEET Osaaminen ei majaile kenenkään pään sisällä, vaan ih- misten välisessä vuorovaikutuksessa. Osaajien hiljainen Eeto on harhaa - mitään hiljaista Eetoa ei ole olemas- sakaan, on vain hiljaisia ihmisiä. Jollei kommunikoida, niin kaikki oppivat lisää sitä minkä osaavat jo. Jalkapallo- maajoukkueessakin. Suomessa on kauan ollut liian vähän yhteistä kehitystyötä alppihiihdon ympärillä. Nuorilla ur- heilijoilla ei ole asiaa tulevaisuuden huippu- urheilija- ehdokkaiksi, jos opetamme heille vain nykyistä Eetoa. Urheilijoille on luotava edellytykset oppia oppimaan ja itse tutkimaan ja tuo3amaan jatkuvase uu3a Eetoa. Tu- levaisuuden aikuisurheilumenestystä kanna3aa etsiä nuorten urheilijoiden valmennusmetodologiasta, peda- gogiikasta, urheilijan oppimisstrategioiden tuntemisesta, tunteiden säätelytaidoista, tutkivan oppimisen asen- teesta, ratkaisukeskeisestä työo3eesta, coachaavasta johtamiskul3uurista ja - kuten tähänkin ase - kovasta työstä. Urheilusosiologit ovat laskeneet, e3ä teollistuneista maista tulee yksi kansainvälisen tason huippu- urheilija asukasta kohden. Suomesta löytyy siis 21 täl- laista yksilöä kaikista lajeista yhteensä. On melko selvää, e3ei siihen ryhmään mahdu kovinkaan montaa yhden lajin edustajaa. Kun Hanno Mö3ölä päätyi Käpylän Pant- tereiden, Pakilan NMKY:n ja Helsingin NMKY:n kau3a NBA:han, niin monen pitkän pojan mielessä akevoitui ajatus, joka aikaisemmin oli ollut mahdoton. Muutama vuosi si3en Mö3ölän kasva3ajaseurassa laske\in, e3ä nykyisellä jäsenmäärällä ja toiminnalla seuraava oma mies lähtee NBA:han 200 vuoden kulu3ua. Unelmia pitää olla, muuten ne eivät voi toteutua. Siitä tuskin on mitään hai3aa, jos 20 nuorta laskijaa kuvi3elee olevansa Kalle Palander, mu3a siitä voi seurata vaikeuksia, jos näiden jokaisen nuoren isä luulee olevansa Jouni Palander. Tosin viime kesänä Turkissa pidetyssä valmennuksen maail- mankongressissa Mark Williams muistu\ jokaisen huippu- urheilijan taustalla olevan hullun vanhemman. Kalle Palanderin kilpailullinen menestys ja värikäs per- soona ovat ymmärre3äväse tyydy3äneet monien Er- kistelynhaluja. Kallen uran tärkeintä anea Suomen alppi- hiihdolle ei kuitenkaan ole ymmärre3y tutkia rii3äväse. Lähes neljän vuoden voitoton jakso ja välillä on kiinnostava. Yhtä lailla parin vuoden aikaiset vaiheet ennen 2010 Söldenin suurpujo3elua. Kun ei olekaan mahdollista harjoitella tai onnistumiset loistavat poissaolollaan, niin minkälainen aja3elu tekee toiminnan mielekkääksi ja säily3ää sen mielekkäänä? Miten odotukset, paineet ja vuorovaikutus tuolloin ovat vaiku3aneet? Mitkä uskomukset ovat tehneet onnistu- miset mahdollisiksi? Miten omenapuun verso on pide3y elossa vai onko sitä jatke3u pistokkaalla? VALMENTAJA EI TEE URHEILIJAA Valmentaja ei tee urheilijaa, eikä vanhempi tee urheilijaa, urheilija tekee itsestään urheilijan jos on tehdäkseen usein valmennuksesta huolima3a. Meillä pitää olla halu ja kyky nähdä urheilijat silloin, kun he sitä eniten tarvit- sevat ja se mitä he voivat saavu3aa isommalla kaarella kuin seuraavissa kisoissa tai ensi kaudella. Meille suurimmat saavutukset ovat, kun onnistumme kasva3a- maan laskijoita, jotka haluavat jatkaa alppihiihtoa aikuisurheilijaksi ase ja katsoa mihin ne omat rahkeet si3en lopulta oikease rii3ävät. Viime kaudella maailmancupin top 10 laskijoissa oli niin miehissä kuin naisissa vain yksi laskija, jolla oli alle 20 akeivihiihtovuo3a. Näitsä mun laskun? Jos näimme, niin mitä oikein näimme ja kuinka kauas osasimme kat- soa? Näimmekö omenan, siemenen, verson, puun vai kannon kaskessa? Skihona Minä näen sinut Sawubona Olet tullut nähdyksi LISÄÄ ARTIKKELEITA MM. MENTAALISESTA VALMEN- NUKSESTA LÖYDÄT OSOITTEESTA URHEILU JA MENTAALINEN VALMENNUS. HYVIÄ LUKUHETKIÄ! 5

6 URHEILUN JA KOULUN YHTEENSOVITTAMINEN - Teksti: Anne ja Jyrki Larilahti ALA-ASTEELTA LUKIOON Opetushallituksen pääjohtajan Timo Lankisen johtama työryhmä on jättänyt opetusministerille esityksen perusopetuksen uusista tavoitteista ja tuntijaosta. Uuden tuntijaon mukaan peruskoulun liikuntatuntien määrä lisääntyisi, mikä on hieno asia ja askel oikeaan suuntaan. Mutta entäpä sitten koulun ulkopuolellakin urheilevat lapset? Miltä heidän koko päivän tuntikehyksensä pitäisi näyttää, ja miten urheilu ja koulu sovitetaan yhteen niin, että molemmat saavat riittävästi aikaa ja huomiota? Eri lajien parissa tulee esiin erilaisia haasteita, ja alppihiihto harrastuksena vaatii koulun ja lajien yhteensovittamiselta paljon. Kaikkein näkyvimmän yhteensovittamisen tarpeen luovat koti- ja ulkomaanleireillä vietetyt koulupäivät. Myös viikkoharjoitukset vaikuttavat päivärytmiin siten että kouluasiat täytyy ennakoidusti huomioida. Iso osa monen aikuisen sosiaalisesta elämästä on tänä päivänä kytköksissä työhön, työpaikalle ja työkavereihin. Lasten- ja nuorten tapauksessa taas kouluun. Tästä syystä urheilun ulkopuolisen elämän edellytysten vahvistaminen ja säilyttäminen kavereineen, kyläilyineen ja muine muotoineen on laajemmin ajateltuna osa samaa kokonaisuutta. Ala-aste Ala-asteella korostuu oman opettajan ja vanhempien välinen yhteistyö. Oppilaitoksen rehtori päättää poissaoloista ja asettaa yhteistyön yleisen sävyn, mutta käytännössä vastuu oppimisen etenemisestä on opettajalla ja vanhemmilla. Useimmat lapset asuvat sen verran kaukana harjoittelurinteistä, että iltatreenit matkoineen nielaisevat helposti koko illan. Läksyjen, ruokailujen ja riittävän unen suunnittelu vaatii vanhemmilta systemaattisuutta, mutta on suhteellisen helppoa. Monimutkaisemmaksi kuvio muuttuu siinä vaiheessa, kun leiritykset alkavat. Tasosta riippuen leiripäiviä tulee kaudelle kymmenestä sataan, joten kirjo on melkoinen. Määrästä riippumatta on hyvä, että päivärytmi pidetään mahdollisimman tasaisena. Ennen leiriä opettaja kertoo, mitä poissaoloaikana tulee tehdä, ja leirillä pidetään läksytunteja arkipäivisin ohjelmaan ennalta sovittuna aikana. Läksyjen lisäksi varsinkin ylemmillä vuosiluokilla opiskeluaikaa menee kokeisiin valmistumiseen ja onpa leirillä välillä mukana myös itse kokeet, jotka urheilija tekee aikuisen valvonnassa opettajan kanssa sovittuna aikana. Päivärytmi leireillä on aina kiireinen ja harjoittelun, levon, ruokailun, koulutyön ja myös tarvittavan vapaa-ajan yhteensovittaminen usein haastavaa. Olosuhdetekijöillä on tässä asiassa iso merkitys. Ovatko kaikki leiriläiset liikkeellä samalla ajatuksella koulunkäynnin suhteen vai ei? On huomattavasti helpompi innostaa lasta ahkeraan koulutyöhön yhtä aikaa kavereiden kanssa, kuin pakottaa yksi urheilija pakertamaan koulutyön parissa toisten keskittyessä näpräämään Nintendoa. Toinen merkittävä olosuhdetekijä on käytettävissä olevat tilat, soveltuuko kenties yhteismajoituksen joku tila luokkahuoneeksi vai onko koulutyö parempi suorittaa omassa rauhassa, omassa huoneessa? Näitäkin asioita on hyvä aina pohtia etukäteen Opettajalta tämä vaatii lisätyötä. On ennakoitava luokan etenemisvauhti ja sovitettava urheilijan vauhti siihen. Leirin jälkeen eteen paukahtaa kasa vihkoja tarkastettavaksi. Joskus kokeita tehdään eri tahdissa kuin muut, ja luokkakaverit joutuvat odottamaan omia tuloksiaan. Näkisinkin opettajan tärkeänä osana urheilijan tiimiä; periaatteessahan hän toimii kuin monet muutkin aloittelevan urheilijan sponsorit, lahjoittaa panoksensa palkkiona hyvä mieli. 6

7 Opettajan on hyvä jutella myös luokan muiden oppilaiden kanssa. Kun urheilija leireilee Levillä, Itävallassa, tai Norjassa, kuulostaa se muiden mielestä helposti lomailulta, ja erityiskohtelu epäreilulta. Kun oppilaille aukeavat leirielämän realiteetit kello kuuden herätyksineen ja tiukkoine ateria- ja unirytmeineen, on ero lomailun ja leireilyn välillä selkeämpi kaikille. Yläaste Yläasteella tahti urheilussa kiristyy ja koulukin puolestaan tulee vaativammaksi. Tässä vaiheessa urheilijalla itsellään on jo kehittynyt hyvä rutiini molempien töiden tekemiseen, mutta yläasteen tuntijärjestelmä tuo uusia haasteita. Opettajia on useita, periaatteessa jokaiselle oppiaineelle omansa. Oma opettaja ei enää auta keräämään läksyjä yhteen, ja ala-asteen siistin listan sijaan oppilas joutuu sopimaan jokaisen opettajan kanssa erikseen, miten leirin aikana toimitaan. Ja tietysti suurempaan opettajamäärään mahtuu jo paljon erilaisia opettajia, joilla on erilaisia mielipiteitä omasta roolistaan. Aineita tulee lisää, ja varsinkin kielet voivat olla hankalia itseopiskeltavia. Vielä jos käy huono tuuri, ja uuden aineen tunnit osuvat loppuviikkoon, jolloin tyypillisesti lähdetään jo leirille, onkin uuden asian oppiminen täysin urheilijan ja hänen vanhempiensa vastuulla. Jotkut seurat ovat hakeneet ratkaisua leiriopettajista. Käytännössä leiriopettajat ovat opettajaopiskelijoita tai virkavapaalla olevia opettajia, jotka auttavat koulutehtävissä ja keksivät oheistehtäviä. Useimmiten kuitenkin opettajana toimii edelleen oma äiti tai isä, joka samalla verestää vaikkapa saksankielentaitoaan. Välillä parhaan opin saa kuitenkin omilta tiimikavereilta, jotka ovat asiat jo käyneet läpi. Yläasteelle siirryttäessä voi urheilija siirtyä liikuntapainotteiselle yläasteelle, jossa koululiikunnan määrä on jonkin verran suurempi kuin muilla yläasteilla, mutta tärkeämpää lie urheilevan juniorin maailman ymmärtäminen ja koulun halukkuus osallistua urheilijan elämän tasapainoiseen järjestämiseen. Yhdeksäsluokkalaisilla on jo mahdollisuus hakeutua ns. ysiryhmään, joka on alppilukion yhteydessä järjestettävä opetus niille, jotka jatkavat yläasteen jälkeen alppilukiossa. Lukio Yläasteen jälkeen nuori tekee joka tapauksessa suuria valintoja; lähteäkö lukioon, ammatilliseen oppilaitokseen tai muuhun koulutukseen. Alppihiihtoa vakavasti harrastava nuori valitsee paljon suppeammasta valikoimasta. Suomessa on harvoja kouluja, jotka mahdollistavat riittävän harjoittelun ja ammattitaitoisen valmennuksen opiskelun ohessa. Varsinaiset alppilukiot ovat Nilsiässä toimiva Tahkon Alppikoulu ja Kuusamon Rukan Alppikoulu. Tässä vaiheessa tulee vanhempien avuksi uusia vastuunjakajia. Alppikoulun päämääränä on kehittää 7

