zawamilanorennesdarmstadtkölnba rcelonatallinnantwerpenzürichkarls

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "zawamilanorennesdarmstadtkölnba rcelonatallinnantwerpenzürichkarls"

Transkriptio

1 TorinoBraunschweigParisBerlinAnka razürichstockholmprahamonterreyd aejeonclausthalaachenoslolisboazar agozacranfieldlausannemadridwars KANSAINVÄLINEN OPISKELU zawamilanorennesdarmstadtkölnba OPAS OPETTAJATUUTORILLE rcelonatallinnantwerpenzürichkarls Mirja Nissinen, kv-projektisihteeri, IL-tiedekunta ruhenapolipaderborndelftbilbaomün chenpaviakocaelhannovergrenoblev ilniusglasgowulmtartustuttgartbolo gnaeindhovenlouvainreimsbrnotw entebremengöteborgprahatorinobr aunschweigparisberlinankarazürich StockholmPrahaMonterreyDaejeonCl austhalaachenoslolisboazaragozacr anfieldlausannemadridwarszawamil anorennesdarmstadtkölnbarcelona TallinnAntwerpenZürichKarlsruheNa

2 Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana ja pikaoppaana kansainvälisen opiskelun asioihin. Voit käyttää tätä opasta apuna omassa työssäsi, kun tutustut itse kansainväliseen opiskeluun ja ohjaat opiskelijoita. Voit tarkistaa tästä oppaasta nopeasti asioita, joita opiskelija saattaa kysyä. Huomaa kuitenkin, että ajankohtaisin tieto ja lisätiedot löytyvät aina netistä, Kansainvälisten opiskelijapalveluiden Tietotorilta tai tiedekunnan kv projektisihteeriltä: Tiedekunnan Kansainvälinen opiskelu sivusto: > TKK:n kv palveluiden verkkosivut: > Kv projektisihteeri huone C112 (T talo) il (09) Tietotori huone Y249 (päärakennuksen 2. krs) kv (09) Oppaasta löytyy tietoa seuraavista asioista: Kansainvälinen opiskelu mitä se on?... 3 Miksi kannattaa lähteä opiskelemaan ulkomaille?... 3 Ulkomailla opiskelun kustannukset ja rahoitus... 3 Ulkomaisten korkeakouluopintojen hyväksilukeminen... 4 Vaihto-opiskelusuunnitelma... 5 Mihin kurssit voi tutkinnossa sijoittaa?... 5 Vaihto-opiskelu... 5 Yleistä... 5 Vaihdon suunnittelu... 6 Vaihtokohteen valinta... 6 Hakuajat... 7 Hakemusten täyttäminen ja palautus... 8 Kansainväliset pääaineohjelmat... 8 EURECOM... 8 FIF Framtidens Industriföretag... 8 Kansainväliset kaksoistutkinto-ohjelmat... 9 NordSecMob... 9 Cluster Dual Master... 9 UC3M Double Degree Kaksoistutkinto-ohjelma T.I.M.E Kesäopiskelu ulkomailla Harjoittelu ulkomailla Diplomityö ulkomailla Kotikansainvälistyminen... 12

3 Tavoite 1: Jokainen opiskelija kansainvälistyy jollakin tavalla opintojensa aikana. Kansainvälisyys ei kuitenkaan tarkoita vain ulkomaille matkustamista kansainvälisyys on ajattelutapa. Tavoite 2: Kansainvälisyys on luonnollinen osa opiskelua. Kansainvälinen opiskelu mitä se on? Vaihto opiskelu: opiskelija suorittaa tutkintoon sopivia kursseja tai opintokokonaisuuksia ulkomaisessa yliopistossa Kansainväliset pääaineohjelmat: opiskelija suorittaa valmiin pääainekokonaisuuden kokonaan tai osittain ulkomailla (mahdollista tietotekniikan ja tuotantotalouden tutkinto ohjelmissa) Kansainväliset kaksoistutkinto ohjelmat: opiskelija tekee esim. maisteriopinnot kahden yliopiston yhteistyöohjelmassa ja saa tutkintotodistuksen molemmista; opintoaika ei välttämättä pitene mutta hyöty on moninkertainen Kansainväliset Master ohjelmat: opiskelija opiskelee englanniksi kansainvälisessä porukassa Kesäopiskelu ulkomailla: opiskelija opiskelee kesällä ulkomailla kansainvälisessä kesäkoulussa tai kurssilla Harjoittelu ulkomailla: opiskelija saa arvokasta työkokemusta monikulttuurisessa ympäristössä Diplomityö ulkomailla: opiskelija tekee diplomityön ulkomaisessa yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa tai esimerkiksi yrityksessä tai tutkimuslaitoksessa Kotikansainvälistyminen: jos opiskelija ei syystä tai toisesta voi lähteä ulkomaille, hän voi pitää yllä kansainvälistä henkeä kotona Suomessa esim. toimimalla kv ISOna tai opiskelemalla kieliä 3 Miksi kannattaa lähteä opiskelemaan ulkomaille? Opintopisteitä Kursseja, joita ei TKK:lta saa! Kielitaitoa Kansainvälistä kokemusta Parantaa kilpailukykyä työmarkkinoilla Eväitä opiskeluun ja itse elämään Vaihtelua rutiineihin Uusia kavereita ympäri maailman Helppo ja edullinen tapa tutustua eri kulttuureihin, kieliin ja opintoihin Hyvä keino verkostoitua oman alan toimijoiden kanssa Ulkomailla opiskelun kustannukset ja rahoitus Ulkomailla opiskelu ei välttämättä tule kalliimmaksi kuin saman ajan viettäminen Suomessa. Joissakin kohteissa eläminen on jopa edullisempaa kuin Suomessa. Vaihto opiskelun kustannukset vaihtelevat paljon kohdemaasta ja yliopistosta riippuen. Tavallisten asumisja elinkustannusten lisäksi kustannuksia aiheuttavat lähinnä matkat, vakuutukset, oppimateriaali sekä mahdolliset lukukausimaksut.

4 Ulkomailla opiskeluun on mahdollista saada opintotukea normaalein ehdoin ulkomaan opintotuki koostuu opintorahasta (298 /kk), ulkomaan asumislisästä (210 /kk) ja mahdollisesta opintolainasta (440 /kk) () TKK:n opiskelijavaihdon apurahaa apurahan määrä on 1200 /lukukausi ja 2200 /lukuvuosi () TKY:n stipendin jonkin säätiön, järjestön tai rahaston myöntämän apurahan Lisäksi voi saada lukukausimaksutukea jos vaihtokohteessa joutuu maksamaan lukukausimaksun TKK:n myöntämä tuki on 50 % opiskelijalta peritystä lukukausimaksusta mutta kuitenkin korkeintaan 2000 /lukukausi Erasmus kielikurssiapurahan jos osallistuu ennen Erasmus vaihdon tai harjoittelun alkua intensiiviselle EILCkielivalmennuskurssille kohdemaassa EILC kursseja järjestetään Euroopan harvinaisemmissa kielissä vaihdon kohdemaassa kurssi on maksuton, oleskelukulut opiskelija maksaa itse apurahan määrä on 400 TKK:n vaihtopaikan ja apurahan saaminen edellyttää hakuhetkellä 1) vähintään 60 op:n opintoja TKK:lla 2) opintosuoritusotteessa arvosanojen painotettua keskiarvoa 2,0. Suoraan ylempään tutkinto ohjelmaan valituilta edellytetään hakuhetkellä 1) vähintään puolen vuoden läsnäoloa TKK:lla (kuluvaa lukukautta ei lasketa) 2) 30 op:n opintoja TKK:lla 3) arvosanojen painotettua keskiarvoa 2,0. Kaukokohteisiin hakijoilta edellytetään tunnuslukua, joka on vähintään 50. (Tunnusluvun laskeminen: opintopisteet / läsnäololukukaudet [pois lukien kuluva lukukausi] * arvosanojen painotettu keskiarvo.) TKK:n opiskelijavaihdon apuraha myönnetään automaattisesti kaikille TKK:n kautta vaihtoopiskelupaikan saaneille opiskelijoille. Myös free moverit voivat saada TKK:n opiskelijavaihdon apurahan. 4 Tarkempia tietoja TKK:n apurahoista ja muista rahoitusmahdollisuuksista löytyy TKK:n kv palveluiden verkkosivuilta. Ulkomaisten korkeakouluopintojen hyväksilukeminen Tutkintosäännön ( ) mukaan opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan vastaavia opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla. Vaihto opiskelun perusperiaatteisiin kuuluu, että kaikki vaihtoyliopistossa suoritettavat opinnot luetaan hyväksi TKK:lla suoritettavaan tutkintoon. Ennen ulkomaille lähtöä opiskelijan on tehtävä vaihtoopiskelusuunnitelma, joka hyväksytetään professorilla.

5 Vaihto-opiskelusuunnitelma Opiskelijan on itse tehtävä jo hakuvaiheessa vaihto opiskelusuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan ulkomailla suoritettavat opinnot, jotka halutaan sisällyttää TKK:lla suoritettavaan tutkintoon. Suunnitelma hyväksytetään pää tai sivuaineen professorilla. Myös muutokset vaihto opiskelusuunnitelmaan kannattaa hyväksyttää. Tarkoitus on tutustuttaa opiskelija vaihtokohteen opetustarjontaan sekä varmistaa, että opiskelija saa palattuaan kaikki ulkomailla suorittamansa kurssit hyväksiluettua TKK:n tutkintoon. Ulkomailla suoritettavat opinnot tulee sisällyttää myös HOPSiin. Apua suunnitelman laatimiseen voi ja kannattaa kysyä esim. suunnittelijoilta ja professoreilta. Apua kurssitietojen löytämiseen netistä voi pyytää tiedekunnan kv projektisihteeriltä (il 5 Mihin kurssit voi tutkinnossa sijoittaa? Ulkomaisissa yliopistoissa suoritettavat opinnot voi sisällyttää pää tai sivuaineen opintoihin > ko. moduulista vastaava professori hyväksyy erikoismoduuli C:hen > pääaineen professori hyväksyy (käytäntö voi vaihdella tutkinto ohjelmittain) vapaasti valittaviin opintoihin > kanslia merkitsee opintorekisteriin tai niillä voi korvata pää tai sivuaineen vastaavia kursseja > korvaamisesta tulee sopia ao. kurssin vastuuopettajan kanssa. Lisäohjeita opintojen hyväksilukemisesta tutkintoon voi kysyä oman tutkinto ohjelman kansliasta. Vaihto-opiskelu Yleistä Vaihto opiskelijaksi voi lähteä sekä kandidaatti, DI että jatko opintojen aikana joko yhdeksi lukukaudeksi tai koko lukuvuodeksi. Tavallisesti on käytössä neljä eri tapaa lähteä opiskelijavaihtoon: 1) vaihto ohjelmat, kuten Erasmus (Euroopan kohteet) ja Nordtek (Pohjoismaat) 2) nk. bilateraaliset eli kahdenväliset sopimukset (Venäjä, kaukokohteet) 3) erilaiset vaihto opiskeluverkostot, kuten GE4 verkosto (Aasia, Pohjois ja Latinalainen Amerikka), ISEPverkosto (Aasia, Pohjois ja Latinalainen Amerikka) ja Magalhães verkosto (Latinalainen Amerikka). 4) free mover eli opiskelija hankkii vaihto opiskelupaikan itse. Tavallisen vaihto opiskelun lisäksi muita käteviä tapoja opiskella ulkomailla puoli vuotta, vuosi tai jopa kaksikin ovat kansainväliset pääaineohjelmat, joissa joko koko pääaine tai osa siitä opiskellaan ulkomailla, sekä kansainväliset kaksoistutkinto ohjelmat, joissa opiskelija suorittaa esim. maisteriopinnot kahden yliopiston yhteistyöohjelmassa ja saa tutkintotodistuksen molemmista; opintoaika ei välttämättä pitene mutta hyöty on moninkertainen. Pääaineohjelmien ja kaksoistutkinto ohjelmien etu verrattuna tavalliseen

6 vaihto opiskeluun on, että vaihdossa suoritettavat kurssit on määritelty ennalta eli vaihtoon lähtö on todella helppoa. Lisätietoja löytyy myöhemmin tästä oppaasta. Vaihto opiskelua suunnittelevalle voi olla hyötyä myös kansainvälisistä yhteistyöverkostoista. Verkoston parissa voidaan esimerkiksi jakaa ylimääräisiä apurahoja tai järjestää vaihto opiskelijoille omia tapahtumia. Cluster verkostoon kuuluvilla yliopistoilla on myös omia kaksoistutkintoon johtavia yhteistyöohjelmia (Cluster Dual Master). Cluster TKK Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Université catholique de Louvain (UCL) Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) Karlsruhe Institute of Technology (KIT) Technische Universität Darmstadt Kungliga Tekniska högskolan (KTH) Trinity College Dublin Politecnico di Torino (PoliTO) Universidade Técnica de Lisboa (UTL), Instituto Superior Técnico (IST) Nordic Five Tech (N5T) TKK Kunglika Tekniska högskolan (KTH) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Norges teknisk naturvitenskapelige Universitet (NTNU) Chalmers tekniska högskola (CTH) Baltech TKK Tallinn University of Technology (TUT) Kunglika Tekniska högskolan (KTH) Riga Technical University (RTU) Linköpings universitet (LiU) Kaunas University of Technology (KTU) Lunds universitet (LU) Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Vaihto opiskelua suositellaan erityisesti Cluster, N5T ja Baltech verkostoihin kuuluvissa yliopistoissa. Vaihdon suunnittelu Opiskelijan kannattaa aloittaa tiedonhaku ja käytännön järjestelyt ajoissa miettiä, mistä on kiinnostunut, mitä hän haluaa vaihdoltaan ja miksi ottaa huolellisesti selville opiskelun kustannukset sekä rahoitusmahdollisuudet ja laskea vaihtoopiskelun budjetti ottaa selvää asioista, käydä vaihtokohteiden kotisivuilla, lukea opiskelijoiden vaihtoraportteja tarkistaa kavereiden kertomat faktat ja huhupuheet 6 ottaa suunnittelussa huomioon myös lukukausierot (esimerkiksi Saksassa on käytössä talvi ja kesälukukaudet, joiden ajankohdat poikkeavat suomalaisista syys ja kevätlukukausista) Opiskelijavaihtoon lähteminen on aina hyvin omatoiminen prosessi mutta siitä selviää kyllä varmasti! Vaihtokohteen valinta Vaihtopaikkaa valitessa on hyvä ottaa huomioon vaihtokohteen tyyppi. Alla on lyhyesti selitetty, mitä erityyppisissä kohteissa on tarkoitus opiskella ja miten kohteen tyyppi vaikuttaa hakemuksen priorisointiin: 1) Oman tiedekunnan tai tutkinto ohjelman vaihtokohteet: Näissä kohteissa on tarkoitus suorittaa etenkin oman alan opintoja. Opiskelija voi suorittaa myös muita kursseja, mutta hakuvaiheessa

7 kurssivalintojen on oltava pääasiassa omalta alalta. Näihin vaihtopaikkoihin opiskelija on valinnassa etusijalla, jos paikkaa hakee jonkin toisen tiedekunnan tai tutkinto ohjelman opiskelija. 2) Muiden tiedekuntien tai tutkinto ohjelmien vaihtokohteet: Näihin kohteisiin kannattaa hakea erityisesti silloin, kun haluaa opiskella myös sivuaineen opintoja tai muita valinnaisia aineita. Valinnassa etusijalla ovat ko. tiedekunnan tai tutkinto ohjelman opiskelijat. Paikan voivat saada muutkin, jos ko. tiedekunnan tai tutkinto ohjelman omia hakijoita ei ole. 3) TKK:n kaikille avoimet, nk. all kohteet: Näissä kohteissa voi opiskella mitä tahansa omaan tutkintoon sopivaa. Näihin kohteisiin hakiessa opiskelija on muiden hakijoiden kanssa samalla viivalla. Opiskelija voi hakea myös muita kuin oman tutkinto ohjelman vaihtopaikkoja. Kannattaa huomata kuitenkin, että vastaanottava yliopisto määrittelee, voiko kursseja valita muista tiedekunnista tai muilta laitoksilta. Joissakin yliopistoissa opiskelu yli laitos tai tiedekuntarajojen on varsin vapaata, toisissa yliopistoissa kursseja voi ottaa ehkä vain yhdestä tiedekunnasta. Asian voi tarkistaa tarvittaessa esimerkiksi suoraan kohdeyliopistosta. Jos opiskelija tekee kurssivalintoja eri tiedekunnista, on hyvä huomata myös, että joissakin yliopistoissa eri tiedekunnat (tai schoolit) sijaitsevat kaukana toisistaan eri kampuksilla. 7 Vaihtokohteet löytyvät erillisestä tiedekunnan Vaihtopaikkakatalogista sekä netistä. > opiskelu/loyda_oma_kohteesi/vaihtoopiskelukohteet/ Hakuajat Vaihtoon haetaan yleensä jo edellisen lukuvuoden aikana syksyllä tai keväällä. Euroopan kohteisiin ja joskus myös kaukokohteisiin voi nk. toisella hakukierroksella hakea myös vain muutaman kuukauden varoitusajalla. TKK:n opiskelijavaihtohaku on pääsääntöisesti kolme kertaa vuodessa: syyskuussa, marraskuussa ja helmikuussa. Seuraavat hakuajat: Vaihtoon keväällä 2010 Eurooppa (Erasmus), Etelä Korea: KAIST, Kiina: SWUFE ja Peking University, School of Electronics Engineering & Computer Science (kevään 2009 hausta vapaaksi jääneet kevät ja kesälukukauden 2010 paikat) Pohjoismaat (Nordtek) Intia Vaihtoon lukuvuonna Japani GE4 verkosto: Aasia, Pohjois ja Latinalainen Amerikka ISEP ohjelma: Aasia, Pohjois ja Latinalainen Amerikka Vaihtoon lukuvuonna Eurooppa (Erasmus päähaku) ja Venäjä Pohjoismaat (Nordtek) Etelä Korea, Hongkong, Kiina, Singapore, Taiwan, Thaimaa Yhdysvallat, Kanada Meksiko Magalhães verkosto: Chile, Brasilia, Meksiko Tarkista hakuajat ja hakukohteet kv palveluiden verkkosivuilta.

8 Hakemusten täyttäminen ja palautus Pääsääntöisesti hakemukseen tarvitaan seuraavat asiakirjat: 1) TKK:n opiskelijavaihdon hakulomake 2) vaihto opiskelusuunnitelma 3) kielitodistus 4) englanninkielinen virallinen opintorekisteriote 5) muut mahdolliset liitteet Tämä on pääsääntö. Opiskelijan tulee tarkistaa TKK:n kv palveluiden vaihtokohdekohtaisista hakuohjeista, mitä kaikkia liitteitä hän tarvitsee omaan hakemukseensa. Tiedekunnan Kansainvälinen opiskelu sivustolla kohdassa Hakuprosessi Step by Step on selitetty tarkasti, miten hakemus täytetään ja palautetaan. Opiskelijan kannattaa seurata näitä ohjeita. > opiskelu/hae_vaihtoon/index/ Kansainväliset pääaineohjelmat EURECOM Communications Systems pääainekokonaisuus englanniksi Ranskan Rivieralla Sopii mm. tietotekniikan opiskelijoille Opiskelua kaksi lukukautta (kevät + syksy) Toisena keväänä diplomityö jossakin EURECOMin yhteistyöyrityksessä tai tutkimuslaitoksessa tai itse hankitussa diplomityöpaikassa Haku päättyy vuosittain lokakuun lopussa Lisätietoja tiedekunnan Kansainvälinen opiskelu sivustolla FIF Framtidens Industriföretag 8 Yhteispohjoismainen, poikkitieteellinen DI tutkinnon pääainekokonaisuus Sopii mm. tietotekniikan ja tuotantotalouden opiskelijoille Ohjelman tavoitteena antaa opiskelijoille kuva menestyksekkään teollisuusyrityksen toiminnasta Opiskelukielet ruotsi ja englanti Kevätlukukausi Ruotsissa tai Norjassa KTH (Kungliga Tekniska Högskolan), Tukholma LiTH (Linköpings Tekniska Högskola), Linköping NTNU (Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet), Trondheim Syyslukukausi TKK:lla Haku päättyy vuosittain maaliskuun lopussa Lisätietoja ohjelman omalla kotisivulla >

9 Kansainväliset kaksoistutkinto-ohjelmat Tiedekunnan opiskelijoille sopivia kaksoistutkinto ohjelmia ovat NordSecMob, Cluster Dual Master, UC3M Double Degree sekä T.I.M.E. kaksoistutkinto ohjelmat. Käytännössä NordSecMob, Cluster tai UC3M Double Degree kaksoistutkinnon opiskelu on kuin viettäisi maisteriopintojen aikana vuoden tavallisena vaihto opiskelijana ulkomailla. Etuna on kuitenkin se, että vaihdossa suoritettavat kurssit on määritelty ennalta eli vaihtoon lähtö on todella helppoa ja kaupan päälle saa vielä kaksoistutkinnon. HUOM! NordSecMob ja Cluster yliopistot on hyvä pitää mielessä, vaikka ei olisi kiinnostunut juuri kaksoistutkinnosta. Näissä yliopistoissa on varmuudella tarjolla englanninkielistä opetusta, joten NordSecMob tai Cluster yliopistoon voi hyvin lähteä myös tavallisena vaihto opiskelijana (Nordtek, Erasmus). Näihin yliopistoihin on tiedekuntamme tutkinto ohjelmilla runsaasti vaihtopaikkoja. Lisätietoja NordSecMob ja Cluster yliopistojen englanninkielisestä kurssitarjonnasta ja valmiista kurssipaketeista löytyy tietotekniikan tutkinto ohjelman opinto oppaasta. 9 NordSecMob Tiedekunnan englanninkielinen kaksoistutkinto ohjelma Master's Programme in Security and Mobile Computing Opinnot suoritetaan kahdessa pohjoismaisessa yliopistossa: TKK, Espoo DTU (Danmarks Tekniske Universitet), Lyngby KTH (Kungliga Tekniska högskolan), Tukholma NTNU (Norges teknisk naturvitenskapelige Universitet), Trondheim UT (Tartu Ülikool), Tartto Myös suomalaiset opiskelijat voivat hakea NordSecMobiin! Haku päättyy vuosittain tammi helmikuussa. Tarkista hakuaika ohjelman omalta kotisivulta. > Cluster Dual Master Kaksoistutkinto ohjelma, jossa suoritetaan osa maisteriopinnoista TKK:lla ja osa Clusterpartneriyliopistossa ulkomailla Kaksivaiheinen haku: 1) Haetaan tiedekunnan englanninkieliseen Master ohjelmaan 2) Haetaan Master ohjelman sisällä Cluster kaksoistutkintoohjelmaan Hakuaika Master ohjelmiin päättyy tammi helmikuussa. (Tarkista hakuajat ohjelmien omilta kotisivuilta.) Opinnot Master ohjelmassa alkavat saman vuoden syksyllä, Cluster vaihtoon pääsee halutessaan seuraavan lukuvuoden syksyllä. Tiedekunnan Master ohjelmat, joissa Clustermahdollisuus: Mobile Master's Programme in Mobile Computing Services and Security FAdCo Master's Programme in Foundations of Advanced Computing Macadamia Master's Programme in Machine Learning and Data Mining Myös suomalaiset opiskelijat voivat hakea tiedekunnan englanninkielisiin Master ohjelmiin! Master ohjelmien Cluster partneriyliopistot tällä hetkellä: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Barcelona Universidade Técnica de Lisboa (UTL), Instituto Superior Técnico (IST), Lissabon

10 UC3M Double Degree Tietotekniikan englanninkielisistä Master ohjelmista Master's Programme in Machine Learning and Data Miningilla on lisäksi erillinen kaksoistutkinto eli Double Degree sopimus espanjalaisen yliopiston kanssa: Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), Madrid Myös tässä yliopistossa on varmuudella tarjolla englanninkielistä opetusta, joten sinne voi hyvin lähteä myös tavallisena vaihto opiskelijana (Erasmus). Kaksoistutkinto-ohjelma T.I.M.E Kaksoistutkinto ohjelma, jonka kautta voi hakeutua eurooppalaiseen sopimusyliopistoon kahdeksi vuodeksi opintojen keski tai loppuvaiheilla (yleensä kolmas ja neljäs vuosi) TIME yhteistyötä tukevat Keski Euroopassa monet suuret ja nimekkäät yritykset > työmarkkinat Euroopassa, erityisesti Ranskassa, arvostavat suuresti TIME järjestelmässä opiskelleita Opiskellaan vastaanottavan korkeakoulun opintosuunnitelman mukaisia opintoja vastaanottavan maan kielellä, joskus myös englanniksi Tällä hetkellä TKK:n opiskelijat voivat hakeutua seuraaviin TIME yliopistoihin: École Centrale Paris École Centrale de Nantes École Supérieure d'électricitén (Supélec) Politecnico di Milano Université de Liege Technische Universität München (vain konetekniikan opiskelijoille) TIME opiskelijana opiskelija voi saada TKK:n apurahaa kahdeksi lukuvuodeksi Haku vuosittain helmi maaliskuun normaalissa vaihtohaussa Kesäopiskelu ulkomailla Eri puolilla maailmaa järjestetään kesän mittaan eripituisia kesäkursseja ja kouluja eri aiheista. TKK voi myöntää myös kesäkurssille tai kouluun apurahaa. Kansainvälisistä kesäkursseista ja kouluista ja niihin jaettavista apurahoista tiedotetaan erityisesti TKK:n kv palveluiden verkkosivuilla. 10 Ulkomailla järjestettävät kesäkurssit ja koulut on hyvä mahdollisuus opiskella koko kesä, vaikka ei löydä TKK:lta tarpeeksi sopivia kursseja perehtyä johonkin sellaiseen teemaan, mihin TKK:lla ei välttämättä ole mahdollisuutta syventää osaamista jonkin tutun teeman parissa panostaa myös kielitaidon parantamiseen sekä kansainvälisen suhdeverkoston luomiseen Jos opiskelija suunnittelee lähtevänsä kesäkurssille tai kouluun ulkomaille, hänen kannattaa varmistaa etukäteen, että suoritettavat kurssit voidaan hyväksilukea TKK:lla suoritettavaan tutkintoon. Harjoittelu ulkomailla Harjoittelu ulkomailla on hyvä keino tutustua tekniikan alaan kansainvälisessä ympäristössä ja verkostoitua työelämän tarpeita varten

11 opettaa työskentelemään toisen kulttuurin työympäristössä kehittää työelämävalmiuksia tavalla, johon pelkkä kotimaan työympäristössä harjoittelu ei pysty parantaa kielitaitoa. Harjoitteluun lähdetään usein kesän aikana. Kesäharjoittelun mahdollisuus kannattaa pitää mielessä erityisesti silloin kun haluaa kyllä lähteä ulkomaille mutta ei lukukausien aikana kotimaasta on vaikea löytää kesätyöpaikkaa. Ulkomaille voi lähteä harjoitteluun erilaisten harjoitteluohjelmien kautta (esim. IAESTE, CERN, Finpro, Vulcanus, CIMO, AIESEC, yritysten omat harjoitteluohjelmat) hankkimalla paikan itse. 11 Kansainvälistä harjoittelua ja sen apurahoja hallinnoi TKK:n Urapalvelut. Urapalveluiden palveluita mm.: tietoa harjoittelupaikan hankkimisesta lisätietoa ja vinkkejä kansainväliseen työnhakuun työhakemuksen malleja eri kielillä tiedottaa sivustollaan avoimista harjoittelupaikoista pitää yllä kansainvälisen harjoittelun sähköpostilistaa, jolla tiedotetaan muun muassa avoimista harjoittelupaikoista (listalle pääsee laittamalla viestin osoitteeseen TKK myöntää ulkomaan harjoitteluun matka, harjoittelu ja Erasmus apurahoja. Apurahoja voidaan myöntää opiskelijoille, jotka ovat edenneet opinnoissaan kohtuullisesti. Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Urapalveluihin ennen harjoittelun alkamista. Hakemuspohjat, ohjeet ja apurahojen määrät löytyvät Urapalveluiden verkkosivuilta tai tutkinto ohjelman harjoitteluneuvojalta. TKK:n Urapalveluiden ulkomaan harjoittelun verkkosivut > HUOM! Jos opiskelija lähtee Erasmus harjoitteluun sellaiseen Euroopan maahan, jossa puhutaan harvinaisempaa kieltä, hän voi hakea myös ilmaiselle EILC kielivalmennuskurssille. Kurssit ovat intensiivisiä ja yleensä erittäin tehokkaita. Useimmat Erasmus vaihto opiskelijat osallistuvat myös näille kursseille, joten kurssilla tutustuu helposti myös muihin ulkomaalaisiin, niin ettei varmasti jää ulos kaikesta kivasta harjoittelujakson aikana. Suomalaiset opiskelijat voivat hakea EILC kursseille seuraaviin maihin: Belgia (flaaminkielinen osa), Bulgaria, Tanska, Italia, Alankomaat, Portugali, Islanti, Norja, Tsekki, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Kreikka, Romania, Slovenia, Slovakia ja Turkki. Diplomityö ulkomailla Diplomityön voi tehdä ulkomailla yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa tai esimerkiksi yrityksessä tai tutkimuslaitoksessa. Opiskelijan kannattaa keskustella suunnitelmista hyvissä ajoin oman pääaineen professorin kanssa. Lisätietoa diplomityön tekemisestä ulkomailla löytyy TKK:n kv palveluiden verkkosivuilta. Myös diplomityön tekemiseen ulkomailla voi saada TKK:n apurahaa. Jos diplomityön tekee opiskelijastatuksella, voi saada TKK:n opiskelijavaihdon apurahan 3 6 kuukaudeksi. Tätä apurahaa haetaan TKK:n kv palveluista. Jos diplomityön tekee työsuhteessa, voi saada TKK:n kansainvälisen harjoittelun apurahan. Tätä apurahaa haetaan TKK:n Urapalveluiden kautta.

12 Tietotekniikan tutkinto ohjelman opiskelijat, jotka ovat vasta opintojensa alussa tai juuri valmistumassa kandiksi, voivat pitää mielessään myös EURECOMin tietoliikennetekniikan pääaineohjelman Ranskan Rivieralla. Pääaineohjelman vuoden pituisen kurssiosuuden jälkeen opiskelija voi vielä jäädä ulkomaille ja tehdä diplomityön jossakin EURECOMin yhteistyöyrityksessä tai tutkimuslaitoksessa tai itse hankitussa diplomityöpaikassa. Lisätietoja EURECOMista löytyy tiedekunnan Kansainvälinen opiskelu sivustolta. Kotikansainvälistyminen Jos opiskelija ei syystä tai toisesta voi lähteä opintojensa aikana ulkomaille edes vähäksi aikaa, voi hän kansainvälistyä myös muilla tavoin kotona Suomessa ja TKK:lla. Esimerkiksi yksittäisiä kursseja, osan tutkinnosta tai koko maisteritutkinnon voi suorittaa vieraalla kielellä. Tiedekunnassa on yhteensä kuusi englanninkielistä Master ohjelmaa, jotka voi suorittaa kokonaan kotimaassa: 1) Master's Programme in Mobile Computing Services and Security 2) Master's Programme in Foundations of Advanced Computing 3) Master's Programme in Machine Learning and Data Mining 4) Master's Programme in Service Design and Engineering 5) Master's Programme in Bioinformatics 6) Master's Programme in Service Management and Engineering Myös suomalaiset opiskelijat voivat hakea englanninkielisiin Master ohjelmiin. Psst! Tämä on oppaan ensimmäinen versio. Kehittämisehdotukset ja kommentit voi lähettää osoitteeseen il Kiitos! Joidenkin ulkomaisten yliopistojen kursseja voi suorittaa myös kotiyliopistosta käsin verkko opintoina. Lisätietoja verkko opinnoista löytyy TKK:n kv palveluiden verkkosivuilta. Lisäksi tuotantotalouden opiskelijat voivat osallistua englanninkieliseen Business Linkage ohjelmaan. Business Linkage on Master tason ohjelma, jonka vähimmäislaajuus on 40 op. Ohjelman tavoitteena on kehittää osallistujista menestyviä kansainvälisiä johtajia. Ohjelma sopii erityisesti strategisen johtamisen pääaineopiskelijoille. Lisätietoja ohjelmasta ja siihen hakemisesta löytyy ohjelman omalta kotisivulta. > 12 Opiskelijan kannattaa panostaa myös vieraiden kielten opiskeluun, sillä hyvä kielitaito on avain muiden kulttuurien tuntemiseen ja ymmärtämiseen. Vieraiden kielten opiskeluun on TKK:lla, avoimissa ja kesäyliopistoissa sekä muissa oppilaitoksissa hyvät mahdollisuudet. Kielten itseopiskelussa kannattaa käyttää hyväksi myös internetin tarjoamat runsaat mahdollisuudet: tarjolla on esimerkiksi ilmaisia kielikursseja, online opetusta, sanasto ja kielioppisivustoja, tekstin ja kuullunymmärtämisharjoituksia, vieraskielisiä radiokanavia ja podcast lähetyksiä. Hyvä ja vaivaton keino harjoituttaa kielitaitoaan päivittäin on ladata kannettavaan musiikkisoittimeen jonkin kielikurssin äänite tai esimerkiksi vieraskielisiä podcastohjelmia ja kuunnella äänitettä vaikka bussimatkoilla tai lenkillä käydessä. Lisäksi opiskelijan kannattaa mennä mukaan TKY:n ja kiltojen kv toimintaan. Hän voi esimerkiksi ryhtyä ulkomaalaisten vaihto ja maisteriopiskelijoiden kv ISOksi, joka auttaa opiskelijoita käytännön asioissa ja sopeutumisessa suomalaiseen kulttuuriin. Kv ISOja tarvitaan koko ajan enemmän, joten opiskelijaa kannattaa rohkaista menemään mukaan, jos hän on vähänkin kiinnostunut tutustumaan ulkomaalaisiin opiskelijoihin. Ulkomaalaisiin opiskelijoihin pääsee tutustumaan hyvin myös ylioppilaskunnan ESN (Erasmus Student Network) jaoksen toimintaan osallistumalla. Killan kv toiminnasta kannattaa kysyä omasta killasta. Lisätietoja kotikansainvälistymisestä löytyy TKK:n kv palveluiden verkkosivuilta.

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / lokakuu 2014 Mira Pihlström Kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun Opintoasiain päällikön päätös 1 (5) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun periaatteet ja apurahat perustutkintoopiskelijoiden ulkomaan opintoihin Vaihto-opiskelu Aalto-yliopiston insinööritieteiden

Lisätiedot

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / syyskuu 2016 Mira Pihlström kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

Opinnot + kielitaito + kulttuurit + itsetuntemus + CV Vaihda maisemaa! Tietoa vaihto-opiskelusta ja harjoittelusta ulkomailla.

Opinnot + kielitaito + kulttuurit + itsetuntemus + CV Vaihda maisemaa! Tietoa vaihto-opiskelusta ja harjoittelusta ulkomailla. = Opinnot + kielitaito + kulttuurit + itsetuntemus + CV Vaihda maisemaa! Tietoa vaihto-opiskelusta ja harjoittelusta ulkomailla. 1. Vaihto-opiskelu Lähtö aikaisintaan ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen.

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Vaihdon periaatteet 1 (6) Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Dekaanin päätös 1 (5) Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa myöntämällä

Lisätiedot

Vaihtoinfo. 17.2.2009 Noora Siira Mirja Väänänen

Vaihtoinfo. 17.2.2009 Noora Siira Mirja Väänänen Vaihtoinfo 17.2.2009 Noora Siira Mirja Väänänen Yleistä Erasmus-vaihdosta Hakuprosessi Opintojen sisällyttäminen tutkintoon HOPS ja vaihdossa suoritettavat opinnot Kurssien kirjaaminen opintorekisteriin

Lisätiedot

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo Kansainvälistymismahdollisuudet Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo 12.10.2012 Miksi ulkomaille? Kielitaitoni koheni Sain haluamani kesätyöpaikan Pääsin kursseille, joita Jyväskylässä

Lisätiedot

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan info

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan info Kansainvälistymismahdollisuudet Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan info 1.9.2017 Yliopiston strategia 2015-2020 Kansainvälinen kampus tukee opiskelijoiden opiskelumotivaatiota ja antaa heille

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mirka Jalonen, kv-suunnittelija, Insinööritieteiden korkeakoulu

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mirka Jalonen, kv-suunnittelija, Insinööritieteiden korkeakoulu Vaihto-opinnot ulkomailla Mirka Jalonen, kv-suunnittelija, Insinööritieteiden korkeakoulu Miksi vaihtoon? Globaalit työmarkkinat Kansanvälisestä kokemuksesta hyötyä työelämässä; tuo vaihtokokemuksesi esille

Lisätiedot

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet 1 (6) Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa myöntämällä apurahoja opiskelijavaihtoon

Lisätiedot

Boost your future career! Study Life - Go Abroad!

Boost your future career! Study Life - Go Abroad! Boost your future career! Study Life - Go Abroad! Syksy 2017 Miksi tarvitsen kansainvälistä kokemusta? Vahvistut Eläminen vieraassa maassa ja kulttuurissa kasvattaa henkistä kanttiasi. Virkistyt Saat uusia

Lisätiedot

Kansainvälisyys ei aina ole opiskelijavaihtoa

Kansainvälisyys ei aina ole opiskelijavaihtoa SIS Orientoivat opinnot 3 Kansainvälisyys opinnoissa Kirsi Tuominen 13.11.2015 Kansainvälisyys ei aina ole opiskelijavaihtoa Opiskelijavaihto tunnetuin kansainvälisyyden muoto En tiedä ketään joka valittelisi

Lisätiedot

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Lyhyesti uusista DI-ohjelmista 2015 Isohenkilökoulutus to 28.8.2014 Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Master s Programmes at SCI Starting 2015 (in English) Master s Programme in Engineering Physics *

Lisätiedot

Tietoliikenneohjelmistot & kv maisteriohjelmat. Jukka K. Nurminen

Tietoliikenneohjelmistot & kv maisteriohjelmat. Jukka K. Nurminen Tietoliikenneohjelmistot & kv maisteriohjelmat Jukka K. Nurminen Lue lisää: https://cse.aalto.fi/fi/opinnot/tietoliikenneohjelmistot/ Smart grid Green data centers Smart traffic Business Phone Battery

Lisätiedot

Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista

Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista Uudet opiskelijat/ Johdatus akateemisiin opintoihin 1op to 1.9.2011 Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista Uudet opiskelijat/ Johdatus akateemisiin opintoihin 1op To 1.9.2011 Kansainvälistymismahdollisuudet

Lisätiedot

Erasmus-vaihto. Riitta Kataja, lähtevät opiskelijat Henna Rannanpää, saapuvat opiskelijat

Erasmus-vaihto. Riitta Kataja, lähtevät opiskelijat Henna Rannanpää, saapuvat opiskelijat Erasmus-vaihto Riitta Kataja, lähtevät opiskelijat Henna Rannanpää, saapuvat opiskelijat Riitta Kataja - koulutussuunnittelija - study.humanities@oulu.fi - huone KE217 (G2-ovi, 2 krs. Opintokatu), puh.

Lisätiedot

PYO:n ERASMUS-VAIHDOT lv 2013-2014

PYO:n ERASMUS-VAIHDOT lv 2013-2014 PYO:n ERASMUS-VAIHDOT lv 2013-2014 OHJEITA VAIHTOON EUROOPPAAN HALUAVALLE Marita Puikkonen 18.2.2013 Vaihda maisemaa! Kuka voi lähteä vaihtoon? Erityistä: Tuotantoteknologian opintosuunta / Vuoriteollisuus

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opiskelijavaihdon periaatteet 1 (6) Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad Info 20.4.2017 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään vapaasti valittaviin

Lisätiedot

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Va Opiskelijavaihdon periaatteet 1 (6) Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

Miksi maailmalle? Kansainvälistyminen Jyväskylän yliopistossa. syventämään oman alan tuntemusta ja laajentamaan omaa kurssivalikoimaa

Miksi maailmalle? Kansainvälistyminen Jyväskylän yliopistossa. syventämään oman alan tuntemusta ja laajentamaan omaa kurssivalikoimaa Miksi maailmalle? syventämään oman alan tuntemusta ja laajentamaan omaa kurssivalikoimaa kehittämään käytännön kielitaitoa Kansainvälistyminen Jyväskylän yliopistossa hankkimaan uusia ajattelutapoja ja

Lisätiedot

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut Kuka voi lähteä vaihtoon? Vaihtoon voi lähteä kaikista kauppatieteiden kandidaatin ohjelman erikoistumisalueista

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

VAIHTOPAIKKAKATALOGI

VAIHTOPAIKKAKATALOGI VAIHTOPAIKKAKATALOGI Perustieteiden korkeakoulun ja tutkinto-ohjelmien omat paikat sekä tekniikan alan kaikille avoimet paikat päivitetty 21.1.2013 /MD ERASMUS NORDTEK HAKUOHJEITA JA LISÄTIETOJA Erasmus-sopimuksia

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON POHJOLAAN

OPISKELIJAVAIHTOON POHJOLAAN OPISKELIJAVAIHTOON POHJOLAAN VAIHTOEHTONA POHJOLA ALTERNATIV NORDEN 14.11.2014 HEIDI ILOMÄKI & LARS BÄCKMAN Kansainvälisen vaihdon palvelut MIKSI LÄHTISIN? Kielitaito Ulkomaankokemus Itsenäistyminen Uusia

Lisätiedot

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015 Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015 Kuka voi lähteä vaihtoon? Vaihtoon voi lähteä kaikista kauppatieteiden kandidaatin ohjelman erikoistumisalueista

Lisätiedot

Erasmus-opiskelijavaihto ja -harjoittelu

Erasmus-opiskelijavaihto ja -harjoittelu Erasmus-opiskelijavaihto ja -harjoittelu Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III Mira Pihlström opintosihteeri (kansainväliset asiat) Erasmus-opiskelijavaihto yksiköllä yli 70

Lisätiedot

Kansainvälistyminen Jyväskylän yliopistossa

Kansainvälistyminen Jyväskylän yliopistossa Kansainvälistyminen Jyväskylän yliopistossa Kansainväliset palvelut www.jyu.fi/intl + Anna-Maria Strengell Kielten laitos Helmikuu 2015 Miksi maailmalle? syventämään oman alan tuntemusta ja laajentamaan

Lisätiedot

ERASMUS-VAIHTOINFO lv. 2015-2016 vaihtoihin

ERASMUS-VAIHTOINFO lv. 2015-2016 vaihtoihin Vaihda maisemaa! -tapahtuma 22.1.2105 ERASMUS-VAIHTOINFO lv. 2015-2016 vaihtoihin OHJEITA VAIHTOON EUROOPPAAN HALUAVALLE KO102 Marita Puikkonen 22.1.2015 Vaihda maisemaa! ERASMUS+ Haluaisitko lähteä opiskelemaan

Lisätiedot

PYO:n ERASMUS-VAIHDOT lv. 2013-2014

PYO:n ERASMUS-VAIHDOT lv. 2013-2014 PYO:n ERASMUS-VAIHDOT lv. 2013-2014 OHJEITA VAIHTOON EUROOPPAAN HALUAVALLE Marita Puikkonen 18.2.2013 / 15.8.2013 Vaihda maisemaa! Kuka voi lähteä vaihtoon? Erityistä: Tuotantoteknologian opintosuunta

Lisätiedot

PYO:n ERASMUS-VAIHDOT lv. 2013-2014

PYO:n ERASMUS-VAIHDOT lv. 2013-2014 PYO:n ERASMUS-VAIHDOT lv. 2013-2014 OHJEITA VAIHTOON EUROOPPAAN HALUAVALLE Marita Puikkonen 18.2.2013 / 15.8.2013 Vaihda maisemaa! Kuka voi lähteä vaihtoon? Erityistä: Rikastustekniikka tai Tuotantoteknologian

Lisätiedot

Opiskelijavaihto ja ulkomainen työharjoittelu. Kansainväliset palvelut 26.9.2012

Opiskelijavaihto ja ulkomainen työharjoittelu. Kansainväliset palvelut 26.9.2012 Opiskelijavaihto ja ulkomainen työharjoittelu Kansainväliset palvelut 26.9.2012 Opiskelijavaihdon edellytykset 1 tutkinto-opinto-oikeus JY:ssa riittävät pohjaopinnot; vaihtoon lähtiessä tulee olla suoritettu

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS TUTKINNOISSA

KANSAINVÄLISYYS TUTKINNOISSA 1 KANSAINVÄLISYYS TUTKINNOISSA SOSIAALITIETEET JA SOSIAALITYÖ UUSIEN OPISKELIJOIDEN JOHDANTOKURSSI 2015 LÄHTEVIEN TIIMI HELI RAHKO & ANNUKKA VÄRE 2 OPINTOJEN KV-OSIO Opiskelijavaihto Harjoittelijavaihto

Lisätiedot

Kansainvälinen opiskelijavaihto 17.11.2011

Kansainvälinen opiskelijavaihto 17.11.2011 Yleisiä periaatteita Valmistelut Erasmus-kohteet Muut ohjelmat Aikatauluja Kansainvälinen opiskelijavaihto 17.11.2011 Hakeminen ja jatkovaiheet Stipendit Kv. opiskelijapalvelut Lisätietoja Miksi lähteä,

Lisätiedot

VAIHTO-INFO. Minna Nousiainen, International Coordinator Kasvatustieteiden tiedekunta

VAIHTO-INFO. Minna Nousiainen, International Coordinator Kasvatustieteiden tiedekunta VAIHTO-INFO Minna Nousiainen, International Coordinator minna.nousiainen@ulapland.fi Kasvatustieteiden tiedekunta MISTÄ ALOITAN? Tutustu tutkintorakenteeseesi ja opinto-oppaaseen Tarkista opintosuoritusotteesi:

Lisätiedot

M A A I L M A A V O I N N A KV-opiskelijavaihto, Kaisa Nikku, KV-Palvelut

M A A I L M A A V O I N N A KV-opiskelijavaihto, Kaisa Nikku, KV-Palvelut M A A I L M A A V O I N N A, Kaisa Nikku, KV-Palvelut MAAILMALLE! Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Viro, Latvia, Liettua, Iso-Britannia, Saksa, Hollanti, Belgia, Ranska, Itävalta, Liechtenstein, Sveitsi,

Lisätiedot

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, 2014 Maailmalle - nyt! Opiskelu ulkomailla 2 Ensin

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat Master s Programme in Information Networks

Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat Master s Programme in Information Networks Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat Master s Programme in Information Networks Infotilaisuus 4.12.2014 DI-tutkinnonuudistuksen aikataulu Uudet DI-ohjelmat aloittavat 1.8.2015 Vanha tutkinto valmiiksi

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Erasmus-opiskelijavaihto. Tampereen yliopisto Kansainvälisen koulutuksen keskus Noora Maja

Erasmus-opiskelijavaihto. Tampereen yliopisto Kansainvälisen koulutuksen keskus Noora Maja Erasmus-opiskelijavaihto Tampereen yliopisto Kansainvälisen koulutuksen keskus Noora Maja erasmus@uta.fi Infotilaisuuden aiheet Erasmus-opiskelijavaihto ja haku vaihtoon Erasmus-harjoittelijavaihto Kansainvälistymiskokonaisuus

Lisätiedot

VAIHTOON KTK

VAIHTOON KTK VAIHTOON 2016-2017 KTK 17.11.2015 Päivi Martin, International Coordinator paivi.martin@ulapland.fi MISTÄ ALOITAN? Tutustu tutkintorakenteeseesi ja opinto-oppaaseen Tarkista opintosuoritusotteesi: mitä

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat / Teknillinen fysiikka ja matematiikka. Infotilaisuus

Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat / Teknillinen fysiikka ja matematiikka. Infotilaisuus Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat / Teknillinen fysiikka ja matematiikka Infotilaisuus 10.11.2014 DI-tutkinnonuudistuksen aikataulu Uudet DI-ohjelmat aloittavat 1.8.2015 Vanha tutkinto valmiiksi 31.10.2016

Lisätiedot

1+1 = 2? 1+1 = 1? 1+1 = 3? Kaksoistutkinnosta yhteistutkintotodistukseen?

1+1 = 2? 1+1 = 1? 1+1 = 3? Kaksoistutkinnosta yhteistutkintotodistukseen? 1+1 = 2? 1+1 = 1? 1+1 = 3? Kaksoistutkinnosta yhteistutkintotodistukseen? 04052014 Eija Kujanpää Kaksoistutkinto-ohjelmat: opiskelija hyödyt ja haasteet? * Mahdollisuus hankkia tietyn alan substanssiosaamista

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025 TraiNet-kyselyyn vastanneet. Työskentelen, toimin yrittäjänä tai opiskelen: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lisätiedot

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina 8.2.2011 8.2.2011 1 Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Kielitaito kehittyy Kulttuuri tutuksi Kontakteja & verkostoja

Lisätiedot

VAIHTOPAIKKAKATALOGI

VAIHTOPAIKKAKATALOGI VAIHTOPAIKKAKATALOGI Perustieteiden korkeakoulun ja tutkinto-ohjelmien omat paikat sekä tekniikan alan kaikille avoimet paikat päivitetty 18.10.2011 ERASMUS NORDTEK HAKUAJAT 1.2. - 1.3.2012 Vaihtoon lukuvuonna

Lisätiedot

MITEN VALITSEN VAIHTOKOHTEEN? INFO

MITEN VALITSEN VAIHTOKOHTEEN? INFO MITEN VALITSEN VAIHTOKOHTEEN? INFO Helsingin yliopiston liikkuvuuspalvelut Täydennyshaku Erasmus-, Nordlys- ja Nordplus-vaihtokohteet Syksy 2017 07/09/2017 1 TILAISUUDEN RUNKO Miksi ja milloin vaihtoon?

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11. KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.2012 1 DOUBLE DEGREE-TUTKINNOT kansainvälinen kaksoistutkinto kahden

Lisätiedot

Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään. Kv-kevätpäivät Sessio D5 13.5.2014

Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään. Kv-kevätpäivät Sessio D5 13.5.2014 Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään Kv-kevätpäivät Sessio D5 13.5.2014 1 Opintopolun aikainen kannustus kansainvälistymiseen Fukseille johdantokurssilla Kansainvälistyminen opiskeluaikana

Lisätiedot

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto-ohjelmat Virkamiesvaihto-ohjelmat tukevat valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön

Lisätiedot

VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013

VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013 VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013 Anastasia McAvennie Admissions Office / Hakutoimisto Puh. 044 7101 229 admissions@kajak.fi hakutoimisto@kajak.fi anastasia.mcavennie@kajak.fi 1 Tilastotiedot:

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

MITEN VALITA VAIHTOKOHDE? -INFOTILAISUUS

MITEN VALITA VAIHTOKOHDE? -INFOTILAISUUS MITEN VALITA VAIHTOKOHDE? -INFOTILAISUUS Helsingin yliopiston liikkuvuuspalvelut Haku opiskelijavaihtoon EU-/ETA-alueen ulkopuolelle 2.11.2017 2/11/2017 1 TILAISUUDEN RUNKO Miksi ja milloin vaihtoon? Mitä

Lisätiedot

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) TAMPEREEN YLIOPISTO Saapunut Opinto ja kansainvälisten asiain osasto Päätöksen pvm 33014 Tampereen yliopisto Myönnetään euroa OPISKELIJOIDEN MATKA APURAHAHAKEMUS HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet

Lisätiedot

Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012

Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 27.1.2012 1 Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Kielitaito kehittyy Kulttuuri tutuksi Kontakteja & verkostoja Kansainvälistä kokemusta

Lisätiedot

Työharjoittelu ulkomailla. www.jyu.fi/tep

Työharjoittelu ulkomailla. www.jyu.fi/tep Työharjoittelu ulkomailla www.jyu.fi/tep Ohjelmassa tänään Rhodesnow harjoittelupaikat Työharjoitteluohjelmat ja harjoittelupaikan haku Annamari Rovamo & Muru Linjala Työelämäpalveluista Aiesec-harjoittelu

Lisätiedot

Kahdenvälinen opiskelijavaihto Pohjois-Amerikkaan, BCI-vaihto Quebeciin sekä ISEP- ja north2north-vaihdot

Kahdenvälinen opiskelijavaihto Pohjois-Amerikkaan, BCI-vaihto Quebeciin sekä ISEP- ja north2north-vaihdot Kahdenvälinen opiskelijavaihto Pohjois-Amerikkaan, BCI-vaihto Quebeciin sekä ISEP- ja north2north-vaihdot 2018-2019 Hanna-Kaisa Autio, Päätalo A109 Leena Uski, Päätalo A114 Lukuvuoden 2017-2018 ensimmäinen

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Suuntaa uralle! CIMO ja suomalaiset maailmalla. CIMO l Kansainvälinen harjoittelu. Kuvat ja teksti: Jaana Mutanen 15.3.2013

Suuntaa uralle! CIMO ja suomalaiset maailmalla. CIMO l Kansainvälinen harjoittelu. Kuvat ja teksti: Jaana Mutanen 15.3.2013 CIMO ja suomalaiset maailmalla Kuvat ja teksti: Jaana Mutanen Mitä ominaisuuksia kansainvälisessä työssä tarvitaan? CIMOn harjoitteluohjelmat CIMOn harjoitteluohjelmat Opiskelijoille ja vastavalmistuneille,

Lisätiedot

Opiskelijoiden vaihto-opiskelun nettisivu: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/vaihto-opiskelu/

Opiskelijoiden vaihto-opiskelun nettisivu: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/vaihto-opiskelu/ RECRUITMENT, ADMISSIONS AND INTERNATIONAL SERVICES HAKUKUULUTUS OPISKELIJAVAIHTOON Oulun yliopiston kansainvälisissä palveluissa on haettavana vaihtopaikkoja seuraavien ohjelmien kautta: kansainvälisten

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Lukukausimaksukokeilu Aalto-yliopistossa

Lukukausimaksukokeilu Aalto-yliopistossa Lukukausimaksukokeilu Aalto-yliopistossa Lukukausimaksut ja apuraha-asiat käytännön kokemuksia Eva-Lena Wakonen Suunnittelija Lukukausimaksukokeilu Maksukokeilu Koulutusohjelmissa sekä maksavia opiskelijoita

Lisätiedot

Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille. Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille. Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Kansainvälistyminen Jyväskylän yliopistossa

Kansainvälistyminen Jyväskylän yliopistossa Kansainvälistyminen Jyväskylän yliopistossa Kansainväliset palvelut www.jyu.fi/intl + Anna-Maria Strengell Kielten laitos Helmikuu 2016 Miksi maailmalle? syventämään oman alan tuntemusta ja laajentamaan

Lisätiedot

Ulkomaan vaihto-opinnot

Ulkomaan vaihto-opinnot Info 20.4.2017 Ulkomaan vaihto-opinnot LUT School of Business and Management Kauppatieteiden koulutusohjelma Kaija Huotari Opintojen ohjaaja Vaihto-opinnot kauppatieteiden koulutusohjelmassa Suosittelemme

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Kansainväliset opiskelijat Tampereen yliopistossa. Kaisa Kurki Kansainväliset asiat

Kansainväliset opiskelijat Tampereen yliopistossa. Kaisa Kurki Kansainväliset asiat Kansainväliset opiskelijat Tampereen yliopistossa Kaisa Kurki Kansainväliset asiat VAIHTO OPISKELIJAT (Exchange students) Saapuvat vaihto ohjelmien tai sopimusten kautta Yksiköiden hallinnoimat vaihdot:

Lisätiedot

Bridge Builders Guiding and Educating as Cross Cultural Engagement

Bridge Builders Guiding and Educating as Cross Cultural Engagement Bridge Builders Guiding and Educating as Cross Cultural Engagement HAKULOMAKE KANSAINVÄLISIIN VAIHTOIHIN PALAUTA LOMAKE OMAN OPPILAITOKSESI KV-VASTAAVALLE MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ * Täytä hakulomake selkeällä

Lisätiedot

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan 1 (6) International Master in Management of IT Alankomaat 1 5 5 5 6 Australia 1 1 Belgia 1 1 Intia 2 1 Japani 1 Kiina 2 2 2 2 1 1 3 Kolumbia 1 Libanon 1 Norja 1 Papua-Uusi-Guinea 1 Portugali 1 Puola 1

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

146 27% % % % 100% 22% 75 25% 73 24% Kolmannen vuoden opiskelijat

146 27% % % % 100% 22% 75 25% 73 24% Kolmannen vuoden opiskelijat Tampereen yliopisto / Opintopalvelut 22.5.2012 Ulkomailla opiskelu ja harjoittelu,, &. Lopussa 2012 erilliskysymykset. Osallistuminen opiskeluun tai -harjoitteluun ulkomailla 180 11 2 146 27% 80 1 Olen

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

MITEN VALITA VAIHTOKOHDE? -INFOTILAISUUS

MITEN VALITA VAIHTOKOHDE? -INFOTILAISUUS MITEN VALITA VAIHTOKOHDE? -INFOTILAISUUS Helsingin yliopiston liikkuvuuspalvelut Haku opiskelijavaihtoon 25.1.2018 25/01/2018 1 STUDENT VIEW: HTTP://PRESEMO.HELSINKI.FI/VAIHTOI NFO2017KUMPULA/ 25/01/2018

Lisätiedot

Kansainvälisen vaihdon info Ohjelma

Kansainvälisen vaihdon info Ohjelma Kansainvälisen vaihdon info 11.12.2013 Ohjelma Tervetuloa kv-infoon Lars Bäckman: kv-vaihdon mahdollisuudet HY:ssä Mia Kotilainen: laitoksen Erasmus-vaihtokohteet Pia Fagerström: Erasmus-vaihtokokemuksia

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

MITEN VALITA VAIHTOKOHDE? -INFOTILAISUUS

MITEN VALITA VAIHTOKOHDE? -INFOTILAISUUS MITEN VALITA VAIHTOKOHDE? -INFOTILAISUUS Helsingin yliopiston liikkuvuuspalvelut Haku opiskelijavaihtoon 22.1.2018 23/01/2018 1 STUDENT VIEW: HTTP://PRESEMO.HELSINKI.FI/VAI HTOINFO2018 Presentation Name

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Opiskelemaan Saksaan. 19.5.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Saksan liittotasavallan suurlähetystö

Opiskelemaan Saksaan. 19.5.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Saksan liittotasavallan suurlähetystö Opiskelemaan Saksaan 19.5.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Saksan liittotasavallan suurlähetystö OPISKELEMAAN SAKSAAN 2 Saksa on suosittu kohdemaa perinteikäs yliopistomaa

Lisätiedot

UEF Cross-Border Network

UEF Cross-Border Network FIRST-koordinaattorikokous CIMO 21.11.2011 FIRST-verkoston kokemuksia yhteistyöstä: UEF Cross-Border Network Merja Kuokkanen/Itä-Suomen yliopisto Verkoston toimijat Koordinaattori 1.1.2010 alkaen Itä-Suomen

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 29.3.216 Tilasto- ja tietovarastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 215 1 Milj. euroa (vuoden 215 rahana)

Lisätiedot

Harjoittelu kehitysyhteistyötehtävissä ja kehitys- tai kehittyvissä maissa

Harjoittelu kehitysyhteistyötehtävissä ja kehitys- tai kehittyvissä maissa Harjoittelu kehitysyhteistyötehtävissä ja kehitys- tai kehittyvissä maissa ma 21.5.2012 klo. 14.45-15.30 Tarja Nousiainen CIMO tarja.nousiainen@cimo.fi p. 0295 338 609 Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden

Lisätiedot

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät ( ) Keskihajonta Kansallinen keskiarvo Hongkong 571 (61) h Venäjä 568 (66) h Suomi 568 (64) h Singapore 567 (80) h Pohjois-Irlanti 558 (76) h Yhdysvallat

Lisätiedot

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto-ohjelmat tukevat valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön kehittämistä. Kansainvälisen

Lisätiedot

Vaihto-oppilaaksi voit lähteä jo lukioaikana tai ammattioppilaitoksesta.

Vaihto-oppilaaksi voit lähteä jo lukioaikana tai ammattioppilaitoksesta. Maailmalle nyt! Löydä oma suuntasi Maailma on täynnä mahdollisuuksia! Voit lähteä ulkomaille opiskelemaan, työharjoitteluun, vapaaehtoistyöhön, töihin tai muuten hankkimaan uusia kokemuksia. Vaihto-oppilaaksi

Lisätiedot

Tohtoriopiskelu vaihdossa/ulkomailla

Tohtoriopiskelu vaihdossa/ulkomailla Tohtoriopiskelu vaihdossa/ulkomailla Laura Lalu (laura.lalu@uta.fi) Kansainvälisten asioiden koordinaattori Tampereen yliopisto/päätalo A120 22.1.2015 Ulkomailla opiskelun hyödyt Akateeminen hyöty Uusia

Lisätiedot

Maahanmuutto Opiskelu

Maahanmuutto Opiskelu - Yliopisto Haluaisin hakea yliopistoon. Kerrot, että haluat hakea yliopistoon Haluan hakea. Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan kandidaatin ohjelmaan jatko-opintoihin tohtorin ohjelmaan

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin?

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Opintotutorit Marja Elonheimo ja Salla Mäkinen Opintotutor-biz@aalto.fi Vastaanotto tiistaisin klo 12-13 BIZ Opiskelijapalvelut, U-249 Tiistai 6.9.2016 Oletko muistanut

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Maailman valutuotanto

Maailman valutuotanto Maailman valutuotanto Yhteenveto Modern Castings-lehden ja American Foundry Society (AFS) - yhdistyksen tilastoimista luvuista vuosilta 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Tuula Höök 9.9.2014 Tilastoinnissa

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

Opiskelemaan Venäjälle

Opiskelemaan Venäjälle Opiskelemaan Venäjälle infotilaisuus 20.10.2011 klo 15:00-17:00 Puhujina: Veronika Koltunova Pietarin valtionyliopiston kansainväliseltä osastolta kertoo opiskelusta lähinnä Pietarin valtionyliopistossa.

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot