TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA

2 2 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SUKELLUSSEURA VESIKOT RY:N YHTEYSTIEDOT SUKELLUSSEURA VESIKOT RY:N TOIMINNAN VAARATEKIJÄT, NIIDEN VAIKUTUKSET JA TOIMENPITEET ONNETTOMUUKSISSA KOULUTUSTOIMINTA Toiminnan kuvaus SUKELLUSTAPAHTUMA Toiminnan kuvaus Sukellustapahtumien riskitekijät Riskitekijöiden ennaltaehkäiseminen KILPAILUTOIMINTA JUNIORITOIMINTA SEURAN AVOVESIKOULUTUKSEN TOIMINNOT VENNUKANNIEMI Vennukanniemen riskitekijät Riskitekijöiden ennaltaehkäiseminen Vahingon sattuessa toimi seuraavasti VAPEPA Kuvaus Vapepa toiminnasta Vapepa tehtävä Sukeltaja Vapepa tehtävässä Vapepa tehtävien erityispiirteet Vapepa tehtävään osallistujat ovat vaitiolovelvollisia tapahtumasta Korvaukset Tehtävän jälkipuinti ESITTELYSUKELLUKSET Toiminnan kuvaus Esittelysukelluksen riskitekijät Riskitekijöiden ennaltaehkäiseminen Yleisötapahtumat ja matkat TALKOOTOIMINTA Talkootoiminnan yleiskuvaus KALUSTO Toiminnan kuvaus Laitteet ja välineet Perusvälineet Laitepaketit Kompressorit Muut harrastustoimintaan liittyvät välineet Kaluston riskitekijät Riskitekijöiden ennaltaehkäiseminen UIMAHALLI UPPOPALLO JA VAPAASUKELLUS Turvallisuusohjeet Samba Black Out TIEDOTTAMINEN ONNETTOMUUKSISSA LIITTEET... 22

3 3 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA Turvallisuussuunnitelman tarkoituksena on ennaltaehkäistä onnettomuuksien syntymistä sukellustapahtumissa sekä Sukellusseura Vesikot ry:n muussa toiminnassa. Turvallisuussuunnitelma kuuluu osana Sukellusseura Vesikot ry:n tavoitteeseen turvallisemmasta harrastustoiminnasta. Tämän turvallisuussuunnitelman ovat laatineet Sukellusseura Vesikot ry:n vastuuhenkilöt sekä muut mahdolliset asiantuntijat, jotka ovat selvittäneet oman vastuualueensa riskitekijät sekä ennaltaehkäisemiskeinot. Turvallisuussuunnitelman hyväksyy Sukellusseura Vesikot ry:n johtokunta ja suunnitelma tarkastetaan ja päivitetään vuosittain uudessa johtokunnassa. Turvallisuussuunnitelman päivitykset ja tarkastukset merkitään turvallisuussuunnitelmaan. Hyväksytty turvallisuussuunnitelma saatetaan jokaisen Sukellusseura Vesikot ry:n jäsenen tietoon lisäämällä turvallisuussuunnitelma seuran internet-sivuille. Internet-sivuille lisäämisestä tiedotetaan jäsenille seuratiedotteessa.

4 Tarkastettu Suorittaja Tehdyt päivitykset 4

5 5 2 SUKELLUSSEURA VESIKOT ry Kaakkois-Suomen vanhin sukellusseura on perustettu Valtakunnallisella tasolla Sukellusseura Vesikot ry: jäsenmäärä on n.200. Päälajeina seurassa ovat laitesukellus, nuorisotoiminta, uppopallo ja vapaasukellus. Seuran perusarvoihin on kuulunut alusta saakka luonnonsuojelu ja ihmisläheisyys. Seura järjestää vuosittain lukuisia tapahtumia sukellusharrastuksen kehittämiseksi ja sosiaalisen toiminnan ylläpitämiseksi. Näistä esimerkkinä voidaan mainita kouluttaja- ja toimihenkilöpalaverit, kesä- ja muut leirit ja pikkujoulut sekä luonnollisesti jatkuva sekä kehittyvä laitesukelluskoulutus. Seuramme vaalii yhteistyötä muiden sukeltajien sydäntä lähellä olevien yhteisöjen kanssa. Lähialueen muut sukellusseurat, oppilaitokset, eri yhteisöt ja viranomaiset ovat tärkeitä yhteistyökumppaneitamme. Seuran laitesukellustoimintaa voi hyvällä syyllä sanoa vilkkaaksi, sillä aktiivisimmat jäsenemme sukeltavat vuosittain lähes 100 kertaa. Seuran kaikista noin 200 jäsenestä voimassa oleva laitesukelluskortti on lähes 100:lla. Monet ovat lisäksi syventäneet taitojaan nitrox-, syväsukellus- ja/tai Vapepa-koulutuksessa ja toiminnassa sekä kouluttajakoulutuksessa. Seuran laitesukellustoiminnan tavoitteena on tarjota jäsenistölle turvallisesti järjestettyjä, mukavia ja virikkeellisiä sukellustapahtumia. Ensisijaisesti pyrimme huolehtimaan siitä että uusille CMAS P1- ja NAUI Scuba Diver tason sukeltajille on tarjolla kylliksi ohjattuja sukellusmahdollisuuksia, mutta sukelluskalenterissa on myös kokeneemmille suunnattuja sukellustapahtumia, sekä Suomessa että ulkomailla. Kesäkuun alusta syyskuun loppuun järjestämme joka torstai viikkosukelluksia lähiseudun vesistön eri kohteisiin.

6 6 Lähikohteiden lisäksi teemme matkoja muualle kotimaahan sekä myös ulkomaille. Vuoteen 2015 mennessä Vesikot ovat sukeltaneet lähes kaikilla maailman merillä ja vaihtelevissa olosuhteissa tropiikin lämmöstä arktiseen kylmyyteen. Seuran virallisen vuosittaisen toimintasuunnitelman sekä toimintakertomuksen saa pyydettäessä sihteeriltä.

7 7 2.1 SUKELLUSSEURA VESIKOT RY:N YHTEYSTIEDOT Seuran johtokunta 2016 Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Sihteeri Puheenjohtaja Veli-Matti Pynnönen Jukka Gardemeister Oona Tuuri Kimmo Yli-Kojola Jukka Jauho Heidi Nevander Tommi Järvinen Timo Vatto Timo Pöntinen Juha Pynnönen Birgitta Kemppi Pasi Tolvanen Heidi Nevander Jouko Kaipinen (varapuheenjohtaja) Vastuuhenkilöt 2016 Rahastonhoitaja Koulutusvastaava Kalustovastaava Nuorisovastaava Uppopallo Vapaasukellus Jäsenrekisteri Pelastuspalvelu Matkat, tapahtumat Turvallisuusvastaava Kati Leppäkoski-Pynnönen Tommi Järvinen Jukka Gardemeister Oona Tuuri Pasi Tolvanen Timo Pöntinen Outi Wallen Juha Pynnönen Heidi Nevander Jukka Jauho Yhteystiedot Vesikoiden nettisivuilla

8 8 3 SUKELLUSSEURA VESIKOT RY:N TOIMINNAN VAARATEKIJÄT, NIIDEN VAIKUTUKSET JA TOIMENPITEET ONNETTOMUUKSISSA 3.1 KOULUTUSTOIMINTA Toiminnan kuvaus Kurssitarjonta alkaa peruskurssista edeten jatko- ja erikoiskursseihin. Sukelluskoulutus on nousujohteista. Kursseilla saadaan teoriaopetusta, jonka jälkeen siirrytään altaaseen tekemään teoriassa opittuja harjoituksia. Teoria- ja allasopetuksen jälkeen suoritetaan vielä avovesisukellukset, sukellusten määrä riippuu kurssitasosta Turvallisuus Jokaisella kurssilla on vastuukouluttaja, joka vastaa siitä että koulutus on turvallista. Vastuukouluttajan ei kuitenkaan tarvitse olla mukana jokaisessa harjoituksessa, vaan hän voi nimetä toisen henkilön vastaamaan harjoituksista jonka on oltava vähintään M2 tason kouluttaja. Kursseilla noudatetaan sukeltajaliiton koulutus- ja turvaohjeita. Liitteenä Vakuutukset Seuralla on kouluttajille vastuuvakuutukset, kurssilaisille suositellaan hankittavaksi oma sukellusonnettomuuden kattava vakuutus. 3.2 SUKELLUSTAPAHTUMA Toiminnan kuvaus Sukellustapahtuma on normaalisti esim. seuran viikkosukellus tai vaikkapa avantosukellus. Sukellusretki taas suuntautuu joko johonkin kotimaan kohteeseen tai ulkomaille, joskus kauaksikin. Osallistujat ovat pääsääntöisesti seuran jäseniä, joskus on mukana myös seuran ulkopuolisia sukeltajia. Sukellustapahtumaan tai -retkelle osallistuvilla on normaalisti vähintään jonkin verran sukelluskokemusta ja voimassaoleva sukeltajaluokitus.

