HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 16.11.2011 67"

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Aika: klo Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 47 Työjärjestyksen hyväksyminen 48 Elomaan koulun tilavuokrat Sivistystoimen johtosäännön hyväksyminen 50 Vuoden 2012 talousarvio / käyttötalousarvion menokehykset / varhaiskasvatus, perusopetus, aikuiskoulutus, taiteen perusopetus, kirjastotoimi 51 Vuoden 2012 talousarvio / investointiosa / perusopetus 52 Kansalaisadressi / aloite; keskusurheilukentän kunnostaminen 53 Taloussuunnitelman hyväksyminen / vapaa- aikapalvelut 54 Ilmoitusasiat 55 Mikkelin seudun opetuspalvelukeskus hanke (SEOP) Pöytäkirjan nähtävänä pito. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet, pidetään nähtä-vänä koulutoimistossa ja Hirvensalmen kirjastossa. Puheenjohtaja Merk. Pia Komppa

2 Sivistyslautakunta Aika: klo Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Riikka Kiesilä Jaana Kuitunen Petri Ollikainen Jorma Kuhmonen Varpu Järvinen Vesa Pöyry Muut läsnä olleet Asiat Kalevi Puukko, kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Manninen, kunnanhallituksen edustaja Arja Leppäkumpu, vt hallintojohtaja, esittelijänä Hannu Inkeroinen, vapaa-aikasihteeri 52 käsittelyn ajan klo Petteri Lahdelma, esittelijä 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 46 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Kuitunen ja Vesa Pöyry Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pia Komppa Petteri Lahdelma Arja Leppäkumpu Puheenjohtaja Esittelijä Vt hallintojohtaja Esittelijä Pöytäkirjan tarkastajat Jaana Kuitunen Vesa Pöyry Pöytäkirjan nähtävänä pito. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet, pidetään nähtävänä koulutoimistossa ja Hirvensalmen kirjastossa. Mirja Kemppi

3 Sivistyslautakunta TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Sivistysltk 47 Rehtori Sivistyslautakunta hyväksyy esitetyn esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Päätös Hyväksyttiin.

4 Sivistyslautakunta ELOMAAN KOULUN TILAVUOKRAT 2012 Sivistysltk Elomaan koulun tilojen vuokrat on määritelty viimeksi alkaen. Tilojen vuokrauksen osalta 2010 määrittelyissä on epäjohdonmukaisuuksia sekä puutteita tilojen vuokra-aikojen ja hintojen yhdenmukaisuudessa. Liitteenä perusopetuksen rehtorin valmistelema esitys Elomaan koulun tilavuokriksi alkaen Liite 1 Elomaan koulun tilavuokrat 2012 Rehtori Päätös Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevat elomaan koulun tilavuokrat alkaen Hyväksyttiin.

5 Sivistyslautakunta SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN Sivistysltk Kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt siirtää 49 lasten päivähoidon sivistystoimen päävastuualueelle alkaen. Liitteenä 2 sivistystoimen johtosääntö täydennettynä varhaiskasvatuksen tehtäväalueella. Liite 2 Sivistystoimen johtosääntö 2012 Rehtori Päätös Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä 2 olevan sivistystoimen johtosäännön alkaen ja esittää sen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin.

6 Sivistyslautakunta VUODEN 2012 TALOUSARVIO / KÄYTTÖTALOUSARVION MENOKEHYKSET / VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS, AIKUISKOULUTUS, TAITEEN PERUSOPETUS, KIRJASTOTOIMI Sivistysltk Kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt vuoden käyttötalousarvion menokehykset. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, aikuiskoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kirjastotoimen osalta on perusopetuksen rehtori määritellyt kehystarpeen vuodelle Arvio liitteenä 3. Perusopetuksen osalta perusopetuksen rehtori on jakanut arvioidun kehyksen perusopetuksen kustannuspaikkatasolle; liite 4.Alla arvioitu kehystarve sekä kunnanhallituksen määrittelemä kehys vuodelle KH Arvio Erotus Varhaiskasvatus Perusopetus Aikuiskoulutus Taiteen perusopetus Kirjastotoimi Liite 3 Liite 4 Rehtori Päätös Vuoden 2012 Käyttötalouden menokehykset / arvio kehystarpeesta. Perusopetuksen menokehykset 2012 kustannuspaikkatasoittain. Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 3 mukaiset menokehykset vuodelle 2012 ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Edelleen sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 4 menokehykset perusopetuksen kustannuspaikoille. Hyväksyttiin.

7 Sivistyslautakunta VUODEN 2012 TALOUSARVIO / INVESTOINTIOSA / PERUSOPETUS Sivistysltk Liitteenä 5 perusopetuksen rehtorin valmistelema esitys vuoden talousarvion investointiosaan perusopetuksen osalta. Liite 5 Rehtori Päätös Vuoden 2012 talousarvio / investointiosa Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä 5 olevan esityksen vuoden 2012 talousarvion investointiosaan ja esittää sen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin.

8 Sivistyslautakunta KANSALAISADRESSI / ALOITE; KESKUSURHEILUKENTÄN KUNNOSTAMINEN Sivistysltk. 44 / Hirvensalmen Urheilijoiden nuoret luovuttivat Hirvensalmen kun nan päättäjille seuraavan aloitteen keskusurheilukentän kunnostuksesta: Me Hirvensalmen Urheilijoiden nuoret saimme keväällä idean ja ryhdyimme keräämään adressia keskusurheilukenttämme kunnostamisen puolesta. Kenttä on huonossa, jopa surkeassa kunnossa, eikä vastaa mielestämme tämän päivän urheilukentälle asetettuja vaatimuksia. Keräsimme nimiä touko-heinäkuussa, ja mm. Terveleppäjuhlilla saimme kuntalaisilta ja kesävierailtamme kannustavaa palautetta. Adressiin kertyi muhkeat 436 nimeä. Se kertoo mielestämme asiamme tärkeydestä. Haluamme, että urheilukenttämme keskusta kunnostetaan nurmikentäksi, ainakin pituushyppy-, keihäänheitto- ja korkeushyppypaikalle saisimme saisimme tartanpinnoitteen ja muut heittopaikat, juoksurata ja katsomo kunnostettaisiin. Etusuora voisi tietysti myös olla pinnoitettu. Kuntamme keskusurheilukenttä on ollut kehittämissuunnitelmissa yli kymmenen vuoden ajan. Hyvät kunnan päättäjät, olisiko nyt tekojenkin aika? Toivomme, että adressimme ja aloitteemme käsitellään kunnan päätöksenteossa mahdollisimman pikaisesti, jo tulevan syksyn aikana. Hj. Sivistyslautakunta 1) merkitsee aloitteen tietoonsa ja 2) toteaa, että sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta jatkavat asian valmistelua. Keskustelun yhteydessä lautakunta olisi halunnut keskustella asian valmistelusta esittelijän kanssa. Lautakunta edellyttää, että asiaa valmistellaan siten, että valmistelun tilanne esitellään lautakunnalle seuraavassa kokouksessa. Päätös Hyväksyttiin.

9 Sivistyslautakunta Sivistysltk Hirvensalmen nykyinen keskusurheilukenttä on rakennettu luvulla nykyiselle paikalle, joka on ollut osittain vanhaa suonpohjaa ja se osaltaan mm. routimalla on vaikeuttanut sen hoitoa ja kunnossa pysymistä. Kenttää on kolme kertaa kunnostettu luvuilla koskematta kuitenkaan sen rakennekerroksiin. Urheilukentän suunnittelutyöryhmä käynnisti syksyllä 2007 kentän peruskorjauksen suunnittelun ja valitsi suunnittelijaksi Insinööritoimisto Mar Oy:n Heinolasta, suunnittelukustannukset olivat silloin 7040 euroa. Sivistyslautakunta käsitteli urheilukentän peruskorjauksen eri vaihtoehtoja ja Kunnanhallitus käsitteli asiaa ja palauttaen suunnittelun takaisin sivistyslautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Sivistyslautakunta käsitteli asiaa uudelleen päätyen äänestyksen jälkeen esittää kunnanhallitukselle peruskorjauksen toteuttamista (kustannukset alv 0 % vuoden 2008 hintataso). Määrärahaa ei kuitenkaan varattu, joten silloinen hanke siirtyi tulevaisuuteen. Hirvensalmen Urheilijoiden nuoret luovuttivat Hirvensalmen kunnan päättäjille aloitteen keskusurheilukentän kunnostamisesta. Aloitteessa nuoret haluavat, että urheilukentän keskusta kunnostetaan nurmikentäksi, ainakin pituushyppy-, keihäänheitto- ja korkeushyppypaikalle haluttaisiin tarrapinnoite ja muut heittopaikat, juoksurata ja katsomo kunnostettaisiin. Etusuora voisi olla vain pinnoitettu. Keskusurheilukentän ja kuntoradan kunnostamisesta on kuntaan toimittanut kuntalaisaloitteen Pertti Hölttä. Aloitteessaan hän viittaa Hirvensalmen Urheilijoiden nuorten tekemään aloitteeseen sekä esittää ns. vanhan kuntoradan peruskunnostamista. Hj. Sivistyslautakunta esittää vuoden 2012 talousarvioon :n määrärahaa urheilukentän perusparannuksen suunnittelun uudelleen käynnistämiseen ja samalla ratkaistaan skeittiparkin sijoitus ja rakentaminen.

10 Sivistyslautakunta Vapaa-aikasihteeri Hannu Inkeroinen oli paikalla pykälän käsittelyn ajan. Päätös Hyväksyttiin.

11 Sivistyslautakunta TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / VAPAA-AIKAPALVELUT Sivistysltk 53 Hirvensalmen kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion menokehykset kokouksessaan Vapaa-aikapalveluiden osalta kehys vuodelle 2012 on euroa. Liite 6 Hj. Liitteenä oleva vapaa-aikapalveluiden talousarvioluonnos vuodelle 2012 on euroa. Investointeihin esitetään euroa. Sivistyslautakunta 1) hyväksyy liitteenä 1 olevan vapaa-aikapalveluiden talousarvion 2012 ja 2) esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Keskustelun yhteydessä puheenjohtaja esitti, että sivistyslautakunta hyväksyy hallintojohtajan esityksen lisäyksellä, että vapaaaikapalveluihin kohtaan 2016 nuorisotoiminta lisätään määräraha etsivän nuorisotyön hankkeeseen. Jaana Kuitunen kannatti esitystä. Päätös Sivistyslautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

12 Sivistyslautakunta ILMOITUSASIAT Sivistysltk 54 pv. Aihe Ajankohta Palkallisen työloman myöntäminen Palkallinen virkavapaus/oppilashuoltoryhmän kokoukset Syksy Palkallinen virkavapaus/oppilaspalaveri 2.9. ja Palkallinen virkavapaus/julkinen tehtävä Palkallinen virkavapaus/ Oppilaspalaveri Mli Palkallinen virkavapaus/koulutus Palkallinen virkavapaus/koulutus Palkaton virkavapaus Maksusitoumuksen myöntäminen lv Palkallinen virkavapaus / koulutus Palkallisen virkavapauden myöntäminen Sijaistehtävien hoitaminen Julkinen tehtävä Palkattoman työvapaan myöntäminen Opettajarekistereiden hyväksyminen lv Henkilökohtaisen opetuksen järjestäminen lv Maksusitoumuksen myöntäminen lv Palkallisen työloman myöntäminen Palkallinen virkavapaus/oppilaspalaverit ja Palkallinen virkavapaus Palkallinen virkavapaus / Oppilaspalaveri Palkaton virkavapaus Palkallinen virkavapaus / oppilaspalaveri Mli Palkallinen virkavapaus / OPO-ohjaukset Palkallisen työloman myöntäminen Koulunkäyntiavustajan lomautus Koulunkäyntiavustajan lomautus Koulunkäyntiavustajan lomautus Koulunkäyntiavustajan lomautus Koulunkäyntiavustajan lomautus Palkallinen virkavapaus / koulutus Opettajan tehtäväjärjestelyt Palkallinen virkavapaus / koulutus Palkaton virkavapaus Palkallinen työvapaa / Koulutus Koulunkäyntiavustajan lomautus Koulunkäyntiavustajan lomautus Koulunkäyntiavustajan lomautus Työvapaan myöntäminen /Palkaton / koulutus Vuosiloman osan vahvistaminen Palkallinen virkavapaus / Oppilaspalaveri

13 Sivistyslautakunta Oppimäärän yksilöllistäminen lv Palkallinen virkavapaus / koulutus Ylituntien korvaaminen ja Opettajan tehtäväjärjestelyt Palkaton virkavapaus Opettajan tehtäväjärjestelyt Opettajan tehtäväjärjestelyt Opettajan tehtäväjärjestelyt Vuosiloman osan vahvistaminen 14. ja Palkallisen työloman myöntäminen Palkaton virkavapaus Vuosiloman osan vahvistaminen Vuosilomien vahvistaminen lv Vuosiloman osan vahvistaminen Rehtori Päätös Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen eivätkä ne aiheuta enempiä toimenpiteitä. Hyväksyttiin.

14 Sivistyslautakunta MIKKELIN SEUDUN OPETUSPALVELUKESKUS HANKE (SEOP) Kh 111 / Mikkelin seudun opetuspalvelukeskus hanke on edennyt vuodesta 2004 kehittäen opetustoimen seudullista näkökulmaa. Vuoden 2006 aikana hanke on kytkeytynyt seudun palvelurakenneuudistushankkeen käsittelyyn ja kuntien yhteistoiminnan suunnitteluun. Työskentelyvaiheita hankkeessa on ollut neljä. Ensivaiheessa tuotettiin strategia, yhteistyömallien arviointi ja tämän perusteella seudun kaikki kunnat päättivät jatkaa seudullisen opetustoimen yhteistyön syventämistä seudulliseksi opetuspalvelukeskukseksi. Tämän perusteella aloitettiin hankkeen toinen vaihe - seudullisen opetustoimen toiminnallinen suunnittelu syksyllä Toisen vaiheen toiminnallinen suunnittelu osoitti, että jatkosuunnittelun lähtökohtana tulee olla kokonaispalvelun tarjoaminen kunnille, jolloin esim. tuki- ja muiden palvelujen tuotanto toteutuu luontaisena ja tehokkaasti osana riittävän laajaa opetustoimen kokonaisuutta. Hankkeen kolmanteen vaiheeseen sitoutuivat vuoden 2006 lopussa ja vuoden 2007 alussa Hirvensalmen, Mikkelin, Pertunmaan, Puumalan ja Ristiinan kunnat. Vuonna 2007 Hirvensalmen kunnanvaltuusto hyväksyi tuolloin valmistellun loppuraportin ja seudullisen opetuspalvelukeskuksen toteuttamisen. Hanke ei tuolloin kuitenkaan edennyt vaan valmistelu käynnistyi uudelleen Hankkeen neljännessä vaiheessa vuosina mukana ovat olleet Hivensalmi, Mikkeli, Puumala, Ristiina ja Suomenniemi. Mikkelin seudun ikärakenteen muutos ja sen myötä oppilasmäärän lasku on konkreettisin seudun opetustoimeen tulevaisuudessa vaikuttava rakennemuutos. Seudun opetustoimi joutuu tulevaisuudessa sopeuttamaan toimintansa vähenevää kysyntää vastaavaksi. Myös tulevaisuudessa yhteinen huoli alueen nuorten syrjäytymisestä edellyttää laajaa yhteistyötä yli hallintokuntien ja kuntarajojen. Yksi syrjäytyjä tulee maksamaan yhteiskunnalle 1,2 miljoonaa euroa ja vain yhteistyöllä voidaan ylläpitää alueella sellaiset tukipalvelut, jotka omalta osaltaan ehkäisevät syrjäytymistä. Syrjäytyminen on alueellinen ongelma, koska sen vaikutukset eivät jää vain omaan kuntaan. Opetustoimen tukipalvelujen ylläpitäminen vaikeutuu pienissä kunnissa oppilasmäärän laskun myötä ja nämä tukipalvelut ovat varhaista syrjäytymisen estämistä. Samansuuntaiset haasteet koskettavat valtakunnallisesti myös muita kuntien tuottamia julkisia palveluja, ja mm. käynnissä oleva palvelurakenneuudistus pyrkii ohjaamaan kuntia yhteisen palvelutuotannon järjestämiseen nykyistä enemmän. Seudullisen opetustoimen rakentaminen tähtää pitkän aikavälin palvelutoiminnan turvaamiseen Mikkelin seudulla, ja se on seudun kuntien strateginen

15 Sivistyslautakunta vastaus seudun opetustointa kohtaaviin muutoksiin ja kehittämisen vaatimuksiin. Seudullisen opetustoimen tarkoitus on yhdistää yhteistoimintaan lähtevien seudun kuntien erilliset opetustoimet yhdeksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on luoda seudulle yhteinen riittävän suuri opetustoimen organisaatio, joka pystyy yksittäistä kuntaa paremmin tuottamaan laadukkaat opetustoimen kokonaispalvelut tulevaisuudessa. Suunnittelun lähtökohtana on oppilaan eheä ja turvallinen oppimispolku. Toiminta perustuu tilaaja-tuottajamaiseen toimintamalliin. Kunta tilaajana päättää tuntikehyksen perusosan lisistä ja kouluverkosta sekä vastaa kuntalaisille palvelun laadusta. Opetuksen käytännön tuottajana on seudullinen opetuspalvelukeskus isäntäkuntana Mikkelin kaupunki. Palvelun tuottajana toimii seudullinen opetustoimi, jonka toimintaa ohjaa ja valvoo Mikkelin kaupungin lautakunta, jossa muiden kuntien edustajilla on puhe- ja osallistumisoikeus, ei äänioikeutta. Seudullista opetustointa johtaa johtaja yhdessä johtoryhmän kanssa. Johtoryhmään kuuluu johtajan lisäksi opetustoimen pääprosesseista vastaavat henkilöt sekä henkilöstön edustus. Johtajan alaisuudessa toimivat hallinto, talous ja strateginen suunnittelu. Kouluista muodostetaan koulutusmuodoittain palvelualuekokonaisuuksia. Palvelualueilla toiminnan johtamisesta vastaavat koulujen rehtoreista muodostetut palvelualuetiimit. Toiminnan pohjaksi tehdään kaksi sopimusta: yhteistoimintasopimus ja palvelusopimus. Yhteistoimintasopimuksessa sovitaan toiminnan visio ja tavoite, yhteistoiminnan yleiset periaatteet, yhteistoiminnan sisältö, toimielimet, henkilöstö, tilat, kalusto ja varusteet, palvelusopimuksessa sovittavat asiat, kustannusten ja vastuiden jakautuminen, palvelun laatuun ja arviointiin liittyvät asiat, sopimuksen voimaantulo ja irtisanominen sekä erimielisyyksien ratkaiseminen. Yhteistoimintasopimus tulee voimaan ja on voimassa toistaiseksi. Palvelusopimuksessa sovitaan opetustoimen kokonaispalvelun kuntakohtaisesta toteuttamisesta ja kustannuksesta: kuntakohtaisesta opetustuntien määrästä, opetusryhmäjaosta ja opetuspisteistä, opetukseen liittyvien tukipalveluiden toteuttamisesta, tilapalveluiden ja ruokapalvelun toteuttamisesta sekä muista opetukseen liittyvistä asioista kustannuksineen. Palvelusopimus on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Mikäli palvelutarpeessa tapahtuu vuoden aikana merkittäviä muutoksia, palvelusopimusta ja laskutusta tarkistetaan tehtyjen lisätilausten mukaan. Toiminnan kustannukset muodostuvat opetuksesta, opetuksen tukipalveluista sekä johtamisesta, hallinnosta ja kehittämisestä.

16 Sivistyslautakunta Liite 1-2 Kukin kunta maksaa oman opetuksensa kustannukset kokonaispalveluun vaikuttavien päätösten ja palvelusopimuksessa yksilöityjen määrien mukaan. Opetuksen kustannusyksikkö on opetustunti. Kuntien opetustuntien hinnat määräytyvät ensimmäisinä vuosina toteutuneiden kustannusten mukaan. Opetustunnin hinta määräytyy voimassaolevan opetusalan virka- ja työehtosopimuksen mukaan sekä muista opetukseen kiinteästi liittyvistä kustannuksista. Tavoitteena on, että opetustunnin hinta on tulevaisuudessa sama seudullisessa opetustoimessa mukana olevien kuntien kesken. Opetuksen tukipalvelut tuotteistetaan ja hinnoitellaan, ja kunnat maksavat kustannukset tuotekohtaisesti palvelusopimuksessa yksilöityjen määrien mukaan. Palvelusopimuksen yhteydessä yksilöidyt ja hyväksytyt johtamisen, hallinnon ja kehittämisen kustannukset kohdennetaan kunnille oppilas/opiskelijamäärien suhteessa tai se sisällytetään tuntihintaan. Liitteenä seudullinen opetuspalvelukeskus hankkeen raportti 2011 ja luonnos yhteistoimintasopimuksesta seudullisten opetuspalvelujen tuottamisesta. Perusopetuksen rehtori Petteri Lahdelma esittelee hanketta kokouksessa. Kj Kunnanhallitus keskustelee asiasta. Kokouksen aluksi perusopetuksen rehtori Petteri Lahdelma esitteli hanketta. Keskustelu / äänestys: Keskustelun kuluessa Pirkko Luntta ja Maarit Honkanen kannattivat seudullisen opetuspalvelukeskus (SEOP) hankkeeseen osallistumista. Useat muut kunnanhallituksen jäsenet toivat esille, että kunta hoitaa itse koulutoimen organisaation. Jukka Manninen esitti, että Hirvensalmen kunta ei ole seudullisen opetuspalvelukeskus (SEOP) hankkeen jatkovalmistelussa mukana. Pentti Pylkkänen kannatti Jukka Mannisen esitystä. Pirkko Luntta esitti, että suoritetaan äänestys. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi keskustelun kuluessa Jukka Mannisen tehneen kannatetun päätösesityksen, joten on suoritettava äänestys. Ää-

17 Sivistyslautakunta nestys suoritetaan kädennostoäänestyksenä. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä viisi (5) kunnanhallituksen jäsentä (Kalevi Puukko, Jukka Manninen, Pentti Pylkkänen, Ahti Lindgren ja Heidi Honkanen) kannatti Jukka Mannisen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan toinen äänestys siitä, että Hirvensalmen kunta on mukana seudullisen opetuspalvelukeskus hankkeen jatkovalmistelussa. Äänestys suoritetaan kädennostoäänestyksenä. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä kaksi (2) kunnanhallituksen jäsentä (Pirkko Luntta ja Maarit Honkanen) kannatti Hirvensalmen kunnan mukana oloa seudullisen opetuspalvelukeskus hankkeen jatkovalmistelussa. Päätös Hirvensalmen kunta luopuu seudullisen opetuspalvelukeskuksen (SEOP) jatkovalmistelusta. Sivistysltk Rehtori Lautakunta merkitsee tiedoksi kunnanhallituksen päätöksen Mikkelin seudun opetuspalvelukeskus hanke (SEOP) Hirvensalmen kunnan luopumisesta hankkeen jatkovalmisteluista. Päätös Hyväksyttiin. Asiasta käydyn keskustelun yhteydessä rehtori totesi, että asiaa on käsitelty seutufoorumissa 13.9., mutta seutufoorumin päätösasiakirjat eivät vielä ole käytettävissä. Lisäksi rehtori totesi, että asian uudelleen käsittelystä kunnanhallituksessa on tehty aloite kunnanhallitukselle. Asia käsitellään kunnanhallituksessa Sivistysltk Mikkelin seudun seutufoorumi on kokouksessaan käsitellyt seudullisen opetuspalvelukeskuksen toteutusta ja päättänyt esittää asian valmistelussa mukana olleisiin kuntiin päätettäväksi. Hirvensalmen kunnanhallitus on 111 / päättänyt, että Hirvensalmen kunta luopuu seudullisen opetuspalvelukeskuksen (SEOP) jatkovalmistelusta. Asian suhteen ei ole olemassa uusia päätöksiä tai ilmennyt sellaisia tekijöitä, jotka muuttaisivat tilannetta sivistyslautakunnan näkökulmasta.

18 Sivistyslautakunta Liite 7 Seudullinen opetuspalvelukeskus hankkeen raportti 2011 Liite 8 Luonnos yhteistoimintasopimuksesta seudullisten opetuspalvelujen tuottamisesta Rehtori Päätös Sivistyslautakunta toteaa, että kunnanhallituksen päätös luopua seudullisen opetuspalvelukeskuksen jatkovalmistelusta on tehty Sivistyslautakunta päättää, että Hirvensalmen kunta ei osallistu seudulliseen opetuspalvelukeskukseen. Hyväksyttiin.

19 Sivistyslautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimuksen tekeminen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi hakea muutosta Hirvensalmen sivistyslautakunnalta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 48 Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä seuraavista päätöksistä, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 45-47, Päätöksestä, johon voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella ei saa kuntalain 89 :n mukaan valittaa. Kirjallinen oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän päivän jälkeen. Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu julkisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan: HIRVENSALMEN SIVISTYSLAUTAKUNTA Keskustie HIRVENSALMI Aukioloaika

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 253 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 254 Työjärjestyksen hyväksyminen 255 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

SEUDULLINEN OPETUSPALVELUKESKUS HANKKEEN RAPORTTI 2011

SEUDULLINEN OPETUSPALVELUKESKUS HANKKEEN RAPORTTI 2011 SEUDULLINEN OPETUSPALVELUKESKUS HANKKEEN RAPORTTI 2011 Seudullisen opetustoimen käynnistäminen Mikkelin seudulla Selvitysmies rehtori Kimmo Tanttu 1 SISÄLLYS 2 1. TIIVISTELMÄ 2. PROSESSI 3. SEUDULLINEN

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008 Kunnanhallitus 5.5.2008 149 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 113 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 114 Työjärjestyksen hyväksyminen 115 Eron myöntäminen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 9.3.2011 1. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Varpu Järvinen ja Vesa Pöyry

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 9.3.2011 1. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Varpu Järvinen ja Vesa Pöyry Sivistyslautakunta 9.3.2011 1 Aika: 9.3.2011 klo 17.00-18.25 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Riikka Kiesilä Jaana Kuitunen Ari Komppa Jorma Kuhmonen Varpu Järvinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 379. 267 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Jukkapekka Lempiäinen

Kunnanhallitus 379. 267 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Jukkapekka Lempiäinen Kunnanhallitus 11.12.2006 379 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 379 Aika: 11.12.2006 klo 15.00-16.34 Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Pentti Pylkkänen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 102 Työjärjestyksen hyväksyminen 103 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 12.3.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00

HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 12.3.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 Kunnanhallitus 12.3.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 33 Työjärjestyksen hyväksyminen 34 Aloite/tervaleppäkujan

Lisätiedot

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31 Tekninen lautakunta 07.04.2015 29 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4/2015 Kokousaika 07.04.2015 klo 15.00 16.22 Kokouspaikka Heikinniemi, Heikinkoti ASIAT 1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 26.11.2007 389

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 26.11.2007 389 Kunnanhallitus 26.11.2007 389 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 270 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 271 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 272 Työjärjestyksen hyväksyminen 273 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. 40 ohm Lausunnon antaminen seudullisen opetuspalvelukeskuksen loppuraportista

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. 40 ohm Lausunnon antaminen seudullisen opetuspalvelukeskuksen loppuraportista 66 Kokousaika Maanantai 5.12.2011 kello 18.05 19.01. Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsiteltävät asiat nro Liite 38 on Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 26.4.2010 1 Kokousaika Maanantaina 26.4.2010 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 30.3.2009 122

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 30.3.2009 122 Kunnanhallitus 30.3.2009 122 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 86 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 87 Työjärjestyksen hyväksyminen 88 Vuoden 2008

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 9.10.2007

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 9.10.2007 Kunnanhallitus 1.10.2007 332 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 228 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 229 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 230 Työjärjestyksen hyväksyminen 231 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 125 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 126 Työjärjestyksen hyväksyminen 127 Vuokrasopimuksen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008 Kunnanhallitus 8.12.2008 399 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 286 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 287 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 288 Työjärjestyksen hyväksyminen 289 Savon

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 116 Työjärjestyksen hyväksyminen 117 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.11.2006

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.11.2006 Kunnanhallitus 30.10.2006 343 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 235 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 236 Työjärjestyksen hyväksyminen 237 Vuoden

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 21 Työjärjestyksen hyväksyminen 22 Kiinteistö

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 12.4.2011

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 12.4.2011 Kunnanhallitus 4.4.2011 73 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 60 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 61 Työjärjestyksen hyväksyminen 62 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 6.7.2010

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 6.7.2010 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 103 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 104 Työjärjestyksen hyväksyminen 105 Kauppakirjan hyväksyminen/satu Landen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.3.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.3.2015 Kunnanhallitus 52 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 37 Työjärjestyksen hyväksyminen 38 Hirvensalmen kunnan viranhaltijapäätösten

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.6.2009 186

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.6.2009 186 Kunnanhallitus 29.6.2009 186 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 144 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 146 Työjärjestyksen hyväksyminen 147 Urmaslahden

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 138 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 139 Työjärjestyksen hyväksyminen 140 Puulan

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 15.1.2007 1

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 15.1.2007 1 Kunnanhallitus 15.1.2007 1 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.30 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 62 Työjärjestyksen hyväksyminen 63 Eron myöntäminen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 4.2.2013 1

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 4.2.2013 1 Kunnanhallitus 4.2.2013 1 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Kunnanhallituksen

Lisätiedot