HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Varpu Järvinen ja Vesa Pöyry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 9.3.2011 1. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Varpu Järvinen ja Vesa Pöyry"

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Aika: klo Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Riikka Kiesilä Jaana Kuitunen Ari Komppa Jorma Kuhmonen Varpu Järvinen Vesa Pöyry Muut läsnä olleet Kalevi Puukko, kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Manninen, kunnanhallituksen edustaja Sanna Kekkonen, esittelijä Mervi Simoska, sihteeri Asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Varpu Järvinen ja Vesa Pöyry Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pia Komppa Puheenjohtaja Mervi Simoska Sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat Varpu Järvinen Vesa Pöyry

2 Sivistyslautakunta TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 Rehtori Sivistyslautakunta hyväksyy esitetyn esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi.

3 Sivistyslautakunta PERUSKOULUJEN OPPIKIRJA- JA KIRJALLISUUSHANKINNAT VUONNA Vuoden 2011 peruskoulujen oppikirja- ja kirjallisuushankintojen hankintojen tarjouspyyntö lähetettiin seuraaville tavarantoimittajille: BTJ Finland Oy ja Kirjavälitys Oy. Lisäksi tarjouspyyntö julkaistiin työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa. Tarjouspyyntö oli yhteinen Pertunmaan ja Ristiinan kuntien kanssa. Tarjouspyyntö liitteenä 1. Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät BTJ Finland Oy ja Kirjavälitys Oy. Tarjoukset avattiin ja avauksesta laadittiin liitteenä 2 oleva avauspöytäkirja. Oppikirjoista pyydettiin ilmoittamaan alennusprosentit kustantajien kouluohjehinnoista. Tarjousvertailu liitteenä 3. Liitteet: 1 Oppikirjatarjouspyyntö 2 Tarjousten avauspöytäkirja 3 Tarjousvertailu / oppikirjat Rehtori Sivistyslautakunta päättää hankkia oppikirjat vuonna 2011 BTJ Finland Oy:ltä.

4 Sivistyslautakunta PERUSKOULUJEN KOULUTARVIKEHANKINNAT VUONNA 2011 Hirvensalmen kunnan koulutarvikehankinnat vuodelle 2011 on 5 kilpailutettu yhdessä Mikkelin kaupungin kanssa. Mikkelin kaupungilla on koulutarvikkeiden hankinnan osalta jatkuva kilpailutus. Tarjouskilpailussa edullisimman tarjouksen on tehnyt Printel Oy/ Lekolar. Liite 4 Koulutarviketarjouspyyntö (Mikkeli) Rehtori Sivistyslautakunta päättää hankkia koulutarvikkeet vuonna 2011 Printel OyLekolar:ltä.

5 Sivistyslautakunta PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERIT 6 Perusopetuslaki 21 velvoittaa opetuksen järjestäjää arvioimaan antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta. Samalla opetuksen järjestäjällä on mahdollisuus kehittää toimintaansa arviointia hyödyntämällä. Perusopetuksen laatukriteereillä pyritään osaltaan tukemaan opetuksen järjestäjän esimerkiksi kunnan päätöksentekoa perusopetuksesta. Koulutuksen järjestämistä koskevilla päätöksillä on suoria ja välillisiä vaikutuksia koulujen toimintaan. Laatukriteerit tarjoavat paikallisille päätöksentekijöille yhden lisäkeinon arvioida, kuinka koulutoimea koskevat lyhyen ja pitkän aikavälin päätökset vaikuttavat koulujen toimintaan. Parhaimmillaan laatukriteereihin perustavan arviointitiedon avulla kyetään tunnistamaan havaittuja koulutuksen epäkohtia ja korjaamaan niitä vuosittaisessa kuntien toiminnan ja talouden suunnittelun kokonaisuudessa sekä lisätä koulutuksen tuottavuutta. Hirvensalmen kunnalle on myönnetty opetushallituksen erityisavusta 5000 e laatukriteerien laatimiseen. Liitteenä 5 opetuksen laatukriteerit kirjanen. Rehtori Liite 5 Sivistyslautakunta valitsee laatukriteerin ohjausryhmän, joka suunnittelee, toteuttaa ja valvoo laatukriteerityötä. Laatukriteerit kirjanen Sivistyslautakunta nimeää laatukriteerin ohjausryhmään sivistyslautakunnan edustajaksi Pia Kompan, perusopetuksen rehtorin ja Elomaan koulun vararehtorin. Kyläkoulut valitsevat ohjausryhmään keskuudestaan yhden rehtorin ja yhden henkilökunnan edustajan. Elomaan koulu ja erityisopetus valitsevat kumpikin yhden edustajan.

6 Sivistyslautakunta OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN KOLMIPORTAISUUS Sivistyslautakunta 7 Eduskunta on antanut lain perusopetus lain muuttamisesta. laki hyväksyttiin ja se tuli voimaan Lakiin tehdyillä muutoksilla vahvistetaan oppilaan oikeutta suunnitelmalliseen, varhaiseen ja ennalta ehkäisevään oppimisen ja kasvun tukeen. Lisäksi muutoksilla on täydennetty eräitä oppilaiden henkilötietojen käsittelyä, salassapitoa ja luovuttamista koskevia säännöksiä. Lakiin tehdyt muutokset edellyttävät esi-ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ja paikallisten opetussuunnitelmien muuttamista. Opetushallitus antoi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja esiopetuksen osalta Opetuksen järjestäjä voi ottaa niiden mukaiset opetussuunnitelmat käyttöön lukien kuitenkin viimeistään Uusi lainsäädäntö ja perusteet vaikuttavat oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. Tukimuodot jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. (POL 16 (642/2010), POL17 (642/2010), POL 30 1 mom. (642/2010)) Hirvensalmen kunnassa on valmisteltu uuteen lainsäädäntöön liittyvää asiakirja-aineistoa, ohjeistusta ja lomakkeistoa KELPOhankkeen rahoituksella. Tavoitteena on ollut saavuttaa seudullisesti ja valtakunnallisesti yhtenäinen lomakkeisto sekä ohjeistus. Liitteet: Rehtori 6 Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolmiportaisuus 7 Pedagoginen arvio 8 Oppimissuunnitelma 9 Pedagoginen selvitys 10 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 11 Lupa koulupsykologin tutkimukseen 12 Lupa puheopetukseen. Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolmiportaisuusmallin Hirvensalmen kunnassa ja samalla siihen liittyvän lomakkeiston.

7 Sivistyslautakunta LEIRIKOULU AVUSTUS 8 Elomaan koulun 8A-luokka tekee viikolla 13 leirikoulun Vuokattiin. 8A-luokka on KELPO- ja OKE-hankkeen kokeiluluokka, jonka opetuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota arjen taitojen hallintaan sekä erityisoppilaiden integraatioon. Näiden taitojen kehittämisen suunnitelmassa keskeisenä osuutena on neljä päivää kestävä leirikoulu, jonka aikana tutustutaan erilaiseen yrittämiseen, urheilulajeihin, ohjatun aikataulun noudattamiseen sekä vastuulliseen toimimiseen osana ryhmää. Liitteet: Rehtori 13 Leirikoulun ohjelma 14 Leirikoulun talousarvio Sivistyslautakunta myöntää Elomaan koulun 8 A luokalle avustusta leirikoulukuluihin (kuljetus) 1000 euroa.

8 Sivistyslautakunta ERON MYÖNTÄMINEN LUOKANOPETTAJAN VIRASTA 9 Rehtori Raija Tanttu anoo eroa luokanopettajan virasta eläkkeelle siirtymisen johdosta alkaen. Anomus liitteenä 15. Liite 15 Rehtori Ero luokanopettajan tehtävästä Sivistyslautakunta myöntää rehtori Raija Tantulle eron luokanopettajan virasta alkaen.

9 Sivistyslautakunta PERUSKOULUJEN TYÖAJAT LUKUVUONNA Sivistystoimen johtosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää koulujen työ- ja loma-ajoista. Liitteenä 16 esitys Hirvensalmen kunnan peruskoulujen työ- ja loma-ajoiksi lukuvuodelle Liite 16 Hirvensalmen kunnan peruskoulujen työ- ja loma-ajat Rehtori Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä 16 olevat työ- ja loma-ajat lukuvuodelle

10 Sivistyslautakunta MONIKULTTUURISUUDEN KUUKAUSI 11 Elomaan koulussa on monikulttuurisuuden kuukausi maaliskuussa Liite 17 Rehtori Monikulttuurisuuden kuukauden ohjelma. Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen monikulttuurisuuden kuukauden ohjelman.

11 Sivistyslautakunta SUONSALMEN KOULUN TYÖSUUNNITELMAN MUUTOKSET 12 Suonsalmen koulun rehtori vs. Terhi Ilvonen esittää Suonsalmen koulun työsuunnitelmaan työpäivämuutoksen. Sähkökatkosten vuoksi pitämättä jäänyt koulupäivä esitetään pidettäväksi (kiirastorstai). Työsuunnitelmaan esitetään lisättäväksi osallistuminen sudanilaisten konserttiin Elomaan koululla ja 1-2 luokkalaisten uimahallipäivä Lisäksi luokkaretken ohjelmaa on kevennetty. Työsuunnitelmaan on myös lisätty luokanopettajan vs. Matti Koppasen tiedot. Rehtori Sivistyslautakunta hyväksyy Suonsalmen koulun työsuunnitel - maan tehtävät muutokset. Liite 18 Suonsalmen koulun työsuunnitelman muutokset

12 Sivistyslautakunta ILMOITUSASIAT 13 Rehtorin viranhaltijapäätökset pv Aihe Ajalla Palkallinen virkavapaus Vuosiloman osan vahvistaminen Palkallinen virkavapaus / laaatukriteeri koulutus Palkallinen virkavapaus / SEOP-kokous Työloman myöntäminen ja sijaistaminen Palkallinen virkavapaus / Minustako rehtoriksi koulutus Vuosiloman osan myöntäminen ja palkallinen työloma ja Palkallinen virkavapaus / Wilma-koulutus Palkallinen virkavapaus / Minustako rehtoriksi koulutus Palkallinen virkavapaus / koulutus Palkallinen virkavapaus/ koulutus Koulunkäyntiavustaja sijaisuus Vuosiloman osan vahvistaminen ja ylityövapaa 4. ja 7.3. ja Palkallinen virkavapaus Palkallinen virkavapaus Palkallinen virkavapaus Ateriaedun peruminen Vuosiloman osan vahvistaminen Ylityövapaa Erityisen tuen päätös Vyosiloman osan vahvistaminen 18. ja Koulunkäyntiavustajan lomautus Educa-messuille osallistuvien puolipäiväraha v palkitsemisvapaa Palkallinen virkavapaus / laaatukriteeri koulutus Palkallinen työloma 50 v Julkinen tehtävä Julkinen tehtävä Käyttämättä Koulunkäyntiavustajan vuosiloman vahvistaminen Koulunkäyntiavustajan vuosiloman vahvistaminen Palkallinen virkavapaus Palkallinen virkavapaus / KELPO-koulutus Palkallinen työloma / Lasten ja nuorten käytösh.koulutus Palkallinen virkavapaus Palkallinen virkavapaus / Minustako rehtoriksi koulutus Palkallinen virkavapaus / Maahanmuuttajien vast.otto koulutus Ylityövapaa ja palkallinen työloma / koulutus Lasten ja nuorten käytösh.koulutus Koulunkäyntiavustajan vuosiloman vahvistaminen Koulunkäyntiavustajan vuosiloman vahvistaminen Koulunkäyntiavustajan vuosiloman vahvistaminen Koulunkäyntiavustajan vuosiloman vahvistaminen

13 Sivistyslautakunta Palkan oikaisu Palkallinen virkavapaus 7.2. ja Palkallinen virkavapaus / laaatukriteeri koulutus Palkallinen työloma Aihe Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset 111/ Työsopimuksen solmiminen 112/ Vuosiloman osan myöntäminen 115/ Vuosiloman osan myöntäminen 4/ Vuosiloman osan myöntäminen 15/ Ylityövapaan myöntäminen 16/ Palkitsemisvapaan myöntäminen Rehtori Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen eivätkä ne aiheuta enempiä toimenpiteitä.

14 Sivistyslautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimuksen tekeminen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi hakea muutosta Hirvensalmen sivistyslautakunnalta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 1-3, 6, 9, 11, 13 Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä seuraavista päätöksistä, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 7-8, 10,12 Seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta markkinaoikeudesta: 4-5 Päätöksestä, johon voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella ei saa kuntalain 89 :n mukaan valittaa. Kirjallinen oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän päivän jälkeen. Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu julkisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan: HIRVENSALMEN SIVISTYSLAUTAKUNTA Keskustie HIRVENSALMI Aukioloaika

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 102 Työjärjestyksen hyväksyminen 103 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008 Kunnanhallitus 8.12.2008 399 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 286 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 287 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 288 Työjärjestyksen hyväksyminen 289 Savon

Lisätiedot

1 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.35. 2 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.35. 3 21 Kaavoituskatsaus 2009. 36

1 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.35. 2 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.35. 3 21 Kaavoituskatsaus 2009. 36 Tekninen lautakunta 7.4.2009 34 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3/2009 Kokousaika 7.4.2009 klo 16.00 17.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kokoushuone 1 ASIAT 1 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.35 2

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 253 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 254 Työjärjestyksen hyväksyminen 255 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008 Kunnanhallitus 5.5.2008 149 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 113 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 114 Työjärjestyksen hyväksyminen 115 Eron myöntäminen

Lisätiedot

Sivistystoimistossa 14.7.2014 klo 8-12

Sivistystoimistossa 14.7.2014 klo 8-12 Viranomainen Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU kokouksen n:o/vuosi 6 / 2014 Kokousaika 18.6.2014 klo 18 Kokouspaikka Kirjaston kokoustila Käsiteltävät asiat Asia Liite 37 1 38 2 39 3 40 4 41 42 5-6 43 Lukuvuoden

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 26.11.2007 389

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 26.11.2007 389 Kunnanhallitus 26.11.2007 389 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 270 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 271 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 272 Työjärjestyksen hyväksyminen 273 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 39

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 39 SISÄLLYSLUETTELO Tekninen lautakunta Pöytäkirja 4 / 2008 Kokousaika 26.5.2008 klo 13.00 14.00 KokouspaikkaKunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kokouksessa käsiteltävät asiat 1. 33 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 9.10.2007

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 9.10.2007 Kunnanhallitus 1.10.2007 332 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 228 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 229 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 230 Työjärjestyksen hyväksyminen 231 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

1. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 37. 2. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 37. 3. 34 Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 37. 2. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 37. 3. 34 Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 9.3.2010 36 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2010 Kokousaika 9.3.2009 klo 15.00-15.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kokoushuone ASIAT 1. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 37

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 6.7.2010

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 6.7.2010 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 103 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 104 Työjärjestyksen hyväksyminen 105 Kauppakirjan hyväksyminen/satu Landen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.2.2008 49

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.2.2008 49 Kunnanhallitus 18.2.2008 49 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 38 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 39 Työjärjestyksen hyväksyminen 40 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

ASIAT 1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. 2. 14 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 18. 3. 15 Työjärjestyksen hyväksyminen 19

ASIAT 1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. 2. 14 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 18. 3. 15 Työjärjestyksen hyväksyminen 19 Tekninen lautakunta 30.3.2011 17 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2/2011 Kokousaika 30.3.2011 klo 16.00 18.11 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 2.

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 116 Työjärjestyksen hyväksyminen 117 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2014 21

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2014 21 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2014 21 Sivistyslautakunta Aika Paikka 25.03.2014 klo 18:00-19:15 Savitaipaleen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015 Kunnanhallitus 138 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 94 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 96 Työjärjestyksen hyväksyminen 97 Kunnanvaltuuston 15.6.2015

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33 Sivistyslautakunta 15.09.2014 AIKA 15.09.2014 klo 18:35-19:30 PAIKKA Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Sivistyslautakunta Aika 20.12.2010 klo 12:00 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 183 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 184 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Perusturvalautakunta 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 17:30-19:30 PAIKKA Palvelukoti Saarenkartano ruokahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 Kokouksen laillisuus 3 47

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Torstai 6.6.2013 klo 18.00 Paikka: Vinkkilän koulu Asialista: Sivu 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 14 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.30 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 62 Työjärjestyksen hyväksyminen 63 Eron myöntäminen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen Kunnanvaltuusto 15.11.2010 58 PÖYTÄKIRJA Aika: 15.11.2010 klo 17.00-17.55. Paikka: Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä olleet jäsenet: Heidi Honkanen Maarit Honkanen Esko Kekkonen Outi Kiesilä

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot