RANTAKARTANON KAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNISEN YLEISSUUNNITELMAN SEKÄ KATUSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RANTAKARTANON KAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNISEN YLEISSUUNNITELMAN SEKÄ KATUSUUNNITELMAN LAATIMINEN"

Transkriptio

1 LAHDEN KAUPUNKI RANTAKARTANON KAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNISEN YLEISSUUNNITELMAN SEKÄ KATUSUUNNITELMAN LAATIMINEN VALAISTUKSEN YLEISSUUNNITELMA LiCon-AT Oy

2 Sivu 2 / 19

3 Sisällysluettelo 1. Valaistus Valaistuksen nykytilanne Valaistukseen liittyvät tavoitteet Ratkaisumallit Kadut Aukiot Puisto Erityisvalaistuksen kohteet Lähteet: Sito Yhtiöt. Lahden kaupunki. Lahden ulkovalaistuksen tarveselvitys 2003 Valoa Design. Lahden kaupunki. Lahden ulkovalaistuksen tavoitesuunnitelma. Vaihe Sivu 3 / 19

4 Sivu 4 / 19

5 1. Valaistus Valaistuksen päätehtävä on taata jalankulkijoille kevytliikenneväylien ja ajo-neuvoille katujen ja teiden turvallinen käyttö pimeään aikaan. Valaistus lisää niin ihmisten kuin myös omaisuuden turvaa luoden samalla turvallisuuden tunnetta. Kaupunkialueiden yö- ja päiväaikaisessa liikenneympäristöjen vaikutelmassa katuvalaistus on hallitseva tekijä. Tässä työssä tarkastellaan Lahden kaupungin Ranta - Kartanon kaava-alueen valaistusta niin keskeisimmän osan katusuunnitelmana kuin laajemman kokonaisuuden yleissuunnitelmana. Tavoitteena on luoda tulevalle valaistuksen suunnittelulle ja toteutukselle tunnistettavat ja kaupunkikuvaa yhtenäistävät kehityslinjat. Suunnitelmat ovat ohjeistus tehtävälle valaistuksen saneeraukselle. Saneerauksen yhteydessä nykyinen elohopealamppuinen valaistus joudutaan muuttamaan EuP:n 2005 / 32 direktiivin edellyttämälle energiatehokkaammalle tasolle. Oikean tasoinen katuvalaistus on saatava aikaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisin ja pienin elinkaarikustannuksin. Huolellisen suunnittelun ja ohjauksen avulla kaupungin valaistuksen laatua parannetaan siten, että se johtaa tarvittavan valon määrän alenemiseen vähentäen samalla energian kulutusta ja parantaen kustannustehokkuutta. Tässä yhteydessä on määritelty alueen merkittäville kohteille erikoisvalaistuksen tavoitteet ja periaatteita. Suunnittelussa valaistuksen määräävät laadulliset tekijät ovat lähtökohtana. Kohteiden suunnittelussa tulee keskittyä valaistuksen oikeaan ja tarkoituksenmukaiseen mitoitukseen. Mitoituksessa valaistuksentehon tarve on määritettävä siten, että valaistus täyttää kaikin osin sille asetetut vaatimukset. Energian kulutuksessa teholtaan oikein mitoitettu valaistus on merkittävä tekijä, sen jälkeen tulee käyttäjien huolehtia ohjauksella valaistuksen tarkoituksenmukaisesta käytöstä ja käyttöajoista. Puistoalueilla ja lähiökentillä valaistuksessa huomioidaan se, että ne ovat tarkoitettu oleskelua, toimintaa ja viihtymistä varten. Viihtyvyyttä lisää ihmisten, kukkien ja kasvien värien tunnistettavuus puistossa myös leikkivälineiden ja laitteiden värikkyys asettavat valaistuksen hyvälle värintoistolle vaatimuksensa. Puistoissa turvallisuudentunteen ja myös puistoalueen näkymisen lisäämiseksi valaistusta ei toteuteta vain kapeina nauhamaisina puistopolkuina vaan siten, että ympäristökin hahmottuu kunnolla. Lisäksi puistoissa voi ja usein onkin erityisiä kohteita, joita vaikkapa erikausina korostamalla lisätään puistojen käyttöä virkistäytymiseen ja rentoutumiseen. 2. Valaistuksen nykytilanne Suunnittelualueen katuvalaistus rajautuu olemassa oleviin kolmeen Lahden-, Hollolan- ja Aleksanterinkadun - erikoisvalaistukseen. (kartta seuraavalla sivulla) Lahden- ja Hollolankatujen kaupunkiin sisääntulo-osuuksilla valaistus on toteutettu Lahti valaisimilla. Kummankin kadun valaistus jatkuu aukiolle päin ns. vaijeriin asennettuna ripustusvalaistuksena. Lahden kadulla valaistus muuttuu Rauhankadun kohdalla vanhaksi ja uusittavakuntoiseksi Sivu 5 / 19

6 vaijerivalaistukseksi. Nykyisessä vaijerivalaistuksessa on huolto ja kunnossapidon yhteydessä jouduttu jo turvautumaan useaan eri valaisinmalliin. Hollolan kadulla muutoskohta on Svinhufvudin kadun risteyksessä, josta alkaa uusi Oculus valaisimin toteutettu vaijerivalaistus. Sillä osalla on käytetty ristikkopylväitä vaijerien ripustukseen. Aleksanterinkadun erikoisvalaistuksena ovat kolme AEG Citylux valaisinta ryhmänä kohteeseen suunnitellussa erikoispylväässä. Muihin suuntiin valaistustoteutukset ovat perinteisempiä ns. tievalaistustyyppisiä ratkaisuja, joissa on metallipylväät ja 1,5 2,5 m:n varret. Nykyisiä aukioita hallitseva mastovalaistus poistuu alueen käytön muuttumisen mukana. Alueen katuvalaistuksen nykyilmeenä on vanha perinteinen ns. lusikka valaisin. Valaisimet ovat suurelta osin avoimia ja niiden valaistusteho on heikko. Vuosien aikana ovat heijastimien heijastusominaisuudet heikentyneet lisäksi valaistuksen tehottomuutta korostaa käytössä olevat elohopealamput. Paasikivenkadulla, Svinhufvudin ja Kariniemen kaduilla on huono kuntoista elohopealamppu (Hg) valaistusta, joka tulee uusittavaksi energiatehottoman lampputyypin poistuessa markkinoilta vuonna Kyösti Kallionkadun uusittavassa kunnossa oleva tievalaistustyyppinen valaistus, uusiutuu kadun uudelleen rakentamisen yhteydessä. Jalkarannan kadun valaistus nykyisen aukion osuudelta poistuu kadun myötä. Ståhlberginkadulle on uusittu tievalaistustyyppinen suurpainenatrium (SpNa) valaistus. Valaistus on toteutettu käyttäen teräspylväitä ja 2,5m:n varsia. Asennuskorkeus on 10 m ja valaisintyyppi on City Soul kaupunkivalaisinmalli. Fellmanin puiston vanha Hg-valaistus joudutaan uusimaan. Valaistuksen purkamisen yhteydessä puretaan myös Punavankien muistomerkin korostusvalaistuksen massiiviset HG-valonheittimet pois. Pikku-Vesijärvenpuisto valaistuksen uusiminen on aloitettu. Valaistus toteutetaan monimetallilamppuisin Abeta valaisimin. Valaistus voidaan toteuttaa aikaisempi ja totuttu ilme säilyttäen, kun ko. valaisin - tyyppi ei ole poistunut markkinoilta. Monimetallilampuilla, jotka täyttävät energiatehokkuusvaatimukset, saadaan valkoinen ja hyvän värintoiston omaava valaistus. Ratapengereen puupylväs ja ns. lusikka valaistus on jo huonokuntoinen. Hg - valaistus on uusittava. Sivu 6 / 19

7 Lahdenkadun vanhaa vaijerivalaistusta Rauhankadun risteys alueella. (kuva A.T.) Pysäköintikentillä ja Paasikiven aukiolla on nykyisin Helluxmastovalaistus. (kuva A.T.) Ståhlberginkadun valaisimet eivät vastaa ilmeeltään niiden keskeistä sijaintia kaupunkirakenteessa. (kuva A.T.) Sivu 7 / 19

8 Pikku-Vesijärven puiston valaistusta on jo ryhdytty uusimaan Abeta - valaisimen MMversiolla. (kuva A.T.) Felmaninpuiston nykyinen uusittavassa kunnossa oleva valaistus. (kuva A.T.) Kuvassa nykyiset suuret valonheittimet Felmaninpuiston valaisinpylväässä. (kuva A.T.) Sivu 8 / 19

9 Valaistuksen valolajit v 2011 tilanteen mukaan. Yhteenveto nykyisestä valaistuksesta Katu /alue Nykyinen valaistus Lampputyyppi Huom. Lahdenkatu Vanha vaijerivalaistus Sp-Na Uusittavaa Hollolankatu Oculus - vaijerivalaistus MM Uusittavaa mutta valaisimet hyödynnettävissä Paasikivenaukio Mastovalaistus Sp-Na Poistuu Pysäköintiaukio Mastovalaistus Sp-Na Poistuu Jalkarannantie Perinteinen Hg Poistuu suunnittelualueella avolusikkavalaistus Jalkarannantie väli Stålhberginkatu - Svinhufvudikatu Metallipylväs suljettu tievalaisin Sp-Na Pylväiden ja valaisimien kunto jo niin heikko, ettei siirrettäviä. Uusitava Kyösti Kallionkatu Lusikkavalaistus Hg Uusiutuu kadun myötä Ståhlberginkatu Uusittua valaistusta Sp-Na Uusitaan mutta valaisimet ja pylväät hyödynnetään Paasikivenkatu Lusikkavalaistus Hg Uusittava Kariniemenkatu Lusikkavalaistus Hg Uusittava Svinhufvudinkatu Lusikkavalaistus Hg Uusittava Fellmanin puisto Puistovalaisin HGV Hg Uusittava Sireenikuja Puistovalaisin 8466 Hg Uusittava Pikkuvesijärven Puistovalaisin Abeta (Hg) MM Uusiminen aloitettu Sivu 9 / 19

10 puisto Ratapenkereen raitti Lusikkavalaisimet ja puupylväs Hg Uusittava 3. Valaistukseen liittyvät tavoitteet Valaistuksen toteutuksessa pyritään nykyaikaiseen ja kehittyneeseen tekniikkaan niin itse valaisimien ja valonlähteiden osalta kuin ohjauksessa. Ohjauksella pyritään valaistuksen tarkoituksen mukaiseen käyttöön. Valaistus ja sen mitoitus toteutetaan turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen kärsimättä ja viihtyvyyttä lisäten karsimalla turhaa valaistusta. Toteutussuunnittelussa valaistusratkaisulla ja valaisinvalinnalla tulee mahdollistaa mahdollisimman häiriötön näkymä Vesijärven suuntaan. (kartta 901-2) Rantakartanon uusiutuvalle alueelle tulee valon värin olla valkoinen esim. lämminvalkoinen monimetalli (MM). Valon värilämpötilan tulee olla lämpimämpi kuin 4000K. Katuvalaistuksessa valkoinen valo rajataan Kyösti Kallion- ja Kartanonkaduille sekä Kariniemenkadulle urheilupuiston kohdalla ja Paasikiven kadulla välillä Hollolankatu Kyösti Kallionkatu. Hollolan- ja Lahdenkatujen valaistus toteutetaan myös MM - lampuin. Ranta - Kartanon puistoakselin ja Fellmannin puiston valon värin tulee myös olla valkoinen. Valon värilämpötilan näillä jalankulkijoiden alueilla tulee olla lämpimämpi kuin 3500 K. Valon värintoistoindeksin (Ra) tulee näillä valkoisen valon alueilla olla >65. Ulkovalaistuksessa Ra > 65 koetaan jo hyväksi. Lahden- ja Hollolankatujen valaistus jatketaan niiltä osin kuin nykyisinkin on uutena vaijerivalaistuksena aukiolle. Näin saadaan yhtenäinen ja ohjaava valaistus kaupungin läpi kulkevalle kadulle. Valaistuksen mittakaava säilytetään nykyisenä, jossa valaisinten asennuskorkeus on 10 m. Valaistusluokka on ajoradan osalla AL2 ja jalkakäytävillä K4 (AL2/K4). Valaistuksen pylväinä Lahdenkadun osuudella ns. olakkeelliset Mannesman - teräspylväät, joiden väri on RAL Hollolan kadun osuudella käytetään valittuja teräsristikkopylväitä. Muilla suunnittelualueen ajoneuvoliikenteen kaduilla valaisimien asennuskorkeus on h = 8 m. Valaistusluokka on AL4a / K4. Paasikiven aukion ja kaava-alueen puistoakselin kulkualueiden valaistustaso on K2 ja poikittaisten yhteyksien K3. Valaistuksen mitoitusalueeksi ei ole oteta koko aukiota vaan rajataan mitoitus selkeille kulkualueille ja keskeisille osille. Fellmannin puiston käytävien valaistusluokkina on K3 ja K4. Valaistus mitoitetaan puistokäytävien mukaan, mutta valaisinvalinnalla ja sijoittelulla varmistetaan hyvä puiston ja istutusten esille tulo. Valaistuksen ohjauksessa pyritään hyödyntämään esim. läsnäolotunnistimia. Valaistusteho pidetään alhaisempana, noin 30 % mitoitustasosta ja nostetaan valaistustasoa, kun alueella on kulkijoita. Valaistustason säätäminen ohjaaminen on mahdollista ja kannattavaa, kun siirrytään LED valaistukseen. Puistojen käytäväverkosto priorisoidaan niin, että tärkeimpien yhteyksien valaistustaso määritettään suuremmaksi ja kartoitetaan tarkemmin mitkä raitit jätetään valaisematta. Valaistaviksi yhteyksiksi tulee yksi Paasikiven aukiolta kouluille sekä yksi poikittainen yhteys Paasikiven kadulta Vesijärven suuntaan. Lisäksi valaistaan leikkipaikka ja yhteys sinne. Leikkipaikan valaistuksen mitoitustasona on K3. Valaistuksessa hyödynnetään ohjausta. Oikealla mitoituksella annetaan tilaa patsaiden ja muiden korostuskohteiden valaistuksille. Pikkuvesijärven puistossa olevan teatterialueen valaistus täydennetään. Sivu 10 / 19

11 4. Ratkaisumallit Valaistuskalusteet ovat päivänäkymässä erittäin näkyvä kaupunkikuvaa muokkaava elementti. Yhtenäisellä toteutuksella eheytetään katunäkymää. Yhtenäisyys tuo myös osaltaan selkeyttä ja helppoutta liikkumiseen ja siihen liittyvään suunnistautumiseen. Kalusteiden väreillä tuetaan alueiden ilmettä ja vahvistetaan identiteettiä. Valaistuksen toteutus keskusta-alueella on johdonmukaisen korkeatasoinen. Keskusta-alueella valaistus on ns. valkoisen valonvärin aluetta. Tässä suunnitelmassa esitetään esimerkkiratkaisuja, joilla saavutetaan esitetyt valaistus- ja kaupunkikuvalliset tavoitteet. Valaisinmalleja ei pyritä yksilöimään tarkasti, koska esim. led-valon nopeasta kehityksestä johtuen valaisin valmistajien tuotemallisto muuttuu todella nopeaa tahtia. Valaisimet ovat ns. kaupunki valaisimia, joilla on hyvä valotekniikka ja häikäisyn rajaus, mikä osaltaan rauhoittaa näkymää. Se antaa tilaa myös korostusvalaistuksille. Tuotteiden tulee täyttää voimaan tulevan EuP- direktiivin 2005/32/EY määrittelemän asetuksen vaatimukset, myös v valaisimille ja niiden liitäntälaitteille voimaan astuvat rajoitukset huomioiden. Tulevaisuuden valaistuksissa on niin valaisin valinnoilla kuin muutenkin suunnittelulla rajattava ympäristöön tulevaa häiriövaloa. Katu- ja alue-valaistuksessa valaistustehokkuus - eli valaistuksen ohjaaminen valaistavalle alueelle - vähentää tai rajaa pois myös ympäristöön suuntautuvaa häiriövaloa. Valaistuksen yleissuunnitelmassa esitetään ympäristöluokat, joilla määrittyy ympäristöön suuntautuvan häiriövalon raja-arvot. Opas häiriövalon rajoittamiseen CIE 150:2003 [2.4]ulkovalaistuksessa rajaukset sisältyvät myös ulkotyöalueiden ja urheilualueiden sekä myös tie- ja katuvalaistusta määrääviin standardeihin. Alue E1 E2 E3 E4 YmpäristöLuonnontilainen Maalaismainen Esikaupunki Kaupunki Valaistus Pimeä ympäristö Vähäistä alueellista valaistusta Keskitasoista alueellista valaistusta Voimakasta alueellista valaistusta Valaistushankkeiden ympäristöt jaetaan yllä olevan taulukon mukaisesti toiminnallisuuden ja ympäristön valoisuuden mukaisesti neljään ympäristö alueeseen. Suunniteltava alue kuuluu osin E3 ja E4 ympäristöksi, joten alueen valaistusta ohjaavat seuraavat häiriövaloa rajaavat tekijät: Ympäristön alue Asennuksen yläpuolinen valo ULR % Valaistus voimakkuus ikkunoissa Valovoima kohteeseen Rakennusten pintojen luminanssi Evmax I Lmed Lmax lx kcd cd /m 2 cd /m 2 ilta yö ilta yö ilta-aika E , E , ULR % = valaistusasennuksesta (valaisimet on suunnattu käyttöasentoonsa), vaakatason yläpuolelle suuntautuvan valon enimmäisosuus. Sivu 11 / 19

12 Evmax / lx = Rakennusten ikkunoihin suuntautuvan pystypinnan valaistusvoimakkuuden maksimiarvo lasketaan suunnittelun yhteydessä tai tarvittaessa jälkeenpäin mitataan. I / kcd = valovoima, joka suuntautuu häirittävään kohteeseen, on valaistussuunnitelmista / laskelmista saatava arvo. Lmed / cd /m 2 = Valaistuasennuksen ympäristön rakennusten seinäpinnoille aikaan saama pintakirkkaus eli luminanssi. Valaistuskohteessa asennettujen valaisimien vaakatason yläpuolelle suuntautuva valo on ns. häiriövaloa, jolle taulukossa määritetään raja-arvot. ULR (upward lighting ratio) on valaistusasennuksessa vaakatason yläpuolelle suuntautuvan valon osuus valaisimien tuottamasta valosta. Vaakatason alapuolinen valo, joka aiheuttaa ärtymystä, epämiellyttävyyttä ja vaikeuttaa oleellisen informaation näkemistä, on myös häiriövaloa. U.L.O.R. D.L.O.R. Valaistava alue Valaisimen hyötysuhde ( L.O.R ) Valaisimen hyötysuhde ilmoittaa kuinka hyvin lampun tuottama valovirta saadaan ulos valaisimesta. Valaisimista määritellään myös erikseen D.L.O.R, joka on vaakatason alapuolelle tulevan valon hyötysuhde. U.L.O.R kuvaa valaisimen vaakatason yläpuolelle suuntautuvan valon hyötysuhdetta. Tämä osa ei ole hyödynnettävissä työaluevalaistuksessa vaan on häiriövaloa. Uusittava valaistus tulee suunnitella katukohtaisesti ja alueittain. Suunnittelu tulee tehdä yleissuunnitelman vaatimusten mukaisesti ja valaistus mitoitetaan ja lasketaan valaistusluokan mukaisesti. Alueen yhtenäistävä valaistuskalusteiden väri valitaan Lahdessa ennestään käytössä olevista kalusteväreistä. Sivu 12 / 19

13 4.1 Kadut Lahden- ja Hollolankadun (Rauhankadun ja Svinhufvudinkadun väliselle) osuudelle asennetaan yhtenäinen vaijerivalaistus. Valaisin tyyppinä esim. AE Austria Contour-valaisin. Hollolankadun osuudelta voidaan hyödyntää sinne asennettuja Oculus-valaisimia varaosina kaupungin muussa katuvalaistuksessa. Muille suunnittelualueen kaduille Paasikiven-, Kyösti Kallion-, Kartanon-, Kariniemenkatu ja Jalkarannantie - esitetään yhtenäistä valaisinmallia. Ståhlberginkadun uusittua valaista voidaan hyödyntää siirrettynä muualla. Valaisintyyppinä niin kaupunkikuvallisesti kuin valoteknisesti toimivat Siteco SQ sarjan katuvalaisimet. Ohessa kuva katuvalaisimeksi alueelle soveltuvasta Sitecon SQ 100 valaisintyyppi. Valaisimen tasolasisella mallilla saadaan toteutettua rauhallinen ja häikäisemätön valaistus. Kuvasta poiketen valaisin asennetaan varteen. Yhteenveto katuvalaistuksen tavoitteet / vaatimukset. Valo laji Katu Val lka Asennuskork Asennustapa Värilämpötila Uudelleen rakentuva-alue Lahdenkatu AL2 / K3 Hollolankatu AL2 / K3 Kartanonkatu AL4a / K4 10 m Vaijeri MM <4000 K 10 m Vaijeri MM <4000 K 8 m K2 / R2 MM <4000 K Kyösti Kallion katu AL4a / K4 8 m R2 MM <4000 K Kariniemenkatu AL4b / K4 Pellonkulmankuja AL4b / K4 8 m R1 MM <4000 K 8 m R1* MM <4000 K Sivu 13 / 19

14 Saneerausta vaativat kadut, joilla on ollut elohopealamppuvalaistus, joka uusitaan kaupunkikuvallisesti samanlaisin valaisimin kuin Kartanon- ja Kyösti Kallionkaduille tulevat. Paasikivenkatu AL4a / 8 m R1 ST > 2000 K K4 Svinhufvudinkatu AL4a / 8 m R1 ST > 2000 K K4 Raittivalaistus uusitaan ns. KVL-raittivalaisimin Sireenikuja K4 5 m R1 LED < 4000 K Suhteellisen uusi ST-lamppuinen valaistus, jonka valaistusta uusitaan, niin, että saadaan kaupunkikuvallisesti yhtenäinen alue. Sinne asennetut valaisimet hyödynnetään kaupungin katuvalaistuksessa. Ståhlberginkatu AL4a / 8 m R1 ST > 2000 K K4 Uusittava katuvalaistus Jalkarannantie AL4a / K4 8 m R1 ST > 2000 K Taulukon merkinnät asennustavan osalta: Vaijeri, valaisimet ripustetaan vaijerilla ajoradan päälle keskelle. K2 kaksi (2) valaisinta asennetaan keskikaistalle ns. T-varrella R2 kaksirivinen reunasijoitus, jolloin valaisimet asennetaan vastakkain kadun vastakkaisille puolille R1 yksirivinen reunasijoitus R1* yksirivinen reunasijoitus, valaisimet asennetaan pylvään päähän 4.2 Aukiot Paasikiven aukion valaistus toteutetaan korkeampana pylväsvalaistuksena, siten että pylväisiin sisällytetään myös sähköpistokkeet pienien tapahtumien sähkötarpeisiin. 8-10m:n valaisinten asennuskorkeudella saadaan väljyyttä aukiolle. Valaisin pylväitä tarvitaan 6 kpl, joten aukiolle saadaan väljyyden ja avaruuden tuntu. Pylväissä valaisimina ovat useamman mutta pienitehoisen valonheittimen ryhmät. Heittimien valonjako on symmetrinen mutta rajattu. Niillä valo saadaan suunnattua alueelle niin, että pylvään juurella valaistustaso ei nouse liika suureksi. Kekkosen aukiolla ja Linja-autoaseman pysäköinti- alueella sovelletaan samaa valaistustapaa. Sivu 14 / 19 Kaava-alueen puistoakselin VE1 valaistuksessa vaijerivalaistuksella saavutetaan tavoitteena olevat mahdollisimman avoimet näkymät Vesijärvelle. LEDien pohjalta saadaan

15 aikaiseksi pieniä ja keveitä valaisimia. Valaisimet asennetaan kulkuväylää mukaillen vaijeriin, jota kannattaa harvaan asennettavat, m:n asennusväli, poikittaiset vaijerit. Nämä vaijerit asennetaan huomioiden puistoakselin polveilu, siten että pitkittäisvaijerit saavat kiinnepisteet taitekohdissa. Akselin länsireunalla olevan raitin valaistukseen valitaan valaisimet, joilla saadaan kapea nauhamainen raitti valaistua. Itäreunan valaisimet ovat valonjaoltaan leveämpiä ja valaisevat avarampaa tilaa laajemmin. Piirros kaupungille päin mukana Kekkosen aukion valaisin. VE2 Puistoakselin valaistus toteutetaan puistovalaisintyyppisin valaisimin, jolloin valaistustavoitetta voidaan kuvata aukiovalaistuksen omaiseksi. Valaisimien tulee soveltua sekä kapeahkon raitin valaisemisen, että kohdissa joissa raitti avartuu aukiomaisemmaksi valaisemaan aluetta ympäriltään laajemmin. Valaisin sarjassa tulee olla mahdollisuus valita erityyppiset valonjaot. Valaistuksen mittakaava inhimillinen asennuskorkeuden ollessa 4 m. Valaisimet asennetaan suoraan pylvään päähän, jotta ei tule voimakasta raittivaikutelmaa, vaan ilme jää avotilan omaiseksi. Näkymän avoinna säilymisen vuoksi myös valaisimen rakenteen tulee avoin / siro. Poikittaisten yhteyksien valaistukset toteutetaan pylväsvalaisimin siten, että puuriveille jää riittävätila. jolloin katutila jää vapaammaksi ja pelastusreittienkin asettamat vaatimukset saadaan helpommin toteutettua. Ylhäällä 4 6 m:n asennuskorkeuteen soveltuvina valaisinvaihtoehtoina vasemmalla Siteco DL 20 LED mukana myös DL 20 mittapiirros ja oikealla City - Light plus LED. Sivu 15 / 19

16 Yhteenveto aukioidenvalaistuksen tavoitteet / vaatimukset. Valo laji Aukio Val lka Asennuskork Asennustapa Värilämpötila Paasikivenaukio K2 8 m M2 MM 3000 K Puistoakseli VE1 K2 6 m Vaijeri LED < 3500 K Puistoakseli VE2 K2 4 m R1 LED < 3500 K Kekkosen aukio K3 8 m M1 MM 3000 K L-A aseman pys K3 8 m M1 MM 3000 K Alueen poikittaiset yhteydet Halosen, Risto Rytin, Ahtisaaren, Relanderin ja Koiviston aukiot K3 4 m R1 LED < 3500 K Merkinnät asennustavan osalta: Vaijeri, valaisimet ripustetaan vaijerilla raitin päälle. M2 kaksirivinen pienmasto -asennus; 3-4 valaisimen ryhmä yhdessä pylväässä, pylväissä sähköpistoke mahdollisuus. M1 yksirivinen pienmasto -asennus; 3-4 valaisimen ryhmä yhdessä pylväässä ei s-pistokkeita R1 yksirivinen reunasijoitus. 4.3 Puisto Fellmaninpuiston valaisimeksi pääyhteyksille valitaan muotoilultaan samantyyppinen valaisin kuin nykyinen poistettava valaisin on. Valaistus mitoitetaan puistokäytävien mukaan. Puiston käytävillä valaistuluokkana on K4, mutta valaisinvalinnalla ja sijoittelulla varmistetaan hyvä puiston ja istutusten esille tulo. Leikkipaikalla valaistuluokka on K3. Käytävä osuuksilla valaistuksessa käytetään valaisimen epäsymmetristä valonjakoa. Istutusryhmien ja aukiokohtien alueilla symmetrisellä valonjaolla saadaan valo laajemmalle. Valaistuksen ohjauksessa pyritään hyödyntämään esim. läsnäolotunnistimia. Valaistusteho pidetään alhaisempana, noin 30 % mitoitustasosta ja nostetaan valaistustasoa, kun alueella on kulkijoita. Valaistustason säätäminen ohjaaminen on mahdollista ja kannattavaa, kun siirrytään LED valaistukseen. Puistojen käytäväverkosto priorisoidaan niin, että tärkeimpien yhteyksien valaistustaso määritettään suuremmaksi ja kartoitetaan tarkemmin mitkä raitit jätetään valaisematta. Valaistaviksi yhteyksiksi tulee yksi Paasikiven aukiolta kouluille sekä yksi poikittainen yhteys Paasikiven kadulta Vesijärven suuntaan. Lisäksi valaistaan leikkipaikka ja yhteys sinne. Siteco City Light valaisimessa on kaksi erilaista (symmetrinen ja epäsymmetrinen) valonjakoa, ne mahdollistavat yhtenäisen ilmeen puiston käytävien ja alueiden valaistuksessa, vaikka valaistustarpeet ovat erikohdin erilaisia. Sivu 16 / 19

17 Valolajit, jotka esitetään tässä suunnitelmassa tuleviin valaistusratkaisuihin. 4.4 Erityisvalaistuksen kohteet Korostusvalaistuksessa valon suhteellisuus tulee esiin. Korostettavien kohteiden oman ilmeen ja luonteen mukaisen valaistusilmeen lisäksi tulee valaistustasoja verrata ympäristön valoisuuteen. Ei ole tarkoituksen mukaista, että valaistuksen tasapainoa järkytetään ylilyönneillä. Niiden seurauksena on usein vain eräänlainen valonmäärän kilpajuoksu. Museon julkisivua aukion reunalla on hyvä hyödyntää eräänä dynaamisen valaistuskohteena esim. viestien olevien näyttelyiden ja tapahtumien aiheita ja teemoja. Linja-autoaseman torni ja sen kellot ovat ilmentäneet aluetta, jo useita vuosia. Torni valaistaan rakennuksen arvo huomioiden ja korostaen. Kattotasanteelle suhteellisen lähelle asennettavilla kapeakeilaisilla valonheittimillä korostetaan tornin pystyrakennetta ja sen pinnan struktuuria. Sivu 17 / 19

18 Paasikiven aukion tammi valaistaan siten, että sitä katsellaan kaikilta suunnilta. Runkoon suunnataan lämminsävyisempää valoa kuin lehvästöön ja oksille joille talvipäivinä saadaan lumipeitteitä, jota kylmempi valo tehokkaammin korostaa. Aukion yhtenä vesiaiheen elementtinä on valaistus, joka tehostaa pimeänä aikana aiheen muodon. Valolla korostetaan myös aiheen väriä. Nauhamainen valaisin sijoitetaan altaan reunan alle niin, että nauha itsessään ei jää esiin. Puistoakselin muurista korostetaan osa valolla. Korostettava kohde on Risto Rytin aukion ja puistoakselin risteyskohdassa. Olympiaportin on alueen historian merkittävä kohde ja sen julkisivu portin kulkuaukko valaistaan. Valaistus tehdään ns. valopesuna mahdollisimman tasaisena valopintana. Pikkuvesijärven vesisuihkut ja sen valo-ohjelmat ovat tunnettu osa jo rakennettua erikoisvalaistusta alueella. Felmannin puistossa olevat Punavankien- muistomerkki ja Ylös kirkkauteen patsaat valaistaan perinteisiä patsaita ja muistomerkkejä kunnioittavalla tavalla. Valon lähteinä ovat hyvän värintoiston MM-lamput. Punavankien muistomerkin päävalaistus- ja katselusuunta on edestä. Valaisimien sijoittamisessa tulee tarkastella, ettei tahattomia varjoja esiinny. Muistomerkin ulottuvuuksia korostamaan asennetaan pienempi tehoinen ns. taustavalo, joka tasaa myös jyrkkiä varjoja. Voimakkaatkin varjot auringonvalossa ovat luonnolliset, mutta keinovalolla niiden luominen ei ole aina onnistunut tehokeino. Ylöskirkkautee n patsaan nousua korostaen valaisimet sijoitetaan patsaasta alas etuviistoon. Varjojen lieventämiseksi asennetaan ylhäältä tuleva pienempi tehoinen valo. Pikkuvesijärven saaren valaistus päivitetään ja suuntaukset tarkistetaan. Sivu 18 / 19

19 Korostus valaisimet joutuvat usein ilkivallalle alttiiksi. Valaisimien suoranainen särkeminen ja varastaminen on yleistynyt kohtuuttomasti. Lisäksi usein varsinkin valonheittimiä käännellään ja uudelleen suuntaillaan, jolloin valaistuskohteiden lopputulokset muuttuvat jopa irvikuviksi. Nämä asettavat yhä suuremmat vaatimukset tuotteiden ja niiden asennusten kestävyydelle. Useissa kohteissa ilkivaltaa ja sen aiheuttamia kustannuksia on saatu vähennettyä asentamalla valaisimet teräksisen suojarakenteen sisään. Suojarakenteen väri valitaan kohteen ja sen ympäristön mukaan. Sivu 19 / 19

20

21

22

23

Kauniaisten kaupunki

Kauniaisten kaupunki Kauniaisten kaupunki Keskusurheilukenttä Valaistuslaskenta RAPORTTI LiCon-AT Oy Matleena Sirkiä Hyvinkää 13.3.2013 Sisällys 1 KÄSITTEET... 1 1.1 Valovirta... 1 1.2 Valovoima... 1 1.3 Valaistusvoimakkuus...

Lisätiedot

Valaistuksen kehitys ja haasteet Helsingissä

Valaistuksen kehitys ja haasteet Helsingissä Valaistuksen kehitys ja haasteet Helsingissä Valaistuspäällikkö Juhani Helsingin kaupunki Liikenteen humua vai hämärää hiljaisuutta? -seminaari 26.2.2015 Ulkovalaistuksen tavoitteet Turvallisuuden ja viihtyisyyden

Lisätiedot

Kaupunkivalaistuksen suunnittelu

Kaupunkivalaistuksen suunnittelu Kaupunkivalaistuksen suunnittelu Jyväskylä 8.8.2014 Leena Kaanaa Ympäristösi parhaat tekijät 2 Laadukas valaistus Pitkä elinikä, kestää aikaa ja kulutusta Kestävät ja toimivat materiaalit Muotoilu, ulkonäkö,

Lisätiedot

Annukka Larsen Valon kaupunki koordinaattori Jyväskylän kaupunki

Annukka Larsen Valon kaupunki koordinaattori Jyväskylän kaupunki Annukka Larsen ÄIJÄLÄNRANNAN VALAISTUSPERIAATTEET VALAISTUSPERIAATTEET LYHYESTI: - Ensimmäinen kokonaan ledillä valaistu asuinalue Jyväskylässä - Valaisinkohtainen ohjaus ja käyttäjälähtöinen ohjaustapa

Lisätiedot

Kaupunkivalaistus. Joensuu 28.3.2014. Leena Kaanaa. Ympäristösi parhaat tekijät

Kaupunkivalaistus. Joensuu 28.3.2014. Leena Kaanaa. Ympäristösi parhaat tekijät Kaupunkivalaistus Joensuu 28.3.2014 Leena Kaanaa Ympäristösi parhaat tekijät Mannerheimin ratsastajapatsas, Helsinki Toteutettuja ja suunniteltuja kohteita Huopalahdentien katuvalaistus, Helsinki Savion

Lisätiedot

ULKOVALAISTUKSEN OHJAUS TARPEEN MUKAAN

ULKOVALAISTUKSEN OHJAUS TARPEEN MUKAAN Kuva: Leading Light ULKOVALAISTUKSEN OHJAUS TARPEEN MUKAAN Jaana Riikonen ja Jussi Vartiainen YÖTAIVAS Kuva: NASA Blue Marble navigator Vain harvoilla mailla on säädöksiä häiriövalon suhteen Vuonna 2013

Lisätiedot

VALAISTUSALUEET JA VALAISTUSTAPAKAAVIOT

VALAISTUSALUEET JA VALAISTUSTAPAKAAVIOT VALAISTUSALUEET JA VALAISTUSTAPAKAAVIOT 7 VALAISTUSALUEET Tämä piirustus toimii valaistuksen kaavatasoisena ohjeena. Kullakin valaistusalueella on oma luonteensa, joka perustuu kaupunkitilan antamiin lähtökohtiin.

Lisätiedot

EuP-direktiivi ohjaa valistuneisiin valaistusuudistuksiin toimistoissa, kouluissa, myymälöissä, teollisuudessa ja ulkoalueilla.

EuP-direktiivi ohjaa valistuneisiin valaistusuudistuksiin toimistoissa, kouluissa, myymälöissä, teollisuudessa ja ulkoalueilla. 18.12.2009 1(5) EuP-direktiivi ohjaa valistuneisiin valaistusuudistuksiin toimistoissa, kouluissa, myymälöissä, teollisuudessa ja ulkoalueilla. - Kysymyksiä ja vastauksia loistelamppujen, suurpainepurkauslamppujen

Lisätiedot

CYGNAEUKSEN PUISTO, JYVÄSKYLÄ VALAISTUKSEN YLEISSUUNNITELMA 4.11.2003 VALOA valaistusarkkitehtuuria Oy / Annukka Larsen

CYGNAEUKSEN PUISTO, JYVÄSKYLÄ VALAISTUKSEN YLEISSUUNNITELMA 4.11.2003 VALOA valaistusarkkitehtuuria Oy / Annukka Larsen , JYVÄSKYLÄ VALAISTUKSEN YLEISSUUNNITELMA 4.11.2003 VALOA valaistusarkkitehtuuria Oy / Annukka Larsen JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI / KATU- JA PUISTO-OSASTO MAISEMA-ARKKITEHTITOIMISTO NÄKYMÄ OY TAUSTAA TAUSTAA Suunnitelmassa

Lisätiedot

Valaistushankinnat. 6.10.2010 Antti Kokkonen

Valaistushankinnat. 6.10.2010 Antti Kokkonen Valaistushankinnat 6.10.2010 Antti Kokkonen Kuinka paljon valaistus kuluttaa? Kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä n. reilu 10 % kuluu valaistukseen, josta karkeasti 1/3 palvelu- ja julkisella sektorilla.

Lisätiedot

Espoon katuvalaistus

Espoon katuvalaistus Espoon katuvalaistus Katuvalaistuksen energiankulutuksen ja ylläpitokustannusten säästötoimet Katuvalaistuksen säästötoimet Espoossa 1. Katuvalaistuksen rakentamisessa sekä saneerauksessa, että uudisrakentamisessa

Lisätiedot

Tyypillinen heikkokuntoinen yhteiskäyttöpylväs (Kiviniementie)

Tyypillinen heikkokuntoinen yhteiskäyttöpylväs (Kiviniementie) Katu/tievalaistus Elohopealamppujen korvaus Sastamalan kaupunki Yleistä nykyisestä elohopealamppuvalaistuksesta Sastamalan keskusta Valaistus on pääosin tehty metallipylväin ja maakaapelilla. Metallipylväät

Lisätiedot

Valolla miellyttävään tulevaisuuteen

Valolla miellyttävään tulevaisuuteen Valolla miellyttävään tulevaisuuteen Valoisa Helsinki kaupungin ulkovalaistuksen tavoitteet Juhani Sandström Valaistuspäällikkö 2.3.2017 Valolla miellyttävään tulevaisuuteen Valoisa Helsinki kaupungin

Lisätiedot

Ulkovalaistus Vaasassa

Ulkovalaistus Vaasassa Ulkovalaistus Vaasassa Ulkovalaistus Vaasassa Valistusseminaari Vaasa 8.4.2014 Ulkovalaistusseminaari Vaasa 8.4.2014 Onkilahden toimintapuisto - Puupylväät, valaisimet erikoisväri - Lamput 70 W monimetalli

Lisätiedot

Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012

Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 UO Liite 1 1 Sisältö 1 URAKAN MÄÄRITTELY 1 1.1 Valaistavat tieosat ja valaistusluokat 1 1.2 Purettavat valaistukset 1 2 TOIMINNALLISET LAATUVAATIMUKSET

Lisätiedot

Mikael Vilpponen Innojok Oy 8.11.2012

Mikael Vilpponen Innojok Oy 8.11.2012 Mikael Vilpponen Innojok Oy 8.11.2012 Aiheita Valaistukseen liittyviä peruskäsitteitä Eri lampputyyppien ominaisuuksia Led-lampuissa huomioitavaa Valaistuksen mitoittaminen ja led valaistuksen mahdollisuudet

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ - ÄIJÄLÄNRANTA Valaistuksen yleissuunnitelma 11.5.2011

JYVÄSKYLÄ - ÄIJÄLÄNRANTA Valaistuksen yleissuunnitelma 11.5.2011 JYVÄSKYLÄ - ÄIJÄLÄNRANTA Valaistuksen yleissuunnitelma 11.5.2011 SELOSTUS Lähtökohdat ja tavoitteet Valaistuksen perusperiaatteita Äijälänrannan valaistusperiaate Jäsennys Pääkadut / kokoojakadut Pihakadut

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KESKUSTAN TALVI- JA JOULUVALAISTUS

KIRKKONUMMEN KESKUSTAN TALVI- JA JOULUVALAISTUS Liite PatuL 9 / 2.3.2017 KIRKKONUMMEN KESKUSTAN TALVI- JA JOULUVALAISTUS KIRKKOLAAKSON PUISTON MAISEMAVALAISTUS SEKÄ KIERTOLIITTYMÄN VALAISTUS 12/19/2016 Kirkkonummen keskustan talvi- ja jouluvalaistus

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNKI RANTA-KARTANON KAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNISEN YLEISSUUNNITELMAN SEKÄ KATUSUUNNITELMAN LAATIMINEN KUNNALLISTEKNINEN YLEISSUUNNITELMA

LAHDEN KAUPUNKI RANTA-KARTANON KAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNISEN YLEISSUUNNITELMAN SEKÄ KATUSUUNNITELMAN LAATIMINEN KUNNALLISTEKNINEN YLEISSUUNNITELMA LAHDEN KAUPUNKI RANTA-KARTANON KAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNISEN YLEISSUUNNITELMAN SEKÄ KATUSUUNNITELMAN LAATIMINEN KUNNALLISTEKNINEN YLEISSUUNNITELMA 31.1.2012, PÄIVITYS 28.2.2014 FCG FINNISH CONSULTING

Lisätiedot

päänäkymä HOHDE NÄKYMÄ etelästä pohjoiseen kadun pohjoisosassa. alueelle myös pimeinä aikoina.

päänäkymä HOHDE NÄKYMÄ etelästä pohjoiseen kadun pohjoisosassa. alueelle myös pimeinä aikoina. päänäkymä NÄKYMÄ etelästä pohjoiseen kadun pohjoisosassa. Valojuova hohtaa ja tuo viihtyisyyttä alueelle myös pimeinä aikoina. ILLUSTROITU POHJA leikkaus tarkennusalue P JOHDANTO Ideasuunnitelmamme lähtökohtana

Lisätiedot

Valoisa Valtaraitti Hervanta, Tampere

Valoisa Valtaraitti Hervanta, Tampere Pohjoinen Valoisa osuus Valtaraitti, Hervanta Keskustan osuus Koulujen osuus Eteläinen osuus Valoisa Valtaraitti Hervanta, Tampere Valaistuksen konseptisuunnitelma 05/2006 1 Sisällysluettelo: 1. Valaistuksen

Lisätiedot

Uutta ulkovalaistuksessa

Uutta ulkovalaistuksessa Uutta ulkovalaistuksessa 25.11.2015 Aleksanteri Ekrias www.licon-at.fi Ulkovalaistuskustannusten määräytyminen ja syntyminen Kansainväliset ja kansalliset ohjeet Tie- ja katupolitiikka Suunnittelu Tarveselvitys

Lisätiedot

Jäähallien valaistus

Jäähallien valaistus Jäähallien valaistus Mika Saari www.licon-at.fi LiCon-AT Oy Ulko- ja urheiluvalaistukseen erikoistunut konsulttitoimisto Toiut 13 vuotta markkinoilla Henkilöstöä 10 suunnittelijaa Hyvinkää Espoo Tampere

Lisätiedot

MILTÄ VALON KAUPUNKI NÄYTTÄÄ NYT?

MILTÄ VALON KAUPUNKI NÄYTTÄÄ NYT? MILTÄ VALON KAUPUNKI NÄYTTÄÄ NYT? häikäisyä, ylimitoitettua valaistusta, huoltamattomia valaisimia, pimeyttä, markkinoilta poistuvia valonlähteitä, häiriövaloa, valosaastetta, liian kirkkaita mainoksia,

Lisätiedot

Juuan ulkovalaistuksen saneerausohjelma

Juuan ulkovalaistuksen saneerausohjelma Juuan ulkovalaistuksen saneerausohjelma v 2.0 Dokumentissa kuvataan Juuan kunnan ulkovalaistuksen saneeraus. Saneerausohjelma 1 Sisällysluettelo Yleistä... 2 Valaistuksen nykytilanne... 2 Valaisimet ja

Lisätiedot

I-VALO PRO UUTTA! VALAISINMALLISTO

I-VALO PRO UUTTA! VALAISINMALLISTO VALAISIN UUTTA! Pro-valaisinsarja sopii muotoilultaan julkisiin rakennuksiin ja koteihin, sekä korkeisiin että mataliin tiloihin. Sarja koostuu erikokoisista riippuvalaisimista, uppovalaisimista sekä katto-

Lisätiedot

vialume 1 Valoa kaduille ja puistoihin

vialume 1 Valoa kaduille ja puistoihin vialume 1 Valoa kaduille ja puistoihin Pohjoismainen klassikko on syntynyt Vialume 1 -valaisimen muotoilussa on selkeä yhteys pohjoismaiseen muotoiluperinteeseen. Se on ajaton, mutta silti moderni. Valaisin

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ

VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ 1 VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA

Lisätiedot

Resurssiviisas taloyhtiö -seminaari 4.3.2015, Jyväskylä ENERGIATEHOKAS TALOYHTIÖN VALAISTUS ENERGIANSÄÄSTÖ TALOYHTIÖISSÄ 4.3.2015.

Resurssiviisas taloyhtiö -seminaari 4.3.2015, Jyväskylä ENERGIATEHOKAS TALOYHTIÖN VALAISTUS ENERGIANSÄÄSTÖ TALOYHTIÖISSÄ 4.3.2015. Resurssiviisas taloyhtiö -seminaari, Jyväskylä Aatoksenkatu 6 ENERGIATEHOKAS TALOYHTIÖN VALAISTUS ENERGIANSÄÄSTÖ TALOYHTIÖISSÄ Valaistussuunnittelija, Valon kaupunki hankkeen koordinaattori ENERGIATEHOKAS

Lisätiedot

Valaistustapojen valinnalla vaikutetaan esteettiseen ilmeeseen, energian kulutukseen ja elinkaari kustannuksiin.

Valaistustapojen valinnalla vaikutetaan esteettiseen ilmeeseen, energian kulutukseen ja elinkaari kustannuksiin. Valaistuksen tulevaisuus Valaistustapojen valinnalla vaikutetaan esteettiseen ilmeeseen, energian kulutukseen ja elinkaari kustannuksiin. Ihmisten tarpeiden tunnistaminen ja kokonaisuuksien suunnittelu

Lisätiedot

Nykyinen valaistus antaa kuvaseinälle epätasaisen valoisuuden

Nykyinen valaistus antaa kuvaseinälle epätasaisen valoisuuden Pimeät kohdat valaisinrivien välissä Kirkkaat kohdat valaisinrivien kohdissa Nykyinen valaistus antaa kuvaseinälle epätasaisen valoisuuden Muutos B, 11.02.2014, s. 5 lisätty, s. 7 työvaihekuvaus E42 NYKYTILANNE

Lisätiedot

Ja sinut nähdään uudessa valossa.

Ja sinut nähdään uudessa valossa. Ja sinut nähdään uudessa valossa. Älykästä valaistusta avaimet käteen-periaatteella. Toiminta aloitettu 2009 Suomalaisten omistama Valmistus Suomessa Katuvalaistuksen taustat? Kysyimme kuntalaisilta: Mitkä

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEEN ULKOVALAISTUKSEN SUUNNITTELUOHJE

TAMPEREEN ALUEEN ULKOVALAISTUKSEN SUUNNITTELUOHJE TAMPEREEN ALUEEN ULKOVALAISTUKSEN SUUNNITTELUOHJE katu-, tie-, puisto- ja torialueiden valaistus 1. YLEISSUUNNITELMA 2. TOTEUTUSSUUNNITELMA 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISSUUNNITELMA 1.1. YLEISTÄ 1.2. VALAISTUSLUOKKIEN

Lisätiedot

V6 Taavetti-Lappeenranta

V6 Taavetti-Lappeenranta Rampit_ kaksi ajorataa Päivämäärä: 28-04-20 Suunnittelija: Risto Hiekkola Tässä raportissa esitetyt nimellisarvot on saatu tarkkuuslaskelmilla, jotka pohjautuvat tarkasti sijoitettuihin, kiinteässä suhteessa

Lisätiedot

KESKUSPUISTON KEHITTÄMINEN

KESKUSPUISTON KEHITTÄMINEN KESKUSPUISTON KEHITTÄMINEN 11.4.2016 1 Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään Keskuspuiston eteläpään uudistamiseen. - VE1 Kehitetään puistoa perinteisenä puistona; oleskelu ja levähdyspaikkana. Valaistusta

Lisätiedot

VALON KAUPUNKI Energiatehokas ulkovalaistus ja häiriövalo keskustelutilaisuus

VALON KAUPUNKI Energiatehokas ulkovalaistus ja häiriövalo keskustelutilaisuus VALON KAUPUNKI Energiatehokas ulkovalaistus ja häiriövalo keskustelutilaisuus Tiistaina 5.2.2013 klo 18.00-19.30 Kaupungin pääkirjasto, Minnansali (Vapaudenkatu 39 41) Tavoitteena lisätä tietoutta hyvästä,

Lisätiedot

lunova Valoa liikkuville ihmisille

lunova Valoa liikkuville ihmisille lunova Valoa liikkuville ihmisille Visuaalinen näkömukavuus tarkoittaa inhimillisempää valaistusta Ulkotilojen valaistussuunnittelussa on otettava huomioon inhimilliset näkökohdat eli miten ihmisillä on

Lisätiedot

Kätevin tapa korvata purkauslamput LED-lampuilla

Kätevin tapa korvata purkauslamput LED-lampuilla LED-lamput TrueForce LED HPL Kätevin tapa korvata purkauslamput LED-lampuilla UUSI! Kustannustehokas LED-lamppuvaihtoehto kaupunki- ja puistovalaistukseen Tärkeimmät ominaisuudet Pieni koko Kevyt vain

Lisätiedot

Metronomis LED valon ja varjon leikkiä

Metronomis LED valon ja varjon leikkiä Lighting Metronomis LED valon ja varjon leikkiä Metronomis LED Torch Metronomis LED on ensimmäinen valaisinsarja, joka tarjoaa laajan valikoiman erityisesti ulkovalaistukseen tarkoitettuja valaistustehosteita.

Lisätiedot

SL713 LED HYVÄ DESIGN KOHTAA TEKNISEN TÄYDELLISYYDEN. spittler on yritys Performance in Lighting S.p.A. konsernissa www.performanceinlighting.

SL713 LED HYVÄ DESIGN KOHTAA TEKNISEN TÄYDELLISYYDEN. spittler on yritys Performance in Lighting S.p.A. konsernissa www.performanceinlighting. SL7 LED HYVÄ DESIGN KOHTAA TEKNISEN TÄYDELLISYYDEN spittler on yritys Performance in Lighting S.p.A. konsernissa www.performanceinlighting.com 2 www.performanceinlighting.com www.spittler.de SL7 LED SISÄLLYS

Lisätiedot

Taloyhtiöiden energiailta , Jyväskylä ENERGIATEHOKAS TALOYHTIÖN VALAISTUS ENERGIANSÄÄSTÖ TALOYHTIÖISSÄ

Taloyhtiöiden energiailta , Jyväskylä ENERGIATEHOKAS TALOYHTIÖN VALAISTUS ENERGIANSÄÄSTÖ TALOYHTIÖISSÄ Taloyhtiöiden energiailta, Jyväskylä Aatoksenkatu 6 ENERGIATEHOKAS TALOYHTIÖN VALAISTUS ENERGIANSÄÄSTÖ TALOYHTIÖISSÄ Valaistussuunnittelija, Valon kaupunki hankkeen koordinaattori ENERGIATEHOKAS TALOYHTIÖN

Lisätiedot

Aika: 23.11.2011, Kempele

Aika: 23.11.2011, Kempele Oulun Energia Urakointi Oy Aika: 23.11.2011, Kempele Jari Säkkinen Oulun Energia Urakointi Oy Oulun Energia Urakointi Oy / Heikki Niskala Sisältö Oulun Energia -konserni Asiantuntija palveluksessasi Oulun

Lisätiedot

Valaistuksen tulevaisuus

Valaistuksen tulevaisuus Valaistuksen tulevaisuus Aika: 17.11.2010, Oulu Jari Säkkinen Yksikön Päällikkö Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy VALAISTUKSEN ASIANTUNTIJA PALVELUKSESSASI Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n urakointiyksikkö

Lisätiedot

ClearFlood erinomainen lediratkaisu urheilu- ja aluevalaistukseen

ClearFlood erinomainen lediratkaisu urheilu- ja aluevalaistukseen Lighting ClearFlood erinomainen lediratkaisu urheilu- ja aluevalaistukseen ClearFlood ClearFlood on ledivalonheitin, jossa on useita valovirtavaihtoehtoja eri käyttökohteisiin. Valonheittimessä käytetty

Lisätiedot

CityCharm Cordoba - Tunnelmaa ja optimaalista suorituskykyä

CityCharm Cordoba - Tunnelmaa ja optimaalista suorituskykyä Lighting CityCharm Cordoba - Tunneaa ja optimaalista suorituskykyä CityCharm Cordoba CityCharm Cordoba on suunniteltu käytettäväksi kaupunkialueilla, joissa valaistuksen miellyttävyydellä, tunnealla ja

Lisätiedot

ulkovalaisimet Kaupunkiympäristö Tievalaistus Valonheittimet LED Schreder Nokalux C Luce Leipziger Leuchten

ulkovalaisimet Kaupunkiympäristö Tievalaistus Valonheittimet LED Schreder Nokalux C Luce Leipziger Leuchten ulkovalaisimet Kaupunkiympäristö Tievalaistus Valonheittimet LED Schreder Nokalux C Luce Leipziger Leuchten Vialuksi Oy on Suomen johtavia teknisen ulkovalaistuksen toimijoita. Yritys on perustettu 2008

Lisätiedot

Valaistussuunnittelu osaksi ympäristönsuunnittelua - asennemuutosta tarvitaan Valaistus ei saa olla vain pimeydentorjuntaa Valaistuksella luodaan

Valaistussuunnittelu osaksi ympäristönsuunnittelua - asennemuutosta tarvitaan Valaistus ei saa olla vain pimeydentorjuntaa Valaistuksella luodaan Valaistus ja turvallisuus Juhani Sandström Valaistuspäällikkö Helsingin kaupunki Valaistussuunnittelu osaksi ympäristönsuunnittelua - asennemuutosta tarvitaan Valaistus ei saa olla vain pimeydentorjuntaa

Lisätiedot

polelite ja keen Monien mahdollisuuksin valonheittimet

polelite ja keen Monien mahdollisuuksin valonheittimet polelite ja keen Monien mahdollisuuksin valonheittimet Monien mahdollisuuksien valonheittimet PoleLITE ja Keen ovat led-valonheittimiä, jotka voidaan asentaa yhtä hyvin uusiin, kuin vanhoihinkin, jo käytössä

Lisätiedot

DUO. Ulkovalaisin suunnattavalla ylävalolla

DUO. Ulkovalaisin suunnattavalla ylävalolla DUO Ulkovalaisin suunnattavalla ylävalolla DUO luo uusia mahdollisuuksia Olemme hyvin ylpeitä voidessamme esitellä DUO:n täysin uudenlaisen ulkovalaisimen, joka sopii niin kaupunki- kuin puistoympäristöön.

Lisätiedot

Kestävien hankintojen vuosiseminaari Motiva

Kestävien hankintojen vuosiseminaari Motiva Kestävien hankintojen vuosiseminaari Motiva Ulkovalaistuksen elinkaarikustannukset Tampere 6.5.2015 Mika Saari ja Aleksanteri Ekrias www.licon-at.fi Valaistuksen taloudellisuustarkastelut Ohjeistettu Maantie-

Lisätiedot

Valaistus kaupunki- ja liikennesuunnittelussa Suunnittelijan kokemuksia

Valaistus kaupunki- ja liikennesuunnittelussa Suunnittelijan kokemuksia Liikenteen humua vai hämärää hiljaisuutta? 26.2.2015 Valaistus kaupunki- ja liikennesuunnittelussa Suunnittelijan kokemuksia Marjut Kauppinen, arkkitehti SAFA Marjut Kauppinen Arkkitehti (SAFA) Rakennukset,

Lisätiedot

Verkkojännitteisten halogeenispottien täydellinen korvaaja

Verkkojännitteisten halogeenispottien täydellinen korvaaja 03, Huhtikuu 0 Verkkojännitteisten halogeenispottien täydellinen korvaaja MASTER LEDspot MV MASTER LEDspot MV -lamppu on tuottaa lämpimän, halogeenilampun valokeilaa muistuttavan valokeilan. Lamppu sopii

Lisätiedot

SEINÄ/LATTIA LED-VALOT

SEINÄ/LATTIA LED-VALOT SEINÄ/LATTIA -VALOT Seinävalaisimien avulla voi helposti ja nopeasti muuttaa huoneen tyyliä ja tunnelmaa. Meiltä löytyy seinävalaisimia sekä sisä- että ulkokäyttöön ja värilämpötilasta riippuen valaistuksen

Lisätiedot

Oulun Energia Urakointi Oy Elohopeat väistyvät, katuvalaistuksen uudet ratkaisut ja Oulun Energiatehokkuustutkimukset

Oulun Energia Urakointi Oy Elohopeat väistyvät, katuvalaistuksen uudet ratkaisut ja Oulun Energiatehokkuustutkimukset Oulun Energia Urakointi Oy Elohopeat väistyvät, katuvalaistuksen uudet ratkaisut ja Oulun Energiatehokkuustutkimukset Oulu 21.11.2013 Jari Säkkinen Oulun Energia -konserni Kotimaisessa omistuksessa oleva

Lisätiedot

Sisältö. Valaistustekniikan perusteita

Sisältö. Valaistustekniikan perusteita Valaistustekniikan perusteita Toivo Riikola toivo.riikola@fagerhult.fi www.fagerhult.fi Sisältö Valon suureita ja yksiköitä Valonlähteet Valonjakokäyrät Valaistustaso vaatimukset Valaistuslaskenta Valaistuksen

Lisätiedot

LED Systems. Yleisvalaistusta LEDtuotteilla

LED Systems. Yleisvalaistusta LEDtuotteilla LED Systems Yleisvalaistusta LEDtuotteilla Valo: sähkömagenettisen spektrin ihmissilmällä nähtävä osa (aallonpituus n 350 700 nanometriä) Näkyvää valoa Spektrijakauma Halogeenilamppu Pienoisloistelamppu

Lisätiedot

Suomalaisen kultttuuriperinnön korostaminen valaistuksella- Helsingin keskusta-alueen valaistavia veistoksia. Sirpa Laitinen

Suomalaisen kultttuuriperinnön korostaminen valaistuksella- Helsingin keskusta-alueen valaistavia veistoksia. Sirpa Laitinen Suomalaisen kultttuuriperinnön korostaminen valaistuksella- Helsingin keskusta-alueen valaistavia veistoksia Sirpa Laitinen Helsingin keskustan taideteosten valaistus Tavoitteet ja lähtökohdat Helsingin

Lisätiedot

Vain kaksi valonlähdettä

Vain kaksi valonlähdettä DECOLINE Vain kaksi valonlähdettä Halogeenivapaa Decoline, tulevaisuuden valaisin. Nykypäivän toimistovalaisimissa on useimmiten 3 loisteputkea. Perinteisessä ylä- ja alavalollisessa toimistovalaisimessa

Lisätiedot

SOVELLUSOHJE ALUEVALAISTUS

SOVELLUSOHJE ALUEVALAISTUS SOVELLUSOHJE ALUEVALAISTUS Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö kaikille Älykkyys ohjauksessa. Valaistuksen järkevällä ohjauksella saadaan maksimaaliset energiansäästöt ja tarpeenmukainen valaistus.

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

ClearFlood erinomainen lediratkaisu urheilu- ja aluevalaistukseen

ClearFlood erinomainen lediratkaisu urheilu- ja aluevalaistukseen Lighting ClearFlood erinomainen lediratkaisu urheilu ja aluevalaistukseen ClearFlood ClearFlood on ledivalonheitin, jossa on useita valovirtavaihtoehtoja eri käyttökohteisiin. Valonheittimessä käytetty

Lisätiedot

Turvavalaistusjärjestelmien teknisen vaatimuksenmukaisuuden todentaminen. 19.11.2014, Mikko Malinen, Teknoware Oy

Turvavalaistusjärjestelmien teknisen vaatimuksenmukaisuuden todentaminen. 19.11.2014, Mikko Malinen, Teknoware Oy Turvavalaistusjärjestelmien teknisen vaatimuksenmukaisuuden todentaminen 19.11.2014, Mikko Malinen, Teknoware Oy 22 Turvavalaistusjärjestelmät Keskusakustojärjestelmät Keskitetty tehonsyöttö valaisimille

Lisätiedot

ClearWay taloudellinen leditievalaisin

ClearWay taloudellinen leditievalaisin ClearWay taloudellinen leditievalaisin ClearWay ClearWay on taloudellinen leditievalaisin, joka tuo kustannustehokkuutta tinkimättä valaistuksen laadusta. ClearWay-valaisimessa on vankka alumiinirunko

Lisätiedot

ENERGIAN SÄÄSTÖ VALAISTUKSEN KEINOIN LÄHTEVÄN TAVARAN VARASTO, HELVAR OY AB

ENERGIAN SÄÄSTÖ VALAISTUKSEN KEINOIN LÄHTEVÄN TAVARAN VARASTO, HELVAR OY AB LÄHTEVÄN TAVARAN VARASTO, HELVAR OY AB liittymällä Elinkeinoelämän 1 SUUNNITTELULLE ASETETUT TAVOITEET - energiatehokkuuden parantaminen - alueen näkötehtävien näköolosuhteiden parantuminen - investoinnin

Lisätiedot

tievalaistus Tiedämme kuinka teistä luodaan turvallisempia

tievalaistus Tiedämme kuinka teistä luodaan turvallisempia tievalaistus Tiedämme kuinka teistä luodaan turvallisempia Turvallista matkaa Tievalaistuksen tarkoituksena on auttaa tienkäyttäjiä ja jalankulkijoita havaitsemaan vaarat ja arvioimaan riskit riittävän

Lisätiedot

Turvallisesti ulkona. exstreet exwall exflood

Turvallisesti ulkona. exstreet exwall exflood Turvallisesti ulkona exstreet exwall exflood Marraskuu 2017 Exaktor goes out Exaktorin ulkovalaisinvalikoima koostuu kolmesta aattikäyttöön tarkoitetusta tuoteperheestä. Valikoimassa on tuotteita kiinteistöjen

Lisätiedot

Valaistuksen suunnittelu uuteen asuinrakennukseen

Valaistuksen suunnittelu uuteen asuinrakennukseen Valaistuksen suunnittelu uuteen asuinrakennukseen Valaistus on tärkeä osa hyviä asuinolosuhteita - tärkeämpi kuin yleensä osaamme edes kuvitella. Valaistus vaikuttaa monin tavoin ihmisen hyvinvointiin

Lisätiedot

Samuli Parviainen. Led-tievalaistus. Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU. Sähkötekniikan koulutusohjelma

Samuli Parviainen. Led-tievalaistus. Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU. Sähkötekniikan koulutusohjelma Samuli Parviainen Led-tievalaistus Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Tammikuu 2015 Tiivistelmä TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Centria amk Koulutusohjelma Sähkövoimatekniikka

Lisätiedot

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen Poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen Käsitteitä Turvavalaistus Poistumisvalaistus Varavalaistus Poistumisreittivalaistus Avoimen alueen valaistus Riskialttiin työalueen valaistus Opasvalaisimet

Lisätiedot

ClearFlood Large paras ratkaisu perinteisten valonheittimien korvaamiseen

ClearFlood Large paras ratkaisu perinteisten valonheittimien korvaamiseen Lighting ClearFlood Large paras ratkaisu perinteisten valonheittimien korvaamiseen ClearFlood Large ClearFlood Large on suunniteltu vastaamaan erilaisten valonheitinten käyttökohteiden vaatimuksia. Valaisin

Lisätiedot

Liikutaan ulkona pimeälläkin Valoa sinne missä sitä tarvitaan

Liikutaan ulkona pimeälläkin Valoa sinne missä sitä tarvitaan Liikutaan ulkona pimeälläkin Valoa sinne missä sitä tarvitaan Marjukka Puolakka Selviytymistä suomalaisessa marraskuussa Suomen Akatemia 1.11.2012 Valaistus poikkitietieteellistä tutkimusta kasvihuoneissa,

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

Copenhagen LED ajatonta muotoilua

Copenhagen LED ajatonta muotoilua Lighting Copenhagen LED ajatonta muotoilua Copenhagen LED Small Copenhagen-valaisin kehitettiin yhdessä Kööpenhaminan kaupunkiarkkitehtuurista vastaavan toimiston kanssa ja sen tarkoituksena oli parantaa

Lisätiedot

MITO LED. Monipuolinen valaisin soveltuu teollisuuteen, varastoihin, urheiluhalleihin sekä elintarviketeollisuuteen.

MITO LED. Monipuolinen valaisin soveltuu teollisuuteen, varastoihin, urheiluhalleihin sekä elintarviketeollisuuteen. MITO LED Monipuolinen valaisin soveltuu teollisuuteen, varastoihin, urheiluhalleihin sekä elintarviketeollisuuteen. Ledien sijoittelu valaisimen reunoille, suoraan lämpönieluna toimivaan runkoon, takaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Helsingin Energia. HELSINKI LED -hanke. Selvitys ledeihin siirtymisen aikataulusta ja kustannuksista

Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Helsingin Energia. HELSINKI LED -hanke. Selvitys ledeihin siirtymisen aikataulusta ja kustannuksista Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Helsingin Energia HELSINKI LED -hanke Selvitys ledeihin siirtymisen aikataulusta ja kustannuksista 11.9.2014 2 Esipuhe Tämä julkaisu toimii Helsinki LED-hankkeen selvityksenä.

Lisätiedot

Kustannustehokasheitinr atkaisualuevalaistukseen

Kustannustehokasheitinr atkaisualuevalaistukseen Lighting Kustannustehokasheitinr atkaisualuevalaistukseen Coreline tempo large CoreLine Tempo Large -valikoiman tehokkaat valonheittimet on suunniteltu perinteisen tekniikan suoraan korvaamiseen asennuksena,

Lisätiedot

Ledif difakt ktoja Jaakko Ketomäki Obelux Oy Ledi diryh ä m

Ledif difakt ktoja Jaakko Ketomäki Obelux Oy Ledi diryh ä m Ledifaktoja Jaakko Ketomäki Obelux Oy Lediryhmä Lediryhmä Suomen Valoteknillisen Seuran yhteydessä toimiva leditoimijoiden työryhmä Tavoitteena jakaa oikeaa ja puolueetonta tietoa ledeistä sekä niiden

Lisätiedot

Kätevin tapa korvata HPI-, SON- tai HPLlamput LED-lampuilla

Kätevin tapa korvata HPI-, SON- tai HPLlamput LED-lampuilla Teollisuus- ja myymälävalaistus TrueForce LED HPI UUSI! Kätevin tapa korvata HPI-, SON- tai HPLlamput LED-lampuilla Kustannustehokas LED-lamppuvaihtoehto syväsäteilijöihin teollisuus- ja myymälävalaistuksessa

Lisätiedot

OSSINLAMMEN SILTA SUUNNITELMASELOSTUS EHDOTUS: FORMULA

OSSINLAMMEN SILTA SUUNNITELMASELOSTUS EHDOTUS: FORMULA OSSINLAMMEN SILTA SUUNNITELMASELOSTUS EHDOTUS: FORMULA SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTATIETOJA... 3 1.1 HISTORIAA... 3 1.2 OTANIEMEN ALUEEN ARKKITEHTUURISTA... 3 1.3 SILTAPAIKAN SIJAINTI... 3 1.4 ALUEESEEN LIITTYVÄT

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Energiatehokas katuvalaistus

Energiatehokas katuvalaistus Energiatehokas katuvalaistus Kuntatekniikan päivät 2014 6.6.2014 Oulu Oulun Energia Urakointi Oy Jari Säkkinen Katuvaloista se kaikki lähti... Ensimmäiset sähköllä toimivat lamput syttyivät Oulussa 8.12.1889.

Lisätiedot

ulkovalaisimet Kaupunkiympäristö Tievalaistus Valonheittimet LED Cariboni C Luce Leipziger Leuchten Nokalux Schreder

ulkovalaisimet Kaupunkiympäristö Tievalaistus Valonheittimet LED Cariboni C Luce Leipziger Leuchten Nokalux Schreder ulkovalaisimet Kaupunkiympäristö Tievalaistus Valonheittimet LED Cariboni C Luce Leipziger Leuchten Nokalux Schreder ulkovalaisimet Kaupunkiympäristö Tievalaistus Valonheittimet LED Sisältö Teceo katuvalaisin

Lisätiedot

Tehdashistorian elementtejä

Tehdashistorian elementtejä Tehdashistorian elementtejä Vanhaa paperitehtaan esineistöä otetaan talteen ja säilytetään tulevaa käyttöä varten. Esineet voidaan käyttää osana ympäristörakentamista tai paperitehtaan uutta sisustusta.

Lisätiedot

Jokelan puutarhakaupungin ideasuunnitelma Arkkitehtitoimisto A-KONSULTIT Oy

Jokelan puutarhakaupungin ideasuunnitelma Arkkitehtitoimisto A-KONSULTIT Oy ASUINRAKENNUS JOKELASSA periaatekaavioita Tiivis katutila 2-kerroksinen rakennusmassa erottaa katutilan piha-alueesta. Lähimpänä kävelytietä on 1-kerroksinen työhuoneiden rivistö, joka rytmittää pitkää

Lisätiedot

2016 KO H D E VA L O T

2016 KO H D E VA L O T 2016 KOHDEVALOT 2 KOHDEVALOT Suuntaa valo kohteeseen, jota haluat korostaa. Hyvästä työvalaistuksesta viihtyisään tunnelmavalaistukseen ja kaikkeen siltä väliltä. Kiskoon tai kattopintaan asennetuilla

Lisätiedot

LINEAR S LINEAR SR LINEAR P LINEAR M LINEAR L LINEAR-VALAISIMET ENERGIATEHOKAS VALINTA JOKA KOHTEESEEN

LINEAR S LINEAR SR LINEAR P LINEAR M LINEAR L LINEAR-VALAISIMET ENERGIATEHOKAS VALINTA JOKA KOHTEESEEN LINER S LINER SR LINER P LINER M LINER L LINER-VLISIMET ENERGITEHOKS VLINT JOK KOHTEESEEN SNEP-valaistus TYYLIKÄS. ÄLYKÄS. VLOVOIMINEN. SNEP-valaistusjärjestelmä on kokonaisedullinen, tyylikäs, energiatehokas

Lisätiedot

discovery evo Monipuolinen ja tehokas

discovery evo Monipuolinen ja tehokas discovery evo Monipuolinen ja tehokas Discovery Evo sopii kaikkiin tiloihin. Miten sinä käytät sitä? Discovery kehitettiin aikanaan aivan uudenlaisen ajattelun pohjalta. Siitä haluttiin tehdä mutkaton

Lisätiedot

06 / 2007 45 Ulkovalaisimet. Schréder-valaisimet

06 / 2007 45 Ulkovalaisimet. Schréder-valaisimet 06 / 2007 45 Ulkovalaisimet Schréder-valaisimet HERMES ja KALI Varkaus Schréder laadukasta valaistusta ympäri maailman Schréder on belgialainen valaistukseen erikoistunut yritys. Sen teollisuuslaitoksia

Lisätiedot

KOTIMAINEN NAVETTAVALAISINSARJA

KOTIMAINEN NAVETTAVALAISINSARJA KOTIMAINEN NAVETTAVALAISINSARJA Mty Penttilän yli 30m leveä pihattonavetta valaistu tasaisesti seinästä seinään kahdella valaisinrivillä. Valaisimena Victor Farmi 025 M 18 D1 MT250W/150W + LED 13W yövalo,

Lisätiedot

PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI

PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI Rovaniemen kaupunki 5.9.2014 PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI KATUVALAISTUKSEN RAKENTAMINEN Työselostus Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät

Lisätiedot

PALTAMON KUNNAN TAAJAMA-ALUEIDEN PERUSPARANTAMINEN, ASFALTOINTI JA VALAISTUS SUUNNITELMA

PALTAMON KUNNAN TAAJAMA-ALUEIDEN PERUSPARANTAMINEN, ASFALTOINTI JA VALAISTUS SUUNNITELMA Sivu 1/6 PALTAMON KUNNAN TAAJAMA-ALUEIDEN PERUSPARANTAMINEN, ASFALTOINTI JA VALAISTUS SUUNNITELMA Paltamon kunta Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7 17.11.2014/M.Kilpeläinen päiv. 7.3.2016/M.Kilpeläinen

Lisätiedot

Valaistus. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Valaistus. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Valaistus Valaistuksen merkitys näkö- ja kuulovammaisille henkilöille Hyvä valaistus on erityisen tärkeä heikkonäköisille henkilöille. Ympäristön hahmottaminen heikon näön avulla riippuu valaistuksen voimakkuudesta

Lisätiedot

Mini 300 LED gen2 hallitse valaistusta sovelluksen avulla

Mini 300 LED gen2 hallitse valaistusta sovelluksen avulla Lighting Mini 300 LED gen2 hallitse valaistusta sovelluksen avulla Mini 300 LED gen2 Huoltoasemien katoksiin ja syväsäteilijöihin suunnitellut, tehokkaat jälkiasennettavat Mini 300 LED gen2 -valaisimet

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lighting Systems

ASENNUSOHJE Lighting Systems Suomi ASENNUSOHJE Lighting Systems Sisällys 3 4 6 8 9 10 11 Yleiset käyttö- ja turvallisuusohjeet Snep kiskoston osaluettelo Kiskoston asennus Kiskoston seinä- ja kattoasennus Linear L-valaisimen asennusohjeet

Lisätiedot

Valaistuksen toteutussuunnitelma Nakuripatsaan päivitys

Valaistuksen toteutussuunnitelma Nakuripatsaan päivitys Valaistuksen toteutussuunnitelma Nakuripatsaan päivitys 31.10.2016 VAIHE 1 - Kävelykatu Sibeliuksenkatu- Kasarmikatu - Porttiaihe - Suojateiden korostusvalaistus - Sibeliuksenkatu - Palokunnankatu ja nahkuripatsas

Lisätiedot

V6 Taavetti-Lappeenranta

V6 Taavetti-Lappeenranta +_50W kaksipuoleinen Päivääärä: 28-04-20 Suunnittelija: Risto Hiekkola Tässä raportissa esitetyt niellisarvot on saatu tarkkuuslaskelilla, jotka pohjautuvat tarkasti sijoitettuihin, kiinteässä suhteessa

Lisätiedot

Viikinmäki, Kivikaupunki / Ajatuksia valosta

Viikinmäki, Kivikaupunki / Ajatuksia valosta Viikinmäki, Kivikaupunki / Ajatuksia valosta Raportti 20.09.2007 VALAISTUKSEN KONSEPTI Illan hämärtyessä vuorenrinteessä uinuvan Italialaisen vanhan kivikaupungin, Loreto Aprutinon, herkkä valaistus innostaa

Lisätiedot

OULUN KESKUSTAN KATUYMPÄRISTÖN YLEISSUUNNITELMA ESITTELY. Elokuu 2003 ( muutokset 22.3.2004 rsh)

OULUN KESKUSTAN KATUYMPÄRISTÖN YLEISSUUNNITELMA ESITTELY. Elokuu 2003 ( muutokset 22.3.2004 rsh) OULUN KESKUSTAN KATUYMPÄRISTÖN YLEISSUUNNITELMA ESITTELY Elokuu 2003 ( muutokset 22.3.2004 rsh) YLEISSUUNNITTELMAN LAADINTA Oulun keskustan katuympäristön yleissuunnittelu käynnistetty kesäkuulla 2002.

Lisätiedot

MO500. suunniteltu kokemuksella

MO500. suunniteltu kokemuksella MO500 suunniteltu kokemuksella 2 Intohimo valoon Kaupunkialueiden valaisemiseen käytetään yhä enemmän ja enemmän ainutlaatuisia valaistusratkaisuja. Iltakävely valaistuilla kaduilla ja puistokaduilla ei

Lisätiedot

124 VALONLÄHTEET IP20. » Valaisimen teho: 7W ± 5% (230V)

124 VALONLÄHTEET IP20. » Valaisimen teho: 7W ± 5% (230V) VALON LÄHTEET Nykyään -valojen valontuotto ja värintoisto vastaa sekä halogeenivaloja että energiansäästölamppuja. Diodeja löytyy eri valovirroilla pienitehoisista muutaman lumenin diodeista usean sadan

Lisätiedot