Uutiskirje 2/ Instituutin johtajan katsaus menneeseen. Muutosten vuosi 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uutiskirje 2/ 2009. Instituutin johtajan katsaus menneeseen. Muutosten vuosi 2009"

Transkriptio

1 Uutiskirje 2/ 2009 Instituutin johtajan katsaus menneeseen Muutosten vuosi 2009 Instituutin tapahtumia marraskuussa Study in Europe Day Kurssi Lähi-idästä kansainvälisessä poliittisessa järjestelmässä Ajankohtaiskatsaus Voiko öljytuloilla rakentaa kestävän yhteiskunnan? Ilmoituksia Säätiön asiamies vaihtuu Toimintasuunnitelma 2010 Lähi-itään liittyviä konferensseja 2010 Lähi-idän maailman kongressi Barceloonassa Pohjoismaiden kokous Bergenissä In English Events at the institute Study in Europe Day Conference notifications Third WOCMES - Barcelona 2010 Nordic Conference in Bergen

2 Muutosten vuosi 2009 Suomen Damaskoksen-instituutille vuosi 2009 on merkinnyt suuria muutoksia. Ensimmäistä kertaa lyhyen historiamme aikana olemme päässeet toimimaan kunnollisissa tiloissa, kun perinteinen, kauniisti restauroitu Zeitounan talo avattiin juhlallisesti käyttöömme vuoden 2008 lopulla. Valitettavasti talon omistukseen liittyvä omistuskiista kiinteistön alunperin myyneen patriarkaatin ja instituutin/säätiön välillä on jatkunut koko vuoden ja vienyt paljon voimavaroja niin instituutin kuin säätiönkin henkilökunnalta sekä hallitukselta. Pidän erittäin suuressa arvossa sitä, että Suomen suurlähetystö täällä, ulkoministeriön Lähi-itä-yksikkö Helsingissä sekä jopa ulkoministeri Alexander Stubb ja presidentti Tarjo Halonen ovat kaikki pyrkineet vaikuttamaan eduksemme tässä pitkässä kiistassa. Presidentti Halosen lokakuisen vierailun alla saimme lopulta Syyrian viranomaisilta luvan rekisteröidä instituuttirakennuksennus nimiimme. Asian lopullinen ratkaisu edellyttää kuitenkin vielä myyjäosapuolen suostumusta tai vaihtoehtoisesti oikeuden päätöstä. Toivottavasti alkava vuosi tuo lopultakin ratkaisun! Saimme vuoden myötä paljon näkyvyyttä merkittävien vierailujen kautta. Vuoden aikana täällä kävivät eduskunnan ulkoasiainneuvosto Pertti Salolaisen johdolla, Suomen ja Viron ulkoministerit Alexander Stubb ja Urmas Paet, maahanmuutto- ja Eurooppa -ministeri Astrid Thors ja sokerina pohjalla presidentti Tarja Halonen seurueineen, monen muun suomalaisen ja ulkomaalaisen vieraan lisäksi. Kannaltamme oli myös hienoa, että Syyrian presidentti Bashar al-asad otti instituuttimme näkyvästi esille presidentti Haloselle tarjoamallaan juhlaillallisella. Hän sanoi puheessaan muun muassa, että instituutti tarjoaa avoimen tilan erilaisten kulttuurien kohtaamiselle ja ikkunan, jonka kautta suomalaiset opiskelijat voivat oppia enemmän maastamme, politiikastamme ja monimuotoisesta kulttuuristamme. Vuoden aikana olemme järjestäneet useamman erityyppisen kurssin (täällä ja Kairosssa), kaksi näyttelyä, useita vierailuluentotilaisuuksia ja konsertteja sekä pyrkineet kaiken keskellä myös tekemään tutkimustyötä. Myös asukkaita instituutin vierastiloissa on ollut kiitettävästi. Erityisen ilahduttavaa on ulkomaisten vieraiden suuri määrä. Ensi vuonna toimintaa on edelleen tarkoitus laajentaa, mikäli taloudellinen tilanne vain antaa siihen mahdollisuuden. Osviittana tulevasta tässä News Letterissä on mukana otteita meidän suunnitellusta toiminnastamme. Toistaiseksi olemme pieni instituutti suurella alueella. Toivottavasti jonain päivänä käytössämme on resurssit, jotka vastaisivat alueen merkitystä! Merkittävä muutos vuonna 2009 oli myös se, että säätiön asiamies Heli Oksanen lopetti työnsä säätiön palveluksessa marraskuun lopulla. Kaikki toiminnassa mukana olleet tietävät, kuinka suuri rooli Helillä on ollut tämän instituutin toimintaedellytysten luomisessa. Vielä ensivuoden toiminnassa Helin kädenjälki tulee kuitenkin näkymään vahvana. Onneksi säätiö sai Helin työlle hyvän jatkajan, kun häntä jo aiemmin tuurannut Turkin tutkija FM Anu Leinonen pystyi nopealla aikataululla palaamaan asiamiehen tehtävään. Kiitän lämpimästi instituutin työntekijöitä Manal Chatilaa täällä ja Said Sadekia Kairossa, (korvaamattomia) harjoittelijoitamme Saara Aitokaria, Kaisa Wahlstedtia ja Maiju Lahtista hyvästä työstä. Kiitän myös säätiön asiamiehiä Heliä ja Anua, hallinnollista avustajaa Eeva Talvitietä sekä koko hallitusta toimivasta yhteistyöstä. Toivotan itseni, instituutin ja säätiön puolesta kaikille instituutin yhteistyötahoille ja ystäville hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta! Hannu Juusola, Suomen Damaskoksen-instituutin johtaja

3 Study in Europe Day Maanantaina 23. marraskuuta järjestettiin syyrialaisille opiskelijoille tapahtuma, jossa esiteltiin opiskelumahdollisuuksia Euroopassa. Tapahtuma toteutettiin korkeakouluopetuksen varajohtaja professori Maher Kabakibi ja Euroopan Unionin delegaation neuvonantajan Juana Meran kanssa yhteistyössä. Messutapahtuma järjestettiin Tishreenin yliopiston keskuskirjaston tiloissa Latakiassa. Tapahtumaan osallistui runsaasti Euroopan maita mukaan lukien Itävalta, Tanska, Kypros, Suomi, Ranska, Saksa, Italia, Alankomaat, Espanja sekä Iso-Britannia. Lisäksi mukana oli muita yhteistyötahoja kuten UHES ja Erasmus Mundus. Kuvassa vuoden 2009 Damaskoksen-instituutin harjoittelijat Kaisa Whalstedt ja Maiju Lahtinen. Suomen Damaskoksen-instituutti osallistui tapahtumaan yhteistyössä Suomen Damaskoksen suurlähetystön kanssa. Tilaisuuden sisältöön kuului maiden opiskelumahdollisuuksien esittely tietopakettien ja esitteiden avustuksella. Osallistujamaista halukkaat saivat mahdollisuuden järjestää tilaisuuksia, joissa esiteltiin maakohtaisia koulutusjärjestelmiä yksityiskohtaisemmin. Me Suomen edustajat esittelimme suomalaista korkeakoulujärjestelmää, rahoitusmahdollisuuksia sekä kulttuuria.

4 Kokonaisuudessaan tapahtuma oli onnistunut. Kävimäärä oli korkea, arviolta noin 3500 henkilöä kokonaisuudessaan. Kiinnostus ja innostus opiskeluun Euroopassa oli suuri. Tämä huokui jo tapahtuman ensimmäisten tuntien aikana, jolloin suurin osa esittelyprosyyreistäkin tekivät jo kauppansa. Opiskelijat vaikuttivat aidosti kiinnostuneilta opiskelupaikan saamisesta Suomesta. Halukkuutta lisäsivät opiskelun ilmaisuus, laaja koulutusvalikoima ja mielenkiintoinen kulttuuri. Suomalaisen koulutuksen markkinointi on parin viime vuoden aikana tullut osaksi instituutin toimenkuvaa. Tekstin kirjoittanut sosiaaliantropologian kandidaatti Maiju Lahtinen, Damaskoksen-instituutin harjoittelija syksyllä 2009.

5 Kurssi Lähi-idästä kansainvälisessä poliittisessa järjestelmässä Instituutti järjesti marraskuussa Kairossa viikon pituisen kurssin nimeltä Lähi-itä kansainvälisessä poliittisessa järjestelmässä. Kurssille osallistui 14 perus- ja jatko-opiskelijaa eri suomalaisista yliopistoista. Yleisin osallistujien pääaine oli maailmanpolitiikka/kansainväliset suhteet. Kurssin tavoitteena oli perehdyttää opiskelijat Lähi-idän valtioiden välisiin suhteisiin ja niissä tapahtuviin muutoksiin osana alueellista ja globaalia poliittista kehystä. Kurssi varten opiskelijat perehtyivät etukäteen yhteen aluetta käsittelevään moderniin yleisesitykseen. Lähi-idän perinteiden mukaisesti kurssin painopiste oli vahvasti valtiotason toimijoissa, mutta ei-valtiollisten toimijoiden osalta huomiota kiinnitettiin kuitenkin islamilaiseen radikalismiin. Kurssi koostui pääosin paikallisten asiantuntijoiden luennoista sekä vierailuista paikallisiin tutkimuslaitoksiin (esim. al- Ahram Center for Strategic and Political Studies) ja yliopistoihin (American University in Cairo). Virallisen ohjelman lisäksi kurssilaisilla oli mahdollisuus tutustua Kairon monipuolisiin nähtävyyksiin. Modernia Lähi-itää käsittelevät kurssit ovat tärkeässä asemassa instituutin toiminnassa. Tarkoitus on, että suomalaiset opiskelijat oppisivat tuntemaan aluetta ja innostumaan Lähi-idästä, jonka tuntemus rajoittuu Suomessa valitettavan usein uskontoihin. Kurssi tarjosi myös mahdollisuuden kuulla tuoreita paikallisia tulkintoja ajankohtaisista kysymyksistä. Hyvin tärkeänä viestinä ainakin minulle välittyi vahva pettymys Obaman tuomaan muutokseen tai pikemminkin sen pohjimmaiseen puutteeseen. Suhde Iranin ydinohjelmaan on luonnollisesti toinen tärkeä kysymys; se jakaa selvästi alueen poliittiset eliitit ja valtaosan väestöstä erilleen. Suurimmalle osalle Lähi-idän arabiasukkaista Iran ei ole sellainen pelottavavaksi koettu uhka kuin, miksi se usein länsimaisessa tiedonvälityksessä esitetään. Sen sijaan poliittiset eliitit erityisesti Persianlahden alueella näkevät tilanteen ratkaisevasti toisin. Hyvin tärkeä alueellinen muutos on epäilemättä Turkin ja Iranin nousu periferiasta keskukseen. Modernia Lähi-itää ei enää hallitse arabimaiden muodostama kiinteä ydin, vaan alueellinen todellisuus on paljon moninapaisempi kuin pari vuosikymmentä sitten. Egyptissä tähän kehitykseen suhtaudutaan epäilemättä myös hieman haikeasti, sillä onhan maan alueellinen mahtiasema heikentynyt huomattavasti. Potentiaalisesti arabi-identiteetin poliittisen merkityksen heikkeneminen tarjoaa suuremmat mahdollisuudet alueen lukuisille ei-arabi vähemmistöille integroitua alueelliseen systeemiin. Valtiollisella tasolla Iranin, Turkin ja jopa Israelin olisi näissä olosuhteissa luontevampaa tulla osaksi legitiimiä ydintä. Toisaalta nationalistisen identiteetin heikentyessä - vaarana on luonnollisesti islamin hegemoninen asema alueellisena supraidentiteettinä, mikä myöskin vääjäämättä sulkisi merkittävän määrän toisia ulos. Oman mielenkiintonsa kurssiin loi se, että samanikaisesti Kairossa pelattiin Egyptin ja Algerian välinen jalkapallo-ottelu, jossa kysymyksessä oli paikka ensivuoden MM-kisoihin. Näimme kaikki jalkapalloon liittyvät voimakkaat, aidot ja tietoisesti nostatetut tunteet. Peli, kuten myös jatkoottelu Sudanissa, aiheutti väkivaltaa niin Egyptissä, Sudanissa kuin Algeriassakin. Egypti kutsui suurlähettiläänsä konsultointia varten kotimaahan, ja tunteet käyvät kuumana kummassakin maassa.

6 Artikkelin kirjoittanut Hannu Juusola Kairossa Vasemmalla kurssilaiset ja Dr. Pakinam al-sharkawy Kairon ylopistosta. Aiheena oli Turkin ja Iranin ulkopolitiikojen vertailu. Oikella suurlähettiläs Said Kamal arvioi palestiinalaisryhmien välisiä neuvotteluja

7 Vierailulla EU:n Kairon edustustossa Vasemmalla Kairon amerikkalainen yliopisto (AUC). Oikealla Antti Toivanen ja Jukka Välimaa & Egyptin pelipaidat

8 Ei pelkkää työtä... Ajankohtaiskatsaus Voiko öljytuloilla rakentaa kestävän yhteiskunnan? Mari Luomi Matkustin loka-marraskuussa Suomen Lähi-idän instituutin säätiön apurahalla Arabiemiraatteihin ja Qatariin tarkastelemaan paikallisia kestävän kehityksen aloitteita ja syventämään käsityksiäni öljyntuottajien vaikeasta suhteesta ilmastonmuutokseen. Väitöskirjatutkimukseeni liittyvän kenttätyömatkan keskeisimmäksi teemaksi nousi kuitenkin kehityksen kestämättömyys: öljyrahasta ja muista ulkomaisista tuloista riippuvaisissa talouksissa ympäristö jää väistämättä kakkossijalle. Kuluvan vuoden aikana kansainvälinen taantuma on tuonut tästä karvaan muistutuksen. Kestävä kehitys itsessään on häilyvä käsite: se määritellään kehitykseksi, joka ottaa huomioon niin nykyisten kuin tulevienkin sukupolvien tarpeet. Yleisesti käsite jaetaan kolmeen osaan: taloudelliseen, ekologiseen, ja sosiaalis-kulttuuriseen kestävyyteen. Näiden tavoitteita vastaavasti ovat vakaa ja jatkuva talouskasvu, luonnonvarojen ja luonnon monimuotoisuuden kestokyvyn säilyttäminen sekä sosiaalinen tasa-arvoisuus ja kulttuurin säilyttäminen.

9 Aivan viime vuosiin asti Persianlahden vauraissa monarkioissa, kuten Qatarissa tai Arabiemiraattien Abu Dhabissa ja Dubaissa, keskityttiin yksinomaan taloudellisesti kestävän kehityksen edellytysten luomiseen: vaurautta kasattiin valuuttarahastoihin ja sitä sijoitettiin mitä mielikuvituksellisimpien infrastruktuuri- ja rakennusprojektien toteuttamiseen. Paikallisen kulttuurin säilyttämisestäkin puhuttiin. Ympäristöasiat sen sijaan yhteiskunnallisesta tasaarvosta puhumattakaan jäivät modernisaation ja kukoistavan konsumerismin jalkoihin. Valtionrakentamisen ytimessä oli, ja on, kansalaisten materiaalinen hyvinvointi, eivät korallit tai aasialainen halpatyövoima. Arabiemiraatit on kenties ollut jonkinlainen poikkeus alueella ympäristönsuojelun alalla. Maan pitkäaikainen presidentti, sheikki Zayed bin Sultan Al Nahyan tuli tunnetuksi luonnonsuojelijana ja aavikon vihertäjänä, jonka muun muassa kerrotaan istututtaneen elinaikanaan toistasataa miljoonaa puuta. Vihreys ja kestävä kehitys eivät kuitenkaan aina kulje käsi kädessä: keinokastelu ja maatalous ovat nykyisin valtava rasite alueen monarkioiden heiveröiselle vesiturvallisuustilanteelle. Ekologinen kestävyys kohosi lopulta 2000-luvun loppupuolella, ilmastonmuutoksen kansainvälisen nousun myötä myös Persianlahden politiikka-agendalle. Öljyn hinnan vielä reilu vuosi sitten loppumattomalta tuntunut kipuaminen nosti vaihtoehtoiset energiamuodot myös Abu Dhabin ja muiden Persianlahden yhteistyöneuvoston maiden kiikareihin. Arvokasta öljyä ei kannattanut kuluttaa kotimaisesti, eikä maakaasua puolestaan voitu tuottaa tarpeeksi nopeasti kasvavan väestön tarpeisiin. Houkutteleviksi vaihtoehdoiksi nousivat ydin- ja aurinkoenergia. Vuonna 2008 Abu Dhabissa aloitettiin asukkaan hiilidioksidineutraalin ekoutopiakaupungin Masdar Cityn rakentaminen. Seitsemisen prosenttia maailman öljyvaroista omistava emiraatti on julistanut myös tähtäävänsä puhtaiden ja uusiutuvien energiateknologioiden viejäksi, tulevaisuuden vihreäksi energiajättiläiseksi. Vaihtoehtoenergian avulla pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, monipuolistamaan taloutta, luomaan uusia työpaikkoja ja houkuttelemaan ulkomaisia investointeja; siis tuottamaan kestävää kehitystä. Kotimaiseen energiapulaan Abu Dhabissa puolestaan rakennetaan länsimaiden innokkaalla tuella pian ydinvoimaa. Naapurimonarkioissa kiinnostus vastaavanlaisiin hankkeisiin kasvoi samaa tahtia Abu Dhabin energia-aloitteilleen saaman odottamattoman suuren myönteisen kansainvälisen huomion ja tuen myötä. Saudi-Arabiassa ja Qatarissa suunnitelmien muste ei kuitenkaan ehtinyt edes kuivua, kun talouskriisi ja öljyn hinnan romahdus veivät huomion vuosi sitten jälleen talouteen. Vihreän julkisivun takaa alkoi alkuvuodesta 2009 paljastua tummempaa pintaa: Dubain surullisenkuuluisan romahduksen myötä vuodesta 2007 asti lupailtu, emiirikunnan kattava vihreän rakentamisen laki on tätä nykyä aavikkotuulten viemää. Eikä vakaammassa ja vauraammassa sisaremiraatissa, Abu Dhabissakaan enää uskalleta luottaa tarpeeksi kalliina pidettyihin uusiutuviin energiamuotoihin. Syksyllä 2009 viranomaiset ilmoittivat harkitsevansa öljyllä toimivan sähköntuotantokapasiteetin laajentamista. Vihreyttä riittää abudhabilaisissakin rakennushankkeissa enää vain niin pitkälle, kun se ei ole ristiriidassa taloudellisen voiton ja lyhyen tähtäimen yhteiskunnallisen vakauden tavoittelun kanssa. Öljytulot tunnetusti heilahtelevat vuodesta toiseen, eivätkä öljyreservit ole ikuisia; Abu Dhabissa niiden ennustetaan riittävän nykytuotantomäärillä vuosisadan verran. Ilmastonmuutoksen

10 hillinnän tuottamat mullistukset maailman energiataloudelle saattavat kuitenkin tyrehdyttää Persianlahden öljyn kysynnän kauan ennen tätä. Persianlahden emiiri-, sultaani- ja kuningaskunnissa arvioidaankin nyt uudelleen kestävän kehityksen prioriteetteja. Ilmastonmuutos ja taloustaantuma ovat kumpikin osaltaan osoittaneet, että öljyyn perustuva kehitys ei ole kestävää niin ekologisen kuin taloudellisenkaan kestävyyden kannalta. Yksi asia kuitenkin on varmaa: diversifikaatio, talouden monipuolistaminen pois öljyriippuvuudesta ja muista epävakaista talouden ulkopuolisista tulon lähteistä, on nyt kiireellisempää kuin koskaan. Mari Luomi työskentelee tutkijana Ulkopoliittisessa instituutissa ja kirjoittaa väitöskirjaa Durhamin yliopistolle Persianlahden pienten monarkioiden energiaturvallisuudesta ja ilmastonmuutosasenteista. Abu Dhabin menneisyys ja nykypäivä samassa kuvassa

11 Villaggio Shopping Mall, Doha The Pearl aamu-usvassa, Doha Ski Dubai (sisähiihtokeskus), Dubai

12 Ilmoituksia Säätiön asiamies vaihtuu Asiamies FM Heli Oksanen on lopettanut tehtävässä Hänen seuraajansa on jo aikaisemmin vt. asiamiehenä toiminut Turkin tutkija FM Anu Leinonen. Anun tavoittaa puhelinnumerosta tai sekä sähköpostitse anu.leinonen (at) fime.fi. Toimintasuunnistelma 2010 Alla oleva teksti on lyhennelty versio instituutin vuoden 2010 toimntasuunnitelmasta. Niin kuin aina ennenkin, toimintasuunnitelma täsmentyy vuoden kuluessa. Toiminnan painopisteet vuonna 2010 Suomen Damaskoksen-instituutti on yksi Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttiverkoston neljästä tiedeinstituutista. Instituutti edistää Lähi-idän alueeseen kohdistuvaa suomalaista tutkimusta sekä alan jatko- ja täydennyskoulutusta. Instituutin keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat koti- ja ulkomaiset yliopistot ja tutkimuslaitokset sekä säätiön perustajaorganisaatiot. Läheistä yhteistyötä tehdään myös alueella toimivien instituuttien, Suomen edustustojen, opetusministeriön kulttuurivientiyksikön sekä muiden ministeriöiden alaisten toimijoiden kanssa. Alfred Kordelinin säätiön ja Suomen Kulttuurirahaston merkittävän tuen ansiosta instituutin uudet toimitilat Syyrian Damaskoksessa tarjoavat nyt suomalaiselle Lähi-idän tutkimukselle ja korkeakoulujen kansainvälistymiselle ainutlaatuisen tukikohdan Lähi-idässä. Tilat mahdollistavat tutkijoiden ja asiantuntijoiden majoittamisen, tieteellisten kokousten isännöinnin, kurssitoiminnan, pienimuotoisen kirjaston ja arkiston ylläpidon sekä yleisötilaisuuksien, elokuvaesitysten ja näyttelyiden järjestämisen. Korkeakouluopiskelijoilta saatu palaute antaa näyttöä siitä, että kenttätyöapurahojen ja instituutissa opiskelun tai sen tieteellisille kursseille osallistumisen myötä hankittu käytännön kokemus kohdealueella työskentelystä tukee tehokkaasti työelämään sijoittumista. Säätiö tukee työelämäsuuntautuneiden hankkeiden integroimista suomalaisten yliopistojen jatkotutkintoihin. Tavoitteena on luoda työllistymis- ja verkottumismahdollisuuksia Lähi-idän kieliä, kulttuureita, uskontoja ja yhteiskuntaa koskevissa aineissa yliopistollisen tutkinnon suorittaneille. Tieteelliset kokoukset, kurssit, seminaarit ja luennot yliopisto-opiskelijoille ja tutkijoille säilyvät toiminnassa keskeisinä. Myös arabian kielen opetusta ja opiskelun tukemista jatketaan instituutin tiloissa. Kursseja järjestetään yhteistyössä koti- ja ulkomaisten yliopistojen, tutkijakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Luennoitsijoina käytetään myös paikallisia tutkijoita ja asiantuntijoita. Instituutin johtajan dosentti Hannu Juusolan tutkimustoiminta ja hänen järjestämiensä tieteellisten kurssien ja seminaarien aiheet liittyvät edelleen ensisijaisesti modernin Lähi-idän yhteiskunnalliseen ja poliittiseen tutkimukseen.

13 Tieteellinen tutkimus, konferenssit, tieteelliset ja taiteelliset kurssit Vuoden 2010 aikana johtaja keskittyy tutkimuksessaan alueen kansallisten ja etnisten identiteettien viimeaikaiseen kehitykseen. Tutkimukseen liittyen johtaja tekee kenttätyötä Libanonissa ja vierailee libanonilaisissa ja jordanialaisissa tutkimuslaitoksissa luomassa kontakteja. Instituuttiin pyritään luomaan toimintaedellytykset johtajan lisäksi myös toiselle suomalaiselle tutkijalle. o Johtaja osallistuu MESAn (Middle East Studies Association) vuotuiseen konferenssiin San Diegossa sekä kolmanteen Lähi-idän tutkimuksen maailmankongressiin (WOCMES III Barcelona). Kyseiset kongressit ovat Lähi-idän tutkimuksen keskeisiä vuotuisia tapahtumia ja olennaisimpia mahdollisuuksia lisätä instituutin kansainvälistä tunnettavuutta. o Johtaja osallistuu kutsuttuna esitelmöitsijänä Lundin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen keskuksen järjestämään nyky-syyriaa käsittelevään kongressiin huhtikuussa. o Instituutti on mukana järjestämässä Helsingissä tammikuussa pidettävää Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seuran (KATSE) kolmatta kansallista konferenssia, jossa johtaja vetää sessiota nimeltä Lähi-itä aluetutkimuksen ja kansainvälisten suhteiden risteyksessä. o Instituutti järjestää maaliskuussa Damaskoksessa yhdessä Helsingin yliopiston kanssa kansainvälisen tieteellisen seminaarin Conceptual Histories of the World and Global Translations. o Johtaja valmistelee pohjoismaista rauhantoimintaa käsittelevää konferenssia, joka on suunniteltu tapahtuvaksi Damaskoksessa Toimintavuoden aikana instituutti järjestää itsenäisesti tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa seuraavat kurssit. Yhteistyössä järjestettävien toimintojen lopullinen toteutuminen on riippuvainen myös yhteistyökumppanien vahvistetusta toimintasuunnitelmasta. Tieteellinen kurssi I: Faraonisen Egyptin taide ja arkkitehtuuri o Kurssi järjestetään Egyptissä maaliskuussa, ja sen vetäjinä toimivat dosentti Jaana Toivari-Viitala ja FM Patricia Berg Helsingin yliopistosta. Kurssia edeltää Helsingin yliopistossa pidettävä kuuden viikon kurssi. Tieteellinen kurssi II: Vesiturvallisuus Lähi-idässä o Kurssi järjestetään Damaskoksessa ja Beirutissa toukokuussa yhteistoiminnassa Ulkopoliittisen instituutin kanssa. Kurssi on tarkoitettu suomalaisille vesikysymyksiin perehtyneille virkamiehille ja kansalaisjärjestöjen asiantuntijoille sekä alan korkeakouluopiskelijoille (lähinnä jatko-opiskelijat). Kurssin vetäjinä toimivat instituutin johtaja Hannu Juusola sekä FM Mari Luomi UPI:sta. Tieteellinen kurssi III: Lähi-idän politiikka

14 o Instituutti on osajärjestäjänä Lundin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen keskuksen Libanoniin ja Damaskokseen kohdistuvan opintovierailun Damaskoksen osuudella. Instituutin johtaja toimii yhtenä kurssin kouluttajista. Kurssi on osa instituutin pyrkimystä lisätä kansainvälistä yhteistyötä. Tieteellinen kurssi IV: Raamatun arkeologia o Kurssi on Jordaniassa kesällä 2010 toteutettava kenttäkurssi ja opintomatka, joka järjestetään yhteistoiminnassa Helsingin yliopiston eksegetiikan laitoksen sekä Strasbourgin, Uppsalan ja Oslon yliopistojen kanssa. Suomalaisten osalta kurssin vastuuhenkilönä toimii dosentti Juha Pakkala Helsingin yliopistosta. Opintomatka on tarkoitettu Lähi-idän arkeologiasta, historiasta ja eksegetiikasta kiinnostuneille yliopistoopiskelijoille. Kurssi V: Puhutun arabian intensiivikurssi o Puhutun arabian intensiivikurssi yhteistyössä Helsingin seudun kesäyliopiston kanssa. Kurssin käytännön toteutuksesta Damaskoksessa vastaa paikallinen Arabesk Ltd. - kielikoulu. Kuukauden (kesäkuu) kestävälle intensiivikurssille otetaan arabiaa jo Suomessa opiskelleita yliopisto-opiskelijoita. Opetuksen ja omatoimisen opiskelun lisäksi kurssi sisältää vierailuja ja retkiä. Kurssi edustaa instituutin tavoitetta vahvistaa arabianopiskelun merkitystä instituutin toiminnassa. Kurssi VI: Kuvataidetyöpaja ja näyttely o Instituutti järjestää Tuhannen ja yhden yön satuihin liittyvät kuvataidetyöpajat sekä taiteilija Riikka Juvosen näyttelyt Kairossa maaliskuussa ja Istanbulissa huhtikuussa. Ulkoasiainministeriön kulttuurialan kehitysyhteistyöhanketukea saamassa hankkeessa yhteistyökumppaneina ovat Taideteollinen korkeakoulu (Helsinki), Helwan University (Kairo) sekä Mimar Sinan University (Istanbul). Tavoitteena on taidealojen opiskelijavaihdon tukeminen, kulttuurisen tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden edistäminen sekä kuvituksen kulttuuristen taustojen tunnistaminen. Lähi-itään liittyviä konferensseja 2010 Lähi-idän maailmankongressi Barceloonassa Barcelona isännöi kolmatta maailman Lähi-idän konferenssia alkaen (http://wocmes.iemed.org/). Konferenssin järjestäjinä voimivat Euroopan Välimeren instituutti järjestää (IEM) yhteistyössä Barcelonan yliopiston (UAB) kanssa. Kolmen vuoden välein järjestettävä maailmankongressi kerää yhteen suuren määrän Lähi-itään erikoistuneita tutkijoita.

15 Pohjosmainen kokous Bergenissä Kandeksas Pohjosmaiden Lähi-idän tutkimuksen kongressi pidetään Bergenissä (www.uib.no/smi/en/activities/conference-middle-eastern-connectivities). Pohjoismainen Lähiidän tutkimuksen seura järjestää joka kolmas vuosi kansainvälisen kongressin Lähi-idän ja islamin tutkimukseen erikoistuneille tutkijoille. Edellinen kongressi pidettiin Helsingissä. Kongressin Key Note puhujiksi ovat tulossa ainakin Professori Judith Tucker Gergetownin yliopistosta, professori Jørgen Nielsen Kööpenhaminan yliopistosta, professori Sabry Hafez Qatarin yliopistosta sekä professori Zachary Lockman New Yorkin yliopistosta. In English Study in Europe Day On Monday 23th of November was a Study in Europe Day where the participating countries presented studying opportunities at their Universities and Universities of applied sciences. The event was implemented in cooperation with Deputy Minister of High Education, Prof. Dr. Maher Kabakibi and Counsellor of European Union Delegation, Ms. Juana Mera at Tishreen University, in Latakia. Participating countries were from European Union including Austria, Denmark, Cyprus, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands, Spain, Great-Britain and other cooperation partners, such as UHES and Erasmus Mundus. The Finnish Institute in Damascus participated in the Study in Europe Day in collaboration with the Embassy of Finland. Participating countries presented their studying opportunities with the help of brochures and data sheets. Those who were willing had an opportunity to participate in information sessions were they could give deeper and more detailed information on their High Education system. The representatives of Finland participated in the information sessions and presented the education system of Finland, scholarship opportunities and the Finnish culture. The study in Europe day was a success. Attendance was high, with approximately 3500 persons participating in the whole event. Interest and enthusiasm to study in Europe was strong. One could feel that already during the first two hours of the event when almost all brochures and data sheets ran out. The Syrian students seemed to be very interested in studying in Finland. Free education, large selection of possible subjects, and a fascinating culture increased the motivation to study over there. Third WOCMES - Barcelona 2010 Barcelona will host the Third edition of the World Congress for Middle Eastern Studies (WOCMES) in 2010 From July 19th to 24th 2010, the European Institute of the Mediterranean (IEMed), the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), with the support of the Government of Catalonia will co-organise the Third WOCMES in Barcelona.

16 Over 2000 researchers and experts on the Middle East, coming from a large number of universities, research centers and other organizations from all over the world, will gather in Barcelona in 2010 at the World Congress for Middle Eastern Studies (WOCMES). Nordic Conference in Bergen The Eight Nordic Conference on Middle Eastern Studies will taken place in Bergen on 24-26th of September The conference is organized by The Nordic Society for Middle Eastern and Islamic Studies (NSM). NSM organizes an international conference every three years. The conferences are open to all scholars in Middle Eastern studies in the humanities and social sciences. Four keynote speakers have been confirmed. Professor Judith Tucker from Georgetown University, Professor Jørgen Nielsen from University of Copenhagen, Professor Sabry Hafez from University Qatar and Professor Zachary Lockman from University of New York.

Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan tervehdys 2

Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan tervehdys 2 Vuosikertomus 2008 Suomen Damaskoksen instituutti on yksi Suomen neljästä ulkomailla sijaitsevasta tiedeinstituutista. Instituutti keskittyy Lähi-idän kielten, kulttuurien ja uskontojen tutkimukseen sekä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS ÅRBERÄTTELSE ANNUAL REPORT

VUOSIKERTOMUS ÅRBERÄTTELSE ANNUAL REPORT 2003 VUOSIKERTOMUS ÅRBERÄTTELSE ANNUAL REPORT Stiftelsen för Finlands Mellanösterninstitut The Finnish Institute in the Middle East (FIME) 2003 VUOSIKERTOMUS/ÅRSBERÄTTELSE/ANNUAL REPORT The Finnish Institute

Lisätiedot

Suomen Lähi-idän instituutin uutiskirje 2/2010

Suomen Lähi-idän instituutin uutiskirje 2/2010 Suomen Lähi-idän instituutin uutiskirje 2/2010 Tässä uutiskirjeessä: Instituutin kevään kuulumiset Instituutin kursseja ja tapahtumia: Faraonisen Egyptin taide ja arkkitehtuuri Veden hallintaa ja politiikkaa

Lisätiedot

Suomen Lähi-idän instituutin uutiskirje 1/2010

Suomen Lähi-idän instituutin uutiskirje 1/2010 Suomen Lähi-idän instituutin uutiskirje 1/2010 Tämä on instituutin kolmas sähköinen uutiskirje. Ajatuksena on, että näiden uutiskirjeiden välityksellä tiedotamme toiminnastamme niille ihmisille ja yhteisöille,

Lisätiedot

2014 Vuosikertomus Annual Report

2014 Vuosikertomus Annual Report Suomen Lähi-idän instituutti The Finnish Institute in the Middle East Suomen Lähi-idän instituutin säätiö Foundation of the Finnish Institute in the Middle East 2014 Vuosikertomus Annual Report FIME Annual

Lisätiedot

FinnAgora Selvitys Suomen kulttuurin, tieteen, elinkeinoelämän, teknologian ja kansalaistoiminnan yhteistyöverkoston perustamisesta Unkariin

FinnAgora Selvitys Suomen kulttuurin, tieteen, elinkeinoelämän, teknologian ja kansalaistoiminnan yhteistyöverkoston perustamisesta Unkariin FinnAgora Selvitys Suomen kulttuurin, tieteen, elinkeinoelämän, teknologian ja kansalaistoiminnan yhteistyöverkoston perustamisesta Unkariin Hannele Koivunen Opetusministeriö 30.11.2001 2 Tiivistelmä Mikä

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET ASIAT K3 AJANKOHTAISTA Koonnut Anne Hatanpää aineisto vapaasti kauppakamareiden käytettävissä 4.4.2013

KANSAINVÄLISET ASIAT K3 AJANKOHTAISTA Koonnut Anne Hatanpää aineisto vapaasti kauppakamareiden käytettävissä 4.4.2013 KANSAINVÄLISET ASIAT K3 AJANKOHTAISTA Koonnut Anne Hatanpää aineisto vapaasti kauppakamareiden käytettävissä 4.4.2013 AASIA JA ARABIA Deloitte University Press: Asia Pacific Economic Outlook March 2013

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS 2. TOIMINTAKATSAUS 2.1 Asema ja tehtävät 2.2 Toiminnan päämäärä ja tavoitteet 2.3 Tutkimustoiminta ja

Lisätiedot

TAIK BOOKS KV-MARKKINOINTI

TAIK BOOKS KV-MARKKINOINTI TAIK BOOKS KV-MARKKINOINTI Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu / Pienyrityskeskus Taivex Senior Manager 2 koulutus, lopputyö Sanna Tyyri-Pohjonen Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu Julkaisupalvelut

Lisätiedot

Rohkeita johtajia Turun kauppakorkeakoulussa Professori Mika Widgrén: Laatuartikkeleita ja kansainvälistä yhteistyötä

Rohkeita johtajia Turun kauppakorkeakoulussa Professori Mika Widgrén: Laatuartikkeleita ja kansainvälistä yhteistyötä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2004 Rohkeita johtajia Turun kauppakorkeakoulussa Professori Mika Widgrén: Laatuartikkeleita ja kansainvälistä yhteistyötä P ÄÄKIRJOITUS Tutkimuksella yliopisto

Lisätiedot

Yhteistyö -turhaa tuhtaamista? Itämeriläinen 2/2012

Yhteistyö -turhaa tuhtaamista? Itämeriläinen 2/2012 Yhteistyö -turhaa tuhtaamista? Itämeriläinen 2/2012 2 Itämeriläinen 2 2012 Päätoimittajan terveiset Helena Erkkilä, päätoimittaja Kuka uskoo yhteistyöhön? KUVA Turun kaupungin kuvapankki / Olli Sulin Itämeri-toimijat

Lisätiedot

Yhteistyö -turhaa tuhtaamista? Itämeriläinen 2/2012

Yhteistyö -turhaa tuhtaamista? Itämeriläinen 2/2012 Yhteistyö -turhaa tuhtaamista? Itämeriläinen 2/2012 2 Itämeriläinen 2 2012 Päätoimittajan terveiset Helena Erkkilä, päätoimittaja Kuka uskoo yhteistyöhön? KUVA Turun kaupungin kuvapankki / Olli Sulin Itämeri-toimijat

Lisätiedot

KANSALAISET VAIKUTTAVAT 25 tarinaa Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta. Kansalaisten Eurooppa

KANSALAISET VAIKUTTAVAT 25 tarinaa Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta. Kansalaisten Eurooppa KANSALAISET VAIKUTTAVAT 25 tarinaa Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta Kansalaisten Eurooppa Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi. Yhteinen maksuton palvelunumero

Lisätiedot

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2010 ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS 2. TOIMINTAKATSAUS 2.1 Asema

Lisätiedot

SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN VAIKUTTAVUUS SUURI TULOS PIENELLÄ PANOKSEL Tiivistelmä selvitysraportista

SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN VAIKUTTAVUUS SUURI TULOS PIENELLÄ PANOKSEL Tiivistelmä selvitysraportista SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN VAIKUTTAVUUS SUURI TULOS PIENELLÄ PANOKSEL Tiivistelmä selvitysraportista SISÄLLYSLUETTELO Johdanto ja taustaa 1 Johdanto 1 Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttiverkosto

Lisätiedot

cupore Vientiä, vaihtoa, vaikuttavuutta Selvitys kulttuuri- ja tiedeinstituuttien merkityksestä Suomelle

cupore Vientiä, vaihtoa, vaikuttavuutta Selvitys kulttuuri- ja tiedeinstituuttien merkityksestä Suomelle cupore Vientiä, vaihtoa, vaikuttavuutta Selvitys kulttuuri- ja tiedeinstituuttien merkityksestä Suomelle Riina Kontkanen, Pasi Saukkonen ja Ritva Mitchell Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

Yrittäjäsankarit tulevat. Maailmanloppu ennen ja nyt. Tieteen näköalapaikalla CERNissä VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 5/2011.

Yrittäjäsankarit tulevat. Maailmanloppu ennen ja nyt. Tieteen näköalapaikalla CERNissä VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 5/2011. Yrittäjäsankarit tulevat Maailmanloppu ennen ja nyt VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 5/2011 Tieteen näköalapaikalla CERNissä Maaseutu vai metropolis VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA Nro 5 joulukuu 2011 21. vsk rodeo

Lisätiedot

Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER 4/2011. Vuosikertomus 2010. Aalto-yliopisto Kirjasto

Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER 4/2011. Vuosikertomus 2010. Aalto-yliopisto Kirjasto Vuosikertomus 2010 Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER 4/2011 Vuosikertomus 2010 Aalto-yliopisto Kirjasto Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER 4/2011 Aalto-yliopiston kirjasto Toimituskunta:

Lisätiedot

Kongressin sosiaalinen ohjelma ja majoitus Helsingissä Case: ICPS 2014. Maiju Partamies

Kongressin sosiaalinen ohjelma ja majoitus Helsingissä Case: ICPS 2014. Maiju Partamies Kongressin sosiaalinen ohjelma ja majoitus Helsingissä Case: ICPS 2014 Maiju Partamies Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Matkailun koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Maiju Partamies

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS Korkeakoulujen ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden stipendijärjestelmän luomista koskeva selvitys Suomen

Lisätiedot

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT SUOMEN KESÄYLIOPISTOT KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E

Lisätiedot

Taivex Senior Management -koulutus 13.12.2011 KIRJALLISUUSVIENTI ARABIANKIELISIIN MAIHIN 1.YLEISTÄ. FILI Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskus

Taivex Senior Management -koulutus 13.12.2011 KIRJALLISUUSVIENTI ARABIANKIELISIIN MAIHIN 1.YLEISTÄ. FILI Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskus Tiina Lehtoranta LOPPURAPORTTI Taivex Senior Management -koulutus 13.12.2011 KIRJALLISUUSVIENTI ARABIANKIELISIIN MAIHIN 1.YLEISTÄ FILI Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskus Työpaikkani on FILI Suomen kirjallisuuden

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2007 MERCURIUS. Alex Nieminen: Mitä pitäisi tehdä jo nyt? Sari Ruusumo: Turkuun ennätysmäärä kongresseja

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2007 MERCURIUS. Alex Nieminen: Mitä pitäisi tehdä jo nyt? Sari Ruusumo: Turkuun ennätysmäärä kongresseja TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2007 MERCURIUS Alex Nieminen: Mitä pitäisi tehdä jo nyt? Sari Ruusumo: Turkuun ennätysmäärä kongresseja P ÄÄKIRJOITUS S ISÄLTÖ MERCURIUS 1 /2007 Turun kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

Kestävä kasvatus. etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6

Kestävä kasvatus. etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6 Kestävä kasvatus kulttuuria etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 6 www.kulttuuriperintokasvatus.fi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen

Lisätiedot

Osuuskunnat ja kestävä kehitys. ShimeLLeS TenAw ViSA heinonen SAmi KArhu PeTri OLLiLA (toim.)

Osuuskunnat ja kestävä kehitys. ShimeLLeS TenAw ViSA heinonen SAmi KArhu PeTri OLLiLA (toim.) Osuuskunnat ja kestävä kehitys ShimeLLeS TenAw ViSA heinonen SAmi KArhu PeTri OLLiLA (toim.) Osuuskunnat ja kestävä kehitys ShimelleS Tenaw ViSa heinonen Sami Karhu PeTri ollila (toim.) kirjoittajat ja

Lisätiedot

Rahaston vuosi. Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston toiminnan esittely

Rahaston vuosi. Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston toiminnan esittely Rahaston vuosi Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston toiminnan esittely Rahaston vuosi Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston toiminnan esittely 2014 Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto www.kulttuurirahasto.net

Lisätiedot

Parhaat akateemiset sisaret! Bästa akademiska systrar!

Parhaat akateemiset sisaret! Bästa akademiska systrar! 58. vuosikerta 4/2011 Parhaat akateemiset sisaret! Bästa akademiska systrar! Syksyn aikana olemme saaneet käyntiin tai jopa valmiiksi useita kauan vireillä olleita, erilaisista, usein meistä riippumattomista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 2000 39 VUOSIKERTOMUS 2000 SISÄLTÖ Missio 2 Rehtorin katsaus 3 Tavoitteet 4 Vuosi 2000 Helsingin kauppakorkeakoulussa 5 Opetus- ja tutkimuslaitokset 7 Perusopetus 17 Jatkokoulutus

Lisätiedot

Suomalaisten matkanjärjestäjien sitoutuminen reilun matkailun periaatteisiin. Essi Vuori

Suomalaisten matkanjärjestäjien sitoutuminen reilun matkailun periaatteisiin. Essi Vuori Suomalaisten matkanjärjestäjien sitoutuminen reilun matkailun periaatteisiin Essi Vuori Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma 8.6.2012 Tiivistelmä 8.6.2012 Matkailun koulutusohjelma Tekijä tai tekijät

Lisätiedot