8 urheilijoita nuorten maajoukkueeseen ja siitä ylöspäin kohti aikuisten arvokisoja. Opiskelu kulkee kuitenkin vahvasti rinnalla, ja jo päästäkseen alppikouluun, urheilijalla pitää olla näyttöjä opiskelumenestyksestä ja opettajien arviot kyvystä itsenäiseen opiskeluun painavat valintaprosessissa. Alppikoulujen ulkopuolella on tämän ikäisille ja tasoisille urheilijoille vaikeaa muttei mahdotonta löytää yhtä ammattitaitoinen ja tasapainoinen valmennus- ja opetusohjelma. Tällöin kyseeseen tulevat joidenkin lukioiden urheilulinjat ja paikalliset hyvät seura- valmentaja- ja harjoituspaikka olosuhteet. Jatkokoulutus Tavallisin valinta lukion jälkeen lienee keskittyminen täysin alppiuraan. Monet menestyneistä hiihtäjistämme kuitenkin myös opiskelee omaa tahtiaan yliopistossa. Tanja Poutiainen opiskelee kauppatieteitä ja Kristiina Rove juridiikkaa Rovaniemellä. Myös ulkomaiset yliopistot ovat varteenotettava vaihtoehto monelle. Kokonaisuus ratkaisee Läpi opiskeluajan, urheilu-ura asettaa siis vaatimuksia niin vanhemmille kuin opettajillekin. Asenteesta sitten riippuukin se, tekeekö urheilu opiskelun vaikeammaksi, vai tekeekö se opiskelusta itse asiassa monipuolisempaa ja palkitsevampaa kaikille osapuolille. Hyvä suhde lapsen opettajan kanssa antaa mahdollisuuden miettiä koulutehtäviä uudella tavalla. Äidinkielen lisätaitoja voi harjoitella vaikka kirjoittamalla blogia. Kielen harjoittelu saa uusia ulottuvuuksia, kun taitoja voi ulkomaan leireillä kokeilla oikeassa käytössä. Urheileva lapsi on tyypillisesti kurinalainen opiskelija, joka osaa motivoida itsensä tekemään ne tylsemmätkin tehtävät. Heillä on syvällinen ymmärrys harjoittelun ja asioihin keskittymisen tärkeydestä, ja usein ajankäytön hallinta on keskimääräistä parempaa. Itsenäisyys ja sisukkuus auttavat sekä urheilussa, että opiskelussa. Huipulle on monta tietä. Kokonaisvaltaisen kehittymisen kannalta välttämätöntä on kuitenkin tietynlainen tasapaino; harjoittelun, opiskelun, ihmissuhteiden ja muun harrastamisen välillä. Tämä vaatii herkkää vaistoa ja paljon kuuntelemista opettajilta, valmentajilta, ja ennen kaikkea vanhemmilta. KIRJOITTAJAT EIVÄT OLE OPETTAJIA TAI PEDAGOGEJA VAAN URHEILUA HARRASTAVIEN LASTEN VANHEMPIA JOTKA OVAT KIINNOSTUNEITA AIHEESTA JA PÄIVITTÄISTEN KOHTAAMISTENSA KAUTTA OVAT KUULLEET JA NÄHNEET MONIA MALLEJA ALPPILASTEN ARJESTA. 8

9 JUNIOREIDEN HARJOITUSRYHMÄT ALOITTELIJAT ENTRY Uusi ryhmä aloittaa joulukuussa 2010 Valmentajat Mika Kemppinen Terhi Raveala SPORT - RYHMÄT NANO TEAM Laskijat 17 kpl Valmentaja Mika Kemppinen TEAM HARALD Laskijat 17 kpl Valmentaja Harri Pöytäkivi RACE - RYHMÄT RACING KIDS Laskijat 14 kpl Valmentaja Maria Helle TUPLATEAM/ RACE 2 Laskijat 7 kpl Valmentajat Ari Aatsinki Jouni Kaitala TUPLATEAM/ RACE 1 Laskijat 14 kpl Valmentajat Jouni Kaitala Ari Aatsinki 9

10 MATKALLA HUIPULLE - KASPER HIETANEN JA JENS HENTTINEN Kaudella Ski Sport Finlandin nuorten maajoukkeessa on mukana kaksi ESSLAlaista Kasper Hietanen ja Jens Henttinen. Molemmat käyvät koulua ja treenaavat Kuusamossa Rukan alppikoulussa. Levin Maailman Cupin esilaskujen ja alkukauden tiiviin kotimaan FIS kisaohjelman lomassa pojat ehtivät vastata muutamiin kysymyksiin: 1. Kuka olet? 2. Kauan olet ollut mukana valmennuksessa? 3. Mikä sai aloittamaan alppilajit? 4. Paras saavutuksesi alppihiihdossa? 5. Parasta alppihiihdossa? 6. Tulevaisuuden tavoitteet JENS HENTTINEN MOTTO: NO IDOLS, JUST DIGNITY AND HARD WORK 1. Jens Henttinen, 17 v. (s. 1993) 2. Kisaamisen alotin n. 8 vuotiaana. Granista Esslaan siirryin kun olin 14 vuotias, 15 vuotiaana siirryin Rukan alppikoulun valmennusryhmään ja lukioon. 3. Ystävien kautta ja omasta kiinnostuksesta 4. Levin FIS kisan voitto marraskuussa Monia NSM mitaleja sekä yksi SM pronssi. 5. Lajin monipuolisuus sekä harjoittelun monipuolisuus. Alppihiihto on mukavaa ja innostus pysyy yllä, kun on uusia asioita koettavana ja opittavana. 6. Voittaa kaikki! KASPER HIETANEN 1. Kasper Hietanen,19 v. (s. 1991) 2. Alppihiihtovalmennuksessa yhdeksän vuotta, suksilla ollut ihan pienestä pitäen. 3. Isä 4. Pujottelun SM 1. miehet alle 20 sarjassa 5. Tunne kun tietää olevansa hyvä 6. Kehittyä tavoitteiden mukaisesti kohti maailman kärkeä 10 MOTTO: NÄILLÄ MENNÄÄN