9 9 Sukellustapahtuma alkaa normaalisti seuran täyttöpaikalta, jossa täytetään pullot ja josta otetaan mukaan sukellusvanhimman varusteet, ensiapulaukku ja hapenantolaite. Tämän jälkeen siirrytään sukelluspaikalle, jossa annetaan osallistujille kohdetiedot, jonka jälkeen sukelletaan. Sukeltamisen jälkeen palataan joko takaisin täyttöpaikalle tai omia teitä kotiin tai muualle. Retket alkavat joko täyttöpaikalta tai kokoontumisella sovittuun paikkaan. Siirtyminen kohteeseen tapahtuu esim. tilausbussilla, lentokoneella tai omilla autoilla. Ulkomaanmatkoilla voi olla kyseessä kaikkien kolmen yhdistelmä. Sukellus myös retkillä alkaa aina sukellusvanhimman kohdetiedonannolla, jonka jälkeen on itse sukellus Sukellustapahtumien riskitekijät Sukellustapahtumien riskitekijöitä ovat: laiteriskit tieliikenneriskit vesiliikenneriskit sukellusonnettomuudet putoamiset, kaatumiset jne Riskitekijöiden ennaltaehkäiseminen Kun kokoonnutaan täyttöpaikalle valmistautumaan sukellustapahtumaan, on paikalla oltava kompressorien käytön hallitseva henkilö tai henkilöitä, normaalisti vähintään tapahtuman vetäjä on riittävän aikaisin paikalla. Liikenteen riskeihin seura ei voi omilla toimillaan juuri vaikuttaa. Jos sukelluspaikalle mennään omilla autoilla, on vetäjän huolehdittava, että jokainen autokunta osaa paikalle. Vetäjä toimii liikenteessä sääntöjen mukaisesti. Jos siirtyminen sukelluspaikalle edellyttää venematkaa, on pidettävä huolta siitä, että toiminta on turvamääräysten mukaista.

10 10 Itse sukeltaminen tapahtuu Sukeltajaliiton turvaohjeiden mukaisesti. Tapahtumassa on aina nimetty sukellusvanhin. 3.3 KILPAILUTOIMINTA Seuran toimiessa kilpailunjärjestäjänä, noudatetaan kilpailuissa Sukeltajaliiton kyseisen lajiryhmän turvaohjetta. Kilpailun järjestelyissä noudatetaan seuran turvaohjetta soveltuvilta osin. 3.4 JUNIORITOIMINTA Seuran junioritoiminta tapahtuu pääosin uimahallissa retkiä ja toisiin lajeihin tutustumisia lukuun ottamatta. Ohjatuissa tapahtumissa niin hallissa kuin hallin ulkopuolellakin paikalla on aina vähintään yksi aikuinen valvojana. Junioritoiminnassamme noudatamme Sukeltajaliiton laatimia lasten ja nuorten sukellustoiminnan eettisiä sääntöjä, ja vaikka emme kilpailekaan, sovellamme myös sopivilta osin Sukeltajaliiton lasten ja nuorten kilpailutoiminnan suosituksia harjoitteisiimme. Kaikki ohjaajamme ovat myös saaneet vähintään sekä Sukeltajaliiton- että Valo ry:n hyväksymän ohjaajien peruskoulutuksen. Hallitoiminnassa noudatamme tietenkin myös hallin omia järjestyssääntöjä sekä turvaohjeita. 3.5 SEURAN AVOVESIKOULUTUKSEN TOIMINNOT - VENNUKANNIEMI Toiminnan kuvaus Verlan Vennukanniemessä seuralla on käytössään maanomistajan luvalla maa- ja ranta-alue. Aluetta ja sinne vievää tietä ylläpidetään ja huolletaan talkootyönä. Alueella järjestetään seuran koulutus- ja virkistystapahtumia Vennukanniemen riskitekijät Suurimpia riskitekijöitä Vennukanniemessä ovat: uimiseen ja veneilyyn liittyvät vahingot laitesukeltamiseen liittyvät vahingot (käsitellään omassa osiossaan)

11 11 vesialueelle ominainen voimakkuudeltaan vaihteleva virtaus Riskitekijöiden ennaltaehkäiseminen Riskejä ennaltaehkäistään: pitämällä työvälineet ja turvavarusteet kunnossa käyttämällä työvälineitä ja turvavarusteita oikein käyttämällä pelastusliivejä soutu- ja moottoriveneen käytön yhteydessä valvomalla lasten uintia ja rantaleikkejä pitämällä vesipelastus- ja ensiapukalusto kunnossa ja helposti saatavilla pitämällä jäsenistön ensiaputaidot ajan tasalla Vahingon sattuessa toimi seuraavasti Henkilövahinkoja aiheuttavan onnettomuuden sattuessa: - Liitteen mukaiset ensitoimenpiteet + ajo-ohjeet Vennukanniemeen + koordinaatit Tulipalon sattuessa: - Liitteen mukaiset toimintaohjeet + ajo-ohjeet Vennukanniemeen + koordinaatit 3.6 VAPEPA Kuvaus Vapepa toiminnasta Vapepa = Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (VAPEPA) on viranomaistoimintaa tukeva organisaatio, jonka tarkoituksena on tarjota viranomaisille apua tilanteissa, joissa viranomaisten omat resurssit eivät ole riittävät tai viranomaiset tarvitsevat jonkin erityisosaamisalueen tietoja ja taitoja. Sukellusseura Vesikot ry:llä on pitkä historia yhteistyöstä viranomaisten auttamisessa erinäisissä sukellustehtävissä. Valitettavan usein yhteistyö tarkoittaa hukkuneiden etsintää.

12 12 Toiminta perustuu täysin vapaaehtoisuuteen, jossa tehtävään osallistuvalta sukeltajalta edellytetään Vapepa-sukeltajakurssin suorittamista, hyvää henkistä tasapainoa, laajaa sukelluskokemusta ja erinomaista stressinsietokykyä. Tehtävät suoritetaan usein erittäin vaikeissa olosuhteissa joissa koulutuksella, kokemuksella ja varusteilla on erittäin suuri merkitys Vapepa-tehtävä Vapepa tehtävässä noudatetaan aina kaikkia sukellustapahtumaan kuuluvia sääntöjä. (Kts. 3.2 Sukellustapahtumat.) Sukeltaja Vapepa-tehtävässä - Sukeltaja suorittaa tehtävää omien tietojen ja taitojen sekä fyysisten kykyjen rajoissa - Sukelluksissa noudatetaan turvaohjeita (Sukeltajaliitto) - Sukeltajalla selvät ohjeet tehtävästä - Sukeltaja on itse vastuussa turvallisuudestaan, tehtävästä voi kieltäytyä Vapepa tehtävien erityispiirteet Vastuu tehtävästä sekä tehtävästä tiedottaminen kuuluu tehtäväpyynnön antaneelle viranomaiselle (poliisi tai pelastusviranomainen) Vapepa tehtävään osallistujat ovat vaitiolovelvollisia tapahtumasta. Vaitiolovelvollisuudesta määrätään poliisilain 43 :ssä mm. seuraavaa: Poliisin henkilöstöön kuuluvan ja sillä joka hänelle myönnettyjen poliisivaltuutuksien nojalla tai muutoin suorittaa poliisitehtävää, ei saa tehtäviensä hoitoon kuulumattomalla tavalla käyttää hyödykseen eikä luvatta muille ilmaista sellaisia henkilön yksityisyyteen kuuluvia seikkoja, jotka hän on saanut tässä tehtävässään tietoonsa ja joiden ilmitulo voi aiheuttaa henkilölle vahinkoa tai haittaa Korvaukset Vapepa tehtävään osallistuneet henkilöt toimivat vapaaehtoisesti ja vastikkeetta.

13 13 Tehtävään osallistuneelle henkilölle korvataan vain välittömät kustannukset Poliisilain 47 1 mom. mukaan. Tällaisia korvauksia ovat aineelliset vahingot, jotka ovat syntyneet tehtävän suorittamisen aikana. Välittömiksi kustannuksiksi katsotaan myös oman auton käytöstä kotoa tehtäväpaikalle ja takaisin. Samoin korvataan etsintään käytetyn ajoneuvon kulut Tehtävän jälkipuinti Sukellusryhmänjohtajan tulee järjestää tehtävän jälkeen mahdollisuus keskustella tehtävästä ja sen onnistumisesta tehtävään osallistuneitten sukeltajien kesken. Tässä keskustelussa johtaja arvioi tarpeen laajempimittaisesta jälkipuintitilaisuudesta. Jokaisella sukeltajalla tulee olla mahdollisuus niin halutessaan keskustella kahden sukellusryhmänjohtajan ja/tai kyseisiin tilanteisiin koulutetun ammattilaisen kanssa. 3.7 ESITTELYSUKELLUKSET Toiminnan kuvaus Esittelysukelluksella annetaan laitesukelluskouluttajan opastuksella kokeilumahdollisuus sukeltamiseen allas- tai hyvissä avovesiolosuhteissa. Esittelysukellustilaisuuteen osallistuvilla henkilöillä ei ole välttämättä aikaisempaa kokemusta laitesukelluksesta Esittelysukelluksen riskitekijät Esittelysukelluksen riskeinä ovat matalanveden aiheuttavat vaaratekijät, painevammat hallitsemattoman pintaan nousun seurauksena sekä uuden kokemuksen tuoma jännityksen aiheuttama mahdollinen pelko- ja paniikkitila, joka voi johtaa hallitsemattomiin tapahtumiin veden alla Riskitekijöiden ennaltaehkäiseminen Esittelysukelluksella on aina vastuuhenkilö (CMAS M2, NAUI SI tai vastaava).

14 14 Esittelysukellus aloitetaan opastuksella, jossa esitellään koko tapahtuma ja mukana olevat kouluttajat. Samalla selvitetään esittelysukellukseen osallistuville, mitä veden alla on huomioitava. Näitä asioita ovat jatkuva hengittäminen sukelluslaitteesta, korvien ja maskin tasapainottaminen, annostimen irtoaminen suusta. Opastuksessa sovitaan myös käytettävät käsimerkit (OK, ylös, alas, suunnat, tasapainotusongelma, näytä pullopaine). Käytettävät sukellusvarusteet esitellään kokonaisuudessaan sekä sukelluslaitteen yleinen toimintaperiaate. Sukellusvarusteiden esittelyssä myös sovitetaan kyseessä olevat varusteen esittelysukellukseen osallistuville. Esittelysukellus aloitetaan matalassa syvyydessä totuttautumisella veden alla hengittämiseen, josta edetään hiljalleen sukellustapahtumaan. Kouluttaja seuraa koko ajan kokeilijan lähituntumassa ja auttaa kokeilijaa saamaan nautinnollisen uuden elämyksen. Noudatetaan Sukeltajaliiton antamia koulutusohjeita. 3.8 Yleisötapahtumat ja matkat Yleisötapahtumat Vesikot ry. järjestää myös yleisötapahtumia. Ensisijaisesti yleisötapahtumissa noudatetaan yleisiä järjestyssääntöjä ja tapahtumapaikan esimerkiksi uimahallin järjestyssääntöjä ja turvaohjeita. Riskitekijöitä pyritään lisäksi minimoimaan huolellisella valmistautumisella ja suunnittelulla Matkat Seuran jäsenille järjestetään seuran puolesta tutustumis- ja messumatkoja. Järjestetyillä matkoilla riskitekijöitä on pyritty minimoimaan käyttämällä liikkumiseen ammattitaitoisia liikennöitsijöitä ja kuljettajia. Seuran nimissä järjestetyillä matkoilla on nimetty vastuuhenkilö matkanjohtajana.

15 TALKOOTOIMINTA Talkootoiminnan yleiskuvaus Vesikot ry. mahdollistaa toimintaansa erilaisin talkootoimin. Talkootoiminnat voivat kohdistua seuran kalustoon, - toimitiloihin, - toimipaikkoihin, yleisötapahtumien valmisteluihin tai sukeltamalla suoritettaviin rantojen tarkastuksiin ja raivauksiin. Talkooväkenä toimivat seuran jäsenet Talkootoiminnan turvallisuus Turvallisen talkootoiminnan edellytyksiä ovat asialliset työvälineet, hyvä ennakkosuunnittelu, henkilökohtaisten suojavälineiden käyttö ja talkoovastaavan nimeäminen. Sukeltamalla tehtävien talkoiden turvallisuusohjeet löytyvät tämän suunnitelman kohdasta 3.2. Sukellustapahtuma. Talkootapahtumissa noudatetaan kaikkia tämän suunnitelman yleisiä turvallisuusmääräyksiä, kuten hälytysohjeita, kalustoon liittyviä ohjeita jne Talkoovastaava Talkoovastaavan rooli on ratkaiseva turvallisuuden kannalta. Talkoovastaava tekee suunnitelman talkootapahtuman kulusta ja toimista. Suunnitelmassa on ilmettävä mahdolliset riskit ja niiltä suojautuminen. Talkootapahtuman aloituspalaverissa vastaava käy läpi talkoosuunnitelman ja informoi mahdollisista riskeistä ja niiltä suojautumisesta talkooväkeä. Talkootapahtumassa talkoovastaava toimii talkooväen "esimiehenä". Talkoovastaavana toimii henkilö, jolla on kokemusta vastaavasta tapahtumasta aikaisemmilta kerroilta. Vedenalaisissa talkoissa talkoovastaavana toimii siihen vaadittavan pätevyyden omaava sukeltaja. Silloin kun talkootapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa, on talkoovastaavan selvittävä erityisen tarkasti tapahtumaan liittyvät turvallisuusriskit Talkootoiminnan turvallisuuden kehitys Talkootoiminnan turvallisuuden kehittämiseksi on syytä jatkossa laatia toistuvista talkootapahtumista ohjekortti, jossa ilmenee tarvittavan kaluston, materiaalien ja henkilömäärän tarve. Työnkulusta on myös syytä tehdä lyhyt kuvaus ja mikä tärkeintä, on syytä kuvata turvallisuusriskit ja niiltä suojautuminen.

16 KALUSTO Toiminnan kuvaus Sukellusseura Vesikot ry:n hallussa on erilaisia sukellustoimintaan liittyviä laitteita ja välineitä. Laitteet ja välineet on tarkoitettu käytettäväksi sukellustoiminnan harrastamiseen ja ne ovat jäsenistön käytössä pääsääntöisesti ilman korvausta Laitteet ja välineet Perusvälineet Maski, räpylät ja snorkkeli ovat tarkoitettu käytettäväksi koulutus- ja esittelysukellustoiminnassa. Perusvälineiden käyttökunnosta huolehtii kalustonhoitaja. Lisäksi käyttökunto todetaan jokaisen käyttäjän toimesta ennen niiden käyttöä. Tarvittaessa rikkoontuneet merkitään käytön estämiseksi Laitepaketit Laitepaketti sisältävät seuraavat välinekokonaisuudet: takkimallisen tasapainotusliivin(kantolaitteen) hengityslaitteen joka sisältää: o regulaattorit 2 kpl (joista toinen on ns. vara-annostin) o pullonpainemittarin letkuineen o syvyysmittarin o liivin letkun o kompassin paineilmapullon (12L 200bar) teräs tai alumiini Laitepakettien käyttökunnosta huolehtii kalustonhoitaja. Lisäksi käyttökunto todetaan jokaisen käyttäjän toimesta ennen niiden käyttöä. Tarvittaessa rikkoontuneet merkitään käytön estämiseksi. Laitepaketit huolletaan kerran vuodessa pääsääntöisesti ennen sukelluskauden alkua keväällä. Huoltotoimenpiteistä saadaan huoltoliikkeestä tarkastuspöytäkirja.

17 Kompressorit Sukellusseura Vesikot ry omistaa kaksi kiinteästi asennettua voimavirralla toimivaa paineilmakompressoria sekä bensiinikäyttöisen siirrettävän retkikompressorin. Kompressorit ovat tarkoitettu paineilmapullojen täyttöä varten. Kiinteästi asennetut kompressorit sijaitsevat seuran täyttöpaikalla UPM-Kymmenen tiloissa ja retkikompressorin pääasiallinen säilytyspaikka on myös täyttöpaikka. Kompressoreiden huollosta ja korjauksesta vastaa kalustonhoitaja. Kompressoreiden huollot tehdään valtuutetulla huoltajalla ja huoltomerkinnät tehdään käyttöpäiväkirjaan. Ilman laadusta tehdään ohjeiden mukaiset analyysit määrävuosittain ja niistä saadaan tarkastuspöytäkirja. Täyttöpaikka on katsastettu määräysten mukaisesti ennen käyttöönottoa. Määräaikaiskatsastus suoritetaan Tukesin määräysten mukaan Muut harrastustoimintaan liittyvät välineet SUKELLUSSEURA VESIKOT RY OMISTAA LISÄKSI MUITA SUKELLUSTOIMINTAAN LIITTYVIÄ VÄLINEITÄ KUTEN: hapenantolaite ensiapuvälineitä työkaluja (laitteiden huoltotöihin) 1 kpl Avon-merkkisiä rip-veneitä moottoreineen ja muine varusteineen 1 kpl Zodiac-merkkisiä kumiveneitä moottoreineen ja muine varusteineen ym. välineitä kalustoluettelon mukaisesti Myös näiden välineiden kunnosta vastaa kalustonhoitaja.

18 Kaluston riskitekijät Sukellustoimintaan liittyvät laitteet ja välineet ovat mekaanisia välineitä jotka kuluvat käytössä. Tämä kuluminen saattaa saada aikaan sen, että ne menevät epäkuntoon esim. sukelluksen aikana veden alla. Tämä sukelluksen aikana tapahtuva laitteiden epänormaali toiminta saattaa saada aikaan sen, että sukeltaja menettää laitteiden hallinnan. Laitehallinnan menetettyään sukeltaja joutuu keskeyttämään sukelluksensa ja tulemaan pintaan normaalia nopeammin. Tämä liian nopea nousu saattaa aiheuttaa sukeltajan loukkaantumisen. Myös pinnalla (maalla) paineilmapullossa tai kompressorissa oleva korkeapaineinen ilman saattaa purkautuessaan hallitsemattomasti (letkurikko/vast.) saada aikaan vaaratilanteita välineiden käyttäjille Riskitekijöiden ennaltaehkäiseminen Laitteiden ja välineiden huolto ja kunnossapito on turvallisen sukellusharrastuksen kannalta tärkeää. Huollot tulee tehdä säännöllisesti ohjeiden mukaan ja valtuutetulla huoltoliikkeellä. Kaikista huoltotapahtumista on tehtävä asianmukaiset merkinnät. Näin varmistetaan laitteiden ja välineiden käyttökunto ja toimivuus. Johtokunta nimeää seuran kalustolle kalustonhoitajan, joka vastaa kaluston huollosta ja käyttökuntoisuudesta. Johtokunta valvoo kaluston käyttöä ja huoltoa. Lisäksi jokainen sukeltaja on velvollinen tarkastamaan käyttöönsä ottamiensa laitteiden ja välineiden kunnon ennen sukellus- tai muuta käyttötapahtumaa. Mikäli käyttäjä huomaa laiteen tai välineen olevan epäkunnossa on siitä välittömästi ilmoitettava kalustonhoitajalle ja vikaantunut laite/väline on merkittävä niin, että muut käyttäjät eivät ota sitä käyttöönsä. Tähän laitteiden/välineiden vikojen tunnistamiseen annetaan koulutusta sukelluskursseihin liittyen. Jokainen käyttäjä on vastuussa käyttöön ottamiensa laitteiden/välineiden käyttökunnon toteamisesta. Hyvällä koulutuksella luodaan pohja selviytymiselle ongelmatilanteista. Toimintaa esim. laiterikon sattuessa on säännöllisesti harjoiteltava. Lisäksi kirjallinen ohjeistus ja tarvittava koulutus laitteiden ja välineiden kuten esim. kompressoreiden käytöstä on liitetty sukelluskoulutukseen ja sukeltajan perusosaamiseen ennen kompressorin käyttöluvan antamista.

19 UIMAHALLI Uimahallin turvallisuusriskeihin kuuluvat vedessä ja pinnan alla olemisen lisäksi märillä ja kovilla alustoilla mahdolliset liukastumiset ja niistä aiheutuvat fyysiset vammat. Riskit kasvavat erityisesti laitepakettien kanssa liikuttaessa. Uimahallissa noudatetaan uimahallin turvaohjeita, koulutus- ja nuorisotoiminnassa Sukeltajaliiton turvaohjeita sekä aina erityistä varovaisuutta liikuttaessa allashuoneessa tai muissa tiloissa. Molemmat ohjeet ovat liitteenä UPPOPALLO JA VAPAASUKELLUS Turvallisuusohjeet Noudatetaan voimassa olevia uppopallon ja vapaasukelluksen turvallisuusohjeita Samba eli motorisen kontrollin menetys jolloin sukeltajan on vaikea hallita lihaskoordinointiaan, vaikeuksia tuottaa puhetta, vaikeuksia tarkentaa katsetta ja hän vaikuttaa sekavalta. Sukeltajan kärsiessä Sambasta, hän saattaa vielä omin voimin nousta vedestä, saattaa vastata merkkeihin ja pystyy myös mahdollisesti näyttämään OK-merkkiä noustessaan vedestä Black Out Jos sukeltaja pysyy vedessä niin kauan, että seuraa Black Out (tajunnan menetys), eli hän ei enää reagoi merkkeihin, eikä hän pysty omin voimin nousemaan vedestä. Jos sukeltajaa ei tässä vaiheessa auteta, hän menehtyy. On ymmärrettävä, että BO voi sattua myös sen jälkeen kun sukeltaja on noussut vedestä. Siksi häntä on tarkkailtava väh. 30 sek. sukelluksen jälkeen. Jos sukeltaja Sambaa, hän on jo todella lähellä Black Out:ia ja silloin häntä on tarkkailtava erittäin tarkkaan ja avustettava tarpeen vaatiessa. Black Out:sta kärsivä sukeltaja on välittömästi nostettava vedestä ja hänen hengitystiensä on pidettävä auki. Häntä tuetaan ja maski otetaan pois kasvoilta. Hupun voi myös riisua ja päätä taivutetaan varovasti taakse-

20 20 päin hengitysteiden aukipitämiseksi. Toimenpiteet suoritetaan rauhallisesti, mutta ripeästi. Aggressiivinen käyttäytyminen kuten kasvoihin läpsiminen tai huutaminen ei auta vaan ne saattavat vain vaikeuttaa heräämistä. Tällaisessa tilanteessa keho reagoi kuin se vielä olisi vihamielisessä ympäristössä, ja tämä siirtää heräämistä tuonnemmas. Black Out:sta heräävä reagoi yleensä ensimmäiseksi ääneen, siksi hänelle kannattaakin puhua rauhoittavasti. Hän saattaa myös olla aggressiivinen ja puolustuskannalla; siksi rauhallisella käyttäytymisellä onkin paras vaikutus. Joskus voi tuntua siltä, että BO:sta kärsivä sukeltaja pistää hanttiin, koska hänellä saattaa olla kouristuksia. Hänestä ei kuitenkaan saa päästää otetta, vaan häntä on tuettava. Kevyt puhaltaminen sukeltajan kasvoihin voi nopeuttaa heräämistä. Jos keho näyttää hengittävän, mutta hengitys ei tunnu nenästä tai suusta, kannattaa antaa parin puhalluksen tekohengitys, joka yleensä auttaa. Pahan Black Out:n saanut voi lakata hengittämästä ja jopa saada sydämen pysähdyksen. Silloin on osattava antaa tekohengitystä ja sydänhierontaa. Tällainen on kuitenkin harvinaista, mutta mahdollista, kun rajoja venytetään. Black Out on seuraus siitä, että ollaan menty liian pitkälle, se on vaarallista, ja sitä tulisi välttää!!!

21 21 4 TIEDOTTAMINEN ONNETTOMUUKSISSA Sukellusonnettomuuden tiedottamisessa noudatetaan viranomaisten tiedotusohjeita ja osallisina olleet henkilöt tiedottavat asiasta tarvittaville tahoille. Sukellusvanhin ilmoittaa onnettomuudesta Sukellusseura Vesikot ry:n johtokunnan puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle. Sen lisäksi sukellusvanhin laatii tapahtumaraportin Sukellusseura Vesikot ry:n johtokunnalle sekä Sukeltajaliiton tekniselle valiokunnalle ensitilassa. Tapahtumaraporttia Sukellusseura Vesikot ry:n johtokunta käsittelee luottamuksellisesti. Sukellusseura Vesikot ry:n johtokunta järjestää onnettomuudesta tarvittaessa jälkipuintitilaisuuden yhdessä asiantuntijoiden kanssa.

22 22 5 LIITTEET Hätäilmoitusohje Toimintaohje tulipalossa Toimintaohje sukellusonnettomuudessa Pelastussuunnitelma Tiedot sukeltajasta jatkohoitoa varten Tapahtumaraportti Uimahallien turvaohjeet Sukeltajaliiton turvaohjeet

23 23 HÄTÄILMOITUKSEN TEKEMINEN HÄTÄILMOITUS YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 Hätäilmoitus tehdään hätäkeskukseen puhelimella tai matkapuhelimella. Toimi rauhallisesti, kokoa itsesi. Kun hätäkeskuspäivystäjä vastaa, toimi seuraavasti: KERRO KUKA OLET MISTÄ SOITAT MISSÄ OSOITTEESSA ON TAPAHTUNUT MITÄ ON TAPAHTUNUT ONKO IHMISIÄ VAARASSA TAI LOUKKAANTUNUT ODOTA LISÄKYSYMYKSIÄ KUUNTELE PÄIVYSTÄJÄN ANTAMIA OHJEITA ÄLÄ SULJE PUHELINTA ENNEN KUIN SAAT LUVAN OPASTA AUTTAJAT PAIKALLE

24 24 TOIMINTAOHJE TULIPALON SATTUESSA PELASTA loukkaantuneet ja vaarassa olevat turvaan vaara-alueelta VAROITA muita ILMOITA Soita yleiseen hätänumeroon 112 Kerro kuka olet Mistä soitat Mitä tapahtunut, osoite ja kerros Mikä palaa Onko ihmisiä vaarassa Älä katkaise puhelua ilman lupaa Ilmoita myös muille rakennuksessa oleville ja kohteen turvallisuusjohtajalle SAMMUTA Lähimmällä alkusammuttimella Selvitä ennakolta sammuttimien sijainti Lähin sammutin soveltuu varmimmin palavan kohteen sammuttamiseen Suuntaa sammute palavaan kohteeseen, älä liekkeihin Älä koskaan sammuta rasvapaloa vedellä RAJOITA palon leviäminen sulkemalla ovet ja ikkunat pysäytä ilmastointi varmistu kaikkien poistumisesta vaara-alueelta OPASTA tai järjestä opastus palokunnalle kerro mitä on tapahtunut avusta heitä tarvittaessa Huolehdi omasta turvallisuudestasi, älä esitä sankaria. Yksin et ehdi tehdä kaikkea, joten jaa tehtävät muiden kanssa.

25 25 TOIMINTAOHJE SUKELLUSVANHIMMALLE SUKELLUSONNETTOMUUDESSA 1. Pysy rauhallisena toimit johtajana pelastustoiminnassa 2. Tee tilannearvio 3. Organisoi pelastustoimenpiteet a. Kutsu pintaan kaikki veden alla olevat sukeltajat b. Suorita viranomaisten hälyttäminen 112 c. huolehdi ensiapuvalmiudesta ja ensiavusta i. Ensiapuohjeet ii. Elvytysohjeet d. määritä tarvittaessa etsijät, etsittävä alue ja etsintämenetelmä e. huolehdi turvasukellusvalmiudesta 4. Järjestä opastus viranomaisille 5. Selvitä viranomaisille tapahtunut ja tehdyt toimenpiteet 6. Tee tarvittavat paperityöt a. sukeltajan tiedot jatkohoitoa varten b. tapahtumaraportti

26 26 PELASTUSSUUNNITELMA Sukelluksen järjestäjä Päivämäärä Sukelluspaikka Paikana koordinaatit Sukellusvanhin Ajo-ohje Hapenantolaite käyttövalmiina Kyllä Muut ensiapuvälineet saatavilla Kyllä Ei Ei Viestiyhteydet - merkitse yhteydenottovälineiden kohdalle myös tarvittavat puhelinnumerot tai radiokanavat! Ensisijainen yhteydenottopaikka - yhdeydenottoväline 1 - yhdeydenottoväline 2 Onnettomuusilmoituksen sisältö HÄTÄNUMERO kuka ilmoittaa - mitä on tapahtunut (sukeltajantauti, hukkuminen yms.) - missä on tapahtunut (ajo-ohje) - millaista apua tarvitaan (ilmoita tarvitseeko painekammiota)

27 27 KULJETUSSUUNNITELMA Mihin kuljetetaan? Ensisijainen kuljetusväline - miten hälytetään Varakuljetusväline - miten hälytetään Kuljetetaanko uhria vastaan Kyllä Ei - millä ja mihin? (selvitä hätäilmoituksen yhteydessä) Opastus Kyllä Ei Mistä Helikopterin laskeutumispaikka (25 m x 25 m, suht. tasainen) Täytä SUKELTAJASTA TARVITTAVAT TIEDOT JATKOHOITOA VARTEN lomake anna se ja mahdollinen sukellustietokone ja/tai sukelluspöytäkirjat uhrin mukaan Mikäli voidaan epäillä sukeltajantautia / keuhkorepeämää: Painekammio

28 28 PAINEKAMMIOHOITO SUOMESSA Sukellusonnettomuuspotilaiden hoitopaikka siviileille TURKU Turun Yliopistollinen Keskussairaala Teho-osasto Hämeentie TURKU suora , keskus Päivystys 24 h / vrk max paine 7 Bar SUKELTAJASTA TARVITTAVAT TIEDOT JATKOHOITOA VARTEN Nimi: Syntymäaika: Viimeisin sukellus Pvm Klo Kesto Syvyys Etapit min m min 9 metrissä min 6 metrissä min 3 metrissä Muut viimeisen vrk.n aikana tehdyt sukellukset Käytetty laite Sukellustapahtuma

29 29 Sukelluskokemus Koska menetti tajuntansa klo Oireet ennen tajunnan menetystä Aikaisempi terveydentila Aiemmat mahdollisesti sukeltamiseen liittyvät vaivat Lääkkeet viimeisen vrk:n aikana Mahdollinen säännöllinen lääkitys Vakuutusyhtiö

30 30 TAPAHTUMARAPORTTI TAPAHTUMAPÄIVÄ: AIKA: TAPAHTUMAPAIKKA uima-allas järvi / patoallas paikka luola / kaivos hylky lähin kaupunki avanto joki maa rannikko koralliriutta SUKELLUSSYVYYS: m SUKELLUSAIKA: min avomeri aluksella / rannalla RAPORTOINNIN KOHDE SUKUPUOLI mies nainen IKÄ: HENKILÖVAHINGOT ei vahinkoa NIMI (vapaaehtoinen tieto) ohimenevä oire OSOITE (vapaaehtoinen tieto) pysyvä vamma PUHELIN (vapaaehtoinen tieto) kuolemantapaus SUKELLUSKOULUTUS / KOKEMUS yleinen tilanteeseen liittyvä sukeltaja / kouluttajaluokka 0-5 sukellusta 6-20 sukellusta kortti saatu vuonna sukellusta sukellusta koulutusjärjestelmä yli 150 sukellusta LÄÄKÄRINTODISTUS VOIMASSA kyllä ei

31 31 VARUSTUS OLIKO VARUSTEILLA VAIKUTUSTA TAPAHTUNEESEEN kyllä ei Jos oli, niin millä varusteilla: valmistaja: malli: vuosimalli: viimeinen huolto pvm: missä huollettu: Miten varusteet vaikuttivat tapahtuneeseen: NOUSU PINTAAN SÄÄ normaali tuuli heikko kohtalainen voimakas vara-annostin aallokko pientä kohtalaista suurta varasäiliö VESI parihengitys metristä näkyvyys alle 1m 1-10 m yli 10 m vapaanousu metristä virtaus heikko kohtalainen voimakas muu, mikä? lämpötila alle yli 10 RAPORTIN LAATIJA NIMI: OSOITE: Puhelin k: puhelin t: TÄRKEIN TEKIJÄ, JOKA AIHEUTTI TAPAHTUNEEN

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA Joensuun Urheilusukeltajat ry TURVALLISUUSSUUNNITELMA PÄIVITYSVERSIO 2.0 2 SISÄLTÖ 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 5.2.2010... 5 24.2.2016... 5 2 joensuun urheilusukeltajat ry... 6 2.1 Joensuun Urheilusukeltajat

Lisätiedot

JOENSUUN URHEILUSUKELTAJAT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA

JOENSUUN URHEILUSUKELTAJAT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA JOENSUUN URHEILUSUKELTAJAT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 21.3.2013 2 SISÄLTÖ 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2 JOENSUUN URHEILUSUKELTAJAT RY... 5 2.1 JOENSUUN URHEILUSUKELTAJAT RY:N YHTEYSTIEDOT:... 7 3 TOIMINNAN

Lisätiedot

Keski Karjalan Sukeltajat ry TURVALLISUUSASIAKIRJA

Keski Karjalan Sukeltajat ry TURVALLISUUSASIAKIRJA Keski Karjalan Sukeltajat ry TURVALLISUUSASIAKIRJA Hallitus on hyväksynyt tämän asiakirjan 23.10.2009 Hallitus hyväksyy päivitykset, joista tehdään merkintä sivulle 2. 2 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMA Turvallisuussuunnitelman

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN URHEILUSUKELTAJAT RY

HÄMEENLINNAN URHEILUSUKELTAJAT RY HÄMEENLINNAN URHEILUSUKELTAJAT RY Laitesukelluksen peruskurssin kurssisuunnitelma YLEISTÄ Koulutus on Sukeltajaliitto ry:n koulutusohjelman mukainen Pääsyvaatimukset: täytettävä 12 vuotta ennen kurssin

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY Laitesukelluksen peruskurssin kurssisuunnitelma 2015 YLEISTÄ Pääsyvaatimukset kurssille: 12 vuotta ennen kurssin alkua, normaali terveys. Alaikäisellä kurssilaisella oltava,

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA SYVYYS HELSINKI RY 15.5.2017 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. TOIMINNAN KUVAUS... 3 2. VASTUULLISET TOIMIJAT... 3 3. TOIMINTATAVAT... 3 3.1 Yleisötapahtumat ja kuluttajapalvelut...

Lisätiedot

Snorkkelisukelluksen turvaohje 2017

Snorkkelisukelluksen turvaohje 2017 Snorkkelisukelluksen turvaohje 2017 Sisällys JOHDANTO... 3 Alle 18-vuotiaat sukeltajat... 3 SNORKKELISUKELLUKSEN TURVAOHJEET... 4 1. Kouluttaudu ja harjoittele.... 4 2. Huolehdi varusteista.... 4 3. Sukella

Lisätiedot

kurssille: se- ko- Koulutus turvamääräyksiä Kurssille hinta on Kurssin

kurssille: se- ko- Koulutus turvamääräyksiä Kurssille hinta on Kurssin HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY Laitesukelluksen peruskurssin ohjelma 2016 YLEISTÄ Pääsyvaatimukset kurssille: täytettävä 12 vuotta ennen kurssin alkua, normaali terveys Koulutus koostuuu 10 teoriatunnista,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY Laitesukelluksen peruskurssin kurssisuunnitelma 2019 YLEISTÄ Pääsyvaatimukset kurssille: ikä 12 vuotta ennen kurssin alkua, normaali terveys. Alaikäisellä kurssilaisella oltava

Lisätiedot

YLEISTÄ. turvamääräyksiä

YLEISTÄ. turvamääräyksiä HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY Laitesukelluksen peruskurssin kurssisuunnitelma 2013 YLEISTÄ Pääsyvaatimukset kurssille: täytettävä 12 vuotta ennen kurssin alkua, normaali terveys Koulutus koostuuu 10 teoriatunnista,

Lisätiedot

YLEISTÄ. turvamääräyksiä

YLEISTÄ. turvamääräyksiä HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY Laitesukelluksen peruskurssin ohjelma 2014 YLEISTÄ Pääsyvaatimukset kurssille: täytettävä 12 vuotta ennen kurssin alkua, normaali terveys Koulutus koostuuu 10 teoriatunnista,

Lisätiedot

Sukellusseura Sammakot ry

Sukellusseura Sammakot ry TURVALLISUUSASIAKIRJA Sukellusseura Sammakot ry Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1. TOIMINTALINJA... 4 2. TOIMINTATAVAT... 4 2.1 Yleisötapahtumat ja kuluttajapalvelut... 4 2.2 Jäsentapahtumat... 5 2.3 Koulutus

Lisätiedot

CMAS Introductory SCUBA Experience

CMAS Introductory SCUBA Experience CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual CMAS Introductory SCUBA Experience Laitesukelluskokeilu Suomenkielinen järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, päivitetty 15.12.2018 Sisällys

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY Laitesukelluksen peruskurssin kurssisuunnitelma YLEISTÄ Koulutus on Sukeltajaliitto ry:n koulutusohjelman mukainen. Kurssin hinta on 395. Pääsyvaatimukset: täytettävä 12 vuotta

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Sukellusseura Simpun turvallisuussuunnitelman tarkoituksena on edistää sukeltamisen ja siihen liittyvien tapahtumien turvallisuutta sekä ennaltaehkäistä onnettomuuksien

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY Laitesukelluksen peruskurssin ohjelma 2017 YLEISTÄ Pääsyvaatimukset kurssille: täytettävä 12 vuotta ennen kurssin alkua, normaali terveys. Koulutus koostuu 10 teoriatunnista,

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

1. TURVALLISUUNNITELMAN TARKOITUS

1. TURVALLISUUNNITELMAN TARKOITUS 1. TURVALLISUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Rastivarsat ry:n järjestämän suunnistustapahtuman suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä toimivien turvallisuus

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

Pieksämäen Urheilusukeltajat ry Toimintalinja

Pieksämäen Urheilusukeltajat ry Toimintalinja Pieksämäen Urheilusukeltajat ry Toimintalinja 2014 PiSu:n VISIO Toimintamme tärkeimpänä lähtökohtana on koota Pieksämäen talousalueen sukelluksesta kiinnostuneet henkilöt seuraamme. Seura pyrkii ottamaan

Lisätiedot

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112.

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112. Pelastustiet ja pysäköinti Valvojat ohjeistetaan seuraamaan pysäköintiä niin, ettei pysäköinti estä pelastusajoneuvojen toimintaa ja niin että pelastustiet pidetään avoinna. Hallin edessä on selkeät parkkipaikat,

Lisätiedot

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET Turvallista asumista YH Kodeilla YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista, joka on paljon enemmän kuin pelkkä asunto. Me arvostamme turvallisen asumisen ja toimivan elinympäristön

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

Ampumahiihtokilpailut. Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 17.-18.1.2015. Pelastussuunnitelma

Ampumahiihtokilpailut. Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 17.-18.1.2015. Pelastussuunnitelma Ampumahiihtokilpailut Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 17.-18.1.2015 Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata ampumahiihtokilpailujen toteuttamisesta

Lisätiedot

VÄESTÖN VAROITTAMINEN

VÄESTÖN VAROITTAMINEN TURVALLISUUSOHJE Liite 2 VÄESTÖN VAROITTAMINEN 1. Yleinen vaaramerkki Yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva ääni, jossa nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia

Lisätiedot

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Ohjeet asukkaalle Palovaroitin Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairaskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

Rasti-Lukko ry. Pelastussuunnitelma. 2.9 Tapahtuman erityispiirteet Ei erityispiirteitä

Rasti-Lukko ry. Pelastussuunnitelma. 2.9 Tapahtuman erityispiirteet Ei erityispiirteitä Rasti-Lukko ry Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän suunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa, sekä määrittää turvallisuuden vastuut velvoitteet

Lisätiedot

Suomen Urheilusukeltajain Liiton turvaohje 2000

Suomen Urheilusukeltajain Liiton turvaohje 2000 Suomen Urheilusukeltajain Liiton turvaohje 2000 1. Yleiset ohjeet 1.1 Nämä turvaohjeet koskevat paineilmalla sukeltamista. 1.2 Sukeltajan on tunnettava koulutustasoaan ja sukellusolosuhteita koskevat turvaohjeet.

Lisätiedot

KAUHAJOKI AJOT KILPAILUOHJE

KAUHAJOKI AJOT KILPAILUOHJE KAUHAJOKI AJOT 27. - 28.7.2019 KILPAILUOHJE Päivitetty 5.7.2019 KAUHAJOKI TEMPO 27.7.2019 klo 11.00 Kilpailukeskus: Pukkilan ala-aste Hyypäntie 78, Kauhajoki KAUHAJOKI MAANTIE 28.7.2019 klo 10.00 Kilpailukeskus:

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. lähtövalmiina kilpailukeskuksessa moottorikelkka + peräreki ja kuljettaja. 2 Liikenneonnettomuus

Pelastussuunnitelma. lähtövalmiina kilpailukeskuksessa moottorikelkka + peräreki ja kuljettaja. 2 Liikenneonnettomuus Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä määrittää turvallisuuden

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY Laitesukelluksen syventävän jatkokurssin kurssisuunnitelma 2015 YLEISTÄ Kurssin hinta on 275 Koulutus on Sukeltajaliitto r.y:n voimassaolevan P3 -koulutusohjelman mukainen ja

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Sukellusseura Simpun turvallisuussuunnitelman tarkoituksena on edistää sukeltamisen ja siihen liittyvien tapahtumien turvallisuutta sekä ennaltaehkäistä onnettomuuksien

Lisätiedot

37. KANSALLISET JA 27. ZEPPELIN-HIIHDOT KEMPELE TURVALLISUUSSUUNNITELMA

37. KANSALLISET JA 27. ZEPPELIN-HIIHDOT KEMPELE TURVALLISUUSSUUNNITELMA 37. KANSALLISET JA 27. ZEPPELIN-HIIHDOT 9.2.2019 KEMPELE TURVALLISUUSSUUNNITELMA Kempeleen Pyrintö ry. Kempeleen Kiri ry. 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen

Lisätiedot

KAUHAJOKI AJOT KILPAILUOHJE

KAUHAJOKI AJOT KILPAILUOHJE KAUHAJOKI AJOT 15. - 16.7.2017 KILPAILUOHJE Päivitetty 12.7.2017 KAUHAJOKI TEMPO 15.7.2017 klo 11.00 Kilpailukeskus: Pukkilan ala-aste Hyypäntie 78, Kauhajoki HYYPÄNLAAKSO MAANTIE 16.7.2017 klo 10.00 Kilpailukeskus:

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 Suunnistuskilpailu SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...2 2. YLEISTIEDOT...2 3. HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA 3 4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT,

Lisätiedot

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA HÄMEEN AVOIN AM-SPRINTTI SUUNNISTUS

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA HÄMEEN AVOIN AM-SPRINTTI SUUNNISTUS PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA HÄMEEN AVOIN AM-SPRINTTI SUUNNISTUS 10.5.2014 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Hämeen avoin Am-Sprintti 1.2 Tilaisuuden järjestäjä Lounais-Hämeen

Lisätiedot

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Keuruun Kisailijat ry:n järjestämän suunnistustapahtuman (ks. kohta 2) suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä

Lisätiedot

Oulunsalon Ratsastajat ry:n järjestämien ratsastuskilpailujen TURVALLISUUSASIAKIRJA

Oulunsalon Ratsastajat ry:n järjestämien ratsastuskilpailujen TURVALLISUUSASIAKIRJA Oulunsalon Ratsastajat ry:n järjestämien ratsastuskilpailujen TURVALLISUUSASIAKIRJA Oulunsalon Ratsastajat ry 2019 Sisällys 1. Tapahtumien tiedot... 1 2. Tapahtumien järjestäjän tiedot... 1 3. Tapahtumapaikka...

Lisätiedot

Luonnossa ja laajalla alueella järjestettävässä erämelonnan kilpailutapahtumassa käytännön

Luonnossa ja laajalla alueella järjestettävässä erämelonnan kilpailutapahtumassa käytännön RISKIARVIO/TOIMENPIDETARKASTELU Lähtökohdat turvallisuusvarautumiseen Luonnossa ja laajalla alueella järjestettävässä erämelonnan kilpailutapahtumassa käytännön turvallisuus riippuu oleellisesti siitä,

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

MASALAN YLIPAINEHALLIN TURVALLISUUS SUUNNITELMA

MASALAN YLIPAINEHALLIN TURVALLISUUS SUUNNITELMA MASALAN YLIPAINEHALLIN TURVALLISUUS SUUNNITELMA Masalan ylipainehallin yhteystiedot Jalkapallohalli, kupla Rusthollintie 2, 02430 Masala Ylläpito ja huolto: Tilahallinnon päivystäjä 040-5140091 Kenttämestari

Lisätiedot

2.3. Tapahtumapaikka Lahdepellon urheilukeskus, Kodisjoentie Kohderyhma/asiakaskunta Satakunnnan piirin hiihtajat ja heidan huoltajat

2.3. Tapahtumapaikka Lahdepellon urheilukeskus, Kodisjoentie Kohderyhma/asiakaskunta Satakunnnan piirin hiihtajat ja heidan huoltajat Rasti-Lukko ry Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Taman pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilokuntaa turvallisuusasioissa seka maarittaa

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma 1 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (407/ 2011 3 ) ja pelastuslakiin (379/2011 16 ) Pelastuslaki

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma. Pellon Ponsi ry, suunnistusjaosto Veijo Ekonoja,

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma. Pellon Ponsi ry, suunnistusjaosto Veijo Ekonoja, 2 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Tornionlaakson Rastipäivät 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen, myös sähköpostiosoite) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Pellon

Lisätiedot

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin!

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tilat: Yhdistyksen toimistohuoneiden lisäksi Kotolasta löytyy kaksi koulutustilaa; suurempi

Lisätiedot

8.2.2015. Paikka - teorialuennot Tuottajantie 5, Savonlinna - allasharjoitukset Savonlinnan uimahalli - avovesileiri Valkiajärvi, Kitee

8.2.2015. Paikka - teorialuennot Tuottajantie 5, Savonlinna - allasharjoitukset Savonlinnan uimahalli - avovesileiri Valkiajärvi, Kitee YHTEENVETO 1 (8) Kurssin infotilaisuus Infotilaisuudessa kerrotaan hieman :n toiminnasta, kurssin aikataulusta, käytännön järjestelyistä ja sukellusvarusteita, jotka kurssilaisten on itse hankittava. Samalla

Lisätiedot

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja varahenkilöt Mika Tervala Turvallisuusvastaava puh

Lisätiedot

Sanna Rassa- Salakka, hallituksen jäsen ja kouluratsastusvastaava

Sanna Rassa- Salakka, hallituksen jäsen ja kouluratsastusvastaava 1. YLEISTÄ SEURASTA Vesilahden Seudun Ratsastajat ry. (VESRA) on vuoden 2004 alusta toimintansa aloittanut ratsastusseura, joka on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) alainen. Seurassa on n. 165 jäsentä. Seura

Lisätiedot

Paikka - teorialuennot Savonlinnan lyseon lukio - allasharjoitukset Savonlinnan uimahalli - avovesileiri Hälvälä, Enonkoski

Paikka - teorialuennot Savonlinnan lyseon lukio - allasharjoitukset Savonlinnan uimahalli - avovesileiri Hälvälä, Enonkoski YHTEENVETO 1 (8) Kurssin infotilaisuus Infotilaisuudessa kerrotaan hieman :n toiminnasta, kurssin aikataulusta, käytännön järjestelyistä ja sukellusvarusteita, jotka kurssilaisten on itse hankittava. Samalla

Lisätiedot

Paikka - lähiopetus Savonlinnan lyseon lukio (Kirkkokatu) - allasharjoitukset Savonlinnan uimahalli - avovesileiri Hälvälä, Savonlinna

Paikka - lähiopetus Savonlinnan lyseon lukio (Kirkkokatu) - allasharjoitukset Savonlinnan uimahalli - avovesileiri Hälvälä, Savonlinna YHTEENVETO 1 (8) Kurssin infotilaisuus Infotilaisuudessa kerrotaan Savonlinnan Urheilusukeltajat ry:n toiminnasta, kurssin aikataulusta, käytännön järjestelyistä ja sukellusvarusteita, jotka kurssilaisten

Lisätiedot

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Viite: Espoon kaupungin Tuulimäen väestösuojan turvallisuussuunnitelma 9.2.2016 Miksi turvallisuusohjeita tarvitaan Tuulimäen kalliosuojan turvaopas on tarkoitettu

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 11.12.2011. Syrjäytyneiden sukeltajien sauna- ja sukellusseura.

Turvallisuusasiakirja. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 11.12.2011. Syrjäytyneiden sukeltajien sauna- ja sukellusseura. Turvallisuusasiakirja Hyväksytty hallituksen kokouksessa 11.12.2011 Syrjäytyneiden sukeltajien sauna- ja sukellusseura GummiWihta ry v2011 JOHDANTO... 3 TOIMINTA... 4 Yleistä... 4 Kouluttaminen, perehdyttäminen

Lisätiedot

Takaisin veteen -pa ivitys

Takaisin veteen -pa ivitys Takaisin veteen -pa ivitys Järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, 17.10.2018 Sisällys 1. Järjestämisohje... 3 1.1 Päivityksen tavoite... 3 1.2 Päivityksen suorittaneen sukeltajan osaamistaso... 3 1.3 Päivitykseen

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA FORSSA GAMES

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA FORSSA GAMES PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA FORSSA GAMES 13.6.2013 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi 19. Forssa Games -suunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden järjestäjä Lounais-Hämeen Rasti 1.3

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma OK RASEBORG NÅIDM MUSTIOLLA 23.8.2014

Pelastussuunnitelma OK RASEBORG NÅIDM MUSTIOLLA 23.8.2014 Pelastussuunnitelma OK RASEBORG NÅIDM MUSTIOLLA 23.8.2014 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata suunnistuskisan toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa

Lisätiedot

Savonlinnan urheilusukeltajat RY TURVALLISUUSASIAKIRJA

Savonlinnan urheilusukeltajat RY TURVALLISUUSASIAKIRJA Savonlinnan urheilusukeltajat RY TURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö Sisältö... 1 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA... 3 2 Savonlinnan urheilusukeltajat... 3 2.1 Savonlinnan Urheilusukeltajat RY:N VASTUULLISET TOIMIJAT...

Lisätiedot

GummiWihta ry v2014.01

GummiWihta ry v2014.01 Turvallisuusasiakirja Hyväksytty hallituksen kokouksessa 21.9.2014 Syrjäytyneiden sukeltajien sauna- ja sukellusseura GummiWihta ry v2014.01 TOIMINTA... 3 Yleistä... 3 Kouluttaminen, perehdyttäminen ja

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS

Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä määrittää turvallisuuden

Lisätiedot

HONKAJOEN HONKALAN KUNTOSALIN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA. Honkalan monitoimitalo Honkalantie 1, 38950 Honkajoki

HONKAJOEN HONKALAN KUNTOSALIN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA. Honkalan monitoimitalo Honkalantie 1, 38950 Honkajoki HONKAJOEN HONKALAN KUNTOSALIN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA Honkalan monitoimitalo Honkalantie 1, 38950 Honkajoki LAADITTU 1.7.2012 Hyväksytty Honkajoen kunnan teknisessä lautakunnassa pvm:llä 19.9.2012 1. Palvelun

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

Liite 5 Toimintaohjeet eri vaaratilanteissa

Liite 5 Toimintaohjeet eri vaaratilanteissa Liite 5 Toimintaohjeet eri vaaratilanteissa Suunnitelma toiminnasta erilaisissa onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa hätäilmoitus yleinen hälytysmerkki sammutuspeitteen käyttö tapaturma tai sairaskohtaus

Lisätiedot

Seuran tarkoituksena on tarjota jäsenilleen turvalliset ja monipuoliset mahdollisuudet eri sukelluslajien harrastamiseen.

Seuran tarkoituksena on tarjota jäsenilleen turvalliset ja monipuoliset mahdollisuudet eri sukelluslajien harrastamiseen. 1. YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS Seuran missio Seuran tarkoituksena on tarjota jäsenilleen turvalliset ja monipuoliset mahdollisuudet eri sukelluslajien harrastamiseen. Seuran visio Seuran tavoitteena

Lisätiedot

TOIMINTALINJA. Sukellusseura Sammakot ry

TOIMINTALINJA. Sukellusseura Sammakot ry TOIMINTALINJA Sukellusseura Sammakot ry JOHDANTO Sammakot ry on vuonna 1968 perustettu sukellusseura. Seuramme toimintaa ohjaavat seuran säännöt sekä Sukeltajaliiton säännöt ja turvamääräykset. Toimintalinjassa

Lisätiedot

Torju arjen vaaratilanteet

Torju arjen vaaratilanteet Koti- ja vapaa-ajan tapaturma sattuu vuosittain noin 700 000 suomalaiselle. Kuolemaan näistä johtaa vuosittain noin 2 700. Torju arjen vaaratilanteet Tavallinen arkipäivä sisältää monia vaaratilanteita.

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Sisällysluettelo 1) Palvelun tarjoaja ja kohde... 3 2) Turvallisuusasioista vastaava henkilö... 3 3) Ennakoitavat vaaratilanteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Pellon Ponsi ry / suunnistusjaosto Jani Harju p. 0405862199, jani.harju(at)lappia.fi

Pellon Ponsi ry / suunnistusjaosto Jani Harju p. 0405862199, jani.harju(at)lappia.fi YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011 16 ) ja pelastusasetukseen (407/2011 3 ) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Lapin Lumirastit

Lisätiedot

Puhelu hätäkeskukseen

Puhelu hätäkeskukseen Puhelu hätäkeskukseen Lue dialogit parin kanssa. - hätäkeskus. miten voimme auttaa? - hei, olen alex samoilov turusta. täällä on tulipalo. - pystytkö kertomaan osoitteen? - en tunne paikkaa. - mikä palaa?

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 kuva SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 3. PYÖRÄILIJÄNÄ LIIKENTEESSÄ... 5 3.1 PYÖRÄN VARUSTEET... 5 3.2. OHJEITA PYÖRÄIJÄLLE... 6 4.

Lisätiedot

Sukella suomalaiseen. seikkailuun! Kuva: Mikko Saareila

Sukella suomalaiseen. seikkailuun! Kuva: Mikko Saareila Sukella suomalaiseen seikkailuun! Kuva: Mikko Saareila 2 Suomalainen Suomalaisen pinnan alla elää ainutlaatuinen, vilkas ja kaunis maailma, joka tarjoaa sukeltajalle unohtumattomia elämyksiä ja seikkailuja.

Lisätiedot

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus 31.3.2011 LIITE 7 AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus hyväksynyt x.x.2011 1 / 5 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Ajoneuvojen

Lisätiedot

CMAS Three Star Instructor

CMAS Three Star Instructor CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual CMAS Three Star Instructor Suomenkielinen järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, päivitetty 28.5.2019 Sisällys Päivityshistoria... 3 1. Järjestämisohje...

Lisätiedot

KAUHAJOKI AJOT 13. - 14.6.2015 KILPAILUOHJE

KAUHAJOKI AJOT 13. - 14.6.2015 KILPAILUOHJE KAUHAJOKI AJOT 13. - 14.6.2015 KILPAILUOHJE Päivitetty 02.06.2015 No:31 KAUHAJOKI TEMPO 13.6.2015 klo 12.00 Mastercupin osakilpailu Kilpailukeskus: Pukkilan ala-aste Hyypäntie 78, Kauhajoki No:32 HYYPÄNLAAKSO

Lisätiedot

CMAS Ice Diver. CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual. Jääsukelluskurssi. Suomenkielinen järjestämisohje

CMAS Ice Diver. CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual. Jääsukelluskurssi. Suomenkielinen järjestämisohje CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual CMAS Ice Diver Jääsukelluskurssi Suomenkielinen järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, 17.10.2018 Sisällys 1. Järjestämisohje... 3 1.1 Tavoitteet...

Lisätiedot

Viitalantie 221, 60640 Isokoski

Viitalantie 221, 60640 Isokoski Venestalon pelastussuunnitelma, joka sisältää sammutus- ym. turvallisuusohjeita Viitalantie 221, 60640 Isokoski TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Venestalo on Veneskoski-Viitala-seura ry:n omistama kylätalo, joka

Lisätiedot

Ohjeemme koskien laite- ja vapaasukellusta samana päivänä

Ohjeemme koskien laite- ja vapaasukellusta samana päivänä Ohjeemme koskien laite- ja vapaasukellusta samana päivänä Mitkä ovat DANin tämänhetkiset ohjeet tilanteessa, jossa harrastetaan sekä laite- että vapaasukellusta samana päivänä? VAPAASUKELLUS ENNEN LAITESUKELLUSTA

Lisätiedot

Sivu 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS

Sivu 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Hollolan Urheilijat-46:n järjestämän suunnistustapahtuman suunnistajien, katsojien sekä

Lisätiedot

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE Tärkeitä puhelinnumeroita Yleinen hätänumero 112 Ylätalon kanslia 5360196 Alatalon kanslia 5360187 Ylätalon op.huone 5360195 Alatalon op.huone 5360189 Lukion kanslia

Lisätiedot

TAPAHTUMAN PELASTUS-JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TAPAHTUMAN PELASTUS-JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Etelä-Savon pelastuslaitos TAPAHTUMAN PELASTUS-JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Järjestäjä: Anttolan Urheilijat ry Tilaisuus: Kaakon Suunnistus ry:n aluemestaruuskilpailut, pitkä matka ja viesti Tapahtuma-aika:

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011 16 ) ja pelastusasetukseen (407/2011 3 ) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Tornionlaakson

Lisätiedot

Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri

Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri Lomailu ja kohde ovat asiakkaalle vapaavalintaisia. Pääosa matkailijoista ajattelee helppoutta ja turvallisuutta. Matkailu on altis erilaisille

Lisätiedot

SM 14/15 Yleisurheilu Kaarlenkenttä, Vaasa, 17.-19.8.2012

SM 14/15 Yleisurheilu Kaarlenkenttä, Vaasa, 17.-19.8.2012 TURVALLISUUSSUUNNITELMA 12.8.2012 1(8) SM 14/15 Yleisurheilu Kaarlenkenttä, Vaasa, 17.-19.8.2012 1. TAPAHTUMAN ja toiminnan kuvaus... 2 2. Toiminnan turvallisuudesta vastuulliset... 2 3. Suorituspaikat

Lisätiedot

Oppilaitoksen kriisivalmius

Oppilaitoksen kriisivalmius 1 Hyväksytty 16.6.2011 Oppilaitoksen kriisivalmius Oppilaitoksen opiskelijat ja henkilökunta voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen tai uhkaavaan tilanteeseen, joko oppilaitoksessa tai sen ulkopuolella.

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA FORSSA GAMES

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA FORSSA GAMES PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA FORSSA GAMES 14.6.2017 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi 23. Forssa Games 1.2 Tilaisuuden järjestäjä Lounais-Hämeen Rasti 1.3 Järjestämispaikka

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PALOKUNTANUORET

PÄIJÄT-HÄMEEN PALOKUNTANUORET PÄIJÄT-HÄMEEN PALOKUNTANUORET Alueellinen 24h-päivystysharjoitus 17.6.-18.6.2017 Sisällys: Esittely Aikataulut Alueet Potilaat Turvallisuus Toimintaohjeet Harjoitusryhmille Maalirymille Yhteystiedot 3

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma OK RASEBORG KEVÄTKISAT TENHOLASSA 12.4.2014

Pelastussuunnitelma OK RASEBORG KEVÄTKISAT TENHOLASSA 12.4.2014 Pelastussuunnitelma OK RASEBORG KEVÄTKISAT TENHOLASSA 12.4.2014 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata suunnistuskisan toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA KARKKIRASTIT

PELASTUSSUUNNITELMA KARKKIRASTIT PELASTUSSUUNNITELMA KARKKIRASTIT 19.5.2018 Suunnistuskilpailu 1. TILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Karkkirastit, avoin kansallinen suunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen)

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA KISAKESKUKSET

PELASTUSSUUNNITELMA KISAKESKUKSET PELASTUSSUUNNITELMA PELASTUSSUUNNITELMA KISAKESKUKSET YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT Tilaisuuden nimi: Fin 5 Suunnistusviikko 9. 14.7.2012 Tilaisuuden järjestäjä: Teuvan Rivakka, Suunta Jurva ja Närpes

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Urheilutalo-Uimahalli VesPeli

Urheilutalo-Uimahalli VesPeli 1 (12) Urheilutalo-Uimahalli VesPeli Kuntosalin turvallisuusasiakirja 2018 2 (12) Sisällysluettelo 1. Palvelun tarjoaja 2. Turvallisuusasiakirjasta, sen säilyttämisestä ja päivittämisestä 3. Turvallisuusasioista

Lisätiedot

La hikouluttajasta CMAS One Star Instructor -kouluttajaksi ta ydennyskoulutus

La hikouluttajasta CMAS One Star Instructor -kouluttajaksi ta ydennyskoulutus La hikouluttajasta CMAS One Star Instructor -kouluttajaksi ta ydennyskoulutus Järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, päivitetty 15.12.2018 Sisällys Päivityshistoria... 4 1. Järjestämisohje... 5 1.1 Tavoitteet...

Lisätiedot

Vapaasukelluksen harrastaminen uimahalleissa, kylpylöissä, maauimaloissa ja muissa vastaavissa paikoissa

Vapaasukelluksen harrastaminen uimahalleissa, kylpylöissä, maauimaloissa ja muissa vastaavissa paikoissa Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton ohje Vapaasukelluksen harrastaminen uimahalleissa, kylpylöissä, maauimaloissa ja muissa vastaavissa paikoissa 27.01.2009 / SUH www.suh.fi SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansalliset suunnistuskilpailut

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansalliset suunnistuskilpailut 1 1 PELASTUSSUUNNITELMA 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansalliset suunnistuskilpailut 1.2 Tilaisuuden järjestäjä Vetelin Urheilijat/suunnistusjaosto 1.3 Järjestämispaikka (Paikan

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot