Ratalain mukainen suunnittelu Maanhankintaan liittyvät seikat suunnittelussa Antti Castrén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ratalain mukainen suunnittelu Maanhankintaan liittyvät seikat suunnittelussa Antti Castrén"

Transkriptio

1 Ratalain mukainen suunnittelu Maanhankintaan liittyvät seikat suunnittelussa Antti Castrén

2 Maanhankinta hankkeessa Aluetarpeet Lähtötiedot Radanpitäjän tarpeet Muiden tarpeet Maanhankinta Hankintatavat Hankintaprosessi Muuta Suoja-alueen puusto Tasoristeyksen poisto Antti Castrén 2

3 Maanhankinta- ja kiinteistöasioita ratalaissa Tutkimusoikeus (9 ) Yleissuunnitelman vaikutus kiinteistörakenteeseen (12 ) Yleissuunnitelman ehdollinen rakentamisrajoitus (13 ) Vähäinen hanke ei vaadi ratasuunnitelmaa, mikäli ei tarvita lisäalueita tai maanomistaja on antanut suostumuksen (14 ) Ratasuunnitelma sisältöineen (15 ) Liitännäisalueet ja erityiset oikeudet (16 ) Tasoristeysten poistaminen, korvaavat kulkuyhteydet (18 ) Laskuojat (19 ) Ratasuunnitelma lunastusperusteena ja rakentamisrajoitukset (21 ) Rautatiealueen ulkopuoliset maankäyttörajoitukset (4. luku) Alueiden hankkiminen ja korvaukset (5. luku) Lakkauttamiset (6. luku) Antti Castrén 3

4 Maanhankintatarpeet Koulutus pidetty

5 Lähtötiedot Maankäytön suunnittelu Voimassaolevat kaavat Vireillä olevat kaavat ja kaavamuutokset Kiinteistötiedot Kiinteistörajat ja -tunnukset Omistus, hallinta (vuokraoikeudet) Rasitteet ja tieoikeudet Muut oikeudet haltijoineen Muut hankkeet Liikenneverkot Kuivatusverkot Suojelukohteet Antti Castrén 5

6 Hankkeen ja radanpitäjän omat aluetarpeet Pysyvät tarpeet Rata-alue Raiteiden vaatima alue Tukirakenteet, turvalaitteet, sähköradan järjestelmät Palvelualueet Huoltotieyhteydet Suoja-alueet Näkemäalueet Liitännäisalueet Työnaikaiset tarpeet Läjitysalueet Varastointi Kulkuyhteydet kohteisiin ja liitännäisalueille Antti Castrén 6

7 Yhteiset tarpeet Yksityistiejärjestelyt Toteuttamis- ja ylläpitokelpoisuus Tasoristeysten poistoja korvaavat reitit Siltojen kantavuudet, alikulkujen mitat Kuivatusverkko Johdot, putket Kiinteistövaikutukset KIVA Risteämien poisto, ristiinkulku Tilusvaihdot, maapankki? Rakennusten ja rakennelmien siirrot Aidat Immissiohaittojen torjuntaan tarvittavat alueet Antti Castrén 7

8 Muutostarpeet Kaavamuutostarpeet Vireille mahdollisimman aikaisin = heti, lähtötietojen perusteella Saumaton yhteistyö kunnan ja muiden viranomaisten kanssa Vähäiset poikkeamat lunastuksen kohteessa mahdollisia ratatoimituksen aikana Vaikutukseltaan vähäiset muutokset Antti Castrén 8

9 Maanhankinta pääpiirteissään Koulutus pidetty

10 Maanhankintavaihtoehdot Lunastus ratalain mukaan Pääsääntöinen menettelytapa Ei erillistä lunastuslupaa, lainvoimainen ratasuunnitelma Toimitusmenettely lunastuslain ja kiinteistönmuodostamislain mukainen Tilusjärjestelyt (uusjakona tai ratatoimituksessa) Toimitusmiehet päättävät, ei voida sitovasti sopia Lunastus kaavan perusteella Maankäyttö- ja rakennuslain 96 mukaan valtiolla on mahdollisuus lunastaa sen tarpeisiin osoitettu yleinen alue Vapaaehtoinen kauppa Toteutettavissa jo ennen ratatoimituksen edellytyksiä Haltuunoton pidentymisriskin hallinta Hintataso otettava huomioon Antti Castrén 10

11 Ratatoimitusprosessi hankkeen kannalta Toimitusmenettely, lunastuslain mukainen prosessi Asianosaisuus on laaja Haltuunotot Ennakkohaltuunotto katselmuksineen Alueet radanpitäjän käyttöön muiden oikeuksien estämättä Dokumentointi korvauksia varten Omaisuuden poistot ja siirrot määräaikoineen ja kustannuksineen Katselmukset Teiden luovutukset hankkeen aikana Loppukokous Lunastuspäätös, kohde lähtökohtaisesti ratasuunnitelman mukaan Korvaukset (sopiminen mahdollista) Kohde, haitat, vahingot, edunvalvonta Oikeudet ja rasitteet Rajoitusalueet merkitään kiinteistörekisteriin (ja maastoon) Antti Castrén 11

12 Muuta Koulutus pidetty

13 Puuston poisto Riskipuusto, mahdollisesti kunnossapidollinen puustonpoisto radanpitäjän alueelta Suoja-alueet Erityiseen hoitoon otettu tai istutettu / määräys Maisematyölupatarve asemakaava-alueella Maanomistaja halutessaan poistaa/poistattaa, toissijaisesti radanpitäjä Puusto kuuluu maanomistajalle, kustannukset radanpitäjälle Tiedottaminen (ratalaki 42 ) Kuulutus Ilmoitukset mediassa Kirje Roni Lehti / Iltalehti Kokemuksia Antti Castrén 13

14 Tasoristeyksen poisto Ratasuunnitelmassa voidaan osoittaa tasoristeys poistettavaksi sekä osoittaa tasoristeykselle käyttörajoituksia Uusi kulkuyhteys on osoitettava ratasuunnitelmassa Radanpitäjä tekee tarvittavan uuden tien ja tasoristeyksen tai hankkii oikeuden ennestään olevaan tiehen Radanpitäjä voi poistaa ratasuunnitelmassa poistettavaksi osoitetun yksityisen tien tasoristeyksen, kun hyväksytty ja suunnitelman mukainen korvaava kulkuyhteys on järjestetty Radanpitäjä poistaa asemakaavan vastaisen tasoristeyksen, kun hyväksytty korvaava kulkuyhteys on rakennettu ja kadunpitopäätös on tehty Myös yksityistietoimituksena ilman ratasuunnitelmaa Antti Castrén 14

15 Lopuksi Kysymyksiä? Lisätietoja Liikenneviraston ympäristö- ja kiinteistöyksikkö ELYjen maanhankkijat Maankäyttöisännöitsijät Antti Castrén 15

16 Kiitos

17 Ratalain mukainen suunnittelu Radan ja raideliikenteen vaikutusten selvittäminen Erkki Poikolainen

18 Melutason ohjearvot

19 Tärinän suositusarvot ( VTT)

20 Erkki Poikolainen 4

21 Erkki Poikolainen 5

22 Tärinän herätevoima, leviäminen ja siirtyminen rakennukseen.

23 Tärinän leviäminen maaperässä

24 Tärinän mittaus, periaatekuva

25 Tärinäkohteet, Etelä-Suomi

26 Tärinäkohteet Pohjois-Suomi

27 Yhteenveto tärinästä Raideliikenteessä tärinä on suurempi ongelma kuin melu Tärinästä johtuvia nopeusrajoituksia 17 kpl Vuosittain tärinäselvityksiä asukkaiden yhteydenottojen perusteella 5-15 kpl VTT:n arvion mukaan asukasta altistuu raideliikenteen tärinälle Tärinää voidaan arvioida mittauksin ( rajoitetut alueet) tai asiantuntija-arviona ( laajemmat alueet, riskikohteet) Tärinän torjunta on vaikeata ja kallista, rakenteellisen tärinäntorjunnan onnistuminen ei ole varmaa

28

29 MELUNTORJUNTATARPEEN SELVITTÄMINEN

30 Erkki Poikolainen 14

31 Yhteenveto melusta Melun selvittäminen Valmiita meluselvityksiä saattaa löytyä, käyttökelpoisuus tulee harkita tapauskohtaisesti ( Huom. EU-meluselvityksissä melutasot Lden arvoina, meluntorjunnassa Suomessa käytettävä Laeq-tasoja!) Yleensä ainakin meluntorjunnan yksityiskohtainen suunnittelu vaatii uuden meluselvityksen/laskennan. Meluntorjuntakeinoina meluesteiden lisäksi matalat meluesteet, kiskovaimentimet, kiskojen hionta. Tavarajunat meluntorjunnan suurin ongelma, yömelu.

32 Miten tästä eteenpäin Ratahankkeissa olisi toivottavaa varata jo tarveselvitysvaiheessa rahoitus tärinän- ja meluntorjuntaan. Rataverkon ongelmakohteille tulisi tehdä jotakin, esimerkiksi työn alla olevalta rataosuudelta pyritään poistamaan edes yksi tärinä- tai melukohde. Jos näin ei tehdä, esimerkiksi tärinästä johtuvien nopeusrajoitusten määrä tulee kasvamaan. Olisiko syytä selvittää, paljonko maksaisi kaikkien tärinärajoitusten poistaminen ja kuinka paljon se vaikuttaisi liikenteen sujuvuuteen? Meluntorjunta yleensä onnistuu rahalla, tärinäntorjunta on vaikeampaa. Paalulaatta uuden tai vanhan radan alla yleensä toimii, mutta kustannukset ovat euroa/m.

33 Turun Tärinäestekokeilu Koulutus pidetty n. 500 metriä pitkä este osaksi teräsponttiseinää, osaksi pilaristabilointia. Tarkoituksena oli suojata eräs Suomen pahimmista tärinäkohteista. Pidempi este, parempi suojausvaikutus?

34 Turun Tärinäestekokeilu Mittaustulokset ENNEN Suurimpien heilahdusnopeuden resultanttien keskiarvo 3,0 mm/s Tunnuslukujen keskiarvot z: 0,97 mm/s y: 0,56 mm/s x: 0,56 mm/s JÄLKEEN Suurimpien heilahdusnopeuden resultanttien keskiarvo 2,1 mm/s Tunnuslukujen keskiarvot z: 0,50 mm/s y: 0,53 mm/s x: 0,48 mm/s Heilahdusnopeuksien resultantit 30 % pienempiä kuin ennen mittauksessa Pystysuuntaiset (y) tunnusluvut 48 % pienempiä kuin ennen mittauksessa Vaakasuuntaiseen värähtelyyn vaikutus on vähäisempi

35 KORIA TÄRINÄNTORJUNTA 2010 Koulutus pidetty Ylempi mittaustulos 12/2010 mittauksista, alempi 5/2010 mittauksista -alustavia tuloksia, ei nopeuskorjausta

36 Teräsponttiseinä ja pilaristabiloitu vaimennusseinä

37 Ratalain mukainen suunnittelu Tekniset ja turvallisuusohjeet Liikennevirastossa Anne Mansikkasalo

38 Ohjeryhmän toimivalta ja toimintaperuste Liikenneviraston päätös drno 1295/000/2011 Teknisten ohjeiden ja normien antamisen kehittäminen, päätös pysyvän työryhmän asettamisesta Päätös voimassa organisaatiouudistuksista huolimatta. Ryhmä vastaa koko viraston teknisiä ja turvallisuusohjeita koskevan työn ohjeistuksesta. Ryhmän pysyvänä tehtävänä on jatkuva Liikenneviraston teknisten ja turvallisuusohjeita sisältävän ohjekokoelman kehittäminen sekä ohjeiden ajantasaistamiseen liittyvä työ. Ohjetyöryhmän alatyöryhmiä on kaksi: - ohjeiden päivitys ja priorisointi -työryhmä (pj. Tuomo Viitala) - ohjekokoelman kehittämistyöryhmä (pj. Anne Mansikkasalo) Ohjeryhmillä on koordinaattorit ja kullakin ohjeella oma yhteyshenkilönsä Anne Mansikkasalo 2 Väylänpito

39 Ohjekoordinaattorit ohjealueensa vastuuhenkilöinä Ohjaus- ja turvalaitteet, radan sähköistys ohjeet Liikennejärjestelmä, ohjeet Rekisterien päivitysohjeen päivittäminen Teiden päällysteisiin liittyvät ohjeet ja laatuvaatimukset Teiden hoitoon liittyvät ohjeet ja laatuvaatimukset Tien varusteet ja tunnelit ohjeet Vesiväylien kunnossapito ohjeet Meriturvallisuusohjeet Radanpidon turvallisuusohjeet Tienpidon turvallisuusohjeet Rataliikenteenhallinta ohjeet Meriliikenteehallinta ohjeet Taitorakenteiden kantavuusohjeet Taitorakenteiden tarkastusohjeet Taitorakenteiden suunnitteluohjeet Taitorakenteiden materiaaliohjeet Taitorakenteiden korjaus- ja rakentamisohjeet Taitorakenteiden vesirakenneohjeet Taitorakenteiden rautatierakenneohjeet Suunnitteluprosessit ohjeet Liikenteenohjaus ohjeet Väylänpidon ympäristöohjeet Radanpäällysrakenne- ja kunnossapito-ohjeet Väylien alus- ja pohjarakenteet ohjeet Tienrakenteet ohjeet Liikennetekninen suunnittelu ohjeet Painatuskustannukset, ohjeet Yleinen ohjetyö Jari Viitanen/Juha-Matti Vilppo Teija Snicker -Järvinen Jouni Hytönen Katri Eskola Heikki Lappalainen Kari Lehtonen Jarmo Hartikainen Anne Mansikkasalo Marko Tuominen Outi Luukkonen/Tapio Syrjänen Jari-Pekka Kitinoja Tuomas Martikainen Heikki Lilja Heikki Lilja Heikki Lilja Heikki Lilja Heikki Lilja Heikki Lilja Heikki Lilja Matti Ryynänen Tuomas Österman Arto Hovi Tuomo Viitala Pentti Salo Sami Petäjä Jorma Saarelainen Sinikka Kiikka Markku Nummelin Anne Mansikkasalo 3 Väylänpito

40 Liikenneviraston teknisten ja turvallisuusohjeiden jakautuminen kulkumuodoittain Anne Mansikkasalo 4 Väylänpito

41 Anne Mansikkasalo 5 Väylänpito

42 Ohjetyön tarkoitus Ohjeilla kerätään hajallaan oleva tieto yhteen Tiedon esitysasu yhtenäistetään Toiminnan systematisointi Ohjeilla yhtenäistetään käytäntöjä eri kulkumuotojen välillä Ohjeet ovat käytettävissä muidenkin omistajaorganisaatioiden kuin Liikenneviraston hallinnoimilla väylillä Ohjeilla kuvataan rakentamisen tai kunnossapidon vaadittava lopputulos, ei työmenetelmiä Ohjeet muuttuvat sitoviksi hankinnan, käyttösopimusten yms. kautta, osa on heti vaikuttavia turvallisuusohjeita Ohjeet voivat olla myös laatuvaatimuksia Ohje ei ole opas, oppikirja, historiikki eikä kuvakirja, oppaat kuitenkin luetellaan ohjeluettelossa käytettävyyden helpottamiseksi Luonnosohjeita ei saa ottaa normaaliin käyttöön; ohjeita voidaan kuitenkin koekäyttää. Ohjeita voi saada koekäyttöön myös kysymällä ohjeen koordinaattorilta Anne Mansikkasalo 6 Väylänpito

43 Ohjeluettelo Ohjeiden hakukanava on ohjeluettelo /ohjeluettelo Anne Mansikkasalo 7 Väylänpito

44 Anne Mansikkasalo 8 Väylänpito

45 Anne Mansikkasalo 9 Väylänpito

46 Anne Mansikkasalo 10 Väylänpito

47 Vuonna 2013 julkaistuja radanpitoa koskevia ohjeita, jotka ovat ilmestyneet julkaisuina 5/2013 Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu 6/2013 Rautateiden opastinrakenteiden turvallisuusohje 7/2013 Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito 9/2013 Siltapaikkojen luokitusohje 17/2013 Taitorakenteiden tarkastusohje 21/2013 RATO 5 Sähköistetty rata 22/2013 Radanpidon ympäristöohje 23/2013 Louhintatyöt rautatien läheisyydessä 24/2013 Rautateiden osajärjestelmien käyttöönotto-ohje 25/2013 Eurokoodin soveltamisohje - Puurakenteiden suunnittelu - NCCI 5 35/2013 Eurokoodin soveltamisohje. Geotekninen suunnittelu - NCCI 7 37/2013 Siltabetonien P-lukumenettely 43/2013 Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 8 Rautatiesillat 46/2013 Väylähankkeiden kustannushallinta Anne Mansikkasalo 11 Väylänpito

48 Muita radanpidon ohjeita, jotka eivät ole julkaisuja Yksikön avustaminen ( ) Erityisohjeet liikenteenohjaukselle toimittaessa venäläisen rautatiehenkilökunnan kanssa ( ), Suomen rautatiejärjestelmän liikennöintiin liittyvät ohjeet venäläiselle rautatiehenkilökunnalle ( ) Rautatiejärjestelmän viestintäohje (voimassa alkaen) Tekniset toimitusehdot 54E1- ja 60E1-kiskoille (voimassa alkaen) Osajärjestelmien käyttöönottolupamenettely (voimassa alkaen) Ohje menettelyistä vaihteiden aukiajo- ja vikailmaisutapauksiin ( ) Rataosan Olli-Porvoo liikennöintiohje ( ) Liikennöinti Suomen Rautatiemuseon raiteistolla ( ) Anne Mansikkasalo 12 Väylänpito

49 Työn alla olevia radanpitoa koskevia ohjetöitä mm. RATO 6 Turvalaitteet RATO 10 Junien kulunvalvonta JKV RATO 17 Radan merkit ja merkinnät Matalan meluesteen tuotevaatimukset Radan päällysrakennetöiden valvontaohje Tukemistyön suunnittelu ja toteutus Kiskonhionnan tekniset toimitusehdot Tasoristeysten kansirakenteiden käyttö ja valinta Kierrätyskiskojen tekniset toimitusehdot Kierrätysvaihteiden tekniset toimitusehdot Koulutus pidetty Käynnistyviä mm.: - RATO 9 Tasoristeykset - RATO 11 Radan päällysrakenne - RATO 12 Päällysrakennehitsaus - RATO 13 Radan tarkastus - RATO 19 Jatkuvakiskoraiteet ja -vaihteet Anne Mansikkasalo 13 Väylänpito

50 Käynnissä olevia/käynnistyviä turvallisuusohjeita mm. Rataverkon nopeusmuutosten hallinta (uusi, korvaa vanhan ohjeen) Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) (päivitys) JETI-järjestelmän ohjeistus (päivitys) Rautatiejärjestelmän viestintäohje (päivitys) Radan työnaikaisen kunnossapidon ohje (päivitys) Ohje palveluntuottajan turvallisuussuunnitelman laatimisesta ja sisällöstä (päivitys) Turvallisuusasiakirjan laadinta rakennushankkeissa (päivitys) Turvallisuussääntöjen, menettelyohjeiden ja turvallisuusohjeiden laadinta (päivitys) Turvallisuusselvityksen laadinta (päivitys) Riskienhallinta radan suunnittelussa (päivitys) Riskienhallinta väylänpidossa (uusi) Omavalvonta-ohje (päivitys) Turvalaitetilojen työturvallisuusohje (uusi) Opas tasoristeysten hoidosta (uusi) Rakentaminen rautatien läheisyydessä (uusi) Rautatieliikennöintiohje (uusi) Ohje varautumisesta rautatieonnettomuuksiin (OVARO) (päivitys) Koulutus pidetty Anne Mansikkasalo 14 Väylänpito

51 Koulutus ja käyttöönotto Kumppanuussopimukset lyhytkursseista Hämeen Ammattikorkeakoulun kanssa (HAMK) RASU-kurssit (TTY), rautatiealan ammattiperuskoulutus Kouvolan seudun ammattiopisto (KSAO) Alan koulutuspäivät Liikenneviraston omat koulutuspäivät Anne Mansikkasalo 15 Väylänpito

52 Anne Mansikkasalo 16 Väylänpito

53 Oppikirjat Laura Järvinen ja Jari Viitanen: Rautatieturvalaitteet (Liikennevirasto 2014) Risto Taimela: Raidegeometria (Liikennevirasto 2012) Myynti: Kustantaja Laaksonen Anne Mansikkasalo 17 Väylänpito

54 Ratalain mukaisen yleis- ja ratasuunnitelman laatiminen Ratalain mukainen suunnittelu koulutus Elisa Sanasvuori

55 Esityksen sisältö Yleis- ja ratasuunnitelman suhde alueiden käyttöön Yleissuunnitelma Ratasuunnitelma Yleis- ja ratasuunnitelman muuttaminen Suunnittelun ohjaus, ElSa 2

56 Yleis- ja ratasuunnitelman suhde alueiden käyttöön Koulutus pidetty

57 Radan suunnittelu ja alueiden käytön suunnittelu Rautatien suunnittelun tulee tarpeen mukaan perustua liikennejärjestelmän kehittämistä koskevaan suunnitteluun. Yleis- ja ratasuunnitelman tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan. Jos alueella on laadittavana tai muutettavana oikeusvaikutteinen kaava, voidaan ryhtyä kaavan tavoitteisiin perustuvan yleis- tai ratasuunnitelman laatimiseen. Yleissuunnitelmaa ei saa hyväksyä vastoin maakuntakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Radan yleissuunnitelma voidaan hyväksyä vastoin voimassa olevaa asemakaavaa, jos kunta ja ELY-keskus sitä puoltavat. Yleissuunnitelman laatiminen voi perustua maakunta- tai yleiskaavan ohjeelliseen tai vaihtoehtoiseen ratalinjaukseen, mutta ei kaavassa esitettyyn yhteystarve merkintään Suunnittelun ohjaus, ElSa 4

58 Radan suunnittelu ja alueiden käytön suunnittelu Ratasuunnitelmaa ei saa hyväksyä vastoin oikeusvaikutteista kaavaa. kaavat ovat aina suunnittelun lähtöaineistoa, tarvittaessa käynnistettävä kaavamuutos, hyväksytyt kaavat kunnan lausunnon liitteeksi. Olemassa olevan rautatien rakentamista koskeva yleissuunnitelma ja ratasuunnitelma voidaan laatia ja hyväksyä, jos hankkeen luonne huomioon ottaen suunnitelman suhde muuhun alueiden käyttöön voidaan ilman kaavaakin riittävästi selvittää yhteistyössä kunnan, maakunnan liiton ja ELY-keskuksen kanssa. Hyväksytty ratasuunnitelma oikeuttaa suunnitelmassa osoitettujen alueiden ja oikeuksien lunastamiseen. Kun hyväksymispäätös on annettu yleisesti tiedoksi, astuu rakennuskielto voimaan rautatiealueelle sekä suoja- ja näkemäalueille Suunnittelun ohjaus, ElSa 5

59 Yleissuunnitelma Koulutus pidetty

60 Yleissuunnitelma on laadittava, jos Hankkeen vaikutukset eivät ole vähäiset Rautatiealueen sijaintia ja sen vaikutuksia ei ole jo riittävässä määrin ratkaistu asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa Hankkeeseen on sovellettava lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettyä (YVA) Suunnittelun ohjaus, ElSa 7

61 Yleissuunnitelmassa on esitettävä 1/2 Selvitys rautatien rakentamisen ja verkon kehittämisen tarpeellisuudesta Tutkitut vaihtoehdot sekä liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut Rautatiealueen likimääräinen sijainti Rautatiealueen ja rautatieliikenteen arvioidut vaikutukset, kuten vaikutukset: tie- ja liikenneoloihin sekä liikenneturvallisuuteen maankäyttöön ja kiinteistörakenteeseen ympäristöön ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen Suunnittelun ohjaus, ElSa 8

62 Yleissuunnitelmassa on esitettävä 2/2 Mahdollisuudet haitallisten vaikutusten poistamiseksi ja vähentämiseksi Alustava kustannusarvio YVA-hankkeissa yleissuunnitelmaan liitetään YVA-lain mukainen arviointiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto. Yleissuunnitelman suunnitelmaselostuksessa kuvataan, miten yhteysviranomaisen lausunto on otettu huomioon. Näin laaditun yleissuunnitelman nojalla laadittavasta ratasuunnitelmasta ei tarvitse enää tehdä uutta arviointia Suunnittelun ohjaus, ElSa 9

63 Yleissuunnitelman oikeusvaikutukset Yleissuunnitelma on ohjeena ratasuunnitelmaa laadittaessa Ratasuunnitelman hyväksymispäätökseen ei saa hakea muutosta siltä osin kuin radan sijainti ja liikennetekniset ratkaisut on jo hyväksytty lainvoimaisessa yleissuunnitelmassa. Rakennusluvan myöntämisellä ei saa vaikeuttaa yleissuunnitelman toteuttamista (ehdollinen rakentamisrajoitus). Jos luvan hakijalle aiheutuu huomattavaa haittaa luvan epäämisestä yleissuunnitelman perusteella, radanpitäjän on lunastettava alue tai korvattava haitta. Yleissuunnitelman hyväksymispäätös on voimassa 8 vuotta sen vuoden päättymisestä, jona hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. Liikennevirasto voi jatkaa radan yleissuunnitelman voimassaoloaikaa enintään 4 vuodella Suunnittelun ohjaus, ElSa 10

64 Ratasuunnitelma Koulutus pidetty

65 Ratasuunnitelman tarve Ennen rautatien rakentamista on laadittava ja hyväksyttävä ratasuunnitelma Kun on kysymys vaikutuksiltaan vähäisestä rautatien rakentamista koskevasta hankkeesta, ratasuunnitelman laatiminen ei kuitenkaan ole tarpeen: 1. Jos hanketta varten ei oteta lisäaluetta 2. Jos kiinteistön omistaja tai omistajaan verrattava haltija on antanut kirjallisen suostumuksen lisäalueen ottamiseen. Erityistapauksia Ratasuunnitelma on laadittava ja hyväksyttävä, kun rautatie lakkautetaan muulloin kuin rautatiealueen rakentamisen yhteydessä Ratasuunnitelma voidaan laatia ja hyväksyä myös rautatieliikenteen palvelualueen tai liitännäisalueen perustamiseksi tai tasoristeystä koskevana Suunnittelun ohjaus, ElSa 12

66 Ratasuunnitelman voimassaoloaika Koulutus pidetty Ratasuunnitelma on hyväksyttävä 4 vuoden kuluessa sen laadinnan aloittamisesta. Ratasuunnitelman hyväksymispäätös on voimassa 4 vuotta sen vuoden päättymisestä, jona suunnitelma on saanut lainvoiman. LVM voi pidentää ratasuunnitelman voimassaoloaikaa 4 vuodella. Ratatyö katsotaan alkaneeksi, kun rautatiealue on otettu haltuun ratatoimituksessa pidettävässä haltuunottokatselmuksessa Suunnittelun ohjaus, ElSa 13

67 Ratasuunnitelmassa osoitetaan 1/4 Rautatien sijainti, käyttö eri tarkoituksiin, korkeusasema, poikkileikkaus ja kuivatus niin, että vaikutukset voidaan riittävästi arvioida ja rautatien alue voidaan merkitä maastoon. Suunnitellut eritasoristeykset, tasoristeykset ja kulkuyhteydet Tasoristeysten poistot ja järjestelyt sekä niitä korvaavat kulkuyhteydet. Maanomistusolot on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan mahdollisuudet tilusjärjestelyiden käyttöön? Arvio rautatien vaikutuksista sekä toimenpiteet, jotka ovat tarpeen radan rakentamisen tai junaliikenteen haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi. Radan myöhempää leventämistä varten varattavat alueet Suunnittelun ohjaus, ElSa 14

68 Ratasuunnitelmassa osoitetaan 2/4 Rautatien suoja-alueet ja tasoristeysten näkemäalueet. Suoja-alue on normaalisti 30 metriä raiteen keskilinjasta, se voidaan supistaa tai pidentää jopa 50 metriin. Suoja-alue ei ole rautatiealuetta vaan jää maanomistajan omistukseen Radanpitäjällä on oikeus poistaa kasvillisuutta tai rajoittaa sen korkeutta (huom tietyt poikkeukset) Kiinteistön omistajan oikeusaseman rajoitukset: kielto pitää rakennusta (poikkeuksena asemakaava-alue), kielto muuttaa maanpinnan muotoa ja ojittaa aluettaan rataa vaarantavalla tavalla. Arvio rautatien rakentamisen kustannuksista. Jos syrjään jäävä rataosuus jää edelleen radaksi tai muihin radanpitotarkoituksiin, siitä on määrättävä ratasuunnitelmassa. Liitännäisalueet ja niiden käyttämistä varten tarvittavat tieyhteydet Suunnittelun ohjaus, ElSa 15 Koulutus pidetty

69 Ratasuunnitelmassa osoitetaan 3/4 Rautatien rakentamisen ajaksi perustettavat oikeudet ja alueet ja käytettävät tiet Oikeus maa-aineksen ottamiseen rajoitetulla määrällä Läjitysalueet ja kulkuyhteydet niille Alueen käyttäminen tilapäisenä kulkutienä Varasto- tai muu sellainen alue Oikeus työssä tarvittavan yksityisen tien käyttöön tai tekemiseen. Laskuojia varten tarvittavat alueet Ratasuunnitelmassa osoitettu oikeus pitää laskuojaa toisen maalla tai johtaa kuivatusvettä toisen ojaan tai puroon, myös asemakaava-alueella Laskuojan alueeseen perustetaan rasiteoikeus ratatoimituksessa Hule- ja kuivatusvesien selvittäminen laajemmin vaikutusalueella Suunnittelun ohjaus, ElSa 16

70 Ratasuunnitelmassa osoitetaan 4/4 Syrjään jäävän rautatiealueen käyttö Rakennettaessa rautatietä uuteen paikkaan, syrjään jäävä rautatie lakkautetaan ratasuunnitelman perusteella rautatienä, ellei syrjään jäävää osuutta määrätä jääväksi edelleen rautatieksi. Ratasuunnitelmassa on osoitettava, tarvitaanko aluetta tiealueeksi, museorautatieksi tai muuhun tarkoitukseen ja kuuluuko alueeseen erityistä hoitoa vaativia rakenteita tai laitteita. Ratasuunnitelmassa on osoitettava ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen entisen rautatiealueen palauttamiseksi ennalleen tai jätettävä alue sellaiseksi, ettei sen käyttöä osoitettuun tarkoitukseen vaikeudu. Liitännäisalue lakkautetaan kun sitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon se on perustettu Suunnittelun ohjaus, ElSa 17

71 Yleis- ja ratasuunnitelman muuttaminen Koulutus pidetty Hyväksytyn yleis- tai ratasuunnitelman muuttamisesta on soveltuvin osin voimassa mitä uudesta yleis- tai ratasuunnitelmasta säädetään. Jos ratasuunnitelman muutoksen vaikutukset arvioidaan vähäisiksi, voidaan muutossuunnitelman käsittelyssä noudattaa uuden suunnitelman käsittelyä yksinkertaisempaa menettelyä. Suunnitelmaan voidaan tehdä vielä rakennustyön yhteydessä vaikutuksiltaan vähäisiä muutoksia, jotka radanpitäjä katsoo tarpeelliseksi Suunnittelun ohjaus, ElSa 18

72 Yleis-, tie- ja ratasuunnitelmien hallinnollinen käsittely Koulutus pidetty LIIKENNEVIRASTO Yleis- ja ratasuunnitelmien teettäminen (rautatiet) ELY-KESKUS Yleis- ja tiesuunnitelmien teettäminen (maantiet) LIIKENNEVIRASTO (rautatiet) ELY-KESKUS (maantiet) * Lausuntojen ja muistutusten käsittely * Suunnitelman tarkistukset * Hyväksymisesitys LIIKENNEVIRASTO * Yleis- ja ratasuunnitelmien tekninen tarkastus, (rautatiet) * Hyväksymispäätös tai -esitys LVM:lle LIIKENNE- JA VIESTINTÄ- MINISTERIÖ (LVM), päätös Suunnitelma lainvoimainen (ei valitettu / HAO:n päätös / KHO:n päätös) tai suunnitelman tarkistamisen tarve Lausuntopyynnöt KUNTA: suunnitelma nähtävänä, muistutukset suunnitelmasta MAAKUNNAN LIITTO ELY-KESKUS (rautatiet) Lausunnot Muistutukset Päätös tiedoksi Ei valituksia Päätös tiedoksi Päätös tiedoksi MUSEOVIRASTO MUUT VIRANOMAISET MUUT ORGANISAATIOT (Lausunto tarvittaessa) KUNTA: päätös nähtävänä LAUSUNNON ANTAJAT MUISTUTUKSEN TEHNEET MAHDOLLISET MUUT VIRANOMAISET ============================ * Asianosaisilla mahdollisuus valittaa päätöksestä Valitus Livin päätöksestä HALLINTO-OIKEUS Jatkovalitus Valitus LVM:n päätök sestä KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Suunnittelun ohjaus, ElSa 19

73 Kiitos! Koulutus pidetty Suunnittelun ohjaus, ElSa 20

74 Ratalain mukaisen yleis- ja ratasuunnitelman sisältö ja esitystapa

75 Esityksen sisältö Yleistä Yleissuunnitelma Ratasuunnitelma Suomen ja ruotsin kielen käyttö suunnitelmissa Suunnitelma-aineistojen luovutus Matti Ryynänen 2 Toiminnanohjaus

76 Yleistä (1/2) Ratalaki voimaan Radan suunnitteluohje B 20 (RHK) voimaan Kytkennät maankäytön suunnitteluun Prosessikavio ja päätöksenteko Ratalain vaatimukset radan suunnitteluun Suunnittelun yleiset tavoitteet Lupaprosessit Vuoropuhelu Ympäristöasiat (mm. YVA, hankearviointi) Turvallisuusasiat Suunnitteluvaiheiden sisältö ja tavoitteet Suunnitteluvaiheiden ohjeelliset tehtäväluettelot sisältäen myös tilaajan tehtävät Piirustusten sisältö B 20 sisältää jo osin vanhentunutta tietoa Matti Ryynänen 3 Toiminnanohjaus

77 Yleistä (2/2) Tarve yhtenäistää ja jäsentää ohjeistusta lähemmäksi maantielain mukaisten suunnitelmien sisältöä ja esitystapaa. Ohjekokonaisuuden hallinnan ja päivitysten kannalta olisi tarkoituksen mukaista jakaa ohjeistus suunnitelmavaiheittain seuraavasti: Toimintaohjeet Sisältö ja esitystapa Omina prosessin osina on jo laadittu Väylänpidon vuorovaikutusohje 21/2011 Tie- ja ratahankkeiden suunnitelmien käsittelyohje 25/2011 Lakivaatimukset suunnitelmien sisällölle Suunnitelmien käsittely (prosessi ja vaaditut asiakirjat) Luvat Ratahankkeiden arviointiohje 15/2013 Ratatekniset piirustusohjeet 14/2012, mallikuvat ja piirustusmerkinnät Laadittu lähinnä toteutuspiirustuksia varten (tarkat sisältökuvaukset) Ohjetta tulee noudattaa soveltaen yleis- ja ratasuunnitelmissa Matti Ryynänen 4 Toiminnanohjaus

78 Yleissuunnitelma 1/5 Yleissuunnitelmaraportti palvelee ensisijaisesti päätöksentekoa ja siihen liittyvää kuulemismenettelyä. Tämä asettaa tärkeimmät vaatimukset raportin sisällölle. Yleissuunnitelmaraportti sisältää suunnittelun keskeiset asiat lähtien hankkeen taustatiedoista päätyen valitun ratkaisun ja sen vaikutusten esittelyyn sekä jatkotoimenpiteiden määrittelyyn. B 20: Mikäli yleissuunnitelmaa on edeltänyt alustava yleissuunnitelma, yleissuunnitelman laatiminen käynnistetään vaihtoehdon valinnalla. Näin voidaan toimia vain, jos alustavalla yleissuunnitelmalla tarkoitetaan esim. yleiskaavaa varten tehtyä suunnitelmaa ja kaava on saanut lainvoiman. Normaalisti yleissuunnitelman laatiminen sisältää vaihtoehtoisia ratkaisuja (esim. YVA), josta yksi valikoituu viimeisteltäväksi yleissuunnitelmaratkaisuksi. Yleissuunnitelman laatiminen voi perustua maakunta- tai yleiskaavan ohjeelliseen tai vaihtoehtoiseen ratalinjaukseen, mutta ei yhteystarve -merkintään Matti Ryynänen 5 Toiminnanohjaus

79 Yleissuunnitelma 2/5 Yleissuunnitelmaraportti koostuu kolmesta pääosasta ja liitteistä: Johdanto Suunnitelman selostus Suunnitelmapiirustukset Liitteet Matti Ryynänen 6 Toiminnanohjaus

80 Yleissuunnitelma 3/5 Johdanto antaa suunnitelmasta yleisinformaation, johon kuuluu: Alkusanat; suunnitteluvaihe ja -kohde, suunnittelusta vastaava ja tekijät, erilliset raportit Tiivistelmä; yhteenveto hankkeesta ja raportin sisällöstä Prosessikuvaus (YVA); aikaisemmat suunnitelmat, organisaatio, julkisuus Varsinainen suunnitelma kuvataan selostusosassa, joka sisältää: Suunnittelun lähtökohdat (nykytila ja ongelmat, selvitys rautatien rakentamisen tai parantamisen tarpeellisuudesta) Tavoitteet (verkolliset, toiminnalliset, ympäristölliset) Vaihtoehtotarkastelut Yleissuunnitelmaratkaisun kuvauksen (poikkeuksellisesti voi olla vaihtoehtoja) Ratkaisun vaikutukset (RataL 12 ) Selvityksen, miten YVA-lausunto on otettu suunnitelmassa huomioon Hankearvioinnin yhteenvedon Jatkotoimenpiteet (suunnitelman käsittely, jatkosuunnittelu, rakentamisen ajoitus) Hyväksymisehdotuksen Matti Ryynänen 7 Toiminnanohjaus

81 Yleissuunnitelma 4/5 Suunnitelmapiirustukset pääosin ohjeen B 20 mukaisesti. Liitteet Kaikki päätöksenteon kannalta turha tekninen tieto pois piirustuksista. Tarkkoja mitta- tai lukuarvotietoja sisältävät piirustukset pitää siirtää tekniseen aineistoon. Kiinteistörajat ja tunnukset esitetään suunnitelmakartoilla. Rautatiealueen rajoja ei esitetä. Maanomistajaluetteloa ei sisällytetä yleisesti nähtäväksi asetettavaan aineistoon. Yksityistiejärjestelyistä riittää merkittävimmät, koska niistä ei päätetä YS:ssa. Tilusjärjestelyjä ei esitetä (YS:n vaikutukset kiinteistörakenteeseen) Kartoiksi tai kuviksi kootaan aineisto, joilla arvioidaan olevan merkitystä hankkeen ominaisuuksille, suunnitelman ymmärtämiselle ja käsittelylle sekä päätöksenteolle. Esim. Ympäristön analyysikartta Melu ja tärinäkartat Luontoselvitykset YVA -hankkeessa on aina raportin liitteenä yhteysviranomaisen lausunto Matti Ryynänen 8 Toiminnanohjaus

82 Yleissuunnitelma 5/5 Yleissuunnitelmaraportti A3 koko on yleisin, koska se on lausunnonantajille käyttökelpoisin muoto. Tiepuolella on kokeiltu muutamassa YS:ssa A4 kansiointia. Sallii isommat piirustuskoot, jolloin kokonaisuudet havainnollisempia. A4 raporttien arkistointi huomattavasti yksinkertaisempaa ja vähemmän tilaa vievää. YVA -hankkeissa yleissuunnitelmaan kuuluu YVA -raportti. Suunnittelun ja suunnitelman käsittelyn aikainen asiakirjahallinta yhteen Liikenneviraston diaariin! Matti Ryynänen 9 Toiminnanohjaus

83 Ratasuunnitelma 1/4 Ratasuunnitelma on lunastusasiakirja: Hyväksytty ratasuunnitelma oikeuttaa ratasuunnitelmassa osoitettujen alueiden ja oikeuksien lunastamiseen (RataL 21 ). Ratasuunnitelmassa on tärkeää erottaa toisistaan hyväksymismenettelyssä hyväksyttävät asiat ja ne asiat, joita ei hyväksytä eli ovat informatiivisia. Hyväksytyt ratkaisut ovat radanpitäjää sitovia, mutta niiden toteutusajankohta on kiinni rahoituksesta. Poikkeuksena melu- ja tärinäsuojaukset, joita ei voida jättää toteuttamatta, jos ne selvitysten perusteella tarvitaan heti Matti Ryynänen 10 Toiminnanohjaus

84 Ratasuunnitelma 2/4, Hyväksyttävät asiat Rata- ja liikennejärjestelyt Sijainti suunnitelmakartan ja korkeusasema pituusleikkausten tarkkuudella Raiteistokaavio Rautatieliikennepaikkojen raidejärjestelyt, vaaka- ja pystygeometria, laiturit ja kulkuyhteydet Radan tyyppipoikkileikkaukset (aluetarve, ei rakenteita) Yksityiset tiet (vain rautatien rakentamisesta johtuvat) Alueet Sijainti, korkeusasema, tyyppipoikkileikkaus ja päällyste Tasoristeysjärjestelyt Yksityisten teiden keskinäiset liittymät ja maatalousliittymät Työn ajaksi käyttöön varattavat yksityiset tiet Rautatiealueet, rautatieliikenteen palvelualueet ja yksityisten teiden tiealueet Työn ajaksi haltuun otettavat alueet Laskuoja- ja laskujohtoalueet sekä suoja- ja näkemäalueet Liitännäisalueet (maa-aineksen ottopaikka, läjitysalue, laitteistolle varattu alue) Matti Ryynänen 11 Toiminnanohjaus

85 Ratasuunnitelma 3/4, Hyväksyttävät asiat Ratojen hallinnolliset muutokset Meluntorjunta Rakenteiden tyyppi, likimääräinen sijainti ja korkeusasema (h suhteessa kv:aan) Arkkitehtuuri piirustuksen mukaan (toimenpidelupa!) Sillat ja tukimuurit Rautatiesiltojen tyyppi (materiaali), sijainti ja liikennetekniset mitat (ATU, HL) Merkittävistä silloista arkkitehtuuri ja ympäristön käsittely piirustuksen mukaan (toimenpidelupa!) Geotekniikka Tunnelit Pohjaveden suojaus (kohteet) ja suojausluokka Tärinän torjunta, alustavat toimenpiteet Liikennetekniset mitat (ATU) Suuaukkojen arkkitehtuuri piirustuksen mukaan (toimenpidelupa!) Ilmanvaihdon poistoilmarakenteet Matti Ryynänen 12 Toiminnanohjaus

86 Ratasuunnitelma 4/4, Ratasuunnitelman osajako Ratasuunnitelmalla tarkoitetaan yleisesti nähtäväksi asetettavaa aineistoa. Suunnitelma-asiakirjojen havainnollisuuden ja tarkoituksen mukaisen kokonaisuuden kannalta tulisi ratasuunnitelmavaiheen asiakirjat jakaa viiteen osaan. Osa A, Selostusosa Osa B, Pääpiirustukset (=hyväksyttävät asiakirjat) Osa C, Informatiivinen aineisto Osa D, Tekniset piirustukset ja selvitykset Osa E, Suunnitteluaineisto RataL:n 22 :n mukaisesti yleisesti nähtäväksi asetetaan vain osien A, B ja C asiakirjat. Asiakirjat kootaan A4-kansioihin siten, että niistä muodostuu yhtenäinen kokonaisuus käsittelyä ja hyväksymismenettelyä varten Matti Ryynänen 13 Toiminnanohjaus

87 Suomen ja ruotsin kielen käyttö suunnitelmissa 1/2 Yhteiset asiat Kunta on joko yksikielinen tai kaksikielinen (Vtn asetus vuosille ). Liikennevirasto on kaksikielinen viranomainen. Suunnitelma-asiakirjat laaditaan yksikielisessä kunnassa joko suomen tai ruotsin kielellä kunnan virallisen kielen mukaan. Kaksikielisessä kunnassa suunnitelma-asiakirjat laaditaan pääsääntöisesti enemmistön kielellä. Vähemmistön kielen käyttö harkitaan tapauskohtaisesti. Espoo, Helsinki, Vantaa ja Turku ovat kaksikielisiä, mutta suunnitelmaasiakirjat laaditaan vain suomeksi. Jos on ruotsinkielinen muistutus, hyväksymispäätös käännetään. Asiakirjoista toimitetaan käännös aina sitä pyydettäessä. Kaksikielinen suunnitelma kootaan siten, että asiakirjat sijoitetaan peräkkäin enemmistönkielinen asiakirja ensimmäisenä. Kaksikielisessä suunnitelmassa kaikkien piirustusten nimiössä käytetään molempia kieliä. Kaksikielisessä suunnitelmassa on oltava johdonmukainen - joko käytetään kattavasti tai sitten ei käytetä ollenkaan Matti Ryynänen 14 Toiminnanohjaus

88 Suomen ja ruotsin kielen käyttö suunnitelmissa 2/2 Kaksikielinen yleissuunnitelma - molemmilla kielillä Esitteet ja piirustusmerkinnät (S ja R) Sisältöluettelo (S ja R) Suunnitelmaselostus (S ja R) Yksi piirustus, jossa tärkeimmät asiat molemmilla kielillä, enemmistö ensin (S+R) Kaksikielinen ratasuunnitelma - molemmilla kielillä Osa A; Erilliset asiakirjat S ja R: Kansi, sisältöluettelo, esitteet, suunnitelmaselostus, hyväksymisehdotus Osa B; Erilliset asiakirjat S ja R: Piirustusmerkinnät Osa B; Yhteiset asiakirjat S+R: Yleis- ja suunnitelmakartat, liikennetekniset poikkileikkaukset, pituusleikkaukset - enemmistön kieli ensin Kaksikielinen ratasuunnitelma - vain enemmistön kielellä Osa C; Kaikki piirustukset, paitsi ulkopuolisten rakenteet R+S Lähetekirjeet kuntiin ja lausunnonantajille (viranomaiset) ratalain mukaiseen käsittelyyn Hyväksymispäätös Vtn asetuksen mukaan poikkeukset huomioon ottaen Matti Ryynänen 15 Toiminnanohjaus

89 YS ja RataS suunnitelma-aineistojen luovutus Koulutus pidetty Suunnitelmatiedon hallinta - Toimintaohje 23/2012 THS = Tiedonhallintasuunnitelma (tarjousvaihe) TDH = Tiedonhallintadokumentti ST 90 Luovutusaineisto Matti Ryynänen 16 Toiminnanohjaus

90 Kiitos! Koulutus pidetty

91 Ratalain tuomat muutokset radan suunnittelussa Ratalain mukainen suunnittelu koulutus

92 Suunnittelu ennen ratalain voimaantuloa Koulutus pidetty Rautateiden suunnittelusta ja suunnittelumenettelystä ei ollut nimenomaisia säännöksiä laissa suunnitelmilla ei suoria oikeusvaikutuksia. Keskeisiä suunnitteluun vaikuttaneita säädöksiä Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) YVA-laki (468/1994) SOVA-laki (200/2005) Lunastuslaki (603/1977) Yksityistielaki (358/1962) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Luonnonsuojelulaki (1096/1996) Vesilaki (264/1961) Muinaismuistolaki (295/1963) Hallintolaki (434/2003) Oikeusyksikkö, MLu 2

93 Ratalaki Voimaan Taustalla voimaan tullut maantielaki ja tarve yhtenäistää maanteiden ja ratojen suunnittelu- ja lunastusmenettelyä. Kattaa radan koko elinkaaren: oikeudellinen perusta radan suunnittelulle, rakentamiselle, kunnossapidolle ja lakkauttamiselle. Säätelee yleis- ja ratasuunnitelmien laatimista eli ei koske tarveselvitysten ym. esisuunnitelmien laatimista, eikä rakentamissuunnittelua. Koskee myös yksityisraiteita (joitakin ulosrajauksia). Siirtymäsäännöksen turvin on voitu toteuttaa ratahankkeita vanhoilla, ennen ratalain voimaantuloa laadituilla, suunnitelmilla viiden vuoden ajan lähtien siirrytty ratalain mukaiseen menettelyyn Oikeusyksikkö, MLu 3

94 Keskeiset suunnittelua koskevat muutokset Koulutus pidetty Kaavoituksen merkitys korostuu Asianosaisten vaikutusmahdollisuudet Laajemmat vaikutusarviot Oikeusyksikkö, MLu 4

95 Kaavoitus Ratalain myötä kaavoituksen merkitys korostuu radan suunnittelussa. Suunnittelun perustana rautatien kehittämistarpeet, VAT:t sekä muu alueiden käytön suunnittelu. Liikennejärjestelmän suunnittelu ja sen osana rautateiden suunnittelu kytkeytyy tiiviisti muuhun alueidenkäytön suunnitteluun. Ratalaissa säädetään maankäytön suunnittelun ja radan suunnittelun hierarkia: radan suunnittelun ja rakentamisen perustuttava oikeusvaikutteiseen kaavaan. Radan sijainti ja suhde muuhun maankäyttöön määritetään maakunta-, yleis- tai asemakaavassa. Rautatietä ei saa rakentaa vastoin oikeusvaikutteista kaavaa. Kaavoitus määrää suunnittelun tahdin viranomaisyhteistyön tarve radan suunnittelijoiden sekä maakuntien ja kuntien ym. viranomaisten kanssa korostuu. Vuorovaikutuksen oltava entistä tavoitteellisempaa Oikeusyksikkö, MLu 5

96 Asianosaisten ym. vaikutusmahdollisuudet Koulutus pidetty Ratalaki velvoittaa ottamaan huomioon asianosaisten ym. vaikutusmahdollisuudet. Maanomistajilla ja muilla asianosaisilla oltava mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmiin koko suunnittelun ajan. Vuorovaikutuksen suunnittelu entistä tärkeämpää. Yleisötilaisuudet ym. vuorovaikutuskeinot. Muistutus- ja lausuntomenettely. Vuorovaikutuksen vaatimukset radan suunnittelulle: Suunnittelun oltava avointa. Asianosaisten ym. etuihin ja oikeuksiin ym. vaikuttavat selvitykset ja suunnitteluratkaisut esiteltävä ymmärrettävästi (ei ammattislangia). Yleissuunnitelman ja ratasuunnitelman hyväksymispäätökset ovat valituskelpoisia hallintopäätöksiä Oikeusyksikkö, MLu 6

97 Suunnittelun vaikutusarvioinnit Suunnittelun aikana selvitettävä rautatiealueen ja rautatieliikenteen vaikutukset ja haitallisten vaikutusten poistamis- ja lieventämistoimenpiteet. Kansalaisten näkökulmasta keskeisiä vaikutuksia ovat mm: Kiinteistövaikutukset (KIVA): hankkeesta kiinteistörakenteelle aiheutuvat haitat esim. pirstoutuminen ja tilusalan väheneminen. Vaikutukset liikenteeseen: esim. radan estevaikutus ja kiertohaitta, liikenneturvallisuus. Ympäristövaikutukset (YVA tai YVS): melu, tärinä, maisemahaitta, vesistövaikutukset, luontovaikutukset jne. Huomattava, että rata-alueen ja esim. palvelualueiden (kuten kuormaus- ja varastoalue) tyypilliset vaikutukset eroavat toisistaan Oikeusyksikkö, MLu 7

98 Yleis- ja ratasuunnitelman oikeusvaikutukset Ratalain mukaisella hyväksytyllä yleis- ja ratasuunnitelmalla on oikeusvaikutuksia. Yleissuunnitelma: Ohjeena ratasuunnitelmaa laadittaessa. Lainvoimaisen yleissuunnitelman alueella voimassa ehdollinen rakentamisrajoitus. Ratasuunnitelma Toimii lunastuslupana ja oikeuttaa suunnitelmassa osoitettujen alueiden ja oikeuksien lunastamiseen. Lunastuslupaluonteesta johtuen aluetarpeiden määrittely ratasuunnitelmassa korostuu: esitettävä kaikki aluetarpeisiin ja oikeuksien lunastamiseen vaikuttavat ratkaisut. Asemakaava-alueen ulkopuolella ratasuunnitelmassa rautatien tarkoituksiin osoitettavilla alueilla sekä suoja- ja näkemäalueilla on voimassa rakennuskielto. Suunnitelman sitovuus: Hanke toteutettava suunnitelman mukaisena. Esimerkiksi ratasuunnitelman mukaisesta meluntorjunnasta ei voida enää rakentamisvaiheessa tinkiä. Poikkeuksena vähäiset muutokset Oikeusyksikkö, MLu 8

99 Ratalakiin liittyviä muutostarpeita I Liikennevirasto tunnistanut mm. seuraavia suunnitteluun liittyviä muutostarpeita: Suoja- ja näkemäalueet suoraan lakiin perustuviksi valtion rataverkolla. Suunnittelun ja hallinnollisen menettelyn keventäminen: Mahdollisuus edetä yhdellä suunnitelmalla tilanteissa, joissa rautatie aiheuttaa muutoksia maantiehen ja päinvastoin. Ei uutta YVA-menttelyä, jos YVA tehty jo kaavassa. Madollisuus osoittaa ratasuunnitelmassa lunastettavaksi kiinteistö tai sen osa, jos haitan- tai vahingonkorvaus olisi huomattava kiinteistön arvoon verrattuna. Oikeus vaatia lunastusta ratasuunnitelmaa laajempana laajemmaksi : Esim. huomattavaa haittaa ja vahinkoa aiheuttavat melu- ja tärinätapaukset. Tasoristeyslupasääntelyn selkeyttäminen Oikeusyksikkö, MLu 9

100 Ratalakiin liittyviä muutostarpeita II Koulutus pidetty Tehtävien siirtoja Liikennevirastosta ELYihin Tasoristeyksiä koskevien ratasuunnitelmien laatiminen. Puhevallan käyttäminen ratatoimituksissa. Ratatoimituksessa määrättyjen korvauksien maksamisen keskittäminen. Eräät radanpitoon liittyvät vahingonkorvausasiat Oikeusyksikkö, MLu 10

101 Viitteet: versio Ratalaki /110 Valtioneuvoston asetus radoista /962 Liikenneviraston ohjeita Tie- ja ratahankkeiden suunnitelmien käsittelyohje 25 / 2011 Väylänpidon vuorovaikutusohje 21 / 2011 SUUNNITELMAN RATALAIN MUKAINEN LÄPIVIENTI JA HYVÄKSYMISPÄÄTÖKSEN LIITETTÄVÄT ALKUPERÄISET DOKUMENTIT Koulutus pidetty Hankkeen nimi: Liikenneviraston diaarinumero: Kunnat, joiden alueella hanke sijaitsee: Tilaajan projektipäällikkö (nimi, puh, ): Konsultin projektipäällikkö (nimi, puh, ): Onko suunnitelma tarpeen käsitellä kiireellisenä: Ei Kyllä VAIHE HYVÄKSYMISPÄÄTÖKSEN DOKUMENTIT JA NIISTÄ TARKISTETTAVAT ASIAT 1 XXXX KUNTA (VAIHEET TEHTÄVÄ JA DOKUMENTIT LAADITTAVA KUNTA- KOHTAISESTI) 1.1 Suunnittelun ja maastotöiden aloittaminen Aina ilmoitus kunnalle ja lisäksi kuulutus- tai ilmoitusmenettelyn mukaiset dokumentit. Ilmoitus kunnalle Ratalaki 9 2 mom. Kuulutusmenettely Ratalaki 9 2 mom. ja 95 Ilmoitusmenettely Ratalaki 9 2 mom. Hyvin vähäiset suunnitelmat ja niihin liittyvät menettelyt keskusteltava erikseen. kts. kohta 1.3 KUULUTUSMENETTELYN MUKAISET DOKUMENTIT (menettelyä suositellaan kaikissa suuremmissa hankkeissa) Kuulutus JA Suunnittelusta ja maastotöiden aloittamisesta on kuulutettu pvm kunnan ilmoitustaululla Alkuper. lehti-ilmoitus tai kopio lehdestä (jos niin sovitaan, kunta voi hoitaa ilmoituksen lehtiin) Suunnittelusta ja maastotöiden aloittamisesta on ilmoitettu yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä: lehden nimi ja pvm TAI ILMOITUSMENETTELYN DOKUMENTIT (menettelyä suositellaan vähäisemmissä hankkeissa) Alkuper. lehti-ilmoitus tai kopio lehdestä Suunnittelun käynnistämisestä ja maastotöiden aloittamisesta ilmoitettu lehdissä pvm TAI Kuulutuksen teksti-pdf ja julkaisusuunnitelma (josta ilmenevät lehti, jossa ilmoitus julkaistu ja päivämäärä) Lomakkeen kehittäminen ja sitä koskeva palaute:

102 Viitteet: versio Ratalaki /110 Valtioneuvoston asetus radoista /962 Liikenneviraston ohjeita Tie- ja ratahankkeiden suunnitelmien käsittelyohje 25 / 2011 Väylänpidon vuorovaikutusohje 21 / Suunnittelun aikainen vuorovaikutus Ratalaki 22 1 mom. ja VnA radoista 1 Hankeen vuorovaikutussuunnitelma 1.3 Valmiin suunnitelman nähtävillä olo Ratalaki 22 2 mom. ja VnA radoista 2 Huom. Vähäinen ratahanke rata-laki 23 1 mom.: Suunnitelmaa ei välttämättä tarvitse asettaa nähtäville. Varattava muulla tavoin tilaisuus muistutusten tekemiseen ja kunnalta pyydettävä lausunto. 1.4 Suunnitelmasta muistuttaminen Ratalaki 22 2 mom. 1.5 xxx kunnan lausunto Ratalaki 22 2 ja 4 mom. Lehti-ilmoitus yleisötilaisuudesta Lehden nimi ja ilmoituksen pvm Yleisötilaisuuden pvm Yleisötilaisuuden osallistujaluettelo Yleisötilaisuuden muistio Liikenneviraston lausuntopyyntö kunnalle suunnitelman nähtäville asettamisesta (ks. kohta 1.5) Nähtävillä olon kuulutus Nähtäville olosta on kuulutettu pvm kunnan ilmoitustaululla Kuulutuksessa on ilmoitustaulunhoitajan leima, kuulutusaika ja allekirjoitus Nähtävillä oloaika on tarkistettu ja se on lain vaatimusten mukainen (30 vrk) Alkuper. lehti-ilmoitus tai kopio lehdestä (kunta hoitaa kuulutuksen lehtiin) Kuulutus on julkaistu yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä lehdessä: Lehden nimi ja pvm Kirjallinen ilmoitus ulkopaikkakuntalaiselle kiinteistön omistajalle ja haltijalle (kirje ja jakelulista) Muistutukset Suunnitelmasta on tehty x kpl muistutuksia Muistutus on saapunut nähtävillä olon aikana Liikenneviraston lausuntopyyntö, jossa tarvittavat kysymykset kunnalle mm. kaavoista (ks. kohta 1.2) Kunnan lausunto Kunnan lausunto sisältää jätettyjen muistutusten vastineet Kunnan lausunto sisältää vastaukset lausuntopyynnössä esitettyjen kysymyksiin Oikeaksi todistetut kaavat on toimitettu lausunnon liitteenä Lomakkeen kehittäminen ja sitä koskeva palaute:

103 Viitteet: versio Ratalaki /110 Valtioneuvoston asetus radoista /962 Liikenneviraston ohjeita Tie- ja ratahankkeiden suunnitelmien käsittelyohje 25 / 2011 Väylänpidon vuorovaikutusohje 21 / Kaavat Ratalaki 10 Oikeaksi todistetut otteet alueelle vahvistetuista tai hyväksytyistä kaavoista (yleiskaava, asemakaava, rantaasemakaava) Radan yleissuunnitelma Suunnitelma on yhdenmukainen kaavojen kanssa Hyväksyykö kunta ja ELY-keskus yleissuunnitelman, jos asemakaavat ovat ristiriidassa yleiskaavan kanssa. Ratasuunnitelma Suunnitelma on yhdenmukainen kaavojen kanssa 2 MUUT DOKUMENTIT JA TEHTÄVÄT 2.1 ELY-keskuksen lausunto Ratalaki 22 4 mom. ja 10 Huom! Koskee myös kuntaa 2.2 Muut lausunnot Ratalaki 22 4 mom. Lausuntopyyntö Radan YS: Lausuntopyyntö sisältää kysymyksen koskien suunnitelman ja kaavojen ristiriitaisuuksien hyväksymisestä. Lausunto ELY-keskuksen lausunto sisältää vastaukset lausuntopyynnössä esitettyjen kysymyksiin Lausuntopyynnöt Maakuntaliitto Muut tahot (esim. Trafi, VR, Museovirasto, pelastusviranomaiset, puolustusvoimat, johtojen ja laitteiden omistajat, jne.): Lausunnot Maakuntaliitto Muut tahot (esim. Trafi, VR, Museovirasto, pelastusviranomaiset, puolustusvoimat, johtojen ja laitteiden omistajat, jne.): Lomakkeen kehittäminen ja sitä koskeva palaute:

104 Viitteet: versio Ratalaki /110 Valtioneuvoston asetus radoista /962 Liikenneviraston ohjeita Tie- ja ratahankkeiden suunnitelmien käsittelyohje 25 / 2011 Väylänpidon vuorovaikutusohje 21 / Hyväksymispäätösluonnoksen laatiminen Ratalaki 22 3 mom. Ratalaki 22 5 mom. Suunnittelupäätös, suunnitteluperusteet ja Tekninen hyväksyntä Allekirjoitettu suunnittelupäätös Allekirjoitetut suunnitteluperusteet Tekninen hyväksyminen on tehty pvm Hyväksymispäätösluonnos Muistutukset ja kuntien vastineet on referoitu oleellisilta asiaan vaikuttavilta osiltaan. Muistutuksiin on laadittu tarvittavat täydennykset Liikennevirasto toimesta. Lausunnot on referoitu ja niihin on laadittu vastineet. Nähtävillä ollut suunnitelmakansio tai -sarja Suunnitelmaa on muutettu muistutusten ja / tai lausuntojen perusteella ja piirustuksiin on merkitty revisiomerkinnät. Hyväksymispäätöksen liiteaineisto (ks. yllä) Kohdissa mainitut alkuperäiset dokumentit on toimitettu suunnitelman hyväksyjälle suunnitelmaaineiston ja hyväksymispäätösluonnoksen mukana. Lomakkeen kehittäminen ja sitä koskeva palaute:

105 Viitteet: versio Ratalaki /110 Valtioneuvoston asetus radoista /962 Liikenneviraston ohjeita Tie- ja ratahankkeiden suunnitelmien käsittelyohje 25 / 2011 Väylänpidon vuorovaikutusohje 21 / HYVÄKSYMISPÄÄTÖS 3.1 Päätöksestä kuuluttaminen ja tiedottaminen Ratalaki 90 ja 91 sekä VnA radoista 2 KUULUTUSMENETTELYN MUKAISET DOKUMENTIT Liikenneviraston pyyntö kunnalle päätöksen kuuluttamiseksi ja nähtäville asettamisesta Pyyntö nähtäville asettamisesta Hyväksytty suunnitelma Hyväksymispäätös Valitusosoitus Nähtävillä olon kuulutus (kunta laatii) Nähtäville asettamisesta on kuulutettu pvm kunnan ilmoitustaululla Kuulutuksessa on ilmoitustaulunhoitajan leima, kuulutusaika ja allekirjoitus Nähtävillä oloaika on tarkistettu ja se on lain vaatimusten mukainen (30 vrk) Alkuper. lehti-ilmoitus tai kopio lehdestä (kunta hoitaa kuulutuksen lehtiin) Kuulutus on julkaistu yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä: lehden nimi ja pvm TIEDOTTAMINEN MUILLE Hyväksymispäätös ja valitusosoitus lausunnon antaneille Hyväksymispäätös ja valitusosoitus muistutusten tekijöille, joiden osoite on tiedossa. MUISTIINPANOJA: Lomakkeen kehittäminen ja sitä koskeva palaute:

106 Suunnittelun käynnistäminen Ratalain mukainen suunnittelu koulutus

107 Liikenneviraston tehtäviä ylläpitää ja kehittää liikennejärjestelmää vastata valtion tie- ja rataverkostosta sekä hallinnoimistaan vesiväylistä ja niihin kohdistuvien toimien yhteensovittamisesta vastata ratojen suunnittelusta, ylläpidosta ja rakentamisesta osallistua liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen huolehtia liikenteen hallinnasta ja sen kehittämisestä kehittää ja edistää liikenteen palveluja kehittää julkisen liikenteen toimintaedellytyksiä Siru Koski 2 Toiminnanohjaus

Ratasuunnitelman toimintaohje, sisältö ja esitystapa

Ratasuunnitelman toimintaohje, sisältö ja esitystapa Ratasuunnitelman toimintaohje, sisältö ja esitystapa 19.4.2016 Heidi 19.4.2016 2 Mäenpää Ratasuunnitelman sisältö ja esitystapa sekä ratasuunnitelman laatimisen toimintaohje ovat tekeillä Ratasuunnitelma

Lisätiedot

Ratalain mukainen suunnittelu

Ratalain mukainen suunnittelu Ratalain mukainen suunnittelu 19.4.2016 Esityksen sisältö Ratalaki tuli voimaan v 2008. Siirtymäsäännös päättyi vuoden 2012 lopussa. Ratalain tuomat muutokset radan suunnittelussa. Kaavoituksen merkitys

Lisätiedot

Muutoksia ratasuunnitteluun

Muutoksia ratasuunnitteluun Muutoksia ratasuunnitteluun Elisa Sanasvuori, suunnittelupäällikkö, Liikennevirasto 19.4.2016 Esityksen sisältö Vähäinen asemakaavaristiriita RataL 10, 4 mom muutetaan (MTL 17, 2 mom muutetaan) Suunnitelmien

Lisätiedot

Miten liikenneolosuhteet kehittyvät seuraavien 10 vuoden aikana? PITO -työ. Ratalain tuoma suunnittelun sisällön muutos?

Miten liikenneolosuhteet kehittyvät seuraavien 10 vuoden aikana? PITO -työ. Ratalain tuoma suunnittelun sisällön muutos? AVAUKSEN SISÄLTÖ Miten liikenneolosuhteet kehittyvät seuraavien 10 vuoden aikana? PITO -työ Suunnittelussa ajankohtaista? Ratalain tuoma suunnittelun sisällön muutos? Rami Metsäpelto 19.11.2014 Fiksut

Lisätiedot

Muutoksia tie- ja ratasuunnitteluun

Muutoksia tie- ja ratasuunnitteluun Muutoksia tie- ja ratasuunnitteluun Elisa Sanasvuori, suunnittelupäällikkö, Liikennevirasto 11.4.2016 Esityksen sisältö Vähäinen asemakaavaristiriita MTL 17, 2 mom muutetaan RataL 10, 4 mom muutetaan Näkemäalue

Lisätiedot

Kiukainen-Kauttua-Säkylä

Kiukainen-Kauttua-Säkylä Kiukainen-Kauttua-Säkylä Ratasuunnitelma rataosan lakkauttamiseksi, yleisötilaisuus 1.3.2017 Suomen liikennehallinto LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Liikennevirasto Liikenteen turvallisuusvirasto 9 ELY-keskusta

Lisätiedot

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Prof. Kai T. Kokko Lapin yliopisto, syksy 2011 Tentit 24.11. ja 26.1. Sisältö Rakentamisrajoitukset Toimenpiderajoitus Rakennuskiellot 1a Ehdollinen

Lisätiedot

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

Maantie- ja ratalain uudistuksen luomat uudet mahdollisuudet hankesuunnittelussa

Maantie- ja ratalain uudistuksen luomat uudet mahdollisuudet hankesuunnittelussa Maantie- ja ratalain uudistuksen luomat uudet mahdollisuudet hankesuunnittelussa Hankesuunnittelupäivä 2016 Suunnittelupäällikkö Elisa Sanasvuori, Liikennevirasto, Hankesuunnittelu Esityksen sisältö 1/2

Lisätiedot

Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä

Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä suunnitteluprosessin hallinta Heidi Mäenpää 24.9.2015 Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä Mahdollistamme toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet. Kari Lehtonen 8.9.2011

Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet. Kari Lehtonen 8.9.2011 Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet Kari Lehtonen 8.9.2011 LIIKENNEVIRASTON OHJELUETTELO Ohjeluetteloon on kaksi reittiä valitse urakoitsijat ja suunnittelijat valitse ohjeluettelo

Lisätiedot

1. Haltuunottokokous (14.3.2013)

1. Haltuunottokokous (14.3.2013) Maantietoimitus 2012-428465 Seinäjoen itäinen ohikulkutie VT19 1. Haltuunottokokous (14.3.2013) 2. Näyttökokous (Tietöiden valmistuttua) 3. Loppukokous Maantietoimitus. Asialista. 1. Tiedottaminen ja kokouksen

Lisätiedot

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille Liikennevirasto Tieosasto Opastinsilta 12A 00521 HELSINKI TIESUUNNITELMAN 3.2.2017 Maantien 969 Nellimintien parantaminen, Inari Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää asiakohdassa mainitun

Lisätiedot

Kiinteistötoimitusten mahdollisuudet suunnitteluratkaisuna. Johtaja Timo Potka Hankesuunnittelupäivä Pasila

Kiinteistötoimitusten mahdollisuudet suunnitteluratkaisuna. Johtaja Timo Potka Hankesuunnittelupäivä Pasila Kiinteistötoimitusten mahdollisuudet suunnitteluratkaisuna Johtaja Timo Potka Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016 Pasila Aiheet Kiinteistövaikutusten arviointi Hankeuusjako Alueellinen tietoimitus Mitä käytännössä?

Lisätiedot

VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa

VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa TIESUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO, OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Kansilehti Sisällysluettelo Tiesuunnitelman

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

Suunnitelmien sisältö ja esitystapaohjeet

Suunnitelmien sisältö ja esitystapaohjeet Suunnitelmien sisältö ja esitystapaohjeet Mitä muutoksia ja mitä on tekeillä? 25.10.2016 Esityksen sisältö Maantielain muutokset Yleissuunnittelu TIEH 2100043-07 Tiesuunnitelma TIEH 2100060-09 Suunnitelmien

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

Helsinki-Turku nopea junayhteys

Helsinki-Turku nopea junayhteys Helsinki-Turku nopea junayhteys 28.9.2017 Hankkeen tavoitteet 28.9.2017 Heidi Mäenpää 2 Kasvua kansainväliseen kilpailukykyyn Junayhteys vahvistaa Suomen kansainvälistä houkuttelevuutta sijoittajille ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Tiesuunnitelman sisällysluettelo 29.5.2015 Tiesuunnitelmien yleisesite Hankekortit 29.5.2015 1.2T Tiesuunnitelmaselostus 29.5.2015 1.3T Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

LIVI/8880/ /2017 VT-065

LIVI/8880/ /2017 VT-065 LIVI/8880/04.02.01/2017 VT-065 LIIKENNEVIRASTON JA TAMPEREEN KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS KOSKIEN SANTALAHDEN MELUSEINÄN SUUNNITTELUA, RAKENTAMISTA, OMISTAMISTA, KUNNOSSA- JA PUHTAANAPITOA SEKÄ MAANKÄYTTÖÄ

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

KUULUTUS LUHANGAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN PÄIVITTÄMINEN

KUULUTUS LUHANGAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN PÄIVITTÄMINEN KUULUTUS LUHANGAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN PÄIVITTÄMINEN Rakennusjärjestys päivitetään vuosien 2017-2018 aikana. Hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään maankäyttö- ja

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 167-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja

Lisätiedot

Helsinki-Turku nopea junayhteys

Helsinki-Turku nopea junayhteys Helsinki-Turku nopea junayhteys 12.9.2017 Hankkeen tavoitteet 12.9.2017 2 Kasvua kansainväliseen kilpailukykyyn Junayhteys vahvistaa Suomen kansainvälistä houkuttelevuutta sijoittajille ja elinkeinoelämälle.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Luonnos 13.12.2016 EY 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusjärjestystä

Lisätiedot

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi maantielain muuttamisesta

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi maantielain muuttamisesta Lappeenrannan kaupunki Lausunto 17.08.2017 750/00.04.00/2017 Asia: LVM/1770/03/2016 Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi maantielain muuttamisesta Lausunnonantajan lausunto Yleiset huomiot esityksestä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1303 SAUVON KUNTA KALLENMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.5.2013 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1501 SAUVON KUNTA NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 116 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2015 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) Suunnittelualue

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 205 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUUN KEURUU 18.4.2012 Ritva Schiestl Ympäristölakimies Ritva Schiestl 19.4.2012 Osallistuminen ja vaikuttaminen perustuslain mukaan Kansanvaltaisuus Kansanvaltaan sisältyy

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV 0-2500 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 30.9.2016 2 (5) Valtatie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302c NAKKILAN KUNTA SÄKKIMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Tiesuunnitelma Genimap Oy, Lupa L4356 Maantien 19514 Tulppio - Ainijärvi lakkauttaminen, Savukoski Tiesuunnitelman sisällysluettelo Osa A Yleiset

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302c NAKKILAN KUNTA SÄKKIMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Yleisesittely maantie- ja ratalain muutoksista. Sari Lajunen, lakimies

Yleisesittely maantie- ja ratalain muutoksista. Sari Lajunen, lakimies Yleisesittely maantie- ja ratalain muutoksista Sari Lajunen, lakimies Muutoksia maantie- ja ratalakiin Norminpurkutalkoot, säädösten sujuvoittaminen, hallinnon keventäminen Maantielain ja ratalain säännösten

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen Päätösehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 1 Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen PÄÄTÖSEHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI Maantiet: Tie ja paaluväli

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132 Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 43 Rakentamis ja toimenpiderajoitukset Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 )

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Maakuntakaavan oikeusvaikutukset, Keski-Suomen liitto 1.6.2004 Jukka Reinikainen, YM MAAKUNTAKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Viranomaisvaikutus

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä o Kehittyvälle elinkeinoelämälle o Toimivalle ja turvalliselle liikenteelle o Hyvälle elinympäristölle ja kestävälle kehitykselle ELY-keskus avaa

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 15. KIVISENKANGAS KAUPUNGINOSAN KIVIKANKAANTIEN ITÄPUOLISIA KORTTELEITA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ KATU- JA PUISTOALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007 N:o Ratalaki. N:o 110. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007 N:o Ratalaki. N:o 110. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007 N:o 110 113 SISÄLLYS N:o Sivu 110 Ratalaki... 329 111 Laki eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta

Lisätiedot

Kaustisen kunta. Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy

Kaustisen kunta. Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy 710 Kaustisen kunta Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy Nikolaintie 6 A 62200 KAUHAVA (06) 434 2300 www.hkminfra.fi Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos Oloneuvoksentie MERIKARVIAN KUNTA 29.5.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vihtorila ja Koivula) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUKSEN TEHTÄVÄNKUVAUS Ranta-asemakaava RANTA-ASEMAKAAVA >>

TOIMINNANOHJAUKSEN TEHTÄVÄNKUVAUS Ranta-asemakaava RANTA-ASEMAKAAVA >> 1/6 RANTA-ASEMAKAAVA >> TEHTÄVÄN TARKOITUS n tai ranta-asemakaavan muutoksen laatiminen. Maanomistaja laatii kaavan. Laatiminen perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin ja maapoliittiseen ohjelmaan. (MRL

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA MIKSI TUULIVOIMAKAAVA? Tuulivoimalaitos tarvitsee rakennusluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen maankäytön

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORNAINEN LINNUNLAULUN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 24.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 249-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 12.5.2016 Nosto Consulting Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti OAS A-2716 1 (6) A-2716 22.5.2017 Asemakaavan muutos Kurenojantie pää, Villähde Lahti.fi OAS A-2716 2 (6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Asemakaavan

Lisätiedot

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 14 ja 22 maakuntakaavan ja kuntien yhteisen yleiskaavan vahvistusmenettelystä

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto Tekninen lautakunta 20 07.03.2017 Kunnanhallitus 54 20.03.2017 Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto 797/10.03.01.01/2016 Tekninen lautakunta 07.03.2017

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Muistio. EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv)

Muistio. EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv) Muistio 31.3.2017 TEM/2453/05.03.03/2015 EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv) Lunastuksen tarkoitus Keskeiset oikeussäännökset EPV Tuulivoima Oy

Lisätiedot

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund 1 Uudenmaan liitto Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja Ampumaradat ja kaavoitusprosessi CASE-metropolialue Ampumaratojen tulevaisuus seminaari, 5.3.2010 Johtaja Riitta Murto-Laitinen,

Lisätiedot

l1 3. U2. 201Z Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) 10.2.2012 722/2010/KAS/2 Tiesuunnitelma

l1 3. U2. 201Z Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) 10.2.2012 722/2010/KAS/2 Tiesuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus l1 3. U2. 201Z Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) Tiesuunnitelma Valtatien 6 parantaminen nelikaistaisena tienä Kärjen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

A Asemakaava ja asemakaavan muutos. Suopursunkatu 5, 7 ja 9, Möysä. Lahti.fi Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala

A Asemakaava ja asemakaavan muutos. Suopursunkatu 5, 7 ja 9, Möysä. Lahti.fi Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala OAS A-2685 1 (5) A-2685 Asemakaava ja asemakaavan muutos 8.5.2017 Suopursunkatu 5, 7 ja 9, Möysä Lahti.fi OAS A-2685 2 (5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Laki. ratalain muuttamisesta

Laki. ratalain muuttamisesta Laki ratalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ratalain (110/2007) 17, 34 ja 86 sekä 96 :n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 17 ja 34 osaksi laissa 1243/2009 ja 96 :n 2 momentti

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

TONTTIJAKO LUNASTAMINEN (lyhyesti)

TONTTIJAKO LUNASTAMINEN (lyhyesti) Professori Ari Ekroos TONTTIJAKO LUNASTAMINEN (lyhyesti) Yhdyskuntajärjestelmien ja - suunnittelun oikeudelliset perusteet RYM-C1002 TONTTIJAKO yleistä ASEMAKAAVA-ALUEIDEN RAKENNUSKORTTELIT EI MUILLA ALUEILLA

Lisätiedot

20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS

20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS 1 (9) 20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS 20.1 YLEISTÄ... 2 20.1.1 Sovellettavat säädökset... 2 20.1.2 Moottorikelkkailureitti, ulkoilureitti...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan KORVAUKSET 33 Maan luovuttamisesta sekä vahingosta, haitasta tai kustannuksista, jotka tähän lakiin perustuvasta toimenpiteestä aiheutuvat kiinteistön omistajalle, tieosakkaalle tai 10 :ssä tarkoitetun

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos - Värenmäki MERIKARVIAN KUNTA 3.2.2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot