Liite 6 Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet ja kohteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 6 Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet ja kohteet"

Transkriptio

1 Valtakunnallisesti (1) tai maakunnallisesti (2) merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. 1 2 Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. Maisema-alueen raja Maisemallisesti tärkeä näkymä. Muistomerkki Näköala- ja/tai kokoontumispaikka. Paikallisesti merkittävä yhtenäisen rakennuskannan alue. Kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti tärkeä rakennus tai rakennusryhmä. 47 Numero viittaa kohdeluetteloon. 2 Liite 6 Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet ja kohteet

2 Vääksyn osayleiskaava-alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet ja kohteet Luettelossa ovat mukana kaavakarttaan merkityt kyläkuvallisesti arvokkaat alueet sekä yksittäiset suojeltavat rakennukset. Rakennusten numerot vastaavat pääosin Asikkalan kulttuuriympäristöohjelman numerointia, joskin mukana on myös sellaisia rakennuksia, joita ei ole mainittu kulttuuriympäristöohjelmassa. Arvotukset ja osittain myös luokittelu ovat Viiden kunnan rakennuskulttuuri inventoinnista. Kaikkia rakennuksia ei ole inventoinneissa arvotettu. Arvotuksista on neuvoteltu kaavan laatijan, kunnan, Hämeen ympäristökeskuksen ja museoviranomaisen kesken. 1. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet 1.1 Valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt Kaavamerkintä sk-1. Kyläkuvallisesti arvokas alue. Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu ympäristö. 1. Vääksyn kanava ja Anianpellon markkinapaikka 1. Vääksyn virta on ikimuistoinen myllypaikka. Nykyisin paikalla on yksi museoksi kunnostettu mylly 1800-luvun loppupuolelta. Ensimmäiset suunnitelmat virran kanavoimiseksi tehtiin jo 1700-luvulla. Kanava toteutettiin ja uusittiin Kanavan ympäristö on säilyttänyt puistomaisen luonteensa. Vanha odotushuone on vuosisadan alusta. Kanavan tuntumassa on valtioneuvos J.R. Danielsson-Kalmarin huvila Suviniemi, joka on rakennettu 1800-luvun jälkipuolella. Mikkolan tila on entinen Roosin rustholli. Puiston ympäröimä päärakennus on rungoltaan 1850-luvulta ja sen nykyasu vuodelta Pihapiiriin liittyy vanha hirsinen makasiini. Anianpellon työväenyhdistyksen talo on 1900-luvun alusta. Anianpelto oli vuodesta 1727 Päijät-Hämeen keskeisimpiä markkinapaikkoja ja alueesta kaavailtiin kauppalaa ja 1850-luvuilla. Vanhalla markkinapaikalla kasvaa rauhoitettu ikihongikko. Sen itäpuolella on vanhaa, viehättävää mökkiasutusta kapeiden kujien varsilla. 2. Vesivehmaan kylä ja kulttuurimaisema Vesivehmaan kylän kulttuurimaisema-alueen länsireuna uloyttuu suunnittelualueelle. Keskiaikaisperäisen Ylisen Viipurintien varrella sijaitsevan Vesivehmaan kylän maisemakuvalle on tyypillistä mäenkumpareiden ja laaksojen luoma vaihtelevuus. Vehkoon kylässä pellot laskeutuvat näyttävästi Lahteen johtavalle maantielle. Kylän keskustassa on edustava jugendtyylinen nuorisoseurantalo vuodelta Maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt Kaavamerkintä sk-2. Kyläkuvallisesti arvokas alue. Maakunnallisesti merkittävä rakennettu ympäristö. 1

3 Anianpellon maakunnallisesti merkittävä rakennettu alue sisältyy valtakunnallisesti merkittävän alueen rajaukseen. Anianpelto on myös maakunnallisesti arvokas viherympäristö. 3. Vääksyn kanava ympäristöineen ja Honkaniemi III Vääksyn kanavan maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön rajaus on laajempi kuin valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön. Siihen sisältyy Honkaniemi III asuntoalue erillisenä alueena. 4. Kurhilan, Hillilän ja Syrjäntaustan kylien kulttuurimaisema Kurhilan, Hillilän ja syrjäntaustan kylien maakunnallisesti arvokkaan agraarimaiseman länsikulma ulottuu suunnittelualueelle. Kahdeksi keskukseksi maantien varteen keskittyneet kylät muodostavat suurmaisemakokonaisuuden, jota hallitsevat laajat, Vesijärveen rajautuvat viljelyalueet ja niiden ympärillä sijaitsevat tilakeskukset. Asutus sijoittuu nauhamaisesti päätien varteen ja kumpareiden etelänpuoleisille rinteille. Rakennuskannan uusiutumisesta huolimatta alue on säilyttänyt selkeän agraarin luonteensa. 1.3 Paikallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt Kaavamerkintä sk-3. Kyläkuvallisesti arvokas alue. Paikallisesti merkittävä yhtenäisen rakennuskannan alue. Paikallisesti merkittävistä kulttuuriympäristöistä Anianpellon kylä ja Lehtolan 1950-luvun asuntoalue sisältyvät Anianpellon valtakunnallisesti merkittävään alueeseen. Honkaniemi III sisältyy Vääksyn kanavan maakunnalliseen kulttuuriympäristöön. Muita paikallisesti kulttuurihistoriallisesti merkittäviä alueita ovat: 5. Vääksyn vanha keskusta 6. Kompantie, 1950-luvun asuntoalue 7. Vartiovaara, 1950-luvun asuntoalue 8. Mikkolan kartano pihapiireineen 9. Saitan ryhmäpuutarha 2. Rakennukset 2.1 Rakennusten luokittelu Kaavamerkintä sr-1: Suojeltava rakennus tai rakennusryhmä. Kohteessa on erityistä rakennushistoriallista ja/tai historiallista ja/tai maisemallista arvoa. Kohteeseen kuuluvia rakennuksia ei saa purkaa ilman lupaa (MRL ) eikä niiden ulkoasua saa muuttaa siten, että niiden kulttuurihistoriallisesti arvokas tai miljöön kannalta merkittävä luonne turmeltuu. Kaavamerkintä sr-2: Suojeltava rakennus tai rakennusryhmä. 2

4 Kohteessa on erityistä rakennushistoriallista ja/tai historiallista ja/tai maisemallista arvoa. Rakennus- ja purkulupa-asioissa tulee pyytää lausunto museoviranomaiselta tai ympäristökeskukselta. Kaavamerkintä sr-3: Suojeltava rakennus tai rakennusryhmä. Kohde on rakennetun kulttuuriympäristön kannalta paikallisesti merkittävä, ja se tulisi säilyttää. 2.2 Rakennusluettelo 6. Vähä-Laakkala Päärakennus on ilmeisesti 1920-luvulta. Komea sisäänkäynti on klassisistinen. 7. Kedon talo Kedon talo on kartanomainen, kaksikerroksinen, aumakattoinen hirsirakennus. Anianpellon markkinoiden tavara-aitat ja myyntipöydät ovat sijainneet tilan edustalla tien kahden puolen. 9. Mikkolan kartano Mikkolan kartano on entinen ratsutila, jota kutsuttiin Anianpellon kartanoksi. Nykyistä rakennusryhmää alettiin pystyttää Mikkolan torpan paikalle vuodesta 1865 lähtien. Klassisististyylisen päärakennuksen ensimmäinen kerros on valmistunut 1868 ja toinen kerros vuonna Väentupa lienee 1800-luvulta ja on siirretty tiettävästi 1930-luvulla nykyiselle paikalleen. Kaksikerroksinen vilja-aitta on rakennettu vuosina Anianpellontien varrella oleva tiilinavetta on tehty 1880-luvun alussa Suivan savesta lyödyistä tiilistä. Kartanon puiston jalot lehtipuut ovat 1900-luvun alusta. Liikennejärjestelyt ovat pienentäneet puutarhaa. Hedelmätarha on hävinnyt ja yhteys maantieltä pihaan katkennut. 10 Telakkatupa Telakkatupa on siirretty nykyiselle paikalleen uittoyhtiön kämpäksi. Rakennus on tyypillinen ja 1900-luvun vaihteen sydänseinäinen rakennus. Kunnan omistama rakennus luovutettiin vuonna 1996 sotaveteraanien käyttöön. 12. Kanavan odotushuone Kanavan odotushuone on Vääksyn kanavahistoriaan kiinteästi liittyvä rakennus. Se on rakennettu vuonna 1910, matkustajalaivaliikenteen kulta-ajalla. 3

5 Rakennus kuuluu Vääksyn valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön. 13. Kanavan kasöörin piharakennus Kanavan historiaan ja Vääksyn valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön kuuluva rakennus valmistui vuonna Asuinrakennus on korvattu uudella, mutta pitkänomainen, hirsinen puuleikkauksin koristeltu piharakennus on todennäköisesti osa 1868 valmistuneesta varastoliiteristä. 14. Pohjolan talo (Kanavan Galleria) Pohjolan talo on mansardikattoinen rakennus, joka edustaa vuosisadan alkuvuosikymmenille tyypillistä asikkalalaista rakentamisen tapaa. Kuuluu Vääksyn valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön. Kunnan omistama talo on kunnostettu 1980-luvulla. Samalla purettiin kaksi piharakennusta. Rakennus toimii kesänäyttelytilana.kuuluu Vääksyn valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön. 15. Kanavan kahvila Kanavan kahvila on mansardikattoinen rakennus aivan kanavan tuntumassa. Talossa on ollut kauppa, matkustajakoti, matkahuolto ja kahvila. Ikkunoita on lisätty ja suurennettu sen jälkeen, kun Asikkalan Osuusliike osti talon vuonna1949. Rakennus on korjattu kahvilaksi ja asunnoiksi 1990-luvulla. Samalla näyteikkunat yhtenäistettiin. Osa Vääksyn kanava-alueen ympäristön puista rakennuskantaa. Tiilirunkoinen piharakennus on rakennettu vuonna Rakennus on osa Vääksyn kanava-alueen ympäristön puista rakennuskantaa. Arvot: historiallinen, maisemallinen 16. Saran talo Saran talo on vanhan Vääksyn mansardikattoista rakennuskantaa ja osa Vääksyn huvila- ja täysihoitolakulttuuria sekä valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Alun perin se on rakennettu ilmeisesti 1800-luvulla. Rakennus toimi täysihoitolana luvulla luvullla rakennukseen tehtiin pulpettikattoinen korotus ja yläkertaan rakennettiin lisää huoneita. Sodan aikana rakennettiin lasikuisti ruokailutilaksi. Kaksikerroksisessa piharakennuksessa on toiminut kutomo ja limonaditehdas. Suurempi piharakennus on ollut navetta ja talli. 17. Nuorisotalo Nuokku Nuokku on rakennettu Vääksyn ensimmäiseksi kansakouluksi vuonna Hirsirakennus vuorattiin laudalla vuonna luvun lopulla rakennus 4

6 remontoitiin nuorisotaloksi. Sijaitsee Vääksyn valtakunnallisesti arvokkaassa rakennetussa ympäristössä. Arvot: historiallinen, maisemallinen 18. Purman talo Purman talo kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Vääksyn kanavaympäristöön. Talo on rakennettu 1900-luvun alussa. Talossa on ollut kangaskauppa ja henkikirjoittajan toimisto. Rakennus on kunnostettu ja sitä on laajennettu 1990-luvulla. Pihapiirissä on vanha saunarakennus. Liiteri/autotalli on laajennettu vanhasta hirsisestä piharakennuksesta. Kohteet ovat entisiä Mikkolan kartanon vuokramökkejä. Rakennusten pihapiirit tulee säilyttää. 19. Kotila Sulkumiehentien pihapiirit olivat alun perin Mikkolan kartanon vuokramökkejä luvun alussa asukkaat ostivat ne itselleen. Pihapiirit muodostuvat 1800-luvun ja 1900-luvun alun asuinrakennuksista ja piharakennuksista. Portit, aidat ja hoidetut puutarhat ovat olleet alueelle ominaisia. Rakennus on alun perin ollut yksittäistupa, jota on laajennettu myöhemmin. Hugo Laiho osti talon v ja nimesi sen Kotilaksi. Pihapiirissä kasvatettiin kukkia Lahden torilla myytäväksi. Talo on vapaa-ajan asuntona. 20. Raitapiha Sulkumiehentien pihapiirit olivat alun perin Mikkolan kartanon vuokramökkejä luvun alussa asukkaat ostivat ne itselleen. Pihapiirit muodostuvat 1800-luvun ja 1900-luvun alun asuinrakennuksista ja piharakennuksista. Portit, aidat ja hoidetut puutarhat ovat olleet alueelle ominaisia. Vanha asuinrakennus on nykyisin varastona Hyvin hoidetun puutarhan kanssa se muodostaa viehättävän näkymän Sulkumiehentielle avautuvalta portilta. 21. Toivosen talo Sulkumiehentien pihapiirit olivat alun perin Mikkolan kartanon vuokramökkejä luvun alussa asukkaat ostivat ne itselleen. Pihapiirit muodostuvat 1800-luvun ja 1900-luvun alun asuinrakennuksista ja piharakennuksista. Portit, aidat ja hoidetut puutarhat ovat olleet alueelle ominaisia. Sulkumies Toivosen pihapiiri on yksi alueen edustavimmista. Rakennukset ja pihapiiri ovat peltikatteita lukuun ottamatta alkuperäisessä asussa. 22. Virtasen talo (Tuuli) Sulkumiehentien pihapiirit olivat alun perin Mikkolan kartanon vuokramökkejä luvun alussa asukkaat ostivat ne itselleen. Pihapiirit muodostuvat 5

7 1800-luvun ja 1900-luvun alun asuinrakennuksista ja piharakennuksista. Portit, aidat ja hoidetut puutarhat ovat olleet alueelle ominaisia. Remonteissa talon yläkerran ikkunoita ja itäpäädyn julkisivua on muutettu. Pihapiirissä on vanha hirsinen sauna ja liiteri. 23. Sirkkusen huvila (Sakarila) Sirkkusen huvilan on rakennuttanut professori Komppa 1800-luvun lopussa. Kompan jälkeen rakennuksessa asui professori Sirkkunen. Rakennus on tyyliltään lähellä perinteistä talonpoikaista rakennustapaa. Huvilamaisia piirteitä ovat monikulmainen nurkkaerkkeri ja Vesijärven suuntaan oleva avokuisti. Rakennuksen pystyhirsirunko on Suomessa harvinainen ratkaisu. Kunnan omistama huvila on uusittu 1990-luvulla. Arvot: rakennushistoriallinen 24. Danielsson-Kalmarin huvila Danielsson-Kalmarin huvila on Vääksyn vanhin säilynyt huvila ja kulttuuri- ja henkilöhistoriallisesti merkittävä. Se on rakennettu 1890-luvun alussa. Rakennus on rikkain puuleikkauksin koristeltu uusrenessanssityylinen huvila. Yleisen historian professori ja myöhemmin valtioneuvos J.R. Danielsson- Kalmari osti huvilan vuonna Huvilaa kutsuttiin Suviniemeksi. Asikkalan kunta osti huvilan vuonna 1949 ja rakennus on palautettu 1920-luvun asuun. Huvila on museona ja näyttelytilana. 25. Thurenin huvila Vääksyn vanhimpia, ellei vanhin rakennus on perimätiedon mukaan ollut Anianpellon myllärin tupa. Rakennus on paritupatyyppinen ja se on siirretty uittamalla nykyiselle paikalleen. Pihasauna on ollut alun perin savusauna. Rakennukseen kuuluu hoidettu pihapiiri. Rakennus sijaitsee puistoalueella. 26. Pereniuksen talo Kuuluu Vääksyn valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Osa kanavamiljöötä. Rakennuksessa on jugend-tyylisiä piirteitä. Rakennusvuosi ei ole tiedossa. Asuinhuoneiden päätyikkunat on vaihdettu 1950-luvulla. Arvot: rakennushistoriallinen, maisemallinen 27. Vesimyllymuseo Vääksyn vesimylly on tärkeä muisto Vääksynvirran vesimyllyjen historiasta. Samalla paikalla on sijainnut kolme myllyä ainakin jo 1400-luvulla. Nykyisen rakennuksen kanavanpuoleinen hirsirakenne lienee ainakin 1700-luvulta. Myllyn etuosa on 1930-luvulta, jolloin rakennusta ja sen myllytekniikkaa uudistettiin. Tuolloin rakennukseen tuli myös sähkölaitos. Museoksi se kunnostettiin 1980-luvulla. 6

8 28. Myllytupa Myllytupa on ollut talonpoikien taukopaikkana jauhatusmatkoilla ja myöhemmin myllärin asuntona. Rakennus saattaa olla 1700-luvulta. Nykyinen asu on 1980-luvun lopulta. Arvot: historiallinen, maisemallinen 29. Jokiranta Jokiranta on Anianpellon myllärin rakennuttama huvila. Talo piharakennuksineen on osa Vääksyn kanavan ympäristöä. 30. Meijeri (Päijännetalo) Meijeri edustaa 1920-luvun meijeriarkkitehtuuria. Perusratkaisuiltaan se on meijerirakentamisen kultakauden edustaja. se toimi meijerinä 1980-luvun loppupuolelle saakka. Rakennusta on laajennettu ja muutettu useaan otteeseen. Nykyisin rakennus on Päijännetalo, jossa toimii kalastusmuseo, matkailuneuvonta ja Päijänteen kansallispuiston opastuspiste. 32. Leivon talo (Kotila) Leivon talo on rakennettu 1900-luvun alkupuolella ja se kuuluu Vääksyntietä reunustavaan puutalokokonaisuuteen. Talo on hirsipintainen. Sitä on laajennettu ilmeisesti 1930-luvulla nykyiseen kokoonsa. Rakennuksessa on toiminut kahvila-ravintola ja pankki. Nykyisin se on asuinkäytössä. Kuuluu Vääksyn valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön ja Vääksyntietä reunustavaan puutalokokonaisuuteen. Arvot: historiallinen, maisemallinen 33. Hannulan talo Hannulan talo kuuluu Vääksyntietä reunustavaan puutalokokonaisuuteen. Se on rakennettu ilmeisesti ja 1900-luvun vaihteessa. Alun perin symmetrisen rakennuksen päätyyn on jatkettu liiketila, Hannulan kauppa vuonna Talossa on kaksi asuinhuoneistoa ja liiketila. Rakennusta on muuteltu useaan otteeseen. Pihapiirissä on varasto- ja tallirakennukset. Kuuluu Vääksyn valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön ja Vääksyntietä reunustavaan puutalokokonaisuuteen. Arvot: historiallinen, maisemallinen 34. Opistotalo Opistotalossa on toiminut mm. apteekki ja limonaditehdas. Vuonna 1919 rakennusta levennettiin ja korotettiin mansardikattoiseksi. Kunnan omistuksessa ollessaan rakennus uusittiin 1980-luvulla kansalaisopiston käyttöön. Nykyisin rakennus on yksityisomistuksessa ja asuinkäytössä. Ulkopuoli on kunnostettu vuonna Kuuluu Vääksyn valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön. 7

9 Arvot: historiallinen, maisemallinen 35. Verhon talo Verhon talossa on toiminut kanavan rakennustyön aikana työmaaruokala, joten se on valmistunut ennen vuotta Rakennus oli alun perin yksikerroksinen, mutta vuonna 1916 maalari, sittemmin talousneuvos Verho osti talon ja korotutti sen mansardikattoiseksi, muutti ikkunat pieniruutuisiksi ja laajensi taloa pihan puolelle. Rakennuksessa on toiminut Vääksyn ensimmäinen posti ja myöhemmin maali- ja tapettikauppa ja kirjakauppa. Ikkunat on uusittu, mutta muuten rakennus on säilynyt hyvin vuoden 1916 asussa. Kuuluu Vääksyn valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön. 36. Mäkisen talo Mäkisen talo on Myllytien mansardikattoisia rakennuksia ilmeisesti luvulta. Talossa on asunut kylän vaatturi. Ulkovuoraus ja ikkunat on uusittu 1990-luvulla. 37. Vuorisen talo Vuorisen talo oli täysihoitola 1960-luvulle saakka. Alun perin kaksihuoneinen satulakattoinen hirsitalo laajennettiin vuonna 1927 täysihoitolaksi leventämällä rakennuksen runkoa rakentamalla mansardikattoiseen yläkertaan huoneita ja pohjoispäätyyn suuri lasikuisti. Rakennuksen julkisivut ja ikkunat ovat 1920-luvun asussa. Pihassa on useita talousrakennuksia ja suurehko puutarha. Vääksyn täysihoitolaperinnettä edustava rakennus. Vanhan Vääksyn rakennuskantaa. 38. Päijänne-Hotelli Päijänne-Hotelli on Asikkalan ensimmäinen kerrostalo ja ensimmäisiä rapattuja hirsirakennuksia. alun perin se oli 1½-kerroksinen ja mansardikattoinen, mutta se korotettiin 1920-luvun lopulla 3-kerroksiseksi. Tyyliltään se edustaa lähinnä klassismia. Alakerrassa oli pieniä liikehuoneistoja, toisessa kerroksessa suuri ravintolasali ja kolmannessa kerroksessa majoitustilat. Rakennus toimi matkustajakotina ja ravintolana 1960-luvulle saakka. Nykyisin siinä on vanhan tavaran liike ja asuintiloja. Arvot: rakennushistoriallinen, historiallinen 39. Ahtola Kirkkoherrra Coleruksen leski rakennutti lähinnä jugend-tyylisen rakennuksen itselleen ja viidelle tyttärelleen vuonna Coleruksen neidit pitivät talosssa täysihoitolaa, jossa monet kuuluisuudet viettivät aikaansa. Myöhemmin rakennuksessa oli posti ja seurakunan tiloja. Nykyisin talo on yksityisen omistuksessa ja sitä on uusittu 1980-luvulla. Pihapiirissä on ilmeisesti yli 200-vuotiaita mäntyjä. 8

10 40. Piha-Ahtola Piha-Ahtola on vanha ruotusotamiehen torppa. Keittiö ja eteinen ovat vuodelta Tupa ja kamari on tehty myöhemmin. Talossa on asunut myös peltiseppä, minkä vuoksi pohjoislappeella on Apollo-peltiä, joka oli ensimmäisiä Suomessa käytettyjä kattopeltejä. Rakennusta on laajennettu onnistuneesti lasikuistilla vuonna Selinheimon huvila Selinheimon huvila on Vääksyn huvilakulttuuriin liittyvä rakennus valtakunnallisesti arvokkaassa rakennetussa ympäristössä. Talo on rakennettu vuonna Koristeellinen julkisivulaudoitus on tehty kaksi vuotta myöhemmin. Huvila on lähes alkuperäisessä asussaan. Viimeisimmät muutokset ovat 1950-luvulta. 42. Hinkkasen talo Hinkkasen talo kuuluu Vääksyn valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Sen alkuperästä ei ole varmaa tietoa. Mahdollisesti vanhin osa on Hillilästä 1900-luvun alussa siirretty vanha meijeri. Rakennusta on alkuperäisestä korotettu ja laajennettu. Se edustaa 1900-luvun alun rakentamista. Arvot: rakennushistoriallinen, maisemallinen 43. Pitkosen talo Pitkosen talo kuuluu Vääksyn valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Vanhin osa on ilmeisesti 1800-luvulta. rakennusta on vähitellen laajennettu nykyiseen asunsa, joka on pääosin 1940-luvulta. erikoisuutena on koristeellinen sisäänkäynnin katos, joka on peräisin puretusta rautatieasemasta. Vuosina talossa asui ja piti toimistoa nimismies Pitkonen. Arvot: historiallinen, maisemallinen 44. Miettisen talo 1900-luvun alun huvila, joka on ollut 1940-luvulta lähtien ympärivuotisena asuntona. Ikkunat on muutettu, mutta hahmoltaan rakennus on säilynyt. Arvot: historiallinen Joutsenkujan huvilat, kohteet 45-47, kokonaisuutta voidaan täydentää mittakaavaan sopivilla rakennuksilla: 45. Helmi Gustafssonin huvila Helmi Gustafssonin huvila kuuluu Joutsenkujan varrelle 1920-luvulla rakennettuihin huviloihin. Talo on hirsipintainen ja alunperinkin pulpettikattoinen. 9

11 Rakennuksen tyyliin sopiva avokuisti on tehty myöhemmin. Huvilan kunto on hyvä. 46. Vuolion huvilat Vuolion huvilat kuuluvat Joutsenkujan varrelle 1920-luvulla rakennettuihin huviloihin. Rannan suuntainen, kokonaan hirsinen satulakattoinen huvila rakennettiin ensin, mansardikattoinen myöhemmin. Molemmat huvilat ovat hyväkuntoisia. 47. Karton huvila Karton huvila kuuluu Joutsenkujan varrelle 1920-luvulla rakennettuihin huviloihin. Talo on hirsirakenteinen, kuutiomainen, rimaristikkorapattu, nelilapekattoinen rakennus, joka on myöhemmin verhottu ruskealla rakennuslevyllä. Rinteessä on valettuja portaikkoja ja pääsisäänkäynnin yhteydessä karhuveistokset. 48. Somersalmen huvila Somersalmen huvila on siirretty Kurhilasta ja on alun perin lienee luvulta. Rakennukseen on tehty muutoksia ja nykyasu edustaa tyyliltään lukua. 49. Asikkalan yhteiskoulu Edustava esimerkki 1920-luvun klassistisesta kouluarkkitehtuurista. Rakennuksen suunnitteli kouluhallituksen arkkitehti Toivo Salervo vuona 1929 ja se vihittiin käyttöön vuonna Sen ympärille on vähitellen kasvanut Vääksyn koulukeskus. Arvot: rakennushistoriallinen, historiallinen 50. Varosen huvila Honkaniemen ensimmäinen huvila, jonka rakennutti kunnanlääkäri Rytkönen 1930-luvulla. Myöhemmin huvilassa asui kaupunginjohtaja Varonen perheineen. Kesällä 1939 avokuistia jatkettiin ja muutettiin lasikuistiksi. Rakennus on edelleen sen aikaisessa asussa. Rannassa on hirsinen saunarakennus. Osa Vääksyn vuosisadan vaihteessa alkanutta huvilakulttuuria. Arvot: rakennushistoriallinen, historiallinen 51. Setälän huvila Setälän huvilan suunnitteli ja rakennutti arkkitehti Salme Setälä. Rakennus valmistui vuonna Pulpettikattoisten funkistyylisten rakennusten väri oli alun perin vaaleankeltainen. Päärakennusta on jatkettu 1950-luvulla rakentamalla pohjoispäätyyn yksi huone. Rantamaja ja saunan katon muutos ovat samalta ajalta. Puutarhassa kasvaa Danielsson-Kalmarin 1930-luvulla lahjoittamia tammia ja vaahteroita. Vääksyn huvilakulttuuriin liittyvä ja rakennushistoriallisesti mielenkiintoinen kokonaisuus. 10

12 Arvot: rakennushistoriallinen 53. Vääksyn Torppa Vääksyn Torppa on Anianpellon työväenyhdistyksen talo. Yhdistys perustettiin vuonna 1904 ja Torppa rakennettiin seuraavana vuonna Mikkolan kartanon lahjoittamista puista. 58. Suojala Suojala on entinen Suojeluskunnan talo. 59. Harjutie 3 Rakennus sijaitsee Vääksyn vanhassa keskustassa Se on pieni, mansardikattoinen talo, joka on tiettävästä Vääksyn vanhin yhtäjaksoisesti asuttu rakennus. Talossa on perimätiedon mukaan asunut mäkitupalaisia kanavan rakennustöiden aikaan ja myös Bobrikoffin kerrotaan majoittuneen siellä. 60. Säästöpankin talo Yrjö Lindegrenin suunnittelema rakennus sijaitsee Vääksyntien varrella. 61. Vääksyn mylly Vääksyn mylly rakennettiin sota-aikana ja se aloitti toimintansa vuonna Myllyn viereen samalle tontille rakennettiin asuin- ja konttorirakennus, jonka alakerrassa toimi alkuaikoina myös leipomo. 62. Kanavatien ja Vääksyntien kulmassa oleva liikerakennus 11

p/1 (29) PETÄJÄ Petäjän asuinrakennus pihapiireineen luvulta. Pihapiirissä useita, osin huonokuntoisia rakennuksia.

p/1 (29) PETÄJÄ Petäjän asuinrakennus pihapiireineen luvulta. Pihapiirissä useita, osin huonokuntoisia rakennuksia. PAIKALLISESTI ARVOKKAAT RAKENNUSKULTTUURIKOHTEET Liite 8 Numerointi osayleiskaavan mukainen, suluissa inventointinumero (Lapin kulttuuriympäristöt tutuiksi hankkeen inventointitulokset, Lapin ympäristökeskus,

Lisätiedot

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Liite raporttiin Turtosen tilan inventointi Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Turtosen pihapiirissä on tällä hetkellä viisi rakennusta - päärakennus - aittarakennus - entinen sikala - kalustovaja

Lisätiedot

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia Karttaliite Alueen historia Salon kauppala 1943 Vuoden 1943 kartassa Anjalankadun (Anjalantie) varrella on rakennuksia, jotka sijoittuvat katulinjaan. Tontin takaosassa on talousrakennuksia. Terhinkadun

Lisätiedot

Levin ympäristön matkailumaiseman ja maankäytön kehittäminen 80 Raporttisarja osa 4, OSAYLEISKAAVA Suunnittelukeskus Oy

Levin ympäristön matkailumaiseman ja maankäytön kehittäminen 80 Raporttisarja osa 4, OSAYLEISKAAVA Suunnittelukeskus Oy Kittilän kunta Levin ympäristön matkailumaiseman ja maankäytön kehittäminen 80 Suunnittelukeskus Oy 25.2.2008 SR-7 3418282, 7538753 Hanhivaara 4:17 1930-l Alkuperäinen, pieteetillä entisöity päärakennus

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 356 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 357 Kihniö Virrat YLÖJÄRVI Mutalan kulttuurimaisema Parkano Mänttä-Vilppula Ruovesi Ikaalinen Ylöjärvi Juupajoki

Lisätiedot

Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin.

Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin. ARVOALUE: ASEMAN SEUTU Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin. Kuvaus Arvoalueeksi on rajattu aseman seudulta alue, johon kuuluu Vammalan rautatieaseman

Lisätiedot

Historialliset rakennukset ja kehittyvä kaupunkikuva - Espoon rakennusperinnön vaaliminen

Historialliset rakennukset ja kehittyvä kaupunkikuva - Espoon rakennusperinnön vaaliminen Historialliset rakennukset ja kehittyvä kaupunkikuva - Espoon rakennusperinnön vaaliminen Espoon kaupunginmuseo Tutkimuksen ja kulttuuriympäristön vastuualue 3.11.2015 2 Rakennuskannan ikä Suomessa 2010

Lisätiedot

Kalliola /10

Kalliola /10 Kalliola- 1/10 Uusikaupunki (895) Kuivarauma (482) Kalliola 1 001 Muu asuinrakennus 002 Kellari, kellarivaja 003 Navetta 004 Muu karjarakennus 005 Sauna Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Historia

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 216 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 217 Virrat Kihniö Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 330 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 331 Sastamala Kihniö Parkano Ikaalinen Hämeenkyrö Nokia Virrat Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

Säilyneisyys ja arvottaminen

Säilyneisyys ja arvottaminen Raahen 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriallinen selvitys ja arvottaminen 4465-4288 Raahe 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriaselvitys. Suunnittelukeskus Oy 1 Säilyneisyyden kriteerit

Lisätiedot

K O H D E I N V E N T O I N T I L O M A K E

K O H D E I N V E N T O I N T I L O M A K E InventointiNro: M200 Sava Kylä / Kaup Osa, Rek Nro: 789-40-0002 Koordinaatit: P: 6737425 Postiosoite Katu: Muurolantie 85A Kohteen kuvaus: Yhteisökodin asuinrivitalo ja hoitolaitos Asuinrakennus / hoitolaitos

Lisätiedot

KOHDEINVENTOINTI, kohde 29

KOHDEINVENTOINTI, kohde 29 KOHDEINVENTOINTI, kohde 29 Kylä Häijää Kiinteistötunnus 790-555-1-77 / Mäkipää Kunta Sastamala Omistaja Osoite Kylänraitti 74 Rakennusten lukumäärä Aluetyyppi Taajama Hist. tilatyyppi Kohdetyyppi Asuinrakennus

Lisätiedot

Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus. Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos

Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus. Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos Asialista 30.1.2014 Kohteiden esittelyjä Keskustelua 2 Koulut Hansakallion koulu Vanttilan

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 Rakennukset, kulttuurihistoria Korpelan tilan entisessä talouskeskuksessa sijaitsevat asuinrakennus,

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 274 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 275 Taivallahden-Löytänän kulttuurimaisema Järvenpää Paksula 1) Historiallisesti

Lisätiedot

JOENSUUN INARINKULMA

JOENSUUN INARINKULMA JOENSUUN INARINKULMA Joensuun keskustan osayleiskaava & INARINKULMA Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö omistaa Joensuun kaupungin keskustassa, Niskakadun ja Torikadun kulmassa tontin 167-2-22-2, jossa

Lisätiedot

Varkauden rakennettu kulttuuriperintö

Varkauden rakennettu kulttuuriperintö Varkauden rakennettu kulttuuriperintö 1996/2005 inventoinnit Pirtinniemi ja ympäristö Kohteen nimi: Inventointinumero: Ortodoksinen kirkko 88 Kansalaisopisto 89 Pirtinniemen hautausmaa 90 Tapuli 91 Pirtinniemen

Lisätiedot

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi Tykköön kylän ympäristökatselmus Jämijärvi 6.2.2014 Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus Tykköön kylän ympäristökatselmus Katselmus suoritettiin 6.2.2014. Kartasta yksi nähdään tuulivoimapuiston sijoittuminen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, RAIVAAJANKATU. Asemakaavan muutos koskee Lukkarinmäen (12) kaupunginosan kortteleita 2 ja 19 sekä katualuetta.

ASEMAKAAVAN MUUTOS, RAIVAAJANKATU. Asemakaavan muutos koskee Lukkarinmäen (12) kaupunginosan kortteleita 2 ja 19 sekä katualuetta. ASEMAKAAVAN MUUTOS, RAIVAAJANKATU Asemakaavan muutos koskee Lukkarinmäen (12) kaupunginosan kortteleita 2 ja 19 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu Lukkarinmäen (12) kaupunginosan korttelit

Lisätiedot

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla 2.10.2013 Pispalan asemakaavojen uudistaminen, I-vaihe, kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 50 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 51 Kihniö Virrat HÄMEENKYRÖ Urjaisen-Osaran-Kostulan kulttuurimaisema Parkano Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 188 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 189 Kihniö Virrat PÄLKÄNE Varalan-Kirvun-Iharin kulttuurimaisema Parkano

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

Säilytettävä ryhmänsä edustajana, Vaalittava pihapiiri tai lähiympäristö Säilytettävä kohde, säilytettävä rakennus, Säilytettävä pihapiiri

Säilytettävä ryhmänsä edustajana, Vaalittava pihapiiri tai lähiympäristö Säilytettävä kohde, säilytettävä rakennus, Säilytettävä pihapiiri Kirkonkylän rakennusperintökohteet Numero kartalla Nimi Arvioitu valmistumisaika 313 Sakkula 1949 Rakennus on säilynyt aikakaudelleen ominaisena. 266 Männistön muorin mökki 1800 l Rakennus on säilynyt,

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 172 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 173 Kihniö Virrat PARKANO Linnankylän kulttuurimaisema Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen Ylöjärvi Juupajoki

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 17.1.2013 16.2.2013. Kaavaluonnoksesta saatu palaute vastineineen 28.2.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

postin ympäristössä on kaksi tyyliltään ja mittakaavaltaan siihen sopivaa rakennusta, Veikkola ja SYP

postin ympäristössä on kaksi tyyliltään ja mittakaavaltaan siihen sopivaa rakennusta, Veikkola ja SYP 6. SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLLIETIELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni 1. 1.or 1 on 3. Kohde 2. Kunta Var kaus F28yiosti 4. Kylä/Rekisterinumero 5. Kaup.osa/Kortteli/Talo 6. Kohdetyyppi

Lisätiedot

Rautavaara, kulttuuriympäristöt

Rautavaara, kulttuuriympäristöt Kulttuuriympäristöt Rautavaara, kulttuuriympäristöt 1 Rautavaara sekä osa Kaavia ja Sonkajärveä kuuluvat Vaara-Karjalan maisemamaakuntaa. Vaara-Karjalan maisemalle antavat leimaansa luoteesta kaakkoon

Lisätiedot

Äänekosken rakennuskulttuurin täydennysinventointilomake Kohdekortti 319 Keski-Suomen museo 2006

Äänekosken rakennuskulttuurin täydennysinventointilomake Kohdekortti 319 Keski-Suomen museo 2006 LIITE Äänekosken rakennuskulttuurin täydennysinventointilomake Kohdekortti 9 Keski-Suomen museo 2006 Kohde: Vanha matkahuolto Kohdekuva: Osoite: Rekisteri nro: Omistaja / osoite / puh: Lyhyt kuvaus: 900-luvun

Lisätiedot

Kulttuuriympäristön maastokäynti

Kulttuuriympäristön maastokäynti FCG Finnish Consulting Group Oy Laukon kartano LAUKONSELÄN JA KARTANOALUEEN RANTA- ASEMAKAAVA Kulttuuriympäristön maastokäynti 303461-15872 26.10.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Kulttuuriympäristön

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3. Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.2015 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue...

Lisätiedot

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ TERVETULOA LEMPÄÄLÄN HAKKARIIN! Lempäälän Hakkariin aivan Hakkarinkartanon viereen

Lisätiedot

Liite 6. Inventoidut kohteet, jotka kuuluivat luokkiin 1 ja 2.

Liite 6. Inventoidut kohteet, jotka kuuluivat luokkiin 1 ja 2. 1 kuuluivat luokkiin 1 ja 2. teet on esitetty aluein mukaan numerojärjestyksessä. 37 50 82 99 100 101 123 125 126 127 128 Hautausmaa ja kappeli, 21 1902 Meijeri, Meijeritie 12 1923 1951, Vihriälä, Mäkitie

Lisätiedot

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE T arkastusraportti TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE Perniö, SALO 1 METSÄHALLITUS Mia Puotunen 2008 T ARKASTUSRAPORTTI 13.11.2008 TEIJON VOIMALAITOS JA RETKEILYALUE Teijon retkeilyalue, Perniö VOIMALAITOS

Lisätiedot

m, että sillä on mahdollisuus saada kevät- ja TAMPEREEN KAUPUNKI

m, että sillä on mahdollisuus saada kevät- ja TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS NO 7177. XVI-290-1 (AALTOSENKATU 31-33, NS. PIKILINNA) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29. päivänä heinäkuuta 1992 päivättyä asemakaavakarttaa no 7177. Asemakaavan

Lisätiedot

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi 18.10.2011 / Esko Puijola Kalasataman nykyinen rakennuskanta vv verkkovaja 14 km kalamaja 2 pääasiallinen runkorakenne rakentamisvuodet harmaa hirsi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

LIITE 3 Asemakaavassa suojeltavat rakennukset ja pihapiirit

LIITE 3 Asemakaavassa suojeltavat rakennukset ja pihapiirit LIITE 3 Asemakaavassa suojeltavat rakennukset ja pihapiirit 1. Haasianmaa Haasianmaa on paikallisesti rakennushistoriallisesti, historiallisesti ja maisemallisesti arvokas tyylillisesti yhtenäinen metsätyönjohtajan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI. 5. kaupunginosa kortteli 20. osa. Säilyneisyys ja arvottaminen RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS

RAAHEN KAUPUNKI. 5. kaupunginosa kortteli 20. osa. Säilyneisyys ja arvottaminen RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS RAAHEN KAUPUNKI 5. kaupunginosa kortteli 20 RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS osa ja arvottaminen 30.4.2009 FG Planeko Oy Esko Puijola arkkitehti SAFA Raahen 5. kaupunginosan korttelin 20 rakennushistoriallinen

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 120 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 121 Kihniö Virrat KIHNIÖ Korhoskylän kulttuurimaisema Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen Ylöjärvi Juupajoki

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011

Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: Seppo Lamppu tmi 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi...

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava 23.03.2010 Kaupungintalo on osa valtakunnallisesti merkittävää Jyväskylän Kirkkopuiston ja hallintokeskuksen

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

67 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen

67 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen Tampere Ote pöytäkirjasta 7/2016 1 (5) 67 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro 8584 TRE:7568/10.02.01/2014 Valmistelija / lisätiedot: Elina

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Suunnittelualueen rakentumisen vaiheet on esitetty kartassa sivulla 15.

Suunnittelualueen rakentumisen vaiheet on esitetty kartassa sivulla 15. Huvila-aatetta tuki 1900-luvun alussa Keski-Euroopasta Suomeen levinnyt puutarha- ja esikaupunki-ideologia. Vuosisadan alussa suunnittelualueen maisema muuttui voimakkaasti venäläisten toimesta aloitetun

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 58 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 59 Kihniö Virrat IKAALINEN Poltinjoen kulttuurimaisema Parkano Mänttä-Vilppula Ikaalinen Hämeenkyrö Ylöjärvi Ruovesi

Lisätiedot

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHTI sijaitsee Pirkanmaalla Tarjanneveden rannalla

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

Pohjois-Savon kulttuuriympäristö osa 2. Pohjois-Savon kulttuuriympäristöselvitys

Pohjois-Savon kulttuuriympäristö osa 2. Pohjois-Savon kulttuuriympäristöselvitys Pohjois-Savon kulttuuriympäristö osa 2. Pohjois-Savon kulttuuriympäristöselvitys Keitele 51 52 Keiteleen kirkonkylä Valintaperuste: R, H, M Valtakunnallisesti merkittävä alue v. 1993 luetteloinnissa Kirkko

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 6A 2. Kunta Kokkola

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 6A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 6A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 8 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014 2014 Mihin voidaan hakea avustusta? Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön parantaminen Valtakunnallisesti, seudullisesti tai paikallisesti merkittävä rakennus

Lisätiedot

Etappi 02. Hulluksen metsä Framnäsin rustholli puolustusvarusteita

Etappi 02. Hulluksen metsä Framnäsin rustholli puolustusvarusteita Etappi 02. Hulluksen metsä Framnäsin rustholli puolustusvarusteita Kulkiessaan Masalantieltä polun ensimmäiseltä etapilta Framnäsin puistotietä pitkin luoteeseen huomaa kävelytien vievän ylös puistomaiselle

Lisätiedot

VT18 JA MT621 OSAYLEISKAAVA

VT18 JA MT621 OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja KEURUUN KAUPUNKI Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 1.9.2012, tark. 24.6.2014 VT18 JA MT621 OSAYLEISKAAVA RAKENNUSKANNAN SELVITYS Tarkastus 1.9.2012 Päivämäärä 1.9.2012, tark. 24.6.2014

Lisätiedot

https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/kk/kk_alue_raportti.aspx?alue_id=10...

https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/kk/kk_alue_raportti.aspx?alue_id=10... Page 1 of 2 alueraportti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Purmojärven rantayleiskaavaan liittyvä inventointi KAUHAVA PURMOJÄRVI (KORTESJÄRVI) PURMOJÄRVEN KYLÄNRAITTI pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 001/HTA/08

Lisätiedot

5. Kaup.osa/kortteli/talo 6. Kohdetyyppi asuintontti

5. Kaup.osa/kortteli/talo 6. Kohdetyyppi asuintontti SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde 2. Kunta Kristiinankaupunki Tila 1:93 4. Kylä/rekisterinumero Dagsmark / 1:93 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

PERUSTIETOJA KUNNASTA

PERUSTIETOJA KUNNASTA PERUSTIETOJA KUNNASTA Nimi Maaninka on saamenkieltä ja tarkoittaa siikaa. Suomenkielinen asutus on omaksunut nimen, vaikkakin alkuperäinen merkitys on unohtunut. Ensimmäistä kertaa nimi esiintyy jo 1500-luvun

Lisätiedot

tehtaankatu 19 / as oy koivu rakennushistoriaselvitys / 3.6.2o14 arkkitehtitoimisto antti voutilainen / roy mänttäri arkkitehti safa

tehtaankatu 19 / as oy koivu rakennushistoriaselvitys / 3.6.2o14 arkkitehtitoimisto antti voutilainen / roy mänttäri arkkitehti safa tehtaankatu 19 / as oy koivu rakennushistoriaselvitys / 3.6.2o14 arkkitehtitoimisto antti voutilainen / roy mänttäri arkkitehti safa r. roos noin 1930 eric sundström 1928 alue vanhoissa valokuvissa helsingin

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

VARJAKKA hanke VARJAKKA 2020 HANKE VARJAKAN ALUE INFOA

VARJAKKA hanke VARJAKKA 2020 HANKE VARJAKAN ALUE INFOA 2020 -hanke VARJAKKA 2020 HANKE VARJAKAN ALUE INFOA 27.5.2009 VARJAKKA - ALUERAJAUS Aluerajaus: Varjakan saari, Varjakan mantere ja Akion saari Alueen pinta-ala noin 200 ha (Varjakka + Pyydyskari 100 ha,

Lisätiedot

Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö

Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö Rakennukset Asemakaava Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta myy Meilahdessa, osoitteessa Heikinniementie 2a sijaitsevat kaksi rakennusta ja vuokraa

Lisätiedot

Vehmassalmen ranta-asemakaavan muutos Särkilahden kylän tila Kuusela 4:1

Vehmassalmen ranta-asemakaavan muutos Särkilahden kylän tila Kuusela 4:1 TAIVASSALO Vehmassalmen ranta-asemakaavan muutos Särkilahden kylän tila Kuusela 4:1 *********************************************************** 2016 Ranta-asemakaavan muutoksen selostus 1. Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

Uusikaupunki (895) Lokala (508) Niemi 895-508-0002-0021

Uusikaupunki (895) Lokala (508) Niemi 895-508-0002-0021 Lokala (508) Niemi 895-508-0002-002 2 00 Muu asuinrakennus 002 Seurakuntatalo Osoite: Historia ja ympäristö Aluetyyppi: Historiallinen tilatyyppi: Lähiympäristö: Pihapiiri: Other history: Kulttuurihistorialliset

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

MYYNTIESITE OMAKOTITALO IMATRAN SIITOLASSA ETELÄ-KARJALAN. ULOSOTTOVIRASTO PL 40, Pormestarinkatu 1 A, 2. krs LAPPEENRANTA

MYYNTIESITE OMAKOTITALO IMATRAN SIITOLASSA ETELÄ-KARJALAN. ULOSOTTOVIRASTO PL 40, Pormestarinkatu 1 A, 2. krs LAPPEENRANTA ETELÄ-KARJALAN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 40, Pormestarinkatu 1 A, 2. krs 53101 LAPPEENRANTA 21.01.2015 Puhelin 029 562 4440, Telekopio 029 562 4460 Sähköposti etela-karjala.uo@oikeus.fi OMAKOTITALO

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2011 1 (7) Kiinteistölautakunta To/8 15.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2011 1 (7) Kiinteistölautakunta To/8 15.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2011 1 (7) 668 Kiinteistöjen ostaminen Östersundomista (Östersundom, 91-442-1-145, 91-442-1-154) HEL 2011-009034 T 10 01 00 Kiinteistökartta L7 T1, Rödje-Fantsin tie 7

Lisätiedot

Vaativa suunnittelutehtävä Tavanomainen suunnittelutehtävä Vähäinen suunnittelutehtävä. Korjaus- ja muutostyön rakennussuunnittelu

Vaativa suunnittelutehtävä Tavanomainen suunnittelutehtävä Vähäinen suunnittelutehtävä. Korjaus- ja muutostyön rakennussuunnittelu Asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä (luonnos) Ohjetaulukko rakennussuunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä Vaativa suunnittelutehtävä Tavanomainen

Lisätiedot

TOIMITILAA KAMPISSA ANTINKATU 1. Antinkatu 1, Helsinki

TOIMITILAA KAMPISSA ANTINKATU 1. Antinkatu 1, Helsinki TOIMITILAA KAMPISSA ANTINKATU 1 Antinkatu 1, 00100 Helsinki MIELENKIINTOINEN FUNKKISKIINTEISTÖ Rakennushistorialtaan mielenkiintoinen funkkiskiinteistö sijaitsee keskeisellä paikalla Kampissa ja tarjoaa

Lisätiedot

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Luonnos

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Luonnos Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Luonnos 4.6.2014 2 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee Anianpellon kylän 401 tilaa Kanavakoulu 6:351, joka

Lisätiedot

SUUTARINTIEN ASEMAKAAVAN (kaava 3517) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN MIELIPITEET LAUSUNNOT JA KAAVOITUKSEN VASTINEET

SUUTARINTIEN ASEMAKAAVAN (kaava 3517) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN MIELIPITEET LAUSUNNOT JA KAAVOITUKSEN VASTINEET SUUTARINTIEN ASEMAKAAVAN (kaava 3517) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN MIELIPITEET LAUSUNNOT JA KAAVOITUKSEN VASTINEET 19.11.-4.12.2015 nähtävillä olleeseen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS / KIRKONKYLÄN KOULUKESKUS Luonnosvaiheen mielipiteet, lausunnot ja kaavoittajan esitys vastineiksi

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS / KIRKONKYLÄN KOULUKESKUS Luonnosvaiheen mielipiteet, lausunnot ja kaavoittajan esitys vastineiksi KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS / KIRKONKYLÄN KOULUKESKUS Luonnosvaiheen mielipiteet, lausunnot ja kaavoittajan esitys vastineiksi Suunnittelualue sijaitsee Kempeleen keskustan tilastoalueen (101) Kirkonseudun

Lisätiedot

Jugendin hehkua Vantaan maisemassa MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN HÅKANSBÖLE

Jugendin hehkua Vantaan maisemassa MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN HÅKANSBÖLE Jugendin hehkua Vantaan maisemassa MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN HÅKANSBÖLE Håkansbölen kartano Hakunilassa tuli Vantaan kaupungin omistukseen vuonna 2005. Kaupan myötä vantaalaisista tuli valtakunnallisesti

Lisätiedot

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015 Ympäristölautakunta xxxx. Ehdotus

Lisätiedot

Oulu ennen ja nyt. Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK

Oulu ennen ja nyt. Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK 1 Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK Oulu ennen ja nyt Tätä materiaalia voi käyttää apuna esimerkiksi historian tai kuvataiteiden opinnoissa. Tehtävät sopivat niin yläasteelle kuin

Lisätiedot

ARVOJEN TIIVISTELMÄ. Hiedanranta - kulttuurihistoriallisten aikakausien kerrostumat HIEDANRANNAN IDEAKILPAILU 2016

ARVOJEN TIIVISTELMÄ. Hiedanranta - kulttuurihistoriallisten aikakausien kerrostumat HIEDANRANNAN IDEAKILPAILU 2016 HIEDANRANNAN IDEAKILPAILU 2016 Hiedanranta - kulttuurihistoriallisten aikakausien kerrostumat ARVOJEN TIIVISTELMÄ Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön kehittäminen, 15.4.2016 Hiedanranta - keskeisimmät

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

MUSEOVIRASTO / MUSEIVERKET PVM / DATUM DNRO / DNR Seinäjoen kaupunki Kirkkokatu 6 60100 SEINÄJOKI 8.6.2009 237/303/2009 VIITE / REFERENS Lausuntopyyntönne 12.5.2009; Museoviraston lausunto 16.2.2009 (dnro

Lisätiedot

EI PAINETA TÄTÄ SIVUA!!! Sivut 2-3 ovat sisäaukeama Sivut 4-5 ovat kansi ja takakansi

EI PAINETA TÄTÄ SIVUA!!! Sivut 2-3 ovat sisäaukeama Sivut 4-5 ovat kansi ja takakansi EI PAINETA TÄTÄ SIVUA!!! Sivut 2-3 ovat sisäaukeama Sivut 4-5 ovat kansi ja takakansi 1 1. Lintukoto, Peltueentie 98 B, Tuusmäki. Rakkaudella hoidettu ja yllätyksellinen puutarha maaseudun katveessa. Puutarhassa

Lisätiedot

Varkauden rakennettu kulttuuriperintö

Varkauden rakennettu kulttuuriperintö Varkauden rakennettu kulttuuriperintö 1996/2005 inventoinnit Savonmäki Kohteen nimi: Inventointinumero: Muuntoaseman alue (aluekohde) 11 Muuntoasema 12 Ala- ja Yläkankun hautausmaat 17 Savonmäki (aluekohde)

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014 TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 20.3.2014 1(8) LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavamuutos koskee Tornion kaupungin 4. Suensaaren

Lisätiedot

Lausunto MV/232/ / (3)

Lausunto MV/232/ / (3) Lausunto MV/232/05.03.00/2013 1 (3) 20.12.2013 Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy Ratakatu 19 00120 HELSINKI Viite Lausuntopyyntö 9.12.2013 Asia HELSINKI, Töölönkatu 28:ssa sijaitsevan rakennuksen ja tontin

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 7 Alue 411449 Kivenlahti I A Asemakaavan muutos Asianumero 1936/10.02.03/2014 3.11.2014 Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan asuntojen ja liikuntatilojen sijoittaminen säilytettävään Meripuiston

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

Lisätietoja: projektipäällikkö, arkkitehti Antti Varkemaa, p

Lisätietoja: projektipäällikkö, arkkitehti Antti Varkemaa, p Keskustelun pohjaksi on laadittu neljä alustavaa vaihtoehtoa. Vaihtoehdot A "Hila" ja B "Vetoketju" ovat tiiviimpiä ja korkeampia versioita Länsi- Herttoniemelle ominaisesta avoimesta korttelirakenteesta.

Lisätiedot

TOIMELA RAKENNUSHISTORIALAUSUNTO Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama OY

TOIMELA RAKENNUSHISTORIALAUSUNTO Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama OY TOIMELA RAKENNUSHISTORIALAUSUNTO 10.8.2014 Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama OY Perustiedot Osoite: Kuokkalantie 3, Nurmijärvi Arvioitu valmistumisaika: 1945 Suunnittelija: Rakennusmestari Niilo

Lisätiedot