Muutokset innovaatiotoiminnassa, muutokset innovaatiopolitiikassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muutokset innovaatiotoiminnassa, muutokset innovaatiopolitiikassa"

Transkriptio

1 LCCE Kohti oppimisen ja osaamisen ekosysteemiä Kouvola Muutokset innovaatiotoiminnassa, muutokset innovaatiopolitiikassa Mika Kautonen Unit for Science, Technology and Innovation Studies [TaSTI] University of Tampere, Finland

2 Sisältö 1. Innovaatioympäristöt 2. Alueellisen innovaatiopolitiikan pitkä linja 3. Avoin tilanne: innovaatioiden kansanvalta? 4. Yhteenveto ja keskustelu

3 1. Innovaatioympäristöt Mahdollisuuksien, resurssien ja kompetenssien lähde täydentävien kompetenssien tarve innovaatiokyky, oppiminen ja poisoppiminen STI- ja DUI-mallit sijainti etuna tai haittana; klusterivaikutukset Kognitiivinen ja normatiivinen perusta arvot ja normit; instituutiot kommunikaatio ja vuorovaikutus (buzz & pipelines); kilpailu roolimallit ja imitointi vrt. yksipuolisen tuotantorakenteen alue vs. suuri kaupunkiseutu alueen tietoperustat: analyyttinen, synteettinen ja symbolinen Rakenteelliset tekijät yritysrakenne paikallinen kysyntä tuotannontekijämarkkinat (työvoima, rahoitus, välituotteet ja palvelut) osaamisen infrastruktuuri tietointensiiviset liike-elämän palvelut.

4 1. Innovaatioympäristöt Osaamisintensiivinen keskittymä Tiedon ja informaation virrat Uuden liiketoiminnan synty Ammatilliset ja tieteelliset tietovarannot Paikalliset markkinamahdollisuudet: pilotointi, referenssit Erikoistuneet resurssit: työvoima, palvelut, instituutiot (O Gorman & Kautonen 2004)

5 2. Alueellisen innovaatiopolitiikan pitkä linja Käynnistyminen (-1994) Alueiden laajamittainen mobilisaatio ( ) Pyrkimys kansallisen kasvukoneen luomiseen (2007-) Tämä osa perustuu konferenssipaperiin Kautonen, M. (2009) Balancing Between Competitiveness and Cohesion in Innovation - The case of the regional innovation policy evolution in Finland. Inclusive Growth, Innovation and Technological Change: education, social capital and sustainable development GLOBELICS 7th International Conference 6-8 October 2009, Dakar, Senegal (julkaistavana, European Planning Studies)

6 1. vaihe: Käynnistyminen (-1994) Ennen vuotta 1994, erillistä paikallista elinkeinopolitiikkaa, aluepolitiikkaa ja teknologiapolitiikkaa; näiden välillä vähän vuorovaikutusta Paikallista ja kansallista vuorovaikutusta kuitenkin esim. teknologiapolitiikassa ja suurimpien kaupunkien aloitteissa luoda teknologiakeskuksia ja teknologiansiirtomekanismeja 1980-luvun lopulta Paikallisessa elinkeinopolitiikassa ja aluepolitiikassa alueellinen konvergenssi ja alueiden teknologiatason nostaminen merkittäviä tavoitteita Horisontaaliset pk-yritysverkostot 1990-luvun alussa, mutta innovaatiot ja oppiminen eivät vielä keskiössä

7 2. vaihe: Alueiden laajamittainen mobilisaatio ( ) 1994 alkaen OsKe alueellisen innovaatiopolitiikan kivijalaksi (vaihe päättyi 2006 kolmannen ohjelmakauden alkaessa) Vaiheelle tyypillisiä esim. alueelliset klusteriohjelmat sekä erilaisen innovaatioinfrastruktuurin rakentaminen alueilla Aluksi tiedeperustainen/lineaarisen innovaatiomallin mukainen innovaatiotoiminta keskeistä ICT-kuplan puhjettua 2000-luvun alussa uusia teemoja erityisesti Palvelualat ja palveluinnovaatiot, KIBS Luovuus, luovat alat/kulttuuriteollisuus ja luovat ammattilaiset Kasvuyrittäjyys ja yritykset Menestyksekästä erityisesti suurissa yliopistokaupungeissa Innovaatiopolitiikan ja näkemysten nopea omaksuminen kautta Suomen; yleensä vähän huomiota alueiden väliseen yhteistyöhön ja toiminnan mittakaavaan Vaikka usein tehotonta, vaiheen aikana laajasti levinnyt oppiminen innovaatioista ja innovaatiopolitiikasta; idea innovaatiovetoisesta alueellisesta ja kansallisesta kehityksestä teki läpimurtonsa.

8 3. vaihe: Pyrkimys kansallisen kasvukoneen luomiseen (2007-) Vuodesta 2007 alkaen (alueellisen) innovaatiopolitiikan kaksi tasoa: innovaatiokärjet ja oppivat alueet * innovaatiokärjet : kansallisella tasolla keskittyneitä ja koordinoituja politiikkoja; edistävät etupäässä kansallista kilpailukykyä, mutta joilla laajoja alueellisia vaikutuksia (top down) pyrkimys saavuttaa kansallista kriittistä massaa kilpailussa työstä, investoinneista ja osaajista; enemmän kasvua erityisesti teknologia- ja tietointensiivisillä aloilla, valikoivaa uskomus, että kansainvälinen kilpailu edellyttää toimijoiden ja toimintojen mittakaavan kasvattamista -> fuusiot ja uudelleenorganisointi, esim. SHOKit ja Aaltoyliopisto *ks. Kautonen, M. (2008) Alueellinen innovaatiopolitiikka Suomessa: miten, mistä, mihin? PTT-katsaus 2/2008

9 3. vaihe: Pyrkimys kansallisen kasvukoneen luomiseen (2007-) Vuodesta 2007 alkaen (alueellisen) innovaatiopolitiikan kaksi tasoa: innovaatiokärjet ja oppivat alueet * oppivat alueet kansallisen julkisuuden valokeilan ulkopuolella ja ilman merkittäviä uusia kansallisia resursseja (bottom-up) innovaatiopolitiikan laaja-alaisuus: sille rakennetaan mitä on ; perinteiset alat, julkiset palvelut jne., käytäntölähtöisyys kaupungit ja alueet itse aktiivisia (2. vaiheen mobilisaation merkitys); myös KOKO-ohjelma loiko aiempi vaihe riittävän vahvan institutionaalisen perustan ja kyvykkyyden? kunnallinen autonomia ja verotus -> oma-aloitteisuus paikallisessa innovaatiopolitiikassa (n M /v.) suurimpien kaupunkiseutujen ulkopuolella yleensä huomattavan julkisvetoista kehitystä pitkän tähtäimen ongelma?

10 Janne Lehenkari, Mika Kautonen, Tarmo Lemola, Kimmo Viljamaa: Innovaatiotoiminta muutoksessa. Uudet toimintatavat ja niitä tukevat politiikkatoimenpiteet alue- ja paikallistasolla. Innovaatio 69/2009, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Helsinki. 3. Avoin tilanne: innovaatioiden kansanvalta? Käyttäjä- ja asiakaslähtöisten hankkeiden osuudet koko maassa (n=235)

11 3. Avoin tilanne: innovaatioiden kansanvalta? Avoin, kysyntä-, tarve- ja asiakaslähtöinen innovaatiotoiminta (Chesbrough, von Hippel ym.) Suomen uusi tasapainoitettu innovaatiostrategia (2008-) Innovaatiotoiminnan demokratisointi: uudenlaiset toimijaryhmät, kaupunkilaboratoriot jne. Kriisit tienä uuteen: jokamiehen innovatiivisuus Osin avoinna miten tätä ruohonjuuritason toimintaa tuetaan; ohjelmakoneiston soveltuvuus? Suomi nyt edelläkävijämaiden joukossa Tukeeko Suomen muu institutionaalinen rakenne (kannustimet, verotus, sosiaaliturva, yritystuet jne.)? Yhdistelmä suunnitelmataloutta, teknisluonteista systeemiajattelua ja projektitason kilpailua voittava malli?

12 4. Yhteenveto ja keskustelu Innovaatiopolitiikan perinteiset välineet ja toimijat: virtaviivaistus ja vaikuttavuus edelleen kehityskohteena Painopiste kohti kokeilevaa ja uusia kehityspolkuja aukovaa innovaatiopolitiikkaa käyttäjä- ja kysyntälähtöisyys (ei vain paikallisesti!) toisaalta radikaalimmat tutkimuslähtöiset innovaatiot kaupallistettava tehokkaammin yhteydet näiden välillä? ylikansallistuva innovaatiotoiminta, fragmentoituminen miten edistetään hyötyjen jäämistä seudulle? Alustat ristiinpölytykseen maiden, alueiden, alojen ja klusterien välillä; uusia innovaatiotoiminnan muotoja edistävät ketterät toimet ja toimijat Hyvinvointiyhteiskunnasta innovaatioyhteiskunnaksi?

13 4. Yhteenveto ja keskustelu kysyntä PAINOTUS Innovaatiopolitiikan suunta tarjonta kapea OSALLISUUS laaja

14 Janne Lehenkari, Mika Kautonen, Tarmo Lemola, Kimmo Viljamaa: Innovaatiotoiminta muutoksessa. Uudet toimintatavat ja niitä tukevat politiikkatoimenpiteet alue- ja paikallistasolla. Innovaatio 69/2009, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Helsinki. Liitteet Osaamiskeskusohjelmakysely (Lehenkari et al. 2009)

15 Liitteet Käyttäjä- ja asiakaslähtöisten hankkeiden tyypittely kyselyssä Hanketyyppi Asiakaslähtöinen tietopalvelu (myös tarvekartoitustoiminta tai vastaava) Asiakaslähtöinen työpajatoiminta (myös keskustelufoorumi tai vastaava) Avoimeen lähdekoodin ohjelmistohanke (myös käyttöönottohanke ja palveluliiketoiminta) Avoin innovaatioympäristö (myös avoin innovaatioyhteisö tai -verkosto) Living lab -ympäristö Tuotteiden ja palveluiden kehitysalusta (myös testausalusta tai vastaava toiminta) Muu käyttäjä- ja asiakaslähtöinen hanke Käyttäjän panos ja osallistuminen Käyttäjät tietolähteinä Käyttäjät osallistuvat suunnitteluun ja ideointiin Kansainvälinen käyttäjäyhteisö osallistuu kaikkiin tuotekehitysvaiheisiin ja niitä koskevaan päätöksentekoon Käyttäjät jäseniä avoimesti tietoa jakavassa yhteistyöverkossa Käyttäjät osallistuvat kokeiluun ja testaukseen luonnollisessa ympäristössä Käyttäjät osallistuvat kokeiluun ja testaukseen testausympäristössä, jonka infrastruktuuri huomattava Käyttäjän rooli vaihteleva/ei määritelty (Lehenkari et al. 2009)

Ekosysteeminäkökulma innovaatiopolitiikkaan

Ekosysteeminäkökulma innovaatiopolitiikkaan Policy Brief: No. 8/2014 Ekosysteemit Ekosysteeminäkökulma innovaatiopolitiikkaan Mitä uutta ekosysteemin käsitteellä ja liiketoimintaekosysteemeihin perustuvalla tarkastelutavalla on tarjota suomalaiselle

Lisätiedot

Yritysten innovaatioympäristöt

Yritysten innovaatioympäristöt Yritysten innovaatioympäristöt Pirkanmaa ja Keski-Suomi Mika Kautonen, Jari Kolehmainen, Pasi Koski Teknologiakatsaus 120/2002 Yritysten innovaatioympäristöt Tutkimus yritysten innovaatiotoiminnasta ja

Lisätiedot

Innovaatiopolitiikan alueellinen ulottuvuus. Katsaus viimeaikaisiin kehityssuuntiin

Innovaatiopolitiikan alueellinen ulottuvuus. Katsaus viimeaikaisiin kehityssuuntiin Innovaatiopolitiikan alueellinen ulottuvuus Katsaus viimeaikaisiin kehityssuuntiin Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 22/2009 kimmo viljamaa tarmo lemola janne lehenkari henri lahtinen

Lisätiedot

Evolutionaarinen muutoskäsitys ja itseuudistumisen kapasiteetti

Evolutionaarinen muutoskäsitys ja itseuudistumisen kapasiteetti Sente SENTE työraportteja 17/2007 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Evolutionaarinen muutoskäsitys ja itseuudistumisen kapasiteetti Käsitteellistä perustaa etsimässä Markku Sotarauta Alueellisen

Lisätiedot

Innovaatiotoiminnan edistäminen maaseudulla. Kohti paikallista elinvoimapolitiikkaa

Innovaatiotoiminnan edistäminen maaseudulla. Kohti paikallista elinvoimapolitiikkaa Innovaatiotoiminnan edistäminen maaseudulla Kohti paikallista elinvoimapolitiikkaa Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 38/2011 Innovaatiotoiminnan edistäminen maaseudulla Kohti

Lisätiedot

Työelämän innovaatiotoimintaa tukevaa kehittämisen mallia etsimässä

Työelämän innovaatiotoimintaa tukevaa kehittämisen mallia etsimässä Työelämän innovaatiotoimintaa tukevaa kehittämisen mallia etsimässä Tarve- ja osaamislähtöinen toimintajärjestelmän kehittäminen Elise Ramstad 1 Tällä hetkellä teknologian ja organisaation kehittämiseksi

Lisätiedot

Kaupungin kuumat lähteet. Helsingin metropolialueen innovaatioympäristöt

Kaupungin kuumat lähteet. Helsingin metropolialueen innovaatioympäristöt Kaupungin kuumat lähteet Helsingin metropolialueen innovaatioympäristöt Toimittajat Harry Schulman ja Pasi Mäenpää Kaupungin kuumat lähteet Kaupungin kuumat lähteet Helsingin metropolialueen innovaatioympäristöt

Lisätiedot

Kohti kansainvälistä kärkeä alueiden vahvuuksien ja yhteistyön pohjalta

Kohti kansainvälistä kärkeä alueiden vahvuuksien ja yhteistyön pohjalta Kohti kansainvälistä kärkeä alueiden vahvuuksien ja yhteistyön pohjalta Länsi-Suomen EAKR ohjelman seurantakomitea 17.11.2008, Wanha Satama Mika Pikkarainen Innovaatio-osasto, Innovaatioympäristöt -ryhmä

Lisätiedot

Vastaanottaja Pirkanmaan liitto. Asiakirjatyyppi Loppuraportti. Päivämäärä Toukokuu 2013 IDEARAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

Vastaanottaja Pirkanmaan liitto. Asiakirjatyyppi Loppuraportti. Päivämäärä Toukokuu 2013 IDEARAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Pirkanmaan liitto Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä Toukokuu 2013 IDEARAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN IDEARAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Päivämäärä

Lisätiedot

MAASEUTU INNOVAATIOYMPÄRISTÖNÄ YLÄ-PIRKANMAAN KEHITTÄJÄVERKOSTON SPATIAALISET ULOTTUVUUDET

MAASEUTU INNOVAATIOYMPÄRISTÖNÄ YLÄ-PIRKANMAAN KEHITTÄJÄVERKOSTON SPATIAALISET ULOTTUVUUDET MAASEUTU INNOVAATIOYMPÄRISTÖNÄ YLÄ-PIRKANMAAN KEHITTÄJÄVERKOSTON SPATIAALISET ULOTTUVUUDET Aino Siippainen Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Aluetieteen Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2011

Lisätiedot

Yritysten ja ammattikorkeakoulujen T&K -yhteistyö

Yritysten ja ammattikorkeakoulujen T&K -yhteistyö Työraportteja 69 / 2004 Working Papers Liisa Marttila, Mika Kautonen, Heidi Niemonen & Kaarina von Bell Yritysten ja ammattikorkeakoulujen T&K -yhteistyö Ammattikorkeakoulut alueellisessa innovaatiojärjestelmässä:

Lisätiedot

PROAKTIIVISESTI KOHTI RAKENNEMUUTOSTA (enne) PROJEKTIN MATKARAPORTTI OSALLISTUMISESTA OPEN DAYS TAPAHTUMAAN BRYSSELISSÄ 10-13.10.

PROAKTIIVISESTI KOHTI RAKENNEMUUTOSTA (enne) PROJEKTIN MATKARAPORTTI OSALLISTUMISESTA OPEN DAYS TAPAHTUMAAN BRYSSELISSÄ 10-13.10. 20.10.2011 Jari Hautamäki, yhteyspäällikkö Timo Ahonen, projektipäällikkö, kansainväliset asiat Minna Vesasto, projektisihteeri PROAKTIIVISESTI KOHTI RAKENNEMUUTOSTA (enne) PROJEKTIN MATKARAPORTTI OSALLISTUMISESTA

Lisätiedot

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen 2 Sisällys 1. Tausta...3 2. Alueellinen innovaatiotoiminta...6 2.1 Innovatiivisuuden edellytyksistä...6

Lisätiedot

Systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen muutos

Systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen muutos VTT TIEDOTTEITA 2593 Mika Nieminen, Ville Valovirta & Antti Pelkonen Systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen muutos Kirjallisuuskatsaus VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2593 Systeemiset innovaatiot ja

Lisätiedot

Kokousmatkailun kehitys jatkuvan uudistumisen väylällä

Kokousmatkailun kehitys jatkuvan uudistumisen väylällä Sente SENTE työraportteja 24/2008 Kokousmatkailun kehitys jatkuvan uudistumisen väylällä Kanta-Hämeen kokous- ja kongressimatkailun kehittämisen prosessit itse-uudistumisen näkökulmasta Kati-Jasmin Kosonen

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminta elintarvike- ja matkailualoilla Keski-Pohjanmaalla ja elektroniikka-alalla Oulun Eteläisessä

Yritysten innovaatiotoiminta elintarvike- ja matkailualoilla Keski-Pohjanmaalla ja elektroniikka-alalla Oulun Eteläisessä Kristiina Niemi ja Seija Virkkala Yritysten innovaatiotoiminta elintarvike- ja matkailualoilla Keski-Pohjanmaalla ja elektroniikka-alalla Oulun Eteläisessä Pohjoismaisen tutkimushankkeen tuloksia Chydenius-instituutti

Lisätiedot

Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1

Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1 Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1 HELSINGIN SEUTU * Väkiluku: 976 222 (v. 2004) Yritysten lukumäärä: 50 192 (v. 2003) Koko maan yritykset 229

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020 Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla Tutkimus ja innovaatiostrategia 20142020 Esipuhe On erikoistuttava olennaiseen ja tehtävä enemmän synergisesti yhdessä EU edellyttää kyetäkseen saavuttamaan tähänastista

Lisätiedot

Osaamisklusterit alueiden voimien yhdistäjänä. Osaamiskeskusohjelman (2007 2013) väliarviointi

Osaamisklusterit alueiden voimien yhdistäjänä. Osaamiskeskusohjelman (2007 2013) väliarviointi Osaamisklusterit alueiden voimien yhdistäjänä Osaamiskeskusohjelman (2007 2013) väliarviointi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 44/2010 antti pelkonen jari konttinen juha oksanen ville

Lisätiedot

Toimintakertomus 2006

Toimintakertomus 2006 Sente Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö Toimintakertomus 2006 Tampereen yliopisto Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö SISÄLTÖ ESIPUHE 2 SENTEN TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET 4 SENTE-FILOSOFIA

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiokeskittymät globaalissa taloudessa

Alueelliset innovaatiokeskittymät globaalissa taloudessa Alueelliset innovaatiokeskittymät globaalissa taloudessa Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 35/2010 tiina pursula anu vaahtera mari hjelt silva paananen johanna tarvainen petra Wullings

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Pirkanmaan innovaatiostrategia. Tiivistelmä

Pirkanmaan innovaatiostrategia. Tiivistelmä Pirkanmaan innovaatiostrategia Tiivistelmä SISÄLTÖ PIRKANMAAN INNOVAATIOSTRATEGIA Tiivistelmä PIRKANMAAN INNOVAATIOSTRATEGIA 3 Miten saadaan innovaatiokyky maakunnan kehityksen moottoriksi? 3 PIRKANMAAN

Lisätiedot

Uudenmaan innovaatio-ekosysteemi toimijat ja tarpeet

Uudenmaan innovaatio-ekosysteemi toimijat ja tarpeet Uudenmaan innovaatio-ekosysteemi toimijat ja tarpeet Raportti innovaatiotyöpajasta 22.04.2014 Pirjo Ståhle Kaisa Oksanen Sisällys 1. Tausta...2 2. Onko Uusimaa innovaatio-ekosysteemi?...3 3. Innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulun monet muodot

Maakuntakorkeakoulun monet muodot Kari Kallberg & Pia-Riitta Pekkanen (toim.) C Maakuntakorkeakoulun monet muodot POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKORKEAKOULU Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja

Lisätiedot

Maakunnasta maailmalle

Maakunnasta maailmalle Maakunnasta maailmalle JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 17 MARKKU SOTARAUTA PÄIVI MYLLYKANGAS TAPIO VARMOLA Maakunnasta maailmalle UUDEN ETSINTÄ JA MANAGERIALISMIN KAHLEET JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön julkaisuja 2009:30 Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön

Lisätiedot

WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2.

WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2. Regions in the field of Sustainable Use of Biomass Resources Keski Suomi Projekti 245438 WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2. Tytti Laitinen,

Lisätiedot