Päijät-Hämeen Urheiluakatemia. PHUra

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päijät-Hämeen Urheiluakatemia. PHUra"

Transkriptio

1 Päijät-Hämeen Urheiluakatemia PHUra Toimintasuunnitelma 2015

2 Sisällys 1. Toiminnan lähtökohdat vuodelle Resurssit Valmennus Opiskelu ja uraohjaus Tukipalvelut Toiminnan arviointi Kannen kuva : Johanna Ylinen ja Tero Kuorikoski kävivät Pajulahdessa pitämässä akatemiainfoa vammaisurheilijoille

3 1. Toiminnan lähtökohdat vuodelle 2015 Päijät-Hämeen Urheiluakatemia (PHUra) on verkosto-organisaatio, joka tarjoaa alueen huipulle tähtääville urheilijoille tukea valmentautumisen ja opiskelun yhdistämiseen sekä auttaa menestymään niin urheilussa kuin elämässä yleensäkin. PHUralle on luotu organisaation perustehtävän pohjalta missio: "Mahdollistamme huipulle tähtäävälle urheilijalle parhaan valmennuksen ja joustavan opiskelun" PHUra on yhteistyöverkosto, jonka toiminta perustuu mukana olevien tahojen osaamisen, asiantuntijuuden sekä olemassa olevien rakenteiden tehokkaaseen hyödyntämiseen. Toiminnan ajatus on poimia eri tahojen paras osaaminen ja saada siten kasaan kokonaisuus, joka on enemmän mitä kukaan yksittäinen toimija pystyisi tarjoamaan. PHUra on osa valtakunnallista akatemiaverkostoa, jossa Suomen olympiakomitealla on ohjaava rooli. Strategisesti keskeisin käynnissä oleva prosessi vuoden 2015 kynnyksellä on yhdistymistunnustelu Päijät- Hämeen liikunnan ja urheilun kanssa. Yhdistymisen selvittämisen taustalla vaikuttaa ensinnäkin tahto toteuttaa alueellisesti urheilijan polku parhaalla mahdollisella tavalla. Toiseksi yhteiskunnallisessa kehyksessä halutaan luoda pilotti, jossa Urheiluakatemia, aluejärjestö ja alueen valmennuskeskukset yhdistävät voimansa uudella, entistä taloudellisemmalla ja tehokkaammalla tavalla. Millainen järjestö sitten voisi ottaa vastuun urheilijan polusta? Tehtävää tarjotaan valtakunnallisesti Urheiluakatemialle, mutta nykymuotoinen PHUra ei kykene maakunnassa vastaamaan koko urheilijan polusta. Yksi mahdollisuus voisi olla yhdistyminen Päijät-Hämeen liikunnan ja urheilun kanssa, jolloin uusi organisaatio olisi verkostoineen alueen johtava liikunnan ja huippu-urheilun palvelu-, yhteistyö- ja asiantuntijaorganisaatio. Polku voisi samalla olla sekä liikkujan- että urheilijan polku. Uusi organisaatio olisi sekä liikunnan että urheilun asialla oleva, kirkkaan profiilin omaava vahva toimija, mikä esimerkiksi kuntia lähestyttäessä olisi eduksi. Yhdistymisellä on myös mahdollista saavuttaa säästöjä (yhteiset tukipalvelut) sekä synergiaetuja (eroon päällekkäisestä toiminnasta). Yhdistymisen tiellä on silti monia ongelmia ratkaistavaksi ja se vaatii uskallusta rikkoa olemassa olevia rakenteita ja toimintatapoja. Vähäisin näistä ongelmista ei ole talous, jota urheiluakatemian osalta avataan seuraavassa kappaleessa.

4 Arvopohjaltaan PHUra ponnistaa tulevaan vuoteen samalta pohjalta kuin aikaisemminkin. Urheilijalähtöisyys tarkoittaa muun muassa sitä, ettei tuloksia haeta hinnalla millä hyvänsä, vaan urheilija pyritään kohtaamaan PHUra :ssa kokonaisuutena. Yhteistyön tekeminen on yksi PHUran arvoista, mikä käytännössä ilmenee tiiviinä yhteistyönä akatemiaverkoston sisällä. Hyvien yhteistyösuhteiden ansiosta PHUra on merkittävä urheilu ja koulutuksen kentän toimija. Phuran arvot ovat : Totuudenmukaisuus ja avoimuus Urheilijalähtöisyys Yhteistyön tekeminen Vastuuntuntoisuus Oikeudenmukaisuus 2. Resurssit Tavoitteena vuonna 2015 on talouden tasapainottaminen. Vuosi 2014 oli PHUra :lle taloudellisesti ongelmallinen. Vuoden 2013 alijäämää saatiin kirittyä umpeen, mutta se vaati lomautus- ja säästöpäätösten tekemistä. PHUra on sikäli tyypillinen asiantuntijaorganisaatio, että henkilöstön palkkauskulut muodostavat menoista suurimman osan. Vuoteen 2015 lähdettäessä keskeinen kysymys kuuluu, kuinka monta työntekijää nykyisillä resursseilla voi PHUra :ssa työskennellä. PHUrassa toimistolla työskentelevät tällä hetkellä toiminnanjohtaja ja valmennuskoordinaattori. Valmennuksen parissa PHUra :lla on päätoiminen valmentaja hiihdossa ja mäkihypyssä. Judovalmentajan toimi lakkautettiin keväällä 2014, mutta PHUra on kumppani uudistuneessa judovalmennuksen kokonaisuudessa, jossa vetovastuu on siirtynyt judoliitolle. Lisäksi PHUra osallistuu kehonhallintavalmennuksesta aiheutuvien kulujen jakamiseen. Tavoitteena talouden tasapainottaminen vuonna 2015 tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikkien kulujen jälkeen vuoden lopussa voidaan yhdistyksen todeta tehneen positiivinen taloudellinen tulos. Urheilijoiden tukipalvelut ovat toiseksi merkittävin menoerä PHUra :lle. PHUraan kuuluu kolmella tasolla yhteensä n. 300 urheilijaa. Platinatasolle kuuluu yksittäisiä terävimmän tason akatemiaurheilijoita. Kultatasolla urheilijoita on n Kultatasolle urheilijan tulee hakea jäsenyyttä. Hakijoista pyydetään

5 lajiliiton pisteytys. Hopeataso tarkoittaa ns. automaatiojäsenyyttä. Hopeatasolle kuuluvat automaattisesti urheilupainotteisten yhteistyöoppilaitosten urheilulinjan urheilijat. Tukitoimet on kohdistettu pääsääntöisesti platina- ja kultatason urheilijoille. Tulopuolella talous on alunperin rakentunut pääosin yhteistyöoppilaitosten tuen varaan, mutta nykyisellään valmennuksen kumppanit muodostavat suurimman tuloerän. Valmentajapalkkauksissa ovat mukana lajiliittojen ohella yhteistyöseurat, urheiluopisto, piirijärjestöt, yhteistyöoppilaitokset sekä Suomen olympiakomitea. Kasvava valtion tuki on auttanut PHUraa hieman, mutta tuen ennakoitavuus on hankalaa, sillä valtakunnalliset painotukset resurssien jaossa vaihtelevat. Erilaisilla hankkeilla on myös pyritty vahvistamaan taloutta, osin menestykselläkin, mutta hankkeiden heikkona puolena on niiden hetkellisyys. Seudullistamisasia nousee todennäköisesti uudelleen esille, mikäli yhdistymisprosessi etenee riittävän pitkälle. Toistaiseksi alueen kunnista PHUraa tukee vain Lahden kaupunki. Vuonna 2015 on jatkettava tarpeellisia toimenpiteitä, jotta yhdistyksen talous tasapainottuu. Samalla on pidettävä toiminta riittävän korkealla tasolla, jotta PHUra säilyttää asemansa keskeisten huippuurheiluakatemioiden joukossa. On olennaista saada akatemiaverkoston toiminta alueellamme niin hyvälle tasolle, että toimintamme nähdään kasvavan resursoinnin arvoisena. PHUra :n hoitamia tehtäväkenttiä on voitava tarkastella kriittisesti ja joistain tehtävistä on tilanteen niin vaatiessa luovuttava. Joissain kohdin resursseja on säästettävissä, kun mietitään alueen toimijakentän roolituksia uudelleen. Roolitusten uudelleen jakoa suunnitellaan toteutetaan käytännössä vuonna 2015 yhdistymisselvityksen ohella liikunnan ja urheilun palvelukeskus mallinnuksessa, jossa PHUra on mukana muiden paikallisten liikunnan ja urheilun toimijoiden ohella. Urheilijamaksua nostetaan vuodelle 2015, koska maksu on tähän saakka ollut melko nimellinen. Maksuissa on kaksi luokkaa riippuen siitä tarjoaako PHUra urheilijan edustamassa lajissa päätoimisen valmentajan ohjausta. Valmennusta saavan ryhmän urheilijamaksu on ollut 80 euroa muiden lajien urheilijoiden maksun ollessa 50 euroa. Uudet maksut vuodelle 2015 ovat 100 euroa kärkilajien urheilijoille ja 70 euroa muiden lajien urheilijoille. Tarkempi erittely talouden näkymistä on toimintasuunnitelmassa liitteenä olevassa talousarviossa. 3. Valmennus Tavoitteena vuonna 2015 on parhaan valmennuksen tarjoaminen sekä valmentajayhteistyön lisääminen.

6 PHUra on urheiluorganisaatio ja siten valmennuksen parissa vaikuttaminen ja sen tukeminen on yhdistykselle luonnollinen valinta. PHUran on vuonna 2015 terävöitettävä valmennuksellista linjaustaan selventämällä kriteerejä siitä, mitä kärkilajistatus käytännössä tarkoittaa ja päivitettävä samalla kärkilajivalinnat. Valmennuksen kentässä on paljon toimijoita. Lajien välillä on eroja ja kenttää kuvaa usein kompleksisuus, jolloin yhtä ainoaa optimaalista mallia on hankala muodostaa. Isot raamit lajien tukemiseen voidaan asettaa, mutta kunkin lajin osalla tarvitaan lajikohtaista räätälöintiä. PHUralla on ollut vuonna 2014 päätoimiset valmentajat mäkihypyssä, judossa ja hiihdossa. Judon valmennuskuvio päättyi keväällä 2014 akatemiavetoisena. Koko valmennusjärjestely muuttui ja vetovastuu vuonna 2015 alueen valmennuksesta on judoliitolla. PHUran tavoitteena on silti tarjota akatemiajudokoille päätoimista valmennusta. Hiihdon yhteistyökuvio on voimassa elokuuhun 2015 saakka. Yhteistyökuviossa on hyvin mukana kumppaneita, mutta toisaalta tarvitaan ratkaisevaa kehitysaskelta, jotta hiihtokokonaisuudesta muodostuu todellinen eteläisen Suomen valmennuksen keskus. Mäkihypyn valmennuksen pohjana on Olympiakomitean kanssa tehty nuorten Olympiavalmentajasopimus. Lahdessa on kansallisesti ainutlaatuiset olosuhteet lajin valmennukseen ja urheilulliset edellytykset ovat olemassa. Vuotta 2015 ajatellen pyritään turvaamaan mäkivalmennuksen jatko tarkoituksenmukaisimmalla mahdollisella järjestelyllä, johon resurssit antavat myöden. Kussakin kärkilajissa toimitaan lajikohtaisen suunnitelman mukaisesti yhteistyössä muiden keskeisten lajitoimijoiden, kuten lajiliittojen, seurojen ja valmennuskeskusten kanssa. PHUra :lla on tiivis yhteistyö myös Urheiluoppilaitosvalmennusryhmien kanssa. PHUra toteuttaa vuonna 2015 aiempaan tapaan kehonhallintaharjoituksia Mustankalliolla yhdessä Lyseon lukion ja Koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Kehonhallintaharjoitukset palvelevat lukuisia eri lajeja. Yhdistyksen tavoitteena on olla työntekijöilleen hyvä työnantaja eivätkä urheilijan polun toimenpiteet toteudu parhaalla mahdollisella tavalla ilman motivoituneita valmentajia. Hyvän johtamistavan ohella talouden tasapainottaminen on tässäkin asiassa avainasemassa. Vakaus luo jatkuvuutta ja poistaa työn jatkumiseen liittyvää epävarmuutta. Vuodelle 2015 varataan resurssia valmentajien kouluttamiseen. Vuoden 2014 aikana PHUran valmentajat osallistuivat PHUran tarjoamaan mentorointiin. PHUra tukee valmentajan polkua alueellaan isommassa kuvassa järjestäen valmentajahiomotoimintaa. Valmentajahiomossa kehitetään valmentajatapaamisia toiminnalliseen suuntaan. Valmentajahiomo kokoaa valmentajat yhteen erilaisiin teemallisiin tapaamisiin. Tapaamisissa tärkeää on toiminnallisuus, jota lisätään mm. demoharjoituksin, joissa valmentajat itse pääsevät tekemään ja kokemaan. Isompien tapaamisten

7 ohella järjestetään kevyempiä tapaamisia kuten valmentajakahveja. Valmentajahiomoa toteutettiin vuonna 2014 LUMP SUM hankkeen avulla valmennuskoordinaattorin toimiessa hankevastaavana. Vuodelle 2015 hiomotoimintaa jatketaan resurssien sallimissa rajoissa, sillä saatu palaute on ollut hyvää. Alueen valmennuksen ja lajiyhteistyön kehittämiseksi PHUra on mukana myös liikunnan ja urheilun palvelukeskusmallin rakentamisessa Päijät-Hämeeseen. Päijät-Hämeen haussa oleva pilotti on kehitysprojekti, johon osallistuu paikallisia jääkiekko- ja yleisurheiluseuroja. Pilotissa suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan yhteistyön muotoja jo olemassa olevien käytäntöjen pohjalta. Keskeistä hankkeessa on joukkue- ja yksilölajin välisen yhteistyön lisääminen ja sitä kautta urheilijan polun vahvistaminen erityisesti lähellä valintavaihetta olevien nuorten kohdalla. Projektilla on jatkuva yhteys kuntiin ja koulutoimeen, joiden kanssa pyritään lisäämään harjoittelumahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä. Urheiluopistot, urheiluakatemia, lajiliitot ja aluejärjestö tukevat pilottia omien osaamisalueidensa puitteissa. 4. Opiskelu ja uraohjaus Tavoitteena vuonna 2015 on palata toiminnan juurille ja nostaa urheilijoiden tukeminen heidän opintoihinsa ja uraansa liittyvissä kysymyksissä toiminnan keskiöön. Urheiluakatemia auttaa urheilijaa urasuunnittelussa, ammatinvalintaan liittyvissä kysymyksissä sekä opiskelun ja urheilun yhdistämiseen liittyvissä käytännön ongelmissa. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa urheilijan auttamista henkilökohtaisen valmennussuunnitelman ja opintosuunnitelman yhteensovittamisessa. PHUra tarjoaa urheilijoille yksilöllisiä ratkaisuja opintojen suorittamiseksi, mutta myös urheilijan tulee sitoutua ja panostaa opiskelujen hoitamiseen. PHUra tekee oppilaitosten kanssa yhteistyötä ja neuvottelee opintojoustoista urheilijan, akatemian ja oppilaitoksen edustajien kesken käytävissä tapaamisissa. Koko urheiluakatemiajärjestelmä on vuosituhannen alussa noussut yllä mainitun perustehtävän ympärille ts. paikkaamaan vallinnutta puutetta siitä, ettei korkea-asteella opiskelevilla urheilijoilla ollut yhtenäistä tukijärjestelmää. Sittemmin tehtäväkentän oleellisesti laajetessa tämä perustehtävä ei ole hävinnyt, mutta on ajoittain myös PHUra :ssa jäänyt alkuperäistä pienemmälle huomiolle. Vuonna 2015 PHUran tavoitteena on olla urheilijalle helposti lähestyttävissä oleva taho, joka aidosti pyrkii ratkaisemaan urheilijalle mahdollisesti vastaantulevia kaksoisuran tekemiseen liittyviä ongelmia. Jokaisessa urheilijatapaamisessa

8 otetaan keskusteluun mahdollinen tuen tarve opintoihin liittyvissä kysymyksissä ja muista tehtäväkokonaisuuksista tarvittaessa joustetaan tämän perustehtävän laadukkaan toteuttamisen turvaamiseksi. PHUra toimii työharjoittelupaikkana yhteistyöoppilaitosten opiskelijoille ja tarjoaa aiheita opinnäytetöille. Asiantuntijaelimenä oppilaitosyhteistyössä toimii opintojen ohjauksen tiimi, joka koostuu yhteistyöoppilaitosten edustajista. Tiimi kokoontuu PHUran kokoonkutsumana. PHUran toimistolla on käytettävissä paikallisten oppilaitosten opinto-oppaita ja hakumateriaaleja. LAMKin ja Haaga-Helia amkn Vierumäen yksikön akatemiaurheilijoille PHUra tarjoaa mahdollisuuden suorittaa Sportfolio opintoja. Sportfolio on 15 opintopisteen kokonaisuus, joka sisältää urheilijana kasvamiseen ja kehittymiseen liittyviä tehtäviä. Kyseiset opinnot voi suorittaa ns. vapaavalintaisina opintoina. Vuonna 2015 sportfolioopintokokonaisuuden sisältöjä kehitetään, sillä opintokokoisuus on säilynyt muuttumattomana toiminnan alusta saakka ja osa tehtäväkokonaisuuksista kaipaa parannuksia. Opintotiimi toimii asiantuntijaelimenä sportfolion kehitystyössä. PHUra järjestää myös mahdollisuuksien mukaan kursseja yhteistyöoppilaitosten kanssa. Aihepiirit ovat liittyneet esimerkiksi ravitsemukseen ja psyykkiseen valmennukseen. Akatemiapäivä on tavoite säilyttää PHUran traditiona, joka kokoaa urheilijoita ja muita akatemiatoimijoita yhteen. Keskeistä on saada oppilaitokset ja oppilaitosten yhteyshenkilöt sitoutetuiksi akatemiatoimintaan muistaen samalla, että urheilijat ovat oppilaitoksille yksi erityistarpeita vaativa ryhmä muiden joukossa. PHUran päätoimisten valmentajien työnkuvaan kuuluu oman lajinsa akatemiaurheilijoiden tukeminen opintoasioissa. Valmentajien ja oppilaitosyhdyshenkilöiden yhteistyöllä urheilu- ja opintomaailma voidaan saada puhumaan yhteistä kieltä. 5. Tukipalvelut Tavoitteena vuonna 2015 on tarjota urheilijalle konkreettisia etuja asiantuntijapalveluiden kokonaisuuksista. PHUra tarjoaa kulta- ja platinatason urheilijoille erilaisia tukipalveluita, joita urheilija tarvitsee harjoittelun tueksi. Osa tukipalveluista on urheilijoille maksuttomia ja osa tarjotaan urheilijoille pienellä omavastuuosuudella. Tukipalveluiden kärkenä ovat terveydenhuollon tukipalvelut. Lääkäripalveluiden osalta tehdään yhteistyötä lääkärikeskus Mehiläisen ja Terveystalon kanssa. Fysioterapiaa, hierontaa, lihastasapainokartoituksia ja tukea akatemialajien valmennukseen tarjoaa terapiakeskus Fysakos.

9 PHUran ravitsemusneuvonnan tavoite on auttaa urheilijaa koostamaan omaan elämään sopiva ja realistisesti toteutettavissa oleva ruokavalio. Ravintoluentojen sijaan PHUra tekee yhteistyötä ravintovalmentajan kanssa, jolloin urheilijoilla on mahdollisuus hyvin henkilökohtaiseen tukeen ravintoasioissa. Luentotyyppinen toiminta tarjotaan ensisijaisesti urheilijan tukijoukoille. Psyykkisen valmennuksen tavoitteena on urheilijan tukeminen ja auttaminen kohti parempaa suoritusvarmuutta ja parempia tuloksia. Lähemmin tarkasteltuna se on elämänhallinnen vahvistamista. PHUrassa toimii psyykkinen valmentaja. Harjoitusolosuhteiden käyttömahdollisuus on urheilijoille tärkeä palvelu. Akatemiaurheilijat voivat käydä Lahden uimahalleissa maksutta urheilijakortilla. Lahden suurhalli on kulta- ja platinatasontason urheilijoiden käytössä erilliskortilla. Myös Suomen urheiluopistolla ja Pajulahdessa on joitain harjoitusolosuhteisiin liittyviä etuisuuksia tarjolla. Testausasioissa PHUra toimii yhteistyössä urheiluopistojen kanssa. Myös DILAn kanssa toteutettu lounaspalvelu on hyvä urheilijan arkielämään liittyvä etu. Kokonaisuutena PHUra pyrkii myös vuonna 2015 kehittämään tukipalvelukokonaisuutta resurssien mahdollistamissa rajoissa urheilijoiden tarpeita kuunnellen. Yhtenä uutena mahdollisena avauksena vuodelle 2015 on urheilijoiden tukeminen ravintolisien hankkimisessa. 6. Toiminnan arviointi Urheiluakatemian toimintaa arvioidaan vuonna 2015 sekä sisäisesti että ulkoisesti. Yksi ulkoisen arvioinnin mittari on Suomen Olympiakomitean toimesta tehtävä urheiluakatemioiden auditointi. Auditoinnissa arvioidaan urheiluakatemian toimintaa kokonaisuutena ja auditoinnin myötä urheiluakatemia voi saada Olympiakomitean myöntämän statuksen. Valtakunnallisen urheiluakatemia statuksen saamiseksi akatemian tulee täyttää vaaditut peruskriteerit sekä saada myönteinen arvio toiminnan laadusta arvioitavien seikkojen perusteella. Ulkoiseen arviointiin liittyy myös Olympiakomitean kanssa tehtävä tuloskortti ja muu akatemiatietojen seuranta. Sisäistä arviointia tekee PHUran hallitus sekä toimisto. Toimintatavan urheilijalähtöisyyden ja responsiivisuuden vuoksi PHUra:ssa toteutettiin vuonna 2014 kysely urheilijoille. Muutamiin kyselyn nostamiin kehitysehdotuksiin tartuttiin toiminnassa kiinni. Eri akatemiatoimijoiden kokemukset PHUrasta ja urheilijoiden menestys urheilussa sekä opinnoissa toimivat hyvinä mittareina. Esimerkillisestä urheilun ja siviiliuran yhdistämisestä palkitaan myös vuonna 2015 vuoden akatemiaurheilija. Päivittäistä palautetta

10 saadaan eri akatemiatoimijoiden kohtaamisista sekä tapahtumista. Myös uusien urheilijoiden ja valmentajien hakeutumista toimintaan voi pitää myönteisenä signaalina. PHUran olemassaolon tarkoitus on kyetä auttamaan urheilijoita eteenpäin elämässä ja tavoitteissa. Lahdessa Toiminnanjohtaja LIITTEET 1. TA Tähän liitetään vahvistettu talousarvio syyskokouksen 2014 jälkeen. 2. HALLITUS Yhdistyksen perustajajäsenistä ja muista keskeisistä toimijatahoista koostuva hallitus ohjaa PHUran toimintaa. Hallitus 2014 Mikko Levola Kustaa Ylitalo Henri Rauhamäki Jaana Sundberg Ilkka Väänänen Raino Nieminen pj varalla Janne Lahtinen jäsen jäsen varalla Juha Lehtinen jäsen varalla Eemeli Salomäki jäsen varalla Ari Hautaniemi jäsen varalla Ismo Hämäläinen Pajulahti PHLU Urheilukoulu Urheilija LAMK Vierumäki/HH Heikki Vuori jäsen varalla Heikki Turunen Lahden kaupunki Hannu Heinonen jäsen varalla Pekka Merikanto Mari jäsen varalla Heidi Passila Merenluoto Jaakko Erkinheimo jäsen Koulutuskeskus Salpaus Lahden Yliopistokampus valmentajat

11 3. TYÖNTEKIJÄT Urheiluakatemian työntekijät lokakuu 2014 Nimi Kuorikoski Tero Larinto Jari Immonen Jari Ylinen Johanna tehtävä Toiminnanjohtaja Mäkihyppyvalmentaja Hiihtovalmentaja Valmennuskoordinaattori

1. Taustaa... 2. 2. Hallinto... 2. 3. Urheilu ja opiskelu... 4. 4. Valmennus ja valmennuksen asiantuntijapalvelut... 4

1. Taustaa... 2. 2. Hallinto... 2. 3. Urheilu ja opiskelu... 4. 4. Valmennus ja valmennuksen asiantuntijapalvelut... 4 Vuosikertomus 2013 1 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Hallinto... 2 3. Urheilu ja opiskelu... 4 4. Valmennus ja valmennuksen asiantuntijapalvelut... 4 5. Kuukausittaisia poimintoja urheiluakatemian

Lisätiedot

Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto

Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto 2013 Toimitus: Taitto: Paino: Kannen kuva: Huippu-urheilun muutostyöryhmä, Suomen Olympiakomitea, Suomen Paralympiakomitea Planeetta

Lisätiedot

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS HUIPPU-URHEILUN MUUTOSRYHMÄN LOPPURAPORTTI 2012 Urheilijan polun osaamisella,

Lisätiedot

STRATEGIA 2013 2016 TOIMINTASUUNNITELMA

STRATEGIA 2013 2016 TOIMINTASUUNNITELMA STRATEGIA 2013 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Turun Seudun Urheiluakatemian strategia 2013 2016 2.1. Arvot 2.2. Visio 2.3. Missio - perustehtävä 2.4. Toimintatapa 2.5. Toimintaympäristö

Lisätiedot

VALMENTAMINEN AMMATTINA SUOMESSA

VALMENTAMINEN AMMATTINA SUOMESSA RAPORTTI VALMENTAMINEN AMMATTINA SUOMESSA 2002 Suomen Valmentajat ry KUVAILULEHTI Julkaisija: Julkaisun laji: Julkaisun nimi: Tekijät: Toimeksiantaja: Suomen Valmentajat ry Raportti Valmentaminen ammattina

Lisätiedot

SPLISS II URHEILUJÄRJESTELMÄT Suomen kansallinen väliraportti

SPLISS II URHEILUJÄRJESTELMÄT Suomen kansallinen väliraportti SPLISS II URHEILUJÄRJESTELMÄT Suomen kansallinen väliraportti Mikko Kärmeniemi, Jarmo Mäkinen, Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Copyright 2012 KIHU Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän

Lisätiedot

Valintoja ja Yhteistyötä

Valintoja ja Yhteistyötä Suomen Jääkiekkoliitto www.finhockey.fi Valintoja ja Yhteistyötä JOUKKUEENJOHTAJAN KÄSIKIRJA Ismo Haaponiemi Hannu Jokinen Heikki Suutala Päivitetty 8/2010 Kari Ekman Suomen Jääkiekkoliitto ja tekijät

Lisätiedot

Aikuisurheilijoiden sosioekonominen asema ja taloudelliset tukijärjestelmät

Aikuisurheilijoiden sosioekonominen asema ja taloudelliset tukijärjestelmät KI HUnj ul kai susar j a,nr o44 I SBN 9789525676686( PDF) Ai kui sur hei l i j oi den sosi oekonomi nenasemaj a t al oudel l i sett uki j är j est el mät Ki l pa-j ahui ppuur hei l unt ut ki muskeskuski

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.)

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo & Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) Kirjoittajat: Aarnisalo Heli (FM) Iivonen Jenni (VTM) Lempiäinen Pilvi (VTM) Javarus Tanja (HTM)

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 3 2. Vuoden 2015 näkymiä 4 3. Liikunnallinen elämäntapa 3.1 Lasten ja nuorten liikunta 6 3.2 Aikuis- ja terveysliikunta 7 4. Menestyvä

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Kati Lehtonen Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 225 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-272-4

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2013

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2013 Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2013 1 2 Toiminta ja taloussuunnitelma vuodelle 2013 Suomen hallitusohjelmassa todetut kehittämiskohteet sopivat LiikUn toimintaan

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Ismo Nuutinen VAPAAEHTOISTOIMINNAN JOHTAMISKOULUTUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 1 1.2 Yhteistyö Uudenmaan maakuntaliiton kanssa... 3 1.3 Strategiset valinnat... 3 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

-HANKKEEN PROSESSIARVIOINTI

-HANKKEEN PROSESSIARVIOINTI Ä S S Ä L Y K S Ä V Y J I S K A IJ KASVA URHEIL -HANKKEEN PROSESSIARVIOINTI LUKUVUODELTA 2013-2014 ola Outi Aarres nonen & Kaisu Mo ro 48 aisusarja, n KIHUn julk df) 7-5676-74- (p ISBN 978-952 Outi Aarresola

Lisätiedot

SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA:

SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA: SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA: Kysely lajiliitoille touko-kesäkuussa 2013 1 Saate ja kysymykset 21.5.2013 UUSI: KYSELY LAJILIITOILLE Hyvä lajiliittojohtaja, VALO ry:n hallitus on päättänyt käynnistää yhdessä

Lisätiedot

SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015

SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 Esitys valtuuskunnalle 27.11.2014 SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 HUIPPU-URHEILU

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Löydä liikunta -kerhojen arviointi

Kati Lehtonen. Löydä liikunta -kerhojen arviointi Kati Lehtonen Löydä liikunta -kerhojen arviointi Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 206 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö LINET ISBN

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia TOIMINTAKERTOMUS 2014 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Sisällysluettelo Hallinto 4 Urheilijat 6-7 Valmennus 8-9 Tuki- ja asiantuntijapalvelut 10-11 Opiskelu ja urasuunnittelu 12 Urhea - vuosi 2014 kuvin

Lisätiedot

Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa

Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa Kuntien hankintojen kehittäminen SISÄLTÖ 1 Selvityksen tausta ja toteutus 2 Haasteet 3 Tarpeet 3.1 Vertaistuki 3.2 Viestintä 3.3 Alueellinen

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Urheilun ja opiskelun yhdista minen nuoren urheilijan ela ma ssa urheiluakatemiaympa risto ssa

Urheilun ja opiskelun yhdista minen nuoren urheilijan ela ma ssa urheiluakatemiaympa risto ssa Timo Manninen Urheilun ja opiskelun yhdista minen nuoren urheilijan ela ma ssa urheiluakatemiaympa risto ssa Urheilijoilla on valmiudet hoitaa koulu asiallisesti. Se on enemmän asenteesta kiinni, että

Lisätiedot

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO 2013

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO 2013 ME YHDESSÄ PIENESTÄ AMPUMAURHEILIJASTA ISOKSI IHMISEKSI HYVÄSSÄ SEURASSA SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO 2013 Taloussuunnitelma Toimintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. ALKUSANAT 2 2. SAL:N SUURET LINJAT 2013

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset -

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - Nina Eskola Petra Palo-oja Sirpa Pursiainen Pirkanmaan ammattiopisto Kevät 2012 2 Sisällysluettelo 1. Kokeiluhankkeen tausta ja

Lisätiedot

Työnantajien kokemuksia nuorten olympiavalmentajahankkeesta

Työnantajien kokemuksia nuorten olympiavalmentajahankkeesta Työnantajien kokemuksia nuorten olympiavalmentajahankkeesta Timo Manninen 1, Jari Lämsä 1, Asko Härkönen 2 1 Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU 2 Suomen Olympiakomitea Copyright 2012 KIHU Kaikki

Lisätiedot

Kasvu metsäalan suunnannäyttäjäksi ja kokoavaksi voimaksi

Kasvu metsäalan suunnannäyttäjäksi ja kokoavaksi voimaksi Suomen metsäkeskuksen julkisten palvelujen strategia 2013 2015 1 Kasvu metsäalan suunnannäyttäjäksi ja kokoavaksi voimaksi Suomen metsäkeskuksen julkisten palvelujen strategia 2013 2015 Sisällys 1 Johdanto...........................................5

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot