SYKSY mutta ilmoittautuminen. oppiminen jatkuu HARRASTEKURSSIT >> TILAUSKOULUTUS >>

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SYKSY 2012. www.turunkesayliopisto.fi. mutta ilmoittautuminen. oppiminen jatkuu HARRASTEKURSSIT >> TILAUSKOULUTUS >>"

Transkriptio

1 vielä on kesää jäljellä, mutta ilmoittautuminen syksyn kursseille on jo alkanut. oppiminen jatkuu kesäyliopistossa läpi vuoden. Mikko Suhonen koulutussuunnittelija SYKSY 2012 täydennyskoulutus >> avoin yliopisto-opetus >> kielikoulutus >> HARRASTEKURSSIT >> ikääntyvien yliopisto >> TILAUSKOULUTUS >> Ilmoittautumiset ja lisätiedot kursseista

2 SYKSY 2012 TÄYDENNYSkoulutuS Alexander-tekniikan peruskurssi pe klo , la ja su klo , 290 Alexander-tekniikan opettaja, tanssitaiteen maisteri Soile Lahdenperä. Tekniikan avulla tutkitaan henkilökohtaisia reaktiotapoja ja niiden vaikutusta omaan toimintaan eli kehon ja mielen vuorovaikutukseen. Tavoitteena on oppia vaikuttamaan tietoisella ajattelulla omiin reaktioihin ja toimintaan. Buto ja buto-fu sanasta liikkeeseen ja liikkeestä sanaan , ja klo 10 16, 195 Tanssi- ja liiketerapeutti (MA), esitystaiteilija (BA) Liisa Jaakonaho. Kurssilla tutustutaan tanssin ja kielellisen ilmaisun vuorovaikutukseen käyttäen lähtökohtana butotanssija ja koreografi Tatsumi Hijikatan luvulla kirjoittamia butoh-fu-tekstejä. Depressiokoulun ryhmänohjaajakoulutus , 650 Kriisi- ja traumapsykoterapeutti (ET) ja depressiokoulumenetelmän kouluttaja Anneli Airaksinen. Ryhmänohjaajakoulutus antaa oikeuden käyttää tätä menetelmää oman asiakasryhmän kanssa masennuksen ehkäisyyn ja hoitoon. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena , 1300 Liikunta- ja hengitysterapeutti Maila Seppä ja psykologi, psykoterapeutti Minna Martin. Koulutus soveltuu vuorovaikutustyötä tekeville sekä monille terveydenhuollon ammattiryhmille. Menetelmää voidaan soveltaa yksilötyöhön ja erilaisiin ryhmiin. Haku marraskuussa Jännittäjäryhmän ryhmänohjaaja -koulutus , 320 Psykologi, psykoterapeutti Minna Martin ja psykologi, psykoterapeutti Anne Syvälahti. Koulutus tarjoaa perusvalmiudet jännittäjäryhmän ohjaamiseen ohjaajille, joilla on riittävästi koulutusta ja kokemusta ryhmien kanssa toimimisesta. Kirjoita myyvästi ja vaikuta , 350 Tiina Torppa, toimittaja, kirjoittamisen kouluttaja. Koulutus soveltuu markkinoinnin, myynnin ja viestinnän parissa työskenteleville sekä kaikille vaikuttavia ja myyviä tekstejä työssään kirjoittaville. Luovanterapian koulutusohjelman III- ja IV-tasot , 460 Luovanterapian erityisasiantuntija Warpu-Tuulia Karjula. Luovanterapian II-tason ja pätevöitymistasot suorittaneille. Mielenterveyden ensiapu -koulutus klo , 160 Psykoterapeutti (ET) Mia Blomqvist. Koulutus soveltuu mielenterveysasiakkaita työssään kohtaaville ja kaikille, jotka haluavat syventää tietojaan mielenterveydestä ja yleisimmistä mielen häiriöistä sekä oppia mielenterveyden ensiavun vaiheet. Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa. Mindfulness jatkokurssi , 240 Psyk. esh, johdon työnohjaaja, NLP Trainer, Dharma Teacher Seija Mauro. Mindfulness (Tietoinen läsnäolo) jatkokurssi sisältää perusharjoitusten kertausta. Lisäksi paneudutaan osallistujien käytännön kysymyksiin, jotka liittyvät mindfulnessharjoittamiseen. Mindfulness peruskurssi , 240 Psyk. esh, johdon työnohjaaja, NLP Trainer, Dharma Teacher Seija Mauro. Mindfulness (Tietoinen läsnäolo) peruskurssi sisältää lyhyitä alustuksia tietoisesta läsnäolosta ja harjoitettavista teemoista sekä erilaisia harjoituksia. Minätilat työyhteisössä, terapiassa ja valmennuksessa HTT muutoksen avaimena , 340 Työyhteisövalmentaja ja psykoterapeutti Jan Sky. Skyn kehittämä Htt-menetelmä eli Hallitsevan Tilan Tunnistaminen auttaa tunnistamaan erilaisia minätiloja ja työskentelemään niiden kanssa muutoksen aikaansaamiseksi. Miten opetan työelämän kieli- ja viestintätaitoja? Media ja teknologia opetuksen tukena klo , 110 Työpajat: Sosiaalinen media, Teknologia opetuksen tukena ja Verkkotiedonlähteet opettajan apuna. Koulutus sopii kaikille kielten ja viestinnän opettajille. Muistiasiakkaan toimintakyvyn tukeminen päivä toiminnassa ja kotona , , 350 Perhepsykoterapeutti (vet), psykodraamaohjaaja, muistiasiantuntija Sanna Aavaluoma ja geriatrian erikoislääkäri Marikka Kuoppamäki. Musiikin ja muiden kulttuurivälineiden käyttö muistisairaan hoidossa , 150 MuT, psykologi, laulunopettaja Ava Numminen. Koulutuksessa perehdytään musiikin ja muiden kulttuurivälineiden käyttöön osana jokapäiväistä hoitoa. Koulutus sisältää tutkimustietoon ja konkreettisiin esimerkkeihin pohjautuvan luennon, monipuolisia ideoita kulttuurivälineistä sekä ryhmätyöskentelyä kulttuurivälineiden jalkauttamiseksi työyhteisöissä. NLP Practitioner -koulutus , 860 FM, NLP Trainer Lauri Heikkilä. Koulutuksen aikana opitaan keinoja oman vuorovaikutuksen ja viestinnän kehittämiseksi yksilötyössä tai ryhmien parissa mm. ohjaus-, neuvonta- sekä muutos- ja konfliktitilanteissa. NLP Master Practitioner -koulutus , 860 FM, NLP Trainer Lauri Heikkilä. Koulutus syventää valmiuksia käyttää NLP:n keinoja omassa työssä. Perheen voimavarat kriisitilanteissa , 175 VTM, työnohjaaja, psykoterapeutti Eeva-Liisa Lindholm. Koulutuksen aikana perehdytään kriisitilanteissa perheen resilienssiin (selviytymiskykyyn) vaikuttaviin tekijöihin. Miten perhetyöntekijä voi tukea perhettä ja miten hän voi tukea selviytymiskyvyn kehittymistä perheessä. Ryhmänohjaustaidot terveydenhoitotyössä , 330 Perhe- ja yksilöpsykoterapiakouluttaja ja valokuvausterapian asiantunt ija Tarja Koffert. Koulutus tarjoaa perusvalmiudet erilaisiin ter veydenhoitajien työhön liittyvien ryhmien perustamiseen ja ohjaamiseen. Seksuaalikasvatus , 380 Kätilö, seksuaalipedagogi (NACS) Katriina Bildjuschkin ja kätilö, Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS) Susanna Ruuhilahti. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien valmiutta ja taitoa tehdä seksuaalikasvatusta ja seksuaaliterveyden edistämistä osana omaa ammatillista työtä. Koulutus soveltuu opetus- ja kasvatusalan (esim. opettajat ja oppilashuollon henkilöstö) ja sosiaali-, terveys- ja nuorisoalan henkilöstölle sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Sosiaalisen median ajokortti , 320 Oskari Uotinen, KTM, viestintäkonsultti. Koulutuksen jälkeen osallistujat ymmärtävät sosiaalisen median moninaiset mahdollisuudet ja osaavat käyttää sosiaalista mediaa hyödykseen turvallisesti ja soveltaa tietoja omaan työhönsä. Koulutus sopii pienten ja keskisuurten yritysten ja julkisyhteisöjen edustajille, yhdistyksissä ja järjestöissä toimiville sekä kaikille sosiaalisen median hyödyntämisestä kiinnostuneille.

3 Tietoisuustaidot ja muut stressinhallintamenetelmät hyvinvoinnin edistämisessä , 860 Työ- ja organisaatiopsykologi, VTM Mervi Herranen ja joogaterapeutti, tietoisuustaitokouluttaja VTL Riitta Lusenius. Koulutus soveltuu työterveyshuollon ja kasvatusalan henkilöstölle ja muille stressinhallintamenetelmiä työssään tarvitseville. Tunnekuunteleminen klo , 520 Psykoterapeutti-VET Pentti Kivinen-Aalto ja psykoterapeutti- ET Mia Blomqvist. Tunnekuunteleminen-keskustelu toimii ensiapuna mieltä kuormittaneen ja järkyttäneen tilanteen jälkikäsittelyyn. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. stressin hallinta, sijaistraumatisoituminen, kriisin vaiheiden erityispiirteet sekä tunnekuuntelemisistunnon rakenne ja kulku. Menetelmä soveltuu käytettäväksi esim. sosiaali- ja terveydenhuollossa, palo-, pelastus- ja turvallisuustehtävissä, opetus- ja kasvatusalalla sekä palvelualoilla. Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa. Työnohjaajan coaching-taidot ja -menetelmät (5 op) , 450 Psl, työ- ja organisaatiopsykologi, coach ja työnohjaaja Anneli Romana. Koulutuksen aikana tutustutaan coaching-prosessiin ja -taitoihin sekä sovelletaan niitä omassa työnohjauksessa. Valokuva kasvatus- ja opetushenkilöstön työvälineenä 19.9., ja klo , 330 Työ- ja organisaatiopsykologi Mervi Herranen. Koulutuksen tavoitteena on antaa uusia kuvaa ja narratiivisuutta hyödyntäviä työvälineitä ja näkökulmia lasten ja nuorten kanssa tehtävään opetus- ja kasvatustyöhön. AVOIN YLIOPISTO-OPETUS Äänenkäyttö ja esiintyminen VoicePilateksen avulla klo , 190 VoicePilates-valmentaja Katri-Liis Vainio. VoicePilates on innovatiivinen ääniharjoittelu, jossa käytetään Pilates-harjoittelun tuomaa voimaa äänen ja kehonkielen kehittämiseen. Koulutus soveltuu kaikille työssään paljon ääntään käyttäville ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille. SUUNNITTEILLA 2013 Aluekehittäjän koulutusohjelma 2013 (10 12 pv) Koulutusohjelma on suunnattu aluekehityksen kanssa työskenteleville henkilöille, jotka haluavat päivittää tietojaan sekä jakaa kokemuksiaan aluekehittämisestä. Lisätiedot: Koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, p Lasten ruokakasvatuksen lähiohjaajien koulutusohjelma (10 op) kevät 2013 alkaen Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toimia lähiohjaajana erilaisissa lasten ja nuorten makukouluissa mukaan lukien SAPERE-menetelmä. Koulutus sopii erityisesti varhaiskasvatuksen henkilöstölle, opettajille ja koulujen kerhotoiminnasta vastaaville. tilauskoulutus Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus (60 op) , 5800 Koulutus antaa valmiudet toimia itsenäisenä työnohjaajana. Koulutuksen johtajana toimii sosiaalityöntekijä, lastenpsykoterapeutti ja VET-perheterapeutti Pekka Holm. Koulutus sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, joilla on vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjauksesta. Haku koulutukseen mennessä vapaamuotoisella kirjeellä. Työyhteisön kehittämisen taidot koulutussarja esimiehille ja henkilöstön kehittäjille , 950 (5 pv)/ 210 (1 pv) sisältää kahvitarjoilut ja lounaan Miten otan puheeksi vaikeita asioita työyhteisössä? Miten saan palavereihin ryhtiä ja tehokkuutta? Miten coachingia voi hyödyntää esimiestyössä? Näihin ja moniin muihin esimiestyön ja henkilöstön kehittämisen käytännön kysymyksiin pureudutaan Työyhteisön kehittämisen taidot -koulutussarjassa. Kouluttajina toimivat oman alansa huippuasiantuntijat. Voit osallistua kokonaisuuteen tai yksittäisiin koulutuspäiviin. Tule päivittämään esimiestaitojasi! Työyhteisötaidot ja luottamuksen rakentaminen klo Prof., työ- ja organisaatiopsykologian dosentti Soili Keskinen Valmentava johtajuus klo Työ- ja organisaatiopsykologi, coach, työnohjaaja Anneli Romana Työyhteisön vaativat tilanteet klo Työyhteisökouluttaja Pirkko Heiske Tehoa palavereihin ja neuvotteluihin klo Puheviestinnän kouluttaja, suomen kielen ja viestinnän lehtori Riitta Koskimies Onnistu rekrytoinnissa klo Lainsäädäntö ja rekrytointi: Työoikeuden professori Seppo Koskinen Onnistuneen rekrytointiprosessin ABC: Kouluttaja vahvistuu myöhemmin. Mindfulness ohjaajakoulutus (20 op) , 1800, lisäksi internaattijakson maksu noin 250 Koulutus antaa valmiudet toimia mindfulness-ohjaajana. Kou lut ta jina toimivat johdon ja henkilöstön työnohjaaja, Certified Business Coach, työnohjaajakouluttaja, Dharma Teacher Seija Mauro ja FT, Certified Supervisor of Leaders and Executives, työnohjaaja, työyhteisövalmentaja Arja Pennanen. Lähi opetuk sen lisäksi koulutukseen liittyy oman mindfulness-ryhmän ohjaaminen ja oman ohjauksen ohjaus. Järjestämme myös asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityä koulutusta. Turun kesäyliopistolla on vankka kokemus koulutusten, kehittämisprojektien ja konferenssien suunnittelusta ja järjestämisestä eri ammatti ryhmien, yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin. Ota yhteyttä suunnittelijoihimme!

4 SYKSY 2012 AVOIN YLIOPISTO-OPETUS AVOIN yliopisto-opetus on avointa kaikille pohja KOULUTUKSESTA ja iästä riippumatta. OPINNOT SOVELTUVAT hyvin ammatillisten valmiuksien ja TYöelämäTAITOjen kehittämiseen, tutkintojen täydentämiseen tai harrastukseksi. KESäYLIOPISTOSSA VOIT opiskella useiden eri yliopistojen tutkinto VAATImUSTEN mukaisia opintoja. OPETUS järjestetään pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Opintokokonaisuuksista on mahdollisuus suorit TAA myös yksittäisiä opintojaksoja. Draamakasvatuksen aineopinnot (35 op) , 1250 Opinnoissa syvennetään draaman ohjaamisen taitoja ja tietoja esittävän, osallistavan ja soveltavan draaman genreissä sekä opiskellaan draamaa eri oppiaineita integroivana tutkimusmetodina. Gerontologian perusopinnot (25 op) , 520 Opinnoissa perehdytään ihmisen ikääntymiseen, vanhuspolitiikkaan, ikääntyneiden hoitopalveluihin, tavallisimpiin ikääntyneiden sairauksiin sekä vanhukseen hoitotyön asiakkaana. Opinnot sopivat kaikille vanhenemisesta kiinnostuneille, vanhustyössä ja alan järjestöissä toimiville, alalle aikoville ja opiskelijoille. Liikuntalääketieteen perusopinnot (25 op) , 540 Liikuntalääketieteessä tarkastellaan säännöllisen liikunnan, fyysisen kunnon sekä ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä. Opinnot sopivat niin valmentajille, liikunnanohjaajille ja -opettajille, terveydenhuollossa työskenteleville kuin tavallisille liikunnan harrastajille. Logopedian perusopintojen opintojaksoja Lapsen kielen kehitys (5 op) , 190 Kieliyhteisöön sosiaalistuminen (3 op) , 200 Äänen tuotto ja äänen laatu (5 op) vahvistuu myöhemmin Sosiaali-/Terveyshallintotieteen aineopinnot (35 op) , 450 Opinnoissa perehdytään monipuolisesti sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen, lainsäädännön, palveluiden organisoinnin ja arvioinnin sekä päätöksenteon ja ohjauksen ajankohtaisiin teemoihin. Opinnot soveltuvat esimies-, hallinto- ja kehittämistehtävissä toimiville sekä näihin tehtäviin tähtääville. Suomi toisena ja vieraana kielenä, perusopinnot (25 op) , 480 Opinnot soveltuvat lastentarhan-, luokan-, erityis- ja vieraiden kielten opettajille sekä kaikille opettajille, joilla on luokassaan maahanmuuttajaoppilaita. Teatterin ja draaman opettamisen perusopinnot (25 op) , 980 Opinnoissa tutustutaan teatterin ja draaman tekemiseen ja työtapoihin sekä kehitetään ilmaisullisia perusvalmiuksia. Opettajille, varhaiskasvattajille, harrasteryhmien vetäjille ja muille teatteri- ja draamatyöstä kiinnostuneille. Tilastomenetelmien peruskurssi (10 op) , 320 Opinnoissa tutustutaan kuvailevaan tilastotieteeseen, todennäköisyyslaskennan alkeisiin, tilastolliseen päättelyyn sekä aineiston analysointiin tilastollista ohjelmistoa käyttäen. Viestinnän ja median perusopinnot (25 op) , 450 Opinnoissa tarkastellaan työelämää viestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Työelämän viestinnän erityisalueita ovat mm. vuorovaikutustaitojen merkitys työelämässä, tuloksellisen tiimityön lähtökohtien tunnistaminen ja työhyvinvointi. Opinnot sisältävät journalistiikan, puheviestinnän ja yhteisöviestinnän sisältöjä. SUUNNITTEILLA 2013 Opintojen ohjelmat ja aikataulut vahvistuvat myöhemmin. Tutustu netissä tai pyydä tarkempi ohjelma kesäyliopistosta. Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) Kasvatustieteen perusopinnot (25 op) Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi (25 op) Musiikkiterapian perusopinnot (25 op) Ravitsemustieteen perusopinnot (25 op) Sisustussuunnittelu I (5 op) KIELIKOULUTUS JärjESTämme myös yrityksille, julkisyhteisöille SEKä yksityisille räätälöityä kielikoulutusta. OTA yhteyttä niin kerromme lisää. UUTTA! KIELIOPIN INTENSIIVIKURSSIT Espanjan kieliopin intensiivikertaus , 65 Italian kieliopin intensiivikertaus , 65 Ranskan kieliopin intensiivikertaus , 65 Saksan kieliopin intensiivikertaus , 65 Venäjän kieliopin intensiivikertaus , 65 ARABIA Arabian alkeet II ti ja to klo , 95 ENGLANTI Into English englannin perusteiden kertaus ke klo , 110 Kieli käyttöön English for Work! to klo , 70 Sharpen Your English ti klo , 95 English Conversation Group ti klo , 70 ESPANJA Curso intensivo de español Espanjaa intensiivisesti ma ja ke klo , 135 Bienvenidos! Espanjan helppo keskustelukurssi ma ja to klo , 90 Más español! Espanjan alkeet III ti klo , 95 Érase una vez un curso de español. Espanjaa edistyneille ke klo , 95

5 Hoy hablamos de... Espanjan keskustelu edistyneille ma klo , 95 FINNISH FOR FOREIGNERS Finnish for Beginners I Fri at am 1.30 pm, 60 Continuation Course in Finnish Mon and Wed at 6.00 pm 7.30 pm, 60 HOLLANTI Alles goed! Hollannin alkeet II ke klo , 95 ITALIA Che bello! Italian jatkokurssi I ma ja ke klo ke klo , 95 KATALAANI Katalonian kielen ja kulttuurin peruskurssi Una porta oberta al català to klo , 95 PUOLA Cześć, Co słychać? Puolan alkeet ma ja to klo , 110 PORTUGALI Olá, lusofonia! Portugalin alkeet II to klo , 95 HARRASTEKURSSIT Elämäkertakirjoittaminen Kulttuurikartano Marjaniemessä , 380 Kirjailija, kirjoittamisen opettaja Taija Tuominen. Kurssi soveltuu kaikille elämäkertakirjoittamisesta kiinnostuneille. Kurssilla annetaan henkilökohtaista ohjausta ja palautetta, joten se soveltuu niin aloittelijoille kuin pidemmälle ehtineille. Sisustamisen perusteet ti klo , 95 Sisustusarkkitehti Susanna Raittinen. Miten saat kodistasi toimivan ja tyylikkään? Miten värit, materiaalit ja valaistus vaikuttavat kokonaisuuteen? Miten yhdistelet uutta ja vanhaa sujuvasti? Firmaksi valmennus yrittäjyyteen! Firmaksi on neljän kuukauden mittainen valmennus, jossa pääset kokeilemaan yrittäjyyttä käytännössä. Opit yrittämisessä tarvittavia taitoja ja näet voisivatko ideasi ja taitosi kantaa myös oikeassa yrityksessä. Valmennuksen pääkohderyhmänä ovat työttömät tai työttömyysuhan alaiset naiset. Koulutus on maksutonta. RANSKA Ranskan jatkokurssi ti ja to klo , 105 RUOTSI Småprat puhutaan ruotsia! ti klo , 70 Öva din muntliga svenska och grammatik! ke klo SAKSA Fit auf Deutsch! Kielikurssi + matka joulumarkkinoille Saksaan ( ) ke klo , 95 (matka ei sisälly hintaan) SUOMI Kielenhuolto kuntoon to ja to klo , 75 VENÄJÄ Venäjän jatkokurssi Путь в Россию ke klo , 95 IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTO Kulttuuria Turussa arjen askelin Kokoontumiset syyskuusta alkaen ke klo Tutustumiskohteina mm. Turun Juutalaisen seurakunnan synagoga ja Saga-Senioritalot. kaikille avointa kaikkina vuodenaikoina Aurakatu 14 B, TURKU Puh. (02) Ilmoittautumiset ja lisätiedot kursseista

6 Opi ensi vuodelle uusi kieli tai täydennä osaamistasi KESÄyliopiston syksyn kursseilla. Riitta Hyvärinen koulutussuunnittelija Tule tapaamaan meitä Hansatorin infotilaisuuteen ke klo 11 17! Kerromme lisää tarjonnastamme.

www.turunkesayliopisto.fi

www.turunkesayliopisto.fi KIINNOSTAAKO UUDEN KIELEN OPPIMINEN? VALITTAVANASI LÄHES 20 VAIHTOEHTOA. Anna Filjuta Toimisto- ja projektisihteeri AVOIN YLIOPISTO-OPETUS >> KIELIKOULUTUS >> ABI- JA LUKIOKURSSIT >> TÄYDENNYSKOULUTUS

Lisätiedot

KEVÄT 2013. www.turunkesayliopisto.fi

KEVÄT 2013. www.turunkesayliopisto.fi Tule tapaamaan meitä HANSATORILLE KESKIVIIKKONA 16.1. KLO 11 17. Kerromme lisää tarjonnastamme. Tapahtumassa mukana myös Turun Aikuiskoulutuskeskus. KEVÄT 2013 TÄYDENNYSKOULUTUS >> s. 3 5 KIELIKOULUTUS

Lisätiedot

KOULUTUKSIA SYKSYLLÄ 2013

KOULUTUKSIA SYKSYLLÄ 2013 KOULUTUKSIA SYKSYLLÄ 2013 Avoin yliopisto-opetus Opetusala Varhaiskasvatus Sosiaali- ja terveydenhuolto Kielet ja kulttuuri Ympäristö ja ekologia Työyhteisökoulutukset Hallinto Lukiolaiskurssit Luennot

Lisätiedot

KOULUTUS OHJELMA. ammatillinen täydennyskoulutus kielikoulutus lukiolaiskurssit avoin yliopisto-opetus muu koulutus

KOULUTUS OHJELMA. ammatillinen täydennyskoulutus kielikoulutus lukiolaiskurssit avoin yliopisto-opetus muu koulutus KOULUTUS OHJELMA 2013 ammatillinen täydennyskoulutus kielikoulutus lukiolaiskurssit avoin yliopisto-opetus muu koulutus 2 Tervetuloa opiskelemaan Päijät-Hämeen kesäyliopistoon! Esittelemme tässä koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto KOULUTUSOHJELMA 2012

Päijät-Hämeen kesäyliopisto KOULUTUSOHJELMA 2012 Päijät-Hämeen kesäyliopisto KOULUTUSOHJELMA 2012 1 Tervetuloa opiskelemaan Päijät-Hämeen kesäyliopistoon! Kesäyliopistossa on kaikilla, iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta, mahdollisuus osallistua

Lisätiedot

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012 ILMOITTAUDUN Etelä-Pohjanmaan Opistossa lukuvuonna 2011 2012 järjestettävään avoimen yliopiston opetukseen seuraavissa aineissa: Kieli- ja viestintäopinnot, yleisopinnot sekä yksittäiskurssit (aakkosjärjestys)

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KOULUTUSTIETOJA 2015

KESÄYLIOPISTOJEN KOULUTUSTIETOJA 2015 KESÄYLIOPISTOJEN KOULUTUSTIETOJA 2015 Perhehoitoliitto ry Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto Kampusranta 9 C, 60320 Seinäjoki 050 431 7072 info(at)epky.fi www.epky.fi Levoton Tuhkimo vaiko Sunnuntai-Lumikki,

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA OPETUSALAN KOULUTUS. TÄHÄN KUVA: vaalea nainen ja älytaulu

HELSINGIN YLIOPISTO KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA OPETUSALAN KOULUTUS. TÄHÄN KUVA: vaalea nainen ja älytaulu HELSINGIN YLIOPISTO KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA OPETUSALAN KOULUTUS TÄHÄN KUVA: vaalea nainen ja älytaulu 2014 2015 TUOREIN TIETO OPETUSALALLE Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Opi, liiku, lue, soita

Opi, liiku, lue, soita Opi, liiku, lue, soita Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut Kevät 2013 Järvenpään Opisto Liikuntapalvelut Kirjastopalvelut Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto VAPAA-AIKA- JA HARRASTUS- PALVELUT kevät 2013 Vapaa-aika-

Lisätiedot

Opi, liiku, lue, soita

Opi, liiku, lue, soita Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut 2012-2013 Opi, liiku, lue, soita Liikuntapalvelut Kirjastopalvelut Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto 1 VAPAA-AIKA JA HARRASTUS- PALVELUT 2012-2013 TervetuloA harrastamaan!

Lisätiedot

SASTAMALAN OPISTO 2015

SASTAMALAN OPISTO 2015 SASTAMALAN OPISTO 2015 Sastamalan Opisto pysyy ennallaan ja kehittyy 2 Vinkkejä ja pykäliä 4 Tapahtumia, opiston esiintyjäpankki, lava avoinna 7 Sastamalan opiston kirjoittajayhdistys 8 Pää kuntoon opiston

Lisätiedot

Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut Järvenpään Opisto Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto Kirjastopalvelut Liikuntapalvelut

Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut Järvenpään Opisto Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto Kirjastopalvelut Liikuntapalvelut Opi, liiku, lue, soita Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut 2013 2014 Järvenpään Opisto Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto Kirjastopalvelut Liikuntapalvelut Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut 2013-14 Vapaa-aika-

Lisätiedot

NUORTEN KURSSIT OPINTO-OHJELMA SYKSY 2015 ESPOON TYÖVÄENOPISTO

NUORTEN KURSSIT OPINTO-OHJELMA SYKSY 2015 ESPOON TYÖVÄENOPISTO NUORTEN KURSSIT OPINTO-OHJELMA SYKSY 2015 ESPOON TYÖVÄENOPISTO nuortenkurssit.fi Kurssit nuorille nuortenkurssit.fi Tule kurssille, teemme arjestasi hauskempaa! Valokuvausta, reggaetonia, lehtikirjoittamista,

Lisätiedot

Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin. Salon kansalaisopisto Opinto-opas

Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin. Salon kansalaisopisto Opinto-opas Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin. Salon kansalaisopisto Opinto-opas syksy 2015 Sisällysluettelo Opistoinfo Sisällysluettelo Sportti- ja KulttuuriPassin käyttö Rehtorin tervehdys Yhteys- ja lukukausitiedot,

Lisätiedot

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA! LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!» Oppiminen ajattelun ja toiminnan muutos! Ota talteen! Tarvitset tätä esitettä koko vuoden. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry SISÄLTÖ 5 LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. rehtorin tervehdys...4 Työkausi ja yhteystiedot...5 Kursseille ilmoittautuminen...6 Hyvä tietää...7. somero-opiston taidekoulu...

SISÄLLYSLUETTELO. rehtorin tervehdys...4 Työkausi ja yhteystiedot...5 Kursseille ilmoittautuminen...6 Hyvä tietää...7. somero-opiston taidekoulu... SISÄLLYSLUETTELO rehtorin tervehdys...4 Työkausi ja yhteystiedot...5 Kursseille ilmoittautuminen...6 Hyvä tietää...7 SOMERO...12 AVOIN YLIOPISTO...12 somero-opiston taidekoulu...16 LASTEN JA NUORTEN KURSSIT...18

Lisätiedot

Annanstiina Junnila, Kari Koivunen, Riitta Ryhtä, Jukka Tamminen. Salon seudun maisemia, oppilastöitä ja opetustilanteita

Annanstiina Junnila, Kari Koivunen, Riitta Ryhtä, Jukka Tamminen. Salon seudun maisemia, oppilastöitä ja opetustilanteita SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Hyvä lukija... 2 Kansalaisopiston merkitys ikääntyvän väestön toimintakyvyn ylläpitäjänä... 3 Kansalaisopistot kulttuurikuntoa kohottamaan... 4 Ohjeita netti-ilmoittautujille...

Lisätiedot

KOULUTUSKALENTERI SYKSY 2012 KEVÄT 2013

KOULUTUSKALENTERI SYKSY 2012 KEVÄT 2013 KOULUTUSKALENTERI SYKSY 2012 KEVÄT 2013 Sisältö Kalenteri 2012 2013 4 Lupakortti- ja turvallisuuskoulutukset 6 Asfaltti ja maarakennus 8 Johtaminen 10 Kansainvälistyminen, kielikoulutus ja monikulttuurisuus

Lisätiedot

Koulutusta juuri Sinulle! Henkilöstökoulutus 2015

Koulutusta juuri Sinulle! Henkilöstökoulutus 2015 Koulutusta juuri Sinulle! Henkilöstökoulutus 2015 1 2 Sisältö SAK:n Kehittämiskeskus...4 kursseille ilmoittautuminen...4 poissaolot ja peruutukset...4 koulutuksen hinnoittelu...5 AY-TOIMIHENKILÖTUTKINTO

Lisätiedot

Tietoa, taitoa, elämyksiä

Tietoa, taitoa, elämyksiä Tietoa, taitoa, elämyksiä kirjasto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 11-19, lauantaisin klo 10-14, juhlapyhien aattoina klo 10-16 kirjastoauton aikataulun saa kirjastosta, autosta ja verkkokirjastosta

Lisätiedot

KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA 2008 kevät

KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA 2008 kevät KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA 2008 kevät UTBILDNINGEN I SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN VÅREN 2008 KOULUTUS Eerikkilän Urheiluopisto FCG Efeko Oy Hämeen Kesäyliopisto Ikäinstituutti Jyväskylän kristillinen

Lisätiedot

Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus

Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus OPINTO-OPAS 2013-2014 Kaukametsän opisto Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus LUKIJALLE Oppimisen iloa Kaukametsässä Kaukametsän opisto on Kajaanin kaupungin omistama kansalaisopisto,

Lisätiedot

TYÖELÄMÄ MUUTOKSESSA

TYÖELÄMÄ MUUTOKSESSA TYÖELÄMÄ MUUTOKSESSA Työ- ja elinkeinoelämän muutosten ennakoinnin merkitys kasvaa entisestään. Suurten ja pienten trendien tunnistaminen on elintärkeää. Karelia-ammattikorkeakoulu on kehittänyt Työelämä

Lisätiedot

Ihminen ja. ahjola. .fi. Kansalaisopiston kurssit syksy 2010. Musiikki. Taideaineet

Ihminen ja. ahjola. .fi. Kansalaisopiston kurssit syksy 2010. Musiikki. Taideaineet ahjola.fi Kansalaisopiston kurssit syksy 2010 Musiikki Liikunta ja TERVEYS Kielet Ihminen ja yhteiskunta TIETOTEKNIIKKA YLEISLUENNOT TANSSI Taideaineet Käden taidot Lasten Taitoaineet taideja taitoaineet

Lisätiedot

Koulutusopas. Salve ad Institutum et Studium Generale Fennica de Psychologiae. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys

Koulutusopas. Salve ad Institutum et Studium Generale Fennica de Psychologiae. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys Salve ad Institutum et Studium Generale Fennica de Psychologiae Koulutusopas Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys Lisätietoja koulutuksesta www.psyk.fi 1 2 Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys Suomen

Lisätiedot

Kaukametsän opiston 39. toimintavuosi

Kaukametsän opiston 39. toimintavuosi OPINTO-OPAS 2010-2011 KAUKAMETSÄN OPISTO LUKIJALLE Kuva: Pekka Agarth Kansalaisopisto oppimisen iloa Kaukametsän opiston 39. toimintavuosi on alkamassa uusin odotuksin ja oppimisen mahdollisuuksin. Vuodet

Lisätiedot

Porvoon kansalaisopisto Opinto-ohjelma 2010-2011

Porvoon kansalaisopisto Opinto-ohjelma 2010-2011 Porvoon kansalaisopisto Opinto-ohjelma 2010-2011 Porvoo Askola http://city.porvoo.fi/kansalaisopisto Porvoon liikuntatoimi Porvoon kaupungin liikuntatoiminta Syksy 2010 Kevät 2011 HUOM! oma liite! SISÄLTÖ

Lisätiedot

Nyt voi taas hehkuttaa!

Nyt voi taas hehkuttaa! Opetusohjelma syksy 2014 Nyt voi taas hehkuttaa! Tiedon ja taidon lanka kuumaksi. Lahti - Asikkala - Hollola - Hämeenkoski - Kärkölä - Myrskylä - Nastola - Orimattila - Padasjoki SISÄLLYSLUETTELO Työajat,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALA

SOSIAALI- JA TERVEYSALA SOSIAALI- JA TERVEYSALA Koulutus Julkaisut Tapahtumat Kontaktit 2008 Syksy SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN HÖSTEN 2008 KOULUTUS Eerikkilän Urheiluopisto Hämeen Kesäyliopisto Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Jyväskylän

Lisätiedot

SYKS Y 2014 TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO

SYKS Y 2014 TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO SYKS Y 2014 TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO Sisällysluettelo Tampere Ylöjärvi Kurssille ilmoittautuminen...4...4 Hyvä tietää...4...4 Henkilökunta...5....5 Toimipaikat...7...7 Taiteen perusopetus...8...8

Lisätiedot