11 ESSLA on mukana urheilun Tuplaturva - vakuutuksessa, joka sisältää vapaaehtoistyöntekijän tapaturmavakuutuksen sekä toiminnanvastuuvakuutuksen TIESITKÖ? Vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus Vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus korvaa liittojen, liittojen piirien tai alueiden tai urheiluseurojen toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia tapaturmia. Millaisia asioita Tuplaturva kattaa ja millaisin ehdoin? Vapaaehtoistyöntekijän ei tarvitse olla seuran jäsen, vakuutus on silti voimassa. Tapaturma voi sattua esimerkiksi talkoissa, valmennus-, koulutustapahtumissa, kilpailujen järjestelytehtävissä. Myös matkalla "vapaaehtoistyöhön" sattuneet tapaturmat kuuluvat vakuutuksen piiriin. Vakuutuksesta ei korvata tapaturmaa, jos se on sattunut kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa. Tapaturmavakuutuksessa on vakuutettuna kaikki alle 75-vuotiaat Toiminnanvastuuvakuutus Toiminnanvastuuvakuutus korvaa liiton tai seuran kolmannelle osapuolelle aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on korvausvastuussa. Vakuutus korvaa niin työsuhteisen kuin vakuutetun toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekevän aiheuttamat vahingot. Vakuutus kattaa myös järjestäjän vastuun esimerkiksi leireillä ja kilpailuissa. Lisätietoja SLU:Niina Majamaa, p tai Pohjola: p , 11

12

Alppikoulujen terveiset. Mitä Alppikouluun pyrkivän tulisi hallita. Ruka ja Tahko

Alppikoulujen terveiset. Mitä Alppikouluun pyrkivän tulisi hallita. Ruka ja Tahko Alppikoulujen terveiset Mitä Alppikouluun pyrkivän tulisi hallita. Ruka ja Tahko Rukan Alppikoulu lyhyesti Toiminta aloitettu 1995 Tavoite on kilpaurheilun ja koulun yhdistäminen Joka vuosi noin 20-25

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

SEURAKYSELY JA LISENSSIT VIESTINTÄ JA MUUT LIITON TARJOAMAT PALVELUT

SEURAKYSELY JA LISENSSIT VIESTINTÄ JA MUUT LIITON TARJOAMAT PALVELUT SEURAKYSELY JA LISENSSIT VIESTINTÄ JA MUUT LIITON TARJOAMAT PALVELUT Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, 00093 VALO, Finland puhelin 02 919 333 20, fax 09 3481 2095 office@stll.fi www.stll.fi www.facebook.com/taitoluistelu

Lisätiedot

MAANTIEPYÖRÄILYN ISM-KILPAILUT 18.-19.7.2009 KILPAILUOHJE

MAANTIEPYÖRÄILYN ISM-KILPAILUT 18.-19.7.2009 KILPAILUOHJE KÄLVIÄN TARMO 100 VUOTTA. MAANTIEPYÖRÄILYN ISM-KILPAILUT 18.-19.7.2009 KILPAILUOHJE PÄIVÄYS: 15.07.2009/TAPIO RAUMA YLEISTÄ Kilpailussa noudatetaan UCI:n ja SPU:n sääntöjä, kilpailun järjestäjän ohjeita

Lisätiedot

Koulu ja urheilu!?!? Jan-Erik Romar Åbo Akademi Koulu / opiskelu Urheilu ja tavoitteet Sosiaaliset suhteet Tytöt ja pojat Urheileminen Tyttö Poika Ikä Poissaolo koulusta Ruka-04 4 11 17,9 88 Ruka 2 9 16,8

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

FAM 20 vuotta - kauden avaus

FAM 20 vuotta - kauden avaus FAM 20 vuotta - kauden avaus FinnishAlpine MastersCup 2014 o Kalpalinna 18.-19.1.2014 P (FIS) + P (FIS) o Påminne 25.1.2014 P + P o Himos 1.-2.2.2014 SP + SP (SM) o Riihivuori 8.-9.2.2014 SP + SP o Tahko

Lisätiedot

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Suunta Jyväskylä ry. suunnistuksen erikoisseura Jyväskylässä Periaatteita ovat: - suunnistusseura, joka

Lisätiedot

Miksi jotain piti ja pitää tehdä?

Miksi jotain piti ja pitää tehdä? Miksi jotain piti ja pitää tehdä? kilpailijamäärät laskeneet rajusti viimeisen 25 vuoden aikana (huom. nuorten SM Kitee, Kotka 2012) lajin kotimainen kilpailutoiminta menettänyt seksikkyytensä lähes kokonaan

Lisätiedot

Tampereen Pallo-Veikot. Valmennuslinja 2017

Tampereen Pallo-Veikot. Valmennuslinja 2017 Tampereen Pallo-Veikot Valmennuslinja 2017 TPV:n strategia ja tavoi6eet TÄHTIEN TEKIJÄ TPV kasva;aa lahjakkuuksista huippujalkapalloilijoita. Valmennuksessa keskeisin asia on yksilön tukeminen matkalla

Lisätiedot

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö TAVOITTEENA MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 OPPIMINEN OSAAMINEN KESTÄVÄ HYVINVOINTI

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

PARTIO- OHJELMAN SYVÄLLINEN TUNTEMUS Roadshow Kohtaus, 30.1.2015

PARTIO- OHJELMAN SYVÄLLINEN TUNTEMUS Roadshow Kohtaus, 30.1.2015 PARTIO- OHJELMAN SYVÄLLINEN TUNTEMUS Roadshow Kohtaus, 30.1.2015 Par6o on oheiskasva?aja Kaikilla eri kasva?ajilla on samantyyppinen haaste Lapset ja nuoret ovat laajassa mi?akaavassa samanlaisia ja kehitys

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

LEIJONATIE, YKSILÖN KEHITTÄMINEN. 22.1.2010 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1

LEIJONATIE, YKSILÖN KEHITTÄMINEN. 22.1.2010 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1 LEIJONATIE, YKSILÖN KEHITTÄMINEN 22.1.2010 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1 NUORTEN HARRASTAMISEN KULMAKIVET! Harrastamisen on oltava HAUSKAA ja HAASTEELLISTA Hauskuuden ja haasteisiin tarttumisen

Lisätiedot

Monikkoperheet. kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen. Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9.

Monikkoperheet. kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen. Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9. Monikkoperheet kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9.2014 Monikkoraskauksien lukumäärät Tilasto vuonna 2012 794

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Sanoista teoiksi EXCELLENCE Pyrkimys erinomaisuuteen Yhdessä tekeminen yhteisössä RESPECT Arvostus Ilo ja innostus 5v 15v 25v URHEILEVA IHMINEN Intohimo

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Elämäntapamuutos valmennusohjelma

Elämäntapamuutos valmennusohjelma Elämäntapamuutos valmennusohjelma Mitä on kokonaisvaltainen hyvinvointi? Fyysinen hyvinvointi -terveys, kunto, lepo, ruoka Henkinen hyvinvointi -suhde omaan itseen, itsetuntemus, itsensä arvostaminen,

Lisätiedot

Tavoitteena yhdistää opiskelu ja alppihiihtovalmennus tehokkaasti - Toiminut 23 vuotta eli vuodesta Suomen ensimmäinen alppikoulu - Osana Ski

Tavoitteena yhdistää opiskelu ja alppihiihtovalmennus tehokkaasti - Toiminut 23 vuotta eli vuodesta Suomen ensimmäinen alppikoulu - Osana Ski TAHKON ALPPIKOULU Tavoitteena yhdistää opiskelu ja alppihiihtovalmennus tehokkaasti - Toiminut 23 vuotta eli vuodesta 1994 - Suomen ensimmäinen alppikoulu - Osana Ski Sport Finlandin virallista alppivalmennusjärjestelmää,

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Helsingin NMKY. Kausi B-pojat (s.-02)

Helsingin NMKY. Kausi B-pojat (s.-02) Helsingin NMKY Kausi 2017 2018 B-pojat (s.-02) Asialista Esittely Valmentajat Tavoitteet ja kulmakivet HNMKY Pelaajapolku Urheilijaksi kasvaminen Kesäharjoittelu Kausi 2017-2018 Viestintä ja vuorovaikutus

Lisätiedot

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen LAPSET PUHEEKSI keskustelu Muokattu työversio 19.8.2015 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot

Yläkoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA Aikuisten välinen keskustelu Lyhennetty työversio 12.11.2014

Yläkoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA Aikuisten välinen keskustelu Lyhennetty työversio 12.11.2014 Yläkoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA Aikuisten välinen keskustelu Lyhennetty työversio 12.11.2014 Tytti Solantaus 2014 1 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän

Lisätiedot

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ EI taipuu tekijän mukaan + VERBI NUKU/N EI NUKU (minä) EN NUKU (sinä) ET NUKU hän EI NUKU (me) EMME NUKU (te) ETTE NUKU he EIVÄT NUKU (tekijänä joku, jota

Lisätiedot

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus vammattomalle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus vammattomalle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus vammattomalle vapaaehtoiselle Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tämä on esimerkki tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutuksesta.

Lisätiedot

Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011

Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011 Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011 Tavoite: Huippu-urheilun menestyksen, osaamisen ja arvostuksen nostaminen pitkällä aikavälillä (2020) Kansainvälisen kilpailukyvyn nostaminen

Lisätiedot

Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa

Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa Tervetuloa keskustelemaan Urheilun Pelisäännöistä! Keskustellaan lasten urheilun prinsiipeistä Sovitaan yhdessä ryhmän / joukkueen Pelisäännöista Kuullaan seuran

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Nuorten maajoukkueohjelma

Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelman tavoitteet Tuottaa mahdollisimman monta pelaajaa aikuismaajoukkueisiin vähintään 3 pelaajaa/ikäluokka 3 kansainvälisen tason huippua/vuosikymmen Kilpailla

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - egroupjr - Villihiiret - Karttaketut (aloittelijat) - Karttaketut - Karttaketut aloittelevat - Karttaketut

Lisätiedot

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti ONKS U N E L M I? I! Motivaatio Hyvinvointi Raha Pohdintakortti KÄDEN TAIDOT Käden taidot ovat nykyään tosi arvostettuja. Työssäoppimisjakso vakuutti, että tää on mun ala ja on siistii päästä tekee just

Lisätiedot

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä 30-60 minuuttia ryhmätöinä tai yksin, Harjoituslomakkeet ja kynät voi suorittaa osissa Tavoitteet Pohtia, minkälaisia ominaisuuksia ja taitoja omassa

Lisätiedot

(8) KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2014 ALAKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa 2014 Lappeenranta 2014, 2013 ja 2012 KOULUN TILAT JA TOIMINTA

(8) KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2014 ALAKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa 2014 Lappeenranta 2014, 2013 ja 2012 KOULUN TILAT JA TOIMINTA 16.6.2014 1 (8) KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2014 ALAKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa 2014 Lappeenranta 2014, 2013 ja 2012 KOULUN TILAT JA TOIMINTA Samaa mieltä koko maa 2014 Samaa mieltä Lpr 2014 Samaa

Lisätiedot

Hyvä rehtori, luokanvalvoja tai oppilaanohjaaja sekä oppilaat ja huoltajat VUOKATTI-RUKA URHEILUAKATEMIAN VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS

Hyvä rehtori, luokanvalvoja tai oppilaanohjaaja sekä oppilaat ja huoltajat VUOKATTI-RUKA URHEILUAKATEMIAN VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS Hyvä rehtori, luokanvalvoja tai oppilaanohjaaja sekä oppilaat ja huoltajat VUOKATTI-RUKA URHEILUAKATEMIAN VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS Valtakunnallinen yläkoululeiritys on osa Suomen Olympiakomitean

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä

Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä Imago kunnossa: pelaajat haluavat pelata seurassa,

Lisätiedot

JOPO VUOSIKELLO

JOPO VUOSIKELLO Marraskuu -Suunnitelmat jatkoopiskelupaikoista -Opintovierailut/tutustumiset - 2.leirikoulu Lokakuu -1.työpaikkaopiskelu -syysloma Oppimissuunnitelman laadinta (huoltaja mukana), -TAVOITTEET! Syyskuu -Ensimmäisten

Lisätiedot

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 Lapset palveluiden kehittäjiksi! Maria Kaisa Aula Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 1 YK-sopimuksen yleiset periaatteet Lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti eli lapsen oikeudet kuuluvat

Lisätiedot

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon?

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Kysely Bastian Fähnrich Kansainvälisyys- ja kulttuurisihteeri 2008: N = 35 opiskelijaa (Oulainen) 2007: N = 66 opiskelijaa (Oulainen) + 29 (Oulu) yhteensä = 95 - uusia kokemuksia

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka SISÄLTÖ Henkinen valmennus mitä? (tavoitteista, keinot ym) Mitä henkinen valmennus edellyttää

Lisätiedot

Alppilajien valmennusjärjestelmän uudistus ja TEAM 2018

Alppilajien valmennusjärjestelmän uudistus ja TEAM 2018 Mediatilaisuus 17.9.2014 Alppilajien valmennusjärjestelmän uudistus ja TEAM 2018 Tervetuloa! Ski Sport Finland Strategian tavoitetila Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa PODIUM talvilajien

Lisätiedot

Tämän kesän harjoitukset alkoivat joka kesäisellä vakiotreenillä pyöräillen Juvalta Savonlinnaan

Tämän kesän harjoitukset alkoivat joka kesäisellä vakiotreenillä pyöräillen Juvalta Savonlinnaan Moikka! Ihan ensiksi tämä blogiteksti on luonnollista tai pakollista aloittaa selittelyillä.. Vuosihan (tai nyt jo vähän reilu..) siinä vierähti ja en saanut tänne mitään aikaiseksi. Ajanpuute on aina

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet JÄHMETYN JÄÄDYN Mihin olemme menossa? Miten tähän on tultu? OLET TÄSSÄ. Kalle Hamm, 2008 Mitä nyt tapahtuu?

Lisätiedot

KOHTI TAVOITTEELLISTA KILPAURHEILUA

KOHTI TAVOITTEELLISTA KILPAURHEILUA MITÄ KILPAURHEILU ON? - SARJAKILPAILUT - KANSALLISET KILPAILUT - ALUEEN KILPAILUT - SM - KILPAILUT - MM - KILPAILUT MITEN SE MÄÄRITELLÄÄN? - TAVOITELÄHTÖISESTI - HARJOITTELUMÄÄRÄN SUHTEEN - MENESTYKSEN

Lisätiedot

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten?

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten? TULOHAASTATTELULOMAKE Tämän lomakkeen tarkoituksena on helpottaa opiskelusi aloitusta ja suunnittelua. Luokanvalvojasi keskustelee kanssasi lomakkeen kysymyksistä ja perehdyttää Sinut ammatillisiin opintoihin.

Lisätiedot

Ryhmien yhteenvedot. Urheiluoppilaitosseminaari Lahti 2017

Ryhmien yhteenvedot. Urheiluoppilaitosseminaari Lahti 2017 Ryhmien yhteenvedot Urheiluoppilaitosseminaari Lahti 2017 Mitä osaamista suomalaisessa urheilussa tulisi kehittää? Vanhempien osaaminen koulujen-seurojen-lajien yhteistyö Valmennusosaaminen Valmennusosaaminen

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

Auranlaakson koulu. Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili (alakoulu)

Auranlaakson koulu. Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili (alakoulu) Sivu 1/5 Auranlaakson koulu tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 64 vastaajaa 32 (50 %) 32 (50 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän tilava

Lisätiedot

Kilpailo-seminaarit 2006 Kari Niemi-Nikkola Suomen Olympiakomitea Valmennuksen johtaja. Lasten kilpaurheilusta huipulle

Kilpailo-seminaarit 2006 Kari Niemi-Nikkola Suomen Olympiakomitea Valmennuksen johtaja. Lasten kilpaurheilusta huipulle Kilpailo-seminaarit 2006 Kari Niemi-Nikkola Suomen Olympiakomitea Valmennuksen johtaja Lasten kilpaurheilusta huipulle Teemat Lahjakkuus Harjoittelu ja Kilpaileminen Monipuolisuus, erikoistuminen ja eriyttäminen

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Kuusiston koulu (Kaarina)

Kuusiston koulu (Kaarina) Sivu 1/5 Kuusiston koulu (Kaarina) tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 101 vastaajaa 59 (58 %) 42 (42 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 VASTANNEET LAJILIITOT KESÄLAJIT TALVILAJIT PALLOILULAJIT Ampumaurheiluliitto (Kivääri,

Lisätiedot

KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILIT 2015 ALAKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Lappeenranta 2015, 2014, 2013 koko maa 2015 KOULUN TILAT JA TOIMINTA

KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILIT 2015 ALAKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Lappeenranta 2015, 2014, 2013 koko maa 2015 KOULUN TILAT JA TOIMINTA 1 (8) 5.5.2015 KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILIT 2015 ALAKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Lappeenranta 2015, 2014, 2013 koko maa 2015 KOULUN TILAT JA TOIMINTA Samaa mieltä koko maa 2015 Samaa mieltä Lpr 2015 Samaa mieltä

Lisätiedot

UIMARIN POLKU AURAJOEN UINTI. Vesitaituriksi Turussa

UIMARIN POLKU AURAJOEN UINTI. Vesitaituriksi Turussa AURAJOEN UINTI Vesitaituriksi Turussa UIMARIN POLKU Uimarin polun tarkoituksena on selvittää uimarille ja vanhemmille uintiharrastuksen kulkua uimakoulusta aina kilpauintiin asti. Aurajoen Uinti ry haluaa

Lisätiedot

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ!

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! GPP on ohjelma, missä hyvin toimeentulevat rahoittajat suunnittelevat investoivansa iäkkäiden ihmisten eläkevakuutuksiin. Siksi GPP etsii 100.000 henkilöä, jotka haluavat

Lisätiedot

Porvoon Ajot 2013/Borgå Akilles Cykling

Porvoon Ajot 2013/Borgå Akilles Cykling Porvoon Akilles pyöräilyjaosto/borgå Akilles 18.2.2013 Syntynyt kesäkuussa 1992 Aloitti kilpapyöräilyn 2004 M-12 sarjassa Ylioppilas 2012 Mäntsälän lukiosta Aloittaa lokakuussa 2012 varusmiespalveluksen

Lisätiedot

KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILIT 2016 ALAKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Lappeenranta 2016, 2015, 2014 koko maa 2016 KOULUN TILAT JA TOIMINTA

KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILIT 2016 ALAKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Lappeenranta 2016, 2015, 2014 koko maa 2016 KOULUN TILAT JA TOIMINTA 1 (8) 29.4.2016 KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILIT 2016 ALAKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Lappeenranta 2016, 2015, 2014 koko maa 2016 KOULUN TILAT JA TOIMINTA Samaa mieltä koko maa 2016 Samaa mieltä Lpr 2016 Samaa mieltä

Lisätiedot

Tervetuloa CrossFit Kidsvanhempainiltaan

Tervetuloa CrossFit Kidsvanhempainiltaan Tervetuloa CrossFit Kidsvanhempainiltaan 8.9.2014 Aiheet Mitä on CrossFit valmennettavien terveyteen liittyvät asiat, jotka valmentajan tulisi tietää/ ottaa huomioon harjoituksissa ja leireillä urheilevan

Lisätiedot

St1 2015-2016. Juho Halonen Jussi Piirainen Vierumäki 28.5.2015

St1 2015-2016. Juho Halonen Jussi Piirainen Vierumäki 28.5.2015 St1 2015-2016 Juho Halonen Jussi Piirainen Vierumäki 28.5.2015 ST1 nuorten maajoukkue 2015-2016 Valmentajat: Jussi Piirainen ja Juho Halonen Urheilijat: Tytöt (6) Jasmi Joensuu (-96) Johanna Matintalo

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Tikkurilan Taitoluisteluklubi 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana Ice Melody Ice Sympathy Ice melody Luistelukoulu/ Timantit Ice Sympathy Luistelukoulu

Lisätiedot

PHS MÄKIJUNIORIT

PHS MÄKIJUNIORIT PHS MÄKIJUNIORIT 7.5.2011 Puijon Peipposet kesä 2010-2011 2011-2012 Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu 1 1 1 1 1 * 1 2 * 2 * 2 2 * 2 2 3 3 3 3 3 Siili 3 4 * 4 4 * 4 * 4 4 * 5 5 5 * 5 5 *

Lisätiedot

Ammattiopiston näkökulma. Erityisopettaja Tuula Niskanen Keski-Uudenmaan ammattiopisto 1.12.2015

Ammattiopiston näkökulma. Erityisopettaja Tuula Niskanen Keski-Uudenmaan ammattiopisto 1.12.2015 Ammattiopiston näkökulma Erityisopettaja Tuula Niskanen Keski-Uudenmaan ammattiopisto 1.12.2015 Mitä tukea nuoret haluavat vanhemmilta ja koululta? En oo tajunnu koskaan peruskoulussa matikkaa. Opettajan

Lisätiedot

Tervetuloa Kisakallioon!

Tervetuloa Kisakallioon! Suomen Suunnistusliitto ry Tervetuloa Kisakallioon! Yhä useampi suunnistaa Suunnistus näkyy Suunnistus hyvinvoinnin keulakuva Suunnistus menestyy SUOMI SUUNNISTAA Suunnistusliiton strategia 2016 2020 Suunnistus

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

E LAPSENI URHEILEE AINEISTO JA KUVAT:SPORT.FI

E LAPSENI URHEILEE AINEISTO JA KUVAT:SPORT.FI E2 2014-2015 LAPSENI URHEILEE AINEISTO JA KUVAT:T.FI ROK KI E2 ILO IRTI URHEILUH HARRASTUKSESTA Urheilu on loistava kasvualusta. Se tarjoaa lapselle mainiot edellytykset voida hyvin ja kehittyä tasapainoiseksi,

Lisätiedot

Syksy 2014 TERVETULOA!

Syksy 2014 TERVETULOA! Syksy 2014 TERVETULOA! Yleiskatsaus seuran toimintaan Junioritoiminnan esittely ja toimintatavat Vanhempien toimintamahdollisuudet Ajankohtaiset asiat Yleisurheilua ajassa perinteitä kunnioittaen Vuonna

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka

Lisätiedot

AC Kajaani valmennuslinja 2017

AC Kajaani valmennuslinja 2017 ACK pelitapa-oppaassa kerrotaan selkeästi millaista jalkapalloa ACK:ssa halutaan pelata! Pelitapa pyritään valitsemaan asetettujen tavoitteiden mukaan; junioreissa tavoitteet ovat pelaajakehityksessä ja

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN. Mitä nivelvaiheen aikana tapahtuu 2/2

ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN. Mitä nivelvaiheen aikana tapahtuu 2/2 ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN Mitä nivelvaiheen aikana tapahtuu 2/2 TULEVAN SEISKALUOKKALAISEN MUISTILISTA Minun on annettava itselleni aikaa tutustua uuteen koulurakennukseen, koulukavereihin ja opettajiin.

Lisätiedot

Liikkuva koulu -ohjelma, nuoret ja nuoret urheilijat

Liikkuva koulu -ohjelma, nuoret ja nuoret urheilijat Liikkuva koulu -ohjelma, nuoret ja nuoret urheilijat Liikkuvan koulun tavoitteet Aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä hyvinvoiva koululainen Lisää liikettä vähemmän istumista Oppimisen edistäminen Osallisuuden

Lisätiedot

Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus!

Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus! Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus! Onneksi olkoon odottava isä! Missä olit kun kuulit että sinusta tulee isä? Mitä toiveita / odotuksia / haaveita / pelkoja sinulla on lapseen liittyen? Millainen

Lisätiedot

INVICTUS TAEKWONDOURHEILIJOIDEN SEURAAVA ASKEL

INVICTUS TAEKWONDOURHEILIJOIDEN SEURAAVA ASKEL INVICTUS TAEKWONDOURHEILIJOIDEN SEURAAVA ASKEL Esitys Taekwondourheilijoiden kevätpäivässä 3/6/13 INVICTUS 2 TU11:n IDEA Taekwondourheilijat 2011 ry on taekwondoseura, joka tarjoaa huippuluokan taekwondo-opetusta

Lisätiedot

Bewe Sport Koululuistelu ja -kaukalopallo. Hyvän asian puolesta. Auta Meitä Auttamaan

Bewe Sport Koululuistelu ja -kaukalopallo. Hyvän asian puolesta. Auta Meitä Auttamaan Bewe Sport Koululuistelu ja -kaukalopallo Hyvän asian puolesta Auta Meitä Auttamaan Koululaisliikunta on tärkeää? Miksi me haluamme tehdä tätä: Yhteiskunnallinen vastuu koululaisten hyvinvoinnista Liikuntamahdollisuuksien

Lisätiedot

Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorinen harjoittelu

Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorinen harjoittelu Hämeenlinna 25.4.2009 Tampere Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorinen harjoittelu 1.Selvityksen tuloksia ja johtopäätöksiä 2.Mistä ongelmat ovat syntyneet? 3.Miten harjoittelua ja urheilua voisi

Lisätiedot

Valmennuksen kuulumiset NJS P07 VANHEMPAINILTA

Valmennuksen kuulumiset NJS P07 VANHEMPAINILTA Valmennuksen kuulumiset NJS P07 VANHEMPAINILTA 5.9.2017 Yleistä P07 joukkueen valmennuksesta Tällä hetkellä poikia on mukana 66kpl. Valmentajia 10 (11) + Samu tulossa mukaan kilparyhmän valmentajaksi Syyskierroksen

Lisätiedot

Mitä tehdään tehdään kunnolla.

Mitä tehdään tehdään kunnolla. SALIBANDYTOIMINNAN TOIMINTAOPAS MOTTO: Mitä tehdään tehdään kunnolla www.hirvhesalibandy.net Visio 2015 Hirvensalon Heiton salibandytoiminta rakentuu seuraavien keskeisten tavoitteiden ja arvojen varaan:

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä ikinä?

Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä ikinä? Mitkä ammatit sinua kiinnostavat? Mitkä asiat ilahduttavat sinua? Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä

Lisätiedot

OPS-KYSELY. Syksy Vetelin lukio

OPS-KYSELY. Syksy Vetelin lukio OPS-KYSELY Syksy 2015 Vetelin lukio KYSYMYKSET Mikä lukiossa on tärkeää? Millainen on unelmalukio? Missä ja miten opitaan parhaiten? VASTAAJAT 58 opiskelijaa 4 huoltajaa 7 opettajaa OPISKELIJAT Viihtyisät

Lisätiedot

Unelma hyvästä urheilusta

Unelma hyvästä urheilusta Unelma hyvästä urheilusta Lasten ja nuorten urheilun eettiset linjaukset Kuva: Suomen Palloliitto Miksi tarvitaan eettisiä linjauksia? Yhteiskunnallinen huoli lapsista ja nuorista Urheilun lisääntyvät

Lisätiedot

OPETTAJAN MM- KISAVIHKO

OPETTAJAN MM- KISAVIHKO OPETTAJAN MM- KISAVIHKO 2013 TYTTÖJEN ALLE 18-VUOTIAIDEN JÄÄKIEKON MM-KISAT Vierumäki ja Heinola 29.12.2012-5.1.2013 Sytytä tähti Light up a Star! Sisällys TYTTÖJEN MM-KISAT... 2 OPETTAJAN MM-KISAVIHKO...

Lisätiedot

Maastohiihdon linjaukset urheilijan polulla ja maastohiihdon ajankohtaiset asiat. Eero Hietanen Maastohiihdon valmennuspäällikkö

Maastohiihdon linjaukset urheilijan polulla ja maastohiihdon ajankohtaiset asiat. Eero Hietanen Maastohiihdon valmennuspäällikkö Maastohiihdon linjaukset urheilijan polulla ja maastohiihdon ajankohtaiset asiat Eero Hietanen Maastohiihdon valmennuspäällikkö 2016-2017 yleiskatsaus, huippu-urheilu MM-LAHTI 2017 ONNISTUMINEN!!! https://www.youtube.com/watch?v=li4t-beuao4

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI LAPSEN ITSETUNNON VAHVISTAJANA. PÄIJÄT-HÄMEEN VARHAISKASVATTAJA tapahtuma 19.5.2015 Piia Roos (Janniina Elo)

KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI LAPSEN ITSETUNNON VAHVISTAJANA. PÄIJÄT-HÄMEEN VARHAISKASVATTAJA tapahtuma 19.5.2015 Piia Roos (Janniina Elo) KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI LAPSEN ITSETUNNON VAHVISTAJANA PÄIJÄT-HÄMEEN VARHAISKASVATTAJA tapahtuma 19.5.2015 Piia Roos (Janniina Elo) KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI? Puhumista Lapsen ja aikuisen välillä ITSETUNTO?

Lisätiedot

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? To be or Wellbe 11.2.2010 Oulu Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM Nuoret työntekijät muuttavat työelämää: MEGATRENDIT

Lisätiedot

Espoon Telinetaiturit ry

Espoon Telinetaiturit ry Voimistelua läpi elämän Espoon Telinetaiturit ry Terveydenhuolto 1.6.2013 Motiivi ProHuippuseura-projektissa identifioidut kehityskohteet Urapolku-seminaari Kisakalliossa (2012) Yleiset havainnot seuran

Lisätiedot

Alppilajien Seurakokous ja Neuvottelupäivät. Vuokatti

Alppilajien Seurakokous ja Neuvottelupäivät. Vuokatti Alppilajien Seurakokous ja Neuvottelupäivät Vuokatti 11.10.2008 Agenda Seurakokous Sääntömääräiset asiat Alppilajien uudelleen organisoituminen Perustelut Käytännön asiat Alppihiihdon asiat tulevalla kaudella

Lisätiedot

IF-ryhmän tavoitteena on harrastemainen taitoluisteluharrastus, luistelun ilo ja onnistumisien kokeminen.

IF-ryhmän tavoitteena on harrastemainen taitoluisteluharrastus, luistelun ilo ja onnistumisien kokeminen. Taitoluistelijan polku Seinäjoen Taitoluistelijat ry LUISTELUKOULU Luisteluharrastus alkaa usein luistelukoulusta. Luistelukouluun tullaan pääsääntöisesti 3-4 vuotiaana. Luistelukoulujen tavoitteena on

Lisätiedot

Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili - (alakoulu) tulostusohje. Tytöt: 46% 38% 17% 24. Pojat: 61% 30% 9% 33. Tytöt: 63% 33% 4% 24

Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili - (alakoulu) tulostusohje. Tytöt: 46% 38% 17% 24. Pojat: 61% 30% 9% 33. Tytöt: 63% 33% 4% 24 Page 1 of 8 Auranlaakson koulu tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 57 vastaajaa 24 (42 %) 33 (58 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi Urheilun ja opiskelun yhdistäminen Urheilijan opintopolku Korkea-aste Yliopistot Ammattikorkeakoulut Toinen aste Lukiot Ammattioppilaitokset Peruskoulu Yläkoulut Alakoulut Alakoulut Monipuolinen ja laadukas

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot