zawamilanorennesdarmstadtkölnba rcelonatallinnantwerpenzürichkarls

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "zawamilanorennesdarmstadtkölnba rcelonatallinnantwerpenzürichkarls"

Transkriptio

1 TorinoBraunschweigParisBerlinAnka razürichstockholmprahamonterreyd aejeonclausthalaachenoslolisboazar agozacranfieldlausannemadridwars KANSAINVÄLINEN OPISKELU zawamilanorennesdarmstadtkölnba OPAS OPETTAJATUUTORILLE rcelonatallinnantwerpenzürichkarls Mirja Nissinen, kv-projektisihteeri, IL-tiedekunta ruhenapolipaderborndelftbilbaomün chenpaviakocaelhannovergrenoblev ilniusglasgowulmtartustuttgartbolo gnaeindhovenlouvainreimsbrnotw entebremengöteborgprahatorinobr aunschweigparisberlinankarazürich StockholmPrahaMonterreyDaejeonCl austhalaachenoslolisboazaragozacr anfieldlausannemadridwarszawamil anorennesdarmstadtkölnbarcelona TallinnAntwerpenZürichKarlsruheNa

2 Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana ja pikaoppaana kansainvälisen opiskelun asioihin. Voit käyttää tätä opasta apuna omassa työssäsi, kun tutustut itse kansainväliseen opiskeluun ja ohjaat opiskelijoita. Voit tarkistaa tästä oppaasta nopeasti asioita, joita opiskelija saattaa kysyä. Huomaa kuitenkin, että ajankohtaisin tieto ja lisätiedot löytyvät aina netistä, Kansainvälisten opiskelijapalveluiden Tietotorilta tai tiedekunnan kv projektisihteeriltä: Tiedekunnan Kansainvälinen opiskelu sivusto: > TKK:n kv palveluiden verkkosivut: > Kv projektisihteeri huone C112 (T talo) il (09) Tietotori huone Y249 (päärakennuksen 2. krs) kv (09) Oppaasta löytyy tietoa seuraavista asioista: Kansainvälinen opiskelu mitä se on?... 3 Miksi kannattaa lähteä opiskelemaan ulkomaille?... 3 Ulkomailla opiskelun kustannukset ja rahoitus... 3 Ulkomaisten korkeakouluopintojen hyväksilukeminen... 4 Vaihto-opiskelusuunnitelma... 5 Mihin kurssit voi tutkinnossa sijoittaa?... 5 Vaihto-opiskelu... 5 Yleistä... 5 Vaihdon suunnittelu... 6 Vaihtokohteen valinta... 6 Hakuajat... 7 Hakemusten täyttäminen ja palautus... 8 Kansainväliset pääaineohjelmat... 8 EURECOM... 8 FIF Framtidens Industriföretag... 8 Kansainväliset kaksoistutkinto-ohjelmat... 9 NordSecMob... 9 Cluster Dual Master... 9 UC3M Double Degree Kaksoistutkinto-ohjelma T.I.M.E Kesäopiskelu ulkomailla Harjoittelu ulkomailla Diplomityö ulkomailla Kotikansainvälistyminen... 12

3 Tavoite 1: Jokainen opiskelija kansainvälistyy jollakin tavalla opintojensa aikana. Kansainvälisyys ei kuitenkaan tarkoita vain ulkomaille matkustamista kansainvälisyys on ajattelutapa. Tavoite 2: Kansainvälisyys on luonnollinen osa opiskelua. Kansainvälinen opiskelu mitä se on? Vaihto opiskelu: opiskelija suorittaa tutkintoon sopivia kursseja tai opintokokonaisuuksia ulkomaisessa yliopistossa Kansainväliset pääaineohjelmat: opiskelija suorittaa valmiin pääainekokonaisuuden kokonaan tai osittain ulkomailla (mahdollista tietotekniikan ja tuotantotalouden tutkinto ohjelmissa) Kansainväliset kaksoistutkinto ohjelmat: opiskelija tekee esim. maisteriopinnot kahden yliopiston yhteistyöohjelmassa ja saa tutkintotodistuksen molemmista; opintoaika ei välttämättä pitene mutta hyöty on moninkertainen Kansainväliset Master ohjelmat: opiskelija opiskelee englanniksi kansainvälisessä porukassa Kesäopiskelu ulkomailla: opiskelija opiskelee kesällä ulkomailla kansainvälisessä kesäkoulussa tai kurssilla Harjoittelu ulkomailla: opiskelija saa arvokasta työkokemusta monikulttuurisessa ympäristössä Diplomityö ulkomailla: opiskelija tekee diplomityön ulkomaisessa yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa tai esimerkiksi yrityksessä tai tutkimuslaitoksessa Kotikansainvälistyminen: jos opiskelija ei syystä tai toisesta voi lähteä ulkomaille, hän voi pitää yllä kansainvälistä henkeä kotona Suomessa esim. toimimalla kv ISOna tai opiskelemalla kieliä 3 Miksi kannattaa lähteä opiskelemaan ulkomaille? Opintopisteitä Kursseja, joita ei TKK:lta saa! Kielitaitoa Kansainvälistä kokemusta Parantaa kilpailukykyä työmarkkinoilla Eväitä opiskeluun ja itse elämään Vaihtelua rutiineihin Uusia kavereita ympäri maailman Helppo ja edullinen tapa tutustua eri kulttuureihin, kieliin ja opintoihin Hyvä keino verkostoitua oman alan toimijoiden kanssa Ulkomailla opiskelun kustannukset ja rahoitus Ulkomailla opiskelu ei välttämättä tule kalliimmaksi kuin saman ajan viettäminen Suomessa. Joissakin kohteissa eläminen on jopa edullisempaa kuin Suomessa. Vaihto opiskelun kustannukset vaihtelevat paljon kohdemaasta ja yliopistosta riippuen. Tavallisten asumisja elinkustannusten lisäksi kustannuksia aiheuttavat lähinnä matkat, vakuutukset, oppimateriaali sekä mahdolliset lukukausimaksut.

4 Ulkomailla opiskeluun on mahdollista saada opintotukea normaalein ehdoin ulkomaan opintotuki koostuu opintorahasta (298 /kk), ulkomaan asumislisästä (210 /kk) ja mahdollisesta opintolainasta (440 /kk) () TKK:n opiskelijavaihdon apurahaa apurahan määrä on 1200 /lukukausi ja 2200 /lukuvuosi () TKY:n stipendin jonkin säätiön, järjestön tai rahaston myöntämän apurahan Lisäksi voi saada lukukausimaksutukea jos vaihtokohteessa joutuu maksamaan lukukausimaksun TKK:n myöntämä tuki on 50 % opiskelijalta peritystä lukukausimaksusta mutta kuitenkin korkeintaan 2000 /lukukausi Erasmus kielikurssiapurahan jos osallistuu ennen Erasmus vaihdon tai harjoittelun alkua intensiiviselle EILCkielivalmennuskurssille kohdemaassa EILC kursseja järjestetään Euroopan harvinaisemmissa kielissä vaihdon kohdemaassa kurssi on maksuton, oleskelukulut opiskelija maksaa itse apurahan määrä on 400 TKK:n vaihtopaikan ja apurahan saaminen edellyttää hakuhetkellä 1) vähintään 60 op:n opintoja TKK:lla 2) opintosuoritusotteessa arvosanojen painotettua keskiarvoa 2,0. Suoraan ylempään tutkinto ohjelmaan valituilta edellytetään hakuhetkellä 1) vähintään puolen vuoden läsnäoloa TKK:lla (kuluvaa lukukautta ei lasketa) 2) 30 op:n opintoja TKK:lla 3) arvosanojen painotettua keskiarvoa 2,0. Kaukokohteisiin hakijoilta edellytetään tunnuslukua, joka on vähintään 50. (Tunnusluvun laskeminen: opintopisteet / läsnäololukukaudet [pois lukien kuluva lukukausi] * arvosanojen painotettu keskiarvo.) TKK:n opiskelijavaihdon apuraha myönnetään automaattisesti kaikille TKK:n kautta vaihtoopiskelupaikan saaneille opiskelijoille. Myös free moverit voivat saada TKK:n opiskelijavaihdon apurahan. 4 Tarkempia tietoja TKK:n apurahoista ja muista rahoitusmahdollisuuksista löytyy TKK:n kv palveluiden verkkosivuilta. Ulkomaisten korkeakouluopintojen hyväksilukeminen Tutkintosäännön ( ) mukaan opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan vastaavia opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla. Vaihto opiskelun perusperiaatteisiin kuuluu, että kaikki vaihtoyliopistossa suoritettavat opinnot luetaan hyväksi TKK:lla suoritettavaan tutkintoon. Ennen ulkomaille lähtöä opiskelijan on tehtävä vaihtoopiskelusuunnitelma, joka hyväksytetään professorilla.

5 Vaihto-opiskelusuunnitelma Opiskelijan on itse tehtävä jo hakuvaiheessa vaihto opiskelusuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan ulkomailla suoritettavat opinnot, jotka halutaan sisällyttää TKK:lla suoritettavaan tutkintoon. Suunnitelma hyväksytetään pää tai sivuaineen professorilla. Myös muutokset vaihto opiskelusuunnitelmaan kannattaa hyväksyttää. Tarkoitus on tutustuttaa opiskelija vaihtokohteen opetustarjontaan sekä varmistaa, että opiskelija saa palattuaan kaikki ulkomailla suorittamansa kurssit hyväksiluettua TKK:n tutkintoon. Ulkomailla suoritettavat opinnot tulee sisällyttää myös HOPSiin. Apua suunnitelman laatimiseen voi ja kannattaa kysyä esim. suunnittelijoilta ja professoreilta. Apua kurssitietojen löytämiseen netistä voi pyytää tiedekunnan kv projektisihteeriltä (il 5 Mihin kurssit voi tutkinnossa sijoittaa? Ulkomaisissa yliopistoissa suoritettavat opinnot voi sisällyttää pää tai sivuaineen opintoihin > ko. moduulista vastaava professori hyväksyy erikoismoduuli C:hen > pääaineen professori hyväksyy (käytäntö voi vaihdella tutkinto ohjelmittain) vapaasti valittaviin opintoihin > kanslia merkitsee opintorekisteriin tai niillä voi korvata pää tai sivuaineen vastaavia kursseja > korvaamisesta tulee sopia ao. kurssin vastuuopettajan kanssa. Lisäohjeita opintojen hyväksilukemisesta tutkintoon voi kysyä oman tutkinto ohjelman kansliasta. Vaihto-opiskelu Yleistä Vaihto opiskelijaksi voi lähteä sekä kandidaatti, DI että jatko opintojen aikana joko yhdeksi lukukaudeksi tai koko lukuvuodeksi. Tavallisesti on käytössä neljä eri tapaa lähteä opiskelijavaihtoon: 1) vaihto ohjelmat, kuten Erasmus (Euroopan kohteet) ja Nordtek (Pohjoismaat) 2) nk. bilateraaliset eli kahdenväliset sopimukset (Venäjä, kaukokohteet) 3) erilaiset vaihto opiskeluverkostot, kuten GE4 verkosto (Aasia, Pohjois ja Latinalainen Amerikka), ISEPverkosto (Aasia, Pohjois ja Latinalainen Amerikka) ja Magalhães verkosto (Latinalainen Amerikka). 4) free mover eli opiskelija hankkii vaihto opiskelupaikan itse. Tavallisen vaihto opiskelun lisäksi muita käteviä tapoja opiskella ulkomailla puoli vuotta, vuosi tai jopa kaksikin ovat kansainväliset pääaineohjelmat, joissa joko koko pääaine tai osa siitä opiskellaan ulkomailla, sekä kansainväliset kaksoistutkinto ohjelmat, joissa opiskelija suorittaa esim. maisteriopinnot kahden yliopiston yhteistyöohjelmassa ja saa tutkintotodistuksen molemmista; opintoaika ei välttämättä pitene mutta hyöty on moninkertainen. Pääaineohjelmien ja kaksoistutkinto ohjelmien etu verrattuna tavalliseen

6 vaihto opiskeluun on, että vaihdossa suoritettavat kurssit on määritelty ennalta eli vaihtoon lähtö on todella helppoa. Lisätietoja löytyy myöhemmin tästä oppaasta. Vaihto opiskelua suunnittelevalle voi olla hyötyä myös kansainvälisistä yhteistyöverkostoista. Verkoston parissa voidaan esimerkiksi jakaa ylimääräisiä apurahoja tai järjestää vaihto opiskelijoille omia tapahtumia. Cluster verkostoon kuuluvilla yliopistoilla on myös omia kaksoistutkintoon johtavia yhteistyöohjelmia (Cluster Dual Master). Cluster TKK Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Université catholique de Louvain (UCL) Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) Karlsruhe Institute of Technology (KIT) Technische Universität Darmstadt Kungliga Tekniska högskolan (KTH) Trinity College Dublin Politecnico di Torino (PoliTO) Universidade Técnica de Lisboa (UTL), Instituto Superior Técnico (IST) Nordic Five Tech (N5T) TKK Kunglika Tekniska högskolan (KTH) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Norges teknisk naturvitenskapelige Universitet (NTNU) Chalmers tekniska högskola (CTH) Baltech TKK Tallinn University of Technology (TUT) Kunglika Tekniska högskolan (KTH) Riga Technical University (RTU) Linköpings universitet (LiU) Kaunas University of Technology (KTU) Lunds universitet (LU) Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Vaihto opiskelua suositellaan erityisesti Cluster, N5T ja Baltech verkostoihin kuuluvissa yliopistoissa. Vaihdon suunnittelu Opiskelijan kannattaa aloittaa tiedonhaku ja käytännön järjestelyt ajoissa miettiä, mistä on kiinnostunut, mitä hän haluaa vaihdoltaan ja miksi ottaa huolellisesti selville opiskelun kustannukset sekä rahoitusmahdollisuudet ja laskea vaihtoopiskelun budjetti ottaa selvää asioista, käydä vaihtokohteiden kotisivuilla, lukea opiskelijoiden vaihtoraportteja tarkistaa kavereiden kertomat faktat ja huhupuheet 6 ottaa suunnittelussa huomioon myös lukukausierot (esimerkiksi Saksassa on käytössä talvi ja kesälukukaudet, joiden ajankohdat poikkeavat suomalaisista syys ja kevätlukukausista) Opiskelijavaihtoon lähteminen on aina hyvin omatoiminen prosessi mutta siitä selviää kyllä varmasti! Vaihtokohteen valinta Vaihtopaikkaa valitessa on hyvä ottaa huomioon vaihtokohteen tyyppi. Alla on lyhyesti selitetty, mitä erityyppisissä kohteissa on tarkoitus opiskella ja miten kohteen tyyppi vaikuttaa hakemuksen priorisointiin: 1) Oman tiedekunnan tai tutkinto ohjelman vaihtokohteet: Näissä kohteissa on tarkoitus suorittaa etenkin oman alan opintoja. Opiskelija voi suorittaa myös muita kursseja, mutta hakuvaiheessa

7 kurssivalintojen on oltava pääasiassa omalta alalta. Näihin vaihtopaikkoihin opiskelija on valinnassa etusijalla, jos paikkaa hakee jonkin toisen tiedekunnan tai tutkinto ohjelman opiskelija. 2) Muiden tiedekuntien tai tutkinto ohjelmien vaihtokohteet: Näihin kohteisiin kannattaa hakea erityisesti silloin, kun haluaa opiskella myös sivuaineen opintoja tai muita valinnaisia aineita. Valinnassa etusijalla ovat ko. tiedekunnan tai tutkinto ohjelman opiskelijat. Paikan voivat saada muutkin, jos ko. tiedekunnan tai tutkinto ohjelman omia hakijoita ei ole. 3) TKK:n kaikille avoimet, nk. all kohteet: Näissä kohteissa voi opiskella mitä tahansa omaan tutkintoon sopivaa. Näihin kohteisiin hakiessa opiskelija on muiden hakijoiden kanssa samalla viivalla. Opiskelija voi hakea myös muita kuin oman tutkinto ohjelman vaihtopaikkoja. Kannattaa huomata kuitenkin, että vastaanottava yliopisto määrittelee, voiko kursseja valita muista tiedekunnista tai muilta laitoksilta. Joissakin yliopistoissa opiskelu yli laitos tai tiedekuntarajojen on varsin vapaata, toisissa yliopistoissa kursseja voi ottaa ehkä vain yhdestä tiedekunnasta. Asian voi tarkistaa tarvittaessa esimerkiksi suoraan kohdeyliopistosta. Jos opiskelija tekee kurssivalintoja eri tiedekunnista, on hyvä huomata myös, että joissakin yliopistoissa eri tiedekunnat (tai schoolit) sijaitsevat kaukana toisistaan eri kampuksilla. 7 Vaihtokohteet löytyvät erillisestä tiedekunnan Vaihtopaikkakatalogista sekä netistä. > opiskelu/loyda_oma_kohteesi/vaihtoopiskelukohteet/ Hakuajat Vaihtoon haetaan yleensä jo edellisen lukuvuoden aikana syksyllä tai keväällä. Euroopan kohteisiin ja joskus myös kaukokohteisiin voi nk. toisella hakukierroksella hakea myös vain muutaman kuukauden varoitusajalla. TKK:n opiskelijavaihtohaku on pääsääntöisesti kolme kertaa vuodessa: syyskuussa, marraskuussa ja helmikuussa. Seuraavat hakuajat: Vaihtoon keväällä 2010 Eurooppa (Erasmus), Etelä Korea: KAIST, Kiina: SWUFE ja Peking University, School of Electronics Engineering & Computer Science (kevään 2009 hausta vapaaksi jääneet kevät ja kesälukukauden 2010 paikat) Pohjoismaat (Nordtek) Intia Vaihtoon lukuvuonna Japani GE4 verkosto: Aasia, Pohjois ja Latinalainen Amerikka ISEP ohjelma: Aasia, Pohjois ja Latinalainen Amerikka Vaihtoon lukuvuonna Eurooppa (Erasmus päähaku) ja Venäjä Pohjoismaat (Nordtek) Etelä Korea, Hongkong, Kiina, Singapore, Taiwan, Thaimaa Yhdysvallat, Kanada Meksiko Magalhães verkosto: Chile, Brasilia, Meksiko Tarkista hakuajat ja hakukohteet kv palveluiden verkkosivuilta.

8 Hakemusten täyttäminen ja palautus Pääsääntöisesti hakemukseen tarvitaan seuraavat asiakirjat: 1) TKK:n opiskelijavaihdon hakulomake 2) vaihto opiskelusuunnitelma 3) kielitodistus 4) englanninkielinen virallinen opintorekisteriote 5) muut mahdolliset liitteet Tämä on pääsääntö. Opiskelijan tulee tarkistaa TKK:n kv palveluiden vaihtokohdekohtaisista hakuohjeista, mitä kaikkia liitteitä hän tarvitsee omaan hakemukseensa. Tiedekunnan Kansainvälinen opiskelu sivustolla kohdassa Hakuprosessi Step by Step on selitetty tarkasti, miten hakemus täytetään ja palautetaan. Opiskelijan kannattaa seurata näitä ohjeita. > opiskelu/hae_vaihtoon/index/ Kansainväliset pääaineohjelmat EURECOM Communications Systems pääainekokonaisuus englanniksi Ranskan Rivieralla Sopii mm. tietotekniikan opiskelijoille Opiskelua kaksi lukukautta (kevät + syksy) Toisena keväänä diplomityö jossakin EURECOMin yhteistyöyrityksessä tai tutkimuslaitoksessa tai itse hankitussa diplomityöpaikassa Haku päättyy vuosittain lokakuun lopussa Lisätietoja tiedekunnan Kansainvälinen opiskelu sivustolla FIF Framtidens Industriföretag 8 Yhteispohjoismainen, poikkitieteellinen DI tutkinnon pääainekokonaisuus Sopii mm. tietotekniikan ja tuotantotalouden opiskelijoille Ohjelman tavoitteena antaa opiskelijoille kuva menestyksekkään teollisuusyrityksen toiminnasta Opiskelukielet ruotsi ja englanti Kevätlukukausi Ruotsissa tai Norjassa KTH (Kungliga Tekniska Högskolan), Tukholma LiTH (Linköpings Tekniska Högskola), Linköping NTNU (Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet), Trondheim Syyslukukausi TKK:lla Haku päättyy vuosittain maaliskuun lopussa Lisätietoja ohjelman omalla kotisivulla >

9 Kansainväliset kaksoistutkinto-ohjelmat Tiedekunnan opiskelijoille sopivia kaksoistutkinto ohjelmia ovat NordSecMob, Cluster Dual Master, UC3M Double Degree sekä T.I.M.E. kaksoistutkinto ohjelmat. Käytännössä NordSecMob, Cluster tai UC3M Double Degree kaksoistutkinnon opiskelu on kuin viettäisi maisteriopintojen aikana vuoden tavallisena vaihto opiskelijana ulkomailla. Etuna on kuitenkin se, että vaihdossa suoritettavat kurssit on määritelty ennalta eli vaihtoon lähtö on todella helppoa ja kaupan päälle saa vielä kaksoistutkinnon. HUOM! NordSecMob ja Cluster yliopistot on hyvä pitää mielessä, vaikka ei olisi kiinnostunut juuri kaksoistutkinnosta. Näissä yliopistoissa on varmuudella tarjolla englanninkielistä opetusta, joten NordSecMob tai Cluster yliopistoon voi hyvin lähteä myös tavallisena vaihto opiskelijana (Nordtek, Erasmus). Näihin yliopistoihin on tiedekuntamme tutkinto ohjelmilla runsaasti vaihtopaikkoja. Lisätietoja NordSecMob ja Cluster yliopistojen englanninkielisestä kurssitarjonnasta ja valmiista kurssipaketeista löytyy tietotekniikan tutkinto ohjelman opinto oppaasta. 9 NordSecMob Tiedekunnan englanninkielinen kaksoistutkinto ohjelma Master's Programme in Security and Mobile Computing Opinnot suoritetaan kahdessa pohjoismaisessa yliopistossa: TKK, Espoo DTU (Danmarks Tekniske Universitet), Lyngby KTH (Kungliga Tekniska högskolan), Tukholma NTNU (Norges teknisk naturvitenskapelige Universitet), Trondheim UT (Tartu Ülikool), Tartto Myös suomalaiset opiskelijat voivat hakea NordSecMobiin! Haku päättyy vuosittain tammi helmikuussa. Tarkista hakuaika ohjelman omalta kotisivulta. > Cluster Dual Master Kaksoistutkinto ohjelma, jossa suoritetaan osa maisteriopinnoista TKK:lla ja osa Clusterpartneriyliopistossa ulkomailla Kaksivaiheinen haku: 1) Haetaan tiedekunnan englanninkieliseen Master ohjelmaan 2) Haetaan Master ohjelman sisällä Cluster kaksoistutkintoohjelmaan Hakuaika Master ohjelmiin päättyy tammi helmikuussa. (Tarkista hakuajat ohjelmien omilta kotisivuilta.) Opinnot Master ohjelmassa alkavat saman vuoden syksyllä, Cluster vaihtoon pääsee halutessaan seuraavan lukuvuoden syksyllä. Tiedekunnan Master ohjelmat, joissa Clustermahdollisuus: Mobile Master's Programme in Mobile Computing Services and Security FAdCo Master's Programme in Foundations of Advanced Computing Macadamia Master's Programme in Machine Learning and Data Mining Myös suomalaiset opiskelijat voivat hakea tiedekunnan englanninkielisiin Master ohjelmiin! Master ohjelmien Cluster partneriyliopistot tällä hetkellä: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Barcelona Universidade Técnica de Lisboa (UTL), Instituto Superior Técnico (IST), Lissabon

10 UC3M Double Degree Tietotekniikan englanninkielisistä Master ohjelmista Master's Programme in Machine Learning and Data Miningilla on lisäksi erillinen kaksoistutkinto eli Double Degree sopimus espanjalaisen yliopiston kanssa: Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), Madrid Myös tässä yliopistossa on varmuudella tarjolla englanninkielistä opetusta, joten sinne voi hyvin lähteä myös tavallisena vaihto opiskelijana (Erasmus). Kaksoistutkinto-ohjelma T.I.M.E Kaksoistutkinto ohjelma, jonka kautta voi hakeutua eurooppalaiseen sopimusyliopistoon kahdeksi vuodeksi opintojen keski tai loppuvaiheilla (yleensä kolmas ja neljäs vuosi) TIME yhteistyötä tukevat Keski Euroopassa monet suuret ja nimekkäät yritykset > työmarkkinat Euroopassa, erityisesti Ranskassa, arvostavat suuresti TIME järjestelmässä opiskelleita Opiskellaan vastaanottavan korkeakoulun opintosuunnitelman mukaisia opintoja vastaanottavan maan kielellä, joskus myös englanniksi Tällä hetkellä TKK:n opiskelijat voivat hakeutua seuraaviin TIME yliopistoihin: École Centrale Paris École Centrale de Nantes École Supérieure d'électricitén (Supélec) Politecnico di Milano Université de Liege Technische Universität München (vain konetekniikan opiskelijoille) TIME opiskelijana opiskelija voi saada TKK:n apurahaa kahdeksi lukuvuodeksi Haku vuosittain helmi maaliskuun normaalissa vaihtohaussa Kesäopiskelu ulkomailla Eri puolilla maailmaa järjestetään kesän mittaan eripituisia kesäkursseja ja kouluja eri aiheista. TKK voi myöntää myös kesäkurssille tai kouluun apurahaa. Kansainvälisistä kesäkursseista ja kouluista ja niihin jaettavista apurahoista tiedotetaan erityisesti TKK:n kv palveluiden verkkosivuilla. 10 Ulkomailla järjestettävät kesäkurssit ja koulut on hyvä mahdollisuus opiskella koko kesä, vaikka ei löydä TKK:lta tarpeeksi sopivia kursseja perehtyä johonkin sellaiseen teemaan, mihin TKK:lla ei välttämättä ole mahdollisuutta syventää osaamista jonkin tutun teeman parissa panostaa myös kielitaidon parantamiseen sekä kansainvälisen suhdeverkoston luomiseen Jos opiskelija suunnittelee lähtevänsä kesäkurssille tai kouluun ulkomaille, hänen kannattaa varmistaa etukäteen, että suoritettavat kurssit voidaan hyväksilukea TKK:lla suoritettavaan tutkintoon. Harjoittelu ulkomailla Harjoittelu ulkomailla on hyvä keino tutustua tekniikan alaan kansainvälisessä ympäristössä ja verkostoitua työelämän tarpeita varten

11 opettaa työskentelemään toisen kulttuurin työympäristössä kehittää työelämävalmiuksia tavalla, johon pelkkä kotimaan työympäristössä harjoittelu ei pysty parantaa kielitaitoa. Harjoitteluun lähdetään usein kesän aikana. Kesäharjoittelun mahdollisuus kannattaa pitää mielessä erityisesti silloin kun haluaa kyllä lähteä ulkomaille mutta ei lukukausien aikana kotimaasta on vaikea löytää kesätyöpaikkaa. Ulkomaille voi lähteä harjoitteluun erilaisten harjoitteluohjelmien kautta (esim. IAESTE, CERN, Finpro, Vulcanus, CIMO, AIESEC, yritysten omat harjoitteluohjelmat) hankkimalla paikan itse. 11 Kansainvälistä harjoittelua ja sen apurahoja hallinnoi TKK:n Urapalvelut. Urapalveluiden palveluita mm.: tietoa harjoittelupaikan hankkimisesta lisätietoa ja vinkkejä kansainväliseen työnhakuun työhakemuksen malleja eri kielillä tiedottaa sivustollaan avoimista harjoittelupaikoista pitää yllä kansainvälisen harjoittelun sähköpostilistaa, jolla tiedotetaan muun muassa avoimista harjoittelupaikoista (listalle pääsee laittamalla viestin osoitteeseen TKK myöntää ulkomaan harjoitteluun matka, harjoittelu ja Erasmus apurahoja. Apurahoja voidaan myöntää opiskelijoille, jotka ovat edenneet opinnoissaan kohtuullisesti. Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Urapalveluihin ennen harjoittelun alkamista. Hakemuspohjat, ohjeet ja apurahojen määrät löytyvät Urapalveluiden verkkosivuilta tai tutkinto ohjelman harjoitteluneuvojalta. TKK:n Urapalveluiden ulkomaan harjoittelun verkkosivut > HUOM! Jos opiskelija lähtee Erasmus harjoitteluun sellaiseen Euroopan maahan, jossa puhutaan harvinaisempaa kieltä, hän voi hakea myös ilmaiselle EILC kielivalmennuskurssille. Kurssit ovat intensiivisiä ja yleensä erittäin tehokkaita. Useimmat Erasmus vaihto opiskelijat osallistuvat myös näille kursseille, joten kurssilla tutustuu helposti myös muihin ulkomaalaisiin, niin ettei varmasti jää ulos kaikesta kivasta harjoittelujakson aikana. Suomalaiset opiskelijat voivat hakea EILC kursseille seuraaviin maihin: Belgia (flaaminkielinen osa), Bulgaria, Tanska, Italia, Alankomaat, Portugali, Islanti, Norja, Tsekki, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Kreikka, Romania, Slovenia, Slovakia ja Turkki. Diplomityö ulkomailla Diplomityön voi tehdä ulkomailla yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa tai esimerkiksi yrityksessä tai tutkimuslaitoksessa. Opiskelijan kannattaa keskustella suunnitelmista hyvissä ajoin oman pääaineen professorin kanssa. Lisätietoa diplomityön tekemisestä ulkomailla löytyy TKK:n kv palveluiden verkkosivuilta. Myös diplomityön tekemiseen ulkomailla voi saada TKK:n apurahaa. Jos diplomityön tekee opiskelijastatuksella, voi saada TKK:n opiskelijavaihdon apurahan 3 6 kuukaudeksi. Tätä apurahaa haetaan TKK:n kv palveluista. Jos diplomityön tekee työsuhteessa, voi saada TKK:n kansainvälisen harjoittelun apurahan. Tätä apurahaa haetaan TKK:n Urapalveluiden kautta.

12 Tietotekniikan tutkinto ohjelman opiskelijat, jotka ovat vasta opintojensa alussa tai juuri valmistumassa kandiksi, voivat pitää mielessään myös EURECOMin tietoliikennetekniikan pääaineohjelman Ranskan Rivieralla. Pääaineohjelman vuoden pituisen kurssiosuuden jälkeen opiskelija voi vielä jäädä ulkomaille ja tehdä diplomityön jossakin EURECOMin yhteistyöyrityksessä tai tutkimuslaitoksessa tai itse hankitussa diplomityöpaikassa. Lisätietoja EURECOMista löytyy tiedekunnan Kansainvälinen opiskelu sivustolta. Kotikansainvälistyminen Jos opiskelija ei syystä tai toisesta voi lähteä opintojensa aikana ulkomaille edes vähäksi aikaa, voi hän kansainvälistyä myös muilla tavoin kotona Suomessa ja TKK:lla. Esimerkiksi yksittäisiä kursseja, osan tutkinnosta tai koko maisteritutkinnon voi suorittaa vieraalla kielellä. Tiedekunnassa on yhteensä kuusi englanninkielistä Master ohjelmaa, jotka voi suorittaa kokonaan kotimaassa: 1) Master's Programme in Mobile Computing Services and Security 2) Master's Programme in Foundations of Advanced Computing 3) Master's Programme in Machine Learning and Data Mining 4) Master's Programme in Service Design and Engineering 5) Master's Programme in Bioinformatics 6) Master's Programme in Service Management and Engineering Myös suomalaiset opiskelijat voivat hakea englanninkielisiin Master ohjelmiin. Psst! Tämä on oppaan ensimmäinen versio. Kehittämisehdotukset ja kommentit voi lähettää osoitteeseen il Kiitos! Joidenkin ulkomaisten yliopistojen kursseja voi suorittaa myös kotiyliopistosta käsin verkko opintoina. Lisätietoja verkko opinnoista löytyy TKK:n kv palveluiden verkkosivuilta. Lisäksi tuotantotalouden opiskelijat voivat osallistua englanninkieliseen Business Linkage ohjelmaan. Business Linkage on Master tason ohjelma, jonka vähimmäislaajuus on 40 op. Ohjelman tavoitteena on kehittää osallistujista menestyviä kansainvälisiä johtajia. Ohjelma sopii erityisesti strategisen johtamisen pääaineopiskelijoille. Lisätietoja ohjelmasta ja siihen hakemisesta löytyy ohjelman omalta kotisivulta. > 12 Opiskelijan kannattaa panostaa myös vieraiden kielten opiskeluun, sillä hyvä kielitaito on avain muiden kulttuurien tuntemiseen ja ymmärtämiseen. Vieraiden kielten opiskeluun on TKK:lla, avoimissa ja kesäyliopistoissa sekä muissa oppilaitoksissa hyvät mahdollisuudet. Kielten itseopiskelussa kannattaa käyttää hyväksi myös internetin tarjoamat runsaat mahdollisuudet: tarjolla on esimerkiksi ilmaisia kielikursseja, online opetusta, sanasto ja kielioppisivustoja, tekstin ja kuullunymmärtämisharjoituksia, vieraskielisiä radiokanavia ja podcast lähetyksiä. Hyvä ja vaivaton keino harjoituttaa kielitaitoaan päivittäin on ladata kannettavaan musiikkisoittimeen jonkin kielikurssin äänite tai esimerkiksi vieraskielisiä podcastohjelmia ja kuunnella äänitettä vaikka bussimatkoilla tai lenkillä käydessä. Lisäksi opiskelijan kannattaa mennä mukaan TKY:n ja kiltojen kv toimintaan. Hän voi esimerkiksi ryhtyä ulkomaalaisten vaihto ja maisteriopiskelijoiden kv ISOksi, joka auttaa opiskelijoita käytännön asioissa ja sopeutumisessa suomalaiseen kulttuuriin. Kv ISOja tarvitaan koko ajan enemmän, joten opiskelijaa kannattaa rohkaista menemään mukaan, jos hän on vähänkin kiinnostunut tutustumaan ulkomaalaisiin opiskelijoihin. Ulkomaalaisiin opiskelijoihin pääsee tutustumaan hyvin myös ylioppilaskunnan ESN (Erasmus Student Network) jaoksen toimintaan osallistumalla. Killan kv toiminnasta kannattaa kysyä omasta killasta. Lisätietoja kotikansainvälistymisestä löytyy TKK:n kv palveluiden verkkosivuilta.

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / syyskuu 2016 Mira Pihlström kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo Kansainvälistymismahdollisuudet Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo 12.10.2012 Miksi ulkomaille? Kielitaitoni koheni Sain haluamani kesätyöpaikan Pääsin kursseille, joita Jyväskylässä

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mirka Jalonen, kv-suunnittelija, Insinööritieteiden korkeakoulu

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mirka Jalonen, kv-suunnittelija, Insinööritieteiden korkeakoulu Vaihto-opinnot ulkomailla Mirka Jalonen, kv-suunnittelija, Insinööritieteiden korkeakoulu Miksi vaihtoon? Globaalit työmarkkinat Kansanvälisestä kokemuksesta hyötyä työelämässä; tuo vaihtokokemuksesi esille

Lisätiedot

Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista

Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista Uudet opiskelijat/ Johdatus akateemisiin opintoihin 1op to 1.9.2011 Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista Uudet opiskelijat/ Johdatus akateemisiin opintoihin 1op To 1.9.2011 Kansainvälistymismahdollisuudet

Lisätiedot

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut Kuka voi lähteä vaihtoon? Vaihtoon voi lähteä kaikista kauppatieteiden kandidaatin ohjelman erikoistumisalueista

Lisätiedot

Tietoliikenneohjelmistot & kv maisteriohjelmat. Jukka K. Nurminen

Tietoliikenneohjelmistot & kv maisteriohjelmat. Jukka K. Nurminen Tietoliikenneohjelmistot & kv maisteriohjelmat Jukka K. Nurminen Lue lisää: https://cse.aalto.fi/fi/opinnot/tietoliikenneohjelmistot/ Smart grid Green data centers Smart traffic Business Phone Battery

Lisätiedot

Miksi maailmalle? Kansainvälistyminen Jyväskylän yliopistossa. syventämään oman alan tuntemusta ja laajentamaan omaa kurssivalikoimaa

Miksi maailmalle? Kansainvälistyminen Jyväskylän yliopistossa. syventämään oman alan tuntemusta ja laajentamaan omaa kurssivalikoimaa Miksi maailmalle? syventämään oman alan tuntemusta ja laajentamaan omaa kurssivalikoimaa kehittämään käytännön kielitaitoa Kansainvälistyminen Jyväskylän yliopistossa hankkimaan uusia ajattelutapoja ja

Lisätiedot

VAIHTO-INFO. Minna Nousiainen, International Coordinator Kasvatustieteiden tiedekunta

VAIHTO-INFO. Minna Nousiainen, International Coordinator Kasvatustieteiden tiedekunta VAIHTO-INFO Minna Nousiainen, International Coordinator minna.nousiainen@ulapland.fi Kasvatustieteiden tiedekunta MISTÄ ALOITAN? Tutustu tutkintorakenteeseesi ja opinto-oppaaseen Tarkista opintosuoritusotteesi:

Lisätiedot

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina 8.2.2011 8.2.2011 1 Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Kielitaito kehittyy Kulttuuri tutuksi Kontakteja & verkostoja

Lisätiedot

VAIHTOON KTK

VAIHTOON KTK VAIHTOON 2016-2017 KTK 17.11.2015 Päivi Martin, International Coordinator paivi.martin@ulapland.fi MISTÄ ALOITAN? Tutustu tutkintorakenteeseesi ja opinto-oppaaseen Tarkista opintosuoritusotteesi: mitä

Lisätiedot

VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013

VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013 VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013 Anastasia McAvennie Admissions Office / Hakutoimisto Puh. 044 7101 229 admissions@kajak.fi hakutoimisto@kajak.fi anastasia.mcavennie@kajak.fi 1 Tilastotiedot:

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) TAMPEREEN YLIOPISTO Saapunut Opinto ja kansainvälisten asiain osasto Päätöksen pvm 33014 Tampereen yliopisto Myönnetään euroa OPISKELIJOIDEN MATKA APURAHAHAKEMUS HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 29.3.216 Tilasto- ja tietovarastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 215 1 Milj. euroa (vuoden 215 rahana)

Lisätiedot

Kansainvälisen vaihdon info Ohjelma

Kansainvälisen vaihdon info Ohjelma Kansainvälisen vaihdon info 11.12.2013 Ohjelma Tervetuloa kv-infoon Lars Bäckman: kv-vaihdon mahdollisuudet HY:ssä Mia Kotilainen: laitoksen Erasmus-vaihtokohteet Pia Fagerström: Erasmus-vaihtokokemuksia

Lisätiedot

Kansainvälistyminen Jyväskylän yliopistossa

Kansainvälistyminen Jyväskylän yliopistossa Kansainvälistyminen Jyväskylän yliopistossa Kansainväliset palvelut www.jyu.fi/intl + Anna-Maria Strengell Kielten laitos Helmikuu 2016 Miksi maailmalle? syventämään oman alan tuntemusta ja laajentamaan

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin?

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Opintotutorit Marja Elonheimo ja Salla Mäkinen Opintotutor-biz@aalto.fi Vastaanotto tiistaisin klo 12-13 BIZ Opiskelijapalvelut, U-249 Tiistai 6.9.2016 Oletko muistanut

Lisätiedot

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto-ohjelmat tukevat valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön kehittämistä. Kansainvälisen

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Kemian tekniikan korkeakoulu 12.9.2016 Pia Lahti Ohjelma 12.9.2016 9.15 Tutkinnon rakenne ja opintojen suunnittelu Kotitehtävä myöhemmin tällä viikolla, tulee kurssin

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Kysymys: Mitkä ovat Kavakulle hakemisen muodolliset vaatimukset? Vastaus: Diplomaattiuran muodolliset kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa ulkoasiainhallinnosta

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista Tilastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista Tilastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 3.3.215 Tilastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 214 1 Milj. euroa (vuoden 214 rahana) 9 8 7 6 5 4

Lisätiedot

Opiskelu ulkomailla. Maailmalle! Linda Tuominen, CIMO

Opiskelu ulkomailla. Maailmalle! Linda Tuominen, CIMO Opiskelu ulkomailla Maailmalle! 15.11.2016 Linda Tuominen, CIMO Opiskelu Työharjoittelu Nuorisotoiminta Vaihtoehtoja kansainvälistymiseen Tutkintoopiskelu Ammatillinen koulutus Vapaaehtoistyö Vaihtoopiskelu

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen CHEM-A1000 1. jakson palautetilaisuus Tapani Vuorinen Sisältö 10:15 Aloitus ja ohjelma, Tapani 10:20 YTHS:n esittely & SÄTKY-kysely, Anna-Reetta 10:40 Vaihtoon 3. lukuvuotena, Heidi ja Kaisa 11:00 Omat

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja HOPS Riikka Leikola

Opintojen suunnittelu ja HOPS Riikka Leikola Opintojen suunnittelu ja HOPS Riikka Leikola Mitä kurssilla tehdään? Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Opiskelukäytännöt IT-harjoitus ja kirjastoharjoitus VP1 Ohjaustapaaminen Kansainvälistymistyöpajat

Lisätiedot

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Aleksi Kalenius 2.4.2014 Perusopetuksen varassa olevat ja perusopetuksen varaan jääminen 2 Vailla perusasteen jälkeistä koulutusta 1970-2012 3 Vailla

Lisätiedot

Hakuprosessi maisteritason ohjelmiin Aalto-yliopistossa

Hakuprosessi maisteritason ohjelmiin Aalto-yliopistossa Hakuprosessi maisteritason ohjelmiin Aalto-yliopistossa Kv-kevätpäivät 2013 Sessio B4: Tutkinto-opiskelijoiden hakuprosessit Katri Ventus, Aalto-yliopiston hakijapalvelut Aikataulu Maisterivaiheen valinnat

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet VALINTA JATKOKOULUTUKSEEN 1. Yleinen hakukelpoisuus Yleinen hakukelpoisuus määritellään yliopistolaissa

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

TOHTORIOPISKELU VAIHDOSSA/ULKOMAILLA

TOHTORIOPISKELU VAIHDOSSA/ULKOMAILLA TOHTORIOPISKELU VAIHDOSSA/ULKOMAILLA Laura Lalu (laura.lalu@uta.fi) Kansainvälisten asioiden koordinaattori Tampereen yliopisto/päätalo A120 27.1.2016 ULKOMAILLA OPISKELUN HYÖDYT Henkilökohtainen akateeminen

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille ti 29.4.2014 klo 16.00 sali L209 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

Kansainväliset opinnot (vaihto-opinnot)

Kansainväliset opinnot (vaihto-opinnot) Kansainväliset opinnot (vaihto-opinnot) Kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa sekä kykyä toimia monikulttuurisessa ympäristössä edellytetään yhä enemmän työelämässä. Opiskelija voi hakeutua opiskelemaan

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

1) etsi ensisijainen kohteesi hakuportaalista: https://kvl.it.helsinki.fi/mobility/mobilitysearchservlet?sprache=en&identifier=helsink01

1) etsi ensisijainen kohteesi hakuportaalista: https://kvl.it.helsinki.fi/mobility/mobilitysearchservlet?sprache=en&identifier=helsink01 Ohje Helsingin yliopiston vaihtohakuun HUOM! Tarkista aina hakuilmoituksesta ja hakuohjeista kuinka sinun tulee hakemuksesi tehdä ja minne hakemus sekä vaaditut liitteet tulee palauttaa. Tutustu hakuohjeeseen

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

Miksi lähtisin opiskelija-vaihtoon ulkomaille?

Miksi lähtisin opiskelija-vaihtoon ulkomaille? Miksi lähtisin opiskelija-vaihtoon ulkomaille? Kansainvälisten asian toimisto 2 Niin, miksi lähtisin? Työnantajan odotukset ammatilliselle pätevyydelle ovat tänä päivänä erittäin monipuoliset. Menestyvällä

Lisätiedot

Vaihtoinfo Exchange study info Sari Vähäkangas

Vaihtoinfo Exchange study info Sari Vähäkangas Vaihtoinfo Exchange study info 20.9.2016 Sari Vähäkangas Vaihto-opiskelu Student exchange HOPS 25-30 ECTS/lukukausi Opintosuunnitelma hyväksytetään omalla opintoneuvojalla Motivaatio vaihto-opiskeluun

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

LÄHTÖORIENTAATIO 5.4.2016

LÄHTÖORIENTAATIO 5.4.2016 LÄHTÖORIENTAATIO 5.4.2016 - VAIHTOONLÄHTIJÄN MUISTILISTA Kaisa Nikku, Anne Makkonen - KANSAINVÄLINEN VIESTINTÄ Laurent Tran-Nguyen www.lut.fi/kv-opiskelijavaihto Vaihtoonlähtijän muistilista - Ennen lähtöä

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Science without Borders -ohjelman info & tapaaminen

Science without Borders -ohjelman info & tapaaminen Science without Borders -ohjelman info & tapaaminen INFO: Ohjelman tavoitteet & toiminnot Suomessa Miten Suomi tuli mukaan Science without Borders apurahaohjelmaan? Juha Ketolainen, CIMO Without borders:

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2013 Tiedotustilaisuus ke 21.11.2012 klo 12.30-13.30 Harjoittelu osana opintoja KM-tutkintoon

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2007

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2007 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: toukokuussa 2007 Luotu 01-Jun-2007 03:54 EEST [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN

APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

YLIOPISTON RAHOITTAMAA HARJOITTELUA KOSKEVA PÄÄTÖS JA OHJE

YLIOPISTON RAHOITTAMAA HARJOITTELUA KOSKEVA PÄÄTÖS JA OHJE Opinto-ja opetuspalvelut 1 (6) YLIOPISTON RAHOITTAMAA HARJOITTELUA KOSKEVA PÄÄTÖS JA OHJE Päätän yliopiston rahoittamaa harjoittelua koskevan ohjeistuksen ajalle 1.1.2013 31.12.2013 oheisen liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

Johanna Bovellán

Johanna Bovellán 5.6.2009 Johanna Bovellán Ohjaus tiedekunnassa: kanslia, opintoneuvoja, opettajat, opettajatuutorit Ohjaus killassa: ISOhenkilöt, opiskelijatuutorit (jo pidemmällä opinnoissaan olevia opiskelijoita) Tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tietotekniikan kandivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Yli 7 vuotta vanhoilla

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

Kansainvälisen vaihdon info Ohjelma

Kansainvälisen vaihdon info Ohjelma Kansainvälisen vaihdon info 3.12.2012 Ohjelma Tervetuloa kv-infoon Maarit Haukka: kv-vaihdon mahdollisuudet HY:ssä Jussi Mäkinen: Erasmus-vaihtokokemuksia Berliinistä, Saksasta Mia Kotilainen: laitoksen

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Esimerkkejä Euroopasta Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Ruotsi Tanska Slovenia Liettua Hollanti Itävalta Latvia Portugali Ranska Kypros SUOMI Belgia Saksa Bulgaria Viro Puola Luxembourg Tsekin

Lisätiedot

Erasmus Mundus, External Cooperation Window Lot HL & TH

Erasmus Mundus, External Cooperation Window Lot HL & TH Erasmus Mundus, External Cooperation Window Lot 9 EUROOPPALAISET YHTEISTYÖKORKEAKOULUT Erasmushogeschool (EHB) Belgium/ koordinoija Masaryk University, Brno (CZ) University of Santiago de Compostela (ES)

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2017 Tiedotustilaisuus ke 23.11.2016 klo 10.00-11 (Virta 114) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013 KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen Marjaana Lundqvist 27.8.2013 Aihepiirit Yleistä ulkomaantyön vakuuttamisesta ja sosiaaliturvasta Työskentely EU- ja sosiaaliturvasopimusmaissa: vakuuttamista

Lisätiedot

ALLIANSSIN NUORISOVAIHTO. Elli Keränen, koordinaattori

ALLIANSSIN NUORISOVAIHTO. Elli Keränen, koordinaattori ALLIANSSIN NUORISOVAIHTO Elli Keränen, koordinaattori 15.11.2016 ALLIANSSIN NUORISOVAIHTO PA LV E L E VA Vuodesta 1993 Voittoa tavoittelematon. Kohtuulliset osallistumismaksut ja maksuttomia ohjelmia.

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Tämä päätös kumoaa 11.10.2013 tehdyn harjoittelua koskevan päätöksen ja ohjeen (Dnro 1027/12.01/2013).

Tämä päätös kumoaa 11.10.2013 tehdyn harjoittelua koskevan päätöksen ja ohjeen (Dnro 1027/12.01/2013). 1528/12.02.02.00/2015 1 (6) YLIOPISTON RAHOITTAMAA HARJOITTELUA KOSKEVA PÄÄTÖS JA OHJE Tämä päätös kumoaa 11.10.2013 tehdyn harjoittelua koskevan päätöksen ja ohjeen ( 1027/12.01/2013). Päätän yliopiston

Lisätiedot

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde?

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde? Demografinen huoltosuhde Mikä on hyvä huoltosuhde? Mikä ihmeen demografinen huoltosuhde? Suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. 0-14 -vuotiaat + yli

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo L-salissa/ pe 5.9. klo L-salissa TERVETULOA!

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo L-salissa/ pe 5.9. klo L-salissa TERVETULOA! PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo 14-15 L-salissa/ pe 5.9. klo 12-13 L-salissa TERVETULOA! Prof. Juhani Pitkäranta (mat.) Leht. Petri Salo (fys.) suunn. Katriina

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

18.02.2015 Tina Sundqvist. 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

18.02.2015 Tina Sundqvist. 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 18.02.2015 Tina Sundqvist 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Tulokaskoulutus 9.9.2009. Lähtevän vaihto-opiskelijan prosessi Kaisa Kurki Kansainväliset asiat

Tulokaskoulutus 9.9.2009. Lähtevän vaihto-opiskelijan prosessi Kaisa Kurki Kansainväliset asiat Tulokaskoulutus 9.9.2009 Lähtevän vaihto-opiskelijan prosessi Kaisa Kurki Kansainväliset asiat Lähtevät vaihto-opiskelijat Yleisneuvonta ja tiedotus oppaat Pähkinä Erasmus-opiskelijan opas www-sivut toimisto

Lisätiedot

VAIHTO-OPISKELUINFO Teija Liiri, kv asiain sihteeri

VAIHTO-OPISKELUINFO Teija Liiri, kv asiain sihteeri VAIHTO-OPISKELUINFO 18.11.2013 Teija Liiri, kv asiain sihteeri VAIHTO-OPISKELUINFO 18.11.2013 Miksi kansainvälisyyttä? Miten Lapin yliopistosta maailmalle? International Cafè Opiskelijakokemuksia, tietoa

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Nimi: Hyväksilukeminen Prosessi johon toimintaohje liittyy (nimi,nro):

TOIMINTAOHJE Nimi: Hyväksilukeminen Prosessi johon toimintaohje liittyy (nimi,nro): HYVÄKSILUKEMINEN Tavoite Ohjeessa kuvatun menettelyn tarkoituksena on varmistaa yhtenäinen käytäntö opiskelijan aiemmin tai opintojen aikana muualla hankkiman osaamisen tunnustamiseksi. Määritelmät Opiskelija

Lisätiedot

Vaihtoraportti lukuvuosi 2010-2011. Bond University KTA

Vaihtoraportti lukuvuosi 2010-2011. Bond University KTA Vaihtoraportti lukuvuosi 2010-2011 Bond University KTA Henkilötiedot Koulutusohjelma: Kiinteistötalous Vaihtoyliopisto: Bond University Sijainti: Gold Coast, Queensland, Australia Ajankohta: 1.9.2010 30.4.2011

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot