v40 Quick GUIDE Web edition

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "v40 Quick GUIDE Web edition"

Transkriptio

1 v40 Quick GUIDE Web edition

2 TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Tämä kansio sisältää joitakin autonne tavallisimmista toiminnoista. Ohjekirja ja muut käyttöoppaat sisältävät tärkeää tietoa, kaikki varoitukset ja turvallisuusohjeita. Seuraavia symboleja käytetään: 1 Kuvissa olevat auton eri osat merkitään näin. Vaiheittaiset ohjeet. Ohjekirjan lukeminen on erittäin tärkeää. Tärkeitä tietoja, varoituksia ja turvallisuusohjeita, jotka on luettava, löytyy viimeiseltä sivulta. Valinnaiset ominaisuudet on merkitty tähdellä *. Lukekaa lisää autostanne myös osoitteessa 01 Käynnistäminen ja ajaminen Etäavain Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen Avaimeton järjestelmä* Lasinpyyhkimet 02 Kuljettajan tukeminen autossanne Aktiivinen pysäköintiapu* Kaistavahti* BLIS* ja CTA* Start/Stop-toiminto* 03 Kuljettajan ympäristö Istuimen säätö Ohjauspyörän säätö Toiminnot autossanne Ilmastoinnin säätimet Valojen säätimet Mittaristo Infotainment-järjestelmä Puhelin* Ulkoinen äänentoistolaite Keskikonsolin painikkeet Asetukset valikkojärjestelmässä 05 Vinkkejä Tankkaaminen Auton hoito Kaikkien ikkunoiden avaaminen Säilytystilat AUX-/USB* -liitäntä ja 12 V:n liitäntä

3 Miten etäavain toimii? 01 1 Avaa ovien ja takaluukun lukituksen ja poistaa hälyttimen käytöstä*. 2 Lukitsee ovet ja takaluukun ja aktivoi hälyttimen. 3 Lähestymisvalaistus. 4 Avaa vain takaluukun lukituksen. 5 Tietoja* autosta. 6 Paniikkitoiminto Etäavain voi tallentaa mm. ulkotaustapeilien ja kuljettajan istuimen asetukset*, ks. käyttöohjekirjaa. Miten käynnistän moottorin? 01 Työntäkää etäavain virtalukkoon. Painakaa kytkin- tai jarrupoljin alas. Painakaa lyhyesti START/STOP ENGINE -painiketta ja päästäkää se moottori käynnistyy. Miten sammutan moottorin? 01 Painakaa lyhyesti START/STOP ENGI- NE-painiketta - moottori sammuu. Ottakaa etäavain pois virtalukosta.

4 Miten avaimeton järjestelmä* toimii? 01 Avain voi olla koko ajan esim. taskussa. Lukitseminen ja hälytyksen kytkeminen (ks. kuva) Koskettakaa oven ulkokahvan takaosaa tai painakaa kevyesti pienempää takaluukun kahdesta kumipäällysteisestä painikkeesta. Lukituksen avaaminen ja hälyttimen sulkeminen Tarttukaa johonkin ovenkahvaan ja avatkaa ovi tavalliseen tapaan tai painakaa kevyesti suurempaa takaluukun kahdesta kumipäällysteisestä painikkeesta. Miten käynnistän tuulilasinpyyhkimet ja sadetunnistimen*? 01 Käynnistäkää tuulilasinpyyhkimet painamalla vipua alaspäin ja tehkää yksi pyyhkäisy painamalla sitä ylöspäin. 1 Sadetunnistin päällä/pois. 2 Säätelee tunnistimen herkkyyttä tai viiveaikaa. 3 Takalasinpyyhin viivepyyhintä/normaali. Miten käytän aktiivista pysäköintiapua PAP*? 02 PAP tarkistaa käytettävissä olevan tilan ja ohjaa sitten auton siihen. Kuljettajan tehtävä on vaihtaa vaihdetta, säätää nopeutta ja jarruttaa/pysähtyä. Aktivoikaa PAP painamalla painiketta. Noudattakaa enimmäisajonopeutta 30 km/h. Noudattakaa mittaristoon tulevia ohjeita. Olkaa valmiina pysäyttämään auto grafiikan ja tekstin kehotuksesta.

5 Mitä kaistavahti lka* tekee? 02 Jos auto on ajautumassa kohti reunaviivaa, LKA ohjaa sitä aktiivisesti takaisin kaistalle käyttämällä kevyesti ohjauspyörää. Jos auto ylittää reunaviivan, LKA varoittaa kuljettajaa tärisyttämällä ohjauspyörää. Aktivoikaa LKA painamalla painiketta. Mitä BLIS* ja CTA* tekevät? 02 Blind Spot Information System kertoo kuolleessa kulmassa olevista sekä nopeasti takaapäin lähestyvistä ajoneuvoista. Cross Traffic Alert varoittaa risteävästä liikenteestä peruutuksen aikana. BLIS ja CTA aktivoituvat käynnistettäessä moottori ja ne voidaan poistaa käytöstä/ottaa käyttöön painamalla painiketta. Miten käytetään Start/Stoptoimintoa*? 02 Käsivaihteisto Moottorin sammuttaminen: kytkekää vaihde vapaalle ja vapauttakaa kytkinpoljin. Moottorin käynnistäminen: painakaa kytkinpoljin pohjaan. Automaattivaihteisto Moottorin sammuttaminen: pysäyttäkää auto jarruttamalla ja pitäkää jarrupoljinta painettuna. Käynnistäkää moottori. Älkää painako käyttöjarrua. Palava painikkeen valo osoittaa, että toiminto on aktiivinen.

6 Miten säädän istuimen? 03 1 Istuintyynyn etureunan nostaminen/laskeminen. 2 Istuimen nosto/lasku. 3 Istuimen siirtäminen eteen-/taaksepäin. 4 Selkänojan kallistaminen. 5 Sähkötoimisen istuimen säätöjen tallentaminen*. 6 Sähkötoimisen istuimen muistipainikkeet. Säädön tallentaminen: Pitäkää säädön tallennuksen painiketta painettuna samalla, kun jotain muistipainikkeista painetaan. Myös istuimen asetukset voidaan tallentaa etäavaimeen*, ks. käyttöohjekirjaa. Miten säädän ohjauspyörän? 03 Vapauttakaa lukitus. Säätäkää ohjauspyörää eteen-/taaksepäin ja ylös-/alaspäin. Lukitkaa ohjauspyörä.

7 Miten säädän lämpötilaa ECC:llä*? 1 Valitkaa erillinen lämpötila painamalla tätä painiketta. Valitkaa vasemman, oikean tai molempien puolten asetukset painamalla toistuvasti. Säätäkää lämpötila kääntämällä. Keskikonsolin näyttöruudussa näkyy kummallekin puolelle valittu lämpötila. 2 Painakaa tätä lämpötilan automaattisen säädön ja muiden toimintojen käyttämiseksi. Muuttakaa puhaltimen nopeutta kääntämällä tätä. Miten poistan huurteen tuulilasilta? Painakaa tuulilasin sähkölämmityksen* aktivoimiseksi - symboli (1) palaa näytössä. Seuraava painallus aktivoi myös maksimaalisen ilmavirran tuulilasille ja sivuikkunoille - symbolit (1) ja (2) palavat. Seuraava painallus sulkee molemmat toiminnot - mikään symboli ei pala. Ilman sähkölämmitystä: Painakaa ilmavirran aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi. Miten valosäätimen automaattitila toimii? Auto vaihtaa automaattisesti huomio- ja lähivalojen välillä. Kaukovalot voidaan aktivoida, kun lähivalot palavat. Aktiivista kaukovalotoimintoa (AHB)*, joka himmentää ja aktivoi kaukovalot automaattisesti, voidaan käyttää. Tunneli-ilmaisin* on aktivoitu.

8 Miten ajotietokonetta käytetään? 1 OK avaa ajotietokoneen valikot, aktivoi valitun vaihtoehdon sekä sammuttaa ilmoitukset. 2 Säätöpyörä selaa ajotietokoneen vaihtoehtoja. 3 RESET nollaa valitun ajotietokoneen kohdan tiedot ja peruuttaa valikkorakenteessa. Miten nollaan välimatkamittarin? Painakaa ohjauspyörän vasemmanpuoleisen vivun RESET-painiketta lyhyesti kaksi kertaa. Ottakaa välimatkamittari T1 tai T2 esille kääntämällä säätöpyörää. Nollatkaa painamalla RESET-painiketta pitkään. Miten vaihtoilmaisin* toimii? 5 Vaihtoilmaisimen nuolet osoittavat sopivan ajankohdan vaihtaa suuremmalle tai pienemmälle vaihteelle, jotta ajaminen on mahdollisimman taloudellista. Kuvassa on digitaalinen* mittaristo. Analoginen mittaristo, ks. käyttöohjekirjaa.

9 Miten mittariston ulkonäköä muutetaan? Digitaalisen* mittariston yhteydessä voidaan valita eri teemoja, kuten esim. Performance tai Eco. Teeman vaihtaminen: Painakaa ohjauspylvään vasemman vivun OK-painiketta moottorin käydessä. Kääntäkää vivun säätöpyörää valikon vaihtoehto Teema. Kääntäkää säätöpyörää ja painakaa OK vahvistaaksenne. Teema tallennetaan etäavaimeen*, ks. käyttöohjekirjaa. Miten jäljellä oleva ajomatka/"km tyhjään säiliöön" toimii? Mittaristo esittää arvion saavutettavissa olevasta ajomatkasta perustuen aiempiin ajo-olosuhteisiin ja jäljellä olevaan polttoainemäärään. Kun näytetään "...km, taattua ajomatkaa ei ole jäljellä. Tankatkaa heti tilaisuuden tullen. Kuvassa on digitaalinen* mittaristo. Analoginen mittaristo, ks. käyttöohjekirjaa. Miten käynnistetään ja suljetaan Infotainment-järjestelmä? Käynnistäkää laitteisto painamalla lyhyesti. Kytkekää pois toiminnasta painamalla pitkään (kunnes näyttö sammuu). Äänen sulkemiseksi (MUTE): Painakaa lyhyesti - seuraava painallus aktivoi uudelleen.

10 Kuinka navigoidaan Infotainment-järjestelmässä? Valitkaa pääasiallinen lähde painamalla RADIO, Media, MY CAR, NAV* tai TEL*. Siirtykää valitun lähteen päävalikkoon painamalla OK/MENU tai ohjauspyörän säätöpyörää*. Liikkukaa valikoissa kääntämällä TUNE-säädintä tai säätöpyörää. Tehkää valinta valikoissa painamalla OK/ MENU tai säätöpyörää. Siirtykää taaksepäin valikkojärjestelmässä, keskeyttäkää toiminto tai poistakaa syötettyjä merkkejä painamalla lyhyesti EXIT. Painakaa pitkää EXIT-painiketta palataksenne normaalinäkymään tai siirtyäksenne normaalinäkymästä päälähdenäkymään. Vinkkejä: Siirtykää oikotievalikkoon NAV- tai TEL-tilassa painamalla kerran NAV tai TEL. Palatkaa normaalinäkymään painamalla uudelleen. Miten liitän Bluetooth -puhelimen? Painakaa keskikonsolissa TEL*. Asettakaa ulkoinen laite haettavaksi/näkyväksi Bluetooth-yhteyttä varten. Painakaa OK/MENU ja noudattakaa näyttöruudun ohjeita. Yksikkö on nyt liitetty ja sitä voidaan ohjata auton säätimillä. Jatkossa puhelin liitetään autoon automaattisesti. Jos liittäminen ei onnistu, ks. käyttöohjeohjekirjaa.

11 Miten soitan puhelun? Painakaa keskikonsolissa TEL*. Syöttäkää haluamanne numero tai kääntäkää ohjauspyörässä olevaa säätöpyörää alaspäin päästäksenne puhelinmuistioon ja ylöspäin päästäksenne puhelulistaan. Soittakaa painamalla säätöpyörää. Puhelu keskeytetään painamalla EXIT. Katsokaa ohjekirjasta lisää tapoja soittaa puhelimella, ks. käyttöohjekirjaa. Miten vastaan puhelimeen*? Vastatkaa puheluun painamalla säätöpyörää. Puhelu torjutaan/keskeytetään painamalla EXIT. Lisää tapoja vastata puhelimeen, ks. käyttöohjeohjekirjaa. Miten liitän ulkoisen äänentoistolaitteen? Liittäkää ulkoinen yksikkö keskikonsolin AUXtai USB* -tuloon. Painakaa MEDIA. Valitkaa haluamanne äänilähde kääntämällä TUNE-säädintä. Painakaa OK/MENU. Muut ulkoisen yksikön liitännät: ks. käyttöohjekirjaa.

12 Miten tallennan radioasemia esivalintaluetteloon? Taajuusaluetta kohti voidaan tallentaa 10 esivalintaa (AM, FM1 jne.). Säätäkää asema. Pitäkää yhtä esivalintapainikkeista painettuna muutama sekunti, ääni mykistyy ja palaa, kun asema on tallennettu. Tämän jälkeen esivalintapainike on käytettävissä. Eri asemia voidaan asettaa, ks. käyttöohjekirjaa. Miten syötän GPS*-määränpään? Käynnistäkää navigointijärjestelmä painamalla NAV. Painakaa vielä kerran NAV ja valitkaa Anna osoite OK/MENU-painikkeella. Kirjoittakaa jokin/joitakin hakuehtoja "kirjoituspyörällä" tai keskikonsolin numeronäppäimillä. Valitkaa sitten Lisää ainoaksi määränpääksi tai Lisää välietapiksi ja painakaa OK/MENU. Lisätietoja ja markkina-aluepoikkeamia, ks. RTI-ohjekirjaa*. Miten tallennan toiminnon FAV-painikkeella? Valitkaa päälähde (esim. RADIO, MEDIA). Valitkaa lähde (esim. AM, LEVY). Pitäkää FAV painettuna, kunnes suosikkivalikko näytetään. Valitkaa jokin vaihtoehto luettelosta kääntämällä TUNE-säädintä ja tallentakaa painamalla OK/MENU. Kun päälähde on aktiivinen, tallennettuun suosikkiin päästään käsiksi painamalla lyhyesti FAV.

13 Mitä asetuksia valikkojärjestelmässä voidaan tehdä? MY CAR -valikkojärjestelmästä käytetään monia auton toiminnoista, esim. säädetään kellon, ulkotaustapeilien ja lukkojen asetuksia. Katsokaa edeltä otsikon "Miten liikutaan Infotainment-järjestelmässä?" alta, mitä painikkeita tulee käyttää. Miten asetan kellon oikeaan aikaan? Ottakaa esille kohta Asetukset > Järjestelmäasetukset > Aika MY CAR -valikossa. Siirtykää tuntimäärän ruutuun painamalla OK/ MENU. Säätäkää tunnit kääntämällä TU- NE-säädintä ja poistukaa ruudusta painamalla OK/MENU. Merkitkää minuuttimäärän ruutu kääntämällä TUNE-säädintä ja painakaa OK/MENU. Säätäkää minuutit kääntämällä TUNE-säädintä ja poistukaa ruudusta painamalla OK/MENU. Merkitkää OK kääntämällä TUNE-säädintä ja painakaa OK/MENU. Miten tankkaan? 05 Auton ollessa lukitsematon avatkaa polttoainesäiliön luukku painamalla hieman luukun takaosaa ja päästämällä irti. Kääntäkää luukku auki. Viekää tankkauspistoolin suutin polttoaineentäyttöaukkoon. Tankkauksen jälkeen: odottakaa 5-8 sekuntia, ennen kuin vedätte tankkauspistoolin suuttimen ylös.

14 Miten auto pitäisi pestä? 05 Käsinpesu on maalipinnalle hellävaraisempi kuin automaattipesu. Maalipinta on myös herkempi ollessaan uusi. Siksi suosittelemme auton pesua käsin ensimmäisten käyttökuukausien aikana. Käyttäkää puhdasta vettä ja pesusientä. Huomatkaa, että lika ja sora voivat naarmuttaa maalipintaa. Miten nahkaverhoilu tulee puhdistaa*? 05 Nahkaa on hoidettava säännöllisesti, jotta sen ulkonäkö säilyy. Siksi se on käsiteltävä Volvo Leather Care -tuotesarjalla 1 4 kertaa vuodessa. Volvo Leather Care -tuotesarjan voi ostaa Volvo-jälleenmyyjältä. Miten avaan kaikki ikkunat yhtä aikaa? 05 Painakaa vähintään 4 sekuntia etäavaimessa olevaa lukituksen avauspainiketta avataksenne kaikki ikkunat samanaikaisesti.

15 Missä säilytystilat sijaitsevat? 05 Tässä näytetään joitakin auton säilytystiloista. Ohjekirjassa näytetään enemmän säilytystiloja. Missä AUX-/USB*-tulo ja 12 V:n liitännät sijaitsevat? 05 Jotta matkustamon 12 V:n liitäntä toimii, etäavaimen on oltava vähintään avainasennossa I. Kuormatilan 12 V:n liitäntä* on aina jännitteellinen.

16 Miten käynnistän moottorin? Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus on korkea ulkolämpötilasta riippumatta. Se on osa Volvon tehokasta päästöjenrajoitusjärjestelmää. Kylmäkäynnistyksen yhteydessä voi tietyillä dieselmoottoreilla olla viivytetty käynnistys hehkutuksen vuoksi. Kuinka avaimeton Keyless*-järjestelmä toimii? Käsineiden käyttö voi estää ovenkahvan Keyless-toiminnan. Miten käytän aktiivista pysäköintiapua PAP*? PAP ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on tarkoitettu ainoastaan täydentäväksi apuvälineeksi. Kuljettaja on aina viime kädessä vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan ja ympäristön sekä muiden lähestyvien tai pysäköitäessä ohittavien liikenteessä liikkujien tarkkailemisesta. Miten käytän kaistavahtia LKA*? LKA on ainoastaan kuljettajan apuväline eikä se toimi kaikissa ajotilanteissa tai liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa. Kuljettaja on aina vastuussa ajoneuvon turvallisesta ajamisesta sekä kaikkien voimassa olevien lakien ja liikennesääntöjen noudattamisesta. Mitä BLIS* ja CTA* tekevät? BLIS ja CTA ovat täydentäviä apuvälineitä ne eivät korvaa turvallista ajotapaa ja taustapeilien käyttöä. BLIS- ja CTA -aputoiminnot eivät voi koskaan korvata kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta. Vastuu kaistanvaihdosta ja liikenteessä turvallisesta peruuttamisesta on aina kuljettajalla. BLIS ei toimi jyrkissä mutkissa. BLIS ei toimi, kun autolla peruutetaan. Miten säädän istuimen? Säätäkää kuljettajan istuin oikeaan ajoasentoon ennen liikkeelle lähtöä, ei koskaan ajon aikana. Varmistakaa, että istuin on lukittu, jotta mahdollinen voimakas jarrutus tai onnettomuus ei aiheuta henkilövahinkoja. Miten säädän ohjauspyörän? Säätäkää ohjauspyörä (istuimen säädön jälkeen) ennen liikkeellelähtöä ei koskaan ajon aikana. Miten jäljellä oleva ajomatka/"km tyhjään säiliöön" toimii? Arvio saattaa olla virheellinen, jos ajotapa muuttuu. Miten nahkaverhoilu tulee puhdistaa*? Joistakin värjätyistä vaatekappaleista (esim. farkut ja mokkanahkaiset vaatteet) voi irrota väriä verhoiluun. Älkää käyttäkö voimakkaita liuotinaineita, koska ne voivat vaurioittaa verhoilua. Missä AUX-/USB*-tulo ja 12 V:n liitännät sijaitsevat? Enimmäisvirranotto kustakin liitännästä on 10 A (120 W). Lukekaa lisää autostanne osoitteessa TP16243 (Finnish). AT Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright Volvo Car Corporation

WEB EDITION QUICK GUIDE

WEB EDITION QUICK GUIDE WEB EDITION QUICK GUIDE TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Tämä kansio sisältää joitakin autonne tavallisimmista toiminnoista. Käyttöopas ja muut manuaalit sisältävät turvaohjeita ja kaikki varoitus-, tärkeää-

Lisätiedot

w e b e d i T i O N q u i c k g u i d e

w e b e d i T i O N q u i c k g u i d e web EDITION quick guide TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Tämä kansio sisältää joitakin autonne tavallisimmista toiminnoista. Käyttöopas ja muut käyttöoppaat sisältävät tärkeää tietoa, kaikki varoitukset ja

Lisätiedot

WEB EDITION QUICK GUIDE

WEB EDITION QUICK GUIDE WEB EDITION QUICK GUIDE TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Tämä kansio sisältää joitakin autonne tavallisimmista toiminnoista. Käyttöopas ja muut manuaalit sisältävät turvaohjeita ja kaikki varoitus-, tärkeää-

Lisätiedot

Quick GUIDE Web edition

Quick GUIDE Web edition C70 Quick GUIDE Web edition TERVETULO UUTEEN VOLVOONNE! Uuteen autoonsa tutustuminen on jännittävä kokemus. Käykää tämä Quick-Guide läpi, jotta opitte nopeasti ja helposti joitakin tavallisimmista toiminnoista.

Lisätiedot

QUICK GUIDE WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO C70

QUICK GUIDE WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO C70 VOLVO C70 QUICK GUIDE WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Uuteen autoonsa tutustuminen on jännittävä kokemus. Käykää tämä pikaopas läpi, niin opitte nopeasti ja helposti joitakin uuden Volvonne tavallisimmista

Lisätiedot

quick Guide WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO C30

quick Guide WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO C30 VOLVO C30 quick Guide WEB EDITION TERVETULO UUTEEN VOLVOONNE! Uuteen autoonsa tutustuminen on jännittävä kokemus. Käykää tämä Quick-Guide läpi, jotta opitte nopeasti ja helposti joitakin tavallisimmista

Lisätiedot

HYVÄ VOLVON OMISTAJA KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA.

HYVÄ VOLVON OMISTAJA KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA. WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT HYVÄ VOLVON OMISTAJA KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA. Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on suunniteltu Teidän ja matkustajienne

Lisätiedot

HYVÄ VOLVON OMISTAJA KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA.

HYVÄ VOLVON OMISTAJA KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA. WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT HYVÄ VOLVON OMISTAJA KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA. Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on suunniteltu Teidän ja matkustajienne

Lisätiedot

WEB EDITION K ÄYTTÖOPAS

WEB EDITION K ÄYTTÖOPAS WEB EDITION K ÄYTTÖOPAS HYVÄ VOLVON OMISTAJA KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA. Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta

Lisätiedot

WEB EDITION K ÄYTTÖOPAS

WEB EDITION K ÄYTTÖOPAS WEB EDITION K ÄYTTÖOPAS HYVÄ VOLVON OMISTAJA KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA. Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta

Lisätiedot

WEB EDITION K ÄYTTÖOPAS

WEB EDITION K ÄYTTÖOPAS WEB EDITION K ÄYTTÖOPAS HYVÄ VOLVON OMISTAJA KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA. Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta

Lisätiedot

WEB EDITION K ÄYTTÖOPAS

WEB EDITION K ÄYTTÖOPAS WEB EDITION K ÄYTTÖOPAS HYVÄ VOLVON OMISTAJA KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA. Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta

Lisätiedot

WEB EDITION K ÄYTTÖOPAS

WEB EDITION K ÄYTTÖOPAS WEB EDITION K ÄYTTÖOPAS HYVÄ VOLVON OMISTAJA KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA. Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta

Lisätiedot

WEB EDITION K ÄYTTÖOPAS

WEB EDITION K ÄYTTÖOPAS WEB EDITION K ÄYTTÖOPAS HYVÄ VOLVON OMISTAJA KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA. Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta

Lisätiedot

FORD MONDEO Omistajan käsikirja

FORD MONDEO Omistajan käsikirja FORD MONDEO Omistajan käsikirja Tässä kirjassa olevat selostukset ja tekniset tiedot olivat voimassa sen mennessä painoon. Tuotteiden jatkuvan kehitystyön vuoksi varaamme oikeudet teknisten tietojen ja

Lisätiedot

FORD MONDEO Omistajan käsikirja

FORD MONDEO Omistajan käsikirja FORD MONDEO Omistajan käsikirja Tässä kirjassa olevat selostukset ja tekniset tiedot olivat voimassa sen mennessä painoon. Tuotteiden jatkuvan kehitystyön vuoksi varaamme oikeudet teknisten tietojen ja

Lisätiedot

VOLVO. TP 7815 (Finnish). AT 0520. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2005. käyttöohjekirja S80

VOLVO. TP 7815 (Finnish). AT 0520. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2005. käyttöohjekirja S80 VOLVO TP 7815 (Finnish). AT 0520. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2005 käyttöohjekirja S80 WEB EDITION 2006 Sisältö Laaja aakkosellinen hakemisto on kirjan lopussa. Turvallisuus

Lisätiedot

WEB EDITION K ÄYTTÖOPAS

WEB EDITION K ÄYTTÖOPAS WEB EDITION K ÄYTTÖOPAS HYVÄ VOLVON OMISTAJA KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA. Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta

Lisätiedot

WEB EDITION K ÄYTTÖOPAS

WEB EDITION K ÄYTTÖOPAS WEB EDITION K ÄYTTÖOPAS HYVÄ VOLVON OMISTAJA KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA. Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta

Lisätiedot

VOLVO S80. Käyttöohjekirja WEB EDITION

VOLVO S80. Käyttöohjekirja WEB EDITION VOLVO S80 Käyttöohjekirja WEB EDITION HYVÄ VOLVON OMISTAJA KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA. Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on suunniteltu Teidän ja matkustajienne

Lisätiedot

VOLVO C70. Käyttöohjekirja. Web Edition

VOLVO C70. Käyttöohjekirja. Web Edition VOLVO C70 Käyttöohjekirja Web Edition HYVÄ VOLVON OMISTAJA KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA. Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on suunniteltu Teidän ja matkustajienne

Lisätiedot

WEB EDITION K ÄYTTÖOPAS

WEB EDITION K ÄYTTÖOPAS WEB EDITION K ÄYTTÖOPAS HYVÄ VOLVON OMISTAJA KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA. Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta

Lisätiedot

V40 WEB EDITION. Käyttöohjekirja

V40 WEB EDITION. Käyttöohjekirja V40 WEB EDITION Käyttöohjekirja HYVÄ VOLVON OMISTAJA KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA. Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on suunniteltu Teidän ja matkustajienne

Lisätiedot

VOLVO C70. Käyttöohjekirja WEB EDITION

VOLVO C70. Käyttöohjekirja WEB EDITION VOLVO C70 Käyttöohjekirja WEB EDITION HYVÄ VOLVON OMISTAJA KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA. Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on suunniteltu Teidän ja matkustajienne

Lisätiedot

VOLVO. käyttöohjekirja V70, V70R & XC70

VOLVO. käyttöohjekirja V70, V70R & XC70 VOLVO käyttöohjekirja V70, V70R & XC70 WEB EDITION 2006 Hyvä Volvon omistaja Toivomme, että Teillä ja Volvollanne on monia nautinnollisia ajovuosia edessänne. Auto on suunniteltu Teidän ja matkustajienne

Lisätiedot

VOLVO C30. Käyttöohjekirja WEB EDITION

VOLVO C30. Käyttöohjekirja WEB EDITION VOLVO C30 Käyttöohjekirja WEB EDITION HYVÄ VOLVON OMISTAJA KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA. Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on suunniteltu Teidän ja matkustajienne

Lisätiedot

VOLVO S40 käyttöohjekirja WEB EDITION

VOLVO S40 käyttöohjekirja WEB EDITION VOLVO S40 käyttöohjekirja WEB EDITION Hyvä Volvon omistaja KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA Toivomme, että Teillä ja Volvollanne on monia nautinnollisia ajovuosia edessänne. Auto on suunniteltu Teidän

Lisätiedot

VOLVO S60 käyttöohjekirja WEB EDITION

VOLVO S60 käyttöohjekirja WEB EDITION VOLVO S60 käyttöohjekirja WEB EDITION HYVÄ VOLVON OMISTAJA KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA Toivomme, että Teillä ja Volvollanne on monia nautinnollisia ajovuosia edessänne. Auto on suunniteltu Teidän

Lisätiedot

HYVÄ VOLVON OMISTAJA KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA.

HYVÄ VOLVON OMISTAJA KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA. HYVÄ VOLVON OMISTAJA KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA. Toivomme, että Teillä ja Volvollanne on monia nautinnollisia ajovuosia edessänne. Auto on suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta

Lisätiedot

S60. Käyttöohjekirja

S60. Käyttöohjekirja S60 Käyttöohjekirja HYVÄ VOLVON OMISTAJA KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA. Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta

Lisätiedot