Maaseudun yrittäjyysseminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maaseudun yrittäjyysseminaari"

Transkriptio

1 Maaseudun yrittäjyysseminaari MILLAISESSA MAAILMASSA ELÄMME 2020? , Heureka, Tikkurila, Katja Bergroth Hannele Lehtinen

2 2020 Mitä on jo päätetty.wikipedia JAXA suunnittelee lähettävänsä tähän vuoteen mennessä robottiastronautteja, joita seuraisivat ihmisastronautit, Kuuhun. Kesäolympialaiset 2020, joiden isäntämaa päätetään Saksan viimeinen ydinvoimala aiotaan sulkea tähän vuoteen mennessä. Australiassa Queensland ohittaa luultavasti Victorian väkirikkaimpana osavaltiona. Maailman öljyntuotanto saavuttanee huippunsa tähän vuoteen mennessä. Venäläinen Energija suunnittelee louhivansa helium-3 -isotooppia teollisessa skaalassa Kuusta tähän vuoteen mennessä. Suomessa pidetään kunnallisvaalit. Yhdysvalloissa pidetään presidentinvaalit. NASA suunnittelee lähettävänsä Venus Surface Explorerin Venukseen. Trinidad ja Tobagosta, Malesiasta, Chilestä, Intiasta, Oman, Pakistan ja Filippiineistä on arvioitu tulemaan teollisuusmaita tähän vuoteen mennessä. Yhdistyneiden kansakuntien arvioiden mukaan Araljärvi katoaa kokonaan vuoteen 2020 mennessä, jos nykyinen kehityssuunta jatkuu. MIllaisessa maailmassa elämme

3 T-10: Roadmap From 10 Years Ago: George Washington U Expert Panel 3 Fusion Ecosystem Design Industrial Ecology Estimated years ET Enters Mainstream Super- Conductors Efficient Energy Alternative Energy Fuel Cells Energy Greenhouse Gases Desalinised Sea Water Green Business Recycling Green Taxes Environment Artificial Food Aquaculture Precision Farming Organic Farming Therapeutic Food Designed species Farm/Food Biochips Wall Monitors Intelligent Networks Parallel CPUs Electr. Paper Optical Computers Information Appliances Portable Devices IT-Hardware Language Translation Smart Computers Expert Systems Human-PC Interface Virtual Assistants Neural Networks Modular Software IT-Software IT-Services Source: George Washington University Expert Panel Ceramic Engines Artificial Organs Intelligent Materials Global Genetic Communications Therapy Micro-machines Virtual Reality Entertainment on Demand Distance Learning On-Line Publishing E-commerce Electronic Bank-Cash Nanotech Buckeyballs Smart Robots Composite Materials Recycled Autos Automated Factories Mass Customizing Life Span=100 Cloned Organs Designed Babies Computerized Health Care Manufacturing Medicine Star Travel Contact Moon Base Manned Mars Mission Space Hypersonic Planes Maglev Trains Automated Highways Intelligent Highways Fuel Cell Cars Hybrid Cars Transportation MIllaisessa maailmassa elämme

4 Lähde:www.richard-seaman.com ENNAKONNIN KÄSITTEITÄ LYHYESTI

5 ENNAKOINNIN KÄSITTEITÄ LYHYESTI Ennakointi Toimintaa, joka pyrkii kartoittamaan mahdollisia tulevaisuuden kehityskulkuja ja sitä, miten tulevaan kannattaisi varautua Ennakointi ennustaminen Käytännönläheisempää kuin tulevaisuudentutkimus Lähde: MIllaisessa maailmassa elämme

6 ENNAKOINNIN KÄSITTEITÄ LYHYESTI Trendi Kehityssuunta, suuntaus Megatrendi Ilmiö, jolla on selvä suunta ja jonka uskotaan jatkuvan tulevaisuudessa Heikot signaalit Havaittavissa olevia merkkejä alkamassa olevasta ilmiöstä tai muutoksesta. Usein uusia tai yllättäviä havaitsijan näkökulmasta Villit kortit Musta joutsen, äkillinen ja yllättävä käänne Skenaario Mahdollisen tulevaisuuden kuvaus. Skenaariot eivät ole ennusteita, vaan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja tulevaisuuden kehityspolkuja. Kehityspolkua voidaan kuvata nykyisyydestä tulevaisuuteen tai päinvastoin MIllaisessa maailmassa elämme

7 KÄSITTEITÄ VÄESTÖN MÄÄRÄN KASVAMINEN VOIMASUHTEIDEN MUUTTUMINEN UUDET TEKNOLOGIAT: PIENET JA SUURET KILPAILUN LISÄÄNTYMINEN VÄESTÖN IKÄÄNTYMINEN LIIKKUMISEN TARPEEN LISÄÄNTYMINEN UUDET ELÄMÄNTYYLIT UUDET TYÖSKENTELYTAVAT ENERGIATEHOKKUUS SOSIAALINEN MEDIA ILMASTON LÄMPENEMINEN RESURSSIEN VÄHENTYMINEN SAASTEET MIllaisessa maailmassa elämme

8 Megatrendit: 100 ennakointiraportin synteesi Tunnuskuvan suuruus verrannollinen termin esiintymistiheyteen MIllaisessa maailmassa elämme

9 Trendi 1 Kehittyvät taloudet ja BRIC-maat VALLAN PAINOPISTEEN SIIRTYMINEN? JATKUUKO GLOBALISAATIO VAI ONKO GLOKALISAATIO POP 2020? Kehittyvien talouksien nopea kasvu Venäjä Kiina Intia Brasilia bestwaytoinvest.com, aktiv-resor.fi MIllaisessa maailmassa elämme

10 Trendi 2 Demografian muutos KESKILUOKAN NOUSU KEHITTYVISSÄ TALOUKSISSA IKÄÄNTYMINEN KEHITTYNEISSÄ TALOUKSISSA Kiinassa, Intiassa ja monessa muussa Aasian maassa keskiluokka on voimakkaassa nousussa Kehittyneissä talouksissa, kuten Suomessa, Italiassa ja Japanissa, ikääntyminen on voimakkaassa kasvussa. Yli 65- vuotiaiden osuuden väestöstä arvioidaan nousevan nykyisestä 17 prosentista 27 prosenttiin vuoteen Share of urban households, 1 % Forecast 1 Emergence of lower middleclass segments Väestöllinen huoltosuhde Emergence of upper middleclass segments Upper middle class ( renminbi) Lower middle class ( renminbi) Poor ( renminbi) 10 Mass affluent ( renminbi) 0 Global affluent (> renminbi) 1 Base case forecast, Q Source: National Bureau of Statistics of China; McKinsley Global Institute analysis Lähde: Tilastokeskus MIllaisessa maailmassa elämme

11 Case: Kuluttajatyypit KULUTTAJATRENDIT VAIHTELEVAT HUOMATTAVAST MAIDEN VÄLILLÄ Intia, Kiina, Brasilia ja Vietnam Kulutushyödykkeiden voimakkaasti kasvava kysyntä Kasvava keskiluokka USA Sosiaalinen media, digi-aikakausi nk. Relationship economy Valinnan vapaus Helppous Ajan puute Perhepakkaus Venäjä Ent. Itä-Euroopan maat Bulkkituotteiden kysyntä vielä kasvussa Oma segmentti superluksustuotteille Valinnan vapaus Länsi-Euroopan maat Sosiaalinen media, digi-aikakausi nk. Relationship economy Valinnan vapaus Helppous Ajan puute Dematerialisaatio Uudet palvelut vanhustenhoitoon Lähde: Pöyry MIllaisessa maailmassa elämme

12 Trendi 3 taistelu resursseista ja ilmastonmuutos ILMASTONMUUTOS On olemassa monta vuoteen 2020 mennessä ilmastonmuutoksen hallintaan tähtäävää tavoitetta mm. Euroopan Komission tiedonanto, annettu 10. tammikuuta 2007, Maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen rajoittaminen kahteen celsiusasteeseen MIllaisessa maailmassa elämme

13 Case: VEDESTÄ STRATEGINEN RESURSSI Vesivarat jakautuvat kuten muutkin luonnonvarat hyvin epätasaisesti MIllaisessa maailmassa elämme

14 Case: RESURSSIKÖYHÄT JA RESURSSIRIKKAAT Maailman luonnonvarat, nk. resurssit jakautuvat hyvin epätasaisesti eri alueiden ja maiden välillä An index based on water, forest, energy and arable land gives a new geography for the rich and poor. Resource-poor Resource-rich Resources = (water + forest + energy + arable land) / capita MIllaisessa maailmassa elämme

15 Case: Kiina RIITTÄÄKÖ RUOKAA KAIKILLE Ennusteiden mukaan Kiinan keskiluokan koko on 520 miljoonaa ihmistä vuoteen 2025 mennessä. Jos tämä keskiluokka ostaa vieressä olevan ruokakorin yhden kerran, he tuottavat melkein saman verran kasvihuonekaasupäästöjä kuin koko Suomen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2006 ~ 80 Mt/CO2 eq. MIllaisessa maailmassa elämme

16 Trendi 4 teknologian nopea kehitys ONKO UBIIKKI YHTEISKUNTA VIHDOINKIN TOTTA 2020? Tietotekniikka, tai nk. ubi-teknologia on läsnä kanssamme Lähde: MIllaisessa maailmassa elämme

17 Case: DIGITAALISTEN PALVELUJEN TIEKARTTA Pöyry analysoi keskeiset käsitteet: -Interaktiivisuus -Henkilökohtainen monitorointi: henkilökohtaisen hyvinvoinnin todentaminen -Paikannus -Ajanhallinta -Konvergenssi -Kuljetus -Resurssien hallinta -Vihreät arvot - Hyvinvointi MIllaisessa maailmassa elämme

18 Trendi 5 verkottautuminen SOSIAALISET VERKOSTOT Tietotekniikka mahdollistaa yhä tiiviimmän verkottautumisen, sekä ajasta ja paikasta riippumattoman kanssakäymisen. Esimerkki sosiaalisesta verkosta Source: Pöyry MIllaisessa maailmassa elämme

19 Trendi 6 uusi sukupolvi Generation y : vuoden 1980 jälkeen syntynyt sukupolvi Y-sukupolvi / Milleniaalit / Kuluttajakansalaiset Motivoituu elämyksiä tarjoavasta, merkityksellisestä työstä Vapaa-aika tärkeää, elämän ei haluta olevan pelkkää työtä Edellyttää organisaatioilta ihmiskeskeistä toimintatapaa tuloskeskeisyyden sijasta Synnyttää virheettömien prosessien sijaan kokeilukulttuuria Tottunut hyödyntämään uutta viestintäteknologiaa ja verkostoja, aikaan ja paikkaan sitoutumatonta Source:flickr.com Source: exclusive-executive-resumes.com MIllaisessa maailmassa elämme

20 Nuorten mielestä tärkeintä työssä Nuorten mielestä tärkeintä työssä Riittävä palkka, palkitseminen 23 % Mukava työ 18 % Ilmapiiri ja viihtyisä työympäristö 17 % Ihmisten kanssa oleminen 12 % Mielenkiintoinen ja mielekäs työ 10 % Työkaverit 9 % Monipuolisuus ja vaihtelevuus 7 % Haasteet ja osaamisen hyödyntäminen 5 % Ihmisten ja yhteiskunnan auttaminen 5 % Työajat ja lomat 4 % Työssä eteneminen ja kehittyminen 4 % Työssä jaksaminen 4 % Kansainvälisyys 3 % Turvallisuus 3 % Vakituinen työ, jatkuvuus 3 % Koulutus 2 % Itsenäisyys, vapaus ja luovuus 2 % Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 1 % Prosenttiluku kuvaa osuutta esitetyistä ajatuksista, jotka liittyvät kuhunkin teemaan. Sama idea voi kuulua useampaan kuin yhteen teemaluokkaan sisältönsä perusteella MIllaisessa maailmassa elämme

21 TRENDIT

22 PÖYRYN TRENDIANALYYSI: artikkelianalyysi (kokoelma > 100 lähdettä) keskeisimmät asiat: ajankäyttö, kestävä kehitys, uusi teknologia, naisten työaika MIllaisessa maailmassa elämme

23 MUUTTUJIA TULEVAISUUDEN MUOTOLIJANA Esimerkki Muuttujia / ilmiöitä Kilpailu osaajista Tulevaisuuden työntekijöiden motivoiminen Toiminnan verkostomaisuus Toimialarajojen hämärtyminen Virtuaalisuus Ajasta ja paikasta riippumattomuus Sukupolvien välinen kanssakäyminen Reaaliaikainen dokumentointi ja kaiken mittaaminen Työn ja vapaa-ajan hämärtynyt raja Downshifting Hitaampi matkustaminen Identiteetti ei perustu kansallisuuteen Monikulttuurisuus Muuttuva eläkkeen käsite Yhdyskuntarakenteen muutokset Palvelut lähempänä ihmistä (virtuaaliset tai konkreettiset) Energiahuollossa resurssien tehokas ja tarkoituksenmukainen jakaminen MIllaisessa maailmassa elämme

24 Technology Snapshot: Business Life Cycle Business Life Cycle Revenue Development Stage Instant mobile messaging Bendable displays Thin rollable displays/ e-paper Embedded displays Mobile+ projection devices 3D TV Internet 2.0** Wearables Interactive displays (eye movement, voice) Ubiquitous computing Intuitive computing Introductory Stage E-books with mobile downloading opportunities Wiki as editing platform Mobile transpromotional marketing by sms or mms Mobile TV Web 2.0* Movies on the mobile Voice-activated computing (Mobile Printing) Growth Stage Internet (content and adds) Pdf/ps/oxml A4 as platform for transpromo. mark. A4 as platform for internet news Instant messaging Digital Archiving Microfilms archiving RFID Tags Print on-demand Digi Television MMS MP3 players Digital Blogs Mobile music Touch screens Internet calls (Skype) Mobile communities e.g. facebook Maturity Stage A4 as editing platform A4 as reading platform A4 in archiving Books A4 as platform for bank accounts Text TV SMS Video conference Phone conference PC Laptops Decline Stage Total Market Sales Analogue TV Analogue telephone NMT Video player Discs, mini discs Cassette recorder/ walkman Typewriter, etc. Source: Pöyry Forest Industry Consulting Time *Internet 2.0 stands for the IPv6 protocol which increase the capacity (both address space and transpher speed) of internet ** Web 2.0 is the business revolution in the computer industry caused by the move to the Internet as platform, e.g. wikipehdia MIllaisessa maailmassa elämme

25 Heikot signaalit

26 Pöyryn analyysi 2011 ESIMERKKEJÄ HAVAITUISTA HEIKOISTA SIGNAALEISTA heikkoja signaaleja voi olla vaikea erottaa kohinasta Ympäristövaikutusten sisällyttäminen hintoihin Voimakas inflaatio Kilpailuedun hakeminen hiilineutraaleista tuotteista Lähiruoka ja kulttuurimaiseman säilyttäminen muotiin Yritysten vastuullisuus lisääntyy Hyvinvoinnin kannalta nuorison pitäisi asua maalla, vanhusten Tiukka rahoitussektorin sääntely Ympäristövaikutusten sisällyttäminen kaupungeissa! Sesonkivaihtelut työvoiman kysynnässä hintoihin Muunneltavat asunnot ja rakennukset, Kehitysrakentaminen Sähköä Saharasta Eurooppaan Kansalaisosallistuminen lisääntyy (esim. täydennys- ja korjausrakentamisen tilalle Biomassan tuotannon kaksinkertaistaminen nykyisin maaja vesiresurssein -> Geenitekniikan laajamittainen julkiset hankinnat, energiavalinnat, Asunnonvaihtopalvelut: Pitkäaikaisesta (omistus)asumisesta liikennesuunnittelu) hetkelliseen (leasing)asumiseen hyödyntäminen Geo-taloudellinen valta nykyisille Koulujen ja muiden julkisten tilojen käytön monipuolistaminen Laboratory grown meat (-> tissue, organs) kehitysmaille, Eurooppa kuihtuu Kelluvat kylät Lähienergia Geeniperimän manipulaatio Valuuttasota (protektionismi) Biosfääri olohuoneessa (omavaraisuuden Energiaa tuottavat lisääntyminen asunnot Lentävät autot Maailmantalouden sukellus ja ruoantuotannossa) Viranomaisvaatimukset materiaalivirtojen Aineettomista sulkemiseen, energialähteistä tuotetaan energiaa, Teollinen ekologia teollisen tuotannon työttömyyden kasvu Tavarapaljouden hallinta: Tavara-asunnot, varastot biomassasta periaatteeksi raaka-aineita Ekologisten reunaehtojen muodostuminen tuotannolle ja Unconsumption: kuluttajat vähentävät kulutukselle Nanoteknologian terveysuhat materialisoituvat Back to basics Tiedon merkityksellisyyden ymmärtävät ja oppivat kulutustaan radikaalisti Kertakäyttökulttuuri vallalle Slow life sovellukset Liikkumistarve vähenee (etätyö, Lähiruoka ja kulttuurimaiseman säilyttäminen Yhteisöllisyys nettiostokset) "Vihreät" eliittituotteet muotiin ( Prius Lähienergia owners scorning SUV owners), Hyvinvoinnin kannalta nuorison pitäisi myös asua lähituotteet maalla, vanhusten Care farming Energiaa tuottavat asunnot kaupungeissa! High expecting/ Benchmarking Viranomaisvaatimukset consumer - looking into materiaalivirtojen all sulkemiseen, Kilpailuedun hakeminen hiilineutraaleista Muunneltavat asunnot ja rakennukset, product Kehitysrakentaminen info etc. Luokkaerojen korostuminen Teollinen ekologia teollisen tuotannon periaatteeksi tuotteista täydennys- ja korjausrakentamisen tilalle ja Ekologisten luokista toisiin reunaehtojen koulutuksen avulla siirtymisen vähentyminen muodostuminen tuotannolle ja kulutukselle Tiukka rahoitussektorin sääntely ja paikasta Back to basics Sesonkivaihtelut työvoiman kysynnässä Slow life Sähköä Saharasta Eurooppaan Yksinäisyyden lisääntyminen Yhteisöllisyys Biomassan tuotannon "Vihreät" eliittituotteet ( Prius owners scorning SUV owners), kaksinkertaistaminen nykyisin maa- ja Kansalaisosallistuminen lisääntyy (esim. julkiset hankinnat, myös lähituotteet vesiresurssein -> Geenitekniikan energiavalinnat, liikennesuunnittelu) High expecting/ Benchmarking consumer - looking into all laajamittainen hyödyntäminen product info etc. Laboratory grown meat (-> tissue, Geo-taloudellinen valta nykyisille kehitysmaille, Eurooppa kuihtuu Monipaikka-asuminen organs) Lähiruoka ja kulttuurimaiseman säilyttäminen muotiin Geeniperimän manipulaatio Valuuttasota (protektionismi) Hyvinvoinnin kannalta nuorison pitäisi asua maalla, Lentävät autot vanhusten kaupungeissa! Maailmantalouden sukellus ja työttömyyden kasvu (omavaraisuuden lisääntyminen ruoantuotannossa) Aineettomista energialähteistä tuotetaan energiaa, biomassasta raaka-aineita Nanoteknologian terveysuhat materialisoituvat Tiedon merkityksellisyyden ymmärtävät ja oppivat sovellukset Tavarapaljouden hallinta: Tavara-asunnot, varastot Unconsumption: kuluttajat vähentävät kulutustaan radikaalisti Palveluiden riippumattomuus ajasta ja paikasta Luokkaerojen korostuminen ja luokista toisiin koulutuksen Liikkumistarve vähenee (etätyö, nettiostokset) avulla siirtymisen vähentyminen Pula harvinaisista metalleista Pula fosforista MIllaisessa maailmassa elämme

27 Villit kortit

28 Villit kortit odottamattomat tapahtumat: Katriina, Tsunamit ja tuhkapilvet Lähteet: MIllaisessa maailmassa elämme

29 SUOMI 2020

30 MIllaisessa maailmassa elämme

31 Tulevaisuuden toimintaympäristöä määrittävät ominaisuudet yrityksiltä vaaditaan nopeaa reagointia, Kevin Kelly 1998 tiivistää armottomasti Jos et toimi reaaliajassa, olet kuollut Nopeus Yllätys Oy Yritys Ab sopeutuva ennakoiva yhteistyökykyinen tietoinen reaaliaikainen ketterä Monimutkaisuus Muutos Riski MIllaisessa maailmassa elämme

32 Megatrendien, trendien ja heikkojen signaalien vaikutukset yrityksille: Globalisaatio Vaatii koulutukselta ja liike-elämältä entistä enemmän joustavuutta Monikulttuurisuus ja kansainväliset kokemukset hyödynnettävä Liike-elämän, koulutuksen ja tutkimuksen verkostoiduttava kansainvälisesti Löydettävä sopivat kansainväliset kumppanit, tukea viennille ja oikeanlainen markkinointi Patenttipeikot, terrorismin, rikollisuuden, salakuljetusten, väärennösten ja köyhyyden ennaltaehkäisy Teknologinen kehitys Tulevaisuuden perustaitoihin kuuluvat tieto- ja viestintäteknologian hallinta ja medialukutaito Verkostojen syveneminen ja laajeneminen Tuotteet ja palvelut yksityisyydensuojan varmistamiseen Palveluiden varmistaminen ja häiriötilanteiden hallinta Väestön ikääntyminen Kiristyvä kilpailu osaajista Mahdollisuuksia uusille palveluille ja tuotteille MIllaisessa maailmassa elämme

33 Megatrendien, trendien ja heikkojen signaalien vaikutukset yrityksille: Verkostoituminen Osaamiskeskusten verkostoituminen Julkiset hankinnat innovatiivisten markkinoiden synnyttäjinä Pääomasijoittajat ja bisnesenkelit Aktiivinen innovaatiopolitiikka ja yrittäjyyteen kannustaminen Asiakkaiden palvelu useamman yrityksen välisenä yhteistyönä Vastuullisuus / kestävä kehitys Liike-elämässä eettisyys ja yhteisöllisyys korostuvat Työntekijöiden hyvinvoinnista pidetään huolta Vastuullisuus ympäristöä sekä sidosryhmiä kohtaan ja läpinäkyvyyden lisääminen Asiakaslähtöisyys Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja tuotteiden räätälöinti yleistyy Kuluttajat osallistuvat tuotteen suunnitteluun, testaukseen ja kehitykseen MIllaisessa maailmassa elämme

34 Ennakointimenetelmät yrittäjille

35 TARJOLLA OLEVIA MENETELMIÄ Toimintaympäristöanalyysi Säännöllistä tai kertaluonteista ympärillä tapahtuvien muutosten ja niiden syiden seuraamista Työkaluja: megatrendit, trendit ja heikot signaalit, PESTE-analyysi Kyselyt Tiedon keräämistä valitulta joukolta Työkaluja: barometrit, delfoi Delfoi on yleensä vähintään kaksivaiheinen strukturoitu tai puolistrukturoitu kysely, jossa asiantuntijoiden tuottamaa tietoa syntetisoidaan tulevaisuustiedoksi Skenaariotyöskentely Vaihtoehtoisten tulevaisuuskuvien luominen Työkaluja: tulevaisuustaulukko, vaikuttavuusanalyysi Tulevaisuusverstaat ja muut ryhmätyömenetelmät Ohjattuun keskusteluun perustuvaa työskentelyä, jossa pyritään osallistujien asiantuntijuutta hyödyntäen kokonaiskuva valitusta aiheesta ja sen kehityksestä Työkaluja: aivoriihi Aikasarja-analyysit ja matemaattiset mallit Tarjoavat lähtökohdan ennakoinnille, eivät ota huomioon laadullisia muutoksia eivätkä yllättäviä käänteitä Työkaluja: tilastolliset menetelmät, trendiekstrapolointi MIllaisessa maailmassa elämme

36 Tekstinlouhinta.internetissä sadoittain artikkeleita MIllaisessa maailmassa elämme

37 Työpajatyöskentely. MIllaisessa maailmassa elämme

38 Yhteenveto

39 Yhteenveto: miten yrittäjä voi hyödyntää tarjolla olevia menetelmiä Yritys voi ennakoinnin avulla parantaa kilpailukykyään Yrityksen ennakointiprosessissa yhdistellään usein monia erilaisia menetelmiä eri vaiheissa Ennakointiprosessi: Nykytilan tunnistaminen Toimintaympäristön analyysi Skenaarioiden tekeminen Vision ja strategian luominen Liittyminen ennakointiverkostoihin MIllaisessa maailmassa elämme

40 CONTACT INFORMATION Vantaa March 18, 2011 MILLAISESSA MAAILMASSA ELÄMME 2020? Pöyry Management Consulting Oy Katja Bergroth Hannele Lehtinen Jaakonkatu 3, P.O.Box 4 Jaakonkatu 3, P.O.Box 4 FI Vantaa, Finland FI Vantaa, Finland Mob Mob MIllaisessa maailmassa elämme

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Tulevaisuutta ei voi ennustaa. Siksi on tärkeää, että valmistaudumme (ainakin henkisesti) erilaisiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tulevaisuusajattelua voi käyttää

Lisätiedot

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Tulevaisuutta ei voi ennustaa. Siksi on tärkeää, että valmistaudumme (ainakin henkisesti) erilaisiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tulevaisuusajattelua voi käyttää

Lisätiedot

Informaatio ja kommunikaatioteknologiat ja kasvihuonekaasupäästöt metsäsektorilla

Informaatio ja kommunikaatioteknologiat ja kasvihuonekaasupäästöt metsäsektorilla Informaatio ja kommunikaatioteknologiat ja kasvihuonekaasupäästöt metsäsektorilla Laura Peuhkuri 1 Sisältö Johdanto Teknologiat Kolme teknologiaryhmää Teknologiamatriisi ja Kioton palkintokoroke Hot Spot

Lisätiedot

Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos

Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Maailmantalouden kehitystrendit! Lyhyen ajan muutokset Talouden suhdanteet Makrotalouden epätasapainot!

Lisätiedot

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen 1 Tulevaisuutta ei voi ennustaa. Siksi on tärkeää, että valmistaudumme (ainakin henkisesti) erilaisiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tulevaisuusajattelua voi käyttää

Lisätiedot

Osaamista yli 40 vuotta katse vahvasti tulevaisuudessa

Osaamista yli 40 vuotta katse vahvasti tulevaisuudessa Osaamista yli 40 vuotta katse vahvasti tulevaisuudessa FINANSSIALAN HOVIHANKKIJA Finanssialan liiketoiminta, kehittäminen ja johtaminen Johto ja esimiehet Asiakaspalvelu, asiakasymmärrys, digitaalisuus,

Lisätiedot

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Tulevaisuutta ei voi ennustaa. Siksi on tärkeää, että valmistaudumme (ainakin henkisesti) erilaisiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tulevaisuusajattelua voi käyttää

Lisätiedot

RAHAPÄIVÄ 20.9.2011 Megatrendien hyödyntäminen. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj

RAHAPÄIVÄ 20.9.2011 Megatrendien hyödyntäminen. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj RAHAPÄIVÄ 20.9.2011 Megatrendien hyödyntäminen Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj Agenda Taloudellinen kehitys Johtaminen megatrendejä hyödyntäen Johtaminen tämän päivän epävarmassa ympäristössä

Lisätiedot

Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet. Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet. Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö Metsäalan nykytilanne Globaalit trendit sekä metsäbiotalouden

Lisätiedot

Urheiluseurat 2020. @SipiKoo

Urheiluseurat 2020. @SipiKoo Urheiluseurat 2020 @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Menestyvä? Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito Yleinen

Lisätiedot

Tulevaisuuden haasteet ja oppimisympäristöt

Tulevaisuuden haasteet ja oppimisympäristöt Jari Metsämuuronen, erikoistutkija 24.4.2008 enorssin kevätseminaari, Helsinki Tulevaisuuden haasteet ja oppimisympäristöt 1 For learning and competence Tulevaisuudesta tietämisen periaatteita Tulevaisuus

Lisätiedot

ICT apuna yhteiskunnan dematerialisoinnissa

ICT apuna yhteiskunnan dematerialisoinnissa ICT apuna yhteiskunnan dematerialisoinnissa 2009 Tieto Corporation Jouni Backman Executive Advisor Tieto, Public Industry jouni.backman@tieto.com Tietoyhteiskunta Etenee usean askelman kautta Automatiikka:

Lisätiedot

Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri. Pöyry Forest Industry Consulting oy

Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri. Pöyry Forest Industry Consulting oy Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri Pöyry Forest Industry Consulting oy Sisältö 1. Vesiparadoksi 2. Vesi ja hiili 3. Projekti Geysiiri 2 Vesitehokkuus - liiketoiminnan uusi ajuri 1. Vesiparadoksi Veden

Lisätiedot

Taantumasta rakennemuutokseen: Miten Suomen käy? Matti Pohjola

Taantumasta rakennemuutokseen: Miten Suomen käy? Matti Pohjola Taantumasta rakennemuutokseen: Miten Suomen käy? Matti Pohjola Suomen kansantalouden haasteet 1) Syvä taantuma jonka yli on vain elettävä 2) Kansantalouden rakennemuutos syventää taantumaa ja hidastaa

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Jari Ikonen 16.10.2012 Ubicom sulautettu tietotekniikka Ubicom - Sulautettu tietotekniikka -ohjelma Alkoi vuonna 2007

Lisätiedot

VILJASEMINAARI 2012 Kuluttajan ja kaupan odotukset viljatuotteelta

VILJASEMINAARI 2012 Kuluttajan ja kaupan odotukset viljatuotteelta VILJASEMINAARI 2012 Kuluttajan ja kaupan odotukset viljatuotteelta VILLE KIVINEN OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA 14.3.2012 SEUROJENTALO SEURALA, HÄMEENKOSKI 1 Osuuskauppa Hämeenmaa 2 Hämeenmaan toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

Mitkä maat, kaupungit ja kauppakeskukset voittavat tulevaisuudessa ja millä ehdoin? Mari Hjelt, Gaia Consulting Oy www.gaia.fi

Mitkä maat, kaupungit ja kauppakeskukset voittavat tulevaisuudessa ja millä ehdoin? Mari Hjelt, Gaia Consulting Oy www.gaia.fi Mitkä maat, kaupungit ja kauppakeskukset voittavat tulevaisuudessa ja millä ehdoin? Mari Hjelt, Gaia Consulting Oy www.gaia.fi Miltä tulevaisuus näyttää? Miten Suomi pärjää? Mitkä kaupungit ovat houkuttelevia?

Lisätiedot

Tulevaisuuden uimaseura.

Tulevaisuuden uimaseura. Tulevaisuuden uimaseura #urheiluseura @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito

Lisätiedot

Kestävästä kehityksestä liiketoimintaa: Kestävä yhdyskunta ohjelma 2007-2012

Kestävästä kehityksestä liiketoimintaa: Kestävä yhdyskunta ohjelma 2007-2012 Kestävästä kehityksestä liiketoimintaa: Kestävä yhdyskunta ohjelma 2007-2012 Angelica Roschier Energia ja ympäristö, Tekes DM Rakennettu ympäristö fyysisenä ja virtuaalisena palvelualustana Julkiset tilat

Lisätiedot

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet 12.5.2016/Matti Mannonen M Suunnittelu- ja konsultointiyritykset kasvavat ja työllistävät Suomessa erittäin haastavassa toimintaympäristössä 250 225 200

Lisätiedot

Projektin käynnistämisseminaari POHTO, 23-24.10.2003. DELFOI I Tuloksia. Toimintaympäristön kartoittaminen ja signaalit suunnan muutoksista

Projektin käynnistämisseminaari POHTO, 23-24.10.2003. DELFOI I Tuloksia. Toimintaympäristön kartoittaminen ja signaalit suunnan muutoksista Projektin käynnistämisseminaari POHTO, 23-24.10.2003 DELFOI I Tuloksia Toimintaympäristön kartoittaminen ja signaalit suunnan muutoksista Tuomo Kuosa Tutkija Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

Digitalisaation hyödyt teollisuudessa

Digitalisaation hyödyt teollisuudessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitalisaation hyödyt teollisuudessa Teollisuus ja digitalisaatio seminaari 3.9.2015 Technopolis Hermia, Tampere Heli Helaakoski, TkT, tutkimuspäällikkö Teollisuuden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR

Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR 1 Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR Eurooppa Aasia 77 % 11 % Muut 16 % Pohjois-Amerikka Afrikka Latin. Amerikka 7 % 2 % 1 % USA 7 % Oseania Päämarkkinamaat Saksa 1 % 18 % Muu Eurooppa

Lisätiedot

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology 1 Finland as a part of the World Kuva: NASA Globalisation and the structural change of trade

Lisätiedot

Kestävyys tuotteiden suunnittelun ja teknologian haasteena. Antero Honkasalo Ympäristöministeriö

Kestävyys tuotteiden suunnittelun ja teknologian haasteena. Antero Honkasalo Ympäristöministeriö Kestävyys tuotteiden suunnittelun ja teknologian haasteena Antero Honkasalo Ympäristöministeriö Ekologinen jalanjälki Ekosysteempipalvelut ovat vakavasti uhattuna Erilaiset arviot päätyvät aina samaan

Lisätiedot

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä.

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. Mitä ennakointi on ja miten siihen tulee suhtautua Seija Kiiskilä, Keski-Suomi ennakoi Mistä työvoima 2020 26.08.2011 Ennakointi on yhteistyötä Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. 2 1 Tehdäänkö

Lisätiedot

DIGITAALISEN. Lost in Digital Transformation MURROKSEN YMMÄRTÄMINEN

DIGITAALISEN. Lost in Digital Transformation MURROKSEN YMMÄRTÄMINEN DIGITAALISEN Lost in Digital Transformation MURROKSEN YMMÄRTÄMINEN VERKOSTOJEN JOHTAMINEN KOHTI DIGIAIKAA Digitalist Network Rome Advisors Terve Media Verkossa Media Darwin -ryhmä PHS -ryhmä Intervisio

Lisätiedot

Automaatio ja älykkäät ratkaisut tulevat rakennuksiin

Automaatio ja älykkäät ratkaisut tulevat rakennuksiin Automaatio ja älykkäät ratkaisut tulevat rakennuksiin Hyvinvointia älysähköllä Erkki Aalto, kehitysjohtaja, RAKLI ry KNX Partnerpäivä, 6.11.2014, Tampere Automaatio ja alykkäät ratkaisut, Erkki Aalto,

Lisätiedot

Metsäalan menestysstrategia Suomessa. Anssi Niskanen. Johtaja Metsäalan tulevaisuusfoorumi

Metsäalan menestysstrategia Suomessa. Anssi Niskanen. Johtaja Metsäalan tulevaisuusfoorumi Metsäalan menestysstrategia Suomessa Anssi Niskanen Johtaja Metsäalan tulevaisuusfoorumi Sisältö: 1. Perusmetsäsektori ja uudet mahdollisuudet 2. Menestysstrategian elementtejä 3. Osaamisen kehittäminen

Lisätiedot

EK Oivalluksen käynnistysseminaari. Poimintoja päivän annista Jarmo Elukka Eskelinen

EK Oivalluksen käynnistysseminaari. Poimintoja päivän annista Jarmo Elukka Eskelinen EK Oivalluksen käynnistysseminaari Poimintoja päivän annista Jarmo Elukka Eskelinen Suomi 2015 Kehittyvä vai taantuva maa? Vanheneva yhteiskunta Julkissektori tehoton, yritysmaailma tuottava Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Vihdin kunta. Kunnanjohtaja Kimmo Jarva

Vihdin kunta. Kunnanjohtaja Kimmo Jarva Vihdin kunta Kunnanjohtaja Kimmo Jarva Vihti lyhyesti 27 628 asukasta (Tilastokeskus 12/2008) kasvua 588 asukasta kasvuvauhti ollut n. 2,2 % vuodessa tietoinen nopea 2-2,5% kasvun strategia n. 43% asukkaista

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä ArctiChildren InNet -seminaari, Rovaniemi 25.1.2012 projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta, Verke projektisuunnittelija Heikki Lauha,

Lisätiedot

Heikko signaali on ensimmäinen ilmaus muutoksesta tai se voi olla juuri se sysäys, joka muuttaa tapahtumien kulkua ratkaisevasti erilaiseen suuntaan.

Heikko signaali on ensimmäinen ilmaus muutoksesta tai se voi olla juuri se sysäys, joka muuttaa tapahtumien kulkua ratkaisevasti erilaiseen suuntaan. 1 Heikko signaali on ensimmäinen ilmaus muutoksesta tai se voi olla juuri se sysäys, joka muuttaa tapahtumien kulkua ratkaisevasti erilaiseen suuntaan. Sen yhteyttä tulevaan tilanteeseen ei välttämättä

Lisätiedot

Counting backwards. vähähiilisen asumisen skenaariot. Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry.

Counting backwards. vähähiilisen asumisen skenaariot. Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry. Counting backwards vähähiilisen asumisen skenaariot Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry. Tiedämme, että asiat eivät voi jatkua nykyisellään toteutuma lähde: Raupach et al.: Global and regional

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola M2M - uutta liiketoimintaa ja rahoitusta - työpaja 19.2.2013, Tampere Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola Ubicom ohjelman päällikkö, Twitter: @KimmoAhola Helmikuu 2013 Ubicom Embedded ICT Finland

Lisätiedot

ELINA HILTUNEN. matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012

ELINA HILTUNEN. matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012 ELINA HILTUNEN i matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Elina Hiltunen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Päivi Koipijärvi Kuvat: Elina Hiltunen, Virpi Lehtinen

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillinnässä korostuu uusi teknologia ja kansainvälinen ilmastoyhteistyö

Ilmastonmuutoksen hillinnässä korostuu uusi teknologia ja kansainvälinen ilmastoyhteistyö Ilmastonmuutoksen hillinnässä korostuu uusi teknologia ja kansainvälinen ilmastoyhteistyö Toimialajohtaja Kari Larjava Rambollin tulevaisuusseminaari 16.9.2009 TAUSTAA EU on sitoutunut rajoittamaan ilmaston

Lisätiedot

Typen ja fosforin alhainen kierrätysaste Suomessa

Typen ja fosforin alhainen kierrätysaste Suomessa Typen ja fosforin alhainen kierrätysaste Suomessa Biolaitosyhdistys ry:n seminaari 16.11.2010 Riina Antikainen Suomen ympäristökeskus Kulutuksen ja tuotannon keskus Sisältö Miksi ravinteet tärkeitä? Miksi

Lisätiedot

Avoimen datan liiketoimintamallit. Matti Rossi, Aalto University School of Business

Avoimen datan liiketoimintamallit. Matti Rossi, Aalto University School of Business Avoimen datan liiketoimintamallit Matti Rossi, Aalto University School of Business Bio Tietojärjestelmätieteen professori Aalto-Yliopiston kauppakorkeakoulussa Vähemmistöomistaja MetaCase Consulting oy:ssä

Lisätiedot

11.10.2011 MS. Kirjastot.fi 2012

11.10.2011 MS. Kirjastot.fi 2012 11.10.2011 MS Kirjastot.fi 2012 2012 painopisteet 1. Nykyisten palveluiden kehittämisprosessien viimeistely, kehitteillä olevien palveluiden julkistaminen, panostus markkinointiin sekä tiiviimpään yhteistyöhön

Lisätiedot

Jukka Vepsäläinen, TEM Toimialapalvelu 16.11.2010

Jukka Vepsäläinen, TEM Toimialapalvelu 16.11.2010 2 16.11.2010 Mitä on ennakointi? Historiantutkimus, muisti, tilastot Tilastot, havaittava todellisuus, totuus Tilastoihin perustuvat trendit, ennusteet arvot, tavoitteet, tulevaisuudentutkimus EILEN NYT

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

Kestävä käsityö muutosvoimana. Antti Hautamäki Tutkimusprofessori Jyväskylän yliopisto Kestävä käsityömuotoilu seminaari 23.9.2009

Kestävä käsityö muutosvoimana. Antti Hautamäki Tutkimusprofessori Jyväskylän yliopisto Kestävä käsityömuotoilu seminaari 23.9.2009 Kestävä käsityö muutosvoimana Antti Hautamäki Tutkimusprofessori Jyväskylän yliopisto Kestävä käsityömuotoilu seminaari 23.9.2009 Muutospaineita syntymässä Ilmaston lämpeneminen (hiilijalanjälki) Luonnonvarojen

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA 2.4.2011 Petteri Pihlajamäki Executive Vice President, Pöyry Management Consulting Oy Esityksen

Lisätiedot

Miten ympäristömegatrendit vaikuttavat yritysten liiketoimintaan ja strategiaan?

Miten ympäristömegatrendit vaikuttavat yritysten liiketoimintaan ja strategiaan? Miten ympäristömegatrendit vaikuttavat yritysten liiketoimintaan ja strategiaan? Nathalie Clément, Senior Manager, Responsible Investment, Climate and Sustainability Business, KPMG Mistä puhun Megatrendit

Lisätiedot

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi ICC - INFO Q 1-2014 Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi Maailmantalouden tila ja suunta - World Economic Survey 1 / 2014 Timo Vuori, maajohtaja, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi 1 World Economic

Lisätiedot

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi ICC - info 13.2.2013 Maajohtaja Timo Vuori Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi 1. Maailmantalouden tila ja suunta World Economic Survey Q 1 2013 2. Kasvun eväitä kansainvälisestä kaupasta European Council

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

Riittääkö Aasian veto maailmantalouden pelastamiseen? Johtava asiantuntija Simo Karetie

Riittääkö Aasian veto maailmantalouden pelastamiseen? Johtava asiantuntija Simo Karetie Riittääkö Aasian veto maailmantalouden pelastamiseen? Johtava asiantuntija Simo Karetie Taloudelliset ulkosuhteet Aasia maailmantaloudessa - merkitys Suomelle Kasvumarkkinat Toimintaympäristö ja kauppajärjestelmän

Lisätiedot

Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet

Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet Venla Virkamäki Tutkija Suomen ympäristökeskus 10.12.2013 Liiketoimintaa ympäristöstä Tilastokeskus Sisältö 1. Haaste 2. Mahdollisuus 3. Ratkaisu Kohti kestävää ympäristöpolitiikkaa

Lisätiedot

Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin JATKUVA TRENDIKOKOELMA

Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin JATKUVA TRENDIKOKOELMA Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma 15.2.2015 JATKUVA TRENDIKOKOELMA Mitä trendit kertovat? Trendien määritelmiä:

Lisätiedot

RFID:n mahdollisuuksien laajentaminen

RFID:n mahdollisuuksien laajentaminen VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD RFID:n mahdollisuuksien laajentaminen RFID Finland ry RFID/NFC Roadshow Oulu 26.8 Jani-Mikael Kuusisto, VTT Agenda VTT & RFID esimerkkejä uusista kehityksistä

Lisätiedot

Suomalaista aurinko- osaamista kansainvälisillä markkinoilla Jouko Häyrynen Chairman

Suomalaista aurinko- osaamista kansainvälisillä markkinoilla Jouko Häyrynen Chairman Aurinkoenergiaa Pohjolassa 17.6.2014 Suomalaista aurinko- osaamista kansainvälisillä markkinoilla Jouko Häyrynen Chairman Suntrica Oy Perustettu 2006 40+ vientimaata Edelläkävijä pienitehoisen, korkean

Lisätiedot

Kettärä organisaatio kumppanuusstrategialla

Kettärä organisaatio kumppanuusstrategialla Kettärä organisaatio kumppanuusstrategialla Janne Pullinen Head of echannels TeliaSonera Finland Oyj 1 Agenda 1. Muutos kuluttajakäyttäytymisessä ja yritysten haasteet siihen sopeutumisessa 2. Perinteisen

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski-Suomeen Jyväskylä 13.1.2016 Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, RAKLI ry Murroskartta Kaupan murros

Lisätiedot

Finpro Foresight. Toimitusjohtaja Kari Häyrinen Finpro ry 9-11-2010

Finpro Foresight. Toimitusjohtaja Kari Häyrinen Finpro ry 9-11-2010 Finpro Foresight Toimitusjohtaja Kari Häyrinen Finpro ry 9-11-2010 Finpron Missio Rakentamassa kansainvälisesti menestyvää Suomea Strategy 2010-2012 / Finpro ry 2 Finpron toiminnan perusta Kilpailukykyä

Lisätiedot

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi ICC - INFO 14.8.2013 Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi Esittely - Maailmantalouden tila ja suunta World Economic Survey 3 / 2013 Timo Vuori, maajohtaja, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi 1 World

Lisätiedot

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 RIL tietomallitoimikunta LCI Finland Aalto-yliopisto Tampereen teknillisen yliopisto ja Oulun yliopisto Tietomallien

Lisätiedot

Kestävä talous & hyvinvointi: tulevaisuuden näkymiä

Kestävä talous & hyvinvointi: tulevaisuuden näkymiä Kestävä talous & hyvinvointi: tulevaisuuden näkymiä Tutkimusjohtaja, HTT, YTM, dosentti Jari Kaivo-oja Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto Kestävä talous Edellyttää

Lisätiedot

Biometaanin tuotannon ja käytön ympäristövaikutusten arviointi

Biometaanin tuotannon ja käytön ympäristövaikutusten arviointi From Waste to Traffic Fuel W-Fuel Biometaanin tuotannon ja käytön ympäristövaikutusten arviointi 12.3.2012 Kaisa Manninen MTT Sisältö Laskentaperiaatteet Perus- ja metaaniskenaario Laskennan taustaa Tulokset

Lisätiedot

Globaali keskinäisriippuvuus kasvavat jännitteet

Globaali keskinäisriippuvuus kasvavat jännitteet Globaali keskinäisriippuvuus ja kasvavat jännitteet kaiken Megatrendit 2016 KENELLÄ ON VISIO? Millaista yhteiskuntaa rakennamme teknologian avulla? "Muuttuuko ihmiskunta enemmän seuraavan 30 vuoden aikana

Lisätiedot

VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ

VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ 1 2 3 Mitä on yrityksen vastuullisuusviestintä? Miten Veikkaus viestii vastuullisuutta? Lessons learned Miten viestitään? Kenelle viestitään? Mitä viestitään? Kuvaja

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

RFIDLab Finland ry:n omistajajäsenet

RFIDLab Finland ry:n omistajajäsenet RFIDLab Finland ry:n omistajajäsenet Konferenssin avaus RFID ja teollisen internetin mahdollisuudet Jukka Wallinheimo Toiminnanjohtaja RFIDLab Finland ry RFID ja Teollinen Internet konferenssin ohjelma

Lisätiedot

Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013

Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013 Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013 Hallitusohjelma Rakennerahasatokausi 2007-2013 Pirkanmaan TE-keskuksen tulossuunnitelma 2008 Pirkanmaan ennakointipalvelu Tutkimuspäällikkö,

Lisätiedot

Teknologian hyödyntäminen oppimisen ja kehittämisen tukena

Teknologian hyödyntäminen oppimisen ja kehittämisen tukena Teknologian hyödyntäminen oppimisen ja kehittämisen tukena Sami M. Leppänen 13.11.2012 Nokia Internal Use Only Motivaatio, uteliaisuus, hyöty, Tiedon käytettävyys, asenne, kognitiivisuus, kokemukset Pilvioppiminen

Lisätiedot

Vastuullisuuden merkitys VC/PE toimialalla valmistautuminen tulevaan

Vastuullisuuden merkitys VC/PE toimialalla valmistautuminen tulevaan Vastuullisuuden merkitys VC/PE toimialalla valmistautuminen tulevaan Tilaisuus Finsif/FVCA 10.5.2012 Riitta Jääskeläinen Miksi? Saat helpommin sijoittajia Kohdeyhtiöt menestyvät paremmin Irtaantuminen

Lisätiedot

ja sen mahdollisuudet Suomelle

ja sen mahdollisuudet Suomelle ja sen mahdollisuudet Suomelle Asmo Honkanen, Luonnonvarakeskus 29.9.2015 Kuopio Biotalous on seuraava talouden aalto Biotalous on osa talouden uutta aaltoa, jossa resurssiviisaus ja luonnonvarojen kestävän

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Venäjän metsäsektorin ennakointi yritysten tarpeet ohjaamaan tutkimusta. Business Café Joensuu, 26.3.2014 Timo Leinonen, Metla

Venäjän metsäsektorin ennakointi yritysten tarpeet ohjaamaan tutkimusta. Business Café Joensuu, 26.3.2014 Timo Leinonen, Metla Venäjän metsäsektorin ennakointi yritysten tarpeet ohjaamaan tutkimusta Business Café Joensuu, 26.3.2014 Timo Leinonen, Metla Esityksen sisältö Metla ennakoi Metsäsektorin ennakointi Venäjällä Tutkimuksen

Lisätiedot

Maailmantalouden tulevaisuusnäkymät ja Suomen asema maailmassa: markat takas vai miten tästä selvitään? Nuoran seminaari 29.3. 2012 Mikko Kosonen

Maailmantalouden tulevaisuusnäkymät ja Suomen asema maailmassa: markat takas vai miten tästä selvitään? Nuoran seminaari 29.3. 2012 Mikko Kosonen Maailmantalouden tulevaisuusnäkymät ja Suomen asema maailmassa: markat takas vai miten tästä selvitään? Nuoran seminaari 29.3. 2012 Mikko Kosonen Sitran trendilista 1. Ennakoimattomien tapahtumien tiheys

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*)

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Timo Seppälä 27. Elokuuta, 2014; Helsinki *) This research is a part of the ongoing research project Value Creation and Capture The Impact of Recycling

Lisätiedot

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 08.45-09.00 Kahvi Voitto II seminaariohjelma 01.04.04 09.00-09.15 Tuotekonseptoinnin haasteet/ VTT Tiina Apilo 09.15-09.30 Konseptoinnin eri tasot/ TKK Matti

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto

Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä 16.8.2016 12.8.2016 Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunnan ennakointiprosessi 2016 KERTAUS Alustukset Puheenvuorot Katsaukset Megatrendit

Lisätiedot

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group Oyj Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group lyhyesti Kansainvälinen energiateollisuuden asiantuntijapalveluita tarjoava yritys Liikevaihto: 94,1 milj. euroa

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Mitä, miksi, milloin ennakoidaan? Alueellinen palvelutarve muuttuu ja palvelutuotannon vaatimukset kasvavat.

Lisätiedot

Ubiikkiteknologia ja sosiaalinen media alueellisessa ja paikallisessa kehittämisessä

Ubiikkiteknologia ja sosiaalinen media alueellisessa ja paikallisessa kehittämisessä Ubiikkiteknologia ja sosiaalinen media alueellisessa ja paikallisessa kehittämisessä tutkija Sirkku Wallin Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus ja koulutuskeskus YTK Aalto yliopisto Digitalisaatiosta elinvoimaa

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Puutuoteteollisuus jäänne vanhoilta ajoilta vai biotalouden ydintä?

Puutuoteteollisuus jäänne vanhoilta ajoilta vai biotalouden ydintä? Puutuoteteollisuus jäänne vanhoilta ajoilta vai biotalouden ydintä? Neljä numeroa Puutuoteteollisuudesta Tuotannon bruttoarvo 7 Mrd Työllisyys 30 000 Viennin arvo 2,5 Mrd Puun käyttö 26 Mm 3 Kolme yhtälöä

Lisätiedot

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040 Nettikyselyn tuloksia Kysymykset 1. Miten ajattelet oman / lastesi elämän / Nurmijärven muuttuvan vuoteen 2040 mennessä? 2. Mitkä ovat mielestäsi Nurmijärven mahdollisuudet

Lisätiedot

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

Maailmantalouden trendit

Maailmantalouden trendit Maailmantalouden trendit Maailmantalouden kehitystrendit lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja niiden vaikutukset suomalaiseen metsäteollisuuteen. Christer Lindholm Maailmantalouden trendit 25.05.2011 1

Lisätiedot

Sijoittamisen trendit

Sijoittamisen trendit Sijoittamisen trendit Suvi Tuppurainen myynti- ja markkinointijohtaja, Nordnet Suomi 16.10.2013 Naisten ilta Pörssissä 1. Kehittyvien markkinoiden merkitys maailman taloudessa kasvaa Aasian osuus maailman

Lisätiedot

Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa?

Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa? Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa? 14.4.2016/Pertti Lemettinen Esitelmäni sisältö: Kuka olen, mistä tulen. Mitä koneenrakennus- ja metallituoteteollisuudessa on tapahtunut?

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Käyttäjäkokemuksen ulottuvuudet dppi03. Konseptointikirja sisältö pääpiirteittäin. Luotain/Mode seminaari 13.3.2003 Vesa Jääskö

Käyttäjäkokemuksen ulottuvuudet dppi03. Konseptointikirja sisältö pääpiirteittäin. Luotain/Mode seminaari 13.3.2003 Vesa Jääskö Käyttäjäkokemuksen ulottuvuudet dppi03 Konseptointikirja sisältö pääpiirteittäin Luotain/Mode seminaari 13.3.2003 Vesa Jääskö Käyttäjäkokemuksen malli? Käyttäjäkokemus konseptisuunnittelun näkökulmasta

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Liikenteen energiahuollon uudet arvoketjut TOP-NEST hanke. TransSmart-seminaari 2014 Nina Wessberg, erikoistutkija (Anna Leinonen, Anu Tuominen) VTT

Liikenteen energiahuollon uudet arvoketjut TOP-NEST hanke. TransSmart-seminaari 2014 Nina Wessberg, erikoistutkija (Anna Leinonen, Anu Tuominen) VTT Liikenteen energiahuollon uudet arvoketjut TOP-NEST hanke TransSmart-seminaari 2014 Nina Wessberg, erikoistutkija (Anna Leinonen, Anu Tuominen) VTT Top-Nest hanke Nordic Energy Research (NER) rahoitteinen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 19.3.2015 CRnet/TPohjola 1 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille

Lisätiedot

Rakennusten energiahuollon näkymiä

Rakennusten energiahuollon näkymiä Rakennusten energiahuollon näkymiä Peter Lund Aalto yliopisto Perustieteiden korkeakoulu peter.lund@aalto.fi Rakennusten energiaseminaari 2014 5.11.2014, Dipoli Hiilipäästöt kasvavat edelleen I. 20% väestöstä

Lisätiedot

Minkälainen on huomisen osaaja?

Minkälainen on huomisen osaaja? Minkälainen on huomisen osaaja? Kaisa Vikkula Ekonomipäivä 30.11.2006 Elämme keskellä murrosta Muutoksen vauhdittajat Globalisaatio ja säätelyn purkaminen Informaatio- ja viestintäteknologian nousu Seuraukset

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

Liikenne palveluna viimeaikaisten selvitysten parhaita paloja. Johanna Särkijärvi 17.9.2015 Vähähiilisen liikenteen mahdollisuudet -seminaari

Liikenne palveluna viimeaikaisten selvitysten parhaita paloja. Johanna Särkijärvi 17.9.2015 Vähähiilisen liikenteen mahdollisuudet -seminaari Liikenne palveluna viimeaikaisten selvitysten parhaita paloja Johanna Särkijärvi 17.9.2015 Vähähiilisen liikenteen mahdollisuudet -seminaari Teemat 1) Liikenne palveluna - mistä on kyse 2) Liiketoimintamahdollisuudet

Lisätiedot