Tukija, VTT Sinikka Törmä Referenssi Oy HUONO-OSAISIMMAT HUUMEIDEN KÄYTTÄJÄT JA MATALA KYNNYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tukija, VTT Sinikka Törmä Referenssi Oy HUONO-OSAISIMMAT HUUMEIDEN KÄYTTÄJÄT JA MATALA KYNNYS"

Transkriptio

1 Tukija, VTT Sinikka Törmä Referenssi Oy HUONO-OSAISIMMAT HUUMEIDEN KÄYTTÄJÄT JA MATALA KYNNYS Oma näkökulma Näkökulmani on yhteiskuntatieteellinen. Olen tutkinut erityisesti matalaa kynnystä itse käsitettä ja matalan kynnyksen mataluutta käytännössä huumeiden käyttäjien, mutta myös esim. ongelmapelaajien näkökulmasta. Vaikka tarkastelen matalan kynnyksen kysymyksiä yhden vaikeasti autettavan kohderyhmän näkökulmasta, voidaan samaa ajattelua soveltaa yleisemminkin heikoimmassa asemassa olevien ihmisryhmien tilanteeseen 1

2 Luennon kulku Lähden käsitteestä matala kynnys sekä käsitteen alkuperästä huumeiden käyttäjien palveluissa ja hoidossa Sitten käsittelen sitä, miksi juuri huumeiden käyttäjät, ja erityisesti heistä huonoosaisimmat, tarvitsevat matalaa kynnystä Käsite matala kynnys Yleinen arkikielinen metafora, jota yleensä käytetään käänteisesti kuvaamaan kokemusta: korkea kynnys ryhtyä johonkin 2

3 Käsitteen tulo päihdepalveluihin Peräisin 1980-luvun alusta lähinnä Hollannista ja Englannista, missä oli kehittynyt vaikea kovien huumeiden käyttöongelma, jolloin myös hiv-ja hepatiittitartunnat levisivät. Liittyi huumeiden käytön haittojen vähentämisen (harm reduction) ideologiaan: huumeiden käyttöä katsottiin sormien välistä, jotta saatiin puhtaita pistosvälineitä jaettua muutoin poissa palveluista pysytteleville huumeiden käyttäjille. Motiivina myös suojata muuta väestöä. Matala kynnys oli siis keino toteuttaa haittojen vähentämisen strategiaa. Matalakynnyksisiksi (low threshold) kutsuttujen palvelujen avulla vietiin puhtaita pistosvälineitä niitä tarvitseville, pistämisen estämiseksi myös jaettiin metadonialiikkuvista busseista. Matalasta kynnyksestä/matalan kynnyksen palveluista päihdehuollossa Suomessa puhuttaessa tarkoitetaan: 1) Euroopassa 1980-luvulla huumeiden käytön haittojen vähentämisen strategiaa toteuttamaan kehitettyä palvelukonseptia, jonka ydin on ruiskujen ja neulojen vaihto ja terveysneuvonta. 2) Perinteisiä huono-osaisuuspalveluja, kuten asunnottomien ja päihteiden käyttäjien päiväkeskuksia, yökahviloita ja ensisuojia. 3) Yksittäisten palvelujen tai hoitomallien kehittämistä saavutettavimmiksi niin, että myös kuntouttavaan/ päihteettömyyteen tai päihteiden käytön vähentämiseen pyrkivään hoitojärjestelmään olisi helpompi päästä. 4) Yleisessä hoitojärjestelmäretoriikassa, jolloin sen merkitys lähenee käsitteitä asiakaslähtöisyys, esteettömyys ja saavutettavuus, joskus yksinkertaisesti päivystys. 3

4 Poliittinen valinta: haittojenehkäisyn sijasta puhutaan matalasta kynnyksestä Matalan kynnyksen käsitteen yleistyminen ja virheellinen käyttö päihdehuollossa on strateginen valinta: Matalan kynnyksen käsite on poliittisesti korrektimpi kuin haittojen ehkäisy. Haittojen ehkäisyn palvelut on verhottu matalan kynnyksen käsitteen taakse, sillä julkinen keskustelu haittojen ehkäisystä on ollut arka asia. Puhe matalan kynnyksen toiminnasta on turvannut työrauhan. Oilisiko aika kypsä haittojen ehkäisystä puhumiselle? Eli strategiasta, jonka mukaan on parempi vähentää huumeiden käytöstä aiheutuvia haittoja, kuin taistella yksipuolisesti huumeettoman yhteiskunnan puolesta, joka on osoittautunut utopiaksi. Käsite matala kynnys päihdehoidossa Hoito-ja palvelujärjestelmässä ilmaisu on usein muuttunut passiiviseksi ja toteavaksi: palvelut, joihin on matala kynnys = matalan kynnyksen palvelut. Matalakynnyksisyys on kuitenkin asiakkaan kokemukseen liittyvä asia, johon myös kynnyksen ylittäjällä tai sen taakse jäävällä on sanottavansa. Käsitteen käyttöä ja sen merkityksiä päihdehoidossa on hyvä pohtia, eikä ottaa sitä annettuna. 4

5 Suhteellisuus Kynnys on aina korkea tai matala suhteessa johonkin ja jonkin ryhmän kannalta Yhden matala kynnys voi olla toiselle korkea Jotkut ryhmät voivat myös nostaa joidenkin toisten ryhmien kynnyksiä Matalaksikaan tarkoitettu kynnys ei ole välttämättä kaikkein kannalta riittävän matala Matala kynnys kansallisissa kehittämisohjelmissa Kaste, Mieli 2009: Enemmän matalan kynnyksen palveluja ja yksiköitä Matala kynnys läpileikkaavaksi periaatteeksi 5

6 Miten matalan kynnyksen pitäisi ilmetä Palveluyksikön ominaisuutena: Helppo saavuttaa fyysisesti (sijainti, kulkuyhteydet, esteettömyys) Helppo tulla psyykkisesti (ei leimaava, huomaamaton, ei kontrollia, luotettava, kunnioittava) Läpikäyvänä periaatteena, jolloin se lähenee käsitteitä asiakaslähtöisyys, saavutettavuus, käytettävyys ja esteettömyys Matala kynnys eri tasoilla 1) teknisesti matala kynnys palveluyksikköön 2) matala kynnys hoitojärjestelmän osana, sisäänheittäjänä 3) matala kynnys päihdehoitoon, tingityt tavoitteet ja odotukset 4) matala kynnys integroimassa yhteiskuntaan 6

7 Matalan kynnyksen käsite on kokenut inflaation Käsite on yleistynyt puheeseen niin, että sillä tarkoitetaan jo lähes mitä tahansa. Käytetään mielellään kaikesta mahdollisesta lähetteettömästä palvelusta tai palvelusta, johon ei ole viikkojen tai kuukausien jonoa. Käytetään usein kuvaamaan yksinkertaisesti vain kohderyhmän kannalta saavutettavaa, hyvää ja toimivaa palvelua. Eikö kaiken palvelun pitäisi tässä mielessä olla matalan kynnyksen palvelua? Mistä tietää, että kynnys on matala? Yksi keskeinen indikaattori on, tavoitetaanko niitä, joita halutaan auttaa: Jos ovi ei käy, se ei välttämättä kerro vähäisestä avun tarpeesta, vaan mahdollisesti siitä, että kynnys ei olekaan matala. Toinen tärkeä matalan kynnyksen osoitin on asiakkaiksi tulevien ja avun ulkopuolelle jäävien kokemus 7

8 Matalan kynnyksen muodostuminen raha, resurssit, hankintalaki, kilpailutussäännöt, kehittämisohjelmat, poliittinen tahto huumepolitiikka, lainsäädäntö, yleinen ilmapiiri, huumeiden käyttäjien demonisointi NIMBY-ilmiö hoitojärjestelmän tavoitteet ja keinot -tietyt organisaation ominaisuudet -toimintatavat ja hoitoideologia -tahto madaltaa kynnystä KYNNYKSEN MATALUUS huumeiden käyttäjien todellisuus ja kokemukset kynnyksistä -saavutettavuus, esteettömyys -kokemus helposta asioinnista, saatu kohtelu -muut asiakkaat, keskinäiset kemiat -halu käyttää palvelua Kuka tarvitsee matalaa kynnystä? Matala kynnys on tärkeä heikoimmassa asemassa oleville. He tarvitsevat helposti lähestyttäviä palveluja (myös liikkuvia, etsiviä ja jalkautuvia palveluja) sekä joustamista: tinkimistä hoidon tavoitteista ja säännöistä Matala kynnys on tärkeä myös hyväosaisille ja aloitteleville käyttäjille, jotka eivät halua hakeutua normaalipalveluihin. Toisaalta kynnys matalan kynnyksen palveluihin voi olla korkea niille, jotka pelkäävät paljastumista ja muita huumeiden käyttäjiä 8

9 Palvelujen ulkopuolelle jäävät Hyvin syrjäytyneitä ja huonokuntoisia niin psyykkisesti kuin fyysisestikin. Välttelevät hoitopalveluja tai eivät pysty käyttämään niitä. Ei välttämättä yhteyttä edes sosiaalitoimistoon. Joillekin kaverit tuovat puhtaita välineitä. Toinen ääripää aloittavat huumeiden käyttäjät, jotka eivät koe käyttöään ongelmaksi. He eivät koe tarvitsevansa hoitoa eivätkä halua käyttää nakkaripalveluja. 17 Huumeiden ongelmakäytön laajuus Koko maassa oli vuonna 2005 (viimeisin tieto) arviolta amfetamiinien ja opiaattien ongelmakäyttäjää (n. 0,5 % vuotiaasta väestöstä) Heistä 50-60% oli Etelä-Suomesta, mistä osuudesta edelleen yli puolet pääkaupunkiseudulta ( ), keskittyminen tälle alueelle näyttää jatkuvan Arvio perustuu useihin eri haittarekistereihin, tarkkoja määriä ei tiedetä ongelmakäyttäjät eivät juuri vastaile kyselyihin Vertailutieto: Pääkaupunkiseudun terveysneuvonta-pisteissä laskettiin vuonna 2005 asiakasmääräksi (luku sisältää jonkin verran anonyymistä asioinnista johtuvaa päällekkäiskirjausta) 18 9

10 Huono-osaisimmat huumeiden käyttäjät Huumeiden ongelmakäyttäjät ovat yleensäkin yhteiskunnan huono-osaisia Huono-osaisimmat huumeiden käyttäjät muodostavat marginaalin marginaalin, hoitojärjestelmien reunoilta putoamisvaarassa olevien huumeiden käyttäjien joukon Pitkän linjan päihteiden ongelmakäyttäjät: vanhan liiton miehet -nuoret asunnottomat ja irralliset, joilla jo pitkä päihdehistoria Kontaktissa pääasiassa poliisin ja vankeinhoitojärjestelmän kanssa Tutkimaton ryhmä: aiempien vuosien niin sanottuja rappioalkoholisteja koskevat tutkimukset eivät käsitelleet huumekysymystä, tulevat esiin lähinnä vankeja ja asunnottomia koskevien tutkimusten kautta Kiinnostus on kohdistunut enemmän nuorten kokeilukäyttöön ja huumeiden käytön ennaltaehkäisyyn kuin vanhempiin ongelmakäyttäjiin Huumeiden käyttö ei ole meillä juuri tullut esiin sosiaalisen deprivaation ja huonoosaisuuden viitekehyksessä (Hakkarainen, Pekka 2001) 19 Syvenevää huono-osaisuutta ja moniongelmaisuutta Huumeiden käyttö kansainvälisessä vertailussa suhteellisen vähäistä ja kasvu tasaantunut Toisaalta on nähtävissä huumehaittojen syveneminen ja huumeiden käyttäjien huono-osaistuminen (huumeiden ongelmakäyttäjä yhä useammin monien päihteiden sekakäyttäjä, asunnoton ja psyykkisesti sairas) Myös nuorten ja naisten osuus lisääntynyt Syvenevä huono-osaisuus ei aina näy tilastoissa, jotka mittaavat selkeitä mitattavissa olevia asioita viiveellä tarvitaan rinnalle ns. hiljaista tietoa 20 10

11 Huumeiden käyttäjien kynnyksiä Huumeiden käytön laittomuus, johon liittyy viranomaisille paljastumisen vaara Leimautumis-ja paljastumisvaara sosiaalisessa ympäristössä Huonokuntoisuus ja liitännäisongelmat, sairaudet Alakulttuurin imu ja epäluulo yhteiskunnan palveluja kohtaan, halu elää yhteiskunnan ulkopuolella Piilossa pysyttelyn pakko, velkojat, väkivallan uhka Kadonnut usko omaan itseen ja omaan tulevaisuuteen, aloitekyvyttömyys elinoloihin liittyvät päihteiden käyttöön liittyvät laittomuuteen liittyvät huonoosaisuusspesifejä päihteiden käyttöspesifejä huumeiden käyttöspesifejä asunnottomuus taloudelliset vaikeudet työttömyys fyysinen ja psyykkinen huonokuntoisuus heikot lähtökohdat ja vaikeat kokemukset päihtymystila asioidessa monipäihdekäyttö poikkeava vuorokausirytmi päihdekulttuurien yhteensopimattomuus ulkoinen olemus päihteisiin liittyvät sairaudet häpeä, ylpeys säätäminen leimautuminen paljastumisen vaara luottamuksen puute yhteiskunnan vastaisuus rikollinen indentiteetti poliisin ja muiden kontrolliviranomaisten pelko velkojien pelko 11

12 Rakenteelliset ja ideologiset tekijät yhteiskunnan arvot/politiikka hoitoideologia rakenteet huumeiden käyttäjän huono asema, eksklusiivisuus, käytön kriminalisointi, repressiivinen politiikka, haittojen ehkäisyn politiikan torjunta hoidon liian korkeat vaatimukset ja motivaatio-odotukset, haittojen ehkäisyn ajattelun liiallinen yksilön autonomian korostaminen, leimaaminen toivottomiksi erikoistuminen, ihmisen pilkkominen ongelmiin korkea kynnys matalan kynnyksen palvelujen ja kuntoutuksen välillä, puuttuvat osat: tyhjän päälle (kadulle) palauttaminen menettelytavat palvelun järjestämistapa aika ja tila ajanvaraukset, soittoajat, uloskirjoitus, vaativat arviointijaksot ja tiukat seulat väärä ajankohta, näkyvä paikka, vaikeasti lähestyttävä paikka, väärät naapurit (esim. poliisi, sosiaalitoimisto) Nuori huumeiden käyttäjä vertaa matalan kynnyksen toimintaa sosiaalitoimiston ja katkon toimintaan: ja jos sämenet sossuun, niin eihän ne kysy mitä sulle kuuluu vaan paljo sätarviitja mitä sähaluut, eli se lähestymistapa on ihan erilainen. Sama se on katkoilla, ihmiset on ylityöllistetty ja varmaan niin kuin suojellakseen itseään niitten on oltava vähän kylmiä. Narkomaani kun menee katkolle, niin se kelaa, että ne on siellä vähän niinkun vittuillakseen ja tehdäkseen sun elämästä vaikeempaaja vähentääkseen lääkkeistä. Se lähtökohta on niin erilainen Törmä & Huotari, ilmestyy marraskuussa 2010 (Omaiset Huumetyön Tukena ry:n teettämän tutkimuksen Vaik on vielä käyttöö aineisto) 12

13 Hyvin syrjäytyneen huumeiden käyttäjän tuntoja matalan kynnyksen yksikön avattua ovensa: sitten kuulin että tällainen paikka on avattu tuolla Kluuvissa, ja menin sitten sinne tietysti. Kyllä se aiheutti valtavaa ihmetystä mulle, että olin pitkän aikaa tuntenut olevani täysin yhteiskunnan ulkopuolella: olin narkomaani, näytin narkomaanilta, käytin kovia huumeita, tein pikkurikoksia, olin asunnoton ja olin sitten vielä myös hiv-positiivinen. Olin aika epätoivoinen omalla tavallaan, ja aika maailmanlopun meiningeissä olin siinä. Aiheutti suurta ihmetystä, että oli joku paikka, joka oli meitä varten, meitä, jotka ei omalla tavallaan tunnuttu kelpaavan juuri mihinkään. (Kari Huotari, Hiv-positiivisten huumeiden käyttäjien elämäkerrat, tutkimusaineisto) 25 Huono-osaisimmat huumeiden käyttäjät asiakkaina Erittäin vaikea asiakasryhmä. Lyhytjännitteisyys ja muistamattomuus vaikeita hoitojärjestelmän kannalta, joka tarvitsisi pitkäjänteistä ja suunnitelmallisempaa asiakasainesta. Asunnottomuus, liikkuvuus ja puhelimen puute hankalia hoitoon oton menettelyjen kannalta. Asiakkaat haluavat (tarvitsevat?) kaiken tässä ja nyt. Saattavat olla aggressiivisia, jos kaikki ei mene niin kuin pitäisi, polttavat siltoja takanaan eri toimipisteissä ja hankkivat porttikieltoja. Tarvitsevat normaalipalveluihin tulkin ja puolesta puhujan, jotta asiat hoituisivat ja että he tulisivat ymmärretyiksi ja selviäisivät asioinnista tulematta poistetuiksi paikalta. Alakulttuurien lait ja niiden vuorovaikutusmallit tulevat mukaan hoitosuhteisiin: hoitajia ja lääkäreitä pyritään saamaan näppeihin ja manipuloimaan, asiakkaat siis käyttävät myös valtaa. Jos he pääsevät hoitoon, hoito helposti keskeytyy, joko niin, että asiakas itse kävelee ulos, kun hermo ei kestä tai niin, että hoitopaikka kirjoittaa sääntörikkomuksen vuoksi ulos. Monesti näin käy parissa vuorokaudessa. Ovat niin moniongelmaisia, että sektoroitunut/erikoistunut hoitojärjestelmä ei pysty sovittamaan heitä palveluihinsa. Monipäihdekäyttö ja kaksoisdiagnoosi ovat vaikeita yhtälöitä hoitojärjestelmälle 26 13

14 Kukaan ei ole toivoton Vessanisti, hirveässä kunnossa, paljo tuli vietettyä aikaa julkisissa vessoissa. Rankkaa elämää. Sydänvaivoja, epilepsiaa, paljon aikaa sairaalassa. Kun on ollut pitkään raittiina, niin tuntuu ihan absurdilta, että sellanen mun elämä on ollut Noita kundeja mitä olen nähnyt niin ne sanoo, että ei millään pahalla, mutta ne oli sitä mieltä, että mäen tule selviämään, kun mäolin jotenkin niin fyysisesti heikko, kun mun kroppa alko pettään. Mut usein se onkin se viimenenkestä uskois, se rapasin, joka on löytänyt sen pohjan. Törmä & Huotari (2010) Omaiset Huumetyön Tukena ry:n teettämän tutkimuksen Vaik on vielä käyttöö aineisto) 27 Hoito- ja palvelujärjestelmän jakautuminen KUNTOUTTAVAN HOIDON VYÖHYKE vakiintunut hoitojärjestelmä resursoidut hoidot kuntoutus hoitojatkumot raittius parempiosaiset päihdeasiakkaat HUONO-OSAISUUSVYÖHYKE tuulikaappi? projektit matalan kynnyksen palvelut takaisin kadulle hoiva haittojen vähentäminen huono-osaisuus palvelut jalkautuva työ etsivä työ huono-osaisimmat asiakkaat etsivä työ TAVOITTAMATON VYÖHYKE palvelujen ulkopuolelle jäävät 14

15 Sudenkuoppia? Matalan kynnyksen palvelujärjestelmän eriytyminen omaksi erilliseksi hoitojärjestelmäksi Huono-osaisille hoivaa ja pistosvälineitä, ei hoitoa Matala kynnys tuulikaappiin lämmittelemään, ei pääsyä sisään Kolmas sektori matalan kynnyksen tuottajana, vastuu huono-osaisimmista Parempi sosiaalinen omatunto: ovat jonkun hoidossa Oikeuttaako matala kynnys korkean kynnyksen? Mihin kynnyksiä tarvitaan? Missä määritellään kuka saa/ansaitsee hoitoa ja apua? Voidaanko mitä tahansa hankalia ryhmiä ulos kirjoittaa marginaaleiksi ja erillisen matalan kynnyksen hoitojärjestelmän hoidettaviksi tai hoivattaviksi Mahdollisuuksia? Matalan kynnyksen käsite välivaihe, joka jää tarpeettomaksi ja matalasta kynnyksestä tulee normi Hoito-ja palveluketjuja kehitetään kynnyksettömiksi, myös matalan kynnyksen palvelujen jälkeinen kynnys kuntouttavaan hoitoon kynnys höylätään matalaksi Annetaan niitä hoitopalveluja, joita ihmiset omassa elämäntilanteessaan tarvitsevat, ei aina tiedetä paremmin Ei vaadita liikaa ja mennä asioiden edelle Hyväksytään tosiasiat ja toimitaan niiden pohjalta Ymmärretään erilaiset taudinkuvat, joihin kuuluvat myös sosiaaliset reunaehdot Ei viipaloida ihmistä ongelmiin, vaan ymmärretään moniongelmaisuutta Ei tuomita eikä kyykytetä, vaan kannustetaan Ymmärretään toipumisprosessien vaiheet ja retkahdukset sekä se, että jokainen hoitokontakti on parempi kuin ei kontaktia Pyritään tavoittamaan nuoria jo aktiivin käytön vaiheessa Valjastetaan kaikki lähiverkoston ja vertaistuen voimat avuksi Ei suljeta ovia, kukaan ei ole toivoton tapaus 15

Yhteinen päiväkeskus

Yhteinen päiväkeskus Yhteinen päiväkeskus Margit Tepponen, Päivi Strandén ja Hannu Rutanen (toim.) Yhteinen päiväkeskus Apua arkeen, tukea kuntoutumiseen ja askeleita yhteisöllisyyteen Kirjoittajat ja Sininauhaliitto Taitto

Lisätiedot

Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina?

Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina? Diakonia-ammattikorkeakoulu B Raportteja 41 Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina? Kaarina Autio ja Henna Rauhala

Lisätiedot

Tietoa ja neuvontaa: Missä Vinkki? Miten toimin?

Tietoa ja neuvontaa: Missä Vinkki? Miten toimin? Tietoa ja neuvontaa: Missä Vinkki? Miten toimin? Tutkimus Mobiilivinkki -tekstiviestipalvelun käytöstä Satu Kaleva 22.06.2010 Mobiilivinkki -tekstiviestipalvelun palautekyselyn loppuraportti Elämä On Parasta

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Huumehoitoketjussa tarvitaan monta lenkkiä. Nuorten huumehoitoa Haminassa, Kuopiossa, Rovaniemellä... 3/2001.

SOSIAALITURVA. Huumehoitoketjussa tarvitaan monta lenkkiä. Nuorten huumehoitoa Haminassa, Kuopiossa, Rovaniemellä... 3/2001. Helmikuu 3/2001 SOSIAALITURVA Nuorten huumehoitoa Haminassa, Kuopiossa, Rovaniemellä... Huumehoitoketjussa tarvitaan monta lenkkiä SOSIAALITURVA 3/2001 1 1 3/17/06, 11:09 AM SOSIAALITURVA 3/2001 89. vsk

Lisätiedot

"Että olis joku, kelle puhua asioista "

Että olis joku, kelle puhua asioista R I K O S S E U R A A M U S V I R A S T O Rikosseuraamusviraston monisteita 11/2004 "Että olis joku, kelle puhua asioista " Kriminaalihuollon päihdetyön kehittämishankkeen Bikva-arviointi 4.11.2004 1.

Lisätiedot

Pitkät portaat, korkeat kynnykset

Pitkät portaat, korkeat kynnykset Riikka Konttinen Pitkät portaat, korkeat kynnykset Lahtelaisen työllistämistoiminnan nykytila ja tulevaisuudennäkymät SISÄLLYS JOHDANTO...5 LINKKI YHTEYS TYÖELÄMÄÄN...6 HANKKEEN TAUSTA MISTÄ SE AJATUS

Lisätiedot

Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä

Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä Markku Manninen, Päivi Sippu & Tanja Tuori Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä Tuetun asumisen projekti 2001 2004 A-klinikkasäätiön monistesarja nro 52 A-klinikkasäätiö 2005 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Suomalainen ei halua naapurikseen...

Pääkirjoitus. Suomalainen ei halua naapurikseen... Pääkirjoitus Mitä viereisellä sivulla esitetylle ongelmalle voisimme yhteiskuntana tehdä. Olen itse asunut n. 10 v. pääkaupunkiseudulla. Mieleeni ei ole koskaan tullut että kertoisin naapureilleni päihdeongelmastani.

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2013 2020 Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma Säkylän kunta 1.5.2013 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Päihde- ja mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja informaatio-ohjaus... 4 2.1 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

59 4/2009. Onko keinoja? Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu. Kalle Haatanen:

59 4/2009. Onko keinoja? Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu. Kalle Haatanen: 59 4/2009 Lokakuu Terveyden edistämisen lehti Onko keinoja? Lasten ja nuorten ääni ei vieläkään kuulu tarpeeksi päätöksenteossa Kalle Haatanen: Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu Nuorten

Lisätiedot

Netissä toimivan äitiryhmän kokemuksia Hirviöt-videosta tuli tapaus Matalan kynnyksen korvaushoitoa Lontoossa KRIS tukee vankilasta vapautuvia

Netissä toimivan äitiryhmän kokemuksia Hirviöt-videosta tuli tapaus Matalan kynnyksen korvaushoitoa Lontoossa KRIS tukee vankilasta vapautuvia päihdetyön erikoislehti 5/2012 Netissä toimivan äitiryhmän kokemuksia Hirviöt-videosta tuli tapaus Matalan kynnyksen korvaushoitoa Lontoossa KRIS tukee vankilasta vapautuvia sisältö 5 /2012 6 12 22 3 4

Lisätiedot

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

MINÄ OON NOUSSUT JALOILLENI, NIINKUIN SITÄ SANOTAAN

MINÄ OON NOUSSUT JALOILLENI, NIINKUIN SITÄ SANOTAAN MINÄ OON NOUSSUT JALOILLENI, NIINKUIN SITÄ SANOTAAN Haastattelututkimus tukiasunnoissa asuvien parissa Sanna Pesonen Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Sosiaalialan

Lisätiedot

RAY:n rahoittaman huumeiden vastaisen työn ja matalan kynnyksen palvelujen merkitys

RAY:n rahoittaman huumeiden vastaisen työn ja matalan kynnyksen palvelujen merkitys Avustustoiminnan raportteja 10 Kaakinen Juha, Törmä Sinikka, Huotari Kari, Inkeroinen Tiia RAY:n rahoittaman huumeiden vastaisen työn ja matalan kynnyksen palvelujen merkitys 2003 RAY:n avustustoiminnan

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Alkoholi on ykköspäihde huumehoito vie rahat Vertaistukea verkossa Sosiaalipalvelut Firenzessä ja Helsingissä 12/02.

SOSIAALITURVA. Alkoholi on ykköspäihde huumehoito vie rahat Vertaistukea verkossa Sosiaalipalvelut Firenzessä ja Helsingissä 12/02. SOSIAALITURVA 90 vuotta 12/02 Alkoholi on ykköspäihde huumehoito vie rahat Vertaistukea verkossa Sosiaalipalvelut Firenzessä ja Helsingissä Pääkirjoitus 20. elokuuta 2002 ENNÄTYKSIÄ JA VIRTUAALISTA VERTAISTUKEA

Lisätiedot

päihdetyön erikoislehti 2/2011

päihdetyön erikoislehti 2/2011 päihdetyön erikoislehti 2/2011 Eläkeikäisten alkoholinkäytöstä tulossa iso haaste palveluille Päihdetyö kutistumassa päihdesairauksien hoidoksi Osa nuorista syrjäytyy yhteiskunnan ulkopuolelle Työpaikkojen

Lisätiedot

Ilkeät ongelmat ja auttamistyö

Ilkeät ongelmat ja auttamistyö 1 IX Bruno Sarlin työseminaari, Huoltaja-säätiön 60-vuotisjuhlaseminaari 21.11.2013 Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus: Haasteet opetukselle ja tutkimukselle Päivi Kivelä & Pekka Lund,

Lisätiedot

Kyselyraportti Alkukartoituskysely VOIMAKAS-projekti 31.5.2013. Piia Immonen Riitta Niemi Johanna Rautpalo

Kyselyraportti Alkukartoituskysely VOIMAKAS-projekti 31.5.2013. Piia Immonen Riitta Niemi Johanna Rautpalo Kyselyraportti Alkukartoituskysely VOIMAKAS-projekti 31.5.2013 Piia Immonen Riitta Niemi Johanna Rautpalo Sisältö 1. Johdanto...3 2. Nuorten alkukartoituskysely...4 2.1. Vastaajien taustatiedot..4 2.2.

Lisätiedot

Mobiiliapu-hanke, loppuraportti

Mobiiliapu-hanke, loppuraportti Mobiiliapu-hanke, loppuraportti Mobiiliapu-hanke, loppuraportti Osa 1 Ulkoinen arviointi Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikkö, s. 4 Osa 2 Hankeryhmän raportti, s. 24 Osa 3 Kumppaneiden näkemykset,

Lisätiedot

" Huumausaineen käytöstä ja huumausaineen käyttöön liittyvästä muusta rikoslain

 Huumausaineen käytöstä ja huumausaineen käyttöön liittyvästä muusta rikoslain 2 JOHDANTO Työskennellessäni Järvenpään kaupungin päihdeasiainkeskuksessa Sosiaali- ja Terveysministeriön rahoittamassa projektissa nimeltään Huumausainerikoksesta kiinnijääneen nuoren hoitoonohjaus, minulle

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

Hoitovalmennusprojektin 2005-2007 loppuraportti

Hoitovalmennusprojektin 2005-2007 loppuraportti , TUKEA HUUMERIIPPUVASILLE MUUTOSVAIHEESSA Hoitovalmennusprojektin 2005-2007 loppuraportti Arja Talja, Milja Ilkka ja Tuula Immonen 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Hoitovalmennusprojektin päämäärä, tavoitteet

Lisätiedot

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista A-klinikkasäätiön monistesarja nro 24 A-klinikkasäätiö 2000 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN 1459-5818

Lisätiedot

VIHREÄN LIITON PÄIHDEPOLIITTINEN OHJELMA

VIHREÄN LIITON PÄIHDEPOLIITTINEN OHJELMA 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2 VIHREÄN LIITON PÄIHDEPOLIITTINEN OHJELMA Hyväksytty

Lisätiedot

KÖYHYYDESTÄ SELVIYTYMISEN MONET KASVOT. Selviytymiseen johtavia tekijöitä ja köyhyyden jättämiä jälkiä

KÖYHYYDESTÄ SELVIYTYMISEN MONET KASVOT. Selviytymiseen johtavia tekijöitä ja köyhyyden jättämiä jälkiä KÖYHYYDESTÄ SELVIYTYMISEN MONET KASVOT Selviytymiseen johtavia tekijöitä ja köyhyyden jättämiä jälkiä Sanja Hietala Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän

Lisätiedot

Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti

Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti Loppuraportti Lotta Lehmusvaara (toim.) A-klinikkasäätiö 26.4.2004 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 4 ESIPUHE... 6 1 PÄIHDELINKIN AIKAISEMMAT VERSIOT...

Lisätiedot

Niinku ihminen ihmisen kanssa

Niinku ihminen ihmisen kanssa Niinku ihminen ihmisen kanssa Lastensuojelun ja päihdepalveluiden asiakkaiden näkemyksiä perheensä elämästä ja kokemuksia palveluista S24 Sosiaalityön käytäntötutkimus Tutkimusraportti Tiina Soukiala Syyskuu

Lisätiedot

C-HEPATIITTIA VASTAAN EI OLE ROKOTETTA. SE TAPPAA MAKSASI VaHITELLEN.

C-HEPATIITTIA VASTAAN EI OLE ROKOTETTA. SE TAPPAA MAKSASI VaHITELLEN. weturi nr 6 2013 C-HEPATIITTIA VASTAAN EI OLE ROKOTETTA. SE TAPPAA MAKSASI VaHITELLEN. Tulikohan vahinko kello kaulassa, kun pöpö väijyi neulassa. 4 C-hepatiitti 6 Palautusastiat puistoissa 7 Tuijan hyvä

Lisätiedot

Asunnottomuuskirja. Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen

Asunnottomuuskirja. Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen Asunnottomuuskirja Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen SOCCAn ja Heikki Waris instituutin julkaisusarja nro 13, 2007 Yhteystiedot Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA www.socca.fi

Lisätiedot