Ratalain mukainen suunnittelu Maanhankintaan liittyvät seikat suunnittelussa Antti Castrén

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ratalain mukainen suunnittelu Maanhankintaan liittyvät seikat suunnittelussa Antti Castrén"

Transkriptio

1 Ratalain mukainen suunnittelu Maanhankintaan liittyvät seikat suunnittelussa Antti Castrén

2 Maanhankinta hankkeessa Aluetarpeet Lähtötiedot Radanpitäjän tarpeet Muiden tarpeet Maanhankinta Hankintatavat Hankintaprosessi Muuta Suoja-alueen puusto Tasoristeyksen poisto Antti Castrén 2

3 Maanhankinta- ja kiinteistöasioita ratalaissa Tutkimusoikeus (9 ) Yleissuunnitelman vaikutus kiinteistörakenteeseen (12 ) Yleissuunnitelman ehdollinen rakentamisrajoitus (13 ) Vähäinen hanke ei vaadi ratasuunnitelmaa, mikäli ei tarvita lisäalueita tai maanomistaja on antanut suostumuksen (14 ) Ratasuunnitelma sisältöineen (15 ) Liitännäisalueet ja erityiset oikeudet (16 ) Tasoristeysten poistaminen, korvaavat kulkuyhteydet (18 ) Laskuojat (19 ) Ratasuunnitelma lunastusperusteena ja rakentamisrajoitukset (21 ) Rautatiealueen ulkopuoliset maankäyttörajoitukset (4. luku) Alueiden hankkiminen ja korvaukset (5. luku) Lakkauttamiset (6. luku) Antti Castrén 3

4 Maanhankintatarpeet Koulutus pidetty

5 Lähtötiedot Maankäytön suunnittelu Voimassaolevat kaavat Vireillä olevat kaavat ja kaavamuutokset Kiinteistötiedot Kiinteistörajat ja -tunnukset Omistus, hallinta (vuokraoikeudet) Rasitteet ja tieoikeudet Muut oikeudet haltijoineen Muut hankkeet Liikenneverkot Kuivatusverkot Suojelukohteet Antti Castrén 5

6 Hankkeen ja radanpitäjän omat aluetarpeet Pysyvät tarpeet Rata-alue Raiteiden vaatima alue Tukirakenteet, turvalaitteet, sähköradan järjestelmät Palvelualueet Huoltotieyhteydet Suoja-alueet Näkemäalueet Liitännäisalueet Työnaikaiset tarpeet Läjitysalueet Varastointi Kulkuyhteydet kohteisiin ja liitännäisalueille Antti Castrén 6

7 Yhteiset tarpeet Yksityistiejärjestelyt Toteuttamis- ja ylläpitokelpoisuus Tasoristeysten poistoja korvaavat reitit Siltojen kantavuudet, alikulkujen mitat Kuivatusverkko Johdot, putket Kiinteistövaikutukset KIVA Risteämien poisto, ristiinkulku Tilusvaihdot, maapankki? Rakennusten ja rakennelmien siirrot Aidat Immissiohaittojen torjuntaan tarvittavat alueet Antti Castrén 7

8 Muutostarpeet Kaavamuutostarpeet Vireille mahdollisimman aikaisin = heti, lähtötietojen perusteella Saumaton yhteistyö kunnan ja muiden viranomaisten kanssa Vähäiset poikkeamat lunastuksen kohteessa mahdollisia ratatoimituksen aikana Vaikutukseltaan vähäiset muutokset Antti Castrén 8

9 Maanhankinta pääpiirteissään Koulutus pidetty

10 Maanhankintavaihtoehdot Lunastus ratalain mukaan Pääsääntöinen menettelytapa Ei erillistä lunastuslupaa, lainvoimainen ratasuunnitelma Toimitusmenettely lunastuslain ja kiinteistönmuodostamislain mukainen Tilusjärjestelyt (uusjakona tai ratatoimituksessa) Toimitusmiehet päättävät, ei voida sitovasti sopia Lunastus kaavan perusteella Maankäyttö- ja rakennuslain 96 mukaan valtiolla on mahdollisuus lunastaa sen tarpeisiin osoitettu yleinen alue Vapaaehtoinen kauppa Toteutettavissa jo ennen ratatoimituksen edellytyksiä Haltuunoton pidentymisriskin hallinta Hintataso otettava huomioon Antti Castrén 10

11 Ratatoimitusprosessi hankkeen kannalta Toimitusmenettely, lunastuslain mukainen prosessi Asianosaisuus on laaja Haltuunotot Ennakkohaltuunotto katselmuksineen Alueet radanpitäjän käyttöön muiden oikeuksien estämättä Dokumentointi korvauksia varten Omaisuuden poistot ja siirrot määräaikoineen ja kustannuksineen Katselmukset Teiden luovutukset hankkeen aikana Loppukokous Lunastuspäätös, kohde lähtökohtaisesti ratasuunnitelman mukaan Korvaukset (sopiminen mahdollista) Kohde, haitat, vahingot, edunvalvonta Oikeudet ja rasitteet Rajoitusalueet merkitään kiinteistörekisteriin (ja maastoon) Antti Castrén 11

12 Muuta Koulutus pidetty

13 Puuston poisto Riskipuusto, mahdollisesti kunnossapidollinen puustonpoisto radanpitäjän alueelta Suoja-alueet Erityiseen hoitoon otettu tai istutettu / määräys Maisematyölupatarve asemakaava-alueella Maanomistaja halutessaan poistaa/poistattaa, toissijaisesti radanpitäjä Puusto kuuluu maanomistajalle, kustannukset radanpitäjälle Tiedottaminen (ratalaki 42 ) Kuulutus Ilmoitukset mediassa Kirje Roni Lehti / Iltalehti Kokemuksia Antti Castrén 13

14 Tasoristeyksen poisto Ratasuunnitelmassa voidaan osoittaa tasoristeys poistettavaksi sekä osoittaa tasoristeykselle käyttörajoituksia Uusi kulkuyhteys on osoitettava ratasuunnitelmassa Radanpitäjä tekee tarvittavan uuden tien ja tasoristeyksen tai hankkii oikeuden ennestään olevaan tiehen Radanpitäjä voi poistaa ratasuunnitelmassa poistettavaksi osoitetun yksityisen tien tasoristeyksen, kun hyväksytty ja suunnitelman mukainen korvaava kulkuyhteys on järjestetty Radanpitäjä poistaa asemakaavan vastaisen tasoristeyksen, kun hyväksytty korvaava kulkuyhteys on rakennettu ja kadunpitopäätös on tehty Myös yksityistietoimituksena ilman ratasuunnitelmaa Antti Castrén 14

15 Lopuksi Kysymyksiä? Lisätietoja Liikenneviraston ympäristö- ja kiinteistöyksikkö ELYjen maanhankkijat Maankäyttöisännöitsijät Antti Castrén 15

16 Kiitos

17 Ratalain mukainen suunnittelu Radan ja raideliikenteen vaikutusten selvittäminen Erkki Poikolainen

18 Melutason ohjearvot

19 Tärinän suositusarvot ( VTT)

20 Erkki Poikolainen 4

21 Erkki Poikolainen 5

22 Tärinän herätevoima, leviäminen ja siirtyminen rakennukseen.

23 Tärinän leviäminen maaperässä

24 Tärinän mittaus, periaatekuva

25 Tärinäkohteet, Etelä-Suomi

26 Tärinäkohteet Pohjois-Suomi

27 Yhteenveto tärinästä Raideliikenteessä tärinä on suurempi ongelma kuin melu Tärinästä johtuvia nopeusrajoituksia 17 kpl Vuosittain tärinäselvityksiä asukkaiden yhteydenottojen perusteella 5-15 kpl VTT:n arvion mukaan asukasta altistuu raideliikenteen tärinälle Tärinää voidaan arvioida mittauksin ( rajoitetut alueet) tai asiantuntija-arviona ( laajemmat alueet, riskikohteet) Tärinän torjunta on vaikeata ja kallista, rakenteellisen tärinäntorjunnan onnistuminen ei ole varmaa

28

29 MELUNTORJUNTATARPEEN SELVITTÄMINEN

30 Erkki Poikolainen 14

31 Yhteenveto melusta Melun selvittäminen Valmiita meluselvityksiä saattaa löytyä, käyttökelpoisuus tulee harkita tapauskohtaisesti ( Huom. EU-meluselvityksissä melutasot Lden arvoina, meluntorjunnassa Suomessa käytettävä Laeq-tasoja!) Yleensä ainakin meluntorjunnan yksityiskohtainen suunnittelu vaatii uuden meluselvityksen/laskennan. Meluntorjuntakeinoina meluesteiden lisäksi matalat meluesteet, kiskovaimentimet, kiskojen hionta. Tavarajunat meluntorjunnan suurin ongelma, yömelu.

32 Miten tästä eteenpäin Ratahankkeissa olisi toivottavaa varata jo tarveselvitysvaiheessa rahoitus tärinän- ja meluntorjuntaan. Rataverkon ongelmakohteille tulisi tehdä jotakin, esimerkiksi työn alla olevalta rataosuudelta pyritään poistamaan edes yksi tärinä- tai melukohde. Jos näin ei tehdä, esimerkiksi tärinästä johtuvien nopeusrajoitusten määrä tulee kasvamaan. Olisiko syytä selvittää, paljonko maksaisi kaikkien tärinärajoitusten poistaminen ja kuinka paljon se vaikuttaisi liikenteen sujuvuuteen? Meluntorjunta yleensä onnistuu rahalla, tärinäntorjunta on vaikeampaa. Paalulaatta uuden tai vanhan radan alla yleensä toimii, mutta kustannukset ovat euroa/m.

33 Turun Tärinäestekokeilu Koulutus pidetty n. 500 metriä pitkä este osaksi teräsponttiseinää, osaksi pilaristabilointia. Tarkoituksena oli suojata eräs Suomen pahimmista tärinäkohteista. Pidempi este, parempi suojausvaikutus?

34 Turun Tärinäestekokeilu Mittaustulokset ENNEN Suurimpien heilahdusnopeuden resultanttien keskiarvo 3,0 mm/s Tunnuslukujen keskiarvot z: 0,97 mm/s y: 0,56 mm/s x: 0,56 mm/s JÄLKEEN Suurimpien heilahdusnopeuden resultanttien keskiarvo 2,1 mm/s Tunnuslukujen keskiarvot z: 0,50 mm/s y: 0,53 mm/s x: 0,48 mm/s Heilahdusnopeuksien resultantit 30 % pienempiä kuin ennen mittauksessa Pystysuuntaiset (y) tunnusluvut 48 % pienempiä kuin ennen mittauksessa Vaakasuuntaiseen värähtelyyn vaikutus on vähäisempi

35 KORIA TÄRINÄNTORJUNTA 2010 Koulutus pidetty Ylempi mittaustulos 12/2010 mittauksista, alempi 5/2010 mittauksista -alustavia tuloksia, ei nopeuskorjausta

36 Teräsponttiseinä ja pilaristabiloitu vaimennusseinä

37 Ratalain mukainen suunnittelu Tekniset ja turvallisuusohjeet Liikennevirastossa Anne Mansikkasalo

38 Ohjeryhmän toimivalta ja toimintaperuste Liikenneviraston päätös drno 1295/000/2011 Teknisten ohjeiden ja normien antamisen kehittäminen, päätös pysyvän työryhmän asettamisesta Päätös voimassa organisaatiouudistuksista huolimatta. Ryhmä vastaa koko viraston teknisiä ja turvallisuusohjeita koskevan työn ohjeistuksesta. Ryhmän pysyvänä tehtävänä on jatkuva Liikenneviraston teknisten ja turvallisuusohjeita sisältävän ohjekokoelman kehittäminen sekä ohjeiden ajantasaistamiseen liittyvä työ. Ohjetyöryhmän alatyöryhmiä on kaksi: - ohjeiden päivitys ja priorisointi -työryhmä (pj. Tuomo Viitala) - ohjekokoelman kehittämistyöryhmä (pj. Anne Mansikkasalo) Ohjeryhmillä on koordinaattorit ja kullakin ohjeella oma yhteyshenkilönsä Anne Mansikkasalo 2 Väylänpito

39 Ohjekoordinaattorit ohjealueensa vastuuhenkilöinä Ohjaus- ja turvalaitteet, radan sähköistys ohjeet Liikennejärjestelmä, ohjeet Rekisterien päivitysohjeen päivittäminen Teiden päällysteisiin liittyvät ohjeet ja laatuvaatimukset Teiden hoitoon liittyvät ohjeet ja laatuvaatimukset Tien varusteet ja tunnelit ohjeet Vesiväylien kunnossapito ohjeet Meriturvallisuusohjeet Radanpidon turvallisuusohjeet Tienpidon turvallisuusohjeet Rataliikenteenhallinta ohjeet Meriliikenteehallinta ohjeet Taitorakenteiden kantavuusohjeet Taitorakenteiden tarkastusohjeet Taitorakenteiden suunnitteluohjeet Taitorakenteiden materiaaliohjeet Taitorakenteiden korjaus- ja rakentamisohjeet Taitorakenteiden vesirakenneohjeet Taitorakenteiden rautatierakenneohjeet Suunnitteluprosessit ohjeet Liikenteenohjaus ohjeet Väylänpidon ympäristöohjeet Radanpäällysrakenne- ja kunnossapito-ohjeet Väylien alus- ja pohjarakenteet ohjeet Tienrakenteet ohjeet Liikennetekninen suunnittelu ohjeet Painatuskustannukset, ohjeet Yleinen ohjetyö Jari Viitanen/Juha-Matti Vilppo Teija Snicker -Järvinen Jouni Hytönen Katri Eskola Heikki Lappalainen Kari Lehtonen Jarmo Hartikainen Anne Mansikkasalo Marko Tuominen Outi Luukkonen/Tapio Syrjänen Jari-Pekka Kitinoja Tuomas Martikainen Heikki Lilja Heikki Lilja Heikki Lilja Heikki Lilja Heikki Lilja Heikki Lilja Heikki Lilja Matti Ryynänen Tuomas Österman Arto Hovi Tuomo Viitala Pentti Salo Sami Petäjä Jorma Saarelainen Sinikka Kiikka Markku Nummelin Anne Mansikkasalo 3 Väylänpito

40 Liikenneviraston teknisten ja turvallisuusohjeiden jakautuminen kulkumuodoittain Anne Mansikkasalo 4 Väylänpito

41 Anne Mansikkasalo 5 Väylänpito

42 Ohjetyön tarkoitus Ohjeilla kerätään hajallaan oleva tieto yhteen Tiedon esitysasu yhtenäistetään Toiminnan systematisointi Ohjeilla yhtenäistetään käytäntöjä eri kulkumuotojen välillä Ohjeet ovat käytettävissä muidenkin omistajaorganisaatioiden kuin Liikenneviraston hallinnoimilla väylillä Ohjeilla kuvataan rakentamisen tai kunnossapidon vaadittava lopputulos, ei työmenetelmiä Ohjeet muuttuvat sitoviksi hankinnan, käyttösopimusten yms. kautta, osa on heti vaikuttavia turvallisuusohjeita Ohjeet voivat olla myös laatuvaatimuksia Ohje ei ole opas, oppikirja, historiikki eikä kuvakirja, oppaat kuitenkin luetellaan ohjeluettelossa käytettävyyden helpottamiseksi Luonnosohjeita ei saa ottaa normaaliin käyttöön; ohjeita voidaan kuitenkin koekäyttää. Ohjeita voi saada koekäyttöön myös kysymällä ohjeen koordinaattorilta Anne Mansikkasalo 6 Väylänpito

43 Ohjeluettelo Ohjeiden hakukanava on ohjeluettelo /ohjeluettelo Anne Mansikkasalo 7 Väylänpito

44 Anne Mansikkasalo 8 Väylänpito

45 Anne Mansikkasalo 9 Väylänpito

46 Anne Mansikkasalo 10 Väylänpito

47 Vuonna 2013 julkaistuja radanpitoa koskevia ohjeita, jotka ovat ilmestyneet julkaisuina 5/2013 Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu 6/2013 Rautateiden opastinrakenteiden turvallisuusohje 7/2013 Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito 9/2013 Siltapaikkojen luokitusohje 17/2013 Taitorakenteiden tarkastusohje 21/2013 RATO 5 Sähköistetty rata 22/2013 Radanpidon ympäristöohje 23/2013 Louhintatyöt rautatien läheisyydessä 24/2013 Rautateiden osajärjestelmien käyttöönotto-ohje 25/2013 Eurokoodin soveltamisohje - Puurakenteiden suunnittelu - NCCI 5 35/2013 Eurokoodin soveltamisohje. Geotekninen suunnittelu - NCCI 7 37/2013 Siltabetonien P-lukumenettely 43/2013 Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 8 Rautatiesillat 46/2013 Väylähankkeiden kustannushallinta Anne Mansikkasalo 11 Väylänpito

48 Muita radanpidon ohjeita, jotka eivät ole julkaisuja Yksikön avustaminen ( ) Erityisohjeet liikenteenohjaukselle toimittaessa venäläisen rautatiehenkilökunnan kanssa ( ), Suomen rautatiejärjestelmän liikennöintiin liittyvät ohjeet venäläiselle rautatiehenkilökunnalle ( ) Rautatiejärjestelmän viestintäohje (voimassa alkaen) Tekniset toimitusehdot 54E1- ja 60E1-kiskoille (voimassa alkaen) Osajärjestelmien käyttöönottolupamenettely (voimassa alkaen) Ohje menettelyistä vaihteiden aukiajo- ja vikailmaisutapauksiin ( ) Rataosan Olli-Porvoo liikennöintiohje ( ) Liikennöinti Suomen Rautatiemuseon raiteistolla ( ) Anne Mansikkasalo 12 Väylänpito

49 Työn alla olevia radanpitoa koskevia ohjetöitä mm. RATO 6 Turvalaitteet RATO 10 Junien kulunvalvonta JKV RATO 17 Radan merkit ja merkinnät Matalan meluesteen tuotevaatimukset Radan päällysrakennetöiden valvontaohje Tukemistyön suunnittelu ja toteutus Kiskonhionnan tekniset toimitusehdot Tasoristeysten kansirakenteiden käyttö ja valinta Kierrätyskiskojen tekniset toimitusehdot Kierrätysvaihteiden tekniset toimitusehdot Koulutus pidetty Käynnistyviä mm.: - RATO 9 Tasoristeykset - RATO 11 Radan päällysrakenne - RATO 12 Päällysrakennehitsaus - RATO 13 Radan tarkastus - RATO 19 Jatkuvakiskoraiteet ja -vaihteet Anne Mansikkasalo 13 Väylänpito

50 Käynnissä olevia/käynnistyviä turvallisuusohjeita mm. Rataverkon nopeusmuutosten hallinta (uusi, korvaa vanhan ohjeen) Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) (päivitys) JETI-järjestelmän ohjeistus (päivitys) Rautatiejärjestelmän viestintäohje (päivitys) Radan työnaikaisen kunnossapidon ohje (päivitys) Ohje palveluntuottajan turvallisuussuunnitelman laatimisesta ja sisällöstä (päivitys) Turvallisuusasiakirjan laadinta rakennushankkeissa (päivitys) Turvallisuussääntöjen, menettelyohjeiden ja turvallisuusohjeiden laadinta (päivitys) Turvallisuusselvityksen laadinta (päivitys) Riskienhallinta radan suunnittelussa (päivitys) Riskienhallinta väylänpidossa (uusi) Omavalvonta-ohje (päivitys) Turvalaitetilojen työturvallisuusohje (uusi) Opas tasoristeysten hoidosta (uusi) Rakentaminen rautatien läheisyydessä (uusi) Rautatieliikennöintiohje (uusi) Ohje varautumisesta rautatieonnettomuuksiin (OVARO) (päivitys) Koulutus pidetty Anne Mansikkasalo 14 Väylänpito

51 Koulutus ja käyttöönotto Kumppanuussopimukset lyhytkursseista Hämeen Ammattikorkeakoulun kanssa (HAMK) RASU-kurssit (TTY), rautatiealan ammattiperuskoulutus Kouvolan seudun ammattiopisto (KSAO) Alan koulutuspäivät Liikenneviraston omat koulutuspäivät Anne Mansikkasalo 15 Väylänpito

52 Anne Mansikkasalo 16 Väylänpito

53 Oppikirjat Laura Järvinen ja Jari Viitanen: Rautatieturvalaitteet (Liikennevirasto 2014) Risto Taimela: Raidegeometria (Liikennevirasto 2012) Myynti: Kustantaja Laaksonen Anne Mansikkasalo 17 Väylänpito

54 Ratalain mukaisen yleis- ja ratasuunnitelman laatiminen Ratalain mukainen suunnittelu koulutus Elisa Sanasvuori

55 Esityksen sisältö Yleis- ja ratasuunnitelman suhde alueiden käyttöön Yleissuunnitelma Ratasuunnitelma Yleis- ja ratasuunnitelman muuttaminen Suunnittelun ohjaus, ElSa 2

56 Yleis- ja ratasuunnitelman suhde alueiden käyttöön Koulutus pidetty

57 Radan suunnittelu ja alueiden käytön suunnittelu Rautatien suunnittelun tulee tarpeen mukaan perustua liikennejärjestelmän kehittämistä koskevaan suunnitteluun. Yleis- ja ratasuunnitelman tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan. Jos alueella on laadittavana tai muutettavana oikeusvaikutteinen kaava, voidaan ryhtyä kaavan tavoitteisiin perustuvan yleis- tai ratasuunnitelman laatimiseen. Yleissuunnitelmaa ei saa hyväksyä vastoin maakuntakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Radan yleissuunnitelma voidaan hyväksyä vastoin voimassa olevaa asemakaavaa, jos kunta ja ELY-keskus sitä puoltavat. Yleissuunnitelman laatiminen voi perustua maakunta- tai yleiskaavan ohjeelliseen tai vaihtoehtoiseen ratalinjaukseen, mutta ei kaavassa esitettyyn yhteystarve merkintään Suunnittelun ohjaus, ElSa 4

58 Radan suunnittelu ja alueiden käytön suunnittelu Ratasuunnitelmaa ei saa hyväksyä vastoin oikeusvaikutteista kaavaa. kaavat ovat aina suunnittelun lähtöaineistoa, tarvittaessa käynnistettävä kaavamuutos, hyväksytyt kaavat kunnan lausunnon liitteeksi. Olemassa olevan rautatien rakentamista koskeva yleissuunnitelma ja ratasuunnitelma voidaan laatia ja hyväksyä, jos hankkeen luonne huomioon ottaen suunnitelman suhde muuhun alueiden käyttöön voidaan ilman kaavaakin riittävästi selvittää yhteistyössä kunnan, maakunnan liiton ja ELY-keskuksen kanssa. Hyväksytty ratasuunnitelma oikeuttaa suunnitelmassa osoitettujen alueiden ja oikeuksien lunastamiseen. Kun hyväksymispäätös on annettu yleisesti tiedoksi, astuu rakennuskielto voimaan rautatiealueelle sekä suoja- ja näkemäalueille Suunnittelun ohjaus, ElSa 5

59 Yleissuunnitelma Koulutus pidetty

60 Yleissuunnitelma on laadittava, jos Hankkeen vaikutukset eivät ole vähäiset Rautatiealueen sijaintia ja sen vaikutuksia ei ole jo riittävässä määrin ratkaistu asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa Hankkeeseen on sovellettava lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettyä (YVA) Suunnittelun ohjaus, ElSa 7

61 Yleissuunnitelmassa on esitettävä 1/2 Selvitys rautatien rakentamisen ja verkon kehittämisen tarpeellisuudesta Tutkitut vaihtoehdot sekä liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut Rautatiealueen likimääräinen sijainti Rautatiealueen ja rautatieliikenteen arvioidut vaikutukset, kuten vaikutukset: tie- ja liikenneoloihin sekä liikenneturvallisuuteen maankäyttöön ja kiinteistörakenteeseen ympäristöön ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen Suunnittelun ohjaus, ElSa 8

62 Yleissuunnitelmassa on esitettävä 2/2 Mahdollisuudet haitallisten vaikutusten poistamiseksi ja vähentämiseksi Alustava kustannusarvio YVA-hankkeissa yleissuunnitelmaan liitetään YVA-lain mukainen arviointiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto. Yleissuunnitelman suunnitelmaselostuksessa kuvataan, miten yhteysviranomaisen lausunto on otettu huomioon. Näin laaditun yleissuunnitelman nojalla laadittavasta ratasuunnitelmasta ei tarvitse enää tehdä uutta arviointia Suunnittelun ohjaus, ElSa 9

63 Yleissuunnitelman oikeusvaikutukset Yleissuunnitelma on ohjeena ratasuunnitelmaa laadittaessa Ratasuunnitelman hyväksymispäätökseen ei saa hakea muutosta siltä osin kuin radan sijainti ja liikennetekniset ratkaisut on jo hyväksytty lainvoimaisessa yleissuunnitelmassa. Rakennusluvan myöntämisellä ei saa vaikeuttaa yleissuunnitelman toteuttamista (ehdollinen rakentamisrajoitus). Jos luvan hakijalle aiheutuu huomattavaa haittaa luvan epäämisestä yleissuunnitelman perusteella, radanpitäjän on lunastettava alue tai korvattava haitta. Yleissuunnitelman hyväksymispäätös on voimassa 8 vuotta sen vuoden päättymisestä, jona hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. Liikennevirasto voi jatkaa radan yleissuunnitelman voimassaoloaikaa enintään 4 vuodella Suunnittelun ohjaus, ElSa 10

64 Ratasuunnitelma Koulutus pidetty

65 Ratasuunnitelman tarve Ennen rautatien rakentamista on laadittava ja hyväksyttävä ratasuunnitelma Kun on kysymys vaikutuksiltaan vähäisestä rautatien rakentamista koskevasta hankkeesta, ratasuunnitelman laatiminen ei kuitenkaan ole tarpeen: 1. Jos hanketta varten ei oteta lisäaluetta 2. Jos kiinteistön omistaja tai omistajaan verrattava haltija on antanut kirjallisen suostumuksen lisäalueen ottamiseen. Erityistapauksia Ratasuunnitelma on laadittava ja hyväksyttävä, kun rautatie lakkautetaan muulloin kuin rautatiealueen rakentamisen yhteydessä Ratasuunnitelma voidaan laatia ja hyväksyä myös rautatieliikenteen palvelualueen tai liitännäisalueen perustamiseksi tai tasoristeystä koskevana Suunnittelun ohjaus, ElSa 12

66 Ratasuunnitelman voimassaoloaika Koulutus pidetty Ratasuunnitelma on hyväksyttävä 4 vuoden kuluessa sen laadinnan aloittamisesta. Ratasuunnitelman hyväksymispäätös on voimassa 4 vuotta sen vuoden päättymisestä, jona suunnitelma on saanut lainvoiman. LVM voi pidentää ratasuunnitelman voimassaoloaikaa 4 vuodella. Ratatyö katsotaan alkaneeksi, kun rautatiealue on otettu haltuun ratatoimituksessa pidettävässä haltuunottokatselmuksessa Suunnittelun ohjaus, ElSa 13

67 Ratasuunnitelmassa osoitetaan 1/4 Rautatien sijainti, käyttö eri tarkoituksiin, korkeusasema, poikkileikkaus ja kuivatus niin, että vaikutukset voidaan riittävästi arvioida ja rautatien alue voidaan merkitä maastoon. Suunnitellut eritasoristeykset, tasoristeykset ja kulkuyhteydet Tasoristeysten poistot ja järjestelyt sekä niitä korvaavat kulkuyhteydet. Maanomistusolot on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan mahdollisuudet tilusjärjestelyiden käyttöön? Arvio rautatien vaikutuksista sekä toimenpiteet, jotka ovat tarpeen radan rakentamisen tai junaliikenteen haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi. Radan myöhempää leventämistä varten varattavat alueet Suunnittelun ohjaus, ElSa 14

68 Ratasuunnitelmassa osoitetaan 2/4 Rautatien suoja-alueet ja tasoristeysten näkemäalueet. Suoja-alue on normaalisti 30 metriä raiteen keskilinjasta, se voidaan supistaa tai pidentää jopa 50 metriin. Suoja-alue ei ole rautatiealuetta vaan jää maanomistajan omistukseen Radanpitäjällä on oikeus poistaa kasvillisuutta tai rajoittaa sen korkeutta (huom tietyt poikkeukset) Kiinteistön omistajan oikeusaseman rajoitukset: kielto pitää rakennusta (poikkeuksena asemakaava-alue), kielto muuttaa maanpinnan muotoa ja ojittaa aluettaan rataa vaarantavalla tavalla. Arvio rautatien rakentamisen kustannuksista. Jos syrjään jäävä rataosuus jää edelleen radaksi tai muihin radanpitotarkoituksiin, siitä on määrättävä ratasuunnitelmassa. Liitännäisalueet ja niiden käyttämistä varten tarvittavat tieyhteydet Suunnittelun ohjaus, ElSa 15 Koulutus pidetty

69 Ratasuunnitelmassa osoitetaan 3/4 Rautatien rakentamisen ajaksi perustettavat oikeudet ja alueet ja käytettävät tiet Oikeus maa-aineksen ottamiseen rajoitetulla määrällä Läjitysalueet ja kulkuyhteydet niille Alueen käyttäminen tilapäisenä kulkutienä Varasto- tai muu sellainen alue Oikeus työssä tarvittavan yksityisen tien käyttöön tai tekemiseen. Laskuojia varten tarvittavat alueet Ratasuunnitelmassa osoitettu oikeus pitää laskuojaa toisen maalla tai johtaa kuivatusvettä toisen ojaan tai puroon, myös asemakaava-alueella Laskuojan alueeseen perustetaan rasiteoikeus ratatoimituksessa Hule- ja kuivatusvesien selvittäminen laajemmin vaikutusalueella Suunnittelun ohjaus, ElSa 16

70 Ratasuunnitelmassa osoitetaan 4/4 Syrjään jäävän rautatiealueen käyttö Rakennettaessa rautatietä uuteen paikkaan, syrjään jäävä rautatie lakkautetaan ratasuunnitelman perusteella rautatienä, ellei syrjään jäävää osuutta määrätä jääväksi edelleen rautatieksi. Ratasuunnitelmassa on osoitettava, tarvitaanko aluetta tiealueeksi, museorautatieksi tai muuhun tarkoitukseen ja kuuluuko alueeseen erityistä hoitoa vaativia rakenteita tai laitteita. Ratasuunnitelmassa on osoitettava ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen entisen rautatiealueen palauttamiseksi ennalleen tai jätettävä alue sellaiseksi, ettei sen käyttöä osoitettuun tarkoitukseen vaikeudu. Liitännäisalue lakkautetaan kun sitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon se on perustettu Suunnittelun ohjaus, ElSa 17

71 Yleis- ja ratasuunnitelman muuttaminen Koulutus pidetty Hyväksytyn yleis- tai ratasuunnitelman muuttamisesta on soveltuvin osin voimassa mitä uudesta yleis- tai ratasuunnitelmasta säädetään. Jos ratasuunnitelman muutoksen vaikutukset arvioidaan vähäisiksi, voidaan muutossuunnitelman käsittelyssä noudattaa uuden suunnitelman käsittelyä yksinkertaisempaa menettelyä. Suunnitelmaan voidaan tehdä vielä rakennustyön yhteydessä vaikutuksiltaan vähäisiä muutoksia, jotka radanpitäjä katsoo tarpeelliseksi Suunnittelun ohjaus, ElSa 18

72 Yleis-, tie- ja ratasuunnitelmien hallinnollinen käsittely Koulutus pidetty LIIKENNEVIRASTO Yleis- ja ratasuunnitelmien teettäminen (rautatiet) ELY-KESKUS Yleis- ja tiesuunnitelmien teettäminen (maantiet) LIIKENNEVIRASTO (rautatiet) ELY-KESKUS (maantiet) * Lausuntojen ja muistutusten käsittely * Suunnitelman tarkistukset * Hyväksymisesitys LIIKENNEVIRASTO * Yleis- ja ratasuunnitelmien tekninen tarkastus, (rautatiet) * Hyväksymispäätös tai -esitys LVM:lle LIIKENNE- JA VIESTINTÄ- MINISTERIÖ (LVM), päätös Suunnitelma lainvoimainen (ei valitettu / HAO:n päätös / KHO:n päätös) tai suunnitelman tarkistamisen tarve Lausuntopyynnöt KUNTA: suunnitelma nähtävänä, muistutukset suunnitelmasta MAAKUNNAN LIITTO ELY-KESKUS (rautatiet) Lausunnot Muistutukset Päätös tiedoksi Ei valituksia Päätös tiedoksi Päätös tiedoksi MUSEOVIRASTO MUUT VIRANOMAISET MUUT ORGANISAATIOT (Lausunto tarvittaessa) KUNTA: päätös nähtävänä LAUSUNNON ANTAJAT MUISTUTUKSEN TEHNEET MAHDOLLISET MUUT VIRANOMAISET ============================ * Asianosaisilla mahdollisuus valittaa päätöksestä Valitus Livin päätöksestä HALLINTO-OIKEUS Jatkovalitus Valitus LVM:n päätök sestä KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Suunnittelun ohjaus, ElSa 19

73 Kiitos! Koulutus pidetty Suunnittelun ohjaus, ElSa 20

74 Ratalain mukaisen yleis- ja ratasuunnitelman sisältö ja esitystapa

75 Esityksen sisältö Yleistä Yleissuunnitelma Ratasuunnitelma Suomen ja ruotsin kielen käyttö suunnitelmissa Suunnitelma-aineistojen luovutus Matti Ryynänen 2 Toiminnanohjaus

76 Yleistä (1/2) Ratalaki voimaan Radan suunnitteluohje B 20 (RHK) voimaan Kytkennät maankäytön suunnitteluun Prosessikavio ja päätöksenteko Ratalain vaatimukset radan suunnitteluun Suunnittelun yleiset tavoitteet Lupaprosessit Vuoropuhelu Ympäristöasiat (mm. YVA, hankearviointi) Turvallisuusasiat Suunnitteluvaiheiden sisältö ja tavoitteet Suunnitteluvaiheiden ohjeelliset tehtäväluettelot sisältäen myös tilaajan tehtävät Piirustusten sisältö B 20 sisältää jo osin vanhentunutta tietoa Matti Ryynänen 3 Toiminnanohjaus

77 Yleistä (2/2) Tarve yhtenäistää ja jäsentää ohjeistusta lähemmäksi maantielain mukaisten suunnitelmien sisältöä ja esitystapaa. Ohjekokonaisuuden hallinnan ja päivitysten kannalta olisi tarkoituksen mukaista jakaa ohjeistus suunnitelmavaiheittain seuraavasti: Toimintaohjeet Sisältö ja esitystapa Omina prosessin osina on jo laadittu Väylänpidon vuorovaikutusohje 21/2011 Tie- ja ratahankkeiden suunnitelmien käsittelyohje 25/2011 Lakivaatimukset suunnitelmien sisällölle Suunnitelmien käsittely (prosessi ja vaaditut asiakirjat) Luvat Ratahankkeiden arviointiohje 15/2013 Ratatekniset piirustusohjeet 14/2012, mallikuvat ja piirustusmerkinnät Laadittu lähinnä toteutuspiirustuksia varten (tarkat sisältökuvaukset) Ohjetta tulee noudattaa soveltaen yleis- ja ratasuunnitelmissa Matti Ryynänen 4 Toiminnanohjaus

78 Yleissuunnitelma 1/5 Yleissuunnitelmaraportti palvelee ensisijaisesti päätöksentekoa ja siihen liittyvää kuulemismenettelyä. Tämä asettaa tärkeimmät vaatimukset raportin sisällölle. Yleissuunnitelmaraportti sisältää suunnittelun keskeiset asiat lähtien hankkeen taustatiedoista päätyen valitun ratkaisun ja sen vaikutusten esittelyyn sekä jatkotoimenpiteiden määrittelyyn. B 20: Mikäli yleissuunnitelmaa on edeltänyt alustava yleissuunnitelma, yleissuunnitelman laatiminen käynnistetään vaihtoehdon valinnalla. Näin voidaan toimia vain, jos alustavalla yleissuunnitelmalla tarkoitetaan esim. yleiskaavaa varten tehtyä suunnitelmaa ja kaava on saanut lainvoiman. Normaalisti yleissuunnitelman laatiminen sisältää vaihtoehtoisia ratkaisuja (esim. YVA), josta yksi valikoituu viimeisteltäväksi yleissuunnitelmaratkaisuksi. Yleissuunnitelman laatiminen voi perustua maakunta- tai yleiskaavan ohjeelliseen tai vaihtoehtoiseen ratalinjaukseen, mutta ei yhteystarve -merkintään Matti Ryynänen 5 Toiminnanohjaus

79 Yleissuunnitelma 2/5 Yleissuunnitelmaraportti koostuu kolmesta pääosasta ja liitteistä: Johdanto Suunnitelman selostus Suunnitelmapiirustukset Liitteet Matti Ryynänen 6 Toiminnanohjaus

80 Yleissuunnitelma 3/5 Johdanto antaa suunnitelmasta yleisinformaation, johon kuuluu: Alkusanat; suunnitteluvaihe ja -kohde, suunnittelusta vastaava ja tekijät, erilliset raportit Tiivistelmä; yhteenveto hankkeesta ja raportin sisällöstä Prosessikuvaus (YVA); aikaisemmat suunnitelmat, organisaatio, julkisuus Varsinainen suunnitelma kuvataan selostusosassa, joka sisältää: Suunnittelun lähtökohdat (nykytila ja ongelmat, selvitys rautatien rakentamisen tai parantamisen tarpeellisuudesta) Tavoitteet (verkolliset, toiminnalliset, ympäristölliset) Vaihtoehtotarkastelut Yleissuunnitelmaratkaisun kuvauksen (poikkeuksellisesti voi olla vaihtoehtoja) Ratkaisun vaikutukset (RataL 12 ) Selvityksen, miten YVA-lausunto on otettu suunnitelmassa huomioon Hankearvioinnin yhteenvedon Jatkotoimenpiteet (suunnitelman käsittely, jatkosuunnittelu, rakentamisen ajoitus) Hyväksymisehdotuksen Matti Ryynänen 7 Toiminnanohjaus

81 Yleissuunnitelma 4/5 Suunnitelmapiirustukset pääosin ohjeen B 20 mukaisesti. Liitteet Kaikki päätöksenteon kannalta turha tekninen tieto pois piirustuksista. Tarkkoja mitta- tai lukuarvotietoja sisältävät piirustukset pitää siirtää tekniseen aineistoon. Kiinteistörajat ja tunnukset esitetään suunnitelmakartoilla. Rautatiealueen rajoja ei esitetä. Maanomistajaluetteloa ei sisällytetä yleisesti nähtäväksi asetettavaan aineistoon. Yksityistiejärjestelyistä riittää merkittävimmät, koska niistä ei päätetä YS:ssa. Tilusjärjestelyjä ei esitetä (YS:n vaikutukset kiinteistörakenteeseen) Kartoiksi tai kuviksi kootaan aineisto, joilla arvioidaan olevan merkitystä hankkeen ominaisuuksille, suunnitelman ymmärtämiselle ja käsittelylle sekä päätöksenteolle. Esim. Ympäristön analyysikartta Melu ja tärinäkartat Luontoselvitykset YVA -hankkeessa on aina raportin liitteenä yhteysviranomaisen lausunto Matti Ryynänen 8 Toiminnanohjaus

82 Yleissuunnitelma 5/5 Yleissuunnitelmaraportti A3 koko on yleisin, koska se on lausunnonantajille käyttökelpoisin muoto. Tiepuolella on kokeiltu muutamassa YS:ssa A4 kansiointia. Sallii isommat piirustuskoot, jolloin kokonaisuudet havainnollisempia. A4 raporttien arkistointi huomattavasti yksinkertaisempaa ja vähemmän tilaa vievää. YVA -hankkeissa yleissuunnitelmaan kuuluu YVA -raportti. Suunnittelun ja suunnitelman käsittelyn aikainen asiakirjahallinta yhteen Liikenneviraston diaariin! Matti Ryynänen 9 Toiminnanohjaus

83 Ratasuunnitelma 1/4 Ratasuunnitelma on lunastusasiakirja: Hyväksytty ratasuunnitelma oikeuttaa ratasuunnitelmassa osoitettujen alueiden ja oikeuksien lunastamiseen (RataL 21 ). Ratasuunnitelmassa on tärkeää erottaa toisistaan hyväksymismenettelyssä hyväksyttävät asiat ja ne asiat, joita ei hyväksytä eli ovat informatiivisia. Hyväksytyt ratkaisut ovat radanpitäjää sitovia, mutta niiden toteutusajankohta on kiinni rahoituksesta. Poikkeuksena melu- ja tärinäsuojaukset, joita ei voida jättää toteuttamatta, jos ne selvitysten perusteella tarvitaan heti Matti Ryynänen 10 Toiminnanohjaus

84 Ratasuunnitelma 2/4, Hyväksyttävät asiat Rata- ja liikennejärjestelyt Sijainti suunnitelmakartan ja korkeusasema pituusleikkausten tarkkuudella Raiteistokaavio Rautatieliikennepaikkojen raidejärjestelyt, vaaka- ja pystygeometria, laiturit ja kulkuyhteydet Radan tyyppipoikkileikkaukset (aluetarve, ei rakenteita) Yksityiset tiet (vain rautatien rakentamisesta johtuvat) Alueet Sijainti, korkeusasema, tyyppipoikkileikkaus ja päällyste Tasoristeysjärjestelyt Yksityisten teiden keskinäiset liittymät ja maatalousliittymät Työn ajaksi käyttöön varattavat yksityiset tiet Rautatiealueet, rautatieliikenteen palvelualueet ja yksityisten teiden tiealueet Työn ajaksi haltuun otettavat alueet Laskuoja- ja laskujohtoalueet sekä suoja- ja näkemäalueet Liitännäisalueet (maa-aineksen ottopaikka, läjitysalue, laitteistolle varattu alue) Matti Ryynänen 11 Toiminnanohjaus

85 Ratasuunnitelma 3/4, Hyväksyttävät asiat Ratojen hallinnolliset muutokset Meluntorjunta Rakenteiden tyyppi, likimääräinen sijainti ja korkeusasema (h suhteessa kv:aan) Arkkitehtuuri piirustuksen mukaan (toimenpidelupa!) Sillat ja tukimuurit Rautatiesiltojen tyyppi (materiaali), sijainti ja liikennetekniset mitat (ATU, HL) Merkittävistä silloista arkkitehtuuri ja ympäristön käsittely piirustuksen mukaan (toimenpidelupa!) Geotekniikka Tunnelit Pohjaveden suojaus (kohteet) ja suojausluokka Tärinän torjunta, alustavat toimenpiteet Liikennetekniset mitat (ATU) Suuaukkojen arkkitehtuuri piirustuksen mukaan (toimenpidelupa!) Ilmanvaihdon poistoilmarakenteet Matti Ryynänen 12 Toiminnanohjaus

86 Ratasuunnitelma 4/4, Ratasuunnitelman osajako Ratasuunnitelmalla tarkoitetaan yleisesti nähtäväksi asetettavaa aineistoa. Suunnitelma-asiakirjojen havainnollisuuden ja tarkoituksen mukaisen kokonaisuuden kannalta tulisi ratasuunnitelmavaiheen asiakirjat jakaa viiteen osaan. Osa A, Selostusosa Osa B, Pääpiirustukset (=hyväksyttävät asiakirjat) Osa C, Informatiivinen aineisto Osa D, Tekniset piirustukset ja selvitykset Osa E, Suunnitteluaineisto RataL:n 22 :n mukaisesti yleisesti nähtäväksi asetetaan vain osien A, B ja C asiakirjat. Asiakirjat kootaan A4-kansioihin siten, että niistä muodostuu yhtenäinen kokonaisuus käsittelyä ja hyväksymismenettelyä varten Matti Ryynänen 13 Toiminnanohjaus

87 Suomen ja ruotsin kielen käyttö suunnitelmissa 1/2 Yhteiset asiat Kunta on joko yksikielinen tai kaksikielinen (Vtn asetus vuosille ). Liikennevirasto on kaksikielinen viranomainen. Suunnitelma-asiakirjat laaditaan yksikielisessä kunnassa joko suomen tai ruotsin kielellä kunnan virallisen kielen mukaan. Kaksikielisessä kunnassa suunnitelma-asiakirjat laaditaan pääsääntöisesti enemmistön kielellä. Vähemmistön kielen käyttö harkitaan tapauskohtaisesti. Espoo, Helsinki, Vantaa ja Turku ovat kaksikielisiä, mutta suunnitelmaasiakirjat laaditaan vain suomeksi. Jos on ruotsinkielinen muistutus, hyväksymispäätös käännetään. Asiakirjoista toimitetaan käännös aina sitä pyydettäessä. Kaksikielinen suunnitelma kootaan siten, että asiakirjat sijoitetaan peräkkäin enemmistönkielinen asiakirja ensimmäisenä. Kaksikielisessä suunnitelmassa kaikkien piirustusten nimiössä käytetään molempia kieliä. Kaksikielisessä suunnitelmassa on oltava johdonmukainen - joko käytetään kattavasti tai sitten ei käytetä ollenkaan Matti Ryynänen 14 Toiminnanohjaus

88 Suomen ja ruotsin kielen käyttö suunnitelmissa 2/2 Kaksikielinen yleissuunnitelma - molemmilla kielillä Esitteet ja piirustusmerkinnät (S ja R) Sisältöluettelo (S ja R) Suunnitelmaselostus (S ja R) Yksi piirustus, jossa tärkeimmät asiat molemmilla kielillä, enemmistö ensin (S+R) Kaksikielinen ratasuunnitelma - molemmilla kielillä Osa A; Erilliset asiakirjat S ja R: Kansi, sisältöluettelo, esitteet, suunnitelmaselostus, hyväksymisehdotus Osa B; Erilliset asiakirjat S ja R: Piirustusmerkinnät Osa B; Yhteiset asiakirjat S+R: Yleis- ja suunnitelmakartat, liikennetekniset poikkileikkaukset, pituusleikkaukset - enemmistön kieli ensin Kaksikielinen ratasuunnitelma - vain enemmistön kielellä Osa C; Kaikki piirustukset, paitsi ulkopuolisten rakenteet R+S Lähetekirjeet kuntiin ja lausunnonantajille (viranomaiset) ratalain mukaiseen käsittelyyn Hyväksymispäätös Vtn asetuksen mukaan poikkeukset huomioon ottaen Matti Ryynänen 15 Toiminnanohjaus

89 YS ja RataS suunnitelma-aineistojen luovutus Koulutus pidetty Suunnitelmatiedon hallinta - Toimintaohje 23/2012 THS = Tiedonhallintasuunnitelma (tarjousvaihe) TDH = Tiedonhallintadokumentti ST 90 Luovutusaineisto Matti Ryynänen 16 Toiminnanohjaus

90 Kiitos! Koulutus pidetty

91 Ratalain tuomat muutokset radan suunnittelussa Ratalain mukainen suunnittelu koulutus

92 Suunnittelu ennen ratalain voimaantuloa Koulutus pidetty Rautateiden suunnittelusta ja suunnittelumenettelystä ei ollut nimenomaisia säännöksiä laissa suunnitelmilla ei suoria oikeusvaikutuksia. Keskeisiä suunnitteluun vaikuttaneita säädöksiä Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) YVA-laki (468/1994) SOVA-laki (200/2005) Lunastuslaki (603/1977) Yksityistielaki (358/1962) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Luonnonsuojelulaki (1096/1996) Vesilaki (264/1961) Muinaismuistolaki (295/1963) Hallintolaki (434/2003) Oikeusyksikkö, MLu 2

93 Ratalaki Voimaan Taustalla voimaan tullut maantielaki ja tarve yhtenäistää maanteiden ja ratojen suunnittelu- ja lunastusmenettelyä. Kattaa radan koko elinkaaren: oikeudellinen perusta radan suunnittelulle, rakentamiselle, kunnossapidolle ja lakkauttamiselle. Säätelee yleis- ja ratasuunnitelmien laatimista eli ei koske tarveselvitysten ym. esisuunnitelmien laatimista, eikä rakentamissuunnittelua. Koskee myös yksityisraiteita (joitakin ulosrajauksia). Siirtymäsäännöksen turvin on voitu toteuttaa ratahankkeita vanhoilla, ennen ratalain voimaantuloa laadituilla, suunnitelmilla viiden vuoden ajan lähtien siirrytty ratalain mukaiseen menettelyyn Oikeusyksikkö, MLu 3

94 Keskeiset suunnittelua koskevat muutokset Koulutus pidetty Kaavoituksen merkitys korostuu Asianosaisten vaikutusmahdollisuudet Laajemmat vaikutusarviot Oikeusyksikkö, MLu 4

95 Kaavoitus Ratalain myötä kaavoituksen merkitys korostuu radan suunnittelussa. Suunnittelun perustana rautatien kehittämistarpeet, VAT:t sekä muu alueiden käytön suunnittelu. Liikennejärjestelmän suunnittelu ja sen osana rautateiden suunnittelu kytkeytyy tiiviisti muuhun alueidenkäytön suunnitteluun. Ratalaissa säädetään maankäytön suunnittelun ja radan suunnittelun hierarkia: radan suunnittelun ja rakentamisen perustuttava oikeusvaikutteiseen kaavaan. Radan sijainti ja suhde muuhun maankäyttöön määritetään maakunta-, yleis- tai asemakaavassa. Rautatietä ei saa rakentaa vastoin oikeusvaikutteista kaavaa. Kaavoitus määrää suunnittelun tahdin viranomaisyhteistyön tarve radan suunnittelijoiden sekä maakuntien ja kuntien ym. viranomaisten kanssa korostuu. Vuorovaikutuksen oltava entistä tavoitteellisempaa Oikeusyksikkö, MLu 5

96 Asianosaisten ym. vaikutusmahdollisuudet Koulutus pidetty Ratalaki velvoittaa ottamaan huomioon asianosaisten ym. vaikutusmahdollisuudet. Maanomistajilla ja muilla asianosaisilla oltava mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmiin koko suunnittelun ajan. Vuorovaikutuksen suunnittelu entistä tärkeämpää. Yleisötilaisuudet ym. vuorovaikutuskeinot. Muistutus- ja lausuntomenettely. Vuorovaikutuksen vaatimukset radan suunnittelulle: Suunnittelun oltava avointa. Asianosaisten ym. etuihin ja oikeuksiin ym. vaikuttavat selvitykset ja suunnitteluratkaisut esiteltävä ymmärrettävästi (ei ammattislangia). Yleissuunnitelman ja ratasuunnitelman hyväksymispäätökset ovat valituskelpoisia hallintopäätöksiä Oikeusyksikkö, MLu 6

97 Suunnittelun vaikutusarvioinnit Suunnittelun aikana selvitettävä rautatiealueen ja rautatieliikenteen vaikutukset ja haitallisten vaikutusten poistamis- ja lieventämistoimenpiteet. Kansalaisten näkökulmasta keskeisiä vaikutuksia ovat mm: Kiinteistövaikutukset (KIVA): hankkeesta kiinteistörakenteelle aiheutuvat haitat esim. pirstoutuminen ja tilusalan väheneminen. Vaikutukset liikenteeseen: esim. radan estevaikutus ja kiertohaitta, liikenneturvallisuus. Ympäristövaikutukset (YVA tai YVS): melu, tärinä, maisemahaitta, vesistövaikutukset, luontovaikutukset jne. Huomattava, että rata-alueen ja esim. palvelualueiden (kuten kuormaus- ja varastoalue) tyypilliset vaikutukset eroavat toisistaan Oikeusyksikkö, MLu 7

98 Yleis- ja ratasuunnitelman oikeusvaikutukset Ratalain mukaisella hyväksytyllä yleis- ja ratasuunnitelmalla on oikeusvaikutuksia. Yleissuunnitelma: Ohjeena ratasuunnitelmaa laadittaessa. Lainvoimaisen yleissuunnitelman alueella voimassa ehdollinen rakentamisrajoitus. Ratasuunnitelma Toimii lunastuslupana ja oikeuttaa suunnitelmassa osoitettujen alueiden ja oikeuksien lunastamiseen. Lunastuslupaluonteesta johtuen aluetarpeiden määrittely ratasuunnitelmassa korostuu: esitettävä kaikki aluetarpeisiin ja oikeuksien lunastamiseen vaikuttavat ratkaisut. Asemakaava-alueen ulkopuolella ratasuunnitelmassa rautatien tarkoituksiin osoitettavilla alueilla sekä suoja- ja näkemäalueilla on voimassa rakennuskielto. Suunnitelman sitovuus: Hanke toteutettava suunnitelman mukaisena. Esimerkiksi ratasuunnitelman mukaisesta meluntorjunnasta ei voida enää rakentamisvaiheessa tinkiä. Poikkeuksena vähäiset muutokset Oikeusyksikkö, MLu 8

99 Ratalakiin liittyviä muutostarpeita I Liikennevirasto tunnistanut mm. seuraavia suunnitteluun liittyviä muutostarpeita: Suoja- ja näkemäalueet suoraan lakiin perustuviksi valtion rataverkolla. Suunnittelun ja hallinnollisen menettelyn keventäminen: Mahdollisuus edetä yhdellä suunnitelmalla tilanteissa, joissa rautatie aiheuttaa muutoksia maantiehen ja päinvastoin. Ei uutta YVA-menttelyä, jos YVA tehty jo kaavassa. Madollisuus osoittaa ratasuunnitelmassa lunastettavaksi kiinteistö tai sen osa, jos haitan- tai vahingonkorvaus olisi huomattava kiinteistön arvoon verrattuna. Oikeus vaatia lunastusta ratasuunnitelmaa laajempana laajemmaksi : Esim. huomattavaa haittaa ja vahinkoa aiheuttavat melu- ja tärinätapaukset. Tasoristeyslupasääntelyn selkeyttäminen Oikeusyksikkö, MLu 9

100 Ratalakiin liittyviä muutostarpeita II Koulutus pidetty Tehtävien siirtoja Liikennevirastosta ELYihin Tasoristeyksiä koskevien ratasuunnitelmien laatiminen. Puhevallan käyttäminen ratatoimituksissa. Ratatoimituksessa määrättyjen korvauksien maksamisen keskittäminen. Eräät radanpitoon liittyvät vahingonkorvausasiat Oikeusyksikkö, MLu 10

101 Viitteet: versio Ratalaki /110 Valtioneuvoston asetus radoista /962 Liikenneviraston ohjeita Tie- ja ratahankkeiden suunnitelmien käsittelyohje 25 / 2011 Väylänpidon vuorovaikutusohje 21 / 2011 SUUNNITELMAN RATALAIN MUKAINEN LÄPIVIENTI JA HYVÄKSYMISPÄÄTÖKSEN LIITETTÄVÄT ALKUPERÄISET DOKUMENTIT Koulutus pidetty Hankkeen nimi: Liikenneviraston diaarinumero: Kunnat, joiden alueella hanke sijaitsee: Tilaajan projektipäällikkö (nimi, puh, ): Konsultin projektipäällikkö (nimi, puh, ): Onko suunnitelma tarpeen käsitellä kiireellisenä: Ei Kyllä VAIHE HYVÄKSYMISPÄÄTÖKSEN DOKUMENTIT JA NIISTÄ TARKISTETTAVAT ASIAT 1 XXXX KUNTA (VAIHEET TEHTÄVÄ JA DOKUMENTIT LAADITTAVA KUNTA- KOHTAISESTI) 1.1 Suunnittelun ja maastotöiden aloittaminen Aina ilmoitus kunnalle ja lisäksi kuulutus- tai ilmoitusmenettelyn mukaiset dokumentit. Ilmoitus kunnalle Ratalaki 9 2 mom. Kuulutusmenettely Ratalaki 9 2 mom. ja 95 Ilmoitusmenettely Ratalaki 9 2 mom. Hyvin vähäiset suunnitelmat ja niihin liittyvät menettelyt keskusteltava erikseen. kts. kohta 1.3 KUULUTUSMENETTELYN MUKAISET DOKUMENTIT (menettelyä suositellaan kaikissa suuremmissa hankkeissa) Kuulutus JA Suunnittelusta ja maastotöiden aloittamisesta on kuulutettu pvm kunnan ilmoitustaululla Alkuper. lehti-ilmoitus tai kopio lehdestä (jos niin sovitaan, kunta voi hoitaa ilmoituksen lehtiin) Suunnittelusta ja maastotöiden aloittamisesta on ilmoitettu yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä: lehden nimi ja pvm TAI ILMOITUSMENETTELYN DOKUMENTIT (menettelyä suositellaan vähäisemmissä hankkeissa) Alkuper. lehti-ilmoitus tai kopio lehdestä Suunnittelun käynnistämisestä ja maastotöiden aloittamisesta ilmoitettu lehdissä pvm TAI Kuulutuksen teksti-pdf ja julkaisusuunnitelma (josta ilmenevät lehti, jossa ilmoitus julkaistu ja päivämäärä) Lomakkeen kehittäminen ja sitä koskeva palaute:

102 Viitteet: versio Ratalaki /110 Valtioneuvoston asetus radoista /962 Liikenneviraston ohjeita Tie- ja ratahankkeiden suunnitelmien käsittelyohje 25 / 2011 Väylänpidon vuorovaikutusohje 21 / Suunnittelun aikainen vuorovaikutus Ratalaki 22 1 mom. ja VnA radoista 1 Hankeen vuorovaikutussuunnitelma 1.3 Valmiin suunnitelman nähtävillä olo Ratalaki 22 2 mom. ja VnA radoista 2 Huom. Vähäinen ratahanke rata-laki 23 1 mom.: Suunnitelmaa ei välttämättä tarvitse asettaa nähtäville. Varattava muulla tavoin tilaisuus muistutusten tekemiseen ja kunnalta pyydettävä lausunto. 1.4 Suunnitelmasta muistuttaminen Ratalaki 22 2 mom. 1.5 xxx kunnan lausunto Ratalaki 22 2 ja 4 mom. Lehti-ilmoitus yleisötilaisuudesta Lehden nimi ja ilmoituksen pvm Yleisötilaisuuden pvm Yleisötilaisuuden osallistujaluettelo Yleisötilaisuuden muistio Liikenneviraston lausuntopyyntö kunnalle suunnitelman nähtäville asettamisesta (ks. kohta 1.5) Nähtävillä olon kuulutus Nähtäville olosta on kuulutettu pvm kunnan ilmoitustaululla Kuulutuksessa on ilmoitustaulunhoitajan leima, kuulutusaika ja allekirjoitus Nähtävillä oloaika on tarkistettu ja se on lain vaatimusten mukainen (30 vrk) Alkuper. lehti-ilmoitus tai kopio lehdestä (kunta hoitaa kuulutuksen lehtiin) Kuulutus on julkaistu yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä lehdessä: Lehden nimi ja pvm Kirjallinen ilmoitus ulkopaikkakuntalaiselle kiinteistön omistajalle ja haltijalle (kirje ja jakelulista) Muistutukset Suunnitelmasta on tehty x kpl muistutuksia Muistutus on saapunut nähtävillä olon aikana Liikenneviraston lausuntopyyntö, jossa tarvittavat kysymykset kunnalle mm. kaavoista (ks. kohta 1.2) Kunnan lausunto Kunnan lausunto sisältää jätettyjen muistutusten vastineet Kunnan lausunto sisältää vastaukset lausuntopyynnössä esitettyjen kysymyksiin Oikeaksi todistetut kaavat on toimitettu lausunnon liitteenä Lomakkeen kehittäminen ja sitä koskeva palaute:

103 Viitteet: versio Ratalaki /110 Valtioneuvoston asetus radoista /962 Liikenneviraston ohjeita Tie- ja ratahankkeiden suunnitelmien käsittelyohje 25 / 2011 Väylänpidon vuorovaikutusohje 21 / Kaavat Ratalaki 10 Oikeaksi todistetut otteet alueelle vahvistetuista tai hyväksytyistä kaavoista (yleiskaava, asemakaava, rantaasemakaava) Radan yleissuunnitelma Suunnitelma on yhdenmukainen kaavojen kanssa Hyväksyykö kunta ja ELY-keskus yleissuunnitelman, jos asemakaavat ovat ristiriidassa yleiskaavan kanssa. Ratasuunnitelma Suunnitelma on yhdenmukainen kaavojen kanssa 2 MUUT DOKUMENTIT JA TEHTÄVÄT 2.1 ELY-keskuksen lausunto Ratalaki 22 4 mom. ja 10 Huom! Koskee myös kuntaa 2.2 Muut lausunnot Ratalaki 22 4 mom. Lausuntopyyntö Radan YS: Lausuntopyyntö sisältää kysymyksen koskien suunnitelman ja kaavojen ristiriitaisuuksien hyväksymisestä. Lausunto ELY-keskuksen lausunto sisältää vastaukset lausuntopyynnössä esitettyjen kysymyksiin Lausuntopyynnöt Maakuntaliitto Muut tahot (esim. Trafi, VR, Museovirasto, pelastusviranomaiset, puolustusvoimat, johtojen ja laitteiden omistajat, jne.): Lausunnot Maakuntaliitto Muut tahot (esim. Trafi, VR, Museovirasto, pelastusviranomaiset, puolustusvoimat, johtojen ja laitteiden omistajat, jne.): Lomakkeen kehittäminen ja sitä koskeva palaute:

104 Viitteet: versio Ratalaki /110 Valtioneuvoston asetus radoista /962 Liikenneviraston ohjeita Tie- ja ratahankkeiden suunnitelmien käsittelyohje 25 / 2011 Väylänpidon vuorovaikutusohje 21 / Hyväksymispäätösluonnoksen laatiminen Ratalaki 22 3 mom. Ratalaki 22 5 mom. Suunnittelupäätös, suunnitteluperusteet ja Tekninen hyväksyntä Allekirjoitettu suunnittelupäätös Allekirjoitetut suunnitteluperusteet Tekninen hyväksyminen on tehty pvm Hyväksymispäätösluonnos Muistutukset ja kuntien vastineet on referoitu oleellisilta asiaan vaikuttavilta osiltaan. Muistutuksiin on laadittu tarvittavat täydennykset Liikennevirasto toimesta. Lausunnot on referoitu ja niihin on laadittu vastineet. Nähtävillä ollut suunnitelmakansio tai -sarja Suunnitelmaa on muutettu muistutusten ja / tai lausuntojen perusteella ja piirustuksiin on merkitty revisiomerkinnät. Hyväksymispäätöksen liiteaineisto (ks. yllä) Kohdissa mainitut alkuperäiset dokumentit on toimitettu suunnitelman hyväksyjälle suunnitelmaaineiston ja hyväksymispäätösluonnoksen mukana. Lomakkeen kehittäminen ja sitä koskeva palaute:

105 Viitteet: versio Ratalaki /110 Valtioneuvoston asetus radoista /962 Liikenneviraston ohjeita Tie- ja ratahankkeiden suunnitelmien käsittelyohje 25 / 2011 Väylänpidon vuorovaikutusohje 21 / HYVÄKSYMISPÄÄTÖS 3.1 Päätöksestä kuuluttaminen ja tiedottaminen Ratalaki 90 ja 91 sekä VnA radoista 2 KUULUTUSMENETTELYN MUKAISET DOKUMENTIT Liikenneviraston pyyntö kunnalle päätöksen kuuluttamiseksi ja nähtäville asettamisesta Pyyntö nähtäville asettamisesta Hyväksytty suunnitelma Hyväksymispäätös Valitusosoitus Nähtävillä olon kuulutus (kunta laatii) Nähtäville asettamisesta on kuulutettu pvm kunnan ilmoitustaululla Kuulutuksessa on ilmoitustaulunhoitajan leima, kuulutusaika ja allekirjoitus Nähtävillä oloaika on tarkistettu ja se on lain vaatimusten mukainen (30 vrk) Alkuper. lehti-ilmoitus tai kopio lehdestä (kunta hoitaa kuulutuksen lehtiin) Kuulutus on julkaistu yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä: lehden nimi ja pvm TIEDOTTAMINEN MUILLE Hyväksymispäätös ja valitusosoitus lausunnon antaneille Hyväksymispäätös ja valitusosoitus muistutusten tekijöille, joiden osoite on tiedossa. MUISTIINPANOJA: Lomakkeen kehittäminen ja sitä koskeva palaute:

106 Suunnittelun käynnistäminen Ratalain mukainen suunnittelu koulutus

107 Liikenneviraston tehtäviä ylläpitää ja kehittää liikennejärjestelmää vastata valtion tie- ja rataverkostosta sekä hallinnoimistaan vesiväylistä ja niihin kohdistuvien toimien yhteensovittamisesta vastata ratojen suunnittelusta, ylläpidosta ja rakentamisesta osallistua liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen huolehtia liikenteen hallinnasta ja sen kehittämisestä kehittää ja edistää liikenteen palveluja kehittää julkisen liikenteen toimintaedellytyksiä Siru Koski 2 Toiminnanohjaus

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI E simerkki! Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI VÄGFÖRVALTNINGEN 2 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä 19 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä Liikenneviraston ohjeita 19/2010

Lisätiedot

Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-320-5

Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-320-5 Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-320-5 Liikenne- ja viestintäministeriö Suomen Kuntaliitto Ratahallintokeskus ISBN

Lisätiedot

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011)

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011) 2011 Radanpidon vuorovaikutusohje Radanpidon vuorovaikutusohje Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Markku Nummelin Verkkojulkaisu (pdf) ISBN 978-952-255-610-3 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Tulevaisuuden näkymiä 4/2005

Tulevaisuuden näkymiä 4/2005 Tulevaisuuden näkymiä 4/2005 Sisältää mm. Nuorten liikennekäyttäytyminen Maantielaki voimaan vuoden 2006 alusta Katsaus: Maa- ja vesirakennusalan markkinatilanne Tiehallinto Joulukuu 2005 Tiehallinto Asiakkuus,

Lisätiedot

MAANTIETOIMITUKSEN TUOTTEET

MAANTIETOIMITUKSEN TUOTTEET MAANTIETOIMITUKSEN TUOTTEET Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 103 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA www.maanmittauslaitos.fi ISBN 951-48-0194-6 (PDF) ISSN 1236-5084 Kansikuva: Havainnekuva Veturitien eritasoliittymästä

Lisätiedot

Liikenneviraston viranomaistoiminta vesiväyläasioissa

Liikenneviraston viranomaistoiminta vesiväyläasioissa 11 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Liikenneviraston viranomaistoiminta vesiväyläasioissa Liikenneviraston viranomaistoiminta vesiväyläasioissa Liikenneviraston ohjeita 11/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013

Lisätiedot

Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA

Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA 44 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA Tien rakennussuunnitelma Sisältö ja esitystapa Liikenneviraston ohjeita 44/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva:

Lisätiedot

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007 Valokuvat: Heikki Heiniö

Lisätiedot

Radanpidon vuorovaikutusohjeluonnoksen koulutus

Radanpidon vuorovaikutusohjeluonnoksen koulutus Radanpidon vuorovaikutusohjeluonnoksen koulutus Tammi-helmikuu 2011 1 KOULUTUKSEN RAKENNE Ohjeistuksen tausta ja tavoitteet Vuorovaikutuksen toteutukseen vaikuttavia asioita Vuorovaikutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Vesilaki väylähankkeissa

Vesilaki väylähankkeissa 12 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Liikenneviraston ohjeita 12/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Ramboll Finland Oy Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 20 Ympäristö ja rautatiealueet

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 20 Ympäristö ja rautatiealueet 18 2012 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 20 Ympäristö ja rautatiealueet Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 20 Ympäristö ja rautatiealueet Liikenneviraston ohjeita 18/2012 Liikennevirasto

Lisätiedot

Ohje ympäristövaikutusten arviointimenettelystä väylätöissä

Ohje ympäristövaikutusten arviointimenettelystä väylätöissä Merenkulkulaitoksen sisäisiä julkaisuja 1/2009 Ohje ympäristövaikutusten arviointimenettelystä väylätöissä Helsinki 2009 ISSN 1456-9442 Ohje ympäristövaikutusten arviointimenettelystä väylätöissä SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Maastotietojen hankinta Toimintaohjeet

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Maastotietojen hankinta Toimintaohjeet 23 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Maastotietojen hankinta Toimintaohjeet Maastotietojen hankinta - Toimintaohjeet Liikenneviraston ohjeita 23/2011 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuva: Liikennevirasto

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1 1 1 1 1 1 1 2 Esipuhe Ympäristöministeriö antoi 32000 asetuksen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä. Asetus on julkaistu ympäristöministeriön

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358

Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358 Page 1 of 39 FINLEX - Edita Publishing Oy Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tämä laki koskee kaikkia yksityisiä teitä, sellaisia

Lisätiedot

LIISA NYRÖLÄ KAISA KAARESOJA. Esitys rautateiden työmaaturvallisuuden kehittämiseksi

LIISA NYRÖLÄ KAISA KAARESOJA. Esitys rautateiden työmaaturvallisuuden kehittämiseksi 2011 LIISA NYRÖLÄ KAISA KAARESOJA Esitys rautateiden työmaaturvallisuuden kehittämiseksi 7 Liisa Nyrölä, Kaisa Kaaresoja Esitys rautateiden työmaaturvallisuuden kehittämiseksi Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Ratahankkeiden arviointiohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Ratahankkeiden arviointiohje 15 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA t Liikenneviraston ohjeita 15/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Markku Nummelin Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Hyrynsalmen kunta, Ympäristölautakunta 24 /5 2012 40

HYRYNSALMEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Hyrynsalmen kunta, Ympäristölautakunta 24 /5 2012 40 HYRYNSALMEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Hyrynsalmen kunta, Ympäristölautakunta 24 /5 2012 40 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot

Selvitys jätteenpolton luvista. Risto Saarinen ja Mervi Leikoski

Selvitys jätteenpolton luvista. Risto Saarinen ja Mervi Leikoski SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 8 2009 Selvitys jätteenpolton luvista Risto Saarinen ja Mervi Leikoski Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 8 2009 Selvitys jätteenpolton luvista

Lisätiedot

Pääsuunnittelijanimikkeen. infra-alan suunnittelu- ja rakennushankkeissa. 11. Pääsuunnittelijakoulutus. Janne Miettinen

Pääsuunnittelijanimikkeen. infra-alan suunnittelu- ja rakennushankkeissa. 11. Pääsuunnittelijakoulutus. Janne Miettinen Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelijanimikkeen käyttö infra-alan suunnittelu- ja rakennushankkeissa 11. Pääsuunnittelijakoulutus Janne Miettinen CROSSOVER AMMATILLISEN

Lisätiedot

vara sto Liik enne il 11. 2 Rikkilän maantien 14811 parantaminen välillä Simola -Ojala, Lappeenranta LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus

vara sto Liik enne il 11. 2 Rikkilän maantien 14811 parantaminen välillä Simola -Ojala, Lappeenranta LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus Lappeenrannan kaupunki LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus il 11. 2 /J// 7N 0 12 aio LÄHETE 1 (1) 16. 11.2012 Rikkilän maantien 14811 parantaminen välillä Simola -Ojala, Lappeenranta Liikvira lähettää

Lisätiedot

3.9.2013 TIELIIKENTEEN TOIMIVUUDEN ARVIOINTI. Koulutus pidetty 3.-4.9.2013

3.9.2013 TIELIIKENTEEN TOIMIVUUDEN ARVIOINTI. Koulutus pidetty 3.-4.9.2013 3.9.2013 TIELIIKENTEEN TOIMIVUUDEN ARVIOINTI Koulutus pidetty 3.-4.9.2013 OHJEEN SISÄLTÖ Johdanto ja määritelmiä Tarkastelutarve ja tarkastelukohteen rajaus Tarkastelumenetelmät ja menetelmän valinta Lähtötiedot

Lisätiedot

3.12.2007 OM 3/58/2007 SUOSITUS KIELILAIN SOVELTAMISESTA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN JA VESILAIN MUKAISISSA ASIOISSA SEKÄ YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNISSA

3.12.2007 OM 3/58/2007 SUOSITUS KIELILAIN SOVELTAMISESTA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN JA VESILAIN MUKAISISSA ASIOISSA SEKÄ YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNISSA 3.12.2007 OM 3/58/2007 Ympäristöministeriölle ja sen hallinnonalaan kuuluville virastoille SUOSITUS KIELILAIN SOVELTAMISESTA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN JA VESILAIN MUKAISISSA ASIOISSA SEKÄ YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot