Maaseudun yrittäjyysseminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maaseudun yrittäjyysseminaari"

Transkriptio

1 Maaseudun yrittäjyysseminaari MILLAISESSA MAAILMASSA ELÄMME 2020? , Heureka, Tikkurila, Katja Bergroth Hannele Lehtinen

2 2020 Mitä on jo päätetty.wikipedia JAXA suunnittelee lähettävänsä tähän vuoteen mennessä robottiastronautteja, joita seuraisivat ihmisastronautit, Kuuhun. Kesäolympialaiset 2020, joiden isäntämaa päätetään Saksan viimeinen ydinvoimala aiotaan sulkea tähän vuoteen mennessä. Australiassa Queensland ohittaa luultavasti Victorian väkirikkaimpana osavaltiona. Maailman öljyntuotanto saavuttanee huippunsa tähän vuoteen mennessä. Venäläinen Energija suunnittelee louhivansa helium-3 -isotooppia teollisessa skaalassa Kuusta tähän vuoteen mennessä. Suomessa pidetään kunnallisvaalit. Yhdysvalloissa pidetään presidentinvaalit. NASA suunnittelee lähettävänsä Venus Surface Explorerin Venukseen. Trinidad ja Tobagosta, Malesiasta, Chilestä, Intiasta, Oman, Pakistan ja Filippiineistä on arvioitu tulemaan teollisuusmaita tähän vuoteen mennessä. Yhdistyneiden kansakuntien arvioiden mukaan Araljärvi katoaa kokonaan vuoteen 2020 mennessä, jos nykyinen kehityssuunta jatkuu. MIllaisessa maailmassa elämme

3 T-10: Roadmap From 10 Years Ago: George Washington U Expert Panel 3 Fusion Ecosystem Design Industrial Ecology Estimated years ET Enters Mainstream Super- Conductors Efficient Energy Alternative Energy Fuel Cells Energy Greenhouse Gases Desalinised Sea Water Green Business Recycling Green Taxes Environment Artificial Food Aquaculture Precision Farming Organic Farming Therapeutic Food Designed species Farm/Food Biochips Wall Monitors Intelligent Networks Parallel CPUs Electr. Paper Optical Computers Information Appliances Portable Devices IT-Hardware Language Translation Smart Computers Expert Systems Human-PC Interface Virtual Assistants Neural Networks Modular Software IT-Software IT-Services Source: George Washington University Expert Panel Ceramic Engines Artificial Organs Intelligent Materials Global Genetic Communications Therapy Micro-machines Virtual Reality Entertainment on Demand Distance Learning On-Line Publishing E-commerce Electronic Bank-Cash Nanotech Buckeyballs Smart Robots Composite Materials Recycled Autos Automated Factories Mass Customizing Life Span=100 Cloned Organs Designed Babies Computerized Health Care Manufacturing Medicine Star Travel Contact Moon Base Manned Mars Mission Space Hypersonic Planes Maglev Trains Automated Highways Intelligent Highways Fuel Cell Cars Hybrid Cars Transportation MIllaisessa maailmassa elämme

4 Lähde:www.richard-seaman.com ENNAKONNIN KÄSITTEITÄ LYHYESTI

5 ENNAKOINNIN KÄSITTEITÄ LYHYESTI Ennakointi Toimintaa, joka pyrkii kartoittamaan mahdollisia tulevaisuuden kehityskulkuja ja sitä, miten tulevaan kannattaisi varautua Ennakointi ennustaminen Käytännönläheisempää kuin tulevaisuudentutkimus Lähde: MIllaisessa maailmassa elämme

6 ENNAKOINNIN KÄSITTEITÄ LYHYESTI Trendi Kehityssuunta, suuntaus Megatrendi Ilmiö, jolla on selvä suunta ja jonka uskotaan jatkuvan tulevaisuudessa Heikot signaalit Havaittavissa olevia merkkejä alkamassa olevasta ilmiöstä tai muutoksesta. Usein uusia tai yllättäviä havaitsijan näkökulmasta Villit kortit Musta joutsen, äkillinen ja yllättävä käänne Skenaario Mahdollisen tulevaisuuden kuvaus. Skenaariot eivät ole ennusteita, vaan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja tulevaisuuden kehityspolkuja. Kehityspolkua voidaan kuvata nykyisyydestä tulevaisuuteen tai päinvastoin MIllaisessa maailmassa elämme

7 KÄSITTEITÄ VÄESTÖN MÄÄRÄN KASVAMINEN VOIMASUHTEIDEN MUUTTUMINEN UUDET TEKNOLOGIAT: PIENET JA SUURET KILPAILUN LISÄÄNTYMINEN VÄESTÖN IKÄÄNTYMINEN LIIKKUMISEN TARPEEN LISÄÄNTYMINEN UUDET ELÄMÄNTYYLIT UUDET TYÖSKENTELYTAVAT ENERGIATEHOKKUUS SOSIAALINEN MEDIA ILMASTON LÄMPENEMINEN RESURSSIEN VÄHENTYMINEN SAASTEET MIllaisessa maailmassa elämme

8 Megatrendit: 100 ennakointiraportin synteesi Tunnuskuvan suuruus verrannollinen termin esiintymistiheyteen MIllaisessa maailmassa elämme

9 Trendi 1 Kehittyvät taloudet ja BRIC-maat VALLAN PAINOPISTEEN SIIRTYMINEN? JATKUUKO GLOBALISAATIO VAI ONKO GLOKALISAATIO POP 2020? Kehittyvien talouksien nopea kasvu Venäjä Kiina Intia Brasilia bestwaytoinvest.com, aktiv-resor.fi MIllaisessa maailmassa elämme

10 Trendi 2 Demografian muutos KESKILUOKAN NOUSU KEHITTYVISSÄ TALOUKSISSA IKÄÄNTYMINEN KEHITTYNEISSÄ TALOUKSISSA Kiinassa, Intiassa ja monessa muussa Aasian maassa keskiluokka on voimakkaassa nousussa Kehittyneissä talouksissa, kuten Suomessa, Italiassa ja Japanissa, ikääntyminen on voimakkaassa kasvussa. Yli 65- vuotiaiden osuuden väestöstä arvioidaan nousevan nykyisestä 17 prosentista 27 prosenttiin vuoteen Share of urban households, 1 % Forecast 1 Emergence of lower middleclass segments Väestöllinen huoltosuhde Emergence of upper middleclass segments Upper middle class ( renminbi) Lower middle class ( renminbi) Poor ( renminbi) 10 Mass affluent ( renminbi) 0 Global affluent (> renminbi) 1 Base case forecast, Q Source: National Bureau of Statistics of China; McKinsley Global Institute analysis Lähde: Tilastokeskus MIllaisessa maailmassa elämme

11 Case: Kuluttajatyypit KULUTTAJATRENDIT VAIHTELEVAT HUOMATTAVAST MAIDEN VÄLILLÄ Intia, Kiina, Brasilia ja Vietnam Kulutushyödykkeiden voimakkaasti kasvava kysyntä Kasvava keskiluokka USA Sosiaalinen media, digi-aikakausi nk. Relationship economy Valinnan vapaus Helppous Ajan puute Perhepakkaus Venäjä Ent. Itä-Euroopan maat Bulkkituotteiden kysyntä vielä kasvussa Oma segmentti superluksustuotteille Valinnan vapaus Länsi-Euroopan maat Sosiaalinen media, digi-aikakausi nk. Relationship economy Valinnan vapaus Helppous Ajan puute Dematerialisaatio Uudet palvelut vanhustenhoitoon Lähde: Pöyry MIllaisessa maailmassa elämme

12 Trendi 3 taistelu resursseista ja ilmastonmuutos ILMASTONMUUTOS On olemassa monta vuoteen 2020 mennessä ilmastonmuutoksen hallintaan tähtäävää tavoitetta mm. Euroopan Komission tiedonanto, annettu 10. tammikuuta 2007, Maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen rajoittaminen kahteen celsiusasteeseen MIllaisessa maailmassa elämme

13 Case: VEDESTÄ STRATEGINEN RESURSSI Vesivarat jakautuvat kuten muutkin luonnonvarat hyvin epätasaisesti MIllaisessa maailmassa elämme

14 Case: RESURSSIKÖYHÄT JA RESURSSIRIKKAAT Maailman luonnonvarat, nk. resurssit jakautuvat hyvin epätasaisesti eri alueiden ja maiden välillä An index based on water, forest, energy and arable land gives a new geography for the rich and poor. Resource-poor Resource-rich Resources = (water + forest + energy + arable land) / capita MIllaisessa maailmassa elämme

15 Case: Kiina RIITTÄÄKÖ RUOKAA KAIKILLE Ennusteiden mukaan Kiinan keskiluokan koko on 520 miljoonaa ihmistä vuoteen 2025 mennessä. Jos tämä keskiluokka ostaa vieressä olevan ruokakorin yhden kerran, he tuottavat melkein saman verran kasvihuonekaasupäästöjä kuin koko Suomen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2006 ~ 80 Mt/CO2 eq. MIllaisessa maailmassa elämme

16 Trendi 4 teknologian nopea kehitys ONKO UBIIKKI YHTEISKUNTA VIHDOINKIN TOTTA 2020? Tietotekniikka, tai nk. ubi-teknologia on läsnä kanssamme Lähde: MIllaisessa maailmassa elämme

17 Case: DIGITAALISTEN PALVELUJEN TIEKARTTA Pöyry analysoi keskeiset käsitteet: -Interaktiivisuus -Henkilökohtainen monitorointi: henkilökohtaisen hyvinvoinnin todentaminen -Paikannus -Ajanhallinta -Konvergenssi -Kuljetus -Resurssien hallinta -Vihreät arvot - Hyvinvointi MIllaisessa maailmassa elämme

18 Trendi 5 verkottautuminen SOSIAALISET VERKOSTOT Tietotekniikka mahdollistaa yhä tiiviimmän verkottautumisen, sekä ajasta ja paikasta riippumattoman kanssakäymisen. Esimerkki sosiaalisesta verkosta Source: Pöyry MIllaisessa maailmassa elämme

19 Trendi 6 uusi sukupolvi Generation y : vuoden 1980 jälkeen syntynyt sukupolvi Y-sukupolvi / Milleniaalit / Kuluttajakansalaiset Motivoituu elämyksiä tarjoavasta, merkityksellisestä työstä Vapaa-aika tärkeää, elämän ei haluta olevan pelkkää työtä Edellyttää organisaatioilta ihmiskeskeistä toimintatapaa tuloskeskeisyyden sijasta Synnyttää virheettömien prosessien sijaan kokeilukulttuuria Tottunut hyödyntämään uutta viestintäteknologiaa ja verkostoja, aikaan ja paikkaan sitoutumatonta Source:flickr.com Source: exclusive-executive-resumes.com MIllaisessa maailmassa elämme

20 Nuorten mielestä tärkeintä työssä Nuorten mielestä tärkeintä työssä Riittävä palkka, palkitseminen 23 % Mukava työ 18 % Ilmapiiri ja viihtyisä työympäristö 17 % Ihmisten kanssa oleminen 12 % Mielenkiintoinen ja mielekäs työ 10 % Työkaverit 9 % Monipuolisuus ja vaihtelevuus 7 % Haasteet ja osaamisen hyödyntäminen 5 % Ihmisten ja yhteiskunnan auttaminen 5 % Työajat ja lomat 4 % Työssä eteneminen ja kehittyminen 4 % Työssä jaksaminen 4 % Kansainvälisyys 3 % Turvallisuus 3 % Vakituinen työ, jatkuvuus 3 % Koulutus 2 % Itsenäisyys, vapaus ja luovuus 2 % Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 1 % Prosenttiluku kuvaa osuutta esitetyistä ajatuksista, jotka liittyvät kuhunkin teemaan. Sama idea voi kuulua useampaan kuin yhteen teemaluokkaan sisältönsä perusteella MIllaisessa maailmassa elämme

21 TRENDIT

22 PÖYRYN TRENDIANALYYSI: artikkelianalyysi (kokoelma > 100 lähdettä) keskeisimmät asiat: ajankäyttö, kestävä kehitys, uusi teknologia, naisten työaika MIllaisessa maailmassa elämme

23 MUUTTUJIA TULEVAISUUDEN MUOTOLIJANA Esimerkki Muuttujia / ilmiöitä Kilpailu osaajista Tulevaisuuden työntekijöiden motivoiminen Toiminnan verkostomaisuus Toimialarajojen hämärtyminen Virtuaalisuus Ajasta ja paikasta riippumattomuus Sukupolvien välinen kanssakäyminen Reaaliaikainen dokumentointi ja kaiken mittaaminen Työn ja vapaa-ajan hämärtynyt raja Downshifting Hitaampi matkustaminen Identiteetti ei perustu kansallisuuteen Monikulttuurisuus Muuttuva eläkkeen käsite Yhdyskuntarakenteen muutokset Palvelut lähempänä ihmistä (virtuaaliset tai konkreettiset) Energiahuollossa resurssien tehokas ja tarkoituksenmukainen jakaminen MIllaisessa maailmassa elämme

24 Technology Snapshot: Business Life Cycle Business Life Cycle Revenue Development Stage Instant mobile messaging Bendable displays Thin rollable displays/ e-paper Embedded displays Mobile+ projection devices 3D TV Internet 2.0** Wearables Interactive displays (eye movement, voice) Ubiquitous computing Intuitive computing Introductory Stage E-books with mobile downloading opportunities Wiki as editing platform Mobile transpromotional marketing by sms or mms Mobile TV Web 2.0* Movies on the mobile Voice-activated computing (Mobile Printing) Growth Stage Internet (content and adds) Pdf/ps/oxml A4 as platform for transpromo. mark. A4 as platform for internet news Instant messaging Digital Archiving Microfilms archiving RFID Tags Print on-demand Digi Television MMS MP3 players Digital Blogs Mobile music Touch screens Internet calls (Skype) Mobile communities e.g. facebook Maturity Stage A4 as editing platform A4 as reading platform A4 in archiving Books A4 as platform for bank accounts Text TV SMS Video conference Phone conference PC Laptops Decline Stage Total Market Sales Analogue TV Analogue telephone NMT Video player Discs, mini discs Cassette recorder/ walkman Typewriter, etc. Source: Pöyry Forest Industry Consulting Time *Internet 2.0 stands for the IPv6 protocol which increase the capacity (both address space and transpher speed) of internet ** Web 2.0 is the business revolution in the computer industry caused by the move to the Internet as platform, e.g. wikipehdia MIllaisessa maailmassa elämme

25 Heikot signaalit

26 Pöyryn analyysi 2011 ESIMERKKEJÄ HAVAITUISTA HEIKOISTA SIGNAALEISTA heikkoja signaaleja voi olla vaikea erottaa kohinasta Ympäristövaikutusten sisällyttäminen hintoihin Voimakas inflaatio Kilpailuedun hakeminen hiilineutraaleista tuotteista Lähiruoka ja kulttuurimaiseman säilyttäminen muotiin Yritysten vastuullisuus lisääntyy Hyvinvoinnin kannalta nuorison pitäisi asua maalla, vanhusten Tiukka rahoitussektorin sääntely Ympäristövaikutusten sisällyttäminen kaupungeissa! Sesonkivaihtelut työvoiman kysynnässä hintoihin Muunneltavat asunnot ja rakennukset, Kehitysrakentaminen Sähköä Saharasta Eurooppaan Kansalaisosallistuminen lisääntyy (esim. täydennys- ja korjausrakentamisen tilalle Biomassan tuotannon kaksinkertaistaminen nykyisin maaja vesiresurssein -> Geenitekniikan laajamittainen julkiset hankinnat, energiavalinnat, Asunnonvaihtopalvelut: Pitkäaikaisesta (omistus)asumisesta liikennesuunnittelu) hetkelliseen (leasing)asumiseen hyödyntäminen Geo-taloudellinen valta nykyisille Koulujen ja muiden julkisten tilojen käytön monipuolistaminen Laboratory grown meat (-> tissue, organs) kehitysmaille, Eurooppa kuihtuu Kelluvat kylät Lähienergia Geeniperimän manipulaatio Valuuttasota (protektionismi) Biosfääri olohuoneessa (omavaraisuuden Energiaa tuottavat lisääntyminen asunnot Lentävät autot Maailmantalouden sukellus ja ruoantuotannossa) Viranomaisvaatimukset materiaalivirtojen Aineettomista sulkemiseen, energialähteistä tuotetaan energiaa, Teollinen ekologia teollisen tuotannon työttömyyden kasvu Tavarapaljouden hallinta: Tavara-asunnot, varastot biomassasta periaatteeksi raaka-aineita Ekologisten reunaehtojen muodostuminen tuotannolle ja Unconsumption: kuluttajat vähentävät kulutukselle Nanoteknologian terveysuhat materialisoituvat Back to basics Tiedon merkityksellisyyden ymmärtävät ja oppivat kulutustaan radikaalisti Kertakäyttökulttuuri vallalle Slow life sovellukset Liikkumistarve vähenee (etätyö, Lähiruoka ja kulttuurimaiseman säilyttäminen Yhteisöllisyys nettiostokset) "Vihreät" eliittituotteet muotiin ( Prius Lähienergia owners scorning SUV owners), Hyvinvoinnin kannalta nuorison pitäisi myös asua lähituotteet maalla, vanhusten Care farming Energiaa tuottavat asunnot kaupungeissa! High expecting/ Benchmarking Viranomaisvaatimukset consumer - looking into materiaalivirtojen all sulkemiseen, Kilpailuedun hakeminen hiilineutraaleista Muunneltavat asunnot ja rakennukset, product Kehitysrakentaminen info etc. Luokkaerojen korostuminen Teollinen ekologia teollisen tuotannon periaatteeksi tuotteista täydennys- ja korjausrakentamisen tilalle ja Ekologisten luokista toisiin reunaehtojen koulutuksen avulla siirtymisen vähentyminen muodostuminen tuotannolle ja kulutukselle Tiukka rahoitussektorin sääntely ja paikasta Back to basics Sesonkivaihtelut työvoiman kysynnässä Slow life Sähköä Saharasta Eurooppaan Yksinäisyyden lisääntyminen Yhteisöllisyys Biomassan tuotannon "Vihreät" eliittituotteet ( Prius owners scorning SUV owners), kaksinkertaistaminen nykyisin maa- ja Kansalaisosallistuminen lisääntyy (esim. julkiset hankinnat, myös lähituotteet vesiresurssein -> Geenitekniikan energiavalinnat, liikennesuunnittelu) High expecting/ Benchmarking consumer - looking into all laajamittainen hyödyntäminen product info etc. Laboratory grown meat (-> tissue, Geo-taloudellinen valta nykyisille kehitysmaille, Eurooppa kuihtuu Monipaikka-asuminen organs) Lähiruoka ja kulttuurimaiseman säilyttäminen muotiin Geeniperimän manipulaatio Valuuttasota (protektionismi) Hyvinvoinnin kannalta nuorison pitäisi asua maalla, Lentävät autot vanhusten kaupungeissa! Maailmantalouden sukellus ja työttömyyden kasvu (omavaraisuuden lisääntyminen ruoantuotannossa) Aineettomista energialähteistä tuotetaan energiaa, biomassasta raaka-aineita Nanoteknologian terveysuhat materialisoituvat Tiedon merkityksellisyyden ymmärtävät ja oppivat sovellukset Tavarapaljouden hallinta: Tavara-asunnot, varastot Unconsumption: kuluttajat vähentävät kulutustaan radikaalisti Palveluiden riippumattomuus ajasta ja paikasta Luokkaerojen korostuminen ja luokista toisiin koulutuksen Liikkumistarve vähenee (etätyö, nettiostokset) avulla siirtymisen vähentyminen Pula harvinaisista metalleista Pula fosforista MIllaisessa maailmassa elämme

27 Villit kortit

28 Villit kortit odottamattomat tapahtumat: Katriina, Tsunamit ja tuhkapilvet Lähteet: MIllaisessa maailmassa elämme

29 SUOMI 2020

30 MIllaisessa maailmassa elämme

31 Tulevaisuuden toimintaympäristöä määrittävät ominaisuudet yrityksiltä vaaditaan nopeaa reagointia, Kevin Kelly 1998 tiivistää armottomasti Jos et toimi reaaliajassa, olet kuollut Nopeus Yllätys Oy Yritys Ab sopeutuva ennakoiva yhteistyökykyinen tietoinen reaaliaikainen ketterä Monimutkaisuus Muutos Riski MIllaisessa maailmassa elämme

32 Megatrendien, trendien ja heikkojen signaalien vaikutukset yrityksille: Globalisaatio Vaatii koulutukselta ja liike-elämältä entistä enemmän joustavuutta Monikulttuurisuus ja kansainväliset kokemukset hyödynnettävä Liike-elämän, koulutuksen ja tutkimuksen verkostoiduttava kansainvälisesti Löydettävä sopivat kansainväliset kumppanit, tukea viennille ja oikeanlainen markkinointi Patenttipeikot, terrorismin, rikollisuuden, salakuljetusten, väärennösten ja köyhyyden ennaltaehkäisy Teknologinen kehitys Tulevaisuuden perustaitoihin kuuluvat tieto- ja viestintäteknologian hallinta ja medialukutaito Verkostojen syveneminen ja laajeneminen Tuotteet ja palvelut yksityisyydensuojan varmistamiseen Palveluiden varmistaminen ja häiriötilanteiden hallinta Väestön ikääntyminen Kiristyvä kilpailu osaajista Mahdollisuuksia uusille palveluille ja tuotteille MIllaisessa maailmassa elämme

33 Megatrendien, trendien ja heikkojen signaalien vaikutukset yrityksille: Verkostoituminen Osaamiskeskusten verkostoituminen Julkiset hankinnat innovatiivisten markkinoiden synnyttäjinä Pääomasijoittajat ja bisnesenkelit Aktiivinen innovaatiopolitiikka ja yrittäjyyteen kannustaminen Asiakkaiden palvelu useamman yrityksen välisenä yhteistyönä Vastuullisuus / kestävä kehitys Liike-elämässä eettisyys ja yhteisöllisyys korostuvat Työntekijöiden hyvinvoinnista pidetään huolta Vastuullisuus ympäristöä sekä sidosryhmiä kohtaan ja läpinäkyvyyden lisääminen Asiakaslähtöisyys Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja tuotteiden räätälöinti yleistyy Kuluttajat osallistuvat tuotteen suunnitteluun, testaukseen ja kehitykseen MIllaisessa maailmassa elämme

34 Ennakointimenetelmät yrittäjille

35 TARJOLLA OLEVIA MENETELMIÄ Toimintaympäristöanalyysi Säännöllistä tai kertaluonteista ympärillä tapahtuvien muutosten ja niiden syiden seuraamista Työkaluja: megatrendit, trendit ja heikot signaalit, PESTE-analyysi Kyselyt Tiedon keräämistä valitulta joukolta Työkaluja: barometrit, delfoi Delfoi on yleensä vähintään kaksivaiheinen strukturoitu tai puolistrukturoitu kysely, jossa asiantuntijoiden tuottamaa tietoa syntetisoidaan tulevaisuustiedoksi Skenaariotyöskentely Vaihtoehtoisten tulevaisuuskuvien luominen Työkaluja: tulevaisuustaulukko, vaikuttavuusanalyysi Tulevaisuusverstaat ja muut ryhmätyömenetelmät Ohjattuun keskusteluun perustuvaa työskentelyä, jossa pyritään osallistujien asiantuntijuutta hyödyntäen kokonaiskuva valitusta aiheesta ja sen kehityksestä Työkaluja: aivoriihi Aikasarja-analyysit ja matemaattiset mallit Tarjoavat lähtökohdan ennakoinnille, eivät ota huomioon laadullisia muutoksia eivätkä yllättäviä käänteitä Työkaluja: tilastolliset menetelmät, trendiekstrapolointi MIllaisessa maailmassa elämme

36 Tekstinlouhinta.internetissä sadoittain artikkeleita MIllaisessa maailmassa elämme

37 Työpajatyöskentely. MIllaisessa maailmassa elämme

38 Yhteenveto

39 Yhteenveto: miten yrittäjä voi hyödyntää tarjolla olevia menetelmiä Yritys voi ennakoinnin avulla parantaa kilpailukykyään Yrityksen ennakointiprosessissa yhdistellään usein monia erilaisia menetelmiä eri vaiheissa Ennakointiprosessi: Nykytilan tunnistaminen Toimintaympäristön analyysi Skenaarioiden tekeminen Vision ja strategian luominen Liittyminen ennakointiverkostoihin MIllaisessa maailmassa elämme

40 CONTACT INFORMATION Vantaa March 18, 2011 MILLAISESSA MAAILMASSA ELÄMME 2020? Pöyry Management Consulting Oy Katja Bergroth Hannele Lehtinen Jaakonkatu 3, P.O.Box 4 Jaakonkatu 3, P.O.Box 4 FI Vantaa, Finland FI Vantaa, Finland Mob Mob MIllaisessa maailmassa elämme

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Tulevaisuutta ei voi ennustaa. Siksi on tärkeää, että valmistaudumme (ainakin henkisesti) erilaisiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tulevaisuusajattelua voi käyttää

Lisätiedot

Biomassan käyttö energian tuotannossa globaalit ja alueelliset skenaariot vuoteen 2050

Biomassan käyttö energian tuotannossa globaalit ja alueelliset skenaariot vuoteen 2050 Biomassan käyttö energian tuotannossa globaalit ja alueelliset skenaariot vuoteen 2 Erikoistutkija Tiina Koljonen VTT Energiajärjestelmät Bioenergian kestävä tuotanto ja käyttö maailmanlaajuisesti 6.3.29,

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet 12.5.2016/Matti Mannonen M Suunnittelu- ja konsultointiyritykset kasvavat ja työllistävät Suomessa erittäin haastavassa toimintaympäristössä 250 225 200

Lisätiedot

Tulevaisuuden uimaseura.

Tulevaisuuden uimaseura. Tulevaisuuden uimaseura #urheiluseura @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito

Lisätiedot

Counting backwards. vähähiilisen asumisen skenaariot. Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry.

Counting backwards. vähähiilisen asumisen skenaariot. Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry. Counting backwards vähähiilisen asumisen skenaariot Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry. Tiedämme, että asiat eivät voi jatkua nykyisellään toteutuma lähde: Raupach et al.: Global and regional

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015 Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 215 BKT:n kasvu 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 Kasvu keskimäärin: +3,5 %

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä.

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. Mitä ennakointi on ja miten siihen tulee suhtautua Seija Kiiskilä, Keski-Suomi ennakoi Mistä työvoima 2020 26.08.2011 Ennakointi on yhteistyötä Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. 2 1 Tehdäänkö

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

ELINA HILTUNEN. matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012

ELINA HILTUNEN. matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012 ELINA HILTUNEN i matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Elina Hiltunen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Päivi Koipijärvi Kuvat: Elina Hiltunen, Virpi Lehtinen

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillinnässä korostuu uusi teknologia ja kansainvälinen ilmastoyhteistyö

Ilmastonmuutoksen hillinnässä korostuu uusi teknologia ja kansainvälinen ilmastoyhteistyö Ilmastonmuutoksen hillinnässä korostuu uusi teknologia ja kansainvälinen ilmastoyhteistyö Toimialajohtaja Kari Larjava Rambollin tulevaisuusseminaari 16.9.2009 TAUSTAA EU on sitoutunut rajoittamaan ilmaston

Lisätiedot

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Työpaja Työpaja järjestettiin 17.8. klo 17-19 Paikalla oli 11 poliittista päättäjää ja neljä viranhaltijaa Tärkeää saada

Lisätiedot

Kilpailu tulevaisuuden Suomelle

Kilpailu tulevaisuuden Suomelle Kalle Nieminen Asiantuntija, Sitra 28.11.2016 Miksi juuri nyt? Megatrendit 2016 Osaamisen tunnistaminen tulevaisuudessa Ratkaisu 100 Kilpailu tulevaisuuden Suomelle 1 Miten haaste on valittu? 1. 2. 3.

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015 Russia Brazil Rest of Eastern Europe Mexico Rest of Latin Am. Middle East and Africa Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 215 GDP growth in 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 North America Average

Lisätiedot

Maailmantalouden tulevaisuusnäkymät ja Suomen asema maailmassa: markat takas vai miten tästä selvitään? Nuoran seminaari 29.3. 2012 Mikko Kosonen

Maailmantalouden tulevaisuusnäkymät ja Suomen asema maailmassa: markat takas vai miten tästä selvitään? Nuoran seminaari 29.3. 2012 Mikko Kosonen Maailmantalouden tulevaisuusnäkymät ja Suomen asema maailmassa: markat takas vai miten tästä selvitään? Nuoran seminaari 29.3. 2012 Mikko Kosonen Sitran trendilista 1. Ennakoimattomien tapahtumien tiheys

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA 2.4.2011 Petteri Pihlajamäki Executive Vice President, Pöyry Management Consulting Oy Esityksen

Lisätiedot

Typen ja fosforin alhainen kierrätysaste Suomessa

Typen ja fosforin alhainen kierrätysaste Suomessa Typen ja fosforin alhainen kierrätysaste Suomessa Biolaitosyhdistys ry:n seminaari 16.11.2010 Riina Antikainen Suomen ympäristökeskus Kulutuksen ja tuotannon keskus Sisältö Miksi ravinteet tärkeitä? Miksi

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot

Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet

Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet Venla Virkamäki Tutkija Suomen ympäristökeskus 10.12.2013 Liiketoimintaa ympäristöstä Tilastokeskus Sisältö 1. Haaste 2. Mahdollisuus 3. Ratkaisu Kohti kestävää ympäristöpolitiikkaa

Lisätiedot

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta buildingsmart määritelmä buildingsmart määriteltiin Washingtonin IAIkokouksessa viime marraskuussa seuraavasti: buildingsmart is integrated

Lisätiedot

Globaali keskinäisriippuvuus kasvavat jännitteet

Globaali keskinäisriippuvuus kasvavat jännitteet Globaali keskinäisriippuvuus ja kasvavat jännitteet kaiken Megatrendit 2016 KENELLÄ ON VISIO? Millaista yhteiskuntaa rakennamme teknologian avulla? "Muuttuuko ihmiskunta enemmän seuraavan 30 vuoden aikana

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski-Suomeen Jyväskylä 13.1.2016 Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, RAKLI ry Murroskartta Kaupan murros

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 19.3.2015 CRnet/TPohjola 1 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä,

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, 18.4.2016 MEGATRENDIT MUOKKAAVAT MAAILMAA ARVOT JA ARVOKETJUT MUUTTUVAT MINKÄ PITÄÄ MUUTTUA

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa?

Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa? Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa? 14.4.2016/Pertti Lemettinen Esitelmäni sisältö: Kuka olen, mistä tulen. Mitä koneenrakennus- ja metallituoteteollisuudessa on tapahtunut?

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Kesto 2013-2016 Arvioitu kokonaislaajuus 60 miljoonaa Tekesin rahoitus 30 miljoonaa Tekes

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia?

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Arto Saari Rakennustuotannon ohjauksen professori Tekniikan tohtori Uusien professorien juhlaluento 8.2.2016 Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Vähähiilisyys ajatuksia ja keskustelun herättelyä

Vähähiilisyys ajatuksia ja keskustelun herättelyä Vähähiilisyys ajatuksia ja keskustelun herättelyä Vähähiilisyys Vähähiilinen yhteiskunta on yhteiskunta, jossa fossiilisten polttoaineiden käyttö on minimoitu, ja jossa syntyy kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti

Lisätiedot

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja 24.11.2016 Seinäjoen ammattikorkeakoulu HANKKEEN SUUNNITELLUT JA TOTEUTUNEET TOIMENPITEET (1) Naisyrittäjien rekrytointi ja kumppanien etsiminen opiskelijoille

Lisätiedot

Vastuullisuuden merkitys VC/PE toimialalla valmistautuminen tulevaan

Vastuullisuuden merkitys VC/PE toimialalla valmistautuminen tulevaan Vastuullisuuden merkitys VC/PE toimialalla valmistautuminen tulevaan Tilaisuus Finsif/FVCA 10.5.2012 Riitta Jääskeläinen Miksi? Saat helpommin sijoittajia Kohdeyhtiöt menestyvät paremmin Irtaantuminen

Lisätiedot

Ainevirta-analyysi esimerkki Suomen typpi- ja fosforivirroista

Ainevirta-analyysi esimerkki Suomen typpi- ja fosforivirroista Ainevirta-analyysi esimerkki Suomen typpi- ja fosforivirroista Materiaalivirrat ja ilmastonmuutos Teollisen ekologian seuran seminaari 28.4.2008 Riina Antikainen, Suomen ympäristökeskus Teoreettinen lähestymismalli

Lisätiedot

Maaseudun tulevaisuusverstaiden antia - ryhmätyöstä käytännön toimintaan

Maaseudun tulevaisuusverstaiden antia - ryhmätyöstä käytännön toimintaan Maaseudun tulevaisuusverstaiden antia - ryhmätyöstä käytännön toimintaan Maaseudun tulevaisuus kohtaamispaikkana maaseutu -seminaari 29.-30.9.2010 Seinäjoella ja Ilmajoella Katariina Heikkilä Turun yliopisto,

Lisätiedot

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Mitä, miksi, milloin ennakoidaan? Alueellinen palvelutarve muuttuu ja palvelutuotannon vaatimukset kasvavat.

Lisätiedot

ICAPOLI. Exploring Economic Impacts of National Intangible Capital

ICAPOLI. Exploring Economic Impacts of National Intangible Capital ICAPOLI Exploring Economic Impacts of National Intangible Capital Aineeton pääoma mikä on sen merkitys ja voiko sitä mitata? Tekes Round Table 27.3.2014 Prof. Pirjo Ståhle Näkökulmia aineettomaan talouteen

Lisätiedot

Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center Katri Mehtonen

Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center Katri Mehtonen Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center 27.11.2012 Katri Mehtonen Toimitusjohtaja, Finnish Water Forum Finnish Water Forum Missio:

Lisätiedot

KV-verkostot tunturissa Megatrendit & Ratkaisu 100 Suomi pärjää vain osaamiselle

KV-verkostot tunturissa Megatrendit & Ratkaisu 100 Suomi pärjää vain osaamiselle KV-verkostot tunturissa Megatrendit & Ratkaisu 100 Suomi pärjää vain osaamiselle Kalle Nieminen, Sitra @nieminenkalle Miten haaste on valittu? 1. 2. 3. Kysyimme suomalaisilta, mikä haaste Suomen on ratkaistava?

Lisätiedot

Maailmantalouden trendit

Maailmantalouden trendit Maailmantalouden trendit Maailmantalouden kehitystrendit lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja niiden vaikutukset suomalaiseen metsäteollisuuteen. Christer Lindholm Maailmantalouden trendit 25.05.2011 1

Lisätiedot

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa Mika Valtanen Opteam 22.11.2016 Työelämä nyt ja tulevaisuudessa 22.11.2016 Opteam Rauma Nortamonkatu 18, 26100 Rauma 10 000 TYÖNTEKIJÄÄ 1 000VALMENNUSTA VUOSITTAIN 45 000 TYÖHAKEMUSTA VUOSITTAIN HENKILÖ-

Lisätiedot

Osaamistarveraportin hyödyntäminen opetuksen suunnittelussa. Ville Kivimäki Insinööritieteiden korkeakoulu

Osaamistarveraportin hyödyntäminen opetuksen suunnittelussa. Ville Kivimäki Insinööritieteiden korkeakoulu Osaamistarveraportin hyödyntäminen opetuksen suunnittelussa Ville Kivimäki Insinööritieteiden korkeakoulu Mallista Plussaa: Tarttuvat nimet skenaarioille Tulevaisuuden ennakointia yhteistyössä eri koulutusasteiden

Lisätiedot

TEKNISEN KONSULTOINNIN TOIMIALARAPORTTI. Timo Metsä-Tokila

TEKNISEN KONSULTOINNIN TOIMIALARAPORTTI. Timo Metsä-Tokila TEKNISEN KONSULTOINNIN TOIMIALARAPORTTI Timo Metsä-Tokila Tekninen konsultointi TOL 2008 M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi

Lisätiedot

Jussi Eerikäinen, 2014

Jussi Eerikäinen, 2014 Ennakointi on kuin shakin peluuta. Pelaajan on ennakoitava vastustajan tulevia siirtoja ja tehtävä valintoja, jotka saattavat muuttua jo seuraavien siirtojen aikana. Tavoitteena, visiona, on vastustajan

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle 2017-2021 MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit Kaupungistuminen Elämäntapojen muutokset Älykäs hyvinvointi-

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta -reformi Parlamentaarinen työryhmä ja Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto

Tulevaisuuden kunta -reformi Parlamentaarinen työryhmä ja Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunta -reformi Parlamentaarinen työryhmä 25.11. ja 16.12.2016 9.1.2017 Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunnan ennakointiprosessi 2016 Alustukset Puheenvuorot Katsaukset Megatrendit

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto

Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä 16.8.2016 12.8.2016 Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunnan ennakointiprosessi 2016 KERTAUS Alustukset Puheenvuorot Katsaukset Megatrendit

Lisätiedot

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Strategia valtuustokaudelle

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Strategia valtuustokaudelle ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ Strategia valtuustokaudelle 2017-2021 MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit Elämäntapojen muutokset Älykäs hyvinvointi- ja terveysteknologia Syrjäytyminen

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto

Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä 16.9.2016 5.9.2016 Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunnan ennakointiprosessi 2016 Alustukset Puheenvuorot Katsaukset Megatrendit SWOT

Lisätiedot

Osaamista, työtä ja yrittäjyyttä

Osaamista, työtä ja yrittäjyyttä Osaamista, työtä ja yrittäjyyttä Aikuiskoulutus uudistuu Veli-Matti Lamppu 1 Työn eetos muuttuu 2 Ihan mikä tahansa on mahdollista 3 L. Gratton: Shift merkittävät globaalit muutosaallot Teknologiakehitys

Lisätiedot

Oped exo -uraohjauksen työkalun rakentamista. Leena Jokinen

Oped exo -uraohjauksen työkalun rakentamista. Leena Jokinen Oped exo -uraohjauksen työkalun rakentamista Leena Jokinen 31.3.2006 Osaamisen ennakoinnin prosessi SWOT Asiakasanalyysi Kilpailijaanalyysi Henkilöstöhaastattelut Skenaariot Visio Kompetenssit Strategia

Lisätiedot

Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa. Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy

Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa. Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy 2016-26-10 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Skenaariot 3. Tulokset ja johtopäätökset 2 1. Tausta ja

Lisätiedot

Kansalliskirjasto ja painetun aineiston saatavuus: uudet yhteistyökuviot?

Kansalliskirjasto ja painetun aineiston saatavuus: uudet yhteistyökuviot? KANSALLISKIRJASTO Kansalliskirjasto ja painetun aineiston saatavuus: uudet yhteistyökuviot? Kai Ekholm 2.11.2011 Kansalliskirjaston tulevaisuus Muutostekijät ja niiden vaikutukset Merkittävät muutokset

Lisätiedot

Fintrip -tulevaisuuden liikenteen tutkimus-, ennakointi- ja innovaatiotoiminta

Fintrip -tulevaisuuden liikenteen tutkimus-, ennakointi- ja innovaatiotoiminta Fintrip -tulevaisuuden liikenteen tutkimus-, ennakointi- ja innovaatiotoiminta Paneelikeskustelu 7.9.2012 Mikko Niini Suomen kestävä kasvu ja hyvinvointi 2030 : Ennakointi 10-12/012 12/2012-3/2013 5-10

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Tanja Kotro Kuluttajatutkimuskeskus VAPAA-AJAN KYSYNTÄ TULEVAISUUDESSA

Tanja Kotro Kuluttajatutkimuskeskus VAPAA-AJAN KYSYNTÄ TULEVAISUUDESSA Tanja Kotro Kuluttajatutkimuskeskus VAPAA-AJAN KYSYNTÄ TULEVAISUUDESSA KYSYMYS Tanja Kotro (1/1) Korkeakulttuurin asema - Nykyisin korkeakulttuuriksi kutsuttu teatteri, ooppera, klassinen musiikki jne.

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

E-verkostomallialoitteen esittely

E-verkostomallialoitteen esittely E-verkostomallialoitteen esittely ICT-talo 20.1.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.1.2012 1 Tässä ennakoinnilla tarkoitetaan Valituilta ilmiöalueilta: o Tulevaisuustiedon tuottamista

Lisätiedot

Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia. Maakunnallinen TKI-foorumi Satakuntaliitto

Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia. Maakunnallinen TKI-foorumi Satakuntaliitto Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia Maakunnallinen TKI-foorumi 10.4.2014 Satakuntaliitto Maakuntaohjelma 2014-2017 TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset kouluttautuvat, käyvät töissä

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Digitaalinen markkinavuoropuhelu ja kansainvälisen verkoston hyödyntäminen. Solved The Cleantech Company Oy Santtu

Digitaalinen markkinavuoropuhelu ja kansainvälisen verkoston hyödyntäminen. Solved The Cleantech Company Oy Santtu Digitaalinen markkinavuoropuhelu ja kansainvälisen verkoston hyödyntäminen Solved The Cleantech Company Oy 3.12.2015 Santtu Hulkkonen @SanttuCT World s environmental challenges are complex and need systemic

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Venäjä Muu it. Eurooppa Brasilia Lähi-itä ja Afrikka Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2, % vuonna 216 Bkt:n kasvu 216 / 215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Pohjois- Amerikka Kasvu keskimäärin:

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Osaamisen ennakoinnin viitekehys

Osaamisen ennakoinnin viitekehys Osaamisen ennakoinnin viitekehys Koulutustoimikuntien laadullisen ennakoinnin seminaari Paasitorni 10.2.2011 Prof. Pirjo Ståhle, Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Tulevaisuuden 11.2.2011 Pirjo

Lisätiedot

e-hallinto mistä tulee - mihin menee? hindsight - insight - foresight oppi - näkemys - ennakointi

e-hallinto mistä tulee - mihin menee? hindsight - insight - foresight oppi - näkemys - ennakointi e-hallinto mistä tulee - mihin menee? hindsight - insight - foresight oppi - näkemys - ennakointi Haasteita sisäiset toimintaympäristöstä tulevat globaalit Year(s) Change of Telecommunications Regulation

Lisätiedot

Vesi Energia Ruoka (- ja ekosysteemi) NEXUS. Seppo Rekolainen SYKE

Vesi Energia Ruoka (- ja ekosysteemi) NEXUS. Seppo Rekolainen SYKE Vesi Energia Ruoka (- ja ekosysteemi) NEXUS Seppo Rekolainen SYKE 11.9.2013 T1 T2 11.9.2013 Seppo Rekolainenn, SYKE What does nexus mean? Etymology: nexus (latin): the act of binding, from the verb necto

Lisätiedot

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Eurozone Manufacturing and Services Sector Purchasing Managers Index 5 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta / 5 = no

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

IPBES ja Suomi. Eeva Furman SYKE Suomen IPBES seminaari, Säätytalo

IPBES ja Suomi. Eeva Furman SYKE Suomen IPBES seminaari, Säätytalo IPBES ja Suomi Eeva Furman SYKE 18.11.2013 Suomen IPBES seminaari, Säätytalo Planeetan kestävyyden rajat on ylitetty räikeimmin biodiversiteettikadon osalta Rockström et al. 2009 Kansainvälinen yhteisö

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Emission savings calculation for ICT services

Emission savings calculation for ICT services Emission savings calculation for ICT services Kimmo Pentikäinen Nina Karisalo Our mission Our mission is to drive ICT and online services by world-class customer intimacy and operational excellence. Preventing

Lisätiedot

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet Simo Säynevirta Global Technology Manager ABB Process Automation Services, Aalto AlumniWeekend 2015 24.10.2015 Teollisen tuotannon uusi aika Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet A global leader

Lisätiedot

Elintarvikealan TKI-foorumi. Satakuntaliitto

Elintarvikealan TKI-foorumi. Satakuntaliitto Elintarvikealan TKI-foorumi Satakuntaliitto 24.3.2016 Maakunnallinen alue-ennakointi Satakurssi hanke (1.12.2015-31.10.2017) alue-ennakoinnin ja edunvalvonnan kehittäminen Tavoitteena Tiivistää maakunnan

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla Antti Raininko 5.2.2016 Johdanto Euroopan komissio julkaisi kesällä 2015 kaksi sähkömarkkinoihin liittyvää tiedonantoa: Tiedonanto

Lisätiedot

Kauppatieteen tohtori, DI Futuristi, työskennellyt mm. Nokialla yritysstrategiassa, parhaillaan työskentelee Finpron ennakointitiimissä Luennoitsija,

Kauppatieteen tohtori, DI Futuristi, työskennellyt mm. Nokialla yritysstrategiassa, parhaillaan työskentelee Finpron ennakointitiimissä Luennoitsija, Heikot signaalit auttavat ennakoimaan tulevaisuutta Futuristi Elina Hiltunen What s Next Consulting Oy Elina Hiltunen, What s Next Consulting Oy, www.whatsnext.fi, email: whatsnext@luukku.com Kauppatieteen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Ennakointikoulutus. Osallistujien keräämiä trendejä työn ja koulutuksen tulevaisuudesta. Elina Hiltunen, whatsnext.fi

Ennakointikoulutus. Osallistujien keräämiä trendejä työn ja koulutuksen tulevaisuudesta. Elina Hiltunen, whatsnext.fi Ennakointikoulutus Osallistujien keräämiä trendejä työn ja koulutuksen tulevaisuudesta Työelämän trendit Pätkätyöt Työpaikkojen väheneminen Hoivatyöpaikkojen lisääntyminen Työpaikkojen korvaaminen automatisaatiolla

Lisätiedot

Reliable sensors for industrial internet

Reliable sensors for industrial internet Reliable sensors for industrial internet 21.5.2015 Anu Kärkkäinen, PhD Research Team Leader VTT Technical Research Centre of Finland anu.karkkainen@vtt.fi Click to edit Master Contents title style Click

Lisätiedot

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013 World Alliance for Low Carbon Cities 10. huhtikuuta WALCC Finland 10.4. 13.00 Tilaisuuden avaus, Johan Wallin, WALCC 13.10 Mitä yritykset ovat tekemässä? WALCC tilannepäivitys 4-6 yrityspuheenvuoroa +

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Talousvaliokunta,

Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Talousvaliokunta, Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Talousvaliokunta, 30.9.2016 Jarno Limnéll Professori, kyberturvallisuus, Aalto-yliopisto Kyberturvallisuusjohtaja, Insta Group Oy.

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot