Digitaalisen tuotesuunnittelun hyödyntäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Digitaalisen tuotesuunnittelun hyödyntäminen"

Transkriptio

1 Digitaalisen tuotesuunnittelun hyödyntäminen

2 Oras lyhyesti Perustettu Oras Invest Oy:n omistama (perheyhtiö ja teollinen omistaja) Liikevaihto 2012: 131,1 M Henkilöstö 2012: ~ 900 Pääkonttori Raumalla Tehtaat Suomessa ja Puolassa Oras kehittää, valmistaa ja markkinoi käyttäjäystävällisiä, vettä ja energiaa säästäviä talotekniikan vesijärjestelmiin kuuluvia tuotteita 2

3 Kehitysaskeleita 1960-luku: W-kahva 1968: Bidetta 1970-luku: Vipuhanat, muoviteknologia 1980-luku: Turvanappi 1980-luku: Termostaattihanat 1990-luku: Kosketusvapaat hanat 2010-luku: Älyhanat koteihin 2010-luku: Komposiittimateriaalit

4 Digitalisointiprojekti

5 Tuotekehitysprosessi 5

6 Oras-hanan valmistus Keernan valmistus Kuljetus Valu Varastointi ja kuljetukset Sahaus Laadunvarmistus Koneistus Kokoonpano ja testaus Hionta ja kiillotus Kromaus Komposiittiosien valmistus

7 Digitalisointiprojekti 7

8 Digitalisointiprojekti Markkinointi/ Sähköinen viestintä Tuotekehitys/ Konseptisuunnittelu Menetelmäsuunnittelu/ Työvälinesuunnittelu Synteesi Synteesi Optimointi -Menetelmät Kuluttajatutkimukset Messut Tapahtumat -Verkkopalvelut Sosiaalinen media Valintatyökalut Demot Kilpailut & pelit Oras.com -Tuoteominaisuudet Lait ja asetukset Käyttäjäystävällisyys Ekologisuus Älykkyys (smart) Segmentointi Simulointi (suorituskyky) -Visuaaliset asiat Muotoilu Pakkaukset & ohjeet -Valmistettavuus Kustannukset/hinta -Valaminen Valettavuus Seinämät Simulointi -Muovin ruiskuvalu Simulointi Valmistettavuus Raaka-aine valinta Jännitykset Taipumat -Kokoonpano Aut. kok.pantavuus -Koneistus Simulointi Työvarat Materiaali Tahtiaika Asetuksen nopeutuminen -Hionta/kiillotus Simulointi Ohjelmointi Aineenpoisto 8

9 Digitalisointiprojekti 9

10 Tuotekehitys

11 Virtaus- ja äänisimuloinnit Aluksi kartoitettiin mahdolliset simulointiohjelmat ja tehtiin koesimuloinnit. Tämän pohjalta valittiin yksi toimittaja, jonka kanssa suoritettiin valettavan rungon virtauksen ja äänen simulointiin perustuva kehitystyö. Seuraavassa vaiheessa tehtiin ensimmäiset simuloinnit ns. uudella tuotteella (rungolla), jossa oli useita simulointiin vaikuttavia kriittisiä ominaisuuksia (termostaattinen säätöosa, roskasihdit, yms.). Simulointien kartoitukset, kuten termostaattisen säätöosan, sihtiverkkojen mallinnukset saatiin valmiiksi 2012 syksyllä.

12 Oras Eterna 12

13 Virtaus- ja äänisimuloinnit Sisärunko:

14 Virtaus- ja äänisimuloinnit

15 Virtaus- ja äänisimuloinnit

16 Virtaus- ja äänisimuloinnit

17 Virtaus- ja äänisimuloinnit Termostaatissa tapahtuva toiminta Elokuva_isosurface-video01_0p2s_perkuva.wmv

18 Virtaus- ja äänisimuloinnit Simulointien pohjalta todettiin: Vettä ei tullut riittävästi (vaatimus suihkuhanalle on 0,2 l/s 3 bar:n paineella) Havaittiin useita turbulenssia aiheuttavia kohteita Sekoitusvesitila ei toiminut optimaalisesti Vesi ei läpäissyt tehokkaasti roskasihtiä

19 Virtaus- ja äänisimuloinnit Muutokset, jotka tehtiin simulointien jälkeen: Runkoa muutettiin niin, että Cu-putkista saatiin mahd. suorat Toisen Cu-putken halkaisijaa kasvatettiin 10 -> 12 mm Siirryttiin O-renkaista juotokseen, jolloin saatiin mahd. suuri poikkipinta-ala. Toisen Cu-putken lähtöpaikkaa ja suuntaa muutettiin pienemmästä sekoitusvesitilasta Sekoitetun veden tulokulmaa muutettiin optimaalisesti pilottiventtiilin poteroon nähden Ylös- ja alaspäin lähtevien vesien vesikanavistoja muotoiltiin paremmin virtaaviksi.

20 Teknologiakehitys

21 Valuteknologia VALUSIMULOINTI 1. Simulointiparametrien verifioiminen ja soveltaminen messingin matalapainevalun tarpeisiin 2. Simuloinnin implementointi osaksi Oraksen tuotekehitys- ja tuotannollistamisprosessia VALUPUHDISTUS 1. Valosten puhdistus- ja katkaisuprosessin kehitys siten, että se voidaan automatisoida ja digitalisoida 2. Puhdistusohjelmien offline -ohjelmoinnin implementointi osaksi Oraksen tuotannollistamisprosessia

22 Valuteknologia Erilaisten vaihtoehtojen simulointi 22

23 Versio 1 Alussa runkoon 2 sisäänmenoa, alhaalla rengas ja puukko ylhäällä Imut ( 3 kpl) puukon alla, vesikanavien päällä ja väliseinässä

24 Versio 2 Rungon kääntäminen 180 (ylösalaisin), väliseinän geometrian muutos Imut (2 kpl) väliseinässä ja tiivistepinnalla

25 Versio 3 Rungon kääntäminen takaisin 180 (ylösalaisin) ja 90 vaakasuunnassa Sisäänmeno suoraan väliseinään Imu (1 kpl) vesikanavien päällä

26 Versio 3.1 Syöttö vesikanavien yläpuolelle, joka poistetaan koneistamalla Väliseinän paksuus 3,5mm > ei imuja

27 Koneistusteknologia 1. TYÖSTÖTEKNOLOGIAN KEHITYS MATALALYIJYISELLE MESSINGILLE Lastuavan työstön mallintaminen lyijyttömälle messingille Lyijyttömän messingin (<0,25%) koneistamisprosessin ja uuden teräteknologian kehittäminen ja testaus 2. TYÖSTÖSIMULOINNIN KÄYTTÖÖNOTTO 5-akselisen työstön simuloinnin käyttöönotto Oraksen tuotteistamisprosessissa Työstösimuloinnin hyödyntäminen tuotteistamisprojekteissa

28 Hionta/kiillotus-teknologia 1. Simulointiohjelman- ja robottivalmistajan kanssa kehitettiin ja testattiin hiontajärjestelmää, jolla voidaan varmistaa tasainen aineenpoisto 2. Hiontaohjelman luominen off-line ohjelmalla digitaalisen tuotemallinnuksen pohjalta

29 Muoviteknologia Konseptivaiheessa mallinnetun tuotteen avulla simuloitiin tuotekonstruktion ominaisuudet ja lujuus erilaisilla materiaaleilla. Tuotteen valmistettavuuden simulointi, jännitykset ja ruiskuvaluprosessi

30 Kokoonpanoteknologia UUSIEN TUOTTEIDEN MODULAARISUUDEN JA KOKOONPANTAVUUDEN KEHITYS Tuotekonstruktioiden modularisointi ja sen ottaminen osaksi tuotekehitysprosessia Konseptivaiheessa mallinnetun tuotemoduulin avulla simuloidaan kokoonpantavuus ja luodaan suunnittelusäännöt automaattisen kokoonpantavuuden mahdollistamiseksi.

31 Jälkimarkkinointi

32 Tuote ja varaosaportaali Tavoite: Tuote- ja varaosatietojen ja kuvien hyödyntäminen jälkimarkkinoinnissa ja puhelinmyynnissä

33 Tuote ja varaosaportaali Toiminto: Kerää ja yhdistää tiedot monesta eri lähteestä

34 Tuote ja varaosaportaali Kaksi näkymää tuotetietoihin 1. Varaosanäkymä Jälkimarkkinoinnin (varaosamyynnin) työkalu. Voidaan valita haluttu Oras kieli. Muodostaa näkymän tuotteen varaosiin eri aton objektien ja liitosten avulla Näyttää varaosakuvat, varaosarakenteet, varaosien varastosaldot varaosien hinnat valitun maan valuutassa 2. Tuotenäkymä Tuotannon työkalu piirustusten hakuun Nimike, rakenne ja käyttö

35 Varaosanäkymä

36 Tuotenäkymä

37 Tekninen dokumentointi

38 Tekninen dokumentointi Asennus- ja huolto-ohjeet Varaosakuvat 38

39 Tuotesuunnittelussa huomioitavaa.stp tallennus (SW kanssa ei tarpeen) Asento ja kokoonpanon rakenne Materiaalit ja värit 39

40 Lisävarusteet Wall bracket Wall bracket, white Soap tray Shower rail Shower rail, white

41 Varaosarakenteet V Slide for shower rail V-11 Slide for shower rail, white V Wall bracket V-11 Wall bracket, white

42 Markkinointi

43 Visualisointi

44 3D visualisointiprojekti SolidEdge ja/tai UG mallin suora hyödyntäminen markkinoinnin tarpeisiin, 3 kategoriaa Webbiin tulevat pienet aksonometriset kuvat Export asiakkaille (suunnittelijaohjelmien kirjastot) Photorealismi eri markkinointimateriaaleihin Työvälineiden selvitys Työnkulun määrittely CASE: uusi Apollo

45 SolidEdge malli Soveltuu koulutus- ja muuhun tekniseen materiaaliin suoraan Pystytään tekemään olemassaolevasta geometriasta ilman sen suurempaa fiksaustarvetta

46 Photorealismin tavoittelu Vaatii valokuvaus yms. taitoja ja silmää Jokainen kuvakulma pitää viilata käsin kuntoon Valojen sijoittelu ja heijastusten tarkka suunnittelu vaativat kokemusta

47 3D mallin käytön hyödyt Verrattuna valokuvaukseen Tuotteen asento ja kuvakulma saadaan hitsattua, jolloin tuotteiden esiintyminen samassa asiayhteydessä luo yhteneväisen ja äärimmäisen siistin esillepanon Valot ja varjot aina oikein

48 Apollo käsisuihku Vanhojen pakkausten ongelma Tuotteet valokuvattu Käsisuihkut aivan eri asennossa keskenään Kaupassa roikkuvat samassa hyllyssä vierekkäin Uudet pakkaukset Rendataan 3d mallista Kuvakulmaongelmia ei ole Luodaan yhtenevä ja laadukas ulkoasu valkoiselle ja kromatulle variantille

49 Yhteenveto

50 Nyt toteutettu projektin aikana Konseptisuunnittelu, tuotekehitys ja ramp-up: 3D tulostukset, ääni- ja virtaussimuloinnit Ruiskupuristuksen ja valamisen simuloinnit CAM-ohjelmointi työkaluvalmistuksessa ja tuotannon koneistuksessa Robottien ohjelmointi hionta ja kiillotuksessa simuloimalla Mittakoneiden mittausohjelmat simuloimalla Markkinointi ja myynti: 3D mallien hyödyntäminen teknisissä ja markkinointimateriaaleissa 50

51 Tulevaisuuden haasteet Oraksella Muovi- ja komposiittimateriaalien jännitys- ja lujuuslaskennat Äänen johtuminen hanasta vesiverkostoon Kustannusten simulointi tuotekehitysvaiheessa Eri asioiden optimointi automaattisesti simuloinnin avulla Miten testataan ja toteutetaan erilaisia design- tai käyttöliittymävaihtoehtoja tulevista tuotteista 51

52 Uutta

53 Uutta 2013: Uusi Oras Eterna UUTUUS!

54 Uutta 2013: Uusi Oras Optima -tuoteperhe UUTUUS!

55 Uutta 2013: Uusi Oras Optima -tuoteperhe UUTUUS!

56

Digital Tools for Product Development DigiBranch-hankkeen väliraportti

Digital Tools for Product Development DigiBranch-hankkeen väliraportti Digital Tools for Product Development DigiBranch-hankkeen väliraportti Esa Hietikko Anssi Suhonen 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 B) 70201 KUOPIO p. 044 785 5023 f. 017

Lisätiedot

Oras Optima -tuoteperhe

Oras Optima -tuoteperhe Oras Optima -tuoteperhe Oras tuo markkinoille uusia tuotteita, joissa yhdistyvät korkealuokkainen muotoilu, uudet materiaalit ja älykkyys. Uudet älykkäät ominaisuudet tekevät hanojen käytöstä entistä helpompaa.

Lisätiedot

DIGITAL TOOLS FOR PRODUCT DEVELOPMENT

DIGITAL TOOLS FOR PRODUCT DEVELOPMENT TEKNIIKKA JA LIIKENNE DIGITAL TOOLS FOR PRODUCT DEVELOPMENT DIGIBRANCH- HANKKEEN LOPPURAPORTTI TOIMITTANEET Antti Alonen ja Esa Hietikko Digital Tools for Product Development DigiBranch hankkeen loppuraportti

Lisätiedot

Käyttäjäystävällisyyttä

Käyttäjäystävällisyyttä Käyttäjäystävällisyyttä www.oras.com Sisältö Mikä tekee Oraksesta ainutlaatuisen? 4 15 Käyttäjäystävällisyys Älykäs vesi Ekologisuus Turvallisuus Hygieenisyys Ylellisyys Käyttäjäystävällisyys on hyvissä

Lisätiedot

Johdanto. Antti Pulkkinen, Petri Huhtala. 1 Kirjan lähtökohdat ja tavoite... 10. 2 Kirjan taustan muodostava tutkimus... 11

Johdanto. Antti Pulkkinen, Petri Huhtala. 1 Kirjan lähtökohdat ja tavoite... 10. 2 Kirjan taustan muodostava tutkimus... 11 Johdanto 1 Antti Pulkkinen, Petri Huhtala 1 Kirjan lähtökohdat ja tavoite... 10 2 Kirjan taustan muodostava tutkimus... 11 3 C_DFMA-hankkeen tavoitteet... 12 4 C_DFMA-ajattelutapa suhteessa valmistus-

Lisätiedot

Jari Kaarela ROBOTIN ETÄOHJELMOINNIN KÄYTTÖÖNOTON VAIHEET ROBOTISOIDUSSA OHUTLEVYN SÄRMÄYKSESSÄ

Jari Kaarela ROBOTIN ETÄOHJELMOINNIN KÄYTTÖÖNOTON VAIHEET ROBOTISOIDUSSA OHUTLEVYN SÄRMÄYKSESSÄ Jari Kaarela ROBOTIN ETÄOHJELMOINNIN KÄYTTÖÖNOTON VAIHEET ROBOTISOIDUSSA OHUTLEVYN SÄRMÄYKSESSÄ Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Katsaus lisäävän valmistuksen (aka 3D tulostus) mahdollisuuksiin ja kustannuksiin metallisten tuotteiden valmistuksessa

Katsaus lisäävän valmistuksen (aka 3D tulostus) mahdollisuuksiin ja kustannuksiin metallisten tuotteiden valmistuksessa FAST COINS-projekti Projekti Dokumentti Tekijät Rahoitus Kumppanit KATSAUS FAST COINS Katsaus Heidi Piili, Marika Hirvimäki, Tapio Väistö, Patricia Nyamekye, Joonas Pekkarinen, Antti Salminen TEKES Lappeenrannan

Lisätiedot

Hinnasto ja tuoteluettelo 1.1.2014

Hinnasto ja tuoteluettelo 1.1.2014 Hinnasto ja tuoteluettelo 1.1.2014 1 2 Sisällysluettelo Oras-myyntihenkilöt...5 Tuotesarjojen esittely...6 Käyttäjäystävällisyys hyvissä käsissä...17 Elektronisten hanojen käyttökohdetaulukko...18 Toimitus-

Lisätiedot

From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti. 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.)

From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti. 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.) From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.) Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017) 255 5023 fax: (017) 255

Lisätiedot

VIRTUAALISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN VAATTEIDEN TUOTESUUNNITTELUSSA

VIRTUAALISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN VAATTEIDEN TUOTESUUNNITTELUSSA VIRTUAALISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN VAATTEIDEN TUOTESUUNNITTELUSSA Selvitys 2013 Milka Mustonen, milka.mustonen@tut.fi Heikki Mattila, heikki.r.mattila@tut.fi Aino Huhma, aino.huhma@tut.fi Pirjo Kääriäinen,

Lisätiedot

KONERAKENTEEN PÄIVIT- TÄMINEN HUOLTOPALVE- LUTOIMINNOISSA

KONERAKENTEEN PÄIVIT- TÄMINEN HUOLTOPALVE- LUTOIMINNOISSA OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA KONERAKENTEEN PÄIVIT- TÄMINEN HUOLTOPALVE- LUTOIMINNOISSA Ponsse Oyj T E K I J Ä / T : Tuomas Kauppinen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Sanna Heino. CAD/CAM-ohjelmiston valinta. Opinnäytetyö Kevät 2011 Tekniikan yksikkö Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma

Sanna Heino. CAD/CAM-ohjelmiston valinta. Opinnäytetyö Kevät 2011 Tekniikan yksikkö Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Sanna Heino CAD/CAM-ohjelmiston valinta Opinnäytetyö Kevät 2011 Tekniikan yksikkö Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö: Tekniikan

Lisätiedot

www.alteams.com Global partner local commitment

www.alteams.com Global partner local commitment www.alteams.com Global partner local commitment yleinen käsitys ja ehkäpä osittainen totuuskin Miksi kallis, miksi pitkä toimitusaika? Pitääkö olla näin? Hinta on suhteellista, toimitusaika ei Mitä olisi

Lisätiedot

enemmän kuin sarja hanoja.

enemmän kuin sarja hanoja. 1/2001 JOUKKOKIRJE HANA KANAVA ORAS OY Isometsäntie 2, PL 40, 26101 RAUMA Puh. (02) 83 161 Telefax (02) 8316 300 http://www.oras.com E-mail Info.Finland@oras.com Uusi Oras Ventura on enemmän kuin sarja

Lisätiedot

HANA- KANAVA 1/2011. Tässä Hanakanavassa mm.: ORAS OY:n asiakaslehti

HANA- KANAVA 1/2011. Tässä Hanakanavassa mm.: ORAS OY:n asiakaslehti HANA- KANAVA 1/2011 ORAS OY:n asiakaslehti ORAS OY Isometsäntie 2, PL 40 26100 RAUMA Puh. 02 83 161 Fax 02 8316 340 E-mail Info.Finland@oras.com Käyttäjäystävällinen Älykäs Ekologinen Turvallinen Ylellinen

Lisätiedot

Aaltoenergiakeräimen pienoismallin pikamallinnus ja sen toiminnan tarkastelu aaltoaltaassa

Aaltoenergiakeräimen pienoismallin pikamallinnus ja sen toiminnan tarkastelu aaltoaltaassa Aaltoenergiakeräimen pienoismallin pikamallinnus ja sen toiminnan tarkastelu aaltoaltaassa Konsta Kilponen Opinnäytetyö Toukokuu 2015 Kone- ja tuotantotekniikka Tuotekehitys 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ainetta lisäävä valmistus Pohjois-Savossa

Ainetta lisäävä valmistus Pohjois-Savossa Ainetta lisäävä valmistus Pohjois-Savossa suunnitteluperiaatteet ja yritysten näkökulmia Leka-tutkimusraportti Katri Honkanen Riikka Kutvonen 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 4 2 Ainetta lisäävä valmistus...

Lisätiedot

chiller-ratkaisut miellyttävään sisäsilamstoon

chiller-ratkaisut miellyttävään sisäsilamstoon network server helpdesk Service KattotuoteRYHMÄ PALVELURYHMÄ ilmastoinnin uusi ulottuvuus chiller-ratkaisut miellyttävään sisäsilamstoon Chiller kattotuoteryhmän ilmastointilaitteet mahdollistavat miellyttävän

Lisätiedot

TUOTEKEHITYSPROJEKTI AMK-YRITYSYHTEISTYÖNÄ

TUOTEKEHITYSPROJEKTI AMK-YRITYSYHTEISTYÖNÄ OPPIMATERIAALEJA 74 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Riitta Windahl & Veikko Välimaa TUOTEKEHITYSPROJEKTI AMK-YRITYSYHTEISTYÖNÄ Opas tekijöille ja toimeksiantajille TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMATERIAALEJA

Lisätiedot

HANA- KANAVA 1/2013. Tässä Hanakanavassa mm.: ORAS OY:n asiakaslehti. Uusi Oras Eterna -suihku s. 5. Uusi Oras Optima -keittiöhana s.

HANA- KANAVA 1/2013. Tässä Hanakanavassa mm.: ORAS OY:n asiakaslehti. Uusi Oras Eterna -suihku s. 5. Uusi Oras Optima -keittiöhana s. HANA- KANAVA 1/2013 ORAS OY:n asiakaslehti ORAS OY Isometsäntie 2, PL 40 26100 RAUMA Puh. 02 83 161 Fax 02 8316 340 E-mail Info.Finland@oras.com Tässä Hanakanavassa mm.: Uusi Oras Optima -keittiöhana s.

Lisätiedot

Janne Jääskeläinen. Pumppaamojen suunnittelukirjasto

Janne Jääskeläinen. Pumppaamojen suunnittelukirjasto Janne Jääskeläinen Pumppaamojen suunnittelukirjasto Metropolia Ammattikorkeakoulu Kone- ja tuotantotekniikka Tuotantotekniikka Projektiraportti 11.4.2011 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Projektin toteutus 2 2.1

Lisätiedot

Virtuaaliteknologian hyödyntäminen. työkoneiden käyttäjälähtöisessä tuotekehityksessä. Jukka Kuusisto TTY

Virtuaaliteknologian hyödyntäminen. työkoneiden käyttäjälähtöisessä tuotekehityksessä. Jukka Kuusisto TTY Virtuaaliteknologian hyödyntäminen työkoneiden käyttäjälähtöisessä tuotekehityksessä Jukka Kuusisto TTY Sisältö Esipuhe... 3 1. Tuotekehitysprosessi ja tuotteen elinkaari... 4 1.1 Konseptisuunnittelu...

Lisätiedot

3D -TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN CASE-YRITYKSESSÄ

3D -TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN CASE-YRITYKSESSÄ 3D -TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN CASE-YRITYKSESSÄ LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Kone- ja tuotantotekniikka Mekatroniikka Opinnäytetyö Syksy 2010 Kalle Huovila Lahden ammattikorkeakoulu Kone- ja

Lisätiedot

Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta. Perttu Hallikainen

Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta. Perttu Hallikainen Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta Perttu Hallikainen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Mikko Ruohonen

Lisätiedot

Projektit. Logis -hanat ja Croma. Select -suihkut. Tuoteuutuuksia kylpyhuoneen suunnitteluun. Kokonaisia, edullisia kylpyhuoneratkaisuja

Projektit. Logis -hanat ja Croma. Select -suihkut. Tuoteuutuuksia kylpyhuoneen suunnitteluun. Kokonaisia, edullisia kylpyhuoneratkaisuja Projektit Kokonaisia, edullisia kylpyhuoneratkaisuja jokaiseen kylpyhuoneeseen Tuoteuutuuksia kylpyhuoneen suunnitteluun Logis -hanat ja Croma Select -suihkut Sisältö Hansgrohe kylpyhuoneratkaisuja Uutta:

Lisätiedot

ANNI JOKINEN 3D-OHJELMISTOT VAATETUSTEOLLISUUDESSA. Diplomityö

ANNI JOKINEN 3D-OHJELMISTOT VAATETUSTEOLLISUUDESSA. Diplomityö ANNI JOKINEN 3D-OHJELMISTOT VAATETUSTEOLLISUUDESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Heikki Mattila Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

1 Tietojärjestelmä 1 1.1 Katso myös... 1

1 Tietojärjestelmä 1 1.1 Katso myös... 1 Sisältö 1 Tietojärjestelmä 1 1.1 Katso myös.............................................. 1 2 Tuotannonohjaus 2 2.1 Tietojärjestelmien tukema tuotannonohjaus.............................. 2 2.2 Pullonkaulat

Lisätiedot

Jari Niemi TUOTANNON TEHOSTAMINEN PK YRITYKSESSÄ

Jari Niemi TUOTANNON TEHOSTAMINEN PK YRITYKSESSÄ Jari Niemi TUOTANNON TEHOSTAMINEN PK YRITYKSESSÄ Opinnäytetyö KESKI POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Syyskuu 2008 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Keski-Pohjanmaan AMK Ylivieskan

Lisätiedot

Virtuaalinen konelaboratorio ja semanttinen mallinnus konejärjestelmän suunnittelun tukena, Loppuraportti, Semogen II -hanke

Virtuaalinen konelaboratorio ja semanttinen mallinnus konejärjestelmän suunnittelun tukena, Loppuraportti, Semogen II -hanke TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, SMART SIMULATORS -TUTKIMUSRYHMÄ Virtuaalinen konelaboratorio ja semanttinen mallinnus konejärjestelmän suunnittelun tukena, Loppuraportti, Semogen II -hanke Loppuraportti

Lisätiedot

Monikanavaisen viestinnän osaamistarpeet

Monikanavaisen viestinnän osaamistarpeet Monikanavaisen viestinnän osaamistarpeet Laadullisen ennakoinnin lisäselvitys Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 10/2013 Sisällysluettelo Johdanto... 1 1 Ennakointiselvityksen tausta ja tavoitteet... 2 1.1

Lisätiedot