zawamilanorennesdarmstadtkölnba rcelonatallinnantwerpenzürichkarls

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "zawamilanorennesdarmstadtkölnba rcelonatallinnantwerpenzürichkarls"

Transkriptio

1 TorinoBraunschweigParisBerlinAnka razürichstockholmprahamonterreyd aejeonclausthalaachenoslolisboazar agozacranfieldlausannemadridwars KANSAINVÄLINEN OPISKELU zawamilanorennesdarmstadtkölnba OPAS OPETTAJATUUTORILLE rcelonatallinnantwerpenzürichkarls Mirja Nissinen, kv-projektisihteeri, IL-tiedekunta ruhenapolipaderborndelftbilbaomün chenpaviakocaelhannovergrenoblev ilniusglasgowulmtartustuttgartbolo gnaeindhovenlouvainreimsbrnotw entebremengöteborgprahatorinobr aunschweigparisberlinankarazürich StockholmPrahaMonterreyDaejeonCl austhalaachenoslolisboazaragozacr anfieldlausannemadridwarszawamil anorennesdarmstadtkölnbarcelona TallinnAntwerpenZürichKarlsruheNa

2 Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana ja pikaoppaana kansainvälisen opiskelun asioihin. Voit käyttää tätä opasta apuna omassa työssäsi, kun tutustut itse kansainväliseen opiskeluun ja ohjaat opiskelijoita. Voit tarkistaa tästä oppaasta nopeasti asioita, joita opiskelija saattaa kysyä. Huomaa kuitenkin, että ajankohtaisin tieto ja lisätiedot löytyvät aina netistä, Kansainvälisten opiskelijapalveluiden Tietotorilta tai tiedekunnan kv projektisihteeriltä: Tiedekunnan Kansainvälinen opiskelu sivusto: > TKK:n kv palveluiden verkkosivut: > Kv projektisihteeri huone C112 (T talo) il (09) Tietotori huone Y249 (päärakennuksen 2. krs) kv (09) Oppaasta löytyy tietoa seuraavista asioista: Kansainvälinen opiskelu mitä se on?... 3 Miksi kannattaa lähteä opiskelemaan ulkomaille?... 3 Ulkomailla opiskelun kustannukset ja rahoitus... 3 Ulkomaisten korkeakouluopintojen hyväksilukeminen... 4 Vaihto-opiskelusuunnitelma... 5 Mihin kurssit voi tutkinnossa sijoittaa?... 5 Vaihto-opiskelu... 5 Yleistä... 5 Vaihdon suunnittelu... 6 Vaihtokohteen valinta... 6 Hakuajat... 7 Hakemusten täyttäminen ja palautus... 8 Kansainväliset pääaineohjelmat... 8 EURECOM... 8 FIF Framtidens Industriföretag... 8 Kansainväliset kaksoistutkinto-ohjelmat... 9 NordSecMob... 9 Cluster Dual Master... 9 UC3M Double Degree Kaksoistutkinto-ohjelma T.I.M.E Kesäopiskelu ulkomailla Harjoittelu ulkomailla Diplomityö ulkomailla Kotikansainvälistyminen... 12

3 Tavoite 1: Jokainen opiskelija kansainvälistyy jollakin tavalla opintojensa aikana. Kansainvälisyys ei kuitenkaan tarkoita vain ulkomaille matkustamista kansainvälisyys on ajattelutapa. Tavoite 2: Kansainvälisyys on luonnollinen osa opiskelua. Kansainvälinen opiskelu mitä se on? Vaihto opiskelu: opiskelija suorittaa tutkintoon sopivia kursseja tai opintokokonaisuuksia ulkomaisessa yliopistossa Kansainväliset pääaineohjelmat: opiskelija suorittaa valmiin pääainekokonaisuuden kokonaan tai osittain ulkomailla (mahdollista tietotekniikan ja tuotantotalouden tutkinto ohjelmissa) Kansainväliset kaksoistutkinto ohjelmat: opiskelija tekee esim. maisteriopinnot kahden yliopiston yhteistyöohjelmassa ja saa tutkintotodistuksen molemmista; opintoaika ei välttämättä pitene mutta hyöty on moninkertainen Kansainväliset Master ohjelmat: opiskelija opiskelee englanniksi kansainvälisessä porukassa Kesäopiskelu ulkomailla: opiskelija opiskelee kesällä ulkomailla kansainvälisessä kesäkoulussa tai kurssilla Harjoittelu ulkomailla: opiskelija saa arvokasta työkokemusta monikulttuurisessa ympäristössä Diplomityö ulkomailla: opiskelija tekee diplomityön ulkomaisessa yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa tai esimerkiksi yrityksessä tai tutkimuslaitoksessa Kotikansainvälistyminen: jos opiskelija ei syystä tai toisesta voi lähteä ulkomaille, hän voi pitää yllä kansainvälistä henkeä kotona Suomessa esim. toimimalla kv ISOna tai opiskelemalla kieliä 3 Miksi kannattaa lähteä opiskelemaan ulkomaille? Opintopisteitä Kursseja, joita ei TKK:lta saa! Kielitaitoa Kansainvälistä kokemusta Parantaa kilpailukykyä työmarkkinoilla Eväitä opiskeluun ja itse elämään Vaihtelua rutiineihin Uusia kavereita ympäri maailman Helppo ja edullinen tapa tutustua eri kulttuureihin, kieliin ja opintoihin Hyvä keino verkostoitua oman alan toimijoiden kanssa Ulkomailla opiskelun kustannukset ja rahoitus Ulkomailla opiskelu ei välttämättä tule kalliimmaksi kuin saman ajan viettäminen Suomessa. Joissakin kohteissa eläminen on jopa edullisempaa kuin Suomessa. Vaihto opiskelun kustannukset vaihtelevat paljon kohdemaasta ja yliopistosta riippuen. Tavallisten asumisja elinkustannusten lisäksi kustannuksia aiheuttavat lähinnä matkat, vakuutukset, oppimateriaali sekä mahdolliset lukukausimaksut.

4 Ulkomailla opiskeluun on mahdollista saada opintotukea normaalein ehdoin ulkomaan opintotuki koostuu opintorahasta (298 /kk), ulkomaan asumislisästä (210 /kk) ja mahdollisesta opintolainasta (440 /kk) () TKK:n opiskelijavaihdon apurahaa apurahan määrä on 1200 /lukukausi ja 2200 /lukuvuosi () TKY:n stipendin jonkin säätiön, järjestön tai rahaston myöntämän apurahan Lisäksi voi saada lukukausimaksutukea jos vaihtokohteessa joutuu maksamaan lukukausimaksun TKK:n myöntämä tuki on 50 % opiskelijalta peritystä lukukausimaksusta mutta kuitenkin korkeintaan 2000 /lukukausi Erasmus kielikurssiapurahan jos osallistuu ennen Erasmus vaihdon tai harjoittelun alkua intensiiviselle EILCkielivalmennuskurssille kohdemaassa EILC kursseja järjestetään Euroopan harvinaisemmissa kielissä vaihdon kohdemaassa kurssi on maksuton, oleskelukulut opiskelija maksaa itse apurahan määrä on 400 TKK:n vaihtopaikan ja apurahan saaminen edellyttää hakuhetkellä 1) vähintään 60 op:n opintoja TKK:lla 2) opintosuoritusotteessa arvosanojen painotettua keskiarvoa 2,0. Suoraan ylempään tutkinto ohjelmaan valituilta edellytetään hakuhetkellä 1) vähintään puolen vuoden läsnäoloa TKK:lla (kuluvaa lukukautta ei lasketa) 2) 30 op:n opintoja TKK:lla 3) arvosanojen painotettua keskiarvoa 2,0. Kaukokohteisiin hakijoilta edellytetään tunnuslukua, joka on vähintään 50. (Tunnusluvun laskeminen: opintopisteet / läsnäololukukaudet [pois lukien kuluva lukukausi] * arvosanojen painotettu keskiarvo.) TKK:n opiskelijavaihdon apuraha myönnetään automaattisesti kaikille TKK:n kautta vaihtoopiskelupaikan saaneille opiskelijoille. Myös free moverit voivat saada TKK:n opiskelijavaihdon apurahan. 4 Tarkempia tietoja TKK:n apurahoista ja muista rahoitusmahdollisuuksista löytyy TKK:n kv palveluiden verkkosivuilta. Ulkomaisten korkeakouluopintojen hyväksilukeminen Tutkintosäännön ( ) mukaan opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan vastaavia opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla. Vaihto opiskelun perusperiaatteisiin kuuluu, että kaikki vaihtoyliopistossa suoritettavat opinnot luetaan hyväksi TKK:lla suoritettavaan tutkintoon. Ennen ulkomaille lähtöä opiskelijan on tehtävä vaihtoopiskelusuunnitelma, joka hyväksytetään professorilla.

5 Vaihto-opiskelusuunnitelma Opiskelijan on itse tehtävä jo hakuvaiheessa vaihto opiskelusuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan ulkomailla suoritettavat opinnot, jotka halutaan sisällyttää TKK:lla suoritettavaan tutkintoon. Suunnitelma hyväksytetään pää tai sivuaineen professorilla. Myös muutokset vaihto opiskelusuunnitelmaan kannattaa hyväksyttää. Tarkoitus on tutustuttaa opiskelija vaihtokohteen opetustarjontaan sekä varmistaa, että opiskelija saa palattuaan kaikki ulkomailla suorittamansa kurssit hyväksiluettua TKK:n tutkintoon. Ulkomailla suoritettavat opinnot tulee sisällyttää myös HOPSiin. Apua suunnitelman laatimiseen voi ja kannattaa kysyä esim. suunnittelijoilta ja professoreilta. Apua kurssitietojen löytämiseen netistä voi pyytää tiedekunnan kv projektisihteeriltä (il 5 Mihin kurssit voi tutkinnossa sijoittaa? Ulkomaisissa yliopistoissa suoritettavat opinnot voi sisällyttää pää tai sivuaineen opintoihin > ko. moduulista vastaava professori hyväksyy erikoismoduuli C:hen > pääaineen professori hyväksyy (käytäntö voi vaihdella tutkinto ohjelmittain) vapaasti valittaviin opintoihin > kanslia merkitsee opintorekisteriin tai niillä voi korvata pää tai sivuaineen vastaavia kursseja > korvaamisesta tulee sopia ao. kurssin vastuuopettajan kanssa. Lisäohjeita opintojen hyväksilukemisesta tutkintoon voi kysyä oman tutkinto ohjelman kansliasta. Vaihto-opiskelu Yleistä Vaihto opiskelijaksi voi lähteä sekä kandidaatti, DI että jatko opintojen aikana joko yhdeksi lukukaudeksi tai koko lukuvuodeksi. Tavallisesti on käytössä neljä eri tapaa lähteä opiskelijavaihtoon: 1) vaihto ohjelmat, kuten Erasmus (Euroopan kohteet) ja Nordtek (Pohjoismaat) 2) nk. bilateraaliset eli kahdenväliset sopimukset (Venäjä, kaukokohteet) 3) erilaiset vaihto opiskeluverkostot, kuten GE4 verkosto (Aasia, Pohjois ja Latinalainen Amerikka), ISEPverkosto (Aasia, Pohjois ja Latinalainen Amerikka) ja Magalhães verkosto (Latinalainen Amerikka). 4) free mover eli opiskelija hankkii vaihto opiskelupaikan itse. Tavallisen vaihto opiskelun lisäksi muita käteviä tapoja opiskella ulkomailla puoli vuotta, vuosi tai jopa kaksikin ovat kansainväliset pääaineohjelmat, joissa joko koko pääaine tai osa siitä opiskellaan ulkomailla, sekä kansainväliset kaksoistutkinto ohjelmat, joissa opiskelija suorittaa esim. maisteriopinnot kahden yliopiston yhteistyöohjelmassa ja saa tutkintotodistuksen molemmista; opintoaika ei välttämättä pitene mutta hyöty on moninkertainen. Pääaineohjelmien ja kaksoistutkinto ohjelmien etu verrattuna tavalliseen

6 vaihto opiskeluun on, että vaihdossa suoritettavat kurssit on määritelty ennalta eli vaihtoon lähtö on todella helppoa. Lisätietoja löytyy myöhemmin tästä oppaasta. Vaihto opiskelua suunnittelevalle voi olla hyötyä myös kansainvälisistä yhteistyöverkostoista. Verkoston parissa voidaan esimerkiksi jakaa ylimääräisiä apurahoja tai järjestää vaihto opiskelijoille omia tapahtumia. Cluster verkostoon kuuluvilla yliopistoilla on myös omia kaksoistutkintoon johtavia yhteistyöohjelmia (Cluster Dual Master). Cluster TKK Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Université catholique de Louvain (UCL) Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) Karlsruhe Institute of Technology (KIT) Technische Universität Darmstadt Kungliga Tekniska högskolan (KTH) Trinity College Dublin Politecnico di Torino (PoliTO) Universidade Técnica de Lisboa (UTL), Instituto Superior Técnico (IST) Nordic Five Tech (N5T) TKK Kunglika Tekniska högskolan (KTH) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Norges teknisk naturvitenskapelige Universitet (NTNU) Chalmers tekniska högskola (CTH) Baltech TKK Tallinn University of Technology (TUT) Kunglika Tekniska högskolan (KTH) Riga Technical University (RTU) Linköpings universitet (LiU) Kaunas University of Technology (KTU) Lunds universitet (LU) Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Vaihto opiskelua suositellaan erityisesti Cluster, N5T ja Baltech verkostoihin kuuluvissa yliopistoissa. Vaihdon suunnittelu Opiskelijan kannattaa aloittaa tiedonhaku ja käytännön järjestelyt ajoissa miettiä, mistä on kiinnostunut, mitä hän haluaa vaihdoltaan ja miksi ottaa huolellisesti selville opiskelun kustannukset sekä rahoitusmahdollisuudet ja laskea vaihtoopiskelun budjetti ottaa selvää asioista, käydä vaihtokohteiden kotisivuilla, lukea opiskelijoiden vaihtoraportteja tarkistaa kavereiden kertomat faktat ja huhupuheet 6 ottaa suunnittelussa huomioon myös lukukausierot (esimerkiksi Saksassa on käytössä talvi ja kesälukukaudet, joiden ajankohdat poikkeavat suomalaisista syys ja kevätlukukausista) Opiskelijavaihtoon lähteminen on aina hyvin omatoiminen prosessi mutta siitä selviää kyllä varmasti! Vaihtokohteen valinta Vaihtopaikkaa valitessa on hyvä ottaa huomioon vaihtokohteen tyyppi. Alla on lyhyesti selitetty, mitä erityyppisissä kohteissa on tarkoitus opiskella ja miten kohteen tyyppi vaikuttaa hakemuksen priorisointiin: 1) Oman tiedekunnan tai tutkinto ohjelman vaihtokohteet: Näissä kohteissa on tarkoitus suorittaa etenkin oman alan opintoja. Opiskelija voi suorittaa myös muita kursseja, mutta hakuvaiheessa

7 kurssivalintojen on oltava pääasiassa omalta alalta. Näihin vaihtopaikkoihin opiskelija on valinnassa etusijalla, jos paikkaa hakee jonkin toisen tiedekunnan tai tutkinto ohjelman opiskelija. 2) Muiden tiedekuntien tai tutkinto ohjelmien vaihtokohteet: Näihin kohteisiin kannattaa hakea erityisesti silloin, kun haluaa opiskella myös sivuaineen opintoja tai muita valinnaisia aineita. Valinnassa etusijalla ovat ko. tiedekunnan tai tutkinto ohjelman opiskelijat. Paikan voivat saada muutkin, jos ko. tiedekunnan tai tutkinto ohjelman omia hakijoita ei ole. 3) TKK:n kaikille avoimet, nk. all kohteet: Näissä kohteissa voi opiskella mitä tahansa omaan tutkintoon sopivaa. Näihin kohteisiin hakiessa opiskelija on muiden hakijoiden kanssa samalla viivalla. Opiskelija voi hakea myös muita kuin oman tutkinto ohjelman vaihtopaikkoja. Kannattaa huomata kuitenkin, että vastaanottava yliopisto määrittelee, voiko kursseja valita muista tiedekunnista tai muilta laitoksilta. Joissakin yliopistoissa opiskelu yli laitos tai tiedekuntarajojen on varsin vapaata, toisissa yliopistoissa kursseja voi ottaa ehkä vain yhdestä tiedekunnasta. Asian voi tarkistaa tarvittaessa esimerkiksi suoraan kohdeyliopistosta. Jos opiskelija tekee kurssivalintoja eri tiedekunnista, on hyvä huomata myös, että joissakin yliopistoissa eri tiedekunnat (tai schoolit) sijaitsevat kaukana toisistaan eri kampuksilla. 7 Vaihtokohteet löytyvät erillisestä tiedekunnan Vaihtopaikkakatalogista sekä netistä. > opiskelu/loyda_oma_kohteesi/vaihtoopiskelukohteet/ Hakuajat Vaihtoon haetaan yleensä jo edellisen lukuvuoden aikana syksyllä tai keväällä. Euroopan kohteisiin ja joskus myös kaukokohteisiin voi nk. toisella hakukierroksella hakea myös vain muutaman kuukauden varoitusajalla. TKK:n opiskelijavaihtohaku on pääsääntöisesti kolme kertaa vuodessa: syyskuussa, marraskuussa ja helmikuussa. Seuraavat hakuajat: Vaihtoon keväällä 2010 Eurooppa (Erasmus), Etelä Korea: KAIST, Kiina: SWUFE ja Peking University, School of Electronics Engineering & Computer Science (kevään 2009 hausta vapaaksi jääneet kevät ja kesälukukauden 2010 paikat) Pohjoismaat (Nordtek) Intia Vaihtoon lukuvuonna Japani GE4 verkosto: Aasia, Pohjois ja Latinalainen Amerikka ISEP ohjelma: Aasia, Pohjois ja Latinalainen Amerikka Vaihtoon lukuvuonna Eurooppa (Erasmus päähaku) ja Venäjä Pohjoismaat (Nordtek) Etelä Korea, Hongkong, Kiina, Singapore, Taiwan, Thaimaa Yhdysvallat, Kanada Meksiko Magalhães verkosto: Chile, Brasilia, Meksiko Tarkista hakuajat ja hakukohteet kv palveluiden verkkosivuilta.

8 Hakemusten täyttäminen ja palautus Pääsääntöisesti hakemukseen tarvitaan seuraavat asiakirjat: 1) TKK:n opiskelijavaihdon hakulomake 2) vaihto opiskelusuunnitelma 3) kielitodistus 4) englanninkielinen virallinen opintorekisteriote 5) muut mahdolliset liitteet Tämä on pääsääntö. Opiskelijan tulee tarkistaa TKK:n kv palveluiden vaihtokohdekohtaisista hakuohjeista, mitä kaikkia liitteitä hän tarvitsee omaan hakemukseensa. Tiedekunnan Kansainvälinen opiskelu sivustolla kohdassa Hakuprosessi Step by Step on selitetty tarkasti, miten hakemus täytetään ja palautetaan. Opiskelijan kannattaa seurata näitä ohjeita. > opiskelu/hae_vaihtoon/index/ Kansainväliset pääaineohjelmat EURECOM Communications Systems pääainekokonaisuus englanniksi Ranskan Rivieralla Sopii mm. tietotekniikan opiskelijoille Opiskelua kaksi lukukautta (kevät + syksy) Toisena keväänä diplomityö jossakin EURECOMin yhteistyöyrityksessä tai tutkimuslaitoksessa tai itse hankitussa diplomityöpaikassa Haku päättyy vuosittain lokakuun lopussa Lisätietoja tiedekunnan Kansainvälinen opiskelu sivustolla FIF Framtidens Industriföretag 8 Yhteispohjoismainen, poikkitieteellinen DI tutkinnon pääainekokonaisuus Sopii mm. tietotekniikan ja tuotantotalouden opiskelijoille Ohjelman tavoitteena antaa opiskelijoille kuva menestyksekkään teollisuusyrityksen toiminnasta Opiskelukielet ruotsi ja englanti Kevätlukukausi Ruotsissa tai Norjassa KTH (Kungliga Tekniska Högskolan), Tukholma LiTH (Linköpings Tekniska Högskola), Linköping NTNU (Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet), Trondheim Syyslukukausi TKK:lla Haku päättyy vuosittain maaliskuun lopussa Lisätietoja ohjelman omalla kotisivulla >

9 Kansainväliset kaksoistutkinto-ohjelmat Tiedekunnan opiskelijoille sopivia kaksoistutkinto ohjelmia ovat NordSecMob, Cluster Dual Master, UC3M Double Degree sekä T.I.M.E. kaksoistutkinto ohjelmat. Käytännössä NordSecMob, Cluster tai UC3M Double Degree kaksoistutkinnon opiskelu on kuin viettäisi maisteriopintojen aikana vuoden tavallisena vaihto opiskelijana ulkomailla. Etuna on kuitenkin se, että vaihdossa suoritettavat kurssit on määritelty ennalta eli vaihtoon lähtö on todella helppoa ja kaupan päälle saa vielä kaksoistutkinnon. HUOM! NordSecMob ja Cluster yliopistot on hyvä pitää mielessä, vaikka ei olisi kiinnostunut juuri kaksoistutkinnosta. Näissä yliopistoissa on varmuudella tarjolla englanninkielistä opetusta, joten NordSecMob tai Cluster yliopistoon voi hyvin lähteä myös tavallisena vaihto opiskelijana (Nordtek, Erasmus). Näihin yliopistoihin on tiedekuntamme tutkinto ohjelmilla runsaasti vaihtopaikkoja. Lisätietoja NordSecMob ja Cluster yliopistojen englanninkielisestä kurssitarjonnasta ja valmiista kurssipaketeista löytyy tietotekniikan tutkinto ohjelman opinto oppaasta. 9 NordSecMob Tiedekunnan englanninkielinen kaksoistutkinto ohjelma Master's Programme in Security and Mobile Computing Opinnot suoritetaan kahdessa pohjoismaisessa yliopistossa: TKK, Espoo DTU (Danmarks Tekniske Universitet), Lyngby KTH (Kungliga Tekniska högskolan), Tukholma NTNU (Norges teknisk naturvitenskapelige Universitet), Trondheim UT (Tartu Ülikool), Tartto Myös suomalaiset opiskelijat voivat hakea NordSecMobiin! Haku päättyy vuosittain tammi helmikuussa. Tarkista hakuaika ohjelman omalta kotisivulta. > Cluster Dual Master Kaksoistutkinto ohjelma, jossa suoritetaan osa maisteriopinnoista TKK:lla ja osa Clusterpartneriyliopistossa ulkomailla Kaksivaiheinen haku: 1) Haetaan tiedekunnan englanninkieliseen Master ohjelmaan 2) Haetaan Master ohjelman sisällä Cluster kaksoistutkintoohjelmaan Hakuaika Master ohjelmiin päättyy tammi helmikuussa. (Tarkista hakuajat ohjelmien omilta kotisivuilta.) Opinnot Master ohjelmassa alkavat saman vuoden syksyllä, Cluster vaihtoon pääsee halutessaan seuraavan lukuvuoden syksyllä. Tiedekunnan Master ohjelmat, joissa Clustermahdollisuus: Mobile Master's Programme in Mobile Computing Services and Security FAdCo Master's Programme in Foundations of Advanced Computing Macadamia Master's Programme in Machine Learning and Data Mining Myös suomalaiset opiskelijat voivat hakea tiedekunnan englanninkielisiin Master ohjelmiin! Master ohjelmien Cluster partneriyliopistot tällä hetkellä: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Barcelona Universidade Técnica de Lisboa (UTL), Instituto Superior Técnico (IST), Lissabon

10 UC3M Double Degree Tietotekniikan englanninkielisistä Master ohjelmista Master's Programme in Machine Learning and Data Miningilla on lisäksi erillinen kaksoistutkinto eli Double Degree sopimus espanjalaisen yliopiston kanssa: Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), Madrid Myös tässä yliopistossa on varmuudella tarjolla englanninkielistä opetusta, joten sinne voi hyvin lähteä myös tavallisena vaihto opiskelijana (Erasmus). Kaksoistutkinto-ohjelma T.I.M.E Kaksoistutkinto ohjelma, jonka kautta voi hakeutua eurooppalaiseen sopimusyliopistoon kahdeksi vuodeksi opintojen keski tai loppuvaiheilla (yleensä kolmas ja neljäs vuosi) TIME yhteistyötä tukevat Keski Euroopassa monet suuret ja nimekkäät yritykset > työmarkkinat Euroopassa, erityisesti Ranskassa, arvostavat suuresti TIME järjestelmässä opiskelleita Opiskellaan vastaanottavan korkeakoulun opintosuunnitelman mukaisia opintoja vastaanottavan maan kielellä, joskus myös englanniksi Tällä hetkellä TKK:n opiskelijat voivat hakeutua seuraaviin TIME yliopistoihin: École Centrale Paris École Centrale de Nantes École Supérieure d'électricitén (Supélec) Politecnico di Milano Université de Liege Technische Universität München (vain konetekniikan opiskelijoille) TIME opiskelijana opiskelija voi saada TKK:n apurahaa kahdeksi lukuvuodeksi Haku vuosittain helmi maaliskuun normaalissa vaihtohaussa Kesäopiskelu ulkomailla Eri puolilla maailmaa järjestetään kesän mittaan eripituisia kesäkursseja ja kouluja eri aiheista. TKK voi myöntää myös kesäkurssille tai kouluun apurahaa. Kansainvälisistä kesäkursseista ja kouluista ja niihin jaettavista apurahoista tiedotetaan erityisesti TKK:n kv palveluiden verkkosivuilla. 10 Ulkomailla järjestettävät kesäkurssit ja koulut on hyvä mahdollisuus opiskella koko kesä, vaikka ei löydä TKK:lta tarpeeksi sopivia kursseja perehtyä johonkin sellaiseen teemaan, mihin TKK:lla ei välttämättä ole mahdollisuutta syventää osaamista jonkin tutun teeman parissa panostaa myös kielitaidon parantamiseen sekä kansainvälisen suhdeverkoston luomiseen Jos opiskelija suunnittelee lähtevänsä kesäkurssille tai kouluun ulkomaille, hänen kannattaa varmistaa etukäteen, että suoritettavat kurssit voidaan hyväksilukea TKK:lla suoritettavaan tutkintoon. Harjoittelu ulkomailla Harjoittelu ulkomailla on hyvä keino tutustua tekniikan alaan kansainvälisessä ympäristössä ja verkostoitua työelämän tarpeita varten

11 opettaa työskentelemään toisen kulttuurin työympäristössä kehittää työelämävalmiuksia tavalla, johon pelkkä kotimaan työympäristössä harjoittelu ei pysty parantaa kielitaitoa. Harjoitteluun lähdetään usein kesän aikana. Kesäharjoittelun mahdollisuus kannattaa pitää mielessä erityisesti silloin kun haluaa kyllä lähteä ulkomaille mutta ei lukukausien aikana kotimaasta on vaikea löytää kesätyöpaikkaa. Ulkomaille voi lähteä harjoitteluun erilaisten harjoitteluohjelmien kautta (esim. IAESTE, CERN, Finpro, Vulcanus, CIMO, AIESEC, yritysten omat harjoitteluohjelmat) hankkimalla paikan itse. 11 Kansainvälistä harjoittelua ja sen apurahoja hallinnoi TKK:n Urapalvelut. Urapalveluiden palveluita mm.: tietoa harjoittelupaikan hankkimisesta lisätietoa ja vinkkejä kansainväliseen työnhakuun työhakemuksen malleja eri kielillä tiedottaa sivustollaan avoimista harjoittelupaikoista pitää yllä kansainvälisen harjoittelun sähköpostilistaa, jolla tiedotetaan muun muassa avoimista harjoittelupaikoista (listalle pääsee laittamalla viestin osoitteeseen TKK myöntää ulkomaan harjoitteluun matka, harjoittelu ja Erasmus apurahoja. Apurahoja voidaan myöntää opiskelijoille, jotka ovat edenneet opinnoissaan kohtuullisesti. Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Urapalveluihin ennen harjoittelun alkamista. Hakemuspohjat, ohjeet ja apurahojen määrät löytyvät Urapalveluiden verkkosivuilta tai tutkinto ohjelman harjoitteluneuvojalta. TKK:n Urapalveluiden ulkomaan harjoittelun verkkosivut > HUOM! Jos opiskelija lähtee Erasmus harjoitteluun sellaiseen Euroopan maahan, jossa puhutaan harvinaisempaa kieltä, hän voi hakea myös ilmaiselle EILC kielivalmennuskurssille. Kurssit ovat intensiivisiä ja yleensä erittäin tehokkaita. Useimmat Erasmus vaihto opiskelijat osallistuvat myös näille kursseille, joten kurssilla tutustuu helposti myös muihin ulkomaalaisiin, niin ettei varmasti jää ulos kaikesta kivasta harjoittelujakson aikana. Suomalaiset opiskelijat voivat hakea EILC kursseille seuraaviin maihin: Belgia (flaaminkielinen osa), Bulgaria, Tanska, Italia, Alankomaat, Portugali, Islanti, Norja, Tsekki, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Kreikka, Romania, Slovenia, Slovakia ja Turkki. Diplomityö ulkomailla Diplomityön voi tehdä ulkomailla yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa tai esimerkiksi yrityksessä tai tutkimuslaitoksessa. Opiskelijan kannattaa keskustella suunnitelmista hyvissä ajoin oman pääaineen professorin kanssa. Lisätietoa diplomityön tekemisestä ulkomailla löytyy TKK:n kv palveluiden verkkosivuilta. Myös diplomityön tekemiseen ulkomailla voi saada TKK:n apurahaa. Jos diplomityön tekee opiskelijastatuksella, voi saada TKK:n opiskelijavaihdon apurahan 3 6 kuukaudeksi. Tätä apurahaa haetaan TKK:n kv palveluista. Jos diplomityön tekee työsuhteessa, voi saada TKK:n kansainvälisen harjoittelun apurahan. Tätä apurahaa haetaan TKK:n Urapalveluiden kautta.

12 Tietotekniikan tutkinto ohjelman opiskelijat, jotka ovat vasta opintojensa alussa tai juuri valmistumassa kandiksi, voivat pitää mielessään myös EURECOMin tietoliikennetekniikan pääaineohjelman Ranskan Rivieralla. Pääaineohjelman vuoden pituisen kurssiosuuden jälkeen opiskelija voi vielä jäädä ulkomaille ja tehdä diplomityön jossakin EURECOMin yhteistyöyrityksessä tai tutkimuslaitoksessa tai itse hankitussa diplomityöpaikassa. Lisätietoja EURECOMista löytyy tiedekunnan Kansainvälinen opiskelu sivustolta. Kotikansainvälistyminen Jos opiskelija ei syystä tai toisesta voi lähteä opintojensa aikana ulkomaille edes vähäksi aikaa, voi hän kansainvälistyä myös muilla tavoin kotona Suomessa ja TKK:lla. Esimerkiksi yksittäisiä kursseja, osan tutkinnosta tai koko maisteritutkinnon voi suorittaa vieraalla kielellä. Tiedekunnassa on yhteensä kuusi englanninkielistä Master ohjelmaa, jotka voi suorittaa kokonaan kotimaassa: 1) Master's Programme in Mobile Computing Services and Security 2) Master's Programme in Foundations of Advanced Computing 3) Master's Programme in Machine Learning and Data Mining 4) Master's Programme in Service Design and Engineering 5) Master's Programme in Bioinformatics 6) Master's Programme in Service Management and Engineering Myös suomalaiset opiskelijat voivat hakea englanninkielisiin Master ohjelmiin. Psst! Tämä on oppaan ensimmäinen versio. Kehittämisehdotukset ja kommentit voi lähettää osoitteeseen il Kiitos! Joidenkin ulkomaisten yliopistojen kursseja voi suorittaa myös kotiyliopistosta käsin verkko opintoina. Lisätietoja verkko opinnoista löytyy TKK:n kv palveluiden verkkosivuilta. Lisäksi tuotantotalouden opiskelijat voivat osallistua englanninkieliseen Business Linkage ohjelmaan. Business Linkage on Master tason ohjelma, jonka vähimmäislaajuus on 40 op. Ohjelman tavoitteena on kehittää osallistujista menestyviä kansainvälisiä johtajia. Ohjelma sopii erityisesti strategisen johtamisen pääaineopiskelijoille. Lisätietoja ohjelmasta ja siihen hakemisesta löytyy ohjelman omalta kotisivulta. > 12 Opiskelijan kannattaa panostaa myös vieraiden kielten opiskeluun, sillä hyvä kielitaito on avain muiden kulttuurien tuntemiseen ja ymmärtämiseen. Vieraiden kielten opiskeluun on TKK:lla, avoimissa ja kesäyliopistoissa sekä muissa oppilaitoksissa hyvät mahdollisuudet. Kielten itseopiskelussa kannattaa käyttää hyväksi myös internetin tarjoamat runsaat mahdollisuudet: tarjolla on esimerkiksi ilmaisia kielikursseja, online opetusta, sanasto ja kielioppisivustoja, tekstin ja kuullunymmärtämisharjoituksia, vieraskielisiä radiokanavia ja podcast lähetyksiä. Hyvä ja vaivaton keino harjoituttaa kielitaitoaan päivittäin on ladata kannettavaan musiikkisoittimeen jonkin kielikurssin äänite tai esimerkiksi vieraskielisiä podcastohjelmia ja kuunnella äänitettä vaikka bussimatkoilla tai lenkillä käydessä. Lisäksi opiskelijan kannattaa mennä mukaan TKY:n ja kiltojen kv toimintaan. Hän voi esimerkiksi ryhtyä ulkomaalaisten vaihto ja maisteriopiskelijoiden kv ISOksi, joka auttaa opiskelijoita käytännön asioissa ja sopeutumisessa suomalaiseen kulttuuriin. Kv ISOja tarvitaan koko ajan enemmän, joten opiskelijaa kannattaa rohkaista menemään mukaan, jos hän on vähänkin kiinnostunut tutustumaan ulkomaalaisiin opiskelijoihin. Ulkomaalaisiin opiskelijoihin pääsee tutustumaan hyvin myös ylioppilaskunnan ESN (Erasmus Student Network) jaoksen toimintaan osallistumalla. Killan kv toiminnasta kannattaa kysyä omasta killasta. Lisätietoja kotikansainvälistymisestä löytyy TKK:n kv palveluiden verkkosivuilta.

VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS

VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS Vaihtoon lähtevän opas 2009 2010 1 Sisällys Lukijalle Kansainvälinen Metropolia 5 6 Miksi ulkomaille? 6 Opiskelijavaihto 7 Opiskelijavaihto - käytännöt ja ohjeet 7 Opiskelijavaihto-ohjelmat

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAVAIHTO

KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAVAIHTO Kuopion Muotoiluakatemia Savonia-ammattikorkeakoulu KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAVAIHTO TUTKINTOON KUULUVIEN OPINTOJEN SUORITTAMINEN ULKOMAILLA LUKUVUONNA 2010 2011 TIEDOTE OPISKELIJOILLE /PV Kv-info 28.1.2010

Lisätiedot

VAIHDA MAISEMAA! Perustietoa vaihto-ohjelmista 2015 2016

VAIHDA MAISEMAA! Perustietoa vaihto-ohjelmista 2015 2016 VAIHDA MAISEMAA! Perustietoa vaihto-ohjelmista 2015 2016 Kansainväliset palvelut Kesäkuu 2015 Kuvat: Kansainväliset palvelut, Janne Harpela (Uusi-Seelanti), Sanna Heikkinen (Tanska, Islanti), Kristin Davies

Lisätiedot

... 2 ... 4 ... 5 ... 7 ... 9 ...27 ...30 ...32 ...34

... 2 ... 4 ... 5 ... 7 ... 9 ...27 ...30 ...32 ...34 SISÄLLYS 1 OPISKELIJAVAIHTOMAHDOLLISUUDET LUKUVUONNA 2005-2006...2 1.1 OPPAASSA ESITELTÄVÄT VAIHTO-OHJELMAT...2 1.2 VAIHTOKOHTEEN VALINTA...3 1.3 KIELITAITOVAATIMUKSET...3 1.4 VAIHTO-OPISKELUN RAHOITUS...3

Lisätiedot

Opas opiskelijavaihtoon lähtevälle 2014-2015

Opas opiskelijavaihtoon lähtevälle 2014-2015 Opas opiskelijavaihtoon lähtevälle 2014-2015 Sisällysluettelo Onnea! 4 4 5 5 5 5 6 7 8 10 10 10 10 10 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 17 17 21 1. Ennen vaihtoon lähtöä 1.1. Hakemukset vaihtoyliopistoon 1.2.

Lisätiedot

Opiskelijoiden kansainväliset valmiudet

Opiskelijoiden kansainväliset valmiudet Opiskelijoiden kansainväliset valmiudet 2/31 Sisällysluettelo: Lukijalle 3 Metsäalan perustutkinto 4 Yliopistot 5 Nova-verkosto 5 Helsingin yliopisto 7 Opetus 7 Vaihto-opiskelu 7 Erasmus 8 Nordplus 8 Kahdenväliset

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kansainvälistyminen. Informaatioteknologian tiedekunnassa. Niina Ormshaw

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kansainvälistyminen. Informaatioteknologian tiedekunnassa. Niina Ormshaw Kansainvälistyminen Informaatioteknologian tiedekunnassa Niina Ormshaw Kansainväliset valmiudet Yliopistomaailma on luonteeltaan vahvasti kansainvälinen yhteisö (vrt. tutkimus). Kansainväliset valmiudet

Lisätiedot

METSÄALAN KOULUTUKSEN TUOTTAMIA KANSAINVÄLISIÄ VALMIUKSIA

METSÄALAN KOULUTUKSEN TUOTTAMIA KANSAINVÄLISIÄ VALMIUKSIA METSÄALAN KOULUTUKSEN TUOTTAMIA KANSAINVÄLISIÄ VALMIUKSIA Raportit ja selvitykset 2011:9 Opetushallitus ja maa-ja metsätalousministeriö Raportit ja selvitykset 2011:9 ISBN 978-952-13-4724-5 (pdf) ISSN-L

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2013-2014

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2013-2014 KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2013-2014 ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS Tampereen yliopisto Opintopalvelut, Kansainväliset asiat 2013 Tampereen yliopisto Opintopalvelut/Kansainväliset asiat

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2012-2013

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2012-2013 KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2012-2013 Tampereen yliopisto Opintopalvelut/Kansainväliset asiat 33014 Tampereen yliopisto Puh 040 190 9737 tai 050 318 6006 Fax 03 219 1006 Internet:

Lisätiedot

ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS

ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS KANSAINVÄLISEN KOULUTUKSEN KESKUS ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2014 2015 Tampereen yliopisto Opintopalvelut/Kansainvälisen koulutuksen keskus 33014 Tampereen yliopisto Puh 040 190 9737 tai 050 318 6006

Lisätiedot

Ulkomaille 2015-2016!

Ulkomaille 2015-2016! Ulkomaille 2015-2016! Informaatioteknologian tiedekunta Niina Ormshaw Vaihtoilta 9.2.2015 Aikataulu: Ohjelma: 18:00- Ruokaa ja juomaa 18:15-19:00 Niina Ormshaw, hallintoamanuenssi, kansainväliset asiat

Lisätiedot

Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaidon ja uusia ystäviä?

Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaidon ja uusia ystäviä? Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaidon ja uusia ystäviä? Tässä kymmenennessä Ulkomailla opiskelleiden kootut kertomukset vihkosessa 2006-2007 esitellään

Lisätiedot

Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaidon ja uusia ystäviä?

Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaidon ja uusia ystäviä? Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaidon ja uusia ystäviä? Tässä yhdeksännessä Ulkomailla opiskelleiden kootut kertomukset 2005 2006 vihkosessa esitellään

Lisätiedot

Tämä kirjanen on jaettu kolmeen osioon: Eurooppa, Pohjoismaat sekä Aasia, Amerikka ja Australia.

Tämä kirjanen on jaettu kolmeen osioon: Eurooppa, Pohjoismaat sekä Aasia, Amerikka ja Australia. Palaako mielesi maailmalle? Käsissäsi on jo kahdeksas ulkomailla opiskelleiden kootut kertomukset kirjanen. Tähän on koottu Vaasan yliopiston opiskelijoiden vaihtokertomuksia akateemiselta vuodelta 2004-2005,

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN KORKEAKOULU

KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN KORKEAKOULU Helsinki University of Technology Department of Communications and Networking Teknillinen korkeakoulu Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos Espoo 2008 Report 1/2008 KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN

Lisätiedot

We are FiMSIC, who are you?

We are FiMSIC, who are you? ABROAD 1 2 We are FiMSIC, who are you? Takasivuilla esiteltävien vaihtopaikkojen myötä FiMSIC lähettää medisiinarit maailmalle 60. kertaa. Tavoitteenamme on tehdä ulkomaille suuntaaminen helpoksi. Kuukauden

Lisätiedot

Matkustan ympäri maailmaa

Matkustan ympäri maailmaa ABROAD 1 2 Matkustan ympäri maailmaa FiMSIC on liikuttanut suomalaisia lääkisopiskelijoita jo 58 vuoden ajan. Vaihto-opiskelu ulkomailla on hyvä tapa täydentää opintoja ja kehittyä ammatillisesti, mutta

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Case: Tiina Piipponen. Case: Anu Ojaranta Tehtävä: Paikoillaan! Valmiina? Nyt! Tutkintojen tunnustaminen

Sisällys. Johdanto. Case: Tiina Piipponen. Case: Anu Ojaranta Tehtävä: Paikoillaan! Valmiina? Nyt! Tutkintojen tunnustaminen Suuntana maailma Sisällys Johdanto Valmiina lähtöön? Millä eväin maailmalle? Ilmari lähtee vapaaehtoistyöhön Sofia lähtee harjoitteluun Tehtävä: Kansainvälisyys ja minä Kaisla lähtee opiskelemaan Marko

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2015 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa ja uusia ystäviä?

Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa ja uusia ystäviä? Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa ja uusia ystäviä? Tämän vuoden Ulkomailla opiskelleiden kootut kertomukset vihkosessa 2009-2010 esitellään

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Kansainvälistyminen Jyväskylän yliopistossa

Kansainvälistyminen Jyväskylän yliopistossa Kansainvälistyminen Jyväskylän yliopistossa Kansainväliset palvelut www.jyu.fi/intl + Anna-Maria Strengell Kielten laitos Helmikuu 2015 Miksi maailmalle? syventämään oman alan tuntemusta ja laajentamaan

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Toivomme, että tämä kooste ensikäden kokemuksista opiskelusta maailmalla on sinulle avuksi, kun valitset omaa vaihtopaikkaasi!

Toivomme, että tämä kooste ensikäden kokemuksista opiskelusta maailmalla on sinulle avuksi, kun valitset omaa vaihtopaikkaasi! Käsissäsi on kolmas kooste Vaasan yliopiston opiskelijoiden kokemuksista vaihtoajalta. Tämä kirjanen sisältää kertomuksia akateemiselta vuodelta 2000-2001, ja mukana on 41 korkeakoulua 17 eri maasta. Tarinat

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 1. 2012-2013 Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

OPINTO-OPAS 1. 2012-2013 Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset OPINTO-OPAS 1 2012-2013 Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset Tärkeitä päivämääriä lukuvuonna 2012 2013 Luentokaudet: I periodi viikot 35 41 27.08.2012 14.10.2012 II periodi viikot 43 49 22.10.2012 09.12.2012

Lisätiedot