Arjen turva kysely. Virolahden asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arjen turva kysely. Virolahden asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 7.2.2013"

Transkriptio

1 Arjen turva kysely Virolahden asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 1

2 Vastaajia yhteensä 123 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia Miehiä Vastaajien ikäjakauma Alle 15-vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat 1 1 Yli 75-vuotiaat 0 0 2

3 Alueisiin kuuluvat kaupunginosat ja vastaajien lukumäärä (123) Alueen nimi Lukumäärä Kaupunginosat Alue 1 65 Pajulahti, Vaalimaa, Virojoki Alue 2 20 Häppilä, Järvenkylä, Kattilainen, Klamila, Sydänkylä Alue 3 16 Ala-Pihlaja, Pihlaja, Ravijoki Alue 4 12 Pyterlahti, Vikkilä, Virolahti Alue 5 10 Ravijärvi, Säkäjärvi, Uski 3

4 Vastaajien kokema turvallisuus asuinympäristössä L % Erittäin turvallinen 8 7,7 Turvallinen/hyvä 74 71,2 Melko turvallinen 18 17,3 Turvallisuus tyydyttävä 2 1,9 Turvallisuus huono 2 1,9 Yhteensä mainintoja ,0 Turvallisuus heikentynyt 1

5 Koettu turvallisuus Noin 80 % niistä (n=104), jotka arvioivat turvallisuutta sanallisesti, arvioivat sen erittäin turvalliseksi tai turvalliseksi. 96 % (n=104) piti kotikuntaansa melko turvallisena, turvallisena tai erittäin turvallisena. Muutama vastaaja (n=104) koki turvallisuuden tunteen kuitenkin tyydyttäväksi, huonoksi tai vähentyneen. 5

6 Turvallisuutta heikentävät asukkaiden mielestä seuraavat tekijät (mainintojen lukumäärä) Asia Lukumäärä Vilkas liikenne, liikennejärjestelyt 28 Piittaamattomuus liikenteessä / liikennesääntöjen noudattamattomuus Lisääntynyt rikollisuus ja ilkivalta 10 Riittämättömät palvelut / avun saannin hitaus Asumiseen liittyvä turvattomuus 7 Tiestön heikko kunnossapito 5 Puutteellinen valaistus 4 Mainintoja yhteensä

7 Turvallisuutta heikentävät tekijät alueittain Vilkas liikenne, liikennejärjestelyt Piittaamattomuus liikenteessä / liikennesääntöjen noudattamattomuus Lisääntynyt rikollisuus ja ilkivalta Asumiseen liittyvä turvattomuus Riittämättömät palvelut /avun saannin hitaus (mainintojen lukumäärä) Alue 1 Alue 2 Alue 3 Alue 4 Alue 5 Yhteensä Tiestön heikko kunnossapito Puutteellinen valaistus Mainintojen lukumäärä Kysymykseen vastanneiden lukumäärä Vastaajia alueelta yhteensä

8 Turvallisuutta heikentävät tekijät asukkaiden kokemana Liikenteen katsottiin heikentävän turvallisuutta eniten Virojoen keskustan tuntumassa vilkas ja raskas liikenne, maaseudulla kapea kylätiet ilman kevyttä liikennettä. Rekkaliikenne ja 7-tien liikenne suurin vaara Museotie koetaan vaaralliseksi Maaseudulla koulumatkat vaarallisia raskaan liikenteen vuoksi Lapset kulkevat autojen seassa kevyen liikenteen väylien ja suojateiden puutteen vuoksi. Piittaamattomuus liikenteessä nousi huolen aiheeksi Liikennesääntöjen noudattamattomuus heikensi turvallisuutta eniten Virojoella. Nuorison kaahailua autoilla ja mopoilla Ulkomaalaisten kuljettajien holtiton ajokäyttäytyminen 8

9 Turvallisuutta heikentävät tekijät asukkaiden kokemana Tulipalon, sairauskohtauksen tai vakavan tapaturman sattuessa oma lähiympäristö on erittäin turvaton ja avun saanti kestää pitkään. Tiet huonosti valaistuja Heikentyvät lähipalvelut ja avun saannin hitaus nousivat esiin. Rikollisuuden lisääntyminen ja huumeiden käyttö huolettaa - Huoli lisääntyvästä rikollisuudesta ja ilkivallasta korostui Virojoen asukkaiden keskuudessa. 9

10 Turvallisuutta heikentävät vilkas liikenne, liikennejärjestelyt ja piittaamattomuus liikenteessä (43) 7-tie:n kova liikenne/rekkaliikenne 19 Muut liikennejärjestelyt, paikallisten teiden kapeus ja huono kunto 9 Kaahailu autoilla/mopoilla 4 Yleinen piittaamattomuus toisista liikenteessä 3 Ylinopeus 7 Rattijuopot/huumekuskit 1 10

11 Turvallisuutta heikentävät asuinympäristöön liittyvät seikat (25) Lisääntynyt rikollisuus ja ilkivalta (ml. huumeiden käyttö ja tarjonta) 10 Avun saanti kestää pitkään/palvelujen siirtyminen kauemmas 8 Vähemmistöjen näkyminen arveluttaa 5 Karhujen liikkuminen 100 metrin etäisyydellä kodista 1 Viisumivapaus 1 11

12 Turvallisuutta heikentävät puutteellinen valaistus ja heikko teiden kunnossapito (9) Puutteellinen katuvalaistus 4 Teiden ja katujen heikko kunnossapito 3 Huonokuntoiset ja kapeat kylätiet 2 12

13 Asia Turvallisuutta lisäisi asukkaiden mielestä seuraavat tekijät (mainintojen lukumäärä) Lukumäärä Hyvät liikennejärjestelyt autoille sekä kevyelle liikenteelle 38 Riittävä katuvalaistus 21 Riittävät palvelut ja nopea avun saanti 15 Yhteisöllisyyden lisääminen 14 Yhteiskunnallisten tekijöiden toimivuus/vastuullinen käyttäytyminen Poliisivalvonta ja resurssit, tehokas viranomaistoiminta 13 Asuinympäristön turvallisuudesta huolehtiminen 10 Liikennesääntöjen noudattaminen ja liikennekasvatus 6 Liikenteenvalvonta 5 Teiden ja katujen kunnossapito 5 Syrjäytymisen ehkäisy 4 Kuntalaisten turvallisuuskoulutuksen ja valmiuksien lisääminen 4 Mainintoja yhteensä

14 Turvallisuutta lisäävät tekijät alueittain (mainintojen lkm) Alue 1 Alue 2 Alue 3 Alue 4 Alue 5 Yhteensä Hyvät liikennejärjestelyt Riittävä katuvalaistus Riittävät palvelut ja nopea avun saanti Yhteisöllisyyden lisääminen Yhteiskunnalliset tekijät/vastuullinen käyttäytyminen Poliisivalvonta ja resurssit, tehokas viranomaistoiminta Asuinympäristön turvallisuuden lisääminen Liikennesääntöjen noudattaminen ja liikennekasvatus Teiden ja katujen kunnossapito Liikenteenvalvonta Kuntalaisille turvallisuuskoulutusta/valmiuksia Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen 4 4 Mainintojen lukumäärä Kysymykseen vastanneiden lukumäärä Vastaajia alueelta yhteensä

15 Turvallisuutta lisäisi asukkaiden mielestä seuraavat tekijät Hyvien liikennejärjestelyjen katsottiin selkeästi eniten lisäävän turvallisuutta Taajamissa nousi esiin kevyen liikenteen järjestelyt, Virojoen keskustan lähettyvillä vilkas liikenne ja raskas rekkaliikenne koettiin turvattomaksi Koululaisten liikkumisen turvallisuus huoletti vähäisten kevyen liikenteen väylien ja heikon valaistuksen vuoksi Riittävä avun saanti, poliisin ja viranomaisten tehokas valvonta ja näkyminen, hyvät peruspalvelut sekä yhteisöllisyyden lisääminen turvallisuutta lisäävinä tekijöinä yhtäläisesti ja selkeästi esille 15

16 Turvallisuutta lisäisi liikennejärjestelyt (49) Liikenneyhteyksien turvaaminen/yleinen liikenneturvallisuuden parantaminen 11 Rekkajonot pois 4 Virojoen keskustan/taajaman kauppakeskittymän liikennejärjestelyjen uusiminen 2 Liikenteenvalvontaa/ratsioita 5 Kevyen liikenteen väyliä lisää 15 Muu kevyen liikenteen väylien parantaminen 1 Hidasteita 3 Koulumatkojen turvallisuus 1 Raskaan liikenteen kuljettajille opastusta ja ohjeita 1 Liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen 6 16

17 Turvallisuutta lisäisivät valaistus ja teiden kunnossapito (26) Riittävä katuvalaistus 21 Myös taajamien ulkopuolelle 1 Päällä myös yöllä 2 Yleisten alueiden valaistuksen lisääminen 1 Teiden ja katujen kunnossapito 5 17

18 Turvallisuutta lisäisivät nopea avun saanti, lähipalvelut ja turvallisuuskoulutus (19) Poliisin, palo- ja pelastuslaitoksen saapuminen paikalle kohtuuajassa, tarvittaessa apu kotiin 8 Turvallisuus-, ensiapu- ja varautumiskoulutusta kyliin 3 Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut ja saatavuus 5 Lähipalveluiden säilyttäminen 1 VPK-toiminnan jatkuvuus 1 Muu 1 18

19 Turvallisuutta lisäisivät yhteiskuntaan liittyvät seikat ja yksilön vastuullinen käyttäytyminen (18) Muuttoliikkeen hillitseminen 3 Kunnassa tehtävät oikeat päätökset 1 Vastuuta kuntalaisille 1 Tiedotukset tehostaminen 1 Rajojen vartiointi 1 Taloudellinen varmuus 1 Nuorille tekemistä ja harrastuspaikkoja 3 Nuorten päihteiden käytön vähentäminen 1 Oma varautuminen/vastuullinen käyttäytyminen 5 Rehellisyys 1 19

20 Turvallisuutta lisäisi yhteisöllisyys (14) Naapurivalvonta/hyvät suhteet naapureihin 4 Ystävät/vanhemmat/perhe/koti 6 Toisista välittäminen/ei jää yksin/saa apua tarvittaessa 3 Yhteinen tekeminen/yhteisiä tilaisuuksia 1 20

21 Turvallisuutta lisäisi valvonta (13) Poliisin näkyvyys, partiointi 5 Paikallinen poliisi/lähipoliisi 3 Rajavartiolaitokselle lisää oikeuksia ja tehtäviä syrjäseutujen yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen / rajavartiolaitoksen itsenäistä partiointia syrjäkyliin 1 Viranomaisten tehokkaampi toiminta 4 21

22 Turvallisuutta lisäisivät asuinympäristöön liittyvät seikat (10) Muu elinympäristön turvallisuuteen liittyvä seikka 3 Tiedotuksen tehostaminen 1 Matkailun kestävä kehittäminen 1 Karhunkaatolupia lisää 1 Hallittu rakentaminen 1 Esteettömyys julkisissa laitoksissa ja kaupoissa 1 Huumeiden käyttöön puututtava 1 Pedofiilit pois 1 22

Hamina: Alue 1 Vastaajia 94

Hamina: Alue 1 Vastaajia 94 EK-ARTU -hanke Arjen turva kysely Hamina: Alue 1 Vastaajia 94 Alakaupunki 18, Hamina 17, Hietakylä 4, Holsveri 1, Jamilahti 2, Linnoitus 13, Pappilansaari 6, Ruotsinkylä 7, Tallinmäki 24, Ruukki 2 7.2.2013

Lisätiedot

Kotka: Alue 1 Vastaajia 88

Kotka: Alue 1 Vastaajia 88 EK-ARTU -hanke Arjen turva kysely Kotka: Alue 1 Vastaajia 88 Hovinsaari 10, Katariina 1, Kotkansaari 69, Kotka 7, Sapokka 1 7.2.2013 1 Taustatietoja vastaajista (88) Naisia vastaajista 72 Miehiä vastaajista

Lisätiedot

Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen seminaari 26.-27.11.2013 EK-ARTU-hanke, Päivi Okuogume

Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen seminaari 26.-27.11.2013 EK-ARTU-hanke, Päivi Okuogume Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen seminaari 26.-27.11.2013 EK-ARTU-hanke, Päivi Okuogume Etelä-Kymenlaakso Asukkaita Kunnan v. 2012 lopussa perustamisvuosi HAMINA 21 257 1653 KOTKA 54 877 1879 MIEHIKKÄLÄ

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2016

LEMPÄÄLÄN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2016 LEMPÄÄLÄN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2016 Turvallisuussuunnitelma käsitelty Kunnanhallitus 10.02.2014 Kunnanvaltuusto 19.02.2014 Sisällys... 1 1 JOHDANTO... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN YLEISET

Lisätiedot

Nurmijärven turvallisuussuunnitelma 2009-2012

Nurmijärven turvallisuussuunnitelma 2009-2012 www.nurmijarvi.fi www.nurmijarvi.fi Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Kuntalaisten arkiturvallisuus Nurmijärven turvallisuussuunnitelma 2009-2012 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lohjan kaupungin turvallisuussuunnitelma

Lohjan kaupungin turvallisuussuunnitelma Lohjan kaupungin turvallisuussuunnitelma Kaupunginhallitus 15.11.2010 Kaupunginvaltuusto 8.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Osa I: Osa II: Osa III: Suunnitelman lähtökohdat ja toteuttaminen Asukasnäkökulman loppuraportti:

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Pirkkalan kunta Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki

Pirkanmaan ELY-keskus Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Pirkkalan kunta Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki Pirkanmaan ELY-keskus Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Pirkkalan kunta Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki 2010 ESIPUHE Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus),

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma 2014

Turvallisuussuunnitelma 2014 Turvallisuussuunnitelma 2014 Teuvan kunta Khall 1.4.2014 86 Kv 12.5.2014 21 Turvallisuus- ja hyvinvointityöryhmä 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Teuvan kunta... 4 3 Väestörakenne ja kunnan nykytila... 4 4

Lisätiedot

KITTILÄN, MUONION JA ENONTEKIÖN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

KITTILÄN, MUONION JA ENONTEKIÖN TURVALLISUUSSUUNNITELMA KITTILÄN, MUONION JA ENONTEKIÖN TURVALLISUUSSUUNNITELMA Turvallisuus on kaikkien yhteinen juttu. SISÄLLYS JOHDANTO 1 Turvallisuussuunnittelu prosessina 2 Turvallisuussuunnittelun käynnistäminen ja työryhmien

Lisätiedot

Askola Lapinjärvi - Loviisa - Myrskylä Porvoo Pukkila - Sipoo

Askola Lapinjärvi - Loviisa - Myrskylä Porvoo Pukkila - Sipoo ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSOHJELMA 2015 2017 Askola Lapinjärvi - Loviisa - Myrskylä Porvoo Pukkila - Sipoo Sisältö 1 Johdanto... 4 Itäisen Uudenmaan turvallisuusohjelma... 4 Turvallisuussuunnittelu

Lisätiedot

Oriveden kaupungin ja Juupajoen kunnan TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2015

Oriveden kaupungin ja Juupajoen kunnan TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2015 Oriveden kaupungin ja Juupajoen kunnan TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2015 Hyväksytty Oriveden kaupunginvaltuustossa 29.11.2010 Tarkistettu Oriveden kaupunginvaltuustossa Sisällysluettelo 1 JOHDANTO JA TURVALLISUUSSUUNNITTELUN

Lisätiedot

Varpaisjärven liikenneturvallisuussuunnitelma

Varpaisjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Varpaisjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Varpaisjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2009 Kannen kuva: Koulutie (kuva: Jutta-Leea Kärki) Raportin valokuvat: Jutta-Leea Kärki

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin turvallisuussuunnitelma 2014 2017

Järvenpään kaupungin turvallisuussuunnitelma 2014 2017 Järvenpään kaupungin turvallisuussuunnitelma 2014 2017 1 Sisällys Kaupunginjohtajan alkusanat 1. Johdanto... 4 2. Turvallisuus Järvenpäässä... 6 2.1 Järvenpääläisten näkemys arjen turvallisuuden nykytilasta...

Lisätiedot

Sallan kunnan turvallisuussuunnitelma 2012 2015

Sallan kunnan turvallisuussuunnitelma 2012 2015 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.11.2012 48 Sallan kunnan turvallisuussuunnitelma 2012 2015 Sallan kunnan turvallisuussuunnitelma 2012 2015 Kirjoittaja: Joonas Hänninen Kuvat: Office Clip Art Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelma 2014 2017

Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelma 2014 2017 Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelma 2014 2017 Kaupunginvaltuusto 14.4.2014 29 SISÄLLYSLUIETTELO 1 Johdanto... 1 2 Turvallisuussuunnittelun työryhmät... 1 2.1 Turvallisuussuunnittelun johtoryhmä...

Lisätiedot

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro)

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron liikenneturvallisuussuunnitelma 3 Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Vaalan ja Utajärven yhteinen turvallisuussuunnitelma

Vaalan ja Utajärven yhteinen turvallisuussuunnitelma 17.5.2011 ARJEN TURVAA YHDESSÄ! Vaalan ja Utajärven yhteinen turvallisuussuunnitelma Tytti Määttä, Hannele Karhu ja Pasi Rissanen 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAUSTA, TARKOITUS JA TOTEUTTAJAT 2 TURVALLISUUDEN

Lisätiedot

Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma 2008-2011

Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma 2008-2011 Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma 2008-2011 - 2 - Kuopion kaupunki Erillisselvitykset ER 2008:2 ISSN 1785-0301 Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma 2008-2011 - 3 - Sisältö TIIVISTELMÄ...-

Lisätiedot

Arjen ja asumisen turvallisuuden parantaminen

Arjen ja asumisen turvallisuuden parantaminen Arjen ja asumisen turvallisuuden parantaminen Sisäisen turvallisuuden ohjelman alatyöryhmäraportti/2012 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Toimintaympäristön analyysi ja keskeiset haasteet... 3 2.1 Arjen turvallisuus...

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma TIEH 1000146-07 2007 Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma Juupajoen kunta Kurun kunta Mäntän kaupunki Oriveden kaupunki Ruoveden kunta Vilppulan

Lisätiedot

Hirvensalmen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan Puumalan, ja Ristiinan liikenneturvallisuussuunnitelma

Hirvensalmen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan Puumalan, ja Ristiinan liikenneturvallisuussuunnitelma Hirvensalmen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan Puumalan, ja Ristiinan liikenneturvallisuussuunnitelma Hirvensalmen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan, Puumalan ja Ristiinan liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma

Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma Suonenjoen kaupunki Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma TIEHALLINTO Savo-Karjalan tiepiiri Kuopio 2006 Kansikuva: Ns. Laineen kulman risteys Herralantieltä

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 Tiehallinto Akaan kaupunki Kylmäkosken kunta Urjalan kunta Valkeakosken kaupunki Kansikuva:

Lisätiedot

Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009

Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Tiehallinto Oulu 2009 Raportin valokuvat: Mikko Lautala, Linea Konsultit Oy TIEH 1000252-09

Lisätiedot

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma RAPORTTEJA 56 2014 Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma CHRISTEL KAUTIALA EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA 2 2 Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 72 2013 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Rautalampi Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Rautalampi RAPORTTEJA 72 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

IMATRAN SEUTUKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2015-2016

IMATRAN SEUTUKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2015-2016 IMATRAN SEUTUKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2015-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2 1.1 Sisäinen turvallisuus 2 1.2 Valtakunnallinen sisäisen turvallisuuden ohjelma 2012 2 1.3 Imatran seutukunnan turvallisuusryhmä

Lisätiedot

Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä

Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Juha Heltimo Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Uudenmaan tiepiiri Juha Heltimo Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Uudenmaan tiepiiri Tiehallinto Helsinki 2009 Kansikuva: kyselyyn vastanneiden

Lisätiedot

Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014

Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014 Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014 Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 CHRISTEL KAUTIALA MIKA RÄSÄNEN EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA EILA KÖNGÄS 3 RAPORTTEJA

Lisätiedot

Joensuun seudun kävelyn ja pyöräilyn strategia

Joensuun seudun kävelyn ja pyöräilyn strategia Joensuun seudun kävelyn ja pyöräilyn strategia 29.6.2012 JOENSUUN SEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN STRATEGIA Sisältö Työn tausta ja suunnitteluprosessi Työn tavoitteet Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toimintaympäristö

Lisätiedot