Maaseudun yrittäjyysseminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maaseudun yrittäjyysseminaari"

Transkriptio

1 Maaseudun yrittäjyysseminaari MILLAISESSA MAAILMASSA ELÄMME 2020? , Heureka, Tikkurila, Katja Bergroth Hannele Lehtinen

2 2020 Mitä on jo päätetty.wikipedia JAXA suunnittelee lähettävänsä tähän vuoteen mennessä robottiastronautteja, joita seuraisivat ihmisastronautit, Kuuhun. Kesäolympialaiset 2020, joiden isäntämaa päätetään Saksan viimeinen ydinvoimala aiotaan sulkea tähän vuoteen mennessä. Australiassa Queensland ohittaa luultavasti Victorian väkirikkaimpana osavaltiona. Maailman öljyntuotanto saavuttanee huippunsa tähän vuoteen mennessä. Venäläinen Energija suunnittelee louhivansa helium-3 -isotooppia teollisessa skaalassa Kuusta tähän vuoteen mennessä. Suomessa pidetään kunnallisvaalit. Yhdysvalloissa pidetään presidentinvaalit. NASA suunnittelee lähettävänsä Venus Surface Explorerin Venukseen. Trinidad ja Tobagosta, Malesiasta, Chilestä, Intiasta, Oman, Pakistan ja Filippiineistä on arvioitu tulemaan teollisuusmaita tähän vuoteen mennessä. Yhdistyneiden kansakuntien arvioiden mukaan Araljärvi katoaa kokonaan vuoteen 2020 mennessä, jos nykyinen kehityssuunta jatkuu. MIllaisessa maailmassa elämme

3 T-10: Roadmap From 10 Years Ago: George Washington U Expert Panel 3 Fusion Ecosystem Design Industrial Ecology Estimated years ET Enters Mainstream Super- Conductors Efficient Energy Alternative Energy Fuel Cells Energy Greenhouse Gases Desalinised Sea Water Green Business Recycling Green Taxes Environment Artificial Food Aquaculture Precision Farming Organic Farming Therapeutic Food Designed species Farm/Food Biochips Wall Monitors Intelligent Networks Parallel CPUs Electr. Paper Optical Computers Information Appliances Portable Devices IT-Hardware Language Translation Smart Computers Expert Systems Human-PC Interface Virtual Assistants Neural Networks Modular Software IT-Software IT-Services Source: George Washington University Expert Panel Ceramic Engines Artificial Organs Intelligent Materials Global Genetic Communications Therapy Micro-machines Virtual Reality Entertainment on Demand Distance Learning On-Line Publishing E-commerce Electronic Bank-Cash Nanotech Buckeyballs Smart Robots Composite Materials Recycled Autos Automated Factories Mass Customizing Life Span=100 Cloned Organs Designed Babies Computerized Health Care Manufacturing Medicine Star Travel Contact Moon Base Manned Mars Mission Space Hypersonic Planes Maglev Trains Automated Highways Intelligent Highways Fuel Cell Cars Hybrid Cars Transportation MIllaisessa maailmassa elämme

4 Lähde:www.richard-seaman.com ENNAKONNIN KÄSITTEITÄ LYHYESTI

5 ENNAKOINNIN KÄSITTEITÄ LYHYESTI Ennakointi Toimintaa, joka pyrkii kartoittamaan mahdollisia tulevaisuuden kehityskulkuja ja sitä, miten tulevaan kannattaisi varautua Ennakointi ennustaminen Käytännönläheisempää kuin tulevaisuudentutkimus Lähde: MIllaisessa maailmassa elämme

6 ENNAKOINNIN KÄSITTEITÄ LYHYESTI Trendi Kehityssuunta, suuntaus Megatrendi Ilmiö, jolla on selvä suunta ja jonka uskotaan jatkuvan tulevaisuudessa Heikot signaalit Havaittavissa olevia merkkejä alkamassa olevasta ilmiöstä tai muutoksesta. Usein uusia tai yllättäviä havaitsijan näkökulmasta Villit kortit Musta joutsen, äkillinen ja yllättävä käänne Skenaario Mahdollisen tulevaisuuden kuvaus. Skenaariot eivät ole ennusteita, vaan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja tulevaisuuden kehityspolkuja. Kehityspolkua voidaan kuvata nykyisyydestä tulevaisuuteen tai päinvastoin MIllaisessa maailmassa elämme

7 KÄSITTEITÄ VÄESTÖN MÄÄRÄN KASVAMINEN VOIMASUHTEIDEN MUUTTUMINEN UUDET TEKNOLOGIAT: PIENET JA SUURET KILPAILUN LISÄÄNTYMINEN VÄESTÖN IKÄÄNTYMINEN LIIKKUMISEN TARPEEN LISÄÄNTYMINEN UUDET ELÄMÄNTYYLIT UUDET TYÖSKENTELYTAVAT ENERGIATEHOKKUUS SOSIAALINEN MEDIA ILMASTON LÄMPENEMINEN RESURSSIEN VÄHENTYMINEN SAASTEET MIllaisessa maailmassa elämme

8 Megatrendit: 100 ennakointiraportin synteesi Tunnuskuvan suuruus verrannollinen termin esiintymistiheyteen MIllaisessa maailmassa elämme

9 Trendi 1 Kehittyvät taloudet ja BRIC-maat VALLAN PAINOPISTEEN SIIRTYMINEN? JATKUUKO GLOBALISAATIO VAI ONKO GLOKALISAATIO POP 2020? Kehittyvien talouksien nopea kasvu Venäjä Kiina Intia Brasilia bestwaytoinvest.com, aktiv-resor.fi MIllaisessa maailmassa elämme

10 Trendi 2 Demografian muutos KESKILUOKAN NOUSU KEHITTYVISSÄ TALOUKSISSA IKÄÄNTYMINEN KEHITTYNEISSÄ TALOUKSISSA Kiinassa, Intiassa ja monessa muussa Aasian maassa keskiluokka on voimakkaassa nousussa Kehittyneissä talouksissa, kuten Suomessa, Italiassa ja Japanissa, ikääntyminen on voimakkaassa kasvussa. Yli 65- vuotiaiden osuuden väestöstä arvioidaan nousevan nykyisestä 17 prosentista 27 prosenttiin vuoteen Share of urban households, 1 % Forecast 1 Emergence of lower middleclass segments Väestöllinen huoltosuhde Emergence of upper middleclass segments Upper middle class ( renminbi) Lower middle class ( renminbi) Poor ( renminbi) 10 Mass affluent ( renminbi) 0 Global affluent (> renminbi) 1 Base case forecast, Q Source: National Bureau of Statistics of China; McKinsley Global Institute analysis Lähde: Tilastokeskus MIllaisessa maailmassa elämme

11 Case: Kuluttajatyypit KULUTTAJATRENDIT VAIHTELEVAT HUOMATTAVAST MAIDEN VÄLILLÄ Intia, Kiina, Brasilia ja Vietnam Kulutushyödykkeiden voimakkaasti kasvava kysyntä Kasvava keskiluokka USA Sosiaalinen media, digi-aikakausi nk. Relationship economy Valinnan vapaus Helppous Ajan puute Perhepakkaus Venäjä Ent. Itä-Euroopan maat Bulkkituotteiden kysyntä vielä kasvussa Oma segmentti superluksustuotteille Valinnan vapaus Länsi-Euroopan maat Sosiaalinen media, digi-aikakausi nk. Relationship economy Valinnan vapaus Helppous Ajan puute Dematerialisaatio Uudet palvelut vanhustenhoitoon Lähde: Pöyry MIllaisessa maailmassa elämme

12 Trendi 3 taistelu resursseista ja ilmastonmuutos ILMASTONMUUTOS On olemassa monta vuoteen 2020 mennessä ilmastonmuutoksen hallintaan tähtäävää tavoitetta mm. Euroopan Komission tiedonanto, annettu 10. tammikuuta 2007, Maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen rajoittaminen kahteen celsiusasteeseen MIllaisessa maailmassa elämme

13 Case: VEDESTÄ STRATEGINEN RESURSSI Vesivarat jakautuvat kuten muutkin luonnonvarat hyvin epätasaisesti MIllaisessa maailmassa elämme

14 Case: RESURSSIKÖYHÄT JA RESURSSIRIKKAAT Maailman luonnonvarat, nk. resurssit jakautuvat hyvin epätasaisesti eri alueiden ja maiden välillä An index based on water, forest, energy and arable land gives a new geography for the rich and poor. Resource-poor Resource-rich Resources = (water + forest + energy + arable land) / capita MIllaisessa maailmassa elämme

15 Case: Kiina RIITTÄÄKÖ RUOKAA KAIKILLE Ennusteiden mukaan Kiinan keskiluokan koko on 520 miljoonaa ihmistä vuoteen 2025 mennessä. Jos tämä keskiluokka ostaa vieressä olevan ruokakorin yhden kerran, he tuottavat melkein saman verran kasvihuonekaasupäästöjä kuin koko Suomen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2006 ~ 80 Mt/CO2 eq. MIllaisessa maailmassa elämme

16 Trendi 4 teknologian nopea kehitys ONKO UBIIKKI YHTEISKUNTA VIHDOINKIN TOTTA 2020? Tietotekniikka, tai nk. ubi-teknologia on läsnä kanssamme Lähde: MIllaisessa maailmassa elämme

17 Case: DIGITAALISTEN PALVELUJEN TIEKARTTA Pöyry analysoi keskeiset käsitteet: -Interaktiivisuus -Henkilökohtainen monitorointi: henkilökohtaisen hyvinvoinnin todentaminen -Paikannus -Ajanhallinta -Konvergenssi -Kuljetus -Resurssien hallinta -Vihreät arvot - Hyvinvointi MIllaisessa maailmassa elämme

18 Trendi 5 verkottautuminen SOSIAALISET VERKOSTOT Tietotekniikka mahdollistaa yhä tiiviimmän verkottautumisen, sekä ajasta ja paikasta riippumattoman kanssakäymisen. Esimerkki sosiaalisesta verkosta Source: Pöyry MIllaisessa maailmassa elämme

19 Trendi 6 uusi sukupolvi Generation y : vuoden 1980 jälkeen syntynyt sukupolvi Y-sukupolvi / Milleniaalit / Kuluttajakansalaiset Motivoituu elämyksiä tarjoavasta, merkityksellisestä työstä Vapaa-aika tärkeää, elämän ei haluta olevan pelkkää työtä Edellyttää organisaatioilta ihmiskeskeistä toimintatapaa tuloskeskeisyyden sijasta Synnyttää virheettömien prosessien sijaan kokeilukulttuuria Tottunut hyödyntämään uutta viestintäteknologiaa ja verkostoja, aikaan ja paikkaan sitoutumatonta Source:flickr.com Source: exclusive-executive-resumes.com MIllaisessa maailmassa elämme

20 Nuorten mielestä tärkeintä työssä Nuorten mielestä tärkeintä työssä Riittävä palkka, palkitseminen 23 % Mukava työ 18 % Ilmapiiri ja viihtyisä työympäristö 17 % Ihmisten kanssa oleminen 12 % Mielenkiintoinen ja mielekäs työ 10 % Työkaverit 9 % Monipuolisuus ja vaihtelevuus 7 % Haasteet ja osaamisen hyödyntäminen 5 % Ihmisten ja yhteiskunnan auttaminen 5 % Työajat ja lomat 4 % Työssä eteneminen ja kehittyminen 4 % Työssä jaksaminen 4 % Kansainvälisyys 3 % Turvallisuus 3 % Vakituinen työ, jatkuvuus 3 % Koulutus 2 % Itsenäisyys, vapaus ja luovuus 2 % Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 1 % Prosenttiluku kuvaa osuutta esitetyistä ajatuksista, jotka liittyvät kuhunkin teemaan. Sama idea voi kuulua useampaan kuin yhteen teemaluokkaan sisältönsä perusteella MIllaisessa maailmassa elämme

21 TRENDIT

22 PÖYRYN TRENDIANALYYSI: artikkelianalyysi (kokoelma > 100 lähdettä) keskeisimmät asiat: ajankäyttö, kestävä kehitys, uusi teknologia, naisten työaika MIllaisessa maailmassa elämme

23 MUUTTUJIA TULEVAISUUDEN MUOTOLIJANA Esimerkki Muuttujia / ilmiöitä Kilpailu osaajista Tulevaisuuden työntekijöiden motivoiminen Toiminnan verkostomaisuus Toimialarajojen hämärtyminen Virtuaalisuus Ajasta ja paikasta riippumattomuus Sukupolvien välinen kanssakäyminen Reaaliaikainen dokumentointi ja kaiken mittaaminen Työn ja vapaa-ajan hämärtynyt raja Downshifting Hitaampi matkustaminen Identiteetti ei perustu kansallisuuteen Monikulttuurisuus Muuttuva eläkkeen käsite Yhdyskuntarakenteen muutokset Palvelut lähempänä ihmistä (virtuaaliset tai konkreettiset) Energiahuollossa resurssien tehokas ja tarkoituksenmukainen jakaminen MIllaisessa maailmassa elämme

24 Technology Snapshot: Business Life Cycle Business Life Cycle Revenue Development Stage Instant mobile messaging Bendable displays Thin rollable displays/ e-paper Embedded displays Mobile+ projection devices 3D TV Internet 2.0** Wearables Interactive displays (eye movement, voice) Ubiquitous computing Intuitive computing Introductory Stage E-books with mobile downloading opportunities Wiki as editing platform Mobile transpromotional marketing by sms or mms Mobile TV Web 2.0* Movies on the mobile Voice-activated computing (Mobile Printing) Growth Stage Internet (content and adds) Pdf/ps/oxml A4 as platform for transpromo. mark. A4 as platform for internet news Instant messaging Digital Archiving Microfilms archiving RFID Tags Print on-demand Digi Television MMS MP3 players Digital Blogs Mobile music Touch screens Internet calls (Skype) Mobile communities e.g. facebook Maturity Stage A4 as editing platform A4 as reading platform A4 in archiving Books A4 as platform for bank accounts Text TV SMS Video conference Phone conference PC Laptops Decline Stage Total Market Sales Analogue TV Analogue telephone NMT Video player Discs, mini discs Cassette recorder/ walkman Typewriter, etc. Source: Pöyry Forest Industry Consulting Time *Internet 2.0 stands for the IPv6 protocol which increase the capacity (both address space and transpher speed) of internet ** Web 2.0 is the business revolution in the computer industry caused by the move to the Internet as platform, e.g. wikipehdia MIllaisessa maailmassa elämme

25 Heikot signaalit

26 Pöyryn analyysi 2011 ESIMERKKEJÄ HAVAITUISTA HEIKOISTA SIGNAALEISTA heikkoja signaaleja voi olla vaikea erottaa kohinasta Ympäristövaikutusten sisällyttäminen hintoihin Voimakas inflaatio Kilpailuedun hakeminen hiilineutraaleista tuotteista Lähiruoka ja kulttuurimaiseman säilyttäminen muotiin Yritysten vastuullisuus lisääntyy Hyvinvoinnin kannalta nuorison pitäisi asua maalla, vanhusten Tiukka rahoitussektorin sääntely Ympäristövaikutusten sisällyttäminen kaupungeissa! Sesonkivaihtelut työvoiman kysynnässä hintoihin Muunneltavat asunnot ja rakennukset, Kehitysrakentaminen Sähköä Saharasta Eurooppaan Kansalaisosallistuminen lisääntyy (esim. täydennys- ja korjausrakentamisen tilalle Biomassan tuotannon kaksinkertaistaminen nykyisin maaja vesiresurssein -> Geenitekniikan laajamittainen julkiset hankinnat, energiavalinnat, Asunnonvaihtopalvelut: Pitkäaikaisesta (omistus)asumisesta liikennesuunnittelu) hetkelliseen (leasing)asumiseen hyödyntäminen Geo-taloudellinen valta nykyisille Koulujen ja muiden julkisten tilojen käytön monipuolistaminen Laboratory grown meat (-> tissue, organs) kehitysmaille, Eurooppa kuihtuu Kelluvat kylät Lähienergia Geeniperimän manipulaatio Valuuttasota (protektionismi) Biosfääri olohuoneessa (omavaraisuuden Energiaa tuottavat lisääntyminen asunnot Lentävät autot Maailmantalouden sukellus ja ruoantuotannossa) Viranomaisvaatimukset materiaalivirtojen Aineettomista sulkemiseen, energialähteistä tuotetaan energiaa, Teollinen ekologia teollisen tuotannon työttömyyden kasvu Tavarapaljouden hallinta: Tavara-asunnot, varastot biomassasta periaatteeksi raaka-aineita Ekologisten reunaehtojen muodostuminen tuotannolle ja Unconsumption: kuluttajat vähentävät kulutukselle Nanoteknologian terveysuhat materialisoituvat Back to basics Tiedon merkityksellisyyden ymmärtävät ja oppivat kulutustaan radikaalisti Kertakäyttökulttuuri vallalle Slow life sovellukset Liikkumistarve vähenee (etätyö, Lähiruoka ja kulttuurimaiseman säilyttäminen Yhteisöllisyys nettiostokset) "Vihreät" eliittituotteet muotiin ( Prius Lähienergia owners scorning SUV owners), Hyvinvoinnin kannalta nuorison pitäisi myös asua lähituotteet maalla, vanhusten Care farming Energiaa tuottavat asunnot kaupungeissa! High expecting/ Benchmarking Viranomaisvaatimukset consumer - looking into materiaalivirtojen all sulkemiseen, Kilpailuedun hakeminen hiilineutraaleista Muunneltavat asunnot ja rakennukset, product Kehitysrakentaminen info etc. Luokkaerojen korostuminen Teollinen ekologia teollisen tuotannon periaatteeksi tuotteista täydennys- ja korjausrakentamisen tilalle ja Ekologisten luokista toisiin reunaehtojen koulutuksen avulla siirtymisen vähentyminen muodostuminen tuotannolle ja kulutukselle Tiukka rahoitussektorin sääntely ja paikasta Back to basics Sesonkivaihtelut työvoiman kysynnässä Slow life Sähköä Saharasta Eurooppaan Yksinäisyyden lisääntyminen Yhteisöllisyys Biomassan tuotannon "Vihreät" eliittituotteet ( Prius owners scorning SUV owners), kaksinkertaistaminen nykyisin maa- ja Kansalaisosallistuminen lisääntyy (esim. julkiset hankinnat, myös lähituotteet vesiresurssein -> Geenitekniikan energiavalinnat, liikennesuunnittelu) High expecting/ Benchmarking consumer - looking into all laajamittainen hyödyntäminen product info etc. Laboratory grown meat (-> tissue, Geo-taloudellinen valta nykyisille kehitysmaille, Eurooppa kuihtuu Monipaikka-asuminen organs) Lähiruoka ja kulttuurimaiseman säilyttäminen muotiin Geeniperimän manipulaatio Valuuttasota (protektionismi) Hyvinvoinnin kannalta nuorison pitäisi asua maalla, Lentävät autot vanhusten kaupungeissa! Maailmantalouden sukellus ja työttömyyden kasvu (omavaraisuuden lisääntyminen ruoantuotannossa) Aineettomista energialähteistä tuotetaan energiaa, biomassasta raaka-aineita Nanoteknologian terveysuhat materialisoituvat Tiedon merkityksellisyyden ymmärtävät ja oppivat sovellukset Tavarapaljouden hallinta: Tavara-asunnot, varastot Unconsumption: kuluttajat vähentävät kulutustaan radikaalisti Palveluiden riippumattomuus ajasta ja paikasta Luokkaerojen korostuminen ja luokista toisiin koulutuksen Liikkumistarve vähenee (etätyö, nettiostokset) avulla siirtymisen vähentyminen Pula harvinaisista metalleista Pula fosforista MIllaisessa maailmassa elämme

27 Villit kortit

28 Villit kortit odottamattomat tapahtumat: Katriina, Tsunamit ja tuhkapilvet Lähteet: MIllaisessa maailmassa elämme

29 SUOMI 2020

30 MIllaisessa maailmassa elämme

31 Tulevaisuuden toimintaympäristöä määrittävät ominaisuudet yrityksiltä vaaditaan nopeaa reagointia, Kevin Kelly 1998 tiivistää armottomasti Jos et toimi reaaliajassa, olet kuollut Nopeus Yllätys Oy Yritys Ab sopeutuva ennakoiva yhteistyökykyinen tietoinen reaaliaikainen ketterä Monimutkaisuus Muutos Riski MIllaisessa maailmassa elämme

32 Megatrendien, trendien ja heikkojen signaalien vaikutukset yrityksille: Globalisaatio Vaatii koulutukselta ja liike-elämältä entistä enemmän joustavuutta Monikulttuurisuus ja kansainväliset kokemukset hyödynnettävä Liike-elämän, koulutuksen ja tutkimuksen verkostoiduttava kansainvälisesti Löydettävä sopivat kansainväliset kumppanit, tukea viennille ja oikeanlainen markkinointi Patenttipeikot, terrorismin, rikollisuuden, salakuljetusten, väärennösten ja köyhyyden ennaltaehkäisy Teknologinen kehitys Tulevaisuuden perustaitoihin kuuluvat tieto- ja viestintäteknologian hallinta ja medialukutaito Verkostojen syveneminen ja laajeneminen Tuotteet ja palvelut yksityisyydensuojan varmistamiseen Palveluiden varmistaminen ja häiriötilanteiden hallinta Väestön ikääntyminen Kiristyvä kilpailu osaajista Mahdollisuuksia uusille palveluille ja tuotteille MIllaisessa maailmassa elämme

33 Megatrendien, trendien ja heikkojen signaalien vaikutukset yrityksille: Verkostoituminen Osaamiskeskusten verkostoituminen Julkiset hankinnat innovatiivisten markkinoiden synnyttäjinä Pääomasijoittajat ja bisnesenkelit Aktiivinen innovaatiopolitiikka ja yrittäjyyteen kannustaminen Asiakkaiden palvelu useamman yrityksen välisenä yhteistyönä Vastuullisuus / kestävä kehitys Liike-elämässä eettisyys ja yhteisöllisyys korostuvat Työntekijöiden hyvinvoinnista pidetään huolta Vastuullisuus ympäristöä sekä sidosryhmiä kohtaan ja läpinäkyvyyden lisääminen Asiakaslähtöisyys Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja tuotteiden räätälöinti yleistyy Kuluttajat osallistuvat tuotteen suunnitteluun, testaukseen ja kehitykseen MIllaisessa maailmassa elämme

34 Ennakointimenetelmät yrittäjille

35 TARJOLLA OLEVIA MENETELMIÄ Toimintaympäristöanalyysi Säännöllistä tai kertaluonteista ympärillä tapahtuvien muutosten ja niiden syiden seuraamista Työkaluja: megatrendit, trendit ja heikot signaalit, PESTE-analyysi Kyselyt Tiedon keräämistä valitulta joukolta Työkaluja: barometrit, delfoi Delfoi on yleensä vähintään kaksivaiheinen strukturoitu tai puolistrukturoitu kysely, jossa asiantuntijoiden tuottamaa tietoa syntetisoidaan tulevaisuustiedoksi Skenaariotyöskentely Vaihtoehtoisten tulevaisuuskuvien luominen Työkaluja: tulevaisuustaulukko, vaikuttavuusanalyysi Tulevaisuusverstaat ja muut ryhmätyömenetelmät Ohjattuun keskusteluun perustuvaa työskentelyä, jossa pyritään osallistujien asiantuntijuutta hyödyntäen kokonaiskuva valitusta aiheesta ja sen kehityksestä Työkaluja: aivoriihi Aikasarja-analyysit ja matemaattiset mallit Tarjoavat lähtökohdan ennakoinnille, eivät ota huomioon laadullisia muutoksia eivätkä yllättäviä käänteitä Työkaluja: tilastolliset menetelmät, trendiekstrapolointi MIllaisessa maailmassa elämme

36 Tekstinlouhinta.internetissä sadoittain artikkeleita MIllaisessa maailmassa elämme

37 Työpajatyöskentely. MIllaisessa maailmassa elämme

38 Yhteenveto

39 Yhteenveto: miten yrittäjä voi hyödyntää tarjolla olevia menetelmiä Yritys voi ennakoinnin avulla parantaa kilpailukykyään Yrityksen ennakointiprosessissa yhdistellään usein monia erilaisia menetelmiä eri vaiheissa Ennakointiprosessi: Nykytilan tunnistaminen Toimintaympäristön analyysi Skenaarioiden tekeminen Vision ja strategian luominen Liittyminen ennakointiverkostoihin MIllaisessa maailmassa elämme

40 CONTACT INFORMATION Vantaa March 18, 2011 MILLAISESSA MAAILMASSA ELÄMME 2020? Pöyry Management Consulting Oy Katja Bergroth Hannele Lehtinen Jaakonkatu 3, P.O.Box 4 Jaakonkatu 3, P.O.Box 4 FI Vantaa, Finland FI Vantaa, Finland Mob Mob MIllaisessa maailmassa elämme

Maaseutu tulevaisuuden merkitysyhteiskunnassa

Maaseutu tulevaisuuden merkitysyhteiskunnassa Sitran selvityksiä 52 Maaseutu tulevaisuuden merkitysyhteiskunnassa Trendianalyysi Kati Hienonen 2 Sisällysluettelo Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 Summary 6 1 Voiko maaseudusta kehittyä tulevaisuuden mahdollisuuksien

Lisätiedot

TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita

TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita Leenamaija Otala Karoliina Jarenko TEKNILLINEN KORKEAKOULU ABYhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus ESIPUHE Työ arjen muotoilijana,

Lisätiedot

Oivallus - Esiselvitys

Oivallus - Esiselvitys Oivallus - Esiselvitys 19.12.2008 Elinkeinoelämän keskusliitto Oivallus-hankkeen esiselvitys 52A11037 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa

Lisätiedot

Toimintaympäristömme tulevaisuussignaaleita ja niiden vaikutuksia yrityksiin Salo 5.6.2014

Toimintaympäristömme tulevaisuussignaaleita ja niiden vaikutuksia yrityksiin Salo 5.6.2014 Toimintaympäristömme tulevaisuussignaaleita ja niiden vaikutuksia yrityksiin Salo 5.6.2014 Juha Kaskinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto Sisältö Lyhyt johdatus tulevaisuusajatteluun Toimintaympäristömme

Lisätiedot

Finanssialan kyvykkyydet 2020 Luotaus tulevaisuuteen

Finanssialan kyvykkyydet 2020 Luotaus tulevaisuuteen Finanssialan kyvykkyydet 2020 Luotaus tulevaisuuteen raportti 20. 1. 2012 Finanssialan kyvykkyydet 2020 Luotaus tulevaisuuteen 1 Finanssialan kyvykkyydet 2020 Luotaus tulevaisuuteen raportti Teksti Ritva

Lisätiedot

Selvitys keskeisistä tulevaisuuden muutostekijöistä. Foredata Oy

Selvitys keskeisistä tulevaisuuden muutostekijöistä. Foredata Oy Selvitys keskeisistä tulevaisuuden muutostekijöistä Foredata Oy Selvitys on tarkoitettu hyödynnettäväksi Opetushallituksen VOSE-projektissa toteutettavassa matkailu- ja ravitsemisalan ennakointityössä.

Lisätiedot

Digitaalinen Suomi 2020

Digitaalinen Suomi 2020 Digitaalinen Suomi 2020 Älykäs tie menestykseen Hannu Hernesniemi (toim.) Digitaalinen Suomi 2020 Digitaalinen Suomi 2020 Älykäs tie menestykseen Hannu Hernesniemi (toim.) Tämän teoksen osittainenkin kopiointi

Lisätiedot

Viljaklusterin tulevaisuuskuva ja alustavat osaamiskvalifikaatiot

Viljaklusterin tulevaisuuskuva ja alustavat osaamiskvalifikaatiot Viljaklusterin tulevaisuuskuva ja alustavat osaamiskvalifikaatiot Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa projekti Taina Suontama Jari Hautamäki Samuli Leveälahti 1 YHTEENVETO Osaamistarpeiden

Lisätiedot

KESTÄVÄ MONIPAIKKAISUUS

KESTÄVÄ MONIPAIKKAISUUS TUTUeJULKAISUJA 2/2011 Sirkka Heinonen & Juho Ruotsalainen KESTÄVÄ MONIPAIKKAISUUS Sitran Tulevaisuusklinikan 10.12.2010 tulokset TUTUeJULKAISUJA 2/2011 Sirkka Heinonen, professori Tulevaisuuden tutkimuskeskus,

Lisätiedot

Tulevaisuusasiakirja. Kahdeksan megatrendiä ja Tehy

Tulevaisuusasiakirja. Kahdeksan megatrendiä ja Tehy Tulevaisuusasiakirja Kahdeksan megatrendiä ja Tehy Tehyn VIII liittokokous 3. 6.6.2013 1 Sisällys TEHYN TULEVAISUUS TEHDÄÄN NYT 3 SAATTEEKSI 4 KESKEISET KÄSITTEET 5 Systemaattinen ennakointi ja tulevaisuuksien

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) projekti 15.8.2012 TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Jari

Lisätiedot

OIVALLUS. 1. väliraportti

OIVALLUS. 1. väliraportti OIVALLUS 1. väliraportti Oivallus Tiivistelmä Oivallus on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ennakointihanke. Hankkeessa tarkastellaan sitä, millaisia osaamistarpeita verkostomaisesti toimiva talous synnyttää.

Lisätiedot

Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi

Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi ETLA ETLA Raportit Reports 5.1.2015 No 42 Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi Taustoittava kooste Jari Juhanko * (toim.), Marko Jurvansuu ** (toim.), Toni Ahlqvist, Heikki Ailisto,

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN MUUTOSVOIMIA Signaaleja, trendejä ja megatrendejä

TULEVAISUUDEN MUUTOSVOIMIA Signaaleja, trendejä ja megatrendejä TULEVAISUUDEN MUUTOSVOIMIA Signaaleja, trendejä ja megatrendejä Ennakoinnin Studia Generalia ESG III TULEVAISUUS JA KAAKKOIS-SUOMI 10.5.2012 Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LAPPEENRANTA Tässä kuvasarjassa

Lisätiedot

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.)

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 12 Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 Helsinki 2009 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 12 Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 Helsinki 2009 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Tulevaisuuden muutosvoimia: Signaalit, trendit ja megatrendit

Tulevaisuuden muutosvoimia: Signaalit, trendit ja megatrendit Tulevaisuuden muutosvoimia: Signaalit, trendit ja megatrendit What s Next? Ennakoinnin Studia Generalia Osa III 12.5.2011 HAMK, Hämeenlinna 1 12.5.2011 Tulevaisuuden muutosvoimia Arvojen ja elämäntapojen

Lisätiedot

TEM raportteja 4/2014

TEM raportteja 4/2014 TEM raportteja 4/2014 Suomen matkailun tulevaisuuden näkymät Katse vuoteen 2030 Elinkeino- ja innovaatio-osasto 17.1.2014 Sisällys Tiivistelmä... 4 Esipuhe... 6 I SUOMEN MATKAILU VUONNA 2013... 7 1 Matkailun

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2035 Maakuntasuunnitelman lähtökohdat Luonnos 25.3.2009

PÄIJÄT-HÄME 2035 Maakuntasuunnitelman lähtökohdat Luonnos 25.3.2009 PÄIJÄT-HÄME 2035 Maakuntasuunnitelman lähtökohdat Luonnos 25.3.2009 Lähde: Motiva, Jochim Donner, 16.12.2008 Tämä asiakirja on vaihtoehtovaiheen keskustelun virittäjä. Syksyllä 2009 valtuuston käsittelyyn

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

UBITRENDIT 2020: TULEVAISUUDEN UBITEKNOLOGIAT

UBITRENDIT 2020: TULEVAISUUDEN UBITEKNOLOGIAT Timo Nurmi Mikko Vähätalo Riikka Saarimaa & Sirkka Heinonen UBITRENDIT 2020: TULEVAISUUDEN UBITEKNOLOGIAT Kehityskulkuja, sovelluksia, trendejä sekä heikkoja signaaleja TUTU ejulkaisuja 4/2010 Copyright

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2427 Satu Paiho, Toni Ahlqvist, Kalevi Piira, Janne Porkka, Pekka Siltanen & Pekka Tuomaala Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät VTT

Lisätiedot

KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI

KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI YHTEENVETO ManpowerGroupin kahdeksannen Talent Shortage -tutkimuksen mukaan keskimäärin 35 prosenttia työnantajista

Lisätiedot

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Kansallinen Ennakointiverkosto Yritystoiminnan tulevaisuus - asiantuntijaryhmän loppuraportti 1 Arvot, työ ja vastuu Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Toimittanut Antti Hautamäki

Lisätiedot

Sirkka Heinonen, Olli Hietanen, Ene Härkönen, Kati Kiiskilä & Laura Koskinen

Sirkka Heinonen, Olli Hietanen, Ene Härkönen, Kati Kiiskilä & Laura Koskinen Sirkka Heinonen, Olli Hietanen, Ene Härkönen, Kati Kiiskilä & Laura Koskinen KESTÄVÄN KEHITYKSEN TIETOYHTEISKUNNAN SWOT-ANALYYSI TUTU-JULKAISUJA 4/2003 Ympäristöklusterin KESTY-ohjelman etieto-hankkeen

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta. Tarja Römer-Paakkanen. Yrittäjyys ja perheyrittäjyys "Seniori-Suomessa" 2010-luvulla

Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta. Tarja Römer-Paakkanen. Yrittäjyys ja perheyrittäjyys Seniori-Suomessa 2010-luvulla Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta Tarja Römer-Paakkanen Yrittäjyys ja perheyrittäjyys "Seniori-Suomessa" 2010-luvulla N:o 139/2004 ISSN 1457-036X ISBN 951-39-1923-4 (PDF) ISBN 951-39-1769-X

Lisätiedot

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Anna Toiva, KTM AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Millainen Suomi on vuosina 2015 2020 ja mitä merkitystä sillä on autojen jälkimarkkinointitoiminnalle Suomessa? SATL:n raportti

Lisätiedot

Mikkelin seutu Globaaleissa megatrendeissä

Mikkelin seutu Globaaleissa megatrendeissä Mikkelin seutu Globaaleissa megatrendeissä Niin Mikkelin kuin koko seudun kehittämistä on tärkeätä suhteuttaa myös kansainväliseen toimintaympäristöön. Globaalin toimintaympäristön muutosten hahmottaminen

Lisätiedot

Ihminen - Talous - Ympäristö. Valinnat tulevaisuuden rakentamiseksi

Ihminen - Talous - Ympäristö. Valinnat tulevaisuuden rakentamiseksi Ihminen - Talous - Ympäristö Valinnat tulevaisuuden rakentamiseksi IHMINEN TALOUS YMPÄRISTÖ 1 Valinnat tulevaisuuden rakentamiseksi 2008 Sisältövalintojen asema Tekesin strategiassa Tekes edistää teollisuuden

Lisätiedot

Tulevaisuudentutkimus materiaalitieteen ja - tekniikan roolista suomalaisen terveysteknologian alalla

Tulevaisuudentutkimus materiaalitieteen ja - tekniikan roolista suomalaisen terveysteknologian alalla Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Reeta Saukkonen Tulevaisuudentutkimus materiaalitieteen ja - tekniikan roolista suomalaisen terveysteknologian alalla Lisensiaatintutkimus, joka

Lisätiedot