Ennen kuin teette tälle laitteistolle mitään lukekaa tämä ohje huolellisesti!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ennen kuin teette tälle laitteistolle mitään lukekaa tämä ohje huolellisesti!"

Transkriptio

1 Hurricane 31, 32 ja 42 Ennen kuin teette tälle laitteistolle mitään lukekaa tämä ohje huolellisesti! Vastaanotettuanne laitteen, tarkistakaa mahdolliset kuljetusvauriot ja että olette saaneet tilauksenne mukaisen toimituksen. Mikäli jotain huomautettavaa ilmenee, niin pyydämme Teitä ilmoittamaan siitä myyjälle välittömästi, viimeistään 8 päivän kuluessa. VAROITUS! Älkää käyttäkö imuria lattiahiontakoneen perässä ilman teflon-suodatinta. Älkää käyttäkö imuria tiloissa, joissa on räjähtäviä tai helposti syttyviä kaasuja tai aineita. Älkää käyttäkö imuria hehkuvan tai kuuman materiaalin (esimerkiksi tuhkan tai pölyn) imemiseen. Älkää altistako imuyksikköä vedelle, kosteudelle tai kuumuudelle. Älä imuroi vettä tai muita nesteitä (imuri on vain kuivan pölyn imuri). Älä varastoi imuria ulos. Kytke laite vain maadoitettuun pistorasiaan. Älä käytä laitetta jos johto tai pistotulppa on vaurioitunut. Älä vedä tai kanna liitäntäjohdosta, käytä johtoa kantokahvana tai vedä johtoa terävän reunan tai kulman ympäri. Irrota sähköjohto tarttumalla pistokkeeseen. Pidä johto kaukana kuumista pinnoista. Älä jätä laitetta kytketyksi pistorasiaan kun et käytä sitä. Älä koske pistokkeeseen tai johtoon märillä käsillä. Imuroidessanne olkaa varovainen, ettei imuputki joudu lähelle ihon herkkiä alueita (silmät, suu, korvat, nenä). Noudata varovaisuutta käytettäessä lasten läheisyydessä, älä salli laitetta käytettäväksi leluna. Ennen kuin huollat imuria ota verkkojohto irti pistorasiasta. Älä koskaan muuta maadoitusta tai muuta kytkentää. (seurauksena saattaa olla sähköisku tai laitevaurio) Jos laite ei toimi kuten pitäisi tai vaurio on epäiltävissä, ota yhteyttä valtuutettuun laitteen huoltoon. (laite on pudotettu, jätetty ulos, pudonnut veteen, tai muu haaveri on tapahtunut)

2 Käyttötarkoitus Laite on tarkoitettu ainoastaan kuivan pölyn imurointiin sekä yleiseen siivoukseen Käyttöhuolto Imurissa on aina oltava paikoillaan, järjestyksessä päältä katsottuna: karkearoskasäiliö (sanko),- kuitusuodatin (sininen) huopasuodatin(valkoinen kangas), Tarkista että suodattimet ovat edellisen käytön jäljiltä ehjät ja puhtaat. Suodattimien ollessa puhtaat saavutatte suurimman imutehon, sekä säästätte samalla imuria ja energiaa. Tarkkailkaa imurointia. Jos huomaatte imutehon laskevan, niin sammuttakaa välittömästi moottorit. Tyhjentäkää karkeanroskan astia ja vaihtakaa kuitupölypussi uuteen sekä puhdista huopasuodatin tai vaihda se tarvittaessa uuteen. Imurin suodatinyksikön ja roskasäiliön täyttymistä on hyvä seurata riittävän usein, ja tarpeen mukaan määritellä niille riittävän tiheä tyhjennysväli. Jokaisen käyttökerran jälkeen on hyvä puhdistaa imuri ja suodattimet kertyneestä pölystä ja liasta ja tarvittaessa vaihtaa ne uusiin. Mikäli poistopuhalluksen mukana kulkeutuu pölyä sammuta laite heti ja tarkista imurin suodattimet. Mikäli niistä joku on jostain syystä rikkoontunut, niin vaihda se heti uuteen ja ota tarvittaessa yhteyttä myyjään. Määräaikaishuolto Kun laitteelle tehdään huolto, on kytkin/kytkimet käännettävä aina asentoon 0! ja verkkojohto irrotettava pistorasiasta. Imurin huolto o Laitteistolle on tehtävä määräaikaishuolto aina riittävän usein riippuen käyttöolosuhteista. o Huollon tiheys (riittävyys) tulee arvioida ja tarkistaa, kunnes oikea huoltoväli selviää. o Huollossa tarkastetaan laitteen suodattimien, varusteiden kunto sekä muutoinkin huolehditaan laitteen puhdistuksesta. o Moottorien hiilet tulee tarkistaa riittävän usein ja tarvittaessa ne on vaihdettava uusiin. Hiilien keskimääräinen käyttöaika on 400h, vaihdellen käyttöolosuhteista. o Suodattimen yleiskuntoa pitää seurata aina tyhjennyksen yhteydessä. o Kun tarkistat suodattimet niin tarkista myös että säiliön pohjalle ei ole kertynyt likaa/roskia jos on niin poista ne. o Mikäli huopasuodatin on likainen, tulee se puhdistaa harjaamalla, puhaltamalla paineilmalla, tai tarvittaessa pesemällä haalealla, maksimissaan 40 asteisella vedellä. o Tarvittaessa vaihda suodatin uuteen (kulunut, rikkoontunut tai umpeutunut suodatin). o Kuitupölypussi tulee vaihtaa tyhjennyksen yhteydessä aina uuteen. o Käytä ainoastaan laadukkaita alkuperäisiä Eurovac suodattimia ja varaosia jäljitelmät saattavat johtaa imurin rikkoutumiseen.

3 Vianetsintä Laite ei käynnisty o tarkista, että kytkin/kytkimet ovat asennossa 1. o tarkista, että verkkojohto on pistorasiassa (maadoitettu, 230VAC) o tarkista sulakkeet 16 A Poistopuhalluksen mukana tulee pölyä tai roskia o suodatin on mahdollisesti rikkoutunut o suodatin ei ole paikallaan imuri pitää outoa ääntä o moottorin hiilet ovat kuluneet o laakerit ovat kuluneet Heikko imuteho o tarkista suodattimen puhtaus ja kunto o onko imurointiletku tukkeutunut o Kaikki moottorit eivät ole kytkettynä Sulake laukeaa o ota yhteys valmistajaan tai ammattimaiseen huoltoon Ongelmatilanteissa ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan. Laite on CE hyväksytty Laitteen toimituksessa noudatetaan yleisiä sopimusehtoja NL01 niiltä osin, kuin muuta ei ole kaupan yhteydessä sovittu. Valmistaja: Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu KANKAANPÄÄ Puh Fax VAATIMUKSENMUKAISUUSVAKUUTUS ME Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu KANKAANPÄÄ Vakuutamme, että tämä Vakuutamme, että tämä Eurovac Hurricane 31 / 32 / 42 imuri on suunniteltu ja valmistettu seuraavien spesifikaatioiden mukaisesti: Konedirektiivi; 89/392/EEC Standardit;SFS-EN ISO ,SFS-EN ISO Pienjännitedirektiivi; 73/23/EEC Standardi;EN

4 VIRHEVASTUU Takuun sisältö Takuu kattaa vastuun virheistä NL01 mukaisesti (kohdat 21 34), tässä mainituin tarkennuksin. Takuuaika Suomen Imurikeskus Oy myöntää valmistamilleen tuotteilleen kahdentoista (12) kuukauden takuun tuotteen luovutuspäivästä lukien. Luovutuspäivä on se päivä, kun asiakas otti vastaan tuotteen, kuitenkin korkeintaan viikko siitä, kun tavara lähetettiin asiakkaalle. Rajoituksia Takuu on voimassa vain Suomen rajojen sisäpuolella. Takuuna tehtäviin korjauksiin eivät kuulu laitteen normaalit käyttö- ja huolto-ohjeissa esitetyt säädöt, käytönopastus, hoito, huolto ja puhdistustoimenpiteet. Myöskään osat joiden rikkoutumisvaara käsittelyn, luonnollisen kulumisen tai vanhenemisen vuoksi on normaalia suurempi eivät sisälly takuuseen, kuten: - moottorit - suodattimet - siivousvälineet ja - muut kulutusosat Takuu ei kata mahdollisia välillisiä vahinkoja. Tähän takuuseen perustuvia vaatimuksia on asiakas oikeutettu esittämään vain Eurovac-huoltoliikkeelle ja takuunantajalle. Näihin takuuehtoihin sisältymättömät suulliset lupaukset eivät sido takuunantajaa. Takuu raukeaa, mikäli laitteen sähköisiä osia suojaava kotelo avataan ilman valmistajan lupaa muiden kuin valtuutetun Eurovac-huoltoliikkeen toimesta. Takuuseen eivät sisälly sellaisten vaurioiden korjaukset jotka ovat aiheutuneet: - laitteen varomattomasta käsittelystä tai kuljetuksesta - käyttäjän huolimattomuudesta tai laitteen ylikuormituksesta - käyttöohjeiden, hoidon tai huollon laiminlyönnistä - takuunantajasta riippumattomista olosuhteista, kuten liian suurista jännitevaihteluista, ukkosesta, tulipalosta tai muista vahinkotapauksista, - muiden kuin valtuutetun Eurovac -huollon suorittamista korjauksista tai rakennemuutoksista Takuuseen ei myöskään sisälly laitteen toiminnan kannalta merkityksettömien vikojen, kuten pintanaarmujen tms. korjaaminen.

5 Toimenpiteet vaurion ilmetessä Vaurion ilmetessä takuuaikana on asiakkaan tästä viipymättä ilmoitettava valtuutetulle Eurovac-huollolle. Huollolle on ilmoitettava, mistä laitteesta on kyse, mahdollisimman tarkasti miten vaurio ilmeni sekä olosuhteet, joissa vaurio on syntynyt. Takuukorjauksen edellytyksenä on, että asiakas osoittaa luotettavasti takuun olevan voimassa. Sopivia tositteita ovat esimerkiksi ostokuitti, lähete tai rahtikirja. Siitä tulee ilmetä vähintään luovutusajankohta ja korjattavan laitteen tyyppi. Korjauspyynnön yhteydessä on asiakkaan selvitettävä etukäteen valtuutetun Eurovac -huollon kanssa takuun sisältö, mahdolliset veloitukset sekä se, korjataanko laite huollossa ja tuleeko asiakkaan mahdollisesti itse ryhtyä joihinkin toimenpiteisiin tuotteessa ilmenneen vaurion johdosta. Ensisijaisesti asiakkaan on itse tuotava laite valtuutettuun Eurovac -huoltoon. Mahdollisista laitteen huoltoon toimittamisesta tai noutamisesta sekä palautuksesta on erikseen sovittava Eurovac-huollon kanssa. Mikäli näiden takuuehtojen tulkinnassa syntyy erimielisyyksiä asiakkaan ja valtuutetun huollon välillä tai tehdyn korjauksen suhteen on huomauttamista, voi asiakas ottaa yhteyttä suoraan takuunantajaan. Takuukorjatun laitteen takuu jatkuu alkuperäisen takuuajan loppuun. Takuuaikaiset veloitukset Valtuutettu Eurovac-huolto ei veloita asiakkaalta takuuna korjatuista tai vaihdetuista osista, korjaustyöstä, tuotteen korjaamiseksi tarpeellisista kuljetuksista eikä matkakustannuksistaan. Tällöin kuitenkin edellytetään että: - vialliset osat luovutetaan valtuutetulle huollolle - korjaukseen ryhdytään yleensä viiden työpäivän kuluessa ja että työ suoritetaan normaalina työaikana - kiireellisemmin tai muuna kuin normaalina työaikana suorittamistaan korjauksista on valtuutettu huolto oikeutettu veloittamaan lisäkustannukset asiakkaalta - vaikeasti kannettavan tuotteen korjaamiseksi valtuutetun huollon katsomat tarpeelliset kuljetukset tai huollon matkat suoritetaan veloituksetta huoltoautoa tai tavanomaista aikataulun mukaan liikennöivää yleistä kulkuneuvoa käyttäen (yleiseksi kulkuneuvoksi ei kuitenkaan katsota vesi-, ilma-, eikä lumikulkuneuvoa) - mikäli tämä ei ole mahdollista, veloitetaan asiakkaalta lisäkustannukset - tuotteen tavanomaisesta poikkeavat irrotus- ja takaisinasennuskustannukset veloitetaan erikseen.

6 1. Karkean roskan erotin 13. Runko-alusta 2. Kannake rengas 14. Kääntyvä etupyörä 3. Kertakäyttö suodatin 15. Takapyörä 4. Suodattimen kannakerengas 16. Puhalluskotelo 5. Polyesteri suodatinkangas 17. Kiristeklemmari 50 mm 6. Letkuaukko 58 mm 18. Poistoputki lyhyt 7. Letkuaukon tiivistelaippa 19. Poistoputki pitkä 8. Imukansi metallia 20. Moottorin kumitiiviste 9. Imukannen kuminen tiiviste 21. Imumoottori 1300 w 10. Säiliö 82 litraa + moottorikotelo 22. Moottorin koroterengas 11. Kannen metallinen kiinnityssalpa 23. Keinukytkin valoton 12 Kantokahva 24. Verkkojohdon vedonpoistaja 25. Moottorikotelon takakansi

Center 2400 Käyttöohje

Center 2400 Käyttöohje Center 2400 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

Eurovac - teollisuusimurit

Eurovac - teollisuusimurit Eurovac - teollisuusimurit Käyttö- ja huolto-ohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi

Lisätiedot

Ilmankäsittelykone Huoltokirja

Ilmankäsittelykone Huoltokirja -SV 10-05-10V.A001 Sisällys 1 Takuuehdot... 1 1.1 Takuuaika... 1 1.2 Takuun sisältö... 1 1.3 Yleiset takuun rajoitukset... 1 1.4 Takuun rajoitukset... 1 1.5 Huoltoehdot takuuaikana... 1 1.6 Toimenpiteet

Lisätiedot

ILPO Comfort CE50 ja CE65. Käyttöohje

ILPO Comfort CE50 ja CE65. Käyttöohje ILPO Comfort CE50 ja CE65 Käyttöohje Sisällys Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset...4 Yleistä...4 Sisälämpötila...4 Käyttöveden lämpötila...4 Käyttöveden määrä...4 Yöalennus lisälämmön viivästys...5

Lisätiedot

Asennusohje www.ilto.fi

Asennusohje www.ilto.fi ILTO Roof -huippuimurit ja -kattoläpiviennit Asennusohje www.ilto.fi ILTO Roof -tuotteet HUIPPUIMURIT ULOSPUHALLUSHAJOTTIMET VIEMÄRIN TUULETUSPUTKET TUULETUSPUTKI RADONIMURI KATTOLÄPIVIENNIT LÄPIVIENTITIIVISTEET

Lisätiedot

Swegon CASA Roof. Asennusohje

Swegon CASA Roof. Asennusohje Swegon CASA Roof Asennusohje Casa Roof asennusohje FI.indd 1 3/7/2011 12:20:05 PM Sisällys Asennusohje Aluskatteen tiivisteen asennus... 4 Tiilikaton läpivienti... 5 Rivipeltikaton läpivienti... 6 Muotopeltikaton

Lisätiedot

Swegon CASA Rock ILVA

Swegon CASA Rock ILVA 125563/20120619 Swegon CASA Rock ILVA Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Rock ILVA_c_FI-m rock ilva.311212 Sisällys Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 1. Varoituksia ja huomautuksia... 3 2. Asennus... 4 2.1

Lisätiedot

GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN

GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN TT, tark. JSan GENANO KÄYTTÖOHJE Sivu 1 MFI ILMANPUHDISTUSTEKNOLOGIA GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 310 Log. versio TT, tark. JSan GENANO KÄYTTÖOHJE Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Asennusohjeita. www.bosch-home.fi

Asennusohjeita. www.bosch-home.fi Asennusohjeita. www.bosch-home.fi 2 Mittapiirrokset ja ohjeita asennukseen Sisällysluettelo Kalusteisiin sijoitettavien kodinkoneiden yhdisteleminen 3 Kalusteisiin sijoitettavat uunit Asennusohjeita ja

Lisätiedot

JPE20xx, Elektroninen yhdistelmäkaappi

JPE20xx, Elektroninen yhdistelmäkaappi JPE20xx, Elektroninen yhdistelmäkaappi SISÄLLYSLUETTELO SIVU PIKAOHJE 2 TURVALLISUUSOHJEITA Vanhan laitteen hävittäminen 3 Tärkeä tietää 3 ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA ASENNUS Pakkauksen purkaminen 3 Sijoitus 4

Lisätiedot

nilan VGU250 Käyttöohje VGU250 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

nilan VGU250 Käyttöohje VGU250 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 nilan VGU250 nilan VGU250 Käyttöohje VGU250 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Sisällysluettelo 3 Järjestelmätyypit 4 Toimintaperiaate 5 Käyttökytkimet

Lisätiedot

Swegon CASA 270M K. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Swegon CASA 270M K. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Swegon CASA 270M K Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällys Käyttöohje Käyttäjälle Tärkeää tietoa... 3 Suodattimien vaihto... 4 Hälytykset... 4 Asennus, käyttö ja huolto Asentajalle ja huoltohenkilökunnalle

Lisätiedot

ILTO 300 ja 400 Suunnittelu-, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet LÄMMÖNTALTEENOTOLLA VARUSTETTU ILMANVAIHTOLAITE PARASTA ILMANVAIHTOA www.ilto.fi SUUNNITTELUOHJEET ILTO 300 LTO-laite on tarkoitettu alle

Lisätiedot

Swegon CASA 440 Premium. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Swegon CASA 440 Premium. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Swegon CASA 440 Premium Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällys Käyttöohje Käyttäjälle Asennusohje... 6 Käyttöohje... 10 Huolto-ohje... 20 Tekniset tiedot... 22 Asennus, käyttö ja huolto Asentajalle

Lisätiedot

Swegon CASA W100 EC. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Swegon CASA W100 EC. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Swegon CASA W100 EC Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällys Asennusohje... 4 Käyttöohje... 10 Huolto-ohje... 20 Asennus, käyttö ja huolto Asentajalle ja huoltohenkilökunnalle 1. Asennusohje... 4 1.1

Lisätiedot

ILPO Comfort CE50 ja CE65

ILPO Comfort CE50 ja CE65 ILPO Comfort CE50 ja CE65 Asennus- ja huolto-ohje www.ilto.fi Sisällys Asennus... 3 Kuljetus ja käsittely...3 Sijoittaminen, mitat ja asennusetäisyydet...3 Putkiliitännät... 4 Patteriverkosto...4 Lattialämmitysverkosto...4

Lisätiedot

ILTO 270M. Suunnittelu-, asennus-, käyttö- ja huolto-ohje LÄMMÖNTALTEENOTOLLA VARUSTETTU ILMANVAIHTOLAITE

ILTO 270M. Suunnittelu-, asennus-, käyttö- ja huolto-ohje LÄMMÖNTALTEENOTOLLA VARUSTETTU ILMANVAIHTOLAITE ILTO 70M Suunnittelu-, asennus-, käyttö- ja huolto-ohje LÄMMÖNTALTEENOTOLLA VARUSTETTU ILMANVAIHTOLAITE SISÄLLYS SUUNNITTELUOHJE... ASENNUSOHJE... 6 KÄYTTÖOHJE... VIANETSINTÄ... 5 HUOLTO-OHJE... 6 Suunnitteluohje

Lisätiedot

LÄMMÖNTALTEENOTOLLA VARUSTETTU ONNLINE ILMANVAIHTOLAITE 80M

LÄMMÖNTALTEENOTOLLA VARUSTETTU ONNLINE ILMANVAIHTOLAITE 80M LÄMMÖNTALTEENOTOLLA VARUSTETTU ONNLINE ILMANVAIHTOLAITE 80M Suunnittelu-, asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Suunnitteluohje Onnline LTO-laite on tarkoitettu asuntojen ilmanvaihtoon. Ilmavirrat suunnitellaan

Lisätiedot

KESKUSPÖLYNIMURI. Käyttöja asennusohjeet

KESKUSPÖLYNIMURI. Käyttöja asennusohjeet by KESKUSPÖLYNIMURI Käyttöja asennusohjeet ESITTELY Haluaisimme onnitella Teitä keskuspölynimurihankinnastanne. Olet valinnut korkealaatuisen tuotteen, joka on valmistettu Saksassa. Hygieeninen puhtaus,

Lisätiedot

Snowek hiekoituskauhat S700 / S1000 / S1200 / S1500 / S2000 / S2500 / S3000. Itkonniemenkatu 13 70500 Kuopio Finland +358 4077 30125 info@snowek.

Snowek hiekoituskauhat S700 / S1000 / S1200 / S1500 / S2000 / S2500 / S3000. Itkonniemenkatu 13 70500 Kuopio Finland +358 4077 30125 info@snowek. KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Snowek hiekoituskauhat S700 / S1000 / S1200 / S1500 / S2000 / S2500 / S3000 Sarjanumerosta 0814XXXX alkaen Itkonniemenkatu 13 70500 Kuopio Finland +358 4077 30125 info@snowek.fi SNOWEK

Lisätiedot

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Viinikylmiö 50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa... 4 VIINIKYLMIÖN ASENNUS... 5 Sijoituspaikka... 5 Sähköliitäntä... 5 Tasapainotus...

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

ILTO 440 Control Suunnittelu-, asennus-, käyttö- ja huolto-ohje LÄMMÖNTALTEENOTOLLA VARUSTETTU ILMANVAIHTOLAITE PARASTA ILMANVAIHTOA www.ilto.fi ILTO 440 SUUNNITTELUOHJE ILTO 440 Control LTO -laite on

Lisätiedot

BEAM. Keskuspölynimuri. suunnittelu asennus käyttö takuu

BEAM. Keskuspölynimuri. suunnittelu asennus käyttö takuu BEAM Keskuspölynimuri suunnittelu asennus käyttö takuu 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 Beam Alliance Yleisiä ohjeita Keskuspölynimurijärjestelmä on tarkoitettu kotitalouden lian ja pölyn kuivaimurointiin. Vältä

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet PullmanErmator Rakennusimuri S13 Käyttöohjeet Sisällys 1 Huomio!... 3 2 Pakkauksen purkaminen... 3 3 Turvamääräykset... 3 3.1 Käsittely... 3 3.2 Huolto... 3 4 Toiminta... 4 5 Käyttö... 4 6 Suodattimen

Lisätiedot

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 nilan Compact P MLP nilan Compact P MLP Käyttöohje 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Yleisiä tietoja ennen asennusta Asennusohje on yritetty tehdä

Lisätiedot

HPD200 Uppopumppu repijällä Käyttö- ja huolto-ohjeet

HPD200 Uppopumppu repijällä Käyttö- ja huolto-ohjeet HYDROMATIC HPD200 Uppopumppu repijällä Käyttö- ja huolto-ohjeet KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Pumput: Mallit: Myynti ja markkinointi: Varaosat ja huolto: Hydromatic uppopumput repijällä HPD200 1-vaihe HPD200

Lisätiedot

Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa.

Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa...

Lisätiedot

nilan VPL 15 C/TC, VPL 25 Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

nilan VPL 15 C/TC, VPL 25 Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. nilan VPL 15 C/TC, VPL 25 Käyttöohje nilan VPL 15 C/TC, VPL 25 VPL 15 C/TC, VPL 25 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Johdanto Tämän oppaan tarkoitus

Lisätiedot