KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro / 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 10.9.2014 8 / 2014"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 84 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN EMÄNTÄ-SIIVOOJAN PALKKAAMINEN TYÖNANTAJAN EDUSTAJA YHTEISTYÖTOIMIKUNNASSA KIRKON SAARNATUOLIN KONSERVOINTI, ALTTARIKALUSTEIDEN SUUNNITTELU SEKÄ KIRKKOTEKSTIILIEN SUUNNITTELU JA HANKINTA RAKENNUSTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN VUORELAN KIRKON SANEERAUSTA VARTEN SEURAKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖIMINEN TAI RAHASTOIMINEN HAASTATTELURYHMÄN NIMEÄMINEN SEURAKUNTAPASTORIN VIRKOJEN JA DIAKONIAN VIRANSIJASUUDEN TÄYTTÄMISEKSI HAUTAPAIKKAOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN ILMOITUSASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN...9 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina. Seppo Laitanen kirkkoherra JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla

2 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto Nro Sivu 8 / Kokousaika klo Kokouspaikka Seurakuntatalon kokoushuone Läsnä olleet jäsenet ja varajäsenet Varsinaiset jäsenet Laitanen Seppo, kirkkoherra, puh.joht. Kolehmainen Jari, varapuh.joht. Hokkanen Raija Joutsenoja Pekka Kiiski Pekka Ojala Pirjo Puustinen Kyllikki Roivainen Seppo Väätäinen Liisa Varajäsenet Luomi Erkki Eskola Suvi Katainen Lauri Markkanen Jukka Niemelä Anne Venäläinen Ritva Konu Vesa Villman Kirsti Muut saapuvilla olleet ja läsnäolon peruste Reponen Urpo, talousjohtaja, sihteeri Markkanen Tapio, kv:n puh.joht. Kerkola Riitta, kv:n varapuh.joht. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Seppo Laitanen puheenjohtaja Urpo Reponen sihteeri Pöytäkirjan tarkastustoimitus Pöytäkirja on tänään tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Pirjo Ojala Kyllikki Puustinen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa toimistosihteeri

3 Kirkkoneuvosto Sivu 2 84 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 :n mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Kirkkoneuvoston syyskauden 2014 kokousaikataulusta on päätetty pidetyssä kokouksessa. Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 1 :n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 85 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 :n 3 momentin mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirja laaditaan kokouksessa ja on tarkastettavissa heti kokouksen jälkeen. Aakkosjärjestyksessä pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Pirjo Ojala ja Kyllikki Puustinen. Puheenjohtajan Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Pirjo Ojalan ja Kyllikki Puustisen. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 86 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvoston ohjesäännön 7 :n mukaan kirkkoneuvosto päättää asiat esittelystä. Esittelijän tulee valmistella asiasta kirjallinen selonteko, joka perusteltuine ehdotuksineen päätökseksi on ajoissa ennen kokousta toimitettava kirkkoneuvoston jäsenille. Jos asian kiireellisyys sitä vaatii, esittelymuistio päätösehdotuksineen voidaan antaa kokouksessa. Vähäisenä pidettävä asia, joka on laadultaan tai merkitykseltään sellainen, ettei se edellytä kirjallista esittelyä, voidaan kuitenkin esitellä suullisesti. Seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa, seurakuntavaaleja sekä kirkonkirjojenpitoa koskevat asiat esittelee kirkkoherra, jollei hän ole määrännyt asiaa muun alaisensa viranhaltijan esiteltäväksi tai jollei esittelyvelvollisuus perustu viranhaltijan johtosääntöön taikka kirkkoneuvoston muuhun päätökseen. Muut asiat esittelee talousjohtaja, jollei hän ole määrännyt asiaa muun alaisensa viranhaltijan esiteltäväksi tai jollei esittelyvelvollisuus perustu viranhaltijan johtosääntöön taikka kirkkoneuvoston muuhun päätökseen. Kokouksen asialista esittelyineen on lähetetty kokouskutsun mukana. Puheenjohtajan Kirkkoneuvosto hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi. esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kirkkoneuvosto Sivu 3 87 EMÄNTÄ-SIIVOOJAN PALKKAAMINEN Ruokoniemen leirikeskuksella pääsääntöisesti toiminut emäntä-siivooja Eija Korhonen jäi eläkkeelle syksyllä Tehtävään ei tuolloin palkattu uutta työntekijää vaan keittiötoimessa suoritettiin tehtäväjärjestelyjä, koska samaan aikaan keittäjä Tarja Ihalainen jäi vuorotteluvapaalle ajalle Kaisa Saravesi siirrettiin tällöin emäntä-siivoojan sijaisuudesta keittäjän sijaiseksi ja vuorotteluvapaan ajalle palkattiin Milja Virtasola muihin keittiö- ja siivoustehtäviin. Tarja Ihalainen on todennäköisesti palaamassa vuorotteluvapaalta töihin, mutta työhön paluuseen liittyy vielä työkykyselvityksiä ja mahdollista työkokeilua. Pääemäntä Heini Haapalaisen mukaan emäntä-siivoojan tehtävä on tarpeen täyttää vakinaisesti, koska ateriapalveluita vaativat toiminnot seurakunnassa eivät ole olleet ainakaan vähenemään päin. Hän ehdottaa, että tehtävään palkattaisiin Kaisa Saravesi, joka on hoitanut keittiöhenkilökunnan sijaisuuksia seurakuntatalolla, Vuorelan srk-keskuksella ja leirikeskuksella vuodesta 2006 alkaen lähes yhtäjaksoisesti. Keittiötoimen tehtäväjärjestelyjä on tarpeen tarkastella myöhemmin vielä uudelleen, mikäli työkykyselvitykset keittäjä Tarja Ihalaisen osalta sitä edellyttävät. Milja Virtasola jäisi tässä vaiheessa seurakunnalle varahenkilöksi mahdollisia sijaistarpeita varten. Emäntä-siivoojan tehtävä on aiemman tehtäväkuvauksen perusteella sijoitettu vaativuusryhmään 401 ja tehtävän peruspalkka on e/kk. Kirkkoherran päätösehdotus Kirkkoneuvosto palkkaa emäntä-siivoojan työsopimussuhteeseen lukien Kaisa Saraveden. Tehtävän vaativuusryhmä on 401 ja peruspalkka e/kk. Esityksen mukaan. Pöytäkirjamerkintä Talousjohtaja Urpo Reponen katsoi itsensä asiassa esteelliseksi hallintolain 28 1 momentin nojalla, koska hänen läheisensä on asianosainen. Kirkkoneuvosto hyväksyi esteellisyyden ja Urpo Reponen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä asian käsittelyn ajan toimi Suvi Eskola. Lisätiedot Kirkkoherra Seppo Laitanen puh ja emäntä Anu Eronen puh

5 Kirkkoneuvosto Sivu 4 88 TYÖNANTAJAN EDUSTAJA YHTEISTYÖTOIMIKUNNASSA Yhteistyösopimuksen 15 :n mukaisesti seurakuntaan on nimetty 8-jäseninen yhteistyötoimikunta, johon kuuluu työnantajan edustajana työsuojelupäällikkö, kirkkoherra ja tarpeen mukaan kirkkoneuvoston määräämä muu esimiesasemassa oleva henkilö. Työntekijöiden edustajina toimivat työsuojeluvaltuutetut sekä henkilöt, jotka varavaltuutetut ja pääsopijajärjestöjen asettamat luottamusmiehet ovat yhteisessä kokouksessaan keskuudestaan tehtävään valinneet. Kirkkoneuvosto määräsi yhteistyötoimikuntaan työnantajan edustajaksi emäntä Heini Haapalaisen vuoden 2013 loppuun saakka. Uudelle yt-toimikunnan toimikaudelle edustajaa ei ole toistaiseksi määrätty. Esimiesasemassa olevia vakinaisia työntekijöitä, joiden joukosta määräämisen tulisi tapahtua, ovat emäntä Heini Haapalaisen ohella, kiinteistötyönjohtaja Jaakko Katainen, lapsityönohjaaja Jaana Markkanen, johtava kanttori Vesa Kajava, johtava diakonianviranhaltija Liisa Tiilikainen ja johtava nuorisotyönohjaaja Sauli Paavilainen. Esimiestiimi on kokouksessaan päättänyt ehdottaa kirkkoneuvostolle, että työnantajan edustajaksi yhteistyötoimikuntaan määrättäisiin kiinteistötyönjohtaja Jaakko Katainen. Talousjohtajan Kirkkoneuvosto määrää työnantajan edustajaksi yhteistyötoimikuntaan toimikaudelle kiinteistötyönjohtaja Jaakko Kataisen. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätiedot Talousjohtaja Urpo Reponen puh KIRKON SAARNATUOLIN KONSERVOINTI, ALTTARIKALUSTEIDEN SUUNNITTELU SEKÄ KIRKKO- TEKSTIILIEN SUUNNITTELU JA HANKINTA Vuoden 2014 talousarvion investointiosaan on varattu euron määräraha kirkon uuden alttaripöydän, apupöydän, lukupulpetin sekä uusien kirkkotekstiilien suunnitteluun ja hankintaan sekä saarnastuolin konservointiin. Saarnastuolin konservoinnin tekijäksi on saatu rakennuskonservaattori Larisa Evstifeeva-Auraniemi, joka suoritti vuosi sitten kirkossa koristemaalausten konservoinnin ja restauroinnin. Konservointi on suunniteltu toteutettavaksi viikoilla Larisa Evstifeeva-Auraniemi tekisi työn itsenäisenä yrittäjänä ja hän antaa työstä vielä etukäteen hinta-arvion. Kyseessä on lisähankinta aiempaan työhön, joten hankinnassa voidaan käyttää suorahankintaa ilman kilpailutusta. Kalustehankintojen osalta on suunnittelijaksi tiedusteltu arkkitehti Helvi Miettistä Arkkitehtitoimisto Siilin Ra-toimisto Oy:ltä, jota on aiemminkin käytetty kirkon hankintoihin liittyvissä suunnittelutehtävissä. Kalusteiden suunnittelussa on otettava huomioon hankittavat kirkkotekstiilit ja niiden säilytys, joten kalustesuunnittelu edellyttää yhteistyötä tekstiilisuunnittelijan kanssa. Siilin RA-toimistolta on pyydetty käytyjen neuvottelujen jälkeen tarjous kalustesuunnittelusta. Kalusteiden suunnittelun osalta hankinta-arvo jää alle hankintalain 15 :n mukaisen kansallisen kynnysarvon, joka on tavaroiden ja palvelusten hankinnassa ilman arvonlisäveroa euroa. Näiden osalta hankinta tapahtuu seurakunnan omien hankintaohjeiden mukaisesti ja perusteet neuvottelumenettelyn tai suoran hankinnan käyttämiselle ovat olemassa. Kirkkotekstiileiden suunnitteluista ja valmistuksesta on neuvoteltu Hanna Korvela Desing Oy:n kanssa, jolla on vahvat referenssit kirkkotekstiilien suunnittelusta. Neuvottelun perusteella yritykseltä on pyydetty ja saatu tarjous kirkkotekstiilien suunnittelusta ja valmistuksesta. Näiltä osin hankintalain mukainen kansallinen kynnysarvo näyttäisi ylittyvän, mutta jäävän alle hankintalain 16 :n mukaisen EU:n kynnysarvon euroa. Pääsääntö on, että kynnysarvon ylittävät hankinnat on kilpailutettava ja niissä on noudatettava hankintalain ja asetuksen määräyksiä. Hankinta tulee suorittaa ensisijaisesti tarjouskilpailuna avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen.

6 Kirkkoneuvosto Sivu 5 Perustellusta syystä myös neuvottelumenettelyä voidaan käyttää. Hankintayksikkö voi käyttää neuvottelumenettelyä tavara- ja palveluhankinnoissa, joiden ennakoitu kokonaisarvo on alle euroa. Neuvottelumenettelyä voidaan käyttää myös palveluhankinnassa, jossa hankinnan luonteen vuoksi tarjouspyyntöä tai tehtävänmäärittelyä ei voida laatia niin tarkasti, että paras tarjous voitaisiin valita avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen. Tällöin on yleensä kyse rakennusten suunnittelupalvelusta tai muusta asiantuntija- ja osaamispalvelun hankinnasta. Kirkkotekstiilien suunnittelu on erityisala, josta on etukäteen erittäin vaikea laatia yksiselitteistä tarjouspyyntöä tarjouskilpailuun. Hankinnan sisältöön vaikuttaa myös erikseen suunniteltavat kalusteiden mitoitukset. Ennen hankinnan suorittamista on siitä ilmoitettava työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanavassa Hilmassa. Ilmoitus hankinnasta voidaan tehdä kun hankintamenettely on hyväksytty kirkkoneuvostossa. Kalusteiden ja kirkkotekstiileiden valmistuminen jää vuoden 2015 kevääseen, joten niitä varten tulee varattavaksi uusi määräraha ensi vuoden investointisuunnitelmaan. Konservointi ja suunnittelukustannukset maksetaan pääosin kuluvan vuoden määrärahasta. Talousjohtajan Kirkkoneuvosto hyväksyy neuvottelumenettelyn käyttämisen kirkon alttarikalusteiden suunnittelua sekä kirkkotekstiileiden suunnittelua ja valmistusta koskevissa hankinnoissa. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätiedot Talousjohtaja Urpo Reponen puh ja kirkkoherra Seppo Laitanen puh RAKENNUSTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN VUORELAN KIRKON SANEERAUSTA VARTEN Vuosien investointisuunnitelmaan sisältyy hanke Vuorelan kirkon alakerran tilojen saneerauksesta ja rakennuksen lämpötaloudellisista korjauksista. Hankintaa varten on vuodelle 2014 varattu euron määräraha suunnittelun käynnistämiseen. Varsinainen korjaustyö ajoittuisi vuodelle Kirkkoneuvosto valitsi hankkeeseen rakennuttajakonsultiksi Innoriihi Oy:n. Kirkkoneuvosto voi tarvittaessa asettaa hankkeen toteuttamista varten rakennustoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella kirkkoneuvostolle ehdotukset mm. suunnittelijoiden valinnasta, suunnitelmien hyväksymisestä ja urakoitsijoiden valinnasta sekä ohjata suunnittelua ja rakentamista. Rakennustoimikunta voidaan valtuuttaa myös hyväksymään rakennushankkeen aikaisia muutoksia suunnitelmiin ja päättämään mahdollisista lisätöistä. Rakennustoimikunnassa olisi hyvä olla niin luottamushenkilöiden kuin työntekijöidenkin edustus. Talousjohtajan Kirkkoneuvosto asettaa Vuorelan seurakuntakeskuksen saneerausta varten 5-jäsenisen rakennustoimikunnan ja nimeää siihen jäsenet ja yhden jäsenistä puheenjohtajaksi. Toimikunnan tehtävänä on valmistella kirkkoneuvostolle ehdotukset suunnittelijoiden valinnasta, suunnitelmien hyväksymisestä ja urakoitsijoiden valinnasta, ohjata suunnittelua ja rakentamista sekä hyväksyä rakennushankkeen aikaisia muutoksia suunnitelmiin ja päättää mahdollisista lisätöistä euron rajaan saakka. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Toimikuntaan nimettiin Pekka Joutsenoja, Seppo Roivainen, Liisa Väätäinen, Jaakko Katainen ja Urpo Reponen. Toimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin Pekka Joutsenoja. Lisätiedot Talousjohtaja Urpo Reponen puh

7 Kirkkoneuvosto Sivu 6 91 SEURAKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖIMINEN TAI RAHASTOIMINEN Kirkkoneuvoston ja johtavien viranhaltijoiden kesken on epävirallisesti keskusteltu siitä, että seurakunta perustaisi säätiön, jonka tarkoituksena olisi tukea ja avustaa voimassa olleen kuntajaon mukaisella Siilinjärven kunnan alueella toimivan evankelisluterilaisen seurakunnan työtä lasten ja nuorten kristillisessä kasvatuksessa ja koulutuksessa kunnan olemassaoloaikana ja sen jälkeen. Säätiön perustamisidea liittyy pitkälti siihen, että seurakunta voisi turvata olemassa olevien varojen käyttämisen nykyisen Siilinjärven kunnan alueella olevien hyväksi siinä tilanteessa, että seurakunta joutuu rakennemuutoksessa pakosta liittymään seurakuntayhtymään. Asiassa on konsultoitu varatuomari Juha Hyväristä Asianajotoimisto Hyvärinen & Pääkkö Oy:stä. Seurakunnan omaisuuden luovuttamiselle säätiöön ei hänen näkemyksensä mukaan ole juridisia esteitä. Säätiöinnin vaihtoehtona on varojen rahastoiminen. Säätiön ja rahaston keskeinen ero on siinä, että säätiö on itsenäinen toimihenkilö, jonka oma hallinto päättää varojen käytöstä. Jos varoja säätiöidään, ne siirtyvät seurakunnan päätösvallan ulkopuolelle. Säätiön lakkauttaminen on erittäin vaikeaa. Rahaston puolestaan omistaa seurakunta ja seurakunnalla on itsellään päätösvalta varojen käytöstä. Seurakuntaliitoksessa rahasto siirtyisi uuden seurakunnan omistukseen, mutta varoja käytettäisiin edelleen rahaston tarkoitusten ja ehtojen mukaisesti sen seurakunnan hyväksi, jolta rahasto on tullut. Säätiön perustamista ohjaa säätiölaki Säätiölain uudistaminen on vireillä ja muutoksen on määrä astua voimaan vuonna Seurakunnan varojen käytössä ja säätiön perustamisessa on lisäksi otettava huomioon seuraavat kirkkolain ja järjestyksen säädökset: Kirkkolaki 1 luku 2 : Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Kirkkolaki 4 luku 1 : Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. Kirkkolaki 7 luku 1 : Seurakunta hoitaa itse asioitaan ja omaisuuttaan tämän lain ja kirkkojärjestyksen sekä kirkon taloudesta erikseen annettujen säädösten mukaan. Seurakunnat voivat hoitaa asioitaan ja omaisuuttaan myös seurakuntayhtymänä niin kuin 11 luvussa säädetään. Kirkkolaki 14 luku 4 : Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkolaki 15 luku 1 : Seurakunnan ja seurakuntayhtymän varoja saadaan käyttää ainoastaan niiden tehtävien toteuttamiseen. Seurakunnan ja seurakuntayhtymän tulee osallistua kirkon keskusrahaston menojen rahoittamiseen siten kuin tämän lain 22 luvun 8 :ssä säädetään. Kirkkojärjestys 15 luku 1 : Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten. Kirkkojärjestys 15 luku 2 : Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Säätiön perustamistavoitetta ei ole kirjattu kirkkovaltuuston vahvistamaan seurakunnan toimintaja taloussuunnitelmaan eikä siihen ole myöskään talousarviossa 2014 varauduttu. Mikäli varoja luovutetaan säätiöön, siitä aiheutuu seurakunnan taloutta heikentäviä vaikutuksia tuloslaskelmaan ja taseeseen. Jos varoja siirretään seurakunnan hallinnoimaan rahastoon, ei siirrolla ole tulosta tai tasetta heikentävää vaikutusta.

8 Kirkkoneuvosto Sivu 7 Seurakuntarakenteen muuttamiseen liittyvä lakiesitys on seuraavan kerran esillä kirkolliskokouksessa aikaisintaan toukokuussa Se ei kuitenkaan ole vielä täysin varmaa. Esityksen mukaan kaikki seurakunnat siirtyisivät seurakuntayhtymärakenteeseen siirtymäajan puitteissa, viimeistään vuoden 2019 alussa. Esillä on noussut kuitenkin vahvasti myös se vaihtoehto, että siirtymäaikaa olisi vuoteen 2023 saakka. Kuopion kaupungin sekä Siilinjärven ja Suonenjoen kuntien välisen kuntajakoselvityksen on määrä valmistua Sen tulokset näyttänevät suuntaa sille, onko kuntapuolella odotettavissa seurakuntarakenteeseenkin vaikuttavia kuntaliitoksia. Ottaen huomioon sen, ettei varojen luovuttamista säätiöön tai siirtämistä rahastoon ole huomioitu seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa ja toisaalta seurakuntarakennemuutoksen toteutumisaikataulusta ole vielä tarkkaa tietoa, ei seurakunnalla ole mitään perusteltua syytä lähteä vielä tässä vaiheessa sen paremmin varojen säätiöimiseen kuin rahastoimiseenkaan. Asia on kuitenkin mahdollista kirjata tavoitteena tulevien vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaan, kun rakennemuutosten aikataulu on tiedossa. Säätiöiminen/rahastoiminen kannattaa tehdä aikaisintaan 1-2 vuotta ennen liitosajankohtaa. Talousjohtajan Kirkkoneuvosto päättää sisällyttää tulevien vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmiin tavoitteen rahavarojen rahastoimisesta tai säätiöimisestä siinä vaiheessa, kun tiedossa on mahdollinen aikataulu Siilinjärven seurakunnan liittämisestä toiseen seurakuntaan tai seurakuntayhtymään. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle, että tulevien vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmiin sisällytetään tavoite rahavarojen rahastoimisesta tai säätiöimisestä. Lisätiedot Talousjohtaja Urpo Reponen puh HAASTATTELURYHMÄN NIMEÄMINEN SEURAKUNTAPASTORIN VIRKOJEN JA DIAKONIAN VIRAN- SIJASUUDEN TÄYTTÄMISEKSI Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan (79 ) I ja III seurakuntapastorin virkojen täyttämismenettelystä. Kokouksen jälkeen Siilinjärven seurakunnan papinviroista viime aikoina kiinnostuksensa ilmaisseihin kuuteen pappiin on oltu yhteydessä ja heiltä on saatu tarpeelliset tiedot, joiden pohjalta hakijoiden haastattelut ja muu soveltuvuuden arviointi voidaan toteuttaa. Ansioluetteloiden, cv-tietojen ja haastattelujen perusteella seurakunta antaa tuomiokapitulille KL 6:11 2 momentin mukaisen lausuntonsa virkojen täyttämiseksi. Lausunnon antaminen tulee kirkkoneuvoston seuraavan kokouksen asialistalle, jotta lausunto ennättää tuomiokapitulin istunnon käsiteltäväksi. Haastattelut pidetään ennen kokouskutsun lähettämistä. Kaikkien hakijoiden kanssa on sovittu ajankohdat siten, että haastattelut toteutetaan maanantaina klo ja ti klo Diakonian viransijaisuuden hakuaika päättyy Haastattelut pyritään sopimaan torstaiksi alkaen klo Haastattelussa on mukana viranhaltijoista kirkkoherra ja johtava diakoniaviranhaltija. Kirkkoneuvoston päätettäväksi viransijaisen valinta tulee kokoukseen. Kirkkoherran Kirkkoneuvosto 1) nimeää 2-3 haastattelijaa seurakuntapastorin viran hakijoiden haastatteluryhmään 2) nimeää 1 haastattelijan diakonian viransijaisen haastatteluryhmään. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti nimetä 1) seurakuntapastorin viran hakijoiden haastatteluryhmään Riitta Kerkolan, Liisa Väätäisen, Tapio Markkasen, Seppo Laitasen ja Urpo Reposen sekä 2) diakonian viransijaisen haastatteluryhmään Suvi Eskolan. Lisätiedot Kirkkoherra Seppo Laitanen puh

9 Kirkkoneuvosto Sivu 8 93 HAUTAPAIKKAOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN Heikki ja Oili Vasarainen anovat päivätyllä hakemuksella, että seurakunta luovuttaisi heille Viinamäen hautausmaalta hautapaikan n:o Anomuksen perusteena on hautapaikan saaminen Oili Vasaraisen vanhemmille varattujen hautapaikkojen vierestä. Oikeudesta tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaahan säädetään hautaustoimilaissa (457/2003). Lain 4 :n mukaan seurakunta on velvollinen vaadittaessa osoittamaan hautasijan vainajalle, jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta oli kuolinhetkellä seurakunnan alueella. Kirkkolain 17 luvun 2 :n mukaan kirkkoneuvosto voi luovuttaa hautaoikeuden muullekin kuin hautaustoimilain 4 :ssä tarkoitetulle vainajalle. Oikeus hautaan luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla hautaoikeus voidaan luovuttaa myös vainajan omaisille. Kirkkoneuvosto voi erityisestä syystä luovuttaa hautaoikeuden muulloinkin. Kirkkovaltuusto on vahvistanut hautapaikkojen luovutushinnat. Hinnaston mukaan kirkkoneuvoston luovuttaessa erityisistä syistä hautaoikeuden muulloin kuin kuolemantapauksen yhteydessä, hautapaikkamaksun suuruus määräytyy 2. hautapaikkaa koskevan hinnan mukaisesti. Hautapaikkaoikeuden luovuttamisesta 25 vuoden ajaksi peritään maksua arkkuhaudan osalta 75 euroa/hautapaikka. Talousjohtajan päätösehdotus Kirkkoneuvosto luovuttaa Heikki ja Oili Vasaraiselle Viinamäen hautausmaalta hautaoikeuden 25 vuodeksi arkkuhautaan n:o Hautapaikan luovutuksesta peritään kirkkovaltuuston vahvistama maksu. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätiedot Talousjohtaja Urpo Reponen puh

10 Kirkkoneuvosto Sivu 9 94 ILMOITUSASIAT Kirkkoneuvoston kokouksessa päätettyä puukauppa Keitele Forestin ei ole voitu laittaa täytäntöön, koska Keitele ei suostunut antamaan osaa avohakkuista metsäkoulun moto-opiskelijoiden tehtäväksi kuten tarjouspyynnössä oli edellytetty. Leimikko kilpailutetaan myöhemmin syksyllä uudelleen. Talousjohtajan ajalla tekemät viranhaltijapäätökset: Kiinteistötyöntekijän sijaisen palkkaaminen Emännän sijaisen valintapäätöksen vahvistaminen Vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavan ajan vahvistaminen Virkavapaan myöntäminen/anu Eronen Kirkkoherran ajalla tekemät viranhaltijapäätökset: Virkamatkamääräys vapaaehtoistyön ajankohtaistapahtumaan Virkavapaan myöntäminen/anna Liisa Savolainen Maksuvapautuksen myöntäminen perheleirimaksusta (ei julkinen) Sairausloman myöntäminen Määräaikaiseen työsuhteeseen lastenohjaajan sijaiseksi palkkaaminen Virkamatkamääräys partion yhdyshenkilöiden tapaamiseen Kirkkoherran Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi lisäyksellä, että ympäristödiplomin hakemiseen liittyvä auditointi on klo Luottamushenkilöiden edustajaksi auditointitilaisuuteen nimettiin Riitta Kerkola. Lisätiedot Kirkkoherra Seppo Laitanen puh ja talousjohtaja Urpo Reponen puh KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtajan Kirkkoneuvosto antaa liitteen mukaisen oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään pöytäkirjaan. esitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 23.9.2014 2 / 2014

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 23.9.2014 2 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 23.9.2014 2 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 8.10.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 12 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 13 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 4.2.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN...2

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 2.9.2015 6 / 2015

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 2.9.2015 6 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 2.9.2015 6 / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.9.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN...2

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.4.2015 3 / 2015

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.4.2015 3 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.4.2015 3 / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.4.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 35 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 12.5.2015 4 / 2015

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 12.5.2015 4 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 12.5.2015 4 / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto N:o 1/2015 Sivu 1

Kirkkoneuvosto N:o 1/2015 Sivu 1 N:o 1/2015 Sivu 1 Kokousaika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.45 Kokouspaikka Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet Jäsenet Saastamoinen Matti, vpj., poissa Jääskeläinen Martti Laukkanen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSAIKA Torstai 11.6.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 27 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto N:o 2/2015 Sivu 17

Kirkkoneuvosto N:o 2/2015 Sivu 17 N:o 2/2015 Sivu 17 Kokousaika Keskiviikko 25.3.2015 klo 18.00-20.05 Kokouspaikka Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet Jäsenet Saastamoinen Matti, varapj. Jääskeläinen Martti Laukkanen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 25.11.2013 klo 18.30 20.55 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.8.2012 klo 18.30 20.57 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 196 KOKOUKSEN AVAUS 316 197 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 1/2015 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 1/2015 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 1/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 09.02.2015 klo 18.30 20.20 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 5.2.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.00 18.42 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto. KOKOUSAIKA Maanantaina 25.5.2015 klo 16.00 18.35

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto. KOKOUSAIKA Maanantaina 25.5.2015 klo 16.00 18.35 61 RÄÄYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantaina klo 16.00 18.35 KOKOUSPAIA Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj x Ilonen Hannu jäsen x

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 19.12.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 20.12.2012-4.1.2013 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 19.12.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 20.12.2012-4.1.2013 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 19.12.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 20.12.2012-4.1.2013 ma-pe klo 9-15: 113 Kokouksen avaaminen 114 Kokouksen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 10.2.2015 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 26 KOKOUKSEN AVAUS... 33 27 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 28.4.2015 klo 18.46 21.54 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 HUOM! Kirkkoneuvosto on kutsuttu tutustumaan uusittuun kirpputoriin

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.1.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/14 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/14 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/14 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika maanantai 10. pvä maaliskuuta 2014 klo 18:00 19:35 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23)

Lisätiedot

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 3/2014 17.9.2014 32 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikkona 17.9.2014 klo 18.30 22.01 Läsnäolevat jäsenet Ali-Mattila Liisa Ketola Jukka Pulkkinen Rauno Aspila

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 11.08.2014 klo 19.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 23 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAI Keskiviikko klo 16.00 17.55 KOKOUSPAIK Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj poissa Ilonen Hannu jäsen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot