lukukontrollia kertoo?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "lukukontrollia kertoo?"

Transkriptio

1 FWC0E FWC0EM FWC0EN FWC0EW Mitä yli FWC0MV FWC0NM lukukontrollia FWC0PA FWC0RC kertoo? FWC0UN FWC0WM FWC0XH FWC FWC

2 FWC0E FWC0EM FWC0EN Mitä yli FWC0EW FWC0MV lukukontrollia FWC0NM FWC0PA kertoo? FWC0RC FWC0UN FWC0WM Nopeasti jottain.. FWC0XH FWC101 Lisää Tara-raportissa ja kysy. FWC

3 Lukukontrolleja on monista lajeista. tässä esityksessä mukana vain selkä- ja harmaalokki 3

4 R.Juvaste Rengastaja TRK 1959 (oma lupa ) Kesä, järvet (ja lokit).. naatintaa.. 80-luvulta Lukurengasaktiivi 1993 ( > omaa) 4

5 Numeroita... yli Vuosina lukurengastettu - Selkälokkeja noin , joista noin päivähavaintoa (75 % Taralta), yht yksilöstä (tapaamis-% nousee noin 45 %) - Harmaalokkeja noin , joista noin phavaintoa (44 % Joensuusta), yht yksilöstä (tapaamis-% nousee noin 65 %) SIIS noin tapaamista ja liki yksilöä R-toimiston txt:stä Excel > yli 50 milj. tietoa (solua) Lisää lukuja posterissa ja Taran rapotissa 5

6 Lukuhavainnointi on ollut keskittynyttä Alue Yks. Hav. Lukurengasselkälokit TAMPER JOENSU KUOPIO % IL HLINNA HAUHO SAVONL HELSIN NOKIA LAHTI kpl yht Alue Yks. Hav. Lukurengasharmaalokit JOENSU TAMPER AKOSKI % KUOPIO LRANTA DE PL JOUTSE KOTKA ANJALA kpl yht

7 Myös metalleista on paljon lukuhavaintoja Mutta myös paljon tapettuja Alue Yks. Hav. Metallirengasselkälokit TAMPER HELSIN IL TURKU JOENSU KOKKOL ESPOO KUOPIO OULU LRANTA kpl yht Alue Yks. Hav. Metallirengasharmaalokit TURKU DE PARAIN TAMPER ESPOO LV LI DK PL LRANTA kpl yht

8 Selkälokki lukurengastukset asteruuduittain Selkälokki metallirengastukset asteruuduittain

9 Harmaalokki lukurengastukset asteruuduittain Harmaalokki metallirengastukset asteruuduittain

10 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Lukurengasselkälokkien ikäluokkasuhteet >8 kv 8 kv 7 kv 6 kv 5 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 kv Lukurengasselkälokkien ikäluokkasuhteet Tarasteella vuosina (tavatut yksilöt) Lukurengasselkälokkien kk-ikäsuhteet kv 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % >8kv 8kv 7kv 6kv 5kv 4kv 3kv 2kv 1kv Kuukausi Lukurengasselkälokkien ikäluokkasuhteet kuukausittain Tarasteella (vuosien yhteisarvot) Rengastajakokous Forssa R. Juvaste 10

11 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Lukurengasharmaalokkien ikäluokkasuhteet >3-8kv >8 kv 8 kv 7 kv 6 kv 5 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 kv Lukurengasharmaalokkien ikäluokkasuhteet Tarasteella vuosina (tavatut yksilöt) Lukurengasharmaalokkien kk-ikäsuhteet kv 100 % >8kv 90 % 8kv 80 % 7kv 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 6kv 5kv 4kv 3kv 2kv 1kv Kuukausi Lukurengasharmaalokkien ikäluokkasuhteet kuukausittain Tarasteella (vuosien yhteisarvot) Rengastajakokous Forssa R. Juvaste 11

12 Missä syntyneet? Tarasteella vuosina tavattujen poikasena luku- ja metallirengastettujen selkälokkien havaintomäärät syntymäkunnittain - lukurenkaat 2606 yks. = vihreä - met.renkaat 222 yks.=punainen 12

13 Missä syntyneet? Tarasteella vuosina tavattujen poikasena luku- ja metallirengastettujen harmaalokkien havaintomäärät syntymäkunnittain - lukurenkaat 2396 yks. = vihreä - met.renkaat 986 yks.=punainen 13

14 Mistä selkä- ja harmaalokit Tarasteelle tulivat? Edellisten havaintojen kuntakohtaiset määrät, kun välillä aika < 30 pv ja matka >100km. Vihreällä selkälokit ( 99 yks.) Lisäksi ulkomailta suoraan tuli 92 lintua (74 Israelista). Punaisella harmaalokit (248 yks.) Lisäksi ulkomailta tuli em. määrein 28 lintua. Kaikki lukurengashavaintoja. 14

15 POPULAATIOT Lukurengastutkimus on antanut uutta tietoa lokkipopulaatioista. Kaatopaikkalokkien yksilömäärät uskomattoman suuria. Jolly-Seber-populaatioanalyysit ovat perustuneet homogeenisuusoletukseen. Parempaan analyysiin päästään, kun huomioidaan alapopulaatiot ja käytetään monipaikka-analyysiä. Lukurengasdatasta tehdyn esianalyysin mukaan Tarasteella vierailee jopa eri harmaalokkia ja lähes selkälokkia. 15

16 FWC0E pvj yks Laitetaanpa havainnot 7-pv-bittijonoihin ja sitten pop.analyysillä FWC0EM FWC0EN (tässä Jolly-Seber) määräarviot FWC0EW lukurengastetuille FWC0MV FWC0NM FWC0PA Lukurengastettujen selkälokkien populaatioestimaatit std.virherajoin 2010 ja liukuvalla 2p-keskiarvolla FWC0RC FWC0UN FWC0WM FWC0XH FWC FWC

17 ja sitten kertomalla lukurengaslokit lukurengasuhteella saadaan 7pv-jaksojen kokonaispopulaatioestimaatit 15 >1kv selkälokkien lukurengasuhteet vuonna 2010 N = 2459 yks Selkälokkien kokonaispopulaatioestimaatit 2010 kolmen 7pv-jakson liukuvina keskiarvoina ka Kuukausi keskimääräisen viipymän avulla vuosiestimaatit => yks Tarasteen >1kv-selkälokkien keskimääräiset kokonaispopulaatioestimaatit

18 Vastaavasti >1kv harmaalokeille vuosittain Lukurengastettujen harmaalokkien populaatioestimaatit std.virherajoin 2010 ja 2p-liukuvalla keskiarvolla X = >1kv harmaalokkien lukurengasuhteet vuonna 2010 N = 8988 yks ka Kuukausi Harmaalokkien kokonaispopulaatioestimaatit 2010 kolmen 7pv-jakson liukuvina keskiarvoina Huom. J-S-analyysin homogeenisuusehto ei täyty (ikäluokat!!) Parempia malleja on! yks Tarasteen >1kv-harmaalokkien keskimääräiset kokonaispopulaatioestimaatit

19 LOKKIEN MUUTTO Lintujen muutto ja ilmastonmuutos on POP. Muuttoanalyysit käyttävät usein ensimmäisten ja viimeisten yksilöiden aikoja ja suurimpia muuttokerääntymiä ja havaintomääriä. Populaatioihin on vaikea päästä kiinni. Lukurengashavainnot antavat mahdollisuuden tutkia muuttoa keväästä syksyyn myös osapopulaatioissa. Myös ikäluokkien liikkeet ovat nyt seurattavissa, jopa yksilöhistorioina ja ulkomailla. 19

20 Selkälokkien saapuminen Vinikanlahdelle yks Selkälokkien muutto Tampereella 2005 Yks. 120 Lukurengasselkälokkien tulot ja lähdöt kolmen 7pv-jakson liukuvina keskiarvoina Läpikulkijat Nähdyt lukureng. Ryhm.kok. pop. Vierailijat Ei ryhm.kok.pop. Paikalliset Päivät huhtikuun alusta (7 pv jaksojen keskikohdat) Selkälokkien tulomuutto 2005 Taralla. Muutto pysähtyi. Tulo>1kv TuloJUV Lähtö>1kv LähtöJUV 20

21 Harmaalokkien tulo Viinikan jäälle (PiLy havainnot) 2009 yks 120 Lukurengasharmaalokkien tulo ( 1. havainto ) Tarasteelle pv jaksot 1.3. alkaen kv n= kv n= kv n= >5kv n= Kuviot Tampereelta, vastaavia ulkomailta. LOKIT MUUTTAA KOKO VUODEN!! 21

22 UUTTA TIETOA.. Selkälokkien muutosta.. 22

23 Analyyseihin alueittain - kuolleisuus.. - poikaskuolleisuus.. - ym. Read % of LBBG (L.f. fuscus) chicks read ringed from Finnish lakes (N=2562) FRC database R 2 = 0,5287 <100 (N=125) <150 (N=276) <200 (N=576) <250 (N=741) <300 (N=651) <380 (N=193) Wing lenght groups (N=Rringed chicks) 23

24 Poikasikä on tärkeä! Mittaa siipi! Harmaa- ja selkälokin PM-rengastusten iänmääritys-% (siipimitta tai ikäarvio) Luku- ja metallirengastukset erikseen 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % LR-HL MET-HL LR-SL MET-SL.. ja mittaamalla lisäksi nilkan varmistat lajin ja usein sexin!! 24

25 Nuorten seikkailut ja parviuskollisuus Nuorten lintujen liikkeet ovat mielenkiintoisia. Pohjoisimmassa eli Huippuvuorilla kävi nuori valkeakoskelainen harmaalokki ja juvselkälokki nousi Rovaniemelle. Brittiläinen selkälokki kävi Tarasteen lokkiparatiisissa ja toinen Joensuussa kahtena kesänä. Lokit saattavat liikkua syntymäjengeissä, vaikka alustavat lukurengasanalyysit eivät asiaa tue. 25

26 Muutama esimerkki lukurengastettujen Tarasteen lokkien historioista Näitä tutkimaan.. Selkälokit FWCX15 Rengastettu PM Kangasala. Tapaamisia 338 kertaa vuosina , aina Tarasteella, paitsi kerran Israelissa FWC1KV Rengastettu +2kv Tampere. Tapaamisia Tarasteelta 238 kertaa vuosina ja neljänä peräkkäisenä talvena muutolla Espanjan Malaganssa, josta on myös viimeinen tapaaminen siitä FWC104 Rengastettu PM Pälkäne. Tapaamisia 184 kertaa vuosina , lähinnä Tarasteella, mutta kerran Israelissa (2002) ja kolmesti Latviassa keväällä Tavattiin esim Latviassa, minkä jälkeen seuraavana päivänä jo Tarasteella, viimeinen havainto Tarasteelta FWCJP3 Rengastettu PM Luopioinen. Tapaamisia 172 kertaa vuosina , Israelissa 137 kertaa ( , ) ja Tarasteella 2001, , viimeinen havainto , lintu talvehti Israelissa talvina Harmaalokki AWCN421 Rengastettu PM Kontiolahti. Tapaamisia 215 kertaa vuosina , ensimmäisen syksyn Joensuussa, sitten Saksassa ( ), toukokuun alusta loppukesään 2001 Tarasteella, syksyllä Joensuussa, seuraava kesä (2002) Tarasteella ja syksyllä taas Joensuussa, 2003 havaintoja vain Joensuusta, yksi havainto vielä Tarasteelta , minkä jälkeen alkaen seuraavat vuodet vain Joensuussa, kunnes seuraavan kerran Tarasteella , mistä eteenpäin taas Joensuussa; Tarasteelta kaikkiaan 39 havaintoa, loput Joensuussa, myös viimeinen havainto

27 Ongelmia Taralla Nuolikaulalokki Selkälokkia lienee ammuttu pistoolijousella, joissa käytetään tämäntyyppisiä nuolia. Uretaaniongelmainen naurulokki Kymmenistä yrityksistä huolimatta lintu ei pystynyt seisomaan uretaanikengillään. Kuvat Markku Kangasniemi 27

28 Ongelmia Taralla 2 Kuvasarja selkälokista CNKH. Linnun kaulasta puhkeaa ja törröttää kebab-tikku, josta se näyttää päässeen myöhemmin eroon. Kuvat otettu 29.7., ja Mielenkiintoinen piirre oli myös se ( ), että lukurenkaaseen oli tarttunut merirokkoja, jotka sitten tippuivat myöhemmin pois. Kuvat Hannu Koskinen. 28

29 Ongelmia Taralla 3 Tätä pyllytikkua ei ymmärretty Lintu lensi ok Egyptiin Zaranikiin, jossa on edelleen Kuvat Markku Kangasniemi

30 MUISTETTAVA! - Lukurengastus vaatii rengastustoimiston luvan - Yleensä liityttävä johonkin projektiin, koska lisää työtä, vaikka tuottaa paljon lisätietoa - Koordinaattori lajille ( valvoo koodeja ) - Puhdasta dataa ( Rengas99, filetarkistus ym.) - Rengaskustannus vain murto-osa rengastuksen kustannuksista (tuottavuus ja (eko)tehokkuus!) - Jos, - niin toimi pian, EI TOUKO-KESÄKUUSSA.. - Liikkumislupa helmikuun lopussa! 30

31 KIITOKSET Teille ja rengastajille sekä rengastustoimiston henkilökunnalle! Kesää odotellaan... Kuva Matkalla Solevetskiin v

heikoin poikastuotto 17 vuoteen

heikoin poikastuotto 17 vuoteen Hippiäinen 33. vsk 2 2003 Useamman kasvuvuoden jälkeen Suupohjan kuukkelikanta väheni vuonna 2003. Vain joka viides pariskunta onnistui tuottamaan poikasia. Pesinnän alkuvaiheeseen osunut ankara takatalvi

Lisätiedot

Sisältö. Gavia 2 Joulukuu 2009. Toimituksesta...2. Kuikka ja kaakkuri vuoden 2010 linnut...3. Kuikkaparvien tapahtumista...4

Sisältö. Gavia 2 Joulukuu 2009. Toimituksesta...2. Kuikka ja kaakkuri vuoden 2010 linnut...3. Kuikkaparvien tapahtumista...4 Julkaisija: BirdLife Suomi, Gavia-työryhmä Toimitus: Pekka Lehtonen Taitto: Jukka Virtanen Sisältö Toimituksesta...2 Kuikka ja kaakkuri vuoden 2010 linnut...3 Kuikkaparvien tapahtumista...4 Kaakkuri-inventointi

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. projektinro 310633, DNro MMM 4963/715/2005

LOPPURAPORTTI. projektinro 310633, DNro MMM 4963/715/2005 LOPPURAPORTTI projektinro 310633, DNro MMM 4963/715/2005 JÄRVILOHEN VAELLUSTEN AKUSTINEN TELEMETRIA: TIETOA KALASTUKSEN TÄSMÄOHJAUKSEEN JA JÄRVILOHIKANNAN KESTÄVÄÄN KÄYTTÖÖN Jorma Piironen, Tauno Nurmio,

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy LOPPURAPORTTI

FCG Finnish Consulting Group Oy LOPPURAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy TuuliWatti Oy, Puhuri Oy, Suomen Hyötytuuli Oy, wpdd Finland Oy, Fortum Power and Heat Oy, PVO Innopowerr Oy, Metsähallitus KALAJOKI RAAHE TUULIVOIMAPUISTOT muuttolinnustoon

Lisätiedot

Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009

Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009 Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009 Pesimälinnusto, läpimuuttajat ja lintujen riski törmätä voimajohtoihin Pertti Koskimies Tutkimusraportti Fingrid Oyj:lle 17.12.2009 Tmi Luontotieto Pertti Koskimies

Lisätiedot

Vastustettu jalostuksella jo 25 vuotta - väheneekö lonkkavika?

Vastustettu jalostuksella jo 25 vuotta - väheneekö lonkkavika? 1 / 8 Vastustettu jalostuksella jo 25 vuotta - väheneekö lonkkavika? Katariina Mäki Ensimmäinen koirien lonkkanivelen kasvuhäiriön, lonkkavian, vähentämiseksi tarkoitettu vastustamisohjelma on ollut Suomessa

Lisätiedot

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia Antti Karhos Laatuprojektin tuloksia 1. Lukki-kirjastojen laatuprojekti Lukki-kirjastojen laadunarviointi toteutettiin vuosien 2011-12 aikana. Se jakautui kahteen

Lisätiedot

Puurijärven ja Isonsuon kansallispuiston kävijätutkimus 2011

Puurijärven ja Isonsuon kansallispuiston kävijätutkimus 2011 Antti-Matti Ellä Puurijärven ja Isonsuon kansallispuiston kävijätutkimus 2011 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 164 Antti-Matti Ellä antti-matti.ella@helsinki.fi Översättning: Firma Pimma

Lisätiedot

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Fuksinumero 2011 Kansi: Mantsalaiset vappupiknikillä 2 Sisältö Päätön kirjoitus...4 Jussin tervehdys Hyvät ensimmäisen vuoden maantieteen opiskelijat...5

Lisätiedot

100 päivää sochiin. Toiminnanjohtajan tähtäinten takaa

100 päivää sochiin. Toiminnanjohtajan tähtäinten takaa nro 3 2013 Toimitus Julkaisija ja toimitus: Suomen Ampumahiihtoliitto ry Radiokatu 20, FI - 00093 Valo Päätoimittaja: Jukka Haltia, 046 878 2200 Toimitus: Jukka Haltia Ilmoitukset, tilaukset ja osoitteenmuutokset:

Lisätiedot

Kuukkelihavainnot Etelä-Suomessa 1990 2001

Kuukkelihavainnot Etelä-Suomessa 1990 2001 Hippiäinen 32. vsk 1 2002 Jouko Kemppainen Tämän selvityksen tavoitteena on koota yhteen Etelä-Suomesta kerätyt kuukkelihavainnot ja laatia niihin pohjautuvat havaintokartat. Lisäksi tehdään yhteenvetoja

Lisätiedot

Erilaisia elinympäristöjä 1: Ravintoketju ja ravintoverkko

Erilaisia elinympäristöjä 1: Ravintoketju ja ravintoverkko Erilaisia elinympäristöjä 1: Ravintoketju ja ravintoverkko Toimintatehtävät Taustatietoa: Kasveilla eli tuottajilla on käytössään auringon energiaa hyvin paljon. Kasvinsyöjät ja pedot ovat kuluttajia.

Lisätiedot

ITS Business. Projektiraportti 23.12.2012. Reijo Syrjäläinen Hermia/ Uusi Tehdas & Gorilla Ventures Oy

ITS Business. Projektiraportti 23.12.2012. Reijo Syrjäläinen Hermia/ Uusi Tehdas & Gorilla Ventures Oy Projektiraportti 23.12.2012 Reijo Syrjäläinen Hermia/ Uusi Tehdas & Gorilla Ventures Oy Tampereen kaupungin elinkeinopoliittisen Avoin Tampere -ohjelman (2012 2018), avulla autetaan uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

E-jolla Bulletiini 2015

E-jolla Bulletiini 2015 E-jolla Bulletiini 2015 1 Jäsenmaksu 35 Eräpäivä 31.3.2015 Vuoden 2015 jäsenmaksun maksaminen Tili: FI47 2400 1800 0122 21 1Ilmoita seuraavat asiat maksulomakkeen viestikenttään 1. Nimi 2. Osoite 3. Syntymäaika

Lisätiedot

Huuhkaja urbanisoituu Euroopassa samanaikaisesti

Huuhkaja urbanisoituu Euroopassa samanaikaisesti Pelottomuus on leimallista kaupunkihuuhkajille. Bubi Belgian maalin katolla täpötäydellä Olympiastadionilla. Kuva Juha Saastamoinen. Huuhkaja urbanisoituu Euroopassa Raimo Seppälä Huuhkaja näkyy kaupunkilaistuvan

Lisätiedot

Kansikuva: Telkkä Ari Kuusela

Kansikuva: Telkkä Ari Kuusela Kansikuva: Telkkä Ari Kuusela Suomen Ympäristökonsultit Käyntiosoite: Linnankatu 1 H, Turku Postiosoite: PL 14, 20101 Turku Puhelin: (02) 534 7570 Matkapuhelin: 044 534 7570 Sähköposti: toimisto@ymparistokonsultit.fi

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA 2554. Mikko Malmivuo & Juha Luoma

VTT TIEDOTTEITA 2554. Mikko Malmivuo & Juha Luoma VTT TIEDOTTEITA 2554 Mikko Malmivuo & Juha Luoma Talvirenkaiden kunnon kehittyminen vuosina 2001 VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2554 Talvirenkaiden kunnon kehittyminen 2001 Mikko Malmivuo Innomikko Oy

Lisätiedot

T UUL ET. Tawastin. Tawast Golf ry:n jäsenlehti 2/2008

T UUL ET. Tawastin. Tawast Golf ry:n jäsenlehti 2/2008 T UUL ET Tawastin Tawast Golf ry:n jäsenlehti 2/2008 Kausi 2008 Kauden kuuma aihe, fuusio Aulanko Golfin kanssa vai ei, on juuri saanut ratkaisunsa. Tawastin ylimääräinen yhtiökokous on hylännyt esityksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO. 2. KESÄN 2009 LASKENNAT 2.1. Menetelmät ja laskenta-alue 2.2. Sää

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO. 2. KESÄN 2009 LASKENNAT 2.1. Menetelmät ja laskenta-alue 2.2. Sää SISÄLLYSLUETTELO KORPPOON JURMON PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2009 1. JOHDANTO 2. KESÄN 2009 LASKENNAT 2.1. Menetelmät ja laskenta-alue 2.2. Sää 3. TULOKSET 3.1. Jurmon pesimälinnusto vuoden 2009 laskennoissa

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

UKULI Julkaisija: Turun Lintutieteellinen Yhd stys r. y. PL 67. 20101 Turku 1o

UKULI Julkaisija: Turun Lintutieteellinen Yhd stys r. y. PL 67. 20101 Turku 1o UKUL Julkaisija: Turun Lintutieteellinen Yhd stys r. y. PL 67. 101 Turku 1o Päätoim ittaja: Tuukka Pahtamaa täinen Pitkäkatu 15 ab 43 500 Turku 50 Puh. 330 764 lat 51 117 Tilausasiat: Tapani Missonen Yo

Lisätiedot

Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 8 1

Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 8 1 Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S 1998 1 Toimitusjohtajan katsaus Ilmailulaitoksen ensisijainen tavoite on pitää yllä hyvää lentoturvallisuutta. Järjestelmällinen, vastuuntuntoinen ja poikkeamista

Lisätiedot

pesimälinnustostamme katoava kaunotar

pesimälinnustostamme katoava kaunotar Kultasirkku Siipirikko 1/ pesimälinnustostamme katoava kaunotar Heikki Pönkkä & Mauri Leivo Kultasirkku, sorea lintu idästä, tavattiin ensi kerran nykyisen Suomen kamaralla vuonna 19 ja sen jälkeen sitä

Lisätiedot

TALVEN 2014/2015 REITTILASKENNAT 22.10.2014

TALVEN 2014/2015 REITTILASKENNAT 22.10.2014 TALVEN 214/215 REITTILASKENNAT 22.1.214 Luonnontieteellisen keskusmuseon ja BirdLife Suomen puolesta monet kiitokset talven 213/214 laskentatuloksista (myös talvella 212/213 osallistuneet saavat tämän

Lisätiedot

Alueellisten työmarkkinoiden muutos

Alueellisten työmarkkinoiden muutos Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 1/2012 PEKKA MYRSKYLÄ Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025 Alue- ja toimialatarkastelu Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 62/2009 jari järvinen samuli leveälahti työvoimasta vuosina 2007 2025 Alue-

Lisätiedot

Seuraavat toimintavinkit on koottu ajatellen luokkatyöskentelyä, mutta niitä voi soveltaa myös kotikäyttöön.

Seuraavat toimintavinkit on koottu ajatellen luokkatyöskentelyä, mutta niitä voi soveltaa myös kotikäyttöön. VINKKEJÄ AIKAKÄSITTEEN JA KELLONAIKOJEN OPETTELUUN Seuraavat toimintavinkit on koottu ajatellen luokkatyöskentelyä, mutta niitä voi soveltaa myös kotikäyttöön. 1. Kaksi eri näkökulmaa Puhuttaessa ajasta,

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Pohjoiset tarinat elokuviksi

Pohjoiset tarinat elokuviksi Pohjoiset tarinat elokuviksi SISÄLLYS Lapin Lisä -lehti 2011 Julkaisija 3 Pääkirjoitus 4 Paljon tahtoa ja oikeat kortit Menestystarinoita: Jussi Hiltunen, Timo Haanpää ja Susanna Chazalmartin 12 Lapista

Lisätiedot

LETKU & LAASTARI. 10 vuotta1. Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 2/4 2010/kesä LETKU & LAASTARI

LETKU & LAASTARI. 10 vuotta1. Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 2/4 2010/kesä LETKU & LAASTARI LETKU & LAASTARI Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 2/4 2010/kesä LETKU & LAASTARI 10 vuotta1 LETKU & LAASTARI Sisällysluettelo Kansikuva: Kurisjärven VPK:n uusi paloaseman vihkiäistilaisuus

Lisätiedot