Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä"

Transkriptio

1 Sivu 1 / 5 Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä Muistio Kokous I Aika: kello Paikka: Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku, 1. krs) kokoushuone Tammi Työryhmän vetäjän ja lisätiedot: Lasse Nurmi, Varsinais-Suomen liitto, Läsnä: Alhoke Timo Salo Eskola Ari Taivassalo Hilke Katariina Turku Juva Heikki Lounaispaikka / MIP-hanke Kaitaa Emma Raisio Kottonen Satu Varsinais-Suomen liitto Lindeberg Åke Kemiönsaari Mikola Johan Uusikaupunki Niemeläinen Jukka Masku Nurmi Lasse Varsinais-Suomen liitto Paloposki Niko Rusko Saarento Heikki Varsinais-Suomen liitto Savola Kaisa Lounaispaikka Tunkkari Matti Loimaa Asialista 1. Työn taustan esittely - miksi palvelutiedot kiinnostavat - Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimus vuosille linjaa yhtenä tavoitteenaan parantaa seudullisen palvelutuotannon toimivuutta ja taloudellisuutta. Tarkempana käytännön toimenpiteenä sopimuksessa tavoitellaan yhteisen paikkatietoon perustuvan palveluverkon nykytilanteen tarkastelua sekä järjestelmän ylläpitoa ja tietojen ajantasaisuudesta huolehtimista (toimenpide M2-3). Tätä käytännön toimenpidettä silmällä pitäen on kutsuttu kokoon myös Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä. - MAL-aiesopimus kattaa 13 kuntaa, mutta Varsinais-Suomen liiton tarkoituksena on saada kaikki maakunnan kunnat mukaan palveluverkon tietojen ylläpitoyhteistyöhön. - Ajantasainen palveluverkkotieto auttaa suunnittelussa, kaavoituksessa ja päätöksenteossa. Myös Varsinais-Suomen keskusverkkotarkastelussa on mukana palvelutietoja koskeva osio. Palvelutiedot ovat arvokas taustatieto myös monessa konsulttiselvitystyössä.

2 Sivu 2 / 5 2. Tähän mennessä tehdyn työn läpikäynti - kerätyt ja kuntien tarkistamat palvelutiedot - Palveluverkon pisteitä on kerätty monista lähteistä: verkkosivuilta, valmiina saaduista paikkatietoaineistoista, paikallistuntemusta hyväksikäyttäen, - Tiedot on suurimmaksi osaksi osoitepaikannettuja, jonka jälkeen pisteiden tarkastuksesta ja paikkansapitävyydestä ovat vastanneet kunnat itse. - Kaikki aineistot lukuun ottamatta Maskun ja Vehmaan tietoja on tarkastettu ja korjattu annetun palautteen mukaisesti. - Tarkistetut tiedot on viety myös Lounaispaikan karttapalveluun nimellä Varsinais- Suomen palvelut Tarkastuksen jälkeen erillisenä aineistona on lisätty päivittäistavarakaupan ketjumyymälöiden sijainnit. 3. Ratkaisumahdollisuus ajantasaisten palvelutietojen saantiin - keskitetty tietovarasto, hajautettu ylläpito, viimeisin tieto rajapintojen kautta kaikille käyttöön - Palvelupistetiedon keräämisellä kollektiivisesti ja hajautetun ylläpidon metodilla yhteiseen tietokantaan on monia etuja: - Ajantasainen tieto löytyy yhdestä paikasta, eikä tavallisia uudempiin ja vanhempiin tietoihin liittyviä versio-ongelmia synny. Toki paikallisten kopioiden tekeminen tulee olla mahdollista niin haluttaessa. - Hajautetun ylläpidon mallissa yhteistä tietokantaa ylläpitää useampi henkilö. Tällöin saadaan paikallistuntemus ja sitä kautta ajantasaisin ja paras tieto palveluverkon pisteiden muutoksista nopeasti käyttöön. - Keskitettyä tietokantaa voidaan käyttää monella tavoin tiedonsiirron rajapintaa hyväksi käyttäen. Samaa tietokantaa voivat käyttää niin paikkatieto-ohjelmistolla työtä tekevät kuin suurelle yleisölle suunnatut internetin karttapalvelut. - Lähtökohtana on tietoaineiston avoimuus. Tietokannan rajapintaa voivat käyttää vapaasti kaikki haluavat tahot. Ylläpito kuitenkin tulisi olla hallitusti hajautettua. 4. Palvelutietojen käytön tarpeet - toiveet ja tarpeet esiin - Käytiin läpi kerätyt ja ryhmitellyt palvelupistetiedot sekä teemojen mukaan että palvelupisteiden sisältämien tietojen osalta. (Tiedot löytyvät muistion liitteenä olevasta diaesityksestä) - Ryhmätyönä mietittiin, mitä palveluteemoja esiteltyjen luokkien lisäksi olisi arvokasta kerätä. Niitä olivat: o Neuvolat, myös Folkhälsanin palvelut o Perhepäivähoitajat o Linja-auto-, rautatie-, taksiasemat ja Matkahuollot o Telakka- ja venehuollot o Luontokeskukset o Majoituspalvelut (hotelli, motelli, leirintäalue, maaseutumatkailukohteet) o Linja-autopysäkit ja linja-autolinjat o Palo- ja poliisiasemat o Venesatamat, vierasvenesatamat, veneenlaskupaikat (veneenlaskupaikkoja on jo kerätty) o Kulttuuripalvelut (museot, teatterit, konserttitalot, kotiseutumuseot) o Voidaanko käyttää AVI:n palveluasuntojen luokittelutietoa? -> selvitettävää

3 Sivu 3 / 5 o Liikuntapaikkarekisteri -> mahdollisuus yhteiskäyttöön? Luokitteluun mallia sieltä o Maaseutupalvelut (MAVI, MELA) o Golfkentät o Lossit o Lisää oppilaitoksia (kansanopistot, korkeakoulut) o Uimarannat o Eläinlääkintäpalvelut o R-kioskit o Leipomo o Autonkorjauspalvelut o Pienet itsepalvelukohteet (koirapuistot, matonpesupaikat, jätehuoltopisteet) o Kaatopaikat, maankaatopaikat, lumenkaatopaikat o Lastensuojelun laitokset o Talviurheilukohteet o Kunnan matkailuneuvontapiste o Kunnan palvelupiste (vrt. yhteispalvelu, kunnan virasto, jotka jo kerätty) o Torit o Kirkot, seurakuntatalot o Hautausmaat o Leirikeskukset o Leikkipuistot o Ratsastustallit - Palveluteemojen lisäksi mietittiin ryhmätyönä, mitä tietoja nykyisten tietojen (ns. ominaisuustiedot) (kohdeluokka, osoite, kuntanumero, kohdenumero, lisätietokenttä) lisäksi tulisi palvelupisteen takaa löytyä. Niitä olivat: o Esim. koulujen, päiväkotien ja sairaaloiden osalta koko (paikkaluku) o Tieto siitä, että onko kyseessä julkinen vai yksityinen palveluntarjoaja o Aluejako, esim. postinumero o Päivitysajankohta ja päivittäjätieto o www-linkkikenttä mm. lossien aikataulut o Lisäksi tietokantarakenteen kannalta järkevää olisi, että kaikilla tiedoilla olisi omat sarakkeet/kentät. Se helpottaa aineiston käyttöä ja luokittelua - Tässä kohdassa käytiin myös läpi toiveita, joita kokoukseen saapuneilla oli kohdistuen palvelutietoihin. o On tärkeää että aineistoa voidaan jakaa ulospäin eli kyseessä olisi avoin tietopankki o Keskeiset asiat palvelutietokannassa ovat oikeellisuus, vastuut ja päivittäminen o Turun seudun karttapalvelun päivitysvälineet toimivat hyvin. Voitaisiinko niitä käyttää tässä hyväksi? Ongelmana Turun seudun karttapalvelun osalta on, että se kattaa vain osan maakunnan kunnista. Katariina Hilken kanssa selvitetään työkalun käyttömahdollisuuksia edelleen. o Tulevia suunnitteluprojekteja tulisi myös saada kartalle jo ennen toteutusta. Erityisesti tämä ja kuntien rajat ylittävä tarkastelu antaisi hyvää tietoa tulevasta. 5. Miten tästä eteenpäin? - Vastuuhenkilöt o Päätettiin lähteä siitä nyt kokoukseen päässeet henkilöt ovat jatkossakin yhteyshenkilöinä. Esa Kosonen Loimaalta lisätään postituslistalle. Loput vastuuhenkilöt toivotaan saatavan mukaan seuraavaan kokoukseen.

4 Sivu 4 / 5 - Tietojen päivitystavat ja -taajuus o Motivaatio aineiston ylläpitoon pitäisi löytyä, jotta työ onnistuisi. Avoimen ajantasaisen tiedon saatavuus tulisi nähdä potentiaalina, vaikka sitä ei päivittäin tarvitsisikaan. o Jossain mielessä pienemmän kunnan pienempää palvelupistemäärää on helpompi päivittää ja pitää hyppysissä. Joissain suuremmissa kunnissa pelätään resurssipulaa - sitä ettei aika riitä tähän kovin usein tapahtuvaan päivitykseen. Salossa palvelutietojen päivittäminen on tehty tähän asti neljän vuoden välein hankkeistettuna toimintana. Työtä voidaan kuitenkin tarpeen niin vaatiessa jakaa teemoittain tai se voidaan pitää yhden henkilön hallussa, kuten Turussa tullaan tekemään. o Suurin työ on kuitenkin ensimmäinen keruukierros, myöhempi tarkastelu on lähinnä pistetietojen paikkansapitävyyden tarkastelua, mahdollisia pisteiden siirtoja ja muutamia lisäyksiä vuositasolla, joten lähtökohtaisesti valtavan suuresta urakasta ei ole kysymys. o Päivitystarpeen kannalta päivitystä tulisi voida tehdä sekä jatkuvana että esim. vuosittain tehtävänä. Aineiston uskottavuus ajantasaisena tietopankkina kuitenkin vaatii minimissään vuosittain tehtävää tarkistusta, joten pyritään pääsemään ratkaisuun, jossa tarkistus olisi mahdollisimman helppoa. o Yhtenä mahdollisuutena helpottaa tarkistus- ja päivitystyötä on toteuttaa hankkeena esim. Lounaispaikan yhteyteen aineistojen tarkastus- ja lisäystyökalu, jonka avulla tietokantaan voidaan lisätä pisteitä ja niille sisältö- eli ominaisuustietoja. Tätä työkalua voisi sitten käyttää monen muunkin tyyppisen tiedon keräämiseen. o Yhtenä keinona laskea tietojen tarkastamisen kuormittavuutta esitettiin ylläpidettävien tietojen priorisointia. Osa tietoaineistoista voi olla taajemmin päivittyvää kuin muut. - Harava-työkalun hyödyntäminen tiedon keruussa o Harava-työkalun sijaan Heikki Juva Maakuntamuseon inventointiportaalihankkeesta (MIP) esitteli käytännössä MIP-portaaliin toteutettua työkalua, jolla rakennusinventointikohteita ja niitä koskevia ominaisuustietoja voidaan muokata internetselainpohjaisella käyttöliittymällä. MIP-käyttöliittymä ei kuitenkaan suoraan sovellu käytettäväksi palvelutietojen ylläpitoon, sillä ei pystytä luomaan palvelutietojen vaatimaa tiedonsiirron rajapintaa. 6. Muut asiat - Sovittiin, että ennen seuraavaa kokousta jokainen kokoukseen osallistunut miettii esiin tulleista palvelupisteiden teemoista noin kymmenen tärkeintä teemaa palvelupistepriorisointia varten. - Tämän lisäksi sovittiin, että kokoukseen osallistuneet miettivät palveluiden luokittelua yleisesti. Lähtökohtana pohdinnoille voi olla esim. kokouksen diasesityksessä (liitteenä) esitelty ja muistion lopussa oleva palveluiden ylempi ja alempi luokitustaso. - Nämä kotitehtävät pyydetään toimittamaan Lasse Nurmelle mennessä. Nurmi laatii näistä yhteenvedon. Kokouksen taustamateriaaliksi liitossa valmistellaan myös palvelupisteistä kerättävien ominaisuustietojen suunnitelman (mitä tietoja pitäisi kerätä sisältötiedoksi mistäkin teemasta). Materiaali osallistujille toimitetaan Nurmen toimesta. - Seuraava kokous Varsinais-Suomen liitossa kello 9.30 alkaen.

5 Sivu 5 / 5 Ylempi luokitus Vanhus- ja vammaispalvelut Terveydenhuoltopalvelut Koulutuspalvelut Lasten- ja nuortenpalvelut Liikunta- ja harrastuspalvelut Muut julkiset palvelut Liikennepalvelut Postipalvelut Alkon palvelut Apteekkipalvelut Pankkipalvelut (Päivittäistavarakauppa) LN Alempi luokitus Kotihoito Kotipalvelu Kotisairaanhoito Palvelutalo ja ryhmäkoti Vanhainkoti Kehitysvammalaitos Sairaala Yksityinen sairaala Kunnallinen terveyskeskus Lääkäripalvelu Hammashoitola Päihdehuolto Ammatti-insitituutti Lukio Yläkoulu Alakoulu Iltapäiväkerho Päiväkoti Nuorisotila Liikuntareitti Uimahalli Jäähalli Liikunta-tai palloiluhalli Maauimala Kuntosali Urheilukenttä Autorata Kunnanvirasto Yhteispalvelu Sosiaalitoimisto Kela TE-toimisto Kirjasto Kirjastoauton pysäkki Automaattiasema Liikenneasema Veneasema Katsastusasema Postin myymälä Asiamiesposti Alkon myymälä (Tilauspalvelu) Apteekki (Lääkekaappi) Pankki Päivittäistavarakaupan ketjumyymälät

Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä. Kokous II 28.8.2013 Varsinais-Suomen liitto

Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä. Kokous II 28.8.2013 Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä Kokous II 28.8.2013 Varsinais-Suomen liitto Työryhmän asialista 1. Edellisen kokouksen muistio 2. Palvelupisteteemojen priorisointi kotitehtävien läpikäynti ja keskustelu

Lisätiedot

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖI- SEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖI- SEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Örninkatu 15 24100 Salo, Finland Y-tunnus: 2133874-8 www.dimenteq.fi ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖI- SEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Versio:

Lisätiedot

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla Kansalaiskanavahankkeen julkaisut Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla VUOROVAIKUTUKSEN TYÖKALUJA ALUEEN TOIMIJOILLE Asiakasosallisuuden itsearviointityökirja Kanavaopas Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä

Lisätiedot

KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista

KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu Marja Uusivuori, 2013 2 SISÄLTÖ Pilotoinnin tavoitteet ja toteutus 4 Kaavavaranto 6 Ajoitus

Lisätiedot

Lounais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka VUOSIRAPORTTI 2013

Lounais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka VUOSIRAPORTTI 2013 Lounais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka VUOSIRAPORTTI 2013 Toimittanut Kaisa Savola & Sanna Jokela 6.3.2014 2 Vuosisuunnitelma: Vuonna 2013 Lounais-Suomen paikkatietokeskuksen päätavoitteena on

Lisätiedot

Paikkatiedon kouluopetusta tukemassa

Paikkatiedon kouluopetusta tukemassa Paikkatiedon kouluopetusta tukemassa PaikkaOppi -hankkeen loppuraportti 2008-2012 Sisällysluettelo Saatteeksi 3 Johdanto 5 Paikkatietojen kouluopetusta tukemassa 7 Paikkatietoa työpöydältä verkkoon 11

Lisätiedot

Yhteenveto... 3. 1 Seudullisen paikkatietohankkeen vaiheet vuonna 2014... 4. 1.1 Käynnistyminen, organisoituminen ja eteneminen...

Yhteenveto... 3. 1 Seudullisen paikkatietohankkeen vaiheet vuonna 2014... 4. 1.1 Käynnistyminen, organisoituminen ja eteneminen... Paikkatietohanke 2014 Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 1 Seudullisen paikkatietohankkeen vaiheet vuonna 2014... 4 1.1 Käynnistyminen, organisoituminen ja eteneminen... 4 1.2 Nykytilan kartoitus... 5 1.3

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

LOUNAISPAIKKA. Paikkatietoyhteistyötä Varsinais-Suomessa. Raportti toimikaudesta 2003-2005. Lasse Nurmi VARSINAIS-SUOMEN PAIKKATIETOKESKUS

LOUNAISPAIKKA. Paikkatietoyhteistyötä Varsinais-Suomessa. Raportti toimikaudesta 2003-2005. Lasse Nurmi VARSINAIS-SUOMEN PAIKKATIETOKESKUS LOUNAISPAIKKA Paikkatietoyhteistyötä Varsinais-Suomessa ALUEELLINEN VALTAKUNNALLINEN KANSAINVÄLINEN LIFE COASTRA VARAKUM PATINE LOUNAISPAIKKA MML SYKE ESPON GIS INSPIRE ENVIFAC. PAIKKAT. LAINAAMO KARTTA-

Lisätiedot

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti Lapin maakuntakirjasto Sinikka Tuohino 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Taustaa...4 2.1. Tietoa Kittilän ja Kolarin kunnista...4 2.2.

Lisätiedot

Vakka-Suomen kuntien paikkatieto -projekti loppuraportti 18.5.2006

Vakka-Suomen kuntien paikkatieto -projekti loppuraportti 18.5.2006 Vakka-Suomen kuntien paikkatieto -projekti loppuraportti 18.5.2006 Outi Lehtinen paikkatietoasiantuntija Vakka-Suomen kuntien paikkatieto projektin lähtökohdat Uudenkaupungin kaupunki haki keväällä 2003

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Yhteenvetodokumentti. Karstula. Helsinki 3.5.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Yhteenvetodokumentti. Karstula. Helsinki 3.5.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Yhteenvetodokumentti Karstula Helsinki 3.5.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 + 1 op) Projektiryhmä Juha-Pekka

Lisätiedot

Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla

Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT R 07479 07 31.8.2007 Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla Kirjoittajat Olli Kuusisto Luottamuksellisuus Julkinen Raportin nimi Jakelu ja tilaustietojen

Lisätiedot

KYMPPI- MONI: Tonttituotanto- ja palveluverkkoprosessin yhteensovittaminen Kuntien nykytilanteen selvitys

KYMPPI- MONI: Tonttituotanto- ja palveluverkkoprosessin yhteensovittaminen Kuntien nykytilanteen selvitys KYMPPI- MONI: Tonttituotanto- ja palveluverkkoprosessin yhteensovittaminen Kuntien nykytilanteen selvitys Vanhatalo Jaana Tampereen teknillinen yliopisto 2013 SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1. JOHDANTO... 2 1.1.

Lisätiedot

SELVITYS ALUETIETOKANNOISTA JA NIIDEN TULEVAISUUDESTA -PROJEKTI 3.12. 2013-30.5.2014 Johanna Jauhonen, Petri Tonteri & projektiryhmä

SELVITYS ALUETIETOKANNOISTA JA NIIDEN TULEVAISUUDESTA -PROJEKTI 3.12. 2013-30.5.2014 Johanna Jauhonen, Petri Tonteri & projektiryhmä SELVITYS ALUETIETOKANNOISTA JA NIIDEN TULEVAISUUDESTA -PROJEKTI 3.12. 2013-30.5.2014 Johanna Jauhonen, Petri Tonteri & projektiryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1 Projektin tarkoitus 2 2 Projektin osalliset 2 3 Projektin

Lisätiedot

Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma

Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma RAUTJÄRVEN KUNTA Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma 2015-2017 Natunen Juha-Pekka 16.12.2014 Sisällys Tiivistelmä Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma 2015 2017 2 Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA Päiväys: 25.9.2008 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Jakelun kehittämisryhmän raportti 28.11.2006 Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Olli Kuusisto Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1.1 TAUSTA JA TAVOITE...

Lisätiedot

VETE -HANKE Raportti sovellusten ja tiedotuskanavien käytöstä

VETE -HANKE Raportti sovellusten ja tiedotuskanavien käytöstä VETE -HANKE Raportti sovellusten ja tiedotuskanavien käytöstä Tiia Harjulampi, suunnittelija, PSSHP 2(13) SISÄLLYS 1. Tausta... 3 2. Microsoft SharePoint... 3 2.1 Toimintaan saattaminen... 3 2.2 Rajoitukset...

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS KOULUTUSTIEDON VERKKOPALVELUN KONSEPTOINTI

OPETUSHALLITUS KOULUTUSTIEDON VERKKOPALVELUN KONSEPTOINTI OPETUSHALLITUS KOULUTUSTIEDON VERKKOPALVELUN KONSEPTOINTI Käyttäjä- ja vaatimusanalyysi 18.10.2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Esipuhe... 6 Projektin tausta... 6 Projektin tavoitteet...

Lisätiedot

Digiroad. Hyödyntäjä- ja ylläpitäjäkysely 2012

Digiroad. Hyödyntäjä- ja ylläpitäjäkysely 2012 Digiroad Hyödyntäjä- ja ylläpitäjäkysely 2012 2 Sisältö 1 JOHDANTO 4 2 TAUSTA 6 3 HYÖDYNTÄJÄKYSELYN TULOKSET 8 3.1 TOIMITUSMUOTO JA ALUEELLINEN KÄYTTÖ 8 3.2 KÄYTTÖTARKOITUS 9 Muu käyttötarkoitus 14 3.3

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2 /2011

Teknisen ryhmän kokous 2 /2011 MUISTIO 1(6) Teknisen ryhmän kokous 2 /2011 Aika: Keskiviikkona 27.4.2011 kello 9.15 12.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51-53 B, 5. kerros Osallistujat: Jan Segerstam Empower Oy, puheenjohtaja Minna Arffman

Lisätiedot

Mediataide kartalle Suomalaisen mediataiteen maahantuontiprojekti

Mediataide kartalle Suomalaisen mediataiteen maahantuontiprojekti Live Herring työryhmä / Live Herring ry Hankesuunnitelma (päivitetty elokuussa 2013) Mediataide kartalle Suomalaisen mediataiteen maahantuontiprojekti Hankkeen esittely Mediataide kartalle -hankkeen päätavoitteena

Lisätiedot

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Sähköinen asunto-osakerekisteri -projekti Selvitys Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Tiivistelmä Tämä raportti kuvaa sähköistä asunto-osakerekisteriä

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Taustatiedot. 2. Veroprosentti. 3. Tuusulan keskustojen kehittäminen ja liikenneratkaisut. 5. Saman katon alla sijaitsevat palvelut

SISÄLLYS. 1. Taustatiedot. 2. Veroprosentti. 3. Tuusulan keskustojen kehittäminen ja liikenneratkaisut. 5. Saman katon alla sijaitsevat palvelut KYSELY TUUSULAN PALVELUISTA SISÄLLYS 1. Taustatiedot 2. Veroprosentti 3. Tuusulan keskustojen kehittäminen ja liikenneratkaisut 4. Kunnan palveluiden kehittäminen 5. Saman katon alla sijaitsevat palvelut

Lisätiedot

-kokouspöytäkirja. Aika Tiistaina 10.4.2015 klo 13.00

-kokouspöytäkirja. Aika Tiistaina 10.4.2015 klo 13.00 Aika Tiistaina 10.4.2015 klo 13.00 Paikka Läsnä -kokouspöytäkirja Mittaviiva Oy Lars Sonckin kaari 10 / Nova-talo 02600 Espoo Hartikainen Niku, Skanska Talonrakennus Oy Hämäläinen Matti, SRV Rakennus Oy

Lisätiedot

MUISTIO KUUDELLE SUURIMMALLE KAUPUNGILLE OSOITETUN KYSELYN TULOKSET

MUISTIO KUUDELLE SUURIMMALLE KAUPUNGILLE OSOITETUN KYSELYN TULOKSET MUISTIO 8.1. Laura Korkalainen Päivi Mutanen-Pirttilä KUUDELLE SUURIMMALLE KAUPUNGILLE OSOITETUN KYSELYN TULOKSET Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman toimisto on kartoittanut Suomen kuuden suurimman kaupungin

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot