WEB EDITION QUICK GUIDE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WEB EDITION QUICK GUIDE"

Transkriptio

1 WEB EDITION QUICK GUIDE

2 VÄLKOMMEN! Tässä pikaoppaassa kuvaillaan joitakin uuden XC90:nne toimintoja. Keskinäytön käyttöopas sisältää täydelliset tiedot Volvostanne. Hansikaslokerossa on tärkeää ja käytännöllistä tietoa sisältävä tiivistelmä käyttöoppaasta. Käyttöopas on saatavana myös sovelluksena älypuhelimiin ja tabletteihin ja se löytyy lisäksi osoitteesta support.volvocars.com. Useimmilla markkina-alueilla on tukisivusto, joka sisältää apua ja lisätietoa XC90-autostanne. Valinnaiset ominaisuudet on merkitty tähdellä *.

3 01. ALKUUN PÄÄSY Tässä kohdassa on tietoa, jonka avulla voitte tutustua joihinkin Volvonne perustoimintoihin. Voitte mm. lukea etäavaimesta, auton kolmesta näytöstä, moottorin käynnistämisestä ja sammuttamisesta sekä takaluukun avaamisesta ja sulkemista. Tässä kohdassa annetaan myös tietoa istuinten ja ilmastoinnin säätämisestä. 02. AJAMINEN JA KULJETTAJAN TUKI Tässä kohdassa on tietoa mm. ajotiloista, vakionopeussäätimestä, Start/Stop-toiminnosta ja muista auton kuljettajan tukijärjestelmistä, kuten Park Assist Pilot (PAP)*, Blind Spot Information (BLIS)* ja City Safety. 03. MITTARIT JA SÄÄTIMET Tästä kohdasta löydätte tietoa esimerkiksi valojen ja pyyhinten säätelystä sekä ajotietokoneen ja puheohjauksen käyttämisestä. 04. YHDISTÄMINEN, VIIHDE JA TUKI Volvossanne voitte olla yhteydessä ympäröivään maailmaan ja nauttia tiedosta, viihteestä ja tuesta. Tästä luvusta löydätte tietoa siitä, miten kytkette puhelimen Volvoonne, yhdistätte Internetiin ja käytätte sovelluksia. 05. ERIKOISTEKSTIT Varoitus-, huomautus- ja tärkeitä tietoja koskevat tekstit, jotka on luettava.

4 01 ETÄAVAIMEN PAINIKKEET Painallus lukitsee ovet ja takaluukun sekä aktivoi hälyttimen 1. Pitkä painallus sulkee panoraamakaton* ja kaikki sivuikkunat samanaikaisesti. Painallus lukitsee ovet ja takaluukun sekä aktivoi hälyttimen. Pitkä painallus avaa kaikki sivuikkunat samanaikaisesti. Paniikkitoiminnolla herätetään hätätapauksessa ympäristön huomio. Painettaessa vähintään 3 sekuntia tai painettaessa kahdesti 3 sekunnin sisällä suuntavilkut ja äänitorvi kytkeytyvät päälle. Toiminto sulkeutuu automaattisesti n. 3 minuutin kuluttua tai se voidaan sulkea painamalla samaa painiketta. Painallus avaa lukituksen ja poistaa pelkästään takaluukun hälyttimen valvonnasta. Pitkä painallus avaa tai sulkee sähkökäyttöisen* takaluukun. 1 Lisävaruste tietyillä markkina-alueilla.

5 AVAIMETTOMAN LUKITSEMISEN/LUKITUKSEN AVAAMISEN* KÄYTTÖ 01 Auton lukitsemiseen tai lukituksen avaamiseen riittää, että etäavain on mukananne esim. taskussa. Etäavaimen pitää olla puoliympyrän muotoisella, säteeltään n. 1,5 metriä olevalla alueella auton ovenkahvasta tai n. 1 metrin etäisyydellä takaluukusta (ks. kuva). Lukituksen avaaminen ja hälyttimen sulkeminen 1. Avatkaa auton lukitus tarttumalla ovenkahvaan tai painamalla takaluukun kahvan alapuolella olevaa kumipäällystettyä painiketta. Lukitus on avattu, kun auton varoitusvilkut ovat vilkkuneet kahdesti ja tuulilasin lukitusilmaisin sammunut. 2. Avatkaa ovi tai takaluukku. Lukitus ja hälytyksen ottaminen käyttöön 1. Sulkekaa kaikki ovet. Takaluukku voi olla auki lukittaessa sivuovien kahvoista. 2. Lukitkaa koskettamalla merkittyä kohtaa oven ulkokahvassa tai painamalla takaluukun alapuolella olevaa painiketta, ennen kuin suljette sen. Lukitus on kytketty, kun auton varoitusvilkut ovat vilkahtaneet kerran ja tuulilasin lukitusilmaisin on alkanut vilkkua.

6 01 MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN JA SAMMUTTAMINEN Etäavainta ei käytetä konkreettisesti käynnistämiseen, koska vakiomallissa on avaimettoman käynnistyksen (Passive Start) tuki. Säilyttäkää avainta matkustamon etuosassa avaimettomassa käynnistyksessä. Jos autossa on lisävarusteena avaimeton lukitseminen/lukituksen avaaminen (Passive Entry*), moottorin käynnistämiseksi riittää, että avain on jossain auton sisällä. Käynnistys 1. Painakaa jarrupoljinta. 2. Kääntäkää käynnistyssäädin asentoon START ja vapauttakaa se. Säädin palaa automaattisesti alkuasentoon. Sammutus 1. Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon P. 2. Kääntäkää käynnistyssäädin asentoon STOP ja vapauttakaa se. Säädin palaa automaattisesti alkuasentoon.

7 SEISONTAJARRUN KÄYTTÄMINEN 01 Seisontajarrun kytkeminen 1. Painakaa jarrupoljinta vaihteenvalitsimen ollessa asennossa P. 2. Vetäkää seisontajarrun säädintä ylöspäin. Kuljettajan näyttöön syttyy symboli, kun seisontajarru on kytketty. Vapauttaminen manuaalisesti 1. Painakaa jarrupoljinta. 2. Painakaa seisontajarrun säädin alas. Symboli kuljettajan näytössä sammuu, kun seisontajarru on vapautunut. Automaattinen vapauttaminen 1. Kytkekää turvavyö. 2. Käynnistäkää moottori ja painakaa jarrupoljinta. 3. Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon D tai R ja painakaa kaasua. Symboli kuljettajan näytössä sammuu, kun seisontajarru on vapautunut. Toimintoa "Automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan" (Auto Hold) käytettäessä kuljettaja voi vapauttaa jarrupolkimen säilyttäen jarruvaikutuksen, kun auto on pysähtynyt esim. liikennevaloihin. Kun kaasupoljinta painetaan uudelleen, jarrut vapautuvat. Toiminto on käytettävissä kaikilla kaltevuuksilla. Aktivoikaa painamalla tunnelikonsolin painiketta. Toiminto on aktiivinen, kunnes se poistetaan toiminnasta painamalla samaa painiketta.

8 01 AUTON KOLME NÄYTTÖÄ Kuljettajan näyttö Kuljettajan näytössä näytetään tietoa autosta ja ajamisesta. Se sisältää mittareita, ilmaisimia ja valvonta- ja varoitussymboleja. Vasemmalla näkyvät mm. nopeusmittari ja välimatkamittari. Keskellä voidaan näyttää mm. kello, mediasoitin ja navigointikartta*. Oikealla näkyvät mm. kierroslukumittari, valittu ajotila ja sovellusvalikko, joka aktivoidaan ohjauspyörän oikealla painikesarjalla. Keskinäyttö Monia auton päätoiminnoista käytetään keskinäytön kautta. Siinä ohjataan esim. ilmastointia, mediajärjestelmää ja järjestelmän päivityksiä. Head-up -näyttö* Head-up-näytössä näytetään esim. liikennevaroitukset, tietoa nopeudesta ja navigointi*. Tiedot näytetään tuulilasissa ja kuljettaja voi käsitellä niitä irrottamatta katsettaan tiestä. Head-up-näytön valaistuksen voimakkuutta ja korkeutta voidaan säätää ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla ja keskinäytöstä. Head-up-näyttö aktivoidaan toimintonäkymässä.

9 01 NAVIGOINTI KESKINÄYTÖSSÄ Toimintonäkymä Siirtykää toimintonäkymään pyyhkäisemällä näytössä vasemmalta oikealle 2. Näkymässä aktivoidaan/poistetaan käytöstä auton eri toimintoja, esim. Heijastuva mittaristonäyttö*. Ne aktivoidaan/poistetaan käytöstä painamalla. Tietyt toiminnot avautuvat omaan ikkunaansa. Liikkukaa taaksepäin valikkorakenteessa painamalla näytön alla olevaa kotipainiketta. Kotinäkymä Kotinäkymä näytetään, kun näyttö käynnistyy. Siinä ovat osanäkymät Navigation, Soitin, Puhelin ja ylimääräinen osanäkymä muita toimintoja varten. Sovellus-/toimintonäkymästä valittava sovellus/toiminto käynnistyy kotinäkymän ko. osanäkymässä. Esim. FM-radio käynnistyy Soitin-osanäkymässä. Painakaa osanäkymää sen laajentamiseksi. Osanäkymien laajennetussa tilassa esitetään enemmän tietoja toiminnosta/sovelluksesta. Sovellusnäkymä Siirtykää sovellusnäkymään pyyhkäisemällä oikealta vasemmalle 2 näytön yli. Näkymässä ovat auton eri sovellukset, esim. FM-radio ja CD*. Avatkaa sovellus painamalla sitä. Palatkaa kotinäkymään painamalla näytön alla olevaa konkreettista kotipainiketta. 2 Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto: pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.

10 01 Tilakenttä Tilakentässä ylimpänä näytössä esitetään auton aktiviteetit. Vasemmalla esitetään verkko-/liitäntätiedot ja oikealla esitetään soittimeen liittyviä tietoja, kello sekä osoitus käynnissä olevasta taustatoiminnasta. Päänäkymä Tilakentän keskellä ylimpänä näytössä on kaistale päänäkymään siirtymistä varten. Avatkaa se painamalla kaistaletta tai vetämällä/pyyhkäisemällä ylhäältä alas näytön yli. Päänäkymästä päästään Asetukset, Käyttöopas, Kuljettajan profiili sekä tallennettuihin auton ilmoituksiin. Ilmastointirivi Alimpana näytössä on aina näkyvissä oleva ilmastointirivi. Siinä voidaan tehdä suoraan tavallisimmat ilmastointiasetukset, kuten lämpötilan, istuinlämmityksen ja puhaltimen tason asetukset. Painakaa alimpana näytössä olevaa symbolia avataksenne ilmastointinäkymän, jossa on lisää asetusmahdollisuuksia.

11 SÄHKÖKÄYTTÖISEN ETUISTUIMEN* SÄÄTÄMINEN 01 Muuttakaa selkänojan kallistusta siirtämällä säädintä eteen-/taaksepäin. Nostakaa/laskekaa istuinta liikuttamalla säätimen takaosaa ylös-/alaspäin. Siirtäkää istuinta eteen-/taaksepäin liikuttamalla säädintä eteen-/taaksepäin. Nostakaa/laskekaa istuintyynyn etureunaa liikuttamalla säätimen etuosaa ylös-/alaspäin. Muuttakaa ristiseläntuen asetusta painamalla painiketta ylös-/alas-/ eteen-/taaksepäin. Sivutuen, ristiselän tuen ja istuintyynyn pidentämisen asetukset on kytketty monitoimisäätimeen*. 1. Aktivoikaa istuimen säätö kääntämällä säädintä ylös-/alaspäin. Istuimen säätönäkymä avautuu keskinäyttöön. 2. Valitkaa haluamanne toiminto keskinäytössä kääntämällä monitoimisäädintä ylös-/alaspäin. 3. Muuttakaa asetusta painamalla säädintä haluamaanne suuntaan. Tietyt asetukset voidaan valita myös painamalla suoraan keskinäytössä.

12 01 ETUISTUIMEN MUISTITOIMINNON* KÄYTTÖ Muistitoiminnon painikesarja on joko toisessa tai molemmissa ovissa. Säädön tallentaminen 1. Asettakaa istuin, ulkotaustapeilit ja head-up -näyttö* haluttuun asentoon. 2. Tallentakaa asetukset painamalla M-painiketta ja vapauttamalla se. Painikkeen merkkivalo syttyy. 3. Painakaa kolmen sekunnin kuluessa muistipainiketta 1, 2 tai 3. Kun asento on tallennettu valitulle muistipainikkeelle, kuuluu äänimerkki ja valoilmaisin M-painikkeessa sammuu. Istuimen, ulkotaustapeilien ja head-up-näytön asetukset voidaan myös tallentaa kuljettajaprofiileihin. Kuljettajaprofiilit voidaan yhdistää eri etäavaimiin. Tallennetun asetuksen käyttäminen Ovi avoinna: Painakaa jotain muistipainikkeista ja vapauttakaa se. Ovi suljettu: Painakaa jotain muistipainikkeista, kunnes tallennettu asento saavutetaan.

13 01 TAKAISTUINTEN SELKÄNOJIEN KÄÄNTÄMINEN ALAS Varmistakaa, että selkänoja ja niskasuoja eivät kosketa edessä olevien istuinten selkiä käännettäessä niitä alas. Etu- ja takaistuimien asentoa täytyy ehkä säätää, jotta selkänoja voidaan kääntää alas. Toisen istuinrivin keskipaikka 1. Kääntäkää niskasuoja käsin alas painamalla selkänojan ja niskasuojan välissä keskellä olevaa painiketta. Painakaa niskasuojaa samalla alaspäin. 2. Vetäkää keskipaikan hihnasta ylös-/eteenpäin alaskääntämisen aikana. Toisen istuinrivin ulkopaikat Vetäkää ulkopaikkojen sivulla olevasta kahvasta ylöspäin alaskääntämisen aikana. Niskasuoja kääntyy automaattisesti alas. Kolmas istuinrivi* Vetäkää selkänojan yläpinnalla olevaa kahvaa ylös-/eteenpäin. Kääntäkää selkänoja eteenpäin. Niskasuoja kääntyy automaattisesti alas. Molempien rivien istuimet käännetään ylös päinvastaisessa järjestyksessä. Niskasuoja käännetään ylös käsin.

14 01 NOUSEMINEN KOLMANNELLE ISTUINRIVILLE* JA SIELTÄ POIS 1. Vetäkää selkänojan yläreunassa olevasta kahvasta ylös-/eteenpäin toisen istuinrivin laitapaikoilla. 2. Kääntäkää selkänoja eteen ja työntäkää koko istuinta eteenpäin. Kääntäkää istuin pystysuoraan asentoon työntämällä istuin ensin takaisin ja kääntämällä sitten selkänoja ylös. PAREMPI ILMANLAATU MATKUSTAMOSSA IAQS- JÄRJESTELMÄN* ANSIOSTA Ilmanlaadun valvontajärjestelmä IAQS on osa Clean Zone Interior Package -pakettia*. Se on täysin automaattinen järjestelmä, joka poistaa matkustamon ilmasta epäpuhtaudet, kuten hiukkaset, hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan lähellä olevan otsonin. 1. Painakaa keskinäytön päänäkymässä kohtaa Asetukset. 2. Painakaa Ilmastointi. 3. Ottakaa ilmanlaadun anturi käyttöön/poistakaa se käytöstä valitsemalla Ilmanlaadun anturi.

15 AUTON ILMASTOINNIN SÄÄTÄMINEN 01 Ilmastointilaitteen toimintoja matkustamon etu- ja takaosassa* säädetään keskinäytöstä ja keskikonsolin painikkeilla. Tietyt ilmastointitiedot näytetään aina näytön alaosan ilmastointirivillä. Painike ilmastointinäkymään siirtymistä varten näytetään näytön alaosassa keskellä. Painikkeen grafiikka näyttää aktivoidut ilmastointiasetukset. Avatkaa ilmastointinäkymä painamalla painiketta, jotta kuvan näkymä näytetään. Aktivoikaa mm. ilman suuntauksen automaattinen säätö/ poistakaa se käytöstä painamalla ilmastointinäkymässä AUTO. Lämpötilasäädin kuljettajan ja etumatkustajan puolia varten. Painakaa vasenta tai oikeaa lämpötilakuvaketta ja valitkaa haluamanne lämpötila. Säädin näytetään aina näytössä alhaalla ja sitä voidaan säätää myös silloin, kun ilmastointinäkymä ei ole auki. Synkronoikaa kaikkien vyöhykkeiden lämpötila kuljettajan puolen lämpötilan kanssa painamalla kuljettajan puolen lämpötilakuvaketta ja Synkronoi lämpötila. Säätimet kuljettajan ja matkustajan istuimen sähkölämmitykselle* ja tuuletukselle* sekä ohjauspyörän sähkölämmitykselle*. Painakaa vasemman tai oikean puolen istuin- tai ohjauspyöräkuvakkeita istuimen tai ohjauspyörän säätimen avaamiseksi. Painakaa ko. kuvaketta useita kertoja halutun asennon valitsemiseksi.

16 01 KESKINÄYTÖN PUHDISTAMINEN Keskinäyttö käynnistyy automaattisesti, kun kuljettajan ovi avataan. Sammuttakaa näyttö puhdistusta varten. 1. Painakaa pitkään kotipainiketta. 2. Pyyhkikää näyttö puhtaaksi toimitetulla puhdistusliinalla tai vastaavalla mikrokuituliinalla. Pyyhkikää puhtaaksi pienin kiertävin liikkein. Kostuttakaa puhdistusliina tarvittaessa kevyesti. 3. Aktivoikaa näyttö painamalla lyhyesti kotipainiketta. Keskinäyttö sammuu automaattisesti, kun moottori on sammutettu ja kuljettajan ovi avataan. MATKUSTAJAN TURVATYYNYN* AKTIVOINTI/DEAKTIVOINTI Matkustajan turvatyynyn kytkin sijaitsee matkustajan puolella kojelaudan päädyssä ja siihen pääsee käsiksi oven ollessa auki. 1. Vetäkää kytkintä ulospäin ja kääntäkää asentoon ON/OFF turvatyynyn aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi. 2. Vahvistakaa ilmoitus aktivoinnista/deaktivoinnista kuljettajan näytössä painamalla ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan -painiketta. Teksti-ilmoitus ja varoitussymboli kattokonsolissa osoittaa, että turvatyyny matkustajan paikalla edessä on aktivoitu/ deaktivoitu.

17 SÄHKÖKÄYTTÖISEN* TAKALUUKUN AVAAMINEN JA SULKEMINEN 01 Avaamisvaihtoehdot Painakaa ja vetäkää takaluukun kahvaa kevyesti ylöspäin. Painakaa pitkään etäavaimen -painiketta, kunnes luukku alkaa avautua. Painakaa pitkään kojelaudan painiketta (ohjauspyörän vieressä), kunnes luukku alkaa avautua. Viekää jalkanne tasaisesti eteen ja takaisin takapuskurin vasenta puolta kohti (etäavaimen on oltava kantaman sisällä)*. Avaamisen alkaessa kuuluu äänimerkki. Sulkemisvaihtoehdot Takaluukun alareuna: Painakaa -painiketta automaattista sulkemista ja lukitsematonta luukkua varten. Painakaa -painiketta* automaattista sulkemista ja lukitsemista varten. Painakaa etäavaimen -painiketta. Painakaa kojelaudan -painiketta. Viekää jalkanne tasaisesti eteen ja takaisin takapuskurin vasenta puolta kohti (etäavaimen on oltava kantaman sisällä)*. Sulkemisen alkaessa kuuluu äänimerkki.

18 AJOTILAN* VALINTA 02 Valitkaa ajo-olosuhteisiin parhaiten sopiva ajotila. Kaikkia ajotiloja ei voida valita kaikissa tilanteissa. 1. Painakaa ajotilasäädintä* DRIVE MODE tunnelikonsolissa. 2. Keskinäytössä avautuu ponnahdusikkuna. 3. Rullatkaa ajotilasäädintä ylös-/alaspäin, kunnes haluttu ajotila on merkitty keskinäytössä, ja valitkaa painamalla säädintä. Ajotila voidaan valita myös painamalla suoraan keskinäytössä. Valittavissa olevat ajotilat COMFORT auton normaalitila. ECO mukauttaa auton energiatehokkaampaa ajoa varten. Tähän ajotilaan päästään suoraan myös keskinäytön toimintonäkymästä. OFF ROAD maksimoi auton kulkemiskyvyn vaikeassa maastossa ja huonoilla teillä. DYNAMIC auto käyttäytyy urheilullisemmin aktiivisemmassa ajossa. INDIVIDUAL omiin toiveisiin sopeutettu ajotila, joka aktivoidaan ensin keskinäytön päänäkymässä Asetukset. Valitkaa My Car > Yksilöllinen ajotila.

19 02 START/STOP-TOIMINNON KÄYTTÖ Toiminto sammuttaa moottorin tilapäisesti auton seistessä ja käynnistää sen sitten automaattisesti uudelleen, kun matka jatkuu. Start/Stop on aktivoituna aina, kun auto käynnistetään. Moottorin automaattinen sammuttaminen Pysäyttäkää auto painamalla jarrua ja pitäkää jalkanne polkimella. Jarrupoljin voidaan vapauttaa, kun toiminto "Automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan" (Auto Hold) on aktivoitu. Kierroslukumittarin osoitin kuljettajan näytössä osoittaa kohtaa, kun moottori sammuu automaattisesti. Jos ajotila Comfort tai Eco on aktivoitu, moottori voi sammua automaattisesti, ennen kuin auto on täysin paikallaan. Vaihtoehtoja moottorin automaattiselle käynnistämiselle Vapauttakaa jarrupoljin. Kun Auto Hold on aktivoitu, kaasupoljinta on painettava. Myötämäessä: Vapauttakaa jarrupoljin ja antakaa auton lähteä rullaamaan. Moottori käynnistyy automaattisesti nopeuden noustua hieman. Kun mukautuva tasanopeudensäädin* tai Pilot Assist* on aktivoitu, painakaa kaasupoljinta tai painakaa ohjauspyörän vasemmassa painikesarjassa. Toiminnon sulkeminen Painakaa Start/Stop -painiketta keskinäytön toimintonäkymässä.

20 02 TASANOPEUDENSÄÄTIMEN KÄYTTÄMINEN Nopeudenrajoitin*, tasanopeudensäädin*, mukautuva tasanopeudensäädin (ACC)* ja Pilot Assist* aktivoidaan kuljettajan näytössä. Selatkaa toimintoja ohjauspyörän vasemman painikesarjan nuolilla ja Kun toiminto käynnistyy, sen symboli kuljettajan näytössä vaihtuu harmaasta valkoiseksi. Nopeudenrajoitin: Auttaa pysymään valitussa enimmäisnopeudessa. Aktivoikaa valitsemalla kuljettajan näytössä. Tasanopeudensäädin: Auttaa ylläpitämään tasaista nopeutta. Aktivoikaa valitsemalla. Mukautuva tasanopeudensäädin: Auttaa säilyttämään tasaisen nopeuden ja valitun aikaetäisyyden edessä kulkevaan ajoneuvoon. Aktivoikaa valitsemalla. Painakaa käynnistääksenne nopeudenrajoittimen/tasanopeudensäätimen/mukautuvan tasanopeudensäätimen ja tallentaaksenne kulloisenkin nopeuden, tai poistaaksenne nopeudenrajoittimen/tasanopeudensäätimen/mukautuvan tasanopeudensäätimen toiminnasta. Nostakaa tallennettua nopeutta painamalla tätä. Lyhyt painallus nostaa nopeutta 5 km/h. Pitkä painallus nostaa nopeutta 1 km/h:n askelin. Voitte myös palata nopeudenrajoittimen/ tasanopeudensäätimen/mukautuvan tasanopeudensäätimen tallennettuun nopeuteen painamalla tätä. Laskekaa tallennettua nopeutta painamalla tätä. Lyhyt painallus laskee nopeutta 5 km/h. Pitkä painallus laskee nopeutta 1 km/h:n askelin. Pilot Assist: Auttaa pitämään auton alhaisilla nopeuksilla kaistan reunaviivojen välissä ja säilyttämään valitun aikaetäisyyden edessä olevaan liikenteeseen. Aktivoikaa valitsemalla. Käynnistäkää/sammuttakaa Pilot Assist painamalla tätä. Vaihtakaa Pilot Assist -toiminnosta mukautuvaan tasanopeudensäätimeen painamalla tätä. Vaihtakaa mukautuvasta tasanopeudensäätimestä Pilot Assist -toimintoon painamalla tätä. Lyhentäkää etäisyyttä edellä kulkevaan ajoneuvoon painamalla tätä. Pidentäkää etäisyyttä edellä kulkevaan ajoneuvoon painamalla tätä.

21 KULJETTAJAN APUJÄRJESTELMÄ City Safety 3 City Safety varoittaa esteistä visuaalisilla signaaleilla ja äänimerkeillä autoa jarrutetaan automaattisesti, jos kuljettaja itse ei reagoi kohtuullisessa ajassa. City Safety voi mm. estää törmäyksen ja auttaa kuljettajaa, joka on esim. vaarassa ajaa jalankulkijan tai polkupyöräilijän päälle. City Safety aktivoituu automaattisesti moottorin käynnistyksen yhteydessä. 02 Park Assist Pilot (PAP)* Aktiivinen pysäköintitutka (PAP) auttaa pysäköimään skannaamalla ensin käytettävissä olevan tilan ja sen jälkeen kääntämällä ohjauspyörää ja ohjaamalla autoa. Kuljettajan tehtävä on vaihtaa vaihdetta, säätää nopeutta ja jarruttaa/ pysähtyä. Pysäköinti 1. Painakaa painiketta Pysäköi toimintonäkymässä. Ajonopeus saa olla taskupysäköinnissä enintään 30 km/h ja kohtisuorassa pysäköinnissä enintään 20 km/h. 2. Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun keskinäytön grafiikka ja teksti ilmoittavat sopivan paikan löytyneen. Ponnahdusikkuna tulee näyttöön. 3. Valitkaa Taskupysäköinti tai Kohtisuora pysäköinti ja kytkekää peruutusvaihde. 4. Noudattakaa keskinäytössä näytettäviä ohjeita. Olkaa valmiina pysäyttämään auto grafiikan ja tekstin kehotuksesta. 3 Ei saatavana kaikilla markkina-alueilla.

22 02 Pysäköintipaikasta poistuminen 1. Painakaa toimintonäkymässä painiketta Poistu pysäköinnistä. 2. Noudattakaa keskinäytössä näkyviä ohjeita. Pysäköintiapukamera* Pysäköintiapukamera auttaa huomaamaan mahdolliset esteet auton ympärillä näyttämällä keskinäytössä kamerakuvan ja grafiikan. Kamera käynnistyy automaattisesti, kun peruutusvaihde valitaan, ja se voidaan käynnistää käsin toimintonäkymästä: Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se käytöstä painamalla painiketta Kamera. Lane Keeping Aid (LKA)* Jos auto on ajautumassa kohti reunaviivaa, kaista-avustin LKA ohjaa autoa aktiivisesti takaisin kaistalle kohdistamalla ohjauspyörään heikon ohjausmomentin. Kun auto saavuttaa tai ohittaa sivuviivan, kuljettajaa varoitetaan äänillä tai värinöillä ohjauspyörässä. Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se käytöstä painamalla toimintonäkymässä painiketta Lane Keeping Aid. LKA:n toiminta auton poistuessa kaistaltaan säädetään keskinäytön päänäkymän kohdassa Asetukset. Valitkaa My Car > IntelliSafe > Lane Keeping Aid. Blind Spot Information (BLIS)* BLIS -järjestelmä kertoo ajoneuvoista kuolleessa kulmassa ja nopeasti saavuttavista ajoneuvoista vasemmalla ja oikealla ajokaistalla lähinnä omaa autoa. Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se käytöstä painamalla toimintonäkymässä painiketta BLIS. Cross Traffic Alert (CTA)* CTA varoittaa risteävästä liikenteestä peruutettaessa ja se aktivoituu automaattisesti käynnistettäessä moottori. Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se käytöstä painamalla painiketta Cross Traffic Alert.

23 TUULILASINPYYHKIMIEN JA SADETUNNISTIMEN KÄYTTÖ Tuulilasinpyyhkimiä ja sadetunnistinta ohjataan ohjauspylvään oikeanpuoleisella vivulla. Siirtäkää vipua alaspäin yksittäisen pyyhintäliikkeen tekemiseksi. Siirtäkää vipu asentoon 0 tuulilasinpyyhkimien sulkemiseksi. Säätäkää nopeus viemällä vipu asentoon INT (jaksopyyhintä). Säätäkää nopeus vivun säätöpyörällä. Siirtäkää vipua ylöspäin pyyhkimien käynnistämiseksi normaalinopeudella. Siirtäkää vipua edelleen ylöspäin pyyhkimien saamiseksi pyyhkimään suuremmalla nopeudella. Painakaa sadetunnistimen painiketta aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi. Kääntäkää vivussa olevaa säätöpyörää ylös-/alaspäin herkkyyden lisäämiseksi/vähentämiseksi. Käynnistäkää tuulilasin ja valoheittimien pesulaitteet vetämällä vipua ohjauspyörää kohti. 03 Aloittakaa takalasin pesu ja pyyhkiminen työntämällä vipua kojelautaa kohti. Kytkekää jaksopyyhintä ja takalasinpyyhin päälle painamalla tätä. Kytkekää jatkuva pyyhintä ja takalasinpyyhin päälle painamalla tästä.

24 VALOKATKAISIMEN AUTO-TILA Vasemmanpuoleisen ohjauspylvään vivun AUTO-asento antaa mm. seuraavaa: Huomiovalot 4 ja takapositiovalot päivänvalossa. Lähivalot ja positiovalot heikossa päivänvalossa tai pimeässä. Aktivoitu tunnelien havaitseminen. Mahdollisuus käyttää kaukovalovilkkua. Mahdollisuus ottaa käyttöön automaattiset kaukovalot. Ottakaa käyttöön tai poistakaa käytöstä kääntämällä ohjauspylvään vivun säätöpyörä asentoon ja vapauttamalla se. Manuaaliset kaukovalot otetaan käyttöön viemällä ohjauspylvään vipua kojelautaa kohti. Poistakaa käytöstä viemällä vipua takaisin ohjauspyörää kohti. 03 MATKUSTAMON TUNNELMAVALAISTUKSEN SÄÄTÖ 1. Painakaa keskinäytön päänäkymässä kohtaa Asetukset. 2. Painakaa My Car > Valot > Sisävalot > Sisätilan tunnelmavalaistus. 3. Valitkaa kohdassa Sisätilan tunnelmavalaistus haluamanne asetukset. 4 Koskee tiettyjä markkina-alueita.

25 AJAN JA PÄIVÄMÄÄRÄN ASETTAMINEN Muuttakaa ajan ja päivämäärän muodon asetuksia painamalla keskinäytön päänäkymässä Asetukset > Järjestelmä > Kellonaika ja päivämäärä. Automaattinen 5 kellon asettaminen aikaan 1. Valitkaa Automaattinen aika. 2. Tietyn tyyppisissä navigointijärjestelmissä kulloinenkin sijaintipaikka (maa) täytyy asettaa, jotta aikavyöhyke on oikea. Manuaalinen kellon asettaminen aikaan Jos Automaattinen aika ei ole valittu tai ei voida valita: Säätäkää kellonaika ja päivämäärä painamalla näytön nuolia ylös-/alaspäin. Kello näytetään sekä kuljettajan näytössä että keskinäytössä Koskee autoja, joissa on GPS* ja navigointijärjestelmä*.

26 03 KULJETTAJAN NÄYTÖN KÄYTTÄMINEN Kuljettajan näyttöä käytetään mm. ohjauspyörän oikealla painikesarjalla. Näytössä näytettävät tiedot voidaan itse valita. Kuljettajan näytön sovellusvalikko avataan/suljetaan. Tästä voidaan ohjata ajotietokonetta, mediasoitinta, puhelinta ja navigointia. Selatkaa eri toimintojen valikkoja painamalla vasenta tai oikeaa nuolta. Merkitkää, poistakaa merkintä tai vahvistakaa valinta, esim. ajotietokoneen valikon valitseminen. Siirtykää ylös- tai alaspäin valitun toiminnon valikkoluettelossa.

27 AJOTIETOKONEEN KÄYTTÖ Ajotietokone rekisteröi ja laskee arvoja matkan aikana, esim. ajomatkan, polttoaineenkulutuksen ja keskinopeuden. On mahdollista valita, mitä ajotietokoneen tietoja esitetään kuljettajan näytössä. Ajomatka säiliössä olevalla polttoaineella Ajotietokone laskee matkan, joka säiliössä olevalla polttoaineella on ajettavissa. Käyttäkää ohjauspyörän oikean painikesarjan painikkeita. 1. Painakaa. 2. Siirtykää ajotietokoneen valikkoon painamalla tai. 3. Kun ajotietokoneen valikko on merkitty, siirtykää -painikkeella alaspäin kohtaan Ajomatka säiliössä olevalla polttoaineella:. 4. Valitkaa Ajomatka säiliössä olevalla polttoaineella painamalla. Kun kuljettajan näyttö esittää "---", taattua ajomatkaa ei ole jäljellä. Tankatkaa heti tilaisuuden tullen. Välimatkamittarin nollaus Välimatkamittari TM nollataan käsin painamalla pitkään RESETpainiketta ohjauspylvään vasemmanpuoleisessa vivussa. Välimatkamittari TA nollataan automaattisesti, kun autoa ei ole käytetty 4 tuntiin. 03

28 PUHEOHJAUKSEN KÄYTTÖ Puheohjausjärjestelmän avulla kuljettaja voi ohjata tiettyjä auton toimintoja puhumalla. Puheohjausta käytetään joko suorilla käyttäjän käskyillä tai käyttäjän ja järjestelmän välisen vuoropuhelun muodossa. Painakaa puheohjausjärjestelmän aktivoimiseksi ja dialogin aloittamiseksi. 03 Esimerkki puheohjauksesta suorilla komennoilla: Painakaa. Sanokaa "Play Monument from Do It Again". Esimerkki puheohjauksesta dialogimuodossa: Painakaa. Sanokaa "Play", odottakaa järjestelmän vastausta. Sanokaa " Monument from Do It Again. Käskyt, joita on aina mahdollista käyttää: "Repeat" toistaa viimeisimmän puheohjeen. "Cancel" keskeyttää dialogin. Painikkeen keskeyttää myös dialogin. "Help" aloittaa apudialogin. pitkä painaminen Huomioon otettavaa: Puhukaa äänimerkin jälkeen, normaalilla äänellä ja normaaliin tahtiin. Älkää puhuko, kun järjestelmä vastaa. Välttäkää taustamelua auton sisätilassa sulkemalla ovet, ikkunat ja panoraamakatto*.

29 KÄSINEKOTELON KÄYTTÄMINEN Käsinekotelon avaaminen Painakaa keskinäytön alla olevaa painiketta avataksenne käsinekotelon. Käsinekotelon lukitseminen/lukituksen avaaminen Yksityinen lukitus lukitsee käsinekotelon lisäksi myös takaluukun. Se voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä keskinäytön kautta kahdella tavalla: Vaihtoehto 1: Ottakaa yksityinen lukitus käyttöön tai poistakaa se käytöstä painamalla toimintonäkymässä painiketta Yksityinen lukitus lukittu/yksityinen lukitus avattu. Vaihtoehto 2: Painakaa päänäkymässä Asetukset > My Car > Lukitus. Valitkaa Yksityinen lukitus. Käyttöönoton/käytöstä poiston yhteydessä näytetään ponnahdusikkuna. Käytettäessä toimintoa ensimmäistä kertaa on valittava turvakoodi. Muistakaa tämä koodi, koska sitä käytetään käsinekotelon lukitsemiseen ja lukituksen avaamiseen. Antakaa valitsemanne koodi ja painakaa Vahvista. 03

30 PUHELIMEN KYTKEMINEN AUTOON Kytkekää autoon puhelin, jonka Bluetooth-yhteys on aktivoitu, jotta voitte soittaa, lähettää/vastaanottaa viestejä, suoratoistaa viihdettä ja yhdistää auton internetiin. Puhelimen hakeminen autosta 1. Tehkää puhelin etsittäväksi/näkyväksi Bluetooth-toiminnon kautta. 2. Aktivoikaa internet-jako (kannettava/oma tukiasema) puhelimen Bluetooth-yhteyden kautta. 3. Avatkaa puhelimen osanäkymä keskinäytössä. Painakaa Lisää puhelin. Jos jokin puhelin on jo yhdistetty, painakaa Vaihda ja sitten avautuvassa ikkunassa Lisää puhelin. 4. Valitkaa liitettävä puhelin. 5. Tarkistakaa, että annettu numerokoodi autossa vastaa puhelimen vastaavaa. Jos vastaa, hyväksykää se molemmissa paikoissa. 6. Hyväksykää tai hylätkää puhelimessanne puhelimen yhteystietojen ja ilmoitusten mahdolliset valinnat. Huomatkaa, että joissain puhelimissa ilmoitustoiminto on aktivoitava 6. Puhelin on tämän jälkeen liitetty ja sitä voidaan ohjata autosta Katso tietoa auton kanssa yhteensopivista puhelimista kohdasta support.volvocars.com.

31 PUHELUN SOITTAMINEN, SIIHEN VASTAAMINEN JA SEN LOPETTAMINEN Bluetooth-yhdistetyllä puhelimella voidaan autossa soittaa ja vastata puheluihin. Soittaminen keskinäytön kautta 1. Avatkaa osanäkymä Puhelin kotinäkymässä. 2. Valitkaa yhteystieto puhelulistasta tai yhteystietoluettelosta tai näppäilkää numero painikesarjaa käyttäen. 3. Painakaa Soita tai riippuen siitä, mikä vaihtoehto vaiheessa 2 valittiin. Soittaminen ohjauspyörän oikeaa painikesarjaa käyttäen 1. Painakaa ja siirtykää kohtaan Puhelin painamalla tai. 2. Liikkukaa puhelulistassa painikkeella ja valitkaa painikkeella. Soittaminen yhteystiedolle puheohjausta käyttäen Painakaa ja sanokaa "soita [Etunimi] [Sukunimi]". Puhelun ottaminen vastaan/hylkääminen Vastaaminen: Painakaa ohjauspyörän oikeassa painikesarjassa tai Vastaa keskinäytössä. Hylkääminen: Merkitkää Hylkää painamalla ja vahvistakaa painamalla. Voitte myös painaa Hylkää keskinäytössä. Puhelun lopetus Painakaa keski- tai kuljettajan näytössä Lopeta puhelu. 04

32 YHDISTÄMINEN INTERNETIIN Bluetooth-toiminnon kautta Yhdistäkää internetiin samalla tavalla kuin kytkettäessä puhelin autoon. Wi-Fi -järjestelmän kautta 1. Aktivoikaa internetjako puhelimessa. 2. Painakaa keskinäytön päänäkymässä kohtaa Asetukset >Viestintä. 3. Aktivoikaa Wi-Fi-yhteys tai poistakaa se käytöstä valitsemalla Wi-Fi. 4. Painakaa haluttua verkon nimeä ja antakaa sen tunnussana. 5. Jos toista yhteyslähdettä on käytetty aikaisemmin - vahvistakaa valinta yhteyden vaihtamisesta. USB-liitännän kautta 1. Kytkekää puhelin johtimella auton USB-liitäntään tunnelikonsolin säilytyslokerossa. 2. Aktivoikaa internetjako USB:n kautta puhelimessa. 3. Jos toista yhteyslähdettä on käytetty aikaisemmin - vahvistakaa valinta yhteyden vaihtamisesta. 04 Automodeemin kautta 7 1. Asettakaa SIM-kortti sille tarkoitettuun liitäntään kuormatilassa (ks. kuva). 2. Painakaa päänäkymässä Asetukset > Viestintä > Automodeemin Internet. 3. Aktivoikaa/poistakaa aktivointi valitsemalla Automodeemin Internet. 4. Jos toista yhteyslähdettä on käytetty aikaisemmin - vahvistakaa valinta yhteyden vaihtamisesta. 5. Antakaa SIM-kortin PIN-koodi. Internet-yhteyden jakaminen Wi-Fi-yhteyspisteen kautta Kun auto on yhdistettynä internetiin, on mahdollista jakaa 7 Vain autot, joissa on Volvo On Call*. Yhdistettäessä automodeemilla Volvo On Call -palvelut käyttävät yhteyttä.

33 internet-yhteys (Wi-Fi-yhteyspiste) siten, että muut yksiköt voivat käyttää internet-yhteyttä Painakaa päänäkymässä Asetukset > Viestintä > Auton Wi-Fi-yhteyspiste. 2. Valitkaa internet-jaon Verkon nimi. 3. Valitkaa Salasana, joka on annettava yhdistettäviin yksiköihin. 4. Valitkaa Taajuuskaista, jolla internet-jaon pitäisi lähettää dataa Aktivoikaa Wi-Fi-yhteyspiste tai poistakaa se käytöstä valitsemalla Auton Wi-Fi-yhteyspiste. 6. Jos Wi-Fi-yhteyttä on käytetty aikaisemmin yhteyslähteenä, vahvistakaa yhteyden vaihtamisen valinta. Kun auto jakaa internet-yhteyttä, tilakentässä näkyy. Katsokaa luettelo yhdistetyistä yksiköistä painamalla Yhdistetyt laitteet kohdassa Auton Wi-Fi-yhteyspiste Ei koske Wi-Fi-yhteyden kautta yhdistämistä. Verkko-operaattorin (SIM-kortti) täytyy tukea internet-yhteyden jakamista. 9 Ei saatavana kaikilla markkina-alueilla.

34 SOITTIMEN YHDISTÄMINEN JA SOITTAMINEN ULKOISESTA ÄÄNENTOISTOLAITTEESTA Mediasoitin voi toistaa ääntä AUX-/USB-tuloihin liitetyistä ulkoisista yksiköistä tai suoratoistaa äänitiedostoja langattomasti Bluetoothyhteyden kautta. Bluetooth-yhdistetyn yksikön sisällön toistaminen 1. Yhdistäkää yksikkö autoon samalla tavalla kuin kytkettäessä puhelin autoon. 2. Aloittakaa toisto yhdistetyssä yksikössä. 3. Avatkaa sovellus Bluetooth keskinäytön sovellusnäkymässä toisto alkaa. USB-muistin sisällön toistaminen 1. Yhdistäkää laite tunnelikonsolin USB-liitäntään. 2. Käynnistäkää USB-sovellus sovellusnäkymässä ja valitkaa toistettava sisältö toisto alkaa. 04 Sisällön toistaminen MP3-soittimesta tai ipodista 1. Yhdistäkää laite tunnelikonsolin AUX- tai USB-liitäntään. 2. Aloittakaa laitteen soittaminen. 3. Avatkaa ipod, AUX tai USB liitäntätavasta riippuen. Toistakaa ipodia valitsemalla sovellus ipod liitäntätavasta riippumatta toisto aloitetaan.

35 OPASTUKSEN KÄYTTÖ KARTAN* KAUTTA Painakaa osanäkymää Navigointi keskinäytön kotinäkymässä. Määränpään antaminen osoitteella: 1. Painakaa Aseta. 2. Valitkaa sitten luettelosta Osoite. 3. Painakaa kenttää ja lisätkää Maa/Valtio, Kaupunki/Territorio, Osoite jne. Asettakaa määränpää painamalla kartalla: 1. Maksimoikaa kartta painamalla. 2. Etsikää haluamanne määränpää kartalta ja painakaa pitkään. Kuvake luodaan ja valikko näytetään. 3. Painakaa Mene tänne. Määränpään poistaminen: 1. Painakaa määränpään kuvaketta. 2. Painakaa Poista. Määränpään sijainnin muuttaminen: Painakaa pitkään määränpään kuvaketta, vetäkää se haluamaanne paikkaan ja päästäkää irti. 04

36 SOVELLUKSET KESKINÄYTÖSSÄ Sovellusnäkymässä ovat ladatut sovellukset ja sisäänrakennettujen toimintojen sovellukset, esim. FM-radio. Tiettyjä sovelluksia on mahdollista käyttää vain, jos auto on yhdistetty internetiin. Sovelluksen siirtäminen 1. Painakaa pitkään sovellusta. Sovelluksen koko muuttuu ja siitä tulee hieman läpikuultava. 2. Vetäkää sovellus näkymän vapaaseen paikkaan ja vapauttakaa se. 04

37 SOVELLUSTEN KÄSITTELEMINEN JA PÄIVITTÄMINEN Sovelluksia käsitellään Etäpäivityspalvelu kautta sovellusnäkymässä. Jotta sovelluksia voidaan ladata, päivittää tai poistaa, auton pitää olla yhdistettynä internetiin. Sovellusten lataaminen 1. Avatkaa Etäpäivityspalvelu sovellusnäkymässä. 2. Valitkaa Tutki näyttääksenne käytettävissä ja ladattavissa olevat sovellukset. 3. Valitkaa haluttu sovellus ja painakaa Asenna lataamisen aloittamiseksi. Sovellusten päivittäminen Sovellukset päivitetään manuaalisesti. Valitkaa itse teille parhaiten sopiva päivitysajankohta. 1. Avatkaa Etäpäivityspalvelu. 2. Näyttäkää sovellukset, jotka voidaan päivittää, valitsemalla Sovelluspäivitykset. 3. Päivittäkää toiveidenne mukaisesti. Sovellusten asennuksen poistaminen 1. Avatkaa Sovellusten hallinta. 2. Valitkaa Sovelluspäivitykset kaikkien asennettujen sovellusten näyttämiseksi. 3. Valitkaa haluttu sovellus ja painakaa Poista asennus poistamisen aloittamiseksi. 04

38 VOLVO ID:N LUOMINEN JA REKISTERÖINTI 04 Volvo ID on henkilökohtainen ID, jonka avulla voidaan käyttää monia eri online-palveluja, esim. ladata karttoja* autoon. Volvo ID -autosovelluksella ID voidaan sekä luoda että rekisteröidä autoon samanaikaisesti. Volvo ID voidaan luoda myös My Volvo -sivuston 10 tai Volvo On Call (VOC) 11 -mobiilisovelluksen kautta. Rekisteröikää se sitten autoon. Volvo ID:n luominen ja rekisteröinti Volvo ID -autosovelluksella 1. Ladatkaa sovellus Volvo ID kohdasta Etäpäivityspalvelu keskinäytön sovellusnäkymässä. 2. Käynnistäkää sovellus ja antakaa sähköpostiosoitteenne (tai Volvo ID:nne, jos teillä on aiemmin luotu Volvo ID). 3. Noudattakaa antamaanne sähköpostiosoitteeseen automaattisesti lähetettyjä ohjeita. Luokaa Volvo ID My Volvo -sivuston tai VOC-mobiilisovelluksen kautta 1. My Volvo -sivusto: Siirtykää osoitteeseen ja navigoikaa edelleen My Volvo -nettisivulle. VOC -mobiilisovellus: Ladatkaa VOC-mobiilisovelluksen viimeisin versio puhelimesta, esim. kohteen App Store, Windows Phone Store tai Google Play kautta. 2. Antakaa henkilökohtainen sähköpostiosoitteenne ja noudattakaa siihen automaattisesti lähetettyjä ohjeita. Volvo ID on nyt luotu. Rekisteröikää ID autoon auton Volvo ID -sovelluksesta voidaksenne käyttää Volvo ID -palveluja. 10 Saatavana tietyillä markkina-alueilla. 11 Vain autot, joissa on Volvo On Call*.

39 VOLVO ON CALL* Volvo On Call -mobiilisovelluksella 12 voidaan esi-ilmastoida auto ennen ajamista. Esi-ilmastointi voidaan käynnistää myös keskinäytön ilmastointinäkymästä. Sovelluksella voidaan myös esimerkiksi lukita auto/ avata sen lukitus, katsoa, mihin auto on pysäköity, kirjata matkoja ajopäiväkirjaan, saada varkausilmoitus ja tarkistaa polttoaineenkulutus. Mobiilisovellus voidaan ladata esimerkiksi App Store-, Windows Phone Store- tai Google Play -kaupoista. Volvo On Call -palveluihin sisältyvät myös tienvarsiapu ja apu hätätilanteessa: Painakaa ON CALL- tai SOS -painiketta auton kattokonsolissa. Auto muodostaa yhteyden Volvo On Call -palvelukeskuksen koulutettuihin asiakaspalvelijoihin. Palvelukeskus voi auttaa myös jäljittämään varastetun auton. Saatavina olevat palvelut vaihtelevat auton kokoonpanosta ja markkina-alueesta riippuen. Tietoa käytettävissä olevista palveluista saatte Volvon jälleenmyyjältä tai sivustolta support.volvocars.com Henkilökohtainen Volvo ID tarvitaan mobiilisovelluksen käyttämiseksi.

40 KESKINÄYTÖN ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMINEN JA ULKOASUN MUUTTAMINEN Äänenvoimakkuuden säätäminen 1. Painakaa keskinäytön päänäkymässä kohtaa Asetukset > Ääni > Järjestelmän äänitasot. 2. Esimerkiksi näppäinäänten tai näyttöpainallusten äänenvoimakkuuden säätäminen: vetäkää säätimestä Näppäimistön kosketus tai Näytön kosketus. Ulkoasun muuttaminen 1. Painakaa päänäkymässä Asetukset > My Car > Näytöt > Teemat. 2. Valitkaa teema keskinäytöstä, esim. Minimalistic. Näiden ulkoasujen lisäksi voidaan valita tumma tai vaalea näyttötausta. Valittaessa Normaali näyttötausta on tumma ja tekstit vaaleat. Tämä vaihtoehto on valittuna valmiiksi kaikissa teemoissa. Valittaessa Vaalea näyttötausta on vaalea ja tekstit tummat. Vaihtoehtoa voidaan käyttää esim. kirkkaassa päivänvalossa. Vaihtoehdot ovat aina käyttäjän valittavissa eikä niihin vaikuta ympäristön valaistustaso. 04

41 TÄÄLLÄ OVAT AUX-, USB- JA SÄHKÖLIITÄNNÄT AUX- ja USB-liitännät AUX- ja USB-liitännät ovat kyynärnojan alla tunnelikonsolissa. Sähköliitäntä Auto on varustettu neljällä sähköliitännällä: Tunnelikonsolin säilytyslokerossa on 12 V:n liitäntä. Tunnelikonsolin takaosassa on myös 12 V:n liitäntä sekä 230 V:n liitäntä*. Kuormatilassa on yksi 12 V:n liitäntä. Auton sähköjärjestelmän on oltava vähintään virtatilassa I, jotta kaikki liitännät toimivat. 04

42 05 ERIKOISTEKSTIT Käyttöopas ja muut oppaat sisältävät turvallisuusohjeita ja kaikki varoitus-, huomautus- ja tärkeitä tietoja koskevat tekstit, jotka on luettava. Tietyt toiminnot koskevat vain tiettyjä markkina-alueita. VAROITUS Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen Ottakaa aina etäavain mukaanne, kun poistutte autosta, ja katsokaa, että auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa 0. Seisontajarrun käyttäminen Käyttäkää seisontajarrua aina pysäköitäessä kaltevalle alustalle-kytketty vaihde tai automaattivaihteiston P -asento ei ole riittävä pitämään auton paikallaan kaikissa tilanteissa. Takaistuinten selkänojien kääntäminen alas Tarkistakaa, että selkänojat on lukittu kunnolla alas- tai ylöskääntämisen jälkeen. Tarkistakaa, että niskasuojat on lukittu kunnolla ylös kääntämisen jälken. Toisen istuinrivin ulkopaikkojen niskasuojien on oltava aina käännettyinä ylös, kun kolmannella istuinrivillä* on matkustajia. Auton ilmastoinnin säätäminen Istuimen sähkölämmitystä eivät saa käyttää henkilöt, joiden on vaikea havaita lämpötilan nousua johtuen tuntoaistin puutteesta tai joilla jostain syystä on vaikeuksia käsitellä istuimen sähkölämmityksen säädintä. Muutoin voi syntyä palovamma. Matkustajan turvatyynyn* aktivointi/deaktivointi Jos autoa ei ole varustettu matkustajan turvatyynyn aktivoinnin/deaktivoinnin kytkimellä, turvatyyny on aina aktivoitu. Älkää koskaan asettako lasta lastentyynylle, lastenistuimeen tai taaksepäin käännettyyn lastenistuimeen matkustajan paikalle eteen, kun turvatyyny on aktivoituna. Henkilöt, jotka ovat lyhyempiä kuin 140 cm, eivät saa koskaan istua matkustajan paikalla edessä, kun turvatyyny on aktivoituna. Henkilöt, jotka ovat pidempiä kuin 140 cm, eivät saa koskaan istua matkustajan paikalla, kun turvatyyny on deaktivoituna. Älkää antako matkustajan istua matkustajan paikalla, jos ilmoitus kattokonsolissa osoittaa, että turvatyyny on deaktivoitu, samalla kun turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli esitetään kuljettajan näytössä. Tämä tarkoittaa, että on syntynyt vakava vika. Hakeutukaa pikimmiten korjaamolle. Volvo suosittelee yhteydenottoa valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Sähkökäyttöisen* takaluukun avaaminen ja sulkeminen Huomioikaa puristumisvaara avattaessa/suljettaessa. Tarkistakaa, että takaluukun lähellä ei ole ketään, koska puristumisella voi olla vakavia seurauksia. Tarkkailkaa takaluukkua aina käyttäessänne sitä. City Safety City Safety on apuväline eikä toimi kaikissa ajotilanteissa, liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa. Toiminto ei kykene havaitsemaan kaikkia jalankulkijoita/ polkupyöräilijöitä kaikissa tilanteissa. Varoitus aktivoidaan vain suuren törmäysvaaran yhteydessä. Varoittaminen ja jarruttaminen jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden vuosi ovat suljettuja auton nopeuden ollessa yli 80 km/h. City Safety -järjestelmän automaattinen jarrutustoiminto voi estää törmäyksen tai rajoittaa törmäysnopeutta. Täyden jarruvaikutuksen varmistamiseksi tulee kuljettajan aina painaa jarrupoljinta - vaikka auto jarruttaa automaattisesti. Kuljettaja vastaa aina oikean etäisyyden ja nopeuden pitämisestä. Park Assist Pilot (PAP)* Aktiivinen pysäköintitutka ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on tarkoitettu ainoastaan täydentäväksi apuvälineeksi. Kuljettaja on aina viime kädessä vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan ja ympäristön sekä muiden lähestyvien tai pysäköitäessä ohittavien liikenteessä liikkujien tarkkailemisesta. Pysäköintiapukamera* Pysäköintikamera on vain apuväline eikä se poista koskaan kuljettajan vastuuta. Kameralla on kuolleita kulmia, joissa olevia esteitä ei voida havaita. Huomioikaa auton lähellä olevat ihmiset ja eläimet. Lane Keeping Aid (LKA)* Kaista-avustaja on ainoastaan kuljettajan apuväline eikä se toimi kaikissa ajotilanteissa tai liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa. Kuljettaja on aina vastuussa ajoneuvon turvallisesta ajamisesta sekä kaikkien voimassa olevien lakien ja liikennesääntöjen noudattamisesta. Blind Spot Information (BLIS)* ja Cross Traffic Alert (CTA)* BLIS ja CTA ovat täydentäviä apuvälineitä ne eivät korvaa turvallista ajotapaa ja taustapeilien käyttöä. Ne eivät koskaan voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja vastuuta. Vastuu kaistanvaihdosta ja peruuttamisesta liikenneturvallisella tavalla on aina kuljettajalla. BLIS ei toimi jyrkissä kaarteissa ja autoa peruutettaessa. Puheohjauksen käyttö Kuljettaja on aina täysin vastuussa siitä, että autoa kuljetetaan turvallisella tavalla ja että kaikkia soveltuvia liikennesääntöjä noudatetaan. Opastuksen käyttö kartan* kautta Kohdistakaa kaikki tarkkaavaisuus tiehen ja koko keskittymiskyky ajamiseen. Noudattakaa voimassa olevaa liikennelainsäädäntöä ja ajakaa hyvin harkiten. Tieolosuhteet voivat esim. sääolosuhteiden tai vuodenajan vuoksi tehdä tietyt suositukset vähemmän luotettaviksi. Volvo On Call* Jos autossa on Volvo On Call, se toimii vain alueilla, joilla VOC:n yhteistyökumppaneilla on mobiilikuuluvuus sekä markkina-alueilla, joilla palvelu on käytettävissä. Aivan kuten matkapuhelinten kohdallakin, ilmakehän häiriöt tai harvassa olevat lähettimet voivat aiheuttaa sen, että yhteyttä ei voida muodostaa, esim. harvaan asutuilla alueilla. Katsokaa VOC-palveluiden varoitus-, huomautus ja tärkeitä tietoja koskevat tekstit käyttöoppaan lisäksi VOC-tilausta koskevasta sopimuksesta. TÄRKEÄÄ Auton kolme näyttöä Head-up -näyttöyksikkö*, josta informaatio projisoidaan, on kojelaudassa. Näyttöyksikön peitelasin vaurioiden välttäminen - älkää säilyttäkö mitään esineitä peitelasin päällä ja varmistakaa, ettei sille pääse putoamaan mitään esineitä. Takaistuinten selkänojien kääntäminen alas Kun selkänoja aiotaan kääntää alas, takaistuimilla ei saa olla esineitä. Myöskään turvavyöt eivät saa olla kytkettyinä. Muiden istuinrivien keskipaikan integroitu turvavyötyyny* on käännettävä alas ennen istuinta. Toisen istuinrivin keskipaikan kyynärnoja* on käännettävä ylös ennen istuimen kääntämistä alas. Auton ilmastoinnin säätäminen Istuintuuletusta ei voi käynnistää, jos matkustamon lämpötila on liian matala. Näin vältetään istuimella istuvan vilustuminen. Keskinäytön puhdistaminen Mikrokuituliinassa ei saa olla hiekkaa tms. keskinäyttöä puhdistettaessa, koska tällöin näyttö voi naarmuuntua. Keskinäyttöä puhdistettaessa näyttöä painetaan vain kevyesti. Kova painaminen voi vaurioittaa näyttöä. Älkää suihkuttako mitään nesteitä tai syövyttäviä kemikaaleja suoraan keskinäyttöön. Älkää käyttäkö ikkunanpesuainetta, pesuaineita, suihkeita, liuottimia, alkoholia, ammoniakkia tai hioma-aineita sisältäviä pesuaineita. Älkää koskaan käyttäkö hiomakankaita, paperipyyhkeitä tai silkkipaperia, koska ne voivat naarmuttaa keskinäyttöä. Täällä ovat AUX-, USB- ja sähköliitännät Suurin virranotto on 10 A (120 W), jos yhtä tunnelikonsolin 12 V:n liitäntää käytetään kerrallaan. Jos molempia tunnelikonsolin liitäntöjä käytetään samanaikaisesti, on voimassa 7,5 A (90 W) liitäntää kohti. Suurin virranotto on 10 A (120 W) kuormatilan 12 V:n liitännän osalta. HUOM Avaimettoman lukitsemisen/lukituksen avaamisen* käyttö Sähkömagneettiset kentät ja katve voivat häiritä avaimetonta järjestelmää. Älkää asettako/säilyttäkö etäavainta matkapuhelimen tai metalliesineiden lähellä.

43 Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus on korkea ulkolämpötilasta riippumatta. Tämä on osa Volvon tehokasta pakokaasujen puhdistusjärjestelmää. Kylmäkäynnistyksen yhteydessä tiettyjen dieselmoottorien käynnistyminen voi viivästyä esilämmityksen takia. Auton kolme näyttöä Aktivoitaessa Forward Collision Warning* head-up-näytön tiedot korvaa Forward Collision Warning* -grafiikka. Tämä grafiikka näytetään myös head-up-näytön ollessa sammutettu. Kuljettajan mahdollisuutta nähdä head-up-näytön tiedot huonontavat polaroitujen aurinkolasien käyttö, ajoasento, jossa kuljettaja ei istu istuimen keskellä, näyttöyksikön peitelasilla olevat esineet, epäsuotuisat valaistusolosuhteet. Tietyt näköviat voivat headup-näyttöä käytettäessä aiheuttaa päänsärkyä ja rasituksen tunnetta. Navigointi keskinäytössä Päänäkymä ei ole käytettävissä käynnistyksen/ sammuttamisen yhteydessä tai kun näytössä esitetään ilmoitus. Se ei myöskään ole käytettävissä, kun ilmastointi esitetään täysnäytössä. Auton ilmastoinnin säätäminen Lämpenemistä/viilentymistä ei voi nopeuttaa valitsemalla korkeampi/matalampi lämpötila kuin varsinaisesti halutaan. Keskinäytön puhdistaminen Näyttöä ei voi sammuttaa, kun kehotus tehdä toimenpide esitetään näytössä. Sähkökäyttöisen* takaluukun avaaminen ja sulkeminen Jos järjestelmä on toiminut pitkään keskeytyksettä, se sammutetaan ylikuormituksen välttämiseksi. Sitä voidaan käyttää jälleen n. 2 minuutin kuluttua. Toiminta voi olla huonontunut tai loppua kokonaan, jos takapuskurissa on paljon jäätä, lunta, likaa tms. Pitäkää se siksi puhtaana. Pysäköintiapukamera* Jotta kameran linssi toimii parhaiten, pitäkää se vapaana liasta, lumesta ja jäästä. Tämä on erityisen tärkeää heikoissa valaistusolosuhteissa. Ajotietokoneen käyttö Jos ajotapa muuttuu, ajomatkan laskentaan voi tulla häiriöitä. Käsinekotelo Käytettäessä toimintoa ensimmäisen kerran pitää valita turvakoodi. Turvakoodia voidaan käyttää toiminnon nollaamiseen, jos joku on yrittänyt deaktivoida erillislukituksen virheellisellä koodilla. Tallentakaa turvakoodi varmaan paikkaan. Puhelimen kytkeminen autoon Jos puhelimen käyttöjärjestelmä päivitetään, on mahdollista, että pariliitäntä katkeaa. Poistakaa tällöin puhelin autosta ja liittäkää se sitten uudelleen pariksi. Yhdistäminen internetiin Internet-yhteyttä käytettäessä siirretään tietoa (tietoliikenne), mistä voi syntyä kustannuksia. Lisäksi kustannuksia voi syntyä verkkovierailuista. Tiedustelkaa tiedonsiirtokuluista operaattoriltanne. Verkko-operaattorinne voi veloittaa lisäkustannuksia Wi-Fi-yhteyspisteen aktivoinnista. Tiedustelkaa tiedonsiirtokuluista operaattoriltanne. Ladatessanne sisältöä matkapuhelimellanne huomioikaa erityisesti latauksesta veloitettavat kustannukset. Sovellukset keskinäytössä Datan lataaminen voi vaikuttaa muihin palveluihin, jotka siirtävät dataa, esim. nettiradio. Jos vaikutus muihin palveluihin koetaan häiritseväksi, lataaminen voidaan keskeyttää. Vaihtoehtoisesti voi olla hyvä sulkea tai keskeyttää muut palvelut. 05

44 TP (Finnish) AT 1505, MY 16. Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright Volvo Car Corporation

WEB EDITION QUICK GUIDE

WEB EDITION QUICK GUIDE WEB EDITION QUICK GUIDE VÄLKOMMEN! Tässä Quick Guidessa kuvaillaan joitakin Volvonne toiminnoista. Tarkempaa tietoa omistajalle on saatavana autossa, sovelluksesta sekä verkosta. Auton keskinäyttö Mobiilisovellus

Lisätiedot

WEB EDITION QUICK GUIDE

WEB EDITION QUICK GUIDE WEB EDITION QUICK GUIDE VÄLKOMMEN! Tässä Quick Guide kuvaillaan joitakin uuden XC90 Twin Engine -mallinne toiminnoista. Keskinäytön käyttöopas sisältää täydelliset tiedot Volvostanne. Käsinekotelossa on

Lisätiedot

WEB EDITION QUICK GUIDE

WEB EDITION QUICK GUIDE WEB EDITION QUICK GUIDE TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Tämä kansio sisältää joitakin autonne tavallisimmista toiminnoista. Käyttöopas ja muut manuaalit sisältävät turvaohjeita ja kaikki varoitus-, tärkeää-

Lisätiedot

web edition quick guide

web edition quick guide web edition quick guide TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Tämä kansio sisältää joitakin autonne tavallisimmista toiminnoista. Käyttöopas ja muut käyttöoppaat sisältävät tärkeää tietoa, kaikki varoitukset ja

Lisätiedot

Quick Guide TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO S80 WEB EDITION

Quick Guide TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO S80 WEB EDITION VOLVO S80 Quick Guide WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Uuteen autoonne tutustuminen on jännittävä kokemus. Käykää tämä Quick Guide läpi, niin pidätte uudesta Volvostanne vieläkin enemmän. Yksityiskohtaiset

Lisätiedot

v40 Quick GUIDE Web edition

v40 Quick GUIDE Web edition v40 Quick GUIDE Web edition TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Tämä kansio sisältää joitakin autonne tavallisimmista toiminnoista. Ohjekirja ja muut käyttöoppaat sisältävät tärkeää tietoa, kaikki varoitukset

Lisätiedot

VOLVO S80 quick guide

VOLVO S80 quick guide VOLVO S80 quick guide TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Uuteen autoonne tutustuminen on jännittävä kokemus. Tutustukaa tähän Pikaoppaaseen voidaksenne nauttia uudesta Volvostanne vieläkin enemmän. Yksityiskohtaiset

Lisätiedot

Quick Guide WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO S80

Quick Guide WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO S80 VOLVO S80 Quick Guide WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Uuteen autoon tutustuminen on jännittävä kokemus. Käykää tämä pikaopas läpi, jotta opitte nopeasti ja helposti joitakin tavallisimmista toiminnoista.

Lisätiedot

web edition quick guide

web edition quick guide web edition quick guide TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Tämä kansio sisältää joitakin autonne tavallisimmista toiminnoista. Käyttö- ja muut oppaat sisältävät tärkeää tietoa, kaikki varoitukset ja turvallisuusohjeita.

Lisätiedot

QUICK GUIDE VOLVO XC60 WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE!

QUICK GUIDE VOLVO XC60 WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO XC60 QUICK GUIDE WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Uuteen autoonne tutustuminen on jännittävä kokemus. Käykää tämä Quick Guide läpi, niin pidätte uudesta Volvostanne vieläkin enemmän. Yksityiskohtaiset

Lisätiedot

S80. Quick GUIDE Web Edition

S80. Quick GUIDE Web Edition S80 Quick GUIDE Web Edition TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Tämä kansio sisältää joitakin autonne tavallisimmista toiminnoista. Ohjekirja ja muut käyttöoppaat sisältävät tärkeää tietoa, kaikki varoitukset

Lisätiedot

xc60 Quick GUIDE Web Edition

xc60 Quick GUIDE Web Edition xc60 Quick GUIDE Web Edition TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Tämä kansio sisältää joitakin autonne tavallisimmista toiminnoista. Ohjekirja ja muut käyttöoppaat sisältävät tärkeää tietoa, kaikki varoitukset

Lisätiedot

TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO V70 & XC70 Quick Guide

TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO V70 & XC70 Quick Guide VOLVO V70 & XC70 Quick Guide TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Uuteen autoonne tutustuminen on jännittävä kokemus. Käykää tämä Quick Guide läpi, niin pidätte uudesta Volvostanne vieläkin enemmän. Yksityiskohtaiset

Lisätiedot

TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO S80 Quick Guide

TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO S80 Quick Guide VOLVO S80 Quick Guide TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Uuteen autoonne tutustuminen on jännittävä kokemus. Käykää tämä Quick Guide läpi, niin pidätte uudesta Volvostanne vieläkin enemmän. Yksityiskohtaiset

Lisätiedot

VOLVO C70 quick Guide

VOLVO C70 quick Guide VOLVO C70 quick Guide TERvETUlOA UUTEEN volvoonne! Uuteen autoonne tutustuminen on jännittävä kokemus. Käykää tämä Quick Guide läpi, niin pidätte uudesta Volvostanne vieläkin enemmän. Yksityiskohtaiset

Lisätiedot

Quick Guide TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO XC90 WEB EDITION

Quick Guide TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO XC90 WEB EDITION VOLVO XC90 Quick Guide WEB EDITION TERVETULO UUTEEN VOLVOONNE! Uuteen autoonne tutustuminen on jännittävä kokemus. Käykää tämä Quick Guide läpi, niin pidätte uudesta Volvostanne vieläkin enemmän. Yksityiskohtaiset

Lisätiedot

WEB EDITION QUICK GUIDE

WEB EDITION QUICK GUIDE WEB EDITION QUICK GUIDE TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Tässä kansiossa kerrotaan autonne tavallisimmista toiminnoista. Käyttöopas ja muut manuaalit sisältävät turvaohjeita ja kaikki varoitus-, tärkeää- ja

Lisätiedot

Quick Guide WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO XC90

Quick Guide WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO XC90 VOLVO XC90 Quick Guide WEB EDITION TERVETULO UUTEEN VOLVOONNE! Uuteen autoon tutustuminen on jännittävä kokemus. Käykää tämä pikaopas läpi, jotta opitte nopeasti ja helposti joitakin tavallisimmista toiminnoista.

Lisätiedot

Quick GUIDE Web edition

Quick GUIDE Web edition V70/XC70 Quick GUIDE Web edition TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Uuteen autoon tutustuminen on jännittävä kokemus. Käykää tämä pikaopas läpi, jotta opitte nopeasti ja helposti joitakin tavallisimmista toiminnoista.

Lisätiedot

VOLVO XC90 quick guide

VOLVO XC90 quick guide VOLVO XC90 quick guide TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Uuteen autoonne tutustuminen on jännittävä kokemus. Tutustukaa tähän Pikaoppaaseen voidaksenne nauttia uudesta Volvostanne vieläkin enemmän. Yksityiskohtaiset

Lisätiedot

WEB EDITION QUICK GUIDE

WEB EDITION QUICK GUIDE WEB EDITION QUICK GUIDE TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Tämä kansio sisältää joitakin autonne tavallisimmista toiminnoista. Käyttöopas ja muut manuaalit sisältävät turvaohjeita ja kaikki varoitus-, tärkeää-

Lisätiedot

WEB EDITION QUICK GUIDE

WEB EDITION QUICK GUIDE WEB EDITION QUICK GUIDE TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Tämä kansio sisältää joitakin autonne tavallisimmista toiminnoista. Käyttöopas ja muut manuaalit sisältävät turvaohjeita ja kaikki varoitus-, tärkeää-

Lisätiedot

Quick GUIDE Web edition

Quick GUIDE Web edition C30 Quick GUIDE Web edition TERVETULO UUTEEN VOLVOONNE! Uuteen autoonsa tutustuminen on jännittävä kokemus. Käykää tämä Quick-Guide läpi, jotta opitte nopeasti ja helposti joitakin tavallisimmista toiminnoista.

Lisätiedot

quick guide RSE liittämisen.

quick guide RSE liittämisen. web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Autonne on varustettu ainutlaatuinen multimedialaitteistolla. Rear Seat Entertainment -järjestelmä laajentaa auton tavanomaista äänentoistolaitteistoa

Lisätiedot

QUICK GUIDE WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO V60

QUICK GUIDE WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO V60 VOLVO V60 QUICK GUIDE WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Uuteen autoon tutustuminen on jännittävä kokemus. Käykää tämä pikaopas läpi, jotta opitte nopeasti ja helposti joitakin tavallisimmista toiminnoista.

Lisätiedot

COP Quick start KA FINLANDIA :30 Pagina 1. FordKa. Feel the difference

COP Quick start KA FINLANDIA :30 Pagina 1. FordKa. Feel the difference OP Quick start K FINLNI 7-07-2008 8:30 Pagina FordKa Pikaopas Owner s handbook Feel the difference K0468_Service_Portfolio_090508. 09.05.2008 5:52:47 Uhr 604.39.309 PP K FIN 22-07-2008 :37 Pagina S MNU

Lisätiedot

Quick GUIDE Web edition

Quick GUIDE Web edition v40 Quick GUIDE Web edition TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Uuteen autoon tutustuminen on jännittävä kokemus. Käykää tämä pikaopas läpi, jotta opitte nopeasti ja helposti joitakin tavallisimmista toiminnoista.

Lisätiedot

QUICK GUIDE WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO C70

QUICK GUIDE WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO C70 VOLVO C70 QUICK GUIDE WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Uuteen autoonsa tutustuminen on jännittävä kokemus. Käykää tämä pikaopas läpi, niin opitte nopeasti ja helposti joitakin uuden Volvonne tavallisimmista

Lisätiedot

Quick Guide TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO V70 & XC70 WEB EDITION

Quick Guide TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO V70 & XC70 WEB EDITION VOLVO V70 & XC70 Quick Guide WEB EDITION TERVETULO UUTEEN VOLVOONNE! Uuteen autoonne tutustuminen on jännittävä kokemus. Käykää tämä Quick Guide läpi, niin pidätte uudesta Volvostanne vieläkin enemmän.

Lisätiedot

Tässä Quick Guidessa kuvaillaan joitakin Volvonne toiminnoista. Seikkaperäisempää tietoa omistajalle löytyy autosta, sovelluksesta ja verkosta.

Tässä Quick Guidessa kuvaillaan joitakin Volvonne toiminnoista. Seikkaperäisempää tietoa omistajalle löytyy autosta, sovelluksesta ja verkosta. QUICK GUIDE VÄLKOMMEN! Tässä Quick Guidessa kuvaillaan joitakin Volvonne toiminnoista. Seikkaperäisempää tietoa omistajalle löytyy autosta, sovelluksesta ja verkosta. AUTON KESKINÄYTTÖ Käyttöopas on saatavana

Lisätiedot

VOLVO V50 quick guide

VOLVO V50 quick guide VOLVO V50 quick guide TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Uuteen autoonne tutustuminen on jännittävä kokemus. Tutustukaa tähän Pikaoppaaseen voidaksenne nauttia uudesta Volvostanne vieläkin enemmän. Yksityiskohtaiset

Lisätiedot

VOLVO XC90 quick guide

VOLVO XC90 quick guide VOLVO XC90 quick guide TERvETUlOA UUTEEN volvoonne! Uuteen autoonne tutustuminen on jännittävä kokemus. Käykää tämä Quick Guide läpi, niin pidätte uudesta Volvostanne vieläkin enemmän. Yksityiskohtaiset

Lisätiedot

V60 Plug-in hybrid. Quick GUIDE Web Edition

V60 Plug-in hybrid. Quick GUIDE Web Edition V60 Plug-in hybrid Quick GUIDE Web Edition TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Tämä kansio sisältää joitakin autonne tavallisimmista toiminnoista. Ohjekirja ja muut käyttöoppaat sisältävät tärkeää tietoa, kaikki

Lisätiedot

QUICK GUIDE - RSE TAKAISTUIMEN VIIHDEKESKUS VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE TAKAISTUIMEN VIIHDEKESKUS VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION TAKAISTUIMEN VIIHDEKESKUS Autossanne on ainutlaatuinen multimedialaitteisto. Takaistuimen viihdekeskuksen (Rear Seat Entertainment) myötä auton tavalliseen äänentoistolaitteistoon

Lisätiedot

w e b e d i T i O N q u i c k g u i d e

w e b e d i T i O N q u i c k g u i d e web EDITION quick guide TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Tämä kansio sisältää joitakin autonne tavallisimmista toiminnoista. Käyttöopas ja muut käyttöoppaat sisältävät tärkeää tietoa, kaikki varoitukset ja

Lisätiedot

web edition quick guide

web edition quick guide web edition quick guide TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Tämä kansio sisältää joitakin autonne tavallisimmista toiminnoista. Käyttöopas ja muut käyttöoppaat sisältävät tärkeää tietoa, kaikki varoitukset ja

Lisätiedot

Quick GUIDE Web edition

Quick GUIDE Web edition V60 Quick GUIDE Web edition TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Uuteen autoon tutustuminen on jännittävä kokemus. Käykää tämä pikaopas läpi, jotta opitte nopeasti ja helposti joitakin tavallisimmista toiminnoista.

Lisätiedot

QUICK GUIDE WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO S80

QUICK GUIDE WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO S80 VOLVO S80 QUICK GUIDE WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Uuteen autoon tutustuminen on jännittävä kokemus. Käykää tämä pikaopas läpi, jotta opitte nopeasti ja helposti joitakin tavallisimmista toiminnoista.

Lisätiedot

web edition quick guide

web edition quick guide web edition quick guide TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Tämä kansio sisältää joitakin autonne tavallisimmista toiminnoista. Käyttöopas ja muut käyttöoppaat sisältävät tärkeää tietoa, kaikki varoitukset ja

Lisätiedot

Käänny auton käyttöohjekirjan puoleen ongelmatilanteissa tai saadaksesi lisätietoja erilaisista ominaisuuksista.

Käänny auton käyttöohjekirjan puoleen ongelmatilanteissa tai saadaksesi lisätietoja erilaisista ominaisuuksista. F I A T 5 0 0 P I K A O P A S Käänny auton käyttöohjekirjan puoleen ongelmatilanteissa tai saadaksesi lisätietoja erilaisista ominaisuuksista. KOJELAUTA 1 Ohjauspyörän vasen vipu: ulkovalojen hallinta

Lisätiedot

quick guide RSE Volvo pidättää itselleen oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta. Valinnat on merkitty tähdellä (*).

quick guide RSE Volvo pidättää itselleen oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta. Valinnat on merkitty tähdellä (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Autonne on varustettu ainutlaatuinen multimedialaitteistolla. Rear Seat Entertainment -järjestelmä laajentaa auton varsinaista äänentoistolaitteistoa

Lisätiedot

Quick GUIDE Web edition

Quick GUIDE Web edition s80 Quick GUIDE Web edition TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Uuteen autoon tutustuminen on jännittävä kokemus. Käykää tämä pikaopas läpi, jotta opitte nopeasti ja helposti joitakin tavallisimmista toiminnoista.

Lisätiedot

Tässä Quick Guidessa kuvaillaan joitakin Volvonne toiminnoista. Seikkaperäisempää tietoa omistajalle löytyy autosta, sovelluksesta ja verkosta.

Tässä Quick Guidessa kuvaillaan joitakin Volvonne toiminnoista. Seikkaperäisempää tietoa omistajalle löytyy autosta, sovelluksesta ja verkosta. QUICK GUIDE VÄLKOMMEN! Tässä Quick Guidessa kuvaillaan joitakin Volvonne toiminnoista. Seikkaperäisempää tietoa omistajalle löytyy autosta, sovelluksesta ja verkosta. AUTON KESKINÄYTTÖ Käyttöopas on saatavana

Lisätiedot

KOJELAUTA MITTARISTO. A Nopeusmittari B Polttoainemittari C Moottorin lämpömittari D Kierroslukumittari E Monitoiminäyttö (perus/laajennettu)

KOJELAUTA MITTARISTO. A Nopeusmittari B Polttoainemittari C Moottorin lämpömittari D Kierroslukumittari E Monitoiminäyttö (perus/laajennettu) F I A T C R O M A P I K A O P A S KOJELAUTA 1 Ohjauspyörän vasen vipu: ulkovalot - 2 Mittaristo - 3 Ohjauspyörän oikea vipu: tuuli- ja takalasin pyyhkijät sekä ajotietokoneen näppäimet - 4 Connect Nav+

Lisätiedot

QUICK GUIDE TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO C70 WEB EDITION

QUICK GUIDE TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO C70 WEB EDITION VOLVO C70 QUICK GUIDE WE EDITION TERVETULO UUTEEN VOLVOONNE! Uuteen autoonne tutustuminen on jännittävä kokemus. Käykää tämä Quick Guide läpi, niin pidätte uudesta Volvostanne vieläkin enemmän. Yksityiskohtaiset

Lisätiedot

web edition quick guide

web edition quick guide web edition quick guide TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Tämä kansio sisältää joitakin autonne tavallisimmista toiminnoista. Käyttöopas ja muut käyttöoppaat sisältävät tärkeää tietoa, kaikki varoitukset ja

Lisätiedot

WEB EDITION QUICK GUIDE

WEB EDITION QUICK GUIDE WEB EDITION QUICK GUIDE TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Tämä kansio sisältää joitakin autonne tavallisimmista toiminnoista. Käyttöopas ja muut manuaalit sisältävät turvaohjeita ja kaikki varoitus-, tärkeää-

Lisätiedot

TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE!

TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! QUICK GUIDE TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Tässä kansiossa kerrotaan autonne tavallisimmista toiminnoista. Käyttöopas ja muut manuaalit sisältävät turvaohjeita ja kaikki varoitus-, tärkeää- ja huomautustekstit.

Lisätiedot

quick guide VOLVO C70 Uuteen autoonne tutustuminen on jännittävä kokemus.

quick guide VOLVO C70 Uuteen autoonne tutustuminen on jännittävä kokemus. VOLVO C70 quick guide TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Uuteen autoonne tutustuminen on jännittävä kokemus. Tutustukaa tähän Pikaoppaaseen voidaksenne nauttia uudesta Volvostanne vieläkin enemmän. Yksityiskohtaiset

Lisätiedot

Quick GUIDE Web edition

Quick GUIDE Web edition C70 Quick GUIDE Web edition TERVETULO UUTEEN VOLVOONNE! Uuteen autoonsa tutustuminen on jännittävä kokemus. Käykää tämä Quick-Guide läpi, jotta opitte nopeasti ja helposti joitakin tavallisimmista toiminnoista.

Lisätiedot

Quick Guide WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO V70 & XC70

Quick Guide WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO V70 & XC70 VOLVO V70 & XC70 Quick Guide WEB EDITION TERVETULO UUTEEN VOLVOONNE! Uuteen autoon tutustuminen on jännittävä kokemus. Käykää tämä pikaopas läpi, jotta saatte nopeasti ja helposti käsityksen joistakin

Lisätiedot

QUICK GUIDE WEB EDITION VOLVO XC60 TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE!

QUICK GUIDE WEB EDITION VOLVO XC60 TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO XC60 QUICK GUIDE WEB EDITION TERVETULO UUTEEN VOLVOONNE! Uuteen autoon tutustuminen on jännittävä kokemus. Käykää tämä pikaopas läpi, jotta saatte nopeasti ja helposti käsityksen joistakin tavallisimmista

Lisätiedot

quick Guide WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO C30

quick Guide WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO C30 VOLVO C30 quick Guide WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Uuteen autoonsa tutustuminen on jännittävä kokemus. Käykää tämä pikaopas läpi, niin opitte nopeasti ja helposti joitakin tavallisimmista toiminnoista.

Lisätiedot

VÄLKOMMEN! AUTON KESKINÄYTTÖ MOBIILISOVELLUS VOLVON TUKISIVUSTO PAINETUT OPPAAT

VÄLKOMMEN! AUTON KESKINÄYTTÖ MOBIILISOVELLUS VOLVON TUKISIVUSTO PAINETUT OPPAAT QUICK GUIDE VÄLKOMMEN! Tässä Quick Guidessa kuvaillaan joitakin uuden Volvonne toiminnoista. Tarkempia käyttöohjeita löytyy autosta, sovelluksesta ja internetistä. AUTON KESKINÄYTTÖ Käyttöopas on auton

Lisätiedot

quick Guide WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO C30

quick Guide WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO C30 VOLVO C30 quick Guide WEB EDITION TERVETULO UUTEEN VOLVOONNE! Uuteen autoonsa tutustuminen on jännittävä kokemus. Käykää tämä Quick-Guide läpi, jotta opitte nopeasti ja helposti joitakin tavallisimmista

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

Quick Guide WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO V70 & XC70

Quick Guide WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO V70 & XC70 VOLVO V70 & XC70 Quick Guide WEB EDITION TERVETULO UUTEEN VOLVOONNE! Uuteen autoon tutustuminen on jännittävä kokemus. Käykää tämä pikaopas läpi, jotta opitte nopeasti ja helposti joitakin tavallisimmista

Lisätiedot

Quick GUIDE Web Edition

Quick GUIDE Web Edition V60 Plug-in hybrid Quick GUIDE Web Edition TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Uuteen autoon tutustuminen on jännittävä kokemus. Käykää tämä Quick Guide läpi, jotta opitte nopeasti ja helposti joitakin tavallisimmista

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Ajoneuvon alkuperäinen kaukosäädinavain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan

Lisätiedot

WEB EDITION QUICK GUIDE

WEB EDITION QUICK GUIDE WEB EDITION QUICK GUIDE TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Tässä kansiossa kerrotaan autonne tavallisimmista toiminnoista. Käyttöopas ja muut manuaalit sisältävät turvaohjeita ja kaikki varoitus-, tärkeää- ja

Lisätiedot

Quick Guide TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO XC90 WEB EDITION

Quick Guide TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO XC90 WEB EDITION VOLVO XC90 Quick Guide WEB EDITION TERVETULO UUTEEN VOLVOONNE! Uuteen autoon tutustuminen on jännittävä kokemus. Käykää tämä Quick Guide läpi, jotta opitte nopeasti ja helposti joitakin tavallisimmista

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Connect Control Light/Set Light/Set Kaksoisaika Mode Ajanotto Mode Control Mode Light/Set

KÄYTTÖOHJE Connect Control Light/Set Light/Set Kaksoisaika Mode Ajanotto Mode Control Mode Light/Set KÄYTTÖOHJE Kello käynnistyy lepotilasta painamalla mitä tahansa painiketta 2 sekunnin ajan. Pääset nyt asettamaan ajan järjestyksessä: kaupunki, DST( kesäaikaasetus), Tunnit, Minuutit, Sekuntit, Vuosi,

Lisätiedot

TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE!

TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! QUICK GUIDE TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Tässä kansiossa kerrotaan autonne tavallisimmista toiminnoista. Käyttöopas ja muut manuaalit sisältävät turvaohjeita ja kaikki varoitus-, tärkeää- ja huomautustekstit.

Lisätiedot

VÄLKOMMEN! AUTON KESKINÄYTTÖ MOBIILISOVELLUS VOLVON TUKISIVUSTO PAINETUT OPPAAT

VÄLKOMMEN! AUTON KESKINÄYTTÖ MOBIILISOVELLUS VOLVON TUKISIVUSTO PAINETUT OPPAAT QUICK GUIDE VÄLKOMMEN! Tässä Quick Guidessa kuvaillaan joitakin uuden Volvonne toiminnoista. Tarkempia käyttöohjeita löytyy autosta, sovelluksesta ja internetistä. AUTON KESKINÄYTTÖ Käyttöopas on auton

Lisätiedot

quick Guide WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO S40

quick Guide WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO S40 VOLVO S40 quick Guide WEB EDITION TERVETULO UUTEEN VOLVOONNE! Uuteen autoonsa tutustuminen on jännittävä kokemus. Käykää tämä pikaopas läpi, jotta opitte nopeasti ja helposti joitakin uuden Volvonne tavallisimmista

Lisätiedot

QUICK GUIDE WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO V60

QUICK GUIDE WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO V60 VOLVO V60 QUICK GUIDE WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Uuteen autoon tutustuminen on jännittävä kokemus. Käykää tämä pikaopas läpi, jotta opitte nopeasti ja helposti joitakin tavallisimmista toiminnoista.

Lisätiedot

WEB EDITION QUICK GUIDE

WEB EDITION QUICK GUIDE WEB EDITION QUICK GUIDE VÄLKOMMEN! Tässä Quick Guidessa kuvaillaan joitakin Volvonne toiminnoista. Tarkempaa tietoa omistajalle on saatavana autossa, sovelluksesta sekä verkosta. Auton keskinäyttö Mobiilisovellus

Lisätiedot

SoundGate. Bernafon SoundGate. Näppäinlukko. Äänenvoimakkuuden ja ohjelman vaihtaminen. Puhelu. Musiikki/audio-painike. Bluetooth -painike

SoundGate. Bernafon SoundGate. Näppäinlukko. Äänenvoimakkuuden ja ohjelman vaihtaminen. Puhelu. Musiikki/audio-painike. Bluetooth -painike Bernafon SoundGate SoundGate PIKAOHJE Näppäinlukko Äänenvoimakkuuden ja ohjelman vaihtaminen Puhelu Musiikki/audio-painike Bluetooth -painike Akun merkkivalo Tämä ohje on vain lyhyt tiivistelmä. Tärkeä

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE!

TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! QUICK GUIDE TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Tässä kansiossa kerrotaan autonne tavallisimmista toiminnoista. Käyttöopas ja muut manuaalit sisältävät turvaohjeita ja kaikki varoitus-, tärkeää- ja huomautustekstit.

Lisätiedot

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 PUHELIMESI ESITTELY Opi puhelimesi painikkeista, näytöstä ja sen kuvakkeista. Puhelimen näppäimet Puhelimen etupuolta katsoessasi näet seuraavat elementit: (Katso 1.1 Sivu 3)

Lisätiedot

TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO C30 quick Guide

TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO C30 quick Guide VOLVO C30 quick Guide TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Uuteen autoonne tutustuminen on jännittävä kokemus. Käykää tämä Quick Guide läpi, niin pidätte uudesta Volvostanne vieläkin enemmän. Yksityiskohtaiset

Lisätiedot

VÄLKOMMEN! AUTON KESKINÄYTTÖ MOBIILISOVELLUS VOLVON TUKISIVUSTO PAINETUT OPPAAT

VÄLKOMMEN! AUTON KESKINÄYTTÖ MOBIILISOVELLUS VOLVON TUKISIVUSTO PAINETUT OPPAAT XC60 QUICK GUIDE VÄLKOMMEN! Tässä Quick Guidessa kuvaillaan joitakin uuden Volvonne toiminnoista. Tarkempia käyttöohjeita löytyy autosta, sovelluksesta ja internetistä. AUTON KESKINÄYTTÖ Käyttöopas on

Lisätiedot

QUICK GUIDE WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO C70

QUICK GUIDE WEB EDITION TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO C70 VOLVO C70 QUICK GUIDE WEB EDITION TERVETULO UUTEEN VOLVOONNE! Uuteen autoonsa tutustuminen on jännittävä kokemus. Käykää tämä Quick-Guide läpi, jotta opitte nopeasti ja helposti joitakin tavallisimmista

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

Tässä Quick Guidessa kuvaillaan joitakin Volvonne toiminnoista. Seikkaperäisempää tietoa omistajalle löytyy autosta, sovelluksesta ja verkosta.

Tässä Quick Guidessa kuvaillaan joitakin Volvonne toiminnoista. Seikkaperäisempää tietoa omistajalle löytyy autosta, sovelluksesta ja verkosta. QUICK GUIDE VÄLKOMMEN! Tässä Quick Guidessa kuvaillaan joitakin Volvonne toiminnoista. Seikkaperäisempää tietoa omistajalle löytyy autosta, sovelluksesta ja verkosta. AUTON KESKINÄYTTÖ Käyttöopas on saatavana

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

FORD TOURNEO CONNECT Pikaopas

FORD TOURNEO CONNECT Pikaopas FORD TOURNEO CONNECT Pikaopas Tämän pikaoppaan sisältö Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa tutustumista autonne tiettyihin ominaisuuksiin. Se sisältää vain käytön aloituksessa tarvittavat

Lisätiedot

quick Guide TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO S40 WEB EDITION

quick Guide TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! VOLVO S40 WEB EDITION VOLVO S40 quick Guide WE EDITION TERVETULO UUTEEN VOLVOONNE! Uuteen autoonne tutustuminen on jännittävä kokemus. Käykää tämä Quick Guide läpi, niin pidätte uudesta Volvostanne vieläkin enemmän. Yksityiskohtaiset

Lisätiedot

Sisällysluettelo 4 ONGELMATILANTEIDEN RATKAISUT... 12

Sisällysluettelo 4 ONGELMATILANTEIDEN RATKAISUT... 12 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Vastuuvapauslauseke ja takuun rajoitus... 2 1.2 Tarvittavat varusteet... 2 1.3 Etäohjattavat toiminnot... 3 2 SOVELLUKSEN ASENTAMINEN JA ALKUASETUKSET... 4 2.1 Sovelluksen

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

WEB EDITION QUICK GUIDE

WEB EDITION QUICK GUIDE WEB EDITION QUICK GUIDE TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Tässä kansiossa kerrotaan autonne tavallisimmista toiminnoista. Käyttöopas ja muut manuaalit sisältävät turvaohjeita ja kaikki varoitus-, tärkeää- ja

Lisätiedot

VÄLKOMMEN! AUTON KESKINÄYTTÖ MOBIILISOVELLUS VOLVON TUKISIVUSTO PAINETUT OPPAAT

VÄLKOMMEN! AUTON KESKINÄYTTÖ MOBIILISOVELLUS VOLVON TUKISIVUSTO PAINETUT OPPAAT QUICK GUIDE VÄLKOMMEN! Tässä Quick Guidessa kuvaillaan joitakin uuden Volvonne toiminnoista. Tarkempia käyttöohjeita löytyy autosta, sovelluksesta ja internetistä. AUTON KESKINÄYTTÖ Käyttöopas on auton

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

WEB EDITION QUICK GUIDE

WEB EDITION QUICK GUIDE WEB EDITION QUICK GUIDE TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE! Tässä kansiossa kerrotaan autonne tavallisimmista toiminnoista. Käyttöopas ja muut manuaalit sisältävät turvaohjeita ja kaikki varoitus-, tärkeää- ja

Lisätiedot

Yale Doorman -käyttöohje Sector Alarm -hälytysjärjestelmään yhdistetyn Yale Doorman -älylukon käyttöohje

Yale Doorman -käyttöohje Sector Alarm -hälytysjärjestelmään yhdistetyn Yale Doorman -älylukon käyttöohje Yale Doorman -käyttöohje Sector Alarm -hälytysjärjestelmään yhdistetyn Yale Doorman -älylukon käyttöohje Valo- ja äänimerkit koodinäppäimistöllä, kun älylukkoa käytetään ulkopuolelta Lukittaessa näppäimistön

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

BaseMidlet. KÄYTTÖOHJE v. 1.00

BaseMidlet. KÄYTTÖOHJE v. 1.00 KÄYTTÖOHJE v. 1.00 KUVAUS BaseMidlet on matkapuhelimessa toimiva sovellus jolla voi etäkäyttää Tiimi 7000 sarjan säätimiä. Copyright Team-Control Oy, oikeudet muutoksiin pidätetään. TiiMi on Team-Control

Lisätiedot

VÄLKOMMEN! AUTON KESKINÄYTTÖ MOBIILISOVELLUS VOLVON TUKISIVUSTO PAINETUT OPPAAT

VÄLKOMMEN! AUTON KESKINÄYTTÖ MOBIILISOVELLUS VOLVON TUKISIVUSTO PAINETUT OPPAAT QUICK GUIDE VÄLKOMMEN! Tässä Quick Guidessa kuvaillaan joitakin uuden Volvonne toiminnoista. Tarkempia käyttöohjeita löytyy autosta, sovelluksesta ja internetistä. AUTON KESKINÄYTTÖ Käyttöopas on auton

Lisätiedot

VÄLKOMMEN! AUTON KESKINÄYTTÖ MOBIILISOVELLUS VOLVON TUKISIVUSTO PAINETUT TIEDOT

VÄLKOMMEN! AUTON KESKINÄYTTÖ MOBIILISOVELLUS VOLVON TUKISIVUSTO PAINETUT TIEDOT VÄLKOMMEN! Tästä voitte lukea lisää Volvo XC90 Excellence -autonne takaistuinten toiminnoista. Seikkaperäisempää tietoa omistajalle löytyy autosta, sovelluksesta ja verkosta. AUTON KESKINÄYTTÖ Käyttöopas

Lisätiedot

VIP Mobile Android. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Mobile Android. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Mobile ndroid Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP-sovelluksen asentamiseksi puhelimeesi. lla olevat vaiheet tarvitsee

Lisätiedot

VIP Mobile Windows Phone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Mobile Windows Phone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Mobile Windows Phone Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP-sovelluksen asentamiseksi puhelimeesi. lla olevat vaiheet

Lisätiedot

SENSUS Web edition. Infotainment guide TERVETULOA SENSUS INFOTAINMENT- JÄRJESTELMÄÄN

SENSUS Web edition. Infotainment guide TERVETULOA SENSUS INFOTAINMENT- JÄRJESTELMÄÄN Infotainment guide SENSUS Web edition TERVETULOA SENSUS INFOTAINMENT- JÄRJESTELMÄÄN Tämän lisäosan tarkoituksena on antaa lyhyt katsaus tavallisimpiin Sensus Infotainment -toimintoihin ja auttaa Teitä

Lisätiedot

S90 T W I N E N G I N E

S90 T W I N E N G I N E S90 T W I N E N G I N E QUICK GUIDE VÄLKOMMEN! Tässä Quick Guidessa kuvaillaan joitakin uuden Volvonne toiminnoista. Tarkempia käyttöohjeita löytyy autosta, sovelluksesta ja internetistä. AUTON KESKINÄYTTÖ

Lisätiedot

YLEISTÄ. Näytön kuvaus. Päävalikko. Asetukset. GolfBuddy Tämä ominaisuus on yhteydessä GolfBuddy GPS Golf Applikaatioon.

YLEISTÄ. Näytön kuvaus. Päävalikko. Asetukset. GolfBuddy Tämä ominaisuus on yhteydessä GolfBuddy GPS Golf Applikaatioon. Pikaopas YLEISTÄ Näytön kuvaus 1. Väylän numero 6. Matka greenin keskelle 2. Satelliittisignaalin taso 7. Seuraava näyttö 3. Akunkesto 8. Matka greenin eteen 4. Väylän Par-luku 9. Dynaaminen greeninäkymä

Lisätiedot

YLEISTÄ ALOITUS. Laitteen kuvaus. Näytön kuvaus. Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen UP = YLÖS DOWN = ALAS BACK = TAKAISIN

YLEISTÄ ALOITUS. Laitteen kuvaus. Näytön kuvaus. Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen UP = YLÖS DOWN = ALAS BACK = TAKAISIN WT6 Pikaopas YLEISTÄ Laitteen kuvaus UP = YLÖS DOWN = ALAS BACK = TAKAISIN Näytön kuvaus 1. Väylän numero 2. Vasen/oikea greeninäkymä 3. Väylän Par-luku 4. Matka greenin taakse 5. Matka greenin eteen 6.

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot