RANTAKARTANON KAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNISEN YLEISSUUNNITELMAN SEKÄ KATUSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RANTAKARTANON KAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNISEN YLEISSUUNNITELMAN SEKÄ KATUSUUNNITELMAN LAATIMINEN"

Transkriptio

1 LAHDEN KAUPUNKI RANTAKARTANON KAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNISEN YLEISSUUNNITELMAN SEKÄ KATUSUUNNITELMAN LAATIMINEN VALAISTUKSEN YLEISSUUNNITELMA LiCon-AT Oy

2 Sivu 2 / 19

3 Sisällysluettelo 1. Valaistus Valaistuksen nykytilanne Valaistukseen liittyvät tavoitteet Ratkaisumallit Kadut Aukiot Puisto Erityisvalaistuksen kohteet Lähteet: Sito Yhtiöt. Lahden kaupunki. Lahden ulkovalaistuksen tarveselvitys 2003 Valoa Design. Lahden kaupunki. Lahden ulkovalaistuksen tavoitesuunnitelma. Vaihe Sivu 3 / 19

4 Sivu 4 / 19

5 1. Valaistus Valaistuksen päätehtävä on taata jalankulkijoille kevytliikenneväylien ja ajo-neuvoille katujen ja teiden turvallinen käyttö pimeään aikaan. Valaistus lisää niin ihmisten kuin myös omaisuuden turvaa luoden samalla turvallisuuden tunnetta. Kaupunkialueiden yö- ja päiväaikaisessa liikenneympäristöjen vaikutelmassa katuvalaistus on hallitseva tekijä. Tässä työssä tarkastellaan Lahden kaupungin Ranta - Kartanon kaava-alueen valaistusta niin keskeisimmän osan katusuunnitelmana kuin laajemman kokonaisuuden yleissuunnitelmana. Tavoitteena on luoda tulevalle valaistuksen suunnittelulle ja toteutukselle tunnistettavat ja kaupunkikuvaa yhtenäistävät kehityslinjat. Suunnitelmat ovat ohjeistus tehtävälle valaistuksen saneeraukselle. Saneerauksen yhteydessä nykyinen elohopealamppuinen valaistus joudutaan muuttamaan EuP:n 2005 / 32 direktiivin edellyttämälle energiatehokkaammalle tasolle. Oikean tasoinen katuvalaistus on saatava aikaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisin ja pienin elinkaarikustannuksin. Huolellisen suunnittelun ja ohjauksen avulla kaupungin valaistuksen laatua parannetaan siten, että se johtaa tarvittavan valon määrän alenemiseen vähentäen samalla energian kulutusta ja parantaen kustannustehokkuutta. Tässä yhteydessä on määritelty alueen merkittäville kohteille erikoisvalaistuksen tavoitteet ja periaatteita. Suunnittelussa valaistuksen määräävät laadulliset tekijät ovat lähtökohtana. Kohteiden suunnittelussa tulee keskittyä valaistuksen oikeaan ja tarkoituksenmukaiseen mitoitukseen. Mitoituksessa valaistuksentehon tarve on määritettävä siten, että valaistus täyttää kaikin osin sille asetetut vaatimukset. Energian kulutuksessa teholtaan oikein mitoitettu valaistus on merkittävä tekijä, sen jälkeen tulee käyttäjien huolehtia ohjauksella valaistuksen tarkoituksenmukaisesta käytöstä ja käyttöajoista. Puistoalueilla ja lähiökentillä valaistuksessa huomioidaan se, että ne ovat tarkoitettu oleskelua, toimintaa ja viihtymistä varten. Viihtyvyyttä lisää ihmisten, kukkien ja kasvien värien tunnistettavuus puistossa myös leikkivälineiden ja laitteiden värikkyys asettavat valaistuksen hyvälle värintoistolle vaatimuksensa. Puistoissa turvallisuudentunteen ja myös puistoalueen näkymisen lisäämiseksi valaistusta ei toteuteta vain kapeina nauhamaisina puistopolkuina vaan siten, että ympäristökin hahmottuu kunnolla. Lisäksi puistoissa voi ja usein onkin erityisiä kohteita, joita vaikkapa erikausina korostamalla lisätään puistojen käyttöä virkistäytymiseen ja rentoutumiseen. 2. Valaistuksen nykytilanne Suunnittelualueen katuvalaistus rajautuu olemassa oleviin kolmeen Lahden-, Hollolan- ja Aleksanterinkadun - erikoisvalaistukseen. (kartta seuraavalla sivulla) Lahden- ja Hollolankatujen kaupunkiin sisääntulo-osuuksilla valaistus on toteutettu Lahti valaisimilla. Kummankin kadun valaistus jatkuu aukiolle päin ns. vaijeriin asennettuna ripustusvalaistuksena. Lahden kadulla valaistus muuttuu Rauhankadun kohdalla vanhaksi ja uusittavakuntoiseksi Sivu 5 / 19

6 vaijerivalaistukseksi. Nykyisessä vaijerivalaistuksessa on huolto ja kunnossapidon yhteydessä jouduttu jo turvautumaan useaan eri valaisinmalliin. Hollolan kadulla muutoskohta on Svinhufvudin kadun risteyksessä, josta alkaa uusi Oculus valaisimin toteutettu vaijerivalaistus. Sillä osalla on käytetty ristikkopylväitä vaijerien ripustukseen. Aleksanterinkadun erikoisvalaistuksena ovat kolme AEG Citylux valaisinta ryhmänä kohteeseen suunnitellussa erikoispylväässä. Muihin suuntiin valaistustoteutukset ovat perinteisempiä ns. tievalaistustyyppisiä ratkaisuja, joissa on metallipylväät ja 1,5 2,5 m:n varret. Nykyisiä aukioita hallitseva mastovalaistus poistuu alueen käytön muuttumisen mukana. Alueen katuvalaistuksen nykyilmeenä on vanha perinteinen ns. lusikka valaisin. Valaisimet ovat suurelta osin avoimia ja niiden valaistusteho on heikko. Vuosien aikana ovat heijastimien heijastusominaisuudet heikentyneet lisäksi valaistuksen tehottomuutta korostaa käytössä olevat elohopealamput. Paasikivenkadulla, Svinhufvudin ja Kariniemen kaduilla on huono kuntoista elohopealamppu (Hg) valaistusta, joka tulee uusittavaksi energiatehottoman lampputyypin poistuessa markkinoilta vuonna Kyösti Kallionkadun uusittavassa kunnossa oleva tievalaistustyyppinen valaistus, uusiutuu kadun uudelleen rakentamisen yhteydessä. Jalkarannan kadun valaistus nykyisen aukion osuudelta poistuu kadun myötä. Ståhlberginkadulle on uusittu tievalaistustyyppinen suurpainenatrium (SpNa) valaistus. Valaistus on toteutettu käyttäen teräspylväitä ja 2,5m:n varsia. Asennuskorkeus on 10 m ja valaisintyyppi on City Soul kaupunkivalaisinmalli. Fellmanin puiston vanha Hg-valaistus joudutaan uusimaan. Valaistuksen purkamisen yhteydessä puretaan myös Punavankien muistomerkin korostusvalaistuksen massiiviset HG-valonheittimet pois. Pikku-Vesijärvenpuisto valaistuksen uusiminen on aloitettu. Valaistus toteutetaan monimetallilamppuisin Abeta valaisimin. Valaistus voidaan toteuttaa aikaisempi ja totuttu ilme säilyttäen, kun ko. valaisin - tyyppi ei ole poistunut markkinoilta. Monimetallilampuilla, jotka täyttävät energiatehokkuusvaatimukset, saadaan valkoinen ja hyvän värintoiston omaava valaistus. Ratapengereen puupylväs ja ns. lusikka valaistus on jo huonokuntoinen. Hg - valaistus on uusittava. Sivu 6 / 19

7 Lahdenkadun vanhaa vaijerivalaistusta Rauhankadun risteys alueella. (kuva A.T.) Pysäköintikentillä ja Paasikiven aukiolla on nykyisin Helluxmastovalaistus. (kuva A.T.) Ståhlberginkadun valaisimet eivät vastaa ilmeeltään niiden keskeistä sijaintia kaupunkirakenteessa. (kuva A.T.) Sivu 7 / 19

8 Pikku-Vesijärven puiston valaistusta on jo ryhdytty uusimaan Abeta - valaisimen MMversiolla. (kuva A.T.) Felmaninpuiston nykyinen uusittavassa kunnossa oleva valaistus. (kuva A.T.) Kuvassa nykyiset suuret valonheittimet Felmaninpuiston valaisinpylväässä. (kuva A.T.) Sivu 8 / 19

9 Valaistuksen valolajit v 2011 tilanteen mukaan. Yhteenveto nykyisestä valaistuksesta Katu /alue Nykyinen valaistus Lampputyyppi Huom. Lahdenkatu Vanha vaijerivalaistus Sp-Na Uusittavaa Hollolankatu Oculus - vaijerivalaistus MM Uusittavaa mutta valaisimet hyödynnettävissä Paasikivenaukio Mastovalaistus Sp-Na Poistuu Pysäköintiaukio Mastovalaistus Sp-Na Poistuu Jalkarannantie Perinteinen Hg Poistuu suunnittelualueella avolusikkavalaistus Jalkarannantie väli Stålhberginkatu - Svinhufvudikatu Metallipylväs suljettu tievalaisin Sp-Na Pylväiden ja valaisimien kunto jo niin heikko, ettei siirrettäviä. Uusitava Kyösti Kallionkatu Lusikkavalaistus Hg Uusiutuu kadun myötä Ståhlberginkatu Uusittua valaistusta Sp-Na Uusitaan mutta valaisimet ja pylväät hyödynnetään Paasikivenkatu Lusikkavalaistus Hg Uusittava Kariniemenkatu Lusikkavalaistus Hg Uusittava Svinhufvudinkatu Lusikkavalaistus Hg Uusittava Fellmanin puisto Puistovalaisin HGV Hg Uusittava Sireenikuja Puistovalaisin 8466 Hg Uusittava Pikkuvesijärven Puistovalaisin Abeta (Hg) MM Uusiminen aloitettu Sivu 9 / 19

10 puisto Ratapenkereen raitti Lusikkavalaisimet ja puupylväs Hg Uusittava 3. Valaistukseen liittyvät tavoitteet Valaistuksen toteutuksessa pyritään nykyaikaiseen ja kehittyneeseen tekniikkaan niin itse valaisimien ja valonlähteiden osalta kuin ohjauksessa. Ohjauksella pyritään valaistuksen tarkoituksen mukaiseen käyttöön. Valaistus ja sen mitoitus toteutetaan turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen kärsimättä ja viihtyvyyttä lisäten karsimalla turhaa valaistusta. Toteutussuunnittelussa valaistusratkaisulla ja valaisinvalinnalla tulee mahdollistaa mahdollisimman häiriötön näkymä Vesijärven suuntaan. (kartta 901-2) Rantakartanon uusiutuvalle alueelle tulee valon värin olla valkoinen esim. lämminvalkoinen monimetalli (MM). Valon värilämpötilan tulee olla lämpimämpi kuin 4000K. Katuvalaistuksessa valkoinen valo rajataan Kyösti Kallion- ja Kartanonkaduille sekä Kariniemenkadulle urheilupuiston kohdalla ja Paasikiven kadulla välillä Hollolankatu Kyösti Kallionkatu. Hollolan- ja Lahdenkatujen valaistus toteutetaan myös MM - lampuin. Ranta - Kartanon puistoakselin ja Fellmannin puiston valon värin tulee myös olla valkoinen. Valon värilämpötilan näillä jalankulkijoiden alueilla tulee olla lämpimämpi kuin 3500 K. Valon värintoistoindeksin (Ra) tulee näillä valkoisen valon alueilla olla >65. Ulkovalaistuksessa Ra > 65 koetaan jo hyväksi. Lahden- ja Hollolankatujen valaistus jatketaan niiltä osin kuin nykyisinkin on uutena vaijerivalaistuksena aukiolle. Näin saadaan yhtenäinen ja ohjaava valaistus kaupungin läpi kulkevalle kadulle. Valaistuksen mittakaava säilytetään nykyisenä, jossa valaisinten asennuskorkeus on 10 m. Valaistusluokka on ajoradan osalla AL2 ja jalkakäytävillä K4 (AL2/K4). Valaistuksen pylväinä Lahdenkadun osuudella ns. olakkeelliset Mannesman - teräspylväät, joiden väri on RAL Hollolan kadun osuudella käytetään valittuja teräsristikkopylväitä. Muilla suunnittelualueen ajoneuvoliikenteen kaduilla valaisimien asennuskorkeus on h = 8 m. Valaistusluokka on AL4a / K4. Paasikiven aukion ja kaava-alueen puistoakselin kulkualueiden valaistustaso on K2 ja poikittaisten yhteyksien K3. Valaistuksen mitoitusalueeksi ei ole oteta koko aukiota vaan rajataan mitoitus selkeille kulkualueille ja keskeisille osille. Fellmannin puiston käytävien valaistusluokkina on K3 ja K4. Valaistus mitoitetaan puistokäytävien mukaan, mutta valaisinvalinnalla ja sijoittelulla varmistetaan hyvä puiston ja istutusten esille tulo. Valaistuksen ohjauksessa pyritään hyödyntämään esim. läsnäolotunnistimia. Valaistusteho pidetään alhaisempana, noin 30 % mitoitustasosta ja nostetaan valaistustasoa, kun alueella on kulkijoita. Valaistustason säätäminen ohjaaminen on mahdollista ja kannattavaa, kun siirrytään LED valaistukseen. Puistojen käytäväverkosto priorisoidaan niin, että tärkeimpien yhteyksien valaistustaso määritettään suuremmaksi ja kartoitetaan tarkemmin mitkä raitit jätetään valaisematta. Valaistaviksi yhteyksiksi tulee yksi Paasikiven aukiolta kouluille sekä yksi poikittainen yhteys Paasikiven kadulta Vesijärven suuntaan. Lisäksi valaistaan leikkipaikka ja yhteys sinne. Leikkipaikan valaistuksen mitoitustasona on K3. Valaistuksessa hyödynnetään ohjausta. Oikealla mitoituksella annetaan tilaa patsaiden ja muiden korostuskohteiden valaistuksille. Pikkuvesijärven puistossa olevan teatterialueen valaistus täydennetään. Sivu 10 / 19

11 4. Ratkaisumallit Valaistuskalusteet ovat päivänäkymässä erittäin näkyvä kaupunkikuvaa muokkaava elementti. Yhtenäisellä toteutuksella eheytetään katunäkymää. Yhtenäisyys tuo myös osaltaan selkeyttä ja helppoutta liikkumiseen ja siihen liittyvään suunnistautumiseen. Kalusteiden väreillä tuetaan alueiden ilmettä ja vahvistetaan identiteettiä. Valaistuksen toteutus keskusta-alueella on johdonmukaisen korkeatasoinen. Keskusta-alueella valaistus on ns. valkoisen valonvärin aluetta. Tässä suunnitelmassa esitetään esimerkkiratkaisuja, joilla saavutetaan esitetyt valaistus- ja kaupunkikuvalliset tavoitteet. Valaisinmalleja ei pyritä yksilöimään tarkasti, koska esim. led-valon nopeasta kehityksestä johtuen valaisin valmistajien tuotemallisto muuttuu todella nopeaa tahtia. Valaisimet ovat ns. kaupunki valaisimia, joilla on hyvä valotekniikka ja häikäisyn rajaus, mikä osaltaan rauhoittaa näkymää. Se antaa tilaa myös korostusvalaistuksille. Tuotteiden tulee täyttää voimaan tulevan EuP- direktiivin 2005/32/EY määrittelemän asetuksen vaatimukset, myös v valaisimille ja niiden liitäntälaitteille voimaan astuvat rajoitukset huomioiden. Tulevaisuuden valaistuksissa on niin valaisin valinnoilla kuin muutenkin suunnittelulla rajattava ympäristöön tulevaa häiriövaloa. Katu- ja alue-valaistuksessa valaistustehokkuus - eli valaistuksen ohjaaminen valaistavalle alueelle - vähentää tai rajaa pois myös ympäristöön suuntautuvaa häiriövaloa. Valaistuksen yleissuunnitelmassa esitetään ympäristöluokat, joilla määrittyy ympäristöön suuntautuvan häiriövalon raja-arvot. Opas häiriövalon rajoittamiseen CIE 150:2003 [2.4]ulkovalaistuksessa rajaukset sisältyvät myös ulkotyöalueiden ja urheilualueiden sekä myös tie- ja katuvalaistusta määrääviin standardeihin. Alue E1 E2 E3 E4 YmpäristöLuonnontilainen Maalaismainen Esikaupunki Kaupunki Valaistus Pimeä ympäristö Vähäistä alueellista valaistusta Keskitasoista alueellista valaistusta Voimakasta alueellista valaistusta Valaistushankkeiden ympäristöt jaetaan yllä olevan taulukon mukaisesti toiminnallisuuden ja ympäristön valoisuuden mukaisesti neljään ympäristö alueeseen. Suunniteltava alue kuuluu osin E3 ja E4 ympäristöksi, joten alueen valaistusta ohjaavat seuraavat häiriövaloa rajaavat tekijät: Ympäristön alue Asennuksen yläpuolinen valo ULR % Valaistus voimakkuus ikkunoissa Valovoima kohteeseen Rakennusten pintojen luminanssi Evmax I Lmed Lmax lx kcd cd /m 2 cd /m 2 ilta yö ilta yö ilta-aika E , E , ULR % = valaistusasennuksesta (valaisimet on suunnattu käyttöasentoonsa), vaakatason yläpuolelle suuntautuvan valon enimmäisosuus. Sivu 11 / 19

12 Evmax / lx = Rakennusten ikkunoihin suuntautuvan pystypinnan valaistusvoimakkuuden maksimiarvo lasketaan suunnittelun yhteydessä tai tarvittaessa jälkeenpäin mitataan. I / kcd = valovoima, joka suuntautuu häirittävään kohteeseen, on valaistussuunnitelmista / laskelmista saatava arvo. Lmed / cd /m 2 = Valaistuasennuksen ympäristön rakennusten seinäpinnoille aikaan saama pintakirkkaus eli luminanssi. Valaistuskohteessa asennettujen valaisimien vaakatason yläpuolelle suuntautuva valo on ns. häiriövaloa, jolle taulukossa määritetään raja-arvot. ULR (upward lighting ratio) on valaistusasennuksessa vaakatason yläpuolelle suuntautuvan valon osuus valaisimien tuottamasta valosta. Vaakatason alapuolinen valo, joka aiheuttaa ärtymystä, epämiellyttävyyttä ja vaikeuttaa oleellisen informaation näkemistä, on myös häiriövaloa. U.L.O.R. D.L.O.R. Valaistava alue Valaisimen hyötysuhde ( L.O.R ) Valaisimen hyötysuhde ilmoittaa kuinka hyvin lampun tuottama valovirta saadaan ulos valaisimesta. Valaisimista määritellään myös erikseen D.L.O.R, joka on vaakatason alapuolelle tulevan valon hyötysuhde. U.L.O.R kuvaa valaisimen vaakatason yläpuolelle suuntautuvan valon hyötysuhdetta. Tämä osa ei ole hyödynnettävissä työaluevalaistuksessa vaan on häiriövaloa. Uusittava valaistus tulee suunnitella katukohtaisesti ja alueittain. Suunnittelu tulee tehdä yleissuunnitelman vaatimusten mukaisesti ja valaistus mitoitetaan ja lasketaan valaistusluokan mukaisesti. Alueen yhtenäistävä valaistuskalusteiden väri valitaan Lahdessa ennestään käytössä olevista kalusteväreistä. Sivu 12 / 19

13 4.1 Kadut Lahden- ja Hollolankadun (Rauhankadun ja Svinhufvudinkadun väliselle) osuudelle asennetaan yhtenäinen vaijerivalaistus. Valaisin tyyppinä esim. AE Austria Contour-valaisin. Hollolankadun osuudelta voidaan hyödyntää sinne asennettuja Oculus-valaisimia varaosina kaupungin muussa katuvalaistuksessa. Muille suunnittelualueen kaduille Paasikiven-, Kyösti Kallion-, Kartanon-, Kariniemenkatu ja Jalkarannantie - esitetään yhtenäistä valaisinmallia. Ståhlberginkadun uusittua valaista voidaan hyödyntää siirrettynä muualla. Valaisintyyppinä niin kaupunkikuvallisesti kuin valoteknisesti toimivat Siteco SQ sarjan katuvalaisimet. Ohessa kuva katuvalaisimeksi alueelle soveltuvasta Sitecon SQ 100 valaisintyyppi. Valaisimen tasolasisella mallilla saadaan toteutettua rauhallinen ja häikäisemätön valaistus. Kuvasta poiketen valaisin asennetaan varteen. Yhteenveto katuvalaistuksen tavoitteet / vaatimukset. Valo laji Katu Val lka Asennuskork Asennustapa Värilämpötila Uudelleen rakentuva-alue Lahdenkatu AL2 / K3 Hollolankatu AL2 / K3 Kartanonkatu AL4a / K4 10 m Vaijeri MM <4000 K 10 m Vaijeri MM <4000 K 8 m K2 / R2 MM <4000 K Kyösti Kallion katu AL4a / K4 8 m R2 MM <4000 K Kariniemenkatu AL4b / K4 Pellonkulmankuja AL4b / K4 8 m R1 MM <4000 K 8 m R1* MM <4000 K Sivu 13 / 19

14 Saneerausta vaativat kadut, joilla on ollut elohopealamppuvalaistus, joka uusitaan kaupunkikuvallisesti samanlaisin valaisimin kuin Kartanon- ja Kyösti Kallionkaduille tulevat. Paasikivenkatu AL4a / 8 m R1 ST > 2000 K K4 Svinhufvudinkatu AL4a / 8 m R1 ST > 2000 K K4 Raittivalaistus uusitaan ns. KVL-raittivalaisimin Sireenikuja K4 5 m R1 LED < 4000 K Suhteellisen uusi ST-lamppuinen valaistus, jonka valaistusta uusitaan, niin, että saadaan kaupunkikuvallisesti yhtenäinen alue. Sinne asennetut valaisimet hyödynnetään kaupungin katuvalaistuksessa. Ståhlberginkatu AL4a / 8 m R1 ST > 2000 K K4 Uusittava katuvalaistus Jalkarannantie AL4a / K4 8 m R1 ST > 2000 K Taulukon merkinnät asennustavan osalta: Vaijeri, valaisimet ripustetaan vaijerilla ajoradan päälle keskelle. K2 kaksi (2) valaisinta asennetaan keskikaistalle ns. T-varrella R2 kaksirivinen reunasijoitus, jolloin valaisimet asennetaan vastakkain kadun vastakkaisille puolille R1 yksirivinen reunasijoitus R1* yksirivinen reunasijoitus, valaisimet asennetaan pylvään päähän 4.2 Aukiot Paasikiven aukion valaistus toteutetaan korkeampana pylväsvalaistuksena, siten että pylväisiin sisällytetään myös sähköpistokkeet pienien tapahtumien sähkötarpeisiin. 8-10m:n valaisinten asennuskorkeudella saadaan väljyyttä aukiolle. Valaisin pylväitä tarvitaan 6 kpl, joten aukiolle saadaan väljyyden ja avaruuden tuntu. Pylväissä valaisimina ovat useamman mutta pienitehoisen valonheittimen ryhmät. Heittimien valonjako on symmetrinen mutta rajattu. Niillä valo saadaan suunnattua alueelle niin, että pylvään juurella valaistustaso ei nouse liika suureksi. Kekkosen aukiolla ja Linja-autoaseman pysäköinti- alueella sovelletaan samaa valaistustapaa. Sivu 14 / 19 Kaava-alueen puistoakselin VE1 valaistuksessa vaijerivalaistuksella saavutetaan tavoitteena olevat mahdollisimman avoimet näkymät Vesijärvelle. LEDien pohjalta saadaan

15 aikaiseksi pieniä ja keveitä valaisimia. Valaisimet asennetaan kulkuväylää mukaillen vaijeriin, jota kannattaa harvaan asennettavat, m:n asennusväli, poikittaiset vaijerit. Nämä vaijerit asennetaan huomioiden puistoakselin polveilu, siten että pitkittäisvaijerit saavat kiinnepisteet taitekohdissa. Akselin länsireunalla olevan raitin valaistukseen valitaan valaisimet, joilla saadaan kapea nauhamainen raitti valaistua. Itäreunan valaisimet ovat valonjaoltaan leveämpiä ja valaisevat avarampaa tilaa laajemmin. Piirros kaupungille päin mukana Kekkosen aukion valaisin. VE2 Puistoakselin valaistus toteutetaan puistovalaisintyyppisin valaisimin, jolloin valaistustavoitetta voidaan kuvata aukiovalaistuksen omaiseksi. Valaisimien tulee soveltua sekä kapeahkon raitin valaisemisen, että kohdissa joissa raitti avartuu aukiomaisemmaksi valaisemaan aluetta ympäriltään laajemmin. Valaisin sarjassa tulee olla mahdollisuus valita erityyppiset valonjaot. Valaistuksen mittakaava inhimillinen asennuskorkeuden ollessa 4 m. Valaisimet asennetaan suoraan pylvään päähän, jotta ei tule voimakasta raittivaikutelmaa, vaan ilme jää avotilan omaiseksi. Näkymän avoinna säilymisen vuoksi myös valaisimen rakenteen tulee avoin / siro. Poikittaisten yhteyksien valaistukset toteutetaan pylväsvalaisimin siten, että puuriveille jää riittävätila. jolloin katutila jää vapaammaksi ja pelastusreittienkin asettamat vaatimukset saadaan helpommin toteutettua. Ylhäällä 4 6 m:n asennuskorkeuteen soveltuvina valaisinvaihtoehtoina vasemmalla Siteco DL 20 LED mukana myös DL 20 mittapiirros ja oikealla City - Light plus LED. Sivu 15 / 19

16 Yhteenveto aukioidenvalaistuksen tavoitteet / vaatimukset. Valo laji Aukio Val lka Asennuskork Asennustapa Värilämpötila Paasikivenaukio K2 8 m M2 MM 3000 K Puistoakseli VE1 K2 6 m Vaijeri LED < 3500 K Puistoakseli VE2 K2 4 m R1 LED < 3500 K Kekkosen aukio K3 8 m M1 MM 3000 K L-A aseman pys K3 8 m M1 MM 3000 K Alueen poikittaiset yhteydet Halosen, Risto Rytin, Ahtisaaren, Relanderin ja Koiviston aukiot K3 4 m R1 LED < 3500 K Merkinnät asennustavan osalta: Vaijeri, valaisimet ripustetaan vaijerilla raitin päälle. M2 kaksirivinen pienmasto -asennus; 3-4 valaisimen ryhmä yhdessä pylväässä, pylväissä sähköpistoke mahdollisuus. M1 yksirivinen pienmasto -asennus; 3-4 valaisimen ryhmä yhdessä pylväässä ei s-pistokkeita R1 yksirivinen reunasijoitus. 4.3 Puisto Fellmaninpuiston valaisimeksi pääyhteyksille valitaan muotoilultaan samantyyppinen valaisin kuin nykyinen poistettava valaisin on. Valaistus mitoitetaan puistokäytävien mukaan. Puiston käytävillä valaistuluokkana on K4, mutta valaisinvalinnalla ja sijoittelulla varmistetaan hyvä puiston ja istutusten esille tulo. Leikkipaikalla valaistuluokka on K3. Käytävä osuuksilla valaistuksessa käytetään valaisimen epäsymmetristä valonjakoa. Istutusryhmien ja aukiokohtien alueilla symmetrisellä valonjaolla saadaan valo laajemmalle. Valaistuksen ohjauksessa pyritään hyödyntämään esim. läsnäolotunnistimia. Valaistusteho pidetään alhaisempana, noin 30 % mitoitustasosta ja nostetaan valaistustasoa, kun alueella on kulkijoita. Valaistustason säätäminen ohjaaminen on mahdollista ja kannattavaa, kun siirrytään LED valaistukseen. Puistojen käytäväverkosto priorisoidaan niin, että tärkeimpien yhteyksien valaistustaso määritettään suuremmaksi ja kartoitetaan tarkemmin mitkä raitit jätetään valaisematta. Valaistaviksi yhteyksiksi tulee yksi Paasikiven aukiolta kouluille sekä yksi poikittainen yhteys Paasikiven kadulta Vesijärven suuntaan. Lisäksi valaistaan leikkipaikka ja yhteys sinne. Siteco City Light valaisimessa on kaksi erilaista (symmetrinen ja epäsymmetrinen) valonjakoa, ne mahdollistavat yhtenäisen ilmeen puiston käytävien ja alueiden valaistuksessa, vaikka valaistustarpeet ovat erikohdin erilaisia. Sivu 16 / 19

17 Valolajit, jotka esitetään tässä suunnitelmassa tuleviin valaistusratkaisuihin. 4.4 Erityisvalaistuksen kohteet Korostusvalaistuksessa valon suhteellisuus tulee esiin. Korostettavien kohteiden oman ilmeen ja luonteen mukaisen valaistusilmeen lisäksi tulee valaistustasoja verrata ympäristön valoisuuteen. Ei ole tarkoituksen mukaista, että valaistuksen tasapainoa järkytetään ylilyönneillä. Niiden seurauksena on usein vain eräänlainen valonmäärän kilpajuoksu. Museon julkisivua aukion reunalla on hyvä hyödyntää eräänä dynaamisen valaistuskohteena esim. viestien olevien näyttelyiden ja tapahtumien aiheita ja teemoja. Linja-autoaseman torni ja sen kellot ovat ilmentäneet aluetta, jo useita vuosia. Torni valaistaan rakennuksen arvo huomioiden ja korostaen. Kattotasanteelle suhteellisen lähelle asennettavilla kapeakeilaisilla valonheittimillä korostetaan tornin pystyrakennetta ja sen pinnan struktuuria. Sivu 17 / 19

18 Paasikiven aukion tammi valaistaan siten, että sitä katsellaan kaikilta suunnilta. Runkoon suunnataan lämminsävyisempää valoa kuin lehvästöön ja oksille joille talvipäivinä saadaan lumipeitteitä, jota kylmempi valo tehokkaammin korostaa. Aukion yhtenä vesiaiheen elementtinä on valaistus, joka tehostaa pimeänä aikana aiheen muodon. Valolla korostetaan myös aiheen väriä. Nauhamainen valaisin sijoitetaan altaan reunan alle niin, että nauha itsessään ei jää esiin. Puistoakselin muurista korostetaan osa valolla. Korostettava kohde on Risto Rytin aukion ja puistoakselin risteyskohdassa. Olympiaportin on alueen historian merkittävä kohde ja sen julkisivu portin kulkuaukko valaistaan. Valaistus tehdään ns. valopesuna mahdollisimman tasaisena valopintana. Pikkuvesijärven vesisuihkut ja sen valo-ohjelmat ovat tunnettu osa jo rakennettua erikoisvalaistusta alueella. Felmannin puistossa olevat Punavankien- muistomerkki ja Ylös kirkkauteen patsaat valaistaan perinteisiä patsaita ja muistomerkkejä kunnioittavalla tavalla. Valon lähteinä ovat hyvän värintoiston MM-lamput. Punavankien muistomerkin päävalaistus- ja katselusuunta on edestä. Valaisimien sijoittamisessa tulee tarkastella, ettei tahattomia varjoja esiinny. Muistomerkin ulottuvuuksia korostamaan asennetaan pienempi tehoinen ns. taustavalo, joka tasaa myös jyrkkiä varjoja. Voimakkaatkin varjot auringonvalossa ovat luonnolliset, mutta keinovalolla niiden luominen ei ole aina onnistunut tehokeino. Ylöskirkkautee n patsaan nousua korostaen valaisimet sijoitetaan patsaasta alas etuviistoon. Varjojen lieventämiseksi asennetaan ylhäältä tuleva pienempi tehoinen valo. Pikkuvesijärven saaren valaistus päivitetään ja suuntaukset tarkistetaan. Sivu 18 / 19

19 Korostus valaisimet joutuvat usein ilkivallalle alttiiksi. Valaisimien suoranainen särkeminen ja varastaminen on yleistynyt kohtuuttomasti. Lisäksi usein varsinkin valonheittimiä käännellään ja uudelleen suuntaillaan, jolloin valaistuskohteiden lopputulokset muuttuvat jopa irvikuviksi. Nämä asettavat yhä suuremmat vaatimukset tuotteiden ja niiden asennusten kestävyydelle. Useissa kohteissa ilkivaltaa ja sen aiheuttamia kustannuksia on saatu vähennettyä asentamalla valaisimet teräksisen suojarakenteen sisään. Suojarakenteen väri valitaan kohteen ja sen ympäristön mukaan. Sivu 19 / 19

20

21

22

23

Annukka Larsen Valon kaupunki koordinaattori Jyväskylän kaupunki

Annukka Larsen Valon kaupunki koordinaattori Jyväskylän kaupunki Annukka Larsen ÄIJÄLÄNRANNAN VALAISTUSPERIAATTEET VALAISTUSPERIAATTEET LYHYESTI: - Ensimmäinen kokonaan ledillä valaistu asuinalue Jyväskylässä - Valaisinkohtainen ohjaus ja käyttäjälähtöinen ohjaustapa

Lisätiedot

CYGNAEUKSEN PUISTO, JYVÄSKYLÄ VALAISTUKSEN YLEISSUUNNITELMA 4.11.2003 VALOA valaistusarkkitehtuuria Oy / Annukka Larsen

