Päijät-Hämeen Urheiluakatemia. PHUra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päijät-Hämeen Urheiluakatemia. PHUra"

Transkriptio

1 Päijät-Hämeen Urheiluakatemia PHUra Toimintasuunnitelma 2015

2 Sisällys 1. Toiminnan lähtökohdat vuodelle Resurssit Valmennus Opiskelu ja uraohjaus Tukipalvelut Toiminnan arviointi Kannen kuva : Johanna Ylinen ja Tero Kuorikoski kävivät Pajulahdessa pitämässä akatemiainfoa vammaisurheilijoille

3 1. Toiminnan lähtökohdat vuodelle 2015 Päijät-Hämeen Urheiluakatemia (PHUra) on verkosto-organisaatio, joka tarjoaa alueen huipulle tähtääville urheilijoille tukea valmentautumisen ja opiskelun yhdistämiseen sekä auttaa menestymään niin urheilussa kuin elämässä yleensäkin. PHUralle on luotu organisaation perustehtävän pohjalta missio: "Mahdollistamme huipulle tähtäävälle urheilijalle parhaan valmennuksen ja joustavan opiskelun" PHUra on yhteistyöverkosto, jonka toiminta perustuu mukana olevien tahojen osaamisen, asiantuntijuuden sekä olemassa olevien rakenteiden tehokkaaseen hyödyntämiseen. Toiminnan ajatus on poimia eri tahojen paras osaaminen ja saada siten kasaan kokonaisuus, joka on enemmän mitä kukaan yksittäinen toimija pystyisi tarjoamaan. PHUra on osa valtakunnallista akatemiaverkostoa, jossa Suomen olympiakomitealla on ohjaava rooli. Strategisesti keskeisin käynnissä oleva prosessi vuoden 2015 kynnyksellä on yhdistymistunnustelu Päijät- Hämeen liikunnan ja urheilun kanssa. Yhdistymisen selvittämisen taustalla vaikuttaa ensinnäkin tahto toteuttaa alueellisesti urheilijan polku parhaalla mahdollisella tavalla. Toiseksi yhteiskunnallisessa kehyksessä halutaan luoda pilotti, jossa Urheiluakatemia, aluejärjestö ja alueen valmennuskeskukset yhdistävät voimansa uudella, entistä taloudellisemmalla ja tehokkaammalla tavalla. Millainen järjestö sitten voisi ottaa vastuun urheilijan polusta? Tehtävää tarjotaan valtakunnallisesti Urheiluakatemialle, mutta nykymuotoinen PHUra ei kykene maakunnassa vastaamaan koko urheilijan polusta. Yksi mahdollisuus voisi olla yhdistyminen Päijät-Hämeen liikunnan ja urheilun kanssa, jolloin uusi organisaatio olisi verkostoineen alueen johtava liikunnan ja huippu-urheilun palvelu-, yhteistyö- ja asiantuntijaorganisaatio. Polku voisi samalla olla sekä liikkujan- että urheilijan polku. Uusi organisaatio olisi sekä liikunnan että urheilun asialla oleva, kirkkaan profiilin omaava vahva toimija, mikä esimerkiksi kuntia lähestyttäessä olisi eduksi. Yhdistymisellä on myös mahdollista saavuttaa säästöjä (yhteiset tukipalvelut) sekä synergiaetuja (eroon päällekkäisestä toiminnasta). Yhdistymisen tiellä on silti monia ongelmia ratkaistavaksi ja se vaatii uskallusta rikkoa olemassa olevia rakenteita ja toimintatapoja. Vähäisin näistä ongelmista ei ole talous, jota urheiluakatemian osalta avataan seuraavassa kappaleessa.

4 Arvopohjaltaan PHUra ponnistaa tulevaan vuoteen samalta pohjalta kuin aikaisemminkin. Urheilijalähtöisyys tarkoittaa muun muassa sitä, ettei tuloksia haeta hinnalla millä hyvänsä, vaan urheilija pyritään kohtaamaan PHUra :ssa kokonaisuutena. Yhteistyön tekeminen on yksi PHUran arvoista, mikä käytännössä ilmenee tiiviinä yhteistyönä akatemiaverkoston sisällä. Hyvien yhteistyösuhteiden ansiosta PHUra on merkittävä urheilu ja koulutuksen kentän toimija. Phuran arvot ovat : Totuudenmukaisuus ja avoimuus Urheilijalähtöisyys Yhteistyön tekeminen Vastuuntuntoisuus Oikeudenmukaisuus 2. Resurssit Tavoitteena vuonna 2015 on talouden tasapainottaminen. Vuosi 2014 oli PHUra :lle taloudellisesti ongelmallinen. Vuoden 2013 alijäämää saatiin kirittyä umpeen, mutta se vaati lomautus- ja säästöpäätösten tekemistä. PHUra on sikäli tyypillinen asiantuntijaorganisaatio, että henkilöstön palkkauskulut muodostavat menoista suurimman osan. Vuoteen 2015 lähdettäessä keskeinen kysymys kuuluu, kuinka monta työntekijää nykyisillä resursseilla voi PHUra :ssa työskennellä. PHUrassa toimistolla työskentelevät tällä hetkellä toiminnanjohtaja ja valmennuskoordinaattori. Valmennuksen parissa PHUra :lla on päätoiminen valmentaja hiihdossa ja mäkihypyssä. Judovalmentajan toimi lakkautettiin keväällä 2014, mutta PHUra on kumppani uudistuneessa judovalmennuksen kokonaisuudessa, jossa vetovastuu on siirtynyt judoliitolle. Lisäksi PHUra osallistuu kehonhallintavalmennuksesta aiheutuvien kulujen jakamiseen. Tavoitteena talouden tasapainottaminen vuonna 2015 tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikkien kulujen jälkeen vuoden lopussa voidaan yhdistyksen todeta tehneen positiivinen taloudellinen tulos. Urheilijoiden tukipalvelut ovat toiseksi merkittävin menoerä PHUra :lle. PHUraan kuuluu kolmella tasolla yhteensä n. 300 urheilijaa. Platinatasolle kuuluu yksittäisiä terävimmän tason akatemiaurheilijoita. Kultatasolla urheilijoita on n Kultatasolle urheilijan tulee hakea jäsenyyttä. Hakijoista pyydetään

5 lajiliiton pisteytys. Hopeataso tarkoittaa ns. automaatiojäsenyyttä. Hopeatasolle kuuluvat automaattisesti urheilupainotteisten yhteistyöoppilaitosten urheilulinjan urheilijat. Tukitoimet on kohdistettu pääsääntöisesti platina- ja kultatason urheilijoille. Tulopuolella talous on alunperin rakentunut pääosin yhteistyöoppilaitosten tuen varaan, mutta nykyisellään valmennuksen kumppanit muodostavat suurimman tuloerän. Valmentajapalkkauksissa ovat mukana lajiliittojen ohella yhteistyöseurat, urheiluopisto, piirijärjestöt, yhteistyöoppilaitokset sekä Suomen olympiakomitea. Kasvava valtion tuki on auttanut PHUraa hieman, mutta tuen ennakoitavuus on hankalaa, sillä valtakunnalliset painotukset resurssien jaossa vaihtelevat. Erilaisilla hankkeilla on myös pyritty vahvistamaan taloutta, osin menestykselläkin, mutta hankkeiden heikkona puolena on niiden hetkellisyys. Seudullistamisasia nousee todennäköisesti uudelleen esille, mikäli yhdistymisprosessi etenee riittävän pitkälle. Toistaiseksi alueen kunnista PHUraa tukee vain Lahden kaupunki. Vuonna 2015 on jatkettava tarpeellisia toimenpiteitä, jotta yhdistyksen talous tasapainottuu. Samalla on pidettävä toiminta riittävän korkealla tasolla, jotta PHUra säilyttää asemansa keskeisten huippuurheiluakatemioiden joukossa. On olennaista saada akatemiaverkoston toiminta alueellamme niin hyvälle tasolle, että toimintamme nähdään kasvavan resursoinnin arvoisena. PHUra :n hoitamia tehtäväkenttiä on voitava tarkastella kriittisesti ja joistain tehtävistä on tilanteen niin vaatiessa luovuttava. Joissain kohdin resursseja on säästettävissä, kun mietitään alueen toimijakentän roolituksia uudelleen. Roolitusten uudelleen jakoa suunnitellaan toteutetaan käytännössä vuonna 2015 yhdistymisselvityksen ohella liikunnan ja urheilun palvelukeskus mallinnuksessa, jossa PHUra on mukana muiden paikallisten liikunnan ja urheilun toimijoiden ohella. Urheilijamaksua nostetaan vuodelle 2015, koska maksu on tähän saakka ollut melko nimellinen. Maksuissa on kaksi luokkaa riippuen siitä tarjoaako PHUra urheilijan edustamassa lajissa päätoimisen valmentajan ohjausta. Valmennusta saavan ryhmän urheilijamaksu on ollut 80 euroa muiden lajien urheilijoiden maksun ollessa 50 euroa. Uudet maksut vuodelle 2015 ovat 100 euroa kärkilajien urheilijoille ja 70 euroa muiden lajien urheilijoille. Tarkempi erittely talouden näkymistä on toimintasuunnitelmassa liitteenä olevassa talousarviossa. 3. Valmennus Tavoitteena vuonna 2015 on parhaan valmennuksen tarjoaminen sekä valmentajayhteistyön lisääminen.

6 PHUra on urheiluorganisaatio ja siten valmennuksen parissa vaikuttaminen ja sen tukeminen on yhdistykselle luonnollinen valinta. PHUran on vuonna 2015 terävöitettävä valmennuksellista linjaustaan selventämällä kriteerejä siitä, mitä kärkilajistatus käytännössä tarkoittaa ja päivitettävä samalla kärkilajivalinnat. Valmennuksen kentässä on paljon toimijoita. Lajien välillä on eroja ja kenttää kuvaa usein kompleksisuus, jolloin yhtä ainoaa optimaalista mallia on hankala muodostaa. Isot raamit lajien tukemiseen voidaan asettaa, mutta kunkin lajin osalla tarvitaan lajikohtaista räätälöintiä. PHUralla on ollut vuonna 2014 päätoimiset valmentajat mäkihypyssä, judossa ja hiihdossa. Judon valmennuskuvio päättyi keväällä 2014 akatemiavetoisena. Koko valmennusjärjestely muuttui ja vetovastuu vuonna 2015 alueen valmennuksesta on judoliitolla. PHUran tavoitteena on silti tarjota akatemiajudokoille päätoimista valmennusta. Hiihdon yhteistyökuvio on voimassa elokuuhun 2015 saakka. Yhteistyökuviossa on hyvin mukana kumppaneita, mutta toisaalta tarvitaan ratkaisevaa kehitysaskelta, jotta hiihtokokonaisuudesta muodostuu todellinen eteläisen Suomen valmennuksen keskus. Mäkihypyn valmennuksen pohjana on Olympiakomitean kanssa tehty nuorten Olympiavalmentajasopimus. Lahdessa on kansallisesti ainutlaatuiset olosuhteet lajin valmennukseen ja urheilulliset edellytykset ovat olemassa. Vuotta 2015 ajatellen pyritään turvaamaan mäkivalmennuksen jatko tarkoituksenmukaisimmalla mahdollisella järjestelyllä, johon resurssit antavat myöden. Kussakin kärkilajissa toimitaan lajikohtaisen suunnitelman mukaisesti yhteistyössä muiden keskeisten lajitoimijoiden, kuten lajiliittojen, seurojen ja valmennuskeskusten kanssa. PHUra :lla on tiivis yhteistyö myös Urheiluoppilaitosvalmennusryhmien kanssa. PHUra toteuttaa vuonna 2015 aiempaan tapaan kehonhallintaharjoituksia Mustankalliolla yhdessä Lyseon lukion ja Koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Kehonhallintaharjoitukset palvelevat lukuisia eri lajeja. Yhdistyksen tavoitteena on olla työntekijöilleen hyvä työnantaja eivätkä urheilijan polun toimenpiteet toteudu parhaalla mahdollisella tavalla ilman motivoituneita valmentajia. Hyvän johtamistavan ohella talouden tasapainottaminen on tässäkin asiassa avainasemassa. Vakaus luo jatkuvuutta ja poistaa työn jatkumiseen liittyvää epävarmuutta. Vuodelle 2015 varataan resurssia valmentajien kouluttamiseen. Vuoden 2014 aikana PHUran valmentajat osallistuivat PHUran tarjoamaan mentorointiin. PHUra tukee valmentajan polkua alueellaan isommassa kuvassa järjestäen valmentajahiomotoimintaa. Valmentajahiomossa kehitetään valmentajatapaamisia toiminnalliseen suuntaan. Valmentajahiomo kokoaa valmentajat yhteen erilaisiin teemallisiin tapaamisiin. Tapaamisissa tärkeää on toiminnallisuus, jota lisätään mm. demoharjoituksin, joissa valmentajat itse pääsevät tekemään ja kokemaan. Isompien tapaamisten

7 ohella järjestetään kevyempiä tapaamisia kuten valmentajakahveja. Valmentajahiomoa toteutettiin vuonna 2014 LUMP SUM hankkeen avulla valmennuskoordinaattorin toimiessa hankevastaavana. Vuodelle 2015 hiomotoimintaa jatketaan resurssien sallimissa rajoissa, sillä saatu palaute on ollut hyvää. Alueen valmennuksen ja lajiyhteistyön kehittämiseksi PHUra on mukana myös liikunnan ja urheilun palvelukeskusmallin rakentamisessa Päijät-Hämeeseen. Päijät-Hämeen haussa oleva pilotti on kehitysprojekti, johon osallistuu paikallisia jääkiekko- ja yleisurheiluseuroja. Pilotissa suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan yhteistyön muotoja jo olemassa olevien käytäntöjen pohjalta. Keskeistä hankkeessa on joukkue- ja yksilölajin välisen yhteistyön lisääminen ja sitä kautta urheilijan polun vahvistaminen erityisesti lähellä valintavaihetta olevien nuorten kohdalla. Projektilla on jatkuva yhteys kuntiin ja koulutoimeen, joiden kanssa pyritään lisäämään harjoittelumahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä. Urheiluopistot, urheiluakatemia, lajiliitot ja aluejärjestö tukevat pilottia omien osaamisalueidensa puitteissa. 4. Opiskelu ja uraohjaus Tavoitteena vuonna 2015 on palata toiminnan juurille ja nostaa urheilijoiden tukeminen heidän opintoihinsa ja uraansa liittyvissä kysymyksissä toiminnan keskiöön. Urheiluakatemia auttaa urheilijaa urasuunnittelussa, ammatinvalintaan liittyvissä kysymyksissä sekä opiskelun ja urheilun yhdistämiseen liittyvissä käytännön ongelmissa. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa urheilijan auttamista henkilökohtaisen valmennussuunnitelman ja opintosuunnitelman yhteensovittamisessa. PHUra tarjoaa urheilijoille yksilöllisiä ratkaisuja opintojen suorittamiseksi, mutta myös urheilijan tulee sitoutua ja panostaa opiskelujen hoitamiseen. PHUra tekee oppilaitosten kanssa yhteistyötä ja neuvottelee opintojoustoista urheilijan, akatemian ja oppilaitoksen edustajien kesken käytävissä tapaamisissa. Koko urheiluakatemiajärjestelmä on vuosituhannen alussa noussut yllä mainitun perustehtävän ympärille ts. paikkaamaan vallinnutta puutetta siitä, ettei korkea-asteella opiskelevilla urheilijoilla ollut yhtenäistä tukijärjestelmää. Sittemmin tehtäväkentän oleellisesti laajetessa tämä perustehtävä ei ole hävinnyt, mutta on ajoittain myös PHUra :ssa jäänyt alkuperäistä pienemmälle huomiolle. Vuonna 2015 PHUran tavoitteena on olla urheilijalle helposti lähestyttävissä oleva taho, joka aidosti pyrkii ratkaisemaan urheilijalle mahdollisesti vastaantulevia kaksoisuran tekemiseen liittyviä ongelmia. Jokaisessa urheilijatapaamisessa

8 otetaan keskusteluun mahdollinen tuen tarve opintoihin liittyvissä kysymyksissä ja muista tehtäväkokonaisuuksista tarvittaessa joustetaan tämän perustehtävän laadukkaan toteuttamisen turvaamiseksi. PHUra toimii työharjoittelupaikkana yhteistyöoppilaitosten opiskelijoille ja tarjoaa aiheita opinnäytetöille. Asiantuntijaelimenä oppilaitosyhteistyössä toimii opintojen ohjauksen tiimi, joka koostuu yhteistyöoppilaitosten edustajista. Tiimi kokoontuu PHUran kokoonkutsumana. PHUran toimistolla on käytettävissä paikallisten oppilaitosten opinto-oppaita ja hakumateriaaleja. LAMKin ja Haaga-Helia amkn Vierumäen yksikön akatemiaurheilijoille PHUra tarjoaa mahdollisuuden suorittaa Sportfolio opintoja. Sportfolio on 15 opintopisteen kokonaisuus, joka sisältää urheilijana kasvamiseen ja kehittymiseen liittyviä tehtäviä. Kyseiset opinnot voi suorittaa ns. vapaavalintaisina opintoina. Vuonna 2015 sportfolioopintokokonaisuuden sisältöjä kehitetään, sillä opintokokoisuus on säilynyt muuttumattomana toiminnan alusta saakka ja osa tehtäväkokonaisuuksista kaipaa parannuksia. Opintotiimi toimii asiantuntijaelimenä sportfolion kehitystyössä. PHUra järjestää myös mahdollisuuksien mukaan kursseja yhteistyöoppilaitosten kanssa. Aihepiirit ovat liittyneet esimerkiksi ravitsemukseen ja psyykkiseen valmennukseen. Akatemiapäivä on tavoite säilyttää PHUran traditiona, joka kokoaa urheilijoita ja muita akatemiatoimijoita yhteen. Keskeistä on saada oppilaitokset ja oppilaitosten yhteyshenkilöt sitoutetuiksi akatemiatoimintaan muistaen samalla, että urheilijat ovat oppilaitoksille yksi erityistarpeita vaativa ryhmä muiden joukossa. PHUran päätoimisten valmentajien työnkuvaan kuuluu oman lajinsa akatemiaurheilijoiden tukeminen opintoasioissa. Valmentajien ja oppilaitosyhdyshenkilöiden yhteistyöllä urheilu- ja opintomaailma voidaan saada puhumaan yhteistä kieltä. 5. Tukipalvelut Tavoitteena vuonna 2015 on tarjota urheilijalle konkreettisia etuja asiantuntijapalveluiden kokonaisuuksista. PHUra tarjoaa kulta- ja platinatason urheilijoille erilaisia tukipalveluita, joita urheilija tarvitsee harjoittelun tueksi. Osa tukipalveluista on urheilijoille maksuttomia ja osa tarjotaan urheilijoille pienellä omavastuuosuudella. Tukipalveluiden kärkenä ovat terveydenhuollon tukipalvelut. Lääkäripalveluiden osalta tehdään yhteistyötä lääkärikeskus Mehiläisen ja Terveystalon kanssa. Fysioterapiaa, hierontaa, lihastasapainokartoituksia ja tukea akatemialajien valmennukseen tarjoaa terapiakeskus Fysakos.

9 PHUran ravitsemusneuvonnan tavoite on auttaa urheilijaa koostamaan omaan elämään sopiva ja realistisesti toteutettavissa oleva ruokavalio. Ravintoluentojen sijaan PHUra tekee yhteistyötä ravintovalmentajan kanssa, jolloin urheilijoilla on mahdollisuus hyvin henkilökohtaiseen tukeen ravintoasioissa. Luentotyyppinen toiminta tarjotaan ensisijaisesti urheilijan tukijoukoille. Psyykkisen valmennuksen tavoitteena on urheilijan tukeminen ja auttaminen kohti parempaa suoritusvarmuutta ja parempia tuloksia. Lähemmin tarkasteltuna se on elämänhallinnen vahvistamista. PHUrassa toimii psyykkinen valmentaja. Harjoitusolosuhteiden käyttömahdollisuus on urheilijoille tärkeä palvelu. Akatemiaurheilijat voivat käydä Lahden uimahalleissa maksutta urheilijakortilla. Lahden suurhalli on kulta- ja platinatasontason urheilijoiden käytössä erilliskortilla. Myös Suomen urheiluopistolla ja Pajulahdessa on joitain harjoitusolosuhteisiin liittyviä etuisuuksia tarjolla. Testausasioissa PHUra toimii yhteistyössä urheiluopistojen kanssa. Myös DILAn kanssa toteutettu lounaspalvelu on hyvä urheilijan arkielämään liittyvä etu. Kokonaisuutena PHUra pyrkii myös vuonna 2015 kehittämään tukipalvelukokonaisuutta resurssien mahdollistamissa rajoissa urheilijoiden tarpeita kuunnellen. Yhtenä uutena mahdollisena avauksena vuodelle 2015 on urheilijoiden tukeminen ravintolisien hankkimisessa. 6. Toiminnan arviointi Urheiluakatemian toimintaa arvioidaan vuonna 2015 sekä sisäisesti että ulkoisesti. Yksi ulkoisen arvioinnin mittari on Suomen Olympiakomitean toimesta tehtävä urheiluakatemioiden auditointi. Auditoinnissa arvioidaan urheiluakatemian toimintaa kokonaisuutena ja auditoinnin myötä urheiluakatemia voi saada Olympiakomitean myöntämän statuksen. Valtakunnallisen urheiluakatemia statuksen saamiseksi akatemian tulee täyttää vaaditut peruskriteerit sekä saada myönteinen arvio toiminnan laadusta arvioitavien seikkojen perusteella. Ulkoiseen arviointiin liittyy myös Olympiakomitean kanssa tehtävä tuloskortti ja muu akatemiatietojen seuranta. Sisäistä arviointia tekee PHUran hallitus sekä toimisto. Toimintatavan urheilijalähtöisyyden ja responsiivisuuden vuoksi PHUra:ssa toteutettiin vuonna 2014 kysely urheilijoille. Muutamiin kyselyn nostamiin kehitysehdotuksiin tartuttiin toiminnassa kiinni. Eri akatemiatoimijoiden kokemukset PHUrasta ja urheilijoiden menestys urheilussa sekä opinnoissa toimivat hyvinä mittareina. Esimerkillisestä urheilun ja siviiliuran yhdistämisestä palkitaan myös vuonna 2015 vuoden akatemiaurheilija. Päivittäistä palautetta

10 saadaan eri akatemiatoimijoiden kohtaamisista sekä tapahtumista. Myös uusien urheilijoiden ja valmentajien hakeutumista toimintaan voi pitää myönteisenä signaalina. PHUran olemassaolon tarkoitus on kyetä auttamaan urheilijoita eteenpäin elämässä ja tavoitteissa. Lahdessa Toiminnanjohtaja LIITTEET 1. TA Tähän liitetään vahvistettu talousarvio syyskokouksen 2014 jälkeen. 2. HALLITUS Yhdistyksen perustajajäsenistä ja muista keskeisistä toimijatahoista koostuva hallitus ohjaa PHUran toimintaa. Hallitus 2014 Mikko Levola Kustaa Ylitalo Henri Rauhamäki Jaana Sundberg Ilkka Väänänen Raino Nieminen pj varalla Janne Lahtinen jäsen jäsen varalla Juha Lehtinen jäsen varalla Eemeli Salomäki jäsen varalla Ari Hautaniemi jäsen varalla Ismo Hämäläinen Pajulahti PHLU Urheilukoulu Urheilija LAMK Vierumäki/HH Heikki Vuori jäsen varalla Heikki Turunen Lahden kaupunki Hannu Heinonen jäsen varalla Pekka Merikanto Mari jäsen varalla Heidi Passila Merenluoto Jaakko Erkinheimo jäsen Koulutuskeskus Salpaus Lahden Yliopistokampus valmentajat

11 3. TYÖNTEKIJÄT Urheiluakatemian työntekijät lokakuu 2014 Nimi Kuorikoski Tero Larinto Jari Immonen Jari Ylinen Johanna tehtävä Toiminnanjohtaja Mäkihyppyvalmentaja Hiihtovalmentaja Valmennuskoordinaattori

Strategia 2014-2017 Versio 1.0

Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Urheiluakatemiaohjelma Olympiakomitean Huippu-urheilu yksikön johtama Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavasta akatemiaverkoston johtamisesta Visio

Lisätiedot

1. Taustaa... 2. 2. Hallinto... 2. 3. Urheilu ja opiskelu... 4. 4. Valmennus ja valmennuksen asiantuntijapalvelut... 4

1. Taustaa... 2. 2. Hallinto... 2. 3. Urheilu ja opiskelu... 4. 4. Valmennus ja valmennuksen asiantuntijapalvelut... 4 Päijät-Hämeen Urheiluakatemian vuosikertomus 2014 1 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Hallinto... 2 3. Urheilu ja opiskelu... 4 4. Valmennus ja valmennuksen asiantuntijapalvelut... 4 5. Vuoden 2014 anti

Lisätiedot

1. Lähtökohdat toimintaan vuodelle Resurssit Valmennus Opiskelu & uraohjaus Tukipalvelut...

1. Lähtökohdat toimintaan vuodelle Resurssit Valmennus Opiskelu & uraohjaus Tukipalvelut... Sisällys 1. Lähtökohdat toimintaan vuodelle 2017... 3 2. Resurssit... 5 3. Valmennus... 7 4. Opiskelu & uraohjaus... 8 5. Tukipalvelut... 9 6. Toiminnan arviointi... 10 Liite 1 Johtoryhmän kokoonpano 2017...

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

SPORT PÄIJÄT-HÄME Visiona on tehdä maakunnasta urheilijan polun edelläkävijä Suomessa. Simo Tarvonen

SPORT PÄIJÄT-HÄME Visiona on tehdä maakunnasta urheilijan polun edelläkävijä Suomessa. Simo Tarvonen SPORT PÄIJÄT-HÄME Visiona on tehdä maakunnasta urheilijan polun edelläkävijä Suomessa Simo Tarvonen 01.09.16 HUY:n toimenpiteet vuodelle 2016 Urheiluakatemiaohjelma 1. Tehostamme urheilijan päivittäisharjoittelun

Lisätiedot

Ryhmien yhteenvedot. Urheiluoppilaitosseminaari Lahti 2017

Ryhmien yhteenvedot. Urheiluoppilaitosseminaari Lahti 2017 Ryhmien yhteenvedot Urheiluoppilaitosseminaari Lahti 2017 Mitä osaamista suomalaisessa urheilussa tulisi kehittää? Vanhempien osaaminen koulujen-seurojen-lajien yhteistyö Valmennusosaaminen Valmennusosaaminen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi Urheilun ja opiskelun yhdistäminen Urheilijan opintopolku Korkea-aste Yliopistot Ammattikorkeakoulut Toinen aste Lukiot Ammattioppilaitokset Peruskoulu Yläkoulut Alakoulut Alakoulut Monipuolinen ja laadukas

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

1. Taustaa... 2. 2. Hallinto... 2. 3. Urheilu ja opiskelu... 4. 4. Valmennus ja valmennuksen asiantuntijapalvelut... 4

1. Taustaa... 2. 2. Hallinto... 2. 3. Urheilu ja opiskelu... 4. 4. Valmennus ja valmennuksen asiantuntijapalvelut... 4 Vuosikertomus 2013 1 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Hallinto... 2 3. Urheilu ja opiskelu... 4 4. Valmennus ja valmennuksen asiantuntijapalvelut... 4 5. Kuukausittaisia poimintoja urheiluakatemian

Lisätiedot

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä Yhteinen visio Suomi maailman liikkuvin ja pohjoismaiden menestynein urheilukansa 2020 Visio on yhteinen päämäärä koko suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle, sen eri toimijoille Visio voidaan saavuttaa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012 7.11 2011 Toimintasuunnitelma hyväksytään joulukuun johtoryhmän kokouksessa, kun ensi vuoden toimintabudjetti on tiedossa. Valmentautuminen TAVOITE:

Lisätiedot

Urheiluakatemiaohjelma paikallisen kehittämisen tukena / arviointi. Jari Lämsä

Urheiluakatemiaohjelma paikallisen kehittämisen tukena / arviointi. Jari Lämsä Urheiluakatemiaohjelma paikallisen kehittämisen tukena / arviointi Jari Lämsä 5.2.2014 Akatemioiden tunnusluvut 2012 LÄHDE: Valtionavustushakemukset 2012 URHEILIJAT KPL 1. TASO 221 2. TASO 1373 3. TASO

Lisätiedot

Työryhmän ensimmäinen tapaaminen klo

Työryhmän ensimmäinen tapaaminen klo Työryhmän ensimmäinen tapaaminen 14.11.2016 klo 12.00-14.30 Työryhmän jäsenet: Juuso Toivola, pj Jukka Ikäläinen Reijo Jylhä Pekka Tiitinen Vesa Tauriainen Eero Hietanen Pirjo Muranen (este / ei paikalla)

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 27.4.2016 Menestyssuunnitelman sisältö Muutoksen tarve ja tekijät Missio, visio ja lupaukset 2020 Seuraavat yhteiset loikkamme Yhteisen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Esitys vuosikokoukselle

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Esitys vuosikokoukselle Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2011 Esitys vuosikokoukselle 18.11 2010 Toimintasuunnitelma 2011 päälinjat - nelikenttäajattelu valmentautuminen, opiskelu, tukipalvelut, hallinto

Lisätiedot

Akatemioiden asema ja rooli suomalaisessa urheilussa kaikuja auditoinnista. Jari Lämsä KIHU

Akatemioiden asema ja rooli suomalaisessa urheilussa kaikuja auditoinnista. Jari Lämsä KIHU Akatemioiden asema ja rooli suomalaisessa urheilussa kaikuja auditoinnista Jari Lämsä KIHU Taustaa akatemiatoiminnalle 1. Suomalainen urheilujärjestelmä Koostuu monista itsenäisistä, perinteisistä, oman

Lisätiedot

Kansainvälinen menestys. Korkeatasoinen osaaminen. Arvostettu urheilu

Kansainvälinen menestys. Korkeatasoinen osaaminen. Arvostettu urheilu Kansainvälinen menestys Korkeatasoinen osaaminen Arvostettu urheilu Toimintatavat: 1. Urheilija on keskiössä ilon ja intohimon ilmapiirissä 2. Urheilijan polkua tarkastellaan koko sen matkalta 3. Osaamista

Lisätiedot

Lajien ja alueiden seurakehittäjät Huippu-urheiluseuratoiminta

Lajien ja alueiden seurakehittäjät Huippu-urheiluseuratoiminta Lajien ja alueiden seurakehittäjät 12.9.2016 Huippu-urheiluseuratoiminta Taustaa huippu-urheiluseuratoiminnan kehittämiselle 2007-2014 2007-2009 Olympiakomitean vetämänä 3 kierrosta lajiliittojen kehitysprosesseja,

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi Urheiluakatemiakiertue 2012 Kiertueaikataulu Kotka 25.1. Lappeenranta 26.1. Turku 30-31.1. Tampere 2-3.2. Savonlinna 7-8.2. Joensuu 8-9.2. Kuopio 9-10.2. Kouvola 15-16.2. Lahti 16-17.2. Helsinki 27-28.2.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

TOIMINTASUUNNITELMA 2009 PÄÄKAUPUNKISEUDUN URHEILUAKATEMIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 2 2. HALLINTO 2 2.1 Hallintomalli 2.1.1 Johtoryhmä 2 2.1.2 Työvaliokunta 2 2.1.3 Vuosikokous 2 2.2 Toiminnan koordinointi

Lisätiedot

Urheiluvalmentautumisen tutkinnon osat ammatillisessa tutkinnossa. Tavoitteet. Urheiluvalmennus ja ammatillinen perustutkinto

Urheiluvalmentautumisen tutkinnon osat ammatillisessa tutkinnossa. Tavoitteet. Urheiluvalmennus ja ammatillinen perustutkinto Urheiluvalmentautumisen tutkinnon osat ammatillisessa tutkinnossa Urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen erityisen tehtävän saaneissa oppilaitoksissa urheiluvalmentautuminen on integroitu yhtenäiseksi

Lisätiedot

Olympiakomitea. Urheiluakatemiaohjelma - Yläkoululeiritys. Yläkouluseminaari Jyväskylä

Olympiakomitea. Urheiluakatemiaohjelma - Yläkoululeiritys. Yläkouluseminaari Jyväskylä Olympiakomitea Urheiluakatemiaohjelma - Yläkoululeiritys Yläkouluseminaari 17.-18.3.2016 Jyväskylä Urheiluakatemia leiritysmallin yleisohjeisto Valtakunnallisesti hyväksyttyjen urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi. Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi. Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Teemat 1. Nexus seurannan ja arvioinnin verkosto 2. Menestyvän huippu-urheilun strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Fysiikka- ja yleisvalmentajien verkostotapaaminen 4.9.2015

Fysiikka- ja yleisvalmentajien verkostotapaaminen 4.9.2015 Fysiikka- ja yleisvalmentajien verkostotapaaminen 4.9.2015 Kansainvälinen menestys Korkeatasoinen osaaminen Arvostettu urheilu Yhteiset toimintatavat: 1. Urheilija on keskiössä ilon ja intohimon ilmapiirissä

Lisätiedot

Urheilulukioiden seuranta: vertailua vuosilta 2006 ja 2011. Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Urheilulukioiden seuranta: vertailua vuosilta 2006 ja 2011. Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Urheilulukioiden seuranta: vertailua vuosilta 2006 ja 2011 Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Seuranta Valtakunnallisesti urheiluoppilaitosten toimintaa on koordinoinut seurantaryhmä,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Johtoryhmän esitys vuosikokoukselle

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Johtoryhmän esitys vuosikokoukselle Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2010 Johtoryhmän esitys vuosikokoukselle 9.11 2009 Toimintasuunnitelma 2010 päälinjat - nelikenttäajattelu valmentautuminen, opiskelu, tukipalvelut,

Lisätiedot

Huippu-urheilutoiminta Suomessa

Huippu-urheilutoiminta Suomessa Huippu-urheilutoiminta Suomessa Kansainvälinen menestys Korkeatasoinen osaaminen Arvostettu urheilu Toimintatavat: 1. Urheilija on keskiössä ilon ja intohimon ilmapiirissä 2. Urheilijan polkua tarkastellaan

Lisätiedot

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Suomalainen Menestyvä huippu-urheilu :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Huippu- urheiluyksikkö KANSAINVÄLINEN MENESTYS KORKEATASOINEN

Lisätiedot

Valmennuskeskusarviointi

Valmennuskeskusarviointi Valmennuskeskusarviointi Jari Lämsä & Ari Nummela 16.3.2012 Arviointitehtävä Urheiluopistojen valmennuskeskusten arviointihankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa suomalaisesta valmennuskeskustoiminnasta

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian yläkouluverkoston opinto-ohjaajien tapaaminen Urheilumuseo, Olympiastadion 6.10.2015

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian yläkouluverkoston opinto-ohjaajien tapaaminen Urheilumuseo, Olympiastadion 6.10.2015 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian yläkouluverkoston opinto-ohjaajien tapaaminen Urheilumuseo, Olympiastadion 6.10.2015 Ohjelma 13:00 Tilaisuuden avaus 13:10 Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi EXCELLENCE - pyrkimys erinomaisuuteen LAPSI NUORI AIKUINEN Yhdessä tekeminen Ei riskikokeilu, vaan satsaus elämään Omaehtoinen liikkuminen ja urheilu Lapsuus: laatua koulussa ja seurassa, kielloista kokeiluihin

Lisätiedot

Olympiakomitea Urheiluakatemiaohjelma - Yläkoululeiritys

Olympiakomitea Urheiluakatemiaohjelma - Yläkoululeiritys Olympiakomitea Urheiluakatemiaohjelma - Yläkoululeiritys Innokkaat urheilijat, parhaassa valmennuksessa, parhaissa olosuhteissa Työversio / Kari Seppänen Termistö Urheiluyläkoulu Koulutuksenjärjestäjän

Lisätiedot

URHEILULINJA TAVASTIAN LUKIO. Tavoitteellista kilpaurheilua päämäärätietoista opiskelua

URHEILULINJA TAVASTIAN LUKIO. Tavoitteellista kilpaurheilua päämäärätietoista opiskelua URHEILULINJA TAVASTIAN LUKIO Urheilulinja Opiskelijoille, joilla on tavoitteellinen kilpaurheiluharrastus Aloituspaikkoja 36 Päälajit jalkapallo, jääkiekko, lentopallo, salibandy, golf, yleisurheilu, uinti

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2014. Johtoryhmän esitys Urhean vuosikokoukselle / hyväksytty 8.10.2013

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2014. Johtoryhmän esitys Urhean vuosikokoukselle / hyväksytty 8.10.2013 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2014 Johtoryhmän esitys Urhean vuosikokoukselle / hyväksytty 8.10.2013 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu- ja urasuunnittelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Liikuntalautakunta LJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Liikuntalautakunta LJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2012 1 (6) 127 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto koskien Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhean kutsua Urhea-säätiön perustajaksi HEL 2012-008331 T 00 01 06 Päätös

Lisätiedot

LIIKUNTAKESKUS PAJULAHTI Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelma Yläkoululeiritys

LIIKUNTAKESKUS PAJULAHTI Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelma Yläkoululeiritys LIIKUNTAKESKUS PAJULAHTI Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelma Yläkoululeiritys Innokkaat urheilijat, parhaassa valmennuksessa, parhaissa olosuhteissa Termistö Urheiluyläkoulu Koulutuksenjärjestäjän painotuskoulu

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU

VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS Valtakunnallinen yläkoululeiritys on osa Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelmaa. Yksi leiritystä toteuttavista

Lisätiedot

Huippu-urheilun arviointi:

Huippu-urheilun arviointi: Huippu-urheilun arviointi: Urheilija- ja verkostokyselyt Jari Lämsä, Maija Puska, Kaisu Mononen & Jarmo Mäkinen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Sisäinen arviointi Arviointikysymys: Miten

Lisätiedot

URHEILULINJA TAVASTIAN LUKIO. Tavoitteellista kilpaurheilua päämäärätietoista opiskelua

URHEILULINJA TAVASTIAN LUKIO. Tavoitteellista kilpaurheilua päämäärätietoista opiskelua URHEILULINJA TAVASTIAN LUKIO Urheilulinja Opiskelijoille, joilla on tavoitteellinen kilpaurheiluharrastus Aloituspaikkoja 36 Päälajit jalkapallo, jääkiekko, lentopallo, salibandy, golf, yleisurheilu, uinti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Yleistä 2. Valmentautuminen 2.1 Yläkoulut 2.2 Toinen aste 2.3 Huippuvaihe 2.4 Lajien välinen yhteistyö valmennustoiminnassa ja osaamista jakava

Lisätiedot

Ouluseutu Urheiluakatemian Huippu-urheilija ammattiin -hanke. Koulussa ja kentällä

Ouluseutu Urheiluakatemian Huippu-urheilija ammattiin -hanke. Koulussa ja kentällä Ouluseutu Urheiluakatemian Huippu-urheilija ammattiin -hanke Koulussa ja kentällä Kestävän kehityksen huippu-urheilumalli Huippu-urheilija ammattiin -hankkeen kohderyhmä on Ouluseutu Urheiluakatemiaan

Lisätiedot

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus ILMAN ARVIOINTIA EI OLE URHEILUA Arviointi on tarkasteltavan kohteen tai toiminnan arvon määrittämistä,

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS LIIKUNTAKESKUS PAJULAHTI LEIRIAJAN KOULU JA OPISKELU

VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS LIIKUNTAKESKUS PAJULAHTI LEIRIAJAN KOULU JA OPISKELU VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS LIIKUNTAKESKUS PAJULAHTI LEIRIAJAN KOULU JA OPISKELU VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS Valtakunnallinen yläkoululeiritys on osa Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelmaa.

Lisätiedot

Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013

Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013 Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013 Taustaksi Lentopallon lajina otettava johtavan lajin roolia paikallisesti, seudullisesti ja valtakunnallisesti terve itsetunto omassa tekemisessä Jo

Lisätiedot

Urheilun ja opiskelun yhdistäminen Oulun seudun ammattiopisto. Antti Puotiniemi Antti Hara

Urheilun ja opiskelun yhdistäminen Oulun seudun ammattiopisto. Antti Puotiniemi Antti Hara Urheilun ja opiskelun yhdistäminen Oulun seudun ammattiopisto Antti Puotiniemi Antti Hara Urheilu OSAOn arjessa OSAO, 12 yksikköä, 11 600 opiskelijaa, henkilökuntaa n. 1000 OSAO on ollut aktiivisesti mukana

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi 2 Jatkossa samat toiminnot tarjolla koko maassa Neljä toiminnan osa-aluetta: menestyvä lisää

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia. 27.2.2012 Simo Tarvonen

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia. 27.2.2012 Simo Tarvonen Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia 27.2.2012 Simo Tarvonen Mikä urheiluakatemia? Urheilijan opinto- ja elämänura Päivittäisvalmennus Tuki- ja asiantuntijapalvelut Urheilijan polku 16 -v 566 urheilijaa 73

Lisätiedot

Suomalaisen yhteiskunnan aikakaudet ja urheilu

Suomalaisen yhteiskunnan aikakaudet ja urheilu Suomalaisen yhteiskunnan aikakaudet ja urheilu Tietoyhteiskunta Viihdeurheilu Teollisuusyhteiskunta Ammattimainen joukkueurheilu Maatalousyhteiskunta Aatteellinen yksilöurheilu Kv. katto-organisaation

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 VASTANNEET LAJILIITOT KESÄLAJIT TALVILAJIT PALLOILULAJIT Ampumaurheiluliitto (Kivääri,

Lisätiedot

Opiskelevan urheilijan talous. Jari Savolainen ja Jukka Tirri Korkea-asteen kaksoisuraseminaari, Helsinki 14.-15.4.2016

Opiskelevan urheilijan talous. Jari Savolainen ja Jukka Tirri Korkea-asteen kaksoisuraseminaari, Helsinki 14.-15.4.2016 Opiskelevan urheilijan talous Jari Savolainen ja Jukka Tirri Korkea-asteen kaksoisuraseminaari, Helsinki 14.-15.4.2016 Taustaa Kaksoisura: Suomalaisen urheilun valinta Suurin osa maajoukkuetason urheilijoista

Lisätiedot

Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijakysely 2013. Jari Lämsä & Kaisu Mononen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijakysely 2013. Jari Lämsä & Kaisu Mononen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijakysely 2013 Jari Lämsä & Kaisu Mononen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Tukiurheilijakysely Tarkoitus: Kerätä säännöllisesti tietoa OK:n ja PARA:n tukiurheilijoiden

Lisätiedot

Valmennuskeskusten yhteishanke 2013-2015. Valmennuksen osaamisen ja menetelmien kehittäminen

Valmennuskeskusten yhteishanke 2013-2015. Valmennuksen osaamisen ja menetelmien kehittäminen Valmennuskeskusten yhteishanke 2013-2015 Valmennuksen osaamisen ja menetelmien kehittäminen Erityiset koulutustehtävät/okm 1. Kuortaneen valtakunnallinen huippu-urheilun erityinen kehittämistehtävä on

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Nuorten olympiavalmentajan toimenkuva: sisältö Taustaa Suunnistuksen nuorten olympiavalmentaja NO-valmennus: tehtäväkenttä NO-valmennus: raportointi Case

Lisätiedot

Urheilijakoulutus. Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija

Urheilijakoulutus. Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija Urheilijakoulutus Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija Urheilijan polku Ekamissa 2015-2016 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistolla on Opetushallituksen myöntämä erityistehtävä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN URHEILUAKATEMIA STRATEGIA 2013-2016

KESKI-SUOMEN URHEILUAKATEMIA STRATEGIA 2013-2016 KESKI-SUOMEN URHEILUAKATEMIA STRATEGIA 2013-2016 Keski-Suomen Urheiluakatemia on huippupaikka! 2 SISÄLTÖ: 1. KESKI-SUOMEN URHEILUAKATEMIAN UUSI STRATEGIA 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3. VISIO, MISSIO, STRATEGISET

Lisätiedot

Urheiluakatemiaohjelma. Urheiluyläkoulutoiminnan termistö ja ohjeisto

Urheiluakatemiaohjelma. Urheiluyläkoulutoiminnan termistö ja ohjeisto Urheiluakatemiaohjelma Urheiluyläkoulutoiminnan termistö ja ohjeisto 15.6.2015 Urheiluakatemioiden yläkoulut Koulut yhteistyössä seurojen, lajiliittojen ja urheiluakatemioiden kanssa: Urheiluyläkoulu Koulutuksenjärjestäjän

Lisätiedot

Huippuvaiheen ohjelman toimintamalli

Huippuvaiheen ohjelman toimintamalli Huippuvaiheen ohjelman toimintamalli Johdanto Huippuvaiheen ohjelman tavoitteena on parantaa suomalaisen huippu-urheilun välitöntä menestystä yhdessä lajien ja huippu-urheilijoiden kanssa. Ohjelma kokoaa,

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN URHEILUAKATEMIA Johtoryhmän kokous 3.3 2008 klo 14-16 Mäkelänrinteen Uintikeskus, Terassi Pöytäkirja 1/08

PÄÄKAUPUNKISEUDUN URHEILUAKATEMIA Johtoryhmän kokous 3.3 2008 klo 14-16 Mäkelänrinteen Uintikeskus, Terassi Pöytäkirja 1/08 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN URHEILUAKATEMIA Johtoryhmän kokous 3.3 2008 klo 14-16 Mäkelänrinteen Uintikeskus, Terassi Pöytäkirja 1/08 Läsnä; Seppo Pitkänen, puheenjohtaja Timo Luopajärvi Jyrki Heliskoski Riitta

Lisätiedot

Suomen Olympiakomitean Huippu- urheiluyksikkö (HUY) Kesälajien kategoriat, kriteerit ja huippu- urheilun tehostamistukipäätökset 2016

Suomen Olympiakomitean Huippu- urheiluyksikkö (HUY) Kesälajien kategoriat, kriteerit ja huippu- urheilun tehostamistukipäätökset 2016 10.12.2015 Suomen Olympiakomitean Huippuurheiluyksikkö (HUY) Kesälajien kategoriat, kriteerit ja huippuurheilun tehostamistukipäätökset 2016 Yleiset lähtökohdat: Kesäolympiadilla 2013 2016 käytössä olevat

Lisätiedot

VALMENTAJUUS SEURASSA ITSEARVIOINTITYÖKALU Valmentajuus seurassa työpajan ohjeet

VALMENTAJUUS SEURASSA ITSEARVIOINTITYÖKALU Valmentajuus seurassa työpajan ohjeet VALMENTAJUUS SEURASSA ITSEARVIOINTITYÖKALU Valmentajuus seurassa työpajan ohjeet Työpajan tavoitteena on 1) pohtia kyselyanalyysin kautta valmentajuuden nykytilaa seurassanne, 2) hahmottaa tiivis aihio

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU

VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS Valtakunnallinen yläkoululeiritys on osa Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelmaa. Yksi leiritystä toteuttavista

Lisätiedot

Liikunta ja urheilulääketiede tukena Urheilijan polulla

Liikunta ja urheilulääketiede tukena Urheilijan polulla Liikunta ja urheilulääketiede tukena Urheilijan polulla Liikuntalääketieteen päivät 10.11.2011 Leena Paavolainen, LitT Huippu urheilun muutosryhmä HUMU 0400 229 652 www.huippu urheilunmuutos.fi EXCELLENCE

Lisätiedot

Urheiluakatemiaopinnot osana korkeakoulujen yhteistä opintotarjontaa

Urheiluakatemiaopinnot osana korkeakoulujen yhteistä opintotarjontaa Urheiluakatemiaopinnot osana korkeakoulujen yhteistä opintotarjontaa Urheiluakatemia- ja oppilaitospäivät 11.5.2016 / Kuopio Anu Korhonen, Joensuun Urheiluakatemia Tuija Pasanen, Itä-Suomen yliopisto Mistä

Lisätiedot

Yläkoulutyön kehittäminen Olympiakomiteassa. Yläkouluseminaari , Jyväskylä

Yläkoulutyön kehittäminen Olympiakomiteassa. Yläkouluseminaari , Jyväskylä Yläkoulutyön kehittäminen Olympiakomiteassa Yläkouluseminaari 17.3.2016, Jyväskylä HUY:n toimenpiteet vuodelle 2016 Urheiluakatemiaohjelma 1. Tehostamme urheilijan päivittäisharjoittelun valmennusprosesseja

Lisätiedot

Suomen koulutusjärjestelmä

Suomen koulutusjärjestelmä Suomen koulutusjärjestelmä AMK-tutkinto on korkeakoulututkinto AMK-tutkinto on käytännönläheinen korkeakoulututkinto, jossa pääset tekemään oikeita työelämän projekteja jo opintojesi aikana. Opiskelu tapahtuu

Lisätiedot

VOK-hankkeen vaikuttavuus Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishankkeen arviointi 2010

VOK-hankkeen vaikuttavuus Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishankkeen arviointi 2010 Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä VOK-hankkeen vaikuttavuus Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishankkeen arviointi 2010 VOK-arviointiseminaari 30.11.2010 Outi Aarresola www.kihu.fi

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

Urheilijakoulutus. Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija

Urheilijakoulutus. Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija Urheilijakoulutus Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija Urheilijan polku Ekamissa 2015-2016 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistolla on Opetushallituksen myöntämä erityistehtävä

Lisätiedot

URHEILUAKATEMIAVERKOSTON OSAAMINEN

URHEILUAKATEMIAVERKOSTON OSAAMINEN URHEILUAKATEMIAVERKOSTON OSAAMINEN Urheiluakatemiatapaaminen 20..204 Mäkelänrinteen uintikeskus Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Timo Manninen SISÄLTÖ. Tarkoitus ja tavoitteet 2. Vastaajat akatemioittain

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

LIIKUNTAKESKUS PAJULAHTI

LIIKUNTAKESKUS PAJULAHTI LIIKUNTAKESKUS PAJULAHTI Valtakunnallinen Yläkoululeiritys Toimintasuunnitelma 2017 2018 HENKILÖSTÖ Mikko Levola Valmennuskeskusjohtaja mikko.levola@pajulahti.com, p. 044 7755 341 Osku Kuutamo Yläkoululeirityksen

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

LIIKUNTAKESKUS PAJULAHTI. Toimintasuunnitelma Valtakunnallinen Yläkoululeiritys

LIIKUNTAKESKUS PAJULAHTI. Toimintasuunnitelma Valtakunnallinen Yläkoululeiritys LIIKUNTAKESKUS PAJULAHTI Toimintasuunnitelma 2017 2018 Valtakunnallinen Yläkoululeiritys HENKILÖSTÖ Mikko Levola Valmennuskeskusjohtaja mikko.levola@pajulahti.com, p. 044 7755 341 Osku Kuutamo Yläkoululeirityksen

Lisätiedot

Draft Suomalaisen urheilun ja liikunnan menestyssuunnitelma Huippu-urheilun Toimintasuunnitelma 2016

Draft Suomalaisen urheilun ja liikunnan menestyssuunnitelma Huippu-urheilun Toimintasuunnitelma 2016 Draft 27.8.2015 Suomalaisen urheilun ja liikunnan menestyssuunnitelma 2020 Huippu-urheilun Toimintasuunnitelma 2016 Suomalaisen urheilun ja liikunnan menestyssuunnitelma 2020 Rohkeasti yhdessä Ilo Kunnioitus

Lisätiedot

Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011

Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011 Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011 Tavoite: Huippu-urheilun menestyksen, osaamisen ja arvostuksen nostaminen pitkällä aikavälillä (2020) Kansainvälisen kilpailukyvyn nostaminen

Lisätiedot

Elämän hallinta Uni Ravinto Lepo

Elämän hallinta Uni Ravinto Lepo Elämän hallinta Uni Ravinto Lepo Opiskelujen suunnittelu Vastuu opinnoista Opiskelun tuki Valmistuminen Aamuharjoittelu Fyysinen harjoittelu Henkinen valmennus Urheilijan elämäntavat *Sitoutuu noudattamaan

Lisätiedot

KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN T&K TOIMINTA: Kartoitus vuosilta 2004-09. Maarit Haarma & Jari Lämsä & Jukka Viitasalo & Minna Paajanen

KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN T&K TOIMINTA: Kartoitus vuosilta 2004-09. Maarit Haarma & Jari Lämsä & Jukka Viitasalo & Minna Paajanen KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN T&K TOIMINTA: Kartoitus vuosilta 2004-09 Maarit Haarma & Jari Lämsä & Jukka Viitasalo & Minna Paajanen LÄHTÖKOHTIA Suomessa hyvää tutkimusosaamista, myös urheilussa Kohtuullisen

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

7-luokka Ari-Matti 2015

7-luokka Ari-Matti 2015 7-luokka Muutos siirryttäessä yläkouluun Vastuu omasta opiskelusta! Välineet Myöhästelyt Yhteys aineenopettajaan jos kysyttävää ko. aineesta Useita opettajia Luokanvalvoja hoitaa Poissaolot Oppilaan Wilma

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja budjetti 2015

Toimintasuunnitelma ja budjetti 2015 Toimintasuunnitelma ja budjetti 2015 Syysliittokokous 22.11.2014 Kouvola Valmennustoiminta Henkilöstö: Päävalmentaja Tayot. Nuorten olympiavalmentaja Pekkola (Hki). Akatemiavalmentaja Favén (Päijät-Häme).

Lisätiedot

Osaamisohjelma lajissa 29.9.2015. Valmennusosaamisen työpaja

Osaamisohjelma lajissa 29.9.2015. Valmennusosaamisen työpaja Osaamisohjelma lajissa 29.9.2015 Valmennusosaamisen työpaja Osaamisohjelma Osaamisohjelmaa johtaa KIHU yhteistyössä HUY kanssa valmennusosaaminen osallistuva asiantuntijatoiminta tutkimus- kehittämis-

Lisätiedot

Juniori Hermes ry Strategia

Juniori Hermes ry Strategia Juniori Hermes ry Strategia 2016-2020 Missio Juniori Hermes tukee lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista urheilijaelämää. Seura tarjoaa jokaiselle pelaajalle mahdollisuuden nousta omalle parhaalle tasolleen

Lisätiedot

Huippu-urheilijoiden näkemyksiä psyykkisestä valmennuksesta

Huippu-urheilijoiden näkemyksiä psyykkisestä valmennuksesta Huippu-urheilijoiden näkemyksiä psyykkisestä valmennuksesta Suomen psykologiliiton psyykkisen valmennuksen toimikunnan selvitys keväällä 2010 Psykologia 2010 - Tuumasta toimeen! 18-20.8.2010 Jyväskylän

Lisätiedot

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 1. KIHUn rooli suomalaisessa huippu-urheilussa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn

Lisätiedot

TAVOITTEENA NUOREN URHEILIJAN HYVÄ PÄIVÄ

TAVOITTEENA NUOREN URHEILIJAN HYVÄ PÄIVÄ TAVOITTEENA NUOREN URHEILIJAN HYVÄ PÄIVÄ Urheilijan polun valintavaiheen asiantuntijatyö Toim. Kaisu Mononen, Outi Aarresola, Pasi Sarkkinen, Jarkko Finni, Sami Kalaja, Asko Härkönen ja Mikko Pirttimäki

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

YLÄKOULUAKATEMIA LEIRIT LIIKKUVAKOULU

YLÄKOULUAKATEMIA LEIRIT LIIKKUVAKOULU YLÄKOULUAKATEMIA LEIRIT 2013-2014 LIIKKUVAKOULU Nuorten maajoukkueet - Tytöt - Pojat Aikuisten maajoukkueet - Naisten maajoukkue - Miesten maajoukkue Urh.akatemiat - Rovaniemi - Oulu - Sotkamo URHEILIJA

Lisätiedot

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen toimintasuunnitelma

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen toimintasuunnitelma Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen toimintasuunnitelma Valitut akatemiat ja valmennuskeskukset muodostavat kokonaisuuden ja toimivat yhteisen toimintasuunnitelman ja resurssin alaisuudessa.

Lisätiedot

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 Liikunnan aluejärjestöt VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 VOK-työryhmä, Liikunnan aluejärjestöt 2015 Suomalaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen rakenne Liikunnan alejärjestöjen VOK-1 koulutus noudattaa

Lisätiedot