CYGNAEUKSEN PUISTO, JYVÄSKYLÄ VALAISTUKSEN YLEISSUUNNITELMA 4.11.2003 VALOA valaistusarkkitehtuuria Oy / Annukka Larsen , JYVÄSKYLÄ VALAISTUKSEN YLEISSUUNNITELMA 4.11.2003 VALOA valaistusarkkitehtuuria Oy / Annukka Larsen JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI / KATU- JA PUISTO-OSASTO MAISEMA-ARKKITEHTITOIMISTO NÄKYMÄ OY TAUSTAA TAUSTAA Suunnitelmassa

Lisätiedot

Mikael Vilpponen Innojok Oy 8.11.2012

Mikael Vilpponen Innojok Oy 8.11.2012 Mikael Vilpponen Innojok Oy 8.11.2012 Aiheita Valaistukseen liittyviä peruskäsitteitä Eri lampputyyppien ominaisuuksia Led-lampuissa huomioitavaa Valaistuksen mitoittaminen ja led valaistuksen mahdollisuudet

Lisätiedot

Jäähallien valaistus

Jäähallien valaistus Jäähallien valaistus Mika Saari www.licon-at.fi LiCon-AT Oy Ulko- ja urheiluvalaistukseen erikoistunut konsulttitoimisto Toiut 13 vuotta markkinoilla Henkilöstöä 10 suunnittelijaa Hyvinkää Espoo Tampere

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ

VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ 1 VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA

Lisätiedot

Nykyinen valaistus antaa kuvaseinälle epätasaisen valoisuuden

Nykyinen valaistus antaa kuvaseinälle epätasaisen valoisuuden Pimeät kohdat valaisinrivien välissä Kirkkaat kohdat valaisinrivien kohdissa Nykyinen valaistus antaa kuvaseinälle epätasaisen valoisuuden Muutos B, 11.02.2014, s. 5 lisätty, s. 7 työvaihekuvaus E42 NYKYTILANNE

Lisätiedot

KESKUSPUISTON KEHITTÄMINEN

KESKUSPUISTON KEHITTÄMINEN KESKUSPUISTON KEHITTÄMINEN 11.4.2016 1 Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään Keskuspuiston eteläpään uudistamiseen. - VE1 Kehitetään puistoa perinteisenä puistona; oleskelu ja levähdyspaikkana. Valaistusta

Lisätiedot

DUO. Ulkovalaisin suunnattavalla ylävalolla

DUO. Ulkovalaisin suunnattavalla ylävalolla DUO Ulkovalaisin suunnattavalla ylävalolla DUO luo uusia mahdollisuuksia Olemme hyvin ylpeitä voidessamme esitellä DUO:n täysin uudenlaisen ulkovalaisimen, joka sopii niin kaupunki- kuin puistoympäristöön.

Lisätiedot

polelite ja keen Monien mahdollisuuksin valonheittimet

polelite ja keen Monien mahdollisuuksin valonheittimet polelite ja keen Monien mahdollisuuksin valonheittimet Monien mahdollisuuksien valonheittimet PoleLITE ja Keen ovat led-valonheittimiä, jotka voidaan asentaa yhtä hyvin uusiin, kuin vanhoihinkin, jo käytössä

Lisätiedot

VALON KAUPUNKI Energiatehokas ulkovalaistus ja häiriövalo keskustelutilaisuus

VALON KAUPUNKI Energiatehokas ulkovalaistus ja häiriövalo keskustelutilaisuus VALON KAUPUNKI Energiatehokas ulkovalaistus ja häiriövalo keskustelutilaisuus Tiistaina 5.2.2013 klo 18.00-19.30 Kaupungin pääkirjasto, Minnansali (Vapaudenkatu 39 41) Tavoitteena lisätä tietoutta hyvästä,

Lisätiedot

Taloyhtiöiden energiailta , Jyväskylä ENERGIATEHOKAS TALOYHTIÖN VALAISTUS ENERGIANSÄÄSTÖ TALOYHTIÖISSÄ

Taloyhtiöiden energiailta , Jyväskylä ENERGIATEHOKAS TALOYHTIÖN VALAISTUS ENERGIANSÄÄSTÖ TALOYHTIÖISSÄ Taloyhtiöiden energiailta, Jyväskylä Aatoksenkatu 6 ENERGIATEHOKAS TALOYHTIÖN VALAISTUS ENERGIANSÄÄSTÖ TALOYHTIÖISSÄ Valaistussuunnittelija, Valon kaupunki hankkeen koordinaattori ENERGIATEHOKAS TALOYHTIÖN

Lisätiedot

LED Systems. Yleisvalaistusta LEDtuotteilla

LED Systems. Yleisvalaistusta LEDtuotteilla LED Systems Yleisvalaistusta LEDtuotteilla Valo: sähkömagenettisen spektrin ihmissilmällä nähtävä osa (aallonpituus n 350 700 nanometriä) Näkyvää valoa Spektrijakauma Halogeenilamppu Pienoisloistelamppu

Lisätiedot

Vain kaksi valonlähdettä

Vain kaksi valonlähdettä DECOLINE Vain kaksi valonlähdettä Halogeenivapaa Decoline, tulevaisuuden valaisin. Nykypäivän toimistovalaisimissa on useimmiten 3 loisteputkea. Perinteisessä ylä- ja alavalollisessa toimistovalaisimessa

Lisätiedot

Metronomis LED valon ja varjon leikkiä

Metronomis LED valon ja varjon leikkiä Lighting Metronomis LED valon ja varjon leikkiä Metronomis LED Torch Metronomis LED on ensimmäinen valaisinsarja, joka tarjoaa laajan valikoiman erityisesti ulkovalaistukseen tarkoitettuja valaistustehosteita.

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LINEAR S LINEAR SR LINEAR P LINEAR M LINEAR L LINEAR-VALAISIMET ENERGIATEHOKAS VALINTA JOKA KOHTEESEEN

LINEAR S LINEAR SR LINEAR P LINEAR M LINEAR L LINEAR-VALAISIMET ENERGIATEHOKAS VALINTA JOKA KOHTEESEEN LINER S LINER SR LINER P LINER M LINER L LINER-VLISIMET ENERGITEHOKS VLINT JOK KOHTEESEEN SNEP-valaistus TYYLIKÄS. ÄLYKÄS. VLOVOIMINEN. SNEP-valaistusjärjestelmä on kokonaisedullinen, tyylikäs, energiatehokas

Lisätiedot

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen Poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen Käsitteitä Turvavalaistus Poistumisvalaistus Varavalaistus Poistumisreittivalaistus Avoimen alueen valaistus Riskialttiin työalueen valaistus Opasvalaisimet

Lisätiedot

Ledif difakt ktoja Jaakko Ketomäki Obelux Oy Ledi diryh ä m

Ledif difakt ktoja Jaakko Ketomäki Obelux Oy Ledi diryh ä m Ledifaktoja Jaakko Ketomäki Obelux Oy Lediryhmä Lediryhmä Suomen Valoteknillisen Seuran yhteydessä toimiva leditoimijoiden työryhmä Tavoitteena jakaa oikeaa ja puolueetonta tietoa ledeistä sekä niiden

Lisätiedot

discovery evo Monipuolinen ja tehokas

discovery evo Monipuolinen ja tehokas discovery evo Monipuolinen ja tehokas Discovery Evo sopii kaikkiin tiloihin. Miten sinä käytät sitä? Discovery kehitettiin aikanaan aivan uudenlaisen ajattelun pohjalta. Siitä haluttiin tehdä mutkaton

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

PALTAMON KUNNAN TAAJAMA-ALUEIDEN PERUSPARANTAMINEN, ASFALTOINTI JA VALAISTUS SUUNNITELMA

PALTAMON KUNNAN TAAJAMA-ALUEIDEN PERUSPARANTAMINEN, ASFALTOINTI JA VALAISTUS SUUNNITELMA Sivu 1/6 PALTAMON KUNNAN TAAJAMA-ALUEIDEN PERUSPARANTAMINEN, ASFALTOINTI JA VALAISTUS SUUNNITELMA Paltamon kunta Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7 17.11.2014/M.Kilpeläinen päiv. 7.3.2016/M.Kilpeläinen

Lisätiedot

Aika: 23.11.2011, Kempele

Aika: 23.11.2011, Kempele Oulun Energia Urakointi Oy Aika: 23.11.2011, Kempele Jari Säkkinen Oulun Energia Urakointi Oy Oulun Energia Urakointi Oy / Heikki Niskala Sisältö Oulun Energia -konserni Asiantuntija palveluksessasi Oulun

Lisätiedot

2016 KO H D E VA L O T

2016 KO H D E VA L O T 2016 KOHDEVALOT 2 KOHDEVALOT Suuntaa valo kohteeseen, jota haluat korostaa. Hyvästä työvalaistuksesta viihtyisään tunnelmavalaistukseen ja kaikkeen siltä väliltä. Kiskoon tai kattopintaan asennetuilla

Lisätiedot

Liikutaan ulkona pimeälläkin Valoa sinne missä sitä tarvitaan

Liikutaan ulkona pimeälläkin Valoa sinne missä sitä tarvitaan Liikutaan ulkona pimeälläkin Valoa sinne missä sitä tarvitaan Marjukka Puolakka Selviytymistä suomalaisessa marraskuussa Suomen Akatemia 1.11.2012 Valaistus poikkitietieteellistä tutkimusta kasvihuoneissa,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lighting Systems

ASENNUSOHJE Lighting Systems Suomi ASENNUSOHJE Lighting Systems Sisällys 3 4 6 8 9 10 11 Yleiset käyttö- ja turvallisuusohjeet Snep kiskoston osaluettelo Kiskoston asennus Kiskoston seinä- ja kattoasennus Linear L-valaisimen asennusohjeet

Lisätiedot

Light and Lighting Conference with special emphasis on LEDs and Solid State Lighting; 27.-29.5.2009 Budapest. Poimintoja esityksistä

Light and Lighting Conference with special emphasis on LEDs and Solid State Lighting; 27.-29.5.2009 Budapest. Poimintoja esityksistä Light and Lighting Conference with special emphasis on LEDs and Solid State Lighting; 27.-29.5.2009 Budapest Poimintoja esityksistä LEDit ja värintoisto: - Värintoistoindeksit eivät vastaa koettua värintoistoa

Lisätiedot

Toimistovalaisimet FI

Toimistovalaisimet FI Toimistovalaisimet FI PRANA+sarja LED LATTIA JA RIPUSTUSVALAISIMET PRANA+sarjan ylävalo liikuteltava VALAISINPÄÄ SUORA VALO HIGHTECHTUNNISTIN KIRKKAUS TILANNEOHJAUS TUNABLE WHITE TOIMINTO VALON VÄRIN mukautukseen

Lisätiedot

Ledifaktoja Valomessut Daniel Jenkins OEM / Philips Valaistus

Ledifaktoja Valomessut Daniel Jenkins OEM / Philips Valaistus Ledifaktoja Valomessut 2009 Daniel Jenkins OEM / Philips Valaistus Kolme trendiä, kolme mahdollisuutta Perinteisistä valonlähteistä Led-valaistusratkaisuihin Komponenteista ja tuotteista sovelluksiin ja

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

SUOMEN VALON KAUPUNKI

SUOMEN VALON KAUPUNKI SUOMEN VALON KAUPUNKI ANNUKKALARSEN, valaistussuunnittelijaamk Valon kaupunki koordinaattori Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakenne, Liikenne- ja viheralueet Jyväskylä 7.6.2016 Metsä- ja viherpäivät, Laajavuori

Lisätiedot

Viikinmäki, Kivikaupunki / Ajatuksia valosta

Viikinmäki, Kivikaupunki / Ajatuksia valosta Viikinmäki, Kivikaupunki / Ajatuksia valosta Raportti 20.09.2007 VALAISTUKSEN KONSEPTI Illan hämärtyessä vuorenrinteessä uinuvan Italialaisen vanhan kivikaupungin, Loreto Aprutinon, herkkä valaistus innostaa

Lisätiedot

OULUN KESKUSTAN KATUYMPÄRISTÖN YLEISSUUNNITELMA ESITTELY. Elokuu 2003 ( muutokset 22.3.2004 rsh)

OULUN KESKUSTAN KATUYMPÄRISTÖN YLEISSUUNNITELMA ESITTELY. Elokuu 2003 ( muutokset 22.3.2004 rsh) OULUN KESKUSTAN KATUYMPÄRISTÖN YLEISSUUNNITELMA ESITTELY Elokuu 2003 ( muutokset 22.3.2004 rsh) YLEISSUUNNITTELMAN LAADINTA Oulun keskustan katuympäristön yleissuunnittelu käynnistetty kesäkuulla 2002.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU HARJU- SOINI KY Ympäristösuunnittelu Harju-Soini Ky Sivu 1/5 YLEISTÄ Sito

Lisätiedot

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa 500-2000 W Sähkölämmitys 12 mallia IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa Käyttökohteet CIR tuo mukavuutta terasseille, parvekkeille ja ulkoilmaravintoloihin

Lisätiedot

Valaistuksen toteutussuunnitelma Nakuripatsaan päivitys

Valaistuksen toteutussuunnitelma Nakuripatsaan päivitys Valaistuksen toteutussuunnitelma Nakuripatsaan päivitys 31.10.2016 VAIHE 1 - Kävelykatu Sibeliuksenkatu- Kasarmikatu - Porttiaihe - Suojateiden korostusvalaistus - Sibeliuksenkatu - Palokunnankatu ja nahkuripatsas

Lisätiedot

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt ja Fagerhult Notor REC LED Mukautettu ratkaisu Kun ROCKFONin tyylikäs X-reunamuoto yhdistetään Fagerhultin uppoasennettaviin

Lisätiedot

Jalasjärven ulkovalaistuksen saneeraus

Jalasjärven ulkovalaistuksen saneeraus Jalasjärven ulkovalaistuksen saneeraus Investointituki Elohopealamput poistuvat myynnistä EU-alueella vuonna 2015. ELY-keskukselta on mahdollisuus hakea tukea Investointitukea haettavissa max. 25 % hankkeesta.

Lisätiedot

SOVELLUSOHJE ALUEVALAISTUS

SOVELLUSOHJE ALUEVALAISTUS SOVELLUSOHJE ALUEVALAISTUS Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö kaikille Aluevalaistuksen tärkein tehtävä on turvallisuuden tunteen luominen. Aluevalaistuksessa on huomioitava valaisimien sijoittelu

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Decoflood² LED kaupunkivalaistuksen työkalulaatikko

Decoflood² LED kaupunkivalaistuksen työkalulaatikko Lighting Decoflood² LED kaupunkivalaistuksen työkalulaatikko DecoFlood² LED BVP636-646 Decoflood² LED -valonheittimessä yhdistyy toiminnallisuus ja yksinkertainen, puhdas estetiikka. Decoflood² LED on

Lisätiedot

Led tekniikan mahdollisuudet katuvalaistuksessa Lumi R led katuvalaisintuoteperhe

Led tekniikan mahdollisuudet katuvalaistuksessa Lumi R led katuvalaisintuoteperhe Led tekniikan mahdollisuudet katuvalaistuksessa Lumi R led katuvalaisintuoteperhe Katuvalopäivät 22. 24.11.2011 Helsinki Jyväskylä - Oulu Ismo Soinila, 044 5720063 Ate Korkalainen, 044 5720046 Myynti-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 37/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 37/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 37/2016 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 07.04.2015 371 HEL 2014-012398 T 10 05 01 Päätös Käsittely Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsinki LED -hankkeen

Lisätiedot

Piirrä oma valolinjasi

Piirrä oma valolinjasi Freedom Valo on yksi arkkitehtuurin peruselementtejä. Ilman valoa tilan linjat ja yhteydet katoavat. Päivänvalo on suunnittelun itsestään selvä lähtökohta, ja keinovalo jatkaa siitä mihin luonnonvalo

Lisätiedot

Tien valaisimien laatuvaatimukset, 17.10.2012

Tien valaisimien laatuvaatimukset, 17.10.2012 OHJE 17.10.2012 3087/070/2010 Hankesuunnitteluosasto Vastaanottaja ELY-keskukset Säädösperusta Muuttaa ja täydentää MaantieL 109 InfraRYL luku 33630 Kohdistuvuus ELY-keskusten L-vastuualueet Liikennevirasto

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Valaistukseen kuluva energia tuotantorakennuksissa

Valaistukseen kuluva energia tuotantorakennuksissa Valaistukseen kuluva energia tuotantorakennuksissa Sakari Alasuutari, TTS Vantaa, 9.2.2011 Sähkönkulutuksen jakaantuminen kotieläinten tuotantorakennuksissa ( Bionova engineering 2007 ) 100 % 90 % 80 %

Lisätiedot

Muinaisista kivipaaseista moderniin valaisimeen.

Muinaisista kivipaaseista moderniin valaisimeen. BLOCKS Muinaisista kivipaaseista moderniin valaisimeen. Stonehengen kivipaasirakennelma pystytettiin jo 1200 e.kr. Rakentajan tarkoitusperät ovat jääneet hämärän peittoon. Tavoitteena on voinut olla temppeli,

Lisätiedot

Taajamavalaisin IP43 SL1 O 3x 2,5S E27 Ilkivallan kestävyysluokka 2

Taajamavalaisin IP43 SL1 O 3x 2,5S E27 Ilkivallan kestävyysluokka 2 Taajamavalaisin IP43 SL O 3x 2,5S E27 Ilkivallan kestävyysluokka 2 Puistohelmi on ilkivallan kestävä taajamavalaisin. Valaisimet kestävät erittäin hyvin iskuja, kolhuja ja muuta ilkivaltaa. Valitsemalla

Lisätiedot

Maksimoi suunnittelemiesi tilojen toimivuus: luo kotimaisilla valaisimilla viihtyvyyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Maksimoi suunnittelemiesi tilojen toimivuus: luo kotimaisilla valaisimilla viihtyvyyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lehdistötiedote ID Helsinki 2016 INNOLUX PRO - PALVELUKSESSASI! Innolux on Suomen suurin design- ja kirkavalovalaisimien valmistaja ja valaistuksen asiantuntija. Monipuolisten palveluidemme ja räätälöintiratkaisuidemme

Lisätiedot

evolume Tehokasta ja teknistä valaistusta

evolume Tehokasta ja teknistä valaistusta evolume Tehokasta ja teknistä valaistusta Teknistä valaistusta kaduille ja teille Evolumessa yhdistyvät erinomaiset valaistusominaisuudet sekä visuaalinen näkömukavuus. Tyylikäs pylväsvalaisin mukautuu

Lisätiedot

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki SÄH 1566-3 Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki RAKENNUSSUUNNITELMA KATUVALAISTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 33600 Z:\Nettiin\Valaistus\Urakka-alue 3\1566-3-TS.doc 1 Yleistä Hankinnan laajuus

Lisätiedot

Kaaren kautta leikkiin

Kaaren kautta leikkiin Kouvolan Keskuspuiston leikkialueen suunnittelukilpailu ehdotus: Kaaren kautta leikkiin havainnekuva leikkialueelle saapumisesta etelän suunnasta 1/5 nykyinen suunnitelma/ tilanne: suunnitelma: suunnitelma:

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Ohjelma

Ohjelma Ohjelma 22.-24.11.2011 klo 9.00 klo 9.15 klo 9.30 klo 10.30 klo 11.15 klo 12.00 klo 12.45 Klo 13.30 klo 13.30 Klo 14.15 Aamukahvi Tilaisuuden avaus ja johdatus päivän aiheeseen Marcus Engman, toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Kulosaaren ja Mustikkamaan Kerro kartalla -kysely 2014 kokonaistulokset

Kulosaaren ja Mustikkamaan Kerro kartalla -kysely 2014 kokonaistulokset Kulosaaren ja Mustikkamaan Kerro kartalla -kysely 2014 kokonaistulokset Suunnittelualueen kartta Yleistä Tässä Helsingin kaupungin rakennusviraston Kerro kartalla -kyselyssä on annettu palautetta Kulosaaren

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

LAHTI LED-pientie- ja taajamavalaisin

LAHTI LED-pientie- ja taajamavalaisin LAHTI LED-pientie- ja taajamavalaisin Moderni valaisin edustaa skandinaavista designia parhaimmillaan. Tyylikäs LAHTI sopii erinomaisesti asuinalueiden, puistojen, pienteiden, kävelykatujen ja pysäköintialueiden

Lisätiedot

Ulkovalaistuksen tarveselvitys

Ulkovalaistuksen tarveselvitys Ulkovalaistuksen tarveselvitys Valaistuksen tavoitteet ja periaatteet Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2015:xx / xx Julkaisija Helsingin kaupungin rakennusvirasto Kirjoittajat Leena Kaanaa,

Lisätiedot

Opasteet. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Opasteet. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Opasteet Opasteiden on sovelluttava kaikille Pelkästään näköön tai kuuloon perustuvat opasteet ja informaatio tulee aina täydentää siten että aistin puuttuminen ei estä opasteen tai informaation käyttämistä.

Lisätiedot

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan 35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN

Lisätiedot

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä Kauppakadun rakennussuunnittelu Kemi Ohjausryhmä 6.11.2015 Suunnittelutilanne Tarkenne suunnitelmia edellisen kokouksen ja kommenttien perusteella Valmiusaste 30 %, laskutettu 2 erää Lisätyöt: maastomallin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ. Kärrynpyörä

JYVÄSKYLÄ. Kärrynpyörä JYVÄSKYLÄ Kärrynpyörä Tori muuntuu "kärrynpyöräksi" Sata vuotta sitten nykyisen kauppatorin paikalla oli hevostori, jonne kokoontui hevoskulkuneuvoillaan liikkuvaa väkeä ympäröivästä maakunnasta. Nykyisin

Lisätiedot

SOVELLUSOHJE ALUEVALAISTUS

SOVELLUSOHJE ALUEVALAISTUS SOVELLUSOHJE ALUEVALAISTUS Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö kaikille < Älykkyys ohjauksessa. Valaistuksen järkevällä ohjauksella saadaan maksimaaliset energiansäästöt ja tarpeenmukainen valaistus.

Lisätiedot

UGR -arvo voidaan laskea yhtälöllä (4.1). UGR=8 lg 0,25 L (4.1)

UGR -arvo voidaan laskea yhtälöllä (4.1). UGR=8 lg 0,25 L (4.1) S-118.3218 VALAISTUSTEKNIIKKA II LASKUHARJOITUS 2 HÄIKÄISY Tehtävä 4 Laske oheisen yhtälön avulla UGR (Unified Glare Rating) -arvo kuvan 4a tilanteessa, kun havaitsija istuu kohdassa A katsoen suoraan

Lisätiedot

Manta 621/622/611/612/614 HGV optimaalinen valonjako

Manta 621/622/611/612/614 HGV optimaalinen valonjako Manta 621/622/611/612/614 HGV optimaalinen valonjako Manta Manta 621/622/611/612HGV on Suomessa suunniteltu ja kehitetty tie- ja katuvalaisin. Runko ja katos ovat painevalettua alumiinia. Valaisimeen voidaan

Lisätiedot

Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu

Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu Seuraavissa kuvissa on esitetty liikennetilanne, jossa nykyisiä liikennevirtoja on korotettu kauttaaltaan 20 % ja uusien pysäköintilaitosten käyttö

Lisätiedot

Valaistus. Saatavana jäähdytyspalkkeihin. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki: IQID IQFC IQFD IQFE QPDA

Valaistus. Saatavana jäähdytyspalkkeihin. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki: IQID IQFC IQFD IQFE QPDA Valaistus Saatavana jäähdytyspalkkeihin IQID IQFC IQFD IQFE QPDA Joissain tapauksissa halutaan jäähdytyspalkki varustaa valaistuksella. Näin vapautuu kattopintaa ja useampia toimintoja kootaan yhteen yksikköön.

Lisätiedot

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions Uusiutuvan energian ratkaisut Citysec Energy Solutions Tulevaisuus on jo tänään! AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT Sähkö ja lämmin vesi - yhdellä moduulilla INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Narva

Lisätiedot

Idesco EPC. Ajoneuvontunnistus. 12.1.2015 Idesco Oy C00442F 1.01

Idesco EPC. Ajoneuvontunnistus. 12.1.2015 Idesco Oy C00442F 1.01 Idesco EPC Ajoneuvontunnistus C00442F 1.01 Sisältö Yleistä tunnisteiden ja lukijan toiminnasta 3 Lukijan ja tunnisteiden antennien säteilykuviot 4 Idesco EPC-lukijan asennus 5 Erikoistuulilasit 8 Ajoneuvojen

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Rana Linear 07/02/2017 1

Rana Linear 07/02/2017 1 Rana Linear Rana Linear on siro pinta- ja ripustusasennettava LED-valaisin jono- tai yksittäisasennukseen. Valaisin sopii moniin käyttökohteisiin mm. oppilaitokset, sairaalat, varastointitilat, toimistot,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki PL 193 40101 Postitoimipaikka Lausunto Päiväys: 14.8.2015 Yhteyshenkilö: Samuli Hämäläinen Puhelin: 040 647 5198 Sähköposti: samuli.hamalainen@elenia.fi Fax: Varassaari Haapalahti asemakaavan

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

vialume Visuaalista näkömukavuutta kaikkiin projekteihin

vialume Visuaalista näkömukavuutta kaikkiin projekteihin vialume Visuaalista näkömukavuutta kaikkiin projekteihin Pohjoismaista muotoilua moniin ympäristöihin Vialume 1 -pylväsvalaisin syntyi kauniin pohjoismaisen valon innoittamana. Fagerhultin valmistama pylväsvalaisin

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Älykäs katuvalaistus ja valaisimen elinikä. Hans Baumgartner Muuttuva valaistus- ja liikenneympäristö Aalto Yliopisto

Älykäs katuvalaistus ja valaisimen elinikä. Hans Baumgartner Muuttuva valaistus- ja liikenneympäristö Aalto Yliopisto Älykäs katuvalaistus ja valaisimen elinikä Hans Baumgartner Muuttuva valaistus- ja liikenneympäristö Aalto Yliopisto 5.4.2016 Johdanto Älykkäässä katuvalaistuksessa valaistustasoa säädetään valaistuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (9) Kaupunginmuseon johtokunta Ypkyy/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (9) Kaupunginmuseon johtokunta Ypkyy/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (9) Kaupunginmun johtokunta 16 Helsingin kaupunginmun johtokunnan lausunto rakennusviraston teettämästä ulkovalaistuksen tarveselvityksestä HEL 2014-015163 T 10 06

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Kuntatekniikka YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 YLEISSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarviot 2 2 MITOITUS

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

Enemmän vairāk mukavuutta komforta ja turvallisuutta

Enemmän vairāk mukavuutta komforta ja turvallisuutta AUTOTALLIN GARĀŽU VĀRTI OVET Enemmän vairāk mukavuutta komforta ja turvallisuutta un drošības M.K. International autotallin ovet yllättävät sinua kehittyneellä suunnittelulla, täydellisellä mukavuudella

Lisätiedot

Spot A1. Valovoimaista A-ryhmää

Spot A1. Valovoimaista A-ryhmää Spot A1 Valovoimaista A-ryhmää Valokeilassa Spot A1 Korkeatasoinen ja edistyksellinen Spot A1 on älykkään ja modulaarisen SNEP-valaistusjärjestelmän uusi kohdevalaisin. Kustannustehokas, turvallinen ja

Lisätiedot

HEINOLA VALAISTUKSEN YLEISSUUNNITELMA TIIVISTELMÄ 2016

HEINOLA VALAISTUKSEN YLEISSUUNNITELMA TIIVISTELMÄ 2016 1 HINOLA VALAISTUKSN YLISSUUNNITLMA TIIVISTLMÄ 2016 Konsepti: lämykselliset puistot & keskustan selkeys ja energiansäästö Heinolan valaistuksen yleissuunnitelmassa on kaksi pääteemaa: lämykselliset puistot

Lisätiedot

Ecovalo BALK, pollarivalaisimet ja pylväsvalaisimet KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LED-POLLARIVALAISIN TUOTETIEDOT

Ecovalo BALK, pollarivalaisimet ja pylväsvalaisimet KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LED-POLLARIVALAISIN TUOTETIEDOT KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LED-POLLARIVALAISIN Ecovalo BALK pollarivalaisin on Suomessa kehitetty ja valmistettu. Valaisimen käyttökohteita ovat pihat, kävelytiet, puistot ja parkkialueet. Valaisinta on saatavana

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

Tunable White. Henkilökohtainen valaistus

Tunable White. Henkilökohtainen valaistus Tunable White Henkilökohtainen valaistus Ihmiskeskeinen valaistus Valaistus joka keskittyy tarpeisiisi Valo vaikuttaa siihen mitä tunnemme ja miten toimimme. Valolla on myös suuri vaikutus tunteisiimme

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI HAVAINNEKUVA HIETASAARENKADULTA ÖSTERBOTTENSHUS HAITARI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda suojaisia pihoja asuinkortteleille. Uudet rakennukset on sovitettu mittakaavaltaan,

Lisätiedot

ULKOVALAISTUKSEN YLEISSUUNNITELMA KAUPUNKIALUEELLA

ULKOVALAISTUKSEN YLEISSUUNNITELMA KAUPUNKIALUEELLA ULKOVALAISTUKSEN YLEISSUUNNITELMA KAUPUNKIALUEELLA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Ympäristöteknologian koulutusohjelma Yhdyskuntasuunnittelu Opinnäytetyö Kevät 2015 Verna Koskinen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Luotettavin tekniikka!

Luotettavin tekniikka! Luotettavin tekniikka! MASTER 4-nastainen MASTER on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa, joissa tarvitaan

Lisätiedot

luokkahuoneen valaistus Indira luonnollista valoa luokkahuoneeseen

luokkahuoneen valaistus Indira luonnollista valoa luokkahuoneeseen luokkahuoneen valaistus Indira luonnollista valoa luokkahuoneeseen Luonnollinen valo Fagerhult-standardi Ihminen on asuttanut maapalloa lähes kaksi miljoonaa vuotta, ja lajimme on kehittynyt luonnonvalon

Lisätiedot

OSRAM led-valaisinuutuudet kevät 2016 Varastovalikoima

OSRAM led-valaisinuutuudet kevät 2016 Varastovalikoima OSRAM led-valaisinuutuudet kevät 2016 Varastovalikoima Siteco DL 30 LED -puistovalaisin Siteco DL 30 LED 5XA5131K1A08A4 1xLED 4000K CRI=70 Uusi led-puistovalaisinsarja modernilla muotoilulla. DL 30 LED

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

TANEO NIVELVARTINEN JA JÄRJESTELMÄVALAISIN

TANEO NIVELVARTINEN JA JÄRJESTELMÄVALAISIN FIN TANEO NIVELVARTINEN JA JÄRJESTELMÄVALAISIN 2 TANEO MONIPUOLINEN VALAISIN IHANTEELLISEEN VALAISTUKSEEN. Tinkimätön valaistusratkaisu on välttämätön aina kun silmäsi ovat koetuksella. Oli työtehtävänä

Lisätiedot

Varjoa ja suojaa ulkopuolisille terasseille ja ruokailualueille

Varjoa ja suojaa ulkopuolisille terasseille ja ruokailualueille Varjoa ja suojaa ulkopuolisille terasseille ja ruokailualueille Luo ympäristöösi hyvinvointia edistävä keidas Apollo Xline terassimarkiisilla. Talvipuutarha on jokaisen talon helmi;. keidas ihmisille,

Lisätiedot

Ecovalo BALK, pollarivalaisimet ja pylväsvalaisimet KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LED-POLLARIVALAISIN TUOTETIEDOT

Ecovalo BALK, pollarivalaisimet ja pylväsvalaisimet KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LED-POLLARIVALAISIN TUOTETIEDOT KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LED-POLLARIVALAISIN Ecovalo BALK pollarivalaisin on Suomessa kehitetty ja valmistettu. Valaisimen käyttökohteita ovat pihat, kävelytiet, puistot ja parkkialueet. Valaisinta on saatavana

Lisätiedot

92% Hyvin suunniteltu valaistus on keskeinen osa asiakaskokemusta. asiakkaistamme suosittelee varauksetta Greenlediä.

92% Hyvin suunniteltu valaistus on keskeinen osa asiakaskokemusta. asiakkaistamme suosittelee varauksetta Greenlediä. SOVELLUSOHJE KAUPPA Hyvin suunniteltu valaistus on keskeinen osa asiakaskokemusta < Älykkyys ohjauksessa. Jos ulkona on hämärää, saa kaupan sisääntulossakin laskea valaistuksen tehoa. Ja vastaavasti kirkkaasta

Lisätiedot

Turvavalaisimet. Ledvalaisimet Akkuyksikkövalaisimet

Turvavalaisimet. Ledvalaisimet Akkuyksikkövalaisimet Turvavalaisimet Ledvalaisimet Akkuyksikkövalaisimet Led Turvavaloja Eltek -mallisto Honeywell Life Safety on käyttänyt paljon aikaa ja resursseja uuden Eltek turvavalomalliston kehittämiseen. Uudessa mallistossamme

Lisätiedot

Uusi, kestävä tapa valaistuksen tarkasteluun

Uusi, kestävä tapa valaistuksen tarkasteluun itza Kestää aikaa Uusi, kestävä tapa valaistuksen tarkasteluun Itza kestää aikaa. Led-tekniikalle suunnitellun ja uusimmalla häikäisysuojatekniikalla ja optimoidulla rakenteella varustetun Itzan käyttöikä

Lisätiedot

ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET

ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET VALITTU LÄMPÖTILA ON HELPPO NÄHDÄ Selkeästä näytöstä näet helposti asetetun lämpötilan. Voit nostaa tai alentaa lämpöä patterin päädyssä olevilla plus- ja miinuspainikkeilla.

Lisätiedot